Volvo undefined, S80 User manual

Volvo undefined, S80 User manual
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 Įvadas
Čia pateikiama savininkui skirta informacija.............................................................
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje...............................
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete..................................
Automobilio savininko vadovo skaitymas.
Duomenų įrašymas...................................
Aksesuarai ir papildoma įranga.................
Volvo ID.....................................................
Aplinkos filosofija......................................
Automobilio savininko vadovas ir aplinka.
Laminuotas stiklas....................................
02 Sauga
13
Bendroji informacija apie saugos diržus...
Saugos diržas – prisisegimas...................
Saugos diržas – atleidimas.......................
Saugos diržas nėštumo metu...................
Priminimas užsisegti saugos diržą............
Saugos diržo įtempiklis.............................
Sauga – įspėjamasis ženklas....................
Saugos oro pagalvių sistema....................
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje......
Keleivio oro pagalvė..................................
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*.................................
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė.....................................................
Saugos oro užsklanda (IC)........................
Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo
apsaugą)...................................................
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės.............................................................
WHIPS – sėdėjimo padėtis.......................
Kada suveikia sistemos............................
Bendroji informacija apie saugos režimą..
29
30
30
31
31
32
32
33
34
35
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį.................................................
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną.................................................
Bendroji informacija apie vaikų saugą......
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta..
Vaikiška kėdutė – ISOFIX..........................
ISOFIX – dydžio klasės.............................
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai...........................................................
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai................................
01 02 02
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
14
17
18
21
22
22
24
27
27
36
38
39
39
40
41
41
42
43
44
45
45
47
52
53
53
55
57
Turinys
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga.....
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga..
Jungtinis prietaisų skydelis.......................
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
„Eco guide“ ir „Power guide“*..................
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė..........................................
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė..........................................
Lauko temperatūros matuoklis.................
Kelionės ridos skaitiklis.............................
Laikrodis....................................................
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis......................................................
Ženklai ekrane...........................................
„Volvo Sensus“.........................................
Raktelio padėtys.......................................
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos.............................................................
Sėdynės, priekinės....................................
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*...
59
Sėdynės, galinės....................................... 84
Vairas........................................................ 86
Vairo šildymas*.......................................... 87
Žibintų jungikliai........................................ 88
Gabaritiniai žibintai.................................... 90
Važiavimo dieną šviesos........................... 90
Tunelio aptikimas*..................................... 91
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 91
Aktyviosios tolimosios šviesos*................ 92
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*..... 94
Galinis rūko žibintas.................................. 95
Stabdžių žibintas....................................... 95
Avarinių šviesų signalas............................ 96
Posūkių žibintai......................................... 96
Salono apšvietimas................................... 97
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė....................................................... 98
Priėjimo apšvietimo trukmė...................... 99
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas...................... 100
Valytuvai ir plautuvai............................... 104
Elektra valdomi langai............................. 105
Saulės užuolaidėlės*............................... 107
Šoniniai veidrodėliai................................ 108
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 109
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 110
Kompasas*.............................................. 110
Stoglangis*.............................................. 112
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 114
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 115
Pranešimai.............................................. 115
Pranešimai – tvarkymas.......................... 117
MY CAR.................................................. 117
Kelionės kompiuteris............................... 118
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis............................... 120
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis............................. 124
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*......................................................... 127
03 03 03
62
65
65
66
69
70
72
74
75
75
75
76
79
80
81
82
83
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato kontrolę..........................................................
Esama temperatūra.................................
Jutikliai – klimato kontrolė.......................
Oro kokybė.............................................
Oro kokybė – salono filtras.....................
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)*.............................
Oro kokybė – IAQS*................................
Oro kokybė – medžiaga..........................
Meniu nuostatos – klimato kontrolė........
Oro paskirstymas salone........................
Elektroninė klimato kontrolė – ECC........
Šildomos priekinės sėdynės*..................
Šildoma galinė sėdynė*...........................
Vėdinamos priekinės sėdynės*...............
Ventiliatorius............................................
Automatinis reguliavimas........................
Temperatūros reguliavimas salone.........
Oro kondicionavimo sistema..................
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas............................................
Oro paskirstymas – recirkuliacija............
Oro paskirstymas – lentelė......................
129
130
130
130
131
Variklio ir salono šildytuvas*....................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas...................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas........................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis.......................................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai....................................
Papildomas šildytuvas*...........................
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas*.........................................................
Papildomas elektrinis šildytuvas*............
145
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo
skyriai
Vietos daiktams laikyti............................
Skiriančioji konsolė.................................
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*.............................
Daiktadėžė..............................................
Kilimėliai*.................................................
Kosmetinis veidrodėlis............................
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai...............................................
Krovimas.................................................
Pakrovimas – ilgas krovinys....................
Pakrovimas – slidžių liukas.....................
Stogo bagažas........................................
Krovinių laikiklių kilpos............................
Pakrovimas – krepšių laikiklis*................
12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*
04 04 05
4
131
132
132
132
133
135
137
137
138
139
139
139
140
140
141
143
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
146
147
147
149
151
151
152
154
156
156
156
157
157
157
159
160
160
161
161
162
162
Turinys
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas...................... 165
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas ........................................................ 165
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams*....................... 166
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 167
Imobilizatorius......................................... 167
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema*................................. 168
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos... 168
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis................................................... 170
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos................................. 170
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas.............................................. 171
Išimamas metalinis raktas....................... 172
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas................................................... 172
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas...................................................... 173
Privatumo užraktas*................................ 173
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas................................... 175
Beraktė valdymo sistema*...................... 176
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas.....
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas...........
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai...........
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu ....................................
Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos......................................................
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko.......
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus.....
Visuotinis atidarymas..............................
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė.
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas......................................................
Visiško užrakinimo sistema*....................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas............................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra*............................
Signalizacija............................................
176
Signalizacijos lemputė............................
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas.................................................
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis...........................................
Veikianti signalizacija..............................
Sumažintas signalizacijos saugos lygis..
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio
valdymo pultelio sistema........................
06 06 06
177
177
178
178
179
187
188
188
188
189
189
179
180
180
181
182
182
183
184
185
186
186
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
Turinys
07 Pagalba vairuotojui
Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*...............
Reguliuojama vairo jėga*........................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis...........................................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas..................................................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai...............................
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*.......
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai..........................................................
Pastovaus greičio palaikymo sistema*...
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas.....................................
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu..
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį.................................
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas...........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC*.......................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas.................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga................................
191
191
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą..........
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas............................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas..................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas.........................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis...............
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas................
Radaro jutiklis.........................................
Radaro jutiklis – apribojimai....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai..............
Įspėjimas dėl atstumo*............................
Atstumo perspėjimas* – apribojimai.......
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai........................................................
206
City Safety™...........................................
City Safety™ – veikimas.........................
„City Safety“™ – veikimas......................
City Safety™ – apribojimai......................
City Safety™ – lazerinis jutiklis...............
City Safety™ – ženklai ir pranešimai.......
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*..........
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai....................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai....................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai.....................................
Vairuotojo įspėjimo sistema*...................
Driver Alert Control (DAC)*......................
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas.
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
07 07 07
6
192
192
194
196
196
198
199
199
200
201
201
202
203
205
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
207
207
208
209
209
211
212
212
214
215
217
218
219
220
221
221
222
224
226
227
228
229
230
231
233
234
236
238
238
239
240
Turinys
08 Užvedimas ir važiavimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)*.....................................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai.................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai..................
Pagalbinė statymo sistema*....................
Statymo pagalbos sistema* – veikimas..
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas.................................................
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu.....................................................
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija.......................................................
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas...................................................
Pagalbinės statymo sistemos kamera*...
Statymo pagalbos kamera – nuostatos..
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
BLIS*.......................................................
BLIS* – veikimas.....................................
BLIS – ženklai ir pranešimai....................
241
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema........................................................ 257
Alkospyna*..............................................
Alkospyna* – funkcijos............................
Alkospyna* – laikymas............................
Alkospyna* – prieš užvedant variklį.........
Alkospyna* – būtina atminti....................
Alkospyna* – teksto žinutės....................
Variklio užvedimas..................................
Variklio išjungimas..................................
Vairaračio užraktas..................................
Nuotolinis užvedimas (ERS)*...................
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas..
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai...............................................
Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus..................................................
Pavarų dėžės..........................................
Mechaninė pavarų dėžė..........................
Pavaros perjungimo indikatorius*...........
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*..
Pavarų svirties blokatorius......................
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........
Visų ratų pavara – (AWD)*.......................
Start/Stop*..............................................
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas..
260
260
261
261
262
264
264
266
266
266
267
07 07 08
241
242
243
244
245
245
246
247
248
248
249
251
252
252
253
255
268
270
271
271
272
272
276
277
277
278
279
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
Turinys
09 Ratai ir padangos
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas....
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda........................................................
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas..........................................
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė..........................
„Start/Stop“* – nuostatos.......................
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai.......
Važiavimo režimas ECO*.........................
Stabdymas koja......................................
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema....................................................
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas......
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba...................................................
Stovėjimo stabdžiai.................................
Perbridimas.............................................
Perkaitimas.............................................
Važiavimas su atidarytu bagažinės dangčiu...........................................................
Perkrova – starterio akumuliatorius........
Prieš išvykstant į tolimą kelionę..............
Važiavimas žiemą....................................
280
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas...............................................
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas.................................
Pilno kuro bako pripylimas......................
Degalai – tvarkymas................................
Degalai – benzinas..................................
Degalai – dyzelinas.................................
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)......
Katalitiniai neutralizatoriai.......................
Taupus važiavimas..................................
Važiavimas su priekaba*.........................
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė............................................
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė............................................
Vilkimo rėmas arba kablys*.....................
Atjungiamas kablys* – laikymas..............
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys...............................................
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas............................................
Vilkimas...................................................
Vilkimo ąsa..............................................
Pagalba kelyje.........................................
298
Padangos – priežiūra..............................
Padangos – sukimosi kryptis..................
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai...............................................
Padangos – oro slėgis.............................
Ratų ir ratlankių matmenys.....................
Padangos – matmenys...........................
Padangos – apkrovos indeksas..............
Padangos – greičio rodikliai....................
Ratų varžtai.............................................
Žieminės padangos.................................
Ratų keitimas – ratų nuėmimas...............
Ratų keitimas – montavimas...................
Trikampis avarinis ženklas......................
Įrankiai.....................................................
Domkratas*.............................................
Pirmosios pagalbos rinkinys*..................
Slėgio padangose stebėjimo sistema*....
Padangų stebėjimas (TM)*......................
Avarinis pradurtos padangos remontas*
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta.................................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga..........................
08 08 09
8
281
282
283
283
284
286
288
289
290
290
291
295
295
296
296
297
297
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
298
298
299
300
300
302
302
303
304
305
305
306
306
307
307
310
311
312
314
315
316
316
318
318
319
319
320
320
321
323
324
325
325
326
326
326
328
329
329
Turinys
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija................................................. 330
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra.................................. 332
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys* - padangų pripūtimas............... 333
10 Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros programa..
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
Automobilio pakėlimas............................
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas.........................................................
Variklio skyrius – apžvalga......................
Variklio skyrius – patikra.........................
Variklio alyva – bendroji dalis..................
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas.......
Aušinimo skystis – lygis..........................
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis.......
Vairo stiprintuvo skystis – lygis...............
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas......................................
Lemputės keitimas – bendroji dalis........
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai....
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis..............
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos.............................................
336
336
339
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – galinis žibintas.......
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas...................
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas.............................................
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas....................................
Žibintai – techniniai duomenys ..............
Valytuvų šluotelės...................................
Plovimo skystis – pildymas.....................
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija......................................................
Akumuliatorius – ženklai.........................
Starterio akumuliatorius – keitimas.........
Akumuliatorius – Start/Stop....................
Elektros sistema......................................
Saugikliai – bendroji dalis.......................
Saugikliai – variklio skyriuje.....................
Saugikliai – po daiktadėže......................
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže.....................................................
Saugikliai – bagažinėje............................
09 10 10
341
341
342
343
344
348
349
349
350
350
351
352
353
354
354
355
355
356
357
357
357
358
358
360
361
362
363
365
367
367
369
373
375
377
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
Turinys
11 Specifikacijos
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje......................................................
Automobilių plovykla...............................
Vaškavimas ir poliravimas.......................
Vandenį ir purvą atstumianti danga........
Antikorozinė danga.................................
Automobilio vidaus valymas...................
Dažų sluoksnio pažeidimai.....................
379
381
382
383
384
384
385
Techninės informacijos žymenys............
Gabaritai..................................................
Masės.....................................................
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova...................................................
Variklio techniniai duomenys..................
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos....................................................
Variklio alyva – klasė ir tūris....................
Aušinimo skystis – klasė ir tūris..............
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris.......
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
Vairo stiprintuvo skystis – klasė..............
Degalų bakas – tūris...............................
Oro kondicionavimo techniniai duomenys..........................................................
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis............................................................
Padangos – patvirtintas slėgis padangose........................................................
12 Abėcėlinė rodyklė
389
391
392
Abėcėlinė rodyklė.................................... 408
10 11 12
10
393
395
396
397
398
399
400
400
401
402
403
405
Turinys
11
ĮVADAS
01 Įvadas
Čia pateikiama savininkui skirta
informacija
Savininko vadovas pateikiamas automobilio
ekrane, mobiliosios programėlės pavidalu,
arba „Volvo“ techninės pagalbos puslapyje.
Daiktadėžėje yra „Quick Guide“ ir savininko
vadovo papildinys su specifikacijomis ir informacija apie saugiklius. Galima užsisakyti
išsamų spausdintą savininko vadovą.
Skaitmeninė savininko informacija
Automobilio ekrane
Automobilio ekrane galima rodyti skaitmeninę1 automobilio savininko vadovo versiją.
Informacijos galima ieškoti, ji taip pat gali būti
suskirstyta į skirtingas kategorijas.
Išsamiau skaitykite automobilyje pateiktame
skaitmeniniame savininko vadove.
Kaip mobilioji programėlė
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
siūlomas ir kaip mobilioji programėlė, jį galima
atsisiųsti iš, pvz., „App Store“. Programėlėje
yra vaizdo įrašas ir vaizdinės naršymo parinktys su automobilio išorės ir vidaus vaizdais.
Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką. Išsamiau apie Automobilio savininko
vadovą mobiliuosiuose įrenginiuose .
1
2
Internete
Automobilio savininko vadovą galima pasiekti
ir iš „Volvo techninės pagalbos puslapio,
support.volvocars.com, internete ir PDF formatu. Techninės pagalbos puslapyje papildomai rasite vaizdo įrašų bei nuoseklių instrukcijų, pvz., apie internetines paslaugas ir funkcijas. Puslapis pasiekiamas daugelyje rinkų.
Išsamiau skaitykite čia: Techninė pagalba ir
papildoma informaciją apie automobilį internete.
Spausdinta savininko informacija
Spausdintas papildinys
Daugiau spausdintos savininkui skirtos
informacijos
01
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir
pan., automobilyje gali būti pateikiama papildomos savininkui skirtos spausdintos informacijos. Galima užsisakyti išsamų spausdintą
savininko vadovą2. Jei norite užsakyti spausdintą savininko vadovą ar jo papildinių, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Kalbos keitimas automobilio ekrane
Pakeitus kalbą automobilio ekrane, gali būti
taip, kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar vietos įstatymų ir reglamentų.
Automobilyje pateikiamas spausdintas savininko vadovas – skaitmeninio savininko
vadovo papildinys1. Jame rasite svarbių
tekstų, informacijos apie saugiklius ir specifikacijų. Be to, ten pateikiama instrukcijų,
kurios gali būti naudingos, kai dėl praktinių
priežasčių nėra galimybės perskaityti centriniame ekrane pateikiamos informacijos. Sužinokite apie savininko vadovo struktūrą, kuri
aprašyta skirsnyje Kaip skaityti savininko
vadovą .
Quick Guide
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų
prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame
vadove skiriasi, visada galioja spausdinta
informacija.
Papildomai pateikiamas spausdintas „Quick
Guide“, padedantis susipažinti su dažniausiai
naudojamomis automobilio funkcijomis.
Visa spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
Šis vadovas iš pradžių būna pateiktas su automobiliu, skirtu rinkoms, kuriose nesiūlomas ekraninis automobilio savininko vadovas.
}}
13
01 Įvadas
01
||
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje (p. 14)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 18)
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
•
Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
3
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
01 Įvadas
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite
TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos rezultatų straipsnį, ir
paspauskite OK/MENU, kad
pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
01
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
}}
15
01 Įvadas
01
||
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
kiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Naršymas straipsnyje
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsi, arba straipsdarytų kategorija, pasirinkta
nis, pasirinktas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Skaičių klaviatūra.
•
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
4
16
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspaus-
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-
01 Įvadas
kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Žemėlapiai
Pagalba internetu
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
5
01
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete5
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
17
01 Įvadas
01
||
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 22)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis, gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai
išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai
perskaitykite automobilio savininko vadove
esančias saugos instrukcijas.
Mes nenuilstamai siekiame tobulinti savo
gaminius. Dėl vykdomų modifikacijų tam tikra
savininko vadove pateikiama informacija,
aprašai ir iliustracijos gali skirtis nuo automobilyje esančios įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei
iškiltų kokia problema, neturėtumėte informacijos apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios pagalbos.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
18
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Pranešimai
01
Žalos turtui pavojus
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Media, Sending location.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki
mažiau svarbių – informacinių.
G031592
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke
bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija papildo patį
tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
G031590
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
}}
19
01 Įvadas
01
||
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie
paveikslėlių grupių pateikti numeruoti
sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti
veiksmą.
G031593
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką,
pateikiamas ir padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka,
yra sunumeruoti.
20
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
savininko vadove sunumeruotam veiksmų
eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia
informacija.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti
scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio
išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir
rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš
ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 27)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
01 Įvadas
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto
priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius
įrašoma automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius su eismo
įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai,
pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba
transporto priemonė kliudo kelyje esančią
kliūtį. Duomenys įrašomi siekiant, kad būtų
geriau suprantama, kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos.
EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir
keleivio saugos diržai
Ši informacija gali mums padėti geriau
suprasti aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo
įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik
tuos duomenis, kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR neįrašinėja jokių duomenų
esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat
sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja
transporto priemonę ar eismo įvykio arba
galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos
šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais
duomenimis kartu su asmeniniais duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus eismo
įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis
reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų
patikrai ir stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis įprastinėmis vairavimo sąlygomis, bet
visų pirma jie registruoja gedimus, kurie daro
poveikį transporto priemonės funkcionalumui
ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės aktyvias vairuotojo pagalbos funkcijas
(pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo
funkciją).
Be to, registruotą informaciją galima naudoti
kaip visumą tyrimams atlikti ar gaminiams
kurti siekiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
01
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių
teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti
atskleisti šio pobūdžio informaciją policijai
arba kitoms institucijoms, kurios gali pareikšti
teisę į tokią prieigą. Siekiant perskaityti ir
išaiškinti įrašytą informaciją, reikia specialios
techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su
bendrove sutartis pasirašę autoservisai.
„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra
perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei
užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad
techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų nustatyti ir pašalinti bet kuriuos
transporto priemonės gedimus. Registruotos
informacijos reikia ir tam, kad „Volvo“ galėtų
įvykdyti įstatymuose ir valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus. Transporto priemonėje registruota informacija saugoma jos
kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
21
01 Įvadas
01
Aksesuarai ir papildoma įranga
Volvo ID
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų6.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia
tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė
įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio
elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną
patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio
įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto
šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji
turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje,
kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele
(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).
Paslaugų pavyzdžiai:
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo
priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko
pabaigos.
Matmenys
A
47 mm
B
87 mm
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms
(t. y. „My Volvo“)
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite
6
22
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
01
registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio
mygtuką
ir pasirinkite Apps
Settings bei laikykitės instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
01 Įvadas
01
Aplinkos filosofija
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti saugesnius ir efektyvesnius pro-
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo
Car“ veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms
operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame
galvodami apie visus automobilio gyvavimo
ciklo etapus, įvertindami, kokį poveikį aplinkai
jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir
perdirbimo. Bazinis „Volvo Cars“ principas kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo poveikio nei tas,
kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkos valdymo pastangos davė
vaisių: buvo sukurti efektyvesni ir mažiau
aplinką teršiantys pavaros mazgai „Drive-E“.
„Volvo“ taip pat rūpi ir asmeninė aplinka, pvz.,
24
duktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
oras „Volvo“ automobilio viduje yra švaresnis
nei išorėje: tai užtikrina klimato kontrolės sistema.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO
14001, nes taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį tobulinimą kai daromas
mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas
taip pat reiškia, kad laikomasi galiojančių
aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų. „Volvo“
taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio
aplinkai jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas, „Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas – pastangos mažinti degalų
sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų
emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu
kuro naudojimu, lyginant su kitais tokios
pačios klasės automobiliais. Automobilis
sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
01 Įvadas
Siekiame prisidėti kurdami geresnę
aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite lengvai sumažinti degalų
sąnaudas bei sutaupyti pinigų ir prisidėti prie
geresnės aplinkos kūrimo. Pateikiame keletą
patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį.
Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (50
myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(30 myl./val.), padidėja energijos sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos knygelėje rekomenduojamų automobilio techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų
sustojimų ir netolygus greitis didina
degalų sąnaudas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko
šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami
variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai,
variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas
atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia
utilizuoti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote,
kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su
servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso
funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio eksploataciją. Daugiau informacijos ir
patarimų rasite „Eco guide“ (p. 69), „Taupus
važiavimas“ (p. 303) ir „Degalų sąnaudos“
(p. 403).
Salonas
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari
automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi
emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų
dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta
taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis
oras būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras
lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir
vyksta uždara salono oro apytaka. Taip gali
nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui,
automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
01
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta
ir išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai
kurios detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra
rankų darbo. Salonas stebimas, ar esant,
pvz., dideliam karščiui ir skaisčiai šviesai
nesklinda nemaloniai stiprūs kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo”
autoservisams patikėsite savo automobilio
techninį aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps
„Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų
užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir
turi reikiamų priemonių, kad būtų garantuota
tinkama aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
25
01 Įvadas
01
||
atstovu, kuris pateiks informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
26
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 27)
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
01
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį
sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Priekinis ir šoniniai
langai* yra iš laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC®
patvirtintų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
Aplinkos filosofija (p. 24)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
27
SAUGA
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių
daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 31)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Saugos diržo įtempiklis (p. 32)
02
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas
tik vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties
klubais esanti diržo juosta turi būti kuo žemiau
(jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug
neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo
sėdint įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 30)
saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu
ir tekstiniu pranešimu (p. 31).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos
diržų patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti visą
saugos diržą. Nors saugos diržas ir atrodo
nepažeistas, jis gali būti praradęs kai
kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą, jei jis nusidėvėjęs ar
pažeistas. Naujas saugos diržas turi būti
patvirtinto tipo ir turi būti skirtas įrengti toje
pačioje vietoje, kaip ir keičiamas saugos
diržas.
29
02 Sauga
02
Saugos diržas – prisisegimas
Saugos diržas – atleidimas
Prisisekite saugos diržą (p. 29) prieš pradėdami važiuoti.
Galima atsisegti saugos diržą (p. 29), kai automobilis stovi.
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.
Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
•
•
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi
būti perjuostas per petį.
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
Atminkite
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
•
•
•
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
1
30
Kai kuriose šalyse.
Saugos diržas nėštumo metu (p. 31)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Saugos diržo įtempiklis (p. 32)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 31)
Saugos diržas – prisisegimas (p. 30)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 31)
02 Sauga
Saugos diržas nėštumo metu
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 30)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Priminimas užsisegti saugos diržą
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema
primins, kad reikia prisisegti (p. 30) prisisegti
saugos diržą.
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 82) ir vairą (p. 86) taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai
pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite
sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
02
G017726
G020998
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 29), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais
atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra
lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 65).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 29) yra prisegti. Kai prisisegami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie}}
31
02 Sauga
||
02
taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.
Pranešimas dingsta automatiškai, pavažiavus apie 30 sekundžių arba nuspaudus
posūkių rodiklių svirtelės OK mygtuką
(p. 114).
•
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su garsiniu / vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos
diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku
OK.
Jungtiniame prietaisų skydelyje visuomet
galima pasižiūrėti, kurie saugos diržai yra
naudojami. Išsaugotiems pranešimams peržiūrėti spauskite OK mygtuką.
Saugos diržo įtempiklis
Sauga – įspėjamasis ženklas
Visi saugos diržai (p. 29) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos
diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą
prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau
saugo keleivius.
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema
suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu
jungtinio prietaisų skydelio (p. 65) informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos
diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių
daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos
diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui
neprisisegus saugos diržo, apie tai primena
garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
32
Oro pagalvių sistemos (p. 33) trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
02 Sauga
SRS oro pagalvė Būtina skubiai
aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 43)
Saugos oro pagalvių sistema
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti
vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
02
Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio padėtyje II (p. 81), jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei
oro pagalvių sistema veikia sklandžiai, šis
ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.
G018665
Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame
jungtiniame prietaisų skydelyje.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu kairėje pusėje.
ĮSPĖJIMAS
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti
įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS
oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba
G018666
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos
veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie
triktį saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo
rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su
įgaliotu Volvo autoservisu.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu dešinėje pusėje.
}}
33
02 Sauga
02
||
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir
jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir
įkaista. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta,
kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro
pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio salone
pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei
keli dešimtadaliai sekundės.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 34)
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 32)
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto
saugos diržo (p. 29) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 33).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Sutrikęs saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali sukelti gedimą ir baigtis rimtu
žmonių sužalojimu.
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu
išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos
oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių.
34
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
02 Sauga
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 29) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 33).
02
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio.
Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas
priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu kairėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
}}
35
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
02
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvę galima išjungti (p. 36), jei automobilyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger
Airbag Cut Off Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo
sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas
ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 34)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 35)
galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio
pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos
keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama
nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 172).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
36
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra
tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm
ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama
02 Sauga
sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant
paaukštintos pasostės.
Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra
šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali
sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
2
02
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
PASTABA
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje
II (p. 81), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 32).
G017800
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
2
G017724
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra išjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo,
kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo
pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį
paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos
oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo
pulte šviečia
simbolis. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko
gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte
nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra
išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis ženklas(p. 32). Tai rodo,
kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje,
rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvės padėtis teisinga.
}}
37
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus automobilio keleivių gyvybei.
02
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos
dalį SIPS („Side Impact Protection System“)
perduoda sijoms, statramsčiams, grindims,
stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo
dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų
sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio
metu.
G032949
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.
Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos
priekinių sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia
tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos
38
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
•
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios
šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir
asmenys gali stipriai susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia
šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
„Volvo“ patvirtintus automobilio
sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių
apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite
saugos diržą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 34)
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė (p. 39)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė
Šoninė oro pagalvė (p. 38) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.
Saugos oro užsklanda (IC)
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
02
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 47) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 36).
Susijusi informacija
•
•
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 45)
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain)
yra viena iš SIPS sistemos (p. 38) ir saugos
oro pagalvių sistemos (p. 33) dalių. Ji montuojama palei abu automobilio lubų šonus ir
padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivius,
sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro
užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 39)
}}
39
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne
kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
02
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik
originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai
apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo
traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją
sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atramos.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti
didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 29)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo
kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio
tipo ir kitų veiksnių.
40
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio
padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
WHIPS – vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema (p. 40) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 47) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 36).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 45)
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 40) užtikrintų optimalią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti
tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir
pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų
kliūčių.
02
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 82).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos
ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma
mažesnis atstumas.
Veikimas
Susijusi informacija
•
•
•
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės
(p. 41)
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 41)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 29)
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS
sistemai.
}}
41
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
02
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos
darbui niekas nekliudo.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę paveikia itin didelės jėgos,
pvz., automobiliui patyrus smūgį į galinę
dalį, reikia patikrinti WHIPS sistemą.
„Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynės atrodo nepažeistos, dalis
WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų
gali nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės
atlošą, atitinkamą priekinę sėdynę reikia
pastumti į priekį, kad ji nesusiliestų su
nulenkiamu atlošu.
42
Kada suveikia sistemos
Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės
saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai
sumažintų sužalojimų pavojų.
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis (p. 32) priekinėje sėdynėje
Priekinio smūgio ir
(arba) šoninio smūgio, ir (arba) smūgio
į automobilio galą ir
(arba) apsivertimo
atveju
Saugos diržo įtempiklis, galinė sėdynė
Smūgio į priekį ir
(arba) šoną metu, ir
(arba) apsivertus
Saugos oro pagalvės
Priekinio smūgio
atvejuA
(Vairas (p. 34) ir
keleivio saugos oro
pagalvė (p. 35))
Šoninės saugos oro
pagalvės (SIPS)
(p. 38)
Šoninio smūgio
atvejuA
02 Sauga
Sistema
Įsijungia
Saugos oro
užsklanda (IC)
(p. 39)
Smūgio į šoną metu
ir (arba) smūgio į
priekį metuA
Kaklo apsauga
WHIPS (p. 40)
Galinio smūgio
atveju
A
Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis,
bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.
Jei oro pagalvės (p. 33) išsiskleidė, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo"
rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro
pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo
pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite akumuliatoriaus laidus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos
svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui,
degalų linijos, bet kurios saugos sistemos
jutikliai arba stabdžių sistema.
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti
vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti
esant intensyviam poveikiui. Dirginimo
atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita
išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių
audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
PASTABA
Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.
}}
43
02 Sauga
||
Susijusi informacija
02
•
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį (p. 44)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 45)
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 43), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 65) informaciniame ekrane
gali pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr.
vadovą. Tai reiškia, kad automobilio veikla
yra sutrikusi.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos režimas Žr. vadovą,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų
automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
44
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite
užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir
vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins
atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite
užvesti automobilį.
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą, automobiliu
negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 312). Net jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų
gedimų važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo
pranešimas Saugos režimas Žr. vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
ĮSPĖJIMAS
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 45)
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Jei pabandžius užvesti automobilio
variklį (p. 44) ir atstačius Saugos režimas Žr.
vadovą pasirodo Normal mode, automobilį
galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 43)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
02
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse
iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki
3–4 metų amžiaus), o vyresnius – pirmyn
nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo
vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47).
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai),
kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka
konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.
}}
45
02 Sauga
||
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju
dėl aiškesnių nurodymų.
02
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines duris ir jų langus* galima užblokuoti
mechaniškai (p. 185) arba elektroniniu būdu
(p. 186)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš
vidaus.
Susijusi informacija
•
•
•
46
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 52)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 53)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 57)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
02
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržų prie sėdynės padėties horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba
bėgių ir sijų po sėdyne. Aštrios briaunos
gali pažeisti diržo juostas.
G020739
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos
įrengimo instrukcijoje.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra
nesuderinamos.
}}
47
02 Sauga
||
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
02
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
0 grupė
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 + grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
maks. 13 kg
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 10 kg
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 grupė
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat) –
į galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat) – į
galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir
savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child
Seat) – į galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
(L)
(L)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
03135
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos
automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
(L)
maks. 13 kg
2
48
Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
1 grupė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat) –
į galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child Seat) – į
galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir
savo diržais.
Atgal nukreipta vaiko kėdutė (Child
Seat) – į galą, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03135
(L)
(L)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
03135
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
1 grupė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
02
(L)
Britax Fixway – atgal nukreipta vaiko automobilinė kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema ir
diržais.
9-18 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 03171
(L)
1 grupė
9-18 kg
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos
automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
}}
49
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
2 grupė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama
vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04191
(U)
2/3 grupė
15-36 kg
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster
Cushion with and without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion
with and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
(UF)
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster
Cushion with and without
backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04216
(UF)
50
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
2/3 grupė
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo
Booster Seat with backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15-36 kg
02
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 52)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 57)
•
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 53)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 45)
51
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Jei suaktyvinta (p. 36) priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 47)
montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio.
Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas
priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių
su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo
sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.
Galite įtaisyti:
•
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
•
vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant
priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje
sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė
neįjungta.
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
52
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 45)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 57)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 53)
02 Sauga
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 47).
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 45)
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 53) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 55).
Dydžio
klasė
Aprašymas
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX montavimo taškų.
02
Susijusi informacija
•
•
ISOFIX – dydžio klasės (p. 53)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 55)
}}
53
02 Sauga
||
Dydžio
klasė
Aprašymas
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį,
automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą
transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias „ISOFIX" vaikų kėdutes
„Volvo" rekomenduoja.
54
02 Sauga
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių
– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės
kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems
automobilių modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
02
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
}}
55
02 Sauga
||
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
02
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Svoris
9-18 kg
Dydžio klasė
B
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
GeraiA
(IUF)
B1
X
GeraiA
(IUF)
A
X
GeraiA
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame
automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės
(p. 53) vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 53) tvirtinimo elementų sistema.
56
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
Automobilyje įrengti tam tikrų vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 47) viršutiniai tvirtinimo
taškai. Šios tvirtinimo vietos yra ant bagažo
lentynos ir uždengtos plastikiniais dangteliais.
Atitinkamai tvirtinimo vietai pasiekti nuimkite
plastmasinius dangtelius.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant
ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
02
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 45)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 52)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 53)
Siekiant palengvinti įmontavimą, automobiliuose su palenkiamomis atramomis galvai
išorinėse sėdynėse, atramos galvai turėtų būti
nulenktos.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo”
rekomenduoja mažus vaikus kiek galima
ilgiau sodinti į kėdutes, atgręžtas į galą.
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
57
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
}}
59
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
03
60
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 114),
(p. 117),
(p. 96),
(p. 91) ir
(p. 118).
Avarinių šviesų signalas
(p. 96).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 83).
Durų rankena
–
Valdymo skydelis
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 272).
(p. 181),
(p. 186),
(p. 105) ir
(p. 108).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 88),
(p. 298) ir
(p. 183).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 199) ir
(p. 202).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 86) ir
(p. 33).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 65).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir
telefono valdymas*
(p. 117) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 264).
Degimo jungiklis
(p. 80).
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 117) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valdymo skydelis
informacinei pramogų sistemai valdyti
ir meniu naršyti
(p. 117) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 135).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 271) arba
(p. 272).
Aktyviosios važiuoklės valdymo elementai („Four-C”)*
(p. 191).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 104).
Vairo reguliavimas
(p. 86).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 291).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 341).
03
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 74)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 75)
Laikrodis (p. 75)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
61
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
62
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
03
}}
63
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
64
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Avarinių šviesų signalas
(p. 96).
(p. 271) arba
(p. 272).
(p. 117) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
(p. 88),
(p. 298) ir
(p. 183).
Pavarų perjungimo
svirtis
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 135).
Durų rankena
–
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 264).
Valdymo skydelis
(p. 117) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Degimo jungiklis
(p. 80).
(p. 181),
(p. 186),
(p. 105) ir
(p. 108).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų sistemai valdyti
ir meniu naršyti
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 272).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 199) ir
(p. 202).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 65).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 86) ir
(p. 33).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir
telefono valdymas*
(p. 117) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 104).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sėdynės reguliavimas*
(p. 83).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 341).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 291).
Vairo reguliavimas
(p. 86).
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 114),
(p. 117),
(p. 96),
(p. 91) ir
(p. 118).
Aktyviosios važiuoklės valdymo elementai („Four-C”)*
(p. 191).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 74)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 75)
Laikrodis (p. 75)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
03
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris (p. 118) ir Pilno
kuro bako pripylimas (p. 298).
Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
1
Matuokliai ir indikatoriai
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Eco meter. Šis matuoklis parodo, kaip
ekonomiškai buvo vairuojama. Kuo didesnis rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojamas automobilis.
Spidometras
}}
65
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius2Įjungtos
pavaros indikatorius3 Taip pat žr. Pavaros
perjungimo indikatorius* (p. 272) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272).
03
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
Susijusi informacija
•
•
•
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai4
2
3
4
66
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 343).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
Tema „Elegance“
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272).
Matuokliai ir indikatoriai
Skaitmeniniame prietaisų skydelyje galima
pasirinkti įvairias temas. Galimos temos:
„Elegance“, „Eco“ ir „Performance“.
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu
parinktį Temos, sukant svirtelės reguliavimo
ratuką. Spauskite OK mygtuką. Pasukite
ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės
konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio
prietaisų skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą
galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 114).
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei
spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 166).
5
6
7
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris (p. 118) ir Pilno
kuro bako pripylimas (p. 298).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius6Įjungtos
pavaros indikatorius7 Taip pat žr. Pavaros
perjungimo indikatorius* (p. 272) arba
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Tema „Eco“
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272).
Tema „Performance“
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 118) ir Pilno kuro
bako pripylimas (p. 298).
Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 69).
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo indikatorius6 / įjungtos
pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 272) arba
5
6
7
68
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 118) ir Pilno kuro
bako pripylimas (p. 298).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 69).
Pavarų perjungimo indikatorius6 / įjungtos
pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 272) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
„Eco guide“ ir „Power guide“*
„ Eco guide “ ir „ Power guide “ – tai du jungtinio prietaisų skydelio (p. 65) prietaisai, padedantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant
degalus.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų
kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip
blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris –
kelionės statistika* (p. 127).
03
Eco guide
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis
prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai8
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
8
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 343).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
69
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Momentinė vertė
Čia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.
03
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h
(30–50 myl./val.)) ir mažas variklio apsukas.
Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje
įjungia raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai
reiškia prastą ekonomiją, kurios reikėtų
vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina, kaip automobilis buvo vairuojamas
pastaruoju metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų
ekonomiją.
Power guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp variklio naudojamos galios „(Power)“ ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66).
9
70
Kontroliniai ženklai
Ženklas
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį,
variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir
stabdžių panaudojimą.
Galia priklauso nuo variklio apsukų.
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
Pasiekiama variklio galia
Panaudojama variklio galia
Pasiekiama variklio galia
Mažesnė viršutinė rodyklė nurodo pasiekiamą
variklio galią9. Kuo didesnis rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios esamoje pavaroje yra
pasiekiama.
Panaudojama variklio galia
Didesnė apatinė rodyklė rodo panaudotą
variklio galią9. Kuo aukščiau rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios imama iš variklio.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo
didelį galios rezervą.
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 192)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas
(p. 192)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.
Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia,
tačiau be ABS funkcijos.
Įjungtos tolimosios šviesos
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
Posūkio kairėn indikatorius
2. Iš naujo užveskite variklį.
Posūkio dešinėn indikatorius
Eco- funkcija įjungta, žr. Važiavimo režimas ECO* (p. 286)
„Start/Stop“, variklis automatiškai išjungtas, žr. „Start/
Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 279)
Slėgio padangose sistema , žr.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema* (p. 326)
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų
funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip
gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis
sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis
rūko žibintas.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai
reiškia, kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau,
posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą.
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos
temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake
yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite
degalų.
03
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.
Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku
OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 114) arba pats automatiškai
išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo
to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis
šviesomis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
71
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Eco funkcija įjungta
Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.
Start/Stop
03
Automatiškai išjungus variklį pasirodo ženklas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas
slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta
klaida (gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Susijusi informacija
•
•
Žemas variklio alyvos slėgisA
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
Įjungtas stovėjimo stabdys
(skaitmeninis prietaisų skydelis)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
Įjungtas stovėjimo stabdys
(analoginis prietaisų skydelis)
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega informacijos ženklas.
Generatorius nekrauna
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis10 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
10
72
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paaiškinimas
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
A
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių
apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais
varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva –
bendroji dalis (p. 343).
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia variklio alyvos slėgis yra per žemas.
Nedelsiant išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas
užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus,
kreipkitės į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei
sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir
sankabos skystis – lygis (p. 349).
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis
mirksi ir galiausiai ima šviesti nuolat.
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo
stabdžiai (p. 291).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega
važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų
sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės sėdintis žmogus diržą atsisegė.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito
stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
03
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega
tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai
stabdant slys automobilio galas.
2. Iš naujo užveskite variklį.
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti
toliau.
•
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 349). Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, tačiau ženklai tebedega,
automobiliu važiuoti galima. Atsargiai
nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
73
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Įspėjimas
03
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai
nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką
automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima
išvalyti mygtuku OK, žr. Meniu naršymas –
jungtinis prietaisų skydelis (p. 114). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą
OK mygtuku.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega informacijos ženklas.
11
74
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.
Lauko temperatūros matuoklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jei variklio dangtis11 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
skaitmeniniame prietaisų skydelyje
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
analoginiame prietaisų skydelyje
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C,
ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti
aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės ridos skaitiklis
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis
Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.
Kelionės ridos skaitiklio ekranas12
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami
trumpiems atstumams matuoti. Atstumas
rodomas ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite
kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką RESET, bus atstatytas ridos
skaitiklis. Papildomos informacijos rasite
Kelionės kompiuteris (p. 118).
Susijusi informacija
•
12
13
Ekranas laikui rodyti13
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
03
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.
Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.
}}
75
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
76
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas stovėjimo
stabdys, alternatyvus ženklas
(p. 72)
Saugos oro
pagalvės - SRS
(p. 32),
(p. 72)
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali
turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
(p. 29),
(p. 72)
Generatorius
nekrauna
(p. 72)
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis.
Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Stabdžių sistemos gedimas
(p. 72),
(p. 288)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 32),
(p. 43),
(p. 72)
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius
ir informacijos ženklus.
Lua
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir
jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
Ženklai ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Žemas variklio
alyvos slėgis
(p. 72)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 72),
(p. 291)
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 70),
(p. 94)
Išmetimo sistema
(p. 70)
ABS sistemos
gedimas
(p. 70),
(p. 288)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas galinis
rūko žibintas
(p. 70),
(p. 95)
Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo
kontrolė)
(p. 70),
(p. 194)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
(p. 70),
(p. 194)
Variklio šildytuvas
(dyzeliniuose
modeliuose)
(p. 70)
Mažas kuro kiekis
bake
(p. 70),
(p. 149)
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
(p. 70)
Įjungtos tolimosios šviesos
(p. 70),
(p. 91)
Kairės pusės
posūkio žibintai
(p. 70)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 70)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
„Start/Stop“*,
variklis automatiškai sustabdomas
(p. 70),
(p. 284)
ECO funkcija*
įjungta
(p. 70),
(p. 286)
Slėgio padangose sistema*
(p. 70),
(p. 326)
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 199)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 215)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, laiko intervalas
(p. 202),
(p. 205)
Ženklas
–
Paaiškinimas
Žr.
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, įspėjimo
apie atstumą sistema* (atstumo
įspėjimas)
(p. 207),
(p. 217)
Radaro jutiklis*
(p. 215),
(p. 219),
(p. 236)
–
–
Priekinio stiklo
jutiklis*, Kameros
jutiklis*, Lazerio
jutiklis*
(p. 92),
(p. 226),
(p. 236),
(p. 240),
(p. 244)
Automatinio stabdymo*, įspėjimo
apie atstumą*
(atstumo perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo apie susidūrimą* sistemos
(p. 219),
(p. 226),
(p. 236)
ABL sistema*
(p. 94)
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Ženklas
03
78
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 239)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 240)
Stovėjimo stabdžiai
(p. 291)
Lietaus jutiklis*
(p. 104)
Aktyviosios tolimosios šviesos,
AHB (Active High
Beam)*
(p. 92)
„Start/Stop“*
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 242)
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 244)
Įrašyto greičio
informacija*
(p. 196)
(p. 284)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 149)
„Start/Stop“*
(p. 284)
(p. 149)
Vairuotojo perspėjimo sistema*,
„Lane Departure
Warning“ (LDW)
(p. 240),
(p. 244)
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* Būtina
techninė priežiūra
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 149)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Ženklas
–
Paaiškinimas
Žr.
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 149)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 149)
Degalų pylimo
angos dangtelis,
dešiniajame šone
(p. 298)
Pavaros perjungimo indikatorius
(p. 272)
Pavarų padėtys
(p. 272)
Alyvos lygio matavimas
(p. 344)
–
–
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 31)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
įjungta
(p. 36)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
išjungta
(p. 36)
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
03
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM14 – galima
MEDIA, TEL*,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Susijusi informacija
•
statas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuo-
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga
Raktelio padėtys
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
1. Laikydami nuotolinio valdymo raktelį už
išimamos geležtės pusės, įkiškite į uždegimo jungiklį.
2. Tada įspauskite nuotolinio valdymo raktelį
į uždegimo jungiklį, į galinę padėtį.
SVARBU
03
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 172).
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Išimkite nuotolinio valdymo raktelį
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 117).
Prie interneto prijungtas automobilis *, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Klimato kontrolės sistema (p. 129).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249) – CAM*.
80
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį ir ištraukite jį iš uždegimo jungiklio.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio
valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte užvedimo ir
užrakinimo funkcija* nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo spynelę: jį
galima laikyti, pvz., kišenėje. Papildomos
informacijos apie berakčio užvedimo ir
užrakinimo sistemą rasite Beraktė valdymo
sistema* (p. 176).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Lygis
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų,
kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima
nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba
II. Šiame automobilio savininko vadove tokie
lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos
kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
0
I
II
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes
galima reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis ribotą laiką – žr. „Sensus
Infotainment“ priedą.
•
•
•
•
Galima naudoti stoglangį,
elektra valdomus langus, 12 V
lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio
stiklo valytuvus.
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
Suaktyvinamos kelios kitos
sistemos. Vis dėlto elektrinį
sėdynių pasosčių ir galinio
lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas
raktelio padėtis nespauskite stabdžių /
sankabos pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, spustelėkite START/
STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, nuspauskite ir ilgai16 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti mygtuką START/STOP ENGINE.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų
vengti!
15
16
Pultelio padėties / lygio parinkimas
03
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas
esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui
rasite „Sensus Infotainment“ priede.
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema*.
Apie 2 sek.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
81
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą arba
išjungimą ieškokite Variklio užvedimas
(p. 264).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.
Vilkimas
Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 310).
03
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
Raktelio padėtys (p. 80)
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra* (p. 83).
82
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į
priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą
krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal / žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima
perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima
pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo
kampą ir juosmens atramą*.
ĮSPĖJIMAS
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų keleiviai.
Elektra valdoma sėdynė
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 83)
•
Sėdynės, galinės (p. 84)
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
03
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu,
kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus
raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant I
padėtyje ir tik varikliui veikiant.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų
apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą
blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų,
automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0 ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Sėdynė su atminties funkcija*
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Reguliuoti atlošo kampą
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir
išorėn.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių nuostatas.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Nustatymų įrašymo mygtukas
03
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.
Avarinis sustabdymas
Sėdynės, galinės
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios
sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
2. Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo
pat metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodys tekstas.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas17, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 166).
17
84
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
Šildomos/vėdinamos sėdynės*
Informacijos apie šildomas / vėdinamas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės*
(p. 137) ir Šildoma galinė sėdynė* (p. 137).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 82)
Sėdynės, galinės (p. 84)
Atlošas padalintas į dvi dalis. Dalis galima pirmyn nulenkti kartu arba atskirai.
1. Patraukite rankeną (rankenas).
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
2. Nulenkite atlošą į priekį. Jei ketinate
nuleisti atlošo plačiąją pusę, iki galo
nuleiskite centrinį galvos atlošą.
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 82)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 83)
Patikrinkite, ar atlošai ir galvos atlošai, juos
pakėlus, yra saugiai užfiksuoti, kad išvengtumėte susižalojimo esant staigiam stabdymui ar avarijai.
03
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
1. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje II.
2. Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu
kitose sėdynėse yra keleivių.
Galvos atramą galima reguliuoti vertikaliai ir
nustatyti pagal keleivio ūgį. Viršutinis galvos
atlošo kraštas turi lygiuotis su pakaušio viduriu. Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
Norėdami vėl nuleisti galvos atramą, nuspauskite greta kairiojo tvirtinimo strypo esantį
mygtuką ir tuo pačiu metu atsargiai stumkite
galvos atramą žemyn.
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
ĮSPĖJIMAS
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
85
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį,
be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus
greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3. Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad
užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė
standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo
pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę
padėtį.
Klaviatūros* ir mentelės*
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
03
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.
Reguliuojama vairo jėga* (p. 191).
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC* (p. 202)*.
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1. Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte vairą.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
86
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automatinės pavarų dėžės rankinio
pavarų perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 272).
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,
„Sensus Infotainment“.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
nama / išaktyvinama per meniu sistemą MY
CAR (p. 117).
Veikimas
03
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 87)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo
funkcija, vairas pradedamas šildyti užvedus
variklį. Funkcija automatiškai įsijungia, kai
automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra
nesiekia maždaug 10 °C. Ši funkcija suaktyvi-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
87
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,
prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 97)
reguliuoti.
Rankenėlės padėtys
Padėtis
03
Paaiškinimas
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Dieniniai žibintai, galiniai šoniniai gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai žibintai, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų
bei aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Apšvietimo rankenėlė važiuojant ir statant
automobilį
Ratukas18, reguliuojantis priekinių žibintų
aukštį
Galiniai šoniniai gabaritiniai
žibintai ir gabaritiniai žibintai,
kai automobilis pastatytasB.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Padėtis
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai šoniniai gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai žibintai dieną, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Artimųjų šviesų žibintai, šoniniai
galiniai gabaritiniai žibintai ir
gabaritiniai žibintai, esant prieblandai ar tamsiu paros metu
arba įjungus galinį rūko žibintą
ar nepertraukiamą priekinio
stiklo valytuvų režimą.
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 91)* funkcija.
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 92)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima
įjungti veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Artimųjų šviesų žibintai, šoniniai
galiniai gabaritiniai žibintai ir
gabaritiniai žibintai.
18
88
Nėra automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Padėtis
Paaiškinimas
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
A
B
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
Taip pat laisvąja eiga, kai variklis veikia, užtikrinant, kad
rankenėlė būtų pasukta į šią padėtį iš kitos.
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti
režimą
.
ĮSPĖJIMAS
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias
krovinys bagažinėje
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų
spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.
1. Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį
I.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių
žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl
reguliavimo ratuko nėra.
Susijusi informacija
•
•
•
03
Gabaritiniai žibintai (p. 90)
Važiavimo dieną šviesos (p. 90)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per
silpna ar pakankamai stipri, pvz., esant
rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
Ekranas ir prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio
apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81).
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Tik vairuotojas
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Keleiviai visose sėdynėse
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
89
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai įjungiami priekinių žibintų
valdymo rankenėle.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 88)
Važiavimo dieną šviesos
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, esant
natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
03
Priekinių žibintų valdymo rankenėlė gabaritinių
žibintų valdymo vietoje.
(kartu įjungiaPasukite jungiklį į padėtį
mas automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Jei automobilio elektros sistema yra raktelio
padėtyje II arba veikia variklis, taip pat įsijungia ir dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės
dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai žibintai,
kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių
vairuotojus. Tai vyksta nepriklausomai nuo to,
kokioje padėtyje yra rankenėlė arba kokioje
automobilio elektros sistemos padėtyje
nustatytas raktelis.
90
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running
Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir
įjungus priekinio stiklo valytuvus arba galinį
rūko žibintą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau
ji negali visais atvejais teisingai nustatyti,
ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna /
pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 88)
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas.
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio II
padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato,
kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato
apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po
maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai
žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis
įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios šviesos lieka
įjungtos. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
03
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padė.
tyje
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 88)
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus
sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos
šviesai. Artimosios šviesos automatiškai
suaktyvinamos ir tada, kai įjungiami priekinio
stiklo valytuvai arba galiniai rūko žibintai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
91
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Kai rankenėlė yra padėtyje
, veikiant
varikliui arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
•
Tunelio aptikimas* (p. 91)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į
tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
19 arba
kai rankenėlė yra padėtyje
.
Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos)
stumdami perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada jį atleidžiant.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
.
prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai, vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar
įjungti / išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais20, žr. MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 94)
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 92)
19
20
92
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 100)
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesą arba jūsų kryptimi priešais
važiuojančių galinių žibintų šviesą ir perjungia
apšvietimą iš tolimųjų į artimąsias šviesas.
Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai
priekyje nebeaptinkama kitų automobilių
žibintų šviesos.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
03
•
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High
Beam – AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros
jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija
gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Žibintų jungikliai (p. 88)
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų
(jei
valdymo rankenėlė yra padėtyje
funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą
MY CAR, žr. MY CAR (p. 117)).
Suaktyvinus AHB, prietaisų informaciniame
ekrane įsijungia ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas
.
Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas
tampa mėlynas.
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama)
stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas
esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai grąžinamos artimosios šviesos.
Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų skydeliu
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Aktyvus
ilgosios šviesos laikinai nepasiekiamos
Įjunkite rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis
dėlto žibintų jungiklio rankenėlė gali vis tiek
. Tas pat taikoma, jei
išlikti padėtyje
pasirodo pranešimas Priek. stiklo jutikliai
.
blokuojami Žr. vadovą ir ženklas
Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai
tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai
funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia ženklas
.
03
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą
esant palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam
rūkui
•
•
•
•
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
}}
93
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi
važiuojančių automobilių žibintų šviesa
(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimaliam apšvietimui
posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami
saugą.
•
•
•
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL
Kalno viršūnėje arba dauboje
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 88)
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –
ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo
kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią
posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas
didesnį saugumą.
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu siste-
94
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist.
sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir
tik kai automobilis važiuoja.
Susijusi informacija
21
Ženklas
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą
sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 234).
•
•
moje MY CAR, žr. MY CAR (p. 117)). Sutrikus
funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skyir tuo pat metu
delyje pasirodo ženklas
informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.
Funkciją21 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 117).
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 88)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Galinis rūko žibintas
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima
įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 88)
Stabdžių žibintas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš
vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 202), „City Safety“ (p. 220) arba įspėjimo
apie susidūrimą sistema (p. 227) ima stabdyti
automobilį.
03
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 290)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui
esant padėtyje II arba veikiant varikliui ir
žibintų jungiklio rankenėlei esant padėtyje
arba
.
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite mygtuką. Indikatorius
jungtiniame prietaisų
skydelyje ir mygtuko lemputė įsijungia kartu
su galiniu rūko žibintu.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai, paspaudus mygtuką START/STOP
ENGINE arba pasukus priekinių žibintų valdymo rankenėlę į padėtį
arba
.
95
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Avarinių šviesų signalas
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 96)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 290)
Posūkių žibintai
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai
nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
03
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas aktyvinamas automatiškai,
kai automobilis stabdomas taip staigiai, kad
aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
greitis nesiekia maždaug 10 km/h
(6 myl./val.). Avariniai žibintai mirksi, kol automobilis sustoja, ir išaktyvinami automatiškai,
vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat galima
išaktyvinti paspaudus mygtuką.
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 117).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
96
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkio indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Lubų apšvietimas priekyje
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70).
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs
priekinės skaitymo lemputės.
Susijusi informacija
Galinis stogo apšvietimas
Avarinių šviesų signalas (p. 96)
03
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Salono apšvietimas
G021150
G021149
•
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant
arba uždarant kurias nors šonines duris.
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0;
Daiktadėžės apšvietimas
•
automobilis atrakintas, bet variklis
neįjungtas.
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio (p. 157) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.
}}
97
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Automatinis apšvietimas
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti
nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia
geriau matyti daiktus daiktadėžėje ir pan.
tamsesniu paros metu. Apšvietimas pamažu
užgęsta užrakinus automobilį. Šviesumas valdomas žibintų jungiklio (p. 88) reguliavimo
ratuku.
•
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Neutrali padėtis
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai
priklausomai nuo šių dalykų.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir
veikia 30 sekundžių, jei:
•
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 168)
arba Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas (p. 173)
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi
minutes, jei vienos iš durų yra atidarytos.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
98
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Laikiną stovėjimo vietos apšvietimą sudaro
artimosios šviesos, gabaritiniai žibintai,
šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir
plafonai.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
degimo jungiklio.
2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.
Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip
ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91).
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų
žibintai, gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 117).
Susijusi informacija
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 99)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų
apšvietimas ir įlipimo apšvietimas.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 168). Jis naudojamas,
norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
03
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo rakteliu, užsidega gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo
apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 117).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė (p. 98)
99
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų spindulio kryptis turi būti
sureguliuota taip, kad neakintų priešinga kryptimi važiuojančių eismo dalyvių, ir gali būti pritaikyta dešiniajai arba kairiajai eismo krypčiai.
G021151
Priekinių žibintų šviesos spindulys, eismas dešiniąja puse.
Priekinių žibintų šviesos spindulys, eismas kairiąja puse.
G019442
G021152
03
Priekinių žibintų valdymas sureguliuojant jų šviesos srautą.
Normali padėtis - priekinių žibintų nustatymai tinka šaliai, į kurią automobilis buvo
pristatytas.
Pritaikyta padėtis - skirta šalims, kuriose
eismo krytis yra priešinga.
ĮSPĖJIMAS
Su priekiniais žibintais reikia elgtis ypač
atsargiai, nes ksenoninių žibintų sistemoje
įmontuotas aukštos įtampos blokas.
Šalis, į kurią pristatomas automobilis, nustato,
ar normali padėtis pritaikyta dešiniajai ar kairiajai eismo krypčiai.
1 Pavyzdys
Jei Švedijoje pirktu automobiliu važiuojama
Jungtinėje Karalystėje, priekinius žibintus rei-
100
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
kia nustatyti į sureguliuotą padėtį, žr. ankstesnę iliustraciją.
2. Perkelkite formą ant lipnios vandeniui
atsparios medžiagos ir iškirpkite.
2 Pavyzdys
3. Pradėkite nuo dizaino linijos ant priekinių
žibintų lęšių: žr. punktyrinę liniją tolesnėje
iliustracijoje. Uždėkite lipnius šablonus
reikiamu atstumu nuo priešinio linijos,
naudodamiesi paveikslėliu ir šiame sąraše
pateiktais matmenimis:
JK pirkti automobiliai yra pritaikyti važiuoti
kairiąja kelio puse ir jais važiuojama, priekiniams žibintams esant nustatytiems į normalią
padėtį, žr. ankstesnę iliustraciją.
Halogeniniai priekiniai žibintai
Halogeninių priekinių žibintų šviesos srautas
sureguliuojamas maskuojant priekinių žibintų
sklaidytuvus. Priekinių žibintų šviesos srautas
gali būti netinkamas.
•
•
•
•
A = LHD dešinė - maždaug 86 mm
03
B = LHD kairė - maždaug 40 mm
C = RHD kairė - 0 mm
D = RHD kairė - maždaug 96 mm
Priekinių žibintų maskavimas
1. Nukopijuokite šablonus A ir B, skirtus
automobiliams su vairu kairėje pusėje
arba C ir D, skirtus automobiliams su
vairu dešinėje pusėje: žr. toliau pateiktą
skirsnį „Šablonai halogeniniams priekiniams žibintams“. Šablonų mastelis – 1:2.
Pavyzdžiui, panaudokite kopijuoklį su
didinimo funkcija ir nukopijuokite šablonus 200 % dydžiu:
•
A = LHD dešinė (automobilis su vairu
kairėje, dešinysis žibintas)
•
B = LHD kairė (automobilis su vairu
kairėje, kairysis žibintas)
•
C = RHD dešinė (automobilis su vairu
dešinėje, dešinysis žibintas)
•
D = RHD kairė (automobilis su vairu
dešinėje, kairysis žibintas)
}}
101
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Viršutinė eilutė: automobiliai su vairu kairėje pusėje, A ir B ruošiniai. Apatinė eilutė: automobiliai su vairu dešinėje pusėje, C ir D ruošiniai.
102
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Rėmeliai halogeniniams priekiniams žibintams
03
103
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valytuvai ir plautuvai
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei
galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai22
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite laiko
ir valymo judesių santykį.
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
03
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas sniegas (arba ledas).
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
22
104
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų
šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite
Automobilių plovykla (p. 381) ir Valytuvų
šluotelės (p. 358).
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skyde.
lyje parodomas lietaus jutiklio ženklas
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi
būti I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų
svirtelė turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutik. Priekinio stiklo valytuvai
lio mygtuką
atliks vieną valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą
nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį
žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn,
valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 358). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis
– pildymas (p. 360).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Išjungti
Priekinio lango plovimas
Elektra valdomi langai
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn į kitą valytuvų programą.
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairo.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo, lietaus jutiklis
išsijungia automatiškai.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite
lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja
arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba
II padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje
užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Šildomi valytuvų purkštukai*
03
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į
ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant
skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę
papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų
plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis*
ir galinių elektra valdomų langų kėliklio
išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai
su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas
elektra* (p. 186).
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 360)
Plovimo funkcija.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
105
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
ĮSPĖJIMAS
Valdymas
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių,
įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai
neįstrigs.
ĮSPĖJIMAS
03
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio valdymo pulteliu.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš
automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas
valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 81)). Elektra valdomus langus galima
stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo
ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo
pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
106
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima priverstinai uždaryti langą, jei jo uždarymas buvo
sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui,
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol
langas užsidarys. Apsauga nuo prispaudimo
vėl įsijungia po trumpos pertraukos.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu
arba centrinio užrakto mygtuku
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo
rakteliu iš lauko arba centrinio užrakto mygtuku iš vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus langus, rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 168) arba Užrakinimas /
atrakinimas – iš vidaus (p. 181).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Sistemos perkrovimas
Saulės užuolaidėlės*
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
Saulės užuolaidėlės yra įtaisytos abiejose galinėse durelėse.
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
Galinės durys
Galinis langas
Galinio lango lentynoje yra įmontuota saulės
užuolaidėlė.
03
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
–
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Kabliukas su fiksatoriumi
1. Pakelkite užuolaidėlę ir užkabinkite ją ant
kabliuko viršutiniame durų rėme.
Patraukite saulės užuolaidėlę ir dviem
kabliukais užkabinkite ją ant stogo spaustuko.
> Užuolaidėlės spyruoklės jėga laikys
kabliukus vietoje.
Kai saulės užuolaidėlės nenaudojate, atkabinkite ją, paimkite už rankenėlės ir leiskite lėtai
susivynioti.
2. Užfiksuokite saulės užuolaidėlę pastumdami fiksatorių į viršų.
Langą gali atidaryti bei uždaryti ir su pakelta
užuolaidėle.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
107
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos
svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.
Nustatymų įrašymas23
Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į
kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,
žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 166).
03
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį23
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.
Reguliavimas
–
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite
mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
23
108
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir
paspauskite mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis
automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį23
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai
automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant
automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidro-
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 83).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
dėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 117).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu23
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti/atlenkti automatiškai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 117).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R
mygtukus.
2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite L ir R mygtukus.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo
priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
1. Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
Šildomas priekinis stiklas*, galinis
langas ir šoniniai veidrodėliai
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 99) arba
laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 98),
įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 110)
•
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 109)
PASTABA
Galinio lango šildymas nėra įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, jei suaktyvinta
Eco funkcija, tačiau jis lieka išjungtas net
jei lauko temperatūra žemesnė kaip +7 °C.
Daugiau informacijos apie Eco funkciją
rasite Važiavimo režimas ECO* (p. 286).
03
Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas (p. 140).
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
•
liatoriaus. Vis dėlto po tam tikro laiko funkcija
išjungiama automatiškai. Po to galinio lango
šildymas įjungiamas ir išjungiamas automatiškai, kai lauko temperatūra nesiekia +7 °C.
Šildymas, priekinis stiklas
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.
Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY
CAR (p. 117).
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių
pašalinti.
Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką,
įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite
šildymą, kai tik nutirps sniegas / išgaruos
migla, kad be reikalo neapkrautumėte akumu-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
109
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija
nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią
pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai:
vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn
nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
03
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba ant bagažinės palangės ir šviesa
nepasieks jutiklių, galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei
trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite
tamsinimo rankenėle:
Kompasą (p. 110) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į
salono vidų.
•
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
110
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
Šoniniai veidrodėliai (p. 108)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: Š
(šiaurė), ŠR (šiaurės rytai), R (rytai), PR (pietryčiai), P (pietūs), PV (pietvakariai), V (vakarai)
ir ŠV (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai,
užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81). Norint suaktyvinti /
išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką
galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
7. Automobiliuose su šildomu priekiniu
langu*: jei, suaktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas
C, atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi 6 punktu pirmiau esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai, žr.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas (p. 140).
Kalibravimas
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis,
gali tekti jį sukalibruoti.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
03
Magnetinės zonos.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15).
Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas C.
6. Važiuokite lėtai ratu ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2
ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
111
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Stoglangis*
Uždarymas, rankinis
Stoglangis valdomas stogo skydelyje esančiu
valdikliu.
Uždarymas, automatinis
Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu būdu.
Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
03
Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai, ties užpakaliniu galu bei horizontaliai.
Jei norite atidaryti stoglangį, raktelį reikia
pasukti į I arba II padėtį.
Horizontalus atidarymas
Atidarymas
Siekdami atidaryti stoglangį į komforto
padėtį24, pastumkite valdymo elementą atgal į
padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir
atleiskite. Siekdami visiškai atidaryti stoglangį, dar kartą pastumkite valdymo elementą atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.
Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu –
patraukite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo
taško. Kol laikysite paspaustą mygtuką, stoglangis judės link komforto padėties. Norėdami
visiškai atidaryti stoglangį, dar kartą pastumkite valdymo elementą atgal.
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.
Nustačius pultelio padėtį 0 ir ištraukus nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio,
maitinimo tiekimas stoglangiui nutraukiamas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo,
nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi
nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos
apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Uždarymas
G021343
Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į
priekį iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka. Kol laikysite paspaustą mygtuką,
stoglangis judės link uždarytos padėties.
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.
Atidarymas, automatinis
ĮSPĖJIMAS
Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį.
Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo
funkcija veikia tik uždarant ne rankiniu, o
automatiniu būdu.
Atidarymas, rankinis
24
112
Komforto padėtis – tai tokia atidaryta stoglangio padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Vertikalus atidarymas
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
Centrinio užrakto mygtukas
Stoglangiui uždaryti galima naudoti centrinio
užrakto mygtuką, įrengtą vairuotojo arba
keleivio durelėse*.
–
G021345
G028899
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją,
spauskite centrinio užrakto mygtuką dar
kartą.
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
Paspauskite ir ilgai palaikykite centrinio
, kol uždarysite stoužrakto mygtuką
glangį bei visus langus ir užrakinsite dureles bei bagažinės dangtį.
nuotolinio valdymo pultą
–
Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio
valdymo raktelio užrakinimo mygtuką
, kol uždarysite stoglangį bei visus
langus ir užrakinsite dureles bei bagažinės dangtį.
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją,
paspauskite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką dar kartą.
03
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangį uždarote nuotolinio valdymo
rakteliu arba centrinio užrakto mygtuku,
įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta rankinė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka
atgal kartu su stoglangiu. Norėdami ją uždaryti, paimkite už rankenėlės, ištraukite pirmyn
ir užfiksuokite.
Apsauga nuo prispaudimo
Automatinio uždarymo metu, stoglangio
apsauga nuo prispaudimo įsijungia tuomet,
kai angą blokuoja kliūtis. Jei stoglangis blokuojamas, jis sustoja ir automatiškai grįžta į
buvusią padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
113
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Vėjo kreiptuvas
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 115),
rodomus informaciniame ekrane jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 65). Tai, kurie meniu yra
rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 81).
03
Ekranas (skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis)
ir meniu naršymo valdymo elementai.
Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris
iškyla jį atidarius.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti ir pranešimams patvirtinti.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
Ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir
meniu naršymo valdymo elementai.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į
pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.
paaiškinimus po kiekviena konkrečia
funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 115), jį reikia
patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti
meniu.
Susijusi informacija
•
114
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Stovėj. šildytuv.*
Pranešimai
Kelionės komp. atstat.
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 81).
Susijusi informacija
•
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
Pranešimas
Paaiškinimas
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
•
Saugiai
sustokiteA
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114)
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio
savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
Skait. greitis
Šildytuvas*
Papild. šild.*
TC parinktys
Aptar. būsena
Alyvos
lygis25
Pranešimai (##)26
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
Pranešimai26
Alyvos lygis25
25
26
Tam tikri varikliai.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
115
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis
laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, mėnesių
nuo paskutinės techninės
priežiūros skaičių, variklio
darbo trukmę ir alyvos
klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba
saugiai sustabdykite automobilį. Išjunkite pavarą ir
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kol pranešimas
išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.
Įkraukite akumuliatorių.
03
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo
intervalų, sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu
sukimo momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
116
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
B
C
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 272).
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 115), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane,
galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui
arba indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas atminties sąraše tol, kol triktis
galiausiai pašalinama.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK, kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus galima slinkti reguliavimo ratuku
(p. 114).
03
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą
reikia perskaityti (spauskite OK) prieš
atnaujinant buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis (p. 115)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
117
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių
aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
03
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio
tipas yra analoginis ar skaitmeninis:
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 120)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 124)
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
27
118
Ekrano išvaizda ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į prietaisų variantą.
Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti
rodoma jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane27.
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės kompiuteris turi du kelionės skaitiklius ir vieną bendrosios ridos odometrą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis,
jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas
sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant didesniu greičiu, sąnaudos
susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/
myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų
keitimas“ (p. 118).
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų
kiekiu.
28
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas
„----“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 120)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 124)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 127)
03
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai,
kaip gali būti veikiamos degalų sąnaudos,
rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 24).
Skaitmeninis greičio rodinys
Greitis rodomas kitais vienetais28 (km/h /
myl./val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti
myl./val., kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį km/h ir atvirkščiai.
Keisti vienetus
Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti
atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.
MY CAR (p. 117).
Tik su jungtiniu prietaisų skydeliu "Digital".
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
119
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti
naudojant valdymo elementus, įrengtus ant
kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
03
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
arba užvesti variklį.
2. Pasukite reguliavimo ratuką, kad panaršytumėte parinktis ir sustotumėte ties reikiama antrašte.
Informacinis ekranas ir valdymas.
PASTABA
120
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Kelionės komp. papild.
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinamos žinutės arba
meniu išrankos.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų skydelyje galima kelionės metu bet kada
perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių
reiškia, kad kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis
nustatomas iš naujo arba išeinama iš
meniu struktūros.
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame
prietaisų skydelyje
Informacija
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T1.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T2.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame
prietaisų skydelyje
Informacija
Atst. su baku
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu
bake“ (p. 118).
Degalų sąn.
Momentinės sąnaudos.
Vidut. greitis
•
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat reiškia ir ciklo pradžią / pabaigą.
Nuspaudus ir ilgai palaikius RESET, atstatoma funkcija Vidut. greitis.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustabdykite ties ta kelionės kompiuterio antrašte,
kurią norite nustatyti iš naujo: T1, visas
atst., T2, visas ats. arba Vidut. greitis.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte /
suderintumėte toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
2. Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš
naujo.
Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.
03
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Spauskite OK.
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
}}
121
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Funkcijos
Informacija
Skait. greitis
Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre.
•
•
•
km/h
myl./val.
Rodinio nėra
Šildytuvas*
03
•
•
•
TIESIOGINIS UŽVEDIMAS
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – laikmatis (p. 147).
- 1 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Papild. šild.*
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 151).
• Auto įj.
• Išjungta
TC parinktys
•
•
•
•
•
A
122
Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kuro sąnaudos
Čia galima aktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje
matyti kaip antraštes. Jau suaktyvintų parinkčių ženklai yra balti su varnele.
Kiti yra pilki be varnelės.
Vidutinis greitis
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
Aptar. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 344).
Pranešimai (##)
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 117).
Tam tikri varikliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 118)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 127)
03
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
123
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės komp. papild.
Valdymas
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti
naudojant valdymo elementus, įrengtus ant
kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
03
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
arba užvesti variklį.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Pasukite reguliavimo ratuką, jei norite naršyti skirtingus antraščių derinius.
3. Sustokite ties pageidaujamu šios kelionės
deriniu jungtinio prietaisų skydelio ekrane.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio parinktys, po vieną kiekviename „lange“.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinamos žinutės arba
meniu išrankos.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis
nustatomas iš naujo arba išeinama iš
meniu struktūros.
Antraščių deriniai
Vidutinis
124
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų skydelyje galima kelionės metu bet kada
perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių
reiškia, kad kelionės kompiuteris nerodomas.
Informacija
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Antraščių deriniai
Informacija
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
km/h<>myl./val.
Kelionės kompiuterio informacijos
nėra.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T2.
km/h<>myl./val. – žr. skirsnį „Skaitmeninis greičio rodinys“
(p. 118).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir
tuo pačiu nurodo ciklo pradžią / pabaigą.
2. Reguliavimo ratuku suraskite meniu
parinktį Kelionės komp. atstat. ir patvirtinkite spausdami OK.
tys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte /
suderintumėte toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustokite
ties antraštės deriniu su nustatytinu iš
naujo kelionės matuokliu.
3. Pasirinkite nustatyti vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį arba abu iš naujo. Patvirtinkite išranką spausdami OK.
2. Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš
naujo.
4. Užbaikite spausdami RESET.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
Kelionės ridos skaitiklis
Vidutinis greitis ir vidutinės sąnaudos
1. Paspauskite OK, kad atvertumėte jungtinio prietaisų skydelio meniu.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos kelionės kompiuterio nustatymo parink-
2. Spauskite OK.
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Nustatykite vidutinių degalų sąnaudų ir vidutinio greičio vertę iš naujo.
•
•
Atminkite, kad ši funkcija iš naujo nenustato abiejų kelionės matuoklių T1 ir T2.
Vidutinis
03
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 117).
}}
125
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Funkcijos
Informacija
Temos
Pasirinkite jungtinio prietaisų skydelio (p. 65) išvaizdos temą.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 151).
03
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Stovėj. šildytuv.*
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* –
laikmatis (p. 147).
• Tiesioginis užved.
• - 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
•
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 344).
A
Tam tikri varikliai.
Susijusi informacija
•
•
126
Kelionės kompiuteris (p. 118)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 127)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
nėje pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir viršutinės.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma centrinio valdymo pulto ekrane,
grafiniu būdu vaizduojant degalų sąnaudas.
Nustatymai
Veikimas
Meniu sistemoje MY CAR – Trip statistics
galima keisti įvairias kelionės statistikos nuostatas.
–
• Reset when vehicle has been off for
Atverkite meniu sistemą MY CAR (p. 117)
ir pasirinkite Trip statistics, kad pamatytumėte stulpelinį grafiką.
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami EXIT. Nurodžius šią parinktį,
visa statistika yra panaikinama automatiškai, kai nuo kelionės pabaigos automobilis stovi ilgiau nei 4 valandas. Kitą kartą
užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
03
• Start new trip – mygtuku ENTER panai-
Kelionės statistika29
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto mastelio). Dešinėje esantis stulpelis
pateikia esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
kinama visa ankstesnė statistika. Iš meniu
išeinama pasirenkant EXIT. Jei nepraėjus
4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu
būdu per šią parinktį panaikinti esamą laikotarpį.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“
(p. 69).
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris (p. 118)
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km:
priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli deši29
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
127
KLIMATO REGULIAVIMAS
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė (p. 135). Klimato reguliavimo sistema
vėsina arba šildo, bei sausina orą automobilio
salone.
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 140)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone
užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Būtina atminti
•
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,
šoniniai automobilio langai ir stoglangis*
turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 182) funkcija
vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti
automobilį, kai lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo)
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti
oro kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia,
pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima
laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai
pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama
pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo
funkcija (p. 140). Norėdami sumažinti
rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus
langų valymo priemone.
PASTABA
Kad išvengtumėte galinio lango rasojimo,
neužblokuokite galinėje lentynoje įrengtų
ventiliacinių angų drabužiais ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 130)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
(p. 132)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 135)
Oro paskirstymas salone (p. 133)
Oro kokybė (p. 130)
Automobiliai su Start/Stop*
Automatiškai išsijungus (p. 278) varikliui, gali
būti apribojamos tam tikros įrangos funkcijos,
pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis (p. 139).
04
Automobiliai su ECO*
Kai suaktyvinta ECO (p. 286) funkcija, tam
tikros įrangos funkcionalumas gali būti sumažintas arba ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 140).
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
129
04 Klimato reguliavimas
04
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka
jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro
srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai
automobilio viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 130) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.
Automobilio salono filtras (p. 131)
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 130),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į
saloną. Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose
nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta
vienoda abiejų pusių temperatūra.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo
skydelio.
•
•
•
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 132)*
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
Temperatūros reguliavimas salone
(p. 139)
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
130
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
Medžiagos salone (p. 132)
Švaraus oro salone palaikymo paketas
(CZIP) (p. 131)*
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės priežiūros programoje. Jei automobilis
eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje,
filtrą reikia keisti dažniau.
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir
astmą sukeliančių medžiagų.
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
Oro kokybė (p. 130)
Šis paketas apima:
•
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
Oro kokybė (p. 130)
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.
04
Oro kokybės sistema IAQS (p. 132) yra
visiškai automatinė funkcija, kuri valo
automobilio salono orą nuo teršalų,
pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito
oksidų ir priežeminio ozono.
PASTABA
Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo,
jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,
IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant
įprastinę techninę priežiūrą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
131
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir
kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo
mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to,
dėl jų saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti /
išjungti arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi
ir vyksta uždara salono oro apytaka.
Kilimėlius iš automobilio salono bei bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 384) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
PASTABA
04
132
•
•
Salono oro kokybės sistema* (p. 132).
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 137)
įjungimas.
•
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos (p. 117) aprašyme.
Susijusi informacija
•
•
Oro kokybė (p. 130)
Recirkuliacijos laikmatis (p. 141).
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 109) funkcijos įjungimas.
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro
kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių
ir galinių langų atitirpinimo funkcija.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei (p. 139).
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
Oro kokybė (p. 130)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)* (p. 131)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automatinis vairo šildymo funkcijos
(p. 87) įjungimas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas salone
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
G021366
G021368
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per
kelias salono ventiliacijos angas.
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.
oro paskirstymo lentelė (p. 143).
Uždaryta
Uždaryta
Atidaryta
Atidaryta
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus drėgmei pašalinti.
04
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu
oru viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti
jautrūs oro srautams ir skersvėjams.
}}
133
04 Klimato reguliavimas
||
Oro paskirstymas
04
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis
mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane
ima šviesti atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau): šalia kiekvienos paveikslėlio
dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro
paskirstymą. Papildomos informacijos rasite
oro paskirstymo lentelėje (p. 143).
134
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio
valdymo pulto ekrane.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
•
Automatinis reguliavimas (p. 139)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 141)
04 Klimato reguliavimas
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio
salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo
ir keleivio pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.
04
Temperatūros reguliavimas (p. 139), kairė
pusė
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 137) ,
kairė1
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Šildomas priekinis stiklas* ir maks. atitirpinimo funkcijos nuostata (p. 140)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 109)
Ventiliatorius (p. 139)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 137),
dešinė pusė1
Oro paskirstymas (p. 133) – grindų vėdinimas
1
Temperatūros reguliavimas (p. 139),
dešinė pusė
Uždara apytaka (p. 141)
ECO* (p. 286)
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 139)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 140)
Vėdinama priekinė sėdynė (p. 138)*, kairė
pusė
Vėdinama priekinė sėdynė*, dešinė pusė
Mygtukas įrengiamas kitoje vietoje: tai priklauso nuo to, ar automobilio priekinė sėdynė yra vėdinama*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
135
04 Klimato reguliavimas
||
Susijusi informacija
•
04
136
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
04 Klimato reguliavimas
Šildomos priekinės sėdynės*
•
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui
ir keleiviui, kai lauke šalta.
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia
vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
ĮSPĖJIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių šildymo funkcija turi
tris padėtis, padedančias padidinti keleivių
komfortą, kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas
centrinio valdymo pulto ekrane.
Mygtukas įrengiamas kitoje
vietoje: tai priklauso nuo to,
ar automobilio priekinė
sėdynė yra vėdinama*, žr.
paveikslėlį (p. 135).
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai
laukai (žr. iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia
du oranžiniai laukai.
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas
aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo
lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 137)
04
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys
lemputės.
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena
lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
137
04 Klimato reguliavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 137)
04
Vėdinamos priekinės sėdynės*
Informacijos apie mygtuko
vietą rasite paveikslėlyje
(p. 135).
Ventiliavimo funkciją galima naudoti kartu su
sėdynių šildymu. Pavyzdžiui, funkciją galima
naudoti drėgniems drabužiams išdžiovinti.
Paspaudinėkite mygtuką,
kad suaktyvintumėte funkciją.
Vėdinimo sistemą sudaro priekinių sėdynių ir
atramų ventiliatoriai, traukiantys orą per
sėdynių apmušalus. Vėdinimo poveikis padidėja, kai kuo vėsesnis oras patenka į keleivių
saloną. Sistemą galima suaktyvinti veikiant
varikliui.
Yra tris skirtingo vėdinimo ir džiovinimo komforto lygiai:
•
Vėdinimą reguliuoja klimato reguliavimas,
atsižvelgiant į sėdynės temperatūrą, saulės
intensyvumą bei temperatūrą lauke.
III komforto lygis: didžiausias galingumas
– centrinio valdymo pulto ekrane įsijungia
trys mėlyni laukai (žr. iliustraciją pirmiau).
•
II komforto lygis: mažesnis galingumas –
ekrane įsijungia du mėlyni laukai.
•
I komforto lygis: mažiausias galingumas –
ekrane įsijungia vienas mėlynas laukas.
•
Funkcijos išjungimas: laukai neįsijungia.
PASTABA
Skersvėjams jautrūs žmonės turi atsargiai
naudoti sėdynių ventiliacijos funkciją. Ilgai
naudojant rekomenduojamas I komforto
lygis.
SVARBU
Esamas komforto lygis yra pateikiamas centrinio
valdymo pulto ekrane.
138
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sėdynių ventiliacijos funkcijos negalima
įjungti, kai temperatūra salone nesiekia
5 °C. Tuo siekiama išvengti keleivių peršalimo.
04 Klimato reguliavimas
Ventiliatorius
Automatinis reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 139), oro kondicionierių (p. 140), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 139), recirkuliaciją (p. 141) ir oro paskirstymą (p. 133).
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks automatiniu
režimu. Nuspaudus AUTO,
išjungiamos visos rankinės
nuostatos. ekrane rodoma
AUTO CLIMATE.
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali
imti rasoti langai.
Ventiliatoriaus rankenėlė
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant
rankenėlę. Parinkus AUTO,
ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai (p. 139), o anksčiau
parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 135)
PASTABA
04
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma
centrinio valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir
keleiviui atskirai.
}}
139
04 Klimato reguliavimas
||
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
•
Esama temperatūra (p. 130)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 135)
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Įsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionavimo
sistema valdoma automatiškai.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo nuostata.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius
išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra toliau
valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 140),
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius,
kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai
sparčiai.
04
Parinkta nuostata rodoma centrinio valdymo
pulto ekrane.
Šildomas priekinis stiklas*
Maks. šildymas
Įjungus šią funkciją, šviečia
atšildymo funkcijos mygtuko
lemputė.
Paspaudinėkite mygtuką,
kad suaktyvintumėte funkciją.
140
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
04 Klimato reguliavimas
Automobiliams be šildomo priekinio stiklo:
•
Oro srautas į langus: ekrane įsijungia
ženklas (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar
atliekami šie veiksmai:
•
•
Automobiliams su šildomu priekiniu stiklu:
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją2:
ekrane įsijungia ženklas (1).
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją2 ir
oro srautą į langus: ekrane įsijungia ženklai (1) ir (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
PASTABA
Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 22) šildymo
funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir
kitos ryšių įrangos veikimui.
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte
blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų
ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią
funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio
stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl
jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
PASTABA
Varikliui automatiškai išsijungus (p. 278),
priekinio stiklo šildymo elektra funkcija
nepasiekiama.
SVARBU
04
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia
iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos
režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
2
Jei galinio vaizdo veidrodyje rodomas C ženklas, kai yra įjungtas šildomas priekinis stiklas, reikia kalibruoti kompasą (p. 110)*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
04 Klimato reguliavimas
||
Susijusi informacija
04
142
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 133)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 143)
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 133) tipą,
naudojami trys mygtukai.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara
apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir
drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti
per žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam
orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
04
}}
143
04 Klimato reguliavimas
||
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio
skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai
neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo
ir langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba
pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
04
Susijusi informacija
144
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 141)
04 Klimato reguliavimas
Variklio ir salono šildytuvas*
Kuro papildymas
Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
yra automatiškai išjungiamas ir informacijos
ekrane pasirodo pranešimas. Patvirtinkite
pranešimą, vieną kartą paspausdami posūkio
perjungiklio (p. 114) mygtuką OK.
SVARBU
Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 146)
arba per laikmatį (p. 147).
Pakartotinis šildiklio naudojimas ir trumpos
kelionės iškrauna akumuliatorių ir kelia
užvedimo problemų.
Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei
temperatūrai, ilgiausias šildiklio veikimo laikas
yra 50 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso
gali kilti dūmų. Tai – visiškai normalu.
Automobilis turėtų važiuoti tiek pat laiko,
kiek yra naudojamas šildiklis, siekiant
užtikrinti, kad automobilio akumuliatorius
yra tinkamai įkrautas šildiklio vartojamai
energijai pakeisti, kai šildiklis naudojamas
reguliariai. Šildiklis kaskart naudojamas
daugiausiai 50 minučių.
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos
durelių.
04
ĮSPĖJIMAS
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 149)
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje,
ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
•
Papildomas šildytuvas* (p. 151)
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link,
kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.
Akumuliatorius ir kuras
Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas
arba yra per mažai degalų, variklio šildytuvas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
145
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima paleisti tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
04
Informacinį ekraną
Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje
šildymo metu.
nuotolinio valdymo raktelis*
mobiliuoju būdu*.
Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 145), jis veikia 50 minučių.
Tiesioginis paleidimas per mobilųjį
telefoną*
Automobilio salono šildymas prasidės kai tik
variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos
temperatūros.
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.
Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju
telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja
programėle „Volvo On Call*“.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:
Susijusi informacija
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu
važiuoti net ir veikiant šildytuvui.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Avarinis signalas pateikia informacijos
pagal tokią schemą:
•
3. Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas
pasiekė automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.
•
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
146
informacijos mygtukas spaudžiamas,
Jei
kai šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas
(p. 170). Kol bus nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 147)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas (p. 147)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 149)
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – skubus išjungimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – laikmatis
6. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
minučių nustatymą.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima išjungti tiesiogiai per informacinį
ekraną.
Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 145) yra
prijungtas prie automobilio laikrodžio.
7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų
ratuku.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Šiuo atveju, laikas reiškia
momentą, kada mašina turi būti sušildyta ir
paruošta kelionei. Automobilio elektroninė
sistema paskaičiuoja, kada reikia pradėti šildymą, atsižvelgdama į išorės temperatūrą.
8. Spustelėkite OK4, kad patvirtintumėte
nustatymą.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Sust. ir pasirinkite su
OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas (p. 146)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 147)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 149)
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
Reguliavimas3
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Reguliavimo ratuku (p. 114) perslinkite į
vieną iš laikmačių Šildytuvas ir pasirinkite
jį su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
9. Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Užvedimas
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
04
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Išjungimas
Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą
galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
3
4
Laikmatį galima nustatyti tik kai variklis išjungtas.
Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
147
04 Klimato reguliavimas
||
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Jei nustatytas kuris nors laikmatis, bet
jis nesuaktyvintas, šalia nustatymo
laiko rodoma laikrodžio piktograma.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Išjunkite laikmatį spausdami:
•
•
04
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą
ir patvirtinkite nuostatą su OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti
tiesiogiai (p. 147).
Susijusi informacija
•
148
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 149)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – pranešimai
Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir
salono šildytuvu (p. 145), skiriasi priklausomai
nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
yra analoginis ar skaitmeninis.
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane
ima šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir
prie jo rodomas nustatytas laikas.
Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano
pranešimai.
Jei šildytuvas suaktyvintas, informacijos ekrane ima šviesti šildymo
ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
04
Šildytuvas įjungtas ir veikia.
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas
Akum. taup. rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti variklį.
Degalus naudojantis šild. išsijungė Žem.
degalų lygis
Šildytuvo paleisti neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų
lengviau užvesti variklį ir įveikti apie 50 km atstumą.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia
aptarnauti
Šildytuvas neveikia. Susisiekite su autoservisu dėl remonto. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo autoservisą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
149
04 Klimato reguliavimas
||
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po
tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus
posūkio svirtelės (p. 114) mygtuką OK.
04
150
04 Klimato reguliavimas
Papildomas šildytuvas*
zonose5
Šalto klimato
gali reikėti papildomo
šildytuvo, kuris padėtų pasiekti reikiamą darbinę variklio temperatūrą ir pakankamai šildytų
saloną.
Papildomas kuru maitinamas šildytuvas
(p. 151) yra įrengiamas automobiliuose su
dyzeliniu varikliu.
Vidutinio5 klimato zonoje dyzeliniuose automobiliuose vietoj kuru maitinamo šildytuvo
įrengiamas papildomas elektrinis (p. 152).
Automobiliuose su tam tikrais benzininiais
varikliais6 įrengiamas elektrinis papildomas
šildytuvas, kuris yra integruojamas į automobilio klimato kontrolės sistemą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 145)
Degalus naudojantis papildomas
šildytuvas*
1. Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į
padėtį I (p. 81).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 152) arba
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 151).
2. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia
papildomos šilumos, jei variklis veikia.
Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama reikiama temperatūra arba kai variklis
išjungiamas.
PASTABA
Veikiant pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti dūmų. Tai –
visiškai normalu.
Automatinis režimas arba išjungimas
Prireikus galima išjungti papildomo šildytuvo
automatinio įsijungimo seką.
3. Reguliavimo ratuku suraskite Papild. šild.
7 arba Nuostatos8 ir pasirinkite su OK.
4. Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš
alternatyvų ON arba OFF ir patvirtinkite ją
spausdami OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
PASTABA
Meniu parinktys matomos tik pulteliui
esant padėtyje I, tad bet kokius derinimo
darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.
04
Salono šildytuvas*
Jei papildomas šildytuvas turi laikmačio funkciją jį galima naudoti kaip salono šildytuvą
(p. 145).
PASTABA
Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“
rekomenduoja išjungti degalais matinamą
pagalbinį šildytuvą.
5
6
7
8
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamus variklius.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
151
04 Klimato reguliavimas
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Automobilyje įrengtas degalais maitinamas
(p. 151) arba elektrinis papildomas šildytuvas
(p. 151).
Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu,
tačiau jis įjungiamas automatiškai, užvedus
variklį, kai lauko temperatūra nesiekia 14 °C,
ir išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 145)
04
152
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
05
154
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Daiktadėžė durų panelėje
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių
pasosčių priekyje
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė (p. 156)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 156)
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
05
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
155
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Daiktadėžė
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde
(p. 157).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo
pulte (p. 156), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį
į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Susijusi informacija
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
05
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui. Jei nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis (p. 156), tada cigarečių
uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12
V maitinimo lizdo (p. 157) vietoje, o išimama peleninė įrengiama vietoj puodelių
laikiklio.
Susijusi informacija
•
•
156
Vietos daiktams laikyti (p. 154)
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 156)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Vietos daiktams laikyti (p. 154)
Čia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio
pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 182)
naudojant raktelio geležtę (p. 172).
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 154)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Kilimėliai*
Kosmetinis veidrodėlis
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio puodeliui1 ir tunelinio valdymo pulto gale.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Susijusi informacija
Automobilio vidaus valymas (p. 384)
G021439
G021438
•
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
05
Susijusi informacija
•
1
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 357)
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
157
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
PASTABA
G021440
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo
pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai
automobilis užrakintas, pvz., nustatytu
laiko momentu įsijungus salono šildytuvui.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas galinėms sėdynėms.
05
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 81).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama,
kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W) (jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei vienu metu naudojami abu lizdai
lizdiniame valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės stipris siekia 7,5 A (90 W).
Jeigu avarinio pradurtos padangos
remonto kompresorius prijungtas prie
vieno iš dviejų lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos
remontui (p. 328).
158
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 156)
•
12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*
(p. 162)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.
Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu
pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 392).
Bagažinės dangtį galima atidaryti
mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, žr. Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 183).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi
priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Susijusi informacija
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 161)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 160)
Stogo bagažas (p. 161)
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg sveriančio daikto smūgio jėga susidūrimo priekiu metu, esant
50 km/h (30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1
000 kg sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
05
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad
jie išsikištų virš atlošo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti
priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS
– sėdėjimo padėtis (p. 41).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
159
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Pakrovimas – ilgas krovinys
Pakrovimas – slidžių liukas
Norint lengviau pakrauti (p. 159) bagažinę,
galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinio keleivio sėdynės2 atlošą taip pat galima
nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius*.
Atloše esantį dangtį galima atidaryti, jei vežate
siaurus ilgus daiktus.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr.
Sėdynės, galinės (p. 84).
Nulenkite dešiniosios sėdynės atlošą į
priekį.
Galinės sėdynės atloše esantį dangtį
atlaisvinkite pakeldami tvirtinimo varžtą ir
tuo pat metu spauskite dangtį žemyn/į
priekį.
Gražinkite sėdynės atlošą atgal į pirminę
padėtį, laikikliui liekant atidarytam.
05
Tam, kad krovinys nejudėtų, pritvirtinkite jį
saugos diržu.
ĮSPĖJIMAS
Kraunant ir iškraunant daiktus užgesinkite
variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį. Kitu
atveju, pavarų perjungimo svirtis atsitiktinai
gali būti perjungta į važiavimo padėtį.
Dangčio išėmimas
Atleidę dangtį ir nulenkę į priekį atlošą, atidarykite dangtį maždaug 30 laipsnių kampu ir
traukite jį į viršų.
2
160
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Liuko tvirtinimas
Stogo bagažas
Krovinių laikiklių kilpos
Įdėkite dangtį į griovelius, kurie yra po apmušalais, ir uždarykite jį.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos3 naudojamos krovinius laikantiems diržams bagažinėje pritvirtinti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 159)
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis
plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
•
05
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių
posūkių.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir
stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės
(p. 392).
Susijusi informacija
•
3
Kilpų skaičius ir jų vieta priklauso nuo konkrečios rinkos.
Krovimas (p. 159)
}}
161
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
Pakrovimas – krepšių laikiklis*
12 V elektros maitinimo lizdas,
bagažinė*
Krepšių laikiklyje esantys krepšiai nejudės,
neapsivers ir iš jų neiškris daiktai.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius
daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Susijusi informacija
Krovimas (p. 159)
G021463
•
Krepšių laikiklis po atlenkiamu dangčiu grindyse.
1. Atlenkite laikiklį (jis yra grindų liuko dalis).
05
2. Pritvirtinkite krepšius juosta ir užfiksuokite
nešimo rankeną kabliais.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 159)
Pakelkite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo
lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo
pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
162
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
PASTABA
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie
„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) rasite
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328).
05
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
163
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir
nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal
Car Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas / atrakinimas
X
Variklio beraktis
užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir indikatorių lemputės
X
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 172). Matomoji
jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų
galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo
raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo
pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu
galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo pulteliai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami
nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas
išlipa iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu
sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
06
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio
valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su
berakčio užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo
funkcija („Keyless Drive“ (p. 176)) ir turi tam
tikrų unikalių funkcijų (p. 170).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
165
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 165) atmintis
leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija pasiekiama kartu
su, pvz., elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių
veidrodėlių (p. 108), vairuotojo sėdynės, vairo
stiprintuvo (p. 191) ir jungtinio prietaisų skydelio temą, kontrasto ir spalvų režimus
(p. 66).
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
06
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia,
kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai
išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
166
2. Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
3. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių
veidrodėlių, nuostatas.
4. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio
valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai
nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys,
jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys
su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz.,
sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su
nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti
turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B,
nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia
mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio
valdymo raktelį, žr. Nuotolinio valdymo
pultelis – funkcijos (p. 168).
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų
atminčių, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 83).
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, prieki-
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta
nuostata2.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
1
2
ĮSPĖJIMAS
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti
nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
06 Užraktai ir signalizacija
nės – valdomos elektra* (p. 83) ir Šoniniai
veidrodėliai (p. 108).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 165), tai patvirtindami sumirksi posūkių
žibintai.
Kai automobilis užrakintas arba po
30 minučių, jei automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis vairuotojo profilis. Norint
pakartotinai suaktyvinti esamojo nuotolinio
valdymo raktelio atmintį, reikia atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Automobiliai be beraktės užvedimo ir
užrakinimo sistemos
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai
veidrodėliai atlenkiami3.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir
užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
Automobiliai su berakte užvedimo ir
užrakinimo sistema
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
1. Automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką arba berakčio atrakinimo būdu.
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis
(p. 165) turi unikalų kodą. Automobilis gali
būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai
apie klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo
vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
06
Signalizacijos lemputė (p. 187)
2. Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio valdymo raktelis, suaktyvinamos jo
įrašytos nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr. ankstesnį punktą.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 170)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
167
06 Užraktai ir signalizacija
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite
ir pabandykite užvesti dar
kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar
kartą.
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas
ir atrakinimas.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
Imobilizatorius (p. 167)
Jei klaida nedingsta:
Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį ir bandykite užvesti
iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
06
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Informacija apie automobilio užvedimą, žr.
Variklio užvedimas (p. 264).
Susijusi informacija
•
3
168
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema* (p. 168)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkcijos
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės dangtis
Aliarmo funkcija
06 Užraktai ir signalizacija
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 182).
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti
visas dureles vienu metu, vienu mygtuko
paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles,
kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių –
likusias.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 180)
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 170)
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu
sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 117).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal
Car Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Užrakinimas – užrakina dureles bei
bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus
ir stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 182).
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad
jie neprispaustų keleivių rankų.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę ir išjungia signalizaciją.
4
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama, norint įjungti automobilio žibintus iš
atstumo. Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 99).
Bagažinės dangtis (p. 183) – tik atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama jo signalizacija.
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
06
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes
laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai
ir garso signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei
ji veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija
automatiškai išsijungia po maždaug 3
minučių.
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
169
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC („Personal
Car Communicator“) turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos nuotolinio valdymo rakteliu (p. 165) informacinio mygtuko ir
indikatoriaus lempučių pavidalu.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte
(p. 173).
06
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui
esant I ar II padėtyje (p. 80) bei uždarius visas
duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo
signalas.
Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:
•
•
•
170
Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo jungiklį.
Greitis viršija 30 km/h (apie 20 myl./val.).
nuspaustas OK mygtukas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos
apie automobilį.
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi
maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja
aplink visą nuotolinio valdymo raktelį.
Tai rodo, kad nuskaitoma informacija iš
automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
bagažinės dangčiui užrakinti ir atrakinti yra
maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų
funkcijų diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
PASTABA
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis
yra užrakintas.
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo
momento buvo suveikusi signalizacija.
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos
signalas abiejuose posūkių žibintuose:
signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5
minutes.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas (p. 171)
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o
ant paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus lemputės nemirksi.
06
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio
valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo
tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti
naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
171
06 Užraktai ir signalizacija
||
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio
valdymo pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų,
topografinių objektų ir pan.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 176)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 170)
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas
raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras
funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio išėmimas
Raktelio funkcijos
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
aktyvinti centrinio užrakto, vairuotojo
dureles galima atrakinti rankiniu būdu, žr.
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 173).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 185)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
galima užblokuoti prieigą prie priekinės
daiktadėžės ir bagažinės ( slaptas užraktas * (p. 173));
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 36) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
Susijusi informacija
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Išimama raktelio geležtė (p. 172) išimama /
įdedama taip:
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:
06
172
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 165).
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
06 Užraktai ir signalizacija
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 173)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 185)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 36)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį (p. 172) galima naudoti, jei
centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 165), t. y. jei nusėdo
pultelio baterija.
Jei centrinio užrakto negalima aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet vairuotojo dureles
galima atrakinti taip:
Privatumo užraktas*
Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai
automobilis paliekamas techninei priežiūrai,
viešbučio stovėjimo aikštelės tarnautojui ar
pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas atjungiamas nuo centrinio:
bagažinės nebegalima atidaryti centrinio
užrakto mygtuku, esančiu priekinėse durelėse
arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 165).
1. Įkiškite raktelį į vairuotojo durelių spynelę
ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir daugiau
informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu
(p. 179).
PASTABA
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui su
rakteliu.
06
Automobiliai su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, žr. Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 179).
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 175)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
173
06 Užraktai ir signalizacija
||
Įjungti / išjungti
•
Išjungiama atvirkštine tvarka.
G021084
Smulkesnės informacijos tik apie priekinės
daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė (p. 182).
Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai, be
raktelio ir aktyvuotų saugos užraktų.
Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo raktelį be
raktelio geležtės galima naudoti tik signalizacijai (p. 186) įjungti / išjungti, durelėms atrakinti ir automobilio varikliui užvesti.
06
Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio
galima atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.
Slapto užrakinimo įjungimas.
Norėdami įjungti saugos užraktą:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas.
Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės
nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo
pulteliu, nei centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje vietoje.
174
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip,
kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris
baterijos, kai jį atidarysite.
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:
•
SVARBU
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo
Senka automobilio raktelio mait. elem.
Žr. vadovą
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
ir (arba)
•
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių
padėtis.
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu
nei 20 metrų atstumu iki automobilio.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir
atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2. Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
06
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (+) puse aukštyn.
3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
175
06 Užraktai ir signalizacija
Maitinimo elemento tipas
Beraktė valdymo sistema*
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui, du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima
valdyti be raktelio.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo
elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
06
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
•
176
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, galima užvesti automobilio variklį,
užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 165)6 į uždegimo
jungiklį. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai
visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai
turi beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu
nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo
raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti
neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra priešingoje automobilio pusėje.
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus
lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 81).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 176)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 177)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 177)
G020577
||
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame
paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo
zoną.
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio
valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II padėtyje (p. 81) bei uždarius
06 Užraktai ir signalizacija
visas duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis
pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:
•
•
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
•
nuspaustas OK mygtukas.
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo spynelę;
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 176) veiklą.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio
valdymo raktelių8, berakčio valdymo funkcijos
išjungiamos, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo raktelių. Taip užtikrinama, kad
joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio
valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas
nuotolinio valdymo raktelis.
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 180)
SVARBU
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su
PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į
jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti
automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį
į degimo jungiklį ir nuspaudus START/
STOP ENGINE mygtuką.
Susijusi informacija
•
6
7
8
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
PASTABA
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau
kaip 10–15 cm).
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip
pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 175)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 177)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 176)
06
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
177
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema išorinėse durelių rankenose
įrengiamas užrakinimo / atrakinimo mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Signalizacijos lemputė (p. 187)
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Susijusi informacija
•
•
Automobiliuose su berakte valdymo sistema išorinėse durelių rankenose yra mygtukas.
06
Paspaudę vieną iš užrakinimo mygtukų
durelių rankenėlėse, užrakinsite visas duris
bei bagažinės dangtį.
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip
automobilis neužsirakins.
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų
perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti
nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio
nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
178
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 178)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti nuimama raktelio
geležte.
3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR,
kurias dureles atrakinti.
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia
signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į
uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija – jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis
(p. 188).
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 117).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Susijusi informacija
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 172)
Signalizacija (p. 186)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su
raktelio geležte:
06
1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn
į angą, esančią po durelių rankena /
dangteliu. Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą,
kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
179
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema yra daug integruotų antenų,
įrengtų skirtingose automobilio vietose.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra
atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 165). Nuotolinio valdymo pultelis vienu
metu gali užrakinti / atrakinti visas dureles ir
bagažinę. Galima rinktis skirtingas atrakinimo
sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 168).
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką,
turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija
įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su
berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti.
PASTABA
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
06
Bagažo lentynoje, viduryje, apatinėje
pusėje
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
180
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite
vairuotojo dureles nuimamu rakteliu, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 172).
06 Užraktai ir signalizacija
PASTABA
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
Visos durelės ir bagažinės dangtis atrakinami
arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
•
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Spauskite centrinio užrakinimo mygtuką
po to, kai priekinės durys bus uždarytos.
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat
„Visuotinis atidarymas“ (p. 182)).
Visas dureles galima užrakinti atskirai, rankiniu būdu, jų užrakinimo mygtukais. Tam reikia, kad konkrečios durelės būtų uždarytos.
Automatinis užsirakinimas
•
Patraukite durų rankeną vieną kartą ir ją
atleiskite - durys atrakintos. Patraukite
durų rankenėlę dar kartą, kad atsidarytų
durys.
Užrakinimas
Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 184).
Susijusi informacija
•
Centrinis užrakinimas
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti
automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės
nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju
nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš
vidaus durų valdikliais.
Jei per dvi minutes nuo automobilio atrakinimo nėra atidaromos nė vienerios iš durų
arba bagažinės dangtis, visi užraktai užsirakina automatiškai. Ši funkcija sumažina
pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą
(informacijos apie automobilius su signalizacija rasite Signalizacija (p. 186).)
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį
Visuotinis atidarymas (p. 182)).
Centrinis užrakinimas.
•
Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko pusę
, o norėdami atrakinti - kitą
.
pusę
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir
bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Norėdami atidaryti vienu metu dar ir visus langus, paspauskite ir palaikykite.*
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 117).
Atrakinimas
Susijusi informacija
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 180)
•
•
Signalizacija (p. 186)
06
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
181
06 Užraktai ir signalizacija
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima,
pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke
karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Daiktadėžę (p. 156) galima užrakinti / atrakinti
tik nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio geležte.
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 172).
Centrinio užrakto mygtukas
06
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio užrakto mygtuke arba nuotolinio valdymo
raktelyje, vienu metu atidaromi visi šoniniai
langai. Atlikus tą pačią procedūrą su
ženklu uždaromi visus šoniniai langai vienu
metu.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę (žr. iliustraciją pirmiau).
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
•
Elektra valdomi langai (p. 105)
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 173).
182
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
06 Užraktai ir signalizacija
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
išorine rankena ir pakelkite bagažinės
dangtį.
PASTABA
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi
minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.
Bagažinės dangtį galima atidaryti dviem
skirtingais būdais
Vienas paspaudimas: bagažinė atrakinama,
tačiau lieka uždaryta. Švelniai paspauskite
guma padengtą slėgio plokštelę po išorine
rankenėle ir pakelkite bagažinės dangtį.
Nuotolinio valdymo raktelio *mygtuku galima
ir
išjungti bagažinės dangčio signalizaciją
atrakinti bei atidaryti jas atskirai nuo likusios
automobilio dalies.
•
Atrakinus bagažinės dangtį arba bagažinės duris 2 spustelėjimais, jie automatiškai vėl neužsirakina, nes bagažinės dangtis arba bagažinės durys yra
atviri - juos reikia uždaryti ranka.
•
Uždarius bagažinės dangtį arba bagažinės duris, jie atsirakina ir signalizacija
neįsijungia – vėl juos užrakinkite ir signalizaciją įjunkite nuotolinio valdymo
pultelio
mygtuku.
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi
minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Du paspaudimai: bagažinė atrakinama,
užraktas atjungiamas ir bagažinės dangtis atidaromas apie centimetrą. Pakėlus už išorinės
rankenos, bagažinės dangtis atsidaro. Vis
dėlto lietus, šaltis, šerkšnas ar sniegas gali
neleisti atjungti bagažinės dangčio užrakto.
Jei automobilyje įrengta signalizacija*, pradeda mirksėti prietaisų skydelyje esantis
kontrolinis ženklas, informuodamas, kad signalizacija įjungta.
•
Spauskite nuotolinio valdymo raktelio
.
(p. 168) užrakinimo mygtuką
06
Jei automobilyje įrengta signalizacija*, jos
kontrolinis ženklas prietaisų skydelyje neberodo, kad įjungta viso automobilio signalizacija. Išsijungia bagažinės dangčio signalizacijos pasvirimo ir judesio jutikliai bei atidarymo
jutikliai.
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Bagažinės dangtis atrakinamas, tačiau
lieka uždarytas: švelniai paspauskite
guma padengtą paspaudimo plokštelę po
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
183
06 Užraktai ir signalizacija
||
Automobilio atrakinimas iš vidaus
Visiško užrakinimo sistema*
Laikinas išjungimas
Visiškas užrakinimas reiškia, kad visi užrakinimo mygtukai ir durelių rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama
nuotolinio valdymo rakteliu (p. 165) , ji įsijungia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po
to, kai užrakinamos durelės.
PASTABA
Kaip atrakinti bagažinės dangtį:
–
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką. (1)
> Užraktas atleidžiamas ir bagažinės
dangtis atidaromas kelis centimetrus.
Susijusi informacija
06
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 180)
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias
dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 172). Be to, įmanoma atrakinti
ir atidaryti dureles ir bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę užvedimo ir užrakinimo sistemą*, paliečiant durelių rankenas
arba rankeną ant bagažinės dangčio.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje,
kad nekiltų pavojus užsirakinti.
184
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
MY CAR
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet
saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti
taip. Tai daroma meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 117).
06 Užraktai ir signalizacija
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada,
kai spyna nėra laikinai išjungta.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– rankinis suaktyvinimas
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Susijusi informacija
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 179)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Susijusi informacija
G021077
•
PASTABA
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 186)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 180)
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris.
06
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 172) ir juo pasukite
rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
185
06 Užraktai ir signalizacija
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– suaktyvinimas elektra*
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio
padėtyje (p. 80). Įjungti / išjungti galima nuo
variklio išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei
tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas Galinis vaikų
saugos užraktas įjungtas ir šviečia
mygtuko lemputė.
Signalizacija
•
atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo
metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus
suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
06
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei 0 pultelio padėtį.
186
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 185)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Signalizacija suveikia, kai:
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju
susisiekite su autoservisu - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
06 Užraktai ir signalizacija
PASTABA
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl
šios priežasties signalizacija gali suveikti,
jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, stoglangiu arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono
šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip,
kad oras necirkuliuotų salone aukštyn.
Kitas būdas – naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį, žr. Sumažintas signalizacijos saugos lygis (p. 189).
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
Suveikusios signalizacijos išjungimas
Signalizacijos lemputė
–
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 186) būseną.
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos lemputė (p. 187)
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas (p. 188)
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 188)
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas
rodo signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo
raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir
nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
06
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
187
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Signalizacijos (p. 186) automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji
įsijungs automatiškai.
Jei signalizacijos (p. 186) negalima išjungti
nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo
maitinimo elementas (p. 175), automobilį
galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį
užvesti tokia tvarka:
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės
ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl
įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
1. Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu
rakteliu (p. 179).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 187)
ir kaukti sirena.
Susijusi informacija
•
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 189)
06
2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į
degimo jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia jos lemputė.
3. Užveskite variklį.
188
Veikianti signalizacija
Suveikus signalizacijai (p. 186), pasigirsta
sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol
išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.
•
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol,
kol išjungiama signalizacija.
06 Užraktai ir signalizacija
Sumažintas signalizacijos saugos
lygis
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio
ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties
patvirtinimą rasite lentelėje.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija
(p. 186), t. y. jei užrakintame automobilyje
lieka šuo, automobilį gabenant traukiniu ar
keltu, turėtų būti laikinai išjungti judesio ir
pokrypio ieškikliai.
Šalis / regionas
Kinija
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES, Kinija
Honkongas
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas
visiško užrakinimo sistemos (p. 184)9 išjungimas.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos lemputė (p. 187)
Beraktė užrakinimo sistema („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 165)
ES
06
Korėja
9
Tik kartu su signalizacija.
189
PAGALBA VAIRUOTOJUI
07 Pagalba vairuotojui
Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*
Eksploatacija
Aktyviosios važiuoklės funkcija, pagrįsta
„Four-C” (Continously Controlled Chassis
Concept – nuolat kontroliuojamos važiuoklės
koncepcija), keičia amortizatorių savybes, kai
norima keisti automobilio važiavimo charakteristikas. Yra trys nuostatos: Comfort, Sport ir
Advanced.
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio: padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Comfort
Ši nuostata reiškia, kad automobilis komfortabiliau rieda šiurkščiu ir nelygiu kelio paviršiumi. Pasirinkus šį režimą, amortizatoriai veikia „minkštai”, o kėbulas juda ramiai ir švelniai.
Sport
Šis nustatymas pasirenkamas, norint sportiškesnio važiavimo stiliaus. Šis režimas rekomenduojamas, norint aktyviau vairuoti. Tokiu
būdu, lyginant su Comfort režimu, automobilis greičiau reaguoja į vairaračio judesius.
Amortizatoriai tampa standesni, o kėbulas
juda, atkartodamas kelio nelygumus, kad
posūkiuose kėbulo pasvirimas būtų kuo
mažesnis.
Reguliuojama vairo jėga*
Valdymo mygtukai.
Norimi važiuoklės nustatymai pasirenkami
naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus.
Nustatymai, naudoti išjungus variklį, yra iš
naujo įjungiami vėl užvedus variklį. Išimtis yra
Advanced funkcija – ji įjungiama kaip Sport.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai
atliekama per meniu sistemą MY CAR
(p. 117):
•
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis
juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį
laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą
tampa šiek tiek sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Advanced
Ši nuostata rekomenduojama tik esant labai
lygiam kelio paviršiui.
Įjungus šį režimą, amortizatoriai nustatomi,
kad užtikrintų kuo geresnį ratų sukibimą su
kelio danga ir dar labiau apriboja kėbulo
pasvirimo galimybes.
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
07
Susijusi informacija
•
MY CAR (p. 117)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
191
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma
funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai
kelio dangos būklei.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
07
•
•
•
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
Traukos kontrolės sistema
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
192
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo
praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus
pedalą.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir
perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato
į nepraslystantį.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 192)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 194)
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali
parinkti režimą Sport, kuris
leidžia važiuoti aktyviau.
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 117).
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas
yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia
posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš
įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,
ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba
važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu
ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu,
kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC
sistema vėl veiks normaliu režimu.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 192)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 194)
07
193
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 65) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
ir
07
194
07 Pagalba vairuotojui
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 192)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 192)
07
195
07 Pagalba vairuotojui
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
Funkcija valdoma taip:
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 196)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 198)
Perskaitomų, su greičiu susijusių ženklų pavyzdžiai1.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., automagistralės pradžią / pabaigą
ir draudimą lenkti.
07
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės
(kelio) žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka
rodyti pastarąjį.
1
2
196
Įrašyta greičio informacija2.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti
rodomas draudimo lenkti
ženklas (kur yra).
07 Pagalba vairuotojui
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas
tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo
papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Papildomų ženklų pavyzdžiai2.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol
galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
2
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose
rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik
tam tikroje kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu
pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio
leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI aptiko
papildomą ženklą su papildoma informacija,
susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
07
}}
197
07 Pagalba vairuotojui
||
Meniu MANO AUTOMOBILIS
nustatymas
Greičio įspėjimas
Meniu sistemoje MY CAR numatyta RSI
parinkčių, žr. MY CAR (p. 117).
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo. Funkcija turi šių apribojimų.
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų
skydelyje funkciją galima išjungti. Šią funkciją
galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 117).
07
198
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų,
kaip ir žmogaus akis: perskaitykite informaciją
apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234)).
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas
viršijamas 5 km/h (5 myl./val.)ar daugiau. Šis
įspėjimas realizuojamas laikinai sumirksint
galiojančio maksimalaus greičio ženklui, kai
šis greitis yra viršijamas. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje
MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 117).
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 196)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 198)
•
MY CAR (p. 117)
RSI funkcija neregistruoja ženklų, netiesiogiai
pateikiančių informacijos apie galiojantį greičio apribojimą, pvz., ženklų su miestų ir
gyvenviečių pavadinimais.
Toliau pateikiamos kelios priežastys, dėl kurių
gali sutrikti funkcijos veikimas:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Pasukti arba pažeisti ženklai
Paslėpti arba prastai pastatyti ženklai
Ženklai, visiškai arba iš dalies uždengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 196)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 196)
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir
ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio ir (arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Apžvalga
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti
įrašytą greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE
(be greičio ribotuvo) arba
(su greičio
ribotuvu).
>
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Susijusi informacija
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja į
atmintį įrašytu greičiu.
07
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
199
07 Pagalba vairuotojui
||
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
Kaip pakeisti 5 km/h (5 myl./val.):
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
•
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po 5 km/h (5 myl./val.).
Kaip pakeisti 1 km/h (1 myl./val.):
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio
palaikymo sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas
ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
07
3
200
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę3
•
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį
N;
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
07 Pagalba vairuotojui
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– tęsti nustatytą greitį
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– išaktyvinimas
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Čia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio
palaikymo sistemos budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai į atmintį įrašytu greičiu.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
mygtuką.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku (1) arba išjungiant
variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis
mygtuku.
ir jo nebegalima atstatyti
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
201
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto
pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones
automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais
keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 206) ir laiko intervalą (p. 207) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius,
kad priekyje esantis automobilis važiuoja
lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai
priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra išjungiama arba nustatomas jos
budėjimo režimas (p. 207) ir automobilis privažiuoja per arti priekyje esančio automobilio,
apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja
atstumo perspėjimo (p. 217) funkcija.
07
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį
laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema
kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos
grąžinamos automatiškai.
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus
202
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties
pagelbiklis“ (p. 209).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas (p. 211)
•
•
Radaro jutiklis (p. 212)
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)
07 Pagalba vairuotojui
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 214)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą
sudaro automatinės greičio kontrolės sistema
ir koordinuota intervalo sistema.
Funkcijų apžvalga
Funkcijų apžvalga4.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 205)
Radaro jutiklis (p. 212)
4
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas
priekabas, transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 207) matuojamas pirmiausia
radaro jutikliu (p. 212). Pastovaus greičio
palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais, jie gali skleisti žemo dažnio
garsą: tai normalu.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.
Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes
ji gali įstrigti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo
juosta) važiuojančią transporto priemonę
pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą
(p. 207). Jeigu radaro jutiklis nemato priekyje
važiuojančios transporto priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje
išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir tuomet, jei
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis viršija nustatytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus
stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.
Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima
stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 212), todėl stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
07
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali būti aktyvinta siekiant sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h5
(20 myl./val.) iki 200 km/h (125 myl./val.). Jei
greitis krenta žemiau 30 km/h (20 myl./val.)
5
6
204
arba jei variklio apsukos tampa pernelyg
žemos, pastovaus greičio palaikymo sistema
perjungiama į budėjimo režimą (p. 207),
kuriuo automatinio stabdymo funkcija neveikia: vairuotojas turi palaikyti saugų atstumą iki
priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40
% automobilio stabdymo galios.
masis garsinis signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 227), atkreipiantis
vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant
stabdyti.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti
įspėjimo lemputę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko jos radaras, todėl
įspėjimas gali būti nepateiktas išvis arba
pateiktas su tam tikra delsa. Nelaukite
įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
1. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis signalas6.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėja-
„Queue Assist“ (p. 209) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą
iki priekyje važiuojančio automobilio kai
važiuojama stačia įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj. arba budėjimo režimas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
07
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
205
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija
užblokuojama ir išaktyvinama. Norint
įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Kaip įjungti ACC:
•
Paspauskite vairo mygtuką
– panašus
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame
prietaisų skydelyje (8), informuodamas,
kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu (p. 207).
Kaip suaktyvinti ACC:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą
greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš
BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą
greitį.
07
206
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas
kitos transporto priemonės
ženklas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra
suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios
transporto priemonės greitis.
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti
nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 215) rodoma Prisit. autop.
negal..
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus,
gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės neleidžia
padidinti greičio.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Skaitykite apie greitį (p. 206).
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
Susijusi informacija
•
Padidinkite arba sumažinkite vairo mygtukais
/ .
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
07
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų
eismo aplinkybių.
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija
Distance Warning (p. 217).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
207
07 Pagalba vairuotojui
||
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę7
•
pavarų perjungimo svirtis perstumta į
padėtį N (automatinė pavarų dėžė)
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 192). Jei kuri nors iš
šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai
išaktyvinama.
07
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo pranešimas Prisit. autopilotas
atšauktas. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats
palaikyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
7
8
208
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
vairuotojas atsisega saugos diržą;
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrito žemiau 30 km/h8
(20 myl./val.).
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos
užstotos).
Grįžti į nustatytą greitį
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir
vairuotojui posūkio signalu pranešus apie
ketinamą atlikti lenkimo manevrą9, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
padeda trumpam pagreitinti automobilį link
lenkiamojo.
Funkcija būna aktyvi virš 70 km/h
(43 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu
spustelėjimu: parenkamas
vairo mygtuko
paskutinis įrašytas greitis.
Nepamirškite, kad šią funkciją galima
įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz.,
naudojamas posūkio žibintas, rodant
eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą
kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam
pagreitės.
PASTABA
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus
pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali
gerokai padidėti greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 207). Jis išjungiamas trumpai paspaudus dar kartą: nustatytas / įrašytas greitis išvalomas ir jo nebega.
lima grąžinti mygtuku
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia 30 km/h
(20 myl./val.).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra papildyta pagalbos spūstyje funkcija
(ji dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
Didesnis greičio intervalas: veikia ir iki
30 km/val. (20 myl./val.) bei stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
•
Padidintas greičio intervalas
PASTABA
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos ir vairuotojas turi
segėti saugos diržą.
Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų
dėžė, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio
intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai
greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.),
transporto priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu atstumu.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greitis yra 30 km/h (20 myl./val.).
Nors ji gali sekti kitą transporto priemonę iki 0
km/h, negalima pasirinkti / įrašyti mažesnio
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičio.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei
sustojimo trukmė neviršija maždaug
3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis
nepradeda judėti per šį intervalą, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi vėl ją
suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
07
.
arba
9
Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
209
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Nuspauskite greičio pedalą.
>
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį
automobilį.
sistema ima stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir tiksliniam objektui pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema ignoruoja stovintį automobilį
ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
PASTABA
Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali
laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
4 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą
reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
•
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo
režimą:
•
•
07
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto
priemonei pasikeitus iš judančios į stovinčią,
210
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema neapsisprendžia, ar tikslinis
objektas yra stovinti transporto priemonė
ar kitas objektas, pvz., greičio mažinimo
kalnelis;
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
priekyje važiavęs automobilis pasuka į
šoną, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobi-
lis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi
įsikišti ir pats sustabdyti automobilį, kad šis
išliktų vietoje.
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą
tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į
padėtį P, N arba R
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą dirbti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje
pagalba įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą
•
•
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
•
•
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį stovintį ilgiau nei 4 minutes;
išjungtas variklis
perkaito stabdžiai.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcijų
perjungimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Aktyvios pastovaus greičio palaikymo sistemos simbolis rodomas jungtiniame prietaisų
skydelyje:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Nuolatinio greičio
palaikymo sistema
Prisitaikanti kruizo
kontrolė
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
Išjunkite pastovaus greičio palaikymo sismygtuką
temą, 1–2 kartus spustelėdami
pagal išaktyvinimo instrukcijas (p. 209). Kitą
kartą įjungus, suaktyvinamas prisitaikantis
pastovaus greičio palaikymo sistemos režimas.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistemos
prisitaikymo dalis (intervalo sistema) ir automobilis tiesiog važiuoja nustatytu / į atmintį
įrašytu greičiu.
•
Nuspauskite ir ilgai palaikykite vairo mygtuką
: jungtinio prietaisų skydelio ženklas pakis iš
į
.
>
Taip suaktyvinama standartinė nuolatinio
greičio palaikymo (p. 199) CC (Cruise
Control) sistema.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
211
07 Pagalba vairuotojui
Radaro jutiklis
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimas dėl atstumo*
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis
gali būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali
dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti
gedimas.
07
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti
neteisėtu pagal įstatymą.
212
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 212) turi tam tikrų apribojimų, pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja,
jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų
automobilio greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba
prieš radaro jutiklį esant kitiems objektams.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti
švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 231).
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais kita transporto priemonė
neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei
tikėtina.
07 Pagalba vairuotojui
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu
nutolusias transporto priemones (pvz.,
automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje
važiuojančių automobilių) aptinka per
vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių
kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti
grotelių priekyje.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07
213
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Radar. blokuojamas Žr.
214
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo apie atstumą sistemos (p. 217), nei įspė-
jimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu
stabdžiu (p. 227) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.
Susijusi informacija
07
vadovą, tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 212) negali aptikti kitų priešais esančių
transporto priemonių.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai –
laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm.
padėtį, kad įjungtų
autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC)
(p. 192) nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas
atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
•
•
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
215
07 Pagalba vairuotojui
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie (p. 211) įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC):
tekstiniame pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Prisit. autopilotas Reikia aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad
automob. stovėtų +
garsinis aliarmasA
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda
riedėti.
•
•
Iki 30 km/h Reikia
automobilio priekyjeA
A
216
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei
30 km/h (20 myl./val.) greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
07
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h (20 myl./val.) greitį, jis reaguoja tik į
priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR
(p. 117). Ją atvėrę, suraskite funkciją
Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas
iki priekyje esančio automobilio tampa
mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė:
automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungtas.
Oranžinė įspėjamoji lemputė12.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
12
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje,
norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.
Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia
viena lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
217
07 Pagalba vairuotojui
||
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (p. 203).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 218)
•
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 202) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 227), todėl
turi tam tikrų apribojimų.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius
nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios
lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas
aptikti priekyje važiuojančias transporto
priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei
nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio
veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip
pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui
nei nustatytas.
07
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio
apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 212) ir (p. 232).
218
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)
07 Pagalba vairuotojui
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama
dėl jos veikimo apribojimų.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų,
kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies
išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 218)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
219
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą
Funkcija City Safety™ įsijungia važiuojant iki
50 km/val. (30 myl./val.) greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį,
jei gresia susidūrimas su priekyje esančiomis
transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba)
nusukti į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ nereaguoja į tas transporto
priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto
priemones ir motociklus arba žmones bei
gyvūnus.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai
vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau,
todėl ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis
kaip 15 km/h (9 myl./val.) – esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti
susidūrimo greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti stabdžio pedalą.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad
būtų išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu,
anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
07
220
Niekada nelaukite, kol įsijungs City
Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą
atsakomybę, išlaikydamas tinkamą
atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie
susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu
(p. 227)*, šios dvi sistemos viena kitą
papildo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
•
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – veikimas
City Safety stebi eismą automobilio priekyje
naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio
stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija
15 km/h (9 myl./val.), tuomet „City Safety“
sistema viena pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali
padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h (9 myl./val.).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
Įjungta ir išjungta
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi
(buvo suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis13.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val.
(3–9 myl./val.), „City Safety“ gali padėti visiškai išvengti susidūrimo.
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši
funkcija yra neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali
atrodyti nepatogi.
13
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ (p. 220)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama
automatiškai, užvedus variklį.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti
sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio
gaubtą arba priekinį stiklą gali perbraukti
lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 117). Užvedus variklį, šią funkciją
galima išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
07
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
}}
221
07 Pagalba vairuotojui
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ – veikimas (p. 221)
•
MY CAR (p. 117)
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
City Safety™ – apribojimai
City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros
metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety
veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz.,
gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko,
dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys
rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni
priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės
apsauginės grotelės.
City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip
atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti
objektų, kurių atspindėjimo geba yra maža.
Paprastai galinės automobilio dalys gerai
atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir
galinių šviesų reflektorių.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose ABS14 ir ESC15 sistemos užtikrins
geriausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
07
14
15
222
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety laikinai
išjungiama.
Funkcija „City Safety“ neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link
priekyje esančio automobilio artėjama labai
lėtai, pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja
ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti
daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš tai
sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį
nebūtų ledo, sniego ir purvo (jutiklio
vieta (p. 221) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant
priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali
viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais lazerinį
jutiklį yra užterštas
arba apledėjęs ar
apsnigtas.
Nuo priekinio
stiklo priešais
lazerinį jutiklį
nuvalykite nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra
blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“ yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų
išdaužtų duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą,
reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų pakeistas (jutiklio vietą
(p. 221) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios
taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti
priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. City Safety neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl
vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą
ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas
šis pranešimas.
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to
reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu,
kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir
montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
07
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
223
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 221),
kuriame parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju
arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis
nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka
FDA (JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr. 50“ nuo
2001 m. liepos 26 d.
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį
(kuris skleidžia nematomą lazerinę
spinduliuotę) iš mažesnio kaip 100 mm
atstumo su vaizdo didinimo optika,
pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba
panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą
ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį
autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų,
išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui
parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja
ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis
jutiklis neatitinka 3B lazerių klasės,
kaip numatyta IEC 60825-1 standarte.
3B lazerių klasė nėra saugi akims ir
todėl dėl to gali kilti pavojus susižaloti.
•
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio
stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti
atjungta.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke
apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
224
•
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.
Impulso trukmė
07
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra
įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
07 Pagalba vairuotojui
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma
tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po
to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis
nustatomas į padėtį II (p. 81) net ir
tada, kai variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
07
225
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvirtinti
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 220)
automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant
posūkių rodiklių svirtelės.
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 222).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
07
226
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*16
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais,
kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
Du sistemos lygiai
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali būti dviejų variantų:
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas17 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais,
automobilis automatiškai nestabdomas, todėl
vairuotojas turi stabdyti pats.
16
17
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
SVARBU
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su
automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu,
anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.
•
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 230)
07
Su kai kuriais varikliais pasirinkti negalima.
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
227
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti
priešais automobilį stovinčius ar ta pačia
kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus
arba transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu
įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.
2 – pagalba stabdant19
Funkcijų apžvalga18.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas
kilus susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis19
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus
tokia tvarka:
07
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Pagalba stabdant19
3. Automatinis stabdys19
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir
City Safety™ (p. 220) papildo viena kitą.
18
19
228
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama
staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių
pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti
nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad
stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – automatinis stabdys19
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo
funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma visa stabdymo
jėga, siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba
ribota stabdymo jėga, jei tokio stabdymo
pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas
stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu
metu.
07 Pagalba vairuotojui
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei
rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir
„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie
susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus, važiuojančius ta pačia kryptimi.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia
tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės
apšviestos.
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų
stabdymą, vairuotojas turi visada
nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas
apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako
už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.
07
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai gale ir automobilio centrinėje linijoje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
229
07 Pagalba vairuotojui
||
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią
identifikuoti dviratį, galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
•
ĮSPĖJIMAS
•
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:
•
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas21 galinis raudonas reflektorius, sumontuotas mažiausiai
70 cm aukštyje virš kelio dangos.
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono
artėjantys dviratininkai.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
Dviratininkus, važiuojančius automobilio
tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje
ar dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai
neaptikti.
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip
ir žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
21
230
Ši funkcija neaptinka:
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką,
jis / ji turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti
suaugusiems skirtu dviračiu.
•
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų
galinių raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio
priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali
aptikti dviratininko.
07
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą, reikia įjungti City Safety™ funkciją,
žr. City Safety™ (p. 220).
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip
pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus
judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
07 Pagalba vairuotojui
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas,
kaip ir žmogaus akies.
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
•
ĮSPĖJIMAS
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio
pėsčiųjų;
•
stambesnius daiktus nešančių
pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Susijusi informacija
•
24
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji
lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje)
patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai
apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės
šviesos taškus.
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų
pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir
meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 117).
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant
susidūrimo pavojui24.
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama
nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų
išjungti negalima.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Atlikite punkto Collision warning
paiešką meniu sistemos MY CAR (p. 117)
skiltyje Driver support system. Tada
pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos
žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu
sistemos MY CAR (p. 117) srityje
Collision warning ir pasirinkite įjungti
arba išjungti funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
07
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo
suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
231
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Suraskite punktą Warning distance
meniu sistemos MY CAR (p. 117) srityje
Collision warning ir pasirinkite Long,
Normal arba Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.
Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama
anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši
nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo
Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją
Short tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo
reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie
susidūrimą sistemą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja
vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši
funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
25
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio
sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią
žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.
Nustatymų patikrinimas
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame
valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje
(p. 117) MY CAR.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Techninė priežiūra
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas
Long, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance
Warning“ (p. 217) laiko intervalą nustatę
ties 4–5.
07
232
PASTABA
Kameros ir radaro jutiklis25.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs, neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos
reikia reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji
neveikia iki 4 km/h (3 myl./val.) greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis
įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje
(p. 228)) gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei
dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas
nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia
aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti
susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose
ABS ir ESC (p. 192) sistemos užtikrins
didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra
(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip
nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas
net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą
yra išjungiamas.
•
27
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai
spaudinėjami pedalai / sukinėjamas
vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi),
įspėjimai gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras
arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti
pėsčiojo arba priekyje esančios transporto
priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus
aptinka ribotą diapazoną27 – ji gali duoti
efektyvius įspėjimus ir stabdyti pagal juos,
kai automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių
transporto priemonių aptikimo, įspėjimų
teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai
transporto priemonės greitis nesiekia
70 km/h (43 myl./val.).
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias
transporto priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja
tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 202).
Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,
tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą
(p. 231). Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų skaičius.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus
atbulinės eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link
priekyje esančio automobilio artėjama labai
lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai
ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali
būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai
sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis
lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei
automobilis stabdomas kai priekyje esanti
transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki
priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
233
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Kelio ženklų informacija (p. 196)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 238)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 241)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
07
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į
žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir
esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms,
234
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas
gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos,
stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies,
sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas
ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas
funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl
atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali
būti aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus
variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai
reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir
negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto
priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
•
Kelio ženklų informacija
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą yra užterštas arba apledėjęs
ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo
priekinio stiklo
paviršiaus priešais
kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas
reiškia, kad kamera
veikia nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti.
Kartais kamera
neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą nuvalytas,
bet pranešimas
nedingsta.
Palaukti. Gali
užtrukti keletą
minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame
nuvalytų priekinį
stiklą kameros
dangtelio viduje rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
235
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
ŽenklasA
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr.
Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas
buvo įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
07
236
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 230)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 234)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
237
07 Pagalba vairuotojui
Vairuotojo įspėjimo sistema*31
Driver Alert System yra skirta vairuotojams,
kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 239).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas –
LDW (p. 241).
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
Driver Alert Control (DAC)*
DAC funkcijos paskirtis - atkreipti vairuotojo (os) dėmesį, jei jis/ji pradeda vairuoti ne taip
metodiškai, pvz., jei jis/ji išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį
vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta
pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta
eismui mieste.
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir
neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija
65 km/h (40 myl./val.).
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa
mažesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse yra šoninės žymės.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip
pagalbinė priemonė.
07
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
31
238
Su kai kuriais varikliais pasirinkti negalima.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja
keliu lygiai.
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra,
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju
sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl
07 Pagalba vairuotojui
šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo
ar ne.
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite
reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 234).
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 239)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai (p. 240)
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia
apie tokią savo būklę.
įj. / išj
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 117):
•
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam
nuo alkoholio.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija „Driver Alert“ aktyvinama viršijus
65 km/h (40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol
greitis yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu Driver Alert Laikas poilsiui.
Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje
įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio
laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
239
07 Pagalba vairuotojui
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
DAC (p. 238) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
240
•
•
•
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
07
Sistema išjungta.
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 239)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą
kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant
tarp automobilio ratų nėra jokio garsinio
signalo.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
ĮSPĖJIMAS
LDW veikimo principas
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą
iš eismo juostos (Lane Departure Warning)
funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo
juostos linijas.
Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų,
apie tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 241)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 242)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 243)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo
pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią
funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko
lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
07
Individualūs nustatymai
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios
meniu sistemos aprašymą žr. MY CAR
(p. 117).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
241
07 Pagalba vairuotojui
||
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
• On at startup – funkcija įjungiama budė-
jimo režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri
buvo išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas – signalizacija suveikia anksčiau ir
yra mažiau apribojimų.
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia
pateikiami keli pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
LDW funkcijos šoninės linijos.
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną
arba abi šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka
linijų nė vienoje pusėje.
07
arba
•
242
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu,
kadangi greitis nesiekia 65 km/h
(40 myl./val.).
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija
išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus pedalas36
•
•
Jei greitai judinamas vairas36
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo36
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis rieda.
Susijusi informacija
•
36
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
07
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 241).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
243
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą
rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-
Pranešimų pavyzdžiai:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./
Lane Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
Susijusi informacija
•
07
244
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinė statymo sistema*
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba per automobilio meniu sistemą (p. 117) MY CAR.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų
variantų:
•
•
Tik gale
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema
automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku,
lemputė užgesta.
Priekyje ir gale.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Statymo pagalbos sistemos įjungimas ir išjungimas.
ĮSPĖJIMAS
•
Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnėlius.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
245
07 Pagalba vairuotojui
||
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė
ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio
tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
07
246
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą: kadangi jutikliai trumpam
neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių
jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus
laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo
mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą
kliūtį.
•
•
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba
gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo
iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis
signalas, informuojantis apie gale esančias
kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai
automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso
atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje,
tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
G021423
Susijusi informacija
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus priekabą, galinė statymo pagalba
išjungiama automatiškai, nes kitaip jutikliai
reaguotų į priekabą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į
juos nereaguotų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktų kliūčių nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami ženklai.
kad sistema aktyvinta. Kai greitis yra mažesnis negu 10 km/val. (6 myl./val.), sistema vėl
įsijungia.
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama
įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje
su automatine pavarų dėže parinkus
režimą P.
Statymo pagalbos sistema automatiškai
suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
G021424
Susijusi informacija
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje
esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių
garsiakalbių.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
07
Priekinė automobilio statymo pagalbos sistema būna aktyvi iki 10 km/h (6 myl./val.).
Mygtuko lemputė įsijungia, informuodama,
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
247
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir
pateikiamas teksto pranešimas
Statymo pagalbos sistema: reikia
aptarnauti, vadinasi statymo pagalba
išjungta.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių
šampūnu.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, išskiriantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
07
Susijusi informacija
•
•
•
248
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priekinio jutiklio vieta.
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Funkcija ir jos valdymas
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
G021425
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
yra pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia
vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant
atbuline eiga.
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai
yra normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
07
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros
sistema automatiškai perima rodinio kontrolę
ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos vientisos linijos, iliustruojančios, kur
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
249
07 Pagalba vairuotojui
||
automobilio apytiksliai išoriniai matmenys bus
nustatyti esant dabartiniam vairo pasukimo
kampui. Taip lengviau statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Statymo
pagalbos linijas galima išaktyvinti, žr. skirsnį
„Nuostatos“ (p. 251).
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 245)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant
atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste
pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės
eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes
nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h
(6 myl./val.) pirmyn arba 35 km/h (22 myl./val.)
atgal.
Orientacinės linijos
Ribų linijos
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos
orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
šiek tiek blogesnė.
07
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo
negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač
aktualu esant prastam apšvietimui.
250
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Nepamirškite, kad pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik
už automobilio esantis plotas. Važiuodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio,
o ne priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu,
automobilio statymo kamera savaime
išsijungs.
Sistemos linijos.
Ribų linija, 30 cm zona už automobilio
galo
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
Raudona linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 30 cm atgal nuo buferio.
Geltona horizontali linija (2) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m už buferio.
Geltonos šoninės linijos baigiasi
maždaug 2,0 m už buferio.
07 Pagalba vairuotojui
Ribinės linijos apima labiausiai išsikišusias
automobilio dalis, pavyzdžiui, šoninius veidrodėlius ir kampus, – taip pat darant posūkius.
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 251)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 252)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti
taip:
Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 245), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu
jutikliu spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva
keičiasi iš žalios į geltoną ir raudoną.
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Žalia
0,8-1,5
Geltona
0,4–0,8
Raudona
0–0,4
•
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama
įjungus atbulinę pavarą.
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
251
07 Pagalba vairuotojui
||
1. Paspauskite OK/MENU kai rodoma
kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su
įvairiomis parinktimis.
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
2. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kita informacija
Jei automobilyje įrengtos kelios kameros*,
ekrane galima keisti aktyvios kameros vaizdą:
•
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors
atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo
dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis
plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik
kai jos visai priartės prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
07
252
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 251)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
BLIS*
BLIS (Blind Spot Information) – tai kamera
grindžiama informacinė sistema, kuri tam tikromis sąlygomis gali padėti vairuotojui
atkreipti dėmesį į ta pačia kryptimi judantį ir
riboto matomumo zonoje esantį automobilį.
Ši sistema yra veiksmingiausiai pritaikoma
esant intensyviam eismui kelių juostų greitkeliuose.
ĮSPĖJIMAS
Sistema papildo, bet nekeičia, saugų vairavimą ir galinio vaizdo veidrodžių naudojimą. Ji niekada nepakeičia vairuotojo
dėmesio ir atsakomybės. Vairuotojas
atsako už saugų eismo juostų pasirinkimą.
07 Pagalba vairuotojui
Apžvalga
valyti švelniu skudurėliu arba drėgna kempine. Valykite lęšius atsargiai, kad jų neįbrėžtumėte.
SVARBU
Lęšiai šildomi elektra ledui ar sniegui
nutirpdyti. Prireikus nuo lęšių nuvalykite
sniegą.
G021426
Susijusi informacija
•
•
BLIS* – veikimas (p. 253)
BLIS* – veikimas
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
BLIS įsijungia, užvedus variklį. Kai BLIS sistema aktyvuojama, durų kontrolės pultuose
tris kartus sumirksi sistemos indikatorių lemputės.
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 255)
Galinio vaizdo veidrodėlis su BLIS funkcija37.
BLIS kamera
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.
Techninė priežiūra
Siekiant maksimalaus efektyvumo, BLIS
kameros lęšiai38 turi būti švarūs. Juos galima
37
38
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
Sistemą galima įjungti / išjungti užvedus
variklį: reikia vieną kartą spustelėti mygtuką
BLIS.
07
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Žr. (1) ankstesniame paveikslėlyje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
253
07 Pagalba vairuotojui
||
automobilio meniu sistemos (p. 117) MY
CAR.
Išaktyvinus BLIS, užgęsta mygtuko lemputė ir
jungtiniame prietaisų skydelyje atsiranda pranešimas.
Įjungus BLIS sistemą, mygtuko leputė užsidega, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo naujas tekstinis pranešimas, o durelių
skydeliuose esančios indikacinės lemputės
sumirksi 3 kartus. Spauskite kairiojo perjungiklio OK mygtuką, norėdami išjungti tekstinį
pranešimą.
Kada veikia BLIS sistema
indikatoriaus lemputė (2), žr. paveikslėlį
(p. 252).
Jei sistemos darbas sutrinka, BLIS apie tai
informuoja vairuotoją pranešimo pagalba. Jei,
pvz., sistemos kameros yra užblokuotos,
BLIS indikacinė lemputė ima mirksėti ir jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas pranešimas. Tokiais atvejais patikrinkite ir nuvalykite
objektyvus.
Jei reikia, sistemą galima laikinai išjungti: žr.
skirsnį „BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas“.
Lenkimas
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
lenkiate kitą transporto priemonę iki
10 km/h (6 myl./val.) didesniu greičiu nei
važiuoja ji;
•
jus aplenkė transporto priemonė, važiuojanti iki 70 km/h (43 myl./val.) greičiau nei
jūs.
ĮSPĖJIMAS
Staigiuose posūkiuose BLIS neveikia.
Važiuojant atbuline eiga BLIS neveikia.
07
A = maždaug 9,5 m ir B = maždaug 3,0 m.
Sistema veikia, kai automobilis juda 10 km/h
(6 myl./val.) arba didesniu greičiu.
Kamerai (1) riboto matomumo zonoje aptikus
automobilį, ima nuolat nepertraukiamai šviesti
254
Prie automobilio prikabinta plati priekaba
gali užstoti gretimose juostose važiuojančias transporto priemones. BLIS gali neaptikti transporto priemonės, esančios užstotoje zonoje.
Veikimas dieną ir tamsoje
Dienos šviesoje sistema reaguoja į aplinkinių
automobilių formas. Sistema sugeba atpažinti
motorines transporto priemones, pavyzdžiui,
automobilius, sunkvežimius, autobusus ir
motociklus.
Tamsoje sistema reaguoja į aplinkinių automobilių žibintų šviesą. Jei aplinkinių automobilių priekiniai žibintai neįjungti, sistema šių
automobilių neaptinka. Tai reiškia, kad sistema nereaguoja, pavyzdžiui, į priekabą be
artimųjų šviesų žibintų, prikabintą prie automobilio ar sunkvežimio.
ĮSPĖJIMAS
Sistema nereaguoja į dviratininkus ar
važiuojančiuosius mopedais.
BLIS kamerų veikimas yra ribotas panašiai
kaip žmogaus akies, t. y. jos taip gerai
„nemato“ smarkiai sningant, šviečiant stipriai šviesai ar esant tirštam rūkui.
Apribojimai
Kai kuriais atvejais BLIS indikatoriaus lemputė
gali užsidegti, tačiau riboto matomumo
zonoje gali nebūti kito automobilio.
07 Pagalba vairuotojui
BLIS – ženklai ir pranešimai
PASTABA
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)
(p. 252) funkcijos veikimas sutrinka arba yra
pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje
gali būti parodytas ženklas su aiškinamuoju
pranešimu. Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Jei retkarčias įsijungia BLIS indikatoriaus
lemputė, nors „aklojoje“ zonoje nėra automobilio, tai nereiškia, kad įvyko sistemos
gedimas.
Gedimo BLIS sistemoje atveju ekrane
pateikiamas tekstas BLIS Reikia
aptarnauti.
Tolesnėse iliustracijose pateikiami keli pavyzdžiai, kai BLIS indikatoriaus lemputė gali užsidegti net jei riboto matomumo zonoje nėra
kito automobilio.
Pranešimų pavyzdžiai:
Savasis šešėlis šviesiame lygiame paviršiuje,
pavyzdžiui, ant garsą izoliuojančios tvoros arba
ant betoninio kelio paviršiaus.
Pranešimas
Paaiškinimas
BLIS
ĮJUNGTA
BLIS sistema įjungta.
BLIS Reikia
aptarnauti
Aklosios zonos sist.
išjungta - susisiekite su
autoservisu.
BLIS Kamera
blokuojama
BLIS kamerą blokuoja
purvas, sniegas arba
ledas - nuvalykite lęšius.
Žemai nusileidusi saulė šviečia tiesiai į kamerą.
SVARBU
Atspindžiai nuo šlapios kelio dangos.
BLIS sistemos dalis reikia remontuoti tik
autoservise - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo" autoservisą.
07
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 252)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 255)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
255
07 Pagalba vairuotojui
||
Pranešimas
Paaiškinimas
BLIS Apribota
funkcija
Duomenų perdavimo iš
BLIS sistemos kameros į
automobilio elektros sistemą funkcija veikia apribotai.
Kamera vėl nusistato kai
duomenų perdavimas iš
BLIS sistemos kameros į
automobilio elektros sistemą vėl tampa normalus.
BLIS
IŠJUNGTA
BLIS sistema išjungta.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 252)
07
256
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Automobilio radaro tipo atitikties patvirtinimą
rasite šioje lentelėje.
Rinka
Brazilija
Europos
Jungtiniai Arabų Emyratai
Indonezija
Jordanija
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln
Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
14785/POSTEL/2010 1982
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
07
Equipment type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Marokas
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
}}
257
07 Pagalba vairuotojui
||
Rinka
Singapūras
Pietų Afrika
Taivanas
Susijusi informacija
•
07
258
Radaro jutiklis (p. 212)
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2009/163
APPROVED
CCAB09LP4590T3
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*
Alkospyna* – funkcijos
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* – funkcijos (p. 260)
Perdavimo mygtukas.
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Įtampos indikatorius.
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 264)
PASTABA
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Alkospyna
aktyvinama automatiškai, atidarius automobilio dureles.
08
Susijusi informacija
•
•
260
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
•
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
•
•
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 264)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – laikymas
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
Padėkite alkospyną į jos laikiklį.
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
viena iš pasirinkčių šioje lentelėje Alkotesterio rezultatas.
4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti
neperduotas automobiliui - tokiu atveju
paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.
5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į
laikiklį.
6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per
5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.
Nešiojamojo bloko laikymo vieta.
•
•
Atleiskite nešiojamąjį bloką, išskėsdami
viršutinį laikiklio ir alkospynos kraštą. Laikiklis yra lankstus: jis atleidžia alkospynos
fiksaciją.
Kai nešiojamasis blokas nenaudojamas,
laikykite jį laikiklyje: taip užtikrinsite
geriausią apsaugą. Sumontuokite nešiojamąjį bloką atgal laikiklyje, įspausdami jį
vidun.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – funkcijos (p. 260)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 264)
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Perdavimo mygtukas.
Įtampos indikatorius.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna
parengta naudoti.
2. Išimkite alkospyną iš laikiklio.
3. Atlenkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių
pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
261
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Alkotesterio rezultatas
Kontrolinė
lemputė (5) +
Rodyti tekstą
ekrane
Paaiškinimas
Žalia lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Užveskite variklį - alkoholio nenustatyta.
Geltona lemputė
+ Alkot. Testas
patvirtintas
Galima užvesti variklį nustatytas alkoholio
kiekis viršija
0,1 promilės, bet yra
mažesnis už galiojančią ribinę vertęA.
Raudona lemputė + Tikrinimas nepavyko
Laukti 1 minutę
ir bandyti vėl
Variklio užvesti negalima – nustatytas alkoholio kiekis viršija
galiojančią ribinę
vertęA.
A
Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,
kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna*
(p. 260).
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje
be papildomo pūtimo į alkotesterį.
08
Susijusi informacija
•
•
262
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – funkcijos (p. 260)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 264)
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
Jei pasikeitė vairuotojas
Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui
būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes
spauskite vairuotojo keitimo mygtuką (2) ir
siuntimo mygtuką (3). Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo blokavimo režimą ir, prieš
užvedant variklį, reikia atlikti naują patikrinimą
alkotesteriu.
08 Užvedimas ir važiavimas
Kalibravimas ir priežiūra
Avarinė padėtis
Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise1 kas 12 mėnesių.
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
Likus 30 dienų iki perkalibravimo, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas
Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą.
Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant
apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.
Pranešimą galima panaikinti vieną kartą
paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu
atveju jis pats užges po maždaug 2 minučių,
bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima
panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą
autoservise1.
Šaltas arba karštas oras
Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti
naudoti alkospyną.
Temperatūra (°C)
1
Maksimalus šildymo laikas
(sekundės)
nuo +10 iki +85
10
nuo -5 iki +10
60
nuo -40 iki -5
180
PASTABA
Šią funkciją galima įjungti keletą kartų. Važiavimo metu rodomą klaidos pranešimą galima
panaikinti tik autoservise1.
Kritinės padėties funkcijos įjungimas
•
Visi apylankos suaktyvinimo veiksmai
registruojami ir įrašomi į atmintį (žr. Duomenų įrašymas (p. 21)).
Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma
Alkotesteris Įjungtas apėjimas ir atstatyti
funkciją galima tik autoservise1.
Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius
klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus
veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos
pranešimas dingsta užrakinus automobilį.
Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama
arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise1.
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Alkotesteris
Įjungtas apėjimas ir variklį galima
užvesti.
Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po
to ją reikia atstatyti autoservise1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* – funkcijos (p. 260)
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 264)
Aplenkimo funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo
Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę,
paskui Alkotesteris Įjungtas apėjimas
ir variklį galima užvesti.
08
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
263
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – teksto žinutės
Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su
tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant
variklį (p. 261), jungtinio prietaisų skydelio
ekrane gali būti papildomai pateikiama šios
informacijos:
08
264
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Galima vėl
užvesti
Variklis buvo išjungtas
trumpiau kaip 30 minučių
- galima įjungti variklį
neatliekant naujo patikrinimo.
Alkotesteris
Reikia aptarnauti
Susisiekite su autoservisuA.
Alkotesteris
Nėra signalo
Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu
mygtuku (3) arba atlikite
naują patikrinimą alkotesteriu.
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Pūsti stipriau
Pučiama per silpnai pūskite stipriau.
Alkotesterio
pašild. Laukti
Nebaigta šildyti - sulaukite Alkotesteris Pūsti 5
sekundes pranešimo.
A
Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą
alkotesteriu.
Alkotesteris
Pūsti ilgiau
Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.
Alkotesteris
Pūsti silpniau
Pučiama per stipriai pūskite švelniau.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkotesteris
Bandyti vėl
Variklio užvedimas
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – funkcijos (p. 260)
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio
valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP
ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 172).
08 Užvedimas ir važiavimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę
padėtį. Atminkite, kad jei automobilyje
įrengta alkospyna*, prieš užvedant variklį
reikės papūsti į alkotesterį. Papildomos
informacijos apie alkospyną rasite Alkospyna* (p. 260).
2. Iki galo nuspauskite sankabos pedalą2
(automobiliuose su automatine pavarų
dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)
3. Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką ir po to jį atleiskite.
PASTABA
Automobilių dyzeliniai varikliai užvedami su
tam tikra delsa, kurios metu rodomas pranešimas Variklio pašildymas.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar
tada, kai automobilis yra velkamas.
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
berakčio užvedimo ir užrakinimo funkcija
turi būti automobilio salone arba bagažinėje.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo
jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis
būtų padėtyje 0, ypač – jei automobilyje
yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos
veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 80).
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio
valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
Susijusi informacija
•
Variklio išjungimas (p. 266)
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
Beraktis užvedimas (beraktis
valdymas)*
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti
berakčiu (p. 176) būdu.
08
2
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
265
08 Užvedimas ir važiavimas
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Nuotolinis užvedimas (ERS)*
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką
START/STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei
automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.
Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu
gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Nuotolinis užvedimas (ERS – Engine Remote
Start) reiškia, kad automobilio variklį galima
užvesti nuotoliniu būdu, kad prieš kelionę būtų
pašildytas arba atvėsintas automobilio salonas. Nuotolinio užvedimo funkcija aktyvinama
rakteliu ir (arba) naudojantis „Volvo On Call“*.
Kaip išjungti variklį:
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jei pavarų svirtis yra ne padėtyje P arba automobilis juda:
•
Du kartus spustelėkite START/STOP
ENGINE arba nuspauskite mygtuką ir laikykite jį, kol išsijungs variklis.
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio
valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį3 ir nuspaudžiamas mygtukas
START/STOP ENGINE.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 80)
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
Raktelio padėtys (p. 80)
Vairas (p. 86)
Klimato kontrolės sistema pradeda veikti
automatinėmis nuostatomis. Nuotoliniu būdu
užvestas variklis veikia daugiausiai
15 minučių, po to jis išjungiamas. Po dviejų
nuotolinio užvedimo aktyvinimų variklį reikia
užvesti įprastai: tik po to galima vėl naudoti
nuotolinio užvedimo sistemą.
Variklio nuotolinio užvedimo funkcija yra tik
automobiliuose su automatine pavarų dėže ir
variklio gaubto jungikliu4.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento veikimo trukmei įtakos turi nuotolinio užvedimo funkcijos naudojimas. Jei
nuotolinio užvedimo funkcija naudojama
dažnai, maitinimo elementą gali reikėti
keisti kasmet, žr. Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas
(p. 175).
08
3
4
266
Automobiliuose su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema nuotolinio valdymo raktelį pakanka turėti salone.
Yra XC60 modeliuose, automobiliuose, kuriuose įrengta signalizacija, daugelyje automobilių su 4 cilindrų varikliais, arba pasirinkus ERS naujai konstrukcijai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
PASTABA
Atsižvelkite į vietos/nacionalines taisykles/
reglamentus dėl tuščios eigos. Taip pat
atsižvelkite į vietos / nacionalines taisykles / reglamentus dėl triukšmo lygio varikliui veikiant.
Nuotolinis užvedimas (ERS) –
veikimas
1. Kelis kartus greitai sumirksi visi posūkio
žibintai.
2. Užsiveda variklis.
Norint užvesti variklį nuotoliniu būdu, reikia
įvykdyti šiuos reikalavimus:
Automobilį reikia prižiūrėti.
•
Automobilis neturi būti pastatytas
uždaroje, nevėdinamoje patalpoje išmetamos dujos gali stipriai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
3. Visi posūkio žibintai įsijungia ir lieka
šviesti 3 sekundes, patvirtindami variklio
užvedimą.
Automobilyje ar aplink jį turi nebūti
žmonių ar gyvūnų.
Susijusi informacija
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 267)
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai (p. 268)
2. Po to iškart nuspauskite ir bent
2 sekundes palaikykite mygtuką (3).
Įvykdžius minėtas nuotolinio užvedimo sąlygas:
ĮSPĖJIMAS
•
•
1. Spustelėkite raktelio mygtuką (2).
PASTABA
Pultelio mygtukai nuotoliniam užvedimui.
Atrakinimas
Užrakinimas
Priėjimo apšvietimas iš atstumo
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Informacija5
Nuotolinis variklio užvedimas
Kad būtų galima užvesti variklį nuotoliniu
būdu, automobilis turi būti užrakintas, o
gaubtas – uždarytas.
Užvedus variklį nuotoliniu būdu, automobilis ir toliau lieka užrakintas, tačiau būna
išjungtas judesio detektorius*.
Su PCC6 rakteliu
Nuspaudus mygtuką, kelis kartus
sumirksi priėjimo apšvietimo iš
atstumo indikacija7 ir tada ima nuolat šviesti, jei patenkinami visi nuotolinio užvedimo kriterijai. Tačiau tai nereiškia,
kad nuotolinio užvedimo funkcija užvedė
variklį.
Atlikite šiuos veiksmus:
08
5
6
7
Tik su PCC rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 170).
Papildomos informacijos apie PCC raktelį rasite Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 170).
Papildomos informacijos apie priėjimo apšvietimą iš atstumo rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 168) ir Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 99).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
267
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Norint patikrinti, ar nuotolinio užvedimo sistema tikrai užvedė variklį, reikia paspausti
mygtuką (5): jei variklis užvestas, apšviečiami
mygtukai (2) ir (3).
Aktyvios funkcijos
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, suaktyvinamos tokios funkcijos:
•
•
•
Klimato kontrolės sistema
Garso / vaizdo sistema
Priėjimo apšvietimo trukmė.
Išaktyvintos funkcijos
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, išaktyvinamos tokios funkcijos:
•
•
•
•
priekiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai
Automobilio numerių lentelių apšvietimas
Priekinio stiklo valytuvas.
Nuotolinio užvedimo funkcija išjungta
Šie veiksmai išjungia nuotoliniu būdu užvestą
variklį:
08
•
Nuspaudžiamas nuotolinio valdymo raktelio mygtukas (1), (2) arba (4).
•
•
•
Atrakinamas automobilis
•
268
Atidaromos durelės
Nuspaudžiamas greičio arba stabdžių
pedalas
Pavarų svirtis pervedama iš padėties P
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Praėjo daugiau nei 15 minučių nuo nuotolinio užvedimo funkcijos įjungimo.
Išsijungus nuotoliniu būdu užvestam varikliui,
visi posūkio žibintai įsijungia ir šviečia apie
3 sekundes.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 266)
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai (p. 268)
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai
ir pranešimai
Tais atvejais, jei ERS funkcijos veikimas
sutrinka arba yra pertraukiamas, prietaisų
skydelyje pasirodo ženklas su aiškinamuoju
tekstiniu pranešimu.
ERS funkcija nepasiekiama
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuot. užved.
negal. Per daug
bandymų
ERS nepasiekiama,
nes ją leidžiama
suaktyvinti tik 2
kartus iš eilės.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Žem. degalų lygis
ERS nepasiekiama,
nes per žemas
degalų lygis.
Nuot. užved.
negal. Pav. svirtis
ne P pad.
ERS nepasiekiama,
nes pavarų svirtis
nepervesta į padėtį
P.
Nuot.užved. negal.
Vairuotojas salone
ERS nepasiekiama,
nes kažkas yra
salone.
08 Užvedimas ir važiavimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuotolinis užvedimas negalimas
Senka akumuliat.
ERS nepasiekiama,
nes žema akumuliatoriaus įtampa.
Norėdami nedelsiant įkrauti akumuliatorių, užveskite
variklį.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Aut. neužrakintas
ERS nepasiekiama,
nes neužrakintas
automobilis.
ERS veikimas pertrauktas, nes atidarytas gaubtas.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Raktelis salone
ERS nesuveikė, nes
raktelis yra automobilyje.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Atidarytas
gaubtas
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Senka akumuliat.
ERS veikimas pertrauktas, kadangi per
žema akumuliatoriaus
įtampa.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Žem. degalų
lygis
ERS veikimas pertrauktas, kadangi per
žemas degalų lygis.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Įspėj. apie variklį
ERS nepasiekiama,
nes variklis išsiuntė
įspėjamąjį pranešimą. Susisiekite su
autoservisuA.
Nuotol. užved.
išjungtas Žemas
variklio aušalo
lygis
ERS nepasiekiama,
nes aušinimo sistema išsiuntė įspėjamąjį pranešimą,
žr. Aušinimo skystis
– lygis (p. 348).
Nuotolinis užvedimas negalimas
Atidarytos durys
ERS nepasiekiama,
nes neuždarytos
durelės arba bagažinės dangtis.
Nuotolinis užvedimas negalimas
Atidarytas gaubtas
ERS nesuveikė, nes
atidarytas gaubtas.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pertrauktas ERS funkcijos veikimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuot. užved. išj.
Pav. svirtis ne P
pad.
ERS veikimas pertrauktas, nes pavarų
svirtis – ne padėtyje P.
Nuot. užved. išj.
Vairuotojas
salone
ERS veikimas pertrauktas, nes kažkas
yra salone.
Nuotolinis užvedimas išjungtas
Įspėj. apie
variklį
ERS veikimas pertrauktas, nes variklis
išsiuntė klaidos pranešimą. Susisiekite su
autoservisuA.
Nuotol. užved.
išjungtas
Žemas variklio
aušalo lygis
ERS veikimas pertrauktas, nes aušinimo
sistema išsiuntė klaidos pranešimą.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 266)
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 267)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
269
08 Užvedimas ir važiavimas
Automobilio užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 361),
automobilio variklį galima užvesti, naudojant
srovę iš kito akumuliatoriaus.
4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu akumuliatoriumi.
SVARBU
SVARBU
Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atsukite automobilio akumuliatoriaus
dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį, žr.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 363).
6. Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros
sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus
įtampa yra 12 V.
08
270
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine
tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo
laido gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto,
kuris prijungtas prie raudonojo laido.
ĮSPĖJIMAS
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo
taško, pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 264)
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų dėžės
Mechaninė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Siūlomos dviejų pagrindinių tipų pavarų
dėžės. Mechaninė ir automatinė pavarų dėžė.
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį
priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per
klaidą įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate
pirmyn.
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 271)
Automatinė pavarų dėžė, „Geartronic”
(p. 272)
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų
dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto
pranešime pateikiamą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272)
•
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite
nuo neutraliosios padėties, N prieš perjungdami į R padėtį.
•
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui stovint.
PASTABA
Aukščiau parodytame 6 greičių pavarų
dėžės pavarų perjungimo variante (žr.
ankstesnį paveikslėlį) \endash norėdami
įjungti atbulinę pavarą, pavarų perjungimo
svirtį visų pirma paspauskite žemyn į N
padėtį.
6 laipsnių pavarų dėžės pavarų perjungimo
schema.
6 laipsnių pavarų dėžė gaminama dviejų versijų, kuriose skiriasi atbulinės pavaros vieta.
Žr. faktinę pavarų perjungimo schemą,
įspaustą ant pavarų perjungimo svirties.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo
nuspausti sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo
sankabos pedalo.
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės (p. 271)
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 399)
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - nepakanka
palikti automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
271
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavaros perjungimo indikatorius*
Automatinė pavarų dėžė
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę
arba žemesnę pavarą.
Automatinė pavarų dėžė -Geartronic*
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų
perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir
jos parinkimas reikiamu laiku.
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui, kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar
žemesnę pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas,
pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos,
gali būti palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio greičiui. Įrėmintas skaičius rodo
esamą pavarą.
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Analoginiame jungtiniame
prietaisų skydelyje pavara ir
indikatoriaus rodyklės rodomos jungtinio prietaisų skydelio centre.
Mechaninė pavarų dėžė
Pavaros perjungimo indikatorius mechaninei pavarų
dėžei. Vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis.
Važiuojant normaliai, jis
įsijungia tik centre.
08
272
Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą,
žymeklis apšviečia "+", o įjungus rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis apšviečia
"-" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 271)
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272)
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–:
rankiniu būdu keičiamos pavaros. S: sportinis
režimas*.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 65) nurodoma pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t.
t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos
jungtinio prietaisų skydelio
dešinėje (vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis,
nurodantis esamą pavarų
perjungimo svirties padėtį).
08 Užvedimas ir važiavimas
Suaktyvinto sportinio režimo ženklas S būna
ORANŽINIS.
Stovėjimo padėtis – P
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį
arba pastatę automobilį.
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį
iš padėties P, reikia nuspausti stabdžių
pedalą ir nustatyti raktelio padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,
kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo
stabdį (p. 291).
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje,
kad būtų galima automobilį užrakinti ir
įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - automatinės
pavarų dėžės padėties P nepakanka, kad
automobilis stovėtų.
Atbulinės eigos padėtis – R
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į
II padėtį, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 81).
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną
iš padėties D ir nustumiant į galinę
padėtį „+S-“. Jungtinio prietaisų
skydelio ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš
BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi
skaitmenys 1, 2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik
parinktą pavarą.
•
arba
•
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant
pavarų svirtį iš padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Vairuotojas taip pat gali mechaniškai perjungti
pavaras, naudodamas Geartronic automatinę
pavarų dėžę. Atleidus akceleratoriaus pedalą,
automobilis stabdomas varikliu.
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite
svirtį pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite
svirtį: jį grįš į neutralią padėtį tarp + ir –.
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–)
galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg
sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą
pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo
važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg
mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį
ties D.
08
}}
273
08 Užvedimas ir važiavimas
||
PASTABA
PASTABA
Automatinis išaktyvinimas
Jei pavarų dėžė turi sportinę programą, ją
rankiniu režimu galima valdyti tik pavarų
svirtį pervedus pirmyn arba atgal padėtyje
„+S–“. Tokiu atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje pakinta indikacija iš S ir nurodoma, kuri pavara įjungta, pvz., 123 ir t. t.
Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po
kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja jungtiniame prietaisų skydelyje iš
esamos pavaros skaičiaus atgal į „D“ pakitusi indikacija.
Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju
mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma
varikliu.
Mentelės*
Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne
tik pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie
vairo.
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo: indikacija jungtiniame prietaisų
skydelyje pasikeis iš „D“ į skaičių, nurodantį
esamą pavarą.
Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:
•
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link
vairo, ir atleiskite.
08
274
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Mechaninis išaktyvinimas
Abi vairo mentelės.
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant
mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Ant vairo esančius pavarų perjungiklius
taip pat galima išaktyvinti mechaniniu
būdu:
•
Patraukite abu perjungiklius link vairo ir
laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas pasikeis į „D".
Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai
esant sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju
mentelės būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.
08 Užvedimas ir važiavimas
Geartronic – sportinis režimas* (S)8
Įjungus sportinį režimą, įsijungia
sportinės automobilio charakteristikos bei padidėja variklio greitis įjungus pavarą. Be to, automobilis greičiau reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą.
Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas
žemesnei pavarai – pavaros perjungimas į
aukštesnę yra užlaikomas.
Kaip suaktyvinti sportinį režimą:
•
Perveskite pavarų svirtį į šoną iš padėties
D į galinę padėtį „+S–“: indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeičia iš D į
S.
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti
sportinį režimą.
Geartronic – žiemos režimas
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties D į galinę
padėtį ties „+S–“: jungtiniame prietaisų
skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių
19.
2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus
pastumdami pavarų perjungimo svirtį link
+ (pliuso) – ekrane ženklą 1 keičia 3.
3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva
greitinti.
8
9
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad
automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų
ratų variklio galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
naudojamas tada, kai reikia maksimalaus
pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia,
kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią
ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 310).
Susijusi informacija
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 399)
•
Pavarų dėžės (p. 271)
Saugos funkcija
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, pavarų dėžės kontrolės
programa turi apsauginį blokatorių, kuris
apsaugo nuo automatinio žemesnės pavaros
įjungimo.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
08
Tik su kai kuriais varikliais.
Jei automobilyje yra sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „S“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
275
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų svirties blokatorius
Stovėjimo padėtis (P)
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.
Varikliui dirbant automobilis stovi:
•
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite
koją ant stabdžių pedalo.
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 81) turi būti
pasuktas į II padėtį.
G021351
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
M: rankinis perjungimas10 – „+/-“ arba režimas
„Sport“.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys
yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų
perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 81) turi būti
pasuktas į II padėtį.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį
galima stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir
D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
08
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
10
11
276
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl
išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia
perjungti iš P padėties, kad automobilis
galėtų judėti.
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio valdymo pulto ir skyriaus dugne
suraskite angą11 raktelio geležtei (p. 172).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4. Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*12
Visų ratų pavara – (AWD)*
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai
yra varantieji.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Visų varančiųjų ratų režimas yra
nuolatos įjungtas
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 264)
Visų varančiųjų ratų režimas (All Wheel Drive)
reiškia, kad vienu metu automobilį varo visi
keturi ratai.
Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp
priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus,
kurie geriausiai sukimba su kelio danga. Tai
užtikrina geriausią sukibimą ir neleidžia
ratams prasisukti. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
08
12
Priklauso nuo variklio ir pavarų dėžės derinio. Esant kai kuriems deriniams, HSA funkcija nesiūloma.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
277
08 Užvedimas ir važiavimas
Visų varančiųjų ratų funkcija užtikrina saugesnį vairavimą lyjant, sningant ar esant apledijusiai kelio dangai.
Start/Stop*
Mechaninė arba automatinė
Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri
suveikia, pvz., stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju
trumpam išjungiamas ir vėl užvedamas, kai
kelionė tęsiama toliau.
Atkreipkite dėmesį, kad funkcija Start/Stop
veikia skirtingai priklausomai nuo to, ar
pavarų dėžė mechaninė, ar automatinė.
Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo
Car Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija padėjo sukurti kelias atskiras energijos taupymo funkcijas, viena iš kurių – Start/
Stop. Jų visų bendroji užduotis – sumažinti
degalų sąnaudas, kas savo ruožtu leidžia
sumažinti išmetamųjų dujų emisiją.
Bendroji informacija apie Start/Stop
Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis.
08
278
Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant varikliui automatiškai išsijungti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – funkcija ir jos
valdymas
Sąlygos
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop
suaktyvinama automatiškai.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama
automatiškai. Vairuotoją apie
tai informuoja funkcijos ženklas, įsijungiantis jungtiniame
prietaisų skydelyje ir šviečianti įjungimo / išjungimo
mygtuko lemputė.
Visos įprastos automobilio
sistemos, pvz., apšvietimo,
radijo ir kt. veikia kaip įprasta net ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis – kai kurių
įrenginių funkcija būna laikinai apribota, pvz.,
klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus
sukimosi greitis arba itin didelis garso sistemos garsumas.
Automatinis variklio išjungimas
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi
būti patenkintos tokios sąlygos:
A
M/A
Automatinis variklio užvedimas
Sąlygos
A
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos
pedalą: variklis išsijungia automatiškai.
M
Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant
stabdžių pedalo: variklis išsijungia
automatiškai.
A
Kai pavarų svirtis yra neutralioje
padėtyje:
A
M
1. Nuspauskite sankabos arba
greičio pedalą: variklis užsiveda.
2. Įjunkite tinkamą pavarą ir nuvažiuokite.
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei ECO funkcija suaktyvinta,
variklis gali automatiškai
sustoti prieš automobiliui
visiškai sustojant.
Atleiskite stabdžių pedalą: variklis
automatiškai užsives ir bus galima
toliau tęsti kelionę.
A
Laikykite nuspaudę stabdžių
pedalą ir nuspauskite akseleratoriaus pedalą – variklis bus automatiškai užvestas.
A
Važiuojant nuo kalno papildomai
pasiekiama tokia parinktis:
Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai išjungiami automobiliui dar nesustojus,
atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.
Kai variklis išjungiamas automatiškai, jungtiniame prietaisų skydelyje
užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.
M/A
M+
A
Nukelkite koją nuo stabdžio ir leiskite automobiliui pajudėti – variklis
automatiškai užsives, kai automobilis pasieks įprastą ėjimo greitį.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
279
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Funkcijos Start/Stop išjungimas
Tam tikrais atvejais patartina
laikinai išjungti automatinę
funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.
Apie išjungtą funkciją informuoja iš
jungtinio prietaisų skydelio dingęs
Start/Stop ženklas ir išjungta įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė.
Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito
suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo
pulteliu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
08
280
Start/Stop* (p. 278)
Variklio užvedimas (p. 264)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis ne visada išsijungia automatiškai.
Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais
atvejais:
Sąlygos
M/A
nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio automatinio sustojimo automobilis nepasiekė apie 8 km/h
(5 myl./val.) greičio.
M+A
vairuotojas atidarė saugos diržo
sagtį.
M+A
akumuliatoriaus talpa nukrito
žemiau minimalaus leistino lygio.
M+A
variklis neįšilo iki normalios darbinės temperatūros.
M+A
lauko temperatūra nukrito žemiau
nulinės arba pakilo virš
maždaug 30 °C;
M+A
suaktyvinta priekinio stiklo šildymo elektra funkcija;
M+A
aplinka salone neatitinka iš anksto
nustatytų verčių, apie tai byloja
visu greičiu besisukantis ventiliatorius.
M+A
A
Sąlygos
M/A
automobiliu važiuojama atgal;
M+A
starterio akumuliatoriaus temperatūra yra neigiama arba pernelyg
aukšta;
M+A
vairuotojas stipriau pajudina vairą;
M+A
išmetimo sistemos dalelių filtras
užsiteršęs – laikinai išjungta
Start/Stop funkcija vėl įjungiama iš
karto po automatinio valymo ciklo
(žr. Dyzelino suodžių dalelių filtras
(DPF) (p. 302)).
M+A
labai stati įkalnė;
M+A
prie automobilio elektros sistemos
prijungta priekabos elektros grandinė;
M+A
variklio gaubtas atidarytasB.
M+A
A
pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos darbinės temperatūros.
A
atmosferinis slėgis nesiekia to,
kuris būna 1 500–2 500 metrų virš
jūros lygio aukštyje: esamas oro
slėgis kinta kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.
A
08 Užvedimas ir važiavimas
A
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
Sąlygos
A
Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.
Vairuotojas atsisega saugos diržą
pavarų svirčiai esant padėtyje D
arba N.
A
suaktyvinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
važiavimo spūstyje pagalba;
pavarų perjungimo svirtis yra S
padėtyjeC arba „+/-“.
Judesiai vairuB.
A
A
Pavarų perjungiklis perstumiamas
iš padėties D į S padėtįC, R arba
„+/-“.
A
Vairuotojo durelės atidaromos
pavarų svirčiai esant padėtyje D:
pasigirsta dzingtelėjimas ir teksto
pranešimas informuoja, kad aktyvi
funkcija Start/Stop.
A
Sąlygos
A
B
C
M/A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat
užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia sankabos pedalo (mechaninė pavarų
dėžė) arba nukelia koją nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė):
Sąlygos
M/AA
Jei langai ima rasoti.
M+A
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
Salono klimatas skiriasi nuo iš
anksto nustatytųjų verčių.
M+A
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
M+A
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
Jei laikinai staigiai išaugo energijos suvartojimas arba akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau apatinio
leistino lygio.
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
M+A
•
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
Variklio gaubtas atidarytasB.
M+A
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
M+A
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
Jei automobilis buvo automatiškai
sustabdytas visiškai nesustojant,
jis pradeda judėti arba šiek tiek
padidėja greitis.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 278)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
A
B
C
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis
būna automatiškai išsijungęs, nes jis gali
savaime užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite variklį įprasta tvarka,
spustelėdami mygtuką START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
Start/Stop* (p. 278)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
Variklio užvedimas (p. 264)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
}}
281
08 Užvedimas ir važiavimas
•
•
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada
užsiveda automatiškai.
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai neužvedamas šiais atvejais:
Sąlygos
M/A
A
Jei be sankabos įjungiama pavara:
pateikiamas pranešimas, raginantis
vairuotoją įjungti neutralią pavarą,
kad būtų galima automatiškai
užvesti variklį.
M
Vairuotojas neapkraunamas.
M
Vairuotojo saugos diržas atsegtas,
pavarų svirtis yra padėtyje P ir atidarytos vairuotojo durelės: variklį
reikia užvesti įprastu būdu.
A
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
08
282
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Start/Stop* (p. 278)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
Variklio užvedimas (p. 264)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
Jei variklis automatiškai neužsiveda ir
užgęsta, atlikite šiuos veiksmus:
1. Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos
diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
„Start/Stop“* – nuostatos
Automobilio meniu sistemoje MANO AUTOMOBILIS po DRIVe antrašte pateikiama informacija apie „Volvo“ Start/Stop sistemą ir
energiją taupančių vairavimo metodų rekomendacijos.
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
2. Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3. Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas
tekstas Put gear in neutral.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 278)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 284)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 278)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
283
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
Teksto pranešimas
Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto pranešimus jungtiniame prietaisų skydelyje.
Tam tikrais atvejais funkcija
Start/Stop jungtiniame prietaisų skydelyje gali parodyti teksto pranešimus (kartu su šia indikacine lempute). Pasiro-
Ženklas
Pranešimas
Informacija / veiksmas
M/AA
Automat. Start/Stop funkcija
Reikia aptarnauti
Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
M+A
Autostart Veikia variklis + garsinis signalas
Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o
pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
Spausti užved. mygt.
Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku START/STOP
ENGINE.
Užvedimui spausti sankabos
pedalą
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.
M
Užvedimui spausti stabdžių ir
sankabos pedalus
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.
M
Užvedimui įjungti neutralią
pavarą
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite
neutralią pavarų svirties padėtį.
M
08
284
džius kai kuriems iš jų, rekomenduojama
atlikti tam tikrus veiksmus. Lentelėje toliau
pateikiami pavyzdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
M+A
08 Užvedimas ir važiavimas
Ženklas
A
Pranešimas
Informacija / veiksmas
Užvedimui pasirinkti P arba N
Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį N arba P ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE.
A
Spausti užved. mygt.
Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką
START/STOP ENGINE, pavarų svirčiai esant padėtyje P arba N.
A
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta,
reikia kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 278)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 279)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 281)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 280)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 283)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 283)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 282)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
285
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo režimas ECO*
ECO yra naujoviška „Volvo“ funkcija, skirta
automobiliams su automatine pavarų dėže,
galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 %
(atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo stilių). Ši
funkcija suteikia vairuotojui galimybę važiuoti
aktyviau galvojant apie aplinką.
Bendroji informacija
Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:
•
•
ECO – eksploatacija
„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti
išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.
•
Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas stabdymas varikliu.
•
Klimato kontrolės sistemos nustatymai –
kai kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti
arba veikia nepilnu pajėgumu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Apie išjungtą ECO funkciją
informuoja iš jungtinio prietaisų skydelio dingęs ECO
ženklas ir išsijungusi ECO
mygtuko lemputė. Funkcija
būna išjungta tol, kol ji vėl
suaktyvinama ECO mygtuku.
Eco Coast – veikimas
Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia, kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl
automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius atstumus, išjungus variklį. Kai
vairuotojas atleidžia akceleratoriaus pedalą
pavarų dėžė automatiškai atjungiama nuo
variklio kurio greitis sumažinamas iki laisvųjų
apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.
Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.
•
ECO funkcija įjungta arba išjungta
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus pedalo.
08
286
PASTABA
Ši funkcija skirta naudoti tikintis mažinti greitį,
pvz., pervažiuojant į mažesnio greičio apribojimo zoną.
ECO įjungimas ir išjungimas
ECO ženklas
ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį,
todėl ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą
užvedus variklį. Tam tikriems varikliams yra
išimčių. Tai lengva patikrinti, nes, kai funkcija
suaktyvinta, jungtiniame prietaisų skydelyje
ima šviesti ECO ženklas ir ECOmygtuko lemputė.
Eco Coast leidžia vairuoti numatant būsimus
veiksmus, kai vairuotojas gali naudotis vadinamąja Pulse & Glide technika ir mažiausiai
stabdyti.
Eco Coast ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos kombinacija taip pat kartu padeda mažinti
sąnaudas. Pagal:
•
Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus variklį juo nestabdant = mažos
sąnaudos
08 Užvedimas ir važiavimas
ir
•
Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas išjungus variklį juo stabdant = minimalios sąnaudos.
PASTABA
Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų
naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti naudoti Eco Coast kartu su
trumpais atstumais, išjungus variklį.
Eco Coast įjungimas
Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus
akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
•
•
•
•
ECO mygtukas suaktyvintas
Pavarų perjungiklis D padėtyje
Greitis maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) ribose
Kelio nuolydis ne didesnis kaip
maždaug 6%.
Išjungti Eco Coast
Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo
varikliu galima taip:
•
•
•
•
Daugiau informacijos ir nuostatų
Paspauskite „ECO“ mygtuką.
Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „S
+/-“ padėtį.
Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.
Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių
pedalą.
Eco Coast – apribojimai
Funkcija negalima, jei:
•
nuolatinio greičio palaikymo sistema
suaktyvinta
•
•
kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%.
•
pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant vairo menteles*
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros.
•
pavarų perjungiklis pastumtas iš D į „S
+/-“ padėtį
•
greitis nepatenka į intervalą
maždaug 65–140 km/h (40–87 myl./val.)
Automobilio meniu sistemoje MY CAR yra
tolesnė informacija, susijusi su ECO koncepcija – žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS
(p. 117).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 129)
Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina
išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų
pavyzdžiai:
•
stačiose nuokalnėse, kad būtų galima
stabdyti varikliu.
•
prieš pradedant neišvengiamą lenkimo
manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.
08
287
08 Užvedimas ir važiavimas
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio
automobiliui greičiui sumažinti.
Automobilyje saugos sumetimais įrengti du
stabdžių kontūrai. Kai stabdžių kontūras
apgadintas, normaliam stabdymo poveikiui
pasiekti reikia stabdžių pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžio stiprintuvas veikia tik veikiant
varikliui.
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam varikliui, pedalas atrodys standus ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės spausti
smarkiau.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA)* (p. 277)* funkcija, pedalas
lėčiau nei įprastai grįžta į normalią padėtį, jei
automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
08
288
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara,
kaip ir važiuojant įkalnėn.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio
alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 396).
Stabdymas šlapiuose keliuose
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja,
stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po to naudojami stabdžiai. Taip gali
nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia
stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios
priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo
priekyje važiuojančių automobilių.
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio
plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada
įkaista stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir
apsaugomi nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant
stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti druskos sluoksnis. Tai gali prailginti
stabdymo atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje
važiuojančios transporto priemonės. Taip pat
atlikite šiuos veiksmus:
•
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stab-
dant nekeliamas pavojus kitiems eismo
dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą
kelionei pasibaigus ir prieš prasidedant
naujai kelionei.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
Nauji, ką tik pakeisti stabdžių įdėklai bei stabdžių diskai neužtikrina optimalaus stabdymo
efekto, kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų). Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite smarkiau spausdami stabdžių
pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik
„Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių
kaladėles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Paaiškinimas
Nepertraukiamas - Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis
per mažas, įpilkite stabdžių
skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2
sekundes po variklio užvedimo
- automatinis veikimo patikrinimas.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu
metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Stovėjimo stabdžiai (p. 291)
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 290)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Susijusi informacija
•
•
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 290)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 289)
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai
veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti
pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių
pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra
normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą automatinį ABS
sistemos bandymą galima atlikti važiuojant
nedideliu greičiu. Bandymas juntamas stabdžių pedalo pulsavimu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 288)
Stovėjimo stabdžiai (p. 291)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 290)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 290)
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.
08
289
08 Užvedimas ir važiavimas
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad
įspėtų už automobilio esančias transporto
priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija
reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos aktyvinamos staigiai stabdant, kai greitis viršija 50 km/h
(31 myl./val.). Automobilio greičiui sumažėjus
žemiau 10 km/val. (6 myl./val.) stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir pradeda šviesti nuolat.
Tuo pačiu metu aktyvinamas automobilio
avarinis signalas (p. 96). Jie mirksi tol, kol vairuotojas padidina automobilio greitį arba
išjungia avarinius žibintus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
08
290
Stabdymas koja (p. 288)
Stovėjimo stabdžiai (p. 291)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 290)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 289)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo
jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.
EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja
stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 288)
Stovėjimo stabdžiai (p. 291)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 290)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 289)
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje
vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.
stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo
elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Veikimas
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį,
gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio
ūžesys. Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo
stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo
metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis
įjungiamas automobiliui judant, naudojami
įprasti stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi
ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima.
Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį akumuliatorių, žr. Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 270).
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų skydelio ženklas. Kai jis ima
šviesti nuolat, rankinis stabdys būna
įjungtas.
3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite,
ar automobilis nerieda.
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote nuokalnėje - nepakanka
palikti automobilį įjungtą arba padėtyje P,
jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis
stovėtų.
Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti
pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba
pervesti pavarų svirtį į P padėtį (automatinė
pavarų dėžė).
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
08
}}
291
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Stovėjimo stabdžio išjungimas
Automatinis atleidimas
1. Užveskite variklį.
2. Įjunkite pirmą arba atbulinę pavarą.
3. Šiek tiek atleiskite sankabą ir nuspauskite
akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Automobilis su automatine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
Automobilis su mechanine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį13.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Įjunkite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį13.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Automatinis atleidimas
1. Saugos diržo prisisegimas.
2. Užveskite variklį.
3. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
PASTABA
Stovėjimo stabdį galima atleisti ir rankiniu
būdu nuspaudžiant pavaros pedalą vietoj
stabdžio pedalo. „Volvo“ rekomenduoja
naudoti stabdžio pedalą.
08
13
292
Automobiliai su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema: paspauskite START/STOP ENGINE.
4. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D
arba R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys
atleidžiamas automatiškai tik tada, kai
variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs
saugos diržą. Automobiliuose su automatine pavarų dėže stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir
pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje
D arba R.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami
valdiklį. Kai variklis pasieks traukos jėgą,
atleiskite svirtį.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti
autoservise - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Ženklai ir pranešimai
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio teksti-
Ženklas
nius pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 117).
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
08
}}
293
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su
atidarytomis durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti nepašalinus
gedimo, tuomet ratai turi būti pasukti taip,
kaip pasukama statant automobilį šlaite bei
įjungta 1 pavara (mechaninė pavarų dėžė)
arba pavarų svirtis pervesta į P padėtį (automatinė pavarų dėžė).
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
08
294
Stabdymas koja (p. 288)
08 Užvedimas ir važiavimas
Perbridimas
SVARBU
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per
brastą reikia važiuoti itin atsargiai.
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 25 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina
alyvos tepimo savybę ir trumpina sistemų
eksploatavimo laiką.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 25 cm, ne didesniu nei ėjimo
greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia
būti itin atsargiems.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio,
diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo,
kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus
reikia nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su
priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 304).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio
aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto
pranešimas Aukšta variklio
temperatūra Saugiai sustoti. Saugiai
sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui
paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį
arba Variklio aušin. skys. lygis žemas
Saugiai sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama
integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita
ko, jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia
įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia
teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė
Sumažinti greitį arba Įkaitusi pavarų
dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol atauš.
Vadovaukitės nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite
jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 312)
Vilkimas (p. 310)
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
}}
295
08 Užvedimas ir važiavimas
dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias
minutes padirbti laisvomis apsukomis,
kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį
pro ją gali būti įtraukta nuodingų išmetamųjų
dujų.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite, esant atidarytam
bagažinės dangčiui. Toksiškos išmetamosios dujos gali patekti į automobilį pro
bagažinę.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 159)
Perkrova – starterio akumuliatorius
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių (p. 361). Jei variklis užgesintas, venkite naudoti raktelio padėtį II (p. 81). Vietoj to
naudokite padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių
funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
08
296
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti
bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius
veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei
varikliui veikiant laisvomis apsukomis, kai
automobilis stovi.
08 Užvedimas ir važiavimas
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu
būtų galima saugiai važiuoti.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 403) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 324).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 344)
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 321)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 348) turi
būti 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo
variklį nuo šalčio erozijos iki
maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis
nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 396).
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 350)
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai tempe-
ratūrai, akumuliatoriaus apkraunamas
labiau ir sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 360), kad plovimo skysčio bakelyje
nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“
rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 297)
08
297
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu būdu atidaryti iš automobilio salono, jį
galima atidaryti ranka.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
G024631
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Pilno kuro bako pripylimas
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku
žibintų skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra degalų bako
dangtelis.
•
08
Kuro pildymo angos apsauginis skydas
uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
Susijusi informacija
•
298
Pilno kuro bako pripylimas (p. 298)
1. Atidarykite šoninį bagažinės liuką ir nuimkite jį (toje pačioje pusėje kaip ir kuro
bako skydelis). Suraskite žalią virvę su
rankenėle.
2. Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro
bako skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 298)
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.
•
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol
pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.
Pilno kuro bako pripylimas
•
Neperpildykite bako: stabdykite tiekimą,
kai degalų pistoleto srautas sustabdomas
pirmąjį kartą.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
08 Užvedimas ir važiavimas
Pildymas iš degalų kanistro14
Degalai – tvarkymas
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas
dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 298)
•
Degalai – tvarkymas (p. 299)
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 300)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 302)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 403)
•
Degalų bakas – tūris (p. 401)
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
08
14
Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
299
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalai – benzinas
Alkoholiai: etanolis
Benzinas naudojamas kaip degalai.
SVARBU
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas
rekomenduojamas siekiant maksimalaus
variklio našumo ir minimalių degalų
sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje
nei +38 °C temperatūroje, patariama naudoti
kuo aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad
variklis dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
Leidžiama naudoti degalus, kurių
sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas
benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio
etanolio).
•
Jei degaluose etanolio daugiau nei turi
E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio), tokių
degalų naudoti negalima, pvz., 98E15,
98E25 ir „Blue One 95“, nes tokie
degalai neatitinka EN 228 reikalavimų.
E85 naudoti negalima.
Susijusi informacija
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad
nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
•
•
•
Negalima naudoti degalų su metalo
priedais.
•
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
SVARBU
•
Degalai – tvarkymas (p. 299)
Taupus važiavimas (p. 303)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 403)
Degalų bakas – tūris (p. 401)
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas naudojamas kaip degalai.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590,
SS 155435 arba JIS K 2204 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems
teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui
sieros.
Kai lake šalta (iki 0 °C), dyzeline gali susidaryti
parafino nuosėdų ir gali kilti uždegimo problemų. Parduodamų degalų savybės turi būti
pritaikytos sezonui ir klimato juostai, tačiau
ekstremaliu oru senuose degaluose arba pervažiavus iš vienos klimato juostos į kitą gali
iškirsti parafino nuosėdų.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį
esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo
ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite
vandeniu su plovimo priemone.
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
08
300
•
•
atitikti standartus EN 590, SS 155435
arba JIS K 2204;
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester).
08 Užvedimas ir važiavimas
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Specialūs priedai
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
PASTABA
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
FAME15
•
(Fatty Acid Methyl Ester) ir
augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“
garantiją nekompensuojama.
Tuščias kuro bakas
Dyzelinio variklio kuro sistema suprojektuota
taip, kad pasibaigus dyzelinui ir užpylus kuro
gali tekti servise nuorinti kuro baką ir tik tada
bus galima užvesti variklį.
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš
užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:
1. Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę
padėtį. Papildomos informacijos rasite
Raktelio padėtys (p. 80).
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 299)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 302)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 403)
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro16
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.
Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Siekiant optimalaus našumo, svarbu laikytis
degalų filtro keitimo priežiūros intervalų ir
naudoti originalias dalis, sukurtas specialiai
šiam tikslui.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais,
nurodytais techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos
informacijos rasite „Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 336).
2. Paspauskite START mygtuką nespausdami stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
15
16
SVARBU
4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite
stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to
vėl spauskite START mygtuką.
08
Dyzelino sudėtyje gali būti iki 7 % FAME, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.
Netaikoma keturių cilindrų varikliams.
301
08 Užvedimas ir važiavimas
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą.
pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų
įprastinę darbinę temperatūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant
nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek
tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek
padidėti degalų sąnaudos.
•
•
•
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.
Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras
neregeneruojamas ir neištuštinamas.
302
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Regeneravimas esant šaltas orui
08
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis,
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti
geltonas įspėjamasis trikampis bei jo informaciniame ekrane pasirodo pranešimas
Suodžių filtras prisipildęs Žr. vadovą.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 300)
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina
•
Degalų bakas – tūris (p. 401)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Degalai – tvarkymas (p. 299)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 403)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.
Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos,
rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai
atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas. Papildomos informacijos
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 403).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų
(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto
oksidų) išmetimas į aplinką.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – benzinas (p. 300)
Degalai – dyzelinas (p. 300)
08 Užvedimas ir važiavimas
Taupus važiavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
•
Naudokite ECO Guide*, kuriame nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis,
„Eco guide“ ir „Power guide“* (p. 69).
•
Norėdami suvartoti kaip galima mažiau
degalų, aktyvinkite Važiavimo režimą
ECO17.
•
•
•
Pasinaudokite Eco Coast18 laisvojo riedėjimo funkcija – ilgiau nebestabdoma varikliu ir automobilio kinetinė energija gali būti
naudojama laisvai toliau nuriedėti
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio
sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite
pavarų indikatorių (p. 272)19.
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
17
18
19
įmanoma greičiau duokite jam nedidelę
apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį
ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
padangų slėgį, Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 405).
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nenaudokite žieminių padangų pasibaigus žiemos sezonui.
•
Papildomos informacijos apie degalų sąnaudas rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 403).
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės kuro
sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 299)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 403)
Degalų bakas – tūris (p. 401)
Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos
politiką žr. Aplinkos filosofija (p. 24).
08
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
Žr. „Važiavimo režimas ECO“.
Taikoma mechaninei pavarų dėžei.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
303
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami
žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami
tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į
vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu
sumažina automobilio krovumą. Papildomos
informacijos rasite Masės (p. 392).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su
priekaba.
08
304
•
Saugumo sumetimais negalima viršyti
maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 12 % šlaitais.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.
•
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise,
ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
Priekabos kabelis
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį
padangose rasite Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 405).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite
„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei
įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo
tekstas Priekabos posūkių signalo
sutrikimas.
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių
žibintų lemputė, rodomas Priekabos
stabdžių šviesų sutrikimas pranešimas.
Lygio kontrolė*
Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį
nepriklausomai nuo automobilio krovinio svorio (iki didžiausio leidžiamo svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai
normalu
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos
svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova (p. 393).
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Vilkimo kabliai gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė (p. 305)
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė (p. 305)
•
•
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 306)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 350)
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Perkaitimas
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai
nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka
optimalią pavarą.
•
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir
kartu informaciniame ekrane pasirodo
pranešimas. Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
Nesukite variklio virš 4500 aps./min.
(dyzeliniams varikliams: 3500 aps./min.),
nes antraip gali pernelyg įkaisti alyvos
temperatūra.
5 cilindrų dyzelinis variklis
•
Jei kyla perkaitimo pavojus, optimalios
variklio apsukos yra 2 300–3 000 aps./
min. Taip optimaliai cirkuliuoja aušalas.
Stačios įkalnės
•
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 304)
Nelaikykite automatinės transmisijos
aukštesnės pavaros nei variklis „gali
susitvarkyti“: visada rekomenduojama
važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P
padėtį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
•
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo
padėtį P, jei statote automobilį su auto08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
305
08 Užvedimas ir važiavimas
||
matine pavarų dėžė, turintį priekabą.
Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite
ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
Vilkimo rėmas arba kablys*
Atjungiamas kablys* – laikymas
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz.,
priekabą.
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį,
būtina kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos
įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 307).
2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į
važiavimo padėtį D.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu grąžulu:
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 272)
•
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
•
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
SVARBU
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir
padėkite į jam skirtą vietą automobilyje,
gerai pritvirtintą juosta.
Svarbu patikrinti
•
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų
slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
Susijusi informacija
•
08
306
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Važiavimas su priekaba* (p. 304)
Susijusi informacija
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 307)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 307)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 304)
08 Užvedimas ir važiavimas
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Techniniai duomenys
A
1127
B
87
C
855
D
428
E
112
F
360
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 307)
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 306)
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
.
uždangą tiesiai atgal
G021487
G021485
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
G018928
Prijungimas
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas
- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
Važiavimas su priekaba* (p. 304)
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
307
08 Užvedimas ir važiavimas
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
G021494
G021490
G021488
||
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas: trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir
stumtelėkite žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
08
308
G000000
G021489
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį
reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau
pateiktas instrukcijas.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
G018929
G021495
08 Užvedimas ir važiavimas
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite
, kol išgirsite
jį prieš laikrodžio rodyklę
spragtelėjimą.
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
•
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas
pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
•
Vilkimo kablio nuėmimas
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 306)
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 307)
Važiavimas su priekaba* (p. 304)
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn,
kol jis sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
ĮSPĖJIMAS
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi
būti gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas
kablys* – laikymas (p. 306).
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
309
08 Užvedimas ir važiavimas
Vilkimas
ĮSPĖJIMAS
•
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra
didžiausias leistinas greitis.
•
Nuotolinio valdymo pultelis turi būti
padėtyje II, nes padėtyje I visos oro
pagalvės būna išjungtos.
•
•
Velkant automobilį, negalima išimti
nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.
1. Aktyvinkite automobilio avarinį signalą.
2. Prijunkite vilkimo virvę prie vilkimo kilpos.
3. Atrakinkite vairo užraktą, įkišdami nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo raktelį ir
nuspausdami bei ilgai palaikydami mygtuką START/STOP ENGINE: bus suaktyvinta pultelio padėtis II, plačiau apie raktelio padėtis žr. Raktelio padėtys (p. 80).
ĮSPĖJIMAS
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo
stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą
reikia spausti maždaug 5 kartus stipriau
nei įprasta, o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.
4. Velkant automobilį nuotolinio valdymo
raktelis turi likti degimo jungiklyje.
5. Velkančiajai transporto priemonei sumažinus greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną
įtemptą: švelniai nuspauskite stabdžių
pedalą. Taip išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.
6. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
Prieš velkant:
–
Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį
ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Automatinė pavarų dėžė Geartronic
–
310
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Nevilkite automobilių su automatine
pavarų dėže didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu arba toliau nei
80 km.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu
akumuliatoriumi, žr. Automobilio užvedimas
nuo kito akumuliatoriaus (p. 270).
SVARBU
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu, gali būti apgadintas katalizatorius.
Mechaninė pavarų dėžė
Prieš velkant:
08
SVARBU
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo lynu velka kita.
Susijusi informacija
•
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 96)
Vilkimo ąsa (p. 311)
Pagalba kelyje (p. 312)
08 Užvedimas ir važiavimas
Vilkimo ąsa
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po
dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje
arba gale.
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo
vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais būdais:
•
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami
jį išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite
ir išimkite.
•
Ant antrojo varianto vieno šono ar
kampe yra žyma: Paspauskite žymą
pirštu ir tuo pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie
savo ašį ir tada jį galima išimti.
Vilkimo ąsos prijungimas
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.
Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir
įdėkite atgal į vietą.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 310)
Pagalba kelyje (p. 312)
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Išimkite vilkimo ąsą iš po bagažinės skyriaus grindų skydo.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
08
311
08 Užvedimas ir važiavimas
Pagalba kelyje
SVARBU
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita
transporto priemonė.
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
•
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
08
312
Automobilio su visų ratų pavara (AWD)
ir pakelta priekine pakaba negalima
vilkti didesniu nei 70 km/h
(40 myl./val.) greičiu. Jo negalima vilkti
toliau nei 50 km.
Susijusi informacija
•
Vilkimas (p. 310)
RATAI IR PADANGOS
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Važiavimo charakteristikos
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.
Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug
5 000 km ir po to kas 10 000 km.
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui
įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir
greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei
jos niekada nenaudojamos arba labai retai
naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką
padangų savybėms. Tai taikoma visoms
padangoms, kurios yra padedamos saugoti.
Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai
jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms
padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys
reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai –
padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais
skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15
savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K
(kairėje) arba D (dešinėje).
314
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 316), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir
dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius,
slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį, užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų
patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai
netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies reikia visada montuoti
mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio
slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo,
automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja
tiesia linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai prarasti
automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu,
kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
09 Ratai ir padangos
Laikymo skyrius
Padangos – sukimosi kryptis
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina
laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne
pastatytus.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
Susijusi informacija
09
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo
slėgio padangose (p. 405).
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – greičio rodikliai (p. 319)
Susijusi informacija
Padangos – apkrovos indeksas (p. 319)
•
•
•
•
•
Padangos – sukimosi kryptis (p. 315)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 316)
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – greičio rodikliai (p. 319)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 319)
Padangos – priežiūra (p. 314)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 316)
G021778
•
•
•
•
•
PASTABA
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima
keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine
toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima
sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
315
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
•
•
•
Padangos – apkrovos indeksas (p. 319)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 315)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 314)
Patikrinkite oro slėgį padangose
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną
mėnesį.
G021829
Taip pat ir automobilio atsarginiame rate.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra
siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos
protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant
padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread
Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis
sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos aukštis
sutampa. Pakeiskite padangas kaip įmanoma
greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu
protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
316
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – greičio rodikliai (p. 319)
09 Ratai ir padangos
•
•
•
Slėgis automobilio rekomenduojamo
dydžio padangose.
•
•
•
Slėgio padangose lipdukas
ECO slėgis1.
Atsarginės padangos slėgis (laikinas
atsarginis ratas).
Padangos – apkrovos indeksas (p. 319)
09
Padangos – priežiūra (p. 314)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 316)
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei važiuojama kai slėgis
padangose yra per mažas, padangos gali
perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir
važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso
nuo aplinkos temperatūros.
G021830
Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro
temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp
kėbulo rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris
turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį. Šie duomenys nurodyti
ir padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 405).
Degalų taupymas, ECO slėgis
Siekiant optimalios degalų ekonomijos, kai
greitis nesiekia 160 km/h (100 myl./val.), rekomenduojamas ECO slėgis (taikoma visiškai
arba nežymiai pakrautam automobiliui), žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 405).
Susijusi informacija
•
•
1
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – greičio rodikliai (p. 319)
ECO slėgis leidžia pasiekti geresnę kuro ekonomiją.
317
09 Ratai ir padangos
09
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Žymėjimo pavyzdys:
225/50R17 98W.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
Padangos plotis (mm)
50
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
R
Radialinė padanga
16
Ratlankio skersmuo coliais
17
Ratlankio skersmuo coliais (”)
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
98
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (LI)
Susijusi informacija
•
•
318
225
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 405)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 270 km/h
(168 myl./val.)).
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
ĮSPĖJIMAS
19 colių ratų jokiu būdu negalima naudoti
su automobiliais, neturinčiais „R“ konstrukcijos arba sportinės važiuoklės
parinkčių. Jei bandysite montuoti 19 colių
ratus ant automobilių su standartine
važiuokle, kils saugos pavojus, rizika
sugadinti automobilį, be to, suprastės jo
vairavimo charakteristikos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos – sukimosi kryptis (p. 315)
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 318)
Padangos – greičio rodikliai (p. 319)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 319)
Padangos – priežiūra (p. 314)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 405)
09 Ratai ir padangos
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus
greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
krovinio gabenimo charakteristikomis, kurios
vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą
padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Mažiausias leistinas indeksas
nurodytas padangų apkrovos indeksų lentelėje, kuri pateikta spausdintame savininko
vadovo skirsnyje „Specifikacijos“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 405)
Padangos – greičio rodikliai (p. 319)
Padangos – priežiūra (p. 314)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias leistinas greitis, taikomas visiems greičio
rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos (p. 320)2, kai gali būti
naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei
pasirenkamos tokios padangos, automobiliu
negalima važiuoti greičiau negu leidžia
padangos greičio indeksas (pavyzdžiui, su Q
galima važiuoti iki 160 km/h (100 myl./val.)
greičiu). Eismo taisyklės, bet ne padangų
greičio indeksas nustato, kaip greitai galima
važiuoti.
PASTABA
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
09
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos
padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba
aukštesniu apkrovos indeksu (p. 319) (LI) ir
greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso
arba greičio rodiklio padangos, jos gali
perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 319)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 315)
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
2
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojamas
tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
Su metaliniais dygliais ir be jų.
319
09 Ratai ir padangos
09
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti
žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Užsifiksuojantys ratų varžtai*
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek
aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti. Po krovinių skyriaus grindimis yra vieta
saugių ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 318)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių
matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų
keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo
tipo padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio
automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.
Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus sniego grandines, galima rimtai
apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti
švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į
padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių pro-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego
grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/h
(31 myl./val.) greičio. Venkite važiuoti švariu
keliu, kadangi tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
PASTABA
PASTABA
320
tektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu
4 mm.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 321)
09 Ratai ir padangos
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas*
čio plokštė. Putplasčio plokštėje yra visi įrankiai.
Atsarginio rato išėmimas iš po
bagažinės grindų
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti
tik laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti
pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už
įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio
prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje.
Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės
ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato
remontuoti negalima.
1. Atlenkti bagažinės grindis nuo galo į
priekį.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas slėgio padangose lentelėje (p. 405).
1. Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį,
(p. 291) ir atbulinę pavarą arba nustatyti
pavarų svirtį į padėtį P.
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis
ratas.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei
sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
Atsarginis ratas yra atsarginio rato angoje,
nukreiptas išorine puse į apačią. Tuo pačiu
varžtu tvirtinamas atsarginis ratas ir putplas-
2. Atsukti tvirtinimo varžtą.
3. Iškelkite putplasčio bloką su visais įrankiais.
4. Išimkite atsarginį ratą.
Nuėmimas
Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą (p. 324).
Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto
horizontalaus pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
09
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra
nešvarumų.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią esant
nurodytam minimaliam kėlimo aukščiui.
2. Iš putplasčio bloko išimkite kėliklį*, ratų
veržliaraktį* ratų gaubtų nuėmiklį* ir ratų
varžtų plastikinių dangtelių nuėmiklį. Jei
pasirenkamas kitas kėliklis, žr. Automobilio pakėlimas (p. 339).
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų
įrankis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
321
09 Ratai ir padangos
09
||
3. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
5. Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat
stabdiklio padėties.
4. Ant plieninių ratlankių uždėti nuimami
dangteliai. Užkabinkite nuėmimo įrankį ir
nutraukite viso rato gaubtus. Ratų gaubtus galima nuimti ir rankomis.
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima
kišti jokių daiktų.
8. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Pakelkite
kėliklį, kad kėbulo jungė atsidurtų
kėliklio galvutės įrantoje.
SVARBU
G017465
Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti
iki galo.
6. Specialios paskirties įrankiu nuimkite
plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
7. Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio
rodyklę.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir
lygus.
9. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o
po to pakelkite ir nuimkite ratą.
322
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
09
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite
sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
5. Sumontuokite plastikinius dangtelius
atgal ant ratų varžtų.
6. Sumontuokite ratų gaubtus atgal.
Ratų keitimas – montavimas (p. 323)
Domkratas* (p. 325)
Trikampis avarinis ženklas (p. 324)
Ratų varžtai (p. 320)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
323
09 Ratai ir padangos
09
||
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Montuojant ratą, vožtuvo rato gaubto
išvestis turi būti nustatyta virš ant ratlankio
esančio vožtuvo.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 321)
Domkratas* (p. 325)
Trikampis avarinis ženklas (p. 324)
Ratų varžtai (p. 320)
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Laikymas ir sulankstymas
Avarinis trikampio ženklas yra vidinėje bagažinės dangčio pusėje, pritvirtintas dviem spaustukais.
Trikampio avarinio ženklo dėklą išimkite
patraukdami abu spaustukus į išorę.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį
ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo
taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudoję avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
324
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Ratai ir padangos
Įrankiai
Domkratas*
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis*.
Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.
Įrankiai - padėjimas atgal
09
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai
sutepti.
PASTABA
Automobilio vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra po bagažinės grindimis. Ten taip
pat yra vietos saugių ratų varžtų movai bei
įrankiams, skirtiems plastikiniams ratų varžtų
dangteliams.
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Panaudojus, įrankius ir kėliklį* reikia sudėti
atgal į jų vietas. Kad domkratas tilptų į vietą, jį
reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
Putų polistirolo bloką ir atsarginį ratą sudėkite
atvirkštine išėmimui tvarka. Atkreipkite
dėmesį, kad ant viršutinio putplasčio bloko
yra rodyklė. Automobilyje ji turi būti nukreipta
į viršų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 311)
SVARBU
Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi
būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 321)
Ratų varžtai (p. 320)
Domkratas* (p. 325)
Susijusi informacija
•
•
Trikampis avarinis ženklas (p. 324)
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
325
09 Ratai ir padangos
09
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*3
Slėgio padangoje stebėjimo sistema įspėja,
kai slėgis vienoje ar keliose automobilio
padangose būna pernelyg žemas, jungtiniame
prietaisų skydelyje pateikdama indikatoriaus
ženklą.
Kai kuriose šalyse slėgio padangose stebėjimo sistema yra standartinė įranga pagal
įstatymų reikalavimus. Sistema nepakeičia
įprastos ratų priežiūros.
Padangų stebėjimas (TM)*5
Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja
padangos sukimosi greitį, kad nustatytų, ar
slėgis padangoje tinkamas.
Sistemos aprašas
Jei slėgis padangoje per žemas, padangos
skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje nors
padangoje (-se) slėgis per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Slėgio padangose stebėjimo indikatoriaus ženklas.
Vaistinėlė su pirmosios pagalbos priemonėmis yra bagažinėje.
Susijusi informacija
•
Padangų stebėjimas (TM)* (p. 326)
Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame
prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus
ženklas ( ) ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žemas slėgis padangose Patikrinkite,
nustatykite ir sukalibruokite
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
• Sl. padangose sist. Šiuo metu
nepasiek.
3
5
326
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
4. Pasirinkite meniu Tyre monitor.
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
5. Pasirinkite Calibrate tyre pressure.
Paspauskite „Gerai“, kad patvirtintumėte,
jog patikrinote ir suderinote slėgį visose
padangose. Tada prasidės kalibravimas.
SVARBU
Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti
jungtiniame prietaisų skydelyje esantis
indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie
1 minutę, po to ima šviesti nuolat. Be to,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas.
Pranešimų naikinimas
1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Perkalibruokite MY CAR sistemą TM.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio
pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
TM kalibravimas
Kad sistema TM veiktų tinkamai, turi būti
nustatyta slėgio padangoje atskaitos vertė.
Tai turi būti atliekama kaskart, kai permontuojamos padangos arba pakinta slėgis, perkalibruojant MY CAR sistemą.
Pavyzdžiui, slėgį padangose reikia pakoreguoti važiuojant su sunkiu kroviniu arba dideliu greičiu (virš 160 km/h (100 myl./val.)). Po to
sistemą reikia perkalibruoti.
Perkalibravimas
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 117).
1. Išjunkite uždegimą.
2. Pripūskite visas padangas iki reikiamo
slėgio, pagal slėgio padangose lipduką,
priklijuotą prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių), ir pasirinkite raktelio padėtį II, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
3. Atverkite meniu sistemą MY CAR.
09
6. Užveskite automobilio variklį ir nuvažiuokite.
> Perkalibravimo procedūra atliekama
važiuojant automobiliu ir gali būti bet
kada pertraukta. Jei perkalibravimo
metu variklis išjungiamas, procesas
pratęsiamas, kai automobiliu važiuojama kitą kartą. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
PASTABA
Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota kaskart pakeitus padangas arba
pakitus slėgiui padangose. Jei naujosios
atskaitinės vertės neįrašomos, sistema
negali veikti tinkamai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
}}
327
09 Ratai ir padangos
09
||
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Sistemos ir padangų būsena
Dabartinę sistemos ir padangų būseną galima
peržvelgti centrinio valdymo pulto ekrane.
1. Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2. Pasirinkite meniu Tyre monitor.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena
rodoma atitinkamu spalviniu kodu.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau
padangų slėgis per žemas.
•
Visi ratukai pilki ir pranešimas Sl.
padangose sist. Šiuo metu nepasiek.:
slėgio padangose stebėjimo sistema laikinai išjungta. Gali tekti kurį laiką važiuoti
automobiliu didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu prieš sistemai vėl
įsijungiant.
•
328
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Padangos – oro slėgis (p. 316)
Avarinis pradurtos padangos
remontas*
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose (p. 405).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 329) susideda iš kompresoriaus ir
hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra
leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles
padangos protektoriuje.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi,
deformuota ir pan., nenaudokite pradurtos
padangos remonto rinkinio.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
09 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta (p. 329)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 329)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 330)
•
Įrankiai (p. 325)
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose.
Avarinio pradurtos padangos remonto komplekto sudėtinių dalių apžvalga, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
09
Dalys laikomos bagažinėje, po grindimis.
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas yra po bagažinės grindimis.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 329)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
Jungiklis
Maitinimo kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
329
09 Ratai ir padangos
09
||
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
Sandarinimo skysčio buteliukas
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia
pakeisti dar nesuėjus galiojimo terminui ir
panaudojus. Panaudotą buteliuką atiduokite
sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – operacija
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių
reakcijų, esant kontaktui su oda.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Jei skysčio pateko ant odos, jį būtina
nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio
sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.
Susijusi informacija
330
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.
Jei padangos remontui buvo panaudotas
avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu.
4. Atsukite nuo kompresoriaus oranžinį
dangtelį ir tada atsukite nuo balionėlio
kamštį.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – vieta (p. 329)
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus
daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus
lengviau užsandarinti angą.
3. Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje 0 ir
išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
•
1. Jei padangą sandarinate intensyvaus
eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį
ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas* – apžvalga (p. 329).
09 Ratai ir padangos
5. Prisukite balionėlį prie jo laikiklio dugno.
> Balionėlyje ir jo laikiklyje įrengta
atvirkštinė gaudyklė, apsauganti nuo
hermetiko nuotėkio. Įsukus balionėlį, jo
nebegalima atsukti nuo laikiklio. Balionėlį turi nuimti autoserviso specialistas.
„Volvo“ rekomenduoja įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant
kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir
vandeniu.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6. Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar oro žarnos slėgio mažinimo vožtuvas visiškai prisuktas ir įsukite
oro žarnos vožtuvo jungtį į padangos oro
vožtuvo apatinius sriegius.
7. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
8. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų
centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
9. Pūskite padangą 7 minutes.
09
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus
slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per
aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė
padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti
toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos oro vožtuvo ir vėl sumontuokite ant padangos
dangtelį nuo dulkių.
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro
žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo
skystis.
}}
331
09 Ratai ir padangos
09
||
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km
maksimaliu 80 km/h (50 myl.val.) greičiu,
kad hermetikas užsandarintų padangą.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio
automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip
ant jų gali užtikšti hermetiko. Atstumas turi
siekti bent du metrus.
15. Kontrolinė patikra:
Vėl prijunkite oro žarną prie padangos oro
vožtuvo ir manometru patikrinkite slėgį
padangoje, žr. Avarinis pradurtos padangos remontas* – pakartotinė patikra
(p. 332).
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 332)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 329)
6
332
1 bar = 100 kPa.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – pakartotinė patikra
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, „Temporary
Mobility Kit“ (TMK), privaloma atlikti paskesnį
patikrinimą nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Patikrinkite slėgį padangoje
Išimkite padangos sandarinimo įrangą. Kompresorius turi būti išjungtas.
1. Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Išimkite oro žarną ir prisukite vožtuvo
jungtį prie sriegio apačios, ant padangos
oro vožtuvo.
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
Jei slėgis padangoje mažesnis nei 1,3
bar6, vadinasi, padanga nepakankamai
užsandarinta. Toliau tęsti kelionės
negalima. Susisiekite su padangų
centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
bar6, padangą reikia pripūsti iki
padangų slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 405).
•
Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite orą naudodami padangos ventilį.
3. Jei padangą reikia pripūsti:
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki slėgio, nurodyto slėgio
padangose lentelėje.
3. Išjunkite kompresorių.
4. Nuimkite padangos sandarinimo įrangą,
sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro
žarnos ir sulankstykite žarną į dėžutę.
Įdėkite TMK į bagažinę.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
09 Ratai ir padangos
5. Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto
komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu
nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“
rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą (maksimalus važiavimo
atstumas yra 200 km). Personalas gali
nustatyti, ar galima suremontuoti padangą
ir, ar reikia ją keisti.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė
po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 330)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 329)
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys* - padangų pripūtimas
09
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio pradurtos padangos remonto komplekte
(p. 329).
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite, kad jungiklis būtų padėtyje 0, ir išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
2. Atsukite padangos vožtuvo dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos oro vožtuvo iki
galo užsukite oro žarnos jungtį.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
4. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
333
09 Ratai ir padangos
09
||
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
5. Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas slėgio padangose lentelėje, žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 405). Jei slėgis per aukštas, išleiskite
orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
6. Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną
ir maitinimo kabelį.
7. Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Susijusi informacija
334
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 328)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 329)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 332)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir
rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą personalą, specialią įrangą
ir techninės priežiūros literatūrą, todėl jie
garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 350)
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje.
Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui
autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir
sutars dėl susitikimo laiko. Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2 gali
parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
•
Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,
rasite Volvo ID (p. 22).
Prisijunkite prie savininko portalo „My
Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos
veiksmus:
2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
336
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
•
Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi
būti prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus
Infotainment“ priedą, kur pateikiama
informacijos, kaip prijungti automobilį prie
interneto.
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus pateiktas klausimas, ar norite
siųsti informaciją. Klausimas užduodamas
vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį
per automobilio ekraną, reikia patvirtinti
pranešimus arba iškylančias žinutes.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir po to Service
& repair Display notifications.
„Volvo ID“ ir mano profilis
1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą
(telefoną). Rezervacijos informacija visada
siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Prieš naudojantis paslauga
•
1
2
3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą,
į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto
MY CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir
tada Service & repair.
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 65) ir ekrane
pateikiamu iškylančiuoju meniu.
priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebe-
rodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų
skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį,
automobilyje galima pradėti rankinio
rezervavimo procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio
variklį.
Rankiniu būdu rezervuoti techninę
priežiūrą arba remontą1
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį
centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite
Service & repair Dealer information
Request service or repair.
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų
reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezerva-
vimo užklausa ir atstovas susisiekia su
jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.
Techninės priežiūros lemputė ir techninės
1
2
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“
ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.
10
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
My
Skambinti atstovui1
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu su funkcija „Bluetooth®“, galėsite
paskambinti savo atstovui. Informacijos apie
tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus
Infotainment“ priede.
–
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano
rezervacijos“. Automobilis automatiškai
pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir
padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame
apsilankyti.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
}}
337
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Automobilio duomenų siuntimas1
10
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš
kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos
apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos
numerį (VIN3). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto
priemonės duomenų informaciją sudaro šių
sričių duomenys:
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
•
1
3
338
Volvo ID (p. 22)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Transporto priemonės identifikacijos numeris
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
10
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas
konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas
kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas
instrukcijas
}}
339
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei
automobilis keliamas galiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo
taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis
būtų atremtas taip, kad automobilis negalėtų
nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo
svertai gali būti pastatomi po išoriniais kėlimo
taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima
naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
340
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 321)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
ĮSPĖJIMAS
Variklio dangtis atidaromas patraukiant
salone, šalia pedalų įrengtą rankeną ir perstumiant prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą
kairėn.
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra susiję komponentai.
Variklio skyrius 4 cil.
10
Variklio skyrius – patikra (p. 342)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 341)
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Variklio alyvos pylimas
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
G010951
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
Patraukite prie pedalų esančią rankenėlę.
Turėtumėte išgirsti, kaip atsilaisvina fiksatorius.
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra
tarp priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr. iliustraciją.)
Radiatorius
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Akumuliatorius
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
Oro filtras
}}
341
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81).
10
Variklio alyvos matuoklis4
Variklio skyrius – patikra
Radiatorius
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Variklio alyvos pylimas
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
Reguliarus tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius,
pvz., pripildymo metu:
Akumuliatorius
•
•
•
•
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
Oro filtras
Variklio skyrius, išskyrus 4 cilindrų
G018945
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
4
342
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 341)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 342)
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu (5 cil. dyzeliniuose) nėra matuoklio.
Plovimo skystis
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje
dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek
laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81).
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Variklio alyva
Vairo stiprintuvo skystis
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
Aušinimo skystis
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas,
kyla gaisro rizika.
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 341)
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 341)
Aušinimo skystis – lygis (p. 348)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 344)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 349)
Variklio alyva – bendroji dalis
Plovimo skystis – pildymas (p. 360)
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis
sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos (p. 396).
SVARBU
10
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį: tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas
. Kituose variantuose
numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio
}}
343
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
įspėjamąjį ženklą
bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal
Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
nurodytus intervalus.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Tam tikruose variklio variantuose alyvos lygis
matuojamas elektroniniu alyvos lygio jutikliu;
kituose variklio variantuose jis tikrinamas alyvos lygio matuokliu.
Variklis su alyvos lygio matuokliu5
G021737
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 396).
Alyvos lygis turi būti tarp MIN ir MAX padalų.
G021734
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 397).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 344)
Matuoklis ir įpylimo vamzdelis.
Ypač svarbu tikrinti alyvos lygį naujame automobilyje prieš pirmą kartą keičiant alyvą.
„Volvo” rekomenduoja tikrinti tepalo lygį kas
2 500 km. Tiksliausiai alyvos lygis išmatuojamas, prieš užvedant, esant šaltam varikliui.
Matavimas nebus tikslus, jei jis bus atliktas
iškart, išjungus variklį. Tokiu atveju alyvos
lygio matuoklis rodys, kad alyvos nepakanka,
kadangi bus praėję per mažai laiko, kad visa
alyva sutekėtų į karterį.
5
344
Netaikoma automobiliams su 4 cil. arba 5 cil. dyzeliniu varikliu, kuriuose yra elektroninis alyvos lygio jutiklis.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Matavimas ir papildymas, jei reikia
1. Pasirūpinkite, kad automobilis stovėtų
lygiai. Išjungus variklį svarbu palaukti
5 minučių, kad tepalui pakaktų laiko nutekėti atgal į karterį.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 4 cil.
10
2. Ištraukite matuoklį ir jį nuvalykite.
3. Dar kartą įkiškite alyvos matuoklį.
4. Ištraukite ir patikrinkite lygį.
5. Jei lygis artimas MIN, tada reikia įpilti 0,5
litro. Jei lygis yra žymiai mažesnis, reikalingas papildomas kiekis.
6. Jei reikia, dar kartą patikrinkite lygį, taip
pat tai atlikite nuvažiavę trumpą atstumą.
Tada patikrinkite 1–4 žingsnius.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nepilkite aukščiau MAX žymės.
Lygis niekada neturi būti aukštesnis kaip
MAX arba žemesnis kaip MIN, nes kitaip
gali būti sugadintas variklis.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
6
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Degalų pylimo antgalis6.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
}}
345
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį,
įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui,
0,5 litro.
10
PASTABA
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos
lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad
automobiliu būtų nuvažiuota
maždaug 30 km ir jis būtų pastovėjęs
5 minutes su išjungtu varikliu ant lygaus
pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Alyvos lygio matavimas, 4 cil.
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81)).
7
346
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 5 cilindrų dyzelinis
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114).
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį,
automobilio pasvirimas, lauko temperatūra
ir kt.), rodomas Nepasiekiamas pranešimas. Tai nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Degalų pylimo antgalis7.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti
0,5 litro pranešimas, papildykite tik
0,5 litro.
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114).
PASTABA
Sistema nustato alyvos lygį tik važiuojant.
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Automobiliu
reikia nuvažiuoti apie 30 km, kad alyvos
lygis būtų pradėtas rodyti teisingai.
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
10
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis
(3) arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali būti aukštesnis kaip MAX arba
žemesnis kaip MIN, nes kitaip gali būti
sugadintas variklis.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas užpildymo lygis: 4. Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane
rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis,
dešiniajame – analoginis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 343)
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81)).
347
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Aušinimo skystis – lygis
10
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo
variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.
Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.
Skysčio lygio tikrinimas
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų. Jei aušinimo sistema nepakankamai užpildyta, variklis gali
pernelyg įkaisti ir sugesti.
dykite skysčio atsargų vien tik vandeniu.
Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato
būtų per mažai, ar per daug - abiem atvejais
didėja skysčio užšalimo pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia
pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant
darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu
išleistumėte viršslėgį.
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų
koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš
50 % vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos
kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės
paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“
rekomenduojamą aušalą.
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš
čiaupo arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
•
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Priešingu atveju gali susidaryti per aukšta
temperatūra ir iškilti cilindro galvutės
pažeidimų (įtrūkimų) rizika.
PASTABA
Kai variklis šaltas, reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį.
Pildymas
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 398).
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Niekada nepil-
348
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Pildymas
Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti
tarp talpyklos žymų MIN ir MAX.
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp
bakelio žymų MIN ir MAX. Skysčio keisti
nereikia.
Skysčio lygio tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame
pačiame bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX padalų, kurios matyti
bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio
lygį.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir
stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba
drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių
skystį būtina keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą
stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 400).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl
nukrito stabdžių skysčio lygis, „Volvo"
rekomenduoja patikrinti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise.
10
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu
dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus
zonos. Tam, kad pasiektumėte atsukamą
bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti
apvalųjį apsauginį dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį,
esantį ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų,
kurios yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai
automobilis pristatomas į autoservisą. Šio
skysčio nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN
ir MAX žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio
rūšį rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė
(p. 400).
}}
349
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
Įvykus vairo stiprintuvo sistemos gedimui
ar išjungus variklį ir prireikus automobilį
vilkti, vairą sukti žymiai sunkiau nei įprastai. Pasiskaitykite išsamiau apie tai, kas
taikoma vilkimui (p. 310).
10
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių aptikimo medžiagų. Ieškant nuotėkių,
reikia naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
8
9
350
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 336)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų
lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos
diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 358). Toliau
pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų8), kurie yra
specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima
keisti tik autoservise9, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL (ksenoninės lemputės)
•
•
•
Gabaritiniai žibintai, priekiniai
•
•
•
•
•
Važiavimo dieną šviesos
Šoniniai posūkių indikatoriai, šoniniai
veidrodėliai
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
Salono apšvietimas
Gabaritiniai žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai, gale
Stabdžių šviesos.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai
žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono
žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros
sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 81).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada
nuimkite visą priekinį žibintą.
Priekinio žibinto nuėmimas
10
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 351)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 356)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 357)
•
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 357)
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 357)
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo
kaiščius.
Patraukite priekinį žibintą tiesiai pirmyn.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos
pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima
traukti tik už jungties.
}}
351
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 350)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 352)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės
pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio
žibinto dangtį.
G010325
10
•
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką,
atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
G021745
5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
6. Pakeiskite reikiamą lemputę.
Žibinto įmontavimas
1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas
– priekiniai žibintai (p. 351).
2. Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais. Įsitikinkite, kad
juos tvirtai įstatėte.
1. Atidarykite užrakto spaustuką, spausdami
up/out.
3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Priekinį žibintą reikia sumontuoti ir jungtį tvirtai prijungti prieš įjungiant apšvietimą arba
įkišant nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
352
2. Nuspauskite dangtelio fiksatorius žemyn
ir jį nuimkite.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 351)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai (p. 353)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai (p. 354)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 354)
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
10
PASTABA
G021746
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 351).
2. Nuimkite dangtelį (p. 352).
3. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Išimkite lemputę, paspaudę laikiklį žemyn.
5. Į lizdą įstatykite naują lemputę ir ją
įspauskite. Lemputę galima įtvirtinti tik iš
vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
353
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
PASTABA
•
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
G021747
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
G021748
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 351).
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 351).
2. Nuimkite dangtelį (p. 352).
2. Nuimkite dangtelį (p. 352).
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
3. Išimkite lemputę, paspaudę laikiklį žemyn.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
5. Į lizdą įstatykite naują lemputę ir ją
įspauskite. Lemputę galima įtvirtinti tik iš
vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
354
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Lempučių keitimas – galinis žibintas
Galinių žibintų grupės žibintai keičiami iš
bagažinės vidaus.
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
Galinių žibintų korpusas
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 351).
2. Nuimkite mažą apskritą dangtelį.
3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
4. Ištraukite perdegusią lemputę ir įstatykite
naująją. Lemputę galima įmontuoti tik iš
vienos pusės.
5. Įstatykite lemputę į lizdą ir spustelkite;
turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
6. Uždėkite dangtelį. Uždėjus dangtelį,
spustelkite jį, kol pasigirs spragtelėjimas.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
10
G021754
•
G021750
Susijusi informacija
Galinių žibintų lemputės keičiamos vidinėje
bagažinės pusėje (išskyrus šviesos diodus).
1. Nuo kairiojo / dešiniojo skydelių nuimkite
dangčius, kad galėtumėte pasiekti lemputes. Lemputės yra įmontuotos atskiruose
laikikliuose.
2. Vienu metu nuspauskite fiksatorius ir
ištraukite lemputės laikiklį.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Prijunkite jungtį.
5. Įspausti lemputės laikiklį į vietą ir uždėti
dangtelį.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
}}
355
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
10
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 356)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Galinių žibintų grupės lemputės laikiklis
Atbulinės eigos žibintas (p. 355)
Rūko žibintas (p. 355)
Posūkių rodiklis (p. 355)
Stabdžių šviesos (LED)
Atbulinės eigos žibintas (p. 355)
Rūko žibintas (p. 355)
Posūkių rodiklis (p. 355)
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
Šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos
diodų)
356
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 350)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Automobilio valstybinio numerio lentelės lemputės įrengtos po bagažinės dangčio rankena.
Bagažinės apšvietimas yra abiejose bagažinės
dangčio pusėse.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
1. Atsukite varžtus atsuktuvu.
2. Atsargiai išimkite visą lemputės korpusą.
3. Pakeiskite lemputę.
4. Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir
jį prisukite.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
10
G021758
G021756
Žibinto lęšio nuėmimas
1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai sukite tol, kol
lemputės korpusas atsilaisvins.
2. Pakeiskite lemputę.
3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl
užspauskite jos korpusą.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir
švelniai užspauskite fiksavimo ąseles ant
krašto.
2. Nuspauskite žibinto lęšį.
3. Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Nespauskite replių per stipriai. Kitaip
galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Žibinto lęšio prijungimas
1. Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
2. Įspauskite jį į vietą.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 358)
357
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Žibintai – techniniai duomenys
10
358
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines
lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Apšvietimas
WA
Tipas
Artimųjų šviesų
žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos,
halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios šviesos, ABL
55
H7 LL
Priekiniai posūkių
žibintai
21
H21W LL
Daiktadėžės
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Salono veidrodėlio
apšvietimas
2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 38 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
Posūkių signalo
indikatoriai, galiniai
21
PY21W SV
Valytuvų šluotelės
Apšvietimas
WA
Tipas
Atbulinės eigos
žibintas
21
P21W LL
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo
padėtį.
Galinis rūko žibintas
21
P21W LL
Šluotelių priežiūros padėtis
A
W
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 350)
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų
šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio
stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę10 ir spustelėkite mygtuką
START/STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie
raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Langų valytuvų šluotelių keitimas
2. Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte
automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0.
3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo padėtyje. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus
ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
10
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.
SVARBU
G021763
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo
priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros padėtyje, prieš įjungiant jas reikia
nulenkti atgal ant priekinio stiklo. Taip
galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
10
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema.
}}
359
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė
vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio
pusėje esančią šluotelę.
10
Plovimo skystis – pildymas
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra
antifrizo.
rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar
lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.
Valymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo
valymą skaitykite Automobilių plovykla
(p. 381).
SVARBU
SVARBU
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo
skystį su antifrizu, kad neužšaltų siurblys,
bakelis ir žarnos.
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
Tūris:
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 360)
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną
dangtelį.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
PASTABA
Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir
.
ženklas
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja
360
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 6,5 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 4,5 l.
Susijusi informacija
•
•
Valytuvų šluotelės (p. 358)
Valytuvai ir plautuvai (p. 104)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir
išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus
varikliui veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB11 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM12 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
PASTABA
Variklis
Benzinas
Dyzelinas
12
12
520–800
700–800
Įtampa (V)
Užvedimo šaltu
oru srovės stiprisA – CCA (A)B
(A)
A
B
11
12
•
Starterio akumuliatoriaus korpuso
dydis turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
•
Starterio akumuliatoriaus aukštis gali
būti kitoks, tai priklauso nuo jo dydžio.
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
10
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių arba
pagalbinį akumuliatorių (p. 365), galima
naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima,
kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.
Pagal SAE ir EN standartus.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
}}
361
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
10
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų
instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti
laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį
akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo
eksploatavimo laikas sutrumpėja.
Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir
orą. Akumuliatoriaus užvedimo galia su
laiku mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį
laiką ar jei juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo galią dar labiau mažina
didelis šaltis.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 270), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės, rekomenduojama per savaitę važiuoti
mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių
prijungti prie įkroviklio su automatiniu
mažos srovės nuolatiniu įkrovimu.
Akumuliatorius – ženklai
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir
įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Daugiau informacijos
rasite automobilio savininko vadove.
Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 362)
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 363)
Akumuliatoriuje yra
ėdrios rūgšties.
362
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
Nuėmimas
Sprogimo pavojus.
10
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent
5 minutes prieš liesdami bet kokias elektros
jungtis, nes automobilio elektros sistema turi
įrašyti būtinąją informaciją į valdymo modulius.
Reikia išimti ir utilizuoti.
PASTABA
Starterio arba pagalbinis akumuliatorius
eksploatacijos pabaigoje turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame
yra švino.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 361)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 365)
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio dalies ir ją nuimkite.
}}
363
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams dangteliui nuimti.
10
Tvirtinimas
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir
atjunkite teisinga tvarka.
1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną,
kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
3. Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
4. Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir
prie akumuliatoriaus, ir prie korpuso
išvado.
5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
7. Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
8. Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
9. Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite
jį spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio
akumuliatorių rasite Starterio akumuliatorius –
364
bendroji informacija (p. 361) ir Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 270).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Akumuliatorius – Start/Stop
Akumuliatorius
Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo akumuliatorių.
Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12
V akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos
užvedimo eigos metu.
Papildomos informacijos apie funkciją „Start/
Stop“ rasite Start/Stop* (p. 278).
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 270).
Užvedimas,
12 V
Užvedimo
šaltu
oru
srovės
stiprisA
– CCA
(A)B (A)
Akumuliatorius
Pagalbinis,
12 V
Užvedimas,
12 V
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
720C
760D
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
120E
Talpa
(Ah)
170F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
Dydis ,
L×B×H
(mm)
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
10
8E
70
10F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
120
Šioje lentelėje pateikiami starterio akumuliatoriaus ir pagalbinio akumuliatoriaus techniniai
duomenys automobiliams su Start/Stop funkcija.
Pagalbinis,
12 V
8
A
B
C
D
E
F
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/
Stop“ variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.
Kiti.
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
150×90×106
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
365
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Akumuliatorių vieta
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB13 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM14 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
10
•
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.
PASTABA
•
Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir krautis akumuliatorius = Padidėjusios kuro sąnaudos.
•
Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau
funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos ribos, ši funkcija išjungiama.
Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio srovės stiprio suvartojimo reiškia:
•
Variklis užsiveda automatiškai15, vairuotojui nespaudžiant sankabos pedalo
(mechaninė pavarų dėžė).
•
Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui
nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė).
13
14
15
16
366
SVARBU
Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“
funkcija gali laikinai nustoti veikusi:
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su
vairu dešinėje.
Akumuliatorius16
Pagalbinis akumuliatorius
Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia
daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar
problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu
- rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.
Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 361) išsamų užvedimo akumuliatoriaus aprašymą.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 270), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Jei akumuliatorius iškraunamas tiek, kad
viskas tampa „juoda“ ir iš principo automobilyje normaliai neveikia elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas iš išorinio akumuliatoriaus arba akumuliatorių kroviklio,
tuomet suaktyvinama funkcija Start/Stop.
Tokiu atveju įmanoma automatiškai išjungti
variklį, tačiau tada funkcija Start/Stop
variklio automatiškai gali nebeužvesti,
kadangi nepakaks akumuliatoriaus energijos.
Pirmiausia reikia įkrauti akumuliatorių, kad
po automatinio išjungimo būtų galima sėkmingai užvesti variklį. Esant +15 °C lauko
temperatūrai, akumuliatorius turi būti kraunamas bent 1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė, krauti rekomenduojama
3–4 valandas. Akumuliatorių rekomenduojama krauti naudojant išorinį akumuliatorių
kroviklį.
Jei tai neįmanoma, rekomenduojama laikinai išjungti Start/Stop funkciją, kol akumuliatorius bus tinkamai įkrautas.
Išsamesnės informacijos apie starterio
akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio
akumuliatorius – bendroji informacija
(p. 361).
Susijusi informacija
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 362)
Elektros sistema
Saugikliai – bendroji dalis
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo
arba perkrovos.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos
KS generatorius.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 363)
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 361)
10
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas
pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia,
kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame
patikrintų gedimą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite
nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio
saugikliu.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite
pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio
amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali
sukelti didelę žalą elektros sistemai ir
sukelti gaisrą.
}}
367
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Centrinių elektros blokų vieta
10
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai
įrengti po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
Bagažinė
Variklio skyriaus šaltoji zona (tik Start/
Stop)
Susijusi informacija
368
•
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 373)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 377)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 369)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 375)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 379)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be
kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
10
}}
369
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
10
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Variklio skyrius, priekinė dalis
Variklio skyrius, apatinė dalis
[A]A
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėjeB
60
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėžeB
60
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C)
saugikliai yra įrengti (A).
-
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos.
Papildomas elektrinis šildytuvas*B
100
Šildomas priekinis stiklas*B ,
kairioji pusė
40
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
VentiliatoriusC
40
Šildomas priekinis stiklas*B ,
dešinioji pusė
40
ABS siurblys
•
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“
tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise17.
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise17.
•
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Veikimas
17
370
Veikimas
[A]A
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėžeB
50
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
-
Veikimas
[A]A
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai (ABL)*
10
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
20
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
40
-
-
ABS vožtuvai
20
Relės ritės
5
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Papildomi žibintai*
20
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
[A]A
Garso signalas
15
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (4
cil.); Variklio valdymo modulis
(4 cil.)
5
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (5, 6
cil.); Variklio valdymo modulis
(5, 6 cil.)
10
Transmisijos valdymo modulis
15
Solenoidinis jungiklis A/C (5, 6
cil. benzininis); Pagalbinis
aušalo siurblys (4 cil. dyzelinis)
15
Relės ritė solenoidinio jungiklio relėje A/C (5, 6 cil. benzininis); Relės ritės centriniame
variklio skyriaus šaltosios
zonos maitinimo bloke (Start/
Stop)
5
Užvedimo relė (5, 6 cil. benzininis)C
30
Veikimas
[A]A
Žvakės valdymo modulis (5
cil. dyzelinis)
10
Variklio valdymo modulis (4
cil.); uždegimo ritės (5, 6 cil.
benzininis); kondensatorius (6
cil.)
20
Variklio valdymo modulis (5, 6
cil. benzininis)
10
Variklio valdymo modulis (5
cil. dyzelinis)
15
Variklio valdymo modulis (4
cil.)
Veikimas
[A]A
Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (5, 6 cil.);
vožtuvai (5, 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); masės
oro srauto jutiklis (5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis
10
Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis
„Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis)
15
20
Priekinis „Lambda“ zondas (4
cil.); Galinis „Lambda“ zondas
(4 cil. benzininis)
15
Masės oro srauto jutiklis (4
cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų
(EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4
cil. dyzelinis)
10
Degalų garavimo išlakų (EVAP)
vožtuvas (5, 6 cil. benzininis);
„Lambda“ zondai (5, 6 cil.);
valdymo modulis, radiatoriaus
ritininis dangtis (5 cil. dyzelinis)
Masės oro srauto jutiklis (5 cil.
dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji
vožtuvai (5 cil. dyzelinis),
purkštukai (5, 6 cil. benzininis),
variklio valdymo modulis (5, 6
cil. benzininis)
15
10
}}
371
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
10
372
Veikimas
[A]A
Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos
šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų
dėžės alyvos siurblys (5 cil.
benzininiuose Start/Stop)
10
Degimo ritės (4 cil. benzininis)
15
Dyzelino filtro šildytuvas
(dyzelinas)
20
Valdymo modulis, radiatoriaus
ritininis dangtis (5 cil. benzininis)
5
A
B
C
[A]A
Aušinimo ventiliatorius (4-5 cil.
benzininis)
60
Aušinimo ventiliatorius (6 cil.,
4, 5 cil. dyzelinis)
80
Vairo stiprintuvas
100
Amperai
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra
tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 379).
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra
tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 379).
Susijusi informacija
Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (4 cil.);
kaitinimo žvakės valdymo
modulis (4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis)
7,5
Karterio ventiliacijos šildytuvas
(5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos
siurblys (5 cil. dyzeliniuose
Start/Stop)
10
Aušalo siurblys (4 cil. benzininis)
50
Dyzelino šildymo žvakės (tik
dyzeliniuose varikliuose)
70
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 373)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 377)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 375)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po daiktadėže
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo
(be kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir
sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
Pirminis garso sistemos valdymo modulio* saugiklis, pirminis 16–20 sistemos „Infotainment“ saugiklių saugiklis
Veikimas
[A]A
40
-
-
-
-
Šildomas vairas*
10
[A]A
-
-
-
-
Veikimas
[A]A
Valdymo skydelis, priekinio
keleivio durelės
20
15
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (dešiniosios)
20
12 V maitinimo lizdas, bagažinė*
20
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (kairiosios)
20
Valdymo skydelis vairuotojo
durelėse
Beraktė sistema*
20
10
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
373
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
10
374
Veikimas
[A]A
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo pusė*
20
Sėdynių šildymas, galinė
kairė*
Elektra valdoma sėdynė, keleivio pusė*
20
-
-
-
Sėdynės šildymas, priekinė
keleivio pusė
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo modulis arba
ekranasB
5
Sėdynės vėdinimas, priekinė,
keleivio pusėje*
Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis radijas*
10
Garso valdymo modulis arba
valdymo modulis „Sensus“B
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, lubų vidaus
apšvietimas, klimato jutiklis*
5
12 V lizdas, tunelio valdymo
pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė
dešinė*
15
Sėdynės šildymas, priekinė
vairuotojo pusė
[A]A
15
15
15
Sėdynės vėdinimas, priekinė,
vairuotojo pusėje*
A
B
Parkavimo pagalbos sistema*
5
AWD valdymo modulis*
15
Aktyviosios važiuoklės funkcija Four-C*
10
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 369)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 375)
Saugikliai – bagažinėje (p. 377)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 379)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
be kita ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistemos funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po
daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir,
Padėtys
Veikimas
Veikimas
[A]A
-
-
-
-
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis,
elektra valdomi langai; elektra
valdomos sėdynės*
Jungtinis prietaisų skydelis
10
7,5
[A]A
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*,
perspėjimo apie susidūrimą
sistema*
10
Salono apšvietimas; lietaus
jutiklis*
7,5
Vairo sistema
7,5
Veikimas
Centrinio užrakto sistema,
kuro bako atlankas
-
[A]A
10
-
Priekinio stiklo valytuvai
15
Atrakinimas bagažinės dangtis
10
Galvos atramos nulenkimas*
10
5
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
375
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
10
[A]A
Veikimas
[A]A
Degalų siurblys
20
Stoglangis*
20
Signalizacijos judesio detektorius*, klimato skydelis
5
Imobilizatorius
5
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
A
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis;
tamsėjantis salono galinio
vaizdo veidrodėlis*; galinės
sėdynės šildymas*
7,5
Papildomas elektrinis šildytuvas*
376
Sistemos „Infotainment“ valdymo modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Amperai
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 369)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 373)
Saugikliai – bagažinėje (p. 377)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 379)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bagažinėje
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį.
10
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
Padėtys
Veikimas
Veikimas
[A]A
Elektrinis stovėjimo stabdys,
kairėje
30
Elektrinis stovėjimo stabdys,
dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
30
2 priekabos lizdas*
15
Veikimas
[A]A
-
-
1 priekabos lizdas*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
[A]A
40
-
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 369)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 373)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
377
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
378
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 375)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 379)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo
ir juos reikėtų keisti tik autoservise18.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise18.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop
rasite Start/Stop* (p. 278).
18
10
Padėtys
Veikimas
[A]A
Pagrindinis variklio skyriaus
centrinio elektrinio bloko saugiklis
175
Veikimas
[A]A
Pagrindinis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis
po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po daiktadėže,
centrinis elektrinis blokas
bagažinėje
175
Papildomas elektrinis šildytuvas*
100
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
379
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
[A]A
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 375)
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 377)
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Šildomas priekinis stiklas*
60
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
Veikimas
10
-
-
-
-
Užvedimo relė
-
A
30
-
Pagalbinis akumuliatorius
70
Centrinis elektroninis modulis
(CEM) - atskaitos įtampos
rezervinis akumuliatorius
5
Amperai
Susijusi informacija
•
•
380
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 369)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 373)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilių plovykla
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite,
ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite
šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų
pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų
paviršiaus subraižymo rizika plaunant.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams
nuvalyti naudokite šaltojo nuriebalinimo
priemonę. Atminkite, kad tokiu atveju
paviršių negalima palikti kaisti saulėje!
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valiklį. Jei neleisite vandens
lašeliams išdžiūti intensyviuose saulės
spinduliuose, sumažės dėmių, kurias gali
tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į
autoservisą. Kai variklis karštas, kyla
gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai
funkcionuoja. Valykite juos reguliariai,
pavyzdžiui, pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų
naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę,
kuri nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas
būdas nuplauti automobilį, tačiau ne visos
vietos gerai išplaunamos. Jei norite gerai
nuplauti automobilį, plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia plauti tik rankomis. Taip daroma todėl,
kad naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
10
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti plačius judesius ir nepriartinkite žarnos
antgalio prie automobilio paviršiaus arčiau nei
per 30 cm (šis atstumas galioja visoms išorės
detalėms). Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį, įskaitant stovėjimo stabdį, kad
užtikrintumėte, jog drėgmė ir korozija
neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina
stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant
purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai
nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo
trinties sukelto karščio stabdžių paviršius
įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir šaltam orui.
Valytuvų šluotelės
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės, dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat
}}
381
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
vabzdžiai, ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo
laiką.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Valymas:
10
– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 358).
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
PASTABA
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams skirtu šampūnu. Nenaudokite
jokių stiprių tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir apdailos
detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei
apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos
detales) rekomenduojame valyti ir prižiūrėti
specialiomis valymo priemonėmis, kurias
galite įsigyti „Volvo“ atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės
pateiktomis instrukcijomis.
382
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių valiklius.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų
aliuminio lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 382)
Automobilio vidaus valymas (p. 384)
Vandenį ir purvą atstumianti danga
(p. 383)
Vaškavimas ir poliravimas
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio
kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba
jei norite dažams suteikti papildomos apsaugos.
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei
po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo
metu automobilis gali būti vaškuojamas.
Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir
dervų dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį
arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali
būti išvalytos, naudojant smulkią automobilio
dažų sluoksnio valymui skirtą valymo pastą.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių
poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas,
blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali
sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo"
garantija negalioja.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 381)
•
Automobilių plovykla (p. 381)
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
10
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai
dėvisi.
Priežiūra:
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų
šalinimo priemonės ar pan., nes galite
pažeisti jų hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines
šoninių langų stiklų paviršių savybes,
patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą šias priemones naudokite po trijų metų, o vėliau - kiekvienais
metais.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
SVARBU
Susijusi informacija
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių
veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir
salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 109)).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
383
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo
rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys
pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.
Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos
automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari
skyriai ir šoninės durys buvo padengti plonu
įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir
apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo priemones, svarbu nusiurbti dulkių
siurbliu.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio
antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti
korozijos pavojų ateityje. Valant blizgančias
apdailos dalis reikia vengti stiprių šarminių ar
rūgštinių valymo tirpalų. Bet kokias akmenukų
žymes reikia pašalinti iškart jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 385)
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir
zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu
kaip įmanoma greičiau nuvalyti ir
apdoroti šias apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar vaitspirito, kadangi taip galite
apgadinti apmušalus ir kitas salono
medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj to nušluostykite juos
valymo priemone sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Medžiaginiai ir lubų apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų asortimentą, skirtą medžiaginiams ir
lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias
priemones pagal instrukcijas, sėkmingai išlai-
384
kysite jų savybes. Audinių priežiūros produktų
galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant išlaikyti jų originalią išvaizdą.
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas,
kuris laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir
įgauna gražų patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“ siūlo visapusišką
gaminį – „Volvo“ odos priežiūros rinkinį su
šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir
priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria
1–4 kartus per metus (jei reikia – dažniau)
valyti odą bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo galite įsigyti odos
priežiūros rinkinį ir šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo
plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui
valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos
priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir medinės
dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti
nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu,
kurio galite įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada
nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes,
naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš
„Volvo” prekybos atstovų.
kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Saugos diržai
•
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę. Specialią priemonę audinių valymui
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite,
kad saugos diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius
ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties
kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį
tiesiai aukštyn.
Susijusi informacija
Automobilių plovykla (p. 381)
Dažų sluoksnio pažeidimai
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių
nubrozdinimų sparnų, durelių ir bamperių
pakraščiuose.
10
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina
nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio
pažeidimus.
Medžiagos, kurių gali prireikti
•
Gruntas19 – pvz., plastiku plakiruotiems
buferiams skirtas specialus lipnusis grun-
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į
kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti
rekomenduojama naudoti specialų tekstilės
valiklį. Kilimėlius reikia valyti priemonėmis,
19
Jei reikia.
}}
385
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
•
10
•
•
tas, parduodamas purškimo balionėliuose.
cinio lapelio vieta, žr. Techninės informacijos
žymenys (p. 389).
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės20.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas
Maskavimo juostelė.
Smulkus švitrinis popierius19.
Spalvos kodas
G021832
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti
švarus ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei
15 °C temperatūroje.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos
kodas
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti
automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informa20
19
386
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Jei reikia.
1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas siekia metalo paviršių
(lakštinį plieną), rekomenduojama naudoti
gruntą. Jei pažeidimas siekia plastiko
paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą:
įpurkškite į flakono dangtelį ir plonai
užtepkite.
2. Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia abrazyvine medžiaga. Kruopščiai
nuvalykite paviršių ir leiskite išdžiūti.
3. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo
plonu teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus
gruntui, padenkite bazine ir skaidriąja
dangomis.
4. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja juostele tam, kad neužteptumėte
naujo sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė
gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas, užpildykite pagrindinį ir apsauginį
sluoksnius, kai tik bus nuvalytas paviršius.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Susijusi informacija
•
Antikorozinė danga (p. 384)
10
387
SPECIFIKACIJOS
11 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobi-
lio informacija pateikiama atitinkamame ant
automobilio priklijuotame lipduke.
Žymos vieta
11
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
}}
389
11 Specifikacijos
||
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau
bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos
atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines
dalis bei priedus.
11
Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas svoris ir išorinės spalvos
kodo informacijos žymenys bei sertifikato
numeris. Lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.
A/C sistemos lipdukas.
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodas ir variklio serijos numeris.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos
numeris.
mechaninė pavarų dėžė
automatinė pavarų dėžė
Automobilio identifikacinis numeris (VIN –
transporto priemonės identifikacinis
numeris).
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
390
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Susijusi informacija
•
•
Masės (p. 392)
Variklio techniniai duomenys (p. 395)
11 Specifikacijos
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.
11
Gabaritai
mm
A
Atstumas tarp ašių
2835
B
Ilgis
4854
C
Krovinio ilgis, grindys,
sulenkta sėdynė
1927
D
Krovinio ilgis, grindys
1094
E
Aukštis
1493
F
Krovinio aukštis
Gabaritai
G
Priekinių ratų tarpvėžė
mm
1588A
H
Galinių ratų tarpvėžė
1585A
I
Krovinio plotis, grindys
J
Plotis
1130
A
B
C
mm
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2106
L
Plotis įskaitant papildomus durų veidrodėlius
1907
1578B
1575B
368
Gabaritai
su 16 col. ratais
su 17 col. ratais
su Berakte sistema*
1861
(1876C)
391
11 Specifikacijos
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas,
iki 90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
11
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos
keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir
krovinių paskirstymo.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 393) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio
bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos ar priedų. Tai reiškia, kad
kiekvienas automobilio priedas mažina
automobilio leidžiamą pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų
pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /
„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai,
pvz., kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė, garso sistema, pagalbiniai žibintai,
GPS, degalais maitinamas variklio bloko
šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, krovinių skyriaus dangtis, elektra valdomos
sėdynės ir pan.
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio masę, pasverkite jį.
392
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės
informacijos žymenys (p. 389).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis + priekaba)
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 100 kg.
Susijusi informacija
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 393)
11 Specifikacijos
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais
svoris
11
PASTABA
Tempiant sunkesnes nei 1 800 kg priekabas, prie vilkimo laikytuvo rekomenduojama prijungti jungties stabilizatorių.
A
Variklis
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais
masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova
(kg)
Visi
Visi
Visi
1200
50
T5
B4204T11
Automatinė, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T15
Automatinė, TG-81SC
1800
90
D4
D4204T5
Mechaninė, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automatinė, TG-81SC
1800
90
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 389)).
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
}}
393
11 Specifikacijos
||
Susijusi informacija
•
•
Masės (p. 392)
Važiavimas su priekaba* (p. 304)
11
394
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai duomenys (galia ir kt.).
Variklis
Variklio
kodasA
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Galia
Galia
(kW/aps.
min.)
(AG/aps./
min.)
Sukimo
momentas
(Nm/aps. min.)
Cilindrų
skaičius
Skersmuo
(mm)
Eiga
(mm)
Cilindro
darbinis
tūris
Suspaudimo
laipsnis
11
(litrų)
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
A
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 389)).
Susijusi informacija
•
•
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 398)
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 397)
395
11 Specifikacijos
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
Susijusi informacija
•
•
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
11
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite
alyvos lygį (p. 344):
•
•
•
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba
virš +40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma
ir važiuojant trumpais atstumais esant žemai
temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
396
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 397)
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 343)
11 Specifikacijos
Variklio alyva – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
„Volvo” rekomenduoja:
11
Variklis
Variklio kodasA
Alyvos klasė
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
A
T5
B4204T11
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0w20“
maždaug 5,9
T5
B4204T15
maždaug 5,9
D4
D4204T5
maždaug 5,2
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 389)).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 396)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 344)
397
11 Specifikacijos
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo
aušalo ir vandens 50 % 1 mišinys, žr.
pakuotę.
PASTABA
11
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
VariklisA
Tūris
(litrų)
T5
B4204T11
T5
B4204T15
D4
D4204T5
8,3 (8,7B)
8,9 (9,2B)
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys
(p. 389)).
Taikoma automobiliams su degalus naudojančiu šildytuvu.
A
B
Susijusi informacija
•
1
398
Aušinimo skystis – lygis (p. 348)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
11 Specifikacijos
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos
pavarų dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
M66
maždaug 1,45
BOT 350M3
11
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali
tekti ją pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
maždaug
TG-81SC
A
B
6,6A
maždaug 7,5B
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
AW1
Benzininiai varikliai
Dyzeliniai varikliai
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali
tekti ją pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 396)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 389)
399
11 Specifikacijos
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Terpė hidraulinių stabdžių sistemoje yra vadinama stabdžių skysčiu, ji naudojama slėgiui iš,
pvz., stabdžių pedalo per pagrindinį stabdžių
cilindrą perduoti į vieną ar daugiau antrinių
cilindrų, kurie savo ruožtu sužadina mechaninį
stabdį.
11
Iš anksto nurodytas kokybinis lygis: DOT 4
Tūris: 0,6 litrų
Susijusi informacija
•
400
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 349)
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
Vairo stiprintuvo skystis yra vairo stiprintuvo
sistemoje naudojamos terpės tipas.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamas
vairo stiprintuvo skystis.
Susijusi informacija
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 349)
11 Specifikacijos
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas degalų bako tūris.
Variklis
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
Benzininis variklis
maždaug 70
Degalai – benzinas (p. 300)
Dyzelinis variklis
maždaug 70
Degalai – dyzelinas (p. 300)
11
Susijusi informacija
•
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 298)
Variklio techniniai duomenys (p. 395)
401
11 Specifikacijos
Oro kondicionavimo techniniai
duomenys
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos
skysčių ir tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Oro kondicionieriaus lipdukas
11
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje
pusėje.
Šaldymo skystis
Svoris
800 g
Tinkama klasė
R134a
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
402
Kompresoriaus alyva
Tūris
Tinkama klasė
60 ml
PAG SP-A2
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 350)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 389)
11 Specifikacijos
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
PASTABA
Mieste
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų,
vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
Užmiestyje
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos
litrais 100 km, o CO2 emisija – CO2 gramais
kilometrui.
Kombinuotos
Paaiškinimas
PASTABA
mechaninė pavarų dėžė
gramas CO2/km
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
11
Automatinė pavarų dėžė
litrai/100 km
S80
A
B
T5 (B4204T11)
202
8,7
118
5,1
149
6,4
D4A (D4204T5)
121
4,6
100
3,8
108
4,1
D4B (D4204T5)
116
4,4
94
3,6
102
3,9
D4A (D4204T5)
140
5,3
109
4,2
120
4,6
D4B (D4204T5)
131
5,1
103
3,9
113
4,3
Netaikoma mažos emisijos variantui.
Taikoma tik mažos emisijos variantui.
}}
403
11 Specifikacijos
11
||
Kuro sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos
pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos
konkrečiais ES ciklais2, kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos
įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši
įranga bei automobilio pakrovimas didina
kuro sąnaudų ir anglies dioksido emisijos
rodiklius.
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai pateikiami toliau:
•
•
Vairuotojo vairavimo stilius.
yra grindžiami lentelėje pateikiami kuro
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai.
PASTABA
Ypač sunkios oro sąlygos, važiavimas su
priekaba ar važiavimas dideliame aukštyje
kartu ir atitinkama degalų rūšis yra veiksniai, galintys turėti įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 303)
Masės (p. 392)
Klientui sumontavus didesnius nei standartinės modelio bazinės versijos ratus,
padidėja pasipriešinimas riedant.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro
pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro
sąlygos ir automobilio būklė.
Vadovaujantis keliais iš pirmiau pateiktų
pavyzdžių, galima gerokai sumažinti degalų
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite taisyklėse (2).
Lyginant su ES važiavimo ciklais2, kurie yra
naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
2
404
Oficialūs degalų sąnaudų skaičiai grindžiami dviem standartiniais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis pagal EU Regulation no 692/2008 ir 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) bei UN ECE Regulation no 101. Reglamentuose nagrinėjami važiavimo mieste ir užmiestyje ciklai. Važiavimas mieste: matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį, važiavimas
imituojamas. Važiavimas užmiestyje: automobilis yra greitinamas ir stabdomas 0–120 km/h (0–75 myl./val.) greičio intervale, važiavimas imituojamas. Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda judėti antrąja pavara (taikoma automobiliams su ratais iki 18 colių). Mišraus ciklo vertė (pateikiama lentelėje) – tai važiavimo mieste ir užmiestyje derinys, nustatomas pagal taikomus teisinius
reikalavimus. CO2 emisija: išmetamosios dujos yra surenkamos ir apskaičiuojamas anglies dioksido išmetamas kiekis dviejų važiavimo ciklų metu. Tada jis išanalizuojamas ir apskaičiuojama CO2
emisijos vertė.
11 Specifikacijos
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas slėgis padangose.
S80
Padangų dydis
Variklis
Visi varikliai
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
Maks. apkrova
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
ECO slėgisA
225/55 R 16
0–160C
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160+D
260
260
270
270
-
205/60 R 16
0 – 160C
230
210
260
260
260
160+D
270
270
290
290
-
didž. 80E
420
420
420
420
-
235/40 R 18
235/40 R 19
Laikinas atsarginis ratas
A
B
C
D
E
PASTABA
Ne visada visose rinkose parduodami visi
varikliai, padangos ar jų deriniai.
11
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
0–100 myl./val.
100+ myl./val.
maks. 50 myl./val.
}}
405
11 Specifikacijos
||
ĮSPĖJIMAS
19 colių ratų jokiu būdu negalima naudoti
su automobiliais, neturinčiais „R“ konstrukcijos arba sportinės važiuoklės
parinkčių. Jei bandysite montuoti 19 colių
ratus ant automobilių su standartine
važiuokle, kils saugos pavojus, rizika
sugadinti automobilį, be to, suprastės jo
vairavimo charakteristikos.
11
Susijusi informacija
•
•
•
406
Padangos – matmenys (p. 318)
Padangos – oro slėgis (p. 316)
Techninės informacijos žymenys (p. 389)
11 Specifikacijos
11
407
12 Abėcėlinė rodyklė
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema................................... 202
Akmenų žymės ir įbrėžimai...................... 385
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai........... 94
Aktyvioji stabdžių kontrolė....................... 192
Aktyviosios važiuoklės funkcija - FOURC.............................................................. 191
12
Akumuliatorius................................. 296, 361
keitimas.............................................. 363
perkrova.............................................. 296
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos........................................................... 131
Aliarmo funkcija....................................... 169
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“.... 396, 397
Alkospyna................................................ 260
Anglies dioksido emisija.......................... 403
Antikorozinė danga.................................. 384
Apsauga nuo prispaudimo, stoglangis.... 113
Apsauginis užraktas
vaikai..................................................... 45
Apsisukimo kontrolė................................ 192
Apšvietimas
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai...... 94
Automatinės tolimosios šviesos........... 92
408
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas................................................. 98
automobilio salone............................... 97
dieninės šviesos................................... 90
Ekrano apšvietimas.............................. 89
Gabaritinių šviesų žibintas.................... 90
galinis rūko žibintas.............................. 95
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas... 98
lemputės, techniniai duomenys.......... 358
priėjimo apšvietimas..................... 99, 169
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas.. 89
Prietaisų apšvietimas............................ 89
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai.......... 91
tunelio aptikimas................................... 91
valdymo elementai.......................... 88, 97
valdymo elementų apšvietimas............ 89
Apšvietimas, lemputės keitimas.............. 350
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai
su halogeniniais priekiniais žibintais).. 353
bagažinė............................................. 357
kosmetinis veidrodėlis........................ 357
lemputės laikiklis, galinis.................... 355
posūkių žibintai, priekis...................... 355
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)..................................................... 354
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)....... 354
valstybinių numerių apšvietimas......... 357
Aptarnavimo programa............................ 336
Atbulinės eigos pavaros blokatorius........ 271
Atlošas....................................................... 82
galinė sėdynė, atlenkimas.................... 84
priekinė sėdynė, nuleidimas................. 82
Atrakinimas
iš lauko................................................ 180
iš vidaus.............................................. 181
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu... 179
atsarginis ratas
įrengimas............................................ 323
Atsarginis ratas........................................ 321
Atstatymas, ridos skaitiklis.............. 121, 125
Atstumo įspėjimas................................... 217
Apribojimai.......................................... 218
Simboliai ir pranešimai....................... 219
Aukšta variklio temperatūra..................... 295
Aušalo tikrinimas ir įpylimas.................... 348
Aušinimo sistema..................................... 295
perkaito............................................... 295
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 398
Automatinė pavarų dėžė..........................
priekaba..............................................
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“).....................................................
vilkimas ir pervežimas.........................
272
305
273
310
Automatinės automobilių plovyklos......... 381
12 Abėcėlinė rodyklė
Automatinės tolimosios šviesos................ 92
B
C
CO2 emisija.............................................. 403
Automobilio kėlimas................................ 339
Bagažinė
Įkeliama............................................... 159
krovinių fiksavimo kilpos..................... 161
Automobilio priežiūra............................... 381
Odiniai apmušalai............................... 384
Bagažinės dangtis................................... 183
Užrakinimas / atrakinimas.................. 183
Automobilio raktelio atmintis................... 166
Baterija
Įspėjamieji ženklai...............................
nuotolinio valdymo raktelis / PCC......
Pagalbinis...........................................
techninė priežiūra...............................
Užvedimas..........................................
užvedimas nuo išorinio šaltinio...........
Ženklai ant akumuliatoriaus................
Automatinis užsirakinimas....................... 181
Automobilio apmušalai............................ 384
Automobilio salono apšvietimas................ 97
automatinis........................................... 98
Automobilio salono filtras........................ 131
Automobilių plovykla............................... 381
Avarija, žr. „Susidūrimas“.......................... 43
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys...................................................... 326
trikampis avarinis ženklas................... 324
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas............................ 333
pakartotinė patikra.............................. 332
veiksmas............................................. 330
Avarinis pradurtos padangos remonto
komplektas
apžvalga............................................. 329
vieta.................................................... 329
Avarinis signalas........................................ 96
AWD, visų ratų pavara............................. 277
362
175
365
361
361
270
362
Bendroji automobilio masė...................... 392
Benzino kokybinis lygis............................ 300
Beraktė sistema: atrakinimas................... 178
Beraktė sistema: užrakinimas.................. 178
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)... 176, 177, 178, 179, 180, 265
Beraktė valdymo sistema. 176, 177, 178,
179, 180, 265
BLIS................................................. 252, 253
BLIS klaidų pranešimai............................ 255
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo
paketas)................................................... 131
D
Daiktadėžė............................................... 156
užrakinimas......................................... 182
Daiktų laikymo vietos salone................... 154
12
Darbinė padėtis....................................... 358
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas................... 385
spalvos kodas..................................... 386
Degalais varomas šildytuvas
laikmatis.............................................. 147
Degalų bakas
tūris..................................................... 401
Dekoratyvinis apšvietimas......................... 98
Dėmės...................................................... 384
Dieninės šviesos........................................ 90
Dyzelinas.................................................. 300
baigėsi degalai.................................... 301
Dyzelino dalelių filtras.............................. 302
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų 185, 186
409
12 Abėcėlinė rodyklė
Dviratininkų aptikimas.............................. 229
E
ECC, elektroninė klimato kontrolė........... 135
F
FOUR-C - Aktyviosios važiuoklės funkcija........................................................... 191
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas... 27
12
Ekrano apšvietimas................................... 89
Elektra valdoma sėdynė............................ 83
Elektra valdomi langai.............................. 105
Atstatoma........................................... 107
Elektra valdomų langų atstatymas........... 107
Elektroninė klimato kontrolė – ECC......... 135
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa............. 291
Elektroninis matuoklis...................... 345, 346
Elektros lizdas.......................................... 157
Elektros sistema...................................... 367
ERS - Užvedimas nuotoliniu būdu........... 266
Geartronic................................................ 273
G
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas......................... 309
nuimamas, prijungimas....................... 307
Gabaritinių šviesų žibintas......................... 90
Greičio rodikliai, padangos...................... 319
Galia......................................................... 395
GSI – pavarų parinkimo pagalba............. 272
Galinės durys
užuolaidėlės nuo saulės...................... 107
Galinė sėdynė
Šildymas............................................. 137
Galinės lemputės
vieta.................................................... 356
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės................................................ 108
Kompasas........................................... 110
salonas............................................... 110
sutraukiamas elektra........................... 109
Šildymas............................................. 109
Galinis langas
Šildymas............................................. 109
užuolaidėlės nuo saulės...................... 107
Galios vadovas.......................................... 69
410
Garso signalas........................................... 87
FSC, aplinkosauginis ženklinimas............. 27
ECO slėgis............................................... 405
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija..................................... 242, 243
galvos atrama
nuleidimas............................................. 85
vidurinioji sėdynė gale.................... 84, 85
I
IAQS – salono oro kokybės sistema........ 132
Imobilizatorius.......................................... 167
Informacijos mygtukas, PCC........... 170, 171
Informacinis displėjus.......................... 65, 66
išmetamosios dujos, nuodingos, įsiurbtos............................................................ 296
Išoriniai matmenys................................... 391
Į
Įkeliama
Bendroji informacija............................ 159
ilgas krovinys...................................... 160
12 Abėcėlinė rodyklė
krovinių fiksavimo kilpos..................... 161
stogo apkrova..................................... 161
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu........................... 227
Įrankiai..................................................... 325
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 231
J
Įspėjamieji ženklai.......................... 66, 69, 72
Jungtinis prietaisų skydelis.................. 65, 66
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 231
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 203
stabilumo ir traukos kontrolės sistema.................................................... 192
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys................... 72
Įspėjimas............................................... 72
kintamosios srovės generatorius
neįkrauna.............................................. 72
priminimas užsisegti saugos diržą.. 31, 72
Saugos oro pagalvės – SRS................. 72
Stabdžių sistemos gedimas................. 72
Žemas alyvos slėgis............................. 72
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“...................... 306
Kaklo trauma, WHIPS................................ 40
Kameros jutiklio trikčių diagnostika......... 223
Kameros jutiklis............................... 222, 234
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje..................................... 310
Katalizatorius........................................... 302
Kėliklis...................................................... 325
Kelionės kompiuteris....... 118, 120, 124, 127
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų.... 227, 228
Kelionės ridos skaitiklis.............................. 75
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai........................... 233
funkcija............................................... 228
Pėsčiųjų aptikimas.............................. 230
radaro jutiklis.............................. 212, 221
veikimas.............................................. 231
Kelionės statistika.................................... 127
Kelio ženklų informacija........................... 196
Apribojimai.......................................... 198
operacija............................................. 196
Kilimėliai................................................... 157
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“ 215,
293
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai....................
automatinis reguliavimas....................
Bendroji informacija............................
faktinė temperatūra............................
jutikliai.................................................
temperatūros reguliavimas.................
132
139
129
130
130
139
12
Kompasas................................................ 110
kalibravimas........................................ 111
Kondensatas priekiniuose žibintuose...... 381
Kosmetinis veidrodėlis............................. 157
Apšvietimas.......................................... 97
Krepšių laikiklis ....................................... 162
Kuras................................................ 299, 300
degalų ekonomija....................... 316, 317
degalų filtras....................................... 301
degalų sąnaudos................................ 403
Kuro pylimas
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas..................................................... 298
degalų bako dangtelis........................ 298
411
12 Abėcėlinė rodyklė
kuro pildymo angos apsauginis skydas...................................................... 298
pildymas............................................. 298
L
12
Nuotolinio valdymo imobilizatorius.......... 168
M
Maitinimo lizdas
bagažinė............................................. 162
Maks. stogo apkrova............................... 392
MANO AUTOMOBILIS............................. 117
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė........................................................ 98
Masės
tuščio automobilio masė.................... 392
Laiko intervalo nustatymas...................... 217
Matmenys................................................ 391
Laikrodis, nustatymas................................ 75
Mechaninė pavarų dėžė...........................
GSI – pavarų parinkimo pagalba........
priekaba..............................................
vilkimas ir pervežimas.........................
Laminuotas stiklas..................................... 27
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai..................................................... 383
271
272
305
310
Nuotolinio valdymo raktelis...... 165, 166, 167
baterijos keitimas................................ 175
funkcijos............................................. 168
išimama raktelio geležtė............. 172, 173
nuostolis............................................. 165
Nuvažiuojamas atstumas............ 170, 176
O
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos.. 384
Langas
užuolaidėlės nuo saulės...................... 107
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis................. 114
meniu apžvalga................................... 115
lauko temperatūros matuoklis................... 74
Oro filtravimas
automobilio salonas............ 130, 131, 132
medžiaga............................................ 132
Mentelė ant vairo....................................... 86
Oro kokybės sistema IAQS...................... 132
Lazerinis jutiklis........................................ 224
Lemputės................................................. 350
lemputės, techniniai duomenys............... 358
Lietaus jutiklis.......................................... 104
Liukas slidėms......................................... 160
N
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas............. 307, 309
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė.......................................... 306
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai..................................................... 109
Nuolatinio greičio palaikymo sistema...... 199
412
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas.............................. 189
Oro kondicionavimo sistema................... 140
remontas............................................. 350
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 402
Oro paskirstymas..................................... 133
lentelė................................................. 143
Recirkuliacija....................................... 141
12 Abėcėlinė rodyklė
P
PACOS....................................................... 36
Padangos
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai.......................................... 316
padangų slėgio stebėsena.................. 326
pradurtos padangos remontas........... 328
protektoriaus rašto gylis..................... 320
slėgis........................................... 316, 405
sukimosi kryptis.................................. 315
techninė priežiūra............................... 314
Techniniai duomenys.......................... 405
žieminės padangos............................. 320
Padangos matmuo.................................. 318
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai............................................... 316
Padangos stebėjimas.............................. 326
Padangų apkrovos indeksas................... 319
Pagalba kelyje.......................................... 312
Pagalbinės statymo sistemos kamera..... 249
Pagalbinis akumuliatorius........................ 365
Pajudėjimo įkalnėje pagalba.................... 277
Papildomas šildytuvas
elektrinis...................................... 151, 152
maitinamas degalais........................... 151
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
tęsti nustatytą greitį............................
Plovimo skystis........................................ 360
199
201
200
201
Poliravimas.............................................. 382
Patarimai vairuotojui................................ 297
Pradurta padanga.................................... 328
Pavaros indikatorius................................ 272
Pradurtos padangos remontas........ 328, 329
Pavarų dėžė............................................. 271
automatinė.......................................... 272
mechaninė.......................................... 271
Pranešimai............................................... 117
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis atjungimas.......................................... 276
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 226, 236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
Variklio ir salono šildytuvas................ 149
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas................................................ 276
Pavarų svirties blokatorius....................... 276
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos............................................. 168
Nuvažiuojamas atstumas............ 171, 176
Posūkio žibintas......................................... 96
Posūkių žibintai.......................................... 96
Pranešimai BLIS...................................... 255
Pranešimai informaciniame ekrane.......... 115
Perkaitimas...................................... 295, 304
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą.............................................. 336
Pėsčiųjų apsauga.................................... 227
Priėjimo apšvietimo trukmė............... 99, 169
Pirmoji pagalba........................................ 326
priekaba................................................... 304
kabelis................................................. 304
važiavimas su priekaba...................... 304
Perbridimas.............................................. 295
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys... 326
Plautuvas
plovimo skystis, pildymas................... 360
Priekinis stiklas................................... 105
12
Priekiniai žibintai...................................... 351
Priekinio stiklo plovimas.......................... 105
Plautuvo antgaliai, šildomi....................... 105
413
12 Abėcėlinė rodyklė
lenkimas..............................................
pastovaus greičio palaikymo sistemos
funkcijos keitimas...............................
radaro jutiklis......................................
Trikčių šalinimas.................................
veikimas..............................................
Priekinio stiklo valytuvas.......................... 104
lietaus jutiklis...................................... 104
Priekinis stiklas
Šildymas..................................... 109, 140
Priekinių žibinto kampo reguliavimas...... 100
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas....... 89
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu.. 105
208
211
212
214
203
Protektoriaus rašto gylis.......................... 320
12
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas.................................................... 100
Prietaisai ir valdymo elementai............ 59, 62
Prietaisų apšvietimas................................. 89
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje.... 62
automobilis su vairu kairėje pusėje....... 59
414
Ratlankis, matmenys............................... 318
Q
Ratų varžtai.............................................. 320
užrakinamas........................................ 320
Queue Assist............................................ 209
Regeneracija............................................ 302
R
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės kėdutės
lentelė................................................... 47
Radaro jutiklis.......................................... 203
Apribojimai.......................................... 212
Raktelio geležtė............................... 172, 173
Raktelio padėtys........................................ 80
Priminimas užsisegti saugos diržą............. 31
Raktelis............................................ 165, 167
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema....................................................
apžvalga.............................................
budėjimo režimas...............................
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
laiko intervalo nustatymas..................
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“) 273
202
205
207
206
209
207
207
Ratlankiai
valymas............................................... 382
Ratų keitimas........................................... 321
Priekinių žibintų spindulio pritaikymas..... 100
Priekinių žibintų spindulys
aukščio reguliavimas............................ 89
pritaikymas......................................... 100
Ratai
montavimas........................................ 323
nuėmimas........................................... 321
sniego grandinės................................ 320
Rankinis stabdys..................................... 291
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose. 381
langų priežiūra.................................... 129
Režimas ECO........................................... 286
Ridos skaitiklis, atstatymas............. 121, 125
Rūko žibintas
galinis.................................................... 95
S
Safety mode.............................................. 43
automobilio patraukimas...................... 45
variklio užvedimo bandymas................ 44
Salono šildytuvas..................................... 145
12 Abėcėlinė rodyklė
Saugikliai
bagažinėje...........................................
Bendroji informacija............................
keitimas..............................................
po daiktadėže.....................................
Valdymo modulyje, po daiktadėže.....
variklio skyriaus vėsiojoje zonoje........
variklio skyriuje...................................
377
367
367
373
375
379
369
Saugiklių dėžutė...................................... 368
Saugos diržas............................................
atlaisvinti...............................................
Galinė sėdynė.......................................
nėštumas..............................................
priminimas užsisegti saugos diržą........
prisisegimas..........................................
saugos diržo įtempiklis.........................
29
30
31
31
31
30
32
Saugos diržo įtempiklis........................ 32, 42
SAUGOS ORO PAGALVĖ ................... 34, 35
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS............ 36
keleivio pusė............................. 35, 36, 42
vairuotojo pusė............................... 34, 42
Saugos oro pagalvių sistema.................... 33
įspėjamasis ženklas.............................. 32
Saugos oro užsklanda......................... 39, 42
Saugus Miestas™.................................... 220
Savininko vadovas, ekožymėjimas............ 27
Sėdynės..................................................... 82
galia...................................................... 83
galinio atlošo nuleidimas...................... 84
galvos atramos, galinė.................... 84, 85
priekinio atlošo nuleidimas................... 82
Šildymas............................................. 137
vėdinamos priekinės sėdynės............ 138
Sėdynės atminties funkcija........................ 83
Signalizacija..................................... 186, 188
automatinis pakartotinis įjungimas..... 188
nuotolinio valdymo pultelis neveikia... 188
signalizacijos indikatorius................... 187
signalizacijos patikra........................... 171
signalizacijos signalai......................... 188
sumažintas signalizacijos saugos
lygis..................................................... 189
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 226, 236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
SIPS pagalvės............................................ 38
Sistema
suveikimas............................................ 42
Skaitikliai
kuro matuoklis................................ 65, 67
spidometras.................................... 65, 67
tachometras.................................... 65, 67
Skysčiai, talpos 360, 398, 399, 400, 401, 402
Skysčiai ir alyvos............. 398, 399, 400, 402
Slaptas užrakinimas................................. 173
Slėgio padangose lipdukas..................... 316
Slėgio padangose stebėjimas.................. 326
Slydimas.................................................. 297
slidus kelias............................................. 297
12
Spalvos kodas, dažai............................... 386
Stabdymas koja....................... 288, 289, 290
Stabdžiai.......................................... 288, 290
avarinė stabdymo pagalba, EBA ....... 290
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 289
stabdžių sistema................. 288, 289, 290
stabdžių skysčio pildymas.................. 349
Stabdžių žibintas.................................. 95
stovėjimo stabdys............................... 291
ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje...................................................... 289
Stabdžių ir sankabos skystis................... 349
Stabdžių skystis
kokybinis lygis ir tūris......................... 400
Stabdžių žibintas....................................... 95
Sėdynė, žr. „Sėdynės“............................... 82
415
12 Abėcėlinė rodyklė
12
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema................................................. 192, 194
veikimas.............................................. 192
Š
Temperatūra
faktinė temperatūra............................ 130
Šaldymo skystis....................................... 350
Temperatūros reguliavimas..................... 139
Stabilumo sistema................................... 192
Šildiklis..................................................... 140
Tiekti maitinimą į stoglangį...................... 112
Statymo pagalba............................. 245, 247
atgal.................................................... 246
statymo pagalbos jutikliai................... 248
trikties indikatorius.............................. 248
veikimas.............................................. 245
Šildymas
galinis langas...................................... 109
Priekinis stiklas................................... 109
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai................................................... 109
Sėdynės.............................................. 137
vairas.................................................... 87
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema... 189
radaro sistema.................................... 257
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos........................................... 251
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai................ 91
Stiklinė
laminuotas / grūdintas.......................... 27
Šildomi valytuvų purkštukai..................... 105
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas......................................................... 92
Šilumą atspindintis priekinis stiklas........... 22
TPMS - Padangų slėgio stebėsena......... 326
Stoglangis................................................
apsauga nuo prispaudimo..................
atidarymas ir uždarymas....................
stoglangis...........................................
vėdinimo padėtis................................
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS....... 38, 42
Transmisija............................................... 271
Šoniniai veidrodėliai................................. 108
Atstatoma........................................... 108
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis......................... 399
Šoninių veidrodėlių atstatymas................ 108
Transponderis............................................ 22
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior
Package).................................................. 131
Traukos kontrolė...................................... 192
113
113
112
113
113
Stogo apkrova, maks. svoris................... 392
Stovėjimo stabdžiai.................................. 291
Sukimosi kontrolė.................................... 192
sukimosi kryptis....................................... 315
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS....................... 302
T
Suodžių filtras.......................................... 302
Taupus važiavimas.................................. 303
Susidūrimas............................................... 43
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga............................. 384
Techninės informacijos žymenys............. 389
416
TM - padangų stebėjimo sistema............ 326
Trikampis avarinis ženklas....................... 324
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 214
Tunelinis valdymo pultas......................... 156
12 V maitinimo lizdas.......................... 157
cigarečių uždegiklis ir peleninė........... 156
Tunelio aptikimas....................................... 91
Tuščio automobilio masė......................... 392
12 Abėcėlinė rodyklė
U
Užrakinami ratų varžtai............................ 320
Užrakinimas/atrakinimas
Daiktadėžė.......................................... 182
viduje.................................................. 181
Užrakinimo patvirtinimas ........................ 167
Užraktas
atrakinimas................................. 180, 181
užrakinimas......................................... 180
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą. 336
Užuolaidėlės nuo saulės
Galinės durys...................................... 107
galinis langas...................................... 107
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus....... 270
Užvedimas nuotoliniu būdu - ERS........... 266
V
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų. 45
sauga.............................................. 39, 45
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė........................................... 52
vaikiškos automobilinės kėdutės ir
šoninės saugos oro pagalvės............... 39
vieta automobilyje................................. 52
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms...................
rekomenduojama..................................
tipai.......................................................
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX.....
viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai.......................
45
53
47
55
53
57
Vairaračio užraktas.................................. 266
Vairas.........................................................
Klaviatūra..............................................
mentelė.................................................
Šildymas...............................................
vairo reguliavimas.................................
86
86
86
87
86
Vairavimas...............................................
atidarytu bagažinės dangčiu...............
aušinimo sistema................................
su priekaba.........................................
297
296
295
304
Vairo reguliavimas...................................... 86
vairo stiprintuvo skystis
klasė................................................... 400
Lygio patikra....................................... 349
Vairuotojo įspėjimo sistema..................... 238
Vairuotojo perspėjimo kontrolė................ 238
operacija............................................. 239
Valdymo elementų apšvietimas................. 89
Valdymo ženklai............................. 66, 69, 70
Valymas
apmušalai...........................................
automatinė automobilių plovykla........
automobilių plovykla...........................
ratlankiai.............................................
saugos diržai.......................................
384
381
381
382
385
Valymas su pertrūkiais............................. 104
Valytuvai ir langų plovimas...................... 104
Valytuvų šluotelės....................................
Darbinė padėtis..................................
keitimas..............................................
valymas...............................................
358
358
359
360
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu........... 191
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas. 383
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo
jėga“......................................................... 191
Vandenį ir purvą atstumianti danga......... 383
Vairavimo režimas ECO........................... 286
Vairavimo režimo keitimas....................... 191
Vairo klaviatūra.......................................... 86
12
Variklio alyva.................................... 343, 396
filtras................................................... 343
kokybinis lygis ir tūris......................... 397
nepalankios vairavimo sąlygos........... 396
417
12 Abėcėlinė rodyklė
Variklio alyva, įpylimas............................. 344
Variklio alyvos lygio tikrinimas................. 344
Variklio bloko šildytuvas.......................... 145
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas
išjungimas nedelsiant......................... 147
tiesioginis užvedimas.......................... 146
Variklio gaubtas, atidarymas.................... 341
12
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova.................................... 393
vilkimo pajėgumas.............................. 393
Važiuoklės nustatymai............................. 191
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova.................................................... 393
Ventiliacija................................................ 133
Variklio išjungimas................................... 266
Vibracijos slopintuvas.............................. 306
Variklio skyrius
apžvalga.............................................
aušinimo skystis.................................
Patikra.................................................
Stabdžių ir sankabos skystis..............
vairo stiprintuvo skystis......................
Variklio alyva.......................................
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas.................................... 132
Variklio techniniai duomenys................... 395
Variklis
išaktyvinti............................................
paleidimas..........................................
perkaito...............................................
„Start/Stop“........................................
266
264
295
278
Vaškavimas.............................................. 382
Ventiliatorius
ECC.................................................... 139
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis............. 110
automatinis pritemdymas................... 110
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė.......................................... 156
Tunelinis valdymo pultas.................... 156
Vilkimas.................................................... 310
vilkimo ąsa.......................................... 311
Vilkimo ąsa............................................... 311
Vilkimo įtaiso rėmas................................. 306
Techniniai duomenys.......................... 307
visiško užrakinimo sistema...................... 184
išjungimas........................................... 184
laikinas išjungimas.............................. 184
Visiško vėdinimo funkcija................. 129, 182
418
Visų ratų pavara (AWD)............................ 277
Važiavimas žiemą.................................... 297
Variklio ir salono šildytuvas
laikmatis.............................................. 147
pranešimai.......................................... 149
341
348
342
349
349
343
Visų ratų pavara, (AWD)........................... 277
W
WHIPS
kaklo apsauga................................ 40, 42
sėdėjimo padėtis.................................. 41
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė........ 41
Ž
Žemas alyvos lygis.................................. 344
Ženklai
Įspėjamieji ženklai........................... 66, 69
Valdymo ženklai........................ 66, 69, 70
Žibintų indikacijos, PCC.......................... 171
Žibintų jungikliai......................................... 88
Žieminės padangos................................. 320
Žymos...................................................... 389
„
„Eco Cruise“............................................ 286
„EcoGuide“................................................ 69
12 Abėcėlinė rodyklė
„Lane Departure Warning“ (LDW).... 241, 242
„Personal Car Communicator“................ 171
„Queue Assistance“................................. 209
„Sensus“.................................................... 79
„Start/Stop“............................................. 278
Funkcija ir jos valdymas..................... 279
variklis neišjungiamas......................... 280
„Volvo ID“.................................................. 22
„Volvo Sensus“.......................................... 79
12
419
12 Abėcėlinė rodyklė
12
420
TP 20358 (Lithuanian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement