Volvo S60 2017 Early Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2017 Early Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šį papildinį ir automobilio savininko vadove pateikiamas
instrukcijas bei techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko
vadovas papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be
to, jį rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
TURINYS
ĮVADAS
GARSAS IR MEDIJA
6
MY CAR
14
Garsas ir medija
26
„Volvo Sensus“
6
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra
15
Garsas ir medija – apžvalga
27
7
MY CAR – meniu pasirinktys
15
Garsas ir medija – sistemos valdymas
28
MY CAR - automobilio nuostatos
17
Ženklai ekrane
32
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema
19
Parankiniai
33
MY CAR - sistemos parinktys
21
Garsas ir medija – garso nuostatos
33
MY CAR – Balso nuostatos
22
34
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos
22
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
MY CAR - interneto nuostatos
23
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos*
35
MY CAR Informacija
24
Glodintuvo nustatymas
36
Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė
36
Radijas
36
Radijo stočių paieška
37
Automatinė radijo stočių paieška
37
Radijo stočių sąrašas
38
Rankinė radijo stočių paieška
38
Radijo stočių programavimas
39
Radijo duomenų sistemos (RDS)
funkcijos
40
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
40
Kelių eismo informacija (TP)
41
Radijo programų tipai (PTY)
41
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
2
MY CAR
įvadas
Savininko keitimas
10
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
10
Volvo ID
11
Medija Bluetooth®
53
„Bluetooth®“
54
RDS pertraukimo funkcijų garsumo
valdymas
41
Radio text
42
atjungimas
Automatinis radijo dažnių atnaujinimas (AF)
42
„Bluetooth®“
Skaitmeninis radijas (DAB)*
42
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas
43
56
DAB–DAB* sąsaja
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“
prietaisą
43
Medijos leistuvas
43
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas
57
Bluetooth® prietaiso šalinimas
57
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga
TV*
78
57
TV* kanalai / išankstinių nuostatų
sąrašas
79
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas
– apžvalga
59
TV* – atkūrimo parinktys
80
Informacija apie esamą TV* laidą
80
Teletekstas*
81
CD/DVD
44
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
45
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
45
Automatinis
prijungimas
įrenginio prijungimas ir
prietaiso registravimas
„Bluetooth®“
prietaiso
Balso atpažinimas - sparčiosios
komandos
66
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
66
54
Balso atpažinimas - radijas
67
56
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
68
Medijos paieška
46
Skambinimas ir skambučių priėmimas
59
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas
47
48
laisvų rankų telefonas –
garso nuostatos
60
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros
kampas
„Bluetooth®“
Vaizdo nuostatos
Telefonų knygelė
48
61
Standusis diskas (HDD)
49
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų
paieška
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
50
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB
įvadą
51
Išorinio garso šaltinio prijungimas per
AUX/USB įvadą
52
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
53
prie interneto prijungtas automobilis
69
Automobilio modemas*
72
Taikomosios programos
74
Žiniatinklio naršyklė
75
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.
81
Nuotolinio valdymo pultelis*
81
61
Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos
82
Telefonų knygelė – adresatų paieška
62
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo elemento keitimas
83
Balso atpažinimas
63
Garsas ir medija – meniu apžvalga
84
Balso atpažinimo kalbų parinktys
64
Meniu apžvalga – AM
85
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos
64
Meniu apžvalga – FM
85
Balso atpažinimas - nuostatos
65
86
Balso atpažinimas - balso komandos
65
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*)
3
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
86
Internetinis žemėlapis
98
Meniu apžvalga – „DVD Video“
87
Internetinis žemėlapis – valdymas
98
Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD)
87
88
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir klaviatūra
99
iPod®
Meniu apžvalga –
4
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas
Meniu apžvalga – USB
88
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane
100
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®
89
Interneto žemėlapis – slinkties meniu
101
Meniu apžvalga – AUX
89
102
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“
„laisvų rankų“ įranga
90
Internetinis žemėlapis – įveskite
kelionės tikslą
104
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė
90
Internetinis žemėlapis – lankytinų
vietų (POI) ženklai
Meniu apžvalga – TV*
92
Internetinis žemėlapis – išsami informacija apie maršrutą
105
Licencijos – garsas ir medija
92
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija
Internetinis žemėlapis – maršruto
apžvalga
106
96
Internetinis žemėlapis – maršruto
parinktys
106
Internetinis žemėlapis – žemėlapio
parinktys
107
Abėcėlinė rodyklė
109
ĮVADAS
ĮVADAS
įvadas
Šis priedas yra įprasto automobilio savininko
vadovo priedas.
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko vadovą. Jei
pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus,
rekomenduojama kreiptis į prekybos atstovą arba
„Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties
esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu
ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją,
pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“
sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina
automobilio kelionę ir supaprastina automobilio
eksploataciją.
Šiame priede aprašyti techniniai duomenys,
dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra
įpareigojančio pobūdžio. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© „Volvo Car Corporation“
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute: *.
Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos
parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir tam
tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į
visus automobilius. Modelių komplektacija yra
skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos
poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
6
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr.
www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir
paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti
netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus,
kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir
užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas
automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias
kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo
Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja.
Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio,
garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra*
galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir
keisti nuostatas.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Apžvalga
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro
skirtingų skyrių.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos,
pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio
nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* ir CAM1 – galima suaktyvinti
kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM,
CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite Owner's
manual.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Iliustracija
yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas
rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr. toliau,
kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus
Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA, TEL*, žr.
atitinkamą šio priedo skyrių.
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY CAR
(p. 14).
Prie interneto prijungtas automobilis –
žr. atitinkamą skirsnį šiame priede2.
*,
Klimato reguliavimo sistema, žr. savininko
vadovą.
Statymo pagalbos kamera - CAM1, žr. savininko vadovą.
1
2
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
Informacijos rasite tik tuo atveju, jei automobilyje įdiegta ši funkcija.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
ĮVADAS
||
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
Paieška
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresyno-į
adresyną įrašytų straipsnių.
• Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
3
8
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz.,
„saugos diržas“, įvesti.
1.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide ir t. t.
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką,
reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2)
pasukti TUNE iki vienos iš parinkčių (žr.
paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti OK/
MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su OK/
MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite TUNE,
kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/
MENU, kad pasiektumėte šį
straipsnį.
ĮVADAS
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios
raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su
TUNE. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami grįžti prie ženklų ratuko,
spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguojant paieškos
lauką.
Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo juosta
su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9. Greitai
spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo
vieno ženklo prie kito.
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.
•
Naikinama / anuliuojama spaudžiant EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į
pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats
straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį,
spauskite EXIT.
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis.
Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai
pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite TUNE,
o norėdami atverti straipsnį, paspauskiteOK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Naršymas straipsnyje
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų
medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsidarytų
, arba straipsnis, pasirinkkategorija, pasirinkta
tas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau
esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Skaičių klaviatūra.
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio
valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
4
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio
savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami
}}
9
ĮVADAS
||
įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį,
galite paspausti FAV mygtuką centriniame
valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į susietą
straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas
arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į
straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir
parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau
aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite OK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Susijusi informacija
•
10
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 10)
Savininko keitimas
Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo
duomenis ir sistemos nustatymus į pradinius
gamintojo.
Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, centriniame valdymo skyde paspauskite MY CAR, tada
OK/MENU ir pasirinkite Settings Reset to
factory settings.
Vartotojo (t. y. taikomųjų programų, žiniatinklio
naršyklės) duomenys yra atstatyti, o asmeniniai
nustatymai meniu (pavyzdžiui, klimato nustatymai,
transporto priemonės nustatymai) tampa pradiniai
gamintojo.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos
apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje galima
atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą tinklalapį
„My Volvo“.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje
šalių.
Automobiliuose su Volvo On Call, VOC* juose
saugoti asmeniniai nustatymai ištrinami. Norėdami atsisakyti VOC abonento, žr. „Automobilio
savininko keitimas pasitelkiant „Volvo On Call“.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
Volvo ID (p. 11)
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji
taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis,
Volvo On Call (VOC)*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai
žingsnis po žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮVADAS
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Mobiliosios programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir
2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas
pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia
yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir
papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad
galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
nės priežiūros, sutarčių, garantijų bei kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus
priedus ir programinę įrangą.
Volvo ID
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia prieigą prie įvairių paslaugų6.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują
adresą iš žemėlapio internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį
prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama
prisijungiant prie Volvo On Call mobiliosios
taikomosios programos
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y.
reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai
paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai
pakeičiamas kitoms paslaugoms (t. y. „My
Volvo“)
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete5
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir jūsų
automobilio tinklalapį.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite prie
tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite techni5 Taikoma
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti asmeninį
el. pašto adresą. Tada įvykdykite el. laiške, kuris
}}
kai kurioms rinkoms.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
11
ĮVADAS
||
automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu,
pateiktas instrukcijas ir užbaikite registraciją.
Galima sukurti „Volvo ID“ vienos iš tolesnių
paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto adresą ir
laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės
instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde
dukart paspauskite ryšio mygtuką
ir pasirinkite Apps Settings bei laikykitės
instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią
VOC programėlės versiją. Pradžios puslapyje
pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti „Volvo
ID“, įveskite el. pašto adresą ir laikykitės
instrukcijų.
Susijusi informacija
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 10)
•
•
•
Taikomosios programos (p. 74)
6
12
prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
Savininko keitimas (p. 10)
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo
pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį
automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus
ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi
greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba
įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką,
kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn
per meniu parinktis.
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo
pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus
mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
14
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis
meniu).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
MY CAR
MY CAR – funkcijų paieškos
struktūra
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio
nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.
Pasirinktas meniu lygis rodomas centrinio valdymo pulto ekrano viršuje. Meniu sistemos funkcijų paieškos keliai nurodomi formoje:
Settings Vehicle settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klaviatūra
galima pasiekti ir nustatyti funkciją:
7.
8.
Ratuku slankiokite tarp All doors ir Driver
door, then all parinkčių ir jį paspauskite.
Pažymima parinktis.
Iš programavimo režimo išeinama grįžtant po
vieną lygį, spaudinėjant EXIT arba vieną kartą
nuspaudus ir ilgai palaikius.
MY CAR – meniu pasirinktys
MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio
nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.
Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio
valdymo pulto mygtukus (p. 14): OK/MENU,
EXIT ir TUNE rankenėlė.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
1.
Paspauskite centrinės konsolės mygtuką MY
CAR.
2.
Spustelėkite nustatymų ratuką.
MY CAR įprasto rodinio pavyzdys.
3.
Ratuku nuslinkite iki pageidaujamo meniu,
pvz.,Settings, ir tada ratuką nuspauskite.
Atsidaro submeniu.
4.
Nuslinkite iki pageidaujamo meniu,
pvz.,Vehicle settings ir tada nuspauskite
ratuką. Pasirodo submeniu.
Norėdami pereiti prie MY CAR įprastinio rodinio,
centriniame valdymo pulte spauskite MY CAR.
Viršutinėje ekrano dalyje kartu su Start/Stop*
funkcijos būsena apatinėje ekrano dalyje įprastiniame rodinyje pateikiama kai kurių automobilio
vairuotojo paramos sistemų būklė.
5.
Nuslinkite iki Lock settings ir nuspauskite
ratuką. Pasirodo naujas submeniu.
6.
Nuslinkite iki Doors unlock ir nuspauskite
ratuką. Atsidaro pasirenkamų funkcijų išskleidžiamasis meniu.
1
Spaudžiant OK/MENU pasiekiamas meniu šaltinis My Car, kuriame prieinamos tokios parinktys:
• Mano S601
• Trip statistics
}}
Priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
Drive-E2/Hybrid3
Tyre pressure
Settings
Hibridas3
Service & repair
My Car
Owner's manual
Čia rodoma informacija apie automobilio pavaros
sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:
Mano S601
My Car
• Power flow
Mano S601
Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo
pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima suaktyvinti arba išaktyvinti.
Trip statistics
Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių
elektros3 ir degalų sąnaudų diagrama.
Drive-E2
My Car
• Driving modes
• ECO driving guide
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.
Slėgis padangoje
Drive-E
My Car
Čia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos
Drive-E dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:
• Start/Stop
Čia pateikiama informacija apie „Start/Stop“
funkciją.
• ECO driving guide
2 Taikoma V40, „V40 Cross Country“, S60, S60L, V60,
3 Taikoma V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.
1 Priklauso nuo automobilio modelio.
16
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį
ir kokie yra pavaros jėgos srautai.
Paaiškinami įvairūs automobilio važiavimo
režimai.
Kelionės statistika
My Car
Hybrid
Tyre pressure
Ekrane rodoma informacija apie slėgio automobilio padangose stebėjimą – čia galima suaktyvinti
arba išaktyvinti sistemą.
Nustatymai
My Car
Settings
Meniu struktūra tokia:
„V60 Cross Country“, XC60.
1 meniu lygis
2 meniu lygis
3 meniu lygis
4 meniu lygis
Čia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie
Settings. Tam tikros funkcijos yra standartinės,
kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo
rinkos.
Pasirenkant, ar funkcija turi būti suaktyvinta /On,
ar išaktyvinta /Off, pateikiamas kvadratėlis:
On: pažymėtas kvadratėlis.
Off: tuščias kvadratėlis.
• On/Off pasirenkami su OK, o iš meniu išeinama su EXIT.
MY CAR
Meniu pagal nustatymus
• Vehicle settings, MY CAR - automobilio
nuostatos (p. 17)
• Driver support system, MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema (p. 19)
• System options, MY CAR - sistemos
parinktys (p. 21)
• Voice control settings, MY CAR – Balso
nuostatos (p. 22)
• Climate settings, MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos (p. 22)
• Internet settings, MY CAR - interneto nuostatos (p. 23)
• Volvo On Call, žr. skaitmeninį savininko
vadovą.
• FAV key options – įprasta naudojama funkcija MY CAR susiejama su FAV mygtuku,
Parankiniai (p. 33)
• Information, MY CAR Informacija (p. 24)
• Reset to factory settings – atstatomi visi
vartotojo duomenys, o nustatymai visuose
meniu tampa gamintojo.
Automobilio savininko vadovas
MY CAR - automobilio nuostatos
My Car
Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama
meniu šaltinyje MY CAR, leidžia pasiekti daugelį
automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio
atmintį ir durelių užrakinimo nuostatas.
Owner's manual
Ekrane rodomas skaitmeninis automobilio savininko vadovas (p. 7).
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra (p. 15)
Vehicle settings
Car key memory
On
Off
Lock settings
Automatic door locking
On
Off
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
Techninė priežiūra ir remontas
My Car
Service & repair
Čia rasite informaciją apie techninę priežiūrą ir
autoservisą bei informaciją apie užsakytus apsilankymus techninei priežiūrai atlikti.
}}
17
MY CAR
||
Keyless entry unlock
Approach light duration
All doors unlock
On
Off
Any door
Off
30 sec
Doors on same side
Both front doors
Audible confirmation
On
Off
Door lock confirmation light
On
Off
Unlock confirmation light
On
Off
Reduced Guard
Activate reduced guard
On
Off
18
Ask when exiting
Side mirror settings
Fold mirrors when locking
On
Off
Tilt left mirror on reverse gear
On
Off
Tilt right mirror on reverse gear
On
Off
Light settings
Interior light
Floor lights
Ambiance lights
Ambiance colours
60 sec
90 sec
Home safe light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Triple indicator
On
Off
Daytime running lights
On
Off
MY CAR
Temporary LH traffic
On
Tyre pressure
Tyre monitor
Off
Calibrate tyre pressure
arba
Tyre monitoring
Temporary RH traffic
On
On
Off
Off
Active bending lights
Steering force level
On
Off
Auxiliary Lights
On
Off
Collision warning
Off
High
Speed in infotainment display
Off
Cornering lights
Collision warning
On
Off
Off
Driver support system
Medium
On
On
Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis,
kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias
funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistema ir Eismo juostos laikymo pagalba.
Low
On
Active main beam
MY CAR – vairuotojo pagalbos
sistema
Warning distance
Short
Normal
Long
Reset vehicle settings
Visuose Vehicle settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
Warning sound
On
Off
Lane Departure Warning
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Road sign information
On
On
Off
Off
On at startup
Speed alert
On
On
Off
Off
Increased sensitivity
On
Off
Lane Keeping Aid
ESC OFF
On
Off
City Safety
On
Lane Keeping Aid
On
Off
Assistance mode
Full function
Steering assist only
Vibration only
Road sign information
20
Off
BLIS
On
Off
Distance alert
On
Off
Driver Alert
On
Off
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
MY CAR
MY CAR - sistemos parinktys
Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas
MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias funkcijas,
kaip, pvz., laikas ir kalbos.
System options
Time settings
Čia nustatomas jungtinio prietaisų skydelio
laikrodis.
24 hour clock
On
Off
Summer time
Auto
On
Off
Auto time
On
Language
Screen saver
Parenkama jungtinio prietaisų skydelio
tekstų kalba.
Language: Driver display
Parenka jungtinio prietaisų skydelio tekstų
kalbą.
On
Off
Nurodžius šį punktą, po tam tikro neaktyvumo laikotarpio ekrano esamas turinys
dingsta ir yra pakeičiamas tuščiu ekranu.
MPG(US)
Paspaudus bet kurį ekrano mygtuką ar pajudinus valdymo elementą, esamas ekrano
turinys yra grąžinamas.
MPG(UK)
Show help text
Distance and fuel units
km/l
On
l/100km
Off
Temperature unit
Celsius
Fahrenheit
Parenkami lauko temperatūros vienetai ir
klimato kontrolės sistemos nuostata.
Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis ekrano esamo turinio tekstas.
Reset system options
Visuose System options meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
Off
Location
21
MY CAR
MY CAR – Balso nuostatos
Balso nuostatų meniu parinktis, pateikiama
meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias
funkcijas kaip balso mokomoji medžiaga ir balso
atpažinimo komandų sąrašas.
Speaker adaptation
(p. 64)
Read out speed
(p. 65)
Fast
Medium
Voice control settings
Žr.
Tutorial
(p. 64)
Command list
(p. 66)
Global commands
Navigation commands
Slow
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
MY CAR - Klimato reguliavimo
nuostatos
Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas,
pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus
reguliavimas ir recirkuliavimas.
Climate settings
Auto fan
Normal
High
Low
Radio commands
Recirculation timeout
Media commands
On
Phone commands
Off
Navigation commands taikoma
tik, jei sumontuota „Volvo“ navigacijos sistema*.
User setting
Default
Trained user
Auto rear defrost
(p. 65)
On
Off
Auto driver seat heater
On
Off
22
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
MY CAR
Auto steering wheel heater
On
Off
Interior air quality system
On
Off
MY CAR - interneto nuostatos
Internet settings
Žr.
Connect through
(p. 69),
(p. 72),
(p. 54) ir
(p. 69)
Car modem
Reset climate settings
Bluetooth
Visuose Climate settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Wi-Fi
Susijusi informacija
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
Car Wi-Fi hotspot
Interneto nuostatų meniu punktas, pateikiamas
MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias funkcijas,
kaip, pvz., Bluetooth® ir Wi-Fi.
Off
Pavadinimas
Slaptažodis
Susijusi informacija
None
Car modem
On
(p. 72)
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
Data usage
Tinklo operatorius
Data roaming
Lock SIM card
Change SIM card PIN
Access Point Name
Bluetooth
(p. 54)
Wi-Fi
(p. 69)
Car Wi-Fi hotspot
(p. 72)
23
MY CAR
MY CAR Informacija
Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių skaičius
bei VIN numeris.
Information
Number of keys
VIN number
Susijusi informacija
•
•
24
MY CAR (p. 14)
MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
GARSAS IR MEDIJA
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija
Garso ir medijos sistemą sudaro radijas
(p. 36), medijų leistuvas (p. 43), TV*
(p. 78) ir galimybė turėti ryšį su mobiliojo ryšio
telefonu (p. 57), kurį tam tikrais atvejais galima
valdyti balso atpažinimo funkcija (p. 63).
Galima prijungti automobilį prie interneto
(p. 69), pvz., kad būtų galima transliuoti garso
failus per taikomąsias programas (p. 74).
Informacija pateikiama 7 colių ekrane, įrengtame
centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje. Funkcijas galima valdyti ant vairo įrengtais mygtukais,
naudojantis centriniu valdymo pultu po ekranu
arba nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 81). Garsiakalbių ir stiprintuvų skaičius priklauso nuo to,
kuri garso sistema sumontuota automobilyje.
aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats šaltinis
(pvz., radijas), kuris buvo nustatytas išjungiant
variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis*
turi būti uždarytos vairuotojo durelės).
prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir (arba)
kitose šalyse prekių ženklai.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, garso
ir medijos sistema galima naudotis 15 minučių,
neįkišant nuotolinio valdymo raktelio į uždegimo
jungiklį.
Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai
išjungiama. Užvedus variklį, ji vėl įjungiama.
PASTABA
Jei garso ir medijos sistemą ketinama naudoti
esant išjungtam varikliui, ištraukite nuotolinio
valdymo pultelį iš užvedimo spynelės. Tuo siekiama išvengti akumuliatoriaus bereikalingo
eikvojimo.
Pagaminta pagal Dolby Laboratories suteiktą
licenciją. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless ir dvigubos „D“ simbolis yra Dolby Laboratories prekių
ženklai.
Dirac Live
Gracenote®
Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai
suaktyvinta kitą kartą, nustačius raktelio I arba
26
Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by
Gracenote bei Gracenote MusicID yra registruoti
Technologija „Dirac Live“ naudojama garso kokybei gerinti ir derinti, siekiant išgauti pasaulinio
lygio garso klausymosi patirtį. „Dirac Live“ ir ženk-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
las „D“ yra registruotieji „Dirac Research AB“
prekių ženklai.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – apžvalga
Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.
Garsas ir medija – garso nuostatos (p. 33)
AUX ir USB įvadai išoriniams garso šaltiniams (p. 51) (t. y. iPod®).
Vairo klaviatūra.
7 colių ekranas. Ekrano išvaizdą galima keisti
pagal jungtinis prietaisų skydelio nuostatas,
žr. savininko vadovą.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
27
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – sistemos
valdymas
niais, iš anksto nustatytomis radijo stotimis1
arba skyriumi2. Ilgu paspaudimu greitai persukami disko kūriniai arba ieškoma kitos girdimos radijo stoties.
Garso ir medijos sistema valdoma iš centrinio
valdymo pulto, naudojantis ant vairo įrengtais
mygtukais balso atpažinimas (p. 63) arba nuotolinis valdymas* (p. 81). Informacija rodoma
centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje esančiame ekrane.
SOUND – spustelėkite, kad pasiektumėte
garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.).
Papildomos informacijos rasite skiltyje bendrosios garso nuostatos (p. 34).
VOL - padidinkite arba sumažinkite garsumą.
ON/OFF/MUTE – trumpu paspaudimu
sistema įjungiama, o ilgu (kol išsijungia ekranas) – išjungiama. Atminkite, kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono
funkcijas) įjungiama / išjungiama vienu metu.
Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte
garsą (NUTILDYTI) arba atstatytumėte
išjungtą garsą.
Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
Pagrindiniai šaltiniai – paspauskite, norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA). Parodomas paskutinis aktyvus šaltinis (pvz., FM radijas). Jei esate įėję į arba ir
paspaudžiate pagrindinio šaltinio mygtuką,
rodomas nuorodos meniu.
Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti –
trumpu paspaudimu slenkama disko kūri-
1
2
28
– disko išstūmimas. Diskas išstumtas laikomas apie 12 sekundžių. Praėjus šiam laikui
jis saugumo sumetimais įtraukiamas atgal.
Netaikoma DAB.
Taikoma tik DVD diskams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
OK/MENU - norėdami patvirtinti meniu
parinktis, paspauskite vairo nustatymų ratuką
arba centrinės konsolės mygtuką. Jei matote
įprastą rodinį ir paspaudžiate OK/MENU,
rodomas pasirinkto šaltinio (t. y. RADIO arba
MEDIA) meniu. Jei yra papildomų meniu,
ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
TUNE – jei norite slinkti disko kūriniais /
aplankais, radijo stotimis ir TV kanalais*, telefonų numeriais arba naršyti variantus ekrane,
sukite vairo nustatymų ratuką arba centrinio
valdymo pulto rankenėlę.
EXIT – trumpu spustelėjimu pereinama
aukštyn meniu sistema, pertraukiamas esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami (atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba ištrinami
įvesti ženklai. Ilgai spaudžiant atidaromas
įprastas rodinys arba, jei jau matote įprastą
rodinį, aukščiausias meniu lygis (pagrindinio
šaltinio meniu), iš kurio galite pasiekti to
paties pagrindinio šaltinio mygtukus, esančius centriniame valdymo pulte (6).
INFO – jei yra daugiau informacijos nei
galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką
INFO, pateikiama likusioji.
Išankstinių nuostatų mygtukai, skaičių ir raidžių įvedimas.
FAV – tam tikruose šaltiniuose galima funkciją susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija
po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant FAV
mygtuką, Parankiniai (p. 33).
Balso atpažinimas – spauskite, siekdami
suaktyvinti balso atpažinimą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
29
GARSAS IR MEDIJA
||
Meniu
Pavyzdyje parodytas naršymas per skirtingas funkcijas, kai medija grojama iš automobilio standžiojo disko.
Pagrindinio šaltinio mygtukas – paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį šaltinį arba
30
pamatyti nuorodos ir šaltinio meniu aktyviame
šaltinyje.
Įprastas rodinys – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.
GARSAS IR MEDIJA
Nuorodos meniu – rodomi dažnių meniu
pasirinkimai.
Spartusis meniu – spartusis režimas,
sukant TUNE, pvz., keičiant disko kūrinius,
radijo stotis ir pan.
Šaltinio meniu – aktyvaus šaltinio funkcijos
ir nustatymai.
Šaltinio pasirinkimo meniu3 – rodomi šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti.
pagrindinio šaltinio meniu – rodomi
pagrindiniai šaltiniai, kuriuos taip pat galima
pasirinkti pagrindinio šaltinio klaviatūra (1).
Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio įrangos, nuostatų ir kt.
Paspausdami pagrindinio šaltinio mygtuką (1) (t.
y. RADIO, MEDIA), pasirinkite pagrindinį šaltinį.
Pagrindiniuose šaltiniuose naršykite TUNE, OK/
MENU, EXIT valdikliais arba pagrindinio šaltinio
mygtuku (1).
Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti todėl, kad
šios funkcijos automobilyje nėra, šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba šaltinyje nieko
nėra.
Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas ir
medija – meniu apžvalga (p. 84).
3
Galimi tik tie pagrindiniai šaltiniai, kurie turi keleta šaltinių.
31
GARSAS IR MEDIJA
Ženklai ekrane
Ženklų, kurie gali būti rodomi ekrano veiklos /
būsenos lauke, apžvalga.
Veiksmo arba būsenos laukas.
Veiksmo arba būsenos laukas rodo, kokie veiksmai atliekami, ir kai kuriais atvejais jų būseną. Ne
visi veiklos / būsenos ženklai rodomi visą laiką
dėl ribotos vietos lauke.
Ženklas
Paaiškinimas
Prijungia prie interneto per
Bluetooth®.
Prijungta prie interneto per
Bluetooth®.
Neprijungta prie interneto per
Bluetooth®.
32
Ženklas
Paaiškinimas
Ženklas
Paaiškinimas
Prijungia prie interneto per Wi-Fi.
Vyksta pokalbis.
Prijungta prie interneto per Wi-Fi.
Neperskaityta tekstinė žinutė.
Neprijungta prie interneto per WiFi.
Mikrofonas išjungtas.
Prijungia prie interneto per automobilio modemą*A.
Garsas nutildytas (NUTILDYMAS).
Juostomis rodomas mobiliojo ryšio
telefono tinklo signalo stiprumas, o
po jomis pateikiamas ryšio tipas.
SOS paslauga*A įjungta.
Prijungia prie interneto per automobilio modemą, *A.
Neprijungia prie interneto per automobilio modemą, *A.
modemas*A
Automobilio
prijungiamas prie interneto per tarptinklinį
ryšį (naudojant tinklus užsienyje).
ON CALL paslauga*A įjungta.
A
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.
Susijusi informacija
•
•
prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Ženklas rodomas, kai perduodama
automobilio vieta.
Prie automobilio prijungtas telefonas.
Praleistas skambutis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Parankiniai
Susiekite dažnai naudojamą funkciją su FAV
mygtuku. Galima susieti funkciją kiekviename atitinkamame šaltinyje, kuris yra pagrindiniuose
radijo, medijų, MY CAR ir žiniatinklio naršyklės
šaltiniuose prie interneto prijungtame automobilyje. Po to susietas funkcijas galima suaktyvinti
tiesiog paspaudus FAV.
Mėgiamų funkcijų susiejimas
4.
Pasirinkite funkciją meniu punkte, kad ją
susietumėte su FAV.
> Suaktyvinę šaltinį (pvz., AM, „Bluetooth®“),
įrašytą funkciją pasieksite spustelėdami
FAV.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Garsas ir medija (p. 26)
MY CAR (p. 14)
Radijas (p. 36)
Medijos leistuvas (p. 43)
prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
Garsas ir medija – garso nuostatos
Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad
būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją galima
pritaikyti jūsų poreikiams.
Optimalaus garso atkūrimo nustatymas
Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.
Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei
jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono
akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.
Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį, radijo
imtuvo signalo priėmimo kokybę bei automobilio
greitį.
Šiose veikimo instrukcijose paaiškinta apie valdymo įtaisus, t. y., Bass, Treble ir Equalizer,
kurie yra skirti tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garsą asmeniniam skoniui.
1.
Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., RADIO,
MEDIA).
Garso kokybė transliuojant garsą iš
interneto
2.
Pasirinkite šaltinį (pvz., AM, Bluetooth).
3.
Esant normaliam šaltinio rodiniui, paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite FAV meniu.
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų
automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų.
Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio
duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero
signalo stiprumo. Kai kuriose programėlėse
galima nustatyti garso kokybę. Pasirinkus aukštą
garso kokybę, gali pailgėti įkrovimo trukmė ir atsirasti garso pertrūkių. Kad garsas grotų sklandžiai,
Arba ilgai spauskite FAV mygtuką, kol bus
parodytas meniu.
}}
33
GARSAS IR MEDIJA
||
rekomenduojama pasirinkti žemesnę garso
kokybę.
Garsas ir medija – bendrosios garso
nuostatos
• Voice control volume - balso atpažinimo
Susijusi informacija
Bendrosios garso ir medijos sistemos garso
nuostatos.
• Ringtone volume - Automobilio skambučių
•
prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
Paspauskite SOUND garso nuostato meniu
pasiekti (Bass, Treble ir t. t.). Pasukite TUNE,
kad nuslinktumėte prie parinkties (pvz., Treble), ir,
norėdami pasirinkti, paspauskite OK/MENU.
Parinkite nuostatą sukdami TUNE ir įrašykite ją
mygtuku OK/MENU. Atminkite, kad garsumą
galima nustatyti tik patogiame klausyti diapazone.
Kai aktyvi kuri nors funkcija (pvz., navigacijos sistema), garsumą galima nustatyti sukant rankenėlę
VOL į vieną ar kitą pusę.
Toliau sukite TUNE, kad pasiektumėte kitas
parinktis:
• Premium sound* – Išplėstinės garso nuo-
(p. 63) garsumas, sistemos balsas.
melodijos garsumas prijungtam mobiliajam
telefonui (p. 57).
• Park assist volume - statymo pagalbos sistemos garsumas*.
• Cross Traffic Alert-vol. - CTA sistemos
garsumas*.
• Volume compensation - Pernelyg didelio
triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkcija (p. 36).
• Reset audio settings - grąžina garso sistemos gamintojo nuostatas.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
statos (p. 35).
• Bass - Bosų lygis.
• Treble - Aukštų garsų lygis.
• Fader – Priekinių ir galinių garsiakalbių
balansas.
• Balance – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
• Equalizer - Skirtingų bangų ilgių garsumas
(p. 36).
• Navigation volume - navigacijos sistemos
garsumas* sistemos balsas.
34
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Garsas ir medija – išplėstinės garso
nuostatos*
1.
Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Surround, ir paspauskite OK/MENU.
Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso nuostatas savo poreikiams.
2.
Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į Įj. / Išj.
padėtį paspaudus OK/MENU
Visos išplėstinės garso nuostatos pasiekiamos
paspaudus SOUND, kad būtų galima rasti garso
nuostatų meniu. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie Premium sound*, ir paspauskite OK/
MENU.
•
•
•
Jei pasirinkta Įj. padėtis, trijų kanalų sistemos lygį
galima nustatyti atskirai.
•
Garso scena
Garso girdimumą galima optimizuoti įvairiose
automobilio vietose. Galima nustatyti Driver seat,
Rear seats arba Whole car garso profilį.
1.
Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Sound stage, ir paspauskite OK/MENU.
2.
Pasirinkite garso profilį sukdami TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Trijų garso kanalų sistema
Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į įj. / išj.
padėtį. Nustačius įjungtą padėtį, sistema parenka
nuostatą, kad garsas būtų atkuriamas geriausiai.
.
Tada ekrane paprastai pasirodo DPL II ir
Jei įrašas padarytas naudojant Dolby Digital technologiją, tuomet bus atkuriama pagal šią nuostatą
ir ekrane bus rodoma
. Parinktus išjungtą
parinktį, transliuojamas 3 kanalų stereofoninis
garsas.
1.
Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie lygio
nuostatos, ir patvirtinkite OK/MENU.
2.
Pasirinkite trijų kanalų sistemos lygį sukdami
TUNE ir patvirtinkite su OK/MENU.
Susijusi informacija
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Glodintuvo nustatymas (p. 36)
Garso garsumo nustatymas ir automatinė
garsumo kontrolė (p. 36)
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas
(p. 53)
Žemų dažnių akustinė sistema
Žemų dažnių akustinės sistemos garso lygį
galima nustatyti atskirai.
1.
Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Subwoofer, ir paspauskite OK/MENU.
2.
Pasirinkite garso lygį sukdami TUNE ir patvirtinkite su OK/MENU.
Centrinis garsiakalbis
Centrinio garsiakalbio garso lygį galima nustatyti
atskirai. Jei trijų kanalų sistema įjungta, tada nustatoma DPL II centre level, o priešingu atveju
nustatoma 3 channel centre level.
1.
Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte prie
Centre, ir paspauskite OK/MENU.
2.
Pasirinkite garso lygį sukdami TUNE ir patvirtinkite su OK/MENU.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
35
GARSAS IR MEDIJA
Glodintuvo nustatymas
Nustatykite glodintuvą ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.
1.
Spustelėkite SOUND garso nuostatų meniu
pasiekti. Pasukite TUNE, kad nuslinktumėte
prie Equalizer, ir paspauskite OK/MENU.
Garso garsumo nustatymas ir
automatinė garsumo kontrolė
Nustatykite pernelyg didelio triukšmo automobilio
salone garso kompensavimo funkciją.
Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema
automatiškai kompensuoja padidėjusį triukšmo
lygį, padidindama garsumą. Galima nustatyti Low,
Medium, High arba Off kompensavimo lygį.
2.
Pasirinkite bangos ilgį: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
3.
Sureguliuokite garso sistemą, sukdami
TUNE, ir patvirtinkite su OK/MENU arba
panaikinkite komandą su EXIT. Pakartokite
tą pačią procedūrą kituose bangų ilgiuose,
kuriuos norite keisti.
1.
Spustelėkite SOUND garso nuostatų meniu
pasiekti. Pasukite TUNE iki Volume
compensation ir paspauskite OK/MENU.
2.
Pasirinkite lygį sukdami TUNE ir patvirtinkite
su OK/MENU.
Nustatę garsą, paspauskite EXIT mygtuką,
kad patvirtintumėte nuostatas ir grįžtumėte
prie įprasto rodinio.
Susijusi informacija
4.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 35)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 35)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Radijas
Galima klausytis AM4 ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)*
(p. 42).
Prie interneto prijungtame automobilyje (p. 69)
gali būti įmanoma klausytis interneto radijo, žr.
Taikomosios programos (p. 74).
Radijo funkcijų valdymo elementai.
Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje
apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu
(p. 28).
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
4
36
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
AM4/FM radijas
•
•
•
Radijo stočių paieška (p. 37)
Radijo stočių programavimas (p. 39)
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
Skaitmeninis radijas (DAB)*
•
•
•
•
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 42)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 43)
Automatinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą
(p. 38).
Radijas automatiškai sulygina radijo stočių
sąrašą (p. 38), kurį naudoja automatinė radijo
stočių paieška.
Automatinės radijo stočių paieškos (p. 37)
funkcija naudoja radijo parengtą stočių sąrašą.
Taip pat galima naudotis rankinės radijo stočių
paieškos (p. 38) funkcija.
Jei nustatyta (p. 37) automatinė radijo stočių
paieška, galima surasti įprastą rodinį radijo stočių
sąraše.
DAB–DAB* sąsaja (p. 43)
Paieškos metu radijo stočių paieškos funkciją
galima nustatyti veikti automatiniu arba rankiniu
režimu.
Radijo stočių programavimas (p. 39)
1.
Įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Tune
station by.
2.
Pasukite TUNE į padėtį Station list arba
Manual tuning ir pasirinkite paspausdami
OK/MENU.
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
Interneto radijas
•
Radijo stočių paieška
Taikomosios programos (p. 74)
Radijo stočių paieška įprastame
rodinyje
1.
Trumpas paspaudimas – įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės įrašytos radijo stoties dažnį.
2.
Ilgas paspaudimas – įprastame FM šaltinio
rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto
(arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės galimos radijo stoties dažnį.
Susijusi informacija
•
•
•
Meniu apžvalga – AM (p. 85)
Meniu apžvalga – FM (p. 85)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*)
(p. 86)
4 Netaikoma
PASTABA
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokia jo kokybė. Transliaciją
gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki siųstuvo. Dengimo
lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo to,
kurioje šalies vietoje esate.
Radijo stočių paieška radijo stočių
sąraše
1.
Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite
TUNE: pasirodo FM station list.
2.
Pasukite TUNE iki stoties ir ją pasirinkite
mygtuku OK/MENU.
}}
„V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
37
GARSAS IR MEDIJA
Centrinio valdymo pulto radijo stočių sąraše
paspaudę INFO, perjunkite iš automatinės į rankinę radijo stočių paiešką (p. 38).
Radijo stočių sąrašas
Rankinė radijo stočių paieška
Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą
šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą.
Taip galite rasti pageidaujamą radijo stotį
įvažiavę į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių
nežinote.
Radijas automatiškai parengia radijo stočių
sąrašą (p. 38), tačiau radijo stočių galima ieškoti
ir rankiniu būdu.
Esant automatinei radijo stočių paieška (p. 37),
naudojamas sudarytas stočių sąrašas.
PASTABA
Jei nustatyta (p. 37) rankinė radijo stočių paieška,
galima surasti įprastą rodinį dažnių sąraše.
Radijo stočių paieška įprastame
rodinyje
1.
Trumpas paspaudimas – įprastame FM
šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės išsaugotos radijo stoties dažnį.
2.
Ilgas paspaudimas – įprastame FM šaltinio
rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto
(arba vairo klaviatūros) mygtuką
/
.
> Radijas perjungiamas į ankstesnės /
tolesnės galimos radijo stoties dažnį.
Sąraše rodomi tik dažniai tų stočių, kurios
šiuo metu yra priimamos, o ne išsamus pasirinkto bangos ilgio visų radijo dažnių sąrašas.
Radijo stočių paieška dažnių sąraše
1.
Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite
TUNE: pasirodo FM tuning.
2.
Pasukite TUNE iki dažnio ir pasirinkite mygtuku OK/MENU.
Centrinio valdymo pulto dažnių sąraše paspaudę
INFO, perjunkite iš rankinės į automatinę radijo
stočių paiešką (p. 37).
38
GARSAS IR MEDIJA
Radijo stočių programavimas
Dažnai naudojamos radijo stotys yra optimaliai
suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau iškviesti.
Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame AM/FM šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show
Presets.
PASTABA
Garso sistemos DAB sistema nepalaiko visų
DAB normos funkcijų.
Skaitmeninis radijas (DAB)*
Viename dažnių ruože galima suprogramuoti 10
stočių. Suprogramuotos radijo stotys išsaugomos
nuspaudžiant ir palaikant pageidaujamą programavimo mygtuką. Papildomos informacijos žr.
aukščiau esančiame skirsnyje „AM/FM radijas“.
Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
Nustatytos stotys.
AM5/FM radijas
Viename dažnių ruože (pvz., AM) galima suprogramuoti 10 stočių.
Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
1.
Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių
paieška (p. 37)).
2.
Kelias sekundes laikykite nuspaudę vieną iš
išankstinių nuostatų mygtukų. Dabar galima
naudoti šį nuostatos mygtuką.
5 Netaikoma
Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis,
tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant antrinei radijo stočiai, įrašoma išankstinė nuostata,
tuomet registruojama tik pagrindinė radijo stotis.
Taip yra dėl to, kad antrinės radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu išgauti išankstinę nuostatą
grojama radijo stotis, kurioje buvo antrinė radijo
stotis. Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo
radijo stočių sąrašo.
Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų
radijo stočių sąrašas.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Show Presets.
„V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
39
GARSAS IR MEDIJA
Radijo duomenų sistemos (RDS)
funkcijos
Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą transliuojantį
siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz., eismo
informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų
(PTY).
RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui
tokias funkcijas:
•
Suprastėjus girdimumui6, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
•
Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų
tipų 7 arba eismo informacijos.
•
Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu
transliuojamą radijo programą8.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba
naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo
dalis.
telių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Įsiterpianti
transliacija transliuojama iš anksto nustatytu
garsu (p. 41). Radijas grąžina ankstesnį garso
šaltinį ir garsumą, kai nustatytas programos tipas
nieko nebetransliuoja.
Įspėjimo apie pavojų, kelių eismo informacijos(TP)
ir programos tipų (PTY) funkcijos įsiterpia į radijo
programą, pertraukdamos viena kitą pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie
pavojų, o pageidaujamo turinio radijo laida įsiterps
paskutinė. Paspauskite OK/MENU, kad grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį ir papildomai
išklausytumėte žinutę. Paspauskite EXIT, kad
atšauktumėte žinutę ir grįžtumėte į pertrauktą
garso šaltinį.
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų
pavojaus signalai
Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti. Kai transliuojamas aliarmo pranešimas, ekrane pasirodo pranešimas ALARM!.
Signalizacija gali būti laikinai pertraukta, bet ne
išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus
signalai (p. 40)
Kelių eismo informacija (TP) (p. 41)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 41)
Radio text (p. 42)
Radus reikalingo formato programą, radijas gali
perjungti stotį, nutraukdamas iki tol įjungtą radijo
šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė kompaktinių plokš-
6
7
8
40
Taikoma FM radijui.
Taikoma DAB* radijui.
Taikoma FM ir DAB* radijui.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Kelių eismo informacija (TP)
Radijo programų tipai (PTY)
Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos
radijo stoties RDS kelių eismo informacijos
transliacijoms.
Klausantis DAB* radijo, galima parinkti vieną
arba kelis radijo programų tipus, pvz., pop ar klasikinę muziką. Parinkus programos tipą, naršomi
tik tą tipą transliuojantys kanalai.
Ženklas TP rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei bet
kokia radijo stotis iš sąrašo gali siųsti informaciją
apie eismą keliuose, ją TP ekrane rodo ryškiai.
Priešingu atveju TP būna pilka.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite MTP.
Susijusi informacija
•
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
1.
Kad pasirinktumėte programos tipą, įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Programme type
(PTY) filtering.
2.
Pasukite TUNE į programos tipą, kurį ketinate pažymėti / atžymėti.
3.
4.
RDS pertraukimo funkcijų garsumo
valdymas
Įsiterpiančios RDS funkcijos, t. y. signalizacija
arba kelių eismo informacija (TP), yra girdimos
kiekvienam atitinkamos programos tipui nustatomu garso lygiu. Jei, klausantis programos, nustatomas naujas garso lygis, pastarasis išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.
Susijusi informacija
•
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
Paspausdami OK/MENU pažymėkite / atžymėkite programos tipą.
•
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus
signalai (p. 40)
Pasirinkę pageidaujamus programų tipus,
išeikite iš meniu sistemos paspausdami
EXIT.
•
Kelių eismo informacija (TP) (p. 41)
Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas ženklas PTY.
Kai kuriais atvejais DAB radijas nebeveiks PTY
režimu, žr. DAB–DAB* sąsaja (p. 43).
Susijusi informacija
•
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
41
GARSAS IR MEDIJA
Radio text
Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją
apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią informaciją galima rodyti ekrane. Galima pasirinkti
rodyti FM ir DAB* radijo tekstą.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM/DAB šaltinio rodinyje
paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Show.
Automatinis radijo dažnių
atnaujinimas (AF)
Funkcija automatiškai parenka nustatytai radijo
stočiai stipriausią siųstuvo signalą, kurį galima
suaktyvinti FM radijui.
DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo (p. 36) stočių transliacijos sistema.
Pagalbinės automobilio sistemos DAB, DAB+ ir
DMB.
Siekiant rasti stiprų siųstuvą, funkcijai išskirtiniais
atvejais gali tekti atlikti paiešką visame FM bangos ilgyje.
•
Radijo duomenų sistemos (RDS) funkcijos
(p. 40)
Jei nustatyta radijo stotis yra įrašyta kaip išankstinė nuostata (p. 39), tuomet funkcija nekeičia
siųstuvo, net jei suaktyvintas automatinis radijo
dažnių atnaujinimas.
•
Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 42)
–
Susijusi informacija
Skaitmeninis radijas (DAB)*
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame FM šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
MAlternative frequency.
PASTABA
DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose vietovėse. Jei tinklo aprėpties nėra, displėjaus
ekrane rodomas pranešimas No reception.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
42
Radijo stočių programavimas (p. 39)
Radijo programų tipai (PTY) (p. 41)
Radio text (p. 42)
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 43)
DAB–DAB* sąsaja (p. 43)
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*)
(p. 86)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Skaitmeninis radijas (DAB)* –
antrinis kanalas
Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali
būti pagrindinės programos transliacijos kitomis
kalbomis.
Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo, pateikiamas ženklas
. Apie antrinį kanalą informuojama - ženklu, kuris pateikiamas ekrane, kanalo
pavadinimo kairėje.
Sukite TUNE antrinėms radijo stotims pasiekti.
Antrinius kanalus galima pasiekti tik per pagrindinį kanalą. Norint pasiekti kitus kanalus, reikia
pasirinkti kitą pagrindinį kanalą.
DAB–DAB* sąsaja
Medijos leistuvas
DAB–DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo stoties signalo prie tos pačios radijo stoties stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.
Medijų leistuvas gali atkurti garso ir vaizdo įrašus
iš CD/DVD diskų ir prijungtų garso šaltinių per
AUX/USB įvadą arba belaidžiu būdu transliuojamus garso failus (p. 53) iš išorinių įrenginių
per Bluetooth®. Tam tikruose medijos leistuvuose gali būti rodomas TV*, juose yra galimybė
per „Bluetooth®“ palaikyti ryšį su mobiliojo ryšio
telefonu (p. 57).
Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras
vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa tylos pauzė.
–
Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte,
įprastame DAB šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite DAB-DAB linking.
Galima kopijuoti muziką iš disko/USB9 į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 49).
Prie interneto prijungtame automobilyje (p. 69)
gali būti įmanoma klausytis interneto radijo,
garso knygų ir muzikos, žr. Taikomosios programos (p. 74).
Medijos leistuvo valdymo elementai.
9
}}
Priklauso nuo rinkos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
43
GARSAS IR MEDIJA
||
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
CD/DVD
Medijų leistuvas (p. 43) gali atkurti iš anksto
įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.
Medijos leistuvas dera su šių pagrindinių tipų diskais ir failais:
CD/DVD garso disko atkūrimas ir
naršymas
•
Gracenote MusicID® yra pramoninis muzikos
atpažinimo standartas, Technologija yra naudojama identifikuoti ir pristatyti CD diskų viršelius ir
muzikos informaciją, skaitmeninius muzikinius failus saugojimo medijoje ir muzikines paslaugas
internetu.
Iš anksto įrašyti CD/DVD diskai (CD/DVD
garsas).
•
Iš anksto įrašyti DVD vaizdo diskai (DVD
vaizdo diskai).
Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasukite TUNE, kad pasiektumėte
disko kūrinių struktūrą. Struktūra naršoma sukant
TUNE.
•
Įrašyti CD/DVD diskai su garso failais.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti kūrinį.
Susijusi informacija
Diske gali būti daugiausiai 5 000 failų (įskaitant
grojaraščius), kad jį būtų galima groti.
Gracenote MusicID®
•
•
•
•
Garsas ir medija (p. 26)
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 66)
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 81)
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 50)
Papildomos informacijos apie derančius formatus
rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 50).
PASTABA
Leistuvas negali groti kai kurių garso failų,
kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės. Taip
pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso
failų.
Galima kopijuoti muziką iš disko10 į automobilio
standųjį diską (HDD) (p. 49) ir paskui ją iš ten
groti.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
10
44
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Įrašytų CD/DVD diskų atkūrimas ir
naršymas
Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais, turi
būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklausomai
nuo disko kokybės ir informacijos kiekio atkūrimo
pradžia gali užtrukti.
Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasukite TUNE, kad pasiektumėte
disko aplankų struktūrą arba galėtumėte naršyti
kategorijas. Struktūra naršoma sukant TUNE,
aplankas pasirenkamas mygtuku OK/MENU, o
grįžtama – naudojantis EXIT.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti failą.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami groti kiti
garso failai, esantys tame pačiame aplanke. Baigus groti visus failus aplanke, automatiškai pradedami groti kitame aplanke esantys failai.
Kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
DVD vaizdo disko atkūrimas ir
naršymas
Kaip valdyti DVD vaizdo diską, „DVD Video“ diskų
atkūrimas ir naršymas (p. 47).
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis.
Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui
standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją
(p. 46).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
11
12
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 45)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 45)
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas (p. 86)
Greitas prasukimas pirmyn/atgal
Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso bei
vaizdo failus11.
Laikykite mygtuką
/
nuspaustą, kad
persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal garso
arba vaizdo failus.
Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal galima
vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus – keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn /
atgal greitis didinamas spaudinėjant mygtukus
/
. Norint tęsti peržiūrą normaliu greičiu,
reikia atleisti mygtuką.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų
pasirinkimas diske
Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine
tvarka12.
Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius /
garso failus groti atsitiktine tvarka:
1.
Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU
2.
Pasukite TUNE į Shuffle
3.
Funkcija įjungiama / išjungiama mygtuku
OK/MENU.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Medija Bluetooth® (p. 53)
Meniu apžvalga – „DVD Video“ (p. 87)
Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod®“.
Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod®“. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
45
GARSAS IR MEDIJA
Medijos paieška
1.
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis.
Paieška vykdoma per USB (p. 51), diske
(p. 44) ir standžiajame diske (p. 49).
Medijos paieška galima iš įprasto rodinio šaltiniams Disc, USB ir HDD.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba pereiti prie
rezultatų sąrašo, reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
Kad paleistumėte paiešką, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Media
search.
Paieškos funkcija
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide ir t. t.
3.
Kai paieškos terminai jus tenkins, pasirinkite
Search.
> Paieška atlikta. Rezultatai rodomi ir sugrupuojami į tokias kategorijas: atlikėjas,
albumas, takelis, žanras, metai ir kompozitorius.
4.
Pasukite TUNE į kategoriją, paspauskite
OK/MENU.
5.
Norėdami pasirinkti mediją, sukite TUNE, o
pageidaudami pradėti atkūrimą, spauskite
OK/MENU.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos frazėms įvesti.
46
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
Search
||}
Atlikite medijos paiešką.
Keičiama iš ženklų ratuko į Keyword: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet kokias
neteisingai parašytas vietas su
EXIT. Norėdami grįžti prie ženklų
ratuko, spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguoti Keyword:
lauką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai įvesti simboliai išsitrins.
GARSAS IR MEDIJA
Įveskite skaitmenine klaviatūra
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir
naršymas
„DVD video“ disko meniu žvalgymas
Paleidus DVD vaizdo diską displėjaus ekrane
pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas, pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos pasirinkimas.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir
naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas
išsamesnis aprašymas.
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio
valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda
juosta su visais ženklais13, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per
šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
PASTABA
Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui važiuojant, vaizdas nerodomas (ekrane
rodoma Video unavailable at this speed),
tačiau garsas grojamas toliau. Vaizdas vėl
imamas rodyti, kai automobilis beveik sustoja.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
13
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją pirmiau).
Skyriaus arba pavadinimo keitimas
Pasukite TUNE, kad pasiektumėte skyrių sąrašą
ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo
metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite OK/MENU: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti spustelėkite EXIT.
Pavadinimai sąraše pasirenkami sukant TUNE,
išranka patvirtinama mygtuku OK/MENU. Juo
taip pat grįžtama į skyrių sąrašą. Paspauskite
OK/MENU, kad suaktyvintumėte išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku EXIT galima
}}
47
GARSAS IR MEDIJA
||
atšaukti išranką ir grįžti į pradinę vietą (nieko
nepasirinkus).
„DVD Video“ diskų atkūrimo
kameros kampas
Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus centrinio valdymo pulto arba vairo klaviatūros mygtuką
/
.
Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją
galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera nufilmuota scena turi būti rodoma.
Susijusi informacija
–
•
•
48
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kampas (p. 48)
•
•
Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 45)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 50)
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 45)
Įprastame disko šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Advanced
settings Angles.
Susijusi informacija
•
Vaizdo nuostatos
Turite galimybę suderinti tokias ekrano nuostatas
(automobiliui stovint): šviesumą ir kontrastą.
1.
Atkūrimo režimu paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Image settings. Patvirtinkite su
OK/MENU.
2.
Pasukite TUNE į derinimo parinktį ir patvirtinkite su OK/MENU.
3.
Suderinkite nuostatą: pasukite TUNE ir
patvirtinkite su OK/MENU.
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia paspausti
OK/MENU arba EXIT.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Garsas ir medija (p. 26)
GARSAS IR MEDIJA
Standusis diskas (HDD)
Galima kopijuoti muziką iš disko arba USB14 į
automobilio standųjį diską (HDD) ir paskui ją iš
ten groti.
Papildomos informacijos apie derančius formatus
žr. skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 50).
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Muzikos kopijavimas į standųjį diską
Aplankuose yra ženklas
.
PASTABA
Jei muzikiniai failai, nesantys aplankuose, t. y.
jie nėra šaknyje, kopijuojami iš USB laikmenos, jie nebus parodyti. Šiuos kūrinius galima
importuoti pasirenkant „import“ (importuoti)
All tracks arba atsiunčiant failus į aplankus.
Sistema gali kopijuoti muziką, kuri yra poaplankiuose iki 8 lygių.
Failų, kuriuos galima nukopijuoti į standųjį
diską, formatai:
CD/DVD diskai: mp3, wma, aac.
Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje
paspauskite OK/MENU ir nurodykite kopijuoti From disc/From USB.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
2.
Pasirinkite, ką kopijuoti, ir po to Continue.
1.
3.
Select destination, kur būtų nurodyta kopijuojamos muzikos vieta, ir pasirinkite Start
importing to selected folder.
> Importing music from disc/Importing
music from USB
Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Rename/delete files.
2.
Pasirinkite aplanką arba failą, paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Rename arba
Delete.
1.
Neišimkite disko arba USB atmintuko, kol
perkėlimas nepatvirtintas - Music files
imported.
14
Aplanko arba failo pervadinimas arba
šalinimas
3.
Ženklų ratuku įveskite naują pavadinimą ir
tada spauskite Save.
Atkūrimas ir žvalgymas
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
Atkūrimo tvarka
Atkuriama sąrašo tvarka. Kad sumaišytumėte
atkūrimo tvarką, įprastame standžiojo disko šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Shuffle.
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis.
Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui
standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją
(p. 46).
Informacija apie atmintinės kaupiklį
Kad peržvelgtumėte standžiojo disko talpą ir užimtą vietą, standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Storage information.
Susijusi informacija
•
•
Medijos leistuvas (p. 43)
Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD)
(p. 87)
Neįmanoma failo pavadinimo pakeisti į tokį patį
kaip ir kito failo. Tokiu atveju sistema paliktų
senąjį pavadinimą.
Priklauso nuo rinkos.
49
GARSAS IR MEDIJA
Medijos leistuvas – derantys failų
formatai
MP3 failų formatų garso specifikacijos
Medijos leistuvas gali leisti įvairių tipų failus.
Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje
lentelėje.
kHz
kb/s
MPEG-1 / Audio
32
32–320A
Garso atrankos greitis
Iki 44,1 kHz
44.1
32–320A
Garso kanalai (ch)
1 ch ir 2 ch
48
32–320A
Garso bitų greitis
16 kb/s, skirti 1 ch
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
MPEG-2 / Audio
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD Plus“,
„CD-DVD“ formato) yra storesni nei įprasti CD
diskai, todėl nėra garantijos, kad pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus trikčių.
MPEG-2.5 / Audio
Jei CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai
ignoruojami.
50
8-64
11.025
8-64
12
8-64
•
A
Vaizdo formatas
„DVD Video“
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Garso formatas
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Vaizdo formatas
–
Netaikoma 144 kb/s.
.wma failų formatų garso specifikacijos
WMA versija
Susijusi informacija
8
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir
vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali atkurti
sistema.
.wav failo formatas palaiko ir PCM formatą.
•
•
•
Garso formatas
Su USB jungtimi derantys failų formatai
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Formatas
Derantys CD/DVD diskų failų formatai
PASTABA
.wav failų formatų garso specifikacijos
8.x, 9.x, 10.x, Pro
.aac failų formatų garso specifikacijos
Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:
Garso formatas
MPEG-2 ir MPEG-4
Garso atrankos greitis
8-96 kHz
Garso kanalai (ch)
1 ch ir 2 ch
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
CD/DVD (p. 44)
Standusis diskas (HDD) (p. 49)
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą
(p. 51)
GARSAS IR MEDIJA
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB
įvadą
Prie garso sistemos galima prijungti (p. 52)
išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
Atkūrimas ir žvalgymas
Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį galima
valdyti automobilio garso valdymo elementais.
Prie AUX įvado prijungtą garso šaltinį automobilio
valdymo elementais valdyti negalima.
Įprastame garso šaltinio rodinyje pasukite TUNE,
kad būtų atverta aplankų struktūra arba paieška
kategorijose. Struktūroje naršykite sukdami
TUNE, mygtuku OK/MENU pasirinkite aplanką, o
atgal struktūroje grįžkite su EXIT.
Paspausdami OK/MENU, pradėkite atkurti failą.
iPod®
Prijungus
arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis įkraunamas
(kai įjungtas degimas arba veikia variklis).
USB15
Galima kopijuoti muziką iš
į automobilio
standųjį diską (HDD) (p. 49) ir paskui ją iš ten
groti.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
15
Kai kuriose šalyse.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami groti kiti
garso failai, esantys tame pačiame aplanke. Baigus groti visus failus aplanke, automatiškai pradedami groti kitame aplanke esantys failai.
Medijos paieška
Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis.
Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui
standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją
(p. 46).
USB atmintis
Kad būtų lengviau naudoti USB atminties kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus. Sistemai reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną,
kurioje yra kitokie, o ne suderinami muzikiniai failai.
PASTABA
Sistema gali leisti mobiliąją mediją, derančią
su USB 2.0 ir FAT32 failų sistema.
PASTABA
Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką,
rekomenduojama naudoti USB adapterio
kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir prijungto
USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.
Techniniai duomenys
Didžiausias failų skaičius
15000
Didžiausias aplankų skaičius
1000
Didžiausias aplankų lygių skaičius
8
Didžiausias grojaraščių skaičius
100
Didžiausias grojaraščio punktų
skaičius
1000
Poaplankiai
Neribojama
}}
51
GARSAS IR MEDIJA
||
MP3 grotuvas
Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos,
kurios netinka šiai garso sistemai. Kad MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sistema, turi būti
nustatytas jo USB Removable device/Mass
Storage Device režimas.
Išorinio garso šaltinio prijungimas
per AUX/USB įvadą
nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali
užtrukti.
Prie garso sistemos galima prijungti išorinį garso
šaltinį, pvz., iPod® arba MP3 grotuvą. Tam naudojamos centriniame valdymo pulte esančios
jungtys.
PASTABA
Sistema dera su daugeliu iPod® modelių,
pagamintų 2005 metais arba vėliau.
iPod®
PASTABA
PASTABA
Siekiant išvengti USB jungties apgadinimo,
trumpojo jungimo joje atveju arba prijungtam
prietaisui vartojant per daug energijos (taip
gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto),
jungtis išjungiama. Ji vėl įjungiama kitą kartą
įjungus degimą, nebent triktis lieka nepašalinta.
Sistema iš „iPod®“ gali groti tik garso failus.
PASTABA
Norint įjungti įrašų atkūrimą, reikia naudoti
iPod® šaltinį (bet ne USB).
Kai garso šaltiniu naudojamas iPod®, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu
struktūrą, panašią į iPod® leistuvo meniu
struktūrą.
Susijusi informacija
•
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas
(p. 53)
•
Medijos leistuvas – derantys failų formatai
(p. 50)
•
Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)
Susijusi informacija
Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.
Kaip prijungti garso šaltinį:
1.
Prijunkite savo garso šaltinį prie vienos iš
jungčių centrinio valdymo pulto daiktadėžėje
(žr. iliustraciją).
2.
Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į pageidaujamą
garso šaltinį USB, iPod arba AUX ir
paspauskite OK/MENU.
Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane pasirodo pranešimas Reading USB. Priklausomai
52
•
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą
(p. 51)
GARSAS IR MEDIJA
Išorinio garso šaltinio garsumo
nustatymas
Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 51) garsą.
Jei garsumas bus didelis arba per mažas, garso
kokybė gali suprastėti.
Jei prie AUX įvado prijungiamas išorinis garso
šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba iPod®), jis gali
turėti nustatytą kitokį garsumo lygį nei garso sistemos vidinis garsumas (pvz., radijo). Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą: Įprastame AUX
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU, pasirinkite AUX input ir tada nurodykite garsumo nuostatą Standard arba Boost.
PASTABA
Jei išorinio garso šaltinio garsumas per didelis
arba per mažas, atkuriamo garso kokybė gali
suprastėti. Garso kokybė gali suprastėti ir jei
leistuvas bus įkraunamas garso ir vaizdo sistemai veikiant AUX režimu. Tokiu atveju venkite įkrauti leistuvą per 12 V lizdą.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 35)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Medija Bluetooth®
PASTABA
Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas
Bluetooth® technologija, jis gali be laidų groti
srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su
Bluetooth®, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių
kompiuterių.
Bluetooth® medijos leistuvas turi derėti su
AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvas
turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2
versijas, antraip kai kurios funkcijos gali
neveikti.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 54).
Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai
ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai suderinami su automobilio medijos leistuvo
Bluetooth® funkcija. Dėl informacijos apie
derančius telefonus ir išorinius medijos leistuvus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
PASTABA
Automobilio medijos leistuvas garso failus gali
groti tik per Bluetooth® funkciją.
Atkūrimas ir žvalgymas
Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo
operacijas galima atlikti centrinio valdymo pulto
mygtukais arba vairo klaviatūra. Kai kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir keisti grojamus
kūrinius.
Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų parinktis, žr. „Bluetooth®“
telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57). Įjunkite pagrindinį šaltinį TEL arba MEDIA, jei norite
valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas.
Susijusi informacija
•
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 45)
•
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®
(p. 89)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
53
GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir
atjungimas
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus. Galima prijungti
automobilį prie interneto (p. 69) per mobiliojo
telefono interneto ryšį.
Automobilyje įdiegta „Bluetooth®“ sistema, kuri
gali belaidžiu būdu palaikyti ryšį su kitais
„Bluetooth®“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir
prijungus (p. 54).
Daugiausia galima užregistruoti 15 „Bluetooth®“
įrenginių. Kiekvienas prietaisas registruojamas
vieną kartą. Priregistravus įrenginį, nereikia, jog jis
ilgiau būtų matomas / surandamas, pakanka, kad
būtų aktyvintas Bluetooth®.
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai
prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, kai automobilis užvedamas. Prijungto
įrenginio pavadinimas rodomas šaltinio įprastame
rodinyje. Norint prijungti kitą prietaisą, reikia
paspausti OK/MENU ir pasirinkti keisti prietaisą,
(p. 56).
„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio
ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Kaip rankiniu būdu išaktyvinti įrenginį – išaktyvinkiteBluetooth įrenginyje. Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, pasirinkite Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 57). Tada
automobilis neieškos šio įrenginio automatiškai.
Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“
bei
prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas
vienas medijos įrenginys
ir vėliau tarp jų
galima persijungti (p. 56).
54
Telefonas prijungtas kaip ir telefonas, ir kaip medijos
įrenginys.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Medija Bluetooth® (p. 53)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Daugiausia galima užregistruoti 15 „Bluetooth®“
įrenginių. Kiekvienas prietaisas registruojamas
vieną kartą. Priregistravus įrenginį, nereikia, jog jis
ilgiau būtų matomas / surandamas, pakanka, kad
būtų aktyvintas Bluetooth®.
PASTABA
Jeigu telefono operacinė sistema yra atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra
sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite telefoną, žr.
Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 57) ir vėl
jį prijunkite.
Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingas būdais,
atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors
anksčiau. Apibūdinant toliau nurodytas ryšio
parinktis padaryta prielaida, kad prietaisas jungiamas (registruojamas) pirmą kartą ir neprijungtas
joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono prijungimo procedūra. Medijos prietaiso (p. 53) prijungimas atliekamas taip pat, bet
jis paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio MEDIA.
GARSAS IR MEDIJA
Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais būdais:
ieškant išorinio prietaiso iš automobilio arba ieškant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis
neveikia, bandykite kitą.
2.
Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio,
spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką
TEL.
3.
Sąraše pasirinkite prijungtiną „Bluetooth®“
įrenginį ir paspauskite OK/MENU.
4.
Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose
vietose.
5.
Telefono įprasto rodinio pavyzdys.
1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso
paiešką per automobilio meniu sistemą
1.
Paverskite išorinį prietaisą surandamu
(matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio
prietaiso vadovą arba www.volvocars.com).
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Search new phone (medijos įrenginiui
Search new device).
> Dabar automobilis ieškos esamų
Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti
maždaug vieną minutę.
Priimkite arba atmeskite telefono adresatų ir
žinučių parinktis.
> Išorinis įrenginys dabar prijungtas.
Jei prijungti nepavyko, paspauskite EXIT ir prisijunkite įrenginį taip, kaip aprašyta 2 alternatyvoje.
2 būdas – atlikite automobilio paiešką,
naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija
išoriniame prietaise.
1.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU, pasirinkite Make
car discoverable ir patvirtinkite su OK/
MENU.
2.
Ieškokite Bluetooth® įrenginių su šiuo išoriniu įrenginiu.
> Dabar automobilis ieškos esamų
Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti
maždaug vieną minutę.
3.
Pasirinkite automobilio pavadinimą išorinio
įrenginio ekrane.
4.
Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas
kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį
kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose
vietose.
5.
Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet
kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
> Išorinis įrenginys dabar prijungtas.
Prijungus išorinį įrenginį, jo Bluetooth® pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį
galima valdyti iš automobilio.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
55
GARSAS IR MEDIJA
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso
prijungimas
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“
prietaisą
Kai automobilyje būna užregistruoti (p. 54) vienas ar keli „Bluetooth®“ įrenginiai, paskutinis prijungtas įrenginys automatiškai vėl prijungiamas,
kai užvedamas automobilio variklis.
Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima pakeisti
prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi būti iš
anksto užregistruotas (p. 54) automobilyje.
Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai
prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra pasiekiamas. Jei paskutinis prijungtas prietaisas yra nepasiekiamas, sistema bando prisijungti pirmiau prijungtą prietaisą.
Susijusi informacija
56
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką OK/MENU ir pasirinkite
Change phone.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
3.
Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Medijos prietaiso keitimas
1.
Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio
vadovą.
2.
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Change device.
> Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centrinio ekrane pažymimi atitinkamu
Bluetooth® pavadinimu.
Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite EXIT ir pasirinkite prijungti naują prietaisą
(p. 54) arba persijungti prie kito jau užregistruoto
prietaiso (p. 56).
•
•
2.
3.
Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.
Telefono keitimas
1.
Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio
vadovą.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas
Bluetooth® prietaiso šalinimas
„Bluetooth®“
prietaisui išjudėjus iš automobilio
ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas.
Galima išimti (išregistruoti)
prietaisą
iš automobilio. Tokiu atveju automobilis prietaiso
automatiškai nebeaptiks.
Atjungus mobiliojo ryšio telefoną, pokalbį galima
tęsti su integruotu telefone mikrofonu ir garsiakalbiu.
Medijos prietaiso šalinimas
„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus
variklį ir atidarius dureles16.
Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas
(p. 57). Tada automobilis neieškos to įrenginio
automatiškai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
Medija Bluetooth® (p. 53)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Bluetooth®
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga
Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti
belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.
Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Change
device Delete device.
Telefono šalinimas
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
mygtuką OK/MENU ir pasirinkite Change
phone Delete device.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
Medija Bluetooth® (p. 53)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Telefono funkcijų valdymas.
Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 54).
Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų rankų
įranga, kuria galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą. Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas, taip pat galima valdyti iš jo
paties klaviatūros.
Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima vienu metu transliuoti garso
failus iš telefono arba kito prie Bluetooth® prijungto medijų įrenginio, žr. Medija Bluetooth®
16
Tik beraktis važiavimas.
}}
57
GARSAS IR MEDIJA
||
(p. 53). Norėdami valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas, perjunkite pagrindinius garso šaltinius TEL ir
MEDIA.
PASTABA
Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai kurie
mobilieji telefonai. Dėl informacijos apie tinkamus telefonus „Volvo" rekomenduoja kreiptis
pagalbos į įgaliotąjį „Volvo" prekybos atstovą.
Suaktyvinti
Spustelėjus TEL, suaktyvinamas prijungtas telefonas. Jei telefonas jau prijungtas, nuspaudus mygtuką TEL pateikiamas nuorodų meniu su telefono
dažnai naudojamomis meniu parinktimis. Ženklas
nurodo, kad prijungtas telefonas.
3.
Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado ženklas
ir „laisvų rankų“ funkcija perjungta į
telefono režimą.
2.
Surinkite reikiamą numerį arba įprastame
rodinyje pasukite TUNE dešinėn, kad pasiektumėte telefonų knygelę (p. 61) arba kairėn, kad pasiektumėte visų skambučių
registrą (p. 59).
17
18
19
58
Palaiko ne visi mobilieji telefonai.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Iškylantįjį meniu ir pranešimo garsą galima
išjungti per Phone menu Message
notifications.
Skambutis nutraukiamas su EXIT.
PASTABA
Tekstinio pranešimo skaitymas17
Norint, kad automobilyje matytųsi prijungto
mobiliojo ryšio telefono pranešimai, jį prijungus reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliojo ryšio telefone. Priklausomai nuo mobiliojo
ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais
būdais:
Automobilis perteikia prijungto mobiliojo telefono
teksto žinutes.
Jei į prijungtą telefoną ateina tekstinis pranešimas, ekrano viršuje rodomas ženklas
.
1.
Paspauskite TEL, o paskui OK/MENU, kad
pasiektumėte Phone menu.
2.
Pasukite TUNE iki Messages ir paspauskite
OK/MENU.
3.
Sukite TUNE iki pranešimo, kad galėtumėte jį
perskaityti, ir paspauskite OK/MENU.
> Pranešimas rodomas ekrane.
Skambinimas
1.
Paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte pasirinktam adresatui arba skambučių
registre esančiu numeriu.
4.
Paspaudus OK/MENU, pateikiamas žinučių
meniu su parinktimis, pvz., kad sistemos balsas perskaitytų žinutę18, būtų skambinama
žinutės siuntėjui arba žinutė būtų panaikinta.
Jei pagrindinis šaltinis TEL jau aktyvus, ekrane
rodomas iškylantis meniu su naujais pranešimais.
Paspaudus OK/MENU, pateikiama pasirinktoji
žinutė, o sistemos balsas kartu ją perskaito19.
Skaitymą galima pertraukti su EXIT.
•
telefone parodomas ir patvirtinimas iškylantis langelis arba pranešimas;
•
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono
nustatymuose patvirtinamas informacijos
dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį
atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio
telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.
Susijusi informacija
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso
nuostatos (p. 60)
•
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“
įranga (p. 90)
GARSAS IR MEDIJA
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“
telefonas – apžvalga
Skambinimas ir skambučių
priėmimas
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos
apžvalga.
Telefonų skambučių funkcijos.
Priimamas skambutis
–
Kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį,
paspauskite OK/MENU. Funkcija būna aktyvi
net jei garso sistema veikia, pvz., režimu
RADIO arba MEDIA.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite
TUNE kairėn, kad pamatytumėte skambučių
registrą.
Įprastame telefono šaltinio rodinyje prijungto telefono skambučių registrą galima peržiūrėti
paspaudžiant OK/MENU ir tada pasirenkant Call
list.
PASTABA
Atmeskite arba užbaikite su EXIT.
Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo
telefono skambučių registras, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliajame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo
ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais
būdais:
Meniu skambučių metu
Įprastame telefono šaltinio rodinyje esamojo
pokalbio metu vieną kartą paspaudus OK/MENU,
suteikiama prieiga prie tokių funkcijų:
• Mobile phone: pokalbis persiunčiamas iš
Sistemos išdėstymas
Mobilusis telefonas
Mikrofonas
Vairo klaviatūra
Centrinės konsolės valdymo skydelis
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono
ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais telefonais nutrūksta. Tai yra normalu. „Laisvų
rankų“ funkcija paklausia, ar norite prisijungti
vėl.
• Mute microphone - garso sistemos mikro• Dial number: galimybė paskambinti trečia-
Skambučių registras
Skambučių registro veidrodinis atspindys rodomas „laisvų rankų“ funkcijoje kiekvieną kartą prijungus iš naujo ir prijungimo metu atnaujinamas.
telefone parodomas ir patvirtinimas iškylantis langelis arba pranešimas;
•
Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono
nustatymuose patvirtinamas informacijos
dalinimasis.
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį
atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio
telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.
fonas nutildytas.
jam asmeniui, naudojantis skaičių klavišais
(esamas pokalbis pervedamas į budėjimo
režimą).
•
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 66)
}}
59
GARSAS IR MEDIJA
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas
– garso nuostatos
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso
nuostatos (p. 60)
Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir
skambučio garsumą.
•
Telefonų knygelė (p. 61)
Telefono garso stiprumas
Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio metu.
Pasinaudokite vairo klaviatūra arba pasukite valdymo elementą VOL.
Garso sistemos garso lygis
Jei nesikalbama telefonu, garso sistemos garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, su VOL.
Jei priimant skambutį veikia garso šaltinis, jis
automatiškai nutildomas.
Skambučio melodijos garsumas
Skambučio melodijos garsumą galima keisti
paspaudus SOUND mygtuką, pasukus TUNE iki
Ringtone volume ir spustelėjus OK/MENU.
Sureguliuokite skambučio melodijos garsumą
sukdami TUNE ir nuostatą su OK/MENU.
Skambučių signalai
„Laisvų rankų“ funkcijos skambučio melodija naudojama įeinantiems skambučiams.
PASTABA
Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose prijungto mobiliojo telefono skambučio melodija
nėra išjungta ir naudojama kartu su laisvų
rankų sistemoje įdiegtu signalu.
60
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė
Automobilis rodo prijungto mobiliojo telefono
telefonų knygelės veidrodinį atspindį ir rodo šią
telefonų knygelę tik tada, kai mobilusis telefonas
prijungtas.
Norint naudotis telefonų knygele, ekrano viršuje
, o „laisvų rankų“ funkcija
turi būti ženklas
turi būti suaktyvinta telefono režimu.
Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė
informacija, tuomet ji rodoma ekrane.
PASTABA
Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo
telefono telefonų knygelė, prijungus telefoną
reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliajame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo
ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais
būdais:
•
telefone parodomas ir patvirtinimas iškylantis langelis arba pranešimas;
•
Bluetooth®
ryšio su automobiliu telefono
nustatymuose patvirtinamas informacijos
dalinimasis.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Telefonų knygelė – sparčioji
adresatų paieška
Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite
TUNE dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų
sąrašas.
Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte ir paspauskite OK/MENU, kad paskambintumėte.
Po adresato vardu pateikiamas numatytasis jo
telefono numeris. Jei dešiniau adresato rodomas
simbolis ▼, vadinasi adresatas turi kelis įrašytus
telefono numerius. Spustelėkite OK/MENU, kad
būtų pateikti numeriai. Sukdami TUNE, pakeiskite
ir surinkite kitą nei numatytąjį numerį. Skambinti
galite paspaudę OK/MENU.
Paiešką adresatų sąraše galima atlikti centrinio
valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato vardo
pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr.
Telefonų knygelė – adresatų paieška (p. 62).
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį
atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio
telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.
61
GARSAS IR MEDIJA
Telefonų knygelė – adresatų
paieška
1.
Pasukite TUNE iki reikiamos raidės, tada
paspauskite OK/MENU. Galima naudotis ir
centrinio valdymo pulto valdymo skydelio
skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide. Paieškos rezultatas
rodomas telefonų knygelėje (3).
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba pereiti į telefonų knygelę, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje
lentelėje) ir paspausti OK/MENU.
Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje
(p. 61).
Paieška naudojant ženklų ratuką.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
=>
Pereinama į telefonų knygutę (3).
Norint pasirinkti adresatą, reikia
pasukti TUNE. Norint pamatyti
numerius ir kitą informaciją, reikia
paspausti OK/MENU.
Simbolių sąrašas
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau)
Telefonų knygelė
Kad surastumėte adresatą, įprastame telefono
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Contacts.
20
62
First
name/
Last
name
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
Pakeičia telefonų knygelės rūšiavimo tvarką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai įvesti simboliai išsitrins.
Įveskite skaitmenine klaviatūra
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio
valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda
juosta su visais ženklais20, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per
šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
GARSAS IR MEDIJA
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Balso atpažinimas
Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui
balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės
sistemos, radijo, prie Bluetooth® prijungto mobiliojo ryšio telefono arba „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijas.
Darbo su balso atpažinimo funkcija
pradžia
Balso komandomis vairuotojas gali susikoncentruoti į vairavimą ir sutelkti dėmesį į kelią bei
eismo sąlygas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą
ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.
Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui balsu
suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, per Bluetooth® prijungto mobiliojo
ryšio telefono ar „Volvo“ navigacijos sistemos*
funkcijas, tuo tarpu vairuotojas tuo pat metu gali
laikyti savo rankas ant vairo. Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma: naudotojas balsu
duoda komandas, o sistema reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį
mikrofoną kaip ir „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ sistema (žr. „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas –
apžvalga (p. 59)). Balso atpažinimo sistemos
atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius.
Vairo klaviatūra.
Balso atpažinimo mygtukas
•
Norint įjungti balso atpažinimo sistemą ir pradėti duoti komandas, reikia paspausti mygtuką (1). Tada centrinio valdymo pulto ekrane
sistema parodys dažniausiai naudojamas
komandas.
Naudojantis balso atpažinimo sistema, reikia
nepamiršti:
•
Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
•
Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo
metu nesupras jūsų balsu duodamų
komandų).
•
Venkite salone foninio triukšmo: durelės, langai ir stoglangis* turi būti uždaryti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
63
GARSAS IR MEDIJA
||
PASTABA
Abejojant, kurią komandą naudoti, galima
ištarti „Help“: sistema pateiks kelias skirtingas komandas, kurias bus galima naudoti
esamoje situacijoje.
Balso atpažinimo kalbų parinktys
Galimos balso atpažinimo (p. 63) kalbos parinktys pasirenkamos per meniu sistemą MY CAR.
Balso atpažinimo funkciją galima išjungti:
•
•
ištariant „Cancel“;
Paspauskite EXIT arba kito pagrindinio
šaltinio mygtuką (pvz., MEDIA).
Garsumas
Balso atpažinimo sistemos garsumas nustatomas
centrinio valdymo pulto rankenėle VOL (kai sistema kalba).
Mobiliojo telefono prijungimas
Norint mobiliajam telefonui siųsti komandas
balsu, reikia telefoną įregistruoti ir prijungti per
Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemą. Davus telefono
komandą balsu, kai neprijungtas joks mobilusis
telefonas, sistema pateikia informacijos apie ją.
Informacijos apie tai, kaip registruoti ir prijungti
mobilųjį telefoną, rasite „Bluetooth®“ prietaiso
registravimas (p. 54).
Kalbų sąrašas.
Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąraše
. Kalba pakeičiama per
pažymėtos piktograma
meniu sistemą MY CAR (p. 14).
PASTABA
Balso atpažinimo funkcijos kalbos pakeisti
neįmanoma kartu nepakeičiant visos meniu
sistemos kalbos.
Balso atpažinimo pagalbos
funkcijos
Pagalbos funkcijos siūlomos siekiant padėti
susipažinti su balso atpažinimo sistema (p. 63) ir
suteikti jums galimybę išmokyti šią sistemą atpažinti jūsų balsą ir akcentą.
•
Balso instrukcijos: Funkcija, padedanti susipažinti su sistema ir procedūra komandoms
duoti.
•
Mokymas balsu: Funkcija, leidžianti balso
atpažinimo sistemai išmokti pažinti jūsų balsą
ir akcentą. Ši funkcija suteikia vairuotojui galimybę balsu išmokyti vieno naudotojo profilį.
•
Trumpos instrukcijos: Funkcija, kuri perskaito trumpas instrukcijas apie sistemos veikimą.
PASTABA
Balso atpažinimo instrukcijas ir balso apmokymą galima pradėti vykdyti tik kai automobilis
yra pastatytas.
Balso instrukcijos
Instrukcijas galima paleisti įprastame MY CAR
(p. 14) rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Settings Voice control settings
Tutorial.
Instrukcijos yra suskirstytos į 3 pamokas, kurias
užbaigti prireiks iš viso maždaug 5 minučių. Sis-
64
GARSAS IR MEDIJA
tema pradeda nuo pirmos pamokos. Norėdami
praleisti pamoką ir pereiti prie kitos pamokos,
spauskite
. Spausdami
, grįžkite prie
ankstesnės pamokos.
Užbaikite instrukcijas spausdami EXIT.
Balso atpažinimas - nuostatos
Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos
(p. 63) nuostatos.
•
Balso pritaikymas
Sistema parodo keletą frazių, kurias reikia ištarti.
Balso pritaikymo funkciją galima paleisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant OK/MENU
ir pasirenkant Settings Voice control
settings Speaker adaptation.
•
Užbaigę balso pritaikymą, prisiminkite pasirinkti
profilį (p. 65) Trained user per User setting.
Atminkite: nurodžius kitą balso atpažinimo kalbos
parinktį (p. 64), mokymo balsu procedūrą reikia
pakartoti.
Trumpos instrukcijos
Sistema perskaito trumpas balso atpažinimo
funkcijos instrukcijas. Instrukcijos įjungiamos
paspaudus balso atpažinimo mygtukas (p. 63) ir
ištarus „Brief instructions“.
•
Naudotojo nuostata – balso profilį galima
nustatyti įprastame MY CAR (p. 14) rodinyje
paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant
Settings Voice control settings User
setting. Pasirinkite Default arba Trained
user. Trained user galima pasirinkti tik jei
galima atlikti balso apmokymą (p. 64).
Sintetinio balso sparta – sistemos dinaminio (iš anksto neįrašyto) teksto skaitymo
balso spartą galima keisti įprastame MY CAR
rodinyje paspaudžiant OK/MENU ir pasirenkant Settings Voice control settings
Read out speed. Pasirinkite Fast, Medium
arba Slow.
Balso atpažinimo garsas - sistemos balso
garsą galima keisti paspaudus SOUND mygtuką, pasukus TUNE iki Voice control
volume ir spustelėjus OK/MENU. Sureguliuokite balso garsą sukdami TUNE ir įrašykite ją su OK/MENU.
Balso atpažinimas - balso
komandos
Galima valdymas balsu (p. 63) tam tikras daugialypės terpės sistemos ir prie Bluetooth® prijungto mobiliojo telefono funkcijas, taikant iš
anksto apibrėžtas balso komandas.
Dialogą balso komandomis vairuotojas pradeda
paspausdamas balso atpažinimo mygtuką (p. 63).
Pradėjus dialogą, ekrane pateikiamos dažniausiai
naudojamos komandos.
Pripratęs prie sistemos vairuotojas gali paspartinti
komandų dialogą ir praleisti sistemos teikiamas
užuominas, tiesiog nuspausdamas balso atpažinimo mygtuką.
Komandas galima duoti keliais būdais
Kūrinio paieškos medijos leistuve komandą
galima duoti keliais etapais arba per trumpą
komandą:
•
Ištarkite „Medijos paieška“, sulaukite sistemos atsakymo ir po to ištarkite, pvz.,
„Kūrinys“.
arba
•
Ištarkite „Ieškoti kūrinio“ per vieną seką.
Susijusi informacija
•
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos
(p. 66)
•
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas
(p. 66)
}}
65
GARSAS IR MEDIJA
•
•
Balso atpažinimas - radijas (p. 67)
Balso atpažinimas - daugialypė terpė
(p. 68)
Balso atpažinimas - sparčiosios
komandos
Balso atpažinimas - mobilusis
telefonas
Balso atpažinimo (p. 63) funkciją galima taikyti
naudojant įvairias iš anksto apibrėžtas sparčiąsias komandas.
Balsu valdykite (p. 63) prie Bluetooth® prijungtą
mobilųjį telefoną, kad, pvz., paskambintumėte
adresatui arba surinktumėte numerį.
Sparčiąsias multimedijos sistemos ir telefono
komandas rasite įprastame MY CAR (p. 14) rodinyje paspausdami OK/MENU ir pasirinkdami
Settings Voice control settings
Command list Global commands, Phone
commands, Media commands, Radio
commands bei Navigation commands*.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Kiekvienos komandos pagalbiniu tekstu informuojama, ar komandą galima naudoti visuose
šaltiniuose ar tik viename jų.
66
Numerio rinkimas
Sistema supranta skaičius nuo 0 (nulio) iki 9
(devynių). Šiuos skaičius galima ištarti individualiai, kelių skaičių grupėmis, arba galima ištarti visą
numerį iškart. Didesnių nei 9 (devyni) skaičių sistema nesupranta: pavyzdžiui, negalima sakyti 10
(dešimt) arba 11 (vienuolika).
Šiuo dialogu, kuriame naudojamos balso komandos, surenkamas numeris.
1.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Dial number“.
> Sistema atsako: „Say the number“.
2.
Pradėkite tarti telefono numerio skaičius
(kaip atskirus vienetus, t. y. Six-eight-seven
ir t.t.).
> Po pauzės sistema pakartos paskutinių
ištartų skaičių grupę.
3.
Pasakykite likusius numerius. Ištarę visą
numerį, užbaikite tardami: „OK“.
> Sistema surenka numerį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Numerį galima keisti ištariant „Teisingai“ (panaikinama paskutinė ištarta skaičių grupė) arba
„Erase“ (panaikinamas visas ištartas telefono
numeris). Pasakius „Kartoti“, sistema perskaitys
visą ištartą numerį.
Skambinimas adresatui
Taikant balso komandas, šiuo dialogu skambinama telefonų knygelėje esančiam adresatui.
1.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Call contact“.
> Sistema atsako: „Say the name“.
2.
Ištarkite adresato vardą.
> Jei surandamas tik vienas adresatas, sistema skambina jam, nes priešingu atveju ji
toliau teikia instrukcijas, kaip surasti reikiamą adresatą.
Jei telefonų knygelėje įrašyti keli adresato numeriai, tada po vardo galima sakyti, pavyzdžiui,
„Mobilusis“ arba „Darbo“, norint padėti sistemai.
Daugiau komandų
Daugiau mobiliojo telefono valdymo balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje,
meniu MY CAR (p. 14) paspaudus OK/MENU ir
tada paspaudus Settings Voice control
settings Command list Phone
commands.
Susijusi informacija
•
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“
įranga (p. 57)
Balso atpažinimas - radijas
Valdykite balsu (p. 63) radiją, kad, pvz., pakeistumėte stotį.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Stoties pakeitimas
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiama radijo stotis.
1.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Select station“.
> Sistema atsako: „Say the station's
name“.
2.
Ištarkite radijo stoties pavadinimą.
> Sistema įjungia šios radijo stoties transliaciją.
Dažnio pakeitimas
Sistema supranta skaičius nuo 87.5 (aštuoniasdešimt septyni taškas penki) iki 108.0 (šimtas
aštuoni taškas nulis).
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas radijo dažnis.
1.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Frequency“.
> Sistema atsako: „Say the frequency“.
2.
Ištarkite dažnį 87.5 ir 108.0 megahercų
intervale.
> Sistema įjungia šį radijo dažnį.
}}
67
GARSAS IR MEDIJA
||
Daugiau komandų
Daugiau radijo valdymo balsu atpažinimo
komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu
MY CAR (p. 14) paspaudus OK/MENU ir tada
paspaudus Settings Voice control settings
Command list Radio commands.
Susijusi informacija
•
Radijas (p. 36)
Balso atpažinimas - daugialypė
terpė
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas takelis.
Valdykite balsu (p. 63) daugialypės terpės sistemą, kad, pvz., pakeistumėte šaltinį ar takelį.
1.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Select track“.
> Sistema atsako: „Say the track number“.
2.
Ištarkite takelio numerį (kaip vieną skaičių, t.
y. „Twenty-three“, bet ne „Two-three“).
> Sistema pakeičia takelio numerį aktyviam
medijų šaltiniui.
Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.
Šaltinio pakeitimas
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas medijų šaltinis.
–
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Disc“.
> Sistema įjungia CD/DVD grotuvą.
Medijų paieška
Naudojant balso komandas, šiuo dialogu ieškoma
medijų.
Kiti šaltiniai pasiekiami sakant, pvz., „Bluetooth“,
„TV“ arba „USB“. Galimybė keisti šaltinius priklauso nuo to, kuris šaltinis yra prijungtas tuo
metu, ir nuo to, ar šaltinyje ar kokių nors grojamų
medijų. Jei medijų šaltinio nėra, sistema paaiškina, kodėl.
1.
Naudotojas pradeda dialogą sakydamas:
„Medijos paieška“.
> Sistema rodo sunumeruotą galimų paieškos kategorijų sąrašą ir atsako: „Select a
line number, or say a category for
media search“.
Takelio pakeitimas
2.
Ištarkite eilutės numerį arba paieškos kategoriją.
> Sistema teikia tolesnius nurodymus, kad
surastumėte reikiamas medijas.
Sistema supranta skaičius nuo 0 (nulio) iki 99
(devyniasdešimt devynių). Sistema neatpažįsta
skaičių, didesnių kaip 99 (devyniasdešimt devyni),
pvz., 100 (šimtas) arba 101 (šimtas vienas) yra
negalimi.
Daugiau komandų
Daugiau multimedijos sistemos valdymo balsu
atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 14) paspaudus
OK/MENU ir tada paspaudus Settings Voice
68
GARSAS IR MEDIJA
control settings
commands.
Command list
Susijusi informacija
•
Medijos leistuvas (p. 43)
Media
prie interneto prijungtas
automobilis
skambinti, „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų
rankų“ įranga (p. 57).
Prijungus automobilyje internetą, suteikiama galimybė naudotis, pvz., naršymo paslaugomis, interneto radiju ir muzikos paslaugomis taikomųjų
programų (p. 74) pagalba bei transporto priemonėje sumontuota žiniatinklio naršykle
(p. 75).
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą (interneto
ryšio dalinimas), o į abonentinį mokestį turi būti
įtrauktas ir duomenų perdavimas.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu
(p. 28).
Kai transporto priemonėje prijungtas internetas,
galima naudoti papildomas programas (taikomąsias programas). Turimos taikomosios programos
gali skirtis, bet jų tipas gali apimti, pavyzdžiui, navigacijos paslaugas, socialines medijas, interneto
radijo ir muzikos paslaugas. Automobilyje yra
paprasta žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.
Jei interneto ryšys yra per mobiliojo ryšio telefoną,
taip pat galima naudotis kitomis mobiliojo ryšio
funkcijomis, pvz., skaityti tekstinius pranešimus ir
}}
69
GARSAS IR MEDIJA
||
Prijunkite automobilį prie interneto.
Kaip prisijungti prie automobilio modemo, Automobilio modemas* (p. 72).
Wi-Fi
Bluetooth®
1. Mobiliojo ryšio telefonas pirmiausia turi būti
registruotas ir prijungtas prie automobilio
(p. 54).
Interneto ryšio nuostatos.
Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto
ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio
interneto prieigos taško) funkciją.
3.
Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
Bluetooth.
> Automobilis prijungtas.
Numatytoji interneto ryšio nuostata – nesijungti
prie interneto. Nurodžius parinktį jungtis, ji
įrašoma ir automobilis automatiškai jungiasi, kai
tik tinklas būna pasiekiamas. Kad pakeistumėte
prisijungimo prie interneto metodą, nurodykite
kitą ryšio parinktį. Kad automatiškai nesijungtumėte prie interneto, pasirinkite atšaukti interneto
ryšį.
Ateityje automobilis automatiškai naudos
„Bluetooth®“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo
tinklo.
Nurodykite ryšio parinktį: „Bluetooth®“, „Wi-Fi“
arba automobilio modemas*:
Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį,
rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.
Automobilio modemas*21
Jungiantis prie interneto per automobilio
modemą, ryšiu naudosis „Volvo On Call“ paslaugos.
Automobilis gali įsiminti daugiausia 10
Bluetooth® tinklų. Jei pridedamas dar vienas,
seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš
įsimenamų tinklų sąrašo.
21
70
2.
Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane
pateikiamas ženklas (p. 32).
1.
Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto
ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio
interneto prieigos taško) funkciją.
2.
Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
Wi-Fi.
> Pradedama galimų Wi-Fi tinklų paieška.
3.
Pasirinkite savo tinklą.
4.
Pasirinkite Connect.
5.
Įveskite tinklo slaptažodį.
> Dabar automobilis bando susijungti su tinklu.
Ateityje automobilis automatiškai naudos „Wi-Fi“
ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo. Atminkite, kad tam tikri telefonai išjungia modemo
funkciją po to, kai atjungiamas kontaktas su automobiliu, pvz., išlipus iš automobilio (iki kitą kartą
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
juo naudojantis). Taigi, kitą kartą norint naudotis
modemo funkcija, ją reikia įjungti telefone.
Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane
pateikiamas ženklas (p. 32).
Norėdami atstatyti gamintojo nustatymus, centriniame valdymo skyde paspauskite MY CAR, po to
OK/MENU ir pasirinkite Settings Reset to
factory settings.
Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį,
rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.
„Wi-Fi“ technologija ir saugumas
Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Wi-Fi
tinklų. Jei pridedamas dar vienas, seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų tinklų
sąrašo.
•
•
•
Įrašyto Wi-Fi tinklo šalinimas
Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų
veikimas gali susilpnėti.
1.
Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį.
2.
Po to spustelėkite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Internet settings.
3.
Pasirinkite Wi-Fi.
> Rodomas galimų tinklų sąrašas.
4.
Pasirinkite tinklą, kurį šalinsite.
5.
Pasirinkite Forget.
> Automobilis daugiau automatiškai su šiuo
tinklu nesusijungs.
Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:
Dažnis – 2,4 GHz.
Standartai – 802.11 b/g/n.
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Interneto ryšio atsisakymas
Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų
automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų.
Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio
duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero
signalo stiprumo.
Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis
Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo
telefono vietą automobilyje. Norėdami padidinti
signalo stiprumą, patraukite mobiliojo ryšio telefoną arčiau prie automobilio garso ir medijų sistemos. Užtikrinkite, kad tarp jų nebūtų jokių trukdžių.
Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas
Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo
esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo
padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už
kalnų, giliuose slėniuose ar uždarose patalpose.
Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos
sutarties.
PASTABA
Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto,
kreipkitės į savo tinklo operatorių.
Visų tinklų šalinimas
Visus tinklus galima pašalinti vienu metu. Atkreipkite dėmesį, kad visi naudotojo duomenys ir visos
sistemos nuostatos grąžinamos į originalias
gamyklines.
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Connect through
None. Automobilyje nėra prijungto interneto.
Susijusi informacija
•
•
Ženklai ekrane (p. 32)
Savininko keitimas (p. 10)
71
GARSAS IR MEDIJA
Automobilio modemas*22
PASTABA
Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima
naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat
galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą užvedant automobilį įvesti PIN kodo, rekomenduojama
išjungti PIN kodo užraktą. Norėdami pamatyti
įprastą šaltinio rodinį, paspauskite MY CAR.
Po to spustelėkite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Internet settings Car
modem. Panaikinkite žymimojo langelio Lock
SIM card žymėjimą.
Interneto ryšys
SIM kortelės laikiklis daiktadėžėje.
1.
Įdėkite savo asmeninę SIM kortelę į laikiklį,
kuris yra daiktadėžėje.
2.
Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Car modem.
3.
22
72
Įveskite SIM kortelės PIN kodą.
> Dabar automobilis prisijungia prie interneto ir galima naudotis interneto funkcijomis, žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 69).
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Kad išaktyvintumėte interneto ryšį, paspauskite
MY CAR, kad pasiektumėte įprastą šaltinio rodinį.
Tada paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Internet settings None.
Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Wi-Fi viešosios interneto prieigos taškų
bendrinimas
2.
Pažymėdami žymimąjį langelį, suaktyvinkite
automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką.
> Dabar galima išorinius įrenginius prijungti
prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto
prieigos taško.
Norėdami išaktyvinti interneto ryšio platinimo
funkciją, atžymėkite langelį.
PASTABA
Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos
tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriui.
Jei automobilyje prijungtas internetas per savo
modemą, galima platinti interneto ryšį (Wi-Fi –
viešosios interneto prieigos tašką), kad kiti įrenginiai taip pat galėtų naudoti automobilio modemą.
Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi palaikyti
interneto ryšio platinimą (interneto ryšio platinimas).
1.
Paspauskite MY CAR, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings
Internet settings Car Wi-Fi hotspot
Įveskite Wi-Fi tinklo (SSID) pavadinimą ir
slaptažodį. Pavadinime turi būti 6-32 ženklai,
o slaptažodyje – 10-63 ženklai. Vėliau pavadinimą ir slaptažodį galima keisti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos taško
galima prijungti iki 8 įrenginių. Prijungtų įrenginių
skaičius parodomas pirmiausia paspaudžiant
MY CAR, kad būtų pateiktas įprastas šaltinio
rodinys. Tada paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings Internet settings.
Prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško
prijungtų įrenginių skaičius.
Kad pamatytumėte, kurie įrenginiai prijungti prie
automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos taško,
paspauskite MY CAR ir pasieksite įprastą šaltinio
rodinį. Tada paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Settings Internet settings Car Wi-Fi
hotspot.
Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško technologija ir saugumas
Skirstant Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką,
naudojamas 2,4 GHz dažnis. Jei vienu metu
šiame dažnyje veikia keletas įrenginių, jų veikimas
gali sutrikti.
•
•
Dažnis - 2,4 GHz.
Standartai - 802.11 b/g/n.
}}
73
GARSAS IR MEDIJA
||
•
•
Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
Taikomosios programos
Automobilio modemo antena sumontuota ant
automobilio stogo.
Programos (taikomosios programos) yra programos, kurias galima naudoti, jei automobilis prijungtas prie interneto. Galimi programėlių tipai:
navigacijos paslaugos, socialiniai tinklai, internetinės radijo ir muzikos tarnybos.
Interneto ryšio nėra arba jis prastas
Žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 69).
Susijusi informacija
•
•
prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
Ženklai ekrane (p. 32)
Informacijos apie bazines naudojimo ir naršymo
funkcijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).
Norint naudotis taikomosiomis programomis, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas
prie interneto (p. 69).
Kai automobilis prijungtas prie belaidžio tinklo,
ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodomas
ženklas (p. 32). Jei nėra interneto ryšio, apie tai
pranešama ekrane.
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
23
74
Galimos taikomosios programos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
Centriniame valdymo pulte paspauskite
ir,
norėdami pamatyti pasiekiamas programėles23,
pasirinkite Apps. Pasirinkite taikomąją programą
iš sąrašo ir pradėkite nuo OK/MENU.
Taikomosios programos atsiunčiamos iš interneto
į automobilį ir iš ten valdomos. Taikomosios programos įkeliamos (atnaujintos) kiekvieną kartą,
jas paleidus, tai reiškia, kad interneto reikia kiekvieną kartą, naudojant taikomąją programą.
Programėlės bendrina automobilio
buvimo vietos informaciją
Kai kurioms taikomosios programoms reikia informacijos apie vietą. Automobiliui aptikti programėlės naudoja GNSS (Pasaulinę navigacijos palydovinę sistemą): tai reiškia, kad automobilio buvimo
vietos informacija gali būti perduota „Volvo“
paslaugų teikėjams. Paslaugų teikėjai dirba
GARSAS IR MEDIJA
„Volvo“ vardu ir gali apdoroti buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek to reikia paslaugoms suteikti.
Visi subrangovai yra saistomi sutartimis, kuriomis
reikalaujama laikytis konfidencialumo ir buvimo
vietos informaciją naudoti tik pagal galiojančius
teisės aktus.
Navigacijos paslaugos
Naršymo paslaugos pateikia kelio informaciją, kuri
nukreipia iki išankstinio kelionės taško. Vis dėlto
ne visos rekomendacijos yra patikimos, nes sistema kartais negali tinkamai įvertinti atskirų situacijų, pvz., staigiai pasikeitus orui.
Registravimasis
ĮSPĖJIMAS
Prie kai kurių taikomųjų programų / paslaugų reikia prisijungti. Yra du tipai:
Sekite toliau.
•
•
•
24
25
Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis
programomis, reikia registruotis pas taikomosios programos / paslaugos teikėją. Paleidus
taikomąją programą, esate informuojami, jog
turite prisiregistruoti. Norėdami užsiregistruoti arba prisijungti su egzistuojančia
paskyra, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.
Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis
programomis / paslaugomis, reikia prisijungti
su asmenine Volvo ID. Užsiregistruokite ar
pasinaudokite egzistuojančia paskyra ir gaukite prieigą prie įvairių naudingų paslaugų,
pvz., adreso siuntimo iš žemėlapio internetu
tiesiai į navigacijos programėlę arba „Volvo“
navigacijos sistemą*24. Papildomos informacijos apie paskyros kūrimą ir kitus klausimus
rasite Volvo ID (p. 11).
•
•
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
PASTABA
Galima atnaujinti iki Sensus Navigation versijos, kurioje yra daugiau funkcijų ir žemėlapio
duomenų atnaujinimų. Susisiekite su savo
atstovu.
Susijusi informacija
•
•
Ženklai ekrane (p. 32)
Savininko keitimas (p. 10)
Žiniatinklio naršyklė25
Automobilyje yra žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.
Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu
(p. 28).
Žiniatinklio naršyklė yra paprasto tipo ir palaiko
teksto ir paveikslų „HTML 4“ standartą. Žiniatinklio naršyklė nepalaiko judančių paveikslų, vaizdo
ir garso. Neįmanoma atsisiųsti ir įrašyti failus.
Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia, kad
automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 69).
PASTABA
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
PASTABA
Žiniatinklio naršyklė neprieinama važiuojant.
Sensus Navigation.
Taikoma kai kurioms rinkoms
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
75
GARSAS IR MEDIJA
||
Spustelėkite „Connect“ mygtuką centrinėje konir pasirinkite Web browser.
solėje
Ženklų ratuku įveskite saityno adreso URL, pvz.,
www.volvocars.com.
a|A
Prisijungus prie interneto, naudojant Bluetooth®,
Bluetooth® ženklas (p. 32) rodomas viršutiniame
dešiniajame ekrano kampe.
1.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
||}
2.
Tęskite su kita raide.
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba pereiti į istoriją,
reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2)
pasukti TUNE iki vienos iš parinkčių (žr.
paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama
ekrane.
Paieškos funkcija
123/A
BC
Į raides ir skaičius keičiama su OK/
MENU.
=>
Pereinama prie istorijos (3). Pasukite TUNE, kad pasirinktumėte interneto adresą URL, ir paspauskite
OK/MENU, kad pasiektumėte šį
adresą.
Go
Su OK/MENU įkeliamas įvestas
interneto adresas URL.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Neseniai aplankyti interneto puslapiai (istorija).
76
Su OK/MENU keičiamos mažosios
raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Keičiama iš ženklų ratuko į
Address: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT.
Norėdami grįžti prie ženklų ratuko,
spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti
redaguoti Address: lauką.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę EXIT, tai įvesti simboliai išsitrins.
GARSAS IR MEDIJA
Įveskite skaitmenine klaviatūra
rinktą ar paryškintą nuorodą, spauskite OK/
MENU.
• Back - grįžtama į ankstesnį puslapį.
• Forward – jei grįžote, galima vėl eiti pirmyn į
šį puslapį.
• Reload - atnaujina puslapį.
• Stop - puslapio įkėlimas sustabdomas ir
grįžtama atgal.
• New tab – sukuriama nauja kortelė / puslapis. Vienu metu galima atidaryti iki keturių
kortelių.
• Close tab - uždaro kortelę arba puslapį.
• Zoom in/Zoom out - didina arba mažina
puslapio vaizdą.
Skaitmeninė klaviatūra.
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio
valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda
juosta su visais ženklais26, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per
šiuos ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
Naršymas žiniatinklio naršyklėje
Norėdami naršyti tarp nuorodų ar slinkti interneto
puslapiu, sukite TUNE. Norėdami suaktyvinti pasi26
Judesiai žymekliu interneto puslapyje.
Naudojant centriniame valdymo pulte esančią klaviatūrą, žymekliu galima laisvai slankioti po visą
puslapį. Paspauskite mygtuką INFO, kad persijungtumėte į meniu juostą puslapio viršuje.
• Add bookmark/Delete bookmark – kad
nereikėtų įrašyti interneto puslapio adreso
kiekvieną kartą lankantis puslapyje, galima
įrašyti šio puslapio sparčiąją nuorodą (adresyno įrašą). Daugiausia gali būti 20 adresyno
įrašų.
Iškylantis meniu pasiekiamas 5 mygtuku centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį
į sritį, kurios negalima juo suaktyvinti, ir paspausti
OK/MENU.
• Settings – žiniatinklio naršyklės ekrano pri-
Funkcijos
• Bookmarks – Rename, Reorder arba
Galimos funkcijos pasiekiamos iškylančiame
meniu 5 mygtuku centriniame valdymo pulte arba
galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo
suaktyvinti, ir paspausti OK/MENU.
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
taikymas ir informacijos valdymas, smulkesnės informacijos žr. toliau.
Nustatymai
Delete.
• Content filtering – įmanoma atlikti tokius
pritaikymus, kad tinklalapiai atrodytų, kaip
pageidaujama. Galima suaktyvinti / išaktyvinti
}}
77
GARSAS IR MEDIJA
||
tokias funkcijas: Show images, Block popups ir Enable JavaScript.
• Accept cookies – slapukai yra maži sau-
gomi tekstiniai failai. Jie leidžia naudotis tam
tikromis funkcijomis svetainėse, o svetainės
savininkui nustatyti statiką, pavyzdžiui,
kuriuose puslapiuose lankytojai naršo.
TV*
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint.
Judant automobiliui, vaizdas nerodomas, tačiau
garsas ir toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo
automobiliui sustojus.
• Text size – pasirenkamas naudojamų sim-
PASTABA
bolių dydis: Large, Medium ar Small.
•
TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint.
Automobiliui važiuojant, vaizdas nerodomas,
tačiau garso sistema groja toliau. Vaizdas vėl
pasirodo automobiliui sustojus.
Clear browsing data – Cookies,
browsing history and cache will be
cleared.
• FAV key options – tam tikras funkcijas
galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant
FAV mygtuką, Parankiniai (p. 33).
Susijusi informacija
•
•
•
Ženklai ekrane (p. 32)
Savininko keitimas (p. 10)
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė
(p. 90)
PASTABA
Ši sistema gali rodyti TV transliacijas tik tose
šalyse, kuriose transliuojama MPEG-2 arba
MPEG-4 formatu ir laikomasi DVB-T standarto. Sistema nedera su analoginėmis transliacijomis.
PASTABA
TV funkcijos, valdymo elementų apžvalga.
Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją
rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Kai kurias funkcijas galima susieti su FAV mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog
spaudžiant FAV mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).
Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokia jo kokybė. Transliaciją
gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki TV retransliacijos
antenos. Dengimo lygis taip pat gali svyruoti
priklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje
esate.
SVARBU
Šiam gaminiui kai kuriose šalyse reikalinga TV
licencija.
78
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
TV peržiūra
–
Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite MEDIA, pasukite TUNE į padėtį TV ir
tada paspauskite OK/MENU.
> Pradedama paieška ir netrukus imamas
rodyti paskutinis žiūrėtas kanalas.
Kanalo keitimas
Kanalą galima pakeisti taip:
•
Pasukite TUNE: pateikiamas teritorijoje
pasiekiamų kanalų sąrašas. Jei kuris nors iš
šių kanalų jau suprogramuotas (p. 79), tuomet jo suprogramuotas numeris yra pateikiamas kanalo pavadinimo dešinėje. Pasukite
TUNE į reikiamą kanalą ir paspauskite OK/
MENU.
•
Spaudžiant išankstinių nuostatų mygtukus
(0–9).
•
/
, po vieną
Spaudinėjant mygtukus
rodomi kiti teritorijoje priimami kanalai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Teletekstas* (p. 81)
Vaizdo nuostatos (p. 48)
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.
(p. 81)
Meniu apžvalga – TV* (p. 92)
TV* kanalai / išankstinių nuostatų
sąrašas
Automobilis nepertraukiamai ir nuolat ieško TV
kanalų. Pasiekiami kanalai įrašomi į kanalų
sąrašą. Kanalų sąrašo paieškos kriterijus galima
keisti, tačiau eiliškumo keisti neleidžiama. Taip
pat yra išankstinių nuostatų sąrašas, kuriame
galima keisti išankstinių nuostatų sąrašą.
Suprogramuotųjų sąrašo keitimas
Jūs galite pakeisti kanalų išdėstymo tvarką, kuria
jie pateikiami išankstinių nuostatų sąraše. TV
kanalas gali būti daugiau nei vienoje išankstinių
nuostatų sąrašo vietoje. TV kanalo vietos išankstinių nuostatų sąraše gali skirtis.
1.
Norint pakeisti suprogramuotųjų sąrašo
tvarką, reikia TV šaltinio įprastame rodinyje
paspausti mygtuką OK/MENU ir pasirinkti
Presets.
2.
Pasukite TUNE iki sąraše norimo perkelti
kanalo ir patvirtinkite mygtuku OK/MENU.
> Pasirinktas kanalas pažymimas.
3.
Pasukite TUNE iki naujos vietos sąraše ir
patvirtinkite su OK/MENU.
> Kanalai susikeičia vietomis.
PASTABA
Jei, pasirinkus kanalą išankstinių nuostatų
mygtukais, nėra signalo, galbūt automobilis
dabar yra kitoje vietoje nei tuo metu, kai buvo
vykdyta kanalų paieška ir įrašytas kanalų sąrašas.
Po iš anksto nustatytų kanalų (iki 30) pateikiami
visi likę toje teritorijoje priimami kanalai. Galima
perkelti kanalą į kitą vietą išankstinių nuostatų
sąraše.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
GARSAS IR MEDIJA
||
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
TV* – atkūrimo parinktys
Informacija apie esamą TV* laidą
TV funkcijas galima redaguoti.
Paspaudus mygtuką (p. 28) INFO, galima gauti
informacijos apie esamą, kitą laidą ir jos pradžios
laiką.
Subtitrų keitimas
1.
Kad pakeistumėte subtitrus, įprastame TV
šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Subtitles.
2.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamus subtitrus ir paspauskite OK/MENU.
> Dabar galima žiūrėti pasirinktus subtitrus.
Garso kalbos keitimas
1.
Kad pakeistumėte garso kalbą, įprastame TV
šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką
OK/MENU ir pasirinkite Audio tracks.
2.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą kūrinį ir paspauskite OK/MENU.
> Dabar galima klausytis pasirinkto kūrinio.
Nuspaudus mygtuką INFO dar kartą, gali būti
pateikiama papildomos informacijos apie esamą
laidą, pvz., pradžios ir pabaigos laikas ir trumpas
esamos laidos aprašymas.
Norint grįžti į TV transliaciją, reikia palaukti kelias
sekundes arba paspausti EXIT.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Susijusi informacija
•
•
80
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Parankiniai (p. 33)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Teletekstas*
Yra galimybė skaityti teletekstą.
Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Norint žiūrėti teletekstą, TV režimu reikia eiti į
TV menu Teletext.
2.
Skaičių klavišais (0–9) įveskite puslapio
numerį (3 skaitmenys) ir pasirinkite puslapį.
> Puslapis automatiškai pateikiamas.
Įveskite naujo puslapio numerį arba pasukite
TUNE, kad pereitumėte į kitą puslapį.
Paspauskite EXIT ir grįžkite į TV ekraną.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
TV* (p. 78)
Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 81)
TV* kanalo signalo priėmimas
dingsta.
Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas,
vaizdas sustoja. Vėl ėmus priimti signalą, vaizdas
ekrane atgyja.
Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas,
vaizdas sustoja. Iškarto po to pasirodo pranešimas, informuojantis, kad dingo esamo TV kanalo
signalas ir pradedama naujo kanalo paieška. Vėl
atsiradus signalui, TV kanalas iškart rodomas
toliau. Kol rodomas pranešimas, galima pakeisti
kanalą.
Nuotolinio valdymo pultelis*
Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms garso ir
medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo
pultelio mygtukai atlieka tas pačias funkcijas kaip
ir centrinės konsolės arba vairo klaviatūros mygtukai.
Jei pasirodo pranešimas No reception, vadinasi,
sistema nustatė, kad (iš dalies) nepriimamas kuris
nors TV kanalas.
Susijusi informacija
•
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
TV* (p. 78)
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas
(p. 79)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
81
GARSAS IR MEDIJA
||
tada nutaikyti pultelį į IR spindulių imtuvą, kuris
yra dešiniau nuo mygtuko (p. 28) INFO centriniame valdymo pulte.
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
PASTABA
Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti problemų
su baterijomis.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Nuotolinis valdymo pultelis* –
funkcijos
Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti toliau
nurodytas funkcijas.
Mygtukas
Veikimas
F = priekinis ekranas
L ir R = negalimos parinktys.
Keisti į navigaciją*
Perėjimas prie radijo šaltinio (pvz.,
AM)
Perėjimas prie medijų šaltinio
(pvz., Disc, TV*)
Keisti į Bluetooth® laisvų rankų
įrangą
Slinkti / greitai atsukti atgal, keisti
kūrinį / dainą
Leisti / pauzė
Stabdyti
Atitinka TUNE centriniame valdymo pulte.
Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiauį padėtį F ir
sia reikia pervesti jo mygtuką
82
Slinkti / greitai persukti pirmyn,
keisti kūrinį / dainą
Meniu
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Mygtukas
Veikimas
Į ankstesnį, atšaukia funkciją,
panaikina įvestus simbolius
Žvalgyti aukštyn / žemyn
Žvalgyti dešinėn / kairėn
Patvirtinti išranką arba eiti į pasirinkto šaltinio meniu sistemą
0-9
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Nuotolinio valdymo pultelis* –
maitinimo elemento keitimas
Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.
PASTABA
Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio naudojimo intensyvumo.
Mažinti garsumą
Nuotolinio valdymo pultelis yra maitinamas keturiais AA/LR6 tipo elementais.
Didinti garsumą
Į ilgą kelionę pasiimkite papildomų maitinimo elementų.
Nustatyti kanalai, skaičių ir raidžių
įvedimas
Nuorodos į mėgstamą nuostatą
Informacija apie esamą programą,
dainą ir t. t. Taip pat naudojama,
kai yra daugiau informacijos nei
gali būti pateikiama ekrane
Garso takelio kalbos pasirinkimas
Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
Teletekstas*, įj./išj.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
GARSAS IR MEDIJA
1.
Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį ir
įstumkite jį infraraudonųjų spindulių lęšio
kryptimi.
2.
Išimkite panaudotus maitinimo elementus ir
pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite
naujus.
3.
Įstatykite dangtelį.
PASTABA
Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai
saugiu būdu.
Garsas ir medija – meniu apžvalga
Garso ir medijos sistemos meniu galimų
parinkčių bei nuostatų apžvalga.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti todėl, kad
šios funkcijos automobilyje nėra, šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba šaltinyje nieko
nėra.
RADIJAS
•
•
•
AM (p. 85)28
FM (p. 85)
DAB *(p. 86)
MEDIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD garsas (p. 86)
„DVD Video“ (p. 87)
Standusis diskas (HDD) (p. 87)
„iPod“ (p. 88)
USB (p. 88)
Medija „Bluetooth®“ (p. 89)
AUX (p. 89)
TV* (p. 92)
TELEFONAS
28
84
•
„Bluetooth®“ laisvų rankų įranga (p. 90)
•
Saityno naršyklė (p. 90)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – AM
Meniu apžvalga – FM
Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Susijusi informacija
AM menuA
Žr.
FM menu
Žr.
Show presets
(p. 39)
TP
(p. 41)
FAV key options
(p. 33)
Alternative frequency
A
(p. 39)
Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Show
No function
Show presets
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Radio text
(p. 42)
Presets
(p. 39)
None
Tune station by
(p. 37)
Station list
(p. 38)
Manual tuning
(p. 38)
FAV key options
(p. 33)
No function
Toggle radio text or presets
(p. 42) ir
(p. 39)
85
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – skaitmeninis
radijas (DAB*)
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas
Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.
DAB menu*
Žr.
Programme type (PTY) filtering
(p. 41)
Galimų CD/DVD garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Disc menu
Žr.
Play/Pause
(p. 44)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Stop
Show
A
Artist/Title
Radio text
(p. 42)
Presets
(p. 39)
Media search
(p. 46)
Shuffle
(p. 45)
Gracenote® options
Gracenote® database
None
Gracenote® results
DAB-DAB linking
(p. 43)
FAV key options
(p. 33)
FAV key options
No function
No function
Toggle show information
Susijusi informacija
•
86
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
(p. 33)
A
Play/Pause
(p. 44)
Shuffle
(p. 45)
Taikoma tik DVD diskams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – „DVD Video“
Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų
apžvalga.
Next subtitle
(p. 47)
Meniu apžvalga - standusis diskas
(HDD)
Next audio track
(p. 47)
Galimų standžiojo disko (HDD) parinkčių ir nuostatų apžvalga.
DVD video menu
Žr.
Play/Pause
(p. 47)
iškylantis DVD vaizdo meniu
DVD disc menu
(p. 47)
Stop
HDD menu
Žr. puslapį
Kai atkuriamas vaizdo failas, paspauskite OK/
MENU, kad atsirastų iškylantis meniu.
Play/Pause
(p. 49)
(p. 47)
Image settings
(p. 48)
Media search
(p. 46)
Subtitles
(p. 47)
Video DVD menu
(p. 28)
Shuffle
(p. 45)
Audio tracks
(p. 47)
DVD disc menu
(p. 47)
Import music
(p. 49)
Advanced settings
Angles
From disc
Susijusi informacija
(p. 48)
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
From USB
A
Screen ratios
FAV key options
Rename/delete files
(p. 33)
No function
Play/Pause
(p. 49)
Enter
Rename
(p. 47)
Delete
}}
87
GARSAS IR MEDIJA
||
Meniu apžvalga – iPod®
Delete all
Storage information
Galimų
(p. 49)
Used space:
Free space:
iPod®
Meniu apžvalga – USB
parinkčių ir nustatymų apžvalga.
iPod menu
Žr.
Play/Pause
(p. 51)
Shuffle
(p. 45)
FAV key options
(p. 33)
Capacity:
Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.
USB menu
Žr.
Play/Pause
(p. 51)
Media search
(p. 46)
Shuffle
(p. 45)
Select USB partition
No function
Tracks:
FAV key options
Play/Pause
(p. 51)
Shuffle
(p. 45)
Folders:
FAV key options
No function
(p. 49)
•
Play/Pause
(p. 49)
Shuffle
(p. 45)
Priklauso nuo rinkos.
Susijusi informacija
•
88
Play/Pause
(p. 51)
Shuffle
(p. 45)
Susijusi informacija
No function
A
(p. 33)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – „Media
Bluetooth“®
Galimų Bluetooth® medijų parinkčių ir nuostatų
apžvalga.
Bluetooth menu
Žr.
Play/Pause
(p. 53)
Shuffle
(p. 45)
Change device
(p. 56)
Connect for media
(p. 53)
Delete device
(p. 57)
Meniu apžvalga – AUX
Galimų AUX parinkčių ir nuostatų apžvalga.
AUX menu
Žr.
AUX input
(p. 53)
Susijusi informacija
•
Standard
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Boost
Susijusi informacija
•
Search new device
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Make car discoverable
FAV key options
(p. 33)
No function
Play/Pause
(p. 53)
Shuffle
(p. 45)
1 įrenginys
2 įrenginys
ir t. t.
89
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“
„laisvų rankų“ įranga
Susijusi informacija
•
Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos
parinkčių ir nuostatų apžvalga.
Phone menu
Žr.
Call list
(p. 59)
Contacts
(p. 61)
Messages
(p. 57)
Message notifications
(p. 57)
Change phone
(p. 56)
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Meniu apžvalga – žiniatinklio
naršyklė29
Galimų žiniatinklio naršyklės parinkčių ir nustatymų apžvalga.
Web browser
Jei neatverta nei viena kortelė, meniu
rodoma įprastiniame žiniatinklio naršyklės rodinyje.
Enter address
(p. 75)
Settings
Rodoma „Settings menu, web browser“ (Nustatymų meniu, žiniatinklio
naršyklė), žr. toliau.
1 adresyno įrašas
Search new phone
2 adresyno įrašas
Make car discoverable
(p. 75)
ir t. t.
1 įrenginys
Iškylantis meniu, žiniatinklio naršyklė
2 įrenginys
ir t. t.
90
Žr.
Connect for phone
(p. 57)
Delete device
(p. 57)
Žr.
Kai žiniatinklio naršyklėje rodomas
puslapis, siekdami prieiti prie iškylančio meniu, centriniame valdymo pulte
spauskite numerio 5 mygtuką.
Back
(p. 75)
GARSAS IR MEDIJA
Forward
(p. 75)
Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė
Reload
(p. 75)
Stop
(p. 75)
Norėdami pasiekti nustatymų meniu,
spauskite Settings viename iš dviejų
aukščiau esančių meniu.
New tab
(p. 75)
Bookmarks
Close tab
(p. 75)
Text size
(p. 75)
Large
Medium
1 adresyno įrašas
Small
ir t. t.
Rename
Add bookmark
Delete bookmark
Settings
Rodoma „Settings menu, web browser“ (Nustatymų meniu, žiniatinklio
naršyklė), žr. toliau.
(p. 75)
Clear browsing data
(p. 75)
FAV key options
(p. 33)
No function
Reorder
Add/delete bookmark
(p. 75)
New tab
(p. 75)
Close tab
(p. 75)
Delete
Content filtering
(p. 75)
Accept cookies
(p. 75)
Show images
Block pop-ups
29
(p. 75)
(p. 75)
Zoom out
arba
Enable JavaScript
2 adresyno įrašas
Zoom in
arba
Žr.
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)
Taikoma kai kurioms rinkoms
91
GARSAS IR MEDIJA
Meniu apžvalga – TV*
Brightness:
Galimų TV parinkčių ir nuostatų apžvalga.
TV menu
Žr.
Presets
(p. 80)
Audio tracks
(p. 80)
Subtitles
(p. 80)
Teletext
(p. 81)
FAV key options
(p. 80)
No function
Teletext
Iškylantis TV meniu
92
Kai rodoma televizija, paspauskite
OK/MENU, kad atsirastų iškylantis
meniu.
Žr.
Image settings
(p. 48)
Contrast:
Colour:
TV menu
Parodomas „TV meniu“, žr. pirmiau.
Susijusi informacija
•
Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
Licencijos – garsas ir medija
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie
tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba
kūrėjais, dauguma jų anglų kalba.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
GARSAS IR MEDIJA
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
}}
93
GARSAS IR MEDIJA
||
Gracenote® Galutinio vartotojo
licencijos sutartis
Šioje programoje arba patarime yra programinė
įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos,
JAV („Gracenote“). Programine įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiama
ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei
pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant
pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“
serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus.
Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal
numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui
galutinio vartotojo funkcijas.
Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis,
„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“
serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais.
Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti
ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai
trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI
ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.
Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės
naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus
94
„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę
įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtines teises į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus
„Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės
teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja
sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją.
Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus
tiesiogiai savo vardu.
„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja
unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai
priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas
leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas,
nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija
prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.
„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant
„Gracenote“ duomenis, yra jums licencijuojama
pagal principą „kaip yra“. „Gracenote“ neprisiima
jokių tiesioginių ar numanomų įsipareigojimų ir
nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų,
esančių „Gracenote“ serveriuose, tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę naikinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba keisti duomenų kategorijas
dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama. Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracenote“ programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks be trikčių ar be įsiterpimo.
„Gracenote“ neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų
arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų,
kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija
pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti savo
paslaugų teikimą.
„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ
ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS
GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM
TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS
NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“
NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS,
GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ
NETEKTĮ.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
GARSAS IR MEDIJA
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Susijusi informacija
•
„Volvo Sensus“ (p. 6)
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
95
GARSAS IR MEDIJA
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija
Radijo, telekomo ir kompiuterinės įrangos tipo
atitikties patvirtinimas.
Wi-Fi
96
Garso ir navigacijos bloko atitikties
deklaracija
Susijusi informacija
•
•
Garsas ir medija (p. 26)
prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Internetinis žemėlapis1
Interneto žemėlapis - tai funkcija, su kuria galima
matyti internetinį žemėlapį.
Sistema gali apskaičiuoti tinkamą maršrutą ir
pagal jį parodyti automobilio padėtį žemėlapyje.
Nukrypus nuo planuoto maršruto, sistema automatiškai suderina maršrutą ir toliau veda į kelionės tikslą. Be įprastinių žemėlapio duomenų
žemėlapyje taip pat rodoma kelių eismo informacija (p. 107) ir ženklai, žymintys pasirinktąsias
lankytinas vietas (POI) (p. 104).
dos, pažangus maršruto apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelių eismo informaciją, interneto paieška
ir kelių tarpinių tikslų variantas. Norėdami atnaujinti Sensus Navigation, kreipkitės į savo atstovą.
Atnaujinimo metu interneto žemėlapis pakeičiamas nauju.
Interneto žemėlapyje pateikiama informacija apie
kelią, kuris veda į iš anksto nustatytą kelionės
tikslą. Tačiau ne visos rekomenduojamos kelio
kryptys yra patikimos, nes gali atsirasti situacijų,
kurių sistema nevaldo ir neįvertina, pavyzdžiui,
staigūs oro pokyčiai.
Kai prastas GPS arba interneto ryšys, maršruto
skaičiavimo funkcija neveikia. Tam tikrų žemėlapio
mastelių gali nebūti, tai priklauso nuo to, kiek
žemėlapio duomenų atsisiųsta.
•
Duomenys perduodami, naudojant internetą
(duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.
•
•
Aktyvinus duomenų perdavimą tarptinkliniu
ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.
„Volvo“ pateikia viso mastelio navigacijos sistemą
(„Sensus Navigation“), kurioje naudojami standžiaisiais diskais pagrįsti žemėlapiai, balso nuoro1
98
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Norėdami interneto žemėlapyje suplanuoti savo
kelionę ir paskui būti suorientuoti į konkretų
tikslą, atlikite šiuos veiksmus.
Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu
(p. 28). Išsamesni aprašymai pateikti kiekviename
atitinkamame skyrelyje. Norėdami įvesti tekstą ir
ieškoti internetiniame žemėlapyje, naudokitės
ženklų ratuku ir skaičių klaviatūra (p. 99).
1.
Norint naudotis interneto žemėlapiu, reikia,
kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas
prie interneto (p. 69).
2.
Įjunkite interneto žemėlapį, paspausdami
NAV mygtuką centriniame valdymo pulte.
3.
Patvirtinkite automobilio padėties bendrinimą.
ĮSPĖJIMAS
Sekite toliau.
PASTABA
Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į
savo tinklo operatorių.
Internetinis žemėlapis3 – valdymas
Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitikinkite, kad visiškai susikoncentravote į
važiavimą.
Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir
važiuokite apdairiai.
Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant
kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos
gali būti mažiau taikomos.
Susijusi informacija
•
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 100)
PASTABA
Nepatvirtinus, interneto žemėlapis neveikia.
Norėdami išjungti bendrinimą, šaltinio įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU, pasirinkite Settings ir panaikinkite Padėties
bendrinimas žymėjimą.
4.
kelionės tikslą (p. 102).
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
5.
Pasirinkite maršruto variantus (p. 106) (pvz.,
kelio tipą, tunelius, keltus).
Internetinis žemėlapis4 – ženklų
ratukas ir klaviatūra
6.
Pasirinkite žemėlapio variantus (p. 107) (pvz.,
visą ekraną, žemėlapio tipą, informaciją apie
padėtį).
> Automobilio padėtis interneto žemėlapyje
rodoma kartu su kelių eismo informacija ir
pasirinktosiomis lankytinomis vietomis
(POI).
Parinktims įvesti ir nurodyti naudokite ženklų
ratuką arba centrinio valdymo pulto klaviatūrą.
Pavyzdžiui, įveskite informaciją apie adresą arba
įstaigą.
Rodyti maršrutą
Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Map of
remaining route.
Rodyti išsamią informaciją apie maršrutą
(p. 105).
Keisti kelionės tikslą
Norėdami pakeisti kelionės tikslą, įveskite kelionės tikslą (p. 102).
Nutraukite arba tęskite orientavimą
Įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Cancel/Resume
guidance.
Automobilio savininko pasikeitimas
Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo
duomenis ir sistemos nustatymus į pradines
gamintojo nuostatas, žr. Savininko keitimas
(p. 10).
3
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Kaip įvesti tekstą su ženklų ratuku
ženklų ratukas.
Ekrano vaizdas su teksto lauku.
Konkrečiai informacijai (pvz., lankytinoms vietoms,
miestams, rajonams, šalims, adresui, gatvei ar
pašto kodui) įvesti šioje sistemoje naudojamas
„ženklų ratukas“.
1.
Paryškinkite teksto lauką.
2.
Kad pasirodytų ženklų ratukas, paspauskite
OK.
3.
Pasirinkite ženklus reguliavimo
ratukuTUNE mygtuku ir įveskite juos spausdami reguliavimo ratukąOK vieną kartą.
Suaktyvinkite variantą
Paryškinę pageidaujamą funkciją ar meniu juostą
reguliavimo ratuku arba TUNE mygtuku,
paspauskite reguliavimo ratuką/OK, kad būtų
rodomas kitas funkcijų arba variantų lygis.
}}
99
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
||
Įveskite skaitmenine klaviatūra
Daugiau variantų
Papildomos parinktys, kuriose be kita ko yra daugiau ženklų ir skaičių, pateiktos ženklų ratuko
meniu įdėkle:
Interneto žemėlapis6 – tekstas ir
ženklai ekrane
Teksto ir ženklų, kurie gali būti rodomi žemėlapyje, paaiškinimas.
• 123ABC + OK – ženklų ratuku persijungiama tarp skaičių ir ženklų.
• MORE + OK -ženklų alternatyvos rodomos
ratuke.
• => + OK - žymeklis perkeliamas į sąrašą
dešinėje ekrano pusėje, kur galima pasirinkti
su OK.
Skaitmeninė klaviatūra.
Sąrašas su variantais
Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio
valdymo pulto mygtukus 0-9, * ir #.
Pavyzdžiui, paspaudus 9, po mygtukais atsiranda
juosta su visais ženklais5, pvz., V, x, y, z ir 9. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos
ženklus.
•
Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite
pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
•
Šalinkite arba keiskite spausdami EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
4
5
6
100
Kelių tipai - dydis ir spalva gali skirtis, priklausomai nuo kelio dydžio ir pasirinktojo žemėlapio mastelio bei spalvos
Kelių eismo informacija (p. 107) - paryškinta
linija kelio krašte.
Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.
Ieškant šalių, galimi variantai išvardijami pagal
įvestas raides. Kitų paieškos laukų sąrašas nerodomas, bet ieškoma tada, kai paieška suaktyvinta.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Lankytinos vietos (p. 104)
Tarpinio ar galutinio kelionės tikslo ženklas
Suplanuotas maršrutas - mėlynas
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Esama automobilio padėtis
Geležinkelis
Paslenka arba pajudina žemėlapį link rodyklės, naudojant atitinkamą skaičių skaičių klaviatūroje(p. 99)
Interneto žemėlapis7 – slinkties
meniu
Esant slinkties režimui, žemėlapio vaizdas judinamas naudojant centrinio valdymo pulto (p. 98)
skaičių mygtukus.
Skaičiaus mygtukas „5“
Paspaudus skaičių 5 kai yra slinkties
režimas, žemėlapis centruojamas apie
automobilio padėtį.
Norėdami išeiti iš slinkties režimo,
•
Žemėlapio mastelis
Spauskite EXIT arba NAV.
Kryžmė
Židinio langelis su kryžme centre
Esamo kelio arba gatvės pavadinimas ar
koordinatės arba informacija apie lankytiną
vietą (POI)
Kompasas (p. 107)
Slinkties režimas su kryžme8.
Norėdami suaktyvinti slinkties režimą
kai yra įprastas žemėlapio režimas,
•
Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 0-9.
Norėdami slinkti,
•
Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų
1-2-3-4-6-7-8-9- paraštėse rodoma krypties rodyklė kartu su skaičiumi, kurį reikia
naudoti norint pajudinti žemėlapį pageidaujama kryptimi.
Norėdami priartinti,
•
7
8
Paspauskite OK vieną kartą, kad žemėlapyje
pasirodytų taškas, į kurį nukreiptas kryžmės centras:
• Set single destination - šalinami visi ankstesni maršruto tikslai ir pradedama orientuoti
žemėlapyje.
• POI information - ekrane rodomas arčiau-
siai kryžmės esančios lankytinos vietos pavadinimas ir adresas. Papildomos informacijos
Pasukite TUNE mygtuką.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Pasirinkite, kad kryžmės arba žymeklio padėtis būtų rodoma su pavadinimu arba GPS koordinatėmis, žr. žemėlapio parinktis (p. 107).
}}
101
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
apie lankytinų vietų meniu valdymą rasite
(p. 104).
• Information - rodoma turima informacija
apie pasirinktąją vietą.
•
Save - leidžia įrašyti pasirinktąją vietą į
atmintį.
Internetinis žemėlapis9 – įveskite
kelionės tikslą
Suplanuokite kelionę įvesdami jos tikslą.
Adresas
Norint maršruto su orientavimu, pakanka įvesti
miestą arba miestelį - jus nuves į miesto centrą.
Kad gautumėte šiuos variantus, įprastame šaltinio
rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite
Set destination.
PASTABA
Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose
šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis.
Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę,
kitais – rajoną.
Norint ieškoti kelionės tikslo pagal adresą, galima
taikyti šiuos kriterijus:
•
•
•
•
Į pradžią
Sistema gali įrašyti bet kurią padėtį Home meniu
variante. Funkcija rodoma kiekvieną kartą įrašant
padėtį:
• Save location as home + OK.
Norėdami suaktyvinti orientavimą su kelionės
tikslu Home:
•
9
102
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Paryškinkite Home + OK.
Country: - įveskite šalį.
City: - įveskite miestą arba miestelį.
Street: - įveskite gatvės adresą.
Number: - pasirinkite vieną iš gatvės namo
numerių.
Lankytinos vietos (POI)
Galima ieškoti POI variantų, įvedant bet kurią iš
šių meniu parinkčių:
•
•
•
•
•
With name
By category
Around the car
Near the destination
Around point on map
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Kad nebūtų sunku skaityti žemėlapio vaizdą, POI
variantų, kuriuos vienu metu galima matyti ekrane,
skaičius yra ribotas - priartinus sritį, galima matyti
keletą POI variantų.
Daugiau informacijos apie POI variantus ekrane
rasite žemėlapio variantuose (p. 107).
Skirtingų POI variantų ženklų pavyzdžius žr.
(p. 104).
Pašto kodas
Ieškokite kelionės tikslo pagal pašto kodą.
PASTABA
Pašto kodas atskirose rinkose / teritorijose
gali būti pateikiamas nevienodai.
Platuma ir ilguma
Įrašyta vietovė
Įveskite kelionės tikslą su GPS koordinatėmis.
Čia surenkami kelionės tikslai ir vietovės, kurie
įrašyti „Save“ meniu variante.
Pirmiausia nuspręskite, kurį metodą naudoti įvesti
GPS koordinates, paryškindami Format: + OK.
Po to paryškinkite vieną iš šių variantų + OK:
Įrašytus kelionės tikslą ir vietovę galima atitinkamai keisti:
•
•
•
•
Set single destination
Edit
Delete
Delete all.
Ankstesni kelionės tikslai
Čia įrašomi ankstesni kelionės tikslai. Paryškinkite vieną jų + OK ir po to pasirinkite iš:
•
•
•
•
•
Set single destination
Information
Save
Delete
Delete all.
• DD°MM'SS'' - padėtis su laipsniais, minutėmis ir sekundėmis.
• Decimal - padėtis su dešimtosiomis dalimis.
Po to įveskite GPS koordinates ir pasirinkite
vieną iš šių variantų:
Žymeklio vieta rodoma pavadinimu.
Po to pasirinkite iš šių variantų ir suaktyvinkite
spausdami OK:
• Set single destination
• Save
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – valdymas (p. 98)
• Set single destination
• Save
Taškas žemėlapyje
Rodomas žemėlapis su esama vietove, kurią rodo
žymeklis.
Norėdami pakeisti žemėlapio mastelį, pasukite
TUNE.
1.
Judinkite (slinkite) žemėlapį skaičių mygtukais, žr. (p. 101).
2.
Suradę pageidaujamą vietovę, spauskite OK.
103
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Internetinis žemėlapis11 – lankytinų
vietų (POI) ženklai
Čia rodomi galimų skirtingų įstaigų ženklų pavyzdžiai.
Restoranas
Teatras
Šokiai
Naktinis klubas
Apgyvendinimas
Prekybos centras
Verslo veikla
Paslaugos
Bankomatas
Bankas
Degalinė
Švietimas
Universitetas
Alinė
Vyriausybinis pastatas
Kalnas
Visuomenės / bendruomenės centras
Kalno viršūnė
Parodų centras
Vaistinė
Renginių salė
Ligoninė
Medicinos įstaiga
104
Laisvalaikio veikla
Baras
Automobilių nuoma
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Sporto aikštė
Paplūdimys
Turistų lankoma vieta
11
Sporto įstaiga
Baseinai
Muziejus
Taksi stotelė
Tualetas
Paštas
Turizmo informacija
Keltų prieplauka
Viešieji tualetai
Poilsis
Kazino
Geležinkelio stotis
Stovėjimo aikštelė
Policija
Kino teatras
Oro uostas
Biblioteka
Viešbutis
Kempingas
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 102)
Internetinis žemėlapis13 – išsami
informacija apie maršrutą
Čia rodomi kiekvienoje maršruto atkarpoje esantys posūkiai, pvz., išvažiavimai ir sankryžos.
Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie
maršrutą, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Detailed
route information.
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys
(p. 106)
•
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI)
ženklai (p. 104)
Išsami informacija apie maršrutą.
Maršrutas į kelionės tikslą susideda iš keleto antrinių atkarpų, kuriose yra skirtingų posūkio taškų,
pvz., tiesių atkarpų, išvažiavimų, sankryžų, privažiavimų ir kt. Slinkite atkarpomis su Next/Previous.
Rodoma vieta žemėlapyje, žymenys, atstumas ir
lankytinos vietos. Rodomas atstumas tarp dviejų
posūkio taškų, todėl transporto priemonei artėjant
prie tokio posūkio taško jis nemažėja.
13
Taikoma kai kurioms rinkoms.
105
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Internetinis žemėlapis16 – maršruto
apžvalga
Internetinis žemėlapis18 – maršruto
parinktys
Rodyti žemėlapį su maršruto apžvalga.
Maršruto variantuose yra maršruto tipo nuostatos
ir maršruto pritaikymo parinktys.
Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Route Map of
remaining route.
Maršruto tipas
• Short - pirmenybė teikiama trumpam maršrutui. Maršrutas taip pat gali eiti nepagrindiniais keliais.
Pritaikykite maršrutą
Norėdami pritaikyti maršrutą, įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Settings Route options.
Norėdami išvengti vieno ar kelių ekrane parodytų
maršruto elementų, tą elementą paryškinkite +
OK.
Priešingu atveju tos pačios funkcijos, kaip ir slinkties meniu (p. 101).
Norėdami pamatyti maršruto tipą, įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU
ir pasirinkite Settings Route options
Route type.
Susijusi informacija
Čia galima pasirinkti skirtingų tipų maršrutus.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 102)
• Fast with traffic adaption - trumpas kelionės laikas su mažiausiomis eismo spūstimis.
•
16
18
106
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Fast - pirmenybė teikiama trumpam kelionės
laikui.
•
•
•
•
•
Avoid motorways
Avoid toll roads
Avoid tunnels
Avoid ferries
Avoid car trains
PASTABA
•
Jei, darant šias išrankas, yra įvestas maršrutas, pažymėjus / atžymėjus parinktį gali
būti tam tikra delsa, kadangi maršrutas
turi būti perskaičiuotas.
•
Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami
keliai, nei automagistralės, tuomet jų
stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie
naudojami tik tada, jei nėra kitos
pagrįstos alternatyvos.
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
Susijusi informacija
•
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės
tikslą (p. 102)
Internetinis žemėlapis20 –
žemėlapio parinktys
Skirtingų žemėlapio variantų nuostatos.
Čia reikia pasirinkti tai, kaip žemėlapis turi būti
rodomas ekrane. Suaktyvinkite pageidaujamą
variantą su OK.
• North up - žemėlapis visada rodomas su
Šiaure ekrano viršuje. Automobilio ženklas
juda esama kompaso kryptimi ekrane.
• Map heading up - automobilio ženklas yra
centre ir visada rodo į viršų ekrane. Žemėlapio vaizdas sukasi po automobilio ženklu, priklausomai nuo to, kaip sukasi kelias.
• 3D Heading up - taip pat, kaip ir Map
heading up, bet trimatis žemėlapis. Rodinys
keičiasi, priklausomai nuo priartinimo.
Viso ekrano žemėlapis
Norėdami pamatyti žemėlapį visame ekrane,
įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Show full-screen map. Paryškintas
variantas + OK rodo žemėlapį per visą ekraną, bet
apatiniame ir viršutiniame ekrano šone nėra kitos
su automobiliu susijusios informacijos, pavyzdžiui,
apie salono temperatūrą arba aktyvų radijo
siųstuvą.
Žemėlapio režimo kompaso kryptis
Norėdami nustatyti kompaso kryptį, įprastame
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings Map options Map type.
20
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Informacija apie esamą padėtį
Norėdami nustatyti informaciją apie esamą
padėtį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite Settings Map
options Position information.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Current road - ekrane rodomas kelio arba
gatvės pavadinimas ten, kur yra automobilis
arba žymeklis.
• Lat/Long - ekrane rodomos vietovės koordinatės ten, kur yra automobilis arba žymeklis.
• None - ekrane rodoma informacija apie vietovę ten, kur yra automobilis arba žymeklis.
}}
107
INTERNETO ŽEMĖLAPIS
||
Lankytina vieta (POI) žemėlapyje
Norėdami nustatyti, kurie POI variantai turi būti
rodomi žemėlapyje, įprastame šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings
Map options POI symbols.
Čia reikia konkrečiai nurodyti, kurie POI variantai
turi būti rodomi žemėlapyje. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Default - rodomi POI variantai, konkrečiai
• Night - ekrano spalvos ir kontrastas vairuotojui suderinami taip, kad matomumas naktį
būtų optimalus.
Kelių eismo informacija žemėlapyje
Paryškinama žaliai, geltonai arba raudonai kelių
šonuose žemėlapyje su kelių eismo informacijos
funkcija. Žalia reiškia, kad nėra trikdžių, geltona
reiškia lėtą eismą, o raudona - spūstį, transporto
kamštį arba avariją.
nurodyti taikant Selected funkciją.
PASTABA
• Selected - pasirinkite TUNE mygtuku + OK
Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiama.
kiekvieną reikiamą POI variantą ekrane.
• None - POI variantai nerodomi.
Kelių eismo informacijos perdavimo zonos yra
nuolat plečiamos.
POI pavyzdžius žr. Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 104).
Žemėlapio spalvos
Norėdami nustatyti žemėlapio spalvas, įprastame
šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Settings Map options Map
colours.
Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su OK.
• Automatic - šviesos jutiklis nustato, ar yra
diena ar naktis, ir automatiškai pritaiko
ekraną.
• Day - ekrano spalvos ir kontrastai tampa ryškūs.
108
Norėdami pamatyti kelių eismo informaciją, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite Settings Map options Traffic
on map.
Susijusi informacija
•
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai
ekrane (p. 100)
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
AUX (išorinio šaltinio) įvestis
G
27, 51
B
Balso atpažinimas
63
Baterija
nuotolinio valdymo pultelis
83
C
CD
44
D
DAB radijas
DVD
36, 42
44
K
Garsas
erdvinis
Nuostatos
35
33
Kelionės tikslas
Garsas ir medija
apžvalga
įvadas
meniu
meniu apžvalga
valdyti sistemą
27
26
28
84
28
Garso garsumas
greičio/triukšmo kompensacija
išorinis garso šaltinis
skambučio signalas, telefonas
Telefonas
telefonas / medijos leistuvas
28
36
53
60
60
60
Garso lygių korektorius
36
Garso scena
35
garso sistema
26
I
Informacinė pramogų sistema (Garsas ir
medija)
26
Interneto radijas
74
Interneto žemėlapis
98
102
Kelių eismo informacija (interneto žemėlapis)
107
Kelių eismo informacija (TP)
41
Klaviatūra
99
L
Lankytinos vietos (POI)
104
M
MANO AUTOMOBILIS
Automobilio nuostatos
Balso nuostatos
Information
Interneto nuostatos
Klimato reguliavimo nustatymai
– meniu pasirinktys
paieškos keliai
Sistemos nuostatos
Vairuotojo pagalbos sistema
14
17
22
24
23
22
15
15
21
19
Maršrutas
detali informacija apie maršrutą
105
Medija,
„Bluetooth“®
53
109
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
medijos leistuvas
derantys failų formatai
43
50
Medijos paieška
46
Meniu naršymas, garsas ir medija
90
74
75
T
taikomosios programos (apps)
74
28
Techninė pagalba
10
Mikrofonas
59
Mobiliojo ryšio telefonas, žr. skyrelį „Telefonas“.
R
54
Radijas
DAB
Telefonas
įeinantis skambutis
laisvų rankų įranga
prisijungti
skambinimas
skambučio priėmimas
telefonų knygelė
telefonų knygelė, nuorodos
57
57
54
57
59
61
61
Trijų kanalų sistema
35
TV
78
N
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus
signalai
40
normalus rodinys
28
Nuotolinio valdymo pultelis
baterijos keitimas
81
83
O
Orientavimo parinktys
106
P
prie interneto prijungtas automobilis
automobilio modemas
Interneto nuostatos
Interneto žemėlapis
110
meniu apžvalga
taikomosios programos (apps)
žiniatinklio naršyklė
69
72
23
98
36
36, 42
Radijo programų tipai (PTY)
41
RDS
40
S
Savininko keitimas
Signalo įvadas, išorinis
10
27, 51
Skaitmeninis radijas (DAB)
42
Skambinimas
57
Skambučiai
įeinantys
veikimas
57
57
Slinkties meniu (žemėlapio meniu)
101
Slinktis (žemėlapio judinimas)
101
Standusis diskas (HDD)
49
U
USB, prijungimas
52
USB įvadas
51
V
Vairas
Klaviatūra
28
Vairo klaviatūra
28
Vaizdo nuostatos
48
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
valdymo elementai
centrinio valdymo pultas, vairas
„Volvo ID“
28
„Volvo Sensus“
11
6
W
WiFi
72
Ž
Žemėlapio parinktys
107
Žemėlapis (interneto žemėlapis)
98
Ženklai
ekrane
32
Žiniatinklio naršyklė
75
„
„Bluetooth“®
laisvų rankų įranga
medija
mikrofonas išjungtas
persiųsti skambutį į mobilųjį telefoną
srautinis garsas
57
53
59
59
53
„iPod“®, prijungimas
52
„Sensus“
6
111
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
112
TP 21571 (Lithuanian), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement