Volvo XC90 2017 Quick Guide

Volvo XC90 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas jūsu Volvo funkcijas. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur
tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības
noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu
Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu īpašnieka
rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. VOLVO AUTOMAŠĪNAS IEPAZĪŠANA
Šajā nodaļā varat atrast informāciju par savas Volvo automašīnas lietošanas sākšanu un skatīt kopsavilkumu par tās
iekšpusi un ārpusi, kā arī centrālo displeju.
02. SALONS UN SAVIENOJUMI
Šeit varat lasīt par sēdekļu iestatījumiem, stūres taustiņiem un svirām, automašīnas pasažieru nodalījuma klimata
kontroli, interneta savienojumu, Bluetooth savienojumiem utt.
03. CENTRĀLĀ DISPLEJA SKATI
Šeit varat atrast informāciju par centrālā displeja dažādajiem galvenajiem skatiem. Varat tos izmantot, lai vadītu
daudzas automašīnas funkcijas.
04. ATJAUTĪGA AUTOVADĪŠANA
Šajā nodaļā ir aprakstītas dažādas automašīnas funkcijas, kas var palīdzēt to vadīt, kā arī sniegti daži padomi par patīkamākas braukšanas pieredzes panākšanu.
05. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Dokumentā Quick Guide papildaprīkojums ir izcelts ar zvaigznīti*.
DARBA SĀKŠANA
Lai savu Volvo automašīnu sāktu lietot vislabākajā iespējamā veidā, ir
vairākas funkcijas, noteikumi un padomi, kurus ir noderīgi zināt.
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi vairākiem tiešsaistes pakalpojumiem1. Daži piemēri ir My Volvo — personīga vietne jums un jūsu
automašīnai —, Volvo On Call*, karšu pakalpojumi un iespēja rezervēt
apkopi un remontu. Volvo ID varat izveidot vietnē My Volvo, lietotnē
Volvo On Call vai tieši automašīnā.
Sensus
Sensus ir automašīnas inteliģentā saskarne, kurā ir pieejami visi automašīnas risinājumi saistībā ar izklaidi, interneta savienojumu, navigāciju*
un informācijas pakalpojumiem. Tieši Sensus padara iespējamus sakarus starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Volvo On Call*
Volvo On Call ir iebūvēta palīdzības sistēma ar lietotni, kas jums sniedz
iespēju attālināti kontrolēt savu Volvo. Ar lietotni Volvo On Call varat
sagatavot automašīnu braukšanai, aizslēgt/atslēgt automašīnu, apskatīties, kur tā ir novietota, reģistrēt braucienus, saņemt brīdinājumus par
zādzības mēģinājumiem un izmantot citas funkcijas. Lai sāktu lietot šīs
funkcijas, lejupielādējiet lietotni Volvo On Call.
Pakalpojumā Volvo On Call ir ietverta arī palīdzība uz ceļa un ārkārtas
palīdzība, izmantojot pogas ON CALL un SOS automašīnas jumta konsolē.
Vadītāja profili
Daudzus automašīnas iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām
vēlmēm un pēc tam saglabāt vienā vai vairākos vadītāja profilos. Katru
atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu.
Aktivizējiet un iestatiet vadītāju profilus centrālā displeja augšējā skatā:
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili.
1
Pakalpojumi atšķiras atkarībā no automašīnas konfigurācijas un tirgus.
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Pārbaudīt dzinēja eļļas līmeni un gaisa spiedienu riepās var ar
lietotni Automaš. statuss centrālā displeja lietotņu skatā. Šeit varat
arī skatīt statusa ziņojumus un rezervēt apkopi un remontu*.
Kad tiek ieslēgta atpakaļgaita, atpakaļskata spoguļi tiek automātiski pagriezti uz leju*, lai vadītājs varētu redzēt ceļa malu, piemēram,
automašīnas novietošanas laikā. Kad automašīna tiek aizslēgta/
atslēgta, atpakaļskata spoguļi tiek automātiski nolocīti/atlocīti.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* nozīmē: lai aizslēgtu vai
atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram, jūsu
kabatā. Tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni viena metra attālumā no automašīnas.
Satveriet kādu no durvju rokturiem vai nospiediet bagāžas nodalījuma durvju gumijoto spiediena plāksni, lai atslēgtu automašīnu. Lai
aizslēgtu automašīnu, uzmanīgi uzspiediet kādam no durvju rokturu
padziļinājumiem. Centieties vienlaikus nepieskarties abām spiediena virsmām.
Panorāmas jumts* ir sadalīts divās stikla sadaļās. Priekšējo var
vertikāli atvērt pie aizmugurējās malas. Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības slēdzi, kas atrodas automašīnas griestos.
Elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis* var atvērt vai nu
ar rokturi uz bagāžas nodalījuma durvīm, vai arī veicot lēnu spērienam līdzīgu kustību* zem aizmugurējā bufera kreisās daļas. Aizveriet
uz to
un aizslēdziet bagāžas nodalījuma durvis, izmantojot
apakšējās malas. Vai arī aizveriet bagāžas nodalījuma durvis ar spērienam līdzīgu kustību.
Lai bagāžas nodalījuma durvis neatsistos, piemēram, pret garāžas
griestiem, var ieprogrammēt maksimālo atvēršanas augstumu.
AIZSLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA
Tālvadības pults atslēga
Vienreiz īsi nospiežot, aizslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis un aktivizē signalizāciju*. Nospiežot un turot, vienlaikus aizver panorāmas jumtu* un visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju. Nospiežot un turot,
vienlaikus atver visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju tikai tām. Nospiežot un turot, tiek atvērtas vai aizvērtas elektriski vadāmās* bagāžas nodalījuma durvis.
Panikas funkcija aktivizē pagrieziena rādītājus un skaņas signālu, lai
pievērstu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Lai aktivizētu, nospiediet
pogu un trīs sekundes turiet.
