Volvo XC90 Twin Engine, 2018 Quick start guide

Volvo XC90 Twin Engine, 2018 Quick start guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas jūsu Volvo funkcijas. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur
tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības
noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu
Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu īpašnieka
rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. VOLVO AUTOMAŠĪNAS IEPAZĪŠANA
Šajā nodaļā varat atrast informāciju par savas Volvo automašīnas lietošanas sākšanu un skatīt kopsavilkumu par tās
iekšpusi un ārpusi, kā arī centrālo displeju.
02. UZLĀDE
Šajā nodaļā ir aprakstīts automašīnas uzlādes statuss, uzlādes bloka lietošana un dažādie simboli vadītāja displejā.
03. SALONS UN SAVIENOJUMI
Šeit varat lasīt par sēdekļu iestatījumiem, stūres taustiņiem un svirām, automašīnas pasažieru nodalījuma klimata
kontroli, interneta savienojumu, Bluetooth savienojumiem utt.
04. CENTRĀLĀ DISPLEJA SKATI
Šeit varat atrast informāciju par centrālā displeja dažādajiem galvenajiem skatiem. Varat tos izmantot, lai vadītu
daudzas automašīnas funkcijas.
05. ATJAUTĪGA AUTOVADĪŠANA
Šajā nodaļā ir aprakstītas dažādas automašīnas funkcijas, kas var palīdzēt to vadīt, kā arī sniegti daži padomi par patīkamākas braukšanas pieredzes panākšanu.
06. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Dokumentā Quick Guide papildaprīkojums ir izcelts ar zvaigznīti*.
DARBA SĀKŠANA
Lai savu Volvo automašīnu sāktu lietot vislabākajā iespējamā veidā, ir
vairākas funkcijas, noteikumi un padomi, kurus ir noderīgi zināt.
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi vairākiem tiešsaistes pakalpojumiem1. Daži piemēri ir My Volvo — personīga vietne jums un jūsu
automašīnai —, Volvo On Call*, karšu pakalpojumi un iespēja rezervēt
apkopi un remontu. Volvo ID varat izveidot vietnē My Volvo, lietotnē
Volvo On Call vai tieši automašīnā.
Sensus
Sensus ir automašīnas inteliģentā saskarne, kurā ir pieejami visi automašīnas risinājumi saistībā ar izklaidi, interneta savienojumu, navigāciju*
un informācijas pakalpojumiem. Tieši Sensus padara iespējamus sakarus starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Volvo On Call*
Volvo On Call ir iebūvēta palīdzības sistēma ar lietotni, kas jums sniedz
iespēju attālināti kontrolēt savu Volvo. Ar lietotni Volvo On Call varat
sagatavot automašīnu braukšanai, aizslēgt/atslēgt automašīnu, apskatīties, kur tā ir novietota, reģistrēt braucienus, saņemt brīdinājumus par
zādzības mēģinājumiem un izmantot citas funkcijas. Lai sāktu lietot šīs
funkcijas, lejupielādējiet lietotni Volvo On Call.
Pakalpojumā Volvo On Call ir ietverta arī palīdzība uz ceļa un ārkārtas
palīdzība, izmantojot pogas ON CALL un SOS automašīnas jumta konsolē.
Vadītāja profili
Daudzus automašīnas iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām
vēlmēm un pēc tam saglabāt vienā vai vairākos vadītāja profilos. Katru
atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu.
Aktivizējiet un iestatiet vadītāju profilus centrālā displeja augšējā skatā:
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili.
1
Pakalpojumi atšķiras atkarībā no automašīnas konfigurācijas un tirgus.
Sagatavošana pirms braukšanas
Izstrādājiet ieradumu pirms došanās ceļā vienmēr sagatavot automašīnu. Tā tiek palielināts braukšanas attālums un samazināts automašīnas dilums, turklāt vienlaikus iegūsiet komfortablu pasažieru salona
temperatūru. Centrālā displeja klimata skatā atlasiet cilni Stāvēšanas
klimats vai aktivizējiet šo funkciju lietotnē Volvo On Call.
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni un gaisa spiedienu riepās var ar
lietotni Automaš. statuss centrālā displeja lietotņu skatā. Šeit varat
arī skatīt statusa ziņojumus un rezervēt apkopi un remontu*.
Hibrīda uzlādei izmantojiet priekšējo lūku. Atveriet lūku, tai viegli
uzspiežot. Lai iespējamais brauciena attālums būtu optimāls, sāciet
braucienu ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.
Kad tiek ieslēgta atpakaļgaita, atpakaļskata spoguļi tiek automātiski pagriezti uz leju*, lai vadītājs varētu redzēt ceļa malu, piemēram,
automašīnas novietošanas laikā. Kad automašīna tiek aizslēgta/
atslēgta, atpakaļskata spoguļi tiek automātiski nolocīti/atlocīti.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* nozīmē: lai aizslēgtu vai
atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram, jūsu
kabatā. Tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni viena metra attālumā no automašīnas.
Satveriet kādu no durvju rokturiem vai nospiediet bagāžas nodalījuma durvju gumijoto spiediena plāksni, lai atslēgtu automašīnu. Lai
aizslēgtu automašīnu, uzmanīgi uzspiediet kādam no durvju rokturu
padziļinājumiem. Centieties vienlaikus nepieskarties abām spiediena virsmām.
Panorāmas jumts* ir sadalīts divās stikla sadaļās. Priekšējo var
vertikāli atvērt pie aizmugurējās malas. Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības slēdzi, kas atrodas automašīnas griestos.
Elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis* var atvērt vai nu
ar rokturi uz bagāžas nodalījuma durvīm, vai arī veicot lēnu spērienam līdzīgu kustību* zem aizmugurējā bufera kreisās daļas. Aizveriet
un aizslēdziet bagāžas nodalījuma durvis, izmantojot
uz to
apakšējās malas. Vai arī aizveriet bagāžas nodalījuma durvis ar spērienam līdzīgu kustību.
Lai bagāžas nodalījuma durvis neatsistos, piemēram, pret garāžas
griestiem, var ieprogrammēt maksimālo atvēršanas augstumu.
AIZSLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA
Tālvadības pults atslēga
Vienreiz īsi nospiežot, aizslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis un aktivizē signalizāciju*. Nospiežot un turot, vienlaikus aizver panorāmas jumtu* un visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju. Nospiežot un turot,
vienlaikus atver visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju tikai tām. Nospiežot un turot, tiek atvērtas vai aizvērtas elektriski vadāmās* bagāžas nodalījuma durvis.
Panikas funkcija aktivizē pagrieziena rādītājus un skaņas signālu, lai
pievērstu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Lai aktivizētu, nospiediet
pogu un trīs sekundes turiet.
Uzlādes lūka
Pirms pievienojat vai atvienojat uzlādes kabeli, pārliecinieties, ka automašīna ir atslēgta.
1. Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.
2. Atveriet lūku.
3. Noņemiet uzlādes ieejas kontaktligzdas vāku un nostipriniet to turētājā vāka iekšpusē.
Kad ir sākta uzlāde, kabelis tiek nofiksēts ligzdā. Kabeli nav iespējams
pievienot, kamēr automašīna darbojas.
Privātā aizslēgšana
Privātās aizslēgšanas funkcija bloķē bagāžas nodalījuma durvis un cimdu nodalījumu, kas var būt noderīgi, piemēram, kad
automašīna tiek nogādāta apkopes veikšanai.
- Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties Privātā
aizslēgšana, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Tiek rādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais logs. Katrā bloķēšanas funkcijas lietošanas reizē tiek atlasīts četrciparu kods. Pirmajā
funkcijas lietošanas reizē ir jāatlasa papildu drošības kods.
PĀRSKATS, SALONS
Centrālo displeju izmanto, lai vadītu daudzas automašīnas pamatfunkcijas, piemēram, klimata kontroli, vadītāja atbalsta sistēmas un
automašīnā pieejamās lietotnes.
Iestatījumi My Car Stāvbremze un piekare. Pēc tam atlasiet pārnesumu pozīciju N un pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā STOP uz vismaz četrām sekundēm.
Vadītāja displejā ir redzama lielākā daļa ar braukšanu saistītās
informācijas, piemēram, ātrums, dzinēja apgriezieni, navigācija* un
aktīvais vadītāja atbalsts. Varat pats izvēlēties, kas ir jārāda vadītāja
displejā, izmantojot centrālā displeja augšējā skata opciju
Iestatījumi My Car Vadītāja displejs.
Pasažiera drošības gaisa spilvena slēdzis* atrodas instrumentu
paneļa galā pasažiera pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir atvērtas. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/OFF, lai aktivizētu/deaktivizētu drošības spilvena funkciju.
Vējstikla displejs* papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju uz vējstikla. To aktivizē centrālā displeja funkciju
skatā.
Iedarbiniet automašīnu ar iedarbināšanas slēdzi centrā starp
sēdekļiem. Atlasiet pārnesumu pozīciju P vai N. Pagrieziet un atlaidiet aizdedzes pozīcijā I, nospiediet un turiet bremžu pedāli un pēc
tam pagrieziet iedarbināšanas slēdzi un turiet to, lai iedarbinātu
automašīnu. Lai to izslēgtu, atlasiet pozīciju P vai N un pagrieziet
iedarbināšanas slēdzi pozīcijā STOP.
Piedziņas režīmus iestata ar vadības slēdzi centrā starp sēdekļiem. Iespiediet vadības slēdzi uz iekšu un ritiniet to, lai centrālajā
displejā atlasītu Pure, Off Road, AWD, Hybrid, Power vai Individual.
Apstipriniet, nospiežot ripu. Režīmā Individual varat pielāgot piedziņas režīmu savām vajadzībām. To var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā Iestatījumi My Car.
Stāvbremze tiek aktivizēta, kad vadības slēdzi
pavelk uz augšu;
vadītāja displejā iedegas simbols. Lai to manuāli atlaistu, nospiediet
vadības slēdzi uz leju un vienlaikus turiet nospiestu bremžu pedāli.
Izmantojot funkciju Auto Hold ( ), varat atlaist bremžu pedāli un
saglabāt bremzēšanas spēku, piemēram, kad automašīna stāv krustojumā.
Ņemiet vērā, ka pirms iebraukšanas automātiskajā automazgātuvē
opcijām Auto hold un Automātiski aktivizēt stāvbremzi ir jābūt
deaktivizētām. To var iestatīt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Cimdu nodalījumu atver, nospiežot pogu
.
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Centrālajā displejā varat veikt iestatījumus un vadīt lielāko daļu funkciju. Centrālajā displejā ir trīs galvenie skati, kuriem varat piekļūt, velkot
pa labi/pa kreisi: sākuma skats, funkciju skats un lietotņu skats. Ir arī
augšējais skats, kuram var piekļūt, velkot uz leju displeja augšdaļu.
Lai mainītu centrālā displeja izskatu, atlasiet motīvu augšējā skata
sadaļā Iestatījumi My Car Vadītāja displejs. Šeit varat arī atlasīt
tumšu vai gaišu fonu.
Izvēļņu struktūrā var atgriezties, īsi nospiežot fizisko sākuma taustiņu, kas atrodas zem displeja. Nospiežot ilgāk, tiek atvērts sākuma
skats.
Tīrot centrālo displeju, bloķējiet skārienjutības funkciju, nospiežot un
turot fizisko sākuma pogu zem displeja. Lai atkal aktivizētu displeju, īsi
nospiediet sākuma taustiņu.
Statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzamas automašīnas aktivitātes.
Tīkla informācija un savienojuma informācija tiek rādīta pa kreisi, un ar
multividi saistītā informācija un pulkstenis tiek rādīts pa labi.
Klimata rindā apakšā varat iestatīt temperatūru, sēdekļu komfortu un
ventilatoru ātrumu, pieskaroties attiecīgajai ikonai.
UZLĀDE
Jūsu Volvo ir aprīkots ar elektromotoru, kas galvenokārt tiek izmantots
automašīnas piedziņai nelielā ātrumā, kā arī benzīndzinēju, ko izmanto
automašīnas piedziņai lielākā ātrumā un aktīvākai braukšanai. Hibrīda
akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes strāvas stipruma, ko
ligzda var nodrošināt. Hibrīda akumulatora uzlāde notiek arī plūstošas
bremzēšanas laikā vai bremzējot ar dzinēju, piemēram, braucot no kalna.
Vadītāja displejā tiek rādīti visi uzlādes veidi.
Uzlādes kabeļa uzglabāšana
Uzlādes kabelis atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas.
Vadības bloks uz uzlādes kabeļa
Komplektā iekļautais uzlādes kabelis ir aprīkots ar vadības bloku, kas
uzrāda uzlādes statusu. Tas atbalsta temperatūras uzraudzību, un tam ir
iebūvēts drošinātājs.
Uzlādes sākšana
Kamēr notiek hibrīda akumulatora uzlāde, tiek uzlādēts arī automašīnas
startera akumulators.
1. Pievienojiet uzlādes kabeli kontaktligzdai. Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.
2. Vadības blokā iestatiet pareizo uzlādes strāvu ar
un . Ja neesat
pārliecināts, kāda ir kontaktligzdas nominālā uzlādes strāva, vadības
blokā atlasiet zemāko uzlādes strāvu.
3. Noņemiet uzlādes kabeļa roktura aizsargpārsegu un pievienojiet uzlādes kabeļa rokturi automašīnai. Uzlādes kabelis tiek automātiski
nofiksēts uzlādes kontaktligzdā, un uzlāde tiek sākta 5 sekunžu laikā.
Uzlādes beigšana
1. Atslēdziet automašīnu ar tālvadības atslēgas taustiņu
pabeigta, un uzlādes kabelis tiek atbrīvots/atbloķēts.
. Uzlāde tiek
2. Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas.
3. Uzlieciet atpakaļ uzlādes kontaktligzdas aizsargvāku un aizveriet lūku.
4. Atvienojiet uzlādes kabeli no kontaktligzdas.
5. Nolieciet uzlādes kabeli atpakaļ vietā zem bagāžas nodalījuma grīdas
lūkas.
Izmantojot vadības bloku
•
Automašīnas simbols iedegas un paliek iedegts zaļā krāsā, un uzlādes indikators nodziest: Gaidstāve.
•
Automašīnas simbols un uzlādes indikators ir pastāvīgi iedegts zaļā
krāsā: notiek uzlāde.
•
Automašīnas simbols mirgo sarkanā krāsā, un uzlādes indikators nav
iedegts: Uzlāde nav iespējama. Pārbaudiet visus savienojumus vai
izmantojiet citu kontaktligzdu un atsāciet uzlādi.
•
Automašīnas simbols ir pastāvīgi iedegts sarkanā krāsā: Uzlāde nav
iespējama. Atvienojiet uzlādes kabeli no kontaktligzdas un atsāciet
uzlādi.
•
Mājas simbols un uzlādes indikators mirgo sarkanā krāsā: Uzlāde nav
iespējama. Atsāciet uzlādi. Ja problēma neizzūd, sazinieties ar kvalificētu speciālistu.
Vadītāja displejā
Simbola dažādās krāsas norāda uzlādes statusu.
UZLĀDES STATUSS
Automašīnas uzlādes statusu var noskaidrot pie uzlādes ievades ligzdas,
vadības blokā, vadītāja displejā un lietotnē Volvo On Call*.
Izmantojot uzlādes kontaktligzdas lampiņas
•
Baltā krāsā — LED lampiņa.
•
Dzeltenā krāsā — gaidīšanas režīms, gaida uzlādes sākšanu.
•
Mirgo zaļā krāsā — notiek uzlāde.
•
Pastāvīgi iedegta zaļā krāsā — uzlāde pabeigta. Pēc kāda laika
nodziest.
•
Pastāvīgi iedegta sarkanā krāsā — ir radusies kļūme.
Zila gaisma — notiek uzlāde.
Zaļa gaisma — akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Sarkana gaisma — uzlādes kļūda, pārbaudiet uzlādes kabeļa
savienojumu ar automašīnu un 230 V kontaktligzdu.
HIBRĪDA INFORMĀCIJA VADĪTĀJA DISPLEJĀ
Atkarībā no atlasītā braukšanas režīma vadītāja displejā tiek rādīti vairāki
simboli un animācijas.
Elektrības un benzīna patēriņš tiek rādīts skalā pa labi. Patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila. Kad smalkais baltais rādītājs šķērso balto bultiņu augšdaļā, automašīna ir pārslēgusies uz benzīna patēriņu. Kad rādītājs norāda uz oranžo zonu, notiek akumulatora uzlāde, piemēram,
bremzēšanas laikā.
Ar atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu nobraucamais attālums
Pa kreisi zem elektrības un benzīna patēriņa skalas varat skatīt
pašreizējo attālumu līdz tukšam akumulatoram.
Skala rāda tikai aptuvenu attālumu, ko var veikt ar pašlaik atlikušo enerģijas daudzumu. Šo attālumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, āra temperatūra un ātrums, un brauciena laikā tas var mainīties. Ja vadītāja displejā ir attēlots "---", vairs netiek garantēts, ka tālāk var braukt ar elektropiedziņu.
Simboli vadītāja displejā
Pilnīgi balts simbols norāda, vai tiek lietots elektromotors vai dzinējs. Zibens šautriņa norāda elektromotoru, lāse norāde benzīndzinēju.
Norāda, ka notiek akumulatora uzlāde, piemēram, bremzējot ar dzinēju.
Rāda pašlaik elektromotoram pieejamo enerģijas daudzumu akumulatorā. Enerģija tiek lietota arī klimata kontrolei.
Norāda, ka ir aktivizētas funkcijas Uzlādēt vai Uzturēt. Tos aktivizē
centrālā displeja funkciju skatā. Uzlādēt nozīmē, ka notiek hibrīda
akumulatora uzlāde, kad uzlādes līmenis ir zems. Uzturēt nozīmē,
ka akumulatora uzlādes līmenis tiek uzturēts turpmākai lietošanai.
1. Aktivizējiet sēdekļa iestatīšanu centrālajā displejā, pagriežot vadības
slēdzi.
2. Centrālajā displejā atlasiet vajadzīgo funkciju, pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
3. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdža augšējo/apakšējo/
priekšējo/aizmugurējo daļu.
Iestatījumu saglabāšana
1. Iestatiet sēdekli, durvju spoguļus un vējstikla displeju* vajadzīgajā
pozīcijā un nospiediet pogu M. Iedegas pogā iebūvētais indikators.
2. Trīs sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1, 2 vai 3. Atskan skaņas signāls, un gaismas indikators pogā M nodziest.
Lai lietotu saglabāto sēdekļa iestatījumu, nospiediet izvēlēto atmiņas
pogu.
ELEKTRISKI REGULĒJAMI* PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI
Izmantojiet vadības slēdžus sēdekļu ārmalā, lai noregulētu sēdekļa pozīciju, gurnu atbalstu* utt. Viens vadības slēdzis ir sēdekļa formā, lai jūs
varētu vienkāršāk saprast, kā maināt pozīciju, un otru vadības slēdzi
izmanto gurnu atbalsta, masāžas* un citu funkciju regulēšanai.
Sēdekļa formas vadības slēdzis
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmu vai pārvietojiet visu sēdekli, izmantojot
apakšējo vadības slēdzi. Noregulējiet atzveltnes leņķi, izmantojot aizmugurējo vadības slēdzi.
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis
Masāžas*, sānu atbalsta*, gurnu atbalsta* un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi*.
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Lai varētu nolaist atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējais un
aizmugurējais sēdeklis.
Otrās sēdekļu rindas vidējā sēdvieta
1. Nolokiet galvas balstu manuāli, nospiežot pogu, kas atrodas starp
atzveltni un galvas balstu. Vienlaikus spiediet galvas balstu uz leju.
2. Velciet vidējās sēdvietas jostu
nolokot.
uz augšu/uz priekšu, vienlaikus
Otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas
– Pavelciet uz augšu rokturi, kas atrodas ārējā sēdekļa sānos
nolaistu sēdekli. Galvas balsts tiek automātiski nolocīts.
, lai
Trešā sēdekļu rinda*
– Pavelciet atzveltnes augšā esošo rokturi uz augšu/uz priekšu. Nolokiet atzveltni uz priekšu. Galvas balsts tiek automātiski nolocīts.
Paceļot otro sēdekļu rindu, siksna/rokturis ir jāvelk uz augšu. Paceliet
atzveltnes, līdz bloķētājs tiek nofiksēts. Galvas balstus var atlocīt
manuāli.
Lai iekāptu trešajā sēdekļu rindā, pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi,
kas atrodas vidējās rindas sēdekļa augšpusē . Nolokiet atzveltni un
bīdiet visu sēdekli uz priekšu.
STŪRE
Varat iestatīt stūres augstuma un dziļuma pozīciju, pavelkot sviru zem
stūres pret sevi/prom no sevis2. Iestatiet vajadzīgo pozīciju un pārvietojiet sviru atpakaļ bloķētā pozīcijā.
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Kreisā vadības tastatūra
Nospiediet
Vadītāja atbalstu atlasa vadītāja displejā, izmantojot bultiņas stūres kreisajā vadības tastatūrā. Kad simbols ir BALTS, funkcija ir aktīva. PELĒKS
simbols nozīmē, ka funkcija ir apturēta vai atrodas gaidīšanas režīmā.
Ātruma ierobežotājs*
Īsi nospiežot / saglabātais ātrums tiek palielināts/samazināts par
5 km/h; nospiežot ilgi, tas tiek palielināts/samazināts par 1 km/h. Ar
/ samazina/palielina attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, lietojot adaptīvo kruīza kontroli un Pilot Assist. Vienreiz
nospiežot , tiek arī atjaunots izvēlētās funkcijas saglabātais ātrums.
Kruīzkontrole
Labā vadības tastatūra
Displeja simbolu nozīme:
, lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju.
Navigācijai vadītāja displejā izmantojiet stūres labo tastatūru.
2
Atkarībā no tirgus.
Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne. Šeit var vadīt
borta datoru, multivides atskaņotāju, tālruni un navigāciju.
Ritiniet pieejamās lietotnes, nospiežot kreiso vai labo bultiņu.
Atlasiet opciju, noņemiet tās atlasi vai apstipriniet to, piemēram,
atlasiet borta datora izvēlni vai izdzēsiet paziņojumu vadītāja displejā.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties bultiņai uz
augšu vai uz leju.
Lai palielinātu/samazinātu multivides skaļumu, nospiediet
un
. Ja neviena cita funkcija nav aktīva, šie taustiņi darbojas kā skaļuma
vadības slēdzis.
Balss vadību aktivizē ar pogu , un to var izmantot, piemēram, multivides, navigācijas un klimata kontroles vadībai ar balsi. Sakiet, piemēram,
"Atskaņot Avicii", "Raise temperature", "Help", "Atkārtot" vai
"Cancel".
Plašāku informāciju par balss vadību un citus balss komandu piemērus
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Borta dators
Borta datorā tiek aprēķināts, piemēram, nobraukums, degvielas patēriņš
un vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija no borta datora tiks
rādīta vadītāja displejā. Borta dators aprēķina atlikušo attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei vai līdz tukšam hibrīda akumulatoram. Lai rādītu
dažādas opcijas, izmantojiet stūres labo tastatūru. Ja vadītāja displejā ir
attēlots "----", garantētais atlikušais attālums ir beidzies.
Brauciena odometra atiestatīšana
Manuālo brauciena odometru (TM) var atiestatīt manuāli, nospiežot un
turot kreisā svirslēdža taustiņu RESET. Ja automašīna nav izmantota
4 stundas, automātiskais brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski.
KREISAIS SVIRSLĒDZIS
Priekšējo lukturu funkcijas vada, izmantojot kreiso svirslēdzi.
Atlasot režīmu AUTO, automašīna nosaka, kad ir gaišs/tumšs, un atbilstoši iestata apgaismojumu, piemēram, vakarā vai iebraucot tunelī. Varat
arī pagriezt sviras ripu stāvoklī , lai ieslēgtu tālās gaismas, kas tiek
automātiski aptumšotas, konstatējot pretimbraucošu transportlīdzekli.
Tālās gaismas var ieslēgt manuāli, pārvietojot svirslēdzi prom no sevis.
Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ pret sevi.
Aktīvie pagriezienu lukturi* ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos, jo gaismas stars seko stūres
kustībai. Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad tiek iedarbināta
automašīna, un to var deaktivizēt centrālā displeja funkciju skatā.
Pietuvošanās apgaismojums* ieslēdz ārējo apgaismojumu, kad atslēdzat automašīnu ar atslēgu, un palīdz tumsā droši sasniegt automašīnu.
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Ar labo svirslēdzi vada tīrītāju slotiņas un lietus sensoru.
– Pārslēdziet svirslēdzi uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību pa vējstiklu.
– Pakāpeniski pārvietojiet sviru, lai iegūtu periodisku tīrīšanu, parastu
un lielu ātrumu.
– Noregulējiet intervāla ātrumu, izmantojot sviras ripu.
– Pavelciet sviru pret stūri, lai ieslēgtu vējstikla un priekšējo lukturu
apskalotājus, un pastumiet to pret instrumentu paneli, lai ieslēgtu aizmugurējā loga apskalotājus.
Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu lietus
sensoru. Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas tiek
noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Pagrieziet slēdža sviras ritenīti uz augšu/uz leju, lai panāktu lielāku/
mazāku jutīgumu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras tīrīšanas režīmu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas
tīrīšanas režīmu.
Vējstikla tīrītāju apkopes režīmu lietojiet, piemēram, mainot,
tīrot vai paceļot tīrītāja slotiņas. To aktivizē centrālā displeja
funkciju skatā.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Sagatavošana
Sagatavošanu var iestatīt, izmantojot automašīnas centrālo displeju un
lietotni Volvo On Call*. Sagatavošanas funkcija pirms braukšanas
atdzesē vai uzsilda pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai,
tādējādi arī samazinot nodilumu un braukšanas laikā patērēto enerģiju.
Sagatavošanas funkciju var ieslēgt tieši vai iestatīt tās ieslēgšanas taimeri.
Tiešās iedarbināšanas sagatavošanas darbi
1. Atveriet centrālā displeja klimata skatu, pieskaroties displeja apakšā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats, atzīmējiet atbilstošo opciju un pēc
tam pieskarieties Sagatavošanas darbi.
Sagatavošanas darbu laika iestatīšana
– Atlasiet Stāvēšanas klimats
dzīgo datumu/dienu.
Pievienot taimeri un iestatiet vaja-
Lai sagatavošanas darbi varētu funkcionēt pilnībā, automašīnai jābūt
pievienotai elektrības kontaktligzdai (attiecas uz automašīnām ar elektrisko sildītāju). Atkarībā no tirgus tiek izmantots elektriskais sildītājs3 vai
ar degvielu darbināms sildītājs.
Gaisa kvalitātes sistēma IAQS*
IAQS ir daļa no komplekta Clean Zone Interior Package*, un tā ir pilnīgi
automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no sārņiem, piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un zemes līmeņa
ozona. Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Iestatījumi Klimats Gaisa kvalitātes sensors.
Klimata iestatījumi
Klimata kontroles funkcijas pasažieru salona priekšdaļā un aizmugurē
vada centrālajā displejā, ar taustiņiem viduskonsolē un tuneļkonsoles
aizmugurē. Dažas klimata kontroles funkcijas var vadīt arī ar balsi.
3
Autorizētam Volvo izplatītājam ir informācija par to, kādus sildītājus izmanto kuros tirgos.
Šo ikonu lieto, lai atvērtu klimata skatu displeja apakšdaļas
centrā. Kad teksts Clean Zone ir ZILĀ krāsā, tas nozīmē, ka
pasažieru salonā ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
– Pieskarieties AUTO, lai aktivizētu pilnīgi automātisku pasažieru
salona klimata kontroli atbilstoši vajadzīgajai temperatūrai. Režīmā
AUTO ventilatoram var iestatīt piecus dažādus automātiskus ventilatora ātrumus, kā arī funkcijas Off un Max.
– Pieskarieties vienai no ikonām klimata rindā, kas atrodas centrālā displeja apakšā, lai regulētu temperatūru, sēdekļu apsildi un ventilatoru
ātrumu.
Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses temperatūru,
pieskarieties vadītāja puses temperatūras ikonai un Sinhronizēt
temperatūru .
SAVIENOJUMI
Varat atskaņot/vadīt ar balsi multividi, īsziņas un tālruņa zvanus, kā arī
izveidot automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot dažādas ārējas
ierīces, piemēram, viedtālruņus. Lai varētu lietot pievienotās ierīces,
automašīnai ir jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
Izmantojot Bluetooth, varat automašīnai pievienot ārēju ierīci, lai
varētu vadīt tālruņa zvanus un īsziņas, straumēt multividi un automašīnā
izveidot savienojumu ar internetu. Vienlaikus var būt pievienotas divas
Bluetooth ierīces bet šajā gadījumā multivide tiks straumēta tikai no vienas ierīces.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar internetu,
aktivizējiet arī datu saiti.
2. Centrālā displeja sākuma skatā atveriet apakšskatu Tālrunis. Pieskarieties Pievienot tālruni vai, ja tālrunis jau ir pievienots, pieskarieties
Mainīt.
3. Atlasiet pievienojamo tālruni un izpildiet displejā un tālrunī norādītās
darbības. Ņemiet vērā, ka dažos tālruņos ir jāaktivizē ziņojumu funkcija.
Izmantojot Wi-Fi, varat automašīnā izveidot savienojumu ar internetu,
piemēram, lai lietotu interneta radio un mūzikas pakalpojumus, izmantojot automašīnas lietotnes, automašīnā sazinātos ar izplatītāju un lejupielādētu programmatūru.
1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari
juma izvēles rūtiņu.
Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi savieno-
Savienojuma izveide, izmantojot automašīnas modemu4
1. Ievietojiet personīgo SIM karti tai paredzētajā turētājā bagāžas nodalījumā.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi
modema Internets.
Sakari
Automašīnas
3. Aktivizējiet, atzīmējot Automašīnas modema Internets izvēles rūtiņu.
Saistīšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, varat kopīgot tās
interneta savienojumu (Wi-Fi tīklāju) ar citām ierīcēm, izmantojot augšējās izvēlnes sadaļu Iestatījumi. Nospiediet Sakari Automašīnas WiFi tīklājs.
Izmantojot USB/AUX, varat izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, lai
atskaņotu multividi. Ja tālrunī aktivizēsiet datu saiti ar USB, varēsiet
automašīnā izveidot savienojumu ar internetu. Šo USB portu varat
izmantot arī sistēmai Apple Car Play/Android Auto.
metodes. Lai atskaņotu audio no iPod, neatkarīgi no savienojuma metodes atlasiet lietotni iPod.
Funkcija Apple CarPlay/Android Auto sniedz iespēju automašīnā lietot noteiktas tālruņa lietotnes, piemēram, lai atskaņotu mūziku vai klausītos apraides. Tās var vadīt automašīnas centrālajā displejā vai ar tālruni.
Ja jums ir tālrunis iPhone, pirms Apple CarPlay lietošanas ir jāaktivizē
Siri balss vadība. Pievienojiet USB portam. Ja ir vairāk nekā viens ports,
izmantojiet portu ar baltu rāmīti. Lai aktivizētu, lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay/Android Auto.
Lai aktivizētu balss vadību ar Apple CarPlay/Android Auto, ilgi pieskapogai stūres labajā tastatūrā. Nospiežot īsi, tiek aktivizēta
rieties
pašas automašīnas balss vadības sistēma.
Kad tiek lietota sistēma Apple CarPlay, Bluetooth tiek izslēgts. Ja
nepieciešams, lietojiet kādu citu savienojumu.
USB un AUX ligzda
12 V ligzda. Viena 12 V ligzda atrodas arī bagāžas nodalījumā.
Tālruņa zvanu pārvaldība5
Varat veikt un saņemt zvanus no tālruņa ar Bluetooth savienojumu,
izmantojot gan stūres labo tastatūru, gan centrālā displeja sākuma
skata apakšskatu Tālrunis. Turklāt zvanus var vadīt arī ar balss vadību.
Nospiediet balss vadības simbolu
un sakiet, piemēram, "Zvanīt [kontaktpersonai]".
Multivides atskaņošana
Lai atskaņotu audio no ārējas ierīces, jums tā ir jāpievieno automašīnai,
izmantojot izvēlēto metodi, un pēc tam centrālā displeja lietotņu skatā
jāatver lietotne Bluetooth, USB vai AUX — atkarībā no savienojuma
4
5
Tikai automašīnās ar Volvo On Call*. Ja savienojumam izmantojat automašīnas modemu, šo savienojumu izmantos Volvo On Call pakalpojumi.
Informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi ar automašīnu, skatiet vietnē support.volvocars.com.
SĀKUMA SKATS
Kad centrālo displeju ieslēdz, tajā ir redzams sākuma skats, kurā varat
piekļūt apakšskatiem Navigācija, Multivide un Tālrunis, kā arī pēdējai lietotajai automašīnas funkcijai.
Navigācija — pieskarieties šeit, lai piekļūtu kartes navigācijai ar
Sensus Navigation*.
Lai iestatītu galamērķi ar adresi — pieskarieties
mainās, lai veiktu meklēšanu ar adresi.
Galamērķa iestatīšana ar karti — palieliniet karti ar
rieties galamērķim, uz kuru vēlaties doties, un turiet.
. Kartes attēls
, pieska-
Lai dzēstu galamērķi — pieskarieties galamērķa ikonai un pēc
tam pieskarieties Dzēst.
Multivide — šeit tiek rādīta, piemēram, jūsu mūzika no ārējās ierīces vai radio stacija, ja lietotņu skatā esat atlasījis FM radio. Pieskarieties apakšskatam, lai piekļūtu iestatījumiem. Šeit varat skatīt savu
mūzikas bibliotēku, interneta radio stacijas utt.
Tālrunis — šeit var piekļūt tālruņa funkcijai. Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam. Piemēram, šeit varat sastādīt numuru no
zvanu vēstures vai kontaktu saraksta vai manuāli ievadīt numuru,
izmantojot tastatūru. Kad numurs ir atlasīts, pieskarieties Zvanīt vai
.
Pēdējā izmantotā automašīnas funkcija — šeit varat skatīt
pēdējo izmantoto automašīnas funkciju, kas netiek rādīta nevienā
no pārējiem apakšskatiem, piemēram, Automaš. statuss, Vadītāja
efektivitāte vai Lane Keeping Aid. Varat pieskarties apakšskatam,
lai piekļūtu pēdējai lietotajai funkcijai.
FUNKCIJU SKATS UN LIETOTŅU SKATS
Funkciju skats
1. Nospiediet kādu ikonu un turiet.
Funkciju skatu sasniegsiet, sākuma skatā velkot no kreisās puses uz
labo6. Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas,
piemēram, Head-Up displejs*, Stāvvietā nov. palīgsistēma un Lane
Keeping Aid. Tās aktivizē/deaktivizē, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Dažas funkcijas tiek atvērtas atsevišķā logā.
2. Velciet ikonu uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.
Izvēļņu struktūrā var atgriezties, nospiežot fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem displeja.
Lietotņu skats
Sākuma skatā velciet no labās puses uz kreiso6, lai piekļūtu lietotņu
skatam. Šeit varat skatīt kopā ar automašīnu piegādātās lietotnes, kā arī
lietotnes, kuras varat izvēlēties lejupielādēt un instalēt pats.
Lai lejupielādētu, atjauninātu vai atinstalētu lietotnes, lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes centrs. Lai tas būtu
iespējams, automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar
internetu.
Lejupielāde — pieskarieties Jaunas lietotnes un atlasiet vajadzīgo lietotni. Atlasiet Instalēt, lai lejupielādētu lietotni.
Atjaunināšana — pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visas lietotnes. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai rādītu iespējamo atjauninājumu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo lietotni un pieskarieties Instalēt.
Atinstalēšana — pieskarieties Lietotņu atjauninājumi un atlasiet vajadzīgo lietotni. Lai atinstalētu lietotni, pieskarieties Atinstalēt.
Sistēmas programmatūras meklēšana un atjaunināšana
– Lai skatītu pieejamos atjauninājumus, pieskarieties Sistēmas
atjauninājumi.
– Pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visu programmatūru, vai
Instalēt, lai atjauninātu atsevišķu programmu.
Ikonu pārvietošana — lietotņu skatā un funkciju skatā var pēc nepieciešamības pārvietot attiecīgi lietotnes un automašīnas funkciju pogas.
6
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē — velciet pretējā virzienā.
AUGŠĒJAIS SKATS
Displeja augšdaļā ir cilne, kuru varat vilkt uz leju, lai piekļūtu augšējam
skatam. Šeit varat piekļūt opcijām Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr.,
Profils un automašīnas saglabātajiem ziņojumiem.
Personīgas preferences
Sadaļā Iestatījumi My Car varat iestatīt dažādas personīgas preferences, piemēram, mainīt centrālā displeja izskatu un tajā rādīto informāciju.
Tālvadības atslēgas pievienošana vadītāja profilam
Katru atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu, izmantojot sadaļu
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili. Atlasiet vienu no vadītāja
profiliem (atslēgu nevar saistīt ar profilu Viesis). Tiek atkal rādīts
sākuma skats. Vēlreiz velciet uz leju augšējo skatu, atkārtojiet iepriekš
aprakstītās darbības un izvēlētajā profilā atlasiet Rediģēt un pēc tam
Pievienojiet atslēgu. Kad tiek izmantota piesaistīta atslēga, automašīna
tiek pielāgota atbilstoši jūsu konkrētajām prasībām7 attiecībā uz,
piemēram, displejiem, spoguļiem, priekšējo sēdekli, navigācijas sistēmu*, audio un multivides sistēmu, valodu un balss vadību.
Individuāls braukšanas režīms*
Ja vēlaties pielāgot vienu no braukšanas režīmiem Hybrid, Pure vai
Power, aktivizējiet attiecīgo braukšanas režīmu sadaļā Iestatījumi
Individuālais braukšanas režīms. Kad esat veicis vajadzīgos iestatījumus, tuneļkonsolē atlasiet braukšanas režīmu Individual.
Sistēmas skaļums
Ja vēlaties pielāgot sistēmas skaņu skaļumu, piemēram, tastatūras un
pieskāriena toņu skaļumu, vai tās pavisam izslēgt, atveriet sadaļu
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma līmeņi.
7
Pārskatu par to, kuri iestatījumi ir personiski/globāli, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Jūsu automašīna ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas jums palīdz
braukt droši un kas var novērst negadījumus. Šīs funkcijas varat aktivizēt
centrālā displeja funkciju skatā. Atcerieties, ka vadītāja atbalsta funkcijas ir tikai palīglīdzekļi un ka jūs kā vadītājs vienmēr esat atbildīgs par
automašīnas vadīšanu drošā veidā.
City Safety
City Safety8 brīdina vadītāju par šķēršļiem, izmantojot vizuālus un skaņas signālus. Notiek automašīnas automātiska bremzēšana, ja sadursmes riska gadījumā vadītājs laicīgi nerīkojas. City Safety var novērst
sadursmi un palīdzēt, ja pastāv sadursmes risks, piemēram, ar transportlīdzekļiem, lieliem dzīvniekiem, gājējiem vai riteņbraucējiem,
kā arī citās situācijās. Sistēma City Safety tiek automātiski aktivizēta,
kad tiek iedarbināts dzinējs.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA brīdina par transportlīdzekļiem, kas šķērso ceļu aizmugurē, un tiek aktivizēta, ja tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna ripo atpakaļ.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS jūs informē par automašīnām, kas atrodas aklajā zonā, un
automašīnām, kas strauji tuvojas pa blakus esošo kreiso un
labo joslu.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Ja automašīna tūlīt šķērsos joslas līniju, tad joslas ievērošanas
palīgsistēma LKA aktīvi palīdz stūrēt automašīnu atpakaļ joslā.
Ir pieejami arī skaņas brīdinājumi un stūres vibrācijas funkcija.
Centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi var iestatīt, kā LKA
brīdina situācijās, kad automašīna izbrauc no savas joslas. Atlasiet My
Car IntelliSafe Joslas saglabāšanas palīgfunkcija. Šeit varat
arī aktivizēt/deaktivizēt funkciju Run-off Mitigation*, kas sniedz papildu
8
Nav pieejama visos tirgos.
atbalstu situācijās, kad pastāv risks nobraukt no ceļa. Automašīna automātiski stūrē un bremzē.
Pilot Assist
Pilot Assist ir komforta funkcija, kas palīdz noturēt automašīnu joslā un
ievērot iepriekš iestatītu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist atlasa un aktivizē, izmantojot kreiso stūres tastatūru. Lai stūrēšanas palīdzība darbotos, vadītājam ir jātur rokas uz stūres un jābūt
redzamiem joslu marķējumiem, kā arī jāpiepildās citiem nosacījumiem.
Kad ir aktīva stūrēšanas palīdzība, vadītāja displejā ir redzams ZAĻAS
stūres simbols.
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Park Assist Pilot*
Stāvvietā novietošanas kameru var ieslēgt arī manuāli:
Sistēma Park Assist Pilot skenē pieejamo stāvvietu un pēc tam pagriež
stūri, lai tajā iestūrētu automašīnu. Jūsu uzdevums ir vērot apkārtni,
ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus, pārslēgt pārnesumus,
kontrolēt ātrumu un bremzēt/apturēt automašīnu.
– Nospiediet funkciju skata ikonu Kamera, lai aktivizētu/deaktivizētu šo
funkciju.
Novietošana ar Park Assist Pilot
1. Funkciju skatā nospiediet taustiņu Iebraukšana. Brauciet
ar ātrumu, kas nepārsniedz 20 km/h. Kad automašīna
meklē stāvvietu, automašīnai ir jāatrodas aptuveni
1 metra attālumā no stāvvietām.
2. Apturiet automašīnu, ja centrālajā displejā redzamais
attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota
stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Ievērojiet centrālajā displejā redzamos norādījumus. Esiet
gatavs apturēt automašīnu, kad centrālajā displejā tiek
rādīts aicinājums to darīt.
Izbraukšana no stāvvietas
Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu paralēli ietvei.
1. Funkciju skatā nospiediet taustiņu Izbraukšana no
stāvvietas.
2. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Novietošanas palīgsistēmas kamera palīdz vadītājam pārraudzīt
šķēršļus ap automašīnu, izmantojot kameras attēlus un grafiskus elementus centrālajā displejā. Kameru skatus un novietošanas palīglīnijas atlasa centrālajā displejā. Kameru var ieslēgt
automātiski, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Tā iestatījumus var veikt vidējā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi.
– Atlasiet My Car Stāvvietā novietošanas palīgsistēma
Atpakaļskata kameras aktiviz. atpakaļgaitā.
TĪRĀKS BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS
Plānojot braukšanu un braucot ekonomiski, varat panākt lielāku elektriskās piedziņas režīmā veicamo attālumu un vienlaikus samazināt savu
ietekmi uz vidi. Nosacījumi maksimāla braukšanas attāluma sasniegšanai atšķiras atkarībā no dažādajiem apstākļiem, kādos ar automašīnu
brauc. Dažus faktorus varat ietekmēt, citus nevarat. Vislielāko braukšanas attālumu var sasniegt ļoti labvēlīgos apstākļos, kad visiem faktoriem
ir pozitīva ietekme.
Plānojiet braukšanu, vienmēr veicot šādas darbības:
•
Pirms došanās ceļā uzlādējiet automašīnu.
•
Sagatavojiet automašīnu pirms braukšanas.
Brauciet ekonomiski, rīkojoties šādi:
•
Aktivizējiet piedziņas režīmu Pure.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu distanci līdz
citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai samazinātu vajadzību
bremzēt.
•
Braucot lielākā ātrumā, funkciju skatā atlasiet Uzturēt, ja brauksiet
tālāk, nekā var aizbraukt elektriskās piedziņas režīmā.
•
Brauciet ar pareizo gaisa spiedienu riepās un regulāri pārbaudiet tās.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO riepu spiedienu.
•
Nebrauciet ar atvērtiem logiem.
Faktori, kurus nevarat ietekmēt
•
Satiksmes situācija.
•
Ceļa apstākļi un topogrāfija.
•
Āra temperatūra un pretvējš.
Citus padomus par braukšanas attālumu un ekonomisku braukšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
ĪPAŠIE TEKSTI
Īpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības
norādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
BRĪDINĀJUMS
Darba sākšana
Automašīnās, kas aprīkotas ar Volvo On Call , sistēma darbojas tikai vietās, kur Volvo On Call partneriem ir nodrošināts mobilā tīkla pārklājums, un tirgos, kur ir pieejams šis pakalpojums. Atmosfēras
traucējumi vai vājš raidītāja pārklājums var izraisīt
problēmas ar savienojumu, piemēram, mazapdzīvotās vietās.
Brīdinājumus, svarīgas norādes un piezīmes par
Volvo On Call pakalpojumiem skatiet līgumā, kas
attiecas uz Volvo On Call abonementu, kā arī īpašnieka rokasgrāmatā.
Neļaujiet nevienam sēdēt blakussēdētāja sēdeklī, ja
jumta konsolē ir redzams paziņojums, ka drošības
spilvens ir deaktivizēts, un ja drošības spilvenu sistēmas brīdinājuma simbols ir redzams arī vadītāja
displejā. Tas norāda, ka sistēmā ir nopietna kļūme.
Brauciet uz servisu pēc iespējas drīzāk. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Pārskats, salons
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi un pārliecinieties, ka automašīnas
elektrosistēma atrodas aizdedzes stāvoklī 0.
Pārskats, salons
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, noteikti
izmantojiet stāvbremzi — manuālas pārnesumkārbas atstāšana pārnesumā vai automātiskas pārnesumkārbas atstāšana pozīcijā P ne vienmēr nodrošina, ka automašīna nesāks ripot.
Uzlāde
Ja kāda no uzlādes kabeļa daļām ir bojāta, to
nedrīkst lietot − pastāv elektrošoka un nopietnu
traumu risks. Ja uzlādes kabelis ir bojāts vai nedarbojas, to drīkst remontēt tikai autoservisā - ieteiDarba sākšana
cams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Sensus Navigation*: veltiet visu uzmanību ceļam un
• Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar maksikoncentrējieties tikai uz autovadīšanu. Ievērojiet
mālo atļauto uzlādes strāvu vai zemāku, kuras stispēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus un izvērprums ir noteikts spēkā esošajās vietējās un
tējiet satiksmes situāciju. Ceļa un laika apstākļu dēļ
valsts nozīmes rekomendācijās par hibrīda akunoteikti ieteikumi var būt mazāk uzticami.
mulatoru uzlādi, izmantojot 230 V kontaktligzdas/
Pārskats, eksterjers
spraudņus.
Atvēršanas/aizvēršanas laikā piesargieties, lai
• Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt, tikai
nevienu neiespiestu. Pārbaudiet, vai bagāžas nodalīizmantojot apstiprinātu iezemētu 230 V kontaktjuma durvju tuvumā neviens neatrodas, jo iespiešaligzdu vai uzlādes staciju ar vaļīgu Volvo uzlādes
nai var būt nopietnas sekas. Bagāžas nodalījuma
kabeli (3. režīms).
durvis vienmēr jālieto piesardzīgi.
• Vadības bloka zemējuma pārtraucējs aizsargā
Pārskats, salons
automašīnu, bet joprojām pastāv risks pārslogot
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošī230 V elektrotīklu.
• Nelietojiet elektrības kontaktligzdas, kurām ir
bas spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi,
drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts. Nekādā gadīacīmredzams nolietojums vai bojājumi, pretējā
jumā nesēdiniet bērnu uz sēdekļa paliktņa, bērnu
gadījumā tās var radīt uguns izraisītus bojājumus
sēdeklī vai uz aizmuguri vērstā bērnu sēdeklī, kas
un/vai traumas.
uzstādīts blakussēdētāja sēdeklī, ja ir aktivizēts dro- • Nekādā gadījumā nelietojiet pagarinātāja kabeli.
šības spilvens. Kad ir aktivizēts drošības spilvens,
Atzveltņu nolocīšana aizmugurējā sēdeklī
priekšējā pasažiera sēdvietā nedrīkst sēdēt persoPēc atzveltņu nolocīšanas un pacelšanas pārliecinas, kas ir īsākas par 140 cm. Kad drošības spilnieties, ka tās ir pareizi nofiksētas. Pēc galvas
vens ir deaktivizēts, priekšējā pasažiera sēdvietā
balstu pacelšanas pārliecinieties, ka tie ir pareizi
nedrīkst sēdēt personas, kas ir garākas par 140 cm. nofiksēti. Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri,
otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balsti
vienmēr jāpaceļ.
Stūre
Balss atpazīšana: Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par
drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Pasažieru salona klimata kontrole
Apsildāmos sēdekļus* nedrīkst lietot cilvēki, kuriem
ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ vai kuriem ir grūtības regulēt apsildāmo sēdekļu vadības slēdžus.
Pretējā gadījumā var gūt apdegumus.
Pasažieru salona klimata kontrole
Neveiciet sagatavošanas darbus (attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu):
• Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs,
sāk plūst izplūdes gāzes.
• Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši
vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle,
zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
• Kad pastāv risks, ka sildītāja izplūdes caurule var
tikt bloķēta. Izvads atrodas priekšējā labā riteņa
arkā, un, piemēram, sniegs priekšējā labā riteņa
arkā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Vadītāja atbalsts
BLIS un CTA papildina, nevis aizstāj drošu braukšanas stilu un atpakaļskata spoguļu lietošanu. Tās
nekādā gadījumā nevar aizstāt vadītāja uzmanību un
atbildību. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
joslu maiņu un braukšanu atpakaļgaitā. BLIS nedarbojas asos līkumos un atpakaļgaitā.
Vadītāja atbalsts
Sistēmas Lane assistance LKA un Run-off Mitigation Run-off Mitigation ir tikai palīglīdzekļi, un tās
nedarbojas visās braukšanas un satiksmes situācijās, kā arī visos laikapstākļos un jebkuros ceļa
apstākļos. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Šīs funkcijas
nevar noteikt barjeras, sliedes vai tamlīdzīgus šķēršļus ceļa malā.
Vadītāja atbalsts
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas situācijās vai jebkādos laika un
ceļa apstākļos. Funkcija nevar noteikt visus gājējus/
riteņbraucējus visās situācijās. Brīdinājums tiek aktivēts tikai tad, ja pastāv nopietns sadursmes risks.
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos,
kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti, izslēdzas, ja
automašīnas ātrums pārsniedz 70 km/h (43 mph).
City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija var
novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu.
Lai nodrošinātu optimālu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr jānospiež bremžu pedālis - pat tad, ja
automašīna bremzē automātiski. Vadītājs ir atbildīgs
par piemērota attāluma un ātruma uzturēšanu.
Vadītāja atbalsts
Pilot Assist ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas visās
braukšanas situācijās vai jebkādos laika un ceļa
apstākļos. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par automašīnas vadīšanu, un autovadītājam ir jāiejaucas, ja
Pilot Assist nenodrošina piemērotu ātruma vai laika
intervālu vai stūrēšanas palīdzību. Pilot Assist drīkst
izmantot, tikai ja uz ceļa seguma kādā no joslas
pusēm ir skaidri uzkrāsotas joslu atdalošās līnijas.
Pilot Assist nebremzē, tuvojoties cilvēkiem, dzīvniekiem, priekšmetiem, nelielām/zemām piekabēm,
pretī braucošiem, lēniem vai stāvošiem transportlīdzekļiem. Neizmantojiet Pilot Assist, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz līkumotiem ceļiem
vai sliktos laika apstākļos.
Novietošanas palīdzība
Park Assist Pilot nedarbojas visās situācijās, taču
tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija. Vadītājs ir vienmēr
atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un uzmanības pievēršanu apkārtnei un citiem ceļu lietotājiem, kas tuvojas vai brauc garām automašīnas
novietošanas laikā.
Novietošanas palīdzība
Novietošanas sistēmas kamera ir palīglīdzeklis un
nevar aizstāt vadītāja pienākumus. Sensoriem ir
aklās zonas, kurās tie neuztver šķēršļus. Uzmanieties no automašīnas tuvumā esošiem cilvēkiem vai
dzīvniekiem.
SVARĪGI
Pārskats, salons
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot, braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā pastāv gaisa silfonu sabojāšanas risks.
Pārskats, salons
Vējstikla displeja bloks*, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu
displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet uz tā
nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
Centrālais displejs
Mikrošķiedras drāna, ko lietojat vidējā displeja tīrīšanai, nedrīkst būt smilšaina vai netīra. Pretējā gadījumā var saskrāpēt ekrānu. Tīrot centrālo displeju,
nespiediet displeju spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat
sabojāt displeju.
Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet stiklu
tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus, izsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku
vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšanas līdzekļus.
Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvas drānas,
papīra dvieļus vai salvetes, jo tie var saskrāpēt vidējo
displeju.
Uzlāde
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli, ja
pastāv zibeņošanas risks. Lai novērstu krāsas bojājumus, piemēram, spēcīga vēja gadījumā, novietojiet
uzlādes roktura aizsargvāku tā, lai tas nepieskartos
automašīnai. Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes kabeli no 230 V kontaktligzdas, kamēr notiek
uzlāde — pastāv risks sabojāt 230 V kontaktligzdu.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi un tikai pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli — vispirms no automašīnas uzlādes kontaktligzdas un pēc tam no 230 V
kontaktligzdas. Šī noteikuma mērķis ir novērst sistēmas bojājumus, kā arī novērst uzlādes nejaušu
apturēšanu.
Uzlāde
Kopā ar uzlādes kabeli nedrīkst lietot pagarinātājus,
pārsprieguma aizsardzības kārbas vai tamlīdzīgas
ierīces, jo tās var izraisīt ugunsgrēka, elektrošoka
risku utt. Adapteri starp 230 V kontaktligzdu un
uzlādes kabeli var izmantot, tikai ja adapteris ir marķēts ar apstiprinājuma zīmi saskaņā ar standartiem
IEC 61851 un IEC 62196. Ķīnas tirgū starp 230 V
kontaktligzdu un uzlādes kabeli nedrīkst lietot adapteri.
Uzlāde
Vadības bloku nedrīkst apliet ar ūdeni vai iegremdēt
ūdenī. Nepakļaujiet vadības bloku un tā kontaktspraudni tiešai saules staru iedarbībai. Tādos gadījumos kontaktspraudņa pārkaršanas aizsardzības
funkcija var samazināt vai pārtraukt hibrīda akumulatora uzlādi. Pārbaudiet, vai 230 V kontaktligzdas
strāvas padeve ir pietiekama, lai varētu uzlādēt
transportlīdzekļus ar elektrodzinēju — neskaidrību
gadījumā kontaktligzdas pārbaude jāveic kvalificētam speciālistam. Ja kontaktligzdas strāvas intensitāte nav zināma, izmantojiet vadības bloka zemāko
līmeni.
Atzveltņu nolocīšana aizmugurējā sēdeklī
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī neviens
nesēž un nav nekādu priekšmetu. Arī drošības jostas nedrīkst būt piesprādzētas. Vidējā sēdekļa iebūvētajam paliktnim*/elkoņbalstam* ir jābūt ievilktā
pozīcijā.
Labais svirslēdzis
Pirms novietot tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā, pārliecinieties, ka tās nav piesalušas pie stikla. Ja tīrītāju slotiņas ir atliektas no vējstikla apkopes pozīcijā, tās jānoloka atpakaļ pie vējstikla, un tikai tad
slotiņas tiks aktivizētas. Tas ļaus novērst dzinēja
pārsega krāsas noskrāpēšanu.
Pasažieru salona klimata kontrole
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra
pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj novērst
sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu atdzišanu.
Savienojumi
Vienlaikus lietojot vienu tuneļa konsoles 12 V kontaktligzdu, maks. kontaktligzdas strāvas stiprums ir
10 A (120 W). Vienlaikus lietojot abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, katras kontaktligzdas strāvas
stiprums ir 7,5 A (90 W). Bagāžas nodalījumā 12 V
ligzdas maks. strāvas stiprums ir 10 A (120 W).
Maks. jaudas noņemšana 230 V kontaktligzdai ir
150 W.
PIEZĪME
Pārskats, eksterjers
Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var traucēt
tālvadības atslēgas darbībai. Neglabājiet tālvadības
atslēgu blakus metāla priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem,
planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem —
ieteicams ievērot 10–15 cm attālumu.
Pārskats, eksterjers
Elektriski vadāmās aizmugures durvis: ja sistēma ir
darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To varēs atkal izmantot pēc aptuveni
2 minūtēm. Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka
funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties
nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
Pārskats, salons
Braukšanas režīms Off road nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Pārskats, salons
Pēc auksta dzinēja iedarbināšanas tukšgaitas
apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas sistēmas.
Pārskats, salons
Aktivizējot Forward Collision Warning*, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar Forward Collision
Warning* grafisko attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat
tad, kad augšējais displejs ir izslēgts. Vadītāja spēju
vējstikla displejā saskatīt informāciju negatīvi
ietekmē: polarizējošo saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija, kurā vadītājs nesēž sēdekļa centrā;
priekšmeti, kas atrodas uz displeja bloka aizsargstikla; nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas
laikā var izraisīt galvassāpes un stresa sajūtu.
Uzlāde
Izmantojiet Volvo ieteikto uzlādes kabeli, kas atbilst
standartam GB/T 20234.1-2011 un
GB/T 20234.2- 2011 (Ķīna), kā arī IEC 62196 un
IEC 61851 (citi tirgi) un kas atbalsta temperatūras
uzraudzību.
Uzlāde
Vienmēr atslēdziet automašīnu, lai apturētu uzlādi
pirms atvienošanas no 230 V ligzdas.
Uzlāde
Uzlādes kabeļa atmiņā paliek pēdējais uzlādes strāvas iestatījums. Tādēļ ir svarīgi noregulēt iestatījumu, ja nākamās uzlādes laikā izmantojat citu
230 V ligzdu.
Stūre
Aprēķinot nobraukto attālumu, ir iespējamas zināmas nobīdes, ja ir mainīta braukšanas metode.
Pasažieru salona klimata kontrole
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties
augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Pasažieru salona klimata kontrole
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai (attiecas
uz elektrisko sildītāju). Sagatavošanas darbu kļūmi
var izraisīt uzlādes stacija, kas nav vienmēr aktīva
(piemēram, tiek izmantots taimeris). Ja automašīna
nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru
salonu vienalga var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot
sagatavošanas darbus tieši. Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā automašīnas durvīm un
logiem ir jābūt aizvērtiem.
Savienojumi
Dati tiek pārraidīti (datplūsma), izmantojot internetu,
un tam var tikt piemērota maksa. Datu viesabonēšanas un Wi-Fi tīklāju aktivizēšana var būt saistīta ar
papildu izmaksām. Informāciju par datu plūsmas
izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Ja veicat
lejupielādi, izmantojot mobilo tālruni, uzziniet datu
lejupielādes izmaksas.
Savienojumi
Volvo nepārbauda Apple CarPlay/Android Auto lietotnes saturu. Apple CarPlay var lietot, tikai ja ir
atspējots Bluetooth. Tādēļ tālrunis vai multivides
atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams, kamēr būs
aktīvs režīms CarPlay/Android Auto. Lai izveidotu
savienojumu ar automašīnu, izmantojiet Wi-Fi vai
automašīnas iebūvēto modemu*.
Savienojumi
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, iespējams,
tālruņa savienošana pārī tiek pārtraukta. Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un savienojiet
pārī vēlreiz.
Savienojumi
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus,
kas pārraida datus, piemēram, interneta radio. Ja
ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
Savienojumi
Ņemiet vērā, ka daļa tālruņu izslēdz datu saiti, kad
savienojums ar automašīnu ir pārtraukts. Nākamajā
lietošanas reizē datu saite tālrunī ir jāaktivizē atkārtoti.
Novietošanas palīdzība
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem, sniega
un ledus, lai nodrošinātu to optimālu darbību. Tas ir
sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
TP 22658 (Latvian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement