Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
GERBIAMAS „VOLVO” AUTOMOBILIO SAVININKE
DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO”!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 ĮVADAS
02 MY CAR
įvadas.......................................................... 7
„Volvo Sensus“........................................... 7
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete.................................... 8
MY CAR....................................................
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra.....
MY CAR – meniu pasirinktys....................
MY CAR – automobilio nuostatos.............
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema...
MY CAR - sistemos parinktys...................
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos.............................................................
MY CAR Informacija..................................
03 GARSAS IR MEDIJA
11
12
12
14
15
17
Garsas ir medija........................................
Garsas ir medija – apžvalga......................
Garsas ir medija – sistemos valdymas......
Galinis valdymo skydas su ausinių lizdu*.
Parankiniai.................................................
Įrašyti parankiniu.......................................
Garsas ir medija – garso nuostatos..........
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos........................................................
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos........................................................
Glodintuvo nustatymas.............................
Garso profilio nustatymas.........................
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė......................................
Radijas......................................................
Radijo stočių paieška................................
Automatinė radijo stočių paieška..............
Radijo stočių sąrašas*...............................
Rankinė radijo stočių paieška...................
Radijo stočių programavimas...................
RDS funkcijos...........................................
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai..............................................
Kelių eismo informacija (TP)......................
01 02 03
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
18
18
20
20
21
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
Turinys
Sustiprinta kitų tinklų parinktis (EON).......
Naujienų transliacijos................................
Radijo programų tipai (PTY)......................
Radijo programų tipų paieška (PTY).........
Rodyti radijo programų tipus (PTY)...........
Radijo programų tipų (PTY) pertraukimo
garsumo valdymas....................................
Radio text..................................................
Automatinis radijo dažnio naujinimas
(AF)............................................................
Regioninės radijo programos (REG)..........
Radijo dažnių nuskaitymas.......................
RDS funkcijų anuliavimas.........................
Skaitmeninis radijas (DAB)*.......................
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių
grupės)......................................................
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis)................................................
DAB–DAB sąsaja......................................
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos
ilgis............................................................
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas......................................................
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata........
Medijos leistuvas......................................
34
34
34
35
35
CD/DVD*...................................................
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas.....
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas*..............................
Greitas prasukimas pirmyn/atgal..............
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas...........................................................
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske...........................................
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas...........................................................
DVD* vaizdo diskų atkūrimo kameros
kampas.....................................................
41
41
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas................................................. 51
42
43
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas.................................................... 53
„Bluetooth®“ prietaiso* registravimas....... 52
03 03 03
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
DivX® Video On Demand*.........................
Vaizdo nuostatos*.....................................
Medijos leistuvas – derantys failų formatai..............................................................
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB*
įvadą.........................................................
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB* įvadą........................................
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas*..........................................................
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas...........................................................
43
43
44
45
45
45
46
47
48
49
50
Medija Bluetooth®* ................................... 51
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ įrenginį*........................................................... 53
„Bluetooth®“ prietaiso* atjungimas........... 54
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas*........... 55
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga*....................................................... 55
„Bluetooth®“ laisvų rankų“ telefonas* –
apžvalga.................................................... 56
Skambinimas ir skambučių priėmimas*.... 56
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų
įranga* – garso nuostatos......................... 57
Bluetooth®* versijos informacija................
Telefonų knygelė*......................................
Telefonų knygelė* – sparčioji adresatų
paieška......................................................
Telefonų knygelė* – centrinio valdymo
pulto klaviatūros ženklų lentelė.................
Telefonų knygelė* – adresatų paieška......
Telefonų knygelė* – naujas adresatas.......
Telefonų knygelė* – sparčiojo rinkimo
numeriai....................................................
58
58
59
60
61
62
63
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Abėcėlinė rodyklė
Telefonų knygelė* – „vCard“ priėmimas...
Telefonų knygelė* – atminties būsena......
Telefonų knygelė* – išvalymas..................
TV*.............................................................
TV* kanalų / išankstinių nuostatų sąrašo
paieška......................................................
TV* – kanalų valdymas..............................
Informacija apie esamą TV* laidą..............
Teletekstas*...............................................
Dingo TV* kanalo signalas........................
Nuotolinio valdymo pultelis*......................
Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos....
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo
elemento keitimas.....................................
Garsas ir medija – meniu naršymas..........
Meniu apžvalga – AM................................
Meniu apžvalga – FM................................
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB)*........................................................
Meniu apžvalga – kompaktinės plokštelės..............................................................
Meniu apžvalga – CD/DVD* duomenys....
Meniu apžvalga – „DVD* Video“...............
63
63
64
64
Meniu apžvalga – USB*............................ 75
Abėcėlinė rodyklė...................................... 88
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ medija*.... 75
Meniu apžvalga – AUX.............................. 76
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ laisvų
rankų įranga*.............................................
Meniu apžvalga – TV*................................
Licencijos..................................................
Tipo atitikties patvirtinimas.......................
03 03 04
65
66
67
67
68
68
69
70
71
71
71
72
73
73
74
Meniu apžvalga – iPod®*........................... 74
4
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
76
77
78
80
Turinys
5
ĮVADAS
01 ĮVADAS
įvadas
Šis priedas yra įprasto automobilio savininko
vadovo priedas.
Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio
funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko
vadovą. Jei pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus, rekomenduojama kreiptis į
prekybos atstovą arba „Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
01
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
Šiame priede aprašyti techniniai duomenys,
dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra
įpareigojančio pobūdžio. Mes pasiliekame
teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga)
ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius. Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
01 ĮVADAS
||
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
01
Apžvalga
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM* – galima
MEDIA, TEL,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Pagalba internetu
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 11).
Prie interneto prijungtas automobilis –
*, žr. atitinkamą skirsnį šiame priede1.
Klimato reguliavimo sistema, žr. savininko
vadovą.
Statymo pagalbos kamera - CAM*, žr.
savininko vadovą.
8
Informacijos rasite tik tuo atveju, jei automobilyje įdiegta ši funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atitinkamą šio priedo skyrių.
1
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Γia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
01 ĮVADAS
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
01
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Γia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete2
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
2
Taikoma kai kurioms rinkoms.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
02
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
11
02 MY CAR
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
02
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir
užraktai.
Pasirinktas meniu lygis rodomas viršutiniame
dešiniajame centrinio valdymo pulto ekrano
kampe. Meniu sistemos funkcijų paieškos
keliai nurodomi formoje:
Settings Car settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klaviatūra galima pasiekti ir nustatyti funkciją:
7. Iš programavimo režimo išeinama grįžtant
po vieną lygį, spaudinėjant EXIT arba
vieną kartą nuspaudus ir ilgai palaikius.
Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus (p. 11): OK/
MENU, EXIT ir TUNE rankenėlė.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 12)
MY CAR – meniu pasirinktys
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir
užraktai.
Šaltinio meniu MY CAR pasiekiamos tokios
parinktys:
•
•
•
•
•
Mano S601
Trip statistics2
DRIVe3/Hybrid2
Support systems
Settings
1. Paspauskite centrinės konsolės mygtuką
MY CAR.
Mano S601
2. Ratuku nuslinkite iki pageidaujamo
meniu, pvz., Settings, ir tada ratuką nuspauskite. Atsidaro submeniu.
Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima
suaktyvinti arba išaktyvinti.
3. Nuslinkite iki pageidaujamo meniu, pvz.,
Car settings ir tada nuspauskite ratuką.
Pasirodo submeniu.
MY CAR
4. Nuslinkite iki Lock settings ir nuspauskite ratuką. Pasirodo naujas submeniu.
Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių elektros ir degalų sąnaudų diagrama.
5. Nuslinkite iki Doors unlock ir nuspauskite ratuką. Pateikiamas pasirenkamų
funkcijų submeniu.
„DRIVe"3
1
2
3
12
6. Slankiokite tarp All doors ir Driver door,
then all parinkčių ir paspauskite ratuką.
Pažymima parinktis.
Priklauso nuo automobilio modelio.
Taikoma V60 Plug-in Hybrid ir S60L Twin Engine.
Taikoma V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ir V70/XC70.
MY CAR
Mano S601
Kelionės statistika2
MY CAR
Trip statistics
DRIVe
02 MY CAR
Γia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos DRIVe dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:
• Start/Stop
Γia pateikiama informacija apie „Start/
Stop“ funkciją.
• Eco driving guide
Γia pateikiami ekonomiško vairavimo
patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
• Power Flow
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį ir kokie yra pavaros jėgos srautai.
• Driving modes
Paaiškinami įvairūs automobilio važiavimo
režimai.
• Eco driving guide
Γia pateikiami ekonomiško vairavimo
patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
Vairuotojo pagalbos sistema
Support systems
Ekrane pateikiama automobilio vairuotojo
pagalbinių sistemų būsenų suvestinė.
2
Settings
Meniu struktūra tokia:
• System options, MY CAR - sistemos
parinktys (p. 17)
• Audio settings, Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos (p. 27)
1 meniu lygis
• Climate settings, MY CAR - Klimato
2 meniu lygis
• Favourites (FAV) – įprasta naudojama
Γia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie
Settings. Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso
ir nuo rinkos.
Pasirenkant, ar funkcija turi būti
suaktyvinta /On, ar išaktyvinta /Off, pateikiamas kvadratėlis:
02
reguliavimo nuostatos (p. 18)
funkcija MY CAR susiejama su FAV mygtuku, Parankiniai (p. 25)
3 meniu lygis
Hybrid
Γia rodoma informacija apie automobilio
pavaros sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:
MY CAR
MY CAR
4 meniu lygis
Hibridas2
MY CAR
Nustatymai
• Volvo On Call, aprašoma atskirame
vadove.
• Information, MY CAR Informacija
(p. 18)
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
(p. 12)
On: pažymėtas kvadratėlis.
Off: tuščias kvadratėlis.
• On/Off pasirenkami su OK, o iš meniu
išeinama su EXIT.
Meniu pagal nustatymus
• Car settings, MY CAR – automobilio
nuostatos (p. 14)
• Driver support systems, MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema (p. 15)
Taikoma V60 Plug-in Hybrid ir S60L Twin Engine.
13
02 MY CAR
MY CAR – automobilio nuostatos
02
Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti
daugelį automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio atmintį ir durelių užraktų nuostatas.
Car settings
Audible confirmation
On
On
Off
Off
Reduced Guard
Activate once
Car key memory
On
Off
Lock settings
Automatic door locking
On
Off
Doors unlock
Off
30 sec
60 sec
Fold mirrors
90 sec
Tilt left mirror
Tilt right mirror
Light settings
Interior light
Floor lights
Driver door, then all
Ambient light colours
Door lock confirmation light
All doors
On
Any door
Off
Both front doors
Approach light duration
Side mirror settings
Ambient light
Doors on same side
14
Ask when exiting
All doors
Keyless entry
Unlock confirmation light
Home safe light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Triple indicator
On
Off
02 MY CAR
Temporary LH traffic
Speed in infotainment display
On
On
Off
Off
arba
Reset car settings
Temporary RH traffic
On
Off
Active bending lights
On
Off
Auxiliary lights
On
Off
Tyre pressure system
Visuose Car settings meniu pateikiamos
originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 12)
MY CAR – vairuotojo pagalbos
sistema
Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis,
kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo
pavojų sistema ir Eismo juostos laikymo
pagalba.
Driver support systems
Collision Warning
On
Off
Warning distance
Long
Normal
Short
Warning sound
Warns if tyre pressure is too low
On
Calibrate tyre pressure
Off
Steering wheel force
02
Lane Departure Warning
Low
Medium
High
}}
15
02 MY CAR
||
Lane Departure Warning
On
02
Off
On at start-up
On
Off
Road Sign Information
On
On
Off
Off
Speed alert
Driver Alert
On
On
Off
Off
DSTC
Increased sensitivity
On
Off
Lane Keeping Aid
On
Off
City Safety
On
Off
Lane Keeping Aid
On
Off
BLIS
On
Off
Assistance alternatives
Full function
Vibration only
Steering assist only
16
Distance Alert
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 12)
02 MY CAR
MY CAR - sistemos parinktys
Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias
funkcijas, kaip, pvz., laikas ir kalbos.
Show help text
On
Off
System options
Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis ekrano esamo turinio tekstas.
Time
Distance and fuel units
Γia nustatomas jungtinio prietaisų skydelio
laikrodis.
MPG (UK)
Time format
km/l
12 h
24 h
Screen saver
On
Off
Nurodžius šį punktą, po tam tikro neaktyvumo laikotarpio ekrano esamas turinys
dingsta ir yra pakeičiamas tuščiu ekranu.
Paspaudus bet kurį ekrano mygtuką ar
pajudinus valdymo elementą, esamas
ekrano turinys yra grąžinamas.
Language
Parenkama meniu teksto kalba.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 12)
02
MPG (US)
l/100km
Temperature unit
Celsius
Fahrenheit
Parenkami lauko temperatūros vienetai ir
klimato kontrolės sistemos nuostata.
Volume levels
Front park assist volume
Rear park assist volume
Phone ringing volume
Reset system options
Visuose System options meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
17
02 MY CAR
MY CAR - Klimato reguliavimo
nuostatos
02
Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas,
pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia
valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus reguliavimas ir recirkuliavimas.
Auto-start driver seat heating
On
Off
Interior air quality system
On
Climate settings
Automatic blower adjustment
Normal
High
Low
Recirculation timer
On
Off
Automatic rear defroster
On
Off
Auto-start steering wheel heating
On
Off
18
Off
Reset climate settings
Visuose Climate settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
MY CAR Informacija
Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas
leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių
skaičius bei VIN numeris.
Information
Number of keys
VIN number
DivX® VOD code
Bluetooth software version in car
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 12)
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 12)
GARSAS IR MEDIJA
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija
03
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Garso ir medijos sistema susideda iš radijo
(p. 29), medijos leistuvo (p. 40), televizoriaus*(p. 64) ir parinkties, skirtos palaikyti ryšį
su mobiliuoju telefonu* (p. 55) . Informacija
pateikiama 5 colių ekrane*, įrengtame centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje. Funkcijas
galima valdyti ant vairo įrengtais mygtukais,
naudojantis centriniu valdymo pultu po ekranu
arba nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 68) .
Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų
sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai suaktyvinta kitą kartą, nustačius raktelio I
arba aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats
šaltinis (pvz., radijas), kuris buvo nustatytas
išjungiant variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis* turi būti uždarytos vairuotojo
durelės).
Pagaminta pagal Dolby Laboratories suteiktą
licenciją. Dolby Digital, Dolby Pro Logic ir dvigubos „D“ simbolis yra Dolby Laboratories
prekių ženklai.
Audyssey MultEQ*
PASTABA
Jei pramogų informacinę sistemą ketinama
naudoti esant išjungtam varikliui, ištraukite
nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio. Tuo siekiama išvengti akumuliatoriaus bereikalingo eikvojimo.
20
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
AUX ir USB* įvadai išoriniams garso šaltiniams (p. 47) (pvz., iPod®).
Vairo klaviatūra*.
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką,
garso ir medijos sistema galima naudotis 15
minučių, neįkišant nuotolinio valdymo raktelio
į uždegimo jungiklį.
Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai išjungiama. Užvedus variklį, ji vėl įjungiama.
Garsas ir medija – apžvalga
Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.
Valdymo skydelis viduryje esančiame
dėkle.
5 colių ekranas.
Audyssey MultEQSiekiant užtikrinti pasaulinio
lygio kokybę, garso kūrimo ir derinimo procese naudota sistema „“.
Galinis valdymo skydelis (p. 25) su
ausinių lizdu*.
A/V-AUX įvadas*.
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – sistemos valdymas
stotimis1 arba skyriumi2. Ilgu paspaudimu greitai persukami disko kūriniai arba
ieškoma kitos girdimos radijo stoties.
Garso ir medijos sistema valdoma per centrinį
valdymo pultą ir iš dalies – naudojantis vairo
mygtukais. Informacija rodoma ekrane, centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje.
SOUND – spustelėkite, kad pasiektumėte
garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.).
Papildomos informacijos rasite skiltyje
bendrosios garso nuostatos (p. 27) .
VOL - padidinkite arba sumažinkite garsumą.
03
ON/OFF/MUTE – trumpu paspaudimu sistema įjungiama, o ilgu (kol išsijungia ekranas) – išjungiama. Atminkite,
kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją * ir telefono funkcijas*) įsijungia ir
išsijungia vienu metu. Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte garsą (NUTILDYTI)
arba atstatytumėte išjungtą garsą.
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti –
trumpu paspaudimu slenkama disko
kūriniais, iš anksto nustatytomis radijo
1
2
Pagrindiniai šaltiniai – paspauskite,
norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį (pvz.,
RADIO, MEDIA). Parodomas paskutinis
aktyvus šaltinis (pvz., FM1). RADIO arba
MEDIA režimu spustelėjus pagrindinio
šaltinio mygtuką, parenkamas naujo šaltinio rodinys. Jei įjungtas šaltinis TEL* arba
NAV* , spustelėjus pagrindinio šaltinio
mygtuką pateikiamas nuorodų meniu su
dažniausiai naudojamomis meniu parinktimis.
Netaikoma DAB.
Taikoma tik DVD diskams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
21
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Disko išstūmimas.
03
OK/MENU - norėdami patvirtinti meniu
parinktis, paspauskite vairo nustatymų
ratuką arba centrinės konsolės mygtuką.
Jei matote įprastą rodinį ir paspaudžiate
OK/MENU, rodomas pasirinkto šaltinio (t.
y. RADIO arba MEDIA) meniu. Jei yra
papildomų meniu, ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
TUNE – pasukite vairo reguliavimo ratuką
arba centrinio valdymo pulto rankenėlę,
kad perslinktumėte kūrinius / aplankus,
radijo stotis ir TV* kanalus, telefono adre-
22
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
satus* arba peržvelgtumėte pasirinkimo
punktus ekrane.
EXIT – trumpu spustelėjimu pereinama
aukštyn meniu sistema, pertraukiamas
esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami
(atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba
ištrinami įvesti ženklai. Ilgu paspaudimu
pereinama į normalų rodinį arba (jei normalus rodinys jau parinktas) grįžtama į
aukščiausią meniu lygį (pagrindinio šaltinio rodinį). Iš čia galima pasiekti tuos
pačius pagrindinio šaltinio mygtukus kaip
ir pateikiamieji centriniame valdymo pulte
(6).
INFO – jei yra daugiau informacijos nei
galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką INFO, pateikiama likusioji.
Išankstinių nuostatų mygtukai, skaičių ir
raidžių įvedimas.
FAV: nuoroda į parankinę nuostatą. Mygtuką galima suprogramuoti dažnai naudojamai funkcijai atlikti (pvz., FM, AUX).
Papildomos informacijos rasite parankiniai (p. 25).
NUTILDYMAS – paspauskite, kad išjungtumėte radijo ar medijos šaltinio garsą
arba atkurtumėte garsą, jei jis buvo
išjungtas.
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu
03
Pavyzdyje pateikiamas perėjimas prie kitų funkcijų disko grojimo metu. (1) Pagrindinio šaltinio mygtukas, (2) Įprastas rodinys, (3) Šaukinio ir šaltinio meniu, (4)
Spartusis meniu, (5) Šaltinio meniu.
Pagrindinio šaltinio mygtukas paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį
šaltinį arba pamatyti šaukinio ir šaltinio
meniu aktyviame šaltinyje.
Įprastas rodinys – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.
}}
23
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Nuorodų / šaltinio meniu – pateikia dažniausiai naudojamas pagrindinių šaltinių
meniu parinktis, pvz., TEL ir MEDIA
(pasiekiama spustelėjus aktyvaus šaltinio
pagrindinio šaltinio mygtuką (1)).
Spartusis meniu – spartusis režimas,
sukant TUNE, pvz., keičiant disko kūrinius, radijo stotis ir pan.
03
Šaltinio meniu – skirtas naršyti meniu
(pasiekiamas paspaudžiant OK/MENU).
Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio
įrangos, nuostatų ir kt.
Pasirinkite pagrindinį šaltinį, spustelėdami
pagrindinio šaltinio mygtuką (1) (RADIO,
MEDIA, TEL). Kad peržvelgtumėte šaltinio
meniu, pasinaudokite valdymo elementais
TUNE, OK/MENU, EXIT arba šaltinio mygtuku (1).
Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas
ir medija – meniu naršymas (p. 71).
24
03 GARSAS IR MEDIJA
Galinis valdymo skydas su ausinių
lizdu*
Galima įjungti ausines ir klausyti atskiros
medijos, pasirenkamos per galinį valdymo
skydelį.
Siekiant atkurti geriausią garso kokybę, rekomenduojama naudoti ausines, kurių varža
siektų 16-32 omus, o jautrumas – 102 dB
arba daugiau.
Įjungti / išjungti
Parankiniai
Reguliavimo skydelis įjungiamas su MODE.
Išjungti galima ilgu mygtuko MODE paspaudimu arba išjungus variklį.
Įrašyti (p. 26) dažnai naudojamas funkcijas
parankinėmis. Galimos įrašyti funkcijos yra iš
radijo, medijos, atbulinės eigos kameros ir
meniu šaltinio MY CAR, kur tvarkomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, durelių veidrodėliai ir užraktai. Tada
funkciją galima lengvai pasiekti spustelint FAV
mygtuką.
Paieška pirmyn ir atgal
Nuspaudus (2), perslenkama per disko kūrinius / garso failus arba ieškoma kitos pasiekiamos radijo stoties.
Apribojimai
03
Garso šaltinio (pvz., FM1, AM, Disc), kuris
atkuriamas per garsiakalbius, negalima valdyti
iš galinio valdymo skydelio.
Kad būtų galima mygtuku MODE pasirinkti
garso šaltinį ir jo klausytis, jis turi prijungtas
prie automobilio.
Susijusi informacija
•
•
VOLUME – Garso stiprumas, kairėje ir
dešinėje.
Paieška pirmyn ir atgal.
MODE – Pasirinkite tarp AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Disc, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* ir On/Off. Perskaitykite informaciją apie prijungimą per AUX
ar USB* (p. 48) arba per „Bluetooth“®
(p. 51).
Garsas ir medija (p. 20)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
FAVMygtuką galima naudoti dažnai naudojamoms funkcijoms įrašyti, kad jas būtų galima
iškviesti tiesiog spustelint FAV. Galite pasirinkti po parankinį (pvz., Equalizer) kiekvienai
iš funkcijų:
Režimu RADIO:
Ausinių lizdai (3,5 mm).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
25
03 GARSAS IR MEDIJA
||
•
•
•
AM3
Įrašyti parankiniu
Garsas ir medija – garso nuostatos
FM1/FM2
Įrašyti dažnai naudojamas funkcijas parankinėmis (p. 25). Tada funkciją galima lengvai
įjungti spustelint mygtuką (p. 21) FAV.
Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad
būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją
galima pritaikyti jūsų poreikiams.
DISC
Kaip įrašyti funkciją parankine:
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
USB*
1. Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA).
Garso sistema yra sukalibruota naudojant
skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip
pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.
DAB1*/DAB2*
Režimu MEDIA:
03
•
•
•
•
•
•
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Taip pat yra galimybė pasirinkti ir įrašyti
parankinį MY CAR, CAM* ir NAV* punktą.
Parankinius taip pat galima pasirinkti ir įrašyti
meniu sistemoje MY CAR.
3
26
3. Nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką FAV, kol bus pateiktas Parankinių
meniu.
MY CAR (p. 11)
4. Pasukite TUNE, kad sąraše nurodytumėte parinktį ir paspauskite OK/MENU,
kad įrašytumėte.
> Suaktyvinę pagrindinį šaltinį (pvz.,
RADIO, MEDIA), įrašytą funkciją
pasieksite spustelėdami FAV.
Radijas (p. 29)
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
2. Pasirinkite bangos ilgį arba šaltinį (FM1,
Disc ir t. t.).
Garsas ir medija (p. 20)
Medijos leistuvas (p. 40)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
Garsas ir medija (p. 20)
MY CAR – automobilio nuostatos (p. 14)
Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei
jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į
garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio
salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.
Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas,
atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį,
radijo imtuvo signalo priėmimo kokybę bei
automobilio greitį.
Šiose veikimo instrukcijose paaiškinti valdymo įtaisai, pvz., Bass, Treble ir Equalizer,
yra skirti tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garsą asmeniniam skoniui.
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
Bendrosios garso ir medijos sistemos garso
nuostatos.
Paspauskite SOUND mygtuką (p. 21) garso
nuostatų meniu pasiekti (Bass, Treble ir t. t.).
Nuslinkite su SOUND arba OK/MENU iki
savo išrankos (pvz., Treble).
Parinkite nuostatą sukdami TUNE ir įrašykite
ją mygtuku OK/MENU.
Spaudinėkite SOUND arba OK/MENU toliau,
kad pasiektumėte kitas parinktis:
• Surround* – galima nustatyti į įj. / išj.
padėtį. Parinkus įjungtą padėtį, sistema
parenka nuostatą optimaliam garso atkūrimui užtikrinti. Tada ekrane paprastai
pasirodo DPLII ir
. Jei įrašas padarytas naudojant „Dolby Digital“ technologiją, tuomet bus atkuriama pagal šią nuoir ji pasirodys ekrane.
statą
Parinktus išjungtą parinktį, transliuojamas
3 kanalų stereofoninis garsas.
• Subwoofer*: žemų dažnių garsiakalbio
lygis.
• DPL II centre level/3 channel centre
level* – centrinio garsiakalbio garsumas.
• DPL II surround level/4 – erdvinio garso
lygis.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos
Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso
nuostatas pagal savo pageidavimus.
Gali būti pritaikytos šios funkcijos:
•
•
•
Glodintuvo nustatymas (p. 28)
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 50)
Garso profilio nustatymas (p. 28)
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė (p. 28)
03
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
• Bass - Bosų lygis.
• Treble - Aukštų garsų lygis.
• Fader – Priekinių ir galinių garsiakalbių
balansas.
• Balance – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
4
Tik suaktyvinus erdvinį garsą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
27
03 GARSAS IR MEDIJA
Glodintuvo nustatymas
Garso profilio nustatymas
Nustatykite glodintuvą* ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.
Nustatykite garso profilį* ir optimizuokite
garso sistemą, pritaikydami ją savo poreikiams.
1. Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU, kad pasiektumėte Audio settings ir tada pasirinkite
Equalizer.
03
2. Pasirinkite bangos ilgį: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
3. Suderinkite garso nuostatas, sukdami
TUNE ir patvirtinkite su OK/MENU.
Pakartokite tą pačią procedūrą kituose
bangų ilgiuose, kuriuose norite atlikti
pakeitimus.
4. Baigę derinti garso nuostatas, spustelėkite EXIT, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į normalų rodinį.
Susijusi informacija
28
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos (p. 27)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Garso garsumo nustatymas ir
automatinė garsumo kontrolė
Nustatykite pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkciją.
Gali būti optimizuojamas vairuotojo sėdynės,
abiejų priekinių sėdynių ar užpakalinės sėdynės garsas. Jei salono priekinėje ir galinėje
sėdynėse sėdi keleiviai, rekomenduojama
rinktis abiem priekinėms sėdynėms skirtą
nuostatą. Pasiekite parinktis įprastame medijos šaltinio rodinyje paspausdami OK/MENU
ir pasirinkdami Audio settings Sound
stage.
Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį
triukšmo lygį salone, padidindama garsumą.
Kompensavimo lygį galima nustatyti žemą,
vidutinį, aukštą arba išvis išjungti. Medijos
šaltinio įprastame rodinyje nurodykite lygį,
paspausdami OK/MENU ir pasirinkdami
Audio settings Volume compensation.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos (p. 27)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
•
Garsas ir medija – garso nuostatos (p. 26)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Susijusi informacija
03 GARSAS IR MEDIJA
•
Radijas
AM5
Galima klausytis
ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)*
(p. 38).
Radijo funkcijų valdymo elementai.
Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“ (p. 21).
AM5/FM radijas
•
•
•
•
•
•
Radijo stočių paieška (p. 29)
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių grupės) (p. 38)
•
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis) (p. 39)
•
•
•
•
•
•
Radijo stočių programavimas (p. 31)
Radijo dažnių nuskaitymas (p. 37)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radio text (p. 36)
DAB–DAB sąsaja (p. 39)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos ilgis
(p. 39)
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas (p. 40)
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata
(p. 40)
Radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą*
(p. 30). Galima suaktyvinti automatinę
(p. 30) arba rankinę (p. 31) radijo stočių
paieškos funkciją.
PASTABA
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio
stiprumo signalas ir kokia jo kokybė.
Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai,
pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas
iki siųstuvo. Dengimo lygis taip pat gali
svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies
vietoje esate.
03
Susijusi informacija
•
•
•
Meniu apžvalga – AM (p. 71)
Meniu apžvalga – FM (p. 71)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB)* (p. 72)
Radijo stočių programavimas (p. 31)
Radijo dažnių nuskaitymas (p. 37)
RDS funkcijos (p. 32)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radio text (p. 36)
Skaitmeninis radijas* (DAB)
•
5
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
29
03 GARSAS IR MEDIJA
Automatinė radijo stočių paieška
Radijo stočių sąrašas*
Ieško kitos (ankstesnės) pasiekiamos radijo
stoties.
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą.
Taip galite rasti pageidaujamą radijo stotį
įvažiavę į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių
nežinote.
1. Spustelėkite RADIO ir pasukite TUNE,
kol bus parodytas reikiamas dažnių ruožas (pvz., FM1). Tada spustelėkite OK/
MENU.
03
2. Paspauskite ir palaikykite centrinio valdymo pulto mygtuką
/
(arba
vairo klaviatūros* mygtuką). Radijas ima
ieškoti kitos / ankstesnės priimamos stoties.
Kaip patekti į sąrašą ir pasirinkti radijo stotį:
1. Pasirinkite norimą bangos ilgį (pvz., FM1).
2. Pasukite TUNE vieną žingsnelį bet kuria
kryptimi. Pateikiamas visų tos teritorijos
radijo stočių sąrašas. Šiuo metu parinkta
radijo stotis sąraše rodoma padidintu
šriftu.
3. Pasukite TUNE bet kuria kryptimi dar
kartą, kad iš sąrašo pasirinktumėte radijo
stotį.
4. Patvirtinkite savo pasirinkimą spustelėdami OK/MENU.
30
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
•
Sąraše rodomi tik dažniai tų stočių,
kurios šiuo metu yra priimamos, o ne
išsamus pasirinkto bangos ilgio visų
radijo dažnių sąrašas.
•
Jei šiuo metu priimamos radijo stoties
signalas yra silpnas, radijas gali neatnaujinti stočių sąrašo. Tokiu atveju reikia paspausti INFO mygtuką (kol
ekrane rodomas stočių sąrašas) ir,
perėjus į rankinį derinimą, nustatyti
dažnį. Jei radijo stočių sąrašas neberodomas, pasukite TUNE per vieną
žingsnelį bet kuria kryptimi, kad jis
būtų pateiktas ir paspauskite INFO,
kad perjungtumėte.
Sąrašas po kelių sekundžių dingsta iš ekrano.
Kai radijo stočių sąrašas neberodomas, pasukite TUNE vieną žingsnelį bet kuria kryptimi ir
paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką INFO, kad įjungtumėte rankinės stočių
paieškos režimą (p. 31) (arba grįžtumėte iš
rankinės paieškos režimo į stočių sąrašą).
03 GARSAS IR MEDIJA
Rankinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai parengia radijo stočių
sąrašą* (p. 30), tačiau radijo stočių galima ieškoti ir rankiniu būdu.
Gamykloje parenkama nuostata, kad jums
pasukus TUNE radijas rodytų stipriausią signalą toje teritorijoje transliuojamų radijo stočių
sąrašą. Kai rodomas radijo stočių sąrašas,
centriniame valdymo pulte paspauskite mygtuką INFO, kad įjungtumėte rankinę paiešką.
Tai leidžia iš visų galimų parinkto bangos ilgio
radijo dažnių sąrašo išrinkti konkretų dažnį.
Kitais žodžiais tariant, pasukus TUNE vieną
žingsnelį rankinės paieškos metu, dažnis
pakeičiamas iš, pvz., 93,3 į 93,4 MHz ir t. t.
Kaip parinkti radijo stotį rankiniu režimu:
1. Spustelėkite mygtuką RADIO ir pasukite
TUNE, kol bus parodytas reikiamas
dažnių ruožas (pvz., FM1). Tada spustelėkite OK/MENU.
2. Pasukite TUNE dažniui pasirinkti.
PASTABA
Gamykloje nustatoma, kad radijas automatiškai ieškotų radijo stočių toje teritorijoje,
kuria važiuojate (žr. skirsnį „Radijo stočių
sąrašas“).
Radijo stočių programavimas
Dažnai naudojamos radijo stotys yra optimaliai
suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau iškviesti.
Tačiau jei įjungėte rankinį derinimą (esant
rodomam radijo stočių sąrašui paspausdami mygtukąINFOcentrinėje konsolėje),
rankinio derinimo funkcija liks nustatyta
jums kitą kartą įjungus radiją. Norint grąžinti „Radijo stočių sąrašo“ funkciją, reikia
pasukti TUNE per vieną žingsnelį (kad
būtų matyti išsamus radijo stočių sąrašas)
ir paspausti mygtuką INFO.
Atminkite, kad jums spustelėjus INFO, kai
rodomas radijo stočių sąrašas, suaktyvinama INFO. Daugiau informacijos apie šią
funkciją rasite Garsas ir medija – sistemos
valdymas (p. 21).
03
Nustatytos stotys.
AM6/FM radijas
Viename dažnių ruože (pvz., FM1) galima
suprogramuoti 10 stočių.
Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių
nustatymo mygtukais.
1. Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių
paieška (p. 29)).
2. Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite vieną iš išankstinių nuostatų mygtukų: garsas trumpam dingsta, o įrašius
radijo stotį – vėl grįžta. Dabar galima naudoti šį nuostatos mygtuką.
6
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
31
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Ekrane* gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas. Kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte funkciją, įprastame AM/FM
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Show presets.
Skaitmeninis radijas* (DAB)
03
Kiekviename bangų ilgyje galima įrašyti po 10
nustatytų stočių. DAB turi dvi nuostatų atmintis: DAB1 ir DAB2. Suprogramuotos radijo
stotys įrašomos nuspaudžiant ir palaikant
pageidaujamą programavimo mygtuką. Papildomos informacijos rasite skirsnyje „FM radijas“. Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių
nustatymo mygtukais.
Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis,
tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant
antrinei radijo stočiai, įrašoma išankstinė nuostata, tuomet registruojama tik pagrindinė
radijo stotis. Taip yra dėl to, kad antrinės
radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu
išgauti išankstinę nuostatą grojama radijo
stotis, kurioje buvo antrinė radijo stotis.
Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo
radijo stočių sąrašo.
Ekrane* gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas. Kad suaktyvintumėte /
išaktyvintumėte funkciją, įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Show presets.
32
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Garso sistemos DAB sistema nepalaiko
visų DAB normos funkcijų.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
RDS funkcijos
Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai
persijungti į stipriausią signalą transliuojantį
siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz.,
eismo informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų (PTY).
RDS (Radio Data System) sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas,
veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją,
kuri suteikia RDS radijo imtuvui tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui, automatiškai
perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieško tam tikrų formatų programų, pvz.,
kelių eismo informacijos ar žinių.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo
metu transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS
arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.
Radus reikalingo formato programą, radijas
gali perjungti stotį, nutraukdamas iki tol
įjungtą radijo šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė
kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Įsiterpianti transliacija transliuojama iš anksto nustatytu garsu (p. 36). Radijas grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą,
03 GARSAS IR MEDIJA
kai nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
Įspėjimo apie pavojų (ALARM!), informacijos
apie eismo sąlygas (TP), žinių (NEWS) ir
radijo laidos turinio (PTY) funkcijos įsiterpia į
radijo programą, pertraukdamos viena kitą
pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie pavojų, o pageidaujamo turinio
radijo laida įsiterps paskutinė. Informacijos
apie papildomas programos nutraukimo nuostatas (EON Distant ir EON Local) rasite
EON (p. 34). Paspauskite EXIT, kad grįžtumėte į nutrauktą garso šaltinį; paspauskite
OK/MENU pranešimui išvalyti.
Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie
rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti.
Susijusi informacija
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 33)
•
•
Radio text (p. 36)
•
Regioninės radijo programos (REG)
(p. 37)
•
RDS funkcijų anuliavimas (p. 37)
Automatinis radijo dažnio naujinimas (AF)
(p. 36)
Kai transliuojamas aliarmo pranešimas,
ekrane pasirodo pranešimas ALARM!.
Pavojaus signalo negalima laikinai nutraukti ar
išjungti.
Susijusi informacija
•
Kelių eismo informacija (TP)
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS kelių eismo informacijos
transliacijoms.
Ženklas TP rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei
iš anksto nustatyta radijo stotis gali siųsti
informaciją apie eismą keliuose, ją TP ekrane
rodo ryškiai. Priešingu atveju TP būna pilka.
–
RDS funkcijos (p. 32)
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
MTP.
03
TP informacija iš pasirinktosios stoties
arba visų stočių
Eismo informacijai pranešti radijas gali pertraukti tik pasirinktos radijo stoties arba visų
RDS tinklo radijo stočių transliaciją.
–
Kad pakeistumėte, įprastame FM šaltinio
rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU
ir pasirinkite Advanced settings Set
TP favourite.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
33
03 GARSAS IR MEDIJA
Sustiprinta kitų tinklų parinktis (EON)
Naujienų transliacijos
Radijo programų tipai (PTY)
EON naudinga miestuose, kur transliuoja daug
regioninių radijo stočių. Ji leidžia pasirinkti
atstumą tarp automobilio ir radijo siųstuvo,
priklausomai nuo kurio programų funkcijos
turėtų įsiterpti ir pertraukti esamą garso šaltinį.
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS tinklo naujienų transliacijoms.
Funkciją PTY galima naudoti siekiant pasirinkti
vieną ar kelis radijo programų tipus, pvz., popmuziką arba rimtą klasikinę muziką. Pasirinkus
programos tipą, žvalgymas vyksta tik tarp
tokių radijo stočių, kurios transliuoja tą tipą.
–
03
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir per Advanced settings
EON nurodykite vieną iš parinkčių:
Ženklas NEWS rodo, kad funkcija yra įjungta.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
News settings News.
• Local – pertraukia garso šaltinį tik tada,
Žinių informacija iš pasirinktosios
stoties arba visų stočių
• Distant7 – pertraukia, jei stoties siųstuvas
Žinioms pranešti radijas gali pertraukti tik
pasirinktos radijo stoties arba visų RDS tinklo
radijo stočių transliaciją.
jei radijo stoties siųstuvas yra arti.
yra toli, net ir tada, jei yra daug atmosferinių trukdžių.
Susijusi informacija
•
–
RDS funkcijos (p. 32)
Kad pakeistumėte, įprastame FM šaltinio
rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU
ir pasirinkite News settings Set news
favourite.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
PTY galima rinktis FM ir DAB radijo dažnių
ruože. Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas
ženklas PTY. Ši funkcija suranda radijo stoties
RDS tinkle esančius siųstuvus, transliuojančius skirtingus programų formatus, ir perjungia radijo imtuvą į jų dažnį.
PTY, skirtas FM radijui
1. FM šaltinio įprastame rodinyje suaktyvinkite paspausdami OK/MENU ir pirmiausia
pasirinkdami programų tipus per
Advanced settings PTY settings
Select PTY.
2. Po to reikia suaktyvinti funkciją PTY:
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Advanced settings PTY settings
Receive traffic bulletins from other
networks.
Funkcija PTY išaktyvinama įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Advanced settings PTY settings
Receive traffic bulletins from other
networks. Parinkti programų tipai (PTY)
neatstatomi.
7
34
Gamintojo atlikti nustatymai.
03 GARSAS IR MEDIJA
PTY atstatoma ir pašalinama įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir
pasirenkant Advanced settings PTY
settings Select PTY Clear all.
PTY, skirtas DAB radijui
Programos tipas pasirenkamas įprastame
DAB šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir tada pasirenkant PTY filtering.
Iš šio režimo išeinama taip:
–
Paspauskite EXIT.
> Suaktyvinus PTY funkciją, ekrane
pateikiamas atitinkamas indikatorius.
Kai kuriais atvejais DAB radijas nebeveiks
PTY režimu, žr. DAB–DAB sąsaja (p. 39).
Radijo programų tipų paieška (PTY)
Rodyti radijo programų tipus (PTY)
Ši funkcija visame dažnių ruože ieško pasirinkto radijo programos tipo.
Kai kurios radijo stotys transliuoja informaciją
apie programos tipą ir programos kategoriją.
Ekrane gali būti rodomas esamos radijo stoties programos tipas, pvz., pop muzika arba
rimta klasikinė muzika. Parametrą PTY galima
parinkti FM ir DAB radijo stotims.
1. Įprastame FM šaltinio rodinyje pasirinkite
vieną ar kelis PTY, paspausdami
OK/MENU ir tada Advanced settings
PTY settings Select PTY.
2. Tada paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Advanced settings PTY settings
Seek PTY.
Radijo programų tipų paieška (PTY)
(p. 35)
•
Rodyti radijo programų tipus (PTY)
(p. 35)
•
Radijo programų tipų (PTY) pertraukimo
garsumo valdymas (p. 36)
•
RDS funkcijos (p. 32)
–
Paieškai užbaigti spustelėkite EXIT.
–
Susijusi informacija
•
Rodyti FM radijo programos tipą
Jei norite tęsti kitos parinktų programos
tipų transliacijos paiešką, spauskite
arba
.
–
•
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Rodyti radijo programų tipus (PTY)
(p. 35)
RDS funkcijos (p. 32)
03
Rodyti DAB radijo programos tipą
Susijusi informacija
•
•
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Advanced settings PTY settings
Show PTY text.
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite. Advanced
settings Show PTY text.
Susijusi informacija
•
•
•
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radijo programų tipų paieška (PTY)
(p. 35)
RDS funkcijos (p. 32)
35
03 GARSAS IR MEDIJA
Radijo programų tipų (PTY)
pertraukimo garsumo valdymas
Įsiterpiantys programų formatai, pvz., NEWS
arba TP, girdimi kiekvienam jų nustatomu
garso lygiu. Jei, klausantis programos, nustatomas naujas garso lygis, pastarasis išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.
03
Radio text
Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją
apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią
informaciją galima rodyti ekrane8. Galima
pasirinkti rodyti FM ir DAB radijo tekstą.
FM radijo tekstas
–
Susijusi informacija
•
•
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
RDS funkcijos (p. 32)
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM/DAB šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show radio text.
Susijusi informacija
•
•
36
Tik automobiliuose su 7 colių ekranu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkcija parenka stipriausią signalą transliuojantį nustatytos radijo stoties siųstuvą.
Siekiant rasti stiprų siųstuvą, funkcijai išskirtiniais atvejais gali tekti atlikti paiešką visame
FM bangos ilgyje.
–
PASTABA
Vienu metu galima suaktyvinti tik vieną iš
„Show radio text" ir „Show presets"
funkcijų. Jei viena iš jų suaktyvinama kitai
jau veikiant, pirmoji automatiškai išjungiama. Abi funkcijas galima išjungti.
8
Automatinis radijo dažnio naujinimas
(AF)
RDS funkcijos (p. 32)
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Advanced settings Alternative
frequency.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
03 GARSAS IR MEDIJA
Regioninės radijo programos (REG)
Radijo dažnių nuskaitymas
RDS funkcijų anuliavimas
Įjungus šią funkciją, radijo imtuvas transliuoja
regioninio siųstuvo programą, net jei jo signalas yra silpnas.
Funkcija automatiškai ieško pasiekiamų radijo
stočių ir įvertina programų tipų filtravimo nuostatas (PTY).
Visi nauji radijo nustatymai gali būti anuliuoti,
vietoj jų paliekant originalius gamintojo nustatymus.
Ženklas REG rodo, kad funkcija yra įjungta.
Aptikta radijo stotis grojama maždaug
10 sekundes, po to paieška tęsiama. Klausantis radijo stoties, ji į išankstines nuostatas
įrašoma įprastu būdu, žr. Radijo stočių programavimas (p. 31).
–
–
•
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Advanced settings REG.
Susijusi informacija
•
RDS funkcijos (p. 32)
Kad pradėtumėte nuskaityti, įprastame
FM/AM9/DAB* šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Scan.
Kad atstatytumėte, įprastame FM šaltinio
rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU
ir pasirinkite Advanced settings Reset
all FM settings.
03
Susijusi informacija
RDS funkcijos (p. 32)
PASTABA
Įrašius radijo stotį nuskaitymas stabdomas.
Nuskaitymą taip pat galima pasirinkti DABPTY režimu. Tokiu atveju pagrojamos tik iš
anksto nustatyto programos tipo stotys.
Susijusi informacija
•
•
9
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
37
03 GARSAS IR MEDIJA
Skaitmeninis radijas (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo stočių transliacijos sistema. Pagalbinės automobilio sistemos DAB, DAB+ ir
DMB.
PASTABA
DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose
vietovėse. Jei tinklo aprėpties nėra, displėjaus ekrane rodomas pranešimas No
reception.
03
Stotys ir stočių grupė
•
Paslauga – kanalas, radijo stotis (sistema
dera tik su garso paslaugomis).
•
Ansamblis – tuo pačiu dažniu transliuojančių radijo stočių rinkinys.
Susijusi informacija
38
•
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių grupės) (p. 38)
•
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis) (p. 39)
•
•
•
•
•
•
•
Radijas (p. 29)
Radijo stočių programavimas (p. 31)
Radijo dažnių nuskaitymas (p. 37)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
Radio text (p. 36)
DAB–DAB sąsaja (p. 39)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos ilgis
(p. 39)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas (p. 40)
•
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių
grupės)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata
(p. 40)
Skaitmeninio radijo (DAB) stočių grupių įrašymas (ansamblio mokymasis).
Automobiliu pervažiavus į kitą transliacijos
zoną, gali reikėti perprogramuoti esamas
kanalų grupes.
Radijo stočių grupių programavimo metu
sukuriamas ir atnaujinamas pasiekiamų radijo
stočių grupių sąrašas. Sąrašas nėra atnaujinamas automatiškai.
Prireikus programuoti, įDAB šaltinio prastame
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Ensemble learn. Programuoti galima ir taip:
1. Pasukite TUNE vieną žingsnelį bet kuria
kryptimi.
> Priimamų radijo stočių grupių sąraše
parodoma Ensemble learn.
2. Paspauskite OK/MENU.
> Pradedamas naujas programavimo
seansas.
Programavimą galima atšaukti mygtuku EXIT.
Susijusi informacija
•
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
Radijo stočių grupės sąrašo žvalgymas
(ansamblis) (p. 39)
03 GARSAS IR MEDIJA
Radijo stočių grupės sąrašo
žvalgymas (ansamblis)
Skaitmeninio radijo (DAB) radijo stočių grupių
sąrašo (ansamblio) naršymas.
Norint žvalgyti ir pasiekti radijo stočių grupės
sąrašą, reikia pasukti TUNE. Ansamblio pavadinimas pateikiamas viršutinėje ekrano dalyje.
Pasirinkus naują ansamblį, parodomas naujas
pavadinimas.
•
Paslauga – pateikiamos radijo stotys
nepriklausomai nuo grupių, kurioms jos
priklauso. Sąrašą galima filtruoti ir pagal
programos tipą (PTY filtering), žr. Radijo
programų tipai (PTY) (p. 34).
DAB–DAB sąsaja
DAB–DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui
persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo
stoties signalo prie tos pačios radijo stoties
stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.
Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties
pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa
tylos pauzė.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings DAB linking.
Skaitmeninis radijas (DAB)* – bangos
ilgis
DAB gali būt transliuojama dviem bangos
ilgiais10.
• Band III – dengia daugelį teritorijų.
• LBand – siūloma tik atskirose teritorijose.
Pasirinkus, pavyzdžiui, tik Band III, kanalų
programavimas vykdomas greičiau nei tuo
atveju, kai būna pasirinkta Band III ir LBand.
Nėra garantijos, kad bus surastos visos radijo
stočių grupės. Bangos ilgio pasirinkimas
įrašytai atminčiai įtakos neturi.
–
Susijusi informacija
•
Radijo stočių grupių įrašymas (stočių grupės) (p. 38)
•
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
10
Radijo programų tipai (PTY) (p. 34)
03
ĮprastameDAB šaltinio rodinyje bangų
diapazonus galima suaktyvinti / išaktyvinti
paspaudžiant OK/MENU ir tada pasirenkant Advanced settings DAB band.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
Abu bangų ilgiai naudojami ne visose vietovėse ar šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
39
03 GARSAS IR MEDIJA
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis
kanalas
03
Skaitmeninis radijas (DAB)* – atstata
Medijos leistuvas
Visos DAB nuostatos gali būti atstatytos į
gamintojo nustatymus.
Medijų leistuvas gali atkurti garso ir vaizdo
įrašus iš CD/DVD* (p. 41) diskų ir per
AUX/USB* (p. 47) įvadą prijungtų garso šaltinių arba belaidžiu būdu transliuoti garso failus iš išorinių įrenginių per Bluetooth®. Kai
kurie medijos leistuvai gali rodyti TV* (p. 64)
ir turi galimybę per „Bluetooth®“ palaikyti ryšį
su mobiliuoju telefonu*.
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz.,
gali būti pagrindinės programos transliacijos
kitomis kalbomis.
–
Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai
kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo,
. Apie antrinį kanalą
pateikiamas ženklas
informuojama - ženklu, kuris pateikiamas
ekrane, kanalo pavadinimo kairėje.
Susijusi informacija
Spustelėkite
pasiekti.
•
Atstatymo veiksmas atliekamas DAB šaltinio įprastame rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Advanced
settings Reset all DAB settings.
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 38)
antrinėms radijo stotims
Antrines radijo stotis galima pasiekti tik pasirinktoje pagrindinėje radijo stotyje, o ne
kurioje nors kitoje, jos nepasirinkus.
–
Įprastame DAB šaltinio rodinyje subkanalus galima suaktyvinti / išaktyvinti
paspaudžiant OK/MENU ir tada pasirenkant Advanced settings Sub
channels.
Medijos leistuvo valdymo elementai.
Informacijos apie medijos leistuvo valdymą
rasite skirsniuose „Sistemos valdymas“
(p. 21).
Susijusi informacija
•
•
•
•
40
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Garsas ir medija (p. 20)
Medija Bluetooth®* (p. 51)
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 68)
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 46)
03 GARSAS IR MEDIJA
CD/DVD*
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
Medijų leistuvas (p. 40) gali atkurti iš anksto
įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje Sistemos valdymas (p. 21).
Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Medijos leistuvas dera su šių pagrindinių tipų
diskais ir failais:
•
Pramoniniu būdu įrašyti garso CD („CD
Audio“).
•
Įrašyti CD diskai su garso ir (arba) vaizdo
failais.
•
Pramoniniu būdu įrašyti „DVD video“ diskai.
•
Įrašyti DVD diskai su garso ir (arba) vaizdo
failais.
Papildomos informacijos apie derančius formatus rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 46).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 44)
11
mygtuką MUTE dar kartą, medijos leistuvas
vėl ima atkurti. Be to, galima pristabdyti per
meniu sistemą11: paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Play/Pause.
PASTABA
Disko atkūrimo pradžia
Filmai rodomi tik automobiliui stovint.
Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8
km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo ekrane rodomas No visual
media available while driving, nors šiuo
laikotarpiu garsas yra girdimas. Kai tik
automobilio greitis krenta žemiau 6 km/h,
vaizdas vėl rodomas.
Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką MEDIA ir pasukite TUNE, kol
pasirodys Disc. Tada paspauskite
OK/MENU. Jei medijos leistuve yra diskas, jis
pradedamas atkurti automatiškai. Priešingu
atveju ekrane parodomas pranešimas Insert
disc. Tada įdėkite diską (etikete aukštyn).
Plokštelė pradeda groti automatiškai.
03
PASTABA
Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais,
turi būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklausomai nuo disko kokybės ir informacijos
kiekio atkūrimo pradžia gali užtrukti.
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės.
Taip pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso failų.
Disko išstūmimas
Diskui išstumti paspauskite išstūmimo mygtuką (p. 21).
Susijusi informacija
•
Diskas išstumtas laikomas apie 12 sekundžių.
Praėjus šiam laikui jis saugumo sumetimais
įtraukiamas atgal.
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas* (p. 42)
Atkūrimo pristabdymas
•
Visiškai sumažinus garsumą arba spustelėjus
mygtuką MUTE, medijos leistuvas pristabdomas. Padidinus garsumą arba spustelėjus
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 44)
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 43)
Netaikoma muzikiniams CD.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
41
03 GARSAS IR MEDIJA
•
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas (p. 43)
failų, sistema nuostatos nekeičia: vietoj to
toliau leidžiamas ankstesnio tipo failas.
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas*
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
Kartoti aplanką
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais atkūrimas ir naršymas.
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 46)
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint.
Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8
km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo ekrane rodomas No visual
media available while driving, nors šiuo
laikotarpiu garsas yra girdimas. Kai tik
automobilio greitis krenta žemiau 6 km/h,
vaizdas vėl rodomas.
03
PASTABA
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės.
Taip pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso failų.
Garso failai žymimi
simboliu, vaizdo –
simboliu, o aplankai –
.
Baigus groti failą, tęsiamas kitų to paties
aplanko ir tipo failų atkūrimas. Aplankas keičiamas12 automatiškai, kai būna atkurti visi
esamo aplanko failai. Sistema automatiškai
aptinka ir pakeičia nuostatą, kai į leistuvą
įdedamas diskas, kuriame yra tik garso ar tik
vaizdo failų ir tada juos atkuria. Tačiau jei į
leistuvą įdėtame diske yra garso ir vaizdo
12
42
Jei suaktyvinta Repeat folder, minėta procedūra nevykdoma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ši funkcija leidžia pakartotinai aplanke atkurti
failus. Pasibaigus paskutinio failo atkūrimui,
pradedamas atkurti pirmasis.
1. Spauskite OK/MENU
2. Pasukite TUNE į Repeat folder
3. Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 44)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 43)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 46)
•
DivX® Video On Demand* (p. 45)
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas (p. 43)
03 GARSAS IR MEDIJA
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso
bei vaizdo failus13.
/
nuspaustą, kad
Laikykite mygtuką
persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal
garso arba vaizdo failus.
Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal
galima vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus –
keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn / atgal greitis didinamas spaudi/
. Norint tęsti pernėjant mygtukus
žiūrą normaliu greičiu, reikia atleisti mygtuką.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
13
14
15
Disko kūrinių arba garso failų
nuskaitymas
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
Ši funkcija pagroja po dešimt pirmų kiekvieno
disko kūrinio / garso failo sekundžių.14
Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine tvarka15.
Kaip nuskaityti pasirinktą šaltinį:
Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius /
garso failus groti atsitiktine tvarka:
1. Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
2. Pasukite TUNE į Scan
> Pagrojamos pirmosios 10 kiekvieno
disko kūrinio arba garso failo sekundžių.
3. Nuskaitymą galima atšaukti spustelėjus
EXIT: grojamas disko kūrinys arba garso
failas bus grojamas toliau.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
•
Medija Bluetooth®* (p. 51)
1. Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
03
2. Pasukite TUNE į Random
3. Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
•
Medija Bluetooth®* (p. 51)
Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod®“.
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
43
03 GARSAS IR MEDIJA
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir
naršymas
„DVD video“ disko meniu žvalgymas
Paleidus DVD vaizdo diską displėjaus ekrane
pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia
vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas,
pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos
pasirinkimas.
03
Susijusi informacija
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje Sistemos valdymas (p. 21).
Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint.
Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8
km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo ekrane rodomas No visual
media available while driving, nors šiuo
laikotarpiu garsas yra girdimas. Kai tik
automobilio greitis krenta žemiau 6 km/h,
vaizdas vėl rodomas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimo kameros
kampas (p. 45)
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas* (p. 42)
„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio
valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją
pirmiau).
•
•
Skyriaus arba pavadinimo keitimas
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 46)
Pasukite TUNE, kad pasiektumėte skyrių
sąrašą ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite OK/MENU: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti
spustelėkite EXIT.
Pavadinimai sąraše pasirenkami sukant
TUNE, išranka patvirtinama mygtuku OK/
MENU. Juo taip pat grįžtama į skyrių sąrašą.
Paspauskite OK/MENU, kad suaktyvintumėte
išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku
EXIT galima atšaukti išranką ir grįžti į pradinę
vietą (nieko nepasirinkus).
44
Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus
/
ant centrinio pulto arba vairo klaviatūros*.
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 43)
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas (p. 43)
03 GARSAS IR MEDIJA
DVD* vaizdo diskų atkūrimo kameros
kampas
Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją
galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera
nufilmuota scena turi būti rodoma.
Įprastame disko šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings Angle.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
DivX® Video On Demand*
Vaizdo nuostatos*
Galima registruoti medijų leistuvą, kad jis
atkurtų DivX® VOD failus iš CD-/DVD diskų,
USB arba iPod®.
Turite galimybę suderinti tokias ekrano nuostatas (automobiliui stovint): šviesumą ir kontrastą.
Registracijos kodą rasite meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 11).
1. Atkūrimo režimu paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Image settings. Patvirtinkite
su OK/MENU.
Papildomos informacijos rasite adresu
www.divx.com/vod.
Susijusi informacija
2. Pasukite TUNE į derinimo parinktį ir
patvirtinkite su OK/MENU.
03
3. Suderinkite nuostatą: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 44)
Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia
paspausti OK/MENU arba EXIT.
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas* (p. 42)
Vaizdo nuostatas galima atstatyti į gamyklines. Tai atliekama su parinktimi Reset .
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
Garsas ir medija (p. 20)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
45
03 GARSAS IR MEDIJA
Medijos leistuvas – derantys failų
formatai
Techniniai failų formatų .avi ir .divx
duomenys
Medijos leistuvas gali leisti įvairių tipų failus.
Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje lentelėje.
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Derantys CD/DVD diskų failų formatai
03
PASTABA
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD
Plus“, „CD-DVD“ formato) yra storesni nei
įprasti CD diskai, todėl nėra garantijos, kad
pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus
trikčių.
Jei CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai ignoruojami.
Garso formatas
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Vaizdo formatas
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Su USB jungtimi derantys failų formatai
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir
vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali
atkurti sistema.
46
DivX versija
3, 4, 5, 5:2
Paveikslėlio
dydis
32x32–720x576 pikseliai
Vaizdo kadrų
greitis
Iki 30 kadrų per sekundę
Bendra geba
(bendras bitų
greitis)
Vidutiniškai 4 Mb/s, daugiausiai iki 8 Mb/s (įskaitant vaizdo bitų greitį ir
garso bitų greitį)
Garso formatas
kHz
kb/s
MPEG-2 3 sluoksnis
(MP3)
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-1 3 sluoksnis
(MP3)
DivX standartas
MP3 (MPEG-1/2 3 sluoksnis), MPEG-1 (2 sluoksnis),
AC3 (Dolby D)
Garso techniniai duomenys pateikti lentelėje toliau
Garso kanalai
(ch)
Formatas
2 ch skirtas MP3/MPEG-1,
5.1 ch skirtas AC3
Garso techniniai duomenys, skirti failų
formatams .avi ir .divx
AC3
A
Netaikoma 144 kb/s.
Techniniai failų formato .asf duomenys
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Paveikslėlio
dydis
32x32–720x576 pikseliai
Vaizdo kadrų
greitis
Iki 30 kadrų per
sekundę
Bendra geba
(bendras bitų
greitis)
Iki 384 kb/s (įskaitant
vaizdo bitų greitį ir
garso bitų greitį)
Garso formatas
mp3, wma, aac, m4a
Formatas
kHz
kb/s
Garso formatas
ITU-T G.726
Vaizdo formatas
divx, avi, asf
MPEG-1 2 sluoksnis
44.1
64–384
1 ch
48
64–384
Garso kanalai
(ch)
Nepalaikomas stereo
garsas
03 GARSAS IR MEDIJA
Garso atrankos
greitis
8 kHz
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB*
įvadą
Garso bitų greitis
16, 24, 32 arba 40 kb/s
(skirta 8 kHz atrankai)
Prie garso sistemos galima prijungti (p. 48)
išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3
grotuvą.
Susijusi informacija
•
DVD* vaizdo diskų atkūrimas ir naršymas
(p. 44)
•
Įrašytų diskų su garso / vaizdo failais
atkūrimas ir naršymas* (p. 42)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
Kad būtų lengviau naudoti USB atminties
kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus.
Sistemai reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną, kurioje yra kitokie, o ne suderinami
muzikiniai failai.
PASTABA
CD/DVD* disko atkūrimas ir naršymas
(p. 41)
•
USB atmintis
Sistema dera su mobiliojo telefono USB
2.0 jungtimi ir FAT32 failų sistema, ji gali
tvarkyti 1 000 aplankų, kiekviename kurių
turi būti ne daugiau kaip 254 poaplankiai /
failai. Išimtis – aukščiausias lygis, kuriame
gali būti tvarkoma iki 1 000 poaplankių /
failų.
03
PASTABA
Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį
galima valdyti16 automobilio garso valdymo
elementais. Prie AUX įvado prijungtą garso
šaltinį automobilio valdymo elementais valdyti
negalima.
Tunelio valdymo pulto galiniame krašte dešinėje yra įlaida, pro kurią galima išvesti kabelius, kad uždarius dangtį jie nebūtų prispausti.
Prijungus iPod® arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis
įkraunamas (kai įjungtas degimas arba veikia
variklis).
16
Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką, rekomenduojama naudoti USB adapterio kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir
prijungto USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.
USB šakotuvas
Galima prie USB prievado prijungti USB
šakotuvą ir vėliau vienu metu prijungti kelis
USB įrenginius. USB įrenginys pasirenkamas
įprastame USB šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir nurodant Select USB device.
Taikoma tik per USB jungtį prijungtam medijos šaltiniui.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
47
03 GARSAS IR MEDIJA
||
MP3 grotuvas
Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai. Kad
MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sistema, turi būti nustatytas jo USB Removable
device/Mass Storage Device režimas.
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB* įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį
garso šaltinį, pvz., iPod® arba MP3 grotuvą.
Tam naudojamos centriniame valdymo pulte
esančios jungtys.
Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane
pasirodo pranešimas Reading USB. Priklausomai nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali užtrukti.
PASTABA
Sistema dera su daugeliu iPod® modelių,
pagamintų 2005 metais arba vėliau.
iPod®
03
iPod® įkraunamas ir maitinamas per USB
jungtį grotuvo jungiamuoju laidu.
PASTABA
PASTABA
Siekiant išvengti USB jungties apgadinimo,
trumpojo jungimo joje atveju arba prijungtam prietaisui vartojant per daug energijos
(taip gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto), jungtis išjungiama. Ji vėl įjungiama
kitą kartą įjungus degimą, nebent triktis
lieka nepašalinta.
Sistema iš „iPod®“ gali groti tik garso failus.
PASTABA
Kai garso šaltiniu naudojamas „iPod®“,
automobilio informacinė pramogų sistema
rodo meniu struktūrą, panašią į „iPod®“
leistuvo meniu struktūrą.
Susijusi informacija
48
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 50)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.
Susijusi informacija
Kaip prijungti garso šaltinį:
•
1. Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į
pageidaujamą garso šaltinį USB, iPod
arba AUX ir paspauskite OK/MENU.
> Pasirinkus USB, ekrane rodoma
Connect USB.
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB* įvadą
(p. 47)
•
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas* (p. 49)
2. Prijunkite garso šaltinį prie vienos iš
jungčių centrinės konsolės daiktadėžėje
(žr. iliustraciją pirmiau).
03 GARSAS IR MEDIJA
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir
naršymas*
Išorinio garso šaltinio atkūrimas ir naršymas17.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje Sistemos valdymas
(p. 21). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis
aprašymas.
Garso failai žymimi ženklu
, aplankai –
.
–*
, vaizdo įrašai
Žr. skirsnį „Derantys failų formatai“ (p. 46), kur
pateikiama informacijos apie su medijos leistuvu derančius failų formatus.
Baigus groti failą, tęsiamas kitų to paties
aplanko ir tipo failų atkūrimas. Aplankas keičiamas18 automatiškai, kai būna atkurti visi
esamo aplanko failai. Sistema automatiškai
aptinka ir pakeičia nuostatą, kai prie leistuvo
USB prievado prijungiamas prietaisas,
kuriame yra tik garso ar tik vaizdo failų ir tada
juos atkuria. Tačiau jei prie leistuvo USB prievado prijungtame prietaise yra garso ir vaizdo
failų, sistema nuostatos nekeičia: vietoj to
toliau leidžiamas ankstesnio tipo failas.
17
18
19
20
Paieškos funkcija17
Failo pavadinimui esamame aplanke rasti
galima naudoti centriniame valdymo pulte
esančio valdymo skydelio klaviatūrą.
Paieškos funkciją galima pasiekti sukant
TUNE (patenkama į aplankų struktūrą) arba
spaudžiant raidžių klavišus. Paieškos segmente įvesdami raidę ar ženklą, labiau priartėjate prie savo paieškos tikslo. Po kelių
sekundžių ekrane parodomi paieškos rezultatai.
Pauzė
Visiškai sumažinus garsumą arba spustelėjus
mygtuką MUTE, medijos leistuvas pristabdomas. Padidinus garsumą arba spustelėjus
mygtuką MUTE dar kartą, medijos leistuvas
vėl ima atkurti. Be to, galima pristabdyti per
meniu sistemą20, paspaudžiant OK/MENU,
pasirenkant USB MENU ir tada nurodant
Play/Pause.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint.
Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8
km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo ekrane rodomas No visual
media available while driving, nors šiuo
laikotarpiu garsas yra girdimas. Kai tik
automobilio greitis krenta žemiau 6 km/h,
vaizdas vėl rodomas.
Failas pradedamas atkurti spustelėjus
OK/MENU.
Kartoti aplanką19
Ši funkcija leidžia pakartotinai aplanke atkurti
failus. Pasibaigus paskutinio failo atkūrimui,
pradedamas atkurti pirmasis.
1. Spauskite OK/MENU
2. Pasukite TUNE į Repeat folder
3. Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
Informacijos rasite skirsnyje „Greitas persukimas pirmyn / atsukimas atgal“ (p. 43).
03
Susijusi informacija
•
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB* įvadą (p. 48)
•
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB* įvadą
(p. 47)
•
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas (p. 43)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
Taikoma tik USB ir iPod®.
Jei suaktyvinta Repeat folder, minėta procedūra nevykdoma.
Taikoma tik USB.
Netaikoma iPod®
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
49
03 GARSAS IR MEDIJA
•
•
DivX® Video On Demand* (p. 45)
Vaizdo nuostatos* (p. 45)
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 47)
garsą. Jei garsumas bus didelis arba per
mažas, garso kokybė gali suprastėti.
Jei prie AUX įvado prijungiamas išorinis garso
šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba iPod®), jis
gali turėti nustatytą kitokį garsumo lygį nei
garso sistemos vidinis garsumas (pvz., radijo).
Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą:
03
1. Įprastame rodinyje paspauskite mygtuką
MEDIA ir pasukite TUNE į AUX. Palaukite
kelias sekundes arba paspauskite OK/
MENU.
2. Paspauskite OK/MENU ir tada pasukite
TUNE į AUX input volume. Patvirtinkite
su OK/MENU.
3. Sukdami TUNE, nustatykite AUX įvado
garsumą.
PASTABA
Jei išorinio garso šaltinio garsumas per
didelis arba per mažas, atkuriamo garso
kokybė gali suprastėti. Garso kokybė gali
suprastėti ir jei leistuvas bus įkraunamas
pramogų informacinei sistemai veikiant
AUX režimu. Tokiu atveju venkite įkrauti
leistuvą per 12 V lizdą.
50
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos (p. 27)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
03 GARSAS IR MEDIJA
Medija Bluetooth®*
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth® technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth®, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių kompiuterių.
Prijungus prie automobilio mobilųjį telefoną,
papildomai galima nuotoliniu būdu valdyti tam
tikras mobiliojo telefono funkcijas, žr.
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55). Persijunkite tarp pagrindinių
šaltinių TEL ir MEDIA, kad galėtumėte valdyti
kiekvieno iš jų funkcijas.
PASTABA
Bluetooth® medijos leistuvas turi derėti su
AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvas
turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2
versijas, antraip kai kurios funkcijos gali
neveikti.
Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai
suderinami su automobilio medijos leistuvo
Bluetooth® funkcija. Dėl informacijos apie
derančius telefonus ir išorinius medijos
leistuvus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu.
Medijos „Bluetooth®“ funkcijų, valdymo elementų
apžvalga.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir
prijungtas prie automobilio (p. 52).
Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo
operacijas galima atlikti centrinio valdymo
pulto mygtukais arba vairo klaviatūra*. Kai
kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir
keisti grojamus kūrinius.
Norint atkurti garsą, reikia pirmiausia nustatyti
automobilio medijos grotuvo režimą
Bluetooth.
PASTABA
Automobilio medijos leistuvas garso failus
gali groti tik per Bluetooth® funkciją.
Susijusi informacija
•
Disko kūrinių arba garso failų nuskaitymas (p. 43)
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 43)
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas
Automobilyje įdiegta „Bluetooth®“ sistema,
kuri gali belaidžiu būdu palaikyti ryšį su kitais
„Bluetooth®“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir
prijungus (p. 52).
Galima užregistruoti iki dešimties
„Bluetooth®“ prietaisų. Kiekvienas prietaisas
registruojamas vieną kartą. Užregistravus
prietaisą, jo nebereikia suaktyvinti kaip
matomo (surandamo).
03
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas
paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra
pasiekiamas. Automobiliui ieškant paskutinį
kartą prijungto prietaiso, ekrane rodomas jo
pavadinimas. Norint prijungti kitą prietaisą,
reikia paspausti EXIT ir pasirinkti keisti prietaisą, (p. 53).
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai
atjungiamas. Prietaisą galima ir atjungti rankiniu būdu (p. 54). Jei norite išregistruoti
„Bluetooth®“ įrenginį iš automobilio, pasirinkite „Bluetooth®“ prietaiso atjungimas*
(p. 55). Tokiu atveju automobilis prietaiso
automatiškai nebeaptiks.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei
vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų
galima persijungti, (p. 53). Be to, galima
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
51
03 GARSAS IR MEDIJA
||
vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti
garso failus.
Susijusi informacija
03
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
•
Medija Bluetooth®* (p. 51)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
„Bluetooth®“ prietaiso* registravimas
„Bluetooth®“
Vienu metu gali būti prijungti du
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima
persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus.
lio arba ieškant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis neveikia, bandykite kitą.
Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio,
spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką
TEL.
Galima užregistruoti iki dešimties
„Bluetooth®“ prietaisų. Kiekvienas prietaisas
registruojamas vieną kartą. Užregistravus
prietaisą, jo nebereikia suaktyvinti kaip
matomo (surandamo).
PASTABA
Jeigu telefono operacinė sistema yra
atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite
telefoną, žr. „Bluetooth®“ prietaiso atjungimas* (p. 55) ir vėl jį prijunkite.
Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingas
būdais, atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors anksčiau. Apibūdinant toliau
nurodytas ryšio parinktis padaryta prielaida,
kad prietaisas jungiamas (registruojamas)
pirmą kartą ir neprijungtas joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono
prijungimo procedūra. Medijos prietaiso
(p. 51) prijungimas atliekamas taip pat, bet jis
paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio MEDIA.
Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais
būdais: ieškant išorinio prietaiso iš automobi-
52
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Telefono įprasto rodinio pavyzdys.
1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso
paiešką per automobilio meniu sistemą
1. Paverskite išorinį prietaisą surandamu
(matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio
prietaiso vadovą arba
www.volvocars.com).
2. Paspauskite OK/MENU ir vadovaukitės
automobilio ekrane rodomomis instrukcijomis.
> Išorinis prietaisas dabar prijungtas ir jį
galima valdyti iš automobilio.
Prijungti nepavyko, paspauskite EXIT du kartus ir prisijunkite pagal 2 alternatyvą.
03 GARSAS IR MEDIJA
2 būdas – atlikite automobilio paiešką,
naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija
išoriniame prietaise.
1. Užtikrinkite, kad automobilis būtų surandamas (matomas) Bluetooth® ryšiu. Pasukite TUNE iki Phone settings, patvirtinkite spausdami OK/MENU, pasirinkite
Discoverable ir patvirtinkite spausdami
OK/MENU.
2. Išorinio įrenginio ekrane pasirinkite My
Volvo Car ir vadovaukitės instrukcijomis.
3. Įveskite neprivalomą PIN kodą į išorinį
įrenginį ir pasirinkite prisijungimo variantą.
4. Paspauskite OK/MENU ir įveskite tą patį
PIN kodą centrinio valdymo pulto klaviatūroje.
Prijungus išorinį įrenginį, jo Bluetooth® pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį galima valdyti iš automobilio.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso*
prijungimas
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“
įrenginį*
Užregistravus(p. 52) automobilyje visus reikiamus „Bluetooth®“ prietaisus, automatiškai prijungiamas paskutinis buvęs prijungtas išorinis
prietaisas, jei jis yra veikimo diapazone.
Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima
pakeisti prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi
būti iš anksto užregistruotas(p. 52) automobilyje.
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas
paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra
pasiekiamas. Automobiliui ieškant paskutinį
kartą prijungto prietaiso, ekrane rodomas jo
pavadinimas. Jei paskutinis prijungtas prietaisas yra nepasiekiamas, sistema bando prisijungti ankstesnį prietaisą.
Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite EXIT ir pasirinkite prijungti naują prietaisą (p. 52) arba persijungti prie kito jau užregistruoto prietaiso (p. 53).
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
Medijos prietaiso keitimas
1. Patikrinkite, ar išorinis prietaisas padarytas surandamu per Bluetooth®: žr. išorinio
prietaiso vadovą.
03
2. Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Change device.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų
prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai
centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Telefono keitimas
1. Patikrinkite, ar išorinis prietaisas padarytas surandamu per Bluetooth®: žr. išorinio
prietaiso vadovą.
2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Change phone.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų
prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai
centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
53
03 GARSAS IR MEDIJA
||
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
„Bluetooth®“ prietaiso* atjungimas
„Bluetooth®“
prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai
atjungiamas. Telefoną galima atjungti ir rankiniu būdu.
Atjungus mobilųjį telefoną, pokalbį galima
tęsti su integruotu telefone mikrofonu.
„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus
variklį ir atidarius dureles.
03
Jei norite išregistruoti „Bluetooth®“ prietaisą
iš automobilio, pasirinkite Pašalinti
„Bluetooth®“ prietaisą (p. 55). Automobilis
prietaiso automatiškai neaptiks.
Rankinis telefono atjungimas
Telefoną galima rankiniu būdu atjungti įprastame telefono šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Disconnect phone.
PASTABA
Net jei jūsų telefonas buvo atjungtas rankiniu būdu, jis gali vėl automatiškai prisijungti prie paskutinio „laisvų rankų“ prietaiso, prie kurio buvo prisijungęs (pvz.,
prasidėjus naujam pokalbiui).
Susijusi informacija
54
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
•
•
Medija Bluetooth®* (p. 51)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
03 GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas*
„Bluetooth®„“
Jei nepageidaujate, kad
prietaisas būtų registruotas šiame automobilyje, jį
galite pašalinti (išregistruoti). Tokiu atveju
automobilis prietaiso automatiškai nebeaptiks.
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga*
Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti
belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.
Medijos prietaiso šalinimas
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Remove Bluetooth device. Pasukite TUNE,
kad pasirinktumėte atjungtiną prietaisą ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Suaktyvinti
Spustelėjus TEL, suaktyvinamas prijungtas
telefonas arba atliekama jo paieška. Jei telefonas jau prijungtas, nuspaudus mygtuką TEL
pateikiamas nuorodų meniu su telefono dažnai naudojamomis meniu parinktimis. Ženklas
nurodo, kad prijungtas telefonas.
Telefono šalinimas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Remove Bluetooth device. Pasukite TUNE,
norėdami pasirinkti šalintiną prietaisą, patvirtinkite spausdami OK/MENU.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
•
•
Medija Bluetooth®* (p. 51)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
PASTABA
Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai
kurie mobilieji telefonai. Dėl informacijos
apie tinkamus telefonus „Volvo" rekomenduoja kreiptis pagalbos į įgaliotąjį „Volvo"
prekybos atstovą.
03
Skambinimas
Telefono funkcijų valdymas.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir
prijungtas prie automobilio (p. 52).
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų
rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu
valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą.
Mobilųjį telefoną galima valdyti per jo paties
klaviatūrą nepriklausomai nuo to, ar telefonas
prijungtas, ar ne.
Prijungus mobilųjį telefoną prie automobilio,
galima siųsti garso failus iš telefono ar kito
prie Bluetooth® prijungto medijos prietaiso,
žr. Medija Bluetooth®* (p. 51). Persijunkite
tarp pagrindinių šaltinių TEL ir MEDIA, kad
galėtumėte valdyti kiekvieno iš jų funkcijas.
1. Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado
ženklas
ir „laisvų rankų“ funkcija
perjungta į telefono režimą.
2. Surinkite pageidaujamą telefono numerį
arba sparčiojo rinkimo numerį (p. 63).
Arba normaliame rodinyje pasukite TUNE
dešinėn, kad pasiektumėte telefonų knygelę, o kairėn – visų skambučių registrą.
Informacijos apie telefonų knygelę rasite
Telefonų knygelė* (p. 58).
3. Paspauskite OK/MENU.
Skambutis nutraukiamas su EXIT.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
55
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
03
„Bluetooth®“ laisvų rankų“ telefonas*
– apžvalga
Skambinimas ir skambučių
priėmimas*
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos
apžvalga.
Telefonų skambučių funkcijos.
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
•
Skambinimas ir skambučių priėmimas*
(p. 56)
•
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų įranga*
– garso nuostatos (p. 57)
Atmeskite arba užbaikite su EXIT.
•
Bluetooth®*
Autoatsakiklis
Priimamas skambutis
–
versijos informacija (p. 58)
Jei norite atsiliepti į skambutį, paspauskite OK/MENU – net ir sistemai veikiant,
pvz., RADIO arba MEDIA režimu.
Autoatsakiklio funkcija automatiškai atsiliepia
į skambučius.
–
Sistemos išdėstymas
Mobilusis telefonas
Mikrofonas
Vairo klaviatūra
Centrinės konsolės valdymo skydelis
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“
prietaiso* prijungimas ir
atjungimas (p. 51)
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Call options Auto answer.
Meniu skambučių metu
Įprastame telefono šaltinio rodinyje esamojo
pokalbio metu vieną kartą paspaudus
OK/MENU, suteikiama prieiga prie tokių
funkcijų:
• Mute - garso sistemos mikrofonas nutildytas.
• Mobile phone: pokalbis persiunčiamas iš
laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono
ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais
telefonais nutrūksta. Tai yra normalu.
„Laisvų rankų“ funkcija paklausia, ar
norite prisijungti vėl.
• Dial number: galimybė paskambinti tre-
čiajam asmeniui, naudojantis skaičių kla-
56
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 GARSAS IR MEDIJA
višais (esamas pokalbis pervedamas į
budėjimo režimą).
Skambučių sąrašai
Skambučių sąrašai nukopijuojami į kiekvieną
laisvų įrangos funkciją kiekvieną kartą prijungus iš naujo ir atnaujinus jungtį. Normaliame
rodinyje pasukite TUNE kairėn, kad pamatytumėte All calls skambučių registrą.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite All calls, kad
peržvelgtumėte visus skambučių registrus:
•
•
•
•
•
All calls
Missed calls
Answered calls
Dialled calls
Call duration
PASTABA
Tam tikruose mobiliuose telefonuose
paskutinių rinktų numerių sąrašas pateikiamas atvirkštine tvarka.
Balso paštas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje balso
pašto dėžutei galima suprogramuoti sparčiojo
rinkimo numerį, o vėliau jį pasiekti nuspaudus
ir ilgai palaikius 1.
Balso pašto dėžutės numeris keičiamas įprastame telefono šaltinio rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Call options
Voicemail number Change number. Jei
nėra įrašyto numerio, šį meniu galima pasiekti
vieną kartą paspaudžiant ir ilgai palaikant 1.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
•
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų įranga*
– garso nuostatos (p. 57)
•
Telefonų knygelė* (p. 58)
„Bluetooth®“ telefono laisvų rankų
įranga* – garso nuostatos
Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir
skambučio garsumą bei pakeisti skambučio
melodiją.
Telefono garso stiprumas
Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio
metu. Pasinaudokite vairo klaviatūra* arba
pasukite valdymo elementą VOL.
03
Garso sistemos garso lygis
Kai nesikalbama telefonu, garso sistemos
garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, sukant
VOL.
Jei priimant skambutį veikia garso šaltinis, jį
galima automatiškai nutildyti. Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame telefono
šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Phone settings
Sounds and volume Mute radio/media.
Skambučio garso stiprumas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Phone
settings Sounds and volume Ring
volume. Nustatykite sukdami VOL, paspauskite OK/MENU, kad išgirstumėte garsumo
lygį ir spauskite EXIT, kad įrašytumėte.
Skambučių signalai
„Laisvų rankų“ įrangos įtaisytuosius skambučio melodijos signalus galima pasirinkti tele}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
57
03 GARSAS IR MEDIJA
||
fono įprastame rodinyje paspaudžiant
OK/MENU ir nurodant Phone settings
Sounds and volume Ring signals Ring
signal 1 bei t. t.
PASTABA
Naudojant vieną iš „laisvų rankų“ sistemos
skambėjimo signalų, kai kurių prijungtų
mobiliųjų telefonų skambėjimo tonas neišjungiamas.
03
Kad pasirinktumėte prijungto telefono skambučio melodiją21, telefono šaltinio įprastame
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Phone settings Sounds and volume
Ring signals Mobile phone ring signal
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“
21
58
telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
Palaiko ne visi mobilieji telefonai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Bluetooth®* versijos informacija
Parodo automobilio esamą
siją.
„Bluetooth®“
Telefonų knygelė*
ver-
Esamą automobilio „Bluetooth®“ versiją
galima pamatyti pagrindinių šaltinių MEDIA ar
TEL įprastame rodinyje:
•
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Bluetooth software version in car.
•
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Phone settings Bluetooth software
version in car.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
•
Medija Bluetooth®* (p. 51)
Yra dvi telefonų knygelės. Jos automobilyje
yra sujungtos ir rodomos kaip viena telefonų
knygelė.
•
Automobilis atsisiunčia prijungto mobiliojo telefono knygelės duomenis ir rodo
juos tik tada, kai būna prijungtas tas
mobilusis telefonas, iš kurio jie atsisiųsti.
•
Automobilis taip pat turi savo telefonų
knygelę. Joje laikomi visi įrašyti adresatai
nepriklausomai nuo to, kuris telefonas
buvo prijungtas juos įrašant. Šie adresatai
yra matomi visiems naudotojams nepriklausomai nuo to, kuris mobilusis telefonas
yra prijungtas prie automobilio. Jei konkretus adresatas yra įrašytas į automobilio atmintį, priešais jį telefonų knygelėje
.
rodomas simbolis
PASTABA
Automobilio sistemoje modifikavus mobiliojo telefono adresatų knygelės įrašą,
automobilio telefonų knygelėje padaromas
naujas įrašas, t. y. į telefoną pakeitimai
neįrašomi. Automobilio sistemoje matomi
du įrašai su skirtingomis piktogramomis.
Atminkite, kad įrašius trumpąjį numerį arba
pakeitus adresatą, automobilio telefonų
knygelėje bus padarytas naujas įrašas.
03 GARSAS IR MEDIJA
Norint naudotis telefonų knygele, ekrano viršuje turi būti ženklas
, o „laisvų rankų“
funkcija turi būti suaktyvinta telefono režimu.
Nukopijuokite mobiliojo telefono
telefonų knygelę į automobilio telefonų
knygelę
Garso ir medijos sistema kaupia kiekvieno
užregistruoto mobiliojo telefono telefonų knygelės kopiją. Kiekvieno prijungimo metu telefonų knygelę galima automatiškai nukopijuoti
į garso bei medijos sistemą.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte
funkciją, įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Phone settings Download phone
book.
Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė informacija, tuomet ji rodoma ekrane.
Nukopijuokite atskirą adresatą į
automobilio telefonų knygelę
Taip pat yra galimybė į automobilį iš mobiliojo
telefono telefonų knygelės nukopijuoti atskirą
adresatą.
1. Įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Phone book Search contact.
2. Pasirinkite adresatą ir paspauskite
OK/MENU.
3. Paspauskite OK/MENU ir tada pasirinkite
Options Copy to car memory.
> Priešais įrašytą adresatą automobilio
telefonų knygelėje pasirodo ženklas
ir adresatas įrašomas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
•
Telefonų knygelė* – sparčiojo rinkimo
numeriai (p. 63)
•
Telefonų knygelė* – „vCard“ priėmimas
(p. 63)
•
Telefonų knygelė* – atminties būsena
(p. 63)
•
Telefonų knygelė* – išvalymas (p. 64)
Telefonų knygelė* – sparčioji adresatų
paieška
Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite
TUNE dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų
sąrašas.
Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte ir
paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte.
Po adresato vardu pateikiamas numatytasis
jo telefono numeris. Jei dešiniau adresato
rodomas simbolis >, vadinasi adresatas turi
kelis įrašytus telefono numerius. Spustelėkite
OK/MENU, kad būtų pateikti numeriai.
Sukdami TUNE, pakeiskite ir surinkite kitą nei
numatytąjį numerį. Skambinti galite paspaudę
OK/MENU.
03
Paiešką adresatų sąraše galima atlikti centrinio valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato
vardo pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr. Telefonų knygelė* – centrinio valdymo pulto klaviatūros ženklų lentelė
(p. 60).
Adresatų sąrašą galima pasiekti ir iš normalaus rodinio, nuspaudus ir palaikius centrinio
valdymo pulto klaviatūros mygtuką su ta
raide, kuria prasideda ieškomo adresato vardas. Pavyzdžiui, nuspaudus ir ilgai palaikius
mygtuką 6, suteikiama momentinė prieiga
prie sąrašo dalies adresatų, kurių vardas prasideda raide M.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
59
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
Telefonų knygelė* – centrinio valdymo
pulto klaviatūros ženklų lentelė
Mygtukas
DEFÈΔ3
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Didžiųjų ir mažųjų raidžių
pasirinkimas.
60
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
#*
Veikimas
ABCÅÄÆÀÇ2
Veikimas
+0pw
Galimų telefonų knygelėje naudoti ženklų lentelė.
Tarpas . , - ? @ : ; / ( ) 1
03
Mygtukas
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
•
Telefonų knygelė* (p. 58)
03 GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – adresatų paieška
Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje (p. 58).
PASTABA
Aukštos kokybės sistemoje nėra teksto
ratuko, todėl simboliams įvesti ten negalima naudoti TUNE: šiam tikslui naudojami
tik centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių ir raidžių mygtukai.
123/ABC
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
More
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
Pereinama į telefonų knygutę
(3). Norint pasirinkti adresatą,
reikia pasukti TUNE. Norint
pamatyti numerius ir kitą informaciją, reikia paspausti OK/
MENU.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t. Paieškos rezultatas rodomas telefonų knygelėje (3).
Adresatų paieška teksto ratuku.
Simbolių sąrašas
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau)
Telefonų knygelė
Kad surastumėte arba suredaguotumėte
adresatą, įprastame telefono šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Phone
book Search.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba pereiti į
telefonų knygelę, reikia įvesties režimo
keitimo sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos
iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
03
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai
įvesti simboliai išsitrins.
Jums centriniame valdymo pulte paspaudus
skaičiaus klavišą esant matomam teksto ratukui (žr. ankstesnę iliustraciją), ekrane pateikiamas naujas ženklų sąrašas (1). Spaudinėkite
skaičiaus klavišą toliau, kol pasieksite pageidaujamą raidę ir tada atleiskite. Tęskite su
kita raide ir t. t. Nuspaudus vieną mygtuką,
įvestis patvirtinama spustelėjus kitą.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
61
03 GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – naujas adresatas
Sukurkite naują adresatą telefonų knygelėje.
03
Raidžių naujam adresatui įvedimas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Įvesties laukas.
Telefono šaltinio įprastame rodinyje galima
įtraukti naujų adresatų, paspaudžiant
OK/MENU ir pasirenkant Phone book
New contact.
PASTABA
Aukštos kokybės sistemoje nėra teksto
ratuko, todėl simboliams įvesti ten negalima naudoti TUNE: šiam tikslui naudojami
tik centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių ir raidžių mygtukai.
62
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
1. Pasirinkus eilutę Name, norint pereiti į
įvesties režimą reikia paspausti OK/
MENU (žr. iliustraciją pirmiau).
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
2. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
More
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Įrašoma ir grįžtama atgal į Add
contact su OK/MENU.
3. Rašykite kitą raidę ir t. t. Įvestas pavadinimas rodomas ekrane esančiame įvesties
lauke (2).
Didžiosios ir mažosios raidės
vietomis keičiamos paspaudžiant OK/MENU.
4. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius,
specialiuosius ženklus, keisti didžiąsias /
mažąsias raides ir pan., reikia sąraše (1)
pasukti TUNE į vieną iš parinkčių (žr.
paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje)
ir tada paspausti OK/MENU.
Paspaudus OK/MENU, žymiklis perkeliamas į įvesties lauką
(2) ekrano viršuje. Žymiklį
galima su TUNE perkelti į tinkamą vietą, pvz., naujoms raidėms įterpti arba panaikinti su
EXIT. Kad būtų galima įterpti
naujas raides, reikia pirmiausia
grįžti į įvesties režimą: spauskite OK/MENU.
Įvedus visą vardą, reikia ekrano sąraše pasirinkti OK (1) ir spustelėti OK/MENU. Dabar
tęskite numerio įvedimą tokiu pačiu būdu kaip
ir pirmiau.
Įvedus telefono numerį, reikia paspausti OK/
MENU ir pasirinkti telefono numerio tipą
(Mobile phone, Home, Work arba General).
Patvirtinkite paspausdami OK/MENU.
Įvedus visą reikiamą informaciją, reikia meniu
paspausti Save contact: adresatas bus
įrašytas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
•
Telefonų knygelė* (p. 58)
03 GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – sparčiojo rinkimo
numeriai
Telefonų knygelė* – „vCard“
priėmimas
Įrašykite sparčiojo rinkimo numerį į telefonų
knygelę (p. 58), kad galėtumėte lengvai
surinkti numerį arba paskambinti adresatui.
Elektroninių vizitinių kortelių („vCard“) priėmimas į automobilio telefonų knygelę (p. 58).
Telefono šaltinio įprastame rodinyje galima
įtraukti sparčiojo rinkimo numerių, paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Phone menu
Phone book Speed dial.
Telefono režimu galima naudotis sparčiojo
rinkimo numeriais: tai atliekama centrinio valdymo pulto skaičių klavišais – nuspaudžiant
skaičiaus klavišą ir tada nuspaudžiant OK/
MENU. Jei sparčiojo rinkimo numeriui nepriskirtas joks adresatas, pateikiama parinktis
įrašyti adresatą į pasirinktą sparčiojo rinkimo
numerį.
Yra galimybė į automobilio telefonų knygutę
iš kitų (nei šiuo metu prijungtasis prie automobilio) mobiliųjų telefonų priimti „vCard“
korteles. Norint tai padaryti, reikia nustatyti
automobilio matomumą per Bluetooth®.
Funkcija suaktyvinama telefono šaltinio įprastame rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir
pasirenkant Phone book Receive vCard.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
Telefonų knygelė* – atminties būsena
Parodyti telefonų knygelės (p. 58) atminties
statusą.
Automobilio telefonų knygelės ir prijungto
mobiliojo telefono telefonų knygelės atminties
būseną galima peržiūrėti įprastame telefono
šaltinio rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir
pasirenkant Phone book Memory status.
03
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
63
03 GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė* – išvalymas
TV*
Išvalykite automobilyje integruotą telefonų
knygelę (p. 58).
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint.
Automobiliui pajudėjus ir pasiekus apie 6
km/h greitį, vaizdas dingsta, nors garsas ir
toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.
Automobilio telefonų knygelę galima panaikinti. Tai atliekama įprastame telefono šaltinio
rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Phone book Clear phone book.
03
PASTABA
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Automobiliui pajudėjus ir pasiekus
apie 6 km/val. greitį, vaizdas dingsta ir
ekrane pateikiama No visual media
available while driving, nors garsas ir
toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.
Automobiliuose su RSE neišjungiami galiniai ekranai.
PASTABA
Panaikinus automobilio telefonų knygelę,
panaikinami tik automobilio telefonų knygelės adresatai. Adresatai mobiliojo telefono telefonų knygelėje nepanaikinami.
PASTABA
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio
stiprumo signalas ir kokia jo kokybė.
Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai,
pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas
iki TV retransliacijos antenos. Dengimo
lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo
to, kurioje šalies vietoje esate.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga* (p. 55)
TV funkcijos, valdymo elementų apžvalga.
Informacijos apie bazines operacijas rasite
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 21).
SVARBU
Šiam gaminiui kai kuriose šalyse reikalinga
TV licencija.
PASTABA
Ši sistema gali rodyti TV transliacijas tik
tose šalyse, kuriose transliuojama MPEG-2
arba MPEG-4 formatu ir laikomasi DVB-T
standarto. Sistema nedera su analoginėmis transliacijomis.
64
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TV peržiūra
–
Įprastame medijos šaltinio rodinyje
paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į
padėtį TV ir tada paspauskite OK/MENU.
> Pradedama paieška ir netrukus imamas rodyti paskutinis žiūrėtas kanalas.
03 GARSAS IR MEDIJA
Kanalo keitimas
Kanalą galima pakeisti taip:
•
Pasukite TUNE: pateikiamas teritorijoje
pasiekiamų kanalų sąrašas. Jei kuris nors
iš šių kanalų jau įrašytas kaip išankstinė
nuostata, tuomet jo išankstinės nuostatos
numeris yra pateikiamas kanalo pavadinimo dešinėje. Pasukite TUNE į reikiamą
kanalą ir paspauskite OK/MENU.
•
Spaudžiant išankstinių nuostatų mygtukus (0–9).
•
Spaudinėjant mygtukus
/
, po
vieną rodomi kiti teritorijoje priimami
kanalai.
PASTABA
Jei pervažiavote į kitą vietą šalies viduje,
pavyzdžiui, iš vieno miesto į kitą, nėra
garantijos, kad naujoje vietoje išliko tie
patys nustatymai, nes naujoje vietoje gali
būti kiti dažniai. Tada atlikite kitą paiešką ir
įrašykite naują suprogramuotų kanalų
sąrašą, žr. skirsnį „Pasiekiamų TV kanalų
suprogramavimas “(p. 66).
PASTABA
Jei, spaudinėjant išankstinių nuostatų
mygtukus, nepriimamos radijo stotys, gali
būti, kad esate kitoje vietoje nei buvo vykdytas TV kanalų nuskaitymas, pvz., pervažiavote iš Vokietijos į Prancūziją. Gali reikėti atlikti naują šalies pasirinkimą ir naują
paiešką.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Teletekstas* (p. 67)
Vaizdo nuostatos* (p. 45)
Dingo TV* kanalo signalas. (p. 68)
Meniu apžvalga – TV* (p. 77)
TV* kanalų / išankstinių nuostatų
sąrašo paieška
Atlikus TV kanalų paiešką, pasiekiami kanalai
įrašomi į išankstinių nuostatų sąrašą.
1. TV šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU.
2. Pasukite TUNE iki TV menu ir paspauskite OK/MENU.
03
3. Pasukite TUNE iki Select country ir
paspauskite OK/MENU.
> Jei anksčiau pasirinkta viena ar kelios
šalys, jos pateikiamos sąraše.
4. Pasukite TUNE ir nustatykite Other
countries arba vieną iš pirmiau parinktų
šalių. Paspauskite OK/MENU.
> Pateikiamas galimų šalių sąrašas.
5. Pasukite TUNE iki pageidaujamos šalies
(pvz., Švedijos) ir paspauskite OK/MENU.
> Pradedamas automatinis priimamų TV
kanalų nuskaitymas, jis gali šiek tiek
užtrukti. Šiuo laikotarpiu kiekvienam
surastam ir į išankstines nuostatas
įtrauktam kanalui parodomas simbolis.
Pasibaigus nuskaitymui, pateikiamas
pranešimas ir iliustracija. Išankstinių
nuostatų sąrašas (iki 30 punktų) jau
būna sukurtas ir juo galima naudotis.
Informacijos apie tai, kaip perjungti
kanalą, rasite „Kanalo perjungimas“
(p. 64).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
65
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Nuskaitymą ir išankstinių nuostatų įrašymą
galima atšaukti mygtuku EXIT.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
03
TV* – kanalų valdymas
Išankstinių nuostatų sąrašą galima suredaguoti. Jūs galite pakeisti kanalų išdėstymo
tvarką, kuria jie pateikiami išankstinių nuostatų
sąraše. TV kanalas gali būti daugiau nei vienoje išankstinių nuostatų sąrašo vietoje. TV
kanalo vietos išankstinių nuostatų sąraše gali
skirtis.
Norint pakeisti suprogramuotųjų sąrašo
tvarką, reikia TV šaltinio įprastame rodinyje
paspausti mygtuką OK/MENU ir pasirinkti
Reorganise presets.
1. Pasukite TUNE iki sąraše norimo perkelti
kanalo ir patvirtinkite mygtuku
OK/MENU.
> Pasirinktas kanalas pažymimas.
2. Pasukite TUNE iki naujos vietos sąraše ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Kanalai susikeičia vietomis.
Po iš anksto nustatytų kanalų (iki 30) pateikiami visi likę toje teritorijoje priimami kanalai.
Galima perkelti kanalą į kitą vietą išankstinių
nuostatų sąraše.
Esamų TV kanalų įrašymas į išankstines
nuostatas
Jei pervažiavote į kitą šalies teritoriją, pvz., iš
vieno miesto į kitą, nėra garantijų, kad išankstinės nuostatos galios ir kitame mieste,
kadangi gali būti pakeisti dažniai. Tokiu atveju
66
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
galima nuskaityti iš naujo ir sudaryti naują
išankstinių nuostatų sąrašą.
1. TV šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU.
2. Pasukite TUNE iki TV menu ir paspauskite OK/MENU.
3. Pasukite TUNE iki Autostore ir paspauskite OK/MENU.
> Pradedamas automatinis priimamų TV
kanalų nuskaitymas, jis gali šiek tiek
užtrukti. Šiuo laikotarpiu kiekvienam
surastam ir į išankstines nuostatas
įtrauktam kanalui parodomas simbolis.
Pasibaigus nuskaitymui, pateikiamas
pranešimas ir iliustracija. Išankstinių
nuostatų sąrašas (iki 30 punktų) jau
būna sukurtas ir juo galima naudotis.
Informacijos apie tai, kaip perjungti
kanalą, rasite „Kanalo perjungimas“
(p. 64).
TV kanalų nuskaitymas
Ši funkcija automatiškai nuskaito dažnių
ruožą ir užfiksuoja visus jūsų teritorijoje priimamus kanalus. Aptikus kanalą, jis rodomas
maždaug 10 sekundžių ir po to nuskaitymas
tęsiamas toliau. Nuskaitymas stabdomas
mygtuku EXIT: tada įjungiamas jūsų ką tik
žiūrėtas kanalas. Nuskaitymas nepaveikia
išankstinių nuostatų sąrašo.
TV šaltinio įprastame rodinyje suaktyvinkite
nuskaitymo funkciją, paspausdami
OK/MENU ir pasirinkdami Scan.
03 GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
•
TV* (p. 64)
TV* kanalų / išankstinių nuostatų sąrašo
paieška (p. 65)
Informacija apie esamą TV* laidą
Teletekstas*
Paspaudus mygtuką (p. 21) INFO, galima
gauti informacijos apie esamą, kitą laidą ir jos
pradžios laiką.
Yra galimybė skaityti teletekstą.
Nuspaudus mygtuką INFO dar kartą, gali būti
pateikiama papildomos informacijos apie
esamą laidą, pvz., pradžios ir pabaigos laikas
ir trumpas esamos laidos aprašymas.
Norint grįžti į TV transliaciją, reikia palaukti
kelias sekundes arba paspausti EXIT.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite
.
mygtuką
2. Skaičių klavišais (0–9) įveskite puslapio
numerį (3 skaitmenys) ir pasirinkite puslapį.
> Puslapis automatiškai pateikiamas.
03
Įveskite naujo puslapio numerį arba nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus
/
, kad pereitumėte į kitą puslapį.
Į TV ekraną grįžtama paspaudus EXIT arba
nuotolinio valdymo pultelio mygtuku
.
Teletekst taip pat įmanoma valdyti nuotolinio
valdymo pulto spalvotais mygtukais.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
TV* (p. 64)
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 68)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 GARSAS IR MEDIJA
03
Dingo TV* kanalo signalas.
Nuotolinio valdymo pultelis*
Dingus rodomo TV kanalo signalui, sustoja
kadras. Signalui atsinaujinus, kanalas vėl
rodomas toliau.
Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms
garso ir medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas
pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės
arba vairo klaviatūros* mygtukai.
Dingus rodomo TV kanalo signalui, sustoja
kadras. Iškart po to pasirodo pranešimas, kad
dingo rodyto TV kanalo signalas ir pradedama
nauja kanalų paieška. Atsinaujinus signalui,
TV kanalas iškart vėl imamas rodyti. Kai rodomas pranešimas, kanalą galima pakeisti bet
kuriuo metu.
Jei parodomas pranešimas Reception lost,
searching, vadinasi sistema nustatė, kad
nėra jokio TV kanalo signalo. Viena iš galimų
priežasčių – buvo kirsta valstybių siena ir
nustatyta ne tos šalies sistema. Tokiu atveju
pagal TV* kanalų / išankstinių nuostatų sąrašo
paieška (p. 65) reikia nurodyti tinkamą valstybę.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
•
TV* (p. 64)
Atitinka TUNE centriniame valdymo pulte.
Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiausia reikia pervesti jo mygtuką
į
padėtį F ir tada nutaikyti pultelį į IR spindulių
68
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 GARSAS IR MEDIJA
imtuvą, kuris yra dešiniau nuo mygtuko (p. 21)
INFO centriniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant
prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti
problemų su baterijomis.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Nuotolinis valdymo pultelis* –
funkcijos
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti
toliau nurodytas funkcijas.
Mygtukas
Mygtukas
Veikimas
Meniu
Veikimas
Į ankstesnį, atšaukia funkciją,
panaikina įvestus simbolius
Keisti tarp:
Žvalgyti aukštyn / žemyn
L = galinis kairysis ekranas*
Žvalgyti dešinėn / kairėn
F = priekinis ekranas
R = galinis dešinysis ekranas*
Patvirtinti išranką arba eiti į
pasirinkto šaltinio meniu sistemą
Keisti į navigaciją*
Perėjimas prie radijo šaltinio
(pvz., FM1)
Mažinti garsumą
Keisti į medijos šaltinį (Disc,
TV* t. t.)
Didinti garsumą
Keisti į Bluetooth® laisvų
rankų įrangą*
Slinkti / greitai atsukti atgal,
keisti kūrinį / dainą
Leisti / pauzė
Stabdyti
Slinkti / greitai persukti pirmyn, keisti kūrinį / dainą
03
0-9
Nustatyti kanalai, skaičių ir
raidžių įvedimas
Nuorodos į mėgstamą nuostatą
Informacija apie esamą programą, dainą ir t. t. Taip pat
naudojama, kai yra daugiau
informacijos nei gali būti
pateikiama ekrane
Garso takelio kalbos pasirinkimas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
69
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Mygtukas
Veikimas
Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
Teletekstas*, įj./išj.
03
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Nuotolinio valdymo pultelis* –
maitinimo elemento keitimas
Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.
PASTABA
Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio
naudojimo intensyvumo.
Nuotolinio valdymo pultelis yra maitinamas
keturiais AA/LR6 tipo elementais.
Į ilgą kelionę pasiimkite papildomų maitinimo
elementų.
1. Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį
ir įstumkite jį infraraudonųjų spindulių
lęšio kryptimi.
2. Išimkite panaudotus maitinimo elementus
ir pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite naujus.
70
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3. Įstatykite dangtelį.
PASTABA
Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai
saugiu būdu.
03 GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – meniu naršymas
Meniu apžvalga – AM
Meniu apžvalga – FM
Garso ir medijos sistemos meniu galimų
parinkčių bei nuostatų apžvalga.
Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
RADIJAS
•
•
•
AM pagrindinis meniuA
AM (p. 71)22
FM (p. 71)
Show presets
DAB (p. 72)
*
MEDIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
Scan
„CD Audio“ (p. 73)
CD/DVD duomenys (p. 73)
Audio settings
„DVD Video“ (p. 74)
Žr. puslapio išnašą B
iPod®(p. 74)
USB (p. 75)
Sound stage
Medija „Bluetooth“ ®(p. 75)
*
AUX (p. 76)
TV (p. 77)
Equalizer
*
TELEFONAS
•
„Bluetooth” laisvų rankų įranga®(p. 76)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
A
B
Žr. puslapį
(p. 31)
(p. 37)
(p. 27)
(p. 28)
Pagrindinis meniu
FM1/FM2
Žr. puslapį
TP
(p. 33)
Show radio text
(p. 36)
Show presets
*
03
(p. 31)
Scan
(p. 37)
News settings
(p. 34)
Advanced settings
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
Garso nuostatų meniu parinktys yra vienodos visiems
garso šaltiniams.
REG
(p. 37)
Alternative frequency
(p. 36)
EON
(p. 34)
Set TP favourite
(p. 33)
Susijusi informacija
•
22
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
71
03 GARSAS IR MEDIJA
||
PTY settings
(p. 34)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas
(DAB)*
Reset all FM settings
(p. 37)
Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Audio settings
03
Sound stage
*
Equalizer
*
(p. 27)
(p. 28)
72
Žr. puslapį
Ensemble learn
(p. 38)
PTY filtering
(p. 34)
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
Susijusi informacija
•
Pagrindinis meniu DAB1*/
DAB2*
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Turn off PTY filtering
Show radio text
Show presets
*
Scan
Reset all DAB settings
Audio settings
Sound stage
*
Equalizer
*
(p. 40)
(p. 27)
(p. 28)
(p. 28)
(p. 34)
Volume compensation
(p. 28)
(p. 35)
Reset all audio settings
(p. 27)
(p. 31)
(p. 37)
Advanced settings
DAB linking
(p. 39)
DAB band
(p. 39)
Sub channels
(p. 40)
Show PTY text
(p. 34)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – kompaktinės
plokštelės
Galimų „CD Audio“ parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Meniu apžvalga – CD/DVD* duomenys
Galimų CD / DVD duomenų garso parinkčių ir
nuostatų apžvalga.
Pagrindinis CD/DVD sistemos meniu Duomenys
(Disc menu)
Žr. puslapį
Pagrindinis kompaktinio
disko garso sistemos
meniu (Disc menu)
Žr. puslapį
Random
(p. 43)
Pause
Scan
(p. 43)
Stop
(p. 41)
Audio settings
(p. 27)
Random
(p. 43)
Repeat folder
(p. 42)
Change subtitles
(p. 41)
Change audio track
(p. 41)
Scan
(p. 43)
Audio settings
(p. 27)
Sound stage
*
Equalizer
*
Play
(p. 28)
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
Sound stage
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
*
Equalizer
*
(p. 41)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
03
(p. 28)
(p. 28)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
73
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – „DVD* Video“
Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis DVD vaizdo sistemos meniu (Disc menu)
03
Žr. puslapį
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
Iškylantis meniuA*vaizdo įrašai ir TV*
DVD disc menu
(p. 44)
Play/Pause/Continue
(p. 44)
Stop
(p. 44)
Image settings
Subtitles
(p. 44)
Šaltinio meniu
Audio tracks
(p. 44)
Atkuriant vaizdo įrašą arba rodant televiziją*, paspauskite mygtuką OK/MENU
iškylančiam meniu parodyti.
Žr. išnašą B
DVD disc menu
Advanced settings
(p. 45)
DivX® VOD code
(p. 45)
Sound stage
*
Equalizer
*
Žr. išnašą C
Angle
Audio settings
74
Volume compensation
(p. 27)
DVD disc TOP menuC
A
B
C
(p. 28)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
Galimų iPod® parinkčių ir nustatymų apžvalga.
„iPod“ pagrindinis meniu
Žr. puslapį
Random
(p. 43)
Scan
(p. 43)
Audio settings
(p. 27)
(p. 45)
Sound stage
*
(p. 28)
(p. 21)
Equalizer
(p. 44)
*
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
(p. 44)
Taikoma tik atkuriant vaizdo įrašus arba rodant TV.
Tai, kas pateikiama šaltinio meniu iškylančiame meniu, priklauso nuo to, kas atkuriama arba rodoma, pvz., tai gali
būti CD/DVD data menu arba USB menu.
Taikoma tik „DVD video“ diskams.
Susijusi informacija
(p. 28)
Meniu apžvalga – iPod®*
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
03 GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – USB*
Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis USB meniu
Play
Pause
Žr. puslapį
(p. 49)
Stop
(p. 49)
Random
(p. 43)
Repeat folder
(p. 49)
Select USB device
(p. 47)
Change subtitles
(p. 49)
Change audio track
(p. 49)
Scan
(p. 43)
Audio settings
(p. 27)
Sound stage
*
Equalizer
*
(p. 28)
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“
medija*
Reset all audio settings
(p. 27)
Galimų Bluetooth® medijų parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
„Bluetooth“® medijos
pagrindinis meniu
Žr. puslapį
Random
(p. 43)
Change device
(p. 53)
Remove Bluetooth device
(p. 55)
Scan
(p. 43)
Bluetooth software
version in car
(p. 58)
Audio settings
(p. 27)
Sound stage
*
Equalizer
*
03
(p. 28)
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
75
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Meniu apžvalga – AUX
Galimų AUX parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis AUX meniu
Žr. puslapį
AUX input volume
(p. 50)
Audio settings
(p. 27)
03
Sound stage
*
Equalizer
*
(p. 28)
(p. 28)
76
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos
parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis Bluetooth®
„laisvų rankų“ sistemos
meniu (Phone menu)
Žr. puslapį
All calls
(p. 56)
All calls
(p. 56)
Missed calls
(p. 56)
Volume compensation
(p. 28)
Answered calls
(p. 56)
Reset all audio settings
(p. 27)
Dialled calls
(p. 56)
Call duration
(p. 56)
Susijusi informacija
•
•
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ laisvų
rankų įranga*
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Phone book
(p. 58)
Search
(p. 61)
New contact
(p. 62)
Speed dials
(p. 63)
03 GARSAS IR MEDIJA
Receive vCard
(p. 63)
Memory status
(p. 63)
Clear phone book
(p. 64)
Change phone
Remove Bluetooth device
(p. 53)
(p. 55)
Phone settings
Discoverable
(p. 52)
Sounds and volume
(p. 57)
Download phone book
(p. 58)
Voicemail number
Disconnect phone
(p. 56)
(p. 54)
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
Meniu apžvalga – TV*
Galimų TV parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Pagrindinis TV meniu
Žr. puslapį
Select country
(p. 65)
Reorganise presets
(p. 66)
Autostore
(p. 66)
Scan
(p. 66)
Audio settings
(p. 27)
Sound stage
*
Equalizer
*
Bluetooth software
version in car
(p. 58)
Call options
Auto answer
03
(p. 28)
(p. 28)
Volume compensation
(p. 28)
Reset all audio settings
(p. 27)
(p. 56)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Licencijos
Iškylantis meniuA*vaizdo
įrašai ir TV*
Atkuriant vaizdo įrašą arba
rodant televiziją*, paspauskite
mygtuką OK/MENU iškylančiam meniu parodyti.
Žr. puslapį
Image settings
(p. 45)
03
Šaltinio meniu
Žr. išnašą B
DVD disc menu
Žr. išnašą C
DVD disc TOP menuC
A
B
C
(p. 21)
(p. 44)
(p. 44)
Taikoma tik atkuriant vaizdo įrašus arba rodant TV.
Tai, kas pateikiama šaltinio meniu iškylančiame meniu, priklauso nuo to, kas atkuriama arba rodoma, pvz., tai gali
būti CD/DVD data menu arba USB menu.
Taikoma tik „DVD video“ diskams.
Susijusi informacija
•
•
78
Garsas ir medija – meniu naršymas (p. 71)
Garsas ir medija – sistemos valdymas
(p. 21)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su
gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
03 GARSAS IR MEDIJA
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
03
Susijusi informacija
•
„Volvo Sensus“ (p. 7)
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
79
03 GARSAS IR MEDIJA
Tipo atitikties patvirtinimas
„Bluetooth“® modulio tipo atitikties patvirtinimą rasite lentelėje.
03
80
03 GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth“® modulio atitikties deklaracija
Šalis /
regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Japonija
Gamintojas: „Alpine Electronics Inc.“
Įrangos tipas:
Bluetooth®
03
prietaisas
Papildomos informacijos rasite adresu „http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing“
}}
81
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
03
82
Γekija:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estija:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Prancūzija:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
03 GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Lenkija:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovėnija:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakija:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomija:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
„Alpine Electronics, Inc.“ patvirtina, kad šis Bluetooth® modulis atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas aktualias taisykles.
Norvegija:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03
}}
83
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Kinija:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
10dBi 时
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
84
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
03 GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Taivanis:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
03
}}
85
03 GARSAS IR MEDIJA
||
Šalis /
regionas
Pietų
Korėja:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
03
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
86
03 GARSAS IR MEDIJA
Šalis /
regionas
Jungtiniai
Arabų
Emyratai:
03
Pietų
Afrika:
Jamaika:
Aprobuota naudoti Jamaikoje (SMA EI: IAM2.1)
Tailandas:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omech.
87
04 Abėcėlinė rodyklė
A
G
I
Ausinių lizdas............................................. 25
Galinis valdymo skydelis
garso sistema....................................... 25
Informacinė pramogų sistema
šaltinio mygtukai................................... 21
Garsas
ausinių lizdas........................................ 25
erdvinis........................................... 20, 27
galinis valdymo skydelis....................... 25
Nuostatos............................................. 26
Informacinė pramogų sistema (Garsas ir
medija)....................................................... 20
AUX (išorinio šaltinio) įvestis................ 20, 47
B
Baterija
nuotolinio valdymo pultelis................... 70
04
C
CD.............................................................. 41
D
DAB radijas.......................................... 29, 38
DVD............................................................ 41
K
Garsas ir medija
apžvalga...............................................
įvadas...................................................
meniu....................................................
meniu apžvalga.....................................
valdyti sistemą......................................
20
20
21
71
21
Kelių eismo informacija (TP) ..................... 33
Garso garsumas........................................
greičio/triukšmo kompensacija.............
išorinis garso šaltinis............................
skambučio signalas, telefonas.............
Telefonas..............................................
telefonas / medijos leistuvas................
21
28
50
57
57
57
MANO AUTOMOBILIS...............................
Automobilio nustatymai........................
Information............................................
Klimato reguliavimo nustatymai............
– meniu pasirinktys...............................
paieškos keliai......................................
Sistemos nuostatos..............................
Vairuotojo pagalbos sistema................
Garso lygių korektorius.............................. 28
Garso scena............................................... 28
garso sistema............................................ 20
apžvalga............................................... 20
funkcijos............................................... 26
M
11
14
18
18
12
12
17
15
Medija, „Bluetooth“®.................................. 51
medijos leistuvas....................................... 40
derantys failų formatai.......................... 46
Meniu naršymas, garsas ir medija............. 21
Mikrofonas................................................. 56
88
04 Abėcėlinė rodyklė
Mobilusis telefonas
laisvų rankų įranga................................ 55
prisijungti.............................................. 52
registruoti telefoną................................ 52
Skambinimas............................................. 55
V
Skambučiai
įeinantys................................................ 55
veikimas................................................ 55
Vairas
Klaviatūra.............................................. 21
Vairo klaviatūra.......................................... 21
Vaizdo nuostatos....................................... 45
N
T
Naujienų transliacijos................................. 34
Telefonas
įeinantis skambutis...............................
laisvų rankų įranga................................
prisijungti..............................................
registruoti telefoną................................
skambinimas.........................................
skambučio priėmimas..........................
telefonų knygelė...................................
telefonų knygelė, nuorodos..................
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai............................................... 33
normalus rodinys....................................... 21
Nuotolinio valdymo pultelis........................ 68
baterijos keitimas.................................. 70
R
valdymo elementai
centrinė konsolė................................... 21
55
55
52
52
55
56
58
58
Tipo patvirtinimas
„Bluetooth“®......................................... 80
Radijas....................................................... 29
DAB................................................ 29, 38
Trijų kanalų sistema............................. 20, 27
Radijo programų tipai (PTY)....................... 34
TV............................................................... 64
RDS............................................................ 32
„
„Bluetooth“®
laisvų rankų įranga................................
medija...................................................
mikrofonas išjungtas.............................
persiųsti skambutį į mobilųjį telefoną...
srautinis garsas.....................................
04
55
51
56
56
51
„iPod“®, prijungimas.................................. 48
„Sensus“...................................................... 7
„Volvo Sensus“............................................ 7
U
S
Signalo įvadas, išorinis........................ 20, 47
USB, prijungimas....................................... 48
USB įvadas................................................ 47
Skaitmeninis radijas (DAB)......................... 38
89
04 Abėcėlinė rodyklė
04
90
TP 19237 (Lithuanian), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising