Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2016 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
GERBIAMAS „VOLVO” AUTOMOBILIO SAVININKE
DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO”!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 ĮVADAS
02 MY CAR
įvadas.......................................................... 7
„Volvo Sensus“........................................... 7
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje................................. 8
Savininko keitimas.................................... 11
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete.................................. 11
Volvo ID..................................................... 12
MY CAR....................................................
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra.....
MY CAR – meniu pasirinktys....................
MY CAR - automobilio nuostatos.............
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema...
MY CAR - sistemos parinktys...................
MY CAR – Balso nuostatos......................
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos.............................................................
MY CAR - interneto nuostatos..................
MY CAR Informacija..................................
03 GARSAS IR MEDIJA
15
16
16
18
20
22
23
Garsas ir medija........................................
Garsas ir medija – apžvalga......................
Garsas ir medija – sistemos valdymas......
Ženklai ekrane...........................................
Parankiniai.................................................
Garsas ir medija – garso nuostatos..........
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos........................................................
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos*.......................................................
Glodintuvo nustatymas.............................
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė......................................
Radijas......................................................
Radijo stočių paieška................................
Automatinė radijo stočių paieška..............
Radijo stočių sąrašas................................
Rankinė radijo stočių paieška...................
Radijo stočių programavimas...................
RDS funkcijos...........................................
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai..............................................
Kelių eismo informacija (TP)......................
Radijo programų tipai (PTY)......................
01 02 03
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
24
25
27
28
29
33
34
34
35
36
37
37
37
38
38
39
39
40
41
41
42
42
Turinys
RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas.......................................................
Radio text..................................................
Automatinis radijo dažnių atnaujinimas
(AF)............................................................
Skaitmeninis radijas (DAB)*.......................
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas......................................................
DAB–DAB* sąsaja.....................................
Medijos leistuvas......................................
CD/DVD.....................................................
Greitas prasukimas pirmyn/atgal..............
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske...........................................
Medijos paieška........................................
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas...........................................................
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas.....................................................
Vaizdo nuostatos......................................
Standusis diskas (HDD)............................
Medijos leistuvas – derantys failų formatai..............................................................
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB
įvadą.........................................................
42
43
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą......................................... 53
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas........................................................... 54
Balso atpažinimo kalbų parinktys.............
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos.......
Balso atpažinimas - nuostatos.................
Balso atpažinimas - balso komandos.......
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos............................................................
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas..
Balso atpažinimas - radijas.......................
Balso atpažinimas - daugialypė terpė.......
prie interneto prijungtas automobilis........
Automobilio modemas*.............................
Taikomosios programos...........................
Žiniatinklio naršyklė...................................
TV*.............................................................
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas.............................................................
TV* – atkūrimo parinktys...........................
Informacija apie esamą TV* laidą..............
Teletekstas*...............................................
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta......
Nuotolinio valdymo pultelis*......................
Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos....
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo
elemento keitimas.....................................
03 03 03
43
43
44
44
44
45
46
46
47
48
49
49
50
51
52
Medija Bluetooth®..................................... 54
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas................................................. 55
„Bluetooth®“
prietaiso registravimas........ 56
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso prijungimas.................................................... 57
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ prietaisą..........................................................
57
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas............ 58
Bluetooth® prietaiso šalinimas.................. 58
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga........................................................ 59
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas –
apžvalga.................................................... 60
Skambinimas ir skambučių priėmimas..... 60
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos........................................
Telefonų knygelė.......................................
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų
paieška......................................................
Telefonų knygelė – adresatų paieška........
Balso atpažinimas.....................................
61
62
63
63
64
65
66
66
67
67
68
68
69
70
72
74
76
78
80
80
81
81
81
82
83
84
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Interneto žemėlapis
Garsas ir medija – meniu apžvalga...........
Meniu apžvalga – AM................................
Meniu apžvalga – FM................................
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*)........................................................
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas............
Meniu apžvalga – „DVD Video“.................
Meniu apžvalga - standusis diskas
(HDD).........................................................
84
85
85
Internetinis žemėlapis...............................
Internetinis žemėlapis – valdymas............
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir
klaviatūra.................................................
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane.....................................................
Interneto žemėlapis – slinkties meniu.....
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą........................................................
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų
(POI) ženklai............................................
Internetinis žemėlapis – išsami informacija apie maršrutą....................................
Internetinis žemėlapis – maršruto apžvalga........................................................
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys...........................................................
Internetinis žemėlapis – žemėlapio
parinktys.................................................
05 Abėcėlinė rodyklė
99
99
Abėcėlinė rodyklė.................................... 110
03 04 05
86
86
87
88
Meniu apžvalga – iPod®............................ 88
Meniu apžvalga – USB.............................. 89
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®...... 89
Meniu apžvalga – AUX.............................. 90
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų
rankų“ įranga.............................................
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė......
Meniu apžvalga – TV*................................
Licencijos – garsas ir medija.....................
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija........
4
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
90
91
92
93
96
100
101
102
103
105
106
107
107
108
Turinys
5
ĮVADAS
01 ĮVADAS
įvadas
Šis priedas yra įprasto automobilio savininko
vadovo priedas.
Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio
funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko
vadovą. Jei pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus, rekomenduojama kreiptis į
prekybos atstovą arba „Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
01
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
Šiame priede aprašyti techniniai duomenys,
dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra
įpareigojančio pobūdžio. Mes pasiliekame
teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga)
ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius. Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
01 ĮVADAS
||
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
01
Apžvalga
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje2. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM* – galima
MEDIA, TEL,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atitinkamą šio priedo skyrių.
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 15).
Prie interneto prijungtas automobilis –
*, žr. atitinkamą skirsnį šiame priede1.
Klimato reguliavimo sistema, žr. savininko
vadovą.
Statymo pagalbos kamera - CAM*, žr.
savininko vadovą.
1
2
8
Informacijos rasite tik tuo atveju, jei automobilyje įdiegta ši funkcija.
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
01 ĮVADAS
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
Paieška
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite
TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos rezultatų straipsnį, ir
paspauskite OK/MENU, kad
pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
•
Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
||}
01
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
}}
9
01 ĮVADAS
01
||
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
kiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Naršymas straipsnyje
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsi, arba straipsdarytų kategorija, pasirinkta
nis, pasirinktas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais3, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Skaičių klaviatūra.
•
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
3
10
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspaus-
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-
01 ĮVADAS
kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Susijusi informacija
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 11)
Savininko keitimas
Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradinius gamintojo.
Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, centriniame valdymo skyde paspauskite MY CAR,
tada OK/MENU ir pasirinkite Settings
Reset to factory settings.
Vartotojo (t. y. taikomųjų programų, žiniatinklio naršyklės) duomenys yra atstatyti, o
asmeniniai nustatymai meniu (pavyzdžiui, klimato nustatymai, transporto priemonės nustatymai) tampa pradiniai gamintojo.
Automobiliuose su Volvo On Call, VOC* juose
saugoti asmeniniai nustatymai ištrinami.
Norėdami atsisakyti VOC abonento, žr. „Automobilio savininko keitimas pasitelkiant „Volvo
On Call“.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
Volvo ID (p. 12)
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
01
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
11
01 ĮVADAS
01
||
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete4
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
4
5
12
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Volvo ID
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų5.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms
(t. y. „My Volvo“)
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nuro-
01 ĮVADAS
01
dytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite
registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio
mygtuką
ir pasirinkite Apps
Settings bei laikykitės instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 11)
Taikomosios programos (p. 74)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70)
Savininko keitimas (p. 11)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
13
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
02
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
15
02 MY CAR
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
02
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir
užraktai.
Pasirinktas meniu lygis rodomas centrinio valdymo pulto ekrano viršuje. Meniu sistemos
funkcijų paieškos keliai nurodomi formoje:
Settings
settings
then all.
Vehicle settings Lock
Doors unlock Driver door,
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klaviatūra galima pasiekti ir nustatyti funkciją:
7. Ratuku slankiokite tarp All doors ir
Driver door, then all parinkčių ir jį
paspauskite. Pažymima parinktis.
8. Iš programavimo režimo išeinama grįžtant
po vieną lygį, spaudinėjant EXIT arba
vieną kartą nuspaudus ir ilgai palaikius.
MY CAR – meniu pasirinktys
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir
užraktai.
Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus (p. 15): OK/
MENU, EXIT ir TUNE rankenėlė.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
1. Paspauskite centrinės konsolės mygtuką
MY CAR.
2. Spustelėkite nustatymų ratuką.
MY CAR įprasto rodinio pavyzdys.
3. Ratuku nuslinkite iki pageidaujamo
meniu, pvz.,Settings, ir tada ratuką nuspauskite. Atsidaro submeniu.
Norėdami pereiti prie MY CAR įprastinio rodinio, centriniame valdymo pulte spauskite MY
CAR. Viršutinėje ekrano dalyje kartu su Start/
Stop* funkcijos būsena apatinėje ekrano
dalyje įprastiniame rodinyje pateikiama kai
kurių automobilio vairuotojo paramos sistemų
būklė.
4. Nuslinkite iki pageidaujamo meniu,
pvz.,Vehicle settings ir tada nuspauskite
ratuką. Pasirodo submeniu.
5. Nuslinkite iki Lock settings ir nuspauskite ratuką. Pasirodo naujas submeniu.
6. Nuslinkite iki Doors unlock ir nuspauskite ratuką. Atsidaro pasirenkamų funkcijų
išskleidžiamasis meniu.
1
16
Priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Spaudžiant OK/MENU pasiekiamas meniu
šaltinis My Car, kuriame prieinamos tokios
parinktys:
• Mano S601
• Trip statistics
02 MY CAR
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hybrid3
Hibridas3
Tyre pressure
My Car
Settings
Service & repair
Čia rodoma informacija apie automobilio
pavaros sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:
Owner's manual
• Power flow
Mano S601
My Car Mano S601
Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima
suaktyvinti arba išaktyvinti.
Kelionės statistika
My Car
Trip statistics
1 meniu lygis
Hybrid
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį ir kokie yra pavaros jėgos srautai.
• Driving modes
Paaiškinami įvairūs automobilio važiavimo
režimai.
• ECO driving guide
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo
patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių elektros3 ir degalų sąnaudų diagrama.
Slėgis padangoje
Drive-E2
Ekrane rodoma informacija apie slėgio automobilio padangose stebėjimą – čia galima
suaktyvinti arba išaktyvinti sistemą.
My Car
Drive-E
My Car
Tyre pressure
Čia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos Drive-E dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:
Nustatymai
• Start/Stop
My Car
Čia pateikiama informacija apie „Start/
Stop“ funkciją.
2 meniu lygis
3 meniu lygis
02
4 meniu lygis
Čia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie
Settings. Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso
ir nuo rinkos.
Pasirenkant, ar funkcija turi būti
suaktyvinta /On, ar išaktyvinta /Off, pateikiamas kvadratėlis:
On: pažymėtas kvadratėlis.
Off: tuščias kvadratėlis.
• On/Off pasirenkami su OK, o iš meniu
išeinama su EXIT.
Settings
Meniu struktūra tokia:
• ECO driving guide
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo
patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
2
3
1
Taikoma V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ir V70/XC70.
Taikoma V60 Plug-in Hybrid ir S60L Twin Engine.
Priklauso nuo automobilio modelio.
}}
17
02 MY CAR
||
Meniu pagal nustatymus
• Vehicle settings, MY CAR - automobilio
nuostatos (p. 18)
02
Automobilio savininko vadovas
MY CAR - automobilio nuostatos
My Car
Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia pasiekti
daugelį automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio atmintį ir durelių užrakinimo nuostatas.
Owner's manual
• Driver support system, MY CAR – vai-
Ekrane rodomas skaitmeninis automobilio
savininko vadovas (p. 8).
• System options, MY CAR - sistemos
Susijusi informacija
ruotojo pagalbos sistema (p. 20)
parinktys (p. 22)
• Voice control settings, MY CAR – Balso
nuostatos (p. 23)
• Climate settings, MY CAR - Klimato
reguliavimo nuostatos (p. 23)
• Internet settings, MY CAR - interneto
nuostatos (p. 24)
• Volvo On Call, žr. skaitmeninį savininko
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
(p. 16)
Vehicle settings
Car key memory
On
Off
Lock settings
vadovą.
• FAV key options – įprasta naudojama
funkcija MY CAR susiejama su FAV mygtuku, Parankiniai (p. 34)
• Information, MY CAR Informacija
Automatic door locking
On
Off
(p. 25)
• Reset to factory settings – atstatomi
visi vartotojo duomenys, o nustatymai
visuose meniu tampa gamintojo.
Techninė priežiūra ir remontas
My Car
Service & repair
Čia rasite informaciją apie techninę priežiūrą
ir autoservisą bei informaciją apie užsakytus
apsilankymus techninei priežiūrai atlikti.
18
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
02 MY CAR
Keyless entry unlock
Ask when exiting
Approach light duration
All doors unlock
On
Off
Any door
Off
30 sec
Doors on same side
Both front doors
Audible confirmation
On
Off
Door lock confirmation light
On
Off
Unlock confirmation light
On
Off
Reduced Guard
Activate reduced guard
On
Off
Side mirror settings
Fold mirrors when locking
On
Off
Tilt left mirror on reverse gear
On
Off
Tilt right mirror on reverse gear
On
Off
Light settings
60 sec
02
90 sec
Home safe light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Triple indicator
On
Off
Daytime running lights
On
Off
Interior light
Floor lights
Ambiance lights
Ambiance colours
}}
19
02 MY CAR
||
Temporary LH traffic
Tyre pressure
On
02
Calibrate tyre pressure
Off
arba
Tyre monitoring
On
Temporary RH traffic
Off
On
Off
Steering force level
Medium
On
High
Off
On
Off
Reset vehicle settings
Off
Visuose Vehicle settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
Cornering lights
On
Off
20
Collision warning
Collision warning
On
Off
Off
On
Driver support system
Speed in infotainment display
On
Active main beam
Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis,
kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo
pavojų sistema ir Eismo juostos laikymo
pagalba.
Low
Active bending lights
Auxiliary Lights
MY CAR – vairuotojo pagalbos
sistema
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
Warning distance
Short
Normal
Long
Warning sound
On
Off
Lane Departure Warning
02 MY CAR
Lane Departure Warning
Road sign information
On
On
Off
Off
On at startup
Speed alert
On
On
Off
Off
Increased sensitivity
On
Off
Lane Keeping Aid
ESC OFF
On
Off
Distance alert
On
Off
02
Driver Alert
On
Off
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
City Safety
On
Lane Keeping Aid
On
Off
Assistance mode
Off
BLIS
On
Off
Full function
Steering assist only
Vibration only
Road sign information
21
02 MY CAR
MY CAR - sistemos parinktys
02
Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias
funkcijas, kaip, pvz., laikas ir kalbos.
System options
Time settings
Čia nustatomas jungtinio prietaisų skydelio laikrodis.
24 hour clock
On
Off
Summer time
Auto
On
Off
Auto time
On
Off
Location
22
Language
Screen saver
Parenkama jungtinio prietaisų skydelio
tekstų kalba.
Language: Driver display
Parenka jungtinio prietaisų skydelio
tekstų kalbą.
Distance and fuel units
On
Off
Nurodžius šį punktą, po tam tikro neaktyvumo laikotarpio ekrano esamas turinys dingsta ir yra pakeičiamas tuščiu
ekranu.
MPG(UK)
Paspaudus bet kurį ekrano mygtuką ar
pajudinus valdymo elementą, esamas
ekrano turinys yra grąžinamas.
km/l
Show help text
MPG(US)
On
l/100km
Temperature unit
Off
Celsius
Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis ekrano esamo turinio tekstas.
Fahrenheit
Reset system options
Parenkami lauko temperatūros vienetai
ir klimato kontrolės sistemos nuostata.
Visuose System options meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
02 MY CAR
MY CAR – Balso nuostatos
Balso nuostatų meniu parinktis, pateikiama
meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias
funkcijas kaip balso mokomoji medžiaga ir
balso atpažinimo komandų sąrašas.
Voice control settings
Žr.
Tutorial
(p. 66)
Command list
(p. 67)
Global commands
Navigation commands
(p. 66)
Fast
Medium
Slow
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas,
pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia
valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus reguliavimas ir recirkuliavimas.
02
Climate settings
Auto fan
Normal
High
On
Phone commands
Off
Navigation commands taikoma tik, jei sumontuota
„Volvo“ navigacijos sistema*.
Trained user
Read out speed
MY CAR - Klimato reguliavimo
nuostatos
Recirculation timeout
Media commands
Default
(p. 66)
Low
Radio commands
User setting
Speaker adaptation
Auto rear defrost
(p. 66)
On
Off
Auto driver seat heater
On
Off
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
02 MY CAR
||
Auto steering wheel heater
On
Off
02
Interior air quality system
On
Off
MY CAR - interneto nuostatos
Internet settings
Žr.
Connect through
(p. 70),
(p. 72),
(p. 56) ir
(p. 70)
Car modem
Reset climate settings
Bluetooth
Visuose Climate settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Wi-Fi
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
Car modem
On
Off
Pavadinimas
Slaptažodis
Susijusi informacija
None
(p. 72)
Data usage
Tinklo operatorius
Data roaming
Lock SIM card
Change SIM card PIN
Access Point Name
24
Car Wi-Fi hotspot
Interneto nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip, pvz., Bluetooth® ir Wi-Fi.
Bluetooth
(p. 56)
Wi-Fi
(p. 70)
Car Wi-Fi hotspot
(p. 72)
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
02 MY CAR
MY CAR Informacija
Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas
leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių
skaičius bei VIN numeris.
02
Information
Number of keys
VIN number
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 15)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
25
GARSAS IR MEDIJA
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija
Garso ir medijos sistemą sudaro radijas
(p. 37), medijų leistuvas (p. 44), TV*
(p. 78) ir galimybė turėti ryšį su mobiliojo
ryšio telefonu (p. 59), kurį tam tikrais atvejais
galima valdyti balso atpažinimo funkcija
(p. 64). Galima prijungti automobilį prie
interneto (p. 70), pvz., kad būtų galima
transliuoti garso failus per taikomąsias programas (p. 74).
Informacija pateikiama 7 colių ekrane, įrengtame centrinio valdymo pulto viršutinėje
dalyje. Funkcijas galima valdyti ant vairo įrengtais mygtukais, naudojantis centriniu valdymo
pultu po ekranu arba nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 82).
šaltinis (pvz., radijas), kuris buvo nustatytas
išjungiant variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis* turi būti uždarytos vairuotojo
durelės).
registruoti prekių ženklai arba Gracenote, Inc.
JAV ir (arba) kitose šalyse prekių ženklai.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką,
garso ir medijos sistema galima naudotis 15
minučių, neįkišant nuotolinio valdymo raktelio
į uždegimo jungiklį.
03
Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai išjungiama. Užvedus variklį, ji vėl įjungiama.
PASTABA
Jei garso ir medijos sistemą ketinama naudoti esant išjungtam varikliui, ištraukite
nuotolinio valdymo pultelį iš užvedimo spynelės. Tuo siekiama išvengti akumuliatoriaus bereikalingo eikvojimo.
Pagaminta pagal Dolby Laboratories suteiktą
licenciją. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless ir
dvigubos „D“ simbolis yra Dolby Laboratories
prekių ženklai.
Dirac Live
Gracenote®
Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų
sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai suaktyvinta kitą kartą, nustačius raktelio I
arba aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered
by Gracenote bei Gracenote MusicID yra
Technologija „Dirac Live“ naudojama garso
kokybei gerinti ir derinti, siekiant išgauti
pasaulinio lygio garso klausymosi patirtį.
„Dirac Live“ ir ženklas „D“ yra registruotieji
„Dirac Research AB“ prekių ženklai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
27
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – apžvalga
Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.
03
Vairo klaviatūra.
7 colių ekranas. Ekrano išvaizdą galima
keisti pagal jungtinis prietaisų skydelio
nuostatas, žr. savininko vadovą.
Valdymo skydelis viduryje esančiame
dėkle.
AUX ir USB įvadai išoriniams garso šaltiniams (p. 52) (t. y. iPod®).
A/V-AUX įvadas.
28
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – sistemos valdymas
stotimis1 arba skyriumi2. Ilgu paspaudimu greitai persukami disko kūriniai arba
ieškoma kitos girdimos radijo stoties.
Garso ir medijos sistema valdoma iš centrinio
valdymo pulto, naudojantis ant vairo įrengtais
mygtukais balso atpažinimas (p. 64) arba
nuotolinis valdymas* (p. 82). Informacija
rodoma centrinio valdymo pulto viršutinėje
dalyje esančiame ekrane.
SOUND – spustelėkite, kad pasiektumėte
garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.).
Papildomos informacijos rasite skiltyje
bendrosios garso nuostatos (p. 35).
VOL - padidinkite arba sumažinkite garsumą.
03
ON/OFF/MUTE – trumpu paspaudimu sistema įjungiama, o ilgu (kol išsijungia ekranas) – išjungiama. Atminkite,
kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas) įjungiama /
išjungiama vienu metu. Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte garsą (NUTILDYTI)
arba atstatytumėte išjungtą garsą.
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Pagrindiniai šaltiniai – paspauskite,
norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį (pvz.,
RADIO, MEDIA). Parodomas paskutinis
aktyvus šaltinis (pvz., FM radijas). Jei
esate įėję į arba ir paspaudžiate pagrindinio šaltinio mygtuką, rodomas nuorodos
meniu.
Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti –
trumpu paspaudimu slenkama disko
kūriniais, iš anksto nustatytomis radijo
1
2
– disko išstūmimas. Diskas išstumtas
laikomas apie 12 sekundžių. Praėjus šiam
laikui jis saugumo sumetimais įtraukiamas
atgal.
Netaikoma DAB.
Taikoma tik DVD diskams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
29
03 GARSAS IR MEDIJA
||
OK/MENU - norėdami patvirtinti meniu
parinktis, paspauskite vairo nustatymų
ratuką arba centrinės konsolės mygtuką.
Jei matote įprastą rodinį ir paspaudžiate
OK/MENU, rodomas pasirinkto šaltinio (t.
y. RADIO arba MEDIA) meniu. Jei yra
papildomų meniu, ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
03
TUNE – jei norite slinkti disko kūriniais /
aplankais, radijo stotimis ir TV kanalais*,
telefonų numeriais arba naršyti variantus
ekrane, sukite vairo nustatymų ratuką
arba centrinio valdymo pulto rankenėlę.
nio mygtukus, esančius centriniame valdymo pulte (6).
EXIT – trumpu spustelėjimu pereinama
aukštyn meniu sistema, pertraukiamas
esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami
(atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba
ištrinami įvesti ženklai. Ilgai spaudžiant
atidaromas įprastas rodinys arba, jei jau
matote įprastą rodinį, aukščiausias meniu
lygis (pagrindinio šaltinio meniu), iš kurio
galite pasiekti to paties pagrindinio šalti-
INFO – jei yra daugiau informacijos nei
galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką INFO, pateikiama likusioji.
Išankstinių nuostatų mygtukai, skaičių ir
raidžių įvedimas.
FAV – tam tikruose šaltiniuose galima
funkciją susieti su FAV mygtuku. Susieta
funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, Parankiniai (p. 34).
Balso atpažinimas – spauskite, siekdami
suaktyvinti balso atpažinimą.
30
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu
03
Pavyzdyje parodytas naršymas per skirtingas funkcijas, kai medija grojama iš automobilio standžiojo disko.
Pagrindinio šaltinio mygtukas –
paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį
šaltinį arba pamatyti nuorodos ir šaltinio
meniu aktyviame šaltinyje.
Įprastas rodinys – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.
}}
31
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Nuorodos meniu – rodomi dažnių meniu
pasirinkimai.
Spartusis meniu – spartusis režimas,
sukant TUNE, pvz., keičiant disko kūrinius, radijo stotis ir pan.
Šaltinio meniu – aktyvaus šaltinio funkcijos ir nustatymai.
Šaltinio pasirinkimo meniu3 – rodomi
šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti.
03
pagrindinio šaltinio meniu – rodomi
pagrindiniai šaltiniai, kuriuos taip pat
galima pasirinkti pagrindinio šaltinio klaviatūra (1).
Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio
įrangos, nuostatų ir kt.
Paspausdami pagrindinio šaltinio mygtuką (1)
(t. y. RADIO, MEDIA), pasirinkite pagrindinį
šaltinį. Pagrindiniuose šaltiniuose naršykite
TUNE, OK/MENU, EXIT valdikliais arba
pagrindinio šaltinio mygtuku (1).
Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos
spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti
todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra,
šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba
šaltinyje nieko nėra.
Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas
ir medija – meniu apžvalga (p. 84).
3
32
Galimi tik tie pagrindiniai šaltiniai, kurie turi keleta šaltinių.
03 GARSAS IR MEDIJA
Ženklai ekrane
Ženklų, kurie gali būti rodomi ekrano veiklos /
būsenos lauke, apžvalga.
Veiksmo arba būsenos laukas.
Veiksmo arba būsenos laukas rodo, kokie
veiksmai atliekami, ir kai kuriais atvejais jų
būseną. Ne visi veiklos / būsenos ženklai
rodomi visą laiką dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Prijungia prie interneto per
Bluetooth®.
Prijungta prie interneto per
Bluetooth®.
Neprijungta prie interneto per
Bluetooth®.
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Prijungia prie interneto per WiFi.
Praleistas skambutis.
Prijungta prie interneto per WiFi.
Vyksta pokalbis.
Neprijungta prie interneto per
Wi-Fi.
Neperskaityta tekstinė žinutė.
Prijungia prie interneto per
automobilio modemą*A.
Mikrofonas išjungtas.
Juostomis rodomas mobiliojo
ryšio telefono tinklo signalo stiprumas, o po jomis pateikiamas ryšio tipas.
Garsas nutildytas (NUTILDYMAS).
03
SOS paslauga*A įjungta.
Prijungia prie interneto per
automobilio modemą, *A.
Neprijungia prie interneto per
automobilio modemą, *A.
Automobilio modemas*A prijungiamas prie interneto per
tarptinklinį ryšį (naudojant tinklus užsienyje).
ON CALL paslauga*A įjungta.
A
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.
Susijusi informacija
•
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
Ženklas rodomas, kai perduodama automobilio vieta.
Prie automobilio prijungtas
telefonas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
33
03 GARSAS IR MEDIJA
Parankiniai
Susiekite dažnai naudojamą funkciją su FAV
mygtuku. Galima susieti funkciją kiekviename
atitinkamame šaltinyje, kuris yra pagrindiniuose radijo, medijų, MY CAR ir žiniatinklio
naršyklės šaltiniuose prie interneto prijungtame automobilyje. Po to susietas funkcijas
galima suaktyvinti tiesiog paspaudus FAV.
03
Mėgiamų funkcijų susiejimas
Garsas ir medija – garso nuostatos
4. Pasirinkite funkciją meniu punkte, kad ją
susietumėte su FAV.
> Suaktyvinę šaltinį (pvz., AM, „Bluetooth®“), įrašytą funkciją pasieksite
spustelėdami FAV.
Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad
būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją
galima pritaikyti jūsų poreikiams.
Susijusi informacija
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
•
•
•
•
•
Garsas ir medija (p. 27)
MY CAR (p. 15)
Radijas (p. 37)
Medijos leistuvas (p. 44)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70)
Garso sistema yra sukalibruota naudojant
skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip
pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.
Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei
jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į
garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio
salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.
Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas,
atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį,
radijo imtuvo signalo priėmimo kokybę bei
automobilio greitį.
1. Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA).
2. Pasirinkite šaltinį (pvz., AM, Bluetooth).
3. Esant normaliam šaltinio rodiniui,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite FAV
meniu.
Arba ilgai spauskite FAV mygtuką, kol
bus parodytas meniu.
34
Šiose veikimo instrukcijose paaiškinta apie
valdymo įtaisus, t. y., Bass, Treble ir
Equalizer, kurie yra skirti tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garsą
asmeniniam skoniui.
Garso kokybė transliuojant garsą iš
interneto
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks
gero ryšio ir gero signalo stiprumo. Kai
kuriose programėlėse galima nustatyti garso
kokybę. Pasirinkus aukštą garso kokybę, gali
03 GARSAS IR MEDIJA
pailgėti įkrovimo trukmė ir atsirasti garso pertrūkių. Kad garsas grotų sklandžiai, rekomenduojama pasirinkti žemesnę garso kokybę.
Susijusi informacija
•
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70)
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
• Voice control volume - balso atpaži-
nimo (p. 64) garsumas, sistemos balsas.
Bendrosios garso ir medijos sistemos garso
nuostatos.
• Ringtone volume - Automobilio skam-
Paspauskite SOUND garso nuostato meniu
pasiekti (Bass, Treble ir t. t.). Pasukite
TUNE, kad nuslinktumėte prie parinkties
(pvz., Treble), ir, norėdami pasirinkti,
paspauskite OK/MENU.
• Park assist volume - statymo pagalbos
Parinkite nuostatą sukdami TUNE ir įrašykite
ją mygtuku OK/MENU. Atminkite, kad garsumą galima nustatyti tik patogiame klausyti
diapazone. Kai aktyvi kuri nors funkcija (pvz.,
navigacijos sistema), garsumą galima nustatyti sukant rankenėlę VOL į vieną ar kitą pusę.
Toliau sukite TUNE, kad pasiektumėte kitas
parinktis:
bučių melodijos garsumas prijungtam
mobiliajam telefonui (p. 59).
sistemos garsumas*.
• Cross Traffic Alert-vol. - CTA sistemos
garsumas*.
03
• Volume compensation - Pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso
kompensavimo funkcija (p. 37).
• Reset audio settings - grąžina garso
sistemos gamintojo nuostatas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
• Premium sound* – Išplėstinės garso
nuostatos (p. 36).
• Bass - Bosų lygis.
• Treble - Aukštų garsų lygis.
• Fader – Priekinių ir galinių garsiakalbių
balansas.
• Balance – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
• Equalizer - Skirtingų bangų ilgių garsumas (p. 37).
• Navigation volume - navigacijos sistemos garsumas* sistemos balsas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
35
03 GARSAS IR MEDIJA
03
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos*
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Surround, ir paspauskite OK/MENU.
Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso
nuostatas savo poreikiams.
2. Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į Įj. /
Išj. padėtį paspaudus OK/MENU
Visos išplėstinės garso nuostatos pasiekiamos
paspaudus SOUND, kad būtų galima rasti
garso nuostatų meniu. Pasukite TUNE, kad
nuslinktumėte prie Premium sound*, ir
paspauskite OK/MENU.
Jei pasirinkta Įj. padėtis, trijų kanalų sistemos
lygį galima nustatyti atskirai.
Garso scena
2. Pasirinkite trijų kanalų sistemos lygį
sukdami TUNE ir patvirtinkite su OK/
MENU.
Garso girdimumą galima optimizuoti įvairiose
automobilio vietose. Galima nustatyti Driver
seat, Rear seats arba Whole car garso profilį.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Sound stage, ir paspauskite OK/MENU.
2. Pasirinkite garso profilį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Trijų garso kanalų sistema
Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į įj. / išj.
padėtį. Nustačius įjungtą padėtį, sistema
parenka nuostatą, kad garsas būtų atkuriamas geriausiai. Tada ekrane paprastai pasi. Jei įrašas padarytas naurodo DPL II ir
dojant Dolby Digital technologiją, tuomet bus
atkuriama pagal šią nuostatą ir ekrane bus
rodoma
. Parinktus išjungtą parinktį,
transliuojamas 3 kanalų stereofoninis garsas.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
lygio nuostatos, ir patvirtinkite OK/
MENU.
Žemų dažnių akustinė sistema
Žemų dažnių akustinės sistemos garso lygį
galima nustatyti atskirai.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Subwoofer, ir paspauskite OK/MENU.
2. Pasirinkite garso lygį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Centrinis garsiakalbis
Centrinio garsiakalbio garso lygį galima
nustatyti atskirai. Jei trijų kanalų sistema
įjungta, tada nustatoma DPL II centre level,
o priešingu atveju nustatoma 3 channel
centre level.
1. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Centre, ir paspauskite OK/MENU.
2. Pasirinkite garso lygį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
36
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Glodintuvo nustatymas (p. 37)
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė (p. 37)
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 54)
03 GARSAS IR MEDIJA
Glodintuvo nustatymas
Nustatykite glodintuvą ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.
1. Spustelėkite SOUND garso nuostatų
meniu pasiekti. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie Equalizer, ir paspauskite
OK/MENU.
2. Pasirinkite bangos ilgį: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
3. Sureguliuokite garso sistemą, sukdami
TUNE, ir patvirtinkite su OK/MENU arba
panaikinkite komandą su EXIT. Pakartokite tą pačią procedūrą kituose bangų
ilgiuose, kuriuos norite keisti.
4. Nustatę garsą, paspauskite EXIT mygtuką, kad patvirtintumėte nuostatas ir
grįžtumėte prie įprasto rodinio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 36)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Garso garsumo nustatymas ir
automatinė garsumo kontrolė
Nustatykite pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkciją.
Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį
triukšmo lygį, padidindama garsumą. Galima
nustatyti Low, Medium, High arba Off kompensavimo lygį.
Radijas
Galima klausytis AM4 ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)*
(p. 43).
Prie interneto prijungtame automobilyje
(p. 70) gali būti įmanoma klausytis interneto
radijo, žr. Taikomosios programos (p. 74).
03
1. Spustelėkite SOUND garso nuostatų
meniu pasiekti. Pasukite TUNE iki
Volume compensation ir paspauskite
OK/MENU.
2. Pasirinkite lygį sukdami TUNE ir patvirtinkite su OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 36)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Radijo funkcijų valdymo elementai.
Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti
meniu (p. 29).
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
4
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
37
03 GARSAS IR MEDIJA
||
AM4/FM radijas
•
•
•
Radijo stočių paieška (p. 38)
Radijo stočių programavimas (p. 40)
RDS funkcijos (p. 41)
Skaitmeninis radijas (DAB)*
03
•
•
•
•
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 43)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas (p. 44)
DAB–DAB* sąsaja (p. 44)
Radijo stočių programavimas (p. 40)
RDS funkcijos (p. 41)
Interneto radijas
•
Taikomosios programos (p. 74)
Susijusi informacija
•
•
•
Meniu apžvalga – AM (p. 85)
Meniu apžvalga – FM (p. 85)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*) (p. 86)
Radijo stočių paieška
Automatinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą
(p. 39).
Radijas automatiškai sulygina radijo stočių
sąrašą (p. 39), kurį naudoja automatinė
radijo stočių paieška.
Automatinės radijo stočių paieškos (p. 38)
funkcija naudoja radijo parengtą stočių
sąrašą. Taip pat galima naudotis rankinės
radijo stočių paieškos (p. 39) funkcija.
Jei nustatyta (p. 38) automatinė radijo stočių
paieška, galima surasti įprastą rodinį radijo
stočių sąraše.
Paieškos metu radijo stočių paieškos funkciją
galima nustatyti veikti automatiniu arba rankiniu režimu.
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Tune station by.
2. Pasukite TUNE į padėtį Station list arba
Manual tuning ir pasirinkite paspausdami OK/MENU.
PASTABA
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio
stiprumo signalas ir kokia jo kokybė.
Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai,
pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas
iki siųstuvo. Dengimo lygis taip pat gali
svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies
vietoje esate.
Radijo stočių paieška įprastame
rodinyje
1. Trumpas paspaudimas – įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio
valdymo pulto (arba vairo klaviatūros)
/
.
mygtuką
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės įrašytos radijo stoties dažnį.
2. Ilgas paspaudimas – įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės galimos radijo stoties dažnį.
Radijo stočių paieška radijo stočių
sąraše
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite
TUNE: pasirodo FM station list.
2. Pasukite TUNE iki stoties ir ją pasirinkite
mygtuku OK/MENU.
4
38
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 GARSAS IR MEDIJA
Centrinio valdymo pulto radijo stočių sąraše
paspaudę INFO, perjunkite iš automatinės į
rankinę radijo stočių paiešką (p. 39).
Radijo stočių sąrašas
Rankinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą.
Taip galite rasti pageidaujamą radijo stotį
įvažiavę į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių
nežinote.
Radijas automatiškai parengia radijo stočių
sąrašą (p. 39), tačiau radijo stočių galima ieškoti ir rankiniu būdu.
Esant automatinei radijo stočių paieška
(p. 38), naudojamas sudarytas stočių sąrašas.
PASTABA
Sąraše rodomi tik dažniai tų stočių, kurios
šiuo metu yra priimamos, o ne išsamus
pasirinkto bangos ilgio visų radijo dažnių
sąrašas.
Jei nustatyta (p. 38) rankinė radijo stočių
paieška, galima surasti įprastą rodinį dažnių
sąraše.
Radijo stočių paieška įprastame
rodinyje
03
1. Trumpas paspaudimas – įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio
valdymo pulto (arba vairo klaviatūros)
/
.
mygtuką
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės išsaugotos radijo stoties
dažnį.
2. Ilgas paspaudimas – įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės galimos radijo stoties dažnį.
Radijo stočių paieška dažnių sąraše
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite
TUNE: pasirodo FM tuning.
2. Pasukite TUNE iki dažnio ir pasirinkite
mygtuku OK/MENU.
Centrinio valdymo pulto dažnių sąraše
paspaudę INFO, perjunkite iš rankinės į automatinę radijo stočių paiešką (p. 38).
39
03 GARSAS IR MEDIJA
Radijo stočių programavimas
Dažnai naudojamos radijo stotys yra optimaliai
suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau iškviesti.
Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame AM/FM šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show Presets.
Skaitmeninis radijas (DAB)*
Viename dažnių ruože galima suprogramuoti
10 stočių. Suprogramuotos radijo stotys
išsaugomos nuspaudžiant ir palaikant pageidaujamą programavimo mygtuką. Papildomos informacijos žr. aukščiau esančiame
skirsnyje „AM/FM radijas“. Išsaugotas stotis
galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
03
Nustatytos stotys.
AM5/FM radijas
Viename dažnių ruože (pvz., AM) galima
suprogramuoti 10 stočių.
Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių
nustatymo mygtukais.
1. Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių
paieška (p. 38)).
2. Keleta sekundžių laikykite nuspaudę
vieną iš išankstinių nustatymų mygtukų.
Dabar galima naudoti šį nuostatos mygtuką.
5
40
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis,
tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant
antrinei radijo stočiai, įrašoma išankstinė nuostata, tuomet registruojama tik pagrindinė
radijo stotis. Taip yra dėl to, kad antrinės
radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu
išgauti išankstinę nuostatą grojama radijo
stotis, kurioje buvo antrinė radijo stotis.
Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo
radijo stočių sąrašo.
Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Show
Presets.
PASTABA
Garso sistemos DAB sistema nepalaiko
visų DAB normos funkcijų.
03 GARSAS IR MEDIJA
RDS funkcijos
Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai
persijungti į stipriausią signalą transliuojantį
siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz.,
eismo informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų (PTY).
RDS (Radio Data System) sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas,
veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją,
kuri suteikia RDS radijo imtuvui tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui6, automatiškai
perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų tipų 7 arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo
metu transliuojamą radijo programą8.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS
arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.
jama iš anksto nustatytu garsu (p. 42). Radijas grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą,
kai nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.
Įspėjimo apie pavojų, kelių eismo informacijos(TP) ir programos tipų (PTY) funkcijos
įsiterpia į radijo programą, pertraukdamos
viena kitą pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie pavojų, o pageidaujamo
turinio radijo laida įsiterps paskutinė.
Paspauskite OK/MENU, kad grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį ir papildomai išklausytumėte žinutę. Paspauskite EXIT, kad atšauktumėte žinutę ir grįžtumėte į pertrauktą garso
šaltinį.
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie
rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti. Kai
transliuojamas aliarmo pranešimas, ekrane
pasirodo pranešimas ALARM!.
Signalizacija gali būti laikinai pertraukta, bet
ne išaktyvinta.
03
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 41)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 41)
Kelių eismo informacija (TP) (p. 42)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 42)
Radio text (p. 43)
Radus reikalingo formato programą, radijas
gali perjungti stotį, nutraukdamas iki tol
įjungtą radijo šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė
kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Įsiterpianti transliacija transliuo6
7
8
Taikoma FM radijui.
Taikoma DAB* radijui.
Taikoma FM ir DAB* radijui.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
41
03 GARSAS IR MEDIJA
03
Kelių eismo informacija (TP)
Radijo programų tipai (PTY)
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS kelių eismo informacijos
transliacijoms.
Klausantis DAB* radijo, galima parinkti vieną
arba kelis radijo programų tipus, pvz., pop ar
klasikinę muziką. Parinkus programos tipą,
naršomi tik tą tipą transliuojantys kanalai.
Ženklas TP rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei
bet kokia radijo stotis iš sąrašo gali siųsti
informaciją apie eismą keliuose, ją TP ekrane
rodo ryškiai. Priešingu atveju TP būna pilka.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
MTP.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 41)
1. Kad pasirinktumėte programos tipą,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Programme
type (PTY) filtering.
2. Pasukite TUNE į programos tipą, kurį
ketinate pažymėti / atžymėti.
3. Paspausdami OK/MENU pažymėkite /
atžymėkite programos tipą.
4. Pasirinkę pageidaujamus programų tipus,
išeikite iš meniu sistemos paspausdami
EXIT.
Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas ženklas
PTY.
Kai kuriais atvejais DAB radijas nebeveiks
PTY režimu, žr. DAB–DAB* sąsaja (p. 44).
Susijusi informacija
•
42
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
RDS funkcijos (p. 41)
RDS pertraukimo funkcijų garsumo
valdymas
Įsiterpiančios RDS funkcijos, t. y. signalizacija
arba kelių eismo informacija (TP), yra girdimos
kiekvienam atitinkamos programos tipui nustatomu garso lygiu. Jei, klausantis programos,
nustatomas naujas garso lygis, pastarasis
išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.
Susijusi informacija
•
•
•
RDS funkcijos (p. 41)
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 41)
Kelių eismo informacija (TP) (p. 42)
03 GARSAS IR MEDIJA
Radio text
Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją
apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią
informaciją galima rodyti ekrane. Galima pasirinkti rodyti FM ir DAB* radijo tekstą.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM/DAB šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show.
Susijusi informacija
•
•
RDS funkcijos (p. 41)
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 43)
Automatinis radijo dažnių
atnaujinimas (AF)
Funkcija automatiškai parenka nustatytai
radijo stočiai stipriausią siųstuvo signalą, kurį
galima suaktyvinti FM radijui.
Skaitmeninis radijas (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo (p. 37) stočių transliacijos sistema.
Pagalbinės automobilio sistemos DAB, DAB+
ir DMB.
Siekiant rasti stiprų siųstuvą, funkcijai išskirtiniais atvejais gali tekti atlikti paiešką visame
FM bangos ilgyje.
Jei nustatyta radijo stotis yra įrašyta kaip
išankstinė nuostata (p. 40), tuomet funkcija
nekeičia siųstuvo, net jei suaktyvintas automatinis radijo dažnių atnaujinimas.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
MAlternative frequency.
PASTABA
DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose
vietovėse. Jei tinklo aprėpties nėra, displėjaus ekrane rodomas pranešimas No
reception.
03
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Radijo stočių programavimas (p. 40)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 42)
Radio text (p. 43)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas (p. 44)
DAB–DAB* sąsaja (p. 44)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*) (p. 86)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
43
03 GARSAS IR MEDIJA
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz.,
gali būti pagrindinės programos transliacijos
kitomis kalbomis.
03
Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai
kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo,
. Apie antrinį kanalą
pateikiamas ženklas
informuojama - ženklu, kuris pateikiamas
ekrane, kanalo pavadinimo kairėje.
Sukite TUNE antrinėms radijo stotims
pasiekti.
Antrinius kanalus galima pasiekti tik per
pagrindinį kanalą. Norint pasiekti kitus kanalus, reikia pasirinkti kitą pagrindinį kanalą.
DAB–DAB* sąsaja
Medijos leistuvas
DAB–DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui
persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo
stoties signalo prie tos pačios radijo stoties
stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.
Medijų leistuvas gali atkurti garso ir vaizdo
įrašus iš CD/DVD diskų ir prijungtų garso šaltinių per AUX/USB įvadą arba belaidžiu būdu
transliuojamus garso failus (p. 54) iš išorinių
įrenginių per Bluetooth®. Tam tikruose medijos leistuvuose gali būti rodomas TV*, juose
yra galimybė per „Bluetooth®“ palaikyti ryšį su
mobiliojo ryšio telefonu (p. 59).
Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties
pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa
tylos pauzė.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite DAB-DAB
linking.
Galima kopijuoti muziką iš disko/USB9 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 50).
Prie interneto prijungtame automobilyje
(p. 70) gali būti įmanoma klausytis interneto
radijo, garso knygų ir muzikos, žr. Taikomosios programos (p. 74).
Medijos leistuvo valdymo elementai.
9
44
Priklauso nuo rinkos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 GARSAS IR MEDIJA
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
Gracenote
MusicID®
Gracenote MusicID® yra pramoninis muzikos
atpažinimo standartas, Technologija yra naudojama identifikuoti ir pristatyti CD diskų viršelius ir muzikos informaciją, skaitmeninius
muzikinius failus saugojimo medijoje ir muzikines paslaugas internetu.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija (p. 27)
•
•
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 82)
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 68)
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 51)
CD/DVD
Medijų leistuvas (p. 44) gali atkurti iš anksto
įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.
Medijos leistuvas dera su šių pagrindinių tipų
diskais ir failais:
•
Iš anksto įrašyti CD/DVD diskai (CD/DVD
garsas).
•
Iš anksto įrašyti DVD vaizdo diskai (DVD
vaizdo diskai).
•
Įrašyti CD/DVD diskai su garso failais.
Papildomos informacijos apie derančius formatus rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 51).
Diske gali būti daugiausiai 5 000 failų (įskaitant grojaraščius), kad jį būtų galima groti.
PASTABA
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės.
Taip pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso failų.
Galima kopijuoti muziką iš disko10 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 50) ir paskui ją iš
ten groti.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
10
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
CD/DVD garso disko atkūrimas ir
naršymas
Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasukite TUNE, kad pasiektumėte disko kūrinių struktūrą. Struktūra naršoma sukant TUNE.
03
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti
kūrinį.
Įrašytų CD/DVD diskų atkūrimas ir
naršymas
Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais,
turi būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklausomai nuo disko kokybės ir informacijos
kiekio atkūrimo pradžia gali užtrukti.
Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasukite TUNE, kad pasiektumėte disko aplankų struktūrą arba galėtumėte
naršyti kategorijas. Struktūra naršoma sukant
TUNE, aplankas pasirenkamas mygtuku OK/
MENU, o grįžtama – naudojantis EXIT.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti
failą.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami groti
kiti garso failai, esantys tame pačiame
aplanke. Baigus groti visus failus aplanke,
Kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
45
03 GARSAS IR MEDIJA
||
automatiškai pradedami groti kitame aplanke
esantys failai.
DVD vaizdo disko atkūrimas ir
naršymas
Kaip valdyti DVD vaizdo diską, „DVD Video“
diskų atkūrimas ir naršymas (p. 48).
Medijos paieška
03
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie
paieškos funkciją (p. 47).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 46)
•
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas
(p. 86)
•
Meniu apžvalga – „DVD Video“ (p. 87)
11
12
46
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 46)
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso
bei vaizdo failus11.
/
nuspaustą, kad
Laikykite mygtuką
persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal
garso arba vaizdo failus.
Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal
galima vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus –
keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn / atgal greitis didinamas spaudi/
. Norint tęsti pernėjant mygtukus
žiūrą normaliu greičiu, reikia atleisti mygtuką.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine tvarka12.
Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius /
garso failus groti atsitiktine tvarka:
1. Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
2. Pasukite TUNE į Shuffle
3. Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
Medija Bluetooth® (p. 54)
Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod®“.
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 GARSAS IR MEDIJA
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieška vykdoma per USB (p. 52),
diske (p. 45) ir standžiajame diske (p. 50).
Medijos paieška galima iš įprasto rodinio šaltiniams Disc, USB ir HDD.
Kad paleistumėte paiešką, įprastame šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Media search.
Paieškos funkcija
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti
prie rezultatų sąrašo, reikia įvesties
režimo keitimo sąraše (2) pasukti TUNE
iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą
šioje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
3. Kai paieškos terminai jus tenkins, pasirinkite Search.
> Paieška atlikta. Rezultatai rodomi ir
sugrupuojami į tokias kategorijas: atlikėjas, albumas, takelis, žanras, metai ir
kompozitorius.
Search
||}
Atlikite medijos paiešką.
Keičiama iš ženklų ratuko į
Keyword: lauką. Su TUNE
perstumkite žymiklį. Trinkite
bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami
grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguoti Keyword: lauką.
03
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
4. Pasukite TUNE į kategoriją, paspauskite
OK/MENU.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
5. Norėdami pasirinkti mediją, sukite TUNE,
o pageidaudami pradėti atkūrimą, spauskite OK/MENU.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos frazėms
įvesti.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
}}
47
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Įveskite skaitmenine klaviatūra
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir
naršymas
„DVD video“ disko meniu žvalgymas
Paleidus DVD vaizdo diską displėjaus ekrane
pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia
vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas,
pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos
pasirinkimas.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
03
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais13, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint.
Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8
km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo ekrane rodomas Video
unavailable at this speed, nors šiuo laikotarpiu garsas yra girdimas. Kai tik automobilio greitis krenta žemiau 6 km/h, vaizdas vėl rodomas.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
13
48
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio
valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją
pirmiau).
Skyriaus arba pavadinimo keitimas
Pasukite TUNE, kad pasiektumėte skyrių
sąrašą ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite OK/MENU: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti
spustelėkite EXIT.
Pavadinimai sąraše pasirenkami sukant
TUNE, išranka patvirtinama mygtuku OK/
MENU. Juo taip pat grįžtama į skyrių sąrašą.
Paspauskite OK/MENU, kad suaktyvintumėte
išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku
03 GARSAS IR MEDIJA
EXIT galima atšaukti išranką ir grįžti į pradinę
vietą (nieko nepasirinkus).
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas
Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus
centrinio valdymo pulto arba vairo klaviatūros
mygtuką
/
.
Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją
galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera
nufilmuota scena turi būti rodoma.
Susijusi informacija
–
Įprastame disko šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced settings Angles.
Vaizdo nuostatos
Turite galimybę suderinti tokias ekrano nuostatas (automobiliui stovint): šviesumą ir kontrastą.
1. Atkūrimo režimu paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Image settings. Patvirtinkite
su OK/MENU.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas (p. 49)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 46)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 46)
•
Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia
paspausti OK/MENU arba EXIT.
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 51)
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
2. Pasukite TUNE į derinimo parinktį ir
patvirtinkite su OK/MENU.
03
3. Suderinkite nuostatą: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
Garsas ir medija (p. 27)
49
03 GARSAS IR MEDIJA
Standusis diskas (HDD)
PASTABA
USB14
Galima kopijuoti muziką iš disko arba
į
automobilio standųjį diską (HDD) ir paskui ją iš
ten groti.
Papildomos informacijos apie derančius formatus žr. skirsnyje „Derantys failų formatai“
(p. 51).
03
Sistema gali kopijuoti muziką, kuri yra poaplankiuose iki 8 lygių.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Failų, kuriuos galima nukopijuoti į standųjį
diską, formatai:
Muzikos kopijavimas į standųjį diską
CD/DVD diskai: mp3, wma, aac.
Aplankuose yra ženklas
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
.
1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir nurodykite
kopijuoti iš disc/USB.
2. Pasirinkite, ką kopijuoti, ir po to
Continue.
3. Select destination pasirenkama nukopijuotos muzikos vieta.
> Importing music from disc/
Importing music from USB
Neišimkite disko arba USB atmintuko,
kol perkėlimas nepatvirtintas - Music
files imported.
14
50
Jei muzikiniai failai, nesantys aplankuose,
t. y. jie nėra šaknyje, kopijuojami iš USB
laikmenos, jie nebus parodyti. Šiuos kūrinius galima importuoti pasirenkant
„import“ (importuoti) All tracks arba
atsiunčiant failus į aplankus.
Priklauso nuo rinkos.
Aplanko arba failo pervadinimas arba
šalinimas
1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Rename/delete files.
2. Pasirinkite aplanką arba failą, paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Rename arba
Delete.
3. Ženklų ratuku įveskite naują pavadinimą ir
tada spauskite Save.
Neįmanoma failo pavadinimo pakeisti į tokį
patį kaip ir kito failo. Tokiu atveju sistema
paliktų senąjį pavadinimą.
Atkūrimas ir žvalgymas
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
Atkūrimo tvarka
Atkuriama sąrašo tvarka. Kad sumaišytumėte
atkūrimo tvarką, įprastame standžiojo disko
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Shuffle.
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie
paieškos funkciją (p. 47).
Informacija apie atmintinės kaupiklį
Kad peržvelgtumėte standžiojo disko talpą ir
užimtą vietą, standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Storage information.
Susijusi informacija
•
•
Medijos leistuvas (p. 44)
Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD)
(p. 88)
03 GARSAS IR MEDIJA
Medijos leistuvas – derantys failų
formatai
MP3 failų formatų garso specifikacijos
Medijos leistuvas gali leisti įvairių tipų failus.
Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje lentelėje.
Garso formatas
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Vaizdo formatas
„DVD Video“
Su USB jungtimi derantys failų formatai
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir
vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali
atkurti sistema.
Garso formatas
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Vaizdo formatas
–
A
44.1
32–320A
Garso kanalai (ch)
1 ch ir 2 ch
48
32–320A
.wav failų formatų garso specifikacijos
16
8–160
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-1 / Audio
32
MPEG-2.5 / Audio
Jei CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai ignoruojami.
Garso atrankos greitis
8-96 kHz
32–320A
kb/s
MPEG-2 / Audio
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD
Plus“, „CD-DVD“ formato) yra storesni nei
įprasti CD diskai, todėl nėra garantijos, kad
pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus
trikčių.
MPEG-2 ir MPEG-4
kHz
Derantys CD/DVD diskų failų formatai
PASTABA
Garso formatas
Formatas
Iki 44,1 kHz
Garso kanalai (ch)
1 ch ir 2 ch
Garso bitų greitis
16 kb/s, skirti 1 ch
.wav failo formatas palaiko ir PCM formatą.
Susijusi informacija
Netaikoma 144 kb/s.
.wma failų formatų garso specifikacijos
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
WMA versija
Garso atrankos greitis
03
8.x, 9.x, 10.x, Pro
•
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
CD/DVD (p. 45)
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą
(p. 52)
Standusis diskas (HDD) (p. 50)
.aac failų formatų garso specifikacijos
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
51
03 GARSAS IR MEDIJA
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB
įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti (p. 53)
išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3
grotuvą.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
Atkūrimas ir žvalgymas
Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį
galima valdyti automobilio garso valdymo elementais. Prie AUX įvado prijungtą garso šaltinį automobilio valdymo elementais valdyti
negalima.
03
Įprastame garso šaltinio rodinyje pasukite
TUNE, kad būtų atverta aplankų struktūra
arba paieška kategorijose. Struktūroje naršykite sukdami TUNE, mygtuku OK/MENU
pasirinkite aplanką, o atgal struktūroje grįžkite
su EXIT.
Prijungus iPod® arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis
įkraunamas (kai įjungtas degimas arba veikia
variklis).
Galima kopijuoti muziką iš USB15 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 50) ir paskui ją iš
ten groti.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
15
52
Kai kuriose šalyse.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti
failą.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami groti
kiti garso failai, esantys tame pačiame
aplanke. Baigus groti visus failus aplanke,
automatiškai pradedami groti kitame aplanke
esantys failai.
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose
parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie
paieškos funkciją (p. 47).
USB atmintis
Kad būtų lengviau naudoti USB atminties
kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus.
Sistemai reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną, kurioje yra kitokie, o ne suderinami
muzikiniai failai.
PASTABA
Sistema gali leisti mobiliąją mediją, derančią su USB 2.0 ir FAT32 failų sistema.
PASTABA
Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką, rekomenduojama naudoti USB adapterio kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir
prijungto USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.
03 GARSAS IR MEDIJA
Techniniai duomenys
PASTABA
Didžiausias failų skaičius
15000
Didžiausias aplankų skaičius
1000
Didžiausias aplankų lygių
skaičius
8
Didžiausias grojaraščių skaičius
100
Didžiausias grojaraščio
punktų skaičius
1000
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 54)
Poaplankiai
Neribojama
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 51)
•
Garsas ir medija – meniu apžvalga
(p. 84)
Norint įjungti įrašų atkūrimą, reikia naudoti
iPod® šaltinį (bet ne USB).
iPod®,
Kai garso šaltiniu naudojamas
automobilio garso ir medijos sistema rodo
meniu struktūrą, panašią į iPod® leistuvo
meniu struktūrą.
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį
garso šaltinį, pvz., iPod® arba MP3 grotuvą.
Tam naudojamos centriniame valdymo pulte
esančios jungtys.
03
Susijusi informacija
MP3 grotuvas
Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai. Kad
MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sistema, turi būti nustatytas jo USB Removable
device/Mass Storage Device režimas.
iPod®
PASTABA
Sistema iš „iPod®“ gali groti tik garso failus.
Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.
Kaip prijungti garso šaltinį:
1. Prijunkite savo garso šaltinį prie vienos iš
jungčių centrinio valdymo pulto daiktadėžėje (žr. iliustraciją).
2. Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į
pageidaujamą garso šaltinį USB, iPod
arba AUX ir paspauskite OK/MENU.
Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane
pasirodo pranešimas Reading USB. Priklau-
}}
53
03 GARSAS IR MEDIJA
||
somai nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali užtrukti.
PASTABA
Sistema dera su daugeliu iPod® modelių,
pagamintų 2005 metais arba vėliau.
PASTABA
03
Siekiant išvengti USB jungties apgadinimo,
trumpojo jungimo joje atveju arba prijungtam prietaisui vartojant per daug energijos
(taip gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto), jungtis išjungiama. Ji vėl įjungiama
kitą kartą įjungus degimą, nebent triktis
lieka nepašalinta.
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 52)
garsą. Jei garsumas bus didelis arba per
mažas, garso kokybė gali suprastėti.
Jei prie AUX įvado prijungiamas išorinis garso
šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba iPod®), jis
gali turėti nustatytą kitokį garsumo lygį nei
garso sistemos vidinis garsumas (pvz., radijo).
Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą:
Įprastame AUX šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite AUX input ir tada
nurodykite garsumo nuostatą Standard arba
Boost.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Jei išorinio garso šaltinio garsumas per
didelis arba per mažas, atkuriamo garso
kokybė gali suprastėti. Garso kokybė gali
suprastėti ir jei leistuvas bus įkraunamas
garso ir vaizdo sistemai veikiant AUX
režimu. Tokiu atveju venkite įkrauti leistuvą
per 12 V lizdą.
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą
(p. 52)
Susijusi informacija
54
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 36)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Medija Bluetooth®
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth® technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth®, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių kompiuterių.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir
prijungtas prie automobilio (p. 56).
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
Atkūrimas ir žvalgymas
Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo
operacijas galima atlikti centrinio valdymo
pulto mygtukais arba vairo klaviatūra. Kai
kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir
keisti grojamus kūrinius.
Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima nuotoliniu būdu valdyti
mobiliojo telefono funkcijų parinktis, žr.
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59). Įjunkite pagrindinį šaltinį TEL
arba MEDIA, jei norite valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas.
03 GARSAS IR MEDIJA
PASTABA
Bluetooth® medijos leistuvas turi derėti su
AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvas
turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2
versijas, antraip kai kurios funkcijos gali
neveikti.
Automobilyje įdiegta „Bluetooth®“ sistema,
kuri gali belaidžiu būdu palaikyti ryšį su kitais
„Bluetooth®“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir
prijungus (p. 56).
Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai
suderinami su automobilio medijos leistuvo
Bluetooth® funkcija. Dėl informacijos apie
derančius telefonus ir išorinius medijos
leistuvus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu.
Daugiausia galima užregistruoti 15
„Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas
registruojamas vieną kartą. Priregistravus
įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas /
surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas
Bluetooth®.
PASTABA
Automobilio medijos leistuvas garso failus
gali groti tik per Bluetooth® funkciją.
Susijusi informacija
•
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 46)
Meniu apžvalga – „Media
(p. 89)
Bluetooth“®
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas
paskutinį kartą, kai automobilis užvedamas.
Prijungto įrenginio pavadinimas rodomas šaltinio įprastame rodinyje. Norint prijungti kitą
prietaisą, reikia paspausti OK/MENU ir pasirinkti keisti prietaisą, (p. 57).
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai
atjungiamas. Kaip rankiniu būdu išaktyvinti
įrenginį – išaktyvinkiteBluetooth įrenginyje. Jei
norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, pasirinkite Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 58). Tada automobilis neieškos šio
įrenginio automatiškai.
03
Telefonas prijungtas kaip ir telefonas, ir kaip
medijos įrenginys.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
•
Medija Bluetooth® (p. 54)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas
bei
vienas medijos įrenginys
ir vėliau tarp jų
galima persijungti (p. 57).
55
03 GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas
„Bluetooth®“
Vienu metu gali būti prijungti du
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima
persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus. Galima
prijungti automobilį prie interneto (p. 70) per
mobiliojo telefono interneto ryšį.
03
Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais
būdais: ieškant išorinio prietaiso iš automobilio arba ieškant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis neveikia, bandykite kitą.
Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio,
spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką
TEL.
3. Sąraše pasirinkite prijungtiną
„Bluetooth®“ įrenginį ir paspauskite OK/
MENU.
Daugiausia galima užregistruoti 15
„Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas
registruojamas vieną kartą. Priregistravus
įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas /
surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas
Bluetooth®.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Priimkite arba atmeskite telefono adresatų ir žinučių parinktis.
> Išorinis įrenginys dabar prijungtas.
PASTABA
Jeigu telefono operacinė sistema yra
atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite
telefoną, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas
(p. 58) ir vėl jį prijunkite.
Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingas
būdais, atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors anksčiau. Apibūdinant toliau
nurodytas ryšio parinktis padaryta prielaida,
kad prietaisas jungiamas (registruojamas)
pirmą kartą ir neprijungtas joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono
prijungimo procedūra. Medijos prietaiso
(p. 54) prijungimas atliekamas taip pat, bet jis
paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio MEDIA.
56
2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Search new phone (medijos įrenginiui Search new device).
> Dabar automobilis ieškos esamų
Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti
maždaug vieną minutę.
Telefono įprasto rodinio pavyzdys.
1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso
paiešką per automobilio meniu sistemą
1. Paverskite išorinį prietaisą surandamu
(matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio
prietaiso vadovą arba
www.volvocars.com).
Jei prijungti nepavyko, paspauskite EXIT ir
prisijunkite įrenginį taip, kaip aprašyta 2 alternatyvoje.
2 būdas – atlikite automobilio paiešką,
naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija
išoriniame prietaise.
1. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU, pasirinkite Make car discoverable ir patvirtinkite su OK/MENU.
03 GARSAS IR MEDIJA
2. Ieškokite Bluetooth® įrenginių su šiuo išoriniu įrenginiu.
> Dabar automobilis ieškos esamų
Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti
maždaug vieną minutę.
3. Pasirinkite automobilio pavadinimą išorinio įrenginio ekrane.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti
bet kokias telefono adresatų ir žinučių
parinktis.
> Išorinis įrenginys dabar prijungtas.
Prijungus išorinį įrenginį, jo Bluetooth® pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį galima valdyti iš automobilio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 55)
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso
prijungimas
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“
prietaisą
Automobilyje užregistravus (p. 56) Bluetooth®
prietaisą, užvedus variklį, automatiškai prijungiamas paskutinis buvęs prijungtas išorinis
prietaisas.
Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima
pakeisti prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi
būti iš anksto užregistruotas (p. 56) automobilyje.
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas
paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra
pasiekiamas. Jei paskutinis prijungtas prietaisas yra nepasiekiamas, sistema bando prisijungti pirmiau prijungtą prietaisą.
Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite EXIT ir pasirinkite prijungti naują prietaisą (p. 56) arba persijungti prie kito jau užregistruoto prietaiso (p. 57).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 55)
Medijos prietaiso keitimas
1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra
suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
03
2. Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Change device.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų
prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai
centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Telefono keitimas
1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra
suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Change phone.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų
prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai
centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
}}
57
03 GARSAS IR MEDIJA
||
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 55)
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas
Bluetooth® prietaiso šalinimas
„Bluetooth®“
prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai
atjungiamas.
Galima išimti (išregistruoti) Bluetooth® prietaisą iš automobilio. Tokiu atveju automobilis
prietaiso automatiškai nebeaptiks.
Atjungus mobiliojo ryšio telefoną, pokalbį
galima tęsti su integruotu telefone mikrofonu
ir garsiakalbiu.
Medijos prietaiso šalinimas
„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus
variklį ir atidarius dureles16.
03
Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš
automobilio, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 58). Tada automobilis neieškos to
įrenginio automatiškai.
Susijusi informacija
16
58
Tik beraktis važiavimas.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 55)
•
•
Medija Bluetooth® (p. 54)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Change
device Delete device.
Telefono šalinimas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Change
phone Delete device.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 55)
•
•
Medija Bluetooth® (p. 54)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
03 GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga
Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti
belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.
Medija Bluetooth® (p. 54). Norėdami valdyti
kiekvieno šaltinio funkcijas, perjunkite pagrindinius garso šaltinius TEL ir MEDIA.
PASTABA
Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai
kurie mobilieji telefonai. Dėl informacijos
apie tinkamus telefonus „Volvo" rekomenduoja kreiptis pagalbos į įgaliotąjį „Volvo"
prekybos atstovą.
Suaktyvinti
Telefono funkcijų valdymas.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir
prijungtas prie automobilio (p. 56).
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu
valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą.
Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas, taip pat
galima valdyti iš jo paties klaviatūros.
Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima vienu metu transliuoti
garso failus iš telefono arba kito prie
Bluetooth® prijungto medijų įrenginio, žr.
17
18
Palaiko ne visi mobilieji telefonai.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Spustelėjus TEL, suaktyvinamas prijungtas
telefonas. Jei telefonas jau prijungtas, nuspaudus mygtuką TEL pateikiamas nuorodų
meniu su telefono dažnai naudojamomis
nurodo, kad
meniu parinktimis. Ženklas
prijungtas telefonas.
Skambinimas
1. Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado
ženklas
ir „laisvų rankų“ funkcija
perjungta į telefono režimą.
2. Surinkite reikiamą numerį arba įprastame
rodinyje pasukite TUNE dešinėn, kad
pasiektumėte telefonų knygelę (p. 62)
arba kairėn, kad pasiektumėte visų skambučių registrą (p. 60).
3. Paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte pasirinktam adresatui arba skambučių registre esančiu numeriu.
Skambutis nutraukiamas su EXIT.
Tekstinio pranešimo skaitymas17
Automobilis perteikia prijungto mobiliojo telefono teksto žinutes.
Jei į prijungtą telefoną ateina tekstinis prane.
šimas, ekrano viršuje rodomas ženklas
03
1. Paspauskite TEL, o paskui OK/MENU,
kad pasiektumėte Phone menu.
2. Pasukite TUNE iki Messages ir paspauskite OK/MENU.
3. Sukite TUNE iki pranešimo, kad galėtumėte jį perskaityti, ir paspauskite OK/
MENU.
> Pranešimas rodomas ekrane.
4. Paspaudus OK/MENU, pateikiamas
žinučių meniu su parinktimis, pvz., kad
sistemos balsas perskaitytų žinutę18, būtų
skambinama žinutės siuntėjui arba žinutė
būtų panaikinta.
Jei pagrindinis šaltinis TEL jau aktyvus,
ekrane rodomas iškylantis meniu su naujais
pranešimais. Paspaudus OK/MENU, pateikiama pasirinktoji žinutė, o sistemos balsas
}}
59
03 GARSAS IR MEDIJA
||
kartu ją perskaito19. Skaitymą galima pertraukti su EXIT.
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas
– apžvalga
Iškylantįjį meniu ir pranešimo garsą galima
išjungti per Phone menu Message
notifications.
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos
apžvalga.
PASTABA
Norint, kad automobilyje matytųsi prijungto
mobiliojo ryšio telefono pranešimai, jį prijungus reikia patvirtinti veidrodinį atspindį
mobiliojo ryšio telefone. Priklausomai nuo
mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti
tokiais būdais:
03
•
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas
informacijos dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama
mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo
prijungti prie automobilio.
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos (p. 61)
•
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų
rankų“ įranga (p. 90)
19
60
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Priimamas skambutis
–
Kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį,
paspauskite OK/MENU. Funkcija būna
aktyvi net jei garso sistema veikia, pvz.,
režimu RADIO arba MEDIA.
Meniu skambučių metu
Įprastame telefono šaltinio rodinyje esamojo
pokalbio metu vieną kartą paspaudus
OK/MENU, suteikiama prieiga prie tokių
funkcijų:
• Mobile phone: pokalbis persiunčiamas iš
Sistemos išdėstymas
Mobilusis telefonas
Mikrofonas
Susijusi informacija
•
Telefonų skambučių funkcijos.
Atmeskite arba užbaikite su EXIT.
telefone parodomas ir patvirtinimas
iškylantis langelis arba pranešimas;
•
Skambinimas ir skambučių priėmimas
laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono
ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais
telefonais nutrūksta. Tai yra normalu.
„Laisvų rankų“ funkcija paklausia, ar
norite prisijungti vėl.
Vairo klaviatūra
• Mute microphone - garso sistemos mik-
Centrinės konsolės valdymo skydelis
• Dial number: galimybė paskambinti tre-
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas (p. 55)
rofonas nutildytas.
čiajam asmeniui, naudojantis skaičių klavišais (esamas pokalbis pervedamas į
budėjimo režimą).
Skambučių registras
Skambučių registro veidrodinis atspindys
rodomas „laisvų rankų“ funkcijoje kiekvieną
kartą prijungus iš naujo ir prijungimo metu
03 GARSAS IR MEDIJA
atnaujinamas. Įprastame telefono šaltinio
rodinyje pasukite TUNE kairėn, kad pamatytumėte skambučių registrą.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje prijungto
telefono skambučių registrą galima peržiūrėti
paspaudžiant OK/MENU ir tada pasirenkant
Call list.
PASTABA
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos (p. 61)
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos
Telefonų knygelė (p. 62)
Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir
skambučio garsumą.
Telefono garso stiprumas
Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio
metu. Pasinaudokite vairo klaviatūra arba
pasukite valdymo elementą VOL.
Jei priimant skambutį veikia garso šaltinis, jis
automatiškai nutildomas.
•
Skambučio melodijos garsumas
telefone parodomas ir patvirtinimas
iškylantis langelis arba pranešimas;
•
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas
informacijos dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama
mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo
prijungti prie automobilio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 68)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
03
Garso sistemos garso lygis
Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo telefono skambučių registras, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį
atspindį mobiliajame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima
aktyvinti tokiais būdais:
Jei nesikalbama telefonu, garso sistemos garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, su VOL.
Skambučio melodijos garsumą galima keisti
paspaudus SOUND mygtuką, pasukus TUNE
iki Ringtone volume ir spustelėjus OK/
MENU. Sureguliuokite skambučio melodijos
garsumą sukdami TUNE ir nuostatą su OK/
MENU.
Skambučių signalai
„Laisvų rankų“ funkcijos skambučio melodija
naudojama įeinantiems skambučiams.
PASTABA
Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose
prijungto mobiliojo telefono skambučio
melodija nėra išjungta ir naudojama kartu
su laisvų rankų sistemoje įdiegtu signalu.
}}
61
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
03
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
Telefonų knygelė
Automobilis rodo prijungto mobiliojo telefono
telefonų knygelės veidrodinį atspindį ir rodo
šią telefonų knygelę tik tada, kai mobilusis
telefonas prijungtas.
Norint naudotis telefonų knygele, ekrano vir, o „laisvų rankų“
šuje turi būti ženklas
funkcija turi būti suaktyvinta telefono režimu.
Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė informacija, tuomet ji rodoma ekrane.
PASTABA
Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelė, prijungus
telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį
mobiliajame telefone. Priklausomai nuo
mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti
tokiais būdais:
•
•
telefone parodomas ir patvirtinimas
iškylantis langelis arba pranešimas;
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas
informacijos dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama
mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo
prijungti prie automobilio.
62
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
03 GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų
paieška
Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite
TUNE dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų
sąrašas.
Telefonų knygelė – adresatų paieška
Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje (p. 62).
Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte ir
paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte.
Po adresato vardu pateikiamas numatytasis
jo telefono numeris. Jei dešiniau adresato
rodomas simbolis ▼, vadinasi adresatas turi
kelis įrašytus telefono numerius. Spustelėkite
OK/MENU, kad būtų pateikti numeriai.
Sukdami TUNE, pakeiskite ir surinkite kitą nei
numatytąjį numerį. Skambinti galite paspaudę
OK/MENU.
Paiešką adresatų sąraše galima atlikti centrinio valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato
vardo pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr. Telefonų knygelė – adresatų paieška
(p. 63).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti į
telefonų knygelę, reikia įvesties režimo
keitimo sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos
iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
123/ABC
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
=>
Pereinama į telefonų knygutę
(3). Norint pasirinkti adresatą,
reikia pasukti TUNE. Norint
pamatyti numerius ir kitą informaciją, reikia paspausti OK/
MENU.
First
name/
Last
name
Pakeičia telefonų knygelės
rūšiavimo tvarką.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau)
Telefonų knygelė
Kad surastumėte adresatą, įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Contacts.
1. Pasukite TUNE iki reikiamos raidės, tada
paspauskite OK/MENU. Galima naudotis
ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
03
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
2. Tęskite su kita raide. Paieškos rezultatas
rodomas telefonų knygelėje (3).
}}
63
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Įveskite skaitmenine klaviatūra
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
Balso atpažinimas
Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui
balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės
sistemos, radijo, prie Bluetooth® prijungto
mobiliojo ryšio telefono arba „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijas.
Balso komandomis vairuotojas gali susikoncentruoti į vairavimą ir sutelkti dėmesį į kelią
bei eismo sąlygas.
03
ĮSPĖJIMAS
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais20, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
20
64
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui
balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, per Bluetooth® prijungto
mobiliojo ryšio telefono ar „Volvo“ navigacijos
sistemos* funkcijas, tuo tarpu vairuotojas tuo
pat metu gali laikyti savo rankas ant vairo.
Balso atpažinimo sistema veikia dialogo
forma: vairuotojas balsu duoda komandas, o
sistema reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį mikrofoną kaip
ir „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ sistema (žr.
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga (p. 60)). Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius.
03 GARSAS IR MEDIJA
Darbo su balso atpažinimo funkcija
pradžia
PASTABA
Abejojant, kurią komandą naudoti, galima
ištarti „Help“: sistema pateiks kelias skirtingas komandas, kurias bus galima naudoti esamoje situacijoje.
Balso atpažinimo kalbų parinktys
Galimos balso atpažinimo (p. 64) kalbos
parinktys pasirenkamos per meniu sistemą
MY CAR.
Balso atpažinimo funkciją galima išjungti:
•
•
ištariant „Cancel“;
Paspauskite EXIT arba kito pagrindinio
šaltinio mygtuką (pvz., MEDIA).
03
Tūris
Vairo klaviatūra.
Balso atpažinimo mygtukas
•
Norint įjungti balso atpažinimo sistemą ir
pradėti duoti komandas, reikia paspausti
mygtuką (1). Tada centrinio valdymo pulto
ekrane sistema parodys dažniausiai naudojamas komandas.
Naudojantis balso atpažinimo sistema, reikia
nepamiršti:
•
Komandą reikia tarti po garsinio signalo,
normaliu garsumu ir greičiu.
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema
tuo metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
Venkite salone foninio triukšmo: durelės,
langai ir stoglangis* turi būti uždaryti.
Balso atpažinimo sistemos garsumas nustatomas centrinio valdymo pulto rankenėle VOL
(kai sistema kalba).
Mobiliojo telefono prijungimas
Norint mobiliajam telefonui siųsti komandas
balsu, reikia telefoną įregistruoti ir prijungti
per Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemą. Davus
telefono komandą balsu, kai neprijungtas joks
mobilusis telefonas, sistema pateikia informacijos apie ją. Informacijos apie tai, kaip registruoti ir prijungti mobilųjį telefoną, rasite
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas (p. 56).
Kalbų sąrašas.
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis
kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos
. Kalba
sąraše pažymėtos piktograma
pakeičiama per meniu sistemą MY CAR
(p. 15).
PASTABA
Balso atpažinimo funkcijos kalbos pakeisti
neįmanoma kartu nepakeičiant visos
meniu sistemos kalbos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
65
03 GARSAS IR MEDIJA
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos
Pagalbos funkcijos siūlomos siekiant padėti
susipažinti su balso atpažinimo sistema (p. 64)
ir suteikti jums galimybę išmokyti šią sistemą
atpažinti jūsų balsą ir akcentą.
03
•
Balso instrukcijos: Funkcija, padedanti
susipažinti su sistema ir procedūra
komandoms duoti.
•
Mokymas balsu: Funkcija, leidžianti
balso atpažinimo sistemai išmokti pažinti
jūsų balsą ir akcentą. Ši funkcija suteikia
vairuotojui galimybę balsu išmokyti vieno
naudotojo profilį.
•
Trumpos instrukcijos: Funkcija, kuri perskaito trumpas instrukcijas apie sistemos
veikimą.
PASTABA
Balso atpažinimo instrukcijas ir balso
apmokymą galima pradėti vykdyti tik kai
automobilis yra pastatytas.
Balso instrukcijos
Instrukcijas galima paleisti įprastame MY CAR
(p. 15) rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir
pasirenkant Settings Voice control
settings Tutorial.
Instrukcijos yra suskirstytos į 3 pamokas,
kurias užbaigti prireiks iš viso maždaug 5
minučių. Sistema pradeda nuo pirmos pamokos. Norėdami praleisti pamoką ir pereiti prie
66
kitos pamokos, spauskite
. Spausdami
, grįžkite prie ankstesnės pamokos.
Užbaikite instrukcijas spausdami EXIT.
Balso pritaikymas
Balso atpažinimas - nuostatos
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos
(p. 64) nuostatos.
•
Naudotojo nuostata – balso profilį
galima nustatyti įprastame MY CAR
(p. 15) rodinyje paspaudžiant OK/MENU
ir pasirenkant Settings Voice control
settings User setting. Pasirinkite
Default arba Trained user. Trained
user galima pasirinkti tik jei galima atlikti
balso apmokymą (p. 66).
•
Sintetinio balso sparta – sistemos dinaminio (iš anksto neįrašyto) teksto skaitymo balso spartą galima keisti įprastame
MY CAR rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Settings
Voice control settings Read out
speed. Pasirinkite Fast, Medium arba
Slow.
•
Balso atpažinimo garsas - sistemos
balso garsą galima keisti paspaudus
SOUND mygtuką, pasukus TUNE iki
Voice control volume ir spustelėjus OK/
MENU. Sureguliuokite balso garsą
sukdami TUNE ir įrašykite ją su OK/
MENU.
Sistema parodo keletą frazių, kurias reikia
ištarti. Balso pritaikymo funkciją galima
paleisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Settings
Voice control settings Speaker
adaptation.
Užbaigę balso pritaikymą, prisiminkite pasirinkti profilį (p. 66) Trained user per User
setting.
Atminkite: nurodžius kitą balso atpažinimo
kalbos parinktį (p. 65), mokymo balsu procedūrą reikia pakartoti.
Trumpos instrukcijos
Sistema perskaito trumpas balso atpažinimo
funkcijos instrukcijas. Instrukcijos įjungiamos
paspaudus balso atpažinimo mygtukas (p. 64)
ir ištarus „Brief instructions“.
03 GARSAS IR MEDIJA
Balso atpažinimas - balso komandos
Galima valdymas balsu (p. 64) tam tikras daugialypės terpės sistemos ir prie Bluetooth®
prijungto mobiliojo telefono funkcijas, taikant
iš anksto apibrėžtas balso komandas.
Dialogą balso komandomis vairuotojas pradeda paspausdamas balso atpažinimo mygtuką (p. 64).
Pradėjus dialogą, ekrane pateikiamos dažniausiai naudojamos komandos.
Pripratęs prie sistemos vairuotojas gali
paspartinti komandų dialogą ir praleisti sistemos teikiamas užuominas, tiesiog nuspausdamas balso atpažinimo mygtuką.
Komandas galima duoti keliais būdais
•
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 69)
Balso atpažinimas - sparčiosios
komandos
Balso atpažinimo (p. 64) funkciją galima taikyti
naudojant įvairias iš anksto apibrėžtas sparčiąsias komandas.
Sparčiąsias multimedijos sistemos ir telefono
komandas rasite įprastame MY CAR (p. 15)
rodinyje paspausdami OK/MENU ir pasirinkdami Settings Voice control settings
Command list Global commands, Phone
commands, Media commands, Radio
commands bei Navigation commands*.
03
Kiekvienos komandos pagalbiniu tekstu informuojama, ar komandą galima naudoti visuose
šaltiniuose ar tik viename jų.
Kūrinio paieškos medijos leistuve komandą
galima duoti keliais etapais arba per trumpą
komandą:
•
Ištarkite „Medijos paieška“, sulaukite
sistemos atsakymo ir po to ištarkite, pvz.,
„Kūrinys“.
arba
•
Ištarkite „Ieškoti kūrinio“ per vieną seką.
Susijusi informacija
•
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos (p. 67)
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 68)
•
Balso atpažinimas - radijas (p. 68)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 GARSAS IR MEDIJA
Balso atpažinimas - mobilusis
telefonas
Balsu valdykite (p. 64) prie Bluetooth® prijungtą mobilųjį telefoną, kad, pvz., paskambintumėte adresatui arba surinktumėte
numerį.
03
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Numerio surinkimas
Sistema supranta numerius nuo 0 (nulio) iki 9
(devynių). Šiuos numerius galima ištarti individualiai, kelių numerių grupėmis arba visą
numerį iškart. Sistema nesupranta didesnių
nei 9 (devyni) skaičių. Pvz., ištarus 10 (dešimt)
ar 11 (vienuolika), sistema nesupras.
Šiuo dialogu, kuriame naudojamos balso
komandos, surenkamas numeris.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Dial number“.
> Sistema atsako: „Say the number“.
2. Pradėkite tarti telefono numerio skaičius
(kaip atskirus vienetus, t. y. Six-eightseven ir t.t.).
> Po pauzės sistema pakartos paskutinių
ištartų skaičių grupę.
3. Pasakykite likusius numerius. Ištarę visą
numerį, užbaikite tardami: „OK“.
> Sistema surenka numerį.
Numerį galima keisti ištariant „Teisingai“
(panaikinama paskutinė ištarta skaičių grupė)
68
arba „Erase“ (panaikinamas visas ištartas
telefono numeris). Pasakius „Kartoti“, sistema perskaitys visą ištartą numerį.
Skambinimas adresatui
Taikant balso komandas, šiuo dialogu skambinama telefonų knygelėje esančiam adresatui.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Call contact“.
> Sistema atsako: „Say the name“.
2. Ištarkite adresato vardą.
> Jei surandamas tik vienas adresatas,
sistema skambina jam, nes priešingu
atveju ji toliau teikia instrukcijas, kaip
surasti reikiamą adresatą.
Jei telefonų knygelėje įrašyti keli adresato
numeriai, tada po vardo galima sakyti, pavyzdžiui, „Mobilusis“ arba „Darbo“, norint
padėti sistemai.
Daugiau komandų
Daugiau mobiliojo telefono valdymo balsu
atpažinimo komandų galima rasti įprastame
rodinyje, meniu MY CAR (p. 15) paspaudus
OK/MENU ir tada paspaudus Settings
Voice control settings Command list
Phone commands.
Susijusi informacija
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 59)
Balso atpažinimas - radijas
Valdykite balsu (p. 64) radiją, kad, pvz.,
pakeistumėte stotį.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Stoties pakeitimas
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiama radijo stotis.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Select station“.
> Sistema atsako: „Say the station's
name“.
2. Ištarkite radijo stoties pavadinimą.
> Sistema įjungia šios radijo stoties
transliaciją.
Dažnio pakeitimas
Sistema supranta skaičius nuo 87.5 (aštuoniasdešimt septyni taškas penki) iki 108.0
(šimtas aštuoni taškas nulis).
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas radijo dažnis.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Frequency“.
> Sistema atsako: „Say the frequency“.
2. Ištarkite dažnį 87.5 ir 108.0 megahercų
intervale.
> Sistema įjungia šį radijo dažnį.
03 GARSAS IR MEDIJA
Daugiau komandų
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
Daugiau radijo valdymo balsu atpažinimo
komandų galima rasti įprastame rodinyje,
meniu MY CAR (p. 15) paspaudus OK/MENU
ir tada paspaudus Settings Voice control
settings Command list Radio
commands.
Valdykite balsu (p. 64) daugialypės terpės sistemą, kad, pvz., pakeistumėte šaltinį ar takelį.
Susijusi informacija
•
Radijas (p. 37)
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Šaltinio pakeitimas
2. Ištarkite takelio numerį (kaip vieną skaičių,
t. y. „Twenty-three“, bet ne „Twothree“).
> Sistema pakeičia takelio numerį aktyviam medijų šaltiniui.
Medijų paieška
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas medijų šaltinis.
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu ieškoma medijų.
–
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Medijos paieška“.
> Sistema rodo sunumeruotą galimų
paieškos kategorijų sąrašą ir atsako:
„Select a line number, or say a
category for media search“.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Disc“.
> Sistema įjungia CD/DVD grotuvą.
Kiti šaltiniai pasiekiami sakant, pvz.,
„Bluetooth“, „TV“ arba „USB“. Galimybė
keisti šaltinius priklauso nuo to, kuris šaltinis
yra prijungtas tuo metu, ir nuo to, ar šaltinyje
ar kokių nors grojamų medijų. Jei medijų šaltinio nėra, sistema paaiškina, kodėl.
Takelio pakeitimas
Sistema supranta skaičius nuo 0 (nulio) iki 99
(devyniasdešimt devynių). Sistema neatpažįsta skaičių, didesnių kaip 99 (devyniasdešimt devyni), pvz., 100 (šimtas) arba 101 (šimtas vienas) yra negalimi.
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas takelis.
1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Select track“.
> Sistema atsako: „Say the track
number“.
03
2. Ištarkite eilutės numerį arba paieškos
kategoriją.
> Sistema teikia tolesnius nurodymus,
kad surastumėte reikiamas medijas.
Daugiau komandų
Daugiau multimedijos sistemos valdymo
balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 15) paspaudus OK/MENU ir tada paspaudus Settings
Voice control settings Command list
Media commands.
Susijusi informacija
•
Medijos leistuvas (p. 44)
69
03 GARSAS IR MEDIJA
prie interneto prijungtas automobilis
Prijungus automobilyje internetą, suteikiama
galimybė naudotis, pvz., naršymo paslaugomis, interneto radiju ir muzikos paslaugomis
taikomųjų programų (p. 74) pagalba bei
transporto priemonėje sumontuota žiniatinklio
naršykle (p. 76).
03
liojo ryšio funkcijomis, pvz., skaityti tekstinius
pranešimus ir skambinti, „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59).
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius
privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą
(interneto ryšio dalinimas), o į abonentinį
mokestį turi būti įtrauktas ir duomenų perdavimas.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Kai transporto priemonėje prijungtas internetas, galima naudoti papildomas programas
(taikomąsias programas). Turimos taikomosios programos gali skirtis, bet jų tipas gali
apimti, pavyzdžiui, navigacijos paslaugas,
socialines medijas, interneto radijo ir muzikos
paslaugas. Automobilyje yra paprasta žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos
internete ir ją rodyti.
Jei interneto ryšys yra per mobiliojo ryšio telefoną, taip pat galima naudotis kitomis mobi21
70
Prijunkite automobilį prie interneto.
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Informacijos apie bazines operacijas rasite
skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).
Interneto ryšio nuostatos.
Numatytoji interneto ryšio nuostata – nesijungti prie interneto. Nurodžius parinktį jungtis, ji įrašoma ir automobilis automatiškai jungiasi, kai tik tinklas būna pasiekiamas. Kad
pakeistumėte prisijungimo prie interneto
metodą, nurodykite kitą ryšio parinktį. Kad
automatiškai nesijungtumėte prie interneto,
pasirinkite atšaukti interneto ryšį.
Nurodykite ryšio parinktį: „Bluetooth®“,
„Wi-Fi“ arba automobilio modemas*:
Automobilio modemas*21
Jungiantis prie interneto per automobilio
modemą, ryšiu naudosis „Volvo On Call“
paslaugos.
Kaip prisijungti prie automobilio modemo,
Automobilio modemas* (p. 72).
03 GARSAS IR MEDIJA
Bluetooth®
Wi-Fi
1. Mobiliojo ryšio telefonas pirmiausia turi
būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 56).
2. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
3. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
Bluetooth.
> Automobilis prijungtas.
Ateityje automobilis automatiškai naudos
„Bluetooth®“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo.
Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane
pateikiamas ženklas (p. 33).
Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį,
rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.
Automobilis gali įsiminti daugiausia 10
Bluetooth® tinklų. Jei pridedamas dar vienas,
seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš
įsimenamų tinklų sąrašo.
Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Wi-Fi
tinklų. Jei pridedamas dar vienas, seniausias
tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų
tinklų sąrašo.
Įrašyto Wi-Fi tinklo šalinimas
1. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
2. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
Wi-Fi.
> Pradedama galimų Wi-Fi tinklų
paieška.
3. Pasirinkite savo tinklą.
4. Pasirinkite Connect.
5. Įveskite tinklo slaptažodį.
> Dabar automobilis bando susijungti su
tinklu.
Ateityje automobilis automatiškai naudos
„Wi-Fi“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo
tinklo.
Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane
pateikiamas ženklas (p. 33).
1. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį.
2. Po to spustelėkite OK/MENU ir pasirinkite Settings Internet settings.
03
3. Pasirinkite Wi-Fi.
> Rodomas galimų tinklų sąrašas.
4. Pasirinkite tinklą, kurį šalinsite.
5. Pasirinkite Forget.
> Automobilis daugiau automatiškai su
šiuo tinklu nesusijungs.
Visų tinklų šalinimas
Visus tinklus galima pašalinti vienu metu.
Atkreipkite dėmesį, kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į pradines gamintojo nuostatas.
Norėdami atstatyti gamintojo nustatymus,
centriniame valdymo skyde paspauskite MY
CAR, po to OK/MENU ir pasirinkite Settings
Reset to factory settings.
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį,
rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.
}}
71
03 GARSAS IR MEDIJA
||
•
•
•
Dažnis – 2,4 GHz.
Standartai – 802.11 b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų veikimas gali susilpnėti.
Interneto ryšio atsisakymas
03
liojo ryšio telefoną arčiau prie automobilio
garso ir medijų sistemos. Užtikrinkite, kad
tarp jų nebūtų jokių trukdžių.
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose,
už kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose
patalpose. Greitis taip pat priklauso nuo su
tinklu sudarytos sutarties.
Automobilio modemas*22
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip
pat galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
Interneto ryšys
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Susijusi informacija
•
•
Ženklai ekrane (p. 33)
Savininko keitimas (p. 11)
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
None. Automobilyje nėra prijungto interneto.
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks
gero ryšio ir gero signalo stiprumo.
Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis
Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo telefono vietą automobilyje. Norėdami
padidinti signalo stiprumą, patraukite mobi-
72
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SIM kortelės laikiklis daiktadėžėje.
03 GARSAS IR MEDIJA
1. Įdėkite savo asmeninę SIM kortelę į laikiklį, kuris yra daiktadėžėje.
2. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Car modem.
3. Įveskite SIM kortelės PIN kodą
> Dabar automobilis prisijungia prie
interneto ir galima naudotis interneto
funkcijomis, žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 70).
PASTABA
Kad nereikėtų kiekvieną kartą užvedant
automobilį įvesti PIN kodo, rekomenduojama išjungti PIN kodo užraktą. Norėdami
pamatyti įprastą šaltinio rodinį, paspauskite MY CAR. Po to spustelėkite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings
Car modem. Panaikinkite žymimojo langelio Lock SIM card
žymėjimą.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Kad išaktyvintumėte interneto ryšį, paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Settings Internet settings
None.
Wi-Fi viešosios interneto prieigos taškų
bendrinimas
Jei automobilyje prijungtas internetas per
savo modemą, galima platinti interneto ryšį
(Wi-Fi – viešosios interneto prieigos tašką),
kad kiti įrenginiai taip pat galėtų naudoti automobilio modemą.
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi palaikyti
interneto ryšio platinimą (interneto ryšio platinimas).
1. Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte
šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Car Wi-Fi hotspot
03
Įveskite Wi-Fi tinklo (SSID) pavadinimą ir
slaptažodį. Pavadinime turi būti 6-32 ženklai, o slaptažodyje – 10-63 ženklai. Vėliau
pavadinimą ir slaptažodį galima keisti.
2. Pažymėdami žymimąjį langelį, suaktyvinkite automobilio Wi-Fi viešosios interneto
prieigos tašką.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti prie automobilio Wi-Fi viešosios
interneto prieigos taško.
Norėdami išaktyvinti interneto ryšio platinimo
funkciją, atžymėkite langelį.
22
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.
}}
73
03 GARSAS IR MEDIJA
||
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo
operatoriui.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
03
Prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos
taško galima prijungti iki 8 įrenginių. Prijungtų
įrenginių skaičius parodomas pirmiausia
paspaudžiant MY CAR, kad būtų pateiktas
įprastas šaltinio rodinys. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Internet
settings.
OK/MENU ir pasirinkite Settings
settings Car Wi-Fi hotspot.
Internet
Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško
technologija ir saugumas
Skirstant Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, naudojamas 2,4 GHz dažnis. Jei vienu
metu šiame dažnyje veikia keletas įrenginių, jų
veikimas gali sutrikti.
•
•
•
•
Dažnis - 2,4 GHz.
Standartai - 802.11 b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Automobilio modemo antena sumontuota
ant automobilio stogo.
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Žr. prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70).
Susijusi informacija
•
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70)
•
Ženklai ekrane (p. 33)
Taikomosios programos
Programos (taikomosios programos) yra programos, kurias galima naudoti, jei automobilis
prijungtas prie interneto. Galimi programėlių
tipai: navigacijos paslaugos, socialiniai tinklai,
internetinės radijo ir muzikos tarnybos.
Informacijos apie bazines naudojimo ir naršymo funkcijas rasite skirsnyje apie tai, kaip
valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).
Norint naudotis taikomosiomis programomis,
reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 70).
Kai automobilis prijungtas prie belaidžio tinklo, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe
rodomas ženklas (p. 33). Jei nėra interneto
ryšio, apie tai pranešama ekrane.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško prijungtų įrenginių skaičius.
Kad pamatytumėte, kurie įrenginiai prijungti
prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos
taško, paspauskite MY CAR ir pasieksite
įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite
74
03 GARSAS IR MEDIJA
būti perduota „Volvo“ paslaugų teikėjams.
Paslaugų teikėjai dirba „Volvo“ vardu ir gali
apdoroti buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek
to reikia paslaugoms suteikti. Visi subrangovai yra saistomi sutartimis, kuriomis reikalaujama laikytis konfidencialumo ir buvimo vietos
informaciją naudoti tik pagal galiojančius teisės aktus.
Navigacijos paslaugos
Naršymo paslaugos pateikia kelio informaciją,
kuri nukreipia iki išankstinio kelionės taško.
Vis dėlto ne visos rekomendacijos yra patikimos, nes sistema kartais negali tinkamai įvertinti atskirų situacijų, pvz., staigiai pasikeitus
orui.
ĮSPĖJIMAS
Registravimasis
Centriniame valdymo pulte paspauskite
ir,
norėdami pamatyti pasiekiamas programėles23, pasirinkite Apps. Pasirinkite taikomąją
programą iš sąrašo ir pradėkite nuo OK/
MENU.
Taikomosios programos atsiunčiamos iš
interneto į automobilį ir iš ten valdomos. Taikomosios programos įkeliamos (atnaujintos)
kiekvieną kartą, jas paleidus, tai reiškia, kad
interneto reikia kiekvieną kartą, naudojant taikomąją programą.
Programėlės bendrina automobilio
buvimo vietos informaciją
Kai kurioms taikomosios programoms reikia
informacijos apie vietą. Automobiliui aptikti
programėlės naudoja GNSS (Pasaulinę navigacijos palydovinę sistemą): tai reiškia, kad
automobilio buvimo vietos informacija gali
23
24
•
•
Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis, reikia registruotis pas
taikomosios programos / paslaugos teikėją. Paleidus taikomąją programą, esate
informuojami, jog turite prisiregistruoti.
Norėdami užsiregistruoti arba prisijungti
su egzistuojančia paskyra, laikykitės
ekrane rodomų instrukcijų.
Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis / paslaugomis, reikia
prisijungti su asmenine Volvo ID. Užsiregistruokite ar pasinaudokite egzistuojančia paskyra ir gaukite prieigą prie įvairių
naudingų paslaugų, pvz., adreso siuntimo
iš žemėlapio internetu tiesiai į navigacijos
programėlę arba „Volvo“ navigacijos sistemą*24. Papildomos informacijos apie
paskyros kūrimą ir kitus klausimus rasite
Volvo ID (p. 12).
03
Sekite toliau.
Prie kai kurių taikomųjų programų / paslaugų
reikia prisijungti. Yra du tipai:
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
PASTABA
Galima atnaujinti iki Sensus Navigation
versijos, kurioje yra daugiau funkcijų ir
žemėlapio duomenų atnaujinimų. Susisiekite su savo atstovu.
Susijusi informacija
•
•
Ženklai ekrane (p. 33)
Savininko keitimas (p. 11)
Galimos taikomosios programos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
Sensus Navigation.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
75
03 GARSAS IR MEDIJA
Žiniatinklio naršyklė
Automobilyje yra žiniatinklio naršyklė, skirta
ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.
Informacijos apie bazines operacijas rasite
skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).
03
Prisijungus prie interneto, naudojant
Bluetooth®, Bluetooth® ženklas (p. 33) rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama
ekrane.
Paieškos funkcija
Žiniatinklio naršyklė yra paprasto tipo ir
palaiko teksto ir paveikslų „HTML 4“ standartą. Žiniatinklio naršyklė nepalaiko judančių
paveikslų, vaizdo ir garso. Neįmanoma
atsisiųsti ir įrašyti failus.
Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia,
kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas
prie interneto (p. 70).
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Žiniatinklio naršyklė neprieinama važiuojant.
Spustelėkite „Connect“ mygtuką centrinėje
konsolėje
ir pasirinkite Web browser.
76
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti į
istoriją, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
123/A
BC
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
=>
Pereinama prie istorijos (3). Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte
interneto adresą URL, ir paspauskite OK/MENU, kad pasiektumėte šį adresą.
Go
Su OK/MENU įkeliamas įvestas
interneto adresas URL.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Neseniai aplankyti interneto puslapiai
(istorija).
Ženklų ratuku įveskite saityno adreso URL,
pvz., www.volvocars.com.
03 GARSAS IR MEDIJA
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Įveskite skaitmenine klaviatūra
Keičiama iš ženklų ratuko į
Address: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami grįžti prie
ženklų ratuko, spauskite OK/
MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguoti Address:
lauką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
03
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais25, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
Naršymas žiniatinklio naršyklėje
Norėdami naršyti tarp nuorodų ar slinkti interneto puslapiu, sukite TUNE. Norėdami suak-
25
tyvinti pasirinktą ar paryškintą nuorodą,
spauskite OK/MENU.
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
Judesiai žymekliu interneto puslapyje.
Naudojant centriniame valdymo pulte esančią
klaviatūrą, žymekliu galima laisvai slankioti po
visą puslapį. Paspauskite mygtuką INFO, kad
persijungtumėte į meniu juostą puslapio viršuje.
Iškylantis meniu pasiekiamas 5 mygtuku
centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo
suaktyvinti, ir paspausti OK/MENU.
Funkcijos
Galimos funkcijos pasiekiamos iškylančiame
meniu 5 mygtuku centriniame valdymo pulte
arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios
negalima juo suaktyvinti, ir paspausti OK/
MENU.
}}
77
03 GARSAS IR MEDIJA
||
• Back - grįžtama į ankstesnį puslapį.
• Forward – jei grįžote, galima vėl eiti pir-
tam tikromis funkcijomis svetainėse, o
svetainės savininkui nustatyti statiką,
pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankytojai naršo.
myn į šį puslapį.
• Reload - atnaujina puslapį.
• Stop - puslapio įkėlimas sustabdomas ir
grįžtama atgal.
• New tab – sukuriama nauja kortelė / pus03
lapis. Vienu metu galima atidaryti iki
keturių kortelių.
• Close tab - uždaro kortelę arba puslapį.
• Zoom in/Zoom out - didina arba mažina
• Text size – pasirenkamas naudojamų
simbolių dydis: Large, Medium ar Small.
• Clear browsing data – Cookies,
nereikėtų įrašyti interneto puslapio adreso
kiekvieną kartą lankantis puslapyje,
galima įrašyti šio puslapio sparčiąją nuorodą (adresyno įrašą). Daugiausia gali būti
20 adresyno įrašų.
• Settings – žiniatinklio naršyklės ekrano
pritaikymas ir informacijos valdymas,
smulkesnės informacijos žr. toliau.
Nustatymai
• Bookmarks – Rename, Reorder arba
Delete.
• Content filtering – įmanoma atlikti tokius
pritaikymus, kad tinklalapiai atrodytų, kaip
pageidaujama. Galima suaktyvinti / išaktyvinti tokias funkcijas: Show images,
Block pop-ups ir Enable JavaScript.
• Accept cookies – slapukai yra maži saugomi tekstiniai failai. Jie leidžia naudotis
78
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint.
Automobiliui pajudėjus ir pasiekus apie 6
km/h greitį, vaizdas dingsta, nors garsas ir
toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.
browsing history and cache will be
cleared.
• FAV key options – tam tikras funkcijas
galima susieti su FAV mygtuku. Susieta
funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, Parankiniai (p. 34).
puslapio vaizdą.
• Add bookmark/Delete bookmark – kad
TV*
Susijusi informacija
•
•
•
Ženklai ekrane (p. 33)
Savininko keitimas (p. 11)
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė
(p. 91)
TV funkcijos, valdymo elementų apžvalga.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur
pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV
mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama
tiesiog spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).
03 GARSAS IR MEDIJA
PASTABA
Ši sistema gali rodyti TV transliacijas tik
tose šalyse, kuriose transliuojama MPEG-2
arba MPEG-4 formatu ir laikomasi DVB-T
standarto. Sistema nedera su analoginėmis transliacijomis.
PASTABA
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Automobiliui pajudėjus ir pasiekus
apie 6 km/h greitį, vaizdas dingsta, nors
garsas ir toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.
PASTABA
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio
stiprumo signalas ir kokia jo kokybė.
Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai,
pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas
iki TV retransliacijos antenos. Dengimo
lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo
to, kurioje šalies vietoje esate.
TV peržiūra
–
Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į
padėtį TV ir tada paspauskite OK/MENU.
> Pradedama paieška ir netrukus imamas rodyti paskutinis žiūrėtas kanalas.
•
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.
(p. 81)
•
Meniu apžvalga – TV* (p. 92)
Kanalo keitimas
Kanalą galima pakeisti taip:
•
Pasukite TUNE: pateikiamas teritorijoje
pasiekiamų kanalų sąrašas. Jei kuris nors
iš šių kanalų jau suprogramuotas
(p. 80), tuomet jo suprogramuotas
numeris yra pateikiamas kanalo pavadinimo dešinėje. Pasukite TUNE į reikiamą
kanalą ir paspauskite OK/MENU.
•
Spaudžiant išankstinių nuostatų mygtukus (0–9).
•
/
, po
Spaudinėjant mygtukus
vieną rodomi kiti teritorijoje priimami
kanalai.
03
PASTABA
Jei, pasirinkus kanalą išankstinių nuostatų
mygtukais, nėra signalo, galbūt automobilis dabar yra kitoje vietoje nei tuo metu, kai
buvo vykdyta kanalų paieška ir įrašytas
kanalų sąrašas.
SVARBU
Šiam gaminiui kai kuriose šalyse reikalinga
TV licencija.
Susijusi informacija
•
•
Teletekstas* (p. 81)
Vaizdo nuostatos (p. 49)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
03 GARSAS IR MEDIJA
TV* kanalai / išankstinių nuostatų
sąrašas
03
Automobilis nepertraukiamai ir nuolat ieško TV
kanalų. Pasiekiami kanalai įrašomi į kanalų
sąrašą. Kanalų sąrašo paieškos kriterijus
galima keisti, tačiau eiliškumo keisti neleidžiama. Taip pat yra išankstinių nuostatų sąrašas, kuriame galima keisti išankstinių nuostatų
sąrašą.
Suprogramuotųjų sąrašo keitimas
Jūs galite pakeisti kanalų išdėstymo tvarką,
kuria jie pateikiami išankstinių nuostatų
sąraše. TV kanalas gali būti daugiau nei vienoje išankstinių nuostatų sąrašo vietoje. TV
kanalo vietos išankstinių nuostatų sąraše gali
skirtis.
1. Norint pakeisti suprogramuotųjų sąrašo
tvarką, reikia TV šaltinio įprastame rodinyje paspausti mygtuką OK/MENU ir
pasirinkti Presets.
2. Pasukite TUNE iki sąraše norimo perkelti
kanalo ir patvirtinkite mygtuku OK/
MENU.
> Pasirinktas kanalas pažymimas.
3. Pasukite TUNE iki naujos vietos sąraše ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Kanalai susikeičia vietomis.
Po iš anksto nustatytų kanalų (iki 30) pateikiami visi likę toje teritorijoje priimami kanalai.
Galima perkelti kanalą į kitą vietą išankstinių
nuostatų sąraše.
80
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
TV* – atkūrimo parinktys
TV funkcijas galima redaguoti.
Subtitrų keitimas
1. Kad pakeistumėte subtitrus, įprastame TV
šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Subtitles.
2. Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamus subtitrus ir paspauskite OK/
MENU.
> Dabar galima žiūrėti pasirinktus subtitrus.
Garso kalbos keitimas
1. Kad pakeistumėte garso kalbą, įprastame
TV šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Audio tracks.
2. Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą kūrinį ir paspauskite OK/MENU.
> Dabar galima klausytis pasirinkto kūrinio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
Parankiniai (p. 34)
03 GARSAS IR MEDIJA
Informacija apie esamą TV* laidą
Teletekstas*
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.
Paspaudus mygtuką (p. 29) INFO, galima
gauti informacijos apie esamą, kitą laidą ir jos
pradžios laiką.
Yra galimybė skaityti teletekstą.
Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Vėl ėmus priimti signalą,
vaizdas ekrane atgyja.
Nuspaudus mygtuką INFO dar kartą, gali būti
pateikiama papildomos informacijos apie
esamą laidą, pvz., pradžios ir pabaigos laikas
ir trumpas esamos laidos aprašymas.
Norint grįžti į TV transliaciją, reikia palaukti
kelias sekundes arba paspausti EXIT.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Norint žiūrėti teletekstą, TV režimu reikia
eiti į TV menu Teletext.
2. Skaičių klavišais (0–9) įveskite puslapio
numerį (3 skaitmenys) ir pasirinkite puslapį.
> Puslapis automatiškai pateikiamas.
Įveskite naujo puslapio numerį arba pasukite
TUNE, kad pereitumėte į kitą puslapį.
Paspauskite EXIT ir grįžkite į TV ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Iškarto po to pasirodo
pranešimas, informuojantis, kad dingo esamo
TV kanalo signalas ir pradedama naujo kanalo
paieška. Vėl atsiradus signalui, TV kanalas
iškart rodomas toliau. Kol rodomas pranešimas, galima pakeisti kanalą.
Jei pasirodo pranešimas No reception, vadinasi, sistema nustatė, kad (iš dalies) nepriimamas kuris nors TV kanalas.
Susijusi informacija
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
TV* (p. 78)
•
•
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 82)
03
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
TV* (p. 78)
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas
(p. 80)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
81
03 GARSAS IR MEDIJA
Nuotolinio valdymo pultelis*
imtuvą, kuris yra dešiniau nuo mygtuko (p. 29)
INFO centriniame valdymo pulte.
Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms
garso ir medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas
pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės
arba vairo klaviatūros mygtukai.
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
03
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant
prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti
problemų su baterijomis.
Susijusi informacija
•
Atitinka TUNE centriniame valdymo pulte.
Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiausia reikia pervesti jo mygtuką
į
padėtį F ir tada nutaikyti pultelį į IR spindulių
82
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
03 GARSAS IR MEDIJA
Nuotolinis valdymo pultelis* –
funkcijos
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti
toliau nurodytas funkcijas.
Mygtukas
Mygtukas
Veikimas
F = priekinis ekranas
Veikimas
Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
Žvalgyti aukštyn / žemyn
Teletekstas*, įj./išj.
Keisti į navigaciją*
Patvirtinti išranką arba eiti į
pasirinkto šaltinio meniu sistemą
Perėjimas prie radijo šaltinio
(pvz., AM)
Mažinti garsumą
Perėjimas prie medijų šaltinio
(pvz., Disc, TV*)
Didinti garsumą
Keisti į Bluetooth® laisvų
rankų įrangą
0-9
Nuorodos į mėgstamą nuostatą
Leisti / pauzė
Informacija apie esamą programą, dainą ir t. t. Taip pat
naudojama, kai yra daugiau
informacijos nei gali būti
pateikiama ekrane
Slinkti / greitai persukti pirmyn, keisti kūrinį / dainą
Meniu
Susijusi informacija
•
03
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Nustatyti kanalai, skaičių ir
raidžių įvedimas
Slinkti / greitai atsukti atgal,
keisti kūrinį / dainą
Stabdyti
Veikimas
Į ankstesnį, atšaukia funkciją,
panaikina įvestus simbolius
Žvalgyti dešinėn / kairėn
L ir R = negalimos parinktys.
Mygtukas
Garso takelio kalbos pasirinkimas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
03 GARSAS IR MEDIJA
Nuotolinio valdymo pultelis* –
maitinimo elemento keitimas
Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.
PASTABA
03
Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio
naudojimo intensyvumo.
Nuotolinio valdymo pultelis yra maitinamas
keturiais AA/LR6 tipo elementais.
Į ilgą kelionę pasiimkite papildomų maitinimo
elementų.
1. Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį
ir įstumkite jį infraraudonųjų spindulių
lęšio kryptimi.
2. Išimkite panaudotus maitinimo elementus
ir pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite naujus.
84
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3. Įstatykite dangtelį.
PASTABA
Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai
saugiu būdu.
Garsas ir medija – meniu apžvalga
Garso ir medijos sistemos meniu galimų
parinkčių bei nuostatų apžvalga.
Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos
spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti
todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra,
šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba
šaltinyje nieko nėra.
03 GARSAS IR MEDIJA
RADIJAS
•
•
•
AM (p. 85)26
FM (p. 85)
Meniu apžvalga – AM
Meniu apžvalga – FM
Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
DAB *(p. 86)
MEDIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD garsas (p. 86)
„DVD Video“ (p. 87)
Standusis diskas (HDD) (p. 88)
Žr.
FM menu
Žr.
Show presets
(p. 40)
TP
(p. 42)
FAV key options
(p. 34)
Alternative frequency
„iPod“ (p. 88)
Medija „Bluetooth®“ (p. 89)
Show presets
AUX (p. 90)
TV* (p. 92)
TELEFONAS
„Bluetooth®“ laisvų rankų įranga (p. 90)
•
Saityno naršyklė (p. 91)
Susijusi informacija
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
A
(p. 40)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Radio text
(p. 43)
Presets
(p. 40)
None
Tune station by
(p. 38)
Station list
(p. 39)
Manual tuning
(p. 39)
FAV key options
26
03
Show
No function
USB (p. 89)
•
•
AM menuA
(p. 34)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
85
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB*)
No function
Toggle radio text
or presets
(p. 43) ir
(p. 40)
Susijusi informacija
03
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
DAB menu*
Žr.
Programme type (PTY) filtering
(p. 42)
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas
Galimų CD/DVD garso parinkčių ir nuostatų
apžvalga.
Disc menu
Žr.
Play/Pause
(p. 45)
Stop
Show
A
Artist/Title
Radio text
(p. 43)
Presets
(p. 40)
Media search
(p. 47)
Shuffle
(p. 46)
Gracenote® options
Gracenote® database
None
Gracenote® results
DAB-DAB linking
(p. 44)
FAV key options
(p. 34)
FAV key options
No function
No function
Toggle show information
Susijusi informacija
•
86
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
(p. 34)
A
Play/Pause
(p. 45)
Shuffle
(p. 46)
Taikoma tik DVD diskams.
03 GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Meniu apžvalga – „DVD Video“
Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Next subtitle
(p. 48)
Next audio track
(p. 48)
DVD video menu
Žr.
Play/Pause
(p. 48)
iškylantis DVD vaizdo meniu
DVD disc menu
(p. 48)
Kai atkuriamas vaizdo failas, paspauskite
OK/MENU, kad atsirastų iškylantis meniu.
Stop
(p. 48)
Image settings
(p. 49)
Subtitles
(p. 48)
Video DVD menu
(p. 29)
Audio tracks
(p. 48)
DVD disc menu
(p. 48)
Advanced settings
Angles
03
Susijusi informacija
(p. 49)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Screen ratios
FAV key options
(p. 34)
No function
Play/Pause
(p. 48)
87
03 GARSAS IR MEDIJA
03
Meniu apžvalga - standusis diskas
(HDD)
Storage information
Galimų standžiojo disko (HDD) parinkčių ir
nuostatų apžvalga.
Used space:
HDD menu
Žr. puslapį
Free space:
Play/Pause
(p. 50)
Capacity:
Media search
(p. 47)
Tracks:
Shuffle
(p. 46)
Import music
(p. 50)
FAV key options
Delete
Delete all
88
iPod menu
Žr.
Play/Pause
(p. 52)
Shuffle
(p. 46)
FAV key options
(p. 34)
(p. 50)
A
Play/Pause
(p. 50)
Shuffle
(p. 46)
Priklauso nuo rinkos.
Susijusi informacija
•
Play/Pause
(p. 52)
Shuffle
(p. 46)
(p. 50)
No function
From USB
Rename
Galimų iPod® parinkčių ir nustatymų apžvalga.
No function
A
Enter
Meniu apžvalga – iPod®
Folders:
From disc
Rename/delete files
(p. 50)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – USB
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®
Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų Bluetooth® medijų parinkčių ir nuostatų apžvalga.
USB menu
Žr.
Play/Pause
(p. 52)
Media search
(p. 47)
Shuffle
(p. 46)
Select USB partition
FAV key options
(p. 34)
Bluetooth menu
Žr.
Play/Pause
(p. 54)
Shuffle
(p. 46)
Change device
(p. 57)
(p. 54)
Delete device
(p. 58)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
03
Search new device
Make car discoverable
No function
FAV key options
Play/Pause
(p. 52)
Shuffle
(p. 46)
Susijusi informacija
•
Connect for media
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
(p. 34)
No function
Play/Pause
(p. 54)
Shuffle
(p. 46)
1 įrenginys
2 įrenginys
ir t. t.
89
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – AUX
Galimų AUX parinkčių ir nuostatų apžvalga.
AUX menu
Žr.
AUX input
(p. 54)
Standard
03
Boost
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų
rankų“ įranga
Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos
parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Phone menu
Žr.
Call list
(p. 60)
Contacts
(p. 62)
Messages
(p. 59)
Message notifications
(p. 59)
Change phone
(p. 57)
Search new phone
Make car discoverable
1 įrenginys
2 įrenginys
ir t. t.
90
Connect for phone
(p. 59)
Delete device
(p. 58)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė
Galimų žiniatinklio naršyklės parinkčių ir nustatymų apžvalga.
Web browser
Žr.
Jei neatverta nei viena kortelė,
meniu rodoma įprastiniame žiniatinklio naršyklės rodinyje.
Enter address
(p. 76)
(p. 76)
Nustatymų meniu, žiniatinklio
naršyklė
Reload
(p. 76)
Stop
(p. 76)
New tab
Norėdami pasiekti nustatymų
meniu, spauskite Settings viename iš dviejų aukščiau esančių
meniu.
(p. 76)
Close tab
(p. 76)
Zoom in
Settings
arba
Rodoma „Settings menu, web
browser“ (Nustatymų meniu,
žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.
(p. 76)
ir t. t.
Delete bookmark
Settings
Iškylantis meniu, žiniatinklio
naršyklė
Žr.
Kai žiniatinklio naršyklėje rodomas
puslapis, siekdami prieiti prie iškylančio meniu, centriniame valdymo pulte spauskite numerio 5
mygtuką.
Back
Rodoma „Settings menu, web
browser“ (Nustatymų meniu,
žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.
(p. 76)
03
1 adresyno įrašas
ir t. t.
Rename
Add bookmark
arba
Bookmarks
Žr.
2 adresyno įrašas
(p. 76)
Zoom out
1 adresyno įrašas
2 adresyno įrašas
Forward
(p. 76)
Reorder
Delete
Content filtering
(p. 76)
Accept cookies
(p. 76)
Show images
(p. 76)
Block pop-ups
}}
91
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Meniu apžvalga – TV*
Enable JavaScript
Text size
(p. 76)
Large
Medium
03
Small
Clear browsing data
(p. 76)
FAV key options
(p. 34)
No function
TV menu
Žr.
Presets
(p. 80)
Audio tracks
(p. 80)
Subtitles
(p. 80)
Teletext
(p. 81)
FAV key options
(p. 80)
No function
Teletext
Add/delete bookmark
(p. 76)
New tab
(p. 76)
Close tab
(p. 76)
Susijusi informacija
92
Brightness:
Galimų TV parinkčių ir nuostatų apžvalga.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
•
Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Iškylantis TV meniu
Kai rodoma televizija, paspauskite
OK/MENU, kad atsirastų iškylantis meniu.
Žr.
Image settings
(p. 49)
Contrast:
Colour:
TV menu
Parodomas „TV meniu“, žr. pirmiau.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 29)
03 GARSAS IR MEDIJA
Licencijos – garsas ir medija
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie tekstai yra „Volvo“ sutartys su
gamintojais arba kūrėjais, dauguma jų anglų
kalba.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03
}}
93
03 GARSAS IR MEDIJA
||
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
03
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
94
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® Galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje programoje arba patarime yra programinė įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville,
Kalifornijos, JAV („Gracenote“). Programine
įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei pasiekti su
muzika susijusią informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“
duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų
duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus.
Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis
pagal numatytas šiai programai arba šiam
įrenginiui galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniais nekomerciniais
tikslais. Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti,
nepersiųsti ar neperduoti šios „Gracenote“
programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“
duomenų bet kuriai trečiajai šaliai. JŪS
SUTINKATE NENAUDOTI ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ,
„GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS
ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS
JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“
programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius,
jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas
Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis
naudoti visus „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į
visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus „Gracenote“
serverius, įskaitant visas nuosavybės teises.
„Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją. Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“
gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią
sutartį prieš Jus tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas, nieko nežinant, kas
esate. Papildoma informacija prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“
privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas,
įskaitant „Gracenote“ duomenis, yra jums
licencijuojama pagal principą „kaip yra“.
„Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių ar
numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose, tikslumo. „Gracenote“
pasilieka teisę naikinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba keisti duomenų kategori-
03 GARSAS IR MEDIJA
jas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų
„Gracenote“ pakankama. Nesuteikiamos
jokios garantijos, jog „Gracenote“ programinė
įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks be
trikčių ar be įsiterpimo. „Gracenote“ neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų
tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka
teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų
teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ
IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ,
NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS
KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJOMIS,
PRITAIKYMO KONKREČIAM TIKSLUI IR
INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS, GAUTIEMS
NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ
ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ.
„GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI
IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR
PAJAMŲ NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
Unicode: 5.1.0
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
03
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
}}
95
03 GARSAS IR MEDIJA
03
||
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Susijusi informacija
•
96
„Volvo Sensus“ (p. 7)
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija
Radijo, telekomo ir kompiuterinės įrangos tipo
atitikties patvirtinimas.
Wi-Fi
Garso ir navigacijos bloko atitikties
deklaracija
03 GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija (p. 27)
prie interneto prijungtas automobilis
(p. 70)
03
97
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
04 Interneto žemėlapis
Internetinis žemėlapis1
Interneto žemėlapis - tai funkcija, su kuria
galima matyti internetinį žemėlapį.
Sistema gali apskaičiuoti tinkamą maršrutą ir
pagal jį parodyti automobilio padėtį žemėlapyje. Nukrypus nuo planuoto maršruto, sistema automatiškai suderina maršrutą ir toliau
veda į kelionės tikslą. Be įprastinių žemėlapio
duomenų žemėlapyje taip pat rodoma kelių
eismo informacija (p. 108) ir ženklai, žymintys
pasirinktąsias lankytinas vietas (POI) (p. 105).
ciją, interneto paieška ir kelių tarpinių tikslų
variantas. Norėdami atnaujinti Sensus
Navigation, kreipkitės į savo atstovą. Atnaujinimo metu interneto žemėlapis pakeičiamas
nauju.
Interneto žemėlapyje pateikiama informacija
apie kelią, kuris veda į iš anksto nustatytą
kelionės tikslą. Tačiau ne visos rekomenduojamos kelio kryptys yra patikimos, nes gali
atsirasti situacijų, kurių sistema nevaldo ir
neįvertina, pavyzdžiui, staigūs oro pokyčiai.
Kai prastas GPS arba interneto ryšys, maršruto skaičiavimo funkcija neveikia. Tam tikrų
žemėlapio mastelių gali nebūti, tai priklauso
nuo to, kiek žemėlapio duomenų atsisiųsta.
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti
mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
„Volvo“ pateikia viso mastelio navigacijos sistemą („Sensus Navigation“), kurioje naudojami standžiaisiais diskais pagrįsti žemėlapiai,
balso nuorodos, pažangus maršruto apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelių eismo informa1
Taikoma kai kurioms rinkoms.
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote
į važiavimą.
•
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
•
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.
Susijusi informacija
•
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 101)
Internetinis žemėlapis3 – valdymas
Norėdami interneto žemėlapyje suplanuoti
savo kelionę ir paskui būti suorientuoti į konkretų tikslą, atlikite šiuos veiksmus.
Informacijos apie bazines operacijas rasite
skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Išsamesni aprašymai
pateikti kiekviename atitinkamame skyrelyje.
Norėdami įvesti tekstą ir ieškoti internetiniame
žemėlapyje, naudokitės ženklų ratuku ir
skaičių klaviatūra (p. 100).
1. Norint naudotis interneto žemėlapiu, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 70).
04
2. Įjunkite interneto žemėlapį, paspausdami
NAV mygtuką centriniame valdymo pulte.
3. Patvirtinkite automobilio padėties bendrinimą.
PASTABA
Nepatvirtinus, interneto žemėlapis neveikia.
Norėdami išjungti bendrinimą, šaltinio
įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite Settings ir panaikinkite Padėties bendrinimas žymėjimą.
4. kelionės tikslą (p. 103).
}}
99
04 Interneto žemėlapis
||
5. Pasirinkite maršruto variantus (p. 107)
(pvz., kelio tipą, tunelius, keltus).
6. Pasirinkite žemėlapio variantus (p. 108)
(pvz., visą ekraną, žemėlapio tipą, informaciją apie padėtį).
> Automobilio padėtis interneto žemėlapyje rodoma kartu su kelių eismo informacija ir pasirinktosiomis lankytinomis
vietomis (POI).
Internetinis žemėlapis4 – ženklų
ratukas ir klaviatūra
Parinktims įvesti ir nurodyti naudokite ženklų
ratuką arba centrinio valdymo pulto klaviatūrą.
Pavyzdžiui, įveskite informaciją apie adresą
arba įstaigą.
Rodyti maršrutą
04
Keisti kelionės tikslą
Norėdami pakeisti kelionės tikslą, įveskite
kelionės tikslą (p. 103).
Nutraukite arba tęskite orientavimą
Įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Cancel/Resume
guidance.
Automobilio savininko pasikeitimas
Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradines gamintojo nuostatas, žr. Savininko keitimas (p. 11).
3
4
100
ženklų ratukas.
Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto
apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Map of remaining route.
Rodyti išsamią informaciją apie maršrutą
(p. 106).
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Kaip įvesti tekstą su ženklų ratuku
1. Paryškinkite teksto lauką.
2. Kad pasirodytų ženklų ratukas, paspauskite OK.
Ekrano vaizdas su teksto lauku.
Konkrečiai informacijai (pvz., lankytinoms vietoms, miestams, rajonams, šalims, adresui,
gatvei ar pašto kodui) įvesti šioje sistemoje
naudojamas „ženklų ratukas“.
Suaktyvinkite variantą
Paryškinę pageidaujamą funkciją ar meniu
juostą reguliavimo ratuku arba TUNE mygtuku, paspauskite reguliavimo ratuką/OK,
kad būtų rodomas kitas funkcijų arba variantų
lygis.
3. Pasirinkite ženklus reguliavimo
ratukuTUNE mygtuku ir įveskite juos
spausdami reguliavimo ratukąOK vieną
kartą.
04 Interneto žemėlapis
Įveskite skaitmenine klaviatūra
Daugiau variantų
Papildomos parinktys, kuriose be kita ko yra
daugiau ženklų ir skaičių, pateiktos ženklų
ratuko meniu įdėkle:
• 123ABC + OK – ženklų ratuku persijun-
Interneto žemėlapis6 – tekstas ir
ženklai ekrane
Teksto ir ženklų, kurie gali būti rodomi žemėlapyje, paaiškinimas.
giama tarp skaičių ir ženklų.
• MORE + OK -ženklų alternatyvos rodomos ratuke.
• => + OK - žymeklis perkeliamas į sąrašą
dešinėje ekrano pusėje, kur galima pasirinkti su OK.
Skaitmeninė klaviatūra.
Sąrašas su variantais
04
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais5, pvz., V, x, y,
z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis
juda per šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
Kelių tipai - dydis ir spalva gali skirtis, priklausomai nuo kelio dydžio ir pasirinktojo
žemėlapio mastelio bei spalvos
Kelių eismo informacija (p. 108) - paryškinta linija kelio krašte.
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
Lankytinos vietos (p. 105)
Ieškant šalių, galimi variantai išvardijami pagal
įvestas raides. Kitų paieškos laukų sąrašas
nerodomas, bet ieškoma tada, kai paieška
suaktyvinta.
Tarpinio ar galutinio kelionės tikslo ženklas
Suplanuotas maršrutas - mėlynas
Esama automobilio padėtis
5
6
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
101
04 Interneto žemėlapis
Geležinkelis
Interneto žemėlapis7 – slinkties meniu
Paslenka arba pajudina žemėlapį link
rodyklės, naudojant atitinkamą skaičių
skaičių klaviatūroje(p. 100)
Esant slinkties režimui, žemėlapio vaizdas
judinamas naudojant centrinio valdymo pulto
(p. 99) skaičių mygtukus.
Skaičiaus mygtukas „5“
Paspaudus skaičių 5 kai yra slinkties
režimas, žemėlapis centruojamas
apie automobilio padėtį.
Norėdami išeiti iš slinkties režimo,
Žemėlapio mastelis
•
Židinio langelis su kryžme centre
Spauskite EXIT arba NAV.
Kryžmė
Esamo kelio arba gatvės pavadinimas ar
koordinatės arba informacija apie lankytiną vietą (POI)
Kompasas (p. 108)
04
Slinkties režimas su kryžme8.
Norėdami suaktyvinti slinkties režimą
kai yra įprastas žemėlapio režimas,
•
Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 0-9.
Norėdami slinkti,
•
Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų
1-2-3-4-6-7-8-9- paraštėse rodoma krypties rodyklė kartu su skaičiumi, kurį reikia
naudoti norint pajudinti žemėlapį pageidaujama kryptimi.
Paspauskite OK vieną kartą, kad žemėlapyje
pasirodytų taškas, į kurį nukreiptas kryžmės
centras:
• Set single destination - šalinami visi
ankstesni maršruto tikslai ir pradedama
orientuoti žemėlapyje.
• POI information - ekrane rodomas
Norėdami priartinti,
•
7
8
102
Pasukite TUNE mygtuką.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Pasirinkite, kad kryžmės arba žymeklio padėtis būtų rodoma su pavadinimu arba GPS koordinatėmis, žr. žemėlapio parinktis (p. 108).
arčiausiai kryžmės esančios lankytinos
vietos pavadinimas ir adresas. Papildomos informacijos apie lankytinų vietų
meniu valdymą rasite (p. 105).
04 Interneto žemėlapis
• Information - rodoma turima informacija
apie pasirinktąją vietą.
• Save - leidžia įrašyti pasirinktąją vietą į
atmintį.
Internetinis žemėlapis9 – įveskite
kelionės tikslą
Suplanuokite kelionę įvesdami jos tikslą.
Kad gautumėte šiuos variantus, įprastame
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Set destination.
Adresas
Norint maršruto su orientavimu, pakanka
įvesti miestą arba miestelį - jus nuves į miesto
centrą.
PASTABA
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.
Norint ieškoti kelionės tikslo pagal adresą,
galima taikyti šiuos kriterijus:
Į pradžią
Sistema gali įrašyti bet kurią padėtį Home
meniu variante. Funkcija rodoma kiekvieną
kartą įrašant padėtį:
• Save location as home + OK.
Norėdami suaktyvinti orientavimą su kelionės
tikslu Home:
•
Paryškinkite Home + OK.
•
•
•
•
04
Country: - įveskite šalį.
City: - įveskite miestą arba miestelį.
Street: - įveskite gatvės adresą.
Number: - pasirinkite vieną iš gatvės
namo numerių.
Lankytinos vietos (POI)
Galima ieškoti POI variantų, įvedant bet kurią
iš šių meniu parinkčių:
•
•
•
•
•
With name
By category
Around the car
Near the destination
Around point on map
Kad nebūtų sunku skaityti žemėlapio vaizdą,
POI variantų, kuriuos vienu metu galima
9
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
103
04 Interneto žemėlapis
||
matyti ekrane, skaičius yra ribotas - priartinus
sritį, galima matyti keletą POI variantų.
Daugiau informacijos apie POI variantus
ekrane rasite žemėlapio variantuose (p. 108).
Skirtingų POI variantų ženklų pavyzdžius žr.
(p. 105).
Platuma ir ilguma
Įrašyta vietovė
Pirmiausia nuspręskite, kurį metodą naudoti
įvesti GPS koordinates, paryškindami
Format: + OK. Po to paryškinkite vieną iš šių
variantų + OK:
Čia surenkami kelionės tikslai ir vietovės,
kurie įrašyti „Save“ meniu variante.
04
Įrašytus kelionės tikslą ir vietovę galima atitinkamai keisti:
•
•
•
•
Set single destination
Edit
Delete
Delete all.
Ankstesni kelionės tikslai
Čia įrašomi ankstesni kelionės tikslai. Paryškinkite vieną jų + OK ir po to pasirinkite iš:
•
•
•
•
•
Set single destination
Information
Save
Delete
Delete all.
Pašto kodas
Ieškokite kelionės tikslo pagal pašto kodą.
104
PASTABA
Pašto kodas atskirose rinkose / teritorijose
gali būti pateikiamas nevienodai.
Įveskite kelionės tikslą su GPS koordinatėmis.
Žymeklio vieta rodoma pavadinimu.
• DD°MM'SS'' - padėtis su laipsniais,
Po to pasirinkite iš šių variantų ir suaktyvinkite
spausdami OK:
• Decimal - padėtis su dešimtosiomis dali-
• Set single destination
• Save
Po to įveskite GPS koordinates ir pasirinkite
vieną iš šių variantų:
Susijusi informacija
minutėmis ir sekundėmis.
mis.
• Set single destination
• Save
Taškas žemėlapyje
Rodomas žemėlapis su esama vietove, kurią
rodo žymeklis.
Norėdami pakeisti žemėlapio mastelį, pasukite TUNE.
1. Judinkite (slinkite) žemėlapį skaičių mygtukais, žr. (p. 102).
2. Suradę pageidaujamą vietovę, spauskite
OK.
•
Internetinis žemėlapis – valdymas (p. 99)
04 Interneto žemėlapis
Internetinis žemėlapis11 – lankytinų
vietų (POI) ženklai
Čia rodomi galimų skirtingų įstaigų ženklų
pavyzdžiai.
Restoranas
Teatras
Šokiai
Naktinis klubas
Apgyvendinimas
Ligoninė
Viešbutis
Medicinos įstaiga
Prekybos centras
Biblioteka
Verslo veikla
Stovėjimo aikštelė
Paslaugos
Bankomatas
Bankas
Tualetas
Sporto įstaiga
Policija
Sporto aikštė
Paštas
Laisvalaikio veikla
Kino teatras
Turizmo informacija
Muziejus
Degalinė
Turistų lankoma vieta
Baseinai
Paplūdimys
Švietimas
Automobilių nuoma
Universitetas
Vyriausybinis pastatas
Baras
Geležinkelio stotis
Visuomenės / bendruomenės centras
Alinė
Keltų prieplauka
Parodų centras
Oro uostas
Taksi stotelė
Taikoma kai kurioms rinkoms.
04
Poilsis
Kazino
11
Viešieji tualetai
Renginių salė
Kalnas
Kalno viršūnė
}}
105
04 Interneto žemėlapis
||
Vaistinė
Internetinis žemėlapis13 – išsami
informacija apie maršrutą
Kempingas
Čia rodomi kiekvienoje maršruto atkarpoje
esantys posūkiai, pvz., išvažiavimai ir sankryžos.
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 103)
Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie
maršrutą, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Detailed route information.
04
Išsami informacija apie maršrutą.
Maršrutas į kelionės tikslą susideda iš keleto
antrinių atkarpų, kuriose yra skirtingų posūkio
taškų, pvz., tiesių atkarpų, išvažiavimų, sankryžų, privažiavimų ir kt. Slinkite atkarpomis su
Next/Previous. Rodoma vieta žemėlapyje,
žymenys, atstumas ir lankytinos vietos. Rodomas atstumas tarp dviejų posūkio taškų,
todėl transporto priemonei artėjant prie tokio
posūkio taško jis nemažėja.
13
106
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys (p. 107)
•
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų
(POI) ženklai (p. 105)
04 Interneto žemėlapis
Internetinis žemėlapis16 – maršruto
apžvalga
Internetinis žemėlapis18 – maršruto
parinktys
Rodyti žemėlapį su maršruto apžvalga.
Maršruto variantuose yra maršruto tipo nuostatos ir maršruto pritaikymo parinktys.
Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto
apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Route
Map of remaining route.
Maršruto tipas
Pritaikykite maršrutą
Norėdami pritaikyti maršrutą, įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options.
Norėdami išvengti vieno ar kelių ekrane parodytų maršruto elementų, tą elementą paryškinkite + OK.
•
•
•
•
•
Priešingu atveju tos pačios funkcijos, kaip ir
slinkties meniu (p. 102).
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 103)
Čia galima pasirinkti skirtingų tipų maršrutus.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Fast with traffic adaption - trumpas
kelionės laikas su mažiausiomis eismo
spūstimis.
• Fast - pirmenybė teikiama trumpam
kelionės laikui.
maršrutui. Maršrutas taip pat gali eiti
nepagrindiniais keliais.
16
18
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
04
Avoid car trains
PASTABA
Norėdami pamatyti maršruto tipą, įprastame
navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Route
options Route type.
• Short - pirmenybė teikiama trumpam
Avoid motorways
•
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas
maršrutas, pažymėjus / atžymėjus
parinktį gali būti tam tikra delsa,
kadangi maršrutas turi būti perskaičiuotas.
•
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 103)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
107
04 Interneto žemėlapis
Internetinis žemėlapis20 – žemėlapio
parinktys
Skirtingų žemėlapio variantų nuostatos.
Čia reikia pasirinkti tai, kaip žemėlapis turi
būti rodomas ekrane. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
Lankytina vieta (POI) žemėlapyje
• Map heading up - automobilio ženklas
Norėdami nustatyti, kurie POI variantai turi
būti rodomi žemėlapyje, įprastame šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Map options POI symbols.
yra centre ir visada rodo į viršų ekrane.
Žemėlapio vaizdas sukasi po automobilio
ženklu, priklausomai nuo to, kaip sukasi
kelias.
• 3D Heading up - taip pat, kaip ir Map
Viso ekrano žemėlapis
Norėdami pamatyti žemėlapį visame ekrane,
įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Show full-screen map. Paryškintas variantas + OK rodo žemėlapį per visą
ekraną, bet apatiniame ir viršutiniame ekrano
šone nėra kitos su automobiliu susijusios
informacijos, pavyzdžiui, apie salono temperatūrą arba aktyvų radijo siųstuvą.
Žemėlapio režimo kompaso kryptis
Norėdami nustatyti kompaso kryptį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Settings Map options
Map type.
20
108
Taikoma kai kurioms rinkoms.
vietovę ten, kur yra automobilis arba
žymeklis.
• North up - žemėlapis visada rodomas su
Šiaure ekrano viršuje. Automobilio ženklas juda esama kompaso kryptimi ekrane.
04
• None - ekrane rodoma informacija apie
heading up, bet trimatis žemėlapis.
Rodinys keičiasi, priklausomai nuo priartinimo.
Informacija apie esamą padėtį
Norėdami nustatyti informaciją apie esamą
padėtį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Position information.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Current road - ekrane rodomas kelio
arba gatvės pavadinimas ten, kur yra
automobilis arba žymeklis.
• Lat/Long - ekrane rodomos vietovės
koordinatės ten, kur yra automobilis arba
žymeklis.
Čia reikia konkrečiai nurodyti, kurie POI
variantai turi būti rodomi žemėlapyje. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Default - rodomi POI variantai, konkrečiai
nurodyti taikant Selected funkciją.
• Selected - pasirinkite TUNE mygtuku +
OK kiekvieną reikiamą POI variantą
ekrane.
• None - POI variantai nerodomi.
POI pavyzdžius žr. Internetinis žemėlapis –
lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 105).
Žemėlapio spalvos
Norėdami nustatyti žemėlapio spalvas, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Settings Map options
Map colours.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
04 Interneto žemėlapis
• Automatic - šviesos jutiklis nustato, ar
yra diena ar naktis, ir automatiškai pritaiko ekraną.
• Day - ekrano spalvos ir kontrastai tampa
ryškūs.
•
Night - ekrano spalvos ir kontrastas vairuotojui suderinami taip, kad matomumas
naktį būtų optimalus.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
Paryškinama žaliai, geltonai arba raudonai
kelių šonuose žemėlapyje su kelių eismo
informacijos funkcija. Žalia reiškia, kad nėra
trikdžių, geltona reiškia lėtą eismą, o raudona
- spūstį, transporto kamštį arba avariją.
04
PASTABA
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo
informacija nepasiekiama.
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos
yra nuolat plečiamos.
Norėdami pamatyti kelių eismo informaciją,
įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Traffic on map.
Susijusi informacija
•
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 101)
109
05 Abėcėlinė rodyklė
A
G
K
AUX (išorinio šaltinio) įvestis................ 28, 52
Garsas
erdvinis................................................. 36
Nuostatos............................................. 34
Kelionės tikslas........................................ 103
Garsas ir medija
apžvalga...............................................
įvadas...................................................
meniu....................................................
meniu apžvalga.....................................
valdyti sistemą......................................
28
27
29
84
29
Kelių eismo informacija (TP) ..................... 42
Garso garsumas........................................
greičio/triukšmo kompensacija.............
išorinis garso šaltinis............................
skambučio signalas, telefonas.............
Telefonas..............................................
telefonas / medijos leistuvas................
29
37
54
61
61
61
B
Balso atpažinimas...................................... 64
Baterija
nuotolinio valdymo pultelis................... 84
C
CD.............................................................. 45
05
D
DAB radijas.......................................... 37, 43
DVD............................................................ 45
Garso lygių korektorius.............................. 37
Garso scena............................................... 36
garso sistema............................................ 27
I
Informacinė pramogų sistema (Garsas ir
medija)....................................................... 27
Interneto radijas......................................... 74
Interneto žemėlapis................................... 99
110
Kelių eismo informacija (interneto žemėlapis)........................................................... 108
Klaviatūra................................................. 100
L
Lankytinos vietos (POI)............................ 105
M
MANO AUTOMOBILIS...............................
Automobilio nuostatos..........................
Balso nuostatos....................................
Information............................................
Interneto nuostatos...............................
Klimato reguliavimo nustatymai............
– meniu pasirinktys...............................
paieškos keliai......................................
Sistemos nuostatos..............................
Vairuotojo pagalbos sistema................
15
18
23
25
24
23
16
16
22
20
Maršrutas
detali informacija apie maršrutą......... 106
Medija, „Bluetooth“®.................................. 54
05 Abėcėlinė rodyklė
meniu apžvalga..................................... 91
taikomosios programos (apps)............. 74
žiniatinklio naršyklė............................... 76
medijos leistuvas....................................... 44
derantys failų formatai.......................... 51
Medijos paieška......................................... 47
Meniu naršymas, garsas ir medija............. 29
Mikrofonas................................................. 60
Mobiliojo ryšio telefonas, žr. skyrelį „Telefonas“........................................................ 56
Radijas....................................................... 37
DAB................................................ 37, 43
Radijo programų tipai (PTY)....................... 42
N
RDS............................................................ 41
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai............................................... 41
normalus rodinys....................................... 29
Nuotolinio valdymo pultelis........................ 82
baterijos keitimas.................................. 84
O
Orientavimo parinktys.............................. 107
70
72
24
99
taikomosios programos (apps).................. 74
Telefonas
įeinantis skambutis...............................
laisvų rankų įranga................................
prisijungti..............................................
skambinimas.........................................
skambučio priėmimas..........................
telefonų knygelė...................................
telefonų knygelė, nuorodos..................
59
59
56
59
60
62
62
Trijų kanalų sistema................................... 36
TV............................................................... 78
S
Savininko keitimas..................................... 11
Signalo įvadas, išorinis........................ 28, 52
U
Skaitmeninis radijas (DAB)......................... 43
USB, prijungimas....................................... 53
Skambinimas............................................. 59
USB įvadas................................................ 52
Skambučiai
įeinantys................................................ 59
veikimas................................................ 59
V
Slinkties meniu (žemėlapio meniu)........... 102
P
prie interneto prijungtas automobilis.........
automobilio modemas..........................
Interneto nuostatos...............................
Interneto žemėlapis..............................
R
T
Slinktis (žemėlapio judinimas).................. 102
Vairas
Klaviatūra.............................................. 29
Standusis diskas (HDD)............................. 50
Vairo klaviatūra.......................................... 29
05
Vaizdo nuostatos....................................... 49
111
05 Abėcėlinė rodyklė
valdymo elementai
centrinio valdymo pultas, vairas........... 29
W
WiFi............................................................ 72
Ž
Žemėlapio parinktys................................ 108
Žemėlapis (interneto žemėlapis)................ 99
05
Ženklai
ekrane................................................... 33
Žiniatinklio naršyklė................................... 76
„
„Bluetooth“®
laisvų rankų įranga................................
medija...................................................
mikrofonas išjungtas.............................
persiųsti skambutį į mobilųjį telefoną...
srautinis garsas.....................................
59
54
60
60
54
„iPod“®, prijungimas.................................. 53
„Sensus“...................................................... 7
112
„Volvo ID“.................................................. 12
„Volvo Sensus“............................................ 7
TP 19213 (Lithuanian), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising