Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
PI E L IKUM S
VÄLKOMMEN!
Šeit varat uzzināt par sava Volvo XC90 Excellence Lounge aizmugurējā sēdekļa funkcijām. Detalizētāka informācija ir pieejama
automašīnā, lietotnē un tīmeklī. Visi publicēšanas brīdī zināmie papildaprīkojuma veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā,
kur tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā viedtālruņu un planšetdatoru
lietotne (Volvo Manual). Lietotne ietver arī noteiktu funkciju video
pamācības.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas
rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un
palīdzība attiecībā uz jūsu Volvo un tā izmantošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir
ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas
un praktiskas informācijas kopsavilkums. Varat pasūtīt arī iespiestu
īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.
VADĪBAS DISPLEJS AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Vadības displejs atrodas tuneļkonsolē starp aizmugurējiem
sēdekļiem. Ar to varat vadīt sēdekļu funkcijas, dzērienu apsildi un
dzesēšanu, kā arī Lounge Console funkcijas.
Ekrāna pacelšana
–– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Ekrāns tiek automātiski pacelts un
ieslēgts.
Pēc noteikta laika apgaismojums tiek aptumšots. Pieskarieties
ekrānam, lai to atkal aktivizētu.
Ekrāna nolaišana
Ekrānu nolaiž manuāli:
–– Spiediet ekrāna augšdaļu, līdz tas ir pilnīgi ievirzīts tuneļkonsolē.
Kad ekrānu nolaiž, tas tiek izslēgts.
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Vadības displejs ir skārienjutīgs ekrāns, kas sastāv no dažādiem
skatiem. Pieskarieties ekrāna pogai, lai aktivizētu kādu funkciju vai
mainītu tās iestatījumus.
Taustiņi sākuma skatā
Kreisā un labā sēdekļa apsilde.
Glāžu turētāja apsilde/dzesēšana.
Kreisā un labā sēdekļa ventilācija.
Lounge Console regulēšana no aizmugurējā sēdekļa.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
Pēc noteikta laika vadības displejs tiek automātiski pārslēgts uz
sākuma skatu.
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA REGULĒŠANA
Automašīnas aizmugurējos sēdekļus var regulēt, izmantojot vadības
slēdžus sēdekļu sānos.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu, regulējot vadības slēdzi uz
priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekli, noregulējot vadības slēdža aizmugurējo
daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības slēdzi uz priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekļa sēdvirsmas priekšmalu, noregulējot
vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu/uz leju.
Masāžas, sānu atbalsta, gurnu atbalsta un sēdekļa apakšdaļas
izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz priekšu/atpakaļ/uz
augšu/uz leju). Sēdekļus var regulēt, kamēr automašīna darbojas,
un noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad automašīna
nedarbojas. Sēdekļus var regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas
izslēgšanas.
Sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds
priekšmets bloķē sēdekļu kustību. Ja tā notiek, aizvāciet šo
priekšmetu un pārvietojiet sēdekli vēlreiz.
Lai noregulētu miega/komforta pozīciju, vispirms sēdeklis var būt
nedaudz jāpārvieto uz priekšu.
SĒDEKĻA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Lai pielāgotu gurnu atbalsta, atzveltnes sānu atbalsta, sēdekļa
sēdvirsmas garuma un masāžas iestatījumus, izmantojiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi sēdekļa sānos. Ar daudzfunkcionālo vadības
slēdzi veiktie iestatījumi ir redzami vadības displejā. Displejā tiek rādīti
tikai viena sēdekļa iestatījumi.
1. Paceliet vadības displeju.
2. Aktivizējiet sēdekļa regulēšanu, pagriežot vai nospiežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi jebkurā virzienā. Vadības displejā tiek
atvērts sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlasiet vajadzīgo funkciju vadības displejā, pieskaroties displejam
vai pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
4. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdzi vajadzīgajā virzienā.
Masāža
Pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju,
izmantojot daudzfunkcionālo­vadības slēdzi, lai aktivizētu
masāžas funkciju. Masāžas funkciju nevar lietot, kamēr
automašīna ir izslēgta.
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
Iesl./Izsl.: izvēlieties Iesl. vai Izsl., lai aktivizētu/deaktivizētu masāžas funkciju.
Programma 1–5: ir pieejamas piecas iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties 1 (Viļņojoša),
2 (Pieaugoša), 3 (Papildu), 4 (Gurnu) un 5 (Plecu).
Intensitāte: izvēlieties zemu, normālu vai augstu.
Ātrums: izvēlieties lēnu, normālu vai ātru.
Sānu atbalsts
Lai aktivizētu atzveltnes sānu atbalsta regulēšanu,
pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai palielinātu sānu atbalstu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
• Lai samazinātu sānu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
Gurnu atbalsts
Lai aktivizētu gurnu atbalsta regulēšanu, pieskarieties
ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi.
• Lai pārvietotu gurnu atbalstu uz augšu/uz leju, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņu
uz augšu/uz leju.
• Lai palielinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa priekšdaļu.
• Lai samazinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
Sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšana
Lai aktivizētu sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšanu,
pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai izvirzītu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
• Lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
LOUNGE CONSOLE
Lounge Console sastāv no 12,9 collu skārienekrāna un kombinēta
kāju atbalsta un glabāšanas nodalījuma. Lounge Console var regulēt
uz priekšu/atpakaļ, izmantojot vadības displeju aizmugurējā sēdeklī.
Vadības displejā pieskarieties pogai, lai piekļūtu skatam,
kur var regulēt Lounge Console.
Pieskarieties pogai, lai izvirzītu ekrānu lasīšanas režīmā
vai to ievilktu. Lasīšanas režīmā ekrāna leņķi var regulēt
manuāli. Lai apturētu ekrāna izvirzīšanu/ievilkšanu,
pieskarieties izvirzīšanas/ievilkšanas pogai. Regulēšanas
laikā pievērsiet uzmanību iespiešanas riskam.
Lielākam komfortam konsoli var regulēt uz priekšu/
atpakaļ. Regulēšanas laikā pievērsiet uzmanību iespiešanas riskam.
Pieskarieties pogai, lai ievilktu ekrānu (ja tas ir izvirzīts)
un noregulētu konsoli līdz galam uz priekšu. Lai apturētu
kustību, vēlreiz pieskarieties pogai.
Kāju atbalstu var noregulēt trīs dažādās pozīcijās, kā arī aizvērt. Kāju
atbalstu atver ar kāju, izmantojot pogu Lounge Console apakšmalā,
un pēc tam tā pozīciju regulē manuāli. Noregulējiet kāju atbalstu
vajadzīgajā pozīcijā. Lai to nolaistu aizvērtā pozīcijā, vispirms paceliet
to augstākajā pozīcijā un pēc tam nolaidiet līdz galam.
Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu un regulētu iebūvēto
kāju atbalsta apsildes funkciju.
Glabāšanas nodalījuma pārsega aizslēgšana
Aizvērtā pozīcijā glabāšanas nodalījuma pārsegu konsolē var
aizslēgt, izmantojot piesaistīto aizslēgšanas kartīti. Lai aizslēgtu/
atslēgtu, nekustīgi turiet kartīti pie atslēgas lasītāja, kas atrodas
konsoles labajā pusē un ir atzīmēts ar atslēgas simbolu.
Aizslēgšanas/atslēgšanas laikā ir dzirdams kluss klikšķis.
Aizslēgšanas kartītes cilindriskā daļa ir jāpagriež pret atslēgas
simbolu. Lai pārslēgtu aizslēgto un atslēgto režīmu, uz dažām
sekundēm attāliniet aizslēgšanas kartīti no atslēgas lasītāja un pēc
tam atkal pietuviniet.
Lounge Console lietotne
Excellence Lounge lietotne ir pieejama Lounge Console ekrānā. Tā
jums palīdz iepazīt automašīnas iespējas, sniedz informāciju par
Excellence Lounge unikālajām funkcijām un palīdz, piemēram, izveidot Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu komfortu aukstā laikā.
Sēdekļu apsildi vada no vadības displeja.
–– Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa
taustiņam, lai pārslēgtu četrus līmeņus: izslēgta,
augsta, vidēja un zema. Taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai izžāvētu mitru apģērbu.
–– Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa
pogai, lai pārslēgtu trīs pozīcijas: augsta, vidēja un
zema. Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.
PLANŠETDATORA TURĒTĀJS*
Priekšējā sēdekļa galvas balsta aizmugurē atrodas turētājs, kurā var
ievietot vairumu planšetdatoru.
Ievietojiet planšetdatoru turētājā:
1. Nospiediet mēlīti uz leju un salokiet to uz priekšu pret galvas
balstu, lai atvērtu pārsegu.
2. Iebīdiet planšetdatoru turētājā un aizveriet pārsegu.
Izņemiet turētāju no tā kronšteina:
1. Nospiediet pogu fiksētās daļas apakšpusē galvas balstā.
2. Velciet turētāju atpakaļ/uz augšu.
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punktiem
aizmugurējās rindas sēdekļos.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz
priekšu vērstiem bērnu sēdeklīšiem.
1. Bīdiet sēdekli uz priekšu un nolokiet atzveltni uz priekšu, lai
piekļūtu stiprinājuma punktam.
2. Lai pareizi uzstādītu sēdeklīti, noteikti ievērojiet ražotāja montāžas
norādījumus.
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdeklī ir divi galdiņi, ko var atlocīt pāri
aizmugurējiem sēdekļiem.
1. Pilnīgi atveriet elkoņbalsta pārsegu.
2. Izceliet galdiņu no elkoņbalsta, izmantojot ādas mēlīti, un izvelciet
galdiņu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
3. Nolokiet galdiņu pāri sēdeklim un bīdiet to uz sāniem.
Atkārtojiet šīs darbības pretējā secībā, lai atkal salocītu galdiņu.
AUKSTUMKASTE
Aizmugurējā sēdeklī aiz elkoņbalsta atrodas ledusskapis, kurā ir vieta
divām pudelēm un komplektā iekļautajām kristāla glāzēm.
• Lai atvērtu ledusskapi, nospiediet taustiņu virs pārsega.
• Ledusskapī ir vadības slēdzis temperatūras iestatīšanai.
Dzesēšanas funkcija ir aktīva, kad automašīna darbojas vai kad
automašīna ir iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Elkoņbalsta priekšā ir divi krūžu/glāžu turētāji, kā arī sildošs/dzesējošs turētājs, piemēram, tējas pudelei/kafijas krūzei.
–– Nospiediet pārsegu, lai atvērtu turētāju. Sildīšanu vai dzesēšanu
vada no vadības displeja. Zilas gaismas diodes norāda, ka ir
aktīva dzesēšana; sarkanas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva
sildīšana.
Apsildi vai dzesēšanu var aktivizēt, kad automašīna darbojas vai ir
iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
–– Vairākkārt pieskarieties pogai vadības displejā, lai
pārslēgtu abas funkcijas: dzesēšana un apsilde.
Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.
USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS
USB porti: divi USB porti atrodas zem elkoņbalsta aizmugurējā
sēdeklī. Portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu mobilo tālruni
vai planšetdatoru.
Divi USB porti ir arī ekrāna kronšteinā*, kas atrodas vadītāja sēdekļa
galvas balsta aizmugurē. Portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu
mobilo tālruni vai planšetdatoru.
Šos USB portus nevar izmantot multivides atskaņošanai
automašīnas audiosistēmā.
Elektrības kontaktligzdas: zem aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsta
atrodas viena 12 V un viena 230 V kontaktligzda.
230 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem
ir nepieciešama 230 V strāva, piemēram, lādētājiem vai klēpjdatoriem (maksimālā jauda 150 W).
–– Pievienojiet piederuma savienotāju. Atvienojiet piederumu,
atvienojot savienotāju.
12 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem
ir nepieciešama 12 V strāva, piemēram, mūzikas atskaņotājiem vai
mobilajiem tālruņiem (maksimālā jauda 120 W).
–– Izņemiet cigarešu piesmēķētāju no ligzdas un pievienojiet
piederuma savienotāju. Kad kontaktligzda netiek lietota, atvienojiet piederuma savienotāju un ievietojiet atpakaļ cigarešu
piesmēķētāju.
Lai USB portiem un elektriskajām kontaktligzdām tiktu pievadīta
strāva, automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes
pozīcijā I.
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa vadītāja sēdeklis ir aprīkots
vai nu ar privātuma ekrānu* un drēbju pakaramo, vai arī ar
planšetdatora turētāju.
Starp sēdekļiem zem elkoņbalsta atrodas glabāšanas nodalījums.
Durvju malās atrodas pelnutrauki.
Vadītāja sēdekļa atzveltnē ir glabāšanas kabata.
Durvju malās atrodas glabāšanas nodalījumi.
Tuneļkonsoles sānos ir glabāšanas kabatas.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā ir neliela kabatiņa.
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Automašīna ir aprīkota ar tumsā spīdošu rokturi bagāžas nodalījuma
durvju iekšpusē. To var izmantot, lai ārkārtas situācijā atvērtu
bagāžas nodalījuma durvis no iekšpuses.
–– Velciet rokturi uz leju, lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.
Pēc lietošanas rokturis ir manuāli jāiespiež atpakaļ tā sākotnējā
pozīcijā.
SPECIĀLIE TEKSTI
Īpašnieka rokasgrāmatā un citās rokasgrāmatās
ir drošības norādījumi un visi brīdinājumi, svarīga
informācija un piezīmes, kas jāizlasa. Dažas
funkcijas ir pieejamas tikai noteiktos tirgos.
BRĪDINĀJUMS
Glabāšanas nodalījumi
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos
nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu savainot.
SVARĪGI
Navigācija vadības displejā
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem,
jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Aizmugurējo sēdekļu ventilācija
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja pasažieru
salonā ir pārāk zema temperatūra. Tā notiek, lai
sēdeklī sēdošajai personai nekļūtu pārāk auksti.
Planšetdatora turētājs*
Kad planšetdators ir ievietots turētājā, uz tā
virsmas ir jābūt aizsargplastmasai. Tā ir nepieciešama, lai izvairītos no stikla lauskām sadursmes
gadījumā.
Drošinātāji
Silti un auksti dzērieni
Izdedzis drošinātājs ir noteikti jānomaina pret
Pudeles, termokrūzes, glāzes un krūzes braukšatādas pašas krāsas un nominālā strāvas stipruma
nas laikā varat novietot turētājā vai ledusskapī.
drošinātāju. Nekādā gadījumā neuzstādiet
Lounge Console
drošinātāju ar augstāku vērtību, nekā norādīts
Iespiešanas risks, izvirzot un ievelkot Lounge
īpašnieka rokasgrāmatas tabulā.
Console ekrānu. Skatiet uzlīmi uz saulessarga
Ja kāds elektriskais komponents nedarbojas,
pasažiera pusē.
iespējams, īslaicīgas pārslodzes dēļ ir izdedzis
Aizmugurējo sēdekļu apsilde
drošinātājs. Informāciju par drošinātājiem skatiet
Sēdekļu apsildes vadības slēdzi nedrīkst lietot
automašīnas parastajā īpašnieka rokasgrāmatā.
personas, kurām nejutības dēļ ir grūti sajust
Strāvas izvade
temperatūras palielinājumu vai citu iemeslu dēļ ir
12 V kontaktligzdas maksimālā strāvas jauda ir
grūti lietot vadības slēdžus. Šis ierobežojums ir
120 W, un 230 V kontaktligzdas maksimālā jauda
paredzēts, lai nepieļautu apdedzināšanos.
ir 150 W.
Stiprinājuma punkti bērnu sēdeklīšiem
Lounge Console
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo siksnu
Nenoslogojiet Lounge Console augšdaļu, piemēstiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri galvas
ram, pietupjoties virs tā, kamēr tīrāt automašīnu
balsta kāju atvērumam. ja tas nav iespējams,
ar putekļusūcēju. Tāpat arī nelieciet uz Lounge
ievērojiet sēdekļa ražotāja ieteikumu.
Console nekādus priekšmetus. Skatiet uzlīmi uz
Rokturis bagāžas nodalījumā
saulessarga pasažiera pusē.
Gādājiet, lai salona un bagāžas nodalījuma
durvis būtu aizslēgtas un bērni nevarētu piekļūt
atslēgām. Bez uzraudzības atstāti bērni var sevi
Ņemiet vērā
ieslēgt salonā un gūt traumas.
Ledusskapis
Karstās dienās temperatūra automašīnā var
Lai ledusskapis darbotos optimāli, tam ir nepiestrauji pieaugt, un augstas temperatūras
ciešama brīva gaisa cirkulācija. Tādēļ bagāžas
iedarbība var izraisīt smagas traumas un nāvi. Tā nodalījumā pie ledusskapja gaisa ieplūdes
sevišķi apdraud mazus bērnus.
atveres jāatstāj vismaz 5 cm brīva telpa.
Temperatūras iestatījums var būt jāpielāgo
atkarībā no apkārtējās temperatūras. Straujai
temperatūras pazemināšanai ir ieteicama maksimālā pozīcija.
Tā kā ledusskapja apakšdaļā ir negatīva
temperatūra, kas nepieciešama straujākai
atdzesēšanai, dažkārt var veidoties kondensāts,
kas ir jānoslauka. Optimālai žāvēšanai/tīrīšanai ir
jāizņem caurspīdīgais pudeles turētājs.
Privātuma ekrāns*
Drēbju pakaramajam, kas atrodas uz vadītāja
sēdekļa privātuma ekrāna, maksimālā slodze
ir 1,2 kg.
Aizmugurējo sēdekļu ventilācija
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai
lietošanai ieteicams zems līmenis.
Lounge Console
Iespējams, Lounge Console nevarēs darboties
zemā pasažieru salona temperatūrā.
Iespējams, Lounge Console ekrāns nevarēs
darboties augstā pasažieru salona temperatūrā.
Izvirziet ekrānu un atdzesējiet to, izmantojot
ventilācijas atveres starp priekšējām un aizmugurējām durvīm.
TP 26855 (Latvian) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising