Volvo XC90 Twin Engine 2017 Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Īpašnieka rokasgrāmata
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informāciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne (Volvo
Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com).
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
2
DROŠĪBA
Īpašnieka informāciju varat atrast šādi
14
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
49
Drošība
60
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
15
Rakstzīmju rakstīšana ekrānā ar roku
53
Drošība grūtniecības laikā
60
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu
16
54
Whiplash Protection System
61
Drošības josta
62
Drošības jostas nospriegotājs
63
Drošības jostas piesprādzēšana/
atsprādzēšana
64
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
65
Drošības spilveni
67
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
67
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana/deaktivizēšana*
69
Sānu drošības spilvens
71
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
72
Safety mode
73
73
Vispārīga informācija par Twin Engine
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
18
Volvo Cars atbalsta vietne
19
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
19
Datu ierakstīšana
22
Svarīga informācija par piederumiem,
papildu aprīkojumu un diagnostikas
ligzdu
23
Volvo ID
23
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
25
IntelliSafe vadītāja atbalsts
28
Sensus — pievienošana un apkope
29
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
32
Logi, stikli un spoguļi
32
Automašīnas iedarbināšana/pārvietošana pēc drošības režīma ieslēgšanas
Vidējā displeja pārskats
33
Bērnu drošība
74
Vidējā displeja izmantošana
36
Bērnu sēdekļi
75
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
40
77
Vidējā displeja statusa joslas simboli
45
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
Iestatījumu maiņa vidējā displejā
45
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
78
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem
47
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu
piestiprināšanas vietas, izmantojot
automašīnas drošības jostas
79
INSTRUMENTI UN VADĪBAS
IERĪCES
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
83
Tālruņa balss atpazīšanas vadība
125
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
84
Instrumenti un vadības slēdži, automašīna ar stūri kreisajā pusē
94
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
125
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula
89
Instrumenti un vadības slēdži, automašīna ar stūri labajā pusē
95
Klimata kontroles balss vadība
126
Iebūvētais sēdekļa paliktnis*
90
Vadītāja displejs
98
Balss atpazīšana un kartes navigācija
127
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
90
Vadītāja displeja iestatījumi
100
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
91
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija vadītāja displejā
100
Indikatora simboli vadītāja displejā
102
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
105
Āra temperatūras mērierīce
Pulkstenis
Vadītāja displeja licences līgums
108
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
113
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā
114
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
128
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
128
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
129
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcijas izmantošana*
129
106
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
130
107
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa
funkciju regulēšana*
131
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
134
Aizmugurējais sēdeklis
135
135
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā
displejā
115
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu
regulēšana
Vadītāja displeja un vidējā displeja
paziņojumu pārvaldība
116
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana gareniski*
137
Vadītāja displejā un vidējā displejā
saglabāto paziņojumu pārvaldīšana
118
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana
137
Augšējais displejs*
119
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
138
Balss atpazīšana
122
140
Balss atpazīšanas lietošana
123
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā/
izkāpšana no tās*
Balss atpazīšanas iestatījumi
124
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana
141
3
Stūre
141
Saulessargu lietošana*
161
Stūres regulēšana
142
Sānu spoguļu regulēšana
162
Gaismu slēdži
143
Salona atpakaļskata spogulis
163
gabarītlukturi;
145
Kompass*
164
Dienas gaismas lukturi
145
Kompasa kalibrēšana*
165
Tuvās gaismas
146
Panorāmas jumts*
166
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
147
Panorāmas jumta atvēršana*
167
Aktīvie pagrieziena lukturi*
150
HomeLink®*
170
Priekšējo lukturu gaismas stara formas pielāgošana
150
HomeLink®*
Aizmugurējais miglas lukturis
151
Bremžu signāls
152
Avārijas gaismas signāls
152
Pagrieziena rādītāju izmantošana
171
173
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
175
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
176
152
Salona apgaismojums
153
Iestatījumu skats
177
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
degšanas ilgums
156
Iestatījumu skata kategorijas
179
Approach light duration
180
156
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
Vējstikla tīrītāju lietošana
156
181
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
157
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu
skatā
Vadītāju profili
182
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
158
Vadītāja profila atlasīšana
183
159
Vadītāja profila rediģēšana
183
Elektriskie logu pacēlāji
159
184
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
160
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
4
programmēšana
Vadītāja infocentrs
Vadītāja profila importēšana/eksportēšana no USB/uz USB
185
Lietotņu iestatījumu maiņa
186
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka
maiņas gadījumā
187
KLIMATS
Klimata kontrole
190
Klimata kontrole — sensori
190
Noteiktā temperatūra
Gaisa kvalitāte
191
191
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
210
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
211
212
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN
GLABĀŠANA
Pasažieru salona interjers
226
Tuneļkonsole
227
Elektrības kontaktligzda
228
Pasažieru salona gaisa filtrs
192
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
Clean Zone Interior Package*
193
Klimats stāvēšanas laikā
213
Pelnu trauku iztukšošana*
232
Interior Air Quality System*
193
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
214
Cimdu nodalījuma lietošana
233
194
Sagatavošanas darbu taimeris
216
Saulessargi
234
234
Klimata kontroles vadības ierīces
Piesmēķētāja izmantošana*.
232
Klimata kontroles vadības ierīces
vidējā displejā
194
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana
216
Bagāžas nodalījums
218
Bagāžas iekraušana
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē
234
196
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/deaktivizēšana
219
236
Klimata automātiskā regulēšana
196
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
Kravas fiksēšanas cilpas
Somu āķi
237
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
197
Stāvēšanas klimata kontroles simboli
un paziņojumi
220
Bagāžas pārsegs*
237
Temperatūras regulēšana
198
Sildītājs
222
Ventilatora līmeņa regulēšana
200
Stāvapsilde
223
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
202
Papildu sildītājs
224
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
204
Gaisa plūsmas sadalījums
205
Gaisa sadales maiņa
206
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
206
Gaisa sadales opciju tabula
208
Drošības tīkls*
240
Aizsargrežģis*
242
5
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
6
VADĪTĀJA ATBALSTS
Tālvadības pults atslēga
246
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
248
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības pults atslēga*
249
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmas antenas atrašanās vietas
250
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
251
Automašīnas aizslēgšanas/atslēgšanas signāli
253
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja tālvadības atslēga nedarbojas
275
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
277
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
284
Roll Stability Control
284
Elektroniskā stabilitātes kontrole
285
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
286
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un paziņojumi
287
Ātruma ierobežotājs*
289
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
290
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
290
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
291
Ātruma ierobežotāja izslēgšana
292
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
293
294
Aizslēgšana/atslēgšana no salona
255
Vispārējā bloķēšana*
256
Aizmugures durvju aizslēgšana/
atslēgšana
257
Privātās aizslēgšanas lietošana
259
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
260
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
261
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
263
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides mainīšana
295
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību*
266
Kruīzkontrole
296
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
268
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
296
Imobilaizers
271
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
297
Bērnu drošības slēdži
272
298
Signalizācija*
273
Kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/atkārtota aktivizēšana*
275
Kruīza kontroles deaktivizēšana
299
Distances brīdinājums*
300
Distances brīdinājuma laika intervāla
aktivizēšana un iestatīšana*
301
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
302
Adaptīvā kruīza kontrole*
303
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana*
306
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma
pārvaldība*
307
Adaptīvās kruīza kontroles* laika
intervāla iestatīšana
Pilot Assist* ierobežojumi
327
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
329
Blind Spot Information* un Cross
Traffic Alert* paziņojumi
360
Radiolokācijas bloks
331
Ceļazīmju informācija*
361
332
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju
informāciju
Radiolokācijas bloka ierobežojumi
361
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
336
Kameras bloks
Fotoradaru informācija*
363
339
Kameras bloka ierobežojumi
340
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
364
308
City Safety
343
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
365
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana/deaktivizēšana*
309
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
345
Driver Alert Control
366
311
346
367
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo
kruīza kontroli* vai Pilot Assist*
Šķēršļu uztveršana ar City Safety™
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
City Safety šķērsvirziena satiksmē
348
Driver Alert Control ierobežojumi
367
Mērķa un automātiskās bremzēšanas
maiņa, izmantojot adaptīvo kruīza kontroli
312
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
349
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
368
313
City Safety ierobežojumi
350
370
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
Aktivēšana / deaktivēšana Lane
Keeping Aid
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli*
314
City Safety paziņojumi
352
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
371
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
paziņojumi*
Nobraukšanas novēršana Run-off
Mitigation
373
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
simboli un paziņojumi
375
Rear Collision Warning
353
315
Blind Spot Information*
353
Pilot Assist*
317
Blind Spot Information* aktivizēšana/
deaktivizēšana
355
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
320
Blind Spot Information* ierobežojumi
356
Stāvvietā novietošanas sistēma*
376
Pilot Assist* ātruma pārvaldība
322
Cross Traffic Alert*
356
378
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
323
357
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
324
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/
deaktivizēšana
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana*
358
Automašīnas novietošanas sensoru*
ierobežojumi
378
Cross Traffic Alert ierobežojumi
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
326
7
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi
380
Stāvvietā novietošanas kamera*
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
Kājas bremze
418
Alkometrs*
398
381
Avārijas bremžu signāli
420
Alkometra apiešana*
398
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles līnijas un lauki*
Bremžu spēka palielināšana
383
420
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
398
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes. 420
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras* ieslēgšana
385
Aizdedzes pozīcijas
399
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras* ierobežojumi
386
Automašīnas iedarbināšana
400
Automašīnas izslēgšana
402
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
388
Stūres bloķētājs
402
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas palīgsistēmu*
389
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi
392
Park Assist Pilot* paziņojumi
395
Stāvbremze
421
Stāvbremzes lietošana
422
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
423
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai
kalnā
424
402
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
424
Pārnesumkārba
404
Zema ātruma vadība
425
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas
405
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
426
Pārnesumu maiņas indikators*
407
Ūdens šķērsošana
428
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
408
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
428
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
408
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde
429
Piedziņas sistēmas
409
Sagatavošanās ilgam braucienam
430
Piedziņas režīmi
410
Braukšana ziemā
431
Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa
uzturēšana vai palielināšana braukšanas laikā.
414
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana
431
Rīkošanās ar degvielu
433
415
Benzīndzinējs
434
Pilnpiedziņa
417
Ekonomiska braukšana
435
Bremžu funkcijas
417
Attālums, ko var veikt ar elektrodzinēju pilsētvidē
436
Līmeņa vadība* un amortizācija
8
AUDIO UN MULTIVIDE
Vilkšanas kronšteins*
437
Audio un multivide
466
Apple CarPlay*
482
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
438
Aplikācijas
466
Apple CarPlay* lietošana
483
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
440
Audio iestatījumi
467
Apple CarPlay* iestatījumi
484
Braukšana ar piekabi
441
Radio
468
Android Auto*
485
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
443
Radio staciju mainīšana un meklēšana
468
Android Auto* iestatījumi
486
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
443
RDS radio
471
Multivides tehniskās specifikācijas
487
Vilkšanas cilpa
445
Digitālais radio
472
Tālrunis
488
Vilkšana
445
472
Tālruņa pievienošana
489
Automobiļa evakuēšana
446
Sasaistes izveide starp dažādiem FM
un DAB radio viļņu garumiem
Radio iestatījumi
473
Tālruņa pievienošana/atvienošana
490
Mediju atskaņotājs
474
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
491
Multivides ierīces atskaņošana
475
Īsziņu pārvaldīšana
492
Gracenote®
477
Tālruņu kataloga pārvaldība
493
Multivides meklēšana
478
Tālruņa iestatījumi
494
CD atskaņotājs*
478
Īsziņu iestatījumi
494
Multivide, izmantojot Bluetooth
479
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot Bluetooth
479
Hibrīda akumulatora uzlāde
447
Uzlādes strāva
448
Uzlādes kabelis
450
Statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā
452
Zemējuma kļūmes pārtraucējs uzlādes kabelī
454
Uzlādes kabeļa temperatūras uzraudzība
454
Sagatavošanās hibrīda akumulatora
uzlādei
455
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
457
Uzlādes statuss
458
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
460
Ar hibrīda akumulatoriem aprīkotu
transportlīdzekļu ilgtermiņa uzglabāšana
461
Ar hibrīda akumulatoru saistītie simboli un paziņojumi
463
Bluetooth iestatījumi
495
Automašīnas tiešsaistes funkcija*
495
Savienojuma izveide automašīnā
496
497
Multivides ierīces pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
479
Interneta kopīgošana, izmantojot
Wi-Fi tīklāju
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot AUX/USB pieslēgvietu
480
Nav savienojuma vai tas ir vājš
498
Wi-Fi tīkla noņemšana
499
video
480
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
499
Mulivides audio iestatījumi
480
Automašīnas modema* iestatījumi
500
TV*
481
481
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana
un atinstalēšana
500
TV lietošana*
9
RITEŅI UN RIEPAS
10
Audio un multivides licenču līgums
502
Riepas
514
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
534
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi un klientu konfidencialitātes politika
512
Riepu griešanās virziens
515
Riepu izmēru apzīmējumi
534
Riepu protektora nodiluma indikatori
516
Riepu gaisa spiediena pārbaude
516
Riepu uzraudzība*
517
Riepu spiediena pārbaudīšana ar
riepu uzraudzības sistēmu*
519
Zema riepu spiediena koriģēšana,
izmantojot riepu uzraudzības sistēmu*
520
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
521
Riepu avārijas remonta komplekts
522
Avārijas pārdūruma remonta komplekta lietošana
523
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma remonta komplektā iekļauto
kompresoru
526
Riteņu maiņa
527
Riteņa noņemšana
527
Riteņu uzstādīšana
529
Riteņu skrūves
530
Rezerves ritenis*
530
Ziemas riepas
531
Instrumentu komplekts
532
Brīdinājuma trijstūris
532
Domkrats*
533
Pirmās palīdzības aptieciņa
534
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
TEHNISKIE PARAMETRI
Volvo apkopes programma
538
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
564
Tipa apzīmējums
584
Automašīnas statuss
538
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
568
Izmēri
587
Apkopes un remonta rezervēšana
539
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
572
Svars
589
Attālā atjaunināšana
542
Automašīnas ārpuses tīrīšana
576
590
Sistēmas atjauninājumi
542
Pulēšana un vaskošana
578
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un servisu.
543
Pretkorozijas aizsardzība
579
Dzinēja specifikācijas
592
Salona tīrīšana
579
Dzinēja eļļa — specifikācijas
593
Vidējā displeja tīrīšana
581
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
594
Krāsas bojājumi
581
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
Krāsojuma bojājumu novēršana
595
582
Transmisijas šķidrums — specifikācijas
595
Bremžu šķidrums — specifikācijas
595
Degvielas tvertne - tilpums
596
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
596
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
598
Automašīnas pacelšana
545
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
547
Dzinēja nodalījuma pārskats
548
Dzinēja eļļa
550
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
551
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
552
Klimata kontroles sistēmas apkopes
veikšana
553
Lukturu nomaiņa
554
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
600
Spuldžu specifikācijas
554
Slodzes indekss un ātruma indekss
601
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
555
Apstiprinātie spiedieni riepās
602
Tīrītāju slotiņu nomaiņa
556
Hibrīda akumulators — specifikācijas
603
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
557
Akumulators
558
Simboli uz akumulatoriem
561
Hibrīda akumulators
561
Drošinātāji
562
Drošinātāja nomaiņa
563
11
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Alfabētiskais rādītājs
12
605
IEVADS
IEVADS
Īpašnieka informāciju varat atrast
šādi
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos, gan
drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama
automašīnas vidējā displejā, kā mobilā lietotne
un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu nodalījumā
ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas
un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var
pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Automašīnas vidējais displejs1
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas
opcijas ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt, un tā arī ir
iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo Manual"
(Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni viedtālrunī vai
planšetdatorā un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas
video pamācības, kā arī vizuālās
navigācijas opcijas ar automašīnas eksterjera un
interjera attēliem. Starp īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļām var vienkārši pārvietoties, un tās saturu
var meklēt.
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet vietni
support.volvocars.com un atlasiet savu valsti. Šeit varat atrast
īpašnieka rokasgrāmatas: gan
tiešsaistē, gan PDF formātā.
Volvo Cars atbalsta vietnē ir
pieejamas arī video pamācības
un plašāka informācija un palīdzība par jūsu Volvo
un tā lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā
tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā — tā
palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās
automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus, u.c.,
automašīnā var būt pieejama papildu īpašnieka
informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
1 Valstīs,
14
kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
IEVADS
Valodas maiņa automašīnas vidējā
displejā
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
Nomainot vidējā displeja valodu, iespējams, daļa
īpašnieka informācijas neatbildīs valsts vai vietējiem likumiem un noteikumiem. Nemainiet uz
valodu, ko ir grūti saprast, jo pēc tam var būt grūti
ekrānā atkal atrast valodas nomaiņas opciju.
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir pieejama automašīnas vidējā displejā.
no īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapas. Tām
var piekļūt arī augšējā izvēlnē, pieskaroties
.
Simboli īpašnieka rokasgrāmatas izvēlnē un to
nozīme
Atver īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapu.
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota atbilstošo
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo
ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju,
vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (18 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (19 lpp.)
2
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (19 lpp.)
Attiecas uz lielāko daļu tirgu.
Sadaļas ir sakārtotas pēc to
kategorijas. Viena sadaļa
var tikt parādīta vairākās
kategorijās.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā
skatā.
Lai atvērtu digitālo īpašnieka rokasgrāmatu —
velciet uz leju vidējā displeja augšējo skatu un
pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama
braukšanas laikā.
Ved uz lapu Quick Guide ar
saitēm uz rakstiem, kas var
būt īpaši noderīgi. Sniedz
atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem par automašīnu.
Ir vairāki veidi, kā digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt
}}
15
IEVADS
||
Simboli īpašnieka rokasgrāmatas izvēlnē un to
nozīme
Simboli īpašnieka rokasgrāmatas izvēlnē un to
nozīme
Automašīnas salona un
eksterjera pārskata attēli.
Dažādas daļas ir apzīmētas
ar piekļuves vietām, kas ļauj
atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām.
Ved uz īsām video pamācībām par dažādām automašīnas funkcijām.
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt,
izmantojot automašīnas vidējo displeju. Saturā
var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās starp sadaļām ir vienkārša.
Norāda, kura īpašnieka rokasgrāmatas versija ir pieejama automašīnā un
sniedz noderīgu informāciju.
Šeit ir apkopotas visas
sadaļas, kas atzīmētas kā
"izlases elementi".
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka rokasgrāmatu (16 lpp.)
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā
skatā.
Digitālās īpašnieka rokasgrāmatas
atvēršana
–
Lai atvērtu digitālo īpašnieka rokasgrāmatu
— velciet uz leju vidējā displeja augšējo
skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki veidi, kā digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Lai atvērtu īpašnieka
rokasgrāmatu, nospiediet
īpašnieka rokasgrāmatas augšējā joslā.
16
IEVADS
Meklēšana, izmantojot kategorijas
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti
iedalās galvenajās kategorijās
un apakškategorijās. Viens un
tas pats raksts var būt ievietots
vairākās atbilstošās kategorijās,
lai atvieglotu tā atrašanu.
Nospiediet
un pēc tam atlasiet
Exterior/Interior.
> Eksterjera/interjera attēli tiek parādīti ar
karstvietām. Karstvietas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet horizontāli pāri ekrānam, lai pārlūkotu attēlus.
Izlases
Izlases sadaļu saglabāšana/dzēšana
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā stūrī
, kad raksts ir atvērts. Ja raksts ir
nospiežot
saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta:
.
1.
un pēc tam atlasiet
Nospiediet
Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju saraksts.
2.
Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
2.
Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3.
Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
3.
Pieskarieties sadaļai, lai to atvērtu. Lai dotos
atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un eksterjera pārskata attēli. Dažādas
daļas ir apzīmētas ar piekļuves
vietām, kas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas
daļām.
Uzziniet par visbiežāk izmantotajām
automašīnas funkcijām, izmantojot
rokasgrāmatu Quick Guide.
Ved uz lapu ar saitēm uz rakstiem, kas var būt īpaši noderīgi,
lai iepazītu biežāk lietotās automašīnas funkcijas. Rakstiem var
piekļūt arī, izmantojot kategorijas, bet tie ir apkopoti šeit, lai
tiem varētu āri piekļūt. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Šeit atrodas sadaļas, kas saglabātas kā izlases. Pieskarieties
sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet
pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
Ved uz īsām video pamācībām
par dažādām automašīnas
funkcijām.
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to, kura
īpašnieka rokasgrāmatas versija
automašīnā ir pieejama, kā arī
citu noderīgu informāciju.
}}
17
IEVADS
||
Sākuma lapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
rokasgrāmatas sadaļām var vienkārši pārvietoties,
un tās saturu var meklēt.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilā
lietotne gan vietnē App Store, gan Google Play.
Lietotne ir pielāgota izmantošanai viedtālruņos
un planšetdatoros.
Meklēšanas funkcijas izmantošana
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā tiek
parādīta tastatūra.
2.
Ierakstiet atslēgas vādu, piemēram, "drošības
josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un kategoriju ieteikumi.
3.
Pieskarieties rakstam/kategorijai, lai tai piekļūtu.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni. Tā
vietā varat arī meklēt "Volvo
manual" vietnē App Store vai
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
sadaļas par attiecīgajām zonām. Starp īpašnieka
18
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (19 lpp.)
Volvo Cars atbalsta vietne (19 lpp.)
IEVADS
Volvo Cars atbalsta vietne
Kontaktinformācija
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta vietnē. Tajā
varat izmantot My Volvo3 — personīgu tīmekļa
lapu jums un jūsu automašīnai.
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un tuvākā
Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Labs veids, kā iepazīt savu jauno automašīnu, ir
izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu, ideālā gadījumā pirms pirmā brauciena.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo lapu, dodieties uz
support.volvocars.com. Atbalsta vietne ir pieejama
lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram, tīmekļa
platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo
On Call*, navigācijas sistēmai* un lietotnēm.
Videoklipi un instrukcijas soli pa solim izskaidro
dažādas procedūras, piemēram, kā izveidot automašīnā interneta savienojumu, izmantojot mobilo
tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām, kas aprīkotas ar Sensus Navigation, atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
3
My Volvo internetā3
No vietnes www.volvocars.com var doties uz vietni
My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Izveidojiet personīgo Volvo ID, piesakieties vietnē
My Volvo un saņemiet apkopes, līgumu, garantiju
u.c. pārskatus. Vietnē My Volvo ir sniegta informācija par jūsu automašīnai pielāgotiem piederumiem un programmatūru.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (23 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā vislabāk rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā vislabākajā veidā izmantot visas automašīnas iespējas.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem norādījumiem par drošību.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu
mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka
īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija,
apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas
faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas —
ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga
informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu
palīdzību.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
}}
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
19
IEVADS
||
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
cija papildina tekstu, ar kuru to saista numurs. Ja
zemsvītras piezīmes attiecas uz tekstu tabulā, tad
atsaucei skaitļu vietā izmantoti burti.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt ievainojumus vai nāvi.
Ziņojumu teksti
Īpašuma bojājuma risks
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Automašīnā ir pieejami izvēļņu tekstu un paziņojumu tekstu rādījumi. Īpašnieka rokasgrāmatā šo
tekstu izskats atšķiras no parastā teksta. Izvēļņu
tekstu un paziņojumu tekstu piemēri: Tālrunis,
Jauns ziņojums.
Īpašie teksti
Uzlīmes
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti brīdinājumu paziņojumi.
SVARĪGI
Automobilim ir dažāda veida uzlīmes, kas ir paredzētas, lai vienkārši un skaidri paziņotu svarīgu
informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm pēc
nozīmes lejupejošā secībā.
Brīdinājums par iespējamām traumām
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv bojājumu risks.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt īpašuma
bojājumus.
PIEZĪME
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
Parinde
Noteiktās vietās īpašnieka rokasgrāmata ietver
informāciju zemteksta piezīmes veidā, kas izvietota lapas apakšā vai tabulas beigās. Šī informā-
20
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu lauka,
balts teksts/attēls uz melna ziņojuma lauka.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Ja pakāpeniskām instrukcijām ir vairākas
ilustrācijas, katrs instrukcijas solis ir numurēts
tāpat kā atbilstošā ilustrācija.
Information
Blakus attēlu sērijām ir numurēti saraksti ar
burtiem, kur instrukciju kārtība nav būtiska.
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā
esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt uzlīmju
aptuveno izskatu un atrašanās vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas tieši uz jūsu
automašīnu, ir sniegta jūsu automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Procedūru saraksti
Procedūras, kurās darbības jāveic noteiktā secībā,
īpašnieka rokasgrāmatā ir numurētas:
Turpinājums sekos
}} Šis simbols atrodas vistālāk lejā pa labi, kad
raksts turpinās nākamajā lappusē.
Bultiņas ar burtiem izmanto, lai norādītu
kustību gadījumos, kad apgrieztajai secībai
nav nozīmes.
Turpinājums no iepriekšējās lappuses
Atrašanās vietu saraksti
Sarkanos apļus ar cipariem izmato pārskata
attēlos, norādot vairākas detaļas. Cipars atrodas arī atrašanās vietas sarakstā, kas norādīts saistībā ar attēlu, kurā paskaidrota attiecīgā pozīcija.
PIEZĪME
Reizēm rokasgrāmatas attēli ir shematiski un var
atšķirties no automašīnas izskata atkarībā no
aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Bultiņas ir numurētas un nenumurētas, un
tiek lietotas kustības apzīmēšanai.
Ja pakāpeniskām instrukcijām nav ilustrāciju,
instrukciju soļi ir numurēti ar parastiem cipariem.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
ziņojuma lauka.
Attēli
|| Šis simbols atrodas vistālāk augšā pa kreisi,
kad raksts turpinās no iepriekšējās lappuses.
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (18 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (19 lpp.)
Darbības soļu saraksti
Darbības soļu sarakstus izmanto, ja īpašnieka
rokasgrāmatā dota numurēta secība.
Piemērs:
•
•
Dzesēšanas šķidrums
Dzinēja eļļa
Saistītā informācija
Saistītā informācija attiecas uz citām sadaļām,
kurās ir sniegta saistīta informācija.
21
IEVADS
Datu ierakstīšana
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa
ietvaros automašīnā tiek reģistrēta noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu "Event Data
Recorder" (EDR). Tā galvenais mērķis ir reģistrēt
un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar satiksmes
negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām,
piemēram, gadījumos, kad izplešas drošības gaisa
spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz
ceļa. Dati tiek reģistrēti, lai labāk izprastu, kā
šādās situācijās darbojas automašīnas sistēmas.
EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir
saistīti ar automašīnas dinamiku un drošības sistēmām (parasti 30 sekundes vai mazāk).
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt
datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm
līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas
bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
•
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums labāk izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē
22
datus parastas braukšanas apstākļos. Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada automašīnu, kā
arī negadījuma vai gandrīz notikuša negadījuma
ģeogrāfisko atrašanās vietu. Taču citas puses,
piemēram, policija, var izmantot reģistrētos datus
kopā ar identificējamu personas informāciju, kas
parasti tiek iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai
varētu nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams
īpašs aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt
datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo īpaši
reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu
un funkcionalitāti vai kas rodas pēc automašīnas
vadītāja atbalsta funkcijas (piemēram, City Safety)
un automātiskās bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes
mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst kļūmes,
kas radušās automašīnas darbībā. Reģistrētā
informācija ir nepieciešama arī tādēļ, lai Volvo
varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu
izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā
informācija tiek saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei vai remontam.
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi nepārtraukti
uzlabot Volvo automašīnu drošību un kvalitāti.
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju
trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un
noteikumu prasības, Volvo var būt spiests izpaust
šāda veida informāciju policijai vai citām varas
iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un izprast ierakstītos datus,
ir nepieciešams īpašs tehniskais aprīkojums, kurš
ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu
ar Volvo. Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija,
kas nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši un
rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
IEVADS
Svarīga informācija par
piederumiem, papildu aprīkojumu
un diagnostikas ligzdu
Volvo ID
Volvo ID ļauj tiešsaistē piekļūt plašam personalizētu Volvo pakalpojumu klāstam4.
Nepareiza piederumu, papildu aprīkojuma/diagnostikas rīku pievienošana un uzstādīšana var
negatīvi ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Daži piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta attiecīga programmatūra.
Tādēļ pirms tādu piederumu uzstādīšanas, kas
tiek pievienoti elektrosistēmai vai var to ietekmēt,
Volvo iesaka vienmēr sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Aprīkojuma pievienošana automašīnas
diagnostikas ligzdai
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē My Volvo5
vai lietotnē Volvo On Call6. Lai lietotu noteiktas
funkcijas un pakalpojumus, automašīnā jābūt
reģistrētam personīgam Volvo ID. Reģistrējot
Volvo ID, plašs Volvo pakalpojumu klāsts kļūst
pieejams tieši automašīnā.
Pakalpojumu piemēri:
Diagnostikas ligzda atrodas zem instrumentu paneļa tajā
pašā pusē, kur stūre.
BRĪDINĀJUMS
Volvo Cars neuzņemas atbildību par sekām
gadījumos, kad automašīnas datu stiepņa
savienotājam (On-Board-Diagnostics (OBDII)) tiek pievienots neatļauts aprīkojums.
•
My Volvo — jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
•
Volvo On Call* — Volvo ID lieto, piesakoties
lietotnē Volvo On Call.
•
Send to Car (Sūtīšana uz automašīnu) — ļauj
nosūtīt adresi no interneta kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.
•
Book Service and Repair (Apkopes un
remonta pieteikšana) — reģistrējiet sevis
izvēlētu servisu/izplatītāju vietnē My Volvo ,
lai varētu pieteikti apkopi tieši no automašīnas.
Volvo ID izveide
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja Volvo ID
ir izveidots vietnē My Volvo vai lietotnē Volvo On
4
5
6
Pieejamie pakalpojumi var laika gaitā mainīties, un tie atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Pieejams dažos tirgos.
Ja jums ir Volvo On Call*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
23
IEVADS
||
Call, Volvo ID jāreģistrē arī automašīnā, lai varētu
lietot dažādus Volvo ID pakalpojumus.
Vietnē My Volvo5
1. Atveriet www.volvocars.com un dodieties uz
My Volvo.
2.
Ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Mobilajā lietotnē Volvo On Call6
1. Lejupielādējiet viedtālrunī visjaunāko lietotnes Volvo On Call versiju, izmantojot, piemēram, App Store, Windows Phone vai Google
Play.
2.
Lietotnes sākuma lapā izvēlieties izveidot
Volvo ID un ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
5 Pieejams dažos
6 Ja jums ir Volvo
24
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
3.
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai
šādi:
1.
Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu
skatā.
Volvo ID priekšrocības
•
Viens lietotājvārds un viena parole, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem, t.i., jāatceras
tikai viens lietotājvārds un viena parole.
•
Nomainot pakalpojuma (piemēram, Volvo On
Call) lietotājvārdu/paroli, tā tiek automātiski
nomainīta arī citiem pakalpojumiem (piemēram, )
PIEZĪME
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā jābūt
izveidotam interneta savienojumam.
2.
Palaidiet lietotni un ievadiet savu Volvo ID/epasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto e-pasta
adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski
piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot
Volvo ID pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (500 lpp.)
•
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
Volvo ID izveide un reģistrēšana
automašīnai
1.
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni
Volvo ID no Lejupielādes centrs.
2.
Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo
e-pasta adresi.
tirgos.
On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā drošākus un efektīvākus produktus un risinājumus,
lai samazināto to negatīvo ietekmi uz vidi.
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo Car
pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides
aizsardzības darbs ir balstīts uz visu automašīnas
ekspluatācijas ciklu, un tiek ņemta vērā ietekme
uz vidi, kas radīta visa procesa laikā — sākot ar
automašīnas dizaina izstrādi un beidzot ar tās
nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars
pamatprincips nosaka, ka katra jaunā izstrādātā
produkta ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga arī
personīgā vide — piemēram, pateicoties klimata
kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā ir tīrāks,
nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums
nosaka sistemātisku pieeju darbību vides jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabo-
jumi, kas samazina ietekmi uz vidi. ISO sertifikāta
iegūšana nozīmē arī to, ka ir ievēroti spēkā esošie
likumi un noteikumi attiecībā uz vidi. Volvo arī
prasa, lai tā partneri ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes
uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašī-
}}
25
IEVADS
||
nām, salīdzinot ar citām automašīnām attiecīgajās
mašīnu klasēs, ir konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks degvielas patēriņš parasti rada
zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes oglekļa dioksīda - emisiju.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Enerģiju un degvielu taupoša automašīna samazina ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ekspluatācijas
izmaksas. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par vidi, ievērojot šos padomus.
•
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni 80 km/h
(aptuveni 50 mph) vai mazāks par 50 km/h
(aptuveni 30 mph), palielina enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā - izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet
vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Veiciet sagatavošanas darbus — tie palielina
ar hibrīda akumulatoru nobraucamo attālumu
un samazina pieprasījumu pēc enerģijas
braukšanas laikā.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus
atkritumus, piemēram, akumulatorus un eļļu,
nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas no
26
šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean inside
and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) – koncepciju,
kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti efektīvu emisijas
kontroli. Daudzos gadījumos izmešu daudzums ir
ievērojami zemāks par attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Pasažieru salona gaisa filtrs neļauj pa gaisa
ieplūdes kanāliem salonā ieplūst putekļiem un
ziedputekšņiem.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona gaisa
kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un
zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir piesārņots,
gaisa ieplūde tiek aizvērta, un gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbināt
ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti
un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti. Dažas
detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres rata šuves
ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona uzraudzība,
lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu
smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma
vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un zemam
degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas
vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi jūsu automašīnai,
tas kļūst par Volvo sistēmas daļu. Volvo izvirza
skaidras prasības attiecībā uz veidu, kādā mūsu
servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā
vidē. Mūsu servisu apkalpojošajam personālam ir
pietiekamas zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt iespējams
gandrīz visu automobili. Tādēļ pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu sazināties ar izplatītāju,
lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes vietu.
Saistītā informācija
•
•
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (32 lpp.)
Ekonomiska braukšana (435 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
•
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(598 lpp.)
•
Gaisa kvalitāte (191 lpp.)
27
IEVADS
IntelliSafe vadītāja atbalsts
IntelliSafe ir Volvo Cars koncepts attiecībā uz
automašīnas drošību. Tas ietver vairākas sistēmas, kas palīdz padarīt braucienu drošāku,
novērst traumu gūšanu un pasargāt pasažierus
no citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Atbalsts
IntelliSafe ietver vairākas sistēmas, kas palīdz
vadīt automašīnu droši. Automašīnā iebūvētās
vadītāja atbalsta funkcijas ietver, piemēram, adaptīvo kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control)*, kas
nodrošina vienmērīga attāluma uzturēšanu starp
jūsu automašīnu un priekšā braucošo transportlīdzekli.
Pilot Assist* vadītājam palīdz vadīt automašīnu
starp joslas sānu līnijām, ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Park Assist Pilot* palīdz vadītājam novietot automašīnu stāvvietā, skenējot zonu ap to.
Citi vadītāja palīgsistēmu piemēri ir: aktīvās tālās
gaismas, kā arī sistēmas Cross Traffic Alert
(CTA)* un Blind Spot Information (BLIS)*.
Novēršana
Viena no funkcijām, kas palīdz novērst negadījumus, ir City Safety. Šī funkcija brīdina vadītāju par
sadursmes risku ar citu transportlīdzekli, gājējiem,
velosipēdistiem vai lieliem dzīvniekiem. Ja vadītājs
nereaģē uz brīdinājumu un sadursme ir nenovēr-
28
šama, City Safety var bremzēt automašīnu automātiski.
Lane Keeping Aid (LKA)* ir vēl viena funkcija, kad
palīdz novērst negadījumus, brīdinot vadītāju un
stūrējot, ja automašīna gatavojas šķērsot joslas
sānu marķējumu.
Ir pieejama arī nobraukšanas riska mazināšanas
funkcija (Run off mitigation), kuras mērķis ir mazināt risku, ka automašīna netīši nobrauks no ceļa,
un kas aktīvi stūrē automašīnu atpakaļ uz ceļa.
•
•
•
•
•
•
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Roll Stability Control (284 lpp.)
Drošības josta (62 lpp.)
Drošība (60 lpp.)
Drošības spilveni (67 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(373 lpp.)
Whiplash Protection System (61 lpp.)
Aizsardzība
Lai aizsargātu vadītāju un pasažierus, automašīna
ir aprīkota ar drošības jostu spriegotājiem, kas kritiskās situācijās un sadursmēs var nospriegot
automašīnas drošības jostas. Tai ir arī drošības
gaisa spilveni un sānu logu drošības aizkari, kā arī
Whiplash Protection System (WHIPS), kas aizsargā pret kakla skriemeļu ievainojumiem.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(388 lpp.)
•
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(147 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (357 lpp.)
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
City Safety (343 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Sensus — pievienošana un apkope
Sensus sniedz iespēju pārlūkot internetu, izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt
Wi-Fi karstvietu.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt atbalstu,
informāciju un izklaidi, kad tā ir nepieciešama,
nenovēršot vadītāja uzmanību.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara iespējamu
saziņu starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažādās
vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
29
IEVADS
||
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā ir attēlota informācija, kam vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir iespējams.
Šeit tiek rādīti satiksmes brīdinājumi, kā arī infor-
30
mācija par ātrumu un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa zīmju informācija un ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem vai
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju vada ar
abām stūres vadības tastatūrām.
Vidējais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, lai atskaņotu kādu
dziesmu, kādam piezvanītu,
palielinātu temperatūru vai nolasītu īsziņu.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Saistītā informācija
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām
vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas
reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to fizisko taustiņu
un vadības elementu skaits automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat ar cimdiem.
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu,
izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju. Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot vadītājs vai
kāds no automašīnas pasažieriem, kad tas ir
iespējams.
•
•
•
•
•
•
•
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Augšējais displejs* (119 lpp.)
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Audio un multivide (466 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
31
IEVADS
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Logi, stikli un spoguļi
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra, kas
iegūts no kontrolētas augšanas mežu koksnes.
Automašīnā ir logu, stiklu un spoguļu vadības
elementi. Daļa automašīnas logu ir laminēti, tādējādi uzlabojot pasažieru salona skaņas izolāciju
un nodrošinot citas priekšrocības.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The Forest
Stewardship Council®) simbols norāda, ka šajā
publikācijā izmantotais papīrs iegūts no FSC®
sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
•
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (156 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(158 lpp.)
Daudzslāņainais (tripleksa) stikls
Vējstiklam un panorāmas* jumtam ir laminēts
stikls. Stikls ir rūdīts, un tas nodrošina labāku aizsardzību pret ielaušanos, kā arī labāku skaņas
izolāciju pasažieru nodalījumā. Noteiktām stikla
virsmām kā papildaprīkojums ir pieejams laminēts
stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir norādīts simbols7.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(25 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
7
32
Panorāmas jumts* (166 lpp.)
Elektriskie logu pacēlāji (159 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (202 lpp.)
Saulessargu lietošana* (161 lpp.)
Salona atpakaļskata spogulis (163 lpp.)
Sānu spoguļu regulēšana (162 lpp.)
Augšējais displejs* (119 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Vidējā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt vidējā
displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā
varianti.
}}
33
IEVADS
||
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.8.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt/deaktivizēt automašīnas funkcijas. Dažas
8
34
Automašīnās ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
funkcijas ir arī palaišanas funkcijas — tas
nozīmē, ka tās atver logu ar iestatījumu opci-
IEVADS
jām. Tās ir, piemēram, Kamera un stāvvietā
novietošanas funkcijas.
nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Klimata rinda — informācija un tieša vadība,
kas ļauj iestatīt temperatūru, sēdekļu apsildes līmeni un ventilatora darbības līmeni. Pieskarieties klimata joslas centrā esošajam
simbolam, lai atvērtu klimata skatu ar vairāk
iestatījumu opcijām.
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties
lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla/savienojuma informācija tiek rādīta statusa lauka
kreisajā pusē, bet multivides informācija,
pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils un
automašīnā saglabātajiem ziņojumiem.
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties
apakšskatam, lai to izvērstu.
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam,
lai to izvērstu.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (186 lpp.)
•
•
•
•
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(45 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Tālrunis (488 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (581 lpp.)
Papildu apakšskats — nesen izmantotās lietotnes/automašīnas funkcijas, kas neietilpst
* Papildaprīkojums/piederums.
35
IEVADS
Vidējā displeja izmantošana
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
ekrānam dažādos veidos, var veikt noteiktas darbības, piemēram, pārlūkot dažādus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu un pārvietot lietotnes.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Infrasarkanā filma ļauj ekrānam uztvert pirkstu,
kas atrodas tieši priekšā ekrānam. Šī tehnoloģija
ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir uzvilkti cimdi.
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Peeskaroties
Procedūra
36
Vienlaikus ekrānu var darbināt divi cilvēki, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi vadītāja un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti*.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē*. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti*.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet, lai
pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē*. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli
pāri ekrānam.
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
37
IEVADS
||
Ekrāna izslēgšana un aktivizēšana
2.
Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Automašīnas funkciju lietotņu un
taustiņu pārvietošana
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus, kas
atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju skatā,
var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1.
Pieskarieties lietotnei/taustiņam un turiet to
nospiestu.
> Lietotne/taustiņš maina izmēru un kļūst
mazliet caurspīdīgs. Tagad to var pārvietot.
2.
Velciet lietotni/taustiņu uz brīvu vietu skatā.
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
PIEZĪME
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Izslēdzot vidējo displeju, ekrāns tiek aptumšots, lai
tas netraucētu braukšanas laikā. Klimata josla
joprojām ir redzama, turklāt lietotnes un citas ar
ekrānu saistītas funkcijas turpina darboties.
1.
38
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas funkcijas, piemēram, klimata kontrole, audio,
norādes* un lietotnes, turpina darboties.
Šajā režīmā ekrānu var notīrīt un komplektā iekļauto drānu; skatiet sadaļu
"Vidējā displeja tīrīšana".
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
1.
Īsi nospiediet sākuma taustiņu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2.
Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes/taustiņus, ir 48. Lai pārvietotu lietotni/taustiņu ārpus redzamā skata, velciet to uz skata
apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās
izvietot lietotni/taustiņu.
Tādējādi lietotni/taustiņu var izvietot vēl zemāk,
kur tas nav redzams skata parastajā režīmā.
Pārvelciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz
augšu/uz leju.
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Vadīklu lietošana vidējā displejā
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators,
skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz
leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (500 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Iestatījumu maiņa vidējā displejā (45 lpp.)
Temperatūras vadības ierīce.
Kad skatā var ritināt, vidējā displejā tiek parādīts ritināšanas indikators.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru, vienā
no šiem veidiem:
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
•
pieskarieties + /− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz vadības ierīces.
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
•
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
39
IEVADS
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats, lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja
durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot
ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata.
40
Lietotņu/funkciju skatā atlasītā lietotne/automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā sākuma
skata apakšskatā. Piemēram, FM radio tiek
palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskats ietver pēdējo izmantoto lietotni/automašīnas funkciju, kas nav saistīta ne ar
vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no lietotnēm.
PIEZĪME
Pirmo reizi lietojot automašīnu, dažos sākuma
skata apakšskatos nav satura.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
IEVADS
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
}}
41
IEVADS
||
Apakšskata izvēršana:
–
Nospiediet jebkurā apakšskata vietā. Izvēršot
apakšskatu, ceturtais sākuma skata apakšskats tiek īslaicīgi noņemts. Abi pārējie tiek
minimizēti un tiek attēlota tikai noteikta informācija.
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes pamata
funkcijām.
Izvērta apakšskata aizvēršana:
–
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni
pilnekrāna režīmā — nospiediet
simbolu.
Statusa josla
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu, vai
nospiediet sākuma taustiņu
ekrāna apakšdaļā.
Augšējais skats
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana/aizvēršana pilnekrāna
režīmā
Papildu apakšskatu un Navigācija apakšskatu
var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospiežot
cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot
sākuma taustiņu. Atgriezieties sākuma skata
standarta skatā no pilnekrāna režīma, divreiz
nospiežot sākuma taustiņu.
42
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla/savienojuma informācija tiek rādīta
statusa lauka kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējā skatā var piekļūt:
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
IEVADS
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā
skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz augšu. Tiek
parādīts paslēptais skats, un to atkal var izmantot.
PIEZĪME
Nospiediet klimata rindas centrā esošo
simbolu, lai atvērtu klimata skatu un
varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Lietotņu skats
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata
skatu un atgrieztos iepriekšējā skatā.
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī tad, ja
ir attēlota klimata informācija.
Augšējā skata atvēršana lietotnē
Velciet uz leju augšējo skatu, kad darbojas lietotne, piemēram, FM radio:
•
Nospiediet FM radio iestatījumi – tiek
parādīti ar FM radio saistītie iestatījumi.
•
Nospiediet FM radio rokasgrāmata – tiek
atvērta ar FM radio saistītā sadaļa.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Nevar piekļūt, piemēram, ar lejupielādētajām
trešās puses lietotnēm saistītajām sadaļām vai
iestatījumiem.
Klimata skats
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna apakšā.
Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru, sēdekļu
apsildi un ventilatora darbību.
9
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam
no labās puses uz kreiso9, lai atvērtu lietotņu
skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo
pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu
skatā ir redzama īsa informācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu skaits.
}}
43
IEVADS
||
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Tā tiks
atvērta saistītajā apakšskatā, piemēram,
Multivide.
Funkciju skats
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var atvērt,
to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt/deaktivizēt,
nospiežot attiecīgās funkcijas taustiņu. Dažas
funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu logu,
kad tās tiek nospiestas.
Atkarībā no lietotņu skaita skatā var ritināt uz leju.
To var izdarīt, pārvelkot/velkot no ekrāna lejasdaļas uz augšu.
Lai pārvietotu lietotni:
1.
Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu.
> Kad lietotni var pārvietot, tā kļūst nedaudz
caurspīdīga un lielāka.
2.
Velciet lietotni uz vajadzīgo vietu.
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var izdarīt, pārvelkot/velkot no
ekrāna lejasdaļas uz augšu.
Tāpat kā lietotņu skatā funkciju taustiņus var pārvietot un izvietot vēlamajā secībā.
Saistītā informācija
•
•
•
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus
nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo9 vai nospiežot
sākuma taustiņu.
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (186 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(45 lpp.)
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam no
kreisās puses uz labo9, lai atvērtu funkciju skatu.
Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas, piemēram, Lane Departure
Warning, Lane Keeping Aid* un Stāvvietā nov.
palīgsistēma*.
9
44
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Tiek atskaņots audio avots.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un dažos
gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas
dēļ visi simboli netiek rādīti visu laiku.
Audio avots apturēts.
Simbols
Notiekošs tālruņa zvans.
Tehniskie parametri
Izslēgta audio avota skaņa
Viesabonēšana aktivizēta.
No radio kanāla ir saņemtas ziņas.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Pulkstenis.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi). Automašīna koplieto pieejamo savienojumu.
Automašīnas modems aktivizēts.
Attālā diagnostika aktīva.
Saistītā informācija
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(115 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Iestatījumu maiņa vidējā displejā
Atverot vadītāja durvis, vidējais displejs sāk darboties automātiski. Varat mainīt vidējā displeja
iestatījumus, lai personalizētu skaņas un motīvus.
Ekrānu var izslēgt, lai tas netraucētu braukšanas
laikā.
Sistēmas skaņas skaļuma izslēgšana/
mainīšana vidējā displejā.
Sistēmas skaņas skaļumu var pilnīgi izslēgt/
mainīt vidējā displejā:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi.
3.
Sadaļā Pieskaršanās ekrānam velciet vadības elementu, lai mainītu skaļumu/izslēgtu
ekrāna pieskārienu skaņas, un
Pieskaršanās tastatūrai, lai mainītu skaļumu/izslēgtu tastatūras pieskārienu skaņas.
Velciet vadības elementu līdz vajadzīgajam
skaļuma līmenim.
Ekrāna izskata mainīšana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
3.
Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome rings.
Notiek process.
Notiek sagatavošanas darbi.
Sistēmas skaļuma
Vadītāja displejs
}}
45
IEVADS
||
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī gaišo
variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir tumšs. Šis
variants var būt noderīgs, piemēram, intensīvā
saules gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un to
neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
•
•
•
•
46
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (581 lpp.)
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
IEVADS
Funkciju skats ar automašīnas
funkciju taustiņiem
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja pamata
Taustiņa veids
Funkciju pogas
skatiem. Funkciju skatam var piekļūt, sākuma
skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz
labo10.
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi;
skatiet turpmāk:
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes
indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
10
Dažādi taustiņu veidi
Nospiežot palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas
var būt sēdekļa pozīcijas mainīšanas funkcijas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Sēdekļu pieliekšanas funkcijas
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
}}
47
IEVADS
||
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek parādīts
papildu teksts ar skaidrojumu. Šī informācija tiek
rādīta dažas sekundes, pēc tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/
deaktivizētu šo funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
•
48
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (179 lpp.)
IEVADS
Vidējā displeja tastatūras
izmantošana
Vidējā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus,
izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī
"ierakstīt" ekrānā ar roku.
Ierakstu veikšana, izmantojot tastatūru
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu digitālās
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
}}
49
IEVADS
||
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju11 rinda. Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek tiem
11
50
Attiecas uz Āzijas valodām.
pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus, nospiežot
labās un kreisās puses bultiņas. Lai atlasītu
ieteikumu, pieskarieties tam. Ievērojiet, ka šī
funkcija netiek atbalstīta visos valodu varian-
IEVADS
tos. Ja tā nav pieejama, rinda netiek rādīta
tastatūrā.
, lai atvērtu tastatūru
burtu tastatūrā, vai
ar speciālajām rakstzīmēm.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas
no atlasītās valodas (skatiet 7. punktu). Lai
ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram,
UK. Pieejamās rakstzīmes un vārdu ieteikumi
(1) atšķiras atkarībā no atlasītās valodas.
Nospiediet, lai atvērtu valodu sarakstu, un
pēc tam pieskarieties vajadzīgajai valodai.
Informāciju par papildu valodu pievienošanu
tastatūrai skatiet sadaļā "Tastatūras valodas
maiņa" turpmāk.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā
no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai
ievadītu @ (ievadot e-pasta adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem. Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo burtu un
turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem.
Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc
punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem un adresēm paredzētajos
teksta laukos katrs vārds automātiski sākas
ar lielo burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai
e-pasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie, ja
vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot taustiņu.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu rakstzīmi. Nospiediet un
turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Rakstzīmju/burtu rakstīšana
ekrānā ar roku".
Nospiediet virs tastatūras esošo apstiprināšanas
taustiņu (nav redzams attēlā), lai apstiprinātu
ievadīto tekstu. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā
no konteksta.
Valodu pievienošana/dzēšana iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu var
manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
izkārtojumi.
3.
Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas tieši
teksta ievadīšanas tastatūrā.
Tastatūras
Ja neviena valoda nav aktīvi atlasīta zem
Iestatījumi, tastatūra izmanto to pašu valodu, ko
lieto automašīnas sistēma; skatiet sadaļu "Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā".
Tastatūras valodas maiņa
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas,
valoda vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta
ar cipariem. Nospiediet
, kas ciparu
režīmā tiek attēlots
vietā, lai atgrieztos
}}
51
IEVADS
||
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, dažādas
valodas var pārslēgt ar tastatūras taustiņu (augstāk redzamajā ilustrācijā tas attēlots ar
ciparu 7).
Lai ievadītu burta/rakstzīmes variantu, piemēram,
é vai è:
1.
Nospiediet un turiet burtu/rakstzīmi.
> Tiek parādīts lodziņš ar iespējamajiem
burta/rakstzīmes variantiem.
2.
Nospiediet vajadzīgo variantu. Ja netiek atlasīts neviens no variantiem, tiek ievadīts oriģinālais burts/rakstzīme.
Lai mainītu tastatūras valodu:
1.
2.
Nospiediet un turiet taustiņu (skatiet attēlu
iepriekš).
> Tiek atvērts saraksts.
Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem Iestatījumi
ir atlasītas vairāk par četrām valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai,
un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Burta vai rakstzīmes varianti
52
Saistītā informācija
•
•
•
•
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (492 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(180 lpp.)
IEVADS
Rakstzīmju rakstīšana ekrānā ar
roku
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
–
•
•
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
Rakstzīmju/burtu rakstīšana ar roku
1. Rakstiet rakstzīmi/burtu vietā, kas paredzēta
ar roku rakstītiem burtiem (1).
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes vai burti (3). Visticamākā izvēle atrodas saraksta augšgalā.
2.
Vieta burtu/rakstzīmju rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā tiek ievadīti burti/rakstzīmes, rakstot tos ekrānā.
Ievadiet rakstzīmi/burtu, brīdi nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts. Var atlasīt arī citu rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo rakstzīmi/burtu.
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu (3).
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu (5),
lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso12 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek izdzēsts
viss ievadītais teksts.
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
Ieteiktie burti/rakstzīmes. Sarakstu var ritināt.
Atstarpe.
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu burtu/rakstzīmi. Brīdi
nogaidiet un tad nospiediet vēlreiz, lai
izdzēstu nākamo burtu/rakstzīmi utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
12
13
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi
rokraksta laukā13.
Saistītā informācija
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var izdzēst,
pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku
(1).
•
•
Īsziņu pārvaldīšana (492 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(180 lpp.)
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
53
IEVADS
Vispārīga informācija par Twin
Engine
Twin Engine darbojas kā parasta automašīna,
bet daļa funkciju atšķiras no automašīnas, kurā
54
tiek izmantots tikai benzīns vai dīzeļdegviela.
Elektrodzinējs darbina automašīnu lielākoties
nelielā ātrumā, benzīna dzinējs — lielākā ātrumā,
kā arī aktīvākas braukšanas laikā.
IEVADS
Pārskats
}}
55
IEVADS
||
Hibrīda akumulatora uzlāde, skatiet sadaļu
"Sagatavošanās hibrīda akumulatora uzlādei".
mašīnu, tā jātransportē, paceļot visus riteņus uz
evakuatora platformas.
Elektrodzinējs ar aizmugures riteņu piedziņu,
skatiet sadaļu "Dzinēja iedarbināšana".
Ārējs dzinēja troksnis
Hibrīda akumulators, skatiet sadaļu "Hibrīda
akumulators".
BRĪDINĀJUMS
Braukšanas režīmi, mainiet ar braukšanas
režīmu vadības ierīci tuneļkonsolē un vidējā
displejā, skatiet sadaļu "Braukšanas režīmi".
Vadītāja displejs ar informāciju, kas ir unikāla
Twin Engine dzinējam, skatiet sadaļu "Ar
hibrīda akumulatoru saistītie simboli un paziņojumi" un "Ar hibrīda akumulatoru saistītā
informācija vadītāja displejā".
Svarīgi zināt
Automašīna bez jaudas
Paturiet prātā, ka, brīdī, kad automašīnai nav
nodrošināta barošanas jauda, nedarbojas svarīgas
funkcijas, piemēram, bremzes un stūres pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas elektrodzinējs ir izlādējies, bet
ar degvielu darbināmais dzinējs — izslēgts,
automašīnu nevar bremzēt.
Vilkšana nav atļauta
Nedrīkst vilkt Twin Engine, pretējā gadījumā tiks
nodarīti elektrodzinēja bojājumi. Pārvietojot auto-
56
Atcerieties, ka, darbinot automašīnu tikai ar
elektrodzinēju, tā nerada troksni, tādēļ bērni,
gājēji, velosipēdisti un dzīvnieki var to nepamanīt. Tas īpaši attiecas uz braukšanu nelielā
ātrumā, piemēram, autostāvvietās.
Augstsprieguma strāva
Vairāki automašīnas komponenti izmanto augstsprieguma
strāvu, kas nepareizu darbību
gadījumā var būt bīstama.
Nepieskarieties nekam, kas nav
skaidri aprakstīts īpašnieka
rokasgrāmatā; dzinēja nodalījuma komponentu pārskatu skatiet sadaļā "Dzinēja nodalījuma pārskats".
BRĪDINĀJUMS
Ar oranžas krāsas kabeļiem rīkoties drīkst tikai
kvalificēts personāls.
Unikālas funkcijas
Braukšanas režīmi
Braukšanas laikā automašīnai var iestatīt dažādus
braukšanas režīmus, piemēram, tikai elektrodzinēja darbību vai gadījumos, kad nepieciešama
jauda — gan elektrodzinēja, gan benzīna dzinēja
darbību. Automašīna izskaitļo optimālo vadāmības, braukšanas baudījuma, vides ietekmes un
degvielas ekonomijas kombināciju atbilstoši izvēlētajam braukšanas režīmam. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Braukšanas režīmi".
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir redzama informācija, kas ir unikāla Twin Engine dzinējam — uzlādes informācija,
atlasītais braukšanas režīms, ar atlikušo uzlādes
līmeni nobraucamais attālums, kā arī hibrīda akumulatora uzlādes līmenis. Plašāku informāciju
skatiet sadaļās "Ar hibrīda akumulatoru saistītā
informācija vadītāja displejā" un "Braukšanas
režīmi".
Sagatavošanas darbi
Lai nodrošinātu optimālu automašīnas darbību, ir
svarīgi nodrošināt pareizu darba temperatūru
hibrīda akumulatoram un tā saistītajām elektriskās piedziņas sistēmām, kā arī benzīna dzinējam
un tā piedziņas sistēmām. Ja akumulators ir
pārāk auksts vai pārāk karsts, akumulatora jauda
ievērojami samazinās. Sagatavošanas darbi sagatavo automašīnas piedziņas sistēmas un pasažieru salonu pirms došanās ceļā, lai brauciena
laikā samazinātu gan nolietojumu, gan enerģijas
vajadzības. Pieaug attālums, ko var nobraukt ar
hibrīda akumulatoru Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Sagatavošanas darbu ieslēgšana/apturēšana".
IEVADS
Hibrīda akumulatora uzlāde
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes
kabeli, ja pastāv zibeņošanas risks.
Hibrīda akumulators ir litija jonu tipa akumulators,
kuru var uzlādēt vairākos veidos. Automašīnu var
pievienot 230V maiņstrāvas kontaktligzdai,
izmantojot uzlādes kabeli ar vadības bloku14.
Uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes strāvas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Hibrīda akumulatora uzlāde".
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītie simboli un
paziņojumi (463 lpp.)
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
•
•
Dzinēja nodalījuma pārskats (548 lpp.)
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
(214 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt arī ar automašīnas dzinēju. Hibrīda akumulatoru var uzlādēt,
viegli bremzējot ar bremžu pedāli. Hibrīda akumulators tiek uzlādēts arī, bremzējot ar dzinēju pārnesumā B, piemēram, braucot lejā no kalna. Plašāku informāciju skatiet sadaļās "Automātiskās
pārnesumkārbas pārnesumi" un "Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija vadītāja displejā".
Saistītā informācija
•
Sagatavošanās hibrīda akumulatora uzlādei
(455 lpp.)
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
14
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
Hibrīda akumulators (561 lpp.)
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
57
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai pasargātu
vadītāju un pasažierus, ja notiek negadījums.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots vai
ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja displejā
tiek attēlots paziņojums SRS drošības
spilvens Steidzami jāveic apkope
Brauciet uz autoservisu, tas nozīmē, ka
daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas
pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, tiklīdz tas ir iespējams.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, sistēmas reaģē atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram,
sadursme dažādos leņķos, apgāšanās vai
nobraukšana no ceļa.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas,
piemēram, Whiplash Protection System. Automašīna ir arī konstruēta tā, lai liela daļa no sadursmes trieciena spēka tiktu novirzīta uz balstiem,
statņiem, grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības režīmu.
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja
drošības sistēmas darbībā nav kļūmju,
simbols nodziest aptuveni pēc 6 sekundēm.
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt
drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Drošības josta
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (60 lpp.)
Drošības josta (62 lpp.)
Drošības spilveni (67 lpp.)
Whiplash Protection System (61 lpp.)
Safety mode (73 lpp.)
Bērnu drošība (74 lpp.)
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad starp
krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. – Nedrīkst
tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet jostu stingri un
raugieties, lai tā piegulētu augumam pēc iespējas
ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav
sagriezusies.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm
jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu viegli
vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus un stūri).
Tādēļ vajadzētu censties novietot sēdekli tā, lai
60
DROŠĪBA
panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un
stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (60 lpp.)
Drošības josta (62 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (128 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) ir aizsardzība pret kakla un sprandas traumām. Šo sistēmu veido enerģiju absorbējošas atzveltnes un
sēdekļu polsterējumi, kā arī speciāli konstruēti
priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā
arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo sēdekļu
atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tas samazina risku gūt
kakla un sprandas ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības
jostu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina.
Dažas no sēdekļu aizsargājošajām īpašībām
var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tie ir bojāti.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā sēdeklī,
jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas WHIPS darbība.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā
sēdekļa atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Nolokot aizmugurējā sēdekļa atzveltni, attiecīgais priekšējais sēdeklis jāpabīda uz priekšu,
lai tas nesaskartos ar nolocīto atzveltni.
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt optimālu aizsardzību, vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai sistēmas darbība netiktu traucēta.
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
61
DROŠĪBA
||
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā
sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai starp
galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas mazāks
attālums.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
62
Drošība (60 lpp.)
Drošības josta
Rear Collision Warning (353 lpp.)
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir svarīgi lai drošības josta atrastos ap ķermeni tā
lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Neatgāziet
atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri normālā sēdēšanas stāvoklī.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (128 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (60 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (64 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (65 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības jostas nospriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar pirotehniskiem un elektroniskiem drošības jostu spriegotājiem, kas var
nospriegot drošības jostas kritiskās situācijās un
sadursmēs.
Drošības jostas spriegotāji sadursmes
laikā
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar pirotehniskiem drošības jostu spriegotājiem.
Pirotehniskie drošības jostas spriegotāji
sadursmē nospriego drošības jostu ar pietiekamu
spēku, lai efektīvāk noturētu pasažierus vietā.
Drošības jostas spriegotāji kritiskās
situācijās
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un tos
var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām
City Safety un Rear Collision Warning. Kritiskās
situācijās, piemēram, ja automašīna strauji
bremzē, veic asus izvairīšanās manevrus, nobrauc
no ceļa (piemēram, ieripo grāvī, tiek pacelta virs
zemes vai ietriecas kādā objektā), izslīd vai gadījumos, kad pastāv sadursmes risks, drošības jostas spriegotāja elektromotors var nospriegot drošības jostu.
sistēmu, piemēram, drošības gaisa spilvenu, darbību.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Elektrisko drošības jostu spriegotāju
atiestatīšana
Kad kritiskā situācija ir garām, drošības jostas un
elektriskie drošības jostu spriegotāji tiek automātiski atiestatīti.
Ja josta paliek nospriegota:
1.
Apturiet automašīnu drošā vietā.
2.
Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
Saistītā informācija
•
•
Drošības josta (62 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (64 lpp.)
•
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (65 lpp.)
•
•
•
City Safety (343 lpp.)
Rear Collision Warning (353 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (69 lpp.)
Elektriskais drošības jostas spriegotājs notur
pasažieri labākā pozīcijā, samazinot risku ietriekties automašīnas salonā un uzlabojot drošības
* Papildaprīkojums/piederums.
63
DROŠĪBA
Drošības jostas piesprādzēšana/
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostas uzlikšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
Pārliecinieties, ka otrās rindas vidējās sēdvietas drošības josta ir pareizi ievietota jostas
vadotnē.
2.
Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas
mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
3.
Priekšējo sēdekļu un otrās rindas ārējo sēdvietu drošības jostām ir regulējams augstums.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes
mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā paredzēts. Pastāv
nopietnu savainojumu risks.
PIEZĪME
Josta nobloķējas, un to nav iespējams izvilkt:
•
•
•
64
ja to velk laukā pārāk strauji
bremzēšanas un paātrināšanās laikā
ja automašīna strauji sasveras.
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz leju.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā, lai
josta neskartu kaklu.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja
tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par neaizvērtām
durvīm, dzinēja pārsegu, aizmugures durvīm vai
degvielas tvertnes aizvirtni.
Vadītāja displeja attēli
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis padusē).
4.
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas
un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi, pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu pleca virzienā.
Drošības jostas atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2.
Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar roku
uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi nekarātos.
Pārliecinieties, ka otrās rindas vidējās sēdvietas drošības josta ir pareizi ievietota jostas
vadotnē.
Saistītā informācija
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties pār
vēderu).
•
•
•
Drošības josta (62 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (65 lpp.)
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un aizmugures durvju brīdinājuma krāsa ir
atkarīga no transportlīdzekļa ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav palicis neaizvērts dzinējs pārsegs, aizmugures durvis, degvielas tvertnes aizvirtnis vai kādas no durvīm.
Attēls automātiski nodziest aptuveni pēc 30
sekunžu braukšanas vai nospiežot stūres labās
puses vadības tastatūras taustiņu O.
}}
65
DROŠĪBA
||
Drošības jostu atgādinātājs
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums,
bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un pasažieru jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafiskiem attēliem.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina
vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav izdarījis.
66
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā sēdeklī
ir divas apakšfunkcijas:
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības
jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas.
Vadītāja displeja attēls tiek rādīts, kad drošības jostas ir piesprādzētas.
•
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta
aizmugurējā sēdekļa drošības josta, izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu.
Atgādinājums tiek pārtraukts, atkārtoti piesprādzējot drošības jostu. To arī var izslēgt
manuāli, nospiežot stūres labās puses tastatūras taustiņu O.
Durvju, dzinēja pārsega, aizmugures
durvju un degvielas tvertnes aizvirtņa
aizvēršanas atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērtas,
vadītāja displeja attēls parāda, kas ir atvērts.
Tiklīdz iespējams, apturiet automašīnu drošā vietā
un aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas lielāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības josta (62 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (64 lpp.)
DROŠĪBA
Drošības spilveni
BRĪDINĀJUMS
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru
drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt
stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības
sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos un putekļos, kas radušies drošības gaisa spilvenu
izplešanās laikā, var izraisīt ādas un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas kairinājums,
izskalojiet acis ar aukstu ūdeni. Ātrā drošības
gaisa spilvenu izplešanās un to audums var
izraisīt berzi un ādas apdegumus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis
atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet startera
akumulatora kabeļus. Nemēģiniet iedarbināt
automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni.
Automobiļa evakuācija. Volvo iesaka transportēt automašīnu uz Volvo pilnvarotu servisu.
Izplestie drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties, ievērojiet šādus ieteikumus:
•
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu
maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilveniem vadītāja
un blakussēdētāja sēdekļos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (60 lpp.)
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
(67 lpp.)
Sānu drošības spilvens (71 lpp.)
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
(72 lpp.)
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvenu sistēma palīdz pasargāt vadītāju un blakussēdētāju no galvas, sejas un krūškurvja traumām, kā arī vadītāju no ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildī}}
67
DROŠĪBA
||
šanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības
jostas. Attiecas uz visām siksnas pozīcijām.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas tikai
viens (vai neviens) no drošības gaisa spilveniem. Detektori nosaka sadursmes spēku uz
automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot
nevienu vai izplešot vienu vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
68
Vadītāja drošības spilveni
Blakussēdētāja drošības spilvena uzlīme
Drošības spilvens stūrē
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā. Uz
stūres ir marķējums AIRBAG.
Ceļgalu drošības spilvens
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu paneļa
apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu
drošības spilvens, vai tā priekšā.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Pasažiera drošības gaisa spilvens
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir marķējums AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur
atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses durvju statņa. Drošības
gaisa spilvena uzlīme kļūst redzama, atverot pasažiera
durvis.
DROŠĪBA
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt,
ja automašīna aprīkota ar slēdzi Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Slēdzis
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots
pasažiera sēdeklī.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Saistītā informācija
•
•
Drošības spilveni (67 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (69 lpp.)
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
69
DROŠĪBA
||
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas OFF (B) pozīcijā ON (A).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols
jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
70
Blakussēdētāja drošības spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas ON (A) pozīcijā OFF (B).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
DROŠĪBA
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa
drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas traumas.
SVARĪGI
Saistītā informācija
•
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
(67 lpp.)
•
•
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
Sānu drošības spilvens
Sadursmes gadījumā vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļa sānu drošības gaisa spilveni aizsargā
krūškurvi un gurnus.
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo
sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un palīdz
pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un sānu drošības spilveni tiek piepūsti. Drošības
spilvens piepūšas starp braucēju un durvju paneli,
tādējādi amortizējot sākotnējo triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Sānu drošības spilvens parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
}}
71
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Sānu logu drošības (piepūšamie)
aizkari
BRĪDINĀJUMS
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus
priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku (nevis cietu
priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie automobiļa griestiem, durvju statņiem vai sānu
paneļiem. Tas var mazināt paredzēto aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot tikai
Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā starp
sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī vieta ir
nepieciešama, lai varētu izplesties sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz
durvju logu augšmalu, atstājiet 10 cm atstarpi
starp bagāžu un sānu logiem. Pretējā gadījumā griestu apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa spilvenu sniegtā aizsardzība var
pasliktināties.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības spilvens un bērnu
sēdekļi
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
72
Drošības spilveni (67 lpp.)
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari ir iebūvēti abās griestu apšuvuma pusēs un palīdz
pasargāt vadītāju un automašīnas ārējo sēdvietu
pasažierus. Uz paneļiem atrodas uzlīmes IC
AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina
drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus
un drošības aizkari tiek piepūsti.
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (67 lpp.)
DROŠĪBA
Safety mode
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas tiek
ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt bojātas
svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas drošības sistēmas
sensori vai bremžu sistēma.
Ja automašīna ir cietusi sadursmē, vadītāja displejā tiek attēlots teksts Safety mode Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu un brīdinājuma simbols. Tas nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas funkcionalitāte.
Saistītā informācija
•
•
Drošība (60 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana/pārvietošana
pēc drošības režīma ieslēgšanas (73 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana/
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Ja automašīnai iestatīts drošības režīms, automašīnu var iedarbināt un pēc tam pārvietot prom no
bīstamās zonas.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja automašīnai iestatīts drošības režīms, sistēmu
var mēģināt atiestatīt un pēc tam iedarbināt automašīnu un pēc pārvietot prom no bīstamās zonas.
Ja viss šķiet kārtībā un esat pārbaudījis, vai
nenoplūst degviela, varat mēģināt iedarbināt
automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu
darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc tam, kad ticis parādīts Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Pirmkārt, pārbaudiet, vai no automašīnas
neiztek degviela. Nedrīkst būt jūtama degvielas smaka.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
}}
73
DROŠĪBA
||
3.
4.
Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Kamēr automašīnas elektronika veic sistēmu pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot parasto statusu, vadītāja displejā ir
redzams paziņojums Dzinēja
iedarbināšana Sistēmas pārbaude,
uzgaidiet. Tas var ilgt līdz vienai minūtei.
Kad vadītāja displejā vairs nav attēlots paziņojums Dzinēja iedarbināšana Sistēmas
pārbaude, uzgaidiet, mēģiniet iedarbināt
automašīnu atkārtoti.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat tad,
ja mašīna šķiet braucama, slēpts defekts
braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
74
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja
displejā ir redzams paziņojums Normal
mode The car is now in normal mode,
automašīnu drīkst uzmanīgi izbraukt ārā no
bīstamās zonas.
2.
Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Saistītā informācija
•
Safety mode (73 lpp.)
Bērnu drošība
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdekļi,
sēdekļa paliktņi un stiprināšanas ierīces).
Lietojot Volvo bērnu drošības aprīkojumu, tiek
nodrošināti optimāli apstākļi drošai bērna pārvadāšanai automašīnā. Turklāt bērnu drošības aprīkojums piemērots automašīnai, un tā lietošana ir
vienkārša.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Volvo iesaka pārvadāt bērnus uz aizmuguri vērstā
bērnu sēdeklī pēc iespējas ilgāk, vismaz līdz
3-4 gadu vecumam, un pēc tam izmantot uz
priekšu vērstu sēdekļa paliktni/bērnu sēdekli, līdz
bērns ir 140 cm garš.
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
PIEZĪME
Ja rodas jautājumi par bērnu drošības aprīkojuma uzstādīšanu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (60 lpp.)
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (90 lpp.)
Bērnu sēdekļi
Bērnu sēdeklīša novietojums automobilī un aprīkojuma izvēle ir atkarīga no bērnu svara un
auguma.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Nodrošiniet, lai bērnu
sēdeklis tiktu lietots pareizi.
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautās uzstādīšanas
instrukcijas.
Bērnu sēdekļu atrašanās vieta
Ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens,
uz aizmuguri vērsti bērnu drošības sēdeklīši ir
noteikti jāuzstāda otrajā vai trešajā* sēdekļu rindā.
Ja bērns sēž priekšējā pasažiera sēdeklī, viņš var
gūt smagas traumas, drošības spilvenam izplešoties.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var uzstādīt
uz aizmuguri vērstus bērnu drošības sēdeklīšus.
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
75
DROŠĪBA
||
Bērnu sēdekļa uzstādīšana
Uzstādot bērnu sēdekli, svarīgi ņemt vērā šādus
faktorus.
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX
konsoles1 piederumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem1.
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai citiem
piederumiem, kas var atbalstīties pret drošības
jostas sprādzes atvēršanas pogu, pretējā gadījumā drošības jostas sprādze var nejauši
atsprādzēties.
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas sēdekļa
horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm
vai sliedēm vai balstiem, kas atrodas zem
sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties
pret vējstiklu.
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
• Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa
spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus,
pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
1
2
3
76
•
•
Automašīnās, kas aprīkotas ar trešo sēdekļu
rindu*, otrā sēdekļu rinda jānoregulē vistālākajā pozīcijā uz aizmuguri. Ja bērnu sēdeklis
tiek lietots arī trešajā sēdekļu rindā, var veikt
izņēmumu. Tādā gadījumā vienmēr pārliecinieties, ka bērnu sēdeklis vienalga ir uzstādīts
atbilstoši ražotāja instrukcijām.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam, kad
siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties noņemt
apakšējās siksnas, kad bērnu sēdeklis nav
uzstādīts.
•
Uzstādot bērnu sēdekļus, nedrīkst lietot
ISOFIX vadotni.
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu bērnu
sēdekļa uzstādīšanu.
Uzstādīšana otrajā sēdekļu rindā
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos2 vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
•
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas i-Size3.
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt bērnu
sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta
atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespējams, ievērojiet
bērnu sēdekļa ražotāja ieteikumu.
Piederumu klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Neattiecas uz vidējo sēdvietu.
Atšķiras atkarībā no tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
Uzstādīšana trešajā sēdekļu rindā*
• Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekļus ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt trešajā sēdekļu rindā.
•
Vajadzības gadījumā pabīdiet otro sēdekļu
rindu uz priekšu, lai atbrīvotu vietu. Ja arī
otrajā sēdekļu rindā ir uzstādīts bērnu sēdeklis, pārliecinieties, ka bērnu sēdeklis vienalga
ir uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Automašīnas otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu stiprinājuma punktiem.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu
sēdeklīšiem.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses durvju statņa. Drošības
gaisa spilvena uzlīme kļūst redzama, atverot pasažiera
durvis.
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma
punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās
uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Bērnu drošība (74 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (77 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (78 lpp.)
•
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (83 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (69 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem atzveltnes aizmugurē.
Stiprinājuma punkti atrodas otrās sēdekļu rindas
ārējās sēdvietās.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
77
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams nolocīt
galvas balstus.
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un otrās rindas sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Stiprinājuma punktu atrašanās vietas otrās rindas sēdekļos.
PIEZĪME
Automašīnām, kas aprīkotas ar kravas pārsegu virs bagāžas nodalījuma, tas jānoņem, lai
stiprinājuma punktiem varētu piestiprināt
bērnu sēdekļus.
Otrās rindas sēdekļu stiprinājuma punkti atrodas
priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
78
blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (78 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (83 lpp.)
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā sēdeklī.
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (79 lpp.)
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami
automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir aprīkota ar
•
•
•
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (77 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (83 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (79 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (69 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu augumiem.
Tabula modelim XC90 Twin Engine
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz aizmuguri
vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)
Otrā sēdekļu rinda, ārējās
sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda, vidējais sēdeklis
UA, B
X
UB
LB
U
UA, B
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
Trešā sēdekļu rinda*
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
79
DROŠĪBA
||
Masa
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz aizmuguri
vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)
Otrā sēdekļu rinda, ārējās
sēdvietas
X
UFA, G
UG
Otrā sēdekļu rinda, vidējais sēdeklis
B*, F, LG
Trešā sēdekļu rinda*
UG
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
80
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192); Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04192), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni
(tipa apstiprinājums E1 04301169), Volvo paaugstinošais sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: iebūvētais sēdekļa paliktnis (tipa apstiprinājums E5 04218).
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169); Volvo sēdekļa paliktnis (tipa apstiprinājums E1
04301312).
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Tabula modelim XC90 Excellence
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Aizmugurējais sēdeklis
UA, B, L
X
UA, B, L
UA, B, L
X
UA, B, L
LC
UFA, D
UA, LC
LC
UFA, E
UA, E, LC
}}
81
DROŠĪBA
||
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
UFA, F
X
Aizmugurējais sēdeklis
UA, F, L
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04191), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni
(tipa apstiprinājums E1 04301169).
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
Saistītā informācija
•
•
•
82
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (77 lpp.)
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(84 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(89 lpp.)
DROŠĪBA
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar bērnu sēdekļu
i-Size/ISOFIX4 stiprinājuma punktiem otrās rindas sēdekļos.
i-Size/ISOFIX ir automašīnas bērnu sēdekļu stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Piespiediet sēdekļa spilvenu uz leju, lai piekļūtu
montāžas punktiem.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (77 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (78 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(89 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(84 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem4 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem ir paslēpti aiz otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu atzveltnes apakšējās daļas.
4
Nosaukumi un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
83
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R44, un automašīnas modelim jābūt
iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu
sarakstā.
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Tabula modelim XC90 Twin Engine
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
84
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)B
Otrā sēdekļu
rinda, ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu
rinda, vidējais
sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
A
Uz priekšu vērsts
bērnu sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts
bērnu sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts
bērnu sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)B
Otrā sēdekļu
rinda, ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu
rinda, vidējais
sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu, ja (IL) automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus).
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tipa apstiprinājums E5 04200).
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
85
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 Excellence
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
86
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti
bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)
Aizmugurējais sēdeklis
X
X
ILB
X
X
ILB
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti
bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)
Aizmugurējais sēdeklis
X
X
ILC, IUFC
X
X
IL
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav izmēru
klasifikācijas, automašīnas modelim jābūt
norādītam bērnu sēdekļa ražotāja izveidotajā
automašīnu sarakstā.
Lai saņemtu informāciju par to, kurus i-Size/
ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka izmantot,
sazinieties ar autorizētu Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (83 lpp.)
}}
87
DROŠĪBA
||
88
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(89 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (79 lpp.)
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Tabula modelim XC90 Twin Engine
Bērnu sēdeklīša
veids
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz aizmuguri
vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz priekšu
vērsti bērnu sēdekļi)
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu rinda*
X
X
i-UA
X
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
Šai grupai Volvo iesaka uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus.
A
Tabula modelim XC90 Excellence
Bērnu sēdeklīša veids
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Aizmugurējais sēdeklis
X
X
X
i-Size bērnu sēdekļi
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (75 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (83 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(84 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (79 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
89
DROŠĪBA
Iebūvētais sēdekļa paliktnis*
•
Otrās sēdekļu rindas vidējā sēdvietā iebūvētais
sēdekļa paliktnis ļauj bērniem sēdēt ērti un droši.
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
Iebūvētā sēdekļa paliktņa
pacelšana*
•
drošības jostas klēpja daļa ir novietota zemu
pāri iegurnim, nodrošinot optimālu aizsardzību.
Otrās rindas sēdekļa vidējā sēdvietā iebūvēto
sēdekļa paliktni var pacelt, lai to lietotu.
Sēdekļa paliktnis ir speciāli konstruēti, lai nodrošinātu optimālu drošību. Kombinācijā ar drošības
jostu tas ir apstiprināts lietošanai bērniem, kuru
svars ir no 15 līdz 36 kg un kuru garums ir vismaz
97 cm.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka remontu vai maiņu veikt tikai
Volvo pilnvarotā servisā. Neveiciet nekādus
pārveidojumus vai papildinājumus sēdekļa
paliktnim. Ja iebūvētais sēdekļa paliktnis ir
bijis pakļauts lielai slodzei, piemēram, sadursmes gadījumā, jānomaina viss sēdekļa paliktnis. Pat tad, ja sēdekļa paliktnis neizskatās
bojāts, tas var nenodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni. Sēdekļa paliktnis ir jānomaina
arī tad, ja tas ir ļoti nodilis.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā sēdekļa paliktņa instrukcijas, negadījuma laikā bērns var gūt nopietnas traumas.
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār plecu.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
•
90
iebūvētais sēdekļa paliktnis ir nofiksētā
režīmā
•
galvas balsts ir noregulēts bērna galvas augstumā tā, lai atbalstītu visu pakausi, ja iespējams
•
drošības josta atrodas saskarē ar bērna ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
Lai nolaistu sēdekļa paliktni, pavelciet rokturi
uz priekšu un uz augšu.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu drošība (74 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
(90 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
(91 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Iebūvētā sēdekļa paliktņa
nolaišana*
Kad otrās rindas sēdekļa vidējā sēdvietā iebūvētais sēdekļa paliktnis netiek lietots, to var nolaist.
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz tas
nofiksējas.
Nospiediet ar roku uz leju paliktņa vidusdaļu,
lai to nofiksētu.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā sēdekļa paliktņa instrukcijas, negadījuma laikā bērns var gūt nopietnas traumas.
SVARĪGI
Pirms nolaišanas pārbaudiet, vai brīvajā vietā
zem sēdekļa paliktņa nav atstāti nenostiprināti
priekšmeti (piem., rotaļlietas).
Lai atbrīvotu paliktni, pavelciet rokturi uz
priekšu.
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (90 lpp.)
Pirms atzveltnes nolaišanas jānolaiž paliktņa
polsterējums.
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
(91 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (90 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
(90 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
91
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Instrumenti un vadības slēdži,
automašīna ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Stūres labās puses vadības tastatūra
Panorāmas jumts*
Stūres pielāgošana
Displejs jumta konsolē
Skaņas signāls
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, aizmugures
durvju atslēgšana, aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, aizmugurējie miglas lukturi, brauciena
odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu
pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Augšējais displejs*
Avārijas gaismas signāls, mals. atkausētājs/vējstikla apsilde*, multivide, cimdu
nodalījuma pārsega atvēršana
Vadītāja displejs
94
Vidējais displejs
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Pārnesumu pārslēgs
Atmiņas funkcija, kas ļauj regulēt:
Iedarbināšanas slēdzis
•
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
•
•
elektriskie vadāmos priekšējos
sēdekļus*;
Instrumenti un vadības slēdži,
automašīna ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
sānu spoguļus;
Augšējais displejs*
Durvju atvēršana/sānu durvju un aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
Elektriskie logu pacēlāji, sānu spoguļi
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, aizmugurējie miglas lukturi, brauciena
odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu
pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
95
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Pārnesumu pārslēgs
Stūres labās puses vadības tastatūra
Panorāmas jumts*
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana, bagāžas nodalījuma durvju atvēršana/aizvēršana*
Displejs jumta konsolē
Dzinēja pārsega atvēršana
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
Skaņas signāls
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Vidējais displejs
Avārijas gaismas signāls, mals. atkausētājs/vējstikla apsilde*, multivide, cimdu
nodalījuma pārsega atvēršana
96
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Atmiņas funkcija, kas ļauj regulēt:
•
•
•
elektriskie vadāmos priekšējos
sēdekļus*;
sānu spoguļus;
Augšējais displejs*
Durvju atvēršana/sānu durvju un aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
Elektriskie logu pacēlāji, sānu spoguļi
Priekšējo sēdekļu regulēšana
* Papildaprīkojums/piederums.
97
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli. Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas
aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām
funkcijām.
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma,
automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties
dodieties uz servisu. Volvo iesaka vērsties
autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var netikt
attēlota informācija par, piemēram, bremzēm,
drošības gaisa spilveniem vai citām drošības
sistēmām. Tādā gadījumā vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un
saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
98
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
TahometrsA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
Hibrīda skalaA
Brauciena odometrs
Pulkstenis
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja
informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Braukšanas režīms
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
(Hybrid, Off Road, Pure, Power vai AWD)
Degvielas daudzuma rādītājs
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
A
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
–
Uzlādes statuss
Hibrīda akumulatora mērierīce
–
Mediju atskaņotājs
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Navigācijas karte*
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
–
Tālrunis
Pašreizējais degvielas patēriņš
–
Balss atpazīšana
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
KompassA
–
Atkarībā no izvēlētā piedziņas režīma.
Pielāgojamā simbola atrašanās vieta
Vadītāja displeja aktivizēšana
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc durvju
atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja vadītāja
displejs netiek izmantots, pēc brīža tas nodziest.
Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
•
•
Nospiediet bremžu pedāli.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā I.
atveriet kādas no durvīm.
Saistītā informācija
Indikatora simbola piemērs vadītāja 12 collu displejā.
Vadītāja displeja centrā dažādiem ziņojumu veidiem var tikt rādīti dažādi simboli. Tie var būt kā
indikatori vai brīdinājuma simboli vai sastāvēt no
attēlu virknes, kas sākas šajā pozīcijā un pēc tam
tiek pārveidoti lielākā attēlā.
•
•
•
•
•
Vadītāja displeja iestatījumi (100 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā (102 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(105 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (113 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums (108 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
99
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displeja iestatījumi
Vadītāja displeja iestatījumus var veikt vadītāja
displeja lietojumprogrammu izvēlnē un centrālā
displeja izvēlnē Iestatījumi.
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car
motīvus.
3.
Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
Iestatījumi lietotņu izvēlnē
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no:
•
•
•
•
•
•
•
•
borta datora,
multivides atskaņotāja,
tālruņa,
navigācijas sistēmas*.
Lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā atver
un pārlūko, izmantojot stūres labo tastatūru; skatiet sadaļu "Lietojumprogrammu izvēlnes lietošana vadītāja displejā".
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja centra opcijas.
3.
Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
Vadītāja
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
Rādīt
Vadītāja displejā tiek rādīti dažādi instrumenti un
funkcijas atkarībā no izvēlētā piedziņas režīma.
Instrumenti palīdz vadīt automašīnu, vienlaikus
nodrošinot vislabāko iespējamo ekonomiju.
Performance
Automašīna saglabā arī veikto braucienu statistiku, kuru var skatīt kā bloku diagrammu. Skatiet
sadaļu "Brauciena statistikas attēlošana centrālajā displejā".
Chrome rings.
Hibrīda mērierīce
Glass
Minimalistic
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Iestatījumi centrālajā displejā
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Displeji
Ar hibrīda akumulatoru saistītā
informācija vadītāja displejā
Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (113 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Hibrīda skala rāda, cik daudz jaudas tiek ņemts
no elektrodzinēja, un cik daudz jaudas ir pieejams.
inform.
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts.
100
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Hibrīda akumulatora simboli
Rāda pieejamās elektrodzinēja jaudas
pašreizējo līmeni. Ja simbols ir pildīts,
tas nozīmē, ka tiek izmantots elektrodzinējs.
Pieejamā elektrodzinēja jauda
Ja simbols nav pildīts, tas nozīmē, ka
elektrodzinējs netiek izmantots.
Norāda jaudas līmenī iekšdedzes dzinēja iedarbināšanas brīdī. Ja simbols ir
pilns, tas nozīmē, ka tiek izmantots
iekšdedzes dzinējs.
Rāda jaudas līmeni, kad iekšdedzes
dzinējs ir gatavs sākt darboties. Ja simbols nav pildīts, tas nozīmē, ka aizdedzes dzinējs netiek izmantots.
Indikators, kas norāda, ka notiek hibrīda
akumulatora uzlāde, piemēram, ja tiek
uzmanīgi nospiests bremžu pedālis.
Informācija no borta datora: attālums
līdz tukšam akumulatoram, eDTE (Electrical Distance To Empty) indikators.
Rāda aptuveno attālumu ar atlikušo
enerģijas daudzumu hibrīda akumulatorā.
Simbols pieder hibrīda akumulatora
skalai instrumenta apakšējā labajā
sadaļā.
Hibrīda akumulatora mērierīce.
Automašīna ir iedarbināta, bet stāv uz vietas, jauda nav
nepieciešama.
Instrumenta augšējā labajā sadaļā atrodas hibrīda
akumulatora skala. Šī skala rāda akumulatorā atlikušās enerģijas daudzumu. Šo enerģiju izmanto
gan elektrodzinēja darbināšanai, gan automašīnas
atdzesēšanai vai apsildei.
Vadītāja pieprasītā jauda
Lielākais rādītājs hibrīda skalā norāda dzinēja jaudas daudzumu, kuru vadītājs pieprasījis, regulējot
ar gāzes pedāli. Jo lielāks skalas rezultāts, jo vairāk jaudas vadītājs ir pieprasījis, kad bijis ieslēgts
pašreizējais pārnesums. Atzīme starp zibens bultu
un pilienu norāda pārejas punktu, kur beidz darboties elektrodzinējs un sāk darbu iekšdedzes
dzinējs.
Elektrodzinējs nevar nodrošināt pieprasīto dzinēja jaudas
apjomu, un sāk darboties iekšdedzes dzinējs.
Piemērs:
}}
101
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
"Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa uzturēšana
vai palielināšana braukšanas laikā".
Saistītā informācija
Automašīna ražo akumulatora strāvu, to uzlādējot, piemēram, viegli nospiežot bremžu pedāli vai bremzējot ar
dzinēju kalna kritumā.
Funkcijas "Saglabāt" un "Uzlādēt"
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(175 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (176 lpp.)
•
•
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Ar hibrīda akumulatoru saistītie simboli un
paziņojumi (463 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa uzturēšana vai palielināšana braukšanas laikā.
(414 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir radusies
kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām
nedarbojas, kā paredzēts, vadītāja
displejā tiek parādīts šis informācijas simbols un teksts. Informācijas
simbols var izgaismoties arī saistībā
ar citiem simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā
bremžu sistēma turpina darboties,
bet bez ABS funkcijas.
Simbols
hibrīda akumulatora skalā norāda,
ka ir aktivizēta funkcija Hold vai Charge. Plašāku
informāciju par šīm funkcijām skatiet sadaļā
102
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēta funkcija un darbojas kājas
bremze vai stāvbremze. Bremzes
notur automašīnu vietā, kad tā ir
apstājusies.
Simboli mirgo, ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji.
Riepu gaisa spiediena sistēma
gabarītlukturi;
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā
noticis tādēļ, ka sistēma nevar
noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to, kā paredzēts.
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Emisijas sistēma
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas.
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja
iedarbināšanas, tas var norādīt, ka
radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai
veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Tālās gaismas iesl
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgtas tālās gaismas un kad tālās
gaismas zibsnī.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi,
Active Bending Lights) ir radusies
kļūme vai ja priekšējo lukturu sistēmā ir radusies kāda cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas.
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Tālās gaismas iesl
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgts
automašīnas aizmugurējais miglas
lukturis.
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
}}
103
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Simbols
Tehniskie parametri
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/
gaisa kondicionētājs sagatavo
automašīnu braukšanai.
Stabilitātes sistēma
Ja simbols mirgo, tas norāda uz to,
ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg pastāvīgi,
sistēmā ir kļūme.
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēts sporta režīms. Sporta režīms
nodrošina aktīvākas braukšanas
baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai
akseleratora pedāļa un stūres
kustības un pagriezienu veikšana
notiek aktīvāk nekā parasti, un
atļauj veikt kontrolētu aizmugurējās
daļas buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē
automobili.
Simbols
Tehniskie parametri
vadītāja displejā izgaismojas informācijas brīdinājuma simbols un attēls.
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Saistītā informācija
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/iejaucas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērti,
104
•
•
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(105 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (65 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir radusies nopietna kļūda vai atteice.
BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem bremžu
šķidruma tvertnes MIN līmeņa, apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu šķidrumu.
Servisā jānosaka bremžu šķidruma zuduma
iemesls. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus ir izgaismots simbols BRAKE un
ABS, pastāv risks, ka spēcīgas bremzēšanas
laikā var izslīdēt automašīnas aizmugure.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Bojājums bremžu sistēmā
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums,
kas var ietekmēt drošību un/vai
automašīnas vadāmību. Vienlaikus
vadītāja displejā redzams paskaidrojošs teksts. Brīdinājuma simbols
var izgaismoties arī saistībā ar
citiem simboliem.
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk zems.
Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā
papildinātu.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols mirgo, ja kāds no
priekšējos sēdekļos sēdošajiem
nav uzlicis savu drošības jostu vai ja
kāds no aizmugurējos sēdekļos
sēdošajiem ir noņēmis drošības
jostu.
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Simbola mirgošana norāda uz radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Drošības spilveni
Ja simbols turpina izgaismoties vai
iedegas braukšanas laikā, kādā
automašīnas drošības sistēmā ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
}}
105
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Simbols
Tehniskie parametri
Zems eļļas spiediens
Ja šis simbols iedegas braukšanas
laikā, dzinēja eļļas spiediens ir
pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas
līmeni dzinējā, nepieciešamības
gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir
normāls, sazinieties ar servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
Indikatora simboli vadītāja displejā (102 lpp.)
•
Drošība (60 lpp.)
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (65 lpp.)
Āra temperatūras mērierīce
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūras mērierīce.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Nenotiek startera akumulatora
uzlāde
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā atgadījies bojājums. Dodieties uz servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērti,
vadītāja displejā izgaismojas informācijas brīdinājuma simbols un attēls.
Āra temperatūras skalas atrašanās vieta 12 collu un 8
collu vadītāja displejā.
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku
temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Ja āra gaisa temperatūra ir no +2°C līdz -5°C,
vadītāja displejā ir redzams sniegpārsliņas simbols, kas brīdina par iespējami slidenu brauktuvi.
Ja automašīna ir aprīkota ar augšējo displeju,
sniegpārsliņas simbols īsi iedegas arī tajā.
Āra gaisa temperatūras mērierīces
iestatījums
Temperatūras mērierīces mērvienību var mainīt
vidējā displeja augšējā skatā.
106
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
–
Atlasiet Iestatījumi Sistēma
Mērvienības un atzīmējiet vajadzīgo mērvienības tipu: Metriskā, Standarta vai ASV.
Saistītā informācija
•
•
Pulkstenis
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā, gan
vidējā displejā.
Atrašanās vieta
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (190 lpp.)
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu,
var atlasīt Automātiski iestatīt laiku. Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās vietu. Noteikta
veida navigācijas sistēmām jāiestata arī pašreizējā
atrašanās vieta (valsts), lai noregulētu pareizu
laika zonu. Ja Automātiski iestatīt laiku nav
atlasīts, laiku un datumu var noregulēt, izmantojot
skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras laika
iestatīšanu, izmantojot Automātiski. Citās valstīs
vasaras laiku var iestatīt ar Ieslēgt vai Izslēgt.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu un 8 collu vadītāja
displejā.
Vidējā displejā pulkstenis atrodas statusa lauka
augšdaļas labajā pusē.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Laika un datuma iestatījumi
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet Iestatījumi
Sistēma Datums un laiks, lai mainītu
laika un datuma formāta iestatījumus.
Laiku un datumu var noregulēt, skārienekrānā
nospiežot bultiņu uz augšu vai uz leju.
107
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar
ražotāju/izstrādātāju angļu valodā.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
108
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
}}
109
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
110
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
Tom Tanner
2.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
}}
111
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
112
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt
noteiktu lietotņu bieži izmantotajām funkcijām.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Lietotne
Funkcijas
Vadītāja
infocentrs
Brauciena odometra atlasīšana,
vadītāja displejā attēlojamās
informācijas atlasīšana u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Vadības pauzēšana, vadības
sākšana uz nesen izmantotu
galamērķi u.c.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Saistītā informācija
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var izmantot vidējā displeja vietā.
Lietotņu izvēlne tiek parādīta vadītāja displejā, un
to var vadīt ar stūres labās puses tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot
stūri un nenovēršot acis no ceļa.
•
•
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un
to funkcijas:
113
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Lietotņu izvēlnes izmantošana
vadītāja displejā
Lietotņu izvēlnes atvēršana/aizvēršana
–
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu
(1).
(Lietotņu karti nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir redzams neapstiprināts paziņojums. Lai varētu atvērt lietotņu izvēlni, paziņojums jāapstiprina.)
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras automātiski.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
1.
Pārvietojieties starp dažādām pieejamajām
lietotnēm, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/
nākamās lietotnes funkcijas.
2.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3.
Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu
izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
114
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (113 lpp.)
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Paziņojumi vadītāja displejā un
vidējā displejā
paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
Vadītāja displejā un vidējā displejā var attēlot
paziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu
dažādās situācijās.
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un to
nozīme.
Vadītāja displejs
Paziņojums vadītāja displejā.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta augsta prioritāte.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas paziņojumus var parādīt dažādās vadītāja displeja vietās.
Pēc brīža vai, kad paziņojums ir apstiprināts/
veikta darbība, vadītāja displejā redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek
ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var
atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Steidzami
jāveic
apkope Brauciet uz autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties veiktu
automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim
pārbaudi pēc iespējas ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda pirms nākamā
apkopes datuma.
Piesakiet
apkopi
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt
apkopi
Regulārā
apkope
Apkope tiek
kavēta
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
B
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda, kad apkopes
datums ir pagājis.
Funkcija ir pagaidām izslēgta
un automātiski tiks atiestatīta braukšanas laikā vai pēc
atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
}}
115
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Vidējais displejs
tie jāapstiprina/jāveic attiecīgā darbība. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Vadītāja displeja un vidējā displeja
paziņojumu pārvaldība
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumus
var pārvaldīt ar stūres labās puses vadības tastatūru un vidējā displeja skatos.
Vadītāja displejs
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (118 lpp.)
Paziņojums vidējā displejā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta zemāka prioritāte.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir veikta
jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta darbība,
paziņojums izzūd no statusa joslas. Ja paziņojums
ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie var
tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem, simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu taustiņu.
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir
augstāka prioritāte, nekā statusa joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie paziņojumi nodzistu,
116
Paziņojums vadītāja displejā un stūres labās puses vadības tastatūra.
Pa kreisi/pa labi
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai
pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
1.
Pārvietojieties starp dažādiem pieejamajiem
taustiņiem, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (1).
2.
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Vidējais displejs
–
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc
brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Paziņojumi bez taustiņiem:
Paziņojums vidējā displejā.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos
ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(115 lpp.)
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (118 lpp.)
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
117
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displejā un vidējā displejā
saglabāto paziņojumu pārvaldīšana
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
–
–
Vadītāja displejā saglabātie paziņojumi
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
1.
2.
3.
Saglabātie paziņojumi un lietotnē Automaš. statuss
pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā,
atrodas vidējā displeja lietotnē
Automaš. statuss. Šādā
situācijā vidējā displejā tiek
parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
1
118
Atkarībā no tirgus.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērtas sākuma skata
apakšējā apakšskatā.
Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
Nospiediet bultiņu pa labi, lai izvērstu/minimizētu paziņojumu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami
divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.1, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma
pieprasījums.
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu rezervāc..
Tiek palaista tālruņa lietotne un veikts
zvans uz apkopes centru, lai pieteiktu
apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu informāciju par paziņojumu īpašnieka rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka rokasgrāmata un parādīta informācija saistībā
ar šo paziņojumu.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vidējā displejā saglabātie paziņojumi
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(115 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja
displeju un projicē informāciju no vadītāja displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var redzēt tikai
no vadītāja sēdvietas.
Saglabātie paziņojumi un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un ir
jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā skatā.
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
2.
Nospiediet bultiņu, lai izvērstu/minimizētu
paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu saistīto funkciju.
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Ienākošie tālruņa zvani.
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Augšējā
displejā tiek attēlota arī ceļazīmju informācija un
ienākošie tālruņa zvani.
SVARĪGI
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet
uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai
uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 119
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā displejā var pasliktināt šādi faktori:
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīzkontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs
nesēž sēdekļa centrā;
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa
sajūtu.
City Safety vējstikla displejā
PIEZĪME
City Safety attēls mirgo, lai pievērstu vadītāja uzmanību.
Vējstikla displeja aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vadītāja displejā divos veidos:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Head-Up
displejs.
Aktivizējot City Safety*, augšējā displeja informācija tiek aizstāta ar City Safety grafisko
attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad
augšējais displejs ir izslēgts.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
120
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Šo iestatījumu var saglabāt vadītāja profilā kā personīgo iestatījumu.
2.
Nospiediet My Car
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas regulēšana
3.
Atlasiet/noņemiet atlasi Head-Up displejs.
Displeji.
Apstipriniet
PIEZĪME
Vējstikla displeja iestatījumi
Pozīcijas nolaišana
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots fona
apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu ietekmē
arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Šo opciju var saglabāt vadītāja profilā kā personīgo iestatījumu.
Augšējā displeja aktivizēšanu/deaktivizēšanu
un regulēšanu var veikt tikai tad, kad ir
redzams projicētais attēls. Automašīnas dzinējam ir jādarbojas.
Pozīcijas pacelšana
1.
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Head-Up displeja regul..
2.
Noregulējiet vadītāja redzamības laukā projicētā attēla spilgtumu un vertikālo pozīciju,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Vertikālo pozīciju var saglabāt elektriski vadāmā
priekšējā sēdekļa atmiņā*.
Atlasiet šo opciju un pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Displeja opciju atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Atlasiet, kuras funkcijas ir jārāda.
•
•
•
•
Head-Up
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Spilgtuma samazināšana
Rādīt tālruni.
Spilgtuma palielināšana
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 121
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams, būs
jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car Displeji
displeja kalibrēšana.
3.
Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Head-Up
Tīrīšana
Viegli noslaukiet displeja pārsega stiklu ar tīru un
sausu mikrošķiedras drānu. Vajadzības gadījumā
viegli samitriniet mikrošķiedras drānu.
Nekad neizmantojiet spēcīgus traipu tīrītājus.
Speciāls tīrīšanas līdzeklis, kas nepieciešams
nopietnai tīrīšanai, iegādājams pie Volvo izplatītājiem.
Nomainot vējstiklu
Automašīnas ar augšējo displeju ir aprīkotas ar
īpašu vējstikla veidu, kas atbilst projicētā attēla
attēlošanas prasībām.
Mainot vējstiklu, sazinieties ar autorizētu servisu2.
Jāuzstāda pareizā vējstikla versija, lai augšējā displeja attēli tiktu attēloti pareizi.
Balss atpazīšana3
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, Bluetooth pievienotu
tālruni, klimata kontroles sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandu lietošana ir ērta un palīdz vadītājam nenovērst uzmanību, tā vietā koncentrējoties
uz braukšanu un situāciju uz ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Saistītā informācija
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam
Apstipriniet
2
3
122
•
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
•
Iestatījumu skats (177 lpp.)
•
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Stūre (141 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (129 lpp.)
Balss vadības sistēmas mikrofons
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Balss atpazīšanas vadība notiek dialoga formā ar
lietotāja izrunātām komandām un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma
izmanto to pašu mikrofonu, kuru lieto Bluetooth
brīvroku sistēma, un balss atpazīšanas sistēmas
atbildes tiek atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas var vadīt ar
stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var
veikt vidējā displejā.
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus — skatiet
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (123 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (125 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
•
•
Klimata kontroles balss vadība (126 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
4
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(127 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Balss atpazīšanas lietošana4
Balss atpazīšanas vadības piemērs
balss atpazīšanas vadības pamata instrukcijas.
Pieskarieties
, sakiet: “Call [Forename]
[Surname] [number category]" — zvana tālruņu katalogā atlasītajam kontaktam, ja šim kontaktam ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājas,
mobilā tālruņa, darba), piemēram:
Nospiediet balss atpazīšanas
taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
Nospiediet
Mobile".
, sakiet: "Call Robin Smith
Sarunas laikā paturiet prātā:
Komandas/frāzes
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla
normālā balsī, normālā ātrumā.
Vienmēr var izmantot šīs komandas:
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un jumta lūku.
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
•
•
sakot: "Cancel";
turot nospiestu balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres.
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, pieprasījumu vai piemēru.
Specifisku funkciju komandas ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās, piemēram, sadaļā "Tālruņa balss
atpazīšanas vadība".
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpaun izrunājiet nākamo
zīšanas stūres taustiņu
komandu.
}}
123
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
•
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Saistītā informācija
•
•
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
•
•
Klimata kontroles balss vadība (126 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
5
124
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (125 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(127 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Balss atpazīšanas iestatījumi5
Balss atpazīšanas sistēmai var veikt vairākus
iestatījumus.
1.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Balss vadība un
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
Audio iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība un atlasiet iestatījumus.
Valodas maiņa
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
ikonu .
Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
atlasiet valodu.
Sistēmas valoda un
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (123 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (125 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
Klimata kontroles balss vadība (126 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(127 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tālruņa balss atpazīšanas vadība6
Izmantojot balss atpazīšanas komandu, lieciet
Bluetooth pievienotam mobilajam tālrunim, piemēram, zvanīt kontaktam, numuram vai klausīties
paziņojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā
saglabātā kontakta informācija. Ja kontaktam,
piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa
numuri, var norādīt arī numura kategoriju, piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin Smith
Mobile".
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz telefona numuru.
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts.
Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru
paziņojumu nolasīt.
Saistītā informācija
•
•
•
6
7
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Radio un multivides balss
atpazīšanas vadība7
Radio un multivides atskaņotāja balss atpazīšanas vadības komanda.
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un radio
un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" — atskaņo
atlasīto dziesmu.
•
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot
atlasīto TV kanālu.
•
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot atlasīto radio kanālu.
•
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots nav aktīvs, pēc
noklusējuma tiek sākta FM viļņu garuma
atskaņošana.
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci atlasītajā frekvenču diapazonā.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
•
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio.
"TV" — sāk atskaņot TV*.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces mūzikai.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (123 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (123 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 125
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Klimata kontroles balss vadība8
Klimata kontroles sistēmas balss vadības komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt
sēdekļu apsildi vai mainīt ventilatora darbības
līmeni.
Nospiediet
komandām:
"Turn on auto" — aktivizē automātisko klimata regulēšanu.
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu
atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli
un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
•
"Raise temperature/Lower temperature"
— paaugstināt/pazemināt temperatūras
iestatījumu par vienu soli.
•
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/samazina stūres apsildes* iestatījumu par vienu
soli.
•
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
8
126
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (123 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
Klimata kontrole (190 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Balss atpazīšana un kartes
navigācija9
Komanda navigācijas sistēmas vadībai ar balsi,
piemēram, galamērķa iestatīšanai vai norāžu pauzēšanai.
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība uz
Sākums atrašanās vietu.
•
"Go to [City]" — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz Rīgu".
•
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresē ir jābūt pilsētai un ielas
nosaukumam. Piemēram, "braukt uz Brīvības
103".
•
"Add intersection" — sāk dialogu, kurā ir
jānorāda divas ielas. Norādīto ielu krustojums
kļūst par galamērķi.
9 Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
10 Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
11 Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country",
12 Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
•
"Go to [Post code]" — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz
1 2 3 4 5".
•
"Go to [contact]" — norāda adresi no tālruņu kataloga kā galamērķi. Piemēram,
"braukt pie Jāņa Bērziņa".
•
"Search [POI category]" — meklē tuvākos
noteiktas kategorijas objektus (POI) (piemēram, restorānus).10 Lai sarakstu kārtotu pēc
pozīcijas maršrutā — sakiet "Along the
route", kad tiek rādīts rezultātu saraksts.
•
"Search [POI category] in [City]" —
meklē objektus (POI) noteiktā kategorijā un
pilsētā. Rezultātu saraksts tiek kārtots atbilstoši pilsētas centram. Piemēram, "meklēt
restorānu Londonā".
•
"Search [Objekta nosaukums]". Piemēram, "meklēt Vērmanes dārzu".
•
"Change country/Change state11, 12" —
maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Show favourites" — rāda izlases atrašanās vietas vadītāja displejā.
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos
brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz balss
vadību.
•
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (123 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
nevis "State".
127
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot vadības slēdzi.
BRĪDINĀJUMS
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir
nofiksēts, lai nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Saistītā informācija
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības uz
augšu/uz leju.
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu, pavelkot
sviru uz augšu un ar roku pārvietojot sēdekļa
sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu līdz
stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai sēdeklis ir
nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu
virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
128
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(130 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (210 lpp.)
•
Drošības josta (62 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli
var pārbīdīt uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju. Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist. Var mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu
atbalstu var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/
atpakaļ.
Elektriski vadāmie sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets bloķē
sēdekļu pārvietošanos. Ja tā notiek, aizvāciet šo
priekšmetu un darbiniet sēdekli vēlreiz.
Sēdekli var regulēt kādu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Sēdekli vienmēr
var regulēt dzinēja darbības laikā. Regulēšanu var
veikt arī kādu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
Saistītā informācija
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(130 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (129 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (129 lpp.)
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (128 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (210 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi
uz priekšu.
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcijas izmantošana*
Iestatiet vajadzīgo sēdēšanas pozīciju, izmantojot
vadības slēdzi priekšējā sēdekļa sānos.
Saistītā informācija
Ar atmiņas funkciju tiek saglabāti sēdekļa, sānu
spoguļu un augšējā displeja iestatījumi*.
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (129 lpp.)
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(130 lpp.)
•
Drošības josta (62 lpp.)
Ar atmiņas funkciju var saglabāt trīs dažādus
iestatījumus. Atmiņas funkcijas tastatūra atrodas
uz vienām vai abām priekšējām durvīm*.
Gurnu atbalstu var mainīt, nospiežot taustiņu
uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
Atmiņas poga
Atmiņas poga
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Atmiņas poga
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Iestatījumu saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 129
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
Nospiediet un atlaidiet pogu M. Iedegas taustiņa gaismas indikators.
3.
Trīs sekunžu laikā nospiediet taustiņu 1, 2 vai
3.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā atmiņas
taustiņā, atskan skaņas signāls un
nodziest taustiņa M gaismas indikators.
BRĪDINĀJUMS
Iespiešanas risks! Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar vadības tastatūru. Pārliecinieties, ka
regulēšanas laikā nekas neatrodas priekšā
sēdekļiem, aiz vai zem tiem. Nodrošiniet, lai
neviens no aizmugurējā sēdekļa pasažieriem
netiktu iespiests.
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens no
atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un iestatījumi netiek saglabāti.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
Lai varētu saglabāt jaunu atmiņas iestatījumu,
sēdeklis jānoregulē atkārtoti.
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (129 lpp.)
Daudzfunkcionāls priekšējais
sēdeklis*
Sēdekļa komforta uzlabošana, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem 1 3. Sēdeklis, sānu spoguļi un augšējais displejs pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas
saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Aizvērtas priekšējās durvis
– Turiet nospiestu vienu no atmiņas taustiņiem
1 - 3, līdz sēdeklis, sānu spoguļi un augšējais
displejs apstājas pozīcijās, kas saglabātas
izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu
un augšējā displeja kustība apstājas.
130
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Dažos variantos ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi var regulēt gurnu atbalstu*, sānu atbalstu* un
sēdvirsmas garumu, kā arī masāžas iestatījumus*.
Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie iestatījumi ir redzami vidējā displejā*. Dažas funkcijas
var atlasīt tieši vidējā displejā.
Vidējais displejs
Ar daudzfunkcionālo slēdzi veiktie vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa iestatījumi ir redzami vidējā
displejā. Ja vidējā displejā tiek rādīti tikai viena
priekšējā sēdekļa iestatījumi, tie ir redzami ekrāna
vidusdaļā. Kad var parādīt abu priekšējo sēdekļu
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
iestatījumus, vadītāja iestatījumu opcijas ir redzamas ekrāna augšdaļā, bet blakussēdētāja iestatījumu opcijas — apakšdaļā.
Lai izslēgtu sēdekļu iestatījumu skatu vidējā displejā, nospiediet sākuma taustiņu, kas atrodas
zem vidējā displeja.
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa
funkciju regulēšana*
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā.
Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā*.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
•
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa funkciju
regulēšana* (131 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (210 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Lai aktivizētu daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagrieziet to uz augšu/uz leju.
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija.
Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami
dažādi masāžas iestatījumi.
Masāžas skats vidējā displejā.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Masāža.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 131
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
3.
Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši skārienekrānā, vai pārvietojot kursoru uz augšu/uz
eju, izmantojot daudzfunkcionālā slēdža augšējo/apakšējo taustiņu. Atlasītās funkcijas
iestatījumu var mainīt, vai nu atlasot tieši skārienekrānā, vai nospiežot bultiņas, vai izmantojot daudzfunkcionālā slēdža priekšējo/
aizmugures taustiņu.
Masāžas atsākšana
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Iesl./Izsl.: atlasiet Iesl./Izsl., lai ieslēgtu/
izslēgtu masāžas funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas atsākšanas taustiņš vidējā displejā.
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkcija tiek aktivizēta atkārtoti
automātiski.
–
Vidējā displejā pieskarieties Restartēt, lai
atsāktu atlasīto masāžas programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek veikta,
ziņojums joprojām tiek rādīts augšējā
skatā.
Masāžas funkciju nevar lietot, kad dzinējs ir
izslēgts.
Regulējama sānu atbalsta skats vidējā displejā.
Lai regulētu sānu atbalstu:
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
Priekšējo sēdekļu atzveltņu sānu
atbalsta regulēšana*
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu sānu
atbalstu.
132
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
2.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
palielinātu sānu atbalstu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai samazinātu sānu atbalstu.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalstu var regulēt uz augšu/uz leju/uz
priekšu/atpakaļ.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
Nospiediet sēdekļa taustiņu uz augšu/uz
leju, lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai samazinātu gurnu atbalstu.
Priekšējā sēdekļa polsterējuma
pagarināšana
Sēdekļa polsterējuma garumu var regulēt, izmantojot sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Gurnu atbalsta skats vidējā displejā.
Lai regulētu gurnu atbalstu:
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
* Papildaprīkojums/piederums. 133
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(130 lpp.)
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (118 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no vadītāja sēdekļa.
Funkcijas aktivizēšana
Funkciju var aktivizēt vidējā displejā divos veidos.
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Polsterējuma pagarinājuma skats vidējā displejā.
134
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
pagarinātu sēdekļa polsterējumu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai saīsinātu sēdekļa polsterējumu.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pielāgot pasaž. sēdekli no
vadītāja vietas , lai aktivizētu.
Sēdekļi.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis 10
sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas. Ja šajā
laika posmā netiek veikta regulēšana, funkcija
tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot
vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aizmugurējais sēdeklis
Atkarībā no tā, vai automašīna ir aprīkota ar 5 vai
7 sēdvietām*, aizmugurējā sēdeklī ir vai nu viena,
vai divas* aizmugurējo sēdvietu rindas. Otrajā
sēdekļu rindā ir trīs atsevišķas sēdvietas, bet trešajā — divas atsevišķas sēdvietas.
Saistītā informācija
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu
var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/
atpakaļ.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(128 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (129 lpp.)
•
Drošības josta (62 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (135 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (137 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (137 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā/izkāpšana
no tās* (140 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(141 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (210 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu
regulēšana
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo sēdekļu
galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējās sēdvietas galvas balsta
regulēšana
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu visu
muguru un galvu, ja tas ir iespējams. Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz augšu manuāli.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 135
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Aizmugurējā sēdekļa ārējo sēdvietu
galvas balstu elektriska nolaišana*
3.
Atlasiet Nolocīt 2. rindas galvas balstus,
lai nolaistu ārējo sēdvietu galvas balstus.
BRĪDINĀJUMS
nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā no
ārējām sēdvietām atrodas pasažieri.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš
(atrodas vidū starp atzveltni un galvas balstu, skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot galvas
balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Pēc pacelšanas galvas balstiem jābūt fiksētā
pozīcijā.
Ārējo sēdvietu galvas balstus var nolaist divos veidos, izmantojot vidējo displeju:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Izmantojot iestatījumus
Automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā II.
136
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
BRĪDINĀJUMS
Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri, otrās
sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balsti
vienmēr jāpaceļ.
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (135 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
Sēdekļi.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas
regulēšana gareniski*
Automašīnās ar 7 sēdvietām* otrās sēdekļu rindas sēdvietas var regulēt uz priekšu vai atpakaļ
atsevišķi, lai atbrīvotu optimālu vietu kājām otrās
un trešās rindas pasažieriem. Automašīnās ar 5
sēdvietām aizmugurējo sēdekli nevar regulēt
gareniski.
Paceliet rokturi, kas atrodas zem sēdekļa.
Bīdiet sēdekli uz priekšu vai atpakaļ vēlamajā
pozīcijā.
3.
Atlaidiet rokturi un bīdiet sēdekli, līdz
nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
slīpuma regulēšana
Atzveltņu slīpumu var regulēt atsevišķi katrai
otrās sēdekļu rindas sēdvietai.
Vidējā sēdvieta
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (135 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (137 lpp.)
1.
Pavelciet siksnu, kas atrodas vidējās sēdvietas labajā pusē.
2.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu uz priekšu/
atpakaļ, samazinot/palielinot spiedienu uz
atzveltni.
3.
Atlaidiet siksnu, lai nofiksētu atzveltnes pozīciju, un bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 137
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Ārējās sēdvietas
Aizmugurējais sēdeklis (135 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (137 lpp.)
Otrajā sēdekļu rindā ir trīs atsevišķas sēdvietas.
Atzveltnes var pieliekt uz priekšu atsevišķi.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
Drošības josta (62 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
SVARĪGI
1.
Pavelciet uz augšu sēdekļa sānos esošo rokturi.
2.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu uz priekšu/
atpakaļ, samazinot/palielinot spiedienu uz
atzveltni.
3.
Atlaidiet rokturi, lai nofiksētu atzveltnes pozīciju, un bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
138
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties,
ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas nekādi
priekšmeti. Arī drošības jostas nedrīkst būt
piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks
sabojāt aizmugures sēdekļa polsterējumu.
SVARĪGI
Pirms nolaist sēdekli, jānolaiž vidējā sēdeklī
iebūvētais sēdekļa paliktnis*.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā sēdekļa
elkoņbalsts*.
Ja automašīna ir aprīkota ar privātās aizslēgšanas funkciju*, pirms sēdekļa nolaišanas ir
jāaizver bagāžas nodalījuma durvis.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties pabīdīt
uz priekšu priekšējos sēdekļus un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Iespējams, arī aizmugurējie sēdekļi būs jāpārvieto uz aizmuguri.
Lai paceltu atzveltni vertikālā pozīcijā:
1.
Pavelciet siksnu.
2.
Paceliet atzveltni un atlaidiet siksnu. Bīdiet
atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3.
Vajadzības gadījumā paceliet galvas balstu.
2.
Ārējās sēdvietas
Vidējā sēdvieta
Nodrošiniet, lai, nolokot atzveltnes ar galvas
balstiem, tās nesaskartos ar priekšējiem
sēdekļiem. Pielieciet atzveltni uz priekšu, līdz
tā nofiksējas vietā.
> Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums
tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu. Nolaižot aizmugurējo
sēdekli, galvas balsts tiek nolaists automātiski.
BRĪDINĀJUMS
Pēc atzveltņu nolaišanas pārliecinieties, ka tās
ir stingri nofiksētas.
Lai paceltu atzveltni vertikālā pozīcijā:
1.
Pavelciet sēdekļa sānos esošo rokturi uz
augšu un turiet paceltā pozīcijā, kamēr
atzveltne ir pacelta.
2.
Nodrošiniet, lai, atlokot atzveltnes ar galvas
balstiem, tās nesaskartos ar priekšējiem
sēdekļiem. Paceliet atzveltni un atlaidiet rokturi.
3.
Bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
4.
Galvas balstu var pacelt manuāli.
Lai nolaistu atzveltni:
1.
Lai nolaistu atzveltni:
1.
Nolaidiet galvas balstu manuāli.
2.
Pavelciet siksnu, kas atrodas vidējās sēdvietas labajā pusē.
3.
Pielieciet atzveltni uz priekšu, līdz tā nofiksējas vietā. Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu.
Pavelciet sēdekļa sānos esošo rokturi uz
augšu un turiet paceltā pozīcijā, kamēr
atzveltne ir nolaista.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
}}
139
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
BRĪDINĀJUMS
Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri, otrās
sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balsti
vienmēr jāpaceļ.
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā/
izkāpšana no tās*
Lai varētu vienkārši iekāpt trešajā sēdekļu rindā
un izkāpt no tās, otro sēdekļu rindu var regulēt.
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (135 lpp.)
Saistītā informācija
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (137 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (137 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (137 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(141 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (135 lpp.)
1.
Pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi, kas
atrodas otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu
augšpusē.
2.
Pielieciet atzveltnes uz priekšu un bīdiet visu
sēdekli uz priekšu.
Lai paceltu sēdekli vertikālā pozīcijā:
–
Bīdiet sēdekli atpakaļ un celiet atzveltni uz
augšu, līdz tā nofiksējas.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
140
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana
2.
Trešajā sēdekļu rindā ir divas atsevišķas sēdvietas. Tās var pieliekt uz priekšu atsevišķi.
SVARĪGI
Lai varētu nolaist trešās rindas sēdekļu atzveltnes, iespējams, nāksies mainīt otrās rindas
sēdekļu atrašanās vietu un leņķi.
Nodrošiniet, lai, nolokot atzveltnes ar galvas
balstiem, tās nesaskartos ar priekšā esošajiem sēdekļiem. Nolokiet atzveltni uz priekšu.
> Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums
tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu. Nolaižot aizmugurējo
sēdekli, galvas balsts tiek nolaists automātiski.
Stūre
Uz stūres atrodas signāltaures, vadītāja atbalsta
sistēmu, balss atpazīšanas u.c. vadības ierīces.
Lai paceltu sēdekli, manuāli paceliet atzveltni, līdz
tā nofiksējas vietā. Galvas balstu var pacelt
manuāli.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
Saistītā informācija
•
•
1.
13
Pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi, kas
atrodas atzveltnes augšpusē.
Aizmugurējais sēdeklis (135 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana (137 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (137 lpp.)
Ātruma ierobežotājs*, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist*.
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces13.
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Balss atpazīšanas un augšējā displeja iestatījumu vadības ierīces, kā arī izvēļņu, paziņojumu un tālruņa pārvaldība.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 141
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Skaņas signāls
•
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
•
Tālrunis (488 lpp.)
Stūres regulēšana
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
142
Stūres regulēšana (142 lpp.)
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
(212 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju , var regulēt stūrēšanas spēka līmeni. Stūres
spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku reakciju uz
ceļa.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (408 lpp.)
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Augšējais displejs* (119 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Gaismu slēdži
Izmantojiet stūres kreisās puses svirslēdža lukturu vadības ierīces, lai aktivizētu āra apgaismojumu. Izmantojiet instrumentu paneļa īkšķratus,
lai noregulētu priekšējo lukturu stara augstumu14
un salona apgaismojuma spilgtumu.
Stūres svirslēdža rotējošais gredzens
Stūres pielāgošana.
1.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu stūri.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
3.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru
atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Saistītā informācija
•
•
14
Stūre (141 lpp.)
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta
aizdedzes pozīcija II vai kad automašīna darbojas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II
vai kad automašīna darbojas.
Gabarītlukturi, kad automašīna ir
novietota stāvēšanaiA.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
}}
143
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai kad automašīna darbojas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai laikā,
kad ir ieslēgts priekšējais miglas
lukturis* un/vai aizmugurējais
miglas lukturis.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma nespēj
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga, piemēram, miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem atbilstoši
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
Var aktivizēt funkciju Aktīvās tālās
gaismas.
aprīkoti ar priekšējo lukturu augstuma regulēšanas īkšķratu.
Salona spilgtuma regulēšana
Salona lampas ieslēgšanās mainās atkarībā no
izvēlētās aizdedzes pozīcijas.
Ar īkšķratu var regulēt displeja apgaismojuma
spilgtumu, vadīt apgaismojumu, apkārtējo apgaismojumu un noskaņas apgaismojumu*.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir
ieslēgtas tuvās gaismas.
Salona apgaismojums (153 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(147 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
gabarītlukturi; (145 lpp.)
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Arī kad automašīna stāv un darbojas, ja vien pagriežamais gredzens ir pārvietots šajā pozīcijā no citas pozīcijas.
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
15
144
Ritentiņš salona spilgtuma regulēšanai
Īkšķrats priekšējo lukturu regulēšanai
Automašīnām ar gaismas diožu15 priekšējiem lukturiem* ir automātiska priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšanas funkcija, un tādēļ tie nav
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
gabarītlukturi;
Gabarītlukturus var ieslēgt ar stūres svirslēdža
rotējošo gredzenu.
gredzena pozīcijas un automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam slē.
dzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (143 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Dienas gaismas lukturi
Dienas gaitas lukturi iedegas, kad stūres svirslēdža rotējošais gredzens tiek pagriezts pozīcijā
,
vai
un automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II vai automašis nosacījums ir
šīna darbojas. Pozīcijai
spēkā dienas laikā. Vājā dienasgaismā vai tumsā
to vietā tiek ieslēgtas tuvās gaismas.
Dienas gaismas lukturi diennakts
gaišajā laikā. DRL
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas
numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II vai darbojas, ieslēdzas dienas gaitas
lukturi, nevis priekšējie gabarītlukturi. Tomēr šis
nosacījums nav spēkā, kad automašīna stāv un
darbojas, ja pagriežamo gredzenu pārslēdz pozīcijā
no kādas citas pozīcijas. Šajā gadījumā tiek ieslēgti gabarītlukturi.
Ja aizmugures durvis tiek atvērtas tumšā laikā,
iedegas aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl
nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes
dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no rotējošā
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
, braucot dienas laikā, iedegas speciālās
gaismas (Daytime Running Lights — DRL). Vājā
dienasgaismā vai tumsā automašīna automātiski
pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gaismas lukturiem. Pārslēgšana
uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad, ja tiek
}}
145
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
aktivizēts priekšējais miglas lukturis un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
Kad automašīna stāv un darbojas, citu lukturu
vietā tiek ieslēgti gabarītlukturi, ja pagriežamais
gredzens no kādas citas pozīcijas tiek pagriezts
.
gabarītlukturu pozīcijā
Tuvās gaismas
Ja braukšanas laikā svirslēdža pagriežamais gre, vājā dienasgaismā
dzens atrodas pozīcijā
vai tumsā tuvās gaismas lukturi tiek aktivizēti
automātiski.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes situācijai
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
•
•
•
Gaismu slēdži (143 lpp.)
Tuvās gaismas (146 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
, tuvās gaismas tiek automātiski
aktivizētas vājā dienasgaismā vai tumsā, kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II vai kad automašīna darbojas.
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas
automātiski, ja tiek aktivizēts aizmugurējais miglas
lukturis.
Tuvās gaismas vienmēr tiek ieslēgtas, kad svirslēdža pagriežamais gredzens tiek pagriezts pozīcijā
146
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz
dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas
funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējošajam
gredzenam jāatrodas režīmā
.
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Saistītā informācija
un automašīnas elektrosistēma atrodas
aizdedzes pozīcijā II vai automašīna darbojas.
Dienas gaismas lukturi (145 lpp.)
Gaismu slēdži (143 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tālo gaismu aktivizēšana/
deaktivizēšana
Tālās gaismas var ieslēgt ar stūres svirslēdzi.
Aktīvās tālās gaismas var ieslēgt ar svirslēdža
rotējošo gredzenu.
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža
16 vai
rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
. Aktivizējiet tālās gaismas, pārvietojot svirslēdzi uz priekšu. Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā
.
izgaismojas simbols
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru, lai
uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo
lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām gaismām. Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas apgaismojumu.
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu zibsnīšanas pozīcija
Tālo gaismu pozīcija
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri tālo
gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis tiks
atlaists, iedegsies tālās gaismas.
16
17
18
Ja ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
Automašīnas ar gaismas diožu17 priekšējiem
lukturiem*
Ja aktīvajām tālajām gaismām ir ieslēgšanas/
izslēgšanas funkcija18, tālās gaismas tiek atkal
ieslēgtas apmēram sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā
esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Ja aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīvā funkcija18, tad, atšķirībā no parastās aptumšošanas
funkcijas tālās gaismas paliek iedegtas abās pretī
braucošo vai priekšā esošo transportlīdzekļu
pusēs — tiek aptumšots tikai tas gaismas stara
punkts, kurš ir vērsts tieši uz transportlīdzekli.
Tālās gaismas tiek atkal aktivizētas, kad kameras
sensors vairs neredz pretī vai priekšā braucošos
transportlīdzekļus.
Automašīnas ar halogēna lukturiem
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 147
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Manuālā darbība
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikla virsma priekšā kameras sensoram būtu brīva no ledus, sniega, aizsvīduma un netīrumiem.
Nepielīmējiet un nepiestipriniet neko pie vējstikla priekšā kameras sensoram, pretējā
gadījumā var samazināties kādas sistēmas
efektivitāte vai tikt pārtraukta vienas vai vairāku no kameras atkarīgu sistēmu darbība.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas tālās gaismas
abās transportlīdzekļa pusēs.
Kad ir aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā
.
ar baltu gaismu izgaismojas simbols
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Kad ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas zilā krāsā. Tas attiecas arī uz gaismas diožu
priekšējiem lukturiem, ja tālās gaismas ir daļēji
aptumšotas, t.i., ja gaismas stars ir nedaudz spēcīgāks par tuvajām gaismām.
Aktivēšana / deaktivēšana
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni
20 km/h (12 mph) vai lielāku ātrumu.
Aktivizējiet/deaktivizējiet tālās gaismas, pagriežot
un
svirslēdža rotējošo gredzenu pozīcijā
atlaižot. Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas,
kamēr deg tālās gaismas, nekavējoties tiek
ieslēgtas tuvās gaismas.
148
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Stūres svirslēdža rotējošais
gredzens var joprojām atrasties pozīcijā
.
Kad parādās šie paziņojumi, simbols
nodziest.
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla vai
spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās
gaismas vai vējstikla sensori vairs nav aizsegti,
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
paziņojums nodziest un izgaismojas simbols
.
BRĪDINĀJUMS
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos
apstākļos.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām gaismām,
kad to prasa satiksmes situācijas vai laika
apstākļi.
SVARĪGI
Situācijas, kurās var būt nepieciešama
manuāla pārslēgšanās starp tālajām un tuvajām gaismām:
•
•
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (143 lpp.)
City Safety ierobežojumi (350 lpp.)
spēcīgā lietū vai biezā miglā;
Lietū, kad temperatūra ir ap nulli
sniegputeņos vai slapjdraņķī;
mēnesgaismā;
braucot slikti apgaismotās apdzīvotās vietās;
•
ja priekšā braucošajam transportlīdzeklim
ir vājš apgaismojums;
•
•
ja uz ceļa vai blakus tam atrodas gājēji;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekļu apgaismojumu aizsedz, piemēram, aizsargstienis;
•
ja pa savienojošiem ceļiem pārvietojas
transportlīdzekļi;
•
•
uz kalna kraujas vai ieplakas;
ja ceļa tuvumā atrodas izteikti atstarojoši
priekšmeti, piemēram, ceļazīmes;
asos līkumos.
Plašāku informāciju par kameras sensora ierobežojumiem skatiet sadaļā "City Safety ierobežojumi".
149
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi nodrošina maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos.
, un vientāja displejā izgaismojas simbols
laikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs
teksts.
Automašīnām ar LED19 priekšējiem lukturiem*
var būt aktīvie pagrieziena lukturi — atkarībā no
automašīnas aprīkojuma līmeņa.
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas kustībā
un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Šī funkcija ir aktivizēta, piegādājot automašīnu no
rūpnīcas, un to var deaktivizēt/aktivizēt vidējā displejā divos veidos:
Ja automašīnai ir LED priekšējie lukturi ar adaptīvo funkcionalitāti, tad, iebraucot valstī, kurā
satiksme notiek pa pretējo ceļa pusi, jāatiestata
lukturu gaismas stara forma.
Halogēna lukturi
Gaismas stara forma nav jāregulē. Priekšējo lukturu gaismas stara forma ir konstruēta tā, lai
neapžilbinātu pretī braucošo transportlīdzekļu
vadītājus.
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Gaismas diožu priekšējie lukturi*
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa labi).
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
1.
LED priekšējiem lukturiem var būt aktīvo pagrieziena lukturu funkcija — atkarībā no automašīnas
aprīkojuma līmeņa. Aktīvie pagrieziena lukturi
seko stūres kustībai, maksimāli izgaismojot ceļu
līkumos un krustojumos un tādējādi palielinot
drošību.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Ārējie lukturi.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
3.
Notīriet atlasi/atlasiet Aktīvie līkumu
izgaism. lukturi,
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Ārējie lukturi.
3.
Atlasiet Īslaicīga labās puses satiksme/
Īslaicīga kreisās puses satiksme.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā vadī-
•
19
150
Priekšējo lukturu gaismas stara
formas pielāgošana
Saistītā informācija
Priekšējo lukturu stara regulēšana ir jāveic, ja
aktīvajam tālās gaismas lukturim ir adaptīvā funkcionalitāte, skatiet sadaļu "Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana". Kamēr tiek mainīta priekšējo lukturu forma braukšanai pa ceļa labo vai
kreiso pusi, automašīnai ir jāstāv un jādarbojas.
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
•
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(147 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis
Ja redzamība ir apgrūtināta miglas dēļ, var
ieslēgt aizmugures miglas lukturi, lai citi satiksmes dalībnieki jau laicīgi pamanītu transportlīdzekli.
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
STOP vai svirslēdža rotējošais gredzens tiek
vai
.
pagriezts pozīcijā
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (143 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Automašīnām ar stūri kreisajā pusē miglas lukturis atrodas kreisajā pusē, savukārt automašīnām
ar stūri labajā pusē miglas lukturis atrodas labajā
pusē.
Aizmugures miglas lukturi var ieslēgt tikai tad, ja
ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai darbojas automašīna un stūres svirslēdža pagriežamais grevai
.
dzens atrodas pozīcijā
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja displejā iedegas simbols
.
151
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Bremžu signāls
Avārijas gaismas signāls
Pagrieziena rādītāju izmantošana
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Kad šī funkcija ir aktivizēta, avārijas gaismas signāls brīdina citus ceļa lietotājus, vienlaicīgi mirkšķinot visu automašīnas pagrieziena rādītājus.
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt
ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena rādītāju
lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai lejā ir
pārvietots svirslēdzis.
Nospiežot bremžu pedāli, ieslēdzas bremžu signāls. Turklāt tas ieslēdzas arī tad, kad kāda no
vadītāja atbalsta sistēmām — adaptīvā kruīza
kontrole*, City Safety vai aizmugures sadursmes
brīdinājuma sistēma — bremzē automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (420 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
City Safety (343 lpp.)
Rear Collision Warning (353 lpp.)
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo avārijas
gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek ieslēgti
avārijas bremžu signāllukturi, un ātrums ir neliels,
automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls.
Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas
tiek automātiski deaktivizēts, kad automašīna
uzsāk gaitu, un to var arī deaktivizēt, nospiežot
pogu.
Pagrieziena rādītāji.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes. Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
•
152
Pagrieziena rādītāju izmantošana (152 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (420 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
PIEZĪME
•
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt,
nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā
virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti, skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Salona apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojumu var aktivizēt/
deaktivizēt ar augšējiem vadības taustiņiem virs
priekšējiem sēdekļiem un aizmugures sēdekļa.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt
manuāli 30 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas, ja tā nav iedarbināta.
Priekšējais apgaismojums
Lasāmlampa, labā puse
Priekšējās lasāmlampas
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai
var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus
jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot iespiestu
taustiņu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var ieslēgt
un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo
taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot
jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad ir aktivizēta automātiskā funkcija, taustiņā iedegas
gaismas indikators. Nospiediet taustiņu AUTO, lai
ieslēgtu vai izslēgtu pasažieru salona apgaismojumu atbilstoši tālāk aprakstītajiem nosacījumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
Gaismu slēdži (143 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (152 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Pasažieru salona apgaismojums:
•
•
iedegas, automašīna tiek atslēgta un izslēgta;
Lasāmlampa, kreisā puse
•
Salona apgaismojums
ieslēdzas vai izslēdzas tad, kad attiecīgi tiek
atvērtas vai aizvērtas sānu durvis;
•
paliek iedegts divas minūtes, ja ir atvērtas
kādas no sānu durvīm.
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži
jumta konsolē.
nodziest, kad automašīna tiek iedarbināta un
aizslēgta;
}}
153
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Aizmugures apgaismojums
Sliekšņu apgaismojums
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Sliekšņu apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Lasāmlampas ir iebūvētas salona jumtā.
Apgaismojums bagāžas nodalījumā ieslēdzas un
izslēdzas attiecīgi, kad tiek atvērtas vai aizvērtas
aizmugures durvis.
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Noskaņas apgaismojums
Lampa lasīšanai virs otrās sēdekļu rindas automašīnās ar
panorāmas jumtu*.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
Lampas lasīšanai virs
otrās20
un trešās sēdekļu rindas*.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
3.
Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma līmenis
atlasiet Samazināts un Pilns.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
Saulessarga spoguļa apgaismojums*
Saulessarga spogulīša apgaismojums, ieslēdzas
un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot pārsegu.
Zemes apgaismojums
Zemes apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
20
154
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki — pa vienam katrā jumta pusē.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
3.
Vadības ierīces blakus stūrei.
Apkārtējā apgaismojuma intensitāti var regulēt,
izmantojot instrumentu panelī esošo vadības
ierīci:
–
pagrieziet īkšķratu, lai regulētu intensitāti.
Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Noskaņas apgaismojuma intensitāti var regulēt,
izmantojot instrumentu panelī esošās vadības
ierīces:
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
–
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaism..
3.
Lai mainītu apgaismojuma gaismu, izvēlieties
Pēc temperatūras, Pēc krāsas vai Motīva
krāsas.
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, kad automašīna darbojas. Spilgtumu
var precīzi regulēt, izmantojot vadības slēdzi
instrumentu panelī.
Pateicoties krāsu opcijai Pēc temperatūras,
apgaismojuma krāsa mainās atbilstoši iestatītajai pasažieru salona temperatūrai.
Noskaņas apgaismojums*
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis
apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
pagrieziet īkšķratu, lai regulētu intensitāti.
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums tuneļkonsoles
priekšējos glāžu turētājos
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt, izmantojot
vadības slēdzi instrumentu panelī.
Saistītā informācija
•
•
•
Noskaņas apgaismojumu var mainīt vidējā displejā:
Gaismu slēdži (143 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaism..
Vadības ierīces blakus stūrei.
* Papildaprīkojums/piederums. 155
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
degšanas ilgums
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta un
kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai
mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Lai aktivētu šo funkciju:
1.
Izslēdziet automašīnu.
2.
Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3.
Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
Kad tiek aktivizēta šī funkcija, tiek ieslēgti tuvās
gaismas lukturi, gabarītlukturi, apgaismojums ārējos rokturos* un numura zīmes apgaismojums.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu var
iestatīt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
•
Approach light duration (156 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Approach light duration
Vējstikla tīrītāju lietošana
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts, atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no attāluma
ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Vējstikla tīrītāji tīra vējstiklu. Ar stūres labās
puses svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju
iestatījumus.
Pēc funkcijas aktivizēšanas ar tālvadības pults
atslēgu atslēgšanas laikā tiek ieslēgti gabarītlukturi, ārējo rokturu apgaismojums*, numura zīmes
apgaismojums, salona jumta apgaismojums un
grīdas apgaismojums. Ja aktivizācijas laikā tiek
atvērtas kādas no durvīm, tad ārējo rokturu*
apgaismojuma un salona apgaismojuma laiks tiek
pagarināts.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma degšanas
ilgums (156 lpp.)
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Labās puses svirslēdzis.
Īkšķrata jutība/frekvence
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai tiktu
izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Regulārā tīrīšana
Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar
īkšķratu, kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
156
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Nepārtrauktā tīrīšana
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos normālā ātrumā.
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji darbotos lielā ātrumā.
Lietus sensora aktivizēšana/
deaktivizēšana
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sensora
.
taustiņu
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora jutību var regulēt ar
labās puses svirslēdža īkšķratu.
Piespiediet svirslēdzi uz leju, un stikla tīrītāji veiks
vienu papildu vēzienu.
SVARĪGI
Pirms ieslēgt stiklu tīrītājus, pārliecinieties, ka
tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un notīriet no
vējstikla (un aizmugures stikla) sniegu un
ledu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus senvai pārslēdzot svirslēdzi uz
sora taustiņu
augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
SVARĪGI
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet lielu
daudzumu stiklu skalošanas šķidruma. Kad
vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam jābūt slapjam.
Saistītā informācija
•
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
(157 lpp.)
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību. Papildu
vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek pagriezts uz
augšu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts dzinējs.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Īkšķrata jutība/frekvence
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(158 lpp.)
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja displejā ir
redzams lietus sensora simbols
.
•
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (555 lpp.)
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc vai
elektrosistēmai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II bet
vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski, kad
tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes pozīcijā.
Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek
atkal aktivizēts.
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji
var sākt darboties un tikt sabojāti. Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir
ieslēgta aizdedzes pozīcija I vai II. Vadītāja
displejā redzamais simbols nodziest.
}}
157
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāji
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt tā, lai
lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež ikreiz,
iedarbinot automašīnu:
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji mazgā vējstiklu un priekšējos lukturus. Mazgāšanu/tīrīšanu
var sākt, izmantojot labās puses svirslēdzi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Lietus sensora atmiņas funkcija,
lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Vējstikla tīrītājs.
Aukstā laikā mazgātāja sprauslas tiek automātiski
apsildītas, lai izvairītos no mazgāšanas šķidruma
sasalšanas.
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Šķidruma taupīšanas nolūkā priekšējie lukturi tiek
skaloti automātiski ik pēc pieciem vējstikla skalošanas cikliem.
Samazināta apskalošana
Ja mazgāšanas šķidruma tvertnē ir atlicis tikai
1 litrs šķidruma un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems līmenis,
, tiek pārtraukta
uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem. Tā notiek tādēļ, ka vējstikla mazgāšanai un
redzamībai caur to ir piešķirta lielāka prioritāte.
Saistītā informācija
•
•
•
Apsildāmas apskalotāja sprauslas*
Vējstikla tīrītāju lietošana (156 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (555 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
(159 lpp.)
Saistītā informācija
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu
mazgātājus, pārvietojiet labās puses svirslēdzi
uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus
pēc sviras atbrīvošanas.
•
•
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (156 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
(159 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (557 lpp.)
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā
gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas risks.
158
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aizmugurējā loga tīrītājs un
skalotājs
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs tīra aizmugurējo logu. Izmantojot stūres labās puses svirslēdzi, var sākt mazgāšanu/tīrīšanu un mainīt
iestatījumus.
PIEZĪME
Aizmugurējā stikla tīrītājs ir aprīkots ar pārkaršanas aizsardzības sistēmu, kas izslēdz dzinēju, ja tas pārkarst. Pēc atdzišanas perioda
aizmugurējā stikla tīrītājs atkal darbojas.
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja
lietošana
–
Pārvietojiet stūres labajā pusē esošo svirslēdzi uz priekšu, lai sāktu skalot un tīrīt aizmugurējo logu.
Stiklu tīrīšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana atpakaļgaitas manevra
laikā
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Autom. aizm. stikla tīrīšana, lai
aktivizētu/deaktivizētu stiklu tīrīšanu atpakaļgaitas manevra laikā.
Elektriskie logu pacēlāji
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu durvju vadības paneļus, var vadīt tikai
attiecīgo durvju elektrisko logu pacēlāju.
Vējstikla tīrītājs.
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, kamēr vējstikla tīrītāji ir ieslēgti, tiek aktivizēta aizmugurējā
loga tīrīšana. Šī funkcija tiek apturēta, kad tiek
izslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Ja aizmugurējā loga tīrītājs jau ir ieslēgts nepārtrauktā režīmā, nekādas izmaiņas nenotiek.
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriski slēdži bērnu drošībai*, kas bērniem
neļauj atvērt aizmugurējās durvis no iekšpuses un atvērt/aizvērt aizmugurējos logus.
Saistītā informācija
•
•
•
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
regulāras tīrīšanas darbību.
Vējstikla tīrītāju lietošana (156 lpp.)
Aizmugures logu vadības slēdži.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(158 lpp.)
Priekšējo logu vadības slēdži.
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
(157 lpp.)
Saistītā informācija
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(160 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdži (272 lpp.)
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
nepārtrauktas tīrīšanas darbību.
* Papildaprīkojums/piederums. 159
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Ekspluatācija
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu durvju vadības paneļus, var vadīt tikai
attiecīgo durvju elektrisko logu pacēlāju.
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Ja aizverat logus, atrodoties vadītāja sēdeklī,
pārliecinieties, ka tajos netiks iespiesti bērni
vai citi pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Aizverot logus ar tālvadības pults atslēgu, pārliecinieties, ka tajos netiks iespiesti bērni vai
citi pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnā atrodas bērni, atcerieties vienmēr izslēgt elektrisko logu pacēlāju strāvas
padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā 0 un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo vēja
troksni, kas rodas, kad aizmugures logi ir
atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos logus.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko darbības režīmu
Ekspluatācija, izmantojot automātisko darbības režīmu
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var vadīt
visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu
durvju vadības paneļus, var vadīt tikai attiecīgo
durvju elektrisko logu pacēlāju. Vienlaikus var darbināt tikai vienu vadības paneli.
Lai varētu lietot elektriskos logu pacēlājus, aizdedzes pozīcijai jābūt vismaz I. Elektrisko logu pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc automašīnas
un aizdedzes izslēgšanas, bet ne pēc tam, kad ir
atvērtas kādas no durvīm.
Logu aizvēršana tiek apturēta un logs tiek atvērts,
ja kaut kas traucē to kustību. Ja loga aizvēršana
160
tiek apturēta, piemēram, ledus dēļ, aizsardzību
pret iespiešanu var ignorēt. Ja aizvēršana tiek
pārtraukta divas reizes pēc kārtas, ieslēdzas aizsardzība pret iespiešanu un automātiskā funkcija
tiek uz brīdi deaktivēta. Tagad logu var aizvērt,
nepārtraukti turot taustiņu uz augšu, līdz logs ir
aizvērts.
PIEZĪME
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (112 mph), bet tos var
aizvērt.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu
Viegli pabīdiet vienu no slēdžiem uz augšu/uz
leju. Elektriskie logu pacēlāji darbosies uz
augšu/uz leju tik ilgi, cik slēdzis tiks turēts attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu
Pārvietojiet kādu vadību uz augšu/uz leju līdz
galējam stāvoklim un atbrīvojiet to. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Darbināšana ar tālvadības atslēgu, durvju
rokturi vai centrālās aizslēgšanas taustiņu
Informāciju par elektrisko logu pacēlāju vadību,
atrodoties ārpus automašīnas un izmantojot tālvadības atslēgu vai durvju rokturi, vai, atrodoties
salonā un izmantojot centrālās aizslēgšanas taustiņu, skatiet sadaļās "Tālvadības atslēga", "Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses" vai "Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(251 lpp.)
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (255 lpp.)
Saulessargu lietošana*
Saules aizsargi ir iebūvēti panelī katrās aizmugurējās durvīs.
Aizmugurējās durvīs — manuāli
vadāms
Atkārtota iestatīšana
Ja startera akumulators tiek atvienots, tad automātiskās atvēršanas funkcija jāiestata no jauna,
lai tā varētu darboties pareizi.
1.
Uzmanīgi paceliet spiedpogas priekšējo daļu,
lai paceltu logu līdz tā galējam stāvoklim, un
noturiet to šādā stāvoklī vienu sekundi.
2.
Īsi atbrīvojiet spiedpogu.
3.
Vēlreiz uz vienu sekundi paceliet spiedpogas
priekšējo daļu.
BRĪDINĀJUMS
Lai darbotos aizsardzība pret iespiešanu,
jāveic atiestatīšana.
Āķis ar saistītu aizturi
–
Pavelciet uz augšu saules aizsargu un aizāķējiet to pie āķa augšējā durvju rāmī.
Logu var atvērt un aizvērt arī tad, ja saules aizsargs ir pavilkts uz augšu.
Saistītā informācija
•
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (159 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 161
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Sānu spoguļu regulēšana
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības panelī.
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcija*
Sānu spoguļu pozīcijas var saglabāt elektriski
vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņā.
Sānu spoguļu nolocīšana slīpi,
novietojot automašīnu stāvvietā21
Sānu spoguļu slēdži.
Regulēšana
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2.
Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
3.
Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai
jānodziest.
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir platleņķa tipa, kas ļauj nodrošināt optimālu redzamību. Var šķist, ka priekšmeti atrodas tālāk, nekā tie ir patiesībā.
21
162
3.
Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgta, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu
un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli sasvērt.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Sānu spoguli var nolocīt uz leju, lai vadītājs varētu
redzēt ceļa apmali, piemēram, novietojot automobili stāvēšanai.
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības pults atslēgu, sānu spoguļi tiek automātiski
pielocīti/atlocīti.
–
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā:
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Kad tiek izslēgts atpakaļgaitas pārnesums, spogulis automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā pēc
aptuveni 10 sekundēm vai ātrāk, nospiežot attiecīgi apzīmēto taustiņu L vai R
Automātiska sānu spoguļa nolocīšana
slīpi, novietojot automašīnu stāvvietā21
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
3.
Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Spoguļi un ērtā
Ieslēdzot atpakaļgaitu, sānu spogulis tiek automātiski nolocīts uz leju, lai vadītājs varētu redzēt
ceļa apmali, piemēram, novietojot automobili stāvēšanai. Izslēdzot atpakaļgaitu, spogulis pēc brīža
automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
1.
Ievelciet spoguļus ar L un R taustiņiem.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
Izbīdiet spoguļus uz āru, vēlreiz izmantojot
L un R taustiņus.
3.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Spoguļi un ērtā
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izregulēti, ir
jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā ar elektropievadu, lai to pielocīšanas/atlocīšanas funkcija darbotos pareizi:
Tikai kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures.
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar šo funkciju,
salona atpakaļskata spogulim jābūt aprīkotam ar
automātisko aptumšošanas funkciju, skatiet
sadaļu "Salona atpakaļskata spogulis".
Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā
aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Salona atpakaļskata un
sānu spoguļu aptumšošanas jutību var noregulēt
trīs līmeņos.
PIEZĪME
Mainot jutību, aptumšošanas izmaiņas nav
pamanāmas uzreiz, bet pēc brīža.
Ievelkamie elektriski vadāmie sānu
spoguļi*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās:
1.
Nospiediet L un R taustiņus vienlaicīgi (jābūt
ieslēgtai vismaz aizdedzes pozīcijai I).
2.
Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā ievilktā stāvoklī.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar
spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi. Tā
vietā atpakaļskata spogulis var aptumšoties automātiski.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Saistītā informācija
•
•
•
Salona atpakaļskata spogulis (163 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (129 lpp.)
Aptumšošanas vadība
Manuālā aptumšošana
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
3.
Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai
Gaiša.
Spoguļi un ērtā
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt atpakaļskata spogulī un apžilbināt vadītāju. Izmantojiet
aptumšošanu, aktivējot to ar aptumšošanas slēdzi, kad braukšanu traucē gaismas, kas spīd no
aizmugures:
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2.
Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi
vējstikla virzienā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 163
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Automātiskā aptumšošana*
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
Kompass*
Atpakaļskata spogulis automātiski aptumšo
spilgtu gaismu no aizmugures. Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
3.
Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai
Gaiša.
Atpakaļskata spogulim ir divi sensori - viens
pavērsts turpgaitas virzienā, bet otrs - atpakaļgaitas virzienā; tie kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais
sensors uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā
vērstais sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa priekšējo lukturu gaismu.
Spoguļi un ērtā
Saistītā informācija
•
•
Sānu spoguļu regulēšana (162 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos vai
bagāžas nodalījumā esošie priekšmeti tā, ka
gaisma nesasniedz sensorus, atpakaļskata
spoguļa aptumšošanas funkcija ir samazināta.
Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā
aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Salona atpakaļskata un
sānu spoguļu aptumšošanas jutību var noregulēt
trīs līmeņos.
PIEZĪME
Mainot jutību, aptumšošanas izmaiņas nav
pamanāmas uzreiz, bet pēc brīža.
164
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
Kompasa aktivizēšana/deaktivizēšana
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts
automātiski.
Lai deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Izmantojot, piemēram, papīra skavu, nospiediet zem atpakaļskata spoguļa esošo taustiņu.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
•
•
Kompasa kalibrēšana* (165 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (202 lpp.)
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās zonās.
Kompass ir jākalibrē, ja automašīna tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām zonām.
Lai veiktu kalibrēšanu, rīkojieties šādi:
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām brīvā
teritorijā.
2.
Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju, stiklu
tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka visas durvis
ir aizvērtas.
Magnētiskās zonas.
4.
Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek parādīta nepieciešamā magnētiskā zona (1–15).
Skatiet magnētisko zonu karti kompasam.
5.
Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts simbols C.
6.
Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja ekrānā
tiek attēlots kompasa virziens, norādot, ka
kalibrēšana ir pabeigta. Pēc tam brauciet vēl
2 apļus precīzai kalibrēšanai.
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana var
neizdoties vai vispār nesākties.
3.
Turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu (izmantojiet papīra
saspraudi vai līdzīgu priekšmetu),
apmēram 3 sekundes. Tiek parādīts pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 165
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
7.
8.
Automašīnām ar vējstikla apsildi*: ja laikā,
kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde, displejā ir
attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu, kā
aprakstīts 6. punktā, atstājot vējstikla apsildi
ieslēgtu.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Saistītā informācija
•
Kompass* (164 lpp.)
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas jumts ir aprīkots ar vēja deflektoru.
Panorāmas lūkai ir saules aizsegs, kas ir izgatavots no perforēta materiāla un novietots zem
lūkas stikla, lai nodrošinātu papildu aizsardzību
pret, piemēram, stipru saules gaismu.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumta kustīgās detaļas vai iespiest
bērnus, citus pasažierus vai priekšmetus.
•
Darbinot panorāmas jumtu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
ierīcēm.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt panorāmas
jumta strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0
un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
SVARĪGI
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts
jumta bagāžnieks.
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības
slēdzi, kas atrodas jumtā.
Slēdzi var aktivizēt, kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā I vai II.
166
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vēja aizsargs
Panorāmas jumta atvēršana*
Vadība ar vadības slēdzi jumtā
Vadot ar jumtā izvietoto vadības slēdzi, panorāmas jumts vispirms tiek atvērts horizontāli komforta pozīcijā.
Ventilācijas stāvoklī tiek pacelta jumta priekšējā
stikla pārsega aizmugure.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumta kustīgās detaļas vai iespiest
bērnus, citus pasažierus vai priekšmetus.
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu, kas
tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka ir
atvērtā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (167 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
•
Darbinot panorāmas jumtu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
ierīcēm.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt panorāmas
jumta strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0
un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
Atvēršana, manuāla
Atvēršana, automātiska
Aizvēršana, manuāla
Aizvēršana, automātiska
SVARĪGI
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts
jumta bagāžnieks.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu, automašīnas
elektrosistēmai jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 167
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Manuālā darbība
1. Lai atvērtu saulessargu, nospiediet slēdzi uz
aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā. Saulessargs tiek pārvietots maksimāli atvērta stāvokļa virzienā, kamēr vien vadības slēdzis tiek
turēts nospiests uz aizmuguri.
2.
Atveriet panorāmas jumtu – vēlreiz nospiediet
slēdzi uz aizmuguri manuālās atvēršanas
pozīcijā. Panorāmas jumts vispirms sasniedz
komforta pozīciju22. Lai atvērtu maksimāli
atvērtā pozīcijā, trešoreiz nospiediet slēdzi uz
aizmuguri.
Aizveriet jumtu/žalūziju, atkārtojot iepriekšējās
darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz
priekšu/uz leju manuālās aizvēršanas pozīcijā.
Jumta kustība apstājas, ja vadības slēdzis tiek
atlaists vai stikls sasniedz komforta, maksimāli
atvērtu vai aizvērtu pozīciju.
PIEZĪME
Lai manuāli atvērtu panorāmas lūku, vispirms
ir pilnībā jāatver saules aizsegs. Kad šī procedūra tiek izpildīta pretējā virzienā, pirms saules
aizsega aizvēršanas ir pilnībā jāaizver panorāmas lūka.
22
168
Automātiskā darbība
1. Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā –
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
2.
Atveriet panorāmas jumtu – vēlreiz nospiediet
slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas
pozīcijā un atlaidiet. Panorāmas jumts vispirms sasniedz komforta pozīciju22. Lai
atvērtu maksimāli atvērtā pozīcijā, trešoreiz
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet jumtu/žalūziju, atkārtojot iepriekšējās
darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz
priekšu/uz leju automātiskās aizvēršanas pozīcijā.
Jumta kustība apstājas, kad stikls sasniedz komforta pozīciju vai maksimālā atvēruma vai aizvēruma pozīciju. Kustība tiek arī apturēta, ja slēdzi
vēlreiz pārslēdz kustības virzienam pretējā virzienā.
Jumtam aizveroties no maksimālā atvēruma pozīcijas un sasniedzot komforta pozīciju, tā kustība
neapstājas.
Automātiska vadība — ātra atvēršana/
aizvēršana
Panorāmas lūku un saules aizsargu var atvērt/
aizvērt vienlaikus:
Komforta pozīcija ir stikla pārsega atvērtā pozīcija, kurā braukšanas laikā saglabājas komfortabli zems vēja trokšņa un rezonanses troksnis.
–
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā un
atlaidiet.
–
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā
uz priekšu/uz leju automātiskās darbības
pozīcijā un atlaidiet.
Jumta kustība apstājas, kad stikls sasniedz komforta pozīciju vai aizvērtu pozīciju. Kustība tiek arī
apturēta, ja slēdzi vēlreiz pārslēdz kustības virzienam pretējā virzienā.
Jumtam aizveroties no maksimālā atvēruma pozīcijas un sasniedzot komforta pozīciju, tā kustība
neapstājas. Saulessarga kustība nekad neapstājas, kad jumts sasniedz komforta pozīciju.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Ventilācijas pozīcija
Šī funkcija tiek deaktivizēta, piegādājot automašīnu no rūpnīcas, un to var aktivizēt/deaktivizēt:
1.
2.
Centrālās aizslēgšanas taustiņš
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Automātiska saulessarga
aizvēršana, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Aizvēršana, izmantojot tālvadības pults
atslēgu, centrālās aizslēgšanas taustiņu
vai durvju rokturus
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās malas.
Atveriet, nospiežot slēdzi uz augšu.
Aizveriet, nospiežot slēdzi virzienā uz
priekšu/uz leju.
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta priekšējā stikla pārsega aizmugurējā mala. Ja ventilācijas stāvokļa atlasīšanas brīdī saulessargs ir pilnīgi
aizvērts, tas tiek automātiski atvērts
aptuveni par 50 mm.
Saules aizsarga automātiska
aizvēršana
Novietojot automašīnu stāvēšanai saulainā/karstā
laikā, saules aizsargs automātiski aizveras 15
minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas. Tas tiek
darīts, lai samazinātu pasažieru salona temperatūru un pasargātu automašīnas polsterējumu no
izbalēšanas saulē.
Tālvadības pults atslēgu;
– Turiet nospiestu tālvadības atslēgas aizslēg, līdz panorāmas jumts un
šanas taustiņu
saules aizsargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā. Pēc tam atlaidiet aizslēgšanas
taustiņu.
Kustība apstājas, ja vēlreiz tiek nospiests tālvadības atslēgas aizslēgšanas taustiņš vai jumts/
aizsargs ir sasniedzis aizvērtu pozīciju.
Centrālās aizslēgšanas taustiņš.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta vismaz
aizdedzes pozīcija I, panorāmas jumtu var aizvērt,
izmantojot vadītāja vai pasažiera durvju centrālās
aizslēgšanas taustiņu*.
–
Turiet nospiestu centrālās aizslēgšanas taus, līdz panorāmas jumts un saules aiztiņu
sargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā.
Pēc tam atlaidiet taustiņu.
Kustība apstājas, ja vēlreiz tiek nospiests centrālās aizslēgšanas taustiņš vai jumts/aizsargs ir
sasniedzis aizvērtu pozīciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 169
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Durvju rokturis
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, ir skārienjutīgs
padziļinājums ārējā durvju roktura ārējā daļā.
–
Turiet pirkstu uz kāda durvju roktura ārpuses
skārienjutīgā padziļinājuma, līdz panorāmas
jumts un saules aizsargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā. Pēc tam atlaidiet durvju
roktura padziļinājumu.
Kustība apstājas, ja pirksts tiek vēlreiz novietots
uz durvju roktura padziļinājuma vai jumts/saules
aizsargs sasniedz aizvērtu pozīciju.
pilnas ventilācijas stāvoklī). Aizsardzība pret
iespiešanu ir aktīva arī gadījumā, ja stikla pārsegs
vai saules aizsargs ir atvērts.
Ja ir nostrādājusi aizsardzība pret iespiešanu,
stikla pārsegu un/vai žalūziju var vēlreiz pārvietot
tajā pašā virzienā bez aizsardzības pret iespiešanu, ja tas tiek darīts 10 sekunžu laikā, kopš ir
nostrādājusi aizsardzība pret iespiešanu. Ja aizvēršana tiek apturēta, piemēram, stikla pārsega
apledojuma dēļ, iespiešanas aizsardzību var ignorēt, nospiežot taustiņu uz priekšu/uz leju, līdz
stikla pārsegs un/vai žalūzija ir aizvērta.
HomeLink®*23
HomeLink® ir programmējama tālvadības pults,
kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā.
Vispārīgi
Saistītā informācija
BRĪDINĀJUMS
Ja panorāmas jumts tiek aizvērts, izmantojot
tālvadības pults atslēgu, centrālo aizslēgšanas
taustiņu vai durvju rokturi, pārliecinieties, ka
nepastāv iespiešanas risks.
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas
jumts ir kārtīgi aizvērts.
Aizsardzība pret iespiešanu
Panorāmas jumtam ir aizsardzība pret iespiešanu,
kas tiek aktivizēta, ja stikla pārsegu vai saules aizsargu aizvēršanās laikā bloķē kāds priekšmets. Ja
kustība tiek bloķēta, stikla pārsegs vai saulessargs tiek apturēts un automātiski atvērts aptuveni 50 mm attālumā no bloķēšanas pozīcijas (vai
170
•
•
•
•
•
Panorāmas jumts* (166 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (255 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(251 lpp.)
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
HomeLink®24 ir programmējama tālvadības pults,
ar ko var attāli vadīt līdz trim dažādām ierīcēm
(piemēram, garāžas vārtu atvēršanas mehānismu,
signalizācijas sistēmas, āra un telpu apgaismojumu u.c.), tādējādi aizstājot to tālvadības pultis.
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trīs program-
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
mējamiem taustiņiem un vienas indikatora lampiņas spoguļa stiklā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277).
mašīnu vai lietošanai citā automašīnā). Pārdodot
automašīnu, ieteicams arī izdzēst taustiņiem
ieprogrammētās funkcijas; skatiet sadaļu
"HomeLink® programmēšana".
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai durvju
vai vārtu kustības laikā neviens neatrastos
tuvumā.
•
HomeLink programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos
durvju vai vārtu tuvumā.
•
Programmējot garāžas durvju atvēršanas
mehānismu, automašīnai jāatrodas ārpus
garāžas.
•
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
HomeLink® programmēšanas instrukcijas.
HomeLink® programmēšana
Saistītā informācija
•
PIEZĪME
HomeLink®* programmēšana (171 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
HomeLink®*25 programmēšana
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Tālvadības pultī, kuru plānojat aizstāt ar
HomeLink®, ir ieteicams ievietot jaunas baterijas, lai programmēšana noritētu ātrāk un
radio signāls būtu spēcīgāks. Pirms programmēšanas HomeLink® pogas ir jāatiestata,
skatiet tēmu "HomeLink® pogu atiestatīšana".
Kad atiestatīšana ir pabeigta, HomeLink® tiek
iestatīts "apgūšanas režīmā" un ir gatavs
ieprogrammēšanai.
1.
Nospiediet to26 pults HomeLink® taustiņu,
kuru vēlaties ieprogrammēt. Pults
HomeLink® indikatora lampiņai 26 jāmirgo
dzeltenā krāsā reizi sekundē. Taustiņš nav
jātur nospiests.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt auto23
24
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 171
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to 2-8 cm
attālumā no šī taustiņa. Neaizklājiet
HomeLink® indikatora lampiņu.
Ņemiet vērā: dažas tālvadības pultis var
ieprogrammēt HomeLink® sekmīgāk, ja attālums sasniedz 15-20 cm. Paturiet to prātā, ja
programmēšanas laikā rodas problēmas.
3.
5.
Nospiediet ieprogrammēto HomeLink® taustiņu un aplūkojiet indikatora lampiņu.
> Nepārtraukti izgaismojas zaļā krāsā: ja
indikatora lampiņa nepārtraukti izgaismojas zaļā krāsā, programmēšana ir
pabeigta. Tagad, nospiežot ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u.
tml. ir jāaktivizējas.
Nospiediet un turiet to oriģinālās tālvadības
pults taustiņu, kuru vēlaties ieprogrammēt
HomeLink®, un pievērsiet skatienu indikatora
lampiņai. Neatlaidiet taustiņu, līdz indikatora
lampiņa nav beigusi mirgot dzeltenā krāsā
reizi sekundē un sākusi vai nu mirgot zaļā
krāsā 10 reizes sekundē, vai nepārtraukti
izgaismoties zaļā krāsā. Tālvadības pults
taustiņu var atlaist, tiklīdz indikatora lampiņa
sāk mirgot vai paliek pastāvīgi iedegta zaļā
krāsā.
Ņemiet vērā: Dažiem uztvērējiem 3. programmēšanas solis jāaizstāj ar 4. soli.
4.
25
26
27
172
Nospiediet un atlaidiet oriģinālās tālvadības
pults taustiņu reiz divās sekundēs, līdz indikatora lampiņa beidz mirgot dzeltenā krāsā reizi
sekundē un sāk vai nu mirgot zaļā krāsā 10
reizes sekundē, vai nepārtraukti izgaismojas
zaļā krāsā.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Taustiņu un indikatora lampiņas atrašanās vietu skatiet sadaļā "HomeLink®*".
Taustiņa apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Mirgo zaļā krāsā 10 reizes sekundē:
nospiediet programmējamo taustiņu,
turiet to nospiestu 2 sekundes un pēc
tam atlaidiet. Atkārtojiet nospiešanas/
turēšanas/atlaišanas darbības otro reizi
un — atkarībā no uztvērēja modeļa — arī
trešo reizi. Tagad programmēšanai jābūt
pabeigtai un, nospiežot ieprogrammēto
taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir
jāaktivizējas.
Ja uztvērējs joprojām nav aktivizēts:
pārejiet pie 6.-8. programmēšanas soļa, lai
pabeigtu programmēšanu.
6.
Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja
"mācīšanās taustiņu"27. Parasti tas atrodas
netālu no uztvērēja antenas stiprinājuma.
7.
Nospiediet un atlaidiet antenas "mācīšanās
taustiņu". 8. solis jāveic 30 sekunžu laikā
kopš taustiņa nospiešanas.
8.
nospiediet programmējamo taustiņu, turiet
to nospiestu 2 sekundes un pēc tam
atlaidiet. Atkārtojiet nospiešanas/turēšanas/
atlaišanas darbības otro reizi un — atkarībā
no uztvērēja modeļa — arī trešo reizi. Tagad
programmēšana ir pabeigta un, nospiežot
ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Ekspluatācija
Kad HomeLink® ir pilnībā saprogrammēts, to var
izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības pulšu
vietā.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Nospiežot
taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai mirgo.
Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli
HomeLink®.
PIEZĪME
Ja aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas
30 minūtes pēc vadītāja durvju atvēršanas.
2.
Atsevišķu taustiņu programmēšana
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink® taustiņu, rīkojieties šādi:
1.
Nospiediet vajadzīgo taustiņu un neatlaidiet.
2.
Aptuveni pēc 20 sekundēm, kad HomeLink®
indikatora lampiņa sāk mirgot dzeltenā krāsā,
veiciet iepriekšējā sadaļā "HomeLink® programmēšana" aprakstīto 1. soli.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, sazinieties ar HomeLink® vietnē www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277).
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Iespējams atiestatīt tikai visus HomeLink® taustiņus vienlaicīgi, nevis katru taustiņu atsevišķi. Taču
atsevišķus taustiņus var ieprogrammēt atkārtoti;
skatiet sadaļu "Atsevišķu taustiņu programmēšana" turpmāk.
1.
Nospiediet HomeLink® 1. un 3. taustiņu un
turiet nospiestu, līdz indikatora lampiņa sāk
mirgot zaļā krāsā (aptuveni 10 sekundes).
Atbrīvojiet taustiņus.
> Tagad HomeLink® ir iestatīts tā dēvētais
"mācīšanās režīms", un tas ir gatavs atkārtotai ieprogrammēšanai; skatiet sadaļu
"HomeLink® programmēšana" iepriekš.
Vadītāja infocentrs
Automašīnas vadītāja infocentrs braukšanas laikā
reģistrē un aprēķina dažādas vērtības, piemēram,
attālumu, degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta
informācija gan par pašreizējo, gan vidējo degvielas patēriņu. Vadītāja infocentra informāciju var
attēlot vadītāja displejā.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta jauna
ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto programmēšanu.
Lai iegūtu plašāku informāciju vai izteiktu komentārus par HomeLink®, apmeklējiet
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex vai zvaniet uz bezmaksas tālruņa numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas
tālruņa numuru +49 6838 907 277).
Saistītā informācija
•
HomeLink®* (170 lpp.)
Vadītāja infocentrā ir ietverti šādi rādītāji:
•
•
•
•
•
•
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
Tūrists — spidometra alternatīva
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 173
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts
automātiski, ja automašīna nav izmantota vismaz
četras stundas.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
•
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var rasties
neliela nobīde.
Vidējais ātrums
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Vidējais degvielas patēriņš.
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
Mērierīce rāda aptuveno attālumu, ko
iespējams nobraukt ar hibrīda akumulatorā atlikušo enerģijas daudzumu.
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas kopējo
nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt uz nulli.
Kad mērierīce rāda "----", netiek saglabāts garantētais patēriņa diapazons.
Pašreizējais degvielas patēriņš
Aprēķini ir balstīti uz vidēji noslogota transportlīdzekļa vidējo patēriņu parastas braukšanas laikā
un ņemot vērā to, vai gaisa kondicionētājs (AC) ir
ieslēgts vai izslēgts. Pārslēdzot piedziņas režīmus
Hybrid un Pure, aprēķinātais attālums palielinās,
jo režīmā Pure klimata iestatījumi ir samazināti.
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi
sekundē.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Vadītāja infocentrs aprēķina attālumu, ko var
nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas patēriņš pēdējos 30 km un atlikušais braukšanai
izmantojamais degvielas daudzums.
174
Kad mērierīce rāda "----", netiek saglabāts garantētais patēriņa diapazons. Tādā gadījumā uzpildiet
degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var rasties
neliela nobīde.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Elektriskās darbības nobraukums
Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo elektriskās
darbības nobraukumu, elektriskās automašīnas
vadītājam jādomā arī par enerģijas taupīšanu. Jo
vairāk strāvas patērētāju (stereo, stiklu/spoguļu/
sēdekļu elektriskā apsilde, no klimata kontroles
sistēmas plūst ļoti auksts gaiss u.c.) darbojas, jo
mazāks ir potenciālais nobraukums.
PIEZĪME
Iespējamo braukšanas attālumu samazina ne
tikai augsta jaudas noņemšana pasažieru
salonā, bet arī strauja ātruma palielināšana un
bremzēšana, liels ātrums, liela noslodze, zema
āra temperatūra un braukšana kalnā.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma ceļazīmēs ir
izmantota cita mērvienība, nevis automašīnas
instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spidometru).
Ja analogais spidometrs ir graduēts mph (jūdzēs
stundā), digitālais spidometrs rāda attiecīgo
ātrumu km/h un otrādi.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(175 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (176 lpp.)
•
Attālums, ko var veikt ar elektrodzinēju pilsētvidē (436 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
1.
Vadītāja displejā var skatīt vadītāja infocentra
reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas vadītāja infocentra
lietotnē. Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā.
Atveriet lietotņu izvēlni un pārvietojieties pa to, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
(Lietotņu karti nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir redzams neapstiprināts paziņojums. Lai varētu atvērt lietotņu izvēlni, paziņojums jāapstiprina.)
2.
Dodieties uz vadītāja infocentra lietotni pa
kreisi vai pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās brauciena odometra TM
vērtības. Nākamajās četrās izvēlnes rindās
ir redzamas izmērītās brauciena odometra
TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu
vai uz leju ar (3).
3.
Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā:
•
•
•
•
Pašreizējais degvielas patēriņš
•
•
Tūrists (spidometra alternatīva).
Attālums līdz tukšai tvertnei
Brauciena odometrs
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
}}
175
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Brauciena odometra atiestatīšana
PIEZĪME
Šīs mērvienības tiek mainītas ne tikai vadītāja
infocentrā, bet arī Volvo navigācijas sistēmā*.
Saistītā informācija
•
•
•
Atiestatiet brauciena odometru TM, turot
nospiestu kreisā svirslēdža taustiņu RESET.
Brauciena odometrs TA tiek atiestatīts automātiski. Ja automašīna netiek izmantota četras stundas vai ilgāk, brauciena odometrs tiek atiestatīts.
Mērvienības maiņa
Nobraukuma, ātruma u.c. mērvienību vidējā displejā var mainīt šādi:
176
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Sadaļā Mērvienības atlasiet vajadzīgo mērvienību standartu: Metriskā, Standarta vai
ASV.
Vadītāja infocentrs (173 lpp.)
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (176 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Vadītāja infocentra brauciena statistiku var grafiski attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas
atvieglo ekonomiskāku braukšanu.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km (jūdžu)
nobraukumu. Brauciena laikā
joslas tiek aizpildītas no labās puses. Pašā labajā
malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena
statistikas atiestatīšanas reizes.
Degvielas un elektrības patēriņš tiek rādīts atsevišķās diagrammās. Elektrības patēriņš tiek rādīts
kā "neto" patēriņš, t.i., patērētā enerģija mīnus
bremzēšanas laikā reģenerētā enerģija.
Mērvienības.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais patēriņš
un kopējais braukšanas laiks vienmēr tiek atiestatīti vienlaikus.
Mērvienības maiņa
Nobraukuma, degvielas patēriņa u.c. mērvienību
vidējā displejā var mainīt šādi:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Sadaļā Mērvienības atlasiet vajadzīgo mērvienību standartu: Metriskā, Standarta vai
ASV.
Brauciena statistika no vadītāja infocentra28.
PIEZĪME
Braucot elektriskajā režīmā, brauciena statistikā var tikt norādīts degvielas patēriņš, ja darbojas papildu sildītājs29.
Iestatījumu skats
Vairāku automašīnas funkciju sadaļu Iestatījumi
un informāciju var pārvaldīt vidējā displeja iestatījumu skatā.
Iestatījumu skata atvēršana/aizvēršana
un pārvietošanās pa to
Mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja infocentrs (173 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(175 lpp.)
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
Brauciena statistikas iestatījumi
1.
Velciet uz leju vidējā displeja augšpusē
esošo cilni, lai atvērtu augšējo skatu.
Nospiediet Preferences, lai
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet joslas
izšķirtspēju 1, 10 vai 100 km/jūdzes.
2.
Pieskarieties Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu skatu.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena. To veic
pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi uz vietas
ilgāk par 4 stundām.
3.
Nospiediet vienu no redzamajām kategorijām
un atveriet apakškategorijas un sadaļu
Iestatījumi, nospiežot vēlreiz.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
28
29
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no atlasītā bloka standarta vai atjauninātās programmatūras.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
}}
177
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
4.
Nospiediet Atpakaļ, lai dotos atpakaļ iestatījumu skatā.
Pieskarieties Aizvērt, lai aizvērtu iestatījumu
skatu.
Iestatījuma maiņa
Iestatījumu skata apakškategorija ar dažādiem iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un radio taustiņi).
1.
Nospiediet kategorijas un apakškategorijas,
lai atvērtu vajadzīgo iestatījumu.
2.
Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažāda veida iestatījumi tiek mainīti dažādos
veidos (katra veida aprakstu skatiet tabulā
tālāk).
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
Iestatījumu veidi
Ir vairāki iestatījumu veidi:
178
Iestatījumu
veids
Apraksts
Palaišanas funkcija
Palaiž lietotni vai atsevišķu
papildu iestatījumu skatu, nospiežot tekstu, piemēram, lai izveidotu
savienojumu starp ierīci un
Bluetooth.
Radio
taustiņš
Izvēlieties kādu no vairākiem
iestatījumiem, nospiežot vajadzīgo
radio taustiņu, piemēram, lai atlasītu sistēmas valodu.
Vairākopciju taustiņš
Atlasiet līmeni, nospiežot vajadzīgo taustiņa daļu, piemēram, lai
atlasītu City Safety jutības līmeni.
Izvēles
rūtiņa
Aktivizējiet/deaktivizējiet funkciju,
nospiežot rūtiņu, lai to atlasītu/
noņemtu atlasi, piemēram, lai
ieslēgtu sēdekļu apsildes automātisko ieslēgšanos.
Slīdnis
Atlasiet līmeni noteiktā intervālā,
nospiežot un velkot slīdni, piemēram, lai atlasītu skaļuma līmeni.
Informācijas attēlošana
Nav faktiska iestatījuma. Rāda
noteiktu informāciju, piemēram,
automašīnas identifikācijas
numuru.
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (179 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Iestatījumu skata kategorijas
Iestatījumu skatā ir vairākas galvenās kategorijas
un apakškategorijas, kurās apkopoti vairāku
automašīnas funkciju iestatījumi un informācija.
Iestatījumu skatam ir 7 galvenās kategorijas: My
Car, Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari,
Klimats un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas
un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir norādīts
pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai
zonas iestatījumu opcijas ir plašāk aprakstītas
īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā sadaļā. Informācija par tiem sistēmas iestatījumiem, kas nav
aprakstīti saistītajā sadaļā, ir sniegta sadaļā "Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā".
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka tos
var saglabāt vadītāja profilam Vadītāju profili.
Citi iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav
piesaistīti vadītāja profilam. Tabulās tālāk ir
sniegts pārskats, kas ļauj saprast, vai kategorijas
iestatījumi ir personiski, vispārēji vai jaukti.
My Car
Apakškategorijas
Iestatījumi
Apakškategorijas
Iestatījumi
Braukšanas režīms/Individuāls braukšanas režīms*
Jaukti
Satiksme
Personiski
Lukturi un apgaismojums
Jaukti
Vadība
Personiski
Spoguļi un ērtā iekāpšana
Personiski
Sistēma
Personiski
Aizslēgšana
Jaukti
Stāvbremze un piekare
Jaukti
Apakškategorijas
Iestatījumi
Sēdekļi
Jaukti
AM/FM radio
Personiski
Vējstikla tīrītājs
Jaukti
DAB
Personiski
Piekare
Vispārēji
Gracenote®
Personiski
Video
Personiski
Audio
Apakškategorijas
Iestatījumi
Skaņas baudījums *
Personiski
Tonis
Personiski
Skaņas sadalījums
Personiski
Sistēmas skaļuma līmeņi
Jaukti
Apakškategorijas
Iestatījumi
Displeji
Personiski
IntelliSafe
Jaukti
Apakškategorijas
Iestatījumi
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma
Vispārēji
Karte
Personiski
Maršruts un vadība
Personiski
Navigācija
Multivide
Saziņa
Apakškategorijas
Iestatījumi
Tālrunis
–
Īsziņas
–
Bluetooth ierīces
–
Wi-Fi
Vispārēji
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Vispārēji
Automašīnas modema Internets
Vispārēji
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 179
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Apakškategorijas
Iestatījumi
Volvo On Call
–
Volvo apkopes tīkli
Vispārēji
Klimata kontrole
•
•
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(180 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa
iestatījumu skatā
Iestatījumu skata kategorijā Sistēma ir apkopoti
vispārējie iestatījumi un automašīnas sistēmu
informācija, piemēram, valoda un mērvienības.
Apakškategorijas
Iestatījumi
Vadītāja profils
Personiski
Sistēmas iestatījumi, kas pieejami sadaļās
Vadītāja profils, Datums un laiks, Tastatūras
izkārtojumi, Balss vadība, Programmatūras
atjauninājumi, Atiestatīt uz rūpnīcas
iestatījumiem, Atiestatīšana uz rūpn. iestat.
un Pakalpojumi, ir aprakstīti attiecīgajās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās.
Datums un laiks
–
Sistēmas valodas maiņa
Sistēmas valoda
Personiski
Tastatūras izkārtojumi
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Sistēma
180
Saistītā informācija
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Vispārēji
2.
Nospiediet Sistēma
Balss vadība
Personiski
3.
Mērvienības
Personiski
Krātuve
–
Atlasiet sistēmas valodu. Valodām, kas atbalsta balss vadību, ir balss valodas simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotā valoda.
Programmatūras atjauninājumi
–
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
–
Pakalpojumi
–
Sistēmas valoda.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Sistēmas mērvienību maiņa
Attāluma un tilpuma mērvienību maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
Mērvienības.
3.
Atlasiet vienu no šiem mērvienību standartiem:
Mērvienības
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi pēc
Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc Fāren-
heita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotās mērvienības.
Krātuves informācijas skatīšana
1.
2.
30
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Nospiediet Sistēma Krātuve.
> Tiek parādīta automašīnas krātuves informācija, tostarp kopējā ietilpība, pieejamā
ietilpība un instalēto lietotņu izmantotā
vieta.
Vehicle Identification Number.
Transportlīdzekļa identifikācijas numura
skatīšana
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu
skatā
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Transportlīdz.
identif. numurs.
> Tiek parādīts transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN30).
Iestatījumu skatā visiem pārveidotajiem iestatījumiem var vienlaikus atiestatīt rūpnīcas iestatījumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Atiestatīšanas veidi
Iestatījumu skatā iestatījumus var atiestatīt trīs
dažādos veidos:
• Atiestatīšana uz rūpn. iestat. — notīra
visus datus un multividi, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Iestatījumu skata kategorijas (179 lpp.)
Vadītāju profili (182 lpp.)
Pulkstenis (107 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
•
•
Sistēmas atjauninājumi (542 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana (539 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
• Atiestatīt automaš. iestatījumus — aties-
tata vispārējiem iestatījumiem to noklusējuma
vērtības.
• Atiestatīt pers. iestatījumus — notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem
iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Iestatījumu atiestatīšana
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
}}
181
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem.
3.
Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Nospiediet OK , lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt pers.
iestatījumus, atiestatīšana jāapstiprina,
nospiežot Atiestatīt aktīvajam profilam vai
Atiestatīt visiem profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Saistītā informācija
•
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(180 lpp.)
•
•
Vadītāju profili (182 lpp.)
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka maiņas
gadījumā (187 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm un
saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti
aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu atslēgu,
automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā vadītāja profila
iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Vairāki no automašīnā veiktajiem iestatījumiem
tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā,
ja tas nav bloķēts; skatiet sadaļu "Vadītāja profila
rediģēšana". Automašīnā veiktie iestatījumi ir vai
nu personiski, vai vispārēji. Vadītāju profilos tiek
saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus:
ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija,
audio un multivides sistēma, valoda, balss vadība
u.c.
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet tie
netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā. Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus profilus.
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie
iestatījumi un parametri nemainās. Tie paliek tādi
paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā
182
tiek pievienotas papildu valodas, tās var lietot arī
tad, ja tiek izmantots vadītāja profils Y. Tastatūras
izkārtojuma iestatījumi netiek saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts vadītāja
profilā X — spilgtuma iestatījums ir personisks
iestatījums.
Plašāku informāciju par to, kuri iestatījumi ir personiski, bet kuri — vispārēji, skatiet sadaļā "Iestatījumu skata kategorijas".
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja profila rediģēšana (183 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (179 lpp.)
Vadītāja profila atlasīšana (183 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja profila atlasīšana
Kad automašīna tiek atslēgta, tiek atlasīts pēdējais izmantotais vadītāja profils. Pēc automašīnas
atslēgšanas to var mainīt uz citu vadītāja profilu.
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā. Pēdējais
izmantotais vadītāja profils būs aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas reizē. Tomēr, ja
tālvadības atslēga ir saistīta ar vadītāja profilu, tad
pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts šis
profils. Skatiet sadaļu "Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam".
3.
4.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Vadītāja profila rediģēšana
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto vadītāja profilu nosaukumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (182 lpp.)
Vadītāja profila rediģēšana (183 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (184 lpp.)
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
Visas vadītāju profilu izmaiņas var veikt vidējā displeja augšējā skatā — Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili.
2.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Pārdēvējiet vadītāja profilu logā Vadītāja profils:
3.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
1.
Nospiediet Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt profilu.
2.
Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
nosaukumu. Pieskarieties
, lai aizvērtu
tastatūru.
2. variants
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz leju.
2.
Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1. variantā.
Vadītāja profila pārdēvēšana
}}
183
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
3.
Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, pieskaroties Atpakaļ/Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
PIEZĪME
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi, jo
tad profila nosaukums netiks saglabāts.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos
vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Atiestatīšana uz
rūpn. iestat. Atiestatīt pers.
iestatījumus.
3.
Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
184
Vadītāju profili (182 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
•
Vadītāja profila atlasīšana (183 lpp.)
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc tam
ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī konkrētā
tālvadības pults atslēga, automātiski tiks atlasīts
vajadzīgais vadītāja profils un visi tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā nav
piesaistīta nevienam vadītāja profilam. Iedarbinot
automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils
Viesis.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to
atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta, tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils. Kad atslēga
ir piesaistīta vadītāja profilam, tas nav jāatlasa, ja
tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar atslēgu,
ja saistāmais profils nav jau aktīvs. Pēc tam aktīvo
profilu var saistīt ar atslēgu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Atlasiet vajadzīgo profilu. Profilu Viesis nevar
piesaistīt atslēgai.
4.
Velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili
Rediģēt profilu.
Vadītāju profili.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
5.
Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek lietota
automašīnā. Ja automašīnā atrodas vairākas
atslēgas, tiek parādīts paziņojums Ir atrastas
vairākas atslēgas − novietojiet atslēgu,
ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, uz
rezerves lasītāja.
Vadītāja profila importēšana/
eksportēšana no USB/uz USB
4.
Vadītāja profiliem saglabātos personiskos iestatījumus var eksportēt/importēt uz citām automašīnām, izmantojot USB ierīci.
PIEZĪME
Kamēr notiek profilu importēšana un eksportēšana, portam var būt pievienota tikai viena
USB atmiņa. Ja ir pievienotas vairākas atmiņas, pastāv risks, ka profils tiks saglabāts
nepareizajā USB atmiņā vai ka automašīna
nevarēs atrast importējamo profilu.
Lai importētu/eksportētu vadītāja profilu no
USB/uz USB atmiņas ierīci, ievērojiet šos soļus.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
Atlasiet Importēt profilu no USB/
Eksportēt profilu uz USB.
Vadītāju profili.
PIEZĪME
USB ierīcē var eksportēt vairākus profilus, bet
vienlaikus importēt var tikai vienu profilu. Kad
tiek importēts profils, tas pārraksta pašreizējo
profilu. Profila nosaukums tiek arī pārrakstīts.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
Viesa profilu nevar eksportēt vai importēt.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
6.
Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam un paliks piesaistīta tik ilgi, kamēr
laukā Pievienojiet atslēgu netiks
noņemta atzīme.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (182 lpp.)
Vadītāja profila rediģēšana (183 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
USB ligzda tuneļkonsolē
3.
Ievietojiet USB atmiņas ierīci tuneļkonsolē.
5.
Atlasiet importējamo profilu vai eksportējamo(-s) profilu(-s).
> Importējot jaunu vadītāja profilu, pašreizējais tiek pārrakstīts.
6.
Izvēlieties OK.
Ja eksportēšana neizdodas, iespējamais cēlonis
var būt kāds no turpmāk nosauktajiem.
•
•
USB atmiņas ierīce ir pilna.
USB atmiņas ierīce ir nepareizi ievietota vai
izņemta eksportēšanas laikā.
}}
185
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Ja importēšana neizdodas, iespējamais cēlonis
var būt kāds no turpmāk nosauktajiem.
•
USB atmiņas ierīce ir ievietota nepareizi vai
izņemta importēšanas laikā.
•
USB atmiņas ierīcē nav saglabāts vadītāja
profils.
•
Vadītāja profila fails USB atmiņas ierīcē ir
bojāts.
Saistītā informācija
•
Vadītāju profili (182 lpp.)
Lietotņu iestatījumu maiņa
Visas automašīnas lietotnes ir redzamas lietotņu
skatā. Ar automašīnas iegultajām funkcijām saistītos lietotņu iestatījumus var mainīt vidējā displeja augšējā skatā.
Iegulto funkciju lietotnes — pamata
lietotnes
Automašīnā sākotnēji instalētās lietotnes,
piemēram, FM radio un USB, ir daļa no Sensus
un daļa no automašīnas iegultajām funkcijām. Šo
lietotņu iestatījumus var mainīt tieši vidējā displeja
augšējā skatā.
Mainiet pamata lietotnes iestatījumus
1. Pieskarieties lietotnei, piemēram, FM radio.
2.
Velciet uz leju augšējo skatu.
3.
Nospiediet FM radio iestatījumi.
4.
Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un apstipriniet atlases.
5.
Nospiediet vai nu fizisko sākuma pogu, vai arī
virtuālo aizvēršanas pogu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām. Plašāku
informāciju par iestatījumu maiņu skatiet sadaļā
"Iestatījumu skata kategorijas".
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas
sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi
186
vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis augšējā
skatā.
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
•
Iestatījumu skats (177 lpp.)
•
Iestatījumu skata kategorijas (179 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (500 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem
oriģinālās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas
gadījumā ir svarīgi arī mainīt pakalpojuma Volvo
On Call* īpašnieku.
Saistītā informācija
•
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
•
Volvo ID (23 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 187
KLIMATS
KLIMATS
Klimata kontrole
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata
kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē
vai silda, kā arī sausina gaisu salonā.
4 zonu klimata sistēma
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei gan priekšējiem, gan aizmugurējiem sēdekļiem.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
Aizmugurējā sēdekļa funkcijas var arī vadīt klimata panelī, kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
190
Klimata kontrole — sensori (190 lpp.)
Noteiktā temperatūra (191 lpp.)
•
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (191 lpp.)
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori, kas
palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Sensoru atrašanās vieta
Klimata kontroles balss vadība (126 lpp.)
Mitruma sensors — ietvarā pie salona atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
Saules sensors — instrumentu paneļa augšpusē.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
KLIMATS
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontrole (190 lpp.)
Noteiktā temperatūra (191 lpp.)
Interior Air Quality System* (193 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Gaisa kvalitāte
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona gaisa
kvalitāti.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums, mitrums,
saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē
u.c.
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka, no
kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē , ka
temperatūra starp labās un kreisās puses gaisa
ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to,
ka abām pusēm iestatīta vienāda temperatūra.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontrole (190 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (190 lpp.)
Temperatūras regulēšana (198 lpp.)
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā, lai
būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir kontaktalerģijas vai astma.
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie atvieglo pasažieru salona uzturēšanu tīrībā.
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram arī Clean Zone
Interior Package* modifikācijas un gaisa kvalitātes sistēma Interior Air Quality System* palīdz
uzturēt augstu gaisa kvalitāti pasažieru salonā.
Clean Zone*
Funkcija Clean Zone pārbauda, vai ir piepildījušies
visi nosacījumi labai gaisa kvalitātei pasažieru
salonā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 191
KLIMATS
||
PIEZĪME
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
Saistītā informācija
Šis indikators ir redzams vidējā displeja klimata skatā.
Šis indikators ir redzams klimata rindā, kad
klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
Nosacījumi, kas tiek pārbaudīti:
•
Visas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis ir aizvērtas.
•
•
Visi sānu logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
•
•
192
•
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (190 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (192 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (193 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir
pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami Volvo apkopes
programmā. Ja automobilis tiek ekspluatēts
nopietni piesārņotā apkārtējā vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt daudz biežāk.
Interior Air Quality System* (193 lpp.)
PIEZĪME
Salona tīrīšana (579 lpp.)
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (191 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (193 lpp.)
Interior Air Quality System* (193 lpp.)
Volvo apkopes programma (538 lpp.)
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma Interior
Air Quality System*.
Ir aktivizēts ventilators.
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
1.
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas un astmu
izraisošām vielām.
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas atdala
gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru salonā.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Komplektā ietverts:
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži,
slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
•
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas nozīmē,
ka ventilators sāk darboties pēc automašīnas
atslēgšanas ar tālvadības pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu
gaisu. Šī funkcija sāk darboties pēc vajadzības un tiek izslēgta automātiski pēc kāda
laika, kad tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System (IAQS).
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa kvalitāte (191 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (192 lpp.)
Interior Air Quality System* (193 lpp.)
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra gaiss
ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes atvere
un aktivizēta gaisa recirkulācija.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (191 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (192 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (193 lpp.)
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (204 lpp.)
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru salonā
vislabāko gaisa kvalitāti.
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija ir
ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla, sānu
logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
* Papildaprīkojums/piederums. 193
KLIMATS
Klimata kontroles vadības ierīces
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var vadīt
vidējā displejā, izmantojot viduskonsoles fiziskos
taustiņus un tuneļkonsoles aizmugurē esošajā
klimata panelī.
Klimata kontroles vadības ierīču
pārskats
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā.
Atkausēšanas taustiņi viduskonsolē.
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
194
Klimata kontrole (190 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē (196 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
vidējā displejā
•
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (202 lpp.)
Visas klimata funkcijas var regulēt klimata joslā
un vidējā displeja klimata skatā.
Klimata josla
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt klimata joslā.
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes*
un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu. Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata iestatījumus.
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Klimata skats
Aizmugurējā klimata kontrole
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var
regulēt cilnē Aizmugures klimats.
Vienreiz pieskaroties klimata joslā esošajam vidējam taustiņu, var atvērt klimata skatu. Klimata
skats ir sadalīts cilnēs Galvenais klimats,
Aizmugures klimats un Stāvēšanas klimats.
Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot pa
kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās
klimata funkcijas.
Max, Elektrisks, Aizmug. — logu un sānu
spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības ierīces.
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības ierīces.
Gaisa sadales vadības ierīces.
Priekšējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Otrās rindas klimats — vadīklas klimata
funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī, otrā
sēdekļu rindā. Aizmugurējā sēdekļa, otrās
sēdekļu rindas ventilatora vadības ierīces.
3. rindas sēdekļu klimats — vadības slēdži
klimata funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī,
trešajā sēdekļu rindā*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 195
KLIMATS
||
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var regulēt
tuneļkonsoles aizmugurē esošajā klimata panelī.
Klimats stāvēšanas laikā
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
Klimata automātiskā regulēšana
Ja klimats tiek regulēts automātiski, klimata kontroles sistēma automātiski regulē vairākas klimata
funkcijas.
Automātiskā regulēšana automātiski kontrolē
gaisa recirkulāciju, gaisa kondicionēšanu un
gaisa sadali.
Saistītā informācija
•
•
196
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (202 lpp.)
•
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/deaktivizēšana (197 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (204 lpp.)
•
•
•
•
•
Gaisa sadales maiņa (206 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Ventilatora līmeņa regulēšana (200 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Klimata automātiskā regulēšana (196 lpp.)
Temperatūras regulēšana (198 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (210 lpp.)
•
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/deaktivizēšana* (211 lpp.)
•
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
(212 lpp.)
•
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Automātiskās regulēšanas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (210 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana (200 lpp.)
Temperatūras regulēšana (198 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
2.
Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO.
Temperatūra un ventilatoru darbības līmenis
mainās atkarībā no taustiņa nospiešanas
ilguma:
•
Īsi nospiežot — atiestata uz iepriekšējiem
iestatījumiem automātiskai klimata kontroles regulēšanai.
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
PIEZĪME
Aizveriet visus sānu logus un panorāmas
jumtu*, lai gaisa kondicionēšana darbotos
optimāli.
Galvenā gaisa kondicionētāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
•
Nospiežot ilgi — tiek pārslēgts uz noklusējuma iestatījumiem: 22°C/72°F un
līmeni 3 (līmeni 2 aizmugurējā sēdeklī).
> Klimata automātiskā regulēšana tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Trešās sēdekļu rindas gaisa
kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Gaisa kondicionētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata kontroles sistēma pēc vajadzības to
automātiski ieslēdz un izslēdz.
Gaisa kondicionētāja taustiņš klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 197
KLIMATS
||
2.
Nospiediet 3. rindas sēdekļu klimats.
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Ja ir deaktivizēts galvenais gaisa kondicionētājs vai otrās sēdekļu rindas klimata kontrole,
nevar aktivizēt trešās sēdekļu rindas gaisa
kondicionētāju.
Temperatūras regulēšana
Temperatūru var iestatīt atsevišķi kreisajai un
labajai pusei, kā arī priekšējiem un aizmugures
sēdekļiem.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
Saistītā informācija
•
Temperatūras vadības ierīce.
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
2.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
198
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
•
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
KLIMATS
Temperatūras sinhronizēšana
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
No priekšējā sēdekļa
Temperatūras vadības ierīce.
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais
sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai atklātu
vadības ierīces.
2.
Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru — blakus temperatūras taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas simbols.
3.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
temperatūras taustiņi klimata skata cilnē Aizmugures
klimats.
•
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
•
2.
Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
Sinhronizāciju var apturēt, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot blakussēdētāja puses vai aizmugurējā sēdekļa temperatūras iestatījumus.
}}
199
KLIMATS
||
No aizmugurējā sēdekļa
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē (196 lpp.)
•
Noteiktā temperatūra (191 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana
Ventilatoram var iestatīt piecus dažādus darbības
līmeņus, kā arī Off un Max. Ventilatora līmeni var
iestatīt atsevišķi priekšējiem un aizmugures
sēdekļiem.
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet kreisās vai labās puses < /> taustiņus, lai pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
•
200
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5 vai
Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
SVARĪGI
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu
aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
KLIMATS
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana
No aizmugurējā sēdekļa
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
No priekšējā sēdekļa
Saistītā informācija
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles
aizmugurē.
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
Otrās un trešās sēdekļu rindas* ventilatora
līmeni var izslēgt, pieskaroties Otrās rindas
klimats.
–
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē (196 lpp.)
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet
vēlamo ventilatora līmeni Off vai 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni nevar
iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
Trešās sēdekļu rindas ventilatora līmenis ir
tāds pats, kā otrajā sēdekļu rindā, bet to var
deaktivizēt atsevišķi, pieskaroties 3. rindas
sēdekļu klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
* Papildaprīkojums/piederums. 201
KLIMATS
Logu un sānu spoguļu
atkausēšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
–
Maks. atkausētāja, vējstikla apsildes* un aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes funkcijas
lieto, lai ātri notīrītu aizsvīdumu un apledojumu no
logiem un sānu spoguļiem.
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Viduskonsolē atrodas fiziskie taustiņi, kas ļauj ātri
piekļūt atkausētāja funkcijām.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē.
PIEZĪME
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja funkcijas taustiņš.
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar
noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla apsilde
tiek deaktivizēta, divreiz ātri nospiežot taustiņu.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes
taustiņš.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
202
Aktivizēta vējstikla apsilde
•
Izmantojot viduskonsoles fiziskos
taustiņus
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*, vidējā
displeja klimata skatā var aktivizēt tikai maksimālā
atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Vairākas reizes nospiediet taustiņu (1), lai
pārslēgtos starp trīs līmeņiem:
Nospiediet taustiņu (1).
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildītāji:
–
Nospiediet taustiņu (2).
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Vidējā displeja klimata skatā
Maks. atkausētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Vējstikla apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju un
citu sakaru ierīču darbību.
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski
izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla
apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
Vējstikla apsildes un sānu spoguļu
aktivizēšana/deaktivizēšana
Maks. atkausētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata un gaisa recirkulācijas automātisko
regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu
un maina ventilatora darbības līmeni uz 5,
bet temperatūru — uz HI.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
Vējstikla apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai aizņemt ilgāku laiku.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Aizmug..
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 203
KLIMATS
||
Logu apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla apsildes* un aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/
logu apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde
izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
Gaisa recirkulācija neļauj pasažieru salonā
ieplūst nepatīkamam gaisam, izplūdes gāzēm
u.c., neļaujot ieplūst āra gaisam.
Gaisa recirkulācijas taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts,
gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas pēc 20
minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
3.
Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu logu
un sānu spoguļu apsildes automātisko
ieslēgšanos.
Saistītā informācija
•
•
204
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Gaisa recirkulācijas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv risks,
ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm
salonā.
Gaisa sadales opciju tabula (208 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana (196 lpp.)
Sadales pārskats
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta pasažieru salonā.
Ar pieciem sēdekļiem — četras instrumentu
panelī, divas tuneļkonsoles aizmugurē un pa
vienai katrā durvju statnī starp priekšējām un
aizmugurējām durvīm.
Gaisa sadale pasažieru salonā ar 4 zonu klimata sistēmu.
Automašīnās ar septiņiem sēdekļiem — pa
vienai katrā durvju statnī aiz aizmugurējām
durvīm.
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var regulēt manuāli.
PIEZĪME
Atcerieties, ka mazi bērni var būt jutīgi pret
gaisa plūsmu un caurvēju.
Regulējamas ventilācijas atveres
Atkarībā no klimata kontroles sistēmas un sēdvietu skaita pasažieru salonā atrodas 8 vai 10*
regulējamas gaisa ieplūdes atveres.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontrole (190 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (206 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (206 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 205
KLIMATS
Gaisa sadales maiņa
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (206 lpp.)
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres
var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Gaisa sadales opciju tabula (208 lpp.)
Pagriežot durvju statņos esošās gaisa ieplūdes
atveres un instrumentu paneļa ārējās gaisa ieplūdes atveres pret sānu logiem, var notīrīt aizsvīdumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Pagriežot durvju statņos esošās gaisa ieplūdes
atveres uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var
panākt komfortablu vidi.
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres grīdā
206
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales
taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo gaisa
ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
KLIMATS
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru svira1.
Gaisa ieplūdes atveru regulēšanas īkšķrats1.
–
Ritiniet īkšķratu, lai atvērtu/aizvērtu sprauslas
radīto gaisa plūsmu.
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
1
–
Pārvietojiet sviru sāniski/vertikāli, lai pavērstu
gaisa plūsmu vajadzīgajā virzienā.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (206 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (208 lpp.)
Attēls ir shematisks – sprauslas dizains atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.
207
KLIMATS
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
208
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un mitrā
laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības līmenis
nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst
no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz grīdu.
KLIMATS
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes atverēm.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un
pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
Saistītā informācija
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (206 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (206 lpp.)
209
KLIMATS
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
2.
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Priekšējo sēdekļu apsildes
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
No aizmugurējā sēdekļa
Aizmugurējo sēdekļu apsildes
aktivizēšana/deaktivizēšana*
No priekšējā sēdekļa
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu ventilāciju vai stūres apsildi, sēdekļu apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
210
Grupas Aizmugures klimats sēdekļu apsildes taustiņi
klimata skatā.
1.
2.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa ekrānā
tiek parādīts iestatītais līmenis.
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Sēdekļu apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Zem Vadītāja sēdekļa autom. apsildes
līmenis un Pasaž. sēdekļa automātiskās
apsildes līmenis atlasiet Izslēgts, Zems,
Vidēja, vai Augsts, lai aktivizētu/deaktivizētu
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsildes
automātisko ieslēgšanos un atlasītu apsildes
līmeni.
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai likvidētu
mitrumu uz apģērba.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos un
to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir
vēsinošais efekts. Sistēmu var aktivizēt, kad dzinējs darbojas un ņem vērā sēdekļu temperatūru,
saules radiāciju un āra temperatūru.
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai stūres apsildi, sēdekļu ventilācijas taustiņi
atrodas tieši klimata rindā.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē (196 lpp.)
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 211
KLIMATS
||
PIEZĪME
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai lietošanai ieteicams līmenis Zems.
SVARĪGI
Stūres apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
Stūres apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj
novērst sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu
atdzišanu.
Saistītā informācija
•
•
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, stūres apsildes
automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana,
apsilde sāk darboties zemas apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Zem Stūres automātiskas apsildes
līmenis atlasiet Izslēgts, Zems, Vidēja vai
Augsts, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos un atlasītu
apsildes līmeni.
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Saistītā informācija
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai
atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas
tieši klimata rindā.
2.
212
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (194 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (194 lpp.)
Stūre (141 lpp.)
Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Klimats stāvēšanas laikā
Priekšnosacījumi
Pasažieru salona klimatu var iepriekš sagatavot
vai uzturēt laikā, kamēr automašīna ir novietota.
Veicot automašīnas sagatavošanas darbus pirms
braukšanas, samazinās nolietojums un enerģijas
patēriņš brauciena laikā.
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
Sagatavošanas darbus un klimata komforta uzturēšanu
var vadīt vidējā displeja klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
2
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
•
Aukstā laikā stāvapsilde sasilda gan pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Karstā laikā ventilators atdzesē pasažieru
salonu līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
•
Karstā laikā gaisa kondicionētājs atdzesē
pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Var atlasīt stūres apsildes un sēdekļu apsildes aktivizēšanu vadītājam un pasažieriem.
•
Pēc nepieciešamības tiek automātiski aktivizēta vējstikla, aizmugurējā loga un durvju
spoguļu apsilde.
Sagatavošanas darbu laikā karstā laikā zem automašīnas no kondicionētāja sistēmas var pilēt kondensāts. Tas ir normāli.
PIEZĪME
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai2. Sagatavošanas darbu kļūmi var izraisīt uzlādes stacija, kas nav aktīva vienmēr
(piemēram, tiek izmantots taimeris).
Ja automašīna nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga var īsu
brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
PIEZĪME
Veicot automašīnas pasažieru salona iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas mērķis ir
sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Klimata komforta uzturēšana
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu
gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet
vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt automašīnā
un saglabāt klimata komforta līmeni.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
}}
213
KLIMATS
||
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
Sagatavošanas darbu sākšana/
beigšana
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Karstā laikā ventilators atdzesē pasažieru
salonu līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
Veicot sagatavošanas darbus, pasažieru salons
tiek uzsildīts vai atdzesēts pirms braukšanas. Šo
funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā vai mobilajā tālrunī.
PIEZĪME
Sākšana/beigšana vidējā displejā
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Sēdekļu un stūres apsildes lauki klimata skata cilnē
Stāvēšanas klimats.
3.
Atlasiet, vai aktivizēt sēdekļu un stūres apsildi
sagatavošanas darbu laikā, atzīmējot izvēles
rūtiņas/noņemot to atzīmi.
4.
Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
•
214
Klimata kontrole (190 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
(214 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimeris (216 lpp.)
Sagatavošanas darbu taustiņš klimata skata cilnē
Stāvēšanas klimats.
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana (219 lpp.)
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
•
Stāvēšanas klimata kontroles simboli un paziņojumi (220 lpp.)
•
•
Sildītājs (222 lpp.)
Stāvapsilde (223 lpp.)
KLIMATS
PIEZĪME
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai3. Sagatavošanas darbu kļūmi var izraisīt uzlādes stacija, kas nav aktīva vienmēr
(piemēram, tiek izmantots taimeris).
Ja automašīna nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga var īsu
brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā
automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus4:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimeris (216 lpp.)
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana (219 lpp.)
•
Stāvēšanas klimata kontroles simboli un paziņojumi (220 lpp.)
•
Sildītājs (222 lpp.)
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On Call*,
var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt informāciju
par atlasītajiem iestatījumiem. Sagatavošanas
darbi ļauj apsildīt vai atdzesēt pasažieru salonu
(izmantojot automašīnas gaisa kondicionētāju)
līdz komfortablai temperatūrai.
Pasažieru salonu var sagatavot, arī izmantojot dzinēja attālās iedarbināšanas funkciju (Engine
Remote Start — ERS)5 lietotnē Volvo On Call*.
3
4
5
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Noteiktiem automašīnu modeļiem un tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 215
KLIMATS
Sagatavošanas darbu taimeris
•
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
(214 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera
iestatīšana
•
Stāvēšanas klimata kontroles simboli un paziņojumi (220 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz 8
iestatījumiem.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Laika iestatījuma pievienošana
Laiks noteiktā datumā
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
PIEZĪME
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai6. Sagatavošanas darbu kļūmi var izraisīt uzlādes stacija, kas nav aktīva vienmēr
(piemēram, tiek izmantots taimeris).
Ja automašīna nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga var īsu
brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
Saistītā informācija
•
•
•
6
216
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana
(216 lpp.)
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana (218 lpp.)
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
KLIMATS
3.
Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
7.
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk laika
iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu
jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu no
iepriekšējiem.
4.
Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku konkrētam datumam.
5.
6.
7
Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas
darbu datumu, ritinot datumu sarakstu ar bultiņām.
Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana"
iepriekš.
Laika iestatījuma dzēšana
Neizmantojiet sagatavošanas darbus7:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas,
kurās veikt sagatavošanas darbus, pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
4.
BRĪDINĀJUMS
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai
vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet
atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā
Atk.katru nedēļu.
Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu laika
iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai
klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4.
Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā pusē
esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts Dzēst.
5.
Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
}}
217
KLIMATS
||
Sagatavošanas darbu taimeris (216 lpp.)
Sagatavošanas daru taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana (218 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu
var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
Saistītā informācija
•
•
•
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus8:
Sildītājs (222 lpp.)
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
1.
8
218
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris (216 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana
(216 lpp.)
Sildītājs (222 lpp.)
KLIMATS
Klimata kontroles uzturēšanas
funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt, ja
dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma daudzums, lai uzturētu pasažieru salona klimatu, vai
arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni
20°C.
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija saglabā
klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo
funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Klimata komforta uzturēšanas taustiņš klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
(214 lpp.)
219
KLIMATS
Stāvēšanas klimata kontroles
simboli un paziņojumi
Šis simbols vadītāja displejā9 iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju pēc
iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zemsB
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
9
220
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas, sazinieties
ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, kad degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu
stāvapsildi. Jāuzpilda automašīnas parastās degvielas tvertne.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems,
lai iedarbinātu stāvapsildi. Notiek akumulatora uzlāde.
KLIMATS
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja uzlādes kabelis nav pievienots. Pievienojiet uzlādes
kabeli.
Nav pieejams, nav savien. ar strāvas
avotuC
Stāvēšanas klimats
Ierobežots, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
B
C
Stāvēšanas klimata kontrole darbojas ar ierobežotu funkcionalitāti, ja hibrīda akumulatora uzlādes
līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi. Notiek akumulatora uzlāde.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
Saistītā informācija
•
•
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
(214 lpp.)
•
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana (219 lpp.)
•
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris (216 lpp.)
Sildītājs (222 lpp.)
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
221
KLIMATS
Sildītājs
Akumulators un uzlāde
Sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo dzinēja un
pasažieru salona temperatūru pirms braukšanas
un tās laikā.
Sildītāju darbina automašīnas hibrīda akumulators. Ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir
pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata kontroles
sagatavošanas darbi.
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
Atkarībā no tirgus tiek izmantots vai nu ar degvielu darbināmais, vai elektriskais sildītājs10.
PIEZĪME
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Degviela un degvielas iepildīšana12
BRĪDINĀJUMS
Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas
uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīvs sildītājs.
Vadītāja displejā pārliecinieties, ka sildītājs ir
izslēgts. Tā darbības laikā ir attēlots apsildes
simbols.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs11, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt
zema dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir
pilnīgi normāli.
10
11
12
222
Saistītā informācija
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
Autorizētam Volvo izplatītājam ir informācija par to, kādi sildītāji tiek izmantoti noteiktos tirgos.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
•
•
•
Stāvapsilde (223 lpp.)
Papildu sildītājs (224 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
KLIMATS
Stāvapsilde
Stāvapsilde palīdz pirms braukšanas sasniegt
vajadzīgo pasažieru salona temperatūru.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā
labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka hibrīda
akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs13, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt
zema dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir
pilnīgi normāli.
Stāvapsilde sāk darboties automātiski, kad nepieciešams papildu siltums, ja tiek aktivizēti stāvēšanas klimata kontroles sagatavošanas darbi.
Kad ir sasniegta vajadzīgā temperatūra, iestatītais
taimera laiks vai maksimālais sildītāja darbība
slaiks, tā izslēdzas automātiski.
Maksimālais sildītāja darbība slaiks ir 40 minūtes.
13
14
15
16
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas
neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde16,
izslēdziet sildītāju un, ja iespējams, izvelciet tā
drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, lai veiktu remontu.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums14.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus15:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sildītājs (222 lpp.)
Papildu sildītājs (224 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (564 lpp.)
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
223
KLIMATS
Papildu sildītājs
Papildu sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo pasažieru salona un dzinēja temperatūru braukšanas
laikā.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Kad darbojas sildītājs17, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt
zema dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir
pilnīgi normāli.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu19.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts automātiski.
PIEZĪME
Izslēdzot automašīnu, tā izslēdzas automātiski.
Ja tiek deaktivizēta palīgsildītāja automātiskās
ieslēgšanās funkcija, tas var negatīvi ietekmēt
pasažieru salona komfortu, jo klimata kontrolei elektriskās darbības laikā nebūs karstuma
avota.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums18.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka hibrīda
akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
17
18
19
224
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs (222 lpp.)
Stāvapsilde (223 lpp.)
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Pasažieru salona interjers
Trešā sēdekļu rinda
Pasažieru salona interjera un glabāšanas nodalījumu pārskats.
Priekšējais sēdeklis
Glabāšanas nodalījumi ar glāžu turētāju, pelnu trauku*,
elektrības kontaktligzdu un cigarešu piesmēķētāju*, kā
arī AUX/USB ligzdu tuneļkonsolē.
Glabāšanas nodalījums un glāžu turētājs sānu panelī un
glabāšanas nodalījums starp sēdvietām.
Otrā sēdekļu rinda
BRĪDINĀJUMS
Glabāšanas nodalījums durvju panelī un pie stūres,
cimdu nodalījuma un saulessargiem.
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
Saistītā informācija
Glabāšanas nodalījums un pelnu trauks* durvju panelī,
glāžu turētājs* vidējā sēdekļa atzveltnē, glabāšanas
kabata* priekšējā sēdekļa atzveltnē un arī elektrības kontaktligzdas un cigarešu piesmēķētājs* tuneļkonsolē.
226
•
•
•
•
•
Tuneļkonsole (227 lpp.)
Cimdu nodalījuma lietošana (233 lpp.)
Saulessargi (234 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (228 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (232 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Tuneļkonsole
Tuneļkonsole atrodas starp priekšējiem sēdekļiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Pasažieru salona interjers (226 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (228 lpp.)
Piesmēķētāja izmantošana*. (232 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (232 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (480 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē (196 lpp.)
Glabāšanas nodalījums ar lūku*. Lūku atver/
aizver, piespiežot rokturi.
Glabāšanas nodalījums ar glāžu turētāju vadītājam un pasažieriem, kā arī 12 V kontaktligzdu. (Ja ir norādīts pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs, tad cigarešu piesmēķētājs
ir pievienots 12 V kontaktligzdai un noņemams pelnu trauks atrodas glāžu turētājā).
Glabāšanas nodalījums un AUX/USB ieeja
zem elkoņbalsta.
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkciju* klimata vadības slēdži vai glabāšanas nodalījums.
* Papildaprīkojums/piederums. 227
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Elektrības kontaktligzda
230 V elektrības kontaktligzda*
3.
Tuneļkonsolē ir divas 12 V elektrības kontaktligzdas un viena 230 V elektrības kontaktligzda*,
bet bagāžas nodalījumā — viena 12 V elektrības
kontaktligzda*.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai kontaktligzda tiek atstāta bez uzraudzības, pavelciet
uz augšu tās vāku.
Lai kontaktligzdās būtu strāvas padeve, automašīnas elektrosistēmai jābūt noregulētai vismaz aizdedzes pozīcijā I. Pēc tam kontaktligzdas būs
aktīvas tik ilgi, kamēr startera akumulatora enerģijas līmenis nekļūs pārāk zems.
Izslēdzot dzinēju un aizslēdzot automašīnu, kontaktligzdas tiek deaktivizētas. Ja dzinējs tiek
izslēgts, bet automašīna netiek aizslēgta vai tiek
aizslēgta, bet aizslēgšanas pozīcijas bloķēšana ir
īslaicīgi deaktivizēta, kontaktligzdas būs aktīvas
vēl desmit minūtes.
SVARĪGI
230 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, otrajā
sēdekļu rindā.
Kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kas darbojas 230 V tīklā, piemēram, lādētājiem un portatīvajiem datoriem.
•
Nelietojiet piederumus ar lieliem vai smagiem savienotājiem — tie var sabojāt
kontaktligzdu vai atvienoties braukšanas
laikā.
•
Nelietojiet piederumus, kas var izraisīt,
piemēram, automašīnas radio uztvērēja
vai elektrosistēmas traucējumus.
•
Novietojiet piederumus tā, lai tie neradītu
vadītāja vai pasažieru traumēšanas risku
straujas bremzēšanas vai sadursmes
gadījumā.
•
Uzmaniet pievienotos piederumus, jo tie
var sakarst, apdedzinot pasažierus vai
atstājot deguma pēdas salonā.
PIEZĪME
Atcerieties, ka, lietojot elektrības kontaktligzdu, kad dzinējs ir izslēgts, pastāv risks izlādēt startera akumulatoru, tādējādi ierobežojot
tā funkcionalitāti.
SVARĪGI
Kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150 W.
Kontaktligzdas izmantošana
1. Pavelciet uz leju kontaktligzdas vāku un ievietojiet tajā piederuma spraudni.
> Kontaktligzdas diode norāda statusu.
2.
228
Atvienojiet piederumu, izvelkot laukā spraudni
— nevelciet aiz vada.
Pārliecinieties, ka diode pastāvīgi izgaismojas
zaļā krāsā — tikai tādā gadījumā kontaktligzdā ir pieejama strāva.
BRĪDINĀJUMS
•
Lietojiet tikai nebojātus piederumus, kas
darbojas bez kļūmēm. Piederumiem jābūt
paredzētiem darbībai 230 V un 50 Hz
tīklā ar kontaktligzdai paredzētajiem
savienotājiem. Piederumiem ir jābūt CE
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
marķējumam, UL marķējumam vai ekvivalentam drošības marķējumam.
•
Nekādā gadījumā neļaujiet kontaktligzdām, savienotājiem vai piederumiem
saskarties ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nepieskarieties kontaktligzdai un nelietojiet to, ja izskatās, ka tā ir bojāta vai ir
bijusi saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu.
•
Nepievienojiet kontaktligzdai elektrības
sadalītājus, adapterus vai pagarinātājus, jo
uz tiem var neattiekties kontaktligzdas
drošības funkcijas.
•
Kontaktligzda ir aprīkota ar drošības
vāciņu — pārliecinieties, lai nekas nebūtu
izvirzīts no kontaktligzdas un to nebojātu,
tādējādi neļaujot vāciņam nodrošināt aizsardzību. Kad kontaktligzda ir aktīva, neatstājiet bērnus automašīnā bez uzraudzības.
Statusa rādījums
Kontaktligzdas diode norāda tās statusu:
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
izraisīt spēcīgus vai nāvējošus elektrības triecienus.
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Pastāvīga zaļa gaisma
Kontaktligzda nodrošina strāvu pievienotajai ierīcei.
Nav.
}}
229
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Mirgojoša oranža gaisma
Kontaktligzdas sprieguma pārveidotāja temperatūra ir pārāk augsta
(jo, piemēram, piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu vai
pasažieru salons ir pārāk silts).
Atvienojiet spraudni un ļaujiet sprieguma pārveidotājam
atdzist, pirms ievietot spraudni atpakaļ.
Pievienotais piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu (periodiski vai pastāvīgi) vai ir bojāts.
Nav. Piederumu nevar pievienot kontaktligzdai.
Kontaktligzda neuztver, ka ir ievietots spraudnis.
Pārliecinieties, ka spraudnis ir ievietots kontaktligzdā kārtīgi.
Kontaktligzda nav aktīva.
Ieslēdziet automašīnas elektrosistēmu viszemākajā aizdedzes pozīcijā I.
Kontaktligzda ir bijusi aktīva, bet tagad ir deaktivizēta.
Iedarbiniet dzinēju un/vai uzlādējiet akumulatoru.
Diode nav izgaismota
Ja problēma neizzūd, sazinieties ar servisu —
ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
12 V elektrības kontaktligzda
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet 230 V elektrības kontaktligzdu saviem
spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, pie priekšējiem sēdekļiem.
230
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, otrajā
sēdekļu rindā.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
2.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai ligzda tiek
atstāta bez uzmanības, atvienojiet piederumu
un ievietojiet aizbāzni atpakaļ vietā (tuneļkonsolē) vai uzlokiet uz augšu vāku (bagāžas
nodalījumā).
Saistītā informācija
•
Pasažieru salona interjers (226 lpp.)
12 V elektrības kontaktligzda bagāžas nodalījumā*.
Kontaktligzdas var izmantot dažādiem piederumiem, kas paredzēti lietošanai 12 V sprieguma
kontaktligzdās, piemēram, mūzikas atskaņotājiem,
pārnēsājamajiem ledusskapjiem un mobilajiem
tālruņiem.
Tuneļkonsolē esošo kontaktligzdu var papildināt
ar piesmēķētāju*.
SVARĪGI
Katras kontaktligzdas maksimālā izvade ir
120 W sekundē.
Kontaktligzdu izmantošana
1. Izņemiet aizbāzni (tuneļkonsolē) vai nolokiet
uz leju vāku (bagāžas nodalījums) un ievietojiet piederumu.
* Papildaprīkojums/piederums. 231
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Piesmēķētāja izmantošana*.
1.
Piesmēķētāju var uzstādīt tuneļkonsoles priekšā
un aizmugurē esošajās 12 V kontaktlizgdās.
Nospiediet piesmēķētāja taustiņu.
> Kad piesmēķētājs kvēlo, taustiņš iznāk uz
āru.
2.
Izvelciet piesmēķētāju no ligzdas un aizdedziniet cigareti pie kvēlojošās spirāles.
3.
Ievietojiet piesmēķētāju atpakaļ ligzdā.
SVARĪGI
Aktivizējot piesmēķētāju, ievērojiet piesadzību,
lai, piemēram, kvēlojošā daļa nesabojātu
salonu.
Saistītā informācija
Piesmēķētājs tuneļkonsolē, priekšējais sēdeklis.
•
•
•
Pelnu trauku iztukšošana*
Automašīna ir aprīkota ar piesmēķētāju, un tās
tuneļkonsoles glāžu turētājos un otrās sēdekļu
rindas durvju paneļos atrodas izņemami pelnu
trauki.
Tuneļkonsolē esošo pelnu trauku
iztukšošana
1.
izņemiet pilnu trauku, izvelkot to taisni laukā
no glāžu turētāja un iztukšojot tā saturu.
2.
Ievietojiet pelnu trauku atpakaļ glāžu turētājā.
Otrās sēdekļu rindas durvju paneļos
esošo pelnu trauku iztukšošana
Tuneļkonsole (227 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (228 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (232 lpp.)
1.
Atveriet pilnu trauka vāku un nospiediet vāku
uz augšu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
> Tiek atbrīvots fiksators, kas notur vietā
pelnu trauku.
2.
Izņemiet pelnu trauku un iztukšojiet tā saturu.
Piesmēķētājs tuneļkonsolē, otrā sēdekļu rinda.
232
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
3.
4.
Novietojiet pelnu trauku vietā un ļaujiet tam
slīdēt uz eju pa sānu vadotnēm.
Uzmanīgi uzspiediet pelnu trauka abiem īsajiem sāniem.
> Fiksators, kas notur vietā pelnu trauku,
tiek atkal nofiksēts.
Saistītā informācija
•
•
•
Pasažieru salona interjers (226 lpp.)
Tuneļkonsole (227 lpp.)
Piesmēķētāja izmantošana*. (232 lpp.)
Cimdu nodalījuma lietošana
Cimdu nodalījums atrodas pasažiera pusē.
Cimdu nodalījuma izmantošana par
dzesēšanas zonu
Cimdu nodalījumu var izmantot, lai atdzesētu, piemēram, dzērienus vai pārtiku. Dzesēšana darbojas, kad ir aktivizēta klimata kontroles sistēma (t.i.,
kad automašīnas aizdedzei ir iestatīta pozīcija II
vai darbojas dzinējs).
Cimdu nodalījums un atvēršanas taustiņš viduskonsolē.
Cimdu nodalījumā var glabāt, piemēram, drukāto
īpašnieka rokasgrāmatu un kartes. Vāciņa iekšpusē ir arī pildspalvas turētājs.
Dzesēšana aktivizēta
Cimdu nodalījuma atvēršana
–
Nospiediet viduskonsolē esošo atvēršanas
taustiņu.
> Cimdu nodalījums atveras.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana/
atslēgšana
Cimdu nodalījumu var aizslēgt, veicot tā dēvēto
privāto aizslēgšanu, piemēram, atstājot automašīnu apkopes veikšanai, pie viesnīcas u.c. Veicot
privāto aizslēgšanu, tiek aizslēgtas arī aizmugures
durvis.
Dzesēšana deaktivizēta
–
Dzesēšanu var aktivizēt/deaktivizēt, līdz
galam pārvietojot vadības ierīci pasažieru
salona/cimdu nodalījuma virzienā.
Saistītā informācija
•
•
Pasažieru salona interjers (226 lpp.)
Privātās aizslēgšanas lietošana (259 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 233
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Saulessargi
Bagāžas nodalījums
Bagāžas iekraušana
Katra saulessarga aizmugurē atrodas saulessarga spogulītis ar karšu turētāju.
Automašīnai ir elastīga bagāžas zona, lai būtu
iespējams pārvadāt un nostiprināt lielus priekšmetus.
Ievietojot automašīnā bagāžu, jāpatur prātā vairākas lietas.
Nolokot uz leju otrās un trešās rindas* sēdekļus,
bagāžas zona kļūst ļoti ietilpīga. Lai atvieglotu
bagāžas iekraušanu un izkraušanu, automašīnas
aizmuguri var nolaist zemāk, izmantojot līmeņa
kontroles funkciju*. Bagāžas nostiprināšanai
izmantojiet bagāžas cilpas vai somu turētājus, kā
arī izvelkamo bagāžas pārsegu*, lai nosegtu kravu,
ja nepieciešams. Bagāžas nodalījumā ir noglabāts
arī brīdinājuma trīsstūris un pirmās medicīniskās
palīdzības aptieciņa.
Saulessarga spogulītis ar apgaismojumu un karšu turētāju.
Saulessarga spogulīša apgaismojums* iedegas,
paceļot vāciņu.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas vadāmība mainās atkarībā no
bagāžas svara un izvietojuma.
Ieteikumi bagāžas iekraušanai bagāžas
nodalījumā
•
•
•
Saistītā informācija
Novietojiet bagāžu, to stingri atspiežot pret
aizmugurējā sēdekļa atzveltni.
Novietojiet bagāžu centrā.
Smagi priekšmeti jānovieto pēc iespējas
zemāk. Nenovietojiet smagas kravas uz
nolaistām atzveltnēm.
Saulessarga spogulīša rāmī atrodas turētājs, ko
var izmantot, piemēram, kartēm vai biļetēm.
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
•
•
Saistītā informācija
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(141 lpp.)
Nosedziet asus galus ar kaut ko mīkstu, lai
izvairītos no polsterējuma sabojāšanas.
•
•
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (415 lpp.)
Nostipriniet visas kravas ar kravas fiksēšanas
cilpu palīdzību, tās piestiprinot ar saitēm vai
tīklu.
•
234
Ja automašīna ir aprīkota ar rezerves riteni*, tas ir
piestiprināts bagāžas nodalījuma grīdai. Automašīnas vilkšanas cilpa un riepu remonta komplekts
ir noglabāts zem bagāžas nodalījuma grīdas.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visa aprīkojuma kopējais
svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa
derīgās kravas svaru.
Pasažieru salona interjers (226 lpp.)
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BRĪDINĀJUMS
Braucot ar 50 km/h (30 mph) ātrumu, nenostiprināts priekšmets, kas sver 20 kg, frontālā
sadursmē var triekties ar spēku, kas līdzvērtīgs
1000 kg smaga priekšmeta spēkam.
BRĪDINĀJUMS
Aizsardzību, ko sniedz jumta apšuvumā iebūvētais drošības spilvens, var daļēji vai pilnīgi
samazināt augstu novietota bagāža.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet bagāžu
virs sēdekļu atzveltnēm.
mugurējā sēdekļa atzveltnēm ir nolocīta, nekādi
priekšmeti nedrīkst traucēt priekšējo sēdekļu
WHIPS sistēmas darbību.
Automašīnas aizmugures līmeņa
vadība*
Automašīnas aizmugurējo daļu var nolaist/pacelt,
lai nodrošinātu labāku darba augstumu automašīnas bagāžas nodalījumā vai palīdzētu pievienot
piekabi vilkšanas iekārtai/atvienot no tās*.
Līmeņa vadību veic, izmantojot bagāžas nodalījuma labās puses sānu paneļa aizmugurē esošo
vadības slēdzi.
BRĪDINĀJUMS
1
Braukšanas laikā aizmugures augstums tiek
noregulēts parastajā līmenī.
PIEZĪME
Aizmugurējās daļas augstumu nevar regulēt,
ja ir atvērtas vienas vai vairākas durvis vai dzinēja pārsegs. Tas neattiecas uz aizmugures
durvīm.
Nolaižot automašīnu, pārliecinieties, ka zem
tās neatrodas cilvēki, dzīvnieki vai priekšmeti.
Pretējā gadījumā var rasties dzīvības apdraudējums un automašīnas vai priekšmetu bojājumu risks.
Apklājiet asās malas un stūrus ar kaut ko
mīkstu.
Bagāžas nodalījuma vietas palielināšana
Lai paplašinātu bagāžas zonu un vienkāršotu
iekraušanu, aizmugurējā sēdekļa atzveltni var
nolocīt. Ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja kāda no aiz-
Automašīnas aizmuguri nevar pacelt augstāk par
parasto līmeni.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr nostipriniet bagāžu. Pretējā gadījumā
straujas bremzēšana laikā bagāža var pārvietoties, kādu savainojot.
Iekraujot/izkraujot garus priekšmetus, izslēdziet dzinēju un ieslēdziet stāvbremzi. Pretējā
gadījumā varat ar bagāžu nejauši aizskart
ātrumpārslēga sviru, pārbīdot to braukšanas
pozīcijā, un automobilis var sākt braukt.
jātur nospiests, līdz aizmugurējā daļa ir sasniegusi
vajadzīgo līmeni.
Ieteikumi par jumta slodzi
Vadības slēdži automašīnas aizmugures pacelšanai/
nolaišanai
Slēdzis sastāv no diviem taustiņiem – viens taustiņš nolaiž, bet otrs paceļ automašīnas aizmugurējo daļu. Lai paceltu vai nolaistu, katrs taustiņš
Volvo jumta šķērsstieņus var iegādāties pie autorizētiem Volvo izplatītājiem.
Bagāžas novietošanai uz jumta ieteicams izmantot Volvo ražotos jumta šķērsstieņus1. Tas ļaus
novērst automašīnas bojājumus un brauciena
laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību.
Rūpīgi ievērojiet no piegādātāja saņemtās montāžas instrukcijas norādījumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 235
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
•
Periodiski pārbaudiet, vai jumta šķērsstieņi
un krava ir pienācīgi nostiprināta. Droši piestipriniet kravu ar stiprinājuma saitēm.
•
Kravu izlīdziniet vienmērīgi virs jumta šķērsstieņiem. Smagākos priekšmetus novietojiet
apakšā.
•
Pieaugot kravas izmēriem, pieaug arī platība,
kas pakļauta vēja spiedienam, un tādējādi
palielinās arī degvielas patēriņš.
•
Brauciet uzmanīgi. Izvairieties no strauja paātrinājuma, straujas bremzēšanas un asas
līkumu izbraukšanas.
•
•
Bagāžas pārsegs* (237 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas
Svars (589 lpp.)
Lai ar siksnām nostiprinātu priekšmetus bagāžas
nodalījumā, tiek izmantotas atlokāmās kravas fiksēšanas cilpas.
BRĪDINĀJUMS
Automobiļa gravitātes centrs un braukšanas
īpašības mainās atkarībā no jumta slodzes.
Izlasiet informāciju par maksimālo atļauto
jumta svaru sadaļā "Svars".
BRĪDINĀJUMS
Cieti, asi un/vai smagi priekšmeti, kas var izvirzīties uz āru, var asas bremzēšanas gadījumā
izraisīt savainojumus.
Saistītā informācija
•
•
236
Kravas fiksēšanas cilpas (236 lpp.)
Vienmēr nostipriniet lielus un smagus priekšmetus ar drošības jostu vai bagāžas nostiprināšanas siksnām.
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(257 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(138 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(141 lpp.)
•
•
Aizsargrežģis* (242 lpp.)
Drošības tīkls* (240 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
Somu āķi (237 lpp.)
Aizsargrežģis* (242 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
•
•
Drošības tīkls* (240 lpp.)
Somu āķi
Bagāžas pārsegs*
Bagāžas pārsegs* (237 lpp.)
Somu āķi un elastīgā siksna notur somas vietā
un neļauj tām apgāzties, saturam izbirstot bagāžas nodalījumā.
Izvilktā stāvoklī bagāžas nodalījuma pārsegs
neļauj ieskatīties bagāžas nodalījumā.
Gar sāniem
Sānu paneļos ir arī divi izvelkami somu āķi – pa
vienam katrā bagāžas nodalījuma pusē.
SVARĪGI
Somu āķu slodze nedrīkst pārsniegt 5 kg.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2 Modelim
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
Aizsargrežģis* (242 lpp.)
Uzstādīšana2
ievietojiet vienu no bagāžas nodalījuma pārsega galiem bagāžas nodalījuma sānu paneļa
padziļinājumā.
Pēc tam ievietojiet otru galu pretējās puses
sānu paneļa padziļinājumā.
Pa vienam nospiediet uz leju abus galus.
> Kad atskan klikšķis un nav redzama abos
galos esošā sarkanā atzīme , bagāžas
nodalījuma pārsegs ir piestiprināts – pārliecinieties, ka tas ir droši nostiprināts.
Drošības tīkls* (240 lpp.)
Bagāžas pārsegs* (237 lpp.)
XC90 Excellence bagāžas nodalījuma pārsegs ir nofiksēts, un to nevar noņemt/uzstādīt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 237
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Lietošana
5 sēdvietu automašīnai
Bagāžas pārsegu var lietot divos izvilktos stāvokļos — pilnīgi izvilktā stāvoklī un bagāžas iekraušanas pozīcijā, kad tas ir daļēji izvilkts, lai varētu
ērtāk aizsniegt bagāžas nodalījuma tālāko daļu.
Pilnīgi izvilkts stāvoklis
7 sēdvietu automašīnai
1.
Satveriet rokturi un izvelciet bagāžas pārsegu, velkot to pāri bagāžas nodalījuma sānu
paneļiem. Velciet līdz galējai pozīcijai.
Kad bagāžas nodalījuma pārsegs ir izvilkts,
pārklājot bagāžas nodalījumu, ievietojiet pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās
un atlaidiet, vienlaikus novietojot rokturi
pareizā leņķī ar nelielu lejup vērstu spiedienu.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek nofiksēts pilnīgi izvilktā pozīcijā.
Aizāķējiet trešās sēdekļu rindas drošības
jostu mēlītes uz tām paredzētajiem āķiem
sānu paneļos.
238
Satveriet rokturi un izvelciet bagāžas pārsegu, velkot to pāri bagāžas nodalījuma sānu
paneļiem. Velciet līdz galējai pozīcijai.
Kad bagāžas nodalījuma pārsegs ir izvilkts,
pārklājot bagāžas nodalījumu, ievietojiet pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās
un atlaidiet, vienlaikus novietojot rokturi
pareizā leņķī ar nelielu lejup vērstu spiedienu.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek nofiksēts pilnīgi izvilktā pozīcijā.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Bagāžas iekraušanas režīms
Ja rokas ir aizņemtas:
BRĪDINĀJUMS
Automašīnās ar 7 sēdvietām nekādā gadījumā
neuzstādiet bagāžas pārsegu, ja aizmugurējos
sēdekļos sēž pasažieri. Sadursmes gadījumā
tas var izraisīt nopietnas traumas.
Ievilkšana
1. Pilnīgi izvilktā stāvoklī:
Kad pārsegs ir ievilkts, satveriet rokturi un līdz
galam izvelciet pārsegu, velkot to pāri bagāžas nodalījuma sānu paneļiem līdz galam un
virziet bagāžas nodalījuma pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās. Ja pārsegs
jau ir līdz galam izvilkts, skatiet nākamo
punktu.
Kad pārsegs ir līdz galam izvilkts, satveriet
rokturi, ievietojiet bagāžas nodalījuma pārsega stiprinājuma tapas sānu paneļu rievās
un atlaidiet.
> Ievelciet pārsegu, līdz tas apstājas bagāžas iekraušanas pozīcijā.
Paceliet rokturi uz augšu un velciet to atpakaļ, lai atvienotu bagāžas pārsega stiprinājuma tapas, un pēc tam atlaidiet.
Pilnīgi izvilktā stāvoklī — viegli bīdiet pārsega
roktura daļu uz augšu, piemēram, ar elkoni.
>
Pārsegs tiek ievilkts, līdz tas apstājas
bagāžas iekraušanas pozīcijā.
No bagāžas iekraušanas pozīcijas:
Satveriet rokturi un pa rievām līdz galam
izvelciet bagāžas nodalījuma pārsegu. Paceliet rokturi uz augšu un velciet to atpakaļ, lai
atvienotu stiprinājuma tapas, un pēc tam
atlaidiet.
Lai pārsegu no bagāžas iekraušanas pozīcijas
atkal izvilktu līdz galam uz āru:
1.
2.
Satveriet rokturi un līdz galam izvelciet bagāžas nodalījuma pārsegu.
2.
Nedaudz atlaidiet un noregulējiet roktura
leņķi ar nelielu lejup vērstu spiedienu.
> Pārsegs tiks nofiksēts gala pozīcijā.
Noņemšana
SVARĪGI
Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz bagāžas nodalījuma pārsega.
Ievelciet pārsegu, kad stiprinājuma tapas
atrodas ārpus sānu paneļiem, līdz tas apstājas ievilktā pozīcijā.
Kad pārsegs ir ievilkts:
1.
nospiediet taustiņu, kas atrodas viena ievilktā
pārsega galā, un izceliet šo galu laukā.
Automašīnās ar 7 sēdvietām atāķējiet trešās
sēdekļu rindas drošības jostu fiksējošās cilpiņas no āķiem virs sānu paneļiem.
}}
239
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
2.
Uzmanīgi noregulējiet pārsega leņķi uz
augšu/uz āru.
> Otrs gals automātiski atbrīvojas, un pārsegu var izcelt no bagāžas nodalījuma.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošības tīkls*
Straujas bremzēšanas gadījumā aizsargtīkls
neļauj bagāžai ietriekties pasažieru salonā.
Drošības tīklu uzstāda četros stiprinājumu punktos.
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Bagāžas nodalījumā esošā krava kārtīgi jānostiprina (arī izmantojot pareizi uzstādītu drošības tīklu).
Uzstādīšana
Aizsargrežģis* (242 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Drošības tīkls* (240 lpp.)
Jāpārliecinās, ka drošības tīkla augšējie stiprinājuma punkti ir uzstādīti pareizi un pavelkamās siksnas ir pareizi aizāķētas.
Kravas fiksēšanas cilpas (236 lpp.)
Nedrīkst lietot bojātus drošības tīklus.
PIEZĪME
Visvienkāršākais drošības tīkla piestiprināšanas veids ir caur kādu no durvīm.
240
Drošības apsvērumu dēļ drošības tīkls vienmēr
jāuzstāda un jānostiprina, kā aprakstīts tālāk.
1.
Tīkls gatavots no stingra neilona materiāla, un to
automobilī var nostiprināt divās atšķirīgās vietās:
Atlokiet drošības tīklu un nofiksējiet sadalīto
augšējo tīkla stieni izvērstā pozīcijā.
2.
Ieāķējiet vienu tīkla stiprinājuma pārsegu
priekšējā vai aizmugurējā jumta stiprinājumā,
pavēršot nostiprināšanas atsaišu slēdžus pret
sevi.
•
Uzstādīšana aizmugurē — aiz otrās sēdekļu
rindas.
•
Uzstādīšana priekšā — aiz priekšējiem
sēdekļiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
3.
Ieāķējiet otru tīkla fiksācijas āķi jumta stiprinājumā pretējā pusē − teleskopiskie ar
atsperi nospriegotie fiksācijas āķi atvieglo
centrēšanu.
4.
Aizmugurējais stiprinājums: Kad tīkls ir nostiprināts aizmugurējos jumta stiprinājumos, ieāķējiet drošības tīkla nostiprināšanas atsaites
priekšējās cilpās bagāžas nodalījumā.
Raugieties, lai piespiestu tīkla fiksācijas āķus
katrai attiecīgajai jumta stiprinājuma priekšpuses pozīcijai.
Priekšējā uzstādīšana.
Raugieties, lai nepiespiestu pārāk stipri
sēdekli vai tā atzveltni pret tīklu, bīdot sēdekli
atpakaļ, bet gan tikai noregulējiet sēdekli vai
atzveltni tā, lai skartu tīklu.
Aizmugurējais stiprinājums.
Priekšējā uzstādīšana: Kad tīkls ir uzstādīts
priekšējos jumta stiprinājumos, ieāķējiet nostiprināšanas atsaites ārējās cilpās sēdekļa
regulēšanas sliežu aizmugurē — to ir vieglāk
izdarīt, ja atzveltnes ir iztaisnotas un sēdekļi
pabīdīti mazliet uz priekšu.
5.
Nospriegojiet drošības tīklu ar nostiprināšanas atsaitēm.
SVARĪGI
Ja sēdekli vai atzveltni stipri spiež atpakaļ pret
drošības tīklu, tā var sabojāt tīklu un/vai tā
jumta stiprinājumus.
}}
241
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Noņemšana un glabāšana
Aizsargrežģis*
Drošības tīklu var viegli noņemt un salocīt.
Aizsargrežģis neļauj bagāžas nodalījumā esošajai bagāžai un mājdzīvniekiem ietriekties salonā.
1.
Samaziniet drošības tīkla spriegojumu,
nospiežot nostiprināšanas atsaišu slēdža
taustiņu un katrā pusē izvelkot nelielu nostiprināšanas atsaišu posmu.
2.
Iespiediet iekšā fiksatorus un atvienojiet abus
nostiprināšanas atsaišu āķus.
3.
Atvienojiet augšējos stiprinājumus un atbrīvojiet tīklu no jumta stiprinājumiem.
4.
Nospiediet stieņa sarkano taustiņu, lai varētu
tīklu saliekt un pēc tam — salocīt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošības režģis ir pārbaudīts drošības testos
saskaņā ar ECE R17 juridiskajām prasībām un
atbilst Volvo stiprības kritērijiem.
Drošības apsvērumu dēļ drošības režģim ir vienmēr jābūt pareizi uzstādītam un piestiprinātam.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas kustības laikā neviens nekādā
gadījumā nedrīkst atrasties bagāžas nodalījumā. Pretējā gadījumā var gūt traumas straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
Aizsargrežģis* (242 lpp.)
Bagāžas pārsegs* (237 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (236 lpp.)
Drošības režģi veido režģis un divi vaļīgi stiprinājumi. Katram stiprinājumam ir vāciņš, un drošības
režģim ir divas plastmasas uzmavas.
BRĪDINĀJUMS
Uzstādot automašīnā drošības režģi, drošības
apsvērumu dēļ jānolaiž trešā sēdekļu rinda3.
SVARĪGI
Aizsargrežģi nevar uzstādīt, ja ir uzstādīts
bagāžas nodalījuma pārsegs.
Uzstādīšana
1.
Nolaidiet aizmugurējo sēdekli un pēc tam
ieceliet drošības režģi pa aizmugurējām sānu
durvīm vai aizmugures durvīm — režģa izliektajai pusei jābūt vērstai pret bagāžas nodalījumu, bet abās pusēs esošajiem āķiem jābūt
vērstiem uz augšu. Šajā etapā nav jāizmanto
stiprinājumi un plastmasas uzmavas.
BRĪDINĀJUMS
Drošības režģi drīkst lietot tikai šeit aprakstītajā aizmugurējā pozīcijā. Jumta stiprinājumi
aiz priekšējiem sēdekļiem nav paredzēti drošības režģim.
3
242
Attiecas uz automašīnām ar 7 sēdvietām.
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Saistītā informācija
•
•
•
•
2.
Ievietojiet vienu drošības režģa āķi jumta stiprinājuma lielākajā atvērumā (1).
4.
Satveriet režģi blakus āķim un velciet/bīdiet
uz mazākā atvēruma pusi (2).
> Tagad āķis ir nostiprināts jumta stiprinājuma gala pozīcijā.
3.
Kravas fiksēšanas cilpas (236 lpp.)
Drošības tīkls* (240 lpp.)
Bagāžas pārsegs* (237 lpp.)
No apakšas aizāķējiet fiksatora āķi aiz bagāžas nodalījuma stiprinājuma cilpas pie bagāžas nodalījuma grīdas un izvelciet tā vītņoto
daļu cauri bagāžas nodalījuma režģa apakšējai stiprinājuma atverei (1).
Uzbīdiet plastmasas uzmavu uz stiprinājuma
— uzmavas atlokam jābūt vērstam uz augšu
— un izvelciet to cauri atverei. Pēc tam
uzskrūvējiet vāciņu, līdz tā apakšējā mala
atrodas aptuveni 5 mm attālumā no režģa
(2).
Atkārtojiet iepriekš aprakstīto 2. soli, lai nostiprinātu otru āķi otrās puses stiprinājumā.
BRĪDINĀJUMS
Droši iestipriniet drošības režģa āķus jumta
stiprinājumos, lai režģis nekļūtu vaļīgs.
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
5.
Atkārtojiet 4. soli otrā pusē.
6.
Novietojiet drošības režģi centrā un pēc kārtas pievelciet abus stiprinājumus, līdz režģis ir
pienācīgi nostiprināts.
Noņemšana
Noņemiet drošības režģi, veicot iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.
Ņemiet vērā, ka stiprinājumus var noņemt, pirms
plastmasas uzmavas ir noņemtas no režģa atverēm.
* Papildaprīkojums/piederums. 243
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēga
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz/atslēdz salona
durvis un bagāžas nodalījuma durvis. Lai automašīnu varētu iedarbināt, tālvadības atslēgai ir
jāatrodas automašīnā.
1,5 metri aiz vadītāja durvīm un aptuveni 1 metrs
aiz aizmugures durvīm. Skatiet sadaļu "Tālvadības
pults atslēgas darbības diapazons".
Izmantojot bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju, tālvadības pults atslēga var atrasties jebkurā vietā pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā, un automašīnu varēs netraucēti iedarbināt.
Visas automašīnas komplektācijā iekļautās tālvadības pults atslēgas var piesaistīt vadītāja profilam ar unikāliem automašīnas iestatījumiem. Lietojot atslēgu ar noteiktu profilu, automašīnas
iestatījumi tiek noregulēti atbilstoši šī profila
iestatījumiem. Skatiet sadaļu "Vadītāju profili".
lietot līdz divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu
atslēgas, tiek pievienoti papildu vadītāju profili —
viens katrai tālvadības pults atslēgai. Tas attiecas
arī uz atslēgas tagu.
Atslēgas nozaudēšanas gadījumā skatiet sadaļu
"Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana" turpmāk.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)
Tālvadības pults atslēga pa kreisi un atslēga bez taustiņiem (Key Tag) pa labi.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas
atbalsts (Passive Start). Atslēgai jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā, piemēram, vadītāja kabatā
vai viduskonsoles glāžu turētājā, lai automašīnu
varētu iedarbināt. Skatiet sadaļu "Dzinēja iedarbināšana".
Kā papildu aprīkojums ir pieejama arī durvju un
aizmugures durvju bezatslēgas aizslēgšana/
atslēgšana (Passive Entry*). Atslēgas darbības
diapazons veido pusloku, kura rādiuss ir aptuveni
246
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tiek nodrošināta
nedaudz mazāka un vieglāka atslēga bez taustiņiem (Key Tag). Tā darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults atslēga (attiecībā uz bezatslēgas
iedarbināšanu un aizslēgšanu/atslēgšanu). Tai
nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas, un tās
bateriju nevar nomainīt. Autorizētā Volvo servisā
var pasūtīt jaunu Key Tag.
Papildu atslēgu pasūtīšana
Automašīnas komplektācijā ir divas tālvadības
atslēgas — ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tiek
nodrošināts viens Key Tag. Var pasūtīt papildu
atslēgas. Vienai automašīnai var ieprogrammēt un
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā
pusē un trīs labajā pusē.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek aizslēgtas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis, kā arī aktivizēta signalizācija*. Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu visus
logus un panorāmas jumtu*. Skatiet sadaļu
"Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses" un
"Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
vienlaikus atslēgtas durvis un aizmugures
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
durvis, kā arī deaktivizēta signalizācija.
Nospiežot ilgāk, vienlaikus tiek atvērti arī visi
sānu logi (to dēvē arī par vispārējas atvēršanas funkciju)1. Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/
atslēgšana no ārpuses".
Aizmugures durvis – atslēdz tikai aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju tikai
aizmugures durvīm. Automašīnām, kas aprīkotas ar mehāniski darbināmām aizmugurējām durvīm*, tās tiek automātiski atvērtas pēc
tam, kad taustiņš tiek turēts nospiests. Aizmugures durvis var atvērt arī, turot taustiņu
nospiestu — atskan skaņas signāls. Skatiet
sadaļu "Elektriski vadāmās aizmugures durvis".
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet un
turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai arī
nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu virziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz 5 sekundes,
iespējams izslēgt ar to pašu taustiņu. Pretējā
gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet, lai
elektriskos logu pacēlājus un elektriski
vadāmo jumta lūku nevarētu regulēt, vienmēr
ņemot tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad
izkāpjat no automašīnas.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
atslēgu/Key Tag automašīnā.
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga/Key
Tag tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu atslēgu. Deaktivizētā atslēga
tiek atkal aktivizēta, kad automašīnu atslēdz.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas režīmā* var traucēt elektromagnētiskie lauki
un ekranēšana.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem — ieteicams ievērot 10-15 cm attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības
atslēgas slēdzošo daļu un pēc tam ievietojiet
atslēgu rezerves lasītājā, kas atrodas glāžu turētājā, lai deaktivizētu automašīnas signalizāciju.
Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu".
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu, tad
jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā
Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults atslēgas
ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir
1
To lieto, lai, piemēram, ātri izvēdinātu automašīnu karstā laikā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 247
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības
nolūkā.
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu skaitu
var pārbaudīt vidējā displejā zem augšējā skata.
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi, tai
jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Saistītā informācija
Manuālai lietošanai
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(260 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(268 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (255 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(251 lpp.)
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības atslēgai
vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir jāatrodas
aptuveni 1,5 metru rādiusā no abiem garajiem
sāniem un aptuveni 1 metra attālumā no bagāžas
nodalījuma durvīm.
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšanas
funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
vai
,
sniedzas aptuveni 20 metru rādiusā ap automašīnu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu,
pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas lietošanai2
Vadītāju profili (182 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(263 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var traucēt
apkārt esošie radio viļņi, ēkas, topogrāfiskais
novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja tālvadības pults atslēga tiek izņemta
no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs, vadītāja
displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav atrasta Izņemts
no autom. un, aizverot pēdējās durvis, atskan
skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības
pults atslēga* (249 lpp.)
Saistītā informācija
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
2 Attiecas
248
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmas
antenas atrašanās vietas (250 lpp.)
tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības pults atslēga*
bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults
atslēgai.
Red Key ļauj automašīnas īpašniekam iestatīt
ierobežojumus noteiktām automašīnas īpašībām.
Šo ierobežojumu mērķis ir veicināt drošu automašīnas vadīšanu, piemēram, aizdodot automašīnu.
Parastās tālvadības pults atslēgas lietotājs var
veikt Red Key iestatījumus vidējā displeja augšējā
skatā. Dodieties uz Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Sarkanās atslēgas
Red Key lietotājs nevar deaktivizēt dažas no automašīnas vadītāja atbalsta funkcijām.
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas
Red Keys. Vienai automašīnai var ieprogrammēt
un lietot vienpadsmit atslēgas ar ierobežojumiem,
3 Papildaprīkojums,
pieejams tikai kopā ar Red Key.
•
•
•
Iestatījums pirmajā lietošanas reizē ir 50, 70
un 90 km/h (30, 45 un 55 mph)
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu skaits:
6
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītājiem,
darbiniekiem, kas novieto automašīnu jūsu vietā
vai servisa darbiniekiem. Persona, kas lieto Red
Key, nevar mainīt iestatījumus.
Samazināts maksimālais skaļums3
(ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījums pirmajā lietošanas reizē: Ieslēgts
Iespējamie iestatījumi
•
Atslēgai Red Key var veikt šādus iestatījumus:
Atslēgai Red Key var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus un
skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt
dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas
vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir
tādas pašas, kā parastai tālvadības pults atslēgai.
Ātruma atgādinātājs3 (ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
Adaptīvā kruīza kontrole*:
• Iestatījums pirmajā lietošanas reizē: Garākie
intervāli
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Adaptīvā
kruīza kontrole"
Ātruma ierobežotājs3 (ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas vadītāja atbalsta funkcijas:
•
Iestatījums pirmajā lietošanas reizē ir
120 km/h (75 mph)
•
•
Blind Spot Information (BLIS)* — skatiet
sadaļu "Blind Spot Information"
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (LDW un
LKA)* — skatiet sadaļu "Joslas saglabāšanas palīgfunkcija"
•
Distances brīdinājums* — skatiet sadaļu
"Distances brīdinājums"
•
City Safety — skatiet sadaļu "City Safety"
Vadītāja displejā tiek rādīts simbols un
ziņojums
Sarkanā atslēga Ātruma
ierobežojumu nevar pārsniegt.
Vadītāja atbalsta funkcijas
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 249
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
•
•
Driver Alert Control (DAC)* — skatiet sadaļu
"Driver Alert Control"
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmas antenas atrašanās vietas
Ceļazīmju informācija* — skatiet sadaļu
"Ceļazīmju informācija".
Šī automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu4, tādēļ dažādās automašīnas vietās atrodas vairākas iebūvētās antenas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir ievietots elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par 22 cm no
bezatslēgas sistēmas antenām. Tādējādi tiks
novērsti elektrokardiostimulatora un bezatslēgas sistēmas traucējumi.
Saistītā informācija
•
•
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Blind Spot Information* (353 lpp.)
City Safety (343 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Driver Alert Control (366 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Vadītāju profili (182 lpp.)
Antenu atrašanās vietas.
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē5
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē5
Aizmugurējā sēdekļa atzveltnes centrā5
4
5
250
Bezatslēgas aizslēgšanas sistēma attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (Passive Entry*).
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry)*, to
var aizslēgt/atslēgt no ārpuses ar tālvadības
pults taustiņiem vai durvju vai aizmugures durvju
rokturiem. Aizmugures durvis var darbināt elektriski* un/vai ar kājas kustību*.
Aizslēgšana/atslēgšana
salona durvis un bagāžas nodalījuma durvis ir aizvērtas un aizslēgtas.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
atslēgu/Key Tag automašīnā.
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga/Key
Tag tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu atslēgu. Deaktivizētā atslēga
tiek atkal aktivizēta, kad automašīnu atslēdz.
Atslēgšanas tālvadības iestatījumi
Varat atlasīt dažādu atslēgšanas darbību secību.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona/>
3.
Atlasiet variantu:
• Atslēgt visas durvis
- Atslēdz visas durvis uzreiz.
• Jebkuras durvis
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
Izmantojot tālvadības pults atslēgas taustiņus,
visas durvis un aizmugures durvis var aizslēgt/
atslēgt vienlaikus.
Aizslēgšana
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību secību, vadītāja durvīm ir jābūt aizvērtām. Ja ir atvērtas kādas
citas salona durvis vai bagāžas nodalījuma durvis,
tās netiek aizslēgtas un to signalizācija netiek
aktivizēta*, kamēr tās netiek aizvērtas. Signalizācijas kustības detektori* tiek aktivizēti, kad visas
Atslēgšana
Ja nav iespējams aizslēgt/atslēgt ar tālvadības
pults atslēgu, iespējams baterija ir izlādējusies —
tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet vadītāja
durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Noņemama
atslēgas slēdzošā daļa".
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
- Atslēdz vadītāja durvis. Lai atslēgtu visas
durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņš.
Funkcijai Atslēgšana ar tālvadību un no
salona veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona. Plašāku informāciju par to, kā tiek ietekmēta atslēgšana no salona, skatiet sadaļā "Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana*
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tālvadības pults
atslēgai pietiek atrasties tuvumā, piemēram,
kabatā vai somā, lai tā atvieglotu automašīnas
atvēršanu, ja rokas ir aizņemtas. Informāciju par
sistēmas darbības diapazonu skatiet sadaļā "Tālvadības pults atslēgas darbības diapazons".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 251
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga virsma
atslēgšanai. Aizmugures durvju rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
Bezatslēgas iekāpšana
– Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju rokturi vai nospiediet zem aizmugures durvju
roktura esošo gumijas spiedplāksni.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
nodziest, apstiprinot, ka automašīna ir
atslēgta — atveriet durvis vai aizmugures
durvis kā parasti.
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas
atslēgšanai.
Aizmugures durvju gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai
atslēgšanai.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Bezatslēgas aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu durvīm
jābūt aizvērtām. Taču aizmugures durvis var būt
atvērtas, ja aizslēgšana tiek veikta ar sānu durvju
rokturi.
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
–
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai, pastāv
risks dot dubultkomandas. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana)
netiks veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
252
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē esošajai atzīmētajai virsmai
virzienā uz aizmuguri vai nospiediet aizmugures durvju apakšā esošo taustiņu, lai nofiksētu slēdzenes pirms aizvēršanas.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
sāk mirgot, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
Lai aizvērtu visus sānu logus un panorāmas
jumtu* vienlaikus, turiet pirkstu uz durvju roktura
ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz visi sānu
logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
3.
Atlasiet variantu:
• Visas durvis
- Atslēdz visas durvis uzreiz.
• Jebkuras durvis
- Atslēdz atlasītās durvis.
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas durvis vai aizmugurējās durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās
tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj
automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Atslēgšana ar Volvo On Call
Automašīnu var atslēgt attāli, izmantojot lietotni
Volvo On Call*.
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(263 lpp.)
Automašīnas aizslēgšanas/
atslēgšanas signāli
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators
Aizslēdzot vai atslēdzot mašīnu ar tālvadības
pults atslēgu, pagrieziena rādītāji nomirgo, apstiprinot, ka aizslēgšanas/atslēgšanas darbība
bijusi veiksmīga.
Aizslēgšanas/atslēgšanas rādījumu var pielāgot
atsevišķi, skatiet sadaļu "Atlasiet, kā automašīna
apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu".
•
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(257 lpp.)
•
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (266 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(260 lpp.)
Atslēgšana
•
Signalizācija* (273 lpp.)
•
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās un sānu spoguļu ievilkšana6.
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās divas reizes un
sānu spoguļu izvēršana6.
Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda signalizācijas sistēmas statusu.
Ilga iedegšanās norāda uz automašīnas aizslēgšanu. Kad automašīna ir aizslēgta, par to liecina
īsa pulsējoša iemirgošanās.
Lai norādītu, ka automašīna ir aizslēgta, visām
salona durvīm, aizmugures durvīm un dzinēja pārsegam ir jābūt aizvērtam.
Ja aizslēgšanas darbība tiek veikta, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis7, automašīna tiek aizslēgta, bet rādījums tiek aktivizēts tikai pēc visu
durvju, aizmugures durvju un dzinēja pārsega aizvēršanas.
6
7
Tikai automobiļiem ar elektriski pieliecamiem sānu spoguļiem.
Neattiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 253
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Visās durvīs*
Priekšējās durvis
Plašāk par aizslēgšanas/atslēgšanas rādījumiem
varat lasīt sadaļā "Pietuvošanās apgaismojums"
un "Sānu spoguļu regulēšana".
Saistītā informācija
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no durvīm,
lampiņa nodzisīs abās durvīs.
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(251 lpp.)
•
•
Approach light duration (156 lpp.)
Sānu spoguļu regulēšana (162 lpp.)
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja
kādas no durvīm tiek atslēgtas, tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās paliek iedegtas.
Atlasiet, kā automašīna apstiprina
aizslēgšanu un atslēgšanu
Vidējā displejā var iestatīt dažādas iespējas, kā
norādīt aizslēgšanu/atslēgšanu.
254
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Aizslēgšana
Vizuāls aizslēgšanas signāls/>
3.
Atlasiet skaņas un vizuālā signāla iestatījumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana no salona
Durvis un aizmugures durvis var aizslēgt un
atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības ierīces priekšējās durvīs. Ar aizmugurējās durvīs esošajām aizslēgšanas vadības
ierīcēm* var aizslēgt attiecīgās durvis.
, vienlaikus tiek atvērti
Turot nospiestu taustiņu
arī visi sānu logi (to dēvē arī par vispārējas atvēršanas funkciju)8.
Aizslēgšana
–
Alternatīva atslēgšanas metode
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām
durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un aizmugures durvis tiek aizslēgtas.
, visi sānu logi un
Turot nospiestu taustiņu
panorāmas jumts* tiek aizvērti vienlaikus.
Centrālā aizslēgšana
Aizslēgšanas poga* aizmugurējām
durvīm
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis
priekšējās durvīs.
–
Aizslēgšanas/atslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu
priekšējās durvīs.
–
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu.
tiņu
, lai aizslēgtu, un taus-
Atslēgšana
–
8
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu visas
sānu durvis un aizmugures durvis.
To lieto, lai, piemēram, ātri izvēdinātu automašīnu karstā laikā.
Pavelciet kādu priekšējo durvju atvēršanas
rokturi un atlaidiet.
> Ja tālvadības pults atslēgas funkcijai
Atslēgšana ar tālvadību un no salona
ir atlasīta opcija Atslēgt visas durvis,
tiek atslēgtas visas durvis. Ja ir atlasīta
opcija Jebkuras durvis, tiks atslēgtas un
atvērtas tikai atsevišķās priekšējās durvis.
Plašāku informāciju par Atslēgšana ar
tālvadību un no salona skatiet sadaļā "Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses".
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt tikai attiecīgās durvis.
Lai atslēgtu aizmugurējās durvis:
–
Pavelciet durvju rokturi — aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un atvērtas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 255
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Automātiskas aizslēgšanas iestatījumi
Vispārējā bloķēšana*
Durvis un aizmugurējās durvis var automātiski aizslēgt, kad automobilis uzsāk kustību.
Vispārējas bloķēšanas funkcija paredz visu
durvju rokturu mehānisku bloķēšanu, kas neļauj
durvis atvērt no automašīnas salona.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis.
Aizslēgšana.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(251 lpp.)
•
Automašīnas aizslēgšanas/atslēgšanas signāli (253 lpp.)
Vispārējo bloķēšanu var aktivizēt ar tālvadības
atslēgu un bezatslēgas aizslēgšanas funkciju
(Passive Entry)*. Vispārēja bloķēšana tiek aktivizēta ar aptuveni 10 sekunžu aizkavi pēc durvju
aizslēgšanas.
Vispārējas bloķēšanas īslaicīga
izslēgšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārēju bloķēšanu var
īslaicīgi izslēgt ar funkciju Samazināta
aizsardzība.
Centrālā displeja funkciju skatā
pieskarieties taustiņam
Samazināta aizsardzība.
PIEZĪME
Ja aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad
secība tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
Centrālā displeja augšējā skatā var atlasīt arī signalizācijas līmeņa samazināšanu.
–
Kad ir aktivizēta vispārēja bloķēšana, automašīnu
var atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju vai lietotni Volvo On
Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo
daļu, nostrādā signalizācija*. Norādījumus par signalizācijas izslēgšanu skatiet sadaļā "Signalizācija".
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
256
Pieskarieties Iestatījumi My Car
Aizslēgšana un atlasiet Samazināta
signalizācijas aizsardzība.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta, tās ir
aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, vispārējo aizslēgšanu nepieciešams īslaicīgi deaktivizēt vēlreiz. Ņemiet vērā, ka signalizāci-
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
jas kustības un sasvēršanās detektori* tiek
izslēgti vienlaikus.
Aizmugures durvju aizslēgšana/
atslēgšana
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek atiestatīta.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa aizmugures durvis var aizslēgt/atslēgt un atvērt
dažādos veidos.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
1.
Aizmugures durvju atslēgšana ar
tālvadības pults atslēgu
Signalizācijas līmeņa un kustības sensori,
un aizmugurējo durvju atvēršanas sensori
tiek atvienoti.
Aizmugures durvis tiek atslēgtas, bet
paliek aizvērtas, automašīnas durvis paliek
aizslēgtas un to signalizācijas funkcija –
aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Lai atvērtu aizmugures durvis, satveriet
gumijas spiedplāksni, kas atrodas zem aizmugures durvju roktura, un atveriet aizmugures durvis.
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(251 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (255 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu (261 lpp.)
Signalizācija* (273 lpp.)
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas
un signalizācijas indikators nodziest, norādot, ka signalizācija nav aktivizēta visai
automašīnai.
Ja aizmugures durvis netiek atvērtas
2 minūšu laikā, tās atkal aizslēdzas un no
jauna tiek aktivizēta signalizācija.
Bagāžas nodalījuma durvju signalizāciju var deaktivizēt
un bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt, izmantojot tālvadības atslēgas taustiņu
.
Aizmugures durvis var atslēgt divos veidos
2.
Elektriski vadāmām aizmugures durvīm*
Turot nospiestu (aptuveni 1,5 sekundes) tālvadības atslēgas taustiņu
> Aizmugures durvis tiek atslēgtas un atvērtas, bet automašīnas durvis paliek aizslēgtas un to signalizācijas funkcija – aktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 257
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
2.
Paceliet ārējo rokturi, lai pilnībā atvērtu aizmugures durvis.
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana
no automašīnas salona
SVARĪGI
•
Lai atbrīvotu nodalījuma fiksatoru, ir nepieciešams minimāls spēks - vienkārši viegli
nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot nodalījumu, neceliet uz augšu
gumijas paneli - lai paceltu, izmantojiet
rokturi. Lietojot pārāk daudz spēka, varat
sabojāt gumijas panelī esošos elektriskos
savienojumus.
Gumijas plāksne ar spiedienjutīgu virsmu.
Aizmugures durvis aizvērtas notur elektrisks fiksators. Pietiek, ja tālvadības pults atslēga atrodas
tuvumā, piemēram, kabatā vai makā.
1.
Lai atvērtu aizmugures durvis, viegli nospiediet gumijas plāksni zem aizmugures durvju
roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
PIEZĪME
Ja tālvadības atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, aizslēgšana/atslēgšana nedarbojas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Tālvadības atslēgas darbības rādiuss".
258
BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar atvērtām aizmugures durvīm!
Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā
caur bagāžas nodalījumu.
Lai atslēgtu aizmugures durvis:
1.
instrumentu
Īsi nospiediet taustiņu
panelī.
> Aizmugures durvis var atslēgt un atvērt no
ārpuses, satverot gumijas spiedplāksni.
2.
Plus ar elektriski vadāmajām aizmugures durvīm (papildaprīkojums)
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Aizmugures durvis tiek atvērtas.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Privātās aizslēgšanas lietošana
–
Cimdu nodalījumu un aizmugures durvis var aizslēgt, veicot tā dēvēto privāto aizslēgšanu, piemēram, atstājot automašīnu apkopes veikšanai,
pie viesnīcas u.c.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī sāk mirgot atslēgas un
signalizācijas indikators — automašīna
tiek aizslēgta, un tiek aktivizēta signalizācija*.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(263 lpp.)
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (266 lpp.)
1.
Drošības kodu var aktivizēt centrālā displeja
funkciju skatā vai augšējā skatā.
•
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana.
Vai:
PIEZĪME
•
Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana un
atlasiet Privātā aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes režīmam I.
Privātās aizslēgšanas funkcijas
taustiņš. Atkarībā no aizslēgšanas pašreizējā statusa tiek
rādīts Indiv. aizslēgš.
atbloķēta vai Indiv. aizslēgš.
bloķēta.
Drošības koda ievadīšana pirms pirmās
lietošanas reizes
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais PIN kods ir
pazaudēts vai aizmirsts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN
kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas
funkcijai.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
2.
Ievadiet vajadzīgo drošības kodu.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava aktivizēšanai.
Ja sistēma ir atiestatīta uz nulli, tad iepriekš
aprakstītā procedūra ir jāatkārto.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
1.
Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā vai augšējā skatā.
•
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana.
Vai:
•
Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana un
atlasiet Privātā aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 259
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
2.
Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai atslēgtu
cimdu nodalījumu un aizmugures durvis pēc
aizslēgšanas, un pieskarieties Apstiprināt.
> Cimdu nodalījums un aizmugures durvis
tiek aizslēgtas. Aizslēgšanu apstiprina zaļš
rādījums pie taustiņa funkciju skatā un
atzīme iestatījumu skata privātās aizslēgšanas laukā.
Ja PIN kods ir pazaudēts/aizmirsts vai ja
nepareizais PIN kods ir ievadīts vairāk nekā
trīs reizes, privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai var izmantot drošības kodu.
PIEZĪME
Ja privātā aizslēgšana ir aktivizēta un automašīna tiek atslēgta, izmantojot funkciju Volvo
On Call* vai lietotni Volvo On Call*, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Šo funkciju var deaktivizēt centrālā displeja
funkciju skatā vai augšējā skatā.
•
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana.
Vai:
•
Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana un
atlasiet Privātā aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2.
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas funkcijas un veikt dažas darbības.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina
Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams vērsties
arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās daļas.
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu:
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis9, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu.
•
visām durvīm ir veikta ārkārtas aizslēgšana —
skatiet sadaļu "Aizslēgšana/atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu";
•
var aktivizēt/deaktivizēt aizmugurējo durvju
mehāniskos slēdžus bērnu drošībai, skatiet
sadaļu "Slēdži bērnu drošībai".
Saistītā informācija
•
•
Cimdu nodalījuma lietošana (233 lpp.)
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(257 lpp.)
Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai, un
pieskarieties Apstiprināt.
> Cimdu nodalījums un aizmugures durvis
tiek atslēgtas. Atslēgšanu apstiprina zaļā
rādījuma izzušana pie taustiņa funkciju
skatā un atzīmes izzušana iestatījumu
skata privātās aizslēgšanas laukā.
9 Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
10 Iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive
260
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
PIEZĪME
Atslēgai bez taustiņiem10 (Key Tag) nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības pults
atslēgas baterija.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā tālvadības
pults atslēgā.
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse, un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to uz
leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu (261 lpp.)
•
•
Bērnu drošības slēdži (272 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
}}
261
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atslēgšana
Signalizācijas izslēgšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek iedarbināta signalizācija.
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
1.
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu rezerves
lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu
turētāja apakšdaļā.
2.
Pēc tam pagrieziet iedarbināšanas slēdzi
pozīcijā START un atlaidiet.
> Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā, signalizācija apklust un izslēdzas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot
atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
262
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Izvelciet priekšējo kreisās puses11 durvju rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes
cilindru.
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai roktura
aizmugures daļa atkal atbalstītos pret automašīnu.
11
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves un
automašīnas akumulators ir izlādējies.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā katru
durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad durvis tiks
mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai neļautu tās
atvērt no ārpuses.
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa būtu
vērsta tieši uz aizmuguri.
5.
Aizslēgšana
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem bērnu
drošībai.
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības
pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu
uz iekšu līdz galam, aptuveni 12 mm.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu A pozīciju,
jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju centrālās
aizslēgšanas pogu.
Elektriski vadāmās aizmugures
durvis*
Automašīnas aizmugures durvis var atvērt/aizvērt
elektriski.
Atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību ir pieejama
kā paplašinātā opcija — plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmo aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību".
Atvēršana
Aizmugures durvis var atvērt ar to rokturi, kājas
kustību*, taustiņu instrumentu panelī vai tālvadības atslēgu.
PIEZĪME
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz tikai
attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis ar
aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem
slēdžiem bērnu drošībai nevar atvērt ne
no ārpuses, ne no iekšpuses. Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var atslēgt
tikai ar tālvadības pults atslēgu vai centrālās aizslēgšanas taustiņu.
Saistītā informācija
•
12
Atveriet aizmugures durvis vienā no šiem veidiem:
•
•
Viegli nospiediet aizmugures durvju rokturi.
•
Turiet nospiestu tālvadības pults atslēgas
, līdz aizmugures durvis sāk
taustiņu
atvērties.
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī, līdz aizmugures durvis sāk atvērties.
Aizvēršana
Aizmugures durvis var aizvērt ar instrumentu
paneļa taustiņu, kājas kustību*, tālvadības atslēgu
vai taustiņiem12, kas atrodas aizmugures durvju
apakšā.
Aizveriet aizmugures durvis vienā no šiem veidiem.
–
Turiet nospiestu instrumentu paneļa taustiņu
vai tālvadības atslēgas taustiņu
.
> Aizmugures durvis automātiski aizveras,
un atskan skaņas signāli — aizmugures
durvis paliek atslēgtas.
Atvēršanas/aizvēršanas taustiņš instrumentu panelī.
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (260 lpp.)
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu/iekāpšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 263
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
–
12 aizmugures durvju
Nospiediet taustiņu
apakšā, lai tās aizvērtu un vienlaikus aizslēgtu
aizmugures durvis un durvis (lai varētu aizslēgt, visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Bagāžas nodalījuma durvis automātiski
aizveras — bagāžas nodalījuma durvis un
salona durvis tiek aizslēgtas, un tiek aktivizēta signalizācija*.
SVARĪGI
Darbinot aizmugures durvis manuāli, atveriet
vai aizveriet tās lēnām. Nelietojiet spēku, lai
atvērtu/aizvērtu, ja ir jūtama pretestība. Tās
var sabojāties un beigt darboties pareizi.
Atvēršanas/aizvēršanas atcelšana
–
PIEZĪME
Aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš aizmugures durvju
apakšā.
–
Lai aizvērtu, nospiediet
taustiņu12 aizmugures durvju apakšā.
> Aizmugures durvis automātiski aizveras —
aizmugures durvis paliek atslēgtas.
PIEZĪME
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver manuāli.
Atvēršanu/aizvēršanu var atcelt piecos veidos:
•
•
Ja tālvadības atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, aizslēgšana/atslēgšana nedarbojas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Tālvadības atslēgas darbības rādiuss".
PIEZĪME
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* bloķēšanai/aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, atskan trīs skaņas
signāli. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Tālvadības atslēgas darbības rādiuss" un
"Slēdzenes un tālvadības atslēgas".
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
•
Nospiediet aizvēršanas taustiņu12 aizmugures durvju apakšā.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem
ārējā roktura.
•
Ar kājas kustību (plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmo aizmugures
durvju atvēršana/aizvēršana ar kājas
kustību").
> Aizmugures durvju kustība tiks pārtraukta,
un pēc tam aizmugures durvis varēs pārvietot manuāli.
Ieprogrammējams maks. atvērums
Aizmugures durvju maksimālo atvērumu var regulēt, piemēram, ja garāžā ir zemi griesti.
12
264
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu/iekāpšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Lai regulētu maks. atvērumu:
1.
Atveriet aizmugures durvis — apturiet tās
atvērtā pozīcijā.
2.
Turiet nospiestu zem aizmugures durvīm
vismaz 3 sekundes.
esošo taustiņu
> Atskan divi īsi skaņas signāli, norādot, ka
iestatītā pozīcija ir saglabāta.
Lai atiestatītu maks. atvērumu:
–
Manuāli pārvietojiet aizmugures durvis
visaugstākajā iespējamajā pozīcijā, turiet
nospiestu aizmugures durvju taustiņu
vismaz 3 sekundes.
> Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka iestatītā pozīcija ir notīrīta. Atverot aizmugures durvis, tās tiks atvērtas maks. atvēruma pozīcijā.
•
Atvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas un atskan garš skaņas signāls.
•
Aizvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas, atskan garš skaņas
signāls un aizmugures durvis atkal noregulē
ieprogrammēto maks. pozīciju.
Priekšspriegotas atsperes
BRĪDINĀJUMS
Atvēršanas/aizvēršanas laikā apzinieties
iespiešanas risku. Pirms sākt atvēršanu/
aizvēršanu, pārliecinieties, ka aizmugures
durvju tuvumā neviens neatrodas, jo iespiešanas sekas var būt nopietnas.
Darbinot aizmugures durvis, vienmēr ievērojiet
piesardzību.
Elektriski vadāmo aizmugures durvju priekšspriegotās
atsperes.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet elektriski vadāmo aizmugures
durvju priekšspriegotās atsperes. Tās ir
priekšspriegotas ar augstu spiedienu un
atvēršanas gadījumā var izraisīt traumas.
PIEZĪME
•
Ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To varēs
atkal izmantot pēc apmēram 2 minūtēm.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj aizmugurējām durvīm atvērties vai aizvērties, iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
Saistītā informācija
•
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (266 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 265
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugures durvju atvēršana/
aizvēršana ar kājas kustību*
Ekspluatācija
Atvēršana/aizvēršana
PIEZĪME
Lai atvieglotu aizmugures durvju darbināšanu,
kad rokas ir aizņemtas, tās var atvērt/aizvērt, zem
aizmugures triecienstieņa veicot spērienam
līdzīgu kājas kustību automašīnas virzienā.
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
funkcija ir pieejama divās versijās:
•
•
–
Lai varētu atvērt/aizvērt, vienai no automašīnas
tālvadības atslēgām jāatrodas darbības diapazonā14. Tas attiecas arī uz jau atslēgtu automašīnu, un ļauj novērst nejaušu atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
13
14
266
Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis,
manuāli paceliet tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar
kājas kustību ir nepieciešams papildaprīkojums "Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis"*.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra13.
Atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību
Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību
virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam atkāpieties
vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu/aizvēršanu, atskan
īss skaņas signāls – aizmugures durvis
tiek atvērtas/aizvērtas.
Ja aizmugures durvis ir atvērtas, tās vienmēr tiek aizvērtas, aktivizējot ar kājas
kustību.
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*, sensors atrodas bufera kreisajā stūrī.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Tālvadības pults atslēgas darbības diapazons".
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugures durvis var arī aizvērt ar instrumentu
paneļa taustiņu, tālvadības atslēgu vai taustiņu(iem)15, kas atrodas zem aizmugures durvīm. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmās aizmugures durvis".
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas kājas
kustības, un aiz automašīnas neatrodas apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana būs iespējama
tikai pēc noteikta laika.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības
atslēga atrodas darbības zonā.
Ar slīdplāksni/izkliedētāju*
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*, sensors atrodas triecienstieņa kreisajā stūrī.
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet kāju
zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana
var nedarboties.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
Atvēršanas/aizvēršanas atcelšana
– Lai apturētu aizmugures durvju kustību atvēršanas/aizvēršanas laikā, veiciet vienu lēnu
spērienam līdzīgu kājas kustību automašīnas
virzienā.
•
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(257 lpp.)
•
Lai atceltu atvēršanu/aizvēršanu, tālvadības atslēgai nav jāatrodas automašīnas tuvumā.
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(263 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka
funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties
nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
15
Saistītā informācija
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*,
sensors atrodas triecienstieņa kreisajā stūrī.
Lai aktivizētu atvēršanu/aizvēršanu ar kājas
kustību automašīnai, kas aprīkota ar slīdplāksni/
izkliedētāju, veiciet spērienam līdzīgu kustību no
automašīnas sāniem.
Attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (pasīvā iekāpšana)*.
* Papildaprīkojums/piederums. 267
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas
uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas
ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
Atslēgai bez taustiņiem16 (Key Tag) nevar nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā jāpasūta
jauna atslēga.
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta Volvo
servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš no automašīnas informācijas, jo to joprojām var
izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot
rezerves iedarbināšanas funkciju.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja:
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols un tiek parādīts paziņojums
Zems atslēgas bat. līm Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu
un/vai
•
Atvēršana un nomaiņa
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru rādiusā ap
automašīnu.
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
16
268
Šī atslēga ir iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Pārvietojiet taustiņu uz sāniem un pavirziet aizmugurējo apvalku dažus milimetrus uz
augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu,
pagrieziet baterijas nodalījuma vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīmes
saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu, iespiežot
padziļinājumā, piemēram, ar nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz augšu.
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts
attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
}}
269
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of Test
and Criteria, Part III, sub-section 38.3 prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo
autoservisā nomainītās baterijas atbilst šiem
kritērijiem.
Ievietojiet jaunu bateriju , pavēršot (+) pusi uz
augšu. Nepieskarieties tālvadības pults atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz leju.
Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai tā
nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši piestiprināts.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
270
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz
atzīme ir vērsta pret tekstu CLOSE.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas sistēma, kas noļauj nepiederošām personām iedarbināt automašīnu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar tālvadības imobilaizeru ar izsekošanas sistēmu:
Simbols
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības
pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar elektronisko imobilaizeru:
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses apvalku,
nospiežot to uz leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
17
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā – ievietojiet atslēgu glāžu
turētājā blakus
atslēgas simbolam
un mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Paziņojums
Tehniskie parametri
Imobilizēts ar tālvadību
Tālvadības imobilaizers ar izsekošanas
sistēmu ir aktivizēts.
Automašīnu nevar
iedarbināt. Sazinieties ar Volvo On Call
apkalpošanas centru.
Nevar
iedarbināt
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(248 lpp.)
Tālvadības imobilaizers ar izsekošanas
sistēmu17
Automašīna ir aprīkota ar sistēmu, kas ļauj izsekot
automašīnu un noteikt tās atrašanās vietu, kā arī
attālināti aktivizēt imobilaizeru, neļaujot iedarbināt
dzinēju. Sazinieties ar tuvāko Volvo izplatītāju, lai
saņemtu plašāku informāciju un palīdzību sistēmas aktivēšanā.
Tikai noteiktos tirgos un kombinācijā ar Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums. 271
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Bērnu drošības slēdži
2.
Slēdži bērnu drošībai neļauj bērniem no iekšpuses atvērt aizmugurējās durvis. Ir pieejama elektriska* un manuāla slēdzene.
Elektriska aktivizēšana/deaktivizēšana*
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai vai aktivizēt/
deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas pārsniedz 0. Aktivizēšanu/deaktivizēšanu var veikt
līdz 2 minūtēm pēc dzinēja izslēgšanas, ja nav
atvērtas nevienas no durvīm. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Aizdedzes pozīcija".
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Aktivizēts, un
taustiņā esošā lampiņa izgaismojas —
slēdzenes ir aktivizētas.
Simbols
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts,
tad aizmugurējos:
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Paziņojums
Tehniskie parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži
bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Ir deaktivizēti
slēdži bērnu
drošībai.
Manuāla aktivizēšana/deaktivizēšana
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Deaktivizēts,
un taustiņā esošā lampiņa nodziest —
slēdzenes ir deaktivizētas.
Izslēdzot dzinēju, pašreizējais iestatījums saglabājas - ja slēdži bērnu drošībai tiek aktivēti, kad dzinējs ir izslēgts, šī funkcija tiks ieslēgta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju.
Elektriskās aktivizēšanas/deaktivizēšanas taustiņš.
1.
272
Iedarbiniet dzinēju vai pagrieziet aizdedzi
pozīcijā, kas pārsniedz 0.
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības pults
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Noņemama atslēgas slēdzošā daļa".
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās durvis,
nevis abas aizmugurējās durvis vienlaicīgi.
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai aizmugurējās durvis18
•
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko
bērnu drošības slēdzi, nav manuāla bērnu
drošības slēdža.
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām (ja
automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās detektoru*)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas, tad kustības sensori iedarbina
signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir atstāts
atvērts logs vai panorāmas jumts* vai pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var ieslēgties signalizācija.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (260 lpp.)
PIEZĪME
Signalizācija brīdina, piemēram, ja automašīnā
notikusi ielaušanās.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija*
•
•
Lai tā nenotiktu: Izkāpjot no automašīnas,
vienmēr aizveriet logu/panorāmas jumtu. Ja
jāizmanto automašīnas iebūvētā stāvapsilde
(vai pārnēsājamais elektriskais sildītājs),
pagrieziet ventilatorus tā, lai gaisa plūsma
nebūtu vērsta uz augšu pasažieru salonā. Tā
vietā varat izmantot pazeminātu signalizācijas
līmeni — skatiet šīs sadaļas apakšsadaļu
tālāk.
tiek atvienots akumulatora kabelis vai
sirēna tiek atslēgta.
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme, vadītāja displejā tiek parādīts simbols un
paziņojums Signaliz. sist. atteice
Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo pilnvarotu servisu.
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai mainīt
signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš
šāds mēģinājums var ietekmēt apdrošināšanas nosacījumus.
Signalizācijas aktivizēšana
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju
šādi:
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai zonai durvju roktura
ārpusē19 vai
•
Nospiediet aizmugures durvju gumijas spiedplāksni19.
Ja automašīna ir aprīkota ar elektriski vadāmām
aizmugures durvīm, aizmugures durvju apakšā
18
19
Attiecas uz dažiem tirgiem.
Attiecas tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (Passive Entry*)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 273
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
esošo taustiņu var izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu signalizāciju.
Signalizācijas trauksmes signāli
Deaktivējiet signalizāciju
•
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi:
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu;
•
•
satveriet kādu no durvju
rokturiem19,
vai
Nospiediet aizmugures durvju gumijas spiedplāksni19.
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots maks.
10 reizes20.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators
Nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes pozīciju I, pagriežot iedarbināšanas
slēdzi pozīcijā START un atlaižot.
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
274
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs —
signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, gaismas
diode ātri mirgo līdz 30 sekundēm vai līdz
aizdedzes pozīcijas I atlasīšanai, pagriežot
aizdedzes slēdzi pozīcijā START un atlaižot –
signalizācija tiek aktivizēta.
Samazināts signalizācijas līmenis
Samazināta aizsardzība nozīmē, ka kustības un
sasvēršanās sensorus var īslaicīgi deaktivizēt.
Lai īslaicīgi izslēgtu kustības un
slīpuma sensorus, centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Samazināta
aizsardzība.
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
19
20
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā
suni vai transportējot ar autovilcienu vai prāmi.
Procedūra ir tāda pati, kā īslaicīgi deaktivizējot
vispārējās bloķēšanas funkciju.
PIEZĪME
•
•
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Vispārējās
bloķēšanas funkcija".
Attiecas tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (Passive Entry*)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana* (275 lpp.)
•
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja tālvadības
atslēga nedarbojas (275 lpp.)
•
Vispārējā bloķēšana* (256 lpp.)
Automātiskā signalizācijas
aktivizēšana/atkārtota aktivizēšana*
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja
tālvadības atslēga nedarbojas
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana
novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar
neaktivizētu signalizāciju.
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas,
piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir izlādējusies.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults atslēgu
(signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu
durvis vai aizmugures durvis netiek atvērtas divu
minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek
ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
1.
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
Dažs tirgos signalizācija tiek aktivizēta automātiski kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis tiek
atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (273 lpp.)
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja tālvadības
atslēga nedarbojas (275 lpp.)
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2.
Novietojiet tālvadības pults atslēgu rezerves
lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu
turētājā.
3.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā START
un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (273 lpp.)
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana* (275 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 275
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
276
•
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (260 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Tālvadības atslēgas tipa sertifikātu var skatīt
tabulā.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana
(pasīvā iekāpšana*)
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums. Papildu
tipa sertifikāta numuru skatiet tabulā tālāk.
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 277
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
Plašāku informāciju par tālvadības atslēgas sistēmas tipa sertifikātu skatiet support.volvocars.com.
278
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēga
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2015/104
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Omāna
}}
279
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Serbija
Apvienotie Arābu
Emirāti
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
280
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Omāna
}}
281
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Serbija
Apvienotie Arābu
Emirāti
Saistītā informācija
•
282
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
VADĪTĀJA ATBALSTS
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs izraisa
stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar automašīnas ātrumu, lai uzlabotu jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība šķiet stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un neprasa
papildu piepūli.
PIEZĪME
Noteiktās situācijās stūres pastiprinātājs var
pārāk sakarst, tādēļ tas ir īslaicīgi jāatdzesē.
Šajā laikā stūres apstiprinātājs darbojas ar
samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var
būt nedaudz apgrūtināta.
Iestatījumi My Car
Stūrēšanas spēks
Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēka atlasīšanas opcijai nevar piekļūt pagriezienā.
Saistītā informācija
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Roll Stability Control
Roll Stability Control (RSC) ir stabilitātes sistēma, kura līdz minimumam samazina automašīnas apgāšanās risku, piemēram, strauja izvairīšanās manevra gadījumā vai tad, ja automašīna sāk
slīdēt.
Sistēma RSC reģistrē automašīnas sānu slīpuma
izmaiņas un to apmēru. Šī informācija tiek izmantota, lai aprēķinātu automašīnas apgāšanās risku.
Ja pastāv apgāšanās risks, ieslēdzas elektriskā
stabilitātes kontroles sistēma, tiek samazināts dzinēja griezes moments un bremzēts viens vai vairāki riteņi, līdz automašīna atgūst stabilitāti.
BRĪDINĀJUMS
Parastos braukšanas apstākļos sistēma RSC
uzlabo automašīnas drošību uz ceļa, bet tas
nav iemesls, lai palielinātu ātrumu. Vienmēr
ievērojiet parastos drošas braukšanas priekšnosacījumus.
Laikā, kad īslaicīgi ir samazināta stūres pastiprinātāja funkcija, vadītāja displejā ir redzams
paziņojums.
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Lai atlasītu stūrēšanas spēka līmeni, dodieties uz
sadaļu "Braukšanas režīmi" un skatiet alternatīvas INDIVIDUAL aprakstu apakšsadaļā "Atlasāmie braukšanas režīmi".
Saistītā informācija
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (285 lpp.)
Drošība (60 lpp.)
Automašīnu modeļiem bez piedziņas režīma vadības slēdža ar tā opciju INDIVIDUAL stūrēšanas
spēku var atlasīt, izmantojot centrālā displeja augšējo skatu un šādu meklēšanas ceļu:
284
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Aktīvā novirzīšanās no ceļa kontrole
Elektroniskā stabilitātes sistēma (Electronic
Stability Control — ESC) palīdz vadītājam izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
ESC aktivizēšana bremzēšanas
laikā ir jūtama kā pulsējoša
skaņa. Automobili paātrināt var
lēnāk, nekā sagaidāms pēc
gāzes pedāļa nospiešanas.
Funkcija novērš dzenošo riteņu spolēšanu pa ceļa
virsmu ātruma uzņemšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Stabilitātes sistēma ESC ir palīgfunkcija − tā
nevar nevainojami darboties visās situācijās
un visos ceļa apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Sistēmai ESC ir šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Spolēšanas kontrole
Saskares kontroles sistēma
Funkcija darbojas pie neliela ātruma un pārnes
spēku no spolējošā dzenošā riteņa uz nespolējošo.
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(Trailer Stability Assist — TSA) mērķis ir stabilizēt
automašīnu kopā ar piekabi, ja sākas sānnovirze.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Braukšana ar
piekabi".
1 Piekabes
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (286 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un paziņojumi (287 lpp.)
•
•
Roll Stability Control (284 lpp.)
Braukšana ar piekabi (441 lpp.)
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā var
cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju stūrēt
automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*1
Piekabes stabilitātes palīgsistēma (Trailer
stability assist)
•
Dzinēja vilkmes kontrole (Engine Drag Control)
— EDC novērš neparedzētu riteņu bloķēšanos,
piemēram, pēc zemāka pārnesuma ieslēgšanas
vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām brauktuvēm.
Spolēšanas kontrole
Dzinēja vilkmes kontrole
Saistītā informācija
Dzinēja vilkmes kontrole
Aktīvā novirzīšanās no ceļa kontrole
Saskares kontroles sistēma
PIEZĪME
Aktivizējot sporta režīmu, funkcija TSA tiek
deaktivizēta.
stabilitātes palīgsistēma ir iekļauta Volvo oriģinālās vilkšanas iekārtas uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums. 285
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
Elektroniskā stabilitātes sistēma (Electronic
Stability Control — ESC) palīdz vadītājam izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Sistēma ESC vienmēr ir aktivizēta − to nevar
izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties režīmu Sport,
kas sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Režīmā Sport sistēma ESC nosaka, vai gāzes
pedāļa un stūres kustības, kā arī braukšana līkumos ir aktīvāka nekā parasti, un pēc tam atļauj
veikt kontrolētu riteņu izslīdēšanu ar aizmugures
daļu, pirms ESC iejaucas un stabilizē automašīnu.
Piemēram, ja vadītājs aptur kontrolēto izslīdēšanu,
atlaižot gāzes pedāli, sistēma ESC iejaucas un
stabilizē automašīnu.
Režīms Sport nodrošina maksimālu vilkmi arī
gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai brauc
pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm vai dziļu
sniegu.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam ESC
sporta režīms.
> Sporta režīms tiek aktivizēts/deaktivizēts
— taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Par sporta režīma darbību liecina simbola pastāvīga izgaismošanās vadītāja
displejā. Tas izgaismojas, līdz tiek deaktivizēta šī funkcija tiek deaktivizēta vai
izslēgts dzinējs. Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma ESC atsāk darboties parastajā režīmā.
Sporta režīma ierobežojumi
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles vai
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (285 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Režīma Sport atlasīšana/atlases
atcelšana
Sporta režīmu var aktivizēt/
deaktivizēt vidējā displeja funkciju skatā.
286
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar elektronisko stabilitātes
kontroli (Electronic Stability Control — ESC).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
ESC sistēma tiek aktivēta.
Deg nepārtraukti.
Ir atlasīts režīms Sport.
PIEZĪME: sistēma ESC šajā režīmā nav deaktivizēta − tās darbība ir tikai ierobežota.
ESC
Īslaicīgi izslēgts
Sistēma ESC uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija atkal
automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
ESC
ESC sistēma ir deaktivēta.
Jāveic apkope
•
•
Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Ja ziņojums neizzūd, brauciet uz servisu, ieteicams uz Volvo pilnvarotu servisu.
}}
287
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
288
Saistītā informācija
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (285 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (286 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotājs*
Ātruma ierobežotāju (Speed Limiter — SL) var
uztvert kā kruīza kontroli, kas darbojas pretēji —
vadītājs regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet
ātruma ierobežotājs neļauj viņam nejauši pārsniegt iepriekš izvēlētu/iestatītu maksimālo
ātrumu.
Pārskats
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
PIEZĪME
Pašreizējais braukšanas ātrums
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz
par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek aktivizēts
paziņojums par maksimālā ātruma pārsniegšanu.
Saglabātais maksimālais ātrums
BRĪDINĀJUMS
Ātruma ierobežotājs ir palīglīdzeklis, un tas
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (290 lpp.)
Vadītājam vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmei un jārīkojas, kad ātruma ierobežotājs
neuztur piemērotu ātrumu.
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (291 lpp.)
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu saskaņā ar satiksmes noteikumiem — arī gadījumos, kad tiek izmantota
ātruma ierobežotāja funkcija.
•
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (292 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(293 lpp.)
Ierobežojumi
Funkciju taustiņi un simboli2.
Palielināt saglabāto maksimālo ātrumu vai
atkārtoti aktivizēt ātruma ierobežotāju un
atjaunot saglabāto maksimālo ātrumu
Braucot pa stāviem ceļu kritumiem, ātruma ierobežotāja bremzēšanas efekts var būt neadekvāts,
tādēļ saglabātais maksimālais ātrums var tikt
pārsniegts. Tādā gadījumā vadītājs tiek brīdināts,
vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts
ātruma ierobežoj.
Aktivizēt ātruma ierobežotāju un saglabāt
pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt ātruma ierobežotāju
samazina saglabāto maksimālo ātrumu
2
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 289
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
–
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija (Speed
Limiter — SL).
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Ātruma ierobežotājs sāk darboties, un
pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Ātruma ierobežotāja ātruma
pārvaldība
Ātruma ierobežotājam (Speed Limiter — SL) var
iestatīt dažādus ātrumus.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (291 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (292 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
ātruma ierobežotāju.
Ieslēdziet ātruma ierobežotāju.
Viszemākais maksimālais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
290
–
Saglabāto maksimālo ātrumu var mainīt, īsi
nospiežot vai turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai - (3):
•
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
•
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4)/(6) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (291 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (292 lpp.)
Ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (Speed Limiter — SL) var
īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tam gaidīšanas
režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Ātruma ierobežotāja atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja apzīmējumi maina krāsu no PELĒKAS
uz BALTU − automašīna atkal brauc ar
pēdējo saglabāto ātrumu.
vai
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja indikatori un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
izmanto pašreizējo ātrumu kā maksimālo
ātrumu.
Ātruma īslaicīga palielināšana ar gāzes
pedāli
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — tagad ātruma
ierobežotājs tiek īslaicīgi deaktivizēts, un
vadītājs var pārsniegt maksimālo ātruma
iestatījumu.
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi ignorēt,
nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma ierobežotājam
netiktu ieslēgts gaidīšanas režīms, piemēram, lai
varētu ātri palielināt ātrumu, kad tas ir nepieciešams. Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un atlaidiet, lai ātruma palielināšana tiktu pārtraukta,
kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Tādā gadījumā ātruma ierobežotājs joprojām darbojas, tādēļ vadītāja displejā redzamais simbols ir BALTĀ krāsā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 291
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
2.
Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek samazināts zem
pēdējā saglabātā maksimālā ātruma.
Ātruma ierobežotāja izslēgšana
Ātruma ierobežotāju Speed Limiter — SL var
deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (292 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(290 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (291 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
292
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Ātruma ierobežojumam tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts ātruma ierobežotāja (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto maksimālo ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Automātiskā ātruma ierobežotāja (Automatic
Speed Limiter — ASL) funkcija palīdz vadītājam
pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam ātrumam.
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
Simbols
3
Road Sign Information – RSI
✓
✓
Dzeltena/
oranža
✓
A
Zīmes simbolsB pēc "70" = ASL ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Skatiet arī sadaļu "Ceļazīmju informācijas sistēmas ierobežojumi".
ASL
A
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto informāciju no ceļazīmju informācijas3 funkcijas, lai
pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, ceļazīmju informācijas funkcijas
noteiktais ātrums var būt nepareizs — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir ātrums
jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
SL
Zaļgani dzeltena
Pelēka
Ātruma ierobežotāja funkciju (Speed Limiter —
SL) var pārslēgt uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju.
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija ir
vadītāja palīglīdzeklis, un tā nedarbojas visās
braukšanas un satiksmes situācijās vai jebkādos laika un ceļa apstākļos. Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par pareizas distances un ātruma ievērošanu, arī ja tiek lietots
automātiskais ātruma ierobežotājs.
Zīmes simbola
krāsa
A
B
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms.
Informāciju par simbola krāsas nozīmi skatiet nākamajā sadaļā
"ASL simbols".
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus saglabātajam ātrumam "70" spidometra
centrā) var attēlot trīs krāsās. Katrai no
tām ir sava nozīme:
Nozīme
Funkcija ASL ir aktīva
Funkcijai ASL ir ieslēgts
gaidīšanas režīms.
Funkcijai ASL ir īslaicīgi
ieslēgts gaidīšanas režīmsA
Piemēram, nav izdevusies zīmes noteikšana.
ASL ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana notiek, izmantojot ātruma informāciju no funkcijas RSI3 —
nevis no ātruma ierobežojuma ceļazīmēm, kurām
automašīna pabrauc garām.
Ja funkcija RSI3 nevar interpretēt un sniegt
ātruma informāciju sistēmai ASL, tad sistēma
ASL tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un pārslēdzas uz SL. Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas
un jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
Sistēma ASL atkal tiks aktivizēta, kad funkcija
RSI3 atkal varēs interpretēt un sniegt ātruma
informāciju funkcijai ASL.
Skatiet arī sadaļu "Ceļazīmju informācijas ierobežojumi".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 293
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (294 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
mainīšana (295 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(Automatic Speed Limiter — ASL) var aktivizēt/
deaktivizēt kā ātruma ierobežotāja (Speed
Limiter — SL) palīgfunkciju.
–
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(365 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna
vairs neievēro ceļazīmēs norādīto ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana
1.
2.
294
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Sistēma ASL tiek deaktivizēta, un taustiņa
rādījums kļūst PELĒKS — tās vietā tiek
aktivizēta sistēma SL.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Funkcija ASL tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā, taustiņā iedegas zaļš indikators, un
vadītāja displeja spidometra centrā tiek
parādīts zīmes simbols.
Saistītā informācija
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(293 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
mainīšana (295 lpp.)
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo
automašīnas ātrumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides mainīšana
Pielaidi regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja ātruma iestatījumu.
Ātruma ierobežotāja funkcijai (Automatic Speed
Limiter — ASL) var iestatīt dažādus pielaides
līmeņus.
PIEZĪME
Maksimālā atlasāmā pielaide ir +/- 10 km/h
(5 mph).
Zīmēs norādīto ātruma ierobežojumu var palielināt un samazināt. Piemēram, ja automašīna
ievēro zīmē norādītu ātruma ierobežojumu
70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut
automašīnai uzturēt ātrumu 75 km/h (47 mph).
Saistītā informācija
Funkciju taustiņi un simboli.
–
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz spidometra centrā (4) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien ceļazīmēs, kurām automašīna brauc garām, ir
norādīts ātrums 70 km/h (43 mph).
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(293 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (294 lpp.)
•
•
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(290 lpp.)
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku
vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc
tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē
norādīto ātruma ierobežojumu un pielaide
tiek izdzēsta no atmiņas.
Ja ir aktivizēta ceļazīmju informācijas*
funkcija, ceļazīmēs norādītais ātruma ierobežojums tiek attēlots spidometrā ar SARKANU indikatoru.
* Papildaprīkojums/piederums. 295
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kruīzkontrole
Kruīza kontrole (Cruise Control — CC) palīdz
vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem
un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu
satiksmes plūsmu.
Pārskats
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli (papildu aprīkojums), vadītājs var pārslēgties starp CC un ACC — skatiet sadaļu "Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli".
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (Cruise
Control — CC).
BRĪDINĀJUMS
Vadītājam ir vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi un jāiejaucas, ja kruīza kontrole neuztur
piemērotu ātrumu un/vai piemērotu attālumu.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Saistītā informācija
Funkciju taustiņi un simboli.
Palielināt saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizēt kruīza kontroli un atjaunot saglabāto
ātrumu
Aktivizēt kruīza kontroli un saglabāt pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt kruīza kontroli
samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
296
•
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(296 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (297 lpp.)
Aktīvā kruīza kontrole
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (298 lpp.)
–
•
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (299 lpp.)
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (314 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
kruīza kontroli.
Kruīza kontroles ieslēgšana
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h (20 mph)
vai lielākam. Viszemākais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Kruīza kontrole sāk darboties, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
Kruīza kontrolei (Cruise Control — CC) var iestatīt dažādus ātrumus.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
PIEZĪME
Kruīza kontroli nevar iespējot, ja braukšanas
ātrums ir zemāks par 30 km/h (20 mph).
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (297 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (299 lpp.)
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (298 lpp.)
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
(1) vai turot nospiestu stūres taustiņu
(3):
•
•
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts,
retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību un ierobežot
ātruma palielināšanos, bremzējot ar dzinēju. Tādā
gadījumā vadītājs var īslaicīgi neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
–
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4)/(6) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz pusei
un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(296 lpp.)
}}
297
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (298 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (299 lpp.)
Kruīza kontroli (Cruise Control — CC) var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un
atkal aktivizēt vēlāk.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
–
298
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta, un vadītājs
var īslaicīgi pārsniegt iestatīto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h (20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma
VADĪTĀJA ATBALSTS
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna atkal
brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli Cruise Control — CC var deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
vai
–
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli*, var pārslēgt abas kruīza kontroles funkcijas — skatiet sadaļu "Pārslēgšanās starp CC
un ACC".
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna brauc
ar pašreizējo ātrumu.
•
•
•
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(296 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (297 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (298 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (314 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts kruīza kontroles (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto
ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(296 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (297 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (299 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 299
VADĪTĀJA ATBALSTS
Distances brīdinājums*
Distances brīdinājuma funkcija (Distance Alert)
brīdina vadītāju, ja laika intervāls līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim kļūst pārāk īss.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem.
Distances informācija netiek sniegta par transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai stāv uz
vietas.
Augšējais displejs*
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Laikā, kamēr ir aktivēta adaptīvā kruīza kontrole, distances brīdinājuma funkcija ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai tad,
ja attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā vērtība automobiļa ātrums netiek ietekmēts.
Brīdinājuma indikators par distances brīdinājumu vējstiklā4.
Ja attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks par iepriekš iestatīto vērtību,
vējstiklā ir pastāvīgi iedegts brīdinājuma indikators.
4
300
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā4.
Automašīnās, kas aprīkotas ar augšējo displeju,
vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir
īsāks par iestatīto vērtību. Tomēr šeit tiek pieņemts, ka automašīnas izvēlņu sistēmas iestatījumos ir aktivizēta funkcija Rādīt vadītāja atbalstu
— lai noskaidrotu, kā tas darbojas, skatiet sadaļu
"Augšējais displejs".
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
Distances brīdinājuma laika intervāla aktivizēšana un iestatīšana* (301 lpp.)
Distances brīdinājuma laika
intervāla aktivizēšana un
iestatīšana*
•
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(302 lpp.)
Var aktivizēt/deaktivizēt distances brīdinājuma
funkciju (Distance Alert) un iestatīt laika intervālu.
•
•
Augšējais displejs* (119 lpp.)
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana
Saistītā informācija
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Tas pats simbols tiek parādīts arī, kad ir aktivizēta
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Distance Alert.
> Distances brīdinājums tiek aktivizēts/
deaktivizēts — taustiņā tiek parādīts zaļš/
pelēks indikators.
Distances brīdinājuma laika intervāla
iestatījums
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 301
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
PIEZĪME
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Iestatīto laika intervālu izmanto arī adaptīvā
kruīza kontroles funkcija.
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(302 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Distances brīdinājuma*
ierobežojumi
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma funkcija (Distance Alert) var būt ierobežota.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Distances brīdinājuma laika intervāla aktivizēšana un iestatīšana* (301 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Spēcīgas saules gaismas, atspīdumu vai
krasu gaismas intensitātes izmaiņu, kā arī
saulesbriļļu valkāšanas dēļ varat neredzēt, ka
vējstiklā ir izgaismojusies brīdinājuma lampiņa
Slikti laika apstākļi vai līkumoti ceļi var ietekmēt radiolokācijas bloka spēju uztvert priekšā
esošos transportlīdzekļus.
Arī citu transportlīdzekļu, piemēram, motociklu, izmērs var ietekmēt uztveršanas spēju.
Tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa
izgaismojas tad, kad līdz šķērslim ir palicis
mazāks attālums, nekā iestatīts vai ka brīdinājums īslaicīgi netiek dots.
Arī tad, ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir palicis
mazāks attālums, nekā iestatīts, jo sensora
darbības diapazons ir ierobežots.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
302
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvā kruīza kontrole*
Adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise
Control — ACC) palīdz vadītājam saglabāt
nemainīgu attālumu, kā arī iepriekš iestatīto laika
intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
ceļš atkal ir brīvs, automobilis atjauno izvēlēto
ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole ir palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas un satiksmes
situācijās vai jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmes situācijai un jāiejaucas, ja adaptīvā
kruīza kontrole neievēro piemērotu ātrumu vai
piemērotu laika intervālu.
Izlasiet visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas
par adaptīvo kruīza kontroli, lai uzzinātu par tās
ierobežojumiem, kas vadītājam jāzina pirms šīs
funkcijas lietošanas.
Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par
pareiza laika intervāla un ātruma uzturēšanu,
pat ja tiek lietota adaptīvā kruīza kontrole.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim5.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja
kameras un radara iekārta automašīnas priekšā
nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums
tiek automātiski pielāgots, izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz transportlīdzeklim. Kad
5
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu,
ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu:
•
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam
transportlīdzeklim ātruma diapazonā no nulles līdz 200 km/h (125 mph).
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu:
•
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h
(20 mph) līdz 200 km/h (125 mph).
Adaptīvā kruīza kontrole regulē ātrumu ar automobiļa gaitas paātrināšanu un bremzēšanu. Ir
normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad
tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams
strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas
jādara, ja ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana
var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 303
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole nav sadursmes
novēršanas sistēma. Ja sistēma neuztver
priekšā braucošu transportlīdzekli, vadītājam ir
jāiejaucas.
Pārskats
Vadība
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli (papildu aprīkojums), vadītājs var pārslēgties starp CC un ACC — skatiet sadaļu "Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli".
Adaptīvā kruīza kontrole nebremzē, ja tā uztver
cilvēkus vai dzīvniekus, kā arī mazus transportlīdzekļus, piemēram, velosipēdus un motociklus. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas
zemas piekabes, pretī braucoši, lēni vai stāvoši
transportlīdzekļi un objekti.
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, piemēram, pilsētas satiksmē, ceļu krustojumos, uz
slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī,
stiprā lietū/sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem vai uzbrauktuvēm.
SVARĪGI
Adaptīvās kruīza kontroles sistēmas komponentu apkopi drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Funkciju taustiņi un simboli5.
Palielina saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizē adaptīvo kruīza kontroli un atjauno saglabāto ātrumu un laika intervālu
Aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli un saglabāt
pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt adaptīvo
kruīza kontroli.
samazina saglabāto ātrumu
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
5
304
Mērķa transportlīdzekļa indikators: ACC ir
uztvērusi mērķa transportlīdzekli un seko tam,
ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Vadītāja displejs
Sadursmes riska brīdinājums
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole brīdina tikai par tiem
transportlīdzekļiem, kurus uztvēris tās radiolokācijas sensora bloks - tādēļ brīdinājums var
netikt raidīts vai var tikt raidīts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu, lai bremzētu, kad tas ir
nepieciešams.
Ātruma rādījums5.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
Lai skatītu dažādas simbolu kombinācijas atkarībā
no satiksmes situācijas — skatiet tēmu "Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi".
Brīdinājuma indikators par sadursmes brīdinājumu vējstiklā5.
Adaptīva kruīza kontrole izmanto aptuveni 40%
no kājas bremzes jaudas. Ja automašīna
jābremzē spēcīgāk, nekā to var adaptīvā kruīza
kontrole, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta brīdinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu
vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
5
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
305
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Augšējais displejs*
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā5.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar augšējo displeju,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu
simbolu.
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
•
Adaptīvās kruīza kontroles* laika intervāla
iestatīšana (308 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana un ieslēgšana*
•
Mērķa un automātiskās bremzēšanas maiņa,
izmantojot adaptīvo kruīza kontroli (312 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (314 lpp.)
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā kruīza
kontrole (Adaptive Cruise Control — ACC) vispirms jāaktivizē un pēc tam jāieslēdz.
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana/
deaktivizēšana* (309 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
(313 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi* (315 lpp.)
•
•
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Augšējais displejs* (119 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Saistītā informācija
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana* (306 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(307 lpp.)
5
306
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana
Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
–
Nospiediet ◀ (2) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Simbols tiek parādīts, un adaptīvajai kruīza
kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvās kruīza kontroles ieslēgšana
Lai varētu ieslēgt ACC, jāievēro šādi priekšnoteikumi:
Lielākais ātrums ir saglabātais/atlasītais ātrums,
bet mazākais ātrums — priekšā braucošā transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
Saistītā informācija
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
, nospie(1).
diet vadības taustiņu uz stūres
> Adaptīvā kruīza kontrole sāk darboties,
pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā,
un tā skaitliskā vērtība tiek attēlota spidometra centrā.
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma
pārvaldība*
Adaptīvajai kruīza kontrolei (Adaptive Cruise
Control — ACC) var iestatīt dažādus ātrumus.
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai (3):
•
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
•
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 307
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā pārnesumkārba
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātruma diapazonā no nulles līdz
200 km/h (125 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais adaptīvajai kruīza
kontrolei ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h
(20 mph). Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim, līdz tas apstājas (0 km/h), zemāku
ātrumu par 30 km/h (20 mph) nevar atlasīt/
saglabāt.
Maksimālais atlasāmais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Manuālā pārnesumkārba
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz
200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles* laika
intervāla iestatīšana
Adaptīvajai kruīza kontrolei (Adaptive Cruise
Control — ACC) var iestatīt dažādus laika intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Tas pats simbols tiek parādīts arī tad, kad ir aktivizēta distances brīdinājuma funkcija.
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā esošajam transportlīdzeklim, ievērojot iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna, priekšā
saprātīgā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Zemākais ieprogrammējamais ātrums adaptīvajai
kruīza kontrolei ir 30 km/h (20 mph) — maksimālais ātrums ir 200 km/h (125 mph).
308
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ņemiet vērāt, ka neparedzētu problēmu gadījumā
īss laika intervāls vadītājam nodrošina īsu reaģēšanas un rīkošanās laiku.
PIEZĪME
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Ja šķiet, ka adaptīvā kruīza kontrole pēc aktivēšanas nereaģē, iespējams, tas ir tādēļ, ka
laika attālums līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim neļauj palielināt ātrumu.
Laika intervāla vadība.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi un viegli. Nelielā
ātrumā, kad attālumi ir mazi, adaptīvā pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina
laika intervālu.
Adaptīvo kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control
— ACC) var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana un iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Saistītā informācija
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(307 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai īslaicīgi izslēgtu adaptīvo kruīza kontroli un
iestatītu tai gaidīšanas režīmu:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamais simbols
maina krāsu no BALTAS uz PELĒKU, un
saglabātais ātrums spidometra centrā
maina krāsu no SMILŠKRĀSAS uz
PELĒKU.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 309
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Gaidīšanas režīmā vadītājam ir pašam jākontrolē
ātrums un distance.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas gaidīšanas
režīmā un automašīna piebrauc pārāk tuvu
priekšā braucošajam transportlīdzeklim, par
nepietiekamu distanci vadītāju brīdina distances
brīdinājuma funkcija (skatiet tēmu "Distances brīdinājums" šīs sadaļas beigās).
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta
un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
Šādā situācijā vadītājam ir jāiejaucas un jāpielāgo
ātrums un distance priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslī-
310
dēšanas sistēmas ESC. Ja kāda no šīm sistēmām
pārstāj darboties, sistēma adaptīvā kruīza kontrole
tiek automātiski izslēgta.
•
Automātiskās deaktivizēšanas gadījumā atskanēs
signāls un vadītāja displejā tiks parādīts paziņojums. Tādā gadījumā vadītājam ir jāiejaucas un
jāpielāgo ātrums un attālums priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Automātiskā deaktivēšana var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
•
•
•
•
•
•
vadītājs atver durvis
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
riteņi zaudējuši saķeri
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ir ieslēgta stāvbremze;
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai atkārtoti aktivizētu ACC no gaidīšanas režīma:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Apdzīšanas palīgsistēma ar
adaptīvo kruīza kontroli* vai
Pilot Assist*
Apdzīšanas palīgfunkcijas ieslēgšana
Adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise
Control — ACC) vai Pilot Assist var palīdzēt
vadītājam apdzīt citus transportlīdzekļus.
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim");
•
•
ātrumam jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
–
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Kad ACC vai Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim un vadītājs izrāda apdzīšanas iniciatīvu,
ieslēdzot pagrieziena rādītāju6, adaptīvā kruīza
kontrole vai Pilot Assist palīdz, palielinot automašīnas ātrumu attiecībā pret priekšā braucošo
transportlīdzekli, pirms automašīna ir sasniegusi
apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad
automašīna tuvojas lēnāk braucošam transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā
apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt, jāievēro šie priekšnosacījumi:
saglabātajam ACC vai Pilot Assist ātrumam ir
jābūt pietiekoši lielam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Automašīnās ar stūri kreisajā pusē izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju, bet automašīnās ar stūri labajā pusē — labo pagrieziena
rādītāju.
> Tiek ieslēgta apdzīšanas palīgsistēma.
Ierobežojumi
Izmantojot apdzīšanas palīgfunkciju, vadītājam
jābūt gatavam straujai apstākļu maiņai. Dažos
gadījumos apdzīšanas palīgfunkcija var veikt
nevēlamu ātruma palielināšanu.
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās,
piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, lai
signalizētu par joslas maiņu vai izbraukšanu uz
cita ceļa - tādā gadījumā automašīna īsu brīdi
palielina ātrumu.
6
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 311
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Šī iemesla dēļ jācenšas izvairīties no noteiktām
situācijām. Šādu situāciju piemēri ir:
•
automašīna tuvojas izbrauktuvei, lai veiktu
pagriezienu tajā pašā virzienā, kas parasti tiek
izmantots apdzīšanas manevram;
•
priekšā esošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, pirms automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā esošie transportlīdzekļi
samazina ātrumu;
•
automašīna, kas paredzēta braukšanai pa
ceļa labo pusi, brauc valstī, kur satiksme norit
pa ceļa kreiso pusi (vai otrādi).
Mērķa un automātiskās
bremzēšanas maiņa, izmantojot
adaptīvo kruīza kontroli
Kopā ar automātisko pārnesumkārbu adaptīvajai
kruīza kontrolei (Adaptive Cruise Control —
ACC ) ir funkcionalitāte mērķa maiņai un bremzēšanai noteiktā ātrumā.
Mērķa maiņa
Saistītā informācija
Pilot Assist* (317 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta, un tai
tiek iestatīts gaidīšanas režīms:
No šādām situācijām var izvairīties, īslaicīgi iestatot ACC vai Pilot Assist gaidīšanas režīmā.
•
•
BRĪDINĀJUMS
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz
aptuveni 30 km/h (20 mph) un mērķis tiek
mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, adaptīvā kruīza kontrole ignorē stāvošo
transportlīdzekli, tā vietā izvēloties saglabāto
ātrumu.
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h
(20 mph) un mērķis tiek mainīts no braucoša
transportlīdzekļa uz stāvošu, adaptīvā kruīza kontrole bremzē, ņemot vērā stāvošo transportlīdzekli.
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
adaptīvā kruīza kontrole nevar noteikt, vai
mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā braucošais transportlīdzeklis nogriežas, līdz ar to adaptīvajai kruīza kontrolei vairs
nav transportlīdzekļa, kuram sekot.
Automātiskā bremzēšana
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ,
braukšana tiek automātiski atsākta, ja apstāšanās
ilgums nepārsniedz apmēram 3 sekundes –. Ja
nepieciešams ilgāks laiks, pirms priekšā esošais
transportlīdzeklis atsāk kustību, tad adaptīvajai
312
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
kruīza kontrolei tiek iestatīts gaidīšanas režīms ar
automātisko bremzēšanas funkciju.
–
Aktivizējiet adaptīvo kruīza kontroli atkāroti
vienā no šiem veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Adaptīvā kruīza kontrole atsāk sekot
priekšā esošajam transportlīdzeklim, ja tas
sāk braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
PIEZĪME
ACC spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze, bet adaptīvā kruīza kontrole izslēdzas.
Lai varētu vēlreiz aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli, stāvbremze ir jāizslēdz.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un adaptīvajai kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un
automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Adaptīvās kruīza kontroles*
ierobežojumi
•
vadītājs iestata adaptīvajai kruīza kontrolei
gaidīšanas režīmu.
Noteiktās situācijās funkcija (Adaptive Cruise
Control — ACC) var būt ierobežota.
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai
funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet
gatavs bremzēt. Neizmantojiet adaptīvo kruīza
kontroli, ja vedat smagu kravu vai ja automašīnai
ir pievienota piekabe.
Tas notiek, ja adaptīvā kruīza kontrole notur automašīnu uz vietas ar kājas bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
ACC ir noturējusi automašīnu uz vietas ilgāk
par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
tiek izslēgts dzinējs.
Dažādi
•
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Braukšanas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja
ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
tiek ieslēgta stāvbremze
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*
2.
Ja automašīna aprīkota ar adaptīvo kruīza kontroli
(ACC), vadītājs var pārslēgt kruīza kontroli (CC)
un ACC.
no
ACC uz
CC. Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) tiek izslēgta, un
kruīza kontrole (CC) tiek ieslēgta gaidīšanas režīmā.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Kruīzkontrole
A
3.
A
Adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms
Pārslēgšana no ACC uz CC
BRĪDINĀJUMS
Kā pārslēgt no adaptīvās kruīza kontroles (ACC)
uz kruīza kontroli (CC).
Ja, izslēdzot dzinēju, ir aktīva CC, nākamreiz iedarbinot dzinēju, tiks aktivizēta ACC.
1.
Pārslēgšana no CC uz ACC
Iestatiet adaptīvo kruīza kontroli gaidīšanas
režīmā, izmantojot stūres taustiņu
.
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole — taustiņa indikatora krāsa
mainās no ZAĻAS uz PELĒKU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
no
CC uz
ACC. Adaptīvā kruīza kontrole tiek ieslēgta gaidīšanas režīmā.
3.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrole sāk darboties un saglabā
pašreizējo ātrumu.
Pārslēdzoties no sistēmas ACC uz CC, automašīna vairs neievēro iestatīto laika intervālu
— tā vienkārši uztur iestatīto ātrumu.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Sāk darboties adaptīvā kruīza kontrole, un
tiek saglabāts pašreizējais ātrums kopā ar
iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (296 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Lai automašīnu no kruīza kontroles (CC) pārslēgtu uz adaptīvo kruīza kontroli (ACC), rīkojieties šādi:
1.
314
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole — taustiņa indikatora krāsa
mainās no PELĒKAS uz ZAĻU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
Iestatiet kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
.
izmantojot stūres taustiņu
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un paziņojumi*
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par adaptīvo
kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control —
ACC).
Iepriekšējā ilustrācijā8 ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Tālāk ir sniegti daži piemēri7.
Iepriekšējā ilustrācijā8 ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
Simbols
7
8
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā
Automobilis saglabā atmiņā saglabāto/atlasīto ātrumu.
Nav pieejams un simbols ir PELĒKĀ krāsā
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Adapt. kruīzkontrole
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
•
316
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist*
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu
starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Funkcija Pilot Assist nodrošina komfortablāku un
patīkamāku braukšanu, piemēram, garos braucienos pa automaģistrālēm ar vienmērīgu satiksmes
plūsmu.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot
Assist skenē attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz
ceļa virsmas, izmantojot kameras un radiolokācijas bloku. Iepriekš iestatītais laika intervāls tiek
saglabāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu
savā joslā.
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā) norāda uz deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu joslu vai
apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību, bet
to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai gan
ātruma un distances kontroles funkcijas paliek
aktīvas.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka sānu
marķējumus9.
Kameras un radiolokācijas bloks
PIEZĪME
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
9
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 317
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas situācijās vai jebkādos laika
un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmes situācijai un jāiejaucas, ja Pilot Assist
nenodrošina pietiekamu stūrēšanas palīdzību
vai neievēro piemērotu ātrumu vai piemērotu
laika intervālu.
Izlasiet visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas
par šo funkciju, lai uzzinātu par tās ierobežojumiem, kas vadītājam jāzina pirms šīs funkcijas
lietošanas.
Pilot Assist drīkst lietot tikai gadījumā, ja uz
brauktuves abās joslas malās ir uzkrāsotas
skaidri redzamas joslas sadalošās līnijas. Lietojot visos pārējos gadījumos, pastāv risks
sadurties ar apkārt esošiem šķēršļiem, ko
funkcija neuztver.
Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par
automašīnas vadīšanu un pareiza attāluma un
ātruma uzturēšanu pat tad, ja tiek lietota sistēma Pilot Assist.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas
gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm
atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas
ātruma regulēšanai.
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas
vadītājam jādara pašam. Tas notiek tādos gadījumos, kad ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšē-
318
jais transportlīdzeklis strauji bremzē. Kameras un
radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ
bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt
nemaz.
Funkcijas Pilot Assist mērķis ir braukt aiz priekšā
braucošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu:
•
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību
no gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu:
•
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz 200 km/h
(125 mph).
•
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību
no 30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h
(87 mph).
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist nav sadursmes novēršanas sistēma. Ja sistēma neuztver priekšā braucošu
transportlīdzekli, vadītājam ir jāiejaucas.
Sistēma Pilot Assist nebremzē, nosakot cilvēkus, dzīvniekus, objektus, mazus transportlīdzekļus (piemēram, velosipēdus un motociklus), zemas piekabes, kā arī pretimbraucošus,
lēnus vai stāvošus transportlīdzekļus.
Neizmantojiet Pilot Assist, piemēram, pilsētas
satiksmē, ceļu krustojumos, uz slideniem vai
applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem, uz uzbrauktuvēm vai braucot
ar piekabi.
SVARĪGI
Sistēmas Pilot Assist komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pārskats
Samazina attālumu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem
Vadība
Sadursmes riska brīdinājums
Funkcijas simbols
Mērķa transportlīdzekļa un laika intervāla
simboli
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
Vadītāja displejs
Funkciju taustiņi un
Brīdinājuma indikators par sadursmes brīdinājumu vējstiklā9.
simboli9.
Pilot Assist izmanto aptuveni 40% bremžu spēka.
Ja automašīna jābremzē spēcīgāk, nekā to spēj
Pilot Assist, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta
brīdinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
Palielina saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizē sistēmu Pilot Assist un atjauno saglabāto ātrumu un laika intervālu
Aktivizē/deaktivizē Pilot Assist
Pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo kruīza
kontroli
samazina saglabāto ātrumu
Saglabātais ātrums
Palielina attālumu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles uz
Pilot Assist
9
Ātruma rādījums9.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
Lai skatītu dažādas simbolu kombinācijas atkarībā
no satiksmes situācijas — skatiet tēmu "Funkcijas Pilot Assist simboli un paziņojumi".
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
319
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist brīdina tikai par tiem transportlīdzekļiem, kuru kameras un radiolokācijas
bloks ir uztverts, tādēļ brīdinājums var netikt
raidīts vai var būt novēlots. Negaidiet brīdinājumu, lai bremzētu, kad tas ir nepieciešams.
Augšējais displejs*
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā9.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar augšējo displeju,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu
simbolu.
Saistītā informācija
•
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un
ieslēgšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāaktivizē un pēc
tam jāieslēdz, lai tā varētu kontrolēt ātrumu un
distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Augšējais displejs* (119 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
PIEZĪME
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlī-
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
9
320
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
dzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
•
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
Lielākais ātrums ir saglabātais/
atlasītais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Kad adaptīvajai kruīza kontrolei ir ieslēgts gaidīšanas režīms:
1.
2.
Nospiediet ▶ (6).
> Gaidīšanas režīmā simbols
Pilot Assist (8).
Rokas uz stūres
mainās uz
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist, un tiek
saglabāts pašreizējais ātrums, kas tiek
attēlots ar skaitļiem spidometra centrā.
...vai...
Kad ir ieslēgta adaptīvā kruīza kontrole:
–
Nospiediet ▶ (6).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist.
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas
uz stūres. Sistēma to nepārtraukti uzrauga. Ja
laikā, kad tiek parādīts teksta paziņojums, sistēma
konstatē, ka rokas neatrodas uz stūres, tiek parādīts teksta paziņojums, aicinot vadītāju aktīvi stūrēt automašīnu. Turklāt, ja tas nenotiek, atskan
brīdinājuma signāls.
Ja arī pēc tam vadītājs nenoliek rokas uz stūres,
sistēma Pilot Assist tiek pārslēgta gaidīšanas
režīmā. Pēc tam Pilot Assist ir atkal jāiedarbina ar
stūres taustiņu
.
PIEZĪME
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības funkcija ir aktīva,
tikai ja stūres simbola (2) krāsa
ir mainījusies no PELĒKAS uz
ZAĻU.
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā virs stūres simbola ir attēlots transportlīdzekļa (1) simbols.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 321
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist* ātruma pārvaldība
Funkcijai Pilot Assist var iestatīt dažādus ātrumus.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai (3):
•
•
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
322
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
taustiņš
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
•
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h (125 mph).
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Ņemiet vērā, ka viszemākais funkcijai Pilot Assist
ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h (20 mph).
Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim, līdz
tas apstājas (0 km/h), zemāku ātrumu par
30 km/h (20 mph) nevar atlasīt/saglabāt.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Maksimālais atlasāmais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Manuālā pārnesumkārba
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz 200 km/h
(125 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums funkcijai
Pilot Assist ir 30 km/h (20 mph) — maksimālais
ātrums ir 200 km/h (125 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist* laika intervāla
iestatījums
PIEZĪME
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Sistēmai Pilot Assist var iestatīt dažādus laika
intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Ja šķiet, ka Pilot Assist pēc aktivēšanas
nereaģē, iespējams, tas ir tādēļ, ka laika attālums līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim
neļauj palielināt ātrumu.
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas
un stūres simbols, Pilot Assist seko priekšā
braucošajam transportlīdzeklim ar iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Lai sekotu priekšā braucošajam transportlīdzeklim plūstošā un komfortablā veidā, noteiktos
apstākļos Pilot Assist ļauj laika intervālam būtiski
atšķirties. Piemēram, lēnā ātrumā, kad distance
kļūst īsa, Pilot Assist nedaudz palielina laika intervālu.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Ņemiet vērāt, ka neparedzētu problēmu gadījumā
īss laika intervāls vadītājam nodrošina īsu reaģēšanas un rīkošanās laiku.
* Papildaprīkojums/piederums. 323
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist* aktivizēšana/
deaktivizēšana
–
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Pilot Assist deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
Nospiediet ◀ (3).
> Pilot Assist tiek izslēgts, un adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts aktīvais
režīms.
Gaidīšanas režīmā vadītājam vairs netiek sniegti
stūrēšanas ieteikumi, un gan ātrums, gan distance ir jākontrolē pašam.
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad tas vairs netiek darīts, stūrēšanas palīdzības
funkcija atkal tiek automātiski aktivizēta, ja vien
joslas atdalošās līnijas joprojām ir nosakāmas.
Kad Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un
automašīna piebrauc pārāk tuvu priekšā braucošajam transportlīdzeklim, par nepietiekamu distanci vadītāju brīdina distances brīdinājuma funkcija (skatiet tēmu "Distances brīdinājums" šīs
sadaļas beigās).
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Pilot Assist tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
Lai īslaicīgi izslēgtu Pilot Assist un iestatītu gaidīšanas režīmu:
•
pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti
–
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Sistēma Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas režīmā — vadītāja displejā redzamais
simbols (8) maina krāsu no BALTAS uz
PELĒKU, un saglabātais ātrums spidometra centrā maina krāsu no SMILŠKRĀSAS
uz PELĒKU.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
...vai...
324
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātisks gaidīšanas režīms
Sistēma Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslīdēšanas sistēmas ESC. Ja kāda no šīm citām sistēmām pārstāj darboties, sistēma Pilot Assist tiek
automātiski izslēgta.
•
•
•
Automātiskās deaktivizēšanas gadījumā atskanēs
signāls un vadītāja displejā tiks parādīts paziņojums. Tādā gadījumā vadītājam ir jāiejaucas un
jāpielāgo ātrums un attālums priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Automātiskā deaktivēšana var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
•
•
•
•
•
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
vadītājs atver durvis
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
riteņi zaudējuši saķeri
•
•
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis
vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
Saistītā informācija
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
* Papildaprīkojums/piederums. 325
VADĪTĀJA ATBALSTS
Mērķa maiņa un automātiska
bremzēšana ar Pilot Assist*
BRĪDINĀJUMS
Ja Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim
ar ātrumu, kas pārsniedz aptuveni 30 km/h
(20 mph) un mērķis tiek mainīts no braucoša
transportlīdzekļa uz stāvošu, Pilot Assist
ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā vietā izvēloties saglabāto ātrumu.
Kopā ar automātisko pārnesumkārbu sistēmai
Pilot Assist ir funkcionalitāte mērķa maiņai un
bremzēšanai noteiktā ātrumā.
Mērķa maiņa
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Sistēma Pilot Assist tiek atslēgta un iestatīta gaidīšanas režīmā:
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja sistēma Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h
(20 mph) un maina mērķi no kustīga transportlīdzekļa uz stāvošu, sistēma Pilot Assist sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties stāvošajam transportlīdzeklim.
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
sistēma Pilot Assist nevar noteikt, vai mērķis
ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts,
piemēram, ātrumvalnis;
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā braucošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot;
tad sistēmai Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas
režīms ar automātisko bremzēšanas funkciju.
–
Pilot Assist var aktivizēt atkārtoti šādi:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Sistēma Pilot Assist atsāk sekot priekšā
esošajam transportlīdzeklim, ja tas sāk
braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
PIEZĪME
Pilot Assist spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai Pilot Assist varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
Automātiskā bremzēšana
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas turpgaitas satiksmes vai luksofora
signālu dēļ, braukšana tiek automātiski atsākta, ja
apstāšanās ilgums nepārsniedz apmēram
3 sekundes -. Ja nepieciešams ilgāks laiks, pirms
priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību,
326
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un sistēmai Pilot Assist tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas
un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz
vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
vadītājs iestata sistēmai Pilot Assist gaidīšanas režīmu.
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var būt
ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču vadītājs ir
vienmēr atbildīgs par droša attāluma ievērošanu
līdz objektiem, kā arī noturēšanos savā joslā.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Tas notiek, ja Pilot Assist notur automašīnu uz
vietas ar kājas bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
Pilot Assist ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
tiek izslēgts dzinējs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 327
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt
vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā nav
ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu situāciju
piemēri:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai tie
šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs,
piemēram, vietā, kur joslas sadalās vai
saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai vairāku
marķējumu gadījumā;
•
•
•
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas vai
citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas šuves vai
remonta laukumi, barjeru malas, ceļa
apmales vai tumšas ēnas;
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus,
snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona
apgaismojums, slapja brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
328
bas norobežojumi u.c.). Tie var arī tikt
uztverti nepareizi kā joslu marķējumi,
radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem. Vadītājam jānodrošina, lai automašīna atrastos pienācīgā
attālumā no šādiem šķēršļiem.
SVARĪGI
Nav uztvertas augstas ietves malas, ceļus
norobežojošās barjeras, īslaicīgi šķēršļi
(satiksmes ierobežošanas konusi, drošī-
•
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram,
bedres, stāvošus šķēršļus vai objektus,
kas bloķē maršrutu pilnīgi vai daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr
palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt stūri
vajadzīgajā leņķī.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem.
Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt
grūtības ievērot pareizu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā
brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
Neizmantojiet Pilot Assist, ja vedat smagu kravu
vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Dažādi
• Off Road braukšanas režīmu nevar atlasīt, ja
ir aktivizēta funkcija Pilot Assist.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
•
•
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (329 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par Pilot
Assist.
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Tālāk ir sniegti daži piemēri10.
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un
vienlaikus sekot priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un ka
priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram
varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
10
11
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 329
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un
vienlaikus sekot priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un ka
priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram
varētu sekot.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Arī šeit Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(324 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (311 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
11
330
Pilot Assist* (317 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(320 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (322 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(323 lpp.)
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (326 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloks
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir uztvert citus
transportlīdzekļus.
•
•
•
•
Distances brīdinājums* (300 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
City Safety (343 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt tā
lietošanu pretlikumīgu.
Saistītā informācija
•
•
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
(336 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 331
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloka ierobežojumi
Radiolokācijas blokam ir noteikti ierobežojumi,
kas ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo
bloku.
Bloķēts bloks
Radiolokācijas bloks ir novietots vējstikla augšdaļā kopā ar automašīnas kameras bloku.
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Ja vadītāja displejā ir redzams šis simbols un paziņojums Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar uztvert citus
automašīnas priekšā esošos transportlīdzekļus.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti,
tonējuma plēve utt.12
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar
ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
12
332
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams
— uz autorizētu Volvo servisu.
starp jūsu vadīto automašīnu un priekšā
braucošo transportlīdzekli.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīrs.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Transportlīdzekļa ātrums
Radiolokācijas bloka spēja uztvert priekšā esošos
transportlīdzekļus būtiski pasliktinās šādos
apstākļos:
•
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert citu
transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta transportlīdzekļa signālu.
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
ievērojami atšķiras no jūsu automašīnas
ātruma;
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots.
Dažās situācijās cits transportlīdzeklis var netikt
uztverts vai uztveršana var notikt vēlāk nekā gaidīts.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos
nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli, kas iebrauc
}}
333
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Zemas piekabes
SVARĪGI
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radiolokācijas
bloka "lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums
vai akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni 0,5 x 3,0 mm vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu. Ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Arī zemu piekabju uztveršana radiolokācijas blokam var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Bojāts vējstikls
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Apkope
Lai radiolokācijas un kameras bloks darbotos
pareizi, uz vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un sniegs, un tas regulāri
jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
PIEZĪME
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
•
•
334
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (331 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(302 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
(313 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
•
City Safety ierobežojumi (350 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 335
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloku tipa
apstiprinājums
Automašīnas radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums ir norādīts tabulā tālāk.
Tirgus
ACCA
BLISB
Simbols
Tipa apstiprinājums
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
Brazīlija
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
Eiropa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Apvienotie Arābu Emirāti
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
336
VADĪTĀJA ATBALSTS
Tirgus
ACCA
BLISB
Simbols
Tipa apstiprinājums
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonēzija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Koreja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldāvija
✓
✓
1024
}}
337
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Tirgus
Singapūra
ACCA
BLISB
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Dienvidāfrika
✓
✓
A
B
Tipa apstiprinājums
TA-2014/1824
✓
Taivāna
Simbols
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Saistītā informācija
•
•
•
•
338
Radiolokācijas bloks (331 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Blind Spot Information* (353 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras bloks
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta
sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert
joslu sānu līnijas vai luksoforus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (303 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Driver Alert Control (366 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
City Safety (343 lpp.)
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(373 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(147 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
* Papildaprīkojums/piederums. 339
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras bloka ierobežojumi
Bloķēts bloks
Kameras blokam ir noteikti ierobežojumi, kas
ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo bloku.
Pasliktināta redzamība
Kamerai ir ierobežojumi līdzīgi kā cilvēka acij, t.i.,
tā "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā sniegputenī
vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un
sniega vētrās. Šādos apstākļos no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties
vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi, apledojusi,
netīra brauktuve vai neskaidrs joslu marķējums arī
var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā
tiek izmantota, lai skenētu brauktuvi un uztvertu
gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un citus
transportlīdzekļus.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti,
tonējuma plēve utt.13
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
13
340
Ja vadītāja displejā ir redzams šis simbols un paziņojums Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar uztvert citus
automašīnas priekšā esošos transportlīdzekļus.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta
ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas
signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams —
uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīrs.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Bojāts vējstikls
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radiolokācijas
bloka "lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums
vai akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni 0,5 x 3,0 mm vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu. Ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
•
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
}}
341
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
SVARĪGI
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
•
•
City Safety ierobežojumi (350 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(365 lpp.)
Apkope
Lai radiolokācijas un kameras bloks darbotos
pareizi, uz vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un sniegs, un tas regulāri
jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
PIEZĪME
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
342
Kameras bloks (339 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (367 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (327 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety
City Safety izmanto vizuālus, jūtamus un skaņas
signālus, lai brīdinātu vadītāju par pamanītiem
gājējiem, velosipēdistiem, lieliem dzīvniekiem un
transportlīdzekļiem — automašīna bremzē automātiski, izņemot gadījumus, kad vadītājs pats laicīgi reaģē.
nojumā ar uzmanības atslābuma brīdi var izraisīt
negadījumu.
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot
draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi
nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu nedaudz
aiz priekšā esošā transportlīdzekļa. Vairumam
vadītāju tas neietilpst normālā braukšanas stilā un
var traucēt.
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku,
City Safety var samazināt automašīnas ātrumu
par 15 km/h (9 mph). Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta, lai samazinātu sadursmes spēku lielā
ātrumā. Bremzēšana ir visefektīvākā ātrumā, kas
pārsniedz 70 km/h (43 mph), un mazāk efektīva
mazākā ātrumā.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās, kad
autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un tāpēc tā
nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā situācijā.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu, lai
novērstu nevajadzīgu iejaukšanos.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu sadursmē.
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta14.
City Safety var novērst sadursmi vai samazināt
sadursmes ātrumu.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās, kad
pastāv risks nokļūt sadursmē ar gājēju, lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad
izmaiņas priekšā esošās satiksmes kustībā apvie-
14
City Safety var izvairīties no sadursmes ar priekšā
esošu transportlīdzekli vai velosipēdu, samazinot
automašīnas ātrumu par maks. 50 km/h
(30 mph). Reaģējot uz gājēju, City Safety var
samazināt ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Ja ātruma atšķirība pārsniedz attiecīgi 50 km/h
(30 mph) vai 45 km/h (28 mph), sistēmas City
Safety automātiskās bremzēšanas funkcija nevar
novērst sadursmi, bet var samazināt tās sekas.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
343
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Brīdinājums tiek aktivēts tikai tad, ja pastāv
nopietns sadursmes risks. Šajā sadaļā un
sadaļā "City Safety ierobežojumi" ir sniegta
informācija par ierobežojumiem, kas vadītājam
jāzina pirms City Safety izmantošanas.
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo funkciju.
Meklēšanas ceļš augšējā izvēlnē: Iestatījumi
My Car IntelliSafe
Pārskats
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti,
izslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz
70 km/h (43 mph).
Sistēmas City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu. Lai nodrošinātu optimālu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr
jānospiež bremžu pedālis - pat tad, ja automašīna bremzē automātiski.
Strauji palielinot ātrumu, City Safety neaktivizē
automātiskās bremzēšanas funkciju.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu - nekādā gadījumā negaidiet, lai iejauktos sadursmes brīdinājuma sistēma vai City Safety.
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
14
344
Funkciju pārskats14.
Skaņas un vizuāls brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2.
Bremžu atbalstsistēma
3.
Automātiskā bremzēšana
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus vai
transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas tajā
pašā virzienā kā automašīna un atrodas tās
priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus, riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso ceļu
automašīnas priekšā.
Ja pastāv risks sadursmei ar gājēju, lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli (tostarp
sadaļā "City Safety šķērsvirziena satiksmē"
aprakstītajiem transportlīdzekļiem), vadītājs tiek
brīdināts ar mirgojošu sarkanu brīdinājuma signālu, skaņas signālu un bremžu pedāļa pulsēšanu. Ja braukšanas ātrums ir neliels vai tas tiek
strauji samazināts vai paātrināts, netiek raidīts
taktils brīdinājums. Bremžu pulsācijas biežums
mainās atkarībā no automašīnas ātruma.
Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no sadursmes.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta
pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes, un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija neatkarīgi no tā,
vai vadītājs bremzē. Tādā gadījumā bremzēšana
notiek ar ierobežotu bremzēšanas spēku, lai
samazinātu sadursmes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku, kas ir pietiekošs, lai izvairītos no
sadursmes.
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta
paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Sistēmu City Safety nedrīkst izmantot par
attaisnojumu vadītājam, lai mainītu viņa braukšanas stilu. Ja vadītājs paļaujas vienīgi uz sistēmu City Safety, lai bremzētu, agrāk vai vēlāk
notiks sadursme.
Saistītā informācija
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
Sistēma City Safety vienmēr ir aktivizēta, bet šai
funkcijai var atlasīt brīdinājuma attālumu.
PIEZĪME
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt. Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek aktivizēta
automātiski un paliek ieslēgta, līdz dzinējs/
elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību un
regulē attālumu, pie kāda jāaktivizē vizuālais, skaņas un taktilais brīdinājums.
•
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (345 lpp.)
•
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Šķēršļu uztveršana ar City Safety™
(346 lpp.)
•
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu
objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot pozitīvu
vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek bremzēta
priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ,
ātrums tiek samazināts līdz tādam pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti izvairīšanās manevri (349 lpp.)
2.
Nospiediet My Car
•
•
•
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē (348 lpp.)
3.
Zem City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
Automātiskās bremzēšanas laikā var tiks aktivizēti
arī drošības jostu spriegotāji. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Drošības jostu spriegotāji".
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
City Safety ierobežojumi (350 lpp.)
City Safety paziņojumi (352 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
IntelliSafe.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt, izmantojiet brīdinājuma attālumu Normāls vai
Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivēti pārāk bieži vai
tie traucē, brīdinājuma attālumu var samazināt.
Tādējādi sistēma brīdinās vēlāk, un tiek samazināts kopējais brīdinājumu skaits.
}}
345
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Brīdinājuma attālums Novēlota jāizmanto tikai
izņēmuma gadījumos, piemēram, dinamiskas
braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Neviena automātiskā sistēma nevar garantēt
100 % pareizu darbību visās situācijās. Tādēļ
nekādā gadījumā nepārbaudiet City Safety,
braucot virsū cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem — varat izraisīt nopietnus bojājumus un traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
PIEZĪME
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas sadursmes risks, taču šī funkcija nevar samazināt
vadītāja reakcijas laiku.
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts līmenī
Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti agrāk. Tas var
nozīmēt, ka brīdinājumi tiek aktivizēti biežāk
nekā ar attālumu Normāls.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
City Safety (343 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety™
City Safety var uztvert šādus šķēršļus: transportlīdzekļus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un
gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu,
kas vai nu stāv uz vietas, vai arī brauc tajā pašā
virzienā kā jūsu automašīna, kā arī transportlīdzekļus, kas aprakstīti sadaļā "City Safety šķērsvirziena satiksmē".
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts uz
Agra, dažās situācijās brīdinājumi var tikt
saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai priekšā esošie transportlīdzekļi strauji bremzē.
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
346
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu — ar
skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas uztver
velosipēdistus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka
VADĪTĀJA ATBALSTS
informācija par ķermeņa aprisēm un velosipēda
kontūrām − tai jāspēj identificēt velosipēds, galva,
rokas, pleci, kājas, ķermeņa augšdaļa un apakšdaļa, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Gājēji
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma nespēj
uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem
paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir palīglīdzeklis, un tā
nevar uztvert riteņbraucējus visās situācijās
un, piemēram, nevar noteikt:
•
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus;
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir palīglīdzeklis, un tā nevar uztver
gājējus visās situācijās un, piemēram, noteikt:
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas uztver
gājējus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka informācija par ķermeņa kontūrām - tai jāspēj identificēt galva, rokas, pleci, kājas, ķermeņa augšdaļa
un apakšdaļa, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
•
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apģērbā vai gājējus, kuru augums ir
mazāks par 80 cm;
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš — tādā
gadījumā brīdinājumu raidīšana un sistēmas bremzēšana var būt novēlota vai
nenotikt vispār.
•
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts
ar fonu, un to nodrošina, piemēram, apģērbs, fons
un laika apstākļi. Vāja kontrasta gadījumā sistēma
var vai nu uztvert gājēju vēlu, vai neuztvert vispār
— tas nozīmē, ka visi brīdinājumi un bremzēšana
aizkavējas vai netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
}}
347
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir palīglīdzeklis, un tā
nevar uztvert lielus dzīvniekus visās situācijās
un, piemēram, nevar noteikt:
Optimāli piemēri par to, ko City Safety interpretē kā lielus
dzīvniekus — stāvošus vai lēni ejošus un ar skaidrām
ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī tumsā,
ja tos izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
348
•
•
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas
•
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt
vispār.
•
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus un
kaķus
City Safety var palīdzēt vadītājam, krustojumā
veicot pagriezienu un šķērsojot pretī braucošā
transportlīdzekļa trajektoriju.
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no priekšpuses vai aizmugures.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Saistītā informācija
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
City Safety (343 lpp.)
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī braucošos ceļu
šķērsojošos transportlīdzekļus.
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam vispirms jāiebrauc sektorā (1), kurā City Safety var
izanalizēt situāciju.
Jāievēro arī šādi kritēriji:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam jābūt
vismaz 4 km/h (3 mph);
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa labi
valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
•
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana, ko
izraisa sadursmes draudi ar pretī braucošu
transportlīdzekli, bieži vien tiek aktivizēti pārāk
vēlu.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu - nekādā gadījumā negaidiet, lai iejauktos sadursmes brīdinājuma sistēma vai City Safety.
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
Sistēma City Safety var palīdzēt vadītājam, automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut kas
aizsedz;
•
ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
Saistītā informācija
•
City Safety (343 lpp.)
Funkcijas City Safety spēja paredzēt noteiktas
situācijas ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas vai satiksmes situācijās vai
laika un ceļa apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Saistītā informācija
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt
vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi. Piemēri:
stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas
slidenu braukšanas apstākļu gadījumā;
BRĪDINĀJUMS
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs
transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts novēloti.
Ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
•
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes
situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt vadītājam,
automātiski sākot bremzēt agrāk.
•
•
City Safety (343 lpp.)
City Safety ierobežojumi (350 lpp.)
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no priekšā
braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to var bremzēt
agrāk.
Jūsu automašīna
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir iespēja
izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas
manevru.
349
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija City Safety var būt
ierobežota.
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz jumta,
vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums
palielinās, un tas var samazināt City Safety spēju
novērst sadursmi. Šādās situācijās bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole ESC
nodrošinās vislabāko iespējamo bremzēšanu un
saglabās stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā
var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas saulesbrilles, kā arī
ja vadītājs neskatās taisni uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi izslēgt.
Kameras un radiolokācijas bloka redzamības
lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ tā
dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīv-
350
niekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī
tie tiek uztverti vēlāk, nekā prognozēts.
šam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram, novietojot stāvēšanai.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk par
tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts
laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai netikt
uztverti vispār.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka,
tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un atliek
brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs izlēmīgi
stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja sadursme nav
novēršama.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas bloks ir
bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt
gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus vai ceļa
marķējumus automašīnas priekšā. Tas nozīmē, ka
funkcijas City Safety darbība var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls un zona
kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīra.
SVARĪGI
City Safety komponentu apkopi un nomaiņu
drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā
Volvo servisā.
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā —
zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas
situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā eso-
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
Dažādi
VADĪTĀJA ATBALSTS
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras darbības atkarīgās funkcijas.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumu sniegšana un bremžu iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja
situācija uz ceļa vai kāda ārēja ietekme
nozīmē to, ka kameras un radiolokācijas bloks
nevar pareizi uztvert priekšā esošus gājējus,
velosipēdistus, lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi kameras
sensora uztveršanas zonā var samazināt tā
funkcionalitāti, to pilnīgi deaktivizēt vai arī
sniegt nepareizus funkciju rādījumus.
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert naktī, to
priekšējiem lukturiem un aizmugurējo lukturu
blokam jābūt ieslēgtiem un spoži jāizgaismojas.
Kameras un radiolokācijas bloka spēja uztvert
gājējus un velosipēdistus ir ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un bremzēt, ja
relatīvais ātrums nepārsniedz 50 km/h
(30 mph). Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti stāvoši vai
lēni braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja
braukšanas ātrums nepārsniedz 70 km/h
(43 mph). Ātruma samazinājums lieliem dzīvniekiem ir mazāks par 15 km/h (9 mph), un to
var sasniegt braukšanas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h (43 mph). Brīdinājums un
bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus dzīvniekus, mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām
automašīnām un lieliem dzīvniekiem var tikt
izslēgti tumsas vai sliktas redzamības dēļ.
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti,
izslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz
70 km/h (43 mph).
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety (343 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (332 lpp.)
351
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu City Safety.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom. iejaukšanās
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
City Safety
City Safety
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic
apkope
Saistītā informācija
•
352
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
City Safety (343 lpp.)
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Rear Collision Warning
•
Funkcija Rear Collision Warning (RCW) var palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures sadursmēm.
PIEZĪME
RCW tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja
iedarbināšanas reizē.
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena
indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ
— tādos gadījumos šī funkcijas daļa tiek
deaktivizēta.
RCW var brīdināt aizmugurē esošā transportlīdzekļa vadītāju par sadursmes risku, ātri mirkšķinot pagrieziena rādītājus.
Ja transportlīdzekļa ātrums ir zemāks par
30 km/h (20 mph) un funkcija RCW uzskata, ka
pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības
jostu spriegotāji var nospriegot priekšējās drošības jostas un tiek aktivizēta drošības sistēma
Whiplash Protection System.
Tieši pirms sadursmes RCW aktivizē arī kājas
bremzi, lai samazinātu automašīnas paātrinājumu
sadursmes laikā. Tomēr bremzes tiek aktivizētas
tikai tad, ja automašīna stāv. Nospiežot gāzes
pedāli, uzreiz tiek atlaista kājas bremze.
Ierobežojumi
Dažos gadījumos RCW var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā, ja rodas sadursmes risks. Tā var
notikt, piemēram:
•
ja pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis,
kas tuvojas no aizmugures;
•
ja transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, pēdējā brīdī maina joslu;
ja transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 80 km/h
(50 mph).
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
Blind Spot Information*
Funkcija Blind Spot Information (BLIS) brīdina
par transportlīdzekļiem, kas atrodas pa diagonāli
aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai
sniegtu palīdzību intensīvā satiksmē uz ceļiem ar
vairākām joslām katrā virzienā.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai strauji
tuvojas pa blakus esošo kreiso un labo joslu.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
•
City Safety (343 lpp.)
•
•
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (345 lpp.)
Whiplash Protection System (61 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 353
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
nepārtraukti izgaismoties un sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē, kurā
sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli. Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no abām
pusēm, iedegas abas lampiņas.
BRĪDINĀJUMS
BLIS lampiņas15 atrašanās vieta.
Blind Spot Information darbības princips
Indikatora lampa
Aklā punkta zona
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē ar taustiņu
BLIS vidējā displeja funkciju skatā.
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Funkcija BLIS ir aktīva, ja ātrums
pārsniedz 10 km/h (6 mph).
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā, attiecīgās
puses sānu spoguli esošā indikatora lampiņa
nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs ieslēdz
pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā pašā pusē,
kurā brīdinājums, tad indikatora lampiņa pārstāj
15
354
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Blind Spot Information nedarbojas asos līkumos.
Blind Spot Information nedarbojas, braucot
atpakaļgaitā.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information ir palīgsistēma, un tā
nedarbojas visās situācijās.
Blind Spot Information neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Blind Spot Information nekādā gadījumā
neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību —
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par joslu maiņu
drošā veidā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma papildina, nevis aizstāj drošu
braukšanas stilu un atpakaļskata spoguļu lietošanu. Tā nekādā gadījumā nevar aizstāt
vadītāja uzmanību un atbildību. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par joslu drošu maiņu.
Blind Spot Information*
aktivizēšana/deaktivizēšana
Funkciju Blind Spot Information (BLIS) var aktivizēt/deaktivizēt.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā paliks
deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju, un
indikatora lampiņa netiks izgaismota.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information ir palīgsistēma, un tā
nedarbojas visās situācijās.
Saistītā informācija
•
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (355 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(356 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (360 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* (356 lpp.)
Blind Spot Information neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Blind Spot Information nekādā gadījumā
neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību —
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par joslu maiņu
drošā veidā.
Saistītā informācija
Blind Spot Information
lampiņas16
atrašanās vieta.
Indikatora lampa
–
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē, izmantojot
BLIS taustiņu vidējā displeja funkciju skatā.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam BLIS.
> BLIS tiek aktivizēta/deaktivizēta — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
•
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Blind Spot Information* ierobežojumi
(356 lpp.)
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (360 lpp.)
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu iemirgošanās vienu reizi.
16
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 355
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information*
ierobežojumi
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
Noteiktās situācijās funkcija Blind Spot
Information (BLIS) var būt ierobežota.
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti vai
uzlīmes vietai ap sensoriem.
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
Pievienojot automašīnas elektrosistēmai piekabi, BLIS tiek deaktivizēta.
Sensori
Funkcijas BLIS sensori atrodas katrā aizmugures
spārna/bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcija
Cross Traffic Alert (CTA).
SVARĪGI
Cross Traffic Alert*
Funkcija Cross Traffic Alert (CTA) ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par šķērsojošu
satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
CTA papildina funkciju Blind Spot Information
(BLIS).
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (355 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (360 lpp.)
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (358 lpp.)
CTA darbības princips.
CTA papildina funkciju BLIS, uztverot šķērsvirziena satiksmi no sāniem atpakaļgaitas manevra
laikā, piemēram, atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus.
Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī mazākus
objektus, piemēram, velosipēdistus un gājējus.
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē.
356
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ja CTA ir uztvērusi, ka kāds tuvojas automašīnai
no sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
vidējā displeja PAS grafiskajā attēlā tiek attēlota izgaismota ikona;
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
Saistītā informācija
•
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (357 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (360 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (358 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/
deaktivizēšana
Funkciju Cross Traffic Alert (CTA) var aktivizēt/
deaktivizēt.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Blind Spot Information* (353 lpp.)
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Cross
Traffic Alert.
> • ZAĻŠ taustiņa rādījums — CTA ir aktivizēta
•
PELĒKS taustiņa rādījums — CTA ir
deaktivizēta
Pēc dzinēja iedarbināšanas CTA vienmēr ir aktivizētā režīmā.
Ekrāna PAS grafiskajā attēlā tiek attēlota izgaismota
CTA ikona.
BRĪDINĀJUMS
CTA ir palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās.
CTA neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī
atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
CTA nekādā gadījumā neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību - vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu braukšanu atpakaļgaitā.
BRĪDINĀJUMS
CTA ir palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās.
CTA neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī
atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
CTA nekādā gadījumā neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību - vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu braukšanu atpakaļgaitā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 357
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Saistītā informācija
•
•
•
Cross Traffic Alert* (356 lpp.)
Cross Traffic Alert ierobežojumi (358 lpp.)
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (360 lpp.)
Cross Traffic Alert ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Cross Traffic Alert
(CTA) var būt ierobežota.
CTA nedarbojas optimāli visās situācijās — tai ir
noteikti ierobežojumi, piemēram, CTA sensori
"neredz" cauri citiem autostāvvietā novietotiem
transportlīdzekļiem vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad CTA
"redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ
tuvojošos transportlīdzekļus nevar uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā pusē.
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo transportlīdzekli/objektu un strauji samazinās "aklās zonas"
apmērs.
Papildu ierobežojumu piemēri:
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
Pievienojot automašīnas elektrosistēmai piekabi, CTA tiek deaktivizēts.
Sensori
Funkcijas CTA sensori atrodas katrā aizmugures
spārna/bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcija
Blind Spot Information (BLIS).
358
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (360 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(356 lpp.)
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē.
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti,
uzlīmes vai līdzīgus priekšmetus vietai ap sensoriem.
SVARĪGI
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (356 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (357 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 359
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information* un Cross
Traffic Alert* paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu Blind Spot Information
(BLIS) un Cross Traffic Alert (CTA).
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
Saistītā informācija
•
•
360
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (355 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(356 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert* (356 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (116 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (357 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ceļazīmju informācija*
BRĪDINĀJUMS
Ceļazīmju informācijas funkcija (Road Sign
Information – RSI) palīdz vadītājam ievērot,
kurām ātruma ierobežojuma un noteiktām aizlieguma ceļazīmēm automašīna ir pabraukusi
garām.
RSI nedarbojas visās situācijās, taču tam ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju
informāciju
Ceļazīmju informācijas funkcija (Road Sign
Information — RSI) reģistrē un attēlo ceļazīmes
dažādos veidos (atkarībā no zīmes un situācijas).
Saistītā informācija
•
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(361 lpp.)
•
•
Fotoradaru informācija* (363 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(365 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (364 lpp.)
Nolasāmu zīmju piemēri17.
RSI sniedz informāciju par pašreiz atļauto ātrumu,
automaģistrāles vai ceļa sākumu/beigām, apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena ceļu u.c.
Ja automašīna pabrauc garām gan zīmei, kas
apzīmē autostrādi/ceļu ar nodalītām satiksmes
joslām, gan ātruma ierobežojuma zīmei, RSI izvēlas rādīt zīmes simbolu, kas apzīmē autostrādi/
ceļu ar nodalītām satiksmes joslām. Jaunais
ātruma ierobežojums tiek rādīts tieši ar līniju vadītāja displeja ātruma skalā.
17
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 361
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation*,
kartes informācija tiek arī izmantota, lai noteiktu,
vai automašīna nebrauc nepareizajā virzienā.
Ja ir aktivizēts funkcija Skaņas brīdinājums un
vadītājs brauc tāda ceļa virzienā, pa kuru braukt
aizliegts, var atskanēt skaņas signāls — skatiet
sadaļas "Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana" apakšsadaļu "Skaņas signāla
aktivizēšana/deaktivizēšana".
Pēc tam zīmes informācija tiek paslēpta, līdz tiek
uztverta nākamā ar ātrumu saistītā ceļazīme.
Papildu zīmes
Ierobežojuma vai automaģistrāles
beigas
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs18.
Kad RSI uztver ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu,
vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota kā simbols,
un spidometrā tiek parādīts sarkans rādījums.
Papildus ātruma ierobežojuma
simbolam var tikt attēlota arī vēl
cita zīme, piemēram, apdzīšanas aizlieguma zīme.
Ja RSI uztver zīmi, kas var norādīt ātruma ierobežojuma beigas, piemēram, automaģistrāles beigas, attiecīgā ceļazīme tiek attēlota vadītāja displejā 10-30 sekundes.
Šādu zīmju piemēri ir:
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma zīme,
šīs zīmes simbols mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
18
362
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Papildu zīmju piemēri18.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei
lietū un/vai miglā.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnai ir pievienota piekabe un jūs
pabraucat garām ceļazīmei ar papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek attēlots vadītāja displejā.
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju,
zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot papildu zīmes
simbolu. Vadītāja displejā tiks attēlots papildu
simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola novietots papildu zīmes
simbols tukša rāmja veidolā
nozīmē, ka RSI ir uztvēris
papildu zīmi ar informāciju, kura
papildina pašreizējo ātruma
ierobežojumu.
Sensus Navigation
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation,
ātruma informācija tiek nolasīta no navigācijas
ierīces šādos gadījumos:
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz ātruma
ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā zīme
vairs nav spēkā, bet jauna zīme nav uztverta.
18
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni
navigācijai, nav pieejams atbalsts ar ātrumu
saistītajai informācijai.
Fotoradaru informācija*
Ar Sensus Navigation aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par priekšā
esošu fotoradaru.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos ir ietverta brīdinājuma
zīme "Skola" vai "Bērni", vadītāja displejā tiek rādīta šā tipa
zīme18.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (364 lpp.)
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
Fotoradara brīdinājums vadītāja displejā.
Ja automašīna pārsniedz
uztverto ātruma ierobežojumu,
vadītājs var tikt brīdināts, automašīnai tuvojoties fotoradaram
ar nosacījumu, ka attiecīgā tirgus navigācijas kartes ietver
informāciju par fotoradariem.
Plašāku informāciju par ātruma brīdinājumiem
saistībā ar fotoradariem skatiet sadaļas "Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana"
apakšsadaļā "Ātruma brīdinājumu aktivizēšana/
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 363
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
deaktivizēšana" un sadaļā "Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi".
PIEZĪME
navigācijas karšu informācija par fotoradariem
nav pieejama visos tirgos.
Ceļazīmju informācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Ceļazīmju informācijas funkciju (Road Sign
Information — RSI) var aktivizēt/deaktivizēt.
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (364 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(365 lpp.)
Ātruma brīdinājums tiek sniegts
vadītāja displejā ātruma pārsniegšanas laikā īslaicīgi mirgojot simbolam kas norāda spēkā
esošo atļauto maksimālo
ātrumu.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Road
Sign Information.
> Tiek aktivizēts RSI, un taustiņā tiek parādīts zaļš indikators — pelēks indikators
nozīmē to, ka RSI ir deaktivizēts.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Sign Information.
3.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums, lai aktivizētu/deaktivizētu
ātruma brīdinājumus.
> ja funkcija ir aktivizēta, ir redzams ātruma
selektors.
4.
Noregulējiet lielāku vai mazāku ātruma brīdinājuma attēlošanas ierobežojumu, nospiežot
bultiņu uz augšu/uz leju.
Ātruma brīdinājumu aktivizēšana/
deaktivizēšana
Ātruma brīdinājuma funkcija brīdina vadītāju, kad
ir pārsniegts atļautais ātruma ierobežojums. Ja
tiek pārsniegts fotoradara informācijas norādītais
ātruma ierobežojums, vienmēr tiek raidīts ātruma
pārsniegšanas brīdinājums. Vadītājs var izvēlēties
aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
Road
Ņemiet vērā, ka, attēlojot vadītāja displejā
fotoradara simbolu, robežvērtības netiek pielāgotas.
Skaņas brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana.
Ātruma brīdinājumam var izvēlēties arī skaņas
signālu:
1.
364
IntelliSafe
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
2.
3.
Nospiediet My Car
Sign Information.
IntelliSafe
Road
Atlasiet Skaņas brīdinājums, lai aktivizētu/
deaktivizētu skaņas brīdinājumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Skaņas brīdinājums,
vadītājs tiek brīdināts arī, braucot tāda ceļa virzienā, pa kuru braukt aizliegts.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Fotoradaru informācija* (363 lpp.)
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(361 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija Road Sign Information — RSI var
būt ierobežota.
Funkcijas RSI darbību var ierobežot šādi:
•
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (361 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (364 lpp.)
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
•
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(361 lpp.)
•
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes19 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu20.
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus (kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai) ar pievienotām piekabēm. Tādos gadījumos vadītājam
var tikt parādīta nepareiza ātruma informācija.
19
20
Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation.
Karšu dati ar informāciju par ātrumu nav pieejami visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 365
VADĪTĀJA ATBALSTS
Driver Alert Control
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas Driver Alert Control mērķis ir piesaistīt
vadītāja uzmanību, kad viņš sāk braukt nevienmērīgāk, piemēram, ja vadītājs kļūst izklaidīgs vai
miegains.
Skaņas signāls jāuztver ļoti nopietni, jo miegains šoferis bieži vien pats neapzinās savu
stāvokli.
Ja atskan skaņas signāls vai jūtaties noguris,
apturiet automobili drošā veidā pēc iespējas
drīzāk un atpūtieties.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas spēju
pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir paredzēta
izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem.
Funkcija nav paredzēta pilsētas satiksmei.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat
bīstami, cik braukt reibumā.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz
65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik ilgi, kamēr
ātrums ir lielāks par 60 km/h (37 mph).
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas vadīšana kļūst
patiešām nekontrolējama, vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu un vadītāja displejā attēlotu simbolu un paziņojumu Vai
pienācis laiks
pārtraukumam?.
Brīdinājums tiek atkārtots pēc laika, ja braukšanas spējas neuzlabojas.
PIEZĪME
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz
brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar vadītāja
stūrēšanas kustībām.
366
Šo funkciju nedrīkst lietot, lai paildzinātu
braukšanas laiku. Vienmēr ieplānojiet regulārus pārtraukumus un kārtīgi atpūtieties.
Driver Alert Control nedarbojas visās situācijās, taču tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Saistītā informācija
•
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (367 lpp.)
•
Driver Alert Control ierobežojumi (367 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
2.
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt/
deaktivizēt.
3.
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control
Saistītā informācija
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Alert Control.
3.
Atlasiet Brīdinājums par modrību, lai aktivizētu/deaktivizētu DAC.
IntelliSafe
Driver
BRĪDINĀJUMS
•
•
Nospiediet My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Atlasiet Atpūtas pieturvietu norādes, lai
aktivizētu/deaktivizētu atpūtas vietu norādes.
Driver Alert Control (366 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (367 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert Control
(DAC) var būt ierobežota.
Dažos gadījumos autovadīšanas stils nemainās,
lai gan vadītājs ir noguris, — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist — līdz ar to vadītājs nesaņems brīdinājumu no DAC. Tādēļ neatkarīgi no tā,
vai DAC par to brīdina vai ne, vienmēr ir ļoti svarīgi apstāties un atpūsties, ja manāmas jebkādas
vadītāja noguruma pazīmes.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz to, ka
braukšanas spējas nav pasliktinājušās, piemēram:
•
•
Driver Alert Control nedarbojas visās situācijās, taču tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija.
Var atlasīt, vai vēlaties aktivizēt/deaktivizēt atpūtas vietu norādes. Kad atpūtas vietu norādes ir
aktivizētas, piemērotas atpūtas vietas ieteikums
tiek attēlots reizē ar DAC brīdinājumu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Atpūtas vietas norāžu aktivizēšana/
deaktivizēšana brīdinājuma gadījumā
spēcīga sānu vēja gadījumā
Saistītā informācija
•
•
•
•
Driver Alert Control (366 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (367 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 367
VADĪTĀJA ATBALSTS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna
var nejauši izbraukt no savas joslas, braucot pa
automaģistrālēm un līdzīgiem lielas nozīmes
ceļiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ tās joslā un/vai brīdina vadītāju ar
skaņas signālu vai stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65-200 km/h
(40 - 125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem ceļiem
— tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama, kad ceļš ir
pietiekoši plats.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
21
368
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju21.
Stūres vibrācija atšķiras — jo ilgāk automašīna atrodas ārpus savas joslas līnijām, jo garāka ir vibrācija.
1.
Aktivizēta stūrēšanas palīdzība: kad automašīna tuvojas joslas sānu līnijai, LKA aktīvi
stūrē to atpakaļ tās joslā, piemērojot nelielu
stūres griezes momentu.
2.
Aktivizēts brīdinājums: ja automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts
ar skaņas signālu vai stūres vibrāciju.
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas saglabāšanas palīgfunkcija nestūrē un neraida brīdinājumus.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir tikai vadītāja palīglīdzeklis, un tā neieslēdzas visās
braukšanas situācijās vai jebkādos laika un
ceļa apstākļos.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
•
•
•
•
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
• Lane Keeping Aid Stūrējiet
• Lane Keeping Aid Gaidīšanas režīms,
līdz tiek sākta stūrēšana
Ja vadītājs joprojām neievēro uzvedni sākt stūrēt
automašīnu, funkcija LKA tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā — funkcija nebūs pieejama, kamēr vadītājs nesāks atkal stūrēt automašīnu.
asas malas vai līnijas, kas nav joslu līnijas;
ceļi ar neskaidrām atdalošajām līnijām vai bez
tām.
PIEZĪME
Lai stūrēšanas palīgsistēma LKA darbotos, vadītāja rokām jāatrodas uz stūres. Sistēma to nepārtraukti uzrauga.
Ja vadītājs nesāk stūrēt automašīnu, simbols tiek
attēlots vēlreiz kopā ar brīdinājuma skaņu un šo
ziņojumu:
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Stūrēšanas palīgsistēma
Ja vadītājs netur rokas uz stūres, vadītāja displejā tiek rādīts
šis simbols un tālāk redzamais
ziņojums, lai aicinātu vadītāju
aktīvi stūrēt automašīnu:
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
Saistītā informācija
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
Dažās situācijās joslas saglabāšanas palīgfunkcija atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar
stūrēšanas palīgsistēmu vai brīdinājumu, — piemēram, izmantojot pagrieziena rādītājus vai veicot
pagriezienus.
•
Aktivēšana / deaktivēšana Lane Keeping Aid
(370 lpp.)
•
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(373 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (371 lpp.)
•
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
Ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas saglabāšanas palīgfunkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams
izslēgt šo funkciju.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
369
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktivēšana / deaktivēšana Lane
Keeping Aid
3.
Joslas saglabāšanas palīgfunkciju Lane Keeping
Aid (LKA) var aktivizēt/deaktivizēt, un var atlasīt
dažas tās apakšfunkcijas.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Zem Lane Keeping Aid brīdinājuma
atgriezeniskā saite atlasiet brīdinājuma
tipu:
• Skaņa — vadītājs tiek brīdināts ar skaņas
signālu.
• Vibrācija — vadītājs tiek brīdināts ar stūres vibrāciju.
Lane Keeping Aid palīdzības opcijas
Var atlasīt, kā sistēmai LKA reaģēt, ja automašīna
izbrauc no savas joslas.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Lane
Keeping Aid.
> LKA tiek aktivizēta (tiek parādīts ZAĻŠ
taustiņa indikators) vai deaktivizēta (tiek
parādīts PELĒKS taustiņa indikators).
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car IntelliSafe
saglabāšanas palīgfunkcija.
3.
Zem Lane Keeping Aid režīms atlasiet, kā
LKA reaģēt.
Atlasiet Lane Keeping Aid brīdinājuma
tipu.
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību,
nebrīdinot vadītāju
Var atlasīt, kā sistēmai LKA brīdināt vadītāju, ja
automašīna izbrauc no savas joslas.
370
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car IntelliSafe
saglabāšanas palīgfunkcija.
Joslas
Joslas
• Abi — tiek raidīts gan brīdinājums, gan
nodrošināta stūrēšanas palīdzība.
• Brīdināj. — tikai brīdina vadītāju
Saistītā informācija
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (371 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu vai
abas joslas sānu līnijas.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar joslas saglabāšanas palīgfunkciju.
Nav pieejama
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Simboli vadītāja displejā
Vadītāja displejā joslas saglabāšanas palīgfunkcija tiek
vizualizēta ar simboliem, kas ir
atkarīgi no situācijas.
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Pieejama
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir pelēkā
krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj uztvert
joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk zems vai ceļš ir
pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola joslas
sānu līnijas ir krāsainas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt
automašīnu atpakaļ joslā.
Simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Pieejams — simbola joslas sānu līnijas ir baltā krāsā.
}}
371
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Lane Keeping Aid
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Gaidīšanas režīms, līdz tiek sākta stūrēšana
Saistītā informācija
•
•
372
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Lane Keeping Aid
(370 lpp.)
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur stūri. Ievērojiet
instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Nobraukšanas novēršana Run-off
Mitigation
Nobraukšanas novēršana ar stūrēšanas
palīdzību
Nobraukšanas novēršanas funkcijas mērķis ir
palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna negaidīti nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot
automašīnu atpakaļ uz ceļa.
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
Run-off Mitigation iestatījumi
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamām atdalošajām līnijām.
Nobraukšanas novēršanas funkcija ir atlasāma —
vadītājs var to ieslēgt vai izslēgt, velkot uz leju
vidējā displeja augšējo skatu un tur meklējot:
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu līnijas. Ja automašīna gatavojas šķērsot ceļa malu,
nobraukšanas novēršanas sistēma aktīvi stūrē
automašīnu atpakaļ uz ceļa. Turklāt, ja tiek uzskatīts, ka stūrēšanas iejaukšanās ir nepietiekama, lai
novērstu nobraukšanu no ceļa, var tikt aktivizēta
arī bremžu iejaukšanās.
Iestatījumi My Car IntelliSafe
saglabāšanas palīgfunkcija
Lai aktivizētu nobraukšanas novēršanu:
Run-off Mitigation iejaucas ar stūrēšanas palīdzību.
•
Nobraukšanas novēršana ar stūrēšanas
palīdzību un bremzēšanu
Nobraukšanas novēršanas sistēma neiejaucas ar
stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti
pagrieziena rādītāji. Ja funkcija nosaka, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu, nobraukšanas novēršanas sistēmas darbība uz īsu brīdi tiek bloķēta.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie Sadursmes
novēršanas palīdzība, Stūrēšanas
palīdzība paliel. sadursmes riska laikā
— funkcija tiek aktivizēta.
Kad dzinējs tiek izslēgts, pašreizējais nobraukšanas novēršanas funkcijas iestatījums paliek spēkā
arī nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
Run-off Mitigation ierobežojumi
Šai funkcijai ir divi aktivizācijas līmeņi:
•
•
Joslas
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
nobraukšanas novēršanas sistēma var nespēt
palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams šo funkciju izslēgt.
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Šādu apstākļu piemēri:
Run-off Mitigation iejaucas ar stūrēšanas palīdzību un
bremzēšanu.
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
}}
373
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
•
•
•
•
•
•
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez tām;
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu līnijas.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija aizsardzībai pret nobraukšanu no
ceļa ir tikai vadītāja palīglīdzeklis, un tā nedarbojas visās braukšanas situācijās vai jebkādos
laika un ceļa apstākļos.
Šī funkcija nevar noteikt barjeras, margas vai
tamlīdzīgus šķēršļus ceļa malā.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
374
•
Nobraukšanas novēršanas sistēmas simboli
un paziņojumi (375 lpp.)
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (368 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (340 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar nobraukšanas novēršanas
sistēmu (Run-off Mitigation).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom. iejaukšanās
Ja ir aktivizēta nobraukšanas novēršanas sistēma, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka
sistēma ir aktivizēta.
City Safety
Vadītāja atbalsta sist.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(373 lpp.)
375
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas sensori palīdz vadītājam manevrēt šaurās vietās, vidējā displejā norādot attālumu līdz šķēršļiem ar skaņas signāliem
un diagrammām.
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad automašīna
stāv.
Aizmugurē
30 cm attālumā no šķēršļa, kas atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir nepārtraukts un
ir aizpildīts tas aktīvā sensora lauks, kas atrodas
vistuvāk automašīnas simbolam.
Automašīnas novietošanas sensoru skaļumu var
regulēt ar viduskonsoles slēdzi [>II] signāla skanēšanas laikā. Regulēšanu var veikt arī, izmantojot augšējā skata izvēlnes funkciju Iestatījumi.
PIEZĪME
•
Skaņas brīdinājumi tiek aktivizēti tikai par
objektiem, kas atrodas tieši transportlīdzekļa ceļā.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un uztverto
šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās vietu.
Jo tuvāk automašīnas simbolam ir izceltais sektors, jo īsāks attālums starp automašīnu un
noteikto šķērsli.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk skan
signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek apklusinātas automātiski.
BRĪDINĀJUMS
•
Auto novietošanas palīgsistēma nemazina
vadītāja atbildību auto novietošanas laikā.
•
Sensoriem ir aklās zonas, kurā tie neuztver šķēršļus.
•
Uzmanieties, piemēram, no automobiļa
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārnesums
vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Mērīšanas diapazons sākas aptuveni 1,5 metrus
aiz automašīnas.
Braucot atpakaļgaitā ar pievienotu piekabi, stāvvietā novietošanas palīgsistēmas atpakaļgaitas
sensori tiek deaktivizēti automātiski.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet tiek
izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
376
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
PIEZĪME
Uz priekšu
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi vai
uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu
turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes vadojuma), iespējams, nāksies manuāli izslēgt
automašīnas novietošanas sensorus, lai tie
nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties, ka
tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā gadījumā
papildu lukturi var tikt uztverti kā šķēršļi.
Saistītā informācija
Gar sāniem
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie sensori tiek aktivizēti automātiski.
Priekšējie sensori darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
•
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (378 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru* ierobežojumi (378 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi (380 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (381 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(388 lpp.)
Mērīšanas diapazons sākas aptuveni 0,8 metrus
no automašīnas priekšpuses.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons sākas aptuveni 30 cm attālumā no sāniem. Skaņas signāls, kas brīdina par
šķēršļiem sānos, nāk no sānu skaļruņiem.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek ieslēgta stāvbremze vai ir ieslēgts
režīms P, automašīnas novietošanas sensori
tiek deaktivizēti.
* Papildaprīkojums/piederums. 377
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Automašīnas novietošanas
sensoru* ierobežojumi
Automašīnas novietošanas sensoru funkciju var
aktivizēt/deaktivizēt.
Noteiktās situācijās automašīnas novietošanas
sensoru funkcija var būt ierobežota.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Aizmugurējie sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Novietošanas palīgsistēmu var
aktivizēt/deaktivizēt arī kameras
skatos.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Stāvvietā nov. palīgsistēma.
> Automašīnas novietošanas sensori tiek
aktivizēti/deaktivizēti — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (376 lpp.)
Cross Traffic Alert* (356 lpp.)
PIEZĪME
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta kopā
ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas
iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā, kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam objektam
aiz automašīnas.
SVARĪGI
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi ceļu
stabiņi vai zemas barjeras var atrasties "signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts
signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas dokus.
•
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs un
manevrējiet/pārvietojiet automašīnu īpaši
lēni vai pārtrauciet automašīnas novietošanas manevru — var rasties būtisks
risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai
citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos stāvvietā novietošanas
palīgsistēma var raidīt nepareizus brīdinājuma
signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti un
kas izstaro tādas pašas ultraskaņas frekvences, ar kādām darbojas sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
378
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Apkope
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas22.
Lai stāvvietā novietošanas palīgsistēma darbotos
pareizi, tās sensori regulāri jāmazgā ar ūdeni un
autošampūnu.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus,
ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Saistītā informācija
•
•
•
22
Stāvvietā novietošanas sistēma* (376 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (378 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi (380 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 379
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar stāvvietā novietošanas palīgsistēmu.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki sistēmas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Saistītā informācija
•
•
•
380
Stāvvietā novietošanas sistēma* (376 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (378 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru* ierobežojumi (378 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas kamera*
PAS* — aktivizē/deaktivizē automašīnas
novietošanas sensorus
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
palīdz vadītājam veikt manevrus šaurās vietās,
norādot šķēršļus ar kameras attēliem un diagrammām vidējā displejā.
360° skata kamera*
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Tuvināt24 — tuvina/tālina
Pārskats
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru var
aktivizēt vai nu automātiski, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums, vai manuāli vidējā displejā atkarībā no atlasītā iestatījuma.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas stāvvietā kamera tiek
izmantota kā palīglīdzeklis. Tā nenoņem
autovadītājam atbildību, braucot atpakaļgaitā.
•
Kamerai ir "aklā zona", kurā nevar atklāt
šķēršļus.
Novietošanas palīgsistēmas kameru aptuvenā darbības
zona.
•
Uzmaniet cilvēkus un dzīvniekus, kas atrodas automobiļa tuvumā.
Viduskonsoles ekrānā vienlaikus ir redzamas
visas četras automašīnas puses, tādējādi ļaujot
vadītājam redzēt zonu ap automašīnu, manevrējot
nelielā ātrumā.
Kameras skati
Līnijas — aktivizē/deaktivizē stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras kontroles
līnijas
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas kontroles līniju*23
23
24
Nav pieejams visos tirgos.
Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek izslēgtas.
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus. Atlasītā skata augšpusē ir redzams, kura kamera ir
aktīva.
Katru kameras skatu var aktivizēt atsevišķi,
ekrānā pieskaroties vajadzīgās kameras "redzamības laukam", piemēram, priekšā priekšējai
kamerai vai virs tās.
Ja automašīna ir aprīkota arī ar automašīnas
novietošanas sensoriem*, attālums līdz uztvertajiem šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 381
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Aizmugurē
Uz priekšu
PIEZĪME
Lai pēc ātruma samazināšanas priekšējo
kameru varētu automātiski aktivizēt atkārtoti,
zem Iestatījumi My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma jāatlasa
Atpakaļskata kameras aktiviz.
atpakaļgaitā.
Sāni
Uz aizmuguri vērstā kamera25 ir uzstādīta virs reģistrācijas numura zīmes.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu aiz
automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir redzama
bufera daļa, kā arī dažos gadījumos vilkšanas
āķis.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist nedaudz
sasvērušies — tas ir normāli.
PIEZĪME
Priekšējā novietošanas kamera25 atrodas priekšējā režģī.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja skatu
aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja ātrums ir
mazāks nekā 25 km/h (16 mph) — pēc tam
priekšējā kamera tiek izslēgta.
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph) un
ātrums 60 sekunžu laikā pēc priekšējās kameras
izslēgšanas samazinās zem 22 km/h (14 mph),
kamera atkal tiek aktivizēta.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist
tuvāki automašīnai, nekā aplūkojot tos ekrānā.
25
382
Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Sānu kameras25 atrodas abos sānu spoguļos.
Sānu kameras rāda ekrānā, kas notiek abās automašīnas pusēs.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (385 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (383 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (386 lpp.)
•
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (376 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kameras
kontroles līnijas un lauki*
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
norāda automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot kameras attēlā līnijas.
Kontroles līnijas
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk
izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu,
sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
Novietošanas palīgsistēmas līnijas netiek rādītas tuvinājumā.
PIEZĪME
Cross Traffic Alert* (356 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(388 lpp.)
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas automobilim nav pievienota elektroniski, displejā redzamās līnijas rāda automobiļa,
nevis piekabes maršrutu.
•
Ekrāns līnijas nerāda, ja piekabe ir elektroniski pievienota automobiļa elektrosistēmai.
Piemēri tam, kā vadītājam tiek attēlotas kontroles līnijas.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo izmēru
prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas atvieglo automašīnas novietošanu
paralēli ietvei, iebraukšanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes pievienošanu.
Līnijas uz ekrāna tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna tad, ja tā veic
pagriezienu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 383
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
SVARĪGI
Atcerieties — kad ir atlasīts aizmugurējās
kameras skats, vidējā displejā ir attēlota tikai
zona aiz automašīnas. Veicot pagriezienus
atpakaļgaitas manevra laikā, pievērsiet uzmanību automašīnas sāniem un priekšpusei.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
Vilkšanas iekārtas kontroles līnija
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem —
kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
Ņemiet vērā, ka kontrollīnijas rāda visīsāko
maršrutu. Tādēļ pievērsiet īpašu uzmanību
automašīnas sāniem, lai, braucot turpgaitā un
pagriežot stūri, tie neko neaizķertu. Tāpat
nodrošiniet, lai, braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko neaizķertu.
Vilkšanas iekārta ar kontroles līniju.
360° skats ar kontroles līnijām.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas
virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Ja ir izvēlēta priekšējā kamera vai atpakaļskata
kamera, kontroles līnijas tiek attēlotas attiecībā
pret automašīnas braukšanas virzienu. Atlasītā
sānu kamera tiek izmantota tikai kontroles līniju
rādīšanai, braucot atpakaļgaitā.
384
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas kontroles līniju*.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma līnijai".
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek parādīta prognozētā vilkšanas iekārtas savienojuma kontroles līnija Vienlaikus
nodziest stāvvietā novietošanas kameras
kontroles līnijas.
2.
Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauku krāsas
Attālums (metros)
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kameras* ieslēgšana
Automašīnas novietošanas sensoru
lauks*
Dzeltens
0,6–1,5
Ja automašīna ir aprīkota arī automašīnas novietošanas sensoriem*, attālums katram sensoram,
kas reģistrē šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem laukumiem 360° skatā.
Oranžs
0,4–0,6
Var iestatīt, lai stāvvietā novietošanas kamera
ieslēgtos automātiski, atlasot atpakaļgaitas pārnesumu, vai ieslēgt to manuāli vidējā displejā.
Sarkans
0–0,4
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
Sānu sensoru lauks
Sānu lauki tiek attēloti tikai oranžā krāsā.
Sānu lauku krāsa
Attālums (metros)
Oranžs
0–0,3
Saistītā informācija
•
•
•
Ekrāna labajā pusē uz automašīnas simbola var attēlot
krāsainus sensoru laukumus.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo
un atpakaļgaitas sensoru lauki maina krāsu no
dzeltenas līdz oranžai un sarkanai.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras ieslēgšana
Lai manuāli ieslēgtu novietošanas palīgsistēmas kameru:
–
Stāvvietā novietošanas kamera* (381 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (385 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (386 lpp.)
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Kamera.
> Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera tiek ieslēgta.
Kameras ieslēgšanās dažādās situācijās
Ja kamera vispirms rāda augšējo vai priekšējo
skatu, nospiežot taustiņu, tiek noteikts automašīnas ātrums un braukšanas virziens.
•
Augšējais skats: Stāvot un braucot uz priekšu
— 0–15 km/h (0–9 mph).
•
Augšējais skats: stāvot uz vietas un braucot
atpakaļ — neatkarīgi no ātruma.
•
Priekšējais skats: Braucot uz priekšu
15–22 km/h (9–14 mph).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 385
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera automātiskās ieslēgšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
automātisko ieslēgšanos var aktivizēt/deaktivizēt,
kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma.
3.
Atlasiet Atpakaļskata kameras aktiviz.
atpakaļgaitā, lai aktivizētu/deaktivizētu
automātisko ieslēgšanos.
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h (16 mph)
ātrumā, lai nenovērstu vadītāja uzmanību. Ja ir
atlasīts iestatījums Atpakaļskata kameras
aktiviz. atpakaļgaitā, kamera tiek automātiski
aktivizēta atkārtoti, sasniedzot 22 km/h (14 mph)
60 sekunžu laikā. Ja ātrums pārsniedz 50 km/h
(31 mph), priekšējais skats netiek atkārtoti aktivizēts.
laikā — atpakaļskata kameras skatu vai
360° skatu*.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma.
3.
Atlasiet Kameras atpakaļskata
noklusējums, lai aktivizētu/deaktivizētu aizmugurējās kameras skatu kā pamata skatu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (383 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (386 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kameras*
ierobežojumi
Noteiktās situācijās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras funkcija var būt ierobežota.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
nevar redzēt visus objektus visās situācijās —
vadītājam jāzina, ka pastāv šādi ierobežojumi:
PIEZĪME
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt
kameras skatu.
Aklās zonas
Pievērsiet uzmanību tam, ka pat gadījumā, ja tikai
šķiet, ka ir aizšķērsota neliela attēla daļa, no skata
var būt paslēpts relatīvi liels sektors. Šķēršļi tāpēc
var tikt neatklāti, kamēr tie neatrodas pietiekami
tuvu automašīnai.
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Stāvvietā novietošanas kameras
atpakaļgaitas pamata skata atlasīšana
Kad ir atlasīta funkcija Atpakaļskata kameras
aktiviz. atpakaļgaitā, vadītājs var arī atlasīt, kuru
kameras funkciju aktivizēt atpakaļgaitas manevra
386
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Apkope
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu
ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
PIEZĪME
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem,
sniega un ledus, lai nodrošinātu to optimālu
darbību. Tas ir sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
360° skatā šķēršļi/objekti var nebūt redzami
zonās starp atsevišķām kamerām.
Defektīva kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka kamera
nedarbojas. Tālāk ilustrācijā ir
redzams piemērs.
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
Melns kameras sektors
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas kameras
simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (381 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (383 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (385 lpp.)
atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
nolocīts durvju spogulis.
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski, ņemot
vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī iemesla dēļ
nedaudz var mainīties attēla spilgtums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte
var pasliktināties.
* Papildaprīkojums/piederums. 387
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (Park Assist
Pilot — PAP) palīdz vadītājam iebraukt stāvvietā
vai izbraukt no tās.
Vispirms PAP pārbauda, vai vieta ir pietiekoši
liela, un pēc tam palīdz vadītājam griezt stūri un
iebraukt automašīnu stāvvietā.
Vadītājs tiek informēts par to, kādas darbības
jāveic un kad tas jādara, vidējā displejā attēlojot
simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
BRĪDINĀJUMS
PAP nedarbojas visās situācijās, taču tam ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un uzmanības pievēršanu
apkārtnei un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas tuvojas vai brauc garām automašīnas novietošanas laikā.
3.
Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot
uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot sistēmu Izbraukšana no stāvvietas,
funkcija PAP var arī palīdzēt izbraukt no stāvvietas paralēli ietvei novietotu automašīnu — skatiet
sadaļas "Novietošana stāvvietā, izmantojot aktīvos
automašīnas novietošanas sensorus" apakšsadaļu "Izbraukšana no stāvvietas".
Automašīnas novietošanas veidi
PAP var izmantot šādās novietošanas situācijās.
Paralēlā novietošana
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
388
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
•
pārslēgt pārnesumus (atpakaļ/uz
priekšu);
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Perpendikulārā novietošana
Saistītā informācija
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (389 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (392 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (395 lpp.)
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas
palīgsistēmu*
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (Park
Assist Pilot — PAP) palīdz vadītājam trīs etapos.
Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no
stāvvietas.
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
•
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi, braucot uz priekšu un atpakaļ.
pārslēgt pārnesumus (atpakaļ/uz
priekšu);
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
PIEZĪME
Funkcija PAP Izbraukšana no stāvvietas
nevar palīdzēt izbraukt no stāvvietas perpendikulāri ietvei novietotu automašīnu — šī
funkcija ir jāizmanto tikai gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei.
bremzēt un apturēt automašīnu.
PAP var aktivizēt, ja pēc dzinēja ieslēgšanas ir
ievēroti šādi kritēriji:
•
•
automašīnai nav pievienota piekabe;
Braukšanas ātrumam jābūt mazākam par
30 km/h (20 mph).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 389
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
PIEZĪME
Kamēr PAP meklē stāvvietu, attālumam starp
automašīnu un stāvvietu ir jābūt
no 0,5 līdz 1,5 metriem.
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Iebraukšana stāvvietā.
> PAP meklē stāvvietu un pārbauda, vai tā ir
pietiekami liela.
3.
Vērojiet vidējo displeju, un esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik.
novietošana un ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
Novietošana stāvēšanai
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz
pārnesumus.
Paralēlās novietošanas darbības princips.
PIEZĪME
PAP meklē stāvvietu, parāda instrukcijas un
novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē.
Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot
stāvvietā vadītāja puses ielas malā.
Stāvvietu atrašana un izmērīšana
Šo funkciju var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt arī kameras skatos.
•
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
1.
390
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu šajā
automašīnas pusē.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
2.
Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei, un ne ātrāk par 7 km/h
(4 mph).
> Pēc tam PAP iestūrēs automašīnu stāvvietā.
3.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
PIEZĪME
Paralēlā novietošana.
•
Kad ir ieslēgta PAP funkcija, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un tikai
tad sāciet braukt atpakaļ/uz priekšu.
Paralēlā novietošana.
Perpendikulārā novietošana.
Perpendikulārā novietošana.
1.
1.
Pārliecinieties, ka vieta automašīnas aizmugurē ir brīva.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā D,
nogaidiet, līdz stūre tiks pagriezta, un lēnām
brauciet uz priekšu.
}}
391
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
2.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
3.
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un lēnām
brauciet atpakaļ.
4.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams, vadītājam
nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai
vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi
novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Brīdinājuma distance ir īsāka, ja sensorus
izmanto PAP, nevis parastā stāvvietā novietošanas palīgsistēma.
Izbraukšana no stāvvietas
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija Izbraukšana
no stāvvietas ir jālieto tikai gadījumā, ja
automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī
funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota
perpendikulāri ietvei.
392
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Noteiktās situācijās aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas funkcija (Park Assist Pilot –
PAP) var būt ierobežota.
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Izbraukšana no stāvvietas.
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
2.
Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
•
•
Vērojiet vidējo displeju un ievērojiet instrukcijas tāpat, kā, novietojot automašīnu stāvēšanai.
•
•
3.
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas leņķī,
lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja PAP uzskata, ka vadītājs var izbraukt no stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek
pārtraukta pat, ja vadītājs uzskata, ka automašīna
joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(388 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (392 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (395 lpp.)
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks
par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma
vai elektroniskā stabilitātes kontrole, piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas
brauktuves.
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to
funkcionalitāte samazinās un mērījumu veikšana var nebūt iespējama.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos PAP nevar atrast stāvvietu - viens no iemesliem var būt fakts, ka
sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kas
raida tās pašas frekvences, kurās darbojas šī
sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
•
•
Paturiet prātā, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai, tās priekšpuse var izvirzīties uz āru
pret pretējā virzienā braucošajiem transportlīdzekļiem.
•
Veicot aprēķinus stāvvietā novietošanas
manevram, netiek ņemti vērā objekti, kas
atrodas augstāk par uztveršanas zonām. Tas
var izraisīt PAP iegriešanos stāvvietā pārāk
agri, tādēļ jāizvairās no šādām stāvvietām.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka sistēma PAP ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska
funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam apturēt
novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā arī
citi faktori, piemēram:
•
•
26
27
PAP sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās vietu,
— ja tās ir novietotas nepareizi, iespējams,
automašīnas riepas un diski tiks sabojāti,
atduroties pret ietves malu.
PAP ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz
taisnām ielām, nevis asos līkumos vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu
novietota paralēli stāvvietai, kad PAP nosaka
stāvvietas izmērus.
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta var
nebūt pietiekama.
•
Vadītājam ir jānosaka, vai PAP izvēlētā vieta ir
piemērota automašīnas novietošanai.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas26 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē PAP
spēju novietot automašīnu.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi
noteikt stāvvietas izmērus.
•
Nelietojiet PAP, kad ir uzstādītas sniega
ķēdes vai rezerves ritenis.
•
Nelietojiet PAP, ja kāds no automašīnā esošajiem priekšmetiem ir izvirzījies uz āru.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā pārējās,
sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
"Apstiprinātas riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
SVARĪGI
Mainīšana uz citu apstiprinātu riteņa diska
un/vai riepas izmēru var būt saistīta ar apkārtmēra maiņu, kas nozīmē, ka var būt jāatjaunina PAP sistēmas parametri. Sazinieties ar
autoservisu — ieteicams sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Apkope
PAP sensoru atrašanās vietas27.
Lai funkcija PAP darbotos pareizi, tās sensori
regulāri jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
}}
393
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
394
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(388 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (389 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Park Assist Pilot* paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu Park Assist Pilot – PAP.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki sistēmu sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(388 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (389 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (392 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 395
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Alkometrs*
Alkometra apiešana*
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju, vadītājam
jāveic elptests, kas apliecina, ka viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu daudzumam, kas ir
spēkā katrā no tirgiem.
Ja rodas ārkārtas situācijas vai alkometrs nedarbojas, alkometra lietošanu ir iespējams apiet, lai
varētu iedarbināt automobili.
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus ziņojumus
automašīnas galvenajā displejā. Informāciju par
konkrētu alkometru, lūdzu, skatiet tā īpašnieka
rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums ir
vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili
droši.
Katra alkometra deaktivizēšanas norādījumus
skatiet tā atsevišķajā instrukcijā.
Apiešanas funkcijas (Bypass) aktivizēšana
PIEZĪME
Visas apiešanas darbības tiek reģistrētas un
saglabātas alkometra vadības bloka atmiņā.
Apiešanu nevar atsaukt.
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir gatavs
lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
•
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu - mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
Ekrānā tiek rādīts ziņojums Pūtiet Alcolock
ierīcē Tā vietā izlaist?:
–
Atlasiet Apiet, vienreiz nospiežot stūres labās
tastatūras taustiņu O.
> Alkometrs tiek apiets, un automašīnu var
iedarbināt.
Iespējamo apiešanas reižu skaitu, pirms ir nepieciešama apkope, var atlasīt alkometra uzstādīšanas gaitā.
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz
30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
Saistītā informācija
•
•
Alkometra apiešana* (398 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
Saistītā informācija
398
•
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
(398 lpp.)
•
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Aizdedzes pozīcijas
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
Līmenis
0
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts, automašīnas
elektrosistēmai var iestatīt 3 dažādus līmeņus —
0, I un II. Šie līmeņi, ko dēvē par "aizdedzes pozīcijām", ir aprakstīti visā īpašnieka rokasgrāmatā.
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/līmenī
pieejamās funkcijas:
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs, pulkstenis un temperatūras rādītājs.
•
Var regulēt elektriski vadāmos
sēdekļus.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tiek ieslēgts vidējais displejs, un
to var izmantot.
•
Var ieslēgt audiosistēmu.
Šajā aizdedzes pozīcijā šīm funkcijām
ir laika ierobežojums, un pēc noteikta
laika tās tiek automātiski izslēgtas.
I
•
Var lietot panorāmas jumtu, elektriskos logu pacēlājus, salona 12
V kontaktligzdu, navigāciju, tālruni,
ventilatoru un vējstikla tīrītājus.
•
Var regulēt elektriski vadāmos
sēdekļus.
•
Var izmantot bagāžas nodalījumā
esošās 12 V kontaktligzdas.
•
Ja, izslēdzot automašīnu, audiosistēma darbojās, tā tiek ieslēgta
automātiski.
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
Līmenis
II
Funkcijas
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
•
Tiek aktivētas vairākas citas sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures
stikla apsildi var ieslēgt tikai pēc
automašīnas iedarbināšanas.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Šī aizdedzes pozīcija patērē daudz
akumulatora strāvas, tādēļ to nav
ieteicams izmantot.
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
•
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības pults atslēgu
automašīnā.
}}
399
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs aizdedzes pozīcijas.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START un atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START un turiet pozīcijā START aptuveni 4 sekundes. Pēc tam
atlaidiet pogu, un tā automātiski atgriezīsies
sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I vai
II, pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
•
1
400
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (402 lpp.)
Vadītāja displejs (98 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana
2.
Automašīnām ar automātisku pārnesumu
pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar
manuālu pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira atrodas neitrālajā pozīcijā un ka ir nospiests sajūga vai
bremžu pedālis.
3.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli1.
4.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Automašīnu var iedarbināt ar tālvadības pults
taustiņu un aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas, līdz
sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas
aizsardzība.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
pults atslēga netiek fiziski lietota, jo automašīna ir
aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu
(Passive Start).
Lai iedarbinātu automašīnu:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar Passive Start atslēgai
jāatrodas pasažieru salona priekšējā daļā. Ja
automašīna aprīkota ar papildu aprīkojuma
bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*), atslēga var atrasties
jebkurā automašīnas vietā.
Iedarbinot normālos apstākļos, priekšroka tiek
dota elektrodzinējam — benzīna dzinējs paliek
izslēgts. Tas nozīmē, ka, pēc tam, kad iedarbināšanas slēdzis ir pagriezts pozīcijā START, sāk
darboties elektrodzinējs, un automašīna ir gatava
braukšanai. Kad automašīna ir iedarbināta, vadītāja displejā nodziest indikatora lampiņas un
izgaismojas iepriekš iestatītais motīvs.
Taču ir situācijas, kad tomēr tiek iedarbināts benzīna dzinējs, piemēram, ja temperatūra ir pārāk
zema vai hibrīda akumulatoram nepieciešama
uzlāde.
Automašīnu nedrīkst iedarbināt ar pievienotu
uzlādes kabeli, bet gadījumos, kad to nevar atvie-
Ja automašīna atrodas kustībā, tad pietiek pagriezt iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START, lai iedarbinātu dzinēju.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
not vai kad automašīna nepareizi nosaka uzlādes
kabeli, automašīnu var iedarbināt piespiedu kārtā:
1.
Nospiediet bremžu pedāli un pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START.
2.
Vadītāja displejā ir redzams teksts Noņem.
uzlādes kab., lai iedarbinātu.
3.
Vēlreiz pagrieziet slēdzi START.
4.
Tiek parādīts teksts Uzl. kab. noņemts?
Nosp. iedarb. pogu 7 sek., lai iedarb., un
pēc tam 7 sekundes turiet slēdzi pozīcijā
START, lai iedarbinātu automašīnu.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet līdzi
tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās, kad automašīnā atrodas bērni.
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
PIEZĪME
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami
lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju
sistēma varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt
normālu darba temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot
vidi.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Dzinēja iedarbināšana
Sistēmas pārbaude, uzgaidiet, nogaidiet, līdz
paziņojums nodziest, un pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu vēlreiz.
SVARĪGI
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes, pirms mēģināt
vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet
tālvadības atslēgu uz rezerves lasītāja, kas atrodas glāžu turētājā. Pēc tam mēģiniet iedarbināt
vēlreiz.
PIEZĪME
Ja hibrīda akumulators ir atvienots, automašīnu nevar iedarbināt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (402 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (246 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(268 lpp.)
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
atslēgu no automašīnas braukšanas laikā.
401
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas izslēgšana
Stūres bloķētājs
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Stūres bloķēšanas mehānisms apgrūtina stūrēšanu, piemēram, automašīnas zādzības gadījumā. Stūres bloķēšanas mehānismam fiksējoties vai atbloķējoties, var būt dzirdams mehānisks troksnis.
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts, aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres bloķēšanas mehānisms pēc brīža nobloķējas automātiski.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā STOP un
atlaidiet — automašīna tiek izslēgta. Poga
automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Ja nav ieslēgta P pozīcija vai automašīna atrodas
kustībā:
–
Turiet slēdzi pozīcijā STOP, līdz automašīna
tiek izslēgta.
Saistītā informācija
•
402
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna
nav aizslēgta, pietiek atstāt tālvadības pults
atslēgu pasažieru salonā un iedarbināt dzinēju,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START,
lai atbloķētu stūres bloķēšanas mehānismu.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (402 lpp.)
Stūre (141 lpp.)
Uzlādes punkts, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadiem.
SVARĪGI
Automašīnas uzlādes punkts ir paredzēts tikai
automašīnas iedarbināšanai ar savienotājvadiem. Uzlādes punkts nav paredzēts citu automašīnu iedarbināšanai ar savienotājvadiem.
Izmantojot uzlādes punktu citas automašīnas
iedarbināšanai ar savienotājvadiem, varat izraisīt drošinātāja izdegšanu, kā rezultātā uzlādes
punkts vairs nedarbosies.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ja drošinātājs ir izdedzis, vadītāja displejā tiek
attēlots paziņojums 12 V akumulators
Drošinātāja kļūme. Jāveic apkope.. Volvo
iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
7.
Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā
akumulatora negatīvajam terminālim (3).
8.
Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu
palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
9.
Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas
mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2.
Pārliecinieties, ka donora akumulatora spriegums ir 12 V.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
3.
Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi
nesaskaras.
4.
Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā
akumulatora pozitīvajam terminālim (1).
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas
kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var
radīt citas dzinēja nodalījumā esošās detaļas.
5.
Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā
termināļa vāku (2).
6.
Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim (2).
11. Iedarbiniet savas automašīnas dzinēju. Ja
iedarbināšanas mēģinājums neizdodas, pagariniet uzlādes laiku līdz 10 minūtēm un pēc
tam mēģiniet iedarbināt vēlreiz.
PIEZĪME
Iedarbinot dzinēju normālos apstākļos, priekšroka tiek dota elektrodzinējam — benzīna dzinējs paliek izslēgts. Tas nozīmē, ka, pagriežot
iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START, sāk
darboties elektrodzinējs, un automašīna ir
gatava braukšanai. Kad dzinējs ir iedarbināts,
vadītāja displejā nodziest indikatora lampiņas
un izgaismojas iepriekš iestatītais motīvs.
SVARĪGI
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms
melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada spaile
neskartu akumulatora pozitīvo termināli/
donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
}}
403
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
PIEZĪME
Ja hibrīda akumulators ir atvienots, automašīnu nevar iedarbināt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
404
Akumulators (558 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (400 lpp.)
Pārnesumkārba
Simbols
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli
atkarībā no ātruma un jaudas prasībām.
Automašīna ir aprīkota ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu un elektrodzinēju aizmugures riteņu piedziņai. Ar šādu pārnesumu skaitu var
efektīvi izmantot dzinēja griezes momentu un jaudas diapazonu. Divi no pārnesumiem ir paredzēti
degvielas taupīšanai, braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem. Izmantojot stūres lāpstiņas*,
var manuāli ieslēgt augstāku vai zemāku pārnesumu. Vadītāja displejā ir attēlots pašreiz izvēlētais pārnesums.
SVARĪGI
Tehniskie parametri
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
Pārnesumu maiņas indikators* (407 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (408 lpp.)
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols un tiek attēlots teksta
paziņojums. Ievērojiet sniegtos norādījumus.
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(547 lpp.)
Vadītāja displeja simboli
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
sumu pārslēgšana ir kļuvusi vieglāka, bet pārnesumu pozīcijas — skaidrākas.
Ar automātisko pārnesumkārbu sistēma izvēlas
pārnesumu tā, lai braukšana būtu optimāla. Pārnesumkārbai ir arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms.
Pārslēdziet pārnesumus, pārvietojot ar atsperi
nospriegoto pārnesumu pārslēgu uz priekšu vai
atpakaļ.
Pārnesumu pozīcijas
Stāvēšanas pozīcija — P
Pārnesumu pozīcijas vadītāja displejā
Stāvēšanas pozīciju var aktivizēt ar taustiņu P blakus pārnesumu pārslēgam.
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot
stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv uz vietas.
Vadītāja displejā ir redzama pārnesumu pārslēgsviras pozīcija:
P, R, N, D vai B.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas laikā ir
redzams arī izvēlētais pārnesums (1-8).
Pārnesumu pārslēgšana
Lai no stāvēšanas pozīcijas ieslēgtu citu pārnesumu, jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta. Kad automašīna ir novietota
stāvēšanai, vispirms ieslēdziet stāvbremzi.
Automašīna ir aprīkota ar Shift-by-wire tipa pārnesumu pārslēgu, kas pārslēdz pārnesumus elektroniski, nevis mehāniski. Tas nozīmē, ka pārne}}
405
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
PIEZĪME
Lai varētu aizslēgt automašīnu un ieslēgt signalizāciju, pārnesumu pārslēgam jāatrodas P
pozīcijā.
Palīdzības funkcijas:
Sistēma automātiski ieslēdz pozīciju P:
•
•
ja automašīna tiek izslēgta pozīcijā D vai R;
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu no neitrālās pozīcijas citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Pozīcijā B pārnesumus var pārslēgt manuāli, lai
ieslēgtu zemāku pārnesumu. Vadītāja displejā ir
redzams izmantotais pārnesums (1-8).
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā D,
automašīnai jāstāv uz vietas.
•
Vienreiz pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz
aizmuguri, lai ieslēgtu nākamo zemāko pārnesumu.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz aizmuguri
vēlreiz, lai ieslēgtu jau nākamo zemāko pārnesumu.
Bremzēšanas pozīcija — B
B var ieslēgt jebkurā brīdī braukšanas laikā. Pozīcijā B atlaižot gāzes pedāli, automašīna bremzē ar
elektromotoru — tikmēr notiek hibrīda akumulatora uzlāde. Tas sniedz vairāk iespēju uzlādēt
hibrīda akumulatoru, jo uzlāde notiek arī tad, kad
vadītājs nelieto bremžu pedāli.
Lai varētu manuāli ieslēgt augstāku pārnesumu,
automašīnai jābūt aprīkotai ar stūres vadības svirām*.
ja vadītājs atsprādzē drošības jostu un atver
vadītāja durvis, kad dzinējs darbojas un pārnesumu pārslēgs neatrodas pozīcijā P.
406
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz priekšu,
lai atkal ieslēgtu pozīciju D.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam
pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Kick-down
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā. Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta atpakaļgaitas pozīcija.
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju
var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
•
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti uzskata
par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek ieslēgts zemāks
pārnesums. To dēvē par kick-down funkciju.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kick-down
pozīcijas, pārnesumkārba automātiski pārslēdzas
uz augšu.
Pozīcija "B" vadītāja displejā.
Kick-down funkciju izmanto, kad ir nepieciešams
straujš paātrinājums, piemēram, apdzenot.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir
aprīkota ar aizsardzības bloķētāju pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā
dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs joprojām mēģina
šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem
dzinēja apgriezieniem – paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Ja ir aktivēta kickdown funkcija, automašīna var
pārslēgt vienu vai vairākus pārnesumus vienlaicīgi
atkarībā no dzinēja apgriezieniem. Automašīna
pārslēdzas pārnesumu uz augšu, kad dzinējs sasniedz maksimālo ātrumu, lai nepieļautu bojājumu
radīšanu dzinējā.
Pārnesumu maiņas indikators*
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja displejā
pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad pienācis
laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai nodrošinātu
optimālu degvielas ekonomiju.
Saistītā informācija
•
•
Pārnesumkārba (404 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties
pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu
bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams ieslēgt augstāku pārnesumu. Pārnesumu pārslēgsviras indikators ir attēlots pārnesumu pozīcijā B.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Pārnesumkārba (404 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (408 lpp.)
Pārnesumu maiņas indikators* (407 lpp.)
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (408 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Pārnesumu pārslēga indikators vadītāja displejā2.
2
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai atjauninātās programmatūras.
* Papildaprīkojums/piederums. 407
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas P, jānospiež bremžu pedālis un jābūt
ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām,
tām jābūt aktivizētām:
–
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars apzīmē
pašreiz izvēlēto pārnesumu.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā,
vai dzinējs darbojas), pārnesumu pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu pedālis,
un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Vadītāja displeja paziņojumi
Ja pārnesumu pārslēgs ir nobloķēts, vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums, piemēram, Pārn.
pārslēgsvira Nosp. bremžu pedāli, lai aktiv.
pārn. pārslēgsviru.
Pārnesumu pārslēgu nevar nobloķēt manuāli.
408
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām.
Pārnesumu pārslēgšana
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiska deaktivizēšana
Pozīcijā D stūres vadības sviras var deaktivizēt
pēc īsa brīža, ja tās netiek izmantotas. Uz to
norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana.
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības
sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums neatrodas
ārpus atļautā diapazona.
Pēc katras pārnesumu maiņas vadītāja displejā
mainās pašreizējā pārnesuma rādījums.
Funkcijas deaktivizēšana
Manuāla deaktivizēšana pārnesumu pozīcijā
D un B.
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot
labo sviru (+) uz stūres pusi un turot, līdz
vadītāja displejā nodziest pašreizējā pārnesuma cipars.
> Pārnesumkārba atgriežas pārnesumu
pozīcijā D un B atkarībā no pozīcijas, kas
atlasīta, pirms lāpstiņas tika aktivizētas.
Piedziņas sistēmas
Pozīcijā B nenotiek automātiska deaktivizēšana.
Volvo spēka agregātā Twin Engine ir apvienots
iekšdedzes dzinējs, kas pievada piedziņu priekšējiem riteņiem, un elektromotors, kas dzen aizmugurējos riteņus.
Saistītā informācija
Divas piedziņas sistēmas
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
•
Pārnesumu maiņas indikators* (407 lpp.)
Atkarībā no vadītāja atlasītā braukšanas režīma
un pieejamās elektroenerģijas šīs abas piedziņas
sistēmas var tikt izmantotas vai nu atsevišķi, vai
vienlaicīgi.
Elektromotoram enerģija tiek pievadīta no hibrīda
akumulatora, kas uzstādīts tuneļkonsolē. Hibrīda
akumulatoru var uzlādēt ar sienas kontaktligzdu
vai speciālu uzlādes staciju. Arī iekšdedzes dzinējs var uzlādēt hibrīda akumulatoru ar speciālu
augstsprieguma ģeneratoru.
Gan iekšdedzes dzinējs, gan elektrodzinējs var
novirzīt ģenerēto dzinējspēku tieši uz riteņiem.
Uzlabota vadības sistēma apvieno abu piedziņas
sistēmu īpašības, lai nodrošinātu maksimālu
braukšanas ekonomiju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 409
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
tera motors. Var atbalstīt iekšdedzes dzinēju,
nodrošinot papildu elektroenerģiju.
Elektromotors — nodrošina automašīnas
darbību elektrības režīmā. Ja nepieciešams,
nodrošina papildu griezes momentu un jaudu
gaitas paātrināšanas laikā. Nodrošina elektriskas pilnpiedziņas funkcionalitāti. Atgūst
bremžu enerģiju un to pārveido elektroenerģijā.
Saistītā informācija
Hibrīda akumulators — hibrīda akumulatora
funkcija ir uzglabāt enerģiju. Enerģiju tas
saņem uzlādes laikā no elektrotīkla, reģeneratīvas bremzēšanas laikā vai no augstsprieguma ģeneratora. Tas nodrošina enerģiju
darbībai elektriskajā režīmā, kā arī elektriskā
gaisa kondicionētāja īslaicīgai lietošanai
pasažieru salona iepriekšējas sagatavošanas
laikā.
•
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Vispārīga informācija par Twin Engine
(54 lpp.)
Iekšdedzes dzinējs — iekšdedzes dzinējs sāk
darboties, tiklīdz hibrīda akumulatora enerģijas līmenis vairs nevar nodrošināt dzinēja
jaudu, ko vadītājs pieprasa.
Augstsprieguma ģenerators3 — uzlādē
hibrīda akumulatoru. Iekšdedzes dzinēja star-
3
410
CISG (Crank Integrated Starter Generator) — kombinēts augstsprieguma ģenerators un startera motors.
Piedziņas režīmi
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas
baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem,
kas piemēroti dažādām braukšanas vajadzībām.
Šīs sistēmas ir pielāgotas, lai nodrošinātu vislabākās vadāmības īpašības katrā no piedziņas režīmiem:
•
•
•
•
•
•
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba/pilnpiedziņa
Bremzes
Pneimatiskā piekare un amortizatori
Vadītāja displejs
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Atcerieties, ka ne visus piedziņas režīmus var
atlasīt visās situācijās.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma atlasīšana
• Nevar atlasīt, jo pārslēgs atrodas man.
rež.
• Nevar atlasīt, jo ir zems akum. uzlādes
līm.
• Nevar atlasīt, jo ir zema temperatūra
• Nevar atlasīt ierobežojumu dēļ
• Nevar atlasīt pārāk lielā ātruma dēļ.
Atlasāmie piedziņas režīmi
BRĪDINĀJUMS
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
2.
Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
3.
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais piedziņas režīms.
Kad braukšanas režīmu nevar atlasīt, tiek parādīts
paziņojums, piemēram:
Atcerieties, ka, darbinot automašīnu tikai ar
elektrodzinēju, tā nerada troksni, tādēļ bērni,
gājēji, velosipēdisti un dzīvnieki var to nepamanīt. Tas īpaši attiecas uz braukšanu nelielā
ātrumā, piemēram, autostāvvietās.
BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet automašīnu nevēdināmā vietā ar
ieslēgtu piedziņas režīmu un izslēgtu iekšdedzes dzinēju — kad hibrīda akumulatora enerģijas līmenis ir zems, dzinējs sāk darboties
automātiski, un izplūdes gāzes var radīt
nopietnus veselības bojājumus cilvēkiem un
dzīvniekiem.
HYBRID
• Tas ir automašīnas parastais režīms, kurā
elektromotors un iekšdedzes dzinējs darbojas kopā.
Automašīnas iedarbināšanas laikā ir ieslēgts
režīms Hybrid. Vadības sistēma izmanto gan
elektromotoru, gan iekšdedzes dzinēju (atsevišķi
vai kopā) un aprēķina optimālu lietojumu attiecībā
uz veiktspēju, degvielas patēriņu un komfortu.
Lielākā braukšanas ātrumā klīrenss tiek noregulēts automātiski, lai samazinātu augstumu un
tādējādi — arī vēja pretestību. Spēja darboties
tikai ar elektrodzinēju ir atkarīga no hibrīda akumulatora enerģijas līmeņa un, piemēram, nepieciešamības veikt pasažieru salona apsildi/dzesēšanu.
Ja ir pieejama liela jauda, braukšanai var izmantot
tikai elektrodzinēju. Nospiežot gāzes pedāli, darbojas tikai elektrodzinējs, līdz tiek sasniegta
noteikta pozīcija. Iekšdedzes dzinējs sāk darboties, tiklīdz šī pozīcija tiek pārsniegta un akumulatora enerģijas līmenis vairs nespēj nodrošināt dzinēja jaudu, ko vadītājs pieprasa, nospiežot gāzes
pedāli.
Ja enerģijas līmenis ir zems (hibrīda akumulators
gandrīz izlādējies), jāuztur akumulatora enerģijas
līmenis, tādēļ biežāk tiks izmantots iekšdedzes
dzinējs. Uzlādējiet hibrīda akumulatoru no 230 V
maiņstrāvas kontaktligzdas ar uzlādes kabeli vai
funkciju skatā aktivizējiet Charge, lai atjaunotu
iespēju braukt tikai ar elektrību, skatiet sadaļu
"Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa uzturēšana
vai palielināšana braukšanas laikā".
Informācija vadītāja displejā
}}
411
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Braucot režīmā Hybrid, vadītāja displejā ir
redzama hibrīda skala. Hibrīda skalas rādītājs
norāda, cik daudz enerģijas vadītājs pieprasa ar
akseleratora pedāli. Marķējums starp zibens un
lāses simbolu norāda, cik daudz enerģijas ir pieejams. Plašāku informāciju par hibrīda simboliem
skatiet sadaļā "Ar hibrīda akumulatoru saistītā
informācija vadītāja displejā".
Šis piedziņas režīms maksimāli palielina spēju
braukt ar hibrīda akumulatoru. Tas nozīmē, piemēram, ka klīrenss ir zemāks, lai samazinātu vēja
pretestību, un ir samazināta noteiktu klimata
iestatījumu izvade, lai nodrošinātu maksimālu
attālumu tikai ar elektrību.
Režīms Pure ir pieejams, ja hibrīda akumulatora
enerģijas līmenis ir pietiekoši augsts. Iekšdedzes
dzinējs tiek iedarbināts režīmā Pure, ja enerģijas
līmenis akumulatorā ir pārāk zems. Sāk darboties
arī iekšdedzes dzinējs
•
•
•
Vadītāja displeja rādījums darbināšanai gan ar elektrodzinēju, gan iekšdedzes dzinēju.
Vadītāja displejā ir redzama arī tā enerģija, kas vieglas bremzēšanas laikā ir
atgriezusies akumulatorā (reģenerēta).
Plašāku informāciju par reģenerāciju
skatiet sadaļā "Kājas bremze".
PURE
• Darbiniet automašīnu ar elektrodzinēju, patērējot pēc iespējas mazāk enerģijas un nodrošinot pēc iespējas zemāku oglekļa dioksīda
emisiju.
412
ja ātrums pārsniedz 125 km/h (78 mph)
ja vadītājs pieprasa lielāku dzinējspēku, nekā
spēj nodrošināt elektriskā darbība
ja ir sistēmas/komponentu ierobežojumi, piemēram, zema ārējā temperatūra.
ECO klimata kontrole
Piedziņas režīmā Pure pasažieru salonā tiek
automātiski aktivizēta ECO klimata kontrole, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts piedziņas režīms Pure, tiek
mainīti vairāki klimata kontroles sistēmas
iestatījumu parametri un ierobežotas vairāku
elektroierīču funkcijas. Noteiktus iestatījumus
var atiestatīt manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt, tikai izejot no piedziņas režīma
Pure vai pielāgojot piedziņas režīmu
Individual un tajā ieviešot pilnīgu klimata
funkcionalitāti.
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet
maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā
parasti.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
OFF ROAD
• Braucot pa apgrūtinātas braukšanas ceļu
virsmām un sliktas kvalitātes ceļiem, maksimāli palieliniet automašīnas vilkmi.
Šis piedziņas režīms nodrošina augstu klīrensu
un nepiespiestu stūrēšanu, kā arī aktivizē pilnpiedziņu un zema ātruma vadības funkciju kopā ar
palīgsistēmu braukšanai lejā no kalna (Hill
Descent Control).
Piedziņas režīmu var aktivizēt tikai nelielā ātrumā,
un spidometrā ir redzama ātruma ierobežotāja
zona. Pārsniedzot šo ātrumu, režīms Off Road
tiek izslēgts un tiek aktivizēts braukšanas režīms
AWD.
Lai varētu braukt, izmantojot pilnpiedziņu, iekšdedzes dzinējs un elektrodzinējs darbojas nepārtraukti, palielinot degvielas patēriņu.
Režīmā Off Road vadītāja displejā starp spidometru un tahometru ir kompass.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Ja automašīna ir izslēgta režīmā OFF ROAD
un tādēļ tai ir augsts klīrenss, nākamreiz
iedarbinot automašīnu, tās augstums tiek
samazināts.
SVARĪGI
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā
pastāv gaisa silfonu sabojāšanas risks.
AWD
• Uzlabojiet automašīnas vadāmību un vilcējspēku, izmantojot pilnpiedziņu.
POWER
• Power režīmā automašīnas īpašības kļūst
sportiskākas un reakcija uz ātruma palielināšanu — straujāka.
Šis braukšanas režīms maksimāli palielina kombinēto iekšdedzes dzinēja un elektrodzinēja jaudu,
izmantojot pilnpiedziņu. Pārnesumu pārslēgšana
kļūst straujāka un izteiktāka, un pārnesumkārba
nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku
vilcējspēku. Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka,
amortizācija cietāka un klīrenss zemāks, ļaujot
automašīnai piekļauties ceļam, lai samazinātu
apgāšanās risku līkumos.
Gan iekšdedzes dzinējs, gan elektromotors ir
aktīvs, nodrošinot visu četru riteņu piedziņu, tādēļ
pieaug degvielas patēriņš.
Šis piedziņas režīms ir paredzēts optimālai pilnpiedziņas funkcionalitātei, braucot pa slidenu ceļa
segumu, un lielākam vilcējspēkam. Tam ir arī stabilizējošs efekts, braucot lielā ātrumā, piemēram,
braucot ar smagu piekabi vai velkot citu transportlīdzekli.
Gan iekšdedzes dzinējs, gan elektromotors ir
aktīvs, nodrošinot visu četru riteņu piedziņu, tādēļ
pieaug degvielas patēriņš.
Citos automašīnas piedziņas režīmos automašīna
vajadzību pēc pilnpiedziņas automātiski pielāgo
ceļa segumam un var aktivizēt elektromotoru vai
iedarbināt iekšdedzes dzinēju, kad tas ir nepieciešams.
}}
413
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
INDIVIDUAL
• Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām
vēlmēm.
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām
braukšanas īpašībām. Šos iestatījumus var saglabāt vadītāja individuālajā profilā.
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet
Individuālais braukšanas režīms.
3.
Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Pure, Hybrid vai
Power.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
•
•
•
•
•
•
414
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība
ECO klimats.
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana un
izslēgšana
Uzlabota vadības sistēma nosaka, cik daudz automašīna tiek darbināta ar iekšdedzes dzinēju, elektrodzinēju vai abiem paralēli.
Galvenā funkcija ir pēc iespējas efektīvāk izmantot iekšdedzes dzinēju vai elektrodzinēju un pieejamo hibrīda akumulatora enerģiju, ņemot vērā
dažādo braukšanas režīmu īpašības, kā arī vadītāja pieprasījumu pēc jaudas, kas veikts, nospiežot gāzes pedāli.
Dažos gadījumos īslaicīgu ierobežojumu dēļ, kas
skar sistēmu vai funkcijas, ko regulē likuma prasības par automašīnas kopējā izmešu daudzuma
zema līmeņa uzturēšanu, vairāk var tikt izmantots
iekšdedzes dzinējs.
Saistītā informācija
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (415 lpp.)
•
•
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
Kājas bremze (418 lpp.)
Pilnpiedziņa (417 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(426 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa
uzturēšana vai palielināšana
braukšanas laikā.
Dažās situācijās var būt noderīgi kontrolēt
hibrīda akumulatora uzlādes līmeni braukšanas
laikā. Funkcijas Hold un Charge ir pieejamas
visos piedziņas režīmos.
Funkciju taustiņi "Turēt" un "Uzlādēt"
Šīs funkcijas aktivizē vidējā displeja funkciju
skatā.
Turēt
Akum. enerģ. līm. sagl.
turpm. lietoš..
Šī funkcija uztur hibrīda akumulatora uzlādes līmeni lietošanai
elektriskajā režīmā un taupa
pieejamo elektroenerģiju turpmākai lietošanai, piemēram, braukšanai pilsētvidē
vai dzīvojamā zonā. Funkcija Hold ir pieejama
neatkarīgi no hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa.
Automašīna darbojas kā parasti hibrīda režīmā ar
izlādētu akumulatoru, kad papildus, piemēram,
bremzējot ģenerētajai enerģijai automašīna biežāk iedarbina iekšdedzes dzinēju, lai uzturētu
akumulatora uzlādes līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
Uzlāde
Dzinējs uzlādē hibrīda
akum..
Šī funkcija uzlādē hibrīda akumulatoru, izmantojot iekšdedzes dzinēju, lai vēlāk varētu
vairāk lietot elektrības piedziņu.
Šī funkcija nav pieejama, kad hibrīda akumulatoram jau ir augsts uzlādes līmenis.
Pēc uzlādes līdz noteiktam līmenim režīms Hold
tiek aktivizēts automātiski.
Simbols vadītāja displejā
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
•
•
•
Ekonomiska braukšana (435 lpp.)
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Attālums, ko var veikt ar elektrodzinēju pilsētvidē (436 lpp.)
Līmeņa vadība* un amortizācija
Līmeņa vadība ļauj automātiski regulēt automašīnas piekari un amortizācijas īpašības, nodrošinot
braukšanas laikā vislabāko komfortu un funkcionalitāti. Līmeni var regulēt arī manuāli, lai atvieglotu iekraušanu vai iekāpšanu un izkāpšanu.
Pneimatiskā piekare un amortizators
Sistēma tiek pielāgota atbilstoši atlasītajam piedziņas režīmam un automašīnas ātrumam. Ja
braukšanas ātrums ir liels, automašīnas klīrenss
tiek noregulēts zemāk, izmantojot pneimatisko
piekari, lai samazinātu vēja pretestību un palielinātu stabilitāti. Parasti amortizatori tiek iestatīti tā,
lai nodrošinātu vislabāko iespējamo komfortu, un
tiek nepārtraukti regulēti atbilstoši brauktuves
apstākļiem, automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un pagriezienu veikšanai.
Vadītāja displejā ir redzams,
kad notiek līmeņa kontrole.
Kad ir aktivizēta viena no šīm funkcijām, hibrīda
akumulatora skalā tiek rādīts simbols
; skatiet
sadaļu "Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija vadītāja displejā".
Līmeni nevar regulēt, kad ir atvērts dzinēja pārsegs vai kādas no sānu durvīm.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 415
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Līmeņa kontroles iestatījumi
Atvieglota iekāpšana
Automašīnas augstumu var samazināt, lai atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Piekare .
Bagāžas iekraušanas režīms
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Piekares vadība ērtai
iekāpšanai, izkāpšanai.
> Kad automašīna tiek novietota stāvvietā
un tās dzinējs tiek izslēgts, tā tiek nolaista
zemāk (līmeņa vadība tiek apturēta, ja tiek
atvērtas kādas no durvīm, un pēc durvju
aizvēršanas var būt zināma aizkave, pirms
līmeņa vadības funkcija atkal tiek aktivizēta). Kad automašīna tiek iedarbināta un
sāk braukt, tā tiek pacelta līdz līmenim, kas
ir iestatīts atlasītajam braukšanas režīmam.
Piekare .
Pneimatiskās piekares un līmeņa vadības
deaktivizēšana
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirība, ko rada
automašīnas pacelšana ar domkratu, var izraisīt
automašīnas piekares problēmas.
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
1.
416
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Transportēšanas laikā
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas daļām. Transportēšanas laikā var mainīties pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi ietekmējot atsaites.
Iekāpšanas atvieglošanas aktivizēšana vidējā displejā:
2.
augstuma izmaiņas, kas var rasties, ja, automašīnai atdziestot, pneimatiskajās atsperēs rodas
temperatūras izmaiņas.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
Izmantojiet bagāžas nodalījumā esošos taustiņus,
lai regulētu automašīnas aizmugures augstumu
un atvieglotu bagāžas iekraušanu/izkraušanu vai
piekabes pievienošanu/atvienošanu. Skatiet
sadaļu "Bagāžas iekraušana".
Stāvēšanas laikā
Novietojot automašīnu stāvēšanai, nodrošiniet, lai
virs un zem automašīnas paliktu pietiekoši daudz
brīvas vietas, jo automašīnas klīrenss var mainīties, piemēram, atkarībā no āra gaisa temperatūras, bagāžas izvietojuma, iekraušanas režīma
izmantošanas vai pēc iedarbināšanas atlasītā
braukšanas režīma.
Līmeni var regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas
novietošanas stāvēšanai. Tas ļauj kompensēt
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pilnpiedziņa
Bremžu funkcijas
Pilnpiedziņa AWD (All Wheel Drive) nozīmē to,
ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie.
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Pilnpiedziņas funkcionalitāti nodrošina elektromotors, kas dzen aizmugurējos riteņus.
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi un
novērstu riteņu griešanos, dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp riteņiem ar vislabāko saķeri.
Sistēma pastāvīgi aprēķina vajadzību pēc griezes
momenta aizmugurējiem riteņiem un var nekavējoties pārdalīt pat pusi motora griezes momenta
aizmugurējiem riteņiem.
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem. Stāvēšanas laikā pilnpiedziņa vienmēr ir ieslēgta, sagatavojot maksimālu
vilcējspēku gaitas paātrināšanai.
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Zema ātruma vadība (425 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(420 lpp.)
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt, lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu pedāļa, stāvot
pie luksofora, iedarbinot automašīnu kalna
kāpumā vai braucot lejā no kalna.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas
šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv (Auto Hold)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
City Safety
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna (Hill
Descent Control)
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (418 lpp.)
Stāvbremze (421 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(426 lpp.)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(424 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (424 lpp.)
417
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kājas bremze
Kājas bremzi lieto, lai samazinātu automašīnas
ātrumu braukšanas laikā.
Kājas bremzes sistēma
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk.
Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens uz
bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas
efektivitāti.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas elektrodzinējs ir izlādējies, bet
ar degvielu darbināmais dzinējs — izslēgts,
automašīnu nevar bremzēt.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu kravu,
bremzes var atslogot, pārnesumu pozīcijā B
izmantojot bremzēšanu ar dzinēju.
Izmantojiet piedziņas režīmu Off Road, lai palielinātu bremzēšanu ar dzinēju, lēnām braucot no
kalna stāvā slīpumā.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes Anti-lock
Braking System (ABS), kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas
tajā var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
Pēc dzinēja iedarbināšanas, kad vadītājs atlaiž
bremžu pedāli, automātiski tiek veikta ātra ABS
418
sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku sistēmas pārbaudi var veikt, braucot nelielā ātrumā.
Pārbaude var būt jūtama kā bremžu pedāļa pulsēšana.
Viegla bremzēšana uzlādē hibrīda
akumulatoru
Vieglas bremzēšanas laikā notiek bremzēšana ar
elektrodzinēju. Pēc tam automašīnas kinētiskā
enerģija tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā, kuru
izmanto hibrīda akumulatora uzlādei. Vadītāja displejā ir attēlota akumulatora uzlāde ar elektromotora bremzēšanu, skatiet sadaļu "Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija vadītāja displejā".
Šī funkcija darbojas ātruma intervālā 150-5 km/h
(93-3 mph). Spēcīgas bremzēšanas laikā, kā arī
gadījumos, kad ātrums ir ārpus norādītā intervāla,
bremzēšanu papildina hidrauliskā bremžu sistēma.
Bremzējot ar elektromotoru, vadītāja displejā tiek attēlota
uzlāde.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas
spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts var būt
nedaudz aizkavēts. Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir tikko nomazgāta. Tādā
gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks attālums līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi. Tādējādi
bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un tiks pasargāti
no korozijas. Bremzējot ņemiet vērā situāciju uz
ceļa.
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
sāli
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz bremžu
diskiem un bremžu uzlikām var veidoties sāls kār-
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
tiņa. Tas var palielināt bremzēšanas distanci.
Tādēļ saglabājiet īpaši lielu drošības attālumu līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus
citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Apkope
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet
Volvo apkopes intervālus, kā norādīts apkopes un
garantijas grāmatiņā.
Jaunas un nomainītas bremžu uzlikas un bremžu
diski nenodrošina optimālu bremzēšanu, kamēr
tās nav "iebrauktas" dažus simtus kilometru.
Kompensējiet samazināto bremžu veiktspēju,
nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk. Volvo iesaka
uzstādīt tikai Volvo apstiprinātas bremžu uzlikas.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas komponentu nodilums.
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem - ieteicams
izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
BRĪDINĀJUMS
Tehniskie parametri
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu sistēmā ir radusies kļūme.
Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.
Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu
šķidrumu un noskaidrojiet bremžu
šķidruma zuduma iemeslu.
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet līdz
tuvākajam servisam un tur veiciet bremžu
sistēmas pārbaudi - ieteicams izmantot
autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu
šķidrumu. Jānosaka bremžu šķidruma
zuduma iemesls.
Pedāļa sensora kļūme.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi izgaismojas 2 sekundes: Automātiska
funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas kļūme.
Automašīnas parastā bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
Ja tiek attēlots paziņojums
Bremžu pedālis Mainījušās īpašības Jāveic apkope, sistēma
Brake-by-Wire nedarbojas. Bremžu
pedāli var nospiest tālāk, un ir
nepieciešams lielāks spiediens uz
pedāli, lai panāktu bremzēšanas
efektu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Bremžu spēka palielināšana (420 lpp.)
Bremžu signāls (152 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (420 lpp.)
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
419
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Avārijas bremžu signāli
Bremžu spēka palielināšana
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu
aizmugurē esošās automašīnas par strauju
bremzēšanu. Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo, nevis vienmērīgi izgaismojas kā parastas bremzēšanas laikā.
Bremžu spēka palielināšanas sistēma BAS
(Brake Assist System) palīdz palielināt bremžu
spēku bremzēšanas laikā, tādējādi saīsinot
bremzēšanas distanci.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma ABS
tiek aktivizēta lielā ātrumā. Kad avārijas bremzēšana ir samazinājusi automašīnas ātrumu, bremžu
signāli pārstāj mirgot un pastāvīgi izgaismojas.
Vienlaikus tiek ieslēgts arī avārijas gaismas signāls. Tas mirgo, līdz vadītājs atkal palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (418 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (152 lpp.)
Bremžu signāls (152 lpp.)
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas spēku.
Bremzēšanas spēku var palielināt līdz līmenim,
pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS. Funkcija
izslēdzas, kad spiediens uz bremžu pedāli
atslābst.
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (418 lpp.)
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības
gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai sadursmē
ar lielu dzīvnieku tiek automātiski aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija ir nepieciešama, lai
novērstu sadursmi vai samazinātu sadursmes
sekas.
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas
kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no turpmākas
sadursmes ar transportlīdzekli vai automašīnas
ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma, kas droši nobremzē
automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi un
avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek
ieslēgta stāvbremze.
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav vēlama,
piemēram, ja pastāv sadursmes risks ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem, vadītājs var
ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc sadursmes ir neskarta.
Skatiet arī sadaļas "Rear Collision Warning" un
"Blind Spot Information".
420
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (63 lpp.)
Stāvbremze
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot, mehāniski nobloķējot divus riteņus.
Drošības spilveni (67 lpp.)
Rear Collision Warning (353 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (422 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(423 lpp.)
Blind Spot Information* (353 lpp.)
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē starp
sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta, atskan
viegls elektrodzinēja darbības troksnis. Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek ieslēgta stāvbremze, automašīna
nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem
riteņiem. Ja to izmanto, kad automašīna pārvietojas, tad darbojas normālā kājas bremze, t. i.,
bremze darbojas uz visiem četriem riteņiem.
Bremzēšanas funkcija pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad automašīna ir gandrīz apstājusies.
* Papildaprīkojums/piederums. 421
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremzes lietošana
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas
ripošanu.
Automātiska ieslēgšana
Stāvbremze tiek ieslēgta automātiski:
•
Ja ir aktivizēta funkcija Auto Hold (automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz
vietas) un automašīna ir stāvējusi uz vietas
aptuveni 5 minūtes;
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P;
•
kad automašīna ir izslēgta;
Stāvbremzes ieslēgšana
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var ieslēgt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Atlaižot vadības
slēdzi, bremzēšana tiek pārtraukta.
PIEZĪME
1.
2.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Ieslēdzot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēdzot stāvbremzi, izgaismojas
simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
422
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta, braucot
lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
Stāvbremzes izslēgšana
Manuālā atlaišana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2.
Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
Automātiskā atlaišana
1. Drošības jostas uzlikšana.
2.
Iedarbiniet automašīnu.
3.
Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no kalna:
•
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to,
pavelkot slēdzi uz augšu, kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt
automobili.
2.
Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare un noņemiet atlasi/atlasiet funkciju
Automātiski aktivizēt stāvbremzi.
Saistītā informācija
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi nevar
izslēgt vai ieslēgt, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
•
•
Stāvbremze (421 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(423 lpp.)
Ja braucat ar ieslēgtu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (424 lpp.)
Ja automašīna jānovieto stāvēšanai, pirms iespējamā kļūme ir novērsta, tad riteņi ir jāpagriež tādā
pozīcijā, kā novietojot stāvēšanai kalnā, un pārnesuma pārslēgsvira jāieslēdz pozīcijā P.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nav iespējams nedz atlaist, nedz arī iedarbināt. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Stāvbremzes iestatījumi
Stāvbremzes automātisku aktivizēšanu atlasa
centrālajā displejā.
Automātiska aktivizēšana, kad automašīna ir
izslēgta:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
}}
423
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Skatiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Paziņojumu piemēri:
• Stāvbremze Jāveic apkope
• Stāvbremze Sistēma pārkarsusi
• Stāvbremze Īslaicīgi nav pieejams
Saistītā informācija
•
•
•
•
424
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (422 lpp.)
Palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kalnā
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā Hill
Start Assist (HSA) novērš automašīnas ripošanu
atpakaļ, uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv
uz vietas (Auto Hold) nozīmē, ka vadītājs var
atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot
bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie
luksofora vai krustojumā.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes, kamēr
vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu pedāļa uz
gāzes pedāli.
Funkcija
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc dažām
sekundēm vai tad, kad tiek nospiests gāzes pedālis.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī
funkcija var izmantot vai nu kājas bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu slīpumu brauktuvēm. Vēlreiz nospiežot gāzes pedāli, bremzes tiek
atbrīvotas.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija un automašīna stāv uz
vietas (Auto hold).
Apturot automašīnu ceļa kāpumā vai kritumā —
pirms bremžu pedāļa atlaišanas nospiediet to
nedaudz stingrāk, lai nodrošinātu, ka automašīna
nemaz neripo.
Saistītā informācija
Ja vadītājs izslēdz dzinēju, kamēr automašīna
stāv, tiek ieslēgta stāvbremze.
•
•
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (424 lpp.)
Automātiska deaktivizēšana
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta:
Stāvbremze (421 lpp.)
•
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (402 lpp.)
kad vadītāja durvis ir atvērtas un tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
•
pārnesumu pozīcijā N.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātisko bremžu slēdzis
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto kājas bremzi, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto stāvbremzi, lai noturētu
automašīnu uz vietas.
Saistītā informācija
Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija ir
aktivizēta.
Auto Hold var aktivizēt vai deaktivizēt ar tuneļkonsoles slēdzi. Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi,
līdz tā atkal tiek aktivizēta.
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (iedegts A simbols), tad pogas nospiešanas laikā ir
jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to
varētu deaktivizēt.
•
•
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(424 lpp.)
Zema ātruma vadība
Zema ātruma vadības funkcija Low Speed
Control (LSC) atvieglo braukšanu bezceļos un
pa slidenām virsmām, piemēram, ar dzīvojamo
piekabi pa zāli vai ar laivas piekabi pa rampu, un
šādās situācijās uzlabo vilcējspēku.
Šī sistēma ir iekļauta piedziņas režīmā Off Road.
Šī funkcija ir piemērota braukšanai bezceļos un
lēnai braukšanai ar piekabi līdz aptuveni 40 km/h
(25 mph) ātrumam.
Ar zema ātruma vadības funkciju prioritāte ir
zemiem pārnesumiem un pilnpiedziņai, kas palīdz
izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo visu
riteņu vilcējspēku. Akselerators reaģē lēnāk, lai
uzlabotu vilcējspēku un ātruma kontroli nelielā
ātrumā.
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar funkciju Hill
Descent Control (HDC), kas nozīmē, ka, braucot
no kalna, ātrumu var vadīt ar akseleratora pedāli,
mazinot vajadzību lietot bremžu pedāli. Sistēma
atvieglo braukšanu stāvā slīpumā no kalna ar lēnu
un vienmērīgu ātrumu.
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kalnā (HSA) paliek aktīva, lai novērstu
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja braukšana tiek
uzsākta kalna kāpumā.
}}
425
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Zema ātruma vadības LSC aktivizēšana
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet piedziņas
režīmu Off Road.
•
Lai deaktivizētu, atlasiet citu braukšanas
režīmu.
PIEZĪME
Ja piedziņas režīms OFF ROAD aktivizē LSC
ar HDC, mainās gāzes pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
426
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(426 lpp.)
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no
kalna
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna Hill
Descent Control (HDC) ir zema ātruma funkcija
ar uzlabotu bremzēšanu ar dzinēju. Šī funkcija
ļauj palielināt vai samazināt braukšanas ātrumu
stāvos kalna kritumos, izmantojot tikai gāzes
pedāli, bet neizmantojot bremžu pedāli.
Šī sistēma ir iekļauta piedziņas režīmā Off Road.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ir pielāgota
braukšanai pa bezceļiem nelielā ātrumā, un tā
atvieglo braukšanu pa stāviem kalna kāpumiem
un kritumiem ar grūti izbraucamu ceļa segumu.
Vadītājam nav jālieto bremžu pedālis — tā vietā
viņš var koncentrēties uz stūrēšanu.
BRĪDINĀJUMS
HDC nedarbojas visās situācijās, taču tai ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Funkcija
Palīgsistēma braukšanai no kalna ļauj automašīnai lēnām ripot gan uz priekšu, gan atpakaļgaitā,
palīdzot bremzēt ar bremžu sistēmu. Ātrumu var
palielināt, nospiežot gāzes pedāli. Pēc tam atlaižot gāzes pedāli, automašīna samazina ātrumu
līdz lēngaitas ātrumam neatkarīgi no kalna slī-
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
puma, un kājas bremze nav jāizmanto. Kad darbojas šī funkcija, ieslēdzas bremžu signāllukturi.
•
Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet piedziņas
režīmu Off Road.
Vadītājs jebkurā laikā var bremzēt, samazināt
braukšanas ātrumu vai apturēt automašīnu ar
bremžu pedāli.
•
Lai deaktivizētu, atlasiet citu braukšanas
režīmu. Ja piedziņas režīms tiek mainīts,
braucot pa stāvu kalna kritumu, bremzēšanas
efekts pakāpeniski samazinās.
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar funkciju Low
Speed Control (LSC), kas atvieglo braukšanu un
uzlabo vilcējspēku braukšanai bezceļos un pa slidenām virsmām. Šīs sistēmas ir paredzētas lietošanai nelielā ātrumā, līdz aptuveni 40 km/h (25
mph).
Palīgsistēmas braukšanai lejā no kalna
HDC aktivizēšana
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna darbojas
tikai mazā ātrumā.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (417 lpp.)
Zema ātruma vadība (425 lpp.)
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Norādījumi par braukšanu ar HDC
HDC var lietot pārnesumu pozīcijā D, R, kā
arī 1. un 2. pārnesumā, manuāli pārslēdzot
pārnesumus.
•
•
Manuāli pārslēdzot pārnesumus, nav iespējams ieslēgt 3. vai augstāku pārnesumu.
PIEZĪME
Ja piedziņas režīms OFF ROAD aktivizē LSC
ar HDC, mainās gāzes pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
427
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ūdens šķērsošana
SVARĪGI
Braukšana pa ūdeni nozīmē automašīnas vadīšanu caur dziļu ūdeni pa pārplūdušu brauktuvi.
Braucot cauri ūdenim, jāievēro ārkārtīga piesardzība.
Braucot ūdenī, kura līmenis ir augstāks par
automašīnas grīdu, var tikt bojātas noteiktas
automašīnas daļas (piemēram, dzinējs, pārnesumkārba, spēka pārvads vai elektriskie komponenti). Garantija neattiecas uz bojājumiem,
kas kādam komponentam radušies applūšanas, hidrauliskās bloķēšanās vai eļļas trūkuma
dēļ.
Lai novērstu automašīnas bojājumus, braucot
caur ūdeni (piemēram, pa applūdušiem ceļiem),
ņemiet vērā:
•
•
Pirms braukšanas caur ūdeni vienmēr ieslēdziet braukšanas režīmu Off Road lai nodrošinātu ka dzinējs darbojas.
•
Braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt iešanas ātrumu.
•
Neapturiet automašīnu ūdenī. Piesardzīgi
brauciet uz priekšu vai izbrauciet no ūdens
atpakaļgaitā.
•
•
428
Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt automašīnas grīdas līmeni. Ja iespējams, pirms braukšanas caur ūdeni pārbaudiet tā dziļumu visdziļākajā vietā. Braucot plūstošā ūdenī, jārīkojas sevišķi piesardzīgi.
Atcerieties, ka pretī braucošo transportlīdzekļu radītie viļņi var pārsniegt automašīnas grīdas līmeni.
Nebrauciet caur ūdeni ar sāls saturu (pastāv
korozijas risks).
Ja automašīna noslāpst ūdenī, nemēģiniet to
iedarbināt atkārtoti. Tā vietā izvelciet automašīnu no ūdens un transportējiet uz servisu,
izmantojot autoevakuatoru ar zemu platformu.
Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Kad ūdens ir šķērsots, viegli nospiediet bremžu
pedāli un pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna
bremžu funkcija. Ūdens un dubļi var, piemēram,
saslapināt bremžu uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
Īpašos apstākļos, piemēram, braucot pa kalnainu
apvidu vai ārkārtējā karstumā, pastāv dzinēja un
piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja
pārvadājat smagu bagāžu.
•
Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var īslaicīgi tikt ierobežota.
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos laika
apstākļos.
•
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā
kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma
simbols un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Dzinēja temperatūra Augsta
temperatūra. Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā un atdzist.
•
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
•
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā tiek
atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas
programma. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā
aizsargfunkcija, kas cita starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un vadītāja displejā parāda
paziņojumu Silta transmisija Samaz. ātr.
Lai atdzesētu vai Karsta transmisija Apt.
drošā vietā, gaidiet, līdz autom. atdz..
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa ūdeni un
dubļiem notīriet piekabes sakabes kontaktu.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (445 lpp.)
Automobiļa evakuēšana (446 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ievērojiet sniegtos ieteikumus, samaziniet
ātrumu vai apturiet automašīnu, ievērojot
satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var izslēgt
gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Augsta dzinēja temperatūra. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos
ieteikumus.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(443 lpp.)
•
Sagatavošanās ilgam braucienam (430 lpp.)
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi noslogo
akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II,
kad automašīna ir izslēgta. Tā vietā izmantojiet
aizdedzes pozīciju I, kas patērē mazāk jaudas.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē daudz
enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems, vadītāja displejā ir redzams paziņojums 12 V
akumulators Zems uzl. līm. Drīz tiks iesl.
enerģ. taupīš. režīms. Tādā gadījumā enerģijas
taupīšanas funkcija izslēdz noteiktas funkcijas vai
samazina akumulatora noslogojumu, piemēram,
samazinot ventilatora griešanās ātrumu un / vai
izslēdzot audiosistēmu.
–
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties vismaz
15 minūtes — startera akumulatora lādēšana
ir efektīvāka braukšanas laikā, nevis darbinot
dzinēju tukšgaitā, kamēr automašīna stāv.
}}
429
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Akumulators (558 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena
ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas
darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka:
•
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
•
visas spuldzes darbojas;
•
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to nepieciešamība ir noteikta ar likumu);
•
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotoradaru informācija* (363 lpp.)
Braukšana ar piekabi (441 lpp.)
Ūdens šķērsošana (428 lpp.)
Uzlādes kabelis (450 lpp.)
Signalizācija* (273 lpp.)
Līmeņa vadība* un amortizācija (415 lpp.)
Brīdinājuma trijstūris (532 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (522 lpp.)
Rezerves ritenis* (530 lpp.)
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir
pietiekošs;
Saistītā informācija
430
•
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(598 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Riepu gaisa spiediena pārbaude (516 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (557 lpp.)
Braukšana ziemā (431 lpp.)
Ekonomiska braukšana (435 lpp.)
Automašīnas modema* iestatījumi (500 lpp.)
Bagāžas iekraušana (234 lpp.)
Pilot Assist* (317 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (289 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ziemā
Slideni braukšanas apstākļi
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem,
ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs vai ledus.
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
•
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte.
Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas eļļas)
atvieglo dzinēja palaišanu aukstā laikā un arī
pazemina degvielas patēriņu, kamēr dzinējs ir
auksts. Plašāku informāciju par piemērotajām
eļļām skatiet sadaļā "Dzinēja eļļai nelabvēlīgi
braukšanas apstākļi".
SVARĪGI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā
laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes eļļu.
•
•
PIEZĪME
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur 50 %
glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju pret
eroziju līdz apmēram –35 °C. Lai neapdraudētu veselību, nedrīkst maisīt dažādu veidu
glikolus.
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis un
uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug prasības
pret startera akumulatoru, bet tā kapacitāte
aukstā laikā samazinās.
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu,
lai mazgāšanas šķidruma tvertnē neveidotos
ledus.
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu riepu
lietošana ir aizliegta ar likumu.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā mašīna
reaģē.
Degvielas tvertnes aizvirtņa
atvēršana/aizvēršana un degvielas
iepildīšana
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes sistēma bez vāka.
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/
aizvēršana
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa
norāda, kurā automašīnas pusē
atrodas degvielas tvertnes aizvirtnis.
Saistītā informācija
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (552 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Akumulators (558 lpp.)
•
•
•
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(594 lpp.)
Ziemas riepas (531 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (557 lpp.)
Tīrītāju slotiņu nomaiņa (556 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā (213 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (202 lpp.)
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Kājas bremze (418 lpp.)
Pilnpiedziņa (417 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (285 lpp.)
}}
431
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Uzpilde degvielas uzpildes stacijā
4.
Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to, līdz
sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk ārā.
> Tvertne ir pilna.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt
liekā degviela.
Uzlīme
1.
2.
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
> Lai izlīdzinātu degvielas tvertnē esošo
spiedienu, aizvirtņa atvēršana notiek ar
nelielu aizkavēšanos. Vadītāja displejā tiek
attēlots paziņojums Degvielas tvertne
Notiek degv. tv. vāc. atvēr., bet pēc tam
— Degvielas tvertne Gatava degvielas
iepildīš..
Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
Degvielu iepilda šādi.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2.
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru4
degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem
un identifikatoru skatiet sadaļā "Benzīns".
3.
Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes
atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres
pārsegi. Pirms sākat degvielas uzpildi, sūkņa
pistole jāievieto garām abiem pārsegiem.
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
4
432
Saskaņā ar CEN standartu prEN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un drīz (divu gadu laikā) tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas
uzpildes stacijās visā Eiropā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
Rīkošanās ar degvielu (433 lpp.)
Benzīndzinējs (434 lpp.)
Rīkošanās ar degvielu
SVARĪGI
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir zemāka,
nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi ietekmēs dzinēja
jaudu un degvielas patēriņu.
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
PIEZĪME
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas,
ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu ūdens
daudzumu vismaz 15 minūtes un vērsieties
pie ārsta.
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska
un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat norijis
degvielu, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
BRĪDINĀJUMS
Ārkārtas laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kategorija ir tie faktori, kas var ietekmēt
automašīnas veiktspēju.
Saistītā informācija
•
•
•
Benzīndzinējs (434 lpp.)
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (431 lpp.)
Ekonomiska braukšana (435 lpp.)
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu
darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni. Zvana
signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot ugunsgrēku un
savainojumus.
433
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Benzīndzinējs
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 3,7% skābekļa un ne vairāk
kā 10% no tilpuma etanola.
Benzīns ir degvielas veids, kas paredzēts automašīnām ar benzīndzinēju.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam jāatbilst
standartam EN 228.
SVARĪGI
Benzīna identifikators
Identifikators5 atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa
iekšpusē, un drīz (divu gadu laikā) tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to
uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā
Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem identifikatoriem:
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk
kā 5% no tilpuma etanola.
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk
par 10 tilpuma procentiem etanola.
•
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu (maks.
10 tilpuma procentu etanola).
•
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks. 10 tilpuma
procentus), piemēram, E85.
Oktānskaitlis
•
Parastai braukšanai var izmantot 95 RON
markas benzīnu.
•
Maksimālai efektivitātei un minimālam degvielas patēriņam ieteicams 98 RON markas
benzīns.
Ja ārvides temperatūra pārsniedz +38 °C, ieteicams izmantot degvielu ar iespējami augstāko
ieteikto oktānskaitli, lai nodrošinātu maksimālu
automobiļa veiktspēju un degvielas ekonomiju.
5
434
Saskaņā ar CEN standartu prEN16942.
SVARĪGI
•
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai nepieļautu katalītiskā neitralizatora bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
Saistītā informācija
•
•
Rīkošanās ar degvielu (433 lpp.)
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (431 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ekonomiska braukšana
Brauciet ekonomiski un atbildīgi pret apkārtējo
vidi, paātrinoties plūstoši, paredzot satiksmes
situācijas jau iepriekš un pielāgojot braukšanas
stilu un ātrumu faktiskajiem apstākļiem.
Elektriskās vadības plāns
Ir svarīgi rūpīgi plānot, kad veikt braucienus elektrodzinēja režīmā, lai varētu veikt vislielāko iespējamo attālumu:
Uzlāde
• Regulāri uzlādējiet automašīnu, izmantojot
tīkla elektroenerģiju. Centieties vienmēr sākt
braucienu ar pilnīgi uzlādētu hibrīda akumulatoru.
•
•
karst. Novietojiet automašīnu, piemēram, aklimatizētā garāžā.
•
Pēc sagatavošanas darbu veikšanas pasažieru salonā nobrauciet nelielu attālumu un
izslēdziet ventilatoru, ja iespējams.
•
Ja sagatavošanas darbus nevar veikt, kad ārā
ir auksts, vispirms ieslēdziet sēdekļu un stūres apsildi. Neuzsildiet visu salonu — tam
tiek izmantota hibrīda akumulatora enerģiju.
Braukšana
• Lai panāktu viszemāko enerģijas patēriņu,
aktivizējiet braukšanas režīmu Pure.
•
Uzziniet, kur atrodas uzlādes stacijas.
Ja iespējams, izvēlieties stāvvietu ar uzlādes
staciju.
•
PIEZĪME
Cik vien bieži iespējams uzlādējiet automašīnu
no elektropadeves tīkla!
Sagatavošanas darbi
• Ja iespējams, pirms braukšanas veiciet automašīnai sagatavošanas darbus, izmantojot
tīkla barošanas uzlādes kabeli.
•
Nenovietojiet automašīnu stāvēšanai vietā,
kur salons stāvēšanas laikā atdziest vai pār-
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet
pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai izvairītos no bremzēšanas. Ar šādu braukšanas stilu enerģijas
patēriņš ir viszemākais.
Izlīdziniet pieprasījumu pēc jaudas, izmantojot
gāzes pedāli. Vērojiet vadītāja displejā esošo
pieejamās elektrodzinēja enerģijas indikatoru,
lai novērstu nevajadzīgu iekšdedzes dzinēja
iedarbināšanu. Elektrodzinējs ir efektīvāks par
iekšdedzes dzinēju, it īpaši nelielā ātrumā.
Skatiet sadaļu "Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija vadītāja displejā".
Ja ir nepieciešama bremzēšana, bremzējiet,
viegli nospiežot bremžu pedāli — tādējādi
tiks uzlādēts hibrīda akumulators. Bremžu
pedālī ir iebūvēta reģeneratīvas bremzēšanas
funkcija, un pārnesumu pozīcijā B to var
pastiprināt, bremzējot ar elektromotoru.
•
Braukšana lielā ātrumā palielina enerģijas
patēriņu — palielinoties ātrumam, pieaug arī
vēja pretestība.
•
Braucot lielā ātrumā attālumus, kas pārsniedz
ar elektrību nobraucamo attālumu, funkciju
skatā atlasiet Hold.
•
Ja iespējams, hibrīda akumulatora uzlādei
nelietojiet funkciju Charge. Veicot uzlādi ar
iekšdedzes dzinēju, tiek palielināts degvielas
patēriņš un oglekļa dioksīda izmešu daudzums.
•
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās un
pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO
spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu
− konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām
riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas
- jo lielāks svars, jo lielāks degvielas patēriņš.
•
Jumta bagāža un slēpju nodalījums palielina
gaisa pretestību, kas savukārt palielina degvielas patēriņu - noņemiet jumta bagāžnieku,
kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
•
Neturiet automašīnu uz vietas stāvā nogāzē,
nospiežot gāzes pedāli. Tā vietā izmantojiet
kājas bremzi.
}}
435
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
Attālums, ko var veikt ar elektrodzinēju pilsētvidē (436 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa uzturēšana vai palielināšana braukšanas laikā.
(414 lpp.)
•
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (602 lpp.)
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(25 lpp.)
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(598 lpp.)
Attālums, ko var veikt ar
elektrodzinēju pilsētvidē
mata kontroli, gan arī automašīnā ar parastu
pasažieru salona klimata kontroli.
Attālums, ko automašīna var veikt ar vienu uzlādes reizi, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tas,
vai spēsiet veikt lielu attālumu, ir atkarīgs no
braukšanas apstākļiem.
Siltākai āra temperatūrai zināmā mērā ir pozitīva
ietekme uz braukšanas attālumu.
Sertificēto attāluma vērtību, ko automašīna var
veikt ar elektrību, nevar uzskatīt par gaidāmo
braukšanas attālumu. Sertificētā vērtība ir salīdzinājuma vērtība, kas tiek iegūta, izmantojot speciālus "ES braukšanas ciklus", skatiet sadaļu "Degvielas patēriņš un CO2 izmeši". Faktiskais attālums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.
Nobraukumu ietekmējošie faktori
Vadītājs var ietekmēt dažus no faktoriem.
Vislielāko nobraukumu var sasniegt ārkārtīgi labvēlīgos apstākļos, kad visiem faktoriem ir pozitīva
ietekme.
Faktori, ko vadītājs nevar ietekmēt
Ir vairāki ārējie faktori, kas ietekmē nobraukumu:
•
•
•
•
•
satiksmes situācija;
īsi braukšanas attālumi;
topogrāfija;
āra temperatūra un pretvējš;
ceļa stāvoklis un segums.
Tālāk tabulā ir attēlota āra temperatūras un
braukšanas attāluma aptuvenā attiecība gan
automašīnā ar deaktivizētu pasažieru salona kli-
436
Āra temperatūra
Deaktivizēta
pasažieru
salona klimata
kontrole
Parasta pasažieru salona
klimata kontrole
30°C
95 %
80 %
20°C
100 %
90%
10°C
90 %
80 %
0°C
80 %
60 %
-10°C
70 %
40 %
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Faktori, ko vadītājs var ietekmēt
Vadītājam jāzina, ka turpmāk minētie faktori
ietekmē nobraukumu, lai varētu vadīt automašīnu
energoefektīvākā veidā:
•
•
•
•
•
•
•
PIEZĪME
regulāra uzlāde;
Priekšnosacījumi
•
Tabulā norādītās vērtības attiecas uz
jaunu automašīnu.
•
Tās nav absolūtās vērtības, bet var mainīties atkarībā no braukšanas stila, vides un
citiem apstākļiem.
braukšanas režīms Pure;
Klimata kontroles iestatījumi
Braukšana ar elektrodzinēju
ātrums un paātrinājums;
Braukšanas režīms Pure nodrošina visenergoefektīvāko braukšanu un ļauj veikt maksimālo
iespējamo nobraukumu, izmantojot tikai elektrisko
jaudu.
Funkcija Hold
riepas un gaisa spiediens riepās.
Tālāk tabulā ir attēlota nemainīga ātruma un
braukšanas attāluma aptuvenā attiecība. Zemāks
nemainīgs ātrums pozitīvi ietekmē braukšanas
attālumu.
Nemainīgs ātrums
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
Braucot lielā ātrumā attālumus, kas pārsniedz ar
elektrību nobraucamo attālumu, vidējā displejā ar
funkciju taustiņu atlasiet Hold.
Vilkšanas kronšteins*
Automašīnu var aprīkot ar vilkšanas kronšteinu,
kas ļauj ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Automašīnai var būt pieejami dažādi vilkšanas
kronšteini. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Informāciju par vilkšanas jaudu un vilkšanas lodes
svaru skatiet sadaļā "Vilkšanas jauda un vilkšanas
lodes svars".
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Ekonomiska braukšana (435 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes līmeņa uzturēšana vai palielināšana braukšanas laikā.
(414 lpp.)
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(598 lpp.)
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai tas
nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas
āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas
āķis tiek iespīlēts.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 437
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Saistītā informācija
•
•
438
Braukšana ar piekabi (441 lpp.)
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(590 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(443 lpp.)
•
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
(440 lpp.)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(438 lpp.)
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
Izvirzāmā/ievelkamā vilkšanas iekārta vienmēr ir
ērti pieejama, un to pēc nepieciešamības var
vienkārši izvirzīt vai ievilkt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Rūpīgi ievērojiet norādījumus attiecībā uz vilkšanas kronšteina ievilkšanu un izvēršanu.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet
tuvu triecienstieņa centram.
1.
Atveriet aizmugures durvis. Vilkšanas iekārtas
izvirzīšanas/ievilkšanas taustiņš atrodas
bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā pusē.
Lai izvirzīšanas funkcija būtu aktīva, taustiņa
indikatora lampiņai jābūt pastāvīgi iedegtai
oranžā krāsā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Ievelkot vilkšanas kronšteinu, pārliecinieties,
ka elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
1.
2.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvēršana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un uz
leju atbloķētā pozīcijā — indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu,
ja vilkšanas kronšteinam ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī
procedūra var aizņemt vairākas sekundes. Ja
vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas sekundes un mēģiniet
vēlreiz.
3.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā, kur
tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā — indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā
krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
BRĪDINĀJUMS
Atveriet aizmugures durvis. Nospiediet un
atlaidiet bagāžas nodalījuma aizmugurē,
labajā pusē esošo taustiņu — ievilkšana var
nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas kronšteins automātiski nolaižas
atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora
lampiņa mirgo oranžā krāsā.
Noteikti nostipriniet piekabes drošības kabeli
tam paredzētajā kronšteinā.
PIEZĪME
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas
režīmi, un indikatora lampiņa nodziest. Sistēmu var atkāroti aktivizēt, aizverot un atverot
aizmugures durvis. Tas attiecas uz gadījumiem, kad vilkšanas kronšteins tiek izvērsts
vai ievilkts.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
}}
439
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
Izmēri, stiprinājuma vietas (mm)
Vilkšanas kronšteina izmēri un stiprinājuma
punkti.
2.
Nofiksējiet vilkšanas kronšteinu, pārvietojot to
atpakaļ ievilktā pozīcijā, kur tas nofiksējas.
> Ja vilkšanas kronšteins ir pareizi ievilkts,
indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas.
A
1476
B
86
C
875
D
437,5
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
273
G
Lodes centrs
Saistītā informācija
•
Vilkšanas kronšteins* (437 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
440
Vilkšanas kronšteins* (437 lpp.)
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
(440 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar piekabi
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi punkti
attiecībā uz vilkšanas kronšteinu, piekabi un kravas izvietojumu piekabē.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram,
sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās kravas svaru.
parasti. Pārslēdziet zemāku pārnesumu un
pielāgojiet automašīnas ātrumu.
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir spēkā
tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa. Lielākā augstumā dzinēja jauda un līdz ar to arī automašīnas vilktspēja samazinās, jo gaisa blīvums ir
mazāks, un tādēļ ir jāsamazina maksimālā
piekabes masa. Automašīnas un piekabes
masa ir jāsamazina par 10 % uz katriem
papildu 1000 m (vai to daļu).
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam
spiedienam uz sakabes lodi. Vilkšanas āķa
slodze tiek aprēķināta kā daļa no automašīnas neto masas.
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam. Plašāku
informāciju par gaisa spiedienu riepās skatiet
sadaļā "Apstiprinātais gaisa spiediens riepās".
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna
ir pilnīgi jauna. Nogaidiet, līdz ar to būs
nobraukti vismaz 1000 km.
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk nekā
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kvalitāte ir faktori, kas var būtiski palielināt
automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas vilkšanas kronšteinam ir
13 elektriskie kontakti, bet piekabei - 7, nepieciešams adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri. Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
Piekabes svars
Informāciju par Volvo atļauto piekabes masu skatiet sadaļā "Vilkšanas jauda un piekabes āķa
lodes svars".
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru. Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai bremzēšanas gadījumā automašīnas un piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars. Katars
valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas ierīces var būt
sertificētas lielāka vilkšanas svara izmantošanai, nekā automašīna var pavilkt.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji
vai bremžu signāla spuldze nedarbojas, vadītāja
}}
441
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Vadītājam ir pirms izbraukšanas manuāli jāpārbauda
pārējie piekabes lukturi, skatiet tēmu "Piekabes
lukturu pārbaudīšana".
Simbols
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
3.
Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
Paziņojums
• Piekabes pagr. rādītājs
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
4.
Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
5.
Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
Piekabes lukturu pārbaude*
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu, vai visi
piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt, vai piekabes
lukturi darbojas.
442
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt
vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Lukturi un
Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes
(līdz pat maksimālajam pieļaujamajam svaram).
Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure
nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(443 lpp.)
•
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(590 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(443 lpp.)
•
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (602 lpp.)
Vilkšanas kronšteins* (437 lpp.)
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi var
veikt manuāli.
Lai veiktu pārbaudi, dzinējam jābūt izslēgtam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
1.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
Kad piekabe tiek pievienota vilkšanas kronšteinam, vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Autom. piekabes lukturu pārb..
3.
Lukturi un
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar piekabi īpašos
apstākļos
Braucot ar piekabi kalnainā apvidū un karstā klimatā, pastāv pārkaršanas risks.
Pārkaršanas gadījumā vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols kopā ar paziņojumu, skatiet sadaļu "Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana".
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas slodzei un
dzinēja ātrumam atbilstošu pārnesumu.
3.
Stāvbremzes izslēgšana.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
4.
Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(Trailer Stability Assist — TSA) mērķis ir stabilizēt automašīnu kopā ar piekabi, ja sākas sānno-
Saistītā informācija
•
•
•
•
Braukšana ar piekabi (441 lpp.)
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(428 lpp.)
Zema ātruma vadība (425 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (422 lpp.)
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj tikt
galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar augstu
pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
1.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Iedarbiniet stāvbremzi.
3.
Ieslēdziet pārnesumu P.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā nogāzē,
palieciet zem riteņiem ķīļus.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Ieslēdziet pārnesumu D.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 443
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
virze. Šī sistēma ir iekļauta stabilitātes sistēmā
ESC6.
to bieži pietiek, lai palīdzētu autovadītājam atgūt
automobiļa vadību.
Sānnovirzes iemesli
Ja sānnovirze netiek novērsta pirmajā reizē, kad
aktivizējas piekabes stabilitātes palīgsistēma,
automašīnas/piekabes savienojums tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja jauda tiek
samazināta. Kad sānnovirze tiek pakāpeniski
samazināta un automašīnas/piekabes sastāvs
atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un
autovadītājs atkal pilnībā kontrolē automašīnu.
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu ātrumu,
ja piekabe ir pārslogota vai krava nav pareizi
sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam
un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas
ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/
piekabes savienojumu grūti vadāmu, un pastāv
risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
Piekabes stabilitātes palīgsistēma pastāvīgi kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās
kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze, priekšējie
riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir paredzēts, lai
stabilizētu automobiļa/piekabes savienojumu. Ar
6
444
Electronic Stability Control (elektroniskās stabilitātes kontrole)
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC, stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiedarboties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres
kustības, lai mēģinātu izlīdzināt sānnovirzi, jo tādā
situācijā sistēma nevar noteikt, vai līkumošanu
izraisa piekabe vai autovadītājs.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma, vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšana ar piekabi (441 lpp.)
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(443 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (285 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas cilpa
Vilkšana
Ja automašīnai jāvelk cits transportlīdzeklis,
izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas cilpa ir
ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz aizmugures triecienstieņa pārsega labajā pusē.
Vilkšanas laikā viens transportlīdzeklis velk citu ar
vilkšanai paredzētu virvi.
Automašīnu ar Twin Engine nedrīkst vilkt, jo pretējā gadījumā radīsies elektrodzinēja bojājumi.
Pārvietojot automašīnu, tā jātransportē, paceļot
visus riteņus uz evakuatora platformas.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Citas automašīnas vilkšana
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
3.
Noņemiet vāku – ar pirkstu nospiediet atzīmi
un vienlaikus atlokiet pretējo pusi/stūri,
izmantojot monētu vai līdzīgu priekšmetu.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
Citas automašīnas vilkšana patērē daudz enerģijas — izmantojiet braukšanas režīmu AWD. Tādējādi uzlādēsiet hibrīda akumulatoru, turklāt uzlabosiet automašīnas vadāmības īpašības un saķeri
ar brauktuvi.
Skrūvējiet vilkšanas cilpu, līdz tā atduras.
Stingri pievelciet vilkšanas cilpu, piemēram,
ar uzgriežņu atslēgu*.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet atļauto
vilkšanas maksimālo ātrumu.
Pēc izmantošanas atskrūvējiet vilkšanas cilpu un
nolieciet to atpakaļ vietā.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz bufera.
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta bloka
zem grīdas lūkas bagāžas nodalījumā.
Iedarbināšanas palīdzība
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju nevar
iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
SVARĪGI
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu, to velkot,
varat nodarīt elektriskās piedziņas motora un
katalītiskā neitralizatora bojājumus.
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (445 lpp.)
Automobiļa evakuēšana (446 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Brīdinājuma trijstūris (532 lpp.)
Vilkšanas cilpa (445 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 445
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
Automobiļa evakuēšana (446 lpp.)
Automobiļa evakuēšana
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (402 lpp.)
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā tiek
aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
•
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
PIEZĪME
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīnas ar dzinēju Twin
Engine vienmēr jātransportē ar visiem riteņiem uz autoevakuatora platformas.
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*:
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari ,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (445 lpp.)
Vilkšanas cilpa (445 lpp.)
Piekare .
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai to var uzvilkt uz platformas bez sānu bortiem.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nav piemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
446
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Hibrīda akumulatora uzlāde
Papildus parastajai degvielas tvertnei, ar ko aprīkotas parastās automašīnas, šī automašīna ir
aprīkota arī ar litija jonu tipa atkārtojami uzlādējamo akumulatoru (hibrīda akumulatoru).
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt, izmantojot uzlādes kabeli ar vadības bloku, kas atrodas glabāšanas nodalījumā zem bagāžas nodalījuma grīdas
lūkas, skatiet sadaļu "Uzlādes kabelis".
PIEZĪME
Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas
atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī atbalsta temperatūras uzraudzību.
Laiks, kas nepieciešams hibrīda akumulatora
uzlādēšanai, ir atkarīgs no izmantotās uzlādes
strāvas.
Laikā, kamēr notiek automašīnas hibrīda akumulatora uzlāde un pēc tam, uzlādes kabeļa vadības
bloka indikatori norāda pašreizējo statusu.
Uzlādējot hibrīda akumulatoru, notiek arī automašīnas startera akumulatora uzlāde.
Ja hibrīda akumulatora temperatūra ir zemāka par
-10 ºC vai augstāka par 40 ºC, dažas no automašīnas funkcijām var būt mainītas vai nepieejamas,
jo ārpus šī temperatūras diapazona hibrīda akumulatoru kapacitāte ir samazināta.
7 Eiropas
standarts − EN 61851-1.
Ja akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai
pārāk augsta, elektrodzinēja darbība nav iespējama. Šādā situācijā atlasot braukšanas režīmu
PURE, tiek iedarbināts iekšdedzes dzinējs. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Braukšanas
režīmi".
Uzlāde ar benzīna dzinēju
Uzlāde ar fiksētu vadības bloku
atbilstoši 3. režīmam7
Dažos tirgos vadības bloks ir uzstādīts, pievienojot
uzlādes staciju elektrotīkla barošanas ķēdei. Tādā
gadījumā uzlādes kabelim nav sava vadības bloka.
Tā vietā tas ir aprīkots ar īpašu savienotāju, ko
izmanto, lai pievienotu uzlādes kabeli uzlādes stacijai. Ievērojiet uzlādes stacijas lietošanas instrukcijas.
Automašīna ražo akumulatora strāvu un akumulatora
uzlāde notiek, piemēram, viegli nospiežot bremžu pedāli
vai bremzējot ar dzinēju kalna kritumā.
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt arī ar automašīnas dzinēju. Hibrīda akumulators tiek uzlādēts,
viegli bremzējot ar bremžu pedāli.
Hibrīda akumulators tiek uzlādēts arī, bremzējot
ar dzinēju, kad ir ieslēgts pārnesums B, piemēram, braucot lejā no kalna.
Plašāku informāciju skatiet sadaļās "Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumi" un "Ar hibrīda
akumulatoru saistītā informācija vadītāja displejā".
Saistītā informācija
•
•
Uzlādes strāva (448 lpp.)
Uzlādes kabelis (450 lpp.)
}}
447
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (405 lpp.)
•
Sagatavošanās hibrīda akumulatora uzlādei
(455 lpp.)
•
Ar hibrīda akumulatoriem aprīkotu transportlīdzekļu ilgtermiņa uzglabāšana (461 lpp.)
•
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Uzlādes strāva
Uzlādes strāvu izmanto hibrīda akumulatora uzlādei, kā arī automašīnas sagatavošanai. Uzlādes
kabelim, kas savieno automašīnas uzlādes kontaktligzdu un 230 V maiņstrāvas elektrības kontaktligzdu8, var iestatīt dažādas strāvas intensitātes vērtības (6-16 A), izmantojot vadības bloku.
Kad uzlādes kabelis tiek aktivizēts, vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un automašīnas
uzlādes ieejas ligzdā izgaismojas lampiņa (skatiet
sadaļu "Uzlādes statuss"). Uzlādes strāvu galvenokārt izmanto akumulatora uzlādei, bet to lieto
arī automašīnas sagatavošanai.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes kabeli
no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas, kamēr
notiek uzlāde — pastāv risks sabojāt
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas
uzlādes strāvas padeves ligzdas un tikai tad
— no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas.
Uzlādes laiks ir atkarīgs no vadības bloka strāvas
stipruma iestatījuma. Optimālos uzlādes apstākļos, piemēram, kad uzlādi neietekmē klimata kontroles funkcija vai citāda noslodze, jāņem vērā
8
448
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
šādi uzlādes laiki. Ja šķiet, ka uzlāde ir pārāk ilga,
jāveic pārbaude.
Strāvas intensitāte
(A)A
A
Uzlādes laiks (stundas)
6
6
10
3,5
16
2,5
Maksimālā uzlādes strāva var atšķirties atkarībā no tirgus.
PIEZĪME
•
Ja laikapstākļi ir ļoti karsti vai ļoti auksti,
daļa uzlādes strāvas tiek izmantota
hibrīda akumulatora un pasažieru salona
apsildei/dzesēšanai, līdz ar to uzlādes
laiks ir ilgāks.
•
Ja ir izvēlēta sagatavošanas darbu veikšana, uzlādes laiks kļūst ilgāks. Nepieciešamais laiks ir atkarīgs no ārējās temperatūras.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piemērs 2
Ja automašīna ir pievienota
230V maiņstrāvas/10A kontaktligzdai un vadības
blokam ir iestatīts 10A strāvas stiprums, tad automašīna mēģina saņemt 10A no
230 V maiņstrāvas elektrotīkla ķēdes. Ja vienai
kontaktligzdai (vai citai tās pašas drošinātāju
ķēdes kontaktligzdai) ir pievienotas papildu ierīces, pastāv risks, ka kontaktligzdas drošinātājs/
drošinātāja kontaktligzda tiks pārslogoti, apturot
akumulatora uzlādi.
Uzlādes kabeļa spraudnis un uzlādes ieejas elektrības
kontaktligzda
Parasti drošinātāju ķēdē ir iekļautas vairākas
230 V maiņstrāvas ierīces, tādēļ viens drošinātājs
var apkalpot vairākas ierīces (piemēram, apgaismojumu, putekļsūcēju, elektrisko urbi u.c.).
Piemērs 1
Ja automašīna ir pievienota
230V maiņstrāvas/10A kontaktligzdai un vadības
blokam ir iestatīts 16A strāvas stiprums, tad automašīna mēģina saņemt 16A no
230V maiņstrāvas elektrotīkla ķēdes - pēc brīža
pārslogotais 10A kontaktligzdas drošinātājs
izdegs, un akumulatora uzlāde tiks pārtraukta.
Saistītā informācija
•
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana
(214 lpp.)
•
Sagatavošanās hibrīda akumulatora uzlādei
(455 lpp.)
•
Uzlādes statuss (458 lpp.)
Tādos gadījumos atiestatiet drošinātāja ligzdu/
drošinātāju ķēdi un vadības blokā izvēlieties
zemāku uzlādes strāvu vai atvienojiet pārējās kontaktligzdai/drošinātāju ķēdei pievienotās ierīces.
Piemērs 3
Ja automašīna ir pievienota
230V maiņstrāvas/10A kontaktligzdai un vadības
blokam ir iestatīts 6A strāvas stiprums, tad automašīna mēģina saņemt tikai 6A no
230 V maiņstrāvas elektrotīkla ķēdes. Akumulatora uzlāde, protams, aizņems ilgāku laiku, bet
tādā gadījumā tai pašai kontaktligzdai/drošinātāju
ķēdei var pievienot papildu ierīces, ja vien kopējā
slodze nepārsniedz kontaktligzdas/drošinātāju
ķēdes jaudu.
Tādā gadījumā atiestatiet ligzdas drošinātāju un
vadības blokā izvēlieties zemāku uzlādes strāvu,
skatiet sadaļu "Sagatavošanās hibrīda akumulatora uzlādei."
449
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Uzlādes kabelis
Uzlādes kabeli ar vadības bloku lieto, lai uzlādētu
automašīnas hibrīda akumulatoru. Izmantojiet
Volvo ieteikto uzlādes kabeli.
BRĪDINĀJUMS
Vadības bloks
Ja kāda no uzlādes kabeļa daļām ir bojāta, to
nedrīkst lietot − pastāv elektrošoka un
nopietnu traumu risks.
Ja uzlādes kabelis ir bojāts vai nedarbojas, to
drīkst remontēt tikai autoservisā - ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes kabeli
no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas, kamēr
notiek uzlāde — pastāv risks sabojāt
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
Uzlādes kabelis atrodas glabāšanas nodalījumā zem
bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas
uzlādes strāvas padeves ligzdas un tikai tad
— no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas.
Specifikācijas, uzlādes kabelis
Apvalka aizsardzības
kategorija
Apkārtējā temperatūra
IP67
-32 ºC līdz +50 ºC
Vadības bloka indikatori un vadības ierīces.
450
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Indikators rāda atlasīto uzlādes strāvu9.
Saistītā informācija
•
Statusa rādījums uzlādes kabeļa vadības
blokā (452 lpp.)
•
Nospiežamas pogas uzlādes strāvas palielināšanai/samazināšanai.
Zemējuma kļūmes pārtraucējs uzlādes kabelī
(454 lpp.)
•
Simbols izgaismojas, kad uzlādes kabelis tiek
pievienots automašīnas uzlādes kontaktligzdai.
Uzlādes kabeļa temperatūras uzraudzība
(454 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
Simbols izgaismojas, kad uzlādes kabelis tiek
pievienots 230 V maiņstrāvas kontaktligzdai10.
PIEZĪME
Uzlādes kabeļa atmiņā paliek pēdējais uzlādes strāvas iestatījums. Tādēļ, ir svarīgi noregulēt iestatījumu, ja nākamās uzlādes laikā
izmantojat citu 230 V maiņstrāvas ligzdu.
SVARĪGI
Vairākus kontaktspraudņus, pārsprieguma aizsargierīces un līdzīgas iekārtas nedrīkst lietot
kopā ar uzlādes kabeli, jo pastāv ugunsgrēka,
elektrošoka u.c. risks.
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu un uzlādes
kabeli drīkst savienot ar adapteri tikai gadījumā, ja adapteris ir apstiprināts saskaņā ar
IEC 61851 un IEC 62196.
9 Maksimālā uzlādes strāva var atšķirties atkarībā no tirgus.
10 Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
451
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā
Laikā, kamēr notiek automašīnas hibrīda akumulatora uzlāde un pēc tam, uzlādes kabeļa vadības
bloka indikatori norāda pašreizējo statusu.
Vadības bloka indikatori un vadības ierīces.
452
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadības bloka indikatori
Statuss
Tehniskie parametri
Ieteicamā rīcība
Uzlādes strāvas indikators (1) ir nodzisis.
Automašīnas simbols (4) izgaismojas ar
nemainīgu zaļu gaismu.
Gaidīšana
•
Uzlādes kabelis ir pievienots automašīnai.
Nogaidiet, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.
•
Uzlāde ir iespējama, bet automašīnas
elektronika to vēl nav aktivizējusi.
Pašreizējais strāvas patēriņš ir attēlots
ar zaļu indikatoru (1). Automašīnas simbols (4) izgaismojas ar pastāvīgu zaļu
gaismu.
Notiek
uzlāde.
•
Automašīnas elektronika ir sākusi
uzlādi.
•
Notiek uzlāde.
Uzlādes strāvas indikators (1) ir nodzisis.
Automašīnas simbols (4) mirgo sarkanā
krāsā.
Uzlāde nav
iespējama.
•
Starp vadības bloku un automašīnu
radusies komunikācijas kļūda.
1.
Pārbaudiet visus gadījumus vai izmantojiet citu
230V maiņstrāvas elektrības kontaktligzdu.
•
Automašīnas elektronikas ventilācija
nav pietiekama, nav aktivizēta vai ir kļūdaina.
2.
Atsāciet akumulatora uzlādi.
Automašīnas simbols (4) izgaismojas ar
nemainīgu sarkanu gaismu.
Uzlāde nav
iespējama.
•
Ir ieslēdzies uzlādes kabeļa zemesslēguma pārtraucējs.
1.
Atvienojiet uzlādes kabeli no 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdas.
2.
Zemesslēguma pārtraucējs tiek atiestatīts, bet
vadības bloks − restartēts.
Uzlādes strāvas indikators (1) un mājas
simbols (2) mirgo ar sarkanu gaismu.
Uzlāde nav
iespējama.
Ir aktivizēta 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas temperatūras uzraudzība.
Nogaidiet, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Atsāciet uzlādi. Ja problēma neizzūd, konsultējieties
ar kvalificētu profesionāli.
Saistītā informācija
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītie simboli un
paziņojumi (463 lpp.)
•
Uzlādes statuss (458 lpp.)
453
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Zemējuma kļūmes pārtraucējs
uzlādes kabelī
Uzlādes kabeļa temperatūras
uzraudzība
Uzlādes kabeļa vadības blokam ir iebūvēts zemējuma kļūmes pārtraucējs, kas aizsargā automašīnu un lietotāju no sistēmas kļūmju izraisītiem
elektrības triecieniem.
Lai ikreiz droši uzlādētu automašīnas hibrīda akumulatoru, uzlādes kabeļa un spraudņa vadības
blokā ir iebūvētas temperatūras uzraudzības ierīces.
Ja rodas vadības bloka iebūvētā zemesslēguma
pārtraucēja pārslodze, automašīnas simbols
izgaismojas ar sarkanu, pastāvīgu gaismu − pārbaudiet 230 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
Tiek veikta vadības bloka un spraudņa temperatūras uzraudzība.
BRĪDINĀJUMS
Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt tikai ar
iezemētu un apstiprinātu 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdu. Ja kontaktligzdas vai drošinātāja kontūra strāvas stiprums nav zināms,
lūdziet licencētam elektriķim to noskaidrot.
Pārsniedzot drošinātāja kontūra nominālo
strāvas stiprumu, var izraisīt ugunsgrēku vai
sabojāt drošinātāja kontūru.
SVARĪGI
Zemējuma pārtraucējs neaizsargā
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu/elektroinstalāciju.
Saistītā informācija
•
454
Uzlādes kabelis (450 lpp.)
PIEZĪME
Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas
atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī atbalsta temperatūras uzraudzību.
Vadības bloka uzraudzība
Ja vadības bloka temperatūra ir pārāk augsta,
uzlāde tiek pārtraukta. Tas tiek darīts, lai pasargātu elektroniku. Tā var notikt, ja āra gaisa temperatūra ir ļoti augsta, piemēram, ja vadības bloks
atrodas tiešā saules gaismā.
Spraudņa uzraudzība
Ja tā barošanas avota temperatūra, kam ir pievienots uzlādes kabelis, kļūst pārāk augsta, tiek
samazināts uzlādes strāvas stiprums. Ja temperatūra pārsniedz kritisko līmeni, uzlāde tiek apturēta
pilnībā.
SVARĪGI
Ja temperatūras uzraudzības sistēma ir automātiski vairākas reizes pazeminājusi uzlādes
strāvas līmeni un pārtraukusi uzlādi, jānosaka
un jānovērš pārkaršanas cēlonis.
Saistītā informācija
•
Uzlādes kabelis (450 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Sagatavošanās hibrīda akumulatora
uzlādei
Pirms automašīnas hibrīda akumulatora uzlādes
sākšanas ir jāveic vairāki priekšdarbi.
BRĪDINĀJUMS
•
•
11
Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar
maksimālo atļauto uzlādes strāvu vai
zemāku, kuras stiprums ir noteikts spēkā
esošajās vietējās un valsts nozīmes rekomendācijās par hibrīda akumulatoru
uzlādi, izmantojot 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas/spraudņus.
Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt
tikai, izmantojot apstiprinātu iezemētu
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu11 vai
uzlādes staciju ar vaļīgu Volvo uzlādes
kabeli (3. režīms).
•
Vadības bloka zemējuma pārtraucējs aizsargā automašīnu, bet joprojām pastāv
risks pārslogot 230 VAC elektrotīklu.
•
Nelietojiet elektrības kontaktligzdas,
kurām ir acīmredzams nolietojums vai
bojājumi, pretējā gadījumā tās var radīt
uguns izraisītus bojājumus un/vai traumas.
•
Nekādā gadījumā nelietojiet pagarinātāja
kabeli.
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet adapteri.
Drīkst izmantot arī līdzvērtīgas kontaktligzdas ar atšķirīgu spriegumu (atkarībā no tirgus).
BRĪDINĀJUMS
Hibrīda akumulatora nomaiņu drīkst veikt tikai
servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Pirms uzlādes
SVARĪGI
•
Uzlādes kabeli un ar to saistītās daļas
nedrīkst apliet ar ūdeni vai iegremdēt
ūdenī.
•
Nepakļaujiet vadības bloku un tā kontaktspraudni tiešai saules staru iedarbībai.
Tādos gadījumos kontaktspraudņa pārkaršanas aizsardzības funkcija var samazināt vai pārtraukt hibrīda akumulatora
uzlādi.
}}
455
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
•
Pārbaudiet, vai 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas strāvas padeve ir pietiekoša,
lai spētu uzlādēt transportlīdzekļus ar
elektrodzinēju — neskaidrību gadījumā
kontaktligzdas pārbaude jāveic kvalificētam speciālistam.
•
Ja kontaktligzdas strāvas intensitāte nav
zināma, izmantojiet vadības bloka zemāko
līmeni.
Uzlādes kabeļa vadības blokā iestatiet vajadzīgo
uzlādes strāvu 6-16A12. Pēc piegādes noklusējuma iestatījums ir viszemākā iespējamā uzlādes
strāva.
Uzlādes kontaktligzdas lūkas
atvēršana/aizvēršana
Saistītā informācija
Vispirms atslēdziet automašīnu ar tālvadības
atslēgu.
Nospiediet vāka aizmugures daļu un atlaidiet.
Atveriet vāku.
Noņemiet uzlādes ieejas kontaktligzdas vāku
un nostipriniet to turētājā vāka iekšpusē. Pārliecinieties, ka vāka gumijas siksnas ir noliektas uz leju, lai vāks nenokristu no turētāja.
Aizveriet uzlādes ieejas kontaktligzdas vāku, veicot šīs darbības apgrieztā secībā.
12
456
Maksimālā uzlādes strāva var atšķirties atkarībā no tirgus.
PIEZĪME
Tā kā braukšanas laikā bagāžas nodalījuma
pārsegs/durvis tiek aizslēgtas, automašīna ir
atkal jāatslēdz, lai varētu atvērt bagāžas nodalījuma pārsegu/durvis.
•
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(457 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Hibrīda akumulatora uzlādes
sākšana
Ņemiet vērā, ka pirms uzlādes automašīna ir jāizslēdz.
Automašīnas hibrīda akumulatoru var uzlādēt,
savienojot automašīnu un 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdu13 ar uzlādes kabeli.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes
kabeli, ja pastāv zibeņošanas risks.
Nofiksējiet uzlādes roktura pārsegu vietā, kā
parādīts attēlā.
PIEZĪME
Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas
atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī atbalsta temperatūras uzraudzību.
Izņemiet uzlādes kabeli no glabāšanas nodalījuma, kas atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas.
Pievienojiet uzlādes kabeli 230V maiņstrāvas
kontaktligzdai. Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.
2.
Vadības blokā iestatiet pareizu uzlādes strāvas līmeni (230V maiņstrāvas kontaktligzdai).
SVARĪGI
Lai novērstu krāsas bojājumus, piemēram,
spēcīga vēja gadījumā, novietojiet uzlādes
roktura aizsargvāku tā, lai tas nepieskartos
automašīnai.
Noņemiet uzlādes roktura aizsargpārsegu un
pēc tam iespiediet rokturi līdz galam automašīnas kontaktligzdā.
13
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
}}
457
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
5.
Uzlādes kabeļa uzlādes rokturis ir nostiprināts/nofiksēts, un uzlāde tiek sākta
5 sekunžu laikā. Kad ir sākta uzlāde, LED
lampiņa uzlādes kontaktligzdā mirgo zaļā
krāsā. Vadītāja displejā tiek attēlots atlikušais
prognozētais uzlādes laiks vai uzlādes kļūme.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Uzlādes
statuss".
SVARĪGI
Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes kabeli
no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas, kamēr
notiek uzlāde — pastāv risks sabojāt
230 V maiņstrāvas kontaktligzdu.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas
uzlādes strāvas padeves ligzdas un tikai tad
— no 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas.
Akumulatora uzlāde var īslaicīgi pārtrūkt, ja
automašīna tiek atslēgta:
•
un durvis tiek atvērtas — uzlāde atsākas
dažu minūšu laikā;
•
durvis netiek atvērtas — automašīna tiek
automātiski atkal aizslēgta. Uzlāde atsākas
pēc 1 minūtes.
PIEZĪME
Vadītāja displejā ir redzams uzlādes statuss
u.c. Ja displejs kādu laiku netiek izmantots,
tas tiek aptumšots. Displeju var aktivizēt
atkārtoti vienā no šiem veidiem:
•
•
•
458
nospiediet bremžu pedāli;
atveriet kādas no durvīm;
iestatiet automašīnas aizdedzi pozīcijā I,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi stāvoklī
START un atlaižot.
Uzlādes statuss
Uzlādes statuss tiek rādīts LED indikatorā automašīnas uzlādes sprieguma ievades kontaktligzdā un vadītāja displejā, kā arī citur.
Uzlādes kontaktligzdas LED lampiņas
rādījums
Uzlādes laikā zem automašīnas var pilēt gaisa
kondicionētāja kondensāts. Tas ir normāli, un to
izraisa hibrīda akumulatora atdzišana.
Saistītā informācija
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(460 lpp.)
•
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
Uzlādes statuss (458 lpp.)
Statusa rādījums uzlādes kabeļa vadības
blokā (452 lpp.)
LED lampiņas atrašanās vieta automašīnas uzlādes kontaktligzdā.
LED lampiņa uzlādes laikā rāda pašreizējo statusu. Ja LED lampiņa neiedegas, pārbaudiet, vai
kabelis ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai
un automašīnas kontaktligzdai. Balta, sarkana vai
dzeltena lampiņa tiek aktivizēta, ieslēdzot salona
apgaismojumu — tā paliek aktivizēta vēl brīdi pēc
salona apgaismojuma izslēgšanas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
A
B
C
LED lampiņas
izgaismošanās
Tehniskie parametri
Baltā krāsā
Gaismas diodes gaisma.
Dzeltens
Gaidīšanas režīmsA - gaida,
kad sāksies uzlāde.
Mirgo zaļā krāsā
Notiek uzlādeB.
Zaļš
Uzlāde pabeigtaC.
Sarkans
Radusies kļūme.
Piemēram, pēc durvju atvēršanas vai ja uzlādes kabeļa spraudnis nav nofiksēts.
Jo lēnāka mirgošana, jo tuvāk ir pilnas uzlādes stāvoklis.
Pēc brīža nodziest.
Uzlādes statuss vadītāja displejā
Vadītāja displejā tiek attēlots uzlādes statuss,
izmantojot gan attēlu, gan tekstu. Informācija tiek
attēlota tik ilgi, kamēr darbojas vadītāja displejs.
PIEZĪME
Vadītāja displejā ir redzams uzlādes statuss
u.c. Ja displejs kādu laiku netiek izmantots,
tas tiek aptumšots. Displeju var aktivizēt
atkārtoti vienā no šiem veidiem:
•
•
•
nospiediet bremžu pedāli;
atveriet kādas no durvīm;
iestatiet automašīnas aizdedzi pozīcijā I,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi stāvoklī
START un atlaižot.
Attēls
Paziņojums
Tehniskie parametri
Pilnīgi
uzlādēts
pie:
[Time]
tiek attēloti kopā
ar animāciju un
zilu pulsējošu
gaismu,
kas
redzama
cauri
uzlādes
kabelim.
Uzlāde turpinās,
un tiek attēlots
aptuvens prognozētais laiks, kad
akumulators būs
pilnībā uzlādēts.
}}
459
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Attēls
14
460
Paziņojums
Tehniskie parametri
Tiek attēlots
teksts
Uzlāde
pabeigta.
LED indikators
blakus
uzlādes
kontaktligzdai
rāda
automašīnas
attēlu, kas
ir izgaismots
zaļā
krāsā.
Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
Attēls
A
Paziņojums
Tehniskie parametri
Tiek attēlots
teksts
Uzlādes
kļūda.
LED indikators
blakus
uzlādes
kontaktligzdai
izgaismojas sarkanā
krāsā.
Ir radusies kļūme
— pārbaudiet
uzlādes kabeļa un
automašīnas uzlādes kontaktligzdas, kā arī
230 V maiņstrāvas
kontaktligzdas
savienojumuA.
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
Saistītā informācija
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītie simboli un
paziņojumi (463 lpp.)
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (447 lpp.)
•
Statusa rādījums uzlādes kabeļa vadības
blokā (452 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(460 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes
apturēšana
Beidziet uzlādi, atslēdzot automašīnu, atvienojot
uzlādes kabeli no automašīnas uzlādes kontaktligzdas un pēc tam — no 230 V maiņstrāvas
kontaktligzdas14.
PIEZĪME
Vienmēr atslēdziet automašīnu, lai apturētu
uzlādi pirms atvienošanas no
230V maiņstrāvas ligzdas. Ņemiet vērā, ka
uzlādes kabelis jāatvieno no automašīnas
uzlādes kontaktligzdas, pirms to atvieno no
230 V maiņstrāvas kontaktligzdas — daļēji
tādēļ, lai novērstu sistēmas bojājumus, un
daļēji — tādēļ, lai novērstu uzlādes nejaušu
apturēšanu.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ar hibrīda akumulatoriem aprīkotu
transportlīdzekļu ilgtermiņa
uzglabāšana
Lai samazinātu hibrīda akumulatora stāvokļa
pasliktināšanos ilgstošas uzglabāšanas (ilgāk
par 1 mēnesi) gadījumā, ieteicams nodrošināt
aptuveni 25% uzlādes līmeni, kas redzams vadītāja displejā.
Atslēdziet automašīnu ar tālvadības atslēgu
— uzlāde tiek pabeigta, un uzlādes kabeļa
nofiksētais spraudnis tiek atbrīvots/atbloķēts.
Atvienojiet kabeli no 230V maiņstrāvas kontaktligzdas.
Rīkojieties šādi:
Novietojiet uzlādes kabeli atpakaļ glabāšanas
nodalījumā zem bagāžas nodalījuma grīdas.
Saistītā informācija
Atvienojiet kabeli no automašīnas uzlādes
kontaktligzdas, uzlieciet atpakaļ uzlādes kontaktligzdas pārsegu un aizveriet lūku.
•
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
•
Uzlādes kabelis (450 lpp.)
1.
Ja uzlādes līmenis ir augsts, darbiniet automašīnu, līdz tas samazinās līdz aptuveni
25 %. Ja uzlādes līmenis ir zems, uzlādējiet
akumulatoru, līdz tiek sasniegts aptuveni
25% līmenis.
}}
461
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
2.
Ja hibrīda akumulators ir glabāts ilgāk par 6
mēnešiem vai tā uzlādes līmenis ir ievērojami
zemāks par 25%, vēlreiz uzlādējiet to līdz
aptuveni 25%, lai kompensētu dabisko pašizlādi, kas notikusi ilgstošās glabāšanas laikā.
Regulāri pārbaudiet uzlādes līmeni vadītāja
displejā.
Informāciju par startera akumulatora izmantošanu
pēc ilgstoša dīkstāves perioda skatiet sadaļā
"Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru"
PIEZĪME
Novietojot automašīnu ilgstošai stāvēšanai,
izvēlieties visvēsāko iespējamo vietu, lai samazinātu akumulatora novecošanos. Vasarā
ieteicams turēt automašīnu iekštelpās vai ēnā
ārpus telpām (atkarībā no tā, kur ir zemāka
temperatūra).
Saistītā informācija
•
•
462
Piedziņas režīmi (410 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(457 lpp.)
•
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (402 lpp.)
•
Piedziņas sistēmas (409 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ar hibrīda akumulatoru saistītie
simboli un paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar sistēmu XC90 Twin
Simbols
Engine. Tie var tikt attēloti arī kopā ar vispārīgiem
indikatora un brīdinājuma simboliem. Tādā gadījumā tie nodziest, tiklīdz problēmas ir novērstas.
Paziņojums
Tehniskie parametri
12 V akumulators
Hibrīda akumulatora kļūme. Sazinieties ar servisuA, lai veiktu akumulatora pārbaudi pēc iespējas
ātrāk.
Uzl. kļūme, steidz. jāveic apkope. Brauciet uz serv.
12 V akumulators
Uzlādes kļūme Apturiet drošā vietā
12 V akumulators
Zems uzlādes līm., īslaic. samazin.
funkcionalitāte
12 V akumulators
Uzl. kļūme, zems akum. līm., apturiet
drošā vietā
12 V akumulators
Hibrīda akumulatora kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu akumulatoru, tiklīdz tas ir iespējams.
Hibrīda akumulatora uzlādes līmenis nav pietiekams optimālai braukšanai. Uzlādējiet akumulatoru
pēc iespējas ātrāk.
Hibrīda akumulatora uzlādes līmenis nav pietiekams. Apturiet automašīnu, tiklīdz tas ir iespējams,
un uzlādējiet akumulatoru.
Hibrīda akumulatora kļūme. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu šo funkciju pēc iespējas ātrāk.
Drošinātāja kļūme. Jāveic apkope.
Hibrīda akumulators
Pārkarsis. Apturiet drošā vietā.
Šķiet, ka hibrīda akumulatora temperatūra pārāk pieaug. Apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
Nogaidiet vismaz 5 minūtes un tikai tad turpiniet braukšanu. Pirms turpināt braukšanu, sazinieties
ar servisuA vai no ārpuses pārliecinieties par to, ka viss šķiet kā parasti.
}}
463
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Samazināta veiktspēja
Hibrīda akumulatora uzlādes līmenis nav pietiekams braukšanai lielā ātrumā. Uzlādējiet akumulatoru pēc iespējas ātrāk.
Ierobež. maks. transportl. ātrums
Hibrīda sistēma
Apgr. braukš. mazā ātrumā, transportl.
var izm.
Hibrīda sist. atteice
Hibrīda sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu šo funkciju pēc iespējas
ātrāk.
Hibrīda sistēma ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu šo funkciju pēc iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Tiek attēlots, kad vadītājs mēģina iedarbināt automašīnu un uzlādes kabelis ir pievienots automašīnai. Atvienojiet uzlādes kabeli un aizveriet uzlādes lūku.
Uzlādes kabelis
Atvienojiet pirms iedarb.
Uzlādes kabelis
Atvienots? Pagr. un turiet iedarb. slēdzi
7 sekundes
A
Ieteicams izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
464
Tiek attēlots, kad vadītājs iedarbina automašīnu, kam pievienots uzlādes kabelis, ar atkārtotu mēģinājumu. Atvienojiet uzlādes kabeli un pārbaudiet, vai kabelis tiešām ir atvienots un uzlādes lūka —
aizvērta.
•
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(457 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(460 lpp.)
•
Uzlādes kabelis (450 lpp.)
•
Statusa rādījums uzlādes kabeļa vadības
blokā (452 lpp.)
•
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(105 lpp.)
•
•
Indikatora simboli vadītāja displejā (102 lpp.)
Ar hibrīda akumulatoru saistītā informācija
vadītāja displejā (100 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides
atskaņotāja, radio un Bluetooth tālruņa savienojuma. Kad automašīna atrodas tiešsaistē, tajā var
arī klausīties lietotņu piedāvātos pakalpojumus.
Funkcijas var vadīt ar balss vadību vai stūres un
vidējā displeja tastatūrām. Skaļruņu un pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar kuru
automašīna ir aprīkota.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Radio (468 lpp.)
Aplikācijas
Lietojumprogrammas (lietotnes) atvieglo piekļuvi
noteiktiem automašīnas pakalpojumiem.
Tālrunis (488 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (542 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums (502 lpp.)
Audio un multivides kopsavilkums.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota. Kad automašīna ir tiešsaistē, ir pieejama
opcija lejupielādēt atjauninājumus optimālai funkcionalitātei, skatiet sadaļu "Sistēmas atjauninājumi" un support.volvocars.com.
466
Lietotņu skats.
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr. Kad
automašīna ir tiešsaistē, var lejupielādēt vairāk.
Lejupielādei pieejamās lietotnes atšķiras, bet var
ietvert interneta radio un mūzikas pakalpojumus.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots interneta
savienojums.
–
Lietotņu skatā pieskarieties lietotnei, lai to
palaistu.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (500 lpp.)
Lietotņu iestatījumu maiņa (186 lpp.)
Audio iestatījumi
Audiosistēma ir iestatīta optimālai skaņas atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas
slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru salona akustika, klausītāja atrašanās vieta
utt. katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem
vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un automašīnas ātrumu.
Audio iestatījumi ir aprakstīti attiecīgajās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās. Lai piekļūtu iestatījumiem, atveriet augšējo skatu un pieskarieties
Iestatījumi Skaņa.
Aktīvā trokšņu samazināšana*
Daļa automašīnu ir aprīkotas ar aktīvo trokšņu
samazināšanas funkciju, kas apslāpē salonā dzirdamo dzinēja troksni, izmantojot audiosistēmu.
Automašīnas jumtā esošie mikrofoni uztver caursitošu troksni, un audiosistēma veic trokšņa
samazināšanas pasākumus, lai to apslāpētu.
Mikrofoni automašīnas jumtā.
PIEZĪME
Neapklājiet automašīnas mikrofonus, pretējā
gadījumā audiosistēmas skaņa var kļūt dārdoša.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Mulivides audio iestatījumi (480 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (124 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
Audio un multivide (466 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 467
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio
Saistītā informācija
Var klausīties FM radio frekvenču joslas un digitālo radio (DAB)*. Ja automašīna atrodas tiešsaistē, var klausīties arī interneta radio.
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
468
Radio staciju mainīšana un
meklēšana
•
Radio staciju mainīšana un meklēšana
(468 lpp.)
•
•
•
•
Digitālais radio (472 lpp.)
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
RDS radio (471 lpp.)
Radio ieslēgšana
•
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni (piemēram,
FM).
2.
Atlasiet staciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida
atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos izlases
vienumus.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Nospiediet < >, kas atrodas zem vidējā displeja vai stūres labās puses vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju.
Stacijas var mainīt arī vidējā displejā.
Izlases
Saglabājot izlasē saraksta vienumu, radio automātiski meklē vislabāko frekvenci. Taču, ja izlases
vienums saglabāts pēc manuālas stacijas meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju ar
spēcīgāku signālu.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
2.
Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas1.
3.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio izlase.
2.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai, lai
sāktu klausīšanos.
Noņemot izlases vienumu, tas tiek noņemts arī no
frekvenču joslas izlases.
Informāciju par to, kā izvēlēties kādu no vienas
frekvenču joslas izlases vienumiem, skatiet sadaļu
"Sarakstu mainīšana vienā frekvenču joslā"
iepriekš. Informāciju par to, kā izvēlēties no visiem
izlases vienumiem skatiet sadaļā "Radio izlases"
turpmāk.
–
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu frekvenču joslas izlasei un radio izlasei vai
noņemtu no tās.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos kanālus, skatiet
sadaļu "Izlase" tālāk.
1
Tikai digitālais radio (DAB)
}}
469
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Radio viļņu garuma maiņa
Radiostaciju meklēšana
3.
Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes
ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek
parādīti pēc kategorijām.
Manuālā meklēšana
–
470
Lietotņu skatā pieskarieties lietotnei (piemēram, FM) vai atveriet lietotņu izvēlni ar stūres
labās puses vadības tastatūru un atlasiet tur.
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās frekvenču joslas:
•
•
FM — stacija, žanrs un frekvence.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
2.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
DAB — objektu grupas un stacijas.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences
vairs netiek mainītas automātiski, kad uztveršanas
signāls ir vājš.
AUDIO UN MULTIVIDE
–
Pieskarieties Manuāla regulēš., pavelciet
slēdzi vai pieskarieties < >, līdz ir sasniegta
vajadzīgā frekvence.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (468 lpp.)
Digitālais radio (472 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
RDS radio
Pateicoties RDS (Radio Data System), radio var
automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju un meklēt noteiktus programmu tipus.
Saistītā informācija
•
•
Radio (468 lpp.)
Radio iestatījumi (473 lpp.)
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā
tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir
šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram,
programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik
lietoto audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots
CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un
skaļumu. Lai atgrieztos agrāk, stūres labās puses
vai vidējā displejā nospievadības nospiediet
diet Atcelt.
471
AUDIO UN MULTIVIDE
Digitālais radio
Digitālais radio (Digital Audio Broadcasting,
DAB) ir radio digitālās apraides sistēma. Radio
atbalsta DAB, DAB+ un DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Digitālā radio lietotni var palaist
vidējā displeja lietotņu skatā.
Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas
simbolu.
Sasaistes izveide starp dažādiem
FM un DAB radio viļņu garumiem
Saistītā informācija
Šī funkcija ļauj digitālajam radio pāriet no viena
kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz to pašu
kanālu citā kanālu grupā ar labāku signālu vai nu
starp DAB kanāliem, un/vai starp DAB un FM.
•
Radio staciju mainīšana un meklēšana
(468 lpp.)
•
Sasaistes izveide starp dažādiem FM un DAB
radio viļņu garumiem (472 lpp.)
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
•
•
•
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī starp
DAB un FM
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Radio (468 lpp.)
2.
Nospiediet Multivide
Radio iestatījumi (473 lpp.)
3.
Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB saite
un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
DAB.
Saistītā informācija
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat, kā FM un AM
radio; skatiet sadaļu "Radiostaciju maiņa un
meklēšana". Papildus iespējai atlasīt atskaņošanu
no Stacijas, Izlases un Žanri, var atskaņot arī
no apakškanāliem un Objektu grupas.
Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu grupa.
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert, piem.,
galvenās programmas tulkojumus citās valodās.
472
•
•
•
Digitālais radio (472 lpp.)
Radio (468 lpp.)
Radio iestatījumi (473 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio iestatījumi
Dažādu radio viļņu garumu iestatījumi.
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības tastavai vidējā displejā pieskarotūrā pieskaroties
ties Atcelt.
Velciet uz leju augšējo skatu, atlasiet Iestatījumi
Multivide un vēlamo radio viļņu garumu. Funkciju aktivizēšana/deaktivizēšana.
FM
• Rādīt apraides informāciju — rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem
u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu — atzī-
mējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu.
Pēc 20 sekundēm ritināšana tiek pārtraukta.
• Ziņas – pārtrauc pašreizējās multivides ierī-
ces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad ziņu
pārraide ir beigusies, tiek atsākta iepriekšējā
multivides avota atskaņošana.
• Satiksmes paziņojumi – pārtrauc pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
•
Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un
pārraida informāciju par tuvumā esošiem
satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir
beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides
avota atskaņošana. Funkcija Vietēja
rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes paziņojumi versija. Vienlaikus jāaktivizē funkcija Satiksmes
paziņojumi.
Signalizācija – pārtrauc pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
Informatīvs paziņojums — saņem ziņas.
• Signalizācija – pārtrauc pašreizējās multivi-
Īsa informācija par transportu — saņem
informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
des ierīces atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
Brīdinājums/pakalpojumi — saņem informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir
zemāks par trauksmes funkcijas raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram, elektrības pazušanu.
DAB
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas
veida atlasīšana. Alfabētiski vai pēc pakalpojuma numura.
• DAB-DAB saite – sāk sasaistīšanu DAB
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls, citā
kanālu grupā automātiski tiek meklēts cits
kanāls.
• DAB-FM saite – sāk sasaistīšanu starp DAB
un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls, automātiski tiek meklēta alternatīva frekvence.
• Atlasīt paziņojumus — atlasiet paziņojumu
tipus, ko vēlaties saņemt DAB atskaņošanas
laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks pašreizējās multivides atskaņošanu, lai atskaņotu
paziņojumu. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu
attēlus.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (468 lpp.)
Digitālais radio (472 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
473
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio signālu
no CD* diskiem un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot AUX/USB ieeju, vai bezvadu
režīmā straumēt audio failus no ārējām ierīcēm,
izmantojot Bluetooth. Video var skatīt USB pievienotās ierīcēs. Automašīnā ar interneta savienojumu var klausīties interneta radio, audiogrāmatas un izmantot lietotņu piedāvātos mūzikas
pakalpojumus.
•
Aplikācijas (466 lpp.)
Radio (468 lpp.)
CD atskaņotājs* (478 lpp.)
Multivide, izmantojot Bluetooth (479 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana AUX/USB
pieslēgvietai (479 lpp.)
video (480 lpp.)
Multivides atskaņotājs darbina arī radio – tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides atskaņotāju var vadīt
vidējā displejā, bet vairākas tā
funkcijas var kontrolēt, izmantojot stūres labās puses vadības
tastatūru vai balss atpazīšanas
funkciju.
Saistītā informācija
•
•
474
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces atskaņošana
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
3.
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja.
Vairākas funkcijas var vadīt arī ar labo vadības
tastatūru uz stūres vai balss atpazīšanas sistēmu.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
Multivides atskaņotājs darbina arī radio – tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Mp3 atskaņotājs un iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots, automašīnas audio un multivides sistēma izmanto
izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša iPod
atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3.
Lietotņu skatā atveriet lietotni (iPod, USB,
AUX).
> Tiek sākta atskaņošana.
Interneta multivides ierīce
1. Savienojuma izveide automašīnā.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
Apple CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
Multivides atskaņotāju var vadīt,
izmantojot balss atpazīšanu,
stūres taustiņus vai vidējo displeju.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2.
Pievienojiet multivides avotu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 475
AUDIO UN MULTIVIDE
||
tiņu
, kas atrodas zem vidējā displeja vai
stūres labās puses vadības tastatūrā.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā – vidējā displejā
pieskarieties laika asij un velciet uz sāniem vai
, kas atrodas
nospiediet un turiet taustiņu
zem vidējā displeja vai stūres labās puses vadības
tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — lietotnē atlasiet zem
Nesen izm. avoti un lietotņu skatā pieskarieties
vajadzīgajai lietotnei vai atlasiet, izmantojot stūres
.
labo vadības tastatūru un lietotņu izvēlni
Bibliotēka – pieskarieties šim taustiņam, lai
atskaņotu no bibliotēkas.
Jaukt – pieskarieties šim taustiņam, lai sajauktu
atskaņošanas secību.
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā displeja vai nospiediet
uz stūres labās vadības
tastatūras.
Atskaņot/pauzēt – pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, taustiņam zem vidējā displeja
vai stūres labās puses vadības tastatūras tausti.
ņam
Mainīt ierakstu/dziesmu – vidējā displejā pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospiediet taus-
476
Līdzīgs – pieskarieties šim taustiņam, lai izmantotu Gracenote, lai meklētu līdzīgu mūziku USB
ierīcē un izveidotu no tās atskaņošanas sarakstu.
Atskaņošanas saraksts var ietvert ne vairāk par
50 dziesmām.
Mainīt ierīci – pieskarieties šim taustiņam, lai
pārslēgtos starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas
vairākas.
Video iestatījumi
Audio valoda, Izsl. un Subtitru valoda var
regulēt, kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Video.
DivX® atskaņošana
Šī DivX Certified® ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Video DivX® VOD un saņemiet reģistrācijas kodu.
3.
Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu
reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Saistītā informācija
•
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
•
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Aplikācijas (466 lpp.)
Multivides meklēšana (478 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth (479 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (480 lpp.)
CD atskaņotājs* (478 lpp.)
Radio (468 lpp.)
Gracenote® (477 lpp.)
video (480 lpp.)
Mulivides audio iestatījumi (480 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
TV* (481 lpp.)
Gracenote®
Apple CarPlay* (482 lpp.)
Gracenote identificē izpildītāju, albuma, dziesmu
nosaukumus un saistītos attēlus, kas tiek rādīti
atskaņošanas laikā.
Multivides tehniskās specifikācijas (487 lpp.)
Gracenote atjaunināšana
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas standarts.
Aktivēšana / deaktivēšana Gracenote
Aktivizēšanas laikā Gracenote dati aizstāj oriģinālos datus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet Gracenote, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā Gracenote®.
4.
Atlasiet aktivizētu Gracenote datu iestatījumus:
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi atjaunināts. Optimālai funkcionalitātei lejupielādējiet
pēdējo atjauninājumu. Lai skatītu informāciju un
to lejupielādētu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums (502 lpp.)
Gracenote®.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet, kā
rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas
rezultātos.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos datus.
•
Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
* Papildaprīkojums/piederums. 477
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides meklēšana
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas
(nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas,
atskaņošanas saraksta un, kad automašīna ir
tiešsaistē, aplādēm (interneta digitālā multivide).
3.
Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
CD atskaņotājs*
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar
audio failiem. Informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet tehniskajās specifikācijās.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
•
•
478
1.
.
Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2.
Ievadīt meklējamos vārdus.
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (487 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivide, izmantojot Bluetooth
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth un var bezvadu režīmā atskaņot audio
failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar Bluetooth
funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
Saistītā informācija
•
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth (479 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
•
•
•
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (487 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot Bluetooth
Multivides ierīces pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
Bluetooth ierīces savienošana ar automašīnu, lai
straumētu multividi un izmantotu interneta savienojumu, ja tas ir pieejams.
Audiosistēmai var pievienot ārēju multivides
avotu, piemēram, iPod vai MP3 atskaņotāju.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Multivide, izmantojot Bluetooth (479 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides avots ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts, kad tas ir pievienots USB pieslēgvietai un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas dzinējs.
Lai atvieglotu USB atmiņas ierīces izmantošanu,
saglabājiet tajā tikai saderīgus formātus. Sistēmai
vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu atmiņas vidi,
kur ir informācija, kas atšķiras no saderīgiem formātiem. Kad ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai, multivides atskaņotājs atbalsta ne tikai audio,
bet arī video atskaņošanu.
Dažiem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas failu
sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta.
Saistītā informācija
•
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (480 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
•
•
•
•
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
video (480 lpp.)
Apple CarPlay* (482 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (487 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 479
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot AUX/USB pieslēgvietu
Ārēju skaņas avotu, piemēram, iPod vai MP3
atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai, izmantojot jebkuru tuneļkonsoles pieslēgvietu. Kabelis
ir jāizvada priekšpusē, lai tas netiktu iespiests,
kad lūka tiks aizvērta.
Ja ir divi USB porti, tālruņa pievienošanai ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti ap to, ja tas tiks
izmantots funkcijai Apple CarPlay vai
Android Auto.
video
Mulivides audio iestatījumi
Pievienotās USB ierīcēs saglabātus video var
atskaņot, izmantojot multivides atskaņotāju.
Multivides ierīces atskaņošanas audio iestatījumu personalizācija.
Automašīnas kustības laikā attēls netiek rādīts,
bet skaņa joprojām ir dzirdama. Tiklīdz automašīna apstājas, attēls atjaunojas.
Informāciju par atbalstītajiem video formātiem
skatiet sadaļā "Multivides tehniskās specifikācijas".
Saistītā informācija
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (487 lpp.)
Audio režīms, kas atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa un atlasiet iestatījumus:
• Skaņas baudījums * — vairāk iespēju
Saistītā informācija
•
•
•
•
480
audio atskaņošanai, piemēram, atskaņošana ar koncertzāles efektu. Iestatījumi
aizstāj jebkuru izvēli, kas veikta atbilstoši
turpmākajiem audio iestatījumu punktiem.
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
• Tonis — personīgie basa, augsto skaņu
Multivides ierīces pievienošana AUX/USB
pieslēgvietai (479 lpp.)
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļ-
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (487 lpp.)
frekvenču, ekvalaizera u.c. iestatījumi.
ruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces sistēmas skaļums
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi:
Sistēmas skaļuma
• AUX – ja AUX ieejai ir pievienots ārējs
skaņas avots (piemēram, MP3 atskaņotājs
vai iPod), tad pievienotā skaņas avota skaļums var atšķirties no sistēmas iekšējā
skaļuma (piem., radio). Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu. Ja skaļums ir pārāk
liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var
pasliktināties.
TV*2
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv.
Automašīnas kustības laikā attēls netiek rādīts,
bet skaņa joprojām ir dzirdama. Attēls atkal tiek
rādīts, kad automašīna ir gandrīz vai pilnīgi apturēta.
TV var vadīt vidējā displejā. Vairākas funkcijas var
vadīt arī ar labo vadības tastatūru uz stūres vai
balss atpazīšanas sistēmu.
TV lietošana*3
TV ieslēgšana
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni TV.
2.
Atlasiet kanālu.
TV kanālu maiņa vai meklēšana
TV automātiski meklē kanālus ar vislabāko uztveršanas signālu.
Redzamo kanālu saraksta maiņa
1. Nospiediet Bibliotēka
2.
Atlasiet atskaņošanu no TV kanāli, Izlases
vai Žanri.
3.
Atlasiet vajadzīgo kanālu.
• Ātruma un skaļuma kompensācija –
audiosistēma kompensē traucējošos
trokšņus pasažieru salonā, palielinot skaļumu atkarībā no automašīnas ātruma. Var
iestatīt kompensēšanas līmeni.
Atlasītajā sarakstā esošā kanāla maiņa
– Nospiediet <> zem vidējā displeja vai stūres
vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju
Saistītā informācija
•
•
Audio iestatījumi (467 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Saistītā informācija
•
TV lietošana* (481 lpp.)
Stacijas var mainīt arī vidējā displejā.
Izlases
TV kanālu var saglabāt kā Izlase:
–
2
3
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu izlasei vai noņemtu to no izlases.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 481
AUDIO UN MULTIVIDE
||
TV gids
Programmas gids piedāvā informāciju par TV programmām laika periodā līdz 48 stundām.
–
Lai parādītu informāciju par TV programmām,
pieskarieties Gids.
PIEZĪME
Ja automašīna pārvietojas valsts robežās, piemēram, no vienas pilsētas uz otru, nevar
garantēt, ka Izlases būs pieejams, jo var mainīties frekvence.
TV attēla formāta maiņa
Pieskaroties Attēla formāts, var izvēlēties, kādā
formātā attēlot TV attēlu.
1.
Automātiski — TV attēls tiek attēlots pārraidītajā attēla formātā.
2.
Automātiska aizpildīšana — TV attēls tiek
maksimāli palielināts, neapgriežot tā malas.
TV iestatījumi
Apple CarPlay*
Apple CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa
zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas un
lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz
braukšanu. Apple CarPlay darbojas kopā ar
noteiktām Apple ierīcēm.
Saistītā informācija
•
•
TV* (481 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(125 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
•
Audio un multivides licenču līgums (502 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Ja automašīna vēl nav aprīkota ar Apple CarPlay,
to var instalēt. Sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
instalētu Apple CarPlay.
Kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna
režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Multivide TV, var
regulēt:.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet Apple tīmekļa vietnē
www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes,
kas nav saderīgas ar Apple CarPlay, dažkārt
savienojums starp iPhone un automašīnu tiek
pārtraukts. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav atbildīgs
par Apple CarPlay saturu.
• Subtitru valoda
• Audio valoda
Ja lietojat kartes navigāciju sistēmā
Apple CarPlay, vadītāja displejā un augšējā dis-
Noteiktus iestatījumus var padarīt pieejamus gan
augšējā skatā, gan TV pilnekrāna režīmā.
482
PIEZĪME
Sistēma atbalsta TV apraidi tikai tajās valstīs,
kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4 formātā un
ievēro DVB-T/T2 standartu. Sistēma neatbalsta analogo apraidi.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
plejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Apple CarPlay lietotnes var vadīt vidējā displejā,
mobilajā tālrunī vai ar stūres labo vadības tastatūru (attiecas uz noteiktām funkcijām). Lietotnes
var vadīt arī ar balsi, izmantojot Siri. Nospiežot un
, tiek sākta balss vadība ar Siri; nospieturot
žot īsi, tiek sākta pašas automašīnas balss vadības sesija. Ja funkcijas Siri darbība tiek priekšlaicīgi pārtraukta, nospiediet un turiet stūres taustiņu
.
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt: Apple
CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums, uz kuru
attiecas tā noteikumi un nosacījumi.
Tādējādi Volvo Cars nav atbildīgs par Apple
CarPlay vai tā funkcijām/lietojumpr. Lietojot
Apple CarPlay, noteikta automašīnas
informācija (tostarp tās atrašanās vieta) tiek
pārsūtīta uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo
Cars jūs esat pilnībā atbildīgs par Apple
CarPlay lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan
jebkura cita persona.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Apple CarPlay* lietošana
Lai lietotu Apple CarPlay, tālrunī ir jābūt aktivizētai Siri balss vadībai.
Iedarbināšana Apple CarPlay
Apple CarPlay var palaist, izpildot tālāk sniegtos
norādījumus, kad ir izveidots savienojums ar tālruni iPhone.
iPhone savienošana ar Apple CarPlay
1.
Pievienojiet tālruni iPhone USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — tiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay un attēlotas saderīgās lietotnes.
2.
Ja netiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties
Apple CarPlay.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
3.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
PIEZĪME
Apple CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir
deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides
atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams,
kamēr būs aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir
jāizmanto cits interneta avots. Izmantojiet WiFi vai automašīnas iebūvēto modemu*.
1.
Pievienojiet tālruni iPhone USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
4.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
Apple CarPlay* lietošana (483 lpp.)
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Apple CarPlay darbojas fonā. Lai apakšskatā
atkal attēlotu Apple CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai Apple CarPlay.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 483
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Savienojuma pārslēgšana starp
Apple CarPlay un iPod
No Apple CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
3.
Noņemiet atzīmi tās Apple ierīces izvēles rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB kabeli
vairs netiks automātiski palaists
Apple CarPlay.
Apple CarPlay.
4.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5.
Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
No iPod uz Apple CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties OK.
3.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
484
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (480 lpp.)
Apple CarPlay* iestatījumi (484 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
Apple CarPlay* iestatījumi
Iestatījumi tālrunim, kas pievienots kā Apple
CarPlay.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
atlasiet iestatījumu.
Saistītā informācija
•
•
Apple CarPlay* (482 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
Apple CarPlay un
•
Atzīmējiet lauku — Apple CarPlay sāk
darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Apple CarPlay
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Apple ierīces.
Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai izdzēstu sarakstu, jāveic rūpnīcas iestatījumu
atjaunināšana — skatiet sadaļu "Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā".
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Android Auto*
Android Auto sniedz iespēju klausīties mūziku,
veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes un lietot
programmas no Android ierīces. Android Auto
darbojas kopā ar noteiktām Android ierīcēm.
PIEZĪME
Kad tālrunis ir savienots ar Android Auto,
audio var straumēt uz citu multivides atskaņotāju, izmantojot Bluetooth. Bluetooth ir aktīvs,
kamēr tiek izmantots Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet tīmekļa vietnē
www.android.com/auto/. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
uzņēmums Volvo nav atbildīgs par sistēmas
Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad lietojumprogramma Android Auto vienreiz ir startēta,
nākamajā ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var
deaktivizēt iestatījumos.
Android Auto lietotnes var vadīt centrālajā displejā, mobilajā tālrunī vai ar stūres labo vadības
tastatūru (attiecas uz noteiktām funkcijām).
Android Auto var vadīt arī ar balss vadību, lai jūs
varētu koncentrēties uz ceļu. Nospiežot un turot
stūres taustiņu
, tiek sākta balss atpazīšanas
vadība. Īsi nospiežot, tā tiek deaktivizēta.
Iedarbināšana Android Auto
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet tālruni Android USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Android Auto.
4.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 485
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet tālruni USB ieejai.
> Ja ir atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — tiek atvērts apakšskats ar
Android Auto un attēlotas saderīgās lietotnes.
2.
3.
Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni
Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
Iestatījumi tālrunim, kas ir pirmoreiz savienots ar
Android Auto.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
siet iestatījumu.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal
attēlotu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties
ikonai Android Auto.
Saistītā informācija
486
Android Auto* iestatījumi
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (480 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (486 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Android Auto* (485 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Android Auto un atla-
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai izdzēstu sarakstu, jāveic rūpnīcas iestatījumu
atjaunināšana — skatiet sadaļu "Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā".
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides tehniskās specifikācijas
Saderīgie failu formāti, audio specifikācijas un
USB.
Audio faili
Formāts
Faila paplašinājums
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
III daļa Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Video faili
Faila paplašinājums
.divx, .avi
.avi, divx
Maksimālais faila
izmērs
4 GB
ASF
.asf, .wmv
Audio kodeks
MP3, AC3
MKV
.mkv
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus, kas ļauj pārveidot failus par DivX
Home Theater video,
apmeklējiet divx.com.
Formāts
Faila paplašinājums
AVI
.avi
AVI (DivX)
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat atskaņot DivX filmas.
Profils
DivX Home Theater
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Formāts
Faila paplašinājums
Izšķirtspēja
720x576
MP4
.mp4, m4v
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Glabāšana USB ierīcē
Lai sistēma nolasītu USB ierīci pareizi, jāievēro
šādas specifikācijas. Atskaņošanas laikā vidējā
displejā nav redzama mapju struktūra.
Maks. skaits
Faili
15000
Mapes
1000
Mapju līmeņi
8
}}
487
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Maks. skaits
Atskaņošanas saraksti
100
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
1000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB savienotāja tehniskā specifikācija
•
•
•
•
A tipa ligzda
Versija 2.0
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
•
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (475 lpp.)
Tālrunis
Pārskats
Ar Bluetooth aprīkotu mobilo tālruni var pievienot
automašīnas iebūvētajai brīvroku sistēmai bezvadu režīmā.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas mobilā tālruņa
funkcijas. Mobilo tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem, ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai, to
var izmantot, lai veiktu zvanus, sūtītu/saņemtu
īsziņas, straumētu multividi un izveidotu savienojumu ar internetu.
Mikrofons.
Tālruni var vadīt vidējā displejā,
bet dažas darbības var veikt arī,
izmantojot balss izvadi un lietotņu izvēlni, ko var atvērt ar
stūres labās puses vadības
tastatūru.
Mobilais tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju un
balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
488
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Tālruņa pievienošana/atvienošana (490 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (491 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (492 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (494 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (495 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
Balss atpazīšana (122 lpp.)
Tālruņa pievienošana
2.
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
Pievienojiet automašīnai Bluetooth aktivizētu tālruni, lai veiktu zvanus, sūtītu/saņemtu paziņojumus, straumētu multividi un izveidotu automašīnā
interneta savienojumu.
Lai automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot tālruņa Bluetooth, aktivizējiet
tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo
karstvietu), izmantojot Bluetooth.
3.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
•
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā viena no tām var būt tikai straumējošā multivides ierīce. Automātiski tiek izveidots savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai
sūtītu un saņemtu zvanus/īsziņas, straumētu multividi un nodrošinātu interneta savienojumu. Lai
mainītu izmantoto tālruni, skatiet sadaļu
"Bluetooth iestatījumi".
Katra ierīce jāpievieno tikai vienu reizi. Pēc pievienošanas Bluetooth ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai Bluetooth
funkcijai. Lai automašīnā izveidotu interneta
savienojumu, izmantojot tālruni, tālrunī jābūt aktivizētai piesaistei. Automašīnā var saglabāt maksimāli 20 pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai nu
meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt automašīnu tālrunī.
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni.
•
Ja automašīnai ir pievienots tālrunis, pieskarieties Mainīt
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Pievienot tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts tiek
atjaunināts.
4.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
5.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
6.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
1.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir saderīgi un var
rādīt kontaktus un īsziņas automašīnā.
Padariet tālruni meklējamu/redzamu, izmantojot Bluetooth.
}}
489
AUDIO UN MULTIVIDE
||
2. iespēja — meklēt automašīnu tālrunī
1.
PIEZĪME
Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
Ja automašīnai ir pievienots tālrunis, pieskarieties Mainīt
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Pievienot tālruni Padarīt
automašīnu uztveramu.
2.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3.
Lai automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot tālruņa Bluetooth, aktivizējiet
tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo
karstvietu), izmantojot Bluetooth.
Tālruņa pievienošana/atvienošana
Pievienojiet, mainiet vai atvienojiet pievienotu tālruni.
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir saderīgi un var
rādīt kontaktus un īsziņas automašīnā.
Tālruņa automātiska pievienošana
PIEZĪME
1.
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus pievienotos tālruņus.
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, tālruņa savienojums var tikt pārtraukts. Tādā
gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un
izveidojiet savienojumu vēlreiz.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
Lai vienlaikus automašīnā izveidotu savienojumu ar internetu, tālrunī ir jābūt aktivizētai
piesaistei (portatīvajam/personīgajam tīklājam).
Saderīgie tālruņi
2.
Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Izveidojiet tālruņa savienojumu manuāli
5.
Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
Saistītā informācija
6.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
7.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
4.
•
•
•
•
•
•
1.
Tālrunis (488 lpp.)
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (491 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (492 lpp.)
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
Lai vienlaikus automašīnā izveidotu savienojumu ar internetu, tālrunī ir jābūt aktivizētai
piesaistei (portatīvajam/personīgajam tīklājam).
Tālruņa pievienošana/atvienošana (490 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (495 lpp.)
Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Tālruņa atvienošana
–
490
Tālrunī deaktivizējiet Bluetooth.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja
atvienošana notiek zvana laikā, zvanu var turpināt
tālrunī.
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Tālruņa maiņa
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Nospiediet Mainīt
.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Tālruņa atvienošana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Nospiediet Iestatījumi Sakari
Bluetooth ierīces.
> Tiek parādīts pievienoto Bluetooth ierīču
saraksts.
3.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties noņemt.
4.
Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet
savu izvēli.
> Tālrunis vairs nav pievienots automašīnai.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālrunis (488 lpp.)
Tālruņa zvanu veikšana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (495 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 491
AUDIO UN MULTIVIDE
||
2.
Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktu
sarakstu. Kontaktu sarakstā var meklēt, un to
var pārlūkot. Kontaktu sarakstā pieskarieties
, lai pievienotu kontaktu zem Izlases.
3.
Pieskarieties Zvanīt vai
4.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
.
Zvanus var veikt arī, izmantojot lietotņu izvēlnes
zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labās puses
.
vadības tastatūru
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
1.
Nospiediet Pievienot zvanu.
2.
Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla, izlases vai kontaktu saraksta.
3.
Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/rindai
vai
blakus kontaktam kontaktu sarakstā.
4.
Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
5.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu aktīvo
zvanu.
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
492
Ienākošie tālruņa zvani
Īsziņu pārvaldīšana
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar stūres
labās puses vadības tastatūru vai vidējā displejā.
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet Privātums
un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās
jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts
pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts, un
zvans turpinās automašīnas brīvroku sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (488 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (125 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
1.
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu
vairāku pušu zvanus.
•
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
Noteiktiem tālruņiem jābūt aktivizētai īsziņu funkcijai. Ne visi mobilie tālruņi ir pilnībā saderīgi un
spēj automašīnā attēlot kontaktus un īsziņas.
Informāciju par saderību skatiet
support.volvocars.com.
Īsziņas lasīšana vidējā displejā
AUDIO UN MULTIVIDE
2.
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Ziņojumi, lai to
atvērtu.
2.
Nospiediet Nolasīt, lai ziņa tiktu nolasīta, vai
nospiediet ziņu, kuru vēlaties lasīt.
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja
displejā.
Īsziņa tiek attēlota vadītāja displejā tikai gadījumā,
ja ir atlasīts šāds iestatījums; skatiet sadaļu
"Īsziņu iestatījumi".
–
Lai sistēma nolasītu īsziņu, atlasiet Nolasīt,
izmantojot vadības taustiņus uz stūres.
Īsziņas sūtīšana
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un
pēc tam pieskarieties Atbildēt.
•
Jaunas īsziņas izveide – pieskarieties
Izveidot jaunu +. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
3.
Sastādiet ziņojumu.
4.
Nospiediet Sūtīt.
Tālruņu kataloga pārvaldība
Kontaktu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Paziņojums par īsziņu
Informāciju par paziņojumu iestatījumiem skatiet
sadaļā "Īsziņu iestatījumi".
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālrunis (488 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (494 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (125 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Ziņojumi, lai to
atvērtu.
}}
493
AUDIO UN MULTIVIDE
||
saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti tikai
atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
, lai
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta vārda
tālruņa numuru.
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
Tālruņa iestatījumi
Īsziņu iestatījumi
Pievienota tālruņa iestatījumi.
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
Tālrunis
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
•
•
•
494
Tālrunis (488 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (125 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (114 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
paziņojumus par īsziņām vidējā displeja
statusa joslā.
• Paziņojums vadītāja displejā – rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Ja vadītāja
displejā ir aktīvi paziņojumi, ienākošās īsziņas var pārvaldīt ar stūres labās puses
vadības tastatūru.
• Kontaktu kārtošanas secība – kon-
taktu saraksta šķirošanas secības atlasīšana.
Informāciju par zvanu paziņojumiem augšējā
displejā* skatiet sadaļā "Augšējais displejs".
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Īsziņu iestatījumi (494 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (495 lpp.)
Tālrunis (488 lpp.)
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā – rāda
Var izmantot tālruņa vai automašīnas
zvana signālu. Daži tālruņi nav pilnīgi
saderīgi, tādēļ to zvana signālus nevar
izmantot automašīnā. Informāciju par
saderību skatiet support.volvocars.com.
Centrālajā displejā tiek rādīti tikai kontakti no
tālruņa, kura Bluetooth savienojums ir aktīvs.
Var tikt parādīti līdz 3000 kontakti.
Saistītā informācija
Tālrunis un atlasiet
• Zvana signāli – zvana signāla atlasīšana.
PIEZĪME
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā secībā,
un speciālās rakstzīmes un cipari tiek kārtoti
sadaļā
. Sarakstu var kārtot pēc vārda vai pēc
uzvārda; plašāku informāciju skatiet sadaļā "Iestatījumi tālrunim".
Paziņojums
• Īsziņas signāls – ienākošo īsziņu signāla
atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (488 lpp.)
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (492 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (494 lpp.)
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Augšējais displejs* (119 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth iestatījumi
Automašīnas tiešsaistes funkcija*
Bluetooth pievienota tālruņa iestatījumi.
Automašīnas tiešsaistes funkcija ļauj, piemēram,
izmantot lietotņu interneta radio un mūzikas
pakalpojumus, kā arī sazināties ar izplatītājiem,
atrodoties automašīnā, un lejupielādēt programmatūru.
Bluetooth
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces un
atlasiet iestatījumus:
• Iepriekš pārī savienotās ierīces — rāda
pievienotās ierīces.
Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — tālruņa
lietošanas opcijas: zvanīšana, ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides saņemšana un
kā interneta savienojums.
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots, izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, tā Wi-Fi karstvietu var kopīgot, lai ļautu arī
citām ierīcēm izmantot interneta savienojumu4.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana (539 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (542 lpp.)
Volvo ID (23 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(497 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
• Interneta savienojums — atlasiet, lai automašīna izveidotu savienojumu ar internetu,
izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces savienošanu pārī.
Saistītā informācija
•
•
•
•
4
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Tālrunis (488 lpp.)
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums. 495
AUDIO UN MULTIVIDE
Savienojuma izveide automašīnā
Savienojiet automašīnu ar tālruni, izmantojot
Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
Mobilajam tālrunim un tīkla operatoram jāatbalsta
dalīšanās ar interneta pieslēgumu, un abonēšanas pakalpojumam jāietver datu plūsma.
PIEZĪME
Pirms savienojuma izveides izlasiet pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un nosacījumus un
klientu konfidencialitātes politiku vietnē
support.volvocars.com.
7.
Savienojuma izveide, izmantojot
Bluetooth
Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti
pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz
nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ, nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
1.
Piesaistes (pārnēsājamās/personīgās karstvietas) aktivizēšana mobilajā tālrunī
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas tiek
saglabāts turpmākai lietošanai. Kad ir sasniegts
maksimālais pievienoto tālruņu skaits (50), pirmie
pievienotie tālruņi tiek dzēsti. Lai skatītu saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu saglabātos
tīklus, nospiediet Iestatījumi Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Prasības tīkla savienojumam skatiet sadaļā "Wi-Fi
tehnoloģija un drošība".
3.
Nospiediet Sakari
Automašīnas modema*5 pievienošana
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Wi-Fi.
5.
Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
6.
Ievadiet tīkla paroli.
Skatiet sadaļu "Tālruņa pievienošana".
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu tikai, izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var izveidot
interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi,
Bluetooth vai automašīnas modemu*.
5 Tikai
496
Wi-Fi.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Ja interneta savienojums ir izveidots, izmantojot
automašīnas modemu, Volvo On Call pakalpojumi
izmanto šo savienojumu.
automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
•
•
•
•
1.
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Wi-Fi tīkla noņemšana (499 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (499 lpp.)
Nav savienojuma vai tas ir vājš (498 lpp.)
Automašīnas modema* iestatījumi (500 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot
Wi-Fi tīklāju
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, to var kopīgot, lai ļautu arī citām ierīcēm
izmantot interneta savienojumu.6
Bluetooth iestatījumi (495 lpp.)
Apple CarPlay* (482 lpp.)
Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Automašīnas modema
Internets.
5.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6.
Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Tālruņa pievienošana (489 lpp.)
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 497
AUDIO UN MULTIVIDE
||
2.
3.
4.
5.
Nospiediet Sakari
tīklājs.
Automašīnas Wi-Fi
Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana
nav pieejama visos tirgos.
6.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Automašīnas Wi-Fi tīklājs.
7.
Ja iepriekš kā savienojuma avots ir izmantots
Wi-Fi, apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot savienojumu ar automašīnas piesaisti (Wi-Fi piekļuves punktu).
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties
maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Nav savienojuma vai tas ir vājš
Saistītā informācija
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls.
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (499 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Nav savienojuma vai tas ir vājš (498 lpp.)
Tīklu ietekmējošie faktori.
No mobilā tālruņa uz automašīnu
Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no
mobilā tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet mobilā tālruņa klausuli tuvāk vidējam displejam, lai palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.
No mobilā tālruņa uz tīklu
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts tīkla
pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla
operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
6
498
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņa restartēšana
Wi-Fi tīkla noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Ja ir problēmas ar savienojumu, tās dažkārt var
atrisināt, restartējot tālruni.
Neizmantotā tīkla noņemšana.
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Wi-Fi
3.
Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4.
Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Saglabātie tīkli.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem
lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks
atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
•
•
7
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz7.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt
automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (496 lpp.)
•
Nav savienojuma vai tas ir vājš (498 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(497 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(181 lpp.)
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 499
AUDIO UN MULTIVIDE
Automašīnas modema*8 iestatījumi
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atla-
siet, vai izmantot automašīnas modemu interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4 cipariem.
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana
un atinstalēšana
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN kodu,
lai piekļūtu SIM kartei.
Kad automašīna ir tiešsaistē, ir pieejama opcija
lejupielādēt jaunas lietotnes, atjaunināt esošās
lietotnes vai atinstalēt lietotnes.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, pie-
mēram, papildinātu priekšapmaksas karti vai
pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir
atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(497 lpp.)
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
Lietotnes var pārvaldīt lietotņu
skatā, izmantojot Lejupielādes
centrs.
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems mēģina
izveidot savienojumu ar internetu, kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka tas var būt
saistīts ar lielām izmaksām. Pie savas valsts
mobilo sakaru operatora noskaidrojiet, kāds ir
jūsu viesabonēšanas līgums par datplūsmu
ārzemēs.
Lai varētu lejupielādēt, atjaunināt vai atinstalēt lietotnes,
automašīnai jāatrodas tiešsaistē.
Lietotnes lejupielāde
1.
Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav lejupielādētas automašīnā.
• SIM kartes PIN
8
500
Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
3.
Pieskarieties jebkurā lietotņu rindas vietā, lai
izvērstu sarakstu un saņemtu plašāku informāciju par lietotni.
4.
Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek parādīts paziņojums. Lietotne paliek sarakstā,
un to var mēģināt lejupielādēt atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu
lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka atcelt var tikai lejupielādi – ja ir
sākusies instalēšanas fāze, to vairs nevar atcelt.
Lietotņu atjaunināšana
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu pabeigt
instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Lietotnes atinstalēšana
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt atinstalēšanu.
1.
Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi , lai atvērtu
visu instalēto lietotņu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Radio (468 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (542 lpp.)
Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi , lai atvērtu
visu pieejamo atjauninājumu sarakstu.
* Papildaprīkojums/piederums. 501
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar
ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir
angļu valodā.
Šajā DivX Certified® ierīcē var atskaņot DivX®
Home Theater video failus, kuru izšķirtspēja ir līdz
576p (tostarp .avi, .divx). Lejupielādējiet bezmaksas programmatūru vietnē www.divx.com, lai izveidotu, atskaņotu un straumētu digitālu video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma B&W
Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir uzņēmuma
DuPont reģistrēta preču zīme.
502
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX,
LLC preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību. Tas
sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes.
Izmantojot komplicētus algoritmus, Dirac Unison
digitāli vada visus skaļruņus, pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē, ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX
Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot
iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai
saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
Gracenote®
AUDIO UN MULTIVIDE
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips "Powered
by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu
reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra
("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp izpildītāja vārdu, skaņu ierakstu nosaukumu
un diska/faila nosaukumu ("Gracenote dati") no
tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm
(kopā dēvētiem par "Gracenote serveriem") un lai
veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst
izmantot tikai šai programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai
savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām.
Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un
nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu
pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekrītat
beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām
un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto
informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo
līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot
informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu)
attiecībā uz Gracenote serveros esošo Gracenote
datu precizitāti. Gracenote patur tiesības dzēst
datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu
kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote
uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta
garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai
kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS
IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU
VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
}}
503
AUDIO UN MULTIVIDE
||
504
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
AUDIO UN MULTIVIDE
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
}}
505
AUDIO UN MULTIVIDE
||
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
506
Bluetooth® moduļa atbilstības
deklarācija
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
ES:
Eksportējošā valsts: Japāna
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Aprīkojuma tips: Audio Navigation Unit
Ar šo Mitsubishi Electric Corporation paziņo, ka šī Audio Navigation Unit atbilst direktīvas 1999/5/EG būtiskajām prasībām un citiem piemērojamiem noteikumiem.
}}
507
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Ķīna:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
508
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继续
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Koreja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taivāna:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
}}
509
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Brazīlija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kazahstāna:
Modeļa nosaukums: NR 0V
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportējošā valsts: Japāna
510
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Meksika:
Apvienotie Arābu
Emirāti:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Audio un multivide (466 lpp.)
Mediju atskaņotājs (474 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Gracenote® (477 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 511
AUDIO UN MULTIVIDE
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi un klientu
konfidencialitātes politika
Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un nosacījumus un klientu konfidencialitātes politiku varat
izlasīt vietnē support.volvocars.com.
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un
nosacījumi
Volvo mērķis ir jums piedāvāt pašus labākos
pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka braukšana ar
Volvo ir tik droša, ērta un patīkama, cik vien
iespējams. Volvo piedāvā plašu pakalpojumu
klāstu: no palīdzības ārkārtas situācijās līdz navigācijai un dažādiem informācijas un izklaides
pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas uzmanīgi izlasiet
šos noteikumus un nosacījumus ("Pakalpojumu
sniegšanas noteikumi un nosacījumi") —
support.volvocars.com.
Klienta konfidencialitātes politika
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
datu apstrādi. Šīs politikas mērķis ir sniegt mūsu
esošajiem, bijušajiem un turpmākajiem klientiem
vispārīgu priekšstatu par šādām tēmām:
512
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
•
•
Apkopoto personas datu veidi.
Iemesli, kādēļ mēs apkopojam personas
datus.
•
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem.
Visu šo politiku varat izlasīt vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Audio un multivides licenču līgums (502 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums (108 lpp.)
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
(336 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
Jaunas riepas
Riepu funkcija cita starpā ir noturēt slodzi,
nodrošināt saķeri ar ceļa virsmu, samazināt vibrācijas un aizsargāt riteņus pret nodilumu.
Nodilums un apkope
Pareizs gaisa spiediens riepās rada vienmērīgāku
nodilumu. Braukšanas stils, gaisa spiediens riepās, klimats un ceļa stāvoklis nosaka to, cik ātri
riepas noveco un nodilst.
Riepas būtiski ietekmē automobiļa braukšanas
raksturojumu. Riepas veidam, izmēriem, spiedienam riepā un riepas ātruma jaudai ir liela nozīme
automašīnas veiktspējā.
Lai novērstu protektoru dziļuma atšķirības un
riepu nodiluma pazīmju pastiprināšanos, priekšējie un aizmugurējie riteņi ir savstarpēji jāmaina.
Pirmā nomaiņa var notikt pēc aptuveni 5000 km
un pēc tam ik pēc 10 000 km.
Ieteicamās riepas
Piegādes brīdī automašīna ir aprīkota ar Volvo
oriģinālajām riepām, kuru sānos ir marķējums
VOL1. Šīs riepas ir rūpīgi pielāgotas automašīnai.
Ja riepas tiek mainītas, ieteicams, lai arī jaunajām
riepām būtu šis marķējums, lai saglabātu automašīnas vadāmības, komforta un degvielas patēriņa
raksturīpašības.
Riepas ātri bojājas. Pēc dažiem gadiem tās kļūst
cietākas, vienlaikus pakāpeniski pasliktinoties to
saķeres spējai un īpašībām. Tādēļ, mainot riepas,
centieties iegādāties iespējami jaunas. Tas jo
īpaši attiecas uz ziemas riepām. Pēdējie četri
cipari skaitļu virknē nozīmē izgatavošanas nedēļu
un gadu. Šis ir riepas DOT marķējums
(Department of Transportation), kas ir norādīts ar
četriem cipariem, piemēram, 0715. Attēlā
redzamā riepa ir izgatavota 2015. gada 7. nedēļā.
Riepas vecums
Visas riepas, kas vecākas par 6 gadiem, jāpārbauda ekspertam pat tad, ja tās izskatās nebojātas. Riepas noveco un sadalās, pat ja tās nemaz
vai tikpat kā nemaz nav lietotas. To darbību
ietekmē riepas materiāla sabrukšana. Tas attiecas uz visām riepām, kas tiek noglabātas vēlākai
1
514
Noteiktiem riepu izmēriem ir iespējamas atšķirības.
lietošanai. Dažas ārējās pazīmes, kas norāda uz
riepas nederīgumu, ir plaisas un krāsas zudums.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, ja neesat pārliecināts par protektora dziļumu.
Ja riepām ir pamanāmas ievērojamas nodiluma
atšķirības (> 1 mm protektora dziļuma atšķirība),
riepas ar vismazāko nodilumu vienmēr jāuzstāda
automašīnas aizmugurē. Nepietiekamu stūres
vadību parasti ir vienkāršā izlabot nekā pārmērīgu
stūres vadību, un tā izraisa automobiļa braukšanu
uz priekšu pa taisnu līniju, nevis aizmugures izslīdēšanu uz vienu pusi, kas izraisa pilnīgu automobiļa vadāmības zudumu. Tādēļ ir svarīgi, lai aizmugurējie riteņi nekādā gadījumā nezaudētu saķeri,
pirms tā notiek ar priekšējiem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
Bojāta riepa var izraisīt automašīnas kontroles
zudumu.
RITEŅI UN RIEPAS
Glabāšana
Riepu griešanās virziens
Riteņi ar uzstādītām riepām ir jāglabā guļus vai
iekārtā stāvoklī, nevis novietotus stāvus.
Uz tāda protektoru modeļa riepām, kas paredzētas rotēšanai tikai vienā virzienā, rotācijas virziens
ir norādīts ar bultiņu.
Saistītā informācija
•
•
•
Saistītā informācija
•
Riepas (514 lpp.)
Riepu gaisa spiediena pārbaude (516 lpp.)
Riepu griešanās virziens (515 lpp.)
Riepu protektora nodiluma indikatori
(516 lpp.)
•
•
Riepu uzraudzība* (517 lpp.)
•
Riepu izmēru apzīmējumi (534 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts
(522 lpp.)
Bultiņa norāda riteņa griešanās virzienu.
Riepai visā tās ekspluatācijas laikā vienmēr jārotē
vienā un tajā pašā virzienā. Riepas var mainīt tikai
priekšējā un aizmugurējā stāvoklī, un tās nekad
nedrīkst mainīt no labās puses uz kreiso un
otrādi. Ja riepas ir piestiprinātas nepareizi, tiek
nelabvēlīgi ietekmētas automašīnas bremzēšanas
īpašības un braukšanas jauda lietus un šķīdoņa
apstākļos. Riepas ar lielāku protektoru dziļumu
vienmēr jāuzstāda automobiļa aizmugurē (lai
samazinātu slīdēšanas risku).
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka abi riteņu pāri ir vienāda
tipa un izmēra, kā arī ka tiem ir viens ražotājs.
* Papildaprīkojums/piederums. 515
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu protektora nodiluma
indikatori
Protektoru nodiluma indikatori rāda riepas protektora dziļuma stāvokli.
Riepu gaisa spiediena pārbaude
Pareizs gaisa spiediens riepās palielina braukšanas drošību, ietaupa degvielu un paildzina riepu
kalpošanas mūžu.
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās — tas
ir normāli. Gaisa spiediens riepās mainās arī atkarībā no apkārtējās temperatūras. Nepareizs spiediens riepās palielina degvielas patēriņu, samazina riepu kalpošanas laiku un pasliktina automašīnas vadāmību. Braucot ar riepām, kurās spiediens ir pārāk zems, riepas var pārkarst un tikt
bojātas. Spiediens riepās ietekmē braukšanas
komfortu, braukšanas troksni un vadāmības rādītājus.
norāda, kādam jābūt riepu spiedienam pie dažādiem noslogojuma un ātruma nosacījumiem.
Uzlabota degvielas ekonomija ar ECO
spiedienu
Ja automašīna nav noslogota (tajā brauc ne vairāk kā 3 cilvēki) un brauc ar ātrumu līdz
160 km/h (100 mph), var atlasīt ECO spiedienu,
lai panāktu vislabāko degvielas ekonomiju. Ja
tomēr vēlaties sasniegt viszemāko trokšņa līmeni
un vislabākos braukšanas komforta apstākļus,
ieteicams iestatīt zemāku spiedienu.
Gaisa spiediena pārbaude
1.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās reizi
mēnesī. Veiciet spiediena pārbaudi aukstām
riepām — riepu temperatūra būs tāda pati kā
apkārtējā gaisa temperatūra. Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas sasilst, un spiediens palielinās.
2.
Vajadzības gadījumā piesūknējiet riepas līdz
riepu spiediena uzlīmē norādītajam apstiprinātajam gaisa spiedienam riepās.
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
Protektoru nodiluma indikators ir šaurs paaugstinājums šķērsām gareniskajām rievām riepas protektora rakstā. Riepas sānos ir norādīti burti TWI
(Tread Wear Indicator). Kad riepas protektora dziļums ir mazāks par 1,6 mm, riepas protektors ir
vienā augstumā ar riepas nodiluma indikatoriem.
Pēc iespējas apmainiet pret jaunām riepām.
Atcerieties, ka riepām ar sekliem protektoriem ir
ļoti vāja saķere lietus un sniega laikā.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Saistītā informācija
•
516
Riepas (514 lpp.)
Riepu spiedienu uzlīme uz vadītāja puses durvju
statņa (starp rāmi un aizmugurējām durvīm)
RITEŅI UN RIEPAS
Saistītā informācija
•
•
Riepas (514 lpp.)
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(526 lpp.)
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (602 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (519 lpp.)
Riepu uzraudzība*
Kad gaisa spiediens vienā vai vairākās riepās ir
pārāk zems, riepu uzraudzības sistēma Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) brīdina, attēlojot vadītāja displejā indikatora simbolu.
tiek rādīts paziņojums; skatiet tālāk arī tēmu
"Paziņojums vadītāja displejā".
Ja simbols vispirms aptuveni vienu minūti mirgo
un pēc tam paliek pastāvīgi iedegts, tas var nozīmēt, ka sistēma nevar noteikt zemu spiedienu riepās vai par to brīdināt, kā paredzēts.
Simbols
Tehniskie parametri
•
Simbols izgaismojas, ja riepās
ir zems gaisa spiediens.
•
Ja ir radusies ITPMS sistēmas
kļūme, simbols aptuveni vienu
minūti mirgo un pēc tam paliek
pastāvīgi iedegts.
Sistēmas apraksts
ITPMS mēra dažādu riteņu griešanās ātrumu atšķirības, izmantojot ABS sistēmu, lai varētu noteikt,
vai to riepās ir pareizs spiediens. Ja gaisa spiediens riepā ir pārāk zems, riepas diametrs mainās,
un tā rezultātā mainās arī tās griešanās ātrums.
Salīdzinot riepas savā starpā, sistēma var noteikt,
vai vienā vai vairākās no riepām ir zems gaisa
spiediens.
Kad gaisa spiediens riepās ir pārāk zems, displejā
iedegas zema spiediena indikatora simbols un
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 517
RITEŅI UN RIEPAS
||
Vispārīga informācija par riepu uzraudzības
sistēmu
Tālāk sniegtajā informācijā riepu uzraudzības sistēma ir saukta par TPMS.
Katra riepa, tostarp rezerves riepa*, ir jāpārbauda
reizi mēnesī. Pārbaudes laikā riepai ir jābūt
aukstai un gaisa spiedienam tajā ir jāatbilst automašīnas ražotāja ieteiktajam gaisa spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē vai riepu spiediena tabulā. Ja automašīnas riepu izmēri neatbilst ražotāja ieteiktajiem, noskaidrojiet, kāds ir
pareizais gaisa spiediena līmenis šādām riepām.
Kā papildu drošības funkcija automašīnā ir uzstādīta riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS),
kas norāda, kad gaisa spiediens vienā vai vairākās
riepās ir pārāk zems. Kad iedegas zema gaisa
spiediena indikatora simbols, pēc iespējas drīzāk
apturiet automašīnu, pārbaudiet riepas un piepumpējiet tās līdz pareizajam spiedienam.
Braucot ar zemu gaisa spiedienu riepās, riepa var
pārkarst, un tas, savukārt, var izraisīt riepas plīšanu. Zems riepu spiediens arī samazina degvielas patēriņa efektivitāti un riepu kalpošanas laiku,
kā arī var ietekmēt automašīnas vadāmību un
bremzēšanas ceļu. Ievērojiet, ka TPMS neaizstāj
regulāru riepu apkopi. Vadītāja pienākums ir uzturēt pareizu gaisa spiedienu riepās, pat ja zema
riepu spiediena robežvērtība vēl nav sasniegta un
indikatora simbols nav iedegts.
jas pareizi. TPMS sistēmas kļūmes indikators ir
apvienots ar zema riepu spiediena indikatora simbolu. Kad sistēma konstatē kļūmi, simbols vadītāja displejā aptuveni vienu minūti mirgo un pēc
tam paliek iedegts. Šī procedūra tiks atkārtota
katrā automašīnas iedarbināšanas reizē līdz kļūmes novēršanai. Kad ir iedegts šis simbols, var
būt ietekmēta sistēmas spēja noteikt zemu gaisa
spiedienu riepās vai par to brīdināt.
TPMS sistēmas kļūme var rasties vairāku iemeslu
dēļ, piemēram, pēc rezerves riepas uzmontēšanas, riepu vai riteņu maiņas, kas var traucēt TPMS
pareizai darbībai.
Pēc vienas vai vairāku riepu maiņas noteikti pārbaudiet TPMS indikatora simbolu, lai pārliecinātos, ka TPMS pareizi darbojas ar jauno riepu vai
riteni.
Paziņojumi vadītāja displejā
Jāpatur prātā
•
Pēc riteņu maiņas vai riepu spiediena regulēšanas vienmēr kalibrējiet sistēmu. Volvo
ieteiktās riepu spiediena vērtības skatiet
riepu spiediena uzlīmē uz durvju balsta vadītāja pusē.
•
Sistēma neaizvieto parasto riepām nepieciešamo apkopi.
•
ITPMS nevar deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
Riepas (514 lpp.)
•
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
(521 lpp.)
•
Zema riepu spiediena koriģēšana, izmantojot
riepu uzraudzības sistēmu* (520 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (519 lpp.)
Kad ir izgaismots indikatora simbols, var tikt attēloti šādi paziņojumi:
• Zems spiediens riepās Pārbaudiet
riepas, kalibrējiet pēc uzpildes
• Riepu spied. sist. Īslaicīgi nav pieejams
• Riepu spied. sist. Jāveic apkope.
Ja sistēma nevar noteikt, kurā riepā ir zems spiediens, centrālajā displejā tiek norādītas visas
četras riepas.
Automašīna ir aprīkota arī ar TPMS sistēmas kļūmes indikatoru, kas norāda, kad sistēma nedarbo-
518
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu spiediena pārbaudīšana ar
riepu uzraudzības sistēmu*
Visas riepas pelēkas:
•
•
Ar riepu uzraudzības sistēmu Indirect Tyre
Pressure Monitoring System (ITPMS) centrālajā
displejā var skatīt riepu spiediena statusu.
Nezināms statuss.
Lai sistēma kļūtu aktīva, var būt vairākas minūtes
jābrauc ar ātrumu, kas pārsniedz 30 km/h
(20 mph).
Statusa pārbaude
1.
Notiek kalibrēšana.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
Visas riepas ir pelēkas, un ir redzams šāds
paziņojums:
• Riepu spied. sist. Īslaicīgi nav pieejams.
Indikatora simbols mirgo un pēc aptuveni 1
minūtes paliek pastāvīgi iedegts. Sistēma
pašlaik nav pieejama, un drīz tiks aktivizēta.
Statusa skats2.
Zaļa riepa:
2.
Pieskarieties Statuss, lai skatītu riepu statusu.
Statusa rādījums
Attēlos ir redzams katras riepas statuss.
•
Riepu spiediens pārsniedz brīdinājuma robežvērtību.
tora simbols mirgo un pēc aptuveni 1 minūtes paliek pastāvīgi iedegts. Sistēma nedarbojas pareizi, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu (ieteicams).
Dzeltena riepa:
•
Gaisa spiediens riepā ir pārāk zems. Apturiet
automašīnu un pārbaudiet/koriģējiet spiedienu, tiklīdz tas ir iespējams. Pēc gaisa spiediena noregulēšanas kalibrējiet ITPMS.
Visas riepas dzeltenas:
•
2
• Riepu spied. sist. Jāveic apkope. Indika-
Divās vai vairākās riepās spiediens ir pārāk
zems. Apturiet automašīnu un pārbaudiet/
koriģējiet spiedienu, tiklīdz tas ir iespējams.
Pēc gaisa spiediena regulēšanas kalibrējiet
ITPMS.
Saistītā informācija
•
•
Riepu uzraudzība* (517 lpp.)
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
(521 lpp.)
•
Zema riepu spiediena koriģēšana, izmantojot
riepu uzraudzības sistēmu* (520 lpp.)
•
Automašīnas statuss (538 lpp.)
Attēls ir shematisks — izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai programmatūras atjauninājuma.
* Papildaprīkojums/piederums. 519
RITEŅI UN RIEPAS
Zema riepu spiediena koriģēšana,
izmantojot riepu uzraudzības
sistēmu*
Kad tiek aktivizēts riepu uzraudzības sistēmas
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS) brīdinājums, gaisa spiediens vienā vai
vairākās automašīnas riepās ir pārāk zems.
Ja iedegas ITPMS indikatora simbols
un tiek parādīts ziņojums Zems
spiediens riepās, pārbaudiet un koriģējiet gaisa spiedienu riepās. Pēc gaisa
spiediena noregulēšanas kalibrējiet ITPMS.
1.
Ar manometru pārbaudiet spiedienu visās
četrās riepās.
2.
Piesūknējiet riepas līdz spiedienam, kas norādīts uz vadītāja sānu durvju statņa esošajā
riepu spiediena uzlīmē.
3.
Pārkalibrējiet ITPMS sistēmu, skatiet sadaļu
"Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana".
4.
Dažos gadījumos var nākties dažas minūtes
braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 30 km/h
(20 mph), lai ITPMS simbols un ziņojums
vairs netiktu rādīts.
Ņemiet vērā, ka ITPMS simbols nenodziest,
kamēr zema riepu spiediena stāvoklis nav
novērsts un nav veikta jauna kalibrēšana.
PIEZĪME
Lai nepieļautu nepareizu gaisa spiedienu riepās, spiediens jāpārbauda aukstām riepām.
"Aukstas riepas" nozīmē, ka riepu temperatūra ir tāda pati, ka apkārtējā gaisa temperatūra (apmēram 3 stundas pēc braukšanas).
Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas
sasilst, un spiediens palielinās.
BRĪDINĀJUMS
•
Nepareizs gaisa spiediens riepās var izraisīt riepu kļūmi, kā rezultātā vadītājs var
zaudēt kontroli pār automašīnu.
•
Sistēma nevar laicīgi norādīt pēkšņu riepu
bojājumu.
Saistītā informācija
•
•
Riepu uzraudzība* (517 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (519 lpp.)
•
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
(521 lpp.)
•
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (602 lpp.)
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(526 lpp.)
PIEZĪME
520
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu uzraudzības sistēmas
kalibrēšana*
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
8.
Kamēr automašīna brauc, tiek veikta kalibrēšana. Ja dzinējs tiek izslēgts, kalibrēšana tiek
īslaicīgi pārtraukta, bet tiek automātiski
atsākta, kad ar automašīnu atkal brauc.
> Kad ir apkopots pietiekams datu daudzums, lai sistēma varētu noteikt zemu gaisa
spiedienu riepās, riepu krāsa vidējā displejā tiek mainīta no pelēkas uz zaļu. Kad
kalibrēšana ir pabeigta, sistēma nesniedz
papildu apstiprinājumu.
Lai Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS) darbotos pareizi, jānosaka riepu spiediena atsauces vērtība. Tas jāveic katrā riepu vai
riepu spiediena maiņas reizē.
Piemēram, braucot ar smagu kravu vai lielā
ātrumā, kas pārsniedz 160 km/h (100 jūdzes
stundā), riepu spiediens ir jānoregulē saskaņā ar
Volvo ieteicamajām riepu spiediena vērtībām. Pēc
tam sistēma jākalibrē atkārtoti.
1.
Izslēdziet dzinēju.
2.
Piesūknējiet riepas līdz spiedienam, kas norādīts uz vadītāja sānu durvju statņa esošajā
riepu spiediena uzlīmē.
5.
Pieskarieties Statuss, lai skatītu riepu uzraudzības datus.
Ja kalibrēšana neizdodas, tiek rādīts šāds
paziņojums: Kalibrēšana neveiksmīga.
Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
PIEZĪME
Sākot kalibrēšanu, automašīnai jāstāv uz vietas.
6.
Nospiediet Kalibrēt.
7.
Pieskarieties OK, lai apstiprinātu, ka riepu
spiediens visās četrās riepās ir pārbaudīts un
noregulēts.
Brauciet ar automašīnu.
PIEZĪME
Atcerieties, ka TPMS sistēma ir atkārtoti jākalibrē katrā riepu maiņas vai riepu spiediena
regulēšanas reizē. Lai sistēma darbotos
pareizi, ir jāsaglabā jaunas atsauces vērtības.
Saistītā informācija
•
•
•
3.
Riepu uzraudzība* (517 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (519 lpp.)
Zema riepu spiediena koriģēšana, izmantojot
riepu uzraudzības sistēmu* (520 lpp.)
Iedarbiniet dzinēju.
* Papildaprīkojums/piederums. 521
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu avārijas remonta komplekts
BRĪDINĀJUMS
Riepu avārijas remonta komplektu Temporary
Mobility Kit (TMK) lieto, lai hermetizētu pārdūrumu, kā arī pārbaudītu un noregulētu gaisa
spiedienu riepās.
Riepu remonta komplekts sastāv no kompresora
un pudeles ar hermetizējošu šķidrumu. Komplekts darbojas kā pagaidu remonta līdzeklis. Blīvējošais šķidrums efektīvi hermetizē riepas, kuras
pārdurtas protektorā.
Riepu remonta komplektam ir ierobežotas iespējas salāpīt riepas, ja plīsums atrodas riepas sieniņā. Neizmantojiet remonta komplektu riepām ar
lielām spraugām, plaisām vai līdzīgiem bojājumiem.
PIEZĪME
Avārijas caurdūrumu remonta komplekts ir
paredzēts tikai riepas protektora caurdūruma
salabošanai.
PIEZĪME
Volvo ir pārbaudījis un apstiprinājis pagaidu
avārijas caurdūrumu remonta komplekta kompresoru.
Atrašanās vieta
Riepu remonta komplekts atrodas putuplasta
blokā zem grīdas bagāžas nodalījumā.
522
•
Ja āda saskaras ar hermētiķa šķidrumu,
tas nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un
lielu daudzumu ūdens.
•
Ja hermētiķa šķidrums nonāk acīs, tas
nekavējoties ir jāizskalo ar acu skalošanas
šķidrumu vai lielu daudzumu ūdens. Ja
diskomforts nepāriet, acs ir jāizmeklē
ārstam.
Saistītā informācija
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
Nomainiet pudeli ar blīvējošo šķidrumu pirms tās
derīguma termiņa beigām un pēc tās lietošanas.
Ar veco pudeli apejieties, kā ar apkārtējai videi
bīstamiem atkritumiem.
BRĪDINĀJUMS
Pudele satur 1.2 etanolu un dabīgo gumijas
piensulu.
•
•
•
•
Bīstama norīšanas gadījumā.
Saskaroties ar ādu, var izraisīt alerģisku
reakciju.
Nepieļaujiet nonākšanu uz ādas un acīs.
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•
Avārijas pārdūruma remonta komplekta lietošana (523 lpp.)
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(526 lpp.)
•
Riepas (514 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Avārijas pārdūruma remonta
komplekta lietošana
Hermetizējiet caurdūrumu ar riepu avārijas
remonta komplektu Temporary Mobility Kit
(TMK).
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
Slēdzis
Pievienošana
3.
Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā 0,
un atrodiet elektrības kabeli un gaisa šļūteni.
4.
Atskrūvējiet oranžo kompresora vāciņu un
pudeles korķi.
PIEZĪME
Pārskats
Pirms lietošanas nesalauziet pudeles plombu.
Plomba tiek automātiski salauzta, ieskrūvējot
pudeli.
1.
Elektrības kabelis
Ja pārdūrumu izraisījusi nagla vai līdzīgs
priekšmets, atstājiet to riepā. Tas palīdz hermetizēt caurumu.
Gaisa šļūtene
Spiedienu pazeminošs vārsts
Aizsargājošs vāks
Uzlīme, maksimāli pieļaujamais ātrums
Pudeļu turētājs (oranžs vāks)
Manometrs
Ja riepa tiek hermetizēta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
2.
Noņemiet maksimāli pieļaujamā ātruma
uzlīmi, kas piestiprināta vienos kompresora
sānos. Piestipriniet to redzamā vietā pie vējstikla kā atgādinājumu ievērot ātruma ierobežojumu. Ja ir izmantots avārijas riepu remonta
komplekts, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 80 km/h (50 mph).
}}
523
RITEŅI UN RIEPAS
||
5.
Ieskrūvējiet pudeli pudeles turētāja apakšdaļā.
> Pudele un pudeles turētājs ir aprīkoti ar
apgirezto fiksatoru, kas ļauj novērst hermetizējošā šķidruma noplūdi. Kad pudele
ir ieskrūvēta, to vairs nevar atskrūvēt no
pudeles turētāja. Pudele jānoņem servisā
— Volvo iesaka to darīt autorizētā Volvo
servisā.
7.
Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai 12 V
kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka kompresora darbības laikā
netiek lietota neviena no pārējām 12 V kontaktligzdām.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
•
•
Ja āda saskaras ar hermētiķa šķidrumu, tas
nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un lielu
daudzumu ūdens.
Ja hermētiķa šķidrums nonāk acīs, tas
nekavējoties ir jāizskalo ar acu skalošanas
šķidrumu vai lielu daudzumu ūdens. Ja diskomforts nepāriet, acs ir jāizmeklē ārstam.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
6.
Atskrūvējiet riepas putekļu vāciņu.
Pārliecinieties, ka gaisa šļūtenes spiediena
samazināšanas vārsts ir pilnīgi uzskrūvēts, un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes vārsta savienojumu riepas vārsta vītnes apakšdaļā.
524
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
8.
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nestāviet blakus riepai, kad darbojas
kompresors. Ja rodas plaisas vai deformācija,
kompresors nekavējoties ir jāizslēdz. Braucienu nedrīkst turpināt. Ieteicams sazināties ar
specializētu riepu centru.
PIEZĪME
Kad kompresors sāk darboties, spiediens var
pieaugt līdz 6 bāriem, taču pēc aptuveni
30 sekundēm tas nokrītas.
9.
Iesūknējiet gaisu riepā 7 minūtes.
SVARĪGI
Pārkāršanas riska dēļ kompresoru nedrīkst
lietot ilgāk par 10 minūtēm.
10. Izslēdziet kompresoru un pārbaudiet spiedienu manometrā. Minimālais spiediens ir
1,8 bāri, bet maksimālais - 3,5 bāri. (Ja spiediens ir pārāk augsts, atbrīvojiet gaisu, izmantojot spiediena vārstu.)
BRĪDINĀJUMS
Ja spiediens ir zem 1,8 bāriem, tad caurums
riepā ir pārāk liels. Braucienu nedrīkst turpināt.
Ieteicams sazināties ar specializētu riepu centru.
11. Izslēdziet kompresoru un atvienojiet elektrības kabeli.
12. Atskrūvējiet gaisa šļūteni no riepas ventiļa un
uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
13. Uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu, lai
novērstu atlikušā hermetizējošā šķidruma
noplūdi.
RITEŅI UN RIEPAS
14. Iespējami drīz nobrauciet vismaz 3 km ne
ātrāk par 80 km/h (50 mph), lai hermetizējošais šķidrums varētu hermetizēt riepu.
16. Manometrā nolasiet spiedienu riepā.
•
PIEZĪME
Veicot dažus pirmos apgriezienus, riepa
izspiedīs hermetizējošo šķidrumu pa pārdūruma caurumu.
BRĪDINĀJUMS
Uzsākot braukšanu, pārliecinieties, ka neviens
neatrodas automašīnas tuvumā un nevienam
nevar neuzšļakstīties hermetizējošais šķidrums. Jāievēro vismaz divu metru attālums.
15. Kontroles pārbaude
Pieskrūvējiet gaisa šļūteni riepas ventilim un
ieskrūvējiet vārsta savienojumu riepas vārsta
vītnes apakšdaļā. Kompresors ir jāizslēdz.
•
Ja tas ir zemāks par 1,3 bāriem, riepa ir
nepietiekoši piesūknēta. Braucienu nevajadzētu turpināt. Sazinieties ar riepu
remonta darbnīcu.
Ja spiediens riepā ir lielāks par 1,3
bāriem, riepa jāpiesūknē līdz spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē uz
vadītāja puses durvju statņa (1 bārs =
100 kPa). Ja spiediens riepā ir pārāk
augsts, izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu.
17. Ja riepa jāpiesūknē:
1. Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai
12 V kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
2. Iedarbiniet kompresoru un piesūknējiet
riepu līdz riepu spiediena uzlīmē norādītajam spiedienam.
3. Izslēdziet kompresoru.
18. Noņemiet riepas hermetizējošo aprīkojumu,
uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu un
ievietojiet šļūteni kastē.
Novietojiet TMP bagāžas nodalījumā.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
19. Uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
PIEZĪME
Pēc izmantošanas hermetizējošā šķidruma
pudele un šļūtene ir jānomaina. Volvo iesaka
šo nomaiņu uzticēt autorizēta Volvo servisa
darbiniekiem.
BRĪDINĀJUMS
Regulāri pārbaudiet riepas.
}}
525
RITEŅI UN RIEPAS
||
Lai nomainītu vai saremontētu bojāto riepu, Volvo
iesaka doties uz tuvāko autorizēto Volvo servisu.
Dariet zināmu servisam, ka riepa satur blīvējošo
šķidrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pēc avārijas caurdūruma remonta komplekta
lietošanas nedrīkst braukt ātrāk par 80 km/h
(50 mph). Volvo iesaka pārbaudīt salaboto
riepu autorizētā Volvo servisā (maksimālais
braukšanas attālums ir 200 km/h). Servisa
personāls var noteikt, vai riepu var salabot vai
to nāksies nomainīt.
Saistītā informācija
•
Riepu avārijas remonta komplekts (522 lpp.)
Riepas piesūknēšana ar avārijas
pārdūruma remonta komplektā
iekļauto kompresoru
Automašīnas oriģinālo riepu var piesūknēt,
izmantojot kompresoru, kas iekļauts avārijas pārdūruma remonta komplektā.
1.
Kompresors ir jāizslēdz. Pārliecinieties, ka
slēdzis atrodas pozīcijā 0 un novietojiet
kabeli un gaisa šļūteni.
2.
Atskrūvējiet ventiļa pretputekļu uzgali un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa savienojumu līdz galam riepas gaisa ventiļa vītnē.
3.
Pievienojiet kabeli pie vienas no automašīnas
12 V kontaktligzdām un iedarbiniet dzinēju.
SVARĪGI
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par 10 minūtēm.
5.
Piesūknējiet riepu līdz spiedienam, kāds ir
norādīts riepu spiediena uzlīmē uz vadītāja
puses durvju statņa. (Izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu, ja spiediens riepā ir pārāk augsts.)
6.
Izslēdziet kompresoru. Atvienojiet gaisa šļūteni un kabeli.
7.
Uzstādiet pretputekļu uzgali atpakaļ vietā.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt dzīvību. Nekādā gadījumā neļaujiet
dzinējam darboties slēgtās telpās vai telpās
bez pietiekamas ventilācijas.
BRĪDINĀJUMS
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
4.
526
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I.
Saistītā informācija
•
•
Riepu avārijas remonta komplekts (522 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (602 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu maiņa
Riteņa noņemšana
Automašīnas riteņus var nomainīt, piemēram,
pret ziemas riteņiem vai rezerves riteni.
Riteņa noņemšanas instrukcijas riteņu maiņas
gadījumā.
Ievērojiet riteņu noņemšanas un piestiprināšanas
instrukcijas.
1.
Mainot uz cita izmēra riepām
Pārbaudiet, vai riepu izmēri ir apstiprināti lietošanai uz šīs automašīnas.
Pēc katras riepu izmēra maiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai atjauninātu programmatūru. Gan mainot uz lielāka vai mazāka izmēra
riepām, gan mainot no vasaras riepām uz ziemas
un otrādi, var būt nepieciešama programmatūras
lejupielāde.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Riteņa noņemšana (527 lpp.)
2.
Ja riepa tiek mainīta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
Aktivizējiet stāvbremzi un pārslēdziet pārnesumu pārslēgu pozīcijā P.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai domkrats nav bojāts, vītnes ir
rūpīgi ieeļļotas un tas ir tīrs.
3.
Izņemiet no putuplasta bloka domkratu*,
uzgriežņu atslēgu* un riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanas instrumentus.
Attiecas uz automašīnām ar Līmeņošanas
vadība*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms automašīnu var celt ar domkratu*.
Deaktivizējiet funkciju vidējā displeja augšējā
skatā, nospiežot Iestatījumi My Car
Piekare un atlasot Atspējot līmeņošanas
vadību.
Instruments riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanai
Riteņu uzstādīšana (529 lpp.)
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
Ziemas riepas (531 lpp.)
Rezerves ritenis* (530 lpp.)
Riteņu skrūves (530 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 527
RITEŅI UN RIEPAS
||
PIEZĪME
5.
Parastais automašīnas domkrats ir paredzēts
tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni, ziemas/
vasaras riteņus u.c. Automašīnas celšanai
drīkst izmantot tikai konkrētā automašīnas
modeļa komplektācijā iekļauto domkratu. Ja
gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu
biežāk vai ilgāku laiku, nekā nepieciešams
riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu. Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
4.
Novietojiet bremzes klučus to riteņu priekšā
un aizmugurē, kuri paliks uz zemes. Izmantojiet, piemēram, smagus koka klučus vai lielus
akmeņus.
Ar uzgriežņu atslēgu* pieskrūvējiet vilkšanas
cilpu līdz atdurim.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nenovietojiet neko starp
zemi un domkratu vai starp domkratu un automobiļa pacelšanas punktu.
SVARĪGI
Virsmai jābūt cietai, gludai un līdzenai.
8.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa līdz galam jāieskrūvē riteņa
uzgriežņu atslēgā.
6.
Noņemiet riteņu skrūvju plastmasas uzgaļus
ar šim nolūkam paredzēto instrumentu.
7.
Atbrīvojiet riteņa uzgriežņus, ar uzgriežņu
atslēgu pagriežot tos ½-1 pagriezienu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam*.
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt
domkratu* vai celšanas sviras tam paredzētajos punktos zem automašīnas. Trīsstūra marķējumi plastmasas pārsegā norāda pacelšanas punktu atrašanās vietas. Katrā automašīnas pusē ir divi pacelšanas punkti. Katrā no
tiem ir padziļinājums domkratam.
Paceliet domkratu*, lai tas saskartos ar automašīnas domkratam paredzēto vietu. Pārlieci-
528
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
nieties, ka domkrata galva ir pareizi ievietota
pacelšanas punktā tā, lai galvas centrā esošais izvirzījums iegultu domkratam paredzētās
vietas atverē un tā pamatne atrastos vertikāli
zem pacelšanas punkta. Noteikti pagrieziet
domkratu, lai pacelšanas mehānisms atrastos
pēc iespējas tālāk no automašīnas sāniem un
domkrata sviras būtu perpendikulāras automašīnas atrašanās virzienam.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelieniet zem automašīnas,
kad tā ir pacelta ar domkratu.
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no tās
jāizkāpj pasažieriem. Ja ritenis jāmaina uz ceļa
ar intensīvu satiksmi, pasažieriem jāatrodas
drošā vietā.
9.
Paceliet automašīnu tā, lai ritenis tiktu atbrīvots. Izņemiet riteņa skrūves un noceliet
riteni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riteņu maiņa (527 lpp.)
Riteņu uzstādīšana
4.
Pievelciet riteņa skrūves krustveidīgi. Ir svarīgi, lai riteņa skrūves tiktu pievilktas pareizi.
Pievelciet līdz 140 Nm. Pārbaudiet griezes
momentu ar uzgriežņu atslēgu, kas parāda
griezes momentu.
5.
Uzlieciet atpakaļ riteņu skrūvju plastmasas
uzgaļus.
Riteņa piestiprināšanas instrukcijas riteņu maiņas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelieniet zem automašīnas,
kad tā ir pacelta ar domkratu.
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no tās
jāizkāpj pasažieriem. Ja ritenis jāmaina uz ceļa
ar intensīvu satiksmi, pasažieriem jāatrodas
drošā vietā.
1.
Notīriet riteņa un rumbas saskares virsmas.
2.
Uzlieciet riteni. Rūpīgi pievelciet riteņa skrūves.
Neizmantojiet smērvielu uz riteņu skrūvju
vītnēm.
3.
Nolaidiet automašīnu lejā tā, lai riteņi nevarētu brīvi griezties.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Automašīnas pacelšana (545 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (529 lpp.)
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
}}
529
RITEŅI UN RIEPAS
||
Saistītā informācija
•
•
•
Riteņa noņemšana (527 lpp.)
Riteņu maiņa (527 lpp.)
Riteņu skrūves
Rezerves ritenis*
Riteņu skrūves lieto, lai piestiprinātu riteņus rumbām.
Pārdurta parastā riteņa vietā var lietot rezerves
riteni.
Rezerves ritenis* (530 lpp.)
SVARĪGI
Riteņu uzgriežņi jāpievelk līdz 140 Nm. Pārvelkot vai nepietiekami pievelkot var sabojāt
uzgriežņus un skrūves.
Izmantojiet tikai tādus riteņu diskus, kurus ir pārbaudījis un apstiprinājis Volvo un kuri ir Volvo oriģinālie piederumi.
Pārbaudiet riteņu skrūvju griezes momentu ar
uzgriežņu atslēgu.
Neizmantojiet smērvielu uz riteņu skrūvju vītnēm.
Riteņa skrūvju nofiksēšana*
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
ir vieta riteņu skrūvju uzmavām.
Saistītā informācija
•
Riteņu maiņa (527 lpp.)
Rezerves ritenis atrodas somā, un braukšanas
laikā tas jānostiprina ar divām siksnām pie bagāžas nodalījuma grīdas. Jānolaiž trešās sēdekļu
rindas atzveltnes.
Siksnas jānospriego šķērsām pāri ritenim un
jānostiprina aiz visām četrām automašīnas bagāžas nostiprināšanas cilpām.
Regulāri pārbaudiet arī gaisa spiedienu rezerves
ritenī.
Instrumenti riteņa nomaiņai atrodas zem bagāžas
nodalījuma grīdas, skatiet sadaļu "Instrumentu
komplekts".
530
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riteņa noņemšana (527 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (529 lpp.)
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
Domkrats* (533 lpp.)
Ziemas riepas
Ziemas riepas ir piemērotas braukšanai ziemā.
Volvo iesaka noteiktu izmēru ziemas riepas. Riepu
izmēri ir atkarīgi no dzinēja modeļa. Braucot ar
ziemas riepām, pareizā tipa riepas jāuzliek visiem
četriem riteņiem.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par vispiemērotākajiem riteņu diskiem un riepu tipu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Padomi par ziemas riepu maiņu
Mainot vasaras un ziemas riepas, tās ir jāmarķē,
lai zinātu, kurā automašīnas pusē tās bija uzstādītas, piemēram, K kreisajai un L labajai pusei.
cībā uz riepām nekā vasaras apstākļi. Šī iemesla
dēļ Volvo neiesaka braukt ar ziemas riepām, kuru
protektoru dziļums ir mazāks par 4 mm.
Sniega ķēdes
Volvo iesaka neizmantot sniega ķēdes uz riteņiem, kas ir lielāki par 19 collām.
Montāžas norādījumi tiek piegādāti kopā ar Volvo
oriģinālajām sniega ķēdēm.
Sniega ķēdes var izmantot tikai uz priekšējiem
riteņiem (tas attiecas arī uz pilnpiedziņas automašīnām). Nekādā gadījumā nepārsniedziet
50 km/h (30 mph), ja ir uzstādītas riepu ķēdes.
Izvairieties no braukšanas pa kailu zemi, jo tas
veicina kā sniega ķēžu, tā riepu nodilumu.
BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet Volvo oriģinālās sniega ķēdes vai
līdzvērtīgas ķēdes, kas paredzētas konkrētajam automobiļa modelim, kā arī riepu un
aploču izmēriem. Drīkst uzstādīt tikai vienpusējās sniega ķēdes.
Radžotas riepas
Radžotās ziemas riepas ir uzmanīgi jāiebrauc
500-1000 km, lai radzes pareizi iegulst riepā. Tas
piešķir riepai un it īpaši radzēm ilgāku ekspluatācijas laiku.
Ja neesat pārliecināts par sniega ķēžu izvēli,
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu. Nepareizi izvēlētas sniega ķēdes var
radīt nopietnus automašīnas bojājumus un
izraisīt negadījumu.
PIEZĪME
Likumi par radžotu riepu lietošanu dažādās
valstīs atšķiras.
Protektoru dziļums
Ceļa apstākļi ar ledu, šķīdoni un zemu temperatūru izvirza ievērojami augstākas prasības attie-
Saistītā informācija
•
Riteņu maiņa (527 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 531
RITEŅI UN RIEPAS
Instrumentu komplekts
Bagāžas nodalījumā atrodas instrumenti, kas var
noderēt, velkot automašīnu, mainot riteni vai veicot līdzīgas darbības.
•
•
Brīdinājuma trijstūris (532 lpp.)
Brīdinājuma trijstūris
Pirmās palīdzības aptieciņa (534 lpp.)
Lietojiet brīdinājuma trīsstūri, lai brīdinātu citus
satiksmes dalībniekus par satiksmē apturētu
automašīnu.
Tāpat arī aktivizējiet avārijas gaismas signālu.
Glabāšanas nodalījumi
Brīdinājuma trīsstūris atrodas nodalījumā aizmugures durvju iekšpusē.
Brīdinājuma trīsstūra salocīšana
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
atrodas automašīnas vilkšanas cilpa, riepu
remonta komplekts, instruments plastmasas
vāciņu izņemšanai no riteņu skrūvēm un slēdzamo riteņu skrūvju ligzda.
Ja automašīna ir aprīkota ar rezerves riteni*, tad
tā komplektā ir iekļauts arī domkrats* un riteņatslēga*, kā arī iepakojums* ar
vienreizējas lietošanas cimdiem un maiss bojātajai riepai.
Saistītā informācija
•
•
532
Riteņu maiņa (527 lpp.)
Domkrats* (533 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Domkrats*
Izmantojiet domkratu, lai paceltu automašīnu,
mainot riteni.
Uzstādot rezerves riteni vai mainot vasaras un ziemas riteņus, izmantojiet tikai oriģinālo domkratu.
Domkrata vītne jāizmanto tikai labi ieeļļota.
SVARĪGI
Atveriet lūku, vispirms pagriežot rokturi par
ceturtdaļapgriezienu un pēc tam izvelkot lūku
no tās stiprinājumiem augšmalā un apakšmalā.
Nedaudz paspiediet pa labi fiksatoru, ar kuru
brīdinājuma trijstūris ir nostiprināts, un izņemiet kasti.
Izņemiet brīdinājuma trijstūri no kastes, atlokiet to un salieciet tā galus kopā.
Salokiet avārijas trīsstūra atbalsta kājas.
Ievērojiet avārijas trīsstūra lietošanas noteikumus.
Novietojiet avārijas trīsstūri, ievērojot satiksmes
noteikumu prasības.
Pēc lietošanas pārliecinieties, ka brīdinājuma trijstūris un tā kaste ir pareizi nostiprināta glabāšanas vietā un ka lūka ir pilnīgi aizvērta.
Saistītā informācija
•
•
Kad instrumenti un domkrats* netiek lietoti,
tie jānovieto tiem paredzētajā vietā automobiļa
bagāžas nodalījumā.
Lai pietiktu vietas, domkrats ir jāsaliek atpakaļ
pareizā pozīcijā.
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu.
Izslēdziet šo funkciju vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi:
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Piekare .
Saistītā informācija
•
•
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
Automašīnas pacelšana (545 lpp.)
PIEZĪME
Parastais automašīnas domkrats ir paredzēts
tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni, ziemas/
vasaras riteņus u.c. Automašīnas celšanai
drīkst izmantot tikai konkrētā automašīnas
modeļa komplektācijā iekļauto domkratu. Ja
gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu
biežāk vai ilgāku laiku, nekā nepieciešams
riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu. Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (152 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 533
RITEŅI UN RIEPAS
Pirmās palīdzības aptieciņa
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
Riepu izmēru apzīmējumi
Pirmās palīdzības aptieciņā atrodas aprīkojums
pirmās palīdzības sniegšanai.
Riteņu un riteņu disku izmēru apzīmējumu piemēri ir sniegti tabulā tālāk.
Riepu izmēru, slodzes indeksa un ātruma kategorijas apzīmējumi.
Noglabājiet pirmās palīdzības aptieciņu nodalījumā, kas atrodas bagāžas nodalījuma labajā
pusē.
Visiem riteņu diskiem ir izmēru apzīmējumi, piemēram, 8Jx18x42,5.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
8
Diska platums collās
Izmēru apzīmējumi
J
Diska uzmalas profils
Visām riepām ir izmēru apzīmējumi, piemēram,
235/60 R18 103 H.
18
Riteņa diska diametrs collās
42,5
Attālums mm (attālums no riteņa vidus
līdz riteņa saskares virsmai pret rumbu)
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Instrumentu komplekts (532 lpp.)
•
•
•
Riepas (514 lpp.)
Riepu izmēru apzīmējumi (534 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(600 lpp.)
235
Riepas platums (mm)
60
Riepas šķērsgriezuma sieniņas augstuma un platuma attiecība (%)
R
Radiālās kārtas
18
Riteņa diska diametrs collās
103
Maksimālās atļautās riepu slodzes kodi,
riepu slodzes indekss (LI)
H
Maksimālā pieļaujamā ātruma indekss,
ātruma indekss (SS). (Šajā gadījumā
210 km/h (130 mph)).
Slodzes indekss
Katrai riepai ir noteikta slodzes nešanas jauda jeb
slodzes indekss (LI). Automobiļa masa nosaka
riepu slodzes indeksu. Viszemākais atļautais slodzes indekss ir norādīts slodzes indeksu tabulā.
534
RITEŅI UN RIEPAS
Ātruma indekss
Katra riepa var izturēt noteiktu maksimālo ātrumu.
Riepu ātruma indeksam SS (Speed Symbol) jāatbilst vismaz automašīnas maksimālajam ātrumam.
Tabulā tālāk ir norādīts katram ātruma indeksam
atļautais maksimālais ātrums (SS). Vienīgais šo
noteikumu izņēmums ir ziemas riepas3, kurām var
tikt izmantots zemāks ātruma indekss. Ja ir izvēlētas šādas riepas, automašīnas braukšanas ātrums
nedrīkst pārsniegt riepas ātruma indeksu (piemēram, Q kategorijas riepu maksimālais ātrums ir
160 km/h (100 mph)). Braukšanas maksimālais
ātrums ir atkarīgs no ceļa stāvokļa, nevis riepu
ātruma indeksa.
PIEZĪME
Maksimālais atļautais ātrums ir norādīts
tabulā.
3
Q
160 km/h (100 mph) (lieto tikai ziemas
riepām)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
BRĪDINĀJUMS
Drukātās īpašnieka rokasgrāmatas tabulā
"Slodzes indekss un ātruma indekss" ir norādīts viszemākais atļautais riepu slodzes
indekss (LI) un ātruma indekss (SS) visiem
dzinēja variantiem. Ja tiek lietota riepa ar
pārāk zemu slodzes indeksu vai ātruma
indeksu, tā var pārkārst un tikt sabojāta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Riepas (514 lpp.)
Riteņu disku izmēru apzīmējumi (534 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(600 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (602 lpp.)
Slodzes indekss un ātruma indekss
(601 lpp.)
Tas attiecas gan uz riepām ar metāla radzēm, gan uz riepām bez tām.
535
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Volvo apkopes programma
Uzlādes kabelis ar vadības bloku
Lai uzturētu automašīnu pēc iespējas drošu,
ievērojiet Volvo apkopes programmu, kā norādīts
apkopes un garantijas grāmatiņā.
Volvo iesaka tehniskās apkopes un servisa darbus uzticēt Volvo pilnvarotam servisam. Volvo
remontdarbnīcās ir atbilstošs personāls, speciālie
darba rīki un apkopes literatūra, kas garantē
visaugstāko apkopes kvalitāti.
SVARĪGI
Lai būtu spēkā Volvo garantija, pārbaudiet un
ievērojiet Apkopes un garantijas grāmatiņā
sniegtos norādījumus.
Apkope un remonts
Neveiciet nekādas vadības bloka izmaiņas.
Lietotni Automaš. statuss var
palaist no vidējā displeja lietotņu skata, un tai ir trīs cilnes:
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
(553 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana
(539 lpp.)
• Ziņojumi — saglabātie statusa paziņojumi
• Statuss — riepu gaisa spiediena un dzinēja
eļļas līmeņa pārbaude
• Rezervācijas — apkopes un remonta pieteikšana
Saistītā informācija
Veiciet automašīnai regulāras apkopes. Ievērojiet
Volvo ieteiktos apkopes intervālus.
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (118 lpp.)
Pārbaudi un remontu drīkst veikt tikai autorizēts
Volvo serviss.
•
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (519 lpp.)
•
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(551 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana
(539 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Neveiciet nekādu remontdarbus šim automobilim paši saviem spēkiem. Strādāt ar elektriskajiem kabeļiem un/vai sastāvdaļām, kas ir
atdalījušās, drīkst tikai sertificēta servisa personāls - ieteicams izmantot autorizētu Volvo
servisu.
538
SVARĪGI
Automašīnas statuss
Vidējā displejā var attēlot automašīnas vispārīgo
statusu kopā ar iespēju pieteikt apkopi.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Apkopes un remonta rezervēšana1
Pārvaldiet apkopes, remonta un apmeklējuma
pieteikšanas informāciju, atrodoties savā automašīnā, kurā izveidots interneta pieslēgums.
Šī informācija tiek pārvaldīta lietotnē Automaš.
statuss, kuru var atvērt vidējā displeja lietotņu
skatā.
Šis pakalpojums dažos tirgos nodrošina ērtu
veidu, kā tieši no automašīnas pieteikt apkopes
un autoservisa apmeklējumus. Transportlīdzekļa
dati tiek nosūtīti izplatītājam, kas var sagatavot
autoservisa apmeklējumu. Izplatītājs ar jums sazināsies un piedāvās apmeklējuma laiku. Dažos tirgos sistēma jums atgādinās par ieplānoto apmeklējuma laiku, kad tas tuvojas, un navigācijas sistēma2 var jums palīdzēt nokļūt autoservisā, kad ir
pienācis laiks tā apmeklējumam. Jūsu automašīnā ir pieejama arī informācija par jūsu izplatītāju,
un jūs varat jebkurā laikā sazināties ar autoservisu.
Pirms pakalpojuma izmantošanas
Volvo ID
• Izveidojiet Volvo ID, skatiet sadaļu "Volvo ID".
•
1
2
Reģistrējiet Volvo ID savai automašīnai, skatiet sadaļu "Volvo ID". Ja Volvo ID jau pastāv,
izmantojiet to pašu e-pasta adresi, kuru
izmantojāt, izveidojot Volvo ID.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz Sensus Navigation*.
Kontaktinformācijas adreses maiņa
Ja vēlaties mainīt e-pasta adresi uz citu, varat
sazināties ar Volvo izplatītāju.
Volvo izplatītāja atlasīšana
Atlasiet Volvo izplatītāju, ar kuru vēlaties sazināties, lai veiktu apkopes un remontu, apmeklējot
vietni www.volvocars.com un pārejot uz sadaļu My
Volvo.
datus. Skatiet tālāk sadaļu "Transportlīdzekļa datu
sūtīšana".
Apkopes vai remonta pieteikšana
Aizpildiet apmeklējuma pieprasījumu, kad to vēlaties vai kad vadītāja displejā un vidējā displeja
augšdaļā ir redzams paziņojums, kurā norādīts, ka
ir nepieciešama apkope vai remonts.
Priekšnoteikumi apmeklējuma pieteikšanai
no automašīnas
Lai varētu nosūtīt un saņemt apmeklējuma pieteikšanas informāciju uz automašīnu un no tās,
automašīnā jābūt izveidotam interneta savienojumam, skatiet sadaļu "Automašīnas tiešsaistes
funkcija".
Pakalpojuma izmantošana
Kad pienācis laiks veikt apkopi, kā arī dažos gadījumos, kad automašīnai jāveic remonts, vadītāja
displejā un vidējā displeja augšdaļā tiek parādīts
attiecīgs paziņojums. Apkopes datumu nosaka
pēc pagājušā laika, dzinēja darbības stundu
skaita vai nobrauktā attāluma kopš pēdējās apkopes.
Servisa apmeklējumu var pieteikt arī vēlāk, izmantojot My Volvo īpašnieka portālu. Lai nodrošinātu,
ka izplatītāja rīcībā ir visjaunākā informācija par
jūsu automašīnu, varat nosūtīt transportlīdzekļa
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 539
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Apmeklējuma pieprasījuma aizpildīšana un
nosūtīšana
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Pieprasīt rezervāciju.
4.
Pārliecinieties, ka lauks Volvo ID ir aizpildīts
pareizi.
5.
Pārliecinieties, ka ir ievadīts vajadzīgais
Autoserviss.
6.
Ievadiet informāciju autoservisam laukā
Informācija servisam, piemēram, ja vēlaties, lai autoservisa apmeklējuma laikā tiktu
veikti kādi darbi, vai vēlaties sniegt citu svarīgu informāciju autoservisam.
Apmeklējuma piedāvājuma apstiprināšana
Automašīna saņems apmeklējuma piedāvājumus,
izmantojot interneta savienojumu, kad tas būs
pieejams. Kad automašīnā ir saņemts apmeklējuma piedāvājums, vidējā displeja augšdaļā tiek
parādīts attiecīgs paziņojums.
Varat arī nospiest taustiņu un ierunāt informāciju. Tādā gadījumā informācija tiek ievadīta apmeklējuma pieprasījuma informācijas
laukā.
7.
Nospiediet taustiņu Sūtīt rezervācijas
pieprasījumu.
> Pāris dienu laikā saņemsiet apmeklējuma
piedāvājumu savai automašīnai.3. Informācija, kas tiks nosūtīta pa e-pastu, būs pieejama arī vietnē My Volvo.
Dažos tirgos pēc rezervācijas pieprasījuma
nosūtīšanas vadītāja displejā nodziest
paziņojums par to, ka automašīnai jāveic
apkope.
8.
3
540
Šis laiks var atšķirties atkarībā no tirgus.
Kad no jūsu automašīnas, izmantojot interneta
savienojumu, autoservisam tiek nosūtīts apmeklējuma pieprasījums, tajā tiek ietverti transportlīdzekļa dati. Šī informācija autoservisam atvieglo
plānošanu.
Nospiediet taustiņu Atcelt pieprasījumu, lai
atceltu pieprasījumu.
1.
Pieskarieties paziņojumam.
2.
Ja ieteiktais apmeklējuma laiks ir pieņemams, pieskarieties taustiņam Apstiprināt.
Pretējā gadījumā nospiediet Sūtīt jaunu
piedāvājumu vai Noraidīt.
Apstiprinot apmeklējuma piedāvājumu, atbilde
tiek nosūtīta servisam, izmantojot interneta savienojumu.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Transportlīdzekļa datu sūtīšana
Transportlīdzekļa datus varat jebkurā laikā nosūtīt
no automašīnas, piemēram, ja reģistrējat autoservisa apmeklējumu tieši My Volvo īpašnieka portālā, un tādējādi autoservisam tiek nosūtīta labāka
pamatinformācija.
Tiek nosūtīti pēdējie saglabātie automašīnas dati
(no pēdējās reizes, kad automašīna darbojās).
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Sūtīt automaš. datus.
> Vidējā displeja augšdaļā tiek parādīts paziņojums par to, ka tiek nosūtīti transportlīdzekļa dati. Varat atcelt datu pārsūtīšanu,
norises indikatorā pieskaroties X.
Transportlīdzekļa dati tiek nosūtīti, izmantojot interneta savienojumu.
2
4
Autoservisa informācijas skatīšana
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Servisa informācija.
> Tiks atvērts uznirstošais logs ar informāciju par izplatītāju.
4.
Ja vēlaties, piezvaniet izplatītājam, vai pieskarieties adresei vai GPS koordinātām, lai sāktu
navigāciju uz servisu2.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepieciešamība pēc apkopes
Laiks kopš pēdējās apkopes
Funkciju statuss
Šķidrumu līmeņi
Mērierīces rādījums
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
(VIN4)
Automašīnas programmatūras versija
Automašīnas diagnostikas dati
Saistītā informācija
•
•
•
Volvo ID (23 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Automašīnas statuss (538 lpp.)
Apmeklējuma pieteikšanas informācija
un transportlīdzekļa dati
Izvēloties pieteikt apkopi vai sūtīt datus no automašīnas, tiek nosūtīta apmeklējuma pieteikšanas
informācija un transportlīdzekļa dati, izmantojot
interneta savienojumu. Transportlīdzekļa dati
atvieglo nākamā apmeklējuma plānošanu servisā.
Transportlīdzekļa dati sastāv no informācijas par
šādām jomām:
Attiecas uz Sensus Navigation*.
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs.
* Papildaprīkojums/piederums. 541
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Attālā atjaunināšana
Sistēmas atjauninājumi
Vairākas automašīnas sistēmas var atjaunināt
vidējā displejā, ja automašīnā ir pieejams interneta savienojums.
Sistēmas atjauninājumi ir paredzēti automašīnas
funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams interneta
savienojums, un Infotainment komponentiem. Ja
ir pieejami sistēmas programmatūras atjauninājumi, tos var lejupielādē visus reizē vai pa vienam.
Lietotni Lejupielādes centrs
var palaist no vidējā displeja lietotņu skata, un tā ļauj:
•
meklēt un atjaunināt sistēmas programmatūru;
•
•
atjaunināt Sensus Navigation* kartes datus;
lejupielādēt, atjaunināt un atinstalēt lietotnes.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas atjauninājumi (542 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (500 lpp.)
Sistēmas atjauninājumus var
pārvaldīt vidējā displeja lietotņu
skata lietotnē Lejupielādes
centrs. Pieskaroties taustiņam,
tiek sākta lietotnes lejupielāde
sākuma skata apakšdaļas
apakšskatā. Ja kopš pēdējās
sistēmas Infotainment palaišanas reizes nav
veikta pieejamo atjauninājumu meklēšana, tā tiek
veikta tagad. Programmatūras instalēšanas laikā
meklēšana netiek veikta. Lietotņu lejupielādes
taustiņa Sistēmas atjauninājumi ikona rāda
pieejamo atjauninājumu skaitu. Pieskaroties taustiņam, tiek parādīts atjauninājumu saraksts, ko
var instalēt automašīnā. Lai saņemtu plašāku
informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par funkcionalitāti, kā arī lejupielādētu
noteiktus sistēmas atjauninājumus, apmeklējiet
vietni support.volvocars.com.
Lai varētu atjaunināt sistēmu, automašīnā ir jābūt
izveidotam interneta savienojumam, skatiet
sadaļu "Automašīnas tiešsaistes funkcija".
Kad automašīna tiek piegādāta no rūpnīcas, ir
aktivizēta programmatūras atjauninājumu meklēšana.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Atjaunināšanu var pārtraukt, izslēdzot aizdedzi
un izkāpjot no automašīnas.
Taču atjaunināšana nav jāpabeidz pirms
izkāpšanas no automašīnas, jo tā tiks turpināta, nākamreiz lietojot automašīnu.
Visas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
–
Ja saraksts nav nepieciešams, tā vietā var atlasīt
Instalēt visu blakus taustiņam Sistēmas
atjauninājumi.
Individuālo programmatūras
programmu atjaunināšana
–
542
Atlasiet saraksta apakšā esošo Instalēt
visu.
Vajadzīgajai programmatūrai atlasiet Instalēt.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Lejupielādes atcelšana
–
Pieskarieties X aktivitātes indikatorā, kas,
sākoties lejupielādei, ir aizstājis taustiņu
Instalēt.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi – kad ir
sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Programmatūras atjauninājumu
meklēšana fonā
Šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
centrs.
3.
Lejupielādes
Noņemiet Programmat. atjauninājumu
pārbaude fonā atzīmi.
Ja atjauninājums ir pieejams, vidējā displeja statusa joslā tiek parādīts paziņojums Ir pieejami
programmat. atjauninājumi. Pieskaroties paziņojumam, tiek sākta lietotnes lejupielāde sākuma
skata apakšdaļas apakšskatā. Tiklīdz tiek sākta
lietotnes lejupielāde, lietotņu lejupielādes taustiņa
Sistēmas atjauninājumi ikona rāda pieejamo
atjauninājumu skaitu.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (500 lpp.)
Attālā atjaunināšana (542 lpp.)
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un servisu.5
Pieteikta Volvo servisa apmeklējuma laiku var saīsināt, pārsūtot traucējummeklēšanas datus,
tiklīdz piebraucat pie servisa.
Visērtāk datus var pārsūtīt, vidējā displeja iestatījumu skatā atlasot opciju Automātiski izveidot
savienoj. pēc ierašanās.
Ikreiz, kad automašīna pietiekoši samazina
ātrumu, tā sāk meklēt Wi-Fi tīklu. Ja tiek atrasts
autorizēts Volvo tīkls (pie servisa), vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums vai uznirstošais logs.
(Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums
tiek izveidots manuāli; skatiet sadaļu "Manuāla
savienojuma izveide ar servisu").
Automātiska savienojuma izveide ar
servisu
PIEZĪME
Lai netiktu rādīti nevēlami vaicājumi par savienojumu (piemēram, ja automašīna tiek bieži
novietota netālu no autoservisa ar autorizētu
Volvo tīklu), tiek ieslēgts manuāls savienojuma
režīms, ja vadītājs noraida savienojuma vaicājumu divas reizes 5 dienu laikā.
Bez vadītāja apstiprinājuma
Šī opcija ļauj visērtāk nosūtīt traucējummeklēšanas datus. Automašīna izveido savienojumu,
nevaicājot vadītāja apstiprinājumu.
Ja automašīna tiek apturēta pie servisa un tiek
izslēgta ar iedarbināšanas slēdzi, vidējā displeja
augšdaļā tiek parādīts paziņojums. Atverot vadītāja durvis, automašīna automātiski izveido savienojumu, izņemot gadījumus, kad vadītājs ir
nospiedis paziņojuma taustiņu Atcelt.
Ar vadītāja apstiprinājumu
Šī opcija ļauj automašīnai izveidot savienojumu,
vaicājot vadītāja apstiprinājumu.
Ja automašīna tiek apturēta pie servisa un tiek
izslēgta ar iedarbināšanas slēdzi, vidējā displejā ir
redzams uznirstošs logs. Ja vadītājs pieskaras
pogai Pievienot uznirstošajā logā, automašīnā
tiks automātiski izveidots savienojums, kad tiks
atvērtas vadītāja durvis. Ja vadītājs neko nedara
vai nospiež uznirstošā loga taustiņu Pārtraukt,
savienojums netiek izveidots.
Manuāla savienojuma izveide ar servisu
Manuālu savienojuma izveidi veic apkopes mehāniķis.
Savienojuma režīma maiņa
Veidu, kādā automašīna veido savienojumu, var
mainīt vidējā displeja iestatījumu skatā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
Volvo apkopes tīkli.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 543
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
3.
Atlasiet Automātiski izveidot savienoj.
pēc ierašanās, Vaicāt pirms savienojuma
izveides vai Nekad neveidot savien. un
nekad nejautāt (manuāls savienojums).
Saistītā informācija
•
•
5
544
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (495 lpp.)
Iestatījumu skats (177 lpp.)
Šī funkcija tiks pakāpeniski ieviesta, tiklīdz servisi paplašinās savu pakalpojumu klāstu.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Automašīnas pacelšana
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt domkratu vai servisa/tehniskās apkopes stacijas
domkratu tam paredzētajos punktos zem automašīnas.
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatiskās piekares līmeņa vadību*, tā jāizslēdz pirms automašīnas
pacelšanas. Izslēdziet funkciju vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Piekare .
PIEZĪME
Volvo iesaka lietot tikai konkrētajam automobiļa modelim paredzēto domkratu. Izvēloties
domkratu, kuru nav ieteicis Volvo, ievērojiet
aprīkojuma komplektā iekļautās instrukcijas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 545
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Plastmasas pārsega trīsstūri norāda celšanas punktu atrašanās vietas (apzīmētas ar sarkanu krāsu).
Ja automašīna tiek pacelta ar servisa domkratu,
tas jānovieto zem viena no celšanas punktiem.
Nodrošiniet, lai remontdarbnīcas domkrats būtu
novietots tā, lai automobilis nevarētu noslīdēt no
domkrata. Pārliecinieties, ka domkrats ir aprīkots
ar gumijas paliktni, lai automašīna būtu stabila un
netiktu sabojāta. Vienmēr izmantojiet tiltu paliktņus vai kaut ko tamlīdzīgu.
Saistītā informācija
•
•
546
Riteņu maiņa (527 lpp.)
Domkrats* (533 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Dzinēja pārsega atvēršana un
aizvēršana
PIEZĪME
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols vai atskan
brīdinājuma signāls, lai gan dzinēja pārsegs ir
aizvērts kārtīgi, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
Dzinēja pārsegu var atvērt, izmantojot rokturi
pasažieru nodalījumā un rokturi zem dzinēja pārsega.
Atveriet motora pārsegu
Dzinēja pārsega aizvēršana
Pagrieziet zem dzinēja pārsega izvietoto rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
atbrīvotu dzinēja pārsegu no fiksatoriem, un
paceliet dzinēja pārsegu.
Pavelciet rokturi pie pedāļiem, lai atbloķētu
dzinēja pārsegu tā pilnīgi aizvērtajā pozīcijā.
Brīdinājums — dzinēja pārsegs nav aizvērts
Kad dzinēja pārsegs ir atbloķēts, vadītāja displejā iedegas brīdinājuma simbols un grafisks attēls, kā arī atskan
atgādinājuma skaņa. Ja automašīna
sāk ripot, skaņas signāls atkārtojas.
Plašāku informāciju par grafisko attēlu skatiet
sadaļā "Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums".
1.
Spiediet dzinēja pārsegu uz leju, līdz tas sāk
krist sava svara ietekmē.
2.
Kad dzinēja pārsegs atduras pret fiksatoru,
piespiediet dzinēja pārsegu, lai to pilnīgi aizvērtu.
BRĪDINĀJUMS
Iespiešanas risks! Nodrošiniet, lai dzinēja pārsega aizvēršanās ceļā neatrastos šķēršļi, pretējā gadījumā varat gūt traumas.
BRĪDINĀJUMS
Aizverot dzinēja pārsegu, pārliecinieties, ka tas
kārtīgi nofiksējas. Dzinēja pārsegam abās
pusēs jānofiksējas ar dzirdamu skaņu.
}}
547
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet ar atvērtu dzinēja pārsegu!
ja braukšanas laikā rodas aizdomas, ka dzinēja
pārsegs nav kārtīgi aizvērts, nekavējoties apturiet automašīnu un aizveriet to.
Saistītā informācija
•
•
Dzinēja nodalījuma pārskats
Pārskatā ir redzami vairāki komponenti, kam
jāveic apkope.
Daži no automašīnas elektriskās piedziņas sistēmas komponentiem atrodas zem dzinēja pārsega.
Darbojoties zem tā, ievērojiet piesardzību un pieskarieties tikai ar parasto apkopi saistītajām detaļām.
Dzinēja nodalījuma pārskats (548 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (65 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ar oranžas krāsas kabeļiem rīkoties drīkst tikai
kvalificēts personāls.
BRĪDINĀJUMS
Vairāki automašīnas komponenti izmanto
augstsprieguma strāvu, kas nepareizu darbību
gadījumā var būt bīstama.
Dzinēja pārsegs ir pilnīgi aizvērts.
548
•
Nepieskarieties nekam, kas nav skaidri
aprakstīts šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
•
Pārbaudot/uzpildot šķidrumus dzinēja
nodalījumā, rīkojieties piesardzīgi.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
BRĪDINĀJUMS
•
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Atcerieties, ka radiatora ventilators (atrodas
dzinēja nodalījuma priekšpusē, aiz radiatora)
var sākt darboties automātiski pēc tam, kad
dzinējs kādu laiku ir bijis izslēgts.
Vienmēr uzticiet dzinēja tīrīšanu servisam ieteicams izmantot autorizētu Volvo servisu. Ja
dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās draudi.
BRĪDINĀJUMS
Aizdedzes sistēma darbojas, izmantojot ļoti
augstu un bīstamu spriegumu. Veicot darbus
dzinēja nodalījumā, automašīnas elektrosistēmai vienmēr jāatrodas aizdedzes pozīcijā 0.
Dzinēja nodalījuma izskats var atšķirties atkarībā no
modeļa un dzinēja varianta.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertne
Nepieskarieties aizdedzes svecēm vai indukcijas spolei, kamēr automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II vai kamēr dzinējs
ir karsts.
Bremžu šķidruma tvertne (atrodas vadītāja
pusē)
Mazgāšanas šķidruma iepildīšanas caurule6
Centrālais elektrības bloks
6
Saistītā informācija
Gaisa filtrs
•
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(547 lpp.)
Dzinēja eļļas iepildīšanas caurule
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(557 lpp.)
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (552 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (564 lpp.)
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(551 lpp.)
Iepildiet skalošanas šķidrumu regulāri, piemēram, degvielas uzpildes laikā.
549
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Dzinēja eļļa
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa.
SVARĪGI
Lai varētu ievērot dzinēja apkopes intervālus,
visi dzinēji rūpnīcā ir piepildīti ar īpaši pielāgotu sintētisku dzinēja eļļu. Eļļa ir izvēlēta ļoti
rūpīgi, ņemot vērā apkopes intervālus, iedarbināšanas īpašības, degvielas patēriņu un
ietekmi uz vidi.
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa. Gan eļļas
uzpildei, gan nomaiņai izmantojiet tikai ieteikto
eļļas kategoriju, pretējā gadījumā varat ietekmēt ekspluatācijas ilgumu, iedarbināšanas
īpašības, degvielas patēriņu un ietekmi uz vidi.
Volvo iesaka:
Nelietojot ieteiktās kategorijas un viskozitātes
dzinēja eļļu, dzinēja komponenti var tikt bojāti.
Volvo Car Corporation neuzņemas nekādu
atbildību par šādiem bojājumiem.
Volvo iesaka eļļas maiņu veikt autorizētā
Volvo servisā.
Volvo izmanto dažādas brīdināšanas sistēmas,
kas ziņo par zemu/augstu eļļas līmeni vai zemu
eļļas spiedienu. Daži varianti ir aprīkoti ar eļļas
spiediena sensoru — tādā gadījumā tiek izmantots vadītāja displeja zema eļļas spiediena
brīdinājuma simbols. Citi varianti ir aprīkoti ar eļļas
līmeņa sensoru – tādā gadījumā vadītāju informē,
izmantojot vadītāja displeja brīdinājuma simbolu
un displeja tekstus. Daži varianti ir aprīkoti
550
ar abām sistēmām. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Mainiet dzinēja eļļu un eļļas filtru saskaņā ar grāmatiņā "Apkope un garantija" norādītajiem intervāliem.
Drīkst izmantot arī augstākas klases eļļu, nekā
noteikts. Braucot nelabvēlīgos apstākļos, Volvo
iesaka lietot augstākas kategorijas eļļu, nekā
norādīts specifikācijās.
Saistītā informācija
•
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(551 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(594 lpp.)
•
Dzinēja eļļa — specifikācijas (593 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Dzinēja eļļas pārbaude un
iepildīšana
Eļļas līmeni nosaka ar elektronisko eļļas līmeņa
sensoru.
BRĪDINĀJUMS
Eļļas līmeņa pārbaude
Ja šis simbols tiek attēlots kopā ar
paziņojumu Dzinēja eļļas līmenis
Jāveic apkope, apmeklējiet servisu
- ieteicams vērsties autorizētā Volvo
servisā. Iespējams, eļļas līmenis ir pārāk
augsts.
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet pogu Statuss, lai skatītu eļļas
līmeni.
SVARĪGI
Ja šis simbols tiek attēlots kopā ar
paziņojumu par zemu eļļas līmeni,
piemēram, Zems dzinēja eļļas
līm. Iepildiet 1 litru, iepildiet tikai
norādīto daudzumu, piemēram, 1 litru.
Pieliešanas caurule7.
Dažos gadījumos, iespējams, eļļas līmenis būs
jāpapildina starp apkopes intervāliem.
BRĪDINĀJUMS
Neizlejiet eļļu uz karstajām izplūdes caurulēm
- pastāv aizdegšanās risks.
Nekādas darbības saistībā ar eļļas līmeni nav
jāveic, līdz vadītāja displejā netiek attēlots paziņojums.
Eļļas līmeņa grafisks attēlojums vidējā displejā.
Eļļas līmeni pārbauda, izmantojot elektronisko
eļļas līmeņa mērstieni vidējā displejā, kad dzinējs
ir izslēgts.
7
Dzinējiem ar elektronisko eļļas līmeņa sensoru nav mērstieņa.
}}
551
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
PIEZĪME
Sistēma nevar uzreiz noteikt izmaiņas, kas
rodas eļļu iepildot vai izlejot. Lai eļļas līmeņa
rādījums būtu pareizs, automašīnai jābrauc
aptuveni 30 km un pēc tam 5 minūtes jāstāv
uz līdzenas brauktuves ar izslēgtu dzinēju.
PIEZĪME
Ja nav ievēroti visi eļļas līmeņa mērīšanas
priekšnoteikumi (laiks pēc dzinēja izslēgšanas,
automašīnas sasvēršanās leņķis, āra temperatūra u.c.), vidējā displejā tiek parādīts paziņojums Vērtība nav pieejama. Tas nenozīmē,
ka automašīnās sistēmās ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
Dzesēšanas šķidrums atdzesē iekšējās sadegšanas dzinēju līdz pareizai darba temperatūrai. No
dzinēja uz dzesēšanas šķidrumu novadīto karstumu var izmantot pasažieru salona apsildei.
Kad veicat dzesēšanas šķidruma papildināšanu,
ievērojiet norādījumus uz iepakojuma. Nekad
nepapildiniet tikai ar ūdeni. Sasalšanas risks
palielinās, ja dzesēšanas šķidruma koncentrāta
daudzums ir pārāk liels vai pārāk mazs.
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts. Ja
dzesēšanas šķidruma līmenis ir jāpapildina,
kad dzinējs ir darba temperatūrā, atskrūvējiet
izplešanās tvertnes vāciņu lēnām, lai atbrīvotu
lieko spiedienu.
Dzinēja eļļa (550 lpp.)
Dzinēja eļļa — specifikācijas (593 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(594 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Automašīnas statuss (538 lpp.)
Noņemiet gumijas sloksni, iespiežot to uz
iekšu dzinēja nodalījumā.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertne.
552
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Noņemiet plastmasas vāka aizvirtni, atlokot
uz āru fiksatoru un pagriežot aizvirtni uz
augšu.
SVARĪGI
Noskrūvējiet vāciņu un pielejiet dzesēšanas
šķidrumu. Dzesēšanas šķidruma līmenim
jābūt starp izplešanās tvertnes atzīmēm MIN
un MAX.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
Ja zem automašīnas ir dzesēšanas šķidrums, ja ir
manāmi dzesēšanas šķidruma dūmi vai ja ir iepildīti vairāk nekā 2 litri, noteikti izsauciet autoevakuatoru, lai izvairītos no dzinēja bojājumu riska, ko
var izraisīt defektīva dzesēšanas sistēma, mēģinot
iedarbināt automašīnu.
•
Augsts hlora, hlorīda un citu sāļu saturs
var izraisīt dzesēšanas sistēmas koroziju.
•
Vienmēr lietojiet dzesēšanas šķidrumu,
kas satur pretkorozijas līdzekli, kā to
iesaka Volvo.
•
Pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma
maisījums sastāv no 50% ūdens un 50%
dzesēšanas šķidruma.
•
Sajauciet dzesēšanas šķidrumu ar apstiprinātas kvalitātes krāna ūdeni. Ja šaubāties par ūdens kvalitāti, izmantojiet jau
sajauktu dzesēšanas šķidrumu atbilstoši
Volvo ieteikumiem.
•
Mainot dzesēšanas šķidrumu vai dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas, izskalojiet
dzesēšanas sistēmu ar apstiprinātas kvalitātes krāna ūdeni vai jau sajauktu dzesēšanas šķidrumu.
•
Dzinēju drīkst darbināt tikai tad, ja dzesēšanas sistēma ir pareizi uzpildīta. Pretējā
gadījumā pārāk augsta temperatūra var
izraisīt cilindra galvas bojājumu (plaisu)
risku.
Saistītā informācija
•
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
(595 lpp.)
Klimata kontroles sistēmas
apkopes veikšana
Gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
Kļūmju novēršana un remonts
Gaisa kondicionētāja sistēma satur fluorescējošus izsekošanas līdzekļus. Lai noteiktu noplūdes
vietu, jāizmanto ultravioletā gaisma.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Automašīnas ar dzesētāju R134a
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R134a. Šīs sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
Automašīnas ar dzesētāju R1234yf
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R1234yf. Saskaņā ar SAE
J2845 (Pārvietojamajās gaisa kondicionētāju
sistēmās izmantoto dzesējošo vielu drošas
apkopes un ietvēruma mehāniķu apmācību)
dzesējošās vielas sistēmas apkopi un remontu
drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti mehāniķi, lai garantētu sistēmas drošību.
}}
553
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Saistītā informācija
•
Volvo apkopes programma (538 lpp.)
Lukturu nomaiņa
Spuldžu specifikācijas
LED8 tipa lukturis ir jāmaina autoservisā. Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Šīs specifikācijas attiecas uz spuldzēm halogēna
priekšējos lukturos. Ja citu lukturu darbībā rodas
kļūmes, sazinieties ar servisu9.
PIEZĪME
Uz ārējā apgaismojuma lukturiem, piemēram,
priekšējiem lukturiem un aizmugures lukturiem lēcas iekšienē var rasties īslaicīgs kondensāts. Tas ir normāli - visi ārējā apgaismojuma lukturi ir izgatavoti tā, lai tas neradītu
problēmas. Parasti kondensāts izzūd no luktura korpusa, kad lukturis ir kādu laiku bijis
ieslēgts.
Saistītā informācija
•
•
8
9
554
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Spuldžu specifikācijas (554 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (399 lpp.)
Funkcija
WA
Veids
Tuvās gaismas
55
H7
Tālās gaismas
65
H9
Priekšējie pagrieziena
rādītāji
24
PY24W
dienas gaitas lukturi/
priekšējie gabarītlukturi
21/5
W21/5W
A
Vati
Saistītā informācija
•
Lukturu nomaiņa (554 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
3.
Funkciju skatā
Nospiediet taustiņu Vējstikla
tīrītāja apkopes poz.. Kad ir
aktivizēta apkopes pozīcija,
taustiņā iedegas gaismas indikators. Aktivizēšanas laikā tīrītāji iztaisnojas.
Vējstikla tīrītāju slotiņām jāatrodas apkopes pozīcijā, lai tās, piemēram, nomainītu.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
3.
Nospiediet My Car
Lai varētu veikt logu tīrītāju slotiņu nomaiņu, tās
notīrītu vai paceltu (p