Privātā aizslēgšana
Privātās aizslēgšanas funkcija bloķē bagāžas nodalījuma durvis un cimdu nodalījumu, kas var būt noderīgi, piemēram, kad
automašīna tiek nogādāta apkopes veikšanai.
- Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties Privātā
aizslēgšana, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Tiek rādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais logs. Katrā bloķēšanas funkcijas lietošanas reizē tiek atlasīts četrciparu kods. Pirmajā
funkcijas lietošanas reizē ir jāatlasa papildu drošības kods.
PĀRSKATS, SALONS
Centrālo displeju izmanto, lai vadītu daudzas automašīnas pamatfunkcijas, piemēram, klimata kontroli, vadītāja atbalsta sistēmas un
automašīnā pieejamās lietotnes.
Vadītāja displejā ir redzama lielākā daļa ar braukšanu saistītās
informācijas, piemēram, ātrums, dzinēja apgriezieni, navigācija* un
aktīvais vadītāja atbalsts. Varat pats izvēlēties, kas ir jārāda vadītāja
displejā, izmantojot centrālā displeja augšējā skata opciju
Iestatījumi My Car Vadītāja displejs.
Vējstikla displejs* papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju uz vējstikla. To aktivizē centrālā displeja funkciju
skatā.
Iedarbiniet automašīnu ar iedarbināšanas slēdzi centrā starp
sēdekļiem. Automašīnās ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu ir
jāatlasa pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu ir jānospiež sajūga pedālis. Pagrieziet un atlaidiet aizdedzes pozīcijā I, nospiediet un turiet bremžu pedāli un pēc
tam pagrieziet iedarbināšanas slēdzi un turiet to, lai iedarbinātu
automašīnu. Izslēdziet, pagriežot iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP. Automašīnās ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu ir jāatlasa pārnesumu pozīcija P vai N.
Piedziņas režīmus* iestata ar vadības slēdzi centrā starp sēdekļiem. Iespiediet vadības slēdzi uz iekšu un ritiniet to, lai centrālajā
displejā atlasītu Comfort, Off Road, Eco, Dynamic vai Individual
Apstipriniet, nospiežot ripu. Režīmā Individual varat pielāgot piedziņas režīmu savām vajadzībām. To var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā Iestatījumi My Car.
Stāvbremze tiek aktivizēta, kad vadības slēdzi
pavelk uz augšu;
vadītāja displejā iedegas simbols. Lai to manuāli atlaistu, nospiediet
vadības slēdzi uz leju un vienlaikus turiet nospiestu bremžu pedāli.
Izmantojot funkciju Auto Hold ( ), varat atlaist bremžu pedāli un
saglabāt bremzēšanas spēku, piemēram, kad automašīna stāv krustojumā.
Ņemiet vērā, ka pirms iebraukšanas automātiskajā automazgātuvē
opcijām Auto hold un Automātiski aktivizēt stāvbremzi ir jābūt
deaktivizētām. To var iestatīt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Iestatījumi My Car Stāvbremze un piekare. Pēc tam atlasiet pārnesumu pozīciju N un pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā STOP uz vismaz četrām sekundēm.
Pasažiera drošības gaisa spilvena slēdzis* atrodas instrumentu
paneļa galā pasažiera pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir atvērtas. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/OFF, lai aktivizētu/deaktivizētu drošības spilvena funkciju.
Cimdu nodalījumu atver, nospiežot pogu
.
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Centrālajā displejā varat veikt iestatījumus un vadīt lielāko daļu funkciju. Centrālajā displejā ir trīs galvenie skati, kuriem varat piekļūt, velkot
pa labi/pa kreisi: sākuma skats, funkciju skats un lietotņu skats. Ir arī
augšējais skats, kuram var piekļūt, velkot uz leju displeja augšdaļu.
Lai mainītu centrālā displeja izskatu, atlasiet motīvu augšējā skata
sadaļā Iestatījumi My Car Vadītāja displejs. Šeit varat arī atlasīt
tumšu vai gaišu fonu.
Izvēļņu struktūrā var atgriezties, īsi nospiežot fizisko sākuma taustiņu, kas atrodas zem displeja. Nospiežot ilgāk, tiek atvērts sākuma
skats.
Tīrot centrālo displeju, bloķējiet skārienjutības funkciju, nospiežot un
turot fizisko sākuma pogu zem displeja. Lai atkal aktivizētu displeju, īsi
nospiediet sākuma taustiņu.
Statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzamas automašīnas aktivitātes.
Tīkla informācija un savienojuma informācija tiek rādīta pa kreisi, un ar
multividi saistītā informācija un pulkstenis tiek rādīts pa labi.
Klimata rindā apakšā varat iestatīt temperatūru, sēdekļu komfortu un
ventilatoru ātrumu, pieskaroties attiecīgajai ikonai.
1. Aktivizējiet sēdekļa iestatīšanu centrālajā displejā, pagriežot vadības
slēdzi.
2. Centrālajā displejā atlasiet vajadzīgo funkciju, pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
3. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdža augšējo/apakšējo/
priekšējo/aizmugurējo daļu.
Iestatījumu saglabāšana
1. Iestatiet sēdekli, durvju spoguļus un vējstikla displeju* vajadzīgajā
pozīcijā un nospiediet pogu M. Iedegas pogā iebūvētais indikators.
2. Trīs sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1, 2 vai 3. Atskan skaņas signāls, un gaismas indikators pogā M nodziest.
Lai lietotu saglabāto sēdekļa iestatījumu, nospiediet izvēlēto atmiņas
pogu.
ELEKTRISKI REGULĒJAMI* PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI
Izmantojiet vadības slēdžus sēdekļu ārmalā, lai noregulētu sēdekļa pozīciju, gurnu atbalstu* utt. Viens vadības slēdzis ir sēdekļa formā, lai jūs
varētu vienkāršāk saprast, kā maināt pozīciju, un otru vadības slēdzi
izmanto gurnu atbalsta, masāžas* un citu funkciju regulēšanai.
Sēdekļa formas vadības slēdzis
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmu vai pārvietojiet visu sēdekli, izmantojot
apakšējo vadības slēdzi. Noregulējiet atzveltnes leņķi, izmantojot aizmugurējo vadības slēdzi.
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis
Masāžas*, sānu atbalsta*, gurnu atbalsta* un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi*.
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Lai varētu nolaist atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējais un
aizmugurējais sēdeklis.
Otrās sēdekļu rindas vidējā sēdvieta
1. Nolokiet galvas balstu manuāli, nospiežot pogu, kas atrodas starp
atzveltni un galvas balstu. Vienlaikus spiediet galvas balstu uz leju.
2. Velciet vidējās sēdvietas jostu
nolokot.
uz augšu/uz priekšu, vienlaikus
Otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas
– Pavelciet uz augšu rokturi, kas atrodas ārējā sēdekļa sānos
nolaistu sēdekli. Galvas balsts tiek automātiski nolocīts.
, lai
Trešā sēdekļu rinda*
– Pavelciet atzveltnes augšā esošo rokturi uz augšu/uz priekšu. Nolokiet atzveltni uz priekšu. Galvas balsts tiek automātiski nolocīts.
Paceļot otro sēdekļu rindu, siksna/rokturis ir jāvelk uz augšu. Paceliet
atzveltnes, līdz bloķētājs tiek nofiksēts. Galvas balstus var atlocīt
manuāli.
Lai iekāptu trešajā sēdekļu rindā, pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi,
kas atrodas vidējās rindas sēdekļa augšpusē . Nolokiet atzveltni un
bīdiet visu sēdekli uz priekšu.
STŪRE
Varat iestatīt stūres augstuma un dziļuma pozīciju, pavelkot sviru zem
stūres pret sevi/prom no sevis2. Iestatiet vajadzīgo pozīciju un pārvietojiet sviru atpakaļ bloķētā pozīcijā.
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Kreisā vadības tastatūra
Nospiediet
Vadītāja atbalstu atlasa vadītāja displejā, izmantojot bultiņas stūres kreisajā vadības tastatūrā. Kad simbols ir BALTS, funkcija ir aktīva. PELĒKS
simbols nozīmē, ka funkcija ir apturēta vai atrodas gaidīšanas režīmā.
Ātruma ierobežotājs*
Īsi nospiežot / saglabātais ātrums tiek palielināts/samazināts par
5 km/h; nospiežot ilgi, tas tiek palielināts/samazināts par 1 km/h. Ar
/ samazina/palielina attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, lietojot adaptīvo kruīza kontroli un Pilot Assist. Vienreiz
nospiežot , tiek arī atjaunots izvēlētās funkcijas saglabātais ātrums.
Kruīzkontrole
Labā vadības tastatūra
Displeja simbolu nozīme:
, lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju.
Navigācijai vadītāja displejā izmantojiet stūres labo tastatūru.
2
Atkarībā no tirgus.
Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne. Šeit var vadīt
borta datoru, multivides atskaņotāju, tālruni un navigāciju.
Ritiniet pieejamās lietotnes, nospiežot kreiso vai labo bultiņu.
Atlasiet opciju, noņemiet tās atlasi vai apstipriniet to, piemēram,
atlasiet borta datora izvēlni vai izdzēsiet paziņojumu vadītāja displejā.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties bultiņai uz
augšu vai uz leju.
Lai palielinātu/samazinātu multivides skaļumu, nospiediet
un
. Ja neviena cita funkcija nav aktīva, šie taustiņi darbojas kā skaļuma
vadības slēdzis.
Balss vadību aktivizē ar pogu , un to var izmantot, piemēram, multivides, navigācijas un klimata kontroles vadībai ar balsi. Sakiet, piemēram,
"Atskaņot Avicii", "Raise temperature", "Help", "Atkārtot" vai
"Cancel".
Plašāku informāciju par balss vadību un citus balss komandu piemērus
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Borta dators
Borta datorā tiek aprēķināts, piemēram, nobraukums, degvielas patēriņš
un vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija no borta datora tiks
rādīta vadītāja displejā. Borta dators aprēķina atlikušo attālumu līdz tukšai degvielas tvertnei. Lai rādītu dažādas opcijas, izmantojiet stūres labo
tastatūru. Ja vadītāja displejā ir attēlots "----", garantētais atlikušais
attālums ir beidzies.
Brauciena odometra atiestatīšana
Manuālo brauciena odometru (TM) var atiestatīt manuāli, nospiežot un
turot kreisā svirslēdža taustiņu RESET. Ja automašīna nav izmantota
4 stundas, automātiskais brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski.
KREISAIS SVIRSLĒDZIS
Priekšējo lukturu funkcijas vada, izmantojot kreiso svirslēdzi.
Atlasot režīmu AUTO, automašīna nosaka, kad ir gaišs/tumšs, un atbilstoši iestata apgaismojumu, piemēram, vakarā vai iebraucot tunelī. Varat
arī pagriezt sviras ripu stāvoklī , lai ieslēgtu tālās gaismas, kas tiek
automātiski aptumšotas, konstatējot pretimbraucošu transportlīdzekli.
Tālās gaismas var ieslēgt manuāli, pārvietojot svirslēdzi prom no sevis.
Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ pret sevi.
Aktīvie pagriezienu lukturi* ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos, jo gaismas stars seko stūres
kustībai. Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad tiek iedarbināta
automašīna, un to var deaktivizēt centrālā displeja funkciju skatā.
Pietuvošanās apgaismojums* ieslēdz ārējo apgaismojumu, kad atslēdzat automašīnu ar atslēgu, un palīdz tumsā droši sasniegt automašīnu.
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Ar labo svirslēdzi vada tīrītāju slotiņas un lietus sensoru.
– Pārslēdziet svirslēdzi uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību pa vējstiklu.
– Pakāpeniski pārvietojiet sviru, lai iegūtu periodisku tīrīšanu, parastu
un lielu ātrumu.
– Noregulējiet intervāla ātrumu, izmantojot sviras ripu.
– Pavelciet sviru pret stūri, lai ieslēgtu vējstikla un priekšējo lukturu
apskalotājus, un pastumiet to pret instrumentu paneli, lai ieslēgtu aizmugurējā loga apskalotājus.
Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu lietus
sensoru. Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas tiek
noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Pagrieziet slēdža sviras ritenīti uz augšu/uz leju, lai panāktu lielāku/
mazāku jutīgumu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras tīrīšanas režīmu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas
tīrīšanas režīmu.
Vējstikla tīrītāju apkopes režīmu lietojiet, piemēram, mainot,
tīrot vai paceļot tīrītāja slotiņas. To aktivizē centrālā displeja
funkciju skatā.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitātes sistēma IAQS*
IAQS ir daļa no komplekta Clean Zone Interior Package*, un tā ir pilnīgi
automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no sārņiem, piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un zemes līmeņa
ozona. Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Iestatījumi Klimats Gaisa kvalitātes sensors.
Klimata iestatījumi
Klimata kontroles funkcijas pasažieru salona priekšdaļā un aizmugurē
vada centrālajā displejā, ar taustiņiem viduskonsolē un tuneļkonsoles
aizmugurē. Dažas klimata kontroles funkcijas var vadīt arī ar balsi.
Šo ikonu lieto, lai atvērtu klimata skatu displeja apakšdaļas
centrā. Kad teksts Clean Zone ir ZILĀ krāsā, tas nozīmē, ka
pasažieru salonā ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
– Pieskarieties AUTO, lai aktivizētu pilnīgi automātisku pasažieru
salona klimata kontroli atbilstoši vajadzīgajai temperatūrai. Režīmā
AUTO ventilatoram var iestatīt piecus dažādus automātiskus ventilatora ātrumus, kā arī funkcijas Off un Max.
– Pieskarieties vienai no ikonām klimata rindā, kas atrodas centrālā displeja apakšā, lai regulētu temperatūru, sēdekļu apsildi un ventilatoru
ātrumu.
Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses temperatūru,
pieskarieties vadītāja puses temperatūras ikonai un Sinhronizēt
temperatūru .
SAVIENOJUMI
Varat atskaņot/vadīt ar balsi multividi, īsziņas un tālruņa zvanus, kā arī
izveidot automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot dažādas ārējas
ierīces, piemēram, viedtālruņus. Lai varētu lietot pievienotās ierīces,
automašīnai ir jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
Izmantojot Bluetooth, varat automašīnai pievienot ārēju ierīci, lai
varētu vadīt tālruņa zvanus un īsziņas, straumēt multividi un automašīnā
izveidot savienojumu ar internetu. Vienlaikus var būt pievienotas divas
Bluetooth ierīces bet šajā gadījumā multivide tiks straumēta tikai no vienas ierīces.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar internetu,
aktivizējiet arī datu saiti.
2. Centrālā displeja sākuma skatā atveriet apakšskatu Tālrunis. Pieskarieties Pievienot tālruni vai, ja tālrunis jau ir pievienots, pieskarieties
Mainīt.
3. Atlasiet pievienojamo tālruni un izpildiet displejā un tālrunī norādītās
darbības. Ņemiet vērā, ka dažos tālruņos ir jāaktivizē ziņojumu funkcija.
Izmantojot Wi-Fi, varat automašīnā izveidot savienojumu ar internetu,
piemēram, lai lietotu interneta radio un mūzikas pakalpojumus, izmantojot automašīnas lietotnes, automašīnā sazinātos ar izplatītāju un lejupielādētu programmatūru.
1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari
juma izvēles rūtiņu.
Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi savieno-
Savienojuma izveide, izmantojot automašīnas modemu3
1. Ievietojiet personīgo SIM karti tai paredzētajā turētājā bagāžas nodalījumā.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi
modema Internets.
Sakari
Automašīnas
3. Aktivizējiet, atzīmējot Automašīnas modema Internets izvēles rūtiņu.
Saistīšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, varat kopīgot tās
interneta savienojumu (Wi-Fi tīklāju) ar citām ierīcēm, izmantojot augšējās izvēlnes sadaļu Iestatījumi. Nospiediet Sakari Automašīnas WiFi tīklājs.
Izmantojot USB/AUX, varat izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, lai
atskaņotu multividi. Ja tālrunī aktivizēsiet datu saiti ar USB, varēsiet
automašīnā izveidot savienojumu ar internetu. Šo USB portu varat
izmantot arī sistēmai Apple Car Play/Android Auto.
metodes. Lai atskaņotu audio no iPod, neatkarīgi no savienojuma metodes atlasiet lietotni iPod.
Funkcija Apple CarPlay/Android Auto sniedz iespēju automašīnā lietot noteiktas tālruņa lietotnes, piemēram, lai atskaņotu mūziku vai klausītos apraides. Tās var vadīt automašīnas centrālajā displejā vai ar tālruni.
Ja jums ir tālrunis iPhone, pirms Apple CarPlay lietošanas ir jāaktivizē
Siri balss vadība. Pievienojiet USB portam. Ja ir vairāk nekā viens ports,
izmantojiet portu ar baltu rāmīti. Lai aktivizētu, lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay/Android Auto.
Lai aktivizētu balss vadību ar Apple CarPlay/Android Auto, ilgi pieskapogai stūres labajā tastatūrā. Nospiežot īsi, tiek aktivizēta
rieties
pašas automašīnas balss vadības sistēma.
Kad tiek lietota sistēma Apple CarPlay, Bluetooth tiek izslēgts. Ja
nepieciešams, lietojiet kādu citu savienojumu.
USB un AUX ligzda
12 V ligzda. Viena 12 V ligzda atrodas arī bagāžas nodalījumā.
Tālruņa zvanu pārvaldība4
Varat veikt un saņemt zvanus no tālruņa ar Bluetooth savienojumu,
izmantojot gan stūres labo tastatūru, gan centrālā displeja sākuma
skata apakšskatu Tālrunis. Turklāt zvanus var vadīt arī ar balss vadību.
Nospiediet balss vadības simbolu
un sakiet, piemēram, "Zvanīt [kontaktpersonai]".
Multivides atskaņošana
Lai atskaņotu audio no ārējas ierīces, jums tā ir jāpievieno automašīnai,
izmantojot izvēlēto metodi, un pēc tam centrālā displeja lietotņu skatā
jāatver lietotne Bluetooth, USB vai AUX — atkarībā no savienojuma
3
4
Tikai automašīnās ar Volvo On Call*. Ja savienojumam izmantojat automašīnas modemu, šo savienojumu izmantos Volvo On Call pakalpojumi.
Informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi ar automašīnu, skatiet vietnē support.volvocars.com.
SĀKUMA SKATS
Kad centrālo displeju ieslēdz, tajā ir redzams sākuma skats, kurā varat
piekļūt apakšskatiem Navigācija, Multivide un Tālrunis, kā arī pēdējai lietotajai automašīnas funkcijai.
Navigācija — pieskarieties šeit, lai piekļūtu kartes navigācijai ar
Sensus Navigation*.
Lai iestatītu galamērķi ar adresi — pieskarieties
mainās, lai veiktu meklēšanu ar adresi.
Galamērķa iestatīšana ar karti — palieliniet karti ar
rieties galamērķim, uz kuru vēlaties doties, un turiet.
. Kartes attēls
, pieska-
Lai dzēstu galamērķi — pieskarieties galamērķa ikonai un pēc
tam pieskarieties Dzēst.
Multivide — šeit tiek rādīta, piemēram, jūsu mūzika no ārējās ierīces vai radio stacija, ja lietotņu skatā esat atlasījis FM radio. Pieskarieties apakšskatam, lai piekļūtu iestatījumiem. Šeit varat skatīt savu
mūzikas bibliotēku, interneta radio stacijas utt.
Tālrunis — šeit var piekļūt tālruņa funkcijai. Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam. Piemēram, šeit varat sastādīt numuru no
zvanu vēstures vai kontaktu saraksta vai manuāli ievadīt numuru,
izmantojot tastatūru. Kad numurs ir atlasīts, pieskarieties Zvanīt vai
.
Pēdējā izmantotā automašīnas funkcija — šeit varat skatīt
pēdējo izmantoto automašīnas funkciju, kas netiek rādīta nevienā
no pārējiem apakšskatiem, piemēram, Automaš. statuss, Vadītāja
efektivitāte vai Lane Keeping Aid. Varat pieskarties apakšskatam,
lai piekļūtu pēdējai lietotajai funkcijai.
FUNKCIJU SKATS UN LIETOTŅU SKATS
Funkciju skats
1. Nospiediet kādu ikonu un turiet.
Funkciju skatu sasniegsiet, sākuma skatā velkot no kreisās puses uz
labo5. Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas,
piemēram, Head-Up displejs*, Stāvvietā nov. palīgsistēma un Lane
Keeping Aid. Tās aktivizē/deaktivizē, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Dažas funkcijas tiek atvērtas atsevišķā logā.
2. Velciet ikonu uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.
Izvēļņu struktūrā var atgriezties, nospiežot fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem displeja.
Lietotņu skats
Sākuma skatā velciet no labās puses uz kreiso5, lai piekļūtu lietotņu
skatam. Šeit varat skatīt kopā ar automašīnu piegādātās lietotnes, kā arī
lietotnes, kuras varat izvēlēties lejupielādēt un instalēt pats.
Lai lejupielādētu, atjauninātu vai atinstalētu lietotnes, lietotņu skatā pieskarieties Lejupielādes centrs. Lai tas būtu
iespējams, automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar
internetu.
Lejupielāde — pieskarieties Jaunas lietotnes un atlasiet vajadzīgo lietotni. Atlasiet Instalēt, lai lejupielādētu lietotni.
Atjaunināšana — pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visas lietotnes. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai rādītu iespējamo atjauninājumu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo lietotni un pieskarieties Instalēt.
Atinstalēšana — pieskarieties Lietotņu atjauninājumi un atlasiet vajadzīgo lietotni. Lai atinstalētu lietotni, pieskarieties Atinstalēt.
Sistēmas programmatūras meklēšana un atjaunināšana
– Lai skatītu pieejamos atjauninājumus, pieskarieties Sistēmas
atjauninājumi.
– Pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visu programmatūru, vai
Instalēt, lai atjauninātu atsevišķu programmu.
Ikonu pārvietošana — lietotņu skatā un funkciju skatā var pēc nepieciešamības pārvietot attiecīgi lietotnes un automašīnas funkciju pogas.
5
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē — velciet pretējā virzienā.
AUGŠĒJAIS SKATS
Displeja augšdaļā ir cilne, kuru varat vilkt uz leju, lai piekļūtu augšējam
skatam. Šeit varat piekļūt opcijām Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr.,
Profils un automašīnas saglabātajiem ziņojumiem.
Personīgas preferences
Sadaļā Iestatījumi My Car varat iestatīt dažādas personīgas preferences, piemēram, mainīt centrālā displeja izskatu un tajā rādīto informāciju.
Tālvadības atslēgas pievienošana vadītāja profilam
Katru atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu, izmantojot sadaļu
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili. Atlasiet vienu no vadītāja
profiliem (atslēgu nevar saistīt ar profilu Viesis). Tiek atkal rādīts
sākuma skats. Vēlreiz velciet uz leju augšējo skatu, atkārtojiet iepriekš
aprakstītās darbības un izvēlētajā profilā atlasiet Rediģēt un pēc tam
Pievienojiet atslēgu. Kad tiek izmantota piesaistīta atslēga, automašīna
tiek pielāgota atbilstoši jūsu konkrētajām prasībām6 attiecībā uz,
piemēram, displejiem, spoguļiem, priekšējo sēdekli, navigācijas sistēmu*, audio un multivides sistēmu, valodu un balss vadību.
Individuāls braukšanas režīms*
Ja vēlaties pielāgot vienu no braukšanas režīmiem Comfort, Eco vai
Dynamic un Off Road, aktivizējiet attiecīgo braukšanas režīmu sadaļā
Iestatījumi Individuālais braukšanas režīms. Kad esat veicis vajadzīgos iestatījumus, tuneļkonsolē atlasiet braukšanas režīmu Individual.
Sistēmas skaļums
Ja vēlaties pielāgot sistēmas skaņu skaļumu, piemēram, tastatūras un
pieskāriena toņu skaļumu, vai tās pavisam izslēgt, atveriet sadaļu
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma līmeņi.
6
Pārskatu par to, kuri iestatījumi ir personiski/globāli, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Jūsu automašīna ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas jums palīdz
braukt droši un kas var novērst negadījumus. Šīs funkcijas varat aktivizēt
centrālā displeja funkciju skatā. Atcerieties, ka vadītāja atbalsta funkcijas ir tikai palīglīdzekļi un ka jūs kā vadītājs vienmēr esat atbildīgs par
automašīnas vadīšanu drošā veidā.
City Safety
City Safety7 brīdina vadītāju par šķēršļiem, izmantojot vizuālus un skaņas signālus. Notiek automašīnas automātiska bremzēšana, ja sadursmes riska gadījumā vadītājs laicīgi nerīkojas. City Safety var novērst
sadursmi un palīdzēt, ja pastāv sadursmes risks, piemēram, ar transportlīdzekļiem, lieliem dzīvniekiem, gājējiem vai riteņbraucējiem,
kā arī citās situācijās. Sistēma City Safety tiek automātiski aktivizēta,
kad tiek iedarbināts dzinējs.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA brīdina par transportlīdzekļiem, kas šķērso ceļu aizmugurē, un tiek aktivizēta, ja tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna ripo atpakaļ.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS jūs informē par automašīnām, kas atrodas aklajā zonā, un
automašīnām, kas strauji tuvojas pa blakus esošo kreiso un
labo joslu.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Ja automašīna tūlīt šķērsos joslas līniju, tad joslas ievērošanas
palīgsistēma LKA aktīvi palīdz stūrēt automašīnu atpakaļ joslā.
Ir pieejami arī skaņas brīdinājumi un stūres vibrācijas funkcija.
Centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi var iestatīt, kā LKA
brīdina situācijās, kad automašīna izbrauc no savas joslas. Atlasiet My
Car IntelliSafe Joslas saglabāšanas palīgfunkcija. Šeit varat
arī aktivizēt/deaktivizēt funkciju Run-off Mitigation*, kas sniedz papildu
7
Nav pieejama visos tirgos.
atbalstu situācijās, kad pastāv risks nobraukt no ceļa. Automašīna automātiski stūrē un bremzē.
Pilot Assist
Pilot Assist ir komforta funkcija, kas palīdz noturēt automašīnu joslā un
ievērot iepriekš iestatītu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist atlasa un aktivizē, izmantojot kreiso stūres tastatūru. Lai stūrēšanas palīdzība darbotos, vadītājam ir jātur rokas uz stūres un jābūt
redzamiem joslu marķējumiem, kā arī jāpiepildās citiem nosacījumiem.
Kad ir aktīva stūrēšanas palīdzība, vadītāja displejā ir redzams ZAĻAS
stūres simbols.
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Park Assist Pilot*
Stāvvietā novietošanas kameru var ieslēgt arī manuāli:
Sistēma Park Assist Pilot skenē pieejamo stāvvietu un pēc tam pagriež
stūri, lai tajā iestūrētu automašīnu. Jūsu uzdevums ir vērot apkārtni,
ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus, pārslēgt pārnesumus,
kontrolēt ātrumu un bremzēt/apturēt automašīnu.
– Nospiediet funkciju skata ikonu Kamera, lai aktivizētu/deaktivizētu šo
funkciju.
Novietošana ar Park Assist Pilot
1. Funkciju skatā nospiediet taustiņu Iebraukšana. Brauciet
ar ātrumu, kas nepārsniedz 20 km/h. Kad automašīna
meklē stāvvietu, automašīnai ir jāatrodas aptuveni
1 metra attālumā no stāvvietām.
2. Apturiet automašīnu, ja centrālajā displejā redzamais
attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota
stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Ievērojiet centrālajā displejā redzamos norādījumus. Esiet
gatavs apturēt automašīnu, kad centrālajā displejā tiek
rādīts aicinājums to darīt.
Izbraukšana no stāvvietas
Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu paralēli ietvei.
1. Funkciju skatā nospiediet taustiņu Izbraukšana no
stāvvietas.
2. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Novietošanas palīgsistēmas kamera palīdz vadītājam pārraudzīt
šķēršļus ap automašīnu, izmantojot kameras attēlus un grafiskus elementus centrālajā displejā. Kameru skatus un novietošanas palīglīnijas atlasa centrālajā displejā. Kameru var ieslēgt
automātiski, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Tā iestatījumus var veikt vidējā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi.
– Atlasiet My Car Stāvvietā novietošanas palīgsistēma
Atpakaļskata kameras aktiviz. atpakaļgaitā.
TĪRĀKS BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS
Plānojot braukšanu un braucot ekonomiski, varat samazināt degvielas
patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda izmešus un citus gaisa sārņus. Šādi
varat samazināt savu ietekmi uz vidi, kā arī samazināt degvielas patēriņa
izmaksas. Dažus faktorus varat ietekmēt, citus nevarat. Tālāk ir sniegti
daži padomi.
Plānojiet braukšanu, vienmēr veicot šādas darbības:
•
Plānojiet braucienu — daudz nevajadzīgu apstāšanās reižu un
nevienmērīgs ātrums palielina degvielas patēriņu.
Brauciet ekonomiski, rīkojoties šādi:
•
Aktivizējiet braukšanas režīmu Eco — pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai braukšanai.
•
Neļaujiet automašīnai darboties tukšgaitā — kad automašīna ilgstoši
stāv, izslēdziet dzinēju.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu distanci līdz
citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai samazinātu vajadzību
bremzēt.
•
Brauciet ar pareizo gaisa spiedienu riepās un regulāri pārbaudiet tās.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO riepu spiedienu.
•
Nebrauciet ar atvērtiem logiem.
Faktori, kurus nevarat ietekmēt
•
Satiksmes situācija.
•
Ceļa apstākļi un topogrāfija.
•
Āra temperatūra un pretvējš.
ĪPAŠIE TEKSTI
Īpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības
norādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
BRĪDINĀJUMS
Darba sākšana
Automašīnās, kas aprīkotas ar Volvo On Call , sistēma darbojas tikai vietās, kur Volvo On Call partneriem ir nodrošināts mobilā tīkla pārklājums, un tirgos, kur ir pieejams šis pakalpojums. Atmosfēras
traucējumi vai vājš raidītāja pārklājums var izraisīt
problēmas ar savienojumu, piemēram, mazapdzīvotās vietās.
Brīdinājumus, svarīgas norādes un piezīmes par
Volvo On Call pakalpojumiem skatiet līgumā, kas
attiecas uz Volvo On Call abonementu, kā arī īpašnieka rokasgrāmatā.
Darba sākšana
Sensus Navigation*: veltiet visu uzmanību ceļam un
koncentrējieties tikai uz autovadīšanu. Ievērojiet
spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus un izvērtējiet satiksmes situāciju. Ceļa un laika apstākļu dēļ
noteikti ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Pārskats, eksterjers
Atvēršanas/aizvēršanas laikā piesargieties, lai
nevienu neiespiestu. Pārbaudiet, vai bagāžas nodalījuma durvju tuvumā neviens neatrodas, jo iespiešanai var būt nopietnas sekas. Bagāžas nodalījuma
durvis vienmēr jālieto piesardzīgi.
Pārskats, salons
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi,
drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts. Nekādā gadījumā nesēdiniet bērnu uz sēdekļa paliktņa, bērnu
sēdeklī vai uz aizmuguri vērstā bērnu sēdeklī, kas
uzstādīts blakussēdētāja sēdeklī, ja ir aktivizēts drošības spilvens. Kad ir aktivizēts drošības spilvens,
priekšējā pasažiera sēdvietā nedrīkst sēdēt personas, kas ir īsākas par 140 cm. Kad drošības spilvens ir deaktivizēts, priekšējā pasažiera sēdvietā
nedrīkst sēdēt personas, kas ir garākas par 140 cm.
Neļaujiet nevienam sēdēt blakussēdētāja sēdeklī, ja
jumta konsolē ir redzams paziņojums, ka drošības
spilvens ir deaktivizēts, un ja drošības spilvenu sistēmas brīdinājuma simbols ir redzams arī vadītāja
displejā. Tas norāda, ka sistēmā ir nopietna kļūme.
Brauciet uz servisu pēc iespējas drīzāk. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Pārskats, salons
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi un pārliecinieties, ka automašīnas
elektrosistēma atrodas aizdedzes stāvoklī 0.
Pārskats, salons
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, noteikti
izmantojiet stāvbremzi — manuālas pārnesumkārbas atstāšana pārnesumā vai automātiskas pārnesumkārbas atstāšana pozīcijā P ne vienmēr nodrošina, ka automašīna nesāks ripot.
Atzveltņu nolocīšana aizmugurējā sēdeklī
Pēc atzveltņu nolocīšanas un pacelšanas pārliecinieties, ka tās ir pareizi nofiksētas. Pēc galvas
balstu pacelšanas pārliecinieties, ka tie ir pareizi
nofiksēti. Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri,
otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas balsti
vienmēr jāpaceļ.
Stūre
Balss atpazīšana: Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par
drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Pasažieru salona klimata kontrole
Apsildāmos sēdekļus* nedrīkst lietot cilvēki, kuriem
ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ vai kuriem ir grūtības regulēt apsildāmo sēdekļu vadības slēdžus.
Pretējā gadījumā var gūt apdegumus.
Vadītāja atbalsts
BLIS un CTA papildina, nevis aizstāj drošu braukšanas stilu un atpakaļskata spoguļu lietošanu. Tās
nekādā gadījumā nevar aizstāt vadītāja uzmanību un
atbildību. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
joslu maiņu un braukšanu atpakaļgaitā. BLIS nedarbojas asos līkumos un atpakaļgaitā.
Vadītāja atbalsts
Sistēmas Lane assistance LKA un Run-off Mitigation Run-off Mitigation ir tikai palīglīdzekļi, un tās
nedarbojas visās braukšanas un satiksmes situāci-
jās, kā arī visos laikapstākļos un jebkuros ceļa
apstākļos. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Šīs funkcijas
nevar noteikt barjeras, sliedes vai tamlīdzīgus šķēršļus ceļa malā.
Vadītāja atbalsts
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas situācijās vai jebkādos laika un
ceļa apstākļos. Funkcija nevar noteikt visus gājējus/
riteņbraucējus visās situācijās. Brīdinājums tiek aktivēts tikai tad, ja pastāv nopietns sadursmes risks.
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos,
kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti, izslēdzas, ja
automašīnas ātrums pārsniedz 70 km/h (43 mph).
City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija var
novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu.
Lai nodrošinātu optimālu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr jānospiež bremžu pedālis - pat tad, ja
automašīna bremzē automātiski. Vadītājs ir atbildīgs
par piemērota attāluma un ātruma uzturēšanu.
aklās zonas, kurās tie neuztver šķēršļus. Uzmanieties no automašīnas tuvumā esošiem cilvēkiem vai
dzīvniekiem.
SVARĪGI
Pārskats, salons
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot, braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā pastāv gaisa silfonu sabojāšanas risks.
Pārskats, salons
Vējstikla displeja bloks*, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu
displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet uz tā
nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
Centrālais displejs
Mikrošķiedras drāna, ko lietojat vidējā displeja tīrīšanai, nedrīkst būt smilšaina vai netīra. Pretējā gadījumā var saskrāpēt ekrānu. Tīrot centrālo displeju,
nespiediet displeju spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat
Vadītāja atbalsts
sabojāt displeju.
Pilot Assist ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas visās
Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas ķīmibraukšanas situācijās vai jebkādos laika un ceļa
apstākļos. Autovadītājs vienmēr ir atbildīgs par auto- skas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet stiklu
mašīnas vadīšanu, un autovadītājam ir jāiejaucas, ja tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus, izsmidziPilot Assist nenodrošina piemērotu ātruma vai laika nāmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku
intervālu vai stūrēšanas palīdzību. Pilot Assist drīkst vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšanas līdzekļus.
Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvas drānas,
izmantot, tikai ja uz ceļa seguma kādā no joslas
papīra dvieļus vai salvetes, jo tie var saskrāpēt vidējo
pusēm ir skaidri uzkrāsotas joslu atdalošās līnijas.
Pilot Assist nebremzē, tuvojoties cilvēkiem, dzīvnie- displeju.
kiem, priekšmetiem, nelielām/zemām piekabēm,
Atzveltņu nolocīšana aizmugurējā sēdeklī
pretī braucošiem, lēniem vai stāvošiem transportlīPārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī neviens
dzekļiem. Neizmantojiet Pilot Assist, piemēram, pilnesēž un nav nekādu priekšmetu. Arī drošības jossētas satiksmē, krustojumos, uz līkumotiem ceļiem
tas nedrīkst būt piesprādzētas. Vidējā sēdekļa iebūvai sliktos laika apstākļos.
vētajam paliktnim*/elkoņbalstam* ir jābūt ievilktā
pozīcijā.
Novietošanas palīdzība
Park Assist Pilot nedarbojas visās situācijās, taču
Labais svirslēdzis
tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija. Vadītājs ir vienmēr Pirms novietot tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā, pāratbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un uzma- liecinieties, ka tās nav piesalušas pie stikla. Ja tīrīnības pievēršanu apkārtnei un citiem ceļu lietotātāju slotiņas ir atliektas no vējstikla apkopes pozījiem, kas tuvojas vai brauc garām automašīnas
cijā, tās jānoloka atpakaļ pie vējstikla, un tikai tad
novietošanas laikā.
slotiņas tiks aktivizētas. Tas ļaus novērst dzinēja
pārsega krāsas noskrāpēšanu.
Novietošanas palīdzība
Novietošanas sistēmas kamera ir palīglīdzeklis un
nevar aizstāt vadītāja pienākumus. Sensoriem ir
Pasažieru salona klimata kontrole
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra
pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj novērst
sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu atdzišanu.
priekšmeti, kas atrodas uz displeja bloka aizsargstikla; nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas
laikā var izraisīt galvassāpes un stresa sajūtu.
Savienojumi
Vienlaikus lietojot vienu tuneļa konsoles 12 V kontaktligzdu, maks. kontaktligzdas strāvas stiprums ir
10 A (120 W). Vienlaikus lietojot abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, katras kontaktligzdas strāvas
stiprums ir 7,5 A (90 W). Bagāžas nodalījumā 12 V
ligzdas maks. strāvas stiprums ir 10 A (120 W).
Maks. jaudas noņemšana 230 V kontaktligzdai ir
150 W.
Stūre
Aprēķinot nobraukto attālumu, ir iespējamas zināmas nobīdes, ja ir mainīta braukšanas metode.
PIEZĪME
Pārskats, eksterjers
Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var traucēt
tālvadības atslēgas darbībai. Neglabājiet tālvadības
atslēgu blakus metāla priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem,
planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem —
ieteicams ievērot 10–15 cm attālumu.
Pārskats, eksterjers
Elektriski vadāmās aizmugures durvis: ja sistēma ir
darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To varēs atkal izmantot pēc aptuveni
2 minūtēm. Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka
funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties
nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
Pārskats, salons
Pēc auksta dzinēja iedarbināšanas tukšgaitas
apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas sistēmas.
Iedarbinot aukstu dzinēju, daži dīzeļdzinēji iedarbojas ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.
Pārskats, salons
Aktivizējot Forward Collision Warning*, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar Forward Collision
Warning* grafisko attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat
tad, kad augšējais displejs ir izslēgts. Vadītāja spēju
vējstikla displejā saskatīt informāciju negatīvi
ietekmē: polarizējošo saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija, kurā vadītājs nesēž sēdekļa centrā;
Pasažieru salona klimata kontrole
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties
augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Savienojumi
Dati tiek pārraidīti (datplūsma), izmantojot internetu,
un tam var tikt piemērota maksa. Datu viesabonēšanas un Wi-Fi tīklāju aktivizēšana var būt saistīta ar
papildu izmaksām. Informāciju par datu plūsmas
izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Ja veicat
lejupielādi, izmantojot mobilo tālruni, uzziniet datu
lejupielādes izmaksas.
Savienojumi
Volvo nepārbauda Apple CarPlay/Android Auto lietotnes saturu. Apple CarPlay var lietot, tikai ja ir
atspējots Bluetooth. Tādēļ tālrunis vai multivides
atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams, kamēr būs
aktīvs režīms CarPlay/Android Auto. Lai izveidotu
savienojumu ar automašīnu, izmantojiet Wi-Fi vai
automašīnas iebūvēto modemu*.
Savienojumi
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, iespējams,
tālruņa savienošana pārī tiek pārtraukta. Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un savienojiet
pārī vēlreiz.
Savienojumi
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus,
kas pārraida datus, piemēram, interneta radio. Ja
ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
Savienojumi
Ņemiet vērā, ka daļa tālruņu izslēdz datu saiti, kad
savienojums ar automašīnu ir pārtraukts. Nākamajā
lietošanas reizē datu saite tālrunī ir jāaktivizē atkārtoti.
Novietošanas palīdzība
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem, sniega
un ledus, lai nodrošinātu to optimālu darbību. Tas ir
sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
TP 22630 (Latvian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement