Volvo S60 2018 Sensus Infotainment

Volvo S60 2018 Sensus Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šį papildinį ir automobilio savininko vadove pateikiamas
instrukcijas bei techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko
vadovas papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be
to, jį rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
TURINYS
ĮVADAS
GARSAS IR MEDIJA
6
MY CAR
10
Garsas ir medija
20
„Volvo Sensus“
6
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
11
Garsas ir medija – apžvalga
20
7
MY CAR – meniu pasirinktys
11
Garsas ir medija – sistemos valdymas
21
MY CAR – automobilio nuostatos
13
Parankiniai
25
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema
15
Įrašyti parankiniu
25
MY CAR - sistemos parinktys
16
Garsas ir medija – garso nuostatos
26
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos
17
26
MY CAR Informacija
18
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos
27
Glodintuvo nustatymas
27
Garso profilio nustatymas
27
Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė
28
Radijas
28
Radijo stočių paieška
29
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
2
MY CAR
įvadas
Automatinė radijo stočių paieška
29
Radijo stočių sąrašas*
29
Rankinė radijo stočių paieška
30
Radijo stočių programavimas
31
RDS funkcijos
32
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
32
Kelių eismo informacija (TP)
33
Sustiprinta kitų tinklų parinktis (EON)
33
Naujienų transliacijos
33
Radijo programų tipai (PTY)
34
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
42
„Bluetooth®“ prietaiso* atjungimas
Radijo programų tipų paieška (PTY)
34
42
„Bluetooth®“
Rodyti radijo programų tipus (PTY)
35
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas
35
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
43
54
Radijo programų tipų (PTY) pertraukimo garsumo valdymas
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga*
Radio text
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
43
Automatinis radijo dažnio naujinimas (AF)
36
DVD* vaizdo diskų atkūrimo kameros
kampas
„Bluetooth®“ laisvų rankų“ telefonas*
– apžvalga
55
35
44
Skambinimas ir skambučių priėmimas*
56
DivX® Video On Demand*
44
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų
įranga* – garso nuostatos
57
Bluetooth®* versijos informacija
57
Telefonų knygelė*
58
Regioninės radijo programos (REG)
36
Radijo dažnių nuskaitymas
36
RDS funkcijų anuliavimas
37
Vaizdo nuostatos*
45
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
45
prietaiso atjungimas*
53
54
Skaitmeninis radijas (DAB)*
37
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių
grupės)
38
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB*
įvadą
46
Telefonų knygelė* – sparčioji adresatų paieška
59
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas (ansamblis)
38
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB* įvadą
48
Telefonų knygelė* – centrinio valdymo pulto klaviatūros ženklų lentelė
59
DAB–DAB sąsaja
38
48
Telefonų knygelė* – adresatų paieška
60
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos ilgis
39
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir
naršymas*
Telefonų knygelė* – naujas adresatas
61
49
39
Telefonų knygelė* – sparčiojo rinkimo numeriai
62
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
Medija Bluetooth®*
50
Telefonų knygelė* – „vCard“ priėmimas
62
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata
39
51
Telefonų knygelė* – atminties būsena
Medijos leistuvas
62
40
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas
CD/DVD*
51
63
40
„Bluetooth®“ prietaiso* registravimas
Telefonų knygelė* – išvalymas
63
40
52
Nuotolinio valdymo pultelis*
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas*
41
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso*
prijungimas
Persijungimas į kitą
„Bluetooth®“
įrenginį*
53
Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos
64
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo elemento keitimas
65
3
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Garsas ir medija – meniu naršymas
66
Meniu apžvalga – AM
66
Meniu apžvalga – FM
66
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB)*
67
Meniu apžvalga – kompaktinės plokštelės
68
Meniu apžvalga – CD/DVD* duomenys
68
Meniu apžvalga – „DVD* Video“
69
Meniu apžvalga – iPod®*
69
Meniu apžvalga – USB*
70
Meniu apžvalga –
„Bluetooth®“
medija*
70
laisvų
71
Meniu apžvalga – AUX
Meniu apžvalga –
rankų įranga*
4
„Bluetooth®“
71
Licencijos
72
Tipo atitikties patvirtinimas
75
Abėcėlinė rodyklė
85
ĮVADAS
ĮVADAS
įvadas
Šis priedas yra įprasto automobilio savininko
vadovo priedas.
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko vadovą. Jei
pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus,
rekomenduojama kreiptis į prekybos atstovą arba
„Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties
esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu
ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją,
pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“
sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina
automobilio kelionę ir supaprastina automobilio
eksploataciją.
Šiame priede aprašyti techniniai duomenys,
dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra
įpareigojančio pobūdžio. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos
parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir tam
tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į
visus automobilius. Modelių komplektacija yra
skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos
poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
6
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr.
www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir
paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti
netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus,
kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir
užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas
automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias
kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo
Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja.
Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio,
garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra*
galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir
keisti nuostatas.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Apžvalga
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos,
pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio
nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* ir CAM1 – galima suaktyvinti
kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM,
CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje
šalių.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Iliustracija
yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus
Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA, TEL*, žr.
atitinkamą šio priedo skyrių.
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY CAR
(p. 10).
Prie interneto prijungtas automobilis –
žr. atitinkamą skirsnį šiame priede2.
*,
Klimato reguliavimo sistema, žr. savininko
vadovą.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji
taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis,
Volvo On Call*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po
žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz.,
kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
Statymo pagalbos kamera - CAM1, žr. savininko vadovą.
1
2
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
Informacijos rasite tik tuo atveju, jei automobilyje įdiegta ši funkcija.
}}
* Parinktis / priedas.
7
ĮVADAS
||
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir
2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas
pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia
yra prieiga ir prie „Volvo On Call“* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir
papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad
galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Prisijunkite prie „Volvo Cars“ interneto
svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite prie
www.volvocars.com. Kai prisijungsite, be kita ko
gausite paslaugos, sutarčių ir garantijų apžvalgą.
Ten taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
8
* Parinktis / priedas.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo
pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį
automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus
ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi
greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba
įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką,
kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn
per meniu parinktis.
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo
pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus
mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
10
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis
meniu).
* Parinktis / priedas.
MY CAR
MY CAR – funkcijų paieškos
struktūra
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio
nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.
Pasirinktas meniu lygis rodomas viršutiniame
dešiniajame centrinio valdymo pulto ekrano
kampe. Meniu sistemos funkcijų paieškos keliai
nurodomi formoje:
Settings Car settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klaviatūra
galima pasiekti ir nustatyti funkciją:
1.
Paspauskite centrinės konsolės mygtuką MY
CAR.
2.
Ratuku nuslinkite iki pageidaujamo meniu,
pvz., Settings, ir tada ratuką nuspauskite.
Atsidaro submeniu.
3.
Nuslinkite iki pageidaujamo meniu, pvz., Car
settings ir tada nuspauskite ratuką. Pasirodo submeniu.
4.
Nuslinkite iki Lock settings ir nuspauskite
ratuką. Pasirodo naujas submeniu.
5.
Nuslinkite iki Doors unlock ir nuspauskite
ratuką. Pateikiamas pasirenkamų funkcijų
submeniu.
1
2
Priklauso nuo automobilio modelio.
Taikoma V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
6.
7.
Slankiokite tarp All doors ir Driver door,
then all parinkčių ir paspauskite ratuką.
Pažymima parinktis.
Iš programavimo režimo išeinama grįžtant po
vieną lygį, spaudinėjant EXIT arba vieną kartą
nuspaudus ir ilgai palaikius.
Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio
valdymo pulto mygtukus (p. 10): OK/MENU,
EXIT ir TUNE rankenėlė.
MY CAR – meniu pasirinktys
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio
nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.
Šaltinio meniu MY CAR pasiekiamos tokios
parinktys:
• Mano S601
• Trip statistics2
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 11)
}}
11
MY CAR
||
• DRIVe3/Hybrid2
• Support systems
• Settings
Hibridas2
MY CAR
Čia rodoma informacija apie automobilio pavaros
sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:
Mano S601
MY CAR
• Power Flow
Mano S601
Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo
pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima suaktyvinti arba išaktyvinti.
Kelionės statistika2
MY CAR
Trip statistics
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį
ir kokie yra pavaros jėgos srautai.
• Driving modes
Paaiškinami įvairūs automobilio važiavimo
režimai.
• Eco driving guide
Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių
elektros ir degalų sąnaudų diagrama.
„DRIVe"3
MY CAR
DRIVe
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
4 meniu lygis
Čia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie
Settings. Tam tikros funkcijos yra standartinės,
kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo
rinkos.
Pasirenkant, ar funkcija turi būti suaktyvinta /On,
ar išaktyvinta /Off, pateikiamas kvadratėlis:
On: pažymėtas kvadratėlis.
MY CAR
• On/Off pasirenkami su OK, o iš meniu išei-
Support systems
• Start/Stop
Nustatymai
MY CAR
Settings
Meniu struktūra tokia:
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
3 Taikoma V40, „V40 Cross Country“, S60, S60L, V60,
2 Taikoma V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
1 Priklauso nuo automobilio modelio.
3 meniu lygis
Off: tuščias kvadratėlis.
Ekrane pateikiama automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų būsenų suvestinė.
• Eco driving guide
2 meniu lygis
Vairuotojo pagalbos sistema
Čia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos
DRIVe dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:
Čia pateikiama informacija apie „Start/Stop“
funkciją.
12
1 meniu lygis
Hybrid
„V60 Cross Country“, XC60.
nama su EXIT.
MY CAR
Meniu pagal nustatymus
• Car settings, MY CAR – automobilio nuostatos (p. 13)
• Driver support systems, MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema (p. 15)
MY CAR – automobilio nuostatos
Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama
meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti daugelį
automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio
atmintį ir durelių užraktų nuostatas.
• System options, MY CAR - sistemos
Car settings
• Audio settings, Garsas ir medija – bendro-
Car key memory
parinktys (p. 16)
sios garso nuostatos (p. 26)
• Climate settings, MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos (p. 17)
• Favourites (FAV) – įprasta naudojama funkcija MY CAR susiejama su FAV mygtuku,
Parankiniai (p. 25)
• Volvo On Call, aprašoma atskirame vadove.
• Information, MY CAR Informacija (p. 18)
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra (p. 11)
On
Keyless entry
All doors
Any door
Doors on same side
Both front doors
Audible confirmation
On
Off
Off
Lock settings
Automatic door locking
On
Off
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
Reduced Guard
Activate once
Ask when exiting
Side mirror settings
Fold mirrors
Tilt left mirror
Tilt right mirror
Light settings
}}
13
MY CAR
||
Interior light
Home safe light duration
Auxiliary lights
Floor lights
Off
On
Ambient light
30 sec
Off
Ambient light colours
60 sec
90 sec
Tyre pressure system
Warns if tyre pressure is too low
Door lock confirmation light
On
Calibrate tyre pressure
Triple indicator
Off
On
Tyre pressure system
Calibrate tyre pressure
Off
Unlock confirmation light
On
Temporary LH traffic
Off
Steering wheel force
Low
On
Medium
Off
Approach light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
High
arba
Temporary RH traffic
Speed in infotainment display
On
On
Off
Off
Reset car settings
Active bending lights
On
Off
Visuose Car settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
14
MY CAR (p. 10)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 11)
MY CAR
MY CAR – vairuotojo pagalbos
sistema
Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis,
kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistema ir Eismo juostos laikymo pagalba.
On at start-up
On
Off
Increased sensitivity
Driver support systems
On
Collision Warning
Off
On
Lane Keeping Aid
Off
Lane Keeping Aid
Warning distance
On
Long
Off
Normal
Short
Assistance alternatives
Full function
Warning sound
On
Off
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Speed alert
On
Off
DSTC
On
Off
City Safety
On
Off
BLIS
On
Off
Distance Alert
Vibration only
On
Steering assist only
Off
Road Sign Information
Driver Alert
On
On
Off
Off
On
Off
}}
15
MY CAR
||
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 11)
MY CAR - sistemos parinktys
Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas
MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias funkcijas,
kaip, pvz., laikas ir kalbos.
On
Off
System options
Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis
ekrano esamo turinio tekstas.
Time
Distance and fuel units
Čia nustatomas jungtinio prietaisų skydelio
laikrodis.
MPG (UK)
Time format
km/l
12 h
24 h
Screen saver
On
Off
Nurodžius šį punktą, po tam tikro neaktyvumo
laikotarpio ekrano esamas turinys dingsta ir yra
pakeičiamas tuščiu ekranu.
Paspaudus bet kurį ekrano mygtuką ar pajudinus valdymo elementą, esamas ekrano turinys
yra grąžinamas.
Language
Parenkama meniu teksto kalba.
16
Show help text
MPG (US)
l/100km
Temperature unit
Celsius
Fahrenheit
Parenkami lauko temperatūros vienetai ir klimato kontrolės sistemos nuostata.
Volume levels
Front park assist volume
Rear park assist volume
Phone ringing volume
Reset system options
Visuose System options meniu pateikiamos
originalios gamyklinės nuostatos.
MY CAR
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 11)
MY CAR - Klimato reguliavimo
nuostatos
Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas,
pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus
reguliavimas ir recirkuliavimas.
Auto-start driver seat heating
On
Off
Interior air quality system
On
Climate settings
Automatic blower adjustment
Normal
High
Off
Reset climate settings
Visuose Climate settings meniu pateikiamos
originalios gamyklinės nuostatos.
Low
Susijusi informacija
Recirculation timer
On
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 11)
Off
Automatic rear defroster
On
Off
Auto-start steering wheel heating
On
Off
17
MY CAR
MY CAR Informacija
Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių skaičius
bei VIN numeris.
Information
Number of keys
VIN number
DivX® VOD code
Bluetooth software version in car
Susijusi informacija
•
•
18
MY CAR (p. 10)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 11)
GARSAS IR MEDIJA
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija
Audyssey MultEQ*
Garso ir medijos sistema susideda iš radijo
(p. 28) , medijos leistuvo (p. 40) ir parinkties, skirtos palaikyti ryšį su mobiliuoju telefonu*
(p. 54) . Informacija pateikiama 5 colių
ekrane*, įrengtame centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje. Funkcijas galima valdyti ant vairo
įrengtais mygtukais, naudojantis centriniu valdymo pultu po ekranu arba nuotolinio valdymo
pulteliu* (p. 63) .
Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai
suaktyvinta kitą kartą, nustačius raktelio I arba
aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats šaltinis
(pvz., radijas), kuris buvo nustatytas išjungiant
variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis*
turi būti uždarytos vairuotojo durelės).
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, garso
ir medijos sistema galima naudotis 15 minučių,
neįkišant nuotolinio valdymo raktelio į uždegimo
jungiklį.
Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai
išjungiama. Užvedus variklį, ji vėl įjungiama.
Garsas ir medija – apžvalga
Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.
Siekiant užtikrinti pasaulinio lygio kokybę, garso
kūrimo ir derinimo procese naudota sistema
„Audyssey MultEQ“.
AUX ir USB* įvadai išoriniams garso šaltiniams (p. 46) (pvz., iPod®).
Vairo klaviatūra*.
5 colių ekranas.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
PASTABA
Jei pramogų informacinę sistemą ketinama
naudoti esant išjungtam varikliui, ištraukite
nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio. Tuo siekiama išvengti akumuliatoriaus
bereikalingo eikvojimo.
20
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – sistemos
valdymas
niais, iš anksto nustatytomis radijo stotimis1
arba skyriumi2. Ilgu paspaudimu greitai persukami disko kūriniai arba ieškoma kitos girdimos radijo stoties.
Garso ir medijos sistema valdoma per centrinį
valdymo pultą ir iš dalies – naudojantis vairo
mygtukais. Informacija rodoma ekrane, centrinio
valdymo pulto viršutinėje dalyje.
SOUND – spustelėkite, kad pasiektumėte
garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.).
Papildomos informacijos rasite skiltyje bendrosios garso nuostatos (p. 26) .
VOL - padidinkite arba sumažinkite garsumą.
ON/OFF/MUTE – trumpu paspaudimu
sistema įjungiama, o ilgu (kol išsijungia ekranas) – išjungiama. Atminkite, kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją * ir telefono
funkcijas*) įsijungia ir išsijungia vienu metu.
Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte
garsą (NUTILDYTI) arba atstatytumėte
išjungtą garsą.
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti –
trumpu paspaudimu slenkama disko kūri1
2
Pagrindiniai šaltiniai – paspauskite, norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA). Parodomas paskutinis aktyvus šaltinis (pvz., FM1). RADIO arba MEDIA režimu
spustelėjus pagrindinio šaltinio mygtuką,
parenkamas naujo šaltinio rodinys. Jei įjungtas šaltinis TEL* arba NAV*, spustelėjus
pagrindinio šaltinio mygtuką pateikiamas
nuorodų meniu su dažniausiai naudojamomis
meniu parinktimis.
Netaikoma DAB.
Taikoma tik DVD diskams.
}}
* Parinktis / priedas.
21
GARSAS IR MEDIJA
||
Disko išstūmimas.
OK/MENU - norėdami patvirtinti meniu
parinktis, paspauskite vairo nustatymų ratuką
arba centrinės konsolės mygtuką. Jei matote
įprastą rodinį ir paspaudžiate OK/MENU,
rodomas pasirinkto šaltinio (t. y. RADIO arba
MEDIA) meniu. Jei yra papildomų meniu,
ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
TUNE – pasukite vairo reguliavimo ratuką
arba centrinio valdymo pulto rankenėlę, kad
perslinktumėte kūrinius / aplankus, radijo
stotis ir TV* kanalus, telefono adresatus*
22
arba peržvelgtumėte pasirinkimo punktus
ekrane.
EXIT – trumpu spustelėjimu pereinama
aukštyn meniu sistema, pertraukiamas esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami (atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba ištrinami
įvesti ženklai. Ilgu paspaudimu pereinama į
normalų rodinį arba (jei normalus rodinys jau
parinktas) grįžtama į aukščiausią meniu lygį
(pagrindinio šaltinio rodinį). Iš čia galima
pasiekti tuos pačius pagrindinio šaltinio mygtukus kaip ir pateikiamieji centriniame valdymo pulte (6).
INFO – jei yra daugiau informacijos nei
galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką
INFO, pateikiama likusioji.
Išankstinių nuostatų mygtukai, skaičių ir raidžių įvedimas.
FAV: nuoroda į parankinę nuostatą. Mygtuką
galima suprogramuoti dažnai naudojamai
funkcijai atlikti (pvz., FM, AUX). Papildomos
informacijos rasite parankiniai (p. 25).
NUTILDYMAS – paspauskite, kad išjungtumėte radijo ar medijos šaltinio garsą arba
atkurtumėte garsą, jei jis buvo išjungtas.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Meniu
Pavyzdyje pateikiamas perėjimas prie kitų funkcijų disko grojimo metu. (1) Pagrindinio šaltinio mygtukas, (2) Įprastas rodinys, (3) Šaukinio ir šaltinio meniu, (4) Spartusis meniu, (5)
Šaltinio meniu.
Pagrindinio šaltinio mygtukas - paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį šaltinį arba
}}
23
GARSAS IR MEDIJA
||
pamatyti šaukinio ir šaltinio meniu aktyviame
šaltinyje.
Įprastas rodinys – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.
Nuorodų / šaltinio meniu – pateikia dažniausiai naudojamas pagrindinių šaltinių
meniu parinktis, pvz., TEL ir MEDIA (pasiekiama spustelėjus aktyvaus šaltinio pagrindinio šaltinio mygtuką (1)).
Spartusis meniu – spartusis režimas,
sukant TUNE, pvz., keičiant disko kūrinius,
radijo stotis ir pan.
Šaltinio meniu – skirtas naršyti meniu
(pasiekiamas paspaudžiant OK/MENU).
Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio įrangos, nuostatų ir kt.
Pasirinkite pagrindinį šaltinį, spustelėdami pagrindinio šaltinio mygtuką (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Kad peržvelgtumėte šaltinio meniu, pasinaudokite
valdymo elementais TUNE, OK/MENU, EXIT
arba šaltinio mygtuku (1).
Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas ir
medija – meniu naršymas (p. 66).
24
GARSAS IR MEDIJA
Parankiniai
Įrašyti (p. 25) dažnai naudojamas funkcijas
parankinėmis. Galimos įrašyti funkcijos yra iš
radijo, medijos, atbulinės eigos kameros ir meniu
šaltinio MY CAR, kur tvarkomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas,
durelių veidrodėliai ir užraktai. Tada funkciją
galima lengvai pasiekti spustelint FAV mygtuką.
Režimu MEDIA:
Įrašyti parankiniu
•
•
•
•
•
•
Įrašyti dažnai naudojamas funkcijas parankinėmis (p. 25). Tada funkciją galima lengvai įjungti
spustelint mygtuką (p. 21) FAV.
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Taip pat yra galimybė pasirinkti ir įrašyti parankinį
MY CAR, CAM* ir NAV* punktą. Parankinius taip
pat galima pasirinkti ir įrašyti meniu sistemoje MY
CAR.
Susijusi informacija
•
•
•
•
FAVMygtuką galima naudoti dažnai naudojamoms funkcijoms įrašyti, kad jas būtų galima iškviesti tiesiog spustelint FAV. Galite pasirinkti po
parankinį (pvz., Equalizer) kiekvienai iš funkcijų:
Kaip įrašyti funkciją parankine:
1.
Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA).
2.
Pasirinkite bangos ilgį arba šaltinį (FM1,
Disc ir t. t.).
3.
Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką
FAV, kol bus pateiktas Parankinių meniu.
4.
Pasukite TUNE, kad sąraše nurodytumėte
parinktį ir paspauskite OK/MENU, kad įrašytumėte.
> Suaktyvinę pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA), įrašytą funkciją pasieksite spustelėdami FAV.
Garsas ir medija (p. 20)
MY CAR (p. 10)
Radijas (p. 28)
Medijos leistuvas (p. 40)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija (p. 20)
MY CAR – automobilio nuostatos (p. 13)
Režimu RADIO:
•
•
•
3
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Parinktis / priedas.
25
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – garso nuostatos
Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad
būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją galima
pritaikyti jūsų poreikiams.
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
Bendrosios garso ir medijos sistemos garso
nuostatos.
Paspauskite SOUND mygtuką (p. 21) garso nuostatų meniu pasiekti (Bass, Treble ir t. t.). Nuslinkite su SOUND arba OK/MENU iki savo išrankos (pvz., Treble).
Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei
jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono
akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.
Parinkite nuostatą sukdami TUNE ir įrašykite ją
mygtuku OK/MENU.
Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį, radijo
imtuvo signalo priėmimo kokybę bei automobilio
greitį.
• Surround* – galima nustatyti į įj. / išj. padėtį.
Šiose veikimo instrukcijose paaiškinti valdymo
įtaisai, pvz., Bass, Treble ir Equalizer, yra skirti
tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garsą asmeniniam skoniui.
• Subwoofer*: žemų dažnių garsiakalbio lygis.
• DPL II surround level/4 – erdvinio garso
lygis.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Spaudinėkite SOUND arba OK/MENU toliau,
kad pasiektumėte kitas parinktis:
Parinkus įjungtą padėtį, sistema parenka
nuostatą optimaliam garso atkūrimui užtikrinti. Tada ekrane paprastai pasirodo DPLII ir
. Jei įrašas padarytas naudojant „Dolby
Digital“ technologiją, tuomet bus atkuriama
ir ji pasirodys
pagal šią nuostatą
ekrane. Parinktus išjungtą parinktį, transliuojamas 3 kanalų stereofoninis garsas.
• Bass - Bosų lygis.
• Treble - Aukštų garsų lygis.
• Fader – Priekinių ir galinių garsiakalbių
balansas.
• Balance – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
4
26
Tik suaktyvinus erdvinį garsą.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos
Glodintuvo nustatymas
Garso profilio nustatymas
Nustatykite glodintuvą* ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.
Nustatykite garso profilį* ir optimizuokite garso
sistemą, pritaikydami ją savo poreikiams.
1.
Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU, kad pasiektumėte Audio
settings ir tada pasirinkite Equalizer.
Garso profilio nustatymas (p. 27)
2.
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė (p. 28)
Pasirinkite bangos ilgį: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
3.
Suderinkite garso nuostatas, sukdami TUNE
ir patvirtinkite su OK/MENU. Pakartokite tą
pačią procedūrą kituose bangų ilgiuose,
kuriuose norite atlikti pakeitimus.
Gali būti optimizuojamas vairuotojo sėdynės,
abiejų priekinių sėdynių ar užpakalinės sėdynės
garsas. Jei salono priekinėje ir galinėje sėdynėse
sėdi keleiviai, rekomenduojama rinktis abiem priekinėms sėdynėms skirtą nuostatą. Pasiekite
parinktis įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspausdami OK/MENU ir pasirinkdami Audio
settings Sound stage.
Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso nuostatas pagal savo pageidavimus.
Gali būti pritaikytos šios funkcijos:
•
•
•
Glodintuvo nustatymas (p. 27)
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas
(p. 49)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
4.
Baigę derinti garso nuostatas, spustelėkite
EXIT, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į normalų rodinį.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – garso nuostatos (p. 26)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos (p. 27)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
* Parinktis / priedas.
27
GARSAS IR MEDIJA
Garso garsumo nustatymas ir
automatinė garsumo kontrolė
Nustatykite pernelyg didelio triukšmo automobilio
salone garso kompensavimo funkciją.
Radijas
Galima klausytis AM5 ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)*
(p. 37).
•
•
•
•
•
•
Susijusi informacija
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos (p. 27)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
AM5/FM radijas
•
•
•
•
•
•
28
Radijo stočių paieška (p. 29)
Radijo stočių programavimas (p. 31)
Radijo dažnių nuskaitymas (p. 36)
RDS funkcijos (p. 32)
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių grupės)
(p. 38)
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis) (p. 38)
Radijo stočių programavimas (p. 31)
Radijo dažnių nuskaitymas (p. 36)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radio text (p. 35)
DAB–DAB sąsaja (p. 38)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos ilgis
(p. 39)
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 39)
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata
(p. 39)
Radijo funkcijų valdymo elementai.
Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje
„Sistemos valdymas“ (p. 21).
5
•
•
•
Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema
automatiškai kompensuoja padidėjusį triukšmo
lygį salone, padidindama garsumą. Kompensavimo lygį galima nustatyti žemą, vidutinį, aukštą
arba išvis išjungti. Medijos šaltinio įprastame rodinyje nurodykite lygį, paspausdami OK/MENU ir
pasirinkdami Audio settings Volume
compensation.
•
Skaitmeninis radijas* (DAB)
Susijusi informacija
•
•
•
Meniu apžvalga – AM (p. 66)
Meniu apžvalga – FM (p. 66)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB)*
(p. 67)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radio text (p. 35)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Radijo stočių paieška
Automatinė radijo stočių paieška
Radijo stočių sąrašas*
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą*
(p. 29). Galima suaktyvinti automatinę
(p. 29) arba rankinę (p. 30) radijo stočių
paieškos funkciją.
Ieško kitos (ankstesnės) pasiekiamos radijo stoties.
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą.
Taip galite rasti pageidaujamą radijo stotį
įvažiavę į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių
nežinote.
PASTABA
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokia jo kokybė. Transliaciją
gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki siųstuvo. Dengimo
lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo to,
kurioje šalies vietoje esate.
1.
Spustelėkite RADIO ir pasukite TUNE, kol
bus parodytas reikiamas dažnių ruožas (pvz.,
FM1). Tada spustelėkite OK/MENU.
2.
Paspauskite ir palaikykite centrinio valdymo
pulto mygtuką
/
(arba vairo klaviatūros* mygtuką). Radijas ima ieškoti kitos /
ankstesnės priimamos stoties.
Kaip patekti į sąrašą ir pasirinkti radijo stotį:
1.
Pasirinkite norimą bangos ilgį (pvz., FM1).
2.
Pasukite TUNE vieną žingsnelį bet kuria
kryptimi. Pateikiamas visų tos teritorijos radijo
stočių sąrašas. Šiuo metu parinkta radijo stotis sąraše rodoma padidintu šriftu.
3.
Pasukite TUNE bet kuria kryptimi dar kartą,
kad iš sąrašo pasirinktumėte radijo stotį.
4.
Patvirtinkite savo pasirinkimą spustelėdami
OK/MENU.
}}
* Parinktis / priedas.
29
GARSAS IR MEDIJA
PASTABA
•
Sąraše rodomi tik dažniai tų stočių, kurios
šiuo metu yra priimamos, o ne išsamus
pasirinkto bangos ilgio visų radijo dažnių
sąrašas.
•
Jei šiuo metu priimamos radijo stoties
signalas yra silpnas, radijas gali neatnaujinti stočių sąrašo. Tokiu atveju reikia
paspausti INFO mygtuką (kol ekrane
rodomas stočių sąrašas) ir, perėjus į rankinį derinimą, nustatyti dažnį. Jei radijo
stočių sąrašas neberodomas, pasukite
TUNE per vieną žingsnelį bet kuria kryptimi, kad jis būtų pateiktas ir paspauskite
INFO, kad perjungtumėte.
Rankinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai parengia radijo stočių
sąrašą* (p. 29), tačiau radijo stočių galima ieškoti ir rankiniu būdu.
Gamykloje parenkama nuostata, kad jums pasukus TUNE radijas rodytų stipriausią signalą toje
teritorijoje transliuojamų radijo stočių sąrašą. Kai
rodomas radijo stočių sąrašas, centriniame valdymo pulte paspauskite mygtuką INFO, kad
įjungtumėte rankinę paiešką. Tai leidžia iš visų
galimų parinkto bangos ilgio radijo dažnių sąrašo
išrinkti konkretų dažnį. Kitais žodžiais tariant,
pasukus TUNE vieną žingsnelį rankinės paieškos
metu, dažnis pakeičiamas iš, pvz., 93,3 į
93,4 MHz ir t. t.
Kaip parinkti radijo stotį rankiniu režimu:
Sąrašas po kelių sekundžių dingsta iš ekrano.
Kai radijo stočių sąrašas neberodomas, pasukite
TUNE vieną žingsnelį bet kuria kryptimi ir
paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką
INFO, kad įjungtumėte rankinės stočių paieškos
režimą (p. 30) (arba grįžtumėte iš rankinės
paieškos režimo į stočių sąrašą).
30
1.
Spustelėkite mygtuką RADIO ir pasukite
TUNE, kol bus parodytas reikiamas dažnių
ruožas (pvz., FM1). Tada spustelėkite OK/
MENU.
2.
Pasukite TUNE dažniui pasirinkti.
PASTABA
Gamykloje nustatoma, kad radijas automatiškai ieškotų radijo stočių toje teritorijoje, kuria
važiuojate (žr. skirsnį „Radijo stočių sąrašas“).
Tačiau jei įjungėte rankinį derinimą (esant
rodomam radijo stočių sąrašui paspausdami
mygtukąINFOcentrinėje konsolėje), rankinio
derinimo funkcija liks nustatyta jums kitą kartą
įjungus radiją. Norint grąžinti „Radijo stočių
sąrašo“ funkciją, reikia pasukti TUNE per
vieną žingsnelį (kad būtų matyti išsamus
radijo stočių sąrašas) ir paspausti mygtuką
INFO.
Atminkite, kad jums spustelėjus INFO, kai
rodomas radijo stočių sąrašas, suaktyvinama
INFO. Daugiau informacijos apie šią funkciją
rasite Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21).
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Radijo stočių programavimas
Dažnai naudojamos radijo stotys yra optimaliai
suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau iškviesti.
2.
Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite
vieną iš išankstinių nuostatų mygtukų: garsas
trumpam dingsta, o įrašius radijo stotį – vėl
grįžta. Dabar galima naudoti šį nuostatos
mygtuką.
Ekrane* gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas. Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte funkciją, įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Show
presets.
Ekrane* gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas. Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte funkciją, įprastame AM/FM šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Show presets.
Skaitmeninis radijas* (DAB)
Nustatytos stotys.
AM6/FM radijas
Viename dažnių ruože (pvz., FM1) galima suprogramuoti 10 stočių.
Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
1.
Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių
paieška (p. 29)).
6 Netaikoma
Kiekviename bangų ilgyje galima įrašyti po 10
nustatytų stočių. DAB turi dvi nuostatų atmintis:
DAB1 ir DAB2. Suprogramuotos radijo stotys
įrašomos nuspaudžiant ir palaikant pageidaujamą
programavimo mygtuką. Papildomos informacijos
rasite skirsnyje „FM radijas“. Išsaugotas stotis
galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
PASTABA
Garso sistemos DAB sistema nepalaiko visų
DAB normos funkcijų.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis,
tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant antrinei radijo stočiai, įrašoma išankstinė nuostata,
tuomet registruojama tik pagrindinė radijo stotis.
Taip yra dėl to, kad antrinės radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu išgauti išankstinę nuostatą
grojama radijo stotis, kurioje buvo antrinė radijo
stotis. Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo
radijo stočių sąrašo.
„V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Parinktis / priedas.
31
GARSAS IR MEDIJA
RDS funkcijos
Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą transliuojantį
siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz., eismo
informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų
(PTY).
RDS (Radio Data System) sujungia FM siųstuvus
į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas, veikiantis
tokiame tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia
RDS radijo imtuvui tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieško tam tikrų formatų programų, pvz., kelių
eismo informacijos ar žinių.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu
transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba
naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo
dalis.
Radus reikalingo formato programą, radijas gali
perjungti stotį, nutraukdamas iki tol įjungtą radijo
šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Įsiterpianti
transliacija transliuojama iš anksto nustatytu
garsu (p. 35). Radijas grąžina ankstesnį garso
šaltinį ir garsumą, kai nustatytas programos tipas
nieko nebetransliuoja.
32
Įspėjimo apie pavojų (ALARM!), informacijos apie
eismo sąlygas (TP), žinių (NEWS) ir radijo laidos
turinio (PTY) funkcijos įsiterpia į radijo programą,
pertraukdamos viena kitą pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie pavojų, o pageidaujamo turinio radijo laida įsiterps paskutinė. Informacijos apie papildomas programos nutraukimo
nuostatas (EON Distant ir EON Local) rasite
EON (p. 33). Paspauskite EXIT, kad grįžtumėte
į nutrauktą garso šaltinį; paspauskite OK/MENU
pranešimui išvalyti.
Susijusi informacija
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus
signalai (p. 32)
•
•
Radio text (p. 35)
•
•
Regioninės radijo programos (REG) (p. 36)
Automatinis radijo dažnio naujinimas (AF)
(p. 36)
RDS funkcijų anuliavimas (p. 37)
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti.
Kai transliuojamas aliarmo pranešimas, ekrane
pasirodo pranešimas ALARM!.
Pavojaus signalo negalima laikinai nutraukti ar
išjungti.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
GARSAS IR MEDIJA
Kelių eismo informacija (TP)
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS kelių eismo informacijos
transliacijoms.
Ženklas TP rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei iš
anksto nustatyta radijo stotis gali siųsti informaciją apie eismą keliuose, ją TP ekrane rodo ryškiai. Priešingu atveju TP būna pilka.
Sustiprinta kitų tinklų parinktis
(EON)
EON naudinga miestuose, kur transliuoja daug
regioninių radijo stočių. Ji leidžia pasirinkti
atstumą tarp automobilio ir radijo siųstuvo, priklausomai nuo kurio programų funkcijos turėtų
įsiterpti ir pertraukti esamą garso šaltinį.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite MTP.
–
TP informacija iš pasirinktosios stoties
arba visų stočių
Eismo informacijai pranešti radijas gali pertraukti
tik pasirinktos radijo stoties arba visų RDS tinklo
radijo stočių transliaciją.
Kad pakeistumėte, įprastame FM šaltinio
rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir
pasirinkite Advanced settings Set TP
favourite.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir per Advanced settings
EON nurodykite vieną iš parinkčių:
• Local – pertraukia garso šaltinį tik tada, jei
radijo stoties siųstuvas yra arti.
• Distant7 – pertraukia, jei stoties siųstuvas
yra toli, net ir tada, jei yra daug atmosferinių
trukdžių.
Naujienų transliacijos
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS tinklo naujienų transliacijoms.
Ženklas NEWS rodo, kad funkcija yra įjungta.
–
Žinių informacija iš pasirinktosios
stoties arba visų stočių
Žinioms pranešti radijas gali pertraukti tik pasirinktos radijo stoties arba visų RDS tinklo radijo
stočių transliaciją.
–
Susijusi informacija
•
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite News
settings News.
RDS funkcijos (p. 32)
Kad pakeistumėte, įprastame FM šaltinio
rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir
pasirinkite News settings Set news
favourite.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
Susijusi informacija
•
7
RDS funkcijos (p. 32)
Gamintojo atlikti nustatymai.
33
GARSAS IR MEDIJA
Radijo programų tipai (PTY)
Funkciją PTY galima naudoti siekiant pasirinkti
vieną ar kelis radijo programų tipus, pvz., popmuziką arba rimtą klasikinę muziką. Pasirinkus programos tipą, žvalgymas vyksta tik tarp tokių radijo
stočių, kurios transliuoja tą tipą.
PTY galima rinktis FM ir DAB radijo dažnių ruože.
Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas ženklas PTY.
Ši funkcija suranda radijo stoties RDS tinkle
esančius siųstuvus, transliuojančius skirtingus
programų formatus, ir perjungia radijo imtuvą į jų
dažnį.
PTY settings
PTY, skirtas DAB radijui
Programos tipas pasirenkamas įprastame DAB
šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir tada
pasirenkant PTY filtering. Iš šio režimo išeinama
taip:
–
Paspauskite EXIT.
> Suaktyvinus PTY funkciją, ekrane pateikiamas atitinkamas indikatorius.
PTY, skirtas FM radijui
Kai kuriais atvejais DAB radijas nebeveiks PTY
režimu, žr. DAB–DAB sąsaja (p. 38).
1.
Susijusi informacija
2.
FM šaltinio įprastame rodinyje suaktyvinkite
paspausdami OK/MENU ir pirmiausia pasirinkdami programų tipus per Advanced
settings PTY settings Select PTY.
Po to reikia suaktyvinti funkciją PTY:
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Advanced settings PTY settings
Receive traffic bulletins from other
networks.
Funkcija PTY išaktyvinama įprastame FM šaltinio
rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant
Advanced settings PTY settings Receive
traffic bulletins from other networks. Parinkti
programų tipai (PTY) neatstatomi.
PTY atstatoma ir pašalinama įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasiren-
34
kant Advanced settings
Select PTY Clear all.
•
•
•
•
Radijo programų tipų paieška (PTY)
Ši funkcija visame dažnių ruože ieško pasirinkto
radijo programos tipo.
1.
Įprastame FM šaltinio rodinyje pasirinkite
vieną ar kelis PTY, paspausdami OK/MENU
ir tada Advanced settings PTY settings
Select PTY.
2.
Tada paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Advanced settings PTY settings
Seek PTY.
Paieškai užbaigti spustelėkite EXIT.
–
Radijo programų tipų paieška (PTY) (p. 34)
Rodyti radijo programų tipus (PTY) (p. 35)
Radijo programų tipų (PTY) pertraukimo garsumo valdymas (p. 35)
RDS funkcijos (p. 32)
Jei norite tęsti kitos parinktų programos tipų
arba
transliacijos paiešką, spauskite
.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Rodyti radijo programų tipus (PTY) (p. 35)
RDS funkcijos (p. 32)
GARSAS IR MEDIJA
Rodyti radijo programų tipus (PTY)
Kai kurios radijo stotys transliuoja informaciją
apie programos tipą ir programos kategoriją.
Ekrane gali būti rodomas esamos radijo stoties
programos tipas, pvz., pop muzika arba rimta klasikinė muzika. Parametrą PTY galima parinkti FM
ir DAB radijo stotims.
Rodyti FM radijo programos tipą
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings PTY settings Show PTY
text.
–
Radijo programų tipų (PTY)
pertraukimo garsumo valdymas
Įsiterpiantys programų formatai, pvz., NEWS
arba TP, girdimi kiekvienam jų nustatomu garso
lygiu. Jei, klausantis programos, nustatomas naujas garso lygis, pastarasis išsaugojamas iki kito
programos įsiterpimo.
Radio text
Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją
apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią informaciją galima rodyti ekrane8. Galima pasirinkti
rodyti FM ir DAB radijo tekstą.
FM radijo tekstas
–
Susijusi informacija
•
•
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
RDS funkcijos (p. 32)
PASTABA
Vienu metu galima suaktyvinti tik vieną iš
„Show radio text" ir „Show presets" funkcijų. Jei viena iš jų suaktyvinama kitai jau veikiant, pirmoji automatiškai išjungiama. Abi
funkcijas galima išjungti.
Rodyti DAB radijo programos tipą
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite. Advanced settings
Show PTY text.
–
Susijusi informacija
•
•
•
8
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radijo programų tipų paieška (PTY) (p. 34)
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM/DAB šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show radio text.
Susijusi informacija
•
•
RDS funkcijos (p. 32)
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
RDS funkcijos (p. 32)
Tik automobiliuose su 7 colių ekranu.
* Parinktis / priedas.
35
GARSAS IR MEDIJA
Automatinis radijo dažnio
naujinimas (AF)
Funkcija automatiškai parenka geriausią nustatytos radijo stoties dažnį.
Siekiant rasti geriausią dažnį, funkcijai išskirtiniais
atvejais gali tekti atlikti paiešką per visą FM bangos ilgį.
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings Alternative frequency.
–
Susijusi informacija
•
Regioninės radijo programos (REG)
Radijo dažnių nuskaitymas
Įjungus šią funkciją, radijo imtuvas transliuoja
regioninio siųstuvo programą, net jei jo signalas
yra silpnas.
Funkcija automatiškai ieško pasiekiamų radijo
stočių ir įvertina programų tipų filtravimo nuostatas (PTY).
Ženklas REG rodo, kad funkcija yra įjungta.
Aptikta radijo stotis grojama maždaug
10 sekundes, po to paieška tęsiama. Klausantis
radijo stoties, ji į išankstines nuostatas įrašoma
įprastu būdu, žr. Radijo stočių programavimas
(p. 31).
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings REG.
Susijusi informacija
•
–
RDS funkcijos (p. 32)
RDS funkcijos (p. 32)
Kad pradėtumėte nuskaityti, įprastame
FM/AM9/DAB* šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Scan.
PASTABA
Įrašius radijo stotį nuskaitymas stabdomas.
Nuskaitymą taip pat galima pasirinkti DAB-PTY
režimu. Tokiu atveju pagrojamos tik iš anksto nustatyto programos tipo stotys.
Susijusi informacija
•
•
9
36
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
Netaikoma „V60 Twin Engine “ ir „S60L Twin Engine“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
RDS funkcijų anuliavimas
Skaitmeninis radijas (DAB)*
•
Visi nauji radijo nustatymai gali būti anuliuoti, vietoj jų paliekant originalius gamintojo nustatymus.
DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo stočių transliacijos sistema. Pagalbinės automobilio sistemos DAB, DAB+ ir DMB.
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 39)
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata
(p. 39)
–
Kad atstatytumėte, įprastame FM šaltinio
rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir
pasirinkite Advanced settings Reset all
FM settings.
PASTABA
DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose vietovėse. Jei tinklo aprėpties nėra, displėjaus
ekrane rodomas pranešimas No reception.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
Stotys ir stočių grupė
•
Paslauga – kanalas, radijo stotis (sistema
dera tik su garso paslaugomis).
•
Ansamblis – tuo pačiu dažniu transliuojančių
radijo stočių rinkinys.
Susijusi informacija
•
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių grupės)
(p. 38)
•
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis) (p. 38)
•
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 28)
Radijo stočių programavimas (p. 31)
Radijo dažnių nuskaitymas (p. 36)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radio text (p. 35)
DAB–DAB sąsaja (p. 38)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos ilgis
(p. 39)
* Parinktis / priedas.
37
GARSAS IR MEDIJA
Radijo stočių grupių įrašymas
(stočių grupės)
Radijo stočių grupės sąrašo
žvalgymas (ansamblis)
Skaitmeninio radijo (DAB) stočių grupių įrašymas (ansamblio mokymasis).
Skaitmeninio radijo (DAB) radijo stočių grupių
sąrašo (ansamblio) naršymas.
Automobiliu pervažiavus į kitą transliacijos zoną,
gali reikėti perprogramuoti esamas kanalų grupes.
Norint žvalgyti ir pasiekti radijo stočių grupės
sąrašą, reikia pasukti TUNE. Ansamblio pavadinimas pateikiamas viršutinėje ekrano dalyje. Pasirinkus naują ansamblį, parodomas naujas pavadinimas.
Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras
vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa tylos pauzė.
•
–
Radijo stočių grupių programavimo metu sukuriamas ir atnaujinamas pasiekiamų radijo stočių
grupių sąrašas. Sąrašas nėra atnaujinamas automatiškai.
Prireikus programuoti, įDAB šaltinio prastame
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Ensemble learn. Programuoti galima ir taip:
1.
2.
Pasukite TUNE vieną žingsnelį bet kuria
kryptimi.
> Priimamų radijo stočių grupių sąraše parodoma Ensemble learn.
Paspauskite OK/MENU.
> Pradedamas naujas programavimo seansas.
Paslauga – pateikiamos radijo stotys nepriklausomai nuo grupių, kurioms jos priklauso.
Sąrašą galima filtruoti ir pagal programos tipą
(PTY filtering), žr. Radijo programų tipai
(PTY) (p. 34).
DAB–DAB sąsaja
DAB–DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo stoties signalo prie tos pačios radijo stoties stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Advanced settings
DAB linking.
Susijusi informacija
•
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių grupės)
(p. 38)
•
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Programavimą galima atšaukti mygtuku EXIT.
Susijusi informacija
•
•
38
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis) (p. 38)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Skaitmeninis radijas (DAB)* –
bangos ilgis
Skaitmeninis radijas (DAB)* –
antrinis kanalas
Skaitmeninis radijas (DAB)* –
atstata
DAB transliuojama Band III bangų ruožu.
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali
būti pagrindinės programos transliacijos kitomis
kalbomis.
Visos DAB nuostatos gali būti atstatytos į gamintojo nustatymus.
Nėra garantijos, kad bus surastos visos radijo
stočių grupės.
–
ĮprastameDAB šaltinio rodinyje bangų diapazonus galima suaktyvinti / išaktyvinti paspaudžiant OK/MENU ir tada pasirenkant
Advanced settings DAB band.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo, pateikiamas ženklas
. Apie antrinį kanalą informuojama - ženklu, kuris pateikiamas ekrane, kanalo
pavadinimo kairėje.
Spustelėkite
pasiekti.
–
Atstatymo veiksmas atliekamas DAB šaltinio
įprastame rodinyje paspaudžiant OK/MENU
ir pasirenkant Advanced settings Reset
all DAB settings.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 37)
antrinėms radijo stotims
Antrines radijo stotis galima pasiekti tik pasirinktoje pagrindinėje radijo stotyje, o ne kurioje nors
kitoje, jos nepasirinkus.
–
Įprastame DAB šaltinio rodinyje subkanalus
galima suaktyvinti / išaktyvinti paspaudžiant
OK/MENU ir tada pasirenkant Advanced
settings Sub channels.
* Parinktis / priedas.
39
GARSAS IR MEDIJA
Medijos leistuvas
CD/DVD*
Medijos leistuvas gali atkurti garso ir vaizdo
įrašus iš CD/DVD* diskų (p. 40) ir per
AUX/USB* įvadą (p. 46) prijungtų garso šaltinių arba belaidžiu būdu transliuoti garso failus
iš išorinių įrenginių per „Bluetooth®“. Tam tikri
medijos leistuvai turi galimybę per „Bluetooth®“
palaikyti ryšį su mobiliuoju telefonu*.
Medijų leistuvas (p. 40) gali atkurti iš anksto
įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.
Medijos leistuvas dera su šių pagrindinių tipų diskais ir failais:
•
Pramoniniu būdu įrašyti garso CD („CD
Audio“).
•
Įrašyti CD diskai su garso ir (arba) vaizdo failais.
•
•
Pramoniniu būdu įrašyti „DVD video“ diskai.
Įrašyti DVD diskai su garso ir (arba) vaizdo
failais.
Papildomos informacijos apie derančius formatus
rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 45).
Susijusi informacija
•
•
Medijos leistuvo valdymo elementai.
Informacijos apie medijos leistuvo valdymą rasite
skirsniuose „Sistemos valdymas“ (p. 21).
Susijusi informacija
•
•
•
•
40
Garsas ir medija (p. 20)
Medija Bluetooth®* (p. 50)
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 63)
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 45)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 43)
CD/DVD* disko atkūrimas ir
naršymas
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje Sistemos valdymas (p. 21). Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Disko atkūrimo pradžia
Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką MEDIA ir pasukite TUNE, kol pasirodys
Disc. Tada paspauskite OK/MENU. Jei medijos
leistuve yra diskas, jis pradedamas atkurti automatiškai. Priešingu atveju ekrane parodomas pranešimas Insert disc. Tada įdėkite diską (etikete
aukštyn). Plokštelė pradeda groti automatiškai.
Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais, turi
būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklausomai
nuo disko kokybės ir informacijos kiekio atkūrimo
pradžia gali užtrukti.
Disko išstūmimas
Diskui išstumti paspauskite išstūmimo mygtuką
(p. 21).
Diskas išstumtas laikomas apie 12 sekundžių.
Praėjus šiam laikui jis saugumo sumetimais įtraukiamas atgal.
Atkūrimo pristabdymas
Visiškai sumažinus garsumą arba spustelėjus
mygtuką MUTE, medijos leistuvas pristabdomas.
Padidinus garsumą arba spustelėjus mygtuką
MUTE dar kartą, medijos leistuvas vėl ima atkurti.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Be to, galima pristabdyti per meniu sistemą10:
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Play/
Pause.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8 km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo
ekrane rodomas No visual media available
while driving, nors šiuo laikotarpiu garsas yra
girdimas. Kai tik automobilio greitis krenta
žemiau 6 km/h, vaizdas vėl rodomas.
PASTABA
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės. Taip
pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso
failų.
•
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas
(p. 42)
Įrašytų diskų su garso / vaizdo
failais atkūrimas ir naršymas*
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais atkūrimas ir
naršymas.
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 45)
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8 km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo
ekrane rodomas No visual media available
while driving, nors šiuo laikotarpiu garsas yra
girdimas. Kai tik automobilio greitis krenta
žemiau 6 km/h, vaizdas vėl rodomas.
PASTABA
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės. Taip
pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso
failų.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais atkūrimas ir naršymas* (p. 41)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 43)
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 42)
10
11
Garso failai žymimi
simboliu, vaizdo –
simboliu, o aplankai –
.
Baigus groti failą, tęsiamas kitų to paties aplanko
ir tipo failų atkūrimas. Aplankas keičiamas11 automatiškai, kai būna atkurti visi esamo aplanko failai. Sistema automatiškai aptinka ir pakeičia nuostatą, kai į leistuvą įdedamas diskas, kuriame yra
tik garso ar tik vaizdo failų ir tada juos atkuria.
Netaikoma muzikiniams CD.
Jei suaktyvinta Repeat folder, minėta procedūra nevykdoma.
}}
* Parinktis / priedas.
41
GARSAS IR MEDIJA
||
Tačiau jei į leistuvą įdėtame diske yra garso ir
vaizdo failų, sistema nuostatos nekeičia: vietoj to
toliau leidžiamas ankstesnio tipo failas.
Kartoti aplanką
Ši funkcija leidžia pakartotinai aplanke atkurti failus. Pasibaigus paskutinio failo atkūrimui, pradedamas atkurti pirmasis.
1.
Spauskite OK/MENU
2.
Pasukite TUNE į Repeat folder
3.
Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 43)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 42)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 45)
•
DivX® Video On Demand* (p. 44)
12
13
42
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas
(p. 42)
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso bei
vaizdo failus12.
Laikykite mygtuką
/
nuspaustą, kad
persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal garso
arba vaizdo failus.
Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal galima
vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus – keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn /
atgal greitis didinamas spaudinėjant mygtukus
/
. Norint tęsti peržiūrą normaliu greičiu,
reikia atleisti mygtuką.
Disko kūrinių arba garso failų
nuskaitymas
Ši funkcija pagroja po dešimt pirmų kiekvieno
disko kūrinio / garso failo sekundžių.13
Kaip nuskaityti pasirinktą šaltinį:
1.
Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
2.
Pasukite TUNE į Scan
> Pagrojamos pirmosios 10 kiekvieno disko
kūrinio arba garso failo sekundžių.
3.
Nuskaitymą galima atšaukti spustelėjus
EXIT: grojamas disko kūrinys arba garso failas bus grojamas toliau.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
•
Medija Bluetooth®* (p. 50)
Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod®“.
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir
naršymas
Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine
tvarka14.
Paleidus DVD vaizdo diską displėjaus ekrane
pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas, pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos pasirinkimas.
Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius /
garso failus groti atsitiktine tvarka:
1.
Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
2.
Pasukite TUNE į Random
3.
Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
•
Medija Bluetooth®* (p. 50)
„DVD video“ disko meniu žvalgymas
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje Sistemos valdymas (p. 21). Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8 km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo
ekrane rodomas No visual media available
while driving, nors šiuo laikotarpiu garsas yra
girdimas. Kai tik automobilio greitis krenta
žemiau 6 km/h, vaizdas vėl rodomas.
„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją pirmiau).
Skyriaus arba pavadinimo keitimas
Pasukite TUNE, kad pasiektumėte skyrių sąrašą
ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo
metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite OK/MENU: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti spustelėkite EXIT.
Pavadinimai sąraše pasirenkami sukant TUNE,
išranka patvirtinama mygtuku OK/MENU. Juo
taip pat grįžtama į skyrių sąrašą. Paspauskite
OK/MENU, kad suaktyvintumėte išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku EXIT galima
14
}}
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
* Parinktis / priedas.
43
GARSAS IR MEDIJA
||
atšaukti išranką ir grįžti į pradinę vietą (nieko
nepasirinkus).
DVD* vaizdo diskų atkūrimo
kameros kampas
Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus
/
ant centrinio pulto arba vairo klaviatūros*.
Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją
galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera nufilmuota scena turi būti rodoma.
Susijusi informacija
Įprastame disko šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings Angle.
•
•
•
44
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
DVD* vaizdo diskų atkūrimo kameros kampas
(p. 44)
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais atkūrimas ir naršymas* (p. 41)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 42)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 45)
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas
(p. 42)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
DivX® Video On Demand*
Galima registruoti medijų leistuvą, kad jis atkurtų
DivX® VOD failus iš CD-/DVD diskų, USB arba
iPod®.
Registracijos kodą rasite meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 10).
Papildomos informacijos rasite adresu
www.divx.com/vod.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 43)
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais atkūrimas ir naršymas* (p. 41)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Vaizdo nuostatos*
Turite galimybę suderinti tokias ekrano nuostatas
(automobiliui stovint): šviesumą ir kontrastą.
1.
Atkūrimo režimu paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Image settings. Patvirtinkite su
OK/MENU.
2.
Pasukite TUNE į derinimo parinktį ir patvirtinkite su OK/MENU.
3.
Suderinkite nuostatą: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia paspausti
OK/MENU arba EXIT.
Vaizdo nuostatas galima atstatyti į gamyklines.
Tai atliekama su parinktimi Reset .
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Garsas ir medija (p. 20)
Medijos leistuvas – derantys failų
formatai
Techniniai failų formatų .avi ir .divx
duomenys
Medijos leistuvas gali leisti įvairių tipų failus.
Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje
lentelėje.
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Derantys CD/DVD diskų failų formatai
PASTABA
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD Plus“,
„CD-DVD“ formato) yra storesni nei įprasti CD
diskai, todėl nėra garantijos, kad pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus trikčių.
Jei CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai
ignoruojami.
Garso formatas
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Vaizdo formatas
CD video, DVD video, divx,
avi, asf
Su USB jungtimi derantys failų formatai
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir
vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali atkurti
sistema.
Garso formatas
mp3, wma, aac, m4a
Vaizdo formatas
divx, avi, asf
DivX versija
3, 4, 5, 5:2
Paveikslėlio
dydis
32x32–720x576 pikseliai
Vaizdo kadrų
greitis
Iki 30 kadrų per sekundę
Bendra geba
(bendras bitų
greitis)
Vidutiniškai 4 Mb/s, daugiausiai iki 8 Mb/s (įskaitant
vaizdo bitų greitį ir garso bitų
greitį)
Garso formatas
MP3 (MPEG-1/2 3 sluoksnis), MPEG-1 (2 sluoksnis),
AC3 (Dolby D)
DivX standartas
Garso techniniai duomenys
pateikti lentelėje toliau
Garso kanalai
(ch)
2 ch skirtas MP3/MPEG-1,
5.1 ch skirtas AC3
Garso techniniai duomenys, skirti failų
formatams .avi ir .divx
Formatas
kHz
kb/s
MPEG-1 2 sluoksnis
44.1
64–384
48
64–384
}}
* Parinktis / priedas.
45
GARSAS IR MEDIJA
||
Formatas
kHz
kb/s
MPEG-2 3 sluoksnis
(MP3)
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-1 3 sluoksnis
(MP3)
AC3
A
Netaikoma 144 kb/s.
Techniniai failų formato .asf duomenys
Garso atrankos
greitis
8 kHz
Išorinis garso šaltinis per AUX/
USB* įvadą
Garso bitų greitis
16, 24, 32 arba 40 kb/s
(skirta 8 kHz atrankai)
Prie garso sistemos galima prijungti (p. 48)
išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Susijusi informacija
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 40)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 43)
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais atkūrimas ir naršymas* (p. 41)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Paveikslėlio dydis
32x32–720x576 pikseliai
Vaizdo kadrų greitis
Iki 30 kadrų per sekundę
Bendra geba
(bendras bitų greitis)
Iki 384 kb/s (įskaitant
vaizdo bitų greitį ir garso
bitų greitį)
Garso formatas
ITU-T G.726
Garso kanalai (ch)
1 ch
Nepalaikomas stereo garsas
46
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį galima
valdyti15 automobilio garso valdymo elementais.
Prie AUX įvado prijungtą garso šaltinį automobilio
valdymo elementais valdyti negalima.
Prijungus iPod® arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis įkraunamas
(kai įjungtas degimas arba veikia variklis).
USB atmintis
Kad būtų lengviau naudoti USB atminties kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus. Sistemai reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną,
kurioje yra kitokie, o ne suderinami muzikiniai failai.
PASTABA
Sistema dera su mobiliojo telefono USB 2.0
jungtimi ir FAT32 failų sistema, ji gali tvarkyti
1 000 aplankų, kiekviename kurių turi būti ne
daugiau kaip 254 poaplankiai / failai. Išimtis –
aukščiausias lygis, kuriame gali būti tvarkoma
iki 1 000 poaplankių / failų.
PASTABA
Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką,
rekomenduojama naudoti USB adapterio
kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir prijungto
USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.
15
USB šakotuvas
Galima prie USB prievado prijungti USB šakotuvą
ir vėliau vienu metu prijungti kelis USB įrenginius.
USB įrenginys pasirenkamas įprastame USB šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir nurodant Select USB device.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas
(p. 49)
MP3 grotuvas
Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos,
kurios netinka šiai garso sistemai. Kad MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sistema, turi būti
nustatytas jo USB Removable device/Mass
Storage Device režimas.
iPod®
iPod® įkraunamas ir maitinamas per USB jungtį
grotuvo jungiamuoju laidu.
PASTABA
Sistema iš „iPod®“ gali groti tik garso failus.
PASTABA
Kai garso šaltiniu naudojamas „iPod®“, automobilio informacinė pramogų sistema rodo
meniu struktūrą, panašią į „iPod®“ leistuvo
meniu struktūrą.
Taikoma tik per USB jungtį prijungtam medijos šaltiniui.
* Parinktis / priedas.
47
GARSAS IR MEDIJA
Išorinio garso šaltinio prijungimas
per AUX/USB* įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį garso
šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą. Tam naudojami tuneliniame valdymo pulte esantys prijungimo taškai.
Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane pasirodo pranešimas Reading USB. Priklausomai
nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali
užtrukti.
PASTABA
Sistema dera su daugeliu iPod® modelių,
pagamintų 2005 metais arba vėliau.
PASTABA
Siekiant išvengti USB jungties apgadinimo,
trumpojo jungimo joje atveju arba prijungtam
prietaisui vartojant per daug energijos (taip
gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto),
jungtis išjungiama. Ji vėl įjungiama kitą kartą
įjungus degimą, nebent triktis lieka nepašalinta.
Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.
Kaip prijungti garso šaltinį:
1.
2.
48
Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į pageidaujamą
garso šaltinį USB, iPod arba AUX ir
paspauskite OK/MENU.
> Pasirinkus USB, ekrane rodoma Connect
USB.
Prijunkite savo garso šaltinį prie vienos iš
tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle esančių
jungčių (žr. Išorinių garso šaltinių prijungimo
taškai(p. 48)).
Susijusi informacija
•
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB* įvadą
(p. 46)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*
(p. 48)
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir
naršymas*
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas16.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje Sistemos valdymas (p. 21). Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Garso failai žymimi ženklu
, aplankai –
.
, vaizdo įrašai – *
Žr. skirsnį „Derantys failų formatai“ (p. 45), kur
pateikiama informacijos apie su medijos leistuvu
derančius failų formatus.
Baigus groti failą, tęsiamas kitų to paties aplanko
ir tipo failų atkūrimas. Aplankas keičiamas17 automatiškai, kai būna atkurti visi esamo aplanko failai. Sistema automatiškai aptinka ir pakeičia nuostatą, kai prie leistuvo USB prievado prijungiamas
prietaisas, kuriame yra tik garso ar tik vaizdo failų
ir tada juos atkuria. Tačiau jei prie leistuvo USB
prievado prijungtame prietaise yra garso ir vaizdo
failų, sistema nuostatos nekeičia: vietoj to toliau
leidžiamas ankstesnio tipo failas.
Paieškos funkcija16
Failo pavadinimui esamame aplanke rasti galima
naudoti centriniame valdymo pulte esančio valdymo skydelio klaviatūrą.
Paieškos funkciją galima pasiekti sukant TUNE
(patenkama į aplankų struktūrą) arba spaudžiant
raidžių klavišus. Paieškos segmente įvesdami
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
raidę ar ženklą, labiau priartėjate prie savo paieškos tikslo. Po kelių sekundžių ekrane parodomi
paieškos rezultatai.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8 km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo
ekrane rodomas No visual media available
while driving, nors šiuo laikotarpiu garsas yra
girdimas. Kai tik automobilio greitis krenta
žemiau 6 km/h, vaizdas vėl rodomas.
Failas pradedamas atkurti spustelėjus
OK/MENU.
Kartoti aplanką18
Ši funkcija leidžia pakartotinai aplanke atkurti failus. Pasibaigus paskutinio failo atkūrimui, pradedamas atkurti pirmasis.
1.
Spauskite OK/MENU
2.
Pasukite TUNE į Repeat folder
3.
Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB* įvadą (p. 48)
•
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB* įvadą
(p. 46)
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
•
Informacijos rasite skirsnyje „Greitas persukimas
pirmyn / atsukimas atgal“ (p. 42).
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas
(p. 42)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
•
•
DivX® Video On Demand* (p. 44)
Pauzė
Visiškai sumažinus garsumą arba spustelėjus
mygtuką MUTE, medijos leistuvas pristabdomas.
Padidinus garsumą arba spustelėjus mygtuką
MUTE dar kartą, medijos leistuvas vėl ima atkurti.
Be to, galima pristabdyti per meniu sistemą19,
paspaudžiant OK/MENU, pasirenkant USB
MENU ir tada nurodant Play/Pause.
16
17
18
19
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 46) garsą.
Jei garsumas bus didelis arba per mažas, garso
kokybė gali suprastėti.
Jei prie AUX įvado prijungiamas išorinis garso
šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba iPod®), jis gali
turėti nustatytą kitokį garsumo lygį nei garso sistemos vidinis garsumas (pvz., radijo). Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą:
1.
Įprastame rodinyje paspauskite mygtuką
MEDIA ir pasukite TUNE į AUX. Palaukite
kelias sekundes arba paspauskite OK/
MENU.
2.
Paspauskite OK/MENU ir tada pasukite
TUNE į AUX input volume. Patvirtinkite su
OK/MENU.
3.
Sukdami TUNE, nustatykite AUX įvado garsumą.
Vaizdo nuostatos* (p. 45)
Taikoma tik USB ir iPod®.
Jei suaktyvinta Repeat folder, minėta procedūra nevykdoma.
Taikoma tik USB.
Netaikoma iPod®
}}
* Parinktis / priedas.
49
GARSAS IR MEDIJA
||
PASTABA
Jei išorinio garso šaltinio garsumas per didelis
arba per mažas, atkuriamo garso kokybė gali
suprastėti. Garso kokybė gali suprastėti ir jei
leistuvas bus įkraunamas pramogų informacinei sistemai veikiant AUX režimu. Tokiu atveju
venkite įkrauti leistuvą per 12 V lizdą.
Medija Bluetooth®*
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth® technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth®, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių
kompiuterių.
Prijungus prie automobilio mobilųjį telefoną,
papildomai galima nuotoliniu būdu valdyti tam tikras mobiliojo telefono funkcijas, žr. „Bluetooth®“
telefonas su „laisvų rankų“ įranga* (p. 54). Persijunkite tarp pagrindinių šaltinių TEL ir MEDIA,
kad galėtumėte valdyti kiekvieno iš jų funkcijas.
PASTABA
Bluetooth® medijos leistuvas turi derėti su
AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvas
turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2
versijas, antraip kai kurios funkcijos gali
neveikti.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos (p. 27)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai
ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai suderinami su automobilio medijos leistuvo
Bluetooth® funkcija. Dėl informacijos apie
derančius telefonus ir išorinius medijos leistuvus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu.
Medijos „Bluetooth®“ funkcijų, valdymo elementų apžvalga.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 51).
Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo
operacijas galima atlikti centrinio valdymo pulto
mygtukais arba vairo klaviatūra*. Kai kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir keisti grojamus
kūrinius.
Norint atkurti garsą, reikia pirmiausia nustatyti
automobilio medijos grotuvo režimą Bluetooth.
50
PASTABA
Automobilio medijos leistuvas garso failus gali
groti tik per Bluetooth® funkciją.
Susijusi informacija
•
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas
(p. 42)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas
ir atjungimas
Automobilyje įdiegta „Bluetooth®“ sistema, kuri
gali belaidžiu būdu palaikyti ryšį su kitais
„Bluetooth®“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir
prijungus (p. 51).
Galima užregistruoti iki dešimties „Bluetooth®“
prietaisų. Kiekvienas prietaisas registruojamas
vieną kartą. Užregistravus prietaisą, jo nebereikia
suaktyvinti kaip matomo (surandamo).
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai
prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra pasiekiamas. Automobiliui ieškant paskutinį kartą prijungto prietaiso, ekrane rodomas jo pavadinimas.
Norint prijungti kitą prietaisą, reikia paspausti
EXIT ir pasirinkti keisti prietaisą, (p. 53).
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio
ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Prietaisą galima ir atjungti rankiniu būdu
(p. 53). Jei norite išregistruoti „Bluetooth®“ įrenginį iš automobilio, pasirinkite „Bluetooth®“ prietaiso atjungimas* (p. 54). Tokiu atveju automobilis prietaiso automatiškai nebeaptiks.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas
medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima persijungti, (p. 53). Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Medija Bluetooth®* (p. 50)
„Bluetooth®“
telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
„Bluetooth®“ prietaiso*
registravimas
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus.
Galima užregistruoti iki dešimties „Bluetooth®“
prietaisų. Kiekvienas prietaisas registruojamas
vieną kartą. Užregistravus prietaisą, jo nebereikia
suaktyvinti kaip matomo (surandamo).
PASTABA
Jeigu telefono operacinė sistema yra atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra
sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite telefoną, žr.
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas* (p. 54) ir
vėl jį prijunkite.
Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingas būdais,
atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors
anksčiau. Apibūdinant toliau nurodytas ryšio
parinktis padaryta prielaida, kad prietaisas jungiamas (registruojamas) pirmą kartą ir neprijungtas
joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono prijungimo procedūra. Medijos prietaiso (p. 50) prijungimas atliekamas taip pat, bet
jis paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio MEDIA.
Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais būdais:
ieškant išorinio prietaiso iš automobilio arba ieš-
* Parinktis / priedas.
}}
51
GARSAS IR MEDIJA
||
kant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis
neveikia, bandykite kitą.
Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio,
spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką
TEL.
Telefono įprasto rodinio pavyzdys.
1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso
paiešką per automobilio meniu sistemą
1.
2.
Paverskite išorinį prietaisą surandamu
(matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio
prietaiso vadovą arba www.volvocars.com).
Paspauskite OK/MENU ir vadovaukitės
automobilio ekrane rodomomis instrukcijomis.
> Išorinis prietaisas dabar prijungtas ir jį
galima valdyti iš automobilio.
2 būdas – atlikite automobilio paiešką,
naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija
išoriniame prietaise.
1.
Užtikrinkite, kad automobilis būtų surandamas (matomas) Bluetooth® ryšiu. Pasukite
TUNE iki Phone settings, patvirtinkite
spausdami OK/MENU, pasirinkite
Discoverable ir patvirtinkite spausdami
OK/MENU.
2.
Išorinio įrenginio ekrane pasirinkite My Volvo
Car ir vadovaukitės instrukcijomis.
3.
Įveskite neprivalomą PIN kodą į išorinį įrenginį ir pasirinkite prisijungimo variantą.
4.
Paspauskite OK/MENU ir įveskite tą patį
PIN kodą centrinio valdymo pulto klaviatūroje.
Bluetooth®
Prijungus išorinį įrenginį, jo
pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį
galima valdyti iš automobilio.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso*
prijungimas
Kai automobilyje būna užregistruoti (p. 51) vienas ar keli „Bluetooth®“ įrenginiai, paskutinis prijungtas įrenginys automatiškai vėl prijungiamas,
kai būna veikimo zonoje.
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai
prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra pasiekiamas. Automobiliui ieškant paskutinį kartą prijungto prietaiso, ekrane rodomas jo pavadinimas.
Jei paskutinis prijungtas prietaisas yra nepasiekiamas, sistema bando prisijungti pirmiau prijungtą prietaisą.
Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite EXIT ir pasirinkite prijungti naują prietaisą
(p. 51) arba persijungti prie kito jau užregistruoto
prietaiso (p. 53).
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
Prijungti nepavyko, paspauskite EXIT du kartus ir
prisijunkite pagal 2 alternatyvą.
52
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“
įrenginį*
2.
Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima pakeisti
prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi būti iš
anksto užregistruotas(p. 51) automobilyje.
Medijos prietaiso keitimas
1.
Patikrinkite, ar išorinis prietaisas padarytas
surandamu per Bluetooth®: žr. išorinio prietaiso vadovą.
2.
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Change device.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
3.
Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
3.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Change phone.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
„Bluetooth®“ prietaiso* atjungimas
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio
ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Telefoną galima atjungti ir rankiniu būdu.
Atjungus mobilųjį telefoną, pokalbį galima tęsti su
integruotu telefone mikrofonu.
„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus
variklį ir atidarius dureles.
Jei norite išregistruoti „Bluetooth®“ prietaisą iš
automobilio, pasirinkite Pašalinti „Bluetooth®“
prietaisą (p. 54). Automobilis prietaiso automatiškai neaptiks.
Rankinis telefono atjungimas
Telefoną galima rankiniu būdu atjungti įprastame
telefono šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Disconnect phone.
PASTABA
Telefono keitimas
1.
Net jei jūsų telefonas buvo atjungtas rankiniu
būdu, jis gali vėl automatiškai prisijungti prie
paskutinio „laisvų rankų“ prietaiso, prie kurio
buvo prisijungęs (pvz., prasidėjus naujam
pokalbiui).
Patikrinkite, ar išorinis prietaisas padarytas
surandamu per Bluetooth®: žr. išorinio prietaiso vadovą.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
* Parinktis / priedas.
}}
53
GARSAS IR MEDIJA
•
•
Medija Bluetooth®* (p. 50)
„Bluetooth®“
telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas*
„Bluetooth®„“
Jei nepageidaujate, kad
prietaisas
būtų registruotas šiame automobilyje, jį galite
pašalinti (išregistruoti). Tokiu atveju automobilis
prietaiso automatiškai nebeaptiks.
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga*
Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti
belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.
Medijos prietaiso šalinimas
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Remove
Bluetooth device. Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte atjungtiną prietaisą ir patvirtinkite su OK/
MENU.
Telefono šalinimas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Remove
Bluetooth device. Pasukite TUNE, norėdami
pasirinkti šalintiną prietaisą, patvirtinkite spausdami OK/MENU.
Susijusi informacija
•
•
•
•
54
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
Medija Bluetooth®* (p. 50)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Telefono funkcijų valdymas.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 51).
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų rankų
įranga, kuria galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą. Mobilųjį telefoną galima valdyti per jo paties klaviatūrą nepriklausomai nuo to, ar telefonas prijungtas, ar ne.
Prijungus mobilųjį telefoną prie automobilio,
galima siųsti garso failus iš telefono ar kito prie
Bluetooth® prijungto medijos prietaiso, žr. Medija
Bluetooth®* (p. 50). Persijunkite tarp pagrindinių
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
šaltinių TEL ir MEDIA, kad galėtumėte valdyti
kiekvieno iš jų funkcijas.
PASTABA
Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai kurie
mobilieji telefonai. Dėl informacijos apie tinkamus telefonus „Volvo" rekomenduoja kreiptis
pagalbos į įgaliotąjį „Volvo" prekybos atstovą.
Suaktyvinti
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ laisvų rankų“
telefonas* – apžvalga
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos
apžvalga.
Susijusi informacija
•
•
•
Skambinimas ir skambučių priėmimas*
(p. 56)
•
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų įranga* –
garso nuostatos (p. 57)
•
Bluetooth®* versijos informacija (p. 57)
Spustelėjus TEL, suaktyvinamas prijungtas telefonas arba atliekama jo paieška. Jei telefonas jau
prijungtas, nuspaudus mygtuką TEL pateikiamas
nuorodų meniu su telefono dažnai naudojamomis
meniu parinktimis. Ženklas
nurodo, kad prijungtas telefonas.
Skambinimas
1.
2.
3.
Sistemos išdėstymas
Mobilusis telefonas
Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado ženklas
ir „laisvų rankų“ funkcija perjungta į
telefono režimą.
Surinkite pageidaujamą telefono numerį arba
sparčiojo rinkimo numerį (p. 62). Arba normaliame rodinyje pasukite TUNE dešinėn,
kad pasiektumėte telefonų knygelę, o kairėn
– visų skambučių registrą. Informacijos apie
telefonų knygelę rasite Telefonų knygelė*
(p. 58).
Paspauskite OK/MENU.
Mikrofonas
Vairo klaviatūra
Centrinės konsolės valdymo skydelis
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir atjungimas (p. 51)
Skambutis nutraukiamas su EXIT.
* Parinktis / priedas.
55
GARSAS IR MEDIJA
Skambinimas ir skambučių
priėmimas*
Telefonų skambučių funkcijos.
Skambučių sąrašai
Priimamas skambutis
Skambučių sąrašai nukopijuojami į kiekvieną
laisvų įrangos funkciją kiekvieną kartą prijungus iš
naujo ir atnaujinus jungtį. Normaliame rodinyje
pasukite TUNE kairėn, kad pamatytumėte All
calls skambučių registrą.
–
Jei norite atsiliepti į skambutį, paspauskite
OK/MENU – net ir sistemai veikiant, pvz.,
RADIO arba MEDIA režimu.
Atmeskite arba užbaikite su EXIT.
Autoatsakiklis
Autoatsakiklio funkcija automatiškai atsiliepia į
skambučius.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Call
options Auto answer.
Meniu skambučių metu
Įprastame telefono šaltinio rodinyje esamojo
pokalbio metu vieną kartą paspaudus OK/MENU,
suteikiama prieiga prie tokių funkcijų:
• Mute - garso sistemos mikrofonas nutildytas.
• Mobile phone: pokalbis persiunčiamas iš
laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono
ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais telefonais nutrūksta. Tai yra normalu. „Laisvų
rankų“ funkcija paklausia, ar norite prisijungti
vėl.
• Dial number: galimybė paskambinti trečiajam asmeniui, naudojantis skaičių klavišais
56
(esamas pokalbis pervedamas į budėjimo
režimą).
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite All calls, kad peržvelgtumėte visus skambučių registrus:
•
•
•
•
•
All calls
OK/MENU ir pasirenkant Call options
Voicemail number Change number. Jei
nėra įrašyto numerio, šį meniu galima pasiekti
vieną kartą paspaudžiant ir ilgai palaikant 1.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
•
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų įranga* –
garso nuostatos (p. 57)
•
Telefonų knygelė* (p. 58)
Missed calls
Answered calls
Dialled calls
Call duration
PASTABA
Tam tikruose mobiliuose telefonuose paskutinių rinktų numerių sąrašas pateikiamas
atvirkštine tvarka.
Balso paštas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje balso pašto
dėžutei galima suprogramuoti sparčiojo rinkimo
numerį, o vėliau jį pasiekti nuspaudus ir ilgai
palaikius 1.
Balso pašto dėžutės numeris keičiamas įprastame telefono šaltinio rodinyje paspaudžiant
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų
įranga* – garso nuostatos
Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir
skambučio garsumą bei pakeisti skambučio
melodiją.
Telefono garso stiprumas
Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio metu.
Pasinaudokite vairo klaviatūra* arba pasukite valdymo elementą VOL.
Skambučių signalai
„Laisvų rankų“ įrangos įtaisytuosius skambučio
melodijos signalus galima pasirinkti telefono
įprastame rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir
nurodant Phone settings Sounds and
volume Ring signals Ring signal 1 bei t.
t.
PASTABA
Kai nesikalbama telefonu, garso sistemos garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, sukant VOL.
Naudojant vieną iš „laisvų rankų“ sistemos
skambėjimo signalų, kai kurių prijungtų
mobiliųjų telefonų skambėjimo tonas neišjungiamas.
Jei priimant skambutį veikia garso šaltinis, jį
galima automatiškai nutildyti. Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir
pasirinkite Phone settings Sounds and
volume Mute radio/media.
Kad pasirinktumėte prijungto telefono skambučio
melodiją20, telefono šaltinio įprastame rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Phone
settings Sounds and volume Ring
signals Mobile phone ring signal
Skambučio garso stiprumas
Susijusi informacija
Garso sistemos garso lygis
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Phone
settings Sounds and volume Ring
volume. Nustatykite sukdami VOL, paspauskite
OK/MENU, kad išgirstumėte garsumo lygį ir
spauskite EXIT, kad įrašytumėte.
20
•
•
Bluetooth®* versijos informacija
Parodo automobilio esamą „Bluetooth®“ versiją.
Esamą automobilio „Bluetooth®“ versiją galima
pamatyti pagrindinių šaltinių MEDIA ar TEL įprastame rodinyje:
•
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Bluetooth software version in car.
•
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Phone
settings Bluetooth software version in
car.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Medija Bluetooth®* (p. 50)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Palaiko ne visi mobilieji telefonai.
* Parinktis / priedas.
57
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė*
Yra dvi telefonų knygelės. Jos automobilyje yra
sujungtos ir rodomos kaip viena telefonų knygelė.
•
•
Automobilis atsisiunčia prijungto mobiliojo
telefono knygelės duomenis ir rodo juos tik
tada, kai būna prijungtas tas mobilusis telefonas, iš kurio jie atsisiųsti.
Automobilis taip pat turi savo telefonų knygelę. Joje laikomi visi įrašyti adresatai nepriklausomai nuo to, kuris telefonas buvo prijungtas juos įrašant. Šie adresatai yra matomi
visiems naudotojams nepriklausomai nuo to,
kuris mobilusis telefonas yra prijungtas prie
automobilio. Jei konkretus adresatas yra
įrašytas į automobilio atmintį, priešais jį telefonų knygelėje rodomas simbolis
.
PASTABA
Automobilio sistemoje modifikavus mobiliojo
telefono adresatų knygelės įrašą, automobilio
telefonų knygelėje padaromas naujas įrašas, t.
y. į telefoną pakeitimai neįrašomi. Automobilio
sistemoje matomi du įrašai su skirtingomis
piktogramomis. Atminkite, kad įrašius trumpąjį
numerį arba pakeitus adresatą, automobilio
telefonų knygelėje bus padarytas naujas
įrašas.
58
Norint naudotis telefonų knygele, ekrano viršuje
turi būti ženklas
, o „laisvų rankų“ funkcija
turi būti suaktyvinta telefono režimu.
Nukopijuokite mobiliojo telefono
telefonų knygelę į automobilio telefonų
knygelę
Garso ir medijos sistema kaupia kiekvieno užregistruoto mobiliojo telefono telefonų knygelės
kopiją. Kiekvieno prijungimo metu telefonų knygelę galima automatiškai nukopijuoti į garso bei
medijos sistemą.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte funkciją, įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Phone
settings Download phone book.
Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė
informacija, tuomet ji rodoma ekrane.
3.
Paspauskite OK/MENU ir tada pasirinkite
Options Copy to car memory.
> Priešais įrašytą adresatą automobilio telefonų knygelėje pasirodo ženklas
ir
adresatas įrašomas.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
•
Telefonų knygelė* – sparčiojo rinkimo numeriai (p. 62)
•
Telefonų knygelė* – „vCard“ priėmimas
(p. 62)
•
Telefonų knygelė* – atminties būsena
(p. 62)
•
Telefonų knygelė* – išvalymas (p. 63)
Nukopijuokite atskirą adresatą į
automobilio telefonų knygelę
Taip pat yra galimybė į automobilį iš mobiliojo
telefono telefonų knygelės nukopijuoti atskirą
adresatą.
1.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Phone
book Search contact.
2.
Pasirinkite adresatą ir paspauskite
OK/MENU.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – sparčioji
adresatų paieška
Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite
TUNE dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų
sąrašas.
Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte ir paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte.
Po adresato vardu pateikiamas numatytasis jo
telefono numeris. Jei dešiniau adresato rodomas
simbolis >, vadinasi adresatas turi kelis įrašytus
telefono numerius. Spustelėkite OK/MENU, kad
būtų pateikti numeriai. Sukdami TUNE, pakeiskite
ir surinkite kitą nei numatytąjį numerį. Skambinti
galite paspaudę OK/MENU.
Paiešką adresatų sąraše galima atlikti centrinio
valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato vardo
pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr.
Telefonų knygelė* – centrinio valdymo pulto klaviatūros ženklų lentelė (p. 59).
Adresatų sąrašą galima pasiekti ir iš normalaus
rodinio, nuspaudus ir palaikius centrinio valdymo
pulto klaviatūros mygtuką su ta raide, kuria prasideda ieškomo adresato vardas. Pavyzdžiui, nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką 6, suteikiama
momentinė prieiga prie sąrašo dalies adresatų,
kurių vardas prasideda raide M.
Susijusi informacija
•
•
Telefonų knygelė* – centrinio
valdymo pulto klaviatūros ženklų
lentelė
Mygtukas
+0pw
Galimų telefonų knygelėje naudoti ženklų lentelė.
Mygtukas
Veikimas
#*
Veikimas
Tarpas . , - ? @ : ; / ( ) 1
Susijusi informacija
ABCÅÄÆÀÇ2
•
•
DEFÈÉ3
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Telefonų knygelė* (p. 58)
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Didžiųjų ir mažųjų raidžių pasirinkimas.
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
* Parinktis / priedas.
59
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – adresatų
paieška
Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje
(p. 58).
PASTABA
Aukštos kokybės sistemoje nėra teksto
ratuko, todėl simboliams įvesti ten negalima
naudoti TUNE: šiam tikslui naudojami tik
centrinio valdymo pulto valdymo skydelio
skaičių ir raidžių mygtukai.
1.
Adresatų paieška teksto ratuku.
Simbolių sąrašas
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau)
Telefonų knygelė
Kad surastumėte arba suredaguotumėte adresatą, įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Phone
book Search.
60
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide ir t. t. Paieškos rezultatas rodomas telefonų knygelėje (3).
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba pereiti į telefonų knygelę, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje
lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
123/ABC
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
More
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
Pereinama į telefonų knygutę (3).
Norint pasirinkti adresatą, reikia
pasukti TUNE. Norint pamatyti
numerius ir kitą informaciją, reikia
paspausti OK/MENU.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai įvesti simboliai išsitrins.
Jums centriniame valdymo pulte paspaudus skaičiaus klavišą esant matomam teksto ratukui (žr.
ankstesnę iliustraciją), ekrane pateikiamas naujas
ženklų sąrašas (1). Spaudinėkite skaičiaus klavišą
toliau, kol pasieksite pageidaujamą raidę ir tada
atleiskite. Tęskite su kita raide ir t. t. Nuspaudus
vieną mygtuką, įvestis patvirtinama spustelėjus
kitą.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – naujas
adresatas
1.
Pasirinkus eilutę Name, norint pereiti į įvesties režimą reikia paspausti OK/MENU (žr.
iliustraciją pirmiau).
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
2.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
More
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Įrašoma ir grįžtama atgal į Add
contact su OK/MENU.
Sukurkite naują adresatą telefonų knygelėje.
Raidžių naujam adresatui įvedimas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Įvesties laukas.
Telefono šaltinio įprastame rodinyje galima
įtraukti naujų adresatų, paspaudžiant OK/MENU
ir pasirenkant Phone book New contact.
PASTABA
Aukštos kokybės sistemoje nėra teksto
ratuko, todėl simboliams įvesti ten negalima
naudoti TUNE: šiam tikslui naudojami tik
centrinio valdymo pulto valdymo skydelio
skaičių ir raidžių mygtukai.
3.
Rašykite kitą raidę ir t. t. Įvestas pavadinimas
rodomas ekrane esančiame įvesties lauke
(2).
4.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius, specialiuosius ženklus, keisti didžiąsias / mažąsias raides ir pan., reikia sąraše (1) pasukti
TUNE į vieną iš parinkčių (žr. paaiškinimą
toliau pateikiamoje lentelėje) ir tada
paspausti OK/MENU.
Didžiosios ir mažosios raidės vietomis keičiamos paspaudžiant
OK/MENU.
Paspaudus OK/MENU, žymiklis
perkeliamas į įvesties lauką (2)
ekrano viršuje. Žymiklį galima su
TUNE perkelti į tinkamą vietą, pvz.,
naujoms raidėms įterpti arba
panaikinti su EXIT. Kad būtų
galima įterpti naujas raides, reikia
pirmiausia grįžti į įvesties režimą:
spauskite OK/MENU.
Įvedus visą vardą, reikia ekrano sąraše pasirinkti
OK (1) ir spustelėti OK/MENU. Dabar tęskite
numerio įvedimą tokiu pačiu būdu kaip ir pirmiau.
Įvedus telefono numerį, reikia paspausti OK/
MENU ir pasirinkti telefono numerio tipą (Mobile
phone, Home, Work arba General). Patvirtinkite paspausdami OK/MENU.
Įvedus visą reikiamą informaciją, reikia meniu
paspausti Save contact: adresatas bus įrašytas.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Telefonų knygelė* (p. 58)
* Parinktis / priedas.
61
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – sparčiojo
rinkimo numeriai
Telefonų knygelė* – „vCard“
priėmimas
Telefonų knygelė* – atminties
būsena
Įrašykite sparčiojo rinkimo numerį į telefonų knygelę (p. 58), kad galėtumėte lengvai surinkti
numerį arba paskambinti adresatui.
Elektroninių vizitinių kortelių („vCard“) priėmimas
į automobilio telefonų knygelę (p. 58).
Parodyti telefonų knygelės (p. 58) atminties statusą.
Yra galimybė į automobilio telefonų knygutę iš
kitų (nei šiuo metu prijungtasis prie automobilio)
mobiliųjų telefonų priimti „vCard“ korteles. Norint
tai padaryti, reikia nustatyti automobilio matomumą per Bluetooth®. Funkcija suaktyvinama
telefono šaltinio įprastame rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Phone book
Receive vCard.
Automobilio telefonų knygelės ir prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelės atminties būseną
galima peržiūrėti įprastame telefono šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant
Phone book Memory status.
Telefono šaltinio įprastame rodinyje galima
įtraukti sparčiojo rinkimo numerių, paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Phone menu
Phone book Speed dial.
Telefono režimu galima naudotis sparčiojo rinkimo numeriais: tai atliekama centrinio valdymo
pulto skaičių klavišais – nuspaudžiant skaičiaus
klavišą ir tada nuspaudžiant OK/MENU. Jei sparčiojo rinkimo numeriui nepriskirtas joks adresatas,
pateikiama parinktis įrašyti adresatą į pasirinktą
sparčiojo rinkimo numerį.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Susijusi informacija
•
•
62
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – išvalymas
Nuotolinio valdymo pultelis*
Išvalykite automobilyje integruotą telefonų knygelę (p. 58).
Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms garso ir
medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo
pultelio mygtukai atlieka tas pačias funkcijas kaip
ir centrinės konsolės arba vairo klaviatūros* mygtukai.
Automobilio telefonų knygelę galima panaikinti.
Tai atliekama įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Phone
book Clear phone book.
PASTABA
Panaikinus automobilio telefonų knygelę,
panaikinami tik automobilio telefonų knygelės
adresatai. Adresatai mobiliojo telefono telefonų knygelėje nepanaikinami.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 54)
Atitinka TUNE centriniame valdymo pulte.
Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiauį padėtį F ir
sia reikia pervesti jo mygtuką
* Parinktis / priedas.
}}
63
GARSAS IR MEDIJA
||
tada nutaikyti pultelį į IR spindulių imtuvą, kuris
yra dešiniau nuo mygtuko (p. 21) INFO centriniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti problemų
su baterijomis.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Nuotolinis valdymo pultelis* –
funkcijos
Mygtukas
Meniu
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti toliau
nurodytas funkcijas.
Mygtukas
Veikimas
Veikimas
Į ankstesnį, atšaukia funkciją,
panaikina įvestus simbolius
Keisti tarp:
Žvalgyti aukštyn / žemyn
L = galinis kairysis ekranas*
Žvalgyti dešinėn / kairėn
F = priekinis ekranas
R = galinis dešinysis ekranas*
Patvirtinti išranką arba eiti į pasirinkto šaltinio meniu sistemą
Keisti į navigaciją*
Mažinti garsumą
Perėjimas prie radijo šaltinio (pvz.,
FM1)
Keisti į medijos šaltinį (Disc, TV* t.
t.)
Keisti į Bluetooth® laisvų rankų
įrangą*
Slinkti / greitai atsukti atgal, keisti
kūrinį / dainą
Leisti / pauzė
Stabdyti
Didinti garsumą
0-9
Nustatyti kanalai, skaičių ir raidžių
įvedimas
Nuorodos į mėgstamą nuostatą
Informacija apie esamą programą,
dainą ir t. t. Taip pat naudojama,
kai yra daugiau informacijos nei
gali būti pateikiama ekrane
Garso takelio kalbos pasirinkimas
Slinkti / greitai persukti pirmyn,
keisti kūrinį / dainą
64
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Mygtukas
Veikimas
Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
Teletekstas*, įj./išj.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Nuotolinio valdymo pultelis* –
maitinimo elemento keitimas
Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.
1.
Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį ir
įstumkite jį infraraudonųjų spindulių lęšio
kryptimi.
2.
Išimkite panaudotus maitinimo elementus ir
pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite
naujus.
3.
Įstatykite dangtelį.
PASTABA
Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio naudojimo intensyvumo.
Nuotolinio valdymo pultelis yra maitinamas keturiais AA/LR6 tipo elementais.
PASTABA
Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai
saugiu būdu.
Į ilgą kelionę pasiimkite papildomų maitinimo elementų.
* Parinktis / priedas.
65
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – meniu naršymas
Meniu apžvalga – AM
Meniu apžvalga – FM
Garso ir medijos sistemos meniu galimų
parinkčių bei nuostatų apžvalga.
Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
RADIJAS
•
•
•
AM (p. 66)21
FM (p. 66)
DAB (p. 67)
Žr. puslapį
Pagrindinis meniu FM1/FM2
Žr. puslapį
Show presets*
(p. 31)
TP
(p. 33)
Scan
(p. 36)
Show radio text
(p. 35)
Show presets*
(p. 31)
Scan
(p. 36)
(p. 33)
Audio settings
MEDIJA
•
•
•
•
•
•
•
AM pagrindinis meniuA
„CD Audio“ (p. 68)
Žr. puslapio išnašą
CD/DVD duomenys (p. 68)
„DVD Video“ (p. 69)
iPod®(p.
69)
USB (p. 70)
Medija „Bluetooth“ ®(p. 70)
AUX (p. 71)
TELEFONAS
•
„Bluetooth” laisvų rankų įranga®(p. 71)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
A
B
66
(p. 27)
Sound stage*
(p. 27)
News settings
Equalizer*
(p. 27)
Advanced settings
Volume compensation
(p. 28)
REG
(p. 36)
Reset all audio settings
(p. 26)
Alternative frequency
(p. 36)
EON
(p. 33)
Set TP favourite
(p. 33)
PTY settings
(p. 34)
Reset all FM settings
(p. 37)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
Garso nuostatų meniu parinktys yra vienodos visiems garso šaltiniams.
Susijusi informacija
•
21
B
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
(p. 26)
Meniu apžvalga – skaitmeninis
radijas (DAB)*
Sound stage*
(p. 27)
Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Equalizer*
(p. 27)
Pagrindinis meniu DAB1*/
DAB2*
Žr. puslapį
Volume compensation
(p. 28)
Ensemble learn
Reset all audio settings
(p. 26)
PTY filtering
Audio settings
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Turn off PTY filtering
Audio settings
(p. 39)
(p. 26)
Sound stage*
(p. 27)
(p. 38)
Equalizer*
(p. 27)
(p. 34)
Volume compensation
(p. 28)
(p. 34)
Reset all audio settings
(p. 26)
Show radio text
(p. 35)
Show presets*
(p. 31)
Scan
Reset all DAB settings
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
(p. 36)
Advanced settings
DAB linking
(p. 38)
DAB band
(p. 39)
Sub channels
(p. 39)
Show PTY text
(p. 34)
* Parinktis / priedas.
67
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – kompaktinės
plokštelės
Meniu apžvalga – CD/DVD*
duomenys
Volume compensation
(p. 28)
Galimų „CD Audio“ parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų CD / DVD duomenų garso parinkčių ir
nuostatų apžvalga.
Reset all audio settings
(p. 26)
Pagrindinis kompaktinio disko
garso sistemos meniu (Disc
menu)
Žr. puslapį
Random
(p. 43)
Scan
(p. 42)
Audio settings
(p. 26)
Sound stage*
68
Play
Pause
Žr. puslapį
(p. 40)
Random
(p. 43)
Repeat folder
(p. 41)
Change subtitles
(p. 40)
Equalizer*
(p. 27)
Volume compensation
(p. 28)
Change audio track
(p. 40)
Reset all audio settings
(p. 26)
Scan
(p. 42)
Audio settings
(p. 26)
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
(p. 40)
Stop
(p. 27)
Susijusi informacija
•
•
Pagrindinis CD/DVD sistemos
meniu Duomenys (Disc
menu)
Sound stage*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – „DVD* Video“
Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų
apžvalga.
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 26)
Pagrindinis DVD vaizdo sistemos meniu (Disc menu)
Žr. puslapį
DVD disc menu
(p. 43)
Play/Pause/Continue
(p. 43)
Atkuriant vaizdo įrašą arba rodant televiziją*,
paspauskite mygtuką OK/MENU iškylančiam
meniu parodyti.
Stop
(p. 43)
Image settings
Subtitles
(p. 43)
Šaltinio meniu
Audio tracks
(p. 43)
Žr. išnašą B
Iškylantis meniuA*vaizdo įrašai ir TV*
DVD disc menu
Advanced settings
Žr. išnašą
Angle
(p. 44)
DivX® VOD code
(p. 44)
Audio settings
C
DVD disc TOP menuC
A
B
(p. 26)
C
Sound stage*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
•
•
Meniu apžvalga – iPod®*
Galimų iPod® parinkčių ir nustatymų apžvalga.
„iPod“ pagrindinis meniu
Žr. puslapį
Random
(p. 43)
Scan
(p. 42)
Audio settings
(p. 26)
(p. 45)
Sound stage*
(p. 27)
(p. 21)
Equalizer*
(p. 27)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 26)
(p. 43)
(p. 43)
Taikoma tik atkuriant vaizdo įrašus arba rodant TV.
Tai, kas pateikiama šaltinio meniu iškylančiame meniu, priklauso
nuo to, kas atkuriama arba rodoma, pvz., tai gali būti CD/DVD
data menu arba USB menu.
Taikoma tik „DVD video“ diskams.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Susijusi informacija
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
* Parinktis / priedas.
69
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – USB*
Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis USB meniu
Play
Pause
70
Žr. puslapį
(p. 48)
Volume compensation
(p. 28)
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“
medija*
Reset all audio settings
(p. 26)
Galimų Bluetooth® medijų parinkčių ir nuostatų
apžvalga.
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
„Bluetooth“® medijos pagrindinis meniu
Žr. puslapį
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Random
(p. 43)
Susijusi informacija
•
•
Stop
(p. 48)
Random
(p. 43)
Change device
(p. 53)
Repeat folder
(p. 48)
Remove Bluetooth device
(p. 54)
Select USB device
(p. 46)
Scan
(p. 42)
Change subtitles
(p. 48)
Bluetooth software version in car
(p. 57)
Change audio track
(p. 48)
Audio settings
(p. 26)
Scan
(p. 42)
Audio settings
(p. 26)
Sound stage*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
Sound stage*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 26)
* Parinktis / priedas.
GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Meniu apžvalga – AUX
Galimų AUX parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis AUX meniu
Žr. puslapį
AUX input volume
(p. 49)
Audio settings
(p. 26)
Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos
parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis Bluetooth® „laisvų
rankų“ sistemos meniu
(Phone menu)
Žr. puslapį
All calls
(p. 56)
Sound stage*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
All calls
(p. 56)
Volume compensation
(p. 28)
Missed calls
(p. 56)
Reset all audio settings
(p. 26)
Answered calls
(p. 56)
Dialled calls
(p. 56)
Call duration
(p. 56)
Susijusi informacija
•
•
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“
laisvų rankų įranga*
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Phone book
(p. 58)
Search
(p. 60)
New contact
(p. 61)
Speed dials
(p. 62)
* Parinktis / priedas.
}}
71
GARSAS IR MEDIJA
||
Receive vCard
(p. 62)
Memory status
(p. 62)
Clear phone book
(p. 63)
Change phone
Remove Bluetooth device
(p. 53)
(p. 54)
Phone settings
Discoverable
(p. 51)
Sounds and volume
(p. 57)
Download phone book
(p. 58)
Bluetooth software version
in car
(p. 57)
Call options
Auto answer
72
(p. 56)
Voicemail number
Disconnect phone
(p. 56)
(p. 53)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 66)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21)
Licencijos
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis
tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba
kūrėju anglų kalba.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
GARSAS IR MEDIJA
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
}}
73
GARSAS IR MEDIJA
||
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Susijusi informacija
•
74
„Volvo Sensus“ (p. 6)
GARSAS IR MEDIJA
Tipo atitikties patvirtinimas
„Bluetooth“® modulio tipo atitikties patvirtinimą
rasite lentelėje.
}}
75
GARSAS IR MEDIJA
||
„Bluetooth“® modulio atitikties deklaracija
Šalis /
regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Japonija
Gamintojas: „Alpine Electronics Inc.“
Įrangos tipas: Bluetooth® prietaisas
Papildomos informacijos rasite adresu „http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing“
76
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Čekija:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
}}
77
GARSAS IR MEDIJA
||
78
Šalis /
regionas
Estija:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
Η
Α Α Η
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
Prancūzija:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Lenkija:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovėnija:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakija:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomija:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
„Alpine Electronics, Inc.“ patvirtina, kad šis Bluetooth® modulis atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas aktualias taisykles.
Norvegija:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
}}
79
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Kinija:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
80
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Taivanis:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
}}
81
GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Pietų
Korėja:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
82
GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
Pietų
Afrika:
Jamaika:
Aprobuota naudoti Jamaikoje (SMA EI: IAM2.1)
Tailandas:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omech.
83
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
AUX (išorinio šaltinio) įvestis
G
20, 46
B
Baterija
nuotolinio valdymo pultelis
65
C
CD
40
D
DAB radijas
DVD
28, 37
40
Garsas
erdvinis
Nuostatos
I
20, 26
26
Informacinė pramogų sistema
šaltinio mygtukai
21
Informacinė pramogų sistema (Garsas ir
medija)
20
Garsas ir medija
apžvalga
įvadas
meniu
meniu apžvalga
valdyti sistemą
20
20
21
66
21
K
Garso garsumas
greičio/triukšmo kompensacija
išorinis garso šaltinis
skambučio signalas, telefonas
Telefonas
telefonas / medijos leistuvas
21
28
49
57
57
57
M
Garso lygių korektorius
27
Garso scena
27
garso sistema
apžvalga
funkcijos
20
20
26
Kelių eismo informacija (TP)
33
MANO AUTOMOBILIS
Automobilio nustatymai
Information
Klimato reguliavimo nustatymai
– meniu pasirinktys
paieškos keliai
Sistemos nuostatos
Vairuotojo pagalbos sistema
10
13
18
17
11
11
16
15
Medija, „Bluetooth“®
50
medijos leistuvas
derantys failų formatai
40
45
Meniu naršymas, garsas ir medija
21
Mikrofonas
55
85
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Mobilusis telefonas
laisvų rankų įranga
prisijungti
registruoti telefoną
54
51
51
N
Naujienų transliacijos
54
V
Skambučiai
įeinantys
veikimas
54
54
Vairas
Klaviatūra
21
Vairo klaviatūra
21
Vaizdo nuostatos
45
valdymo elementai
centrinė konsolė
21
T
33
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus
signalai
32
normalus rodinys
21
Nuotolinio valdymo pultelis
baterijos keitimas
63
65
R
Radijas
DAB
Skambinimas
28
28, 37
Radijo programų tipai (PTY)
34
RDS
32
Techninė pagalba
7
Telefonas
įeinantis skambutis
laisvų rankų įranga
prisijungti
registruoti telefoną
skambinimas
skambučio priėmimas
telefonų knygelė
telefonų knygelė, nuorodos
54
54
51
51
54
56
58
58
Tipo patvirtinimas
„Bluetooth“®
75
Trijų kanalų sistema
20, 26
U
S
Signalo įvadas, išorinis
Skaitmeninis radijas (DAB)
86
20, 46
37
USB, prijungimas
48
USB įvadas
46
„
„Bluetooth“®
laisvų rankų įranga
medija
mikrofonas išjungtas
persiųsti skambutį į mobilųjį telefoną
srautinis garsas
54
50
56
56
50
„iPod“®, prijungimas
48
„Sensus“
6
„Volvo Sensus“
6
TP 23916 (Lithuanian), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement