Volvo | XC90 | Īpašnieka rokasgrāmata | Volvo XC90 2016 Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo XC90 2016 Īpašnieka rokasgrāmata
WEB EDITION
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai varētu no automašīnas gūt maksimālu baudījumu, mēs iesakām Jums
iepazīties ar aprīkojumu, instrukcijām un apkopes informāciju, kas
sniegta šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
14
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
15
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu
16
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
17
Atbalsts un informācija par automašīnu internetā
18
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
19
Datu ierakstīšana
21
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
49
Drošība
56
Drošība grūtniecības laikā
56
Whiplash Protection System
57
Drošības josta
58
Drošības jostas nospriegotājs
59
Drošības jostas piesprādzēšana/
atsprādzēšana
60
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
61
Drošības spilveni
63
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
63
Svarīga informācija par piederumiem,
papildu aprīkojumu un diagnostikas
ligzdu
22
23
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana/deaktivizēšana*
65
Volvo ID
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
25
Sānu drošības spilvens
67
IntelliSafe vadītāja atbalsts
28
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
68
29
Safety mode
69
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
32
69
Logi, stikli un spoguļi
32
Automašīnas iedarbināšana/pārvietošana pēc drošības režīma ieslēgšanas
Vidējā displeja pārskats
33
Bērnu drošība
70
Vidējā displeja izmantošana
36
Bērnu sēdekļi
71
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
40
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
73
Vidējā displeja statusa joslas simboli
45
45
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
74
Iestatījumu maiņa vidējā displejā
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem
47
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu
piestiprināšanas vietas, izmantojot
automašīnas drošības jostas
75
Sensus — pievienošana un apkope
2
DROŠĪBA
Īpašnieka informācija ir pieejama šeit
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
77
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
78
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula
Iebūvētais sēdekļa paliktnis*
INSTRUMENTI UN VADĪBAS
IERĪCES
Klimata kontroles balss vadība
115
Balss atpazīšana un kartes navigācija
116
Instrumenti un vadības slēdži, automašīna ar stūri kreisajā pusē
86
81
Instrumenti un vadības slēdži, automašīna ar stūri labajā pusē
87
82
Vadītāja displejs
89
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
82
Indikatora simboli vadītāja displejā
91
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
83
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
94
Āra temperatūras mērierīce
95
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
Pulkstenis
120
96
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa
funkciju regulēšana*
120
Atvieglota iekāpšana vadītāja sēdeklī
un izkāpšana no tā*
124
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
124
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
117
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
118
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
118
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcijas izmantošana*
119
Vadītāja displeja licences līgums
97
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
102
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā
103
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā
displejā
103
Aizmugurējais sēdeklis
125
Vadītāja displeja un vidējā displeja
paziņojumu pārvaldība
105
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu
regulēšana
125
Vadītāja displejā un vidējā displejā
saglabāto paziņojumu pārvaldīšana
107
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana gareniski*
127
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana
127
Augšējais displejs*
109
Balss atpazīšana
112
Balss atpazīšanas lietošana
112
Balss atpazīšanas iestatījumi
113
Tālruņa balss atpazīšanas vadība
114
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
114
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
128
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā/
izkāpšana no tās*
130
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana*
131
Stūre
131
3
KLIMATS
4
Stūres regulēšana
132
Saules aizsargu lietošana
152
Klimata kontrole
174
Gaismu slēdži
133
Sānu spoguļu regulēšana
153
Klimata kontrole — sensori
175
gabarītlukturi;
136
Salona atpakaļskata spogulis
154
Noteiktā temperatūra
175
Dienas gaismas lukturi
136
Kompass*
155
Gaisa kvalitāte
176
Tuvās gaismas
137
Kompasa kalibrēšana*
156
Pasažieru salona gaisa filtrs
176
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
137
Panorāmas jumts*
157
Clean Zone Interior Package*
176
177
Aktīvie pagrieziena lukturi
140
Panorāmas jumta atvēršana*
158
Interior Air Quality System*
Priekšējo lukturu gaismas stara formas pielāgošana
141
HomeLink®*
161
Klimata kontroles vadības ierīces
178
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
141
162
Klimata kontroles vadības ierīces
vidējā displejā
178
Aizmugurējais miglas lukturis
142
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
180
Bremžu signāls
142
Klimata automātiskā regulēšana
181
Avārijas gaismas signāls
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
182
Temperatūras regulēšana
183
Ventilatora līmeņa regulēšana
185
Logu un spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana
187
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
189
Gaisa plūsmas sadalījums
189
Gaisa sadales maiņa
190
191
193
HomeLink®*
programmēšana
Vadītāja infocentrs
164
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
165
143
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
167
Pagrieziena rādītāju izmantošana
143
Iestatījumu skats
Salona apgaismojums
167
144
Iestatījumu skata kategorijas
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
degšanas ilgums
169
146
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
170
Approach light duration
147
Vējstikla tīrītāju lietošana
171
147
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu
skatā
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
148
Lietotņu iestatījumu maiņa
171
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
172
149
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka
maiņas gadījumā
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
149
Elektriskie logu pacēlāji
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
150
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
Gaisa sadales opciju tabula
151
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
195
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
197
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
198
Klimats stāvēšanas laikā*
198
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN
GLABĀŠANA
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Pasažieru salona interjers
210
Tuneļkonsole
211
Elektrības kontaktligzda
212
Tālvadības pults atslēga
228
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
230
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmas antenas atrašanās vietas
230
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
231
233
Piesmēķētāja izmantošana*.
216
Pelnu trauku iztukšošana*
216
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana* 199
Cimdu nodalījuma lietošana
217
Automašīnas aizslēgšanas/atslēgšanas signāli
Sagatavošanas darbu taimeris*
200
Saulessargi
217
Aizslēgšana/atslēgšana no salona
235
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana*
201
Bagāžas nodalījums
218
Vispārēja bloķēšana
236
Bagāžas iekraušana
202
Kravas fiksēšanas cilpas
220
Aizmugures durvju aizslēgšana/
atslēgšana
237
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/deaktivizēšana*
218
203
Somu āķi
221
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana
239
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana*
Bagāžas pārsegs
221
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
240
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un paziņojumi
204
Drošības tīkls*
223
242
Sildītājs*
205
Aizsargrežģis*
225
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Stāvapsilde*
206
Papildu sildītājs*
207
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
243
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību*
246
Tālvadības pults atslēgas baterijas maiņa
248
Imobilaizers
251
Bērnu drošības slēdži
252
Signalizācija
253
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/atkārtota aktivizēšana
255
Signalizācijas deaktivizēšana bez
darba tālvadības pults atslēgas
255
5
VADĪTĀJA ATBALSTS
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
6
257
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
264
Elektroniskā stabilitātes kontrole
264
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana*
281
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
265
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma
pārvaldība*
282
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un paziņojumi
266
Adaptīvās kruīza kontroles* laika
intervāla iestatīšana
283
Roll Stability Control
268
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana/deaktivizēšana*
284
Ātruma ierobežotājs*
268
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
269
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo
kruīza kontroli*
285
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
270
Mērķa un automātiskās bremzēšanas
maiņa, izmantojot adaptīvo kruīza kontroli
286
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
271
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
288
Ātruma ierobežotāja izslēgšana
272
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli*
288
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
272
289
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
273
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
paziņojumi*
Pilot Assist*
290
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides mainīšana
274
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
293
Kruīzkontrole
275
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
294
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
276
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
295
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
296
276
Pilot Assist* ierobežojumi
297
Kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
277
Radiolokācijas bloks
299
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Radiolokācijas bloka ierobežojumi
278
300
Adaptīvā kruīza kontrole *
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
279
303
Kameras bloks
306
Kameras bloka ierobežojumi
307
Ceļazīmju informācija*
310
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju
informāciju
Lane Departure Warning* aktivizēšana/deaktivizēšana
330
Blind Spot Information* aktivizēšana/
deaktivizēšana
354
310
Lane Keeping Aid* aktivizēšana/
deaktivizēšana
331
Blind Spot Information* ierobežojumi
355
332
355
312
313
Stāvvietā novietošanas sistēma*
334
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/
deaktivizēšana
356
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas*
simboli un paziņojumi
Cross Traffic Alert*
Fotoradara informācija
357
314
336
Cross Traffic Alert ierobežojumi
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
314
Distances brīdinājuma laika intervāla
aktivizēšana un iestatīšana*
315
Automašīnas novietošanas sensoru*
ierobežojumi
336
Blind Spot Information* un Cross
Traffic Alert* paziņojumi
359
Distances brīdinājums*
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
316
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi
338
City Safety
317
Stāvvietā novietošanas kamera*
339
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
319
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles līnijas un lauki*
341
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
320
321
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras* ieslēgšana
343
City Safety šķērsvirziena satiksmē
City Safety ierobežojumi
322
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras* ierobežojumi
344
City Safety paziņojumi
325
Rear Collision Warning
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
345
326
Driver Alert Control
326
327
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas palīgsistēmu*
347
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi
350
Driver Alert Control ierobežojumi
328
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
328
Park Assist Pilot* paziņojumi
352
Blind Spot Information*
353
7
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
8
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes. 384
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
401
Aizdedzes pozīcijas
362
Stāvbremze
385
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
403
Iedarbiniet dzinēju
363
Stāvbremzes lietošana
385
Braukšana ar piekabi
404
Dzinēja izslēgšana
364
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
387
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
406
Stūres bloķētājs
365
388
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
406
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
365
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai
kalnā
388
408
Pārnesumkārba
366
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
Vilkšanas cilpa
Vilkšana
409
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas
367
Zema ātruma vadība*
389
Automobiļa evakuēšana
410
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
390
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
369
Ūdens šķērsošana
391
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
369
392
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
370
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde
393
Iedarbināšana/izslēgšana
372
Sagatavošanās ilgam braucienam
394
Funkcijas Start/Stop lietošana
372
394
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
374
Sagatavošanas darbi braukšanai ziemas apstākļos
Piedziņas režīmi*
375
395
Braukšanas pozīcija ECO
378
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana
Līmeņa kontrole*
380
Rīkošanās ar degvielu
396
Pilnpiedziņa*
381
Benzīndzinējs
397
Bremžu funkcijas
Dīzeļdzinējs
381
397
Kājas bremze
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
382
398
Avārijas bremžu signāli
Dīzeļdaļiņu filtrs
383
399
Bremžu spēka palielināšana
Ekonomiska braukšana
384
399
Vilkšanas kronšteins*
400
AUDIO UN MULTIVIDE
RITEŅI UN RIEPAS
Audio un multivide
412
Tālrunis
431
Riepas
456
Audio iestatījumi
412
Tālruņa pievienošana
432
Riepu griešanās virziens
457
Radio
413
Tālruņa pievienošana/atvienošana
433
Riepu protektora nodiluma indikatori
457
Radio staciju mainīšana un meklēšana
414
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
434
Riepu gaisa spiediena pārbaude.
458
RDS radio
417
Īsziņu pārvaldīšana
435
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
459
Digitālais radio
417
Tālruņa iestatījumi
436
461
Sasaistes izveide starp dažādiem FM
un DAB radio viļņu garumiem
418
Īsziņu iestatījumi
436
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās,
izmantojot riepu spiediena uzraudzības sistēmu
Radio iestatījumi
418
Automašīnas tiešsaistes funkcija
436
419
437
Multivides ierīces atskaņošana
420
Bluetooth iestatījumi
439
Zema gaisa spiediena riepās koriģēšana, izmantojot riepu spiediena
uzraudzības sistēmu
462
Mediju atskaņotājs
Savienojuma izveide automašīnā
423
439
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas kalibrēšana
463
Gracenote®
Interneta kopīgošana, izmantojot
Wi-Fi tīklāju
Multivides meklēšana
423
Nav savienojuma vai tas ir vājš
440
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas tipa apstiprinājums
465
CD atskaņotājs*
424
Wi-Fi tīkla noņemšana
440
Avārijas pārdūrumu remonta komplekts
469
Multivide, izmantojot Bluetooth
424
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
441
470
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot Bluetooth
425
Automašīnas modema* iestatījumi
441
Avārijas pārdūruma remonta komplekta lietošana
425
442
442
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot AUX/USB pieslēgvietu
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana
un atinstalēšana
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma remonta komplektā iekļauto
kompresoru
473
Multivides ierīces pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
Aplikācijas
425
Audio un multivides licenču līgums
Riteņu maiņa
444
474
426
454
474
video
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi un klientu konfidencialitātes politika
Riteņa noņemšana
Riteņu uzstādīšana
476
Riteņu skrūves
477
427
Rezerves ritenis*
477
Apple CarPlay* iestatījumi
428
Ziemas riepas
478
Multivides tehniskās specifikācijas
429
Instrumenti bagāžas nodalījumā
479
Mulivides audio iestatījumi
426
Apple CarPlay*
9
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Brīdinājuma trijstūris
479
Volvo apkopes programma
484
Tīrītāju slotiņu nomaiņa
504
Domkrats*
480
Automašīnas statuss
484
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
506
Pirmās palīdzības aptieciņa
480
Apkopes un remonta rezervēšana
484
Akumulators
507
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
481
Attālā atjaunināšana
487
Simboli uz akumulatoriem
510
Riepu izmēru apzīmējumi
481
Sistēmas atjauninājumi
487
Atbalsta akumulators
510
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un servisu.
488
Drošinātāji
512
Automašīnas pacelšana
490
Drošinātāja nomaiņa
512
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
492
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
513
Dzinēja nodalījuma pārskats
493
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
517
Dzinēja eļļa
494
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
521
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
495
Automašīnas ārpuses tīrīšana
525
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
496
Pulēšana un vaskošana
527
Klimata kontroles sistēmas apkopes
veikšana
497
Pretkorozijas aizsardzība
527
Salona tīrīšana
528
Vidējā displeja tīrīšana
529
Krāsas bojājumi
530
Krāsojuma bojājumu novēršana
530
Lukturu nomaiņa
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
10
498
500
Priekšējā luktura ovālā vāciņa
noņemšana
501
Tālo gaismu luktura nomaiņa
501
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
502
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes nomaiņa
503
Spuldžu specifikācijas
503
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
503
TEHNISKIE PARAMETRI
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Tipa apzīmējums
534
Izmēri
537
Svars
539
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
540
Dzinēja specifikācijas
542
Dzinēja eļļa — specifikācijas
543
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
545
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
546
Transmisijas šķidrums — specifikācijas
546
Bremžu šķidrums — specifikācijas
546
Degvielas tvertne - tilpums
547
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
547
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
549
Apstiprinātie spiedieni riepās
552
Alfabētiskais rādītājs
553
11
IEVADS
IEVADS
Īpašnieka informācija ir pieejama
šeit
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas
vidējā displejā, kā mobilā lietotne un Volvo atbalsta vietnē. Cimdu nodalījumā atrodas Quick
Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums,
kurā ir ietvertas specifikācijas, informācija par
drošinātājiem u.c. Var pasūtīt pilnu drukātās
īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Digitālā īpašnieka informācija
Automašīnas vidējā displejā
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā1 versija ir pieejama automašīnas vidējā displejā. Šeit ir pieejamas, piemēram, vizuālās navigācijas opcijas ar
automašīnas eksterjera un interjera attēliem.
Informāciju var meklēt, un tā arī ir iedalīta vairākās
kategorijās. Plašāku informāciju skatiet "Automašīnas digitālā īpašnieka rokasgrāmata".
Kā mobilā lietotne
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā
mobilā lietotne, un to var lejupielādēt, piemēram,
App Store. Lietotne ietver videoklipus, kā arī
iespēju veikt vizuālu navigāciju ar automašīnas
eksterjera un interjera attēliem. Starp īpašnieka
rokasgrāmatas sadaļām var vienkārši pārvietoties,
un tās saturu var meklēt. Plašāku informāciju skatiet "Īpašnieka rokasgrāmata mobilajās ierīcēs".
1
2
14
Tīmeklī
Īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt arī Volvo
atbalsta vietnē support.volvocars.com gan tiešsaistē, gan PDF formātā. Atbalsta lapā ir pieejami
arī videoklipi un soli-pa-solim pamācības,
piemēram, par tādu pakalpojumu un funkciju lietošanu, kam nepieciešams interneta savienojums.
Lapa ir pieejama lielākajā daļā tirgu. Plašāku
informāciju skatiet "Atbalsts un plašāka informācija par automašīnu internetā".
kātās īpašnieka rokasgrāmatas versiju2. Lai pasūtītu drukāto īpašnieka rokasgrāmatu vai tās pielikumus, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Valodas maiņa automašīnas vidējā
displejā
Nomainot vidējā displeja valodu, iespējams, daļa
informācijas neatbildīs valsts vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
SVARĪGI
Drukātā īpašnieka informācija
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota atbilstošo
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo
ieteikumiem.
Drukātais pielikums
Automašīnas drukātā īpašnieka rokasgrāmata ir
digitālās īpašnieka rokasgrāmatas1 pielikums un
ietver svarīgus tekstus, informāciju par drošinātājiem, kā arī noteiktas specifikācijas. Tā ietver arī
instrukcijas, kas var noderēt, kad praktisku apsvērumu dēļ informāciju nevar izlasīt vidējā displejā.
Īpašnieka rokasgrāmatas struktūru skatiet sadaļā
"Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana".
Quick Guide
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā — tā
palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās
automašīnas funkcijas.
Plašāka īpašnieka informācija drukātā
formātā
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus, u.c.,
automašīnā var būt pieejama papildu īpašnieka
informācija drukātā formātā. Var pasūtīt pilnu dru-
Ja ir neatbilstība starp vidējā displejā redzamo
informāciju un drukātajā rokasgrāmatā
iekļauto informāciju, vienmēr spēkā ir drukātā
informācija.
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (17 lpp.)
Valstīs, kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
Tirgos, kuros īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, šī rokasgrāmata ir iekļauta automašīnas komplektā.
IEVADS
•
Atbalsts un informācija par automašīnu internetā (18 lpp.)
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
nieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē. Opcija tiek
parādīta, nospiežot
.
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (19 lpp.)
Ja drukātā rokasgrāmata atsaucas uz digitālo
īpašnieka rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka jāizlasa
automašīnas vidējā displejā redzamā informācija.
• Start — pirmā lapa, kas tiek parādīta, atverot
digitālo īpašnieka rokasgrāmatu. Tiek parādīts sveiciena teksts.
• Kategorijas - visi raksti sašķiroti kategorijās.
Viena sadaļa var tikt parādīta vairākās kategorijās.
• Quick Guide — īpaši noderīgu sadaļu
atlase.
•
Exterior — automašīnas eksterjera attēli,
kuros dažādas daļas ir apzīmētas ar tā dēvētajām karstvietām. Pieskarieties karstvietai, lai
atvērtu sadaļu par attiecīgo zonu.
• Interior – automašīnas interjera attēli, kuros
dažādas daļas ir apzīmētas ar karstvietām.
Pieskarieties karstvietai, lai atvērtu sadaļu par
attiecīgo zonu.
• Izlase - ātra piekļuve rakstiem, kas atzīmēti
ar izlases grāmatzīmi.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama
braukšanas laikā.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā
skatā.
Ir vairāki veidi, kā digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Opcijām var piekļūt īpaš-
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka rokasgrāmatu (16 lpp.)
15
IEVADS
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu
Ir vairāki veidi, kā digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt,
izmantojot automašīnas vidējo displeju. Saturā
var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās starp sadaļām ir vienkārša.
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu, nospiediet
īpašnieka rokasgrāmatas augšējā joslā.
1.
un pēc tam atlasiet
Nospiediet
Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju saraksts.
2.
Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3.
Pieskarieties sadaļai, lai to atvērtu. Lai dotos
atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu vai
, lai atsāktu meklēšanu.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas eksterjera un interjera attēli, kuros
dažādas daļas ir apzīmētas ar tā dēvētajām karstvietām.
Atveriet digitālo īpašnieka rokasgrāmatu — velciet uz leju vidējā displeja augšējo skatu un
nospiediet Īpašnieka rokasgr..
16
Nospiediet
un pēc tam atlasiet
Exterior/Interior.
> Eksterjera/interjera attēli tiek parādīti ar
karstvietām. Karstvietas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet horizontāli pāri ekrānam, lai pārlūkotu attēlus.
2.
Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
3.
Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu vai
, lai atsāktu meklēšanu.
Meklēšana, izmantojot kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās. Viens un tas
pats raksts var būt ievietots vairākās atbilstošās
kategorijās, lai atvieglotu tā atrašanu.
Īpašnieka rokasgrāmatu var atvērt no augšējā skata.
1.
Uzziniet par visbiežāk izmantotajām
automašīnas funkcijām, izmantojot
rokasgrāmatu Quick Guide.
Īpašnieka rokasgrāmatā zem Quick Guide ir vairākas sadaļas, kuras var noderēt, lai uzzinātu par
visbiežāk izmantotajām automašīnas funkcijām.
Rakstiem var piekļūt arī, izmantojot kategorijas,
bet tie ir apkopoti šeit, lai tiem varētu āri piekļūt.
Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Izlases
Šeit atrodas sadaļas, kas saglabātas kā izlases.
Pēdējās saglabātās sadaļas tiek parādītas pirmās.
Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
IEVADS
Izlases sadaļu saglabāšana/dzēšana
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā stūrī
nospiežot
, kad raksts ir atvērts. Ja raksts ir
.
saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta:
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet
pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
rokasgrāmatas sadaļām var vienkārši pārvietoties,
un tās saturu var meklēt.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilā
lietotne gan vietnē App Store, gan Google Play.
Lietotne ir pielāgota izmantošanai viedtālruņos
un planšetdatoros.
Meklēšanas funkcijas izmantošana
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā tiek
parādīta tastatūra.
2.
Ierakstiet atslēgas vādu, piemēram, "drošības
josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti sadaļu ieteikumi.
3.
Apstipriniet, pieskaroties rakstam. Lai izietu
no meklēšanas režīma, pieskarieties augšup
vērstajai bultiņai blakus meklēšanas laukam.
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni. Tā
vietā varat arī meklēt "Volvo
manual" vietnē App Store vai
Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
sadaļas par attiecīgajām zonām. Starp īpašnieka
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (19 lpp.)
Atbalsts un informācija par automašīnu internetā (18 lpp.)
17
IEVADS
Atbalsts un informācija par
automašīnu internetā
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta vietnē.
Tīmekļa vietnē varat pāriet arī uz sadaļu My
Volvo3. Tā ir personalizēta tīmekļa vietne jums un
jūsu automašīnai.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo vietni, dodieties uz
support.volvocars.com vai izmantojiet QR kodu.
Atbalsta vietne ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
QR kods, kas ļauj atvērt atbalsta vietni.
Atbalsta vietnē esošo informāciju var meklēt, un
tā ir iedalīta vairākās kategorijās. Tā ietver
atbalstu funkcijām, piemēram, tīmekļa platformas
pakalpojumiem un funkcijām, Volvo On Call
(VOC)*, navigācijas sistēmai* un lietotnēm. Videoklipi un instrukcijas soli pa solim izskaidro dažādas procedūras, piemēram, kā izveidot automašīnā interneta savienojumu, izmantojot mobilo tālruni.
3
18
Lejupielādējama informācija
Saistītā informācija
Kartes
Automašīnās ar Sensus Navigation opciju kartes
var lejupielādēt no atbalsta vietnes.
•
Volvo ID (23 lpp.)
Mobilās lietotnes
Noteiktiem 2014. un 2015. gada izlaiduma Volvo
modeļiem īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama lietotnes formā. Šeit var piekļūt arī lietotnei VOC*.
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma
modeļiem
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma modeļiem ir pieejamas šeit PDF formātā. Rokasgrāmata Quick Guide un pielikumi ir pieejami arī
atbalsta vietnē. Atlasiet automašīnas modeli un
modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo publikāciju.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un tuvākā
Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
My Volvo internetā3
No vietnes www.volvocars.com var doties uz vietni
My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Izveidojiet personīgo Volvo ID, piesakieties vietnē
My Volvo un saņemiet apkopes, līgumu, garantiju
u.c. pārskatus. Vietnē My Volvo ir sniegta informācija par jūsu automašīnai pielāgotiem piederumiem un programmatūru.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Labs veids, kā iepazīt savu jauno automašīnu, ir
izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu, ideālā gadījumā pirms pirmā brauciena.
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā vislabāk rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā vislabākajā veidā izmantot visas automašīnas iespējas.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem norādījumiem par drošību.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu
mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka
īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija,
apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas
faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
tekstu un paziņojumu tekstu piemēri: Tālrunis,
Jauns ziņojums.
Īpašie teksti
Uzlīmes
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti brīdinājumu paziņojumi.
Automobilim ir dažāda veida uzlīmes, kas ir paredzētas, lai vienkārši un skaidri paziņotu svarīgu
informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm pēc
nozīmes lejupejošā secībā.
Brīdinājums par iespējamām traumām
SVARĪGI
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv bojājumu risks.
PIEZĪME
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
Papildu aprīkojums/piederumi
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
Parinde
Noteiktās vietās īpašnieka rokasgrāmata ietver
informāciju zemteksta piezīmes veidā, kas izvietota lapas apakšā vai tabulas beigās. Šī informācija papildina tekstu, ar kuru to saista numurs. Ja
zemsvītras piezīmes attiecas uz tekstu tabulā, tad
atsaucei skaitļu vietā izmantoti burti.
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu lauka,
balts teksts/attēls uz melna ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt ievainojumus vai nāvi.
Ziņojumu teksti
Automašīnā ir pieejami izvēļņu tekstu un paziņojumu tekstu rādījumi. Īpašnieka rokasgrāmatā šo
tekstu izskats atšķiras no parastā teksta. Izvēļņu
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
19
IEVADS
||
Īpašuma bojājuma risks
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
ziņojuma lauka.
Atrašanās vietu saraksti
Sarkanos apļus ar cipariem izmato pārskata
attēlos, norādot vairākas detaļas. Cipars atrodas arī atrašanās vietas sarakstā, kas norādīts saistībā ar attēlu, kurā paskaidrota attiecīgā pozīcija.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā
esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt uzlīmju
aptuveno izskatu un atrašanās vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas tieši uz jūsu
automašīnu, ir sniegta jūsu automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Procedūru saraksti
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt īpašuma
bojājumus.
Information
Procedūras, kurās darbības jāveic noteiktā secībā,
īpašnieka rokasgrāmatā ir numurētas:
Ja pakāpeniskām instrukcijām ir vairākas
ilustrācijas, katrs instrukcijas solis ir numurēts
tāpat kā atbilstošā ilustrācija.
Blakus attēlu sērijām ir numurēti saraksti ar
burtiem, kur instrukciju kārtība nav būtiska.
Bultiņas ir numurētas un nenumurētas, un
tiek lietotas kustības apzīmēšanai.
Bultiņas ar burtiem izmanto, lai norādītu
kustību gadījumos, kad apgrieztajai secībai
nav nozīmes.
Ja pakāpeniskām instrukcijām nav ilustrāciju,
instrukciju soļi ir numurēti ar parastiem cipariem.
20
Darbības soļu saraksti
Darbības soļu sarakstus izmanto, ja īpašnieka
rokasgrāmatā dota numurēta secība.
Piemērs:
•
•
Dzesēšanas šķidrums
Dzinēja eļļa
Saistītā informācija
Saistītā informācija attiecas uz citām sadaļām,
kurās ir sniegta saistīta informācija.
Attēli
Reizēm rokasgrāmatas attēli ir shematiski un var
atšķirties no automašīnas izskata atkarībā no
aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Turpinājums sekos
}} Šis simbols atrodas vistālāk lejā pa labi, kad
raksts turpinās nākamajā lappusē.
Turpinājums no iepriekšējās lappuses
|| Šis simbols atrodas vistālāk augšā pa kreisi,
kad raksts turpinās no iepriekšējās lappuses.
IEVADS
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (17 lpp.)
•
Atbalsts un informācija par automašīnu internetā (18 lpp.)
Datu ierakstīšana
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa
ietvaros automašīnā tiek reģistrēta noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar "Event Data
Recorder" (EDR). Tā galvenais mērķis ir reģistrēt
un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar satiksmes
negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām,
piemēram, gadījumos, kad izplešas drošības gaisa
spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz
ceļa. Dati tiek reģistrēti, lai labāk izprastu, kā
šādās situācijās darbojas automašīnas sistēmas.
EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir
saistīti ar automašīnas dinamiku un drošības sistēmām (parasti 30 sekundes vai mazāk).
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt
datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm
līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas
bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
•
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums labāk izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē
datus parastas braukšanas apstākļos. Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada automašīnu, kā
arī negadījuma vai gandrīz notikuša negadījuma
ģeogrāfisko atrašanās vietu. Taču citas puses,
piemēram, policija, var izmantot reģistrētos datus
kopā ar identificējamu personas informāciju, kas
parasti tiek iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai
varētu nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams
īpašs aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt
datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo īpaši
reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu
un funkcionalitāti vai kas rodas pēc automašīnas
vadītāja atbalsta funkcijas (piemēram, City Safety)
un automātiskās bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes
mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst kļūmes,
kas radušās automašīnas darbībā. Reģistrētā
informācija ir nepieciešama arī tādēļ, lai Volvo
varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu
izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā
informācija tiek saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei vai remontam.
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi nepārtraukti
uzlabot Volvo automašīnu drošību un kvalitāti.
}}
21
IEVADS
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju
trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un
noteikumu prasības, Volvo var būt spiests izpaust
šāda veida informāciju policijai vai citām varas
iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un izprast ierakstītos datus,
ir nepieciešams īpašs tehniskais aprīkojums, kurš
ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu
ar Volvo. Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija,
kas nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši un
rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Svarīga informācija par
piederumiem, papildu aprīkojumu
un diagnostikas ligzdu
Nepareiza piederumu, papildu aprīkojuma/diagnostikas rīku pievienošana un uzstādīšana var
negatīvi ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Daži piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta attiecīga programmatūra.
Tādēļ pirms tādu piederumu uzstādīšanas, kas
tiek pievienoti elektrosistēmai vai var to ietekmēt,
Volvo iesaka vienmēr sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Aprīkojuma pievienošana automašīnas
diagnostikas ligzdai
BRĪDINĀJUMS
Volvo Cars neuzņemas atbildību par sekām
gadījumos, kad automašīnas datu stiepņa
savienotājam (On-Board-Diagnostics (OBDII)) tiek pievienots neatļauts aprīkojums.
22
Diagnostikas ligzda atrodas zem instrumentu paneļa tajā
pašā pusē, kur stūre.
IEVADS
Volvo ID
Volvo ID izveide
Volvo ID ļauj tiešsaistē piekļūt plašam personalizētu Volvo pakalpojumu klāstam4.
Ja Volvo ID jau eksistē, piemēram, tas ir izveidots
citā automašīnā, lūdzu, skatiet sadaļu "Volvo ID
reģistrēšana automašīnai".
Volvo ID var izveidot, atrodoties automašīnā,
izmantojot mobilo lietotni Volvo On Call5 vai vietni
My Volvo 6. Lai varētu lietot dažas funkcijas un
pakalpojumus, automašīnai jābūt reģistrētam personīgajam Volvo ID. Reģistrējot Volvo ID, plašs
Volvo pakalpojumu klāsts kļūst pieejams tieši
automašīnā.
Pakalpojumu piemēri:
•
My Volvo — jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
•
Volvo On Call, VOC* — Volvo ID lieto, piesakoties mobilajā lietotnē Volvo On Call.
•
Send to Car (Sūtīšana uz automašīnu) — ļauj
nosūtīt adresi no interneta kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.
•
Book Service and Repair (Apkopes un
remonta pieteikšana) — reģistrējiet sevis
izvēlētu servisu/izplatītāju vietnē My Volvo ,
lai varētu pieteikti apkopi tieši no automašīnas.
4
5
6
3.
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja Volvo ID
ir izveidots vietnē My Volvo vai mobilajā lietotnē
Volvo On Call, Volvo ID jāreģistrē arī automašīnā,
lai varētu lietot dažādus Volvo ID pakalpojumus.
Vietnē My Volvo6
1. Atveriet www.volvocars.com un dodieties uz
My Volvo.
2.
Ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Mobilajā lietotnē Volvo On Call (VOC)5
1. Lejupielādējiet viedtālrunī visjaunāko lietotnes VOC versiju, izmantojot, piemēram, App
Store, Windows Phone vai Google Play.
2.
Lietotnes sākuma lapā izvēlieties izveidot
Volvo ID un ievadiet savu e-pasta adresi.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai lietotnē VOC, piereģistrējiet to automašīnai šādi:
1.
Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no Attālās
atjaunināšanas pakalpojums vidējā displeja lietotņu skatā. Plašāku informāciju par
lejupielādes procesu skatiet sadaļā "Lietotņu
lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana".
PIEZĪME
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā jābūt
izveidotam interneta savienojumam.
2.
Palaidiet lietotni un ievadiet savu Volvo ID/epasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto e-pasta
adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Pieejamie pakalpojumi var laika gaitā mainīties, un tie atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Ja jums ir Volvo On Call*, papildaprīkojums VOC.
Pieejams dažos tirgos.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
23
IEVADS
||
Volvo ID izveide un reģistrēšana
automašīnai
1.
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni
Volvo ID no Attālās atjaunināšanas
pakalpojums.
2.
Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo
e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski
piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot
Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID priekšrocības
•
Viens lietotājvārds un viena parole, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem, t.i., jāatceras
tikai viens lietotājvārds un viena parole.
•
Nomainot pakalpojuma (piemēram, VOC) lietotājvārdu/paroli, tā tiek automātiski nomainīta arī citiem pakalpojumiem (piemēram, )
Saistītā informācija
24
•
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (442 lpp.)
•
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
IEVADS
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā drošākus un efektīvākus produktus un risinājumus,
lai samazināto to negatīvo ietekmi uz vidi.
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo Car
pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides
aizsardzības darbs ir balstīts uz visu automašīnas
ekspluatācijas ciklu, un tiek ņemta vērā ietekme
uz vidi, kas radīta visa procesa laikā — sākot ar
automašīnas dizaina izstrādi un beidzot ar tās
nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars
pamatprincips nosaka, ka katra jaunā izstrādātā
produkta ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga arī
personīgā vide — piemēram, pateicoties klimata
kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā ir tīrāks,
nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums
nosaka sistemātisku pieeju darbību vides jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabo-
jumi, kas samazina ietekmi uz vidi. ISO sertifikāta
iegūšana nozīmē arī to, ka ir ievēroti spēkā esošie
likumi un noteikumi attiecībā uz vidi. Volvo arī
prasa, lai tā partneri ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes
uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašī-
}}
25
IEVADS
||
nām, salīdzinot ar citām automašīnām attiecīgajās
mašīnu klasēs, ir konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks degvielas patēriņš parasti rada
zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes oglekļa dioksīda - emisiju.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus
atkritumus, piemēram, akumulatorus un eļļu,
nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas no
šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Enerģiju un degvielu taupoša automašīna samazina ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ekspluatācijas
izmaksas. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par vidi, ievērojot šos padomus.
Efektīva izmešu ierobežošana
•
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā - izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet
vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
26
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni 80 km/h
(aptuveni 50 mph) vai mazāks par 50 km/h
(aptuveni 30 mph), palielina enerģijas patēriņu.
Pirms automašīnas iedarbināšanas aukstā
laikā izmantojiet sagatavošanas darbus* – tie
uzlabo iedarbināšanas spēju un samazina
nolietojumu aukstā laikā. Dzinējs sasniedz
normālu darba temperatūru ātrāk, tādējādi
samazinot patēriņu un izmešu daudzumu.
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean inside
and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) – koncepciju,
kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti efektīvu emisijas
kontroli. Daudzos gadījumos izmešu daudzums ir
ievērojami zemāks par attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Pasažieru salona gaisa filtrs neļauj pa gaisa
ieplūdes kanāliem salonā ieplūst putekļiem un
ziedputekšņiem.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona gaisa
kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un
zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir piesārņots,
gaisa ieplūde tiek aizvērta, un gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbināt
ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti
un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti. Dažas
detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres rata šuves
ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona uzraudzība,
lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu
smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma
vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un zemam
degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas
vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi jūsu automašīnai,
tas kļūst par Volvo sistēmas daļu. Volvo izvirza
skaidras prasības attiecībā uz veidu, kādā mūsu
servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā
vidē. Mūsu servisu apkalpojošajam personālam ir
pietiekamas zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt iespējams
gandrīz visu automobili. Tādēļ pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu sazināties ar izplatītāju,
lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes vietu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (32 lpp.)
Ekonomiska braukšana (399 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(549 lpp.)
Gaisa kvalitāte (176 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
27
IEVADS
IntelliSafe vadītāja atbalsts
Aizsardzība
IntelliSafe ir Volvo Cars koncepts attiecībā uz
automašīnas drošību. Tas ietver vairākas sistēmas, kas palīdz padarīt braucienu drošāku,
novērst traumu gūšanu un pasargāt pasažierus
no citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Automašīna ir aprīkota ar drošības jostu spriegotāju, kas var nospriegot jostas kritiskās situācijās
un sadursmēs, lai nodrošinātu vēl labāku aizsardzību. Tā ir aprīkota arī ar vadītāja un pasažieru
drošības gaisa spilveniem un sānu logu drošības
(piepūšamie) aizkariem.
Atbalsts
IntelliSafe ietver vairākas sistēmas, kas palīdz
vadīt automašīnu droši. Automašīnā iebūvētās
vadītāja atbalsta funkcijas ietver, piemēram, adaptīvo kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control)*, kas
nodrošina vienmērīga attāluma uzturēšanu starp
jūsu automašīnu un priekšā braucošo transportlīdzekli.
Park Assist Pilot* palīdz vadītājam novietot automašīnu stāvvietā, skenējot zonu ap to.
Citi vadītāja palīgsistēmu piemēri ir: aktīvās tālās
gaismas, kā arī sistēmas Cross Traffic Alert
(CTA)* un Blind Spot Information (BLIS)*.
Novēršana
Viena no funkcijām, kas palīdz novērst negadījumus, ir City Safety. Šī funkcija brīdina vadītāju par
sadursmes risku ar citu transportlīdzekli, gājējiem
vai velosipēdistiem. Ja vadītājs nereaģē uz brīdinājumu un sadursme ir nenovēršama, City Safety
var bremzēt automašīnu automātiski.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(345 lpp.)
•
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(137 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
•
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
•
•
•
•
City Safety (317 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
(328 lpp.)
Roll Stability Control (268 lpp.)
Drošības josta (58 lpp.)
Drošība (56 lpp.)
Drošības spilveni (63 lpp.)
Lane Keeping Aid (LKA)* ir vēl viena funkcija, kad
palīdz novērst negadījumus, brīdinot vadītāju un
stūrējot, ja automašīna gatavojas šķērsot joslas
sānu marķējumu.
28
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Sensus — pievienošana un apkope
Sensus sniedz iespēju pārlūkot internetu, izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt
Wi-Fi karstvietu.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt atbalstu,
informāciju un izklaidi, kad tā ir nepieciešama,
nenovēršot vadītāja uzmanību.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara iespējamu
saziņu starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažādās
vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
29
IEVADS
||
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā ir attēlota informācija, kam vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir iespējams.
Šeit tiek rādīti satiksmes brīdinājumi, kā arī infor-
30
mācija par ātrumu un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa zīmju informācija un ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
12 collu vadītāja displejs.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām
vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas
reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to fizisko taustiņu
un vadības elementu skaits automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat ar cimdiem.
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu,
izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju. Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot vadītājs vai
kāds no automašīnas pasažieriem, kad tas ir
iespējams.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem vai
atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju vada ar
abām stūres vadības tastatūrām.
Vidējais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, lai atskaņotu kādu
dziesmu, kādam piezvanītu,
palielinātu temperatūru vai nolasītu īsziņu.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Augšējais displejs* (109 lpp.)
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Balss atpazīšana (112 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
31
IEVADS
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Logi, stikli un spoguļi
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra, kas
iegūts no kontrolētas augšanas mežu koksnes.
Automašīnā ir logu, stiklu un spoguļu vadības
elementi. Daļa automašīnas logu ir laminēti, tādējādi uzlabojot pasažieru salona skaņas izolāciju
un nodrošinot citas priekšrocības.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The Forest
Stewardship Council®) simbols norāda, ka šajā
publikācijā izmantotais papīrs iegūts no FSC®
sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
Daudzslāņainais (tripleksa) stikls
Vējstiklam un panorāmas* jumtam ir laminēts
stikls. Stikls ir rūdīts, un tas nodrošina labāku aizsardzību pret ielaušanos, kā arī labāku skaņas
izolāciju pasažieru nodalījumā. Citām stikla virsmām, izņemot aizmugures logu, kā papildaprīkojums ir pieejams daudzslāņainais (tripleksa) stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir norādīts simbols7.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(25 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
7
32
Panorāmas jumts* (157 lpp.)
Elektriskie logu pacēlāji (150 lpp.)
Logu un spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana (187 lpp.)
Saules aizsargu lietošana (152 lpp.)
Salona atpakaļskata spogulis (154 lpp.)
Sānu spoguļu regulēšana (153 lpp.)
Augšējais displejs* (109 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots daudzslāņains stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Vidējā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt vidējā
displejā. Skatiet vidējā displeja un tā funkciju
pārskatu.
}}
33
IEVADS
||
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.8.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt/deaktivizēt automašīnas funkcijas. Dažas
8
34
Automašīnās ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
funkcijas ir arī palaišanas funkcijas — tas
nozīmē, ka tās atver logu ar iestatījumu opci-
IEVADS
jām. Tās ir, piemēram, Kamera un stāvvietā
novietošanas funkcijas.
nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Klimata rinda — informācija un tieša vadība,
kas ļauj iestatīt temperatūru, sēdekļu apsildes līmeni un ventilatora darbības līmeni. Pieskarieties klimata joslas centrā esošajam
simbolam, lai atvērtu klimata skatu ar vairāk
iestatījumu opcijām.
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties
lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla/savienojuma informācija tiek rādīta statusa lauka
kreisajā pusē, bet multivides informācija,
pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr. un automašīnā saglabātajiem ziņojumiem.
Navigācija — atver navigācijas karti. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam,
lai to izvērstu.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (171 lpp.)
•
•
•
•
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(45 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Tālrunis (431 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (529 lpp.)
Papildu apakšskats — nesen izmantotās lietotnes/automašīnas funkcijas, kas neietilpst
35
IEVADS
Vidējā displeja izmantošana
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
ekrānam dažādos veidos, var veikt noteiktas darbības, piemēram, pārlūkot dažādus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu un pārvietot lietotnes.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Infrasarkanā filma ļauj ekrānam uztvert pirkstu,
kas atrodas tieši priekšā ekrānam. Šī tehnoloģija
ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir uzvilkti cimdi.
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Peeskaroties
Procedūra
36
Vienlaikus ekrānu var darbināt divi cilvēki, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi vadītāja un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti*.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē*. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti*.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet, lai
pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē*. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli
pāri ekrānam.
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
37
IEVADS
||
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
1.
2.
Īsi nospiediet sākuma taustiņu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Automašīnas funkciju lietotņu un
taustiņu pārvietošana
Vadīklu lietošana vidējā displejā
Pārvelciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz
augšu/uz leju.
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators,
skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz
leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
Temperatūras vadības ierīce.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru, vienā
no šiem veidiem:
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus, kas
atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju skatā,
var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
1.
•
pieskarieties + /− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz vadības ierīces.
2.
Pieskarieties lietotnei/taustiņam un turiet to
nospiestu.
> Lietotne/taustiņš maina izmēru un kļūst
mazliet caurspīdīgs. Tagad to var pārvietot.
Saistītā informācija
Velciet lietotni/taustiņu uz leju – uz brīvu
vietu skatā.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes/taustiņus, ir 48. Lai pārvietotu lietotni/taustiņu ārpus redzamā skata, velciet to uz skata
apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās
izvietot lietotni/taustiņu.
38
Tādējādi lietotni/taustiņu var izvietot vēl zemāk,
kur tas nav redzams skata parastajā režīmā.
Kad skatā var ritināt, vidējā displejā tiek parādīts ritināšanas indikators.
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
IEVADS
•
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (442 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Iestatījumu maiņa vidējā displejā (45 lpp.)
39
IEVADS
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats, lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja
durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot
ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata.
40
Lietotņu/funkciju skatā atlasītā lietotne/automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā sākuma
skata apakšskatā. Piemēram, FM radio tiek
palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskats ietver pēdējo izmantoto lietotni/automašīnas funkciju, kas nav saistīta ne ar
vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no lietotnēm.
PIEZĪME
Pirmo reizi lietojot automašīnu, dažiem
sākuma skata apakšskatiem nav satura.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
IEVADS
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Multivides apakšskata noklusējuma un izvērstais režīms.
}}
41
IEVADS
||
Apakšskata izvēršana:
–
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu, vai
nospiediet sākuma taustiņu
ekrāna apakšdaļā.
Nospiediet jebkurā apakšskata vietā. Izvēršot
apakšskatu, ceturtais sākuma skata apakšskats tiek īslaicīgi noņemts. Abi pārējie tiek
minimizēti un tiek attēlota tikai noteikta informācija.
Augšējais skats
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes pamata
funkcijām.
Izvērta apakšskata aizvēršana:
–
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana/aizvēršana pilnekrāna
režīmā
Papildu apakšskatu un Navigācija apakšskatu
var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni
pilnekrāna režīmā — nospiediet
simbolu.
42
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot
sākuma taustiņu. Atgriezieties sākuma skata
standarta skatā no pilnekrāna režīma, divreiz
nospiežot sākuma taustiņu.
Statusa josla
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla/savienojuma informācija tiek rādīta
statusa lauka kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospiežot
cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Augšējā skatā var piekļūt:
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
IEVADS
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā
skata vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un
velkot uz augšu. Tiek parādīts paslēptais skats, un
to atkal var izmantot.
PIEZĪME
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī tad, ja
ir attēlota klimata informācija.
Nospiediet klimata rindas centrā esošo
simbolu, lai atvērtu klimata skatu un
varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Lietotņu skats
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata
skatu un atgrieztos iepriekšējā skatā.
Plašāku informāciju par klimata vadības ierīcēm
skatiet sadaļā "Klimata vadības ierīces vidējā displejā".
Augšējā skata atvēršana lietotnē
Velciet uz leju augšējo skatu, kad darbojas lietotne, piemēram, FM radio:
•
Nospiediet FM radio iestatījumi – tiek
parādīti ar FM radio saistītie iestatījumi.
•
Nospiediet FM radio rokasgrāmata – tiek
atvērta ar FM radio saistītā sadaļa.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Nevar piekļūt, piemēram, ar lejupielādētajām
trešās puses lietotnēm saistītajām sadaļām vai
iestatījumiem.
Klimata skats
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna apakšā.
Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru, sēdekļu
apsildi un ventilatora darbību.
9
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam
no labās puses uz kreiso9, lai atvērtu lietotņu
skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo
pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu
skatā ir redzama īsa informācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu skaits.
}}
43
IEVADS
||
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Tā tiks
atvērta saistītajā apakšskatā, piemēram,
Multivide.
Funkciju skats
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var izdarīt, pārvelkot/velkot no
ekrāna lejasdaļas uz augšu.
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var atvērt,
to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt/deaktivizēt,
nospiežot attiecīgās funkcijas taustiņu. Dažas
funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu logu,
kad tās tiek nospiestas. Skatiet sadaļu "Funkciju
skats ar automašīnas funkciju taustiņiem".
Atkarībā no lietotņu skaita skatā var ritināt uz leju.
To var izdarīt, pārvelkot/velkot no ekrāna lejasdaļas uz augšu.
Lai pārvietotu lietotni:
1.
2.
Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu.
> Kad lietotni var pārvietot, tā kļūst nedaudz
caurspīdīga un lielāka.
Tāpat kā lietotņu skatā funkciju taustiņus var pārvietot un izvietot vēlamajā secībā. Skatiet informāciju sadaļā "Lietotņu skats" iepriekš.
Velciet lietotni uz vajadzīgo vietu.
Saistītā informācija
PIEZĪME
•
•
•
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus
nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo9 vai nospiežot
sākuma taustiņu.
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam no
kreisās puses uz labo9, lai atvērtu funkciju skatu.
Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas, piemēram, Lane Departure
Warning, Lane Keeping Aid* un Stāvvietā nov.
palīgsistēma*.
9
44
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (171 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(45 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Notiek process.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un dažos
gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas
dēļ visi simboli netiek rādīti visu laiku.
Notiek sagatavošanas darbi.
Simbols
Tiek atskaņots audio avots.
Tehniskie parametri
Iestatījumu maiņa vidējā displejā
Atverot vadītāja durvis, vidējais displejs sāk darboties automātiski. Varat mainīt vidējā displeja
iestatījumus, lai personalizētu skaņas un motīvus.
Ekrānu var izslēgt, lai tas netraucētu braukšanas
laikā.
Ekrāna izslēgšana un aktivizēšana
Audio avots apturēts.
Viesabonēšana aktivizēta.
Notiekošs tālruņa zvans.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Izslēgta audio avota skaņa
Pievienota Bluetooth ierīce.
No radio kanāla ir saņemtas ziņas.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
Pulkstenis.
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi). Automašīna koplieto pieejamo savienojumu.
Automašīnas modems aktivizēts.
Izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot USB.
Saistītā informācija
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(103 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Izslēdzot vidējo displeju, ekrāns tiek aptumšots, lai
tas netraucētu braukšanas laikā. Klimata josla
joprojām ir redzama, turklāt lietotnes un citas ar
ekrānu saistītas funkcijas turpina darboties.
Mobilo tālruņu tīkla savienojuma
tips (2G, 3G).
Attālā diagnostika aktīva.
}}
45
IEVADS
||
1.
2.
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas funkcijas, piemēram, klimata kontrole, audio,
norādes* un lietotnes, turpina darboties.
Šajā režīmā ekrānu var notīrīt un komplektā iekļauto drānu; skatiet sadaļu
"Vidējā displeja tīrīšana".
Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
PIEZĪME
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Sistēmas skaņas skaļuma izslēgšana/
mainīšana vidējā displejā.
Sistēmas skaņas skaļumu var pilnīgi izslēgt/
mainīt vidējā displejā:
1.
46
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi.
3.
Sadaļā Pieskaršanās ekrānam velciet vadības elementu, lai mainītu skaļumu/izslēgtu
ekrāna pieskārienu skaņas, un
Pieskaršanās tastatūrai, lai mainītu skaļumu/izslēgtu tastatūras pieskārienu skaņas.
Velciet vadības elementu līdz vajadzīgajam
skaļuma līmenim.
Sistēmas skaļuma
Ekrāna izskata mainīšana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome rings.
Displeji
Motīvi.
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī gaišo
variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir tumšs. Šis
variants var būt noderīgs, piemēram, intensīvā
saules gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un to
neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (529 lpp.)
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Funkciju skats ar automašīnas
funkciju taustiņiem
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja pamata
skatiem. Funkciju skatam var piekļūt, sākuma
skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz
labo10.
Dažādi taustiņu veidi
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi;
skatiet turpmāk:
Taustiņa veids
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Funkciju pogas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes
indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
10
Nospiežot palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas
var būt sēdekļa pozīcijas mainīšanas funkcijas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Sēdekļu pieliekšanas funkcijas
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
}}
47
IEVADS
||
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek parādīts
papildu teksts ar skaidrojumu. Šī informācija tiek
rādīta dažas sekundes, pēc tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes indikators nodziest.
Piemēram, funkcijai Lane Keeping Aid, nospiežot taustiņu, tiek parādīts papildu teksts
Darbojas tikai noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/
deaktivizētu šo funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
•
48
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (169 lpp.)
IEVADS
Vidējā displeja tastatūras
izmantošana
Vidējā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus,
izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī
"ierakstīt" ekrānā ar roku.
Ierakstu veikšana, izmantojot tastatūru
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu digitālās
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
}}
49
IEVADS
||
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai piņjiņ vārdu11 rinda. Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek tiem
11
50
Tie tiek rādīti, ja ir atlasīta japāņu, ķīniešu vai taivāniešu tastatūra.
pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus, nospiežot
labās un kreisās puses bultiņas. Lai atlasītu
ieteikumu, pieskarieties tam. Ievērojiet, ka šī
funkcija netiek atbalstīta visos valodu varian-
IEVADS
tos. Ja tā nav pieejama, rinda netiek rādīta
tastatūrā.
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram,
UK. Pieejamās rakstzīmes un vārdu ieteikumi
(1) atšķiras atkarībā no atlasītās valodas.
Nospiediet, lai atvērtu valodu sarakstu, un
pēc tam pieskarieties vajadzīgajai valodai.
Informāciju par papildu valodu pievienošanu
tastatūrai skatiet sadaļā "Tastatūras valodas
maiņa" turpmāk.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas
no atlasītās valodas (skatiet 7. punktu). Lai
ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Taustiņa funkcija atšķiras atkarībā no konteksta, kurā tiek izmantota tastatūra — tas ļauj
ievadīt @ vai .com vai izveidot jaunu rindu.
Atstarpe.
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem. Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo burtu un
turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem.
Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc
punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem un adresēm paredzētajos
teksta laukos katrs vārds automātiski sākas
ar lielo burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai
e-pasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie, ja
vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot taustiņu.
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta
ar cipariem. Nospiediet
, kas ciparu
režīmā tiek attēlots
vietā, lai atgrieztos
burtu tastatūrā, vai
, lai atvērtu tastatūru
ar speciālajām rakstzīmēm.
Dzēš ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu rakstzīmi. Brīdi nogaidiet
un tad nospiediet vēlreiz, lai izdzēstu nākamo
rakstzīmi utt.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Rakstzīmju/burtu rakstīšana
ekrānā ar roku".
Nospiediet virs tastatūras esošo apstiprināšanas
taustiņu (nav redzams attēlā), lai apstiprinātu
ievadīto tekstu. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā
no konteksta.
Tastatūras valodas maiņa
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas,
valoda vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Valodu pievienošana/dzēšana iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu var
manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
izkārtojumi.
3.
Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas tieši
tastatūrā.
Tastatūras
Ja neviena valoda nav aktīvi atlasīta zem
Iestatījumi, tastatūra izmanto to pašu valodu, ko
lieto automašīnas sistēma; skatiet sadaļu "Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā".
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, dažādas
valodas var pārslēgt ar tastatūras taustiņu (augstāk redzamajā ilustrācijā tas attēlots ar
ciparu 7).
Lai mainītu tastatūras valodu:
1.
Nospiediet un turiet taustiņu (skatiet attēlu
iepriekš).
> Tiek atvērts saraksts.
2.
Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem Iestatījumi
ir atlasītas vairāk par četrām valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai,
un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
}}
51
IEVADS
||
Burta vai rakstzīmes varianti
Rakstzīmju rakstīšana ekrānā ar roku
Rakstzīmju/burtu rakstīšana ar roku
1. Rakstiet rakstzīmi/burtu vietā, kas paredzēta
ar roku rakstītiem burtiem (1).
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes vai burti (3). Visticamākā izvēle atrodas saraksta augšgalā.
2.
Lai ievadītu burta/rakstzīmes variantu, piemēram,
é vai è:
1.
2.
Nospiediet un turiet burtu/rakstzīmi.
> Tiek parādīts lodziņš ar iespējamajiem
burta/rakstzīmes variantiem.
Nospiediet vajadzīgo variantu. Ja netiek atlasīts neviens no variantiem, tiek ievadīts oriģinālais burts/rakstzīme.
Vieta burtu/rakstzīmju rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā tiek ievadīti burti/rakstzīmes, rakstot tos ekrānā.
Ieteiktie burti/rakstzīmes. Sarakstu var ritināt.
Atstarpe.
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu burtu/rakstzīmi. Brīdi
nogaidiet un tad nospiediet vēlreiz, lai
izdzēstu nākamo burtu/rakstzīmi utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
52
Ievadiet rakstzīmi/burtu, brīdi nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts. Var atlasīt arī citu rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo rakstzīmi/burtu.
IEVADS
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var izdzēst,
pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku
(1).
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi
rokraksta laukā13.
–
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
•
•
12
13
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu (3).
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu (5),
lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso12 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek izdzēsts
viss ievadītais teksts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (435 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(170 lpp.)
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
53
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai pasargātu
vadītāju un pasažierus, ja notiek negadījums.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots vai
ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja displejā
tiek attēlots paziņojums SRS drošības
spilvens Steidzami jāveic apkope
Brauciet uz autoservisu, tas nozīmē, ka
daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas
pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, tiklīdz tas ir iespējams.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, sistēmas reaģē atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram,
sadursme dažādos leņķos, apgāšanās vai
nobraukšana no ceļa.
Ir pieejamas arī pilnīgi mehāniskas drošības sistēmas, piemēram, Whiplash Protection System.
Automašīna ir arī konstruēta tā, lai liela daļa no
sadursmes trieciena spēka tiktu novirzīta uz balstiem, statņiem, grīdu, jumtu un citām virsbūves
daļām.
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības režīmu.
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja
drošības sistēmas darbībā nav kļūmju,
simbols nodziest aptuveni pēc 6 sekundēm.
56
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt
drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Drošības josta
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (56 lpp.)
Drošības josta (58 lpp.)
Drošības spilveni (63 lpp.)
Whiplash Protection System (57 lpp.)
Safety mode (69 lpp.)
Bērnu drošība (70 lpp.)
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad starp
krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. – Nedrīkst
tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet jostu stingri un
raugieties, lai tā piegulētu augumam pēc iespējas
ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav
sagriezusies.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm
jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu viegli
vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus un stūri).
Tādēļ vajadzētu censties novietot sēdekli tā, lai
DROŠĪBA
panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un
stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Drošības josta (58 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (117 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) ir aizsardzība pret kakla un sprandas traumām. Šo sistēmu veido enerģiju absorbējošas atzveltnes un
sēdekļu polsterējumi, kā arī speciāli konstruēti
priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā
arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo sēdekļu
atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tas samazina risku gūt
kakla un sprandas ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī otrajā sēdekļu rindā
aiz vadītāja/blakussēdētāja sēdekļa, pretējā gadījumā var
tikt kavēta sistēmas WHIPS darbība.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības
jostu.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā
sēdekļa atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina.
Dažas no sēdekļu aizsargājošajām īpašībām
var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tie ir bojāti.
Nolokot aizmugurējā sēdekļa atzveltni, attiecīgais priekšējais sēdeklis jāpabīda uz priekšu,
lai tas nesaskartos ar nolocīto atzveltni.
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt optimālu aizsardzību, vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai sistēmas darbība netiktu traucēta.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
57
DROŠĪBA
||
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā
sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai starp
galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas mazāks
attālums.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Bērnu sēdekli vai sēdekļa paliktni drīkst novietot
blakussēdētāja sēdeklī tad, ja blakussēdētāja drošības spilvens nav aktivizēts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
58
Drošība (56 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (117 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
Rear Collision Warning (326 lpp.)
Drošības josta
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir svarīgi lai drošības josta atrastos ap ķermeni tā
lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Neatgāziet
atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri normālā sēdēšanas stāvoklī.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
Saistītā informācija
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (60 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (61 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
Drošības jostas nospriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar pirotehniskiem un elektroniskiem drošības jostu spriegotājiem, kas var
nospriegot drošības jostas kritiskās situācijās un
sadursmēs.
Drošības jostas spriegotāji sadursmes
laikā
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar pirotehniskiem drošības jostu spriegotājiem.
Pirotehniskie drošības jostas spriegotāji
sadursmē nospriego drošības jostu ar pietiekamu
spēku, lai efektīvāk noturētu pasažierus vietā.
Drošības jostas spriegotāji kritiskās
situācijās
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un tos
var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām
City Safety un Rear Collision Warning. Kritiskās
situācijās, piemēram, ja automašīna strauji
bremzē, veic asus izvairīšanās manevrus, nobrauc
no ceļa (piemēram, ieripo grāvī, tiek pacelta virs
zemes vai ietriecas kādā objektā), izslīd vai gadījumos, kad pastāv sadursmes risks, drošības jostas spriegotāja elektromotors var nospriegot drošības jostu.
sistēmu, piemēram, drošības gaisa spilvenu, darbību.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Elektrisko drošības jostu spriegotāju
atiestatīšana
Kad kritiskā situācija ir garām, drošības jostas un
elektriskie drošības jostu spriegotāji tiek automātiski atiestatīti.
Ja josta paliek nospriegota:
Saistītā informācija
1.
Apturiet automašīnu drošā vietā.
2.
Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
•
•
Drošības josta (58 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (60 lpp.)
•
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (61 lpp.)
•
•
•
City Safety (317 lpp.)
Rear Collision Warning (326 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (65 lpp.)
Elektriskais drošības jostas spriegotājs notur
pasažieri labākā pozīcijā, samazinot risku ietriekties automašīnas salonā un uzlabojot drošības
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
59
DROŠĪBA
Drošības jostas piesprādzēšana/
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostas uzlikšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
Pārliecinieties, ka otrās rindas vidējās sēdvietas drošības josta ir pareizi ievietota jostas
vadotnē.
2.
Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas
mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
3.
Priekšējo sēdekļu un otrās rindas ārējo sēdvietu drošības jostām ir regulējams augstums.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes
mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā paredzēts. Pastāv
nopietnu savainojumu risks.
PIEZĪME
Josta nobloķējas, un to nav iespējams izvilkt:
•
•
•
60
ja to velk laukā pārāk strauji
bremzēšanas un paātrināšanās laikā
ja automašīna strauji sasveras.
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz leju.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā, lai
josta neskartu kaklu.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja
tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par neaizvērtām
durvīm, dzinēja pārsegu, aizmugures durvīm vai
degvielas tvertnes aizvirtni.
Vadītāja displeja attēli
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis padusē).
4.
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas
un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi, pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu pleca virzienā.
Drošības jostas atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2.
Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar roku
uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi nekarātos.
Pārliecinieties, ka otrās rindas vidējās sēdvietas drošības josta ir pareizi ievietota jostas
vadotnē.
Saistītā informācija
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties pār
vēderu).
•
•
•
Drošības josta (58 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (61 lpp.)
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un aizmugures durvju brīdinājuma krāsa ir
atkarīga no transportlīdzekļa ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav palicis neaizvērts dzinējs pārsegs, aizmugures durvis, degvielas tvertnes aizvirtnis vai kādas no durvīm.
Attēls automātiski nodziest aptuveni pēc 30
sekunžu braukšanas vai nospiežot stūres labās
puses vadības tastatūras taustiņu O.
}}
61
DROŠĪBA
||
Drošības jostu atgādinātājs
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums,
bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un pasažieru jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafiskiem attēliem.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina
vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav izdarījis.
62
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā sēdeklī
ir divas apakšfunkcijas:
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības
jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas.
Vadītāja displeja attēls tiek rādīts, kad drošības jostas ir piesprādzētas.
•
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta
aizmugurējā sēdekļa drošības josta, izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu.
Atgādinājums tiek pārtraukts, atkārtoti piesprādzējot drošības jostu. To arī var izslēgt
manuāli, nospiežot stūres labās puses tastatūras taustiņu O.
Durvju, dzinēja pārsega, aizmugures
durvju un degvielas tvertnes aizvirtņa
aizvēršanas atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērtas,
vadītāja displeja attēls parāda, kas ir atvērts.
Tiklīdz iespējams, apturiet automašīnu drošā vietā
un aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas lielāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības josta (58 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (60 lpp.)
DROŠĪBA
Drošības spilveni
BRĪDINĀJUMS
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru
drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt
stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības
sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos un putekļos, kas radušies drošības gaisa spilvenu
izplešanās laikā, var izraisīt ādas un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas kairinājums,
izskalojiet acis ar aukstu ūdeni. Ātrā drošības
gaisa spilvenu izplešanās un to audums var
izraisīt berzi un ādas apdegumus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis
atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet startera
akumulatora kabeļus. Nemēģiniet iedarbināt
automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni.
Automobiļa evakuācija. Volvo iesaka transportēt automašīnu uz Volvo pilnvarotu servisu.
Izplestie drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties, ievērojiet šādus ieteikumus:
•
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu
maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilveniem vadītāja
un blakussēdētāja sēdekļos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
(63 lpp.)
Sānu drošības spilvens (67 lpp.)
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
(68 lpp.)
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvenu sistēma palīdz pasargāt vadītāju un blakussēdētāju no galvas, sejas un krūškurvja traumām, kā arī vadītāju no ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildī}}
63
DROŠĪBA
||
šanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības
jostas. Attiecas uz visām siksnas pozīcijām.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas tikai
viens (vai neviens) no drošības gaisa spilveniem. Detektori nosaka sadursmes spēku uz
automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot
nevienu vai izplešot vienu vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
64
Vadītāja drošības spilveni
Blakussēdētāja drošības spilvena uzlīme
Drošības spilvens stūrē
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā. Uz
stūres ir marķējums AIRBAG.
Ceļgalu drošības spilvens
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu paneļa
apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu
drošības spilvens, vai tā priekšā.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Pasažiera drošības gaisa spilvens
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir marķējums AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur
atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses durvju statņa. Drošības
gaisa spilvena uzlīme kļūst redzama, atverot pasažiera
durvis.
DROŠĪBA
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt,
ja automašīna aprīkota ar slēdzi Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
Slēdzis
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
Nekādā gadījumā nesēdiniet bērnu uz sēdekļa
paliktņa, bērnu sēdeklī vai uz aizmuguri vērstā
bērnu sēdeklī, kas uzstādīts blakussēdētāja
sēdeklī, ja ir aktivizēts drošības spilvens.
Bērni, kas īsāki par 140 cm, nekādā gadījumā
nedrīkst sēdēt blakussēdētāja sēdeklī, ja ir
aktivēts drošības spilvens.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Saistītā informācija
•
•
Drošības spilveni (63 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (65 lpp.)
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un pieaugušie var droši sēdēt blakussēdētāja
sēdeklī.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt blakussēdētāja
sēdeklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
65
DROŠĪBA
||
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas OFF (B) pozīcijā ON (A).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols
jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nesēdiniet bērnu uz sēdekļa
paliktņa, bērnu sēdeklī vai uz aizmuguri vērstā
bērnu sēdeklī, kas uzstādīts blakussēdētāja
sēdeklī, ja ir aktivizēts drošības spilvens.
Bērni, kas īsāki par 140 cm, nekādā gadījumā
nedrīkst sēdēt blakussēdētāja sēdeklī, ja ir
aktivizēts drošības spilvens.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
66
Blakussēdētāja drošības spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas ON (A) pozīcijā OFF (B).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
DROŠĪBA
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
BRĪDINĀJUMS
Personas, kas garākas par 140 cm, nekādā
gadījumā nedrīkst sēdēt priekšējā pasažiera
sēdeklī, ja drošības spilvens ir deaktivēts.
Sānu drošības spilvens
Sadursmes gadījumā vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļa sānu drošības gaisa spilveni aizsargā
krūškurvi un gurnus.
Neļaujiet nevienam sēdēt blakussēdētāja sēdeklī, ja jumta konsolē ir
redzams paziņojums, ka drošības
gaisa spilvens ir deaktivizēts un
vienlaikus vadītāja displejā ir attēlots simbols
un paziņojums SRS drošības spilvens
Steidzami jāveic apkope Brauciet uz
autoservisu. Tas norāda, ka sistēmā ir
nopietna kļūme. Brauciet uz servisu pēc
iespējas drīzāk. Volvo iesaka sazināties ar
autorizētu Volvo servisu.
> Teksta paziņojums un simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa
drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
Saistītā informācija
•
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
(63 lpp.)
•
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo
sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un palīdz
pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un sānu drošības spilveni tiek piepūsti. Drošības
spilvens piepūšas starp braucēju un durvju paneli,
tādējādi amortizējot sākotnējo triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Sānu drošības spilvens parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
}}
67
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Sānu logu drošības (piepūšamie)
aizkari
BRĪDINĀJUMS
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus
priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku (nevis cietu
priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie automobiļa griestiem, durvju statņiem vai sānu
paneļiem. Tas var mazināt paredzēto aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot tikai
Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā starp
sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī vieta ir
nepieciešama, lai varētu izplesties sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz
durvju logu augšmalu, atstājiet 10 cm atstarpi
starp bagāžu un sānu logiem. Pretējā gadījumā griestu apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa spilvenu sniegtā aizsardzība var
pasliktināties.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības spilvens un bērnu
sēdekļi
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa.
Bērnu sēdekli vai sēdekļa paliktni drīkst novietot
blakussēdētāja sēdeklī tad, ja blakussēdētāja drošības spilvens nav aktivizēts.
Saistītā informācija
•
68
Drošības spilveni (63 lpp.)
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari ir iebūvēti abās griestu apšuvuma pusēs un palīdz
pasargāt vadītāju un automašīnas ārējo sēdvietu
pasažierus. Uz paneļiem atrodas uzlīmes IC
AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina
drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus
un drošības aizkari tiek piepūsti.
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (63 lpp.)
DROŠĪBA
Safety mode
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas tiek
ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt bojātas
svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas drošības sistēmas
sensori vai bremžu sistēma.
Ja automašīna ir cietusi sadursmē, vadītāja displejā tiek attēlots teksts Safety mode Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu un brīdinājuma simbols. Tas nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas funkcionalitāte.
Saistītā informācija
•
•
Drošība (56 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana/pārvietošana
pēc drošības režīma ieslēgšanas (69 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana/
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Ja automašīnai iestatīts drošības režīms, automašīnu var iedarbināt un pēc tam pārvietot prom no
bīstamās zonas.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja automašīnai iestatīts drošības režīms, sistēmu
var mēģināt atiestatīt un pēc tam iedarbināt automašīnu un pēc pārvietot prom no bīstamās zonas.
Ja viss šķiet kārtībā un esat pārbaudījis, vai
nenoplūst degviela, varat mēģināt iedarbināt
automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu
darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc tam, kad ticis parādīts Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Pirmkārt, pārbaudiet, vai no automašīnas
neiztek degviela. Nedrīkst būt jūtama degvielas smaka.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
}}
69
DROŠĪBA
||
3.
Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot parasto
statusu.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat tad,
ja mašīna šķiet braucama, slēpts defekts
braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
2.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja
displejā ir redzams paziņojums Normal
mode The car is now in normal mode,
automašīnu drīkst uzmanīgi izbraukt ārā no
bīstamās zonas.
Saistītā informācija
•
Safety mode (69 lpp.)
Bērnu drošība
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdekļi,
sēdekļa paliktņi un stiprināšanas ierīces).
Lietojot Volvo bērnu drošības aprīkojumu, tiek
nodrošināti optimāli apstākļi drošai bērna pārvadāšanai automašīnā. Turklāt bērnu drošības aprīkojums piemērots automašīnai, un tā lietošana ir
vienkārša.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Volvo iesaka pārvadāt bērnus uz aizmuguri vērstā
bērnu sēdeklī pēc iespējas ilgāk, vismaz līdz 3-4
gadu vecumam, un pēc tam izmantot uz priekšu
vērstu sēdekļa paliktni/bērnu sēdekli līdz 10
gadu vecumam.
PIEZĪME
Ja rodas jautājumi par bērnu drošības aprīkojuma uzstādīšanu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā nepieciešams.
Saistītā informācija
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
70
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (82 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
Bērnu sēdekļi
Bērnu sēdeklīša novietojums automobilī un aprīkojuma izvēle ir atkarīga no bērnu svara un
auguma.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Nodrošiniet, lai bērnu
sēdeklis tiktu lietots pareizi.
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautās uzstādīšanas
instrukcijas.
Bērnu sēdekļu atrašanās vieta
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens ir aktivizēts, vienmēr uzstādiet bērnu sēdekļus/paliktņus otrās vai trešās sēdekļu rindas* sēdvietās. Ja
bērns sēž priekšējā pasažiera sēdeklī, viņš var gūt
smagus savainojumus, drošības spilvenam izplešoties.
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens ir
deaktivizēts, bērnu sēdekli/paliktni drīkst uzstādīt
blakussēdētāja sēdeklī.
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
Bērnu sēdekļa uzstādīšana
Uzstādot bērnu sēdekli, svarīgi ņemt vērā šādus
faktorus.
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai citiem
piederumiem, kas var atbalstīties pret drošības
jostas sprādzes atvēršanas pogu, pretējā gadījumā drošības jostas sprādze var nejauši
atsprādzēties.
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas sēdekļa
horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm
vai sliedēm vai balstiem, kas atrodas zem
sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties
pret vējstiklu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Nekādā gadījumā nesēdiniet bērnu uz sēdekļa
paliktņa, bērnu sēdeklī vai uz aizmuguri vērstā
bērnu sēdeklī, kas uzstādīts blakussēdētāja
sēdeklī, ja ir aktivizēts drošības spilvens.
Bērni, kas īsāki par 140 cm, nekādā gadījumā
nedrīkst sēdēt blakussēdētāja sēdeklī, ja ir
aktivēts drošības spilvens.
Bērnu sēdeklīši un drošības spilveni nav savietojami.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
71
DROŠĪBA
||
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
• Pārliecinieties, ka pasažiera drošības spilvens
ir deaktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX
konsoles1 piederumu.
•
Noregulējiet sēdekli vistālākajā pozīcijā uz
aizmuguri. Ja bērnu sēdeklis tiek lietots arī
otrajā sēdekļu rindā, var veikt izņēmumu.
Tādā gadījumā vienmēr pārliecinieties, ka
bērnu sēdeklis vienalga ir uzstādīts atbilstoši
ražotāja instrukcijām.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem1.
•
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu bērnu
sēdekļa uzstādīšanu.
Uzstādīšana otrajā sēdekļu rindā
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos2 vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas i-Size3.
•
Visi sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt bērnu
sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta
atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. ja tas nav iespējams, ievērojiet
sēdekļa ražotāja ieteikumu.
•
Automašīnās, kas aprīkotas ar trešo sēdekļu
rindu*, otrā sēdekļu rinda jānoregulē vistālākajā pozīcijā uz aizmuguri. Ja bērnu sēdeklis
tiek lietots arī trešajā sēdekļu rindā, var veikt
izņēmumu. Tādā gadījumā vienmēr pārliecinieties, ka bērnu sēdeklis vienalga ir uzstādīts
atbilstoši ražotāja instrukcijām.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam, kad
siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties noņemt
apakšējās siksnas, kad bērnu sēdeklis nav
uzstādīts.
•
Uzstādot bērnu sēdekļus, nedrīkst lietot
ISOFIX vadotni.
•
1
2
3
72
Uzstādīšana trešajā sēdekļu rindā*
• Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekļus ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt trešajā sēdekļu rindā.
•
Vajadzības gadījumā pabīdiet otro sēdekļu
rindu uz priekšu, lai atbrīvotu vietu. Ja arī
otrajā sēdekļu rindā ir uzstādīts bērnu sēdeklis, pārliecinieties, ka bērnu sēdeklis vienalga
ir uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Piederumu klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Neattiecas uz vidējo sēdvietu.
Atšķiras atkarībā no tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet sēdekļa ražotāja ieteikumus.
Automašīnas otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu stiprinājuma punktiem.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu
sēdeklīšiem.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses durvju statņa. Drošības
gaisa spilvena uzlīme kļūst redzama, atverot pasažiera
durvis.
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams nolocīt
galvas balstus.
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma
punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās
uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
PIEZĪME
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
Automašīnām, kas aprīkotas ar kravas pārsegu virs bagāžas nodalījuma, tas jānoņem, lai
stiprinājuma punktiem varētu piestiprināt
bērnu sēdekļus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Bērnu drošība (70 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (73 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (77 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (65 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem atzveltnes aizmugurē.
Stiprinājuma punkti atrodas otrās sēdekļu rindas
ārējās sēdvietās.
•
•
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (77 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (75 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
73
DROŠĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un otrās rindas sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Stiprinājuma punktu atrašanās vietas otrās rindas sēdekļos.
Otrās rindas sēdekļu stiprinājuma punkti atrodas
priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā sēdeklī.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami
automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir aprīkota ar
74
•
•
•
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (73 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (77 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (75 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (65 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivētu drošības spilvenu)
Otrā sēdekļu rinda, ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda, vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu rinda*
UA, B, L
UB, L
LB
U, L
UA, B, L
UB, L
LB
U, L
UA, LC
U, LC
L
U, L
UA, D, LC
UD, LC
B*, E, LD
UD, L
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
75
DROŠĪBA
||
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivētu drošības spilvenu)
Otrā sēdekļu rinda, ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda, vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu rinda*
UA, F, L
UF, L
B*, E, LF
UF, L
3. grupa
22-36 kg
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
A
B
C
D
E
F
Paceliet sēdekļa atzveltni vertikāli.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192).
Volvo iesaka: divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni
(tipa apstiprinājums E1 04301169).
Volvo iesaka: iebūvētais sēdekļa paliktnis (tipa apstiprinājums E5 04218).
Volvo iesaka: sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nenovietojiet bērnu priekšējā pasažiera sēdeklī, ja automašīna ir aprīkota ar aktivētu drošības gaisa spilvenu.
Saistītā informācija
•
•
76
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (73 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(78 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(81 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar bērnu sēdekļu
i-Size/ISOFIX4 stiprinājuma punktiem otrās rindas sēdekļos.
i-Size/ISOFIX ir automašīnas bērnu sēdekļu stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Piespiediet sēdekļa spilvenu uz leju, lai piekļūtu
montāžas punktiem.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (73 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(81 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(78 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem4 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem ir paslēpti aiz otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu atzveltnes apakšējās daļas.
4
Nosaukums un simbols ir atkarīgs no tirgus.
77
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
78
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R44, un automašīnas modelim jābūt
iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu
sarakstā.
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivētu drošības spilvenu)B
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
ILB, C, XD
ILC
X
X
ILB, C, XD
ILC
X
X
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivētu drošības spilvenu)B
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
ILF
X
X
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
79
DROŠĪBA
||
Masa
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivētu drošības spilvenu)B
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu, ja (IL) automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus).
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Šai grupai Volvo iesaka uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tipa apstiprinājums E5 04200).
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nenovietojiet bērnu priekšējā pasažiera sēdeklī, ja automašīna ir aprīkota ar aktivētu drošības gaisa spilvenu.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav izmēru
klasifikācijas, automašīnas modelim jābūt
norādītam bērnu sēdekļa ražotāja izveidotajā
automašīnu sarakstā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (77 lpp.)
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(81 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (75 lpp.)
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par to, kurus i-Size/
ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka izmantot,
sazinieties ar autorizētu Volvo izplatītāju.
80
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklīša veids
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivētu
drošības spilvenu)
Otrā sēdekļu rinda, ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda, vidējais
sēdeklis
Trešā sēdekļu rinda*
X
i-UA
X
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
Šai grupai Volvo iesaka uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bērnu sēdekļi (71 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (77 lpp.)
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(78 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (75 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
81
DROŠĪBA
Iebūvētais sēdekļa paliktnis*
•
Otrās sēdekļu rindas vidējā sēdvietā iebūvētais
sēdekļa paliktnis ļauj bērniem sēdēt ērti un droši.
Sēdekļa paliktnis ir speciāli konstruēti, lai nodrošinātu optimālu drošību. Kombinācijā ar drošības
jostu tas ir apstiprināts lietošanai bērniem, kuru
svars ir no 15 līdz 36 kg un kuru garums ir vismaz
97 cm.
galvas balsts ir noregulēts bērna galvas augstumā tā, lai atbalstītu visu pakausi (ja iespējams)
BRĪDINĀJUMS
Iebūvētā sēdekļa paliktņa
pacelšana*
Otrās rindas sēdekļa vidējā sēdvietā iebūvēto
sēdekļa paliktni var pacelt, lai to lietotu.
Volvo iesaka remontu vai maiņu veikt tikai
Volvo pilnvarotā servisā. Neveiciet nekādus
pārveidojumus vai papildinājumus sēdekļa
paliktnim. Ja iebūvētais sēdekļa paliktnis ir
bijis pakļauts lielai slodzei, piemēram, sadursmes gadījumā, jānomaina viss sēdekļa paliktnis. Pat tad, ja sēdekļa paliktnis neizskatās
bojāts, tas var nenodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni. Sēdekļa paliktnis ir jānomaina
arī tad, ja tas ir ļoti nodilis.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā sēdekļa paliktņa instrukcijas, negadījuma laikā bērns var gūt nopietnas traumas.
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār plecu.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
82
•
iebūvētais sēdekļa paliktnis ir nofiksētā
režīmā
•
drošības josta atrodas saskarē ar bērna ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
•
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
•
drošības jostas klēpja daļa ir novietota zemu
pār iegurni, nodrošinot optimālu aizsardzību
Lai nolaistu sēdekļa paliktni, pavelciet rokturi
uz priekšu un uz augšu.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu drošība (70 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
(82 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
(83 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DROŠĪBA
Iebūvētā sēdekļa paliktņa
nolaišana*
Kad otrās rindas sēdekļa vidējā sēdvietā iebūvētais sēdekļa paliktnis netiek lietots, to var nolaist.
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz tas
nofiksējas.
Nospiediet ar roku uz leju paliktņa vidusdaļu,
lai to nofiksētu.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā sēdekļa paliktņa instrukcijas, negadījuma laikā bērns var gūt nopietnas traumas.
SVARĪGI
Pirms nolaišanas pārbaudiet, vai brīvajā vietā
zem sēdekļa paliktņa nav atstāti nenostiprināti
priekšmeti (piem., rotaļlietas).
Lai atbrīvotu paliktni, pavelciet rokturi uz
priekšu.
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (82 lpp.)
Pirms atzveltnes nolaišanas jānolaiž paliktņa
polsterējums.
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
(83 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (82 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
(82 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
83
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Instrumenti un vadības slēdži,
automašīna ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Stūres labās puses vadības tastatūra
Panorāmas jumts*
Stūres pielāgošana
Displejs jumta konsolē
Skaņas signāls
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, aizmugures
durvju atslēgšana, aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Manuāla automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pārslēgšana*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
86
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Vidējais displejs
Avārijas gaismas signāls, mals. atkausētājs/vējstikla apsilde*, multivide, cimdu
nodalījuma pārsega atvēršana
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Pārnesumu pārslēgs
Atmiņas funkcija, kas ļauj regulēt:
Iedarbināšanas slēdzis
•
Braukšanas režīmi*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
•
•
elektriskie vadāmos priekšējos
sēdekļus*;
Instrumenti un vadības slēdži,
automašīna ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Sānu spoguļi
Augšējais displejs*
Durvju atvēršana/sānu durvju un aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
Elektriskie logu pacēlāji, sānu spoguļi
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Manuāla automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pārslēgšana*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
87
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Pārnesumu pārslēgs
Stūres labās puses vadības tastatūra
Panorāmas jumts*
Displeja apgaismojums, aizmugures
durvju atslēgšana, aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
Displejs jumta konsolē
Iedarbināšanas slēdzis
Braukšanas režīmi*
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Dzinēja pārsega atvēršana
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
Skaņas signāls
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Vidējais displejs
Avārijas gaismas signāls, mals. atkausētājs/vējstikla apsilde*, multivide, cimdu
nodalījuma pārsega atvēršana
88
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Atmiņas funkcija, kas ļauj regulēt:
•
•
•
elektriskie vadāmos priekšējos
sēdekļus*;
sānu spoguļus;
Augšējais displejs*
Durvju atvēršana/sānu durvju un aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
Elektriskie logu pacēlāji, sānu spoguļi
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Vadītāja displejs
Vadītāja displejs, 12 collu
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli. Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas
aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām
funkcijām.
Vadītāja displejs ir pieejams divās versijās: 12
collu un 8 collu.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var netikt
attēlota informācija par, piemēram, bremzēm,
drošības gaisa spilveniem vai citām drošības
sistēmām. Tādā gadījumā vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un
saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
BRĪDINĀJUMS
Pa kreisi
• Spidometrs
•
•
•
Brauciena odometrs
•
Ceļazīmju informācija
Brauciena odometrs
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma,
automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties
dodieties uz servisu. Volvo iesaka vērsties
autorizētā Volvo servisā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
89
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Vidū
• Indikatora un brīdinājuma simboli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Āra temperatūras mērierīce
Spidometrs
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
•
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem
attēliem
Pa labi
• Kompass
•
•
•
•
•
Attālums līdz tukšai tvertnei
Durvju un drošības jostu informācija
Kompass
Mediju atskaņotājs
Navigācijas karte
Tālrunis
Balss atpazīšana
Pa labi
Tahometrs (atkarībā no atlasītā braukšanas
režīma).
Degvielas daudzuma rādītājs
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Atlasītais piedziņas režīms. Var atlasīt braukšanas režīmu Comfort, Off Road, Eco,
Dynamic, un Individual.
•
ECO mērierīce (atkarībā no atlasītā braukšanas režīma)
•
•
•
Funkcijas Start/Stop statuss
Pašreizējais degvielas patēriņš
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
Pa kreisi
• Tahometrs (atkarībā no atlasītā braukšanas
režīma)
•
Atlasītais piedziņas režīms. Var atlasīt braukšanas režīmu Comfort, Off Road, Eco,
Dynamic, un Individual.
•
•
•
•
•
•
Attālums līdz tukšai tvertnei
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Āra temperatūras mērierīce
Indikatora un brīdinājuma simboli
Degvielas daudzuma rādītājs
ECO mērierīce (atkarībā no atlasītā braukšanas režīma)
Vidū
• Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem
attēliem
•
90
•
•
Pulkstenis
•
•
•
•
Vadītāja displejs, 8 collu
Ceļazīmju informācija
•
•
•
•
•
•
Durvju un drošības jostu informācija
Mediju atskaņotājs
Tālrunis
Navigācijas informācija
Pulkstenis
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
Pašreizējais degvielas patēriņš
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
Balss atpazīšana
Dzinēja temperatūras mērierīce
Vadītāja displeja aktivizēšana
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc durvju
atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja vadītāja
displejs netiek izmantots, pēc brīža tas nodziest.
Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
•
•
nospiediet bremžu pedāli;
pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā I vai
atveriet kādas no durvīm.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displeja iestatījumi
Dažus vadītāja displejā attēlotās informācijas
iestatījumus var veikt lietotņu izvēlnē; skatiet
sadaļu "Lietotņu izvēlne vadītāja displejā".
Vidējā displeja augšējā skata izvēlnē Iestatījumi
My Car Displeji var veikt šādus iestatījumus:
• Vadītāja displeja fona statuss. Atlasiet
vadītāja displeja fonā attēlojamo informāciju
(Nerādīt fonā informāciju, Rādīt pašreiz
atskaņotās multivides inform. vai Rādīt
navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts1). 12 collu vadītāja displejā informācija tiek attēlota centrā, bet 8 collu vadītāja displejā — augšējā labajā stūrī.
• Motīvi. Atlasiet vadītāja displeja motīvu
(izskatu) (Glass, Minimalistic,
Performance vai Chrome rings).
Sistēmas valodu var mainīt izvēlnē Iestatījumi
Sistēma Izvēlēties sistēmas valodu. Šīs
izmaiņas ietekmēs visos displejos izmantoto
valodu.
Saistītā informācija
•
•
•
1
•
Vadītāja displeja licences līgums (97 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir radusies
kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām
nedarbojas, kā paredzēts, vadītāja
displejā tiek parādīts šis informācijas simbols un teksts. Informācijas
simbols var izgaismoties arī saistībā
ar citiem simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā
bremžu sistēma turpina darboties,
bet bez ABS funkcijas.
Indikatora simboli vadītāja displejā (91 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(94 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (102 lpp.)
8 collu vadītāja displejā tiek attēlota tikai vadība; karte ir redzama tikai 12 collu vadītāja displejā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Kartes navigācijas rādījumi un vadības ierīces" un "Kartes navigācija vadītāja
displejā".
}}
91
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Simbols
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Bremzes notur automašīnu vietā,
kad tā ir apstājusies. Šis simbols
izgaismojas, kad ir aktivizēta funkcija un darbojas kājas bremze vai
stāvbremze.
Simboli mirgo, ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji.
Riepu gaisa spiediena sistēma
Gabarītlukturi/dienas gaitas lukturi
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā
noticis tādēļ, ka sistēma nevar
noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to, kā paredzēts.
Emisijas sistēma
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja
iedarbināšanas, tas var norādīt, ka
radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai
veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
92
Simbols
Simbols
Tehniskie parametri
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas. Deg gabarītlukturi/dienas gaitas lukturi.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas, ja deg gabarītlukturi/dienas gaitas lukturi.
ABL sistēmas bojājums
Simbols izgaismojas ABL funkcijas
(aktīvie pagrieziena lukturi) bojājuma gadījumā.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas. Deg
gabarītlukturi/dienas gaitas lukturi.
Tālās gaismas iesl
Simbols izgaismojas, ja deg tālās
gaismas un gabarītlukturi/dienas
gaitas lukturi.
Priekšējie miglas lukturi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas.
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgts
automašīnas aizmugurējais miglas
lukturis.
Tālās gaismas iesl
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgtas tālās gaismas un kad tālās
gaismas zibsnī.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Simbols
Tehniskie parametri
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/
gaisa kondicionētājs sagatavo
automašīnu braukšanai.
Stabilitātes sistēma
Ja simbols mirgo, tas norāda uz to,
ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg pastāvīgi,
sistēmā ir kļūme.
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Sporta režīms nodrošina aktīvākas
braukšanas baudījumu. Šī sistēma
konstatē, vai akseleratora pedāļa
un stūres kustības un pagriezienu
veikšana notiek aktīvāk nekā
parasti, un atļauj veikt kontrolētu
aizmugurējās daļas buksēšanu līdz
noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas
un stabilizē automobili. Šis simbols
izgaismojas, kad ir aktivizēts sporta
režīms.
Simbols
Tehniskie parametri
vadītāja displejā izgaismojas informācijas brīdinājuma simbols un attēls.
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Saistītā informācija
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti.
•
•
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(94 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (61 lpp.)
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/iejaucas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērti,
93
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir radusies nopietna kļūda vai atteice.
BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem bremžu
šķidruma tvertnes MIN līmeņa, apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu šķidrumu.
Servisā jānosaka bremžu šķidruma zuduma
iemesls. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus ir izgaismots simbols BRAKE un
ABS, pastāv risks, ka spēcīgas bremzēšanas
laikā var izslīdēt automašīnas aizmugure.
Simbols
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Bojājums bremžu sistēmā
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums,
kas var ietekmēt drošību un/vai
automašīnas vadāmību. Vienlaikus
vadītāja displejā redzams paskaidrojošs teksts. Brīdinājuma simbols
var izgaismoties arī saistībā ar
citiem simboliem.
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk zems.
Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā
papildinātu.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols mirgo, ja kāds no
priekšējos sēdekļos sēdošajiem
nav uzlicis savu drošības jostu vai ja
kāds no aizmugurējos sēdekļos
sēdošajiem ir noņēmis drošības
jostu.
Drošības spilveni
Ja simbols turpina izgaismoties vai
iedegas braukšanas laikā, kādā
automašīnas drošības sistēmā ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
94
Simbols
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Simbola mirgošana norāda uz radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Simbols
Tehniskie parametri
•
Zems eļļas spiediens
•
Ja šis simbols iedegas braukšanas
laikā, dzinēja eļļas spiediens ir
pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas
līmeni dzinējā, nepieciešamības
gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir
normāls, sazinieties ar servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (61 lpp.)
Drošība (56 lpp.)
Āra temperatūras mērierīce
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūras mērierīce.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā atgadījies bojājums. Dodieties uz servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērti,
vadītāja displejā izgaismojas informācijas brīdinājuma simbols un attēls.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā (91 lpp.)
Āra gaisa temperatūras mērierīces atrašanās vieta vadītāja displejā.
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku
temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Ja āra gaisa temperatūra ir no +2°C līdz -5°C,
vadītāja displejā ir redzams sniegpārsliņas simbols, kas brīdina par iespējami slidenu brauktuvi.
Ja automašīna ir aprīkota ar augšējo displeju,
sniegpārsliņas simbols īsi iedegas arī tajā.
Āra gaisa temperatūras mērierīces
iestatījums
Temperatūras mērierīces mērvienību var mainīt
vidējā displeja augšējā skatā.
}}
95
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
–
Atlasiet Iestatījumi Sistēma
Mērvienības un atzīmējiet vajadzīgo mērvienības tipu: Metriskā, Standarta vai ASV.
Saistītā informācija
•
•
Pulkstenis
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā, gan
vidējā displejā.
Atrašanās vieta
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (175 lpp.)
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu,
var atlasīt Automātiska laika iestatīšana. Tādā
gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski,
balstoties uz automašīnas atrašanās vietu.
Noteikta veida navigācijas sistēmām jāiestata arī
pašreizējā atrašanās vieta (valsts), lai noregulētu
pareizu laika zonu. Ja Automātiska laika
iestatīšana nav atlasīts, laiku un datumu var
noregulēt, izmantojot skārienekrāna bultiņu uz
augšu vai uz leju.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras laika
iestatīšanu, izmantojot Automātiski. Citās valstīs
vasaras laiku var iestatīt ar Ieslēgt vai Izslēgt.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu un 8 collu vadītāja
displejā.
Vidējā displejā pulkstenis atrodas statusa lauka
augšdaļas labajā pusē.
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Laika un datuma iestatījumi
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet Iestatījumi
Sistēma Laiks un Datums, lai mainītu
laika un datuma formāta iestatījumus.
Laiku un datumu var noregulēt, skārienekrānā
nospiežot bultiņu uz augšu vai uz leju.
96
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar
ražotāju/izstrādātāju angļu valodā.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
}}
97
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
98
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
}}
99
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
100
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
Tom Tanner
2.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
}}
101
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt
noteiktu lietotņu bieži izmantotajām funkcijām.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Lietotne
Funkcijas
Vadītāja
infocentrs
Brauciena odometra atlasīšana,
vadītāja displejā attēlojamās
informācijas atlasīšana u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Vadības pauzēšana, vadības
sākšana uz nesen izmantotu
galamērķi u.c.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Saistītā informācija
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var izmantot vidējā displeja vietā.
Lietotņu izvēlne tiek parādīta vadītāja displejā, un
to var vadīt ar stūres labās puses tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot
stūri un nenovēršot acis no ceļa.
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un
to funkcijas:
102
•
•
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (103 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Lietotņu izvēlnes izmantošana
vadītāja displejā
Lietotņu izvēlnes atvēršana/aizvēršana
–
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu
(1).
(Lietotņu karti nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir redzams neapstiprināts paziņojums. Lai varētu atvērt lietotņu izvēlni, paziņojums jāapstiprina.)
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
Paziņojumi vadītāja displejā un
vidējā displejā
Vadītāja displejā un vidējā displejā var attēlot
paziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu
dažādās situācijās.
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras automātiski.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
1.
Pārvietojieties starp dažādām pieejamajām
lietotnēm, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/
nākamās lietotnes funkcijas.
2.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3.
Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu
izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
Saistītā informācija
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (102 lpp.)
}}
103
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Vadītāja displejs
Paziņojums vadītāja displejā2.
Paziņojums vadītāja displejā3.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta augsta prioritāte.
2
3
104
8 collu vadītāja displejā.
12 collu vadītāja displejā.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas paziņojumus var parādīt dažādās vadītāja displeja vietās.
Pēc brīža vai, kad paziņojums ir apstiprināts/
veikta darbība, vadītāja displejā redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek
ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var
atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Steidzami
jāveic
apkope Brauciet uz autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties veiktu
automobilim pārbaudi.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai
paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim
pārbaudi pēc iespējas ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda pirms nākamā
apkopes datuma.
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un to
nozīme.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Piesakiet
apkopi
Regulārā
apkope
Laiks veikt
apkopi
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda nākamās apkopes datumā.
Apkope tiek
kavēta
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda, kad apkopes
datums ir pagājis.
Īslaicīgi
izslēgtsA
Funkcija ir pagaidām izslēgta
un automātiski tiks atiesta-
Regulārā
apkope
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Paziņojums
Tehniskie parametri
tīta braukšanas laikā vai pēc
atkārtotas iedarbināšanas.
A
B
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Vidējais displejs
liem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu taustiņu.
Vadītāja displeja un vidējā displeja
paziņojumu pārvaldība
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir
augstāka prioritāte, nekā statusa joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie paziņojumi nodzistu,
tie jāapstiprina/jāveic attiecīgā darbība. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumus
var pārvaldīt ar stūres labās puses vadības tastatūru un vidējā displeja skatos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (105 lpp.)
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (107 lpp.)
Paziņojums vidējā displejā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta zemāka prioritāte.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir veikta
jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta darbība,
paziņojums izzūd no statusa joslas. Ja paziņojums
ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie var
tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem, simbo-
}}
105
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Vadītāja displejs
2.
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Paziņojums vadītāja displejā4 un stūres labās puses
vadības tastatūra.
Paziņojums vadītāja displejā5 un stūres labās puses
vadības tastatūra.
Pa kreisi/pa labi
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai
pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
1.
4
5
106
8 collu vadītāja displejā.
12 collu vadītāja displejā.
Pārvietojieties starp dažādiem pieejamajiem
taustiņiem, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (1).
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc
brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vidējais displejs
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Vadītāja displejā un vidējā displejā
saglabāto paziņojumu pārvaldīšana
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
Vadītāja displejā saglabātie paziņojumi
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
Paziņojums vidējā displejā.
Dažiem vidējā displejā redzamajiem paziņojumiem
ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos paziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt
ar paziņojumu saistītu funkciju.
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(103 lpp.)
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (107 lpp.)
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
Saglabātie paziņojumi un lietotnē Automaš. statuss
pieejamās opcijas.
–
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā,
atrodas vidējā displeja lietotnē
Automaš. statuss. Šādā
situācijā vidējā displejā tiek
parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
}}
107
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
–
–
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
1.
2.
3.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērtas sākuma skata
apakšējā apakšskatā.
Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
Nospiediet bultiņu pa labi, lai izvērstu/minimizētu paziņojumu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami
divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
6
108
Atkarībā no tirgus.
Vidējā displejā saglabātie paziņojumi
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.6, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma
pieprasījums.
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu rezervāc..
Tiek palaista tālruņa lietotne un veikts
zvans uz apkopes centru, lai pieteiktu
apkopes un remonta veikšanu.
Saglabātie paziņojumi un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un ir
jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā skatā.
–
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu informāciju par paziņojumu īpašnieka rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka rokasgrāmata un parādīta informācija saistībā
ar šo paziņojumu.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
2.
Nospiediet bultiņu, lai izvērstu/minimizētu
paziņojumu.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu saistīto funkciju.
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Augšējā displejā tiek attēlota arī ceļazīmju informācija un ienākošie tālruņa zvani.
Saistītā informācija
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(103 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (105 lpp.)
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīzkontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Ienākošie tālruņa zvani.
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja
displeju un projicē informāciju uz vējstikla. Projicēto attēlu var redzēt tikai no vadītāja sēdvietas.
SVARĪGI
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet
uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai
uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
Augšējā displejā īslaicīgi var tikt parādīti vairāki
simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 109
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
PIEZĪME
Aktivizējot City Safety*, augšējā displeja informācija tiek aizstāta ar City Safety grafisko
attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad
augšējais displejs ir izslēgts.
Displeja opciju atlasīšana
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa
sajūtu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Atlasiet Rādīt navigāciju Head-Up
displejā, Road Sign Information HeadUp displejā, Rādīt vadītāja atb. inform.
Head-Up displejā vai Rādīt telefonu
Head-Up displejā.
PIEZĪME
Augšējā displeja aktivizēšanu/deaktivizēšanu
un regulēšanu var veikt tikai tad, kad ir
redzams projicētais attēls. Automašīnas dzinējam ir jādarbojas.
Head-Up
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas
regulēšana
Augšējā displeja aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vadītāja displejā divos veidos:
City Safety attēls mirgo, lai pievērstu vadītāja uzmanību.
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Head-Up
displejs.
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā displejā var pasliktināt šādi faktori:
110
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs
nesēž sēdekļa centrā;
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet/noņemiet atlasi Head-Up displejs.
1.
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Head-Up displeja regul..
2.
Noregulējiet vadītāja redzamības laukā projicētā attēla spilgtumu un vertikālo pozīciju,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Displeji.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Spilgtuma samazināšana
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Tīrīšana
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams, būs
jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
Viegli noslaukiet displeja pārsega stiklu ar tīru un
sausu mikrošķiedras drānu. Vajadzības gadījumā
viegli samitriniet mikrošķiedras drānu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car Displeji
displeja kalibrēšana.
3.
Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Head-Up
Vējstikla nomaiņa
Pozīcijas pacelšana
Saistītā informācija
Pozīcijas nolaišana
Apstipriniet
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcija*
Vertikālo pozīciju var saglabāt elektriski vadāmā
priekšējā sēdekļa atmiņā.
7
Automašīnas ar augšējo displeju ir aprīkotas ar
īpašu vējstikla veidu, kas atbilst projicētā attēla
attēlošanas prasībām.
Mainot vējstiklu, sazinieties ar autorizētu servisu7.
Jāuzstāda pareizā vējstikla versija, lai augšējā displeja attēli tiktu attēloti pareizi.
Spilgtuma palielināšana
Spilgtuma regulēšana
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots fona
apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu ietekmē
arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Nekad neizmantojiet spēcīgus traipu tīrītājus.
Speciāls tīrīšanas līdzeklis, kas nepieciešams
nopietnai tīrīšanai, iegādājams pie Volvo izplatītājiem.
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
•
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
•
Vadītāja displejs (89 lpp.)
Stūre (131 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (119 lpp.)
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam
Apstipriniet
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 111
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Balss atpazīšana
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, Bluetooth pievienotu
tālruni, klimata kontroles sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandu lietošana ir ērta un palīdz vadītājam nenovērst uzmanību, tā vietā koncentrējoties
uz braukšanu un situāciju uz ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
izmanto to pašu mikrofonu, kuru lieto Bluetooth
brīvroku sistēma, un balss atpazīšanas sistēmas
atbildes tiek atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas var vadīt ar
stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var
veikt vidējā displejā.
Balss atpazīšanas lietošana
balss atpazīšanas vadības pamata instrukcijas.
Nospiediet balss atpazīšanas
uz stūres, lai aktitaustiņu
vizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus — skatiet
support.volvocars.com.
Sarunas laikā paturiet prātā:
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla
normālā balsī, normālā ātrumā.
Saistītā informācija
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un aizmugures durvis.
•
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (112 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (114 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
•
•
Klimata kontroles balss vadība (115 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(116 lpp.)
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
•
•
sakot: "Cancel";
turot nospiestu balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpazīšanas stūres taustiņu
un izrunājiet nākamo
komandu.
Balss atpazīšanas vadības piemērs
Balss atpazīšanas vadība notiek dialoga formā ar
lietotāja izrunātām komandām un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma
112
Pieskarieties
, sakiet: “Call [Forename]
[Surname] [number category]" — zvana tālruņu katalogā atlasītajam kontaktam, ja šim kon-
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
taktam ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājas,
mobilā tālruņa, darba), piemēram:
Nospiediet
Mobile".
•
, sakiet: "Call Robin Smith
Komandas/frāzes
Vienmēr var izmantot šīs komandas:
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, pieprasījumu vai piemēru.
Specifisku funkciju komandas ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās, piemēram, sadaļā "Tālruņa balss
atpazīšanas vadība".
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
•
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi
Balss atpazīšanas sistēmai var veikt vairākus
iestatījumus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (114 lpp.)
• Atkārtošanas režīms
• Dzimums
• Runas ātrums
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
•
•
Klimata kontroles balss vadība (115 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(116 lpp.)
Balss vadība un
Audio iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība un atlasiet iestatījumus.
Valodas maiņa
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
.
ikonu Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
valodu.
Valoda un atlasiet
}}
113
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (112 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (114 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
Klimata kontroles balss vadība (115 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(116 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība
Izmantojot balss atpazīšanas komandu, lieciet
Bluetooth pievienotam mobilajam tālrunim, piemēram, zvanīt kontaktam, numuram vai klausīties
paziņojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā
saglabātā kontakta informācija. Ja kontaktam,
piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa
numuri, var norādīt arī numura kategoriju, piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin Smith
Mobile".
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz telefona numuru.
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts.
Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru
paziņojumu nolasīt.
Radio un multivides balss
atpazīšanas vadība
Radio un multivides atskaņotāja balss atpazīšanas vadības komanda.
Pieskarieties
komandām:
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un radio
un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" — atskaņo
atlasīto dziesmu.
•
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot
atlasīto TV kanālu.
•
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot atlasīto radio kanālu.
•
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots nav aktīvs, pēc
noklusējuma tiek sākta FM viļņu garuma
atskaņošana.
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci atlasītajā frekvenču diapazonā.
•
•
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
Saistītā informācija
•
•
•
114
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (112 lpp.)
un izrunājiet vienu no šīm
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio AM" — sāk atskaņot AM radio.
Klimata kontroles balss vadība
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio.
Klimata kontroles sistēmas balss vadības komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt
sēdekļu apsildi vai mainīt ventilatora darbības
līmeni.
"TV" — sāk atskaņot TV*.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces mūzikai.
Saistītā informācija
•
•
•
Nospiediet
komandām:
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un spoguļu atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli
un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
•
•
"Raise temperature/Lower temperature"
— paaugstināt/pazemināt temperatūras
iestatījumu par vienu soli.
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/samazina stūres apsildes* iestatījumu par vienu
soli.
•
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (112 lpp.)
•
•
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko klimata regulēšanu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 115
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
Klimata kontrole (174 lpp.)
8 Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
9 Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country",
10 Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
116
Balss atpazīšana un kartes
navigācija
Izmantojot balss atpazīšanas vadību, vairākas
navigācijas sistēmas funkcijas var aktivizēt ar
izrunātām komandām.
Balss atpazīšana ir plaši aprakstīta sadaļā "Balss
atpazīšana", "Balss atpazīšanas lietošana" un
"Balss atpazīšanas iestatījumi".
Balss komandas
Tālāk ir sniegti daži balss komandu piemēri, kas
attiecas uz kartes navigāciju.
Nospiediet stūres taustiņu
vienu no šīm komandām:
•
"Set [intersection]" — norāda krustojumu
kā galamērķi. Krustojuma meklēšana notiek
norādītajā meklēšanas zonā.
•
“Go to [Post code]” — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "Drive to
LE5 4PQ" (Braukt uz LE5 4PQ).
•
“Go to [contact]” — norāda tālruņu katalogā saglabātu adresi kā galamērķi. Piemēram, "Drive to Robin Smith" (Braukt pie
Robina Smita).
•
"Search [POI category]" — meklē
objektu8 kategoriju (piemēram, restorāni), kas
vienmēr tiek sašķiroti "ap automašīnu". Lai
šķirotu sarakstu maršrutā, sakiet: "Along the
route", kad tiek parādīts rezultātu saraksts.
un izrunājiet
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Set [country]/[state]9, 10" — maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība uz
Sākums atrašanās vietu.
•
"Show favourites" — rāda izlases atrašanās vietas vadītāja displejā.
•
“Go to [City]” — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "Drive to Coventry" (Braukt
uz Koventri).
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos
brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
•
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresei jāietver pilsēta un iela.
Piemēram, "Drive to 5 King Street, Coventry".
(Braukt uz King ielu 5, Konventri.)
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
•
"Pause guidance" — ieslēdz pauzi vadībai
kartē.
•
"Resume guidance" — pēc pauzes atsāk
apturēto vadību kartē.
nevis "State".
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
•
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz balss
vadību.
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu.
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir
nofiksēts, lai nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (112 lpp.)
Saistītā informācija
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(120 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (195 lpp.)
•
Drošības josta (58 lpp.)
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības uz
augšu/uz leju.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu līdz
stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai sēdeklis ir
nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu
virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot vadības slēdzi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 117
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli
var pārbīdīt uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju. Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist. Var mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu
atbalstu var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/
atpakaļ.
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
Iestatiet vajadzīgo sēdēšanas pozīciju, izmantojot
vadības slēdzi priekšējā sēdekļa sānos.
Elektriski vadāmie sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets bloķē
sēdekļu pārvietošanos. Ja tā notiek, aizvāciet šo
priekšmetu un darbiniet sēdekli vēlreiz.
Sēdekli var regulēt kādu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Sēdekli vienmēr
var regulēt dzinēja darbības laikā. Regulēšanu var
veikt arī kādu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
Saistītā informācija
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(120 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (118 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (119 lpp.)
•
•
•
118
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (117 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (195 lpp.)
Atvieglota iekāpšana vadītāja sēdeklī un
izkāpšana no tā* (124 lpp.)
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi
uz priekšu.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (119 lpp.)
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(120 lpp.)
•
Drošības josta (58 lpp.)
Gurnu atbalstu var mainīt, nospiežot taustiņu
uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcijas izmantošana*
2.
Ar atmiņas funkciju tiek saglabāti sēdekļa, ārējā
atpakaļskata un sānu spoguļu un augšējā displeja iestatījumi*.
3.
Ar atmiņas funkciju var saglabāt trīs dažādus
iestatījumus. Atmiņas funkcijas tastatūra atrodas
uz vienām vai abām priekšējām durvīm*.
Nospiediet un atlaidiet pogu M. Iedegas taustiņa gaismas indikators.
BRĪDINĀJUMS
Iespiešanas risks! Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar vadības tastatūru. Pārliecinieties, ka
regulēšanas laikā nekas neatrodas priekšā
sēdekļiem, aiz vai zem tiem. Nodrošiniet, lai
neviens no aizmugurējā sēdekļa pasažieriem
netiktu iespiests.
Trīs sekunžu laikā nospiediet taustiņu 1, 2 vai
3.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā atmiņas
taustiņā, atskan skaņas signāls un
nodziest taustiņa M gaismas indikators.
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens no
atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un iestatījumi netiek saglabāti.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
Lai varētu saglabāt jaunu atmiņas iestatījumu,
sēdeklis jānoregulē atkārtoti.
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (118 lpp.)
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atmiņas poga
Atmiņas poga
Atmiņas poga
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Iestatījumu saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
Priekšējās durvis atvērtas
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem 1 3. Sēdeklis, sānu spoguļi un augšējais displejs pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas
saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Priekšējās durvis aizvērtas
– Turiet nospiestu vienu no atmiņas taustiņiem
1 - 3, līdz sēdeklis, sānu spoguļi un augšējais
displejs apstājas pozīcijās, kas saglabātas
izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu
un augšējā displeja kustība apstājas.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 119
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Daudzfunkcionāls priekšējais
sēdeklis*
Sēdekļa komforta uzlabošana, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi
vidusdaļā. Kad var parādīt abu priekšējo sēdekļu
iestatījumus, vadītāja iestatījumu opcijas ir redzamas ekrāna augšdaļā, bet blakussēdētāja iestatījumu opcijas — apakšdaļā.
Lai izslēgtu sēdekļu iestatījumu skatu vidējā displejā, nospiediet sākuma taustiņu, kas atrodas
zem vidējā displeja.
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa
funkciju regulēšana*
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā.
Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā*.
Saistītā informācija
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Dažos variantos daudzfunkcionālo vadības slēdzi
var regulēt gurnu atbalstu*, muguras sānu
atbalstu* un polsterējuma garumu, kā arī veikt
masāžas iestatījumus*. Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie iestatījumi ir redzami vidējā displejā*. Dažas funkcijas var atlasīt tieši vidējā displejā.
Vidējais displejs
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
•
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa funkciju
regulēšana* (120 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (195 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Lai aktivizētu daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagrieziet to uz augšu/uz leju.
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija.
Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami
dažādi masāžas iestatījumi.
Ar daudzfunkcionālo slēdzi veiktie vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa iestatījumi ir redzami vidējā
displejā. Ja vidējā displejā tiek rādīti tikai viena
priekšējā sēdekļa iestatījumi, tie ir redzami ekrāna
120
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
3.
Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši skārienekrānā, vai pārvietojot kursoru uz augšu/uz
eju, izmantojot daudzfunkcionālā slēdža augšējo/apakšējo taustiņu. Atlasītās funkcijas
iestatījumu var mainīt, vai nu atlasot tieši skārienekrānā, vai nospiežot bultiņas, vai izmantojot daudzfunkcionālā slēdža priekšējo/
aizmugures taustiņu.
Masāžas atsākšana
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Iesl./Izsl.: atlasiet Iesl./Izsl., lai ieslēgtu/
izslēgtu masāžas funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Masāža.
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkcija tiek aktivizēta atkārtoti
automātiski.
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
–
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas funkciju nevar lietot, kad dzinējs ir
izslēgts.
Augsts.
Masāžas skats vidējā displejā.
Masāžas atsākšanas taustiņš vidējā displejā.
Vidējā displejā pieskarieties Restartēt, lai
atsāktu atlasīto masāžas programmu.
Priekšējo sēdekļu atzveltņu sānu
atbalsta regulēšana*
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu sānu
atbalstu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 121
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
palielinātu sānu atbalstu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai samazinātu sānu atbalstu.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalstu var regulēt uz augšu/uz leju/uz
priekšu/atpakaļ.
122
Regulējama sānu atbalsta skats vidējā displejā.
Gurnu atbalsta skats vidējā displejā.
Lai regulētu sānu atbalstu:
Lai regulētu gurnu atbalstu:
1.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
2.
Saistītā informācija
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
Nospiediet sēdekļa taustiņu uz augšu/uz
leju, lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai samazinātu gurnu atbalstu.
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(120 lpp.)
Priekšējā sēdekļa polsterējuma
pagarināšana
Sēdekļa polsterējuma garumu var regulēt, izmantojot sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Polsterējuma pagarinājuma skats vidējā displejā.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
pagarinātu sēdekļa polsterējumu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai saīsinātu sēdekļa polsterējumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 123
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Atvieglota iekāpšana vadītāja
sēdeklī un izkāpšana no tā*
Atvieglotas iekāpšanas un izkāpšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
Var izmantot funkciju Vienkārša iekāpšana un
izkāpš., lai atvieglotu vadītājam iekāpšanu vadītāja sēdeklī un izkāpšanu no tā.
1.
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no vadītāja sēdekļa.
2.
Nospiediet My Car
Atvieglota izkāpšana
3.
Atlasiet Vienkārša iekāpšana un izkāpš.,
lai aktivizētu/deaktivizētu.
Šī funkcija atvieglo vadītājam izkāpšanu no vadītāja sēdekļa, vienlaikus nolaižot sēdekli, samazinot sēdekļa sānu atbalstu un saīsinot sēdekļa
polsterējumu.
Lai sēdeklim varētu noregulēt atvieglotas izkāpšanas pozīciju, šai funkcijai jābūt aktivizētai vidējā
displejā.
Sēdekļi.
Funkcijas aktivizēšana
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Funkciju var aktivizēt vidējā displejā divos veidos.
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
1.
Ieslēdziet pārnesumu P.
2.
Izslēdziet dzinēju.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Atsprādzējiet drošības jostu.
2.
Nospiediet My Car
4.
Atveriet vadītāja durvis.
> Sēdeklis, sānu atbalsts un sēdekļa polsterējums vienlaikus pārvietojas atvieglotas
izkāpšanas pozīcijā.
3.
Atlasiet Pielāgot pasaž. sēdekli no
vadītāja vietas , lai aktivizētu.
Atvieglota iekāpšana
Kad vadītājs izkāpj no automašīnas, sēdeklis
paliek izkāpšanas pozīcijā. Atgriežoties pie automašīnas, vadītājs varēs vienkārši un ērti iekāpt un
apsēsties. Kad vadītājs ir apsēdies, piesprādzējis
drošības jostu un pārslēdzis automašīnas elektrisko sistēmu vismaz aizdedzes pozīcijā 1, sēdeklis
tiek noregulēts atbilstoši vadītāja personīgajiem
iestatījumiem.
124
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Sēdekļi.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis 10
sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas. Ja šajā
laika posmā netiek veikta regulēšana, funkcija
tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot
vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aizmugurējais sēdeklis
Atkarībā no tā, vai automašīna ir aprīkota ar 5 vai
7 sēdvietām*, aizmugurējā sēdeklī ir vai nu viena,
vai divas* aizmugurējo sēdvietu rindas. Otrajā
sēdekļu rindā ir trīs atsevišķas sēdvietas, bet trešajā — divas atsevišķas sēdvietas.
Saistītā informācija
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu
var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/
atpakaļ.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(118 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (118 lpp.)
•
Drošības josta (58 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (125 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (127 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (127 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(128 lpp.)
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā/izkāpšana
no tās* (130 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(131 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (195 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu
regulēšana
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo sēdekļu
galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējās sēdvietas galvas balsta
regulēšana
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu visu
muguru un galvu, ja tas ir iespējams. Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz augšu manuāli.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 125
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Aizmugurējā sēdekļa ārējo sēdvietu
galvas balstu elektriska nolaišana*
3.
Atlasiet Nolocīt 2. rindas galvas balstus,
lai nolaistu ārējo sēdvietu galvas balstus.
BRĪDINĀJUMS
nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā no
ārējām sēdvietām atrodas pasažieri.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš
(atrodas vidū starp atzveltni un galvas balstu, skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot galvas
balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Pēc pacelšanas galvas balstiem jābūt fiksētā
pozīcijā.
Ārējo sēdvietu galvas balstus var nolaist divos veidos, izmantojot vidējo displeju:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Izmantojot iestatījumus
Automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā II.
126
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
BRĪDINĀJUMS
Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri, otrās
sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balsti
vienmēr jāpaceļ.
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (125 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(128 lpp.)
Sēdekļi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas
regulēšana gareniski*
Automašīnās ar 7 sēdvietām* otrās sēdekļu rindas sēdvietas var regulēt uz priekšu vai atpakaļ
atsevišķi, lai atbrīvotu optimālu vietu kājām otrās
un trešās rindas pasažieriem. Automašīnās ar 5
sēdvietām aizmugurējo sēdekli nevar regulēt
gareniski.
Paceliet rokturi, kas atrodas zem sēdekļa.
Bīdiet sēdekli uz priekšu vai atpakaļ vēlamajā
pozīcijā.
3.
Atlaidiet rokturi un bīdiet sēdekli, līdz
nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
slīpuma regulēšana
Atzveltņu slīpumu var regulēt atsevišķi katrai
otrās sēdekļu rindas sēdvietai.
Vidējā sēdvieta
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (125 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (127 lpp.)
1.
Pavelciet siksnu, kas atrodas vidējās sēdvietas labajā pusē.
2.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu uz priekšu/
atpakaļ, samazinot/palielinot spiedienu uz
atzveltni.
3.
Atlaidiet siksnu, lai nofiksētu atzveltnes pozīciju, un bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 127
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Ārējās sēdvietas
Aizmugurējais sēdeklis (125 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (127 lpp.)
Otrajā sēdekļu rindā ir trīs atsevišķas sēdvietas.
Atzveltnes var pieliekt uz priekšu atsevišķi.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(128 lpp.)
Drošības josta (58 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
SVARĪGI
1.
Pavelciet uz augšu sēdekļa sānos esošo rokturi.
2.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu uz priekšu/
atpakaļ, samazinot/palielinot spiedienu uz
atzveltni.
3.
Atlaidiet rokturi, lai nofiksētu atzveltnes pozīciju, un bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties,
ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas nekādi
priekšmeti. Arī drošības jostas nedrīkst būt
piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks
sabojāt aizmugures sēdekļa polsterējumu.
SVARĪGI
Pirms nolaist sēdekli, jānolaiž vidējā sēdeklī
iebūvētais sēdekļa paliktnis*.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā sēdekļa
elkoņbalsts*.
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
128
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties pabīdīt
uz priekšu priekšējos sēdekļus un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Iespējams, arī aizmugurējie sēdekļi būs jāpārvieto uz aizmuguri.
Lai paceltu atzveltni vertikālā pozīcijā:
1.
Pavelciet siksnu.
2.
Paceliet atzveltni un atlaidiet siksnu. Bīdiet
atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3.
Vajadzības gadījumā paceliet galvas balstu.
2.
Ārējās sēdvietas
Vidējā sēdvieta
Nodrošiniet, lai, nolokot atzveltnes ar galvas
balstiem, tās nesaskartos ar priekšējiem
sēdekļiem. Pielieciet atzveltni uz priekšu, līdz
tā nofiksējas vietā.
> Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums
tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu. Nolaižot aizmugurējo
sēdekli, galvas balsts tiek nolaists automātiski.
BRĪDINĀJUMS
Pēc atzveltņu nolaišanas pārliecinieties, ka tās
ir stingri nofiksētas.
Lai paceltu atzveltni vertikālā pozīcijā:
1.
Pavelciet sēdekļa sānos esošo rokturi uz
augšu un turiet paceltā pozīcijā, kamēr
atzveltne ir pacelta.
2.
Nodrošiniet, lai, atlokot atzveltnes ar galvas
balstiem, tās nesaskartos ar priekšējiem
sēdekļiem. Paceliet atzveltni un atlaidiet rokturi.
3.
Bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
4.
Galvas balstu var pacelt manuāli.
Lai nolaistu atzveltni:
1.
Lai nolaistu atzveltni:
1.
Nolaidiet galvas balstu manuāli.
2.
Pavelciet siksnu, kas atrodas vidējās sēdvietas labajā pusē.
3.
Pielieciet atzveltni uz priekšu, līdz tā nofiksējas vietā. Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu.
Pavelciet sēdekļa sānos esošo rokturi uz
augšu un turiet paceltā pozīcijā, kamēr
atzveltne ir nolaista.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
}}
129
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
BRĪDINĀJUMS
Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri, otrās
sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balsti
vienmēr jāpaceļ.
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā/
izkāpšana no tās*
Lai varētu vienkārši iekāpt trešajā sēdekļu rindā
un izkāpt no tās, otro sēdekļu rindu var regulēt.
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (125 lpp.)
Saistītā informācija
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (127 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (127 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(128 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (127 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(131 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (125 lpp.)
1.
Pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi, kas
atrodas otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu
augšpusē.
2.
Pielieciet atzveltnes uz priekšu un bīdiet visu
sēdekli uz priekšu.
Lai paceltu sēdekli vertikālā pozīcijā:
–
Bīdiet sēdekli atpakaļ un celiet atzveltni uz
augšu, līdz tā nofiksējas.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
130
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana*
2.
Trešajā sēdekļu rindā ir divas atsevišķas sēdvietas. Tās var pieliekt uz priekšu atsevišķi.
SVARĪGI
Lai varētu nolaist trešās rindas sēdekļu atzveltnes, iespējams, nāksies mainīt otrās rindas
sēdekļu atrašanās vietu un leņķi.
Nodrošiniet, lai, nolokot atzveltnes ar galvas
balstiem, tās nesaskartos ar priekšā esošajiem sēdekļiem. Nolokiet atzveltni uz priekšu.
> Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums
tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu. Nolaižot aizmugurējo
sēdekli, galvas balsts tiek nolaists automātiski.
Stūre
Uz stūres atrodas signāltaures, vadītāja atbalsta
sistēmu, balss atpazīšanas u.c. vadības ierīces.
Lai paceltu sēdekli, manuāli paceliet atzveltni, līdz
tā nofiksējas vietā. Galvas balstu var pacelt
manuāli.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces11.
Saistītā informācija
•
•
1.
11
Pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi, kas
atrodas atzveltnes augšpusē.
Aizmugurējais sēdeklis (125 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(128 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (127 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (127 lpp.)
Ātruma ierobežotājs*, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist*.
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Balss atpazīšanas un augšējā displeja iestatījumu vadības ierīces, kā arī izvēļņu, paziņojumu un tālruņa pārvaldība.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 131
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Skaņas signāls
•
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (103 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (105 lpp.)
•
Tālrunis (431 lpp.)
Stūres regulēšana
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
132
Stūres pielāgošana.
Stūres regulēšana (132 lpp.)
Svira - stūres atbrīvošana
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
(198 lpp.)
Iespējamās stūres pozīcijas
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Distances brīdinājums* (314 lpp.)
Pilot Assist* (290 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (370 lpp.)
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Ir iespējams pielāgot gan stūres augstumu, gan
arī attālumu līdz stūrei:
1.
Pārvietojiet sviru uz leju, lai atbrīvotu stūri.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
3.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru
atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Augšējais displejs* (109 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju , var regulēt stūrēšanas spēka līmeni. Stūres
spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku reakciju uz
ceļa.
Saistītā informācija
•
•
Stūre (131 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(264 lpp.)
Gaismu slēdži
Izmantojiet stūres kreisās puses svirslēdža lukturu vadības ierīces, lai aktivizētu āra apgaismojumu. Izmantojiet instrumentu paneļa priekšējo
lukturu vadību, lai noregulētu priekšējo lukturu
stara augstumu12 un salona apgaismojuma
spilgtumu.
Stūres svirslēdža rotējošais gredzens
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi , kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta
aizdedzes pozīcija II vai dzinējs darbojas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II
vai dzinējs darbojas.
Gabarītlukturi, kad automašīna ir
novietota stāvēšanaiA.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
12
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
}}
133
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi diennakts gaišajā laikā, kad
automašīnas elektrosistēmai ir
ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai
dzinējs darbojas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai laikā,
kad ir ieslēgti aizmugurējie miglas
lukturi.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma nespēj
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga, piemēram, miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem atbilstoši
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
aprīkoti ar priekšējo lukturu augstuma regulēšanas īkšķratu.
Salona spilgtuma regulēšana
Salona lampas ieslēgšanās mainās atkarībā no
izvēlētās aizdedzes pozīcijas.
Ar ritentiņu var regulēt displeja apgaismojuma
spilgtumu, vadīt apgaismojumu, apkārtējo apgaismojumu un noskaņas apgaismojumu.
Instrumentu paneļa slēdži
Var aktivizēt funkciju Aktīvās tālās
gaismas.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir
ieslēgtas tuvās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Arī tukšgaitas laikā, kad dzinējs darbojas, ar noteikumu, ka rotējošais gredzens ir pārvietots šajā pozīcijā no citas pozīcijas.
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
Ritentiņš salona spilgtuma regulēšanai
Īkšķrats priekšējo lukturu regulēšanai
Automašīnām ar gaismas diožu13 priekšējiem lukturiem* ir automātiska priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšanas funkcija, un tādēļ tie nav
13
134
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana
Mašīnas noslogojums maina starmešu stara vertikālo virzienu, radot iespēju apžilbināt pretimbraucējus. No tā var izvairīties, noregulējot stara augstumu. Pazeminiet staru, ja automašīna ir smagi
piekrauta.
Noslodzes gadījumi
Īkšķrats
Tikai vadītājs.
Stāvoklis 0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Stāvoklis 0
1.
Atstājiet dzinēju darbojamies vai ieslēdziet
automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā I.
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Stāvoklis 0
2.
Paritiniet īkšķratu uz augšu vai uz leju, lai
staru paceltu uz augšu vai nolaistu uz leju.
Tālāk ir parādīta īkšķrata pozīcija, kas jāizmanto
dažādos noslodzes gadījumos.
Saistītā informācija
•
•
•
Salona apgaismojums (144 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(137 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu
rindā.
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Stāvoklis 1
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu
rindā.
220 kg smaga krava bagāžas
nodalījumā.
Vadītājs un maksimāli noslogots
bagāžas nodalījums.
Stāvoklis 1
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Stāvoklis 1
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu
rindā.
Īkšķrata pozīcijas dažādiem noslodzes gadījumiem.
Īkšķrats pozīcijā 0
Īkšķrats pozīcijā 1
Divi pasažieri trešajā sēdekļu
rindā.
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Stāvoklis 0
Divi pasažieri trešajā sēdekļu
rindā.
135
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
gabarītlukturi;
Dienas gaismas lukturi
Gabarītlukturus var ieslēgt ar stūres svirslēdža
rotējošo gredzenu.
Dienas gaitas lukturi iedegas, kad stūres svirslēdža rotējošais gredzens tiek pagriezts pozīcijā
,
vai
un automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II vai darbošis nosacījums ir
jas dzinējs. Pozīcijai
spēkā dienas laikā. Citos apstākļos to vietā iedegas tuvās gaismas.
ieslēgtas arī tad, ja tiek aktivizēti aizmugurējie
miglas lukturi.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes situācijai
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Dienas gaismas lukturi diennakts
gaišajā laikā. DRL
Saistītā informācija
•
•
•
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet rotējošo gredzenu pozīcijā
(vienlaikus ieslēdzas numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II vai darbojas dzinējs, ieslēdzas dienas
gaitas lukturi, nevis stāvgaismas.
Ja aizmugures durvis tiek atvērtas tumšā laikā,
iedegas aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl
nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes
dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no rotējošā
gredzena pozīcijas un automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Saistītā informācija
•
•
136
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
, braucot dienas laikā, iedegas speciālās
gaismas (Daytime Running Lights — DRL). Automašīna automātiski pārslēdz dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām krēslā vai tad, kad dienas
gaisma kļūst pārāk vāja. Tuvās gaismas tiek
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Tuvās gaismas (137 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tuvās gaismas
Kad priekšējo lukturu svirslēdža rotējošais greun automašīnas
dzens atrodas pozīcijā
elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II vai
dzinējs darbojas, slikta apgaismojuma apstākļos
tuvās gaismas tiek aktivizētas automātiski.
Tuvās gaismas
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver tuneli un pirms iebraukšanas
tajā pārslēdz dienas gaitas lukturus uz tuvajām
gaismām.
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas
funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējošajam
.
gredzenam jāatrodas režīmā
Tālo gaismu aktivizēšana/
deaktivizēšana
Tālās gaismas var ieslēgt ar stūres svirslēdzi.
Aktīvās tālās gaismas var ieslēgt ar svirslēdža
rotējošo gredzenu.
Saistītā informācija
•
•
•
Dienas gaismas lukturi (136 lpp.)
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Kad svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozī, tuvās gaismas ieslēdzas automātiski
cijā
krēslā vai tad, kad dienas gaisma kļūst pārāk vāja.
Tuvās gaismas ieslēdzas automātiski arī tad,
tiklīdz tiek ieslēgti aizmugurējie miglas lukturi.
Ja svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
, tuvās gaismas vienmēr ir ieslēgtas, kad
darbojas dzinējs vai aizdedze atrodas pozīcijā II.
Tālo gaismu zibsnīšanas pozīcija
Tālo gaismu pozīcija
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri tālo
gaismu mirkšķināšanas pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis
tiks atlaists, iedegsies tālās gaismas.
}}
137
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža
14 vai
rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
. Aktivizējiet tālās gaismas, pārvietojot svirslēdzi uz priekšu. Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
pusēs - tiek aptumšots tikai tas gaismas stara
punkts, kurš ir vērsts tieši uz transportlīdzekli.
kamēr deg tālās gaismas, nekavējoties tiek
ieslēgtas tuvās gaismas.
Tuvās gaismas tieši pret pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas tālās gaismas abās transportlīdzekļa pusēs.
Kad ir aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā
.
ar baltu gaismu izgaismojas simbols
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Kad ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas zilā krāsā. Tas attiecas arī uz gaismas diožu
priekšējiem lukturiem, ja tālās gaismas ir daļēji
aptumšotas, t.i., tiklīdz gaismas stars ir mazliet
spēcīgāks par tuvajām gaismām.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā
.
izgaismojas simbols
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru, lai
uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo
lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām gaismām. Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas apgaismojumu.
Automašīnas ar halogēna lukturiem
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
diožu15
Automašīnas ar gaismas
priekšējiem
lukturiem*
Atšķirībā no parastās aptumšošanas funkcijas
gaismas stars turpinās ar tālajām gaismām abās
pretī braucošo vai priekšā esošo transportlīdzekļu
14
15
138
Aktivēšana / deaktivēšana
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni
20 km/h (12 mph) vai lielāku ātrumu.
Aktivizējiet/deaktivizējiet tālās gaismas, pagriežot
un
svirslēdža rotējošo gredzenu pozīcijā
atlaižot. Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas,
Ja ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Manuālā darbība
paziņojums nodziest un izgaismojas simbols
.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikla virsma priekšā kameras sensoram būtu brīva no ledus, sniega, aizsvīduma un netīrumiem.
Nepielīmējiet un nepiestipriniet neko pie vējstikla priekšā kameras sensoram, pretējā
gadījumā var samazināties kādas sistēmas
efektivitāte vai tikt pārtraukta vienas vai vairāku no kameras atkarīgu sistēmu darbība.
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Stūres svirslēdža rotējošais
gredzens var joprojām atrasties pozīcijā
.
Kad parādās šie paziņojumi, simbols
nodziest.
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla vai
spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās
gaismas vai vējstikla sensori vairs nav aizsegti,
BRĪDINĀJUMS
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos
apstākļos.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām gaismām,
kad to prasa satiksmes situācijas vai laika
apstākļi.
SVARĪGI
Situācijas, kurās var būt nepieciešama
manuāla pārslēgšanās starp tālajām un tuvajām gaismām:
•
•
•
•
•
spēcīgā lietū vai biezā miglā;
Lietū, kad temperatūra ir ap nulli
sniegputeņos vai slapjdraņķī;
mēnesgaismā;
braucot slikti apgaismotās apdzīvotās vietās;
•
ja priekšā braucošajam transportlīdzeklim
ir vājš apgaismojums;
•
•
ja uz ceļa vai blakus tam atrodas gājēji;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekļu apgaismojumu aizsedz, piemēram, aizsargstienis;
•
ja pa savienojošiem ceļiem pārvietojas
transportlīdzekļi;
•
•
uz kalna kraujas vai ieplakas;
ja ceļa tuvumā atrodas izteikti atstarojoši
priekšmeti, piemēram, ceļazīmes;
asos līkumos.
Plašāku informāciju par kameras sensora ierobežojumiem skatiet sadaļā "City Safety ierobežojumi".
}}
139
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
City Safety ierobežojumi (322 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi
Aktīvie pagrieziena lukturi nodrošina maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos.
Automašīnas ar gaismas diožu16 priekšējiem lukturiem* ir aprīkotas ar aktīvajiem pagrieziena lukturiem.
laikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs
teksts.
Funkcija ir aktīva tikai krēslā vai tumsā un tikai,
automobilim pārvietojoties.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Šī funkcija ir aktivizēta, piegādājot automašīnu no
rūpnīcas, un to var deaktivizēt/aktivizēt vidējā displejā divos veidos:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa labi).
Gaismas diožu priekšējie lukturi ietver aktīvo
pagrieziena lukturu funkciju. Aktīvie pagrieziena
lukturi seko stūres kustībai, maksimāli izgaismojot
ceļu līkumos un krustojumos un tādējādi palielinot drošību.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā vadītāja displejā izgaismojas simbols
, un vien-
16
140
2.
Nospiediet My Car
lukturi.
3.
Notīriet atlasi/atlasiet Aktīvie līkumu
izgaism. lukturi,
Lukturi
Ārējie
Saistītā informācija
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (141 lpp.)
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Priekšējo lukturu gaismas stara
formas pielāgošana
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Ja automašīna ir aprīkota ar gaismas diožu priekšējiem lukturiem un tiek izmantota aktīvo tālo
gaismu funkcija, tad, pārslēdzoties starp labās
un kreisās puses automašīnas vadību un otrādi,
jāatiestata lukturu gaismas stara forma.
Miglas lukturi ietver līkumu izgaismošanas gaismas, kas spīd pa diagonāli uz sāniem.
Līkumu izgaismošanas gaismas
Priekšējie miglas lukturi ietver līkumu izgaismošanas gaismu funkciju, kas īslaicīgi izgaismo diagonāli pretī automašīnas priekšpusei esošo zonu
stūres pagriešanas virzienā asos līkumos vai tajā
virzienā, kura pagrieziena rādītāji ir ieslēgti.
Halogēna lukturi
Gaismas stara forma nav jāregulē. Priekšējo lukturu gaismas stara forma ir konstruēta tā, lai
neapžilbinātu pretī braucošo transportlīdzekļu
vadītājus.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ir ieslēgtas tālās vai
tuvās gaismas un automašīnas ātrums ir mazāks
par aptuveni 30 km/h (20 mph).
Gaismas diožu priekšējie lukturi*
Izmantojot aktīvo tālo gaismu funkciju, jānoregulē
gaismas stara forma. Pārslēdzot priekšējo lukturu
gaismas staru formu no labās uz kreisās puses
satiksmi un otrādi, automobilim ir jāstāv uz vietas
un dzinējam jābūt iedarbinātam.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
lukturi.
3.
Atlasiet Īslaicīga labās puses satiksme/
Īslaicīga kreisās puses satiksme.
Lukturi
Ārējie
Saistītā informācija
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(137 lpp.)
PIEZĪME
Dažādās valstīs noteikumi par aizmugurējo
miglas lukturu izmantošanu atšķiras.
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai.
Priekšējos miglas lukturus var ieslēgt tikai tad, ja
ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai darbojas dzinējs un svirslēdža rotējošais gredzens atrodas
pozīcijā
,
vai
.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Ieslēdzot priekšējos miglas lukturus, vadītāja dis.
plejā izgaismojas indikatora simbols
Turklāt, braucot atpakaļgaitā, papildus atpakaļgaitas lukturiem tiek ieslēgti abi līkumu izgaismošanas lukturi.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (142 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi (140 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi izslēdzas automātiski,
kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
STOP vai svirslēdža rotējošais gredzens tiek
pagriezts pozīcijā
.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 141
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aizmugurējais miglas lukturis
Ja redzamība ir apgrūtināta miglas dēļ, var
ieslēgt aizmugures miglas lukturi, lai citi satiksmes dalībnieki jau laicīgi pamanītu transportlīdzekli.
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad:
•
•
aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
STOP vai svirslēdža rotējošais gredzens tiek
;
pagriezts pozīcijā
svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
un ir izslēgti priekšējie miglas lukturi.
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Saistītā informācija
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai gadījumā, ja:
•
ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai dzinējs
darbojas un svirslēdža rotējošais gredzens
vai
;
atrodas pozīcijā
•
svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
un ir ieslēgti priekšējie miglas lukturi.
Gaismu slēdži (133 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Nospiežot bremžu pedāli, ieslēdzas bremžu signāls. Turklāt tas ieslēdzas arī tad, kad kāda no
vadītāja atbalsta sistēmām — adaptīvā kruīza
kontrole, City Safety vai aizmugures sadursmes
brīdinājuma sistēma — bremzē automašīnu.
Saistītā informācija
PIEZĪME
•
•
Bremžu signāls
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
•
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (383 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
City Safety (317 lpp.)
Rear Collision Warning (326 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (141 lpp.)
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja dis.
plejā izgaismojas indikatora simbols
142
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Avārijas gaismas signāls
Pagrieziena rādītāju izmantošana
Kad šī funkcija ir aktivizēta, avārijas gaismas signāls brīdina citus ceļa lietotājus, vienlaicīgi mirkšķinot visu automašīnas pagrieziena rādītājus.
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt
ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena rādītāju
lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai lejā ir
pārvietots svirslēdzis.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (143 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo avārijas
gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek ieslēgti
avārijas bremžu signāllukturi, un ātrums ir neliels,
automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls.
Avārijas gaismas signāls deg tik ilgi, līdz automašīna apstājas. Vēlreiz uzsākot braukšanu, tas tiek
izslēgts automātiski (to var deaktivizēt arī, nospiežot taustiņu).
Saistītā informācija
•
•
Pagrieziena rādītāju izmantošana (143 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (383 lpp.)
Pagrieziena rādītāji.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes. Funkciju
var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
143
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Salona apgaismojums
Priekšējais apgaismojums
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var ieslēgt
un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo
taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojumu var aktivizēt/
deaktivizēt ar augšējiem vadības taustiņiem virs
priekšējiem sēdekļiem un aizmugures sēdekļa/
aizmugures sēdekļiem*.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot
jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad ir aktivizēta automātiskā funkcija, taustiņā iedegas
gaismas indikators. Nospiediet taustiņu AUTO, lai
ieslēgtu vai izslēgtu pasažieru salona apgaismojumu atbilstoši tālāk aprakstītajiem nosacījumiem.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt
manuāli 30 minūšu laikā pēc:
•
dzinēja izslēgšanas un automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automobiļa atslēgšanas, ja dzinējs nav iedarbināts.
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži
jumta konsolē.
Pasažieru salona apgaismojums:
•
ieslēdzas, tiklīdz tiek atslēgta automašīna un
izslēgts dzinējs;
Salona apgaismojums
•
izslēdzas, tiklīdz tiek iedarbināts dzinējs un
aizslēgta automašīna;
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
•
ieslēdzas vai izslēdzas tad, kad attiecīgi tiek
atvērtas vai aizvērtas sānu durvis;
Lasāmlampa, labā puse
•
paliek iedegts divas minūtes, ja ir atvērtas
kādas no sānu durvīm.
Lasāmlampa, kreisā puse
Priekšējās lasāmlampas
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai
var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus
jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot iespiestu
taustiņu.
Aizmugures apgaismojums
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Lasāmlampas ir iebūvētas salona jumtā.
144
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Cimdu nodalījuma apgaismojums
3.
Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Saulessarga spoguļa apgaismojums
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma līmenis
atlasiet Samazināts un Pilns.
Saulessarga spogulīša apgaismojums, ieslēdzas
un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot pārsegu.
Zemes apgaismojums
Zemes apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Lampas lasīšanai virs otrās17 un trešās sēdekļu rindas*.
Sliekšņu apgaismojums
Sliekšņu apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Apgaismojums bagāžas nodalījumā ieslēdzas un
izslēdzas attiecīgi, kad tiek atvērtas vai aizvērtas
aizmugures durvis.
Noskaņas apgaismojums
Lampa lasīšanai virs otrās sēdekļu rindas automašīnās ar
panorāmas jumtu*.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi Salona
gaismas Apkārtējais apgaismojums.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
17
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki — pa vienam katrā jumta pusē.
Vadības ierīces blakus stūrei.
Apkārtējā apgaismojuma intensitāti var regulēt,
izmantojot instrumentu panelī esošo vadības
ierīci:
–
pagrieziet īkšķratu, lai regulētu intensitāti.
Noskaņas apgaismojums*
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis
apgaismojums deg, kad darbojas dzinējs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 145
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Noskaņas apgaismojumu var mainīt vidējā displejā:
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
degšanas ilgums
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Mājās nokļūšanas apgaismojums ietver tuvās
gaismas, gabarītlukturus, ārējo rokturu apgaismojumu*, numura zīmes apgaismojumu, salona
jumta apgaismojumu un grīdas apgaismojumu.
2.
3.
Nospiediet My Car Lukturi Salona
gaismas Salona noskaņas apgaism..
Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
3.
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta un
kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai
mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Nospiediet My Car Lukturi Salona
gaismas Salona noskaņas apgaism..
Lai mainītu apgaismojuma gaismu, izvēlieties
Pēc temperatūras, Pēc tēmas vai Motīva
krāsas.
Pateicoties krāsu opcijai Pēc temperatūras,
apgaismojuma krāsa mainās atbilstoši iestatītajai pasažieru salona temperatūrai.
1.
Izslēdziet automašīnu.
Vadības ierīces blakus stūrei.
2.
Noskaņas apgaismojuma intensitāti var regulēt,
izmantojot instrumentu panelī esošās vadības
ierīces:
Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3.
Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
–
pagrieziet īkšķratu, lai regulētu intensitāti.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (133 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Pēc funkcijas aktivizēšanas tiek ieslēgtas tuvās
gaismas, gabarītlukturi, ārējo rokturu apgaismojums*, numura zīmes apgaismojums, salona jumta
apgaismojums un grīdas apgaismojums.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu var
iestatīt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi Ārējie
lukturi Izkāpšanas apgaismojums.
3.
Atlasiet Izslēgts, 30 sek., 60 sek. vai 90
sek..
Saistītā informācija
•
•
146
Approach light duration (147 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Approach light duration
Vējstikla tīrītāju lietošana
Pietuvošanās apgaismojums ietver gabarītlukturus, ārējo rokturu apgaismojumu*, numura zīmes
apgaismojumu, salona jumta apgaismojumu un
grīdas apgaismojumu.
Vējstikla tīrītāji tīra vējstiklu. Ar stūres labās
puses svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju
iestatījumus.
Nepārtrauktā tīrīšana
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos normālā ātrumā.
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji darbotos lielā ātrumā.
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts, atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no attāluma
ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
SVARĪGI
Pirms ieslēgt stiklu tīrītājus, pārliecinieties, ka
tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un notīriet no
vējstikla (un aizmugures stikla) sniegu un
ledu.
Pēc funkcijas aktivizēšanas ar tālvadības pults
atslēgu tiek ieslēgti gabarītlukturi, ārējo rokturu
apgaismojums*, numura zīmes apgaismojums,
salona jumta apgaismojums un grīdas apgaismojums.
SVARĪGI
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
lukturi.
3.
Notīriet atlasi/atlasiet Pietuvošanās
apgaismojums,
Lukturi
Ārējie
Saistītā informācija
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma degšanas
ilgums (146 lpp.)
•
•
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet lielu
daudzumu stiklu skalošanas šķidruma. Kad
vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam jābūt slapjam.
Labās puses svirslēdzis.
Īkšķrata jutība/frekvence
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai tiktu
izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Saistītā informācija
•
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
(148 lpp.)
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(149 lpp.)
•
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (503 lpp.)
Regulārā tīrīšana
Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar
īkšķratu, kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 147
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Lietus sensora aktivizēšana/
deaktivizēšana
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sensora
.
taustiņu
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora jutību var regulēt ar
labās puses svirslēdža īkšķratu.
Piespiediet svirslēdzi uz leju, un stikla tīrītāji veiks
vienu papildu vēzienu.
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt tā, lai
lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež ikreiz,
iedarbinot automašīnu:
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību. Papildu
vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek pagriezts uz
augšu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus senvai pārslēdzot svirslēdzi uz
sora taustiņu
augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts dzinējs.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Īkšķrata jutība/frekvence
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja displejā ir
redzams lietus sensora simbols
.
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc vai
elektrosistēmai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II bet
vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
148
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski, kad
tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes pozīcijā.
Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek
atkal aktivizēts.
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji
var sākt darboties un tikt sabojāti. Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir
ieslēgta aizdedzes pozīcija I vai II. Vadītāja
displejā redzamais simbols nodziest.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Lietus sensora atmiņas funkcija,
lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Vējstikla tīrītājs.
Saistītā informācija
•
•
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (147 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (503 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
(149 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāji
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji mazgā vējstiklu un priekšējos lukturus. Mazgāšanu/tīrīšanu
var sākt, izmantojot labās puses svirslēdzi.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
Apsildāmas apskalotāja sprauslas*
Aukstā laikā mazgātāja sprauslas tiek automātiski
apsildītas, lai izvairītos no mazgāšanas šķidruma
sasalšanas.
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Šķidruma taupīšanas nolūkā priekšējie lukturi tiek
skaloti automātiski ik pēc pieciem vējstikla skalošanas cikliem.
Samazināta apskalošana
Ja mazgāšanas šķidruma tvertnē ir atlicis tikai
1 litrs šķidruma un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Pārāk zems
, tiek pārlīm., uzpildiet kopā ar simbolu
traukta mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem
lukturiem. Tā notiek tādēļ, ka vējstikla mazgāšanai
un redzamībai caur to ir piešķirta lielāka prioritāte.
Aizmugurējā loga tīrītājs un
skalotājs
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs tīra aizmugurējo logu. Izmantojot stūres labās puses svirslēdzi, var sākt mazgāšanu/tīrīšanu un mainīt
iestatījumus.
PIEZĪME
Aizmugurējā stikla tīrītājs ir aprīkots ar pārkaršanas aizsardzības sistēmu, kas izslēdz dzinēju, ja tas pārkarst. Aizmugurējā stikla tīrītājs
atsāk darboties pēc atdzišanas perioda
(30 sekundes vai ilgāk, atkarībā no dzinēja
karstuma pakāpes un āra temperatūras).
Saistītā informācija
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu
mazgātājus, pārvietojiet labās puses svirslēdzi
uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus
pēc sviras atbrīvošanas.
•
•
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (147 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
(149 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (506 lpp.)
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā
gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas risks.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 149
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja
lietošana
3.
Atlasiet Autom. aizm. stikla tīrīšana, lai
aktivizētu/deaktivizētu stiklu tīrīšanu atpakaļgaitas manevra laikā.
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, kamēr vējstikla tīrītāji ir ieslēgti, tiek aktivizēta aizmugurējā
loga tīrīšana. Šī funkcija tiek apturēta, kad tiek
izslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Elektriskie logu pacēlāji
Visus elektriskos logu pacēlājus var darbināt,
izmantojot vadītāja durvju vadības paneli - ar citu
durvju vadības paneļiem var darbināt attiecīgo
elektrisko logu pacēlāju.
Ja aizmugurējā loga tīrītājs jau ir ieslēgts nepārtrauktā režīmā, nekādas izmaiņas nenotiek.
Saistītā informācija
•
•
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
regulāras tīrīšanas darbību.
–
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
nepārtrauktas tīrīšanas darbību.
Pārvietojiet stūres labajā pusē esošo svirslēdzi uz priekšu, lai sāktu skalot un tīrīt aizmugurējo logu.
Stiklu tīrīšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana atpakaļgaitas manevra
laikā
150
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Vējstikla tīrītājs.
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (147 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(149 lpp.)
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
(148 lpp.)
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Durvju atvēršanas elektriskie slēdži bērnu
drošībai* un aizmugurējie logi.
Aizmugures logu slēdži
Priekšējo logu slēdži
Saistītā informācija
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(151 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdži (252 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Ekspluatācija
Visus elektriskos logu pacēlājus var darbināt,
izmantojot vadītāja durvju vadības paneli - ar citu
durvju vadības paneļiem var darbināt attiecīgo
elektrisko logu pacēlāju.
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Ja aizverat logus, atrodoties vadītāja sēdeklī,
pārliecinieties, ka tajos netiks iespiesti bērni
vai citi pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Aizverot logus ar tālvadības pults atslēgu, pārliecinieties, ka tajos netiks iespiesti bērni vai
citi pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnā atrodas bērni, atcerieties vienmēr izslēgt elektrisko logu pacēlāju strāvas
padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā 0 un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
tiek apturēta, piemēram, ledus dēļ, aizsardzību
pret iespiešanu var ignorēt. Ja aizvēršana tiek
pārtraukta divas reizes pēc kārtas, ieslēdzas aizsardzība pret iespiešanu un automātiskā funkcija
tiek uz brīdi deaktivēta. Tagad logu var aizvērt,
nepārtraukti turot taustiņu uz augšu, līdz logs ir
aizvērts.
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo vēja
troksni, kas rodas, kad aizmugures logi ir
atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos logus.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko darbības režīmu
Ekspluatācija, izmantojot automātisko darbības režīmu
Visus elektriskos logu pacēlājus var darbināt,
izmantojot vadītāja durvju vadības paneli - ar citu
durvju vadības paneļiem var darbināt attiecīgo
elektrisko logu pacēlāju. Vienlaikus var darbināt
tikai vienu vadības paneli.
Lai varētu lietot elektriskos logu pacēlājus, aizdedzes pozīcijai jābūt vismaz I. Elektrisko logu pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc dzinēja un
aizdedzes izslēgšanas, bet ne pēc tam, kad ir
atvērtas kādas no durvīm.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu
Viegli pabīdiet vienu no slēdžiem uz augšu/uz
leju. Elektriskie logu pacēlāji darbosies uz
augšu/uz leju tik ilgi, cik slēdzis tiks turēts attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu
Pārvietojiet kādu vadību uz augšu/uz leju līdz
galējam stāvoklim un atbrīvojiet to. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
Logu aizvēršana tiek apturēta un logs tiek atvērts,
ja kaut kas traucē to kustību. Ja loga aizvēršana
}}
151
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Darbināšana ar tālvadības atslēgu, durvju
rokturi vai centrālās aizslēgšanas taustiņu
Informāciju par elektrisko logu pacēlāju vadību,
atrodoties ārpus automašīnas un izmantojot tālvadības atslēgu vai durvju rokturi, vai, atrodoties
salonā un izmantojot centrālās aizslēgšanas taustiņu, skatiet sadaļās "Tālvadības atslēga", "Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses" vai "Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(231 lpp.)
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (235 lpp.)
Saules aizsargu lietošana
Saules aizsargi ir iebūvēti panelī katrās aizmugurējās durvīs.
Atkārtota iestatīšana
Ja baterija tiek atvienota, tad automātiskās atvēršanas funkcija jāiestata no jauna, lai tā varētu
darboties pareizi.
1.
Uzmanīgi paceliet spiedpogas priekšējo daļu,
lai paceltu logu līdz tā galējam stāvoklim, un
noturiet to šādā stāvoklī vienu sekundi.
2.
Īsi atbrīvojiet spiedpogu.
1.
3.
Vēlreiz uz vienu sekundi paceliet spiedpogas
priekšējo daļu.
Pavelciet uz augšu saules aizsargu un aizāķējiet to pie āķa augšējā durvju rāmī.
2.
Fiksējiet saules aizsargu, pabīdot aizturi uz
augšu.
BRĪDINĀJUMS
Lai darbotos aizsardzība pret iespiešanu,
jāveic atiestatīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
152
Elektriskie logu pacēlāji (150 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Āķis ar saistītu aizturi
Logu var atvērt un aizvērt arī tad, ja saules aizsargs ir pavilkts uz augšu.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Sānu spoguļu regulēšana
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvīs.
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcija*
Sānu spoguļu pozīcijas var saglabāt elektriski
vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņā.
Sānu spoguļu nolocīšana slīpi,
novietojot automašīnu stāvvietā18
Sānu spoguļu slēdži.
Regulēšana
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2.
Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
3.
Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai
jānodziest.
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir platleņķa tipa, kas ļauj nodrošināt optimālu redzamību. Var šķist, ka priekšmeti atrodas tālāk, nekā tie ir patiesībā.
18
Tikai kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkciju.
3.
Zem Spoguļu sasvērš., braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgta, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu
un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli sasvērt.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot18
Sānu spoguli var nolocīt uz leju, lai vadītājs varētu
redzēt ceļa apmali, piemēram, novietojot automobili stāvēšanai.
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības pults atslēgu, sānu spoguļi tiek automātiski
pielocīti/atlocīti.
–
Funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā:
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad tiek izslēgts atpakaļgaitas pārnesums, spogulis automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā pēc
aptuveni 10 sekundēm vai ātrāk, nospiežot attiecīgi apzīmēto taustiņu L vai R
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Nolocīt spoguļus pēc
aizslēgšanas, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Automātiska sānu spoguļa nolocīšana
slīpi, novietojot automašīnu stāvvietā18
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Ieslēdzot atpakaļgaitu, sānu spogulis tiek automātiski nolocīts uz leju, lai vadītājs varētu redzēt
ceļa apmali, piemēram, novietojot automobili stāvēšanai. Izslēdzot atpakaļgaitu, spogulis pēc brīža
automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Spoguļi.
Spoguļi.
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izregulēti, ir
jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā ar elektropievadu, lai to pielocīšanas/atlocīšanas funkcija darbotos pareizi:
1.
Ievelciet spoguļus ar L un R taustiņiem.
2.
Izbīdiet spoguļus uz āru, vēlreiz izmantojot
L un R taustiņus.
3.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 153
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Automātiskā aptumšošana*
Atpakaļskata spoguļi automātiski aptumšo spilgtu
gaismu no aizmugures.
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar šo funkciju,
salona atpakaļskata spogulim jābūt aprīkotam ar
automātisko aptumšošanas funkciju, skatiet
sadaļu "Salona atpakaļskata spogulis".
Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā
aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Salona atpakaļskata un
sānu spoguļu aptumšošanas jutību var noregulēt
trīs līmeņos.
PIEZĪME
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās:
1.
Nospiediet L un R taustiņus vienlaicīgi (jābūt
ieslēgtai vismaz aizdedzes pozīcijai I).
2.
Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā ievilktā stāvoklī.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar
spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi. Tā
vietā atpakaļskata spogulis var aptumšoties automātiski.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Saistītā informācija
Mainot jutību, aptumšošanas izmaiņas nav
pamanāmas uzreiz, bet pēc brīža.
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
154
Ievelkamie elektriski vadāmie sānu
spoguļi*
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem Autom. spoguļu aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai Gaiša.
Spoguļi.
•
•
•
Salona atpakaļskata spogulis (154 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (119 lpp.)
Aptumšošanas vadība
Manuālā aptumšošana
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt atpakaļskata spogulī un apžilbināt vadītāju. Izmantojiet
aptumšošanu, aktivējot to ar aptumšošanas slēdzi, kad braukšanu traucē gaismas, kas spīd no
aizmugures:
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2.
Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi
vējstikla virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Automātiskā aptumšošana*
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
Kompass*
Atpakaļskata spogulis automātiski aptumšo
spilgtu gaismu no aizmugures. Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem Autom. spoguļu aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai Gaiša.
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
Atpakaļskata spogulim ir divi sensori - viens
pavērsts turpgaitas virzienā, bet otrs - atpakaļgaitas virzienā; tie kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais
sensors uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā
vērstais sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa priekšējo lukturu gaismu.
Spoguļi.
Ar kompasu var aprīkot tikai atpakaļskata spoguli
ar automātisko aptumšošanas funkciju.
Saistītā informācija
•
•
Sānu spoguļu regulēšana (153 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos vai
bagāžas nodalījumā esošie priekšmeti tā, ka
gaisma nesasniedz sensorus, atpakaļskata
spoguļa aptumšošanas funkcija ir samazināta.
Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā
aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Salona atpakaļskata un
sānu spoguļu aptumšošanas jutību var noregulēt
trīs līmeņos.
PIEZĪME
Mainot jutību, aptumšošanas izmaiņas nav
pamanāmas uzreiz, bet pēc brīža.
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
Kompasa aktivizēšana/deaktivizēšana
Kompass tiek aktivizēts automātiski, iedarbinot
automašīnu vai ieslēdzot automašīnas elektrosistēmu pozīcijā II.
Lai deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 155
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
–
Izmantojot, piemēram, papīra skavu, nospiediet zem atpakaļskata spoguļa esošo taustiņu.
Saistītā informācija
•
•
•
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās zonās.
Kompass ir jākalibrē, ja automašīna tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām zonām.
Kompasa kalibrēšana* (156 lpp.)
Lai veiktu kalibrēšanu, rīkojieties šādi:
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām brīvā
teritorijā.
2.
Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju, stiklu
tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka visas durvis
ir aizvērtas.
Logu un spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana (187 lpp.)
Magnētiskās zonas.
4.
Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek parādīta nepieciešamā magnētiskā zona (1–15).
Skatiet magnētisko zonu karti kompasam.
5.
Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts simbols C.
6.
Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja ekrānā
tiek attēlots kompasa virziens, norādot, ka
kalibrēšana ir pabeigta. Pēc tam brauciet vēl
2 apļus precīzai kalibrēšanai.
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana var
neizdoties vai vispār nesākties.
3.
156
Turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu (izmantojiet papīra
saspraudi vai līdzīgu priekšmetu),
apmēram 3 sekundes. Tiek parādīts pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
7.
8.
Automašīnām ar vējstikla apsildi*: ja laikā,
kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde, displejā ir
attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu, kā
aprakstīts 6. punktā, atstājot vējstikla apsildi
ieslēgtu.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Saistītā informācija
•
Kompass* (155 lpp.)
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas lūkai ir saules aizsegs, kas ir izgatavots no perforēta materiāla un novietots zem
lūkas stikla, lai nodrošinātu papildu aizsardzību
pret, piemēram, stipru saules gaismu.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumta kustīgās detaļas vai iespiest
bērnus, citus pasažierus vai priekšmetus.
•
Darbinot panorāmas jumtu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
ierīcēm.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt panorāmas
jumta strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0
un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
Vēja aizsargs
Panorāmas lūka un aizsegs tiek darbināts ar
griestos novietotu slēdzi. Slēdzi var aktivizēt, kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā I vai II.
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu, kas
tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka ir
atvērtā pozīcijā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 157
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (158 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana*
Automātiskās un manuālās darbības laikā saules
aizsargs/jumts tiek atvērts maksimālajā pozīcijā.
Ventilācijas stāvoklī tiek pacelta jumta priekšdaļas aizmugure.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumta kustīgās detaļas vai iespiest
bērnus, citus pasažierus vai priekšmetus.
•
Darbinot panorāmas jumtu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
ierīcēm.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt panorāmas
jumta strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0
un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
Atvēršana, manuāla
Atvēršana, automātiska
Aizvēršana, manuāla
Aizvēršana, automātiska
Lai varētu darbināt panorāmas jumtu un saules
aizsargu, automašīnas elektrosistēmai jābūt
ieslēgtai vismaz aizdedzes pozīcijā I.
Manuālā darbība
1.
158
Lai atvērtu aizsegu, nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālās atvēršanas pozīcijā. Kamēr
taustiņš ir nospiests, saules aizsargs pārvietojas maksimālā atvēruma virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
2.
Atveriet panorāmas jumtu – vēlreiz nospiediet
slēdzi uz aizmuguri manuālās atvēršanas
pozīcijā. Panorāmas jumts vispirms sasniedz
komforta pozīciju19. Lai atvērtu maksimālo
pozīciju, nospiediet slēdzi uz aizmuguri trešo
reizi.
Panorāmas jumta kustība apstājas, ja tiek
nospiests slēdzis vai jumts sasniedz komforta
pozīciju vai maksimālā atvēruma vai aizvēruma
pozīciju.
Aizveriet jumtu/aizsargu, atkārtojot iepriekš
aprakstītās darbības apgrieztā secībā — nospiediet slēdzi virzienā uz priekšu/uz leju un turiet
nospiestu, līdz jumts/aizsargs sasniedz aizvērtu
pozīciju.
PIEZĪME
Manuālai atvēršanai, pirms iespējams atvērt
panorāmas lūku, aizsegam jābūt pilnībā atvērtam. Lai darbības izpildītu pretējā secībā,
pirms var aizvērt aizsegu, panorāmas lūkai
jābūt pilnībā aizvērtai.
2.
19
Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā –
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
•
Lai atvērtu komforta pozīcijā, vēlreiz
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
•
Lai pēc tam atvērtu maksimālajā pozīcijā,
trešo reizi nospiediet slēdzi uz aizmuguri
automātiskās atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet jumtu/aizsargu, atkārtojot iepriekš
aprakstītās darbības apgrieztā secībā — nospiediet slēdzi virzienā uz priekšu/uz leju un atlaidiet.
Jumta kustība apstājas, kad tas sasniedz komforta pozīciju vai aizvērtu pozīciju. Kustība apstājas arī tad, ja slēdzis tiek darbināts vēlreiz.
Jumtam aizveroties no maksimālā atvēruma pozīcijas un sasniedzot komforta pozīciju, tā kustība
neapstājas. Ja jumts atrodas komforta pozīcijā,
aizsarga kustība netiek apturēta.
Ventilācijas pozīcija
Jumta kustība apstājas, kad stikls sasniedz komforta pozīciju vai maksimālā atvēruma vai aizvēruma pozīciju. Kustība apstājas arī tad, ja slēdzis
tiek darbināts vēlreiz.
Jumtam aizveroties no maksimālā atvēruma pozīcijas un sasniedzot komforta pozīciju, tā kustība
neapstājas.
Ātra atvēršana/aizvēršana
Panorāmas lūku un saules aizsargu var atvērt/
aizvērt vienlaikus:
–
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā un
atlaidiet.
–
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā
uz priekšu/uz leju automātiskās darbības
pozīcijā un atlaidiet.
Automātiskā darbība
1.
Panorāmas jumtu var atvērt divās pozīcijās:
Komforta pozīcija ir stikla pārsega atvērtā pozīcija, kurā braukšanas laikā saglabājas komfortabli zems vēja trokšņa un rezonanses troksnis.
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās malas.
Atveriet, nospiežot slēdzi uz augšu.
Aizveriet, nospiežot slēdzi virzienā uz
priekšu/uz leju.
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta priekšējās daļas aizmugurējā mala. Ja, izvēloties ventilācijas stāvokli, saules aizsargs ir pilnīgi aizvērts, tas
automātiski atveras aptuveni par 50 mm.
}}
159
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Panorāmas jumtu var noregulēt no atvērtas pozīcijas tieši ventilācijas pozīcijā, nospiežot slēdzi virzienā uz augšu. Kustība apstājas, ja slēdzis tiek
darbināts vēlreiz.
Kustība apstājas, ja vēlreiz tiek nospiests tālvadības atslēgas aizslēgšanas taustiņš vai jumts/
aizsargs ir sasniedzis aizvērtu pozīciju.
Centrālās aizslēgšanas taustiņš
–
Saules aizsarga automātiska
aizvēršana
Novietojot automašīnu stāvēšanai saulainā/karstā
laikā, saules aizsargs automātiski aizveras 15
minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas. Tas tiek
darīts, lai samazinātu pasažieru salona temperatūru un pasargātu automašīnas polsterējumu no
izbalēšanas saulē.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Autom. saulessarga aizvērš., lai
aktivizētu/deaktivizētu.
160
Turiet pirkstu uz kāda durvju roktura ārpuses
skārienjutīgā padziļinājuma, līdz panorāmas
jumts un saules aizsargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā.
Kustība apstājas, ja pirksts tiek vēlreiz novietots
uz durvju roktura padziļinājuma vai jumts/saules
aizsargs sasniedz aizvērtu pozīciju.
BRĪDINĀJUMS
Šī funkcija tiek deaktivizēta, piegādājot automašīnu no rūpnīcas, un to var aktivizēt/deaktivizēt:
1.
Durvju rokturis
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, ir skārienjutīgs
padziļinājums ārējā durvju roktura ārējā daļā.
Centrālās aizslēgšanas taustiņš.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta vismaz
aizdedzes pozīcija I, panorāmas jumtu var aizvērt,
izmantojot vadītāja un blakussēdētāja durvju centrālās aizslēgšanas taustiņu*.
Aizvēršana, izmantojot tālvadības pults
atslēgu, centrālās aizslēgšanas taustiņu
vai durvju rokturus
–
Tālvadības pults atslēgu;
– Turiet nospiestu tālvadības atslēgas aizslēgšanas taustiņu
, līdz panorāmas jumts un
saules aizsargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā.
Kustība apstājas, ja vēlreiz tiek nospiests centrālās aizslēgšanas taustiņš vai jumts/aizsargs ir
sasniedzis aizvērtu pozīciju.
Turiet nospiestu centrālās aizslēgšanas taus, līdz panorāmas jumts un saules aiztiņu
sargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā.
Ja panorāmas jumts tiek aizvērts, izmantojot
tālvadības pults atslēgu, centrālo aizslēgšanas
taustiņu vai durvju rokturi, pārliecinieties, ka
nepastāv iespiešanas risks.
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas
jumts ir kārtīgi aizvērts.
Aizsardzība pret iespiešanu
Panorāmas jumtam ir aizsardzība pret iespiešanu,
kas tiek aktivizēta, ja stikla pārsegu vai saules aizsargu aizvēršanās laikā bloķē kāds priekšmets. Ja
notiek bloķēšana, stikla pārsegs vai saules aizsargs tiek automātiski atvērts aptuveni 50mm
attālumā no bloķētās pozīcijas (vai pilnas ventilācijas pozīcijas). Aizsardzība pret iespiešanu ir
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
aktīva arī gadījumā, ja stikla pārsegs vai saules
aizsargs ir atvērts.
Ja loga aizvēršana tiek apturēta, piemēram, ap
stikla pārsegu esošā ledus dēļ, iespiešanas aizsardzību var ignorēt, nepārtraukti turot taustiņu
nospiestu uz priekšu vai nospiestu uz leju, līdz
stikla pārsegs ir aizvērts.
HomeLink®*20
HomeLink®
ir programmējama tālvadības pults,
kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277).
Vispārīgi
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
gulī. HomeLink® panelis sastāv no trīs programmējamiem taustiņiem un vienas indikatora lampiņas spoguļa stiklā.
Panorāmas jumts* (157 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (235 lpp.)
•
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai durvju
vai vārtu kustības laikā neviens neatrastos
tuvumā.
•
HomeLink programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos
durvju vai vārtu tuvumā.
•
Programmējot garāžas durvju atvēršanas
mehānismu, automašīnai jāatrodas ārpus
garāžas.
•
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(231 lpp.)
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
HomeLink®21 ir programmējama tālvadības pults,
ar ko var attāli vadīt līdz trim dažādām ierīcēm
(piemēram, garāžas vārtu atvēršanas mehānismu,
signalizācijas sistēmas, āra un telpu apgaismojumu u.c.), tādējādi aizstājot to tālvadības pultis.
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata spo-
20
21
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt auto}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 161
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
mašīnu vai lietošanai citā automašīnā). Pārdodot
automašīnu, ieteicams arī izdzēst taustiņiem
ieprogrammētās funkcijas; skatiet sadaļu
"HomeLink® programmēšana".
HomeLink®*23 programmēšana
HomeLink®
•
programmēšanas instrukcijas.
HomeLink® programmēšana
Saistītā informācija
HomeLink®*
programmēšana (162 lpp.)
1.
162
Nospiediet to24 pults HomeLink® taustiņu,
kuru vēlaties ieprogrammēt. Pults
HomeLink® indikatora lampiņai 24 jāmirgo
dzeltenā krāsā reizi sekundē. Taustiņš nav
jātur nospiests.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to 2-8 cm
attālumā no šī taustiņa. Neaizklājiet
HomeLink® indikatora lampiņu.
Ņemiet vērā: dažas tālvadības pultis var
ieprogrammēt HomeLink® sekmīgāk, ja attālums sasniedz 15-20 cm. Paturiet to prātā, ja
programmēšanas laikā rodas problēmas.
PIEZĪME
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Ieteicams ievietot tālvadības pultī jaunas baterijas,
nomainot tās pret HomeLink®, lai nodrošinātu
ātrāku programmēšanu un uzlabotu radio signālu pārraidi. Pirms programmēšanas jāatiestata HomeLink® taustiņi. Skatiet sadaļu
"HomeLink® taustiņu atiestatīšana" turpmāk.
Pēc atiestatīšanas HomeLink® tiek iestatīts
"mācīšanās režīmā", un tas ir gatavs programmēšanai.
23
24
2.
3.
Nospiediet un turiet to oriģinālās tālvadības
pults taustiņu, kuru vēlaties ieprogrammēt
HomeLink®, un pievērsiet skatienu indikatora
lampiņai. Neatlaidiet taustiņu, līdz indikatora
lampiņa nav beigusi mirgot dzeltenā krāsā
reizi sekundē un sākusi vai nu mirgot zaļā
krāsā 10 reizes sekundē, vai nepārtraukti
izgaismoties zaļā krāsā. Tālvadības pults
taustiņu var atlaist, tiklīdz indikatora lampiņa
sāk mirgot vai nepārtraukti izgaismojas zaļā
krāsā.
Ņemiet vērā: Dažiem uztvērējiem 3. programmēšanas solis jāaizstāj ar 4. soli.
4.
Nospiediet un atlaidiet oriģinālās tālvadības
pults taustiņu reiz divās sekundēs, līdz indikatora lampiņa beidz mirgot dzeltenā krāsā reizi
sekundē un sāk vai nu mirgot zaļā krāsā 10
reizes sekundē, vai nepārtraukti izgaismojas
zaļā krāsā.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Taustiņu un indikatora lampiņas atrašanās vietu skatiet sadaļā "HomeLink®*".
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
5.
Nospiediet ieprogrammēto HomeLink® taustiņu un aplūkojiet indikatora lampiņu.
> Nepārtraukti izgaismojas zaļā krāsā: ja
indikatora lampiņa nepārtraukti izgaismojas zaļā krāsā, programmēšana ir
pabeigta. Tagad, nospiežot ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u.
tml. ir jāaktivizējas.
Mirgo zaļā krāsā 10 reizes sekundē:
nospiediet programmējamo taustiņu,
turiet to nospiestu 2 sekundes un pēc
tam atlaidiet. Atkārtojiet nospiešanas/
turēšanas/atlaišanas darbības otro reizi
un — atkarībā no uztvērēja modeļa — arī
trešo reizi. Tagad programmēšanai jābūt
pabeigtai un, nospiežot ieprogrammēto
taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir
jāaktivizējas.
Ja uztvērējs joprojām nav aktivizēts:
pārejiet pie 6.-8. programmēšanas soļa, lai
pabeigtu programmēšanu.
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Nospiežot
taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai mirgo.
Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli
HomeLink®.
PIEZĪME
6.
Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja
"mācīšanās taustiņu"25. Parasti tas atrodas
netālu no uztvērēja antenas stiprinājuma.
7.
Nospiediet un atlaidiet antenas "mācīšanās
taustiņu". 8. solis jāveic 30 sekunžu laikā
kopš taustiņa nospiešanas.
8.
nospiediet programmējamo taustiņu, turiet
to nospiestu 2 sekundes un pēc tam
atlaidiet. Atkārtojiet nospiešanas/turēšanas/
atlaišanas darbības otro reizi un — atkarībā
no uztvērēja modeļa — arī trešo reizi. Tagad
programmēšana ir pabeigta un, nospiežot
ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Ekspluatācija
Kad HomeLink® ir pilnībā saprogrammēts, to var
izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības pulšu
vietā.
25
Taustiņa apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Ja aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas
30 minūtes pēc vadītāja durvju atvēršanas.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, sazinieties ar HomeLink® vietnē www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277).
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Iespējams atiestatīt tikai visus HomeLink® taustiņus vienlaicīgi, nevis katru taustiņu atsevišķi. Taču
atsevišķus taustiņus var ieprogrammēt atkārtoti;
skatiet sadaļu "Atsevišķu taustiņu programmēšana" turpmāk.
1.
Nospiediet HomeLink® 1. un 3. taustiņu un
turiet nospiestu, līdz indikatora lampiņa sāk
mirgot zaļā krāsā (aptuveni 10 sekundes).
}}
163
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
Atbrīvojiet taustiņus.
> Tagad HomeLink® ir iestatīts tā dēvētais
"mācīšanās režīms", un tas ir gatavs atkārtotai ieprogrammēšanai; skatiet sadaļu
"HomeLink® programmēšana" iepriekš.
Atsevišķu taustiņu programmēšana
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink® taustiņu, rīkojieties šādi:
1.
Nospiediet vajadzīgo taustiņu un neatlaidiet.
2.
Aptuveni pēc 20 sekundēm, kad HomeLink®
indikatora lampiņa sāk mirgot dzeltenā krāsā,
veiciet iepriekšējā sadaļā "HomeLink® programmēšana" aprakstīto 1. soli.
Vadītāja infocentrs
Automašīnas vadītāja infocentrs braukšanas laikā
reģistrē un aprēķina dažādas vērtības, piemēram,
attālumu, degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta
informācija gan par pašreizējo, gan vidējo degvielas patēriņu. Vadītāja infocentra informāciju var
attēlot vadītāja displejā.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja infocentrā ir ietverti šādi rādītāji:
•
•
•
•
•
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta jauna
ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto programmēšanu.
Lai iegūtu plašāku informāciju vai izteiktu komentārus par HomeLink®, apmeklējiet
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex vai zvaniet uz bezmaksas tālruņa numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas
tālruņa numuru +49 6838 907 277).
Saistītā informācija
•
164
HomeLink®* (161 lpp.)
12 collu vadītāja displejs.
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists — spidometra alternatīva
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts
automātiski, ja automašīna nav izmantota vismaz
četras stundas.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
•
•
Vidējais ātrums
Tūrists — spidometra alternatīva
Vidējais degvielas patēriņš.
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma ceļazīmēs ir
izmantota cita mērvienība, nevis automašīnas
instrumentu panelī redzamā.
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas kopējo
nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt uz nulli.
Pašreizējais degvielas patēriņš
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi
sekundē.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Vadītāja infocentrs aprēķina attālumu, ko var
nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spidometru).
Ja analogais spidometrs ir graduēts mph (jūdzēs
stundā), digitālais spidometrs rāda attiecīgo
ātrumu km/h un otrādi.
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
Vadītāja displejā var skatīt vadītāja infocentra
reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas vadītāja infocentra
lietotnē. Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(165 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (167 lpp.)
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas patēriņš pēdējos 30 km un atlikušais braukšanai
izmantojamais degvielas daudzums.
Kad mērierīce rāda "----", netiek saglabāts garantētais patēriņa diapazons. Tādā gadījumā uzpildiet
degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var rasties
neliela nobīde.
Atveriet lietotņu izvēlni27 un pārvietojieties pa to, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
27
Displeja izskats var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa varianta.
}}
165
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
1.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
Brauciena odometra atiestatīšana
(Lietotņu karti nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir redzams neapstiprināts paziņojums. Lai varētu atvērt lietotņu izvēlni, paziņojums jāapstiprina.)
2.
3.
Dodieties uz vadītāja infocentra lietotni pa
kreisi vai pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās brauciena odometra TM
vērtības. Nākamajās četrās izvēlnes rindās
ir redzamas izmērītās brauciena odometra
TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu
vai uz leju ar (3).
Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā:
•
•
•
•
•
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Brauciena odometrs
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
Tūrists (spidometra alternatīva).
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
166
PIEZĪME
Šīs mērvienības tiek mainītas ne tikai vadītāja
infocentrā, bet arī Volvo navigācijas sistēmā*.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja infocentrs (164 lpp.)
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (167 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (103 lpp.)
Atiestatiet brauciena odometru TM, turot
nospiestu kreisā svirslēdža taustiņu RESET.
Brauciena odometrs TA tiek atiestatīts automātiski. Ja automašīna netiek izmantota četras stundas vai ilgāk, brauciena odometrs tiek atiestatīts.
Mērvienības maiņa
Nobraukuma, ātruma u.c. mērvienību vidējā displejā var mainīt šādi:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Sadaļā Mērvienības atlasiet vajadzīgo mērvienību standartu: Metriskā, Standarta vai
ASV.
Mērvienības.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Brauciena statistikas iestatījumi
Iestatījumu skats
Nospiediet Preferences, lai
Vadītāja infocentra brauciena statistiku var grafiski attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas
atvieglo ekonomiskāku braukšanu.
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet joslas
izšķirtspēju 1, 10 vai 100 km/jūdzes.
Vairāku automašīnas funkciju iestatījumus un
informāciju var pārvaldīt vidējā displeja iestatījumu skatā.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena. To veic
pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi uz vietas
ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km (jūdžu)
nobraukumu. Brauciena laikā
joslas tiek aizpildītas no labās puses. Pašā labajā
malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena
statistikas atiestatīšanas reizes.
Iestatījumu skata atvēršana/aizvēršana
un pārvietošanās pa to
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais patēriņš
un kopējais braukšanas laiks vienmēr tiek atiestatīti vienlaikus.
Mērvienības maiņa
Nobraukuma, degvielas patēriņa u.c. mērvienību
vidējā displejā var mainīt šādi:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Sadaļā Mērvienības atlasiet vajadzīgo mērvienību standartu: Metriskā, Standarta vai
ASV.
Mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
1.
Velciet uz leju vidējā displeja augšpusē
esošo cilni, lai atvērtu augšējo skatu.
2.
Pieskarieties Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu skatu.
3.
Nospiediet vienu no redzamajām kategorijām
un atveriet apakškategorijas un iestatījumus,
nospiežot vēlreiz.
Vadītāja infocentrs (164 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(165 lpp.)
Brauciena statistika no vadītāja infocentra28.
28
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no atlasītā bloka standarta vai atjauninātās programmatūras.
}}
167
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
4.
Nospiediet Atpakaļ, lai dotos atpakaļ iestatījumu skatā.
Pieskarieties Aizvērt, lai aizvērtu iestatījumu
skatu.
Iestatījuma maiņa
Iestatījumu skata apakškategorija ar dažādiem iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un radio taustiņi).
1.
Nospiediet kategorijas un apakškategorijas,
lai atvērtu vajadzīgo iestatījumu.
2.
Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažāda veida iestatījumi tiek mainīti dažādos
veidos (katra veida aprakstu skatiet tabulā
tālāk).
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
Iestatījumu veidi
Ir vairāki iestatījumu veidi:
168
Iestatījumu
veids
Apraksts
Palaišanas funkcija
Palaiž lietotni vai atsevišķu
papildu iestatījumu skatu, nospiežot tekstu, piemēram, lai izveidotu
savienojumu starp ierīci un
Bluetooth.
Radio
taustiņš
Izvēlieties kādu no vairākiem
iestatījumiem, nospiežot vajadzīgo
radio taustiņu, piemēram, lai atlasītu sistēmas valodu.
Vairākopciju taustiņš
Atlasiet līmeni, nospiežot vajadzīgo taustiņa daļu, piemēram, lai
atlasītu City Safety jutības līmeni.
Izvēles
rūtiņa
Aktivizējiet/deaktivizējiet funkciju,
nospiežot rūtiņu, lai to atlasītu/
noņemtu atlasi, piemēram, lai
ieslēgtu sēdekļu apsildes automātisko ieslēgšanos.
Slīdnis
Atlasiet līmeni noteiktā intervālā,
nospiežot un velkot slīdni, piemēram, lai atlasītu skaļuma līmeni.
Informācijas attēlošana
Nav faktiska iestatījuma. Rāda
noteiktu informāciju, piemēram,
automašīnas identifikācijas
numuru.
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (169 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Iestatījumu skata kategorijas
Iestatījumu skatā ir vairākas galvenās kategorijas
un apakškategorijas, kurās apkopoti vairāku
automašīnas funkciju iestatījumi un informācija.
Iestatījumu skatam ir 7 galvenās kategorijas: My
Car, Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari,
Klimats un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas
un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir norādīts
pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai
zonas iestatījumu opcijas ir plašāk aprakstītas
īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā sadaļā. Informācija par tiem sistēmas iestatījumiem, kas nav
aprakstīti saistītajā sadaļā, ir sniegta sadaļā "Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā".
My Car
Apakškategorijas
Elektriskā stāvbremze
Sēdekļi
Vējstikla tīrītājs
Piekare
IntelliSafe
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma
Braukšanas režīms/Individuāls braukšanas režīms*
Apakškategorijas
AM/FM radio
DAB
Gracenote®
Video
Audio
Apakškategorijas
Skaņas baudījums *
Tonis
Skaņas sadalījums
Sistēmas skaļuma līmeņi
Apakškategorijas
Displeji
Multivide
Navigācija
Saziņa
Apakškategorijas
Tālrunis
Īsziņas
Bluetooth
Wi-Fi
Autom. Wi-Fi piekļ. punkts
Apakškategorijas
Automašīnas modema Internets
Karte
Volvo On Call
Maršruts
Volvo apkopes tīkli
Satiksme
Lukturi
Vadība
Spoguļi
Sistēma
Klimata kontrole
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Aizslēgšanas un atslēgšanas signāls
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 169
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Sistēma
Apakškategorijas
Laiks un Datums
Valoda
Tastatūras izkārtojumi
Balss vadība
Mērvienības
Krātuve
Sistēmas iestatījumu maiņa
iestatījumu skatā
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Atiestatīšana uz rūpn. iestat.
2.
Nospiediet Sistēma
Pakalpojumi
3.
Atlasiet sistēmas valodu. Valodām, kas atbalsta balss vadību, ir balss valodas simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotā valoda.
Saistītā informācija
•
•
170
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(170 lpp.)
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi pēc
Celsija.
Kategoriju Laiks un Datums, Tastatūras
izkārtojumi, Balss vadība, Programmatūras
atjauninājumi, Atiestatīšana uz rūpn. iestat.,
un Pakalpojumi sistēmas iestatījumi ir aprakstīti
īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā sadaļā.
Sistēmas valodas maiņa
Valoda.
Atlasiet vienu no šiem mērvienību standartiem:
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Iestatījumu skata kategorijā Sistēma ir apkopoti
vispārējie iestatījumi un automašīnas sistēmu
informācija, piemēram, valoda un mērvienības.
1.
Programmatūras atjauninājumi
3.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc Fāren-
heita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotās mērvienības.
Riepu spiediena mērvienības maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Mērvienības
Gaisa spiediens riepās.
3.
Atlasiet riepu spiediena mērvienību.
> Tiek mainīta vidējā displeja lietotnē
Automaš. statuss izmantotā riepu spiediena mērvienība.
Sistēmas mērvienību maiņa
Attāluma un tilpuma mērvienību maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Krātuves informācijas skatīšana
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
2.
Nospiediet Sistēma Krātuve.
> Tiek parādīta automašīnas krātuves informācija, tostarp kopējā ietilpība, pieejamā
ietilpība un instalēto lietotņu izmantotā
vieta.
Nospiediet Sistēma
Mērvienības.
Mērvienības
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Transportlīdzekļa identifikācijas numura
skatīšana
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu
skatā
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Transportlīdz.
identif. numurs.
> Tiek parādīts transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN29).
Iestatījumu skatā visiem pārveidotajiem iestatījumiem var vienlaikus atiestatīt rūpnīcas iestatījumus.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
rūpn. iestat..
3.
Nospiediet Labi , lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
Iestatījumu skata kategorijas (169 lpp.)
Pulkstenis (96 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
•
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana (484 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (487 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(171 lpp.)
Atiestatīšana uz
Saistītā informācija
•
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(170 lpp.)
•
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka maiņas
gadījumā (172 lpp.)
Lietotņu iestatījumu maiņa
Visas automašīnas lietotnes ir redzamas lietotņu
skatā. Ar automašīnas iegultajām funkcijām saistītos lietotņu iestatījumus var mainīt vidējā displeja augšējā skatā.
Iegulto funkciju lietotnes — pamata
lietotnes
Automašīnā sākotnēji instalētās lietotnes,
piemēram, FM radio un USB, ir daļa no Sensus
un daļa no automašīnas iegultajām funkcijām. Šo
lietotņu iestatījumus var mainīt tieši vidējā displeja
augšējā skatā.
Mainiet pamata lietotnes iestatījumus
1. Pieskarieties lietotnei, piemēram, FM radio.
2.
Velciet uz leju augšējo skatu.
3.
Nospiediet FM radio iestatījumi.
4.
Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un apstipriniet atlases.
5.
Lai izietu no iestatījumu skata, nospiediet vai
nu fizisko sākuma taustiņu, vai jebkurā vietā
ārpus augšējā skata. Var arī vilkt augšā augšējo skatu vai pieskarties cilnei augšējā skata
apakšdaļā.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām. Plašāku
informāciju par iestatījumu maiņu skatiet sadaļā
"Iestatījumu skata kategorijas".
29
Vehicle Identification Number.
}}
171
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas
sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi
vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis augšējā
skatā.
Saistītā informācija
172
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
•
Iestatījumu skats (167 lpp.)
•
Iestatījumu skata kategorijas (169 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (442 lpp.)
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem
oriģinālās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas
gadījumā ir svarīgi arī mainīt pakalpojuma Volvo
On Call* īpašnieku.
Saistītā informācija
•
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(171 lpp.)
•
Volvo ID (23 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
KLIMATS
Klimata kontrole
•
4 zonu klimata sistēma*
Klimata kontroles balss vadība (115 lpp.)
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata
kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē
vai silda, kā arī sausina gaisu salonā.
2 zonu klimata sistēma
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei gan priekšējiem, gan aizmugurējiem sēdekļiem.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
Aizmugurējā sēdekļa funkcijas var arī vadīt klimata panelī, kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
174
Klimata kontrole — sensori (175 lpp.)
Noteiktā temperatūra (175 lpp.)
Gaisa kvalitāte (176 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (189 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori, kas
palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontrole (174 lpp.)
Noteiktā temperatūra (175 lpp.)
Interior Air Quality System* (177 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums, mitrums,
saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē
u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka, no
kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē , ka
temperatūra starp labās un kreisās puses gaisa
ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to,
ka abām pusēm iestatīta vienāda temperatūra.
Saistītā informācija
Mitruma sensors — ietvarā pie salona atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
•
•
•
Klimata kontrole (174 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (175 lpp.)
Temperatūras regulēšana (183 lpp.)
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
Saules sensors — instrumentu paneļa augšpusē.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 175
KLIMATS
Gaisa kvalitāte
Pasažieru salona gaisa filtrs
Clean Zone Interior Package*
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona gaisa
kvalitāti.
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas un astmu
izraisošām vielām.
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā, lai
būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir kontaktalerģijas vai astma.
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie atvieglo pasažieru salona uzturēšanu tīrībā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Filtrs regulāri jāmaina. Ieteicamie maiņas intervāli
atrodami Volvo apkopes programmā. Ja automobilis tiek ekspluatēts nopietni piesārņotā apkārtējā vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt
daudz biežāk.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram arī Clean Zone
Interior Package* modifikācijas un gaisa kvalitātes sistēma Interior Air Quality System* palīdz
uzturēt augstu gaisa kvalitāti pasažieru salonā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
176
Klimata kontrole (174 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (176 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (176 lpp.)
Interior Air Quality System* (177 lpp.)
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas nozīmē,
ka ventilators sāk darboties pēc automašīnas
atslēgšanas ar tālvadības pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu
gaisu. Šī funkcija sāk darboties pēc vajadzības un tiek izslēgta automātiski pēc kāda
laika, kad tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
•
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System (IAQS).
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Komplektā ietverts:
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (176 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (176 lpp.)
Interior Air Quality System* (177 lpp.)
Volvo apkopes programma (484 lpp.)
PIEZĪME
Lai saglabātu standartu CZIP automašīnām ar
CZIP un IAQS, filtrs jāmaina pēc 15 000 km
vai reizi gadā atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Tomēr maks. 75 000 km virs 5 gadiem.
Automašīnām bez CZIP gadījumos, kad klients nevēlas saglabāt standartu CZIP, IAQS
filtrs jānomaina parastās apkopes laikā.
Salona tīrīšana (528 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa kvalitāte (176 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (176 lpp.)
Interior Air Quality System* (177 lpp.)
Interior Air Quality System*
PIEZĪME
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas atdala
gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru salonā.
Lai saglabātu standartu CZIP automašīnām ar
CZIP un IAQS, filtrs jāmaina pēc 15 000 km
vai reizi gadā atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Tomēr maks. 75 000 km virs 5 gadiem.
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži,
slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra gaiss
ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes atvere
un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru salonā
vislabāko gaisa kvalitāti.
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija ir
ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla, sānu
logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Automašīnām bez CZIP gadījumos, kad klients nevēlas saglabāt standartu CZIP, IAQS
filtrs jānomaina parastās apkopes laikā.
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (176 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (176 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (176 lpp.)
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (189 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 177
KLIMATS
Klimata kontroles vadības ierīces
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var vadīt
vidējā displejā, izmantojot viduskonsoles fiziskos
taustiņus un tuneļkonsoles aizmugurē esošajā
klimata panelī*.
Klimata kontroles vadības ierīču
pārskats
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā.
Atkausēšanas taustiņi viduskonsolē.
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē*.
Saistītā informācija
•
•
178
Klimata kontrole (174 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (180 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
vidējā displejā
•
Logu un spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana (187 lpp.)
Visas klimata funkcijas var regulēt klimata joslā
un vidējā displeja klimata skatā.
Klimata josla
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt klimata joslā.
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes*
un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu. Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata iestatījumus.
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Klimata skats
Ventilatora vadība priekšējiem sēdekļiem (2
zonu klimata sistēmā šī vadība ir kopīga ar
aizmugurējo sēdekli).
Vienreiz pieskaroties klimata joslā esošajam vidējam taustiņu, var atvērt klimata skatu. Klimata
skats ir sadalīts cilnēs Galvenais klimats,
Aizmugures klimats* un Stāvēšanas klimats
*. Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot pa
kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās
klimata funkcijas.
Max, Elektrisks, Aizmug. — logu un sānu
spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības ierīces.
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības ierīces.
Gaisa sadales vadības ierīces.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 179
KLIMATS
||
Aizmugurējā klimata kontrole*
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var
regulēt cilnē Aizmugures klimats.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var regulēt
tuneļkonsoles aizmugurē esošajā klimata panelī.
Klimats stāvēšanas laikā*
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats .
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/deaktivizēšana (182 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (189 lpp.)
•
•
•
•
•
180
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Logu un spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana (187 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (190 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana (185 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana (181 lpp.)
Temperatūras regulēšana (183 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (195 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa, otrās sēdekļu rindas
ventilatora vadības ierīces.
•
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/deaktivizēšana* (197 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa ventilācijas un gaisa
kondicionētāja vadības ierīces, trešā sēdekļu
rinda*.
•
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
(198 lpp.)
•
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē, bet ir aprīkota ar aizmugurējo sēdekļu apsildi*, tuneļkonsoles aizmugurē
atrodas fiziskie taustiņi to regulēšanai.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (195 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana
2.
Ja klimats tiek regulēts automātiski, klimata kontroles sistēma automātiski regulē vairākas klimata
funkcijas.
Ventilatora līmeņa regulēšana (185 lpp.)
Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO.
> Klimata automātiskā regulēšana tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Automātiskā regulēšana automātiski kontrolē gaisa recirkulāciju, gaisa kondicionēšanu un gaisa sadali.
Temperatūras regulēšana (183 lpp.)
Ventilatora darbības līmenis un temperatūra mainās atkarībā no taustiņa nospiešanas ilguma:
Automātiskās regulēšanas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
•
Īsi nospiežot – tiek atiestatīti iepriekšējie iestatījumi.
•
Turot nospiestu — tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi (līmenis 3 un 22°C/
72°F).
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 181
KLIMATS
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Galvenā gaisa kondicionētāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
PIEZĪME
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
Trešās sēdekļu rindas gaisa
kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Ja ir deaktivizēts galvenais gaisa kondicionētājs vai otrās sēdekļu rindas klimata kontrole*,
nevar aktivizēt trešās sēdekļu rindas gaisa
kondicionētāju.
Trešās sēdekļu rindas klimata kontroles
aktivizēšana/deaktivizēšana dzinēja
iedarbināšanas laikā*
Var iestatīt (4 zonu klimata sistēmai*), lai, iedarbinot automašīnu, trešās sēdekļu rindas klimata
kontrole tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet 3. rindas klim. dzin. iedarb. laikā,
lai aktivizētu/deaktivizētu trešās sēdekļu rindas klimata kontroli dzinēja iedarbināšanas
laikā.
Gaisa kondicionētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Aizveriet sānu logus un panorāmas jumtu*, lai
gaisa kondicionēšana darbotos optimāli.
182
Gaisa kondicionētāja taustiņš klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3.
Nospiediet 3. rindas sēdekļu klimats.
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Temperatūras regulēšana
Temperatūras sinhronizēšana
Temperatūru var iestatīt atsevišķi kreisajai un
labajai pusei. 4 zonu klimata sistēmā* temperatūru var iestatīt atsevišķi priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana1
Temperatūras vadības ierīce.
2.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
•
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
1 Arī
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais
sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai atklātu
vadības ierīces.
2.
Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru — blakus temperatūras taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas simbols.
Sinhronizāciju var apturēt, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot blakussēdētāja puses vai aizmugurējā sēdekļa* temperatūras iestatījumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 183
KLIMATS
||
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
No aizmugurējā sēdekļa
No priekšējā sēdekļa
Temperatūras vadības ierīce.
4.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
temperatūras taustiņi klimata skata cilnē Aizmugures
klimats.
•
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
•
2.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3.
Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
–
nospiediet +/− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet kreisās vai labās puses < /> taustiņus, lai pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
•
184
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (180 lpp.)
Noteiktā temperatūra (175 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana
Ventilatoram var iestatīt piecus dažādus darbības
līmeņus, kā arī Off un Max. 4 zonu klimata sistēmā* ventilatora darbības līmeni var iestatīt atsevišķi priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem.
SVARĪGI
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu
aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana2
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
2 Arī
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5 vai
Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 185
KLIMATS
||
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana*
No aizmugurējā sēdekļa
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
No priekšējā sēdekļa
Saistītā informācija
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles
aizmugurē.
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
Otrās un trešās sēdekļu rindas* ventilatora
līmeni var izslēgt, pieskaroties Otrās rindas
klimats.
–
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (180 lpp.)
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet
vēlamo ventilatora līmeni Off vai 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni nevar
iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
Trešās sēdekļu rindas ventilatora līmenis ir
tāds pats, kā otrajā sēdekļu rindā, bet to var
deaktivizēt atsevišķi*, pieskaroties 3. rindas
sēdekļu klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
186
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Logu un spoguļu atkausēšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Maks. atkausētāja, vējstikla apsildes* un aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes funkcijas
lieto, lai ātri notīrītu aizsvīdumu un apledojumu no
logiem un sānu spoguļiem.
Izmantojot viduskonsoles fiziskos
taustiņus
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
Vidējā displeja klimata skatā
–
Maks. atkausētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
Nospiediet taustiņu (1).
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
–
Viduskonsolē atrodas fiziskie taustiņi, kas ļauj ātri
piekļūt atkausētāja funkcijām.
Vairākas reizes nospiediet taustiņu (1), lai
pārslēgtos starp trīs līmeņiem:
•
•
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*, vidējā
displeja klimata skatā var aktivizēt tikai maksimālā
atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
•
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar
noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla apsilde
tiek deaktivizēta, divreiz ātri nospiežot taustiņu.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē.
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja funkcijas taustiņš.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes
taustiņš.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildītāji:
–
Nospiediet taustiņu (2).
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
Maks. atkausētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata un gaisa recirkulācijas automātisko
regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu
un maina ventilatora darbības līmeni uz 5,
bet temperatūru — uz HI.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 187
KLIMATS
||
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Vējstikla apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju un
citu sakaru ierīču darbību.
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski
izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla
apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
Vējstikla apsildes un sānu spoguļu
aktivizēšana/deaktivizēšana
Logu apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla apsildes* un aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/
logu apledošanas risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekoši silts un
apledojums ir izkusis.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Automātisks priekšējais elektr.
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
Atlasiet Automātisks aizmugures elektr.
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu logu
un sānu spoguļu apsildes automātisko
ieslēgšanos.
Vējstikla apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai aizņemt ilgāku laiku.
188
Saistītā informācija
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Aizmug..
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Gaisa plūsmas sadalījums
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
Gaisa recirkulācija neļauj pasažieru salonā
ieplūst nepatīkamam gaisam, izplūdes gāzēm
u.c., neļaujot ieplūst āra gaisam.
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm
salonā.
Sadales pārskats
Gaisa recirkulācijas taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts,
gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas pēc 20
minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Gaisa recirkulācijas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv risks,
ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
Gaisa sadale pasažieru salonā ar 4 zonu klimata sistēmu.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var regulēt manuāli.
Regulējamas ventilācijas atveres
Atkarībā no klimata kontroles sistēmas un sēdvietu skaita pasažieru salonā atrodas 6, 8* vai 10*
regulējamas gaisa ieplūdes atveres.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 189
KLIMATS
||
Gaisa sadales maiņa
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (174 lpp.)
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Gaisa sadales maiņa (190 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (191 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (193 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana (181 lpp.)
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta pasažieru salonā.
Automašīnās ar 2 klimata zonām: četras
gaisa ieplūdes atveres atrodas instrumentu
panelī un vēl pa vienai – uz katra durvju
statņa starp priekšējām un aizmugurējām
durvīm.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Automašīnās ar 4 klimata zonām*: vēl divas
atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Automašīnās ar 4 klimata zonām* un septiņām sēdvietām: pa vienai uz katra durvju
statņa aiz aizmugurējām durvīm.
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres grīdā
PIEZĪME
Atcerieties, ka mazi bērni var būt jutīgi pret
gaisa plūsmu un caurvēju.
190
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales
taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo gaisa
ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Gaisa plūsmas sadalījums (189 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (191 lpp.)
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres
var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Gaisa sadales opciju tabula (193 lpp.)
Pagriežot durvju statņos esošās gaisa ieplūdes
atveres un instrumentu paneļa ārējās gaisa ieplūdes atveres pret sānu logiem, var notīrīt aizsvīdumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana
Pagriežot durvju statņos esošās gaisa ieplūdes
atveres uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var
panākt komfortablu vidi.
Gaisa ieplūdes atveru regulēšanas īkšķrats3.
–
Ritiniet īkšķratu, lai atvērtu/aizvērtu sprauslas
radīto gaisa plūsmu.
Jo vairāk balto līniju redzams uz īkšķrata, jo
lielāka ir gaisa plūsma.
3
Attēls ir shematisks – sprauslas dizains atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.
}}
191
KLIMATS
||
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru svira3.
–
Pārvietojiet sviru sāniski/vertikāli, lai pavērstu
gaisa plūsmu vajadzīgajā virzienā.
Saistītā informācija
•
•
•
3
192
Gaisa plūsmas sadalījums (189 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (190 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (193 lpp.)
Attēls ir shematisks – sprauslas dizains atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.
KLIMATS
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un mitrā
laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības līmenis
nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma
gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz grīdu.
}}
193
KLIMATS
||
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un mitrā
laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī
un pie grīdas.
Nodrošina zemāku temperatūru pie grīdas karstā,
sausā laikā vai augstāku temperatūru pasažieru
salona augšdaļā vēsākā laikā.
Saistītā informācija
•
•
194
Gaisa plūsmas sadalījums (189 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (190 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (191 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
KLIMATS
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
2.
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Priekšējo sēdekļu apsildes
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidējs un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
No aizmugurējā sēdekļa
Ar 2 zonu klimatu:
Aizmugurējo sēdekļu apsildes
aktivizēšana/deaktivizēšana*
No priekšējā sēdekļa*
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu ventilāciju vai stūres apsildi, sēdekļu apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
Grupas Aizmugures klimats sēdekļu apsildes taustiņi
klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidējs un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidējs un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas diodes rāda iestatīto līmeni.
Ar 4 zonu klimatu*:
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 195
KLIMATS
||
•
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (180 lpp.)
Sēdekļu apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidējs un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa ekrānā
tiek parādīts iestatītais līmenis.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Zem Vadītāja sēdekļa autom. apsildes
līmenis un Pasaž. sēdekļa automātiskās
apsildes līmenis atlasiet Izslēgts, Zems,
Vidējs, vai Augsts, lai aktivizētu/deaktivizētu
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsildes
automātisko ieslēgšanos un atlasītu apsildes
līmeni.
PIEZĪME
Aizmugurējo sēdekļu apsilde tiek automātiski
deaktivizēta pēc 15 minūtēm.
Saistītā informācija
•
•
196
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Priekšējo sēdekļu ventilācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana
PIEZĪME
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai lietošanai ieteicams līmenis Zems.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai likvidētu
mitrumu uz apģērba.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos un
to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir
vēsinošais efekts. Sistēmu var aktivizēt, kad dzinējs darbojas un ņem vērā sēdekļu temperatūru,
saules radiāciju un āra temperatūru.
SVARĪGI
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj
novērst sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu
atdzišanu.
Saistītā informācija
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai stūres apsildi, sēdekļu ventilācijas taustiņi
atrodas tieši klimata rindā.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidējs un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 197
KLIMATS
Stūres apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
Stūres apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Klimats stāvēšanas laikā*
Pasažieru salona klimatu var iepriekš sagatavot
vai uzturēt laikā, kamēr automašīna ir novietota.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, stūres apsildes
automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana,
apsilde sāk darboties zemas apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Zem Stūres automātiskas apsildes
līmenis atlasiet Izslēgts, Zems, Vidējs vai
Augsts, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos un atlasītu
apsildes līmeni.
Saistītā informācija
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai
atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas
tieši klimata rindā.
2.
198
Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidējs un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (178 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (178 lpp.)
Stūre (131 lpp.)
Sagatavošanas darbus un klimata komforta uzturēšanu
var vadīt vidējā displeja klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats .
Priekšnosacījumi
Veicot automašīnas sagatavošanas darbus pirms
braukšanas, samazinās nolietojums un enerģijas
patēriņš brauciena laikā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
Aukstā laikā stāvapsilde* sasilda gan pasažieru salonu, gan dzinēju.
•
Karstā laikā ventilators atdzesē pasažieru
salonu līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
Sagatavošanas darbu sākšana/
beigšana*
Veicot sagatavošanas darbus, tiek uzsildīts pasažieru salons un dzinējs vai atdzesēts pasažieru
salonu pirms braukšanas. Šo funkciju var ieslēgt
tieši vidējā displejā vai mobilajā tālrunī.
Sākšana/beigšana vidējā displejā
Saistītā informācija
PIEZĪME
Veicot automašīnas pasažieru salona iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas mērķis ir
sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Klimata komforta uzturēšana
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu
gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet
vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt automašīnā
un saglabāt klimata komforta līmeni.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Karstā laikā ventilators atdzesē pasažieru
salonu līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
•
•
Klimata kontrole (174 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(199 lpp.)
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris* (200 lpp.)
•
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (204 lpp.)
•
•
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana* (203 lpp.)
Sildītājs* (205 lpp.)
Stāvapsilde* (206 lpp.)
Sagatavošanas darbu taustiņš klimata skata cilnē
Stāvēšanas klimats .
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats .
3.
Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 199
KLIMATS
||
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā
automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
salonu līdz komfortablai temperatūrai vai atdzesē
to līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
Lai varētu atdzesēt pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai (ar automašīnas gaisa kondicionētāju), var lietot Engine Remote Start —
ERS4, ko var palaist, izmantojot mobilo lietotni
Volvo On Call*.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimeris* (200 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimeris*
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Laiks noteiktā datumā
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
Saistītā informācija
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana* (203 lpp.)
•
•
•
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (204 lpp.)
•
•
Sildītājs* (205 lpp.)
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana* (202 lpp.)
•
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(199 lpp.)
•
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (204 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana*
(201 lpp.)
Ieslēgšana, izmantojot mobilo tālruni*
Izmantojot mobilo tālruni, kurā ir Volvo On Call*
mobilā lietotne, var ieslēgt sagatavošanas darbus
un pārvaldīt informāciju par atlasītajiem iestatījumiem. Sagatavošanas darbi uzsilda pasažieru
4
200
Noteiktiem automašīnu modeļiem un tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Sagatavošanas darbu taimera
iestatīšana*
3.
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz 8
iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk laika
iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu
jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu no
iepriekšējiem.
4.
Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku konkrētam datumam.
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai
vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet
atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā
Atk.katru nedēļu.
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats .
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats .
5.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas
darbu datumu, ritinot datumu sarakstu ar bultiņām.
Laika iestatījuma rediģēšana
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats .
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas,
kurās veikt sagatavošanas darbus, pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
3.
Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana"
iepriekš.
6.
Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
7.
Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu laika
iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 201
KLIMATS
||
Laika iestatījuma dzēšana
Sagatavošanas daru taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana*
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu
var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai
klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats .
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats .
3.
Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4.
Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā pusē
esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts Dzēst.
5.
Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
202
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats .
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats .
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris* (200 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana*
(201 lpp.)
Sildītājs* (205 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimeris* (200 lpp.)
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana* (202 lpp.)
Sildītājs* (205 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Klimata kontroles uzturēšanas
funkcijas ieslēgšana/izslēgšana*
PIEZĪME
Ja dzinējam nepietiek siltuma, lai uzturētu
vienmērīgu salona klimata līmeni, klimata
komforta saglabāšanas funkciju nevar ieslēgt.
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija saglabā
klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo
funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Saistītā informācija
Klimata komforta uzturēšanas taustiņš klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats .
1.
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(199 lpp.)
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats .
3.
Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 203
KLIMATS
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*.
Dažos gadījumos stāvēšanas klimata kontroli var aktivizēt, bet tās darbība ir ierobežota. Jāuzpilda automašīnas parastās degvielas tvertne.
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, akum. uzl. līmenis pārāk zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degv. un akum.
uzl. līm. pārāk zems
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Dažos gadījumos stāvēšanas klimata kontroli var aktivizēt, bet tās darbība ir ierobežota.
Notiek akumulatora uzlāde.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis un degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Dažos gadījumos stāvēšanas klimata kontroli var aktivizēt, bet tās darbība ir ierobežota. Uzlādējiet akumulatoru un uzpildiet automašīnas parastās degvielas tvertni.
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju pēc iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
204
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(199 lpp.)
•
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris* (200 lpp.)
Sildītājs* (205 lpp.)
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (105 lpp.)
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana* (203 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Sildītājs*
Degviela un degvielas iepildīšana
BRĪDINĀJUMS
Sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo dzinēja un
pasažieru salona temperatūru pirms braukšanas
un tās laikā.
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas
uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Vadītāja displejā pārliecinieties, ka sildītājs ir
izslēgts. Tā darbības laikā ir attēlots apsildes
simbols.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda dzinēju un pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata kontroles sagatavošanas darbi*.
•
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
Sildītāju darbina degviela, un tas atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labās
puses riteņa korpusa var nākt dūmi un var
atskanēt zema dūkoņa — tas ir pilnīgi normāli.
Akumulators un uzlāde
Sildītāju darbina automašīnas startera akumulators. Ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir
pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Saistītā informācija
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
•
•
•
Stāvapsilde* (206 lpp.)
Papildu sildītājs* (207 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 205
KLIMATS
Stāvapsilde*
Stāvapsilde palīdz pirms braukšanas sasniegt
vajadzīgo pasažieru salona temperatūru.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā
labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labās
puses riteņa korpusa var nākt dūmi un var
atskanēt zema dūkoņa — tas ir pilnīgi normāli.
Stāvapsilde sāk darboties automātiski, kad nepieciešams papildu siltums, ja tiek aktivizēti stāvēšanas klimata kontroles sagatavošanas darbi*.
Kad ir sasniegta vajadzīgā temperatūra, iestatītais
taimera laiks vai maksimālais sildītāja darbība
slaiks, tā izslēdzas automātiski.
Maksimālais sildītāja darbība slaiks ir 40 minūtes.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka startera akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
206
SVARĪGI
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas
neparastas degšanas skaņas, ko rada stāvapsilde, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams,
izskrūvējiet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, lai veiktu
remontu.
Atkārtoti lietojot stāvapsildi, kad tiek veikti īsi
pārbraucieni, akumulators var izlādēties un
iedarbināšana - tikt apgrūtināta.
Ja sildītājs tiek lietots regulāri, automašīnai
jābrauc tikpat ilgi, cik ilgi tiek darbināta stāvapsilde, lai nodrošinātu, ka automašīnas akumulators tiek pietiekoši uzlādēts un varētu aizstāt stāvapsildes izmantošanas laikā patērēto
enerģiju. Katrā reizē stāvapsildi var lietot ne
ilgāk kā 40 minūtes.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sildītājs* (205 lpp.)
Papildu sildītājs* (207 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (198 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (513 lpp.)
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
KLIMATS
Papildu sildītājs*
Papildu sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo pasažieru salona un dzinēja temperatūru braukšanas
laikā.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labās
puses riteņa korpusa var nākt dūmi un var
atskanēt zema dūkoņa — tas ir pilnīgi normāli.
PIEZĪME
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts automātiski.
Izslēdzot automašīnu, tā izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu.
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs* (205 lpp.)
Stāvapsilde* (206 lpp.)
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka startera akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 207
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Pasažieru salona interjers
Trešā sēdekļu rinda*
Pasažieru salona interjera un glabāšanas nodalījumu pārskats.
Priekšējais sēdeklis
Glabāšanas nodalījumi ar glāžu turētāju, pelnu trauku*,
elektrības kontaktligzdu un cigarešu piesmēķētāju*, kā
arī AUX/USB ligzdu tuneļkonsolē.
Glabāšanas nodalījums un glāžu turētājs sānu panelī un
glabāšanas nodalījums starp sēdvietām.
Otrā sēdekļu rinda
BRĪDINĀJUMS
Glabāšanas nodalījums durvju panelī un pie stūres,
cimdu nodalījuma un saulessargiem.
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
Saistītā informācija
Glabāšanas nodalījums un pelnu trauks* durvju panelī,
glāžu turētājs* vidējā sēdekļa atzveltnē, glabāšanas
kabata* priekšējā sēdekļa atzveltnē un arī elektrības kontaktligzdas un cigarešu piesmēķētājs* tuneļkonsolē.
210
•
•
•
•
•
Tuneļkonsole (211 lpp.)
Cimdu nodalījuma lietošana (217 lpp.)
Saulessargi (217 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (212 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (216 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Tuneļkonsole
Tuneļkonsole atrodas starp priekšējiem sēdekļiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Pasažieru salona interjers (210 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (212 lpp.)
Piesmēķētāja izmantošana*. (216 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (216 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (425 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (180 lpp.)
Uzglabāšanas nodalījums.
Glabāšanas nodalījums ar glāžu turētāju vadītājam un pasažieriem, kā arī 12 V kontaktligzdu. (Ja ir norādīts pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs, tad cigarešu piesmēķētājs
ir pievienots 12 V kontaktligzdai un noņemams pelnu trauks atrodas glāžu turētājā).
Glabāšanas nodalījums un AUX/USB ieeja
zem elkoņbalsta.
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkciju* klimata vadības slēdži vai glabāšanas nodalījums.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 211
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Elektrības kontaktligzda
230 V elektrības kontaktligzda*
3.
Tuneļkonsolē ir divas 12 V elektrības kontaktligzdas un viena 230 V elektrības kontaktligzda*,
bet bagāžas nodalījumā — viena 12 V elektrības
kontaktligzda*.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai kontaktligzda tiek atstāta bez uzraudzības, pavelciet
uz augšu tās vāku.
Lai kontaktligzdās būtu strāvas padeve, automašīnas elektrosistēmai jābūt noregulētai vismaz aizdedzes pozīcijā I. Pēc tam kontaktligzdas būs
aktīvas tik ilgi, kamēr startera akumulatora enerģijas līmenis nekļūs pārāk zems.
Izslēdzot dzinēju un aizslēdzot automašīnu, kontaktligzdas tiek deaktivizētas. Ja dzinējs tiek
izslēgts, bet automašīna netiek aizslēgta vai tiek
aizslēgta, bet aizslēgšanas pozīcijas bloķēšana ir
īslaicīgi deaktivizēta, kontaktligzdas būs aktīvas
vēl desmit minūtes.
SVARĪGI
Kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kas darbojas 230 V tīklā, piemēram, lādētājiem un portatīvajiem datoriem.
SVARĪGI
Nelietojiet piederumus ar lieliem vai smagiem savienotājiem — tie var sabojāt
kontaktligzdu vai atvienoties braukšanas
laikā.
•
Nelietojiet piederumus, kas var izraisīt,
piemēram, automašīnas radio uztvērēja
vai elektrosistēmas traucējumus.
•
Novietojiet piederumus tā, lai tie neradītu
vadītāja vai pasažieru traumēšanas risku
straujas bremzēšanas vai sadursmes
gadījumā.
•
Uzmaniet pievienotos piederumus, jo tie
var sakarst, apdedzinot pasažierus vai
atstājot deguma pēdas salonā.
Kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150 W.
Kontaktligzdas izmantošana
1. Pavelciet uz leju kontaktligzdas vāku un ievietojiet tajā piederuma spraudni.
> Kontaktligzdas diode norāda statusu.
2.
212
•
230 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, otrajā
sēdekļu rindā.
PIEZĪME
Atcerieties, ka, lietojot elektrības kontaktligzdu, kad dzinējs ir izslēgts, pastāv risks izlādēt startera akumulatoru, tādējādi ierobežojot
tā funkcionalitāti.
Atvienojiet piederumu, izvelkot laukā spraudni
— nevelciet aiz vada.
Pārliecinieties, ka diode pastāvīgi izgaismojas
zaļā krāsā — tikai tādā gadījumā kontaktligzdā ir pieejama strāva.
BRĪDINĀJUMS
•
Lietojiet tikai nebojātus piederumus, kas
darbojas bez kļūmēm. Piederumiem jābūt
paredzētiem darbībai 230 V un 50 Hz
tīklā ar kontaktligzdai paredzētajiem
savienotājiem. Piederumiem ir jābūt CE
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
marķējumam, UL marķējumam vai ekvivalentam drošības marķējumam.
•
Nekādā gadījumā neļaujiet kontaktligzdām, savienotājiem vai piederumiem
saskarties ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nepieskarieties kontaktligzdai un nelietojiet to, ja izskatās, ka tā ir bojāta vai ir
bijusi saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu.
•
Nepievienojiet kontaktligzdai elektrības
sadalītājus, adapterus vai pagarinātājus, jo
uz tiem var neattiekties kontaktligzdas
drošības funkcijas.
Statusa rādījums
Kontaktligzdas diode norāda tās statusu:
•
Kontaktligzda ir aprīkota ar drošības
vāciņu — pārliecinieties, lai nekas nebūtu
izvirzīts no kontaktligzdas un to nebojātu,
tādējādi neļaujot vāciņam nodrošināt aizsardzību. Kad kontaktligzda ir aktīva, neatstājiet bērnus automašīnā bez uzraudzības.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
izraisīt spēcīgus vai nāvējošus elektrības triecienus.
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Pastāvīga zaļa gaisma
Kontaktligzda nodrošina strāvu pievienotajai ierīcei.
Nav
}}
213
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Mirgojoša oranža gaisma
Kontaktligzdas sprieguma pārveidotāja temperatūra ir pārāk augsta
(jo, piemēram, piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu vai
pasažieru salons ir pārāk silts).
Atvienojiet spraudni un ļaujiet sprieguma pārveidotājam
atdzist, pirms ievietot spraudni atpakaļ.
Pievienotais piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu (periodiski vai pastāvīgi) vai ir bojāts.
Nav Piederumu nevar pievienot kontaktligzdai.
Kontaktligzda neuztver, ka ir ievietots spraudnis.
Pārliecinieties, ka spraudnis ir ievietots kontaktligzdā kārtīgi.
Kontaktligzda nav aktīva.
Ieslēdziet automašīnas elektrosistēmu viszemākajā aizdedzes pozīcijā I.
Kontaktligzda ir bijusi aktīva, bet tagad ir deaktivizēta.
Iedarbiniet dzinēju un/vai uzlādējiet akumulatoru.
Diode nav izgaismota
Ja problēma neizzūd, sazinieties ar servisu —
ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
12 V elektrības kontaktligzda
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet 230 V elektrības kontaktligzdu saviem
spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, pie priekšējiem sēdekļiem.
214
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, otrajā
sēdekļu rindā.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
2.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai ligzda tiek
atstāta bez uzmanības, atvienojiet piederumu
un ievietojiet aizbāzni atpakaļ vietā (tuneļkonsolē) vai uzlokiet uz augšu vāku (bagāžas
nodalījumā).
Saistītā informācija
•
Pasažieru salona interjers (210 lpp.)
12 V elektrības kontaktligzda bagāžas nodalījumā*.
Kontaktligzdas var izmantot dažādiem piederumiem, kas paredzēti lietošanai 12 V sprieguma
kontaktligzdās, piemēram, mūzikas atskaņotājiem,
pārnēsājamajiem ledusskapjiem un mobilajiem
tālruņiem.
Tuneļkonsolē esošo kontaktligzdu var papildināt
ar piesmēķētāju*.
SVARĪGI
Katras kontaktligzdas maksimālā izvade ir
120 W sekundē.
Kontaktligzdu izmantošana
1. Izņemiet aizbāzni (tuneļkonsolē) vai nolokiet
uz leju vāku (bagāžas nodalījums) un ievietojiet piederumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 215
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Piesmēķētāja izmantošana*.
1.
Piesmēķētāju var uzstādīt tuneļkonsoles priekšā
un aizmugurē esošajās 12 V kontaktlizgdās.
Nospiediet piesmēķētāja taustiņu.
> Kad piesmēķētājs kvēlo, taustiņš iznāk uz
āru.
2.
Izvelciet piesmēķētāju no ligzdas un aizdedziniet cigareti pie kvēlojošās spirāles.
3.
Ievietojiet piesmēķētāju atpakaļ ligzdā.
SVARĪGI
Aktivizējot piesmēķētāju, ievērojiet piesadzību,
lai, piemēram, kvēlojošā daļa nesabojātu
salonu.
Saistītā informācija
Piesmēķētājs tuneļkonsolē, priekšējais sēdeklis.
Piesmēķētājs tuneļkonsolē, otrā sēdekļu rinda.
216
•
•
•
Tuneļkonsole (211 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana*
Automašīna ir aprīkota ar piesmēķētāju, un tās
tuneļkonsoles glāžu turētājos un otrās sēdekļu
rindas durvju paneļos atrodas izņemami pelnu
trauki.
Tuneļkonsolē esošo pelnu trauku
iztukšošana
1.
izņemiet pilnu trauku, izvelkot to taisni laukā
no glāžu turētāja un iztukšojot tā saturu.
2.
Ievietojiet pelnu trauku atpakaļ glāžu turētājā.
Otrās sēdekļu rindas durvju paneļos
esošo pelnu trauku iztukšošana
1.
Atveriet pilnu trauka vāku un nospiediet uz
augšu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
> Tiek atbrīvots fiksators, kas notur vietā
pelnu trauku.
2.
Izņemiet pelnu trauku un iztukšojiet tā saturu.
3.
Novietojiet pelnu trauku vietā un ļaujiet tam
slīdēt uz eju pa sānu vadotnēm.
4.
Uzmanīgi nospiediet abus pelnu trauka stūrus, kas atrodas vistālāk prom no durvju
paneļa.
> Fiksators, kas notur vietā pelnu trauku,
tiek atkal nofiksēts.
Elektrības kontaktligzda (212 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (216 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Pasažieru salona interjers (210 lpp.)
Tuneļkonsole (211 lpp.)
Piesmēķētāja izmantošana*. (216 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Cimdu nodalījuma lietošana
Cimdu nodalījums atrodas pasažiera pusē.
Cimdu nodalījuma izmantošana par
dzesēšanas zonu*
Cimdu nodalījumu var izmantot, lai atdzesētu, piemēram, dzērienus vai pārtiku. Dzesēšana darbojas, kad ir aktivizēta klimata kontroles sistēma (t.i.,
kad automašīnas aizdedzei ir iestatīta pozīcija II
vai darbojas dzinējs).
Saulessargi
Katra saulessarga aizmugurē atrodas saulessarga spogulītis ar karšu turētāju.
Cimdu nodalījums un atvēršanas taustiņš viduskonsolē.
Saulessarga spogulītis ar apgaismojumu un karšu turētāju.
Cimdu nodalījumā var glabāt, piemēram, drukāto
īpašnieka rokasgrāmatu un kartes. Vāciņa iekšpusē ir arī pildspalvas turētājs.
Cimdu nodalījuma atvēršana
–
Nospiediet viduskonsolē esošo atvēršanas
taustiņu.
> Cimdu nodalījums atveras.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana/
atslēgšana
Cimdu nodalījumu var aizslēgt, veicot tā dēvēto
privāto aizslēgšanu, piemēram, atstājot automašīnu apkopes veikšanai, pie viesnīcas u.c. Veicot
privāto aizslēgšanu, tiek aizslēgtas arī aizmugures
durvis.
Saulessarga spogulīša apgaismojums* iedegas,
paceļot vāciņu.
Dzesēšana aktivizēta
Saulessarga spogulīša rāmī atrodas turētājs, ko
var izmantot, piemēram, kartēm vai biļetēm.
Dzesēšana deaktivizēta
–
Dzesēšanu var aktivizēt/deaktivizēt, līdz
galam pārvietojot vadības ierīci pasažieru
salona/cimdu nodalījuma virzienā.
Saistītā informācija
•
Pasažieru salona interjers (210 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Pasažieru salona interjers (210 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (239 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 217
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Bagāžas nodalījums
Bagāžas iekraušana
Automašīnai ir elastīga bagāžas zona, lai būtu
iespējams pārvadāt un nostiprināt lielus priekšmetus.
Ievietojot automašīnā bagāžu, jāpatur prātā vairākas lietas.
Nolokot uz leju otrās un trešās rindas* sēdekļus,
bagāžas zona kļūst ļoti ietilpīga. Lai atvieglotu
bagāžas iekraušanu un izkraušanu, automašīnas
aizmuguri var nolaist zemāk, izmantojot līmeņa
kontroles funkciju*. Bagāžas nostiprināšanai
izmantojiet bagāžas cilpas vai somu turētājus, kā
arī izvelkamo bagāžas pārsegu, lai aizsegtu kravu,
ja nepieciešams.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visa aprīkojuma kopējais
svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa
derīgās kravas svaru.
Bagāžas nodalījumā tiek glabāts arī avārijas trīsstūris un pirmās palīdzības aptieciņa, savukārt
vilkšanas cilpa un avārijas pārdūruma remonta
komplekts tiek glabāts nodalījumā zem bagāžas
nodalījuma grīdas.
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(128 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(131 lpp.)
•
•
•
•
•
Novietojiet bagāžu centrā.
Smagi priekšmeti jānovieto pēc iespējas
zemāk. Nenovietojiet smagas kravas uz
nolaistām atzveltnēm.
•
Nosedziet asus galus ar kaut ko mīkstu, lai
izvairītos no polsterējuma sabojāšanas.
•
Nostipriniet visas kravas ar kravas fiksēšanas
cilpu palīdzību, tās piestiprinot ar saitēm vai
tīklu.
BRĪDINĀJUMS
Braucot ar 50 km/h (30 mph) ātrumu, nenostiprināts priekšmets, kas sver 20 kg, frontālā
sadursmē var triekties ar spēku, kas līdzvērtīgs
1000 kg smaga priekšmeta spēkam.
Saistītā informācija
•
Ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja kāda no aizmugurējā
sēdekļa atzveltnēm ir nolocīta, nekādi priekšmeti
nedrīkst traucēt priekšējo sēdekļu WHIPS sistēmas darbību.
Aizmugures durvis var atvērt ar taustiņu apgaismojuma
panelī vai tālvadības pults atslēgas taustiņu (
BRĪDINĀJUMS
Līmeņa kontrole* (380 lpp.)
Automašīnas vadāmība mainās atkarībā no
bagāžas svara un izvietojuma.
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
).
Instrumenti bagāžas nodalījumā (479 lpp.)
Aizsardzību, ko sniedz jumta apšuvumā iebūvētais drošības spilvens, var daļēji vai pilnīgi
samazināt augstu novietota bagāža.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet bagāžu
virs sēdekļu atzveltnēm.
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
•
218
Novietojiet bagāžu, to stingri atspiežot pret
aizmugurējā sēdekļa atzveltni.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Vienmēr nostipriniet bagāžu. Pretējā gadījumā
straujas bremzēšana laikā bagāža var pārvietoties, kādu savainojot.
Aizmugurējās daļas augstumu nevar regulēt,
ja ir atvērtas vienas vai vairākas durvis vai dzinēja pārsegs. Tas neattiecas uz aizmugures
durvīm.
Apklājiet asās malas un stūrus ar kaut ko
mīkstu.
Iekraujot/izkraujot garus priekšmetus, izslēdziet dzinēju un ieslēdziet stāvbremzi. Pretējā
gadījumā varat ar bagāžu nejauši aizskart
ātrumpārslēga sviru, pārbīdot to braukšanas
pozīcijā, un automobilis var sākt braukt.
Automašīnas aizmugures līmeņa
vadība*
BRĪDINĀJUMS
Vadības slēdži automašīnas aizmugures pacelšanai/
nolaišanai
Automašīnas aizmugurējo daļu var nolaist/pacelt,
lai nodrošinātu labāku darba augstumu automašīnas bagāžas nodalījumā vai palīdzētu pievienot
piekabi vilkšanas iekārtai/atvienot no tās*.
Slēdzis sastāv no diviem taustiņiem – viens taustiņš nolaiž, bet otrs paceļ automašīnas aizmugurējo daļu. Lai paceltu vai nolaistu, katrs taustiņš
jātur nospiests, līdz aizmugurējā daļa ir sasniegusi
vajadzīgo līmeni.
Līmeņa vadību veic, izmantojot bagāžas nodalījuma labās puses sānu paneļa aizmugurē esošo
vadības slēdzi.
Automašīnas aizmuguri nevar pacelt augstāk par
parasto līmeni.
Braukšanas laikā aizmugures augstums tiek
noregulēts parastajā līmenī.
Nolaižot automašīnu, pārliecinieties, ka zem
tās neatrodas cilvēki, dzīvnieki vai priekšmeti.
Pretējā gadījumā var rasties dzīvības apdraudējums un automašīnas vai priekšmetu bojājumu risks.
Aizmugures sēdekļa atzveltnes
nolaišana uz leju
Lai palielinātu bagāžas nodalījuma vietu un atvieglotu bagāžas iekraušanu, aizmugurējā sēdekļa
atzveltnes var nolaist — plašāku informāciju skatiet sadaļā "Aizmugurējie sēdekļi".
Bagāžas novietošana uz jumta
Bagāžas novietošanai uz jumta ieteicams izmantot Volvo ražotos jumta šķērsstieņus1. Tas ļaus
novērst automašīnas bojājumus un brauciena
laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību.
Rūpīgi ievērojiet no piegādātāja saņemtās montāžas instrukcijas norādījumus.
1
Volvo jumta šķērsstieņus var iegādāties pie autorizētiem Volvo izplatītājiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 219
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
•
Periodiski pārbaudiet, vai jumta šķērsstieņi
un krava ir pienācīgi nostiprināta. Droši piestipriniet kravu ar stiprinājuma saitēm.
•
Kravu izlīdziniet vienmērīgi virs jumta šķērsstieņiem. Smagākos priekšmetus novietojiet
apakšā.
•
Pieaugot kravas izmēriem, pieaug arī platība,
kas pakļauta vēja spiedienam, un tādējādi
palielinās arī degvielas patēriņš.
•
Brauciet uzmanīgi. Izvairieties no strauja paātrinājuma, straujas bremzēšanas un asas
līkumu izbraukšanas.
•
Kravas fiksēšanas cilpas
Bagāžas pārsegs (221 lpp.)
Lai ar siksnām nostiprinātu priekšmetus bagāžas
nodalījumā, tiek izmantotas atlokāmās kravas fiksēšanas cilpas.
BRĪDINĀJUMS
Automobiļa gravitātes centrs un braukšanas
īpašības mainās atkarībā no jumta slodzes.
Izlasiet informāciju par maksimālo atļauto
jumta svaru sadaļā "Svars".
BRĪDINĀJUMS
Cieti, asi un/vai smagi priekšmeti, kas var izvirzīties uz āru, var asas bremzēšanas gadījumā
izraisīt savainojumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
220
Kravas fiksēšanas cilpas (220 lpp.)
Aizsargrežģis* (225 lpp.)
Vienmēr nostipriniet lielus un smagus priekšmetus ar drošības jostu vai bagāžas nostiprināšanas siksnām.
Drošības tīkls* (223 lpp.)
Bagāžas pārsegs (221 lpp.)
Svars (539 lpp.)
Aizmugurējais sēdeklis (125 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
Aizsargrežģis* (225 lpp.)
Drošības tīkls* (223 lpp.)
Somu āķi (221 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Somu āķi
Bagāžas pārsegs
Gar sāniem
Somu āķi un elastīgā siksna notur somas vietā
un neļauj tām apgāzties, saturam izbirstot pa visu
bagāžas nodalījumu.
Izvilktā stāvoklī bagāžas nodalījuma pārsegs
neļauj ieskatīties bagāžas nodalījumā.
Uzstādīšana3
Zem grīdas lūkas
Sānu paneļos ir arī divi izvelkami somu āķi – pa
vienam katrā bagāžas nodalījuma pusē.
SVARĪGI
Pārsegā ir divi somu āķi un elastīgā siksna2, kas
ir daļa no bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.
Siksnu var uzstādīt četrās dažādās pozīcijās.
Paceliet pārsegu, lai varētu izmantot somu āķus.
Piestipriniet somas piemērotā pozīcijā, izmantojot
komplektā iekļauto elastīgo siksnu. Ja somām ir
rokturi un piemērots augstums, uzkariet tās uz
āķiem.
2 Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt papildu elastīgās siksnas.
3 Modelim XC90 Excellence bagāžas nodalījuma pārsegs
Somu āķu slodze nedrīkst pārsniegt 5 kg.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
Aizsargrežģis* (225 lpp.)
Drošības tīkls* (223 lpp.)
Bagāžas pārsegs (221 lpp.)
ir nofiksēts, un to nevar noņemt/uzstādīt.
Kad pārsegs ir ievilkts:
ievietojiet vienu no bagāžas nodalījuma pārsega galiem bagāžas nodalījuma sānu paneļa
padziļinājumā.
Pēc tam ievietojiet otru galu pretējās puses
sānu paneļa padziļinājumā.
Pa vienam nospiediet uz leju abus galus.
> Kad atskan klikšķis un nav redzama abos
galos esošā sarkanā atzīme , bagāžas
nodalījuma pārsegs ir piestiprināts – pārliecinieties, ka tas ir droši nostiprināts.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 221
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Lietošana
Darba stāvoklis
Ja rokas ir aizņemtas:
Bagāžas nodalījuma pārsegu var lietot divos
izvilktos stāvokļos — pilnīgi izvilktā stāvoklī un
darba stāvoklī, kad tas ir daļēji izvilkts, lai atvieglotu dziļi ievietotas bagāžas aizsniegšanu.
Pilnīgi izvilkts stāvoklis
Automašīnās ar 7 sēdvietām aizāķējiet trešās
sēdekļu rindas drošības jostu mēlītes aiz tām
paredzētajiem āķiem sānu paneļos. Automašīnām ar 5 sēdvietām skatiet nākamo punktu.
Kad pārsegs ir ievilkts, satveriet rokturi un līdz
galam izvelciet pārsegu, velkot to pāri bagāžas nodalījuma sānu paneļiem.
Kad bagāžas nodalījuma pārsegs ir izvilkts,
pārklājot bagāžas nodalījumu, ievietojiet pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās
un atlaidiet, vienlaikus novietojot rokturi
pareizā leņķī ar nelielu lejup vērstu spiedienu.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek nofiksēts pilnīgi izvilktā pozīcijā.
222
Kad pārsegs ir ievilkts, satveriet rokturi un līdz
galam izvelciet pārsegu, velkot to pāri bagāžas nodalījuma sānu paneļiem līdz galam un
virziet bagāžas nodalījuma pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās. Ja pārsegs
jau ir līdz galam izvilkts, skatiet nākamo
punktu.
Kad pārsegs ir līdz galam izvilkts, satveriet
rokturi, ievietojiet bagāžas nodalījuma pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās
un atlaidiet.
> Ievelciet pārsegu, līdz tas apstājas darba
pozīcijā.
Pilnīgi izvilktā stāvoklī — viegli bīdiet pārsega
roktura daļu uz augšu, piemēram, ar elkoni.
>
Pārsegs tiek ievilkts, līdz apstājas
darba stāvoklī.
Lai atkal noregulētu pilnīgi izvilktu stāvokli no
darba stāvokļa:
1.
Satveriet rokturi un līdz galam izvelciet bagāžas nodalījuma pārsegu.
2.
Nedaudz atlaidiet un noregulējiet roktura
leņķi ar nelielu lejup vērstu spiedienu.
> Pārsegs tiks nofiksēts gala pozīcijā.
SVARĪGI
Nenovietojiet priekšmetus uz bagāžas pārsega, kad tas ir izvilkts.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BRĪDINĀJUMS
Automašīnās ar 7 sēdvietām nekādā gadījumā
neuzstādiet bagāžas pārsegu, ja aizmugurējos
sēdekļos sēž pasažieri. Sadursmes gadījumā
tas var izraisīt nopietnas traumas.
Ievilkšana
Pilnīgi izvilktā stāvoklī:
–
Paceliet rokturi uz augšu un velciet to atpakaļ, lai atvienotu bagāžas pārsega stiprinājuma tapas, un pēc tam atlaidiet.
2.
Uzmanīgi noregulējiet pārsega leņķi uz
augšu/uz āru.
> Otrs gals automātiski atbrīvojas, un pārsegu var izcelt no bagāžas nodalījuma.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošības tīkls*
Straujas bremzēšanas gadījumā aizsargtīkls
neļauj bagāžai ietriekties pasažieru salonā.
Drošības tīklu uzstāda četros stiprinājumu punktos.
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
Aizsargrežģis* (225 lpp.)
Drošības tīkls* (223 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (220 lpp.)
No darba stāvokļa:
–
Satveriet rokturi un pa rievām līdz galam
izvelciet bagāžas nodalījuma pārsegu. Paceliet rokturi uz augšu un velciet to atpakaļ, lai
atvienotu stiprinājuma tapas, un pēc tam
atlaidiet.
> Ievelciet pārsegu, kad stiprinājuma tapas
atrodas ārpus sānu paneļiem, līdz tas
apstājas ievilktā pozīcijā.
Noņemšana3
Kad pārsegs ir ievilkts:
1.
nospiediet taustiņu, kas atrodas viena ievilktā
pārsega galā, un izceliet šo galu laukā.
Automašīnās ar 7 sēdvietām atāķējiet trešās
sēdekļu rindas drošības jostu fiksējošās cilpiņas no āķiem virs sānu paneļiem.
3 Modelim
XC90 Excellence bagāžas nodalījuma pārsegs ir nofiksēts, un to nevar noņemt/uzstādīt.
Drošības tīkls
Drošības apsvērumu dēļ drošības tīkls vienmēr
jāuzstāda un jānostiprina, kā aprakstīts tālāk.
Tīkls gatavots no stingra neilona materiāla, un to
automobilī var nostiprināt divās atšķirīgās vietās:
•
Uzstādīšana aizmugurē — aiz otrās sēdekļu
rindas.
•
Uzstādīšana priekšā — aiz priekšējo sēdekļu
atzveltnēm.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 223
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Bagāžas nodalījumā esošā krava kārtīgi jānostiprina (arī izmantojot pareizi uzstādītu drošības tīklu).
Uzstādīšana
3.
Ieāķējiet otru tīkla fiksācijas āķi jumta stiprinājumā pretējā pusē − teleskopiskie ar
atsperi nospriegotie fiksācijas āķi atvieglo
centrēšanu.
4.
Aizmugurējais stiprinājums: Kad tīkls ir nostiprināts aizmugurējos jumta stiprinājumos, ieāķējiet drošības tīkla nostiprināšanas atsaites
priekšējās cilpās bagāžas nodalījumā.
Raugieties, lai piespiestu tīkla fiksācijas āķus
katrai attiecīgajai jumta stiprinājuma priekšpuses pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS
Jāpārliecinās, ka drošības tīkla augšējie stiprinājuma punkti ir uzstādīti pareizi un pavelkamās siksnas ir pareizi aizāķētas.
Nedrīkst lietot bojātus drošības tīklus.
PIEZĪME
Visvienkāršākais drošības tīkla piestiprināšanas veids ir caur kādu no durvīm.
224
1.
Atlokiet drošības tīklu un nofiksējiet sadalīto
augšējo tīkla stieni izvērstā pozīcijā.
2.
Ieāķējiet vienu tīkla stiprinājuma pārsegu
priekšējā vai aizmugurējā jumta stiprinājumā,
pavēršot nostiprināšanas atsaišu slēdžus pret
sevi.
Aizmugurējais stiprinājums.
Priekšējā uzstādīšana: Kad tīkls ir uzstādīts
priekšējos jumta stiprinājumos, ieāķējiet nostiprināšanas atsaites ārējās cilpās sēdekļa
regulēšanas sliežu aizmugurē — to ir vieglāk
izdarīt, ja atzveltnes ir iztaisnotas un sēdekļi
pabīdīti mazliet uz priekšu.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Priekšējā uzstādīšana.
Raugieties, lai nepiespiestu pārāk stipri
sēdekli vai tā atzveltni pret tīklu, bīdot sēdekli
atpakaļ, bet gan tikai noregulējiet sēdekli vai
atzveltni tā, lai skartu tīklu.
5.
Nospriegojiet drošības tīklu ar nostiprināšanas atsaitēm.
SVARĪGI
Ja sēdekli vai atzveltni stipri spiež atpakaļ pret
drošības tīklu, tā var sabojāt tīklu un/vai tā
jumta stiprinājumus.
1.
Samaziniet drošības tīkla spriegojumu,
nospiežot nostiprināšanas atsaišu slēdža
taustiņu un katrā pusē izvelkot nelielu nostiprināšanas atsaišu posmu.
2.
Iespiediet iekšā fiksatorus un atvienojiet abus
nostiprināšanas atsaišu āķus.
3.
Atvienojiet augšējos stiprinājumus un atbrīvojiet tīklu no jumta stiprinājumiem.
4.
Nospiediet stieņa sarkano taustiņu, lai varētu
tīklu saliekt un pēc tam — salocīt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Aizsargrežģis*
Aizsargrežģis neļauj bagāžas nodalījumā esošajai bagāžai un mājdzīvniekiem straujas bremzēšanas gadījumā ietriekties salonā. Drošības apsvērumu dēļ aizsargrežģis vienmēr pareizi jāievieto
un jāpiestiprina.
Drošības režģi veido režģis un divi vaļīgi stiprinājumi. Katram stiprinājumam ir vāciņš, un drošības
režģim ir divas plastmasas uzmavas.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas kustības laikā neviens nekādā
gadījumā nedrīkst atrasties bagāžas nodalījumā. Pretējā gadījumā var gūt traumas straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
Aizsargrežģis* (225 lpp.)
Bagāžas pārsegs (221 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (220 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Drošības režģi drīkst lietot tikai šeit aprakstītajā aizmugurējā pozīcijā. Jumta stiprinājumi
aiz priekšējiem sēdekļiem nav paredzēti drošības režģim.
BRĪDINĀJUMS
Uzstādot automašīnā drošības režģi, drošības
apsvērumu dēļ jānolaiž trešā sēdekļu rinda4.
Noņemšana un glabāšana
Drošības tīklu var viegli noņemt un salocīt.
4
Attiecas uz automašīnām ar 7 sēdvietām.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 225
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
SVARĪGI
3.
Aizsargrežģi nevar uzstādīt, ja ir uzstādīts
bagāžas nodalījuma pārsegs.
Uzstādīšana
1.
Nolaidiet aizmugurējo sēdekli un pēc tam
ieceliet drošības režģi pa aizmugurējām sānu
durvīm vai aizmugures durvīm — režģa izliektajai pusei jābūt vērstai pret bagāžas nodalījumu, bet abās pusēs esošajiem āķiem jābūt
vērstiem uz augšu. Šajā etapā nav jāizmanto
stiprinājumi un plastmasas uzmavas.
BRĪDINĀJUMS
Droši iestipriniet drošības režģa āķus jumta
stiprinājumos, lai režģis nekļūtu vaļīgs.
226
Novietojiet drošības režģi centrā un pēc kārtas pievelciet abus stiprinājumus, līdz režģis ir
pienācīgi nostiprināts.
Noņemšana
Lai noņemtu drošības režģi, veiciet iepriekš
aprakstītās uzstādīšanas instrukcijas apgrieztā
secībā. Ņemiet vērā, ka stiprinājumus var noņemt,
pirms plastmasas uzmavas ir noņemtas no režģa
atverēm.
Saistītā informācija
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (220 lpp.)
Drošības tīkls* (223 lpp.)
Bagāžas pārsegs (221 lpp.)
No apakšas aizāķējiet fiksatora āķi aiz bagāžas nodalījuma stiprinājuma cilpas pie bagāžas nodalījuma grīdas un izvelciet tā vītņoto
daļu cauri bagāžas nodalījuma režģa apakšējai stiprinājuma atverei (1).
Uzbīdiet plastmasas uzmavu uz stiprinājuma
— uzmavas atlokam jābūt vērstam uz augšu
— un izvelciet to cauri atverei. Pēc tam
uzskrūvējiet vāciņu, līdz tā apakšējā mala
atrodas aptuveni 5 mm attālumā no režģa
(2).
Ievietojiet vienu drošības režģa āķi jumta stiprinājuma lielākajā atvērumā (1).
Satveriet režģi blakus āķim un velciet/bīdiet
uz mazākā atvēruma pusi (2).
> Tagad āķis ir nostiprināts jumta stiprinājuma gala pozīcijā.
6.
•
•
•
•
4.
2.
Atkārtojiet iepriekš aprakstīto 2. soli, lai nostiprinātu otru āķi otrās puses stiprinājumā.
5.
Atkārtojiet 4. soli otrā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēga
Tālvadības pults atslēgu lieto, lai aizslēgtu/
atslēgtu durvis un aizmugures durvis, un, lai
automašīnu varētu iedarbināt, tai jāatrodas
salonā.
atslēgšana (Passive Entry*). Atslēgas darbības
diapazons veido pusloku, kura rādiuss ir aptuveni
1,5 metri aiz vadītāja durvīm un aptuveni 1 metrs
aiz aizmugures durvīm. Skatiet sadaļu "Tālvadības
pults atslēgas darbības diapazons".
Atslēgas nozaudēšanas gadījumā skatiet sadaļu
"Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana" turpmāk.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Izmantojot bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju, tālvadības pults atslēga var atrasties jebkurā vietā pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā, un dzinēju
varēs netraucēti iedarbināt.
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)
Tālvadības pults atslēga pa kreisi un atslēga bez taustiņiem (Key Tag) pa labi.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas
atbalsts (Passive Start). Lai dzinēju varētu iedarbināt, atslēgai jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā, piemēram, vadītāja kabatā vai tuneļkonsoles
glāžu turētājā. Skatiet sadaļu "Dzinēja iedarbināšana".
Kā papildu aprīkojums ir pieejama arī durvju un
aizmugures durvju bezatslēgas aizslēgšana/
1
228
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tiek nodrošināta
nedaudz mazāka un vieglāka atslēga bez taustiņiem (Key Tag). Tā darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults atslēga (attiecībā uz bezatslēgas
iedarbināšanu un aizslēgšanu/atslēgšanu). Tai
nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas, un tās
bateriju nevar nomainīt. Autorizētā Volvo servisā
var pasūtīt jaunu Key Tag.
Papildu atslēgu pasūtīšana
Automašīnas komplektācijā ir divas tālvadības
atslēgas — ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tiek
nodrošināts viens Key Tag. Var pasūtīt papildu
atslēgas. Vienai automašīnai var ieprogrammēt un
lietot līdz divpadsmit atslēgām.
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā
pusē un trīs labajā pusē.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek aizslēgtas durvis un aizmugures durvis, kā arī
aktivizēta signalizācija1. Nospiediet un turiet,
lai vienlaikus aizvērtu visus logus un panorāmas jumtu*. Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/
atslēgšana no ārpuses" un "Aizslēgšana/
atslēgšana no salona".
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
vienlaikus atslēgtas durvis un aizmugures
durvis, kā arī deaktivizēta signalizācija.
Nospiežot ilgāk, vienlaikus tiek atvērti arī visi
Papildu aprīkojums pieejams dažos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
sānu logi (to dēvē arī par vispārējas atvēršanas funkciju)2. Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/
atslēgšana no ārpuses".
Aizmugures durvis – atslēdz tikai aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju tikai
aizmugures durvīm. Automašīnām, kas aprīkotas ar mehāniski darbināmām aizmugurējām durvīm*, tās tiek automātiski atvērtas pēc
tam, kad taustiņš tiek turēts nospiests. Aizmugures durvis var atvērt arī, turot taustiņu
nospiestu — atskan skaņas signāls. Skatiet
sadaļu "Elektriski vadāmās aizmugures durvis".
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet un
turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai arī
nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu virziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz 5 sekundes,
iespējams izslēgt ar to pašu taustiņu. Pretējā
gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet, lai
elektriskos logu pacēlājus un elektriski
vadāmo jumta lūku nevarētu regulēt, vienmēr
ņemot tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad
izkāpjat no automašīnas.
2
Traucējumi
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas režīmā* var traucēt elektromagnētiskie lauki
un ekranēšana.
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu, tad
jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā
Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults atslēgas
ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir
jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības
nolūkā.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem — ieteicams ievērot 10-15 cm attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības
atslēgas slēdzošo daļu un pēc tam ievietojiet
atslēgu rezerves lasītājā, lai deaktivizētu automašīnas signalizāciju. Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/
atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo
daļu".
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu skaitu
var pārbaudīt vidējā displejā zem augšējā skata.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(240 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas baterijas maiņa
(248 lpp.)
•
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (235 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(231 lpp.)
•
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(243 lpp.)
•
Iedarbiniet dzinēju (363 lpp.)
To lieto, lai, piemēram, ātri izvēdinātu automašīnu karstā laikā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 229
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi,
atslēgai jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Manuālai lietošanai
Lai durvis vai aizmugures durvis varētu aizslēgt un
atslēgt bez atslēgas, nenospiežot taustiņu, vai
gadījumos, kad tiek izmantota atslēga bez taustiņiem Key Tag, tālvadības atslēgai jāatrodas aptuveni 1,5 metru rādiusā ap automašīnas kreiso vai
labo pusi vai aptuveni 1 metra rādiusā no aizmugures durvīm (skatiet attēlu iepriekš).
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšanas
vai
,
funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
sniedzas aptuveni 20 metru rādiusā ap automašīnu.
PIEZĪME
Ja tālvadības pults atslēga tiek izņemta
no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas dzinēja darbības laikā, vadītāja displejā tiek attēlots
brīdinājuma paziņojums Atslēga nav atrasta
Izņemts no autom. un, aizverot pēdējās durvis,
atskan skaņas signāls.
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
3 Attiecas
230
Šī automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu4, tādēļ dažādās automašīnas vietās atrodas vairākas iebūvētās antenas.
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var traucēt
apkārt esošie radio viļņi, ēkas, topogrāfiskais
novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu,
pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas lietošanai3
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmas antenas atrašanās vietas
Antenu atrašanās vietas.
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē5
Saistītā informācija
Aizmugurējā sēdekļa atzveltnes centrā5
•
•
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē5
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmas
antenas atrašanās vietas (230 lpp.)
tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir ievietots elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par 22 cm no
bezatslēgas sistēmas antenām. Tādējādi tiks
novērsti elektrokardiostimulatora un bezatslēgas sistēmas traucējumi.
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry)*, to
var aizslēgt/atslēgt no ārpuses ar tālvadības
pults taustiņiem vai durvju vai aizmugures durvju
rokturiem. Aizmugures durvis var darbināt elektriski* un/vai ar kājas kustību*.
Aizslēgšana/atslēgšana
Izmantojot tālvadības pults atslēgas taustiņus,
visas durvis un aizmugures durvis var aizslēgt/
atslēgt vienlaikus.
Vidējā displeja augšējā skatā var atlasīt dažādus
atslēgšanas variantus. Dodieties uz Iestatījumi
My Car Aizslēgšana Tālvadības
atslēgšana.
Atlasiet Atslēgt visas durvis vai Tikai vadītāja
durvis.
Lai varētu aktivizēt aizslēgšanas funkciju, vadītāja
durvīm jābūt aizvērtām — ja ir atvērtas kādas no
durvīm vai aizmugures durvis, tās tiek aizslēgtas.
Signalizācijas6 kustības detektors tiek aktivizēts
tikai tad, kad tās ir aizvērtas.
Ja nav iespējams aizslēgt/atslēgt ar tālvadības
pults atslēgu, iespējams baterija ir izlādējusies —
tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet vadītāja
durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Pla-
4
5
6
Bezatslēgas aizslēgšanas sistēma attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (Passive Entry*).
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (Passive Entry*).
Papildu aprīkojums pieejams dažos tirgos.
šāku informāciju skatiet sadaļā "Noņemama
atslēgas slēdzošā daļa".
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
pults atslēgu automobilī.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana*
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tālvadības pults
atslēgai pietiek atrasties tuvumā, piemēram,
kabatā vai somā, lai tā atvieglotu automašīnas
atvēršanu, ja rokas ir aizņemtas. Informāciju par
sistēmas darbības diapazonu skatiet sadaļā "Tālvadības pults atslēgas darbības diapazons".
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga virsma
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 231
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
atslēgšanai. Aizmugures durvju rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
Aizslēgšanai paredzēts padziļinājums durvju roktura
ārpusē. Atslēgšanai paredzēta skārienjutīga virsma iekšpusē.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgo virsmu — roktura satveršana vienlaikus ar pieskaršanos aizslēgšanas virsmai
dod dubultu komandu. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana) netiks
veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz visi sānu
logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
Aizmugures durvju gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai
atslēgšanai.
Durvju un aizmugures durvju aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu durvīm
jābūt aizvērtām. Taču aizmugures durvis var būt
atvērtas, ja aizslēgšana tiek veikta ar sānu durvju
rokturi.
–
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē esošajai atzīmētajai virsmai
virzienā uz aizmuguri vai nospiediet aizmugures durvju apakšā esošo taustiņu, lai nofiksētu slēdzenes pirms aizvēršanas.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
sāk mirgot, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgo virsmu — roktura satveršana vienlaikus ar pieskaršanos aizslēgšanas virsmai
dod dubultu komandu. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana) netiks
veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
Durvju un aizmugures durvju atslēgšana
– Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju rokturi vai nospiediet zem aizmugures durvju
roktura esošo gumijas spiedplāksni.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
nodziest, apstiprinot, ka automašīna ir
atslēgta — atveriet durvis vai aizmugures
durvis kā parasti.
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgo virsmu — roktura satveršana vienlaikus ar pieskaršanos aizslēgšanas virsmai
dod dubultu komandu. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana) netiks
veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
Lai aizvērtu visus sānu logus un panorāmas
jumtu* vienlaikus, turiet pirkstu uz durvju roktura
232
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Atslēgšanas varianti
Vidējā displeja augšējā skatā var atlasīt dažādus
atslēgšanas variantus:
Dodieties uz Iestatījumi My Car
Aizslēgšana Bezatslēgas atslēgšana un
atlasiet Visas durvis vai Jebkuras durvis.
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas durvis vai aizmugurējās durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās
tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj
automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Attālā durvju atslēgšana (RDU)
Automašīnu var atslēgt attāli, izmantojot lietotni
Volvo On Call*.
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(243 lpp.)
•
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(237 lpp.)
•
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (246 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(240 lpp.)
•
Signalizācija (253 lpp.)
8
Tikai automobiļiem ar elektriski pieliecamiem sānu spoguļiem.
Automašīnas aizslēgšanas/
atslēgšanas signāli
Aizslēdzot vai atslēdzot mašīnu ar tālvadības
pults atslēgu, pagrieziena rādītāji nomirgo, apstiprinot, ka aizslēgšanas/atslēgšanas darbība
bijusi veiksmīga. Aizslēgšanas/atslēgšanas rādījumu var pielāgot. Lai to izdarītu, vidējā displejā
pieskarieties Iestatījumi My Car
Aizslēgšana Aizslēgšanas un atslēgšanas
signāls.
Ja aizslēgšanas darbība tiek veikta, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis9, automašīna tiek aizslēgta, bet rādījums tiek aktivizēts tikai pēc visu
durvju, aizmugures durvju un dzinēja pārsega aizvēršanas.
Rādījums instrumentu panelī
Ārējs signāls
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās un sānu spoguļu ievilkšana8.
•
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās divas reizes un
sānu spoguļu izvēršana8.
Lai norādītu, ka automašīna ir aizslēgta, visām
salona durvīm, aizmugures durvīm un dzinēja pārsegam ir jābūt aizvērtam.
Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda signalizācijas sistēmas statusu.
Ilga iemirgošanās norāda, ka automašīna ir aizslēgta. Kad automašīna ir aizslēgta, par to liecina
īsa pulsējoša iemirgošanās.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 233
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizslēgšanas taustiņu indikators
Plašāk par aizslēgšanas/atslēgšanas rādījumiem
varat lasīt sadaļā "Pietuvošanās apgaismojums"
un "Sānu spoguļu regulēšana".
Visās durvīs*
Aizslēgšanas pogas tikai priekšējās durvīs
Saistītā informācija
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no durvīm,
lampiņa nodzisīs abās durvīs.
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(231 lpp.)
•
•
Approach light duration (147 lpp.)
Sānu spoguļu regulēšana (153 lpp.)
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja
kādas no durvīm tiek atslēgtas, tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās paliek iedegtas.
Funkcijas izvēle
Vidējā displejā var iestatīt dažādas iespējas, kā
norādīt aizslēgšanu/atslēgšanu.
1.
9
234
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Pielāgojiet iestatījumus sadaļā
Aizslēgšanas un atslēgšanas signāls.
Aizslēgšana.
Neattiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana no salona
Durvis un aizmugures durvis var aizslēgt un
atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības ierīces priekšējās durvīs. Ar aizmugurējās durvīs esošajām aizslēgšanas vadības
ierīcēm* var aizslēgt attiecīgās durvis.
Centrālā aizslēgšana
2.
Pavelciet kādu sānu durvju atvēršanas rokturi
un atlaidiet.
> Durvis tiek atslēgtas un atvērtas.
Aizslēgšanas poga* aizmugurējām
durvīm
, vienlaikus tiek atvērti
Turot nospiestu taustiņu
arī visi sānu logi (to dēvē arī par vispārējas atvēršanas funkciju)10.
Aizslēgšana
–
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām
durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un aizmugures durvis tiek aizslēgtas.
, visi sānu logi un
Turot nospiestu taustiņu
panorāmas jumts* tiek aizvērti vienlaikus.
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt tikai attiecīgās durvis.
Lai atslēgtu durvis:
Aizslēgšanas/atslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu
priekšējās durvīs.
–
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu.
tiņu
, lai aizslēgtu, un taus-
–
Pavelciet durvju rokturi - durvis tiek atslēgtas
un atvērtas.
Automātiskā aizslēgšana
Atslēgšana
Durvis un aizmugurējās durvis tiek automātiski
aizslēgtas, kad automobilis sāk braukt.
1.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
10
, lai atslēgtu visas
Nospiediet taustiņu
sānu durvis un aizmugures durvis.
To lieto, lai, piemēram, ātri izvēdinātu automašīnu karstā laikā.
Aizslēgšana.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 235
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
3.
Izvēlieties Automātiska durvju
aizslēgšana
> Tiek parādīts palīdzības teksts Durvis un
bagāžas nod. tiek aizslēgti, uzsākot
kustību, un durvis un aizmugures durvis
tiek aizslēgtas automātiski.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(231 lpp.)
•
Automašīnas aizslēgšanas/atslēgšanas signāli (233 lpp.)
Vispārēja bloķēšana
Vispārējas bloķēšanas funkcija paredz visu
durvju rokturu mehānisku bloķēšanu, kas neļauj
durvis atvērt no automašīnas salona.
Vispārējo bloķēšanu var aktivizēt ar tālvadības
atslēgu un bezatslēgas aizslēgšanas funkciju
(Passive Entry)*. Vispārēja bloķēšana tiek aktivizēta ar aptuveni 10 sekunžu aizkavi pēc durvju
aizslēgšanas.
īslaicīgi izslēgt. Parastas aizslēgšanas režīmā
elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi
deaktivizēta, tās ir aktīvas maksimāli 10 minūtes
pēc aizslēgšanas.
Bloķēšanu var īslaicīgi deaktivizēt, vidējā displeja
augšējā skatā atlasot:
Iestatījumi My Car Aizslēgšana
Samazināta signalizācijas aizsardzība.
To var izdarīt arī vidējā displeja funkciju skatā,
nospiežot Samazināta aizsardzība.
PIEZĪME
Ja aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad
secība tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
Kad ir aktivizēta vispārēja bloķēšana, automašīnu
var atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju vai mobilās ierīces
lietotni Volvo On Call (VOC)* . Priekšējās kreisās
puses durvis var atslēgt arī ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
Vidējā displejā tiek parādīts Samazināta
signalizācijas aizsardzība. Nākamajā automašīnas aizslēgšanas reizē vispārējā aizslēgšana
tiek īslaicīgi deaktivizēta. Ja automašīna tiek
atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, vispārējo aizslēgšanu nepieciešams īslaicīgi deaktivizēt vēlreiz.
Ņemiet vērā, ka signalizācijas kustības un sasvēršanās detektori* tiek izslēgti vienlaikus.
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek atiestatīta.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
Pagaidu deaktivēšana
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
Ja kāds paliek automobilī, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārēju bloķēšanu var
236
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Aizmugures durvju aizslēgšana/
atslēgšana
•
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (235 lpp.)
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa aizmugures durvis var aizslēgt/atslēgt un atvērt
dažādos veidos.
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu (242 lpp.)
•
Signalizācija (253 lpp.)
Aizmugures durvju atslēgšana ar
tālvadības pults atslēgu
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(231 lpp.)
1.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas
un signalizācijas indikators nodziest, norādot, ka signalizācija nav aktivizēta visai
automašīnai.
Signalizācijas līmeņa un kustības sensori,
un aizmugurējo durvju atvēršanas sensori
tiek atvienoti.
Aizmugures durvis tiek atslēgtas, bet
paliek aizvērtas, automašīnas durvis paliek
aizslēgtas un to signalizācijas funkcija –
aktivizēta.
Lai atvērtu aizmugures durvis, satveriet
gumijas spiedplāksni, kas atrodas zem aizmugures durvju roktura, un atveriet aizmugures durvis.
Aizmugurējo durvju signalizāciju var deaktivēt
un
aizmugurējās durvis var atslēgt atsevišķi, izmantojot tālvadības pults atslēgas taustiņu.
Aizmugures durvis var atslēgt divos veidos
Ja aizmugures durvis netiek atvērtas
2 minūšu laikā, tās atkal aizslēdzas un no
jauna tiek aktivizēta signalizācija.
2.
Elektriski vadāmām aizmugures durvīm*
Turot nospiestu (aptuveni 1,5 s) tālvadības
taustiņu
> Aizmugures durvis tiek atslēgtas un atvērtas, bet automašīnas durvis paliek aizslēgtas un to signalizācijas funkcija – aktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 237
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
2.
Paceliet ārējo rokturi, lai pilnībā atvērtu aizmugures durvis.
Atslēgšana no automašīnas salona
SVARĪGI
Gumijas plāksne ar spiedienjutīgu virsmu.
Aizmugures durvis aizvērtas notur elektrisks fiksators. Pietiek, ja tālvadības pults atslēga atrodas
tuvumā, piemēram, kabatā vai makā.
1.
Lai atvērtu aizmugures durvis, viegli nospiediet gumijas plāksni zem aizmugures durvju
roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
•
Lai atbrīvotu nodalījuma fiksatoru, ir nepieciešams minimāls spēks - vienkārši viegli
nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot nodalījumu, neceliet uz augšu
gumijas paneli - lai paceltu, izmantojiet
rokturi. Lietojot pārāk daudz spēka, varat
sabojāt gumijas panelī esošos elektriskos
savienojumus.
Lai atslēgtu aizmugures durvis:
BRĪDINĀJUMS
1.
instrumentu
Īsi nospiediet taustiņu
panelī.
> Aizmugures durvis var atslēgt un atvērt no
ārpuses, satverot gumijas spiedplāksni.
2.
Plus ar elektriski vadāmajām aizmugures durvīm (papildaprīkojums)
Nebrauciet ar atvērtām aizmugures durvīm!
Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā
caur bagāžas nodalījumu.
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Aizmugures durvis tiek atvērtas.
PIEZĪME
Ja tālvadības atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, aizslēgšana/atslēgšana nedarbojas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Tālvadības atslēgas darbības rādiuss".
238
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
–
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas
un signalizācijas indikators sāk mirgot —
signalizācija ir aktivizēta.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(243 lpp.)
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (246 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Cimdu nodalījumu un aizmugures durvis var aizslēgt, veicot tā dēvēto privāto aizslēgšanu, piemēram, atstājot automašīnu apkopes veikšanai,
pie viesnīcas u.c.
PIEZĪME
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes režīmam I.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
1.
Šo funkciju var aktivizēt funkciju vai iestatījumu skatā:
•
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Privātā aizslēgšana.
•
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi. Nospiediet My Car
Aizslēgšana. Izvēlieties Privātā
aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Pirmo reizi lietojot šo funkciju, jāatlasa drošības kods. Lai deaktivizētu visus iepriekš
izmantotos PIN kodus, var izmantot drošības
kodu. Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
PIEZĪME
Ja privātā aizslēgšana ir aktivizēta un automašīna tiek atslēgta, izmantojot funkciju Volvo
On Call* vai mobilo lietotni Volvo On Call*, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 239
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
2.
Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai atslēgtu
cimdu nodalījumu pēc aizslēgšanas, un pieskarieties Apstiprināt.
> Cimdu nodalījums un aizmugures durvis
tiek aizslēgtas. Aizslēgšanu apstiprina zaļš
rādījums pie taustiņa funkciju skatā un
atzīme iestatījumu skata privātās aizslēgšanas laukā.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Šo funkciju var deaktivizēt funkciju vai iestatījumu skatā:
•
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Privātā aizslēgšana.
•
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi. Nospiediet My Car
Aizslēgšana. Izvēlieties Privātā
aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2.
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas funkcijas un veikt dažas darbības.
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu:
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina
Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams vērsties
arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās daļas.
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis12, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu.
•
visām durvīm ir veikta ārkārtas aizslēgšana —
skatiet sadaļu "Aizslēgšana/atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu";
•
var aktivizēt/deaktivizēt aizmugurējo durvju
mehāniskos slēdžus bērnu drošībai, skatiet
sadaļu "Slēdži bērnu drošībai".
Atslēgai bez taustiņiem13 (Key Tag) nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai, un
pieskarieties Apstiprināt.
> Cimdu nodalījums un aizmugures durvis
tiek atslēgtas. Atslēgšanu apstiprina zaļā
rādījuma izzušana pie taustiņa funkciju
skatā un atzīmes izzušana iestatījumu
skata privātās aizslēgšanas laukā.
Saistītā informācija
•
•
240
Cimdu nodalījuma lietošana (217 lpp.)
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(237 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Saistītā informācija
•
•
•
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse, un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu (242 lpp.)
Bērnu drošības slēdži (252 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā tālvadības pults atslēgā. Uzlieciet atpakaļ apvalku
un bīdiet uz aizmuguri.
> Atskan klikšķis, norādot, ka apvalks ir
pareizi novietots un nofiksēts.
12
13
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
Iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
241
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības pults
atslēgas baterija.
Atslēgšana
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai roktura
aizmugures daļa atkal atbalstītos pret automašīnu.
5.
Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot
atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek iedarbināta signalizācija.
Izvelciet priekšējo kreisās puses14 durvju rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes
cilindru.
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa būtu
vērsta tieši uz aizmuguri.
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu rezerves
lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu
turētāja apakšdaļā.
2.
Pēc tam pagrieziet iedarbināšanas slēdzi
pozīcijā START un atlaidiet.
> Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā, signalizācija apklust un izslēdzas.
Aizslēgšana
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves un
automašīnas akumulators ir izlādējies.
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
242
1.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā katru
durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad durvis tiks
mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai neļautu tās
atvērt no ārpuses.
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
14
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem bērnu
drošībai.
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības
pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu
uz iekšu līdz galam, aptuveni 12 mm.
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz tikai
attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis ar
aktivizētu manuālo slēdzi bērnu drošībai
nevar atvērt ne no ārpuses, ne no iekšpuses. Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis
vai atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu,
centrālās aizslēgšanas taustiņu vai pavelkot salona durvju rokturi.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmās aizmugures
durvis*
Automašīnas aizmugures durvis var atvērt/aizvērt
elektriski.
Atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību ir pieejama
kā paplašinātā opcija — plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmo aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību".
Atvēršana
Aizmugures durvis var atvērt ar to rokturi, kājas
kustību*, taustiņu instrumentu panelī vai tālvadības atslēgu.
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (240 lpp.)
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu A pozīciju,
jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju centrālās
aizslēgšanas pogu.
Atvēršanas/aizvēršanas taustiņš instrumentu panelī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 243
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
–
Atveriet aizmugures durvis vienā no šiem veidiem:
•
•
•
15 aizmugures durvju
Nospiediet taustiņu
apakšā, lai tās aizvērtu un vienlaikus aizslēgtu
aizmugures durvis un durvis (lai varētu aizslēgt, visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Aizmugures durvis automātiski aizveras —
aizmugures durvis un durvis tiek aizslēgtas, un signalizācija16 tiek aktivizēta.
Viegli nospiediet aizmugures durvju rokturi.
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī, līdz aizmugures durvis sāk atvērties.
Turiet nospiestu tālvadības pults atslēgas
, līdz aizmugures durvis sāk
taustiņu
atvērties.
PIEZĪME
Aizvēršana
Aizmugures durvis var aizvērt ar instrumentu
paneļa taustiņu, kājas kustību*, tālvadības atslēgu
vai taustiņiem15, kas atrodas aizmugures durvju
apakšā.
Aizveriet aizmugures durvis vienā no šiem veidiem.
–
15
16
244
Turiet nospiestu instrumentu paneļa taustiņu
vai tālvadības atslēgas taustiņu
.
> Aizmugures durvis automātiski aizveras,
un atskan skaņas signāli — aizmugures
durvis paliek atslēgtas.
Aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš aizmugures durvju
apakšā.
–
Lai aizvērtu, nospiediet
taustiņu15 aizmugures durvju apakšā.
> Aizmugures durvis automātiski aizveras —
aizmugures durvis paliek atslēgtas.
PIEZĪME
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver manuāli.
Ja tālvadības atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, aizslēgšana/atslēgšana nedarbojas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Tālvadības atslēgas darbības rādiuss".
PIEZĪME
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* bloķēšanai/aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, atskan trīs skaņas
signāli. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Tālvadības atslēgas darbības rādiuss" un
"Slēdzenes un tālvadības atslēgas".
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
Papildu aprīkojums pieejams dažos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
SVARĪGI
Darbinot aizmugures durvis manuāli, atveriet
vai aizveriet tās lēnām. Nelietojiet spēku, lai
atvērtu/aizvērtu, ja ir jūtama pretestība. Tās
var sabojāties un beigt darboties pareizi.
Lai regulētu maks. atvērumu:
1.
Atveriet aizmugures durvis — apturiet tās
atvērtā pozīcijā.
2.
Turiet nospiestu zem aizmugures durvīm
vismaz 3 sekundes.
esošo taustiņu
> Atskan divi īsi skaņas signāli, norādot, ka
iestatītā pozīcija ir saglabāta.
Atvēršanas/aizvēršanas atcelšana
–
Atvēršanu/aizvēršanu var atcelt piecos veidos:
•
•
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
Lai atiestatītu maks. atvērumu:
–
Manuāli pārvietojiet aizmugures durvis
visaugstākajā iespējamajā pozīcijā, turiet
nospiestu aizmugures durvju taustiņu
vismaz 3 sekundes.
> Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka iestatītā pozīcija ir notīrīta. Atverot aizmugures durvis, tās tiks atvērtas maks. atvēruma pozīcijā.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
•
Nospiediet aizvēršanas taustiņu15 aizmugures durvju apakšā.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem
ārējā roktura.
•
Ar kājas kustību (plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmo aizmugures
durvju atvēršana/aizvēršana ar kājas
kustību").
> Aizmugures durvju kustība tiks pārtraukta,
un pēc tam aizmugures durvis varēs pārvietot manuāli.
Ieprogrammējams maks. atvērums
Aizmugures durvju maksimālo atvērumu var regulēt, piemēram, ja garāžā ir zemi griesti.
15
•
Atvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas un atskan garš skaņas signāls.
•
Aizvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas, atskan garš skaņas
signāls un aizmugures durvis atkal noregulē
ieprogrammēto maks. pozīciju.
BRĪDINĀJUMS
Atvēršanas/aizvēršanas laikā apzinieties
iespiešanas risku. Pirms sākt atvēršanu/
aizvēršanu, pārliecinieties, ka aizmugures
durvju tuvumā neviens neatrodas, jo iespiešanas sekas var būt nopietnas.
Darbinot aizmugures durvis, vienmēr ievērojiet
piesardzību.
PIEZĪME
•
Ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To varēs
atkal izmantot pēc apmēram 2 minūtēm.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj aizmugurējām durvīm atvērties vai aizvērties, iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 245
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Priekšspriegotas atsperes
Aizmugures durvju atvēršana/
aizvēršana ar kājas kustību*
Ekspluatācija
Lai atvieglotu aizmugures durvju darbināšanu,
kad rokas ir aizņemtas, tās var atvērt/aizvērt, zem
aizmugures triecienstieņa veicot spērienam
līdzīgu kājas kustību automašīnas virzienā.
Elektriski vadāmo aizmugures durvju priekšspriegotās
atsperes.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet elektriski vadāmo aizmugures
durvju priekšspriegotās atsperes. Tās ir
priekšspriegotas ar augstu spiedienu un
atvēršanas gadījumā var izraisīt traumas.
Saistītā informācija
•
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (246 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
17
18
246
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra17.
Lai varētu atvērt/aizvērt, vienai no automašīnas
tālvadības atslēgām jāatrodas darbības diapazonā18. Tas attiecas arī uz jau atslēgtu automašīnu, un ļauj novērst nejaušu atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*, sensors atrodas bufera kreisajā stūrī.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Tālvadības pults atslēgas darbības diapazons".
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Atvēršana/aizvēršana
– Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību
virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam atkāpieties
vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu/aizvēršanu, atskan
īss skaņas signāls – aizmugures durvis
tiek atvērtas/aizvērtas.
Ja aizmugures durvis ir atvērtas, tās vienmēr tiek aizvērtas, aktivizējot ar kājas
kustību.
Aizmugures durvis var arī aizvērt ar instrumentu
paneļa taustiņu, tālvadības atslēgu vai taustiņu(iem)19, kas atrodas zem aizmugures durvīm. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmās aizmugures durvis".
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas kājas
kustības, un aiz automašīnas neatrodas apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana būs iespējama
tikai pēc noteikta laika.
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet kāju
zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana
var nedarboties.
19
Atvēršanas/aizvēršanas atcelšana
– Lai apturētu aizmugures durvju kustību atvēršanas/aizvēršanas laikā, veiciet vienu lēnu
spērienam līdzīgu kājas kustību automašīnas
virzienā.
Lai atceltu atvēršanu/aizvēršanu, tālvadības atslēgai nav jāatrodas automašīnas tuvumā.
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka
funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties
nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības
atslēga atrodas darbības zonā.
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*,
sensors atrodas triecienstieņa kreisajā stūrī.
Lai aktivizētu atvēršanu/aizvēršanu ar kājas
kustību automašīnai, kas aprīkota ar slīdplāksni/
izkliedētāju, veiciet spērienam līdzīgu kustību no
automašīnas sāniem.
Ar slīdplāksni/izkliedētāju*
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*, sensors atrodas triecienstieņa kreisajā stūrī.
Attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas (pasīvās iekāpšanas) funkciju*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 247
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Tālvadības pults atslēgas baterijas
maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
SVARĪGI
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas
uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas
ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
Saistītā informācija
•
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(237 lpp.)
•
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(243 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
Atslēgai bez taustiņiem20 (Key Tag) nevar nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā jāpasūta
jauna atslēga.
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta Volvo
servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš no automašīnas informācijas, jo to joprojām var
izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot
rezerves iedarbināšanas funkciju.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja:
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols un tiek parādīts paziņojums
Zems atslēgas bat. līm Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu
un/vai
•
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru rādiusā ap
automašīnu.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
20
248
Šī atslēga ir iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Atvēršana un nomaiņa
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Pārvietojiet taustiņu uz sāniem un pavirziet aizmugurējo apvalku dažus milimetrus uz
augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu,
pagrieziet baterijas nodalījuma vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīmes
saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet vāciņu, iespiežot
padziļinājumā, piemēram, ar nagu.
Pēc tam paceliet vāciņu uz augšu.
}}
249
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of Test
and Criteria, Part III, sub-section 38.3 prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo
autoservisā nomainītās baterijas atbilst šiem
kritērijiem.
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts
attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
Ievietojiet jaunu bateriju , pavēršot (+) pusi uz
augšu. Nepieskarieties tālvadības pults atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz leju.
Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai tā
nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
250
Uzlieciet vāciņu atpakaļ un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz
atzīmes saskaras ar tekstu CLOSE.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas sistēma, kas noļauj nepiederošām personām iedarbināt automašīnu.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības
pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar elektronisko imobilaizeru:
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Simbols
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses apvalku,
nospiežot to uz leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši piestiprināts.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
21
Tikai noteiktos tirgos un kombinācijā ar Volvo On Call*.
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā – ievietojiet atslēgu glāžu
turētājā blakus
atslēgas simbolam
un mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Tālvadības imobilaizers ar izsekošanas
sistēmu21
Automašīna ir aprīkota ar sistēmu, kas ļauj izsekot
automašīnu un noteikt tās atrašanās vietu, kā arī
attālināti aktivizēt imobilaizeru, neļaujot iedarbināt
dzinēju. Sazinieties ar tuvāko Volvo izplatītāju, lai
saņemtu plašāku informāciju un palīdzību sistēmas aktivēšanā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 251
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar tālvadības imobilaizeru ar izsekošanas sistēmu:
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Imobilizēts ar tālvadību
Tālvadības imobilaizers ar izsekošanas
sistēmu ir aktivizēts.
Automašīnu nevar
iedarbināt. Sazinieties ar Volvo On Call
apkalpošanas centru.
Nevar
iedarbināt
Bērnu drošības slēdži
2.
Slēdži bērnu drošībai neļauj bērniem no iekšpuses atvērt aizmugurējās durvis. Ir pieejama elektriska* un manuāla slēdzene.
Elektriska aktivizēšana/deaktivizēšana*
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai vai aktivizēt/
deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas pārsniedz 0. Aktivizēšanu/deaktivizēšanu var veikt
līdz 2 minūtēm pēc dzinēja izslēgšanas, ja nav
atvērtas nevienas no durvīm. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Aizdedzes pozīcija".
•
•
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts,
tad aizmugurējos:
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Saistītā informācija
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(230 lpp.)
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Aktivizēts, un
taustiņā esošā lampiņa izgaismojas —
slēdzenes ir aktivizētas.
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Deaktivizēts,
un taustiņā esošā lampiņa nodziest —
slēdzenes ir deaktivizētas.
Izslēdzot dzinēju, pašreizējais iestatījums saglabājas - ja slēdži bērnu drošībai tiek aktivēti, kad dzinējs ir izslēgts, šī funkcija tiks ieslēgta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju.
Elektriskās aktivizēšanas/deaktivizēšanas taustiņš.
1.
252
Iedarbiniet dzinēju vai pagrieziet aizdedzi
pozīcijā, kas pārsniedz 0.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie
parametri
Bērnu drošības
slēdzisAktivizēts
Ir aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
Bērnu drošības
slēdzisDeaktivizēts
Ir deaktivizēti
slēdži bērnu
drošībai.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Manuāla aktivizēšana/deaktivizēšana
Signalizācija brīdina, piemēram, ja automašīnā
notikusi ielaušanās.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
PIEZĪME
•
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās durvis,
nevis abas aizmugurējās durvis vienlaicīgi.
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai aizmugurējās durvis,
•
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko
bērnu drošības slēdzi, nav manuāla bērnu
drošības slēdža.
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*),
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām (ja
automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās detektoru*),
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis vai
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija22
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (240 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
sirēna tiek atslēgta.
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme, vadītāja displejā tiek parādīts simbols un
paziņojums Signaliz. sist. atteice
Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo pilnvarotu servisu.
PIEZĪME
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
22
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības pults
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Noņemama atslēgas slēdzošā daļa".
Papildu aprīkojums pieejams dažos tirgos.
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai mainīt
signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš
šāds mēģinājums var ietekmēt apdrošināšanas nosacījumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 253
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas, tad kustības sensori iedarbina
signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir atstāts
atvērts logs vai panorāmas jumts* vai pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var ieslēgties signalizācija.
Lai tā nenotiktu: Izkāpjot no automašīnas,
vienmēr aizveriet logu/panorāmas jumtu. Ja
jāizmanto automašīnas iebūvētā stāvapsilde
(vai pārnēsājamais elektriskais sildītājs),
pagrieziet ventilatorus tā, lai gaisa plūsma
nebūtu vērsta uz augšu pasažieru salonā. Tā
vietā varat izmantot pazeminātu signalizācijas
līmeni — skatiet šīs sadaļas apakšsadaļu
tālāk.
esošo taustiņu var izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu signalizāciju.
Signalizācijas trauksmes signāli
Deaktivējiet signalizāciju
•
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi:
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu;
•
•
satveriet kādu no durvju
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai zonai durvju roktura
ārpusē23 vai
•
Nospiediet aizmugures durvju gumijas spiedplāksni23.
vai
nospiediet aizmugures durvju gumijas spiedplāksni23.
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes pozīciju I, pagriežot iedarbināšanas
slēdzi pozīcijā START un atlaižot.
Signalizācijas aktivizēšana
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju
šādi:
rokturiem23,
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
Ja durvis, kas aktivizēja signalizāciju, tiek atstātas
atvērtas, signalizācijas cikls tiks atkārtots līdz pat
10 reizēm24.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
Ja automašīna ir aprīkota ar elektriski vadāmām
aizmugures durvīm, aizmugures durvju apakšā
23
24
254
Attiecas tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs —
signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, gaismas
diode ātri mirgo līdz 30 sekundēm vai līdz
aizdedzes pozīcijas I atlasīšanai, pagriežot
aizdedzes slēdzi pozīcijā START un atlaižot –
signalizācija tiek aktivizēta.
Samazināts signalizācijas līmenis
Samazināta aizsardzība nozīmē, ka kustības un
sasvēršanās sensorus var īslaicīgi deaktivizēt.
Lai nejauši neieslēgtu signalizāciju, piemēram, ja
aizslēgtā automašīnā ir atstāts suns vai automašīna tiek transportēta ar vilcienu vai prāmi, īslaicīgi
izslēdziet kustības un sasvēršanās detektorus.
Procedūra ir tāda pati, kā īslaicīgi deaktivizējot
vispārējās bloķēšanas funkciju. To var izdarīt
vidējā displeja funkciju skatā, nospiežot
Samazināta aizsardzība.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Vispārējās
bloķēšanas funkcija".
Saistītā informācija
•
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana (255 lpp.)
•
Signalizācijas deaktivizēšana bez darba tālvadības pults atslēgas (255 lpp.)
•
Vispārēja bloķēšana (236 lpp.)
27
30
Papildu aprīkojums pieejams dažos tirgos.
Papildu aprīkojums pieejams dažos tirgos.
Automātiskā signalizācijas
aktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana27
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana
novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar
neaktivizētu signalizāciju.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults atslēgu
(signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu
durvis vai aizmugures durvis netiek atvērtas divu
minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek
ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
Signalizācijas deaktivizēšana30 bez
darba tālvadības pults atslēgas
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas,
piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir izlādējusies.
1.
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
Dažs tirgos signalizācija tiek aktivizēta automātiski kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis tiek
atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija (253 lpp.)
Signalizācijas deaktivizēšana bez darba tālvadības pults atslēgas (255 lpp.)
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2.
Novietojiet tālvadības pults atslēgu rezerves
lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu
turētājā.
3.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā START
un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
}}
255
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
256
Signalizācija (253 lpp.)
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana (255 lpp.)
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (240 lpp.)
Iedarbiniet dzinēju (363 lpp.)
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Tālvadības atslēgas tipa sertifikātu var skatīt
tabulā.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana
(pasīvā iekāpšana*)
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums. Papildu
tipa sertifikāta numuru skatiet tabulā tālāk.
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 257
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
Plašāku informāciju par tālvadības atslēgas sistēmas tipa sertifikātu skatiet support.volvocars.com.
258
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēga
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2015/104
Omāna
Apvienotie Arābu Emirāti
}}
259
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
Omāna
260
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Serbija
Apvienotie Arābu Emirāti
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
261
VADĪTĀJA ATBALSTS
VADĪTĀJA ATBALSTS
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs izraisa
stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar automašīnas ātrumu, lai uzlabotu jutību.
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Aktīvā novirzīšanās no ceļa kontrole
Elektroniskā stabilitātes sistēma (Electronic
Stability Control — ESC) palīdz vadītājam izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
ESC aktivizēšana bremzēšanas
laikā ir jūtama kā pulsējoša
skaņa. Automobili paātrināt var
lēnāk, nekā sagaidāms pēc
gāzes pedāļa nospiešanas.
Funkcija novērš dzenošo riteņu spolēšanu pa ceļa
virsmu ātruma uzņemšanas laikā.
Uz automaģistrālēm stūres kustība šķiet stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un neprasa
papildu piepūli.
PIEZĪME
Noteiktās situācijās stūres pastiprinātājs var
pārāk sakarst, tādēļ tas ir īslaicīgi jāatdzesē.
Šajā laikā stūres apstiprinātājs darbojas ar
samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var
būt nedaudz apgrūtināta.
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Stabilitātes sistēma ESC ir palīgfunkcija − tā
nevar nevainojami darboties visās situācijās
un visos ceļa apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Lai atlasītu stūrēšanas spēka līmeni, dodieties uz
sadaļu "Braukšanas režīmi" un skatiet alternatīvas INDIVIDUAL aprakstu apakšsadaļā "Atlasāmie braukšanas režīmi".
Šo iestatījumu nevar regulēt automašīnas kustības laikā.
Sistēmai ESC ir šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Saskares kontroles sistēma
Funkcija darbojas pie neliela ātruma un pārnes
spēku no spolējošā dzenošā riteņa uz nespolējošo.
Dzinēja vilkmes kontrole
BRĪDINĀJUMS
Laikā, kad īslaicīgi ir samazināta stūres pastiprinātāja funkcija, vadītāja displejā ir redzams
paziņojums.
Spolēšanas kontrole
Dzinēja vilkmes kontrole (Engine Drag Control)
— EDC novērš neparedzētu riteņu bloķēšanos,
piemēram, pēc zemāka pārnesuma ieslēgšanas
vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām brauktuvēm.
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā var
cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju stūrēt
automobili.
Aktīvā novirzīšanās no ceļa kontrole
Spolēšanas kontrole
Saskares kontroles sistēma
Dzinēja vilkmes kontrole
Piekabes stabilitātes palīgsistēma (Trailer
stability assist)
Saistītā informācija
•
264
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*1
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(Trailer Stability Assist — TSA) mērķis ir stabilizēt
automašīnu kopā ar piekabi, ja sākas sānnovirze.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Braukšana ar
piekabi".
PIEZĪME
Aktivizējot sporta režīmu, funkcija TSA tiek
deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (265 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un paziņojumi (266 lpp.)
•
•
Roll Stability Control (268 lpp.)
Braukšana ar piekabi (404 lpp.)
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
Režīma Sport atlasīšana/atlases
atcelšana
Sporta režīmu var aktivizēt/
deaktivizēt vidējā displeja funkciju skatā.
Elektroniskā stabilitātes sistēma (Electronic
Stability Control — ESC) palīdz vadītājam izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Sistēma ESC vienmēr ir aktivizēta − to nevar
izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties režīmu Sport,
kas sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Režīmā Sport sistēma ESC nosaka, vai gāzes
pedāļa un stūres kustības, kā arī braukšana līkumos ir aktīvāka nekā parasti, un pēc tam atļauj
veikt kontrolētu riteņu izslīdēšanu ar aizmugures
daļu, un pēc tam iejaucas un stabilizē automašīnu.
Piemēram, ja vadītājs aptur kontrolēto izslīdēšanu,
atlaižot gāzes pedāli, sistēma ESC iejaucas un
stabilizē automašīnu.
Režīms Sport nodrošina maksimālu vilkmi arī
gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai brauc
pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm vai dziļu
sniegu.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam ESC
sporta režīms.
> Sporta režīms tiek aktivizēts/deaktivizēts
— taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Par sporta režīma darbību liecina simbola pastāvīga izgaismošanās vadītāja
displejā. Tas izgaismojas, līdz tiek deaktivizēta šī funkcija tiek deaktivizēta vai
izslēgts dzinējs. Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma ESC atsāk darboties parastajā režīmā.
Sporta režīma ierobežojumi
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles vai
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
Saistītā informācija
•
•
•
•
1 Piekabes
Elektroniskā stabilitātes kontrole (264 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
stabilitātes palīgsistēma ir iekļauta Volvo oriģinālās vilkšanas iekārtas uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 265
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar elektronisko stabilitātes
kontroli (Electronic Stability Control — ESC).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
ESC sistēma tiek aktivēta.
Deg nepārtraukti.
Ir atlasīts režīms Sport.
PIEZĪME: sistēma ESC šajā režīmā nav deaktivizēta − tās darbība ir tikai ierobežota.
ESC
Īslaicīgi izslēgts
266
Sistēma ESC uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija atkal
automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
ESC
ESC sistēma ir deaktivēta.
Jāveic apkope
•
•
Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Ja ziņojums neizzūd, brauciet uz servisu, ieteicams uz Volvo pilnvarotu servisu.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (264 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (105 lpp.)
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (265 lpp.)
267
VADĪTĀJA ATBALSTS
Roll Stability Control
Ātruma ierobežotājs*
Roll Stability Control (RSC) ir stabilitātes sistēma, kura līdz minimumam samazina automašīnas apgāšanās risku, piemēram, strauja izvairīšanās manevra gadījumā vai tad, ja automašīna sāk
slīdēt.
Ātruma ierobežotāju (Speed Limiter — SL) var
uztvert kā kruīza kontroli, kas darbojas pretēji —
vadītājs regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet
ātruma ierobežotājs neļauj viņam nejauši pārsniegt iepriekš izvēlētu/iestatītu maksimālo
ātrumu.
Sistēma RSC reģistrē automašīnas sānu slīpuma
izmaiņas un to apmēru. Šī informācija tiek izmantota, lai aprēķinātu automašīnas apgāšanās risku.
Ja pastāv apgāšanās risks, ieslēdzas elektriskā
stabilitātes kontroles sistēma, tiek samazināts dzinēja griezes moments un bremzēts viens vai vairāki riteņi, līdz automašīna atgūst stabilitāti.
Pašreizējais braukšanas ātrums
Pārskats
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu saskaņā ar satiksmes noteikumiem — arī gadījumos, kad tiek izmantota
ātruma ierobežotāja funkcija.
BRĪDINĀJUMS
Ierobežojumi
Funkciju taustiņi un simboli.
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (264 lpp.)
Drošība (56 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ātruma ierobežotājs ir palīglīdzeklis, un tas
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmei un jārīkojas, kad ātruma ierobežotājs
neuztur piemērotu ātrumu.
Parastos braukšanas apstākļos sistēma RSC
uzlabo automašīnas drošību uz ceļa, bet tas
nav iemesls, lai palielinātu ātrumu. Vienmēr
ievērojiet parastos drošas braukšanas priekšnosacījumus.
Saistītā informācija
Saglabātais maksimālais ātrums
Palielināt saglabāto maksimālo ātrumu vai
atkārtoti aktivizēt ātruma ierobežotāju un
atjaunot saglabāto maksimālo ātrumu
Aktivizēt ātruma ierobežotāju un saglabāt
pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt ātruma ierobežotāju
samazina saglabāto maksimālo ātrumu
Braucot pa stāviem ceļu kritumiem, ātruma ierobežotāja bremzēšanas efekts var būt neadekvāts,
tādēļ saglabātais maksimālais ātrums var tikt
pārsniegts. Tādā gadījumā vadītājs tiek brīdināts,
vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts
ātruma ierobežoj.
PIEZĪME
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz
par 3 km/h (ca 2 mph), tiek aktivizēts paziņojums par maksimālā ātruma pārsniegšanu.
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
268
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (269 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(270 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (271 lpp.)
•
•
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
–
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija (Speed
Limiter — SL).
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Ātruma ierobežotājs sāk darboties, un
pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Saistītā informācija
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (272 lpp.)
•
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(272 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(270 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (271 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (272 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz sim-
bolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
ātruma ierobežotāju.
Ieslēdziet ātruma ierobežotāju.
Viszemākais maksimālais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 269
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotāja ātruma
pārvaldība
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājam (Speed Limiter — SL) var
iestatīt dažādus ātrumus.
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (269 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (271 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (272 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
–
Saglabāto maksimālo ātrumu var mainīt, īsi
nospiežot vai turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai - (3):
•
Lai noregulētu +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
vairākas reizes īsi nospiediet — katru reizi
nospiežot, vērtība mainās par +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
•
Lai mainītu ātrumu ar soli +/– 1 km/h
(+/– 1 mph), turiet nospiestu taustiņu un
atlaidiet to, kad vadītāja displejā redzamais
indikators (4) rāda vajadzīgo maksimālo
ātrumu.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
270
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana
Ātruma ierobežotāja atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
–
Ātruma ierobežotāju (Speed Limiter — SL) var
īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tam gaidīšanas
režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja apzīmējumi maina krāsu no PELĒKAS
uz BALTU − automašīna atkal brauc ar
pēdējo saglabāto ātrumu.
vai
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja indikatori un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
izmanto pašreizējo ātrumu kā maksimālo
ātrumu.
2.
Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek samazināts zem
pēdējā saglabātā maksimālā ātruma.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (269 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(270 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (272 lpp.)
Ātruma īslaicīga palielināšana ar gāzes
pedāli
Funkciju taustiņi un simboli.
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — tagad ātruma
ierobežotājs tiek īslaicīgi deaktivizēts, un
vadītājs var pārsniegt maksimālo ātruma
iestatījumu.
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi ignorēt,
nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma ierobežotājam
netiktu ieslēgts gaidīšanas režīms, piemēram, lai
varētu ātri palielināt ātrumu, kad tas ir nepieciešams. Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un atlaidiet, lai ātruma palielināšana tiktu pārtraukta,
kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Tādā gadījumā ātruma ierobežotājs joprojām darbojas, tādēļ vadītāja displejā redzamais simbols ir BALTĀ krāsā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 271
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotāja izslēgšana
Ātruma ierobežotāju Speed Limiter — SL var
deaktivizēt.
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (269 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(270 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (271 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija
(Automatic Speed Limiter — ASL) iestata automašīnas maksimālo ātrumu, lai tas atbilstu ceļazīmēs norādītajam.
Ātruma ierobežotāja funkciju (Speed Limiter —
SL) var pārslēgt uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju.
Automātiskais ātruma ierobežotājs uztver ceļazīmes un noregulē automašīnas maksimālo ātrumu,
lai tas atbilstu ceļazīmēs norādītajam. Tas darbojas ļoti līdzīgi ceļazīmju informācijas funkcijai
(Road Sign Information — RSI).
Funkciju taustiņi un simboli.
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Ātruma ierobežojumam tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts ātruma ierobežotāja (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto maksimālo ātrumu.
3.
272
BRĪDINĀJUMS
Pat, ja vadītājs spēj skaidri saskatīt ātruma
ierobežojuma ceļazīmi, kameras rādījums var
būt neprecīzs, jo zīme var būt nepareizi
pagriezta, novietota, netīra vai atrasties pārāk
augstu — tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas un jāpalielina vai jāsamazina ātrums līdz
prasītajam.
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Simbols
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Zīmes simbolsB pēc "70" = ASL ir aktivizēts.
A
B
VIT simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms.
Informāciju par simbola krāsas nozīmi skatiet nākamajā sadaļā
"ASL simbols".
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus saglabātajam ātrumam "70" spidometra
centrā) var attēlot trīs krāsās. Katrai no
tām ir sava nozīme:
Zīmes simbola
krāsa
Zaļgani dzeltena
Pelēka
Dzeltena/
oranža
A
Ierobežojumi
Automātiskais ātruma ierobežojums tiek regulēts
pēc tam, kad automašīna ir pabraukusi garām
ceļazīmei ar ātruma ierobežojumu. Ja ceļazīmi
nevar nolasīt nepareiza leņķa, netīras zīmes vai
samazinātas redzamības dēļ, ASL tiek iestatīta
gaidīšanas režīmā un SL kļūst aktīva.
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(Automatic Speed Limiter — ASL) var aktivizēt/
deaktivizēt kā ātruma ierobežotāja (Speed
Limiter — SL) palīgfunkciju.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Tādos gadījumos vadītājam jāuzņemas atbildība
par ātruma samazināšanu līdz piemērotam ātrumam. Tiklīdz automašīna pabrauc garām ceļazīmei, ko var nolasīt, ASL tiek aktivizēta atkārtoti.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (268 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (273 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
mainīšana (274 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Funkcija ASL tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms, taustiņā parādās zaļš indikators, un
vadītāja displeja spidometra centrā tiek
parādīts zīmes simbols.
2.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo
automašīnas ātrumu.
Nozīme
Funkcija ASL ir aktīva
Funkcijai ASL ir ieslēgts
gaidīšanas režīms.
Funkcijai ASL ir īslaicīgi
ieslēgts gaidīšanas režīmsA
Piemēram, nav izdevusies zīmes noteikšana.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 273
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Automātiskā ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides mainīšana
1.
Ātruma ierobežotāja funkcijai (Automatic Speed
Limiter — ASL) var iestatīt dažādus pielaides
līmeņus.
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Funkcija ASL tiek izslēgta un SL tiek
ieslēgts gaidīšanas režīms. Taustiņā parādās pelēks indikators.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Funkcija SL tiek aktivizēta ar pašreizējo
automašīnas ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna
vairs neievēro ceļazīmēs norādīto ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo atmiņā saglabāto ātrumu.
Saistītā informācija
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(272 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
mainīšana (274 lpp.)
Ceļazīmēs norādīto ātruma ierobežojumu var
palielināt vai samazināt par 5 km/h (5 mph). Piemēram, automašīna ievēro ceļazīmē norādīto
70 km/h (40 mph) ātruma ierobežojumu, bet
vadītājs vēlas braukt ar ātrumu 75 km/h
(45 mph).
Funkciju taustiņi un simboli.
–
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz spidometra centrā (4) attēlotais 70 km/h
(40 mph) mainās uz 75 km/h (45 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto pielaidi 5 km/h (5 mph) tik ilgi, kamēr ceļazīmēs ir norādīts 70 km/h (40 mph) ātruma
ierobežojums.
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku
vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc
tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē
norādīto ātruma ierobežojumu un pielaide
tiek izdzēsta no atmiņas.
Ja ir aktivizēta ceļazīmju informācijas*
funkcija, ceļazīmēs norādītais ātruma ierobežojums tiek attēlots spidometrā ar SARKANU indikatoru.
274
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pielaidi regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja ātruma iestatījumu.
Saistītā informācija
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(272 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (273 lpp.)
•
•
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
Kruīzkontrole
Pašreizējais braukšanas ātrums
Kruīza kontrole (Cruise Control — CC) palīdz
vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem
un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu
satiksmes plūsmu.
Saglabātais ātrums
BRĪDINĀJUMS
Vadītājam ir vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi un jāiejaucas, ja kruīza kontrole neuztur
piemērotu ātrumu un/vai piemērotu attālumu.
Pārskats
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(270 lpp.)
Saistītā informācija
Funkciju taustiņi un simboli.
Palielināt saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizēt kruīza kontroli un atjaunot saglabāto
ātrumu
•
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(276 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (276 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (278 lpp.)
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (277 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (288 lpp.)
Aktivizēt kruīza kontroli un saglabāt pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt kruīza kontroli
samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 275
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
–
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (Cruise
Control — CC).
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Kruīza kontrole sāk darboties, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
Kruīza kontrolei (Cruise Control — CC) var iestatīt dažādus ātrumus.
PIEZĪME
Kruīza kontroli nevar iespējot, ja braukšanas
ātrums ir zemāks par 30 km/h (20 mph).
Saistītā informācija
Funkciju taustiņi un simboli.
Aktīvā kruīza kontrole
–
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (276 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (278 lpp.)
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (277 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
(1) vai turot nospiestu stūres taustiņu
(3):
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz sim-
•
bolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
kruīza kontroli.
•
Kruīza kontroles ieslēgšana
Lai ieslēgtu kruīza kontroli pēc atrašanās gaidīšanas režīmā, automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h
(20 mph) vai lielākam. Viszemākais ātrums, ko var
saglabāt, ir 30 km/h (20 mph)
276
•
•
•
Lai noregulētu 5 km/h (5 mph): vairākas
reizes īsi nospiediet — katru reizi nospiežot, vērtība mainās par 5 km/h (5 mph).
Lai mainītu ātrumu ar soli 1 km/h (1 mph),
turiet nospiestu taustiņu un atlaidiet to,
kad vadītāja displejā redzamais indikators
(4) rāda vajadzīgo ātrumu.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
Kruīza kontroli (Cruise Control — CC) var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un
atkal aktivizēt vēlāk.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
–
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz pusei
un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(276 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (277 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (278 lpp.)
•
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts,
retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību un ierobežot
ātruma palielināšanos, bremzējot ar dzinēju. Tādā
gadījumā vadītājs var īslaicīgi neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
Automātisks gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
Funkciju taustiņi un simboli.
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta, un vadītājs
var īslaicīgi pārsniegt iestatīto ātrumu.
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h (20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
}}
277
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna atkal
brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli Cruise Control — CC var deaktivizēt.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna brauc
ar pašreizējo ātrumu.
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
.
stūres taustiņu
Saistītā informācija
•
•
•
•
278
Funkciju taustiņi un simboli.
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts kruīza kontroles (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto
ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(276 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (276 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (278 lpp.)
•
•
•
•
vai
–
Saistītā informācija
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(276 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (276 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (277 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvā kruīza kontrole *
Adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise
Control — ACC) palīdz vadītājam saglabāt
nemainīgu attālumu, kā arī iepriekš iestatīto laika
intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Vadītājs iestata vēlamo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja
kameras un radiolokācijas bloks uztver priekšā
lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums tiek automātiski pielāgots šī transportlīdzekļa ātrumam.
Kad ceļš atkal ir brīvs, automobilis atjauno izvēlēto ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājam ir vienmēr jāņem vērā situācija uz
ceļa un jāiejaucas, ja adaptīvā kruīza kontrole
neuztur piemērotu ātrumu vai piemērotu attālumu.
portlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
esošā transportlīdzekļa ātrums pārsniedz saglabāto ātrumu.
Izlasiet visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas
par adaptīvo kruīza kontroli, lai uzzinātu par tās
ierobežojumiem, kas vadītājam jāzina pirms šīs
funkcijas lietošanas.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams
strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas
notiek tādos gadījumos, kad ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji
bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt negaidīti vai
nenotikt nemaz.
Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par
pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu pat
tad, ja tiek lietota adaptīvā kruīza kontrole.
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātruma diapazonā no nulles līdz
200 km/h (125 mph).
Adaptīvā kruīza kontrole nespēj tikt galā ar
visām satiksmes situācijām, visiem laika
apstākļiem un ceļa stāvokļiem.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Adaptīvās kruīza kontroles sistēmas komponentu apkopi drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Adaptīvā kruīza kontrole nav sadursmes
novēršanas sistēma. Ja sistēma neuztver
priekšā braucošu transportlīdzekli, vadītājam ir
jāiejaucas.
Attālumu līdz priekšējam transportlīdzeklim mēra
radiolokācijas ierīce. Kruīza kontroles funkcija
regulē ātrumu, paātrinot automašīnas gaitu un
bremzējot. Ir normāli, ja bremzes izdod klusu
skaņu, kad tās izmanto adaptīvā kruīza kontrole.
Adaptīvā kruīza kontrole nebremzē, ja tā uztver
cilvēkus vai dzīvniekus, kā arī mazus transportlīdzekļus, piemēram, velosipēdus un motociklus. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas
zemas piekabes, pretī braucoši, lēni vai stāvoši
transportlīdzekļi un objekti.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu,
ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu trans-
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, piemēram, pilsētas satiksmē, ceļu krustojumos, uz
slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī,
stiprā lietū/sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem vai uzbrauktuvēm.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 279
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Pārskats
Vadītāja displejs
Sadursmes riska brīdinājums
Ātruma rādījums.
Brīdinājuma lampiņa.
Vadība
Funkciju taustiņi un simboli.
Palielināt saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli un atjaunot
saglabāto ātrumu
Aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli un saglabāt
pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt adaptīvo
kruīza kontroli.
samazina saglabāto ātrumu
Mērķa transportlīdzekļa indikators: ACC ir
uztvērusi mērķa transportlīdzekli un seko tam,
ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu.
280
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Pašreizējais jūsu automašīnas ātrums.
Adaptīva kruīza kontrole izmanto aptuveni 40%
no kājas bremzes jaudas. Ja automašīna
jābremzē spēcīgāk, nekā to spēj adaptīvā kruīza
kontrole, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta sistēmas City Safety brīdinājuma lampiņa un skaņas
signāls, lai brīdinātu vadītāju, ka nepieciešama
tūlītēja iejaukšanās.
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai lietojot saulesbrilles brīdinājuma lampiņas saskatīšana var būt
apgrūtināta.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Augšējais displejs*
Mirgojošs simbols pievērš vadītāja uzmanību.
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu
simbolu.
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole brīdina tikai par tiem
transportlīdzekļiem, kurus uztvēris tās radiolokācijas sensora bloks - tādēļ brīdinājums var
netikt raidīts vai var tikt raidīts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu, lai bremzētu, kad tas ir
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(282 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles* laika intervāla
iestatīšana (283 lpp.)
•
Mērķa un automātiskās bremzēšanas maiņa,
izmantojot adaptīvo kruīza kontroli (286 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana un ieslēgšana*
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (288 lpp.)
Lai kontrolētu ātrumu, adaptīvā kruīza kontrole
(Adaptive Cruise Control — ACC) vispirms jāaktivizē un pēc tam jāieslēdz.
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* (285 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana/
deaktivizēšana* (284 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
•
Radiolokācijas bloks (299 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi* (289 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana
Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
–
Nospiediet ◀ (2) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Simbols tiek parādīts, un adaptīvajai kruīza
kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 281
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Adaptīvās kruīza kontroles ieslēgšana
Lai varētu ieslēgt ACC, jāievēro šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h
(9 mph).
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
, nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(1).
> Adaptīvā kruīza kontrole sāk darboties,
pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā
kā vēlamais ātrums, un tā skaitliskā vērtība
tiek attēlota spidometra centrā.
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma
pārvaldība*
Adaptīvajai kruīza kontrolei (Adaptive Cruise
Control — ACC) var iestatīt dažādus ātrumus.
Funkciju taustiņi un simboli.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai (3):
•
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
Lielākais ātrums ir saglabātais/
iestatītais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
282
Lai noregulētu +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
vairākas reizes īsi nospiediet — katru reizi
nospiežot, vērtība mainās par +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
•
Lai mainītu ātrumu ar soli +/– 1 km/h
(+/– 1 mph), turiet nospiestu taustiņu un
atlaidiet to, kad vadītāja displejā redzamais
indikators (4) rāda vajadzīgo ātrumu.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Ņemiet vērā, ka viszemākais adaptīvajai kruīza
kontrolei ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h
(20 mph). Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim, līdz tas apstājas, zemāku ātrumu par
30 km/h (20 mph) nevar izvēlēties/saglabāt.
Pēc pārdošanas uzstādīta ACC
Automašīnām, kam sākotnēji komplektācijā ir
iekļauta standarta kruīza kontrole, pēc tam var
uzstādīt adaptīvās kruīza kontroles funkciju. Pēc
pārdošanas uzstādīta ACC atšķiras no rūpnīcā
uzstādītas versijas šādi:
•
•
Ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
ir mazāks par 30 km/h (20 mph), ACC tiek
ieslēgts gaidīšanas režīms — vadītājam jāiejaucas un manuāli jāuztur piemērots attālums
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Viszemākais ātrums, kādā var aktivizēt ACC, ir
30 km/h (20 mph).
Adaptīvās kruīza kontroles* laika
intervāla iestatīšana
Adaptīvajai kruīza kontrolei (Adaptive Cruise
Control — ACC) var iestatīt dažādus laika intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Tas pats simbols tiek parādīts arī tad, kad ir aktivizēta distances brīdinājuma funkcija.
Distances brīdinājums
–
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā esošajam transportlīdzeklim, ievērojot iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna, priekšā
saprātīgā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi un viegli. Nelielā
ātrumā, kad attālumi ir mazi, adaptīvā pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina
laika intervālu.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 283
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Ņemiet vērāt, ka neparedzētu problēmu gadījumā
īss laika intervāls vadītājam nodrošina īsu reaģēšanas un rīkošanās laiku.
PIEZĪME
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Ja šķiet, ka adaptīvā kruīza kontrole pēc aktivēšanas nereaģē, iespējams, tas ir tādēļ, ka
laika attālums līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim neļauj palielināt ātrumu.
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Adaptīvo kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control
— ACC) var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Ja adaptīvajai kruīza kontrolei tiek iestatīts gaidīšanas režīms un automašīna piebrauc pārāk tuvu
priekšā esošajam transportlīdzeklim, distances
brīdinājuma funkcija brīdina vadītāju par to, ka
starp transportlīdzekļiem ir neliels attālums.
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
•
–
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(282 lpp.)
Distances brīdinājums* (314 lpp.)
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamais simbols
maina krāsu no BALTAS uz PELĒKU, un
saglabātais ātrums spidometra centrā
maina krāsu no SMILŠKRĀSAS uz
PELĒKU.
tiek nospiests bremžu pedālis
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Funkciju taustiņi un simboli.
284
Lai īslaicīgi izslēgtu adaptīvo kruīza kontroli un
iestatītu tai gaidīšanas režīmu:
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta
un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana un iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātisks gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, elektroniskās stabilitātes kontroles. Ja kāda no šīm sistēmām pārtrauc darboties, adaptīvā kruīza kontrole automātiski izslēdzas.
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma
Apdzīšanas palīgsistēma ar
adaptīvo kruīza kontroli*
–
Adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise
Control — ACC) var palīdzēt vadītājam apdzīt
citus transportlīdzekļus.
Automātiskās deaktivizēšanas gadījumā atskanēs
signāls un vadītāja displejā tiks parādīts paziņojums. Tādā gadījumā vadītājam ir jāiejaucas un
jāpielāgo ātrums un attālums priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Automātiskā deaktivēšana var notikt šādu iemeslu dēļ:
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
Kad ACC seko citam transportlīdzeklim, un vadītājs izrāda apdzīšanas iniciatīvu, ieslēdzot pagrie-
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar izšķirt, vai priekšā esošais transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, guļošais policists.
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi ACC vairs nav kam sekot.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(282 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles* laika intervāla
iestatīšana (283 lpp.)
vadītājs atver durvis
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* (285 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi* (289 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
riteņi zaudējuši saķeri
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana* (281 lpp.)
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ir ieslēgta stāvbremze;
radiolokācijas bloku klāj, piemēram, slapjš
sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus
(kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 285
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
ziena rādītāju2, adaptīvā kruīza kontrole palīdz,
palielinot ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi
apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad
automašīna tuvojas lēnāk braucošam transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā
apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās,
piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, lai
signalizētu par joslas maiņu vai izbraukšanu uz
cita ceļa - tādā gadījumā automašīna īsu brīdi
palielina ātrumu.
Apdzīšanas palīgfunkcijas ieslēgšana
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt, jāievēro šie priekšnosacījumi:
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim");
•
•
ātrumam jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
saglabātajam ACC ātrumam jābūt pietiekoši
augstam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
–
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Automašīnās ar stūri kreisajā pusē izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju, bet automašīnās ar stūri labajā pusē — labo pagrieziena
rādītāju.
> Tiek ieslēgta apdzīšanas palīgsistēma.
Mērķa un automātiskās
bremzēšanas maiņa, izmantojot
adaptīvo kruīza kontroli
Sasniedzot noteiktu ātrumu, adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise Control — ACC) maina
mērķa un bremzēšanas funkcijas.
Mērķa maiņa
Ierobežojumi
Izmantojot apdzīšanas palīgfunkciju, vadītājam
jābūt gatavam straujai apstākļu maiņai. Dažos
gadījumos apdzīšanas palīgfunkcija var veikt
nevēlamu ātruma palielināšanu.
Šī iemesla dēļ jācenšas izvairīties no noteiktām
situācijām. Šādu situāciju piemēri ir:
•
automašīna tuvojas izbrauktuvei, lai veiktu
pagriezienu tajā pašā virzienā, kas parasti tiek
izmantots apdzīšanas manevram;
•
priekšā esošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, pirms automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā esošie transportlīdzekļi
samazina ātrumu;
•
automašīna, kas paredzēta braukšanai pa
ceļa labo pusi, brauc valstī, kur satiksme norit
pa ceļa kreiso pusi (vai otrādi).
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas mazāks par 30 km/h
(20 mph) un maina mērķi no kustīga uz stāvošu
transportlīdzekli, adaptīvā kruīza kontrole sāk
bremzēt, lai veiktu apstāšanos.
No šādām situācijām jācenšas izvairīties, īslaicīgi
ieslēdzot ACC gaidīšanas režīmu.
Saistītā informācija
•
2
286
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz
ca 30 km/h (20 mph) un mērķis tiek mainīts
no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu,
adaptīvā kruīza kontrole ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā vietā izvēloties saglabāto
ātrumu.
•
kruīza kontrolei tiek iestatīts gaidīšanas režīms ar
automātisko bremzēšanas funkciju.
•
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
–
•
vadītājs iestata adaptīvajai kruīza kontrolei
gaidīšanas režīmu.
•
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
adaptīvā kruīza kontrole nevar izšķirt, vai mērķis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits
objekts, piemēram, guļošais policists.
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi adaptīvajai kruīza kontrolei vairs nav
kam sekot.
Automātiskā bremzēšana
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ,
braukšana tiek automātiski atsākta, ja apstāšanās
ilgums nepārsniedz apmēram 3 sekundes –. Ja
nepieciešams ilgāks laiks, pirms priekšā esošais
transportlīdzeklis atsāk kustību, tad adaptīvajai
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Adaptīvā kruīza kontrole atsāk sekot
priekšā esošajam transportlīdzeklim, ja tas
sāk braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta, un tai
tiek iestatīts gaidīšanas režīms:
•
Aktivizējiet adaptīvo kruīza kontroli atkāroti
vienā no šiem veidiem:
PIEZĪME
ACC spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze, bet adaptīvā kruīza kontrole izslēdzas.
Lai varētu vēlreiz aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli, stāvbremze ir jāizslēdz.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un adaptīvajai kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un
automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Tā notiek, ja adaptīvā kruīza kontrole tur automašīnu uz vietas un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
ACC ir noturējusi automašīnu uz vietas ilgāk
par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
tiek izslēgts dzinējs.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
tiek ieslēgta stāvbremze
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 287
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvās kruīza kontroles*
ierobežojumi
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*
Noteiktās situācijās funkcija (Adaptive Cruise
Control — ACC) var būt ierobežota.
Ja automašīna aprīkota ar adaptīvo kruīza kontroli* (ACC), vadītājs var pārslēgt kruīza kontroli
(CC) un ACC.
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem. Braucot pa stāviem lejupejošiem
ceļiem, ar smagu bagāžu vai piekabi, šai funkcijai
var sagādāt grūtības saglabāt pareizu attālumu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet
gatavs bremzēt.
•
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Kruīzkontrole
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
288
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
Pārslēdzoties no sistēmas ACC uz CC, automašīna vairs nebremzē automātiski - tā vienkārši uztur iestatīto ātrumu.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
CC
A
A
Ja, izslēdzot dzinēju, ir aktīva CC, nākamreiz iedarbinot dzinēju, tiks aktivizēta ACC.
Pārslēgšanās atpakaļ no CC uz ACC
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Adapt. kruīzkontrole.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
no CC uz ACC. Adaptīvā kruīza kontrole
tiek ieslēgta gaidīšanas režīmā.
2.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Sāk darboties adaptīvā kruīza kontrole, un
tiek saglabāts pašreizējais ātrums kopā ar
iepriekš iestatīto attālumu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma
VIT simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms
Kā pārslēgt no adaptīvās kruīza kontroles (ACC)
uz kruīza kontroli (CC).
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
no ACC uz CC. Adaptīvā kruīza kontrole
(ACC) tiek izslēgta, un kruīza kontrole
(CC) tiek ieslēgta gaidīšanas režīmā.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Kruīza kontrole sāk darboties un saglabā
pašreizējo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pārslēgšanās no ACC uz CC
Braukšanas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja
ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
2.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (275 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un paziņojumi*
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar adaptīvo kruīza kontroli
(Adaptive Cruise Control — ACC).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā
Automobilis saglabā atmiņā saglabāto ātrumu.
Nav pieejams un simbols ir PELĒKĀ krāsā
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Adapt. kruīzkontrole
Jāveic apkope
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 289
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist*
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu pa
savu joslu, vienlaikus uzturot iepriekš atlasītu
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist nodrošina ērtāku braukšanu lēnā
satiksmē līdz 50 km/h (30 mph) uz automaģistrālēm un lielas nozīmes ceļiem.
bāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu savā
joslā.
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu joslu vai
apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Ja kameras un radiolokācijas bloks neuztver joslu
marķējumus vai priekšā braucošo transportlīdzekli, sistēmai Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas režīms.
Ja sistēmai Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas
režīms, un automašīna piebrauc pārāk tuvu
priekšā esošajam transportlīdzeklim, distances
brīdinājuma funkcija brīdina vadītāju par to, ka
starp transportlīdzekļiem ir neliels attālums (skatiet apakšsadaļu "Distances brīdinājums" šīs
sadaļas beigās).
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas situācijās vai jebkādos laika
un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir vienmēr jāņem vērā situācija uz
ceļa un jāiejaucas, ja Pilot Assist neuztur piemērotu ātrumu vai piemērotu attālumu.
Izlasiet visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas
par šo funkciju, lai uzzinātu par tās ierobežojumiem, kas vadītājam jāzina pirms šīs funkcijas
lietošanas.
Pilot Assist drīkst lietot tikai gadījumā, ja uz
brauktuves abās joslas malās ir uzkrāsotas
skaidri redzamas joslas sadalošās līnijas. Lietojot visos pārējos gadījumos, pastāv risks
sadurties ar apkārt esošiem šķēršļiem, ko
funkcija neuztver.
Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par
automašīnas vadīšanu un pareiza attāluma un
ātruma uzturēšanu pat tad, ja tiek lietota sistēma Pilot Assist.
Funkciju pārskats.
Kameras un radiolokācijas bloks
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
Vadītājs iestata vēlamo laika intervālu līdz priekšā
braucošam transportlīdzeklim. Pilot Assist uztver
priekšā braucošo transportlīdzekli un joslu marķējumus, izmantojot kameras un radiolokācijas
bloku. Iepriekš iestatītais laika intervāls tiek sagla-
290
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas
vadītājam jādara pašam. Tas notiek tādos gadījumos, kad ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji bremzē. Kameras un
radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ
bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt
nemaz.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Funkcijai Pilot Assist iepriekš iestatītajam ātrumam ir saglabāta vērtība 50 km/h (30 mph), un
to nevar mainīt. Ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums pieaug, pārsniedzot 50 km/h
(30 mph) un tas vairs neatrodas saprātīgā attālumā, sistēmai Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas režīms.
SVARĪGI
Sistēmas Pilot Assist komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas
gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja bremzes izdod
klusu skaņu, kad tās izmanto sistēma Pilot Assist.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist nav sadursmes novēršanas sistēma. Ja sistēma neuztver priekšā braucošu
transportlīdzekli, vadītājam ir jāiejaucas.
Pārskats
Vadība
Pilot Assist nebremzē, ja tā uztver cilvēkus vai
dzīvniekus, kā arī mazus transportlīdzekļus,
piemēram, velosipēdus un motociklus. Tāpat
tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes,
pretī braucoši, lēni vai stāvoši transportlīdzekļi
un objekti.
Neizmantojiet Pilot Assist, piemēram, pilsētas
satiksmē, intensīvā satiksmē, ceļu krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem,
šļūdonī, stiprā lietū/sniegā, sliktas redzamības
apstākļos, uz līkumotiem ceļiem vai uzbrauktuvēm.
Funkciju taustiņi un simboli.
Aktivizē/deaktivizē Pilot Assist
Pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo kruīza
kontroli
Samazina attālumu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem
Pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles uz
Pilot Assist
Palielina attālumu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem
Simboli un funkcijas
}}
291
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Vadītāja displejs
Sadursmes riska brīdinājums
Augšējais displejs*
Ātruma rādījums.
Brīdinājuma lampiņa.
Mirgojošs simbols pievērš vadītāja uzmanību.
Pilot Assist izmanto aptuveni 40% no bremžu
pedāļa kapacitātes. Ja automašīna jābremzē spēcīgāk, nekā to spēj Pilot Assist, un vadītājs
nebremzē, tiek aktivizēta sistēmas City Safety brīdinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu
vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu
simbolu.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Pašreizējais jūsu automašīnas ātrums.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist brīdina tikai par tiem transportlīdzekļiem, kuru kameras un radiolokācijas
bloks ir uztverts, tādēļ brīdinājums var netikt
raidīts vai var būt novēlots. Negaidiet brīdinājumu, lai bremzētu, kad tas ir nepieciešams.
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai lietojot saulesbrilles brīdinājuma lampiņas saskatīšana var būt
apgrūtināta.
292
Saistītā informācija
•
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(295 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(294 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
(296 lpp.)
•
•
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
Kad adaptīvajai kruīza kontrolei ir ieslēgts gaidīšanas režīms:
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
1.
Nospiediet ▶ (4).
> Simbols tiek parādīts, un sistēmai Pilot
Assist tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
2.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist.
Pilot Assist* aktivizēšana un
ieslēgšana
DZELTENS simbols ar mirgojošu BALTU bultiņu
norāda, ka sistēma gatavojas ieslēgt gaidīšanas
režīmu.
Distances brīdinājums* (314 lpp.)
Augšējais displejs* (109 lpp.)
(1).
Kad ir ieslēgta adaptīvā kruīza kontrole:
–
Funkciju taustiņi un simboli.
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Priekšā esošais transportlīdzeklis atrodas
saprātīgā attālumā.
•
•
Kamera spēj "redzēt" joslas sānu līnijas.
Jūsu automašīnas ātrums ir mazāks par
50 km/h (30 mph).
Ja ir atlasīta Pilot Assist, par
tās pieejamību liecina simbola
krāsa (BALTA = pieejama).
Pretējā gadījumā par pieejamību liecina simbolam blakus
esošās labās puses bultiņas
krāsa (BALTA = pieejama).
Nospiediet ▶ (4).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist.
Rokas uz stūres
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas
uz stūres. Sistēma to nepārtraukti uzrauga. Ja
laikā, kad tiek parādīts teksta paziņojums, sistēma
konstatē, ka rokas neatrodas uz stūres, tiek parādīts teksta paziņojums, aicinot vadītāju aktīvi stūrēt automašīnu. Ja tas nenotiek, atskan skaņas
signāls.
Ja vadītājs joprojām nenovieto rokas uz stūres,
sistēma Pilot Assist tiek deaktivizēta. Nospiežot
stūres taustiņu
, tiek atkal aktivizēta sistēma
Pilot Assist.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 293
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (290 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(295 lpp.)
•
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(294 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
(296 lpp.)
•
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla
iestatījums
Sistēmai Pilot Assist var iestatīt dažādus laika
intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Tas pats simbols tiek parādīts arī tad, kad ir aktivizēta distances brīdinājuma funkcija.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Lai varçtu sekot priekðâ braucoðajam transportlîdzeklim vienmçrîgi un komfortabli, sistçma Pilot
Assist ïauj laika intervâlam ievçrojami mainîties.
Nelielâ âtrumâ, kad attâlums kïûst mazs, sistçma
Pilot Assist nedaudz palielina laika intervâlu.
Ņemiet vērāt, ka neparedzētu problēmu gadījumā
īss laika intervāls vadītājam nodrošina īsu reaģēšanas un rīkošanās laiku.
294
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
PIEZĪME
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Pilot Assist* aktivizēšana/
deaktivizēšana
–
Ja šķiet, ka Pilot Assist pēc aktivēšanas
nereaģē, iespējams, tas ir tādēļ, ka laika attālums līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim
neļauj palielināt ātrumu.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Ja tiek izmantoti pagrieziena rādītāji vai gāzes
pedālis, sistēma Pilot Assist tiek īslaicīgi atspējota un iestatīta gaidīšanas režīmā. Kad šie nosacījumi vairs nav spēkā, Pilot Assist tiek automātiski atkal aktivizēta.
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Atkārtotajai automātiskajai aktivizēšanai jānotiek
1 minūtes laikā — pēc tam Pilot Assist jāaktivizē
.
manuāli, nospiežot stūres taustiņu
Saistītā informācija
•
•
Nospiediet ◀ (2).
> Pilot Assist tiek izslēgts, un adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts aktīvais
režīms.
Pilot Assist* (290 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(295 lpp.)
•
Pilot Assist deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
(296 lpp.)
1.
•
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
2.
(1).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas
režīmā.
Nospiediet ◀ (2).
> Pilot Assist tiek izslēgts, un adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms.
Pilot Assist tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
Tādā gadījumā vadītājs nesaņem ieteikumus par
vadību, un viņam jākontrolē gan ātrums, gan attālums. Tā vietā vadītājs var manuāli atkal aktivizēt
.
sistēmu Pilot Assist ar stūres taustiņu
vai
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 295
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Automātisks gaidīšanas režīms
Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas.
Ja kāda no šīm sistēmām pārtrauc darboties,
Pilot Assist automātiski izslēdzas.
Automātiskās deaktivizēšanas gadījumā atskanēs
signāls un vadītāja displejā tiks parādīts paziņojums. Tādā gadījumā vadītājam ir jāiejaucas un
jāpielāgo ātrums un attālums priekšā braucošajam transportlīdzeklim un pārējai satiksmei.
Automātiska bremzēšana ar Pilot
Assist*
–
Automātiskās bremzēšanas funkcija ar Pilot
Assist darbojas šādi.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (290 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
Automātiskā deaktivēšana var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
(296 lpp.)
•
•
kamera "neredz" joslas sānu līnijas;
•
priekšā saprātīgā attālumā nav neviena transportlīdzekļa;
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(294 lpp.)
•
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
296
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas turpgaitas satiksmes vai luksofora
signālu dēļ, braukšana tiek automātiski atsākta, ja
apstāšanās ilgums nepārsniedz apmēram
3 sekundes -. Ja nepieciešams ilgāks laiks, pirms
priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību,
tad sistēmai Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas
režīms ar automātisko bremzēšanas funkciju.
–
Pilot Assist var aktivizēt atkārtoti šādi:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Sistēma Pilot Assist atsāk sekot priekšā
esošajam transportlīdzeklim, ja tas sāk
braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
riteņi zaudējuši saķeri;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, slapjš sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
PIEZĪME
Pilot Assist spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai Pilot Assist varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskās bremzēšanas
pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un sistēmai Pilot Assist tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas
un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz
vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
vadītājs iestata sistēmai Pilot Assist gaidīšanas režīmu.
Pilot Assist* ierobežojumi
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (290 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(295 lpp.)
•
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(294 lpp.)
•
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var būt
ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču vadītājs ir
vienmēr atbildīgs par droša attāluma ievērošanu
līdz objektiem, kā arī noturēšanos savā joslā.
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Tā notiek, ja:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
Pilot Assist ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
tiek izslēgts dzinējs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 297
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Pilot Assist var izslēgties vai darboties nepilnīgi, ja:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai tie
šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs,
piemēram, vietā, kur joslas sadalās vai
saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai vairāku
marķējumu gadījumā;
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas vai
citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas šuves vai
remonta laukumi, barjeru malas, ceļa
apmales vai tumšas ēnas;
•
•
josla ir šaura vai līkumota;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus,
snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona
apgaismojums, slapja brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
298
drošina, lai automašīna atrastos pienācīgā
attālumā no šādiem šķēršļiem.
SVARĪGI
Nav uztvertas augstas ietves malas, ceļus
norobežojošās barjeras, īslaicīgi šķēršļi
(satiksmes ierobežošanas konusi, drošības norobežojumi u.c.). Tie var arī tikt
uztverti nepareizi kā joslu marķējumi,
radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem. Vadītājam jāno-
•
Dažādi
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram,
bedres, stāvošus šķēršļus vai objektus,
kas bloķē maršrutu pilnīgi vai daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr
palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt stūri
vajadzīgajā leņķī.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem.
Braucot pa stāviem lejupejošiem ceļiem, ar
smagu bagāžu vai piekabi, šai funkcijai var sagādāt grūtības saglabāt pareizu attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā
gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet
gatavs bremzēt.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (290 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(295 lpp.)
•
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(294 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
(296 lpp.)
•
•
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloks
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir uztvert citus
transportlīdzekļus.
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Pilot Assist* (290 lpp.)
City Safety (317 lpp.)
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole *
Pilot Assist*
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt tā
lietošanu pretlikumīgu.
Saistītā informācija
•
•
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
•
Distances brīdinājums* (314 lpp.)
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
(303 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 299
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloka ierobežojumi
Radiolokācijas blokam ir noteikti ierobežojumi,
kas ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo
bloku.
Bloķēts bloks
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti
u.c.
300
Radiolokācijas bloks ir novietots vējstikla augšdaļā kopā ar automašīnas kameras bloku.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Ja vadītāja displejā ir redzams šis simbols un paziņojums Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar uztvert citus
automašīnas priekšā esošos transportlīdzekļus.
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar
ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams
— uz autorizētu Volvo servisu.
starp jūsu vadīto automašīnu un priekšā esošajiem transportlīdzekļiem.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīrs.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Radiolokācijas bloka spēja uztvert priekšā esošos
transportlīdzekļus būtiski pasliktinās šādos
apstākļos:
•
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert citu
transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta transportlīdzekļa signālu.
priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums ievērojami atšķiras no jūsu automašīnas ātruma;
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots.
Dažās situācijās cits transportlīdzeklis var netikt
uztverts vai uztveršana var notikt vēlāk nekā gaidīts.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos
nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli, kas iebrauc
}}
301
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Zemas piekabes
Bojāts vējstikls
SVARĪGI
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radiolokācijas
bloka "lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums
vai akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni 0,5 x 3,0 mm vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu. Ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Arī zemu piekabju uztveršana radiolokācijas blokam var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Lai radiolokācijas un kameras bloks darbotos
pareizi, uz vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un sniegs, un tas regulāri
jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
•
•
302
Apkope
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
PIEZĪME
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (299 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(316 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
(288 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (322 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloku tipa
apstiprinājums
Automašīnas radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums ir norādīts tabulā tālāk.
Tirgus
ACCA
BLISB
Simbols
Tipa apstiprinājums
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Brazīlija
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Eiropa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Apvienotie Arābu Emirāti
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
303
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Tirgus
ACCA
BLISB
Simbols
Tipa apstiprinājums
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonēzija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldova
✓
Singapūra
✓
1024
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Dienvidāfrika
✓
304
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
VADĪTĀJA ATBALSTS
Tirgus
ACCA
BLISB
✓
Taivāna
A
B
Simbols
Tipa apstiprinājums
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (299 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Blind Spot Information* (353 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 305
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras bloks
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta
sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert
joslu sānu līnijas vai luksoforus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
(328 lpp.)
City Safety (317 lpp.)
Driver Alert Control (326 lpp.)
Pilot Assist* (290 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(137 lpp.)
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
306
•
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
•
•
•
•
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
Driver Alert Control
Pilot Assist*
City Safety
Ceļazīmju informācija
Automātiskās tālās gaismas
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras bloka ierobežojumi
Bloķēts bloks
SVARĪGI
Kameras blokam ir noteikti ierobežojumi, kas
ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo bloku.
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Pasliktināta redzamība
Kamerai ir ierobežojumi līdzīgi kā cilvēka acij, t.i.,
tā "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā sniegputenī
vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un
sniega vētrās. Šādos apstākļos no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties
vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi, apledojusi,
netīra brauktuve vai neskaidrs joslu marķējums arī
var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā
tiek izmantota, lai skenētu brauktuvi un uztvertu
gājējus, velosipēdistus un citus transportlīdzekļus.
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti
u.c.
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
Ja vadītāja displejā ir redzams šis simbols un paziņojums Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar uztvert citus
automašīnas priekšā esošos transportlīdzekļus.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta
ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas
signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
}}
307
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Cēlonis
Rīcība
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams —
uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīrs.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radiolokācijas
bloka "lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums
vai akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni 0,5 x 3,0 mm vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu. Ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
308
kācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
Bojāts vējstikls
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolo-
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
•
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
SVARĪGI
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Apkope
Lai radiolokācijas un kameras bloks darbotos
pareizi, uz vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un sniegs, un tas regulāri
jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
VADĪTĀJA ATBALSTS
PIEZĪME
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Kameras bloks (306 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
(328 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (328 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (322 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(314 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 309
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ceļazīmju informācija*
BRĪDINĀJUMS
Ceļazīmju informācijas funkcija (Road Sign
Information – RSI) palīdz vadītājam ievērot,
kurām ātruma ierobežojuma un noteiktām aizlieguma ceļazīmēm automašīna ir pabraukusi
garām.
RSI nedarbojas visās situācijās, taču tam ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju
informāciju
Ceļazīmju informācijas funkcija (Road Sign
Information — RSI) reģistrē un attēlo ceļazīmes
dažādos veidos (atkarībā no zīmes un situācijas).
Saistītā informācija
•
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(310 lpp.)
•
•
Fotoradara informācija (312 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(314 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (313 lpp.)
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs4.
Nolasāmu zīmju piemēri3.
RSI sniedz informāciju par pašreiz atļauto ātrumu,
automaģistrāles vai ceļa sākumu/beigām, apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena ceļu u.c.
Ja automašīna pabrauc garām gan zīmei par
autotransportam paredzētu automaģistrāli/ceļu,
gan zīmei, kas norāda maksimālo atļauto braukšanas ātrumu, RSI atlasa un parāda maksimālā
atļautā braukšanas ātruma zīmes simbolu.
3
4
310
Kad RSI uztver ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu,
vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota kā simbols,
un spidometrā tiek parādīts sarkans rādījums.
Papildus ātruma ierobežojums
simbolam var tikt attēlota arī vēl
cita zīme, piemēram, apdzīšanas vai iebraukšanas aizlieguma zīme.
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma zīme,
šīs zīmes simbols mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
Ja ir aktivizēts funkcija Skaņas brīdinājums un
vadītājs brauc tāda ceļa virzienā, pa kuru braukt
aizliegts, var atskanēt skaņas signāls — skatiet
sadaļas "Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana" apakšsadaļu "Skaņas signāla
aktivizēšana/deaktivizēšana".
Automaģistrāles beigas.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnai ir pievienota piekabe un jūs
pabraucat garām ceļazīmei ar papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek attēlots vadītāja displejā.
Pēc tam zīmes informācija tiek paslēpta, līdz tiek
uztverta nākamā ar ātrumu saistītā ceļazīme.
Papildu zīmes
Ierobežojuma vai automaģistrāles
beigas
Ja RSI uztver zīmi, kas var norādīt ātruma ierobežojuma beigas, piemēram, automaģistrāles beigas, attiecīgā ceļazīme tiek attēlota vadītāja displejā 10-30 sekundes.
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju,
zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot papildu zīmes
simbolu. Vadītāja displejā tiks attēlots papildu
simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola novietots papildu zīmes
simbols tukša rāmja veidolā
nozīmē, ka RSI ir uztvēris
papildu zīmi ar informāciju, kura
papildina pašreizējo ātruma
ierobežojumu.
Šādu zīmju piemēri ir:
Visu ierobežojumu beigas.
Papildu zīmju piemēri4.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei
lietū un/vai miglā.
4
5
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
Var atšķirties dažādos tirgos.
Sensus Navigation
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation,
ātruma informācija tiek nolasīta no navigācijas
ierīces šādos gadījumos:
•
Uztverot zīmes, kas netieši norāda uz ātruma
ierobežojumu5, piemēram, automaģistrāles,
}}
311
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
ātrgaitas šosejas un pilsētas ierobežojuma
zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā zīme
vairs nav spēkā, bet jauna zīme nav uztverta.
Fotoradara informācija
Ar Sensus Navigation aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par priekšā
esošu fotoradaru.
deaktivizēšana" un sadaļā "Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi".
PIEZĪME
navigācijas karšu informācija par fotoradariem
nav pieejama visos tirgos.
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni
navigācijai, nav pieejams atbalsts ar ātrumu
saistītajai informācijai.
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (313 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (313 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(314 lpp.)
Fotoradara brīdinājums vadītāja displejā.
Ja automašīna pārsniedz
uztverto ātruma ierobežojumu,
vadītājs var tikt brīdināts, automašīnai tuvojoties fotoradaram
ar nosacījumu, ka attiecīgā tirgus navigācijas kartes ietver
informāciju par fotoradariem.
Plašāku informāciju par ātruma brīdinājumiem
saistībā ar fotoradariem skatiet sadaļas "Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana"
apakšsadaļā "Ātruma brīdinājumu aktivizēšana/
312
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ceļazīmju informācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Ātruma brīdinājums tiek sniegts
vadītāja displejā ātruma pārsniegšanas laikā īslaicīgi mirgojot simbolam kas norāda spēkā
esošo atļauto maksimālo
ātrumu.
Ceļazīmju informācijas funkciju (Road Sign
Information — RSI) var aktivizēt/deaktivizēt.
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Road
Sign Information.
> Tiek aktivizēts RSI, un taustiņā tiek parādīts zaļš indikators — pelēks indikators
nozīmē to, ka RSI ir deaktivizēts.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Sign Information.
Road
3.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums, lai aktivizētu/deaktivizētu
ātruma brīdinājumus.
> ja funkcija ir aktivizēta, ir redzams ātruma
selektors.
4.
Noregulējiet lielāku vai mazāku ātruma brīdinājuma attēlošanas ierobežojumu, nospiežot
bultiņu uz augšu/uz leju.
Ātruma brīdinājumu aktivizēšana/
deaktivizēšana
Ātruma brīdinājuma funkcija brīdina vadītāju, kad
ir pārsniegts atļautais ātruma ierobežojums. Ja
tiek pārsniegts fotoradara informācijas norādītais
ātruma ierobežojums, vienmēr tiek raidīts ātruma
pārsniegšanas brīdinājums. Vadītājs var izvēlēties
aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
IntelliSafe
2.
Nospiediet My Car
Sign Information.
3.
Atlasiet Skaņas brīdinājums, lai aktivizētu/
deaktivizētu skaņas brīdinājumu.
IntelliSafe
Road
Ja ir aktivizēta funkcija Skaņas brīdinājums,
vadītājs tiek brīdināts arī, braucot tāda ceļa virzienā, pa kuru braukt aizliegts.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
Fotoradara informācija (312 lpp.)
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(310 lpp.)
Ņemiet vērā, ka, attēlojot vadītāja displejā
fotoradara simbolu, robežvērtības netiek pielāgotas.
Skaņas brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana.
Ātruma brīdinājumam var izvēlēties arī skaņas
signālu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 313
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija Road Sign Information — RSI var
būt ierobežota.
Funkcijas RSI darbību var ierobežot:
•
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Distances brīdinājums*
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (310 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (313 lpp.)
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
•
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(310 lpp.)
•
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes6 ir novecojušas vai
neprecīzas.
Distances brīdinājuma funkcija (Distance Alert)
brīdina vadītāju, ja laika intervāls līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim kļūst pārāk īss.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem.
Distances informācija netiek sniegta par transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai stāv uz
vietas.
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus (kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai) ar pievienotām piekabēm. Tādos gadījumos vadītājam
var tikt parādīta nepareiza ātruma informācija.
6
314
Brīdinājuma lampiņa.
Brīdinājuma lampiņa ir redzama vējstiklā, un tā
pastāvīgi izgaismojas, ja attālums līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks par
iepriekš iestatīto vērtību.
Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar simbolu.
PIEZĪME
Laikā, kamēr ir aktivēta adaptīvā kruīza kontrole, distances brīdinājuma funkcija ir
izslēgta.
Distances brīdinājuma laika
intervāla aktivizēšana un
iestatīšana*
Var aktivizēt/deaktivizēt distances brīdinājuma
funkciju (Distance Alert) un iestatīt laika intervālu.
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai tad,
ja attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā vērtība automobiļa ātrums netiek ietekmēts.
Saistītā informācija
•
Distances brīdinājuma laika intervāla aktivizēšana un iestatīšana* (315 lpp.)
•
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(316 lpp.)
•
•
Augšējais displejs* (109 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Tas pats simbols tiek parādīts arī, kad ir aktivizēta
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Distance Alert.
> Distances brīdinājums tiek aktivizēts/
deaktivizēts — taustiņā tiek parādīts zaļš/
pelēks indikators.
Distances brīdinājuma laika intervāla
iestatījums
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 315
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
PIEZĪME
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Iestatīto laika intervālu izmanto arī adaptīvā
kruīza kontroles funkcija.
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (314 lpp.)
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(316 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Distances brīdinājuma*
ierobežojumi
Saistītā informācija
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma funkcija (Distance Alert) var būt ierobežota.
•
•
•
PIEZĪME
Distances brīdinājums* (314 lpp.)
Distances brīdinājuma laika intervāla aktivizēšana un iestatīšana* (315 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
Spēcīgas saules gaismas, atspīdumu vai
krasu gaismas intensitātes izmaiņu, kā arī
saulesbriļļu valkāšanas dēļ varat neredzēt, ka
vējstiklā ir izgaismojusies brīdinājuma lampiņa
Slikti laika apstākļi vai līkumoti ceļi var ietekmēt radiolokācijas bloka spēju uztvert priekšā
esošos transportlīdzekļus.
Arī citu transportlīdzekļu, piemēram, motociklu, izmērs var ietekmēt uztveršanas spēju.
Tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa
izgaismojas tad, kad līdz šķērslim ir palicis
mazāks attālums, nekā iestatīts vai ka brīdinājums īslaicīgi netiek dots.
Arī tad, ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir palicis
mazāks attālums, nekā iestatīts, jo sensora
darbības diapazons ir ierobežots.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
316
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety
City Safety izmanto vizuālus un skaņas signālus,
lai brīdinātu vadītāju par pamanītiem gājējiem,
velosipēdistiem un transportlīdzekļiem — automašīna bremzē automātiski, izņemot gadījumus,
kad vadītājs pats laicīgi reaģē.
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot
draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi
nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu nedaudz
aiz priekšā esošā transportlīdzekļa. Vairumam
vadītāju tas neietilpst normālā braukšanas stilā un
var traucēt.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās, kad
autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un tāpēc tā
nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā situācijā.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu, lai
novērstu nevajadzīgu iejaukšanos.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu sadursmē.
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta.
City Safety var novērst sadursmi vai samazināt
sadursmes ātrumu.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās, kad
pastāv risks sadurties ar gājēju, velosipēdistu vai
transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad
izmaiņas priekšā esošās satiksmes kustībā apvienojumā ar uzmanības atslābuma brīdi var izraisīt
negadījumu.
City Safety var izvairīties no sadursmes ar priekšā
esošu transportlīdzekli vai velosipēdu, samazinot
automašīnas ātrumu par maks. 50 km/h
(30 mph). Ja priekšā atrodas gājējs, City Safety
var samazināt ātrumu par maks. 45 km/h
(28 mph).
Ja ātruma atšķirība pārsniedz attiecīgi 50 km/h
(30 mph) vai 45 km/h (28 mph), sistēmas City
Safety automātiskās bremzēšanas funkcija nevar
novērst sadursmi, bet var samazināt tās sekas.
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Brīdinājums tiek aktivēts tikai tad, ja pastāv
nopietns sadursmes risks. Šajā sadaļā un
sadaļā "City Safety ierobežojumi" ir sniegta
informācija par ierobežojumiem, kas vadītājam
jāzina pirms City Safety izmantošanas.
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti,
izslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz
80 km/h (50 mph).
Sistēmas City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu. Lai nodrošinātu optimālu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr
jānospiež bremžu pedālis - pat tad, ja automašīna bremzē automātiski.
Strauji palielinot ātrumu, City Safety neaktivizē
automātiskās bremzēšanas funkciju.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu - nekādā gadījumā negaidiet, lai iejauktos sadursmes brīdinājuma sistēma vai City Safety.
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo funkciju.
}}
317
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Meklēšanas ceļš augšējā izvēlnē: Iestatījumi
My Car IntelliSafe
Pārskats
Funkciju pārskats.
Skaņas un vizuāls brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā.
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2.
Bremžu atbalstsistēma
3.
Automātiskā bremzēšana
Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
City Safety var noteikt gājējus, velosipēdistus vai
transportlīdzekļus, kas stāv uz vietas vai atrodas
318
priekšā jūsu automašīnai un brauc tajā pašā virzienā.
Ja pastāv risks sadursmei ar gājēju, velosipēdistu
vai transportlīdzekli (tostarp sadaļā "City Safety
šķērsvirziena satiksmē" aprakstītajiem transportlīdzekļiem), vadītājs tiek brīdināts ar mirgojošu sarkanu brīdinājuma signālu (1), skaņas signālu un
sajūtamu bremžu pedāļa pulsēšanu. Ja braukšanas ātrums ir neliels vai tas tiek strauji samazināts
vai paātrināts, netiek raidīts taktils brīdinājums.
Bremžu pulsācijas biežums mainās atkarībā no
automašīnas ātruma.
Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no sadursmes.
Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta
pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes, un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija neatkarīgi no tā,
vai vadītājs bremzē. Tādā gadījumā bremzēšana
notiek ar ierobežotu bremzēšanas spēku, lai
samazinātu sadursmes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku, kas ir pietiekošs, lai izvairītos no
sadursmes.
Automātiskās bremzēšanas laikā var tiks aktivizēti
arī drošības jostu spriegotāji. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Drošības jostu spriegotāji".
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu
objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot pozitīvu
vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek bremzēta
priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ,
ātrums tiek samazināts līdz tādam pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta
paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Sistēmu City Safety nedrīkst izmantot par
attaisnojumu vadītājam, lai mainītu viņa braukšanas stilu. Ja vadītājs paļaujas vienīgi uz sistēmu City Safety, lai bremzētu, agrāk vai vēlāk
notiks sadursme.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (319 lpp.)
•
•
•
•
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety (320 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
Sistēma City Safety vienmēr ir aktivizēta, bet tai
var iestatīt brīdinājuma attālumu.
City Safety šķērsvirziena satiksmē (321 lpp.)
City Safety ierobežojumi (322 lpp.)
City Safety paziņojumi (325 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
PIEZĪME
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt. Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek aktivizēta
automātiski un paliek ieslēgta, līdz dzinējs/
elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību un
regulē attālumu, pie kāda jāaktivizē vizuālais, skaņas un taktilais brīdinājums.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem City Safety atlasiet Vēlāk, Normāls
vai Agrāk, lai iestatītu vajadzīgo brīdinājuma
attālumu.
IntelliSafe.
Vispirms izmēģiniet ar Agrāk. Ja šis iestatījums
aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās
situācijās var traucēt, tad mainiet uz brīdinājuma
attālumu Normāls.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivēti pārāk bieži vai
tie traucē, brīdinājuma attālumu var samazināt.
Tādējādi sistēma brīdinās vēlāk, un tiek samazināts kopējais brīdinājumu skaits.
Brīdinājuma attālums Vēlāk jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, dinamiskas braukšanas laikā.
PIEZĪME
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas sadursmes risks, taču šī funkcija nevar samazināt
vadītāja reakcijas laiku.
Lai City Safety darbotos, ieteicams vienmēr
braukšanas laikā iestatīt brīdinājuma distances vērtību Agrāk.
PIEZĪME
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts uz
Agrāk, dažās situācijās brīdinājumi var tikt
saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai priekšā esošie transportlīdzekļi strauji bremzē.
PIEZĪME
Ja sadursmes brīdinājuma attālumam ir iestatīts viszemākais līmenis "Rear Collision
Warning", Vēlāk brīdinājums ar pagrieziena
rādītājiem tiek deaktivizēts (skatiet "City
Safety brīdinājuma attāluma iestatīšana").
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
}}
319
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Neviena automātiskā sistēma nevar garantēt
100 % pareizu darbību visās situācijās. Tādēļ
nekādā gadījumā nepārbaudiet City Safety,
braucot virsū cilvēkiem vai transportlīdzekļiem
- varat izraisīt nopietnus bojājumus un savainojumus, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
Saistītā informācija
•
City Safety (317 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
City Safety var uztvert šādus šķēršļus: transportlīdzekļus, velosipēdistus un gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety™ uztver lielāko daļu transportlīdzekļu,
kas vai nu stāv uz vietas vai brauc tajā pašā virzienā, kurā jūsu automašīna, kā arī transportlīdzekļus, kas aprakstīti sadaļā "City Safety šķērsvirziena satiksmē".
Lai City Safety™ varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
kontūrām − tai jāspēj identificēt velosipēds, galva,
rokas, pleci, kājas, ķermeņa augšdaļa un apakšdaļa, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma nespēj
uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem
paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir tikai palīglīdzeklis.
Šī funkcija nevar noteikt:
•
visus riteņbraucējus visās situācijās; piemēram, tā nenosaka riteņbraucējus, kurus
daļēji aizsedz cita automašīna;
•
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
•
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par to, lai automobilis tiktu vadīts pienācīgi un ievērojot drošu
attālumu, kas izvēlēts, ņemot vērā automobiļa
ātrumu.
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu — ar
skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas uztver
velosipēdistus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka
informācija par ķermeņa aprisēm un velosipēda
320
VADĪTĀJA ATBALSTS
Gājēji
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir palīglīdzeklis, un tā nevar uztver
gājējus visās situācijās un, piemēram, noteikt:
•
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apģērbā vai gājējus, kuru augums ir
mazāks par 80 cm;
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš — tādā
gadījumā brīdinājumu raidīšana un sistēmas bremzēšana var būt novēlota vai
nenotikt vispār.
City Safety šķērsvirziena satiksmē
City Safety var palīdzēt vadītājam, krustojumā
šķērsojot pretī braucošā transportlīdzekļa trajektoriju.
•
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pienācīgi un ievērojot drošu
attālumu, kas izvēlēts, ņemot vērā automašīnas ātrumu.
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas uztver
gājējus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka informācija par ķermeņa kontūrām - tai jāspēj identificēt galva, rokas, pleci, kājas, ķermeņa augšdaļa
un apakšdaļa, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts
ar fonu, un to nodrošina, piemēram, apģērbs, fons
un laika apstākļi. Vāja kontrasta gadījumā sistēma
var vai nu uztvert gājēju vēlu, vai neuztvert vispār
— tas nozīmē, ka visi brīdinājumi un bremzēšana
aizkavējas vai netiek aktivizēti vispār.
Izmantojot automašīnas priekšējos lukturus, City
Safety var uztvert gājējus pat tumsā.
Saistītā informācija
•
City Safety (317 lpp.)
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī braucošos ceļu
šķērsojošos transportlīdzekļus.
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam vispirms jāiebrauc sektorā (1), kurā City Safety var
izanalizēt situāciju.
Jāievēro arī šādi kritēriji:
•
vadītāja transportlīdzekļa braukšanas ātrumam jābūt vismaz 4 km/h (3 mph)
•
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem.
}}
321
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana, ko
izraisa sadursmes draudi ar pretī braucošu
transportlīdzekli, bieži vien tiek aktivizēti pārāk
vēlu.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu - nekādā gadījumā negaidiet, lai iejauktos sadursmes brīdinājuma sistēma vai City Safety.
Ierobežojumi
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt
vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi. Piemēri:
•
uz slidenas brauktuves, kad iejaucas elektroniskā stabilitātes kontrole;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis atrodas
aiz cita transportlīdzekļa;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
Saistītā informācija
•
322
City Safety (317 lpp.)
City Safety ierobežojumi
Karstums
Noteiktās situācijās funkcija City Safety var būt
ierobežota.
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz jumta,
vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums
palielinās, un tas var samazināt City Safety spēju
novērst sadursmi. Šādās situācijās bremžu pretbloķēšanas sistēma un elektroniskā stabilitātes
kontrole nodrošinās vislabāko iespējamo bremzēšanu un saglabāt stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā
var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas saulesbrilles, kā arī
ja vadītājs neskatās taisni uz priekšu.
PIEZĪME
Ja pasažieru salonā ir augsta temperatūra, ko
izraisījusi, piemēram, spēcīga saules gaisma,
vizuālā brīdinājuma signālu var īslaicīgi deaktivēt.
•
Brīdinājumi var neparādīties, ja attālums
līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim ir
neliels vai stūres un pedāļa kustības
amplitūda ir liela, piemēram, braucot ļoti
sportiski.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras un radiolokācijas bloka redzamības
lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ tas
dažās situācijās nespēj uztvert gājējus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī tie tiek uztverti
vēlāk nekā prognozēts.
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā —
zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas
situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram, novietojot stāvēšanai.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk par
tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts
laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai netikt
uztverti vispār.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka,
tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un atliek
brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs izlēmīgi
stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja sadursme nav
novēršama.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas bloks ir
bloķēts, City Safety var nespēt uztvert automašīnas priekšā esošos gājējus, velosipēdistus vai
ceļa marķējumus. Tas nozīmē, ka funkcija City
Safety var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls un zona
kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīra.
SVARĪGI
City Safety komponentu apkopi un nomaiņu
drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā
Volvo servisā.
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Aktīvs un apzināts braukšanas stils var aizkavēt
sadursmes brīdinājuma raidīšanu un iejaukšanos,
lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
Dažādi
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumu sniegšana un bremžu iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja
situācija uz ceļa vai kāda ārēja ietekme
nozīmē to, ka kameras un radiolokācijas bloks
nespēj pareizi uztvert priekšā esošus gājējus,
velosipēdistus vai transportlīdzekļus.
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert naktī, to
priekšējiem lukturiem un aizmugurējo lukturu
blokam jābūt ieslēgtiem un spoži jāizgaismojas.
Kameras un radiolokācijas bloka spēja uztvert
gājējus un velosipēdistus ir ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un bremzēt, ja
relatīvais ātrums nepārsniedz 50 km/h
(30 mph). Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti stāvoši vai
lēni braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja
braukšanas ātrums nepārsniedz 70 km/h
(43 mph).
Brīdinājumus uz vietas stāvošiem vai lēni
braucošiem automobiļiem var izslēgt tumsas
vai sliktas redzamības dēļ.
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti,
izslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz
80 km/h (50 mph).
}}
323
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras darbības atkarīgās funkcijas.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
324
City Safety (317 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (300 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu City Safety.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
City Safety
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var izgaismoties
saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
City Safety aktivizēta
City Safety
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic
apkope
Saistītā informācija
•
City Safety (317 lpp.)
325
VADĪTĀJA ATBALSTS
Rear Collision Warning
Funkcija Rear Collision Warning (RCW) var palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures sadursmēm.
•
•
Ikreiz iedarbinot dzinēju, RCW tiek aktivizēta automātiski, un to nevar izslēgt.
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena
indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ
— tādos gadījumos šī funkcijas daļa tiek
deaktivizēta.
Ja transportlīdzekļa ātrums ir zemāks par
30 km/h (20 mph) un funkcija RCW uzskata, ka
pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības
jostu spriegotāji var nospriegot priekšējās drošības jostas un var tikt aktivizēta drošības sistēma
Whiplash Protection System.
Driver Alert Control
Funkcijas Driver Alert Control mērķis ir piesaistīt
vadītāja uzmanību, kad viņš sāk braukt nevienmērīgāk, piemēram, ja vadītājs kļūst izklaidīgs vai
miegains.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas spēju
pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir paredzēta
izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem.
Funkcija nav paredzēta pilsētas satiksmei.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz
65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik ilgi, kamēr
ātrums ir lielāks par 60 km/h (37 mph).
PIEZĪME
Ja sadursmes brīdinājuma attālumam ir iestatīts viszemākais līmenis "Rear Collision
Warning", Vēlāk brīdinājums ar pagrieziena
rādītājiem tiek deaktivizēts (skatiet "City
Safety brīdinājuma attāluma iestatīšana").
Tieši pirms sadursmes RCW aktivizē arī kājas
bremzi, lai samazinātu automašīnas triekšanos uz
priekšu sadursmes trieciena rezultātā. Taču tas
notiek tikai gadījumā, ja jūsu automašīna ir apstājusies. Nospiežot gāzes pedāli, uzreiz tiek atlaista
kājas bremze.
326
ja transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 80 km/h
(50 mph).
PIEZĪME
RCW var brīdināt aizmugurē esošā transportlīdzekļa vadītāju par sadursmes risku, ātri mirkšķinot pagrieziena rādītājus.
Ierobežojumi
ja transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, pēdējā brīdī maina joslu;
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
Dažos gadījumos RCW var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā, ja rodas sadursmes risks. Tā var
notikt, piemēram:
•
•
City Safety (317 lpp.)
•
uz slidenas brauktuves, kad iejaucas elektroniskā stabilitātes kontrole;
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
•
•
•
ja pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis,
kas tuvojas no aizmugures;
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (319 lpp.)
Whiplash Protection System (57 lpp.)
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz
brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar vadītāja
stūrēšanas kustībām.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Skaņas signāls jāuztver ļoti nopietni, jo miegains šoferis bieži vien pats neapzinās savu
stāvokli.
Ja atskan skaņas signāls vai jūtaties noguris,
apturiet automobili drošā veidā pēc iespējas
drīzāk un atpūtieties.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat
bīstami, cik braukt reibumā.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas vadīšana kļūst
patiešām nekontrolējama, vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu un vadītāja displejā attēlotu simbolu un paziņojumu Vai
pienācis laiks
pārtraukumam?.
Brīdinājums tiek atkārtots pēc laika, ja braukšanas spējas neuzlabojas.
PIEZĪME
Šo funkciju nedrīkst lietot, lai paildzinātu
braukšanas laiku. Vienmēr ieplānojiet regulārus pārtraukumus un kārtīgi atpūtieties.
Driver Alert Control nedarbojas visās situācijās, taču tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija.
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt/
deaktivizēt.
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Alert Control.
3.
Atlasiet Brīdinājums par modrību, lai aktivizētu/deaktivizētu DAC.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Saistītā informācija
•
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (327 lpp.)
•
Driver Alert Control ierobežojumi (328 lpp.)
IntelliSafe
Driver
BRĪDINĀJUMS
Driver Alert Control nedarbojas visās situācijās, taču tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Atpūtas vietas norāžu aktivizēšana/
deaktivizēšana brīdinājuma gadījumā
Var atlasīt, vai vēlaties aktivizēt/deaktivizēt atpūtas vietu norādes. Kad atpūtas vietu norādes ir
aktivizētas, piemērotas atpūtas vietas ieteikums
tiek attēlots reizē ar DAC brīdinājumu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
}}
327
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
2.
3.
Nospiediet My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Atlasiet Atpūtas pieturvietu norādes, lai
aktivizētu/deaktivizētu atpūtas vietu norādes.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (326 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (328 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert Control
(DAC) var būt ierobežota.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka transportlīdzeklis var noteiktās situācijās nejauši izbraukt
no savas joslas uz automaģistrālēm un līdzīgiem
lielas nozīmes ceļiem.
Noteiktās situācijās braukšanas stils var netikt
ietekmēts, tādēļ vadītājs nesaņem nekādus DAC
brīdinājumus. Tādēļ neatkarīgi no tā, vai DAC brīdina vai ne, vienmēr ir svarīgi apstāties un paņemt
pārtraukumu, ja manāmas jebkādas vadītāja
noguruma pazīmes.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz to, ka
braukšanas spējas nav pasliktinājušās, piemēram:
•
•
spēcīga sānu vēja gadījumā
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
328
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijai ir divas versijas:
•
Lane Departure Warning (LDW) — brīdina
vadītāju ar skaņas signālu vai stūres pulsāciju
•
Lane Keeping Aid (LKA) — stūrē automašīnu atpakaļ savā joslā un/vai brīdina vadītāju
ar skaņas signālu vai stūres pulsāciju.
Funkcija Lane Keeping Aid ir aktīva braukšanas
ātruma intervālā 65–200 km/h (40–125 mph) uz
ceļiem ar skaidri redzamām sānu līnijām.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem ceļiem
— tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama, kad ceļš ir
pietiekoši plats.
Driver Alert Control (326 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (327 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir tikai vadītāja palīglīdzeklis, un tā neieslēdzas visās
braukšanas situācijās vai jebkādos laika un
ceļa apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Stūrēšanas palīgsistēma
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju7.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas reakcijas
veids ir atkarīgs no versijas un iestatījumiem:
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā (tikai LKA).
1.
Aktivizēta stūrēšanas palīgsistēma (tikai ar
LKA): kad automašīna tuvojas joslas sānu
līnijai, LKA aktīvi stūrē to atpakaļ savā joslā,
piemērojot nelielu stūres griezes momentu.
2.
Aktivizēts brīdinājums: (LDW vai LKA): ja
automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju,
vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu vai
stūres vibrāciju.
Lai stūrēšanas palīgsistēma LKA darbotos, vadītāja rokām jāatrodas uz stūres. Sistēma to nepārtraukti uzrauga.
Ja tā nav, vadītāja displejā tiek
parādīts simbols un paziņojums
Joslas saglab. palīgf.
Stūrējiet ar pieprasījumu vadītājam aktīvi stūrēt automašīnu.
Ja vadītājs nereaģē uz paziņojumu stūrēt automašīnu, atskan skaņas signāls un funkcijai LKA tiek
ieslēgts gaidīšanas režīms. Šī funkcija nebūs pieejama, līdz vadītājs atsāks stūrēt automašīnu.
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas saglabāšanas palīgfunkcija nestūrē un neraida brīdinājumus.
7
Stūres vibrācija atšķiras — jo ilgāk automašīna atrodas ārpus savas joslas līnijām, jo garāka ir pulsācija.
}}
329
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
•
•
•
Lane Departure Warning*
aktivizēšana/deaktivizēšana
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
apledojuši ceļi;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas versiju Lane
Departure Warning (LDW) var aktivizēt/deaktivizēt.
Aktivēšana / deaktivēšana Lane
Departure Warning
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
Dažos gadījumos joslas saglabāšanas palīgfunkcija ļauj automašīnai šķērsot sānu līnijas, neaktivizējot stūrēšanas palīgsistēmu un brīdinājumu. Tā
notiek, ja, piemēram, tiek lietoti pagrieziena rādītāji vai vadītājs "iztaisno" asu līkumu.
Ierobežojumi
Lane Departure Warning* aktivizēšana/deaktivizēšana (330 lpp.)
•
Lane Keeping Aid* aktivizēšana/deaktivizēšana (331 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas* simboli
un paziņojumi (332 lpp.)
•
Kameras bloka ierobežojumi (307 lpp.)
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Lane
Departure Warning.
> LDW tiek aktivizēta (tiek parādīts ZAĻŠ
taustiņa indikators) vai deaktivizēta (tiek
parādīts PELĒKS taustiņa indikators).
Atlasiet Lane Departure Warning
brīdinājuma tipu.
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas saglabāšanas palīgfunkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams
izslēgt šo funkciju.
Var atlasīt, kā sistēmai LDW brīdināt vadītāju, ja
automašīna izbrauc no savas joslas.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Šādu apstākļu piemēri:
2.
Nospiediet My Car IntelliSafe
Departure Warning.
•
•
•
330
•
ceļu remonta darbi;
Lane
sliktas kvalitātes brauktuves;
asas malas vai līnijas, kas nav joslu līnijas;
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
3.
Zem Lane Departure Warning atgr. saite
atlasiet brīdinājuma tipu:
Lane Keeping Aid* aktivizēšana/
deaktivizēšana
• Skaņa — vadītājs tiek brīdināts ar skaņas
Joslas saglabāšana palīgfunkcijas versiju Lane
Keeping Aid (LKA) var aktivizēt/deaktivizēt.
signālu.
• Vibrācija — vadītājs tiek brīdināts ar stūres vibrāciju.
•
Lane Keeping Aid* aktivizēšana/deaktivizēšana (331 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas* simboli
un paziņojumi (332 lpp.)
signālu.
• Vibrācija — vadītājs tiek brīdināts ar stū-
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija* (328 lpp.)
Zem Lane Keeping Aid brīdinājuma
atgriezeniskā saite atlasiet brīdinājuma
tipu:
• Skaņa — vadītājs tiek brīdināts ar skaņas
Aktivēšana / deaktivēšana Lane
Keeping Aid
Saistītā informācija
•
•
3.
res vibrāciju.
Stūrēšanas palīgsistēma un/vai Lane
Keeping Aid brīdinājums
Var atlasīt, kā sistēmai LKA reaģēt, ja automašīna
izbrauc no savas joslas.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Lane
Keeping Aid.
> LKA tiek aktivizēta (tiek parādīts ZAĻŠ
taustiņa indikators) vai deaktivizēta (tiek
parādīts PELĒKS taustiņa indikators).
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Keeping Aid.
3.
Zem Lane Keeping Aid palīdzības režīms
atlasiet, kā LKA reaģēt.
Atlasiet Lane Keeping Aid brīdinājuma
tipu.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Keeping Aid.
IntelliSafe
Lane
Lane
• Stūrēšana — sniedz stūrēšanas palīdzību, nebrīdinot vadītāju
Var atlasīt, kā sistēmai LKA brīdināt vadītāju, ja
automašīna izbrauc no savas joslas.
1.
IntelliSafe
• Abi — tiek raidīts gan brīdinājums, gan
nodrošināta stūrēšanas palīdzība.
•
Brīdināj. — tikai brīdina vadītāju
Saistītā informācija
•
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija* (328 lpp.)
Lane Departure Warning* aktivizēšana/deaktivizēšana (330 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas* simboli
un paziņojumi (332 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 331
VADĪTĀJA ATBALSTS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas*
simboli un paziņojumi
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu vai
abas joslas sānu līnijas.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar joslas saglabāšanas palīgfunkcijas versijām Lane Keeping Aid (LKA) un
Lane Departure Warning (LDW).
Nav pieejama
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Simboli vadītāja displejā
Vadītāja displejā joslas saglabāšanas palīgfunkcija tiek
vizualizēta ar simboliem, kas ir
atkarīgi no situācijas.
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Pieejama
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir pelēkā
krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj uztvert
joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk zems vai ceļš ir
pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola joslas
sānu līnijas ir krāsainas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka
automašīna gatavojas izbraukt no joslas. Izmantojot LKA, sistēma arī norāda, kad LKA mēģina stūrēt automašīnu atpakaļ joslā.
Simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Pieejams — simbola joslas sānu līnijas ir baltā krāsā.
332
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Joslas saglab. palīgf.
Stūrējiet
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur stūri. Ievērojiet instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija* (328 lpp.)
Lane Keeping Aid* aktivizēšana/deaktivizēšana (331 lpp.)
Lane Departure Warning* aktivizēšana/deaktivizēšana (330 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 333
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas sensori palīdz vadītājam manevrēt šaurās vietās, vidējā displejā norādot attālumu līdz šķēršļiem ar skaņas signāliem
un diagrammām.
šīnai, ir aizpildīts. Ja uztvertais šķērslis ir nemainīgas skaņas attālumā gan automobiļa priekšā, gan
aizmugurē, tad skaņa skanēs pārmaiņus no skaļruņiem.
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārnesums
vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Automašīnas novietošanas sensoru skaļumu var
regulēt ar viduskonsoles slēdzi [>II] signāla skanēšanas laikā. Regulēšanu var veikt arī, izmantojot augšējā skata izvēlnes funkciju Iestatījumi.
Mērīšanas diapazons sākas aptuveni 1,5 metrus
aiz automašīnas.
BRĪDINĀJUMS
•
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un uztverto
šķēršļu attiecību pārskats.
Auto novietošanas palīgsistēma nemazina
vadītāja atbildību auto novietošanas laikā.
•
Sensoriem ir aklās zonas, kurā tie neuztver šķēršļus.
•
Uzmanieties, piemēram, no automobiļa
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
Braucot atpakaļgaitā ar pievienotu piekabi, stāvvietā novietošanas palīgsistēmas atpakaļgaitas
sensori tiek deaktivizēti automātiski.
PIEZĪME
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi vai
uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu
turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes vadojuma), iespējams, nāksies manuāli izslēgt
automašīnas novietošanas sensorus, lai tie
nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
Aizmugurē
Atzīmētais sektors apzīmē šķēršļa atrašanās
vietu. Jo tuvāk automašīnas simbolam ir izvēlētais
sektors, jo īsāks attālums starp automašīnu un
uztverto šķērsli.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk skan
signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek apklusinātas automātiski.
Ja attālums nepārsniedz 30 cm priekšpusē vai
aizmugurē, skaņas signāls ir nepārtraukts un aktīvais sensora lauks, kas atrodas vistuvāk automa-
334
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Gar sāniem
Uz priekšu
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties, ka
tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā gadījumā
papildu lukturi var tikt uztverti kā šķēršļi.
Saistītā informācija
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērīšanas diapazons uz sāniem sākas
aptuveni 0,3 metrus no šķēršļa. Skaņas signāls,
kas brīdina par šķēršļiem, nāk no sānu skaļruņiem.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie sensori tiek aktivizēti automātiski.
Priekšējie sensori darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
•
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (336 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru* ierobežojumi (336 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi (338 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (339 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(345 lpp.)
Mērīšanas diapazons sākas aptuveni 0,8 metrus
no automašīnas priekšpuses. Uztverot šķērsli,
skaņas signāls tiek atskaņots tikai tad, ja automašīna atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad
automašīna atrodas ļoti tuvu šķērslim (30 cm
attālumā, skan pastāvīgs skaņas signāls).
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek ieslēgta stāvbremze vai ir ieslēgts
režīms P, automašīnas novietošanas sensori
tiek deaktivizēti.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 335
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Automašīnas novietošanas
sensoru* ierobežojumi
Automašīnas novietošanas sensoru funkciju var
aktivizēt/deaktivizēt.
Noteiktās situācijās automašīnas novietošanas
sensoru funkcija var būt ierobežota.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Aizmugurējie sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Automašīnas novietošanas
sensorus var aktivizēt/deaktivizēt arī kameras skatos vai
izmantojot augšējā skata opciju Iestatījumi.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Stāvvietā nov. palīgsistēma.
> Automašīnas novietošanas sensori tiek
aktivizēti/deaktivizēti — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Saistītā informācija
•
•
336
Stāvvietā novietošanas sistēma* (334 lpp.)
Cross Traffic Alert* (355 lpp.)
PIEZĪME
Kad vilkšanas iekārta ir konfigurēta ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas iekārtas
izvirzījums tiek ņemts vērā, funkcijai aprēķinot
stāvvietas izmērus.
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos stāvvietā novietošanas
palīgsistēma var raidīt nepareizus brīdinājuma
signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti un
kas izstaro tādas pašas ultraskaņas frekvences, ar kādām darbojas sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
Apkope
SVARĪGI
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi ceļu
stabiņi vai zemas barjeras var atrasties "signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts
signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas dokus.
•
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs un
manevrējiet/pārvietojiet automašīnu īpaši
lēni vai pārtrauciet pašreizējo automašīnas novietošanu stāvvietā - var rasties
augsts risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai citus priekšmetus, jo sensori īslaicīgi nespēj darboties optimāli.
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas
Lai stāvvietā novietošanas palīgsistēma darbotos
pareizi, tās sensori regulāri jāmazgā ar ūdeni un
autošampūnu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus.
Saistītā informācija
•
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (334 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (336 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi (338 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 337
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar stāvvietā novietošanas palīgsistēmu.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki sistēmas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Saistītā informācija
•
•
•
338
Stāvvietā novietošanas sistēma* (334 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (336 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru* ierobežojumi (336 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas kamera*
PAS* — aktivizē/deaktivizē automašīnas
novietošanas sensorus
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
palīdz vadītājam veikt manevrus šaurās vietās,
norādot šķēršļus ar kameras attēliem un diagrammām vidējā displejā.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru var
aktivizēt vai nu automātiski, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums, vai manuāli vidējā displejā atkarībā no atlasītā iestatījuma.
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Tuvināt9 — tuvina/tālina
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas stāvvietā kamera tiek
izmantota kā palīglīdzeklis. Tā nenoņem
autovadītājam atbildību, braucot atpakaļgaitā.
•
Kamerai ir "aklā zona", kurā nevar atklāt
šķēršļus.
•
Uzmaniet cilvēkus un dzīvniekus, kas atrodas automobiļa tuvumā.
Pārskats
Kameras skati
Līnijas — aktivizē/deaktivizē stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras kontroles
līnijas
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas kontroles līniju*8
8
9
Nav pieejams visos tirgos.
Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek izslēgtas.
360° skata kamera*
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus. Atlasītā skata augšpusē ir redzams, kura kamera ir
aktīva.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru atrašanās
vietas un pārklājums.
Viduskonsoles ekrānā vienlaikus ir redzamas
visas četras automašīnas puses, tādējādi ļaujot
vadītājam redzēt zonu ap automašīnu, manevrējot
nelielā ātrumā.
Katru kameras skatu var aktivizēt atsevišķi,
ekrānā pieskaroties vajadzīgās kameras "redzamības laukam", piemēram, priekšā priekšējai
kamerai vai virs tās.
Ja automašīna ir aprīkota arī ar automašīnas
novietošanas sensoriem*, attālums līdz uztvertajiem šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 339
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Aizmugurē
Uz priekšu
PIEZĪME
Lai pēc ātruma samazināšanas priekšējo
kameru varētu automātiski aktivizēt atkārtoti,
zem Iestatījumi My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma jāatlasa
Atpakaļskata kameras aktiviz.
atpakaļgaitā.
Sāni
Uz aizmuguri vērstā kamera atrodas pie aizmugures
durvju roktura.
Turpgaitas stāvvietā novietošanas kamera ir iebūvēta
režģī.
Aizmugures kamera rāda plašu zonu aiz automašīnas, kā arī daļu bufera un vilkšanas iekārtas, ja
tāda uzstādīta.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja skatu
aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 25 km/h (16 mph) — pēc tam priekšējā kamera tiek izslēgta.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist nedaudz
sasvērušies — tas ir normāli.
PIEZĪME
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist
tuvāki automašīnai, nekā aplūkojot tos ekrānā.
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph),
bet ātrums samazinās zem 22 km/h (14 mph)
60 sekunžu laikā pēc priekšējās kameras izslēgšanas, kamera tiek aktivizēta atkārtoti.
Sānu kameras atrodas abos sānu spoguļos.
Sānu kameras rāda ekrānā, kas notiek abās automašīnas pusēs.
Saistītā informācija
340
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (343 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (341 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
•
•
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (344 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kameras
kontroles līnijas un lauki*
Stāvvietā novietošanas sistēma* (334 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
norāda automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot kameras attēlā līnijas.
Cross Traffic Alert* (355 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(345 lpp.)
Kontroles līnijas
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk
izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu,
sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas automobilim nav pievienota elektroniski, displejā redzamās līnijas rāda automobiļa,
nevis piekabes maršrutu.
•
Ekrāns līnijas nerāda, ja piekabe ir elektroniski pievienota automobiļa elektrosistēmai.
SVARĪGI
Piemēri tam, kā vadītājam tiek attēlotas kontroles līnijas.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo izmēru
prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas atvieglo automašīnas novietošanu
paralēli ietvei, iebraukšanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes pievienošanu.
Līnijas uz ekrāna tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna tad, ja tā veic
pagriezienu.
Atcerieties — kad ir atlasīts aizmugurējās
kameras skats, vidējā displejā ir attēlota tikai
zona aiz automašīnas. Veicot pagriezienus
atpakaļgaitas manevra laikā, pievērsiet uzmanību automašīnas sāniem un priekšpusei.
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem —
kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
Ņemiet vērā, ka kontrollīnijas rāda visīsāko
maršrutu. Tādēļ pievērsiet īpašu uzmanību
automašīnas sāniem, lai, braucot turpgaitā un
pagriežot stūri, tie neko neaizķertu. Tāpat
nodrošiniet, lai, braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko neaizķertu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 341
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
Vilkšanas iekārtas kontroles līnija
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
Automašīnas novietošanas sensoru
lauks*
Ja automašīna ir aprīkota arī automašīnas novietošanas sensoriem*, attālums katram sensoram,
kas reģistrē šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem laukumiem 360° skatā.
Vilkšanas iekārta ar kontroles līniju.
360° skats ar kontroles līnijām.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas
virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Ja ir izvēlēta priekšējā kamera, atpakaļskata
kamera vai sānu kamera, kontroles līnijas tiek
attēlotas attiecībā pret automašīnas braukšanas
virzienu.
342
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas kontroles līniju*.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma līnijai".
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek parādīta prognozētā vilkšanas iekārtas savienojuma kontroles līnija Vienlaikus
nodziest stāvvietā novietošanas kameras
kontroles līnijas.
2.
Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
Saistītā informācija
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (339 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (343 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (344 lpp.)
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kameras* ieslēgšana
Var iestatīt, lai stāvvietā novietošanas kamera
ieslēgtos automātiski, atlasot atpakaļgaitas pārnesumu, vai ieslēgt to manuāli vidējā displejā.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras ieslēgšana
Ja, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kamera ir izslēgta
vai tā ir nepieciešama citā
situācijā, to var ieslēgt manuāli.
Ekrāna labajā pusē uz automašīnas simbola var attēlot
krāsainus sensoru laukumus.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo
un atpakaļgaitas sensoru lauki maina krāsu no
dzeltenas līdz oranžai un sarkanai.
–
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Kamera.
> Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera tiek ieslēgta.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauku krāsas
Attālums (metros)
Dzeltens
0,6–1,5
Kameras ieslēgšanās dažādās situācijās
Ja kamera vispirms rāda augšējo vai priekšējo
skatu, nospiežot taustiņu, tiek noteikts automašīnas ātrums un braukšanas virziens.
Oranžs
0,4–0,6
•
Sarkans
0–0,4
Augšējais skats: stāvot uz vietas un braucot
uz priekšu — 0–15 km/h (0–9 mph).
•
Augšējais skats: stāvot uz vietas un braucot
atpakaļ — neatkarīgi no ātruma.
•
Priekšējais skats: braucot uz priekšu,
15–22 km/h (9–14 mph)
Sānu sensoru lauks
Sānu lauki tiek attēloti tikai oranžā krāsā.
Sānu lauku krāsa
Attālums (metros)
Oranžs
0–0,3
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 343
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera automātiskās ieslēgšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
automātisko ieslēgšanos var aktivizēt/deaktivizēt,
kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma.
3.
Atlasiet Atpakaļskata kameras aktiviz.
atpakaļgaitā, lai aktivizētu/deaktivizētu
automātisko ieslēgšanos.
Kameras automātiska deaktivizēšana
Lai nenovērstu vadītāja uzmanību, priekšējais
skats tiek izslēgts, sasniedzot 25 km/h (16 mph).
Ja ir atlasīts iestatījums Atpakaļskata kameras
aktiviz. atpakaļgaitā, kamera tiek automātiski
aktivizēta atkārtoti, sasniedzot 22 km/h (14 mph)
60 sekunžu laikā. Ja ātrums pārsniedz 50 km/h
(31 mph), priekšējais skats netiek aktivizēts
atkārtoti.
laikā — atpakaļskata kameras skatu vai
360° skatu*.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma.
3.
Atlasiet Kameras atpakaļskata
noklusējums, lai aktivizētu/deaktivizētu aizmugurējās kameras skatu kā pamata skatu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (341 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (344 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kameras*
ierobežojumi
Noteiktās situācijās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras funkcija var būt ierobežota.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
nevar redzēt visus objektus visās situācijās —
vadītājam jāzina, ka pastāv šādi ierobežojumi:
PIEZĪME
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt
kameras skatu.
Aklās zonas
Pievērsiet uzmanību tam, ka pat gadījumā, ja tikai
šķiet, ka ir aizšķērsota neliela attēla daļa, no skata
var būt paslēpts relatīvi liels sektors. Šķēršļi tāpēc
var tikt neatklāti, kamēr tie neatrodas pietiekami
tuvu automašīnai.
Citi kameras skati tiek izslēgti, sasniedzot
15 km/h (9 mph) un netiek aktivizēti atkārtoti.
Stāvvietā novietošanas kameras
atpakaļgaitas pamata skata atlasīšana
Kad ir atlasīta funkcija Atpakaļskata kameras
aktiviz. atpakaļgaitā, vadītājs var arī atlasīt, kuru
kameras funkciju aktivizēt atpakaļgaitas manevra
344
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
PIEZĪME
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem,
sniega un ledus, lai nodrošinātu to optimālu
darbību. Tas ir sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
Saistītā informācija
•
•
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
360° skatā šķēršļi/objekti var nebūt redzami
zonās starp atsevišķām kamerām.
Ja kameras ikona ir pārsvītrota, tas nozīmē, ka
kamera nedarbojas.
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski, ņemot
vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī iemesla dēļ
nedaudz var mainīties attēla spilgtums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte
var pasliktināties.
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (339 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (343 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (341 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (Park
Assist Pilot — PAP) palīdz vadītājam iebraukt
stāvvietā vai izbraukt no tās.
Vispirms PAP pārbauda, vai vieta ir pietiekoši
liela, un pēc tam palīdz vadītājam griezt stūri un
iebraukt automašīnu stāvvietā.
Vadītājs tiek informēts par to, kādas darbības
jāveic un kad tas jādara, vidējā displejā attēlojot
simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež stūri — vadītāja uzdevums ir:
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
•
pārslēgt pārnesumus (atpakaļ/uz
priekšu);
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Apkope
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu
ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 345
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
PAP nedarbojas visās situācijās, taču tam ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un uzmanības pievēršanu
apkārtnei un citiem ceļu lietotājiem, kas tuvojas vai brauc garām automašīnas novietošanas laikā.
3.
Automašīna tiek novietota stāvvietā, braucot
uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot sistēmu Izbraukšana no stāvvietas,
funkcija PAP var arī palīdzēt izbraukt no stāvvietas paralēli ietvei novietotu automašīnu — skatiet
sadaļas "Novietošana stāvvietā, izmantojot aktīvos
automašīnas novietošanas sensorus" apakšsadaļu "Izbraukšana no stāvvietas".
Perpendikulārā novietošana
Automašīnas novietošanas veidi
PAP var izmantot šādās novietošanas situācijās.
Paralēlā novietošana
PIEZĪME
Funkcija PAP Izbraukšana no stāvvietas
nevar palīdzēt izbraukt no stāvvietas perpendikulāri ietvei novietotu automašīnu — šo funkciju var izmantot tikai gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei.
Saistītā informācija
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (347 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (350 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (352 lpp.)
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
346
Paralēlās novietošanas princips.
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
3.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
Automašīna tiek novietota stāvvietā, braucot
uz priekšu un atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas
palīgsistēmu*
Novietošana stāvēšanai
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (Park
Assist Pilot — PAP) palīdz vadītājam trīs etapos.
Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no
stāvvietas.
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz
pārnesumus.
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež stūri — vadītāja uzdevums ir:
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
•
pārslēgt pārnesumus (atpakaļ/uz
priekšu);
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
Stāvvietu atrašana un izmērīšana
Šo funkciju var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt kameras skatos
vai izmantojot augšējā skata
opciju Iestatījumi.
1.
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Iebraukšana stāvvietā.
> PAP meklē stāvvietu un pārbauda, vai tā ir
pietiekami liela.
3.
Vērojiet vidējo displeju, un esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai
Perpendikulārā novietošana stāvvietā un
ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
bremzēt un apturēt automašīnu.
PAP var aktivizēt, ja pēc dzinēja ieslēgšanas ir
ievēroti šādi kritēriji:
•
•
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
automašīnai nav pievienota piekabe;
Ātrumam jābūt mazākam par 30 km/h
(20 mph).
Paralēlās novietošanas darbības princips.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 347
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
PIEZĪME
PIEZĪME
PAP meklē stāvvietu, parāda instrukcijas un
novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē.
Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot
stāvvietā vadītāja puses ielas malā.
•
Kad ir ieslēgta PAP funkcija, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un tikai
tad sāciet braukt atpakaļ/uz priekšu.
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu šajā
automašīnas pusē.
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
Perpendikulārā novietošana.
Paralēlā novietošana.
348
1.
Pārliecinieties, ka vieta automašīnas aizmugurē ir brīva.
2.
Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei, un ne ātrāk par 7 km/h
(4 mph).
> Pēc tam PAP iestūrēs automašīnu stāvvietā.
3.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
Paralēlā novietošana.
2.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
3.
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un lēnām
brauciet atpakaļ.
4.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams, vadītājam
nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai
vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi
novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Brīdinājuma distance ir īsāka, ja sensorus
izmanto PAP, nevis parastā stāvvietā novietošanas palīgsistēma.
Izbraukšana no stāvvietas
1.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā D,
nogaidiet, līdz stūre tiks pagriezta, un lēnām
brauciet uz priekšu.
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Izbraukšana no stāvvietas.
> PAP nosaka vislabāko veidu izbraukšanai
no stāvvietas.
2.
Vērojiet vidējo displeju un ievērojiet instrukcijas tāpat, kā, novietojot automašīnu stāvēšanai.
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas leņķī,
lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja PAP uzskata, ka vadītājs var izbraukt no stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek
pārtraukta pat, ja vadītājs uzskata, ka automašīna
joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Perpendikulārā novietošana.
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Izbraucot no stāvvietas, funkciju Izbraukšana
no stāvvietas drīkst lietot tikai gadījumā, ja
automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī
funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota
perpendikulāri ietvei.
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(345 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (350 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (352 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 349
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Noteiktos apstākļos PAP nevar atrast stāvvietu - viens no iemesliem var būt fakts, ka
sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kas
raida tās pašas frekvences, kurās darbojas šī
sistēma.
Noteiktās situācijās aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas funkcija (Park Assist Pilot –
PAP) var būt ierobežota.
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
•
•
•
•
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks
par 7 km/h (4 mph);
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma
vai elektroniskā stabilitātes kontrole, piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas
brauktuves.
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka sistēma PAP ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska
funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam apturēt
novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā arī
citi faktori, piemēram:
•
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to
funkcionalitāte samazinās un mērījumu veikšana var nebūt iespējama.
10
350
situācijās, ja gatavojaties novietot automašīnu
stāvvietā, ieteicams braukt pēc iespējas tuvāk
ielas malai.
SVARĪGI
PAP sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās vietu,
— ja tās ir novietotas nepareizi, iespējams,
automašīnas riepas un diski tiks sabojāti,
atduroties pret ietves malu.
•
PAP ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz
taisnām ielām, nevis asos līkumos vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu
novietota paralēli stāvvietai, kad PAP nosaka
stāvvietas izmērus.
•
Ne vienmēr var atrast stāvvietu šaurās ielās,
jo nepietiek vietas manevrēšanai. Šādās
•
Paturiet prātā, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai, tās priekšpuse var izvirzīties uz āru
pret pretējā virzienā braucošajiem transportlīdzekļiem.
•
Veicot aprēķinus stāvvietā novietošanas
manevram, netiek ņemti vērā objekti, kas
atrodas augstāk par uztveršanas zonām. Tas
var izraisīt PAP iegriešanos stāvvietā pārāk
agri, tādēļ jāizvairās no šādām stāvvietām.
•
Vadītājam ir jānosaka, vai PAP izvēlētā vieta ir
piemērota automašīnas novietošanai.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas10 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē PAP
spēju novietot automašīnu.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi
noteikt stāvvietas izmērus.
•
Nelietojiet PAP, kad ir uzstādītas sniega
ķēdes vai rezerves ritenis.
•
Nelietojiet PAP, ja kāds no automašīnā esošajiem priekšmetiem ir izvirzījies uz āru.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā pārējās,
sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
"Apstiprinātas riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
SVARĪGI
PAP sistēmas parametri var būt jāatjaunina, ja
tiek uzstādīti citu apstiprinātu izmēru riteņu
diski un ja mainās riepu apkārtmērs. Sazinieties ar autoservisu — ieteicams sazināties ar
Volvo pilnvarotu servisu.
Apkope
PAP sensoru atrašanās vietas.
Lai funkcija PAP darbotos pareizi, tās virsmas un
sensori regulāri jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu – tie ir tie paši sensori buferī, ko izmanto
automašīnas novietošanas sensori.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(345 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (347 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 351
VADĪTĀJA ATBALSTS
Park Assist Pilot* paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu Park Assist Pilot – PAP.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki sistēmu sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Saistītā informācija
352
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(345 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (347 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (350 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information*
PIEZĪME
Funkcija Blind Spot Information (BLIS) brīdina
par transportlīdzekļiem, kas atrodas pa diagonāli
aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai
sniegtu atbalstu intensīvā satiksmē uz ceļiem ar
vairākām joslām katrā virzienā.
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē, kurā
sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli. Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no abām
pusēm, iedegas abas lampiņas.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai strauji
tuvojas pa blakus esošo kreiso un labo joslu.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information nedarbojas asos līkumos.
Blind Spot Information nedarbojas, braucot
atpakaļgaitā.
Blind Spot Information darbības princips
Aklā punkta zona
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Funkcija BLIS ir aktīva, ja ātrums
pārsniedz 10 km/h (6 mph).
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
•
•
BLIS lampiņas atrašanās vieta.
Indikatora lampa
Simbols BLIS
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā, attiecīgās
puses sānu spoguli esošā indikatora lampiņa
nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs ieslēdz
pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā pašā pusē,
kurā brīdinājums, tad indikatora lampiņa pārstāj
nepārtraukti izgaismoties un sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information ir palīgsistēma, un tā
nedarbojas visās situācijās.
Blind Spot Information neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Blind Spot Information nekādā gadījumā
neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību —
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par joslu maiņu
drošā veidā.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma papildina, nevis aizstāj drošu
braukšanas stilu un atpakaļskata spoguļu lietošanu. Tā nekādā gadījumā nevar aizstāt
vadītāja uzmanību un atbildību. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par joslu drošu maiņu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 353
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Saistītā informācija
Blind Spot Information*
aktivizēšana/deaktivizēšana
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā paliks
deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju, un
indikatora lampiņa netiks izgaismota.
•
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (354 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(355 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (359 lpp.)
Blind Spot Information ir palīgsistēma, un tā
nedarbojas visās situācijās.
•
Cross Traffic Alert* (355 lpp.)
Blind Spot Information neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Funkciju Blind Spot Information (BLIS) var aktivizēt/deaktivizēt.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information nekādā gadījumā
neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību —
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par joslu maiņu
drošā veidā.
Saistītā informācija
Blind Spot Information lampiņas atrašanās vieta.
Indikatora lampa
–
Taustiņš BLIS vidējā displeja funkciju skatā,
ko lieto funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam BLIS.
> BLIS tiek aktivizēta/deaktivizēta — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
•
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Blind Spot Information* ierobežojumi
(355 lpp.)
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (359 lpp.)
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu iemirgošanās vienu reizi.
354
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information*
ierobežojumi
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti vai
uzlīmes vietai ap sensoriem.
Noteiktās situācijās funkcija Blind Spot
Information (BLIS) var būt ierobežota.
Dažos gadījumos sistēma konstatē, ka viens vai
abi sensori ir bloķēti un parāda vadītāja displejā
paziņojumu Aklo zonu sensors Aizm. sensori
bloķēti, nepieciešama tīrīšana — pārbaudiet
un novērsiet cēloni, tiklīdz tas ir iespējams.
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
Pievienojot automašīnas elektrosistēmai piekabi, BLIS tiek deaktivizēta.
Funkcija Cross Traffic Alert (CTA) ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par šķērsojošu
satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
CTA papildina funkciju Blind Spot Information
(BLIS).
SVARĪGI
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Sensori
Funkcijas BLIS sensori atrodas katrā aizmugures
spārna/bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcija
Cross Traffic Alert (CTA).
Cross Traffic Alert*
Saistītā informācija
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (354 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (359 lpp.)
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (357 lpp.)
CTA darbības princips.
CTA papildina funkciju BLIS, uztverot šķērsvirziena satiksmi no sāniem atpakaļgaitas manevra
laikā, piemēram, atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus.
Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī mazākus
objektus, piemēram, velosipēdistus un gājējus.
Nodrošiniet, lai sensoru virsma būtu tīra abās pusēs.
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 355
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Ja CTA ir uztvērusi, ka kāds tuvojas automašīnai
no sāniem, par to liecina:
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/
deaktivizēšana
•
Funkciju Cross Traffic Alert (CTA) var aktivizēt/
deaktivizēt.
skaņas signāls — tas atskan tās puses skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
vidējā displeja PAS grafiskajā attēlā tiek attēlota izgaismota ikona;
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
Cross Traffic Alert* (355 lpp.)
Cross Traffic Alert ierobežojumi (357 lpp.)
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (359 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
CTA ir palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās.
CTA neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī
atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
CTA nekādā gadījumā neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību - vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu braukšanu atpakaļgaitā.
Saistītā informācija
356
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Cross
Traffic Alert.
> • ZAĻŠ taustiņa rādījums — CTA ir aktivizēta
• PELĒKS taustiņa rādījums — CTA ir
deaktivizēta
Pēc dzinēja iedarbināšanas CTA vienmēr ir aktivizētā režīmā.
•
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (359 lpp.)
CTA ir palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās.
•
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (357 lpp.)
CTA neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī
atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Blind Spot Information* (353 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
CTA nekādā gadījumā neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību - vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu braukšanu atpakaļgaitā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Cross Traffic Alert ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Cross Traffic Alert
(CTA) var būt ierobežota.
CTA nedarbojas optimāli visās situācijās — tai ir
noteikti ierobežojumi, piemēram, CTA sensori
"neredz" cauri citiem autostāvvietā novietotiem
transportlīdzekļiem vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad CTA
"redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ
tuvojošos transportlīdzekļus nevar uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā pusē.
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja vadītājs lēnām brauc atpakaļgaitā, mainās
leņķis attiecībā pret bloķējošo transportlīdzekli/
objektu, pie kura strauji samazinās "aklās zonas"
apmērs.
Uzturiet šo virsmu tīru - arī kreisajā pusē.
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti,
uzlīmes vai līdzīgus priekšmetus vietai ap sensoriem.
SVARĪGI
Papildu ierobežojumu piemēri:
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
Pievienojot automašīnas elektrosistēmai piekabi, CTA tiek deaktivizēts.
Sensori
Funkcijas CTA sensori atrodas katrā aizmugures
spārna/bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcija
Blind Spot Information (BLIS).
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (355 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 357
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
358
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (359 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(355 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information* un Cross
Traffic Alert* paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu Blind Spot Information
(BLIS) un Cross Traffic Alert (CTA).
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
Saistītā informācija
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (354 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(355 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert* (355 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (105 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 359
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Aizdedzes pozīcijas
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
Līmenis
0
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts, automašīnas
elektrosistēmai var iestatīt 3 dažādus līmeņus —
0, I un II. Šie līmeņi, ko dēvē par "aizdedzes pozīcijām", ir aprakstīti visā īpašnieka rokasgrāmatā.
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/līmenī
pieejamās funkcijas:
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs, pulkstenis un temperatūras rādītājs.
•
Var regulēt elektriski vadāmos
sēdekļus.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tiek ieslēgts vidējais displejs, un
to var izmantot.
•
Var ieslēgt audiosistēmu.
Šajā aizdedzes pozīcijā šīm funkcijām
ir laika ierobežojums, un pēc noteikta
laika tās tiek automātiski izslēgtas.
I
Līmenis
•
Var lietot panorāmas jumtu, elektriskos logu pacēlājus, salona 12
V kontaktligzdu, navigāciju, tālruni,
ventilatoru un vējstikla tīrītājus.
•
Var regulēt elektriski vadāmos
sēdekļus.
•
Var izmantot bagāžas nodalījumā
esošās 12 V kontaktligzdas.
•
Ja, izslēdzot automašīnu, audiosistēma darbojās, tā tiek ieslēgta
automātiski.
II
Funkcijas
•
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Tiek aktivētas vairākas citas sistēmas. Taču sēdekļi un aizmugures
stikla apsildi var ieslēgt tikai pēc
dzinēja iedarbināšanas.
Šī aizdedzes pozīcija patērē daudz
startera akumulatora strāvas, tādēļ
to nevajadzētu izmantot!
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
•
362
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības pults atslēgu
automašīnā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II neiedarbinot dzinēju, nenospiediet bremžu pedāli, kad gatavojaties ieslēgt šīs aizdedzes pozīcijas.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START un atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START un turiet pozīcijā START aptuveni 4 sekundes. Pēc tam
atlaidiet pogu, un tā automātiski atgriezīsies
sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I vai
II, pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
•
1
Iedarbiniet dzinēju (363 lpp.)
Iedarbiniet dzinēju
2.
Dzinēju var iedarbināt ar tālvadības pults taustiņu
un tuneļkonsolē esošo iedarbināšanas slēdzi.
Pārliecinieties, ka ir ieslēgts pārnesums P vai
N.
3.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli1.
4.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
PIEZĪME
Automašīnām ar dīzeļdzinēju pirms dzinēja
iedarbināšanas ir iespējama neliela laika
nobīde.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas, līdz
sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas
aizsardzība.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīna ir aprīkota ar
bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu (Passive
Start).
Dzinēja izslēgšana (364 lpp.)
Lai iedarbinātu dzinēju:
Vadītāja displejs (89 lpp.)
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar Passive Start atslēgai
jāatrodas pasažieru salona priekšējā daļā. Ja
automašīna aprīkota ar papildu aprīkojuma
bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*), atslēga var atrasties
jebkurā automašīnas vietā.
Ja automašīna atrodas kustībā, tad pietiek pagriezt iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START, lai iedarbinātu dzinēju.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet
tālvadības atslēgu uz rezerves lasītāja, kas atro}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 363
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
das glāžu turētājā. Pēc tam mēģiniet iedarbināt
vēlreiz.
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet līdzi
tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās, kad automašīnā atrodas bērni.
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami
lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju
sistēma varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt
normālu darba temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot
vidi.
Saistītā informācija
SVARĪGI
Dzinēju var izslēgt ar tuneļkonsolē esošo iedarbināšanas slēdzi.
PIEZĪME
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Dzinēja iedarbināšana
Sistēmas pārbaude, uzgaidiet, nogaidiet, līdz
paziņojums nodziest, un pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu vēlreiz.
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes, pirms mēģināt
vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
Dzinēja izslēgšana
•
•
•
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu dzinēju:
–
Dzinēja izslēgšana (364 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (228 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas baterijas maiņa
(248 lpp.)
Ja nav ieslēgta P pozīcija vai automašīna atrodas
kustībā:
–
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
pults atslēgu no automašīnas braukšanas vai
vilkšanas laikā.
364
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet — dzinējs tiek izslēgts.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Turiet slēdzi pozīcijā STOP, līdz dzinējs izslēdzas.
Saistītā informācija
•
Iedarbiniet dzinēju (363 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stūres bloķētājs
Stūres bloķēšanas mehānisms apgrūtina stūrēšanu, piemēram, automašīnas zādzības gadījumā. Stūres bloķēšanas mehānismam fiksējoties vai atbloķējoties, var būt dzirdams mehānisks troksnis.
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
•
•
•
Iedarbiniet dzinēju (363 lpp.)
6.
Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim (2).
7.
Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā
akumulatora negatīvajam terminālim (3).
8.
Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu
palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
9.
Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas
mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2.
Pārliecinieties, ka donora akumulatora spriegums ir 12 V.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
3.
Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi
nesaskaras.
Dzinēja izslēgšana (364 lpp.)
Stūre (131 lpp.)
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas
kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var
radīt citas dzinēja nodalījumā esošās detaļas.
Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā
termināļa vāku (2).
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Saistītā informācija
Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā
akumulatora pozitīvajam terminālim (1).
5.
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts, aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres bloķēšanas mehānisms pēc brīža nobloķējas automātiski.
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna
nav aizslēgta, pietiek atstāt tālvadības pults
atslēgu pasažieru salonā un iedarbināt dzinēju,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START,
lai atbloķētu stūres bloķēšanas mehānismu.
4.
}}
365
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
11. Iedarbiniet tā automobiļa dzinēju, kura akumulators ir izlādējies.
SVARĪGI
Iedarbināšanas laikā neskariet saspiedējspailes. Pastāv risks radīt dzirksteles.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms
melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada spaile
neskartu akumulatora pozitīvo termināli/
donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Saistītā informācija
•
•
366
Akumulators (507 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
•
•
Iedarbiniet dzinēju (363 lpp.)
Pārnesumkārba
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(492 lpp.)
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli
atkarībā no ātruma un jaudas prasībām.
Automašīna ir aprīkota ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Pārnesumus var pārslēgt
arī manuāli. Vadītāja displejā ir attēlots pašreiz
izvēlētais pārnesums.
SVARĪGI
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols un tiek attēlots teksta
paziņojums. Ievērojiet sniegtos norādījumus.
Vadītāja displeja simboli
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (367 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(369 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Pārnesumu pozīcijas
Automātiskā pārnesumkārba atvieglo automašīnas vadīšanu, ļaujot vadītājam koncentrēties uz
satiksmi un ceļu.
Stāvēšanas pozīcija — P
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot
stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv uz vietas.
Automašīna ir aprīkota ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu, kas ļauj sistēmai izvēlēties
pārnesumu, lai optimizētu braukšanu.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
stāvēšanas pozīcijas, jānospiež bremžu pedālis un
jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Pārnesumkārbai ir arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms.
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta. Kad automašīna ir novietota
stāvēšanai, vispirms ieslēdziet stāvbremzi.
Pārnesumu pozīcijas vadītāja displejā
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā,
vienmēr ieslēdziet stāvbremzi - automātiskās
pārnesumkārbas P pozīcijas ieslēgšana nav
pietiekoša, lai automašīnu noturētu uz vietas
visās situācijās.
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā. Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta atpakaļgaitas pozīcija.
Vadītāja displejā ir redzama pārnesumu pārslēgsviras pozīcija:
P, R, N, D vai M.
Manuālajā pārnesumkārbas režīmā ir redzams arī
izvēlētais pārnesums (1-8).
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju
var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu no neitrālās pozīcijas citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
}}
367
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Kick-down funkciju izmanto, kad ir nepieciešams
straujš paātrinājums, piemēram, apdzenot.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā D,
automašīnai jāstāv uz vietas.
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir
aprīkota ar aizsardzības bloķētāju pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
—M
Manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
ieslēgt gaitā jebkurā laikā. Automobilis bremzē ar
dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
atlasīt, pārvietojot pārnesumu pārslēgsviru uz
sāniem no pozīcijas D līdz galējai pozīcijai pie "±".
Vadītāja displejā tiek parādīts ieslēgtais pārnesums (1-8).
•
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz priekšu
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
Manuālas pārnesumu pārslēgšanas režīms vadītāja displejā2.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam
pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Lai atkal ieslēgtu automātisku pārnesumu pārslēgšanu, pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz
sāniem līdz galējai pozīcijai pie D.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kick-down
pozīcijas, pārnesumkārba automātiski pārslēdzas
uz augšu.
368
Ja ir aktivēta kickdown funkcija, automašīna var
pārslēgt vienu vai vairākus pārnesumus vienlaicīgi
atkarībā no dzinēja apgriezieniem. Automašīna
pārslēdzas pārnesumu uz augšu, kad dzinējs sasniedz maksimālo ātrumu, lai nepieļautu bojājumu
radīšanu dzinējā.
Saistītā informācija
Kick-down
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti uzskata
par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek ieslēgts zemāks
pārnesums. To dēvē par kick-down funkciju.
2
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā
dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs joprojām mēģina
šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem
dzinēja apgriezieniem – paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
•
•
Pārnesumkārba (366 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (370 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(369 lpp.)
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (369 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai atjauninātās programmatūras.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja displejā
pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad pienācis
laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai nodrošinātu
optimālu degvielas ekonomiju.
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties
pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus. Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja
displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams ieslēgt
augstāku pārnesumu.
Ir divi dažādi pārnesumu pārslēga bloķētāja veidi
— mehāniskais un automātiskais.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
•
Pārnesumkārba (366 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (367 lpp.)
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt uz priekšu
un atpakaļ starp N un D. Citas pozīcijas ir bloķētas ar fiksatoru, ko var atbrīvot, nospiežot bloķētāja pogu uz pārnesumu pārslēga.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā.
Kad bloķētājpoga ir nospiesta, sviru var pārvietot
uz priekšu vai atpakaļ pozīcijās P, R, N un D.
}}
369
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
Ja automašīna nav braukšanas kārtībā, piemēram,
ja akumulators izlādējies, tad pārnesumu pārslēgsvira jāizslēdz no pozīcijas P vai D, lai automašīnu
varētu pārvietot.
Paceliet salona gumijas paklājiņu, kas atrodas priekšā pārnesumu pārslēgsvirai. Atrodiet
apakšā esošo atveri ar atsperpogu.
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas P, jānospiež bremžu pedālis un jābūt
ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā,
vai dzinējs darbojas), pārnesumu pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu pedālis,
un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Deaktivējiet automātisko pārnesumu
pārslēga bloķētāju
Iespiediet atverē mazu skrūvgriezi un turiet
šādā pozīcijā.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā
N un atlaidiet pogu.
4.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām,
tām jābūt aktivizētām:
–
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars apzīmē
pašreiz izvēlēto pārnesumu.
Novietojiet gumijas paklājiņu atpakaļ vietā.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (367 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām.
370
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Izņēmums ir bremzēšana ar dzinēju — tādā gadījumā sviras ir aktīvas tik ilgi, cik ilgi notiek bremzēšana ar dzinēju.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
Pārnesumu pozīcijā M tiek automātiski aktivizētas
stūres vadības sviras.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (367 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(369 lpp.)
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā.
Pārnesumu pārslēgšana
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības
sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums neatrodas
ārpus atļautā diapazona.
Pēc katras pārnesumu maiņas vadītāja displejā
mainās pašreizējā pārnesuma rādījums.
Funkcijas deaktivizēšana
Manuāla deaktivizēšana
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot
abas sviras uz stūres pusi un turot, līdz vadītāja displejā nodziest pašreizējā pārnesuma
cipars.
Automātiska deaktivizēšana
Ja stūres vadības sviras netiek lietotas, tās pēc
īsa brīža tiek deaktivizētas. Uz to norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana.
371
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Iedarbināšana/izslēgšana
Funkcijas Start/Stop lietošana
Izmantojot funkciju Iedarbināš./izslēgš., dzinējs
īslaicīgi izslēdzas, kad automašīna ir apturēta,
piemēram, pie luksofora vai satiksmes sastrēgumos, un, atsākot braukšanu, automātiski sāk darboties.
Funkcija Iedarbināš./izslēgš. īslaicīgi izslēdz
dzinēju, kad automašīna stāv uz vietas, un pēc
tam automātiski to iedarbina, tiklīdz automašīna
atsāk kustību.
Iedarbināš./izslēgš. ir viena no vairākām enerģijas taupīšanas funkcijām, kuru mērķis ir samazināt degvielas patēriņu, kas savukārt palīdz samazināt izplūdes gāzu izmešu daudzumu.
Sistēma ļauj pielāgot videi draudzīgu braukšanas
stilu, ļaujot dzinējam automātiski izslēgties situācijās, kad tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
Funkcijas Start/Stop lietošana (372 lpp.)
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(374 lpp.)
Funkcija Iedarbināš./izslēgš. ir pieejama, kad
dzinējs ir iedarbināts, un var tikt aktivizēta, ja piepildās noteikti nosacījumi. Vadītāja displejā ir
redzam, vai funkcija ir pieejama, aktīva vai nav pieejama, skatiet sadaļu "Vadītāja displeja simboli"
turpmāk.
Visas automašīnas parastās sistēmas, piemēram,
apgaismojums, radio u.c. darbojas normāli pat
laikā, kad dzinējs ir automātiski izslēdzies. Taču
dažu ierīču funkcijas, piemēram, klimata kontroles
sistēmas ventilatora ātrums vai ārkārtīgi augsts
audiosistēmas skaļums, var īslaicīgi samazināties.
Automātiskā izslēgšanās
Kad ir aktivizēta funkcija Adapt. kruīzkontrole
vai Pilot Assist, dzinējs tiks automātiski apturēts
pēc aptuveni trim sekundēm.
Skatiet sadaļu "Funkcijas Start/Stop darbības
priekšnoteikumi".
Automātiskā iedarbināšana
Lai dzinējs varētu automātiski sākt darboties, jāievēro šādi priekšnosacījumi:
•
Atlaidiet bremžu pedāli — dzinējs tiks automātiski iedarbināts un jūs varēsiet turpināt
braukt. Kalna kāpumā ieslēdzas palīgsistēma
braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA), kas
neļauj automašīnai ripot atpakaļ.
•
Aktivizējot funkciju Pretripošanas sistēma,
automātiskā iedarbināšana aizkavējas, līdz
tiek nospiests gāzes pedālis.
•
Kad ir aktivizēta funkcija Adapt.
kruīzkontrole vai Pilot Assist, dzinējs tiek
automātiski iedarbināts, nospiežot gāzes
pedāli vai nospiežot stūres kreisās vadības
.
tastatūras taustiņu
Saglabājiet kājas spiedienu uz bremžu pedāli
un nospiediet gāzes pedāli — dzinējs tiek
iedarbināts automātiski.
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot, —
dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Lai dzinējs varētu automātiski izslēgties, jāievēro
šādi priekšnosacījumi:
•
3
372
Parastais iedarbināšanas režīms.
Apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un atstājiet kāju uz bremžu pedāļa —
dzinējs tiek apturēts automātiski.
•
Piedziņas režīmā Comfort3 vai Eco dzinējs var
tikt automātiski apturēts, pirms automašīna ir pilnīgi apstājusies.
•
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadītāja displeja simboli
Simbols
12 collu vadītāja displejā
• Kad funkcija ir pieejama, tahometrā ir
redzams teksts READY.
•
Balts simbols: Funkcija ir pieejama.
Kad funkcija ir aktīva un dzinējs ir izslēdzies
automātiski, tahometra bultiņa ir vērsta pret
READY.
•
Kad funkcija nav pieejama, teksts READY ir
attēlots pelēkā krāsā.
•
Kad funkcija ir deaktivizēta, teksts netiek
rādīts.
Saistītā informācija
Tehniskie parametri
Smilškrāsas simbols: Funkcija ir
aktīva, un dzinējs ir automātiski
izslēdzies.
Funkcija nav pieejama, jo nav ievēroti nosacījumi.
•
•
Iedarbināšana/izslēgšana (372 lpp.)
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(374 lpp.)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(388 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (388 lpp.)
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole * (279 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(293 lpp.)
Kad funkcija ir deaktivizēta, simbols
netiek rādīts.
Funkcijas deaktivizēšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams īslaicīgi deaktivizēt šo funkciju.
Deaktivizējiet, izmantojot funkciju taustiņu Iedarbināš./
izslēgš. vidējā displeja funkciju
skatā. Kad funkcija ir deaktivizēta, taustiņa rādījums tiek
izslēgts.
Funkcija ir aktīva, un dzinējs ir automātiski izslēdzies.
8 collu vadītāja displejā
Simbols tiek attēlots spidometra apakšdaļā.
Funkcija ir deaktivizēta:
•
•
līdz tā tiek atkal aktivizēta;
•
nākamreiz iedarbinot automašīnu.
līdz braukšanas režīms tiek mainīts uz
Comfort vai Eco;
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 373
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
Lai funkcija Iedarbināš./izslēgš. darbotos, jāievēro vairāki nosacījumi.
Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, vadītāja
displejā tas tiek norādīts. Skatiet sadaļu "Funkcijas Iedarbināš./izslēgš. lietošana".
Dzinējs neizslēdzas automātiski
Dzinējs neizslēdzas automātiski šādos gadījumos:
•
Pēc iedarbināšanas automašīna nav sasniegusi aptuveni 10 km/h (6 mph).
•
Pēc vairākām automātiskas apturēšanas reizēm ātrumam ir atkal jāpārsniedz
aptuveni 10 km/h (6 mph), pirms automašīnu
atkal var apturēt.
•
•
374
Vadītājs nav piesprādzējis drošības jostu.
akumulatora jauda ir zemāka par minimālo
atļauto līmeni.
•
Dzinējs nav sasniedzis parasto darba temperatūru.
•
Apkārtējā gaisa temperatūra ir zemāka par
-5°C vai augstāka par aptuveni 30°C.
•
•
Ir aktivizēta vējstikla elektriskā apsilde.
•
•
ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
Startera akumulatora temperatūra ir zem
atļautajām robežvērtībām vai virs tām.
•
•
•
•
Vadītājs pagriež stūri lielā amplitūdā.
•
Automašīna brauc lielā augstumā, bet dzinējs
vēl nav sasniedzis darba temperatūru.
•
•
•
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā ±
•
Vairākas iedarbināšanas reizes īsā laika
periodā ir aktivizējušas startera motora termālo aizsardzību.
•
Attiecas tikai uz automašīnām ar dīzeļdzinēju:
Izplūdes sistēmas daļiņu filtrs ir pilns.
•
automobiļa elektrosistēmai ir elektriski pievienota piekabe.
ceļš ir ļoti stāvs.
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Pārnesumkārba nav sasniegusi parasto
darba temperatūru.
Ir aktivizēta ABS sistēma.
Spēcīgas bremzēšanas gadījumā (pat, ja nav
aktivizēta ABS sistēma).
Dzinējs neieslēdzas automātiski
Tālāk minētajos gadījumos dzinējs neieslēdzas
automātiski pēc automātiskas izslēgšanās:
•
Vadītājs nav piesprādzējies, pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā P un vadītāja durvis
ir atvērtas — dzinējs jāiedarbina kā parasti.
Dzinējs sāk darboties automātiski,
neatlaižot bremžu pedāli.
Turpmāk aprakstītajos gadījumos dzinējs sāk darboties automātiski pat tad, ja vadītājs nav atlaidis
bremžu pedāli:
•
Augsts mitruma līmenis pasažieru salona
izraisa logu aizsvīšanu.
•
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
•
Īslaicīgi ir augsts strāvas patēriņš vai akumulatora jauda samazinās līdz zemākajam atļautajam līmenim.
•
Bremžu pedālis tiek nospiests vairākas reizes.
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
•
Vadītāja drošības jostas sprādze tiek atvērta,
kad pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā D
vai N.
•
Pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D pozīcijā R vai ±.
•
Vadītāja durvis tiek atvērtas, kad pārnesumu
pārslēgs atrodas pozīcijā D — skaņas signāls
un teksta paziņojums informē, ka aizdedze ir
ieslēgta.
Automašīna sāk kustēties vai nedaudz palielina ātrumu, ja dzinējs ir automātiski izslēdzies, bet automašīna vēl nav pilnībā apstājusies.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet dzinēja pārsegu, kad dzinējs ir
izslēdzies automātiski. Pirms pacelt dzinēja
pārsegu, izslēdziet dzinēju kā parasti.
Saistītā informācija
•
•
•
Iedarbināšana/izslēgšana (372 lpp.)
Funkcijas Start/Stop lietošana (372 lpp.)
Atbalsta akumulators (510 lpp.)
Piedziņas režīmi*
Piedziņas režīma atlasīšana
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas
baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem,
kas piemēroti dažādām braukšanas vajadzībām.
Šīs sistēmas ir pielāgotas, lai nodrošinātu vislabākās vadāmības īpašības katrā no piedziņas režīmiem:
•
•
•
•
•
•
•
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba/pilnpiedziņa
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
2.
Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
3.
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais piedziņas režīms.
Bremzes
Pneimatiskā piekare un amortizators
Vadītāja displejs
Funkcija Start/Stop
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Atcerieties, ka ne visus piedziņas režīmus var
atlasīt visās situācijās.
Kad braukšanas režīmu nevar atlasīt, tiek parādīts
paziņojums, piemēram:
• Nevar atlasīt, jo pārslēgs atrodas man.
rež.
•
Nevar atlasīt, jo ir zems akum. uzlādes
līm.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 375
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
• Nevar atlasīt, jo ir zema temperatūra
• Nevar atlasīt ierobežojumu dēļ
• Nevar atlasīt pārāk lielā ātruma dēļ.
OFF ROAD
Braucot pa apgrūtinātas braukšanas ceļu virsmām un sliktas kvalitātes ceļiem, maksimāli palieliniet automašīnas vilkmi.
Atlasāmie piedziņas režīmi
Šis piedziņas režīms nodrošina augstu klīrensu
un nepiespiestu stūrēšanu, kā arī aktivizē pilnpiedziņu un zema ātruma vadības funkciju kopā ar
palīgsistēmu braukšanai lejā no kalna (Hill
Descent Control). Funkcija Iedarbināš./izslēgš.
tiek deaktivizēta.
DYNAMIC
Režīms Dynamic pielāgo automašīnu aktīvākai
braukšanai, padarot tās īpašības sportiskākas.
Piedziņas režīmu var aktivizēt tikai nelielā ātrumā,
un spidometrā ir redzama ātruma ierobežotāja
zona. Ja tiek pārsniegts šis ātrums, režīms Off
Road tiek izslēgts un tiek aktivizēts cits piedziņas
režīms.
Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka, amortizācija cietāka un klīrenss zemāks, ļaujot automašīnai piekļauties ceļam, lai samazinātu apgāšanās risku
līkumos. Funkcija Iedarbināš./izslēgš. ir
izslēgta.
COMFORT
Šis ir parastais automašīnas režīms.
Iedarbinot automašīnu, tiek ieslēgts režīms
Comfort un aktivizēta funkcija Iedarbināš./
izslēgš.. Šie iestatījumi nodrošina, lai automašīna
netiktu pārslogota, stūrēšana būtu nepiespiesta,
amortizācija nebūtu cieta un ķermeņa kustības
būtu vienmērīgas.
Šis piedziņas režīms rada sertificētu daudzumu
oglekļa dioksīdu izmešu.
ECO
Pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai un videi
draudzīgākai braukšanai, izvēloties režīmu Eco.
Šis piedziņas režīms, piemēram, aktivizē funkciju
Iedarbināš./izslēgš. un pazemina klīrensu, lai
samazinātu vēja pretestību un noteiktu klimata
iestatījumu izvadi.
Vadītāja displejā ir redzama mērierīce Eco, kas
atvieglo ekonomisku automašīnas vadīšanu.
Plašāka informācija par šo braukšanas režīmu ir
sniegta sadaļā "Braukšanas režīms ECO".
376
Vadītāja displejā ir redzams kompass un altimetrs.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Ja automašīna ir izslēgta režīmā OFF ROAD
un tādēļ tai ir augsts klīrenss, nākamreiz
iedarbinot automašīnu, tās augstums tiek
samazināts.
SVARĪGI
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā
pastāv gaisa silfonu sabojāšanas risks.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3.
INDIVIDUAL
Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām vēlmēm.
Atlasiet sākuma piedziņas režīmu: Eko,
Komforts vai Dinamisks.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām
braukšanas īpašībām.
•
•
•
•
•
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība.
Saistītā informācija
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(264 lpp.)
•
•
•
•
•
Līmeņa kontrole* (380 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana (372 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO (378 lpp.)
Pilnpiedziņa* (381 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(390 lpp.)
Iestatījumu skats4 individuālam piedziņas režīmam.
4
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet
Individuālais braukšanas režīms.
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai atjauninātās programmatūras.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 377
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšanas pozīcija ECO
Režīms Braukš. rež. ECO optimizē automašīnas
vadāmības īpašības, lai braukšana būtu ekonomiskāka un videi draudzīgāka.
Lietojiet šo režīmu, lai taupītu degvielu un saudzētu vidi.
Braukšanai Eco režīmā tiek pielāgotas šādas īpašības:
•
•
•
pārnesumu pārslēgšanas punkti;
dzinēja pārvaldība un gāzes pedāļa reakcija;
Ja gāzes pedālis tiek atlaists, kad braukšanas
ātrums ir no 65 līdz 140 km/h
(40 un 87 mph), tiek aktivizēta brīvgaitas
funkcija Eco Coast un deaktivizēta bremzēšana ar dzinēju.
•
Daži klimata kontroles iestatījumi darbojas ar
samazinātu jaudu vai tiek deaktivizēti.
•
Līmeņa vadības funkcija* noregulē zemu klīrensu, lai samazinātu vēja pretestību.
•
Vadītāja displeja mērierīce Eco rāda informāciju, kas vienkāršo videi draudzīgu un ekonomisku braukšanu.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēta ECO funkcija, mainās vairāki
klimata kontroles sistēmas iestatījumu parametri un samazinās vairāku elektroierīču funkcijas. Dažus iestatījumus var atiestatīt
manuāli, bet pilnu funkcionalitāti var atgūt
tikai, deaktivizējot funkciju ECO.
Režīma ECO atlasīšana
Izslēdzot dzinēju, režīms Eco tiek deaktivizēts,
tādēļ tas jāaktivizē pēc katras dzinēja iedarbināšanas reizes. Kad šī funkcija ir aktivizēta, vadītāja
displejā ir redzams ECO.
Ar piedziņas režīma vadību*
Ritiniet ritentiņu uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
3.
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
Vidējā displeja funkciju skatā
Automašīnām, kas nav aprīkotas ar piedziņas režīma vadību,
vidējā displeja funkciju skatā ir
pieejams funkciju taustiņš
Braukš. rež. ECO.
•
Nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju. Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija ir aktivizēta.
Brīvgaitas funkcija Eco Coast
Brīvgaitas funkcija Eco Coast pārtrauc bremzēšanu ar dzinēju − tas nozīmē, ka ilgstošai brīvgaitas ripošanai tiek izmantota automašīnas kinētiskā enerģija. Kad vadītājs atlaiž gāzes pedāli, pārnesumkārba automātiski atvienojas no dzinēja, un
tā ātrums tiek samazināts līdz tukšgaitas ātrumam
ar samazinātu degvielas patēriņu.
1.
378
2.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
Šo funkciju vislabāk izmantot vietās, kur iespējama ilgstoša ripošana, piemēram, uz ceļiem ar
nelielu ceļa kritumu vai situācijās, kad jāsamazina
ātrums, lai automašīna varētu ripot līdz zonai ar
zemāku ātruma ierobežojumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Brīvgaitas funkcijas aktivizēšana
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad gāzes pedālis ir pilnībā atlaists, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi:
mos vai pirms apdzīšanas manevra, lai to varētu
veikt visdrošākajā iespējamajā veidā.
•
•
•
Ir aktivizēts Braukš. rež. ECO.
•
•
•
ceļa kritums nav stāvāks par aptuveni 6%.
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā D.
Ātrums ir diapazonā aptuveni 65-140 km/h
(40-87 mph).
Kad izmantojat brīvgaitas funkciju, vadītāja displejā ir redzams COASTING.
Ierobežojumi
Brīvgaitas funkcija nav pieejama, ja:
•
dzinēja un/vai pārnesumkārbas darba temperatūra nav normāla.
•
•
tiek aktivizēta kruīza kontrole;
•
Braukšanas ātrums ir ārpus
aptuveni 65-140 km/h (40-87 mph) diapazona.
•
•
Ceļa kritums ir stāvāks par aptuveni 6%.
Pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D un manuālās pozīcijas.
Tiek veikta manuāla pārnesumu pārslēgšana,
izmantojot stūres vadības sviras*.
Brīvgaitas funkcijas deaktivizēšana un
izslēgšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt vai
izslēgt šo funkciju, lai bremzētu ar dzinēju. Šādas
situācijas var rasties, piemēram, stāvos ceļa kritu-
Deaktivizējiet brīvgaitas funkciju šādi:
•
Nospiediet gāzes vai bremžu pedāli.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru manuālajā pozīcijā.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām*.
Izslēdziet brīvgaitas funkciju šādi:
•
Mainiet piedziņas režīmu* vai funkciju skatā
izslēdziet Braukš. rež. ECO.
Eco mērierīce 12 collu vadītāja displejā.
Pat bez brīvgaitas funkcijas iespējams ļaut automašīnai ripot nelielus attālumus. Tas savukārt
samazina degvielas patēriņu. Taču, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu, vislabāk ir aktivizēt brīvgaitas funkciju, lai automašīna varētu
ripot garākus attālumus.
ECO mērierīce vadītāja displejā
Eco mērierīce rāda, cik ekonomiska ir braukšana:
•
Kad braukšana ir ekonomiska, mērierīce rāda
zemu vērtību, un bultiņa atrodas zaļajā zonā.
•
Kad braukšana nav ekonomiska, piemēram,
asas bremzēšanas vai straujas ātruma palielināšanas laikā, mērierīce rāda augstu vērtību.
Eco mērierīcei ir arī indikators, kas rāda, kā
atsauces vadītājs vadītu automašīnu tādos pašos
braukšanas apstākļos. Mērierīcē tas ir apzīmēts ar
rombu.
Eco mērierīce 8 collu vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
•
•
Ekonomiska braukšana (399 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana (372 lpp.)
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 379
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa kontrole*
2.
Nospiediet My Car
Līmeņa vadība ļauj automātiski regulēt automašīnas piekari un amortizācijas īpašības, nodrošinot
braukšanas laikā vislabāko komfortu un funkcionalitāti. Līmeni var regulēt arī manuāli, lai atvieglotu iekraušanu vai iekāpšanu un izkāpšanu.
3.
Izvēlieties Atvieglotas iekāpšanas vadība.
> Kad automašīna ir novietota stāvvietā un
dzinējs ir izslēgts, automašīna tiek nolaista
zemāk (līmeņa vadība tiek apturēta, ja tiek
atvērtas kādas no durvīm). Kad automašīna tiek iedarbināta un sāk braukt, tā tiek
pacelta augstumā, kas atbilst atlasītajam
piedziņas režīmam.
Pneimatiskā piekare un amortizators
Sistēma tiek pielāgota atbilstoši atlasītajam piedziņas režīmam un automašīnas ātrumam. Ja
braukšanas ātrums ir liels, automašīnas klīrenss
tiek noregulēts zemāk, izmantojot pneimatisko
piekari, lai samazinātu vēja pretestību un palielinātu stabilitāti. Parasti amortizatori tiek iestatīti tā,
lai nodrošinātu vislabāko iespējamo komfortu, un
tiek nepārtraukti regulēti atbilstoši brauktuves
apstākļiem, automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un pagriezienu veikšanai.
Vadītāja displejā ir redzams, kad notiek līmeņa
kontrole.
Līmeni nevar regulēt, kad ir atvērts dzinēja pārsegs vai kādas no sānu durvīm.
Līmeņa kontroles iestatījumi
Atvieglota iekāpšana
Automašīnas augstumu var samazināt, lai atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu.
Iekāpšanas atvieglošanas aktivizēšana vidējā displejā:
1.
380
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Bagāžas iekraušanas režīms
Piekare .
Pneimatiskās piekares un līmeņa vadības
deaktivizēšana
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija jādeaktivizē.
Pretējā gadījumā līmeņa atšķirība, ko rada automašīnas pacelšana ar domkratu, var izraisīt automašīnas piekares problēmas.
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
Izmantojiet bagāžas nodalījumā esošos taustiņus,
lai regulētu automašīnas aizmugures augstumu
un atvieglotu bagāžas iekraušanu/izkraušanu vai
piekabes pievienošanu/atvienošanu. Skatiet
sadaļu "Bagāžas iekraušana".
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Stāvēšanas laikā
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Piekares un līmeņošanas
vadības deaktiviz..
Novietojot automašīnu stāvēšanai, nodrošiniet, lai
virs un zem automašīnas paliktu pietiekoši daudz
brīvas vietas, jo automašīnas klīrenss var mainīties, piemēram, atkarībā no āra gaisa temperatūras, bagāžas izvietojuma, iekraušanas režīma
izmantošanas vai pēc iedarbināšanas atlasītā
braukšanas režīma.
Piekare .
Līmeni var regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas
novietošanas stāvēšanai. Tas ļauj kompensēt
augstuma izmaiņas, kas var rasties, ja, automašīnai atdziestot, pneimatiskajās atsperēs rodas
temperatūras izmaiņas.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Transportēšanas laikā
Pilnpiedziņa*
Bremžu funkcijas
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas daļām. Transportēšanas laikā var mainīties pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi ietekmējot atsaites.
Pilnpiedziņa AWD (All Wheel Drive) nozīmē to,
ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie.
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
Bagāžas iekraušana (218 lpp.)
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi un
novērstu riteņu griešanos, dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp riteņiem ar vislabāko saķeri.
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem.
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt, lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu pedāļa, stāvot
pie luksofora, iedarbinot automašīnu kalna
kāpumā vai braucot lejā no kalna.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas
šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no atlasītā piedziņas režīma*.
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Saistītā informācija
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
•
•
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
Zema ātruma vadība* (389 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna (Hill
Descent Control)*
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (382 lpp.)
Stāvbremze (385 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(390 lpp.)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(388 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (388 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(384 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 381
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kājas bremze
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Kājas bremzi lieto, lai samazinātu automašīnas
ātrumu braukšanas laikā.
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes Anti-lock
Braking System (ABS), kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas
tajā var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
Kājas bremzes sistēma
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk.
Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens uz
bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas
efektivitāti.
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli pastiprina
bremžu pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs darbojas tikai dzinēja
darbības laikā.
Ja kājas bremzes lieto tad, kad dzinējs ir izslēgts,
pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks spiediens uz pedāli, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu kravu,
bremzes var atslogot, manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmā izmantojot bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no kalna, bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to pašu pārnesumu, kādu jūs
izmantotu, braucot kalnā. Izmantojiet piedziņas
režīmu Off Road*, lai palielinātu bremzēšanu ar
dzinēju, lēnām braucot no kalna stāvā slīpumā.
Pēc dzinēja iedarbināšanas, kad vadītājs atlaiž
bremžu pedāli, automātiski tiek veikta ātra ABS
sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku sistēmas pārbaudi var veikt, braucot nelielā ātrumā.
Pārbaude var būt jūtama kā bremžu pedāļa pulsēšana.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas
spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts var būt
nedaudz aizkavēts. Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir tikko nomazgāta. Tādā
gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks attālums līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi. Tādējādi
bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un tiks pasargāti
no korozijas. Bremzējot ņemiet vērā situāciju uz
ceļa.
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
sāli
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz bremžu
diskiem un bremžu uzlikām var veidoties sāls kār-
382
tiņa. Tas var palielināt bremzēšanas distanci.
Tādēļ saglabājiet īpaši lielu drošības attālumu līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus
citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Apkope
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet
Volvo apkopes intervālus, kā norādīts apkopes un
garantijas grāmatiņā.
Jaunas un nomainītas bremžu uzlikas un bremžu
diski nenodrošina optimālu bremzēšanu, kamēr
tās nav "iebrauktas" dažus simtus kilometru.
Kompensējiet samazināto bremžu veiktspēju,
nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk. Volvo iesaka
uzstādīt tikai Volvo apstiprinātas bremžu uzlikas.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas komponentu nodilums.
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem - ieteicams
izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.
Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu
šķidrumu un noskaidrojiet bremžu
šķidruma zuduma iemeslu.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi izgaismojas 2 sekundes: Automātiska
funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas kļūme.
Automašīnas parastā bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu sistēmā ir radusies kļūme.
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet līdz
tuvākajam servisam un tur veiciet bremžu
sistēmas pārbaudi - ieteicams izmantot
autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu
šķidrumu. Jānosaka bremžu šķidruma
zuduma iemesls.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Bremžu spēka palielināšana (384 lpp.)
Bremžu signāls (142 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (383 lpp.)
Avārijas bremžu signāli
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu
aizmugurē esošās automašīnas par strauju
bremzēšanu. Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo, nevis vienmērīgi izgaismojas kā parastas bremzēšanas laikā.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma ABS
tiek aktivizēta lielā ātrumā. Kad avārijas bremzēšana ir samazinājusi automašīnas ātrumu, bremžu
signāli pārstāj mirgot un pastāvīgi izgaismojas.
Vienlaikus tiek ieslēgts arī avārijas gaismas signāls. Tas mirgo, līdz vadītājs atkal palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (382 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (143 lpp.)
Bremžu signāls (142 lpp.)
383
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremžu spēka palielināšana
Bremžu spēka palielināšanas sistēma BAS
(Brake Assist System) palīdz palielināt bremžu
spēku bremzēšanas laikā, tādējādi saīsinot
bremzēšanas distanci.
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas spēku.
Bremzēšanas spēku var palielināt līdz līmenim,
pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS. Funkcija
izslēdzas, kad spiediens uz bremžu pedāli
atslābst.
PIEZĪME
Kad BAS ir aktivizēta, bremžu pedāli var
nospiest nedaudz tālāk nekā parasti. Nospiediet un turiet bremžu pedāli nospiestu tik ilgi,
cik nepieciešams.
Atlaižot bremžu pedāli, bremzēšana tiek pārtraukta.
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (382 lpp.)
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības
gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai sadursmē
ar lielu dzīvnieku tiek automātiski aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija ir nepieciešama, lai
novērstu sadursmi vai samazinātu sadursmes
sekas.
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas
kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no turpmākas
sadursmes ar transportlīdzekli vai automašīnas
ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma, kas droši nobremzē
automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi un
avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek
ieslēgta stāvbremze.
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav vēlama,
piemēram, ja pastāv sadursmes risks ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem, vadītājs var
ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc sadursmes ir neskarta.
Saistītā informācija
•
•
384
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
•
•
Drošības spilveni (63 lpp.)
Rear Collision Warning (326 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremze
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot, mehāniski nobloķējot divus riteņus.
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē starp
sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta, atskan
viegls elektrodzinēja darbības troksnis. Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek ieslēgta stāvbremze, automašīna
nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem
riteņiem. Ja to izmanto, kad automašīna pārvietojas, tad darbojas normālā kājas bremze, t. i.,
bremze darbojas uz visiem četriem riteņiem.
Bremzēšanas funkcija pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad automašīna ir gandrīz apstājusies.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (385 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(387 lpp.)
Stāvbremzes lietošana
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas
ripošanu.
Stāvbremzes ieslēgšana
1.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Ieslēdzot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2.
Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēdzot stāvbremzi, izgaismojas
simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
}}
385
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Automātiska ieslēgšana
Stāvbremze tiek ieslēgta automātiski:
•
Stāvbremzes izslēgšana
Ja ir aktivizēta funkcija Auto Hold (automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz
vietas) un automašīna ir stāvējusi uz vietas
aptuveni 5 minūtes;
•
ja uz stāvas nogāzes tiek ieslēgts pārnesums
P.
•
ja tiek izslēgts dzinējs. (Šī funkcija ir papildaprīkojums; skatiet tālāk sadaļu "Stāvbremzes iestatījumi".)
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var ieslēgt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Atlaižot vadības
slēdzi, bremzēšana tiek pārtraukta.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot auotmašīnu stāvēšanai slīpumā,
vienmēr ieslēdziet stāvbremzi - pārnesuma vai
P pozīcijas (automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu) ieslēgšana nav pietiekoša, lai
automašīnu noturētu uz vietas visās situācijās.
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Manuālā atlaišana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2.
PIEZĪME
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta, braucot
lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
386
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
Automātiskā atlaišana
1. Drošības jostas uzlikšana.
2.
Iedarbiniet dzinēju.
3.
Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no kalna:
•
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to,
pavelkot slēdzi uz augšu, kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt
automobili.
Stāvbremzes iestatījumi
Automātiskās ieslēgšanās funkciju var deaktivizēt/aktivizēt vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Elektriskā
stāvbremze un noņemiet atlasi/atlasiet funkciju Automātiski aktivizēt stāvbremzi.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
Stāvbremze (385 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (388 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(387 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi nevar
izslēgt vai ieslēgt, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Skatiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Ja braucat ar ieslēgtu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Ja automašīna jānovieto stāvēšanai, pirms iespējamā kļūme ir novērsta, tad riteņi ir jāpagriež tādā
pozīcijā, kā novietojot stāvēšanai kalnā, un pārnesuma pārslēgsvira jāieslēdz pozīcijā P.
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nav iespējams nedz atlaist, nedz arī iedarbināt. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Tehniskie parametri
Paziņojumu piemēri:
• Stāvbremze Jāveic apkope
• Stāvbremze Sistēma pārkarsusi
• Stāvbremze Īslaicīgi nav pieejams
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (385 lpp.)
Stāvbremze (385 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (365 lpp.)
387
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kalnā
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā Hill
Start Assist (HSA) novērš automašīnas ripošanu
atpakaļ, uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv
uz vietas (Auto Hold) nozīmē, ka vadītājs var
atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot
bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie
luksofora vai krustojumā.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes, kamēr
vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu pedāļa uz
gāzes pedāli.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī
funkcija var izmantot vai nu kājas bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu slīpumu brauktuvēm. Vēlreiz nospiežot gāzes pedāli, bremzes tiek
atbrīvotas.
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc dažām
sekundēm vai tad, kad tiek nospiests gāzes pedālis.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija un automašīna stāv uz
vietas (Auto hold).
Saistītā informācija
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (388 lpp.)
Apturot automašīnu ceļa kāpumā vai kritumā —
pirms bremžu pedāļa atlaišanas nospiediet to
nedaudz stingrāk, lai nodrošinātu, ka automašīna
nemaz neripo.
Ja vadītājs izslēdz dzinēju, kamēr automašīna
stāv, tiek ieslēgta stāvbremze.
Automātisko bremžu slēdzis
Šis slēdzis izgaismojas, kad ir aktivizēta funkcija.
Auto Hold var aktivizēt vai deaktivizēt ar tuneļkonsoles slēdzi. Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi,
līdz tā atkal tiek aktivizēta.
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kalnā (HSA) paliek aktīva, lai novērstu
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja braukšana tiek
uzsākta kalna kāpumā.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto kājas bremzi, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto stāvbremzi, lai noturētu
automašīnu uz vietas.
388
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(388 lpp.)
Zema ātruma vadība*
Ar piedziņas režīma vadību*
Zema ātruma vadības funkcija Low Speed
Control (LSC) atvieglo braukšanu bezceļos un
pa slidenām virsmām, piemēram, ar dzīvojamo
piekabi pa zāli vai ar laivas piekabi pa rampu.
Šī funkcija ir pielāgota braukšanai pa bezceļiem
un piekabes vilkšanai zemā ātrumā.
Ar zema ātruma vadības funkciju prioritāte ir
zemiem pārnesumiem un pilnpiedziņai, kas palīdz
izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo visu
riteņu vilcējspēku. Akselerators kļūst dinamiskāks,
lai atvieglotu ātruma regulēšanu, braucot zemā
ātrumā.
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar Hill Descent
Control (HDC), kas uzlabo bremzēšanu ar dzinēju,
lai uzturētu zemu un vienmērīgu ātrumu pat, braucot pa stāviem kalna kritumiem. Tas, kura sistēma
tiek aktivizēta, ir atkarīgs no brauktuves virsmas,
ceļa slīpuma un automašīnas ātruma.
Zema ātruma vadības LSC aktivizēšana
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma šo funkciju
var aktivizēt dažādos veidos.
•
Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet piedziņas
režīmu Off Road.
•
Lai deaktivizētu, atlasiet citu braukšanas
režīmu.
Vidējā displeja funkciju skatā
Automašīnām, kas nav aprīkotas ar piedziņas režīma vadību,
vidējā displeja funkciju skatā ir
pieejams funkciju taustiņš
zema ātruma vadībai ar Hill
Descent Control.
•
Nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju. Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija ir aktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 389
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās gāzes
pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(390 lpp.)
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no
kalna*
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna Hill
Descent Control (HDC) ir zema ātruma funkcija
ar uzlabotu bremzēšanu ar dzinēju. Šī funkcija
ļauj palielināt vai samazināt braukšanas ātrumu
stāvos kalna kritumos, izmantojot tikai gāzes
pedāli, bet neizmantojot bremžu pedāli.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ir pielāgota
braukšanai pa bezceļiem nelielā ātrumā, un tā
atvieglo braukšanu pa stāviem kalna kāpumiem
un kritumiem ar grūti izbraucamu ceļa segumu.
Vadītājam nav jālieto bremžu pedālis — tā vietā
viņš var koncentrēties uz stūrēšanu.
Vadītājs jebkurā laikā var bremzēt, samazināt
braukšanas ātrumu vai apturēt automašīnu ar
bremžu pedāli.
Šo funkciju aktivizē ar Low Speed Control (LSC),
kas vienkāršo braukšanu pa slidenām virsmām,
nodrošinot lēnu un vienmērīgu ātrumu. Tas, kura
sistēma tiek aktivizēta, ir atkarīgs no brauktuves
virsmas, ceļa slīpuma un automašīnas ātruma.
Palīgsistēmas braukšanai lejā no kalna
HDC aktivizēšana
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna darbojas
tikai mazā ātrumā.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma šo funkciju
var aktivizēt dažādos veidos.
BRĪDINĀJUMS
HDC nedarbojas visās situācijās, taču tai ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Funkcija
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ļauj automašīnai ripot lēngaitā gan tup, gan atpakaļ,
izmantojot uzlabotu bremzēšanu ar dzinēju.
Ātrumu var palielināt, nospiežot gāzes pedāli. Pēc
tam atlaižot gāzes pedāli, automašīna samazina
ātrumu līdz lēngaitas ātrumam neatkarīgi no kalna
slīpuma, un kājas bremze nav jāizmanto. Kad darbojas šī funkcija, ieslēdzas bremžu signāllukturi.
390
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ar piedziņas režīma vadību*
Ūdens šķērsošana
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās gāzes
pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
•
Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet piedziņas
režīmu Off Road.
•
Lai deaktivizētu, atlasiet citu braukšanas
režīmu. Ja piedziņas režīms tiek mainīts,
braucot pa stāvu kalna kritumu, bremzēšanas
efekts pakāpeniski samazinās.
Vidējā displeja funkciju skatā
Automašīnām, kas nav aprīkotas ar piedziņas režīma vadību,
vidējā displeja funkciju skatā ir
pieejams funkciju taustiņš
zema ātruma vadībai ar Hill
Descent Control.
•
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (381 lpp.)
Zema ātruma vadība* (389 lpp.)
Piedziņas režīmi* (375 lpp.)
Braukšana pa ūdeni nozīmē automašīnas vadīšanu caur dziļu ūdeni pa pārplūdušu brauktuvi.
Braucot cauri ūdenim, jāievēro ārkārtīga piesardzība.
Ar automašīnu var braukt ūdenī, kura maksimālais
dziļums ir 45 cm, ne ātrāk kā soļošanas ātrumā.
Braucot plūstošā ūdenī, jārīkojas sevišķi piesardzīgi.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens ir
šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli un pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna bremžu funkcija.
Ūdens un dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu
uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
•
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa
ūdeni un dubļiem notīriet elektriskā sildītāja
un piekabes sakabes kontaktus.
•
Neļaujiet automobilim ilgstoši atrasties ūdenī,
kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas var radīt
elektriskus bojājumus.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju. Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija ir aktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 391
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Ja gaisa filtrā iekļūst ūdens, dzinējs var sabojāties.
Ja dziļums pārsniedz 45 cm, ūdens var iekļūt
transmisijā. Tas samazina eļļu ieeļļošanas
spēju un samazina šo sistēmu kalpošanas
ilgumu.
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas skāruši jebkuru no komponentiem, dzinēju, transmisiju, turbokompresoru, diferenciāli vai tā
iekšējos komponentus hidrostatiskas bloķēšanās vai eļļas izbeigšanās gadījumā.
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
Īpašos apstākļos, piemēram, braucot pa kalnainu
apvidu vai ārkārtējā karstumā, pastāv dzinēja un
piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja
pārvadājat smagu bagāžu.
•
Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var īslaicīgi tikt ierobežota.
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos laika
apstākļos.
•
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā
kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma
simbols un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Dzinēja temperatūra Augsta
temperatūra. Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā un atdzist.
Ja dzinējs ūdenī noslāpst, nemēģiniet to vēlreiz iedarbināt - izvelciet automašīnu laukā no
ūdens un nogādājiet servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā. Dzinēja salūšanas risks.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (409 lpp.)
•
Automobiļa evakuēšana (410 lpp.)
•
392
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā tiek
atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas
programma. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā
aizsargfunkcija, kas cita starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un vadītāja displejā parāda
paziņojumu Silta transmisija Samaz. ātr.
Lai atdzesētu vai Karsta transmisija Apt.
drošā vietā, gaidiet, līdz autom. atdz..
Ievērojiet sniegtos ieteikumus, samaziniet
ātrumu vai apturiet automašīnu, ievērojot
satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var izslēgt
gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Augsta dzinēja temperatūra. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos
ieteikumus.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(406 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam (394 lpp.)
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi noslogo
akumulatoru. Izvairieties izmantot aizdedzes pozīciju II, kad dzinējs ir izslēgts. Tā vietā izmantojiet
aizdedzes pozīciju I, kas patērē mazāk jaudas.
Saistītā informācija
•
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Akumulators (507 lpp.)
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Neizmantojiet lielu
enerģijas daudzumu tērējošas funkcijas brīžos,
kad dzinējs ir izslēgts. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems, vadītāja displejā ir redzams paziņojums Zems akum.
uzl. līm. Drīz tiks ieslēgts enerģijas taupīš.
režīms. Tādā gadījumā enerģijas taupīšanas
funkcija izslēdz noteiktas funkcijas vai samazina
akumulatora noslogojumu, piemēram, samazinot
ventilatora griešanās ātrumu un / vai izslēdzot
audiosistēmu.
–
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot dzinēju un ļaujot tam darboties vismaz
15 minūtes - startera akumulatora lādēšana
ir efektīvāka braukšanas laikā, nevis darbinot
dzinēju brīvgaitā, kamēr automašīna stāv.
393
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms ilga brauciena ieteicams īpaši rūpīgi pārbaudīt automašīnas funkcijas un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka:
Sagatavošanas darbi braukšanai
ziemas apstākļos
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
•
visas gaismas spuldzes darbojas;
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir
pietiekošs;
•
•
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to nepieciešamība ir noteikta ar likumu);
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte.
Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas eļļas)
atvieglo dzinēja palaišanu aukstā laikā un arī
pazemina degvielas patēriņu, kamēr dzinējs ir
auksts. Plašāku informāciju par piemērotajām
eļļām skatiet sadaļā "Dzinēja eļļai nelabvēlīgi
braukšanas apstākļi".
•
stiklu tīrītāju slotiņas darbojas.
Saistītā informācija
•
•
•
394
PIEZĪME
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
•
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem,
ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs vai ledus.
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(549 lpp.)
Riepu gaisa spiediena pārbaude. (458 lpp.)
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur 50 %
glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju pret
eroziju līdz apmēram –35 °C. Lai neapdraudētu veselību, nedrīkst maisīt dažādu veidu
glikolus.
SVARĪGI
Brīdinājuma trijstūris (479 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā
laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes eļļu.
•
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis un
uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug prasības
pret startera akumulatoru, bet tā kapacitāte
aukstā laikā samazinās.
•
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu,
lai mazgāšanas šķidruma tvertnē neveidotos
ledus.
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu riepu
lietošana ir aizliegta ar likumu.
Slideni braukšanas apstākļi
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā mašīna
reaģē.
Saistītā informācija
•
•
•
Ziemas riepas (478 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (506 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(545 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Degvielas tvertnes aizvirtņa
atvēršana/aizvēršana un degvielas
iepildīšana
Uzpilde ar degvielas sūkni
3.
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes sistēma bez vāka.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt
liekā degviela.
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/
aizvēršana
Lai varētu atvērt degvielas tvertnes aizvirtni, automašīnai jābūt atslēgtai.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa
norāda, kurā automašīnas pusē
atrodas degvielas tvertnes aizvirtnis.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2.
Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
5 Attiecas
tikai uz automašīnām ar dīzeļdzinēju.
Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to, līdz
sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk ārā.
> Tvertne ir pilna.
Degvielas uzpilde no degvielas kannas5
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi,
kas atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas.
Degvielu iepilda šādi.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2.
2.
Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes
atvērumā. Uzmanīgi ievietojiet sprauslu
pareizi pieliešanas caurulē. Pieliešanas caurulei ir divi atveres pārsegi. Pirms sākt degvielas uzpildi, uzgalis jāievieto garām abiem
pārsegiem.
Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā.
Noteikti ievietojiet piltuvi līdz galam degvielas
iepildīšanas caurulē, virzot garām abiem caurules pārsegiem.
Uzlīme
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
}}
395
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Rīkošanās ar degvielu
SVARĪGI
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir zemāka,
nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi ietekmēs dzinēja
jaudu un degvielas patēriņu.
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saistītā informācija
•
Rīkošanās ar degvielu (396 lpp.)
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska
un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat norijis
degvielu, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu
darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni. Zvana
signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot ugunsgrēku un
savainojumus.
396
PIEZĪME
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas,
ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu ūdens
daudzumu vismaz 15 minūtes un vērsieties
pie ārsta.
Ārkārtas laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kategorija ir tie faktori, kas var ietekmēt
automašīnas veiktspēju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Benzīndzinējs (397 lpp.)
Dīzeļdzinējs (397 lpp.)
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (395 lpp.)
Ekonomiska braukšana (399 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Benzīndzinējs
Alkohols-etanols
Benzīns ir dzinēja degvielas veids.
Dīzeļdegviela ir dzinēja degvielas veids.
SVARĪGI
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam jāatbilst
standartam EN 228.
•
Parastai braukšanai var izmantot 95 RON
markas benzīnu.
•
Maksimālai efektivitātei un minimālam degvielas patēriņam ieteicams 98 RON markas
benzīns.
Ja ārvides temperatūra pārsniedz +38 °C, ieteicams izmantot degvielu ar iespējami augstāko
ieteikto oktānskaitli, lai nodrošinātu maksimālu
automobiļa veiktspēju un degvielas ekonomiju.
SVARĪGI
•
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai nepieļautu katalītiskā neitralizatora bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
Dīzeļdzinējs
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk
par 10 tilpuma procentiem etanola.
•
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu (maks.
10 tilpuma procentu etanola).
•
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks.
10 tilpuma procentu etanola). Nedrīkst
lietot E85.
Saistītā informācija
•
•
Rīkošanās ar degvielu (396 lpp.)
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (395 lpp.)
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
dīzeļdegvielu. Nekādā gadījumā neizmantojiet
apšaubāmas kvalitātes degvielu. Dīzeļdegvielai
jāatbilst standartam EN 590, SS 155435 vai
JIS K 2204. Dīzeļdzinēji ir jutīgi pret degvielā
esošām kaitīgām vielām, piemēram, pārmērīgi
lielu sēra daļiņu daudzumu.
Zemā temperatūrā (zemākā par 0 °C) dīzeļdegvielā var veidoties parafīna nogulsnes, kas var
radīt aizdedzes problēmas. Tirgū esošās degvielas īpašības jāpielāgo gadalaikam un klimata
zonai, bet ārkārtējos laika apstākļos veca degviela
vai pārvietošanās starp klimata zonām var izraisīt
parafīna nogulšņu rašanos.
Kondensāta veidošanās iespēja degvielas tvertnē
samazinās, ja tvertne tiek turēta piepildīta.
Uzpildot degvielu, nodrošiniet, lai laukums ap
iepildīšanas vietu būtu tīrs. Sekojiet, lai degviela
nenonāktu uz krāsojuma. Ja tas ir noticis, nomazgājiet degvielu ar šķīdinātāju un ūdeni.
}}
397
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Dīzeļdegvielai:
•
jāatbilst standartam EN 590, SS 155435
vai JIS K 2204;
•
tās sēra saturs nedrīkst pārsniegt
10 mg/kg;
•
tā drīkst saturēt maksimāli 7 tilpuma %
FAME (Fatty Acid Methyl Ester).
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
Ja dzinējs izslēdzas degvielas trūkuma dēļ, degvielas sistēmai nepieciešams kāds brīdis, lai
veiktu pārbaudi.
Pirms iedarbināt dzinēju pēc degvielas tvertnes
uzpildīšanas ar dīzeļdegvielu, rīkojieties šādi:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā.
2.
Iestatiet automašīnas aizdedzi pozīcijā II –
pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START, nenospiežot bremžu pedāli, un turiet
slēdzi pozīcijā START aptuveni 4 sekundes.
Pēc tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
SVARĪGI
Dīzeļdegvielas tipa degviela, kuru nedrīkst lietot:
•
•
•
•
īpašas piedevas;
kuģu dīzeļdegviela;
šķidrais kurināmais;
Saistītā informācija
6
398
Nogaidiet apmēram vienu minūti.
4.
Lai iedarbinātu dzinēju: Nospiediet bremžu
pedāli un vēlreiz pagrieziet iedarbināšanas
slēdzi pozīcijā START.
FAME6 (Fatty Acid Methyl Ester) un augu
eļļa.
Šie dīzeļdegvielas veidi neatbilst Volvo ieteikumu prasībām un palielina nodilumu un dzinēja bojājumus, uz ko neattiecas Volvo garantija.
•
•
3.
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (398 lpp.)
PIEZĪME
Pirms iepildīt degvielu, ja tā beigusies:
•
Apturiet automobili uz pēc iespējas plakanākas/līdzenākas virsmas - ja automobilis
sasveras, degvielas padevē var rasties
gaisa kabatas.
Dīzeļdaļiņu filtrs (399 lpp.)
Dīzeļdegviela var saturēt maksimāli 7 tilpuma procentus FAME, taču nedrīkst to pievienot vēl vairāk.
Jāpatur prātā, iepildot degvielu no
degvielas kannas
Iepildot degvielu no degvielas kannas, izmantojiet
piltuvi, kas atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas. Kārtīgi ievietojiet piltuves kakliņu pieliešanas caurulē. Pieliešanas caurulei ir atverams
vāciņš, un piltuves kakliņš jāpavirza garām šim
vāciņam, lai varētu sākt uzpildi.
Saistītā informācija
•
•
Dīzeļdzinējs (397 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(549 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dīzeļdaļiņu filtrs
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas filtrā. Lai sadedzinātu daļiņas
un iztukšotu filtru, tiek uzsākta tā saucamā "reģenerācija". Tam nepieciešams, lai dzinējs sasniegtu
normālu darbības temperatūru.
Daļiņu filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Ja vidējais
ātrums ir zems, reģenerācija var būt nedaudz
ilgāka. Reģenerācijas laikā var nedaudz palielināties degvielas patēriņš.
Reģenerācijas laikā var būt novērojams:
Kad filtrs ir kļuvis par aptuveni 80% pilns ar daļiņām, vadītāja displejā izgaismojas dzeltens avārijas trīsstūris un tiek parādīts paziņojums Daļiņu
filtrs pilns Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
•
neliels un īslaicīgs dzinēja jaudas samazinājums
•
•
īslaicīgs degvielas patēriņa pieaugums
Brauciet ekonomiski un atbildīgi pret apkārtējo
vidi, paātrinoties plūstoši, paredzot satiksmes
situācijas jau iepriekš un pielāgojot braukšanas
stilu un ātrumu faktiskajiem apstākļiem.
deguma smaka.
Kad reģenerācija ir pabeigta, brīdinājuma teksts
automātiski nodziest.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi* - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
SVARĪGI
Reģenerācija aukstos laika apstākļos
Ja automašīna bieži aukstos laika apstākļos
nobrauc nelielus attālumus, dzinējs nespēj sasniegt normālu darbības temperatūru. Tas nozīmē,
ka dīzeļdzinēja daļiņu filtra reģenerācija nevar
notikt un filtrs netiek iztukšots.
Ekonomiska braukšana
PIEZĪME
Automašīnas ar dīzeļdzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtru, kas nodrošina efektīvāku izmešu
kontroli.
Ja filtrs ir pilns ar daļiņām, dzinēja iedarbināšana var būt apgrūtināta un filtrs nedarbojas.
Iespējams, filtrs būs jāmaina.
Saistītā informācija
•
Dīzeļdzinējs (397 lpp.)
Uzsāciet filtra reģenerēšanu, braucot ar automašīnu, kamēr dzinējs sasniedz normālo darbības
temperatūru. Visieteicamāk to izdarīt uz šosejas
vai automaģistrāles. Ar automobili jābrauc vēl
20 minūtes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 399
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
•
•
Izmantojiet brīvas ripošanas funkciju Eco
Coast7 — bremzēšana ar dzinēju tiks pārtraukta, un automašīnas kinētisko enerģiju
var izmantot, lai ar to aizbrauktu tālāk.
Izvēlieties visaugstāko iespējamo pārnesumu8, pielāgojoties pašreizējiem satiksmes
apstākļiem un ceļa segumam, — zemāks dzinēja apgriezienu skaits nodrošina zemāku
degvielas patēriņu. Izmantojiet pārnesumu
pārslēgšanas indikatoru.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet
pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai bremzētu pēc
iespējas mazāk.
•
Braukšana lielā ātrumā palielina degvielas
patēriņu − palielinoties ātrumam, pieaug arī
vēja pretestība.
•
•
7
8
400
Lai panāktu viszemāko degvielas patēriņu,
aktivizējiet piedziņas režīmu ECO.
Neuzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai ar
tukšgaitas ātrumu, bet gan brauciet ar normālu slodzi tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas
— auksts dzinējs patērē vairāk degvielas
nekā silts.
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās un
pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO
spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu
− konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām
riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas
- jo lielāks svars, jo lielāks degvielas patēriņš.
•
Bremzējiet ar dzinēju, lai samazinātu ātrumu,
ja tas nerada draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem.
•
Jumta bagāža un slēpju nodalījums palielina
gaisa pretestību, kas savukārt palielina degvielas patēriņu - noņemiet jumta bagāžnieku,
kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizslēdziet dzinēju, kamēr
automobilis atrodas kustībā, piemēram, braucot lejā no kalna. Pretējā gadījumā tiks deaktivētas svarīgas sistēmas, piemēram, stūres
pastiprinātājs un bremžu pastiprinātājs.
Vilkšanas kronšteins*
Automašīnu var aprīkot ar vilkšanas kronšteinu,
kas ļauj ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Ir divu veidu vilkšanas iekārtas — fiksēts un izvelkams/ievelkams vilkšanas kronšteins.
Informāciju par vilkšanas jaudu un vilkšanas lodes
svaru skatiet sadaļā "Vilkšanas jauda un vilkšanas
lodes svars".
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
SVARĪGI
Vilkšanas iekārta regulāri jātīra un jāieeļļo.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
•
Braukšanas pozīcija ECO (378 lpp.)
Lietojot viras ar vibrāciju klusinātāju, vilkšanas
ierīci nedrīkst ieeļļot.
Apstiprinātie spiedieni riepās (552 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(549 lpp.)
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(25 lpp.)
Skatiet sadaļu "Braukšanas režīms ECO".
Attiecas uz braukšanu manuālas pārnesumu pārslēgšanas režīmā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Palielināta vilkšanas masa*
Lai varētu vilkt palielinātu vilkšanas masu, nepieciešama speciāla lielas noslodzes vilkšanas
kronšteins. Jautājiet tuvākajam Volvo izplatītājam,
vai jūsu automašīnas vilkšanas iekārta atbilst lielas vilkšanas masas prasībām. Ja neatbilst, vilkšanas kronšteins jānomaina pret lielākas noslodzes
vilkšanas kronšteinu.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (404 lpp.)
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(540 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(406 lpp.)
•
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
(403 lpp.)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(401 lpp.)
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
Izvirzāmā/ievelkamā vilkšanas iekārta vienmēr ir
ērti pieejama, un to pēc nepieciešamības var
vienkārši izvirzīt vai ievilkt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Rūpīgi ievērojiet norādījumus attiecībā uz vilkšanas kronšteina ievilkšanu un izvēršanu.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet
tuvu triecienstieņa centram.
1.
Atveriet aizmugures durvis. Vilkšanas iekārtas
izvēršanas/ievilkšanas taustiņš atrodas bagāžas nodalījuma aizmugurē, labajā pusē. Lai
izvēršanas taustiņš būtu aktīvs, taustiņa indikatora lampiņai pastāvīgi jāizgaismojas
oranžā krāsā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 401
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Ievelkot vilkšanas kronšteinu, pārliecinieties,
ka elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
1.
2.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvēršana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un uz
leju atbloķētā pozīcijā — indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu,
ja vilkšanas kronšteinam ir pievienota piekabe.
3.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā, kur
tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā — indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā
krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
BRĪDINĀJUMS
Noteikti nostipriniet piekabes drošības kabeli
tam paredzētajā kronšteinā.
PIEZĪME
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas
režīmi, un indikatora lampiņa nodziest. Sistēmu var atkāroti aktivizēt, aizverot un atverot
aizmugures durvis. Tas attiecas uz gadījumiem, kad vilkšanas kronšteins tiek izvērsts
vai ievilkts.
402
Atveriet aizmugures durvis. Nospiediet un
atlaidiet bagāžas nodalījuma aizmugurē,
labajā pusē esošo taustiņu — ievilkšana var
nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas kronšteins automātiski nolaižas
atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora
lampiņa mirgo oranžā krāsā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
Izmēri, stiprinājuma vietas (mm)
Vilkšanas kronšteina izmēri un stiprinājuma
punkti.
2.
Nofiksējiet vilkšanas kronšteinu, pārvietojot to
atpakaļ ievilktā pozīcijā, kur tas nofiksējas.
> Ja vilkšanas kronšteins ir pareizi ievilkts,
indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas.
A
1476
B
86
C
875
D
437,5
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
273
G
Lodes centrs
Saistītā informācija
•
Vilkšanas kronšteins* (400 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Vilkšanas kronšteins* (400 lpp.)
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
(403 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 403
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar piekabi
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi punkti
attiecībā uz vilkšanas kronšteinu, piekabi un kravas izvietojumu piekabē.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram,
sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās kravas svaru.
parasti. Pārslēdziet zemāku pārnesumu un
pielāgojiet automašīnas ātrumu.
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir spēkā
tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa. Lielākā augstumā dzinēja jauda un līdz ar to arī automašīnas vilktspēja samazinās, jo gaisa blīvums ir
mazāks, un tādēļ ir jāsamazina maksimālā
piekabes masa. Automašīnas un piekabes
masa ir jāsamazina par 10 % uz katriem
papildu 1000 m (vai to daļu).
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
•
•
404
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam
spiedienam uz sakabes lodi. Vilkšanas āķa
slodze tiek aprēķināta kā daļa no automašīnas neto masas.
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam. Plašāku
informāciju par gaisa spiedienu riepās skatiet
sadaļā "Apstiprinātais gaisa spiediens riepās".
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna
ir pilnīgi jauna. Nogaidiet, līdz ar to būs
nobraukti vismaz 1000 km.
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk nekā
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
PIEZĪME
Ārkārtas laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kvalitāte ir tie faktori, kas var ietekmēt
automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas vilkšanas kronšteinam ir
13 elektriskie kontakti, bet piekabei - 7, nepieciešams adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri. Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
Piekabes svars
Informāciju par Volvo atļauto piekabes masu skatiet sadaļā "Vilkšanas jauda un piekabes āķa
lodes svars".
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru. Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai bremzēšanas gadījumā automašīnas un piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars. Katars
valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas iekārtas var
būt sertificētas lielāka vai mazāka vilkšanas
svara izmantošanai, nekā automašīna var
pavilkt.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes lukturi nedarbojas,
vadītāja displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
Simbols
Lai veiktu pārbaudi, dzinējam jābūt izslēgtam.
2.
Nospiediet My Car
1.
Kad piekabe tiek pievienota vilkšanas kronšteinam, vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Autom. piekabes lukturu pārb..
3.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
3.
Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
4.
Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
5.
Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
Paziņojums
• Piekabes pagr. rādītājs
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
Piekabes lukturu pārbaude*
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu, vai visi
piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt, vai piekabes
lukturi darbojas.
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt
vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Lukturi.
Lukturi.
Līmeņa kontrole*
Aizmugurējie amortizatori uztur nemainīgu augstumu neatkarīgi no automašīnas noslodzes
(nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo masu). Kad
automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure nedaudz
nolaižas; tas ir normāli.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(406 lpp.)
•
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(540 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(406 lpp.)
•
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (552 lpp.)
Vilkšanas kronšteins* (400 lpp.)
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi var
veikt manuāli.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 405
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar piekabi īpašos
apstākļos
Braucot ar piekabi kalnainā apvidū un karstā klimatā, pastāv pārkaršanas risks.
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas slodzei un
dzinēja ātrumam atbilstošu pārnesumu.
Pārkaršanas gadījumā vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols kopā ar paziņojumu, skatiet sadaļu "Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana".
3.
Stāvbremzes izslēgšana.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
4.
Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(Trailer Stability Assist — TSA) mērķis ir stabilizēt automašīnu kopā ar piekabi, ja sākas sānno-
Saistītā informācija
•
•
•
•
Braukšana ar piekabi (404 lpp.)
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(392 lpp.)
Zema ātruma vadība* (389 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (385 lpp.)
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj tikt
galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar augstu
pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
1.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Iedarbiniet stāvbremzi.
3.
Ieslēdziet pārnesumu P.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā nogāzē,
palieciet zem riteņiem ķīļus.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
406
1.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Ieslēdziet pārnesumu D.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
virze. Šī sistēma ir iekļauta stabilitātes sistēmā
ESC9.
to bieži pietiek, lai palīdzētu autovadītājam atgūt
automobiļa vadību.
Sānnovirzes iemesli
Ja sānnovirze netiek novērsta pirmajā reizē, kad
aktivizējas piekabes stabilitātes palīgsistēma,
automašīnas/piekabes savienojums tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja jauda tiek
samazināta. Kad sānnovirze tiek pakāpeniski
samazināta un automašīnas/piekabes sastāvs
atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un
autovadītājs atkal pilnībā kontrolē automašīnu.
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu ātrumu,
ja piekabe ir pārslogota vai krava nav pareizi
sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam
un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas
ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/
piekabes savienojumu grūti vadāmu, un pastāv
risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšana ar piekabi (404 lpp.)
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(406 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (264 lpp.)
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC, stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiedarboties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres
kustības, lai mēģinātu izlīdzināt sānnovirzi, jo tādā
situācijā sistēma nevar noteikt, vai līkumošanu
izraisa piekabe vai autovadītājs.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma, vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma pastāvīgi kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās
kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze, priekšējie
riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir paredzēts, lai
stabilizētu automobiļa/piekabes savienojumu. Ar
9
Electronic Stability Control (elektroniskās stabilitātes kontrole)
407
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas cilpa
4.
Vilkšanai izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas
cilpa ir ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz vāka bufera
labās puses priekšpusē vai aizmugurē.
Pēc izmantošanas atskrūvējiet vilkšanas cilpu un
nolieciet to atpakaļ vietā.
PIEZĪME
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz bufera.
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
Skrūvējiet vilkšanas cilpu, līdz tā atduras.
Stingri pievelciet vilkšanas cilpu, piemēram,
ar uzgriežņu atslēgu.
SVARĪGI
Priekšējais: Noņemiet vāku – izmantojiet atzīmes uz vienas no tā īsajām malām.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai tas ir iespējams.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nepiemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā, izmantojot vilkšanas cilpu.
Vajadzības gadījumā paceliet automašīnu, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta bloka
zem grīdas lūkas bagāžas nodalījumā.
Aizmugurējais: Noņemiet vāku – ar pirkstu
nospiediet atzīmi un vienlaikus atlokiet pretējo pusi/stūri, izmantojot monētu vai līdzīgu
priekšmetu.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
408
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (409 lpp.)
Automobiļa evakuēšana (410 lpp.)
Vilkšana
7.
Ja velkošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, nodrošiniet, lai vilkšanas trose būtu
nostiepta, turot kāju viegli piespiestu uz
bremžu pedāļa un tādējādi novēršot straujas
kustības.
8.
Esiet gatavs bremzēt, lai apturētu.
Vilkšanas laikā viens transportlīdzeklis velk citu ar
vilkšanai paredzētu virvi.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet atļauto
vilkšanas maksimālo ātrumu.
Sagatavošanas darbi un vilkšana
1.
Ieslēdziet automašīnas avārijas gaismas signālu.
2.
Nostipriniet vilkšanas tauvu vilkšanas cilpā.
3.
Deaktivizējiet stūres bloķēšanas mehānismu,
atslēdzot automašīnu.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
PIEZĪME
Aizdedzes pozīcijā II stūres slēdzene tiek
deaktivizēta, ja automašīna ir bijusi atslēgta.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Aizdedzes
pozīcija".
4.
Iestatiet automašīnai aizdedzes pozīciju II,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START un turot to pozīcijā START
aptuveni 4 sekundes. Pēc tam atlaidiet pogu,
un tā automātiski atgriezīsies sākuma pozīcijā.
5.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā N
un atbrīvojiet stāvbremzi.
6.
Tagad velkošais transportlīdzeklis var sākt
vilkšanu.
Nevelciet automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu ātrāk par 80 km/h
(50 mph) vai tālāk par 80 km.
BRĪDINĀJUMS
•
Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka stūres
fiksators ir atbloķēts.
•
Jābūt ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II —
aizdedzes pozīcijā I visi drošības spilveni ir
deaktivizēti.
•
Automašīnas vilkšanas laikā vienmēr glabājiet tālvadības pults atslēgu automašīnā.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs un stūres pastiprinātājs
nedarbojas, ja dzinējs ir izslēgts - bremžu
pedālis ir jānospiež aptuveni 5 reizes spēcīgāk
un stūrēšana ir daudz apgrūtinātāka nekā
parasti.
}}
409
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Iedarbināšanas palīdzība
Automobiļa evakuēšana
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju nevar
iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā tiek
aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu to velkot, varat
nodarīt bojājumus katalītiskajam neitralizatoram.
•
•
•
•
•
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
Brīdinājuma trijstūris (479 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*:
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari ,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā.
Vilkšanas cilpa (408 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Automobiļa evakuēšana (410 lpp.)
2.
Nospiediet My Car
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (365 lpp.)
3.
Izvēlieties Piekares un līmeņošanas
vadības deaktiviz..
Saistītā informācija
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
Piekare .
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai to var uzvilkt uz platformas bez sānu bortiem.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nav piemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
Pilnpiedziņas automašīnu (AWD) ar
paceltu priekšējo piekari nedrīkst vilkt ar
ātrumu, kas pārsniedz 70 km/h (40 mph).
To nedrīkst vilkt tālāk par 50 km.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (409 lpp.)
Vilkšanas cilpa (408 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
410
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides
atskaņotāja, radio un Bluetooth tālruņa savienojuma. Kad automašīna atrodas tiešsaistē, tajā var
arī klausīties lietotņu piedāvātos pakalpojumus.
Funkcijas var vadīt ar balss vadību vai stūres un
vidējā displeja tastatūrām.
Audio un multivides kopsavilkums.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus — skatiet sadaļu "Sistēmas atjauninājumi" un vietni
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
412
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Radio (413 lpp.)
Tālrunis (431 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Audio iestatījumi
Aplikācijas (442 lpp.)
Audiosistēma ir iestatīta optimālai skaņas atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (487 lpp.)
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas
slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Audio un multivides licenču līgums (444 lpp.)
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Balss atpazīšana (112 lpp.)
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru salona akustika, klausītāja atrašanās vieta
utt. katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem
vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un automašīnas ātrumu.
Audio iestatījumi ir aprakstīti attiecīgajās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās. Lai piekļūtu iestatījumiem, atveriet augšējo skatu un pieskarieties
Iestatījumi Skaņa.
AUDIO UN MULTIVIDE
Trokšņa samazināšanas aktivizēšana1
Automašīna ir aprīkota ar aktīvo trokšņu samazināšanas funkciju, kas apslāpē salonā dzirdamo
dzinēja troksni, izmantojot audiosistēmu. Automašīnas jumtā esošie mikrofoni uztver caursitošu
troksni, un audiosistēma veic trokšņa samazināšanas pasākumus, lai to apslāpētu.
•
•
•
Tālruņa iestatījumi (436 lpp.)
Radio
Audio un multivide (412 lpp.)
Var klausīties AM un FM radio frekvenču joslas,
kā arī digitālo radio (DAB)*. Ja automašīna atrodas tiešsaistē, var klausīties arī interneta radio.
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Mikrofoni automašīnas jumtā.
PIEZĪME
Neapklājiet automašīnas mikrofonus, pretējā
gadījumā audiosistēmas skaņa var kļūt dārdoša.
Saistītā informācija
•
•
Mulivides audio iestatījumi (426 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (113 lpp.)
1 Attiecas
uz noteiktiem automašīnu modeļiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 413
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Radio staciju mainīšana un
meklēšana
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
Radio ieslēgšana
Saistītā informācija
•
Radio staciju mainīšana un meklēšana
(414 lpp.)
•
•
•
•
Digitālais radio (417 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
RDS radio (417 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
1.
2.
2
414
Tikai digitālais radio (DAB)
Lietotņu skatā atveriet lietotni (piemēram,
FM, Radio izlase).
Atlasiet staciju.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
2.
Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas2.
3.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos kanālus, skatiet
sadaļu "Izlase" tālāk.
AUDIO UN MULTIVIDE
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida
atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos izlases
vienumus.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Nospiediet < >, kas atrodas zem vidējā displeja vai stūres labās puses vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju.
Stacijas var mainīt arī vidējā displejā.
Izlases
Saglabājot izlasē saraksta vienumu, radio automātiski meklē vislabāko frekvenci. Taču, ja izlases
vienums saglabāts pēc manuālas stacijas meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju ar
spēcīgāku signālu.
Informāciju par to, kā izvēlēties kādu no vienas
frekvenču joslas izlases vienumiem, skatiet sadaļu
"Sarakstu mainīšana vienā frekvenču joslā"
iepriekš. Informāciju par to, kā izvēlēties no visiem
izlases vienumiem skatiet sadaļā "Radio izlases"
turpmāk.
–
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu frekvenču joslas izlasei un radio izlasei vai
noņemtu no tās.
Radio viļņu garuma maiņa
Radio izlase
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio izlase.
2.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai, lai
sāktu klausīšanos.
Noņemot izlases vienumu, tas tiek noņemts arī no
frekvenču joslas izlases.
–
Lietotņu skatā pieskarieties lietotnei (piemēram, FM) vai atveriet lietotņu izvēlni ar stūres
labās puses vadības tastatūru un atlasiet tur.
}}
415
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Radiostaciju meklēšana
2.
.
Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
3.
Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes
ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek
parādīti pēc kategorijām.
Manuālā meklēšana
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās frekvenču joslas:
416
•
•
•
AM — stacija un frekvence.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
FM — stacija, žanrs un frekvence.
DAB — objektu grupas un stacijas.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences
vairs netiek mainītas automātiski, kad uztveršanas
signāls ir vājš.
–
Pieskarieties Manuāla regulēšana, pavelciet slēdzi vai pieskarieties < >, līdz ir
sasniegta vajadzīgā frekvence.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (413 lpp.)
Digitālais radio (417 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
RDS radio
Pateicoties RDS (Radio Data System), radio var
automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju un meklēt noteiktus programmu tipus.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā
tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir
šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram,
programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik
lietoto audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots
CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un
skaļumu. Lai atgrieztos agrāk, stūres labās puses
vai vidējā displejā nospievadības nospiediet
diet Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
Radio (413 lpp.)
Radio iestatījumi (418 lpp.)
Digitālais radio
Digitālais radio (Digital Audio Broadcasting,
DAB) ir radio digitālās apraides sistēma. Radio
atbalsta DAB, DAB+ un DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Digitālā radio lietotni var palaist
vidējā displeja lietotņu skatā.
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat, kā FM un AM
radio; skatiet sadaļu "Radiostaciju maiņa un
meklēšana". Papildus iespējai atlasīt atskaņošanu
no Stacijas, Izlases un Žanri, var atskaņot arī
no apakškanāliem un Objektu grupas.
Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu grupa.
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert, piem.,
galvenās programmas tulkojumus citās valodās.
Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas
simbolu.
}}
417
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
Radio staciju mainīšana un meklēšana
(414 lpp.)
•
Sasaistes izveide starp dažādiem FM un DAB
radio viļņu garumiem (418 lpp.)
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
•
•
Radio (413 lpp.)
Radio iestatījumi (418 lpp.)
Sasaistes izveide starp dažādiem
FM un DAB radio viļņu garumiem
Šī funkcija ļauj digitālajam radio pāriet no viena
kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz to pašu
kanālu citā kanālu grupā ar labāku signālu vai nu
starp DAB kanāliem, un/vai starp DAB un FM.
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī starp
DAB un FM
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB saite
un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
DAB.
Saistītā informācija
•
•
•
Digitālais radio (417 lpp.)
Radio (413 lpp.)
Radio iestatījumi (418 lpp.)
Radio iestatījumi
Dažādu radio viļņu garumu iestatījumi.
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības tastavai vidējā displejā pieskarotūrā pieskaroties
ties Atcelt.
Velciet uz leju augšējo skatu, atlasiet Iestatījumi
Multivide un vēlamo radio viļņu garumu. Funkciju aktivizēšana/deaktivizēšana.
AM/FM
• Rādīt radio tekstu — rāda informāciju par
programmas saturu, izpildītājiem u.c.
• Fiksēt progr. pakalp. nosaukumu — atzīmējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu.
Pēc 20 sekundēm ritināšana tiek pārtraukta.
• Ziņas – pārtrauc pašreizējās multivides ierī-
ces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad ziņu
pārraide ir beigusies, tiek atsākta iepriekšējā
multivides avota atskaņošana.
• Satiksmes paziņojums – pārtrauc pašrei-
zējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
• Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un
pārraida informāciju par tuvumā esošiem
satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir
418
AUDIO UN MULTIVIDE
beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides
avota atskaņošana. Funkcija Vietēja
rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes paziņojums versija. Vienlaikus jāaktivizē funkcija Satiksmes
paziņojums.
Signalizācija – pārtrauc pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
Ceļu satiksmes
informācija — saņem informāciju par satiksmes traucējumiem.
• Signalizācija – pārtrauc pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
Informatīvs paziņojums — saņem ziņas.
Īsa informācija par
transportu — saņem informāciju par
sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un
vilcienu kursēšanas sarakstus.
DAB
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas
veida atlasīšana. Alfabētiski vai pēc pakalpojuma numura.
• DAB-FM saite – sāk sasaistīšanu starp DAB
• Rādīt radio tekstu — atzīmējiet, lai parādītu
• Atlasiet paziņojumu veidus — atlasiet
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls, automātiski tiek meklēta alternatīva frekvence.
paziņojumu tipus, ko vēlaties saņemt DAB
atskaņošanas laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks pašreizējās multivides atskaņošanu, lai
atskaņotu paziņojumu. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides
avota atskaņošana.
Multivides atskaņotājs darbina arī radio – tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Brīdinājums/
pakalpojumi — saņem informāciju par
negadījumiem, kuru svarīgums ir zemāks par
trauksmes funkcijas raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram, elektrības pazušanu.
• DAB-DAB saite – sāk sasaistīšanu DAB
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls, citā
kanālu grupā automātiski tiek meklēts cits
kanāls.
Mediju atskaņotājs
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio signālu
no CD* diskiem un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot AUX/USB ieeju, vai bezvadu
režīmā straumēt audio failus no ārējām ierīcēm,
izmantojot Bluetooth. Video var skatīt USB pievienotās ierīcēs. Automašīnā ar interneta savienojumu var klausīties interneta radio, audiogrāmatas un izmantot lietotņu piedāvātos mūzikas
pakalpojumus.
radio tekstu vai atlasītus radio teksta tipus,
piemēram, izpildītāja informāciju.
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu
attēlus.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (413 lpp.)
Digitālais radio (417 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 419
AUDIO UN MULTIVIDE
||
•
•
•
•
•
Aplikācijas (442 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana
Radio (413 lpp.)
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja.
Vairākas funkcijas var vadīt arī ar labo vadības
tastatūru uz stūres vai balss atpazīšanas sistēmu.
CD atskaņotājs* (424 lpp.)
Multivide, izmantojot Bluetooth (424 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana AUX/USB
pieslēgvietai (425 lpp.)
Multivides atskaņotājs darbina arī radio – tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
Multivides atskaņotāju var vadīt
vidējā displejā, bet vairākas tā
funkcijas var kontrolēt, izmantojot stūres labās puses vadības
tastatūru vai balss atpazīšanas
funkciju.
Saistītā informācija
•
•
420
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
2.
Pievienojiet multivides avotu.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
3.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Interneta multivides ierīce
1. Savienojuma izveide automašīnā.
Mp3 atskaņotājs un
iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots, automašīnas audio un multivides sistēma izmanto
izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša iPod
atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3.
Lietotņu skatā atveriet lietotni (iPod, USB,
AUX).
> Tiek sākta atskaņošana.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
Apple CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
Multivides atskaņotāju var vadīt,
izmantojot balss atpazīšanu,
stūres taustiņus vai vidējo displeju.
Skaļums – lai palielinātu vai samazinātu skaļumu,
pagrieziet vidējā displejā esošo vadības slēdzi vai
izmantojiet stūres labās puses vadības tastatūru.
Atskaņot/pauzēt – pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, taustiņam zem vidējā displeja
vai stūres labās puses vadības tastatūras taustiņam
.
Mainīt ierakstu/dziesmu – vidējā displejā pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospiediet taus}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 421
AUDIO UN MULTIVIDE
||
tiņu < >, kas atrodas zem vidējā displeja vai stūres labās puses vadības tastatūrā.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā – vidējā displejā
pieskarieties laika asij un velciet uz sāniem vai
nospiediet un turiet taustiņu < >, kas atrodas zem
vidējā displeja vai stūres labās puses vadības
tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa – atlasiet lietotņu skata
lietotnē zem jaunākā, pieskarieties vēlamajai lietotnei vai atlasiet, izmantojot stūres labās puses
vadības tastatūru.
Bibliotēka – pieskarieties šim taustiņam, lai
atskaņotu no bibliotēkas.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Video DivX® VOD un saņemiet reģistrācijas kodu.
3.
Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu
reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
•
Multivides tehniskās specifikācijas (429 lpp.)
Saistītā informācija
•
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (103 lpp.)
Jaukt – pieskarieties šim taustiņam, lai sajauktu
atskaņošanas secību.
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
Līdzīgs – pieskarieties šim taustiņam, lai izmantotu Gracenote, lai meklētu līdzīgu mūziku USB
ierīcē un izveidotu no tās atskaņošanas sarakstu.
Atskaņošanas saraksts var ietvert ne vairāk par
50 dziesmām.
•
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
Mainīt ierīci – pieskarieties šim taustiņam, lai
pārslēgtos starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas
vairākas.
•
Video iestatījumi
Primārā audio noklusējuma valoda, Subtitri
un Primārā subtitru noklusējuma valoda var
regulēt, kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Video.
422
DivX® atskaņošana
Šī DivX Certified® ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
•
•
•
•
•
•
Aplikācijas (442 lpp.)
Multivides meklēšana (423 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth (425 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (425 lpp.)
CD atskaņotājs* (424 lpp.)
Radio (413 lpp.)
Gracenote® (423 lpp.)
video (426 lpp.)
Mulivides audio iestatījumi (426 lpp.)
Apple CarPlay* (427 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Gracenote®
Saistītā informācija
Gracenote identificē izpildītāju, albuma, dziesmu
nosaukumus un saistītos attēlus, kas tiek rādīti
atskaņošanas laikā.
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas standarts.
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums (444 lpp.)
Multivides meklēšana
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas
(nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas,
atskaņošanas saraksta un aplādēm (interneta
digitālā multivide).
Aktivēšana / deaktivēšana Gracenote
Aktivizēšanas laikā Gracenote dati aizstāj oriģinālos datus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet Gracenote, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā Gracenote®.
4.
Atlasiet aktivizētu Gracenote datu iestatījumus:
Gracenote®.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet, kā
rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas
rezultātos.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
1.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2.
Ievadīt meklējamos vārdus.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos datus.
• Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
}}
423
AUDIO UN MULTIVIDE
||
3.
Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek parādīti pēc
kategorijām.
CD atskaņotājs*
Multivide, izmantojot Bluetooth
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar
audio failiem. Informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet tehniskajās specifikācijās.
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth un var bezvadu režīmā atskaņot audio
failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar Bluetooth
funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Saistītā informācija
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth (425 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
•
•
•
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (429 lpp.)
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
•
•
•
•
424
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (429 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot Bluetooth
Multivides ierīces pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot AUX/USB pieslēgvietu
Bluetooth ierīces savienošana ar automašīnu, lai
straumētu multividi un izmantotu interneta savienojumu, ja tas ir pieejams.
Audiosistēmai var pievienot ārēju multivides
avotu, piemēram, iPod vai MP3 atskaņotāju.
Ārēju skaņas avotu, piemēram, iPod vai MP3
atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai, izmantojot jebkuru tuneļkonsoles pieslēgvietu.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Multivide, izmantojot Bluetooth (424 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Multivides avots ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts, kad tas ir pievienots USB pieslēgvietai un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas dzinējs.
Lai atvieglotu USB atmiņas ierīces izmantošanu,
saglabājiet tajā tikai saderīgus formātus. Sistēmai
vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu atmiņas vidi,
kur ir informācija, kas atšķiras no saderīgiem formātiem. Kad ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai, multivides atskaņotājs atbalsta ne tikai audio,
bet arī video atskaņošanu.
Dažiem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas failu
sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (425 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
•
•
•
•
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(114 lpp.)
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana AUX/USB
pieslēgvietai (425 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (429 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
video (426 lpp.)
Apple CarPlay* (427 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (429 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 425
AUDIO UN MULTIVIDE
video
Mulivides audio iestatījumi
Multivides ierīces sistēmas skaļums
Pievienotās USB ierīcēs saglabātus video var
atskaņot, izmantojot multivides atskaņotāju.
Multivides ierīces atskaņošanas audio iestatījumu personalizācija.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi:
Automašīnas kustības laikā attēls netiek rādīts,
bet skaņa joprojām ir dzirdama. Tiklīdz automašīna apstājas, attēls atjaunojas.
• AUX – ja AUX ieejai ir pievienots ārējs
skaņas avots (piemēram, MP3 atskaņotājs
vai iPod), tad pievienotā skaņas avota skaļums var atšķirties no sistēmas iekšējā
skaļuma (piem., radio). Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu. Ja skaļums ir pārāk
liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var
pasliktināties.
Informāciju par atbalstītajiem video formātiem
skatiet sadaļā "Multivides tehniskās specifikācijas".
Saistītā informācija
•
•
•
Sistēmas skaļuma
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
• Ātruma un skaļuma kompensācija –
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
audiosistēma kompensē traucējošos
trokšņus pasažieru salonā, palielinot skaļumu atkarībā no automašīnas ātruma. Var
iestatīt kompensēšanas līmeni.
Multivides tehniskās specifikācijas (429 lpp.)
Audio režīms, kas atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa un atlasiet iestatījumus:
• Skaņas baudījums * — vairāk iespēju
Saistītā informācija
•
•
Audio iestatījumi (412 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
audio atskaņošanai, piemēram, atskaņošana ar koncertzāles efektu. Iestatījumi
aizstāj jebkuru izvēli, kas veikta atbilstoši
turpmākajiem audio iestatījumu punktiem.
• Tonis — personīgie basa, augsto skaņu
frekvenču, ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļ-
ruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
426
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Apple CarPlay*
Apple CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa
zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas un
lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz
braukšanu. Apple CarPlay darbojas kopā ar
noteiktām Apple ierīcēm.
Iedarbināšana Apple CarPlay
PIEZĪME
Ja tālrunis vai multivides atskaņotājs tiek pievienots automašīnai, izmantojot Bluetooth, tas
nav pieejams, kamēr ir aktīvs Apple CarPlay, jo
Bluetooth tiek deaktivizēts. Lai izveidotu
savienojumu ar automašīnu, izmantojiet Wi-Fi
vai automašīnas iebūvēto modemu*.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Apple CarPlay, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Ja automašīna vēl nav aprīkota ar Apple CarPlay,
to var instalēt. Sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet Apple tīmekļa vietnē
www.apple.com/ios/carplay/. Piezīme! Volvo
nepārbauda lietotnes Apple CarPlay saturu.
Apple CarPlay lietotnes var vadīt ar balsi, izmantojot Siri, vai vadīt vidējā displejā un tālrunī. Dažas
funkcijas var vadīt arī, izmantojot stūres labās
puses vadības tastatūru. Turot nospiestu taustiņu
uz stūres, tiek sākta balss atpazīšanas
vadība, izmantojot Siri. Īsi nospiežot, tā tiek deaktivizēta.
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt: Apple
CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums, uz kuru
attiecas tā noteikumi un nosacījumi.
Tādējādi Volvo Cars nav atbildīgs par Apple
CarPlay vai tā funkcijām/lietojumpr. Lietojot
Apple CarPlay, noteikta automašīnas
informācija (tostarp tās atrašanās vieta) tiek
pārsūtīta uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo
Cars jūs esat pilnībā atbildīgs par Apple
CarPlay lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan
jebkura cita persona.
Balss atpazīšanas vadība ar Siri jāaktivizē tālrunī
pirms Apple CarPlay lietošanas.
Pirmo reizi pievienojot iPhone
1. Pievienojiet iPhone USB ieejai.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties Labi.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
4.
Izlasiet nosacījumus un pēc tam pieskarieties
Apstiprināt, lai izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 427
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Iepriekš pievienots iPhone
1. Pievienojiet tālruni USB ieejai.
> Ja ir atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — tiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay un attēlotas saderīgās lietotnes.
2.
3.
Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni
Apple CarPlay.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Apple CarPlay darbojas fonā. Lai apakšskatā
atkal attēlotu Apple CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai Apple CarPlay.
Savienojuma pārslēgšana starp
Apple CarPlay un iPod
No Apple CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
428
2.
Nospiediet Sakari
3.
Izņemiet tās Apple ierīces lauka atzīmi, kuru
pievienojot, vairs nevajag palaist
Apple CarPlay.
4.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5.
Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
Apple CarPlay.
No iPod uz Apple CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties Labi.
3.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts Apple CarPlay apakšskats.
Apple CarPlay* iestatījumi
Iestatījumi tālrunim, kas pievienots kā Apple
CarPlay.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
atlasiet iestatījumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (425 lpp.)
Apple CarPlay* iestatījumi (428 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
Apple CarPlay un
•
Atzīmējiet lauku — Apple CarPlay sāk
darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Apple CarPlay
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Apple ierīces.
Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai izdzēstu sarakstu, jāveic rūpnīcas iestatījumu
atjaunināšana — skatiet sadaļu "Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā".
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navigācija
• Zvana signāls
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
•
Multivides tehniskās specifikācijas
Apple CarPlay* (427 lpp.)
Saderīgie failu formāti un audio specifikācijas.
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(171 lpp.)
Audio faili
Formāts
Faila paplašinājums
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
III daļa Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Formāts
Faila paplašinājums
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Video faili
Formāts
Faila paplašinājums
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI
.avi
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 429
AUDIO UN MULTIVIDE
||
430
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat atskaņot DivX filmas.
Profils
DivX Home Theater
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Izšķirtspēja
720x576
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Faila paplašinājums
.divx, .avi
Maksimālais faila
izmērs
4 GB
Audio kodeks
Subtitri
Speciālās funkcijas
Atsauce
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus, kas ļauj pārveidot failus par DivX
Home Theater video,
apmeklējiet divx.com.
Glabāšana USB ierīcē
Lai sistēma nolasītu USB ierīci pareizi, jāievēro
šādas specifikācijas. Atskaņošanas laikā vidējā
displejā nav redzama mapju struktūra.
Maks. skaits
Faili
15000
MP3, AC3
Mapes
1000
XSUB
Mapju līmeņi
8
Atskaņošanas saraksti
100
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
1000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
Saistītā informācija
•
•
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (420 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālrunis
Pārskats
Ar Bluetooth aprīkotu mobilo tālruni var pievienot
automašīnas iebūvētajai brīvroku sistēmai bezvadu režīmā.
•
•
Balss atpazīšana (112 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (103 lpp.)
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas mobilā tālruņa
funkcijas. Mobilo tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem, ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai, to
var izmantot, lai veiktu zvanus, sūtītu/saņemtu
īsziņas, straumētu multividi un izveidotu savienojumu ar internetu.
Mikrofons.
Tālruni var vadīt vidējā displejā,
bet dažas darbības var veikt arī,
izmantojot balss izvadi un lietotņu izvēlni, ko var atvērt ar
stūres labās puses vadības
tastatūru.
Mobilais tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju un
balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Tālruņa pievienošana/atvienošana (433 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (434 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (435 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (436 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (436 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (439 lpp.)
431
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņa pievienošana
Pievienojiet automašīnai Bluetooth aktivizētu tālruni, lai veiktu zvanus, sūtītu/saņemtu paziņojumus, straumētu multividi un izveidotu automašīnā
interneta savienojumu.
2.
3.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai nu
meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt automašīnu tālrunī.
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
1.
432
Padariet tālruni meklējamu/redzamu, izmantojot Bluetooth.
2. iespēja — meklēt automašīnu tālrunī
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
•
Ja automašīnai ir pievienots tālrunis, pieskarieties Mainīt
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Pievienot tālruni Padarīt
automašīnu uztveramu.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā viena no tām var būt tikai straumējošā multivides ierīce. Automātiski tiek izveidots savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai
sūtītu un saņemtu zvanus/īsziņas, straumētu multividi un nodrošinātu interneta savienojumu. Lai
mainītu izmantoto tālruni, skatiet sadaļu
"Bluetooth iestatījumi".
Katra ierīce jāpievieno tikai vienu reizi. Pēc pievienošanas Bluetooth ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai Bluetooth
funkcijai. Lai automašīnā izveidotu interneta
savienojumu, izmantojot tālruni, tālrunī jābūt aktivizētai piesaistei. Automašīnā var saglabāt maksimāli 20 pievienotas Bluetooth ierīces.
Lai automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot tālruņa Bluetooth, aktivizējiet
tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo
karstvietu), izmantojot Bluetooth.
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni.
•
Ja automašīnai ir pievienots tālrunis, pie. Uznirstošajā logā
skarieties Mainīt
pieskarieties Pievienot tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
2.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3.
Lai automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot tālruņa Bluetooth, aktivizējiet
tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo
karstvietu), izmantojot Bluetooth.
4.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
5.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
4.
Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
6.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
5.
Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
6.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
7.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir saderīgi un var
rādīt kontaktus un īsziņas automašīnā.
AUDIO UN MULTIVIDE
PIEZĪME
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir saderīgi un var
rādīt kontaktus un īsziņas automašīnā.
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, tālruņa savienojums var tikt pārtraukts. Tādā
gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un
izveidojiet savienojumu vēlreiz.
Saderīgie tālruņi
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālruņa pievienošana/atvienošana
Tālruņa pievienošana automātiski
1.
2.
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (434 lpp.)
Aktivizējiet tālrunī Bluetooth un piesaisti (pārnēsājamo/personīgo karstvietu), pirms
ieslēgt aizdedzes pozīciju I.
Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
1.
Aktivizējiet tālrunī Bluetooth un piesaisti (pārnēsājamo/personīgo karstvietu).
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu un pieskarieties
Mainīt tālr..
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Tālrunis (431 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (435 lpp.)
.
Nospiediet Mainīt
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Tālruņa atvienošana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Nospiediet Iestatījumi Sakari
Bluetooth.
> Tiek parādīts pievienoto Bluetooth ierīču
saraksts.
3.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties noņemt.
4.
Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet
savu izvēli.
> Tālrunis vairs nav pievienots automašīnai.
Izveidojiet tālruņa savienojumu manuāli.
Tālruņa pievienošana/atvienošana (433 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (439 lpp.)
2.
Pievienojiet, mainiet vai atvienojiet pievienotu tālruni.
Tālruņa atvienošana
–
Tālrunī deaktivizējiet Bluetooth.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālrunis (431 lpp.)
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (436 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (439 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja
atvienošana notiek zvana laikā, zvanu var turpināt
tālrunī.
Tālruņa maiņa
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
433
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
2.
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktu
sarakstu. Kontaktu sarakstā var meklēt, un to
var pārlūkot. Kontaktu sarakstā pieskarieties
, lai pievienotu kontaktu zem Izlases.
3.
Pieskarieties Zvanīt vai
4.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
.
Zvanus var veikt arī, izmantojot lietotņu izvēlnes
zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labās puses
.
vadības tastatūru
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
Tālruņa zvanu veikšana
1.
434
Atveriet tālruņa apakšskatu.
1.
Nospiediet Pievienot zvanu.
2.
Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla vai
kontaktu saraksta.
3.
Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/rindai
vai
blakus kontaktam kontaktu sarakstā.
4.
Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
5.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu aktīvo
zvanu.
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
Ienākošie tālruņa zvani
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar stūres
labās puses vadības tastatūru vai vidējā displejā.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet Privātums
un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās
jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts
pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts, un
zvans turpinās automašīnas brīvroku sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (431 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (114 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (103 lpp.)
1.
Pieskarieties Savien. zvanus, lai apvienotu
vairāku pušu zvanus.
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
•
Tālruņa iestatījumi (436 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Īsziņu pārvaldīšana
2.
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
Noteiktiem tālruņiem jābūt aktivizētai īsziņu funkcijai. Ne visi mobilie tālruņi ir pilnībā saderīgi un
spēj automašīnā attēlot kontaktus un īsziņas.
Informāciju par saderību skatiet
support.volvocars.com.
Īsziņas lasīšana vidējā displejā
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Ziņojumi, lai to
atvērtu.
2.
Nospiediet Nolasīt, lai ziņa tiktu nolasīta, vai
nospiediet ziņu, kuru vēlaties lasīt.
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un
pēc tam pieskarieties Atbildēt.
•
Jaunas īsziņas izveide – pieskarieties
Izveidot jaunu +. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
3.
Rakstiet īsziņu.
4.
Nospiediet Sūtīt.
Paziņojums par īsziņu
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja
displejā.
Informāciju par paziņojumu iestatījumiem skatiet
sadaļā "Īsziņu iestatījumi".
Īsziņa tiek attēlota vadītāja displejā tikai gadījumā,
ja ir atlasīts šāds iestatījums; skatiet sadaļu
"Īsziņu iestatījumi".
Saistītā informācija
–
Nospiediet stūres vadības tastatūras lejupvērsto bultiņu, lai izlasītu īsziņu.
Lai sistēma nolasītu īsziņu, atlasiet Nolasīt,
izmantojot vadības taustiņus uz stūres.
•
•
•
•
•
Tālrunis (431 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (436 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (436 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (114 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Īsziņas sūtīšana
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Ziņojumi, lai to
atvērtu.
435
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņa iestatījumi
Īsziņu iestatījumi
Automašīnas tiešsaistes funkcija
Pievienota tālruņa iestatījumi.
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
Tālrunis
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Automašīnas tiešsaistes funkcija ļauj, piemēram,
izmantot lietotņu interneta radio un mūzikas
pakalpojumus, kā arī sazināties ar izplatītājiem,
atrodoties automašīnā, un lejupielādēt programmatūru.
Paziņojums
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Tālrunis un atlasiet
• Zvana signāli – zvana signāla atlasīšana.
taktu saraksta šķirošanas secības atlasīšana.
•
•
•
•
•
3
436
Īsziņu iestatījumi (436 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (439 lpp.)
Tālrunis (431 lpp.)
Automašīnai var izveidot savienojumu, izmantojot
Bluetooth, Wi-Fi, USB pieslēgvietai pievienotu
kabeli vai automašīnā iebūvēto modemu*.
• Paziņojums vadītāja displejā – rāda
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, tā Wi-Fi karstvietu var kopīgot, lai ļautu arī
citām ierīcēm izmantot interneta savienojumu3.
paziņojumus vadītāja displejā. Ja vadītāja
displejā ir aktīvi paziņojumi, ienākošās īsziņas var pārvaldīt ar stūres labās puses
vadības tastatūru.
• Kontaktu kārtošanas secība – kon-
Saistītā informācija
• Paziņojums centrālajā displejā – rāda
paziņojumus par īsziņām vidējā displeja
statusa joslā.
Var izmantot tālruņa vai automašīnas
zvana signālu. Daži tālruņi nav pilnīgi
saderīgi, tādēļ to zvana signālus nevar
izmantot automašīnā. Informāciju par
saderību skatiet support.volvocars.com.
Informāciju par zvanu paziņojumiem augšējā
displejā* skatiet sadaļā "Augšējais displejs".
Īsziņas un atlasiet
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
• Īsziņas signāls – ienākošo īsziņu signāla
atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (431 lpp.)
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (435 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (436 lpp.)
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Augšējais displejs* (109 lpp.)
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
Aplikācijas (442 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana (484 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (487 lpp.)
Volvo ID (23 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(439 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā
Izveidojiet savienojumu starp automašīnu un tālruni, izmantojot Bluetooth, Wi-Fi, USB pieslēgvietai pievienotu kabeli vai automašīnā iebūvēto
modemu*.
Savienojuma izveide, izmantojot
Bluetooth
Skatiet sadaļu "Tālruņa pievienošana".
Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi
Mobilajam tālrunim un tīkla operatoram jāatbalsta
dalīšanās ar interneta pieslēgumu, un abonēšanas pakalpojumam jāietver datu plūsma.
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
1.
Piesaistes (pārnēsājamās/personīgās karstvietas) aktivizēšana mobilajā tālrunī
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Nospiediet Sakari
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Wi-Fi.
5.
Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
6.
Ievadiet tīkla paroli.
7.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu tikai, izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*
Pirms savienojuma izveides izlasiet pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un nosacījumus un
klientu konfidencialitātes politiku vietnē
support.volvocars.com.
Wi-Fi.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti
pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz
nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ, nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 437
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas tiek
saglabāts turpmākai lietošanai. Kad ir sasniegts
maksimālais pievienoto tālruņu skaits (50), pirmie
pievienotie tālruņi tiek dzēsti. Lai skatītu saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu saglabātos
tīklus, nospiediet Iestatījumi Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
Saistītā informācija
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prasības tīkla savienojumam skatiet sadaļā "Wi-Fi
tehnoloģija un drošība".
Savienojuma izveide ar USB
pieslēgvietai pievienotu kabeli
1.
2.
3.
Pievienojiet tālruni automašīnas tuneļkonsoles glabāšanas nodalījumā esošajai USB pieslēgvietai, izmantojot kabeli.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
3.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Automašīnas modema
Internets.
5.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6.
Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Ja interneta savienojums ir izveidots, izmantojot
automašīnas modemu, Volvo On Call pakalpojumi
izmanto šo savienojumu.
5 Tikai
438
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Wi-Fi tīkla noņemšana (440 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (441 lpp.)
Nav savienojuma vai tas ir vājš (440 lpp.)
Automašīnas modema* iestatījumi (441 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (439 lpp.)
Apple CarPlay* (427 lpp.)
Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā.
Aktivizējiet USB piesaisti mobilajā tālrunī.
Automašīnas modema*5 pievienošana
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth iestatījumi
Bluetooth pievienota tālruņa iestatījumi.
Bluetooth
Interneta kopīgošana, izmantojot
Wi-Fi tīklāju
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, to var kopīgot, lai ļautu arī citām ierīcēm
izmantot interneta savienojumu.7
Tīkla operatoram (SIM kartei) jāatbalsta dalīšanās
ar interneta pieslēgumu (dalīšanās ar interneta
pieslēgumu).
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
punkts.
3.
Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
4.
Atļaut pakalpojumus šai
ierīcei – atlasiet, vai rādīt attēlus.
Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
5.
Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana
nav pieejama visos tirgos.
6.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Autom. Wi-Fi piekļ. punkts.
7.
Ja iepriekš kā savienojuma avots ir izmantots
Wi-Fi, apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot savienojumu ar automašīnas piesaisti (Wi-Fi piekļuves punktu).
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Bluetooth un atlasiet
• Iepriekš pārī savienotās ierīces — rāda
pievienotās ierīces.
• Interneta savienojums — atlasiet, lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot
ierīces Bluetooth savienojumu.
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces savienošanu pārī.
Saistītā informācija
•
•
•
•
7
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Tālrunis (431 lpp.)
Tālruņa pievienošana (432 lpp.)
Autom. Wi-Fi piekļ.
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
}}
439
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Nav savienojuma vai tas ir vājš
Wi-Fi tīkla noņemšana
Tīklu ietekmējošie faktori.
Neizmantotā tīkla noņemšana.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Wi-Fi
3.
Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
No mobilā tālruņa uz automašīnu
4.
Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Visu tīklu noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (441 lpp.)
Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no
mobilā tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet mobilā tālruņa klausuli tuvāk vidējam displejam, lai palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
No mobilā tālruņa uz tīklu
Nav savienojuma vai tas ir vājš (440 lpp.)
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts tīkla
pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla
operatoru.
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties
maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Saistītā informācija
•
•
440
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
Saglabātie tīkli.
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem
lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks
atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(171 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Automašīnas modema*9 iestatījumi
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz8.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt
automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
•
Nav savienojuma vai tas ir vājš (440 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (437 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
Izvēlēties
operatoru – tīkla operatora automātiska vai
manuāla atlasīšana.
Datu
viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī izvēles
rūtiņa, automašīnas modems mēģina izveidot
savienojumu ar internetu, kad automašīna
atrodas ārzemēs un ārpus savas mītnes
valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka tas var būt saistīts ar lielām izmaksām. Pie savas valsts
mobilo sakaru operatora noskaidrojiet, kāds ir
jūsu viesabonēšanas līgums par datplūsmu
ārzemēs.
• Automašīnas modema Internets – atla-
siet, vai izmantot automašīnas modemu interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
• SIM kartes PIN
Mainīt
PIN – var ievadīt ne vairāk par 4 cipariem.
• Tīkls
Atspējot
PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN kodu, lai piekļūtu SIM kartei.
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(439 lpp.)
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, pie-
mēram, papildinātu priekšapmaksas karti vai
pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir
atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Saistītā informācija
•
•
8
9
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(439 lpp.)
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 441
AUDIO UN MULTIVIDE
Aplikācijas
Lietotnes ir programmas, ko lieto dažu automašīnas funkciju vadīšanai.
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots interneta
savienojums.
–
Lietotņu skatā pieskarieties lietotnei, lai to
palaistu.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (171 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (442 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana
un atinstalēšana
Jauno lietotņu lejupielāde, esošo lietotņu atjaunināšana vai atinstalēšana.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
Lietotnes var pārvaldīt lietotņu
skatā, izmantojot Attālās
atjaunināšanas
pakalpojums.
Lai varētu lejupielādēt, atjaunināt vai atinstalēt lietotnes,
automašīnai jāatrodas tiešsaistē.
Lietotnes lejupielāde
1.
Atveriet lietotni Attālās atjaunināšanas
pakalpojums.
2.
Atlasiet Pārlūkot, lai atvērtu to lietotņu
sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav lejupielādētas automašīnā.
3.
Pieskarieties jebkurā lietotņu rindas vietā, lai
izvērstu sarakstu un saņemtu plašāku informāciju par lietotni.
Lietotņu skats.
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr. Vēl
citas ir pieejamas lejupielādei. Lejupielādei pieejamās lietotnes atšķiras, bet var ietvert interneta
radio un mūzikas pakalpojumus.
442
AUDIO UN MULTIVIDE
4.
Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi.
> Instalēšanas laikā ir redzams tās statuss.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek parādīts paziņojums. Lietotne paliek sarakstā,
un to var mēģināt lejupielādēt atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu
lejupielādi.
Lietotnes atinstalēšana
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt atinstalēšanu.
1.
Atveriet lietotni Attālās atjaunināšanas
pakalpojums.
2.
Atlasiet Lietojumprogr. atjauninājumi , lai
atvērtu visu instalēto lietotņu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Ņemiet vērā, ka atcelt var tikai lejupielādi – ja ir
sākusies instalēšanas fāze, to vairs nevar atcelt.
Lietotņu atjaunināšana
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu pabeigt
instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Atveriet lietotni Attālās atjaunināšanas
pakalpojums.
2.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Radio (413 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (487 lpp.)
Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Atveriet lietotni Attālās atjaunināšanas
pakalpojums.
2.
Atlasiet Lietojumprogr. atjauninājumi , lai
atvērtu visu pieejamo atjauninājumu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
443
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar
ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir
angļu valodā.
Par. DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts,
ko izveidojusi DivX, LLC filiāle Rovi Corporation.
Šī ir oficiāla DivX® sertificēta ierīce, kas ir pārbaudīta, un spēj atskaņot DivX video. Lai saņemtu
plašāku informāciju un iegūtu programmatūras
rīkus, kas ļauj pārveidot failus par DivX video,
apmeklējiet divx.com.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma B&W
Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir uzņēmuma
DuPont reģistrēta preču zīme.
444
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi
Corporation vai tā filiāļu preču zīmes, kas tiek lietotas saskaņā ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību. Tas
sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes.
Izmantojot komplicētus algoritmus, Dirac Unison
digitāli vada visus skaļruņus, pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē, ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX
Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot
iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai
saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
AUDIO UN MULTIVIDE
Gracenote®
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips "Powered
by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu
reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra
("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp izpildītāja vārdu, skaņu ierakstu nosaukumu
un diska/faila nosaukumu ("Gracenote dati") no
tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm
(kopā dēvētiem par "Gracenote serveriem") un lai
veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst
izmantot tikai šai programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai
savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām.
Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un
nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu
pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekrītat
beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām
un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto
informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo
līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot
informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informā-
cija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu)
attiecībā uz Gracenote serveros esošo Gracenote
datu precizitāti. Gracenote patur tiesības dzēst
datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu
kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote
uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta
garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai
kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS
IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU
VAI IENĀKUMIEM.
}}
445
AUDIO UN MULTIVIDE
||
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
446
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
AUDIO UN MULTIVIDE
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Linux software
1.
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
}}
447
AUDIO UN MULTIVIDE
||
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
448
Bluetooth® moduļa atbilstības
deklarācija
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
ES:
Eksportējošā valsts: Japāna
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Aprīkojuma tips: Audio Navigation Unit
Ar šo Mitsubishi Electric Corporation paziņo, ka šī Audio Navigation Unit atbilst direktīvas 1999/5/EG būtiskajām prasībām un citiem piemērojamiem noteikumiem.
}}
449
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Ķīna:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
450
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继续
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Koreja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taivāna:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
}}
451
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Brazīlija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kazahstāna:
Modeļa nosaukums: NR 0V
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportējošā valsts: Japāna
452
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Meksika:
Apvienotie Arābu
Emirāti:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Audio un multivide (412 lpp.)
Mediju atskaņotājs (419 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Gracenote® (423 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
453
AUDIO UN MULTIVIDE
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi un klientu
konfidencialitātes politika
Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un nosacījumus un klientu konfidencialitātes politiku varat
izlasīt vietnē support.volvocars.com.
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un
nosacījumi
Volvo mērķis ir jums piedāvāt pašus labākos
pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka braukšana ar
Volvo ir tik droša, ērta un patīkama, cik vien
iespējams. Volvo piedāvā plašu pakalpojumu
klāstu: no palīdzības ārkārtas situācijās līdz navigācijai un dažādiem informācijas un izklaides
pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas uzmanīgi izlasiet
šos noteikumus un nosacījumus ("Pakalpojumu
sniegšanas noteikumi un nosacījumi") —
support.volvocars.com.
Klienta konfidencialitātes politika
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
datu apstrādi. Šīs politikas mērķis ir sniegt mūsu
esošajiem, bijušajiem un turpmākajiem klientiem
vispārīgu priekšstatu par šādām tēmām:
454
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
•
•
Apkopoto personas datu veidi.
•
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem.
Iemesli, kādēļ mēs apkopojam personas
datus.
Visu šo politiku varat izlasīt vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Audio un multivides licenču līgums (444 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums (97 lpp.)
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
(303 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
Riepas vecums
Riepu funkcija cita starpā ir noturēt slodzi,
nodrošināt saķeri ar ceļa virsmu, samazināt vibrācijas un aizsargāt riteņus pret nodilumu.
Riepas būtiski ietekmē automobiļa braukšanas
raksturojumu. Riepas veidam, izmēriem, spiedienam riepā un riepas ātruma jaudai ir liela nozīme
automašīnas veiktspējā.
Visas riepas, kas vecākas par 6 gadiem, jāpārbauda ekspertam pat tad, ja tās izskatās nebojātas. Riepas noveco un sadalās, pat ja tās nemaz
vai tikpat kā nemaz nav lietotas. To darbību
ietekmē riepas materiāla sabrukšana. Tas attiecas uz visām riepām, kas tiek noglabātas vēlākai
lietošanai. Dažas ārējās pazīmes, kas norāda uz
riepas nederīgumu, ir plaisas un krāsas zudums.
Jaunas riepas
Nodilums un apkope
Pareizs gaisa spiediens riepās rada vienmērīgāku
nodilumu. Braukšanas stils, gaisa spiediens riepās, klimats un ceļa stāvoklis nosaka to, cik ātri
riepas noveco un nodilst.
Lai novērstu protektoru dziļuma atšķirības un
riepu nodiluma pazīmju pastiprināšanos, priekšējie un aizmugurējie riteņi ir savstarpēji jāmaina.
Pirmā nomaiņa var notikt pēc aptuveni 5000 km
un pēc tam ik pēc 10 000 km.
Riepas ātri bojājas. Pēc dažiem gadiem tās kļūst
cietākas, vienlaikus pakāpeniski pasliktinoties to
saķeres spējai un īpašībām. Tādēļ, mainot riepas,
centieties iegādāties iespējami jaunas. Tas jo
īpaši attiecas uz ziemas riepām. Pēdējie četri
cipari skaitļu virknē nozīmē izgatavošanas nedēļu
un gadu. Šis ir riepas DOT marķējums
(Department of Transportation), kas ir norādīts ar
četriem cipariem, piemēram, 0715. Attēlā
redzamā riepa ir izgatavota 2015. gada 7. nedēļā.
456
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, ja neesat pārliecināts par protektora dziļumu.
Ja riepām ir pamanāmas ievērojamas nodiluma
atšķirības (> 1 mm protektora dziļuma atšķirība),
riepas ar vismazāko nodilumu vienmēr jāuzstāda
automašīnas aizmugurē. Nepietiekamu stūres
vadību parasti ir vienkāršā izlabot nekā pārmērīgu
stūres vadību, un tā izraisa automobiļa braukšanu
uz priekšu pa taisnu līniju, nevis aizmugures izslīdēšanu uz vienu pusi, kas izraisa pilnīgu automobiļa vadāmības zudumu. Tādēļ ir svarīgi, lai aizmu-
gurējie riteņi nekādā gadījumā nezaudētu saķeri,
pirms tā notiek ar priekšējiem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
Bojāta riepa var izraisīt automašīnas kontroles
zudumu.
Glabāšana
Riteņi ar uzstādītām riepām ir jāglabā guļus vai
iekārtā stāvoklī, nevis novietotus stāvus.
Saistītā informācija
•
•
•
Riepu gaisa spiediena pārbaude. (458 lpp.)
Riepu griešanās virziens (457 lpp.)
Riepu protektora nodiluma indikatori
(457 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
(459 lpp.)
•
Avārijas pārdūrumu remonta komplekts
(469 lpp.)
•
Riepu izmēru apzīmējumi (481 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu griešanās virziens
Uz tāda protektoru modeļa riepām, kas paredzētas rotēšanai tikai vienā virzienā, rotācijas virziens
ir norādīts ar bultiņu.
Bultiņa norāda riteņa griešanās virzienu.
Riepai visā tās ekspluatācijas laikā vienmēr jārotē
vienā un tajā pašā virzienā. Riepas var mainīt tikai
priekšējā un aizmugurējā stāvoklī, un tās nekad
nedrīkst mainīt no labās puses uz kreiso un
otrādi. Ja riepas ir piestiprinātas nepareizi, tiek
nelabvēlīgi ietekmētas automašīnas bremzēšanas
īpašības un braukšanas jauda lietus un šķīdoņa
apstākļos. Riepas ar lielāku protektoru dziļumu
vienmēr jāuzstāda automobiļa aizmugurē (lai
samazinātu slīdēšanas risku).
Saistītā informācija
•
Riepas (456 lpp.)
Riepu protektora nodiluma
indikatori
Protektoru nodiluma indikatori rāda riepas protektora dziļuma stāvokli.
Protektoru nodiluma indikators ir šaurs paaugstinājums šķērsām gareniskajām rievām riepas protektora rakstā. Riepas sānos ir norādīti burti TWI
(Tread Wear Indicator). Kad riepas protektora dziļums ir mazāks par 1,6 mm, riepas protektors ir
vienā augstumā ar riepas nodiluma indikatoriem.
Pēc iespējas apmainiet pret jaunām riepām.
Atcerieties, ka riepām ar sekliem protektoriem ir
ļoti vāja saķere lietus un sniega laikā.
Saistītā informācija
•
Riepas (456 lpp.)
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka abi riteņu pāri ir vienāda
tipa un izmēra, kā arī ka tiem ir viens ražotājs.
457
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu gaisa spiediena pārbaude.
Pareizs gaisa spiediens riepās palielina braukšanas drošību, ietaupa degvielu un paildzina riepu
kalpošanas mūžu.
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās — tas
ir normāli. Gaisa spiediens riepās mainās arī atkarībā no apkārtējās temperatūras. Nepareizs spiediens riepās palielina degvielas patēriņu, samazina riepu kalpošanas laiku un pasliktina automašīnas vadāmību. Braucot ar riepām, kurās spiediens ir pārāk zems, riepas var pārkarst un tikt
bojātas. Spiediens riepās ietekmē braukšanas
komfortu, braukšanas troksni un vadāmības rādītājus.
norāda, kādam jābūt riepu spiedienam pie dažādiem noslogojuma un ātruma nosacījumiem.
Uzlabota degvielas ekonomija ar ECO
spiedienu
Lai panāktu optimālu degvielas ekonomiju, braucot ar ātrumu, kas ir zemāks par 160 km/h
(100 mph), ieteicams izmantot ECO spiedienu
gan pilnas, gan nelielas noslodzes gadījumā.
Gaisa spiediena pārbaude
1.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās reizi
mēnesī. Veiciet spiediena pārbaudi aukstām
riepām — riepu temperatūra būs tāda pati kā
apkārtējā gaisa temperatūra. Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas sasilst, un spiediens palielinās.
2.
Vajadzības gadījumā piesūknējiet riepas līdz
riepu spiediena uzlīmē norādītajam apstiprinātajam gaisa spiedienam riepās.
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
PIEZĪME
Riepu spiedienu uzlīme uz vadītāja puses durvju
statņa (starp rāmi un aizmugurējām durvīm)
458
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Saistītā informācija
•
•
Riepas (456 lpp.)
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(473 lpp.)
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (552 lpp.)
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, izmantojot
riepu spiediena uzraudzības sistēmu
(461 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu spiediena uzraudzības
sistēma3
Kad gaisa spiediens vienā vai vairākās riepās ir
pārāk zems, riepu spiediena uzraudzības sistēma
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) brīdina, attēlojot vadītāja displejā indikatora simbolu.
Ja simbols vispirms aptuveni vienu minūti mirgo
un pēc tam paliek pastāvīgi iedegts, tas var nozīmēt, ka sistēma nevar noteikt zemu spiedienu riepās vai par to brīdināt, kā paredzēts.
Riepu spiediena uzraudzīšanas sistēma izmanto
sensorus, kas atrodas uz katra riteņa gaisa ventiļa. Sistēma nosaka spiedienu riepās, kad braukšanas ātrums sasniedz aptuveni 30 km/h
(20 mph) vai vairāk. Ja spiediens ir pārāk zems,
vadītāja displejā izgaismojas riepu spiediena indikators un tiek parādīts paziņojums.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens.
Ja TPMS sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni vienu minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas.
Vispārīga informācija par riepu spiediena
uzraudzības sistēmu.
Katra riepa, tostarp rezerves riepa*, ir jāpārbauda
reizi mēnesī. Pārbaudes laikā riepai ir jābūt
aukstai un gaisa spiedienam tajā ir jāatbilst automašīnas ražotāja ieteiktajam gaisa spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē vai riepu spiediena tabulā. Ja automašīnas riepu izmēri neatbilst ražotāja ieteiktajiem, noskaidrojiet, kāds ir
pareizais gaisa spiediena līmenis šādām riepām.
Kā papildu drošības funkcija automašīnā ir uzstādīta riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS),
kas norāda, kad gaisa spiediens vienā vai vairākās
riepās ir pārāk zems. Kad iedegas zema gaisa
spiediena indikatora simbols, pēc iespējas drīzāk
apturiet automašīnu, pārbaudiet riepas un piepumpējiet tās līdz pareizajam spiedienam.
Braucot ar zemu gaisa spiedienu riepā, riepa var
pārkarst, un tas, savukārt, var izraisīt riepas plīšanu. Zems riepu spiediens arī samazina degvielas patēriņa efektivitāti un riepu kalpošanas mūžu,
kā arī var ietekmēt automašīnas vadāmību un
bremzēšanas ceļu. Ievērojiet, ka TPMS neaizstāj
regulāru riepu apkopi. Vadītāja pienākums ir uzturēt pareizu gaisa spiedienu riepās, pat ja zema
riepu spiediena robežvērtība vēl nav sasniegta un
indikatora simbols nav iedegts.
jas pareizi. TPMS sistēmas kļūmes indikators ir
apvienots ar zema riepu spiediena indikatora simbolu. Kad sistēma konstatē kļūmi, simbols vadītāja displejā aptuveni vienu minūti mirgo un pēc
tam paliek iedegts. Šī procedūra tiks atkārtota
katrā automašīnas iedarbināšanas reizē līdz kļūmes novēršanai. Kad ir iedegts šis simbols, var
būt ietekmēta sistēmas spēja noteikt zemu gaisa
spiedienu riepās vai par to brīdināt.
TPMS sistēmas kļūme var rasties vairāku iemeslu
dēļ, piemēram, pēc rezerves riepas uzmontēšanas, riepu vai riteņu maiņas, kas var traucēt TPMS
pareizai darbībai.
Pēc vienas vai vairāku riepu maiņas noteikti pārbaudiet TPMS indikatora simbolu, lai pārliecinātos, ka TPMS pareizi darbojas ar jauno riepu vai
riteni.
Gan rūpnīcā uzstādītos, gan papildu aprīkojuma
riteņus var aprīkot ar TPMS ventiļu sensoriem. Ja
uzstādīts rezerves ritenis vai ritenis bez TPMS
sensora, pēc pāris braukšanas minūtēm vadītāja
displejā tiek parādīts kļūdas paziņojums.
Sistēma neaizvieto parasto riepām nepieciešamo
apkopi.
Automašīna ir aprīkota arī ar TPMS sistēmas kļūmes indikatoru, kas norāda, kad sistēma nedarbo-
3
Standarts noteiktos tirgos.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 459
RITEŅI UN RIEPAS
||
Paziņojumi vadītāja displejā
Kad ir izgaismots indikatora simbols, var tikt attēloti šādi paziņojumi:
•
Vienmēr pārbaudiet sistēmu pēc riteņa maiņas, lai nodrošinātu, ka nomainītie riteņi
atbalsta sistēmas darbību. Pārliecinieties, ka
jaunajiem riteņiem ir TPMS sensori, lai
novērstu sistēmas kļūmes brīdinājumus.
• Riepu spied. sist. Jāveic apkope.
• Riepu spied. sist. Īslaicīgi nav pieejams
• Zems spiediens riepās un attiecīgā riepa
vai riepas.
• Riepas nekav. jāpies. un attiecīgā riepa vai
riepas.
Ja sistēma nevar noteikt, kurā riepā ir zems gaisa
spiediens, tiek parādīts vispārīgs brīdinājums:
• Zems spiediens riepās Pārbaudiet
riepas
• Riepas nekav. jāpies. Pārbaudiet riepas
Ieteikumi
•
TPMS sensori jāuzstāda visiem automašīnas
riteņiem (tostarp ziemas riepām).
•
Sensorus nedrīkst noņemt no viena riteņa un
uzstādīt citam.
•
Ja ritenis ir nomainīts vai TPMS sensors ir
pārvietots uz citu riteni, jānomaina arī ventiļa
blīve un ventiļa serdenis.
•
Pirms uzstādīt TPMS sensorus, automašīnai
jābūt izslēgtai vismaz 15 minūtes, pretējā
gadījumā vadītāja displejā tiks parādīts kļūdas
paziņojums.
4 Attiecas
460
tikai uz noteiktiem tirgiem.
PIEZĪME
Ja tiek izvēlēts tāds riepu izmērs, kam ir cits
ieteicamais gaisa spiediens riepās, atkārtoti
jākonfigurē sistēma TPMS. Lai iegūtu plašāku
informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Funkcijas4 deaktivizēšana
Riepu spiediena uzraudzības sistēmu var izslēgt
vidējā displejā.
1.
Novietojiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
2.
Aktivizējiet aizdedzes pozīciju I.
3.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi:
4.
Nospiediet My Car IntelliSafe un noņemiet atlasi opcijai Riepu gaisa spiediena
uzraudz..
> Funkcija paliek deaktivizēta līdz nākamajai
aktivizēšanas reizei.
Saistītā informācija
•
•
Riepas (456 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas kalibrēšana (463 lpp.)
•
Zema gaisa spiediena riepās koriģēšana,
izmantojot riepu spiediena uzraudzības sistēmu (462 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas tipa
apstiprinājums (465 lpp.)
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, izmantojot
riepu spiediena uzraudzības sistēmu
(461 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās,
izmantojot riepu spiediena
uzraudzības sistēmu9
Izmantojot riepu spiediena uzraudzības sistēmu
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), riepu
spiedienu var skatīt vidējā displejā.
Statusa rādījums
Kad riepu spiediens ir normāls (tas ir, tas pārsniedz zema riepu spiediena robežvērtību), tiek
rādīta tikai riepu spiediena vērtība.
•
Statusa pārbaude
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss un pieskarieties Statuss, lai parādītu
riepu spiediena uzraudzības
vērtības.
Dzeltena atzīme zem riepu spiediena vērtības
norāda uz zemu gaisa spiedienu riepās.
Apturiet automašīnu un pārbaudiet/koriģējiet
spiedienu, tiklīdz tas ir iespējams.
•
Sarkana atzīme zem riepu spiediena vērtības
norāda uz ļoti zemu gaisa spiedienu riepās.
Apturiet automašīnu un koriģējiet spiedienu
nekavējoties.
•
Ja riepu spiediena vērtība netiek attēlota,
iespējams, ir dažas minūtes jābrauc ar
ātrumu, kas pārsniedz 30 km/h (20 mph), lai
tā būtu redzama. Tas var nozīmēt, ka sistēma
vēl nav izmērījusi vērtību vai notiek kalibrācija.
•
Mirgojošs indikatora simbols, kas pēc aptuveni 1 minūtes paliek pastāvīgi iedegts un ar
kuru kopā tiek rādīts paziņojums Jāveic
apkope, norāda uz sistēmas kļūmi.
Attēlos ir redzams gaisa spiediens katrā riepā.
3.
Sadaļā Gaisa spiediens riepās atlasiet
vēlamo riepu spiediena mērvienību: Bar, kPa
vai Psi.
Saistītā informācija
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
(459 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas kalibrēšana (463 lpp.)
•
Zema gaisa spiediena riepās koriģēšana,
izmantojot riepu spiediena uzraudzības sistēmu (462 lpp.)
•
Automašīnas statuss (484 lpp.)
Riepu spiediena uzraudzības iestatījumi
Nomainiet riepu spiediena mērvienību vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi:
2.
Nospiediet Sistēma
Mērvienības.
Statusa skats10.
9 Standarts noteiktos tirgos.
10 Attēls ir shematisks — izkārtojums
var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai programmatūras atjauninājuma.
461
RITEŅI UN RIEPAS
Zema gaisa spiediena riepās
koriģēšana, izmantojot riepu
spiediena uzraudzības sistēmu14
2.
Piesūknējiet riepas līdz spiedienam, kas norādīts uz vadītāja sānu durvju statņa esošajā
riepu spiediena uzlīmē.
PIEZĪME
•
Sistēma TPMS izmanto tā dēvēto kompensēto spiediena vērtību, kas ir balstīta
gan uz riepu temperatūru, gan apkārtējā
gaisa temperatūru. Tas nozīmē, ka gaisa
spiediens riepās var nedaudz atšķirties no
vadītāja sānu durvju balstā (starp priekšējām un aizmugurējām durvīm) esošajā
riepu spiediena uzlīmē norādītā ieteiktā
gaisa spiediena. Tādēļ var būt nepieciešams piesūknēt karstas riepas aptuveni
0,3 bārus jeb 30 kPa virs ieteicamā gaisa
spiediena riepās, lai nodzēstu paziņojumu
par zemu gaisa spiedienu riepās.
•
Lai nepieļautu nepareizu gaisa spiedienu
riepās, spiediens jāpārbauda aukstām riepām. "Aukstas riepas" nozīmē, ka riepu
temperatūra ir tāda pati, ka apkārtējā
gaisa temperatūra (apmēram 3 stundas
pēc braukšanas). Pēc dažu kilometru
nobraukšanas riepas sasilst, un spiediens
palielinās.
Kad riepu spiediena uzraudzības sistēma Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS) brīdina par
zemu gaisa spiedienu vienā vai vairākās automašīnas riepās.
Ja izgaismojas TPMS indikatora simbols un tiek parādīts paziņojums Zems
spiediens riepās vai Riepas nekav.
jāpies., pārbaudiet un koriģējiet gaisa
spiedienu riepās.
1.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, izmantojot
riepu spiediena mērierīci, kā norādīts.
3.
14
462
Standarts noteiktos tirgos.
Dažos gadījumos var nākties dažas minūtes
braukt ar ātrumu, kas ir lielāks par 30 km/h
(20 mph), lai notīrītu TPMS simbolu un paziņojumu.
RITEŅI UN RIEPAS
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
BRĪDINĀJUMS
Piesūknējot riepu, kas aprīkota ar TPMS, turiet
sūkņa sprauslu tieši pret ventili, lai nesabojātu
ventili.
BRĪDINĀJUMS
•
Nepareizs gaisa spiediens riepās var izraisīt riepu kļūmi, kā rezultātā vadītājs var
zaudēt kontroli pār automašīnu.
•
Sistēma nevar laicīgi norādīt pēkšņu riepu
bojājumu.
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(473 lpp.)
Riepu spiediena uzraudzības
sistēmas18 kalibrēšana
Vajadzības gadījumā nomainiet riepu spiediena
uzraudzības sistēmas Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS) atsauces vērtības.
Kalibrējiet sistēmu TPMS pēc riepu spiediena
noregulēšanas atbilstoši Volvo riepu gaisa spiediena ieteikumiem, piemēram, braukšanai ar
smagu bagāžu vai lielā ātrumā.
PIEZĪME
Sākot kalibrēšanu, automašīnai jāstāv uz vietas.
1.
Izslēdziet dzinēju.
Saistītā informācija
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
(459 lpp.)
•
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, izmantojot
riepu spiediena uzraudzības sistēmu
(461 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas kalibrēšana (463 lpp.)
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (552 lpp.)
}}
463
RITEŅI UN RIEPAS
||
2.
Piesūknējiet riepas līdz spiedienam, kas norādīts uz vadītāja sānu durvju statņa esošajā
riepu spiediena uzlīmē.
6.
Nospiediet Kalibrēt un pēc tam —
Pabeigts.
Kalibrēšanu var sākt arī vidējā displeja augšējā skatā. Nospiediet Iestatījumi My Car
IntelliSafe un atlasiet Kalibrēt gaisa
spiedienu riepās.
7.
Brauciet vismaz 10 minūtes ar ātrumu, kas ir
vismaz 30 km/h (20 mph).
> Pēc inicializācijas kalibrēšana tiek sākta
automātiski. Kad kalibrēšana ir pabeigta,
sistēma sniedz apstiprinājumu.
Jaunās atsauces vērtības ir spēkā, līdz atkal tiek
veikta kalibrēšana.
3.
Iedarbiniet dzinēju.
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
5.
18
464
Pieskarieties Statuss, lai skatītu riepu spiediena uzraudzību.
Standarts noteiktos tirgos.
Saistītā informācija
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
(459 lpp.)
•
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, izmantojot
riepu spiediena uzraudzības sistēmu
(461 lpp.)
•
Zema gaisa spiediena riepās koriģēšana,
izmantojot riepu spiediena uzraudzības sistēmu (462 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu spiediena uzraudzības
sistēmas tipa apstiprinājums22
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS) sensoru
apstiprinātais tips ir norādīts tabulā tālāk.
Valsts/reģions
Eiropa ES
Ar šo Schrader Electronics Ltd. paziņo, ka šī TPMS atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu emcteam@schrader.co.uk.
Serbija
Moldova
22
Standarts noteiktos tirgos.
}}
465
RITEŅI UN RIEPAS
||
Valsts/reģions
Ukraina
Schrader Electronics і
і
і
і є
(
і
ь
)
і Schrader Electronics
є,
(
є ь
emcteam@schrader.co.uk
Brazīlija
Apvienotie Arābu
Emirāti
TRA
REĢISTRĀCIJAS NR: ER36479/14
IZPLATĪTĀJA NR: DA0047074/10
466
і
і
і
КМ № 679 і 24
і VHSS4
і
2009 .) Д
і
і
і
і
і
і
і
і
ь
RITEŅI UN RIEPAS
Valsts/reģions
Filipīnas
Jordāna
Jordānijas riepu spiediena sensora tipa sertifikāts.
Ražotājs: Schrader Electronics Ltd
Modelis: VH SS4
Tipa sertifikāta numurs: TRC/LPD/2014/261
Singapūra
Atbilst:
IDA standartiem
DA 105282
Dienvidāfrika
}}
467
RITEŅI UN RIEPAS
||
Valsts/reģions
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR10410 ANRT
2015
Date d'agrément: 21/05/2015
Argentīna
Schrader VHSS4 Numero de Registro CNC: AFTIC: H-14802
Saistītā informācija
•
468
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
(459 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Avārijas pārdūrumu remonta
komplekts
Avārijas caurdūruma remonta komplektu
Temporary Mobility Kit (TMK) lieto, lai hermetizētu pārdūrumu, kā arī pārbaudītu un noregulētu
gaisa spiedienu riepās.
Atrašanās vieta
BRĪDINĀJUMS
Pārdūruma remonta komplekts atrodas putuplasta blokā zem grīdas bagāžas nodalījumā.
Pudele satur 1.2 etanolu un dabīgo gumijas
piensulu.
Bīstama norīšanas gadījumā. Saskaroties ar
ādu, var izraisīt alerģisku reakciju.
Nepieļaujiet nonākšanu uz ādas un acīs.
Pārdūruma remonta komplekts sastāv no kompresora un pudeles ar hermetizējošu šķidrumu.
Komplekts darbojas kā pagaidu remonta līdzeklis.
Blīvējošais šķidrums efektīvi hermetizē riepas,
kuras pārdurtas protektorā.
Riepu remonta komplektam ir ierobežotas iespējas salāpīt riepas, ja plīsums atrodas riepas sieniņā. Neizmantojiet pārdūruma remonta komplektu riepām ar lielām spraugām, plaisām vai
līdzīgiem bojājumiem.
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
BRĪDINĀJUMS
Ja āda saskaras ar šķidrumu, tas nekavējoties
jānomazgā ar ziepēm un lielu daudzumu
ūdens.
Atrašanās vietas bagāžas nodalījumā24
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
PIEZĪME
Avārijas caurdūrumu remonta komplekts ir
paredzēts tikai riepas protektora caurdūruma
salabošanai.
Nomainiet pudeli ar blīvējošo šķidrumu pirms tās
derīguma termiņa beigām un pēc tās lietošanas.
Ar veco pudeli apejieties, kā ar apkārtējai videi
bīstamiem atkritumiem.
Saistītā informācija
•
Avārijas pārdūruma remonta komplekta lietošana (470 lpp.)
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(473 lpp.)
•
Riepas (456 lpp.)
PIEZĪME
Volvo ir pārbaudījis un apstiprinājis pagaidu
avārijas caurdūrumu remonta komplekta kompresoru.
24
Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
469
RITEŅI UN RIEPAS
Avārijas pārdūruma remonta
komplekta lietošana
Hermetizējiet caurdūrumu ar avārijas caurdūruma
remonta komplektu Temporary Mobility Kit
(TMK).
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
4.
Slēdzis
Pievienošana
Pārskats
PIEZĪME
Pirms lietošanas nesalauziet pudeles plombu.
Plomba tiek automātiski salauzta, ieskrūvējot
pudeli.
5.
1.
Elektrības kabelis
Ja pārdūrumu izraisījusi nagla vai līdzīgs
priekšmets, atstājiet to riepā. Tas palīdz hermetizēt caurumu.
Gaisa šļūtene
Spiedienu pazeminošs vārsts
Aizsargājošs vāks
2.
Pudeļu turētājs (oranžs vāks)
Manometrs
Uzlīme, maksimāli pieļaujamais ātrums
470
Ja riepa tiek hermetizēta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
3.
Izņemiet maksimāli pieļaujamā ātruma uzlīmi
(atrodas kompresora sānos) un piestipriniet
to pie stūres. Ja ir izmantots avārijas riepu
remonta komplekts, braukšanas ātrums
nedrīkst pārsniegt 80 km/h (50 mph).
Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā 0,
un atrodiet elektrības kabeli un gaisa šļūteni.
Atskrūvējiet oranžo kompresora vāciņu un
pudeles korķi.
Ieskrūvējiet pudeli pudeles turētāja apakšdaļā.
> Pudele un pudeles turētājs ir aprīkoti ar
apgirezto fiksatoru, kas ļauj novērst hermetizējošā šķidruma noplūdi. Kad pudele
ir ieskrūvēta, to vairs nevar atskrūvēt no
pudeles turētāja. Pudele jānoņem servisā
— Volvo iesaka to darīt autorizētā Volvo
servisā.
BRĪDINĀJUMS
Hermetizējošais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu. Ja šķidrums nonāk uz ādas, noskalojiet to ar ziepēm un ūdeni.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
RITEŅI UN RIEPAS
6.
Atskrūvējiet riepas putekļu vāciņu.
Pārliecinieties, ka gaisa šļūtenes spiediena
samazināšanas vārsts ir pilnīgi uzskrūvēts, un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes vārsta savienojumu riepas vārsta vītnes apakšdaļā.
7.
Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai 12 V
kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka kompresora darbības laikā
netiek lietota neviena no pārējām 12 V kontaktligzdām.
8.
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nestāviet blakus riepai, kad darbojas
kompresors. Ja rodas plaisas vai deformācija,
kompresors nekavējoties ir jāizslēdz. Braucienu nedrīkst turpināt. Ieteicams sazināties ar
specializētu riepu centru.
PIEZĪME
Kad kompresors sāk darboties, spiediens var
pieaugt līdz 6 bāriem, taču pēc aptuveni
30 sekundēm tas nokrītas.
BRĪDINĀJUMS
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
9.
Iesūknējiet gaisu riepā 7 minūtes.
SVARĪGI
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par 10 minūtēm.
10. Izslēdziet kompresoru un pārbaudiet spiedienu manometrā. Minimālais spiediens ir 1,8
bāri, bet maksimālais - 3,5 bāri. (Ja spiediens
ir pārāk augsts, atbrīvojiet gaisu, izmantojot
spiediena vārstu.)
BRĪDINĀJUMS
Ja spiediens ir zem 1,8 bāriem, tad caurums
riepā ir pārāk liels. Braucienu nedrīkst turpināt.
Ieteicams sazināties ar specializētu riepu centru.
11. Izslēdziet kompresoru un atvienojiet elektrības kabeli.
12. Atskrūvējiet gaisa šļūteni no riepas ventiļa un
uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
13. Uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu, lai
novērstu atlikušā hermetizējošā šķidruma
noplūdi.
}}
471
RITEŅI UN RIEPAS
||
14. Iespējami drīz nobrauciet vismaz 3 km ne
ātrāk par 80 km/h (50 mph), lai hermetizējošais šķidrums varētu hermetizēt riepu.
16. Manometrā nolasiet spiedienu riepā.
•
PIEZĪME
Veicot dažus pirmos apgriezienus, riepa
izspiedīs hermetizējošo šķidrumu pa pārdūruma caurumu.
BRĪDINĀJUMS
Uzsākot braukšanu, pārliecinieties, ka neviens
neatrodas automašīnas tuvumā un nevienam
nevar neuzšļakstīties hermetizējošais šķidrums. Jāievēro vismaz divu metru attālums.
15. Kontroles pārbaude
Pieskrūvējiet gaisa šļūteni riepas ventilim un
ieskrūvējiet vārsta savienojumu riepas vārsta
vītnes apakšdaļā. Kompresors ir jāizslēdz.
•
Ja tas ir zemāks par 1,3 bāriem, riepa ir
nepietiekoši piesūknēta. Braucienu nevajadzētu turpināt. Sazinieties ar riepu
remonta darbnīcu.
Ja spiediens riepā ir lielāks par 1,3
bāriem, riepa jāpiesūknē līdz spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē uz
vadītāja puses durvju statņa (1 bārs =
100 kPa). Ja spiediens riepā ir pārāk
augsts, izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu.
17. Ja riepa jāpiesūknē:
1. Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai
12 V kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
2. Iedarbiniet kompresoru un piesūknējiet
riepu līdz riepu spiediena uzlīmē norādītajam spiedienam.
3. Izslēdziet kompresoru.
18. Noņemiet riepas hermetizējošo aprīkojumu,
uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu un
ievietojiet šļūteni kastē.
Novietojiet TMP bagāžas nodalījumā.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
472
19. Uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
PIEZĪME
Pēc izmantošanas hermetizējošā šķidruma
pudele un šļūtene ir jānomaina. Volvo iesaka
šo nomaiņu uzticēt autorizēta Volvo servisa
darbiniekiem.
BRĪDINĀJUMS
Regulāri pārbaudiet riepas.
Lai nomainītu vai saremontētu bojāto riepu, Volvo
iesaka doties uz tuvāko autorizēto Volvo servisu.
Dariet zināmu servisam, ka riepa satur blīvējošo
šķidrumu.
RITEŅI UN RIEPAS
BRĪDINĀJUMS
Pēc avārijas caurdūruma remonta komplekta
lietošanas nedrīkst braukt ātrāk par 80 km/h
(50 mph). Volvo iesaka pārbaudīt salaboto
riepu autorizētā Volvo servisā (maksimālais
braukšanas attālums ir 200 km/h). Servisa
personāls var noteikt, vai riepu var salabot vai
to nāksies nomainīt.
Riepas piesūknēšana ar avārijas
pārdūruma remonta komplektā
iekļauto kompresoru
Automašīnas oriģinālo riepu var piesūknēt,
izmantojot kompresoru, kas iekļauts avārijas pārdūruma remonta komplektā.
1.
Kompresors ir jāizslēdz. Pārliecinieties, ka
slēdzis atrodas pozīcijā 0 un novietojiet
kabeli un gaisa šļūteni.
2.
Atskrūvējiet ventiļa pretputekļu uzgali un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa savienojumu līdz galam riepas gaisa ventiļa vītnē.
3.
Pievienojiet kabeli pie vienas no automašīnas
12 V kontaktligzdām un iedarbiniet dzinēju.
Saistītā informācija
•
Avārijas pārdūrumu remonta komplekts
(469 lpp.)
SVARĪGI
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par 10 minūtēm.
5.
Piesūknējiet riepu līdz spiedienam, kāds ir
norādīts riepu spiediena uzlīmē uz vadītāja
puses durvju statņa. (Izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu, ja spiediens riepā ir pārāk augsts.)
6.
Izslēdziet kompresoru. Atvienojiet gaisa šļūteni un kabeli.
7.
Uzstādiet pretputekļu uzgali atpakaļ vietā.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt dzīvību. Nekādā gadījumā neļaujiet
dzinējam darboties slēgtās telpās vai telpās
bez pietiekamas ventilācijas.
BRĪDINĀJUMS
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
4.
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I.
Saistītā informācija
•
Avārijas pārdūrumu remonta komplekts
(469 lpp.)
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (552 lpp.)
473
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu maiņa
Riteņa noņemšana
Automašīnas riteņus var nomainīt, piemēram,
pret ziemas riteņiem vai rezerves riteni.
Riteņa noņemšanas instrukcijas riteņu maiņas
gadījumā.
Ievērojiet riteņu noņemšanas un piestiprināšanas
instrukcijas.
1.
Mainot uz cita izmēra riepām
Pēc katras riepu izmēra maiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai atjauninātu programmatūru. Gan mainot uz lielāka vai mazāka izmēra
riepām, gan mainot no vasaras riepām uz ziemas
un otrādi, var būt nepieciešama programmatūras
lejupielāde.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
474
Riteņa noņemšana (474 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (476 lpp.)
Instrumenti bagāžas nodalījumā (479 lpp.)
Ziemas riepas (478 lpp.)
2.
Ja riepa tiek mainīta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
Aktivizējiet stāvbremzi un pārslēdziet pārnesumu pārslēgu pozīcijā P.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai domkrats nav bojāts, vītnes ir
rūpīgi ieeļļotas un tas ir tīrs.
3.
Izņemiet no putuplasta bloka domkratu*,
uzgriežņu atslēgu* un riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanas instrumentus.
Attiecas uz automašīnām ar Līmeņošanas
vadība*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms pacelt
automašīnu ar domkratu.
Deaktivizējiet funkciju vidējā displeja augšējā
skatā, nospiežot Iestatījumi My Car
Piekare un atlasot Piekares un
līmeņošanas vadības deaktiviz..
Instruments riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanai
Rezerves ritenis* (477 lpp.)
Riteņu skrūves (477 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
RITEŅI UN RIEPAS
PIEZĪME
5.
Parastais automašīnas domkrats ir paredzēts
tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni, ziemas/
vasaras riteņus u.c. Automašīnas celšanai
drīkst izmantot tikai konkrētā automašīnas
modeļa komplektācijā iekļauto domkratu. Ja
gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu
biežāk vai ilgāku laiku, nekā nepieciešams
riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu. Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
4.
Novietojiet bremzes klučus to riteņu priekšā
un aizmugurē, kuri paliks uz zemes. Izmantojiet, piemēram, smagus koka klučus vai lielus
akmeņus.
Ar uzgriežņu atslēgu* pieskrūvējiet vilkšanas
cilpu līdz atdurim.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nenovietojiet neko starp
zemi un domkratu vai starp domkratu un automobiļa pacelšanas punktu.
SVARĪGI
Virsmai jābūt cietai, gludai un līdzenai.
8.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa līdz galam jāieskrūvē riteņa
uzgriežņu atslēgā.
6.
Noņemiet riteņu skrūvju plastmasas uzgaļus
ar šim nolūkam paredzēto instrumentu.
7.
Atbrīvojiet riteņa uzgriežņus, ar uzgriežņu
atslēgu pagriežot tos ½-1 pagriezienu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt
domkratu vai celšanas sviras tam paredzētajos punktos zem automašīnas. Trīsstūra marķējumi plastmasas pārsegā norāda pacelšanas punktu atrašanās vietas. Katrā automašīnas pusē ir divi pacelšanas punkti. Katrā no
tiem ir padziļinājums domkratam.
Paceliet domkratu, lai tas saskartos ar automašīnas domkratam paredzēto vietu. Pārlieci-
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 475
RITEŅI UN RIEPAS
||
nieties, ka domkrata galva ir pareizi ievietota
pacelšanas punktā tā, lai galvas centrā esošais izvirzījums iegultu domkratam paredzētās
vietas atverē un tā pamatne atrastos vertikāli
zem pacelšanas punkta. Noteikti pagrieziet
domkratu, lai pacelšanas mehānisms atrastos
pēc iespējas tālāk no automašīnas sāniem un
domkrata sviras būtu perpendikulāras automašīnas atrašanās virzienam.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelieniet zem automašīnas,
kad tā ir pacelta ar domkratu.
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no tās
jāizkāpj pasažieriem. Ja ritenis jāmaina uz ceļa
ar intensīvu satiksmi, pasažieriem jāatrodas
drošā vietā.
9.
Paceliet automašīnu tā, lai ritenis tiktu atbrīvots. Izņemiet riteņa skrūves un noceliet
riteni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
476
Riteņu maiņa (474 lpp.)
Riteņu uzstādīšana
4.
Pievelciet riteņa skrūves krustveidīgi. Ir svarīgi, lai riteņa skrūves tiktu pievilktas pareizi.
Pievelciet līdz 140 Nm. Pārbaudiet griezes
momentu ar uzgriežņu atslēgu, kas parāda
griezes momentu.
5.
Uzlieciet atpakaļ riteņu skrūvju plastmasas
uzgaļus.
Riteņa piestiprināšanas instrukcijas riteņu maiņas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelieniet zem automašīnas,
kad tā ir pacelta ar domkratu.
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no tās
jāizkāpj pasažieriem. Ja ritenis jāmaina uz ceļa
ar intensīvu satiksmi, pasažieriem jāatrodas
drošā vietā.
1.
Notīriet riteņa un rumbas saskares virsmas.
2.
Uzlieciet riteni. Rūpīgi pievelciet riteņa skrūves.
3.
Nolaidiet automašīnu lejā tā, lai riteņi nevarētu brīvi griezties.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Automašīnas pacelšana (490 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (476 lpp.)
Instrumenti bagāžas nodalījumā (479 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Saistītā informācija
•
•
•
Riteņa noņemšana (474 lpp.)
Riteņu maiņa (474 lpp.)
Riteņu skrūves
Rezerves ritenis*
Riteņu skrūves lieto, lai piestiprinātu riteņus rumbām.
Pārdurta parastā riteņa vietā īslaicīgi var lietot
Temporary spare tipa rezerves riteni.
Rezerves ritenis* (477 lpp.)
SVARĪGI
Riteņu uzgriežņi jāpievelk līdz 140 Nm. Pārvelkot var sabojāt uzgriežņus un skrūves.
Izmantojiet tikai tādus riteņu diskus, kurus ir pārbaudījis un apstiprinājis Volvo un kuri ir Volvo oriģinālie piederumi. Pārbaudiet riteņu skrūvju griezes momentu ar uzgriežņu atslēgu.
Riteņa skrūvju nofiksēšana*
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
ir vieta riteņu skrūvju uzmavām.
Saistītā informācija
•
Riteņu maiņa (474 lpp.)
Rezerves ritenis atrodas rezerves riteņa padziļinājumā ar ārpusi uz leju. Tā pati skrūve nofiksē
rezerves riteni un putuplasta kluci. Putuplasta
klucī atrodas visi instrumenti.
Automašīnas darbību ietekmē rezerves riteņa
izmantošana. Rezerves ritenis jānomaina pret
parastu riteni, tiklīdz tas ir iespējams.
Rezerves ritenis ir mazāks par parasto riteni, un
tas ietekmē automašīnas klīrensu. Esiet piesardzīgs, braucot gar augstām apmalēm, un nemazgājiet automobili automātiskajā automazgātavā.
•
Ievērojiet ražotāja ieteikto gaisa spiedienu
rezerves ritenī.
•
Automobiļiem ar četru riteņu piedziņu var
atvienot aizmugurējās ass piedziņu.
•
Ja rezerves ritenis ir uzstādīts uz priekšējās
ass, vienlaikus nevar lietot sniega ķēdes.
•
Rezerves riteni nedrīkst remontēt.
SVARĪGI
•
Nekādā gadījumā nebrauciet ātrāk par
80 km/h (50 mph), ja automašīnai ir
uzstādīts rezerves ritenis.
•
Ar automašīnu nekādā gadījumā nedrīkst
braukt, ja ir uzstādīti vairāk par vienu
"pagaidu rezerves" riteni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 477
RITEŅI UN RIEPAS
||
Rezerves riteņa izņemšana
Ziemas riepas
1.
Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu no aizmugures un priekšpuses.
Ziemas riepas ir piemērotas braukšanai ziemā.
2.
Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi.
3.
Izceliet putuplasta bloku ar tajā esošajiem
instrumentiem.
4.
Izceliet rezerves riteni.
Saistītā informācija
•
Riteņu maiņa (474 lpp.)
Volvo iesaka noteiktu izmēru ziemas riepas. Riepu
izmēri ir atkarīgi no dzinēja modeļa. Braucot ar
ziemas riepām, pareizā tipa riepas jāuzliek visiem
četriem riteņiem.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par vispiemērotākajiem riteņu diskiem un riepu tipu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Padomi par ziemas riepu maiņu
Mainot vasaras un ziemas riepas, tās ir jāmarķē,
lai zinātu, kurā automašīnas pusē tās bija uzstādītas, piemēram, K kreisajai un L labajai pusei.
cībā uz riepām nekā vasaras apstākļi. Šī iemesla
dēļ Volvo neiesaka braukt ar ziemas riepām, kuru
protektoru dziļums ir mazāks par 4 mm.
Sniega ķēdes
Volvo iesaka neizmantot sniega ķēdes uz riteņiem, kas ir lielāki par 19 collām.
Montāžas norādījumi tiek piegādāti kopā ar Volvo
oriģinālajām sniega ķēdēm.
Sniega ķēdes var izmantot tikai uz priekšējiem
riteņiem (tas attiecas arī uz pilnpiedziņas automašīnām). Nekādā gadījumā nepārsniedziet
50 km/h (30 mph), ja ir uzstādītas riepu ķēdes.
Izvairieties no braukšanas pa kailu zemi, jo tas
veicina kā sniega ķēžu, tā riepu nodilumu.
BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet Volvo oriģinālās sniega ķēdes vai
līdzvērtīgas ķēdes, kas paredzētas konkrētajam automobiļa modelim, kā arī riepu un
aploču izmēriem. Drīkst uzstādīt tikai vienpusējās sniega ķēdes.
Radžotas riepas
Radžotās ziemas riepas ir uzmanīgi jāiebrauc
500-1000 km, lai radzes pareizi iegulst riepā. Tas
piešķir riepai un it īpaši radzēm ilgāku ekspluatācijas laiku.
Ja neesat pārliecināts par sniega ķēžu izvēli,
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu. Nepareizi izvēlētas sniega ķēdes var
radīt nopietnus automašīnas bojājumus un
izraisīt negadījumu.
PIEZĪME
Likumi par radžotu riepu lietošanu dažādās
valstīs atšķiras.
Protektoru dziļums
Ceļa apstākļi ar ledu, šķīdoni un zemu temperatūru izvirza ievērojami augstākas prasības attie-
478
Saistītā informācija
•
Riteņu maiņa (474 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Instrumenti bagāžas nodalījumā
Brīdinājuma trijstūris
Bagāžas nodalījumā atrodas instrumenti, kas var
noderēt, velkot automašīnu, mainot riteni vai veicot līdzīgas darbības.
Lietojiet brīdinājuma trīsstūri, lai brīdinātu citus
satiksmes dalībniekus par satiksmē apturētu
automašīnu.
Tāpat arī aktivizējiet avārijas gaismas signālu.
Glabāšanas nodalījumi
Brīdinājuma trīsstūris atrodas nodalījumā aizmugures durvju iekšpusē.
Atveriet lūku, vispirms pagriežot rokturi par
90 grādiem un pēc tam izvelkot lūku no tās
stiprinājuma augšmalā un apakšmalā.
Brīdinājuma trīsstūra salocīšana
Nedaudz paspiediet pa labi fiksatoru, ar kuru
brīdinājuma trijstūris ir nostiprināts, un izņemiet kasti.
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
atrodas vilkšanas cilpa, avārijas pārdūruma
remonta komplekts, instrumenti riteņu skrūvju
plastmasas uzgaļu noņemšanai, domkrats* un
uzgriežņu atslēga*. Turpat ir paredzēta vieta
riteņu skrūvju uzmavām.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riteņu maiņa (474 lpp.)
Domkrats* (480 lpp.)
Brīdinājuma trijstūris (479 lpp.)
Pirmās palīdzības aptieciņa (480 lpp.)
Izņemiet brīdinājuma trijstūri no kastes, atlokiet to un salieciet tā galus kopā.
Salokiet avārijas trīsstūra atbalsta kājas.
Ievērojiet avārijas trīsstūra lietošanas noteikumus.
Novietojiet avārijas trīsstūri, ievērojot satiksmes
noteikumu prasības.
Pēc lietošanas pārliecinieties, ka brīdinājuma trijstūris un tā kaste ir pareizi nostiprināta glabāšanas vietā un ka lūka ir pilnīgi aizvērta.
Saistītā informācija
•
•
Instrumenti bagāžas nodalījumā (479 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (143 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 479
RITEŅI UN RIEPAS
Domkrats*
Izmantojiet domkratu, lai paceltu automašīnu,
piemēram, mainot riteni.
Uzstādot rezerves riteni vai mainot vasaras un ziemas riteņus, izmantojiet tikai oriģinālo domkratu.
Domkrata vītne jāizmanto tikai labi ieeļļota.
SVARĪGI
Kad instrumenti un domkrats* netiek lietoti,
tie jānovieto tiem paredzētajā vietā automobiļa
bagāžas nodalījumā.
Lai pietiktu vietas, domkrats ir jāsaliek atpakaļ
pareizā pozīcijā.
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu.
Izslēdziet šo funkciju vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi:
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Piekares un līmeņošanas
vadības deaktiviz..
Pirmās palīdzības aptieciņa
Pirmās palīdzības aptieciņā atrodas aprīkojums
pirmās palīdzības sniegšanai.
Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas bagāžas
nodalījuma labajā pusē.
Piekare .
Saistītā informācija
•
•
Instrumenti bagāžas nodalījumā (479 lpp.)
Automašīnas pacelšana (490 lpp.)
PIEZĪME
Parastais automašīnas domkrats ir paredzēts
tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni, ziemas/
vasaras riteņus u.c. Automašīnas celšanai
drīkst izmantot tikai konkrētā automašīnas
modeļa komplektācijā iekļauto domkratu. Ja
gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu
biežāk vai ilgāku laiku, nekā nepieciešams
riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu. Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
480
Saistītā informācija
•
Instrumenti bagāžas nodalījumā (479 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
Riepu izmēru apzīmējumi
Ātruma indekss
Riteņu un riteņu disku izmēru apzīmējumu piemēri ir sniegti tabulā tālāk.
Riepu izmēru, slodzes indeksa un ātruma kategorijas apzīmējumi.
Visiem riteņu diskiem ir izmēru apzīmējumi, piemēram, 8Jx18x42,5.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Katra riepa var izturēt noteiktu maksimālo ātrumu.
Riepu ātruma indeksam SS (Speed Symbol) jāatbilst vismaz automašīnas maksimālajam ātrumam.
Tabulā tālāk ir norādīts katram ātruma indeksam
atļautais maksimālais ātrums (SS). Vienīgais šo
noteikumu izņēmums ir ziemas riepas25, kurām
var tikt izmantots zemāks ātruma indekss. Ja ir
izvēlētas šādas riepas, automašīnas braukšanas
ātrums nedrīkst pārsniegt riepas ātruma indeksu
(piemēram, Q kategorijas riepu maksimālais
ātrums ir 160 km/h (100 mph)). Braukšanas
maksimālais ātrums ir atkarīgs no ceļa stāvokļa,
nevis riepu ātruma indeksa.
8
Diska platums collās
J
Diska uzmalas profils
18
Riteņa diska diametrs collās
42,5
Attālums mm (attālums no riteņa vidus
līdz riteņa saskares virsmai pret rumbu)
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Saistītā informācija
•
•
25
Riepas (456 lpp.)
Riepu izmēru apzīmējumi (481 lpp.)
Tas attiecas gan uz riepām ar metāla radzēm, gan uz riepām bez tām.
Izmēru apzīmējumi
Visām riepām ir izmēru apzīmējumi, piemēram,
235/60 R18 103 H.
235
Riepas platums (mm)
60
Riepas šķērsgriezuma sieniņas augstuma un platuma attiecība (%)
R
Radiālās kārtas
18
Riteņa diska diametrs collās
103
Maksimālās atļautās riepu slodzes kodi,
riepu slodzes indekss (LI)
H
Maksimālā pieļaujamā ātruma indekss,
ātruma indekss (SS). (Šajā gadījumā
210 km/h (130 mph)).
PIEZĪME
Maksimālais atļautais ātrums ir norādīts
tabulā.
Q
160 km/h (100 mph) (lieto tikai ziemas
riepām)
T
190 km/h (118 mph)
Slodzes indekss
H
210 km/h (130 mph)
Katrai riepai ir noteikta slodzes nešanas jauda jeb
slodzes indekss (LI). Automobiļa masa nosaka
riepu slodzes indeksu. Viszemākais atļautais slodzes indekss ir norādīts slodzes indeksu tabulā.
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
}}
481
RITEŅI UN RIEPAS
||
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas reģistrācijas dokumentā ir norādīts viszemākais atļautais riepu slodzes
indekss (LI) un ātruma indekss (SS) visiem
dzinēja variantiem. Lietojot riepu ar pārāk
zemu slodzes vai ātruma indeksu, tā var pārkarst un tikt bojāta.
Saistītā informācija
•
•
•
482
Riepas (456 lpp.)
Riteņu disku izmēru apzīmējumi (481 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (552 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Volvo apkopes programma
Automašīnas statuss
Apkopes un remonta rezervēšana3
Lai uzturētu automašīnu pēc iespējas drošu,
ievērojiet Volvo apkopes programmu, kā norādīts
apkopes un garantijas grāmatiņā.
Vidējā displejā var attēlot automašīnas vispārīgo
statusu kopā ar iespēju pieteikt apkopi.
Pārvaldiet apkopes, remonta un apmeklējuma
pieteikšanas informāciju, atrodoties savā automašīnā, kurā izveidots interneta pieslēgums.
Lietotni Automaš. statuss var
palaist no vidējā displeja lietotņu skata, un tai ir trīs cilnes:
Volvo iesaka tehniskās apkopes un servisa darbus uzticēt Volvo pilnvarotam servisam. Volvo
remontdarbnīcās ir atbilstošs personāls, speciālie
darba rīki un apkopes literatūra, kas garantē
visaugstāko apkopes kvalitāti.
SVARĪGI
Lai būtu spēkā Volvo garantija, pārbaudiet un
ievērojiet Apkopes un garantijas grāmatiņā
sniegtos norādījumus.
Saistītā informācija
•
3
4
484
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
(497 lpp.)
• Ziņojumi — saglabātie statusa paziņojumi
• Statuss — riepu gaisa spiediena un dzinēja
eļļas līmeņa pārbaude
• Rezervācijas — apkopes un remonta pieteikšana
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (107 lpp.)
•
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, izmantojot
riepu spiediena uzraudzības sistēmu
(461 lpp.)
•
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(495 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana (484 lpp.)
Šī informācija tiek pārvaldīta lietotnē Automaš.
statuss, kuru var atvērt vidējā displeja lietotņu
skatā.
Šis pakalpojums dažos tirgos nodrošina ērtu
veidu, kā tieši no automašīnas pieteikt apkopes
un autoservisa apmeklējumus. Transportlīdzekļa
dati tiek nosūtīti izplatītājam, kas var sagatavot
autoservisa apmeklējumu. Izplatītājs ar jums sazināsies un piedāvās apmeklējuma laiku. Dažos tirgos sistēma jums atgādinās par ieplānoto apmeklējuma laiku, kad tas tuvojas, un navigācijas sistēma4 var jums palīdzēt nokļūt autoservisā, kad ir
pienācis laiks tā apmeklējumam. Jūsu automašīnā ir pieejama arī informācija par jūsu izplatītāju,
un jūs varat jebkurā laikā sazināties ar autoservisu.
Pirms pakalpojuma izmantošanas
Volvo ID
• Izveidojiet Volvo ID, skatiet sadaļu "Volvo ID".
•
Reģistrējiet Volvo ID savai automašīnai, skatiet sadaļu "Volvo ID". Ja Volvo ID jau pastāv,
izmantojiet to pašu e-pasta adresi, kuru
izmantojāt, izveidojot Volvo ID.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Kontaktinformācijas adreses maiņa
Ja vēlaties mainīt e-pasta adresi uz citu, varat
sazināties ar Volvo izplatītāju.
Volvo izplatītāja atlasīšana
Atlasiet Volvo izplatītāju, ar kuru vēlaties sazināties, lai veiktu apkopes un remontu, apmeklējot
vietni www.volvocars.com un pārejot uz sadaļu My
Volvo.
Priekšnoteikumi apmeklējuma pieteikšanai
no automašīnas
Lai varētu nosūtīt un saņemt apmeklējuma pieteikšanas informāciju uz automašīnu un no tās,
automašīnā jābūt izveidotam interneta savienojumam, skatiet sadaļu "Automašīnas tiešsaistes
funkcija".
datus. Skatiet tālāk sadaļu "Transportlīdzekļa datu
sūtīšana".
Apkopes vai remonta pieteikšana
Aizpildiet apmeklējuma pieprasījumu, kad to vēlaties vai kad vadītāja displejā un vidējā displeja
augšdaļā ir redzams paziņojums, kurā norādīts, ka
ir nepieciešama apkope vai remonts.
Apmeklējuma pieprasījuma aizpildīšana un
nosūtīšana
Lai varētu nosūtīt apmeklējuma pieprasījumu,
automašīnas dzinējam jādarbojas.
6.
Izvēlieties Izvēlētais mehāniķis5.
7.
Izvēlieties Es vēlos uzgaidīt apmeklējuma
laikā vai Es vēlos atstāt automašīnu5.
8.
Ja ir atlasīts Es vēlos atstāt automašīnu,
atlasiet arī Es vēlos izmantot citu
transportu, ja vēlaties nomaiņas automašīnu5.
9.
Ievadiet informāciju autoservisam laukā
Informācija servisam, piemēram, ja vēlaties, lai autoservisa apmeklējuma laikā tiktu
veikti kādi darbi, vai vēlaties sniegt citu svarīgu informāciju autoservisam.
Pakalpojuma izmantošana
Kad pienācis laiks veikt apkopi, kā arī dažos gadījumos, kad automašīnai jāveic remonts, vadītāja
displejā un vidējā displeja augšdaļā tiek parādīts
attiecīgs paziņojums. Apkopes datumu nosaka
pēc pagājušā laika, dzinēja darbības stundu
skaita vai nobrauktā attāluma kopš pēdējās apkopes.
Servisa apmeklējumu var pieteikt arī vēlāk, izmantojot My Volvo īpašnieka portālu. Lai nodrošinātu,
ka izplatītāja rīcībā ir visjaunākā informācija par
jūsu automašīnu, varat nosūtīt transportlīdzekļa
5
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Pieprasīt rezervāciju.
4.
Pārliecinieties, ka lauks Volvo ID ir aizpildīts
pareizi.
5.
Pārliecinieties, ka ir ievadīts vajadzīgais
Autoserviss.
Varat arī nospiest taustiņu un ierunāt informāciju. Tādā gadījumā informācija tiek ievadīta apmeklējuma pieprasījuma informācijas
laukā.
}}
485
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
10. Nospiediet taustiņu Sūtīt rezervācijas
pieprasījumu.
> Pāris dienu laikā saņemsiet apmeklējuma
piedāvājumu savai automašīnai.6. Informācija, kas tiks nosūtīta pa e-pastu, būs pieejama arī vietnē Min Volvo.
Dažos tirgos pēc rezervācijas pieprasījuma
nosūtīšanas vadītāja displejā nodziest
paziņojums par to, ka automašīnai jāveic
apkope.
11. Nospiediet taustiņu Atcelt pieprasījumu, lai
atceltu pieprasījumu.
Kad no jūsu automašīnas, izmantojot interneta
savienojumu, autoservisam tiek nosūtīts apmeklējuma pieprasījums, tajā tiek ietverti transportlīdzekļa dati. Šī informācija autoservisam atvieglo
plānošanu.
Apmeklējuma piedāvājuma apstiprināšana
Automašīna saņems apmeklējuma piedāvājumus,
izmantojot interneta savienojumu, kad tas būs
pieejams. Kad automašīnā ir saņemts apmeklējuma piedāvājums, vidējā displeja augšdaļā tiek
parādīts attiecīgs paziņojums.
1.
6
4
486
Pieskarieties paziņojumam.
2.
Ja ieteiktais apmeklējuma laiks ir pieņemams, pieskarieties taustiņam Apstiprināt.
Pretējā gadījumā nospiediet Sūtīt jaunu
piedāvājumu vai Noraidīt.
3.
Apstiprinot apmeklējuma piedāvājumu, atbilde
tiek nosūtīta servisam, izmantojot interneta savienojumu.
Transportlīdzekļa datu sūtīšana
Lai varētu nosūtīt transportlīdzekļa datus, automašīnas dzinējam jādarbojas.
Transportlīdzekļa datus varat jebkurā laikā nosūtīt
no automašīnas, piemēram, ja reģistrējat autoservisa apmeklējumu tieši My Volvo īpašnieka portālā, un tādējādi autoservisam tiek nosūtīta labāka
pamatinformācija.
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
Nospiediet taustiņu Sūtīt automaš. datus.
> Vidējā displeja augšdaļā tiek parādīts paziņojums par to, ka tiek nosūtīti transportlīdzekļa dati. Varat atcelt datu pārsūtīšanu,
norises indikatorā pieskaroties X.
Transportlīdzekļa dati tiek nosūtīti, izmantojot interneta savienojumu.
Autoservisa informācijas skatīšana
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Servisa informācija.
> Tiks atvērts uznirstošais logs ar informāciju par izplatītāju.
4.
Ja vēlaties, piezvaniet izplatītājam, vai pieskarieties adresei vai GPS koordinātām, lai sāktu
navigāciju uz servisu4.
Šis laiks var atšķirties atkarībā no tirgus.
Attiecas uz Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Apmeklējuma pieteikšanas informācija
un transportlīdzekļa dati
Izvēloties pieteikt apkopi vai sūtīt datus no automašīnas, tiek nosūtīta apmeklējuma pieteikšanas
informācija un transportlīdzekļa dati, izmantojot
interneta savienojumu. Transportlīdzekļa dati
atvieglo nākamā apmeklējuma plānošanu servisā.
Attālā atjaunināšana
Sistēmas atjauninājumi
Vairākas automašīnas sistēmas var atjaunināt
vidējā displejā, ja automašīnā ir pieejams interneta savienojums.
Sistēmas atjauninājumi ir paredzēti automašīnas
funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams interneta
savienojums, un Infotainment komponentiem. Ja
ir pieejami sistēmas programmatūras atjauninājumi, tos var lejupielādē visus reizē vai pa vienam.
Lietotni Attālās
atjaunināšanas
pakalpojums var palaist no
vidējā displeja lietotņu skata, un
tā ļauj:
Transportlīdzekļa dati sastāv no informācijas par
šādām jomām:
•
•
•
•
•
•
Nepieciešamība pēc apkopes
•
•
Automašīnas programmatūras versija
Laiks kopš pēdējās apkopes
Funkciju statuss
Šķidrumu līmeņi
Mērierīces rādījums
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
(VIN7)
Automašīnas diagnostikas dati
Saistītā informācija
•
•
•
Volvo ID (23 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Automašīnas statuss (484 lpp.)
•
•
•
meklēt un atjaunināt sistēmas programmatūru;
atjaunināt Sensus Navigation kartes datus;
lejupielādēt, atjaunināt un atinstalēt lietotnes.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas atjauninājumi (487 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (442 lpp.)
Sistēmas atjauninājumus var
pārvaldīt vidējā displeja lietotņu
skata lietotnē Attālās
atjaunināšanas
pakalpojums. Pieskaroties
taustiņam, tiek sākta lietotnes
lejupielāde sākuma skata
apakšdaļas apakšskatā. Ja kopš pēdējās sistēmas Infotainment palaišanas reizes nav veikta
pieejamo atjauninājumu meklēšana, tā tiek veikta
tagad. Programmatūras instalēšanas laikā meklēšana netiek veikta. Lietotņu lejupielādes taustiņa
Sistēmas atjauninājumi ikona rāda pieejamo
atjauninājumu skaitu. Pieskaroties taustiņam, tiek
parādīts atjauninājumu saraksts, ko var instalēt
automašīnā. Lai saņemtu plašāku informāciju un
atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par funkcionalitāti, kā arī lejupielādētu noteiktus sistēmas
atjauninājumus, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Lai sistēmu varētu atjaunināt, automašīnai jāatrodas tiešsaistē.
7
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs.
}}
487
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Piegādājot automašīnu no rūpnīcas, ir aktivizēta programmatūras atjauninājumu meklēšana fonā.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Atjaunināšanu var pārtraukt, izslēdzot aizdedzi
un izkāpjot no automašīnas.
Taču atjaunināšana nav jāpabeidz pirms
izkāpšanas no automašīnas, jo tā tiks turpināta, nākamreiz lietojot automašīnu.
Visas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
–
Atlasiet saraksta apakšā esošo Instalēt
visu.
Ja saraksts nav nepieciešams, tā vietā var atlasīt
Instalēt visu blakus taustiņam Sistēmas
atjauninājumi.
Individuālo programmatūras
programmu atjaunināšana
–
488
Vajadzīgajai programmatūrai atlasiet Instalēt.
Lejupielādes atcelšana
–
Pieskarieties X aktivitātes indikatorā, kas,
sākoties lejupielādei, ir aizstājis taustiņu
Instalēt.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi – kad ir
sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Programmatūras atjauninājumu
meklēšana fonā
Šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Attālās
atjaunināšanas pakalpojums.
3.
Noņemiet Programmat. atjauninājumu
pārbaude fonā atzīmi.
Ja atjauninājums ir pieejams, vidējā displeja statusa joslā tiek parādīts paziņojums Ir pieejami
programmat. atjauninājumi. Pieskaroties paziņojumam, tiek sākta lietotnes lejupielāde sākuma
skata apakšdaļas apakšskatā. Tiklīdz tiek sākta
lietotnes lejupielāde, lietotņu lejupielādes taustiņa
Sistēmas atjauninājumi ikona rāda pieejamo
atjauninājumu skaitu.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
•
Attālā atjaunināšana (487 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (442 lpp.)
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un servisu.8
Pieteikta Volvo servisa apmeklējuma laiku var saīsināt, pārsūtot traucējummeklēšanas datus,
tiklīdz piebraucat pie servisa.
Visērtāk datus var pārsūtīt, vidējā displeja iestatījumu skatā atlasot opciju Automātiski izveidot
savienoj. pēc ierašanās.
Ikreiz, kad automašīna pietiekoši samazina
ātrumu, tā sāk meklēt Wi-Fi tīklu. Ja tiek atrasts
autorizēts Volvo tīkls (pie servisa), vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums vai uznirstošais logs.
(Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums
tiek izveidots manuāli; skatiet sadaļu "Manuāla
savienojuma izveide ar servisu").
Automātiska savienojuma izveide ar
servisu
PIEZĪME
Lai netiktu rādīti nevēlami vaicājumi par savienojumu (piemēram, ja automašīna tiek bieži
novietota netālu no autoservisa ar autorizētu
Volvo tīklu), tiek ieslēgts manuāls savienojuma
režīms, ja vadītājs noraida savienojuma vaicājumu divas reizes 5 dienu laikā.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Bez vadītāja apstiprinājuma
Šī opcija ļauj visērtāk nosūtīt traucējummeklēšanas datus. Automašīna izveido savienojumu,
nevaicājot vadītāja apstiprinājumu.
Ja automašīna tiek apturēta pie servisa un dzinējs
izslēgts ar iedarbināšanas slēdzi, vidējā displeja
augšdaļā tiek parādīts paziņojums. Atverot vadītāja durvis, automašīna automātiski izveido savienojumu, izņemot gadījumus, kad vadītājs ir
nospiedis paziņojuma taustiņu Atcelt.
2.
Nospiediet Sakari
3.
Atlasiet Automātiski izveidot savienoj.
pēc ierašanās, Vaicāt pirms savienojuma
izveides vai Nekad neveidot savien. un
nekad nejautāt (manuāls savienojums).
Volvo apkopes tīkli.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija (436 lpp.)
Iestatījumu skats (167 lpp.)
Ar vadītāja apstiprinājumu
Šī opcija ļauj automašīnai izveidot savienojumu,
vaicājot vadītāja apstiprinājumu.
Ja automašīna tiek apturēta pie servisa un dzinējs
izslēgts ar aizdedzes slēdzi, vidējā displejā tiek
parādīts uznirstošais logs. Atverot vadītāja durvis,
automašīna automātiski izveido savienojumu ar
nosacījumu, ka vadītājs ir nospiedis uznirstošā
loga taustiņu Pievienot. Ja vadītājs neko nedara
vai nospiež uznirstošā loga taustiņu Pārtraukt,
savienojums netiek izveidots.
Manuāla savienojuma izveide ar servisu
Manuālu savienojuma izveidi veic apkopes mehāniķis.
Savienojuma režīma maiņa
Veidu, kādā automašīna veido savienojumu, var
mainīt vidējā displeja iestatījumu skatā.
1.
8
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Šī funkcija tiks pakāpeniski ieviesta, tiklīdz servisi paplašinās savu pakalpojumu klāstu.
489
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Automašīnas pacelšana
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt domkratu vai servisa/tehniskās apkopes stacijas
domkratu tam paredzētajos punktos zem automašīnas.
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatiskās piekares līmeņa vadību*, tā jāizslēdz pirms automašīnas
pacelšanas. Izslēdziet funkciju vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Piekares un līmeņošanas
vadības deaktiviz..
Piekare .
PIEZĪME
Volvo iesaka lietot tikai konkrētajam automobiļa modelim paredzēto domkratu. Izvēloties
domkratu, kuru nav ieteicis Volvo, ievērojiet
aprīkojuma komplektā iekļautās instrukcijas.
490
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Plastmasas pārsega trīsstūri norāda celšanas punktu atrašanās vietas (apzīmētas ar sarkanu krāsu).
Ja automašīna tiek pacelta ar servisa domkratu,
tas jānovieto zem viena no celšanas punktiem.
Nodrošiniet, lai remontdarbnīcas domkrats būtu
novietots tā, lai automobilis nevarētu noslīdēt no
domkrata. Pārliecinieties, ka domkrats ir aprīkots
ar gumijas paliktni, lai automašīna būtu stabila un
netiktu sabojāta. Vienmēr izmantojiet tiltu paliktņus vai kaut ko tamlīdzīgu.
Saistītā informācija
•
•
Riteņu maiņa (474 lpp.)
Domkrats* (480 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 491
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Dzinēja pārsega atvēršana un
aizvēršana
PIEZĪME
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols vai atskan
brīdinājuma signāls, lai gan dzinēja pārsegs ir
aizvērts kārtīgi, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
Dzinēja pārsegu var atvērt, izmantojot rokturi
pasažieru nodalījumā un rokturi zem dzinēja pārsega.
Atveriet motora pārsegu
Dzinēja pārsega aizvēršana
Pagrieziet zem dzinēja pārsega izvietoto rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
atbrīvotu dzinēja pārsegu no fiksatoriem, un
paceliet dzinēja pārsegu.
Pavelciet rokturi pie pedāļiem, lai atbloķētu
dzinēja pārsegu tā pilnīgi aizvērtajā pozīcijā.
Brīdinājums — dzinēja pārsegs nav aizvērts
Kad dzinēja pārsegs ir atbloķēts, vadītāja displejā iedegas brīdinājuma simbols un grafisks attēls, kā arī atskan
atgādinājuma skaņa. Ja automašīna
sāk ripot, skaņas signāls atkārtojas.
Plašāku informāciju par grafisko attēlu skatiet
sadaļā "Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums".
492
1.
Spiediet dzinēja pārsegu uz leju, līdz tas sāk
krist sava svara ietekmē.
2.
Kad dzinēja pārsegs atduras pret fiksatoru,
piespiediet dzinēja pārsegu, lai to pilnīgi aizvērtu.
BRĪDINĀJUMS
Iespiešanas risks! Nodrošiniet, lai dzinēja pārsega aizvēršanās ceļā neatrastos šķēršļi, pretējā gadījumā varat gūt traumas.
BRĪDINĀJUMS
Aizverot dzinēja pārsegu, pārliecinieties, ka tas
kārtīgi nofiksējas. Dzinēja pārsegam abās
pusēs jānofiksējas ar dzirdamu skaņu.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet ar atvērtu dzinēja pārsegu!
Dzinēja nodalījuma pārskats
Pārskatā ir redzami vairāki komponenti, kam
jāveic apkope.
ja braukšanas laikā rodas aizdomas, ka dzinēja
pārsegs nav kārtīgi aizvērts, nekavējoties apturiet automašīnu un aizveriet to.
Saistītā informācija
•
•
Dzinēja nodalījuma pārskats (493 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (61 lpp.)
Dzinēja nodalījuma izskats var atšķirties atkarībā no dzinēja varianta.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertne
Bremžu šķidruma tvertne (atrodas vadītāja
pusē)
Mazgāšanas šķidruma iepildīšanas caurule9
Centrālais elektrības bloks
Dzinēja pārsegs ir pilnīgi aizvērts.
Gaisa filtrs
Dzinēja eļļas iepildīšanas caurule
9
Iepildiet skalošanas šķidrumu regulāri, piemēram, degvielas uzpildes laikā.
}}
493
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties, ka radiatora ventilators (atrodas
dzinēja nodalījuma priekšpusē, aiz radiatora)
var sākt darboties automātiski pēc tam, kad
dzinējs kādu laiku ir bijis izslēgts.
Dzinēja eļļa
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa.
Vienmēr uzticiet dzinēja tīrīšanu servisam ieteicams izmantot autorizētu Volvo servisu. Ja
dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās draudi.
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa. Gan eļļas
uzpildei, gan nomaiņai izmantojiet tikai ieteikto
eļļas kategoriju, pretējā gadījumā varat ietekmēt ekspluatācijas ilgumu, iedarbināšanas
īpašības, degvielas patēriņu un ietekmi uz vidi.
BRĪDINĀJUMS
Aizdedzes sistēma darbojas, izmantojot ļoti
augstu un bīstamu spriegumu. Veicot darbus
dzinēja nodalījumā, automašīnas elektrosistēmai vienmēr jāatrodas aizdedzes pozīcijā 0.
Nepieskarieties aizdedzes svecēm vai indukcijas spolei, kamēr automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II vai kamēr dzinējs
ir karsts.
Saistītā informācija
494
•
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(492 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (506 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (496 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (513 lpp.)
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(495 lpp.)
SVARĪGI
Lai varētu ievērot dzinēja apkopes intervālus,
visi dzinēji rūpnīcā ir piepildīti ar īpaši pielāgotu sintētisku dzinēja eļļu. Eļļa ir izvēlēta ļoti
rūpīgi, ņemot vērā apkopes intervālus, iedarbināšanas īpašības, degvielas patēriņu un
ietekmi uz vidi.
Volvo iesaka:
Nelietojot ieteiktās kategorijas un viskozitātes
dzinēja eļļu, dzinēja komponenti var tikt bojāti.
Volvo Car Corporation neuzņemas nekādu
atbildību par šādiem bojājumiem.
Volvo iesaka eļļas maiņu veikt autorizētā
Volvo servisā.
Volvo izmanto dažādas brīdināšanas sistēmas,
kas ziņo par zemu/augstu eļļas līmeni vai zemu
eļļas spiedienu. Daži varianti ir aprīkoti ar eļļas
spiediena sensoru — tādā gadījumā tiek izmantots vadītāja displeja zema eļļas spiediena
brīdinājuma simbols. Citi varianti ir aprīkoti ar eļļas
līmeņa sensoru – tādā gadījumā vadītāju informē,
izmantojot vadītāja displeja brīdinājuma simbolu
un displeja tekstus. Daži varianti ir aprīkoti
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
ar abām sistēmām. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Dzinēja eļļas pārbaude un
iepildīšana
Mainiet dzinēja eļļu un eļļas filtru saskaņā ar grāmatiņā "Apkope un garantija" norādītajiem intervāliem.
Eļļas līmeni nosaka ar elektronisko eļļas līmeņa
sensoru.
Drīkst izmantot arī augstākas klases eļļu, nekā
noteikts. Ja izmantojat automašīnu apgrūtinātas
braukšanas apstākļos, Volvo iesaka lietot augstākas kategorijas eļļu.
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(495 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(545 lpp.)
•
Dzinēja eļļa — specifikācijas (543 lpp.)
Ja šis simbols tiek attēlots kopā ar
paziņojumu par zemu eļļas līmeni,
piemēram, Zems dzinēja eļļas
līm. Top up 0.5 litres of engine
oil, iepildiet tikai norādīto daudzumu, piemēram, 0,5 litrus.
Pieliešanas caurule10.
Dažos gadījumos, iespējams, eļļas līmenis būs
jāpapildina starp apkopes intervāliem.
Nekādas darbības saistībā ar eļļas līmeni nav
jāveic, līdz vadītāja displejā netiek attēlots paziņojums.
10
Dzinējiem ar elektronisko eļļas līmeņa sensoru nav mērstieņa.
Ja šis simbols tiek attēlots kopā ar
paziņojumu Dzinēja eļļas līmenis
Jāveic apkope, apmeklējiet servisu
- ieteicams vērsties autorizētā Volvo
servisā. Iespējams, eļļas līmenis ir pārāk
augsts.
SVARĪGI
Saistītā informācija
•
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Neizlejiet eļļu uz karstajām izplūdes caurulēm
- pastāv aizdegšanās risks.
Eļļas līmeņa pārbaude
Vidējā displeja lietotņu skatā
atveriet lietotni Automaš.
statuss un nospiediet
Statuss, lai attēlotu eļļas
līmeni.
}}
495
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
PIEZĪME
Ja nav ievēroti visi eļļas līmeņa mērīšanas
priekšnoteikumi (laiks pēc dzinēja izslēgšanas,
automašīnas sasvēršanās leņķis, āra temperatūra u.c.), vidējā displejā tiek parādīts paziņojums Vērtība nav pieejama. Tas nenozīmē,
ka automašīnās sistēmās ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
Eļļas līmeņa grafisks attēlojums vidējā displejā.
Eļļas līmeni pārbauda, izmantojot elektronisko
eļļas līmeņa mērstieni vidējā displejā, kad dzinējs
ir izslēgts.
PIEZĪME
Sistēma nevar uzreiz noteikt izmaiņas, kas
rodas eļļu iepildot vai izlejot. Lai eļļas līmeņa
rādījums būtu pareizs, automašīnai jābrauc
aptuveni 30 km un pēc tam 5 minūtes jāstāv
uz līdzenas brauktuves ar izslēgtu dzinēju.
496
•
•
•
•
•
Dzinēja eļļa (494 lpp.)
Dzinēja eļļa — specifikācijas (543 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(545 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Automašīnas statuss (484 lpp.)
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
Dzesēšanas šķidrums atdzesē iekšējās sadegšanas dzinēju līdz pareizai darba temperatūrai. No
dzinēja uz dzesēšanas šķidrumu novadīto karstumu var izmantot pasažieru salona apsildei.
Kad veicat dzesēšanas šķidruma papildināšanu,
ievērojiet norādījumus uz iepakojuma. Nekad
nepapildiniet tikai ar ūdeni. Sasalšanas risks
palielinās, ja dzesēšanas šķidruma koncentrāta
daudzums ir pārāk liels vai pārāk mazs.
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts. Ja
dzesēšanas šķidruma līmenis ir jāpapildina,
kad dzinējs ir darba temperatūrā, atskrūvējiet
izplešanās tvertnes vāciņu lēnām, lai atbrīvotu
lieko spiedienu.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
SVARĪGI
Noņemiet gumijas sloksni, iespiežot to uz
iekšu dzinēja nodalījumā.
Noņemiet plastmasas vāka aizvirtni, atlokot
uz āru fiksatoru un pagriežot aizvirtni uz
augšu.
Noskrūvējiet vāciņu un pielejiet dzesēšanas
šķidrumu. Līmenim jābūt starp izplešanās
tvertnes atzīmēm MIN un MAX.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
•
Augsts hlora, hlorīda un citu sāļu saturs
var izraisīt dzesēšanas sistēmas koroziju.
•
Vienmēr lietojiet dzesēšanas šķidrumu,
kas satur pretkorozijas līdzekli, kā to
iesaka Volvo.
•
Pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma
maisījums sastāv no 50% ūdens un 50%
dzesēšanas šķidruma.
•
Sajauciet dzesēšanas šķidrumu ar apstiprinātas kvalitātes krāna ūdeni. Ja šaubāties par ūdens kvalitāti, izmantojiet jau
sajauktu dzesēšanas šķidrumu atbilstoši
Volvo ieteikumiem.
•
Mainot dzesēšanas šķidrumu vai dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas, izskalojiet
dzesēšanas sistēmu ar apstiprinātas kvalitātes krāna ūdeni vai jau sajauktu dzesēšanas šķidrumu.
•
Dzinēju drīkst darbināt tikai tad, ja dzesēšanas sistēma ir pareizi uzpildīta. Pretējā
gadījumā pārāk augsta temperatūra var
izraisīt cilindra galvas bojājumu (plaisu)
risku.
Saistītā informācija
•
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
(546 lpp.)
Klimata kontroles sistēmas
apkopes veikšana
Gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
Kļūmju novēršana un remonts
Gaisa kondicionētāja sistēma satur fluorescējošus izsekošanas līdzekļus. Lai noteiktu noplūdes
vietu, jāizmanto ultravioletā gaisma.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Automašīnas ar dzesētāju R134a
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R134a. Šīs sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
Automašīnas ar dzesētāju R1234yf
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R1234yf. Saskaņā ar SAE
J2845 (Pārvietojamajās gaisa kondicionētāju
sistēmās izmantoto dzesējošo vielu drošas
apkopes un ietvēruma mehāniķu apmācību)
dzesējošās vielas sistēmas apkopi un remontu
drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti mehāniķi, lai garantētu sistēmas drošību.
}}
497
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Saistītā informācija
•
Volvo apkopes programma (484 lpp.)
Lukturu nomaiņa
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu spuldzes.
Halogēna priekšējo lukturu spuldzes var nomainīt
saviem spēkiem, bet, lai to varētu izdarīt, jānoņem
priekšējo lukturu plastmasas pārsegs.
Atbrīvojiet plastmasas vāka četru skavu
tapas, spiežot tās uz leju ar skrūvgriezi vai
līdzīgu instrumentu un noņemot vāku.
Uzlieciet pārsegu atpakaļ pretējā secībā.
PIEZĪME
Pirms ievietot skavas diskā, to tapiņas jāiespiež līdz galam atpakaļ vietā.
Kad vāciņš ievietots atpakaļ vietā, tapas jāiespiež uz iekšu, līdz to ārējā virsma atrodas
vienā līmenī ar spaiļu virsmu.
Tuvo gaismu spuldzei var piekļūt, kad ir noņemts
priekšējo lukturu apaļais gumijas pārsegs.
Pagrieziena rādītāju, tālo gaismu un dienas gaitas
lukturu/gabarītlukturu spuldzēm var piekļūt,
noņemot priekšējo lukturu ovālo pārsegu.
Ja citu lukturu darbībā rodas kļūmes, sazinieties
ar servisu11. Tas attiecas arī uz atpakaļgaitas lukturu spuldzēm. Ja rodas LED12 luktura kļūme,
parasti ir jānomaina viss luktura bloks.
BRĪDINĀJUMS
Noņemiet gumijas sloksni, iespiežot to uz
iekšu dzinēja nodalījumā.
11
12
498
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Nomainot spuldzes, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes pozīcijā 0.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldžu stiklam ar pirkstiem. Pirkstu atstātie taukainie
nospiedumi karstumā izgaro, pārklājot atstarotāju un izraisot bojājumu.
Lukturi, priekšējie (automašīnām ar
halogēna priekšējiem lukturiem)
Lukturi, aizmugurē
PIEZĪME
Ja kļūdas paziņojums neizzūd pēc bojātās
spuldzes nomaiņas, iesakām apmeklēt Volvo
pilnvarotu servisu.
PIEZĪME
Uz ārējā apgaismojuma lukturiem, piemēram,
priekšējiem lukturiem un aizmugures lukturiem lēcas iekšienē var rasties īslaicīgs kondensāts. Tas ir normāli - visi ārējā apgaismojuma lukturi ir izgatavoti tā, lai tas neradītu
problēmas. Parasti kondensāts izzūd no luktura korpusa, kad lukturis ir kādu laiku bijis
ieslēgts.
Bremžu signāllukturis (gaismas diožu12)
Tuvās gaismas
Gabarītlukturi (gaismas diodes)
Tālās gaismas
Atpakaļgaitas lukturis13
Dienas gaitas lukturi/gabarītlukturi
Gabarītlukturi (gaismas diodes)
Indikators
Pagrieziena rādītājs (gaismas diožu)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas lukturi* (gaismas diožu12)
Miglas lukturis (gaismas diožu)
Bremžu signāllukturis — vidējais, augstu
uzstādīts (gaismas diožu)
Saistītā informācija
•
•
12
13
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Sazinieties ar servisu, lai veiktu nomaiņu — ieteicams izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Tuvo gaismu luktura nomaiņa (500 lpp.)
Priekšējā luktura ovālā vāciņa noņemšana
(501 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 499
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
•
•
Spuldžu specifikācijas (503 lpp.)
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
4.
Nomainiet spuldzi.
Aizdedzes pozīcijas (362 lpp.)
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu tuvo gaismu lukturus.
5.
Ievietojot spuldzi ligzdā, spuldzes vadāmtapai
jāatrodas taisni augšā.
Lai varētu nomainīt spuldzi, jānoņem priekšējo
lukturu plastmasas pārsegs; skatiet sadaļu "Spuldžu nomaiņa".
6.
Iespiediet uz iekšu savienotāju.
7.
Uzlieciet vietā priekšējo lukturu apaļo gumijas
pārsegu.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldžu stiklam ar pirkstiem. Pirkstu atstātie taukainie
nospiedumi karstumā izgaro, pārklājot atstarotāju un izraisot bojājumu.
500
1.
Noņemiet priekšējā luktura apaļo gumijas
vāku.
2.
Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
3.
Atvienojiet spuldzi, velkot to taisni uz āru.
Saistītā informācija
•
•
Lukturu nomaiņa (498 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (503 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Priekšējā luktura ovālā vāciņa
noņemšana
Lielākajai daļai priekšējo lukturu spuldzēm var
piekļūt, noņemot ovālo pārsegu.
Lai varētu nomainīt ovālo pārsegu, jānoņem priekšējo lukturu plastmasas pārsegs; skatiet sadaļu
"Spuldžu nomaiņa".
Saistītā informācija
•
•
Tālo gaismu luktura nomaiņa (501 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (502 lpp.)
•
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes
nomaiņa (503 lpp.)
•
Lukturu nomaiņa (498 lpp.)
Tālo gaismu luktura nomaiņa
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu tālo gaismu lukturus.
Lai spuldzi varētu nomainīt, jānoņem priekšējo
lukturu ovālie pārsegi; skatiet sadaļu "Priekšējo
lukturu ovālo pārsegu noņemšana".
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldžu stiklam ar pirkstiem. Pirkstu atstātie taukainie
nospiedumi karstumā izgaro, pārklājot atstarotāju un izraisot bojājumu.
1.
Atskrūvējiet visas četras vāciņa skrūves,
izmantojot sešstūra uzgriežņu atslēgu (izmērs
T20) (1). Tās nevajag atskrūvēt pilnīgi
(3-4 apgriezieni ir pietiekoši).
Pabīdiet vāciņu uz sāniem.
3.
Noņemiet vāciņu.
1.
Atvienojiet spuldzi, pagriežot spuldzes ligzdu
uz augšu un izvelkot taisni ārā.
2.
Uzmanīgi atdaliet plastmasas vāku pie savienotāja fiksējošās austiņas, lai tas tiktu atbrīvots.
Pārsegu ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
}}
501
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
3.
Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
4.
Nomainiet spuldzi.
5.
Iestipriniet spuldzi ligzdā un pagrieziet uz leju.
Lukturi var nofiksēt tikai vienā stāvoklī.
Saistītā informācija
•
Priekšējā luktura ovālā vāciņa noņemšana
(501 lpp.)
•
Spuldžu specifikācijas (503 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
Nomainiet spuldzi.
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu dienas gaitas lukturu/gabarītlukturu spuldzes.
4.
Ievietojiet spuldzes turētāju ligzdā un iespiediet vietā.
5.
Lai spuldzi varētu nomainīt, jānoņem priekšējo
lukturu ovālie pārsegi; skatiet sadaļu "Priekšējo
lukturu ovālo pārsegu noņemšana".
Ja tālo gaismu spuldze ir izņemta, ievietojiet
to ligzdā un ieskrūvējiet. Lukturi var nofiksēt
tikai vienā stāvoklī.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Atvienojiet tālo gaismu spuldzi, pagriežot spuldzes ligzdu uz augšu un izvelkot taisni ārā.
Tas atvieglos piekļūšanu gabarītlukturu/avārijas signāllukturu spuldzēm.
502
3.
1.
Izvelciet ligzdu taisni ārā.
2.
Atvienojiet spuldzi, izvelkot to taisni uz āru.
•
Priekšējā luktura ovālā vāciņa noņemšana
(501 lpp.)
•
Spuldžu specifikācijas (503 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Priekšējā pagrieziena rādītāja
spuldzes nomaiņa
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu pagrieziena rādītāju spuldzes.
Spuldžu specifikācijas
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
Halogēna priekšējo lukturu spuldžu specifikācijas. Ja kāda luktura darbībā rodas kļūme, sazinieties ar servisu14.
Vējstikla tīrītāju slotiņām jāatrodas apkopes pozīcijā, lai tās, piemēram, nomainītu.
Lai spuldzi varētu nomainīt, jānoņem priekšējo
lukturu ovālie pārsegi; skatiet sadaļu "Priekšējo
lukturu ovālo pārsegu noņemšana".
Funkcija
[W]A
Veids
Tuvās gaismas
55
H7
Tālās gaismas
65
H9
Pagrieziena rādītāji
24
PY24W
21/5
W21/5W
Dienas gaitas lukturi/
gabarītlukturi
A
Vati
Saistītā informācija
•
1.
Saspiediet austiņas kopā un izvelciet spuldzes turētāju taisni laukā.
2.
Paņemiet jaunu spuldzes turētāju ar spuldzi.
3.
Ievietojiet spuldzes turētāju ligzdā un iespiediet vietā.
Saistītā informācija
•
Priekšējā luktura ovālā vāciņa noņemšana
(501 lpp.)
•
Spuldžu specifikācijas (503 lpp.)
Lukturu nomaiņa (498 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā.
Lai varētu veikt logu tīrītāju slotiņu nomaiņu, tās
notīrītu vai paceltu (piemēram, lai noskrāpētu ledu
no vējstikla), tām jāatrodas apkopes pozīcijā.
SVARĪGI
Pirms novietot tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā, pārliecinieties, ka tās nav piesalušas pie
stikla.
Apkopes pozīcijas aktivizēšana
Apkopes režīmu nevar aktivizēt, kamēr automašīna stāv un nav ieslēgti vējstikla tīrītāji. Apkopes
režīmu var aktivizēt vidējā displejā divos veidos.
}}
503
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
3.
Funkciju skatā
Nospiediet taustiņu Vējstikla
tīrītāja apkopes poz.. Kad ir
aktivizēta apkopes pozīcija,
taustiņā iedegas gaismas indikators. Aktivizēšanas laikā tīrītāji iztaisnojas.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Vējstikla tīrītāja apkopes poz..
> Logu tīrītāju slotiņas pārvietojas pozīcijā
taisni uz augšu.
Apkopes pozīciju var deaktivizēt dažādos veidos:
Funkciju skatā
Vidējā displejā nospiediet taustiņu Vējstikla tīrītāja apkopes
poz.. Kad ir aktivizēta apkopes
pozīcija, nodziest taustiņa gaismas indikators.
Izmantojot iestatījumus
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
14
504
Nospiediet My Car
Tīrītāju slotiņu apkopes pozīcijas tiek izslēgta arī
šādā gadījumā:
•
•
•
Vējstikla tīrītājs.
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Tiek aktivizēta vējstikla tīrīšana.
Tiek aktivizēta vējstikla mazgāšana.
Tiek aktivizēts lietus sensors.
SVARĪGI
Ja tīrītāju slotiņas ir apkopes pozīcijā atliektas
no vējstikla, tās jāpieliec atpakaļ pie vējstikla,
un tikai tad slotiņas tiks aktivizētas. Tas ļaus
novērst dzinēja pārsega krāsas noskrāpēšanu.
Vējstikla tīrītājs.
Apkopes pozīcijas deaktivizēšana
Atceliet Vējstikla tīrītāja apkopes poz.
atlasi, lai deaktivizētu apkopes pozīciju.
Saistītā informācija
•
•
Tīrītāju slotiņu nomaiņa (504 lpp.)
•
•
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(506 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(149 lpp.)
Tīrītāju slotiņu nomaiņa
Tīrītāju slotiņas aizslauka ūdeni no vējstikla un
aizmugures stikla. Kopā ar mazgāšanas šķidrumu tās notīra logus un nodrošina labu redzamību. Vējstikla un aizmugurējā loga tīrītāju slotiņas var nomainīt.
Vējstikla tīrītāju slotiņu nomaiņa
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs
Kad tīrītāja svira atrodas apkopes pozīcijā,
atlokiet to uz augšu. Piespiediet spiedpogu,
kas atrodas uz logu tīrītāja slotiņas pamatnes
un pavelciet to ārā paralēli logu tīrītāja svirai.
Iebīdiet iekšā jauno logu tīrītāja slotiņu,
kamēr sadzirdams "klikšķis".
Pārliecinieties, vai logu tīrītāja slotiņa ir
pareizi uzstādīta.
4.
Tīrītāju slotiņām ir dažādi garumi.
PIEZĪME
Tīrītāju slotiņu garums atšķiras. Vadītāja puses
slotiņa ir garāka par pasažiera puses slotiņu.
1.
Paceliet tīrītāja sviru.
2.
Satveriet slotiņas iekšpusi (pie bultiņas).
3.
Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju virzienam,
lai izmantotu slotiņas galējo pozīciju kā sviru
pret tīrītāja kātu, tādējādi vieglāk noņemot
slotiņu.
4.
Iespiediet jaunās tīrītāju slotiņas vietā. Atskanēs klikšķis. Pārbaudiet, vai slotiņa ir stingri
iestiprināta.
5.
Nolaidiet tīrītāja sviru.
Nolokiet tīrītāja sviru atpakaļ pie vējstikla.
SVARĪGI
Tīriet slotiņas regulāri. Neveicot tīrītāju slotiņu
apkopi, samazinās to kalpošanas ilgums.
}}
505
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Saistītā informācija
•
•
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (503 lpp.)
Automašīnas ārpuses tīrīšana (525 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
Mazgāšanas šķidrumu lieto priekšējo lukturu un
logu mazgāšanai. Kad temperatūra ir zemāka par
sasalšanas temperatūru, ir jāizmanto mazgāšanas šķidrums ar antifrīzu.
laikā un laikā, kad apkārtējā temperatūra ir zem
ūdens sasalšanas punkta.
SVARĪGI
Lietojiet Volvo oriģinālo mazgāšanas šķidrumu
vai līdzvērtīgu līdzekli, kura pH līmenis darba
šķīdumā (piemēram, attiecībā 1:1 ar neitrālu
ūdeni) atbilst ieteicamajai vērtībai 6-8.
SVARĪGI
Kad temperatūra ir zem nulles, lietojiet mazgāšanas šķidrumu ar pretsasalšanas piedevu,
lai novērstu sasalšanu sūknī, tvertnē un šļūtenēs.
Tilpums:
Mazgāšanas šķidrumu var iepildīt, atverot zilo
vāciņu.
PIEZĪME
Kad tvertnē ir palicis aptuveni 1 litrs mazgāšanas šķidruma, vadītāja displejā tiek attēlots
Stiklu skaloš. šķidr. Pārāk zems līm.,
uzpildiet kopā ar simbolu
.
Norādītā kvalitāte: Volvo ieteiktais mazgāšanas
šķidrums - ar pretsasalšanas aizsardzību aukstā
506
•
Automašīnas ar priekšējo lukturu mazgāšanas funkciju: 5,5 litri
•
Automašīnas bez priekšējo lukturu mazgāšanas funkcijas: 3,5 litri.
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(149 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Akumulators
Elektrosistēmai ir viens pols, un tā izmanto šasiju
un dzinēja korpusu par strāvas vadītāju.
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
Startera akumulatora maiņa jāveic servisā.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
Automobilim ir maiņstrāvas ģenerators ar sprieguma regulēšanas funkciju.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Startera akumulatoru lieto, lai palaistu elektrosistēmu un darbinātu startera motoru, kā arī citas
automašīnas elektroierīces.
Startera akumulators ir 12 V AGM akumulators,
kura mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda daudzumu, nodrošināt funkciju Start/Stop, reģeneratīvu uzlādi, kā arī atbalstīt dažādo automašīnas
sistēmu funkcijas.
Akumulatora kalpošanas laiku un darbību
ietekmē, piemēram, iedarbināšanas reižu skaits,
izlādēšanās, braukšanas stils, braukšanas
apstākļi, klimata apstākļi utt.
•
Nekādā gadījumā neatvienojiet akumulatoru,
kamēr darbojas dzinējs.
•
Pārbaudiet, vai akumulatora kabeļi ir pareizi
pievienoti un pareizi pievilkti.
Pievienojot akumulatora lādētājam ārēju startera
akumulatoru, izmantojiet dzinēja nodalījumā esošos automašīnas uzlādes punktus. Nedrīkst
izmantot bagāžas nodalījumā esošos automašīnas startera akumulatora termināļus.
Uzlādes laikā tiek uzlādēts gan startera akumulators, gan rezerves akumulators.
Pozitīvais uzlādes punkts
Negatīvais uzlādes punkts
SVARĪGI
Uzlādējot startera akumulatoru un rezerves
akumulatoru, lietojiet tikai modernu akumulatora lādētāju ar kontrolētu uzlādes spriegumu.
Nedrīkst lietot ātrās uzlādes funkciju, jo tā var
sabojāt akumulatoru.
}}
507
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
SVARĪGI
Neievērojot tālāk sniegtos norādījumus, pēc
ārējā startera akumulatora vai akumulatora
lādētāja pieslēgšanas īslaicīgi var tikt deaktivizēta sistēmas Infotainment enerģijas taupīšanas funkcija un/vai īslaicīgi var nebūt pieejams vadītāja displejā esošais ziņojums par
startera akumulatora uzlādes līmeni:
•
Automašīnas startera akumulatora negatīvo spaili nekādā gadījumā nedrīkst pievienot ārējam akumulatoram vai akumulatora lādētājam - par zemējuma punktu
drīkst izmantot tikai negatīvo uzlādes
punktu.
PIEZĪME
Akumulatora kalpošanas laiks samazinās, ja
tas atkārtoti pilnībā izlādējas.
Akumulatora kalpošanas laiku ietekmē vairāki
faktori, tostarp braukšanas apstākļi un klimats.
Akumulatora iedarbināšanas jauda laika gaitā
pakāpeniski samazinās, un tādēļ to nepieciešams uzlādēt atkārtoti, ja automobilis netiek
izmantots ilgāku laiku vai ar to tiek braukti
tikai nelieli attālumi. Ļoti zema temperatūra arī
ierobežo iedarbināšanas jaudu.
Lai uzturētu akumulatoru labā stāvoklī, ieteicams veikt vismaz 15 minūšu ilgu izbraucienu/nedēļā vai akumulatoru pievienot uzlādes ierīcei ar automātisko uzlādes kompensāciju.
Startera akumulators atrodas bagāžas nodalījumā.
Tabulā tālāk ir norādītas startera akumulatora
specifikācijas, kas atkarībā no automašīnas
modeļa varianta ir pieejams divos variantos.
Akumulators
Ja akumulators tiek uzturēts pilnībā uzlādēts,
tam ir maksimālais kalpošanas laiks.
508
H7 AGM
H8 AGM
Spriegums
(V)
12
12
Aukstās
iedarbināšanas
kapacitāteA CCAB (A)
800
850
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
SVARĪGI
Akumulators
Izmērs ,
gxpxa
(mm)
H7 AGM
H8 AGM
315×175×190
353×175×190
Jauda
(Ah)
A
B
80
Mainot startera vai rezerves akumulatoru,
jāuzstāda AGM15 tipa akumulators.
SVARĪGI
Nomainot startera akumulatoru, pārliecinieties, ka jaunajam akumulatoram ir tāda pati
aukstās iedarbināšanas kapacitāte un tips kā
iepriekšējam (skatiet uzlīmi uz akumulatora).
95
Saskaņā ar EN standartu.
Ampēri aukstajai iedarbināšanai.
SVARĪGI
H8 AGM akumulatoram ir fiksējošā siksna.
Nodrošiniet, lai fiksējošā siksna vienmēr būtu
stingri nospriegota.
H8 AGM akumulators ar siksnām.
PIEZĪME
H7 AGM akumulatoram nav siksnu.
Akumulatora tvertnes izmēram jāatbilst oriģinālā akumulatora izmēriem.
Saistītā informācija
•
•
•
Simboli uz akumulatoriem (510 lpp.)
Atbalsta akumulators (510 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (365 lpp.)
H7 AGM akumulators.
Volvo iesaka uzticēt akumulatora nomaiņu autorizētam Volvo servisam.
15
Absorbed Glass Mat.
509
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Simboli uz akumulatoriem
Atbalsta akumulators
Uz akumulatoriem ir sniegta informācija un norādīti brīdinājuma simboli.
Izvairieties no dzirkstelēm
un atklātas liesmas akumulatora tuvumā.
Lietojiet aizsargbrilles.
Sprādzienbīstams.
Automašīnas ar Start/Stop funkciju ir aprīkotas
ne tikai ar startera akumulatoru, bet arī ar rezerves akumulatoru.
Automobiļi ar Start/Stop funkciju ir aprīkoti ar
diviem 12 V akumulatoriem - vienu īpaši jaudīgu
akumulatoru iedarbināšanai un vienu gaidstāves
akumulatoru, kas palīdz veikt Start/Stop funkcijas
nodrošināto iedarbināšanu.
Plašāka informācija ir
sniegta automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā.
Jānodod atkārtotai pārstrādei.
Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
PIEZĪME
Nolietots startera vai rezerves akumulators
jāpārstrādā videi draudzīgā veidā, jo tas satur
svinu.
Akumulators satur kodīgu
skābi.
510
Saistītā informācija
•
•
Akumulators (507 lpp.)
Atbalsta akumulators (510 lpp.)
Atbalsta akumulators atrodas kastē blakus statnim.
Tabulā tālāk ir norādītas atbalsta akumulatora
specifikācijas.
Spriegums (V)
12
Aukstās iedarbināšanas kapacitāteA - CCAB (A)
170
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Izmērs , gxpxa (mm)
Jauda (Ah)
A
B
SVARĪGI
150×90×130
10
Saskaņā ar EN standartu.
Ampēri aukstajai iedarbināšanai.
SVARĪGI
Mainot startera vai rezerves akumulatoru,
jāuzstāda AGM16 tipa akumulators.
PIEZĪME
•
Jo augstāks jaudas noņemšanas līmenis
automašīnā, jo vairāk jādarbina maiņstrāvas ģenerators un jāuzlādē akumulatori =
palielināts degvielas patēriņš.
•
Kad akumulatora jauda nokrītas zem
zemākā pieļaujamā līmeņa, tad funkcija
Start/Stop tiek izslēgta.
PIEZĪME
Ja netiek ievēroti tālāk minētie norādījumi, tad
iedarbināšanas/izslēgšanas funkcija var īslaicīgi beigt darboties pēc ārējā akumulatora vai
akumulatora lādētāja pievienošanas:
•
Ja akumulators ir tik ļoti izlādējies, ka viss ir
"melns" un automobilim nav visu parasto
elektrisko funkciju, un šādā situācijā dzinējs
tiek iedarbināts, izmantojot ārējo akumulatoru
vai akumulatora lādētāju, tad ieslēdzas funkcija Start/Stop. Dzinējs varēs automātiski
izslēgties, bet automātiskās izslēgšanās gadījumā funkcija Start/Stop var nespēt automātiski iedarbināt dzinēju nepietiekošas akumulatora jaudas dēļ.
Automašīnas startera akumulatora negatīvo spaili nekādā gadījumā nedrīkst pievienot ārējam akumulatoram vai akumulatora lādētājam - par zemējuma punktu
drīkst izmantot tikai negatīvo uzlādes
punktu.
Lai nodrošinātu, ka pēc automātiskas izslēgšanās dzinējs varētu automātiski ieslēgties,
akumulators ir jāuzlādē. Ja āra temperatūra ir
+15 °C, akumulators ir jālādē vismaz
1 stundu. Ja temperatūra ir zemāka, lādēšanas laiku ieteicams pagarināt līdz
3-4 stundām. Akumulatoru ieteicams lādēt,
izmantojot ārējo akumulatora lādētāju.
Ja tas nav iespējams, tad ieteicams īslaicīgi
deaktivēt funkciju Start/Stop, līdz akumulators
tiks pienācīgi uzlādēts.
Īslaicīgi samazināta Start/Stop funkcija, ko izraisa
liels strāvas patēriņš, nozīmē:
•
Dzinēja automātisku iedarbināšanu, vadītājam
nenoņemot kāju no bremžu pedāļa.
Atbalsta akumulatoram parasti nav vajadzīga biežāka apkope nekā parastam akumulatoram, ko
izmanto iedarbināšanai. Ja rodas jautājumi vai
problēmas, jāsazinās ar servisu - ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
16
Saistītā informācija
•
•
•
•
Akumulators (507 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana (372 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (365 lpp.)
Simboli uz akumulatoriem (510 lpp.)
Absorbed Glass Mat.
511
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji
Visas elektriskās funkcijas un daļas ir aizsargātas
ar vairākiem drošinātājiem, lai pasargātu automobiļa elektrosistēmu no īsslēgumu vai pārslodzes
radītiem bojājumiem.
Ja kāda elektriskā daļa vai funkcija nedarbojas,
tas var būt tāpēc, ka šīs daļas drošinātājs ir ticis
īslaicīgi pārslogots un ir pārdedzis. Ja tas pats
drošinātājs pārdeg atkārtoti, bojājums ir elektriskajā ierīcē. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, lai veiktu pārbaudi.
Centrālo elektrības bloku atrašanās
vieta
labajā pusē zem cimdu nodalījuma esošais centrālais elektrības bloks atrodas pretējā pusē.
Dzinēja nodalījums
Zem cimdu nodalījuma
Bagāžas nodalījums
Saistītā informācija
•
Drošinātāja nomaiņa (512 lpp.)
Drošinātāja nomaiņa
Visas elektriskās funkcijas un daļas ir aizsargātas
ar vairākiem drošinātājiem, lai pasargātu automobiļa elektrosistēmu no īsslēgumu vai pārslodzes
radītiem bojājumiem.
Drošinātāju maiņa
1.
Skatiet drošinātāju shēmu, lai atrastu attiecīgo drošinātāju.
2.
Izņemiet drošinātāju un apskatiet to no
sāniem, lai redzētu, vai liektais vads ir pārdedzis.
3.
Ja tā ir noticis, nomainiet to ar jaunu tādas
pašas krāsas un strāvas stipruma drošinātāju.
BRĪDINĀJUMS
Nomainot drošinātāju, nekādā gadījumā neizmantojiet svešķermeni vai drošinātāju, kura
strāvas stiprums ampēros pārsniedz norādīto.
Tas var izraisīt ievērojamus elektrosistēmas
bojājumus un, iespējams, izraisīt ugunsgrēku.
Saistītā informācija
Centrālā elektrības bloka atrašanās vieta automašīnā ar stūri kreisajā pusē. Automašīnā ar stūri
512
•
•
•
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (513 lpp.)
•
Drošinātāji bagāžas nodalījumā (521 lpp.)
Drošinātāji (512 lpp.)
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
(517 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
Dzinēja nodalījumā esošie drošinātāji cita starpā
aizsargā dzinēja un bremžu funkcijas.
}}
513
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Vāciņa iekšpusē ir pincete, kas atvieglo drošinātāju izņemšanu un piestiprināšanu.
Funkcija
[A]A
Funkcija
[A]A
Drošinātāju blokā ir vieta vairākiem rezerves drošinātājiem.
12 V kontaktligzda priekšējā
tuneļkonsolē
15
Apsildāms vējstikls* kreisā
puse
40
12 V kontaktligzda tuneļkonsolē pie otrās sēdekļu rindas
kāju zonasB
15
Priekšējo lukturu tīrītāji*
25
Vējstikla apskalotāji
25
Stāvokļi
Pārsega iekšpusē atrodas uzlīme, kurā norādītas
drošinātāju atrašanās vietas.
•
Drošinātāji nr. 18-30, 35-37, 46-54 un
55-70 ir "Micro" tipa drošinātāji.
•
Drošinātāji 31-34, 38-45 un 71-78 ir
"MCase" tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt
tikai servisā17.
15
-
Skaņas signāls
20
Sirēna*
5
Bremžu sistēmas vadības
modulis (vārsti, stāvbremze)
40
12 V kontaktligzda bagāžas
nodalījumā*
-
-
USB porti iPad turētājamC
-
-
-
-
Vējstikla tīrītāji
30
-
-
-
-
Aizmugurējā stikla apskalotājs
25
-
-
-
-
40
-
-
-
-
Apsildāms vējstikls* labā
puse
Stāvapsilde*
20
5
Apsildāms vējstikls* kreisā
puse
Bremžu sistēmas vadības
modulis (ABS sūknis)
40
USB ports priekšējā tuneļkonsolē*
514
-
[A]A
Funkcija
17
12 V kontaktligzda tuneļkonsolē starp aizmugurējiem
sēdekļiemC; USB porti tuneļkonsolē starp aizmugurējiem
sēdekļiemC
Paralēlslēgums
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Funkcija
Apsildāms vējstikls* labā
puse
Darbojas, kad aizdedze ir
ieslēgta: Dzinēja vadības
bloks, transmisijas komponenti, elektriskais stūres
pastiprinātājs, centrālais elektriskais vadības bloks
[A]A
-
Labās puses priekšējais lukturis
Funkcija
[A]A
7,5
5
Vakuuma regulators, vārsts
Paralēlslēgums
Pārnesumkārbas vadības
modulis
15
5
5
Dzinēja vadības modulis
(ECM)
5
Spoilera rullīšu pārsega vadības vārsts, radiatora rullīšu
pārsega vadības vārsts
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,5
-
-
-
-
Akumulatora ieslēgšanās
vadības bloks
5
Drošības spilveni
5
Kreisās puses priekšējais
lukturis
[A]A
Akseleratora pedāļa sensors
Bremžu sistēmas vadības
modulis
-
Funkcija
7,5
Dzinēja vadības bloks, palaišanas mehānisms, gāzes droseles bloks, EGR vārsts
(dīzeļdzinējiem), turbodzinēja
pozīcijas sensors (dīzeļdzinējiem), turbokompresora vārsts
(benzīna dzinējiem)
20
Solenoīdi (benzīndzinējiem),
vārsti, dzinēja dzesēšanas
sistēmas termostats (benzīndzinējiem), EGR dzesēšanas
sūknis (dīzeļdzinējiem), kvēlsveču vadības bloks (dīzeļdzinējiem)
10
Priekšējā lambda zonde, aizmugurējā lambda zonde
(benzīna dzinējiem), sodrēju
sensors (dīzeļdzinējiem)
15
Dzinēja eļļas sūkņa solenoīds, gaisa kondicionētāja
solenoīda sajūga, vidējā
lambda zonde (benzīna dzinējiem), aizmugurējā lambda
zonde (dīzeļdzinējiem)
15
-
-
Dzinēja vadības modulis
(ECM)
20
Aizdedzes spoles (benzīna
dzinējiem), kvēlsveces (benzīna dzinējiem)
15
Degvielas filtra sildītājs (dīzeļdzinējiem)
30
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 515
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Funkcija
A
B
C
[A]A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Startera motors
Paralēlslēgums
Startera motors
40
Ampēri
Izņemot Excellence
Excellence
Saistītā informācija
•
•
•
516
Drošinātāja nomaiņa (512 lpp.)
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
(517 lpp.)
Drošinātāji bagāžas nodalījumā (521 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
Zem cimdu nodalījuma esošie drošinātāji, piemēram, aizsargā 230 V kontaktligzdu, displejus un
durvju moduļus.
}}
517
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Dzinēja nodalījuma drošinātāju bloka vāciņa
iekšpusē ir pincete, kas atvieglo drošinātāju
izņemšanu un piestiprināšanu.
518
Dzinēja nodalījuma drošinātāju blokā ir vieta
vairākiem rezerves drošinātājiem.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Stāvokļi
Funkcija
•
Drošinātāji nr. 1, 3-21, 23-36, 39-53 un
55-59 ir "Micro" tipa drošinātāji.
•
Drošinātāji 2, 22, 37-38 un 54 ir "MCase"
tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt tikai servisā18.
Funkcija
230 V kontaktligzda tuneļkonsolē
pie otrās sēdekļu rindas kāju
zonas*B
[A]A
30
230 V kontaktligzda tuneļkonsolē
starp aizmugurējiem sēdekļiemC
18
-
-
Kustības sensors*
5
Mediju atskaņotājs
5
Vadītāja displejs
5
Viduskonsoles vadības tastatūra
5
Saules sensors
5
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
[A]A
-
-
-
-
Stūres rata modulis
5
Iedarbināšanas slēdža un stāvbremzes vadības modulis
5
Stūres rata stūres modulis*
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Funkcija
[A]A
Klimata kontroles sistēmas ventilatora modulis, priekšējais
40
Kontrolē apgaismojumu, salona
apgaismojumu, salona atpakaļskata spoguļa aptumšošanu*, lietus un gaismas sensoru*, tuneļkonsoles vadības tastatūru pie
otrās sēdekļu rindas kāju zonas*B,
elektriski vadāmos priekšējos
sēdekļus*
7,5
Elektriski vadāmie aizmugurējie
sēdekļiC, aizmugurējā sēdekļa
komforta funkciju displejsC,
sēdekļu komforta moduļi (masāžas) aizmugurēC
Klimata kontroles sistēmas vadības modulis
10
Vadītāja atbalsta funkciju vadības
bloks
5
Stūres slēdzene
7,5
Panorāmas jumts ar saules aizsargu*
20
Diagnostikas ligzda OBDII
10
Augšējais displejs*
5
Vidējais displejs
5
Salona apgaismojums
5
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 519
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
520
Funkcija
[A]A
-
-
Jumta konsoles displejs (drošības
jostas atgādinātājs/priekšējā
pasažiera sēdekļa drošības gaisa
spilvena indikators)
5
-
Funkcija
[A]A
Sēdekļu komforta moduļi (masāžas) priekšā*
5
-
-
Aizmugurējā stikla tīrītājs
15
-
Degvielas sūkņa vadības modulis
15
Mitruma sensors
5
-
-
Durvju modulis aizmugurējās
labās puses durvīs
20
-
-
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
10
Sēdekļa apsilde, vadītāja sēdeklis
15
Vadības modulis automašīnā ar
interneta savienojumu, telemātikas vadības modulis
5
Sēdekļa apsilde, priekšējais pasažiera sēdeklis
15
Dzesēšanas šķidruma sūknis
10
Durvju modulis aizmugurējās kreisās puses durvīs
20
Audio vadības ierīce (skaņas
pastiprinātājs)
40
Klimata kontroles sistēmas ventilatora modulis, aizmugurējais*
Vairākfrekvenču joslu antenas
modulis
-
-
Durvju modulis priekšējās kreisās
durvīs
20
40
Piekares vadības modulis (aktīvā
šasija)*
20
5
-
A
B
C
Funkcija
[A]A
Sensus vadības modulis
10
-
-
-
-
Durvju modulis priekšējās labās
durvīs
20
Aizmugurējā sēdekļa komforta
funkciju displejsC
5C
TV* (dažos tirgos)
5
Drošinātāju nr. 53 un 58 galvenais drošinātājs
15
Ampēri
Izņemot Excellence
Excellence
Saistītā informācija
•
•
•
Drošinātāja nomaiņa (512 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (513 lpp.)
Drošinātāji bagāžas nodalījumā (521 lpp.)
-
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
Drošinātāji bagāžas nodalījumā, piemēram, aizsargā elektriski vadāmos sēdekļus*, drošības
gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 521
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Centrālais elektrības bloks atrodas zem glabāšanas nodalījuma labajā pusē.
Dzinēja nodalījuma drošinātāju bloka vāciņa
iekšpusē ir pincete, kas atvieglo drošinātāju
izņemšanu un piestiprināšanu.
522
Dzinēja nodalījuma drošinātāju blokā ir vieta
vairākiem rezerves drošinātājiem.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Stāvokļi
•
Drošinātāji nr. 13-17 un 21-36 ir "Micro"
tipa drošinātāji.
•
Drošinātāji 1-12, 18-20 un 37 ir "MCase"
tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt tikai servisā19.
Funkcija
[A]A
Aizmugures loga atkausētājs
30
Elektriski vadāms sēdeklis, aizmugurējā kreisā puseB
20B
Pneimatiskās piekares kompresors*
40
Elektriskie papildsildītāji aizmugurē labajā pusē*
30
Elektriskie papildsildītāji aizmugurē kreisajā pusē*
30
Elektriski vadāms sēdeklis, aizmugurējā labā puseB
20B
Mehāniski darbināmas aizmugurējās durvis*
19
-
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
25
Funkcija
[A]A
Funkcija
Elektriski vadāms blakussēdētāja
sēdeklis*
20
Stāvvietā novietošanas kamera*
5
Vilkšanas iekārtas vadības modulis*
40
-
-
-
-
Drošības jostas spriegotāja modulis, labā puse
40
Iekšējais releja tinums
5
-
-
Kāju kustības noteikšanas modulis* (elektriski vadāmo aizmugures
durvju atvēršanai)
5
-
-
-
-
Jonu gaisa attīrītājsB
[A]A
5B
-
-
Drošības spilvenu un drošības
jostu spriegotāju vadības modulis
5
LedusskapisB, apsildāms/dzesējams aizmugurējais glāžu turētājsB
10B
Sēdekļu apsilde aizmugurē kreisajā pusē*
15
-
-
Blind Spot Information (BLIS)*
5
20
-
-
40
Drošības jostu spriegotāju moduļi
5
Izplūdes gāzu vadības mehānisms
5
Vilkšanas iekārtas vadības modulis*
25
Elektriski vadāmais vadītāja
sēdeklis*
Drošības jostas spriegotāja modulis, kreisā puse
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 523
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Funkcija
[A]A
Pilnpiedziņas vadības modulis*
15
Sēdekļu apsilde aizmugurē labajā
pusē*
15
A
B
-
-
Ampēri
Excellence
Saistītā informācija
•
•
•
524
Drošinātāja nomaiņa (512 lpp.)
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma (517 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (513 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Automašīnas ārpuses tīrīšana
Automašīna jāmazgā, tiklīdz tā ir kļuvusi netīra.
Mazgājiet mašīnu automazgātavā ar notekūdeņu
separatoru. Lietojiet auto šampūnu.
Roku mazgāšana
•
•
•
•
Putnu izkārnījumus no krāsojuma notīriet pēc
iespējas ātrāk. Putnu izkārnījumi satur ķimikālijas, kas ietekmē krāsojumu un ļoti ātri to
izbalina. Izmantojiet, piemēram, mīkstu papīru
vai sūkli, kas samitrināts lielā daudzumā
ūdens. Šādi radušos izbalējušos traipus var
likvidēt tikai speciālists autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
Skalojiet automašīnas apakšu.
Noskalojiet visu automobili, līdz izšķīdušie
netīrumi ir nomazgāti, lai samazinātu risku
saskrāpēt automobili mazgāšanas laikā.
Nevērsiet augstspiediena strūklu tieši pret
slēdzenēm.
Ja nepieciešams, mazgājiet ļoti netīras virsmas ar aukstu attaukojošu līdzekli. Ņemiet
vērā, ka šajā gadījumā virsmas nedrīkst būt
sakarsušas saulē.
•
Mazgāšanai lietojiet sūkli, auto šampūnu un
lielu daudzumu remdena ūdens.
•
Logu tīrītāju slotiņas notīriet ar remdenu ziepjūdeni vai auto šampūnu.
•
Nosusiniet automašīnu ar tīru, sausu zamšādu vai ūdens skrāpi. Neļaujot ūdens pilieniem nožūt spēcīgā saules gaismā, samazi-
nās risks ūdens izžūšanas procesā veidoties
traipiem, kurus vēlāk var nākties notīrīt.
tātu sasniegšanai iesakāma automobiļa mazgāšana ar rokām.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr uzticiet dzinēja tīrīšanu autoservisa
darbiniekiem. Ja dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās draudi.
PIEZĪME
Dažu pirmo mēnešu laikā automašīnu drīkst
mazgāt tikai ar rokām. Tas jāievēro tādēļ, ka
jauna krāsa ir jutīgāka.
SVARĪGI
Netīri priekšējie lukturi darbojas sliktāk. Tīriet
tos regulāri, piemēram, uzpildot degvielu.
Nelietojiet kodīgus mazgāšanas līdzekļus - tā
vietā izmantojiet ūdeni un neskrāpējošu sūkli.
PIEZĪME
Uz ārējā apgaismojuma lukturiem, piemēram,
priekšējiem lukturiem un aizmugures lukturiem lēcas iekšienē var rasties īslaicīgs kondensāts. Tas ir normāli - visi ārējā apgaismojuma lukturi ir izgatavoti tā, lai tas neradītu
problēmas. Parasti kondensāts izzūd no luktura korpusa, kad lukturis ir kādu laiku bijis
ieslēgts.
Automātiskā automazgāšana
Mazgāšana automātiskajā automazgātavā ir vienkāršs un ātrs automobiļa mazgāšanas veids, bet
ar to nevar aizsniegt visas vietas. Optimālo rezul-
SVARĪGI
Pirms iebraukt automātiskajā automazgātavā,
deaktivizējiet automātiskās bremzēšanas funkciju stāvēšanas laikā (Auto Hold) un automātisko stāvbremzes ieslēgšanu. Ja šīs funkcijas
netiek deaktivizētas, bremžu sistēma nobloķēs
automašīnu, kad tā stāvēs uz vietas, un automašīnu nevarēs izkustināt.
Automazgātavās, kurās automašīna tiek vilkta
cauri ar rotējošiem riteņiem, jāievēro:
1.
Iebrauciet automātiskajā automazgātavā.
2.
Deaktivizējiet automātiskās bremzēšanas
funkciju stāvēšanas laikā (Auto Hold), izmantojot tuneļkonsoles slēdzi.
3.
Vidējā displejā deaktivizējiet stāvbremzes
automātisko ieslēgšanos.
4.
Pārslēdziet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā
N.
}}
525
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
5.
Izslēdziet dzinēju, pagriežot tuneļkonsolē
esošo iedarbināšanas slēdzi pozīcijā STOP.
Turiet slēdzi pozīcijā STOP vismaz
4 sekundes.
> Automašīna ir sagatavota automātiskajai
mazgāšanai.
SVARĪGI
Sistēma automātiski ieslēdz režīmu P, izņemot
gadījumus, kad netiek veikts iepriekš aprakstītais solis. Režīmā P riteņi tiek nobloķēti, taču
tam tā nav jānotiek, automašīnai atrodoties
automātiskajā automazgātavā.
Mazgāšana ar augstspiediena strūklu
Izmantojot mazgāšanu ar augstspiediena strūklu,
veiciet slaucīšanas kustības un raugieties, lai
sprausla atomobiļa virsmai neatrastos tuvāk par
30 cm (šis attālums attiecas uz visām ārējām
daļām). Nevērsiet augstspiediena strūklu tieši
pret slēdzenēm.
Bremžu pārbaude
Viegli piespiediet bremzes pedāli tagad un atkārtojiet šo darbību pēc lielu attālumu nobraukšanas
lietū vai slapjā sniegā. Berzes izraisītais siltums
izraisīs bremžu uzliku sasilšanu un izžūšanu. To
pašu izdariet pēc mašīnas iedarbināšanas ļoti
mitrā un aukstā laikā.
526
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Pēc automašīnas mazgāšanas vienmēr pārbaudiet bremzes, lai nodrošinātu, ka mitrums
un korozija neskar bremžu uzlikas un nesamazina bremžu veiktspēju.
Neuzklājiet vasku uz plastmasas un gumijas
detaļām un nepulējiet tās.
Lietojot attaukošanas līdzekli uz plastmasas
un gumijas detaļām, vajadzības gadījumā veiciet beršanu pavisam viegli. Izmantojiet mīkstu
mazgāšanas sūkli.
Logu tīrītāja slotiņas
Asfalts, putekļi un sāls nosēžas uz logu tīrītāju
slotiņām, tāpat kā insekti, ledus utt. uz vējstikla,
saīsinot logu tīrītāju slotiņu darba mūžu.
Pulējot spīdīgas apdares ietvarlīstes, varat
noberzt vai sabojāt spīdīgo virsmas kārtiņu.
Nedrīkst izmantot pulēšanas līdzekli, kas satur
abrazīvas daļiņas.
Tīrīšanas laikā noregulējiet tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā.
PIEZĪME
Regulāri nomazgājiet stiklu tīrītājus un vējstiklu ar remdenu ziepju šķīdumu vai automobiļu
šampūnu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus.
Ārējās plastmasas, gumijas un
dekoratīvās daļas
Pie Volvo izplatītājiem iegādājams īpašs tīrīšanas
līdzeklis, kas ieteicams krāsaino plastmasas daļu,
gumijas un dekoratīvo elementu tīrīšanai, piemēram, spīdīgu dekoratīvo ietvarlīstu tīrīšanai un
kopšanai. Izmantojot šādu tīrīšanas līdzekli, rūpīgi
jāizmanto norādījumi.
Disku apmales
Izmantojiet tikai Volvo ieteiktos apdares tīrīšanas
līdzekļus.
Stipri disku apmaļu tīrīšanas līdzekļi var sabojāt
virsmu un radīt traipus uz alumīnija disku apmalēm, kas pārklātas ar hromu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Pulēšana un vaskošana (527 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (503 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (388 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (385 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (367 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Pulēšana un vaskošana
SVARĪGI
Nopulējiet un ievaskojiet mašīnu, ja krāsa ir kļuvusi matēta un ja vēlaties krāsu papildus aizsargāt. Automašīnai pulēšana nav nepieciešama,
kamēr tā nav vismaz vienu gadu veca. Tomēr
šajā laikā automašīnu var ievaskot. Neveiciet
automašīnas vaskošanu un pulēšanu tiešu saules staru iedarbībā.
Neuzklājiet vasku uz plastmasas un gumijas
detaļām un nepulējiet tās.
Lietojot attaukošanas līdzekli uz plastmasas
un gumijas detaļām, vajadzības gadījumā veiciet beršanu pavisam viegli. Izmantojiet mīkstu
mazgāšanas sūkli.
Pulējot spīdīgas apdares ietvarlīstes, varat
noberzt vai sabojāt spīdīgo virsmas kārtiņu.
Pirms pulēšanas vai vaskošanas uzsākšanas kārtīgi nomazgājiet un nožāvējiet automašīnu. Asfalta
un darvas traipus notīriet ar darvas traipu tīrītāju
vai lakbenzīnu. Grūtāk notīrāmus traipus var notīrīt
ar automašīnas krāsojumam speciāli ražotu
smalku pulēšanas pastu.
Nedrīkst izmantot pulēšanas līdzekli, kas satur
abrazīvas daļiņas.
SVARĪGI
Vispirms nopulējiet ar pulēšanas līdzekli un tad
ievaskojiet ar šķidru vai cietu vasku. Rūpīgi izlasiet
lietošanas instrukciju uz iesaiņojuma. Daudzi līdzekļi satur gan pulēšanas līdzekli, gan vasku.
Drīkst lietot tikai Volvo ieteikti krāsas apstrādes līdzekli. Cita veida apstrāde, piemēram,
pretkorozijas aizsardzība, hermētisku līdzekļu
lietošana, aizsardzība, spodrināšana un līdzīgas darbības var bojāt krāsojumu. Volvo
garantija neattiecas uz šādas apstrādes izraisītiem krāsojuma bojājumiem.
Pretkorozijas aizsardzība
Automašīnai ir efektīva pretkorozijas aizsardzība.
Virsbūves pretkorozijas aizsardzība sastāv no
moderniem metāliskiem aizsargpārklājumiem uz
metāla, augstas kvalitātes krāsošanas procesa,
minimālas metāla pārklāšanās ar pretkorozijas
aizsardzību un plastmasas komponentu aizsardzību, nolietojuma aizsardzības un papildu rūsas
aizsardzības tai visvairāk pakļautajās vietās. Šī
kombinācija garantē, ka korozija neskars virsbūvi
laika gaitā. Šasijas riteņu piekares rūsai visvairāk
pakļautie komponenti ir izgatavoti no lieta alumīnija ar pretkorozijas aizsardzību.
Pārbaudes un uzturēšana
Parasti nekas nav jādara, lai saglabātu automašīnas pretkorozijas aizsardzību, bet, uzturot automašīnu tīru, vēl vairāk samazināsiet korozijas risku.
Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus sārmainus
vai skābus šķīdumus uz spīdīgajiem apdares
komponentiem. Akmeņu izraisīti bojājumi jānovērš, tiklīdz tos pamanāt.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas ārpuses tīrīšana (525 lpp.)
•
•
Automašīnas ārpuses tīrīšana (525 lpp.)
Krāsas bojājumi (530 lpp.)
Krāsas bojājumi (530 lpp.)
527
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Salona tīrīšana
Izmantojiet tikai Volvo ieteiktos tīrīšanas līdzekļus
un auto apkopes izstrādājumus. Lai nodrošinātu
vislabākos rezultātus, tīriet regulāri un apstrādājiet traipus nekavējoties. Pirms lietot tīrīšanas
līdzekļus, svarīgi salonu izsūkt ar putekļsūcēju.
SVARĪGI
•
•
•
•
Reizēm krāsains apģērbs (piemēram,
tumši džinsi un zamša apģērbs) var iekrāsot polsterējumu. Ja tā notiek, ir svarīgi
notīrīt un apstrādāt šīs polsterējuma daļas
pēc iespējas ātrāk.
Salona tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, mazgāšanas šķidrumu, neatšķaidītu
benzīnu vai lakbenzīnu, jo tie var sabojāt
polsterējumu, kā arī citus salona materiālus.
Nekādā gadījumā nesmidziniet tīrīšanas
līdzekli tieši uz komponentiem ar elektriskajiem taustiņiem un vadības slēdžiem.
Tā vietā notīriet tos ar drānu, kas samitrināta tīrīšanas līdzeklī.
Asi priekšmeti un liplente var sabojāt
auduma polsterējumu.
Auduma polsterējums un griestu
apšuvums
Volvo piedāvā plašu auduma polsterējuma un
griestu apšuvuma kopšanas produktu klāstu, kas,
lietojot tos saskaņā ar norādījumiem, saglabā pol-
528
sterējuma īpašības. Auduma kopšanas produktus
var iegādāties pie Volvo izplatītājiem.
Ādas polsterējums*
Volvo ādas apdare ir apstrādāta tā, lai saglabātu
savu sākotnējo izskatu.
Ādas polsterējums ir dabisks produkts, kas ar
laiku mainās un iegūst skaistu apsūbējumu. Lai
saglabātu ādas īpašības un krāsas, tā regulāri
jātīra un jāapstrādā. Volvo piedāvā pilnīgu līdzekli
— Volvo ādas kopšanas komplektu/salvetes —
ādas polsterējuma tīrīšanai un apstrādei, kas, lietojot to saskaņā ar norādījumiem, saglabā ādas
aizsargpārklājumu.
Labāku rezultātu sasniegšanai Volvo iesaka tīrīšanu un aizsargkrēma uzklāšanu veikt vienu līdz
četras reizes gadā (vai biežāk, ja nepieciešams).
Volvo ādas kopšanas komplektu/salvetes var
iegādāties pie Volvo izplatītājiem.
Ādas stūre
Ādai ir jāelpo. Nekādā gadījumā neapklājiet ādas
stūri ar aizsargājošu plastmasu. Ādas stūres tīrīšanai ieteicams lietot Volvo ādas kopšanas komplektu/salvetes.
Ādas panelis*
Ādai ir jāelpo. Nekādā gadījumā neapklājiet
instrumentu paneļa augšpusē vai pie durvju
paneļa esošo ādu. Ādas paneļu tīrīšanai ieteicams lietot Volvo ādas kopšanas komplektu/
salvetes.
Salona plastmasas, metāla un koka
detaļas
Iekšējo daļu un virsmu tīrīšanai iesaka lietot
nedaudz ar ūdeni samitrinātu smalkšķiedru vai
mikrošķiedru drānu, ko var iegādāties pie Volvo
pārstāvjiem.
Neskrāpējiet un neberziet traipus. Nekad neizmantojiet spēcīgus traipu tīrītājus.
Drošības jostas
Izmantojiet ūdeni un sintētisko mazgāšanas
līdzekli. Īpaši auduma tīrīšanas līdzekļi pieejami
pie Volvo izplatītājiem. Pirms drošības jostas ietīšanās pārliecinieties, ka tā ir sausa.
Inkrustētie paklāji un grīdas paklājs
Izņemiet ieklātos paklājus, lai tos varētu iztīrīt
atsevišķi. Izmantojiet putekļu tīrītāju, lai aizvāktu
putekļus un netīrumus. Visi ieklātie paklājiņi ir
nostiprināti ar tapām.
Izņemiet inkrustēto paklāju, satverot to aiz katras
no tapām un ceļot taisni uz augšu.
Nostipriniet paklājiņu vietā, iespiežot katru tapu.
BRĪDINĀJUMS
Katra sēdekļa kāju zonā lietojiet tikai vienu
ieklājamo paklājiņu un pirms braukšanas pārliecinieties, ka vadītāja kāju zonas paklājiņš ir
stingri nofiksēts un iestiprināts tapās, lai tas
neiesprūstu zem pedāļiem vai netālu no tiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Lai iztīrītu traipus, kas palikuši pēc tīrīšanas ar
putekļsūcēju, lietojiet īpašu audumu tīrīšanas
līdzekli. Grīdas paklājiņi jātīra ar Volvo izplatītāju
ieteiktajiem tīrīšanas līdzekļiem.
Vidējā displeja tīrīšana
SVARĪGI
Netīrumi, traipi un taukaini pirkstu nospiedumi
var ietekmēt vidējā displeja veiktspēju un lasāmību. Bieži tīriet ekrānu ar mikrošķiedras drāniņu.
Mikrošķiedras drāna, ko lietojat vidējā displeja
tīrīšanai, nedrīkst būt smilšaina un netīra.
Saistītā informācija
•
SVARĪGI
Vidējā displeja tīrīšana (529 lpp.)
Tīrot vidējo displeju, nespiediet ekrānu spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat sabojāt ekrānu.
SVARĪGI
Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas
ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet stiklu tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas
līdzekļus, izsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku vai abrazīvas daļiņas
saturošus tīrīšanas līdzekļus.
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
1.
Izslēdziet vidējo displeju, ilgi nospiežot
sākuma taustiņu.
2.
Noslaukiet ekrānu ar komplektā iekļauto
mikrošķiedras drānu vai izmantojiet citu līdzvērtīgas kvalitātes mikrošķiedras drānu.
Ekrāns jāslauka ar tīru un sausu mikrošķiedras drānu, veicot nelielas, apļojošas kustības. Vajadzības gadījumā nedaudz samitriniet
mikrošķiedras drānu tīrā ūdenī.
3.
Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvas drānas,
papīra dvieļus vai salvetes, jo tie var saskrāpēt
vidējo displeju.
Saistītā informācija
•
•
Salona tīrīšana (528 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Aktivizējiet displeju, īsi nospiežot sākuma
taustiņu.
529
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Krāsas bojājumi
Krāsa ir būtiska daļa automašīnas nodrošinājumā
pret koroziju, un tādēļ to vajadzētu regulāri pārbaudīt. Parastākie krāsojuma bojājumi ir akmeņu
izraisīti bojājumi, skrāpējumi un traipi, piemēram,
uz spārnu malām, durvīm un triecienstieņiem.
Krāsas kods
Krāsu koda uzlīme atrodas uz durvju statņa, un to
var redzēt, atverot aizmugurējās labās puses durvis.
Nelielu krāsojuma bojājumu
pielabošana
Lai novērstu rūsas rašanos, bojātais krāsojums
nekavējoties jāsalabo.
Krāsojuma bojājumu novēršana
Remontējot krāsojuma bojājumus, automašīnai ir
jābūt tīrai un sausai, turklāt tās temperatūrai ir
jābūt augstākai par 15°C.
Nepieciešamie materiāli
• grunts krāsa20 — īpaša lipīga grunts krāsa
izsmidzināma aerosola veidā, ko vajadzības
gadījumā var lietot, piemēram, plastmasas
triecienstieņiem.
•
pamata pārklājums un caurspīdīgais pārklājums - pieejams kā izsmidzināms aerosols vai
defektus maskējošais zīmulis/nūjiņa21.
•
•
Līmlente.
smalks smilšpapīrs20.
Saistītā informācija
•
•
•
Krāsojuma bojājumu novēršana (530 lpp.)
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Pretkorozijas aizsardzība (527 lpp.)
Ārējās krāsas kods
Jebkuras sekundārās krāsas kods
Ir svarīgi, lai tiktu izmantota pareiza krāsa.
20
21
530
ar plastmasas pārklājumu.
Ievērojiet defektus maskējošā zīmuļa/nūjiņas komplektā iekļautos lietošanas norādījumus.
1.
Uzlīmējiet līmlentes gabalu uz bojājuma vietas. Tad noņemiet līmlenti, lai notīrītu visas
mazākās krāsas daļiņas.
Ja bojājums ir skāris metālu, jālieto grunts
krāsa. Ja bojāta plastmasas virsma, labāku
rezultātu sasniegšanai jālieto lipīgā grunts
krāsa - iesmidziniet aerosola vākā un uzklājiet
ar otu plānā kārtā.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
2.
Pirms krāsošanas vajadzības gadījumā skarto
vietu var maigi izpulēt ar smalkpulēšanas
līdzekli (piemēram, ja malas nav līdzenas).
Virsma ir rūpīgi jānomazgā un tai jāļauj nožūt.
3.
Kārtīgi izmaisiet grunts krāsu un uzklājiet to,
izmantojot smalku otiņu, sērkociņu vai līdzīgu
priekšmetu. Kad grunts krāsa ir nožuvusi, kā
pašu pēdējo uzklājiet pamata pārklājumu un
caurspīdīgo pārklājumu.
Ar skrāpējumiem rīkojieties tāpat, kā aprakstīts
iepriekš, bet virsmu ap bojāto vietu nosedziet ar
līmlenti, lai aizsargātu neskarto krāsojumu.
Pie Volvo izplatītājiem var iegādāties defektus
maskējošos zīmuļus un krāsas aerosolus.
PIEZĪME
Ja akmens šķemba nav izurbusies pārāk dziļi
un ir palicis nesabojāts krāsas slānis, ieklājiet
pamata pārklājumu un caurspīdīgo pārklājumu
uzreiz pēc virsmas notīrīšanas.
Saistītā informācija
•
•
Krāsas bojājumi (530 lpp.)
Automašīnas ārpuses tīrīšana (525 lpp.)
531
TEHNISKIE PARAMETRI
TEHNISKIE PARAMETRI
Tipa apzīmējums
Tipa apzīmējums, transportlīdzekļa identifikācijas
numurs u.c. informācija, kas ir unikāla katrai automašīnai, ir norādīta automašīnas uzlīmēs.
Uzlīmju atrašanās vietas
Zinot automašīnas tipa apzīmējumu, transportlīdzekļa identifikācijas un dzinēja numurus, īpašniekam būs vieglāk sazināties ar pilnvarotajiem Volvo pārstāvjiem gadījumos, kad būs
nepieciešams pasūtīt rezerves daļas un piederumus.
534
TEHNISKIE PARAMETRI
Tipa apzīmējums, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, atļautā maksimālā masa, eksterjera
krāsas koda apzīmējums un tipa sertifikāta
numurs. Uzlīme atrodas uz durvju statņa, un to var
redzēt, atverot aizmugurējās labās puses durvis.
Gaisa kondicionētāja sistēmas uzlīme automašīnām ar dzesētāju R134a.
Dzinēja kods un sērijas numurs.
Motoreļļas uzlīme.
Stāvapsildes uzlīme.
Gaisa kondicionētāja sistēmas uzlīme automašīnām ar dzesētāju R1234yf.
}}
535
TEHNISKIE PARAMETRI
||
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā
esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt uzlīmju
aptuveno izskatu un atrašanās vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas tieši uz jūsu
automašīnu, ir sniegta automašīnas uzlīmē.
Pārnesumkārbas tipa apzīmējums un sērijas
numurs.
Automobiļa identifikācijas numurs (VIN transportlīdzekļa identifikācijas numurs).
Plašāka informācija par automobili ir sniegta
reģistrācijas dokumentos.
536
Saistītā informācija
•
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
(547 lpp.)
TEHNISKIE PARAMETRI
Izmēri
Automašīnas garums, augstums u.c. ir norādīts
tabulā.
Izmēri
A
Garenbāze
mm
2984
B
Garums
4950
C
Kravas nodalījuma garums,
grīdas līmenis, salocīts
sēdeklisA
2040
1260B
D
Izmēri
mm
Kravas nodalījuma garums,
grīdas līmenis
1220C
Augstums
F
Kravas augstums
mm
Priekšējā šķērsbāzeF
1673G
554D
761/898E
E
G
Izmēri
1776
1665H
Priekšējā šķērsbāzeI
1676G
1668H
816
}}
537
TEHNISKIE PARAMETRI
||
H
Izmēri
mm
Aizmugurējā šķērsbāzeF
1675G
1667H
Aizmugurējā šķērsbāzeI
1679G
1671H
I
Kravas platums, grīdas līmenis
J
Platums
1192
1923J
1931K
1958L
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
538
K
Platums ar sānu spoguļiem
2140
L
Platums ar pieliektiem sānu
spoguļiem
2008
Neattiecas uz automašīnām ar 4 sēdvietām.
No otrās sēdekļu rindas automašīnā ar 7 sēdvietām.
Automašīnām ar 5 sēdvietām.
Automašīnām ar 7 sēdvietām.
Automašīnām ar 4 sēdvietām.
Automašīna bez pneimatiskās piekares.
Attiecas uz 20, 21 un 22 collu riteņiem.
Attiecas uz 18 un 19 collu riteņiem.
Automašīna ar pneimatisko piekari.
Virsbūves platums.
Platums automašīnai ar 18 un 19 collu riteņiem.
Platums automašīnai ar 20, 21 un 22 collu riteņiem.
TEHNISKIE PARAMETRI
Svars
Informācija par maks. transportlīdzekļa pilna
masu u.c. ir norādīta automašīnas uzlīmē.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas vadāmības raksturlielumi mainās
atkarībā no noslodzes un kravas izvietojums.
Pašmasā iekļauts vadītājs, par 90 % uzpildīta
degvielas tvertne un visi šķidrumi.
Saistītā informācija
•
•
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(540 lpp.)
Pasažieru un piederumu svars, kā arī piekabes
āķa lodes svars (ja ir pieāķēta piekabe) ietekmē
kravnesību, bet nav iekļauti pašmasā.
Maks. pieļaujamā krava = transportlīdzekļa pilna
masa - pašmasa.
PIEZĪME
Dokumentētā pašmasa attiecas uz standarta
versijas automašīnām - t.i., automašīnām bez
papildu aprīkojuma vai piederumiem. Tas
nozīmē, ka katrs pievienotais papildu aprīkojums attiecīgi samazina kravnesību par konkrētā aprīkojuma svara vērtību.
Kravnesību samazinošā papildu aprīkojuma
piemēri ir Kinetic/Momentum/Summum aprīkojuma līmeņi, kā arī cits aprīkojums, piemēram, vilkšanas ierīce, jumta šķērsstieņi, jumta
bagāžas kaste, audiosistēma, papildu lukturi,
GPS, ar degvielu darbināms dzinēja bloka sildītājs, drošības režģis, paklāji, kravas pārsegs,
elektriski vadāmi sēdekļi u.c.
Automašīnas svēršana palīdz noteikt jūsu
automašīnas pašmasu.
Uzlīme atrodas uz durvju statņa, un to var redzēt, atverot
aizmugurējās labās puses durvis.
Maks. transportlīdzekļa pilna masa
Maks. braukšanas svars (automobilis+piekabe)
Maks. priekšējās ass noslogojums
Maks. aizmugurējās ass noslogojums
Aprīkojuma līmenis
Maks. slodze: Skatīt reģistrācijas dokumentu.
Maks. slodze uz jumta: 100 kg.
539
TEHNISKIE PARAMETRI
Vilkšanas jauda un slodze uz
piekabes āķi
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi, velkot
piekabi, ir norādītas tabulās.
A
Dzinējs
Dzinēja kodsA
Pārnesumkārba
T5 AWD
B4204T20
T5 AWD
T6 AWD
PIEZĪME
Piekabēm, kuru masa pārsniedz 1800 kg,
ieteicams izmantot vilkšanas ierīces stabilizatora mezglu.
Maks. masa piekabei ar bremzēm (kg)
Maks. sakabes lodes slodze (kg)
Automātiskā, TG-81SC
2400
140
B4204T23
Automātiskā, TG-81SC
2400
140
B4204T27
Automātiskā, TG-81SC
2700
140
D4
D4204T14
Automātiskā, TG-81SC
1800
140
D4 AWD
D4204T6
Automātiskā, TG-81SC
2400
140
D5 AWD
D4204T11
Automātiskā, TG-81SC
2700
140
Dzinēja kods, daļas un sērijas numurs ir norādīts uz dzinēja.
SVARĪGI
Velkot piekabi, transportlīdzekļa pilnu masu
(kopā ar piekabes āķa lodi) drīkst pārsniegt
par maksimāli 100 kg ar noteikumu, ka braukšanas ātrums nepārsniedz 100 km/h (62
mph). Jāievēro valstī spēkā esošās normatīvo
aktu prasības kombinētam transportlīdzekļu
sastāvam, piemēram, attiecībā uz ātrumu u.c.
540
Maks. masa piekabei ar bremzēm
TEHNISKIE PARAMETRI
Maks. masa piekabei bez bremzēm (kg)
Maks. masa piekabei bez bremzēm (kg)
750
Maks. sakabes lodes slodze (kg)
50
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Svars (539 lpp.)
Braukšana ar piekabi (404 lpp.)
Piekabes stabilitātes palīgsistēma* (406 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads". 541
TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinēja specifikācijas
Dzinēja specifikācijas (izvade u.c.) visām dzinēja
alternatīvām ir norādīts tabulā.
Dzinējs
Dzinēja kodsA
Izvade
Izvade
Griezes moments
(kW/apgr./min)
(ZS/apgr. min.)
(Nm/apgr./min)
Cilindru skaits
T5 AWD
B4204T20
183/5500
249/5500
350/1500-4500
4
T5 AWD
B4204T23
187/5500
254/5500
350/1500-4800
4
T6 AWD
B4204T27
235/5700
320/5700
400/2200-5400
4
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
D4 AWD
D4204T6
140/4250
190/4250
420/1500–2500
4
D5 AWD
D4204T11
165/4250
225/4250
470/1750-2500
4
A
Dzinēja kods, daļas un sērijas numurs ir norādīts uz dzinēja.
Saistītā informācija
•
•
•
542
PIEZĪME
Ne visi dzinēji ir pieejami visu valstu tirgos.
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Dzinēja eļļa — specifikācijas (543 lpp.)
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
(546 lpp.)
TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinēja eļļa — specifikācijas
Dzinēja eļļas kategorija un degvielas tvertnes tilpums visām dzinēja alternatīvām ir norādīts
tabulā.
Volvo iesaka:
Dzinējs
Dzinēja kodsA
Eļļas kategorija
Tilpums, iesk. eļļas filtru
(litri)
A
T5 AWD
B4204T20
Castrol Edge Professional V 0W-20 vai VCC RBS0-2AE 0w20
aptuveni 5,9
T5 AWD
B4204T23
aptuveni 5,9
T6 AWD
B4204T27
aptuveni 5,9
D4
D4204T14
aptuveni 5,2
D4 AWD
D4204T6
aptuveni 5,2
D5 AWD
D4204T11
aptuveni 5,2
Dzinēja kods, daļas un sērijas numurs ir norādīts uz dzinēja.
}}
543
TEHNISKIE PARAMETRI
||
544
Saistītā informācija
•
•
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(545 lpp.)
•
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(495 lpp.)
•
Dzinēja eļļa (494 lpp.)
TEHNISKIE PARAMETRI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
SVARĪGI
Lai varētu ievērot dzinēja apkopes intervālus,
visi dzinēji rūpnīcā ir piepildīti ar īpaši pielāgotu sintētisku dzinēja eļļu. Eļļa ir izvēlēta ļoti
rūpīgi, ņemot vērā apkopes intervālus, iedarbināšanas īpašības, degvielas patēriņu un
ietekmi uz vidi.
Nelabvēlīgi braukšanas apstākļi var radīt nenormāli augstu eļļas temperatūru vai eļļas patēriņu.
Tālāk ir sniegti daži nelabvēlīgu braukšanas
apstākļu piemēri.
Garos braucienos pārbaudiet eļļas līmeni biežāk:
•
•
•
•
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa. Gan eļļas
uzpildei, gan nomaiņai izmantojiet tikai ieteikto
eļļas kategoriju, pretējā gadījumā varat ietekmēt ekspluatācijas ilgumu, iedarbināšanas
īpašības, degvielas patēriņu un ietekmi uz vidi.
ar autofurgonu vai piekabi
kalnainā apvidū
lielā ātrumā
ja gaisa temperatūra ir zem -30 °C vai virs
+40 °C.
Iepriekš minētais attiecas arī uz īsu attālumu veikšanu zemā temperatūrā.
Nelietojot ieteiktās kategorijas un viskozitātes
dzinēja eļļu, dzinēja komponenti var tikt bojāti.
Volvo Car Corporation neuzņemas nekādu
atbildību par šādiem bojājumiem.
Nelabvēlīgos braukšanas apstākļos izvēlieties sintētisko eļļu. Tā nodrošina dzinējam papildu aizsardzību.
Volvo iesaka eļļas maiņu veikt autorizētā
Volvo servisā.
Volvo iesaka:
Saistītā informācija
•
•
Dzinēja eļļa — specifikācijas (543 lpp.)
Dzinēja eļļa (494 lpp.)
545
TEHNISKIE PARAMETRI
Dzesēšanas šķidrums —
specifikācijas
Transmisijas šķidrums —
specifikācijas
Norādītā kvalitāte: Volvo ieteiktais dzesēšanas
šķidrums sajaukts ar 50% ūdens1, skatiet iepakojumu.
Katrai pārnesumkārbas alternatīvai paredzētais
transmisijas šķidrums ir norādīts tabulā.
Norādītais transmisijas šķidrums
AW1
Norādītā kategorija: DOT 4
Automātiskā pārnesumkārba
TG-81SC
PIEZĪME
Parastos braukšanas apstākļos pārnesumkārbas eļļa nav jāmaina.
1
546
Ūdens kvalitātei jāatbilst STD 1285.1. standartam.
Bremžu šķidrums — specifikācijas
Hidrauliskajā bremžu sistēmā atrodas bremžu
šķidrums, kuru izmanto, lai novadītu spiedienu,
piemēram, no bremžu pedāļa caur galveno
bremžu cilindru uz vienu vai vairākiem pakārtotajiem cilindriem, kas savukārt iedarbojas uz mehāniskajām bremzēm.
PIEZĪME
Ieteicams veikt bremžu šķidruma maiņu vai
iepildīšanu autorizētā Volvo servisā.
TEHNISKIE PARAMETRI
Degvielas tvertne - tilpums
Degvielas tvertnes tilpums visām dzinēja alternatīvām ir norādīts tabulā.
Dzinējs
Tilpums (litri)
Benzīndzinējs
aptuveni 71A
Dīzeļdzinējs
aptuveni 71A
A
Dažos tirgos: 60 litri.
Saistītā informācija
•
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (395 lpp.)
Gaisa kondicionētājs —
specifikācijas
R1234yf uzlīme
Automašīnas klimata kontroles sistēma izmanto
dzesētāju R1234yf vai R134a (atkarībā no tirgus). Dzinēja pārsega iekšpusē esošajā uzlīmē ir
norādīts, kuru dzesētāju izmanto automašīnas klimata kontroles sistēma.
Tabulās tālāk ir norādītas norādītās gaisa kondicionētāja sistēmas šķidrumu un smērvielu kategorijas un tilpumi.
Gaisa kondicionētāja sistēmas uzlīme
R134a uzlīme
}}
547
TEHNISKIE PARAMETRI
||
R1234yf simbola skaidrojums
Simbols
Iztvaikotājs
BRĪDINĀJUMS
Nozīme
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R134a. Šīs sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
Uzmanību
SVARĪGI
Gaisa kondicionētāja sistēmas iztvaikotāju
nekādā gadījumā nedrīkst labot vai nomainīt
pret iepriekš lietotu iztvaikotāju. Jaunajam
iztvaikotājam jābūt sertificētam un marķētam
atbilstoši SAE J2842.
Automašīnas ar dzesētāju R1234yf
Mobilā gaisa kondicionētāja sistēma (MAC)
Smērvielas tips
Masa
Norādītā kvalitāte
650 g (900 gA)
A
R1234yf
Attiecas uz automašīnām ar trešās sēdekļu rindas gaisa kondicionētāja sistēmu.
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R1234yf. Saskaņā ar SAE
J2845 (Pārvietojamajās gaisa kondicionētāju
sistēmās izmantoto dzesējošo vielu drošas
apkopes un ietvēruma mehāniķu apmācību)
dzesējošās vielas sistēmas apkopi un remontu
drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti mehāniķi, lai garantētu sistēmas drošību.
Mobilās gaisa kondicionētāja sistēmas (MAC) apkope jāveic autorizētam apkopes mehāniķim.
Viegli uzliesmojoši dzesētāji
Kompresora eļļa
Dzesējošā viela
Tilpums
Automašīnas ar dzesētāju R134a
Masa
750 g (1000 gA)
A
548
60 ml (80
Norādītā kvalitāte
R134a
Attiecas uz automašīnām ar trešās sēdekļu rindas gaisa kondicionētāja sistēmu.
A
mlA)
Norādītā kvalitāte
PAG SP-A2
Attiecas uz automašīnām ar trešās sēdekļu rindas gaisa kondicionētāja sistēmu.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
(497 lpp.)
•
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
TEHNISKIE PARAMETRI
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
Braukšana pa pilsētu
manuālā pārnesumkārba
Transportlīdzekļa degvielas patēriņu rēķina litros
uz 100 km, bet CO2 emisiju — CO2 gramos uz
km.
Braukšana ārpus pilsētas
Automātiskā pārnesumkārba
Kombinētā braukšana
Skaidrojums
PIEZĪME
grami CO2/km
Ja trūkst dati par degvielas patēriņu un emisiju, tad tie tiek pievienoti komplektācijai.
litri/100 km
T5 AWDA (B4204T23)
220
9,5
151
6,5
176
7,6
T5 AWDC (B4204T23)
217
9,3
150
6,5
174
7,5
T6 AWDA, B (B4204T27)
229
9,8
162
7,0
186
8,0
T6 AWDC, B (B4204T27)
224
9,6
154
6,6
179
7,7
-
-
-
-
-
-
152
5,8
127
4,9
136
5,2
T6 AWDD (B4204T27)
D4 (D4204T14)
}}
549
TEHNISKIE PARAMETRI
||
D4 AWDA (D4204T6)
168
6,4
143
5,5
152
5,8
D4 AWDC (D4204T6)
164
6,2
140
5,4
149
5,7
D5 AWDA, B (D4204T11)
168
6,4
143
5,5
152
5,8
D5 AWDC, B (D4204T11)
164
6,2
140
5,4
149
5,7
-
-
-
-
-
-
D5 AWDD (D4204T11)
A
B
C
D
Neattiecas uz zemas emisijas variantiem.
Neattiecas uz automašīnām ar 4 sēdvietām.
Tas attiecas tikai uz zemas emisijas variantiem.
Attiecas uz automašīnām ar 4 sēdvietām.
Iepriekš tabulā norādītais degvielas patēriņš un
emisijas vērtības ir balstītas uz specifiskiem ES
cikliem2, kas attiecas uz automobiļiem ar pamata
versijas pašmasu un bez papildu aprīkojuma.
Automobiļa masa var pieaugt atkarībā no aprīkojuma. Tā kopā ar bagāžas svaru palielina degvielas patēriņu un ogļskābās gāzes emisijas.
2
550
Ir vairāki iemesli, kādēļ degvielas patēriņš var būt
lielāks par tabulā norādīto. Piemēri:
•
•
Vadītāja braukšanas stils.
•
Liels ātrums rada palielinātu vēja pretestību.
Ja klients ir norādījis riteņu izmēru, kas pārsniedz attiecīgā modeļa standarta versijā
uzstādītos, pieaug rites pretestība.
•
Degvielas kvalitāte, ceļa un satiksmes
apstākļi, laika apstākļi un automobiļa stāvoklis.
Apvienojot iepriekš minētos padomus, varat ievērojami samazināt degvielas patēriņu. Lai saņemtu
plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus,
kas minēti2.
Oficiālie degvielas patēriņa rādītāji ir balstīti uz diviem standarta braukšanas cikliem laboratorijas vidē ("ES braukšanas cikli") saskaņā ar ES direktīvu EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
un UN ECE Regulation no 101. Tā kā šie braukšanas cikli tiek izmantoti arī kvalitātes kontrolei, pastāv svarīgas prasības par šo pārbaužu atkārtotu veikšanu. Tādēļ šīs pārbaudes tiek veiktas ļoti rūpīgi un tikai
automašīnas pamata funkcijām (izslēdzot, piemēram, gaisa kondicionētāju, radio u.c.) Tā rezultātā oficiālie rezultāti ne vienmēr ataino faktiskās lietošanas ainu. Šīs regulas ietver informāciju par braukšanas cikliem
pilsētā un ārpus pilsētas. Braukšanas ciklam "Braukšana pilsētā" mērījumi tiek sākti, iedarbinot aukstu dzinēju. Braukšana tiek simulēta. Braukšanas ciklam "Braukšana ārpus pilsētas" automašīnas ātrums tiek
palielināts un samazināts amplitūdā 0–120 km/h (0-75 mph). Braukšana tiek simulēta. Tabulā norādītā kombinētā braukšanas vērtība ir iegūta, apvienojot braukšanu pa pilsētu un ārpus pilsētas saskaņā ar
likumā noteiktajām prasībām. CO2 emisija — tiek savāktas izplūdes gāzes, lai aprēķinātu ogļskābās gāzes emisiju abu braukšanas ciklu laikā. Pēc tam tā tiek analizēta un izteikta kā CO2 emisijas vērtība.
TEHNISKIE PARAMETRI
Lielas nobīdes no degvielas patēriņa rādītājiem
var rasties, salīdzinot ar ES braukšanas cikliem2,
kas tiek izmantoti automobiļa sertifikācijai un uz
kuriem tiek balstīti tabulā norādītie patēriņa rādītāji.
PIEZĪME
Ārkārtas laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kvalitāte ir tie faktori, kas var ietekmēt
automašīnas degvielas patēriņu.
Saistītā informācija
•
•
•
2
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Svars (539 lpp.)
Ekonomiska braukšana (399 lpp.)
Oficiālie degvielas patēriņa rādītāji ir balstīti uz diviem standarta braukšanas cikliem laboratorijas vidē ("ES braukšanas cikli") saskaņā ar ES direktīvu EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
un UN ECE Regulation no 101. Tā kā šie braukšanas cikli tiek izmantoti arī kvalitātes kontrolei, pastāv svarīgas prasības par šo pārbaužu atkārtotu veikšanu. Tādēļ šīs pārbaudes tiek veiktas ļoti rūpīgi un tikai
automašīnas pamata funkcijām (izslēdzot, piemēram, gaisa kondicionētāju, radio u.c.) Tā rezultātā oficiālie rezultāti ne vienmēr ataino faktiskās lietošanas ainu. Šīs regulas ietver informāciju par braukšanas cikliem
pilsētā un ārpus pilsētas. Braukšanas ciklam "Braukšana pilsētā" mērījumi tiek sākti, iedarbinot aukstu dzinēju. Braukšana tiek simulēta. Braukšanas ciklam "Braukšana ārpus pilsētas" automašīnas ātrums tiek
palielināts un samazināts amplitūdā 0–120 km/h (0-75 mph). Braukšana tiek simulēta. Tabulā norādītā kombinētā braukšanas vērtība ir iegūta, apvienojot braukšanu pa pilsētu un ārpus pilsētas saskaņā ar
likumā noteiktajām prasībām. CO2 emisija — tiek savāktas izplūdes gāzes, lai aprēķinātu ogļskābās gāzes emisiju abu braukšanas ciklu laikā. Pēc tam tā tiek analizēta un izteikta kā CO2 emisijas vērtība.
551
TEHNISKIE PARAMETRI
Apstiprinātie spiedieni riepās
Apstiprinātais riepu spiediens visām dzinēja
alternatīvām ir norādīts tabulā.
Dzinējs
Riepu izmērs
Ātrums
(km/h)
235/60 R 18
PIEZĪME
Daži dzinēji, riepas vai to kombinācijas var
nebūt pieejamas visu valstu tirgos.
Slodze, 1-3 personas
Maks. slodze
ECO spiediensA
Priekšējais
Aizmugurējais
Priekšējais
Aizmugurējais
Priekšējais/aizmugurējais
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160C
240
240
270
270
270
160+D
240
240
270
270
-
maks. 80E
420
420
420
420
-
235/55 R 19
Visi dzinēji
275/45 R 20
275/40 R 21
275/35 R 22
Pagaidu rezerves ritenis
A
B
C
D
E
Ekonomiska braukšana.
Dažās valstīs lieto ne tikai SI mērvienību "paskāls", bet arī "bārs": 1 bārs = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
maks. 50 mph
Saistītā informācija
•
•
552
Tipa apzīmējums (534 lpp.)
Riepu gaisa spiediena pārbaude. (458 lpp.)
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
1, 2, 3 ...
4WD
381
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Aizmugurējais logs
Apsilde
Apskalotājs
Tīrītāji
187
149
149
525
Akmeņu radīti robi un skrāpējumi
530
Aksesuāri un papildu aprīkojums
22
ABS
bremžu pretbloķēšanas sistēma
382
Aizmugurējais sēdeklis
Apsilde
atzveltnes nolaišana
atzveltnes slīpuma regulēšana
galvas balsts
iekāpšana/izkāpšana
Klimata kontrole
regulēšana uz priekšu/atpakaļ
Temperatūra
Ventilators
AC (Gaisa kondicionētājs)
182
Aizmugurējās daļas nolaišana
219
Alerģiju un astmu izraisošas vielas
176
ACC - adaptīvā kruīza kontrole
279, 286
Aizmugurējās daļas pacelšana
219
Amortizators
400
Adaptīvā kruīza kontrole
apdzīšana
ātruma pārvaldība
funkci