Volvo 2019, S60 User manual

Volvo 2019, S60 User manual
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instruk-
cijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas
papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį
rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
TURINYS
ĮVADAS
2
SAUGA
Kaip rasti savininkui skirtos informacijos
12
Bendroji informacija apie saugos diržus
28
ISOFIX – dydžio klasės
53
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
13
Saugos diržas – prisisegimas
29
54
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
16
Saugos diržas – atleidimas
30
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
17
30
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
56
Automobilio savininko vadovo skaitymas
Saugos diržas nėštumo metu
Duomenų įrašymas
20
Priminimas užsisegti saugos diržą
31
Aksesuarai ir papildoma įranga
21
Saugos diržo įtempiklis
31
Volvo ID
21
Sauga – įspėjamasis ženklas
32
Aplinkos filosofija
23
Saugos oro pagalvių sistema
33
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
26
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
34
Laminuotas stiklas
26
Keleivio oro pagalvė
34
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*
36
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
38
Saugos oro užsklanda (IC)
39
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
39
WHIPS – sėdėjimo padėtis
40
Bendroji informacija apie saugos režimą
41
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
42
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną
43
Bendroji informacija apie vaikų saugą
43
Vaikiškos automobilinės kėdutės
45
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
51
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
52
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga
58
Vairas
86
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
106
Vairo šildymas*
87
Kompasas*
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
61
106
Žibintų jungikliai
88
Stoglangis*
108
Gabaritiniai žibintai
89
110
64
Važiavimo dieną šviesos
90
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Jungtinis prietaisų skydelis
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga
64
Tunelio aptikimas*
91
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
111
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
65
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
91
Pranešimai
111
Aktyviosios tolimosios šviesos*
92
Pranešimai – tvarkymas
113
„Eco guide“ ir „Power guide“*
68
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
94
MY CAR
113
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė
69
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
95
Kelionės kompiuteris
114
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė
71
Galinis rūko žibintas
96
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
116
Lauko temperatūros matuoklis
73
Stabdžių žibintas
96
Kelionės ridos skaitiklis
74
97
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
120
Avarinių šviesų signalas
74
Posūkių žibintai
97
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė sutartis
74
Salono apšvietimas
98
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
124
Laikrodis
99
Ženklai ekrane
75
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
„Volvo Sensus“
78
Raktelio padėtys
79
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
80
Sėdynės, priekinės
81
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
82
Sėdynės, galinės
84
Priėjimo apšvietimo trukmė
100
Valytuvai ir plautuvai
100
Elektra valdomi langai
102
Saulės užuolaidėlės*
103
Šoniniai veidrodėliai
104
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
105
3
KLIMATO REGULIAVIMAS
Bendroji informacija apie klimato kontrolę 126
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
127
127
142
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis
142
144
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ
LAIKYMO SKYRIAI
Vietos daiktams laikyti
150
Skiriančioji konsolė
152
Daiktadėžė
152
Kilimėliai*
152
Oro kokybė – salono filtras
128
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
128
Papildomas šildytuvas*
146
Kosmetinis veidrodėlis
153
128
146
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai
153
Oro kokybė – IAQS*
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas*
Oro kokybė – medžiaga
129
Papildomas elektrinis šildytuvas*
147
Krovimas
154
155
156
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
129
Pakrovimas – ilgas krovinys
Oro paskirstymas salone
129
Stogo bagažas
132
Krovinių laikiklių kilpos
156
157
157
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
4
127
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas
Šildomos priekinės sėdynės*
133
Pakrovimas – krepšių laikiklis*
Šildoma galinė sėdynė*
134
12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*
Ventiliatorius
134
Automatinis reguliavimas
135
Temperatūros reguliavimas salone
135
Oro kondicionavimo sistema
136
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo
ir jo atitirpdymas
136
Oro paskirstymas – recirkuliacija
137
Oro paskirstymas – lentelė
138
Variklio ir salono šildytuvas*
140
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
141
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
160
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas
160
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*
161
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
162
Užrakinimo lemputė
162
Imobilizatorius
163
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su sekimo sistema*
163
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
164
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
165
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC*
– išskirtinės funkcijos
165
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*
– diapazonas
166
Išimamas metalinis raktas
167
Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
168
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
168
Privatumo užraktas*
169
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas
170
Beraktė valdymo sistema*
172
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
172
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
173
Signalizacija* – neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
185
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai
173
Signalizacijos signalai*
186
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
173
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
174
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu
174
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
175
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis* 186
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio valdymo pultelio sistema
186
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta 175
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
176
Rankinis durelių užrakinimas
177
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
177
Visuotinis atidarymas
179
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė
179
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
180
Visiško užrakinimo sistema*
181
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – rankinis suaktyvinimas
182
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – suaktyvinimas elektra*
183
Signalizacija*
184
Signalizacijos indikatorius*
185
Signalizacija* – automatinis pakartotinis įjungimas
185
5
PAGALBA VAIRUOTOJUI
6
Reguliuojama vairo jėga*
190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- bendroji dalis
190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- veikimas
191
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- ženklai ir pranešimai
192
Greičio ribotuvas
194
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
194
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
203
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC*
204
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas
205
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga
207
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas
208
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą
210
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas
210
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
212
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
195
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir budėjimo režimas
195
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
196
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
196
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
197
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas
198
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo
režimu
198
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti nustatytą greitį
199
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas
200
Įspėjimas dėl atstumo*
200
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
202
Radaro jutiklis
219
Radaro jutiklis – apribojimai
219
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
221
City Safety™
225
City Safety™ – veikimas
226
„City Safety“™ – veikimas
226
City Safety™ – apribojimai
227
City Safety™ – lazerinis jutiklis
229
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
231
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
233
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
234
212
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
235
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis
212
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio
palaikymo sistemos funkcijų perjungimas
214
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
238
216
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
239
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir
veiksmai
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
240
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai
217
BLIS*
242
BLIS* – veikimas
243
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
CTA*
244
BLIS – ženklai ir pranešimai
246
Kelio ženklų informacija (RSI)*
247
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
248
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
250
Vairuotojo perspėjimo sistema*
250
„Driver Alert Control“ (DAC)*
251
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
252
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai
ir pranešimai
253
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)*
254
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas
255
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas
256
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – apribojimai
256
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– ženklai ir pranešimai
262
Pagalbinė statymo sistema*
263
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
264
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas
265
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu
265
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
266
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
267
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
268
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
271
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
272
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*
272
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
273
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
273
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
275
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir pranešimai
277
Variklio užvedimas
280
Variklio išjungimas
281
Vairaračio užraktas
281
Nuotolinis užvedimas (ERS)*
281
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
282
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai
ir pranešimai
283
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
285
Pavarų dėžės
286
Mechaninė pavarų dėžė
286
Pavaros perjungimo indikatorius*
287
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
288
Pavarų svirties blokatorius
291
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
292
Visų ratų pavara – (AWD)*
292
Hill Descent Control (HDC)*
293
Start/Stop*
294
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
295
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
296
297
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – ženklai ir pranešimai
257
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
258
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– veikimas
259
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– veikimas
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
298
260
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– apribojimai
261
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
299
7
RATAI IR PADANGOS
8
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
300
Katalitiniai neutralizatoriai
319
Padangos – priežiūra
334
Važiavimo režimas ECO*
302
Taupus važiavimas
320
Padangos – sukimosi kryptis
335
Stabdžių pedalas
304
Važiavimas su priekaba*
321
336
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema
305
Važiavimas su priekaba* – mechaninė pavarų dėžė
322
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai
Padangos – oro slėgis
336
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis signalas
306
Važiavimas su priekaba* – automatinė pavarų dėžė
322
Ratų ir ratlankių matmenys
338
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Padangos – matmenys
306
Vilkimo rėmas arba kablys*
323
338
Padangos – apkrovos indeksas
307
Atjungiamas kablys* – laikymas
339
Stovėjimo stabdžiai
324
Padangos – greičio rodikliai
339
Perbridimas
311
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys
324
Ratų varžtai
340
Perkaitimas
311
325
340
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
312
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas
Žieminės padangos
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
341
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
327
Ratų keitimas – montavimas
343
Perkrova – starterio akumuliatorius
312
Vilkimas
328
Trikampis avarinis ženklas
344
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
313
Vilkimo ąsa
329
Įrankiai
345
Važiavimas žiemą
313
Pagalba kelyje
330
Domkratas*
345
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
314
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas
314
Pilno kuro bako pripylimas
314
Degalai – tvarkymas
315
Degalai – benzinas
316
Degalai – dyzelinas
317
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
318
Pirmosios pagalbos rinkinys*
346
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
346
Padangų stebėjimas (TM)*
347
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis
349
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – reguliavimas (perkalibravimas)
350
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – padangos būsena
350
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – aktyvinimas ir deaktyvinimas
351
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – rekomendacijos
351
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – žemo slėgio padangose
problemos sprendimas
352
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – važiuoti tinkamos pradurtos padangos*
353
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose stebėjimo sistema (TPMS)*
354
Avarinis pradurtos padangos remontas
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – galinis žibintas
387
„Volvo“ techninės priežiūros programa
368
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
388
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
368
388
Automobilio pakėlimas
371
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
373
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
389
Variklio skyrius – apžvalga
373
389
Variklio skyrius – patikra
374
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas
Variklio alyva – bendroji dalis
375
Žibintai – techniniai duomenys
390
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
376
Valytuvų šluotelės
390
360
Aušinimo skystis – lygis
379
Plovimo skystis – pildymas
392
Avarinio pradurtos padangos
remonto komplektas – vieta
360
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
380
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
393
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys – apžvalga
361
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Avarinis pradurtos padangos remontas – operacija
362
Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė patikra
364
Pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinys - padangų pripūtimas
365
381
Akumuliatorius – ženklai
394
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
381
Starterio akumuliatorius – keitimas
395
Lemputės keitimas – bendroji dalis
382
Akumuliatorius – Start/Stop
397
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
383
Elektros sistema
399
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių dangtis
384
Saugikliai – bendroji dalis
400
Saugikliai – variklio skyriuje
401
Saugikliai – po daiktadėže
405
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
407
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
385
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
385
Saugikliai – bagažinėje
409
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos
386
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
411
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio žibintai
387
Automobilių plovykla
413
9
SPECIFIKACIJOS
10
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Vaškavimas ir poliravimas
415
Techninės informacijos žymenys
422
Vandenį ir purvą atstumianti danga
415
Gabaritai
425
Antikorozinė danga
416
Masės
426
Automobilio vidaus valymas
416
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
427
Dažų sluoksnio pažeidimai
418
Variklio techniniai duomenys
429
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
431
Variklio alyva – klasė ir tūris
432
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
434
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
435
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
436
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
436
Degalų bakas – tūris
437
Oro kondicionavimo techniniai duomenys
438
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
440
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
444
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
446
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
448
Abėcėlinė rodyklė
451
ĮVADAS
ĮVADAS
Kaip rasti savininkui skirtos
informacijos
Savininkui skirta informacija pateikiama keliais
skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir
spausdintą. Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio ekrane, mobiliosios programėlės pavidalu ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje rasite „Quick
Guide“ ir automobilio savininko vadovo papildinį
kartu su specifikacijomis ir informacija apie saugiklius (be kita ko). Galima užsisakyti spausdintą
automobilio savininko vadovą.
Automobilio ekranas1
Automobilio ekrane galima
rodyti skaitmeninę automobilio
savininko vadovo versiją. Centriniame valdymo pulte paspauskite mygtuką MY CAR,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Owner's manual. Informacijos galima ieškoti, ji taip pat gali būti suskirstyta į kategorijas.
Išsamiau skaitykite automobilyje pateiktame
skaitmeniniame savininko vadove.
Programėlė
Parduotuvėje „App Store“ arba
„Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo Manual“, atsisiųskite programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
ir pasirinkite automobilį.
Programėlėje yra vaizdo mokomosios medžiagos
ir vaizdinio naršymo parinkčių su automobilio išorės ir salono vaizdais. Atskirus savininko vadovo
skirsnius yra lengva naršyti, be to, turinyje galima
vykdyti paiešką. Išsamiau apie Automobilio savininko vadovą mobiliuosiuose įrenginiuose.
1 Visa
2 Visa
12
spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama
vaizdo mokomosios medžiagos
ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių
pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas
daugelyje rinkų. Išsamiau apie „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainę.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko vadovo papildinys2, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę.
Papildomai pateikiamas spausdintas „Quick
Guide“, padedantis susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikiama papildomos
savininkui skirtos spausdintos informacijos.
ĮVADAS
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Sužinokite apie savininko vadovo struktūrą, kuri
aprašyta skirsnyje Kaip skaityti savininko vadovą.
Kalbos keitimas automobilio ekrane
Pakeitus kalbą automobilio ekrane, gali būti taip,
kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar
vietos įstatymų ir reglamentų. Neįjunkite sunkiai
suprantamos kalbos, nes gali būti sunku grįžti į
norimą vietą ekrano meniu struktūroje.
SVARBU
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastu-
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro
skirtingų skyrių.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite Owner's
manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas
rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr. toliau,
kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
mėte straipsnį.
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresyno-į
adresyną įrašytų straipsnių.
• Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame leidinyje skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 13)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 17)
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
}}
13
ĮVADAS
||
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz.,
„saugos diržas“, įvesti.
1.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide ir t. t.
3
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką,
reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2)
pasukti TUNE iki vienos iš parinkčių (žr.
paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti OK/
MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su OK/
MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite TUNE,
kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/
MENU, kad pasiektumėte šį
straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios
raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su
TUNE. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami grįžti prie ženklų ratuko,
spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguojant paieškos
lauką.
ĮVADAS
Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra
Kategorijos
Naršymas straipsnyje
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į
pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats
straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų
medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsidarytų
, arba straipsnis, pasirinkkategorija, pasirinkta
tas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Skaičių klaviatūra.
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio
valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo juosta
su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9. Greitai
spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo
vieno ženklo prie kito.
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.
•
Naikinama / anuliuojama spaudžiant EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
4
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau
esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio
savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite
OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį,
spauskite EXIT.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami
įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį,
galite paspausti FAV mygtuką centriniame
valdymo skyde.
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis.
Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai
pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite TUNE,
o norėdami atverti straipsnį, paspauskiteOK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į susietą
straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas
arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į
straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir
parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau
}}
15
ĮVADAS
aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite OK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse.
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje
šalių.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji
taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis,
Volvo On Call*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po
žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz.,
kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
16
Programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir
2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas
pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia
yra prieiga ir prie „Volvo On Call“* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir
papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad
galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Prisijunkite prie „Volvo Cars“ interneto
svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite prie
www.volvocars.com. Kai prisijungsite, be kita ko
gausite paslaugos, sutarčių ir garantijų apžvalgą.
Ten taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 21)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Mes nenuilstamai siekiame tobulinti savo gaminius. Dėl vykdomų modifikacijų tam tikra savininko vadove pateikiama informacija, aprašai ir
iliustracijos gali skirtis nuo automobilyje esančios
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei iškiltų
kokia problema, neturėtumėte informacijos
apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios
pagalbos.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr.
www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir
paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
}}
* Parinktis / priedas.
17
ĮVADAS
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima
raidėmis, o ne skaičiai.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Pranešimai
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami
meniu ir pranešimų tekstai. Savininko vadove šių
tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto teksto. Meniu
ir pranešimų tekstų pavyzdžiai: Media, Sending
location.
Lipdukai
Įspėjimas apie galimas traumas
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
18
Žalos turtui pavojus
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
SVARBU
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi
pažymėta informacija papildo patį tekstą. Jei
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
G031592
||
G031590
ĮVADAS
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti
atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.
G031593
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui
nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų
paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami
skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę
apibūdinantį paveiksliuką, pateikiamas ir
padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas
į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas
į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
Veiksmų sąrašas
•
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui
apibrėžti.
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra
sunumeruoti.
19
ĮVADAS
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir
įrašyti duomenis, susijusius su eismo įvykiais ar
galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
20
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis įprastinėmis vairavimo sąlygomis, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės aktyvias vairuotojo
pagalbos funkcijas (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
ĮVADAS
Aksesuarai ir papildoma įranga
Volvo ID
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio elektroninės sistemos veikimas.
Volvo ID Volvo ID suteikia prieigą prie gausybės
tiesioginių personalizuotų Volvo paslaugų5.
Paslaugų pavyzdžiai:
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia tik
tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje
yra įdiegta atitinkama programinė įranga. Todėl,
prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio elektroninę sistemą,
rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną patenkantį
saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir
darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji turėtų
būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje, kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele (žr. pažymėtą
vietą paveikslėlyje).
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko pabaigos.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują
adresą iš žemėlapio internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį
prie asmeninės Volvo ID.
•
„Volvo On Call“* – „Volvo ID“ naudojama prisijungiant prie „Volvo On Call“ programėlės.
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno naudotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t.
y. reikia prisiminti tik vieną naudotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Keičiant vienos paslaugos (pvz., „Volvo On
Call“) naudotojo vardą / slaptažodį, jis taip
pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms.
Matmenys
A
40 mm
B
80 mm
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti asmeninį
el. pašto adresą. Tada įvykdykite el. laiške, kuris
automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu,
pateiktas instrukcijas ir užbaikite registraciją.
5
}}
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Parinktis / priedas.
21
ĮVADAS
||
Galima sukurti „Volvo ID“ vienos iš tolesnių
paslaugų pagalba:
•
„Volvo Cars“ interneto svetainė – eikite į
www.volvocars.com ir prisijunkite6 spausdami
viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą. Pasirinkite „Sukurti „Volvo ID“.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės
instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde
dukart paspauskite ryšio mygtuką
ir pasirinkite Apps Settings bei laikykitės
instrukcijų.
•
„Volvo On Call“* – atsisiųskite naujausią
„Volvo On Call“ programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti
„Volvo ID“, įveskite el. pašto adresą ir vykdykite instrukcijas.
Susijusi informacija
•
6
22
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
Siūloma kai kuriose rinkose.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Aplinkos filosofija
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkos valdymo pastangos davė vaisių:
buvo sukurti efektyvesni ir mažiau aplinką teršiantys pavaros mazgai „Drive-E“. „Volvo“ taip pat rūpi
ir asmeninė aplinka, pvz., oras „Volvo“ automobilio
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
viduje yra švaresnis nei išorėje: tai užtikrina klimato kontrolės sistema.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
}}
23
ĮVADAS
||
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (50 myl./val.)
arba nukritus žemiau 50 km/h (30 myl./val.),
padidėja energijos sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami variklį
šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir
sumažinamas variklio dėvėjimasis esant
žemai aplinkos temperatūrai, variklis greičiau
įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
24
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio
eksploataciją. Daugiau informacijos ir patarimų
rasite „Eco guide“ (p. 68), „Taupus važiavimas“
(p. 320) ir „Degalų sąnaudos“ (p. 440).
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir taršos, patenkančios per ortakį.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funk-
cija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
25
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų miškų
arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau
išdaužti ir jis geriau izoliuoja garsą
salone. Priekinis ir šoniniai langai* yra
iš laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko
vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
26
Aplinkos filosofija (p. 23)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
SAUGA
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite, kad
kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę saugos
diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių daiktų,
trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą, patraukdami
įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties klubais esanti diržo
juosta turi būti kuo žemiau (jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo sėdint
įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 29) saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu (p. 31).
28
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos diržų
patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui,
smūgio atveju, reikia pakeisti visą saugos
diržą. Nors saugos diržas ir atrodo nepažeistas, jis gali būti praradęs kai kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą,
jei jis nusidėvėjęs ar pažeistas. Naujas saugos
diržas turi būti patvirtinto tipo ir turi būti skirtas
įrengti toje pačioje vietoje, kaip ir keičiamas
saugos diržas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 30)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Saugos diržo įtempiklis (p. 31)
SAUGA
Saugos diržas – prisisegimas
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
Prisisekite saugos diržą (p. 28) prieš pradėdami
važiuoti.
Atminkite
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite įspausdami sagtį saugos diržo užrakte. Spragtelėjimas
reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.
•
•
•
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi būti
perjuostas per petį.
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 30)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Saugos diržo įtempiklis (p. 31)
Priminimas užsisegti saugos diržą (p. 31)
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite mygtuką
ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi
trintis į Jūsų kaklą.
1
Kai kuriose šalyse.
29
SAUGA
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 28), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 28), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti. Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka,
kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 29)
Priminimas užsisegti saugos diržą (p. 31)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 81) ir vairą (p. 86) taip, kad galėtų lengvai
vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai pasiektų
pedalus ir vairą). Pasistenkite sėdynę atitraukti
tiek, kad tarp pilvo ir vairo būtų kuo didesnis tarpas.
30
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 29)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
SAUGA
Priminimas užsisegti saugos diržą
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 29) prisisegti saugos diržą.
lyje pateikiamas pranešimas. Pranešimas
dingsta automatiškai, pavažiavus apie 30
sekundžių arba nuspaudus posūkių rodiklių
svirtelės OK mygtuką (p. 110).
•
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu neprisisegamas kuris nors užpakalinės sėdynės
saugos diržas. Šis įspėjimas atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su garsiniu /
vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas
užsisegus saugos diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku OK.
G017726
Jungtiniame prietaisų skydelyje visuomet galima
pasižiūrėti, kurie saugos diržai yra naudojami.
Išsaugotiems pranešimams peržiūrėti spauskite
OK mygtuką.
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai
nuo automobilio greičio, o kai kuriais atvejais ir
nuo laiko. Primenanti lemputė yra lubų skydelyje
ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 64).
Saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai (p. 28) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos diržo
įtempimo mechanizmas įtempia diržą prie kūno.
Taip saugos diržas efektyviau saugo keleivius.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį. Visada
įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos
pusės sagtį. Negadinkite saugos diržų ir
nekiškite į sagtį jokių pašalinių daiktų. Antraip
susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali
nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai
susižeisti.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai primena garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant
nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai (p. 28) yra prisegti. Kai prisisegami
saugos diržai arba atidaromos vienerios iš
galinių durelių, jungtiniame prietaisų skyde-
31
SAUGA
Sauga – įspėjamasis ženklas
oro pagalvė Būtina skubiai aptarnauti.
„Volvo" rekomenduoja nedelsiant susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos
metu aptinkama triktis arba jei sistema suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu jungtinio prietaisų skydelio (p. 64) informaciniame ekrane
parodomas įspėjamasis ženklas.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis ženklas
ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Oro pagalvių sistemos (p. 33) trikampis avarinis ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio
padėtyje II (p. 80), jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei oro pagalvių
sistema veikia sklandžiai, šis ženklas dingsta po
maždaug 6 sekundžių.
ĮSPĖJIMAS
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos ženklas
vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos veikla sutrikusi.
Ženklas informuoja apie triktį saugos diržų
įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo rekomenduoja kuo skubiau
susisiekti su įgaliotu Volvo autoservisu.
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS oro
saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba SRS
32
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 41)
SAUGA
Saugos oro pagalvių sistema
„Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos
oro pagalvių sistema padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
G018666
ĮSPĖJIMAS
G018665
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu dešinėje pusėje.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu kairėje pusėje.
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir
saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir įkaista. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos
oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus
atsiremia į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli
dešimtadaliai sekundės.
Jei oro pagalvės išsiskleidė, rekomenduojama
elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo" rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo
pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu,
atjunkite akumuliatoriaus laidus. Nebandykite
užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti oro
pagalvės. Automobilio nutempimas. Volvo
rekomenduoja transportuoti automobilį į
įgaliotą Volvo autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
}}
33
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Sutrikęs
saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali
sukelti gedimą ir baigtis rimtu žmonių sužalojimu.
PASTABA
Saugos oro pagalvė vairuotojo
pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto saugos diržo (p. 28) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 33).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra
pažymėta užrašu AIRBAG.
Susijusi informacija
•
•
•
34
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 34)
Keleivio oro pagalvė (p. 34)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 32)
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių.
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos
diržo (p. 28) efektyvumą, automobilyje įrengta
saugos oro pagalvė (p. 33).
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 34)
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu kairėje pusėje.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti
pritvirtinti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė
suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų,
vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
}}
35
SAUGA
||
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvę
galima išjungti (p. 36), jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos
oro pagalvė, bet nėra išjungiklio (PACOS)
(„Passenger Airbag Cut Off Switch“), oro
pagalvė bus nuolat aktyvinta.
Susijusi informacija
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje (p. 34)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali saugiai
sėdėti keleivio sėdynėje.
Priekinę keleivio saugos oro pagalvę (p. 34)
galima deaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
OFF – oro pagalvė išaktyvinta. Kai jungiklis
nustatytas į šią padėtį, priekinėje keleivio
sėdynėje gali saugiai sėdėti vaikai atgal nukreiptose automobilinėse kėdutėse.
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio pusės
gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos keleivio
durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 168).
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
PASTABA
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
ON – oro pagalvė suaktyvinta. Kai jungiklis
nustatytas į šią padėtį, visi pirmyn atsisukę
36
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje II
(p. 80), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis
oro pagalvės ženklas (p. 32).
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje, rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės oro pagalvės padėtis teisinga.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)
G017800
2
G017724
2
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė
yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė
yra išjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo, kad
priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė yra
įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo pulte
rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės priekinėje sėdynėje, jei aktyvinta saugos oro pagalvė ir viršutiniame valdymo pulte šviečia apie tai informuo. Jei nesilaikysite šių
jantis simbolis
nurodymų, gali kilti pavojus vaiko gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra išaktyvinta
ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat
rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis
ženklas(p. 32). Tai rodo, kad yra įvykęs rimtas
gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
Volvo autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus automobilio keleivių gyvybei.
37
SAUGA
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos dalį
SIPS („Side Impact Protection System“) perduoda sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir
kitoms konstrukcinėms kėbulo dalims. Šoninės
vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
ĮSPĖJIMAS
G032949
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
38
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Dėl netinkamai veikiančios šoninių saugos oro pagalvių (SIPS-bag) sistemos,
gali atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai
susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti
šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos
diržų priedas. Visada naudokite saugos
diržą.
SIPS ir vaikiškos automobilinės
kėdutės
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai. Šoninės
saugos oro pagalvės yra įmontuotos priekinių
sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
•
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje (p. 34)
Keleivio oro pagalvė (p. 34)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 39)
SAUGA
Saugos oro užsklanda (IC)
ĮSPĖJIMAS
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio
keleivio galvos apsaugą.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
Volvo rekomenduoja naudoti tik originalias
Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai apsauga
nuo avarijos metu patiriamų kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai
ir ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain) yra
viena iš SIPS sistemos (p. 38) ir saugos oro
pagalvių sistemos (p. 33) dalių. Ji montuojama
palei abu automobilio lubų šonus ir padeda
apsaugoti vairuotoją ir keleivius, sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
Automobilio krovinių aukštis negali būti didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio
krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio lubose,
apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 28)
}}
39
SAUGA
||
greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų
veiksnių.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio padėtis. Tai
sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 39) užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti,
kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 81).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
Veikimas
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos. Volvo
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo
autoservisu.
WHIPS ir vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų
kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio
galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo kampo ir
40
•
•
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 40)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 28)
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS sistemai.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos darbui niekas
nekliudo.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę veikia kraštutinės jėgos, pvz.,
susidūrimas automobilio galu, reikia patikrinti
WHIPS sistemą. „Volvo“ rekomenduoja ją
patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynė atrodo nepažeista, dalis sistemos WHIPS apsaugos gali būti prarasta.
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei
įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų gali
nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame
prietaisų skydelyje.
Jei galinės sėdynės atlošas yra nulenktas
arba ant galinės sėdynės sumontuota atgal
apgręžta vaikiška automobilinė kėdutė, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti pirmyn,
kad ji nesiliestų su nulenktu atlošu arba vaikiška kėdute.
}}
41
SAUGA
||
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – bandymas užvesti automobilį (p. 42)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į
šoną (p. 43)
Saugos režimas – bandymas
užvesti automobilį
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 41), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra kuro
nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro kvapo.
Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame
prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų
skydelio (p. 64) informaciniame ekrane gali
pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr. vadovą.
Tai reiškia, kad automobilio veikla yra sutrikusi.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos
režimas Žr. vadovą, „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad šis
patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
42
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote, kad
nėra kuro protėkių, galite pabandyti užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite
vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas
ir įjungtas uždegimas, paspauskite užvedimo
mygtuką. Tada uždarykite dureles ir vėl įkiškite
nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins atsistatyti į normalų
režimą. Po to bandykite užvesti automobilį.
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas Saugos
režimas Žr. vadovą, automobiliu negalima
važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės
pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 330). Net
jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl
nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas kuro kvapas ir pasirodo pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą. Iškart nueikite
atokiai nuo automobilio.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į
šoną (p. 43)
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Bendroji informacija apie vaikų
saugą
Jei pabandžius užvesti automobilio variklį (p. 42)
ir atstačius Saugos režimas Žr. vadovą pasirodo Normal mode, automobilį galima atsargiai
patraukti iš pavojingos vietos.
„Volvo“ turi vaikų saugos įrangos (vaikiškos automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai), kuri yra
skirta specialiai jūsų automobiliui.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 41)
Naudojant „Volvo“ vaikų apsaugos įrangą, sudaromos optimalios sąlygos vaikui keliauti automobiliu
saugiai. Be to, vaikų apsaugos įrangą lengva
įrengti ir paprasta naudoti.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse, kol vaiko ūgis
pasieks 140 cm.
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose šalyse
nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai
galioje Jūsų šalyje.
}}
43
SAUGA
||
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl
aiškesnių nurodymų.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines dureles ir langus galinėse durelėse*
galima užrakinti rankiniu būdu (p. 182) arba elektroniniu būdu (p. 183)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš lauko.
Susijusi informacija
44
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 51)
•
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 52)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 56)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
PASTABA
Niekada nepalikite automobilyje nepritvirtintos
vaikiškos kėdutės. Būtinai pritvirtinkite ją
pagal vaikiškos automobilinės kėdutės
instrukcijas, net jei jos nenaudojate.
ĮSPĖJIMAS
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržų prie sėdynės padėties horizontalaus
reguliavimo strypo, spyruoklių arba bėgių ir
sijų po sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti
diržo juostas.
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos įrengimo instrukcijoje.
}}
45
SAUGA
||
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
0 grupė
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 grupė
0 + grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
maks. 13 kg
Tipo aprobacija: E1 04301146
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
(U)
maks. 10 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui
(Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1
04301146
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos
automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
maks. 13 kg
2 Dėl
46
kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
SAUGA
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
1 grupė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio
saugos diržu ir dirželiais.
9-18 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu ir dirželiais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
(L)
1 grupė
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tipo aprobacija: E5 04212
Tipo aprobacija: E5 04212
(L)
(L)
Universaliai aprobuotos pirmyn nukreiptos vaikiškos
automobilinės kėdutės.A
(UF)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
}}
47
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
2 grupė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio
saugos diržu ir dirželiais.
15-25 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu ir dirželiais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
(L)
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tipo aprobacija: E5 04212
Tipo aprobacija: E5 04212
(L)
(L)
„Volvo“ sukamoji vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, pritvirtinta
automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04191
(U)
48
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
SAUGA
Svoris
2/3 grupė
15-36 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Tipo aprobacija: E1
04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
Tipo aprobacija: E1
04301169
(UF)
2/3 grupė
„Volvo“ paaukštintoji pasostė
„Volvo“ paaukštintoji pasostė
15-36 kg
Tipo aprobacija: E1
04301312
Tipo aprobacija: E1 04301312
(UF, L)
(UF)
„Volvo“ paaukštintoji
pasostė
Tipo aprobacija: E1
04301312
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04216
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster
Cushion with and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
(UF)
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04216
(UF)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje,
priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
A
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
}}
49
SAUGA
||
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 51)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 56)
•
•
50
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 52)
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 43)
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo vaiko
svorio ir ūgio.
Galite įtaisyti:
•
atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę
priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta
keleivio oro pagalvė;
•
pirmyn atsuktą vaikišką automobilinę kėdutę
arba paaukštintąją pasostę priekinėje keleivio
sėdynėje, jei keleivio oro pagalvė įjungta;
•
vieną arba kelias vaikiškas automobilines
kėdutes / paaukštintąsias pasostes galinėje
sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
G020739
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro pagalvė
nedera tarpusavyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Kai aktyvinta (p. 36) priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvė, atgal nukreiptą vaikišką automobilinę
kėdutę (p. 45) būtina montuoti galinėje sėdynėje.
Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant priekinės
sėdynės sėdintis vaikas gali būti sunkiai sužalotas.
Jei keleivio oro pagalvė deaktyvinta, priekinėje
keleivio sėdynėje galima montuoti atgal atsuktas
vaikiškas automobilines kėdutes.
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė
suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų,
vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
}}
51
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 45).
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 43)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 52)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 56)
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant atlošo
apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad pasiektumėte užraktus.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX
montavimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
52
ISOFIX – dydžio klasės (p. 53)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių tipai
(p. 54)
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 43)
SAUGA
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 52) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę
kėdutę (p. 54).
Dydžio
klasė
Aprašymas
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į priekį
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į priekį
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama
automobilinė kūdikių kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių kėdutė
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės kėdutės
nėra klasifikuojamos pagal dydį, automobilio
modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias
„ISOFIX" vaikų kėdutes „Volvo" rekomenduoja.
53
SAUGA
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių –
priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai reiškia,
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
kad ne visos vaikiškos automobilinės kėdutės
tinka visoms sėdynėms ir visiems automobilių
modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
F
X
X
G
X
X
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 10 kg
E
X
Gerai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
(IL)
D
X
GeraiA
(IL)
C
X
GeraiA
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
C
X
GeraiA
(IL)
GeraiA
(IL)
54
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Svoris
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
9-18 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
GeraiB
B
(IUF)
B1
X
GeraiB
(IUF)
A
X
GeraiB
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio
modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
B
Kad kūdikio / vaiko kėdutei ant galinės sėdynės būtų vietos, priekinė sėdynė turi būti nustatyta išilgai pirmyn nuo centrinės padėties.
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės (p. 53)
vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 52)
tvirtinimo elementų sistema.
55
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
Automobilyje įrengti tam tikrų vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 45) viršutiniai tvirtinimo taškai.
Šios tvirtinimo vietos yra ant bagažo lentynos ir
uždengtos plastikiniais dangteliais. Atitinkamai
tvirtinimo vietai pasiekti nuimkite plastmasinius
dangtelius.
Siekiant palengvinti įmontavimą, automobiliuose
su palenkiamomis atramomis galvai išorinėse
sėdynėse, atramos galvai turėtų būti nulenktos.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo” rekomenduoja mažus vaikus kiek galima ilgiau sodinti
į kėdutes, atgręžtas į galą.
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose, žiūrėti
kėdutės gamintojo instrukcijas.
56
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant ties
prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per
angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
•
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 43)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 52)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 51)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje
– apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
58
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
}}
59
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
60
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės
kompiuteris
(p. 110),
(p. 113),
(p. 97),
(p. 91) ir
(p. 114).
Durų rankena
–
Sėdynės reguliavimas*
(p. 82).
Valdymo skydelis
(p. 288).
Avarinių šviesų signalas
(p. 97).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio skydo
atidariklis ir bagažinės
dangtis
(p. 88),
(p. 314) ir
(p. 180).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 177),
(p. 183),
(p. 102) ir
(p. 104).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197) ir
(p. 204).
Garso signalas, saugos
oro pagalvės
(p. 86) ir
(p. 33).
Valdymo skydelis informacinei pramogų sistemai valdyti ir meniu naršyti
(p. 113) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
(p. 132).
Jungtinis prietaisų skydelis
(p. 64).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
Meniu naršymas, garso
sistemos ir telefono valdymas*
(p. 113) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Pavarų perjungimo svirtis
(p. 286) arba
(p. 288).
–
–
(p. 100).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 280).
Valytuvai ir langų plovimas
Vairo reguliavimas
(p. 86).
Degimo jungiklis
(p. 79).
(p. 373).
Informacinės pramogų
sistemos ir meniu ekranas
(p. 113) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Variklio dangčio atidariklis
Stovėjimo stabdžiai
(p. 307).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 73)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 74)
Laikrodis (p. 74)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje
pusėje – apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
}}
61
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
62
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Informacinės pramogų
sistemos ir meniu ekranas
(p. 113) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Valdymo skydelis
(p. 177),
(p. 183),
(p. 102) ir
(p. 104).
Valdymo skydelis informacinei pramogų sistemai valdyti ir meniu naršyti
(p. 113) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Degimo jungiklis
(p. 79).
(p. 97).
(p. 280).
(p. 88),
(p. 314) ir
(p. 180).
Avarinių šviesų signalas
Mygtukas START/
STOP ENGINE
Variklio dangčio atidariklis
(p. 373).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 288).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio skydo
atidariklis ir bagažinės
dangtis
Sėdynės reguliavimas*
(p. 82).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197) ir
(p. 204).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 307).
Jungtinis prietaisų skydelis
(p. 64).
Garso signalas, saugos
oro pagalvės
(p. 86) ir
(p. 33).
Meniu naršymas, garso
sistemos ir telefono valdymas*
(p. 113) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 100).
Durų rankena
–
Vairo reguliavimas
(p. 86).
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės
kompiuteris
(p. 110),
(p. 113),
(p. 97),
(p. 91) ir
(p. 114).
Pavarų perjungimo svirtis
(p. 286) arba
(p. 288).
–
–
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 132).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 73)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 74)
Laikrodis (p. 74)
* Parinktis / priedas.
63
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 64)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 69)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 71)
Analoginis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
Informacinis ekranas
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 114) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 314).
Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia taip
pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama
ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė atspindima ekrane,
rasite šių funkcijų aprašuose.
1
64
Matuokliai ir indikatoriai
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Ekomatuoklis. Šis matuoklis parodo, kaip
ekonomiškai buvo vairuojama. Kuo didesnis
rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojamas automobilis.
Spidometras
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius2Įjungtos
pavaros indikatorius3 Taip pat žr. Pavaros
perjungimo indikatorius* (p. 287) arba Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 288).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant
II raktelio padėčiai arba užvedus variklį. Užvedus
variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai užgęsta
per keleta sekundžių , išskyrus tuos, kurie informuoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos slėgį.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
Informacinis ekranas
Susijusi informacija
•
•
•
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų
skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai4
2
3
4
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 69)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 71)
Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia taip
pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama
ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė atspindima ekrane,
rasite šių funkcijų aprašuose.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr.
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 375).
* Parinktis / priedas.
}}
65
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Matuokliai ir indikatoriai
Tema „Elegance“
Skaitmeniniame prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias temas. Galimos temos: „Elegance“,
„Eco“ ir „Performance“.
perjungimo indikatorius* (p. 287) arba Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 288).
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu parinktį
Temos, sukant svirtelės reguliavimo ratuką.
Spauskite OK mygtuką. Pasukite ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą
spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio prietaisų
skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą galima
nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 110).
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei spalvų
režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 161).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 114) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 314).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius6Įjungtos
pavaros indikatorius7 Taip pat žr. Pavaros
5
6
7
66
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
perjungimo indikatorius* (p. 287) arba Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 288).
Tema „Eco“
Tema „Performance“
Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 68).
Pavarų perjungimo indikatorius6 / įjungtos
pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros
perjungimo indikatorius* (p. 287) arba Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 288).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 114) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 314).
Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir „Power
guide“* (p. 68).
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
indikatorius6
Pavarų perjungimo
/ įjungtos
pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros
5
6
7
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 114) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 314).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
}}
* Parinktis / priedas.
67
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
muoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos slėgį.
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 69)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 71)
„Eco guide“ ir „Power guide“*
„ Eco guide “ ir „ Power guide “ – tai du jungtinio
prietaisų skydelio (p. 64) prietaisai, padedantys
vairuoti automobilį optimaliai vartojant degalus.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų kelionių
statistika, kurią galima peržiūrėti kaip blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris – kelionės statistika* (p. 124).
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama
automobiliu.
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis prietaisų
skydelis.
Kontroliniai ženklai
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite temą
„Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga (p. 65).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai8
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant
II raktelio padėčiai arba užvedus variklį. Užvedus
variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai užgęsta
per keleta sekundžių , išskyrus tuos, kurie infor8
68
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr.
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 375).
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Momentinė vertė
Čia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis
rodmuo skalėje, tuo geriau.
Kontroliniai ženklai
Ženklas
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį, variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir stabdžių
panaudojimą.
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h
(30–50 myl./val.)) ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje įjungia
raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai reiškia
prastą ekonomiją, kurios reikėtų vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina,
kaip automobilis buvo vairuojamas pastaruoju
metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų ekonomiją.
Power guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp variklio naudojamos
galios „(Power)“ ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite temą
„Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga (p. 65).
9
Galia priklauso nuo variklio apsukų.
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
Pasiekiama variklio galia
Panaudojama variklio galia
Pasiekiama variklio galia
Mažesnė viršutinė rodyklė nurodo pasiekiamą
variklio galią9. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo
daugiau galios esamoje pavaroje yra pasiekiama.
Panaudojama variklio galia
Didesnė apatinė rodyklė rodo panaudotą variklio
galią9. Kuo aukščiau rodmuo skalėje, tuo daugiau
galios imama iš variklio.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo didelį
galios rezervą.
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė
stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji
dalis (p. 190)
Stabilumo sistema, sportinis režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
}}
69
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia. Įprasta
automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be
ABS funkcijos.
Įjungtos tolimosios šviesos
1.
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
2.
Iš naujo užveskite variklį.
3.
Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą,
kad jame patikrintų ABS sistemą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Paaiškinimas
Posūkio kairėn indikatorius
Posūkio dešinėn indikatorius
Eco- funkcija įjungta, žr. Važiavimo
režimas ECO* (p. 302)
„Start/Stop“, variklis automatiškai
išjungtas, žr. „Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 295)
Slėgio padangose sistema , žr. Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali
būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
70
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko
žibintas.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema
veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai reiškia, kad
sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Ženklas ima šviesti suaktyvinus sportinį režimą.
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau. Tada
sistema nustato, ar greičio pedalas spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau, posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant įprastai ir iki tam
tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies
kontroliuojamo slydimo manevrą prieš įsikišdama
ir stabilizuodama automobilį.
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu. Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake yra
žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite degalų.
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą
ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų. Ekrane taip
pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo
tekstas išvalomas mygtuku OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 110) arba
pats automatiškai išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas,
simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK
mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui
dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios
šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi tada, kai
įjungtas avarinis signalas.
Eco funkcija įjungta
Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Start/Stop
Automatiškai išjungus variklį pasirodo ženklas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose
stebėjimo sistemos triktis.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane pasirodo informacija arba
įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija.
Kaip galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir
uždarykite atidarytas dureles.
Susijusi informacija
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 71)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 64)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta klaida
(gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Žemas variklio alyvos slėgisA
Įjungtas stovėjimo stabdys (skaitmeninis prietaisų skydelis)
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega informacijos ženklas.
Įjungtas stovėjimo stabdys (analoginis prietaisų skydelis)
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei automobilis važiuoja didesniu nei maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega įspėjamasis ženklas.
Priminimas užsisegti saugos diržą
dangtis10
Jei variklio
uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite bagažinės dangtį.
10
Paaiškinimas
Generatorius nekrauna
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
A
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie
sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra
žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama
tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 375).
}}
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Parinktis / priedas.
71
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia
variklio alyvos slėgis yra per žemas. Nedelsiant
išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos
lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių
sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite stabdžių
skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir sankabos
skystis – lygis (p. 380).
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai
yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis mirksi ir
galiausiai ima šviesti nuolat.
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu metu,
gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos paskirstymo
sistema.
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia
triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
1.
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
2.
Iš naujo užveskite variklį.
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo stabdžiai (p. 307).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei ženklas toliau šviečia arba įsijungia vairuojant,
vadinasi, aptikta vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Kaip įmanoma greičiau nuvykite į
autoservisą patikrai. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio
sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos
diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės
sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei sutrinka
elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo"
72
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti toliau.
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių
ir sankabos skystis – lygis (p. 380). Jei
stabdžių skysčio lygis normalus, tačiau
ženklai tebedega, automobiliu važiuoti
galima. Atsargiai nuvažiuokite į autoservisą
ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų
stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega tuo
pačiu metu, yra rizika, kad staigiai stabdant
slys automobilio galas.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką automobilio
saugumui ir/arba vairavimui. Tuo pačiu metu
ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau
teksto pranešimą galima išvalyti mygtuku OK, žr.
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 110). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Veiksmai:
1.
Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš vietos.
2.
Perskaitykite ekrane rodomą informaciją. Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane esantį
pranešimą. Pašalinkite pranešimą OK mygtuku.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane pasirodo informacija arba
įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija.
Kaip galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir
uždarykite atidarytas dureles.
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
Lauko temperatūros matuoklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis11 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
•
11
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 69)
Lauko temperatūros matuoklio ekranas skaitmeniniame prietaisų skydelyje
Lauko temperatūros matuoklio ekranas analoginiame prietaisų skydelyje
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C, ekrane
ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad
kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 64)
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Parinktis / priedas.
73
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės ridos skaitiklis
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis –
licencinė sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis
tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba
kūrėju anglų kalba.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis
Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.
Kelionės ridos skaitiklio ekranas12
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami trumpiems atstumams matuoti. Atstumas rodomas
ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio
mygtuką RESET, bus atstatytas ridos skaitiklis.
Papildomos informacijos rasite Kelionės kompiuteris (p. 114).
Susijusi informacija
•
12
74
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.
Ekranas laikui rodyti13
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 64)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
13
•
Lua
Ženklai ekrane
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius ir
informacijos ženklus.
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir jų
reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje
galima rasti informacijos.
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia
tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali turėti
įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio
informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis
tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio
sistemoje aptinkamas nuokrypis. Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
FreeType 2
Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Žemas variklio alyvos
slėgis
(p. 71)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 71),
(p. 307)
}}
75
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas stovėjimo
stabdys, alternatyvus
ženklas
(p. 71)
Saugos oro pagalvės
- SRS
(p. 32),
(p. 71)
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 28),
(p. 71)
Generatorius
nekrauna
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas galinis rūko
žibintas
(p. 69),
(p. 96)
Stabilumo sistema,
ESC (Elektroninė
stabilumo kontrolė),
Priekabos stabilizavimo sistema
(p. 69),
(p. 192),
(p. 327)
(p. 71)
Stabilumo sistema,
sportinis režimas
(p. 69),
(p. 192)
Stabdžių sistemos
gedimas
(p. 71),
(p. 304)
Variklio šildytuvas
(dyzeliniuose modeliuose)
(p. 69)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 32),
(p. 41),
(p. 71)
Mažas kuro kiekis
bake
(p. 69),
(p. 144)
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
76
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 69),
(p. 94)
Išmetimo sistema
(p. 69)
ABS sistemos gedimas
(p. 69),
(p. 304)
Ženklas
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
„Start/Stop“*, variklis
automatiškai sustabdomas
(p. 69),
(p. 300)
ECO funkcija*
įjungta
(p. 69),
(p. 302)
Slėgio padangose
sistema*
(p. 69),
(p. 346)
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 197)
(p. 69)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*
(p. 217)
Įjungtos tolimosios
šviesos
(p. 69),
(p. 91)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, laiko intervalas
(p. 204),
(p. 207)
Kairės pusės posūkio žibintai
(p. 69)
(p. 210),
(p. 200)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 69)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, įspėjimo apie
atstumą sistema*
(atstumo įspėjimas)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Radaro jutiklis*
(p. 217),
(p. 203),
(p. 240)
Greičio ribotuvas
(p. 194)
Priekinio stiklo jutiklis*, Kameros jutiklis*,
Lazerio jutiklis*
(p. 92),
(p. 231),
(p. 240),
(p. 253),
(p. 257),
(p. 262)
Automatinio stabdymo*, įspėjimo apie
atstumą* (atstumo
perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo
apie susidūrimą* sistemos
(p. 203),
(p. 231),
(p. 240)
ABL sistema*
(p. 94)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, laikas pertraukai
(p. 252)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, laikas pertraukai
(p. 253)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Stovėjimo stabdžiai
(p. 307)
Lietaus jutiklis*
(p. 100)
Aktyviosios tolimosios
šviesos, AHB (Active
High Beam)*
(p. 92)
„Start/Stop“*
(p. 300)
„Start/Stop“*
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, įspėjimo
apie išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 257),
(p. 262)
Įrašyto greičio informacija*
(p. 248)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 144)
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* Būtina techninė
priežiūra
(p. 144)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 144)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 144)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 144)
Degalų pylimo angos
dangtelis, dešiniajame
šone
(p. 314)
(p. 300)
Vairuotojo perspėjimo
sistema*, „Lane
Departure Warning“
(LDW), eismo juostos
laikymo pagalbos
funkcija (LKA)
(p. 253),
(p. 257),
(p. 262)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, įspėjimo
apie išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 256)
* Parinktis / priedas.
}}
77
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Susijusi informacija
Paaiškinimas
Žr.
Pavaros perjungimo
indikatorius
(p. 287)
Pavarų padėtys
(p. 288)
Alyvos lygio matavimas
(p. 376)
Parkavimo pagelbiklis
– PAP*
(p. 272)
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
78
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 31)
Keleivio sėdynės saugos
oro pagalvė įjungta
(p. 36)
Keleivio sėdynės saugos
oro pagalvė išjungta
(p. 36)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 69)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 71)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 113)
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties
esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu
ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją,
pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“
sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina
automobilio kelionę ir supaprastina automobilio
eksploataciją.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti
netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus,
kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir
užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas
automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias
kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo
Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja.
Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio,
garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra*
galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir
keisti nuostatas.
Raktelio padėtys
Apžvalga
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams /
lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios
funkcijos, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 80).
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos,
pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio
nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* ir CAM14 – galima suaktyvinti
kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM,
CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Iliustracija
yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus
Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA, TEL*, žr.
atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY CAR
(p. 113).
Prie interneto prijungtas automobilis atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Klimato kontrolės sistema (p. 126).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268) – CAM*.
14
*, žr.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo funkcija* nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo spynelę: jį galima laikyti,
pvz., kišenėje. Papildomos informacijos apie
berakčio užvedimo ir užrakinimo sistemą
rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 172).
}}
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
* Parinktis / priedas.
79
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Lygis
Funkcijos
0
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes galima
reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis
ribotą laiką – žr. „Sensus Infotainment“ priedą.
I
•
Galima naudoti stoglangį, elektra
valdomus langus, 12 V lizdą
salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo valytuvus.
II
Įsijungia priekiniai žibintai.
Išimkite nuotolinio valdymo raktelį
•
•
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį ir ištraukite jį
iš uždegimo jungiklio.
•
Suaktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto elektrinį sėdynių
pasosčių ir galinio lango šildymą
galima suaktyvinti tik užvedus
variklį.
1.
2.
Laikydami nuotolinio valdymo raktelį už išimamos geležtės pusės, įkiškite į uždegimo jungiklį.
Tada įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į
uždegimo jungiklį, į galinę padėtį.
SVARBU
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos
geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas (p. 168).
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų, kai
variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą
nuotolinio valdymo rakteliu galima nustatyti į
vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba II. Šiame
automobilio savininko vadove tokie lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama
daug akumuliatoriaus energijos,
todėl jos reikėtų vengti!
80
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas raktelio
padėtis nespauskite stabdžių / sankabos
pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, spustelėkite START/STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, nuspauskite ir ilgai16 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti
mygtuką START/STOP ENGINE.
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas esant
ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui rasite
„Sensus Infotainment“ priede.
15
16
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą arba išjungimą
ieškokite Variklio užvedimas (p. 280).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Vilkimas
Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 328).
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 79)
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų. Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės
kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema*.
Apie 2 sek.
}}
* Parinktis / priedas.
81
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*,
žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 82).
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į priekį,
kad salone būtų galima patalpinti ilgą krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau atgal /
žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*17
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės dalies
esančius fiksatorius ir nulenkite sėdynės
atlošą į priekį.
4.
Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomas sėdynes galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti.
Taip pat galima keisti atlošo kampą ir juosmens
atramą*.
Elektra valdoma sėdynė
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus
stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų
keleiviai.
Susijusi informacija
•
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 82)
•
Sėdynės, galinės (p. 84)
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
17
82
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Reguliuoti atlošo kampą
Sėdynė su atminties funkcija*
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir išorėn.
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą,
kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks
nors objektas. Jei taip atsitiktų, automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0
ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo pat
metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu, kurį
laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus raktelio į
uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai
atliekamas, rakteliui esant I padėtyje ir tik varikliui
veikiant.
2.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatas.
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
1.
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys
pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti
skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo
sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas18, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 161).
Nustatymų įrašymo mygtukas
Avarinis sustabdymas
Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių
padėtį.
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš
sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir
sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti
nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo
18
}}
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Parinktis / priedas.
83
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo
durelės.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia
su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar
priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių
daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje
sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Sėdynės, galinės
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos
atramas galima nulenkti. Viduriniosios sėdynės
galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
SVARBU
Šildomos sėdynės
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti
galinės sėdynės apmušalus.
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 133) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 134).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 81)
Sėdynės, galinės (p. 84)
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių ūgį,
kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis. Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Norėdami vėl nuleisti galvos atramą, spauskite
greta kairiojo tvirtinimo strypo (žr. iliustraciją)
esantį mygtuką ir tuo pačiu metu atsargiai stumkite galvos atramą žemyn.
84
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Atlošas padalintas į dvi dalis. Dalis galima pirmyn
nulenkti kartu arba atskirai.
1.
Patraukite reikiamą rankenėlę. Jie įrengti čia
pat, liuko viduje.
2.
Nulenkite atlošą į priekį.
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 81)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 82)
Jei ketinate nuleisti atlošo plačiąją pusę, iki galo
nuleiskite centrinį galvos atlošą.
PASTABA
Nulenkus atlošus, gali reikėti šiek tiek pirmyn
pastumti galvos atramas, kad jos nesiliestų su
pasoste.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar atlošai ir galvos atramos juos
pakėlus saugiai užfiksuojami, kad išvengtumėte susižalojimo staigiai stabdant ar įvykus
avarijai.
1.
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje
II.
2.
Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jeigu galinėse išorinėse sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs
spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
* Parinktis / priedas.
85
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį, be
to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus greičio
palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir
telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3.
Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš
lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
Klaviatūros* ir mentelės*
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*,
galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr. Reguliuojama vairo jėga* (p. 190).
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC* (p. 204)*.
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų
dėžė -- Geartronic* (p. 288).
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą, „Sensus Infotainment“.
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
86
1.
Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte
vairą.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
funkcija suaktyvinama / išaktyvinama per meniu
sistemą MY CAR (p. 113).
Veikimas
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 87)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos
įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo funkcija,
vairas pradedamas šildyti užvedus variklį. Funkcija
automatiškai įsijungia, kai automobilis šaltas ir
aplinkos temperatūra nesiekia maždaug 10 °C. Ši
* Parinktis / priedas.
87
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano, prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 98) reguliuoti.
Rankenėlės padėtys
Padėtis
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai
žibintai ir šoniniai gabaritiniai žibintai dieną, kai raktelis nustatytas
automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis.
PASTABA
Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose gabaritiniuose žibintuose naudojamos tos pačios
lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų švietimo ryškumas būna
didesnis.
Padėtis
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai
žibintai, esant prieblandai ar tamsiu
paros metu arba įjungus galinį rūko
žibintą ar nepertraukiamą priekinio
stiklo valytuvų režimą.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje II arba veikia variklis.
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų bei
aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Apšvietimo rankenėlė važiuojant ir statant
automobilį
Priekinių žibintų spindulio aukščio reguliavimo ratukas
Automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais* yra automatinė priekinių žibintų
aukščio reguliavimo funkcija, todėl nėra reguliavimo ratuko priekinių žibintų spindulio aukščiui
reguliuoti.
88
Paaiškinimas
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 91)* funkcija.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 92)* funkcija.
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai
žibintai ir šoniniai gabaritiniai žibintai, kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje II
arba veikia variklis.
Tolimąsias šviesas galima įjungti
veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai žibintai.
Gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai žibintai, kai automobilis
stoviB.
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
A
B
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
Taip pat laisvąja eiga, kai variklis veikia, užtikrinant, kad rankenėlė būtų pasukta į šią padėtį iš kitos.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti režimą
.
ĮSPĖJIMAS
1.
Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I.
2.
Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai įjungiami priekinių žibintų valdymo rankenėle.
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna
ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Ekranas ir prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas
skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio apšvietimas,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 80).
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Tik vairuotojas
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Keleiviai visose sėdynėse
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas. Tai gali
apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito
galima išvengti, reguliuojant žibintų spindulio
aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai
įkrautas.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias krovinys bagažinėje
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai žibintai (p. 89)
Važiavimo dieną šviesos (p. 90)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Priekinių žibintų valdymo rankenėlė gabaritinių žibintų
valdymo vietoje.
Pasukite jungiklį į padėtį
(kartu įjungiamas
automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos raktelio padėtis II arba veikia variklis, vietoj stovėjimo
žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės dangtis,
įsijungia galiniai gabaritiniai žibintai, kad įspėtų iš
paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai
vyksta nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra
rankenėlė arba kokioje automobilio elektros sistemos padėtyje nustatytas raktelis.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maks.
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiau arba viršijus
}}
89
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
10 km/h (apie 6 myl./val.) greitį, įjungiami dieniniai žibintai ir jungtiniame prietaisų skydelyje
parodoma Atstatyti šviesų jungiklio padėtį. Tai
reiškia, kad reikia persijungti į kitą režimą nei
.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 88)
Važiavimo dieną šviesos
ĮSPĖJIMAS
padėtyje
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
ir nustatyta automobilio elektros sistemos raktelio
padėtis II arba veikia variklis, esant natūraliam
apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai
žibintai.
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
Susijusi informacija
•
•
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
,
vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running Lights - DRL).
Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje,
perjungia dieninius žibintus į artimųjų šviesų
žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir įjungus priekinio stiklo valytuvus arba
galinį rūko žibintą.
90
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 88)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo
funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas.
padėtyje
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
ir automobilio elektros sistema raktelio II padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato, kada
automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato apšvietimą
iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios
šviesos lieka įjungtos. Taip išvengiama būtinybės
pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 88)
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada, kai
19 arba
rankenėlė yra padėtyje
. Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos) stumdami perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir
tada jį atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas
galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link
vairo.
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai.
Artimosios šviesos automatiškai suaktyvinamos ir
19
20
Kai rankenėlė yra padėtyje
, veikiant varikliui
arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į tolimųjų
šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios šviesos
dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija,
žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padėtyje
.
Susijusi informacija
tada, kai įjungiami priekinio stiklo valytuvai arba
galiniai rūko žibintai.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prie.
taisų skydelyje pasirodo ženklas
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai,
vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema
MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar įjungti /
išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais20, žr. MY
CAR (p. 113).
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Parinktis / priedas.
91
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 94)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 88)
•
Tunelio aptikimas* (p. 91)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos
spindulio reguliavimas (p. 95)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aptinka priešais
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš tolimųjų į artimąsias šviesas. Tolimosios
šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High Beam
– AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo
viršutiniame krašte įrengtą kameros jutiklį priešais
atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba
ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių
galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias.
Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją21, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei
nuo to momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų arba priekyje važiuojančių transporto priemonių galinių žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją21, tuomet, priešingai nei tradicinio
pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau
lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių automobilių
arba priešais esančių automobilių pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio, kuri šviečia tiesiai į
transporto priemonę.
Tolimosios šviesos vėl įjungiamos, kai kameros
jutiklis neberegistruoja atvažiuojančių arba priekyje ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus
maždaug sekundei nuo momento, kai kameros
jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
21
92
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau
Atsižvelgiant į automobilio įrangos lygį.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų val(jei funkcija
dymo rankenėlė yra padėtyje
nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą MY CAR,
žr. MY CAR (p. 113)).
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama) stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai
grąžinamos artimosios šviesos.
Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų
skydeliu
Suaktyvinus AHB, prietaisų informaciniame
.
ekrane įsijungia ženklas
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas
. Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams
žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spindulys yra šiek tiek
ryškesnis nei artimųjų šviesų.
Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas
.
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas tampa
mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš
dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spindulys yra
šiek tiek ryškesnis nei artimųjų šviesų.
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Aktyvus ilgosios
šviesos laikinai nepasiekiamos Įjunkite
rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas
reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto žibintų
jungiklio rankenėlė gali vis tiek išlikti padėtyje
. Tas pat taikoma, jei pasirodo pranešimas
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą ir
. Pasirodžius minėtiems pranešiženklas
mams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai tvyro
tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai funkcija
AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango
jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir
.
įsijungia ženklas
}}
93
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą esant
palankioms sąlygoms.
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
•
•
•
•
•
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
•
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam rūkui
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai /
aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai –
ABL
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi važiuojančių automobilių žibintų šviesa (pvz.,
įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Susijusi informacija
94
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai / aktyvieji
posūkio apšvietimo žibintai yra suprojektuoti siekiant užtikrinti maksimalų apšvietimą posūkiuose
ir sankryžose, taip padidinant saugą.
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 239).
•
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai / aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai („Active Bending Lights“, ABL), jų šviesos
spindulys juda vairo sukimo kryptimi, maksimaliai
apšviesdamas kelią posūkiuose ir sankryžose bei
užtikrindamas didesnę saugą.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 88)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 113)). Sutrikus funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
ir tuo pat metu informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir
papildomas ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Priekinių
žibintų
sist. sutrikimas Reikia aptarnauti
Paaiškinimas
Sistema išjungta. Jei
pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
kryptimi arba ta kryptimi, kuria įjungiamas posūkio
signalas.
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Funkcija aktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios
arba artimosios šviesos ir automobilio greitis
nesiekia maždaug 30 km/h (20 myl./val.).
Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai
žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija,
priekinių žibintų šviesos spindulį reikia atstatyti į
pradinę padėtį kai dešinės pusės eismas keičiasi
į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami
kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos
žibinto, kai važiuojama atbuline eiga.
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 88)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų
tolimųjų šviesų žibintų funkcija*. Priekinių žibintų
raštas parinktas toks, kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir tik
kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti
automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų tolimųjų
šviesų žibintų funkcija. Perjungiant priekinių
žibintų šviesos spindulį dešinės arba kairės pusės
eismui, automobilis su veikiančiu varikliu turi nejudėti.
Funkciją22 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 113).
Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
Posūkio apšvietimo žibintai*
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai / aktyvieji
posūkio apšvietimo žibintai su automatinių
tolimųjų šviesų funkcija ir prisitaikymo parinktimi
turi posūkio apšvietimo žibintus. Posūkio apšvietimo žibintai staigiame posūkyje laikinai apšviečia
zoną priešais automobilį įstrižai, vairo sukimo
Halogeniniai priekiniai žibintai
22
Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį.
Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad nebūtų
akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Parinktis / priedas.
95
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinis rūko žibintas
PASTABA
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima įjungti
galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti
pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 88)
Stabdžių žibintas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš vairavimo
pagalbos sistemų – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (p. 204), „City Safety“
(p. 225) arba įspėjimo apie susidūrimą sistema
(p. 232) ima stabdyti automobilį.
Susijusi informacija
•
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui esant
padėtyje II arba veikiant varikliui ir žibintų jungiklio
arba
.
rankenėlei esant padėtyje
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite mygtuką.
jungtiniame prietaisų skydelyje
Indikatorius
ir mygtuko lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko
žibintu.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai,
paspaudus mygtuką START/STOP ENGINE
arba pasukus priekinių žibintų valdymo rankenėlę
į padėtį
arba
.
96
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 306)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Avarinių šviesų signalas
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 97)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 306)
Posūkių žibintai
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas aktyvinamas automatiškai, kai
automobilis stabdomas taip staigiai, kad aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir greitis nesiekia
maždaug 10 km/h (6 myl./val.). Avariniai žibintai
mirksi, kol automobilis sustoja, ir išaktyvinami
automatiškai, vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat
galima išaktyvinti paspaudus mygtuką.
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Šią funkciją galima suaktyvinti
arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr.
MY CAR (p. 113).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
}}
97
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairaratį.
Posūkio indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Lubų apšvietimas priekyje
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose
virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs priekinės
skaitymo lemputės.
Galinis stogo apšvietimas
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 69).
Susijusi informacija
Avarinių šviesų signalas (p. 97)
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Salono apšvietimas
98
G021150
G021149
•
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
ranka per 30 minučių nuo to, kai:
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant kurias nors šonines duris.
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros sistema yra raktelio padėtyje 0;
Daiktadėžės apšvietimas
•
automobilis atrakintas, bet variklis neįjungtas.
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio (p. 153) apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo
dangtelį.
•
mama raktelio geležtė – durelių atrakinimas
(p. 168)
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
variklis išjungtas ir automobilio elektros sistema yra raktelio padėtyje 0.
Laikiną stovėjimo vietos apšvietimą sudaro artimosios šviesos, gabaritiniai žibintai, šoniniuose
veidrodėliuose įrengti žibintai ir valstybinio numerio plokštelės apšvietimas.
Bagažinės apšvietimas
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
•
•
Automatinis apšvietimas
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi minutes,
jei vienos iš durų yra atidarytos.
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
•
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas
įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Neutrali padėtis
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai priklausomai nuo šių dalykų.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir veikia
30 sekundžių, jei:
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 164) arba Iši-
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas
išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
1.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš degimo
jungiklio.
2.
Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki
galinės padėties ir atleiskite jį. Funkciją
galima suaktyvinti taip pat, kaip ir mirksėjimą
tolimųjų šviesų žibintais, žr. Tolimųjų/artimųjų
šviesų žibintai (p. 91).
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia geriau matyti
daiktus daiktadėžėje ir pan. tamsesniu paros
metu. Apšvietimas pamažu užgęsta užrakinus
automobilį. Šviesumas valdomas žibintų jungiklio
(p. 88) reguliavimo ratuku.
Aktyvinus funkciją, įjungiami artimųjų šviesų žibintai, gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai
ir valstybinio numerio lentelės apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo
vietos apšvietimas, galima nustatyti meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
Susijusi informacija
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 100)
* Parinktis / priedas.
99
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priėjimo apšvietimo trukmė
Valytuvai ir plautuvai
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir įlipimo apšvietimas.
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei galinį
langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto
slėgio sistemą.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 164). Jis naudojamas, norint iš
atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
Priekinio lango valytuvai23
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė
(p. 99)
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
100
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas
sniegas (arba ledas).
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
23
Nuolatinis valymas
SVARBU
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
Susijusi informacija
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo rateliu nustatykite laiko ir valymo
judesių santykį.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo rakteliu,
užsidega gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių
žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono
lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
•
Valymas su pertrūkiais
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite Automobilių plovykla (p. 413) ir Valytuvų šluotelės
(p. 390).
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 390). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis – pildymas
(p. 392).
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo
valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio
stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus jutiklio
jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje
parodomas lietaus jutiklio ženklas
.
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi būti
I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų svirtelė
turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo judesio
padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
. Priekinio stiklo valytuvai atliks
mygtuką
vieną valymo judesį.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo
variklio išjungimo, lietaus jutiklis išsijungia automatiškai.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba II padėtyje.
Bendrajame prietaisų skydelyje užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį žemyn.
(Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn, valytuvai
atliks dar vieną valymo judesį.)
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus
jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį
žemyn į kitą valytuvų programą.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Šildomi valytuvų purkštukai*
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į ledą,
valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu, sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant skystį,
priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas
penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio
tiekimas į priekinių žibintų plautuvą. Tuo siekiama
suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 392)
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių žibintų
valytuvus, pastumkite perjungiklį link vairo.
* Parinktis / priedas. 101
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Elektra valdomi langai
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o
kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais
galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus
langus.
ĮSPĖJIMAS
Valdymas
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių, įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai neįstrigs.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio
valdymo pulteliu.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami
pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo
pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 80).
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektra valdomi vaikų saugos užraktai, neleidžiantys vaikams atidaryti galinių durelių iš
vidaus*, ir atidaryti ar uždaryti galinių langų, žr.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 183).
Galinių langų valdymo elementai
Priekinių langų valdymo elementai
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima
valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 80)). Elektra
valdomus langus galima stumdyti kelias minutes
nuo variklio išjungimo ir po to, kai ištraukiamas
nuotolinio valdymo pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis
neleidžianti langui judėti. Galima apeiti apsaugą
102
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
nuo sužnybimo, jei lango uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui: tai atliekama
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima
uždaryti langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai
pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu arba
centrinio užrakto mygtuku
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo rakteliu iš lauko arba centrinio užrakto mygtuku iš
vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus langus, rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164) arba Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus (p. 177).
Sistemos perkrovimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius,
elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš
naujo tam, kad veiktų teisingai.
1.
Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį tam,
kad uždarytumėte langą iki galo, po to dar
palaikykite mygtuką nuspaudę vieną
sekundę.
2.
Trumpam atleiskite mygtuką.
3.
Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite
nuspaudę vieną sekundę.
Saulės užuolaidėlės*
Galinio lango lentynoje yra įmontuota saulės
užuolaidėlė.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
–
Patraukite saulės užuolaidėlę ir dviem kabliukais užkabinkite ją ant stogo spaustuko.
> Užuolaidėlės spyruoklės jėga laikys kabliukus vietoje.
Kai saulės užuolaidėlės nenaudojate, atkabinkite
ją, paimkite už rankenėlės ir leiskite lėtai susivynioti.
* Parinktis / priedas. 103
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra išgaubti. Objektai atrodo toliau
nei jie iš tikrųjų yra.
Nustatymų įrašymas24
Šoninių veidrodėlių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*
(p. 161).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį24
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Reguliavimas
1.
2.
Centre esančia rankenėle nustatykite norimą
padėtį.
3.
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
24
104
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų
matyti kelkraštį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai
nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį24
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas
matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant automo-
bilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 113).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant
automobilį, šoniniai veidrodėliai bus nulenkti/
atlenkti automatiškai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 113).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgos poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1.
Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R mygtukus.
2.
Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite
L ir R mygtukus.
3.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
Automatinis tamsinimas*
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 82).
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas (p. 106).
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių,
įjunkite atitirpinimo funkciją.
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
2.
Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Šildomas priekinis stiklas*, galinis
langas ir šoniniai veidrodėliai
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas (p. 106)
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 105)
PASTABA
Galinio lango šildymas nėra įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, jei suaktyvinta Eco
funkcija, tačiau jis lieka išjungtas net jei lauko
temperatūra žemesnė kaip +7 °C. Daugiau
informacijos apie Eco funkciją rasite Važiavimo režimas ECO* (p. 302).
Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas (p. 136).
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 100) arba
laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 99), įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
po tam tikro laiko funkcija išjungiama automatiškai. Po to galinio lango šildymas įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, kai lauko temperatūra
nesiekia +7 °C.
Šildymas, priekinis stiklas
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo priekinio
stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių pašalinti.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C. Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per
meniu sistemą MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
Naudojantis variklio nuotolinio užvedimo (ERS)*
funkcija, šildomasis priekinis stiklas nupučiamas /
atitirpinamas automatiškai, jei lauko temperatūra
nesiekia +5 °C ir meniu sistemoje MY CAR
parinkta automatinio atitirpinimo funkcija.
Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką, įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė
rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite šildymą,
kai tik nutirps sniegas / išgaruos migla, kad be
reikalo neapkrautumėte akumuliatoriaus. Vis dėlto
* Parinktis / priedas. 105
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo
veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užtamsina
ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią pasaulio
kryptį orientuotas automobilio priekis.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami
kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia
šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis
aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių
automobilių žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba ant bagažinės palangės ir šviesa nepasieks jutiklių,
salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti vidiniame galinio vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei trikdo šviesos iš
galo, tamsinimą reguliuokite tamsinimo rankenėle:
106
1.
Tamsinkite patraukdami rankenėlę į salono
vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Kompasą (p. 106) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
Susijusi informacija
•
Šoniniai veidrodėliai (p. 104)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: Š (šiaurė), ŠR
(šiaurės rytai), R (rytai), PR (pietryčiai), P (pietūs),
PV (pietvakariai), V (vakarai) ir ŠV (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai, užvedus
automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 80). Norint suaktyvinti / išaktyvinti kompasą,
reikia nuspausti mygtuką galinėje veidrodėlio
pusėje (pvz., sąvaržėle).
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kalibravimas
7.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo
funkcija*: Jei, aktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (kai aktyvinta
priekinio stiklo šildymo funkcija), žr. Miglos
šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo atitirpdymas (p. 136).
8.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis, gali
tekti jį sukalibruoti.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą
elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus
ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos
durelės.
PASTABA
Magnetinės zonos.
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6.
Važiuokite lėtai ratu ne didesniu nei 10 km/h
(6 myl./val.) greičiu, kol ekrane pasirodys
kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas
baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas
arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.
3.
Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami
sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
* Parinktis / priedas. 107
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Stoglangis*
Uždarymas, rankinis
Stoglangis valdomas lubose esančiu valdymo
elementu.
Uždarymas, automatinis
Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu
būdu.
Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų
skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai,
ties užpakaliniu galu bei horizontaliai. Jei norite
atidaryti stoglangį, raktelį reikia pasukti į I arba II
padėtį.
Horizontalus atidarymas
Atidarymas
Siekdami atidaryti stoglangį į komforto padėtį25,
paspauskite valdymo elementą atgal į padėtį,
skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite. Siekdami visiškai atidaryti stoglangį, vėl paspauskite
valdymo elementą atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.
Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu –
paspauskite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo
taško. Stoglangis juda į komforto padėtį25, kol valdymo elementas laikomas nuspaustas atgal.
Norėdami visiškai atidaryti stoglangį, dar kartą
paspauskite valdymo elementą atgal.
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.
Nustačius pultelio padėtį 0 ir ištraukus nuotolinio
valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio, maitinimo
tiekimas stoglangiui nutraukiamas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo,
nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami
iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio
valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio
padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 80).
G021343
Uždarymas
Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į priekį
iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka.
Kol valdymo elementas spaudžiamas pirmyn,
stoglangis užsidaro.
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.
Atidarymas, automatinis
ĮSPĖJIMAS
Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį. Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo funkcija
veikia tik uždarant ne rankiniu, o automatiniu
būdu.
Atidarymas, rankinis
25
108
Komforto padėtis – tai tokia atidaryta stoglangio padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vertikalus atidarymas
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
Centrinio užrakto mygtukas
Stoglangiui uždaryti galima naudoti centrinio
užrakto mygtuką, įrengtą vairuotojo arba keleivio
durelėse*.
–
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, spauskite
centrinio užrakto mygtuką dar kartą.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
G021345
G028899
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.
Paspauskite ir ilgai palaikykite centrinio
, kol uždarysite stoužrakto mygtuką
glangį bei visus langus ir užrakinsite dureles
bei bagažinės dangtį.
nuotolinio valdymo pultą
– Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką
, kol
uždarysite stoglangį bei visus langus ir užrakinsite dureles bei bagažinės dangtį.
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką dar kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangį uždarote nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio užrakto mygtuku, įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta mechaninė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka atgal
kartu su stoglangiu. Norėdami uždaryti užsklandą
nuo saulės, paimkite už rankenos ir nustumkite
užsklandą pirmyn.
Apsauga nuo prispaudimo
Stoglangis turi apsaugą nuo prispaudimo: ji sužadinama, jei stoglangis automatinio užsidarymo
metu užblokuojamas. Jei stoglangis blokuojamas,
jis sustoja ir automatiškai grįžta į buvusią padėtį.
}}
* Parinktis / priedas. 109
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Vėjo kreiptuvas
Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 111), rodomus informaciniame ekrane jungtiniame prietaisų
skydelyje (p. 64). Tai, kurie meniu yra rodomi,
priklauso nuo raktelio padėties (p. 80).
Ekranas (skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis) ir
meniu naršymo valdymo elementai.
Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį
atidarius.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti
ir pranešimams patvirtinti.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 177)
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti meniu
punktus.
Ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir meniu
naršymo valdymo elementai.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas
funkcijai pasirinkti/įjungti, žr. paaiškinimus po
kiekviena konkrečia funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 111), jį reikia patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti meniu.
Susijusi informacija
•
110
Pranešimai – tvarkymas (p. 113)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Pranešimai27
Alyvos
lygis26
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo raktelio
padėties (p. 80).
Stovėj. šildytuv.*
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia, kad
automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir techninė
įranga.
Susijusi informacija
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 64)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 110)
Skait. greitis
Šildytuvas*
Papild. šild.*
TC parinktys
Kelionės komp. atstat.
Pranešimai
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs
atitinkamas pranešimas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai
sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų patikrintas automobilis.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuB, kad
būtų patikrintas automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Aptar. būsena
Alyvos lygis26
Pranešimai (##)27
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
26
27
Tam tikri varikliai.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
}}
* Parinktis / priedas. 111
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis laikas
nustatomas, atsižvelgiant į
nuvažiuotų kilometrų skaičių,
mėnesių nuo paskutinės
techninės priežiūros skaičių,
variklio darbo trukmę ir alyvos klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai išjungta
ir bus automatiškai perkrauta
iš naujo, pradėjus važiuoti
arba kitą kartą užvedus
variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra išjungta,
kad būtų taupoma elektros
energija. Įkraukite akumuliatorių.
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio
techninio aptarnavimo intervalų, sugadintoms dalims
nebetaikoma garantija. Susisiekite su autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuB, kad
būtų patikrintas automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu sukimo
momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
112
Važiuokite lygiau arba saugiai sustabdykite automobilį.
Išjunkite pavarą ir leiskite
varikliui veikti laisvąja eiga,
kol pranešimas išnyksC.
A
B
C
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 113)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 110)
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 288).
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 111), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane, galima
patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį
automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus
ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi
greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui arba
indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas
atminties sąraše tol, kol triktis galiausiai pašalinama.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką OK,
kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus
galima slinkti reguliavimo ratuku (p. 110).
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo
pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo
įspėjamasis pranešimas, pranešimą reikia perskaityti (spauskite OK) prieš atnaujinant
buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 111)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
}}
* Parinktis / priedas. 113
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo
pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba
įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką,
kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn
per meniu parinktis.
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso
nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio tipas yra
analoginis ar skaitmeninis:
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 116)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 120)
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus
mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis
meniu).
28
114
Ekrano išvaizda ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į prietaisų variantą.
Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti rodoma
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane28.
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės kompiuteris turi du kelionės skaitiklius ir
vieną bendrosios ridos odometrą.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis, jei
naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas sekundę.
Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu,
sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant
didesniu greičiu, sąnaudos susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/myl.),
žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų keitimas“
(p. 114).
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą, kurį
galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų kiekiu.
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas „----“,
vadinasi garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.
29
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip įmanoma
greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 116)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 120)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai, kaip
gali būti veikiamos degalų sąnaudos, rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 23).
Skaitmeninis greičio rodinys kitais
vienetais29
Jei pagrindinis prietaisas sugraduotas myliomis
per valandą (mph), atitinkamas skaitmeninis greitis bus rodomas km/h.
Keisti vienetus
Atstumo ir degalų vienetus galima pakeisti meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Tik skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, tam tikrose rinkose.
* Parinktis / priedas. 115
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima rodyti
jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti naudojant valdymo elementus, įrengtus ant kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis
prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per
maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į
padėtį II arba užvesti variklį.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo
įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant kompiuterį tą
įspėjimą reikia patvirtinti.
•
116
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką
OK.
Informacinis ekranas ir valdymas.
Kelionės komp. papild.
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Pasukite reguliavimo ratuką, kad panaršytumėte parinktis ir sustotumėte ties reikiama
antrašte.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų
skydelyje galima kelionės metu bet kada perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių reiškia, kad
kelionės kompiuteris nerodomas.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio
meniu, patvirtinamos žinutės arba meniu
išrankos.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis nustatomas iš naujo arba išeinama iš meniu struktūros.
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame prietaisų
skydelyje
Informacija
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T1.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T2.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame prietaisų
skydelyje
Informacija
Atst. su baku
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake“
(p. 114).
Degalų sąn.
Momentinės sąnaudos.
Vidut. greitis
•
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat reiškia ir ciklo pradžią / pabaigą.
Nuspaudus ir ilgai palaikius RESET, atstatoma funkcija Vidut. greitis.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
1.
Pasukite reguliavimo ratuką ir sustabdykite
ties ta kelionės kompiuterio antrašte, kurią
norite nustatyti iš naujo: T1, visas atst., T2,
visas ats. arba Vidut. greitis.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos
kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte / suderintumėte
toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš naujo.
1.
2.
Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.
2.
Spauskite OK.
3.
Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4.
Užbaikite spausdami RESET du kartus, pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
}}
117
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Funkcijos
Informacija
Skait. greitis
Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre.
•
•
•
km/h
myl./val.
Rodinio nėra
Šildytuvas*
•
•
•
TIESIOGINIS UŽVEDIMAS
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 142).
- 1 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Papild. šild.*
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 146).
• Auto įj.
• Išjungta
TC parinktys
•
•
•
•
•
A
118
Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kuro sąnaudos
Čia galima aktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje matyti
kaip antraštes. Jau suaktyvintų parinkčių ženklai yra balti su varnele. Kiti yra pilki be
varnelės.
Vidutinis greitis
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
Aptar. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 376).
Pranešimai (##)
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 113).
Tam tikri varikliai.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 114)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
* Parinktis / priedas. 119
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės komp. papild.
Valdymas
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima rodyti
jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti naudojant valdymo elementus, įrengtus ant kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis
prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per
maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į
padėtį II arba užvesti variklį.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo
įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant kompiuterį tą
įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką
OK.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio
parinktys, po vieną kiekviename „lange“.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio
meniu, patvirtinamos žinutės arba meniu
išrankos.
120
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Pasukite reguliavimo ratuką, jei norite naršyti
skirtingus antraščių derinius.
3.
Sustokite ties pageidaujamu šios kelionės
deriniu jungtinio prietaisų skydelio ekrane.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų
skydelyje galima kelionės metu bet kada perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių reiškia, kad
kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis nustatomas iš naujo arba išeinama iš meniu struktūros.
Antraščių deriniai
Vidutinis
1.
Informacija
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos
skaitiklis T1.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Antraščių deriniai
Informacija
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
km/h<>myl./val.
Kelionės kompiuterio informacijos
nėra.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Kelionės ridos skaitiklis
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustokite ties
antraštės deriniu su nustatytinu iš naujo
kelionės matuokliu.
2.
Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš naujo.
Vidutinis greitis ir vidutinės sąnaudos
1. Paspauskite OK, kad atvertumėte jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos
skaitiklis T2.
kmh<>mph – žr. skirsnį Atvirkštinis skaitmeninis greičio rodinys
(p. 114).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir tuo pačiu
nurodo ciklo pradžią / pabaigą.
2.
Reguliavimo ratuku suraskite meniu parinktį
Kelionės komp. atstat. ir patvirtinkite
spausdami OK.
3.
Pasirinkite nustatyti vidutines sąnaudas, vidutinį greitį arba abu iš naujo. Patvirtinkite
išranką spausdami OK.
4.
Užbaikite spausdami RESET.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos
kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atver-
kite meniu, kad patikrintumėte / suderintumėte
toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Spauskite OK.
3.
Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4.
Užbaikite spausdami RESET du kartus, pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
}}
121
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Nustatykite vidutinių degalų sąnaudų ir vidutinio greičio vertę iš naujo.
•
•
Atminkite, kad ši funkcija iš naujo nenustato abiejų kelionės matuoklių T1 ir T2.
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 113).
Temos
Pasirinkite jungtinio prietaisų skydelio (p. 64) išvaizdos temą.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 146).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Stovėj. šildytuv.*
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis
(p. 142).
• Tiesioginis užved.
• - 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo
meniu.
•
A
122
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo
meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 376).
Tam tikri varikliai.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 114)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
* Parinktis / priedas. 123
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma centrinio valdymo pulto ekrane, grafiniu būdu vaizduojant degalų sąnaudas.
pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir
viršutinės.
Nustatymai
Veikimas
Meniu sistemoje MY CAR – Trip statistics
galima keisti įvairias kelionės statistikos nuostatas.
–
• Reset when vehicle has been off for
Atverkite meniu sistemą MY CAR (p. 113) ir
pasirinkite Trip statistics, kad pamatytumėte
stulpelinį grafiką.
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami
EXIT. Nurodžius šią parinktį, visa statistika
yra panaikinama automatiškai, kai nuo kelionės pabaigos automobilis stovi ilgiau nei
4 valandas. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
• Start new trip – mygtuku ENTER panaiki-
nama visa ankstesnė statistika. Iš meniu išeinama pasirenkant EXIT. Jei nepraėjus
4 valandoms pradedamas naujas vairavimo
ciklas, reikia pirmiausia rankiniu būdu per šią
parinktį panaikinti esamą laikotarpį.
Kelionės statistika30
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto
mastelio). Dešinėje esantis stulpelis pateikia
esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“ (p. 68).
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris (p. 114)
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km: priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli dešinėje
30
124
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė
(p. 132). Klimato reguliavimo sistema vėsina
arba šildo, bei sausina orą automobilio salone.
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 136)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams
aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Būtina atminti
•
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų, šoniniai automobilio langai ir stoglangis* turėtų
būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 179) funkcija vienu
metu atidaro / uždaro visus šoninius langus
ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai
lauke karšta.
•
126
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo) nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti oro
kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai
yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia, pvz.,
greitėjant, oro kondicionierių galima laikinai
išjungti. Todėl salone gali laikinai pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo funkcija (p. 136). Norėdami sumažinti rasojimo
pavojų, švariai nuvalykite langus langų valymo
priemone.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 127)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė (p. 129)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC (p. 132)
Oro paskirstymas salone (p. 129)
Oro kokybė (p. 127)
Kad išvengtumėte galinio lango rasojimo,
neužblokuokite galinėje lentynoje įrengtų ventiliacinių angų drabužiais ar kitais daiktais.
Automobiliai su Start/Stop*
Automatiškai išsijungus (p. 294) varikliui, gali būti
apribojamos tam tikros įrangos funkcijos, pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis
(p. 134).
Automobiliai su ECO*
Kai suaktyvinta ECO (p. 302) funkcija, tam tikros
įrangos funkcionalumas gali būti sumažintas arba
ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 136).
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai
ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima atstatyti
rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima
atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka jūsų
fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius veiksnius,
kaip esamoji lauko temperatūra, oro srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai automobilio
viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 127) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 127),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į saloną.
Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose nepaisant to, kad
rankenėlėmis yra nustatyta vienoda abiejų pusių
temperatūra.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio
skydo dalyje.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo skydelio.
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
PASTABA
•
•
•
•
Automobilio salono filtras (p. 128)
Medžiagos salone (p. 129)
Švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)
(p. 128)*
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 128)*
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Temperatūros reguliavimas salone (p. 135)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
* Parinktis / priedas. 127
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami
keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės
priežiūros programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia
keisti dažniau.
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir astmą
sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 127)
•
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo mažesnis
išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir
vyksta uždara salono oro apytaka.
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Oro kokybės sistema IAQS (p. 128) yra visiškai automatinė funkcija, kuri valo automobilio
salono orą nuo teršalų, pavyzdžiui, dulkių,
angliavandenilių, nitrito oksidų ir priežeminio
ozono.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių ir
galinių langų atitirpinimo funkcija.
Susijusi informacija
128
Oro kokybė – IAQS*
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro kokybė (p. 127)
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų
stiklai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Oro kokybė (p. 127)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo
paketas (CZIP)* (p. 128)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro paskirstymas salone
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti / išjungti
arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per kelias
salono ventiliacijos angas.
Kilimėlius iš automobilio salono bei bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 416) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei
klimato kontrolei (p. 135).
•
•
Recirkuliacijos laikmatis (p. 137).
•
•
Salono oro kokybės sistema* (p. 128).
•
Automatinis vairo šildymo funkcijos (p. 87)
įjungimas.
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 127)
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 105)1 funkcijos įjungimas.
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 133) įjungimas.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos
(p. 113) aprašyme.
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 113).
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr. oro
paskirstymo lentelė (p. 138).
Susijusi informacija
•
1
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Naudojantis variklio nuotolinio užvedimo (ERS)* funkcija, šildomasis priekinis stiklas papildomai automatiškai nupučiamas / atitirpinamas, jei būna aktyvinama galinio lango atitirpinimo funkcijos nuostata.
}}
* Parinktis / priedas. 129
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
Atidaryta
Uždaryta
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Uždaryta
Atidaryta
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus
drėgmei pašalinti.
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu oru
viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti jautrūs
oro srautams ir skersvėjams.
130
Oro paskirstymas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane ima šviesti
atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau):
šalia kiekvienos paveikslėlio dalies esanti rodyklė
rodo parinktą oro paskirstymą. Papildomos informacijos rasite oro paskirstymo lentelėje (p. 138).
KLIMATO REGULIAVIMAS
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Automatinis reguliavimas (p. 135)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 137)
131
KLIMATO REGULIAVIMAS
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio salone ir
Temperatūros reguliavimas (p. 135), kairė
pusė
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 133),
kairė
Šildomas priekinis stiklas* ir maks. atitirpinimo funkcijos nuostata (p. 136)
Ventiliatorius (p. 134)
Oro paskirstymas (p. 129) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
132
ją galima atskirai nustatyti vairuotojo ir keleivio
pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą,
ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro
paskirstymą.
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 135)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 105)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 133),
dešinė
Temperatūros reguliavimas (p. 135), dešinė
pusė
AC - Oro kondicionavimas įjungtas / išjungtas (p. 136)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Uždara apytaka (p. 137)
ECO* (p. 302)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildomos priekinės sėdynės*
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui ir keleiviui, kai lauke šalta.
Yra trys šildymo lygiai, leidžiantys pasirinkti įvairias
šildymo parinktis:
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo
pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai laukai (žr.
iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia du
oranžiniai laukai.
•
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 134)
ĮSPĖJIMAS
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas centrinio
valdymo pulto ekrane.
Spaudinėkite mygtuką, kad
pakeistumėte įvairius lygius
arba deaktyvintumėte funkciją.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir
aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
* Parinktis / priedas. 133
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
ĮSPĖJIMAS
Galinių išorinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, padedančias padidinti keleivių komfortą,
kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Ventiliatorius
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali imti
rasoti langai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 133)
Ventiliatoriaus rankenėlė
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant rankenėlę. Parinkus AUTO, ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai
(p. 135), o anksčiau parinkta
ventiliatoriaus greičio nuostata
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Spaudinėkite mygtuką, kad pakeistumėte įvairius
lygius arba deaktyvintumėte funkciją.
134
išjungiama.
Susijusi informacija
Yra trys šildymo lygiai, leidžiantys pasirinkti įvairias
šildymo parinktis:
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys lemputės.
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC (p. 132)
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automatinis reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą
(p. 135), oro kondicionierių (p. 136), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 134), recirkuliaciją
(p. 137) ir oro paskirstymą (p. 129).
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė
buvusi temperatūros nuostata.
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos
toliau veiks automatiniu režimu.
Nuspaudus AUTO, išjungiamos
visos rankinės nuostatos.
ekrane rodoma AUTO
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Esama temperatūra (p. 127)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC (p. 132)
CLIMATE.
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 113).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma centrinio
valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir keleiviui atskirai.
135
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
Įsijungus AC mygtuko lemputei,
oro kondicionavimo sistema
valdoma automatiškai.
Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas
Automobiliuose be šildomojo priekinio stiklo yra
vienas atitirpinimo lygis:
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo
priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo
nuostata.
•
Oro srautas į langus: ekrane įsijungia ženklas
(2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra
toliau valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 136),
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius, kad
drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai sparčiai.
Automobiliuose su šildomuoju priekiniu stiklu yra
du atitirpinimo lygiai:
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją2:
ekrane įsijungia ženklas (1).
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją2 ir
oro srautą į langus: ekrane įsijungia ženklai
(1) ir (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
PASTABA
Parinkta nuostata rodoma centrinio valdymo pulto
ekrane.
Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 21) šildymo
funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir
kitos ryšių įrangos veikimui.
Šildomas priekinis stiklas*
Maks. šildymas
Įjungus šią funkciją, šviečia
atšildymo funkcijos mygtuko
lemputė.
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo
šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
Spaudinėkite mygtuką, kad
pakeistumėte įvairius lygius
arba deaktyvintumėte funkciją.
2
136
Jei galinio vaizdo veidrodyje rodomas C ženklas, kai yra įjungtas šildomas priekinis stiklas, reikia kalibruoti kompasą (p. 106)*.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
Varikliui automatiškai išsijungus (p. 294),
priekinio stiklo šildymo elektra funkcija nepasiekiama.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų ir kt.
tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią funkciją oras
recirkuliuoja salono viduje.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 129)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 138)
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius;
automatiškai išsijungia recirkuliacijos ir oro
kokybės sistema.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius
sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema
grįžta į ankstesnę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia
mygtuko oranžinė lemputė.
Kai aktyvi maksimalaus atitirpinimo funkcija, siekiant maksimaliai išdžiovinti salono orą papildomai atliekami šie veiksmai:
•
•
Susijusi informacija
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia iš
rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos režimo
pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo
lauko temperatūros. Tai sumažina apledėjimą,
rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
137
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 129) tipą,
naudojami trys mygtukai.
138
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti per
žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio skydo
ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai neleidžia
langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame
skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo ir
langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 137)
139
KLIMATO REGULIAVIMAS
Variklio ir salono šildytuvas*
Kuro papildymas
Akumuliatorius ir degalai
Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas
arba yra per mažai degalų, variklio šildytuvas yra
automatiškai išjungiamas ir informacijos ekrane
pasirodo pranešimas. Patvirtinkite pranešimą,
vieną kartą paspausdami posūkio perjungiklio
(p. 110) mygtuką OK.
Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir
salonas parengiami kelionei, kad važiuojant
lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos
sąnaudos.
Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 141) arba
per laikmatį (p. 142).
SVARBU
Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra
viršija 15 °C. Maksimalus šildiklio veikimo laikas –
50 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam
šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti
dūmų. Tai – visiškai normalu.
Pakartotinis šildiklio naudojimas ir trumpos
kelionės iškrauna akumuliatorių ir kelia užvedimo problemų.
ĮSPĖJIMAS
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami
degalų baką, išjunkite degalais maitinamą
pagalbinį šildytuvą.
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje, ar
šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje,
jis turi būti nukreiptas nuokalnės link, kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami
degalai.
140
Automobilis turėtų važiuoti tiek pat laiko, kiek
yra naudojamas šildiklis, siekiant užtikrinti, kad
automobilio akumuliatorius yra tinkamai įkrautas šildiklio vartojamai energijai pakeisti, kai
šildiklis naudojamas reguliariai. Šildiklis kaskart naudojamas daugiausiai 50 minučių.
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos durelių.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 144)
•
Papildomas šildytuvas* (p. 146)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima
paleisti tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
Informacinį ekraną
Jei
informacijos mygtukas spaudžiamas, kai
šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė
parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas (p. 165). Kol bus
nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.
nuotolinio valdymo raktelis*
Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje šildymo metu.
mobiliuoju būdu*.
Tiesioginis paleidimas per programėlę*
Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 140), jis veikia 50 minučių.
Automobilio salono šildymas prasidės kai tik
variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos temperatūros.
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu važiuoti
net ir veikiant šildytuvui.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame meniu
suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Aktyvinimo funkcija ir informacija apie pasirinktas
nuostatas pasiekiama per „Volvo On Call“* programėlę.
Susijusi informacija
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su
PCC*.
•
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima
įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– laikmatis (p. 142)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– skubus išjungimas (p. 142)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 144)
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Avarinis signalas pateikia informacijos pagal
tokią schemą:
•
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas pasiekė
automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.
•
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
* Parinktis / priedas. 141
KLIMATO REGULIAVIMAS
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – skubus išjungimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – laikmatis
6.
Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
minučių nustatymą.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima
išjungti tiesiogiai per informacinį ekraną.
Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 140) yra
prijungtas prie automobilio laikrodžio.
7.
Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų ratuku.
8.
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
Spustelėkite OK4, kad patvirtintumėte nustatymą.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus
laikus. Šiuo atveju, laikas reiškia momentą, kada
mašina turi būti sušildyta ir paruošta kelionei.
Automobilio elektroninė sistema paskaičiuoja,
kada reikia pradėti šildymą, atsižvelgdama į išorės
temperatūrą.
9.
Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
3.
Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame meniu
suraskite Sust. ir pasirinkite su OK.
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį, laikmačio programavimas bus išvalytas.
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– tiesioginis paleidimas (p. 141)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– laikmatis (p. 142)
Reguliavimas3
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 144)
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Reguliavimo ratuku (p. 110) perslinkite į
vieną iš laikmačių Šildytuvas ir pasirinkite jį
su OK.
3.
Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4.
Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
5.
Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Užvedimas
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Išjungimas
Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą
galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
3 Laikmatį galima nustatyti tik kai variklis išjungtas.
4 Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
142
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
2.
Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Jei nustatytas kuris nors laikmatis, bet jis
nesuaktyvintas, šalia nustatymo laiko
rodoma laikrodžio piktograma.
3.
Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4.
Išjunkite laikmatį spausdami:
•
•
5.
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą ir
patvirtinkite nuostatą su OK.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti tiesiogiai (p. 142).
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 144)
* Parinktis / priedas. 143
KLIMATO REGULIAVIMAS
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – pranešimai
Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir
salono šildytuvu (p. 140), skiriasi priklausomai
nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis (p. 64) yra
analoginis ar skaitmeninis.
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane ima
šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir prie jo
rodomas nustatytas laikas.
Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano pranešimai.
Jei šildytuvas suaktyvintas, informacijos
ekrane ima šviesti šildymo ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Šildytuvas įjungtas ir veikia.
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas
Akum. taup. rež.
144
Automobilio elektroninė sistema išjungė šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti variklį.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Degalus naudojantis šild. išsijungė Žem.
degalų lygis
Šildytuvo paleisti neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų lengviau
užvesti variklį ir įveikti apie 50 km atstumą.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia
aptarnauti
Šildytuvas neveikia. Susisiekite su autoservisu dėl remonto. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo autoservisą.
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po tam
tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus posūkio
svirtelės (p. 110) mygtuką OK.
145
KLIMATO REGULIAVIMAS
Papildomas šildytuvas*
zonose5
Šalto klimato
gali reikėti papildomo šildytuvo, kuris padėtų pasiekti reikiamą darbinę
variklio temperatūrą ir pakankamai šildytų saloną.
Papildomas kuru maitinamas šildytuvas (p. 146)
yra įrengiamas automobiliuose su dyzeliniu varikliu.
Vidutinio5 klimato zonoje dyzeliniuose automobiliuose vietoj kuru maitinamo šildytuvo įrengiamas
papildomas elektrinis (p. 147).
Automobiliuose su tam tikrais benzininiais varikliais6 įrengiamas elektrinis papildomas šildytuvas,
kuris yra integruojamas į automobilio klimato kontrolės sistemą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 140)
Degalus naudojantis papildomas
šildytuvas*
1.
Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į
padėtį I (p. 80).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 147) arba
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 146).
2.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
3.
Reguliavimo ratuku suraskite Papild. šild.7
arba Nuostatos8 ir pasirinkite su OK.
4.
Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš alternatyvų ON arba OFF ir patvirtinkite ją spausdami OK.
5.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia papildomos šilumos, jei variklis veikia.
Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama
reikiama temperatūra arba kai variklis išjungiamas.
PASTABA
Veikiant pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo
rato korpuso gali kilti dūmų. Tai – visiškai normalu.
Automatinis režimas arba išjungimas
Prireikus galima išjungti papildomo šildytuvo
automatinio įsijungimo seką.
PASTABA
Meniu parinktys matomos tik pulteliui esant
padėtyje I, tad bet kokius derinimo darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.
Salono šildytuvas*
Jei papildomas šildytuvas turi laikmačio funkciją jį
galima naudoti kaip salono šildytuvą (p. 140).
PASTABA
Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“ rekomenduoja išjungti degalais matinamą pagalbinį šildytuvą.
5
6
7
8
146
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamus variklius.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Automobilyje įrengtas degalais maitinamas
(p. 146) arba elektrinis papildomas šildytuvas
(p. 146).
Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu, tačiau jis
įjungiamas automatiškai, užvedus variklį, kai lauko
temperatūra nesiekia 14 °C, ir išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 140)
* Parinktis / priedas. 147
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
150
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Daiktadėžė durų panelėje
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių pasosčių
priekyje
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė (p. 152)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 152)
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
* Parinktis / priedas. 151
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Skiriančioji konsolė
Daiktadėžė
Kilimėliai*
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių
sėdynių.
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį
sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui
pagamintus kilimėlius.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
Susijusi informacija
•
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui.
Susijusi informacija
•
152
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
Automobilio vidaus valymas (p. 416)
Čia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio pusėje
taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 179) naudojant raktelio
geležtę (p. 168).
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Kosmetinis veidrodėlis
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio
galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio
puodeliui ir tunelinio valdymo pulto gale.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas
galinėms sėdynėms.
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 389)
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas
priekinėms sėdynėms.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams,
muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams.
Kad lizdas tiektų srovę, nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 80).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
}}
153
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai automobilis užrakintas, pvz., nustatytu laiko
momentu įsijungus salono šildytuvui.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos
įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų,
kai įranga nenaudojama, kadangi antraip gali
išsikrauti akumuliatorius!
Susijusi informacija
•
12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*
(p. 157)
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės.
Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu pačiu
dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 426).
Bagažinės dangtį galima atidaryti mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio
valdymo pultelyje, žr. Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas (p. 180).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120 W)
(jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei
vienu metu naudojami abu lizdai lizdiniame
valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės
stipris siekia 7,5 A (90 W).
Jeigu avarinio pradurtos padangos remonto
kompresorius prijungtas prie vieno iš dviejų
lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos remontui
(p. 360).
154
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 40).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo žemiau.
Venkite dėti sunkius krovinius ant nuleistų
sėdynės atlošų.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors minkštu,
kad nebūtų apgadinti salono apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių kilpų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg (44 sv.) sveriančio daikto
smūgio jėga susidūrimo priekiu metu, esant
50 km/h (30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1
000 kg (2 200 sv.) sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina
stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 156)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 155)
Stogo bagažas (p. 156)
Pakrovimas – ilgas krovinys
Norint lengviau pakrauti (p. 154) bagažinę, galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinės
keleivio sėdynės1 atlošą taip pat galima nulenkti*,
jei vežate labai ilgą krovinį.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr. Sėdynės, galinės (p. 84).
Liukas
Norint transportuoti ilgus ir siaurus daiktus, galinėje sėdynėje už porankio esantį liuką galima
nulenkti pirmyn.
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad jie
išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant
krovinys gali pasislinkti ir sužeisti keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo nors
minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus,
išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
Antraip kroviniu galite atsitiktinai stuktelėti
pavarų perjungimo svirtį ir įjungti pavarą bei
automobilis gali nuvažiuoti.
1
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Parinktis / priedas. 155
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Stogo bagažas
Krovinių laikiklių kilpos
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos2 naudojamos krovinius laikantiems diržams bagažinėje
pritvirtinti.
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas
kartu su laikikliais.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį tvirtai
apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus dėkite
apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo
didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir tuo
daugiau degalų sunaudoja automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir stogo
bagažines, rasite skirsnyje Masės (p. 426).
Susijusi informacija
•
2
156
Krovimas (p. 154)
Kilpų skaičius ir jų vieta priklauso nuo konkrečios rinkos.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai gali
sužaloti asmenis staigaus stabdymo metu.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus
saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 154)
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Pakrovimas – krepšių laikiklis*
Krepšių laikiklyje esantys krepšiai nejudės, neapsivers ir iš jų neiškris daiktai.
12 V elektros maitinimo lizdas,
bagažinė*
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams.
PASTABA
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui. Daugiau informacijos apie „Volvo“
rekomenduojamą laikiną avarinį pradurtos
padangos remontą (TMK) rasite Avarinis pradurtos padangos remontas (p. 360).
Krepšių laikiklis po atlenkiamu dangčiu grindyse.
1.
Atlenkite laikiklį (jis yra grindų liuko dalis).
2.
Pritvirtinkite krepšius juosta ir užfiksuokite
nešimo rankeną kabliais.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 154)
Pakelkite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo
lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
* Parinktis / priedas. 157
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui
užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal Car
Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio
geležtė
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas /
atrakinimas
X
Variklio beraktis užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir
indikatorių lemputės
X
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 167). Matomoji jos
dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo pateikta
su automobiliu. Su vienu automobiliu galima
suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio valdymo pulteliai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas išlipa iš
automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su berakčio
užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo funkcija
(„Keyless Drive“ (p. 172)) ir turi tam tikrų unikalių
funkcijų (p. 165).
160
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams
poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 160) atmintis leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija pasiekiama kartu su,
pvz., elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių veidrodėlių (p. 104), vairuotojo sėdynės, vairo stiprintuvo (p. 190) ir jungtinio prietaisų skydelio temą,
kontrasto ir spalvų režimus (p. 65).
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia, kad
nuostatų pakeitimai bus automatiškai išsaugoti
konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
1.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta nuostata2.
2.
Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
3.
Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių veidrodėlių, nuostatas.
4.
Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai nustatytos
į raktelio atmintį įrašytos padėtys, jeigu jos
pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš
sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir
sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti
nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo
mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo
durelės.
1
2
ĮSPĖJIMAS
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR.
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia
su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar
priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių
daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje
sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys su
nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz., sėdynės ir
šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam
asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti turi
asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B, nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio valdymo
raktelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164).
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais,
pasirinkite vieną iš trijų galimų atminčių, žr.
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 82).
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, priekinės –
}}
* Parinktis / priedas. 161
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
valdomos elektra* (p. 82) ir Šoniniai veidrodėliai (p. 104).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
Kai automobilis užrakintas arba po 30 minučių, jei
automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio
atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis
vairuotojo profilis. Norint pakartotinai suaktyvinti
esamojo nuotolinio valdymo raktelio atmintį, reikia
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Automobiliai be beraktės užvedimo ir
užrakinimo sistemos
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką.
Automobiliai su berakte užvedimo ir
užrakinimo sistema
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
1.
2.
Automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką
arba berakčio atrakinimo būdu.
Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio
valdymo raktelis, suaktyvinamos jo įrašytos
nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr.
ankstesnį punktą.
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 160), tai patvirtindami sumirksi posūkių žibintai.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai veidrodėliai atlenkiami3.
Užrakinimo lemputė
Lange mirksintis šviesos diodas patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 185).
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
Automobiliai, kuriuose signalizacija neįrengta,
taip pat yra šis indikatorius.
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Užrakinimo lemputė (p. 162)
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
(p. 162)
Susijusi informacija
•
162
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis (p. 160)
turi unikalų kodą. Automobilis gali būti užvestas,
tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą
su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai apie
klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant
nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite ir pabandykite
užvesti dar kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar kartą.
Jei klaida nedingsta: Įspauskite
nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį ir bandykite
užvesti iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį
bei nuotoliniu būdu aktyvinti imobilizatorių.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant
šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Imobilizatorius (p. 163)
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Informacija apie automobilio užvedimą, žr. Variklio
užvedimas (p. 280).
Susijusi informacija
•
3
4
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema* (p. 163)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas. 163
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite
ir laikykite. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 179).
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje
yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas ir atrakinimas.
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti visas
dureles vienu metu, vienu mygtuko paspaudimu
atrakinti tik vairuotojo dureles, kitu paspaudimu –
per dešimt sekundžių – likusias.
Funkcijos
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 113).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal Car
Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės dangtis
Aliarmo funkcija
Užrakinimas – užrakina dureles bei bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus ir
stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 179).
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad jie
neprispaustų keleivių rankų.
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama,
norint įjungti automobilio žibintus iš atstumo.
Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 100).
Bagažinės dangtis (p. 180) – tik atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama jo signalizacija.
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per
tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir garso
signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei ji
veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po maždaug 3 minučių.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę
ir išjungia signalizaciją.
164
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo raktelis –
veikimo nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC*
– išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165)
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 176)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC („Personal
Car Communicator“) turi patobulintas funkcijas
palyginti su įprastos versijos nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 160) informacinio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Susijusi informacija
•
•
•
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte (p. 168).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo
raktelis varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II
padėtyje (p. 79) bei uždarius visas dureles, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat
metu pasigirsta trumpas priminimo signalas.
Grąžinus nuotolinio valdymo raktelį į automobilį ir
trumpai paspaudus mygtuką OK arba uždarius
visas dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos apie
automobilį.
}}
* Parinktis / priedas. 165
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*
– diapazonas
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja aplink
visą nuotolinio valdymo raktelį. Tai rodo,
kad nuskaitoma informacija iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
bagažinės dangčiui užrakinti ir atrakinti yra maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų funkcijų
diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
PASTABA
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat –
ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų, susisiekite su servisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis yra
užrakintas.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos signalas abiejuose posūkių žibintuose: signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5 minutes.
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis
yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas:
nuo automobilio užrakinimo momento buvo
suveikusi signalizacija.
Susijusi informacija
•
166
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* – diapazonas (p. 166)
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir
kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o ant
paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus
lemputės nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo tik
paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio valdymo
pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų, topografinių
objektų ir pan.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas (p. 172)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo nuotolis
(p. 165)
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras funkcijas ir
atlikti kai kurias operacijas.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji
„Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama kreiptis
užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą
raktelį:
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
aktyvinti centrinio užrakto, kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti rankiniu būdu, žr. Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas
(p. 168).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 182)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
ranka užrakinti (p. 177) dešiniąsias priekines
ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju;
•
galima užblokuoti prieigą prie priekinės daiktadėžės ir bagažinės ( slaptas užraktas
* (p. 169));
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 36) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
* Parinktis / priedas. 167
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 167) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 168)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 182)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 36)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį (p. 167) galima naudoti, jei centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 160), t. y. jei nusėdo pultelio
baterija.
Jei centrinio užrakto negalima aktyvinti nuotolinio
valdymo rakteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra
išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles
galima atrakinti taip:
1.
Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių spynelę ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir daugiau
informacijos rasite Beraktė valdymo sistema*
- atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 174).
PASTABA
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 160).
1.
2.
168
Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią
įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.
2.
Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
Automobiliai su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 174).
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 170)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Privatumo užraktas*
Įjungti / išjungti
G021084
Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai automobilis paliekamas techninei priežiūrai, viešbučio
stovėjimo aikštelės tarnautojui ar pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas
atjungiamas nuo centrinio: bagažinės nebegalima atidaryti centrinio užrakto mygtuku, esančiu
priekinėse durelėse arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 160).
Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai, be raktelio ir
aktyvuotų saugos užraktų.
Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo raktelį be raktelio geležtės galima naudoti tik signalizacijai
(p. 184) įjungti / išjungti, durelėms atrakinti ir
automobilio varikliui užvesti.
Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio galima
atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.
Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui su rakteliu.
Slapto užrakinimo įjungimas.
Norėdami įjungti saugos užraktą:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas.
Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo pulteliu,
nei centrinio užrakto mygtuku.
}}
* Parinktis / priedas. 169
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio
valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje
vietoje.
•
Išjungiama atvirkštine tvarka.
Smulkesnės informacijos tik apie priekinės daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė (p. 179).
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu:
•
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo Senka
automobilio raktelio mait. elem. Žr.
vadovą
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei 20
metrų atstumu iki automobilio.
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
170
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip, kad
mygtukai būtų viršuje - taip neiškris baterijos,
kai jį atidarysite.
Maitinimo elemento tipas
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui,
du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
PASTABA
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys,
atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
1.
Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2.
Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
1.
Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2.
Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą
(+) puse aukštyn.
3.
Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 reikalavimus.
Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo elementai atitinka
nurodytuosius kriterijus.
Surinkimas
1.
Suspauskite nuotolinio valdymo pulto korpuso dalis.
2.
Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią
įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3.
Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
* Parinktis / priedas. 171
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema*
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima valdyti be raktelio.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, galima užvesti automobilio variklį, užrakinti
automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo
raktelio (p. 160)6 į uždegimo jungiklį. Pakanka
savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši
sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai turi
beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Beraktė valdymo sistema* nuotolinio valdymo pultelio veikimo
diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo
raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo raktelis turi
būti maždaug 1,5 metro atstumu nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles,
privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo raktelį.
Durelių užrakinti arba atrakinti neįmanoma, jei
nuotolinio valdymo raktelis yra priešingoje automobilio pusėje.
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 173)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 173)
6
7
172
•
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į uždegimo spynelę;
nuspaustas OK mygtukas.
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 175)
G020577
•
•
•
•
•
Susijusi informacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas (p. 172)
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas
nutyla tokiais atvejais:
Susijusi informacija
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo
pulteliu galima nustatyti tris skirtingus lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 80).
•
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant
I ar II padėtyje (p. 80) bei uždarius visas duris,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo
pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo zoną.
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio
valdymas
Beraktė valdymo sistema* nuotolinio valdymo pultelio veikimo
trikdžiai
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 172) veiklą.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio valdymo raktelių8, berakčio valdymo funkcijos išjungiamos, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš
automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo raktelių. Taip užtikrinama, kad joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su PCC
už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į jūsų
automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį,
bus įmanoma, pvz., užvesti automobilį įkišus
nuotolinio valdymo raktelį į degimo jungiklį ir
nuspaudus START/STOP ENGINE mygtuką.
Susijusi informacija
•
8
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema ant išorinės durelių rankenos būna
įrengta jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio – guma dengta slėgio plokštelė, skirta užrakinti ir atrakinti.
PASTABA
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau kaip
10–15 cm).
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio
valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip pagrindinės
versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 164).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 170)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 173)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas (p. 172)
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
Lietimui jautri sritis ant durelių išorinių rankenų ir guma
padengtas mygtukas šalia bagažinės dangčio guma
padengtos spaudimo plokštelės.
Dureles ir bagažinę galima užrakinti vieną kartą
nuspaudžiant ir ilgai palaikant bet kurią iš rankenų lietimui jautrių sričių arba nuspaudžiant
mažesnį iš bagažinės dangčio dviejų guma
padengtų mygtukų. Mirksintis priekinio lango
užrakinimo indikatorius (p. 162) patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
}}
* Parinktis / priedas. 173
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip automobilis
neužsirakins.
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio nebus
galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atrakinti nuimama raktelio geležte.
PASTABA
Durelių rankenos paprastai užregistruoja jas
paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba
labai greitai perbraukus ranka per rankeną
gali tekti kartoti dar kartą arba nusiimti pirštinę.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra veikimo diapazone.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 173)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su raktelio geležte:
1.
174
Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn į
angą, esančią po durelių rankena / dangteliu.
Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai,
panaudojant sukimo momentą, kai raktelis
stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
2.
Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
3.
Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles
atrakinti.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema yra daug integruotų antenų, įrengtų
skirtingose automobilio vietose.
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija* – neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 185).
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 113).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Susijusi informacija
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 168)
Signalizacija* (p. 184)
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
Bagažo lentynoje, viduryje, apatinėje pusėje
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
}}
* Parinktis / priedas. 175
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti
širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos
trikdžių.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Užrakinimas / atrakinimas – iš
lauko
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 160). Nuotolinio valdymo pultelis vienu metu
gali užrakinti / atrakinti visas dureles ir bagažinę.
Galima rinktis skirtingas atrakinimo sekas, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164).
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju nė vienų
durų neįmanoma atidaryti iš vidaus durų valdikliais.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką, turi
būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos
bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis,
jos užrakinamos ir signalizacija įjungiama tik jas
uždarius. Automobiliuose su berakte užrakinimo
sistema* visos durelės ir bagažinės dangtis turi
būti uždaryti.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas: užrakinkite arba atrakinkite kairiąsias
priekines dureles nuimamu rakteliu, žr. Išimama
raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 168).
176
PASTABA
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama
tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 181).
Automatinis užsirakinimas
Jei per dvi minutes nuo automobilio atrakinimo
nėra atidaromos nė vienerios iš durų arba bagažinės dangtis, visi užraktai užsirakina automatiškai.
Ši funkcija sumažina pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą (informacijos apie automobilius su signalizacija rasite Signalizacija* (p. 184).)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 177)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Rankinis durelių užrakinimas
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu ir juo pasukite rankenėlę,
žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 168).
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties
atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio nuimamą
raktelį, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 174).
Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės.
Visos durelės ir bagažinės dangtis atrakinami
arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Centrinis užrakinimas
PASTABA
Kitos durelės spynelių neturi: vietoj jų jos turi
užrakinimo rankenėles (kiekvienų durelių galiniame paviršiuje), kurias reikia pasukti ir tada
durelės bus mechaniškai apsaugotos (užblokuotos) nuo atidarymo iš lauko pusės. Dureles vis
tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
•
Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių su
suaktyvintu rankiniu vaikų saugos užraktu
negalima atidaryti nei iš išorės, nei iš
vidaus, žr. Durelių užraktai su apsauga
nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas
(p. 182). Taip užrakintas dureles galima
atidaryti tik nuotolinio valdymo pulteliu
arba centrinio užrakto mygtuku.
Centrinis užrakinimas.
•
Susijusi informacija
•
Rankinis durelių užrakinimas. Neturi būti painiojama su
vaikų saugos užraktais (p. 182).
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 170)
Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko
pusę
, o norėdami atrakinti - kitą pusę
.
Norėdami vienu metu atidaryti dar ir visus langus*, paspauskite ir palaikykite mygtuką
.
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
}}
* Parinktis / priedas. 177
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi
visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį Visuotinis
atidarymas (p. 179)).
•
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos vienu
veiksmu.
Užrakinimo mygtuko lemputė
Centrinis užraktas siūlomas dviejų variantų. Priklausomai nuo to, vairuotojo durelių centrinio
užrakto mygtuke esanti lemputė turi skirtingas
reikšmes.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:
Užrakinus dureles, ima šviesti mygtuko lemputė.
•
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina tik
konkrečias galines dureles.
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos
durelės yra užrakintos.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose
priekinėse durelėse, o abiejose galinėse durelėse
įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:
•
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos
tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi
mygtukai, vadinasi užrakintos visos durelės.
Užrakinimas
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
užrakinamos visos uždarytos durelės.
:
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi
visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat „Visuotinis atidarymas“ (p. 179)).
178
Kaip atrakinti dureles:
•
Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 176)
Signalizacija* (p. 184)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro /
uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 169).
Daiktadėžę (p. 152) galima užrakinti / atrakinti tik
nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio
geležte.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama
raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 168).
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio
užrakto mygtuke arba nuotolinio valdymo raktelyje, vienu metu atidaromi visi šoniniai langai.
ženklu uždaAtlikus tą pačią procedūrą su
romi visus šoniniai langai vienu metu.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę
(žr. iliustraciją pirmiau).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 177)
•
Elektra valdomi langai (p. 102)
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.
* Parinktis / priedas. 179
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
•
Bagažinės dangčio užraktas atleidžiamas
minimalia jėga: užtenka švelniai paspausti
guma padengtą plokštelę.
•
Bagažinės dangčio nekelkite už guminės
plokštelės: imkite už rankenos. Jei naudosite pernelyg daug jėgos, galite pažeisti
elektrinius guminės plokštelės kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis yra
atjungti.
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Bagažinės dangtis atrakinamas, tačiau lieka
uždarytas: švelniai paspauskite guma
padengtą paspaudimo plokštelę po išorine
rankena ir pakelkite bagažinės dangtį.
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.
Bagažinės dangtį galima atidaryti dviem
skirtingais būdais
Vienas paspaudimas: bagažinė atrakinama,
tačiau lieka uždaryta. Švelniai paspauskite guma
padengtą slėgio plokštelę po išorine rankenėle ir
pakelkite bagažinės dangtį.
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Kaip atidaryti:
1.
Švelniai paspauskite žemyn plačią guma
padengtą paspaudimo plokštelę, įrengtą po
išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2.
Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį,
pakelkite išorinę rankeną.
Nuotolinio valdymo raktelio *mygtuku galima
išjungti bagažinės dangčio signalizaciją
ir
atrakinti bei atidaryti jas atskirai nuo likusios
automobilio dalies.
Du paspaudimai: bagažinė atrakinama, užraktas
atjungiamas ir bagažinės dangtis atidaromas apie
centimetrą. Pakėlus už išorinės rankenos, bagažinės dangtis atsidaro. Vis dėlto lietus, šaltis, šerkšnas ar sniegas gali neleisti atjungti bagažinės
dangčio užrakto.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius
nustoja mirksėti: tai reiškia, kad užrakintas ne
visas automobilis ir signalizacijos* lygio, judesio
180
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
•
•
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama nuotolinio valdymo rakteliu (p. 160), ji įsijungia praėjus
maždaug dešimčiai sekundžių po to, kai užrakinamos durelės.
Uždarius bagažinės dangtį arba bagažinės duris, jie atsirakina ir signalizacija
neįsijungia – vėl juos užrakinkite ir signalizaciją įjunkite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuku.
Spauskite nuotolinio valdymo raktelio
.
(p. 164) užrakinimo mygtuką
Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje esantis
užrakto indikatorius. Tai reiškia, kad automobilis
yra užrakintas ir įjungta signalizacija*.
Visiško užrakinimo sistema*
Visiškas užrakinimas9 reiškia, kad visų durelių
rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių
negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Atrakinus bagažinės dangtį arba bagažinės duris 2 spustelėjimais, jie automatiškai vėl neužsirakina, nes bagažinės dangtis arba bagažinės durys yra atviri - juos
reikia uždaryti ranka.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
•
Automobilio atrakinimas iš vidaus
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Kaip atrakinti bagažinės dangtį:
–
Paspauskite mygtuką (1), esantį priekinių
žibintų valdymo skydelyje.
> Užraktas atleidžiamas ir bagažinės dangtis
atidaromas kelis centimetrus.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 177)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 176)
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo
rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos
funkcija. Priekines kairiąsias dureles taip pat
galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 167).
Be to, įmanoma atrakinti ir atidaryti dureles ir
bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę
užvedimo ir užrakinimo sistemą*, paliečiant
durelių rankenas arba rankeną ant bagažinės
dangčio.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
9
Tik kartu su signalizacija.
}}
* Parinktis / priedas. 181
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Laikinas išjungimas
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada, kai
spyna nėra laikinai išjungta.
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – rankinis suaktyvinimas
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Susijusi informacija
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 174)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
MY CAR
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet saugių
užraktų funkciją galima laikinai išjungti taip. Tai
daroma meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Mechaniniai durelių užraktai su apsauga nuo vaikų.
Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 177).
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos galima
pasiekti tik atidarius duris.
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 167) ir juo pasukite rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
182
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
ĮSPĖJIMAS
Kiekvienose galinėse durelėse yra du rankenėlėse įrengti valdikliai - nepainiokite vaikų
saugos užraktų su mechaniniais durelių užraktais.
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – suaktyvinimas elektra*
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio padėtyje (p. 79). Įjungti / išjungti galima nuo variklio
išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 183)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 177)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 176)
2.
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas
pranešimas Galinis vaikų saugos
užraktas įjungtas ir šviečia mygtuko
lemputė.
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu:
jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu
būna suaktyvinti, funkcija bus suaktyvinta ir kitą
kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 182)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 177)
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
1.
Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio
lygio nei 0 pultelio padėtį.
* Parinktis / priedas. 183
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacija*
PASTABA
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus
judesį, ima kaukti automobilio signalizacija
(registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu langu, stoglangiu
arba jei naudojamas salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis10
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio
uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate
naudoti automobilio integruotą salono šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip, kad oras
necirkuliuotų salone aukštyn. Kitas būdas –
naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį,
žr. Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 186).
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju susisiekite
su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Signalizacija* – automatinis pakartotinis įjungimas (p. 185)
Signalizacija* – neveikia nuotolinio valdymo
raktelis (p. 185)
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
10
184
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
Taikoma kai kuriose šalyse.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacijos indikatorius*
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 184) būseną.
Signalizacija* – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacija* – neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Signalizacijos (p. 184) automatinio pakartotinio
įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia
išjungus automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Jei signalizacijos (p. 184) negalima išjungti nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo maitinimo elementas (p. 170), automobilį galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį užvesti tokia
tvarka:
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi
minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė,
signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
1.
Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu rakteliu (p. 174).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 185) ir
kaukti sirena.
2.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į degimo
jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia
jos lemputė.
3.
Užveskite variklį.
Susijusi informacija
•
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 186)
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus
(p. 162).
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo raktelis
neįkišamas į užvedimo spynelę ir nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
* Parinktis / priedas. 185
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacijos signalai*
Suveikus signalizacijai (p. 184), pasigirsta sirena
ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo
automobilio akumuliatoriaus.
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol
išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos apsaugos
lygis*
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio ir
pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties patvirtinimą rasite lentelėje.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija
(p. 184), t. y. jei užrakintame automobilyje lieka
šuo, automobilį gabenant traukiniu ar keltu, turėtų
būti laikinai išjungti judesio ir pokrypio ieškikliai.
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES, Kinija
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas visiško
užrakinimo sistemos (p. 181)11 išjungimas.
Susijusi informacija
•
11
186
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Tik kartu su signalizacija.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė užrakinimo sistema („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
ES
Korėja
Kinija
Honkongas
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
187
PAGALBA VAIRUOTOJUI
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Reguliuojama vairo jėga*
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio:
padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad
vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų
vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų
geriau valdomas ir jaučiamas. Tai atliekama per
meniu sistemą MY CAR (p. 113):
•
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio
slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant
sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
•
Stabilumo sistema ESC yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
„ESC“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai
atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek
sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo galia,
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Susijusi informacija
•
190
MY CAR (p. 113)
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
•
•
•
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
•
•
•
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato į
nepraslystantį.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą arba
stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara slidžia
kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC*
CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir leidžia
posūkyje greitėti greičiau nei įprasta neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo į greitkelį
posūkyje greitai pasiekti eismo greitį.
Traukos kontrolės sistema
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Priekabos stabilizavimo sistema* –
TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 327) funkcija
skirta stabilizuoti priekabą velkančiam automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus. Papildomos
informacijos rasite Važiavimas su priekaba*
(p. 321).
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija
išjungiama.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - ženklai ir pranešimai (p. 192)
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - veikimas
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali parinkti
režimą Sport, kuris leidžia
važiuoti aktyviau.
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 113).
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu, kuris
nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC sistema vėl veiks
normaliu režimu.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - ženklai ir pranešimai (p. 192)
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia posūkį įveikti
kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu
(iki tam tikro lygio) prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą, ESC
sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba važiuojant
nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu ar giliu sniegu,
taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
1 Trailer
Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Parinktis / priedas. 191
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 64) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
ir
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
192
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191)
193
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Greičio ribotuvas
Susijusi informacija
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 196)
Apžvalga
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 196)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 194)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 195)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
Įjunkite ir suaktyvinkite
Jei greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas (6)
rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su
žyme (5) prie nustatyto didžiausio greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1.
: bus įjungtas
Paspauskite vairo mygtuką
greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia
greičio ribotuvo ženklas (6).
2.
Kai automobilis važiuoja pageidaujamu maksimaliu greičiu: Spauskite vairo mygtuką
arba
tol, kol jungtiniame prietaisų skydelyje prie pageidaujamo didžiausio greičio
pasirodys žymė (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir pasirinktas didžiausias greitis įrašomas į
atmintį.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite didžiausią
greitį.
Pasirinktasis greitis.
Greičio ribotuvas suaktyvintas.
194
Stovint
1.
Paspauskite vairo mygtuką
greičio ribotuvas.
: bus įjungtas
PAGALBA VAIRUOTOJUI
2.
Slinkite mygtuku
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo didžiausio
greičio pasirodys žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir pasirinktas didžiausias greitis įrašomas į
atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 194)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
Įrašyto greičio keitimas
Greičio ribotuvas – laikinas
išjungimas ir budėjimo režimas
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
•
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo
budėjimo režimą:
•
–
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą maks. greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 194)
Spauskite
.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiama žyma (5) pakeičia spalvą iš ŽALIOS
į BALTĄ ir vairuotojas gali laikinai viršyti
nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas vieną
. Tada žyma (5) pakeikartą paspaudus
čia spalvą iš BALTOS į ŽALIĄ ir didžiausias automobilio greitis vėl imamas riboti.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai greitėti:
}}
195
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
–
Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame preitaisų skydelyje rodomas
įrašytas didžiausias greitis su spalvota
žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti
nustatytą didžiausią greitį: šį kartą
žyma (5) pakeičia spalvą iš ŽALIOS į
BALTĄ.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl įjungiamas atleidus greičio pedalą ir automobilio
greičiui nukritus žemiau pasirinkto /
įrašyto maksimalaus greičio: žyma (5)
ekrane pakeičia spalvą iš BALTOS į
ŽALIĄ ir automobilio maksimalus greitis
vėl imamas riboti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Greičio ribotuvą („Speed Limiter“) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo
sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau greičio ribotuvas jam neleidžia
netyčia viršyti iš anksto pasirinktos / nustatytos
vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas pasirinktas didžiausias greitis. Apie tai vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu.
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
–
Signalas girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina
važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), signalizacija aktyvinama tik
po 5 sekundžių su sąlyga, kad per pastarąją
pusę minutės nebuvo paspaustas nė vienas iš
arba
.
mygtukų
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 194)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas (p. 195)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 196)
•
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 194)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas (p. 195)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 194)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 195)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 196)
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> Užgęsta jungtinio prietaisų skydelio greičio ribotuvo simbolis (6) ir nustatyto greičio pasirinkimo simbolis (5): ištrinamas
nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegamygtuku.
lima atstatyti
Tada vairuotojas greičio pedalu gali didinti
greitį be apribojimo.
PASTABA
Greičio ribotuvas (p. 194)
Susijusi informacija
196
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 194)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 194)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 195)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 196)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pastovaus greičio palaikymo
sistema*
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio ir
(arba) atstumo.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir ilgais,
tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai,
galima labiau atsipalaiduoti.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Apžvalga
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 199)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 200)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu2.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo2.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema - BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo režimas).
2
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas. 197
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti įrašytą
greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
>
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE (be
(su greičio ribogreičio ribotuvo) arba
tuvu).
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio
prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega
esant pasirinktam greičiui, o simbolio (6)
spalva keičiasi iš PILKOS į BALTĄ – tada
automobilis važiuoja į atmintį įrašytu greičiu.
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
198
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
Kaip pakeisti 5 km/h (5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po 5 km/h (5 myl./val.).
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
Kaip pakeisti 1 km/h (1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
į atmintį įrašomas esamas greitis.
,
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir
simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio
palaikymo sistema.
.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio palaikymo
sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio
pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo
sistemos mygtukas laikomas nuspaustas
kelias minutes, jis užblokuojamas ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Įrašyto greičio keitimas
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
•
•
•
•
Susijusi informacija
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – tęsti nustatytą greitį
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę3
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 199)
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 198) galima pratęsti nustatytą greitį.
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį N;
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 200)
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimą:
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo
režimą, jei:
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai
į atmintį įrašytu greičiu.
PASTABA
Automatinis budėjimo režimas
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus prieš
mygtuką.
tai nustatytą greitį pasirinkus
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
3
.
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
}}
* Parinktis / priedas. 199
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 198)
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 200)
Čia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama
vairo mygtuku (1) arba išjungiant variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima
atstatyti
mygtuku.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 199)
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h (20 myl./val.) greitį, jis reaguoja tik į
priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias
transporto priemones. Atstumo informacija apie
priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias
transporto priemones neteikiama.
Oranžinė įspėjamoji lemputė4.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas,
lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
4
200
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, atstumo perspėjimas būna
išjungtas.
Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio
meniu sistemos MY CAR (p. 113). Ją atvėrę,
suraskite funkciją Distance Alert.
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 205).
Laiko intervalo nustatymas
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei laiko intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės tampa mažesnis nei iš anksto nustatyta
vertė: vairuotojo transporto priemonės greitis
nepakinta.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 205).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Eksploatacija
Susijusi informacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
•
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai (p. 202)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai
(p. 203)
Laiko intervalas: įjungtas.
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją. Funkcija yra
įjungta, jei ant mygtuko šviečia viena lemputė.
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
jungtiniame prietaisų skydelyje
vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos.
* Parinktis / priedas. 201
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 204) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu (p. 232), todėl turi tam tikrų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 200)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai
(p. 203)
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos
intensyvumui, taip pat – dėvint akinius nuo
saulės galima nepastebėti ant priekinio lango
projektuojamos įspėjamosios lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas aptikti
priekyje važiuojančias transporto priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes.
Dėl to įspėjamoji lemputė gali įsijungti likus
mažesniam atstumui nei nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip pat gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas.
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 219) ir (p. 237).
202
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
lyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama dėl jos veikimo apribojimų.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų, kurie
gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų skyde-
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba
prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 219).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
A
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 200)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai (p. 202)
* Parinktis / priedas. 203
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC – Adaptive Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą
laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia patogiau įveikti ilgas keliones automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 208) ir laiko intervalą (p. 210) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius, kad
priekyje esantis automobilis važiuoja lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai priekyje vėl
nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra išjungiama arba nustatomas jos budėjimo režimas (p. 210) ir automobilis privažiuoja
per arti priekyje esančio automobilio, apie šį mažą
atstumą vairuotoją informuoja atstumo perspėjimo (p. 200) funkcija.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį
laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos grąžinamos automatiškai.
204
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties pagelbiklis“ (p. 212).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo
režimas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas
(p. 212)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 212)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 212)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcijų perjungimas (p. 214)
•
•
Radaro jutiklis (p. 219)
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 219)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 216)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą sudaro
automatinės greičio kontrolės sistema ir koordinuota intervalo sistema.
Funkcijų apžvalga
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto
priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus
eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai,
kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Funkcijų apžvalga5.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 207)
Radaro jutiklis (p. 219)
5
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 210) matuojamas pirmiausia
radaro jutikliu (p. 219). Pastovaus greičio palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai pastovaus
greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais,
jie gali skleisti žemo dažnio garsą: tai normalu.
}}
* Parinktis / priedas. 205
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
ĮSPĖJIMAS
Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.
Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes ji
gali įstrigti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia sekti priekyje (ta pačia eismo juosta)
važiuojančią transporto priemonę pagal vairuotojo
nustatytą laiko intervalą (p. 210). Jeigu radaro
jutiklis nemato priekyje važiuojančios transporto
priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis viršija nustatytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tose situacijose, kai būtinas staigus stabdymas,
vairuotojas turi stabdyti pats. Būtina, jei smarkiai
skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 219), todėl stabdžiai gali įsijungti
netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali būti aktyvinta siekiant sekti kitą transporto
priemonę greičiu nuo 30 km/h6 (20 myl./val.) iki
200 km/h (125 myl./val.). Jei greitis krenta
žemiau 30 km/h (20 myl./val.) arba jei variklio
apsukos tampa pernelyg žemos, pastovaus grei6
7
206
čio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo
režimą (p. 210), kuriuo automatinio stabdymo
funkcija neveikia: vairuotojas turi palaikyti saugų
atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40 % automobilio stabdymo galios.
signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 232), atkreipiantis vairuotojo dėmesį į tai,
kad reikia nedelsiant stabdyti.
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones,
kurias aptiko jos radaras, todėl įspėjimas gali
būti nepateiktas išvis arba pateiktas su tam
tikra delsa.
•
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui7.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis garsinis
„Queue Assist“ (p. 212) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali
būti sunku palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje
važiuojančio automobilio kai važiuojama stačia
įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys
PAGALBA VAIRUOTOJUI
arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui
reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS =
budėjimo režimas).
Susijusi informacija
•
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos ir vairo klaviatūros valdymas priklauso nuo
to, ar automobilyje įdiegtas greičio ribotuvas8.
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas
(p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui (BALTAS
= budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
arba budėjimo režimas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
8
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
}}
* Parinktis / priedas. 207
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
(Nenaudojama)
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS =
budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui (BALTAS
= budėjimo režimas).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema be
greičio ribotuvo9.
Kaip įjungti ACC:
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema su
greičio ribotuvu9.
•
– panašus
Paspauskite vairo mygtuką
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame prietaisų skydelyje (8), informuodamas, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
pradėjo veikti budėjimo režimu (p. 210).
Kaip suaktyvinti ACC:
9
208
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
vairo mygtuką
arba
.
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą greitį
trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir
ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Iliustracijų paaiškinimas pateiktas skirsnyje „Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – apžvalga“ (p. 207).
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna aktyvi ir
automobilis palaiko įrašytą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema reguliuoja
atstumą iki priekyje esančios
transporto priemonės tik tada,
kai rodomas kitos transporto
priemonės ženklas.
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
•
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
į atmintį įrašomas esamas greitis.
,
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
PASTABA
•
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios transporto priemonės greitis.
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas
nuspaustas kelias minutes, funkcija užblokuojama ir išaktyvinama. Norint įjungti ją iš naujo,
reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje
(p. 217) rodoma Prisit. autop. negal..
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
* Parinktis / priedas. 209
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
PASTABA
•
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
jungtiniame prietaisų skydelyje
vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Sukite vairo klaviatūros (p. 207) nustatymų
ratuką (arba naudokitės
/
mygtukais
automobilyje be greičio ribotuvo).
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jei aktyvinta prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ir greičio nedidina, galbūt laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės
jau yra trumpesnis nei nustatytasis.
Skaitykite apie greitį (p. 208).
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo
režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo
režimą:
•
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 212)
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Susijusi informacija
•
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir imtis
veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų eismo aplinkybių.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo
režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į
budėjimo režimą, jei:
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija Distance Warning (p. 200).
210
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
•
pavarų perjungimo svirtis perstumta į padėtį
N (automatinė pavarų dėžė)
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę10
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 190). Jei kuri nors iš šių sistemų
nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai išaktyvinama.
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas Prisit. autopilotas atšauktas. Tada
vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
10
11
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
vairuotojas atsisega saugos diržą;
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrito žemiau 30 km/h11
(20 myl./val.).
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos užstotos).
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
iš budėjimo režimo grąžinama vienu vairo mygspustelėjimu: parenkamas paskutinis
tuko
įrašytas greitis.
PASTABA
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali gerokai
padidėti greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.
* Parinktis / priedas. 211
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos
transporto priemonės lenkimas
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir vairuotojui posūkio signalu pranešus apie ketinamą
atlikti lenkimo manevrą12, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema padeda trumpam
pagreitinti automobilį link lenkiamojo.
Funkcija būna aktyvi virš 70 km/h (43 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta ne
tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas
posūkio signalas siekiant persirikiuoti arba
išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju automobilis
trumpam pagreitės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
12
212
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama vairo mygtuku
, esančiu vairo klaviatūroje (p. 207): ištrinamas nustatytas / įrašytas
mygtuku.
greitis ir jo nebegalima atstatyti
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į
budėjimo režimą (p. 210). Jis išjungiamas trumpai
paspaudus dar kartą: nustatytas / įrašytas greitis
.
išvalomas ir jo nebegalima grąžinti mygtuku
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis
funkcijomis, kai greitis nesiekia 30 km/h
(20 myl./val.).
Automobiliuose su automatine pavarų dėže prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra
papildyta pagalbos spūstyje funkcija (ji dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
Išplėstas greičio intervalas: ir iki 30 km/h
(20 myl./val.) bei automobiliui stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
•
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo
sistema išsijungia
Atminkite, kad mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji gali
sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h, negalima pasirinkti / įrašyti mažesnio nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičio.
Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Padidintas greičio intervalas
•
Nuspauskite greičio pedalą.
>
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį automobilį.
PASTABA
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės
turi būti uždarytos ir vairuotojas turi segėti
saugos diržą.
Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų dėžė,
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą automobilį greičio intervale
0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.), transporto
priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu
atstumu.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per
šį intervalą, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su
automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas
turi vėl ją suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
...arba...
nei pasikeitus iš judančios į stovinčią, sistema ima
stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant transporto priemonę didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir tiksliniam objektui priekyje pasikeitus į stovinčią
transporto priemonę, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema pastarąją ignoruoja
ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
PASTABA
Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai 4 minutes: po
to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto priemo-
•
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą:
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema neapsisprendžia, ar tikslinis objektas
yra stovinti transporto priemonė ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną,
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia
automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai reiškia,
kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pra-
}}
213
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
dėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats
sustabdyti automobilį, kad šis išliktų vietoje.
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir
perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į padėtį
P, N arba R
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcijų
perjungimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Aktyvios pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje:
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą dirbti budėjimo
režimu.
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Nuolatinio greičio
palaikymo sistema
Prisitaikanti kruizo
kontrolė
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje pagalba
įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą
•
•
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, išjungiama
pastovaus greičio palaikymo sistemos prisitaikymo dalis (intervalo sistema) ir automobilis tiesiog važiuoja nustatytu / į atmintį įrašytu greičiu.
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį
stovintį ilgiau nei 4 minutes;
•
Nuspauskite ir ilgai palaikykite vairo mygtuką
: jungtinio prietaisų skydelio ženklas pakis
į
.
iš
>
Taip suaktyvinama standartinė nuolatinio
greičio palaikymo (p. 197) CC (Cruise
Control) sistema.
•
•
214
išjungtas variklis
perkaito stabdžiai.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą
greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
Išjunkite pastovaus greičio palaikymo sistemą,
mygtuką pagal išak1–2 kartus spustelėdami
tyvinimo instrukcijas (p. 212). Kitą kartą įjungus,
suaktyvinamas prisitaikantis pastovaus greičio
palaikymo sistemos režimas.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
* Parinktis / priedas. 215
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Radar. blokuojamas Žr. vadovą,
tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 219) negali
aptikti kitų priešais esančių transporto priemonių.
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo
apie atstumą sistemos (p. 200), nei įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
(p. 232) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau
neužstoja.
Susijusi informacija
216
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
nešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai – laikykitės
nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo
sistema gali parodyti ženklą ir (arba) tekstinį praŽenklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm.
padėtį, kad įjungtų autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC) (p. 190)
nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas
atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
•
•
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
}}
* Parinktis / priedas. 217
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba
arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie (p. 214) įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC): tekstiniame
pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 219).
Prisit. autopilotas Reikia
aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad
automob. stovėtų + garsinis aliarmasA
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir
šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda riedėti.
Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyjeA
A
•
•
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių
arba greičio pedalą.
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
218
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 205)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Radaro jutiklis
Susijusi informacija
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 219)
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
•
•
Įspėjimas dėl atstumo*
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis gali
būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali dingti
visiškai, iš dalies arba gali įvykti gedimas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 200)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 219) turi tam tikrų apribojimų,
pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja, jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių
greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų automobilio
greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba prieš
radaro jutiklį esant kitiems objektams.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 236).
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai kuriais
atvejais kita transporto priemonė neaptinkama
visai arba aptinkama vėliau nei tikėtina.
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas
- dėl to jutiklio naudojimas gali tapti neteisėtu
pagal įstatymą.
}}
* Parinktis / priedas. 219
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš regos
lauko nustatytą transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus
eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai,
kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu nutolusias transporto priemones (pvz., automobilį
tarp jūsų ir toliau priekyje važiuojančių automobilių) aptinka per vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
220
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių kaip
papildomi žibintai, negalima tvirtinti grotelių
priekyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 204)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 200)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazilija
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europos
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
}}
221
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų Emyratai
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
Indonezija
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Pietų Korėja
✓
222
38806/SDPPI/2015 4927
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokas
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavija
✓
✓
1024
Singapūras
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2009/163
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
✓
Taivanas
A
B
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
}}
223
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
224
Susijusi informacija
•
Radaro jutiklis (p. 219)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti avariją.
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą
ir keitimą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą
Funkcija City Safety™ įsijungia važiuojant iki
50 km/val. (30 myl./val.) greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia susidūrimas su priekyje esančiomis transporto
priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų
reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti į šoną.
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro
bei kelio sąlygų.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
City Safety™ nereaguoja į tas transporto priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei
automobilis, į mažas transporto priemones ir
motociklus arba žmones bei gyvūnus.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo,
kai greičio skirtumas yra mažesnis kaip
15 km/h (9 myl./val.) – esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo
greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti
stabdžio pedalą.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu, anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik
avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu (p. 232)*,
šios dvi sistemos viena kitą papildo.
•
Niekada nelaukite, kol įsijungs City Safety™.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
išlaikydamas tinkamą atstumą ir greitį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
* Parinktis / priedas. 225
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™ – veikimas
City Safety stebi eismą automobilio priekyje naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus
susidurti, City Safety automatiškai sustabdo
automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija 15 km/h
(9 myl./val.), tuomet „City Safety“ sistema viena
pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų
stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti
stabdžių pedalą. Tai gali padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h
(9 myl./val.).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti avariją.
Įjungta ir išjungta
PASTABA
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo
suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis13.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val.
(3–9 myl./val.), „City Safety“ gali padėti visiškai
išvengti susidūrimo.
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra
neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.
13
226
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ (p. 225)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama automatiškai, užvedus variklį.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio gaubtą
arba priekinį stiklą gali perbraukti lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 113). Užvedus variklį, šią funkciją galima
išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
MY CAR (p. 113)
City Safety™ – apribojimai
City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety veikia
blogiau arba visai neveikia, jei, pvz., gausiai sninga
ar lyja, taip pat tiršto rūko, dulkių audrų ar sniego
šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio gaubtą aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti objektų, kurių
atspindėjimo geba yra maža. Paprastai galinės
automobilio dalys gerai atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir galinių šviesų reflektorių.
Funkcija „City Safety“ neįjungiama važiuojant lėtai
(iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje
esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose,
kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis stabdomas
kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius
automobilį, nebent vairuotojas prieš tai sugeba
nuspausti sankabos pedalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS14 ir ESC15 sistemos užtikrins geriausią
įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety laikinai išjungiama.
14
15
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
}}
227
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį nebūtų
ledo, sniego ir purvo (jutiklio vieta
(p. 226) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius
priešais lazerinį jutiklį
yra užterštas arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo priekinio stiklo
priešais lazerinį
jutiklį nuvalykite
nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“
yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų
duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą, reikia
susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas
būtų pakeistas (jutiklio vietą (p. 226) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo, prasto
ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti priešais automobilį
esančių transporto priemonių, t. y. City Safety
neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
pranešimas rodomas ne visose situacijose,
kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl vairuotojas
turi rūpestingai valyti priekinį stiklą ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas šis
pranešimas.
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Susijusi informacija
•
•
•
228
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda
lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 226), kuriame
parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu
jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka FDA
(JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr.
50“ nuo 2001 m. liepos 26 d.
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
•
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį (kuris
skleidžia nematomą lazerinę spinduliuotę)
iš mažesnio kaip 100 mm atstumo su
vaizdo didinimo optika, pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą,
remontą, nuėmimą, reguliavimą ir (arba)
keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės,
neatlikite jokių papildomo reguliavimo
arba techninės priežiūros darbų, išskyrus
tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis
specialiai lazeriniam jutikliui parengtos
dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja ir
lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis jutiklis
neatitinka 3B lazerių klasės, kaip numatyta IEC 60825-1 standarte. 3B lazerių
klasė nėra saugi akims ir todėl dėl to gali
kilti pavojus susižaloti.
•
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio stiklo,
lazerio jutiklio jungtis turi būti atjungta.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio
duomenys.
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Impulso trukmė
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
}}
229
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis nustatomas į padėtį II (p. 80) net ir tada, kai
variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
230
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir
gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 225) automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame prietaisų
Ženklas
pranešimą galima patvirtinti trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių svirtelės.
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 227).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
231
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei
iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta
pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju, dviratininku
arba automobiliu.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija suaktyvinama tais atvejais, kai vairuotojui
reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija
gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija suprojektuota įsijungti kaip įmanoma
vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
Du sistemos lygiai
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo
apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija
gali būti dviejų variantų:
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas16 apie atsirandančias
kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais, automobilis automatiškai nestabdomas, todėl vairuotojas
turi stabdyti pats.
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu
momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
16
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 236)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 238)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros
jutiklio apribojimai (p. 239)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir
pranešimai (p. 240)
SVARBU
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti
savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su
automatiniu stabdžiu, anksčiau arba vėliau gali
įvykti avarija.
•
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų
aptikimas (p. 235)
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stovinčias ar ta pačia
kryptimi kaip jūsų automobilis priešais jus važiuojančias transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu įspėjamuoju
signalu (1) ir garsiniu signalu.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
suaktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma visa stabdymo jėga, siekiant
sumažinti susidūrimo greitį arba ribota stabdymo
jėga, jei tokio stabdymo pakanka susidūrimui
išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas stabdymas gali įvykti labai vėlai
arba vienu metu.
2 – pagalba stabdant18
Funkcijų apžvalga17.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus
susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis18
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus tokia tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Pagalba stabdant18
3.
Automatinis stabdys18
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir City
Safety™ (p. 225) papildo viena kitą.
17
18
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių pedalą:
paruošimo momentu gali pasijusti nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai
greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą
ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad stabdymo
nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – automatinis stabdys18
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
}}
* Parinktis / priedas. 233
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos,
eismo, oro bei kelio sąlygų. Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei
automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali aptikti
dviratininko.
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir „Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie
kuriuos vairuotojas turi žinoti prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia tamsoje
ir tuneliuose, net ir kai gatvės apšviestos.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią identifikuoti
dviratį, galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus,
važiuojančius ta pačia kryptimi.
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo
greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi visada nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas apie
susidūrimą. Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net kai
naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei
automatinio stabdymo sistemos.
Susijusi informacija
•
234
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai
gale ir automobilio centrinėje linijoje.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
•
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką, jis / ji
turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti suaugusiems skirtu dviračiu.
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas19 galinis raudonas
reflektorius, sumontuotas mažiausiai 70 cm
aukštyje virš kelio dangos.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
•
Dviratininkus, važiuojančius automobilio tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje ar
dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai neaptikti.
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir
žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
•
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą,
reikia įjungti City Safety™ funkciją, žr. City
Safety™ (p. 225).
19
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo
funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Ši funkcija neaptinka:
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų,
pavyzdžiui:
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono artėjantys dviratininkai.
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų galinių
raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
}}
* Parinktis / priedas. 235
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti
stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir
žmogaus akies.
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
•
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose,
net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
•
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm ūgio pėsčiųjų;
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Susijusi informacija
•
20
236
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji lemputė (Nr.
[1] ankstesniame paveikslėlyje) patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai apšviečiant atskirus
įspėjamosios lemputės šviesos taškus.
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį
signalus:
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali
neaptikti tam tikrų pėsčiųjų. Be to, ji nemato,
pvz.:
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima nustatyti
per centrinio valdymo pulto ekraną ir meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 113).
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant susidūrimo pavojui20.
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo
funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų išjungti
negalima.
Atlikite punkto Collision warning paiešką
meniu sistemos MY CAR (p. 113) skiltyje
Driver support system. Tada pasirinkite,
kad atšauktumėte funkcijos žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu sistemos MY CAR (p. 113) srityje Collision
warning ir pasirinkite įjungti arba išjungti
funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo suveikia
vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
Suraskite punktą Warning distance meniu
sistemos MY CAR (p. 113) srityje Collision
warning ir pasirinkite Long, Normal arba
Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą. Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši nuostata
įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti,
pereikite prie įspėjimo atstumo Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją Short tik
išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
PASTABA
Techninė priežiūra
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas Long,
tam tikrais atvejais įspėjimai gali būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis
ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo
dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio sistemos važiuodami į žmones arba transporto
priemones - tai gali sukelti stiprią žalą, sužaloti
ir kelti pavojų gyvybei.
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos
įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir
išjungus įspėjimo apie susidūrimą sistemą.
Nustatymų patikrinimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje (p. 113)
MY CAR.
Kameros ir radaro jutiklis21.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs,
neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos reikia
reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance Warning“ (p. 200) laiko intervalą nustatę ties 4–5.
Susijusi informacija
•
21
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 237
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji neveikia
iki 4 km/h (3 myl./val.) greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje (p. 233))
gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia
saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo
saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį.
Todėl visuomet reikia aktyvuoti įspėjamąjį garsinį
signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS ir
ESC (p. 190) sistemos užtikrins didžiausią
įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra (pvz.,
dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą
galima laikinai išjungti. Taip nutikus garsinis
įspėjimas suaktyvinamas net ir tuo atveju, jei
jis per meniu sistemą yra išjungiamas.
•
22
238
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai spaudinėjami pedalai / sukinėjamas vairas
(pvz., vairuojant aktyviu stiliumi), įspėjimai
gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali vėlinti
arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų eismo
sąlygų arba išorinių veiksnių radaras arba
kameros jutiklis negali tinkamai aptikti pėsčiojo arba priekyje esančios transporto priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus
aptinka ribotą diapazoną22 – ji gali duoti efektyvius įspėjimus ir stabdyti pagal juos, kai
automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir
stabdymo funkcijos veikia, kai transporto priemonės greitis nesiekia 70 km/h (43 myl./val.).
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai
apie stovinčias arba lėtai judančias transporto
priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja tuos
pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 204). Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus
(p. 219).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys, tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą (p. 236).
Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras
įspėjimų skaičius.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus atbulinės
eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant lėtai (iki
4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema
nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio
automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai ir
sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali būti šiek
tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai sumažintas
nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios
transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai
sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš
tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti
su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu
pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Kelio ženklų informacija (p. 247)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 251)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 254)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tam-
soje, jei stipriai sninga ar lyja ir esant tirštam
rūkui. Esant tokioms sąlygoms, nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos, stiprūs
atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar
ledas ant kelio paviršiaus, purvas ar neryškios
kelio ženklinimo priemonės gali žymiai pabloginti
kameros jutiklio bei kitas funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų
transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto
priemonės gali likti neaptikti arba jie gali būti
aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus variklį
kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek. stiklo
jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad
kameros jutiklis yra užblokuotas ir negali aptikti
pėsčiųjų, dviratininkų, transporto priemonių ar
kelio ženklinimo priešais automobilį.
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba
Kelio ženklų informacija
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir
atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą
yra užterštas arba
apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo paviršiaus
priešais kamerą
nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus
lietus ar sniegas reiškia, kad kamera veikia
nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti. Kartais kamera neveikia,
jei smarkiai lyja ar
sninga.
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą
nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali užtrukti
keletą minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą
kameros dangtelio
viduje - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo
apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu
šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
* Parinktis / priedas. 239
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirŽenklasA
tis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti
su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu
pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr. Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas buvo
įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
240
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba
prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 219).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų
aptikimas (p. 235)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 236)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 238)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros
jutiklio apribojimai (p. 239)
* Parinktis / priedas. 241
PAGALBA VAIRUOTOJUI
BLIS*
Apžvalga
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios eismo
juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
BLIS funkcija CTA (p. 244) (Cross Traffic Alert) –
tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis – teikti vairuotojui įspėjimus apie:
•
skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu
atbuline eiga.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
23
242
BLIS lemputės vieta23.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius
turi būti švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS* – veikimas (p. 243)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 246)
CTA* (p. 244)
Techninė priežiūra
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
BLIS* – veikimas
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios eismo
juostos.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina
vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė
išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas pokyčio
patvirtinimas. Suaktyvinus vieną kartą sumirksi
durelių skydelio indikacinės lemputės.
Kaip pašalinti pranešimą:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
•
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas
dings pats.
•
vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė;
•
prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja kita
transporto priemonė.
BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje arba
greitai artėjančią transporto priemonę 2 zonoje,
ima nepertraukiamai šviesti durelių skydelio BLIS
lemputė. Jei vairuotojas įjungia posūkio signalą
toje pačioje pusėje, kurioje apie pavojų informuoja
veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.
ĮSPĖJIMAS
Kada veikia BLIS sistema
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline
eiga.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema
gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius,
BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus priekabą prie automobilio elektros
sistemos, BLIS išaktyvinama.
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti,
paspaudžiant centriniame valdymo pulte esantį
mygtuką BLIS.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos.
Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio
meniu sistemos MY CAR (p. 113).
BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2. Greitai
artėjančios transporto priemonės zona.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
}}
* Parinktis / priedas. 243
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 242)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 246)
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti apie
skersai judantį eismą automobiliui važiuojant
atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 242).
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina
vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS
indikatorių lemputės.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
Kai CTA veikia
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas / išjungimas.
CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 263) įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną kartą.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
CTA principas.
CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui judant
atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos,
informuodama apie skersai iš šono atvažiuojančius automobilius.
CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto
priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
244
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės eigos
pavarą.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
•
•
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio
(priklausomai nuo to, iš kurios pusės artėja
objektas).
CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS lemputes.
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 264) srityje.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
Apribojimai
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema
gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius,
CTA nebeaptiks pavojų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, CTA išaktyvinama.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Techninė priežiūra
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat pradžių
ir artėjančios transporto priemonės aptinkamos
tik kai būna itin arti:
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
}}
245
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
BLIS – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)
(p. 242) ir CTA (Cross Traffic Alert) (p. 244)
funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti
parodytas ženklas su aiškinamuoju pranešimu.
Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 242)
Pranešimų pavyzdžiai:
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius
turi būti švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 242)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 246)
Pranešimas
Paaiškinimas
CTA
IŠJUNGTA
CTA išjungta rankiniu būdu,
BLIS aktyvi.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta priekaba
BLIS ir CTA laikinai neveikia, kadangi prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
•
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių
svirtelės.
246
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kelio ženklų informacija (RSI)*
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis pravažiavo.
•
•
Perskaitomų greičio apribojimo ženklų pavyzdžiai24.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., apie tai, kad prasideda arba baigiasi
automagistralė ir kada draudžiama lenkti.
ĮSPĖJIMAS
Aktyvinkite RSI taip:
Kelio ženklų informacijos funkcija yra
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji
negali tinkamai išspręsti visų kelių eismo,
orų ir kelio sąlygų.
1.
Atlikite paiešką ir suraskite funkciją meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
2.
Pažymėkite Road sign information, vieną
kartą paspausdami mygtuką OK/MENU, ir
grįžkite su EXIT.
Kelio ženklų informacijos funkcija nėra
skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas
ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų
vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu,
palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 248)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
(p. 250)
RSI įjungimas ir išjungimas
Kelio ženklų informacijos funkciją galima pasirinkti: vairuotojas ją gali įjungti arba išjungti.
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės (kelio)
žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio
ribojimo ženklą, RSI pasirenka rodyti pastarąjį.
24
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 247
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Greičio apribojimo arba
automagistralės pabaiga
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI25) registruoja ir rodo kelio ženklus įvairiais būdais, atsižvelgiant į ženklą ir situaciją.
Kai RSI aptinka „netiesioginį greičio ženklą“, kuris
reiškia dabartinio greičio apribojimo pabaigą, pvz.,
automagistralės pabaigoje, jungtiniame prietaisų
skydelyje pateikiamas simbolis su atitinkamu
kelio ženklu.
Pakeistas greičio apribojimas
Pravažiuojant tiesioginį greičio apribojimo ženklą,
jei greičio apribojimas realiai pasikeičia, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo simbolis su
atitinkamu kelio ženklu.
Tiesioginio greičio apribojimo
ženklo26 pavyzdys.
Netiesioginio greičio apribojimo ženklo26 pavyzdžiai:
Visų apribojimų pabaiga.
Simbolis jungtiniame prietaisų skydelyje išsijungia
po maždaug 5 minučių ir lieka išsijungęs, kol
galiausiai pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
Autostrados pabaiga.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Kartu su esamo greičio apribojimo ženklu gali būti rodomas
draudimo lenkti ženklas26 (kur
yra).
25
26
248
Sensus Navigation
Jei automobilyje yra sistema „Sensus Navigation“,
greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
Įrašyta greičio informacija26.
Ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje išsijungia
po 10–30 sekundžių ir lieka išsijungęs, kol
galiausiai pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės
ir greičio apribojimo miestuose;
•
jei pirmiau aptiktas greičio ženklas nebegalioja, tačiau naujo neaptikta.
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Papildomi ženklai
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Greičio įspėjimas teikiamas
jungtinio prietaisų skydelio simbolio26 forma: maksimalus leistinas greitis laikinai ima mirksėti, jei greitis viršijamas
5 km/h (5 myl./val.) arba daugiau.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomų ženklų pavyzdžiai26.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio
apribojimas tam tikrose rinkose
vaizduojamas papildomu ženklu
su rodykle.
Papildomo ženklo simbolis,
pateikiamas kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio leistino greičio simboliu26,
reiškia, kad RSI aptiko papildomą ženklą su papildoma
informacija, susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Aktyvinkite Speed alert taip:
Greičio perspėjimo įjungimas /
išjungimas
1.
Atlikite paiešką ir suraskite funkciją meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 113).
Įspėjimas apie greičio apribojimą RSI antrinę
funkciją galima pasirinkti: vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
2.
Pažymėkite Speed alert, vieną kartą
paspausdami mygtuką OK/MENU, ir grįžkite
su EXIT.
Susijusi informacija
•
•
•
26
Kelio ženklų informacija (RSI)* (p. 247)
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
(p. 250)
MY CAR (p. 113)
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 249
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
Kelio ženklų informacijos RSI27 funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
RSI kameros jutiklis yra ribotas panašiai kaip
žmogaus akis. Sužinokite išsamiau skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 239)).
•
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* (p. 247)
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 248)
Vairuotojo perspėjimo sistema*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams, kurių
vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą
išvažiavo iš savo eismo juostos.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos,
kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
RSI neregistruoja ženklų, kuriuose netiesiogiai
pateikiama informacijos apie galiojantį greičio
apribojimą, pvz., miestų ir gyvenviečių pavadinimai.
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 252).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas – LDW
(p. 254).
Kada RSI veikimas gali būti apribotas:
arba
•
•
•
•
•
•
išblukę ženklai;
posūkiuose pastatyti ženklai;
pasukti arba apgadinti ženklai;
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai pastatyti ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių žemėlapiai28 arba juose nėra greičio informacijos29.
27
28
29
250
Susijusi informacija
Eismo juostos laikymo pagalba – LKA
(p. 258)
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija 65 km/h
(40 myl./val.).
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa mažesnis
nei 60 km/h (37 myl./val.).
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas
priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos
pusėse yra šoninės žymės.
Road Sign Information
Automobiliuose su „Sensus Navigation“.
Žemėlapio duomenų su greičio informacija atskirose teritorijose nėra.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
ĮSPĖJIMAS
„Driver Alert Control“ (DAC)*
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Funkcijos DAC paskirtis – atkreipti vairuotojo
dėmesį, jei jis pradeda vairuoti ne taip nuosekliai,
pvz., jei išsiblaško arba pradeda migti.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.
Susijusi informacija
•
•
•
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 251)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 239).
Susijusi informacija
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja keliu
lygiai.
•
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 252)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir pranešimai (p. 253)
Atskirais atvejais vairavimo stilius nepakinta
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tada įspėjimas
vairuotojui gali būti ir neduotas. Dėl šios priežasties svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei
jaučiasi pavargęs, neatsižvelgiant į tai, ar DAC
įspėjo, ar ne.
* Parinktis / priedas. 251
PAGALBA VAIRUOTOJUI
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
„Driver Alert Control“ pavojaus signalą reikia
vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią savo būklę.
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Ką daryti, jei suskamba pavojaus signalas arba
pajuntate nuovargį:
įj. / išj
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 113):
•
•
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga, kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų stimuliuojančių priemonių.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija „Driver Alert“ aktyvinama viršijus
65 km/h (40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol
greitis yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Kaip įmanoma greičiau saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 251)
Jei automobilis vairuojamas padrikai,
vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu
Driver Alert Laikas poilsiui. Tuo pat
metu jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia
susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
252
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai
ir pranešimai
Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
DAC (p. 251) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 251)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 252)
* Parinktis / priedas. 253
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
LDW veikimo principas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia
išvažiuoti iš eismo juostos.
Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų, apie
tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu arba
vairo vibracija. Vairas vibruoja skirtingai: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus šoninę liniją,
tuo ilgesnė vibracija.
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant tarp
automobilio ratų nėra jokio garsinio signalo.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
LDW arba LKA
Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:
•
•
LDW (Lane Departure Warning) perspėja
vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.
LKA – Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) – nuvairuoja automobilį
atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.
ĮSPĖJIMAS
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti:
tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos
linijas.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Automobilyje yra viena iš šių dviejų sistemų. Rinkos ir variklio alternatyva apibrėžia, kuri iš sistemų
įdiegta automobilyje.
Jei nėra aišku, ar automobilyje yra LDW ar LKA:
•
Susijusi informacija
Atverkite meniu sistemą MY CAR ir suraskite
Driver support system – čia nurodyta
Lane Departure Warning, ar automobilyje
yra LDW, ar Lane Keeping Aid, skirta LKA.
Įspėjimas vairo vibracija30.
30
254
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– veikimas (p. 255)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– veikimas (p. 256)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– apribojimai (p. 256)
Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– ženklai ir pranešimai (p. 257)
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą iš
eismo juostos (Lane Departure Warning) funkcijos nuostatos.
• On at startup – funkcija įjungiama budėjimo
režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri buvo išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas
– signalizacija suveikia anksčiau ir yra mažiau
apribojimų.
Išjungta ir įjungta
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo pulte,
norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią funkciją.
Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
Individualūs nustatymai
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios meniu
sistemos aprašymą žr. MY CAR (p. 113).
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
* Parinktis / priedas. 255
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) funkciją papildo atskirose
situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje
rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu, kadangi
greitis nesiekia 65 km/h (40 myl./val.).
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
LDW funkcijos šoninės linijos.
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną arba abi
šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka linijų nė
vienoje pusėje.
arba
31
256
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus
pedalas31
•
•
Jei greitai judinamas vairas31
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo31
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis
rieda.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 255).
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
lyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų skyde-
Pranešimų pavyzdžiai:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./Lane
Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
Driver Alert sistema Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
* Parinktis / priedas. 257
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Eismo juostos laikymo pagalba
(LKA)*
LKA veikimo principas
ĮSPĖJIMAS
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti:
tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo paskirtis –
plentuose ir panašiuose pagrindiniuose keliuose
sumažinti pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
LDW arba LKA
Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:
•
LDW (Lane Departure Warning) perspėja
vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.
•
LKA – Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) – nuvairuoja automobilį
atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.
Automobilyje yra viena iš šių dviejų sistemų. Rinkos ir variklio alternatyva apibrėžia, kuri iš sistemų
įdiegta automobilyje.
Jei nėra aišku, ar automobilyje yra LDW ar LKA:
•
258
Atverkite meniu sistemą MY CAR ir suraskite
Driver support system – čia nurodyta
Lane Departure Warning, ar automobilyje
yra LDW, ar Lane Keeping Aid, skirta LKA.
Susijusi informacija
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos
linijas
Jei automobilis rengiasi kirsti eismo juostos liniją,
eismo juostos laikymo pagalbos funkcija aktyviai
grąžina automobilį į juostą, taikydama nedidelį
vairo sukimo momentą.
Jei automobilis pasiekia arba kerta šoninę liniją,
eismo juostos laikymo pagalbos funkcija taip pat
apie tai įspėja vairuotoją vairo vibracija.
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – veikimas (p. 259)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – veikimas (p. 260)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – apribojimai (p. 261)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – ženklai ir pranešimai (p. 262)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Eismo juostos laikymo pagalba
(LKA) – veikimas
Galimos tam tikros eismo juostos laikymo pagalbos (Lane Keeping Aid) funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio
intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose, kurių eismo juostas skiriančios linijos
aiškiai matomos. Ši funkcija laikinai išjungiama
siauruose keliuose, kur atstumas tarp juostos
šoninių linijų mažesnis kaip 2,6 metro.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio meniu sistemos MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 113).
Be to, meniu sistemoje MY CAR galimi šie pasirinkimai:
•
Įspėjimas su vairo vibracija: Vibration only,
įjungti arba išjungti.
•
Aktyvusis vairavimas: Steering assist only,
įjungti arba išjungti.
•
Įspėjimas su vairo vibracija ir aktyvusis vairavimas: Full function, įjungti arba išjungti.
Aktyvus vairavimas
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija stengiasi išlaikyti automobilį tarp eismo juostas skiriančių linijų.
LKA įsikiša ir nuvairuoja.
Jei automobilis priartėja prie eismo juostos kairiosios arba dešiniosios šoninės linijos ir posūkio
žibintas neįjungtas, automobilis grąžinamas atgal į
eismo juostą.
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo pulte,
norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią funkciją.
Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte „On/Off“ mygtukui nebe}}
259
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Įspėjimas su vairo vibravimu
Dinamiškas važiavimas posūkiuose
Eismo juostos laikymo pagalba
(LKA) – veikimas
Eismo juostos laikymo pagalbos („Lane Keeping
Aid“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
PASTABA
LKA laikinai išjungiama, kol būna įjungtas
posūkio signalas.
LKA vairuoja ir perspėja vairo vibracija32.
LKA neįsikiša važiuojant staigiais vidiniais posūkiais.
Automobiliui kirtus šoninę liniją, eismo juostos laikymo pagalba perspėja vairuotoją vairo vibracija33.
Taip nutinka nepriklausomai nuo to, ar automobilis aktyviai vairuojamas atgal taikant nedidelį vairo
sukimo momentą.
Tam tikrais atvejais eismo juostos pagalba leidžia
automobiliui kirsti eismo juostas skiriančią liniją,
nepradėdama aktyviai vairuoti automobilio ir
neduodama įspėjimo. Šios situacijos pavyzdys –
gretimos eismo juostos panaudojimas kampui
nukirsti, kai geras matomumas.
Susijusi informacija
32
33
260
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
LKA „mato“ ir seka eismo juostas skiriančias linijas.
Jei eismo juostos laikymo pagalba aktyvi ir
aptinka arba „mato“ eismo juostas skiriančias linijas, LKA ženklas apie tai informuoja BALTOMIS
linijomis.
Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.
Vairo vibracija gali skirtis: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus važiuojamosios kelio dalies liniją, tuo daugiau tvinksnių jaučiama.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
PILKA eismo juostas skirianti linija – eismo
juostos laikymo pagalba toje automobilio
pusėje nemato linijos.
Eismo juostos laikymo pagalba
(LKA) – apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalbos („Lane Keeping
Aid“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai
kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239) ir Įspėjimo apie
susidūrimą sistema* – veikimas (p. 236).
Jei vairuotojas nepaiso raginimo pradėti vairuoti,
eismo juostos laikymo pagalba pereina į budėjimo
režimą ir lieka jame, kol vairuotojas nepradeda vėl
vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
PASTABA
LKA įsikiša dešinėje pusėje.
Eismo juostos laikymo pagalba įsikiša ir nuvairuoja automobilį nuo eismo juostas skiriančios
linijos. Apie tai informuojama taip:
•
RAUDONA atitinkamos pusės linija.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
Atskiromis reikliomis sąlygomis LKA gali susidurti su sunkumais, siekdama tinkamai padėti
vairuotojui: tokiu atveju rekomenduojama šią
funkciją išjungti.
Tokių situacijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
kelio darbai
kelio dangos būklė žiemą;
prasta kelio dangos būklė;
itin sportiškas vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, ribotas matomumas.
Rankos ant vairo
Kad eismo juostos laikymo pagalba veiktų, vairuotojas turi laikyti rankas ant vairo. LKA nuolat tai
stebi. Jei rankų ant vairo nėra, rodomas tekstinis
pranešimas, primenantis vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį.
* Parinktis / priedas. 261
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Eismo juostos laikymo pagalba
(LKA) – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų skydeŽenklas
lyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).
Pranešimas
Paaiškinimas
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimų pavyzdžiai:
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Skaitykite apie kameros jutiklio apribojimus Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 239) ir Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 236).
Lane keeping aid Reikia
aptarnauti
Lanne keeping aid
Nutraukta
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
LKA nustatyta į budėjimo režimą. LKA ženklo linijos rodo, kada funkcija vėl tampa aktyvi.
Susijusi informacija
262
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 258)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pagalbinė statymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
•
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti
(sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto
rankenėle VOL arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant
SOUND arba MY CAR automobilio meniu sistemoje (p. 113)34.
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Statymo pagalbos sistema nėra skirta
pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus.
Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų variantų:
•
•
Tik gale
Priekyje ir gale.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į
statymo erdvės skaičiavimus.
34
Funkcija „Park Assist“ yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 267)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 266)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 264)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 265)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 265)
Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.
* Parinktis / priedas. 263
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo
sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio tarp
automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.
Jei automobilyje yra CTA (p. 244), lemputės
mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 242), po to
statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių jutiklių
aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus laukelis yra
arčiau automobilio simbolio, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties
trumpesnis, automobilio priekyje arba gale. Kitas
garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas. Jei aptiktoji
kliūtis yra pastovaus garso atstumu automobilio
užpakalyje ir priekyje, tuomet garsas girdimas
pakaitomis iš kolonėlių.
264
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą,
kadangi jutiklių teikiama informacija
tokiais atvejais ne visada būna patikima ir
kyla didelė automobilio ar kitų objektų
pažeidimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 265)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 265)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 267)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 266)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Susijusi informacija
•
•
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo iki
kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis signalas,
informuojantis apie gale esančias kliūtis, girdimas
iš vieno iš galinių garsiakalbių.
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus
priekabą, galinė statymo pagalba išjungiama
automatiškai, nes kitaip jutikliai reaguotų į priekabą.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktų kliūčių nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami ženklai.
Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama
mygtuku, lemputė užgesta.
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 264)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 265)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 267)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 266)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki
kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas,
informuojantis apie priekyje esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių garsiakalbių.
Priekinė automobilio statymo pagalbos sistema
būna aktyvi iki 10 km/h (6 myl./val.).
Jei statymo pagalbos sistema deaktyvinama,
kadangi automobilis pradeda judėti pernelyg grei-
}}
* Parinktis / priedas. 265
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
tai (11 km/h (7 myl./val.) arba didesniu greičiu),
funkcija vėl aktyvinama, kai greitis nukrenta
žemiau 10 km/h (6 myl./val.).
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje su
automatine pavarų dėže parinkus režimą P.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 265)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 265)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų
skydelio informacinis ženklas ir pateikiamas teksto pranešimas Statymo
pagalbos sistema: reikia aptarnauti, vadinasi
statymo pagalba išjungta.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso
šaltiniai, skleidžiantys tuos pačius ultragarso
dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 264)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 265)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 267)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 266)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Tokių šaltinių pavyzdžiai: garso signalai, šlapios padangos ant asfalto, pneumatiniai stabdžiai, motociklų išmetamųjų dujų garsai ir pan.
Susijusi informacija
•
•
•
266
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 267)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 264)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
Statymo pagalbos sistema* –
jutiklių valymas
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių šampūnu.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Susijusi informacija
•
•
Priekinio jutiklio vieta.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 264)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 265)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 265)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 266)
* Parinktis / priedas. 267
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo
pulto ekrane.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į
statymo erdvės skaičiavimus.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo kamera yra papildomoji pagalba
vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
jo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Statymo kameros turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Ekrane matomi objektai / kliūtys gali būti
arčiau automobilio nei atrodo žiūrint į
ekraną.
•
Statymo kameros nėra skirtos pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant
tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Funkcija ir jos valdymas
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai yra
normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros sistema automatiškai perima rodinio kontrolę ir
ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos
dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur automobi-
268
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
lio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo
pasukimo kampui. Taip lengviau statyti automobilį
lygiagrečiai, atbulomis įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima
išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 271).
Orientacinės linijos
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 264)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant atstumą iki aptiktų
kliūčių. Žr. toliau tekste pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes nuo
atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei
automobilio greitis viršija 10 km/h (6 myl./val.)
pirmyn arba 35 km/h (22 myl./val.) atgal.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti šiek tiek blogesnė.
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio, o ne
priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu, automobilio statymo kamera savaime išsijungs.
SVARBU
Nepamirškite, kad pasirinkus galinės kameros
vaizdą, monitoriuje rodomas tik už automobilio
esantis plotas. Važiuodami atbuline eiga,
atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir
priekį.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros
objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti
purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant
prastam apšvietimui.
}}
* Parinktis / priedas. 269
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Ribų linijos
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 271)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 272)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 272)
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui,
šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip pat darant
posūkius.
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis apie 3,2 m
nuo buferio.
270
Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 264), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva keičiasi
iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę ir raudoną.
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
3.
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Kablys
Kamera įsijungia automatiškai, įjungus atbulinės
eigos pavarą, tačiau ją galima aktyvinti ir rankiniu
būdu:
Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma numatyta
kablio „trajektorijos“ pagalbinės statymo linijos
link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 272)
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu rodyti
negalima.
•
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas
kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
1.
Paspauskite OK/MENU kai rodoma kamera
-ekranevaizdą pakeičia meniu su įvairiomis
parinktimis.
2.
Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
1.
Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite
OK/MENU.
2.
Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
3.
Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Priartinimas
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros vaizdą
galima priartinti:
•
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant, grįš
įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
* Parinktis / priedas. 271
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*
ĮSPĖJIMAS
Aktyvioji statymo pagalba (PAP – Park Assist
Pilot) padeda vairuotojui pastatyti automobilį, pirmiausia patikrindama, ar pakanka vietos ir tada
įvairuodama automobilį į tą vietą.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors atrodo,
kad užstota palyginus nedidelė vaizdo dalis, iš
tikrųjų gali būti užstotas gana didelis plotas. Todėl
kliūtys gali būti pastebėtos tik kai jos visai priartės
prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu
vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės
jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
272
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 271)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
•
Funkcija PAP yra papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo
saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
„PAP“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
Įjungimo / išjungimo mygtukas įrengtas centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į
statymo erdvės skaičiavimus.
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir pranešimai (p. 277)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
(p. 273)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 273)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 275)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
veikimas
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
valdymas
PASTABA
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas;
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
Nepamirškite, kad sukant vairą automobilio
statymo metu atitinkamose padėtyse gali būti
uždengiamos jungtiniame prietaisų skyde
rodomos instrukcijos.
Suaktyvinus PAP funkciją, jai turi netrukdyti
ABS35 arba ESC36. Šios funkcijos gali būti
suaktyvintos, pvz., važiuojant stačiu ir slidžiu
nuolydžiu (žr. skirsnius „Kojinis stabdys“ ir
„Stabilumo sistema (ESC)“ (p. 190), kur
pateikiama išsamesnės informacijos).
•
Prie automobilio neturi būti prijungta priekaba.
•
Greitis turi nesiekti 50 km/h (30 myl./val.).
35
36
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
1 – Paieška ir matmenų patikra
PAP veikimo principas.
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Funkcija ieško stovėjimo vietų ir jas matuoja.
Matavimo metu greitis negali viršyti 30 km/h
(20 myl./val.).
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis į vietą pastatomas važiuojant pirmyn-atgal.
Susijusi informacija
•
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 272)
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
}}
* Parinktis / priedas. 273
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
vykdyti jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas;
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
Kai PAP ieško stovėjimo vietos, atstumas tarp
automobilio ir stovėjimo vietų turi
būti 0,5–1,5 metro (1,6–5,0 pėd.).
PAP funkcija atlieka stovėjimo vietos paiešką ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai erdvi.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Aktyvinkite PAP, spustelėdami šį mygtuką ir nevažiuokite
didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
2.
3.
stebėti zoną aplink automobilį;
PASTABA
274
ryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
PASTABA
Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai pada-
Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui
ir teksto pranešimui, sustabdykite automobilį.
PASTABA
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja
automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad
automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo
gatvės pusėje:
•
Įvairavimo atbuline eiga etapo metu PAP įvairuoja
automobilį į stovėjimo vietą. Atlikite šiuo veiksmus:
1.
Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir
įjunkite atbulinę pavarą.
2.
Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
3.
Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą:
tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo
vietos toje automobilio pusėje.
2 – Įvairavimas atbuline eiga
PASTABA
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite,
kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada
pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
3 – Pastatymas
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius
naudoja PAP, o ne parkavimo pagalbos sistema.
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
apribojimai
PAP seka stabdoma:
Susijusi informacija
Automobiliui įvažiavus atbuline eiga į stovėjimo
vietą, jį reikia ištiesinti ir pastatyti.
1.
Įjunkite pirmąją pavarą (arba pavarų svirtį perveskite į padėtį D), palaukite, kol pradės
suktis vairas ir tada lėtai važiuokite pirmyn.
2.
Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui
ir teksto pranešimui, sustabdykite automobilį.
3.
Įjunkite atbulinę pavarą ir lėtai važiuokite
atgal, kol grafiniais elementais ir teksto pranešimais jums bus nurodyta sustoti.
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir pranešimai (p. 277)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 273)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 275)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 272)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Funkcija automatiškai išaktyvinama ir grafiniais
elementais bei pranešimu informuojama, kad
automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali
prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
}}
* Parinktis / priedas. 275
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
•
•
•
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant
7 km/h (4 myl./val.);
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei įjungiama ABS37 arba ESC38 funkcija, pvz.,
ratui praradus sukibimą ant slidžios kelio
dangos.
Teksto pranešimas nurodo, kuriame etape buvo
sustabdyta PAP seka.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo
vietų - viena iš priežasčių gali būti tai, kad
jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai, kurie
skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius,
kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
37
38
39
276
•
Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP
aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.
•
Naudokite patvirtintas padangas39 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos
PAP gebėjimui statyti automobilį.
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai, automobilio padangos ir ratlankiai gali būti
pažeisti į bordiūrus.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad PAP matuojant stovėjimo vietą automobilis būtų jai lygiagretus.
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos sniego
grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
Būtina atminti
Vairuotojas turi nepamiršti, kad statymo pagalbos
sistema yra tik pagalba, o ne neklystanti visiškai
automatinė funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti
visada pasiruošęs imtis reikiamų veiksmų. Be to,
statant automobilį reikia atminti keletą momentų:
•
•
•
Siaurose gatvėse ne visada pavyksta rasti
statymo vietą, kadangi čia nepakanka erdvės
manevruoti. Tokiais atvejais sistemai padėsite, jei važiuosite kaip įmanoma arčiau tos
kelio pusės, kurioje norite pastatyti automobilį.
•
Atminkite, kad statant automobilį jo priekis
gali atsidurti priešpriešinio eismo pusėje.
•
Atliekant automobilio statymo skaičiavimus,
neįtraukiami objektai, esantys aukščiau
jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties
PAP gali įsukti į stovėjimo vietą per anksti,
todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
SVARBU
Sumontavus kitokių aprobuotų matmenų ratlankį ir (arba) padangą, gali pakisti padangos
apskritimo ilgis, o tai reiškia, kad gali tekti
atnaujinti PAP sistemos parametrus. Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Techninė priežiūra
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* –
ženklai ir pranešimai
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti pateikiami įvairūs nevienodos reikšmės ženklų ir teksto
deriniai. Kartais bus rodomi patarimai imtis atitinkamų veiksmų.
PAP jutikliai įrengti bamperiuose:40 – 6 priekyje ir 4 gale.
Kad funkcija PAP veiktų tinkamai, jos jutikliai turi
būti reguliariai plaunami vandeniu ir automobiliniu
šampūnu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
40
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 272)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 267)
Jei pasirodo pranešimas, kad PAP neveikia, rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
Susijusi informacija
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
(p. 273)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 273)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 275)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 263)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 272)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 268)
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 277
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
2.
3.
Iki galo nuspauskite sankabos pedalą1 (automobiliuose su automatine pavarų dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
Paspauskite START/STOP ENGINE mygtuką ir po to jį atleiskite.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas
variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos
geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas (p. 168).
1.
1
280
Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į degimo
jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.
Beraktis užvedimas (beraktis
valdymas)*
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti berakčiu
(p. 172) būdu.
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
berakčio užvedimo ir užrakinimo funkcija turi
būti automobilio salone arba bagažinėje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio
iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar tada,
kai automobilis yra velkamas.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite
nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis būtų
padėtyje 0, ypač – jei automobilyje yra vaikų.
Informacijos apie šios funkcijos veikimą rasite
Raktelio padėtys (p. 79).
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio valdymo pultelio iš automobilio, kai šis važiuoja ar
yra velkamas.
Susijusi informacija
•
Variklio išjungimas (p. 281)
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Nuotolinis užvedimas (ERS)*
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką START/
STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo. Vairo
užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti
girdimas mechaninis triukšmas.
Nuotolinis užvedimas (ERS – Engine Remote
Start) reiškia, kad automobilio variklį galima
užvesti nuotoliniu būdu, kad prieš kelionę būtų
pašildytas arba atvėsintas automobilio salonas.
Nuotolinio užvedimo funkcija aktyvinama rakteliu
ir (arba) naudojantis „Volvo On Call“*.
Kaip išjungti variklį:
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jei pavarų svirtis yra ne padėtyje P arba automobilis juda:
•
Du kartus spustelėkite START/STOP
ENGINE arba nuspauskite mygtuką ir laikykite jį, kol išsijungs variklis.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 79)
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo
dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį2 ir
nuspaudžiamas mygtukas START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 280)
Raktelio padėtys (p. 79)
Vairas (p. 86)
Klimato kontrolės sistema pradeda veikti automatinėmis nuostatomis. Nuotoliniu būdu užvestas
variklis veikia ilgiausiai 15 minučių, po to jis išjungiamas. Po dviejų nuotolinio užvedimo aktyvinimų
variklį reikia užvesti įprastai: tik po to galima vėl
naudoti nuotolinio užvedimo sistemą.
Variklio nuotolinio užvedimo funkcija yra tik automobiliuose su automatine pavarų dėže ir variklio
gaubto jungikliu3.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento veikimo trukmei įtakos turi nuotolinio
užvedimo funkcijos naudojimas. Jei nuotolinio
užvedimo funkcija naudojama dažnai, maitinimo elementą gali reikėti keisti kasmet, žr.
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 170).
2
3
Automobiliuose su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema nuotolinio valdymo raktelį pakanka turėti salone.
Yra XC60 modeliuose, automobiliuose, kuriuose įrengta signalizacija, daugelyje automobilių su 4 cilindrų varikliais, arba pasirinkus ERS naujai konstrukcijai.
}}
* Parinktis / priedas. 281
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Atsižvelkite į vietos/nacionalines taisykles/
reglamentus dėl tuščios eigos. Taip pat atsižvelkite į vietos / nacionalines taisykles /
reglamentus dėl triukšmo lygio varikliui veikiant.
Nuotolinis užvedimas (ERS) –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
•
1.
Spustelėkite raktelio mygtuką (2).
2.
Po to iškart nuspauskite ir bent 2 sekundes
palaikykite mygtuką (3).
Įvykdžius minėtas nuotolinio užvedimo sąlygas:
Norint užvesti variklį nuotoliniu būdu, reikia
įvykdyti šiuos reikalavimus:
•
•
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Kelis kartus greitai sumirksi visi posūkio
žibintai.
2.
Užsiveda variklis.
3.
Visi posūkio žibintai įsijungia ir lieka šviesti
3 sekundes, patvirtindami variklio užvedimą.
Automobilį reikia prižiūrėti.
Automobilyje ar aplink jį turi nebūti
žmonių ar gyvūnų.
Automobilis neturi būti pastatytas uždaroje, nevėdinamoje patalpoje - išmetamos
dujos gali stipriai sužaloti žmones ir gyvūnus.
PASTABA
Užvedus variklį nuotoliniu būdu, automobilis ir
toliau lieka užrakintas, tačiau būna išjungtas
judesio detektorius*.
Pultelio mygtukai nuotoliniam užvedimui.
Atrakinimas
Užrakinimas
Su PCC5 rakteliu
Priėjimo apšvietimas iš atstumo
Susijusi informacija
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 282)
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir pranešimai (p. 283)
Nuspaudus mygtuką, kelis kartus
sumirksi priėjimo apšvietimo iš atstumo
indikacija6 ir tada ima nuolat šviesti, jei
patenkinami visi nuotolinio užvedimo
kriterijai. Tačiau tai nereiškia, kad nuotolinio užvedimo funkcija užvedė variklį.
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Informacija4
Nuotolinis variklio užvedimas
Kad būtų galima užvesti variklį nuotoliniu būdu,
automobilis turi būti užrakintas, o gaubtas – uždarytas.
4 Tik su PCC rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165).
5 Papildomos informacijos apie PCC raktelį rasite Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165).
6 Papildomos informacijos apie priėjimo apšvietimą iš atstumo rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164) ir Priėjimo
282
apšvietimo trukmė (p. 100).
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Norint patikrinti, ar nuotolinio užvedimo sistema
tikrai užvedė variklį, reikia paspausti mygtuką (5):
jei variklis užvestas, apšviečiami mygtukai
(2) ir (3).
•
•
Pavarų svirtis pervedama iš padėties P
Praėjo daugiau nei 15 minučių nuo nuotolinio užvedimo funkcijos įjungimo.
Aktyvios funkcijos
Išjungus nuotoliniu būdu užvestą variklį, užsidega
visi posūkio žibintai ir šviečia 3 sekundes.
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, suaktyvinamos
tokios funkcijos:
Susijusi informacija
•
•
•
Klimato kontrolės sistema
Garso / vaizdo sistema
Priėjimo apšvietimo trukmė.
Išaktyvintos funkcijos
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, išaktyvinamos
tokios funkcijos:
•
•
•
•
priekiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai
Automobilio numerių lentelių apšvietimas
Priekinio stiklo valytuvas.
Nuotolinio užvedimo funkcija išjungta
Šie veiksmai išjungia nuotoliniu būdu užvestą
variklį:
•
Nuspaudžiamas nuotolinio valdymo raktelio
mygtukas (1), (2) arba (4).
•
•
•
Atrakinamas automobilis
Atidaromos durelės
Nuspaudžiamas greičio arba stabdžių pedalas
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 281)
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir pranešimai (p. 283)
Nuotolinis užvedimas (ERS) ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, jei ERS funkcijos veikimas sutrinka
arba yra pertraukiamas, prietaisų skydelyje pasirodo ženklas su aiškinamuoju tekstiniu pranešimu.
ERS funkcija nepasiekiama
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuot. užved. negal.
Per daug bandymų
ERS nepasiekiama,
nes ją leidžiama
suaktyvinti tik 2 kartus iš eilės.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Žem. degalų lygis
ERS nepasiekiama,
nes per žemas degalų
lygis.
Nuot. užved. negal.
Pav. svirtis ne P
pad.
ERS nepasiekiama,
nes pavarų svirtis
nepervesta į padėtį P.
Nuot.užved. negal.
Vairuotojas salone
ERS nepasiekiama,
nes kažkas yra
salone.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Senka akumuliat.
ERS nepasiekiama,
nes žema akumuliatoriaus įtampa. Norėdami nedelsiant
įkrauti akumuliatorių,
užveskite variklį.
}}
* Parinktis / priedas. 283
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
A
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuotolinis užvedimas negalimas
Įspėj. apie variklį
ERS nepasiekiama,
nes variklis išsiuntė
įspėjamąjį pranešimą.
Susisiekite su autoservisuA.
Nuotol. užved.
išjungtas Žemas
variklio aušalo lygis
ERS nepasiekiama,
nes aušinimo sistema
išsiuntė įspėjamąjį
pranešimą, žr. Aušinimo skystis – lygis
(p. 379).
Nuotolinis užvedimas negalimas Atidarytos durys
ERS nepasiekiama,
nes neuždarytos
durelės arba bagažinės dangtis.
Nuotolinis užvedimas negalimas Atidarytas gaubtas
ERS nesuveikė, nes
atidarytas gaubtas.
Nuotolinis užvedimas negalimas Aut.
neužrakintas
ERS nepasiekiama,
nes neužrakintas
automobilis.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Raktelis salone
ERS nesuveikė, nes
raktelis yra automobilyje.
Pertrauktas ERS funkcijos veikimas
Pranešimas
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
284
Paaiškinimas
Nuot. užved. išj.
Pav. svirtis ne P
pad.
ERS veikimas pertrauktas, nes pavarų svirtis –
ne padėtyje P.
Nuot. užved. išj.
Vairuotojas
salone
ERS veikimas pertrauktas, nes kažkas yra
salone.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Įspėj. apie variklį
ERS veikimas pertrauktas, nes variklis išsiuntė
klaidos pranešimą. Susisiekite su autoservisuA.
Nuotol. užved.
išjungtas Žemas
variklio aušalo
lygis
ERS veikimas pertrauktas, nes aušinimo sistema išsiuntė klaidos
pranešimą.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Atidarytas gaubtas
ERS veikimas pertrauktas, nes atidarytas gaubtas.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Senka akumuliat.
ERS veikimas pertrauktas, kadangi per žema
akumuliatoriaus įtampa.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Žem. degalų lygis
ERS veikimas pertrauktas, kadangi per žemas
degalų lygis.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 281)
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 282)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 393), automobilio variklį galima užvesti, naudojant srovę iš
kito akumuliatoriaus.
3.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
4.
Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu
akumuliatoriumi.
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio,
būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų
pažeidimų:
5.
Atsukite automobilio akumuliatoriaus dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį, žr. Starterio
akumuliatorius – keitimas (p. 395).
6.
Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
1.
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 80).
8.
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo taško,
pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9.
Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių
tarp kabelio ir automobilio. Tai gali sukelti
kibirkščiavimą.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine tvarka pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo laido
gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto, kuris prijungtas
prie raudonojo laido.
}}
285
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
•
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
Susijusi informacija
•
Mechaninė pavarų dėžė
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.
•
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių
dalių. Saugokitės karštų variklio dalių.
•
•
Pavarų dėžės
Siūlomos dviejų pagrindinių tipų pavarų dėžės.
Mechaninė ir automatinė pavarų dėžė.
Variklio užvedimas (p. 280)
Mechaninė pavarų dėžė (p. 286)
Automatinė pavarų dėžė, „Geartronic”
(p. 288)
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai,
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas
įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto pranešime pateikiamą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 288)
Pavarų perjungimo schema.
Mechaninėje pavarų dėžėje yra 6 pavaros, jų perjungimo schema išspausdinta ant pavarų svirties
galvutės.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo nuspausti
sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo sankabos pedalo.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - nepakanka palikti
automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
286
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per klaidą
įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate pirmyn.
•
•
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite nuo
neutraliosios padėties, N prieš perjungdami į
R padėtį.
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui
stovint.
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės (p. 286)
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris (p. 435)
Pavaros perjungimo indikatorius*
Automatinė pavarų dėžė
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę arba
žemesnę pavarą.
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant
aplinką – važiavimas tinkama pavara ir jos parinkimas reikiamu laiku.
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui,
kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar žemesnę
pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų
sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas, pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos, gali būti
palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio
greičiui. Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros
perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje pavara ir indikatoriaus rodyklės rodomos jungtinio prietaisų skydelio centre.
Mechaninė pavarų dėžė
Pavaros perjungimo indikatorius mechaninei pavarų dėžei.
Vienu metu būna įjungtas tik
vienas žymeklis. Važiuojant normaliai, jis įsijungia tik centre.
Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą, žymeklis apšviečia "+", o įjungus
rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis
apšviečia "-" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).
Susijusi informacija
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 286)
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 288)
* Parinktis / priedas. 287
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinė pavarų dėžė -Geartronic*
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Suaktyvinto sportinio režimo ženklas S būna
ORANŽINIS.
Atbulinės eigos padėtis – R
Stovėjimo padėtis – P
Neutrali padėtis – N
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį arba
pastatę automobilį.
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį iš
padėties P, reikia nuspausti stabdžių pedalą ir
nustatyti raktelio padėtį II, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 80).
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to, kai
automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo stabdį
(p. 307).
PASTABA
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–: rankiniu
būdu keičiamos pavaros. S: sportinis režimas*.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 64) nurodoma
pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie
ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t. t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo
padėtys indikuojamos jungtinio
prietaisų skydelio dešinėje
(vienu metu būna įjungtas tik
vienas žymeklis, nurodantis
esamą pavarų perjungimo svirties padėtį).
288
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje, kad
būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į kitą
pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į II padėtį, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 80).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant pavarų svirtį iš
padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Vairuotojas taip pat gali mechaniškai perjungti
pavaras, naudodamas Geartronic automatinę
pavarų dėžę. Atleidus akceleratoriaus pedalą,
automobilis stabdomas varikliu.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - automatinės pavarų
dėžės padėties P nepakanka, kad automobilis
stovėtų.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną iš
padėties D ir nustumiant į galinę padėtį
„+S-“. Jungtinio prietaisų skydelio
ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš BALTOS į
ORANŽINĘ ir langelyje parodomi skaitmenys 1,
2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik parinktą pavarą.
•
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite svirtį
pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite svirtį: jį grįš
į neutralią padėtį tarp + ir –.
arba
•
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite
svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–) galima
pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą pavarą.
Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo važiuojant ir
variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
PASTABA
Jei pavarų dėžė turi sportinę programą, ją rankiniu režimu galima valdyti tik pavarų svirtį
pervedus pirmyn arba atgal padėtyje „+S–“.
Tokiu atveju jungtiniame prietaisų skydelyje
pakinta indikacija iš S ir nurodoma, kuri
pavara įjungta, pvz., 123 ir t. t.
Mentelės*
Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne tik
pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie vairo.
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai
atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo:
indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeis
iš „D“ į skaičių, nurodantį esamą pavarą.
Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:
•
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir
atleiskite.
Abi vairo mentelės.
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis
esamą pavarą.
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį ties
D.
}}
* Parinktis / priedas. 289
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Automatinis išaktyvinimas
Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po
kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja
jungtiniame prietaisų skydelyje iš esamos
pavaros skaičiaus atgal į „D“ pakitusi indikacija.
Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma varikliu.
Mechaninis išaktyvinimas
Ant vairo esančius pavarų perjungiklius taip
pat galima išaktyvinti mechaniniu būdu:
•
Patraukite abu perjungiklius link vairo ir
laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas
pasikeis į „D".
Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai esant
sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju mentelės
būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.
Geartronic – sportinis režimas* (S)7
Įjungus sportinį režimą, įsijungia sportinės automobilio charakteristikos bei
padidėja variklio greitis įjungus pavarą.
Be to, automobilis greičiau reaguoja į
akceleratoriaus paspaudimą. Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas žemesnei pavarai –
pavaros perjungimas į aukštesnę yra užlaikomas.
Kaip suaktyvinti sportinį režimą:
•
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti sportinį
režimą.
Geartronic – žiemos režimas
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
1.
2.
3.
7 Tik
8 Jei
290
Perveskite pavarų svirtį į šoną iš padėties D į
galinę padėtį „+S–“: indikacija jungtiniame
prietaisų skydelyje pasikeičia iš D į S.
Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite
pavarų svirtį iš padėties D į galinę padėtį ties
„+S–“: jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių 18.
Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus pastumdami pavarų perjungimo svirtį link + (pliuso) –
ekrane ženklą 1 keičia 3.
Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva greitinti.
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų ratų variklio
galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus
pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į
buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreitėjimo,
pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg
didelių apsukų, pavarų dėžės kontrolės programa
turi apsauginį blokatorių, kuris apsaugo nuo automatinio žemesnės pavaros įjungimo.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio sūkių
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
su kai kuriais varikliais.
automobilyje yra sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „S“.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo
variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio
apsukos pasiekia tokią maksimalią ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
•
Pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus
tipai – mechaninis ir automatinis.
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Vilkimas
Elektrinis pavarų blokatorius - Stovėjimo
padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 80) turi būti pasuktas į II
padėtį.
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai
nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją,
pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 328).
Susijusi informacija
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris (p. 435)
Pavarų dėžės (p. 286)
G021351
•
•
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite koją
ant stabdžių pedalo.
M: rankinis perjungimas9 – „+/-“ arba režimas „Sport“.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 80) turi būti pasuktas į II
padėtį.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į
priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus
mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį galima
stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
Stovėjimo padėtis (P)
Varikliui dirbant automobilis stovi:
9
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
}}
291
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
(HSA)*11
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Visų ratų pavara – (AWD)*
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai yra
varantieji.
Visų varančiųjų ratų režimas yra
nuolatos įjungtas
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia perjungti
iš P padėties, kad automobilis galėtų judėti.
•
Variklio užvedimas (p. 280)
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio
valdymo pulto ir skyriaus dugne suraskite
angą10 raktelio geležtei (p. 168).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį
mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4.
Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
Susijusi informacija
•
10
292
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 288)
Visų varančiųjų ratų režimas (All Wheel Drive)
reiškia, kad vienu metu automobilį varo visi keturi
ratai.
Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus, kurie geriausiai
sukimba su kelio danga. Tai užtikrina geriausią
sukibimą ir neleidžia ratams prasisukti. Esant
įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis
ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius
ratus.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Visų varančiųjų ratų funkcija užtikrina saugesnį
vairavimą lyjant, sningant ar esant apledijusiai
kelio dangai.
Susijusi informacija
•
Hill Descent Control (HDC)* (p. 293)
Hill Descent Control (HDC)*12
HDC funkciją galima palyginti su automatiniu
stabdymu varikliu. Jei atleisite akceleratoriaus
pedalą važiuodami nuo kalno, variklis stengsis
sumažinti laisvosios eigos apsukas ir taip stabdys automobilį. Vis dėlto, kuo statesnis nuolydis
ir kuo daugiau pakrautas automobilis, tuo greičiau mažėja automobilio greitis neatsižvelgiant į
stabdymą varikliu: HDC tai kompensuoja automatinio stabdymo funkcija.
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Veikimas
Bendroji informacija apie HDC
Funkcija HDC padeda padidinti / sumažinti greitį
stačiose nuokalnėse, nespaudžiant stabdžių
pedalo. Akceleratoriaus pedalo jautrumas sumažėja ir tampa tikslesnis, kai pilnas pedalo nuspaudimas sureguliuojamas variklio greičio keitimui
apribotame intervale. Stabdžių sistema pati įjungia stabdžius ir palaiko nedidelį bei tolygų greitį,
todėl vairuotojas gali visą dėmesį skirti vairavimui.
HDC funkcija ypač patogi važiuojant stačiomis
nuokalnėmis, kai kelias nelygus ir slidus. Pvz.,
nuleidžiant į vandenį laivą nuo priekabos.
HDC įjungta / išjungta.
HDC suaktyvinama arba išaktyvinama vienu iš
centrinio valdymo pulto jungiklių. Kai funkcija
suaktyvinta, šviečia jos mygtuke esanti lemputė.
Kai HDC veikia, jungtinio prietaisų skydelio ženklas įsijungia kartu su tekstiniu pranešimu Nusil. nuo kalno kontrolė ĮJ..
11
12
Priklauso nuo variklio ir pavarų dėžės derinio. Esant kai kuriems deriniams, HSA funkcija nesiūloma.
Funkcija yra tik „S60 Cross Country“ automobiliuose su AWD.
}}
* Parinktis / priedas. 293
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Jei pavarų dėžė mechaninė, funkcija veikia tik
įjungus pirmąją arba atbulinės eigos pavarą.
Jei pavarų dėžė automatinė, reikia rankiniu režimu
(+S-) įjungti 1 arba R pavarą. Apie tai informuoja
skaičius 1 arba R jungtiniame prietaisų skydelyje:
žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 288).
•
jei įjungiama kita nei 1 arba R automatinės
pavarų dėžės rankinio perjungimo režimo
pavara.
Funkciją galima išjungti bet kuriuo metu. Jei funkciją išjungsite stačioje nuokalnėje, stabdymo
efektas staigiai nedings – jis sumažės palaipsniui.
PASTABA
PASTABA
Jei HDC sistema įjungta, galite pastebėti, kad,
nuspaudus akceleratoriaus pedalą, variklis į tai
reaguoja lėčiau.
Negalima įjungti HDC pavarų perjungiklyje,
kai jis yra padėtyje D.
Valdymas
HDC neleis automobiliui riedėti greičiau negu
10 km/h (6 myl./val.) pirmyn (stabdant varikliu) ir
7 km/h (4 myl./val.) atbuline eiga. Tačiau,
paspaudę akceleratoriaus pedalą, galite pasirinkti
bet kokį greitį. Atleidus greičio pedalą, automobilis staigiai sulėtėja (atitinkamai iki 10 arba
7 km/h) (6 arba 4 myl./val.), neatsižvelgiant į
šlaito statumą ir nespaudžiant stabdžių pedalo.
Susijusi informacija
•
•
•
Visų ratų pavara – (AWD)* (p. 292)
Start/Stop*
Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose
įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri suveikia, pvz.,
stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju trumpam išjungiamas ir
vėl užvedamas, kai kelionė tęsiama toliau.
Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo Car
Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija padėjo
sukurti kelias atskiras energijos taupymo funkcijas, viena iš kurių – Start/Stop. Jų visų bendroji
užduotis – sumažinti degalų sąnaudas, kas savo
ruožtu leidžia sumažinti išmetamųjų dujų emisiją.
Bendroji informacija apie Start/Stop
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 288)
Mechaninė pavarų dėžė (p. 286)
Jei funkcija veikia, stabdžių signalo žibintai įsijungia savaime. Vairuotojas bet kuriuo metu gali
paspausti stabdžių pedalą ir sulėtinti greitį arba
sustabdyti automobilį.
HDC išjungta:
294
•
centriniame valdymo pulte esančiu įjungimo /
išjungimo mygtuku;
•
jei įjungiama kita nei 1 arba R mechaninės
pavarų dėžės pavara;
Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis.
Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę
vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant
varikliui automatiškai išsijungti.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automobilio meniu sistemoje MANO AUTOMOBILIS po DRIVe antrašte pateikiama informacija
apie „Volvo“ Start/Stop sistemą ir energiją taupančių vairavimo metodų rekomendacijos.
Mechaninė arba automatinė pavarų dėžė
Atkreipkite dėmesį, kad funkcija Start/Stop veikia
skirtingai atsižvelgiant į tai, ar pavarų dėžė
mechaninė, ar automatinė.
Susijusi informacija
•
•
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 295)
Variklio užvedimas (p. 280)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 298)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 297)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 296)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 299)
•
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 300)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos
valdymas
Sąlygos
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama automatiškai.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija
Start/Stop suaktyvinama automatiškai. Vairuotoją apie tai
informuoja funkcijos ženklas,
įsijungiantis jungtiniame prietaisų skydelyje ir šviečianti
įjungimo / išjungimo mygtuko
lemputė.
Visos įprastos automobilio sistemos, pvz., apšvietimo, radijo ir
kt. veikia kaip įprasta net ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis – kai kurių įrenginių funkcija
būna laikinai apribota, pvz., klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus sukimosi greitis arba itin
didelis garso sistemos garsumas.
Automatinis variklio išjungimas
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi būti
patenkintos tokios sąlygos:
A
M/AA
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią
pavarą ir atleiskite sankabos pedalą:
variklis išsijungia automatiškai.
M
Stabdžių pedalu sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant stabdžių pedalo:
variklis išsijungia automatiškai.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei ECO funkcija suaktyvinta,
variklis gali automatiškai sustoti
prieš automobiliui visiškai
sustojant.
Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai
išjungiami automobiliui dar nesustojus, atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.
Kai variklis išjungiamas automatiškai,
jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
}}
* Parinktis / priedas. 295
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Automatinis variklio užvedimas
Sąlygos
Funkcijos Start/Stop išjungimas
Tam tikrais atvejais patartina
laikinai išjungti automatinę
funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.
M/A
A
Kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje:
1.
Nuspauskite sankabos arba greičio
pedalą: variklis užsiveda.
2.
Įjunkite tinkamą pavarą ir nuvažiuokite.
M
Atleiskite stabdžių pedalą: variklis automatiškai užsives ir bus galima toliau
tęsti kelionę.
A
Laikykite nuspaudę stabdžių pedalą ir
nuspauskite akceleratoriaus pedalą –
variklis bus automatiškai užvestas.
A
Važiuojant nuo kalno papildomai pasiekiama tokia parinktis:
M+
A
Nukelkite koją nuo stabdžių pedalo ir
leiskite automobiliui pajudėti – variklis
automatiškai užsives, kai automobilis
pasieks įprastą ėjimo greitį.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Apie išjungtą funkciją informuoja iš
jungtinio prietaisų skydelio dingęs
Start/Stop ženklas ir išjungta įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė.
Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo pulteliu.
Susijusi informacija
•
•
•
Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis
ne visada išsijungia automatiškai.
Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais atvejais:
Sąlygos
M/AA
nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio
automatinio sustojimo automobilis
nepasiekė apie 10 km/h (6 myl./val.)
greičio.
M+
A
vairuotojas atidarė saugos diržo sagtį.
M+
A
akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau
minimalaus leistino lygio.
M+
A
variklis neįšilo iki normalios darbinės
temperatūros.
M+
A
Start/Stop* (p. 294)
Variklio užvedimas (p. 280)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 298)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 297)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 296)
lauko temperatūra nukrito žemiau
nulinės arba pakilo virš
maždaug 30 °C;
M+
A
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 299)
suaktyvinta priekinio stiklo šildymo
elektra funkcija;
M+
A
aplinka salone neatitinka iš anksto
nustatytų verčių, apie tai byloja visu
greičiu besisukantis ventiliatorius.
M+
A
•
•
296
„Start/Stop“* – variklis
neišjungiamas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 300)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Sąlygos
M/AA
Sąlygos
automobiliu važiuojama atgal;
M+
A
A
starterio akumuliatoriaus temperatūra
yra neigiama arba pernelyg aukšta;
M+
A
suaktyvinta prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos važiavimo
spūstyje pagalba;
A
vairuotojas stipriau pajudina vairą;
M+
A
pavarų perjungimo svirtis yra padėtyje
R, SC arba „+/-“.
išmetimo sistemos dalelių filtras užsiteršęs – laikinai išjungta Start/Stop
funkcija vėl įjungiama iš karto po automatinio valymo ciklo (žr. Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF) (p. 318)).
M+
A
labai stati įkalnė;
M+
A
prie automobilio elektros sistemos prijungta priekabos elektros grandinė;
M+
A
variklio gaubtas atidarytasB.
M+
A
A
B
C
A
atmosferinis slėgis nesiekia to, kuris
būna 1 500–2 500 metrų virš jūros
lygio aukštyje: esamas oro slėgis kinta
kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
Susijusi informacija
•
•
pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos
darbinės temperatūros.
M/AA
Start/Stop* (p. 294)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 295)
•
•
Variklio užvedimas (p. 280)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 297)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 299)
•
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 298)
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 300)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.
Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia
sankabos pedalo (mechaninė pavarų dėžė) arba
nukelia koją nuo stabdžių pedalo (automatinė
pavarų dėžė):
Sąlygos
M/AA
Jei langai ima rasoti.
M+A
Salono klimatas skiriasi nuo iš anksto
nustatytųjų verčių.
M+A
Jei laikinai staigiai išaugo energijos
suvartojimas arba akumuliatoriaus
talpa nukrito žemiau apatinio leistino
lygio.
M+A
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
M+A
Variklio gaubtas
M+A
atidarytasB.
Jei automobilis buvo automatiškai
sustabdytas visiškai nesustojant, jis
pradeda judėti arba šiek tiek padidėja
greitis.
M+A
Vairuotojas atsisega saugos diržą
pavarų svirčiai esant padėtyje D arba
N.
A
}}
* Parinktis / priedas. 297
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Sąlygos
M/AA
Judesiai vairuB.
A
Pavarų perjungiklis perstumiamas iš
padėties D į S padėtįC, R arba „+/-“.
A
Vairuotojo durelės atidaromos pavarų
svirčiai esant padėtyje D: pasigirsta
dzingtelėjimas ir teksto pranešimas
informuoja, kad aktyvi funkcija
Start/Stop.
A
A
B
C
•
•
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 299)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 300)
Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada užsiveda automatiškai.
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai
neužvedamas šiais atvejais:
Sąlygos
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis būna
automatiškai išsijungęs, nes jis gali savaime
užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą,
išjunkite variklį įprasta tvarka, spustelėdami
mygtuką START/STOP ENGINE.
Jei be sankabos įjungiama pavara:
pateikiamas pranešimas, raginantis vairuotoją įjungti neutralią pavarą, kad
būtų galima automatiškai užvesti variklį.
M
Vairuotojas neapkraunamas.
M
Vairuotojo saugos diržas atsegtas,
pavarų svirtis yra padėtyje P ir atidarytos vairuotojo durelės: variklį reikia
užvesti įprastu būdu.
A
A
Susijusi informacija
•
•
298
Start/Stop* (p. 294)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 295)
•
•
Variklio užvedimas (p. 280)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 296)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 298)
M/A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Start/Stop* (p. 294)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 295)
Variklio užvedimas (p. 280)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 297)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 296)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 299)
•
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 300)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
Jei variklis automatiškai neužsiveda ir užgęsta,
atlikite šiuos veiksmus:
1.
Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
2.
Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3.
Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas tekstas
Put gear in neutral.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 294)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 295)
•
•
Variklio užvedimas (p. 280)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 297)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 296)
•
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 298)
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 300)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
* Parinktis / priedas. 299
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto pranešimus jungtiniame prietaisų skydelyje.
Ženklas
300
Teksto pranešimas
Tam tikrais atvejais funkcija Start/Stop
jungtiniame prietaisų skydelyje gali
parodyti teksto pranešimus (kartu su
šia indikacine lempute). Pasirodžius kai kuriems
iš jų, rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus.
Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Informacija / veiksmas
M/AA
Automat. Start/Stop funkcija
Reikia aptarnauti
Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
M+A
Autostart Veikia variklis + garsinis signalas
Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
A
Spausti užved. mygt.
Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku START/STOP ENGINE.
Užvedimui spausti sankabos
pedalą
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.
M
Užvedimui spausti stabdžių ir
sankabos pedalus
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.
M
Užvedimui įjungti neutralią
pavarą
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite neutralią
pavarų svirties padėtį.
M
M+A
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklas
A
Pranešimas
Informacija / veiksmas
Užvedimui pasirinkti P arba N
Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį N arba P ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE.
A
Spausti užved. mygt.
Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP
ENGINE, pavarų svirčiai esant padėtyje P arba N.
A
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta, reikia
kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 294)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 295)
•
•
Variklio užvedimas (p. 280)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 297)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 296)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 299)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 298)
* Parinktis / priedas. 301
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo režimas ECO*
ECO yra novatoriška „Volvo“ funkcija, skirta
automobiliams su automatine pavarų dėže,
galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 %, priklausomai nuo vairuotojo vairavimo stiliaus. Ši
funkcija suteikia vairuotojui galimybę važiuoti
aktyviau galvojant apie aplinką.
PASTABA
ECO funkcija įjungta arba išjungta
Apie išjungtą ECO funkciją
informuoja iš jungtinio prietaisų
skydelio dingęs ECO ženklas ir
išsijungusi ECO mygtuko lemputė. Funkcija būna išjungta tol,
kol ji vėl suaktyvinama ECO
mygtuku.
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai
ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima atstatyti
rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima
atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
Bendroji informacija
Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:
•
•
302
ECO – eksploatacija
Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia,
kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius
atstumus, išjungus variklį. Kai vairuotojas atleidžia
akceleratoriaus pedalą pavarų dėžė automatiškai
atjungiama nuo variklio kurio greitis sumažinamas
iki laisvųjų apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.
Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus
pedalo.
•
„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti
išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.
•
Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas
stabdymas varikliu.
•
Klimato kontrolės sistemos nustatymai – kai
kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti arba
veikia nepilnu pajėgumu.
Eco Coast – veikimas
Ši funkcija skirta naudoti tikintis mažinti greitį,
pvz., pervažiuojant į mažesnio greičio apribojimo
zoną.
ECO įjungimas ir išjungimas
ECO ženklas
ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį, todėl
ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą užvedus variklį.
Tam tikriems varikliams yra išimčių. Tai lengva
patikrinti, nes, kai funkcija suaktyvinta, jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti ECO ženklas ir ECOmygtuko lemputė.
Eco Coast leidžia vairuoti numatant būsimus
veiksmus, kai vairuotojas gali naudotis vadinamąja
Pulse & Glide technika ir mažiausiai stabdyti.
Eco Coast ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos
kombinacija taip pat kartu padeda mažinti sąnaudas. Pagal:
•
Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus
variklį juo nestabdant = mažos sąnaudos
ir
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas
išjungus variklį juo stabdant = minimalios
sąnaudos.
PASTABA
Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti
naudoti Eco Coast kartu su trumpais atstumais, išjungus variklį.
Eco Coast įjungimas
Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
•
•
•
•
ECO mygtukas suaktyvintas
Pavarų perjungiklis D padėtyje
Greitis maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) ribose
Kelio nuolydis ne didesnis kaip maždaug 6%.
Išjungti Eco Coast
Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina
išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų
pavyzdžiai:
•
stačiose nuokalnėse, kad būtų galima stabdyti varikliu.
•
prieš pradedant neišvengiamą lenkimo
manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.
•
•
•
•
Paspauskite „ECO“ mygtuką.
Daugiau informacijos ir nuostatų
Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „S+/-“
padėtį.
Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.
Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių
pedalą.
Eco Coast – apribojimai
Funkcija negalima, jei:
•
nuolatinio greičio palaikymo sistema suaktyvinta
•
•
kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%.
•
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros.
•
pavarų perjungiklis pastumtas iš D į „S+/-“
padėtį
•
greitis nepatenka į intervalą
maždaug 65–140 km/h (40–87 myl./val.)
pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant
vairo menteles*
Automobilio meniu sistemoje MY CAR yra
tolesnė informacija, susijusi su ECO koncepcija –
žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS (p. 113).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo varikliu galima taip:
303
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdžių pedalas
Stabdymas šlapiuose keliuose
Techninė priežiūra
Stabdžių pedalas yra stabdžių sistemos dalis.
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja, stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po
to naudojami stabdžiai. Taip gali nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančių automobilių.
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Automobilyje saugos sumetimais įrengti du stabdžių kontūrai. Kai stabdžių kontūras apgadintas,
normaliam stabdymo poveikiui pasiekti reikia
stabdžių pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžio stiprintuvas veikia tik veikiant varikliui.
Jei stabdžių pedalas naudojamas esant išjungtam
varikliui, pedalas atrodo standus ir automobiliui
sustabdyti pedalą reikia spausti smarkiau.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje pagalba
(HSA)* (p. 292)* funkcija, pedalas lėčiau nei
įprastai grįžta į normalią padėtį, jei automobilis
pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius
krovinius, patartina stabdžių sistemą tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra
veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna
įjungta ta pati pavara, kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 431).
304
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada įkaista
stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir apsaugomi
nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą
eismo situaciją.
Nauji, ką tik pakeisti stabdžių įdėklai bei stabdžių
diskai neužtikrina optimalaus stabdymo efekto,
kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų). Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite smarkiau
spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik „Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių kaladėles.
SVARBU
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti
druskos sluoksnis. Tai gali prailginti stabdymo
atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Taip pat atlikite šiuos veiksmus:
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stabdant
nekeliamas pavojus kitiems eismo dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą kelionei
pasibaigus ir prieš prasidedant naujai kelionei.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Paaiškinimas
Nepertraukiamas - Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis per
mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir
patikrinkite, kodėl mažėja stabdžių
skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2 sekundes
po variklio užvedimo - automatinis
veikimo patikrinimas.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu metu,
tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra
gedimas.
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 307)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 306)
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 306)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 305)
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Anti-lock
Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti pavojaus.
Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali
būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą automatinį ABS sistemos bandymą galima atlikti važiuojant nedideliu
greičiu. Bandymas juntamas stabdžių pedalo pulsavimu.
Susijusi informacija
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro
lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių
sistemą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
•
•
•
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
•
Stabdžių pedalas (p. 304)
Stovėjimo stabdžiai (p. 307)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 306)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 306)
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo
priežastį.
305
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad įspėtų
už automobilio esančias transporto priemones
apie staigų stabdymą. Ši funkcija reiškia, kad
stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine
šviesa, kaip būna stabdant įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos aktyvinamos staigiai
stabdant, kai greitis viršija 50 km/h (31 myl./val.).
Automobilio greičiui sumažėjus žemiau
10 km/val. (6 myl./val.) stabdžių žibintas nustoja
mirksėti ir pradeda šviesti nuolat. Tuo pačiu metu
aktyvinamas automobilio avarinis signalas (p. 97).
Jie mirksi tol, kol vairuotojas padidina automobilio
greitį arba išjungia avarinį signalą.
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo jėgą ir
taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus
padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą galima
didinti, kol įsijungs ABS sistema. EBA funkcija
pertraukiama, kai sumažėja stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia šiek
tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite)
stabdžių pedalą tiek, kiek reikia. Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
306
Stabdžių pedalas (p. 304)
Stovėjimo stabdžiai (p. 307)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 306)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 305)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdžių pedalas (p. 304)
Stovėjimo stabdžiai (p. 307)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 306)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 305)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Veikimas
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali
pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui
nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis įjungiamas automobiliui judant, naudojami įprasti
stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi ratai. Stabdymo
funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo
stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį
akumuliatorių, žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 285).
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų
skydelio ženklas. Kai jis ima šviesti nuolat,
rankinis stabdys būna įjungtas.
3.
Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite, ar
automobilis nerieda.
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote nuokalnėje - nepakanka palikti
automobilį įjungtą arba padėtyje P, jei jis turi
automatinę pavarų dėžę, kad jis stovėtų.
Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba pervesti pavarų svirtį į P padėtį (automatinė pavarų
dėžė).
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
}}
307
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Stovėjimo stabdžio išjungimas
PASTABA
Stovėjimo stabdį galima atleisti ir rankiniu
būdu nuspaudžiant pavaros pedalą vietoj
stabdžio pedalo. „Volvo“ rekomenduoja naudoti stabdžio pedalą.
Automatinis atleidimas
1.
Užveskite variklį.
2.
Įjunkite pirmą arba atbulinę pavarą.
3.
Šiek tiek atleiskite sankabą ir nuspauskite
akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir
išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
Automobilis su mechanine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
1.
Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį13.
2.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3.
Įjunkite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir
išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
13
308
Automobilis su automatine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
1.
Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį13.
Automatinis atleidimas
1.
Saugos diržo prisisegimas.
2.
Užveskite variklį.
3.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
4.
Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D arba
R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus
pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir
išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys atleidžiamas automatiškai tik tada, kai variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs saugos diržą.
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje D arba R.
2.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
3.
Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir
išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai,
įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami valdiklį. Kai
variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.
Automobiliai su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema: paspauskite START/STOP ENGINE.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdžių trinkelių keitimas
Ženklai ir pranešimai
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio tekstinius
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas
(p. 113).
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
}}
309
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su atidarytomis
durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti nepašalinus
gedimo, tuomet ratai turi būti pasukti taip, kaip
pasukama statant automobilį šlaite bei įjungta 1
pavara (mechaninė pavarų dėžė) arba pavarų svirtis pervesta į P padėtį (automatinė pavarų dėžė).
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių
svirtelės.
Susijusi informacija
•
310
Stabdžių pedalas (p. 304)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Perbridimas
SVARBU
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Jei brastos gylis viršys 25 cm (30 cm su „S60
Cross Country“), vanduo gali patekti į transmisiją. Tai sumažina alyvos tepimo savybę ir
trumpina sistemų eksploatavimo laiką.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 25 cm (30 cm su „S60 Cross
Country“), ne didesniu nei ėjimo greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia būti itin atsargiems.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio, diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo, kurį
sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite. Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių pedalą ir
patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija.
Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje,
kai šis semia jo slenksčius, nes gali sugesti
elektros įranga.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla
variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus,
ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 321).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų skydelio
informaciniame ekrane įsijungia įspėjamasis
ženklas ir pasirodo teksto pranešimas
Aukšta variklio temperatūra Saugiai
sustoti. Saugiai sustabdykite automobilį ir
leiskite varikliui paveikti laisvomis apsukomis
kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį arba
Variklio aušin. skys. lygis žemas Saugiai
sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir
išjungti variklį.
•
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita ko,
jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė Sumažinti
greitį arba Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
sustoti Laukti, kol atauš. Vadovaukitės
nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite jo
vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į
autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Variklio gedimo
rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 330)
Vilkimas (p. 328)
}}
* Parinktis / priedas. 311
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
greitį, saugiai sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui kelias minutes padirbti laisvomis
apsukomis, kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį pro
ją gali būti įtraukta nuodingų išmetamųjų dujų.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite, esant atidarytam bagažinės dangčiui. Toksiškos išmetamosios dujos
gali patekti į automobilį pro bagažinę.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 154)
Perkrova – starterio akumuliatorius
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių
(p. 393). Jei automobilis išjungtas, venkite naudoti raktelio padėtį II(p. 80). Vietoj to naudokite
padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai automobilis išjungtas, nenaudokite
daug elektros energijos vartojančių funkcijų.
Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos lygis
Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip
pat – sumažina maitinimą tokioms funkcijoms
kaip salono ventiliatorius ir (arba) garso sistema.
–
312
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, paleidžiant automobilį ir leidžiant jam paveikti bent
15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui
veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras patikras,
siekiant užtikrinti, kad automobiliu būtų galima
saugiai važiuoti.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 440) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį
ženklą (p. 344).
Susijusi informacija
•
•
•
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 379) turi būti
50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo
šalčio erozijos iki maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs. Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 431).
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 376)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 341)
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 382)
SVARBU
rai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir
sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 392), kad plovimo skysčio bakelyje nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 313)
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai temperatū-
313
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų bako atlankas –
atidarymas / uždarymas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu
būdu atidaryti iš automobilio salono, jį galima atidaryti ranka.
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
1.
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku žibintų
skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo, kurioje
automobilio pusėje yra degalų bako dangtelis.
•
314
Pilno kuro bako pripylimas (p. 314)
Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro bako
skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
SVARBU
Kuro pildymo angos apsauginis skydas uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
Susijusi informacija
•
2.
Atidarykite šoninį bagažinės liuką ir nuimkite
jį (toje pačioje pusėje kaip ir kuro bako skydelis). Suraskite žalią virvę su rankenėle.
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 314)
Pilno kuro bako pripylimas
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
Kuro bako dangtelį galina prijungti prie skydelio.
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis.
Lėtai atidarykite dangtelį.
•
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol pasigirs
vienas ar keli spragtelėjimai.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pilno kuro bako pripylimas
Degalai – tvarkymas
1.
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio
galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti automobilyje pagal identifikatorių14 degalų bako
atlanko vidinėje dalyje.
Žr. aprobuotų degalų informaciją atitinkamame skirsnyje apie benziną (p. 316) ir
dyzeliną (p. 317).
2.
Neperpildykite bako: stabdykite tiekimą, kai
degalų pistoleto srautas sustabdomas pirmąjį
kartą.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Pildymas iš degalų kanistro15
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia
piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas (p. 314)
•
Degalai – tvarkymas (p. 315)
14
15
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas,
bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin
nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti.
Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei kuro kokybė – tai veiksniai,
turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 317)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 318)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440)
•
Degalų bakas – tūris (p. 437)
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
CEN standartą EN16942 atitinkantis identifikatorius yra degalų bako atlanko vidinėje pusėje ir vėliausiai iki 2018 metų pabaigos bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos degalinėse.
Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
315
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalai – benzinas
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje
yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe.
Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).
Benzino identifikatorius
•
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
CEN standartą EN16942 atitinkantis identifikatorius yra degalų bako atlanko vidinėje pusėje ir
vėliausiai iki 2018 metų pabaigos bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
Tai yra identifikatoriai, taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europoje. Automobiliuose
su benzininiais varikliais gali būti naudojamas
benzinas su toliau pateiktais identifikatoriais:
E5 – tai benzinas, kurio sudėtyje yra maks. 2,7 % deguonies
ir maks. 5 tūrio proc. etanolio.
E10 – tai benzinas, kurio sudėtyje yra maks. 3,7 % deguonies
ir maks. 10 tūrio proc. etanolio.
316
SVARBU
Benzinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su benzininiu varikliu.
Oktaninis skaičius
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio
našumo ir minimalių degalų sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei
+38 °C temperatūroje, patariama naudoti kuo
aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad variklis
dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
SVARBU
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 320)
•
Degalų bakas – tūris (p. 437)
Degalai – tvarkymas (p. 315)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su dyzeliniu varikliu.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Dyzelinas turi atitikti standartą EN 590
arba SS 155435. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs
degalų teršalams, pvz., itin dideliam sieros ir
metalų kiekiui.
Parduodamų degalų savybės turi būti pritaikytos
sezonui ir klimato juostai, tačiau ekstremaliu oru
senuose degaluose arba pervažiavus iš vienos klimato juostos į kitą gali iškirsti parafino nuosėdų.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas, sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami
kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį esanti sritis
yra švari. Venkite kuro išsiliejimo ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite vandeniu su plovimo
priemone.
Identifikatorius
CEN standartą EN16942 atitinkantis identifikatorius yra degalų bako atlanko vidinėje pusėje ir
vėliausiai iki 2018 metų pabaigos bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
Šis identifikatorius taikomas dabartiniams standartiniams degalams Europoje. Automobiliuose
su dyzeliniais varikliais gali būti naudojamas dyzelinas su toliau pateiktais identifikatoriais:
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausiai 7 % tūrio FAME16 (B7).
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Specialūs priedai
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME17 ir augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų,
spartina dėvėjimąsi ir didina žalos varikliui
riziką. Visa tai pagal „Volvo“ garantiją nekompensuojama.
Tuščias kuro bakas
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą.
Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš užvesdami variklį
atlikite šią procedūrą:
1.
Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į degimo
jungiklį ir įstumkite jį į galinę padėtį. Papildomos informacijos rasite Raktelio padėtys
(p. 79).
2.
Paspauskite START mygtuką nespausdami
stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
B7 – tai dyzelinas, kuriame yra
maks. 7 tūrio proc. riebiųjų
rūgščių metilo esterio (FAME).
Kai lake šalta (iki 0 °C), dyzeline gali susidaryti
parafino nuosėdų ir gali kilti uždegimo problemų.
16
17
Riebiosios rūgšties metilo esteris
Leidžiama naudoti dyzeliną, kurio sudėtyje yra iki 7 % tūrio FAME (B7).
}}
317
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
3.
Palaukite maždaug vieną minutę.
4.
Norėdami užvesti variklį: Paspauskite stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to vėl
spauskite START mygtuką.
•
PASTABA
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
•
Pastatykite automobilį ant kaip įmanoma
plokštesnio ir lygesnio pagrindo, nes jei
automobilis bus pakrypęs, kyla oro kišenių
susidarymo kuro linijoje rizika.
Kondensato pašalinimas iš kuro
filtro18
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro. Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Siekiant optimalaus našumo, svarbu laikytis
degalų filtro keitimo priežiūros intervalų ir naudoti
originalias dalis, sukurtas specialiai šiam tikslui.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais, nurodytais techninės priežiūros ir garantijos knygelėje,
arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos informacijos rasite
„Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 368).
SVARBU
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
18
318
Taikoma tik penkių cilindrų varikliams.
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 315)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 318)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440)
Dyzelino suodžių dalelių filtras
(DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį išmetamųjų dujų valymą.
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos
išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas vadinamasis
„regeneravimo” ciklas, kai surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad
variklis pasiektų įprastinę darbinę temperatūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai ir
paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek tiek ilgiau.
Regeneracijos metu gali šiek tiek padidėti degalų
sąnaudos.
Regeneravimas esant šaltas orui
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis neįkaista iki
įprastinės darbinės temperatūros. Tai reiškia, kad
dyzelino suodžių dalelių filtras neregeneruojamas
ir neištuštinamas.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis, jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti geltonas
įspėjamasis trikampis bei jo informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Suodžių filtras
prisipildęs Žr. vadovą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą,
važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina pagrindiniu keliu
ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti
dar 20 minučių.
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440)
Degalų bakas – tūris (p. 437)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
•
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai. Kanalų
sienelės yra padengtos plonu platinos, rodžio ir
paladžio sluoksniu. Šie metalai atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina, tačiau patys nėra sunaudojami.
•
•
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis tekstas išsijungia automatiškai.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*, kad
variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti
variklio užvedimą, o filtras neveiks. Gali tekti
pakeisti filtrą.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 315)
Degalai – dyzelinas (p. 317)
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos dalis,
kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir kuro
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite Degalų
sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 440).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį.
Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai,
kuri nuolat kontroliuoja kuro purkštukus. Tokiu
būdu į variklį tiekiamo kuro ir oro santykis yra
nuolat reguliuojamas. Taip sukuriamos optimalios
sąlygos kuro degimui ir, kartu veikiant trikrypčiam
katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų (angliavandenilių, anglies monoksido
ir azoto oksidų) išmetimas į aplinką.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – benzinas (p. 316)
Degalai – dyzelinas (p. 317)
* Parinktis / priedas. 319
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Taupus važiavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
•
•
•
•
•
Siekdami sumažinti degalų sąnaudas, aktyvinkite Važiavimo režimą ECO19.
Pasinaudokite Eco Coast20 laisvojo riedėjimo
funkcija – ilgiau nebestabdoma varikliu ir
automobilio kinetinė energija gali būti naudojama laisvai toliau nuriedėti.
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara (priklausomai nuo esamų eismo ir kelio sąlygų).
Kuo mažesnės variklio apsukos, tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite pavarų indikatorių (p. 287)21.
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir objektų.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis šilti
iki darbinės temperatūros: kaip įmanoma
19
20
21
320
Naudokite ECO Guide*, kuriame nurodoma,
kaip taupiai rieda automobilis, „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 68).
greičiau duokite jam nedidelę apkrovą, nes
šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
padangų slėgį, Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 448).
Papildomos informacijos apie degalų sąnaudas
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440).
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos
tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nenaudokite žieminių padangų pasibaigus
žiemos sezonui.
•
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės kuro sąnaudos.
•
•
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Krovinys ant stogo ir stogo bagažinė didina
oro pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate bagažinės komponentų, nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Susijusi informacija
Degalai – tvarkymas (p. 315)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440)
Degalų bakas – tūris (p. 437)
Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos politiką žr. Aplinkos filosofija (p. 23).
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
Žr. „Važiavimo režimas ECO“.
Taikoma mechaninei pavarų dėžei.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie daug
svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir
apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į vienu laipsniu
žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą. Papildomos informacijos rasite
Masės (p. 426).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo” gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą
reikalingą įrangą važiuoti su priekaba.
•
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas
turi būti patvirtintas.
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise, ar
jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų
nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį padangose rasite
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
•
Saugumo sumetimais negalima viršyti maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir
svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų jungtį,
reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis
nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo
lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo tekstas Priekabos
posūkių signalo sutrikimas.
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių žibintų
lemputė, rodomas Priekabos stabdžių šviesų
sutrikimas pranešimas.
Lygio kontrolė*
Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį
nepriklausomai nuo automobilio krovinio svorio
(iki didžiausio leidžiamo svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos svorį
rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 427).
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Kabliai gali būti
sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
}}
* Parinktis / priedas. 321
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* – mechaninė pavarų
dėžė (p. 322)
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė pavarų
dėžė (p. 322)
•
•
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 323)
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 382)
Važiavimas su priekaba* –
mechaninė pavarų dėžė
Važiavimas su priekaba* –
automatinė pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Perkaitimas
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai nuo
apkrovos ir variklio apsukų parenka optimalią
pavarą.
•
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir kartu
informaciniame ekrane pasirodo pranešimas.
Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
Nesukite variklio virš 4500 aps./min.
(dyzeliniams varikliams: 3500 aps./min.), nes
antraip gali pernelyg įkaisti alyvos temperatūra.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 321)
Stačios įkalnės
•
Nelaikykite automatinės transmisijos aukštesnės pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“:
visada rekomenduojama važiuoti aukštesne
pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
322
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P padėtį.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
•
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo padėtį P,
jei statote automobilį su automatine pavarų
dėžė, turintį priekabą. Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba
nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus
kaladėlėmis.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo įkalnėn pradžia
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į važiavimo padėtį D.
3.
Atleiskite stovėjimo stabdį.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Vilkimo rėmas arba kablys*
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz., priekabą.
•
Važiavimas su priekaba* (p. 321)
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį, būtina
kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas (p. 325).
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 288)
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu
grąžulu:
•
•
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Svarbu patikrinti
•
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo
kablio.
* Parinktis / priedas. 323
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Atjungiamas kablys* – laikymas
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Techniniai duomenys
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
SVARBU
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Susijusi informacija
324
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys (p. 324)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 325)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 321)
G021485
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 325)
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 324)
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Važiavimas su priekaba* (p. 321)
Prijungimas
G021488
•
G018928
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
uždangą tiesiai atgal
.
G021489
Susijusi informacija
G021487
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
}}
* Parinktis / priedas. 325
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas:
trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir stumtelėkite
žemyn.
ĮSPĖJIMAS
G000000
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį reikia
atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau pateiktas
instrukcijas.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
G021495
G021494
G021490
||
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Vilkimo kablio nuėmimas
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, atrakindami spyną.
326
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos stabilizavimo sistema TSA22
G018929
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į
šonus.
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite jį
prieš laikrodžio rodyklę
, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai
užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
•
•
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn, kol jis
sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
ĮSPĖJIMAS
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi būti
gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas kablys* –
laikymas (p. 324).
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 324)
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys (p. 324)
Važiavimas su priekaba* (p. 321)
TSA – ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 190)ESC23.
Veikimas
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir priekabos junginys. Priekaba vingiuoti paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau svyravimai
galimi ir esant mažesniam greičiui, jei priekaba
perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, t. y.
yra per toli gale.
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi būti
juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir stiprus šoninis vėjas.
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir
kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
}}
* Parinktis / priedas. 327
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir
priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina
svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir sumažėja variklio
galia. Pamažu sustabdžius svyravimą į šonus ir vėl
stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl
gali valdyti automobilį. Papildomos informacijos
rasite Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191).
Kita informacija
TSA gali įsijungti esant didesniam greičiui.
Veikiant TSA sistemai, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC23.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)
Vilkimas
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo
lynu velka kita.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.
1.
Aktyvinkite automobilio avarinį signalą.
2.
Prijunkite vilkimo virvę prie vilkimo kilpos.
3.
Atrakinkite vairo užraktą, įkišdami nuotolinio
valdymo pultelį į uždegimo raktelį ir nuspausdami bei ilgai palaikydami mygtuką START/
STOP ENGINE: bus suaktyvinta pultelio
padėtis II, plačiau apie raktelio padėtis žr.
Raktelio padėtys (p. 79).
4.
Velkant automobilį nuotolinio valdymo raktelis
turi likti degimo jungiklyje.
5.
Velkančiajai transporto priemonei sumažinus
greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną įtemptą:
švelniai nuspauskite stabdžių pedalą. Taip
išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.
6.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija
TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabilumo
kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190).
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą
į šonus, atlieka staigius judesius vairu, TSA gali
neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali
nustatyti, ar svyravimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
22
23
328
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
•
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
Atminkite, kad automobilį galima vilkti tik
ratams sukantis pirmyn.
•
Nuotolinio valdymo pultelis turi būti padėtyje II, nes padėtyje I visos oro pagalvės
būna išjungtos.
•
•
Velkant automobilį, negalima išimti nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.
ĮSPĖJIMAS
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą reikia
spausti maždaug 5 kartus stipriau nei įprasta,
o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.
Nevilkite automobilių su automatine
pavarų dėže didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu arba toliau nei
80 km.
Vilkimo ąsa
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje arba
gale.
Vilkimo ąsos prijungimas
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį.
Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir
variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu akumuliatoriumi, žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 285).
SVARBU
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu,
gali būti apgadintas katalizatorius.
Mechaninė pavarų dėžė
Prieš velkant:
–
Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį ir
atleiskite stovėjimo stabdį.
Automatinė pavarų dėžė Geartronic
Prieš velkant:
–
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite
stovėjimo stabdį.
Susijusi informacija
•
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 97)
Vilkimo ąsa (p. 329)
Pagalba kelyje (p. 330)
Nuimkite priekinį ir galinį dangčius.
Išimkite vilkimo ąsą iš po bagažinės skyriaus
grindų skydo.
}}
329
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais
būdais:
•
•
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami jį
išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite ir
išimkite.
SVARBU
Ant antrojo varianto vieno šono ar kampe
yra žyma: Paspauskite žymą pirštu ir tuo
pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar
kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie savo ašį ir tada jį
galima išimti.
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo. Įsukite
vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir įdėkite
atgal į vietą.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir
prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio
rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali
būti apgadintas. Jei reikia, pakelkite automobilį,
naudodamiesi techninės pagalbos automobilio
keltuvu.
330
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne ištraukti
įstrigusį automobilį arba iš griovio. Prireikus
tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 328)
Pagalba kelyje (p. 330)
Pagalba kelyje
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir
prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio
rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali
būti apgadintas. Jei reikia, pakelkite automobilį,
naudodamiesi techninės pagalbos automobilio
keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne ištraukti
įstrigusį automobilį arba iš griovio. Prireikus
tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti
tik ratams sukantis pirmyn.
Susijusi informacija
•
Vilkimas (p. 328)
331
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Važiavimo charakteristikos
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio skirtumų
ir visos padangos diltų vienodai. Tinka keisti pirmą
kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km ir po to kas
10 000 km.
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui įtaką daro
padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos yra praradę spalvą ar
sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai – padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota
padanga buvo pagaminta 2010 m. 15 savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos turi
būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio
pusėje buvo sumontuotos, pvz., K (kairėje) arba D
(dešinėje).
334
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 336), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo
spartą apsprendžia važiavimo stilius, slėgis
padangose, klimatas ir kelio būklė.
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei
padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm
protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies
reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias
padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti
lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju
toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei
daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai
prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai
svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo
anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
RATAI IR PADANGOS
Laikymo skyrius
Padangos – sukimosi kryptis
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Susijusi informacija
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo slėgio padangose (p. 448).
Padangos – matmenys (p. 338)
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
Susijusi informacija
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 335)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 336)
G021778
•
•
•
•
•
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
•
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 338)
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – priežiūra (p. 334)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 336)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę visą jų
eksploatavimo laiką. Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje
pusėje, tačiau niekada negalima sukeisti padangų
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai suprastėja automobilio
stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas
išstumti lietaus vandenį bei purvą. Palangos, kurių
protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
335
RATAI IR PADANGOS
•
•
•
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 335)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 334)
Patikrinkite oro slėgį padangose
G021829
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną mėnesį.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos
aukštis sutampa. Pakeiskite padangas kaip
įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos su
sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
336
Padangos – matmenys (p. 338)
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
RATAI IR PADANGOS
•
Slėgis automobilio rekomenduojamo dydžio
padangose.
•
ECO slėgis1.
Slėgio padangose lipdukas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos padangos” – padangų temperatūra lygi oro temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos
įšyla ir jų slėgis padidėja.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso nuo
aplinkos temperatūros.
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – priežiūra (p. 334)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 336)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448)
G021830
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo
laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės.
Jei važiuojama kai slėgis padangose yra per
mažas, padangos gali perkaisti ir būti sugadintos.
Slėgis padangose turi įtakos važiavimo komfortui,
triukšmui ir važiavimo savybėms.
Padangos – matmenys (p. 338)
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp kėbulo
rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį. Šie
duomenys nurodyti ir padangos slėgio lentelėje,
žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448).
Degalų taupymas, ECO slėgis
Vežant nesunkų krovinį (iki 3 žmonių) ir važiuojant
iki 160 km/h (100 myl./val.) greičiu, galima pasirinkti slėgį ECO, kad degalų sąnaudos būtų
mažiausios. Jei pageidaujate kuo mažiau triukšmo
ir daugiau komforto, rekomenduojama rinktis
žemesnį ir komfortiškesnį slėgį.
(Žr. aprobuotas slėgis padangose(p. 448).)
1
ECO slėgis leidžia pasiekti geresnę kuro ekonomiją.
337
RATAI IR PADANGOS
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų,
žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija. Tai
reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir
padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų padangų.
Žymėjimo pavyzdys: 215/55R16 97W.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
16
Ratlankio skersmuo coliais
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo rato
centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
Susijusi informacija
•
•
•
215
Padangos plotis (mm)
55
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
16
Ratlankio skersmuo coliais (”)
97
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 270 km/h
(168 myl./val.)).
Padangos – matmenys (p. 338)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448)
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 444)
ĮSPĖJIMAS
19 colių ratų jokiu būdu negalima naudoti su
automobiliais, neturinčiais „R“ konstrukcijos
arba sportinės važiuoklės parinkčių. Jei bandysite montuoti 19 colių ratus ant automobilių
su standartine važiuokle, kils saugos pavojus, rizika sugadinti automobilį, be to, suprastės jo vairavimo charakteristikos.
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
338
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 335)
Padangos – priežiūra (p. 334)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448)
•
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 338)
•
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis (p. 446)
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 444)
RATAI IR PADANGOS
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą
atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis krovinio
gabenimo charakteristikomis, kurios vadinamos
apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
Mažiausias leistinas indeksas nurodytas padangų
apkrovos indeksų lentelėje, kuri pateikta spausdintame savininko vadovo skirsnyje „Specifikacijos“.
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 338)
•
•
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
2
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias
leistinas greitis, taikomas visiems greičio rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis yra žieminės padangos (p. 340)2, kai gali būti naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei pasirenkamos
tokios padangos, automobiliu negalima važiuoti
greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas
(pavyzdžiui, su Q galima važiuoti iki 160 km/h
(100 myl./val.) greičiu). Eismo taisyklės, bet ne
padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai
galima važiuoti.
Padangos – priežiūra (p. 334)
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 444)
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba aukštesniu
apkrovos indeksu (p. 339) (LI) ir greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus naudojamos per
mažo apkrovos indekso arba greičio rodiklio
padangos, jos gali perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 338)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 335)
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojamas tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
Su metaliniais dygliais ir be jų.
339
RATAI IR PADANGOS
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm
(103 pėd. sv.). Perveržus arba priveržus per
silpnai galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai. Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
Saugieji ratų varžtai*
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti. Po
krovinių skyriaus grindimis yra vieta saugių ratų
varžtų movai.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 338)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys
priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų turi
būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.
nėmis padangomis, kurių protektoriaus rašto gylis
yra mažesnis negu 4 mm.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių
ratų (tai taikoma ir automobiliams su visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego grandinėmis,
niekada neviršykite 50 km/h (31 myl./val.) greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet
gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines,
suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui. Jei abejojate,
pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai parinkus sniego grandines, galima rimtai apgadinti automobilį ir gali
įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių
ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas, jomis
pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti švelniai,
kad dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu
būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų dygliai,
ilgiau tarnautų.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 341)
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos
dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai, padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis sąlygomis
nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria nevažinėti žiemi-
340
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas*
Atsarginis ratas gali būti dviejose vietose: maiše
arba po bagažinės grindimis.
Šie nurodymai taikomi tik nupirkus atsarginį
ratą kaip automobilio priedą. Jei automobilyje
nėra atsarginio rato, žr. informaciją apie Avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) (p. 360).
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti tik
laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali
pakisti automobilio vairavimo savybės. Atsarginis
ratas yra mažesnis už įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į
aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje. Jei atsarginis ratas sumontuotas ant
priekinės ašies, negalima naudoti ratų grandinių.
Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato remontuoti
negalima.
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis ratas.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
perveskite per atsarginį ratą ir prakiškite pro apatinę rankeną. Pritvirtinkite trumpąjį įtempimo dirželį prie ilgojo. Prijunkite antrąją krovinių fiksavimo kilpą ir įtempkite.
Atsarginio rato išėmimas iš po
bagažinės grindų
1.
Atlenkite bagažinės grindis.
Atsarginis ratas yra atsarginio rato angoje, nukreiptas išorine puse į apačią. Tuo pačiu varžtu tvirtinamas atsarginis ratas ir putplasčio plokštė.
Putplasčio plokštėje yra visi įrankiai.
2.
Atsukti tvirtinimo varžtą.
3.
Iškelkite putplasčio bloką su visais įrankiais.
4.
Išimkite atsarginį ratą.
Atsarginis ratas pateiktas maiše, jį reikia dirželiais
pritvirtinti prie bagažinės grindų.
Atsarginio rato išėmimas iš maišo
1.
Atlaisvinkite diržus, iškelkite atsarginį ratą iš
krovinių skyriaus ir išimkite iš krepšio.
2.
Atlenkite bagažinės grindis.
3.
Iš putplasčio bloko ištraukite įrankius ir domkratą.
Nuėmimas
Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą (p. 344). Automobilis ir domkratas* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas
slėgio padangose lentelėje (p. 448).
1.
Automobiliai su dviem krovinių fiksavimo kilpomis.
Pasukite atsarginio rato krepšio rankeną link galinės sėdynės. Prijunkite prisiūtus įtempimo dirželio
kablius prie krovinių fiksavimo kilpų. Ilgąjį dirželį
pritvirtinkite prie vienos iš krovinių tvirtinimo kilpų,
Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį, (p. 307)
ir atbulinę pavarą arba nustatyti pavarų svirtį į
padėtį P.
}}
* Parinktis / priedas. 341
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
3.
Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų, kurie
liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius.
Tam naudokite, pvz., sunkias medines kalades arba didelius akmenis.
4.
Ant plieninių ratlankių uždėti nuimami dangteliai. Užkabinkite nuėmimo įrankį ir nutraukite viso rato gaubtus. Ratų gaubtus galima
nuimti ir rankomis.
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai
kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra nešvarumų.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio
modeliui (žr. domkrato lipduką).
5.
Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat stabdiklio padėties.
Lipduke taip pat rasite informacijos apie domkrato maksimalią keliamąją galią esant nurodytam minimaliam kėlimo aukščiui.
2.
Iš putplasčio bloko išimkite domkratą*, ratų
veržliaraktį* ratų gaubtų nuėmiklį* ir ratų
varžtų plastikinių dangtelių nuėmiklį. Jei pasirenkamas kitas domkratas, žr. Automobilio
pakėlimas (p. 371).
SVARBU
Vilkimo ąsą reikia iki galo įsukti į ratų varžtų
raktą*.
6.
Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
7.
Ratų veržliarakčiu* atlaisvinkite ratų varžtus
½–1 apsisukimo.
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.
342
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato
ir automobilio kėlimo taško negalima kišti
jokių daiktų.
8.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
Yra po du domkratui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Pakelkite
domkratą*, kad kėbulo jungė atsidurtų
domkrato galvutės įrantoje.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir lygus.
9.
Pakelkite automobilį taip, kad ratas pakiltų
nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o po to
pakelkite ir nuimkite ratą.
Ratų keitimas – montavimas
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo
procedūrą.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
1.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.
2.
Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 343)
Domkratas* (p. 345)
Trikampis avarinis ženklas (p. 344)
Ratų varžtai (p. 340)
}}
* Parinktis / priedas. 343
RATAI IR PADANGOS
||
3.
Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų
suktis.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Laikymas ir sulankstymas
PASTABA
Montuojant ratą, vožtuvo rato gaubto išvestis
turi būti nustatyta virš ant ratlankio esančio
vožtuvo.
4.
Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka. Svarbu,
kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Sąsūkos momentas turi būti 140 Nm. Jį galima
patikrinti specialiu veržliarakčiu.
5.
Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų varžtų.
6.
Sumontuokite ratų gaubtus atgal.
Padangų dydžio keitimas
Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų
programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių
matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
344
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 341)
Domkratas* (p. 345)
Trikampis avarinis ženklas (p. 344)
Ratų varžtai (p. 340)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Įrankiai
Domkratas*
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis*
ir ratų veržliaraktis*.
Domkratas naudojamas automobiliui pakelti prireikus pakeisti ratą.
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų
domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio.
Domkrato sriegiai turi būti nuolat gerai sutepti.
PASTABA
Avarinis trikampio ženklas yra vidinėje bagažinės
dangčio pusėje, pritvirtintas dviem spaustukais.
Trikampio avarinio ženklo dėklą išimkite
patraukdami abu spaustukus į išorę.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį ir
sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje
eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudoję avarinį ženklą, įsitikinkite, kad ženklas
ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti savo vietoje
bagažinėje.
Automobilio vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra po bagažinės grindimis. Ten taip pat
yra vietos saugių ratų varžtų movai bei įrankiams,
skirtiems plastikiniams ratų varžtų dangteliams.
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 329)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 341)
Ratų varžtai (p. 340)
Domkratas* (p. 345)
}}
* Parinktis / priedas. 345
RATAI IR PADANGOS
||
Įrankiai - padėjimas atgal
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos
pirmosios pagalbos priemonės.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*3
Slėgio padangoje stebėjimo sistema įspėja, kai
slėgis vienoje ar keliose automobilio padangose
būna pernelyg žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikdama indikatoriaus ženklą.
Yra dvi slėgio padangose stebėjimo sistemos: TM
(Tyre Monitor) ir TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)4. Jei nesate tikri, kuri sistema įrengta
jūsų automobilyje, atverkite meniu sistemą MY
CAR ir ieškokite automobilio nuostatų:
Panaudojus, įrankius ir domkratą* reikia sudėti
atgal į jų vietas. Kad domkratas tilptų į vietą, jį reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
SVARBU
• Tyre monitor meniu naudojamas, jei yra TM.
• Tyre pressure meniu naudojamas, jei yra
TPMS.
Vaistinėlė su pirmosios pagalbos priemonėmis
yra bagažinėje.
Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi
būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.
Susijusi informacija
•
•
3
4
346
Trikampis avarinis ženklas (p. 344)
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
Kai kuriose šalyse slėgio padangose stebėjimo
sistema yra standartinė įranga pagal įstatymų reikalavimus. Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Slėgio padangose stebėjimo indikatoriaus ženklas.
Susijusi informacija
•
•
Padangų stebėjimas (TM)* (p. 347)
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis (p. 349)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Taikoma tik gamykliniam „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Padangų stebėjimas (TM)*5
Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja padangos sukimosi greitį, kad nustatytų, ar slėgis
padangoje tinkamas.
Pranešimų naikinimas
1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
atliekama kaskart, kai permontuojamos padangos
arba pakeičiamas slėgis, perkalibruojant MY CAR
sistemą.
2.
Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
Pavyzdžiui, slėgį padangose reikia pakoreguoti
važiuojant su sunkiu kroviniu arba dideliu greičiu
(virš 160 km/h (100 myl./val.)). Po to sistemą
reikia perkalibruoti.
3.
Perkalibruokite MY CAR sistemą TM.
Sistemos aprašas
Jei slėgis padangoje per žemas, padangos skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali
nustatyti, ar kurioje nors padangoje (-se) slėgis
per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus ženklas
( ) ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žemas slėgis padangose Patikrinkite,
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite,
kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis
laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka
aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų
slėgis padidėja.
nustatykite ir sukalibruokite
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
• Sl. padangose sist. Šiuo metu nepasiek.
SVARBU
Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esantis indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie 1 minutę, po
to ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.
5
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
TM kalibravimas
Kad sistema TM veiktų tinkamai, turi būti nustatyta slėgio padangoje atskaitos vertė. Tai turi būti
}}
* Parinktis / priedas. 347
RATAI IR PADANGOS
||
Perkalibravimas
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo pulto
mygtukais, žr. MY CAR (p. 113).
1.
Išjunkite variklį.
2.
Pripūskite visas padangas iki pageidaujamo
slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių).
Taip pat galite žr. slėgio padangose lentelę.
Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota
kaskart pakeitus padangas arba suderinus
slėgį padangose. Jei naujosios atskaitinės
vertės neįrašomos, sistema negali veikti tinkamai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
3.
Užveskite variklį ir palikite automobilį stovėti.
4.
Atverkite meniu sistemą MY CAR ir pasirinkite meniu Tyre monitor.
5.
Pasirinkite Start calibration ir spauskite
„Gerai“.
6.
Patikrinę ir suderinę visas padangas,
paspauskite „Gerai“, kad pradėtumėte kalibravimo procedūrą.
Sistemos ir padangų būsena
Nuvažiuokite automobiliu.
> Kalibruojama automobiliu važiuojant
35 km/h (22 myl./val.) viršijančiu greičiu.
Kalibravimo procesas laikinai pertraukiamas, jei išjungiamas variklis, tačiau fone
automatiškai pratęsiamas, kai automobiliu
vėl imama važiuoti. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
1.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2.
Pasirinkite meniu Tyre monitor.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena rodoma
atitinkamu spalviniu kodu.
7.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–7 veiksmai.
348
PASTABA
Dabartinę sistemos ir padangų būseną galima
peržvelgti centrinio valdymo pulto ekrane.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje
padangoje.
•
Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau
padangų slėgis per žemas.
•
Visi ratukai pilki ir pranešimas Sl.
padangose sist. Šiuo metu nepasiek.:
slėgio padangose stebėjimo sistema laikinai
išjungta. Gali tekti kurį laiką važiuoti automobiliu didesniu nei 35 km/h (22 myl./val.) greičiu prieš sistemai vėl įsijungiant.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite
su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Susijusi informacija
•
Padangos – oro slėgis (p. 336)
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)*6 – bendroji dalis
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per
žemas.
• Pripūsti pad. dabar Tikr. pr. deš.
padangą
• Reikia pripūsti padangą Tikr. pr. kair.
padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. deš.
padangą
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 350)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos sprendimas (p. 352)
Sistemos aprašas
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. kair.
•
Sistema TPMS naudoja jutiklius, kurie yra įrengti
kiekvieno rato oro ventilyje. Automobiliu važiuojant apie 30 km/h (20 myl./val.) greičiu, sistema
matuoja slėgį padangose.
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 351)
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
•
Jei naudojami ratai be TPMS jutiklių arba jei jutiklis sugedo, bus rodoma Sl. padangose sist.
Reikia aptarnauti.
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 351)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
važiuoti tinkamos pradurtos padangos*
(p. 353)
Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai gali
būti su TPMS jutikliais ventiliuose.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Jei slėgis per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus ženklas
ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
padangą
Apie tinkamą slėgį padangose žr. Padangos – oro
slėgis (p. 336).
SVARBU
Įvykus trikčiai TPMS sistemoje, ima mirksėti
jungtiniame prietaisų skydelyje esantis indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie 1 minutę,
po to ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.
kairiąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
kairiąją padangą
6
Siūloma tik su gamykliniu „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
* Parinktis / priedas. 349
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*7 – reguliavimas
(perkalibravimas)
TPMS („Tyre Pressure Monitoring System“) naudoja atskaitos vertę, kuria grindžiamas įspėjimas
dėl žemo slėgio padangoje.
Pakeiskite atskaitos vertę perkalibruodami sistemą, pvz., prireikus važiuoti su sunkiu kroviniu.
Prieš perkalibruodami visada nustatykite slėgį
padangose pagal „Volvo“ rekomenduojamas slėgio padangose vertes.
6.
Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent
30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
> Vairuotojui įjungus funkciją, kalibravimas
vyksta automatiškai. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–6 veiksmai.
Susijusi informacija
Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)*8 – padangos
būsena
Naudojantis slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS („Tyre Pressure Monitoring
System“), galima centrinio valdymo pulto ekrane
patikrinti padangų būseną.
Sistemos ir padangų būsena
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
Galima patikrinti esamąją sistemos ir padangų
būseną, žr. MY CAR (p. 113).
•
Padangos – oro slėgis (p. 336)
1.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2.
Pasirinkite meniu Tyre pressure.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena rodoma
atitinkamu spalviniu kodu.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo pulto
mygtukais, žr. MY CAR (p. 113).
1.
2.
Užveskite variklį.
3.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
4.
Pasirinkite meniu Tyre pressure.
5.
Pasirinkite Calibrate tyre pressure ir
spauskite OK.
7
350
Pripūskite padangas iki pageidaujamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje
padangoje.
•
Raudonas ratas: itin žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai pilki: sistema laikinai nepasiekiama.
Kad sistema vėl taptų aktyvi, gali tekti kelias
Siūloma tik su gamykliniu „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
minutes pavažiuoti didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite
su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*9 – aktyvinimas ir
deaktyvinimas10
Atskirose rinkose galima aktyvinti / deaktyvinti
slėgio padangose stebėjimo sistemą TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“).
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos sprendimas (p. 352)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*11 – rekomendacijos
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“) rekomendacijos.
•
„Volvo“ pataria sumontuoti TMPS jutiklius
visuose automobilio ratuose (įskaitant žieminius).
•
„Volvo” rekomenduoja jutiklių iš vieno rato į
kitą neperkėlinėti.
PASTABA
Įjungiant arba išjungiant slėgio padangose
stebėjimo sistemą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo pulto
mygtukais, žr. MY CAR (p. 113).
1.
Užveskite variklį.
2.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
3.
Pasirinkite meniu Tyre pressure.
4.
Pasirinkite Tyre monitoring ir spauskite OK.
> Jei sistema suaktyvinta, informaciniame
ekrane pasirodo X. Išaktyvinus sistemą,
parinktis išnyksta.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
8 Siūloma tik su gamykliniu „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
9 Siūloma tik su gamykliniu „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
10 Tik kai kuriose šalyse.
11 Siūloma tik su gamykliniais „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
•
•
Atsarginiame rate TPMS jutiklio nėra.
Kai naudojamas atsarginis ratas arba ratas
be TPMS jutiklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas klaidos pranešimas Sl.
padangose sist. Reikia aptarnauti.
•
Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir
išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.
•
Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis perkeliamas į kitą ratą, tarpiklį, varžtą ir vožtuvo
šerdį reikia pakeisti.
•
Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį reikia
išjungti bent 15 minučių, nes kitaip jungtiniame prietaisų skydelyje atsiras klaidos pranešimas.
}}
* Parinktis / priedas. 351
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite
pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą, kad jo
nesugadintumėte.
PASTABA
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“) įspėja apie
pernelyg žemą slėgį vienoje ar keliose automobilio padangose.
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir
įsijungia TPMS indikatoriaus lemputė:
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Jei norite pakeisti padangų matmenis, TPMS
sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Susijusi informacija
•
12
352
Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)*12 – žemo slėgio
padangose problemos sprendimas
1.
Manometru patikrinkite slėgį nurodytoje
padangoje (-ose).
2.
Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
3.
PASTABA
•
Sistema TPMS naudoja taip vadinamą
kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra.
Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek
tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio,
kuris pateiktas slėgio padangose lipduke,
priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių). Dėl šios priežasties, siekiant
išvalyti pranešimą dėl žemo slėgio padangose, gali reikėti pripūsti padangas iki
šiek tiek aukštesnio slėgio.
•
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą
(praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Atskirais atvejais pranešimui išvalyti gali tekti
kelias minutes pavažiuoti automobiliu ne
mažesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
Tokiu atveju išsijungia ir indikatoriaus lemputė TPMS.
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Siūloma tik su gamykliniais „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*13 – važiuoti tinkamos
pradurtos padangos*
ĮSPĖJIMAS
Tik asmenys kvalifikuoti keisti SST padangas,
gali jas keisti.
Jei buvo pažymėta parinktis SST (Self
Supporting run flat Tires)*, automobilyje įdiegiama sistema TPMS (p. 346).
SST padangos turi būti tik su TPMS.
Pasirodžius pranešimui apie žemą slėgį
padangose, nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
Šio tipo padangų šonas yra specialiai sutvirtintas
ir leidžia važiuoti tam tikrą atstumą net ir tada, kai
slėgis padangoje sumažėja ar visiškai dingsta.
Šios padangos yra montuojamos ant specialaus
ratlankio (ant šio ratlankio galima montuoti ir
įprastas padangas.)
SST padangai praradus slėgio, jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega geltona TPMS lemputė ir
informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas.
Jei taip atsitiko, sumažinkite greitį iki
maks. 80 km/h (50 myl./val.). Padangą reikia
pakeisti kaip įmanoma greičiau.
Maksimali rida prieš keičiant padangas yra 80
km.
Venkite šiurkštaus vairavimo, pvz., staigaus
stabdymo ar staigių posūkių.
SST padangas reikia keisti, jei jos yra sugadintos ar pradurtos.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
Važiuokite atsargiai. Kartais sunku nustatyti, kuri
padanga yra defektinė. Kad galėtumėte nustatyti,
kurią padangą reikia remontuoti, patikrinkite visas
keturias.
13
Siūloma tik su gamykliniu „S60/V60 Polestar“ su 20 colių ratais ir „Brembo“ stabdžiais priekyje.
* Parinktis / priedas. 353
RATAI IR PADANGOS
Tipo patvirtinimas – slėgio
padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*14
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System) jutiklių tipo
patvirtinimą rasite lentelėje.
14
354
Siūloma tik su „S60/V60 Polestar“ (350 AG).
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Šalis / regionas
Brazilija
Ukraina
}}
355
RATAI IR PADANGOS
||
Šalis / regionas
Izraelis
356
RATAI IR PADANGOS
Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity)
Šalis /
regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Vokietija
Gamintojas: Continental Automotive GmbH
Įrangos tipas: TPMS blokas
}}
357
RATAI IR PADANGOS
||
Šalis /
regionas
Čekija:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estija:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
358
Η
Α
Α Continental Η Ω
Radio Transmitter
Α Α
Η
Η Α 1999/5/ .
Ω
Α
Ω
Α Α Η
Α
Prancūzija:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
RATAI IR PADANGOS
Šalis /
regionas
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb
elõírásainak.
Lenkija:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovėnija:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakija:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomija:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norvegija:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 346)
* Parinktis / priedas. 359
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas
užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose (p. 448).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 361) susideda iš kompresoriaus ir hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis
efektyviai užtaiso skyles padangos protektoriuje.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – vieta (p. 360)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 361)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 362)
•
Įrankiai (p. 345)
Avarinio pradurtos padangos
remonto komplektas – vieta
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas
užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose.
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik iš
dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei
padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi, deformuota ir
pan., nenaudokite pradurtos padangos remonto
rinkinio.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių
komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui
užsandarinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui.
360
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas
yra po bagažinės grindimis.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 361)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinio
sudėtinių dalių apžvalga, Temporary Mobility Kit
(TMK).
Dalys laikomos bagažinėje, po grindimis.
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
Sandarinimo skysčio buteliukas
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia pakeisti
dar nepasibaigus galiojimo terminui. Panaudotą
buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – vieta (p. 360)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
Panaudojus balionėlį su sandarinimo skysčiu, jį
reikia pakeisti. „Volvo“ rekomenduoja, kad jį
pakeistų įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
ĮSPĖJIMAS
Sandarinimo skysčio rezervuare yra 1.2-etanolio ir natūralios gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių reakcijų, esant kontaktui su oda.
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
Jungiklis
ĮSPĖJIMAS
Maitinimo kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos,
jį būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
361
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas – operacija
1.
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto rinkiniu, Temporary Mobility
Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
Jei padangą sandarinate intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą ir
įjunkite avarinį signalą.
5.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas,
palikite jį padangoje. Taip bus lengviau
užsandarinti angą.
2.
Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus
pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo. Jei padangos remontui buvo panaudotas avarinis
remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti
didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
3.
Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 (išjungimo)
padėtyje, ir suraskite maitinimo kabelį bei oro
žarną.
4.
Atsukite oranžinį dangtelį nuo kompresoriaus,
po to atsukite balionėlio su sandarinimo
skysčiu kamštelį.
Prisukite balionėlį prie jo laikiklio dugno.
> Balionėlyje ir jo laikiklyje įrengta atvirkštinė gaudyklė, apsauganti nuo hermetiko
nuotėkio. Įsukus balionėlį, jo nebegalima
atsukti nuo laikiklio. Balionėlį turi nuimti
autoserviso specialistas. „Volvo“ rekomenduoja įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos, jį
būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai,
užsukant butelį.
Apie dalių veikimą žr. Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys – apžvalga (p. 361).
362
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar oro žarnos slėgio mažinimo
vožtuvas visiškai prisuktas ir įsukite oro žarnos vožtuvo jungtį į padangos ventilio apatinius sriegius.
RATAI IR PADANGOS
7.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami
jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
8.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
(įjungimo) padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant išjungti.
Važiuoti toliau negalima. Iškvieskite pagalbą
kelyje, kad ji nuvežtų į padangų centrą. „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį padangų
centrą.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
9.
Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km maksimaliu 80 km/h (50 myl./val.) greičiu, kad hermetikas užsandarintų padangą, ir po to patikrinkite.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos
vietos ištrykš dalis klijų.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu
galėtumėt patikrinti slėgį padangoje. Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus slėgis: 3,5
baro (jei slėgis padangoje per aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip ant jų gali
užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti bent
2 metrus (7 pėdas).
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis nesiekia 1,8 baro (22 psi), vadinasi,
skylė padangoje – per didelė. Važiuoti toliau
negalima. Iškvieskite pagalbą kelyje, kad ji
nuvežtų į padangų centrą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį padangų centrą.
15. Kontrolinė patikra:
Vėl prijunkite oro žarną prie padangos ventilio
ir manometru patikrinkite slėgį padangoje, žr.
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 364).
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo
kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos ventilio ir
vėl sumontuokite ant padangos dangtelį nuo
dulkių.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo skystis.
Įdėkite įrangą į bagažinę.
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 364)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 361)
363
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas – pakartotinė patikra
3.
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto rinkiniu, „Temporary Mobility
Kit“ (TMK), privaloma atlikti paskesnį patikrinimą
nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki slėgio, nurodyto slėgio padangose lentelėje.
Slėgio padangose patikra
Išimkite padangos sandarinimo įrangą. Kompresorius turi būti išjungtas.
1.
3. Išjunkite kompresorių.
4.
Pamatuokite slėgį padangoje slėgio matuokliu.
•
•
•
15
364
Jei slėgis padangoje mažesnis nei 1,3
bar15, vadinasi, padanga nepakankamai
užsandarinta. Tęsti kelionės negalima.
Paskambinkite pagalbos kelyje tarnybai,
kad jus išvežtų.
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
bar15, padangą reikia pripūsti iki padangų
slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448).
Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite
orą naudodami padangos ventilį.
1 bar = 100 kPa.
Nuimkite padangų sandarinimo įrangą.
Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo skystis.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Išimkite oro žarną ir prisukite ventilio jungtį
prie sriegio apačios, ant padangos ventilio.
2.
Jei padangą reikia pripūsti:
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
5.
Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo
nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo
dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo
dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali
būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė po
panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais.
„Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo darbus
atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums pakeistų arba
pataisytų sugadintą padangą. Padangų remonto
įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje
yra sandarinimo skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą
(maksimalus važiavimo atstumas yra 200 km).
Personalas gali nustatyti, ar galima suremontuoti padangą ir, ar reikia ją keisti.
RATAI IR PADANGOS
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 362)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 361)
Pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinys - padangų
pripūtimas
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio
pradurtos padangos remonto rinkinyje (p. 361).
1.
Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite,
kad jungiklis būtų padėtyje 0 (išjungta), ir
išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
2.
Atsukite padangos ventilio dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
3.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas gali
kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
5.
Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas
slėgio padangose lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 448). Jei
slėgis per aukštas, išleiskite orą per slėgio
redukcinį vožtuvą.
6.
Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną ir
maitinimo kabelį.
7.
Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 360)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 361)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 364)
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
4.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
(įjungimo) padėtį.
365
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje,
turinčiame prieigą prie interneto.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą
personalą, specialią įrangą ir techninės priežiūros
literatūrą, todėl jie garantuoja aukščiausią
paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
1
2
368
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas
ir remontas (p. 381)
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai
rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje. Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui autoservise. Atstovas
susisieks su jumis ir sutars dėl susitikimo laiko.
Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie
artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2
gali parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
3.
Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą, į
kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros
ir remonto.
4.
Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą (telefoną). Rezervacijos informacija visada siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
• Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi būti
prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus Infotainment“ priedą, kur pateikiama informacijos,
kaip prijungti automobilį prie interneto.
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama
per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus
pateiktas klausimas, ar norite siųsti informaciją. Klausimas užduodamas vieną kartą ir po
to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį per
automobilio ekraną, reikia patvirtinti pranešimus arba iškylančias žinutes. Įprastame MY
CAR šaltinio rodinyje paspauskite OK/
MENU ir po to Service & repair Display
notifications.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
• Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos
ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID, rasite
Volvo ID (p. 21).
•
Eikite į www.volvocars.com, prisijunkite ir atlikite šiuos veiksmus:
1.
Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
2.
Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto MY
CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir tada
Service & repair.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus
arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį
remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 64) ir ekrane pateikiamu
iškylančiuoju meniu.
delyje išlieka. Nurodžius šią parinktį, automobilyje galima pradėti rankinio rezervavimo
procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas
kitą kartą užvedus automobilio variklį.
Rankiniu būdu rezervuoti techninę priežiūrą
arba remontą1
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite Service &
repair Dealer information Request
service or repair.
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
2.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezervavimo
užklausa ir atstovas susisiekia su jumis bei
pateikia rezervavimo pasiūlymą. Techninės
priežiūros lemputė ir techninės priežiūros
pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų
skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebero-
domi. Pranešimas jungtiniame prietaisų sky-
1 Taikoma
2 Taikoma
kai kurioms rinkoms.
„Sensus Navigation“.
3.
Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos
pasiūlymą.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano rezervacijos“. Automobilis automatiškai pateiks ekrane
priminimus apie rezervaciją ir padės nuvykti į
autoservisą atėjus laikui jame apsilankyti.
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
My
Skambinti atstovui1
Naudodamiesi prie automobilio „Bluetooth®“ ryšiu
prijungtu telefonu, galėsite paskambinti savo
įgaliotajam atstovui. Informacijos apie tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus Infotainment“
priede.
–
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą
kaip kelionės tikslą.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
}}
369
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Automobilio duomenų siuntimas1
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš kurios
„Volvo“ atstovai gali gauti informacijos apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos numerį (VIN3).
Numeris išspausdintas automobilio techninės
priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje
dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš
savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto priemonės duomenų informaciją sudaro šių sričių duomenys:
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 21)
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
3 Transporto priemonės identifikacijos
370
numeris
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą,
kuris buvo specialiai pagamintas konkrečiam
automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne
„Volvo“ rekomenduojamas kėliklis, vykdykite
prie įrenginio pridėtas instrukcijas
}}
371
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei automobilis keliamas galiniu autoserviso kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo taškų. Įsitikinkite,
kad autoserviso kėliklis būtų atremtas taip, kad
automobilis negalėtų nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso
keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo svertai gali būti
pastatomi po išoriniais kėlimo taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
372
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 341)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra tarp
priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr.
iliustraciją.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną
salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant
prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą kairėn.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra
susiję komponentai.
Variklio skyrius 4 cil.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyrius – patikra (p. 374)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 373)
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Variklio skyriaus išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelį ir
variklio variantą.
Variklio alyvos pildytuvas
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Radiatorius
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (įrengtas vairuotojo pusėje)
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių pagal
laikrodžio rodyklę. Turėtumėte išgirsti, kaip
atsilaisvina fiksatorius.
Akumuliatorius
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio pildytuvas
Oro filtras
}}
373
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (įrengtas vairuotojo pusėje)
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa ir
galia. Degimo sistema naudoja įtampą, kuri
gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 80).
Akumuliatorius
Kai rakteliu automobilio elektros sistema yra
pervesta į padėtį II arba kai variklis karštas,
nelieskite žvakių bei uždegimo ritės.
Relių ir saugiklių dėžutė
Reguliarus tikrinimas
Ploviklio pildytuvas
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius, pvz.,
pripildymo metu:
ĮSPĖJIMAS
Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina
pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 80).
Variklio skyrius, 5 cil. dyzelinis
Variklio skyrius – patikra
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
•
•
•
Variklio alyva
•
Plovimo skystis
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 373)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 374)
Vairo stiprintuvo skystis (ne automobiliams
su 4 cil. varikliu)
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
Aušinimo skystis
Atminkite, kad, išjungus variklį, radiatoriaus
ventiliatorius (esantis variklio skyriaus priekyje,
už radiatoriaus) gali įsijungti arba toliau veikti
automatiškai maždaug 6 minutes.
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise.
Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
Variklio skyriaus išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelį ir
variklio variantą.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
Variklio alyvos pildytuvas
374
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 373)
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 373)
Aušinimo skystis – lygis (p. 379)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 376)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
•
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 381)
Variklio alyva – bendroji dalis
Plovimo skystis – pildymas (p. 392)
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 431).
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai gamykloje
užpildomi specialiai adaptuota sintetine
variklių alyva. Alyva parenkama labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę,
užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir
poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio ir
klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“
atsisako bet kokių įsipareigojimų dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį arba slėgį.
Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį:
tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio
}}
375
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas
.
Kituose variantuose numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio įspėjamąjį ženklą
bei ekrane
pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo” atstovu.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Alyvos lygis matuojamas elektroniniu alyvos lygio
jutikliu.
4 cil.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje nurodytus
intervalus.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus.
Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis
sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr. Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 431).
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio
alyva – klasė ir tūris (p. 432).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 376)
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame
ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis,
dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Degalų pylimo antgalis4.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė
pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio matuoklį
su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 110).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Alyvos lygis gali būti per aukštas.
4
376
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį, įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui, 0,5 litro.
PASTABA
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad automobiliu
būtų nuvažiuota maždaug 30 km (apytikriai
20 mylių) ir kad jis 5 minutes būtų pastovėjęs
su išjungtu varikliu ant lygaus pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
2.
Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie variklio
alyvos lygį.
5 cil. dyzelinis
Papildomos informacijos apie meniu valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis (p. 110).
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo
sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį, automobilio pasvirimas, lauko temperatūra ir kt.), parodomas pranešimas Nepasiekiamas. Tai
nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Degalų pylimo antgalis5.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė
pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Alyvos lygio matavimas, 4 cil.
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1.
5
Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 80)).
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
}}
377
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti 0,5
litro pranešimas, papildykite tik 0,5 litro.
PASTABA
Sistema nustato alyvos lygį tik važiuojant. Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Automobiliu reikia
nuvažiuoti apie 30 km, kad alyvos lygis būtų
pradėtas rodyti teisingai.
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame
ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis,
dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio matuoklį
su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 110).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Alyvos lygis gali būti per aukštas.
378
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis (3)
arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta toliau
pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali
būti aukštesnis kaip MAX arba žemesnis kaip
MIN, nes kitaip gali būti sugadintas variklis.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1.
Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 80)).
2.
Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį Alyvos lygis.
> Tokiu atveju imama rodyti informacija apie
variklio alyvos lygį: žr. tolesnę iliustraciją,
kur parodytas ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis (p. 110).
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo variklį
iki reikiamos darbinės temperatūros. Variklio
šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima
naudoti automobilio salonui šildyti.
Skysčio lygio tikrinimas
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi būti
tarp MIN ir MAX žymų. Jei aušinimo sistema
nepakankamai užpildyta, variklis gali pernelyg
įkaisti ir sugesti.
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas
pripildymo lygis yra 4.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 375)
PASTABA
Kai variklis šaltas, reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį.
atsargų vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo
skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per daug abiem atvejais didėja skysčio užšalimo pavojus.
Jei po automobiliu radote aušinimo skysčio balą,
jei pastebėjote aušinimo skysčio dūmų arba jei
įpylėte daugiau nei 2 litrus, būtinai kreipkitės į
techninę pagalbą, kad užvedimo metu neapgadintumėte variklio dėl defektinės aušinimo sistemos.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant darbine
temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu išleistumėte viršslėgį.
Pildymas
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant pakuotės
nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio
}}
379
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos
koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis
savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš 50 %
vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su patvirtintos kokybės
vandeniu. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės paruoštą naudoti (sumaišytą)
„Volvo“ rekomenduojamą aušalą.
•
•
Keičiant aušinimo skystį / aušinimo sistemos komponentus, sistemą reikia išplauti
patvirtintos kokybės vandeniu arba
paruoštu naudoti (sumaišytu) aušinimo
skysčiu.
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai
užpildyta aušinimo sistema. Priešingu
atveju gali susidaryti per aukšta temperatūra ir iškilti cilindro galvutės pažeidimų
(įtrūkimų) rizika.
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 434).
380
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Pildymas
Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti tarp
talpyklos žymų MIN ir MAX.
Skysčio lygio tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame pačiame
bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi būti tarp MIN
ir MAX padalų, kurios matyti bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio lygį.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus arba
per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių skystį būtina
keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis
lygis ir tūris (p. 436).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra nukritęs
žemiau MIN žymos, nevažiuokite toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl nukrito stabdžių
skysčio lygis, „Volvo" rekomenduoja patikrinti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus zonos.
Tam, kad pasiektumėte atsukamą bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti apvalųjį apsauginį
dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį, esantį
ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio.
Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų, kurios
yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Automobiliai su 4 cilindrų varikliu vairo stiprintuvo
skysčio neturi. Jei automobilyje sumontuotas
kitas variklis, vairo stiprintuvo skysčio lygis turi
būti tarp bakelio žymų MIN ir MAX. Skysčio keisti
nereikia.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus vairo stiprintuvo sistemos gedimui ar
išjungus variklį ir prireikus automobilį vilkti,
vairą sukti žymiai sunkiau nei įprastai. Pasiskaitykite išsamiau apie tai, kas taikoma vilkimui (p. 328).
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių
aptikimo medžiagų. Ieškant nuotėkių, reikia naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai automobilis pristatomas į autoservisą. Šio skysčio
nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX
žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio rūšį
rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė (p. 436).
}}
381
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Susijusi informacija
•
6
7
382
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 368)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Vairuotojas gali pakeisti kelias automobilio lemputes. Prireikus keisti šviesos diodų ir ksenonines lemputes, susisiekite su autoservisu.
Lemputės yra nurodytos (p. 390). Toliau pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų6), kurie yra specifinės
konstrukcijos ar kuriuos galima keisti tik autoservise7, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai – ABL
(ksenoninės lemputės)
•
dieniniai žibintai / gabaritiniai žibintai, priekiniai
•
•
Posūkio apšvietimo žibintai
•
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai veidrodėliai
•
Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo
priekyje)
•
•
Gabaritiniai žibintai, galiniai
Šoniniai posūkių indikatoriai, šoniniai veidrodėliai
Šoniniai gabaritiniai žibintai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje įrengti ksenoniniai priekiniai
žibintai, ksenonines lemputes galima keisti tik
autoservise. Rekomenduojame kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenoninius žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 80).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros
lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame
apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
Lempučių keitimas – priekiniai
žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada nuimkite visą priekinį žibintą.
Priekinio žibinto nuėmimas
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 80).
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką, atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 383)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 388)
•
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
5.
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 389)
Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
•
6.
Pakeiskite reikiamą lemputę.
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 389)
Žibinto įmontavimas
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 388)
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo kaiščius.
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį ir
ištraukite.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima traukti
tik už jungties.
}}
383
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
1.
Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti
spragtelėjimas.
2.
Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite
fiksavimo kaiščiais. Trumpasis kaištis yra
įrengtas arčiausiai radiatoriaus grotelių. Įsitikinkite, kad juos tvirtai įstatėte.
3.
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 383)
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio žibinto
dangtį.
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų žibintai
(p. 385)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų žibintai
(p. 385)
•
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios
šviesos (p. 386)
Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Jungtis turi būti prijungta tinkamai, o priekinis
žibintas turi būti sumontuotas prieš įjungiant
žibintus arba įkišant nuotolinio valdymo raktelį į
uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 382)
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 384)
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas –
priekiniai žibintai (p. 383).
1.
„Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite keturis
dangtelio varžtus. Jų nereikia visiškai išimti
(pakanka 3–4 apsisukimų).
2.
Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3.
Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
384
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – artimųjų
šviesų žibintai
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
•
Susijusi informacija
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 383).
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 383).
2.
Nuimkite dangtelį (p. 384).
2.
Nuimkite dangtelį (p. 384).
3.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
3.
4.
Tiesiai ištraukite lemputę.
Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
5.
Sumontavus lemputę, jos kreipimo kaištis turi
būti atsuktas tiesiai aukštyn, jį užspaudus turi
pasigirsti spragtelėjimas.
4.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
}}
385
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
5.
Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos
pusės.
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
386
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
5.
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 383).
2.
Nuimkite dangtelį (p. 384).
3.
Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos
pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
Lempučių keitimas – galinis žibintas
4.
Galinių žibintų grupės žibintai keičiami iš bagažinės vidaus.
Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
5.
Įspausti lemputės laikiklį į vietą ir uždėti
dangtelį.
Atbulinės eigos žibinto lemputė yra už bagažinės
dangčio skydelio.
Atbulinės eigos žibintas
Galinių žibintų korpusas
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 383).
2.
Nuimkite dangtelį: ištraukite jį tiesiai į išorę.
3.
Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
4.
Norint ištraukti lemputę, reikia ją paspausti ir
tuo pat metu pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
1.
Atidarykite bagažinės dangtyje esantį skydelį.
Galinių žibintų lemputės keičiamos vidinėje bagažinės pusėje (išskyrus šviesos diodus).
2.
Išimkite lemputės laikiklį, sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
1.
3.
Perdegusią lemputę išimkite, spausdami ją ir
sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
4.
Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
5.
Prisukite lemputės laikiklį pagal laikrodžio
rodyklę.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
Nuo kairiojo/dešiniojo bagažinės skydo
nuimkite apmušalus, kad iš vidaus galėtumėte pasiekti lempas. Lemputės yra įmontuotos laikikliuose.
2.
Vienu metu nuspauskite fiksatorius ir ištraukite lemputės laikiklį.
3.
Perdegusią lemputę išimkite, spausdami ją ir
sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
}}
387
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 388)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Automobilio valstybinio numerio lentelės lemputės įrengtos po bagažinės dangčio rankena.
Stabdžių šviesos (LED)
1.
Atsukite varžtus atsuktuvu.
Šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
2.
Atsargiai atjunkite ir išimkite visą lemputės
korpusą.
3.
Pakeiskite lemputę.
4.
Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir jį
prisukite.
Stabdžių šviesos (p. 387)
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
Atbulinės eigos žibintas (p. 387)
Posūkių rodiklis (p. 387)
Rūko žibintas (p. 387)
Susijusi informacija
•
•
388
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 382)
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Bagažinės skyriaus lemputės įrengtos abiejose
bagažinės dangčio angos pusėse.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
G021758
Žibinto lęšio nuėmimas
1.
Įkiškite atsuktuvą ir švelniai išspauskite, kad
lemputės korpusas atsilaisvintų.
2.
Pakeiskite lemputę.
3.
Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl užspauskite jos korpusą.
1.
Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
2.
Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
3.
Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Replėmis pernelyg nesuspauskite lemputės.
Kitaip galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 390)
Žibinto lęšio prijungimas
1.
Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
2.
Įspauskite jį į vietą.
389
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus keisti šviesos diodų ir ksenonines lemputes,
susisiekite su autoservisu.
390
Apšvietimas
WA
Tipas
Artimųjų šviesų žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos,
halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios
šviesos, ABL
65
H9
Priekiniai posūkių
žibintai
24
PY24W
Įlipimo apšvietimas
priekyje
3
T10 lizdas
W2,1x9,5d
Daiktadėžės apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Salono veidrodėlio
apšvietimas
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
10
Lizdas SV8,5,
ilgis – 38 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
Posūkių signalo indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Valytuvų šluotelės
Apšvietimas
WA
Tipas
Stabdžių šviesos
21
P21W LL
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles,
jos turi būti nustatytos į aptarnavimo padėtį.
Atbulinės eigos
žibintas
21
H21W LL
Šluotelių priežiūros padėtis
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
A
W
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 382)
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio stiklo), jos
turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę
padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
1.
2.
3.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
spynelę8 ir spustelėkite mygtuką START/
STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie raktelio padėtis rasite
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 80).
Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį 0.
Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje
maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį), valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Langų valytuvų šluotelių keitimas
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo
padėtyje. Nuspauskite mygtuką, esantį ant
valytuvo šluotelės fiksatoriaus ir ištraukite ją
lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4.
Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį), valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę
padėtį.
SVARBU
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros
padėtyje, prieš įjungiant jas reikia nulenkti
atgal ant priekinio stiklo. Taip galima išvengti
gaubto dažų įbrėžimo.
8
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema.
}}
391
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio pusėje
esančią šluotelę.
Plovimo skystis – pildymas
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje
reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra antifrizo.
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje
temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar lygiavertį
plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH
turi būti nuo 6 iki 8.
Valymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo valymą
skaitykite Automobilių plovykla (p. 413).
SVARBU
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo skystį
su antifrizu, kad neužšaltų siurblys, bakelis ir
žarnos.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 392)
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną dangtelį.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti prie to
paties bakelio.
Tūris:
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 5,4 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 4,0 l.
PASTABA
Kai bakelyje lieka maždaug 1 litrą ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir ženklas
.
392
Susijusi informacija
•
•
•
Valytuvų šluotelės (p. 390)
Valytuvai ir plautuvai (p. 100)
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 373)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai
maitinti.
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui įtakos
turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir išsikrovimų
skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato
sąlygos ir kt.
•
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus varikliui
veikiant.
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus
prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Įtampa (V)
12
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
720
Dydis, L×B×H (mm)
Talpa (Ah)
A
B
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
278×175×190
70
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“ keičiant starterio akumuliatorių, būtina naudoti
EFB9 tipo akumuliatorių.
SVARBU
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti įrengiamas AGM10 tipo akumuliatorius.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
PASTABA
Starterio akumuliatoriaus korpuso dydis turi
atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių
dalių. Saugokitės karštų variklio dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių arba pagalbinį akumuliatorių (p. 397), galima naudoti tik
modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima, kadangi taip galima
apgadinti akumuliatorių.
}}
393
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti laikinai išjungta
ir (arba) prijungus išorinį akumuliatorių arba
akumuliatoriaus kroviklį jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Akumuliatoriaus eksploatacijos laikas sutrumpėja, jei jis reguliariai iškraunamas.
Akumuliatoriaus eksploatacijos laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važiavimo sąlygas ir klimatą. Akumuliatoriaus paleidimo pajėgumas
palaipsniui sumažėja, todėl jį reikia pakartotinai įkrauti, jei automobilis nenaudojamas
ilgesnį laiką, arba jis važiuoja tik trumpus
atstumus. Itin didelis šaltis riboja paleidimo
pajėgumą.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus
neigiamo kontakto niekada negalima
jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima
naudoti tik automobilio važiuoklę.
Norint palaikyti gerą akumuliatoriaus būklę,
rekomenduojama važiuoti mažiausiai 15
minučių per savaitę arba prijungti akumuliatorių prie automatinio palaikomojo įkrovimo
prietaiso.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 285), kur pateikiamas aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.
Pilnai įkrauto akumuliatoriaus eksploatavimo
laikas yra ilgiausias.
Akumuliatorius – ženklai
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius akinius.
Daugiau informacijos rasite
automobilio savininko
vadove.
Akumuliatorių laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
Susijusi informacija
•
•
394
Akumuliatorius – ženklai (p. 394)
Starterio akumuliatorius – keitimas (p. 395)
Akumuliatoriuje yra ėdrios
rūgšties.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Venkite kibirkščių ir atviros
ugnies.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
Nuėmimas
Sprogimo pavojus.
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį
iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent 5 minutes
prieš liesdami bet kokias elektros jungtis, nes
automobilio elektros sistema turi įrašyti būtinąją
informaciją į valdymo modulius.
Reikia išimti ir utilizuoti.
PASTABA
Starterio arba pagalbinis akumuliatorius eksploatacijos pabaigoje turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame yra švino.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 393)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 397)
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio
dalies ir ją nuimkite.
}}
395
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus
dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams
dangteliui nuimti.
R-Design kryžminis stovas*
PASTABA
Privežkite varžtus iki 30 Nm sukimo momento.
Patikrinkite sukimo momentą dinamometriniu
veržliarakčiu.
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
Tvirtinimas
ĮSPĖJIMAS
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir atjunkite teisinga tvarka.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Kryžminio stovo ir slegiamosios kameros dangtis.
Automobiliai su R-Design turi kryžminį stovą, kurį
reikia nuimti prieš keičiant pagrindinį akumuliatorių.
1.
Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
1.
Nuimkite suslėgtosios kameros kairįjį ir
dešinįjį dangčius. Atidarykite atsargiai, naudodami plastikinį peilį ar panašų įrankį.
2.
Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną, kol jis
atsirems į dėžės galinį kraštą.
2.
Atsukite ir išimkite varžtus (vieną dešinėje ir
vieną kairėje pusėje), kurie fiksuoja kryžminį
stovą.
3.
Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
4.
3.
Nuimkite kryžminį stovą.
> Dabar pagal pirmesniame skyriuje pateikiamas instrukcijas galima išimti pagrindinį
akumuliatorių.
Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir prie
akumuliatoriaus, ir prie korpuso išvado.
5.
Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6.
Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
7.
Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
•
396
Kryžminis stovas atgal sumontuojamas
atvirkštine tvarka.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
8.
9.
Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite jį
spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio akumuliatorių rasite Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 393) ir Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus (p. 285).
Akumuliatorius – Start/Stop
Akumuliatorius
Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo
akumuliatorių.
Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12 V
akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos užvedimo
eigos metu.
Papildomos informacijos apie funkciją „Start/
Stop“ rasite Start/Stop* (p. 294).
Papildomos informacijos apie automobilio starterio akumuliatorių rasite Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 285).
Užvedimas, 12
V
Užvedimo
šaltu
oru srovės stiprisA –
CCA
(A)B (A)
Pagalbinis, 12 V
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
720C
760D
120E
170F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
120
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
Šioje lentelėje pateikiami starterio akumuliatoriaus ir pagalbinio akumuliatoriaus techniniai duomenys automobiliams su Start/Stop funkcija.
Dydis ,
L×B×H
(mm)
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
150×90×106
}}
* Parinktis / priedas. 397
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
Akumuliatorius
Užvedimas, 12
V
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“ keičiant starterio akumuliatorių, būtina naudoti
EFB11 tipo arba galingesnį akumuliatorių.
Pagalbinis, 12 V
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
Talpa
(Ah)
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti įrengiamas AGM12 tipo akumuliatorius.
8E
70
PASTABA
10F
•
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
8
A
B
C
D
E
F
11
12
13
14
398
Pagal EN standartą.
Cold Cranking Amperes.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/Stop“
variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.
Kiti.
Akumuliatorių vieta
•
Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir
krautis akumuliatorius = Padidėjusios
kuro sąnaudos.
Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau
funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos
ribos, ši funkcija išjungiama.
Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio
srovės stiprio suvartojimo reiškia:
•
Variklis užsiveda automatiškai13, vairuotojui
nespaudžiant sankabos pedalo (mechaninė
pavarų dėžė).
•
Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui
nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo (automatinė pavarų dėžė).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.
Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 393) išsamų užvedimo akumuliatoriaus aprašymą.
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su vairu
dešinėje.
Akumuliatorius14
Pagalbinis akumuliatorius
Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia
daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu - rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
PASTABA
Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar
akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“ funkcija
gali laikinai nustoti veikusi:
•
Jei starterio akumuliatorius iškraunamas tiek,
kad automobilis nebevykdo įprastų elektros
sistemos funkcijų ir variklis užvedamas naudojant išorinį akumuliatorių arba akumuliatoriaus
įkroviklį, funkcija „Start/Stop“ išlieka aktyvinta.
Jei netrukus po to funkcija „Start/Stop“ automatiškai išjungia variklį, kyla didelis pavojus,
kad variklio automatinio užvedimo funkcija
nebus įgyvendinta dėl nepakankamo akumuliatoriaus įkrovos lygio, kadangi nebuvo duota
pakankamai laiko akumuliatoriui įkrauti.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus
neigiamo kontakto niekada negalima
jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima
naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 285), kur pateikiamas aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.
Jei automobilio variklis buvo užvestas nuo išorinio šaltinio arba nepakako laiko akumuliatoriui įkrauti naudojant akumuliatorių įkroviklį,
rekomenduojama laikinai deaktyvinti funkciją
„Start/Stop“, kol automobilis įkraus akumuliatorių. Esant +15 °C lauko temperatūrai, automobilis turi įkrauti akumuliatorių bent
1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė,
įkrovimo trukmė gali pailgėti iki 3–4 val. Akumuliatorių rekomenduojama įkrauti naudojant
išorinį akumuliatorių įkroviklį.
Elektros sistema
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos KS
generatorius.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
•
Starterio akumuliatorius – keitimas (p. 395)
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 393)
Išsamesnės informacijos apie starterio akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 393).
Susijusi informacija
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 394)
399
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – bendroji dalis
Centrinių elektros blokų vieta
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba
perkrovos.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija,
tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir
dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis
dar kartą perdega, tai reiškia, kad yra gedimas
elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise,
kad jame patikrintų gedimą.
Keitimas
1.
Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą
saugiklį.
2.
Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3.
Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite nauju
tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu.
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai įrengti
po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra
daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę
žalą elektros sistemai ir sukelti gaisrą.
Bagažinė
Variklio skyriaus šaltoji zona (tik Start/Stop)
Susijusi informacija
•
•
•
400
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 401)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 405)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 407)
•
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 409)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 411)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be kita
ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
}}
401
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Variklio skyrius, priekinė dalis
Variklio skyrius, apatinė dalis
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C) saugikliai yra įrengti (A).
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos
saugiklių vietos.
AA
Veikimas
AA
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėjeB
60
10
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai (ABL)*
20
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėžeB
60
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
-
-
Papildomas elektrinis šildytuvas*B
100
•
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir
juos reikėtų keisti tik autoservise15.
Šildomas priekinis stiklas*B ,
kairioji pusė
40
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise15.
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
VentiliatoriusC
40
Šildomas priekinis stiklas*B ,
dešinioji pusė
40
ABS siurblys
40
ABS vožtuvai
Priekinių žibintų plautuvai*
•
15
402
Veikimas
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Veikimas
AA
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėžeB
50
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
-
-
20
Relės ritės
5
20
Papildomi žibintai*
20
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Garso signalas
15
15
5
Variklio valdymo modulis (4
cil.)
20
Priekinis „Lambda“ zondas (4
cil.); Galinis „Lambda“ zondas
(4 cil. benzininis)
15
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (4
cil.); Variklio valdymo modulis
(4 cil.)
Variklio valdymo modulis (5 cil.
dyzelinis)
10
Transmisijos valdymo modulis
15
Masės oro srauto jutiklis (4
cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų
(EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4
cil. dyzelinis)
10
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (5 cil.
dyzelinis); variklio valdymo
modulis (5 cil. dyzelinis)
15
Oro srauto masės matuoklis (5
cil. dyzelinis); reguliuojamieji
vožtuvai (5 cyl. dyzelinis)
15
Pagalbinis aušinimo skysčio
siurblys (4 cil. dyzelinis)
Relių ritės centriniame elektriniame bloke, variklio skyriaus
nekaistančioje zonoje Start/
Stop
5
Oro kondicionieriaus elektromagnetinė sankaba (5 cil.
dyzelinis); vožtuvai (5 cil. dyzelinis); alyvos lygio jutiklis
10
-
-
Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys
(4 cil. benzininis); centrinis
„Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas
(4 cil. dyzelinis)
15
Žvakės valdymo modulis (5 cil.
dyzelinis)
10
Variklio valdymo modulis (4
cil.)
20
„Lambda“ zondai (5 cil. dyzelinis); valdymo modulis, radiatoriaus ritininė danga (5 cil.
dyzelinis)
Degimo ritės (4 cil. benzininis)
15
Dyzelino filtro šildytuvas (dyzelinas)
20
Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (4 cil.);
kaitinimo žvakės valdymo
modulis (4 cil. dyzelinis); alyvos
siurblys (4 cil. dyzelinis)
7,5
Karterio ventiliacijos šildytuvas
(5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. dyzeliniuose Start/
Stop)
10
Aušalo siurblys (4 cil. benzininis)
50
Dyzelino šildymo žvakės (tik
dyzeliniuose varikliuose)
70
}}
403
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Veikimas
Ventiliatorius (benzininis)
A
B
C
D
AA
60/80D
Ventiliatorius (dyzelinis)
80
Vairo stiprintuvas
100
Amperai
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 411).
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 411).
Atsižvelgiant į ventiliatoriaus variantą.
Susijusi informacija
404
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 405)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 409)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 407)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – po daiktadėže
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo (be
kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
Veikimas
AA
Pirminis garso sistemos valdymo
modulio* saugiklis, pirminis 16–20
sistemos „Infotainment“ saugiklių
saugiklis
40
Priekinio stiklo valytuvai
25
-
-
AA
-
-
-
-
Durelių rankenos, beraktė sistema*
5
-
-
Valdymo skydelis vairuotojo durelėse
20
Veikimas
AA
Valdymo skydelis, priekinio keleivio
durelės
20
Valdymo skydelis, galinio keleivio
durelės (dešiniosios)
20
Valdymo skydelis, galinio keleivio
durelės (kairiosios)
20
Beraktė sistema*
7,5
}}
* Parinktis / priedas. 405
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
406
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo
pusė*
20
Sėdynės šildymas, priekinė keleivio
pusė
15
Elektra valdoma sėdynė, keleivio
pusė*
20
Sėdynės šildymas, priekinė vairuotojo pusė
15
Statymo pagalba*; statymo
kamera*; BLIS*
5
AWD valdymo modulis*
15
Aktyviosios važiuoklės funkcija
Four-C*
10
-
-
Informacijos ir pramogų sistemos
valdymo modulis arba ekranasB
5
Garso sistemos valdymo blokas
(stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis
radijas*
10
Garso valdymo modulis arba valdymo modulis „Sensus“B
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, lubų vidaus apšvietimas, klimato jutiklis*
5
12 V lizdas, tunelio valdymo pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė dešinė*
15
Sėdynių šildymas, galinė kairė*
15
Papildomas elektrinis šildytuvas*
5
A
B
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 401)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 407)
Saugikliai – bagažinėje (p. 409)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 411)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir, be kita
Padėtys
Veikimas
AA
-
-
-
-
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis, elektra
valdomi langai; elektra valdomos
sėdynės*
7,5
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Jungtinis prietaisų skydelis
5
10
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*, perspėjimo apie susidūrimą sistema*
10
Centrinio užrakto sistema, kuro
bako atlankas
Šildomas vairas*
15
Šildomas priekinis stiklas*
15
Salono apšvietimas; lietaus jutiklis*
7,5
Atrakinimas bagažinės dangtis
10
Vairo sistema
7,5
Galvos atramos nulenkimas*
10
}}
* Parinktis / priedas. 407
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
A
408
Veikimas
AA
Degalų siurblys
20
Signalizacijos judesio detektorius*,
klimato skydelis
5
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis; tamsėjantis salono galinio vaizdo veidrodėlis*; galinės sėdynės šildymas*
7,5
Sistemos „Infotainment“ valdymo
modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
Stoglangis*
20
Imobilizatorius
5
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 401)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 405)
Saugikliai – bagažinėje (p. 409)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 411)
Amperai
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – bagažinėje
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį.
Padėtys
Veikimas
AA
Elektrinis stovėjimo stabdys, kairėje
30
Elektrinis stovėjimo stabdys, dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
2 priekabos lizdas*
-
Veikimas
AA
Veikimas
AA
12 V maitinimo lizdas, bagažinė
15
1 priekabos lizdas*
40
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
A
-
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 401)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 405)
}}
* Parinktis / priedas. 409
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
410
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 407)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 411)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – variklio skyriaus
aušinimo zonoje
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo ir
juos reikėtų keisti tik autoservise16.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise16.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop rasite
Start/Stop* (p. 294).
16
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Padėtys
Veikimas
Pagrindinis variklio skyriaus centrinio elektrinio bloko saugiklis
Veikimas
AA
175
AA
Pagrindinis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po
daiktadėže, centrinis elektrinis blokas bagažinėje
175
Papildomas elektrinis šildytuvas*
100
}}
* Parinktis / priedas. 411
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Veikimas
AA
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 407)
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže
50
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 409)
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės
saugiklis po daiktadėže
60
Šildomas priekinis stiklas*
60
Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
-
-
-
-
Užvedimo relė
-
A
30
-
Pagalbinis akumuliatorius
70
Centrinis elektroninis modulis
(CEM) - atskaitos įtampos rezervinis akumuliatorius
5
Amperai
Susijusi informacija
•
•
412
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 401)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 405)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilių plovykla
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Taip automobilį nuplausite lengviau, nes nešvarumai nebus smarkiai prikibę. Be to, sumažinsite
įbrėžimų pavojų ir automobilis atrodys naujesnis.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite, ar
plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus. Paukščių
išmatose yra medžiagų, kurios labai greitai
paveikia ir išblukina dažus. Pavyzdžiui, panaudokite minkštą popierinį rankšluostį ar gausiai sudrėkintą kempinę. Norint atnaujinti
išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į
įgaliotą „Volvo” autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų paviršiaus
subraižymo rizika plaunant. Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams nuvalyti
naudokite šaltojo nuriebalinimo priemonę.
Atminkite, kad tokiu atveju paviršių negalima
palikti kaisti saulėje!
Plovimui naudokite kempinę, šampūną automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu muilo
arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų vandens valiklį. Jei neleisite vandens lašeliams
išdžiūti intensyviuose saulės spinduliuose,
sumažės dėmių, kurias gali tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į autoservisą. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas būdas
nuplauti automobilį, tačiau ne visos vietos gerai
išplaunamos. Siekiant gerų rezultatų, rekomenduojama plauti automobilį rankomis arba papildyti
autoplovyklos paslaugas plovimu rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia
plauti tik rankomis. Taip daroma todėl, kad
naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai funkcionuoja. Valykite juos reguliariai, pavyzdžiui,
pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę, kuri
nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti
plačius judesius ir nepriartinkite antgalio prie
automobilio paviršiaus arčiau nei per 30 cm.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį,
įskaitant stovėjimo stabdį, kad užtikrintumėte,
jog drėgmė ir korozija neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo trinties
sukelto karščio stabdžių paviršius įšyla ir
išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti,
esant drėgnam ir šaltam orui.
}}
413
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Valytuvų šluotelės
SVARBU
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės,
dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat vabzdžiai,
ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo laiką.
Neplaukite automobilio valikliu, kurio pH vertė
nesiekia 3,5 arba viršija 11,5, nes kitaip gali
išblukti anodinto aliuminio dalys, pvz., stogo
laikikliai ar sritis aplink šoninius langus.
Valymas:
– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 390).
Anodinto aliuminio dalims valyti niekada
nenaudokite metalo poliravimo priemonių, nes
kitaip galite išblukinti ir sunaikinti paviršiaus
dangą.
PASTABA
Reguliariai plaukite valytuvų šluoteles ir priekinį stiklą drungnu muilinu tirpalu arba automobiliniu šampūnu. Nenaudokite jokių stiprių
tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir
apdailos detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos detales)
rekomenduojame valyti ir prižiūrėti specialiomis
valymo priemonėmis, kurias galite įsigyti „Volvo“
atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis.
Rėmeliai aplink šoninius langus, automobilio
stogo bėgeliai ir durelių rėmai ties langais* pagaminti iš anodinto aliuminio. Tai reiškia, kad juos
galima plauti tik valymo priemone, kurios pH vertė
yra intervale nuo 3,5 iki 11,5, kad neišbluktų.
414
Dalys, kurias reikėtų plauti naudojant valymo priemonę,
kurios pH vertė patenka į intervalą 3,5–11,5.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių
valiklius.
Nuplovus gali likti išblukimų ties stipinų pagrindu:
tai yra stabdžių diskų metalo dulkės, prikimbančios prie ratlankių dažų. Daugeliu atvejų gerai
tinka dažų valiklis, taip pat galima labai švelniai
papoliruoti, naudojant minkštą šluostę.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių
paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų aliuminio
lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 415)
Automobilio vidaus valymas (p. 416)
Vandenį ir purvą atstumianti danga (p. 415)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Vaškavimas ir poliravimas
SVARBU
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio kėbulą,
jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba jei norite
dažams suteikti papildomos apsaugos.
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei po
vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo metu
automobilis gali būti vaškuojamas. Nepoliruokite
ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės
apšviestoje vietoje.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Priežiūra:
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas, blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo" garantija
negalioja.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Susijusi informacija
•
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir dervų
dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali būti išvalytos,
naudojant smulkią automobilio dažų sluoksnio
valymui skirtą valymo pastą.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Automobilių plovykla (p. 413)
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai dėvisi.
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų šalinimo priemonės ar pan., nes galite pažeisti jų
hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte
jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines šoninių
langų stiklų paviršių savybes, patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą
šias priemones naudokite po trijų metų, o
vėliau - kiekvienais metais.
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir salono
bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 105)).
}}
* Parinktis / priedas. 415
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 413)
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo rūdžių
dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų. Automobilio
dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari skyriai ir šoninės durys
buvo padengti plonu įsigeriančiu antikoroziniu
skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius
ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami
geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo
priemones, svarbu nusiurbti dulkių siurbliu.
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu kaip
įmanoma greičiau nuvalyti ir apdoroti šias
apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių
tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar
vaitspirito, kadangi taip galite apgadinti
apmušalus ir kitas salono medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais
mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj
to nušluostykite juos valymo priemone
sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti korozijos pavojų
ateityje. Valant blizgančias apdailos dalis reikia
vengti stiprių šarminių ar rūgštinių valymo tirpalų.
Bet kokias akmenukų žymes reikia pašalinti iškart
jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 418)
Medžiaginiai ir lubų apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų
asortimentą, skirtą medžiaginiams ir lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias priemones
pagal instrukcijas, sėkmingai išlaikysite jų savy-
416
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
bes. Audinių priežiūros produktų galima įsigyti iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant
išlaikyti jų originalią išvaizdą.
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas, kuris
laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir įgauna gražų
patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir
spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“
siūlo visapusišką gaminį – „Volvo“ odos priežiūros
rinkinį su šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria 1–4
kartus per metus (jei reikia – dažniau) valyti odą
bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš „Volvo“ įgaliotojo
atstovo galite įsigyti odos priežiūros rinkinį ir
šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir
medinės dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu, kurio galite
įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių. Jei reikia
išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes, naudokite
specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš „Volvo” prekybos atstovų.
Kilimėlius reikia valyti priemonėmis, kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 413)
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę.
Specialią priemonę audinių valymui galite įsigyti
„Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite, kad saugos diržas
jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius ir
grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu
išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra
pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį tiesiai
aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti rekomenduojama naudoti specialų tekstilės valiklį.
417
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Dažų sluoksnio pažeidimai
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos
nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas
akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų
sparnų, durelių ir bamperių pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Medžiagos, kurių gali prireikti
•
•
•
•
Gruntas17 – pvz., bamperiams skirtas specialus lipnusis gruntas, parduodamas purškimo
balionėliuose.
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės18.
Maskavimo juostelė.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos kodas
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti
automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informacinio
lapelio vieta, žr. Techninės informacijos žymenys
(p. 422).
Smulkus švitrinis popierius17.
Spalvos kodas
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
17
18
418
G021832
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio pažeidimus.
Jei reikia.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti švarus
ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei 15 °C
temperatūroje.
1.
Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip
pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas siekia metalo paviršių (lakštinį
plieną), rekomenduojama naudoti gruntą. Jei
pažeidimas siekia plastiko paviršių, siekiant
geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti
lipnųjį gruntą: įpurkškite į flakono dangtelį ir
plonai užtepkite.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
2.
Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia
abrazyvine medžiaga. Kruopščiai nuvalykite
paviršių ir leiskite išdžiūti.
3.
Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo plonu
teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus gruntui,
padenkite bazine ir skaidriąja dangomis.
4.
Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą
vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja
juostele tam, kad neužteptumėte naujo
sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas,
užpildykite pagrindinį ir apsauginį sluoksnius,
kai tik bus nuvalytas paviršius.
Susijusi informacija
•
Antikorozinė danga (p. 416)
419
SPECIFIKACIJOS
SPECIFIKACIJOS
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobilio
422
informacija pateikiama atitinkamame ant automobilio priklijuotame lipduke.
SPECIFIKACIJOS
Žymos vieta
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau bend-
rauti su įgaliotu „Volvo” prekybos atstovu apie
automobilį ir užsakyti atsargines dalis bei priedus.
Techninės informacijos, transporto priemonės identifikavimo numerio, maksimalaus lei-
}}
423
SPECIFIKACIJOS
||
džiamo svorio rodiklių ir išorinės spalvos kodo
informacijos žymenų bei sertifikato numerio
etiketė. Lipdukas priklijuotas ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
A/C sistemos lipdukas.
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodo ir variklio serijos numerio etiketė.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės tipo žymens ir serijos numerio
etiketė.
mechaninė pavarų dėžė
automatinė pavarų dėžė
Automobilio identifikacinis numerio (VIN,
transporto priemonės identifikacinio numerio)
etiketė.
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
424
Susijusi informacija
•
•
•
Masės (p. 426)
Variklio techniniai duomenys (p. 429)
Oro kondicionavimo techniniai duomenys
(p. 438)
SPECIFIKACIJOS
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir
kt. matmenis.
S60
A
B
C
Gabaritai
mm
Atstumas tarp ašių
2776
Ilgis
Krovinio ilgis, grindys,
nulenkta galinė sėdynė
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
F
Krovinio aukštis
S60
G
Gabaritai
Priekinių ratų tarpvėžė
H
Galinių ratų tarpvėžė
1749
1484
S60
Gabaritai
mm
1588A/
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2097
L
Plotis įskaitant papildomus
durų veidrodėlius
1899
1578B
4635
965
mm
1585A/
1575B
I
Krovinio plotis, grindys
J
Plotis
919
A
B
su 16 col. ratais
su 17 col. ratais
1866
492
425
SPECIFIKACIJOS
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis
rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas, iki
90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 427) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos
ar priedų. Tai reiškia, kad kiekvienas automobilio priedas mažina automobilio leidžiamą
pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą apkrovą mažinančių priedų pavyzdžiai – įvairūs įrangos lygiai (pvz., „Kinetic“ /
„Momentum“ / „Summum“) bei kiti priedai,
pvz., standžioji vilktis, stogo bagažo laikiklis,
stogo bagažinė, garso sistema, pagalbiniai
žibintai, GPS, degalais maitinamas šildytuvas,
apsauginės grotelės, kilimėliai, bagažinės
uždanga, elektra valdomos sėdynės ir pan.
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės informacijos žymenys (p. 422).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis
+ priekaba)
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio
masę, pasverkite jį.
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir krovinių paskirstymo.
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
Susijusi informacija
426
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 427)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 440)
SPECIFIKACIJOS
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Maksimalus priekabos su stabdžiais
svoris
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant
su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
S60
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
T2
B4154T5
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T3
B4204T37
Mechaninė, M66
1600
75
T3
B4154T4
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Mechaninė, M66
1600
75
T4
B4204T19
Automatinė, TF-71SC
1600
75
T5
B4204T11
Automatinė, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T41
Automatinė, TG-81SC
1800
90
T6
B4204T9
Automatinė, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B4204T9
Automatinė, TG-81SC
1800
90
D2
D4204T8
Mechaninė, M66
1600
75
D2
D4204T20
Automatinė, TF-71SC
1600
75
D3
D4204T9
Mechaninė, M66
1600
75
D3
D4204T9
Automatinė, TF-71SC
1600
75
D4
D4204T14
Mechaninė, M66
1800
90
Variklis
}}
427
SPECIFIKACIJOS
||
S60
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
D4
D4204T14
D4 AWD
D5244T21
Automatinė, TG-81SC
1800
90
Automatinė, TF-80SD
1800
90
D5
D4204T11
Automatinė, TG-81SC
1800
90
Variklis
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 422)).
A
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
Susijusi informacija
•
•
•
428
Masės (p. 426)
Važiavimas su priekaba* (p. 321)
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
(p. 327)
* Parinktis / priedas.
SPECIFIKACIJOS
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai
duomenys (galia ir kt.).
S60
Variklio kodasA
Variklis
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Galia
Galia
Sukimo momentas
(kW/aps. min.)
(AG/aps./min.)
(Nm/aps. min.)
Cilindrų
skaičius
Skersmuo
Eiga
(mm)
(mm)
Cilindro darbinis tūris
Suspaudimo
laipsnis
(litrų)
A
T2
B4154T5
90/5000
122/5000
220/1600-3500
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700-4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T6 / T6 AWD
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
Polestar
B4204T43
270/6000
367/6000
470/3100-5100
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D2
D4204T20
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
440/1500-2750
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D4204T11
165/4250
225/4250
470/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 422)).
}}
429
SPECIFIKACIJOS
||
Susijusi informacija
•
•
430
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 434)
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 432)
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai gamykloje
užpildomi specialiai adaptuota sintetine
variklių alyva. Alyva parenkama labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę,
užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir
poveikį aplinkai.
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite alyvos lygį (p. 376):
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
•
•
•
važiuojant kalnuotuose regionuose
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba virš
+40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma ir
važiuojant trumpais atstumais esant žemai temperatūrai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio ir
klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“
atsisako bet kokių įsipareigojimų dėl garantijos.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės
visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai
saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
Susijusi informacija
•
•
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 432)
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 375)
431
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyva – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
„Volvo” rekomenduoja:
S60
Variklio kodasA
Alyvos klasė
Variklis
432
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
T2
B4154T5
T3
B4154T4
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0W-20“
maždaug 5,6
maždaug 5,6
SPECIFIKACIJOS
S60
Variklio kodasA
Alyvos klasė
Variklis
A
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
T3
B4204T37
T4
B4204T19
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0W-20“
maždaug 5,6
T5
B4204T11
maždaug 5,6
T5
B4204T41
maždaug 5,6
T6 / T6 AWD
B4204T9
maždaug 5,6
Polestar
B4204T43
maždaug 5,4
D2
D4204T8
D2
D4204T20
maždaug 5,2
D3
D4204T9
maždaug 5,2
D4
D4204T14
maždaug 5,2
D5
D4204T11
maždaug 5,2
D4 AWD
D5244T21
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0W-20“
Alyvos klasė: ACEA A5/B5
Klampa: SAE 0W–30
maždaug 5,6
maždaug 5,2
maždaug 5,9
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 422)).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 431)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 376)
433
SPECIFIKACIJOS
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
(litrų)
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo aušalo
ir vandens 50 % 1 mišinys, žr. pakuotę.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Tūris
VariklisA
(litrų)
1
434
Tūris
VariklisA
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
D2
D4204T8
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
D4204T14
D5
D4204T11
D4 AWD
D5244T21
A
B4154T5
B
T3
B4154T4
Susijusi informacija
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5
B4204T11
T5
B4204T41
T6 / T6 AWD
B4204T9
Polestar
B4204T43
8,3 (8,7B)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
8,9
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant
variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 422)).
Taikoma automobiliams su degalus naudojančiu šildytuvu.
T2
•
8,9 (9,2B)
Aušinimo skystis – lygis (p. 379)
SPECIFIKACIJOS
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos pavarų
dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė
M66
Tūris (litrai)
maždaug 1,45
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
BOT 350M3
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
TF-71SC
maždaug 6,8
AW1
TF-80SD
maždaug 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
maždaug 6,6A
maždaug 7,5B
AW1
Benzininiai varikliai
Dyzeliniai varikliai
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis transmisijos
skysčio keisti nereikia. Tačiau, gali tekti ją
pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 431)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 422)
435
SPECIFIKACIJOS
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Stabdžių skystis – tai hidraulinės stabdžių sistemos terpė, naudojama slėgiui iš pagrindinio
stabdžių cilindro perduoti mechaniniams stabdžiams.
Tinkama klasė: „Volvo“ originalas: Dot 4 6 klasė
arba analogas.
Tūris: 0,6 litrų
Susijusi informacija
•
436
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis (p. 380)
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
Vairo stiprintuvo skystis yra vairo stiprintuvo sistemoje naudojamos terpės tipas.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamas vairo
stiprintuvo skystis.
Susijusi informacija
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 381)
SPECIFIKACIJOS
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas degalų bako tūris.
Variklis
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
Benzininis variklis
maždaug 67
Degalai – benzinas (p. 316)
Dyzelinis variklis
maždaug 67
Degalai – dyzelinas (p. 317)
Susijusi informacija
•
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 314)
Variklio techniniai duomenys (p. 429)
437
SPECIFIKACIJOS
Oro kondicionavimo techniniai
duomenys
R1234yf lipdukas
Ženklas
Reikšmė
Mobiliąją oro kondicionavimo sistemą (MAC) gali prižiūrėti tik
parengtas ir sertifikuotas technikas
Automobilio klimato kontrolės sistemoje, priklausomai nuo šalies, naudojamas šaldymo skystis
R1234yf arba R134a. Informacijos apie tai, kuris
šaldymo skystis naudojamas automobilio klimato
kontrolės sistemoje, pateikta variklio dangčio
vidinėje pusėje priklijuotame lipduke.
Degūs šaldymo skysčiai
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos skysčių ir
tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje pusėje.
Šaldymo skystis
Oro kondicionieriaus lipdukas
R1234yf ženklų paaiškinimas
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
R134a lipdukas
Ženklas
Reikšmė
Atsargiai
Mobilioji oro kondicionieriaus sistema (MAC)
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje pusėje.
438
Tepalų tipas
Variklis
Svoris
Tinkama klasė
5 cilindrų dyzelinis
720 g
R134a
kiti
800 g
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
SPECIFIKACIJOS
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Svoris
Tinkama klasė
750 g
R1234yf
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas
ir remontas (p. 381)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 422)
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Kompresoriaus alyva
Variklis
Tūris
Tinkama klasė
4 cilindrų
60 ml
PAG SP-A2
5 cilindrų
110 ml
PAG SP-A2
Garintuvas
SVARBU
Oro kondicionieriaus sistemos garintuvo
negalima nei remontuoti, nei pakeisti naudotu
garintuvu. Naujasis garintuvas turi būti sertifikuotas ir pažymėtas pagal SAE J2842.
439
SPECIFIKACIJOS
Degalų sąnaudos ir CO2
išmetamas kiekis
PASTABA
Mieste
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų, vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
Užmiestyje
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos litrais
100 km, o CO2 emisija – CO2 gramais kilometrui.
Kombinuotos
Paaiškinimas
PASTABA
mechaninė pavarų dėžė
gramas CO2/km
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Automatinė pavarų dėžė
litrai/100 km
S60
440
T2 (B4154T5)
171
7,4
113
4,8
134
5,8
T3 (B4204T37)
172
7,4
107
4,6
131
5,6
T3 (B4154T4)
171
7,4
113
4,8
134
5,8
T4 (B4204T19)
172
7,4
107
4,6
131
5,6
T4 (B4204T19)
171
7,4
113
4,8
134
5,8
T5 (B4204T11)
198
8,6
114
4,9
145
6,2
SPECIFIKACIJOS
S60
T6 (B4204T9)
199
8,6
120
5,1
149
6,4
T6 AWD (B4204T9)
214
9,2
130
5,6
161
6,9
Polestar (B4204T43)
240
10,5
144
6,3
179
7,8
D2A (D4204T8)
115
4,4
95
3,6
102
3,9
D2B (D4204T8)
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D2A (D4204T20)
128
4,9
105
4,0
113
4,3
D2B (D4204T20)
125
4,8
102
3,9
110
4,2
D3A (D4204T9)
118
4,6
98
3,7
105
4,0
D3B (D4204T9)
117
4,5
94
3,6
102
3,9
D3A (D4204T9)
128
4,9
105
4,0
113
4,3
D3B (D4204T9)
125
4,7
100
3,8
109
4,1
D4A (D4204T14)
115
4,5
95
3,6
102
3,9
}}
441
SPECIFIKACIJOS
||
S60
A
B
D4B (D4204T14)
114
4,4
91
3,5
99
3,8
D4A (D4204T14)
139
5,3
98
3,7
113
4,3
D4B (D4204T14)
134
5,0
95
3,6
109
4,1
D4 AWD (D5244T21)
176
6,7
124
4,7
143
5,4
D5 (D4204T11)
142
5,4
106
4,0
119
4,5
Netaikoma mažos emisijos variantui.
Taikoma tik mažos emisijos variantui.
Degalų sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos konkrečiais ES važiavimo ciklais (žr. toliau), kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši įranga
bei automobilio pakrovimas didina kuro sąnaudų
ir anglies dioksido emisijos rodiklius.
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai
pateikiami toliau:
•
•
•
Automobilyje sumontavus papildomos įrangos, pakinta jo svoris.
Vairuotojo vairavimo stilius.
Klientui pasirinkus didesnius nei standartinės
modelio bazinės versijos ratus gali padidėti
riedėjimo pasipriešinimas.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro sąlygos ir automobilio būklė.
Pirmiau pateiktų pavyzdžių deriniai gali gerokai
padidinti sąnaudas.
442
Lyginant su ES važiavimo ciklais (žr. toliau), kurie
yra naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
yra grindžiami lentelėje pateikiami degalų
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai. Papildomos informacijos rasite taisyklėse ().
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, galintys gerokai padidinti automobilio
degalų sąnaudas.
SPECIFIKACIJOS
ES važiavimo ciklai
Oficialiai skelbiami degalų sąnaudų rodikliai
pagrįsti dviem standartiniais važiavimo ciklais
laboratorijos aplinkoje („ES važiavimo ciklais“)
pagal EU Regulation no 692/2008, 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) ir UN ECE Regulation no 101.
Kadangi važiavimo ciklai taip pat naudojami ir
kokybei kontroliuoti, keliami reikšmingi bandymų
pakartojamumo reikalavimai. Dėl šios priežasties
bandymai atliekami kruopščiai kontroliuojant, naudojamos tik bazinės automobilio funkcijos (oro
kondicionierius, radijas ir pan. būna išjungti). Taigi,
šie oficialieji rezultatai nebūtinai atitiks realias kliento sąnaudas.
sido emisiją (CO2 emisiją). Po to skaičiai analizuojami ir pateikiama CO2 išmetimų reikšmė.
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 320)
Masės (p. 426)
Reglamentai apima važiavimo ciklus „mieste“ ir
„užmiestyje“:
•
Važiavimas mieste – matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį. Važiavimas yra imituojamas.
•
Važiavimas užmiestyje – automobilis greitinamas ir stabdomas greičio intervale
0–120 km/h (0–75 myl./val.). Važiavimas yra
imituojamas.
Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda
judėti antrąja pavara.
Jungtinė oficialioji važiavimo sąnaudų vertė
(pateikta lentelėje) – tai važiavimo „mieste“ ir
„užmiestyje“ svertinis vidurkis, atitinkantis teisinius
reikalavimus.
Išmetamosios dujos abiejų važiavimo ciklų metu
surenkamos, siekiant apskaičiuoti anglies diok-
443
SPECIFIKACIJOS
Ratai ir padangos – patvirtinti
matmenys
kamai perskaityti lentelę, reikia informacijos apie
variklį, priekinių ratų pavarą (FWD) arba visų ratų
pavarą (AWD) ir transmisijos tipą. Šios išsamios
informacijos rasite Techninės informacijos žymenys (p. 422).
Tam tikrose šalyse registracijos bei kituose
dokumentuose nurodomi ne visi aprobuoti matmenys. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti
patvirtinti ratlankių ir padangų deriniai. Norint tin-
444
S60
mech. /
Variklis
aut.
Informacijos apie minimalų leistiną apkrovos
indeksą (LI) ir minimalų leistiną greičio rodiklį
(SS) rasite Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
(p. 446).
✓ = patvirtinta
235/45R17
205/60R16
215/55R16
215/50R17
7,5Jx17x55
235/40R18
235/40R19A
245/35R20
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
T2 (B4154T5)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T3 (B4154T4)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T3 (B4204T37)
mech.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T4 (B4204T19)
mech. / aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T5 (B4204T11)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T5 (B4204T41)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T6 (B4204T9)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
T6 AWD (B4204T9)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
Polestar (B4204T43)
aut.
-
-
-
-
-
✓
✓
D2B (D4204T8)
mech.
✓
-
-
-
-
-
-
D2C (D4204T8)
mech.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
D2B (D4204T20)
aut.
✓
-
-
-
-
-
-
D2C (D4204T20)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
SPECIFIKACIJOS
A
B
C
S60
mech. /
Variklis
aut.
235/45R17
205/60R16
215/55R16
215/50R17
7,5Jx17x55
235/40R18
235/40R19A
245/35R20
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
D3B (D4204T9)
mech. / aut.
✓
-
-
-
-
-
-
D3C (D4204T9)
mech. / aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
D4B (D4204T14)
mech. / aut.
✓
-
-
-
-
-
-
D4C (D4204T14)
mech. / aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
D4 AWD (D5244T21)
aut.
-
✓
✓
✓
✓
✓
-
D5 (D4204T11)
aut.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
Taikoma tik automobiliams su sportine važiuokle, „R-design“ arba „Polestar“.
Taikoma tik mažos emisijos variantui.
Netaikoma mažos emisijos variantui.
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 338)
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 338)
445
SPECIFIKACIJOS
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
Toliau pateikiamoje lentelėje parodytas minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI) ir greičio
446
rodiklis (SS). Norint tinkamai perskaityti lentelę,
reikia informacijos apie variklį, priekinių ratų
pavarą (FWD) arba visų ratų pavarą (AWD) ir
transmisijos tipą. Šios išsamios informacijos
rasite Techninės informacijos žymenys (p. 422).
S60
mech. /
Variklis
aut.
Minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI)A
Minimalus leistinas greičio rodiklis (SS)B
T2
B4154T5
aut.
93
H
T3
B4154T4
aut.
93
H
T3
B4204T37
mech.
92
V
T4
B4204T19
mech.
92
HC
aut.
93
HC
T5
B4204T11
aut.
93
HC
T5
B4204T41
aut.
93
HC
T6
B4204T9
aut.
93
HC
T6 AWD
B4204T9
aut.
95
HD
Polestar
B4204T43
aut.
95
W
D2
D4204T8
mech.
92
H
D2
D4204T20
aut.
93
H
D3E
D4204T9
mech.
92
H
aut.
93
H
SPECIFIKACIJOS
D3F
A
B
C
D
E
F
S60
mech. /
Variklis
aut.
Minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI)A
Minimalus leistinas greičio rodiklis (SS)B
mech.
92
HC
D4204T9
aut.
93
H
mech.
92
H
aut.
93
H
mech.
92
HC
aut.
93
HC
D4E
D4204T14
D4F
D4204T14
D4 AWD
D5244T21
aut.
94
HC
D5
D4204T11
aut.
93
HC
Padangų apkrovos indeksas turi būti bent jau lygus nurodytajam lentelėje arba didesnis.
Padangų greičio indeksas turi būti bent jau lygus nurodytajam lentelėje arba didesnis.
Automobiliams be maksimalaus greičio ribotuvo 210 km/h (130 myl./val.) reikalingas bent greičio rodiklis V.
Automobiliams be maksimalaus greičio ribotuvo 210 km/h (130 myl./val.) reikalingas bent greičio rodiklis W.
Taikoma tik mažos emisijos variantui.
Netaikoma mažos emisijos variantui.
Susijusi informacija
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 444)
•
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 448)
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 338)
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 338)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 339)
Padangos – greičio rodikliai (p. 339)
447
SPECIFIKACIJOS
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas slėgis padangose.
S60
Padangų dydis
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0–160C
230
230
260
260
260
160+D
260
240
280
260
-
215/55 R 16
0 – 160C
230
230
260
260
260
T5 (B4204T11)
235/45 R 17
160+D
260
240
280
260
-
T5 (B4204T41)
205/60 R 16
240
240
260
260
260
D4 (D4204T14)
215/50 R 17
D4 AWD (D5244T21)
235/40 R 18
280
240
300
260
-
Variklis
T2 (B4154T5)
T3 (B4154T4)
T3 (B4204T37)
T4 (B4204T19)
D2 (D4204T8)
D2 (D4204T20)
D3 (D4204T9)
205/60 R 16
Maks. apkrova
ECO slėgisA
215/55 R 16
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R 18
235/40 R 19
235/40 R 19
448
PASTABA
Ne visada visose rinkose parduodami visi
varikliai, padangos ar jų deriniai.
0–
160C
160+D
SPECIFIKACIJOS
S60
Padangų dydis
Variklis
215/55 R 16
T6 (B4204T9)
T6 AWD (B4204T9)
D5 (D4204T11)
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
230
230
260
260
260
0–
160C
Maks. apkrova
ECO slėgisA
235/45 R 17
160+D
280
240
300
260
-
205/60 R 16
0 – 160C
240
240
260
260
260
160+D
300
240
320
280
-
215/50 R 17
235/40 R 18
235/40 R 19
}}
449
SPECIFIKACIJOS
||
S60
Padangų dydis
Variklis
Polestar (B4204T43)
245/35 R 20
Laikinas atsarginis ratas
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
240
240
260
260
260
160+D
300
240
320
280
-
0 – 160C
250
250
260
260
260
160+D
270
270
290
290
-
didž. 80E
420
420
420
420
-
160C
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
0–100 myl./val.
100+ myl./val.
maks. 50 myl./val.
ĮSPĖJIMAS
19 colių ratų jokiu būdu negalima naudoti su
automobiliais, neturinčiais „R-Design“, sportinės arba „Polestar“ važiuoklės parinkčių. Jei
bandysite montuoti 19 colių ratus ant automobilių su standartine važiuokle, kils saugos pavojus, rizika sugadinti automobilį, be to,
suprastės jo vairavimo charakteristikos.
Susijusi informacija
450
Apkrova, 1–3 asmenys
0–
235/40 R 19
A
B
C
D
E
Greitis
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 444)
•
Padangos – matmenys (p. 338)
•
•
Padangos – oro slėgis (p. 336)
Techninės informacijos žymenys (p. 422)
Maks. apkrova
ECO slėgisA
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
204
Akmenų žymės ir įbrėžimai
418
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai
94
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
94
Aktyvioji stabdžių kontrolė
190
Aktyvi parkavimo pagalbos sistema
Apribojimai
operacija
Simboliai ir pranešimai
veikimas
272
275
273
277
273
Akumuliatorius
keitimas
perkrova
285, 312, 393
395
312
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos.
Aliarmo funkcija
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“
128
164
431, 432
Anglies dioksido emisija
440
Antikorozinė danga
416
Apsauga nuo prispaudimo, stoglangis
109
Apsauginis užraktas
vaikai
43
Apsisukimo kontrolė
190
Apšvietimas
aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai
94
aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
94
Automatinės tolimosios šviesos
92
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas
99
automobilio salone
98
dieninės šviesos
90
Ekrano apšvietimas
89
Gabaritinių šviesų žibintas
89
galinis rūko žibintas
96
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
99
lemputės, techniniai duomenys
390
posūkio apšvietimo žibintai
95
priėjimo apšvietimas
100, 164
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
89
Prietaisų apšvietimas
89
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai
91
tunelio aptikimas
91
valdymo elementai
88, 98
valdymo elementų apšvietimas
89
Apšvietimas, lemputės keitimas
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)
bagažinė
kosmetinis veidrodėlis
lemputės laikiklis, galinis
posūkių žibintai, priekis
382
385
389
389
387
387
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)
386
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)
385
valstybinių numerių apšvietimas
388
Aptarnavimo programa
368
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
287
Atlošas
galinė sėdynė, atlenkimas
priekinė sėdynė, nuleidimas
82
84
82
Atrakinimas
iš lauko
iš vidaus
176
177
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu
174
atsarginis ratas
įrengimas
343
Atsarginis ratas
341
Atstatymas, ridos skaitiklis
117, 121
Atstumo įspėjimas
Apribojimai
Simboliai ir pranešimai
200
202
203
Aukšta variklio temperatūra
311
Aušalo tikrinimas ir įpylimas
379
Aušinimo sistema
perkaito
311
311
451
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis
434
Automatinė pavarų dėžė
priekaba
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)
vilkimas ir pervežimas
288
329
Automatinės automobilių plovyklos
413
Automatinės tolimosios šviesos
288
322
92
Automatinis užsirakinimas
176
Automobilio apmušalai
416
Automobilio kėlimas
371
Automobilio priežiūra
Odiniai apmušalai
413
417
Automobilio raktelio atmintis
161
Automobilio salono apšvietimas
automatinis
98
99
Automobilio salono filtras
128
Automobilių plovykla
413
Avarija, žr. „Susidūrimas“
41
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys 346
trikampis avarinis ženklas
344
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas
pakartotinė patikra
veiksmas
452
365
364
362
Avarinis pradurtos padangos remonto komplektas
apžvalga
361
vieta
360
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)
172, 173, 174, 175, 280
Avarinis signalas
BLIS
AWD, visų ratų pavara
97
292
B
Beraktė valdymo sistema
BLIS klaidų pranešimai
172, 173, 174,
175, 280
242, 243
246
C
Bagažinė
Apšvietimas
Įkeliama
krovinių fiksavimo kilpos
99
154
156
Bagažinės dangtis
Užrakinimas / atrakinimas
180
180
Baterija
Įspėjamieji ženklai
nuotolinio valdymo raktelis / PCC
Pagalbinis
techninė priežiūra
Užvedimas
užvedimas nuo išorinio šaltinio
Ženklai ant akumuliatoriaus
394
170
397
393
393
285
394
Bendroji automobilio masė
426
Benzino kokybinis lygis
316
Beraktė sistema: atrakinimas
174
Beraktė sistema: užrakinimas
173
CO2 emisija
440
CTA – Cross Traffic Alert
244
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo paketas)
128
D
Daiktadėžė
užrakinimas
152
179
Daiktų laikymo vietos salone
150
Darbinė padėtis
390
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas
spalvos kodas
418
418
Degalais varomas šildytuvas
laikmatis
142
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Degalų bakas
tūris
437
Dekoratyvinis apšvietimas
99
Dėmės
416
Dieninės šviesos
90
Elektra valdomų langų atstatymas
103
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
132
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa
Elektroninis matuoklis
307
376, 377
Dyzelinas
baigėsi degalai
317
317
Elektros lizdas
153
Elektros sistema
399
Dyzelino dalelių filtras
318
ERS - Užvedimas nuotoliniu būdu
281
251
Etanolio kiekis
daugiausiai 10 proc. tūrio
316
etiketės
vieta
422
Driver Alert Control
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
182, 183
Dviratininkų aptikimas
234
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės
104
Kompasas
106
salonas
106
sutraukiamas elektra
105
Šildymas
105
Galinis langas
Šildymas
užuolaidėlės nuo saulės
Galios vadovas
68
galvos atrama
nuleidimas
vidurinioji sėdynė gale
85
84
Garso signalas
E
ECC, elektroninė klimato kontrolė
132
ECO slėgis
448
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija
256, 260, 261
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) 258,
259
F
FSC, aplinkosauginis ženklinimas
26
G
Gabaritinių šviesų žibintas
89
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas
26
Galia
Ekrano apšvietimas
89
Galinė sėdynė
Šildymas
134
Galinės lemputės
vieta
388
Elektra valdoma sėdynė
Elektra valdomi langai
Atstatoma
82
102
103
429
105
103
87
Geartronic
288
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas
nuimamas, prijungimas
326
325
Greičio ribotuvas
išaktyvinimas
laikinas išjungimas
pradžia
viršyto greičio pavojaus signalas
194
196
195
194, 195
196
Greičio rodikliai, padangos
339
GSI – pavarų parinkimo pagalba
287
453
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
H
HDC
293
I
IAQS – salono oro kokybės sistema
128
Imobilizatorius
163
Informacijos mygtukas, PCC
165, 166
Informacinis displėjus
64, 65
išmetamosios dujos, nuodingos, įsiurbtos
312
Išoriniai matmenys
425
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
205
stabilumo ir traukos kontrolės sistema 190
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys
Įspėjimas
kintamosios srovės generatorius
neįkrauna
priminimas užsisegti saugos diržą
Saugos oro pagalvės – SRS
Stabdžių sistemos gedimas
Žemas alyvos slėgis
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Į
Įkeliama
Bendroji informacija
ilgas krovinys
krovinių fiksavimo kilpos
stogo apkrova
154
155
156
156
Įrankiai
345
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
236
Įspėjamieji ženklai
65, 68, 71
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai
funkcija
Pėsčiųjų aptikimas
radaro jutiklis
veikimas
71
31, 71
71
71
71
232, 233
238
233
235
219, 226
236
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu
232
J
Jungtinis prietaisų skydelis
454
71
71
64, 65
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“
323
Kaklo trauma, WHIPS
39
Kameros jutiklio trikčių diagnostika
Kameros jutiklis
228
227, 239
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje
329
Katalizatorius
319
Kėliklis
Kelionės kompiuteris
345
114, 116, 120, 124
Kelionės ridos skaitiklis
74, 114
Kelionės statistika
124
Kelio ženklų informacija
Apribojimai
operacija
247
250
248
Kilimėliai
152
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
257
LKA
262
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
217
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
253
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“ 217, 309
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai
automatinis reguliavimas
129
135
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Bendroji informacija
faktinė temperatūra
jutikliai
temperatūros reguliavimas
126
127
127
135
Kompasas
kalibravimas
106
107
Kondensatas priekiniuose žibintuose
413
Kosmetinis veidrodėlis
Apšvietimas
153
99
Krepšių laikiklis
157
Kuras
degalų ekonomija
degalų filtras
degalų sąnaudos
identifikatorius
315, 316, 317
336, 337
318
440
316, 317
Kuro pylimas
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas
degalų bako dangtelis
kuro pildymo angos apsauginis skydas
pildymas
314
314
314
314
L
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė
Laiko intervalo nustatymas
Laikrodis, nustatymas
99
201
74
Laminuotas stiklas
26
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
415
Langas
užuolaidėlės nuo saulės
lauko temperatūros matuoklis
103
73
priekaba
vilkimas ir pervežimas
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis
meniu apžvalga
229
Lemputės
382
lemputės, techniniai duomenys
390
Lietaus jutiklis
101
lipdukai
vieta
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas
422
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė
258, 259
M
Maitinimo lizdas
bagažinė
157
Maks. stogo apkrova
426
MANO AUTOMOBILIS
113
Masės
tuščio automobilio masė
426
Matmenys
425
Mechaninė pavarų dėžė
GSI – pavarų parinkimo pagalba
286
287
110
111
Mentelė ant vairo
Lazerinis jutiklis
LKA – eismo juostos laikymo
pagalba
322
329
86
N
325, 326
324
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai
105
Nuolatinio greičio palaikymo sistema
197
Nuotolinio valdymo imobilizatorius
163
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas
186
Nuotolinio valdymo raktelis
baterijos keitimas
funkcijos
išimama raktelio geležtė
nuostolis
Nuvažiuojamas atstumas
160, 161, 162
170
164
167, 168
160
165, 172
455
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
O
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos
Oro filtravimas
automobilio salonas
medžiaga
417
128
Oro kondicionavimo sistema
remontas
136
381
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis
438
Oro paskirstymas
lentelė
Recirkuliacija
129
138
137
P
36
Padangos
matmenys
444
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai
336
padangų slėgio stebėsena
346, 347,
349,
350
Paspauskite
336, 448
pradurtos padangos remontas
360
protektoriaus rašto gylis
340
sukimosi kryptis
335
456
334
444, 446, 448
340
Padangos matmuo
127, 128, 129
129
Oro kokybės sistema IAQS
PACOS
techninė priežiūra
Techniniai duomenys
žieminės padangos
338
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai
336
Pavarų dėžė
automatinė
mechaninė
286
288
286
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis
atjungimas
291
347
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas
291
339
Pavarų svirties blokatorius
291
Pagalba kelyje
330
Pagalbinės statymo sistemos kamera
268
Pagalbinis akumuliatorius
397
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos
164
Nuvažiuojamas atstumas
166, 172
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
292
Padangos stebėjimas
Padangų apkrovos indeksas
PAP = Aktyvi parkavimo pagalbos sistema
Papildomas šildytuvas
elektrinis
maitinamas degalais
Parinktis / priedas
272
146, 147
146
17
Parkavimo pagalbos sistema - PAP
272
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas
išaktyvinti
laikinas išjungimas
tęsti nustatytą greitį
198
200
198
199
Patarimai vairuotojui
313
Pavaros keitimo indikatorius
287
Perbridimas
311
Perkaitimas
311, 321
Pėsčiųjų apsauga
232
Pirmoji pagalba
346
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys
346
Plautuvas
plovimo skystis, pildymas
Priekinis stiklas
392
101
Plovimo skystis
392
Poliravimas
415
Posūkio apšvietimo žibintai
95
Posūkio žibintas
97
Posūkių žibintai
97
Pradurta padanga
360
Pradurtos padangos remontas
360
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Prakišimo liukas
155
Pranešimai
113
Pranešimai BLIS
246
Pranešimai informaciniame ekrane
111
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
257
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu
231, 240
LKA
262
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
217
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
253
Variklio ir salono šildytuvas
144
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priekinio stiklo valytuvas
lietaus jutiklis
Priekinis stiklas
Šildymas
100
101
105, 136
Priekinių žibinto kampo reguliavimas
100, 164
priekaba
kabelis
važiavimas su priekaba
321
321
321
Priekaba
svyravimas į šonus
327
Priekabos stabilizavimo sistema
327
Priekabos stabilumo pagalba
191
Priekiniai žibintai
383
Priekinio stiklo plovimas
101
95
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
89
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu
101
Priekinių žibintų spindulio pritaikymas
95
Priekinių žibintų spindulys
aukščio reguliavimas
pritaikymas
89
95
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas
95
Prietaisai ir valdymo elementai
368
lenkimas
pastovaus greičio palaikymo sistemos
funkcijos keitimas
radaro jutiklis
Trikčių šalinimas
veikimas
58, 61
Protektoriaus rašto gylis
340
Queue Assist
212
R
89
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje
automobilis su vairu kairėje pusėje
Radaro jutiklis
Apribojimai
61
58
Raktelio geležtė
Priminimas užsisegti saugos diržą
31
Raktelis
204
207
210
208
212
210
210
214
219
216
205
Q
Prietaisų apšvietimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema
apžvalga
budėjimo režimas
greičio valdymas
išaktyvinti
laikinas išjungimas
laiko intervalo nustatymas
212
205
219
167, 168
Raktelio padėtys
79
160, 162
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)
288
Rankinis stabdys
307
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose
langų priežiūra
413
126
457
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Ratai
montavimas
nuėmimas
sniego grandinės
343
341
340
Ratai ir padangos
padangų apkrovos indeksas ir greičio
rodiklis
patvirtinti matmenys
446
444
Ratlankiai
valymas
414
Ratlankis, matmenys
338
Ratų keitimas
341
Ratų varžtai
užrakinamas
340
340
Regeneracija
318
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės
kėdutės
lentelė
45
Režimas ECO
302
Rida
Ridos skaitiklis, atstatymas
114
117, 121
Riedėjimo be slėgio technologija (SST)
Rūko žibintas
galinis
458
353
96
S
Safety mode
automobilio patraukimas
variklio užvedimo bandymas
41
43
42
Salono šildytuvas
140
Saugikliai
bagažinėje
Bendroji informacija
keitimas
po daiktadėže
Valdymo modulyje, po daiktadėže
variklio skyriaus vėsiojoje zonoje
variklio skyriuje
409
400
400
405
407
411
401
Saugiklių dėžutė
400
Saugos diržas
atlaisvinti
Galinė sėdynė
nėštumas
priminimas užsisegti saugos diržą
prisisegimas
saugos diržo įtempiklis
28
30
31
30
31
29
31
Saugos diržo įtempiklis
31
SAUGOS ORO PAGALVĖ
34
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS
keleivio pusė
vairuotojo pusė
36
34, 36
34
Saugos oro pagalvių sistema
įspėjamasis ženklas
33
32
Saugos oro užsklanda
39
Saugus Miestas™
225
Savininko vadovas, ekožymėjimas
26
Sėdynė, žr. „Sėdynės“
81
Sėdynės
galia
galinio atlošo nuleidimas
galvos atramos, galinė
priekinio atlošo nuleidimas
Šildymas
Sėdynės atminties funkcija
81
82
84
84
82
133, 134
83
Signalizacija
184, 185, 186
automatinis pakartotinis įjungimas
185
nuotolinio valdymo pultelis neveikia
185
signalizacijos indikatorius
185
signalizacijos patikra
166
signalizacijos signalai
186
sumažintas signalizacijos saugos lygis 186
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
257
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu
231, 240
LKA
262
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
217
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
253
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
SIPS pagalvės
38
Skaitikliai
kuro matuoklis
spidometras
tachometras
64, 66
64, 66
64, 66
Skysčiai, talpos 392, 434, 435, 436, 437, 438
Skysčiai ir alyvos
434, 435, 436, 438
Slaptas užrakinimas
Slėgio padangose lipdukas
336
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema
veikimas
Slydimas
313
slidus kelias
313
Stabdymas varikliu, automatinis
Stabdžių skystis
kokybinis lygis ir tūris
Stabdžių žibintas
346, 347,
349, 350
apsauginės sistemos įjungimas
351
išjungti
351
Reguliuoti
350
rekomendacijos
351
važiavimas su pradurtomis padangomis
(SST)
353
žemas padangų slėgis
352
Stabdymas koja
Stabdžių ir sankabos skystis
169
Slėgio padangose stebėjimas
Spalvos kodas, dažai
stabdžių skysčio pildymas
380
Stabdžių žibintas
96
stovėjimo stabdys
307
ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje 305
418
304, 305, 306
293
Stabdžiai
304, 306
avarinė stabdymo pagalba, EBA
306
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 305
stabdžių sistema
304, 305, 306
Stabilumo sistema
Statymo pagalba
atgal
statymo pagalbos jutikliai
trikties indikatorius
veikimas
380
436
Stovėjimo stabdžiai
307
Sukimosi kontrolė
190
sukimosi kryptis
335
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS
318
Suodžių filtras
318
Susidūrimas
41
96
190, 192
191
190
263, 265
265
267
266
264
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos
271
Stiklinė
laminuotas / grūdintas
26
Š
Šaldymo skystis
381
Šildiklis
136
Šildymas
galinis langas
105
Priekinis stiklas
105
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
105
Sėdynės
133, 134
vairas
87
Šildomos valytuvų mentelės
Stoglangis
apsauga nuo prispaudimo
atidarymas ir uždarymas
stoglangis
vėdinimo padėtis
109
109
108
109
109
Stogo apkrova, maks. svoris
426
Šilumą atspindintis priekinis stiklas
Šlaito pasvirimo kontrolė
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS
101
21
293
38
Šoniniai veidrodėliai
Atstatoma
automatinis pritemdymas
104
104
104
Šoninių veidrodėlių atstatymas
104
459
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior Package) 128
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis
435
Transponderis
T
Taupus važiavimas
320
Techninė pagalba
16
Traukos kontrolė
190
Traukos kontrolė posūkiuose
190
Trikampis avarinis ženklas
344
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga
416
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
Techninės informacijos žymenys
422
TSA – priekabos stabilumo pagalba
Temperatūra
faktinė temperatūra
127
Tunelinis valdymo pultas
12 V maitinimo lizdas
Temperatūros reguliavimas
135
Tunelio aptikimas
Tiekti maitinimą į stoglangį
108
Tuščio automobilio masė
Tipo atitikties patvirtinimas
padangų slėgio stebėsena
354
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema
radaro sistema
186
221
TM - padangų stebėjimo sistema
347
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
91
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas
TPMS - Padangų slėgio stebėsena
Transmisija
460
21
92
346,
349, 350
286
216
Užraktas
atrakinimas
užrakinimas
užrakinimas rankiniu būdu
176, 177
176
177
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
368
Užuolaidėlės nuo saulės
galinis langas
103
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
285
Užvedimas nuotoliniu būdu - ERS
281
191, 327
152
153
91
426
U
Užrakinami ratų varžtai
340
Užrakinimas/atrakinimas
Daiktadėžė
viduje
179
177
Užrakinimo lemputė
162
Užrakinimo patvirtinimas
162
V
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
sauga
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė
vaikiškos automobilinės kėdutės ir šoninės saugos oro pagalvės
vieta automobilyje
Vaikiškos automobilinės kėdutės
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms
rekomenduojama
tipai
43
43
51
38
51
43
52
45
54
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX
53
viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai
56
Vairaračio užraktas
281
Vairas
Klaviatūra
mentelė
Šildymas
vairo reguliavimas
86
86
86
87
86
Valymas
apmušalai
automatinė automobilių plovykla
automobilių plovykla
ratlankiai
saugos diržai
416
413
413
414
417
Valymas su pertrūkiais
100
Valytuvai ir langų plovimas
100
Valytuvų mentelės, šildomos
101
390
390
391
392
Vairavimas
atidarytu bagažinės dangčiu
aušinimo sistema
313
312
311
Valytuvų šluotelės
Darbinė padėtis
keitimas
valymas
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu
190
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas
415
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo jėga“
190
Vandenį ir purvą atstumianti danga
415
Vairavimo režimas ECO
302
Vairavimo režimo keitimas
190
Variklio alyva
filtras
kokybinis lygis ir tūris
nepalankios vairavimo sąlygos
Vairo klaviatūra
86
Vairo reguliavimas
86
vairo stiprintuvo skystis
klasė
Lygio patikra
Vairuotojo įspėjimo sistema
142
144
Variklio išjungimas
281
Variklio skyrius
apžvalga
aušinimo skystis
Patikra
Stabdžių ir sankabos skystis
vairo stiprintuvo skystis
Variklio alyva
373
379
374
380
381
375
Variklio techniniai duomenys
429
Variklio traukos kontrolė
190
Variklis
išaktyvinti
paleidimas
perkaito
„Start/Stop“
281
280
311
294
Vaškavimas
415
353
Variklio alyva, įpylimas
376
Važiavimas su pradurtomis padangomis
436
381
Variklio alyvos lygio tikrinimas
376
Variklio bloko šildytuvas
140
250
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas
išjungimas nedelsiant
142
tiesioginis užvedimas
141
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova
vilkimo pajėgumas
321
427
427
Važiavimas žiemą
313
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
427
Ventiliacija
129
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
operacija
252
Valdymo elementų apšvietimas
89
Valdymo ženklai
375, 431
375
432
431
Variklio ir salono šildytuvas
laikmatis
pranešimai
Variklio gaubtas, atidarymas
373
65, 68, 69
461
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Ventiliatorius
ECC
134
Vibracijos slopintuvas
323
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas
128
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
automatinis pritemdymas
106
106
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė
Tunelinis valdymo pultas
152
152
Vilkimas
vilkimo ąsa
328
329
Vilkimo ąsa
Vilkimo įtaiso rėmas
Techniniai duomenys
visiško užrakinimo sistema
išjungimas
laikinas išjungimas
Visiško vėdinimo funkcija
329
323, 324
324
181
181
182
WHIPS
kaklo apsauga
sėdėjimo padėtis
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė
39
40
39
Ž
Žemas alyvos lygis
Ženklai
Įspėjamieji ženklai
Valdymo ženklai
Žibintų indikacijos, PCC
Žibintų jungikliai
376
65, 68
65, 68, 69
166
88
Žieminės padangos
340
Žieminiai ratai
340
126, 179
Visų ratų pavara, (AWD)
292
Visų ratų pavara (AWD)
292
„
„Eco Cruise“
„EcoGuide“
„Lane Departure Warning“ (LDW)
462
„Sensus“
W
302
68
254,
255, 256
„Personal Car Communicator“
166
„Queue Assistance“
212
„Start/Stop“
Funkcija ir jos valdymas
variklis neišjungiamas
78
294
295
296
„Volvo ID“
21
„Volvo Sensus“
78
TP 23383 (Lithuanian), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement