Volvo | S80 | Automobilio savininko vadovas | Volvo S80 2007 Automobilio savininko vadovas

Volvo S80 2007 Automobilio savininko vadovas
KDAKDH-%
Instrukcija vartotojui
GERBIAMAS „VOLVO” AUTOMOBILIO
SAVININKE,
DĖKOJAME, KAD PASIRINKOTE „VOLVO”!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo
malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo
ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas
saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų „Volvo”
suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Tam, kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu, siūlome
susipažinti su automobilio įranga, instrukcijomis ir techninės
priežiūros informacija, kurią rasite automobilio Instrukcijoje
vartotojui.
Turinys
2
00 Įvadas
01 Sauga
02 Užraktai ir signalizacija
Svarbi informacija......................................... 6
Aplinka ......................................................... 8
Saugumas automobilio salone................... 12
Avarinis režimas ......................................... 25
Vaikų sauga ................................................ 26
Nuotolinio valdymo pultas/pultas ..............
Beraktė valdymo sistema...........................
Užraktai ......................................................
Signalizacija* ..............................................
34
40
42
45
Turinys
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai .........................
Degimo padėtys .........................................
Sėdynės......................................................
Vairaratis .....................................................
Apšvietimas ................................................
Valytuvai ir langų plovimas .........................
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai
veidrodėliai .................................................
Elektra valdomas stoglangis* .....................
Variklio užvedimas ......................................
Pavarų dėžės ..............................................
Stabdymas koja..........................................
Stovėjimo stabdžiai ....................................
50
59
60
63
64
73
75
79
81
84
87
89
04 Komfortas ir vairavimo
malonumas
Meniu ir pranešimai .................................... 94
Klimato kontrolė ......................................... 99
Garso sistema .......................................... 109
Kelionės kompiuteris ................................ 118
Kompasas* ............................................... 119
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema .... 120
Vairavimo režimo keitimas ........................ 121
Kruizo kontrolė* ........................................ 122
Nuolatinio greičio palaikymo sistema* ..... 123
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su
pagalbine stabdymo sistema* .................. 127
Statymo pagalbos sistema* ..................... 130
Riboto matomumo zonos informavimo
sistema, BLIS * ......................................... 132
Automobilio salono patogumo įranga ...... 135
„Bluetooth” laisvų rankų įranga*............... 140
Stacionarus telefonas* ............................. 145
05 Kelionės metu
Patarimai vairuotojui................................. 152
Kuro papildymas ...................................... 155
Kuras ........................................................ 156
Krovimas .................................................. 158
Važiavimas su priekaba ............................ 162
Vilkimas .................................................... 168
3
Turinys
06 Priežiūra ir techniniai
duomenys
Variklio skyrius .........................................
Žibintai .....................................................
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis ..........
Akumuliatorius .........................................
Saugikliai ..................................................
Ratai ir padangos .....................................
Automobilio priežiūra ...............................
Techninės informacijos žymenys..............
Techniniai duomenys................................
4
07 Abėcėlinė rodyklė
172
177
184
186
189
194
210
214
215
5
Įvadas
Svarbi informacija
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Įvadas
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju
automobiliu - prieš pradedant pirmą kartą
vairuoti, perskaityti automobilio Instrukciją
vartotojui. Turėsite galimybę susipažinti su
naujomis funkcijomis, kaip elgtis skirtingose
situacijoseir geriausiai eksploatuoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite
automobilio savininko vadove esančias
saugos instrukcijas.
Automobilio Instrukcijoje vartotojui aprašyti
įrenginiai sumontuoti ne visuose automobilių
modeliuose. Be įprastų įrenginių šioje
instrukcijoje aprašoma ir pasirenkama įranga
(gamykloje sumontuojami įrenginiai) bei kai
kurie priedai (papildomą įrengą).
„Volvo” automobiliai atitinka įvairių rinkų
reikalavimus bei valstybių ir jų savivaldybių
priimtus nacionalinius ir vietinius teisės aktus
ir reikalavimus.
Automobilio Instrukcijoje vartotojui aprašytos
techninės sąlygos, dizainas ir paveiksliukai
nebūtinai turi atitikti jūsų naudojamam
automobiliui. Mes pasiliekame teisę daryti
pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
6
Pasirinktinė įranga
Užsakant naują automobilį, papildomai
galima pasirinkti tam tikras funkcijas ir įrangą.
Pasirenkama įranga gali tikti visiems
automobiliams arba tik kai kuriems
modeliams ir (arba) šalims. Automobilio
Instrukcijoje vartotojui visi papildomai
pasirenkami įrenginiai pažymėti žvaigždute *.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo” įgaliotą atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Pranešimai, pažymėti žodžiu „ĮSPĖJIMAS”,
informuoja apie grėsmę susižaloti.
SVARBU
Pranešimai, pažymėti žodžiu „SVARBU”,
informuoja apie grėsmę patirti materialinių
nuostolių.
PASTABA
Pranešimai, pažymėti žodžiu „PASTABA”,
yra patarimai arba pastabos,
palengvinančios, pavyzdžiui, kai kurių
funkcijų ir savybių naudojimą.
Išnaša
Išnašos pateikiamos automobilio
Instrukcijoje vartotojui apatinėje puslapių
arba lentelės dalyje. Tokia skaičiumi
pažymėta informacija papildo patį tekstą.
Pranešimai
Automobilyje yra įrengti ekranai, kuriuose
pateikiami pranešimai. Pranešimų tekstai
automobilio Instrukcijoje vartotojui pateikiami
didesniu pilkos spalvos šriftu. Pavyzdžiui,
DIM text.
Procesų sąrašas
Automobilio Instrukcijoje vartotojui procesai,
kurių veiksmai turi būti atliekami nustatyta
tvarka, yra sunumeruoti.
Detalių instrukcijų paveiksliukai
sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės
tvarka.
Sunumeruotos ir nesunumeruotos
rodyklės nurodo judėjimo kryptį arba
sudedamąją dalį.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Įvadas
Svarbi informacija
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu
naudojami skirtingų sudedamųjų dalių
paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris,
atitinkantis detalę apibūdinantį
paveiksliuką, pateikiamas ir padėčių
sąraše.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
Instrukcijoje vartotojui sunumeruotam
veiksmų eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
• Aušinimo skystis
• Variklio alyva
Duomenų įrašymas
Aksesuarai ir papildoma įranga
Vienas arba daugiau jūsų „Volvo”
automobilyje esančių kompiuterių gali kaupti
išsamius duomenis. Šiuos duomenis
numatyta panaudoti tiriant, kaip padidinti
automobilio saugumą ir nustatyti gedimus
tam tikrose automobilyje sumontuotuose
įrenginiuose. Tai gali būti informacija apie tai,
kaip vairuotojas ir keleiviai naudojasi saugos
diržais, kaip veikia įvairūs automobilio
įrenginiai ir programiniai moduliai, kaip
funkcionuoja variklis, akseleratorius, vairas,
stabdžiai ir kiti mechanizmai. Ši informacija
taip pat gali parodyti, kaip automobilis yra
vairuojamas. Tai gali būti specifinė
informacija apie tai, kokiu greičiu važiuoja
automobilis, kaip naudojami stabdžių ir
akseleratoriaus pedalai, kokia yra vairo
padėtis ir kita. Šie duomenys gali būti
saugomi tam tikrą ribotą laikotarpį, važinėjant
automobiliu. Tokie duomenys ypač aktualūs,
įvykus susidūrimui arba kitose avarinėse
situacijose. „Volvo Car Corporation”
garantuoja, kad be automobilio savininko
sutikimo neatskleis sukauptos informacijos.
Tačiau „Volvo Car Corporation” gali būti
priversta atskleisti duomenis, jeigu to
reikalauja valstybės įstatymai. „Volvo Car
Corporation” ir jos įgaliotieji autoservisai taip
pat gali skaityti ir naudotis šia informacija.
Neteisingai pritvirtinus ir instaliavus
aksesuarus, gali sutrikti automobilio
elektroninė sistema. Tam tikri aksesuarai
veikia tik tada, kai automobilio kompiuteryje
yra instaliuojama speciali programinė įranga.
Visada susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
autoservisu, prieš instaliuodami aksesuarus,
kurie yra susiję su arba gali paveikti
automobilio elektroninę sistemą.
7
Įvadas
Aplinka
„Volvo” automobilių aplinkosaugos
politika
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
Aplinkosauga, saugumas ir kokybė yra trys
kertinės vertybės, kuriomis visoje savo
veikloje remiasi „Volvo Car Corporation”.
Mes taip pat tikimės, kad mūsų klientams,
kaip ir mums patiems, rūpės aplinkos
apsauga.
Vairuotojas gali įtakoti kuro sąnaudas.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Įtakos
aplinkai mažinimas“.
Jūsų „Volvo” automobilis atitinka griežtus
tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus ir
yra pagamintas vienoje švariausių bei
labiausiai gamtos išteklius tausojančių
gamyklų pasaulyje. „Volvo Car Corporation“
suteiktas pasaulinis ISO 14001 aplinkosaugos standarto sertifikatas. Šis standartas
patvirtina aplinkosaugos srityje atliekamus
darbus.
Visiems „Volvo“ modeliams pateikiama EPI
(Informacija apie gaminio įtaką aplinkai). Čia
jūs galite matyti, kokią įtaką aplinkai daro
automobilio eksploatacijos raidos ciklas.
Daugiau informacijos rasite internete:
www.volvocars.com/EPI.
Kuro sąnaudos
„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro
naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios
klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja
mažiau kuro, nes išmeta mažesnį kiekį
8
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke“, kuri
padeda palaikyti švarų orą automobilio
salone ir ypač efektyviai kontroliuoti
išmetamų teršalų kiekį. Dažnai išmetamųjų
dujų kiekis yra gerokai mažesnis negu
nurodyta taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
Moderni oro valymo sistema (IAQS*) (Salono
oro kokybės sistema) išvalo iš lauko į
automobilio saloną patenkantį orą.
Sistemą sudaro elektroninis jutiklis ir anglies
filtras. Į automobilio saloną patenkantis oras
nuolat kontroliuojamas, ir jeigu tam tikrų
kenksmingų dujų, pavyzdžiui, anglies
monoksido lygis pakyla, oro tiekimas
uždaromas. Taip gali nutikti esant
intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių
kamščiams ir važiuojant tuneliu.
Anglies filtras neleidžia patekti į automobilio
saloną azoto oksidams, pažeminiam ozonui
ir angliavandeniliui.
Audinių standartas
„Volvo” salonas yra patogus ir tinka
alergiškiems bei astma sergantiems
žmonėms. Ypatingas dėmesys buvo skirtas
pasirenkant ekologiškas medžiagas. Tai
reiškia, kad visi audiniai atitinka
„Öko-Tex 100“1 standarto reikalavimus ir
sukuria sveiką automobilio salono aplinką.
„Öko-Tex” pažymėjimo reikalavimai taikomi
saugos diržams, kilimėliams, siūlams ir
audiniams. Apmušalams naudojama oda yra
apdorota natūraliomis medžiagomis be
chromo ir atitinka sertifikato reikalavimus.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Nuolatinė priežiūra užtikrina automobilio
ilgaamžiškumą ir mažas kuro sąnaudas, tad
tokiu būdu jūs padedate išsaugoti švaresnę
aplinką. Kai „Volvo” autoservisams patikimas
automobilio remontas ir priežiūra, tai tampa
mūsų sistemos dalimi. Projektuodami savo
autoservisus, mes keliame aiškius
aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų
užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra apmokyti ir
1
Daugiau informacijos rasite www.oekotex.com
Įvadas
Aplinka
turi įrengimų, kad būtų garantuota tinkama
aplinkos apsauga.
Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
Jūs taip pat galite prisidėti prie neigiamo
poveikio aplinkai mažinimo ir važiuoti
ekonomiškai, įsigydami ekologinėmis
etiketėmis pažymėtus automobilių priežiūros
produktus bei remontuodami ir prižiūrėdami
savo automobilį pagal šiame vadove
pateiktas nuorodas.
Keletas trumpų patarimų kaip sumažinti
neigiamą poveikį aplinkai:
• Sumažinkite degalų sąnaudas
pasirinkdami „ECO” slėgį padangose, žr.
207 puslapyje.
• Stogo bagažinė ir slidžių laikiklis padidina
oro pasipriešinimą, dėl ko labai padidėja
kuro sąnaudos. Nuimkite jį, jei
nenaudojate.
• Pašalinkite nereikalingus daiktus iš
automobilio. Kuo didesnis bagažas, tuo
didesnės kuro sąnaudos.
• Jeigu automobilyje yra įmontuotas variklio
šildytuvas, esant žemai oro temperatūrai,
įjunkite jį, likus kelioms valandoms iki
pradėsite važiuoti. Tai sumažina kuro
sąnaudas ir išmetamųjų dujų kiekį.
• Važiuokite lygiai ir stenkitės staigiai
nestabdyti.
• Vairuokite kiek galima aukštesne pavara.
Mažas variklio greitis padeda sumažinti
kuro sąnaudas.
• Sulėtinkite greiti naudodami stabdymą
varikliu.
• Ilgam nepalikite tuščiąja eiga veikiančio
variklio. Laikykitės šalyje galiojančių
taisyklių. Išjunkite variklį, jei ilgai stovite
automobilių grūstyse.
• Aplinkai pavojingas atliekas, tokias kaip
akumuliatoriai ir tepalai, visada sutvarkykite, nepadarydami žalos aplinkai. Jeigu
nesate tikri dėl atliekų tvarkymo, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo” autoservisą.
• Reguliariai atlikite automobilio techninę
priežiūrą.
• Važiuojant greitai, dėl oro pasipriešinimo
žymiai padidėja degalų sąnaudos.
Padidinus greitį du kartus, oro
pasipriešinimas padidėja keturis kartus.
Šie patarimai padės jums sumažinti degalų
sąnaudas, o kelionės trukmė ir vairavimo
malonumas nepakis. Be to, kad tokiu būdu
būsite geras automobiliui, jūs taupysite savo
pinigus ir gamtos išteklius.
9
Saugumas automobilio salone................................................................. 12
Avarinis režimas ....................................................................................... 25
Vaikų sauga .............................................................................................. 26
10
SAUGA
01
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
01
Visada prisisekite saugos diržus
Saugos diržo nusisegimas
Nuspauskite raudoną fiksatoriaus mygtuką ir
saugos diržas susivynioti. Jei saugos diržas
visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad
nebūtų laisvas.
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
8803512j
• jei trauksite per staigiai
• stabdant ir akseleruojant
• jei automobilis pasviręs į priekį.
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių.
Užtikrinkite, kad visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Svarbu, kad diržas priglustų prie kūno, taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug
neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo
sėdint įprastoje padėtyje.
Saugos diržo prisisegimas
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
užfiksuodami sagtį užrakte. Spragtelėjimas
reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.
Galinių sėdynių1 saugos diržų sagtys yra
pritaikytos tik joms skirtiems užraktams.
1
12
Kai kuriose šalyse
Taip pat atminkite:
• nenaudokite spaustukų ar panašių daiktų,
trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą
• patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs ar už
ko nors užsikabinęs
• ties klubais esanti diržo juosta turi būti kuo
žemiau (jokiu būdu ne ant pilvo)
• įtempkite klubus juosiančią diržo juostą,
patraukdami įstrižai ties pečiais esančią
diržo juostą taip, kaip parodyta
paveikslėlyje.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės yra
susiję tarpusavyje. Neprisisegus saugos
diržo arba prisisegus neteisingai, oro
pagalvė saugos savybės susidūrimo metu
susilpnės.
ĮSPĖJIMAS
Nekeiskite ir neremontuokite saugos diržų
patys. Kreipkitės į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
Jei saugos diržas buvo apkrautas didele
apkrova, pavyzdžiui, susidūrimo metu,
reikia pakeisti visą diržą. Net jei saugos
diržas atrodo nesugadintas, kai kurios
apsauginės jo funkcijos gali būti prarastos.
Be to, saugos diržą reikia pakeisti, jei jis yra
susidėvėjęs arba sugadintas. Naujasis
saugos diržas turi būti atitinkamos rūšies ir
skirtas montuoti toje pačioje vietoje kaip ir
keičiamas diržas.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas skirtas tik vienam
žmogui.
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
Priminimas užsisegti saugos diržą1
3905547s
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
8704370s
Saugos diržai ir nėštumas
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos diržus.
Tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai. Įstrižoji
dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną. Apatinė diržo dalis turi kuo geriau
priglusti ir eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima
leisti jam pakilti. Saugos diržą įtempkite ir
patikrinkite, ar jis tinkamai prigludęs prie
kūno. Be to, patikrinkite, ar diržas nėra
susisukęs.
Neprisisegus saugos diržo, pasigirsta
garsinis signalas ir užsidega indikatoriaus
lemputė. Garsinio priminimo stiprumas
priklauso nuo automobilio greičio. Priminimo
indikatoriaus lemputės yra palubės skydelyje,
taip pat bendrajame prietaisų skydelyje.
Esant nedideliam greičiui, garsinis
priminimas skambės 6 sekundes.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais, nėščios
vairuotojos turi sureguliuoti automobilio
sėdynę ir vairą taip, kad būtų patogu vairuoti
(t.y., vairuotoja turi lengvai pasiekti pedalus ir
vairą). Šiuo atveju, sėdynę reikia atitraukti
taip, kad tarpas tarp pilvo ir vairo būtų kuo
didesnis.
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota
saugos diržų priminimo sistema.
1
01
• Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių
saugos diržai yra prisegti. Šie pranešimai
pateikiami informaciniame ekrane. Šis
pranešimas išnyksta savaime po maždaug
30 sekundžių arba jį galima ištrinti
nuspaudus READ mygtuką.
• Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
atsiranda informaciniame ekrane kartu su
garsiniu/vaizdiniu signalu. Įspėjimas
išnyksta prisisegus saugos diržą arba
nuspaudus READ mygtuką.
Informaciniame ekrane visada matomas
pranešimas, kurie saugos diržai yra prisegti.
Išsaugotiems pranešimams peržiūrėti
nuspauskite READ mygtuką.
Kai kuriose šalyse
Neprisisegus kurio nors saugos diržo,
pasigirsta garsinis signalas ir užsidega
indikatoriaus lemputė. Esant nedideliam
greičiui, garsinis priminimas skambės
6 sekundes.
Kai kuriose šalyse
13
01 Sauga
01
Saugumas automobilio salone
Saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai turi diržo įtempimo
mechanizmus. Pakankamai stipraus
susidūrimo metu saugos diržo įtempimo
mechanizmas įtempia diržą prie žmogaus
kūno. Tokiu būdu saugos diržas efektyviau
saugo keleivius.
Įspėjamasis ženklas pagrindiniame
prietaisų skydelyje
1
o
3801180s
0
Saugos oro pagalvių sistemą nuolat stebi
sistemos kontrolės modulis. Uždegimo
raktelį pasukus į II arba III padėtį, prietaisų
skydelyje užsidega įspėjamasis simbolis. Šis
simbolis užgęsta maždaug po 6 sekundžių,
jei saugos oro pagalvių sistema nesugedus.
ĮSPĖJIMAS
Jei saugos oro pagalvių įspėjamasis
ženklas neužgęsta arba įsijungia važiuojant,
tai reiškia, kad saugos oro pagalvių sistema
yra sugedusi. simbolis praneša apie gedimą
saugos diržo užsegimo, SIPS, IC sistemoje
arba kitas gedimas SRS sistemoje.
Nedelsiant kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo“
techninės priežiūros centrą.
14
Kai kuriais atvejais, informaciniame ekrane
gali pasirodyti ne tik įspėjamasis ženklas, bet
ir pranešimas. Jei įspėjamasis simbolis yra
sugedęs, tai užsidega įspėjamasis trikampis
ir informaciniame ekrane pasirodo
pranešimas „SRS Airbag Service required“
(Būtina SRS saugos oro pagalvių techninė
apžiūra) arba „SRS Airbag Service urgent”
(Nedelsiant būtina atlikti SRS saugos oro
pagalvių techninė apžiūrą). Tokiu atveju
nedelsiant kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo”
autoservisą.
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
Vairuotojo saugos oro pagalvė
Priekinio keleivio oro pagalvė
01
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš ar virš prietaisų
skydo, kuriame yra sumontuota keleivio oro
pagalvė.
8803515j
8803516j
ĮSPĖJIMAS
Automobilio vaire yra įmontuota SRS
(Papildoma apsaugos sistema) oro pagalvė,
kartu su saugos diržu užtikrinanti vairuotojo
saugumą. Ši saugos oro pagalvė yra vairo
centrinėje dalyje. Ant vairo ji yra pažymėta
užrašu SRS AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės yra
susiję tarpusavyje. Neužsisegus saugos
diržo arba jį užsisegus neteisingai, avarijos
metu saugos oro pagalvės gali neužtikrinti
visiškos apsaugos.
Automobilyje yra įmontuota SRS (Papildoma
apsaugos sistema) oro pagalvė, kartu su
saugos diržu užtikrinanti vairuotojo saugumą.
Keleivio pusės oro pagalvė sumontuota virš
daiktadėžės. Šis skydas pažymėtas užrašu
SRS AIRBAG.
Niekada nesodinkite vaiko į automobilinę
vaiko kėdutę arba į vaikišką pasostę ant
priekinės sėdynės jei yra oro pagalvės
(SRS) išsiskleidimo tikimybė.
Niekada neleiskite vaikui stovėti ar sėdėti
priekinėje keleivio sėdynėje. Keleiviams,
kurių ūgis nesiekia 140 cm, draudžiama
sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei yra
įjungta saugos oro pagalvės (SRS) funkcija.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite sukelti
pavojų vaiko gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant maksimaliai sumažinti sužalojimų
riziką tuo atveju, jei išsiskleistų saugos oro
pagalvės, keleiviai turi sėdėti kiek įmanoma
tiesiau, padėję pėdas ant grindų ir atsirėmę į
sėdynės atlošą. Saugos diržai turi būti
prisegti.
15
01 Sauga
01
Saugumas automobilio salone
SRS saugos oro pagalvių sistema
pripučiamos karštų dujų. Norint sušvelninti
poveikį galima spaudžiant suslėgti saugos
oro pagalvę. Tai padarius, automobilio
salone pasirodo dūmai. Tai yra visiškai
normalu. Visas procesas, įskaitant saugos
oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą,
trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai
sekundės.
Saugos oro pagalvės vieta, kai vairas kairėje
pusėje.
8803417d
8803560s
SVARBU
Kai vairas kairėje pusėje.
Šios sistemos remonto darbus leidžiama
atlikti tik įgaliotame „Volvo” autoservise.
Draudžiami bet kokie SRS oro pagalvių
sistemos modifikavimai, nes dėl to galimi
rimti sužalojimai.
Saugos oro pagalvės vieta, kai vairas dešinėje
pusėje.
16
8803418d
8803561s
PASTABA
Kai vairas dešinėje pusėje.
Sistemą sudaro oro pagalvės ir jutikliai.
Pakankamai stipraus susidūrimo metu
suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė(s)
Jutikliai suveikia skirtingai, priklausomai
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar
vairuotojas ir automobilio priekyje sėdintis
keleivis yra užsisegę saugos diržus. Todėl
yra galimybė, kad avarijos metu išsiskleis tik
viena (arba nė viena) oro pagalvė. SRS oro
pagalvių sistema užfiksuoja automobilio
susidūrimo stiprumą, pagal kurį atitinkamai
išsiskleidžia viena arba daugiau oro
pagalvių. Nuo automobilio susidūrimo
stiprumo priklauso ir išsiskleidžiančių
saugos oro pagalvių tūris.
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
Oro pagalvės (SRS) įjungimas/
išjungimas*
Daugiau informacijos apie metalinį raktelį
rasite 37 puslapyje. (Galima naudoti ir kitą
panašios į raktelį formos daiktą). Jei
nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus
gyvybei.
01
Jungiklio padėtis
Pranešimas palubės skydelyje
Priekinio keleivio SRS saugos oro pagalvės
funkcija gali būti išjungta. Tai būtina padaryti,
jeigu, pavyzdžiui, priekinėje sėdynėje yra
tvirtinama vaikiška automobilinė kėdutė.
Stogo prietaisų skydelyje užsidegęs
pranešimas parodo, kad keleivio oro pagalvė
(SRS) išjungta.
Funkcijos įjungimas/išjungimas
Saugos oro pagalvių funkcijos jungiklis
įmontuotas keleivio pusėje priekinio skydo
gale. Jį galima pasiekti, tik atidarius
automobilio duris. Patikrinkite, ar jungiklis yra
tinkamoje padėtyje. „Volvo” rekomenduoja
padėtį keisti išimamu metaliniu raktu.
8803407j
3905550s
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra įmontuota priekinio
keleivio saugos oro pagalvė, tačiau nėra
PACOS sistemos (Priekinio keleivio saugos
oro pagalvės išjungėjas), saugos oro
pagalvė išsiskleis visada kartu su vairuotojo
saugos oro pagalve.
PACOS (Keleivio pusės oro pagalvės išjungiklis)
ĮSPĖJIMAS
Kai saugos oro pagalvės funkcija įjungta
(keleivio sėdynė):
Niekada nesodinkite vaiko į automobilinę
kėdutę arba į pasostę ant priekinės
sėdynės, kai yra įjungta saugos oro
pagalvės funkcija. Ši sąlyga taikoma
visiems asmenims, kurių ūgis yra mažesnis
kaip 140 cm.
Oro pagalvė išjungta (keleivio sėdynė):
Žemesniems nei 140 cm keleiviams
priekinėje sėdynėje sėdėti draudžiama, jei
oro pagalvė išjungta.
Saugos oro pagalvės (SRS) funkcija
įjungta. Kai jungiklis yra tokioje padėtyje,
priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti
aukštesni nei 140 cm. ūgio asmenys,
tačiau šioje sėdynėje draudžiama tvirtinti
vaikiškas automobilines kėdutes ir
pasostes.
Saugos oro pagalvių (SRS) funkcija
išjungta. Jei jungiklis yra šioje padėtyje,
vaikai, tačiau ne aukštesnis nei 140 cm,
priekinėje sėdynėje gali sėdėti vaikiškose
kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
17
01 Sauga
01
Saugumas automobilio salone
Šoninės oro pagalvės SIPS oro
pagalvės
ĮSPĖJIMAS
Jei palubės skydelyje įsijungia tekstinis
pranešimas apie išjungtą saugos oro
pagalvę ir pagrindiniame prietaisų skydelyje
dega įspėjamasis ženklas apie saugos oro
pagalvių funkcijos sutrikimą, neleiskite
keleiviui sėdėti priekinėje sėdynėje. Šie
ženklai įspėja apie rimtą sutrikimą. Tokiu
atveju nedelsiant kreipkitės į įgaliotąjį
„Volvo” autoservisą.
Įvykus susidūrimui, smūgio jėga didžia dalimi
yra perduodama SIPS (Šoninio smūgio
apsaugos sistema) sistemos pagalba į
skersinius, atramas, grindis ir kitas kėbulo
dalis. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir
klubų sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS
sistemos dalys. SIPS sistemą sudaro du
pagrindiniai komponentai - šoninė saugos
oro pagalvė ir jutikliai. Šoninės saugos oro
pagalvės yra įmontuotos priekinių sėdynių
atlošuose.
ĮSPĖJIMAS
Šoninės saugos oro pagalvės priklauso
SIPS apsaugos nuo šoninių smūgių
sistemai. Visada prisisekite saugos diržą.
ĮSPĖJIMAS
Šios sistemos remonto darbus leidžiama
atlikti tik įgaliotame „Volvo” autoservise.
Savarankiškai taisant SIPS sistemą, galima
ją sugadinti, sukeliant rimtų sužalojimų
pavojų.
18
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelaikykite daiktų tarp sėdynės
šono ir durų skydelio, nes ši erdvė reikalinga
šoninei oro pagalvei.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik „Volvo” patvirtintus sėdynių
apmušalus. Kitų gamintojų automobilių
apmušalai gali kliudyti saugos oro
pagalvėms išsiskleisti.
Automobilinės vaikų kėdutės ir šoninės
saugos oro pagalvės
Šoninė saugos oro pagalvė pilnai apsaugo
automobilinėje kėdutėje ar specialioje
pasostėje sėdinčius vaikus.
Automobilinę vaiko kėdutę ar pasostę galima
tvirtinti ant priekinės keleivio sėdynės, jei
nėra įjungta keleivio saugos oro pagalvės
funkcija.
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
SIPS oro pagalvių sistema
01
8803566s
SIPS saugos oro pagalvių sistemą sudaro
šoninė saugos pagalvė ir jutikliai. Pavojingo
susidūrimo metu įsijungia jutikliai ir prisipučia
šoninės oro pagalvės. Saugos oro pagalvė
išsiskleidžia tarp žmogaus ir durų, tuo pačiu
metu išsipūsdama ji sušvelnina pradinį
smūgį. Šoninė saugos oro pagalvė paprastai
išsiskleidžia, tik įvykus šoniniam susidūrimui.
8803567s
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje
19
01 Sauga
01
Saugumas automobilio salone
Saugos oro užsklanda (IC)
8803556s
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro užsklanda (IC, angl. - Inflatable
Curtain) yra SIPS ir SRS oro saugos pagalvių
sistemų priedas. Ji yra įmontuota šoninėse
auomobilio lubose ties abiem šoniniais stogo
kraštais ir išsiskleisdama apsaugo visus
priekyje ir gale sėdinčius keleivius. Jutikliams
sureagavus į pakankamai stiprų susidūrimą,
saugos oro užsklanda išsiskleidžia.
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje
sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiamos užsklandos yra saugos diržų
apsauginės funkcijos priedas.
Visada prisisekite saugos diržą.
20
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite jokių
sunkių daiktų ant stogo ranktūrių. Kabliukas
skirtas tik lengviems drabužiams kabinti
(jokiu būdu ant jo nekabinkite kietų daiktų,
pavyzdžiui, lietsargių).
Netvirtinkite ir nemontuokite jokių daiktų
prie automobilio lubų, durų atramų ir šoninių
skydų. Tai gali sutrikdyti numatytą apsaugą.
Šiose vietose galima tvirtinti tik originalias
„Volvo” dalis, kurios yra šioms vietoms
specialiai pritaikytos.
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
Apsauga nuo kaklo slankstelių
sužalojimo – WHIPS
WHIPS apsaugos nuo kaklo sužalojimų
sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys
nugaros atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atlošai. Sistema
įsijungia po smūgio į automobilio galą,
priklausomai nuo susidūrimo kampo ir
greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų
veiksnių.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų
apsauginės funkcijos priedas. Visada
prisisekite saugos diržą.
Techninės sėdynės savybės
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad
pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio
keleivio padėtis. Tai sumažina kaklo
sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
01
WHIPS sistema ir vaikiškos
automobilinės kėdutės/papildomos
pasostės
WHIPS sistema nesumažina vaikiškoje
automobilinėje kėdutėje ar pasostėje
sėdinčio vaiko apsaugos.
Teisinga sėdėjimo padėtis
Norint užtikrinti maksimalią apsaugą,
vairuotojas ir priekinėje sėdynėje sėdintis
keleivis turi sėdėti sėdynės viduryje taip, kad
galva būtų prigludusi prie atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Jei sėdynė buvo paveikta stipraus smūgio,
pavyzdžiui, buvo sudaužytas automobilio
galas, WHIPS sistemą būtina patikrinti
įgaliotame „Volvo” autoservise.
Net jei atrodo, kad sėdynė nebuvo stipriai
sugadinta, WHIPS sistema gali būti
sutrikdyta ir gali neteikti numatytos
apsaugos. Net po nedidelio smūgio į
automobilio galą, kreipkitės į įgaliotąjį
„Volvo” autoservisą, kad sistema būtų
patikrinta.
8803529j
Niekada savarankiškai nekeiskite ir
neremontuokite sėdynių arba WHIPS
sistemos. Kreipkitės į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
21
01 Sauga
01
Saugumas automobilio salone
8803530j
8803531j
Neužblokuokite WHIPS sistemos
funkcijos
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nesprauskite jokių kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Užtikrinkite, kad jokie daiktai
nekliudytų veikti WHIPS sistemai.
22
Jei galinės sėdynės atlošas yra nuleistas
žemyn, priešais esanti priekinė sėdynė turi
būti pastumta į priekį, kad nesiliestų su
nuleistu atlošu.
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
01
Kai sistemos suveikia
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis
Smūgio į automobilio priekį, šoną arba galą atvejais.
Saugos oro pagalvės (SRS)
Priekinio smūgio atveju1.
Šoninės saugos oro pagalvės (SIPS)
Šoninio smūgio atveju1.
Saugos oro užsklanda (IC)
Smūgio į šoną metu ir, kai kuriais atvejais, atsitrenkus į automobilio priekį1.
Kaklo apsauga WHIPS
Galinio smūgio atveju.
1
Automobilio kėbulas gali būti stipriai deformuotas avarijos metu, tačiau saugos oro pagalvės gali neišsiskleisti. Skirtingi veiksniai, pavyzdžiui, objekto, į kurį
atsitrenkiama, kietumas ir svoris, automobilio greitis, susidūrimo kampas ir pan., įjungia skirtingas apsaugos sistemas.
Jei saugos oro pagalvės išsiskleidė, „Volvo”
rekomenduoja:
• Nugabenkite automobilį į įgaliotą „Volvo”
autoservisą. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
• Susisiekite su įgaliotu „Volvo” autoservisu
ir paprašykite pakeisti automobilio saugos
komponentus.
• Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių kontrolės modulis yra
centrinėje konsolėje. Jei vanduo ar kitas
skystis aplieja centrinę konsolę, atjunkite
akumuliatorių. Nebandykite užvesti
automobilio, nes gali išsiskleisti saugos oro
pagalvės. Nugabenkite automobilį į įgaliotą
„Volvo” autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis
saugos oro pagalvėmis. Jos gali apsunkinti
vairavimą. Kitos apsaugos sistemos taip pat
gali būti pažeistos. Saugos oro pagalvėms
išsiskleidus pasirodantys dūmai ir dulkės,
esant intensyviam kontaktui, gali sudirginti/
sužaloti odą ir akis. Sudirgusias vietas
plaukite šaltu vandeniu. Staigus saugos oro
pagalvės išsiskleidimas ir jos medžiaga gali
nutrinti arba nudeginti odą.
PASTABA
SRS, SIPS, IC ir saugos diržo įtempiklio
sistemos suveikia tik įvykus susidūrimui.
23
8803557s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
Saugos oro pagalvių žymekliai
SIPS oro pagalvės žyma yra ant durų atramos
24
8803558s
8803559s
BAG
01 Sauga
Saugumas automobilio salone
SRS saugos oro pagalvių įspėjamasis
žymeklis
SIPS saugos oro pagalvės žymeklis
SRS saugos oro pagalvių įspėjamasis
žymeklis yra keleivio pusėje ant priekinio
skydo galinės dalies.
SRS saugos oro pagalvių įspėjamasis
žymeklis (Australija)
01 Sauga
Avarinis režimas
Avarinis režimas
3801152s
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Automobiliui patekus į avariją,
informaciniame ekrane gali atsirasti
pranešimas Safety mode - See manual
(Avarinis režimas - žiūrėti vadovą). Tai reiškia,
kad automobilio veikla yra sutrikusi. Avarinis
režimas yra apsauga, įsijungianti, kai po
susidūrimo gali būti pažeistos svarbios
automobilio funkcijos, pavyzdžiui, kuro
įsiurbimo sistema, apsauginių sistemų
jutikliai arba stabdžiai.
Bandymas užvesti automobilį
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Pirmiausia ištraukite nuotolinio valdymo
pultą, po to vėl jį įkiškite. Tuomet įprastu
režimu pradės veikti automobilio elektroninės
sistemos. Po to bandykite užvesti automobilį.
Jei ekrane neišnyksta pranešimas Safety
mode (Avarinis režimas), vairuoti arba vilkti
automobilį draudžiama. Net jeigu atrodo, kad
automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
01
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nebandykite užvesti automobilio, jei užuodžiate degalų kvapą ir ekrane
atsiranda pranešimas Safety mode. Tokiu
atveju nedelsiant palikite automobilį.
ĮSPĖJIMAS
Automobiliui esant avariniame režime, jo
vilkti negalima. Jis turi būti nugabentas į
įgaliotąjį „Volvo” autoservisą.
Važiavimas automobiliu
Jei išjungus pranešimą Safety mode
(Avarinis režimas), ekrane atsiranda Normal
mode (Įprastas režimas), automobilį galima
atsargiai patrauktas iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
ĮSPĖJIMAS
Neremontuokite ir neperkraukite
elektroninės sistemos patys automobiliui
esant avariniame režime. Tokiu būdu jūs
galite susižaloti, o automobilis gali neveikti
taip, kaip reikia. Ekrane atsiradus Safety
mode pranešimui, nedelsiant kreipkitės į
„Volvo” įgaliotą techninės priežiūros centrą
automobiliui patikrinti ir suremontuoti.
25
01 Sauga
01
Vaikų sauga
Bendroji informacija
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikiškų automobilinių kėdučių vieta
Vaiko padėtis automobilyje ir vaiko saugos
įrangos pasirinkimas priklauso nuo vaiko
svorio ir ūgio. Daugiau informacijos rasite
27 puslapyje.
„Volvo” siūlo vaikų saugos gaminių, kurie
skirti ir išbandyti „Volvo” automobiliuose.
Galite įtaisyti:
PASTABA
Skirtingose valstybėse nustatytos skirtingos
vaikų vežimo automobiliuose taisyklės.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio,
automobilyje visada privalo būti saugiai
prisegti. Niekada neleiskite vaikui sėdėti
keleiviui ant kelių.
„Volvo” yra sukūrusi jūsų automobiliui
tinkančią vaikų saugos įrangą. Naudokite
„Volvo” originalią įrangą, užtikrindami, kad
tvirtinimo užraktai ir priedai būtų sujungti
teisingai ir pakankamai tvirtai.
26
Naudojant kitą vaiko saugos įrangą, labai
svarbu perskaityti pateiktas įrangos
montavimo instrukcijas.
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržų prie horizontalaus reguliavimo strypo,
spyruoklių, porankių arba sijų po sėdyne.
Aštrūs kraštai gali pažeisti diržus.
Vaikišką automobilinę kėdutę tvirtindami
priekyje, užtikrinkite, kad jos atlošas remtųsi į
priekinį skydą. Taip tvirtinkite, jei automobilyje nėra saugos oro pagalvių, arba jei saugos
oro pagalvių sistema yra išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Niekada netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės priekinėje sėdynėje, jeigu
automobilyje įjungta priekinio keleivio
saugos oro pagalvės funkcija. Jei kyla
problemų automobilyje tvirtinant vaikišką
saugos įrangą, kreipkitės į gamintoją.
• vaikišką automobilinę kėdutę arba
pasostę ant priekinės keleivio sėdynės, jei
priekinio keleivio saugos oro pagalvės
funkcija nėra įjungta.
• atgal nukreiptą vaikišką automobilinę
kėdutę, kuri turi specialų tvirtinimo prie
priekinės sėdynės mechanizmą.
Vaikiškų kėdučių automobiliuose negalima
naudoti kartu su įjungtomis oro pagalvėmis.
Jei įjungta priekinė, keleivio pusėje esanti,
saugos oro pagalvė, tai vaiką reikia sodinti
ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus
oro pagalvei, ant priekinės sėdynės sėdintis
vaikas gali būti sunkiai sužalotas.
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurių ūgis nesiekia 140 cm, gali
sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje tik jei
priekinio keleivio saugos oro pagalvės
funkcija yra išjungta.
01 Sauga
Vaikų sauga
01
Vaikų padėtis automobilyje
Svoris/
amžius
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
<10 kg
(0–9 mėnesių)
Į automobilio galą nukreipta vaikiška
kėdutė, pritvirtinta saugos diržu ir
juostomis.
L1: Sertifikato numeris E5 03135
Į automobilio galą nukreipta vaikiška kėdutė,
pritvirtinta saugos diržu, atramomis ir
juostomis.
L1: Sertifikato numeris E5 03135
Į automobilio galą nukreipta vaikiška
kėdutė, pritvirtinta saugos diržu,
atramomis ir juostomis.
L1: Sertifikato numeris E5 03135
9–18 kg
(9–36
mėnesių)
Į automobilio galą nukreipta vaikiška
kėdutė, pritvirtinta saugos diržu ir
juostomis.
L1: Sertifikato numeris E5 03135
Į automobilio galą nukreipta vaikiška kėdutė,
pritvirtinta saugos diržu, atramomis ir
juostomis.
L1: Sertifikato numeris E5 03135
Į automobilio galą nukreipta vaikiška
kėdutė, pritvirtinta saugos diržu,
atramomis ir juostomis.
L1: Sertifikato numeris E5 03135
15–36 kg
(3–12 metų)
Pasostė su arba be atramos.
L1: Sertifikato numeris E5 03139
Pasostė su arba be atramos.
L1: Sertifikato numeris E5 03139
Pasirenkama įranga:
• Pasostė su arba be atramos.
L1: Sertifikato numeris E5 03139
• Integruota pasostė.
B2: Sertifikato numeris E5 03140
1Tinka
kai kurioms vaikiškoms sėdynėms, nurodytoms specialiame leidime. Vaikiškos sėdynės gali būti pritaikytos tam tikram automobilio modeliui, ribotos, pusiau
universalios ar universalios.
2
Integruotos ir patvirtintos šio amžiaus grupei.
ĮSPĖJIMAS
Niekada netvirtinkite vaikiškos
automobilinės kėdutės priekinėje sėdynėje,
jeigu automobilyje įjungta priekinio keleivio
saugos oro pagalvės funkcija. Jei kyla
problemų automobilyje tvirtinant vaikišką
saugos įrangą, kreipkitės į gamintoją.
27
01 Sauga
01
Vaikų sauga
ISOFIX įrangos tvirtinimo sistema,
skirta vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms*
Viršutinės vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo vietos
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už
užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. paveikslėlį aukščiau).
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
Tvirtindami automobilinę vaikišką kėdutę prie
ISOFIX laikiklių, laikykitės gamintojo
nurodymų.
28
8904139s
8704364s
Prieš užfiksuojant saugos diržą, jį reikia
prakišti pro vaikiškos automobilinės
kėdutės galvos atramas.
Automobilyje yra viršutinės vaikiškų
automobilinių kėdučių tvirtinimo vietos. Šios
tvirtinimo vietos yra ant bagažo lentynos ir
uždengtos plastikiniais dangteliais. Atitinkamai tvirtinimo vietai pasiekti nuimkite
plastmasinius dangtelius.
Siekiant palengvinti įmontavimą, automobiliuose su palenkiamomis atramomis galvai
išorinėse sėdynėse, atramos galvai turėtų
būti nulenktos.
01 Sauga
Vaikų sauga
Integruota pasostė*
01
Pasostės nuleidimas
Nuleiskite pasostę.
Atplėškite lipnų fiksatorių.
1
Viršutinę dalį pakelkite atgal.
2
• kad saugos diržas būtų prigludęs prie
vaiko kūno, būtų įtemptas ir nesusisukęs
• kad saugos diržas būtų tinkamai prisegtas
ir eitų skersai per petį
• optimaliai apsaugai užtikrinti apatinė
saugos diržo dalis turi būti pilvo apačioje
• kad saugos diržas nebūtų ties vaiko kaklu
arba žemiau peties
• kad galvos atlošas atitiktų vaiko galvos
padėtį.
8505330s
Norėdama užtikrinti maksimalią vaikų saugą,
„Volvo” sukūrė integruotą pasostę,
įmontuotą galinės sėdynės viduryje.
Naudojama kartu su įprastu saugos diržu,
ši pasostė tinka vaikams, sveriantiems
nuo 15 iki 36 kg. Prieš pradėdami važiuoti
patikrinkite:
3
8505343s
8803565s
8505333s
ĮSPĖJIMAS
Remonto ir dalių keitimo darbus turėtų
atlikti tik įgaliotas „Volvo” autoservisas.
Pasostę draudžiama kaip nors modifikuoti
arba kaip nors papildomai keisti. Jei
integruojama pasostė patyrė didelę
apkrovą, pavyzdžiui, susidūrimo metu, ją
būtina pakeisti. Net jeigu pasostė atrodo
nesugadinta, ji gali neužtikrinti reikiamos
apsaugos. Smarkiai susidėvėjusi pasostė
turi būti pakeista.
29
01 Sauga
01
Vaikų sauga
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Pasostės pakėlimas
Nuleiskite viršutinę dalį.
Pritvirtinkite lipnų fiksatorių.
1
Mechaninis galinių durų rakinimas
Pakelkite pasostę prie sėdynės atramos.
8505334s
PASTABA
Įsitikinkite, kad prieš sulankstant abi
pasostės dalys būtų sutvirtintos „Velcro”
dirželiu su lipukais. Priešingu atveju, po to
vėl išlankstant, viršutinė pasostės dalis gali
įstrigti galinės sėdynės atloše.
8505344s
8302555s
2
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris. Naudokitės
metaliniu rakteliu, norėdami įjungti arba
išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą.
Durų neįmanoma atidaryti iš vidaus.
Duris galima atidaryti iš vidaus.
3
8505335s
PASTABA
30
Automobiliuose, kuriuose įtaisyti elektriniai
durų užraktai su apsauga nuo vaikų, nėra
mechaninių užraktų.
01 Sauga
Vaikų sauga
01
Elektra valdomi galinių durų užraktai* ir
elektra valdomi stiklų kėlikliai
ĮSPĖJIMAS
3603789s
Važiuodami niekada nerakinkite durų iš
vidaus. Avarijos atveju, tai leis avarinėms
tarnyboms greitai patekti į automobilio vidų.
Jei įjungiama elektrinių durų užraktų su
apsauga nuo vaikų sistema, automobilio
gale sėdintys keleiviai negali atidaryti durų
iš vidaus.
Apsaugos nuo vaikų užraktus galima įjungti,
jei uždegimo raktelio padėtis yra I arba II.
Įjungus elektrinius apsaugos nuo vaikų
užraktus, galinius langus galima atidaryti tik
vairuotojo durelėse esančiais valdymo
mygtukais. Galinių durų negalima atidaryti iš
vidaus.
Paspauskite jungiklį vairuotojo duryse.
Prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.
Įjungus užraktų sistemą, užsidega mygtuko
lemputė.
31
Nuotolinio valdymo pultas/pultas............................................................. 34
Beraktė valdymo sistema......................................................................... 40
Užraktai .................................................................................................... 42
Signalizacija* ............................................................................................ 45
32
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
02
02 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas/pultas
Bendroji informacija
02
Automobilyje yra du nuotolinio valdymo
pultai arba PCC (asmeninis automobilio
komunikatorius). Galima užsisakyti iki šešių
pultų. Jie naudojami automobiliui užvesti,
užrakinti ir atrakinti.
PCC pultas turi daugiau funkcijų lyginant su
nuotolinio valdymo pultu. Šiame skyriuje bus
aprašomos funkcijos, kurios įdiegtos tiek
PCC, tiek nuotolinio valdymo pultas.
Vienam automobiliui galima užprogramuoti ir
naudoti daugiausia šešis nuotolinio valdymo
pultus.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
neužmirškite išjungti užraktų, elektra
valdomų langų ir stoglangio maitinimą ir,
išlipdami iš automobilio, pasiimkite
nuotolinio valdymo pultą.
Nuimami metaliniai rakteliai
Nuotolinio valdymo pultas turi išimamą
metalinį raktelį, skirtą vairuotojo durims,
bagažinės dangčiui ir daiktadėžei
mechaniškai užrakinti ir atrakinti (rakinimas,
automobilį paliekant autoservise).
Daugiau informacijos apie išimamo metalinio
raktelio funkcijas rasite 37 psl. Informaciją
apie rakinimą, automobilį paliekant
autoservise, rasite 38 psl.
34
Išimamo metalinio raktelio unikalųjį kodą
galima sužinoti įgaliotuose „Volvo”
autoservisuose, kurie taip pat gali pagaminti
naujus raktelius.
• užrakinimas:sužiba vieną kartą
• atrakinimas: sužiba du kartus.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir
užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Jei praradote nuotolinio valdymo pultą
Jei pametėte nuotolinio valdymo pultą, kitus
pultus nuvežkite į „Volvo” įgaliotą techninės
priežiūros centrą. Pamesto nuotolinio
valdymo pulto kodą reikia ištrinti iš sistemos,
kad automobilio nepavogtų.
Funkcija gali būti įjungta/išjungta naudojant
meniu Car settings
Light settings
Lock feedback light arba Car settings
Light settings
Unlock feedback light.
Meniu sistemos aprašas yra 94 puslapyje.
Automobiliui priskirtų pultų skaičių galima
sužinoti meniu Car settings
Car key
memory
Number of keys. Meniu
sistemos aprašas pateikiamas 94 puslapyje.
Pulto atmintis – šoniniai veidrodėliai ir
vairuotojo sėdynė*
Nustatymai automatiškai priskiriami
kiekvienam atitinkamam nuotolinio valdymo
pulteliui, žr. 61 ir 77 puslapiuose.
Funkcija gali būti įjungta/išjungta naudojant
meniu Car settings
Car key memory
Seat & mirror positions. Meniu sistemos
aprašas pateikiamas 94 puslapyje.
Informacija apie automobilius su berakte
valdymo sistema pateikiama 40 puslapyje.
Užrakinimo/atrakinimo indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba
atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo
pultą, sumirksi posūkių žibintai:
Imobilizatorius
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultas turi
unikalų kodą. Automobilis gali būti užvestas,
tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo
pultą su teisingu kodu.
Tolimesni informaciniame ekrane (bendrajame prietaisų skydelyje) pasirodantys klaidų
pranešimai yra susiję su elektroniniu
imobilizatoriumi.
Pranešimas
Paaiškinimas
Key error
Try again
(Raktelio klaida,
pabandykite dar
kartą)
Nuotolinio valdymo
pulto klaida užvedant
automobilį. Bandykite
užvesti automobilį dar
kartą.
02 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas/pultas
Pranešimas
Paaiškinimas
Car key
Not found
(Nerastas
automobilio
raktelis)
Naudojama tik PCC
beraktei valdymo
funkcijai. PCC klaidų
informaciniai
pranešimai paleidimo
metu. Bandykite
užvesti automobilį dar
kartą.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimas iš atstumo
4
3
Bendros ventiliacijos funkcija
(tarptautinio standarto anga)
Nuspaudus ir palaikius (bent 4 sekundes)
mygtuką
arba
, nusileidžia arba
pasikelia visi langai (ir užsidaro stoglangis).
5
Nuotolinio valdymo
pulto klaida užvedant
automobilį. Kreipkitės į
įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
Informaciją apie automobilio užvedimą rasite
81 psl.
3
Šia funkcija galima naudotis, kai, pavyzdžiui,
esant karštam orui, reikia greitai išvėdinti
automobilį.
4
5
Funkcijų mygtukai
Užrakinimas – Užrakina duris ir bagažinės
dangtį, įjungia signalizaciją.
3603821s
• užsidega informacinis ženklas ir ekrane
pasirodo pranešimas Car key Battery low
ir (arba)
• užraktai pakartotinai nereaguoja į
nuotolinio valdymo pulto signalus iš
mažesnio nei 20 metrų atstumo.
Informaciją apie maitinimo elemento keitimą
rasite 39 psl.
2
1
PCC (asmeninis automobilio komutatorius)
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangį ir langus uždarote nuotoliniu
valdymo pultu, būkite atsargūs, kad
neprispaustumėte kieno nors rankų.
Nuotolinio valdymo pultas
Išsikrovęs nuotolinio valdymo pulto
maitinimo elementas
Maitinimo elementus reikėtų pakeisti naujais,
jeigu:
02
Bagažinės dangtis
Aliarmo funkcija
2
1
3905616s
Immobiliser
See manual
(Imobilizatorius,
skaitykite
savininko
vadovą)
Funkcijos – nuotolinio valdymo
pultas/PCC
Atrakinimas – Atrakina duris ir bagažinės
dangtį, išjungia signalizaciją.
Visų durų atidarymo vienu metu funkciją
galima pakeisti taip, kad vieną kartą
paspaudus mygtuką atsirakintų tik vairuotojo
durelės, o kitos durelės atsirakintų dar kartą
paspaudus mygtuką (per 10 sekundžių). Šią
35
02 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas/pultas
Bagažinės dangtis – Atrakinamas tik
bagažinės dangtis (jo neatidarant). Daugiau
informacijos rasite 43 psl.
Aliarmo funkcija – Reikalinga, norint atkreipti
dėmesį pavojaus atveju. Nuspauskite ir bent
3 sekundes laikykite nuspaudę raudoną
mygtuką arba nuspauskite jį du kartus per
3 sekundes posūkių žibintams ir garso
signalui įjungti. Funkciją galima išjungti tuo
pačiu mygtuku, jei ji veikė bent 5 sekundes.
Priešingu atveju, po 2 minučių ir 45 sekundžių
funkcija išsijungs savaime.
Atstumas
Nuotolinio valdymo pultas veikia iki 20 m nuo
automobilio atstumu.
PASTABA
Nuotolinio valdymo pultelio veikimą gali
sutrikdyti netoli esančios radijo bangos,
pastatai, topografinės sąlygos ir pan.
Automobilį visada galima užrakinti/atrakinti
metaliniu rakteliu, žr. 37 puslapyje.
36
PASTABA
Jei kelis kartus paspaudus informacinį
mygtuką neužsidega nei viena indikatoriaus
lemputė (net po 7 sekundžių ir šviesoms
apkeliavus aplik PCC sistemą), kreipkitės į
įgaliotąjį „Volvo” techninės priežiūros
centrą.
2
2
1
2
Informacinis mygtukas
Indikatoriaus lemputės
Informacinio mygtuko
ir indikatoriaus
lempučių
pagalba galima gauti tam tikros
informacijos apie automobilį.
Informacinio mygtuko naudojimas
1. Spauskite informacinį mygtuką
.
2. Visos indikatoriaus lemputės
žybsi
maždaug 7 sekundes ir mirksi PCC
pulte. Vadinasi, automobilio informacija
buvo perskaityta. Jeigu tuo pačiu metu
paspaudžiamas kuris nors kitas
mygtukas, informacijos skaitymas yra
nutraukiamas.
Indikatoriaus lemputės
suteikia
tolimesniame paveiksliuke parodytą
informaciją.
1
2
3
4
3603841s
Priėjimo apšvietimas iš atstumo –
Naudojamas, norint įjungti automobilio
žibintus iš atstumo. Daugiau informacijos
rasite 69 psl.
Unikalios funkcijos – PCC
3603840s
02
funkciją galima keisti pasirinkus
Car settings
Lock settings
Doors unlock. Meniu sistemos aprašymą
rasite 94 puslapyje.
Nepertraukiama žalia šviesa: automobilis
yra užrakintas.
Nepertraukiama geltona šviesa:
automobilis yra atrakintas.
Nepertraukiama raudona šviesa:
signalizacija yra įjungta.
Dvi indikatoriaus lemputės pakaitomis
mirksi raudonai: informuoja, kad kažkas
02 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas/pultas
yra automobilyje (naudojamas HBS
(Širdies plakimo jutiklis) Šis indikatorius
įsijungia tik tuomet, kai suveikia
signalizacija.
Atstumas
PCC užrakinimo funkcijos veikia iki 20 m nuo
automobilio atstumu.
Priėjimo apšvietimas iš atstumo, avariniai
signalai ir informaciniu mygtuku valdomos
funkcijos veikia tik iki 100 m nuo automobilio
atstumu.
PASTABA
Informacinio mygtuko veikimą gali surikdyti
aplinkinės radijo bangos, pastatai,
topografinės sąlygos ir t.t.
Už PCC pulto veikimo ribų
Jei PCC pultas yra per toli nuo automobilio
informacijai perskaityti, rodoma paskutinė
automobilio nustatyta būsena, o ant paties
PCC pulto lemputės nemirksi.
Teisingą būklę rodys paskutinį kartą
užrakinimui/atrakinimui naudotas PCC
pultas.
PASTABA
Jeigu paspaudus informacinį mygtuką
neužsidega nei viena indikatoriaus lemputė,
tai gali atsitikti dėl to, kad aplinkinės radijo
bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir t.t.
trukdo ryšiui tarp PCC pulto ir automobilio.
Širdies ritmo jutiklis
Šioje funkcijoje
naudojamas HBS (Širdies
plakimo jutiklis). HBS – papildoma
automobilio signalizacijos įranga, kuri per
atstumą informuoja, ar automobilyje yra kas
nors. Šis indikatorius įsijungia tik tuomet, kai
suveikia signalizacija.
HBS pajunta asmens širdies plakimą, kuris
yra perduodamas į automobilio kėbulą. Dėl
šios priežasties HBS funkcija gali sutrikti, jei
aplinkoje esama triukšmo ir vibracijos.
Beraktė valdymo sistema
Žr. 40 psl.
Išimamas metalinis raktas
Jei norite užblokuoti pirštininę arba bagažinę,
užrakinkite šias spyneles nuimamu nuotolinio
valdymo pultelio metaliniu rakteliu1. Tai
reiškia, kad nuotolinio valdymo pulteliu be
metalinio raktelio galima bus tik atrakinti
dureles ir važiuoti automobiliu.
02
Pirštininę galima užrakinti metaliniu rakteliu
prieš išlipant iš automobilio, pavyzdžiui,
paliekant automobilį techninei apžiūrai arba
einant sumokėti už stovėjimą viešbučio
aikštelėje (taip vadinamas užrakinimas
techninei apžiūrai, žr. 38 puslapyje).
Paduokite nuotolinio valdymo pultelį, o
nuimamą metalinį raktelį pasilikite.
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu
Metalinis raktas naudojamas tada, kai
nuotolinio valdymo pulto funkcijoms trukdoma
veikti arba jeigu išsikrovė nuotolinio valdymo
pulto maitinimo elementas.
Bagažinės dangčio atrakinimas, žr.
44 puslapyje.
Vairuotojo durys atrakinamos (neįjungiant
centrinio užrakto), įkišus metalinį raktą į durų
rankenoje esančią rakto skylutę. Tačiau šiuo
atveju, suveiks signalizacija. Signalizacija
išjungiama įkišus nuotolinio valdymo pultelio
raktelį į uždegimo jungiklį.
1
Kai kuriose šalyse
37
02 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas/pultas
Rakinimas automobilį paliekant
autoservise*
Metalinio raktelio išėmimas
02
Rakinimas automobilį paliekant autoservise:
pasukite metalinį raktą daiktadėžės spynoje
180 laipsnių kampu laikrodžio rodyklės
kryptimi. Tokiu būdu taip pat blokuojama
bagažinės dangčio atidarymo nuotolinio
valdymo pultu galimybė (informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas).
1
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių
ištraukite metalinį raktelį
.
ir
Metalinio raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite metalinį raktą atgal į
nuotolinio valdymo pultą, kad jo
nesugadintumėte.
8302565s
3603822s
2
Daiktadėžės užrakinimas, žiūrėti 43 puslapį.
Veikiantys užraktai, valdomi nuotolinio valdymo
pultu, kai yra išjungta rakinimo, automobilį
paliekant autoservise, funkcija.
8302564s
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
Veikiantys užraktai, valdomi nuotolinio valdymo
pultu, kai yra įjungta rakinimo, automobilį
paliekant autoservise, funkcija.
38
02 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas/pultas
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo
elemento keitimas
Nuotolinio valdymo pultas
Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
PCC
Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
Pirma įdėkite vieną naują maitinimo
elementą (+ ) puse aukštyn. Įdėkite baltą
plastmasinę tarpinę, o po to dėkite antrą
naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
PASTABA
Atidarius nuotolinio valdymo pultelį,
pasukite jį taip, kad mygtukai būtu nukreipti
į viršų (kad neiškristų baterijos).
1
SVARBU
3603816s
2
1
Nelieskite pirštais maitinimo elemento ir
įvadų, nes tai gali sutrikdyti jų veiklą.
Maitinimo elemento keitimas
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
2
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių
ir
ištraukite metalinį raktelį
.
Įstatykite atsuktuvą į angą, esančią už
spyruoklinio fiksatoriaus, ir atsargiai
atlenkite
nuotolinio valdymo pulto
korpusą.
G015518
3603817s
3
Maitinimo elemento tipas: CR2430, 3 V
(viena baterija nuotolinio valdymo pultelyje ir
dvi PCC).
02
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos
baterijų tvirtinimo padėtys, atidžiai
išstudijuokite jų (+) ir (–) pusių padėtis.
SVARBU
Išmeskite senus maitinimo elementus,
nepadarydami žalos aplinkai.
39
02 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema
Valdymas be raktelio (tik PCC)
02
asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti duris,
privalo turėti PCC. Jei PCC yra kitoje
automobilio pusėje, durų užrakinti arba
atrakinti neįmanoma.
Užrakinimas be raktų ir degimo
sistema
Raudoni apskritimai paveikslėlyje rodo, kokiu
atstumu veikia sistemos antenos.
8302561s
Jei automobilyje nėra nė vieno PCC ir visos
durys uždarytos, informaciniame ekrane
atsiras įspėjamasis pranešimas ir tuo pačiu
metu pasigirs garsinis signalas. Pranešimas
išnyksta, kai PCC grąžinamas į automobilį.
PCC berakčio valdymo funkcija suteikia
galimybę automobiliui atrakinti, vairuoti ir
užrakinti be rakto. Jums tereikia turėti PCC.
Ši sistema leidžia lengviau ir patikimiau
atrakinti automobilį, pavyzdžiui, kai neturite
laisvų rankų.
Automobilio dviejuose PCC yra įdiegta
beraktė funkcija. Galima užsisakyti
papildomų PCC.
PCC atstumas
Norėdami atidaryti duris arba bagažinės
dangtį, PCC laikykite ne didesniu kaip
1,5 metro atstumu nuo automobilio durų
rankenos arba bagažinės dangčio. Vadinasi,
40
Įspėjamasis pranešimas ir garsinis priminimo
signalas išsijungia, kai PCC grąžinamas į
automobilį, po to, kai:
• buvo uždarytos ar atidarytos durelės
• PCC įkišamas į degimo jungiklį
• buvo nuspaustas mygtukas READ.
Saugus PCC naudojimas
Jei PCC, turintis beraktę funkciją, paliekamas
automobilyje, jis, užrakinus automobilį,
laikinai išjungiamas. Taip užtikrinama, kad
joks pašalinis nepateks į automobilį.
Tačiau jei į automobilį kas nors įsilaužia,
atidaro duris ir suranda PCC, jį galima įjungti.
Todėl svarbu tinkamai naudotis visais PCC.
SVARBU
Nelaikykite PCC automobilio užpakalyje.
PCC funkcijos trikdžiai
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas
gali sutrikdyti beraktės važiavimo sistemos
veiklą. Todėl nelaikykite PCC prie mobiliųjų
telefonų arba metalinių daiktų.
Jei trikdžiai vis tiek pasireiškia, naudokite
PCC ir išimamą metalinį raktą įprastu būdu,
žiūrėti 35 puslapį.
Atrakinimas
Atidarykite duris arba bagažinės naudodami
jų rankenas.
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu
Jei PCC beraktė funkcija neveikia, vairuotojo
duris galima atrakinti metaliniu raktu. Tada
centrinis užraktas neįsijungia.
PASTABA
Atrakinant metaliniu raktu, įsijungia
signalizacija. Dėl išjungimo žiūrėti
46 puslapį.
Rakto atmintis – vairuotojo sėdynė ir
šoniniai veidrodėliai*
PCC atminties funkcija
Jei prie automobilio artinasi keli PCC turintys
žmonės, įsijungs asmens, atrakinusio
vairuotojo duris, pasirinktys.
02 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema
Atidarius vairuotojo duris, nustatymus galima
pakeisti dviem būdais:
• sėdėdami vairuotojo sėdynėje:
nuspauskite PCC atrakinimo mygtuką,
žiūrėti 35 puslapį.
• spausti sėdynių nustatymų mygtuką, žr.
61 psl.
02
Užrakinimas
Dureles ir bagažinės dangtį užrakinkite
paspaudę užrakinimo mygtuką vienoje iš
išorinių rankenų.
Tam, kad galėtumėt užrakinti automobilį,
būtina uždaryti visas duris ir bagažinės
dangtį. Priešingu atveju, automobilio
užrakinti bus neįmanoma.
Užraktų nustatymai
Beraktę funkciją galima nustatyti, kurios
automobilio durys bus atrakinamos
naudojant Car settings (automobilio
Lock settings (užrakto
pasirinktys)
Keyless entry (įsėdimas
pasirinktys)
nenaudojant rakto). Dėl meniu sistemos
aprašo žiūrėti 94 puslapį.
41
02 Užraktai ir signalizacija
Užraktai
Užrakinimas ir atrakinimas
02
Iš išorės
Nuotolinio valdymo pultu vienu metu
užrakinamos/atrakinamos visos durys ir
bagažinės dangtis. Užrakinant išjungiami
užrakinimo mygtukai ir vidinės durelių
rankenos1.
PASTABA
Jei durelės neuždarytos1, tai automobilį vis
tiek galima užrakinti. Jei durelės uždarytos,
automobilį taip pat galima užrakinti, tačiau,
tuomet yra tikimybė, kad užrakintame
automobilyje liks nuotolinio valdymo
pultelis.
1
Automobiliams kai kuriose šalyse, tačiau ne
automobiliams su berakte valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS
Turėtumėte žinoti, kad jūs galite būti
užrakinti automobilio viduje, jeigu jis
užrakinamas iš išorės.
1
Kai kuriose šalyse
8302562s
Degalų bako dangtelį galima atidaryti, jei
automobilis atrakintas. Jei automobilis
užrakintas ir įjungta signalizacija, jis
neatsidaro.
42
durų rankeną vieną kartą, norėdami jas
atrakinti. Patraukite durų rankeną du kartus,
norėdami jas atidaryti.
Iš vidaus
Spaudžiant ant durų skydų esančius
mygtukus, vienu metu gali būti užrakintos
arba atrakintos visos durys ir bagažinės
dangtis.
Atrakinimas
Nuspauskite durų atrakinimo mygtuką.
Paspauskite ir palaikykite, norėdami atidaryti
visus langus.
Užrakinimas
Spauskite durų užrakinimo mygtuką, kai
priekinės durys bus uždarytos. Nuspauskite
ir laikykite ir visiems langams bei stoglangiui,
jei yra, uždaryti.
Uždarius duris, galite užrakinti jas
mechaniškai, spausdami kiekvienoje jų
esančius užrakinimo mygtukus. Patraukite
Automatinis pakartotinis užrakinimas
Jei per dvi minutes nuo automobilio
atrakinimo nėra atidaromos nė vienerios iš
durų arba bagažinės dangtis, visi užraktai
užsirakina automatiškai. Ši funkcija užtikrina,
kad net ir netyčia pamiršus užrakinti
automobilį, jis bus užrakintas. Informacija
apie automobilius su signalizacija
pateikiama 45 psl.
Automatinis užrakinimas
Durys ir bagažinės dangtis gali būti užrakinti
automatiškai, kai automobilis pajuda iš
vietos.
Ši funkcija gali būti įjungta/išjungta,
spaudžiant Car settings
Lock
Doors automatic lock.
settings
Meniu sistemos aprašą rasite 94 psl.
02 Užraktai ir signalizacija
Užraktai
Bagažinės dangčio atrakinimas/
užrakinimas
Daiktadėžė
A
B
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką,
norėdami užrakinti, žr. 35 psl.
02
Signalizacijos indikatorius prietaisų skydelyje
pradeda mirksėti, tai reiškia, kad signalizacija
įjungta.
Užrakinimas techninei apžiūrai, žr.
38 puslapyje.
Automobilio atrakinimas iš vidaus
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką,
norėdami atrakinti bagažinės dangtį.
PASTABA
Funkcija neatidaro bagažinės dangčio.
Kai užgęsta prietaisų skydelyje esantis
signalizacijos indikatorius, tai reiškia, kad
viso automobilio signalizacija yra išjungta.
Signalizacijos jautrumo lygio ir judesio, taip
pat bagažinės dangčio atidarymo, jutikliai,
išsijungia automatiškai. Durys tebelieka
užrakintos ir apsaugotos.
1
3603845s
Norėdami atrakinti daiktadėžę, pasukite
raktą 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio
rodyklę. Užrakto angos padėtis yra
vertikali, kai daiktadėžė yra atrakinta.
Norėdami užrakinti daiktadėžę, pasukite
raktą 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio
rodyklę. Užrakto angos padėtis yra
horizontali, kai daiktadėžė yra užrakinta.
Daiktadėžė gali būti užrakinta arba atrakinta
tik su nuotolinio valdymo pulte įmontuotu
išimamu metaliniu rakteliu.
3905612s
8302560s
Jeigu durys užrakinamos tada, kai bagažinės
dangtis yra uždarytas, jis lieka atrakintas, kol
automobilis užrakinamas nuotolinio valdymo
pultu.
Norėdami atrakinti bagažinės dangtį,
paspauskite mygtuką
priekinių žibintų
valdymo skydelyje.
43
02 Užraktai ir signalizacija
Užraktai
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu
1
3905611s
8302568s
02
1. Ištraukite nuotolinio valdymo pultą iš
degimo jungiklio lizdo. Funkciją
įmanoma išjungti, praėjus ne daugiau
kaip minutei nuo variklio išjungimo.
2. Paspauskite mygtuką.
Jei automobilyje yra sumontuota
signalizacija, judesio ir pasvirimo detektoriai*
taip pat išjungiami, žiūrėti 47 puslapį.
Visiškas užrakinimas1
8302569s
2
Jeigu nuotolinio valdymo pulto mygtukas,
kuriuo atidaromas bagažinės dangtis,
neveikia, tada bagažinės dangtis gali būti
atrakinamas išimamu metaliniu rakteliu.
Ištraukite iš angos kamštį.
Atrakinkite bagažinės dangtį pasukdami
metalinį raktą pusę jo apsisukimo prieš
laikrodžio rodyklę, kaip parodyta
paveiksliuke.
Įjungus visiško užrakinimo funkciją, užrakintų
durų negalima atidaryti iš vidaus. Visiško
užrakinimo funkcija aktyvuojama nuotolinio
valdymo pultu ir įsijungia praėjus
10 sekundžių po to, kai durys yra
užrakinamos.
Visiško užrakinimo funkciją galima išjungti tik
nuotolinio valdymo pultu. Vairuotojo durys
taip pat gali būti atrakintos raktu iš išorės.
Laikinas visiško užrakinimo išjungimas
Jei kas nors nori pasilikti automobilyje, tačiau
duris vis tiek reikia užrakinti iš išorės, visiško
užrakinimo funkciją galima išjungti.
1
44
Kai kuriose šalyse
Mygtukas neužgęsta, kol automobilis
neužrakinamas nuotolinio valdymo pultu.
Pranešimas ekrane dega 10 sekundžių arba
iki automobilio užrakinimo. Detektoriai ir
visiško užrakinimo sistema vėl įsijungia, kai
užvedamas automobilis.
ĮSPĖJIMAS
Neleiskite niekam pasilikti automobilyje
prieš tai neišjungę visiško užrakinimo
sistemą, kad ko nors neužrakintumėte
viduje.
02 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija*
Signalizacija įsijungs tuomet, kai:
• atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis
• užrakto angoje naudojamas netinkamas
pultas arba ją bandoma paveikti jėga
• salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius)
• automobilis pakeliamas arba nuvelkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*)
• atjungiamas akumuliatoriaus laidas
• bandoma atjungti sireną.
Sutrikus signalizacijos sistemai,
informaciniame ekrane atsiranda
pranešimas. Tokiu atveju nedelsiant
kreipkitės į įgaliotą „Volvo” autoservisą.
Signalizacijos įjungimas
PASTABA
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką. Pratisas automobilio
posūkių žibintų žybsnis patvirtina, kad
signalizacija yra įjungta ir kad durys yra
užrakintos.
Nebandykite patys taisyti arba keisti signalizacijos sistemos komponentų. Tai gali
neigiamai paveikti automobilio draudimo
sąlygas.
02
Jūs galite patys nustatyti, kokiu būdu
automobilis patvirtins apie įjungtą
signalizaciją, spausdami Car settings
Lock settings
Keyless entry. Meniu
sistemos aprašas pateikiamas 94 psl.
Signalizacijos indikatorius
8302563s
Bendroji informacija
PASTABA
Judesio jutikliai įjungia signalizaciją, jei
automobilio salone aptinkamas judesys.
Todėl signalizacija gali suveikti, jei paliktas
pravertas langas arba naudojamas
elektrinis salono šildytuvas. Siekiant to
išvengti: išlipdami uždarykite visus langus ir
nukreipkite elektrinio šildytuvo oro srautą
taip, kad jis nepūstų į automobilio saloną.
Priekiniame skyde esantis signalizacijos
indikatorius parodo signalizacijos sistemos
būklę:
• lemputė nedega – signalizacija yra išjungta
• lemputė žybsi kas sekundę – signalizacija
yra įjungta
• išjungus signalizaciją lemputė mirksi
greitai (ir tol, kol nuotolinio valdymo
pultelio raktelis neįkišamas į uždegimo
spynelę ir nepasukamas į I padėtį) –
suveikė signalizacija.
45
02 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija*
02
Signalizacijos išjungimas
Suveikusios signalizacijos išjungimas
Kitos signalizacijos funkcijos
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką. Du trumpi automobilio
posūkių žibintų žybsniai patvirtina, kad
signalizacija yra išjungta ir kad durys yra
atrakintos.
Spauskite atrakinimo mygtuką nuotolinio
valdymo pulte arba įkiškite nuotolinio
valdymo pultą į degimo jungiklį. Du trumpi
automobilio posūkių žibintų žybtelėjimai
patvirtina, kad signalizacija išjungta.
Automatinis signalizacijos įjungimas
Ši funkcija užtikrina, kad net ir netyčia
neįjungus signalizacijos, ji įsijungs
automatiškai.
Jei automobilis neužrakinamas nuotolinio
valdymo pultu (ir signalizacija nėra įjungiama)
ir nė vienerios durys arba bagažinės dangtis
nėra atidaromi per dvi minutes, tada signalizacija įsijungia automatiškai. Tuo pačiu metu
automobilis yra užrakinamas.
Veikianti signalizacija
Kai įsijungia siganalizacija:
• Sirena kaukia iki 30 sekundžių. Sirena yra
aprūpinta maitinimo elementu, kuris nėra
susijęs su automobilio akumuliatoriumi.
• Posūkių žibintai mirksi penkias minutes
arba, kol signalizacija išjungiama.
Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia
Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia,
signalizacija gali būti išjungta, o automobilis
užvestas tokiu būdu:
1. Metaliniu rakteliu atidarykite vairuotojo
duris. Signalizacija įsijungia ir pradeda
kaukti sirena.
2. Įkiškite nuotolinio valdymo pultą į
degimo jungiklio angą. Signalizacija yra
išjungta. Signalizacijos indikatorius
pakartotinai mirksi tol, kol yra įkišamas
nuotolinio valdymo pultas.
46
02 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija*
Signalizacijos sistemos patikrinimas
Detektorių išjungimas
Judesio detektoriaus salone
patikrinimas
1. Uždarykite visus langus. Likite
automobilyje.
2. Įjunkite signalizaciją, žr. 45 psl.
3. Palaukite 15 sekundžių.
4. Signalizacija suveiks, jei judinsite rankas
pirmyn ir atgal atlošo aukštyje. Sirena
kaukia ir visi posūkių žibintai mirksi.
5. Išjunkite signalizaciją, atrakindami
automobilį nuotolinio valdymo pultu.
3905611s
Laikinas signalizacijos išjungimas
Norint išvengti nereikalingo signalizacijos
įsijungimo (pavyzdžiui, plaukiant keltu),
judesio ir pasvirimo detektorius galima
laikinai išjungti.
Spauskite išjungimo mygtuką. Funkciją
įmanoma išjungti, praėjus ne daugiau kaip
minutei nuo variklio išjungimo. Mygtuko
lemputė žiba tol, kol automobilis yra
užrakinamas.
Pranešimas ekrane išlieka 10 sekundžių arba
tol, kol automobilis yra užrakinamas.
Detektoriai pakartotinai aktyvuojami, vėl
užvedus automobilį.
Jeigu automobilyje įmontuota visiško
užrakinimo sistema, tuomet ji įsijungia tuo
pačiu metu, žr. 44 psl.
2. Įjunkite signalizaciją, žr. 45 puslapyje.
Likite automobilyje ir nuotolinio valdymo
pulteliu užrakinkite duris.
3. Palaukite 15 sekundžių.
4. Atidarykite variklio dangtį, naudodami
rankena, esančia po priekiniu
automobilio skydeliu. Sirena kaukia ir
mirksi visos posūkių lempos.
5. Išjunkite signalizaciją, atrakindami
automobilį nuotolinio valdymo pultu.
02
Durelėse esančių signalizacijos jutiklių
tikrinimas
1. Įjunkite signalizaciją, žr. 45 psl.
2. Palaukite 15 sekundžių.
3. Metaliniu rakteliu atrakinkite vairuotojo
dureles.
4. Atidarykite vairuotojo dureles. Sirena
kaukia ir mirksi visi posūkių žbintai.
5. Išjunkite signalizaciją, atrakindami
automobilį nuotolinio valdymo pultu.
Variklio dangtyje esančių signalizacijos
jutiklių tikrinimas
1. Įsėskite į automobilį ir išjunkite
signalizaciją, žr. 46 psl.
47
Prietaisai ir valdymo įtaisai .......................................................................
Degimo padėtys .......................................................................................
Sėdynės ...................................................................................................
Vairaratis...................................................................................................
Apšvietimas..............................................................................................
Valytuvai ir langų plovimas .......................................................................
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai ......................................
Elektra valdomas stoglangis* ...................................................................
Variklio užvedimas....................................................................................
Pavarų dėžės ............................................................................................
Stabdymas koja .......................................................................................
Stovėjimo stabdžiai ..................................................................................
48
50
59
60
63
64
73
75
79
81
84
87
89
VAIRAVIMO APLINKA
03
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisų išdėstymas
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Kai vairas kairėje pusėje.
50
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Psl.
Veikimas
Psl.
Meniu ir pranešimai, posūkių žibintai, tolimųjų/
artimųjų šviesų žibintai, borto kompiuteris
97, 67, 65,
118
Meniu kontrolė, klimato kontrolė ir garso sistema
94, 102,
112
Kruizo kontrolė
122, 58
Klimato kontrolė, ECC
102
Garso signalas, saugos oro pagalvės
63, 15
Pavarų perjungimo svirtis
84
Bendrasis prietaisų skydelis
54, 58
Aktyviosios važiuoklės valdymas (Four-C sistema)
121
Meniu, garso ir telefono kontrolė
94, 109,
140
Valytuvai ir langų plovimas
73, 74
Degimo jungiklis
81
Vairo reguliavimas
63
Variklio užvedimo/išjungimo mygtukas
59
Stovėjimo stabdžiai
89, 89
Avarinių šviesų signalas
67
Variklio dangčio atidariklis
172
Durų rankena
–
Sėdynės nustatymas
60
Valdymo skydelis
75, 77, 31,
42
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo angos
apsauginio skydo atidariklis ir bagažinės dangtis
64, 155,
158
03
51
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Kai vairas dešinėje pusėje.
52
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Psl.
Veikimas
Psl.
Avarinių šviesų signalas
67
Valdymo skydelis
75, 77, 31,
42
Degimo jungiklis
59
Sėdynės nustatymas
60
Variklio užvedimo/išjungimo mygtukas
81
Variklio dangčio atidariklis
172
Kruizo kontrolė
122, 123
Stovėjimo stabdžiai
89, 89
Bendrasis prietaisų skydelis
54, 58
Vairo reguliavimas
63
Garso signalas, saugos oro pagalvės
63, 15
Meniu ir pranešimai, posūkių žibintai, tolimųjų/
artimųjų šviesų žibintai, borto kompiuteris
97, 67, 65,
118
Meniu, garso ir telefono kontrolė
94, 109,
140
Aktyviosios važiuoklės valdymas (Four-C sistema)
121
Valytuvai ir langų plovimas
73, 74
Pavarų perjungimo svirtis
84
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo angos
apsauginio skydo atidariklis ir bagažinės dangtis
64, 155,
158
Klimato kontrolė, ECC
102.
Durų rankena
–
Meniu kontrolė, klimato kontrolė ir garso sistema
94, 102,
112
03
53
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Informaciniai ekranai
Matavimo prietaisai
1
2
Indikatorius, informaciniai ir
įspėjamieji ženklai
3
3
03
0
1
T2
1
123456
12.3
3603843s
1
Informaciniai ekranai
Informaciniuose ekranuose
pateikiama
kai kurių automobilio funkcijų informacija,
pvz., kruizo kontrolės, borto kompiuterio
duomenys ir pranešimai. Informacija
pateikiama tekstiniais pranešimais ir ženklais.
Daugiau informacijos apie konkrečias
funkcijas, kurių būklė atspindima
informaciniuose ekranuose, rasite šių
funkcijų aprašuose.
3801154s
0
Bendrame prietaisų skyde esantys matavimo
prietaisai
Spidometras
Degalų lygio matuoklis, taip pat žr.
skyriuje degalų pildymas, 155 puslapyje.
Tachometras
Šis matuoklis nurodo variklio greitį
tūkstančiais apsisukimų per minutę
(rpm).
1
P
1
2
o
_3 C
2
Indikatorius ir įspėjamieji simboliai
Indikatorius ir informaciniai ženklai
Indikatorius ir įspėjamieji simboliai1
Tolimųjų šviesų žibintas ir posūkio žibinto
simbolis
Veikimo patikra
Visi indikatorių ir įspėjamieji ženklai įsijungia,
esant II degimo padėčiai arba kai variklis yra
užvedamas. Užvedus variklį, turėtų užgesti
visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių
ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.
1
54
12:34
1
3603801s
0
Šis, žemo variklio alyvos slėgio simbolis, tam
tikruose viriklių variantuose nenaudojamas.
Tekstiniai įspėjimai rodomi ekrane, žr.
173 puslapyje.
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra, kai uždegimo raktelis yra II padėtyje,
visi ženklai užgęsta po 5 sekundžių, išskyrus
ženklą, kuris informuoja apie automobilio
išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio
alyvos slėgį.
Indikatorius ir informaciniai ženklai
Ženklas Paaiškinimas
Priekabos posūkių žibintai
Išmetimo sistemos
sutrikimas
ABS sistemos gedimas
Galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema
Variklio šildytuvas
(dyzeliniuose modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
Informacija, skaitykite
tekstinį pranešimą ekrane
Ilgosios šviesos Įjungtos
Kairės pusės posūkio
žibintai
Dešinės pusės posūkio
žibintai
Priekabos posūkių žibintai
Šis simbolis mirksi rodant posūkio
signalą, jei prikabinta priekaba. Jei šis
simbolis mirksi greičiau negu įprasta, tai
viena iš priekabos arba automobilio lempų
neveikia.
Išmetimo sistemos sutrikimas
Nuvažiuokite į įgaliotą „Volvo”
autoservisą ir paprašykite patikrinti šią
sistemą.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema
neveikia. Įprasta automobilio stabdžių
sistema veikia, tačiau be ABS funkcijos.
03
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
3. Jei simbolis tebedega, nuvažiuokite į
įgaliotą „Volvo” autoservisą ir
paprašykite patikrinti ABS sistemą.
Galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai galinis rūko
žibintas yra įjungiamas.
Stabilumo sistema
Mirksintis simbolis rodo, kad
stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega
pastoviai, tai reiškia, kad sistema sugedus.
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Šildymas reikalingas, esant žemesnei
nei –2 °C oro temperatūrai. Automobilį
galima užvesti, kai ženklas užgęsta.
55
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Mažas kuro kiekis bake
Šis ženklas atsiranda, kai kuro bake
lieka maždaug aštuoni litrai benzino arba
septyni litrai dyzelino.
03
Indikatoriai ir įspėjamieji ženklai
Ženklas Paaiškinimas
Žemas variklio tepalo
slėgis1
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš
automobilio sistemų veikia ne taip, kaip
turėtų. Ekrane taip pat atsiranda tekstinis
pranešimas. Pranešimas panaikinamas
READ mygtuku, žiūrėti 97 puslapį arba, po
kurio laiko (priklausomai nuo nurodomos
funkcijos) jis išnyks savaime. Šis informacinis
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Saugos Oro pagalvės – SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Generatorius nekrauna
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
PASTABA
Atsiradus pranešimui apie atliktiną techninę
apžiūrą, ženklą ir pranešimą galima
panaikinti spaudžiant READ mygtuką arba,
po kurio laiko jis išsijungs savaime.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos
tolimosios šviesos arba „mirksint“
tolimosiomis šviesomis.
Kairės pusės posūkio žibintai
Dešinės pusės posūkio žibintai
Abiejų posūkių žibintų simboliai žybčioja
tada, kai įjungtas avarinių šviesų signalas.
56
1 Šis,
žemo variklio alyvos slėgio simbolis,
tam tikruose viriklių variantuose
nenaudojamas. Tekstiniai įspėjimai
rodomi ekrane, žr. 173 ir 174 puslapiuose.
Žemas variklio tepalo slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo
metu, reiškia variklio tepalo slėgis yra per
žemas. Nedelsiant išjunkite variklį ir
patikrinkite tepalo lygį. Pripildykite, jei reikia.
Jei ženklas užsidega, tačiau tepalo lygis yra
normalus, kreipkitės į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo
stabdžiai yra įjungti. Automobilyje su
elektriniais stovėjimo stabdžiais šis ženklas
mirksi stabdžių įjungimo metu, po to nuolat
švyti.
Nuolat mirksintis ženklas reiškia gedimą.
Perskaitykite pranešimą informaciniame
ekrane.
PASTABA
Šis ženklas įsižiebia ir tuomet, kai
mechaniniai stovėjimo stabdžiai įjungti tik iš
dalies.
Saugos oro pagalvės – SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba
užsidega važiavimo metu, reiškia, kad sutriko
saugos diržų sagčių, SRS, SIPS arba IC
sistemos. Nedelsiant važiuokite į įgaliotą
„Volvo” autoservisą, kad sistema būtų
patikrinta.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Šis ženklas atsiranda, jei kuris nors priekinėje
arba užpakalinėje sėdynėje sėdintis asmuo
neprisisegė jam skirto saugos diržo.
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu,
jei sutrinka elektros sistema. Kreipkitės į
įgaliotąjį „Volvo” autoservisą.
Stabdžių sistemos sutrikimas
Jei užsidegtų šis simbolis, gali būti
kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio.
Sustokite saugioje vietoje ir patikrinkite
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
176 puslapyje.
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
• Jei abu simboliai užges, galite važiuoti
toliau.
• Jei ženklai neužgesta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio kiekį bakelyje. Žr.
176 puslapyje. Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, o simboliai vis tiek dega,
automobiliu važiuoti galima labai atsargiai
iki įgaliotosios „Volvo” atstovybės
dirbtuvių, kad specialistai patikrintų
stabdžių sistemą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio rezervuare skysčio yra
mažiau nei rodo MIN padala, automobilis
turėtų būti nugabentas į įgaliotą „Volvo”
autoservisą stabdžių sistemos patikrai.
ĮSPĖJIMAS
Jei vienu metu užsidega stabdžių ir ABS
ženklai, reiškia kyla rizika, kad, staigiai
stabdant, automobilio galas gali pradėti
slysti.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas
užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis
daryti įtaką automobilio saugumui ir/arba
vairavimui. Tuo pačiu metu ekrane pasirodo
aiškinamasis pranešimas. Ženklas
neužgęsta, kol nepašalinamas gedimas,
tačiau, tekstinį pranešimą galima ištrinti
paspaudus READ mygtuką, žr. 97 puslapyje.
Įspėjamasis simbolis taip pat gali užsidegti
kartu su kitais simboliais.
Priminimas apie neuždarytas dureles
Jei kurios nors vienerios durys, variklio
dangtis1 arba bagažinės dangtis yra
netinkamai uždarytas, pagrindiniame
prietaisų skydelyje pasirodo informacinis
arba įspėjamasis ženklas ir aiškinamasis
pranešimas. Kiek galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite duris, variklio
arba bagažinės dangtį, nesvarbu kuris jų
buvo atidarytas.
03
Jei automobilis važiuoja mažesniu
nei 7 km/val. greičiu, užsidega
informacinis ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu
nei 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Panaikinkite pranešimą
READ mygtuku.
1
Tik automobiliuose su signalizacija
57
03 Vairavimo aplinka
Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės ridos skaitiklis
Laikrodis
Ridos skaitiklio ir laikrodžio valdymas
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
o
_3 C
123456
12.3
12:34
1
o
_3 C
58
3801156s
2
1
3801157s
2
Kelionės ridos skaitiklis ir mygtukas
Laikrodis ir nustatymo ratukas
Skaitikliai naudojami, norint išmatuoti
trumpus atstumus. Trumpai spustelėjus
,
galima rinktis vieną iš dviejų ridos skaitiklių,
T1 arba T2. Pasirinktojo skaitiklio duomenys
anuliuojami nuspaudus ir laikant (ilgiau kaip
2 sekundes). Atstumas rodomas ekrane
.
Norėdami nustatyti laiką, sukite ratuką
pagal laikrodžio rodyklę arba priešingai.
Nustatytas laikas rodomas informaciniame
ekrane
.
Vietoj laikrodžio parodymų laikinai gali
atsirasti koks nors su pranešimu susijęs
ženklas, žr. 97 psl.
G016141
03
Valdymo mygtukų padėtis
03 Vairavimo aplinka
Degimo padėtys
Funkcijos
PASTABA
Neišminkite stabdžio arba sankabos pedalų
esant I arba II degimo padėtims.
Uždegimo raktelį grąžinkite į 0 padėtį
Norint grįžti iš I, II, arba III padėties į uždegimo padėtį 0, paspauskite START/STOP.
PASTABA
PASTABA
Velkant automobilį, uždegimo raktelis turi
būti II padėtyje, kad būtų galima įjungti
šviesas.
3905610s
Pašaliniai daiktai degimo jungiklyje gali
pakenkti funkcijai arba sugadinti užraktą.
Nuotolinio valdymo pulto degimo jungiklis,
variklio uždegimo/išjungimo mygtukas
Įkiškite ir ištraukite nuotolinio valdymo
raktą
Nuotolinio valdymo raktas įkištas ė degimo
jungiklį. Atsargiai stumtelėjus nuotolinio
valdymo raktą, jis užfiksuojamas tinkamoje
padėtyje.
Nuotolinio valdymo raktas ištraukiamas jį
spustelėjus. Raktas išmetamas ir galima jį
ištraukti. Automatinė transmisija* turi būti
P padėtyje.
Dėl informacijos apie garso sistemos
funkcijas, nenaudojant nuotolinio valdymo
pulto, žr. 109 psl.
Degimo padėtis 0
Įkiškite nuotolinio valdymo pultą į degimo
jungiklį.
Degimo padėtis I
Įkiškite nuotolinio valdymo raktą į degimo
jungiklį ir nuspauskite START/STOP.
Degimo padėtis II
Įkiškite nuotolinio valdymo raktą į degimo
jungiklį ir spauskite START/STOP maždaug
2 sekundes.
Variklio užvedimas III
Užveskite variklį, žr. 81 puslapyje.
03
Padėtis Veikimas
0
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti. Vairo užraktas
išjungtas. Galima naudoti garso
sistemą.
I
Galima naudoti stoglangį, Elektra
valdomus langus, telefoną,
ventiliatorių, ECC ir valytuvus.
II
Įsijungia priekiniai žibintai.
5 sekundėms įsijungia
įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Veikia visi įrenginiai, išskyrus
šildomas sėdynes ir užpakalinio
lango šildytuvą, kuris veikia tik
veikiant varikliui.
Stop engine
Nuspauskite START/STOP. (Jei variklis
veikia ir automobilis rieda, nuspauskite ir
laikykite mygtuką nuspaudę, kol variklis
sustoja).
59
03 Vairavimo aplinka
Sėdynės
Priekinės sėdynės
Elektra valdoma sėdynė*
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo sėdynę sureguliuokite
automobiliui stovint, jokiu būdu ne
važiuojant. Patikrinkite, ar sėdynė
užsifiksavo nustatytoje padėtyje.
03
6
Atrama juosmeniui – pasukite ratuką1.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Pakelti/nuleisti priekinį sėdynės pasostės
kraštą, pripūsti/išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Pakelti/nuleisti sėdynę, pakleti/nuleisti.
Valdymo skydelis elektra valdomai
sėdynei*.
1 Taip
pat taikoma elektra valdomoms
sėdynėms.
60
1
2
3
1
3
Priekinės keleivio sėdynės atlošą galima
nulenkti žemyn, tokiu būdu suteikiant
daugiau vietos ilgiems kroviniams vežti.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal/žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atlošas „užsifiksuotų“ po pirštinine.
2
3
3603820s
3
5
8505326s
2
Priekinės sėdynės atlošo nuleidimas
4
8505315s
1
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės
kraštą.
Stumdyti sėdynę pirmyn/atgal bei ją
pakelti ar nuleisti.
Reguliuoti atlošo kampą.
Elektra valdomos priekinės sėdynės turi
perkrovų apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės
valdymą blokuoja koks nors objektas. Jei taip
atsitinka, išjunkite degimą ir trumpai
palaukite, prieš pradėdami vėl nustatinėti
sėdynės padėtį.
Vienu metu gali būti naudojamas tik vienas
elektrinis variklis.
03 Vairavimo aplinka
Sėdynės
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo pulteliu
tam tikrą laiką galima reguliuoti sėdynes,
neįkišus uždegimo raktelio į spynelę. Sėdynių
nustatymas paprastai atliekamas, įjungus
degimą ir visada gali būti atliekamas varikliui
veikiant.
Sėdynė su atminties funkcija*
1
2
3
4
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Paspauskite vieną iš atminties mygtukų
–
, kol sėdynė ir šoniniai veidrodėliai
nustos judėti. Jei nustosite spaudę mygtuką,
sėdynės nustatymas bus nutrauktas.
PASTABA
Sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis
nesikeičia, jei jau nustatytos atitinkamos
padėtys.
Atidarius vairuotojo dureles, taip pat galima
naudoti nuotolinio valdymo pultelio atmintį –
reikia paspausti nuotolinio valdymo pultelyje
esantį atrakinimo mygtuką.
Nuotolinio valdymo rakto* atminties
funkcija
Automobilį užrakinus nuotolinio valdymo
pulteliu, pultelio atmintyje išsaugomos
nustatytos vairuotojo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių padėtys.
03
Pultelio atmintį galima įjungti/išjungti Car key
Seat & mirror positions
memory
(Automobilio nuotolinio valdymo pultelio
atmintis; Sėdynės ir veidrodėlių padėtys)
meniu pagalba. Meniu sistemos aprašymą
rasite 94 puslapyje.
8505312s
PASTABA
G014387
Išsaugojimo pasirinktis
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių
padėtį.
2. Paspauskite ir laikykite
mygtuką ir
tuo pat metu paspauskite
,
arba
mygtuką.
Dviejų nuotolinio valdymo pultelių atmintis ir
sėdynės padėties atmintis visiškai
nepriklauso viena nuo kitos.
Atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio
valdymo pulteliu ir atidarius vairuotojo
dureles, vairuotojo sėdynė ir šoniniai
veidrodėliai automatiškai nustatomi į
nuotolinio valdymo pultelyje išsaugotas
padėtis.
61
03 Vairavimo aplinka
Sėdynės
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite bet
kurį mygtuką ir sėdynė nustos judėti.
03
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Šiuo atveju, vairuotojo
durelės turi būti atidarytos.
Galinės sėdynės
Išorinių galvos atlošų nuleidimas,
užpakalinės sėdynės*
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Daugiau informacijos rasite 159 puslapyje.
Galvos atlošas, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
Šildomos/vėdinamos sėdynės*
Žr. 102 psl.
62
8505332s
Dėmesio! Neleiskite vaikams žaisti su
valdymo įtaisais, kadangi jie gali juos
sulaužyti. Įsitikinkite, kad sėdynės padėties
nustatymo metu, priešais, už ar po ja nėra
jokių daiktų. Pasirūpinkite, kad nebūtų
prispausti galinėje sėdynėje sėdintys
keleiviai.
3801190s
ĮSPĖJIMAS
Galvos atlošas sureguliuojamas vertikaliai
pagal keleivio ūgį. Galvos atloš viršutinė dalis
sureguliuojama pagal galvos pakaušio vidurį.
Prisitaikykite jį prie tinkamos padėties.
Norėdami nulesti galvos atlošą, spauskite
greta kairiojo tvirtinimo strypo esantį
fiksatorių ir tuo pačiu metu stumkite atlošą
žemyn.
1. Nustatykite I arba II degimo padėtį.
2. Norėdami matomumą pagerinti,
paspauskite mygtuką ir nuleiskite galinių
sėdynių galvos atlošus.
Nenuleiskite galvos atlošų, jeigu ant išorinių
sėdynių yra keleivių. Į pradinę padėtį galvos
atlošus reikia grąžinti rankiniu būdu.
PASTABA
Pakėlus galvos atlošus, jie turi būti
užfiksuojami.
03 Vairavimo aplinka
Vairaratis
Nustatymas
Prietaisų valdymo mygtukai
1
Garso signalas
2
03
Vairo sureguliavimas
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu
būdu:
1. Patraukite svirtelę
į save tam, kad
atlaisvintumėte vairaratį.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią
vairaračio padėtį
.
3. Grąžinkite svirtelę
į pradinę padėtį, kad
užfiksuotumėte vairaratį. Jei svirtelė
standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu
metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
Prietaisų valdymo mygtukai ant vairaračio
Kruizo kontrolė, žr. 122 psl.
Įspėjamoji kruizo kontrolė, žr. 125 psl.
Garso sistemos ir telefono valdymas, žr.
109 puslapyje.
3603793s
6401073s
2
3603792s
1
Garso signalas
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite
vairaračio centrą.
ĮSPĖJIMAS
Prieš pradėdami važiuoti, prisitaikykite ir
užtvirtinkite vairaratį.
Vairavimo jėgą galima reguliuoti, jei įdiegtas
nuo greičio priklausomas vairo stiprintuvas*,
žr. 121 puslapyje.
63
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Žibintų jungikliai
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius
vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant
žibintų spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus,
jei automobilis yra labai pakrautas.
1
2
3
4
5
3501881s
03
Apžvalga, žibintų jungikliai
Reguliavimo ratelis ekranui sureguliuoti ir
prietaisų skydeliui apšviesti
Galinis rūko žibintas
Rūko žibintai*
Žibintų jungikliai
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo uždegimo raktelio padėties
įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų
skydelio apšvietimas.
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja, o apšvietimo jautrumą galima
nustatyti reguliavimo rateliu
.
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
64
1. Būkite užvedę variklį arba
nustatykite I degimo padėtį.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/
žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Automobiliuose, kuriose sumontuoti
„Bi-Xenon“ ir „Active Bi-Xenon“ priekiniai
žibintai*, įdiegtas automatinis priekinių
žibintų spindulio kampo reguliavimas, o
reguliavimo ratuko nėra.
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Artimųjų šviesų žibintai
Užvedus variklį, artimųjų šviesų žibintai
įjungiami automatiškai*, jeigu priekinių žibintų
rankenėlė yra
padėtyje. Jeigu reikia,
automatinį artimųjų šviesų žibintų įjungimą
šioje padėtyje gali atjungti įgaliotojo „Volvo”
autoserviso mechanikas.
1
2
3501888s
padėtyje, artimosios šviesos visada
įjungiamos automatiškai, kai variklis užvestas
arba uždegimo raktelis pasuktas į II padėtį.
Priekinių žibintų valdymas ir šviesų perjungiklis
Padėtis
Paaiškinimas
Automatinis*/išjungtos
artimosios šviesos. Tik
„mirksėjimas“ tolimosiomis
šviesomis.
Gabaritiniai/stovėjimo
žibintai
Automatinės artimosios
šviesos. Tolimosios šviesos
ir „mirksėjimas“
tolimosiomis šviesomis
veikia tik šioje padėtyje.
PASTABA
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintą galima įjungti tik tada,
kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė
yra
padėtyje. Įjunkite/išjunkite tolimųjų
šviesų žibintą, pastumdami perjungiklį į
galinę padėtį
link vairo ir jį atleisdami.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, pagrindiniame prietaisų skydelyje pasirodo
ženklas.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai stumkite perjungiklį į priekį link
vairaračio, nustatydami
padėtį.
Tolimosios šviesos švies tol, kol atleisite
perjungiklį.
Įjungtos „Bi-Xenon” šviesos*
03
3501889s
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija
Jei automobilyje sumontuoti aktyvūs
priekiniai žibintai („Active Bi-Xenon“ lempos,
ABL), priekinių žibintų šviesos spindulys
nukreipiamas pagal ratų padėtį, kad
maksimaliai pašviestų kelią posūkiuose ir
sankryžose bei užtikrintų didesnį saugumą.
Užvedus automobilį, funkcija įjungiama
automatiškai. Po to jas galima išjungti/įjungti,
paspaudus
mygtuką esantį
centriniame pulte.
Funkcija veikia tik prietemoje arba tamsoje ir
tik automobiliui judant.
Tolimąsias šviesas galima įjungti tik
padėtyje.
65
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai
Stabdžių žibintas
Priekiniai rūko žibintai*
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Priekinių gabaritinių/stovėjimo žibintų padėties
nustatymas
Pasukite priekinių žibintų jungiklį į centrinę
padėtį (tuo pat metu automatiškai įsijungia
automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Atidarius bagažinės dangtį, įsijungia apšvietimas, kad automobilis būtų matomas iš
užpakalio.
Sistema įsijungia, jei ABS naudojamas ilgiau
kaip 0,5 sekundės arba staigiai stabdant,
tačiau, tik tuo atveju, jei greitis yra didesnis
kaip 50 km/h. Jei automobilio greitis yra
mažesnis kaip 30 km/h, stabdžių žibintai vėl
šviečia normaliai ir įspėjamieji pavojaus
mirksintys signalai įjungiami automatiškai.
Apie pavojų įspėjantys mirksintys signalai
veikia tol, kol automobilis vėl pajuda, tačiau,
juos galima išjungti paspaudus įspėjimo apie
pavojų mygtuką.
3501900s
3603815s
03
Apšvietimas netikėtai stabdant ir
automatiniai avariniai žibintai, EBL
Netikėto stabdymo žibintai, EBL įsijungia
staigiai stabdant arba, jei įsijungia ABS
stabdžiai. Ši funkcija įjungia stabdymo
žibintus, kurie nedelsiant perspėja užpakalyje
važiuojančius automobilius.
Priekinių rūko žibintų mygtukas
Priekiniai rūko žibintai įjungiami kartu su
tolimųjų/artimųjų šviesų žibintais arba su
gabaritiniais/stovėjimo žibintais.
Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
Įjungus rūko žibintus, užsidega mygtuko
lemputė.
PASTABA
Įvairiose šalyse galioja skirtingos priekinių
rūko žibintų naudojimo taisyklės.
66
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Galinis rūko žibintas
Avariniai žibintai
Posūkių žibintai/Žibintai
2
1
03
3603798s
3501909s
3501901s
1
2
Galinio rūko žibinto mygtukas
Avarinių šviesų signalas
Posūkių indikatoriai/avarinės šviesos.
Galinis rūko žibintas yra vienas ir jį galima
įjungti tik įjungus ilgąsias/trumpąsias šviesas
arba priekinius rūko žibintus.
Norėdami įjungti avarines šviesas,
paspauskite mygtuką. Įjungus avarines
šviesas, prietaisų skydelyje mirksi abu
posūkio indikatoriai.
Nuolatinis mirksėjimas
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
padėtį.
Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
Įjungus galinį rūko žibintą, užsidega mygtuko
lemputė.
Įjungus galinį rūko žibintą, pagrindiniame
prietaisų skydelyje įsižiebia galinio rūko
žibinto ženklas
ir užsidega mygtuko
lemputė.
Avarinės šviesos automatiškai įsijungia
stabdant staigiai, kai įsijungia avarinės
stabdymo šviesos (EBL), o greitis yra
mažesnis kaip 30 km/h. Avarinės šviesos
veikia, kol automobilis stovi ir automatiškai
išsijungia automobiliui pajudėjus arba
paspaudus mygtuką.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal
galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba
automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite
žemyn į
padėtį, po to atleiskite. Posūkių
žibintai sumirksi tris kartus.
PASTABA
Įvairiose valstybėse nustatytos skirtingos
galinių rūko žibintų naudojimo taisyklės.
Posūkių žibintų ženklai
Žr. 54 psl.
67
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Salono apšvietimas
• Neutrali padėtis – Automatinis apšvietimas
įjungtas.
• Įjungtas – kairė pusė nuspausta, salono
apšvietimas yra įjungtas.
Lubų apšvietimas priekyje
03
1
Užpakalinio stogo apšvietimas
Automatinis apšvietimas
Salono keleivių dalies apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas automatiškai, kai
mygtukas yra neutralioje padėtyje.
2
3
3501882s
Skaitymo lempučių ir priekinio lubų apšvietimo
valdymo mygtukai.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje,
įjungti/išjungti
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje,
įjungti/išjungti
Salono apšvietimas
Priekinės lemputės skaitymui valdomos
ir
mygtukais, kurie yra valdymo pulte
lubose.
Perjungiklis
turi tris pozicijas, kurių
pagalba reguliuojamas salono keleivių dalies
apšvietimas:
• Išjungtas – dešinė pusė nuspausta,
automatinis apšvietimas išjungtas.
68
• automobilis atrakinamas iš išorės raktu
arba nuotolinio valdymo pultu,
• išjungiamas variklis, o degimas yra
0 padėtyje.
Apšvietimas išsijungia, kai:
• užvedamas variklis,
• automobilis užrakinamas iš išorės.
Apšvietimas įsijungia ir veikia dvi minutes, jei
yra atidarytos kurios nors vienerios
automobilio durys.
Keleivių salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti rankiniu būdu per 30 minučių nuo
automobilio atrakinimo.
Jei apšvietimas įjungiamas rankiniu būdu ir
automobilis užrakinamas, po vienos minutės
jis išsijungs savaime.
3501886s
Apšvietimas įsijungia ir veikia 30 sekundžių,
jei:
Užpakalinio stogo apšvietimas
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant
kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas/apačios
apšvietimas*
Įlipimo apšvietimas įsijungia/išsijungia
automatiškai atidarius/uždarius kurias nors
priekines duris.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia/išsijungia
automatiškai, atidarius/uždarius daiktadėžės
duris.
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktą iš
degimo jungiklio.
2. Iki galo stumkite kairėje esantį
perjungiklį vairaračio link, po to jį
atleiskite.
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite
duris.
Norėdami pasirinkti laikino stovėjimo vietos
apšvietimo trukmę, spauskite Car
Light settings
Home safe
settings
lighting. Meniu sistemos aprašą rasite
94 psl.
Priėjimo apšvietimas iš atstumo įjungiamas
nuotolinio valdymo pultu, žr. 35 psl., ir yra
reikalingas, norint iš atstumo įjungti
automobilio apšvietimą.
Priekinių žibintų šviesos spindulio
nustatymas
Įjungus funkciją nuotolinio valdymo pultu,
įsijungia stovėjimo žibintai, indikatorių
lemputės, durų veidrodėlių lemputės,
valstybinių numerių apšvietimas, vidinės
stogo lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Norėdami pasirinkti priėjimo apšvietimo
trukmę, spauskite Car settings
Light
approach lighting. Meniu
settings
sistemos aprašą rasite 94 psl.
03
3501890s
Net ir užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai
žibintai gali būti įjungti, pvz. kad apšviestų
priėjimą prie namų.
Apšvietimas iš atstumo
Priekinių žibintų šviesos spindulys, eismas
kairiąja puse
3501891s
Laikinas stovėjimo vietos
apšvietimas
Priekinių žibintų šviesos spindulys, eismas
dešiniąja puse
69
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Priekinių žibintų spindulio kryptis turi būti
sureguliuota taip, kad neakintų priešinga
kryptimi važiuojančių eismo dalyvių ir
pritaikytas dešiniajai arba kairiajai eismo
krypčiai. Teisingai nustačius šviesos srautą,
taip pat bus geriau apšviečiamas kelkraštis.
ĮSPĖJIMAS
Su priekiniais žibintais turi būti elgiamasi
ypač atsargiai, nes ksenono dujomis
užpildyti žibintai prijungti prie aukštos
įtampos bloko.
03
Šalis, į kurią pristatomas automobilis, nustato
ar padėtis
pritaikyta dešiniai ar kairiai
eismo krypčiai.
„Bi-Xenon” ir „Active Bi-Xenon”
priekiniai žibintai*
1 Pavyzdys:
Jeigu automobilis, parduotas Švedijoje bus
vairuojamas Jungtinėje Karalystėje, žibintų
padėtis
turi būti pakoreguota.
B
2 Pavyzdys:
Į JK pristatomi automobiliai yra pritaikyti
kairiai eismo krypčiai, o priekiniai žibintai
nustatyti į normalią padėtį .
3501895s
A
Priekinių žibintų valdymas sureguliuojant jų
šviesos srautą
Normali padėtis – priekinių žibintų
nustatymai tinka šalims į kurias
automobilis buvo pristatytas.
Pritaikyta padėtis – skirta šalims, kuriose
eismo krytis yra priešinga.
70
Halogeniniai priekiniai žibintai
Halogeninių priekinių žibintų šviesos srautas
sureguliuojamas maskuojant priekinių žibintų
sklaidytuvus. Priekinių žibintų šviesos
srautas gali būti netinkamas.
Priekinių žibintų maskavimas
1. Automobiliams su vairu kairėje pusėje
nukopijuokite A ir B raštą, o automobiliams
su vairu dešinėje pusėje - C ir D formas
1:2 masteliu, formas rasite 72 puslapyje.
Naudokite kopijuoklį su didinimo/
mažinimo funkcija.
2. Perkelkite formą ant lipnios vandeniui
atsparios medžiagos ir iškirpkite.
Pažymėkite ir raudonus taškus.
3. Lipdukus priklijuokite taip, kad raudoni
lipdukų taškai sutaptų su priekinių
žibintų lęšių atskaitos taškais, žr.
71 puslapyje.
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Halogeninių priekinių žibintų maskavimas
03
Automobilių su vairu kairėje pusėje maskavimas
Automobilių su vairu dešinėje pusėje maskavimas
71
03 Vairavimo aplinka
Apšvietimas
Paveiksliukai, halogeniniai priekiniai žibintai
03
A
B
LHD RIGHT
LHD LEFT
D
RHD LEFT
C
0300430s
RHD RIGHT
72
03 Vairavimo aplinka
Valytuvai ir langų plovimas
Priekinio stiklo valytuvai
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
0
SVARBU
Naudokite pakankamai daug valiklio
priekiniam stiklui valyti. Priekinis stiklas turi
būti drėgnas, kai jį valote stiklo valytuvais.
2
3603799s
1
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti
reguliavimo rateliu.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite 0 perjungiklio padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
Įjungus lietaus jutiklį, prietaisų skydelio
dešinėje pusėje esančiame ekrane pasirodo
lietaus jutiklio simbolis
bei užsidega
mygtuko lemputė.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo
purkštuvai
0
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį,
kad valytuvai atliktų vieną mostą.
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite
laiko ir valymo judesių santykį.
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Įjungiant lietaus sensorių, turi būti užvestas
variklis arba uždegimo raktelis pasuktas į
I arba II padėtį, o valytuvų perjungiklis turi
būti 0 padėtyje.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite
perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą,
pasukite reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį
jautrumą nustatysite, pasukdami reguliavimo
ratelį žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus
aukštyn, valytuvai atliks dar vieną valymo
judesį.)
03
Išjungimas
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
mygtuką arba nuspausdami perjungiklį
žemyn į kitą valytuvų programą.
Lietaus jutiklis automatiškai išsijungs,
ištraukus raktą iš degimo jungiklio arba po
penkių minučių nuo degimo išjungimo.
SVARBU
Automatinėje plovykloje valytuvai gali
įsijungti ir sulūžti. Išjunkite lietaus jutiklį, jei
variklis užvestas arba uždegimo raktelis yra
I arba II padėtyje. Prietaisų skydelyje
esantis simbolis ir mygtuko lemputė užges.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami
mygtuką. Priekinio stiklo valytuvai
atliks vieną valymo judesį.
73
03 Vairavimo aplinka
Valytuvai ir langų plovimas
Priekinių žibintų valymas ir priekinio
stiklo valymas
Šildomi valytuvų purkštukai*
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į
ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi
automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Siekiant
taupyti plovimo skystį, priekiniai žibintai
plaunami automatiškai kas penktą kartą.
1
3603805s
03
Plovimo funkcija
Valdymas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairaračio
.
Atleidus perjungiklį, valytuvai atlieka kelis
papildomus mostus. Priekiniai žibintai
plaunami su pertrūkiais, kad nesumažėtų
šviesos intensyvumas.
PASTABA
Vienu metu plaunamas tik vienas iš priekinių
žibintų.
74
03 Vairavimo aplinka
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
Laminuotas stiklas
Grūdintas stiklas užtikrina geresnę
apsaugą nuo įsilaužimų, be to,
pagerina garso izoliaciją automobilio
salone. Priekinis automobilio stiklas
ir šoniniai langai* gaminami iš
laminuoto stiklo.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Priekiniai šoniniai langai ir/arba
šoniniai veidrodėliai yra padengti
danga, kuri pagerina matomumą
esant nepalankioms oro sąlygoms. Techninė
priežiūra, žr. 210 puslapyje.
Šoniniai veidrodėliai
Esant tam tikroms oro sąlygoms, purvą
atstumiančios plėvelės funkcionalumas
pagerėją, įjungus šoninių veidrodžių šildymą.
Pašildykite šoninius veidrodėlius:
• jei jie yra padengti ledu ar sniegu
• per smarkią liūtį arba važiuojant per purvą
• jei jie aprasoja.
SVARBU
Nenaudokite metalinio gremžtuko,
norėdami nuo langų nugremžti ledą. Galite
pažeisti stiklo plėvelę, kuri atstumia
vandens lašus ir purvą. Ledui nuo
veidrodžių atitirpinti įjunkite šildiklį. Ledo
gremžtuku galite subraižyti veidrodžio
paviršių!
Elektra valdomi langai
1
2
3
03
3603790s
Bendroji informacija
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas
Elektriniai apsaugos nuo vaikų jungikliai*
ir galinių elektra valdomų langų išjungimo
jungikliai, žr. 31 puslapyje.
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, kad pakeliant užpakalinius
langus vairuotojo durų skyde esančiais
kėlikliais, užpakalinėse sėdynėse
sėdintiems keleiviams neiškiltų pavojus
prispausti jų rankų.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, kad pakeliant langus, ypač
nuotolinio valdymo pultu, neprispaustumėte
vaikų ar kitų keleivių rankų.
75
03 Vairavimo aplinka
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Vairuotojui išlipus iš automobilio,
nepamirškite visada išjungti elektra
valdomų langų maitinimo tiekimą,
ištraukdami nuotolinio valdymo pultą.
03
Valdymas
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra
kliūtis neleidžianti langui judėti. Laikant
paspaudus lango uždarymo mygtuką, galima
priverstinai uždaryti langą, jei lango
uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties,
pavyzdžiui, įstrigus ledo gabaliukui. Apsauga
nuo prispaudimo vėl įsijungia po trumpos
pertraukos.
2
1
3603813s
1
2
Elektra valdomų langų valdymas
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus langus galima valdyti, naudojantis
vairuotojo duryse esančiu valdymo skydeliu.
Visose kitose duryse esantys valdymo
skydeliai skirti tik tų durų langams valdyti.
Tuo pačiu metu vienu valdymo skydeliu
galima valdyti tik vieną langą.
Jei norite naudoti elektra valdomus langus,
uždegimo raktelis turi būti I arba II padėtyje.
Jei variklis buvo užvestas, tai elektra
valdomus langus galima valdyti keletą
minučių ištraukus nuotolinio valdymo pultelio
raktelį iš uždegimo spynelės, bet tik tuo
atveju, jei durelės nebuvo atidarytos.
76
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo kėliklių
aukštyn arba žemyn. Langai pasikels arba
nusileis, priklausomai nuo kėliklio krypties;
langai judės tol, kol kėliklį laikysite
nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Nuotolinio valdymo pultas ir centrinio
užrakto mygtukai
Visus šoninius langus galima atidaryti/
uždaryti automatiškai nuotolinio valdymo
pultu arba centrinio užrakto mygtukais:
Paspauskite ir laikykite užrakto mygtuką tol,
kol langas pradės atsidarinėti/užsidarinėti.
Norėdami sustabdyti pakėlimo/nuleidimo
funkciją, spauskite mygtuką dar kartą.
03 Vairavimo aplinka
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
Sistemos perkrovimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti
perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Perkrovimas iš naujo būtinas, norint, kad
veiktų automatinė apsauga nuo
prispaudimo.
3905556s
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir
laikykite nuspaudę vieną sekundę.
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
Šoninio veidrodėlio valdymas
Nustatymas
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite L mygtuką, dešiniojo šoninio
veidrodėlio reguliavimui naudokite
R mygtuką. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą spauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
ĮSPĖJIMAS
Veidrodėliai yra su plačiu kampu, skirtu
optimaliai priežiūrai. Veidrodyje matomi
objektai gali atrodyti esantys toliau nei jie
yra iš tikrųjų.
1. Vienu metu nuspauskite L ir R mygtukus.
2. Maždaug po sekundės juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu spauskite L ir R mygtukus. Veidrodėliai
bus atlenkti iki galo automatiškai.
03
Padėties išsaugojimas*
Automobilį užrakinus nuotolinio valdymo
pultu, jo atmintyje išsaugojamos nustatytos
veidrodėlių padėtys. Automobilį atrakinus tuo
pačiu nuotolinio valdymo pultu ir atidarius
vairuotojo duris, veidrodėliai ir vairuotojo
sėdynė nustatomi pagal išsaugotas padėtis.
Funkciją galima įjungti/išjungti, spaudžiant
Car key memory
Seat & mirror positions.
Meniu sistemos aprašą rasite 94 psl.
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį*
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas
automobilį, galėtų matyti kelkraštį. Įjunkite
galinę pavarą ir spauskite L arba R mygtuką.
Šoniniai veidrodėliai bus grąžinti į pradinę
padėtį, kai bus išjungta galinė pavara.
77
03 Vairavimo aplinka
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/
atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai
bus nulenkti/atlenkti automatiškai.
Šią funkciją galima įjungti, spaudžiant Car
Retract mirrors when locking.
settings
Meniu sistemos aprašas pateikiamas 94 psl.
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo nustatyti į
neutralią padėtį, tam, kad veiktų automatinis
nulenkimas ir atlenkimas.
• Nulenkite veidrodėlius, spausdami L
ir R mygtukus.
• Tada juos atlenkite, vėl spausdami L
ir R mygtukus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus laikiną stovėjimo vietos
apšvietimą arba apšvietimo iš atstumo
funkciją, įsijungia šoninių veidrodžių žibintai,
žr. 69 psl.
1
3801191s
Įjunkite šildiklius, jei norite greitai pašalinti
drėgmę ir ledą nuo galinio stiklo ir šoninių
veidrodėlių.
Vieną kartą spauskite mygtuką, norėdami tuo
pačiu metu pradėti šildyti galinį stiklą ir
šoninius veidrodėlius. Įsijungusi mygtuko
lemputė rodo, kad funkcija yra įjungta.
Šildymas išjungiamas automatiškai. Jo
trukmė priklauso nuo išorėje esančios oro
temperatūros.
Drėgmė ir ledas nuo galinio stiklo pašalinami
automatiškai, jei automobilis užvedamas
žemesnėje kaip +7 °C temperatūroje.
Šildymo funkciją galima pasirinkti meniu
Climate settings
Auto. rear defroster.
Nustatykite On (įjungti) arba Off (išjungti).
78
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
8803553s
03
Galinio stiklo ir šoninių veidrodėlių
šildytuvai
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją.
Naudokitės tamsinimo funkcija, kai jus trikdo
iš paskos važiuojančio automobilio šviesa.
Nuleidimas
Tamsinimo valdymas
Įprasta padėtis
Tamsinta padėtis.
Automatinis tamsinimas*
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
patamsėja, kai ryški šviesa šviečia iš galo.
Veidrodėliuose su automatinio tamsinimo
sistema, valdymo mygtuko
nėra.
03 Vairavimo aplinka
Elektra valdomas stoglangis*
Bendroji informacija
taško
. Stoglangis judės link visiškai
atidarytos padėties tol, kol laikysite mygtuką
nuspaudę.
Stoglangio valdymo mygtukai yra valdymo
skydelyje lubose. Stoglangį galima atidaryti
vertikaliai ir horizontaliai. Norint atidaryti
stoglangį, uždegimo spynelė turi būti I
arba II padėtyje.
Uždarymas
Norėdami uždaryti stoglangį rankiniu būdu,
paspauskite jungiklį pirmyn iki pasipriešinimo
taško
. Stoglangis judės link visiškai
uždarytos padėties tol, kol laikysite mygtuką
nuspaudę.
Horizontalus atidarymas
Vertikalus atidarymas
03
5
8302559s
6
ĮSPĖJIMAS
Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo
funkcija veikia tik automatinio, bet ne
rankinio uždarymo metu. Uždarydami
stoglangį, patikrinkite, ar švarios rankos.
1
3
4
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį
Atidarymas, automatinis
Atidarymas, rankinis
Uždarymas, rankinis
Uždarymas, automatinis
Atidarymas
Visiškai stoglangiui atidaryti perjunkite
valdymo rankenėlę į
padėtį ir atleiskite.
8302558s
2
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
paspauskite jungiklį į padėtį
, po to jį
atleiskite.
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu
Atidarymas: atidarykite spausdami galinį
valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarymas: uždarykite spausdami galinį
valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
Ištraukus nuotolinio valdymo pultą iš degimo
jungiklio, maitinimo tiekimas stoglangiui
nutraukiamas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektra valdomo
stoglangio maitinimo ištraukdami nuotolinio
valdymo raktą, jei vairuotojas išlipa iš
automobilio.
Norėdami atidaryti stoglangį rankiniu būdu,
patraukite jungiklį atgal iki pasipriešinimo
79
03 Vairavimo aplinka
Elektra valdomas stoglangis*
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta rankinė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius
stoglangį, ši užsklanda automatiškai
pasislenka atgal kartu su stoglangiu.
Norėdami ją uždaryti, paimkite už
rankenėlės, ištraukite pirmyn ir užfiksuokite.
8302556s
03
Nuspauskite ir laikykite užrakto mygtuką
2 sekundes. Stoglangis ir langai užsidarys.
Durys užsirakins. Norėdami sustabdyti
uždarymo funkciją, spauskite užrakto
mygtuką dar kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangį uždarote nuotolinio valdymo
pultu, būkite atsargūs, kad neprispaustumėte kieno nors rankų.
80
Apsauga nuo prispaudimo
Automatinio uždarymo metu, stoglangio
apsauga nuo prispaudimo įsijungia tuomet,
kai angą blokuoja kliūtis. Jei stoglangis
blokuojamas, jis sustoja ir automatiškai grįžta
į buvusią padėtį.
03 Vairavimo aplinka
Variklio užvedimas
Benzininiai ir dyzeliniai varikliai
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį automobiliuose, kurie
valdomi nuotolinio valdymo rakteliu.
Švelniai stumkite jį, kol įsikiš.
2. Laikykite sankabos pedalą iki galo
nuspaustą 1. Automobiliuose su
automatine pavarų dėže spauskite
stabdžių pedalą.
3. Paspauskite ir atleiskite START/STOP
mygtuką.
Starteris veiks, kol variklis užsives, tačiau,
ne ilgiau kaip 10 sekundžių (jei dyzelinis
variklis – iki 60 sekundžių). Jei variklis
neužsivedė per 10 sekundžių, bandykite vėl,
laikydami paspaudę START/STOP mygtuką,
kol variklis užsives.
ĮSPĖJIMAS
Neišimkite nuotolinio valdymo pulto iš
degimo jungiklio, jei vairuojate arba jei
automobilis yra velkamas. Gali įsijungti
vairo blokatorius, o tai reiškia, kad automobilis bus nevaldomas. Važiuojant arba
velkant automobilį, niekada neišimkite iš
automobilio nuotolinio valdymo pultelio
raktelio, jei automobilyje įdiegta beraktė
sistema*.
Vairaračio užraktas
Vairaračio užraktas išjungiamas, nuotolinio
valdymo pultą įstačius į degimo jungiklį2, ir
įjungiamas, kai nuotolinio valdymo pultas yra
ištraukiamas iš degimo jungiklio.
Išlipdami iš automobilio užrakinkite vairą, kad
sumažėtų automobilio vagystės tikimybė.
03
PASTABA
Užvedant kai kurio tipo variklius
nepašildžius, apsukos laisva eiga gali būti
žymiai didesnės nei įprasta. Taip yra tam,
kad išmetimo sistema kuo greičiau pasiektų
reikiamą darbinę temperatūrą. Tokiu būdu
maksimaliai sumažinamas išmetamųjų dujų
kiekis ir tausojama aplinka.
ĮSPĖJIMAS
Išlipdami iš automobilio, ypač, jei viduje
paliekate vaikus, visada išimkite nuotolinio
valdymo pultą iš degimo jungiklio.
Beraktė valdymo sistema*
Vadovaukitės tais pačiais 2–3 nurodymais,
kaip ir užvedant benzininius bei dyzelinius
variklius.
PASTABA
1
Jei automobilis juda, jam užvesti užtenka
nuspausti START/STOP (užvedimo/
sustabdymo) mygtuką.
Vienintelė sąlyga norint užvesti automobilį,
jei automobilyje įdiegta beraktė sistema* automobilio nuotolinio valdymo pultelis turi
būti salone arba bagažinėje.
2 Automobiliuose
su berakte vairavimo sistema*
vairo užraktas išjungiamas, kai pirmą kartą
nuspaudžiamas užvedimo mygtukas. Vairo
užraktas įjungiamas, kai užvedamas variklis ir
atidaromos vairuotojo durys.
81
03 Vairavimo aplinka
Variklio užvedimas
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
03
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą. Automobiliui
važiuojant, šiame filtre surenkamos
išmetamosiose dujose esančios smulkios
kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras
ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis
pasiektų įprastinę darbinę temperatūrą.
Šio filtro regeneravimas įvyksta automatiškai
maždaug kas 300–900 nuvažiuotų kilometrų,
priklausomai nuo vairavimo sąlygų.
Regeneravimas paprastai užtrunka nuo 10 iki
20 minučių. Tuo metu gali truputį padidėti
kuro sąnaudos.
Regeneravimas esant šaltas orui
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros. Tai reiškia, kad dyzelino suodžių
dalelių filtras neregeneruojamas ir
neištuštinamas.
Kai maždaug 80 % filtro užsiteršia, prietaisų
skyde užsidega geltonas įspėjamasis
trikampis bei ekrane pasirodo pranešimas,
kad Soot filter full. See manual pasirodo
prietaisų skydo ekrane.
82
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo
procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki
įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Po to
važiuokite dar maždaug 20 minučių.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Esant šaltam orui, įjunkite variklio šildytuvą*,
kad variklis greičiau pasiektų darbinę
temperatūrą.
SVARBU
Jei visas filtras prisipildo dalelių, tuomet gali
būti sunku užvesti variklį ir filtras gali
nebeveikti. Tokiu atveju gali tekti keisti
dyzelino dalelių filtrą.
03 Vairavimo aplinka
Variklio užvedimas
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
4
2
1
3
3100230s
+
Išsikrovus akumuliatoriui, automobilį galima
užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.
Siekiant išvengti sprogimo pavojaus,
užvedant variklį nuo kito akumuliatoriaus,
patartina naudotis šiais patarimais:
1. Nustatykite 0 automobilio degimo padėtį,
žiūrėti 59 puslapį.
2. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įtampa
būtų 12 voltų.
3. Jei antrasis akumuliatorius yra kitame
automobilyje, išjunkite to antrojo
automobilio variklį ir patikrinkite, ar
automobiliai vienas su kitu nesiliečia.
4. Prijunkite raudonojo užvedimo laido
teigiamo krūvio gnybtą prie
akumuliatoriaus-donoro teigiamo
elektrodo
.
5. Atsukite automobilio akumuliatoriaus
dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį,
žr. 187 puslapyje.
6. Prijunkite užvedimo laidą prie savo
automobilio akumuliatoriaus teigimo
gnybto
, kuris yra po plastmasiniu
atlenkiamu dangteliu.
7. Vieną juodo laido gnybtą prijunkite prie
neigiamo antrojo akumuliatoriaus
gnybto
.
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo,
(viršutinėje dešinėje variklio dalyje,
išorinio sraigto galvutė)
. Patikrinkite,
ar jungiamojo kabelio gnybtai saugiai
pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
SVARBU
Junkite užvedimo laidus atsargiai, siekiant
išvengti trumpų jungimų su kitomis variklio
skyriuje esančiomis dalimis.
11.Nuimkite užvedimo laidus - pirma
juodąjį, po to raudonąjį. Užtikrinkite, kad
nė vienas iš juodojo laido gnybtų
nesiliestų prie akumuliatoriaus teigiamo
gnybto arba prie kurio nors raudonojo
laido gnybto.
03
ĮSPĖJIMAS
Akumuliatorius gali skleisti ypač sprogų
deguonies ir vandenilio dujų mišinį. Jei
užvedimo laidai prijungti neteisingai,
pakanka vienos kibirkšties, kad
akumuliatoriaus sprogtų. Akumuliatoriaus
viduje yra sieros rūgšties, kuri gali sukelti
smarkius nudegimus. Jei šios rūgšties
patektų prie akių, ant odos ar drabužių,
nedelsiant nuplaukite ją dideliu vandens
kiekiu. Jei rūgšties patektų tiesiai į akis,
nedelsdami kvieskite medicininę pagalbą.
9. Užveskite kito automobilio variklį.
Leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesnėmis nei tuščiosios eigos
apsukomis (1500 aps./min.).
10.Užveskite automobilio, kurio
akumuliatorius išsikrovęs, variklį.
Nelieskite užvedimo laido gnybtų
užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti
kibirkščiavimą.
83
03 Vairavimo aplinka
Pavarų dėžės
Mechaninė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Perjungiant pavaras, būtina iki galo nuspausti
sankabos pedalą. Perjungus pavarą,
nukelkite pėdą nuo sankabos pedalo.
Pavaras perjunkite aukščiau parodyta seka.
Jei norite sutaupyti degalų, stenkitės kuo
dažniau važiuoti kuo aukštesne pavara.
Atbulinę pavarą įjunkite tik tada, kai
automobilis stovi.
4304157s
4304160s
4304161s
03
Stovėjimo padėtis (P)
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį
arba automobiliui stovint. Norint išjungti
pavarų perjungimo svirtį iš padėties P,
stabdžių pedalas turi būti nuspaustas.
Pavarų dėžė mechaniškai užblokuojama
P padėtyje. Išlipant iš automobilio visada
įjunkite stovėjimo stabdį arba paspauskite
mygtuką, jei automobilyje yra elektrinis
stovėjimo stabdys, žr. 89 puslapyje.
SVARBU
Pavarų svirtį perjungiant į padėtį P,
automobilis turi stovėti.
84
03 Vairavimo aplinka
Pavarų dėžės
Neutrali padėtis (N)
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir
variklį galima užvesti. Jei automobilis stovi
esant įjungtai N pavaros padėčiai, būtina
pakelti stovėjimo stabdžius.
Važiavimas (D)
D - įprastinė pavarų svirties padėtis važiuojant. Priklausomai nuo pagreičio ir greičio,
greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant pavarų svirtį iš
R padėties į D padėtį, automobilis turi
nejudėti.
„Geartronic” – mechaninės pavarų
padėtys
Norėdami perjungti pavarų svirtį iš padėties D
į mechaninę padėtį, paslinkite ją į padėtį M.
Norėdami perjungti pavarą iš M padėties į
automatinį D režimą, paslinkite pavarų svirtį į
padėtį D.
M mechaninės pavaros padėtį galima
perjungti bet kokiu kelionės metu. Tuomet
pastumkite pavarų svirtį į – padėtį, norint
perjungti į žemesnę pavarą. Automobilis
stabdomas varikliu, o greičio pedalas
atleidžiamas. Tuomet pastumkite pavarų
svirtį į + padėtį, norint perjungti į aukštesnę
pavarą.
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Pasirinkta pavara bus rodoma bendrajame
prietaisų skydelyje (žr. 54 psl.)
Saugumo funkcijos
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio apsukos pasiekia tokią
maksimalią ribą, kad variklis nebūtų
gadinamas.
„Geartronic” sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą jei vairuotojas pernelyg
sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą
pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo
važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg
mažų apsukų.
„Geartronic” neleidžia perjungti pavaras
viena aukščiau arba žemiau, jei variklio
apsukų skaičius pakankamai didelis varikliui
pakenkti. Jei vairuotojas šiuo būdu bando
perjungti žemesnę pavarą, kai variklio
apsukos didelės, tai nieko neatsitinka.
Automobilis toliau važiuoja anksčiau
pasirinkta pavara.
03
4304164s
Atbulinė eiga (R)
Svirtį perjungiant į padėtį R, automobilis turi
stovėti.
Pavarų perjungimo svirtį laisvai galima
perjungti tarp N ir D padėčių. Kitas padėtis
blokuoja užraktas, valdomas pavarų svirtyje
esančiu blokavimo mygtuku. Pavarų
perjungimo svirtį galima perjungti tarp
padėčių R, N ir D, paspaudus blokavimo
mygtuką.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos
specialios apsaugos sistemos:
Užvedimo rakto blokavimas
Tam, kad būtų galima iš degimo jungiklio
ištraukti nuotolinio valdymo pultą, pavarų
perjungimo svirtis turi būti padėtyje P.
Svirčiai esant bet kurioje kitoje padėtyje,
nuotolinio valdymo pultas yra blokuojamas ir
negali būti ištrauktas.
85
03 Vairavimo aplinka
Pavarų dėžės
Stovėjimo padėtis (P)
Varikliui dirbant automobilis stovi:
Automatinio pavarų perjungimo svirties
blokatoriaus išjungimas
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite koją
ant stabdžių pedalo.
Elektrinis pavarų blokatorius –
Stovėjimo padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų svirtį iš padėties P į
kitą padėtį, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas, o degimo padėtis turi
būti padėtyje II, žr. 81 psl.
Neutral – padėties blokatorius (N)
Jei pavarų perjungiklis yra padėtyje N ir
automobilis stovėjo bent 3 sekundes
(nepaisant, ar variklis buvo išjungtas), pavarų
perjungiklis šioje padėtyje užfiksuojamas.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į
kitą padėtį, reikia nuspausti stabdžių pedalą,
o uždegimo raktelis turi būti pasuktas į II
padėtį, žr. 81 puslapyje.
86
1
2
4900001s
03
Jei automobiliu važiuoti negalima,
pavyzdžiui, dėl išsekusio akumuliatoriaus,
pavarų perjungimo svirtį reikia perjungti iš
P padėties, kad automobilis galėtų judėti.
Pakelkite ant grindų esantį guminį kilimėlį
už vidurinio skydo ir atlenkite fiksatorių.
Iki galo įkiškite metalinį raktelį.
Paspauskite metalinį raktelį žemyn ir
laikykite. Pavarų perjungimo svirtį
perjunkite iš P padėties. Daugiau
informacijos apie metalinį raktelį rasite
34 puslapyje.
Visi varantieji ratai – AWD
(angl. All Wheel Drive)*
Visų varančiųjų ratų funkcija yra visada
įjungta. Visų varančiųjų ratų funkcija reiškia,
kad tuo pačiu metu automobilis važiuoja
visais keturiais ratais. Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp priekinių ir
užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos
sistema nukreipia maitinimą į ratus, kurie
geriausiai sukimba su kelio danga. Tai
užtikrina geriausią sukibimą ir neleidžia
ratams prasisukti. Esant įprastinėms
važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų
varomosios jėgos perduodama į priekinius
ratus. Visų varančiųjų ratų funkcija užtikrina
saugesnį vairavimą lyjant, sningant ar esant
apledijusiai kelio dangai.
03 Vairavimo aplinka
Stabdymas koja
Bendroji informacija
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių
grandinės. Jei sugenda viena standžių
grandinė, normaliam stabdymui reikės
smarkiau išminti stabdžių pedalą.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių stiprintuvas veikia tik dirbant
varikliui.
Jei stabdžiai išminami išjungus variklį,
pedalas bus nejudrus ir, norint jį išminti,
reikės daugiau jėgos.
Stabdymo neblokuojant ratų sistema
(ABS)
Automobilyje yra įdiegta ABS (Stabdymo
neblokuojant ratų sistema), kuri neleidžia
užsiblokuoti ratams stabdymo metu. Tai
reiškia, kad automobilis liks valdomas ir bus
galima lengviau staiga pasukti išvengiant
pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant
stabdžių pedalo gali būti jaučiama vibracija.
Tai yra normalu.
Užvedus variklį ir automobiliui pasiekus
20 km/val. greitį, atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Šio automatinio tikrinimo
metu ant stabdžių pedalo gali būti jaučiamas
pulsavimas.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu.
Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai
važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati
pavara, kaip ir važiuojant įkalnėn.
Stabdžių diskų valymas
Jei ant stabdžių diskų susidaro purvo ir
vandens sankaupos, tai gali sulėtinti
stabdymo funkciją. Šiam uždelsimui
sumažinti reikia reguliariai valyti stabdžių
trinkeles.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio, žr.
218 puslapyje.
Patariama mechaniškai valyti stabdžių diskus
ir trinkeles, kai važinėjama šlapia kelio danga,
prieš ilgam paliekant automobilį stovėti, taip
pat nuplovus automobilį. Tokiais atvejais,
važiuodami kartkartėmis švelniai
pristabdykite, kad stabdžiai apsivalytų.
Pagalba netikėto stabdymo atveju*
Pagalba staigaus stabdymo metu (EBA)
padidina stabdžių jėgą ir sumažina stabdymo
kelią. EBA sistema nustato vairuotojo
stabdymo stilių ir, jei reikia, padidina
stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą galima
didinti, kol įsijungs ABS sistema. EBA
funkcija pertraukiama, kai sumažėja stabdžio
pedalo spaudimo slėgis.
03
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalai šiek tiek
nusileidžia, išminkite (ir laikykite) stabdžių
pedalus, kiek reikia. Jei stabdžių pedalas
atleidžiamas, išjungiama visa stabdymo
sistema.
87
03 Vairavimo aplinka
Stabdymas koja
Simboliai prietaisų skydelyje
Ženklas Paaiškinimas
03
Nepertraukiamas – Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis
per mažas, įpilkite stabdžių
skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Dega dvi sekundes užvedus
variklį – Stabdžių sistemos ABS
funkcijos gedimas paskutinį
kartą užvedus variklį.
ĮSPĖJIMAS
Jei
ir
užsidega tuo pačiu metu,
vadinasi, stabdžių sistemoje gali būti
gedimas.
Jei stabdžių skysčių lygis automobilio
bakelyje yra normalus, atsargiai nuvažiuokite į artimiausią įgaliotąjį „Volvo” techninės
priežiūros centrą, kad specialistai patikrintų
stabdžių sistemą.
Jei stabdžių skysčio kiekis stabdžių skysčio
bakelyje nesiekia „MIN“ padalos, toliau
nevažiuokite, kol neįpilsite reikiamo kiekio
stabdžių skysčio.
Taip pat būtina nustatyti stabdžių skysčio
kiekio sumažėjimo priežastį.
88
03 Vairavimo aplinka
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdys, įjungiamas
mechaniškai
5. Pastačius automobilį, pavarų perjungimo svirtį visada reikia įjungti 1 pavarą
(jei pavarų dėžė mechaninė) arba
nustatyti P padėtį (jei pavarų dėžė
automatinė).
2
Automobilio statymas įkalnėje
Jeigu automobilį statote įkalnėje, tai pasukite
ratus nuo kelkraščio.
Jeigu automobilį statote nuokalnėje, tai
pasukite ratus link kelkraščio.
5500134s
1
Stovėjimo stabdžio pedalas yra tolimoje kairėje
pusėje
.
PASTABA
Įspėjamasis simbolis bus matomas
prietaisų skydelyje nepriklausomai nuo
stovėjimo stabdžio paspaudimo stiprumo.
Kaip užtraukti rankinį stabdį
1. Tvirtai koja nuspausti stabdžių pedalą.
2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą
kiek galima
stipriau.
3. Atleisti stabdžių pedalą ir patikrinti, ar
automobilis nerieda.
4. Jei automobilis juda, stovėjimo stabdį
reikia dar stipriau paspausti.
Kaip atleisti stovėjimo stabdį
1. Tvirtai koja nuspausti stabdžių pedalą.
2. Patraukite valdymo svirtį
.
Stovėjimo stabdys, elektrinis*
Elektra valdomi stovėjimo stabdžiai
naudojami panašiomis aplinkybėmis, kaip ir
mechaniniai stovėjimo stabdžiai, pvz.,
pradedant važiuoti įkalnėn.
Veikimas
Įjungus stovėjimo stabdžius, pasigirsta
silpnas elektros variklio ūžesys. Ūžesys gali
būti girdimas ir stovėjimo stabdžių
automatinės funkcijos tikrinimo metu.
03
Jeigu stovėjimo stabdžiai įjungiami automobiliui nejudant, jie veikia tik galinius ratus. Jei
stovėjimo stabdžiai įjungiami automobiliui
judant, tuomet jie veikia kaip įprastiniai
stabdžiai, t.y. stabdomi visi keturi ratai.
Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių
ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža,
stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti
negalima. Jei akumuliatoriaus įtampa per
žema, įkraukite jį naudodami kitą
akumuliatorių, žiūrėti 83 puslapį.
89
03 Vairavimo aplinka
Stovėjimo stabdžiai
Kaip užtraukti rankinį stabdį
Automobilis su mechanine pavarų dėže
PASTABA
Staigaus stabdymo metu, kai greitis yra
didesnis kaip 10 km/h, bus girdimas
garsinis signalas.
Automobilio statymas įkalnėje
Jeigu automobilį statote įkalnėje, tai pasukite
ratus nuo kelkraščio.
Stovėjimo stabdžių jungiklis
1. Tvirtai koja nuspausti stabdžių pedalą.
2. Nuspauskite svirtį.
3. Atleisti stabdžių pedalą ir patikrinti, ar
automobilis nerieda.
4. Pastačius automobilį, pavarų perjungimo svirtį visada reikia įjungti 1 pavarą
(jei pavarų dėžė mechaninė) arba
nustatyti P padėtį (jei pavarų dėžė
automatinė).
Bendrajame prietaisų skyde žybčioja
ženklas, kol neįjungiami stovėjimo
stabdžiai. Įjungus stovėjimo stabdžius,
ženklas nustoja žybčiojęs ir dega be
pertrūkių.
Avariniu atveju, automobiliui važiuojant,
galima įjungti stovėjimo stabdžius. Atleidus
svirtį arba nuspaudus akceleratoriaus
pedalą, stabdymas nutraukiamas.
90
PASTABA
Stovėjimo stabdį taip pat galima atleisti
mechaniškai, paspaudus sankabos pedalą
vietoje stabdžio pedalo. „Volvo“ pataria
naudoti stabdžio pedalą.
Jeigu automobilį statote nuokalnėje, tai
pasukite ratus link kelkraščio.
Kaip atleisti stovėjimo stabdį
Automatinis atleidimas
1. Užveskite variklį.
2. Atleiskite sankabą ir spauskite
akceleratoriaus pedalą.
SVARBU
5500132s
5500133s
03
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pulto raktą į
užvedimo spynelę.
2. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
3. Patraukite už svirties.
Stovėjimo stabdžių jungiklis
Stovėjimo stabdį galima atleisti automatiškai, jei variklis užvestas, o pavarų
perjungimo svirtis yra neutralioje padėtyje.
03 Vairavimo aplinka
Stovėjimo stabdžiai
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pulto raktą į
užvedimo spynelę.
2. Iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.
3. Patraukite už svirties.
Automatinis atleidimas
1. Užveskite variklį.
2. Užsisekite saugos diržą.
3. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D
arba R padėtį ir paspauskite
akceleratoriaus pedalą.
Automobiliai, kuriuose įdiegta beraktė
valdymo* funkcija
Atleiskite rankiniu būdu, paspausdami
START/STOP mygtuką; po to nuspauskite
stabdžių arba sankabos pedalą ir patraukite
už svirties.
Ženklai
Ženklas Paaiškinimas
(P)!
Mirksintis ženklas parodo, kad
įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje
kitoje situacijoje, vadinasi, yra
gedimas. Perskaitykite
pranešimą informaciniame
ekrane.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys
atleidžiamas savaime, jei variklis veikia ir
vairuotojas yra prisisegęs saugos diržą.
Automobiliuose su automatine pavarų dėže,
stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart
paspaudus akceleratoriaus pedalą ir
perjungus pavarų perjungimo svirtį į D arba
R padėtį.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami
automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus
krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti
riedėti atgal. Stumdami venkite šito laikydami
valdymo svirtį. Atleiskite svirtį, kai variklio
trauka yra pakankama.
Perskaitykite pranešimą
informaciniame ekrane
Pranešimai
G016166
Automobilis su automatine pavarų dėže
Stovėjimo stabdys ne visiškai atleistas –
Dėl gedimo stovėjimo stabdžių negalima
atleisti. Kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo” autoservisą. Pajudėjus su rodomu šiuo klaidos
pranešimu, pasigirsta perspėjimo signalas.
Neįjungtas stovėjimo stabdys – Dėl gedimo
stovėjimo stabdžių negalima įjungti.
Pabandykite dar kartą įtempti ir atleisti
stovėjimo stabdžius. Jei pranešimas
neišnyksta, kreipkitės į „Volvo” įgaliotą
techninės priežiūros centrą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai
automobilis juda lėtai su atidarytomis
durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie
netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdžius reikia remontuoti –
Atsirado gedimas. Jei gedimas neišnyksta,
kreipkitės į „Volvo” įgaliotą techninės
priežiūros centrą.
Jei automobilį reikia pastatyti nesutaisius
gedimo, tai priekiniai ratai turi būti pasukti
taip, kaip statant automobilį ant kalno, o
pavarų perjungimo svirtis turi būti 1 padėtyje
(jei pavarų dėžė mechaninė) arba P padėtyje
(jei pavarų dėžė automatinė).
03
Stabdžių trinkelių keitimas
Užpakalines stabdžių trinkeles dėl elektrinių
stovėjimo stabdžių konstrukcijos reikia keisti
„Volvo” įgaliotame techninės priežiūros
centre.
91
Meniu ir pranešimai.................................................................................. 94
Klimato kontrolė ....................................................................................... 99
Garso sistema ........................................................................................ 109
Kelionės kompiuteris.............................................................................. 118
Kompasas* ............................................................................................. 119
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema .................................................. 120
Vairavimo režimo keitimas...................................................................... 121
Kruizo kontrolė* ...................................................................................... 122
Nuolatinio greičio palaikymo sistema* ...................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su pagalbine stabdymo sistema*.....
Statymo pagalbos sistema* ...................................................................
Riboto matomumo zonos informavimo sistema, BLIS * ........................
Automobilio salono patogumo įranga ....................................................
123
127
130
132
135
„Bluetooth” laisvų rankų įranga* ............................................................ 140
Stacionarus telefonas* ........................................................................... 145
92
KOMFORTAS IR VAIRAVIMO MALONUMAS
04
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Meniu ir pranešimai
Centrinė konsolė
Vairo klaviatūra
Kai kurios funkcijos kontroliuojamos iš
centrinės konsolės, naudojantis jos meniu
sistema, arba vairo klaviatūra. Kiekviena
funkcija yra paaiškinta atitinkamame skyriuje.
Pasirinktas meniu lygis rodomas viršutiniame
dešiniajame centrinio ekrano kampe.
1
3. Pasirinkite Submenu ir spauskite
ENTER.
Naršant po meniu struktūrą, vietoje ENTER ir
EXIT galima naudoti navigavimo mygtuką.
Dešinioji rodyklė taip pat gali būti naudojama
vietoje ENTER, o kairioji - vietoje EXIT.
2
3
Meniu punktai yra sunumeruoti ir juos galima
tiesiogiai pasirinkti naudojant skaičių
klaviatūrą (tik 1 – 9).
3905597s
Vidurinio pulto valdymo rankenėlės
04
2
3
4
3905554s
1
Centrinė konsolė, jos informacinis ekranas ir
meniu kontrolės mygtukai.
Navigavicijos mygtukas – naudojamas
meniu pasirinktims peržiūrėti ir rinktis
ENTER – patvirtinamos meniu pasirinktys
MENU – nukreipia į meniu sistemą
EXIT – grąžina vienu veiksmu atgal meniu
struktūroje. Ilgai nuspaudus, išeinama iš
meniu sistemos.
94
ENTER*
EXIT*
Navigavimo mygtukai – aukštyn/žemyn.
Jei vairo klaviatūroje yra ENTER ir EXIT
mygtukai, mygtukai nuo
iki
turi tas
pačias funkcijas kaip ir viduriniojo valdymo
pulto.
Funkcijų paieškos struktūra
Kai kurias funkcijas galim tiesiogiai įjungti,
paspaudus tam tikrą mygtuką, o kitos
funkcijos pasiekiamos tik per meniu sistemą.
Paieškos schema, kaip rasti meniu sistemos
funkcijas, yra pateikiama tokia forma: Car
Lock settings, pirmiausia atlikus
settings
šiuos veiksmus:
1. Nuspauskite MENU.
2. Pasirinkite Menu ir spauskite ENTER.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Meniu ir pranešimai
Recirculation timer
(Recirkuliacijos laikmatis)
Meniu struktūra
Pagrindiniai telefono ir garso šaltinių meniu
skiriasi. Visuose pagrindiniuose meniu yra
toliau nurodyti meniu:
Car key memory
(Automobilio rakto atmintis)
Seat & mirror positions
(Sėdynių ir veidrodėlių padėtys)*
Reset climate settings
(Atstatyti klimato pasirinktis)
Off (Išjungta)
Folder (Skyrius)2
Disc (Diskas)2
Pagrindinis meniu AM
Audio settings
(Garso sistemos nustatymai)1
Single disc (Vienas diskas)3
All discs (Visi diskai)3
Sound stage (Garso lygis)
CD settings (CD nustatymai)
Equalizer, front
(Priekinis garso lygių korektorius)
Car settings (Automobilio nustatymai)
Fold mirr. when locking
(Užlenkti veidrodėlius užrakinant)*
Disc text (Disko tekstas)*
News (Žinios)
Equalizer rear
(Galinis garso lygių korektorius)
Collision warn. settings
(Įspėjimo apie susidūrimą pasirinktys)*
Resets all audio settings
(Atstatyti visas garso pasirinktis)
Light settings (Žibintų nustatymai)
Lock settings (Užraktų nustatymai)
Pagrindinis meniu FM
FM settings (FM nustatymai)
TP (Eismo informacija)
Pagrindinis meniu AUX
Volume, AUX input
(Garso lygis AUX įvade)
Audio settings
(Garso sistemos nustatymai)
News (Žinios)
Steering force level
(Stiprintuvo jėgos lygis)*
04
Audio settings
(Garso sistemos nustatymai)
Auto. volume control
(Automatinis garso reguliavimas)
Information (Informacija)
Parking camera settings
(Stovėjimo kameros pasirinktys)*
Pagrindinis meniu CD
Random (Atsitiktinis parinkimas)
TP (Eismo informacija)
Climate control settings (
Klimato kontrolės nustatymai)
Automatic blower adjust (Automatinis
oro pūtiklio sureguliavimas)
Radio text (Radijo tekstas)
PTY (Programų tipai)
Advanced radio settings
(Detalūs radijo nustatymai)
Auto. rear defroster
(Automatinis galinis šildiklis)
Audio settings
(Garso sistemos nustatymai)
1
Garso sistemos nustatymų meniu pasirinktys
yra prieinamos kiekviename garso sistemos
režime.
2
Tik garso sistemose, kurios gali groti MP3 ir
WMA garso rinkmenas.
3
Tik garso sistemose su CD keitikliu.
95
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Meniu ir pranešimai
„Bluetooth“ pagrindinis meniu
Last 10 missed calls
(10 pask. praleistų skambučių)
Last 10 received calls
(10 pask. gautų skambučių)
Last 10 dialled calls
(10 paskutinių surinktų numerių)
Phone book (Telefonų knyga)
Search (Paieška)
04
Copy fr. mobile phone
(Kopijuoti iš telefono)
Bluetooth*
Connect the phone
(Prijunkite telefoną)
Change phone (Keisti telefoną)
Remove phone (Atjungti telefoną)
Phone settings (Telefono nustatymai)
Call options
(Skambinimo parametrai)
Sound and volume
(Garsas ir garso lygis)
Synchronize phone book
(Suderinti telefonų knygas)
96
Pagrindinis telefono aparato meniu
Call list (Skambučių sąrašas)
Last 10 missed calls
(10 pask. praleistų skambučių)
Last 10 received calls
(10 pask. gautų skambučių)
Last 10 dialled calls
(10 paskutinių surinktų numerių)
Erase list (Ištrinti sąrašą)
Call duration (Skambučio trukmė)
Phone book (Telefonų knyga)
Call options (Skambinimo parametrai)
Send my number (Numerio rodymas)
Call waiting (Laukiantis skambutis)
Automatic answer (Autoatsakiklis)
Voice mail number
(Balso pašto numeris)
Diversion (Skambučio
peradresavimas)
Phone settings (Telefono nustatymai)
Network selection
(Tinklo pasirinkimas)
New contact (Naujas kontaktas)
SIM security (SIM apsauga)
Search (Paieška)
Edit PIN code (Keisti PIN kodą)
Copy all (Kopijuoti visus įrašus)
Sound and volume
(Garsas ir garso lygis)
IDIS
Erase SIM (Ištrinti numerius iš SIM)
Erase phone
(Ištrinti numerius iš telefono)
Memory status (Liko atminties)
Messages (Pranešimai)
Read (Skaityti)
Write new (Rašyti naują)
Message settings
(Pranešimo nustatymai)
Reset phone settings
(Telefono nustatymų atstatymas į
pradinę būseną)
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Meniu ir pranešimai
Bendrasis prietaisų skydelis
Meniu struktūra1
Pranešimas
To empty fuel tank (Iki tuščio degalų bako)
Average (Vidutinis)
Current consumption (Esamos sąnaudos)
Average speed (Vidutinis greitis)
1
2
3
Lane departure warning (Įspėjimas, kad
išvažiavote iš eismo juostos
Informacinis ekranas ir meniu mygtukai
READ – naudojamas pranešimų sąrašui
atidaryti ir patvirtinti, kad pranešimas
perskaitytas.
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
RESET – perkrauti šiuo metu aktyvią
funkciją. Kai kuriais atvejais naudojamas
funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.
paaiškinimus po kiekviena konkrečia
funkcija.
Meniu, rodomi bendrojo prietaisų skydelio
ekranuose, kontroliuojami kairiuoju
perjungikliu prie vairo. Atsirandantys meniu
priklauso nuo degimo padėties. Jei atsiranda
pranešimas, jį reikia patvirtinti READ
mygtuku tolimesniems meniu įjungti.
Current speed (Esamas greitis)
Park heat timer (Variklio pašildymo
laikmatis) AM/PM
Park vent timer (Variklio aušinimo
laikmatis) AM/PM
Park timer mode (Variklio laikmačio
režimas)
Direct start Park heat (Įjungti variklio
šildytuvą iš karto užvedus)
Direct start Park el.heat (Įjungti el. variklio
šildytuvą iš karto užvedus)
Direct start Park vent (Įjungti variklio
ventiliatorių iš karto užvedus)
Additional heat auto (Papildomas
automatinis šildymas)
Rest heat start (Atstatyti šildymo įjungimo
pasirinktis)
DSTC
1
P
o
_3 C
3801153s
3603794s
Tyre pressure Calibration (Slėgio
padangose kalibravimas)
04
Tekstinis pranešimas informaciniame ekrane.
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacinis arba
indikatoriaus ženklas, informaciniame ekrane
užsidegs atitinkamas pranešimas. Klaidos
pranešimas įrašomas kompiuterio atmintyje
ir ten lieka, kol gedimas pataisomas.
Norėdami patvirtinti, kad perskaitėte
pranešimą, spauskite READ, po to galite
naršyti po pranešimų sąrašą.
PASTABA
Jei, prieš pradedant naudotis kelionės
kompiuteriu, atsirastų pranešimas, būtina
patvirtinti, kad jis perskaitytas (nuspausti
READ), prieš atliekant kokius nors kitus
veiksmus.
Tam tikros meniu galimybės yra pasirenkamos
97
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Meniu ir pranešimai
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Stop safely
Sustokite ir išjunkite
variklį. Automobiliui
iškilęs gedimų pavojus.
Susisiekite su įgaliotu
„Volvo” autoservisu.
Time for regular
service
Power save
mode
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų
taupoma elektros
energija. Įkraukite
akumuliatorių.
Stop engine
Sustokite ir išjunkite
variklį. Automobiliui
iškilęs gedimų pavojus.
Susisiekite su įgaliotu
„Volvo” autoservisu.
Atėjo laikas planuotai
automobilio techninei
priežiūrai įgaliotame
„Volvo” autoservise. Šis
laikas nustatomas,
atsižvelgiant į
nuvažiuotų kilometrų
skaičių, mėnesių nuo
paskutinės techninės
priežiūros skaičių,
variklio darbo trukmę ir
alyvos klasę.
Service urgent
Nedelsiant pristatykite
automobilį į įgaliotą
„Volvo” autoservisą
techninei apžiūrai.
Maintenance
overdue
Service required
Kuo greičiau patikrinkite
automobilį įgaliotame
„Volvo” autoservise.
See manual
Skaitykite automobilio
Instrukciją vartotojui.
Jei nesilaikoma
automobilio techninio
aptarnavimo intervalų,
tuomet sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
įgaliotu „Volvo”
autoservisu ir susitarkite
dėl techninės priežiūros.
Temporarily OFF
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus
automatiškai perkrauta
iš naujo, pradėjus
važiuoti arba kitą kartą
užvedus variklį.
04
98
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Bendroji informacija
Oro kondicionavimo sistema
Automobilyje įrengta elektroninė klimato
kontrolė (ECC). Klimato kontrolės sistema
atvėsina arba sušildo bei išdžiovina keleivių
salono orą.
PASTABA
Oro kondicionierių galima išjungti, tačiau
geriausiai klimato kontrolei keleivių salone
užtikrinti ir, kad langai nerasotų, jis turi būti
įjungtas.
Esama temperatūra
Jūsų nustatoma temperatūra atitinka jūsų
fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip oro greitis, drėgmė ir saulės
spinduliai automobilio viduje ir išorėje.
Jutiklio vieta
• Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio
skydo dalyje.
• Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato kontrolės
skydelio.
• Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
• Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas galinio
vaizdo veidrodėlyje.
PASTABA
Neuždenkite ar neužblokuokite jutiklių
drabužiais ar kitais daiktais.
Kondensatas
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti oro
kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai
yra normalu.
Šoniniai langai ir stoglangis
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,
šoniniai automobilio langai ir stoglangis, jei jis
yra, turėtų būti uždaryti.
Ledas ir sniegas
Nuo klimato kontrolės ortakio (grotelės tarp
variklio gaubto ir priekinio stiklo) nuvalykite
ledą ir sniegą.
Langų rasojimas
Langu rasojimą salono viduje pašalinkite
naudodami šildytuvo funkciją.
Gedimų nustatymas ir remontas
Klimato kontrolės sistemos gedimų
nustatymo ir remonto užduotis patikėkite tik
įgaliotam „Volvo” autoservisui.
Siekiant sumažinti langų rasojimą, nuvalykite
langus įprastu langų valikliu.
Ortakių angos šoninėse dėtuvėse
PASTABA
Kad nerasotų, neuždenkite ortakių ant
bagažo lentynos drabužiais ar kitais
daiktais.
Laikinas oro kondicionieriaus
išjungimas
Jei variklis dirba didžiausiomis apsukomis,
pavyzdžiui, važiuojant didžiausiu greičiu arba
į kalną velkant priekabą, oro kondicionierius
laikinai išsijungia. Todėl laikinai gali pakilti
temperatūra.
04
Šaldymo skystis
Klimato kontrolės sistemoje cirkuliuoja
R134a šaldymo skystis. Šiame skystyje nėra
chlorino, todėl jis nekenkia atmosferos ozono
sluoksniui. Užtikrinkite, kad šaldymo skystis
būtų keičiamas/pildomas tik įgalioto „Volvo”
autoserviso.
Visiško vėdinimo funkcija
Funkcija vien metu atidaro/uždaro visus
šoninius langus ir galima, pavyzdžiui, greitai
išvėdinti automobilį, žiūrėti 35 puslapį.
99
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Automobilio salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro. Filtrą būtina reguliariai
keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai
nurodomi „Volvo” techninės priežiūros
programoje. Jei automobilis naudojamas itin
užterštoje aplinkoje, gali kilti būtinybė filtrą
keisti dažniau.
PASTABA
04
Būna įvairių tipų salono oro filtrų. Įsitikinkite,
kad į jūsų automobilį būtų įtaisytas
tinkamas filtras.
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior
Package)*
Ši pasirinktinė funkcija dar geriau išvalo
salono orą nuo alergijas ir astmą sukeliančių
medžiagų. Daugiau informacijos rasite
Švaraus salono oro palaikymo sistemos
brošiūroje, pridedamoje prie automobilio
pirkimo dokumentų. Šis paketas apima:
• Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus
automobilį nuotolinio valdymo pulteliu.
Ventiliatorius iškart pripildo automobilio
saloną švaraus oro. Funkcija įsijungia kai
to reikia, o išsijungia automatiškai po kurio
laiko arba atidarius vieną iš salono durelių.
100
Ventiliatoriaus veikimo laikas palaipsniui
trumpėja ketverius metus. Po to papildoma ventiliatoriaus funkcija visiškai
išsijungia todėl, kad jis nebetenka savo
funkcijos valant automobilio salono orą.
• Vidaus oro kokybės sistema (IAQS).
Automatinė funkcija, kuri valo orą automobilio salone nuo teršalų, pavyzdžiui,
dulkių, angliavandenilių, nitrito oksidų ir
pažemiui esančio ozono.
• Išbandytų medžiagų naudojimą automobilio salono įrangos gamybai. Šios
medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai
sumažinti dulkių kiekį keleivių salone, ir
padeda lengviau užtikrinti salono švarą.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Naudokite
„Volvo” siūlomus valiklius ir automobilio
priežiūros priemones, žiūrėti 211 puslapį.
PASTABA
Automobiliuose su švaraus salono oro
palaikymo sistema, kas 15000 km arba
kartą per metus būtina keisti IAQS filtrą.
Automobiliuose, kuriuose švaraus salono
oro sistemos nėra, IAQS filtrą reikia keisti
įprastos techninės apžiūros metu.
Meniu pasirinktys
Įmanoma pakeisti pagrindines trijų klimato
kontrolės funkcijų pasirinktis naudojant
vidurinįjį valdymo pultą, žiūrėti 94 puslapį:
• Automatinis ventiliatoriaus greičio
režimas, žiūrėti 103 puslapį.
• Keleivių salono recirkuliacijos laikmatis,
žiūrėti 104 puslapį.
• Automatinis galinių langų atšildymas,
žiūrėti 78 puslapį.
Visos klimato kontrolės funkcijos nustatomos
į pradinę padėtį paspaudus RESET sritį
ekrane.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Oro paskirstymas
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
D
A
D
C
C
C
C
D
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Jei reikia, jį galima kontroliuoti rankiniu būdu,
žiūrėti 105 puslapį.
B
Atidaryta
Uždaryta
Šoninė oro tėkmė
Vertikali oro tėkmė
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius
langus drėgmei pašalinti.
Atidaryta
Uždaryta
Šoninė oro tėkmė
Vertikali oro tėkmė
Nukreipkite ortakius į langus drėgmei
pašalinti.
Siekiant užtikrinti gerą klimatą automobilio
salone, pro ortakius nuolat patenka šiek tiek
oro. Šalia vairo esančius ortakius galima
panaudoti rankoms sušildyti šaltu oru.
Nukreipkite ortakius į keleivių saloną
komfortiškam klimatui užpakalinėse
sėdynėse palaikyti.
8704365s
8704363s
Į vidų patenkantis oras paskirstomas į
20 skirtingų keleivių salono ventiliacinių
angų.
A
8704343s
D
B
04
Atminkite, kad maži vaikai gali būti jautrūs
oro srovėms ir skersvėjams.
101
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
2
3
4
5
6
Ventiliavimo funkcija reguliuojama ECC, kuri
taip pat parodo sėdynių temperatūrą, saulės
radiaciją ir lauko temperatūrą.
8
13
04
7
12
11 10
9
8704366s
1
Vėdinamos priekinės sėdynės*
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per
sėdynių apmušalus. Vėdinimo poveikis
padidėja, kai kuo vėsesnis oras patenka į
keleivių saloną.
Vėdinamos priekinės sėdynės*, kairėje
pusėje
Ventiliatorius
Šildomos priekinės sėdynės, kairės pusės
Oro paskirstymas
Šildomos priekinės sėdynės, dešinės
pusės
AUTO
Vėdinamos priekinės sėdynės*, dešinėje
pusėje
Temperatūros kontrolė, dešinė pusė
A/C – Įjungti/išjungti
Galinio stiklo ir šoninių veidrodžių
šildikliai, žr. 78 psl.
Šildiklis
Recirkuliacija/oro kokybės sistema
Temperatūros kontrolė, kairė pusė
102
Ventiliavimo funkciją galima naudoti kartu su
sėdynių šildymu. Pavyzdžiui, funkciją galima
naudoti drėgniems drabužiams išdžiovinti.
Ventiliacijos sistemą galima įjungti veikiant
varikliui. Yra tris skirtingo vėdinimo ir
džiovinimo komforto lygiai:
• Trečiasis patogumo lygis: norėdami įjungti
maksimalų galingumą, vieną kartą
paspauskite mygtuką – dega trys
lemputės.
• Antrasis patogumo lygis: norėdami įjungti
vidutinį galingumą, du kartus paspauskite
mygtuką – dega dvi lemputės.
• Pirmasis patogumo lygis: norėdami įjungti
mažiausią galingumą, tris kartus paspauskite mygtuką – dega viena lemputė.
Paspaudę mygtuką keturis kartus, funkcija
išsijungs – lemputės nešviečia.
PASTABA
Jautrūs skersvėjui asmenys turėtų saikingai
naudoti sėdynių ventiliaciją. Ilgalaikiam
naudojimui patariame nustatyti pirmą
patogumo lygį.
SVARBU
Sėdynių ventiliacijos įjungti negalima, jei
automobilio salono temperatūra yra
žemesnė kaip 5 °C. Taip sėdynėje sėdintis
asmuo apsaugomas nuo peršalimo.
Ventiliatorius
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant
rankenėlę. Jei įjungtas
AUTO režimas, ventiliatoriaus sukimosi greitis
reguliuojamas automatiškai. Tuomet prieš buvęs
ventiliatoriaus greičio nustatymas anuliuojamas.
8704352s
Elektroninis klimato valdymas, ECC
PASTABA
Jei ventiliatorius yra visiškai išjungtas, oro
kondicionierius neįsijungia.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
8704361s
8704369s
3603819s
8704348s
Automatinis režimas
Ši funkcija automatiškai
reguliuoja temperatūrą, oro
kondicionavimą, ventiliatorių apsisukimų greitį, oro
recirkuliavimą ir oro
paskirstymą. Jei
pasirinksite vieną ar
daugiau rankiniu būdu kontroliuojamų
funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks
automatiniu režimu. Paspaudus AUTO, oro
kokybės jutiklis yra įjungtas, o visos rankinio
valdymo nustatymų funkcijos yra išjungtos.
Displėjuje rodoma AUTO CLIMATE.
Šildymas reguliuojamas kaip ir priekinės
sėdynės.
Automatinį ventiliatoriaus greičio režimą
galima nustatyti meniu Climate
settings
Automatic blower adjust.
Pasirinkite vieną iš Low, Normal arba High.
PASTABA
Dėl meniu sistemos aprašo žiūrėti 94 puslapį.
Temperatūros kontrolė
Vairuotojo ir keleivio sėdynių temperatūra gali būti
nustatyta nepriklausomai
viena nuo kitos. Užvedus
automobilį, įsijungia paskutinis buvęs nustatymas.
8704362s
Oro paskirstymas
Oro paskirstymo schema
valdoma trimis mygtukais.
Spaudžiant mygtukus,
užsidega lemputė prie
atitinkamo simbolio ir
parodo, pasirinktą oro
paskirstymą, žr.
105 puslapyje.
Priekinės sėdynės
• Norėdami įjungti
maksimalų šildymo
galingumą, vieną kartą
paspauskite mygtuką –
dega trys lemputės.
• Norėdami įjungti
vidutinį šildymo
galingumą, du kartus
paspauskite mygtuką –
dega dvi lemputės.
• Norėdami įjungti mažiausią šildymo
galingumą, tris kartus paspauskite
mygtuką – dega viena lemputė.
• Paspaudus mygtuką keturis kartus,
šildymas išsijungs – lemputės nešvies.
Galinės sėdynės
PASTABA
04
Šildymo ar aušinimo nebus įmanoma
pakeisti, pasirenkant aukštesnę/žemesnę
temperatūrą nei nustatyta norima
temperatūra.
A/C – ON/OFF (įjungimas/išjungimas)
Sistema automatiškai
reguliuoja oro kondicionierių,
kai dega ON indikatoriaus
lemputė. Tokiu būdu į saloną
patenkantis oras yra pakankamai atšaldomas ir sausinamas. Kai dega OFF
indikatoriaus lemputė, oro kondicionierius
yra visada išjungtas. Tačiau kitos funkcijos
yra toliau kontroliuojamos automatiškai.
Pasirinkus langų šildiklį, oro kondicionavimo
sistema nustatoma didžiausiam džiovinimo
lygiui.
8704344s
Šildomos sėdynės*
Pasirinkus mažesnį ventiliatoriaus greitį, gali
aprasoti langai.
103
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar
atliekami šie veiksmai:
04
• savaime įjungiamas oro kondicionierius
(A/C)
• savaime išjungiama recirkuliacija.
Išjungus šildiklio funkciją, atstatomos
ankstesnės klimato kontrolės sistemos
pasirinktys.
Recirkuliacija/oro kokybės sistema
8704347s
Recirkuliavimas
Įjungus recirkuliaciją,
dešinėje pusėje užsidega
mygtuko oranžinės spalvos
lemputė. Funkcija neleidžia
į keleivių saloną patekti
blogos kokybės orui,
išmetamosioms dujoms ir
pan. Įjungus šią funkciją, oras automobilio
salone cirkuliuoja viduje, t. y., į automobilį
nepatenka oras iš lauko. Jei oras
104
automobilyje recirkuliuoja per ilgai, tai langai
gali aprasoti iš vidaus.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išeina iš
rankiniu būdu įjungto recirkuliacijos režimo,
pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso
nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą. Šią funkciją
galima įjungti/išjungti per meniu Climate
control settings (klimato kontrolės
Recirculation timer
pasirinktys)
(recirkuliacijos laikmatis). Meniu sistemos
aprašą rasite 94 puslapyje.
PASTABA
Pasirinkus šildiklio funkciją, recirkuliacija
visada yra išjungiama.
Oro kokybės sistema*
Oro kokybės sistema
atskiria dujas ir kietąsias
daleles tam, kad į saloną
patektų kuo mažesnis
išorinių kvapų ir teršalų
kiekis. Jei oras lauke yra
užterštas, ortakiai uždaromi
ir recirkuliuojamas salono oras. Nuspaudus
AUTO mygtuką, įjungiamas oro kokybės
jutiklis.
Oro kokybės jutiklio įjungimas.
Rinkitės iš trijų funkcijų,
spausdami mygtuką
pakartotinai.
8704346s
Naudojamas drėgmei ir
ledui nuo priekinio stiklo ir
šoninių langų pašalinti.
Oras į langus pučiamas
stipriai. Įjungus šią funkciją,
atšildymo funkcijos
mygtuko lemputė šviečia.
8704345s
8704354s
Šildiklis
• Užsidega kairės pusės oranžinė lemputė –
oro kokybės jutiklis yra išjungtas.
• Įsižiebia vidurinioji žalia lemputė –
Recirkuliavimo funkcija nėra įjungta,
išskyrus atvejus, kai ji reikalinga orui
vėsinti, esant aukštai temperatūrai.
• Užsidega dešinės pusės oranžinė
lemputė – oro kokybės jutiklis yra
įjungtas.
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti nuolat įjungtas
tam, kad į automobilio saloną patektų tik
geriausios kokybės oras.
Esant šaltam orui, recirkuliavimas vyksta
ribotą laiką tam, kad būtų išvengta langų
rasojimo.
Jei langų vidinės pusės aprasoja, išjunkite
oro kokybės jutiklį, taip pat naudokite
šildymo funkcija, kad būtų pašallinta rasa
nuo priekinio, galinio ir šoninių langų.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Paskirtis
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus.
Iš ortakių nuolat teka šiek
tiek oro. Oras nėra
recirkuliuojamas. Oro
kondicionierius yra nuolat
įjungtas.
Jei norite greitai pašalinti
ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į grindis ir
langus. Šiek tiek oro
sklinda iš priekinio skydo
ortakių.
Užtikrina fiziškai
komfortiškas sąlygas ir
veiksmingai neleidžia
langams rasoti, esant
šaltam ar drėgnam orui.
Oras pučiamas į priekinį
stiklą ir šoninius langus. Iš
ortakių nuolat teka šiek
tiek oro.
Esant šaltam ir drėgnam
orui, neleidžia langams
rasoti ir apledyti (tam
ventiliatorius turi greitai
suktis).
Oras į grindis, taip pat
tam tikras oro kiekis
pučiamas iš priekiniame
skyde esančių ortakių.
Esant saulėtam orui ir
žemai išorės
temperatūrai.
Oras į langus ir iš
priekiniame skyde
esančių ortakių.
Užtikrina geras salono
oro sąlygas, esant šiltam
ir sausam orui.
Oras pučiamas į grindis.
Šiek tiek oro pučiama pro
priekinio skydo ir langų
ortakius.
Pėdoms šildyti/vėsinti.
Oro srovė link veido ir
krūtinės iš priekiniame
skyde esančių ortakių.
Efektyvaus aušinimo
užtikrinimui karšto oro
sąlygomis.
Oro srovė į langus iš
priekiniame prietaisų
skyde esančių ortakių.
Vėsina pėdas arba pučia
šiltesnį orą į kūną esant
šaltam arba karštam
sausam orui lauke.
8704360s
8704359s
04
8704353s
8704358s
8704356s
8704358s
Oro paskirstymas
8704355s
8704354s
Oro paskirstymo lentelė
105
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Kurą naudojantis variklio šildiklis*
ĮSPĖJIMAS
Naudojant variklio šildiklį, automobilis turi
stovėti lauke.
PASTABA
Įjungus variklio šildiklį, ties dešiniu rato
korpusu gali pasirodyti dūmai, tai visiškai
normalu.
106
SVARBU
2303544s
04
Bendroji informacija apie variklio
šildiklį
Variklio šildiklį galima įjungti iš karto arba
nustatyti laikmatį. Paleidimo laikas susijęs su
automobilio pakaitinimu ir paruošimu.
Automobilio elektroninė sistema paskaičiuoja, kada reikia pradėti šildymą, atsižvelgdama į išorės temperatūrą. Jei lauko oro
temperatūra yra didesnė negu 15 °C,
šildytuvas neįsijungia. Jei oro temperatūra
yra tarp –10 °C arba žemesnė, tai
maksimalus stovėjimo šildytuvo veikimo
laikas – 50 minučių. Jei šildytuvas
neišjungtas, tai ekrane bus rodomas
pranešimas Park heat ON (stovėjimo
šildytuvas įjungtas).
pasirodo pranešimas. Patvirtinkite pranešimą
paspausdami READ mygtuką, žr.
107 puslapyje.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
ĮSPĖJIMAS
Išsilieję degalai gali užsidegti. Prieš
pradėdami pilti degalus, išjunkite stovėjimo
šildytuvą. Patikrinkite, ar informaciniame
ekrane parodyta, kad variklio šildiklis
išjungtas.
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį statysite ant statesnio kalno,
automobilio priekis turi būti įkalnės pusėn
tam, kad būtų užtikrintas kuro padavimas į
stovėjimo šildytuvą.
Akumuliatorius ir kuras
Jei akumuliatorius yra nepakankamai
įkrautas arba kuro bake yra per mažai kuro,
stovėjimo šildytuvas yra automatiškai
išjungiamas. Informaciniame ekrane
Per dažnas stovėjimo šildytuvo naudojimas
trumpų kelionių metu gali iškrauti akumuliatorių ir apsunkinti automobilio užvedimą.
Jei variklio šildiklis reguliariai naudojamas, jį
reikia įjungti vairuojant automobilį, kad
keitiklis galėtų atitinkamai įkrauti
akumuliatorių.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Valdymas
2
3
8904102s
1
Laikrodis/laikmatis
Jei automobilio laikrodžio rodmenys
perkraunami, laikmačio nustatymai taip pat
anuliuojami.
READ mygtukas
Reguliavimo ratelis
RESET perkrovimo mygtukas
Daugiau informacijos apie informacinį ekraną
ir READ rasite 97 puslapyje.
Pranešimas informaciniame ekrane
Įjungus laikmačio pasirinktis arba tiesioginį
įjungimą, bendrajame prietaisų skyde
užsidega informacinis ženklas ir informaciniame ekrane atsiranda paaiškinimas.
Ekrane taip pat rodoma, kuris laikmatis
įjungtas, kai vairuotojas, prieš išlipdamas iš
automobilio, ištraukia nuotolinio valdymo
raktą.
Tiesioginis variklio šildytuvo įjungimas/
išjungimas
1. Reguliavimo rankenėle
pasirinkite
Direct start Park heat (tiesioginis variklio
šildiklio įjugimas).
2. Nuspauskite RESET pasirinkti ON
(įjungti) ir OFF (išjungti).
Naudojant tiesioginį paleidimą, stovėjimo
šildytuvas veiks 50 minučių. Automobilio
salonas pradės šilti, kai variklio aušinimo
skysčio temperatūra pasieks 38 ºC.
3. Reguliavimo rankenėle
nustatykite
norimas valandas.
4. Nuspauskite RESET tam, kad įeitumėte į
minučių nustatymą; minučių rodmenys
turi mirksėti.
5. Reguliavimo rankenėle
nustatykite
norimas minutes.
6. Nuspauskite RESET tam, kad
patvirtintumėte nustatymą.
7. Nuspauskite RESET, kad laikmatis būtų
aktyvuotas. Nustačius PM, galima
užprogramuoti antrąjį AM įjungimo laiką.
Pasirinkite reguliavimo rankenėle
.
Kitą įjungimo laiką nustatykite kaip AM.
04
PASTABA
Automobilį galima užvesti ir juo važiuoti su
tebeveikiančiu stovėjimo šildytuvu.
Laikmačio nustatymas
Šildymo laiką galima nustatyti tik artimiausių
24 valandų laikotarpiui.
1. Reguliavimo rankenėle
suraskite
Park heat timer (variklio šildiklio
laikmatis).
2. Nuspauskite RESET tam, kad įeitumėte į
valandų nustatymą; valandų rodmenys
turi mirksėti.
107
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Klimato kontrolė
Papildomas šildytuvas (dyzelinis)*
1
2
1. Reguliavimo rankenėle
pasirinkite
Additional heat auto (automatinis
papildomas šildymas).
2. Nuspauskite RESET pasirinkti ON
(įjungti) ir OFF (išjungti).
3
8904102s
04
READ mygtukas
Reguliavimo ratelis
RESET perkrovimo mygtukas
Papildomo šildytuvo gali prireikti tinkamai
temperatūrai keleivių salone šaltu oru
pasiekti.
Kai prireikia daugiau šilumos, papildomas
šildytuvas įsijungia savaime, jei veikia
automobilio variklis. Jis išsijungia
automatiškai, kai pasiekiama reikiama
temperatūra arba kai išjungiamas variklis.
PASTABA
Įjungus papildomą šildytuvą, ties dešinio
rato korpusu gali atsirasti dūmų, tai visiškai
normalu.
108
Automatinis režimas arba išjungimas
Papildomą šildytuvą galima išjungti per
nedidelį atstumą, kad neišsikrautų
akumuliatorius.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Dolby Surround Pro Logic II ir ženklas
yra Dolby Laboratories Licensing
Corporation prekių ženklai. Dolby Surround
Pro Logic II sistema gaminama pagal
Dolby Laboratories Licensing Corporation
licenciją.
Nuotolinio valdymo pultas ir degimo
padėtys
Neįkišus nuotolinio valdymo raktelio į
uždegimo spynelę, garso sistemą galima
naudoti 15 minučių.
PASTABA
Jeigu naudojate garso sistemą, kai variklis
išjungtas, ištraukite nuotolinio valdymo
pulto raktą iš degimo jungiklio. Tai neleis
bereikalingai išsikrauti akumuliatoriui.
Išdėstymas
Vairo klaviatūra
2
3
1
1
4
4
Išorinio audio šaltinio (AUX) įvadas
Vairo klaviatūra
Centrinės konsolės valdymo skydelis
Valdymo skydas su ausinių lizdu*
2
3
3905555s
Garso sistemai galima pasirinkti skirtingą
aparatūrą ir jos versijas. Yra trys sistemos
modeliai: „Performance”, „High Performance”
ir „Premium Sound”. Garso sistemos versija
rodoma ekrane, įjungus garso sistemą.
3905596s
Bendroji informacija
04
Patvirtinkite meniu sistemos pasirinktį,
patvirtinkite skambutį.
Įeikite į meniu sistemą. Pertraukia esamą
funkciją. Užbaigia/atmeta skambučius,
ištrina įvestas savybes.
Garsumas.
Trumpai spustelėjus, pasirenkamas kitas
CD įrašas arba kitos nustatytos radijo
stoties dažnis. Ilgai nuspaudus, greitai
prasuka CD įrašą arba automatiškai
ieško radijo stočių.
Jei garso sistema veikia tuo metu, kai
išjungiamas variklis, ji automatiškai įsijungia,
kai variklis vėl užvedamas kitą kartą.
109
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Galinis valdymo skydas su ausinių
lizdu*
Siekiant užtikrinti geriausią atkuriamo garso
kokybę, rekomenduojama naudoti ausines
su 16–32 omų varža ir 102 dB arba didesniu
jautrumu.
2
1
3
4
3
Garsumas
Paieška pirmyn ir atgal
Audio šaltinio įjungimas
Ausinių lizdai (3,5 mm)
Įjungimas/išjungimas
Įjungus garso sistemą, valdymo pultelį galima
įjungti paspaudus MODE mygtuką. Išjungus
garso sistemą, valdymas išsijungia
automatiškai arba išjungiamas ilgai laikant
paspaudus MODE mygtuką.
110
Kai kurios funkcijos gali būti valdomos per
centrinės konsolės meniu sistemą. Dėl
papildomos informacijos apie meniu žiūrėti
94 puslapį. Dėl papildomos informacijos apie
garso sistemos funkcijas ir „Bluetooth™”
laisvų rankų įrangą arba telefoną žiūrėti
142 puslapį.
Išsaugokite dažniausiai naudojamas
funkcijas naudodami „MY KEY“.
3905594s
04
Apribojimai
• Audio šaltinio (FM, AM, CD ir kt.), kurio
garsas grojamas garsiakalbiuose,
negalima kontroliuoti iš galinio valdymo
skydelio.
• RDS pranešimai gali neveikti, jei radijo
transliacijos klausomasi per ausines, kai
tuo pačiu metu per garsiakalbius grojamas
garsas iš kito audio šaltinio.
Meniu ir „MY KEY”
G010272
1
Paieška pirmyn ir atgal
Spustelėjus
perjungiami CD įrašai arba
nustatomos radijo stotys. Nuspaudus ir
laikant, greitai prasukami CD įrašai arba
automatiškai ieškomos radijo stotys.
1. Meniu aplinkoje pasirinkite funkciją,
kurią norite išsaugoti. Galima išsaugoti
tik vieną funkcijų pasirinkimą.
2. Laikykite paspaudę „MY KEY” mygtuką
ilgiau kaip dvi sekundes.
3. Išsaugotą funkcija įjungiama trumpu
„MY KEY” mygtuko paspaudimu.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Naudojant „MY KEY“ mygtuką, galima
išsaugoti šias funkcijas:
CD/CD changer (CD/CD keitiklis)
• Random (atsitiktinis pasirinkimas)
(CD keitiklis)
• News (žinios)
• TP
• Disc text (kompaktinės plokštelės
tekstas)
AUDIO SETTINGS
(garso sistemos nustatymai)
• Sound setting
(garso sistemos nustatymai)
• Auto. volume control
(automatinis garsumo valdymas)
04
FM
•
•
•
•
•
News (žinios)
TP
Radio text (radijo tekstas)
Search PTY (ieškoti PTY)
Show PTY text (rodyti PTY tekstą)
SIRIUS
• Add music track to music track memory
(įkelti garso takelį į garso takelių atmintį)
• Direct to channel shortcut
(tiesiogiai į kanalo sutrumpinimą)
• Music track search
(garso takelio paieška)
111
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Garso sistemos funkcijos
savimo lygį galima pasirinkti, kad jis būtų
žemas, vidutinis, arba aukštas. Pasirinkite
lygį per meniu Audio settings (garso
Auto volume control
pasirinktys)
(automatinis garso lygio reguliavimas).
1
Išorinio audio šaltinio garso lygis
AUX įvestį galima panaudoti, pavyzdžiui,
MP3 grotuvui prijungti, žr. 109 psl.
2
5
4
3
G010266
PASTABA
04
Vidurinysis pultas, garso sistemos funkcijų
valdymas
Vidiniai garso šaltiniai: AM, FM ir CD
Išorinis audio šaltinis. Informacija apie
prijungimą rasite 109 puslapyje
Mygtukas ir reguliavimo rankenėlė garsui
reguliuoti
AUX garso ir garso išlyginimo įrangos
navigacijos mygtukas
Garsas ir įjungimas/išjungimas
Audio volume and automatic volume
control (garso sistemos garsumas ir
automatinis garsumo valdymas)
Automobiliui greičiau važiuojant, garso
sistema automatiškai kompensuoja
padidėjusį triukšmo lygį salone, padidindama
garso sistemos lygį. Triukšmo kompen-
112
Garso kokybė gali pablogėti, jeigu grotuvas
kraunamas garso sistemai veikiant AUX
režimu. Venkite tuo metu krauti grotuvą.
Kartais AUX išorinio garso šaltinio garsas gali
skirtis nuo vidinio garso šaltinių. Jei išorinio
audio šaltinio garsas per stiprus, tai gali
neigiamai paveikti garso kokybę. Šito galima
išvengti, reguliuojant AUX įvesties garsą:
1. Nustatykite garso sistemos AUX režimą
per MODE ir pasirinkite Volume, AUX
input (garso ygis, AUX įvadas).
2. Pasukite rankenėlę
arba
nuspauskite
/
navigacijos
mygtuką.
Garso dažnių savybės
Pakartotinai spausdami valdymo
mygtuką
, nustatykite toliau pateiktas
pasirinktis. Reguliuojama sukant valdymo
rankenėlę
.
• Bass – bosų lygis.
• Treble – Aukšto dažnio garsų lygis.
• Fader – Priekinių ir galinių garsiakalbių
suderinimas.
• Balance – Kairės ir dešinės pusės
garsiakalbių suderinimas.
• Surround* – aplinkos pasirinktys.
Surround meniu galima nustatyti 3 kanalų
stereo arba Dolby pro logic II atitinkamai
pasirenkant 3-ch arba Dpl2. Taip galima
nustatyti:
• Centre level1 – viduriniojo garsiakalbio
lygis.
• Surround level1 – aplinkos garso lygis.
Garso lygių korektorius
Skirtingų dažnių garso lygius galima
reguliuoti atskirai, naudojant garso lygių
korektorių2.
1. Įeikite į Audio settings (garso
pasirinktys) ir pasirinkite Equalizer Front
(priekinis išlyginimas) arba
Equalizer Rear (galinis išlyginimas).
Bangų ilgio garsas reguliuojamas
/
ant
navigacijos mygtuko. Nuspauskite
kitam bangų ilgiui pasirinkti.
/
2. Norėdami išsaugoti, spauskite ENTER,
norėdami uždaryti - EXIT.
1 Premium
2
Sound
Kai kurios garso sistemos
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
CD funkcijos
1
groti automatiškai. Kitu atveju, pasirinkite
pageidaujamą kompaktinę plokštelę
naudodami skaičių 1-6 arba
/
mygtukus.
2
3
5
4
6
G010267
Garso lygis1
Gali būti optimizuojamas vairuotojo sėdynės,
abiejų priekinių sėdynių ar užpakalinės
sėdynės garsas. Pasirinkite vieną iš
pasirinkčių per Audio settings (garso
Soundstage (garso vieta).
pasirinktys)
Vidurinysis valdymo pultas, CD funkcijų valdymas
CD išmetimas
Plokštelės įdėjimo ir išmetimo anga
Navigacinis mygtukas CD įrašams
rinktis
Prasukimas ir CD įrašo pasirinkimas
CD keitiklio padėties pasirinkimas*
Plokštelės įrašų ieška
Įrašų grojimo pradžia (CD grotuvas)
Jei, spaudžiant CD, kompaktinė plokštelė su
muzikos įrašais yra grotuvo viduje, tuomet
įrašai pradedami groti automatiškai. Jei
plokštelės grotuve nėra, įstumkite pageidaujamą plokštelę vidun ir spauskite CD.
Įrašų grojimo pradžia (CD keitiklis)
Jei kompaktinė plokštelė yra grotuve, tai
paspaudus CD mygtuką, plokštelė pradės
Plokštelės įstūmimas (CD keitiklis)
1. Pasirinkite tuščią plokštelės poziciją
spausdami skaitmeninius mygtukus 1-6
arba
/
ant navigacijos mygtuko.
Tuščia pozicija būna pažymėta ekrane.
Tekstas Insert disc reiškia, kad į tą poziciją
galima įdėti naują kompaktinę plokštelę. CD
keitiklyje galima laikyti iki šešių kompaktinių
plokštelių.
04
2. Įdėkite kompaktinę plokštelę į CD
keitiklio angą.
Plokštelės išstūmimas
Kompaktinė plokštelė išmetama ir laikoma
tokioje padėtyje maždaug 12 sekundžių. Jei ji
neišimama, ji grąžinama į grotuvą ir toliau
grojama.
Galite išstumti kiekvieną diską atskirai,
spausdami išstūmimo mygtuką.
Jei norite išstumti visus diskus, išstūmimo
mygtuką laikykite nuspaudę ilgiau. Tokiu
atveju visa kompaktinių plokštelių dėtuvė
ištuštinama, išstumiant vieną diską po kito.
Pauzė
Jei garsas visiškai pritylinamas, CD grotuvas
išsijungia. Garsą padidinus, grotuvas vėl
įsijungia.
113
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Garso failai1
CD grotuvas taip pat gali groti MP3 ir WMA
garso rinkmenas.
PASTABA
Kai kurių autorinėmis teisėmis saugomų
garso rinkmenų grotuvas negali nuskaityti.
04
Įstūmus į grotuvą kompaktinę plokštelę su
garso failais, grotuvas perskaito disko
direktorijų struktūrą. Priklausomai nuo disko
kokybės, gali užtrukti, kol jis bus atsuktas
atgal ir ims groti.
Navigavimas ir įrašų paleidimas
Jei kompaktinė plokštelė su garso failais yra
CD grotuve, nuspaudus ENTER, galima
atidaryti plokštelės direktorijų struktūrą. Po
plokštelės direktorijas galima naršyti tokiu
pat būdu, kaip ir po garso sistemos meniu
struktūrą. Garso failai yra pažymėti
ženklu , o direktorijos - ženklu
.
Norėdami paleisti garso failus, spauskite
ENTER.
Baigus groti vieną garso failą, pradedami
groti kiti garso failai, esantys toje pačioje
direktorijoje. Baigus groti visus failus
direktorijoje, automatiškai pradedami groti
kitoje direktorijoje esantys failai.
1
114
„High Performance” ir „Premium Sound”
Prasukimas/CD įrašų pasirinkimas ir
garso rinkmenos
Spustelėjus
/
ant navigacijos mygtuko,
galima pasirinkti CD įrašus/garso rinkmenas.
Nuspaudus ir ilgai laikant, garso takelis/garso
rinkmena grojama greičiau. Šiam tikslui galima
naudoti ir vaire esančią klaviatūrą. Keisti garso
takelį galima ir pasukus „Tuning“ rankenėlę.
Plokštelės įrašų ieška
Ši funkcija groja pirmąsias kiekvieno CD
įrašo/rinkmenos dešimt sekundžių. Norėdami
įjungti įrašų ieškos funkciją, spauskite SCAN.
Norėdami sustabdyti paiešką ir paleisti
surastą įrašą/rinkmeną, nuspauskite EXIT
arba SCAN.
Atsitiktinis parinkimas
Ši funkcija groja įrašus atsitiktine tvarka.
Atsitiktinai parinktus įrašus/rinkmenas galima
peržiūrėti įprastiniu būdu.
PASTABA
Galima rinktis grojamo disko įrašus tik
atsitiktine tvarka.
Pasirinkus skirtingas atsitiktinės atrankos
funkcijas, ekrane pasirodo skirtingi
pranešimai:
• RANDOM reiškia, kad grojami tik įrašai iš
vienos kompaktinės plokštelės.
• RND ALL reiškia, kad grojami visi įrašai iš
visų muzikinių kompaktinių plokštelių,
esančių CD keitiklyje.
• RANDOM FOLDER reiškia, kad grojami
klausomos plokštelės direktorijoje esantys
garso failai.
CD grotuvas
Jei leidžiama įprasta muzikos įrašų CD,
įjunkite/išjunkite per Random (atsitiktinė
atranka) meniu.
Jei grojama plokštelė su garso rinkmenomis,
funkcija įjungiama/išjungiama per Random
Folder (aplankas)
(atsitiktinė atranka)
meniu.
CD keitiklis
Jei grojama įprastas CD Random (atsitiktinė
tvarka)
Single disc (vienas diskas) arba
Random (atsitiktinė tvarka)
All discs (visi
diskai) režime. Pasirinktis All discs (visi
diskai) taikoma tik keitiklyje esantiems CD.
Jei grojama garso rinkmenų plokštelė,
įjungiama/išjungiama per Random
(atsitiktinė tvarka)
Folder (aplankas)
meniu. Pasirinkus kitą CD, funkcija
išjungiama.
Plokštelės tekstas
Jei muzikinėje kompaktinėje plokštelėje yra
išsaugoti pavadinimai, jie gali būti rodomi
ekrane. Tai taip pat galioja ir MP3 ir WMA
garso rinkmenoms, jei automobilyje yra
„Premium Sound” ir „High Performance”
sistemos. Įjungti/išjungti CD režime, CD
Disc text.
settings aplinkoje pasirenkant
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Radijo funkcijos
Rankinė radijo stočių paieška
1. Pasirinkite diapazoną, spausdami FM
arba AM.
2. Sukite TUNING.
7
1
2
3
5
4
G010268
6
Vidurinysis valdymo pultas, radijo funkcijų
valdymas
Navigavimo mygtukas automatinei radijo
stočių paieškai
Atšaukti vykdomą funkciją
Rankinė radijo stočių paieška
Diapazono radijo stočių ieška
Automatinis radijo stočių dažnių
išsaugojimas
Išsaugotų dažnių ir rankinio išsaugojimo
atmintyje mygtukai
Diapazono pasirinkimas - AM ir FM
(FM1 ir FM2)
Automatinė radijo stočių paieška
1. Pasirinkite diapazoną, spausdami FM
arba AM.
2. Spauskite
/
ant navigavimo
mygtuko.
Išankstinis radijo stočių dažnių
išsaugojimas
Viename diapazone galima radijo imtuvo
atmintyje išsaugoti dešimt radijo stočių. Yra
dvi FM dažnių atmintys: FM1 ir FM2.
Atmintyje galima išsaugoti tik radijo stotis,
kurios girdimos per automobilio
garsiakalbius. Išsaugotas stotis galima
pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.
Radijo stočių dažnius galima išsaugoti
rankiniu arba automatiniu būdu.
Rankinis radijo stočių dažnių
išsaugojimas
1. Nustatykite stoties dažnį.
2. Spauskite vieną iš radijo stočių
nustatymo mygtukų, kol ekrane
pasirodys pranešimas Channel stored
(kanalas išsaugotas).
Automatinis radijo stočių dažnių
išsaugojimas
Ši funkcija ypač naudinga tose vietose, kur
radijo stotys ir jų dažniai yra jums nežinomi.
Dešimt geriausiai girdimų radijo stočių
išsaugomos automatiškai atskiroje atmintyje.
1. Pasirinkite diapazoną, spausdami FM
arba AM.
2. Laikykite AUTO mygtuką nuspaustą, kol
ekrane pasirodys pranešimas
Autostoring...
Kai pranešimas Autostoring... ekrane
išnyksta, radijo stotys yra išsaugotos.
Radijas toliau veikia automatiniu režimu, o
ekrane pasirodo pranešimas AUTO.
Automatiškai nustatytas radijo stotis galima
pasirinkti išsaugotų radijo stočių mygtukais.
Stoties išsaugojimo procesui atšaukti
spauskite EXIT.
Automatiniam režimui išjungti spauskite,
pavyzdžiui, AUTO arba FM.
04
Vėl pasirinkę automatinį režimą, galėsite
pasirinkti automatiškai nustatytas radijo
stotis:
1. Nuspauskite AUTO.
Ekrane pasirodys Auto.
2. Nuspauskite radijo stočių nustatymo
mygtuką.
Diapazono radijo stočių ieška
Įjungus šią funkciją, automatiškai ieškomi
geriausiai girdimų radijo stočių dažniai.
Nustatyta radijo stotis girdima maždaug
aštuonias sekundes, po to paieška tęsiama.
Klausantis radijo stoties, jos dažnį galima
išsaugoti įprastu būdu.
1. Pasirinkite diapazoną spausdami AM
arba FM.
2. Nuspauskite SCAN.
115
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Ekrane pasirodys SCAN. Norėdami baigti,
spauskite SCAN arba EXIT.
RDS funkcijos
Radijo duomenų sistema – RDS jungia
FM diapazono siųstuvus į bendrą tinklą.
FM diapazono siųstuvas, veikiantis tokiame
tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS
radijo imtuvui tokias funkcijas:
04
• Suprastėjus girdimumui, automatiškai
perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
• Ieško tam tikrų formatų programų, pvz.,
kelių eismo informacijos ar žinių.
• Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo
metu transliuojamą radijo programą.
PASTABA
Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS
sistemos arba naudoja tik kai kurias jos
funkcijas.
Radus reikalingo formato programą, radijas
gali perjungti stotį, nutraukdamas iki tol
įjungtą radijo šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė
CD grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Naujai
rasta laida girdima anksčiau nustatytu garso
lygiu, žr. 117 psl. Kai pageidaujamo formato
programa baigiama transliuoti, radijo imtuvas
persijungia į prieš tai buvusį audio šaltinį.
Programų funkcijos (ALARM), kelių eismo
informacija (TP), žinios (NEWS) ir programų
formatai (PTY) gali pertraukti viena kitą, kai
116
aukščiausias prioritetas teikiamas pavojaus
signalui, o žemiausias - programų
formatams. Norėdami daugiau sužinoti apie
transliacijų pertraukimo pasirinktis, žiūrėkite
EON ir REG 117 puslapyje. Norėdami toliau
klausytis programos, kuri buvo pertraukta,
spauskite EXIT.
Pavojaus signalas
Ši funkcija naudojama įspėjimams apie
rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti.
Pavojaus pranešimo neįmanoma laikinai
pertraukti ar išjungti. Kai transliuojamas
įspėjimo apie pavojų pranešimas, ekrane
pasirodo užrašas ALARM!
Kelių eismo informacija – TP
Ši funkcija suranda radijo stoties RDS tinkle
esančius siųstuvus, transliuojančius
informaciją apie kelių eismą, ir perjungia
radijo imtuvą į jų dažnį. Įsižiebęs ženklas TP
reiškia, kad ši funkcija yra įjungta. Jei
nustatyta stotis gali siųsti informaciją apie
eismo sąlygas, ekrane pasirodo TP .
Funkcija įjungiama ir išjungiama per
FM settings (FM pasirinktys)
TP meniu.
TP informacija iš nustatytos stoties
arba visų stočių
Radijo imtuvas gali pertraukti transliacijas
perduodamas kelių eismo informaciją tik iš
tuo metu transliuojamos radijo stoties arba iš
visų stočių.
Eikite į FM settings (FM pasirinktys)
Advanced radio settings (detalesnės radijo
pasirinktys)
TP
TP Station (TP stotis).
Žinios
Ši funkcija suranda radijo stoties RDS tinkle
esančius siųstuvus, transliuojančius žinias, ir
perjungia radijo imtuvą į jų dažnį. Įsižiebęs
ženklas NEWS reiškia, kad ši funkcija yra
įjungta.
Funkcija įjungiama ir išjungiama per meniu
FM settings (FM pasirinktys)
News
(naujienos).
Žinios iš nustatytos stoties arba visų
stočių
Radijo imtuvas gali pertraukti transliacijas,
perduodamas žinias tik iš tuo metu
transliuojamos radijo stoties arba iš
visų stočių. Eikite į FM settings (FM
Advanced radio settings
pasirinktys)
(detalios radijo pasirinktys)
News station
(naujienų stotis) meniu.
Programų formatai – PTY
PTY funkcija gali būti naudojama skirtingiems
programų formatams pasirinkti, pvz., pop
arba klasikinę muziką. Užsidegęs PTY
ženklas reiškia, kad ši funkcija yra įjungta.
Ši funkcija suranda radijo stoties RDS tinkle
esančius siųstuvus, transliuojančius
skirtingus programų formatus, ir perjungia
radijo imtuvą į jų dažnį.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Garso sistema
Funkcija įjungiama FM diapazone,
pasirenkant programos formatą FM settings
(FM pasirinktys)
PTY
Select PTY
(pasirinkti PTY) meniu.
Radijo tekstas
Kai kurios radijo stotys transliuoja informaciją
apie programos pobūdį, atlikėjus ir t.t. Ši
informacija gali būti rodoma ekrane.
leidžia pasirinkti atstumą tarp automobilio ir
radijo siųstuvo, priklausomai nuo kurio
programų funkcijos turėtų įsiterpti ir
pertraukti esamą audio šaltinį.
PTY išjungiamas per FM settings (FM
Clear all PTYs (ištrinti visus
pasirinktys)
PTY) meniu.
Funkcija įjungiama/išjungiama FM
diapazone, spaudžiant Radio text.
Įjunkite/išjunkite FM režime pasirenkant
vieną pasirinktį per FM settings (FM
Advanced radio settings
pasirinktys)
(detalios radijo pasirinktys)
EON meniu:
PTY paieška
Ši funkcija ieško pasirinkto programos
formato visame diapazone.
1. Pasirinkite PTY per FM settings (FM
PTY
Select PTY
pasirinktys)
(pasirinkti PTY) meniu.
2. Eikite į FM settings (FM pasirinktys)
PTY
Search PTY (ieškoti PTY) meniu.
Jei radijas randa kurią nors iš pasirinktų
programų, ekrane pasirodo >I To seek (ieškoti).
Norėdami tęsti kito programos paiešką,
spauskite
ant navigavimo mygtuko.
Programos formato rodymas
Ekrane gali būti rodoma nustatytos stoties
programa.
Funkcija įjungiama arba išjungiama FM
režime per spaudžiant FM settings
(FM pasirinktys)
PTY
Show PTY
meniu (rodyti PTYmeniu).
PASTABA
Ne visų radijo stočių transliuojamų
programų formatas nurodomas ekrane.
Automatinis dažnio atnaujinimas – AF
Ši funkcija pasirenka ir perduoda vieną iš
radijo stoties siųstuvų su stipriausiu signalu.
Šiai funkcijai ieškant galingiausio siųstuvo,
paieška gali būti vykdoma visame FM
diapazone. Jei taip atsitinka, radijo garsas
išsijungia ir ekrane pasirodo PI Seek Press
Exit to cancel.
Ši funkcija įjungiama arba išjungiama FM
režime per FM settings (FM pasirinktys)
Advanced radio settings (detalios radijo
AF meniu.
pasirinktys)
Regioninės radijo programos – REG
Įjungus šią funkciją, radijo imtuvas transliuoja
regioninio siųstuvo programą, net jei jo
signalas yra silpnas. Užsidegęs REG ženklas
reiškia, kad ši funkcija yra įjungta.
Įjunkite/išjunkite FM režime per FM settings
Advanced radio settings
(FM pasirinktys)
(detalios radijo pasirinktys)
Regional
(regioninė) meniu.
Sustiprinta kitų tinklų pasirinktis
(Enhanced Other Networks) – EON
Ši funkcija naudinga miestuose, kur
transliuoja daug regioninių radijo stočių. Ji
• Local (vietinė) – perjungia garso šaltinį, jei
radijo stoties siųstuvas yra arti.
• Distant (nutolusi)1 – perjungia garso
šaltinį, jei stoties siųstuvas yra toli ir
esama daug trukdžių.
• Off – neleidžia programoms iš kitų
siųstuvų perjungti nustatyto audio šaltinio.
04
RDS funkcijų anuliavimas
Visi nauji radijo nustatymai gali būti anuliuoti,
vietoj jų paliekant originalius gamintojo
nustatymus. Atstatyti pasirinktis galima FM
režime per FM settings (FM pasirinktys)
Advanced radio settings (detalios radijo
pasirinktys)
Reset all (atstatyti visas) meniu.
Garso valdymas, programų formatai
Įsiterpiantys programų formatai, pvz., NEWS
arba TP, girdimi kiekvienam jų nustatomu
garso lygiu. Jei, klausantis programos,
nustatomas naujas garso lygis, pastarasis
išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.
1 Pradinis/Gamyklinis
nustatymas
117
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Kelionės kompiuteris
Bendroji informacija
Funkcijos
PASTABA
1
2
Jei naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo
įspėjamasis pranešimas, jį reikia patvirtinti
tam, kad vėl būtų įjungta kelionės
kompiuterio funkcija. Patvirtinkite,
spausdami READ.
3
3603794s
04
Informacinis ekranas ir valdymas
READ – patvirtina
Reguliavimo rankenėlė – skirta naršyti po
meniu ir pasirinktis kelionės kompiuterio
sąraše
RESET – atstato pasirinktis
Norėdami naršyti kelionės kompiuteryje,
palaipsniui judinkite reguliavimo ratelį
aukštyn arba žemyn. Sukdami reguliavimo
ratelį, galiausiai grįšite į pradinę padėtį.
Norėdami pakeisti atstumo ir greičio
rodmenų bloką, kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo”
autoservisą.
Current speed (Esamas greitis)*
Esamas greitis matuojamas myliomis per
val., angl. - mph.
Average speed (Vidutinis greitis)
Automobilio vidutinis greitis skaičiuojamas
nuo paskutinio duomenų anuliavimo.
Anuliuokite, spausdami RESET.
Current consumption (Esamos
sąnaudos)
Esamos kuro sąnaudos skaičiuojamos kas
sekundę. Informacija ekrane atnaujinama kas
porą sekundžių. Automobiliui stovint, ekrane
pasirodo „----”.
Average (Vidutinės sąnaudos)
Vidutinės kuro sąnaudos nuo paskutinio
duomenų anuliavimo. Anuliuokite,
spausdami RESET.
118
PASTABA
Jei naudojamas šildymas kuru*, šie
rodmenys gali būti netikslūs.
Km to empty tank (Kilometrų skaičius,
kol baigsis degalai)
Skaičiuojama remiantis vidutinėmis kuro
sąnaudomis paskutiniams 30 km ir likusiu
bake kuru. Kuro likutis bake rodo, kokį
apytiksliai atstumą galima nuvažiuoti su bake
likusiu kuro kiekiu. Jei liko mažiau kaip 20 km,
kol baigsis degalai, tai ekrane rodoma „----”.
PASTABA
Jei naudojamas šildymas kuru*, šie
rodmenys gali būti netikslūs.
Rodmenų anuliavimas
1. Pasirinkite Average speed (vidutinis
greitis) arba Average (vidurkis).
2. Nuspauskite RESET ir laikykite
maždaug 1 sekundę pasirinktai funkcijai
atstatyti. Jei RESET mygtukas laikomas
paspaustas 3 sekundes, tai „Average
speed“ (vidutinis greitis) ir „Average”
vienu metu atstatomi į pradinę būseną.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Kompasas*
Valdymas
Kalibravimas
Zonos pasirinkimas
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
8803554s
8803562s
13
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo
veidrodėlio kampe yra įmontuotas
kompasas, kuris rodo, į kurią pasaulio kryptį
orientuotas automobilio priekis. Kompasas
rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas
angliškomis santrumpomis: N (šiaurė),
NE (šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai),
S (pietūs), SW (pietvakariai), W (vakarai) ir
NW (šiaurės vakarai).
Užvedus automobilį arba pasukus uždegimo
spynelę į II padėtį, kompasas įsijungia
automatiškai. Norint išjungti/įjungti kompasą,
pavyzdžiui, sąvaržėle paspauskite
veidrodėlio nugarėlėje esantį mygtuką.
14
15
4
3
2
1
3905558s
5
Kompaso kalibravimas.
Magnetinės zonos.
Tam, kad kompasas teisingai veiktų, gali tekti
jį sukalibruoti. Jei kompasui reikalingas
kalibravimas, ant veidrodžio esančiame
kompaso ekranėlyje rodoma CAL.
1. Automobilį sustabdykite dideliame
atvirame plote.
2. Užveskite automobilį.
3. Nuspauskite ir laikykite ant veidrodžio
nugarėlės esantį mygtuką (tam
naudokite sąvaržėlę ar panašų daiktą),
kol ekrane vėl pasirodys raidės CAL
(maždaug 6 sekundes).
4. Tuomet galite toliau važiuoti. Įvykdžius
kalibravimą, raidės CAL kompaso
ekranėlyje išsijungia.
Alternatyvus kalibravimo metodas:
Lėtai važiuokite ratu ne didesniu nei
aštuonių km/val. greičių, kol įvyks
kalibravimas ir raidės CAL išnyks iš
kompaso ekranėlio.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Tam, kad kompasas tinkamai veiktų,
būtina pasirinkti teisingą magnetinę zoną.
1. Degimo padėtis II.
2. Nuspauskite ir laikykite ant galinio
vaizdo veidrodėlio užpakalinės pusės
esantį mygtuką (naudokite sąvaržėlę
arba panašų daiktą) bent 3 sekundes.
Pasirodo einamosios teritorijos numeris.
3. Pakartotinai spauskite mygtuką, kol
atsiras norimos geografinės zonos
numeris (1–15).
4. Po to, kompaso ekrane keletą
sekundžių vėl bus rodoma kompaso
kryptis.
04
119
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema,
DSTC (Dynamic Spin and Traction Control),
padeda vairuotojui išvengti automobilio
slydimo ir pagerina automobilio ratų
sukibimą su kelio danga.
04
Tam, kad būtų išvengta ratų slydimo, sistema
riboja individualiai kiekvienam ratui perduodamą greitėjimo ir stabdymo jėgą. Tai
pagerina automobilio manevringumą, tuo
pačiu ir saugumą, atliekant staigesnius
manevrus.
Ši sistema pagerina automobilio trauką,
optimaliai paskirstydama variklio jėgą
ratams. Ši sistema dažniausiai įsijungia
važiuojant lėtai arba prastos kokybės kelio
paviršiumi.
Kai sistema įsijungia stabdant, automobilio
viduje gali būti girdimas pulsuojantis garsas.
Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali
greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant
akseleratoriaus pedalą.
Pranešimai informaciniame ekrane
DSTC Temporarily OFF – sistemos veikla
laikinai apribota dėl per didelės stabdžių
diskų temperatūros. Kai stabdžiai ataušta,
funkcija vėl įsijungia automatiškai.
DSTC Service required – sistema išjungta
dėl gedimo.
120
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
Jei variklį vėl užvedus, pranešimas
nedingsta, nuvykite į „Volvo” įgaliotą
techninės priežiūros centrą.
Valdymas
Ženklai bendrajame prietaisų
skydelyje
Jei vienu metu matomi ženklai
ir
,
perskaitykite pranešimus informaciniame
ekrane.
Jei užsidega tik ženklas
keletą reikšmių:
1
2
, jis gali turėti
• Mirksinti lemputė reiškia, kad sistema
įjungiama.
• Jei ženklas dega 2 sekundes, vadinasi,
užvedus variklį, atliekama sistemos
patikra.
• Pastoviai deganti lemputė užvedus variklį
arba važiuojant, reiškia sistemos gedimą.
Veikimo susilpninimas
Sistemos veikimas, slystant ratams arba
didinant greitį, gali būti susilpnintas. Tokiu
atveju, esant ratų praslydimui, sistema
įsijungia vėliau ir leidžia ratams daugiau
slysti, tokiu būdu suteikdama daugiau laisvės
dinamiškam vairavimui. Taip pagerinama
trauka važiuojant per sniegą ar smėlį, nes
neberibojama trauka.
3603905s
Bendroji informacija
1. Sukite reguliavimo ratelį
kol
pasirodys DSTC meniu.
DSTC ON reiškia, kad sistemos funkcija
nepakito.
DSTC spin control OFF reiškia, kad
sistemos veikimas susilpnintas.
2. Paspauskite ir laikykite RESET
, kol
pasikeis DSTC meniu.
Sistema išliks susilpninta, kol variklio
neužvesite kitą kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei ši funkcija susilpninama, gali pablogėti
automobilio vairavimo savybės.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Vairavimo režimo keitimas
Aktyvioji važiuoklė (keturių C)*
Akvyviosios važiuoklės funkcija, pagrįsta
„Four-C” (Continuously Controlled Chassis
Concept - Nuolat kontroliuojamos važiuoklės
koncepcija), keičia amortizatorių savybes, kai
norima keisti automobilio vairavimo būdą.
Yra trys pasirinktys: komfortiškas, sportinis ir
pažangus.
Nuo greičio priklausanti vairo jėga*
Advanced
Šis nustatymas rekomenduojamas tik esant
labai lygiam kelio paviršiui.
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga
didėja, kad vairuotojui būtų užtikrintas
didesnis vairavimo jautrumas. Važiuojant
lėtai, automobilis lengvai vairuojamas, pvz.,
lengviau statyti automobilį.
Įjungus šį režimą, amortizatoriai nustatomi,
kad užtikrintų kuo geresnį ratų sukibimą su
kelio danga ir dar labiau apriboja kėbulo
pasvirimo galimybes.
Vairo stiprintuvo jėgą galima keisti
Car settings aplinkoje, pasirinkus
Steering force level (vairavimo jėgos lygis).
Meniu sistemos aprašymą rasite
94 puslapyje. Šis meniu nepasiekiamas,
kol automobilis juda.
Valdymas
Sport
Šis nustatymas pasirenkamas, norint
sportiškesnio važiavimo stiliaus. Šis režimas
rekomenduojamas, norint aktyviau vairuoti.
Tokiu būdu, lyginant su Comfort režimu,
automobilis greičiau reaguoja į vairaračio
judesius. Amortizatoriai veikia „kiečiau”, o
kėbulas juda, atkartodamas kelio nelygumus,
tam, kad staigiuose posūkiuose kėbulo
pasvirimas būtų kuo mažesnis.
04
3801181s
Comfort
Šį nustatymą verta rinktis, norint, kad
važiavimas automobiliu būtų komfortiškesnis.
Šis režimas rekomenduojamas ilgesnėms
kelionėms. Pasirinkus šį režimą, amortizatoriai
veikia „minkštai”, o kėbulas juda ramiai ir
švelniai.
Važiuoklės nustatymai
Norėdami keisti nustatymus, spauskite
centrinėje konsolėje esančius mygtukus.
Įjungus variklį, visuomet nustatomi
nustatymai, kurie veikė prieš paskutinį kartą
išjungiant variklį.
121
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Kruizo kontrolė*
Valdymas
PASTABA
Kruizo kontrolės negalima įjungti, jei
automobilio greitis yra mažesnis kaip
30 km/h.
1
2
04
___
0
1
2700812s
4
Nustatyto greičio keitimas
Jei režimas aktyvus, tai greitis reguliuojamas
ilgai arba trumpai paspaudus
arba .
5
3
Informacija ekranas ir valdymo klavišai
Budėjimo režimas
Grįžti į nustatytą greitį
Išjungimas
Įjungimas/greičio nustatymas
Nustatytas greitis
Įjungimas ir greičio nustatymas
Norint įjungti kruizo kontrolę, pirmiausia
reikia įjungti į budėjimo režimą per
CRUISE meniu. Užsidegs
ženklas ir
pasirodys (---) km/val. pranešimas, kad
kruizo kontrolė yra budėjimo režime. Tuomet
kruizo kontrolė įjungiama paspaudus
arba , vėliau išsaugomas esamas greitis ir
naudojamas kaip nustatytas greitis. Ekrane
rodomas nustatytas greitis.
122
Laikinas pagreitėjimas, pavyzdžiui, lenkiant,
neturi jokios įtakos kruizo kontrolės nustatymams. Atleidus akseleratorių, automobilis
grįžta prie nustatyto greičio.
PASTABA
Jei vienas iš kruizo kontrolės mygtukų
laikomas paspaustas ilgiau kaip vieną
minutę, tai kruizo kontrolė išjungiama.
Norint atstatyti kruizo kontrolę į pradinę
būseną, variklis turi būti užgesintas.
Automatinis laikinas išjungimas
Kruizo kontrolė išjungiama, jei varomieji ratai
praslysta arba automobilio greitis sumažėja
iki maždaug 30 km/val. Kruizo kontrolė taip
pat išjungiama, jei išminami stabdžiai, kai
pavarų perjungiklis perjungiamas į neutralią
padėtį, arba, jei akseleratoriaus pedalas
išminamas ilgesniam laikui (maždaug
60 sekundžių). Kruizo kontrolė persijungia į
budėjimo režimą ir išsaugo nustatytą greitį.
Laikinas išjungimas
Norėdami laikinai išjungti kruizo kontrolę,
paspauskite 0. Išsaugotas greitis rodomas
skliausteliuose informaciniame ekrane.
Grįžti į nustatytą greitį
Jei kruizo kontrolė laikinai išjungiama, ji vėl
įjungiama nuspaudus . Nustatomas
anksčiau išsaugotas greitis.
PASTABA
Atnaujinus greitį su
, automobilio greitis
gali žymiai padidėti.
Išjungimas
Kruizo kontrolė išjungiama paspaudus
CRUISE arba užgesinus variklį. Nustatytas
greitis panaikinamas.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Nuolatinio greičio palaikymo sistema*
Bendroji informacija
Įspėjamoji kruizo kontrolė (ACC) skirta
palengvinti vairavimą, važiuojant ilgus tiesius
atstumus, esant pastoviam eismui,
pavyzdžiui, autostradose ir pagrindiniuose
keliuose.
Veikimas
ĮSPĖJIMAS
1
Kruizo kontrolės sistemos techninę priežiūrą
patikėkite tik įgaliotam „Volvo” autoservisui.
2
3
Prisitaikanti kruizo kontrolė negali apimti
visų važiavimo situacijų ir eismo, oro bei
kelio sąlygų.
Skyriuje „Funkcijos“ (123 puslapyje)
pateikta informacija apie apribojimus,
kuriuos vairuotojas turi žinoti prieš
pradėdamas naudoti prisitaikančią kruizo
kontrolės funkciją.
Važiuodami, jūs privalote laikytis tinkamo
atstumo nuo kitų automobilių ir greičio, net
jei naudojatės įspėjamąja kruizo kontrolės
sistema. Privalote nuolat stebėti eismo
sąlygas ir perimti automobilio valdymą, jei
įspėjamosios kruizo kontrolės sistema
nepalaiko tinkamo greičio ar atstumo.
3905615s
ĮSPĖJIMAS
Įrangos išdėstymas
Įspėjamoji lemputė, vairuotojas turi
stabdyti
Valdymas
Radaro jutiklis
Prisitaikanti kruizo kontrolė sudaryta iš kruizo
kontrolės sistemos ir koordinuotos intervalo
sistemos.
Prisitaikanti kruizo kontrolė, nėra apsaugos
nuo susidūrimų sistema. Vairuotojas turi
įsikišti, jei sistema neaptinka priekyje
esančio automobilio.
Prisitaikanti kruizo kontrolė nesulėtina
greičio, jei priekyje esantis automobilis stovi
arba važiuoja lėtai.
Prisitaikančios kruizo kontrolės
nenaudokite, pavyzdžiui, mieste,
intensyvaus eismo sąlygomis, sankryžose,
važiuojant slidžiais paviršiais, jei kelyje yra
daug vandens arba purvo, stipriai lyjant/
sningant, blogo matomumo sąlygomis,
vingiuotame kelyje arba slidžiame kelyje.
04
Atstumą iki priešais važiuojančios transporto
priemonės nustato radaro jutiklis. Greitis
reguliuojamas akceleratoriaus ir stabdžių
pedalais. Normalu, kai kruizo kontrolės
sistema įjungia stabdžius, girdimas žemo
dažnio garsas.
ĮSPĖJIMAS
Kruizo kontrolei stabdant, juda stabdžių
pedalas. Nedėkite kojos ant stabdžių
pedalo, nes ji gali užstrigti.
Kruizo kontrolės užduotis – sekti priekyje
esantį automobilį esantį toje pačioje eismo
juostoje ir nustatytu atstumu. Jei radaro
jutiklis neaptinka priekyje esančio
automobilio, tai vienintelė sistemos
užduotis – laikyti nustatytą greitį. Tai taikoma
ir tuo atveju, jei priekyje važiuojančio
123
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Nuolatinio greičio palaikymo sistema*
automobilio greitis viršija kruizo kontrolės
sistemoje nustatytą greitį.
Prisitaikančios kruizo kontrolės užduotis lygiai kontroliuoti automobilio greitį. Situacijose,
kai būtinas staigus stabdymas, jūs patys
turite stabdyti. Būtina, jei smarkiai skiriasi
greitis arba priekyje važiuojantis automobilis
staigiai ima stabdyti. Dėl radaro jutiklio ribotų
galimybių, galimas netikėtas stabdymas arba
nestabdyti visai, žr. 124 puslapyje.
04
Prisitaikančią kruizo kontrolės sistemą
galima įjungti, jei greitis yra didesnis
kaip 30 km/h. Jei greitis mažesnis
kaip 30 km/h arba, jei variklio apsukos
per mažos, tai prisitaikanti kruizo kontrolė
išsijungia ir nebestabdo. Tokiu atvejui
vairuotojui būtina pačiam užtikrinti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančių automobilių.
Didžiausias galimas greičio nustatymas –
200 km/h. Kai kuriose situacijose, kai
sistemos negalima įjungti, ekrane rodomas
pranešimas Cruise Unavailable (kruizo
kontrolės įjungti negalima), žr. 126 puslapyje.
Įspėjamoji lemputė, vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios kruizo kontrolės sistemos
stabdymo galimybė atitinka maždaug 30 %
automobilio stabdymo galimybei. Jei
automobilį reikia smarkiau stabdyti, negu
nustatyta kruizo kontrolės, tačiau vairuotojas
nestabdo, pasigirsta garsinis signalas ir
raudona perspėjamoji lempa apšviečia
124
priekinį stiklą. Raudoną įspėjamąją lemputę
gali būti sunku pastebėti, jei stipriai šviečia
saulė arba dėvint akinius nuo saulės.
ĮSPĖJIMAS
Kruizo kontrolė tik įspėja apie radaro jutikliu
aptiktą iš priekio atvažiuojančią transporto
priemonę. Šiuo atveju, įspėjimo gali nebūti
arba įspėjimas pasigirsta pavėluotai.
Nelaukite įspėjamojo signalo – stabdykite,
jei reikia.
Automatinis išsijungimas
Prisitaikanti kruizo kontrolė priklauso nuo kitų
sistemų, pavyzdžiui, nuo stabilumo ir traukos
kontrolės sistemų (DSTC). Jei viena iš šių
sistemų neveikia, tai kruizo kontrolė
automatiškai išjungiama.
Automatiškai išsijungus, pasigirs garsinis
signalas, o ekrane pasirodys pranešimas
Cruise Cancelled (kruizo kontrolė atšaukta).
Tuomet jūs turite įsikišti, kad prisitaikytumėte
prie priekyje važiuojančio automobilio
greičio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
•
•
•
•
greitis sumažėja žemiau 30 km/h
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
per žemai nukrinta variklio apsisukimų
skaičius
• radaro jutiklį užstoja, pavyzdžiui, šlapias
sniegas arba lietus
Radaro jutiklis ir jo veikimo ribos
Radaro jutiklis naudojamas ir įspėjimo kruizo
kontrolės ir įspėjimo apie susidūrimą
sistemoje. Jutiklis aptinka automobilius arba
didesnes transporto priemones, kurios juda
ta pačia kryptimi. Radaro jutiklis neaptinka
pėsčiųjų, priešinga kryptimi važiuojančių,
lėtai važiuojančių arba stovinčių transporto
priemonių ir objektų. Tokiais atvejais
įspėjimas ir stabdymas nevykdomas.
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas
neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali
tapti neteisėtu pagal įstatymą.
ĮSPĖJIMAS
Ant grotelių, esančiu po variklio dangčiu,
neturi būti jokių aksesuarų ar kitų objektų.
Radaro jutiklio galimybės aptikti priekyje
judančias transporto priemones žymiai
sumažėja:
• jei radaro jutiklis uždengtas ir jis negali
aptikti kitų transporto priemonių,
pavyzdžiui, stipriai lyjant arba esant
šlapdribai, arba, jei kiti objektai susikaupė
priešais radaro jutiklį.
PASTABA
Paviršius priešais radaro jutiklį visada turi
būti švarus.
• jei priekyje važiuojančių automobilių greitis
smarkiai skiriasi nuo jūsų automobilio
greičio.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Nuolatinio greičio palaikymo sistema*
Valdymas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais jis gali aptikti transporto
priemonę, kurios nesitikima, arba visai
neaptikti jokios transporto priemonės.
išsijungia, po to vėl įsijungia, kai
akseleratoriaus pedalas atleidžiamas.
1
2
1
3
2
0
1/2
1
2700813s
4
3
3905614s
Informacija ekranas ir valdymo klavišai
Radaro jutiklio regos laukas (pilkas)
Kartais radaro jutiklis neaptinka arti
esančių objektų, pvz. automobilio tarp
jūsų ir toliau priekyje važiuojančių
automobilių.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net
ą transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto
priemonę.
Įjungti ir grįžti į ankstesnius nustatymus,
didinti greitį
Budėjimo režimas įjungtas/išjungtas
Atstumo nustatymas
Įjungimas ir greičio nustatymas
Vairuotojo valdymas
Kruizo kontrolė išjungiama, kai tik
nuspaudžiamas stabdžių pedalas, pavarų
svirtis perjungiama į neutralią padėtį arba
ilgesnį laiką laikomas nuspaustas akseleratoriaus pedalas. Tokiu atveju, kruizo kontrolė
persijungia į budėjimo režimą, ir vairuotojas
valdo automobilį visiškai savarankiškai. Jei
akseleratoriaus pedalas spaudžiamas neilgai,
pvz. lenkiant, kruizo kontrolė trumpam
Įjungimas ir greičio nustatymas
Tam, kad kruizo kontrolę būtų galima
aktyvuoti, ją pirmiausia reikia įjungti budėjimo
režime, spaudžiant
. Tuo metu ekrane
trumpam parodomas nustatytas laiko
intervalas. Kruizo kontrolę galima įjungti
spaudžiant
arba , po ko išsaugojamas
esamas greitis ir naudojamas kaip nustatytas
greitis. Nustatytas greitis rodomas ekrane.
Įjungus kruizo kontrolę, greitį galima
reguliuoti, spustelėjus arba nuspaudus ir
laikant ,
arba . Mygtukas
atlieka
tą pačią funkciją, kaip ir +, tik greitis didėja
lėčiau.
04
PASTABA
Jei kruizo kontrolė nereaguoja į bandymus
ją įjungti, gali būti, kad jai neleidžia įsijungti
per trumpas laiko intervalas nuo artimiausio
automobilio, neleidžiantis didinti greičio.
PASTABA
Tam tikrai atvejais kruizo kontrolės
neįmanoma įjungti. Tokiu atveju ekrane
rodomas pranešimas Cruise Unavailable,
žr. 126 psl.
125
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Nuolatinio greičio palaikymo sistema*
04
Laiko intervalo nustatymas
Nustatytą laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio galima padidinti
spaudžiant
ir sumažinti
spaudžiant
. Pakeitus laiko intervalą,
naujasis nustatymas trumpam parodomos
ekrane. Galima pasirinkti iš penkių skirtingų
laiko intervalų. Kuo didesnis laiko intervalas,
tuo tikslesnė greičio kontrolė.
Rekomenduojami laiko intervalai: nuo trečio
iki penkto. Pirmas ir antras laikotarpiai
pirmiausia skirti vairuojant kamščiuose, kai
būtina dažniau stabdyti.
Kruizo kontrolės funkciją galima visiškai
išjungti, trumpai spustelėjus
, jei sistema
veikia budėjimo režimu, arba ilgai nuspaudus, jei sistema veikia aktyviuoju režimu.
Tokiu atveju nustatytas greitis ištrinamas iš
atminties ir į jį grįžti neįmanoma.
Ženklai ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Budėjimo režimas arba
aktyvusis režimas, jei
neaptiktas automobilis.
Jei priekyje važiuojanti
transporto priemonė
aptikta, kruizo kontrolė
prisitaiko prie to automobilio
greičio.
PASTABA
Nustatykite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia jūsų šalies eismo taisyklės.
Informacija apie atstumą.
Nustatymų išjungimas ir pakartotinis
įjungimas
Kruizo kontrolė yra išjungta trumpu
paspaudimu arba paties vairuotojo
intervencija, pavyzdžiui, stabdant. Tada
nustatytasis greitis rodomas skliausteliuose.
Greičio ir laiko intervalo pasirinktis galima vėl
įjungti spustelėjus .
PASTABA
Grįžus į anksčiau nustatytą greitį,
spaudžiant
, automobilio greitis gali
staigiai padidėti.
126
Pranešimai ekrane
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar
blocked
See manual
Kruizo kontrolė laikinai
išjungta. Šis pranešimas
rodomas, jei radaro jutiklis
užblokuotas ir negali
aptikti kitų transporto
priemonių, pavyzdžiui,
stipriai lyjant arba, jei
purvas susikaupė priešais
radaro jutiklį.
Pranešimas
Paaiškinimas
Cruise
Cancelled
Kruizo kontrolė buvo
išjungta. Vairuotojas pats
turi reguliuoti greitį.
Cruise Service
required
Kruizo kontrolė neveikia.
Kreipkitės į įgaliotąjį
„Volvo” autoservisą.
Cruise
Unavailable
Kruizo kontrolės negalima
įjungti. Galimos
priežastys:
• traukos kontrolės ir
stabilumo funkcija
(DSTC) apribota,
žr. 120 puslapyje
• pernelyg įkaista
stabdžiai
• radaro jutiklį užstoja,
pavyzdžiui, šlapias
sniegas arba lietus.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su pagalbine stabdymo sistema*
Bendroji informacija
Sistema įspėjanti apie susidūrimą (Įspėjimas
apie susidūrimą su stabdymu, CW) –
pagalbinė sistema, sukurta įspėti vairuotoją,
kad yra tikimybė atsitrenkti į ta pačia kryptimi
priekyje važiuojančią transporto priemonę.
Veikimas
susidūrimą sistema veikia, jei greitis yra
tarp 7 km/h ir 180 km/h.
1
Apribojimai
Atminkite, kad ši lemputė sunkiai pastebimą
stipriai šviečiant saulei arba dėvint akinius
nuo saulės. Todėl, esant tokioms sąlygoms,
visada aktyvuokite įspėjamojo signalo
funkciją.
Pagalbinė stabdymo sistema sumažina
susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
techninę priežiūrą patikėkite tik įgaliotam
„Volvo” autoservisui.
2
3905613s
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
veikia ne visomis važiavimo aplinkybėmis ir
eismo, oro ar kelio sąlygomis. Įspėjimo apie
susidūrimo sistema nereaguoja į lėtai
judančias, stovinčias arba priešinga kryptimi
važiuojančias transporto priemones.
Įspėjimai pateikiami anksčiausiai, esant
didelei susidūrimo rizikai. Skyriuje Funkcija
ir toliau, pateikiama informacija apie
apribojimus, kuriuos vairuotojas turi žinoti,
prieš pradedant naudoti sistemą.
Įspėjimo sistema padeda stabdyti
automobilį, kad būtų sumažintas greitis
susidūrimo metu, tačiau tik tuo atveju, jei
stabdo vairuotojas.
Niekada nelaukite susidūrimo įspėjimo
signalo. Važiuodami, jūs privalote laikytis
tinkamo atstumo iki kitų automobilių ir
greičio, net jei naudojatės susidūrimo
įspėjimo sistema.
PASTABA
Įrangos išdėstymas
Vizualinis įspėjamasis signalas, esant
susidūrimo pavojui
Jutiklis
Radaro jutiklis aptinka priekyje ta pačia
kryptimi važiuojančias transporto priemones.
Atsiradus grėsmei susidurti su šiuo automobiliu, jūsų dėmesys patraukia raudona įspėjimo lemputė arba įspėjamasis signalas.
Jei susidūrimo rizika didėja po įspėjimo, tai
įsijungia stabdymo sistema. Stabdymo
pagalbos sistema paruošia stabdžių sistemą
staigiam stabdymui ir švelniai pristabdo
(juntamas nestiprus truktelėjimas). Jei
stabdžių pedalas paspaudžiamas pakankamai greitai, tai stabdymas vyksta kartu su
pilno stabdymo funkcija, net jei pedalas
spaudžiamas nestipriai. Įspėjimo apie
04
Vaizdinio įspėjimo ženklas gali laikinai
išsijungti, jei automobilio salonas,
pavyzdžiui, dėl saulės, pernelyg įkaista. Jei
taip nutinka, įsijungia garsinis įspėjimas, net
jei jis išjungtas meniu sistemoje.
Neperspėjama, jei atstumas iki automobilio
yra nedidelis arba vairo ir pedalo judesiai
dideli, pavyzdžiui, labai aktyvus vairavimo
stilius.
Įspėjimai gali pasirodyti pavėluotai, neįsijungti arba įsijungti be reikalo, jei radaro
jutiklis negali tiksliai nustatyti priekyje esančios transporto priemonės šiomis eismo
situacijoms. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistema naudoja tą patį jutiklį, kaip ir įspėjamoji kruizo kontrolė. Daugiau informacijos
apie radaro jutiklį ir jo veikimo ribas rasite
124 puslapyje.
127
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su pagalbine stabdymo sistema*
Jei perspėjimo nėra arba jis vėluoja, vadinasi,
nėra pagalbinės stabdymo sistemos arba ji
pavėluotai suveikia.
Apie klaidingą įspėjimą gali būti pranešama
garso arba vaizdo signalais. Vienas iš
daugelio klaidingų įspėjimų sumažinimo
būdų – nustatyti mažesnį įspėjimo atstumą.
Valdymas
Mygtuko lemputė rodo, ar signalų funkcija
yra aktyvuota.
Kai kuriuos nustatymus galima keisti per
centrinės konsolės meniu sistemą. Meniu
sistemos naudojimas aprašomas
94 puslapyje.
Užvedus automobilį, įspėjamojo signalo ir
įspėjamosios lemputės funkcijos yra įjungiamos automatiškai. Automatinį įjungimą
galima išjungti per Car settings (automobilio
Collision warn. settings
pasirinktys)
(įspėjimo apie susidūrimą pasirinktys)
On at start up (įjungti užvedus) meniu.
3603839s
04
Mygtukas įspėjamiesiems signalams įjungti/
išjungti.
PASTABA
Čia aprašyti nustatymai neveikia stabdymo
pagalbos funkcijos.
Įspėjamųjų signalų įjungimas/
išjungimas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
garsinių ir vizualinių signalų funkciją galima
aktyvuoti arba išjungti, spaudžiant
.
128
Įspėjamąjį garsą galima įjungti/išjungti
atskirai per Car settings (automobilio
Collision warn. settings
pasirinktys)
(įspėjimo apie susidūrimą pasirinktys)
Warning sound (įspėjimo garsas) meniu.
ĮSPĖJIMAS
Jei naudojama prisitaikanti kruizo kontrolė,
tai ši sistema naudoja įspėjamąją lemputę ir
įspėjamąjį garsinį signalą, net ir tuomet, kai
sistemą išjungia vairuotojas.
Nustatyti įspėjimo nuotolį
Jautrumo lygis nurodo, kaip anksti
įspėjamieji vizualiniai ir garsiniai signalai
turėtų suveikti. Nustatykite vieną pasirinktį
per Car settings (automobilio pasirinktys)
Collision warn. settings (įspėjimo apie
Warning distance
susidūrimą pasirinktys)
(įspėjimo atstumas) meniu.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su pagalbine stabdymo sistema*
PASTABA
Kartais atrodo, kad perspėjimai vėluoja,
nors įspėjimo atstumas nustatytas Long
(ilgas).
Nustatymų patikrinimas
Esamus nustatymus lengviausia patikrinti,
staigiai dukart spustelėjus
. Nustatymai
parodomi ekrane.
Pranešimai ekrane
04
Radar blocked See manual (Radaras
užblokuotas, žr. instrukcijoje vartotojui) –
Įspėjimo apie susidūrimą sistema laikinai
išjungta. Šis pranešimas rodomas,
pavyzdžiui, stipriai lyjant arba, jei šlapdriba
susikaupė priešais radaro jutiklį. Skaitykite
skyriuje apie radaro jutiklio veikimo ribas,
124 puslapyje.
Collision warn. Service required – Įspėjimo
apie susidūrimo sistema neveikia. Jei
pranešimas neišnyksta, kreipkitės į įgaliotą
„Volvo” autoservisą.
129
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Statymo pagalbos sistema*
ĮSPĖJIMAS
Parkavimo pagalba neatleidžia vairuotojo
nuo atsakomybės parkavimo metu. Jutiklių
aprėpties lauke gali būti signalui nepasiekiamų vietų, kuriose esantys objektai gali
likti nepastebėti. Atkreipkite ypatingą
dėmesį, jei netoli automobilio yra vaikų ar
gyvūnų.
04
Veikimas1
Sistema aktyvuojama automatiškai, užvedus
automobilį. Jungiklio lemputė, jungiklių skydelyje, dega. Centriniame ekrane rodomas
tekstinis pranešimas Park Assist ON
(Parkavimo pagalbos sistema įjungta), jei
įjungta atbulinės eigos pavara arba, jei
priekiniai jutikliai aptinka objektą.
Priekinė statymo pagalbos sistema įsijungia
esant mažesniam kaip 15 km/h greičiui, net ir
sukantis. Sistema išsijungia greičiui padidėjus. Tačiau mygtuko lemputė dega, kad
informuotų apie įjungtą sistemą, kai kitą kartą
1
130
Priklausomai nuo rinkos, parkavimo pagalbos
sistema gali būti standartinė arba
pasirenkama kaip papildoma įranga.
vairuotojas statys automobilį. Kai greitis yra
mažesnis negu 10 km/h, sistema vėl
įsijungia.
įsijungia, perjungus užpakalinės eigos
pavarą. Signalas sklinda iš galinių kolonėlių.
Važiuojant su priekaba, dviračių laikikliu ar
pan., sistema turi būti išjungta. Priešingu
atveju, įsijungs sistemos jutikliai.
Garsinio signalo dažnis didėja artėjant prie
kliūties, esančios automobilio priekyje arba
gale. Jei kito garso šaltinio garso lygis yra
pakankamai aukštas, jis savaime
sumažinamas.
Signalas skamba nepertraukiamai, kai iki
kliūties lieka apie 30 cm. Jei tokiu atstumu
esama kliūčių ir automobilio priekyje, ir gale,
signalas sklinda pakaitomis iš priekinių ir
galinių garso kolonėlių.
Jei prie automobilio prikabinsite priekabą su
originalią „Volvo” jungtimi, galinė automobilio
statymo pagalbos sistema automatiškai
išsijungs.
Priekinė parkavimo pagalbos sistema
Galinė parkavimo pagalbos sistema
3603803s
Parkavimo pagalbos sistema naudojama
kaip pagalbos priemonė, statant automobilį.
Garso signalo pobūdis rodo atstumą iki
kliūties, prie kurios artėjama.
3603802s
Bendroji informacija
Ši sistema pradeda veikti likus maždaug
1,5 metrui nuo automobilio galo iki kliūties.
Užpakalinė parkavimo pagalbos sistema
Ši sistema pradeda veikti likus maždaug
0,8 metro nuo automobilio priekio iki kliūties.
Signalas sklinda iš priekinių kolonėlių.
Priekinės parkavimo pagalbos sistemos
negalima suderinti su papildomais žibintais,
nes jie gali trukdyti veikti sistemos jutikliams.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Statymo pagalbos sistema*
Gedimo indikatorius
Jei nepertraukiamai šviečia informacinis
ženklas ir informaciniame ekrane pasirodo
Park Assist syst Service required (reikia
remontuoti statymo pagalbos sistemą),
statymo pagalbos sistema išjungiama.
Įjungimas/išjungimas
Jutiklių valymas
Parkavimo pagalbos sistemą galima išjungti
paspaudus mygtuką jungiklių skydelyje –
mygtuko lemputė užges. Parkavimo
pagalbos sistema vėl įjungiama paspaudus
mygtuką (mygtuko lemputė dega).
3603804s
Kai kada parkavimo pagalbos sistema gali
pateikti klaidingus įspėjimo signalus,
kuriems įtaką daro išorėje esantys garso
šaltiniai, skleidžiantys tokius pačius
ultragarso dažnius, kokiais veikia sistema.
Pavyzdžiui, garsinis signalas, šlapios
padangos ant asfalto, pneumatiniai
stabdžiai ir motociklų išmetimo vamzdžiai.
3501920s
SVARBU
04
Norint, kad jutikliai veiktų tinkamai, juos
būtina reguliariai valyti. Valykite juos
vandeniu ir automobilio plovikliu.
Ant jutiklių esantis sniegas ir ledas gali būti
neteisingų įspėjamųjų signalų priežastimi.
PASTABA
Įjungus stovėjimo stabdžius, automatiškai
išjungiama pagalbinė statymo sistema.
131
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Riboto matomumo zonos informavimo sistema, BLIS *
Bendroji informacija
Ši sistema yra veiksmingiausiai pritaikoma
esant intensyviam eismui kelių juostų
greitkeliuose.
Jei kamera
aptinka automobilį, esantį
riboto matomumo zonoje, tai užsidega ir
nepertraukiamai dega indikatoriaus
lemputė
.
B
A
8401361s
04
BLIS kamera
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
BLIS - informacinė sistema, kuri tam tikroms
sąlygoms gali padėti vairuotojui atkreipti
dėmesį į tapačia kryptimi judantį automobilį,
esantį vadinamoje „aklojoje zonoje".
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema yra saugaus vairavimo ir galinio
vaizdo veidrodėlių naudojimo priedas,
tačiau jų nepakeičia. Ji niekada negali
atstoti vairuotojo dėmesio ir atsakomybės.
Atsakomybė saugiai pakeisti važiavimo
juostas visada priklauso vairuotojui.
132
Jei sistemos darbas sutrinka, BLIS apie tai
informuoja vairuotoją pranešimo pagalba.
Jeigu sistemos kameros užstojamos, tada
BLIS indikatoriaus lemputė žybčioja ir informaciniame ekrane rodomas pranešimas.
Tokiais atvejais patikrinkite ir nuvalykite
lęšius. Jei būtina, sistemą galima laikinai
išjungti, spaudžiant BLIS mygtuką, - žr.
133 psl.
3603842s
PASTABA
Lemputė užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka kitą automobilį. Jei
jūsų automobilis lenkiamas iš abiejų pusių,
tuomet užsidega abi lemputės.
BLIS kameros „stebi“ riboto matomumo zonas.
A = maždaug 9,5 m ir B = maždaug 3 m
Valymas
Tam, kad tinkamai veiktų, BLIS kamerų lęšiai
turi būti švarūs. Juos galima valyti švelniu
skudurėliu arba drėgna kempine. Valykite
lęšius atsargiai, kad jų neįbrėžtumėte.
SVARBU
Lęšiai yra pašildomi elektra tam, kad
nutirptų ledas ar sniegas. Jei būtina,
papildomai nuvalykite sniegą nuo lęšių.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Riboto matomumo zonos informavimo sistema, BLIS *
Sistema veikia, kai automobilis juda 10 km/h
arba didesniu greičiu.
Lenkimas
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
• lenkiate kitą transporto priemonę 10 km/h
didesniu, nei kad važiuoja kita transporto
priemonė, greičiu
• jus aplenkė transporto priemonė,
važiuojanti 70 km/h greičiau nei jūs.
ĮSPĖJIMAS
BLIS sistema neveikia staigiuose
posūkiuose.
BLIS neveikia, kai automobilis važiuoja
atgal.
Jei prie automobilio prijungta plati priekaba,
ji gali užstoti kitus automobilius gretose
eismo juostose. Todėl BLIS gali neaptikti
automobilio, esančio įprastiniame kamerų
aprėpties lauke.
Veikimas dieną ir tamsoje
Dienos šviesoje sistema reaguoja į aplinkinių
automobilių formas. Sistema sugeba
atpažinti motorines transporto priemones,
pavyzdžiui, automobilius, sunkvežimius,
autobusus ir motociklus.
Tamsoje sistema reaguoja į aplinkinių
automobilių žibintų šviesą. Jei aplinkinių
automobilių priekiniai žibintai neįjungti,
sistema šių automobilių neaptinka. Vadinasi,
sistema nereaguos į, pavyzdžiui, priekinių
žibintų neturinčią priekabą, prikabintos prie
automobilio ar sunkvežimio.
Įjungimas/išjungimas
ĮSPĖJIMAS
Sistema nereaguoja į dviračius ir mopedus.
BLIS kamerų darbas gali būti sutrikdytas
stiprios šviesos arba važiuojant tamsoje, kai
nėra jokių šviesos šaltinių (pvz. gatvės
šviestuvų ar kitų automobilių). Į šviesos
trūkumą sistema reaguoja taip, lyg kameros
būtų uždengtos.
Abiem atvejais informaciniame ekrane
rodomas pranešimas.
Važiuojant tokiomis sąlygomis, sistemos
veikla laikinai gali sutrikti ir pasirodyti
tekstinis pranešimas, žr. 134 puslapyje. Jei
pranešimas automatiškai išnyksta, tai
reiškia, kad BLIS sistema vėl veikia.
BLIS kameros pasižymi panašiu į žmogaus
akį ribotumu, t.y. jos „mato” prasčiau, kai
smarkiai sninga arba tvyro tirštas rūkas.
3905609s
Kada veikia BLIS sistema
04
Įjungimo/išjungimo mygtukas
BLIS įsijungia, užvedus variklį. Kai BLIS
sistema aktyvuojama, durų kontrolės
pultuose tris kartus sumirksi sistemos
indikatorių lemputės.
Paspaudus BLIS mygtuką, sistemą galima
išjungti/įjungti.
Išjungus BLIS sistemą, mygtuko viduje esanti
lemputė užgęsta, o prietaisų skydelio ekrane
pasirodo tekstinis pranešimas.
Įjungus BLIS sistemą, mygtuko viduje esanti
leputė užsidega, ekrane pasirodo tekstinis
pranešimas, o sistemos indikatorių lemputės
durų kontrolės pultuose sumirksi tris kartus.
Norėdami panaikinti tekstinį pranešimą,
spauskite mygtuką READ. Daugiau
informacijos apie pranešimus rasite 97 psl.
133
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Riboto matomumo zonos informavimo sistema, BLIS *
BLIS sistemos pranešimai
Ekrane
rodomas
tekstas
04
134
Sistemos būklė
Blind spot syst.
Service
required
Riboto matomumo
sistema išjungta.
Kreipkitės į įgaliotąjį
„Volvo" techninės
priežiūros centrą.
Blind spot syst
camera
blocked
BLIS kamera
užblokuota. Nuvalykite
lęšius.
Blind spot syst.
ON
BLIS riboto matomumo
sistema įjungta
Blind spot syst.
OFF
BLIS riboto matomumo
sistema išjungta
BLIS function
reduced
BLIS veikimas yra
susilpnėjęs
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Automobilio salono patogumo įranga
Vietos daiktams laikyti
1
2
3
04
4
7
6
5
8505323s
8
135
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Automobilio salono patogumo įranga
Skiriančioji konsolė
A
2
Daiktadėžė (pvz., kompaktinėms
plokštelėms) ir po porankiu esanti AUX
įvestis.
Yra puodelių laikikliai vairuotojui ir
keleiviui, 12 V maitinimo lizdas ir dėklas
smulkiems daiktams. (Jei užsakoma
peleninė ir žiebtuvėlis, 12 V maitinimo
lizdas pakeičiamas žiebtuvėliu, o dėklas
smulkiems daiktams – ištraukiama
pelenine).
Cigarečių uždegiklis ir peleninė*
Skiriančiojoje konsolėje esanti peleninė yra
ištuštinama, ištraukus ją tiesiai vertikalia
kryptimi.
Cigarečių uždegiklis įjungiamas, įspaudžiant
jį į lizdą. Kai uždegiklis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite uždegiklį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
136
B
8302560s
1
Drabužių laikiklis
Drabužių laikiklis pritaikytas tik lengviems
drabužiams.
Daiktadėžė
8505331s
04
Daiktadėžė durų panelėje
Priekinės sėdynės pasostės pakraštyje
esanti kišenė daiktams laikyti
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė
Daiktadėžė, puodelio laikiklis
Drabužių laikiklis
Laikiklis puodeliui porankyje, užpakalinė
sėdynė
Kišenė daiktams laikyti
Daiktadėžėje galima laikyti automobilio
Instrukciją vartotojui ir žemėlapius. Čia taip
pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams ir
degalinių kortelėms. Daiktadėžė gali būti
mechaniškai užrakinama rakteliu, žr. 37 psl.
Grindų kilimėliai*
„Volvo” tiekia specialiai jūsų automobiliui
pagamintus grindų kilimėlius.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo pusėje esantis grindų kilimėlis
turi būti tvirtai pritaisytas spaustukais, kad
neįstrigtų aplink arba po pedalais.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Automobilio salono patogumo įranga
Kosmetinis veidrodėlis
12 V maitinimo lizdas
Elektros maitinimo lizdas gali būti
naudojamas 12 V priedams, pavyzdžiui,
mobilių telefonų ar šaldiklių įkrovikliams.
Didžiausia 10 A srovė Kad lizde tekėtų srovė,
degimas turi būti bent I padėtyje, žiūrėti
59 puslapį.
ĮSPĖJIMAS
3501887s
3100219s
Visada palikite kištuką lizde, jei lizdu
nesinaudojate.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega
automatiškai.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
.
3100218s
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
04
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas galinėms sėdynėms.
137
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Automobilio salono patogumo įranga
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Elektros lizdas bagažinėje*
04
3603814s
Rinkinys yra bagažinėje. Ant rinkinio dėklo
yra lipukai, kuriais jis tvirtinamas prie
bagažinės sienų.
Nulenkite apmušalą, kad galėtumėte pasiekti
maitinimo lizdą. Jis veikia, nepaisant to, ar
degimo sistema įjungta. Naudojant šį lizdą,
patartina laikyti automobilio variklį užvestą,
tam, kad neišsikrautų automobilio
akumuliatorius.
138
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Automobilio salono patogumo įranga
Šaldytuvas*
Stiklinė*
Bagažinės kilimėlis*
04
Šaldytuvas yra galinėje sėdynėje už
porankio. Šaldytuvas veikia visada, kai
variklis užvestas arba uždegimo spynelė
yra II padėtyje. Išjungus variklį, šaldytuvas
išsijungia. Šaldytuvo talpa – 11,5 litro.
ĮSPĖJIMAS
Butelius šaldytuve laikykite gerai uždarytus
ir įsitikinkite, kad šaldytuvo durelės kelionės
metu būtų gerai uždarytos.
Porankyje, po dangčiu yra laikymo vieta
dviems stiklinėms ir butelių atidarytuvui.
ĮSPĖJIMAS
Stiklines laikykite daiktų laikymo skyrelyje
arba puodelių laikiklyje ir įsitikinkite, kad
porankio dangtis kelionės metų būtų
uždarytas.
Jei automobilyje yra šaldytuvas, tai norint
išimti bagažinės kilimėlį, galinę sėdynę reikia
truputi palenkti į priekį. Patraukę rankenėlę,
palenkite atlošą į priekį, žr. 159 puslapyje.
Šaldytuvui būtina laisva oro cirkuliacija, kad
jis veiktų optimaliai. Todėl, palikite mažiausiai
5 cm laisvos erdvės prie šaldytuvo ortakio,
esančio bagažinėje.
139
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
„Bluetooth” laisvų rankų įranga*
Bendroji informacija
PASTABA
Tik mobilieji telefonai tinka laisvų įrangų
funkcijai. Informaciją apie suderinamus
mobiliuosius telefonus galima gauti pas
„Volvo” įgaliotus atstovus ir kompanijos
internetinėje svetainėje
www.volvocars.com.
2
2
3
4
4
6
5
Sistemos išdėstymas
Mobilusis telefonas
Mikrofonas
Vairo klaviatūra
Centrinė konsolė
Bluetooth™
Mobilusis telefonas, turintis „Bluetooth™”
įrangą, gali būti belaidžiu būdu prijungtas prie
automobilio garso sistemos. Tai užtikrina
laisvas rankas, valdant garso sistemą, ir
leidžia tam tikras mobiliojo telefono funkcijas
kontroliuoti iš atstumo. Mobilųjį telefoną
galima visada valdyti naudojant telefono
klaviatūrą nepriklausomai nuo to, ar telefonas
prijungtas, ar ne.
3905557s
04
140
1
3
3801194s
1
Telefono funkcijų valdymas
Centrinės konsolės valdymo skydelis
Garsas. Tos pačios funkcijos gali būti
valdomos per klaviatūrą ant vairo.
Skaitmenų ir raidžių klavišai.
Įjungimas/Išjungimas.
Navigacijos mygtukas.
Užbaigti/atšaukti skambučius, panaikinti
įvestus ženklus, pertraukti vykdomą
funkciją. Tos pačios funkcijos gali būti
valdomos per klaviatūrą ant vairo.
Atsakyti į skambučius. Tos pačios
funkcijos gali būti valdomos per
klaviatūrą ant vairo.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
„Bluetooth” laisvų rankų įranga*
Atminkite
Meniu valdomas viduriniuoju pultu ir vairo
klaviatūra. Daugiau informacijos apie meniu
rasite 94 puslapyje.
Įjungimas/išjungimas
Spustelėjus PHONE, įjungiama laisvų rankų
įrangos funkcija. Ekrano viršuje pasirodo
PHONE pranešimas, kad įjungtas telefono
režimas.
ženklas parodo, kad įjungta
laisvų rankų funkcija.
Nuspaudus ir laikant PHONE, laisvų rankų
funkcija yra išjungiama, o prie garso
sistemos prijungtas telefonas yra
natjungiamas.
Prijungti mobilųjį telefoną
Mobilusis telefonas prijungiamas prie
sistemos skirtingas būdais, atsižvelgiant į tai,
ar jis buvo prijungtas kada nors anksčiau.
Pirmą kartą jungiant mobilųjį telefoną prie
sistemos, sekite žemiau pateiktais
nurodymais.
1. Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra
nustatomas/atpažįstamas per
„Bluetooth™”, žiūrėti mobiliųjų telefonų
naudojimo vadovą www.volvocars.com.
2. Įjungti laisvų rankų funkciją su PHONE.
Ekrane pasirodo „Add phone” (pridėti
telefoną) meniu pasirinktis. Jei vienas ar
daugiau telefonų jau yra užregistruota, jie taip
pat rodomi.
3. Pasirinkite Add phone.
Garso sistema ieško arti esančių mobiliųjų
telefonų. Paieška užtrunka maždaug
30 sekundžių. Nustatyti mobilieji telefonai
ekrane pažymimi atitinkamu „Bluetooth™”
pavadinimu. Laisvų rankų funkcijos
„Bluetooth™” pavadinimas mobiliajame
telefone atsiranda kaip My Car (mano
automobilis).
4. Pasirinkite vieną mobilųjį telefoną garso
sistemos ekrane.
5. Įveskite garso sistemos ekrane parodytą
serijinį numerį naudodami mobiliojo
telefono klaviatūrą.
Mobilusis telefonas užregistruojamas ir
prijungiamas automatiškai prie garso
sistemos, o ekrane atsiranda pranešimas
Synchronizing (derinama). Dėl papildomos
informacijos, kaip užregistruoti mobilųjį
telefoną, žiūrėti 143 puslapį.
Skambinimas
1. Patikrinkite, ar ekrano viršuje yra
PHONE pranešimas ir
ženklas.
2. Surinkite numerį arba pasirinkite jį iš
telefonų knygos; žr. 143 psl.
3. Nuspauskite ENTER.
Skambutis nutraukiamas su EXIT.
Mobiliojo telefono atjungimas
Automatiškai atjungiama, jei mobilusis
telefonas nebėra garso sistemos diapazone.
Daugiau informacijos apie prijungimą rasite
143 puslapyje.
04
Rankiniu būdu atjungiama, kai išjungiama
laisvų rankų funkcija nuspaudus ir laikant
PHONE. Laisvų rankų funkcija taip pat
išjungiama, kai išjungiamas variklis arba
atidaromos durys1.
Atjungus mobilųjį telefoną, pokalbį galima
tęsti su integruotu telefone mikrofonu.
PASTABA
Kai kuriems mobiliesiems telefonams laisvų
rankų įrangą reikia patvirtinti telefono
klaviatūra.
Nustačius jungtį, ekrane pasirodo
ženklas
ir mobiliojo telefono „Bluetooth™”
pavadinimas. Dabar mobilųjį telefoną galima
reguliuoti per garso sistemą.
1
Tik beraktė valdymo sistema
141
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
„Bluetooth” laisvų rankų įranga*
Skambinimas ir skambučių priėmimas
Įeinantys skambučiai
Atsiliepiama nuspaudus ENTER, net jei
įjungta CD arba FM garso sistema. Atšaukite
arba užbaikite pokalbį su EXIT.
04
Autoatsakiklis
Autoatsakiklio funkcija automatiškai atsiliepia
į skambučius. Įjunkite/išjunkite per Phone
Call
settings (telefono pasirinktys)
options (skambučio pasirinktys)
Automatic answer (autoatsakiklis) meniu.
Skambučių meniu
Spauskite MENU arba ENTER pokalbio
telefonu metu, norėdami reguliuoti šias
funkcijas:
• Mute – išjungiamas garso sistemos
mikrofonas.
• Secrecy – skambutis peradresuojamas į
mobilųjį telefoną.
PASTABA
Kai kurie mobilieji telefonai atjungiami, kai
naudojama privati funkcija. Tai yra normalu.
Laisvų rankų funkcija paklaus, ar norite
prijungti.
142
• Phone book – paieška telefonų knygutėje.
PASTABA
Pokalbio metu negalima skambinti ir
atsiliepti į kitus skambučius.
Garso sistemos nustatymai
Skambučio garso lygis
Skambučio garsą galima reguliuoti, kai laisvų
rankų funkcija yra telefono režime. Naudokite
vairo klaviatūrą arba VOLUME.
Garso sistemos garso lygis
Jei nesikalbama telefonu, garso sistemos
garso lygį galima reguliuoti su VOLUME.
Garso sistemos garso lygiui reguliuoti
pokalbio metu turite persijungti į vieną iš
garso šaltinių.
Galima nustatyti, kad garso šaltiniai būtų
automatiškai nutildomi įeinančio skambučio
metu per meniu Phone settings
Sounds
Mute radio meniu.
and volume
Skambučio garso lygis
Eikite į Phone settings
Sounds and
volume
Ring volume ir sureguliuokite
/
ant navigacinio mygtuko.
Skambučio melodijos
Laisvų rankų funkcija turi integruotus
skambučių signalus, kuriuos galima pasirinkti
per Phone settings
Sounds and
volume
Ring signals
Ring
signal 1, 2, 3 ir pan. meniu.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
„Bluetooth” laisvų rankų įranga*
PASTABA
Prijungto mobiliojo telefono skambėjimo
signalas neišjungiamas, kai naudojamas
kuris nors iš laisvų rankų sistemos
integruotų signalų.
Norėdami pasirinkti prijungto telefono
skambėjimo signalą1, eikite į Phone
Sounds and volume
Ring
settings
signals
Use mobile phone signal meniu.
Daugiau apie registravimą ir
prijungimą
Sistema gali užregistruoti ne daugiau nei
penkis mobiliuosius telefonus. Kiekvienas
mobilusis telefonas registruojamas vieną
kartą. Telefoną galima išregistruoti meniu
aplinkoje pasirenkant Bluetooth
Remove
phone. Užregistravus, nebereikia, kad
telefonas būtų matomas/aptiktas. Vienu
metu galima prijungti ne daugiau kaip vieną
mobilųjį telefoną.
Automatinis prijungimas
Esant įjungtai laisvų rankų funkcijai, ji
automatiškai pasirenka ir prisijungia telefoną,
kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, jei tas
telefonas yra sistemai pasiekiamas. Garso
sistemai ieškant paskutinį kartą prijungto
telefono, jo pavadinimas yra rodomas
ekrane. Norėdami prijungti kitą mobilųjį
telefoną rankiniu būdu, spauskite EXIT.
Rankinis prijungimas
Jei norite prijungti kitą telefoną arba norite jį
pakeisti, atlikite šiuos veiksmus:
1
Suderinama ne su visais mobiliaisiais
telefonais.
1. Nustatykite garso sistemą į telefono
režimą.
2. Nuspauskite PHONE ir iš sąrašo
išsirinkite telefoną.
Telefoną taip pat galima prijungti per
Bluetooth
Connect phone arba Change
phone meniu.
Telefonų knyga
Naudojantis telefonų knyga, ekrano viršuje
pasirodys tekstas PHONE ir
ženklas.
Garso sistema išsaugo kiekvieno
užregistruoto mobiliojo telefono telefonų
knygutės kopiją. Telefono knygelės
duomenys automatiškai nukopijuojamos į
garso sistemą kiekvieno sujungimo metu.
Funkcija išjungiama meniu aplinkoje
pasirinkus Phone settings
Synchronize
phone book. Ieškoma tik prijungto mobiliojo
telefono knygelėje esančių kontaktų.
04
PASTABA
Jei mobiliajame telefone negalime nukopijuoti telefono knygutės, baigus kopijuoti,
rodomas List is empty (sąrašas tuščias).
Jei telefonų knygoje yra skambintojo
informacija kontaktams, tuomet ji rodoma
ekrane.
Kontaktų paieška
Lengviausia numerių telefonų knygoje ieškoti
nuspaudus ir laikant mygtukus 2-9. Paiekša
telefonų knygutėje atliekama pagal pirmąją
mygtuko raidę.
Telefonų knygutę galima įjungti paspaudus
/
mygtuką arba
/
mygtuką
esantį klaviatūroje ant vairo.
143
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
„Bluetooth” laisvų rankų įranga*
Paiešką taip pat galima atlikti iš telefonų
knygutės paieškos meniu per Phone
book
Search:
1. Įveskite keletą pirmųjų ieškomo
kontakto raidžių ir spauskite ENTER
arba tiesiog spauskite ENTER.
2. Pasirinkite norimą numerį ir
skambinkite, paspaudę ENTER.
04
Balso atpažinimas
Mobiliojo telefono balso atpažinimo funkciją
numeriui surinkti galima įjungti nuspaudus ir
laikant ENTER.
Balso pašto numeris
Balso pašto numerį galima keisti meniu
aplinkoje pasirinkus Phone settings
Call
Voice mail number. Jei nėra
options
išsaugoto numerio, tai šį meniu galima
pasirinkti ilgai laikant paspaudus 1. Norėdami
naudoti išsaugotą numerį, paspauskite 1 ir
ilgai laikykite.
Skambučių sąrašas
Skambučių sąrašai nukopijuojami į kiekvieną
laisvų įrangos funkciją kiekvieną kartą
prijungus iš naujo ir atnaujinus jungtį.
Nuspauskite ENTER paskutiniam rinktam
numeriui parodyti. Kitus skambučių sąrašus
galima įjungti per Call list meniu.
144
PASTABA
Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose
galima peržiūrėti telefonų numerių sąrašą
atvirkštine tvarka.
Teksto įvedimas
Tekstas įvedamas naudojant klaviatūrą ir
vidurinįjį valdymo pultą. Norėdami įvesti
pirmąjį ant klavišo pažymėtą ženklą,
spauskite vieną kartą, du kartus, jei norite
įvesti antrąjį ženklą ir t.t. Žemiau esančioje
lentelėje pateikiamas kiekvienam klavišui
priskirtų ženklų sąrašas.
Trumpai nuspaudus EXIT, įvestas ženklas
ištrinamas. Ilgai laikant paspaudus EXIT,
ištrinami visi įvesti simboliai. Paspaudus
/
mygtuką, galima peržiūrėti
simbolius.
Klavišas
1
Veikimas
Klavišas
4
GHI
GHI4Ì
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
AUTO
*
tarpas 1- ? ! , . : " ' ( )
0
+
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
3
DEF
DEF3ÈÉ
Veikimas
SCAN
#
WXYZ9
Trumpai spustelėjama, jei tuo
pačiu mygtuku reikia vienas po
kito įvesti du ženklus.
+0@*#&$£/%
#
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Stacionarus telefonas*
Bendroji informacija
SIM kortelė
Telefoną galima naudoti tik su galiojančia
SIM kortele (abonento tapatybės modulis).
Apie instaliaciją, žr. 149 psl. Avarinius
skambučius avariniais numeriais galima
atlikti be SIM kortelės.
3
3
4
4
5
G010540
3905635s
2
1
5
Atminkite
Sistemos išdėstymas
Mikrofonas
SIM kortelės skaitytuvas
Klaviatūra, žr. 109 psl.
Valdymo skydas
Atskiras telefono ragelis
Sauga
Telefoną taisyti patikėkite tik įgaliotajam
„Volvo” autoservisui. Įmontuotą telefoną
būtina išjungti pilant degalus arba, jei arti
vyksta sprogdinimo darbai. IDIS riboja meniu
sistemą priklausomai nuo automobilio
greičio, žr. 147 puslapyje.
Meniu ir valdymo prietaisai
Meniu komandos atliekamos naudojant
valdymo skydą
ir vairo
klaviatūrą.
Daugiau bendrosios informacijos apie meniu,
žr. 94 puslapyje. Daugiau informacijos apie
telefono valdymą, žr. 140 puslapyje.
Įjungta/išjungta
Telefonas įjungiamas trumpu PHONE mygtuko paspaudimu. Jei reikia, įveskite PIN
kodą.
simbolis informuoja, kad
telefonas įjungtas. Kai rodomas šis ženklas,
skambučius galima priimti net ir tada, kai
ekrane, pavyzdžiui, rodomas kompaktinio
grotuvo meniu. Norėdami naudoti telefono
meniu funkcijas ir surinkti numerį, paspauskite PHONE mygtuką. Tekstinis pranešimas
PHONE, informuoja, kad galima naudoti
telefono meniu.
Telefoną išjunkite vieną kartą ilgam
nuspaudę PHONE.
Skambinimas ir skambučių
priėmimas
Skambinimas
1. Įjunkite telefoną.
2. Jei ekrane nerodomas tekstas PHONE,
tai paspauskite mygtuką PHONE.
3. Surinkite numerį arba pasirinkite jį iš
telefonų knygos; žr. 143 psl.
4. Norėdami priimti skambučius naudojant
laivų rankų įrangą arba atsiliepti į skambutį rageliu, paspauskite ENTER. Ragelį
04
pakelsite, paspausdami jį žemyn.
Skambučio užbaigimas
Baikite skambutį, spausdami EXIT arba
padėdami atskirą telefono ragelį.
Įeinantys skambučiai
Spauskite ENTER, norėdami atsiliepti,
naudojant laisvų rankų įrangą arba pakelkite
atskirą telefono ragelį. Pakelkite ragelį,
paspausdami jį žemyn. Jeigu tuo metu, kai
skamba skambutis, atskiras telefono ragelis
yra nukeltas, tada skambutį reikia priimti
spaudžiant ENTER.
Skambutį nutrauksite paspaudę EXIT
mygtuką arba padėję ragelį Skambučius
galite atmesti paspaudę EXIT mygtuką.
145
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Stacionarus telefonas*
Autoatsakiklis
Žr. 142 psl.
Laukiantis skambutis
Ši funkcija leidžia atsiliepti į skambutį kito
vykstančio skambučio metu. Į naują skambutį atsiliepiama kaip įprastai, o prieš tai
buvęs skambutis užlaikomas. Įjunkite/
išjunkite, spausdami Phone settings
Call options
Call waiting.
04
Automatinis nukreipimas
Įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami
automatiškai, priklausomai nuo skambučio
tipo ir situacijos. Įjunkite/išjunkite, spausdami
Call options
Diversions.
Skambučio metu
Skambučio metu, norėdami pasiekti In-call
(įeinančių skambučių) meniu, spauskite
MENU arba ENTER.
Skambinimas
1. Užlaikykite skambutį, spausdami Hold.
2. Surinkite trečiosios šalies numerį arba
pasinaudokite Phonebook meniu
pasirinktimi.
Perjunkite skambučius, naudodamiesi
Change meniu pasirinktį.
Konferenciniai skambučiai
Konferencinį skambutį sudaro keli
pašnekovai. Jis įjungiamas, kai vienas
skambutis yra vykdomas, o kitas yra
užlaikomas. Connect meniu funkcija įjungia
konferencinį skambutį.
Visi vykstantys skambučiai išjungiami, jeigu
konferencinis skambutis užbaigiamas.
Atskiro telefono ragelio perjungimas į
laisvų rankų sistemą
Persijunkite iš laisvų rankų sistemos į atskiro
telefono ragelio sistemą, pakėlę telefono
ragelį arba pasirinkę meniu Handset.
Meniu Handsfree aplinkos pagalba, galite
išjungti ragelį ir įjungti laisvų rankų įrangą.
146
Begarsis režimas
Mikrofonas išjungiamas pasirinkus begarsį
režimą, žr. 145 puslapyje. Mikrofoną galite
įjungti/išjungti naudojant meniu pasirinkimą
Microphone On/Off.
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Stacionarus telefonas*
Garso sistemos nustatymai
Skambučio garso lygis
Telefonui naudojami priekinių durų garsiakalbiai Skambučio garso lygį galima
kontroliuoti, kai ekrano viršuje rodomas
tekstas PHONE. Naudokite vairo klaviatūrą
arba VOLUME.
Garso sistemos garso lygis
Žr. 147 psl.
Skambėjimo signalai ir garso lygis
Pakeiskite skambėjimo signalą, spausdami
Phone setting
Ring signals.
Sounds and volume
Įjunkite/išjunkite pypsėjimą, gavus
pranešimą, spausdami Phone settings
Sounds and volume
Message beep.
Skambėjimo garsumas nustatomas meniu
aplinkoje pasirinkus Phone settings
Sounds and volume
Ring volume.
Reguliuojama
/
mygtukais.
Telefonų knyga
Numerių informaciją galima išsaugoti SIM
kortelėje arba telefone.
Numerių išsaugojimas telefonų knygoje
1. Spauskite MENU ir pasirinkite
Phonebook
New contact.
2. Įveskite vardą ir spauskite ENTER.
Informaciją apie įvedamus duomenis
rasite 143 psl.
3. Įveskite numerį ir spauskite ENTER.
4. Pasirinkite SIM card arba Phone
memory ir spauskite ENTER.
Numerių paieška
Žr. 143 psl.
Numerių ištrynimas
Ištrinkite numerį iš telefonų knygos jį
pasirinkdami ir spausdami ENTER. Po to
pasirinkite Erase ir spauskite ENTER.
Visus numerius ištrinsite pasirinkdami
Phonebook
Erase SIM arba Erase
phone.
Įrašų kopijavimas iš SIM kortelės į
telefonų knygą
Pasirinkite Phonebook
Copy all
iš
SIM kortelės į telefonų knyg Phone to
SIMHS į SIM kortelę ir spauskite ENTER.
Kitos funkcijos ir nustatymai
IDIS
IDIS (Pažangi vairuotoją informuojanti
sistema) gali užlaikyti arba atmesti
skambučius, jei vairavimo sąlygos
sudėtingos. Tokiu būdu neblaškomas
vairuotojo dėmesys. IDIS sistemą galima
išjungti meniu aplinkoje pasirinkus Phone
settings
IDIS.
Pranešimų skaitymas
1. Pasirinkite Messages
Read ir
spauskite ENTER.
2. Pasirinkite pranešimą ir spauskite
ENTER.
3. Ekrane rodomas pranešimo tekstas.
Papildomas funkcijas galima rasti
spaudžiant ENTER.
04
Pranešimų rašymas ir siuntimas
1. Pasirinkite Messages
Write new ir
spauskite ENTER.
2. Surinkite tekstą ir spauskite ENTER.
Informaciją apie teksto surinkimą rasite
144 psl.
3. Pasirinkite Send ir spauskite ENTER.
4. Įveskite telefono numerį ir spauskite
ENTER.
Balso pašto numeris
Žr. 144 psl.
147
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Stacionarus telefonas*
Pranešimo nustatymai
Paprastai pranešimo nustatymai nėra
keičiami. Papildomos informacijos apie šiuos
nustatymus galite teirautis pas tinklo tiekėją.
Spaudžiant Messages
Message
settings, galima pasirinkti iš trijų funkcijų:
04
• SMSC number, kuri nurodo pranešimus
persiunčiantį pranešimų centrą.
• Validity time, kuri nurodo, kaip ilgai
pranešimas bus saugomas pranešimų
centre.
• Message type (pranešimo tipas).
Skambučių sąrašas
Priimtų, rinktų ir praleistų skambučių sąrašas
išsaugomas Call list. Rinktus numerius
galima pamatyti paspaudus ENTER.
Sąrašuose esančius telefono numerius
galima išsaugoti telefono knygutėje.
Skambučio trukmė
Skambučio trukmė rodoma, spaudžiant
Call list
Call duration. Norint nustatyti
laikmatį iš naujo, spauskite Call list
Reset timers.
Call duration
Rodyti/slėpti trečiosios šalies numerį
Telefono numerį galima laikinai paslėpti
spaudžiant Call options
Send my
number.
148
IMEI numeris
Norint užblokuoti telefoną, reikia pranešti
ryšio tiekėjui IMEI numerį. Norėdami pamatyti
numerį ekrane, surinkite *#06#. Užsirašykite jį
ir laikykite saugioje vietoje.
Tinklo pasirinkimas
Tinklą galima pasirinkti arba automatiškai,
arba rankiniu būdu, spaudžiant Phone
settings
Network selection.
SIM kodas ir apsauga
PIN kodas apsaugo SIM kortelę nuo
neteisėto naudojimo. Kodą galima keisti
meniu aplinkoje pasirinkus Phone
Edit PIN code.
settings
Apsaugos lygį galima keisti, spaudžiant
Phone settings
SIM security. Maksimalią
apsaugą pasirinkite spausdami On pasirinktį.
Po to, kiekvieną kartą įjungus telefoną, teks
įvesti šį kodą. Pasirinkite kitą didžiausios
apsaugos lygį, spausdami Automatic
pasirinktį. Tada telefone išsaugomas šis
kodas ir, kai telefonas yra įjungiamas,
automatiškai jį nustato. Jeigu SIM kortelė
naudojama kitame telefone, kodą reikia įvesti
rankiniu būdu. Minimalią apsaugą galite
įjungti pasirinkę Off. Šiuo atveju SIM kortelę
bus galima naudoti be kodo.
Iš naujo nustatykite gamintojo
nustatymus
Visi telefono nustatymai atstatomi į pradinę
būseną meniu aplinkoje pasirinkus Phone
Reset Phone settings.
settings
04 Komfortas ir vairavimo malonumas
Stacionarus telefonas*
SIM kortelės įdėjimas
3905628s
1
04
3905629s
2
Patikrinkite, ar telefonas išjungtas ir
nuimkite SIM kortelės laikiklį.
Įdėkite SIM kortelę taip, kad matytųsi jos
metalinis paviršius
ir įtaisykite
dangtelį ant SIM kortelės laikiklio
uždėkite SIM kortelės laikiklį.
. Vėl
149
Patarimai vairuotojui............................................................................... 152
Kuro papildymas .................................................................................... 155
Kuras ...................................................................................................... 156
Krovimas ................................................................................................ 158
Važiavimas su priekaba.......................................................................... 162
Vilkimas .................................................................................................. 168
150
KELIONĖS METU
05
05 Kelionės metu
Patarimai vairuotojui
Bendroji informacija
Taupus važiavimas
Norint važiuoti taupiai, būtina vairuoti ramiai,
numatant būsimą situaciją kelyje, o vairavimo
stilių bei važiavimo greitį pritaikyti prie esamų
sąlygų.
05
• Leiskite varikliui kuo greičiau pasiekti
darbinę temperatūrą.
• Neleiskite varikliui be reikalo dirbti laisva
eiga. Kuo greičiau pradėkite važiuoti
nedidelėmis apkrovomis.
• Šaltas variklis sunaudoja daugiau kuro nei
įšilęs.
• Automobilyje nevežkite nereikalingų
krovinių.
• Nevažinėkite su žieminėmis padangomis
sausais keliais.
• Jei stogo bagažinė nenaudojama,
nuimkite ją nuo automobilio.
• Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
• Esant šaltam orui, įjunkite variklio šildiklį*,
kad variklis greičiau įkaistų iki normalios
darbinės temperatūros.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame specialiai pasimokyti
važiuoti slidžia kelio danga tam, kad geriau
suprastumėte, kaip įvairiose situacijose
reaguoja jūsų automobilis.
152
Perbridimas
Automobiliu galima važiuoti vandeniu, jei
gylis yra ne didesnis kaip 25 cm ir ne
didesniu kaip 10 km/h greičiu. Ypač atsargia
reikia važiuoti tekančiu vandeniu.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško
stabdymo funkcija. Vanduo ir purvas gali
sudrėkinti stabdžių kaladėles, dėl ko sulėtės
stabdymo funkcija.
Nuvalykite elektrinio variklio bloko šildytuvo
kontaktus ir priekabos movą po važiavimo
per vandenį ir purvą.
Nepalikite automobilio su vandeniu ant
kėbulo ilgą laiką. Gali sugesti elektros įranga.
PASTABA
Jei į oro filtrą pateks vandens, variklis gali
sugesti.
PASTABA
Važiuojant per gilią vietą, vanduo gali
patekti į transmisiją. Todėl pablogėja tepalų
tepimo savybės ir sutrumpėja sistemų
eksploatavimo laikas.
SVARBU
Sustojus varikliui vandenyje, nebandykite jo
vėl užvesti. Automobilį iš vandens išvilkite.
Variklis ir aušinimo sistema
Tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, važiuojant kalvota vietove, esant itin aukštai oro
temperatūrai arba vežant sunkų krovinį,
variklis ir aušinimo sistema gali perkaisti.
Tam, kad variklis neperkaistų, laikykitės šių
nurodymų:
• Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
• Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
• Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas, kad jos
netrukdytų aušinimo sistemai.
• Važiuojant kalvota vietove su priekaba
arba stovyklavimo autopriekaba, variklio
apsukos neturi neviršyti 4500 aps./min.
(dyzeliniams varikliams - 3500 aps./min.).
Priešingu atveju, alyva gali per daug
įkaisti.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Stenkitės nevažiuoti su atidarytu bagažinės
dangčiu. Tačiau jei tai būtina, taip važiuokite
tik trumpą atstumą. Uždarykite visus langus,
nukreipkite vėdinimo sistemos oro srovę į
priekinį langą ir kojas, įjunkite ventiliatorių
maksimaliu greičiu.
05 Kelionės metu
Patarimai vairuotojui
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite, esant atidarytam
bagažinės dangčiui. Toksiškos išmetamosios dujos gali patekti į automobilį pro
bagažinę.
Tausokite akumuliatorių
Kiekviena automobilio elektra valdoma
funkcija tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei variklis išjungtas, patartina nelaikyti
įjungtos degimo padėties II. Verčiau degimo
padėtį į I, kadangi tuomet sunaudojama
mažiau elektros energijos.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra
maitinami priedai taip pat apkrauna
automobilio elektros sistemą. Kai variklis
išjungtas, nenaudokite daug elektros
energijos sunaudojančių funkcijų. Daug
energijos naudojančios automobilio
funkcijos:
• salono ventiliatorius
• prekinio stiklo valytuvai
• garso sistema (veikianti dideliu garsu)
• stovėjimo žibintai
Jei akumuliatoriaus įtampa krinta, informaciniame ekrane pasirodo perspėjantis pranešimas. Tokiu atveju energijos taupymo
sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat
sumažina maitinimo tiekimą tokioms
funkcijoms, kaip salono ventiliatorius ir garso
sistema. Norėdami nedelsiant įkrauti
akumuliatorių, užveskite variklį.
Važiavimas žiemą
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
• Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja daugiau kuro nei įprasta.
• Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.)
• Patikrinkite visas lempas ir padangų
protektoriaus gylį.
• Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį
avarinį ženklą.
• Variklio aušinimo skystyje turi būti ne
mažiau nei 50 % glikolio. Šis mišinys
apsaugo variklį iki maždaug –35 °C.
Siekiant, kad aušinimo skystis optimaliai
saugotų variklį, nemaišykite skirtingų
glikolio rūšių.
• Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
• Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo
(skystesnės) alyvos padeda lengviau
užvesti variklį, esant šaltam orui, taip pat
mažina kuro sąnaudas, kol variklis yra
neįkaitęs. Daugiau informacijos apie
tinkamas variklio alyvas rasite 218 psl.
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui,
patikrinkite šiuos parametrus:
05
SVARBU
Nenaudokite mažo klampumo alyvos,
važiuojant dinamiškai arba esant karštam
orui.
• Būtina patikrinti akumuliatoriaus būklę ir
įkrovimo lygį. Esant žemai temperatūrai,
akumuliatoriaus sunkiau veikia ir sumažėjo
jo talpa.
• Naudokite tik specialų langų ploviklį, kad
ploviklio bakelyje nesusidarytų ledas.
153
05 Kelionės metu
Patarimai vairuotojui
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti
veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga,
„Volvo” rekomenduoja naudoti žiemines
padangas ant visų keturių ratų.
PASTABA
Pagal kurių šalių įstatymus, žiemos metu
galima važinėti tik su žieminėmis padangomis. Kai kuriose šalyse važinėti su
dygliuotomis padangomis yra draudžiama.
05
154
05 Kelionės metu
Kuro papildymas
Kuro papildymas
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Degalų bako durelių mechaninis
atidarymas
3603844s
2303544s
2303554s
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Prieš atidarant degalų bako dureles, būtina
užgesinti variklį. Atidarykite, spausdami
žibintų skydelyje esantį mygtuką. Degalų
bako durelės yra dešiniame galiniame
sparne, kaip rodo informacinio ekrano
simbolio
rodyklė.
Kuro pildymo angos apsauginis skydas
uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs
spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas
uždarytas.
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti
slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.
Pripylę, uždėkite dangtelį ir sukite, kol
pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.
Pilno kuro bako pripylimas
Nepripilkite kuro per daug, tik tiek, kol
siurblio purkštukas išsijungia.
PASTABA
Karštu oru kuro perteklius gali išsilieti per
viršų.
Kai kuro pildymo angos apsauginio skydo
negalima atidaryti iš automobilio salono, jį
galima atidaryti rankiniu būdu.
05
Nuimkite virš galinio žibinto, dešinėje
bagažinės pusėje esantį dangtelį.
Ištieskite ranką ir suimkite kampuotą
metalinį gnybtą. Jis yra pačiame kuro
pildymo angos apsauginio skydo gale.
Ištraukite gnybtą ir kuro pildymo angos
apsauginis skydas atsidarys.
ĮSPĖJIMAS
Už kydo esantys kraštai yra aštrūs, todėl
rankas kiškite lėtai ir atsargiai.
155
05 Kelionės metu
Kuras
Bendroji informacija
Dyzelinas
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo”
pataria, kokybės kuro, kadangi tai gali
sumažinti variklio galią bei padidinti kuro
sąnaudas.
Dyzelis turi atitikti EN 590 arba JIS K2204
standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs
teršalams, pavyzdžiui, dideliam kiekiui sieros
dalelių. Naudokite tik patikimų gamintojų
gaminamą dyzelinį kurą. Niekada nepilkite
dyzelino jei abejojate jo kokybe.
ĮSPĖJIMAS
05
Pro šoną išsipylęs ar ant žemės išsiliejęs
kuras gali užsidegti.
Prieš pradėdami pilti degalus, išjunkite kurą
naudojantį šildytuvą.
Pildami kurą, niekada nesinešiokite įjungto
mobiliojo telefono. Skambant telefono
skambučiui, kyla pavojus, kad susidarančios kibirkštys gali uždegti benzino garus,
sukelti gaisrą bei sužalojimus.
Esant žemai temperatūrai (nuo –40 °C
iki –6 °C), dyzeliniame kure gali susidaryti
parafino nuosėdos, todėl variklį užvesti gali
būti nelengva. Pagrindinės naftos produktų
kompanijos taip pat gamina specialų žieminį
dyzeliną temperatūroms žemiau užšalimo
ribos. Šis dyzelinas nėra toks klampus ir
sumažina vaško formavimąsi kuro sistemoje.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus.
Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro
siurblį esanti sritis yra švari. Venkite kuro
išsiliejimo ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį
kurą valykite vandeniu su plovimo priemone.
SVARBU
Dyzelinio kuro rūšys, kurių negalima naudoti: specialių priedų, laivuose naudojamo
dyzelinio kuro, mazuto, RME (rapsų metilo
esterio) ir augalinio aliejaus. Šių rūšių kuras
neatitinka reikalavimų, keliamų pagal
„Volvo” rekomendacijas ir sukelia didesnį
dalių susidėvėjimą bei variklio sugadinimą,
kuriam negalioja „Volvo” garantija.
156
SVARBU
2006 metų arba vėlesniuose modeliuose,
sieros kiekis neturi viršyti 50 ppm.
Tuščias kuro bakas
Nereikia imtis jokių specialių priemonių, jei
bakas ištuštėja. Kuro sistema ištuštėja
savaime, jei degimo jungiklis laikoma II
padėtyje maždaug 60 sekundžių prieš
užvedant automobilį.
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.
Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais,
nurodytais techninės priežiūros ir garanijos
knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į
automobilį buvo pripilta užteršto kuro.
SVARBU
Tam tikri specialūs priedai neleidžia išskirti
vandens degalų filtre.
05 Kelionės metu
Kuras
Benzinas
Benzinas turi atitikti EN 228 standartą.
Dauguma variklių gali naudoti 95 ir 98 RON
oktaninio skaičiaus benziną. 91 oktaninio
skaičiaus benziną galima naudoti tik
išskirtiniais atvejais.
• 95 oktaninio skaičiaus benzinas gali būti
naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
• 98 oktaninio skaičiaus benziną patariama
pilti, siekiant maksimalaus variklio našumo
ir minimalių kuro sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje
nei +38 ºC temperatūroje, patariama naudoti
kuo aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad
variklis dirbtų kuo veiksmingiau ir taupytų
kurą.
SVARBU
Visada pilkite tik neetiliuotą benziną, kad
nesugestų katalitinis neutralizatorius. Jeigu
norite, kad „Volvo” garantija išliktų galiojanti, niekada nemaišykite benzino su
alkoholiu, nes gali sugesti kuro sistema.
Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja
„Volvo” kompanija.
Katalitinis neutralizatorius
Katalitinio neutralizatoriaus paskirtis yra
išvalyti išmetamąsias dujas. Jis yra
įmontuotas netoli variklio tam, kad kuo
greičiau pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) su
kanalais. Kanalų sienelės yra padengtos
plonu platinos, rodžio ir paladžio sluoksniu.
Šie metalai veikia kaip katalizatoriai, t.y. jie
dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas.
05
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam
neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų
dujų (angliavandenilių, anglies monoksido ir
azoto oksidų) išmetimas į aplinką.
157
05 Kelionės metu
Krovimas
Automobilio krovinių vežimo galimybės
priklauso nuo automobilyje įtaisytų krovinių
vežimo priedų, tokių kaip priekabos kalbys,
stogo bagažo laikikliai bei stogo daiktadėžė.
Taip pat, kuo didesnis važiuojančių keleivių
skaičius ir jų svoris, tuo mažesnės
automobilio galimybės vežti krovinius.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio vairavimo savybės gali kisti,
priklausomai nuo krovinio svorio ir
išdėstymo.
05
Bagažinės pakrovimas
Kraunant ilgus daiktus užgesinkite variklį ir
įjunkite stovėjimo stabdį. Ilgi kroviniai gali
atsitiktinai perjungti pavarų perjungimo svirtį
ir automobilis gali pajudėti.
Bagažinės dangtį galima
atidaryti paspaudus apšvietimo
skydelyje esantį mygtuką arba
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, žr.
43 puslapyje.
• Krovinį priešais atlošą įtvirtinkite.
• Sunkius krovinius dėkite per vidurį.
• Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleisto sėdynės atlošo.
158
• Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
• Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
Krovinių laikiklių kilpos
ĮSPĖJIMAS
Įsidėmėkite, kad priekinio susidūrimo metu
važiuojant 50 km/h greičiu, 20 kg sveriančio
daikto smūgio jėga lygi 1000 kg svoriui.
Visada pritvirtinkite krovinius.
ĮSPĖJIMAS
Jei vežamas krovinys yra per aukštai, gali
būti neužtikrinama pripučiamos saugos
užsklandos, esančios palubėje, funkcija.
Niekada neprikraukite krovinių tiek, kad jie
būtų virš atlošų. Staigiai stabdant, krovinys
gali pasislinkti ir sužaloti automobilyje
esančius žmones.
8505313s
Bendroji informacija
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos,
naudojamos krovinius laikantiems diržams
arba tinklui pritvirtinti.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir/arba sunkūs daiktai, kurie
vežami palaidi arba išsikišę, gali sužaloti
automobilyje esančius žmones, jei staigiai
stabdoma.
Didelius ir sunkius daiktus visada pritvirtinkite saugos diržais arba specialiais tvirtinimo diržais.
05 Kelionės metu
Krovimas
Krepšių laikiklis*
Slidžių laikiklis
Galinės sėdynės atlošo nuleidimas
Atloše esantį dangtį galima atidaryti, jei
vežate siaurus ilgus daiktus.
Krepšių laikiklis laiko krepšius su pirkiniais
vienoje vietoje.
1. Atidarykite bagažinės skyriaus grindyse
esantį dangtį.
2. Pritvirtinkite krepšius su pirkiniais.
Galinių sėdynių atlošai gali būti nuleisti į
priekį visi kartu arba po vieną tam, kad būtų
patogiau vežti ilgus krovinius.
1. Patraukite už rankenos (rankenų).
Pirmiausia pakelkite galvos atlošus,
jeigu šie nuleisti, žr. 62 psl.
2. Nulenkite atlošą į priekį. Jei reikia,
sureguliuokite vidurinės sėdynės atlošą
galvai, žr. 62 puslapyje.
2
05
8505328s
8904104s
8505314s
1
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar pakėlus užpakalinių sėdynių
atlošus, jie yra saugiau užfiksuoti.
159
05 Kelionės metu
Krovimas
Tam, kad krovinys nejudėtų, pritvirtinkite jį
saugos diržu.
3
8505329s
ĮSPĖJIMAS
05
Nulenkite dešiniosios sėdynės atlošą į
priekį.
Galinės sėdynės atloše esantį dangtį
atlaisvinkite pakeldami tvirtinimo varžtą ir
tuo pat metu spauskite dangtį žemyn/į
priekį.
Gražinkite sėdynės atlošą atgal į pirminę
padėtį, laikikliui liekant atidarytam.
PASTABA
Jei automobilyje yra įmontuota pasostė*,
pirma užlenkite ją.
160
Kraunant ir iškraunant daiktus, užgesinkite
variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį. Kitu
atveju, pavarų perjungimo svirtis atsitiktinai
gali būti perjungta į važiavimo padėtį.
Už integruotos pasostės esantis
dangtis*
Dangtis nepritvirtintas atloše ant vyrių, jis
nuimamas.
Dangčio išėmimas
Atleidę dangtį ir nulenkę į priekį atlošą,
atidarykite dangtį maždaug 30 laipsnių
kampu ir traukite jį į viršų.
Dangčio įdėjimas
Įdėkite dangtį į griovelius, kurie yra po
apmušalais, ir uždarykite jį.
Priekinė sėdynė
Priekinio keleivio sėdynės atlošą taip pat
galima atlenkti, jei vežate labai ilgus
krovinius, žr. 60 puslapyje.
05 Kelionės metu
Krovimas
Stogo bagažas
Laikiklių naudojimas
Siekiant išvengti automobilio apgadinimo ir
užtikrinti maksimalų saugumą važiuojant,
rekomenduojama naudoti tik „Volvo”
sukurtus stogo bagažo laikiklius.
Trikampis avarinis ženklas
1
G015351
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas,
pateikiamas kartu su laikikliais.
2
G015352
• Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
• Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
• Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys,
tuo didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir
tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
• Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus
akseleravimo, stabdymo ar staigių
posūkių.
Avarinis trikampio ženklas yra vidinėje
bagažinės dangčio pusėje, pritvirtintas
dviem spaustukais.
Avarinio trikampio ženklo dėklą išimkite
patraukdami abu spaustukus į išorę.
Išimkite avarinį trikampio ženklą iš
dėklo, atlenkite ir pritvirtinkite dvi
laisvas puses.
Atlenkite avarinio trikampio atramines
kojeles.
Būtina laikytis trikampio avarinio ženklo
naudojimo taisyklių. Avarinį ženklą reikia
pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
05
3
G015353
ĮSPĖJIMAS
Ant stogo vežami kroviniai pakeičia
automobilio svorio centrą ir važiavimo
savybes.
Ant stogo galima vežti ne daugiau 100 kg
svorio, įskaitant bagažo laikiklių ir
daiktadėžės svorį.
161
05 Kelionės metu
Važiavimas su priekaba
Bendroji informacija
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra
parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti
su priekaba.
05
162
• Prie automobilio tvirtinamo rėmo
tinkamumas turi būti patvirtintas.
• Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise, ar
jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
• Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova
neviršytų nurodytos maksimalios kablio
apkrovos.
• Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie padangų
slėgių lentelės vietą nurodyta 207 psl.
• Atminkite, kad vilkimo įrangą būtina
reguliariai valyti ir jungiamąjį rutulį sutepti
tepalu.
• Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.
• Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis
sąlygomis, perjunkite pavarą į vienu
laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
• Važiuojant su priekaba, variklis
apkraunamas daugiau nei įprastai.
• Vežant sunkų krovinį karštu oru, automobilio variklis gali perkaisti. Jei variklio
aušinimo skysčio temperatūra pakyla per
daug, užsidega įspėjamasis simbolis, o
informaciniame ekrane rodomas pranešimas High engine temp Stop safely
(per didelė variklio temperatūra, saugiai
sustokite). Sustokite saugioje vietoje ir
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga kelias
minutes, kol variklio temperatūra nukris.
Jei rodomas pranešimas High engine
temp Stop engine arba Coolant level low,
Stop engine (per aukšta variklio temperatūra arba žemas aušinimo skysčio lygis),
tai sustojus būtina išjungti variklį.
• Automobiliuose su automatine pavarų
dėže, įdiegta apsaugos sistema, kuri
įsijungia, jei variklis kaista per daug. Jei
pavarų dėžes temperatūra per aukšta, tai
užsidega įspėjamasis simbolis, o informaciniame ekrane rodomas pranešimas
Transmission hot Reduce speed arba
Transmission hot Stop safely (pavarų
dėžė perkaito, sumažinkite greitį arba
pavarų dėžė perkaito, saugiai sustokite).
Vadovaukitės instrukcijomis ir sumažinkite
greitį arba saugiai sustabdykite automobilį
ir kelias minutes leiskite varikliui veikti
laisvąja eiga, kad atvėstų pavarų dėžė.
Perkaitus, automobilio oro kondicionavimo sistema gali laikinai išsijungti.
• Saugumo sumetimais nevažiuokite
greičiau nei 80 km/val. greičiu, net jei kai
kurių šalių taisyklės leidžia važiuoti
greičiau.
• Jei automobilio pavarų dėžė automatinė,
pastatę automobilį su priekaba, perjunkite
pavarų svirtį į padėtį P. Visada įjunkite
stovėjimo stabdžius. Statydami automobilį
su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus kaladėlėmis.
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 adatų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 adatų
jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite
„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius.
Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio
paviršiumi.
Priekabos posūkių žibintai
Simbolis mirksi prietaisų skydelyje rodant
posūkio signalą, jei prikabinta priekaba. Jei
šis simbolis mirksi greitai, tai reiškia, kad
viena iš priekabos arba automobilio lempų
neveikia, žr. 55 puslapyje.
Automatinė pavarų dėžė
Automobilio statymas įkalnėje
1. Įjunkite stovėjimo stabdžius (rankinius
stabdžius).
2. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į
padėtį P.
05 Kelionės metu
Važiavimas su priekaba
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į
padėtį D.
2. Atleiskite stovėjimo stabžius (rankinius
stabdžius).
Stačios įkalnės
• Važiuodami į stačią įkalnę arba mažu
greičiu, pasirinkite tinkamą pavaros
padėtį, įjungę mechaninį pavarų režimą.
Tokiu būdu pavarų dėžei nebus leidžiama
persijungti į aukštesnę pavarą ir bus
išlaikyta žemesnė pavarų dėžės alyvos
temperatūra.
• Įjungus mechaninių pavarų režimą,
nejunkite aukštesnės pavaros, nei gali
„patraukti” variklis. Ne visada ekonomiška
važiuoti aukštesne pavara.
• Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 15 % šlaitais.
Kėbulo lygio reguliatorius*
Užpakalio smūgio absorberiai išlaiko nuolatinį svorį, nepriklausomai nuo automobilio
krovinio (iki didžiausio leidžiamo svorio).
Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek
nusileidžia, kas yra normalu.
Priekabų masės
Priekabų masė ir važiavimo su priekaba
greitis gali būti apriboti šalies nacionalinių
įstatymų. Kabliai gali būti skirti didesnėms
vilkimo masėms negu automobilis gali
pavilkti. „Volvo“ leistina priekabos masė, žr.
215 puslapyje.
ĮSPĖJIMAS
Rinkdamiesi priekabų masę, sekite čia
pateiktomis rekomendacijomis. Priešingu
atveju, automobilį su priekaba gali būti
sunku suvaldyti, atliekant staigesnius
manevrus ir stabdant.
Vilkimo įtaiso rėmas
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį,
būtina atidžiai laikytis jungiamojo rutulio
montavimo taisyklių, žr. 165 psl.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad būtų teisingai pritvirtintas
priekabos apsauginis trosas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje sumontuotas „Volvo”
nuimamas vilkimo kablys. Laikykitės vilkimo
kablio surinkimo instrukcijų. Jungiamąjį
rutulį, prieš pradedant važiuoti, reikia
užrakinti rakteliu. Įsitikinkite, ar kontrolinis
langelis yra žalias.
05
PASTABA
Nuimkite jungiamąjį rutulį, kaskart jį
panaudojus. Laikykite jį bagažinėje.
163
05 Kelionės metu
Važiavimas su priekaba
Techniniai duomenys
Svarbu patikrinti
• Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
2
PASTABA
8601532s
8601534s
Kai vilkimo kablys yra su vibracijos
slopintuvu, vilkimo kablį reikia sutepti.
1
Montavimo taškų matmenys
05
(mm)
8
4
1127
951
855
428
112
Šoninis elementas
3
7
164
5
6
8601533s
Jungiamojo rutulio centras
1
Jei naudojamas „Nivomat”, tai matmenys
yra 97 mm.
360
05 Kelionės metu
Važiavimas su priekaba
Jungiamojo rutulio montavimas
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
6
4
2
8904095s
8904091s
Nuimkite apsauginį dangtelį.
5
8904093s
3
1
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra
atrakintas - pasukite raktelį pagal laikrodžio
rodyklę.
Įstatykite ir įspauskite kablį su
jungiamuoju rutuliu, kol pasigirs
spragtelėjimas.
8904096s
8904094s
8904092s
05
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
165
05 Kelionės metu
Važiavimas su priekaba
8904103s
7
Įsitikinkite, ar jungiamasis rutulys tvirtai
įmontuotas, trukteldami jį aukštyn, atgal
ir stumteldami žemyn. Jei jungiamojo
rutulio dalis įmontuota neteisingai, būti ją
išimti ir vėl įmontuoti, laikantis anksčiau
nurodytų instrukcijų.
05
8904097s
8
Apsauginis priekabos apsauginis trosas
turi būti pritvirtintas prie kablio rėmo
esančio laikiklio.
166
05 Kelionės metu
Važiavimas su priekaba
Jungiamojo rutulio nuėmimas
8904098s
8904100s
3
1
Sukite fiksavimo rankenėlę iki galo
žemyn, kol ji sustos. Laikydami ją tokioje
padėtyje, traukite vilkimo jungiamąjį rutulį
atgal ir į viršų.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal
laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
2
05
4
Paspauskite fiksavimo ratelį ir pasukite jį
prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
spragtelėjimą.
8904101s
8904099s
1
2
Uždėkite dangtelį.
167
05 Kelionės metu
Vilkimas
Bendroji informacija
Niekada nebandykite užvesti automobilio, jį
vilkdami. Jei variklis neužsiveda dėl išsikrovusio akumuliatoriaus, naudokite kitą
akumuliatorių kaip maitinimo šaltinį.
SVARBU
Jei, norėdami užvesti automobilį, mėginate
jį vilkti, galite sugadinti katalitinį
neutralizatorių.
Automatinė pavarų dėžė
Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į padėtį N.
05
SVARBU
Automobilių su automatinėmis pavarų
dėžėmis negalima tempti greičiau kaip
80 km/val. arba toliau kaip 80 km.
Automobilį galima vilkti tik į priekį.
Automobilių su automatine pavarų dėže
negalima vilkti greičiau nei 80 km/val. ar
toliau nei 80 km, net ir dalinai pakėlus.
Velkant automobilį, jo ratai turi suktis tik
pirmyn.
Mechaninė pavarų dėžė
Perjunkite pavarų svirtį į neutralią padėtį.
Vilkimo virvė turi būti visada įtempta
pavojingiems staigiems truktelėjimams
išvengti. Būkite pasirengę išminti stabdžių
pedalą.
168
ĮSPĖJIMAS
Vairo užraktas lieka toje padėtyje, kurioje jis
užsifiksavo, kai buvo nutrauktas maitinimo
tiekimas. Prieš pradedant automobilį vilkti,
būtina atrakinti vairo užraktą. Uždegimo
spynelė turi būti II padėtyje. Niekada
neištraukite nuotolinio valdymo raktelio iš
uždegimo spynelės važiuojant arba velkant
automobilį.
ĮSPĖJIMAS
Kai variklis išjungtas, stabdžių ir vairo
stiprintuvai neveikia. Tokiu atveju stabdžių
pedalą būtina spausti maždaug penkis
kartus stipriau nei įprasta, vairavimas taip
pat gali būti žymiai sunkesnis nei įprasta.
Vilkimo ąsa
Jei automobilį reikia vilkti keliu, tvirtinkite
vilkimo virvę prie vilkimo ąsos. Vilkimo ąsa
yra pritvirtinta angoje, esančio priekinio arba
galinio buferio dešinėje pusėje.
Panaudoję vilkimo ąsą, atsukite ją ir padėkite
atgal į vietą bagažinėje. Ant buferio vėl
uždėkite dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo ąsa pritaikyta automobiliui vilkti tik
lygiame kelyje, tačiau nenaudotina įstrigusiam automobiliui ištraukti. Prireikus tokios
pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos
kelyje tarnybą.
Prieš vilkdami automobilį, sužinokite
didžiausią leistiną vilkimo greitį.
ĮSPĖJIMAS
Prieš velkant automobilį, įkiškite nuotolinio
valdymo raktą į degimo jungiklį ir pasukite
vairo užraktui atrakinti (kad automobilį
galima būtų vairuoti).
05 Kelionės metu
Vilkimas
Vilkimo ąsos pritvirtinimas
8601528s
1
2
8601529s
05
Išimkite vilkimo ąsą iš po bagažinės
skyriaus grindų skydo.
Nuimkite ąsos angos dangtelį ant buferio
atsuktuvu ar moneta, pakeldami apatinį
jo kraštą. Tvirtai įsukite vilkimo ąsą virš
angos kraštelio. Tvirtai priveržkite vilkimo
ąsą rato veržliarakčiu.
169
Variklio skyrius ....................................................................................... 172
Žibintai ................................................................................................... 177
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis ........................................................ 184
Akumuliatorius ....................................................................................... 186
Saugikliai ................................................................................................ 189
Ratai ir padangos ................................................................................... 194
Automobilio priežiūra ............................................................................. 210
Techninės informacijos žymenys............................................................ 214
Techniniai duomenys.............................................................................. 215
170
PRIEŽIŪRA IR TECHNINIAI DUOMENYS
06
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Variklio skyrius
ĮSPĖJIMAS
„Volvo” techninio aptarnavimo
programa
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės priežiūros programa, kaip nurodyta
Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje.
Automobilio techninės priežiūros ir remonto
darbus patikėkite tik įgaliotam „Volvo”
autoservisui. „Volvo” autoservisai turi
kvalifikuotą personalą, specialią įrangą ir
techninės priežiūros literatūrą, todėl jie
garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
Turėkite omenyje, kad radiatoriaus
propeleris gali automatiškai įsijungti net
praėjus tam tikram laikui, išjungus variklį.
Visada patikėkite variklio valymą tik autoservisui. Jei variklis karštas, gali kilti gaisro
pavojus.
Variklio gaubto atidarymas ir
uždarymas
1
200268s
Bendroji informacija
SVARBU
Grėsmė būti prispaustam! Stovėjimo
stabdžiai turi būti įjungti prieš atidarant
variklio gaubtą (taikoma rankiniams
stabdžiams).
2
Tam, kad galiotų „Volvo” suteikta garantija,
perskaitykite ir laikykitės Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje nurodytų
instrukcijų.
06
Reguliariai tikrinkite
Reguliariai tikrinamos šios alyvos ir skysčiai,
pvz., pripildymo metu:
•
•
•
•
172
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Vairo stiprintuvo skystis
Plovimo skystis
G010951
SVARBU
Patraukite prie pedalų esančią rankenėlę.
Turėtumėte išgirsti, kaip atsilaisvina
fiksatorius.
Pastumkite sklendę į kairę ir atidarykite
gaubtą. (Gaubto kablys yra tarp priekinio
žibinto ir šildytuvo, į kairę nuo centro).
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite ar uždarytas gaubtas gerai
užsifiksavo.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Variklio skyrius
Variklio skyriaus išsidėstymas
ĮSPĖJIMAS
6
7
2
8
3
9
4
10
Aukštos įtampos degimo sistemos laidai.
Degimo sistema naudoja įtampą, kuri gali
būti labai pavojinga. Todėl prieš remontą
variklio skyriuje, degimo jungiklis turi
būti 0 padėtyje.
Jei degimo jungiklis yra II padėtyje arba dar
neataušus varikliui, nelieskite degimo
žvakių ar degimo sistemos laidų.
2000480s
5
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
Variklio alyvos matuoklis
Radiatorius
Oro filtras
Variklio alyvos papildymo anga
Stabdžių ir sankabos skysčio
rezervuaras (vairas kairėje pusėje)
Akumuliatorius
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
2000481s
1
Variklio alyvos lygio tikrinimas
Alyvos rūšių lentelė
„Volvo” rekomenduoja
alyvos ir
tepalų produktus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, vadovaukitės „Volvo“ rekomendacijomis, žr.
218 puslapyje.
06
173
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Variklio skyrius
„Volvo" automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Kai kuriuose modeliuose yra
alyvos slėgio jutiklis kartu su alyvos slėgio
lempute. Kituose modeliuose yra alyvos
slėgio jutiklis, o po to vairuotojas informuojamas įspėjamuoju simboliu, kuris užsidega
prietaisų skydelyje, o taip pat ir tekstiniais
pranešimais ekrane. Kai kuriuose modeliuose
yra abu variantai. Daugiau informacijos jums
suteiks įgaliotasis „Volvo“ atstovas.
SVARBU
Jei reikia įpilti trūkstamą alyvos kiekį, tai
pilama alyva uri būti tos pačios klampumo
klasės, žr. 218 puslapyje.
Benzininis variklis
Ypač svarbu tikrinti alyvos lygį naujame
automobilyje prieš pirmą kartą keičiant alyvą.
Tiksliausiai alyvos lygis išmatuojamas, esant
šaltam varikliui, prieš jį užvedant. Matavimas
nebus tikslus, jei jis bus atliktas iškart, išjungus variklį. Tokiu atveju alyvos lygio matuoklis rodys, kad alyvos nepakanka, kadangi bus
praėję per mažai laiko, kad visa alyva
sutekėtų į karterį.
MIN
MAX
Dyzelinis variklis
2200330s
06
Alyvą ir alyvos filtrą keiskite Techninio
aptarnavimo knygelėje nurodytais laiko
intervalais.
2200328s
Siekiant, įvykdyti variklio priežiūros intervalų
reikalavimus, visi varikliai gamykloje užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklio
alyva. Variklio alyva kruopščiai parenkama
atsižvelgiant į tarnavimo laiką, užvedimo
charakteristikas, kuro sąnaudas ir įtaką
aplinkai. Taikant rekomenduojamus techninės priežiūros intervalus, būtina naudoti
sertifikuotą variklio alyvą. Papildydami ir
keisdami alyvą, naudokite tik nurodytos
klasės alyvą (žr. etiketėje esančioje variklio
skyriuje). Kitu atveju, rizikuojate, kad
sutrumpės eksploatacijos laikas, pablogės
užvedimo charakteristikos, padidės degalų
sąnaudos ir aplinkos tarša. Jei naudojama
ne nurodytos klampumo klasės variklio
alyva, tai „Volvo Car Corporation“ atmes
visus garantinius įsipareigojimus.
Įpylimas ir matuoklis
2200327s
SVARBU
Tepalų lygis turi būti tarp alyvos matuoklio
padalų.
174
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Variklio skyrius
Automobilį pastatykite ant lygioje vietoje,
išjunkite variklį ir palaukite 10-15 minučių, kol
alyva subėgs į karterį. Alyvos kiekis, žr.
219 puslapyje.
Aušinimo skystis
SVARBU
Visada naudokite tik aušinimo skysčius su
antikorozinėmis medžiagomis, kaip
rekomenduojama „Volvo”. Naujuose
automobiliuose būna įpilta aušinimo
skysčio, kuris neužšąla, esant iki –35 °C
temperatūrai.
Aušinimo skysčio tikrinimas ir
pildymas
SVARBU
Niekada nepildykite alyvos aukščiau MAX
padalos. Jei į variklį bus pripilta per daug
alyvos, gali padidėti alyvos sunaudojimas.
ĮSPĖJIMAS
Neužpikite alyvos ant įkaitusio išmetimo
sistemos kolektoriaus, nes tai gali sukelti
gaisro pavojų.
Įkaitusio variklio patikrinimas
1. Švariai nuvalykite matuoklį.
2. Patikrinkite alyvos lygį, naudodami
matuoklį.
3. Jei alyvos lygis yra arti MIN padalos,
pirmiausia į variklį supilkite papildomą
0,5 litrų alyvos kiekį. Pilkite, kol lygis ant
lygio matuoklio bus arčiau MAX, o
ne MIN.
2600518s
Šalto variklio patikrinimas
1. Švariai nuvalykite matuoklį.
2. Patikrinkite lygį, naudodami matuoklį.
Jis turi būti tarp MIN ir MAX padalų.
3. Jei alyvos lygis yra arti MIN padalos,
pirmiausia į variklį supilkite papildomą
0,5 litrų alyvos kiekį. Pilkite, kol lygis ant
lygio matuoklio bus arčiau MAX, o
ne MIN.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Siekiant
geriausio aušinimo ir apsaugos nuo rūdžių
santykio, užtikrinkite, kad mišinį visada
sudarytų 50 % vandens ir 50 % aušinimo
skysčio. Niekada nepildykite skysčio atsargų
vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo
skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per
daug - abiem atvejais didėja skysčio
užšalimo pavojus. Aušinimo skysčio kiekiai
nurodyti 220 psl.
Reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio
kiekį
Aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir
MAX padalų plėtimosi bakelyje. Jei sistema
nepakankamai pripildyta, variklis gali
pernelyg įkaisti ir sugesti.
ĮSPĖJIMAS
Aušinimo skystis gali būti labai karštas. Jei
aušinimo skysčio reikėtų įpilti, kai variklis
tebėra įkaitęs iki darbinės temperatūros,
rezervuaro dangtelį atsukite lėtai ir atsargiai
tam, kad lėtai išleistumėte susikaupusį
slėgį.
06
175
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Variklio skyrius
Skysčio lygio tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame pačiame bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi būti
tarp MIN ir MAX padalų, kurios matyti bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio lygį.
1
Max
Min
2
06
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio kiekis stabdžių skysčio
bakelyje nesiekia MIN padalos, toliau
nevažiuokite, kol neįpilsite reikiamo kiekio
stabdžių skysčio. „Volvo” įgalioto techninės
apžiūros centro darbuotojai turi patikrinti,
kodėl sumažėjo stabdžių skysčio.
5200696s
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės
priežiūros ciklą.
Skysčio kiekiai ir rekomenduojama skysčio
klasė nurodyta 220 psl. Skystį būtina keisti
kasmet, jei automobiliu važinėjama, esant
sąlygoms, reikalaujančioms stipraus ir dažno
stabdymo, pvz. važiuojant kalnuotomis
vietovėmis arba tropiniame drėgname
klimate.
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu
dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus
dalies. Tam, kad pasiektumėte atsukamą
bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti
apvalųjį apsauginį dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį,
esantį ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir įpilkite
skysčio. Skysčio lygis bakelyje turi būti
tarp MIN ir MAX padalų.
SVARBU
Neužmirškite užsukti dangtelio.
176
Vairo stiprintuvo skystis
Pildymas
5200697s
Stabdžių ir sankabos skystis
SVARBU
Tikrinant vairo stiprintuvo skysčio lygį,
aplink bakelį esanti teritorija turi būtų
švarus.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai
automobilis pristatomas į autoservisą. Šio
skysčio nereikia keisti. Skysčio lygis turi būti
tarp MIN ir MAX padalų. Skysčio kiekiai ir
rekomenduojama klasė nurodyta 220 psl.
PASTABA
Jei sugestų vairo stiprintuvo sistema arba
automobilį tektų vilkti su išjungtu varikliu,
automobilį vis tiek galima vairuoti.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
Bendroji informacija
Priekinių žibintų korpusas
Visi lempučių techniniai duomenys pateikiami
183 psl. Šiame sąraše nurodomos ir lempos
bei salono taškinio apšvietimo lemputės,
kurias gali keisti tik įgalioto autoserviso
specialistai:
• Bendro salono apšvietimo lempos
palubėje
• Skaitymo lemputės
• Daiktadėžės apšvietimas
• Posūkių žibintų lemputės, šoniniai
veidrodėliai
• Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
• Stabdžių žibintas
• „Active Bi-Xenon”, „Bi-Xenon” lemputės ir
šviesos diodai
G010479
4. Paspauskite spaustuką nykščiu
žemyn ir atjunkite lemputės lizdo jungtį,
o tuo pat metu, kita ranka ištraukite
jungtį.
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite lempučių stiklo.
Lempoms įkaitus, nuo jūsų pirštų ant lempų
patekę riebalai ir nešvarumai ištirpsta ir
išgaruoja, padengdami reflektorių ir jam
pakenkdami.
SVARBU
Netraukite elektros laido - traukite kištuką.
G010325
5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
švelnaus paviršiaus, kad neapgadintumėte stiklo.
6. Pakeiskite reikiamą lemputę, žr. 183 psl.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis turi „Bi-Xenon” ir „Active
Bi-Xenon” priekinius žibintus, ksenono
dujomis užpildytą žibintą keisti gali tik
įgalioto „Volvo” autoserviso specialistai. Su
„Xenon” tipo lempa reikia dirbti itin atsargiai,
kadangi jie turi aukštos įtampos skydelį.
2. Ištraukite žibinto korpusą laikančius
strypus
.
3. Traukite lemputės korpusą į priekį
.
Visas priekines lemputes (išskyrus rūko
žibintų lemputes) pakeisite išėmę lemputės
korpusą, kuris yra šalia variklio skyriaus.
ĮSPĖJIMAS
Prieš keisdami lemputę, visada išjunkite
variklį ir ištraukite nuotolinio valdymo raktelį
iš uždegimo spynelės.
Priekinio žibinto išėmimas
1. Išjunkite degimą trumpu „start/stop”
mygtuko paspaudimu ir ištraukite
nuotolinio valdymo raktelį.
Žibinto įmontavimas
1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų
pasigirsti spragtelėjimas.
2. Įstatykite žibinto korpusą į vietą ir
pritvirtinkite fiksavimo strypais.
Įsitikinkite, kad juos teisingai įleidote.
3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Žibinto laikiklį reikia įkišti ir įmontuoti prieš
įjungiant apšvietimą arba prieš įkišant
nuotolinio valdymo pulto raktą į degimo
spynelę.
06
177
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
PASTABA
Prieš keičiant lemputę, žiūrėti 177 puslapį.
06
178
1. Atidarykite užrakto spaustuką,
spausdami up/out.
2. Nuspauskite dangtelio fiksatorius
žemyn ir jį nuimkite.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
Tolimųjų šviesų žibintas, halogeninis
3501875s
3501877s
Artimųjų šviesų žibintas, halogeninis
3501876s
Dangčio nuėmimas
1. Atjunkite žibintą.
2. Nuimkite dangtelį.
3. Išimkite lemputę, paspaudę laikiklį
žemyn.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
5. Į lizdą įstatykite naują lemputę ir ją
įspauskite. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
1. Atjunkite žibintą.
2. Nuimkite dangtelį.
3. Lemputę išimkite sukdami ją prieš
laikrodžio rodyklę.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą
bei sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos
pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
1. Atjunkite žibintą.
2. Nuimkite dangtelį.
3. Išimkite lemputę, paspaudę laikiklį
žemyn.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
5. Į lizdą įstatykite naują lemputę ir ją
įspauskite. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Posūkių signalai/avarinės šviesos
1. Atjunkite žibintą.
2. Nuimkite dangtelį, žr. 178 psl.
3. Norint lengviau pasiekti, pirma išimkite
tolimųjų šviesų lemputę.
4. Patraukite kabelį, kad ištrauktumėte
lemputės laikiklį.
5. Ištraukite perdegusią lemputę ir
įstatykite naująją. Lemputę galima
įtvirtinti tik iš vienos pusės.
6. Įstatykite lemputę į lizdą ir spustelkite;
turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
3501872s
3501879s
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai
3501897s
Papildomos tolimosios šviesos
„Active Bi-Xenon” ir „Bi-Xenon”*
1. Atjunkite žibintą.
2. Nuimkite mažą apskritą dangtelį.
3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės
lizdą.
4. Ištraukite perdegusią lemputę ir
įstatykite naująją. Lemputę galima
įmontuoti tik iš vienos pusės.
5. Įstatykite lemputę į lizdą ir spustelkite;
turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
6. Uždėkite dangtelį. Uždėjus dangtelį,
spustelkite jį, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
06
179
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
PASTABA
Prieš keičiant lemputę, žiūrėti 177 puslapį.
06
180
1. Atjunkite žibintą.
2. Nuimkite mažą apskritą dangtelį.
3. Patraukite kabelį, kad ištrauktumėte
lemputės laikiklį.
4. Ištraukite perdegusią lemputę ir
įstatykite naująją. Lemputę galima
įmontuoti tik iš vienos pusės.
5. Įstatykite lemputę į lizdą ir spustelkite;
turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
6. Uždėkite dangtelį. Uždėjus dangtelį,
spustelkite jį, kol pasigirs spragtelėjimas.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
3501878s
Galinių žibintų korpusas
3501874s
Rūko žibintai
3501880s
Šoniniai gabaritiniai žibintai
1. Nuimkite dangtelį - atlenkite laikiklius ir
ištraukite.
2. Atsukite žibinto korpuso sraigtą ir
ištraukite jį.
3. Atsukite lemputę, sukdami prieš
laikrodžio rodyklę.
4. Įmontuokite naują lemputę, sukdami
palei laikrodžio rodyklę.
5. Įstatykite lemputę (lemputės laikiklio
forma atitinka lemputės pagrindo
formą).
6. Į vietą įstatykite lempos laikiklį. Ant
lemputės laikiklio esantis užrašas TOP
visada turi būti viršuje.
Galinių žibintų lemputės keičiamos vidinėje
bagažinės pusėje (išskyrus šviesos diodus).
1. Nuo kairiojo/dešiniojo bagažinės skydo
nuimkite apmušalus, kad iš vidaus
galėtumėte pasiekti lempas. Lemputės
yra įmontuotos atskiruose laikikliuose.
2. Vienu metu nupauskite fiksatorius ir
ištraukite lemputės laikiklį.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Prijunkite jungtį.
5. Įstatykite lemputės laikiklį į vietą ir
uždėkite dangtelį.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
Galinių žibintų lempučių vieta
Numerių apšvietimas
1
6
2
2
5
4
4
3501894s
5
Žibintų stiklai, dešinės pusės
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (LED)
Posūkių žibintai
Šoniniai gabaritiniai žibintai (LED)
Stabdžių žibintas
Galinis rūko žibintas (iš vienos pusės)
Atbulinės eigos žibintas
Galinio žibinto lemputės laikiklis
Posūkių žibintai
Stabdžių žibintas
Galinis rūko žibintas (iš vienos pusės)
Atbulinės eigos žibintas
3501910s
3
G015418
6
1. Atsukite varžtus atsuktuvu.
2. Atsargiai išimkite visą lemputės
korpusą.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Į vietą įstatykite visą lempos korpusą ir jį
prisukite.
06
PASTABA
Jei pakeitus perdegusią lemputę klaidos
pranešimas neišnyksta, kreipkitės į įgaliotąjį
„Volvo“ techninės priežiūros centrą.
181
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
Įlipimo apšvietimas
Bagažinės apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio apšvietimas
PASTABA
Prieš keičiant lemputę, žiūrėti 177 puslapį.
06
182
1. Įkiškite atsuktuvą lęšio trumpojoje
dalyje, kuri arčiausiai tunelinio korpuso,
ir švelniai pasukite, kad lęšis atsilaisvintų. (Taikoma abiem žibintams).
2. Atsargiai sukite, kol stiklas visiškai
atsilaisvins.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Įstatykite stiklą į vietą.
1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai pasukite tol,
kol lemputės korpusas atsilaisvins.
2. Pakeiskite lemputę.
3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl
užspauskite jos korpusą.
3501883s
3501903s
3501902s
Išimkite veidrodėlio stiklą
1. Centrinės veidrodėlio dalies apačioje
įkiškite atsuktuvą. Pasukite ir atsargiai
atlenkite išsikišantį kraštelį.
2. Pakiškite atsuktuvą po krašteliu iš kairės
ir dešinės pusių (greta juodos gumos
plotelių) ir atsargiai atlenkite, kad
atsilaisvintų apatinis stikliuko kraštas.
3. Atsargiai išimkite ir į šalį padėkite
veidrodėlio stiklą ir dangtelį.
4. Pakeiskite lemputę.
Veidrodėlio stiklo įmontavimas
1. Įspauskite tris veidrodėlio stiklo viršutinio
krašto išsikišimus atgal į vietą.
2. Tada į vietą įspauskite tris apatinės
veidrodėlio dalies išsikišimus.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Žibintai
Lempučių techniniai duomenys
Galia/
Apšvietimas įtampa
(W/V)
Tipas/
lizdas
„Bi-Xenon”,
tolimosios ir
artimosios
šviesos
35/12
D1S/
PK32d-2
Papildomos
tolimosios
šviesos,
„Bi-Xenon”
55/12
Artimųjų
šviesų
žibintas,
halogeninis
55/12
H7 LL/
PX26d
Tolimosios
šviesos,
halogeninės
65/12
H9/
PGJ19-5
Stabdžių
žibintas
21/12
P21W LL/
BA15s
Atbulinės
eigos žibintas
21/12
P21W LL/
BA15s
H7 LL/
PX26d
Galia/
Apšvietimas įtampa
(W/V)
Tipas/
lizdas
Galinis rūko
žibintas
21/12
P21W LL/
BA15s
Posūkių
žibintai,
galiniai
(geltoni)
21/12
PY21W LL/
BAU15s
Priekiniai
posūkių
žibintai
21/12
Galiniai
gabaritiniai/
stovėjimo ir
šoniniai
gabaritiniai
žibintai
–
Apšvietimas
įlipant į vidų,
bagažinės
apšvietimas,
numerių
apšvietimas
5/12
-/SV8,5
Kosmetinis
veidrodėlis
1,2/12
-/SV5,5
H21W LL/
BAY9s
LED/-
Galia/
Apšvietimas įtampa
(W/V)
Tipas/
lizdas
Priekiniai
gabaritiniai ir
stovėjimo
žibintai
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Priekiniai
šoniniai
gabaritiniai
žibintai
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Posūkių
žibintai,
šoniniai
veidrodėliai
(geltoni)
5/12
WY5W LL/
W2,1x9,5d
Rūko žibintai
35/12
H8/
PGJ19-1
Daiktadėžės
apšvietimas
5/12
-/BA9
06
183
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
1. Pasukite uždegimo spynelę į 0 padėtį ir
palikite nuotolinio valdymo raktelį
uždegimo jungiklyje.
2. Dešinėje pusėje esantį perjungiklį pakelkite aukštyn ir palaikykite maždaug
1 sekundę. Valytuvai pajudės ir pakils
aukštyn.
Užvedus automobilį, valytuvai grįžta į pradinę
padėtį.
Atlenkite valytuvo svirtį. Nuspauskite
mygtuką, esantį ant valytuvo šluotelės
fiksatoriaus ir ištraukite ją lygiagrečiai
valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol
pasigirs spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai
prisitvirtino.
1
3603785s
Šluotelių priežiūros padėtis
Valytuvų šluotelės turi būti pakeliamos į
techninės apžiūros padėtį keitimui arba
valymui palengvinti.
Langų valytuvų šluotelių keitimas
2
03786s
Valytuvų šluotelės
06
3603787s
3
184
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Valytuvų šluotelės ir langų ploviklis
3603784s
3603783s
Langų ploviklio įpylimas
Valymas
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra skirtingų ilgių.
Šluotelė, esanti vairuotojo pusėje, yra
ilgesnė už esančią keleivio pusėje.
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu muilo
arba šampūno tirpalu.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
SVARBU
Žiemos metu įpilkite į skystį antifrizo, kad
skystis, esantis siurblyje, bakelyje ar
žarnelėse, neužšaltų. Skysčių kiekiai
nurodyti lentelėje, esančioje 220 psl.
06
185
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Akumuliatorius
Įspėjamieji ženklai ant
akumuliatoriaus
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
Venkite kibirkščių ir atviros
ugnies.
Darbai su akumuliatoriumi
• Patikrinkite, ar akumuliatoriaus laidai
teisingai sujungti ir gerai priveržti.
• Niekada neatjunkite akumuliatoriaus, kai
variklis veikia.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
daug įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius,
važiavimo bei klimato sąlygos ir pan.
Niekada nenaudokite greitų įkroviklių akumuliatoriui įkrauti.
ĮSPĖJIMAS
i
06
Skaitykite automobilio
Instrukciją vartotojui.
Turi koroziją sukeliančių
rūgščių.
Sprogimo pavojus.
PASTABA
Nebetinkamą naudoti akumuliatorių reikia
sunaikinti aplinkai saugiu metodu, nes jame
yra švino.
186
Akumuliatoriai gali skleisti deguonies ir
vandenilio dujų mišinį, kuris yra itin sprogus.
Jei užvedimo laidai nuo kito akumuliatoriaus
prijungiami neteisingai, pakanka vienos
kibirkšties, kad akumuliatoriaus sprogtų.
Akumuliatoriaus viduje yra sieros rūgšties,
kuri gali sukelti smarkius nudegimus. Jei
šios rūgšties patektų prie akių, ant odos ar
drabužių, nedelsiant nuplaukite ją dideliu
vandens kiekiu. Jei rūgšties patektų tiesiai į
akis, nedelsdami kvieskite medicininę
pagalbą.
PASTABA
Akumuliatorius tarnaus trumpiau, jei jis
dažnai išsikraus.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Akumuliatorius
Keitimas
4
Išėmimas
Atjunkite juodąjį neigiamą kabelį
.
Atjunkite raudonąjį teigiamą kabelį
,
atjunkite vėdinimo žarną
nuo
akumuliatoriaus ir atsukite varžtą, laikantį
akumuliatoriaus spaustuvą
.
2
1
4
Patraukite akumuliatorių į šoną ir jį
iškelkite.
1
0223s
3
00220s
5
2
2
00225s
1
0221s
Išjunkite degimą ir palaukite 5 minutes.
G013020
3
Atsekite fiksatorius ant priekinės
dangtelio dalies ir ją nuimkite.
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio
skyriaus dalies apsauginę pertvarą
užpakaliniams dangteliui nuimti.
Nuimkite galinį dangtelį pasukdami
varžtą ketvirtadalį apsisukimo ir
pakeldami jį.
06
ĮSPĖJIMAS
Teigiamus ir neigiamus gnybtus prijunkite ir
atjunkite teisinga seka.
187
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Akumuliatorius
Priežiūra
Įmontavimas
1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
• Reguliariai tikrinkite lygį.
A
SVARBU
3100224s
3100217s
Niekada nepilkite daugiau
188
• Patikrinkite visas akumuliatoriaus sekcijas.
Sekcijų dangtelius (arba dangtelį) atsukite
dideliu atsuktuvu arba moneta.
• Įpilkite skysčio į akumuliatorių iki maksimalios ribos žymės. (Kiekviena sekcija turi
atskiras „Min“ ir „Max“ žymes.)
• Gerai užsukite sekcijų dangtelius (arba
dangtelį).
SVARBU
Visada naudokite tik distiliuotą arba
dejonizuotą vandenį (kuris naudojamas
akumuliatoriuose).
A
3100229s
06
2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną,
kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.
3. Priveržkite akumuliatorių spaustuvu,
kuris prisukamas varžtu.
4. Prijunkite vėdinimo žarną.
5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
7. Užspauskite galinį dangtelį (žiūrėti
nuėmimo instrukcijas).
8. Atgal įmontuokite neįkaistančios variklio
skyriaus dalies apsauginę pertvarą
(žr. nuėmimo instrukcijas).
9. Uždėkite priekinę dangtelio dalį ir
pritvirtinkite ją fiksatoriais (žr. nuėmimo
instrukcijas).
žymės.
Yra dviejų rūšių akumuliatoriai. Vienus laisvai
galima pakeisti kitais.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Saugikliai
Visos skirtingos elektros funkcijos ir sudedamosios dalys apsaugotos įvairiais saugikliais,
kad nesugestų jūsų automobilio elektrinė
dalis dėl trumpojo jungimo ar perkrovos. Jei
neveikia elektros komponentas arba funkcija,
tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto
ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats
saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia, kad
yra gedimas elektros sistemos komponente.
Visais atvejais kreipkitės į „Volvo” įgaliotą
techninės priežiūros centrą, kad patikrintų
sistemą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite
reikiamą saugiklį.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių
apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3. Jei vielutė perdegusi, saugiklį būtinai
pakeiskite nauju tos pačios spalvos ir
to paties amperažo saugikliu.
Vieta, saugiklių dėžutė
1
2
3
3703828s
Bendroji informacija
Saugiklių dėžučių vieta, automobilis su vairu
kairėje pusėje.
Jei automobilis su vairu dešinėje pusėje,
pakeiskite saugiklių dėžutės
pusę.
Po daiktadėže
Variklio skyrius
Bagažinė
06
189
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Saugikliai
Variklio skyrius
Pozicijos
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
3703833d
3703824s
3
34
32
30
35
33
31
7
44
3
1
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje.
Saugikliai
yra po .
2
06
20
15
16
2
G010503
27
Dangtelio vidinėje pusėje yra replytės,
kuriomis galima lengvai išimti ir įstatyti
saugiklius.
190
42
43
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Variklio skyrius, priekinė dalis
Variklio skyrius, apatinė dalis
• 16–33 yra 35–41 „MiniFuse” tipo.
• 8–15 ir 34 saugikliai yra „JCASE” tipo, šie
saugikliai turi būti keičiami tik įgaliotame
„Volvo” techninės priežiūros centre.
• Saugikliai 1–7 ir 42–44 yra „MidiFuse” tipo
ir juos galima keisti tik „Volvo” įgaliotuose
techninės priežiūros centruose.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Saugikliai
Veikimas
A
Veikimas
A
Pagrindinis saugiklis CEM KL30B 60
Variklio kontrolės režimas (ECM), 10
transm. SRS
Šildomi valytuvų purkštukai
10
Pagrindinis saugiklis RJBA KL30
Pagrindinis saugiklis CEM KL30A 60
Vakuumo siurblys I5T
20
Pagrindinis saugiklis RJBB KL30 60
Apšvietimo skydas
5
Pagrindinis saugiklis RJBD KL30 50
Priekinių žibintų plovikliai
15
Rezervas
12 V lizdas, priekinė ir užpakalinė 15
sėdynė
Stoglangis*, stogo valdymo
10
pultas/ECC*
Relė, variklio skyriaus dėžė
5
PTC oro šildytuvas*
60
100
Rezervas
Prekinio stiklo valytuvai
30
Papildomi žibintai*
20
Garso signalas.
15
Variklio kontrolės modulis (ECM)
10
Valdymo modulis, automatinė
pavarų dėžė*
Kompresorius A/C
15
Rezervas
Relės ritės
5
Priekinių žibintų spindulio krypties 10
reguliavimas* („Active Bi-Xenon”,
„Bi-Xenon”)
Pagrindinis saugiklis CEM
20
Starterio variklio relė
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
Salono ventiliatorius
40
Rezervas
ABS siurblys
30
ABS vožtuvai
20
Radaras. ACC kontrolės režimas* 5
Su greičiu susijęs vairo
stiprintuvas
5
Veikimas
A
EVAP, „Lambda” zondas,
įpurškimas (benzino/dyzelio)
Vandens siurblys (V8)
karterio ventiliacijos šildytuvas
(5 cil. benzinas)
Dyzelio filtro šildytuvas, karterio
ventiliacijos šildytuvas
(5 cil. dyzelis)
Skylių diagnozė*
15/10
Dyzelio pašildymo žvakės
70
Ventiliatorius
50
Ventiliatorius
60
10/
20/
20
5
06
15
Uždegimo ritė/dyzelio pašildymo 20/10
sistema
Variklio kontrolės modulis (ECM) 10/15
benzininis/dyzelinis
Įpurškimo sistema
15
Variklio vožtuvai
10
191
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Saugikliai
Po daiktadėže
Pozicijos
1
1 2 3
4
5
6
7 8
A
Stoglangis*
20
Atbulinės eigos žibintai
7,5
Rezervas
9 10 11 12 13 14
3501898s
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Priekinis rūko žibintas*
15
Priekinio stiklo valytuvai
15
Įspėjamoji kruizo kontrolė (ACC)*
10
Rezervas
Stogo apšvietimas. Valdymo
skydelis vairuotojo durelėse/
elektra valdoma priekinio keleivio
sėdynė*
Informacinis ekranas
3501899s
2
06
Atlenkite į šoną saugiklių dėžutės dangtį.
Nuspauskite dangčio užraktą ir jį
užlenkite.
Saugiklius galima pasiekti.
7,5
5
Veikimas
A
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė* 5
Lietaus jutiklis
5
10
Ištraukiamas galvos atlošas,
užpakalinis*
Nuotolinio valdymo rakto imtuvas.
Signalizacijos jutikliai
Kuro siurblys
15
SRS sistema
Elektrinis vairo užraktas
20
Rezervas
15
ABS stabdžiai. Elektra valdomi
5
stovėjimo stabdžiai
Akseleratoriaus pedalas*, oro
7,5
šildytuvas (PTC) šildomos sėdynės*
Rezervas
ICM ekranas. CD ir radijo imtuvas,
RSE sistema*
Vairo modulis
15
7,5
Rezervas
Tolimųjų šviesų žibintas
192
Veikimas
15
5
20
Užraktas, bakas/bagažinės dangtis 10
Signalizacijos garso signalas. ECC
5
Užvedimo/išjungimo mygtukas
5
Stabdžių žibintų jungiklis
5
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Saugikliai
Bagažinė
Padėtys
A modulis (juodas). Veikimas A
D
A
B
3
8
7
2
6
1
5
12
10
9
11
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje
pusėje.
A
Galinės dešinėje pusėje esančios
sėdynės šildymas*
AWD valdymo modulis
15
Galinės kairėje pusėje esančios
sėdynės šildymas*
Rezervas
15
Valdymo skydelis vairuotojo
durelėse
Valdymo skydelis priekinio keleivio
durelėse
Valdymo skydas, užpakalinės
durys, kairės pusės
Valdymo skydas, užpakalinės durys
dešinės pusės
Rezervas
25
25
Elektra valdoma keleivio pusės
sėdynė
Beraktė valdymo sistema*
25
12 V maitinimo lizdas bagažinėje,
šaldytuvas*
Galinio lango šildiklis
15
Elektriniai stovėjimo stabdžiai*
kakirės pusės
Elektriniai stovėjimo stabdžiai*
dešinės pusės
30
25
25
30
Rezervas
4
B modulis (baltas). Veikimas
2 priekabos lizdas*
15
Elektra valdoma vairuotojo pusės
sėdynė
1 priekabos lizdas*
25
40
Rezervas
10
20
30
D modulis (mėlynas).
Veikimas
A
RTI ekranas*, parkavimo kamera*
10
Rezervas
B modulis (baltas). Veikimas
A
Rezervas
Statymo pagalbos sistema*
5
Garso stiprintuvas
25
Keturių C valdymo modulis*
15
Garso sistema
15
15
Telefonas. „Bluetooth”
5
Sėdynių šildymas, vairuotojo pusės
priekinė*
Sėdynių šildymas, keleivių pusės
priekinė*
06
Rezervas
15
Rezervas
-
193
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Bendroji informacija
automobilio stabdymo savybėms ir padangos pajėgumui išstumti lietaus vandenį ir
purvą.
Padangos turi didelę įtaką automobilio
eksploatavimo savybėms. Automobilio
važiavimui įtaką daro padangų tipas,
matmenys, slėgis ir greičio indeksas.
Ratų keitimas
Nuėmimas
PASTABA
Patikrinkite, ar padangos ant visų keturių
ratų yra to paties tipo ir matmenų bei to
paties gamintojo.
Sukimosi kryptis
7700602s
Laikykitės padangų slėgio instrukcijų,
nurodytų slėgių lentelėje, žiūrėti
208 puslapyje.
7700600s
Automobilio kėlimo taškai
06
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis. Tokios padangos turi suktis į tą pačią
pusę visą jų eksploatavimo laiką. Padangas
galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su
galine toje pačioje pusėje, tačiau niekada
negalima sukeisti padangų iš kairės į dešinę
ir atvirkščiai. Jei padanga sumontuojama
neteisingai, tai daro labai neigiamą įtaką
194
Jei tektų keisti ratą intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite avarinį ženklą.
Automobilis ir rankinis keltuvas turi stovėti
ant tvirto horizontalaus paviršiaus.
1. Būtinai įjunkite stovėjimo stabdžius ir
pirmąją pavarą; jei pavarų dėžė automatinė, nustatykite pavarų perjungiklį į
padėtį P.
2. Išimkite atsarginį ratą, rankinį keltuvą ir
ratų veržliaraktį, kurie yra po bagažinės
kilimine danga.
PASTABA
Naudokite automobilyje esantį kėliklį.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Įmontavimas
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Prisukite ratų varžtus.
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai
negalėtų suktis.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobilio, kai jis
pakeltas.
Neleiskite keleiviams pasilikti automobilyje,
kai jis keliamas rankiniu keltuvu.
Automobilį pastatykite taip, kad išlipusius
keleivius nuo kelio skirtų automobilis arba
apsauginė kelio tvorelė.
4. (Automobiliams su plieniniais
ratlankiais). Veržliarakčio galu arba
rankomis iškelkite rato gaubtą.
5. Atlaisvinkite ratlankių varžtus, pasukdami jas ½–1 apsisukimą prieš
laikrodžio rodyklę.
6. Yra po du kėlimo taškus keltuvui kiekvienoje automobilio pusėje. Pastatykite
keltuvo pagrindą ant žemės, taip kad jis
remtųsi visu plotu. Įsitikinkite, ar rankinio keltuvo antgalis įsistatė į jam skirtą
kėbulo vietą, kaip pavaizduota paveikslėlyje, ir ar keltuvo mechanizmas sudaro
statų kampą su kėbulo apačia.
7. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus,
o po to pakelkite ir nuimkite ratą.
7700605s
7700603s
3. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite
blokatorius. Tam naudokite sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai
priveržti. Sąsūkos momentas turi būti
140 Nm. Jį galima patikrinti specialiu
veržliarakčiu.
5. Uždėkite ratlankio gaubtą (automobiliams su plieniniais ratlankiais).
06
PASTABA
Ant ratlankio gaubto esanti anga ventiliui
turi būti užmaunama ant padangos ventilio,
pritvirtinant gaubtą.
195
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Padangos amžius
Visos senesnės nei šešerių metų padangos
turėtų būti patikrintos specialistų, net jei jos
atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra,
net jei jos niekada nenaudojamos arba labai
retai naudojamos. Tai gali daryti neigiamą
įtaką padangų savybėms. Šis reikalavimas
taikomas ir atsarginėms padangoms, žieminėms padangoms bei sandėliuojamoms
padangoms. Pavyzdžiui, jei padangos yra
praradusios spalvą ar sutrūkinėjusios, tai yra
pagrindiniai išoriškai pastebimi ženklai,
rodantys, kad padangos yra netinkamos
naudoti.
Naujos padangos
1502
7700607s
06
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda
kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
196
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai jas
keičiate. Tai ypač svarbu naudojant žiemines
padangas. Ant padangų yra pažymėtas jų
vadinamasis DOT (angl. - Department of
Transportation) numeris, kuri nurodo kurią
savaitę kuriais metais buvo padanga pagaminta, pvz. 1502. Paveiksliuke parodyta
padanga buvo pagaminta 2002 m. 15 savaitę.
ĮSPĖJIMAS
Dėl sugadintų padangų galite prarasti
automobilio kontrolę.
Padangos su protektoriaus
nusidėvėjimo indikatoriumi
Vasarinės ir žieminės padangos
Keičiant ratus iš vasarinių į žieminius ir
atvirkščiai, būtina ant jų pažymėti, kurioje
automobilio pusėje ratas buvo pritvirtintas,
pvz. K, jei kairėje, ir D, jei dešinėje.
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamas oro slėgis padangose dar labiau
padidina jų dilimą, žr. 208 psl. Norint pasiekti
geresnės traukos ir tolygesnio padangų
sudilimo, rekomenduojama nuolat sukeisti
priekines padangas su galinėmis. Pirmą
keitimą reikia atlikti nuvažiavus 5000 km, o
po to kas 10000 km, kad padangų protektorių gylis nesiskirtų. Padangas su gilesniais
protektoriaus raštais visada reikėtų montuoti
ant galinių ratų, kad sumažėtų slydimo pavojus. Jei nesate tikri dėl tinkamo protektoriaus
gylio - susisiekite su „Volvo” atstovybe.
Ratus būtina laikyti paguldytus arba
pakabintus, tačiau ne pastatytus.
7700601s
Padangų priežiūrą
Padangų protektoriaus dėvėjimosi indikatorius - tai siauros lygios juostelės, statmenai
kertančios protektoriaus raštą per visą jo
plotį. Padangų šone yra raidės TWI (Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius). Jei protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai
protektoriaus aukštis ir protektoriaus
nusidėvėjimo žymė sutampa. Pakeiskite
padangas kaip įmanoma greičiau. Atminkite,
kad padangos su sekliu protektoriumi laba
prastai sukimba su kelio danga, kai lyja arba
sninga.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Ratlankiai ir ratų varžtai
SVARBU
Ratų varžtus reikia priveržti iki 140 Nm
sukimosi momento. Priveržus stipriau,
galima pažeisti varžtus ir veržles.
Naudokite tik „Volvo” išbandytus ir aprobuotus ratlankius, kurie yra priskiriami originalioms „Volvo” dalims. Patikrinkite sąsūkos
momentą specialiu veržliarakčiu.
Užsifiksuojantys ratų varžtai
Užsifiksuojantys ratų varžtai gali būti
naudojami tiek aliuminio, tiek plieniniams
ratlankiams priveržti.
Žieminės padangos
Sniego grandinių naudojimas
„Volvo” rekomenduoja konkrečių išmatavimų
žiemines padangas. Dydžiai nurodyti lipduke
su padangų slėgių lentele, žr. 207 psl.
Padangų išmatavimai priklauso nuo variklio
tipo. Važiuojant su žieminėmis padangomis,
ant visų keturių ratų turi būti sumontuotos
tinkamos padangos.
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant
priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais).
PASTABA
Kreipkitės į „Volvo” prekybos atstovą, jei
norite sužinoti, kokie ratlankiai ir padangos
labiausiai tinka jūsų automobiliui.
Dygliuotosios padangos
Uždėjus naujas dygliuotas padangas, joms
reikalingas „apšilimas” - pirmuosius
500-1000 km nuvažiuokite tausojančiai. Tai
reikalinga tam, kad dygliai tinkamai įsitvirtintų
padangose. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
Važiuodami su sniego grandinėmis, niekada
neviršykite 50 km/val. greičio. Venkite
važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet gadinasi
ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
Niekada nemontuokite greitai uždedamų
sniego grandinių, kadangi atstumas tarp
stabdžių diskų ir ratų yra per mažas.
SVARBU
Naudokite tik originalias „Volvo” arba
atitinkamos kokybės sniego grandines,
pritaikytas jūsų automobilio modeliui, taip
pat padangų ir ratlankių dydžiams.
Teiraukitės įgalioto „Volvo” autoserviso.
06
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos
dygliuotųjų padangų naudojimo taisyklės.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių
protektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu
4 milimetrai.
197
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Įrankiai
Atsarginis ratas*
Atsarginis ratas (laikinas ratas) skirtas tik
laikinai naudoti. Jei ant automobilio sumontavote atsarginį ratą, kuo greičiau jį pakeiskite įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu
ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Tinkamas atsarginės padangos
slėgis nurodytas padangų slėgio lentelėje,
žiūrėti 208 puslapį.
SVARBU
Su laikinu atsarginiu ratu niekada nevažiuokite didesniu negu 80 km/val. greičiu.
06
Atsarginiame rate esančiame putplasčio
bloke yra visi reikalingi įrankiai. Ten sudėti šie
įrankiai: vilkimo ąsa, rankinis keltuvas ir ratų
veržliaraktis. Putplasčio plokštė prisukama
prie atsarginio rato apačios.
Rankinis keltuvas
Keisdami ratus, naudokite tik originalų rankinį
keltuvą, kuris buvo pridėtas prie automobilio.
Keltuvo sriegiai nuolat turi būti gerai sutepti.
Panaudoję, rankinio keltuvo kojeles
sustumkite
198
SVARBU
Automobiliu leidžiama važiuoti, sumontavus
ne daugiau kaip vieną laikiną atsarginį ratą.
Atsarginis ratas yra atsarginio rato angoje su
ratlankiu, nukreiptu į apačią. Trys putplasčio
blokai – du po atsarginiu ratu ir vienas virš/
viduje, kad atsarginis ratas nejudėtų.
Viršutiniame yra sudėti visi įrankiai.
Tuo pačiu varžtu tvirtinamas atsarginis ratas
ir putplasčio plokštės.
Atsarginio rato išėmimas
1. Galinį bagažinės grindų kilimėlio kraštą
nulenkite į priekį.
2. Atsukti tvirtinimo varžtą.
3. Iškelkite putplasčio bloką su visais
įrankiais.
4. Išimkite atsarginį ratą.
Apatinio bloko nereikia iškelti.
Panaudojus
Putplasčio plokštes ir atsarginį ratą reikia
sudėti atvirkštine tvarka.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Bendroji informacija
Avarinis padangos remonto rinkinys gali būti
naudojamas nuleistai padangai taisyti ir oro
slėgiui padangoje tikrinti bei reguliuoti.
Rinkinyje yra kompresorius ir buteliukas su
sandarinimo skysčiu. Rinkinys naudojamas
laikinam padangos remontui. Sandarinimo
skystį reikia pakeisti pasibaigus galiojimo
laikui ir panaudojus jį. Daugiau informacijos
apie keitimą rasite - 202 puslapyje rinkinio
tipas 1 arba 206 puslapyje rinkinio tipas 2.
Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles
padangos protektoriuje.
PASTABA
Pradurtos padangos remonto komplektas
skirtas tik pradurto padangos protektoriaus
remontui.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas
Pradurtos padangos remonto būdai
12 V maitinimo lizdas kompresoriui yra
priekinėje dalyje, šalia viduriniojo valdymo
pulto, prie galinių sėdynių ir bagažinėje.
Pasirinkite lizdą, kuris yra arčiausiai
pradurtos padangos.
Pradurtos padangos remonto rinkinio
išėmimas
Avarinį trikampį pastatykite greta eismo
juostos. Pradurtos padangos remonto
komplektas yra bagažinės grindyse.
7700608s
PASTABA
Automobilį galima užsakyti su dviem
skirtingais avarinio padangos remonto
rinkiniais. Kiekvienas rinkinys aprašytas
atskirai ir pavadintas 1 variantas ir
2 variantas.
padangas. Jei padanga stipriai prapjauta,
įtrūkusi, deformuota arba panašiai pažeista,
nenaudokite pradurtos padangos remonto
rinkinio.
1 avarinio padangos remonto rinkinys,
žr. 200 puslapyje.
1. Galinį bagažinės grindų kilimėlio kraštą
nulenkite į priekį.
2. Atsukite laikantį varžtą.
3. Iškelkite putplasčio bloką laikydami
kėliklį ir rato veržliaraktį.
4. Išimkite pradurtos padangos remonto
rinkinį.
Po naudojimo pakeiskite detales.
06
ĮSPĖJIMAS
Panaudojus pradurtos padangos remonto
rinkinį, nevažiuokite didesniu nei 80 km/val.
greičiu. Laikinai užklijuota padanga turi būti
kuo greičiau pakeista (maksimalus leistinas
atstumas - 200 km).
G014340
Pradurtos padangos remontas
2 avarinio padangos remonto rinkinys,
žr. 204 puslapyje.
199
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
2. Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir
ant ventilio iki galo užsukite oro žarnos
jungtį.
3. Įkiškite kištuką
į vieną iš automobilio
12 V elektros maitinimo lizdų.
4. Užveskite variklį. Automobilis turi būti
gerai vėdinamoje vietoje.
3
ĮSPĖJIMAS
7700609s
2
06
5
8
1. Įsitikinkite, ar oranžinis jungiklis
padėtyje 0, tada ištraukite kabelį
oro žarną
iš šone esančio
skyrelio
.
200
6000034s
4
yra
ir
3
2
Įkvėpus automobilio išmetamųjų dujų, gali
kilti pavojus gyvybei. Niekada nepalikite
užvesto automobilio uždarose patalpose
arba vietose, kur vėdinimas yra
nepakankamas.
5. Įjunkite kompresorių perjungę įjungimo/
išjungimo mygtuką
į padėtį I.
6. Pripūskite padangą iki tokio slėgio, koks
nurodytas padangų slėgių lentelėje.
7. Išjunkite kompresorių. Jungiklis
turi
būti 0 padėtyje. Atsukite oro žarną ir
ištraukite kabelio kištuką. Užsukite
ventilio gaubtelį.
8. Sudėkite kabelį
ir oro žarną
į šone
esantį skyrelį
.
9. Padėkite pradurtos padangos remonto
komplektą atgal į bagažinę.
Neleiskite kompresoriui veikti ilgiau nei
10 minučių be perstojo. Išjungę, leiskite jam
atvėsti - priešingu atveju, jis gali perdegti.
Kompresorius gali pripūsti pripučiamus
daiktus, kurių tūris yra iki 50 litrų.
7700609s
Padangų pripūtimas
Pradurtos padangos užklijavimas
1
7700610s
1 Variantas
6
1. Nuo pradurtos padangos remonto
komplekto nuimkite lipduką
apie
maksimalų leistiną greitį ir priklijuokite jį
ant vairo, kad vairuotojas jį gerai matytų.
2. Įsitikinkite, ar oranžinis jungiklis
padėtyje 0, tada ištraukite kabelį
yra
ir
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
oro žarną
iš šone esančio
skyriaus
.
3. Žarnos antgalį prisukite iki padangos
oro ventilio sriegio galo.
4. Įkiškite kabelio kištuką
į automobilio
12 V elektros maitinimo lizdą.
7
7700611s
5
8
ĮSPĖJIMAS
Niekada nestovėkite arti padangos, kol
veikia kompresorius. Ypač atidžiai stebėkite
padangos šonus. Jei ant jų pasirodo
įtrūkimai, nelygumai ar kiti pažeidimai,
nedelsiant išjunkite kompresorių. Tokiu
atveju jums nederėtų toliau važiuoti
automobiliu. Kreipkitės į įgaliotą padangų
centrą.
5. Atlenkite fiksatorių
ir atlenkite
oranžinę prietaiso dalį
į vertikalią
padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą.
6. Užveskite variklį. Automobilis turi būti
gerai vėdinamoje vietoje.
4
8. Oro slėgis pripūstoje padangoje turi būti
tarp 1,8 bar ir 3,5 bar. Jei slėgis
nepasiekia 1,8 baro po 10 minučių,
kompresorių būtina išjungti, kad jis
neperkaistų.
7. Įjunkite kompresorių, perjungdami
jungiklį
į padėtį I. Kol į vidų
pumpuojamas sandariklis, manometras
rodys maksimalų 4 bar oro slėgį.
Maždaug po1 minutės, oro slėgis nukris
ir matuoklis rodys teisingą oro slėgį
padangoje.
9. Atsukite oro žarnos antgalį
nuo
padangos oro ventilio ir prisukite ventilio
gaubtelį. Ištraukite kabelį
iš 12 V
elektros lizdo. Nuleiskite oranžinę
prietaiso dalį
atgal į vietą ir
užspauskite fiksatorių
. Padėkite
pradurtos padangos remonto rinkinį
saugioje vietoje automobilyje.
10.Nedelsiant nuvažiuokite maždaug 3 km
ne didesniu kaip 80 km/val. greičiu, kad
sandariklis gerai užsandarintų padangą.
Galutinis patikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Panaudojus pradurtos padangos remonto
rinkinį, nevažiuokite didesniu nei 80 km/val.
greičiu. Laikinai užklijuota padanga turi būti
kuo greičiau pakeista (maksimalus leistinas
atstumas - 200 km).
PASTABA
Jei kompresorių naudosite tik padangos
pūtimui (ne remontui), neatlenkite oranžinės
prietaiso dalies (7).
1. Atsukite padangos oro ventilio gaubtelį ir
prijunkite oro žarną
prie ventilio.
Įjunkite kabelį
į 12 V lizdą.
Kompresoriumi pamatuokite oro slėgį
padangoje. Jei oro slėgis yra žemiau
1,3 bar padalos, tai reiškia, kad padanga
užsandarinta nepakankamai. Tokiu atveju
jums nederėtų toliau važiuoti automobiliu.
Susisiekite su padangų centru.
2. Jei oro slėgis padangoje didesnis nei
1,3 bar, padangą reikia papildomai
pripūsti iki padangų slėgių lentelėje
nurodyto slėgio. Jei oro slėgis padangoje yra per didelis, išleiskite orą pro
redukcinį vožtuvą
, žr. 208 psl.
06
201
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
1
5
06
8
3
7700614s
4
PASTABA
Po panaudojimo bakelį su sandarinimo
skysčiu ir žarną reikia pakeisti naujais.
6
2
9
Sandariklio bakelį būtina pakeisti, dar nesibaigus jo galiojimo laikui (žr. galiojimo laiko
etiketę
), arba bent kartą panaudojus jį
pradurtos padangos taisymui. Po panaudojimo būtina pakeisti sandariklio bakelį
su laikikliu
ir oro žarną
.
10
7700615s
4. Sudėkite kabelį
ir oro žarną
į šone
esantį skyrelį
.
5. Padėkite pradurtos padangos remonto
komplektą atgal į bagažinę.
Neleiskite kompresoriui veikti ilgiau nei
10 minučių be perstojo. Išjungę, leiskite jam
atvėsti - priešingu atveju, jis gali perdegti.
Sandarinimo medžiagos bakelio
keitimas
7700616s
3. Išjunkite kompresorių. Jungiklis
turi
būti 0 padėtyje. Atsukite oro žarną ir
ištraukite kabelio kištuką. Užsukite
ventilio gaubtelį.
Šį pakeitimą gali atlikti įgaliotas „Volvo”
autoservisas arba galima tai atlikti
savarankiškai, laikantis instrukcijų.
SVARBU
Perskaitykite sandariklio bakelio apačioje
esančią saugumo instrukciją.
202
ĮSPĖJIMAS
Keičiant sandariklio bakelį, kompresorius
neturi būti įjungtas į 12 V elektros lizdą, nes
konteineryje gali būti likusio suspausto oro.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Sandariklio bakelio keitimas, prieš
pasibaigiant medžiagos tinkamumo
naudoti laikui
Atlaisvinkite oranžinę dalį
ir ją
nuimkite.
3. Atsukite ir ištraukite bakelį
.
4. Įsitikinkite, ar ant naujojo bakelio esanti
plomba
nėra pažeista. Prisukite
naująjį bakelį.
1
2
5. Atgal sumontuokite oranžinę dalį
Patikrinkite, ar ji gerai įstatyta, ir
prisukite varžtais
.
5
3
7700616s
4
6
.
6
8
7700617s
10
9
2. Nuimkite greičio
ir datos
etiketes,
tada atidarykite apsauginį fiksatorių
.
7700615s
1. Atsukite du varžtus
, esančius ant
oranžinės prietaiso dalies
.
3. Nuspauskite mygtuką
, tuo pat metu
sukdami bakelį
ir jo laikiklį
prieš
laikrodžio rodyklę. Nuimkite juos.
4. Ištraukite oro žarną
, žr. 202 psl.
5. Nuvalykite sandarinimo skysčio likučius
skudurėliu. Jeigu skystis jau spėjo
sukietėti - nukrapštykite.
6. Įstatykite naują oro žarną
ir
patikrinkite, ar ji gerai įsistatė.
7. Įsitikinkite, kad ant naujojo bakelio
esanti plomba
nėra pažeista.
Užsukite laikiklį
ant bakelio
ir
pasukite, kol pasigirs spragtelėjimas.
6. Ant padangos remonto komplekto vėl
užklijuokite greičio etiketę
ir naujos
datos etiketę
.
Panaudotą bakelį atiduokite utilizuoti kaip
pavojingą atlieką.
Sandariklio bakelio ir žarnos keitimas
7
2. Nuimkite greičio
ir datos
etiketes,
tada atidarykite apsauginį fiksatorių
.
Atlaisvinkite oranžinę dalį
ir ją
nuimkite.
06
8. Atgal sumontuokite oranžinę dalį
.
Patikrinkite, ar ji gerai įstatyta, ir
prisukite varžtais
.
9. Ant padangos remonto komplekto vėl
užklijuokite greičio etiketę
ir naujos
datos etiketę
.
Tuščią bakelį ir oro žarną galima išmesti kaip
įprastas atliekas.
1. Atsukite du varžtus
, esančius ant
oranžinės prietaiso dalies
.
203
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
2 Variantas
Oro žarna
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
Išdėstymas
SVARBU
Gali perkaisti. Neleiskite kompresoriui
veikti ilgiau nei 10 minučių be perstojo.
Pirštinės
Padangos pripūtimas
Originalias automobilio padangas galima
pripūsti kompresoriumi.
1. Kompresorių reikia išjungti. Įsitikinkite,
ar jungiklis yra 0 ir suraskite maitinimo
laidą bei žarną.
2. Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir
ant ventilio iki galo užsukite oro žarnos
jungtį.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš
automobilyje esančio 12 V maitinimo
lizdo bei užveskite variklį.
06
10
G014337
ĮSPĖJIMAS
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Jungiklis
Kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
204
Įkvėpus automobilio išmetamųjų dujų, gali
kilti pavojus gyvybei. Niekada nepalikite
užvesto variklio uždarose patalpose arba
vietose, kur vėdinimas yra nepakankamas.
4. Įjunkite kompresorių, perjungdami
jungiklį į I padėtį.
5. Pripūskite padangą. Padangos slėgis
nurodytas padangos slėgio lentelėje.
(Jei slėgis per didelis, išleiskite orą
naudodami slėgio mažinimo ventilį.)
6. Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir
maitinimo kabelį.
7. Užsukite ventilio gaubtelį.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Pradurtos padangos užklijavimas
4. Užsidėkite pirštines.
ĮSPĖJIMAS
Sandarinimo skystis gali dirginti odą. Jei
skysčio patektų jums ant odos, nuplaukite jį
vandeniu su muilu.
5. Atsukite oranžinį dangtelį ir atsukite
buteliuko kamštelį.
PASTABA
Nepažeiskite buteliuko plombos. Plomba
nulaužiama įsukant buteliuką.
6. Įsukite buteliuką į laikiklį.
G014338
SVARBU
Daugiau informacijos apie funkcines detales
rasite paveikslėlyje, 204 puslapyje.
1. Atidarykite avarinio padangos remonto
rinkinio dangtelį.
2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio
lipduką ir priklijuokit jį ant vairo.
3. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 ir suraskite
maitinimo laidą bei oro žarną.
Po naudojimo, neatsukite buteliuko nuo
laikiklio, nes skysčio likutis gali išbėgti.
7. Nuimkite ratlankio gaubtą ir prisukite
specialų oro žarnos antgalį prie
padangos ventilio.
8. Prijunkite maitinimo kabelį prie 12 V
maitinimo lizdo automobilyje.
9. Perjunkite jungiklį į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nestovėkite arti padangos, kol
veikia kompresorius. Jei pasirodo įtrūkimai
arba nelygumai, būtina nedelsiant išjungti
kompresorių. Toliau tęsti kelionės negalima.
Kreipkitės į įgaliotą padangų centrą.
PASTABA
Įjungus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, tačiau, slėgis sumažės maždaug
po 30 sekundžių.
10.Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Gali perkaisti. Neleiskite kompresoriui
veikti ilgiau nei 10 minučių be perstojo.
06
11.Išjunkite kompresorių, kad slėgio
matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį
padangoje. Mažiausias slėgis
padangoje gali būti 1,8 bar, o
didžiausias – 3,5 bar.
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra mažesnis kaip 1,8 bar, tai
reiškia, kad skylė padangoje yra per didelė.
Toliau tęsti kelionės negalima. Kreipkitės į
įgaliotą padangų centrą.
205
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
12.Išjunkite kompresorių ir atjunkite
maitinimo kabelį nuo 12 V maitinimo
lizdo.
13.Nuimkite žarną nuo padangos ventilio ir
užsukite ventilio dangtelį.
14.Kaip galima greičiau važiuokite
maždaug 3 km, maksimaliu 80 km/h
greičiu, kad sandarinimo skystis
užsandarintų padangą.
06
Pakartotinas sutaisytos vietos ir slėgio
tikrinimas
1. Vėl prijunkite įrangą.
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
• Jei slėgis mažesnis kaip 1,3 bar, padanga
nepakankamai užsandarinta. Toliau tęsti
kelionės negalima. Susisiekite su padangų
centru.
• Jei slėgis padangoje didesnis kaip 1,3 bar,
padangą reikia pripūsti iki lipduke nurodyto slėgio. Jei slėgis padangoje per
didelis, išleiskite orą naudodami padangos
ventilį.
3. Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir
maitinimo kabelį. Užsukite ventilio
gaubtelį.
PASTABA
Saugokitės, kad skystis neužtikštų.
Buteliuką palikite laikiklyje.
206
4. Padangos remonto rinkinį įdėkite atgal į
bagažinę.
PASTABA
Po panaudojimo, sandarinimo skysčio
buteliuką ir žarną reikia pakeisti. Juos reikia
keisti įgaliotame „Volvo” techninės
priežiūros centre.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite slėgį padangose.
Važiuokite iki artimiausios padangų remonto
įmonės ir pakeiskite sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Jei naudojote pradurtos padangos remonto
rinkinį, nevažiuokite didesniu kaip 80 km/h
greičiu. Laikinai užklijuota padanga turi būti
kuo greičiau pakeista (maksimalus leistinas
atstumas - 200 km).
Sandarinimo medžiagos bakelio
keitimas
5. Pasibaigus sandarinimo skysčio galiojimo
laikui, pakeiskite jį. Panaudotą buteliuką
atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai
pavojingą šiukšlę.
SVARBU
Perskaitykite ant sandarinimo skysčio
buteliuko esančias saugos instrukcijas.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Padangų matmenys
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Matmenų nuorodos pavyzdys:
225/50R17 94 W.
greičiau negu padangos greičio indeksas
(pavyzdžiui, Q klasės padangomis galima
važiuoti iki 160 km/h).
Eismo ženklai, o ne padangų greičio
indeksas nustato, kokiu greičiu galima
važiuoti.
225
Profilio plotis (mm)
Q
160 km/h (tik ant žieminių
padangų)
50
Profilio aukščio ir pločio
santykis (%)
T
190 km/h
R
Radialinė padanga
H
210 km/h
17
Ratlankio skersmuo coliais (")
V
240 km/h
94
Padangos apkrovos indeksas
W
270 km/h
W
Greičio indeksas (šiuo atveju
iki 270 km/h).
Y
300 km/h
Greičio indeksai
Automobilis patvirtinamas kaip tinkamas
naudoti visas, įskaitant padangas. Tai reiškia,
kad padangų matmenys ir greičio indeksai
neturi skirtis nuo nurodytų automobilio
registravimo dokumente.
Vienintelė išimtis - žieminės padangos (su
metaliniais varžtais ir be jų). Pasirinkus tokias
padangas, automobiliu važiuoti negalima
Oro slėgis padangose
7700650s
Techniniai duomenys
• Automobilių rekomenduojamų ratų
matmenų padangų slėgis
• ECO slėgis
• Slėgis atsarginio rato padangoje (laikinas
atsarginis ratas)
PASTABA
PASTABA
Lentelėje nurodytas aukščiausias leistinas
greitis atitinkamomis raidėmis pažymėtoms
padangoms.
06
Oro slėgis padangose kinta, priklausomai
nuo temperatūros.
Ant vairuotojo durelių ramsčio esančiame
lipduke (taro rėmo ir galinių durelių) nurodyti
slėgiai, kuri turi būti naudojami esant
įvairioms apkrovoms ir greičiams (šie
duomenys taip pat pateikti slėgio padangose
lentelėje, žr. 208 puslapyje).
207
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Rekomenduojamas padangų slėgis
Variantas
Padangos dydis
8 cilindrų
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6 cilindrų
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5 cil. dyzelis
185 AG
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5 cil. dyzelis
163 AG
5 cil. benzinas
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
205/60 R 16, 245/40 R 18
Visi
Atsarginis ratas2
208
Visi1
T 125/80 R 17
1
ECO slėgis, taupus važiavimas
2
Laikinos atsarginės dalys
Greitis
(km/h)
Apkrova, 1-3 žmonės
Didžiausia apkrova
Priekis (kPa) Galas (kPa) Priekinis (kPa) Galas (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
290
220
280
240
270
220
270
230
270
220
210
290
210
280
220
270
210
270
210
270
210
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
260
210
260
270
260
270
270
260
270
2601
420
2601
420
2601
420
2601
420
didž. 80
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Ratai ir padangos
Degalų taupymas, ECO slėgis
Važiuojant iki 160 km/val. greičiu, norint
užtikrinti optimaliausią kuro taupymą,
rekomenduojamas įprastas oro slėgis
padangose, esant pilnai apkrovai.
Slėgio padangose patikrinimas
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną
mėnesį. Taip pat ir automobilio atsarginiame
rate. Nuvažiavus vos keletą kilometrų,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja. Slėgis
tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro
temperatūrai.
Nevienodai pripūstos padangos didina
degalų sąnaudas, mažina padangų
eksploatacijos laiką ir blogina vairavimo
charakteristikos. Jei slėgis padangose yra
labai mažas, tai padangos gali perkaisti ir
suirti. Slėgis padangose turi įtakos vairavimo
komfortui, triukšmui ir vairavimo savybėms.
06
PASTABA
Natūralu, kad slėgis padangoje laikui
bėgant mažėja. Slėgis padangose kinta ir
nuo aplinkos temperatūros.
209
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Automobilio priežiūra
Automobilio plovimas
Plaukite automobilį, kai tik jis tampa nešvarus. Jei plaunate automobilį plovykloje,
įsitikinkite, ar plovykla turi tepalų separatorių.
Naudokite šampūną automobiliams.
06
210
• Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
• Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos. Jei naudojate aukšto slėgio
purkštuvą, laikykite purkštuko antgalį ne
arčiau kaip 30 cm nuo dažytų paviršių.
• Vandeniu nuplaukite visą automobilį, kad
būtų pašalinti neprikibę nešvarumai. Jei
naudojate aukšto slėgio purkštuvą,
purškimo antgalį laikykite ne arčiau kaip
30 cm nuo dažytų paviršių. Nepurkškite
vandens į durų spynas.
• Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno
vandens.
• Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
• Itin nešvariems paviršiams nuvalyti
naudokite šaltą nuriebalintoją.
• Nusausinkite mašiną, naudodami švarų
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valytuvą.
ĮSPĖJIMAS
Visada patikėkite variklio valymą tik autoservisui. Jei variklis karštas, gali kilti gaisro
pavojus.
PASTABA
Išorinio apšvietimo, pavyzdžiui, priekinių
žibintų, priešrūkinių žibintų ir galinių žibintų
vidiniai stiklai gali laikinai aprasoti. Tai
įprastas reiškinys, visi išorinio apšvietimo
žibintai jam pritaikyti. Įjungus žibintus, po
kurio laiko susikondensavusi drėgmė
išgaruoja.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinėse automobilių plovyklose galima
paprastai ir greitai nuplauti automobilį, tačiau
šios plovyklos nepasiekia visų automobilio
vietų. Norint kuo švariau nuplauti automobilį,
rekomenduojama plauti rankomis.
PASTABA
Per pirmuosius keletą eksploatavimo
mėnesių, automobilį plaukite tik rankomis.
Tai būtina, kadangi naujas dažų sluoksnis
yra jautresnis pažeidimams.
ĮSPĖJIMAS
Baigę plauti automobilį, visada patikrinkite
stabdžius tam, kad drėgmė ir rūdys nepaveiktų stabdžių paviršių ir nepakenktų
stabdymo funkcijai.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant
purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai
nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu
nuo trinties sukelto karščio stabdžių
paviršius įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą
atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir
šaltam orui.
Išorinės plastikinės detalės
Plastikinių detalių, kurių spalva skiriasi nuo
kėbulo, valymui rekomenduojama naudoti
specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš „Volvo”
prekybos atstovų. Niekada nenaudokite
stipraus poveikio dėmių valiklių.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus
valiklius. Stipraus poveikio valikliai gali
pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant
chromuotų aliuminio lydinio ratlankių.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Automobilio priežiūra
Vaškavimas ir poliravimas
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio
kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi
arba jei norite dažams suteikti papildomos
apsaugos.
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei
po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo
metu automobilis gali būti vaškuojamas.
Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio
tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti,
automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite
asfalto ir dervų dėmes, naudodami „Volvo”
dervų valiklį arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios
dėmės gali būti išvalytos, naudojant smulkią
automobilio dažų sluoksnio valymui skirtą
valymo pastą.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių
poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku.
Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų
instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir
poliruoklio ir vaško.
SVARBU
Dažų sluoksnį galima pažeisti, jei naudojamos dažų apsaugos, sandarinimo, apsauginės, blizgesio išsaugojimo priemonės ir
pan. Jei automobilio dažų dangą pažeis
tokios priežiūros priemonės, „Volvo"
garantija negalios.
Antikorozinis apdorojimas – tikrinimas
ir priežiūra
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo
rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys
pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.
Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos
automobilio kėbulo išorės dalys, angos,
uždari skyriai ir šoninės durys buvo padengti
plonu įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.
Paprastai šio antikorozinio sluoksnio nereikia
sustiprinti vidutiniškai 12 metų. Praėjus
tokiam laiko tarpui, kėbulą reikia papildomai
apdoroti antikorozinėmis medžiagomis kas
treji metai. Jei automobiliui reikią papildomo
antikorozinio apdorojimo, kreipkitės į įgaliotą
„Volvo” autoservisą.
Purvas ir ant kelio susikaupusios druskos gali
sukelti rūdijimą, todėl svarbu, kad automobilis nuolat būtų švarus. Automobilio kėbulą
būtina nuolat apžiūrėti. Jei atsirastų rūdžių
dėmelių, jas būtina vietiškai surišti, kad rūdys
neplistų.
Automobilio vidaus valymas
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus
valiklius ir automobilių priežiūros produktus.
Saloną valykite reguliariai ir laikykitės su
automobilių priežiūros produktais pridedamų
instrukcijų.
Dėmės ant medžiaginių apmušalų ir
salono lubų apmušalų
Rekomenduojama naudoti specialų
medžiaginių apmušalų valiklį, kurį galite
įsigyti iš įgaliotų „Volvo” prekybos atstovų.
Skirtingai nei kiti produktai, šis valiklis
nesumažina apmušalų atsparumo ugniai
savybių.
Saugos diržus valykite vandeniu ir sintetiniu
plovikliu. Prieš leisdami išvalytam saugos
diržui susitraukti, įsitikinkite, ar jis visiškai
išdžiūvęs.
06
SVARBU
Aštrūs daiktai ir užsegami lipukai gali
apgadinti medžiaginius salono apmušalus.
Dėmių valymas nuo odinių apmušalų
„Volvo” odiniai apmušalai padengti paviršių
nuo purvo apsaugančia apsaugine priemone.
Valymas padeda atnaujinti apsaugą, tačiau
tepalo ir purvo dėmės panaikina paviršiaus
apsaugą. Sukurta ištisa programa odiniams
apmušalams rūpintis ir prižiūrėti. „Volvo”
211
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Automobilio priežiūra
SVARBU
Niekada nenaudokite stipraus poveikio
tirpiklių. Tokie produktai gali pažeisti
medžiaginius, vinilo ir odinius apmušalus.
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad tokios medžiagos,
kurios dažo net kai yra sausos,(nauji džinsai, zomšos gaminiai ir pan.) gali sutepti
apmušalų medžiagą.
06
Norint pasiekti geriausių rezultatų, „Volvo”
rekomenduoja valyti ir tepti apsauginiu kremu
nuo dviejų iki keturių kartų per metus. Apie
„Volvo” odinių gaminių priežiūrą teiraukitės
„Volvo” atstovo.
Nurodymai, kaip plauti odinius
apmušalus
1. Užpilkite odos valiklio ant drėgnos
kempinės ir išspauskite daug putų.
2. Valykite purvą švelniais sukamaisiais
judesiais.
3. Dėmes kruopščiai sudrėkinkite
kempine. Leiskite purvui įsigerti į
kempinę. Netrinkite.
212
4. Nušluostykite švelnia servetėle arba
skudurėliu ir leiskite odai visiškai
išdžiūti.
Apsauginis odinių apmušalų valymas
1. Užpilkite truputį apsauginio kremo ant
sulankstyto skudurėlio ir švelniais judesiai
užtepkite ploną kremo sluoksnį ant odos.
2. Prieš sėsdami į automobilį, palaukite
20 minučių, kad oda nudžiūtų.
Dabar oda yra apsaugota nuo dėmių ir UV
spindulių.
Dėmės ant salono plastikinių dalių ir
paviršių
Dėmėms nuo plastikinių salono dalių ir
paviršių valyti rekomenduojamas specialus
fibriliuoto pluošto arba mikropluošto audinys,
kuriuo valoma, jį nesmarkiai sudrėkinus
vandeniu. Šį audinį galite įsigyti iš įgaliotų
„Volvo” prekybos atstovų.
Dažų sluoksnio taisymas
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio
apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina
reguliariai tikrinti. Tam, kad kėbulas nepradėtų rudyti, būtina nedelsiant užtaisyti visus
dažų sluoksnio pažeidimus. Dažų sluoksnis
dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių,
įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų durų ir
sparnų pakraščiuose.
Medžiagos
• Gruntas skardinėje
• Dažai skardinėje arba specialus
pieštukinis dažiklis
• Šepetėlis
• Maskuojanti juostelė
Spalvos kodas
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada
nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes,
naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš
„Volvo” prekybos atstovų.
Kilimėliai ir bagažinės apmušalai
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius
ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių
siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą.
0300443s
siūlo odai skirtą produktą, sukurtą apmušalų
priežiūrai ir valymui, kurį naudojant oda
išsaugo savo apsauginį sluoksnį.
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva tiksliai
atitinkanti automobilio kėbulo spalvą.
Produkto lipduke nurodomas automobilio
spalvos kodas, žr. 214 psl.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Automobilio priežiūra
Akmenų įbrėžimų taisymas
4. Po kelių dienų, nupoliruokite naujai
uždažytas vietas. Tam naudokite
minkštą skudurėlį ir truputį poliravimo
pastos.
PASTABA
1700382s
Jei akmens pažeistoje vietoje nesimato
metalo ir ne visas dažų sluoksnis buvo
pramuštas, galite uždažyti tą vietą iškart,
tiesiog nuvalius pažeistą paviršių.
Prieš pradedant darbą, automobilis turi būti
švarus ir sausas ir stovėti ne žemesnėje
nei 15 °C temperatūroje.
1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite
maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite
juostelę, taip pašalindami atšokusius
dažus.
2. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo
plonu teptuku arba degtuku. Gruntui
išdžiūvus, teptuku užtepkite dažų.
3. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą
pačią procedūrą, tačiau, prieš
dažydami, apgadintą vietą iš kraštų
apklijuokite maskuojamąja juostele tam,
kad neužteptumėte naujo sluoksnio ant
nesugadintų dažų.
06
213
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techninės informacijos žymenys
Žymos vieta
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus
lengviau bendrauti su įgaliotu „Volvo”
prekybos atstovu apie automobilį ir užsakyti
atsargines dalis bei priedus.
1
2
Automobilio tipas, identifikavimo numeris, maksimalūs leidžiami svoriai, spalvos
ir apmušalų kodai bei sertifikato numeris.
Parkavimo šildytuvo ženklas.
Variklio alyvos ženklas nurodo, kokios
klasės ir klampumo alyvą galima naudoti.
Informacija apie variklio tipą, jo komponentus ir serijos numeris.
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
Pavarų dėžės modelis ir serijinis numeris.
Mechaninė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Automobilio identifikacinis numeris.
(VIN transporto priemonės identifikacinis
numeris)
6
5
A
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
SERIAL NO
214
CO
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
3YYYYYYY
0300444s
4
30748043
06
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Matmenys ir masės
Ilgis
485
Aukštis
150
Plotis
189
Atstumas tarp ašių
284
Priekinis įrašas
158 – 159
Galinis įrašas
158 – 159
Masės
Tuščio automobilio masė – įskaitant
vairuotojo masę, iki 90 % pripildytą degalų
baką ir visus skysčius. Į tuščio automobilio
masę neįtraukiama keleivių ir automobilio
priedų masė, pavyzdžiui, kablys, bagažinė
ant stogo ir pan. Jungiamojo rutulio apkrova
(kai prikabinta prikaba, žr. lentelę) daro įtaką
naudingajai automobilio apkrovai, tačiau, šie
parametrai nepriskiriami tuščio automobilio
masei. Leistina masė (įskaitant vairuotoją) =
Bendroji automobilio masė – Tuščio
automobilio masė.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio valdymo savybės keičiasi,
priklausomai nuo to, kokio svorio krovinius
vežate ir kaip jie paskirstyti.
1
2
0300446s
cm
1
2
Tik porcelianas
Bendroji automobilio masė
Didžiausia priekabos masė
3
4
Informaciją apie techninės informacijos ženklą
rasite 214 psl.
0300445s
Gabaritai
Didž. apkrova: žiūrėti registravimo
dokumentus.
Maksimalus stogo bagažo svoris: 100 kg.
06
Bendroji automobilio masė
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
Maksimali autotraukinio masė
(automobilis + priekaba)
215
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
Modelis
Pavarų dėžė
Priekabos su stabdžiais masė (kg)
Jungiamojo rutulio apkrova (kg)
Visi
Visi
0 – 1200
50
2.5T
Mechaninė (M66)
didž. 1800
75
Automatinė (TF–80SC)
didž. 1800
75
3.2
Automatinė (TF–80SC)
didž. 1800
75
V8
Automatinė (TF–80SC)
didž. 2000
90
2.4D
Mechaninė (M66)
didž. 1600
75
Automatinė (TF–80SC)
didž. 1800
75
Mechaninė (M66)
didž. 1600
75
Automatinė (TF–80SC)
didž. 2000
90
D5
06
Priekabos be stabdžių masė (kg)
Jungiamojo rutulio apkrova (kg)
didž. 750
50
PASTABA
Rekomenduojama naudoti stabilizuojančius
įrenginius, jei priekaba sunkesnė kaip
1800 kg.
216
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Variklio techniniai duomenys
Techniniai duomenys/
modelis
2.5T
3.2
V8
D5
2.4D
Variklio tipas
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Galia (kW/aps/s)
147/4500
175/6200
232/5950
136/4000
120/4000
Galia (aj/aps./min.)
200/4800
238/6200
315/5950
185/4000
163/4000
Sukimosi momentas (Nm/aps/s)
300/1500-4500
320/3200
440/ 3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Cilindrų skaičius
5
6
8
5
5
Skersmuo (mm)
83
84
94
81
81
Eiga (mm)
93,2
96
79,5
93,1
93,1
Cilindro darbinis tūris (litrais)
2,521
3,192
4,414
2,400
2,400
Suspaudimo laipsnis
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
217
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Nepalankios važiavimo sąlygos
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų galiismarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas.
Jei važiuojate ilgus atstumus, alyvos kiekį
tikrinkite dažniau:
06
218
• velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
• važiuojant kalnuotuose regionuose
• važiuojant dideliais greičiais
• kai temperatūra yra žemesnė kaip –30 °C
arba aukštesnė kaip +40 °C
• kai važiuojama trumpais atstumais
(trumpesniais kaip 10 km) esant žemai
temperatūrai (žemiau 5 °C)
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis,
rinkitės visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji
papildomai saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja
tepalų produktus.
alyvos ir
SVARBU
Siekiant, įvykdyti variklio priežiūros intervalų
reikalavimus, visi varikliai gamykloje užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklio
alyva. Variklio alyva kruopščiai parenkama
atsižvelgiant į tarnavimo laiką, užvedimo
charakteristikas, kuro sąnaudas ir įtaką
aplinkai. Taikant rekomenduojamus techninės priežiūros intervalus, būtina naudoti
sertifikuotą variklio alyvą. Papildydami ir
keisdami alyvą, naudokite tik nurodytos
klasės alyvą (žr. etiketėje esančioje variklio
skyriuje). Kitu atveju, rizikuojate, kad
sutrumpės eksploatacijos laikas, pablogės
užvedimo charakteristikos, padidės degalų
sąnaudos ir aplinkos tarša. Jei naudojama
ne nurodytos klampumo klasės variklio
alyva, tai „Volvo Car Corporation“ atmes
visus garantinius įsipareigojimus.
2200331s
Variklio alyva
Klampumo lentelė
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Ant ženklo, pritvirtinto automobilio variklio
skyriuje, pateikiama alyvos klasės ir
klampumo informacija. Informaciją apie
techninės informacijos ženklą rasite 214 psl.
ATTENTION!
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
Tepalų klasė: ACEA A5/B5
2200329s
Klampumas: SAE 0W–30
Variklio tipas
Tūris tarp
MAN ir MAX padalų (litrai)
Tūris (litrai)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
219
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Kiti skysčiai ir tepalai
Skysčiai
Sistema
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
Pavarų dėžės alyva
Mechaninė (M66)
2,0
Transmisijos skystis MTF 97309
Automatinė (TF–80SC)
7,0
Transmisijos skystis JWS 3309
Benzininis variklis 3.2
8,9
Benzininis variklis 2.5T
9,0
Aušinimo skystis su korozijos inhibitoriumi,
sumaišytas su vandeniu, žr. pakuotę
Benzininis variklis V8
10,2
Dyzelinis variklis
12,5
-
-
Alyva: PAG
Šaldymo skystis: R134a (HFC134a)
Stabdžių skystis
0,6
DOT 4+
Vairo stiprintuvo skystis
1,2
Vairo stiprintuvo skystis WSS M2C204-A2 arba
lygiavertis produktas
Plovimo skystis
6,5
4,52
Naudokite „Volvo” rekomenduojamą ploviklio
antifrizą, sumaišytą su vandeniu.
Aušinimo skystis
1
Oro kondicionavimo sistema
06
1
Priklausomai nuo variklio tipo, masės gali būti skirtingos. Norėdami gauti teisingą informaciją, susisiekite su įgaliotu „Volvo” autoservisu.
2
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo funkcijos.
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės tepalų keisti niekada nereikia. Tačiau
eksploatuojant automobilį nepalankiomis
sąlygomis, gali reikėti pakeisti, žr.
218 puslapyje.
220
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Sąnaudos, emisija ir kiekis
Modelis
Variklis
Pavarų dėžė
Sąnaudos
litrai/100 km
Anglies dvideginio
(CO 2) emisija g/km
Bako talpa
(litrai)
2.5T
B5254T6
Mechaninė (M66)
9,4
224
70
Automatinė (TF–80SC)
10,2
244
Automatinė (TF–80SC)
9,8
234
Automatinė (TF–80SC)
10,7
255
3.2
B6324S
AWD (visi
varantieji
ratai)
V8
B8444S
Automatinė (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Mechaninė (M66)
6,4
169
Automatinė (TF–80SC)
7,3
193
Mechaninė (M66)
6,3
167
Automatinė (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Kuro sąnaudos ir anglies dvideginio
emisija
Oficialiai nurodomi degalų sąnaudų skaičiai
yra pagrįsti standartiniu važiavimo ciklu,
pagal ES 80/1268 comb. direktyvos
reglamentus. Nurodytos degalų sąnaudų
06
vertės gali kisti, jei automobilyje yra
papildoma įranga, kuri didina automobilio
masę. Taip pat priklauso nuo vairavimo
stiliaus ir kitų, nepriklausomų nuo technikos,
faktorių. Daugiau informacijos rasite
9 puslapyje.
221
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Elektros sistema
Bendroji informacija
12 voltų sistema su įtampos reguliuojamu
kintamosios srovės generatoriumi. Vienpolė
sistema, kurioje važiuoklė ir variklio agregatas veikia kaip laidininkai. Neigiamas
gnybtas prijungtas prie važiuoklės.
Eksploatacinės sąlygos,
akumuliatorius
06
Šalis
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
2.5T
V8
D5
IS, LI, N, CH
Įtampa (V)
12
12
12
HR
Variklio
užvedimo
šaltoje
būsenoje
pajėgumas
(A)
520 –
800
600 –
800
700
ROK
Rezervinis
pajėgumas
(min)
100 –
150
BR
120 – 150
1
„Delphi” 2003-07-15,
Vokietija R-LPD1-03-0151
2
135
Jei keistumėte akumuliatorių, įsitikinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus šalto paleidimo
pajėgumas ir rezervinė talpa būtų tokie pat,
kaip originalaus akumuliatoriaus (žr.
užrašus ant akumuliatoriaus).
1
Šiuo sertifikatu „Delphi VDO“ patvirtina, kad šis
nuotolinio valdymo sistema atitinka 1999/5/EC
direktyvos pagrindinius charakteristikų
reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus.
2Prieš
Variklis
SVARBU
222
Sertifikuoto tipo nuotolinio valdymo
sistema
RC
CCAB06LP1940T4
nuspaudžiant, informacija nepasiekiama.
06 Priežiūra ir techniniai duomenys
06
223
Abėcėlinė rodyklė
A
A/C ............................................................103
ABL – „Active Bi-Xenon“ lempos ................65
ABS .............................................................87
ACC – Prisitaikanti kruizo kontrolė ............123
AF – automatinis dažnio atnaujinimas ......117
AIRBAG sistema .........................................14
Akmenukų žymos ir įbrėžimai ...................212
Akumuliatorius ....................................83, 186
eksploatavimas ....................................186
įspėjamieji ženklai ................................186
pakeitimas ............................................187
priežiūra ...............................................186
techniniai duomenys ............................222
Alergijas ir astmą sukeliančios
medžiagos .................................................100
Aliarmo funkcija ...........................................36
Alyva
07
alyvos klasė ..........................................218
filtras ....................................................174
nepalankios eksploatacijos sąlygos .....218
pavarų dėžė .........................................220
tūris ......................................................219
vairo stiprintuvo skystis .......................220
variklio alyva .........................................218
Alyvos lygis ...............................................174
Anglies dioksido emisija ............................221
Antikorozinis apdorojimas .........................211
224
Aplinka .............................................. 109, 112
degalų sąnaudos ..................................... 8
poveikio aplinkai mažinimas .................... 8
švarus oras automobilio salone ............... 8
tekstilės standartas ................................. 8
veiksminga emisijos kontrolė .................. 8
„Volvo“ automobilių aplinkosaugos
politika ..................................................... 8
„Volvo“ dirbtuvės ir aplinkosauga ........... 8
Apšvietimas
iš vidaus ................................................. 42
Atrama
priekinė sėdynė, nuleidimas .................. 60
Atsarginis ratas ......................................... 198
Atsitiktinė tvarka, CD ir garso rinkmenos . 114
Atšaukti skambučius ................................. 141
AUX ...................................................109, 112
garso lygis ............................................ 112
Ausinių lizdas ............................................ 110
automatinis ............................................ 68
gabaritiniai/stovėjimo žibintai ................ 66
keleivių salone ....................................... 68
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ... 69
lempučių keitimas, taip pat
žr. skyriuje „Lemputės“ ....................... 177
priėjimo apšvietimas iš atstumo ............ 69
priekinių žibintų aukščio reguliavimas ... 64
priekinių žibintų šviesos spindulio
nustatymas ............................................ 70
prietaisų apšvietimas ............................. 64
reguliavimas .......................................... 68
tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai ............ 65
Artimųjų šviesų žibintai ............................. 178
Aušinimo skysčio kiekis ............................ 175
Atbulinės eigos pavaros blokatorius .......... 84
Automobilio plovimas ............................... 210
Atlošas
Automobilio salono filtras ......................... 100
užpakalinė sėdynė, nuleidimas ............ 159
Atrakinimas
Automobilio savininko vadovo skaitymas
bagažinės dangtis ................................. 42
beraktis .................................................. 42
iš išorės ................................................. 42
AUTO
išsaugoti stotį ....................................... 115
klimato kontrolės nustatymai ............... 103
Automatinė pavarų dėžė ............................. 84
mechaninių pavarų padėtys
(„Geartronic”) ......................................... 85
Automatinės automobilių plovyklos .......... 210
Automatinis garso lygio reguliavimas ....... 112
Automatinis tamsinimas .............................. 78
Automatinis užrakinimas ............................. 42
Automatinis užsirakinimas .......................... 42
taškų sąrašai ............................................ 6
Avariniai skambučiai ................................. 149
Avarinis režimas .......................................... 25
Avarinių šviesų signalas .............................. 67
Abėcėlinė rodyklė
B
Daiktų laikymo vietos automobilio salone 135
Elektra valdomi langai ................................. 75
Daugiasluoksnis stiklas .............................. 75
Elektra valdomų langų perkrovimas ............ 77
Dažai
Elektrinis stovėjimo stabdys
akmenukų žymės ir įbrėžimai .............. 212
pažeidimai ir įbrėžimai ......................... 212
spalvos kodas ..................................... 212
Dažnio atnaujinimas, automatinis ............. 117
automatinis atleidimas ........................... 89
mechaninis atleidimas ........................... 89
žema akumuliatoriaus įtampa ................ 89
Elektroninis imobilizatorius ......................... 34
Degalai
Elektros lizdas
bagažinė .............................................. 138
Elektros sistema ........................................ 222
Beraktis vairavimas .....................................40
degalų sąnaudos ..................................... 8
degalų taupymas ................................. 209
sąnaudos ............................................. 221
Degalų bako talpa .................................... 221
BLIS ..........................................................132
Degimo jungiklis ......................................... 59
„Bluetooth”
Degimo padėtys ......................................... 59
F
Dėmės ...................................................... 211
Four-C ....................................................... 121
Bagažinės dangtis
užrakinimas ......................................35, 43
Bagažinės kilimėlis ....................................139
Bendrame prietaisų skyde esantys
matavimo prietaisai .....................................54
Bendroji automobilio masė .......................215
Beraktė valdymo sistema ............................81
Beraktis užvedimas
(beraktė valdymo sistema) ..........................81
C
laisvų rankų įranga ...............................140
slaptumas .............................................142
Disko tekstas ............................................ 114
Dyzelinio kuro filtras ................................. 156
EON – sustiprinti kiti tinklai ....................... 117
Erdvinė garso sistema .............................. 112
G
Gabaritai ................................................... 215
CD
Dyzelino suodžių dalelių filtras ................... 82
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai ..................... 66
funkcijos ...............................................113
keitiklis .................................................113
CD prasukimas ..........................................114
„Dolby Surround Pro Logic II“ .......... 109, 112
Galinės lemputės vieta .............................. 181
DSTC, taip pat žiūrėti „Stabilumo sistema”
Galvos atlošas, vidurinioji sėdynė ............... 62
išjungimas/įjungimas ........................... 120
veikimas .............................................. 120
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų .......... 30
Garsas
Cigarečių uždegiklio lizdas
priekinės sėdynės ................................136
Cigarečių uždegiklis
D
užpakalinė sėdynė ...............................137
Daiktadėžė ................................................136
užrakinimas ............................................43
E
ECC – elektroninė klimato kontrolė .......... 102
Ekrano apšvietimas .................................... 64
Elektra valdomas stoglangis ....................... 79
07
aplinka ................................................. 112
ausinių lizdas ....................................... 110
garso lygis, automatinis garso lygio
reguliavimas ......................................... 112
garso lygis, programų formatai ............ 117
garso sistema ...................................... 109
pasirinktys ............................................ 112
225
Abėcėlinė rodyklė
sėdynių .................................................113
šaltinis ..................................................112
Garso lygis
IDIS – Pažangi vairuotoją informuojanti
sistema ..................................................... 147
grotuvas ...............................................142
skambučio signalas, telefonas .............142
telefonas ..............................................142
Garso lygių korektorius .............................112
Įjungimas naudojant kitą akumuliatorių ...... 83
Garso rinkmenos .......................................113
Įmontuotas telefonas ................................ 145
Garso signalas ............................................63
Indikatoriaus ženklai ................................... 54
Garso sistema ...........................................109
Indikatorių lemputės, PCC ......................... 36
garsumas .............................................112
garsumas, išorinis garso šaltinis ..........112
Garso sistemos garso lygis
Informacija ir įspėjamieji ženklai ................. 54
telefonas/grotuvas ir radijas .................147
Garsumas, garso sistema .........................112
Instrukcijos vatotojui skaitymas ................... 6
Garsumas, taip pat žr. Garso
sistemos garsumas ...................................112
Geartronic ...................................................85
Gilūs vandenys ..........................................152
Grindų kilimėliai .........................................136
Grotuvas ....................................................112
07
H
HBS – širdies ritmo jutiklis ..........................37
I
IAQS – salono oro kokybės sistema .........100
IC – Saugos oro užsklanda .........................20
226
Įeinantys skambučiai ........................ 141, 145
IMEI numeris ............................................. 148
Imobilizatorius ............................................ 34
Informaciniai ekranai .................................. 54
Informacinis mygtukas ............................... 36
„Įspėjimų“ dialogai .................................. 6
padėčių sąrašai ....................................... 6
pasirinkimai ............................................. 6
pastabų dialogai ...................................... 6
pranešimų tekstas ................................... 6
procedūrų sąrašai ................................... 6
„Svarbu“ dialogai .................................... 6
Integruota pasostė ..................................... 29
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms ......................... 28
Įspėjamoji lemputė
įspėjimo apie susidūrimą sistema ........ 128
prisitaikanti kruizo kontrolė .................. 123
stabilumo ir kontrolės kontrolės
sistema ................................................ 120
Įspėjamosios lemputės ............................... 54
gedimas stabdžių sistemoje .................. 56
įjungtas stovėjimo stabdys .................... 56
įspėjimas ................................................ 56
kintamosios srovės generatorius –
įkrovimas sutrikęs .................................. 56
priminimas prisisegti saugos diržą ........ 56
saugos oro pagalvės SRS ..................... 56
žemas alyvos slėgis ............................... 56
Įspėjimo apie susidūrimą sistema ............. 127
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
su pagalbine stabdymo sistema* .............. 127
Išimamas metalinis raktelis ......................... 37
Išorinis garso šaltinis
AUX išvadas ......................................... 109
garsumas ............................................. 112
Išsaugoti stotį ............................................ 115
K
Kaklo slankstelių sužalojimas WHIPS ......... 21
Įspėjamasis garsinis signalas
Katalitinis neutralizatorius ......................... 157
įspėjimo apie susidūrimą sistema ....... 128
prisitaikanti kruizo kontrolė ................. 123
Įspėjamasis ženklas, AIRBAG
(oro pagalvių) sistema ................................ 14
Kelionės kompiuteris ................................ 118
Kelionės ridos skaitiklis ............................... 58
Kelių eismo informacija ............................. 116
Abėcėlinė rodyklė
Klaviatūra vaire
kairėje pusėje .......................................122
Klimato kontrolė ..........................................99
bendroji informacija ...............................99
jutikliai ....................................................99
Klimato kontrolės sistema, elektroninė .....102
Kojinis stabdys ............................................87
Kompasas .................................................119
sukalibravimas .....................................119
zonos reguliavimas ..............................119
Kondensacija priekiniuose žibintuose .......210
Kondensatas .............................................156
Kosmetinis veidrodėlis ..............................182
Krovimas ...................................................158
bagažinė ...............................................158
krovinių laikiklių kilpos .........................158
stogo bagažas .....................................161
Kruizo kontrolė ..........................................122
Kuras .........................................................156
kuro filtras ............................................156
Kuro papildymas
kuro bako dangtelis .............................155
kuro pildymo angos apsauginis
skydas, atidarymas rankiniu būdu .......155
kuro pildymo angos apsauginis
skydas, elektrinis atidarymas ...............155
L
M
Laikiklis stiklinei ir butelių atidarytuvui ...... 139
Maitinimo elementas
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ....... 69
nuotolinio valdymo pultas/PCC ............. 39
Maitinimo lizdas
Laikmatis .................................................. 104
Laikrodis ..................................................... 58
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai
veidrodėliai ................................................. 75
Lemputės
artimųjų šviesų žibintai ........................ 178
bendra informacija ............................... 177
gabaritiniai žibintai ............................... 179
papildomi tolimųjų šviesų žibintai ........ 179
priekiniai žibintai .................................. 177
stovėjimo žibintai ................................. 179
tolimųjų šviesų žibintai ........................ 178
Lemputės, keitimas .................................. 177
artimųjų šviesų žibintai, halogenas ...... 178
bagažinės apšvietimas ........................ 182
gabaritiniai žibintai ............................... 179
galiniai žibintai ..................................... 180
įlipimo apšvietimas .............................. 182
kosmetinis veidrodėlis ......................... 182
papildomo tolimųjų šviesų žibintai ...... 179
posūkių žibintai ................................... 179
priekiniai rūko žibintai .......................... 180
stovėjimo žibintai ................................. 179
šoniniai gabaritiniai žibintai ................. 180
tolimųjų šviesų žibintai, halogenas ...... 178
Lietaus jutiklis ............................................. 73
priekinė sėdynė .................................... 137
užpakalinė sėdynė ............................... 137
Masės
bendroji automobilio masė .................. 215
galinės ašies apkrova .......................... 215
jungiamojo rutulio apkrova .................. 215
maksimali autotraukinio masė ............. 215
priekabos masė ................................... 215
priekinės ašies apkrova ....................... 215
stogo apkrova ...................................... 215
tuščio automobilio masė ...................... 215
Mechaninė pavarų dėžė .............................. 84
Mechaninės pavarų padėtys
(„Geartronic”) .............................................. 85
Meniu ir pranešimai ..................................... 94
„MY KEY“ .................................................. 110
Mobilusis telefonas
laisvų rankų įranga ............................... 140
prijungimas .......................................... 143
telefono priregistravimas ..................... 141
MP3 funkcijos ........................................... 113
07
227
Abėcėlinė rodyklė
N
P
Nepalankios eksploatacijos sąlygos .........218
PACOS ....................................................... 17
Nepraslydimas ..........................................120
Padangos
Nėštumas ....................................................13
greičio indeksai ................................... 207
pradurta ............................................... 198
priežiūra ............................................... 196
protektoriaus nusidėvėjimo
indikatorius .......................................... 196
slėgis ................................................... 208
sukimosi kryptis ................................... 194
techniniai duomenys ........................... 207
žieminės padangos ............................. 197
Pagalba kelyje .......................................... 169
NEWS ........................................................116
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai ..................................................77
Nulenkiami šoniniai veidrodėliai ..................77
Numesti skambučiai ..................................145
Nuotolinio valdymo pultas ....................34, 35
atstumas ................................................36
išimamas metalinis raktas ......................34
maitinimo elementas ..............................35
maitinimo elemento keitimas .................39
Nuotolinio valdymo sistema,
tipas patvirtintas ........................................222
07
trikampis avarinis ženklas ................... 161
Papildomas šildytuvas .............................. 108
Papildomi tolimųjų šviesų žibintai ............ 179
Nuotolinis valdymas, žiūrėti
„Nuotolinio valdymo pultas” .......................34
Parengties režimas, telefonas .................. 145
O
Patarimai vairuotojui ................................. 152
Patogumas automobilio salone ................ 135
Oro kokybės sistema ................................104
Patvirtintas tipas, nuotolinio valdymo
sistema ..................................................... 222
Oro kondicionavimas
bendroji informacija ...............................99
Oro kondicionavimo sistema, A/C ............103
Oro pagalvė .................................................15
įjungimas/išjungimas, PACOS ...............17
Oro paskirstymas ..............................101, 105
Ortakiai ......................................................101
228
Pagalbos įranga
Pavarų dėžė ................................................ 84
automatinė ............................................ 84
mechaninė ............................................. 84
Pavarų svirties blokatoriaus išjungimas ..... 86
Pavarų svirties blokatorius ......................... 86
mechaninis išjungimas .......................... 86
PCC – asmeninis automobilio komutatorius
funkcijos ............................................... 35, 37
Per didelė variklio temperatūra ................. 162
Per žemas alyvos lygis .............................. 174
Perbridimas ............................................... 152
Perkaitimas ............................................... 162
PI paieška ................................................. 117
Pirmosios pagalbos įranga
pirmosios pagalbos rinkinys ................ 138
Plovikliai
plovimo skystis, įpylimas ..................... 185
Plovimas
priekiniai žibintai .................................... 74
priekinis langas ...................................... 74
Poliravimas ............................................... 211
Posūkių žibintai ........................................... 67
Pranešimai bendrajame prietaisų skydelyje .. 97
Praslydimo kontrolė .................................. 120
Priėjimo apšvietimas iš atstumo ................. 69
Priekaba
priekabos masė ................................... 215
važiavimas su priekaba ........................ 162
Priekiniai rūko žibintai ................................. 66
Priekiniai žibintai .................................65, 177
priekinių žibintų plovimas ...................... 74
Priekinio lango plovimas ............................. 74
Abėcėlinė rodyklė
Priekinio stiklo valytuvai ..............................73
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas ........64
„Bi-Xenon” priekiniai žibintai ..................64
aktyvieji „Bi-Xenon” priekiniai žibintai ....64
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu .....74
R
Ratai ir padangos ...................................... 194
Radaro jutiklis ........................................... 124
Radijas
Prietaisų apšvietimas ..................................64
AF ........................................................ 117
dažnio atnaujinimas ............................. 117
EON ..................................................... 117
išsaugoti stotį ...................................... 115
pasirinktys ........................................... 115
PTY ...................................................... 116
radijo tekstas ....................................... 117
REG ..................................................... 117
stotys ................................................... 115
Rakinimas, automobilį paliekant
autoservise ................................................. 38
Prietaisų apžvalga .......................................50
Raktas
Priežiūra
beraktis užrakinimas ir uždegimo
sistema .................................................. 40
Rasojimas
Priekinių žibintų šviesos spindulio
nustatymas ..................................................69
„Bi-Xenon” priekiniai žibintai ............69, 70
halogeniniai priekiniai žibintai ................70
įjungti „Bi-Xenon” priekiniai žibintai ...69, 70
Priekinių žibintų šviesos spindulys,
nustatymas ............................................69, 70
Prietaisai ir valdymo įtaisai ..........................50
antikorozija ...........................................211
Priminimas užsisegti saugos diržą ..............13
Prisitaikanti kruizo kontrolė .......................123
radaro jutiklis ........................................124
Programų funkcijos ...................................116
PTY – programos formatas .......................116
Pultas ..........................................................34
nuotolinio valdymo pultas ......................34
PCC ........................................................34
kondensacija priekiniuose žibintuose ... 210
laikmačio funkcija ................................ 104
langų priežiūra ....................................... 99
pašalinimas, naudojantis ortakiais ...... 105
rasos pašalinimas naudojant šildymo
funkciją ................................................ 104
Ratai
atsarginis ratas .................................... 198
keitimas ............................................... 194
ratlankiai .............................................. 197
sniego grandinės ................................. 197
tvirtinimas ............................................ 195
Ratlankiai
valymas ................................................ 210
RDS funkcijos ........................................... 116
anuliavimas .......................................... 117
Recirkuliavimas ......................................... 104
REG – regioninės radijo programos .......... 117
Riboto matomumo zona ........................... 132
Riboto matomumo zonos informavimo
sistema, BLIS ............................................ 132
RND – atsitiktinė tvarka ............................ 114
Rūko žibintai ............................................... 66
Rūko žibintas
S
galinis ..................................................... 67
Salono apmušalai ..................................... 211
Salono apšvietimas ..................................... 68
Sauga .......................................................... 12
Saugikliai ................................................... 189
Saugiklių dėžutė
bagažinė .............................................. 193
daiktadėžė ........................................... 192
variklio skyrius ..................................... 190
vieta ..................................................... 189
Saugos diržai .............................................. 12
07
saugos diržo įtempiklis .......................... 14
Saugos oro užsklanda ................................ 20
229
Abėcėlinė rodyklė
Saugumas automobilio salone ....................12
SIM kortelė ............................................... 149
SCAN
SIPS pagalvės ............................................ 18
CD ir garso failai ...................................114
radijo stotys .........................................115
Sėdynės ......................................................60
Sistema įspėjanti apie susidūrimą
atminties funkcija ...................................61
elektra valdomos sėdynės .....................60
mechaninis nustatymas .........................60
priekinės atramos nuleidimas ................60
rakto atmintis .........................................61
šildymas ...............................................103
užpakalinių atlošų nuleidimas ..............159
vėdinamos priekinės sėdynės ..............102
Sėdynės, galvos atlošai, užpakalinės .........62
Skambučiai
Sėdynių atminties funkcija ..........................61
tūriai ..................................................... 220
Slidžių laikiklis ........................................... 159
Signalas .......................................................63
Signalizacija ................................................45
07
įjungimas ................................................45
išjungimas ..............................................46
kitos funkcijos ........................................46
laikinas išjungimas .................................47
RDS įspėjimai apie eismo sąlygas .......116
signalizacijos indikatorius ......................45
signalizacijos patikrinimas .....................36
signalizacijos signalai .............................46
signalizacijos sistemos patikrinimas ......47
suveikusios signalizacijos išjungimas ....46
Signalizacijos sistemos patikrinimas ...........47
Signalo įvadas, išorinis ..............................109
230
radaro jutiklis ....................................... 124
Skambinimas .................................... 141, 145
atidėjimas ............................................ 145
funkcijos skambučio metu .................. 145
skambinimas ir atsiliepimas ................ 141
skambinimas ir skambučių priėmimas .. 145
užlaikymas ........................................... 145
Skydo apšvietimas ..................................... 64
Skysčiai
Spalvos kodas, dažai ............................... 212
SRS ORO PAGALVĖ .................................. 15
SRS saugos oro pagalvių sistema
bendroji informacija ............................... 16
Stabdžiai ..................................................... 87
avarinis stabdžių žibintas, EBL .............. 66
elektrinis stovėjimo stabdys .................. 89
netikėto stabdymo pagalba ................... 87
netikėto stabdymo pagalba, EBA .......... 87
simboliai prietaisų skydelyje .................. 88
stabdymo neblokuojant ratų sistema,
ABS ....................................................... 87
stabdžių sistema ................................... 87
stabdžių skysčio pildymas ................... 176
stabdžių skystis, kiekis ir klasė ............ 221
stabdžių žibintai ..................................... 66
stovėjimo stabdys, įprastas ................... 89
Stabdžių ir sankabos skystis .................... 176
Stabdžių žibintai ......................................... 66
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema .... 120
Stabilumo sistema .................................... 120
Statymo pagalbos sistema ....................... 130
Stiklas
daugiasluoksnis/sustiprintas ................. 75
pagerintas paviršius ............................... 75
plėvelė .................................................... 75
Stoglangis
atidarymas ir uždarymas ........................ 79
blokavimas automatinio uždarymo
metu .................................................79, 80
užsklanda nuo saulės ............................ 80
vėdinimo padėtis ................................... 79
Stoties paieška ......................................... 115
Stovėjimo stabdys ...................................... 89
elektrinis ................................................. 89
žema akumuliatoriaus įtampa ................ 89
Stovėjimo šildytuvas ................................. 106
automobilio statymas įkalnėje ............. 106
laiko nustatymas .................................. 107
Susidūrimas ................................................ 25
Svarbi informacija ......................................... 6
Abėcėlinė rodyklė
Š
Šaldymo skystis ..........................................99
Šaldytuvas .................................................139
Šildymas ....................................................103
galinio vaizdo veidrodis ..........................78
sėdynės ................................................103
Šildytuvas ..................................................104
Šildomi valytuvų purkštukai ........................74
Šoninės oro pagalvės ..................................18
Šoniniai veidrodžiai .....................................77
Šoninių veidrodėlių grąžinimas į pradinę
padėtį ..........................................................78
Švaraus salono oro palaikymas ................100
Šviesos
T
„Active Bi-Xenon“ lempos, ABL .............65
galinis rūko žibintas ...............................67
priekiniai rūko žibintai ............................66
įmontuotas, apžvalga .......................... 145
laisvų rankų įranga .............................. 140
parengties režimas .............................. 145
priungimas ........................................... 143
skambinimas ....................................... 141
skambinimas iš telefonų knygos ......... 147
telefono priregistravimas ..................... 141
telefonų knyga, trumpasis rinkimas ..... 143
Telefonų knyga
numerių naudojimas ............................ 147
Temperatūra
faktinė temperatūra ............................... 99
Temperatūros reguliavimas ...................... 103
tvirtinimo sistema ................................... 28
vaikiškos kėdutės ir oro pagalvės .......... 17
Vaikiškų kėdučių vieta ................................ 26
Vaiko saugai skirti produktai ....................... 26
Vaikų sauga ................................................ 25
TP – kelių eismo informacija ..................... 116
dešinės pusės klaviatūra ..................... 109
klaviatūra ............................................. 145
klaviatūra, įspėjamoji kruizo kontrolė ... 125
klaviatūra, kairėje pusėje ..................... 122
vairo sureguliavimas .............................. 63
Vairavimo jėgos lygis, pritaikymas prie
greičio ....................................................... 121
Transmisija ................................................. 84
Traukos kontrolė ....................................... 120
Tuščio automobilio masė ......................... 215
Užraktai
atsiliepimas į skambučius ............142, 145
įeinantys skambučiai ............................141
vieta automobilyje ............................26, 28
Vaikiškos kėdutės ....................................... 26
Vairas
U
Telefonas ...................................................145
Vaikai
Tolimosios/artimosios šviesos ................... 65
Techninės informacijos žymenys ..............214
Techniniai duomenys ................................215
V
Vairaračio užraktas ..................................... 81
Taupus važiavimas ....................................152
Techninės priežiūros programa .................172
Užvedimo rakto blokavimas ....................... 85
Tepalai ...................................................... 220
Trikampis avarinis ženklas ........................ 161
Tarptautinio standarto anga ..................35, 99
Užsiteršęs suodžių filtras ............................ 82
Vairavimo režimo keitimas ........................ 121
atrakinimas ............................................ 42
automatinis užrakinimas ........................ 42
bagažinės dangtis ................................. 42
daiktadėžė ............................................. 42
užrakinimas ........................................... 42
užrakinimo mygtukas viduje .................. 42
Vairo klaviatūra ........................................... 63
07
dešinės pusės ...................................... 109
Vairo stiprintuvo skystis ............................ 176
Vairo sureguliavimas ................................... 63
231
Abėcėlinė rodyklė
Valymas
Važiavimas
apmušalai .............................................211
automatinės automobilių plovyklos .....210
automobilio priežiūra ............................210
ratlankiai ...............................................210
saugos diržai ........................................211
Valytuvai ir plovimas ...................................73
nepalankiomis sąlygomis .................... 218
Važiavimas su priekaba ............................ 162
Valytuvų purkštukai, šildomi .......................74
Vėdinimas ................................................. 101
Valytuvų šluotelės
Veidrodis
keitimas ................................................184
techninė priežiūra .................................184
valymas ........................................184, 185
Vandens lašus ir purvą atstumianti
stiklo plėvelė ...............................................75
šildymas ................................................ 78
šildomas ................................................ 78
Veidrodžiai
Variklio skyrius
alyva .....................................................174
apžvalga ...............................................173
aušinimo skystis ...................................175
bendroji dalis ........................................172
vairo stiprintuvo skystis .......................176
variklio gaubtas ....................................172
Variklio techniniai duomenys ....................217
07
232
jungiamojo rutulio apkrova .................. 216
priekabos masė ................................... 215
vilkimo masė ........................................ 216
Važiuoklės nustatymai .............................. 121
šoniniai .................................................. 77
Ventiliatorius ............................................. 102
Vibracijos slopintuvas ............................... 164
Vidinis galinio vaizdo veidrodis .................. 78
Vilkimas .................................................... 169
vilkimo kilpa ......................................... 169
Vilkimo kablio svoris ................................. 216
Ž
Žemų dažnių garsiakalbis ......................... 112
Ženklai ...................................................... 120
indikatoriaus ženklai .............................. 54
informaciniai ženklai .............................. 54
įspėjamieji ženklai .................................. 54
Žibintai ........................................................ 67
bagažinės apšvietimas ........................ 182
galiniai žibintai ..................................... 180
įlipimo apšvietimas .............................. 182
kosmetinis veidrodėlis ......................... 182
posūkių žibintai .................................... 179
priekiniai rūko žibintai .......................... 180
šoniniai gabaritiniai žibintai .................. 180
techniniai duomenys ............................ 183
valstybinio numerio apšvietimas .......... 181
Žibintų jungikliai .......................................... 64
Žieminės padangos .................................. 197
Žinių transliavimas .................................... 116
Vilkimo kablys ........................................... 163
W
Vilkimo masė ............................................ 216
Variklio užvedimas ......................................81
WHIPS ........................................................ 21
Vilkimo rėmas ........................................... 163
Variklis
Visi varantieji ratai (AWD) ............................ 86
apsaugos nuo kaklo slankstelių
sužalojimo sistema ................................ 21
perkaitimas ...........................................162
užvedimas ..............................................81
Vaškavimas ...............................................211
Visiškas užrakinimas .................................. 44
išjungimas ............................................. 44
Visos ventiliacijos funkcija .................... 35, 99
Volvo Car Corporation TP 8871 (Lithuanian), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising