Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2018 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2018 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Šeit varat uzzināt par sava Volvo XC90 Excellence aizmugurējā sēdekļa funkcijām. Detalizētāka informācija ir pieejama automašīnā,
lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā,
kur tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā viedtālruņu un planšetdatoru
lietotne (Volvo Manual). Lietotne ietver arī noteiktu funkciju video
pamācības.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas
rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un
palīdzība attiecībā uz jūsu Volvo un tā izmantošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir
ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas
un praktiskas informācijas kopsavilkums. Varat pasūtīt arī iespiestu
īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.
VADĪBAS DISPLEJS AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Vadības displejs ir uzstādīts tuneļkonsolē starp aizmugurējiem
sēdekļiem, un ar to vada sēdekļu funkcijas, kā arī dzērienu
sildīšanu un dzesēšanu.
Ekrāna pacelšana
– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Ekrāns tiek automātiski
pacelts.
Kad ekrāns ir pacelts, tas tiek automātiski ieslēgts. Pēc
noteikta laika apgaismojums tiek aptumšots. Pieskarieties
ekrānam, lai to atkal aktivizētu.
Ekrāna nolaišana
Ekrānu nolaiž manuāli:
– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Spiediet, līdz ekrāns ir pilnīgi
ievirzīts tuneļkonsolē. Kad ekrānu nolaiž, tas tiek izslēgts.
GAISA JONIZĒTĀJS
Gaisa jonizētājs uzlabo gaisa kvalitāti pasažieru salonā,
jonizējot tajā ieplūstošo gaisu un tādējādi nodrošinot svaigu
gaisu pasažieru salonā. Šī funkcija ir vienmēr aktīva, kad
automašīna darbojas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Vadības displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
Displejā ir pieejami dažādi skati. Pieskarieties ekrāna taustiņam, lai
aktivizētu vajadzīgo funkciju vai piekļūtu funkcijas skatam.
Taustiņi sākuma skatā
Kreisā un labā sēdekļa apsildes taustiņi.
Glāzes turētāja dzesēšanas/sildīšanas taustiņš.
Kreisā un labā sēdekļa ventilācijas taustiņi.
Taustiņš priekšējā pasažiera sēdekļa regulēšanai, sēžot
aizmugurējā sēdeklī.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
Pēc noteikta laika vadības displejs tiek automātiski pārslēgts uz
sākuma skatu. Regulējot priekšējā pasažiera sēdekli, pieskarieties
krustiņam, lai atgrieztos sākuma skatā.
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA REGULĒŠANA
Automašīnas aizmugurējiem sēdekļiem ir atšķirīgas iestatījumu
opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu sēdēšanas komfortu.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu, regulējot vadības slēdzi uz priekšu/
atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekli, noregulējot vadības slēdža aizmugurējo
daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības slēdzi uz priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekļa sēdvirsmas priekšmalu, noregulējot
vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu/uz leju.
Masāžas, sānu atbalsta, gurnu atbalsta un sēdekļa apakšdaļas
izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz priekšu/atpakaļ/uz augšu/
uz leju). Sēdekli var regulēt kādu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad
automašīna nedarbojas. Sēdekli vienmēr var regulēt automašīnas
darbības laikā. Regulēšanu var veikt arī kādu laiku pēc automašīnas
izslēgšanas.
Sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds
priekšmets bloķē sēdekļu pārvietošanos. Ja tā notiek, aizvāciet šo
priekšmetu un darbiniet sēdekli vēlreiz.
Lai noregulētu miega/komforta pozīciju, vispirms sēdeklis var būt
nedaudz jāpārvieto uz priekšu.
DAUDZFUNKCIONĀLĀ VADĪBAS SLĒDŽA
LIETOŠANA
Izmantojiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi, lai noregulētu gurnu
atbalstu, sānu paliktņus atzveltnē, sēdekļa sēdvirsmas garumu, kā
arī masāžas iestatījumus. Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie
iestatījumi ir redzami vadības displejā. Ekrānā vienlaikus ir redzami
tikai viena sēdekļa iestatījumi.
1. Manuāli paceliet vadības displeju.
2. Aktivizējiet sēdekļa regulēšanu, pagriežot vai nospiežot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi jebkurā virzienā. Vadības displejā
tiek atvērts sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlasiet vajadzīgo funkciju vadības displejā, pieskaroties displejam
vai pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
4. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdzi vajadzīgajā virzienā.
Masāža
Pieskarieties ekrāna taustiņam vai atlasiet funkciju
ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi, lai aktivizētu
masāžas funkciju. Masāžas funkciju nevar lietot, kamēr
automašīna ir izslēgta.
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
Iesl./Izsl.: izvēlieties Iesl. vai Izsl., lai aktivizētu/
deaktivizētu masāžas funkciju.
Programmas 1–5: ir pieejamas piecas iepriekš
iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties 1 (Viļņojoša),
2 -(Pieaugoša), 3 (Papildu), 4 (Gurnu) un 5 (Plecu).
Intensitāte: izvēlieties zemu, normālu vai augstu.
Ātrums: izvēlieties lēnu, normālu vai ātru.
Sānu atbalsts
Lai aktivizētu atzveltnes sānu paliktņu regulēšanu,
pieskarieties ekrāna taustiņam vai atlasiet funkciju ar
daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai palielinātu sānu atbalstu, nospiediet
daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa
priekšdaļu.
• Lai samazinātu sānu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
Ergonomiska atzveltne
Lai aktivizētu gurnu atbalsta regulēšanu,
pieskarieties ekrāna taustiņam vai atlasiet funkciju ar
daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai pārvietotu gurnu atbalstu uz augšu/uz leju,
nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa
taustiņu uz augšu/uz leju.
• Lai palielinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa priekšdaļu.
• Lai samazinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
Sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšana
Lai aktivizētu sēdekļa sēdvirsmas regulēšanu,
pieskarieties ekrāna taustiņam vai atlasiet funkciju ar
daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
• Lai izvirzītu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet
daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņa
priekšdaļu.
• Lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet sēdekļa
taustiņa aizmugurējo daļu.
PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA SĒDEKĻA REGULĒŠANA, SĒŽOT AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Sēžot aizmugurējā sēdeklī, var noregulēt priekšējā pasažiera sēdekļa
garenisko pozīciju un atzveltnes slīpumu. Lai mainītu priekšējā
pasažiera sēdekļa iestatījumus, izmantojiet vadības displeju starp
aizmugurējiem sēdekļiem.
1. Lai noregulētu priekšējā pasažiera sēdekli, sēžot
aizmugurējā sēdeklī, pieskarieties taustiņam displejā.
2. Tiek atvērts jauns skats, un var regulēt sēdekļa
garenisko pozīciju un atzveltnes slīpumu.
3. Pieskarieties krustiņam, lai atgrieztos sākuma skatā.
Atzveltnes slīpuma regulēšana
• Lai nolocītu priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni uz priekšu,
pieskarieties augšējai kreisajai bultiņai.
• Lai atlocītu priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni atpakaļ,
pieskarieties augšējai labajai bultiņai.
Gareniska regulēšana
• Lai pārvietotu priekšējā pasažiera sēdekli uz priekšu, pieskarieties
apakšējai kreisajai bultiņai.
• Lai pārvietotu priekšējā pasažiera sēdekli atpakaļ, pieskarieties
apakšējai labajai bultiņai.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu komfortu aukstā laikā.
Sēdekļu apsildi vada no vadības displeja.
– Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa
taustiņam, lai pārslēgtu četrus līmeņus: izslēgta, augsta,
vidēja un zema. Taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai likvidētu mitrumu uz apģērba.
Sēdekļu ventilāciju vada no vadības displeja.
– Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa
taustiņam, lai pārslēgtu četrus līmeņus: izslēgta, augsta,
vidēja un zema. Taustiņš rāda iestatīto līmeni.
IPAD TURĒTĀJS
Priekšējā sēdekļa galvas balsta aizmugurē atrodas turētājs, kurā var
ievietot planšetdatoru iPad (lielāko daļu modeļu). Piestipriniet iPad,
rīkojoties šādi:
1. Nospiediet mēlīti uz leju un salokiet to uz priekšu pret galvas
balstu, lai atvērtu pārsegu.
2. Iebīdiet planšetdatoru iPad turētājā un aizveriet pārsegu.
Lai atvienotu turētāju no tā kronšteina, rīkojieties šādi:
1. Nospiediet taustiņu fiksētās daļas apakšpusē.
2. Velciet turētāju uz aizmuguri/uz augšu, lai to atvienotu no
kronšteina.
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punktiem
aizmugurējās rindas sēdekļos.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz
priekšu vērstiem bērnu sēdeklīšiem.
1. Bīdiet sēdekli uz priekšu un nolokiet atzveltni uz priekšu, lai
piekļūtu stiprinājuma punktam.
2. Lai pareizi uzstādītu sēdeklīti, noteikti ievērojiet ražotāja montāžas
norādījumus.
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Zem elkoņbalsta ir divi galdiņi, ko var atlocīt pāri aizmugurējiem
sēdekļiem.
1. Pilnīgi atveriet elkoņbalsta pārsegu.
2. Izceliet galdiņu no elkoņbalsta, izmantojot ādas mēlīti, un izvelciet
galdiņu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
3. Nolokiet galdiņu pāri sēdeklim.
Atkārtojiet šīs darbības pretējā secībā, lai atkal salocītu galdiņus.
AUKSTUMKASTE
Aizmugurējā sēdeklī aiz elkoņbalsta atrodas ledusskapis, kurā ir vieta
divām pudelēm un kristāla glāzēm.
• Lai atvērtu ledusskapi, nospiediet taustiņu virs pārsega.
• Ledusskapī ir vadības slēdzis temperatūras iestatīšanai.
Dzesēšanas funkcija ir aktīva, kad automašīna darbojas vai kad
automašīna ir iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Elkoņbalsta priekšā ir divi krūžu/glāžu turētāji, kā arī sildošs/
dzesējošs turētājs, piemēram, tējas pudelei/kafijas krūzei.
– Nospiediet pārsegu, lai atvērtu turētāju. Sildīšanu vai dzesēšanu
vada no vadības displeja. Zilas gaismas diodes norāda, ka ir
aktīva dzesēšana; sarkanas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva
sildīšana.
Sildīšana vai dzesēšana ir aktīva, kad automašīna darbojas vai kad
automašīna ir iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
– Vairākkārt pieskarieties taustiņam vadības displejā, lai
pārslēgtu trīs pozīcijas: izslēgts, dzesēšana un apsilde.
Taustiņš rāda iestatīto pozīciju.
USB PORTU UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDU
ATRAŠANĀS VIETAS
USB porti: Divi USB porti atrodas zem elkoņbalsta aizmugurējā
sēdeklī. Divi USB porti ir arī ekrāna kronšteinos, kas atrodas
priekšējo sēdekļu galvas balstu aizmugurē. Portus var izmantot,
piemēram, lai uzlādētu mobilo tālruni vai planšetdatoru.
Šos USB portus nevar izmantot multivides atskaņošanai
automašīnas audiosistēmā.
Elektrības kontaktligzdas: zem aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsta
atrodas viena 12 V kontaktligzda un viena 230 V kontaktligzda.
230 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem
ir nepieciešama 230 V strāva, piemēram, lādētājiem un portatīvajiem
datoriem.
– Pievienojiet piederuma savienotāju. Atvienojiet piederumu,
atvienojot savienotāju.
12 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem
ir nepieciešama 12 V strāva, piemēram, mūzikas atskaņotājiem un
mobilajiem tālruņiem.
– Izņemiet cigarešu piesmēķētāju no ligzdas un pievienojiet
piederuma savienotāju. Kad kontaktligzda netiek lietota,
atvienojiet piederuma savienotāju un ievietojiet atpakaļ cigarešu
piesmēķētāju.
Lai USB portiem un elektriskajām kontaktligzdām tiktu pievadīta
strāva, automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes
pozīcijā I.
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Priekšējo sēdekļu galvas balstu aizmugurē atrodas turētāji
planšetdatoriem.
Starp sēdekļiem zem elkoņbalsta atrodas glabāšanas
nodalījums.
Durvju malās atrodas pelnutrauki.
Durvju malās atrodas glabāšanas nodalījumi.
Tuneļkonsoles sānos ir glabāšanas kabatas.
Priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē ir glabāšanas kabatas.
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Automašīna ir aprīkota ar tumsā spīdošu rokturi1 bagāžas
nodalījuma durvju iekšpusē. To var izmantot, lai ārkārtas
situācijā atvērtu bagāžas nodalījuma durvis no iekšpuses.
– Velciet rokturi uz leju, lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.
Pēc lietošanas rokturis ir manuāli jāiespiež atpakaļ tā sākotnējā
pozīcijā.
1
Tikai dažos tirgos.
SPECIĀLIE TEKSTI
Īpašnieka rokasgrāmatā un citās rokasgrāmatās
ir drošības norādījumi un visi brīdinājumi, svarīga
informācija un piezīmes, kas jāizlasa. Dažas
funkcijas ir pieejamas tikai noteiktos tirgos.
BRĪDINĀJUMS
Glabāšanas nodalījumi
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus,
piemēram, mobilos tālruņus, kameras,
piederumu tālvadības pultis u.c. cimdu
nodalījumā vai citos nodalījumos. Pretējā
gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes
laikā tie var kādu savainot.
Aizmugurējo sēdekļu ventilācija
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja pasažieru
salonā ir pārāk zema temperatūra. Tā notiek, lai
sēdeklī sēdošajai personai nekļūtu pārāk auksti.
iPad turētājs
Pirms planšetdatora iPad ievietošanas iPad
turētājā uz tā ekrāna ir jāuzlīmē plastmasas
aizsargplēve. Tas ir nepieciešams, lai sadursmes
gadījumā izvairītos no stikla lauskām.
Drošinātāji
Izdedzis drošinātājs ir noteikti jānomaina pret
tādas pašas krāsas un nominālā strāvas stipruma
drošinātāju. Nekādā gadījumā neuzstādiet
drošinātāju ar augstāku vērtību, nekā norādīts
īpašnieka rokasgrāmatas tabulā.
Silti un auksti dzērieni
Pudeles, termokrūzes, glāzes un krūzes
braukšanas laikā varat novietot turētājā vai
ledusskapī.
Ja kāds elektrisks komponents nedarbojas,
iespējams, īslaicīgas pārslodzes dēļ ir izdedzis
drošinātājs. Informāciju par drošinātājiem skatiet
automašīnas parastajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Aizmugurējo sēdekļu apsilde
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras
paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ vai
kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu vadības
slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā šāda
persona var gūt apdegumus.
Strāvas izvade
Stiprinājuma punkti bērnu sēdeklīšiem
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo siksnu
stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri galvas
balsta kāju atvērumam. ja tas nav iespējams,
ievērojiet sēdekļa ražotāja ieteikumu.
Rokturis bagāžas nodalījumā
Gādājiet, lai salona un bagāžas nodalījuma
durvis būtu aizslēgtas un bērni nevarētu piekļūt
atslēgām. Bez uzraudzības atstāti bērni var sevi
ieslēgt salonā un gūt traumas.
Karstās dienās temperatūra automašīnā var
strauji pieaugt, un augstas temperatūras
iedarbība var izraisīt smagas traumas un nāvi. Tā
sevišķi apdraud mazus bērnus.
SVARĪGI
Navigācija vadības displejā
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem,
jo tie var saskrāpēt ekrānu.
12 V kontaktligzdas maksimālā strāvas jauda ir
120 W, un 230 V kontaktligzdas maksimālā jauda
ir 150 W.
PIEZĪME
Aukstumkaste
Lai aukstumkaste optimāli funkcionētu, tai
nepieciešama brīva gaisa cirkulācija. Tādēļ
bagāžas nodalījumā pie ledusskapja gaisa
ieplūdes atveres jāatstāj vismaz 5 cm brīva telpa.
Temperatūras iestatījums var būt jāpielāgo atkarībā
no apkārtējās temperatūras. Straujai temperatūras
pazemināšanai ir ieteicama maksimālā pozīcija.
Tā kā ledusskapja apakšdaļā ir negatīva
temperatūra, kas nepieciešama straujākai
atdzesēšanai, dažkārt var veidoties kondensāts,
kas ir jānoslauka. Optimālai žāvēšanai/tīrīšanai ir
jāizņem caurspīdīgais pudeļu turētājs.
Aizmugurējo sēdekļu apsilde
Aizmugurējo sēdekļu apsilde tiek automātiski
deaktivizēta pēc 15 minūtēm.
Aizmugurējo sēdekļu ventilācija
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt
piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju.
Ilgstošai lietošanai ieteicams zems līmenis.
TP 24527 (Latvian) AT 1709, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2017, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising