Volvo S60 2016 Early Automobilio savininko vadovas

Volvo S60 2016 Early Automobilio savininko vadovas

W E B E D I T I O N

A U T O M O B I L I O S A V I N I N K O V A D O V A S

GERBIAMAS „VOLVO” AUTOMOBILIO SAVININKE

DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO”!

Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.

Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu, siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga, instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija, kuri pateikta šiame vadove.

Turinys

01 Įvadas

Automobilio savininko vadovas automo-

bilio ekrane................................................ 13

Skaitmeninis automobilio savininko

vadovas automobilyje............................... 16

Techninė pagalba ir informacija apie

automobilį internete.................................. 20

Automobilio savininko vadovo skaitymas. 13

Duomenų įrašymas................................... 19

Aksesuarai ir papildoma įranga................. 20

01

Laminuotas stiklas.................................... 25

02 Sauga

Bendroji informacija apie saugos diržus... 27

Saugos diržas – prisisegimas................... 28

Saugos diržas – atleidimas....................... 29

Saugos diržas nėštumo metu................... 29

Priminimas užsisegti saugos diržą............ 30

Saugos diržo įtempiklis............................. 30

Sauga – įspėjamasis ženklas.................... 31

Saugos oro pagalvių sistema.................... 32

02

mas / išaktyvinimas*................................. 35

Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............ 36

Saugos oro užsklanda (IC)........................ 38

Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška automobilinė kėdutė / paaukštinta

pasostė..................................................... 37

Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo

apsaugą)................................................... 38

WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdu-

tės............................................................. 39

WHIPS – sėdėjimo padėtis....................... 40

Kada suveikia sistemos............................ 41

Bendroji informacija apie saugos režimą.. 42

Saugos režimas – bandymas užvesti

automobilį................................................. 43

Saugos režimas – automobilio patrauki-

mas į šoną................................................. 43

Bendroji informacija apie vaikų saugą...... 44

Vaikiškos automobilinės kėdutės.............. 45

Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta.. 49

Vaikiška kėdutė – ISOFIX.......................... 50

ISOFIX – dydžio klasės............................. 50

02

tiniai tvirtinimo taškai................................ 54

2

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Turinys

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Prietaisai ir valdymo elementai, automo-

bilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga..... 56

Prietaisai ir valdymo elementai, automo-

bilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga.. 59

Jungtinis prietaisų skydelis....................... 62

Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –

apžvalga.................................................... 62

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –

apžvalga.................................................... 63

03

ženklų reikšmė.......................................... 69

Lauko temperatūros matuoklis................. 71

Kelionės ridos skaitiklis............................. 71

Laikrodis.................................................... 72

Ženklai ekrane........................................... 73

Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė

sutartis...................................................... 72

„Volvo Sensus“......................................... 76

Raktelio padėtys....................................... 77

Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkci-

jos............................................................. 78

Sėdynės, priekinės.................................... 79

Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*... 80

Sėdynės, galinės....................................... 81

Vairas........................................................ 83

Vairo šildymas*.......................................... 84

Žibintų jungikliai........................................ 85

Gabaritiniai/stovėjimo žibintai................... 87

Važiavimo dieną šviesos........................... 88

Tunelio aptikimas*..................................... 89

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 89

03

Stabdžių žibintas....................................... 95

Avarinių šviesų signalas............................ 95

Posūkių žibintai......................................... 96

Salono apšvietimas................................... 96

Laikino stovėjimo vietos apšvietimo

trukmė....................................................... 98

Priėjimo apšvietimo trukmė...................... 98

Priekiniai žibintai - priekinių žibintų švie-

sos spindulio reguliavimas........................ 98

Valytuvai ir plautuvai................................. 99

Elektra valdomi langai............................. 100

Saulės užuolaidėlės*............................... 102

Šoniniai veidrodėliai................................ 102

Langai ir salono bei šoniniai galinio

vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 104

Meniu naršymas – jungtinis prietaisų sky-

delis......................................................... 108

Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų sky-

delis......................................................... 109

Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 104

Kompasas*.............................................. 105

Stoglangis*.............................................. 106

03

Kelionės kompiuteris............................... 112

Kelionės kompiuteris – analoginis jungti-

nis prietaisų skydelis............................... 114

Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jung-

tinis prietaisų skydelis............................. 118

Kelionės kompiuteris – papildoma infor-

macija...................................................... 122

Kelionės kompiuteris – kelionės statis-

tika*......................................................... 123

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

3

Turinys

04 Klimato reguliavimas

Bendroji informacija apie klimato kont-

rolę.......................................................... 125

Oro kokybė – švaraus oro salone palai-

kymo paketas (CZIP)*............................. 127

Esama temperatūra................................. 126

Jutikliai – klimato kontrolė....................... 126

Oro kokybė............................................. 126

Oro kokybė – salono filtras..................... 127

Oro kokybė – IAQS*................................ 128

04

Elektroninė klimato kontrolė – ECC........ 131

Šildomos priekinės sėdynės*.................. 132

Šildoma galinė sėdynė*........................... 132

Ventiliatorius............................................ 133

Automatinis reguliavimas........................ 133

Temperatūros reguliavimas salone......... 134

Oro kondicionavimo sistema.................. 134

Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo

atitirpdymas............................................ 135

Oro paskirstymas – recirkuliacija............ 136

Oro paskirstymas – lentelė...................... 137

Variklio ir salono šildytuvas*.................... 139

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytu-

vas* – tiesioginis paleidimas................... 140

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytu-

vas* – skubus išjungimas........................ 141

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytu-

vas* – laikmatis....................................... 141

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytu-

vas* – pranešimai.................................... 143

Papildomas šildytuvas*........................... 145

04

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

Vietos daiktams laikyti............................ 148

Skiriančioji konsolė................................. 150

Tunelinis valdymo pultas – cigarečių

uždegiklis ir peleninė*............................. 150

Daiktadėžė.............................................. 150

Kilimėliai*................................................. 151

Kosmetinis veidrodėlis............................ 151

05

Pakrovimas – slidžių liukas..................... 154

Stogo bagažas........................................ 155

Krovinių laikiklių kilpos............................ 155

Pakrovimas – krepšių laikiklis*................ 156

12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė* 156

4

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Turinys

06 Užraktai ir signalizacija

Nuotolinio valdymo pultas...................... 159

Nuotolinio valdymo raktelis – pameti-

mas ........................................................ 159

Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas

asmeniniams poreikiams*....................... 160

Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 161

Užrakinimo lemputė................................ 161

Imobilizatorius......................................... 162

Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius

06

nuotolis................................................... 164

Išimamas metalinis raktas....................... 166

Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –

išskirtinės funkcijos................................. 165

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –

diapazonas.............................................. 166

Išimama raktelio geležtė – išėmimas /

įdėjimas................................................... 167

Išimama raktelio geležtė – durelių atraki-

nimas...................................................... 167

Privatumo užraktas*................................ 168

Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo

elemento keitimas................................... 169

Beraktė valdymo sistema*...................... 170

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio

valdymo pultelio veikimo diapazonas..... 171

Beraktė valdymo sistema* - saugus nuo-

tolinio valdymo pultelio valdymas........... 171

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio

valdymo pultelio veikimo trikdžiai........... 172

Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas 172

Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas 173

Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas

06

vieta........................................................ 174

Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko....... 175

Rankinis durelių užrakinimas.................. 175

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus..... 176

Visuotinis atidarymas.............................. 177

Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė. 177

Bagažinės dangčio užrakinimas / atraki-

nimas...................................................... 178

Visiško užrakinimo sistema*.................... 180

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –

rankinis suaktyvinimas............................ 181

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –

suaktyvinimas elektra*............................ 181

Signalizacija............................................ 182

Signalizacijos lemputė............................ 183

Signalizacija – automatinis pakartotinis

įjungimas................................................. 183

Signalizacija – jei neveikia nuotolinio val-

dymo raktelis........................................... 184

Veikianti signalizacija.............................. 184

Sumažintas signalizacijos saugos lygis.. 184

Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

5

Turinys

07 Pagalba vairuotojui

Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*............... 187

Reguliuojama vairo jėga*........................ 187

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) -

bendroji dalis........................................... 188

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) -

veikimas.................................................. 189

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) -

ženklai ir pranešimai............................... 190

Informacija apie kelio ženklus (RSI)*....... 192

07

Greičio ribotuvas..................................... 195

Greičio ribotuvas – darbo pradžia........... 195

Greičio ribotuvas – greičio keitimas........ 196

Greičio ribotuvas – išaktyvinimas........... 197

Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir

budėjimo režimas.................................... 196

Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavo-

jaus signalas........................................... 197

Pastovaus greičio palaikymo sistema*... 198

Pastovaus greičio palaikymo sistema* –

greičio valdymas..................................... 199

Pastovaus greičio palaikymo sistemos*

laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu.. 200

Pastovaus greičio palaikymo sistema* –

tęsti nustatytą greitį................................. 200

Pastovaus greičio palaikymo sistema* –

išaktyvinimas........................................... 201

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema – ACC*....................................... 201

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema* – veikimas................................. 203

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema* – apžvalga................................ 205

07

sistema* – nustatyti laiko intervalą.......... 207

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budė-

jimo režimas............................................ 207

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės

lenkimas.................................................. 208

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema* – išaktyvinimas......................... 209

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema* – spūsties pagelbiklis............... 209

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio palaikymo

sistemos funkcijų perjungimas................ 211

Radaro jutiklis......................................... 212

Radaro jutiklis – apribojimai.................... 212

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai 214

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema* – ženklai ir pranešimai.............. 215

Atstumo perspėjimas* – ženklai ir prane-

šimai........................................................ 219

Įspėjimas dėl atstumo*............................ 217

Atstumo perspėjimas* – apribojimai....... 218

07

City Safety™ – apribojimai...................... 222

City Safety™ – lazerinis jutiklis............... 224

City Safety™ – ženklai ir pranešimai....... 226

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*.......... 227

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – vei-

kimas....................................................... 228

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dvi-

ratininkų aptikimas.................................. 229

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –

pėsčiųjų aptikimas.................................. 230

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – vei-

kimas....................................................... 231

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apri-

bojimai.................................................... 233

6

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Turinys

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –

kameros jutiklio apribojimai.................... 234

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – žen-

klai ir pranešimai..................................... 236

Vairuotojo įspėjimo sistema*................... 238

Driver Alert Control (DAC)*...................... 238

„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas. 239

Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir

pranešimai............................................... 240

07

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*... 245

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – veikimas..................................... 243

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – apribojimai................................. 243

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – ženklai ir pranešimai.................. 244

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –

veikimas.................................................. 246

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –

veikimas.................................................. 247

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –

apribojimai.............................................. 248

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –

ženklai ir pranešimai............................... 249

Pagalbinė statymo sistema*.................... 250

Statymo pagalbos sistema* – veikimas.. 250

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis

statymas................................................. 251

Statymo pagalbos sistema* – statymas

priekiu..................................................... 252

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indi-

07

Statymo pagalbos kamera – nuostatos.. 256

Statymo pagalbos kamera – apribojimai 257

Parkavimo pagelbiklis (PAP)*.................. 258

Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas.... 258

Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas.. 259

Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai 261

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir

pranešimai............................................... 262

BLIS*....................................................... 262

BLIS* – veikimas..................................... 263

CTA* ....................................................... 265

BLIS – ženklai ir pranešimai.................... 267

Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sis-

tema........................................................ 267

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

7

Turinys

08 Užvedimas ir važiavimas

Alkospyna*.............................................. 269

Alkospyna* – veikimas ir valdymas......... 269

Alkospyna* – laikymas............................ 270

Alkospyna* – prieš užvedant variklį......... 270

Alkospyna* – būtina atminti.................... 272

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai 273

Variklio užvedimas.................................. 274

Variklio išjungimas.................................. 275

08

Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir

pranešimai............................................... 278

Automobilio užvedimas nuo kito akumu-

liatoriaus.................................................. 279

Pavarų dėžės.......................................... 280

Mechaninė pavarų dėžė.......................... 281

Pavaros perjungimo indikatorius*........... 281

Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*.. 282

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*.. 286

Pavarų svirties blokatorius...................... 288

Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........ 289

Visų ratų pavara – (AWD)*....................... 289

„Hill Descent Control“ (HDC)*................. 290

Start/Stop*.............................................. 291

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas.. 292

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas.... 293

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsi-

veda........................................................ 294

„Start/Stop“* – variklis automatiškai

neužvedamas.......................................... 295

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,

mechaninė pavarų dėžė.......................... 296

08

Stabdymas koja...................................... 302

Stovėjimo stabdžiai................................. 305

Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo

sistema.................................................... 303

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo sig-

nalas ir automatinis avarinis signalas...... 304

Kojinis stabdys – avarinė stabdymo

pagalba................................................... 304

Važiavimas per brastą............................. 309

Perkaitimas............................................. 309

Važiavimas su atidarytu bagažinės dang-

čiu........................................................... 310

Perkrova – starterio akumuliatorius........ 310

Prieš išvykstant į tolimą kelionę.............. 311

Degalų bako atlankas – atidarymas /

uždarymas............................................... 312

Kuro pildymo angos apsauginis skydas –

rankinis atidarymas................................. 312

Važiavimas žiemą.................................... 311

Pilno kuro bako pripylimas...................... 312

Degalai – tvarkymas................................ 313

Degalai – benzinas.................................. 314

08

Taupus važiavimas.................................. 317

Važiavimas su priekaba*......................... 318

Važiavimas su priekaba* – mechaninė

pavarų dėžė............................................ 319

Važiavimas su priekaba* – automatinė

pavarų dėžė............................................ 319

Vilkimo rėmas arba kablys*..................... 320

Atjungiamas kablys* – laikymas.............. 320

Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai

duomenys............................................... 321

Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas

ir nuėmimas............................................ 321

Priekabos stabilizavimo sistema - TSA... 324

8

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Turinys

Vilkimas................................................... 325

Pagalba kelyje......................................... 327

Vilkimo ąsa.............................................. 326

08

09 Ratai ir padangos

Padangos – priežiūra.............................. 329

Padangos – protektoriaus susidėvėjimo

indikatoriai............................................... 331

Padangos – sukimosi kryptis.................. 330

Padangos – oro slėgis............................. 331

Ratų ir ratlankių matmenys..................... 333

Padangos – matmenys........................... 333

Padangos – apkrovos indeksas.............. 334

09

Ratų keitimas – ratų nuėmimas............... 336

Ratų keitimas – montavimas................... 338

Trikampis avarinis ženklas...................... 339

Įrankiai..................................................... 340

Domkratas*............................................. 340

Pirmosios pagalbos rinkinys*.................. 341

Slėgio padangose stebėjimo sistema*.... 341

Slėgio padangose stebėjimo sistema

(TPMS)* – bendroji dalis.......................... 342

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –

reguliavimas (perkalibravimas)................ 343

Slėgio padangose stebėjimo sistema

(TPMS)* – būsena.................................... 344

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –

suaktyvinimas ir išaktyvinimas................ 345

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos

sprendimas............................................. 346

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –

rekomendacijos....................................... 345

Slėgio padangose stebėjimas (TM)*....... 346

Avarinis pradurtos padangos remontas.. 348

09

Avarinis pradurtos padangos remontas –

operacija................................................. 350

Avarinis pradurtos padangos remontas –

pakartotinė patikra.................................. 352

Pradurtos padangos avarinio remonto

rinkinys - padangų pripūtimas................ 353

Avarinio pradurtos padangos remonto

komplektas – hermetikas........................ 354

Tipo patvirtinimas – slėgio padangose

stebėjimas (TPMS).................................. 355

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

9

Turinys

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Variklio gaubtas – atidarymas ir uždary-

mas......................................................... 367

„Volvo“ techninės priežiūros programa.. 362

Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą* 362

Automobilio pakėlimas............................ 365

Variklio skyrius – apžvalga...................... 367

Variklio skyrius – patikra......................... 368

10

Stabdžių ir sankabos skystis – lygis....... 375

Vairo stiprintuvo skystis – lygis............... 375

Klimato kontrolės sistema – trikčių šalini-

mas ir remontas...................................... 376

Lemputės keitimas – bendroji dalis........ 376

Lempučių keitimas – priekiniai žibintai.... 377

Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų

šviesų žibintų lempučių dangtis.............. 378

Lempučių keitimas – artimųjų šviesų

žibintai..................................................... 379

Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų

žibintai..................................................... 380

Lempučių keitimas – papildomos tolimo-

sios šviesos............................................. 380

Lempučių keitimas – priekiniai posūkio

žibintai..................................................... 381

Lempučių keitimas – galinis žibintas....... 381

Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta 382

Lemputės keitimas – automobilio

numerių lentelių apšvietimas................... 382

Lemputės pakeitimas – bagažinės

apšvietimas............................................. 383

Lempučių keitimas – kosmetinio veidro-

10

Plovimo skystis – pildymas..................... 386

Akumuliatorius – ženklai......................... 388

Starterio akumuliatorius – keitimas......... 389

Akumuliatorius – Start/Stop.................... 391

Elektros sistema...................................... 393

Starterio akumuliatorius – bendroji infor-

macija...................................................... 386

Saugikliai – bendroji dalis....................... 393

Saugikliai – variklio skyriuje..................... 395

Saugikliai – po daiktadėže...................... 399

Saugikliai – kontrolės modulyje po daik-

tadėže..................................................... 401

Saugikliai – bagažinėje............................ 403

Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo

zonoje...................................................... 405

Vaškavimas ir poliravimas....................... 408

Vandenį ir purvą atstumianti danga........ 409

Antikorozinė danga................................. 410

Automobilio vidaus valymas................... 410

Dažų sluoksnio pažeidimai..................... 411

Automobilių plovykla............................... 407

10

10

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

11 Specifikacijos

Techninės informacijos žymenys............ 415

Velkamas svoris ir vilkimo kablio

apkrova................................................... 419

Variklio alyva – nepalankios vairavimo

sąlygos.................................................... 423

Gabaritai.................................................. 417

Masės..................................................... 418

Variklio techniniai duomenys.................. 421

Variklio alyva – klasė ir tūris.................... 424

11

Vairo stiprintuvo skystis – klasė.............. 430

Degalų bakas – tūris............................... 431

Oro kondicionavimo techniniai duome-

nys.......................................................... 432

Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kie-

kis............................................................ 433

Padangos – patvirtintas slėgis padan-

gose........................................................ 437

12 Abėcėlinė rodyklė

Abėcėlinė rodyklė.................................... 440

12

Turinys

11

ĮVADAS

Automobilio savininko vadovas automobilio ekrane

Automobilio ekrane galima rodyti skaitmeninę automobilio savininko vadovo versiją apie tai, kaip naudotis automobiliu.

1

. Automobilio savininko vadove rasite informacijos

Jei automobilio savininko informacija rodoma ekrane, papildomai pateikiamas spausdintas savininko vadovas. Jame rasite svarbios informacijos, duomenų apie paskutinius naujinius ir įvairių instrukcijų. Tai gali būti naudinga, kai, pvz., dėl praktinių priežasčių neįmanoma skaityti informacijos ekrane.

Automobilio savininko vadovą taip pat rasite

„Volvo“ techninės pagalbos puslapyje. Be to, jį galima atsisiųsti kaip mobiliąją programėlę.

Pakeitus ekrano kalbą, kai kuri informacija gali nebeatitikti nacionalinių arba vietinių įstatymų ir taisyklių.

SVARBU

Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.

Jei informacija ekrane ir spausdintame vadove skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.

01 Įvadas

Automobilio savininko vadovo skaitymas

Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti, perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.

Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis, gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos instrukcijas.

Automobilio savininko vadove esantys techniniai duomenys, dizainas, savybės ir paveiksliukai nebūtinai turi tikti jūsų naudojamam automobiliui. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

© Volvo Car Corporation

SVARBU

Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei iškiltų kokia problema, neturėtumėte informacijos apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios pagalbos.

01

1 Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.

}}

13

01

01 Įvadas

||

Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose

PASTABA

Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.

Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.

Parinktys / priedai

Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti žvaigždute*.

Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).

Automobilio savininko vadove aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius.

Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.

Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į „Volvo“ atstovą.

Speciali informacija

ĮSPĖJIMAS

Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.

SVARBU

Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.

PASTABA

Tekstai su PASTABA pateikia patarimų, palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.

Išnaša

Išnašos pateikiamos automobilio savininko vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija papildo patį tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.

Pranešimai

Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:

Media

,

Sending location

.

Lipdukai

Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.

Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau svarbių – informacinių.

Įspėjimas apie galimas traumas

G031590

Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke, baltas tekstas / paveikslėlis juodame prane-

šimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba žūti.

14

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

01 Įvadas

Žalos turtui pavojus Information

Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.

Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.

PASTABA

Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui taikoma informacija yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.

Procesų sąrašas

Automobilio savininko vadove procesai, kurių veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra sunumeruoti.

Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.

Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.

Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.

Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.

Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.

Padėčių sąrašas

Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką, pateikiamas ir padėčių sąraše.

Veiksmų sąrašas

Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui apibrėžti.

Pavyzdžiui:

Aušinimo skystis

Variklio alyva

Susijusi informacija

Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.

}}

15

01

01

01 Įvadas

||

Vaizdai

Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.

Tęsinys kitame puslapyje

}}

Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas į kitą puslapį.

Tęsiama nuo ankstesnio puslapio

||

Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.

Susijusi informacija

Automobilio savininko vadovas ir aplinka

(p. 25)

Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 20)

Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje

Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje

2

. Turinį galima naršyti ir lengva nar-

šyti taro skirtingų skyrių.

Atverskite skaitmeninį savininko vadovą – paspauskite

MY CAR

mygtuką centriniame valdymo pulte bei

OK/MENU

ir pasirinkite

Owner's manual

.

Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.

toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Search

- ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.

Categories

- visi straipsniai surūšiuoti į kategorijas.

Favourites

- sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.

Quick Guide

– straipsnių apie bendrąsias funkcijas pasirinkimas.

Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį

Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.

PASTABA

Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant nepateikiamas.

Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.

Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:

16

2 Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.

01 Įvadas

Paieška

Paieška naudojant ženklų ratuką.

Simbolių sąrašas.

Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).

Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz., „saugos diržas“, įvesti.

1. Pasukite

TUNE

iki pageidaujamos raidės ir paspauskite

OK/MENU

, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.

2. Tęskite su kita raide ir t. t.

3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką, reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2) pasukti

TUNE

iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti

OK/MENU

.

123

/

AB

C

MORE

OK

Į raides ir skaičius keičiama su

OK/MENU

.

Į specialiuosius simbolius persijungiama su

OK/MENU

.

Atlikite paiešką. Pasukite

TUNE

, kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite

OK/MENU

, kad pasiektumėte šį straipsnį.

a|A

|

|

}

Su

OK/MENU

keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.

Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su

TUNE

. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su

EXIT

. Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite

OK/MENU

.

Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguojant paieškos lauką.

01

}}

17

01

01 Įvadas

||

Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra

Skaičių klaviatūra.

Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais

0

-

9

,

*

ir

#

.

Paspaudus, pvz.,

9

, po mygtuku pasirodo juosta su visais ženklais

3

, pvz.,

V

,

x

,

y

,

z

ir

9

.

Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.

Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.

Naikinama / anuliuojama spaudžiant

EXIT

.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Kategorijos

Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.

Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.

Sukite

TUNE

, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite

OK/MENU

, kad atsidarytų kategorija, pasirinkta , arba straipsnis, pasirinktas . Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite

EXIT

.

Parankiniai

Γia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.

Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.

Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite

TUNE

, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite

OK/MENU

. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite

EXIT

.

Quick Guide

Γia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai pasiekti.

Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite

TUNE

, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite

OK/MENU

. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite

EXIT

.

Naršymas straipsnyje

Pradinis puslapis

– pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.

Parankinis

– straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį, galite paspausti

FAV

mygtuką centriniame valdymo skyde.

Paryškinta nuoroda

– nukreipiama į susietą straipsnį.

Specialūs tekstai

– jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.

Sukite

TUNE

, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-

3 Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.

18

kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite

OK/MENU

. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite

EXIT

.

01 Įvadas

Duomenų įrašymas

Automobilis registruoja tam tikrą informaciją apie veikimą ir funkcijas bei visus incidentus.

Jūsų automobilyje įrengti keli kompiuteriai, kurių funkcija – nuolat tikrinti ir stebėti automobilio veikimo charakteristikas bei funkcijas.

Kai kurie kompiuteriai normalaus važiavimo metu aptikę klaidą gali įrašyti informaciją. Be to, informacija yra įrašoma ir susidūrimo ar įvykio metu. Tam tikros įrašytos informacijos dalys yra reikalingos tam, kad meistrai aptarnavimo ir techninės priežiūros metu galėtų diagnozuoti ir pašalinti triktis, o „Volvo“ automobiliai atitiktų teisinius ir kitus reikalavimus.

Be to, informacija yra naudojama „Volvo“ tyrimų tikslais, siekiant nuolat tobulinti automobilių kokybę ir saugumą, kadangi informacija gali padėti geriau suprasti veiksnius, kurie sukelia avarijas ir sužalojimus.

Duomenys susideda iš detalios informacijos apie įvairių automobilio sistemų bei modulių – variklio, akceleratoriaus, vairo, stabdžių bei kitų sistemų – būseną ir veikimą. Šiuose duomenyse gali būti informacijos apie vairuotojo vairavimo elgseną, pvz., automobilio greitį, stabdžių ir greičio pedalo naudojimą, vairo judesius ir vairuotojo bei keleivių saugos diržų naudojimą. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių, taip pat – dėl susidūrimo ar incidento – ši informacija gali būti laikoma automobilio kompiuteriuose tam tikrą laikotarpį. „Volvo“ gali laikyti šią informaciją tol, kol ji padės tobulinti ir gerinti saugumą bei kokybę, taip pat – kol bus teisinių bei kitų reikalavimų, į kuriuos „Volvo“ turės atsižvelgti.

„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Vis dėlto dėl tam tikrų nacionalinių įstatymų ir reglamentų „Volvo“ gali būti priversta atskleisti šią informaciją atitinkamoms viešojo valdymo institucijoms, pvz., policijai ar kitoms įstaigoms, kurioms gali būti suteikta teisė turėti prieigą prie tokios informacijos.

Siekiant perskaityti ir interpretuoti automobilio kompiuterių įrašytą informaciją, reikia specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su bendrove sutartis pasirašę autoservisai.

„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į

„Volvo“ atstovą.

01

19

01 Įvadas

01

Aksesuarai ir papildoma įranga

Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio elektroninės sistemos veikimas.

Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.

Šilumą atspindintis priekinis stiklas*

Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.

Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto

šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.

Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje, kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele

(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).

Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.

A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko pabaigos.

A

B

Matmenys

40 mm

80 mm

Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete

„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą tinklalapį „My Volvo“.

Pagalba internetu

Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į support.volvocars.com arba naudokite toliau esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.

QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.

Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Γia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.

20

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

01 Įvadas

Iš techninės pagalbos puslapio atsisiunčiama informacija

Žemėlapiai

Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos puslapio.

Mobiliosios programėlės

Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš

2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Γia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.

Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų

Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick

Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.

Kontaktai

Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią

„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.

Mano „Volvo“ internete

4

Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir jūsų automobilio tinklalapį.

Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę įrangą.

Susijusi informacija

Volvo ID (p. 21)

Volvo ID

Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia prieigą prie įvairių paslaugų

5

.

Paslaugų pavyzdžiai:

„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.

Prie interneto prijungtame automobilyje* – norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį prie asmeninės Volvo ID.

Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call mobiliosios taikomosios programos

Volvo ID privalumai

Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.

Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms

(t. y. „My Volvo“)

Volvo ID sukūrimas

Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.

laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nuro-

4

5

Taikoma kai kurioms rinkoms.

Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.

01

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

21

01

01 Įvadas

|| dytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos iš tolesnių paslaugų pagalba:

„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto adresą ir laikykitės instrukcijų.

Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio mygtuką ir pasirinkite

Apps

Settings

bei laikykitės instrukcijų.

„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto adresą ir laikykitės instrukcijų.

Susijusi informacija

Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 20)

22

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Aplinkos filosofija

Jūsų „Volvo" atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus ir yra pagamintas

01 Įvadas

vienoje iš švariausių ir taupiausiai išteklius naudojančių gamyklų pasaulyje. „Volvo Car

Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

01

Viena iš pagrindinių korporacijos „Volvo Cars” veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms, yra aplinkos apsauga. Mes taip pat tikimės, kad mūsų klientams, kaip ir mums patiems, rūpės aplinkos apsauga.

„Volvo Cars” suteiktas pasaulinis ISO sertifikatas, kuriame yra ir ISO 14001 aplinkosaugos standartas, kuris taikomas visose gamyklose bei kai kuriuose kituose mūsų padaliniuose. Mes taip pat nustatome reikalavimus savo partneriams, kad jie sistemingai spręstų aplinkosaugos klausimus.

Kuro sąnaudos

„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.

Vairuotojas gali įtakoti kuro sąnaudas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką“.

Veiksminga emisijos kontrolė

Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.

Švarus oras automobilio salone

Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir taršos, patenkančios per ortakį.

Rafinuota salono oro kokybės sistema*(IAQS) užtikrina į automobilio saloną iš lauko patenkančio oro valymą.

Sistemą sudaro elektroninis jutiklis ir anglies filtras. Į automobilio saloną patenkantis oras nuolat kontroliuojamas, ir jeigu tam tikrų

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

23

01

01 Įvadas

|| kenksmingų dujų, pavyzdžiui, anglies monoksido lygis pakyla, oro tiekimas uždaromas.

Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.

Anglies filtras neleidžia patekti į automobilio saloną azoto oksidams, pažeminiam ozonui ir angliavandeniliui.

Salonas

„Volvo” salonas yra patogus ir tinka alergiškiems bei astma sergantiems žmonėms. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pasirenkant ekologiškas medžiagas.

„Volvo” autoservisai ir aplinka

Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs prisidedate prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps mūsų sistemos dalimi. Projektuodama autoservisus,

„Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką. Mūsų autoservisų darbuotojai yra apmokyti ir turi įrengimų, kad būtų garantuota tinkama aplinkos apsauga.

Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką

Galima nesunkiai prisidėti kuriant geresnę aplinką. Toliau pateikiame kelis patarimus:

Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.

Važiuokite ekonomiškai: prognozuokite situaciją.

Vykdykite aptarnavimo ir techninės priežiūros darbus pagal automobilio savininko vadovo instrukcijas: paisykite techninės priežiūros ir garantijos knygelėje rekomenduojamų intervalų.

Jei automobilyje įrengtas variklio bloko

šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai, variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.

Važiuojant dideliu greičiu, dėl padidėjusio vėjo pasipriešinimo žymiai išauga kuro sąnaudos: dvigubai padidinus greitį, vėjo pasipriešinimas padidėja 4 kartus.

Aplinkai pavojingas atliekas, pavyzdžiui, akumuliatorius ir alyvą, visada atiduokite sutvarkyti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio eksploataciją. Daugiau informacijos ir

patarimų rasite „Eco guide“ (p. 66), „Taupus

važiavimas“ (p. 317) ir „Degalų sąnaudos“

(p. 433).

Perdirbimas

„Volvo“ rūpinasi gamta: svarbu, kad automobilis būtų perdirbtas aplinkai nekenksmingu būdu. Galima perdirbti beveik visą automobilį.

Todėl automobilio paskutinio savininko pra-

šoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.

Susijusi informacija

Automobilio savininko vadovas ir aplinka

(p. 25)

24

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Automobilio savininko vadovas ir aplinka

Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė gaminama iš „Forest Stewardship Council“

®

(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.

FSC

®

ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC

® patvirtintų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.

Laminuotas stiklas

Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja garsą salone. Priekinis ir šoniniai langai* yra iš laminuoto stiklo.

Susijusi informacija

Aplinkos filosofija (p. 23)

01 Įvadas

01

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

25

SAUGA

02 Sauga

Bendroji informacija apie saugos diržus

Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite, kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę saugos diržus.

Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą, patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties klubais esanti diržo juosta turi būti kuo žemiau

(jokiu būdu ne ant pilvo).

Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo sėdint įprastoje padėtyje.

Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams

sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 28)

saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu (p. 30).

Atminkite

Nenaudokite spaustukų ar panašių daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.

Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur nors įstrigęs.

ĮSPĖJIMAS

Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.

ĮSPĖJIMAS

Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik vienam asmeniui.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos diržų patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.

Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti visą saugos diržą. Nors saugos diržas ir atrodo nepažeistas, jis gali būti praradęs kai kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą, jei jis nusidėvėjęs ar pažeistas. Naujas saugos diržas turi būti patvirtinto tipo ir turi būti skirtas įrengti toje pačioje vietoje, kaip ir keičiamas saugos diržas.

Susijusi informacija

Saugos diržas nėštumo metu (p. 29)

Saugos diržas – atleidimas (p. 29)

Saugos diržo įtempiklis (p. 30)

02

27

02 Sauga

02

Saugos diržas – prisisegimas

Prisisekite saugos diržą (p. 27) prieš pradė-

dami važiuoti.

Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.

Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.

Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi būti perjuostas per petį.

Atminkite

Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti: jei trauksite per staigiai stabdant ir spaudžiant akceleratorių jei automobilis pasviręs į priekį.

Susijusi informacija

Saugos diržas nėštumo metu (p. 29)

Saugos diržas – atleidimas (p. 29)

Saugos diržo įtempiklis (p. 30)

Priminimas užsisegti saugos diržą

(p. 30)

Tinkamai prisisegtas saugos diržas.

Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite mygtuką ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi trintis į Jūsų kaklą.

Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams

1

.

28

1 Kai kuriose šalyse.

Saugos diržas – atleidimas

Galima atsisegti saugos diržą (p. 27), kai auto-

mobilis stovi.

Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.

Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.

Susijusi informacija

Saugos diržas – prisisegimas (p. 28)

Priminimas užsisegti saugos diržą

(p. 30)

Saugos diržas nėštumo metu

Nėščiosioms būtina prisisegti saugos diržą (p. 27), tačiau labai svarbu tai atlikti tei-

singai.

02 Sauga

Susijusi informacija

Saugos diržas – prisisegimas (p. 28)

Saugos diržas – atleidimas (p. 29)

02

Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo šoną.

Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.

Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuo-

tojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę

(p. 79) ir vairą (p. 83) taip, kad galėtų leng-

vai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo būtų kuo didesnis tarpas.

29

02 Sauga

02

Priminimas užsisegti saugos diržą

Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema

primins, kad reikia prisisegti (p. 28) prisisegti

saugos diržą.

Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra

lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 62).

Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.

Galinė sėdynė

Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:

Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 27) yra prisegti. Kai prisise-

gami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie-

• taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.

Pranešimas dingsta automatiškai, pavažiavus apie 30 sekundžių arba nuspaudus

posūkių rodiklių svirtelės

OK

mygtuką

(p. 108).

Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu neprisisegamas kuris nors užpakalinės sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su garsiniu / vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku

OK

.

Jungtiniame prietaisų skydelyje visuomet galima pasižiūrėti, kurie saugos diržai yra naudojami. Išsaugotiems pranešimams peržiūrėti spauskite

OK

mygtuką.

Kai kuriose šalyse

Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai primena garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.

Saugos diržo įtempiklis

Visi saugos diržai (p. 27) turi diržo įtempiklius.

Pakankamai stipraus smūgio metu saugos diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau saugo keleivius.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.

Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.

30

Sauga – įspėjamasis ženklas

Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu

jungtinio prietaisų skydelio (p. 62) informaci-

niame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.

Oro pagalvių sistemos (p. 32) trikampis avarinis

ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.

Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis ženklas ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.

Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio padėtyje

II

(p. 78), jungtiniame prietaisų

skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei oro pagalvių sistema veikia sklandžiai, šis ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.

ĮSPĖJIMAS

Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie triktį saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su įgaliotu Volvo autoservisu.

Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo

SRS oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti

arba

02 Sauga

SRS oro pagalvė Būtina skubiai aptarnauti

. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie saugos režimą

(p. 42)

02

31

02 Sauga

02

Saugos oro pagalvių sistema

Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.

Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu kairėje pusėje.

SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir įkaista. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.

Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai sekundės.

ĮSPĖJIMAS

Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.

Sutrikęs saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali sukelti gedimą ir baigtis rimtu žmonių sužalojimu.

PASTABA

Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.

Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių.

Susijusi informacija

Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje

(p. 33)

Keleivio oro pagalvė (p. 33)

Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 31)

Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu dešinėje pusėje.

32

02 Sauga

Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje

Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto

saugos diržo (p. 27) efektyvumą, automobilyje

įrengta saugos oro pagalvė (p. 32).

Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra pažymėta užrašu

AIRBAG

.

ĮSPĖJIMAS

Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali sumažėti.

Susijusi informacija

Keleivio oro pagalvė (p. 33)

Keleivio oro pagalvė

Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 27) efektyvumą, automobilyje

įrengta saugos oro pagalvė (p. 32).

Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.

Jos dangtelis pažymėtas užrašu

AIRBAG

.

Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu kairėje pusėje.

Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu dešinėje pusėje.

Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų automobilio vietų:

02

1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.

}}

33

02

||

02 Sauga

2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.

ĮSPĖJIMAS

Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali sumažėti.

Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.

ĮSPĖJIMAS

Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę arba ant paaukštintos pasostės priekinėje sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.

Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti priešais priekinę keleivio sėdynę.

Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei yra įjungta oro pagalvė.

Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei.

Jungiklis – PACOS*

Priekinės keleivio sėdynės saugos oro

pagalvę galima išjungti (p. 35), jei automobi-

lyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger

Airbag Cut Off Switch“).

ĮSPĖJIMAS

Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio

(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.

Susijusi informacija

Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje

(p. 33)

Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)

34

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*

Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 33)

galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas

PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off

Switch“).

Jungiklis – PACOS

Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei

(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos keleivio durelės.

Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama

nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 167).

Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.

Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama

02 Sauga

sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant paaukštintos pasostės.

Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra

šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.

ĮSPĖJIMAS

Įjungta oro pagalvė

(keleivio sėdynė):

Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę arba ant paaukštintos pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis mažesnis kaip 140 cm.

Išjungta saugos oro pagalvė

(keleivio sėdynė):

Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140 cm, jei yra išjungta oro pagalvė.

Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei.

PASTABA

Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje

II

(p. 78), jungtiniame prietaisų skydelyje

apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 31).

Po to užsidega ženklas lubų skydelyje, rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės oro pagalvės padėtis teisinga.

Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė yra įjungta.

Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė yra įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).

ĮSPĖJIMAS

Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo pulte šviečia simbolis. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko gyvybei.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

35

02

02

||

02 Sauga

2

2

Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė yra išjungta.

Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį paveikslėlį).

ĮSPĖJIMAS

Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių siste-

mos įspėjamasis ženklas(p. 31). Tai rodo,

kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.

ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus automobilio keleivių gyvybei.

Susijusi informacija

Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)

Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)

Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos dalį SIPS („Side Impact Protection System“) perduoda sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.

SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.

Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos priekinių sėdynių atlošuose.

Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos

36

oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.

Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.

Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.

ĮSPĖJIMAS

„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios

šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.

Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durelių skydo, nes šios erdvės reikia

šoninei saugos oro pagalvei.

„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik

„Volvo“ patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.

Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.

Susijusi informacija

Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje

(p. 33)

Keleivio oro pagalvė (p. 33)

Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška automobilinė kėdutė / paaukštinta pasostė (p. 37)

Saugos oro užsklanda (IC) (p. 38)

02 Sauga

Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška automobilinė kėdutė / paaukštinta pasostė

Šoninė oro pagalvė (p. 36) nesumažina auto-

mobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.

Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą pasostę (p. 45) galima dėti ant priekinės

keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė

(p. 35).

Susijusi informacija

Keleivio oro pagalvė (p. 33)

Bendroji informacija apie vaikų saugą

(p. 44)

02

37

02 Sauga

02

Saugos oro užsklanda (IC)

Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.

Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain)

yra viena iš SIPS sistemos (p. 36) ir saugos

oro pagalvių sistemos (p. 32) dalių. Ji mon-

tuojama palei abu automobilio lubų šonus ir padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivius, sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).

Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar

šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.

ĮSPĖJIMAS

Automobilio krovinių aukštis negali būti didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio lubose, apsauga gali sumažėti.

ĮSPĖJIMAS

Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie saugos diržus

(p. 27)

Bendroji informacija apie WHIPS

(kaklo apsaugą)

WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.

38

WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų veiksnių.

02 Sauga

ĮSPĖJIMAS

WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.

Visada naudokite saugos diržą.

Sėdynės funkcijos

WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.

ĮSPĖJIMAS

Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos.

Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.

Susijusi informacija

WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės

(p. 39)

WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 40)

Bendroji informacija apie saugos diržus

(p. 27)

WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės

WHIPS sistema (p. 38) nesumažina automobi-

lio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.

Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą pasostę (p. 45) galima dėti ant priekinės

keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė

(p. 35).

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie vaikų saugą

(p. 44)

02

39

02 Sauga

02

WHIPS – sėdėjimo padėtis

Kad WHIPS sistema (p. 38) užtikrintų optima-

lią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.

Sėdėjimo padėtis

Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą

sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 79).

Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis atstumas.

Veikimas

ĮSPĖJIMAS

Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos darbui niekas nekliudo.

Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų gali nesuveikti WHIPS sistema.

ĮSPĖJIMAS

Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės atlošą, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti į priekį, kad ji nesusiliestų su nulenkiamu atlošu.

Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS sistemai.

ĮSPĖJIMAS

Jeigu sėdynę paveikia itin didelės jėgos, pvz., automobiliui patyrus smūgį į galinę dalį, reikia patikrinti WHIPS sistemą.

„Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.

Net jei sėdynės atrodo nepažeistos, dalis

WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.

„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.

40

02 Sauga

Kada suveikia sistemos

Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai sumažintų sužalojimų pavojų.

Sistema

Saugos diržo įtempiklis (p. 30) prieki-

nėje sėdynėje

Saugos diržo įtempiklis, galinė sėdynė

Įsijungia

Priekinio smūgio ir

(arba) šoninio smūgio, ir (arba) smūgio į automobilio galą ir

(arba) apsivertimo atveju

Smūgio į priekį ir

(arba) šoną metu, ir

(arba) apsivertus

Priekinio smūgio atveju

A

Saugos oro pagalvės

(Vairas (p. 33) ir keleivio saugos oro pagalvė (p. 33))

Šoninės saugos oro pagalvės (SIPS)

(p. 36)

Šoninio smūgio atveju

A

Sistema Įsijungia

Saugos oro užsklanda (IC)

(p. 38)

Kaklo apsauga

WHIPS (p. 38)

Smūgio į šoną metu ir (arba) apsivertus, ir (arba) smūgio į priekį metu

A

Galinio smūgio atveju

A Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis, bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.

Jei oro pagalvės (p. 32) išsiskleidė, rekomen-

duojama elgtis taip:

Automobilio techninė pagalba. „Volvo" rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.

„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.

Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.

PASTABA

Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.

ĮSPĖJIMAS

Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite akumuliatoriaus laidus.

Nebandykite užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui. Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.

02

41

02 Sauga

02

Bendroji informacija apie saugos režimą

Avarinis režimas yra apsauga, įsijungianti, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, kuro įsiurbimo sistema, apsauginių sistemų jutikliai arba stabdžiai.

Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.

Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.

Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 62) informaciniame ekrane

gali pasirodyti tekstas

Saugos režimas Žr.

vadovą

. Tai reiškia, kad automobilio veikla yra sutrikusi.

ĮSPĖJIMAS

Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė

Saugos režimas Žr. vadovą

,

„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.

Susijusi informacija

Saugos režimas – bandymas užvesti automobilį (p. 43)

Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 43)

42

Saugos režimas – bandymas užvesti automobilį

Jei automobilis nustatytas veikti saugos režimu (p. 42), tuomet, jei viskas atrodo nor-

maliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti užvesti variklį.

Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro kvapo.

Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote, kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti užvesti automobilį.

Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite užvesti automobilį.

Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas

Saugos režimas Žr. vadovą

, automobiliu negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinau-

doti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 327). Net jeigu atrodo, kad auto-

mobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.

ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo pranešimas

Saugos režimas Žr. vadovą

Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.

.

ĮSPĖJIMAS

Jei įjungtas saugos režimas, automobilio negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 43)

02 Sauga

Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną

Jei pabandžius užvesti automobilio variklį (p. 43) ir atstačius

Saugos režimas Žr.

vadovą

pasirodo

Normal mode

, automobilį galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.

Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie saugos režimą

(p. 42)

02

43

02 Sauga

02

Bendroji informacija apie vaikų saugą

Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.

Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.

„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki

3–4 metų amžiaus), o vyresnius – pirmyn nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).

Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo

vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45).

PASTABA

Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų

šalyje.

„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai), kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.

„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.

PASTABA

Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl aiškesnių nurodymų.

Durų užraktai su apsauga nuo vaikų

Galines duris ir jų langus* galima užblokuoti mechaniškai (p. 181) arba elektroniniu būdu

(p. 181)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš

vidaus.

Susijusi informacija

Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta

(p. 49)

Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)

Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 54)

44

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Vaikiškos automobilinės kėdutės

Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų naudojama tinkamai.

PASTABA

Prieš naudojant vaikų saugumo produktus, svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržų prie sėdynės padėties horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba bėgių ir sijų po sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti diržo juostas.

Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos įrengimo instrukcijoje.

Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra nesuderinamos.

02 Sauga

02

}}

45

02

02 Sauga

||

Rekomenduojamos vaiko kėdutės 2

Svoris Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)

0 grupė maks. 10 kg

0 + grupė maks. 13 kg

0 grupė maks. 10 kg

0 + grupė maks. 13 kg

„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.

Tipo aprobacija: E1 04301146

(U)

0 grupė maks. 10 kg

0 + grupė maks. 13 kg

Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.

(U)

Išorinė užpakalinė sėdynė Vidurinioji užpakalinė sėdynė

„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.

Tipo aprobacija: E1 04301146

(L)

„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.

Tipo aprobacija: E1 04301146

(U)

Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.

(U)

„Volvo” kėdutė kūdikiui

(Volvo Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.

Tipo aprobacija: E1

04301146

(U)

Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.

(U)

46

2 Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.

02 Sauga

Svoris

1 grupė

9-18 kg

1 grupė

9-18 kg

2 grupė

15-25 kg

2 grupė

15-25 kg

Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)

„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu ir savo diržais.

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192

(L)

Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.

(U)

Išorinė užpakalinė sėdynė Vidurinioji užpakalinė sėdynė

„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė

(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu ir savo diržais.

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192

(L)

Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.

(U)

Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.

(U)

„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu ir savo diržais.

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192

(L)

„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child

Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191

(U)

„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė

(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu ir savo diržais.

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192

(L)

„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191

(U)

02

}}

47

02

02 Sauga

||

Svoris Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro pagalve)

Išorinė užpakalinė sėdynė Vidurinioji užpakalinė sėdynė

2/3 grupė

15-36 kg

„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat with backrest).

Tipo aprobacija: E1 04301169

(UF)

„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat with backrest).

Tipo aprobacija: E1 04301169

(UF)

„Volvo“ pasostė su atlošu

(Volvo Booster Seat with backrest).

Tipo aprobacija: E1

04301169

(UF)

2/3 grupė

15-36 kg

Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with and without backrest).

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216

(UF)

Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with and without backrest).

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216

(UF)

Pasostė su atlošu ir be jo

(Booster Cushion with and without backrest).

Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216

(UF)

L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.

U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.

UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.

Susijusi informacija

Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta

(p. 49)

Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 54)

Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)

Bendroji informacija apie vaikų saugą

(p. 44)

48

02 Sauga

Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta

Jei suaktyvinta (p. 35) priekyje sėdinčio kelei-

vio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 45)

montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti sunkiai sužalotas.

Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų automobilio vietų:

1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.

2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.

Galite įtaisyti:

• vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė neįjungta.

viena arba kelios vaikiškos automobilinės kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę arba ant paaukštintos pasostės priekinėje sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.

Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti priešais priekinę keleivio sėdynę.

Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje, jei yra įjungta oro pagalvė.

Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei.

ĮSPĖJIMAS

Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.

Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie vaikų saugą

(p. 44)

Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 54)

Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)

02

49

02 Sauga

02

Vaikiška kėdutė – ISOFIX

ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama

tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 45).

Bendroji informacija apie vaikų saugą

(p. 44)

ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.

Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).

Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad pasiektumėte užraktus.

Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISO-

FIX montavimo taškų.

Susijusi informacija

ISOFIX – dydžio klasės (p. 50)

ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių tipai (p. 52)

ISOFIX – dydžio klasės

Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX

(p. 50) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasi-

fikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudo-

tojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 52).

Aprašymas Dydžio klasė

A

B

B1

C

D

E

Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė

Mažesnė (1 pasirinkimas) į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė

Mažesnė (2 pasirinkimas) į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė

Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė

Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė

Atgal nukreipta automobilinė kūdikių kėdutė

50

Dydžio klasė

F

Aprašymas

G

Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių kėdutė

Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių kėdutė

ĮSPĖJIMAS

Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.

PASTABA

Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį, automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą transporto priemonių sąrašą.

PASTABA

„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias „ISOFIX" vaikų kėdutes

„Volvo" rekomenduoja.

02 Sauga

02

51

02 Sauga

02

ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių tipai

Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių

– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai

Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas

reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems automobilių modeliams.

Svoris Dydžio klasė

Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai

Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal

Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal

Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal maks. 10 kg maks. 10 kg maks. 13 kg

9-18 kg

F

G

E

E

D

C

D

C

Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti

Priekinė sėdynė Išorinė užpakalinė sėdynė

X

X

X

X

X

X

X

X

Gerai

(IL)

Gerai

(IL)

Gerai A

(IL)

Gerai

A

(IL)

X

X

Gerai A

(IL)

Gerai A

(IL)

52

02 Sauga

Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas Svoris Dydžio klasė Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti

Priekinė sėdynė Išorinė užpakalinė sėdynė

Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė 9-18 kg B

B1

X

X

Gerai

B

(IUF)

Gerai

B

(IUF)

A X

Gerai B

(IUF)

X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.

IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.

IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.

A

B

Kad kūdikio / vaiko kėdutei ant galinės sėdynės būtų vietos, priekinė sėdynė turi būti nustatyta išilgai pirmyn nuo centrinės padėties.

„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.

Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės

(p. 50) vaikišką automobilinę kėdutę su ISO-

FIX (p. 50) tvirtinimo elementų sistema.

02

53

02 Sauga

02

Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai

Automobilyje įrengti tam tikrų vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 45) viršutiniai tvirtinimo

taškai. Šios tvirtinimo vietos yra ant bagažo lentynos ir uždengtos plastikiniais dangteliais.

Atitinkamai tvirtinimo vietai pasiekti nuimkite plastmasinius dangtelius.

ĮSPĖJIMAS

Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie vaikų saugą

(p. 44)

Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta

(p. 49)

Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)

54

Siekiant palengvinti įmontavimą, automobiliuose su palenkiamomis atramomis galvai išorinėse sėdynėse, atramos galvai turėtų būti nulenktos.

Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo” rekomenduoja mažus vaikus kiek galima ilgiau sodinti į kėdutes, atgręžtas į galą.

Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose, žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.

PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga

Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio ekranai ir valdymo elementai.

56

Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

}}

57

03

||

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Veikimas

Meniu ir pranešimai, posūkio žibintai, tolimųjų / artimųjų

šviesų žibintai, kelionės kompiuteris

Rankinis automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimas*

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

Garso signalas, saugos oro pagalvės

Jungtinis prietaisų skydelis

Meniu naršymas, garso sistemos ir telefono valdymas*

Žr.

(p. 108),

(p. 111),

(p. 96),

(p. 89) ir

(p. 122).

(p. 282).

(p. 198) ir

(p. 201).

(p. 83) ir

(p. 32).

(p. 62).

(p. 111) ir

„Sensus

Infotainment“ priedą.

(p. 274).

Mygtukas

START/

STOP ENGINE

Degimo jungiklis

(p. 77).

Veikimas

Informacinės pramogų sistemos ir meniu ekranas

Durų rankena

Valdymo skydelis

Avarinių šviesų signalas

Valdymo skydelis informacinei pramogų sistemai valdyti ir meniu naršyti

Klimato kontrolės valdymo skydelis

Pavarų perjungimo svirtis

Aktyviosios važiuoklės valdymo elementai („Four-C”)*

(p. 111) ir

„Sensus

Infotainment“ priedą.

(p. 131).

(p. 281),

(p. 282) ir

(p. 286).

(p. 187).

Žr.

(p. 111) ir

„Sensus

Infotainment“ priedą.

(p. 176),

(p. 181),

(p. 100) ir

(p. 102).

(p. 95).

Veikimas

Valytuvai ir langų plovimas

Vairo reguliavimas

Variklio dangčio atidariklis

Stovėjimo stabdžiai

Sėdynės reguliavimas*

Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo angos apsauginio skydo atidariklis ir bagažinės dangtis

Žr.

(p. 99).

(p. 83).

(p. 367).

(p. 305).

(p. 80).

(p. 85),

(p. 312) ir

(p. 178).

Susijusi informacija

Lauko temperatūros matuoklis (p. 71)

Kelionės ridos skaitiklis (p. 71)

Laikrodis (p. 72)

58

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga

Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio ekranai ir valdymo elementai.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

}}

59

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje

60

Veikimas

Informacinės pramogų sistemos ir meniu ekranas

Žr.

(p. 111) ir

„Sensus

Infotainment“ priedą.

(p. 77).

(p. 274).

Degimo jungiklis

Mygtukas

START/

STOP ENGINE

Rankinis automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimas*

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

Jungtinis prietaisų skydelis

Garso signalas, saugos oro pagalvės

Meniu naršymas, garso sistemos ir telefono valdymas*

(p. 282).

(p. 198) ir

(p. 201).

(p. 62).

(p. 83) ir

(p. 32).

(p. 111) ir

„Sensus

Infotainment“ priedą.

(p. 99).

Valytuvai ir langų plovimas

Durų rankena –

Veikimas

Valdymo skydelis

Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo angos apsauginio skydo atidariklis ir bagažinės dangtis

Sėdynės reguliavimas*

Stovėjimo stabdžiai

Vairo reguliavimas

Meniu ir pranešimai, posūkio žibintai, tolimųjų / artimųjų

šviesų žibintai, kelionės kompiuteris

Pavarų perjungimo svirtis

Žr.

(p. 176),

(p. 181),

(p. 100) ir

(p. 102).

(p. 85),

(p. 312) ir

(p. 178).

(p. 80).

(p. 305).

(p. 83).

(p. 108),

(p. 111),

(p. 96),

(p. 89) ir

(p. 122).

(p. 281),

(p. 282) ir

(p. 286).

(p. 187).

Aktyviosios važiuoklės valdymo elementai („Four-C”)*

Klimato kontrolės valdymo skydelis

(p. 131).

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Veikimas

Valdymo skydelis informacinei pramogų sistemai valdyti ir meniu naršyti

Žr.

(p. 111) ir

„Sensus

Infotainment“ priedą.

(p. 95).

Avarinių šviesų signalas

Variklio dangčio atidariklis

(p. 367).

Susijusi informacija

Lauko temperatūros matuoklis (p. 71)

Kelionės ridos skaitiklis (p. 71)

Laikrodis (p. 72)

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

61

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Jungtinis prietaisų skydelis

Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.

Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 62)

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63)

Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė (p. 67)

Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė (p. 69)

Analoginis jungtinis prietaisų skydelis

– apžvalga

Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.

Informacinis ekranas

Matuokliai ir indikatoriai

Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.

Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Γia taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė atspindima ekrane, rasite šių funkcijų apra-

šuose.

Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą 1 , įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122) ir Pilno kuro bako pripyli-

mas (p. 312).

Eco meter. Šis matuoklis parodo, kaip ekonomiškai buvo vairuojama. Kuo didesnis rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojama.

Spidometras

1

Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „

----

“, žyma tampa raudona.

62

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.

Pavarų perjungimo lemputė 2 Pavarų padėties lemputė

3

Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 281), Automatinė

pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 282) arba

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286).

Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai

Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų skydelis.

Kontroliniai ženklai

Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai įspėjamieji ženklai 4

Veikimo patikra

Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant

II

raktelio padėčiai arba užvedus variklį.

Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.

Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų patikra raktelio

II

padėtyje, visi ženklai užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos, kurie informuoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos slėgį.

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė (p. 67)

Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė (p. 69)

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga

Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.

Informacinis ekranas

Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.

Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Γia taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė

2

3

4

Mechaninė pavarų dėžė.

Automatinė pavarų dėžė.

Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu

ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 369).

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

63

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

|| atspindima ekrane, rasite šių funkcijų apra-

šuose.

Matuokliai ir indikatoriai

Skaitmeniniame prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias temas. Galimos temos:

„Elegance“, „Eco“ ir „Performance“.

Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.

Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo perjungiklio mygtuką

OK

ir nurodyti meniu parinktį

Temos

, sukant svirtelės reguliavimo ratuką. Spauskite

OK

mygtuką. Pasukite ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami

OK

mygtuką.

Kai kuriuose modelių variantuose centrinės konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio prietaisų skydelio temą.

Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.

Papildomos informacijos apie meniu valdymą

rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).

Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.

Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 160).

Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.

Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą

5

, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122) ir Pilno kuro bako pripyli-

mas (p. 312).

Variklio aušinimo skysčio temperatūros matuoklis

Spidometras

Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.

Pavarų perjungimo lemputė 6 Pavarų padėties lemputė

7

Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 281), Automatinė

5

6

7

Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „

Mechaninė pavarų dėžė.

Automatinė pavarų dėžė.

----

“, žyma tampa raudona.

pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 282) arba

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286).

Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.

Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą 5 , įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie

žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija

(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas

(p. 312).

Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir

„Power guide“* (p. 66).

Spidometras

64

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.

Pavarų perjungimo lemputė 6 Pavarų padėties lemputė

7

Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 281), Automatinė

pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 282) arba

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286).

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas

(p. 312).

Variklio aušinimo skysčio temperatūros matuoklis

Spidometras

Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.

Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir

„Power guide“* (p. 66).

Pavarų perjungimo lemputė 6 Pavarų padėties lemputė

7

Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 281), Automatinė

pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 282) arba

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286).

Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai

Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis prietaisų skydelis.

Kontroliniai ženklai

Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai įspėjamieji ženklai

8

03

Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.

Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą 5 , įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie

žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija

6

7

5

8

Mechaninė pavarų dėžė.

Automatinė pavarų dėžė.

Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „

ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 369).

----

“, žyma tampa raudona.

Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

65

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Veikimo patikra

Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant

II

raktelio padėčiai arba užvedus variklį.

Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.

Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų patikra raktelio

II

padėtyje, visi ženklai užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos, kurie informuoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos slėgį.

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė (p. 67)

Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė (p. 69)

„Eco guide“ ir „Power guide“*

„ Eco guide “ ir „ Power guide “ – tai du jungtinio prietaisų skydelio (p. 62) prietaisai, pade-

dantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant degalus.

Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip

blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris – kelionės statistika* (p. 123).

Eco guide

Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.

Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite

temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63).

Momentinė vertė

Γia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.

Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį, variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir stabdžių panaudojimą.

Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h) ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.

Itin mažos momentinės vertės matuoklyje įjungia raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai reiškia prastą ekonomiją, kurios reikėtų vengti.

Vidutinė vertė

Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina, kaip automobilis buvo vairuojamas pastaruoju metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų ekonomiją.

Power guide

Šis prietaisas rodo ryšį tarp variklio naudojamos galios „(Power)“ ir jos likučio.

Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite

temą „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63).

Momentinė vertė

Vidutinė vertė

66

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Pasiekiama variklio galia

Panaudojama variklio galia

Pasiekiama variklio galia

Mažesnė viršutinė rodyklė nurodo pasiekiamą variklio galią 9 . Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau galios esamoje pavaroje yra pasiekiama.

Panaudojama variklio galia

Didesnė apatinė rodyklė rodo panaudotą variklio galią 9 . Kuo aukščiau rodmuo skalėje, tuo daugiau galios imama iš variklio.

Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo didelį galios rezervą.

Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė

Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią klaidą ar triktį.

Kontroliniai ženklai

Ženklas Paaiškinimas

ABL sistemos gedimas

Išmetimo sistema

ABS sistemos gedimas

Įjungtas galinis rūko žibintas

Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)

Stabilumo sistema, sportinis

režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas

(p. 189)

Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)

Mažas kuro kiekis bake

9 Galia priklauso nuo variklio apsukų.

Ženklas Paaiškinimas

Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane

Įjungtos tolimosios šviesos

Posūkio kairėn indikatorius

Posūkio dešinėn indikatorius

Eco- funkcija įjungta, žr.

„ECO“* (p. 300)

„Start/Stop“, variklis automa-

tiškai išjungtas, žr. „Start/

Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 292)

Slėgio padangose sistema , žr.

Slėgio padangose stebėjimo sistema* (p. 341)

ABL sistemos gedimas

Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.

Išmetimo sistema

Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

67

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

ABS sistemos gedimas

Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.

Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be ABS funkcijos.

1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.

2. Iš naujo užveskite variklį.

3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.

„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Įjungtas galinis rūko žibintas

Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.

Stabilumo sistema

Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai reiškia, kad sistema sugedus.

Stabilumo sistema, sportinis režimas

Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.

Tada sistema nustato, ar greičio pedalas spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau, posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus sportinį režimą.

Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)

Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.

Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos temperatūros.

Mažas kuro kiekis bake

Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite degalų.

Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane

Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.

Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku

OK

, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108) arba pats automatiškai

išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.

PASTABA

Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant

OK

mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.

Įjungtos tolimosios šviesos

Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis

šviesomis.

Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius

Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi tada, kai įjungtas avarinis signalas.

Eco funkcija įjungta

Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.

Start/Stop

Automatiškai išjungus variklį pasirodo ženklas.

Slėgio padangose stebėjimo sistema

Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.

68

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Priminimas - neuždarytos durys

Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane pasirodo informacija arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.

Jei automobilis važiuoja mažesniu nei maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega informacijos ženklas.

Jei automobilis važiuoja didesniu nei maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.

Jei variklio dangtis 10 uždaromas netinkamai, informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.

Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai, informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė (p. 69)

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63)

10 Tik automobiliuose su signalizacija*.

Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė

Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta klaida (gedimas).

Įspėjamieji ženklai

Ženklas Paaiškinimas

Žemas variklio alyvos slėgis A

Įjungti stovėjimo stabdžiai, skaitmeninis prietaisų skydelis

Įjungti stovėjimo stabdžiai, analoginis prietaisų skydelis

Saugos oro pagalvės - SRS

Priminimas užsisegti saugos diržą

Generatorius nekrauna

Stabdžių sistemos gedimas

Įspėjimas

A Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos

lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 369).

Žemas variklio alyvos slėgis

Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia variklio alyvos slėgis yra per žemas.

Nedelsiant išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Įjungti stovėjimo stabdžiai

Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis mirksi ir galiausiai ima šviesti nuolat.

Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos ekrane.

Papildomos informacijos rasite Stovėjimo stabdžiai (p. 305).

Saugos oro pagalvės - SRS

Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Priminimas užsisegti saugos diržą

Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės sėdintis žmogus diržą atsisegė.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

69

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Generatorius nekrauna

Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Stabdžių sistemos gedimas

Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite

stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir sankabos skystis – lygis (p. 375).

Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos paskirstymo sistema.

1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.

2. Iš naujo užveskite variklį.

Jei abu ženklai užges, galite važiuoti toliau.

Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.

Stabdžių ir sankabos skystis – lygis

(p. 375). Jei stabdžių skysčio lygis

normalus, tačiau ženklai tebedega, automobiliu važiuoti galima. Atsargiai nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

ĮSPĖJIMAS

Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis nukritęs žemiau

MIN

žymos, nevažiuokite toliau nepapildę bakelio.

Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

ĮSPĖJIMAS

Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai stabdant slys automobilio galas.

Įspėjimas

Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima išvalyti mygtuku

OK

, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108). Įspėja-

masis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.

Veiksmai:

1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš vietos.

2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.

Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą

OK

mygtuku.

Priminimas - neuždarytos durys

Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane pasirodo informacija arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.

Jei automobilis važiuoja mažesniu nei maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega informacijos ženklas.

Jei automobilis važiuoja didesniu nei maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.

Jei variklio dangtis 11 uždaromas netinkamai, informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.

Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai, informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.

11 Tik automobiliuose su signalizacija*.

70

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė (p. 67)

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63)

Lauko temperatūros matuoklis

Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko temperatūros matuoklio rodinys.

Kelionės ridos skaitiklis

Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos skaitiklis.

03

12 Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.

Lauko temperatūros matuoklio ekranas skaitmeniniame prietaisų skydelyje

Lauko temperatūros matuoklio ekranas analoginiame prietaisų skydelyje

Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C, ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis

Kelionės ridos skaitiklio ekranas 12

Abu ridos skaitikliai (

T1

ir

T2

) naudojami trumpiems atstumams matuoti. Atstumas rodomas ekrane.

Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.

Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką

RESET

, bus atstatytas ridos skaitiklis. Papildomos informacijos rasite

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija

(p. 122).

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

71

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Laikrodis

Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.

Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.

Ekranas laikui rodyti 13

Laikrodžio nustatymas

Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje

MY CAR, žr. MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė sutartis

Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.

Combined Instrument Panel Software

Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU Lesser

General Public License version 2 (LGPLv2),

The FreeType Project License ("FreeType

License") and other different and/or additional copy right licenses, disclaimers and notices.

The links to access the exact terms of

LGPLv2, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant

License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

The offer is valid for a period of at least three

(3) years from the date of the distribution of this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted

©

2007 The FreeType Project

(www.freetype.org). All rights reserved.

Portions of this product uses software with

Copyright

©

1994–2013 Lua.org, PUC-Rio

(http://www.lua.org/)

This product includes software under following licenses:

LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html

GNU FriBidi

DevIL

The FreeType Project License: http:// git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/ freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT

FreeType 2

72

13 Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

MIT License: http://opensource.org/licenses/ mit-license.html

Lua

Ženklai ekrane

Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.

Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius ir informacijos ženklus.

Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.

– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.

– informacinis ženklas kartu su tekstu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis.

Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.

Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje

Ženklas Paaiškinimas

Žemas variklio alyvos slėgis

Įjungti stovėjimo stabdžiai

Žr.

(p. 69)

(p. 69),

(p. 305)

Ženklas Paaiškinimas

Įjungtas stovėjimo stabdys, alternatyvus ženklas

Saugos oro pagalvės - SRS

Priminimas užsisegti saugos diržą

Generatorius nekrauna

Stabdžių sistemos gedimas

Įspėjimas, saugus režimas

Žr.

(p. 69)

(p. 31),

(p. 69)

(p. 27),

(p. 69)

(p. 69)

(p. 69),

(p. 302)

(p. 31),

(p. 42),

(p. 69),

(p. 286)

Kontroliniai ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje

Ženklas Paaiškinimas Žr.

ABL gedimas*

Išmetimo sistema

(p. 67),

(p. 93)

(p. 67)

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

73

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Ženklas Paaiškinimas

ABS sistemos gedimas

Įjungtas galinis rūko žibintas

Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo kontrolė), Priekabos stabilizavimo sistema

Stabilumo sistema, sportinis režimas

Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)

Mažas kuro kiekis bake

Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane

Įjungtos tolimosios šviesos

Kairės pusės posūkio žibintai

Žr.

(p. 67),

(p. 302)

(p. 67),

(p. 94)

(p. 67),

(p. 190),

(p. 324)

(p. 67),

(p. 190)

(p. 67)

(p. 67),

(p. 143)

(p. 67)

(p. 67),

(p. 89)

(p. 67)

Ženklas Paaiškinimas

Dešinės pusės posūkio žibintai

„Start/Stop“*, variklis automatiškai sustabdomas

ECO funkcija* įjungta

Slėgio padangose sistema*

Žr.

(p. 67)

(p. 67),

(p. 298)

(p. 67),

(p. 300)

(p. 67),

(p. 341)

Informaciniai ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje

Ženklas Paaiškinimas Žr.

(p. 198)

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, laiko intervalas

(p. 215)

(p. 201),

(p. 205)

74

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Ženklas Paaiškinimas

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*, įspėjimo apie atstumą sistema* (atstumo įspėjimas)

Radaro jutiklis*

Žr.

(p. 207),

(p. 217)

Greičio ribotuvas

(p. 215),

(p. 219),

(p. 236)

(p. 195)

Priekinio stiklo jutiklis*, Kameros jutiklis*, Lazerio jutiklis*

Automatinio stabdymo*, įspėjimo apie atstumą*

(atstumo perspėjimo), „City

Safety“ TM , įspėjimo apie susidūrimą* sistemos

(p. 90),

(p. 226),

(p. 236),

(p. 240),

(p. 244),

(p. 249)

(p. 219),

(p. 226),

(p. 236)

Ženklas Paaiškinimas

ABL sistema*

Žr.

(p. 93)

Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai

Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai

Stovėjimo stabdžiai

Lietaus jutiklis*

(p. 239)

(p. 240)

(p. 305)

(p. 99)

Aktyviosios tolimosios šviesos

(AHB (Active High

Beam))*

„Start/Stop“*

(p. 90)

(p. 298)

„Start/Stop“*

(p. 298)

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Ženklas Paaiškinimas

Vairuotojo perspėjimo sistema*,

„Lane Departure

Warning“ (LDW), eismo juostos laikymo pagalbos funkcija (LKA)

Vairuotojo įspėjimo sistema*, įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema*

Vairuotojo įspėjimo sistema*, įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema*

Įrašyto greičio informacija*

Žr.

(p. 240),

(p. 244),

(p. 249)

(p. 243)

(p. 244),

(p. 249)

(p. 192)

Variklio bloko ir salono šildytuvas*

(p. 143)

Ženklas Paaiškinimas

Variklio bloko šildytuvas ir salono

šildytuvas* Būtina techninė priežiūra

Suaktyvintas laikmatis*

Žr.

(p. 143)

(p. 143)

Suaktyvintas laikmatis*

(p. 143)

Išsekęs akumuliatorius

Degalų pylimo angos dangtelis, dešiniajame šone

Pavaros perjungimo indikatorius

(p. 143)

(p. 312)

(p. 281)

Pavarų padėtys

(p. 282)

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

75

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Ženklas Paaiškinimas

Alyvos lygio matavimas

Žr.

(p. 370)

Parkavimo pagelbiklis – PAP*

(p. 258)

„Volvo Sensus“

„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.

Informacijos ženklai lubų konsolės ekrane

Ženklas Paaiškinimas Žr.

(p. 30)

Priminimas užsisegti saugos diržą

Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė įjungta

Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė išjungta

(p. 35)

(p. 35)

Susijusi informacija

Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė (p. 67)

Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė (p. 69)

Pranešimai – tvarkymas (p. 111)

Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.

„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.

„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.

Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.

Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.

Paspaudus

MY CAR

, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.

Paspaudus atitinkamą funkciją –

RADIO

,

MEDIA

,

TEL

, *,

NAV

* ir

CAM

* – galima suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,

„Bluetooth

®

“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.

Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.

Apžvalga

Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.

Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-

76

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.

Naršymas* –

NAV

, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).

Garsas ir medijos -

RADIO

,

MEDIA

,

TEL

*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).

Funkcijų nustatymai –

MY CAR

, žr. MY

CAR (p. 111).

Prie interneto prijungtas automobilis -

*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).

Klimato kontrolės sistema (p. 125).

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254) –

CAM

*.

Raktelio padėtys

Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekia-

mos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Įstatykite nuotolinio valdymo raktelį

1. Laikydami nuotolinio valdymo pultelį už raktelio pusės, įkiškite jį į uždegimo jungiklį.

2. Tada įspauskite nuotolinio valdymo pultelį fiksatoriuje į galinę padėtį.

SVARBU

Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali sugadinti funkcionavimą arba spynelę.

Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio valdymo raktelio: laikykite raktelį už išima-

mos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).

Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį

Įspauskite nuotolio valdymo pultelį, leiskite jam iššokti ir ištraukite iš uždegimo jungiklio.

Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio valdymo pulteliu.

PASTABA

Automobiliuose su berakte* funkcija, nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo jungiklį - jį galima laikyti, pvz., kišenėje. Papildomos informacijos apie berak-

tės sistemos funkcijas rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 170).

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

77

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos

Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų, kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių –

0

,

I

arba

II

. Šiame automobilio savininko vadove tokie lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.

Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.

Lygis Funkcijos

0

I

Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.

Elektra valdomas sėdynes galima reguliuoti.

Garso sistema galima naudotis ribotą laiką – žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priedą.

Galima naudoti stoglangį, elektra valdomus langus, 12 V lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo valytuvus.

II

Įsijungia priekiniai žibintai.

5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.

Suaktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto elektrinį sėdynių pasosčių ir galinio lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.

Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus energijos, todėl jos reikėtų vengti!

Pultelio padėties / lygio parinkimas

Raktelio padėtis 0

– automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros sitema nustatyta į lygį

0

.

PASTABA

Kaip pasiekti

I

arba

II

lygį

neužvedant

variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas raktelio padėtis

nespauskite

stabdžių / sankabos pedalo.

Raktelio padėtis I

– nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį 14 , spustelėkite

STOP ENGINE

.

START/

Raktelio padėtis II

– nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį 14 , nuspauskite ir ilgai 15 palaikykite mygtuką

START/STOP ENGINE

.

Atgal į raktelio padėtį 0

– norint grąžinti raktelį į padėtį

0

II

arba

I

, reikia spustelėti mygtuką

START/STOP ENGINE

.

Garso sistema

Informacijos apie garso sistemos funkcijas esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui rasite „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.

14

15

Nereikia automobiliuose su berakte* funkcija.

Apie 2 sek.

78

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Variklio užvedimas ir išjungimas

Informacijos apie variklio užvedimą arba

išjungimą ieškokite Variklio užvedimas

(p. 274).

Vilkimas

Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo

raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 325).

Susijusi informacija

Raktelio padėtys (p. 77)

Sėdynės, priekinės

Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.

ĮSPĖJIMAS

Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.

Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos atveju galite susižaloti.

Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*

16

03

16 Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.

Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.

Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.

Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė yra užfiksuota.

Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės kraštą, pripūsti / išleisti.

Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.

Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.

Elektra valdomos sėdynės valdymo sky-

delis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 80).

Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą krovinį.

Patraukite sėdynę kiek galima toliau atgal / žemyn.

Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.

Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės dalies esančius fiksatorius ir nulenkite sėdynės atlošą į priekį.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

79

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.

Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine tvarka.

ĮSPĖJIMAS

Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų keleiviai.

Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*

Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.

Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo kampą ir juosmens atramą*.

Elektra valdoma sėdynė

Susijusi informacija

Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*

(p. 80)

Sėdynės, galinės (p. 81)

Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų, automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį

I

arba

0

ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.

Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).

Paruošimas

Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu, kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant

I

padėtyje ir tik varikliui veikiant.

Sėdynė su atminties funkcija*

Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą

Pakelti bei nuleisti sėdynę

Pastumti sėdynę pirmyn / atgal

Reguliuoti atlošo kampą

Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir išorėn.

Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatas.

80

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Išsaugojimo pasirinktis

Atminties mygtukas

Atminties mygtukas

Atminties mygtukas

Nustatymų įrašymo mygtukas

1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.

2. Paspauskite ir laikykite

M

mygtuką, tuo pat metu spausdami

1

,

2

arba

3

. Laikykite nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.

Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.

Juosmens atramos nuostata neįrašoma.

Išsaugotų pasirinkčių naudojimas

Spauskite vieną iš atminties mygtukų

1

3

, kol sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.

Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*

Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas

17

, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 160).

Avarinis sustabdymas

Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir sėdynė nustos judėti.

Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.

ĮSPĖJIMAS

Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.

Šildomos sėdynės

Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 132) ir Šildoma galinė sėdynė* (p. 132).

Susijusi informacija

Sėdynės, priekinės (p. 79)

Sėdynės, galinės (p. 81)

Sėdynės, galinės

Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.

Galvos atrama, vidurinioji sėdynė, užpakalinė

Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių ūgį, kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis.

Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.

Norėdami vėl nuleisti galvos atramą, nuspauskite greta kairiojo tvirtinimo strypo esantį mygtuką ir tuo pačiu metu atsargiai stumkite galvos atramą žemyn.

17 Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

81

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

ĮSPĖJIMAS

Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.

Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei įmanoma).

Galinių sėdynių atlošų nuleidimas

SVARBU

Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti galinės sėdynės apmušalus.

Atlošas padalintas į dvi dalis. Dalis galima pirmyn nulenkti kartu arba atskirai.

1. Patraukite reikiamą rankenėlę. Jie įrengti čia pat, liuko viduje.

2. Nulenkite atlošą į priekį.

Jei ketinate nuleisti atlošo plačiąją pusę, iki galo nuleiskite centrinį galvos atlošą.

PASTABA

Nulenkus sėdynių atlošus, reikia šiek tiek pirmyn pastumti galvos atramas, kad jos sukontaktuotų su pasoste.

ĮSPĖJIMAS

Patikrinkite, ar atlošai ir galvos atlošai, juos pakėlus, yra saugiai užfiksuoti, kad išvengtumėte susižalojimo esant staigiam stabdymui ar avarijai.

Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų nuleidimas elektra*

1. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje

II

.

2. Jei norite pagerinti matomumą atgal, paspauskite galinių išorinių galvos atlošų mygtuką ir nuleiskite juos.

ĮSPĖJIMAS

Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu kitose sėdynėse yra keleivių.

Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs spragtelėjimas.

ĮSPĖJIMAS

Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti užfiksuotos.

82

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Susijusi informacija

Sėdynės, priekinės (p. 79)

Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*

(p. 80)

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Vairas

Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį, be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.

Reguliavimas

3. Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.

ĮSPĖJIMAS

Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį užfiksuokite.

Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.

Reguliuojama vairo jėga* (p. 187).

03

Vairo reguliavimas.

Svirtis - vairo atpalaidavimas

Galimos vairo padėtys

Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:

1. Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte vairą.

2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

83

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Klaviatūros* ir mentelės* Garso signalas

Vairo šildymas*

Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.

Veikimas

03

Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

(p. 198)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio

palaikymo sistema – ACC* (p. 201)*.

Automatinės pavarų dėžės rankinio

pavarų perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 282).

Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,

„Sensus Infotainment“.

Garso signalas.

Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.

Susijusi informacija

Vairo šildymas* (p. 84)

Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.

Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte

tarp šių funkcijų:

Veikimas

Išjungta

Šildymas

Indikatorius

Mygtuko lemputė nešviečia

Mygtuko lemputė šviečia

Automatinis vairo šildymas

Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo funkcija, vairas pradedamas šildyti užvedus variklį. Funkcija automatiškai įsijungia, kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra nesiekia maždaug 10 °C. Ši funkcija suaktyvi-

84

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

nama / išaktyvinama per meniu sistemą

MY

CAR

(p. 111).

Žibintų jungikliai

Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,

prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 96)

reguliuoti.

Apžvalga, žibintų jungikliai

Apžvalga, žibintų jungikliai.

Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų bei aplinkos apšvietimui reguliuoti*

Galinio rūko žibinto mygtukas

Dieninių ir stovėjimo žibintų rankenėlė

Ratukas

18 aukštį

, reguliuojantis priekinių žibintų

Rankenėlės padėtys

PASTABA

Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose gabaritiniuose / stovėjimo žibintuose naudojamos tos pačios lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų

švietimo ryškumas būna didesnis.

Padėtis

Paaiškinimas

Dieniniai žibintai A , kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje

II

arba veikia variklis.

Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.

Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir

šoniniai gabaritiniai žibintai, kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje

II

arba veikia variklis.

Gabaritiniai / stovėjimo žibintai /

šoniniai gabaritiniai žibintai, kai automobilis yra pastatytas.

Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.

18 Nėra automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais*.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

85

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Padėtis

Paaiškinimas

Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir

šoniniai gabaritiniai žibintai dieną, kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje

II

arba veikia variklis.

Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /

šoniniai gabaritiniai žibintai esant prieblandai ar tamsiam paros metui arba įjungus galinius rūko žibintus ar priekinio stiklo valytuvus.

Suaktyvinta tunelio aptikimo

(p. 89)* funkcija.

Galima pasinaudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (p. 90)* funk-

cija.

Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms.

Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.

Padėtis

Paaiškinimas

Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /

šoniniai gabaritiniai žibintai.

Galima įjungti tolimąsias šviesas.

Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.

A Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.

„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti režimą .

ĮSPĖJIMAS

Automobilio apšvietimo sistema niekada negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.

Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.

Prietaisų apšvietimas

Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio

apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.

Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų apšvietimo ryškumą.

86

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.

Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.

1. Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį

I

.

2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn žibintui pakelti/nuleisti.

Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias krovinys bagažinėje

Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje

Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl reguliavimo ratuko nėra.

Susijusi informacija

Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (p. 87)

Važiavimo dieną šviesos (p. 88)

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)

Gabaritiniai/stovėjimo žibintai

Gabaritiniai ir stovėjimo žibintai įjungiami priekinių žibintų jungikliu.

Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.

Tik vairuotojas

Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje

Keleiviai visose sėdynėse

Žibintų jungiklio rankenėlė – gabaritinių / stovėjimo žibintų padėtyje.

Pasukite jungiklį į padėtį (kartu įjungiamas automobilio numerių lentelių apšvietimas).

Jei raktelis yra automobilio elektros sistemos padėtyje

II

arba veikia variklis, vietoj priekinių gabaritinių / stovėjimo žibintų įjungiami dieniniai žibintai.

Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai vyksta nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra rankenėlė arba kokioje automobilio elektros sistemos padėtyje nustatytas raktelis.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

87

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Susijusi informacija

Žibintų jungikliai (p. 85)

Važiavimo dieną šviesos

Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos raktelio padėtis

II

arba veikia variklis, esant natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.

Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL

ĮSPĖJIMAS

Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.

Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.

Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje

AUTO

.

Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje

, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running

Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir įjungus priekinio stiklo valytuvus arba galinius rūko žibintus.

88

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Tunelio aptikimas*

Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai.

Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato, kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios šviesos lieka įjungtos. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.

Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padėtyje .

Susijusi informacija

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)

Žibintų jungikliai (p. 85)

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai

Kai priekinių žibintų jungiklis yra padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio

II

padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.

Kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė yra padėtyje , veikiant varikliui arba nustačius raktelio padėtį

II

artimųjų šviesų žibintai veikia nuolat.

Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.

Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis

Tolimųjų šviesų žibintų padėtis

Artimųjų šviesų žibintai

Kai rankenėlė yra padėtyje , artimosios

šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus

19 Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.

sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos

šviesai. Artimosios šviesos taip pat suaktyvinamos automatiškai, jei įjungiami valytuvai arba galiniai rūko žibintai.

Kai rankenėlė yra padėtyje , veikiant varikliui arba nustačius raktelio padėtį

II

artimosios šviesos veikia nuolat.

Žybsnis tolimosiomis šviesomis

Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios

šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.

Tolimųjų šviesų žibintas

Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada, kai rankenėlė yra padėtyje 19 arba

Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos) stumdami perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir tada jį atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link vairo.

.

Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ženklas .

Papildomi žibintai*

Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai, vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

89

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

|| įjungti / išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais

20

, žr. MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*

(p. 93)

Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 90)

Žibintų jungikliai (p. 85)

Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 98)

Tunelio aptikimas* (p. 89)

Aktyviosios tolimosios šviesos*

Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija siūloma su įjungimo / išjungimo galimybe arba prisitaikymo galimybe (atsižvelgiant į priekinių žibintų variantą). Funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų

šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš tolimųjų į artimąsias šviesas. Aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija pritemdo tik tą šviesų dalį, kurios yra nukreiptos tiesiai į transporto priemonę. Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.

Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB

Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High

Beam – AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.

Automobiliai su halogeniniais priekiniais žibintais

Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.

Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais

Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją, tuomet tolimosios

šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei nuo to momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesos arba priekyje važiuojančių transporto priemonių galinių žibintų.

Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją, tuomet, priešingai nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių automobilių arba priešais esančių automobilių pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio, kuri šviečia tiesiai į transporto priemonę.

20 Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

90

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.

Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.

Įjungimas / išjungimas

AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė yra padėtyje (jei funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą

MY CAR, žr. MY CAR (p. 111)).

Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje

AUTO

.

Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai automobilio greitis siekia arba viršija 20 km/h.

Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama) stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai grąžinamos artimosios šviesos.

Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų skydeliu

Suaktyvinus AHB, prietaisų informaciniame ekrane įsijungia ženklas .

Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas . Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei artimųjų

šviesų.

Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu

Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas .

Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas tampa mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei artimųjų šviesų.

03

}}

91

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Valdymas rankiniu būdu

PASTABA

Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo pavir-

šiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo, sniego, rasos lašelių ir purvo.

Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.

ĮSPĖJIMAS

AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą esant palankioms sąlygoms.

Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.

Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo pranešimas

Active high beam laikinai nepasiekiamos Įjunkite rankiniu būdu

, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto žibintų jungiklio rankenėlė gali vis tiek išlikti padėtyje . Tas pat taikoma, jei pasirodo pranešimas

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

ir ženklas .

Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas

dingsta.

AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia ženklas .

SVARBU

Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:

Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam rūkui

Lijundros metu

Sningant su vėjo šuorais

Šviečiant mėnuliui

Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete

Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių automobilių žibintai

Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų

Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą atspindinčių objektų, pvz., ženklų

Kai blokuojama priešinga kryptimi važiuojančių automobilių žibintų šviesa

(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)

Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių

Kalno viršūnėje arba dauboje

Staigiuose posūkiuose.

Papildomos informacijos apie kameros jutiklio

apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai

(p. 234).

92

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Susijusi informacija

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)

Žibintų jungikliai (p. 85)

21 Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*

Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimaliam apšvietimui posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami saugą.

Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –

ABL

Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.

Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –

ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas didesnį saugumą.

Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu siste-

moje MY CAR, žr. MY CAR (p. 111)). Sutrikus

funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ženklas ir tuo pat metu informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.

Ženklas

Paaiškinimas Pranešimas

Priekinių žibintų sist.

sutrikimas Reikia aptarnauti

Sistema išjungta.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą.

„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir tik kai automobilis važiuoja.

Funkciją

(p. 111).

21 galima išaktyvinti arba suaktyvinti

meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR

Priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavi-

mas, žr. Priekiniai žibintai - priekinių žibintų

šviesos spindulio reguliavimas (p. 98).

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

93

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Posūkio apšvietimo žibintai*

Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai su prisitaikančių aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija

(aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija) turi posūkio apšvietimo žibintus, kurie staigiame posūkyje laikinai apšviečia zoną įstrižai priešais automobilį, vairo sukimo kryptimi arba posūkio signalo kryptimi.

Funkcija suaktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios arba artimosios šviesos ir automobilio greitis nesiekia maždaug 30 km/h.

Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos žibinto, kai važiuojama atbuline eiga.

Susijusi informacija

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)

Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 90)

Žibintų jungikliai (p. 85)

Galinis rūko žibintas

Kai matomumas prastas dėl rūko, galima įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pastebėtų važiuojantį automobilį.

Galinio rūko žibinto mygtukas.

Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui esant padėtyje

II

arba veikiant varikliui ir žibintų jungiklio rankenėlei esant padėtyje

arba .

Norėdami įjungti / išjungti, spustelėkite mygtuką. Galinio rūko žibinto indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje ir mygtuko lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko žibintu.

Išjungus variklį arba žibintų jungiklio rankenėlę perjungus į padėtį arba nis rūko žibintas išsijungia automatiškai.

, gali-

PASTABA

Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.

Susijusi informacija

Žibintų jungikliai (p. 85)

94

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Stabdžių žibintas

Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.

Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš

vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema

(p. 201), „City Safety“ (p. 220) arba įspėjimo

apie susidūrimą sistema (p. 227) ima stabdyti

automobilį.

Susijusi informacija

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas

(p. 304)

Avarinių šviesų signalas

Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.

Suaktyvinus avarinius žibintus, jungtiniame prietaisų skydelyje ima mirksėti abiejų posūkio žibintų ženklai.

Susijusi informacija

Posūkių žibintai (p. 96)

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas

(p. 304)

03

Avarinių žibintų mygtukas.

Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi tada, kai įjungtas avarinis signalas.

Avarinis signalas įjungiamas automatiškai, kai automobilis stabdomas taip staigiai, kad suaktyvinamas avarinis stabdžių žibintų signalas ir greitis nesiekia 10 km/h. Avarinis signalas lieka veikti, kol automobilis stovi ir automatiškai išjungiamas automobiliui nuvažiavus arba nuspaudus mygtuką.

95

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Posūkių žibintai

Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).

Posūkio indikatorių ženklai

Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus

rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė (p. 67).

Susijusi informacija

Avarinių šviesų signalas (p. 95)

Salono apšvietimas

Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.

96

Posūkių žibintai.

Trumpas mirksėjimo laikotarpis

Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu siste-

moje MY CAR. žr. MY CAR (p. 111).

Nuolatinis mirksėjimas

Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.

Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.

Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.

Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje

Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje

Salono apšvietimas

Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:

• variklis išjungtas ir automobilio elektros sistema yra raktelio padėtyje

0

; automobilis atrakintas, bet variklis neįjungtas.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Lubų apšvietimas priekyje

Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs priekinės skaitymo lemputės.

Galinis stogo apšvietimas

Užpakalinio stogo apšvietimas.

Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.

Įlipimo apšvietimas

Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant kurias nors šonines duris.

Daiktadėžės apšvietimas

Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.

Makiažinio veidrodėlio apšvietimas

Kosmetinio veidrodėlio (p. 151) apšvietimas

įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.

Automatinis apšvietimas

Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys, norint reguliuoti salono apšvietimą:

Išj.

– dešinė pusė nuspausta, automatinis apšvietimas išjungtas.

Neutrali padėtis

– automatinis apšvietimas įjungtas.

Įj.

– kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.

Neutrali padėtis

Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai priklausomai nuo šių dalykų.

Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir veikia 30 sekundžių, jei:

• automobilis atrakintas nuotolinio valdymo

pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163)

arba Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 167)

• variklis išjungtas ir automobilio elektros sistema yra raktelio padėtyje

0

.

Salono apšvietimas išsijungia, kai:

• užvedamas variklis automobilis yra užrakintas.

Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi minutes, jei vienos iš durų yra atidarytos.

Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.

Nuotaikos gerinimo apšvietimas*

Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai, įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia geriau matyti daiktus daiktadėžėje ir pan.

tamsesniu paros metu. Apšvietimas pamažu užgęsta užrakinus automobilį. Šviesumas val-

domas žibintų jungiklio (p. 85) reguliavimo

ratuku.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

97

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė

Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų, automobilio numerių lentelių apšvietimo, salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.

Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų priėjimą prie namų.

1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš degimo jungiklio.

2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.

Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.

Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89).

3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.

Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų žibintai, stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių lemputės, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.

Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti

meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR

(p. 111).

Susijusi informacija

Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 98)

Priėjimo apšvietimo trukmė

Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų, automobilio numerių lentelių apšvietimo, salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.

Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio

valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163). Jis naudojamas,

norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.

Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo pulteliu, užsidega stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių lemputės, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.

Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti

meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR

(p. 111).

Susijusi informacija

Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė (p. 98)

Priekiniai žibintai - priekinių žibintų

šviesos spindulio reguliavimas

Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija, priekinių žibintų šviesos spindulį reikia atstatyti į pradinę padėtį kai dešinės pusės eismas keičiasi į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.

Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*

Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija*.

Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.

Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija. Perjungiant priekinių žibintų šviesos spindulį dešinės arba kairės pusės eismui, automobilis su veikiančiu varikliu turi nejudėti.

Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas

meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR

(p. 111).

Halogeniniai priekiniai žibintai

Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį. Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.

98

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Valytuvai ir plautuvai

Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.

Priekinio lango valytuvai 22

Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.

Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas

Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis

Priekinio stiklo valytuvų išjungimas

Nustatykite perjungiklį į

0

padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.

Vienas valymo judesys

Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad valytuvai atliktų vieną mostą.

Valymas su pertrūkiais

Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo rateliu nustatykite laiko ir valymo judesių santykį.

Nuolatinis valymas

Valytuvai valo normaliu greičiu.

Valytuvai valo dideliu greičiu.

SVARBU

Prieš įjungdami valytuvus žiemą, įsitikinkite, kad jų mentelės nėra prišalusios ir kad nuo priekinio stiklo nuvalytas visas sniegas ar ledas.

SVARBU

Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.

Valytuvo šluotelė – aptarnavimo padėtyje

Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų

šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite

Automobilių plovykla (p. 407) ir Valytuvų

šluotelės (p. 384).

Lietaus jutiklis*

Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.

Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.

Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas lietaus jutiklio ženklas .

Įjungimas ir jautrumo nustatymas

Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi būti

I

ar

II

padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų svirtelė turi būti

0

padėtyje arba vieno valymo judesio padėtyje.

Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio mygtuką . Priekinio stiklo valytuvai atliks vieną valymo judesį.

Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.

Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn, valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)

22

Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 384). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis

– pildymas (p. 386).

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

99

03

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Išjungti

Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami lietaus jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn į kitą valytuvų programą.

Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo, lietaus jutiklis išsijungia automatiškai.

SVARBU

Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja arba nuotolinio valdymo pultelis yra

I

arba

II

padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.

Priekinių žibintų ir priekinio lango plovimas

Priekinio lango plovimas

Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link vairo.

Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami priekiniai žibintai.

Šildomi valytuvų purkštukai*

Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.

Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu*

Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu, sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.

Plovimo ribojimas

Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.

Susijusi informacija

Plovimo skystis – pildymas (p. 386)

Plovimo funkcija.

Elektra valdomi langai

Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.

Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.

Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis* ir galinių elektra valdomų langų kėliklio

išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas elektra* (p. 181).

Galinio stiklo valdymas

Priekinio stiklo valdymas

100

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

ĮSPĖJIMAS

Uždarydami langus iš vairuotojo durelių, įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai neįstrigs.

ĮSPĖJIMAS

Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio valdymo pulteliu.

ĮSPĖJIMAS

Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį

0

. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie rak-

telio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Valdymas

Elektra valdomų langų valdymas.

Valdymas be automatinės funkcijos

Valdymas su automatine funkcija

Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.

Norint naudotis elektra valdomais langais, turi būti nustatyta bent raktelio padėtis

I

(žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos

(p. 78)). Elektra valdomus langus galima

stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.

Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima apeiti apsaugą nuo sužnybimo, jei lango uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui: tai atliekama laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima uždaryti langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.

PASTABA

Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra

šiek tiek praverti priekinius langus.

Valdymas be automatinės funkcijos

Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.

Valdymas su automatine funkcija

Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai pakils arba nusileis iki galo.

Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu ir centrinis užraktas

Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo rakteliu iš lauko arba centriniu užraktu iš vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus

langus, rasite Nuotolinio valdymo pultas

(p. 159) ir Užrakinimas / atrakinimas – iš

vidaus (p. 176).

03

}}

101

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Sistemos perkrovimas

Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.

1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po to dar palaikykite mygtuką nuspaudę vieną sekundę.

2. Trumpam atleiskite mygtuką.

3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.

ĮSPĖJIMAS

Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.

Saulės užuolaidėlės*

Galinio lango lentynoje yra įmontuota saulės užuolaidėlė.

– Patraukite saulės užuolaidėlę ir dviem kabliukais užkabinkite ją ant stogo spaustuko.

> Užuolaidėlės spyruoklės jėga laikys kabliukus vietoje.

Kai saulės užuolaidėlės nenaudojate, atkabinkite ją, paimkite už rankenėlės ir leiskite lėtai susivynioti.

Šoniniai veidrodėliai

Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.

Šoninio veidrodėlio valdymas.

Reguliavimas

1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką

L

, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką

R

. Įsijungia mygtuko lemputė.

2. Centre esančia rankenėle nustatykite norimą padėtį.

3. Dar kartą paspauskite

L

arba

R

mygtuką.

Lemputė turėtų išsijungti.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.

102

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Nustatymų įrašymas 23

Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,

žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 160).

Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant automobilį

23

Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.

– Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite mygtuką

L

arba

R

.

Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis automatiškai grįžta į pradinę padėtį po maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus

L

arba

R

mygtuką.

Automatinis šoninių veidrodėlių pakreipimas statant automobilį

23

Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.

Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti

meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR

(p. 111).

Automatinis nulenkimas užrakinimo metu 23

Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus nulenkti/atlenkti automatiškai.

Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti

meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR

(p. 111).

Grąžinimas į neutralią padėtį

Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:

1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus

L

ir

R

mygtukus.

2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite

L

ir

R

mygtukus.

3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus veiksmus.

Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.

Automatinis tamsinimas*

Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis taip pat būtų automatiškai pritemdo-

mas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas

(p. 104).

Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai*

Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais:

1. Vienu metu nuspauskite mygtukus

L

ir

R

(pultelis turi būti bent padėtyje

I

).

2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.

Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu nuspauskite mygtukus

L

ir

R

. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.

Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir priėjimo apšvietimas iš atstumo

Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 98) arba laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 98),

įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.

Susijusi informacija

Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas

(p. 104)

Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 104)

23

Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 80).

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

103

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas

Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.

Šildomas priekinis stiklas*, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai

Šildymas, priekinis stiklas

Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai

Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių pašalinti.

Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką, įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite

šildymą, kai tik nutirps sniegas / išgaruos migla, kad be reikalo neapkrautumėte akumuliatoriaus. Vis dėlto po tam tikro laiko funkcija išjungiama automatiškai. Po to galinio lango

šildymas įjungiamas ir išjungiamas automatiškai, kai lauko temperatūra nesiekia +7 °C.

PASTABA

Galinio lango šildymas nėra įjungiamas ir išjungiamas automatiškai, jei suaktyvinta

Eco funkcija, tačiau jis lieka išjungtas net jei lauko temperatūra žemesnė kaip +7 °C.

Daugiau informacijos apie Eco funkciją

rasite „ECO“* (p. 300).

Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo atitirpdymas (p. 135).

Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla / ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.

Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasi-

rinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY

CAR (p. 111).

Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas

Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.

Tamsinimo valdymas

Tamsinimas rankiniu būdu

Ryški iš paskos važiuojančių automobilių

šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite tamsinimo rankenėle:

1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į salono vidų.

2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.

104

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Automatinis tamsinimas*

Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.

Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių žibintų skleidžiamą šviesą.

PASTABA

Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių arba ant bagažinės palangės ir šviesa nepasieks jutiklių, salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija veiks ribotai.

Kompasą (p. 105) gali turėti tik galinio vaizdo

veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.

Susijusi informacija

Šoniniai veidrodėliai (p. 102)

Kompasas*

Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.

Eksploatacija

Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.

Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis:

N

(šiaurė),

NE

(šiaurės rytai),

E

(rytai),

SE

(pietryčiai),

S

(pietūs),

SW

(pietvakariai),

W

(vakarai) ir

NW

(šiaurės vakarai).

Kompasas suaktyvinamas automatiškai, užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį

II

, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78). Norint suaktyvinti /

išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).

Kalibravimas

Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis, gali tekti jį sukalibruoti.

Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.

Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:

1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje, kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar aukštos įtampos linijų.

2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos durelės.

PASTABA

Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.

3. Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami sąvaržėlę arba ką nors panašaus) apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

105

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Magnetinės zonos.

4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (

1–15

).

Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.

5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas

C

arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas

C

.

6. Važiuokite lėtai ratu ne daugiau kaip

10 km/val. greičiu, kol ekrane pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.

7.

Automobiliuose su šildomu priekiniu langu

*

:

jei, suaktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas

C

, atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi 6 punktu pirmiau esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai, žr.

Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo atitirpdymas (p. 135).

8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus veiksmus.

Stoglangis*

Stoglangis valdomas stogo skydelyje esančiu valdikliu.

Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu būdu.

Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.

Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai, ties užpakaliniu galu bei horizontaliai.

Jei norite atidaryti stoglangį, raktelį reikia pasukti į

I

arba

II

padėtį.

Horizontalus atidarymas

Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.

Atidarymas, automatinis

Atidarymas, rankinis

Uždarymas, rankinis

Uždarymas, automatinis

106

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Atidarymas

Visiškai stoglangiui atidaryti patraukite valdymo rankenėlę atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.

Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu – patraukite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo taško. Kol laikysite paspaustą mygtuką, stoglangis judės link maksimaliai atidarytos padėties.

Uždarymas

Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į priekį iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka. Kol laikysite paspaustą mygtuką, stoglangis judės link uždarytos padėties.

ĮSPĖJIMAS

Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį.

Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo funkcija veikia tik uždarant ne rankiniu, o automatiniu būdu.

Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai, pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.

Nustačius pultelio padėtį

0

ir ištraukus nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio, maitinimo tiekimas stoglangiui nutraukiamas.

ĮSPĖJIMAS

Jei automobilyje yra vaikų:

Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo, nustatydami pultelio padėtį

0

. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos

apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Vertikalus atidarymas

Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.

Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.

Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.

Uždarymas, naudojant nuotolinio valdymo pultą arba centrinio užrakto mygtuką

03

Vienu ilgu užrakto mygtuko spustelėjimu

uždaromas stoglangis ir visi langai, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163) ir

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

(p. 176). Užrakinami durelės ir bagažinės

dangtis. Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, spauskite užrakto mygtuką dar kartą.

ĮSPĖJIMAS

Jei stoglangis uždaromas nuotolinio valdymo pulteliu, įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.

Užsklanda nuo saulės

Stoglangyje įtaisyta rankinė slankiojanti užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka atgal kartu su stoglangiu. Norėdami ją užda-

}}

107

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

|| ryti, paimkite už rankenėlės, ištraukite pirmyn ir užfiksuokite.

Apsauga nuo prispaudimo

Automatinio uždarymo metu, stoglangio apsauga nuo prispaudimo įsijungia tuomet, kai angą blokuoja kliūtis. Jei stoglangis blokuojamas, jis sustoja ir automatiškai grįžta į buvusią padėtį.

Vėjo kreiptuvas

Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis

Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 109),

rodomus informaciniame ekrane jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62). Tai, kurie meniu yra

rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 78).

Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį atidarius.

Ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir meniu naršymo valdymo elementai.

Ekranas (skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis) ir meniu naršymo valdymo elementai.

OK

-naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti ir pranešimams patvirtinti.

Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti meniu punktus.

RESET

- aktyvios funkcijos atstatymas į pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.

paaiškinimus po kiekviena konkrečia funkcija.

Jei rodomas pranešimas (p. 109), jį reikia

patvirtinti mygtuku

OK

, kad būtų pateikti meniu.

Susijusi informacija

Pranešimai – tvarkymas (p. 111)

108

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis

Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo

raktelio padėties (p. 78).

Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia, kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir techninė įranga.

Analoginis jungtinis prietaisų skydelis

Skait. greitis

Šildytuvas*

Papild. šild.*

TC parinktys

Aptar. būsena

Alyvos lygis 24

Pranešimai (##) 25

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis

Nuostatos*

Temos

Kontrasto režimas/Spalvų režimas

Aptarn. būsena

Pranešimai 25

Alyvos lygis 24

Stovėj. šildytuv.*

Kelionės komp. atstat.

Susijusi informacija

Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 62)

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63)

Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108)

24

25

Tam tikri varikliai.

Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.

Pranešimai

Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.

Pranešimas Paaiškinimas

Saugiai sustokite

A

Išjunkite variklį

A

B. skub. te.

apž

A

Būtina techninė priežiūra

A

Žr. vadove

A

Užsakyti techninę priežiūrą

Sustokite ir išjunkite variklį. Didelė pažeidimo rizika. Susisiekite su autoservisu

B

.

Sustokite ir išjunkite variklį. Didelė pažeidimo rizika. Susisiekite su autoservisu

B

.

Nedelsdami susisiekite su autoservisu

B

, kad būtų patikrintas automobilis.

Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisu B , kad būtų patikrintas automobilis.

Skaitykite automobilio savininko vadovą.

Laikas planiniam apsilankymui autoservise B .

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

109

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Pranešimas Paaiškinimas

Laikas eilinei tech. priežiūrai

Tech. priežiūra neatlikta laiku

Pavarų dėžė

Reikia keisti alyvą

Pavarų dėžė

Pablogėjęs veikimas

Laikas planiniam apsilankymui autoservise

B

. Šis laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, mėnesių nuo paskutinės techninės priežiūros skaičių, variklio darbo trukmę ir alyvos klasę.

Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo intervalų, sugadintoms dalims nebetaikoma garantija. Susisiekite su autoservisu B .

Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisu

B

, kad būtų patikrintas automobilis.

Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu sukimo momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyks C .

Jei rodoma pakartotinai, susisiekite su autoservisu B .

Pranešimas Paaiškinimas

Įkaitusi pavarų dėžė

Sumažinti greitį

Įkaitusi pavarų dėžė

Saugiai sustoti

Laukti, kol atauš

Laikinai išjungta

A

Važiuokite lygiau arba saugiai sustabdykite automobilį. Išjunkite pavarą ir leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kol pranešimas išnyks

C

.

Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir susisiekite su autoservisu B .

Žemas akumul. įkrovos lygis Energ.

taup. rež.

Funkcija yra laikinai išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo, pradėjus važiuoti arba kitą kartą užvedus variklį.

Garso sistema yra išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.

Įkraukite akumuliatorių.

A

B

C

Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo problema.

Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.

Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieš-

kokite Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 282).

Susijusi informacija

Pranešimai – tvarkymas (p. 111)

Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108)

110

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Pranešimai – tvarkymas

Pranešimus (p. 109), kurie pateikiami jungtinio

prietaisų skydelio informaciniame ekrane, galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.

Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui arba indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos prane-

šimas laikomas atminties sąraše tol, kol triktis galiausiai pašalinama.

Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką

OK

, kad patvirtintumėte pranešimą. Per pra-

nešimus galima slinkti reguliavimo ratuku

(p. 108).

PASTABA

Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą reikia perskaityti (spauskite

OK

) prieš atnaujinant buvusią veiklą.

Susijusi informacija

Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis (p. 109)

MY CAR

MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.

Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.

Eksploatacija

Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.

Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

111

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.

MY CAR

– atveriama meniu sistema MY

CAR.

OK/MENU

- paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.

TUNE

- pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn per meniu parinktis.

EXIT

EXIT funkcijos

Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką

EXIT

ir meniu lygio gali būti:

• atmetamas telefoninis skambutis; pertraukiama esama funkcija; panaikinami įvesti ženklai; atšaukiamas daugelis išrankų; pereinama meniu sistemoje aukštyn.

Ilgai nuspaudus

EXIT

mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis meniu).

Meniu pasirinktys ir paieškos keliai

MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.

Kelionės kompiuteris

Automobilio kelionės kompiuteris gali registruoti, apskaičiuoti ir rodyti informaciją.

Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio tipas yra analoginis ar skaitmeninis:

Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 114)

Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 118)

Kelionės kompiuterio nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti

raktelį į padėtį

II

(p. 78) arba užvesti variklį.

PASTABA

Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.

Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą paspausdami posūkio svirtelės mygtuką

OK

.

Grupių meniu

Kelionės kompiuteris turi du skirtingus grupių meniu:

112

Funkcijos

Antraštė jungtiniame prietaisų skydelyje

Kelionės kompiuterio

funkcijos

arba

antra-

štės

rodomos begaliniu ciklu.

Susijusi informacija

Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*

(p. 123)

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

113

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis

Kelionės kompiuterio meniu rodmenys keičiami cikliškai. Viena iš alternatyvų – pradingęs kelionės kompiuterio ekranas. Tai taip pat žymi ciklo pradžią / pabaigą.

Funkcijos

Funkcijoms atverti ir patikrinti / suderinti atlikite šiuos veiksmus:

1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką

RESET

.

2. Paspauskite

OK

: atsiveria ciklas su visomis funkcijomis.

3. Naršykite funkcijas

reguliavimo ratuku

ir pasirinkite / patvirtinkite su

OK

.

4. Užbaikite spausdami

RESET

du kartus, pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.

Toliau pateikiamoje lentelėje išdėstytos įvairios kelionės kompiuterio funkcijos:

Informacinis ekranas ir valdymas.

OK

– atveria ciklą su kelionės kompiuterio funkcijomis + suaktyvina pažymėtą parinktį.

Reguliavimo ratukas

– atveria ciklą su kelionės kompiuterio antraštėmis + slenka per parinktis.

RESET

– anuliuoja, prilygina nuliui arba išeina iš funkcijos po išrankos padarymo.

114

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Funkcijos

Skait. greitis

• km/h myl./val.

Rodinio nėra

Šildytuvas*

TIESIOGINIS UŽVEDIMAS

- 1 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.

- 2 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.

Papild. šild.*

Auto įj.

Išjungta

TC parinktys

Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake

Kuro sąnaudos

Vidutinis greitis

Kelionės ridos skaitiklis

T1, visas atst.

Kelionės ridos skaitiklis

T2, visas ats.

Aptar. būsena

Informacija

Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre:

Atverkite su

OK

, pasirinkite su

reguliavimo ratuku

, patvirtinkite su

OK

ir išeikite paspausdami

RESET

.

Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 141).

Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 145).

Γia galima nurodyti / suaktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje matyti kaip antraštes. Jau suaktyvintų elementų ženklai yra BALTI su varnele. Kiti yra PILKI be varnelės:

1. Atverkite funkciją su

OK

, perslinkite parinkčių ženklus

reguliavimo ratuku

ir pasirinkite / sustokite ties pageidaujamu ženklu.

2. Patvirtinkite su

OK

: ženklas pakeičia spalvą iš PILKOS į BALTĄ ir pažymimas varnele.

3. Toliau rinkitės funkcinius ženklus su

reguliavimo ratuku

arba užbaikite su

RESET

.

Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

115

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Funkcijos

Alyvos lygis A

Pranešimai (##)

A

Tam tikri varikliai.

Antraštės

Vieną iš toliau esančioje lentelėje pateikiamų antraščių galima pasirinkti nepertraukiamai rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje. Kad nurodytumėte, kurią, atlikite toliau aprašomus veiksmus:

Informacija

Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 370).

Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 111).

1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką

RESET

.

2. Sukite

reguliavimo ratuką

: kelionės kompiuteriui pasirenkamos antraštės rodomos ciklu.

3. Sustokite ties pageidaujama antrašte.

Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame prietaisų skydelyje

Kelionės ridos skaitiklis

T1, visas atst.

Kelionės ridos skaitiklis

T2, visas ats.

Atst. su baku

Degalų sąn.

Vidut. greitis

Kelionės kompiuterio informacijos nėra.

Kelionės metu galima bet kada įjungti kitą jungtinio prietaisų skydelio kelionės kompiuterio parinktį. Atlikite šiuos veiksmus:

Informacija

Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką

RESET

, atstatomas ridos skaitiklis T1.

Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką

RESET

, atstatomas ridos skaitiklis T2.

Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake“ (p. 122).

Momentinės sąnaudos.

Nuspaudus ir ilgai palaikius

RESET

, atstatoma funkcija

Vidut. greitis

.

Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat žymi ir ciklo pradžią / pabaigą.

Pasukite

reguliavimo ratuką

– sustokite ties pageidaujama antrašte.

116

Parametrų atstatymas – Ridos skaitiklis ir vidutinis greitis

Kai jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma kelionės kompiuterio antraštė

T1, visas atst.

,

T2, visas ats.

arba

Vidut. greitis

:

Nuspauskite ir ilgai palaikykite RESET

RESET

: pasirinkta antraštė prilyginama nuliui.

Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.

Susijusi informacija

Kelionės kompiuteris (p. 112)

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)

Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*

(p. 123)

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

117

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis

Kelionės kompiuterio meniu rodmenys keičiami cikliškai. Viena iš alternatyvų – pradingę trys kelionės kompiuterio rodiniai. Tai taipogi žymi ciklo pradžią / pabaigą.

Funkcijos

Funkcijoms atverti ir patikrinti / suderinti atlikite šiuos veiksmus:

1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką

RESET

.

2. Paspauskite

OK

: atsiveria ciklas su visomis funkcijomis.

3. Naršykite funkcijas

reguliavimo ratuku

ir pasirinkite / patvirtinkite su

OK

.

4. Užbaikite spausdami

RESET

du kartus, pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.

Toliau pateikiamoje lentelėje išdėstytos įvairios kelionės kompiuterio funkcijos:

Informacijos rodiniai ir perjungiklio valdymo elementai.

OK

– atveria ciklą su kelionės kompiuterio funkcijomis + suaktyvina pažymėtą parinktį.

Reguliavimo ratukas

– atveria ciklą su kelionės kompiuterio antraštėmis + slenka per parinktis.

RESET

– anuliuoja, prilygina nuliui arba išeina iš funkcijos po išrankos padarymo.

118

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Funkcijos

Kelionės komp. atstat.

Vidutinis

Vidutinis greitis

Pranešimai

Temos

Nuostatos*

Kontrasto režimas/Spalvų režimas

Stovėj. šildytuv.*

Tiesioginis užved.

- 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.

- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.

Aptarn. būsena

Alyvos lygis A

A

Tam tikri varikliai.

Informacija

Atminkite

, kad ši funkcija

neatstato

abiejų ridos skaitiklių T1 ir T2: žr. lentelę kitame skirsnyje „Antraštės“ arba „Atstatymas“ - vidutinis greitis ir sąnaudos“ , kur rasite papildomos informacijos apie šį procesą.

Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 111).

Γia pasirenkama jungtinio prietaisų skydelio (p. 62) išvaizda.

Pasirinkite

Auto įj.

arba

Išjungta

.

Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 145).

Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.

Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 141).

Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.

Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 370).

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

119

03

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

||

Antraštės

Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio antraštės, po vieną kiekviename „lange“.

Vieną iš toliau esančioje lentelėje pateikiamų antraščių derinių galima pasirinkti nepertraukiamai rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje.

Kad nurodytumėte, kurią, atlikite toliau apra-

šomus veiksmus:

1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką

RESET

.

2. Pasukite

reguliavimo ratuką

: pasirenkami antraščių deriniai pateikiami ciklo pavidalu.

3. Sustokite ties pageidaujamu antraščių deriniu.

Antraščių deriniai Informacija

Vidutinis

Momentinės

Momentinės

Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo

Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo

Skaitiklio rodmuo

Kelionės kompiuterio informacijos nėra.

Kelionės metu galima bet kada įjungti kitą jungtinio prietaisų skydelio kelionės kompiuterio antraščių derinį. Atlikite šiuos veiksmus:

Pasukite

reguliavimo ratuką

– sustokite ties pageidaujama antrašte.

Vidutinis greitis

Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake kmh<>mph

Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką

RESET

, atstatomas ridos skaitiklis T1.

Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką

RESET

, atstatomas ridos skaitiklis T2.

kmh<>mph – žr. skirsnį „Skaitmeninis greičio rodymas“ (p. 122).

Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir tuo pačiu žymi ciklo pradžią / pabaigą.

Parametrų atstatymas – Ridos skaitiklis

Pasukite

reguliavimo ratuką

į antraščių derinį, kuriame yra atstatytinas ridos skaitiklis:

Nuspauskite ir ilgai palaikykite RESET

RESET

: pasirinktas ridos skaitiklis prilyginamas nuliui.

120

Atstatymas“ - vidutinis greitis ir sąnaudos

1. Pasirinkite funkciją

Kelionės komp.

atstat.

ir suaktyvinkite ją spausdami

OK

.

2.

Reguliavimo ratuku

pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir suaktyvinkite spausdami

OK

:

• l/100 km km/h

Atstatyti abu

3. Užbaikite spausdami

RESET

.

Susijusi informacija

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)

Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*

(p. 123)

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

121

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

03

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija

Papildoma informacija apie kelias funkcijas pateikiama žemiau.

Vidutinis

Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo paskutinio atstatymo.

PASTABA

Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis, jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.

Vidutinis greitis

Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.

Momentinės

Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant didesniu greičiu, sąnaudos susiejamos su rida.

Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/

myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų keitimas“ (p. 122).

Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake

Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą, kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų kiekiu.

Jei antraštėje

Atst. su baku

parodomas

----

“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.

Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip įmanoma greičiau.

Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį degalų kiekį bake.

PASTABA

Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti nedidelis nuokrypis.

Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą atstumą. Papildomos informacijos apie tai, kaip gali būti veikiamos degalų sąnaudos,

rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 23).

Skaitmeninis greičio rodinys 26

Greitis rodomas kitais vienetais (km/h / myl./ val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti myl./val., kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį km/h ir atvirkščiai.

Keisti vienetus

Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.

MY CAR (p. 111).

PASTABA

Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.

Susijusi informacija

Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*

(p. 123)

26 Tik su jungtiniu prietaisų skydeliu "Digital".

122

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

03 Prietaisai ir valdymo įtaisai

Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*

Informacija apie buvusias keliones įrašoma su vidutinėmis degalų sąnaudomis ir vidutiniu greičiu. Ją galima peržiūrėti centrinio valdymo pulto ekrane stulpelinės diagramos pavidalu.

Veikimas

Kelionės statistika

27

Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto mastelio). Dešinėje esantis stulpelis pateikia esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.

Valdymo elementu

TUNE

galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km: priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli dešinėje pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir viršutinės.

Eksploatacija

Meniu sistemoje

MY CAR

galima nustatyti

įvairias nuostatas, žr. MY CAR (p. 111) –

Trip statistics

.

Pažymėjus parinktį „

Reset when vehicle has been off for minimum 4h

“, baigus kelionę ir automobilį pastačius bent

4 valandoms visa statistika automatiškai panaikinama. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.

Reset when vehicle has been off for minimum 4h

– pažymėkite laukelį pasirinkdami

ENTER

ir išeikite iš meniu pasirinkdami

EXIT

.

Jei nepraėjus 4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu būdu panaikinti esamą laikotarpį. Tai atliekama per parinktį „

Start new trip

“.

Start new trip

– mygtuku

ENTER

panaikinama visa ankstesnė statistika. Iš meniu išeinama pasirenkant

EXIT

.

Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“

(p. 66).

Susijusi informacija

Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)

27 Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

123

03

KLIMATO REGULIAVIMAS

04 Klimato reguliavimas

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė (p. 131). Klimato reguliavimo sistema

vėsina arba šildo, bei sausina orą automobilio salone.

PASTABA

Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 134)

galima išjungti, tačiau, siekiant salone užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.

Būtina atminti

Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,

šoniniai automobilio langai ir stoglangis* turėtų būti uždaryti.

Visuotinio atidarymo (p. 177) funkcija

vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke karšta.

Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo) nuvalykite ledą ir sniegą.

Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti oro kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai yra normalu.

Kai reikalinga maksimali variklio galia, pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai pakilti temperatūra.

Miglą nuo langų salone rekomenduojama

pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo funkcija (p. 135). Norėdami sumažinti

rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus langų valymo priemone.

PASTABA

Kad išvengtumėte galinio lango rasojimo, neužblokuokite galinėje lentynoje įrengtų ventiliacinių angų drabužiais ar kitais daiktais.

Automobiliai su Start/Stop*

Automatiškai išsijungus (p. 291) varikliui, gali

būti apribojamos tam tikros įrangos funkcijos,

pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis (p. 133).

Automobiliai su ECO*

Kai suaktyvinta ECO (p. 300) funkcija, tam

tikros įrangos funkcionalumas gali būti suma-

žintas arba ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 134).

PASTABA

Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.

Susijusi informacija

Esama temperatūra (p. 126)

Meniu nuostatos – klimato kontrolė

(p. 128)

Elektroninė klimato kontrolė – ECC

(p. 131)

Oro paskirstymas salone (p. 129)

Oro kokybė (p. 126)

04

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

125

04 Klimato reguliavimas

04

Esama temperatūra

Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai automobilio viduje ir išorėje.

Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 126),

nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į saloną. Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta vienoda abiejų pusių temperatūra.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Temperatūros reguliavimas salone

(p. 134)

Jutikliai – klimato kontrolė

Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, pade-

dančių valdyti temperatūrą (p. 126) automobi-

lyje.

Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.

Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo skydelio.

Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame veidrodėlyje.

Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono galinio vaizdo veidrodėlio.

PASTABA

Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Oro kokybė

Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma sergantiems žmonėms.

Automobilio salono filtras (p. 127)

Medžiagos salone (p. 128)

Švaraus oro salone palaikymo paketas

(CZIP) (p. 127)*

Oro salone kokybės sistema (IAQS)

(p. 128)*

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

126

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

04 Klimato reguliavimas

Oro kokybė – salono filtras

Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra išvalomas filtro.

Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės priežiūros programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti dažniau.

PASTABA

Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad tvirtinamas tinkamas filtras.

Susijusi informacija

Oro kokybė (p. 126)

Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)*

CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir astmą sukeliančių medžiagų.

Šis paketas apima:

Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną

švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.

Oro kokybės sistema IAQS (p. 128) yra

visiškai automatinė funkcija, kuri valo automobilio salono orą nuo teršalų, pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito oksidų ir priežeminio ozono.

PASTABA

Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina keisti po 15 000 km arba kartą per metus, priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per

5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo, jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,

IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant įprastinę techninę priežiūrą.

Daugiau informacijos apie CZIP galima rasti brošiūroje, kuri pateikiama kartu su šiuo automobiliu.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Oro kokybė (p. 126)

04

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

127

04 Klimato reguliavimas

04

Oro kokybė – IAQS*

Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.

Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara salono oro apytaka.

Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos

aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

PASTABA

Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras oras.

Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.

Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių ir galinių langų atitirpinimo funkcija.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Oro kokybė (p. 126)

Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)* (p. 127)

Oro kokybė – medžiaga

Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų saloną lengviau valyti.

Kilimėlius iš automobilio salono bei bagažinės

galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti

(p. 410) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas

valymo ir automobilio priežiūros priemones.

Susijusi informacija

Oro kokybė (p. 126)

Meniu nuostatos – klimato kontrolė

Per centrinį valdymo pultą galima įjungti / išjungti arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.

Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei (p. 133).

Recirkuliacijos laikmatis (p. 136).

Automatinis galinio lango atitirpinimo

(p. 104) funkcijos įjungimas.

Salono oro kokybės sistema* (p. 128).

Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 132)

įjungimas.

Automatinis vairo šildymo funkcijos

(p. 84) įjungimas.

Papildomos informacijos rasite meniu sistemos (p. 111) aprašyme.

Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos apra-

šymą rasite MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

128

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Oro paskirstymas salone

Į vidų patenkantis oras paskirstomas per kelias salono ventiliacijos angas.

Ortakiai prietaisų skyde

04 Klimato reguliavimas

Ortakiai durų atramose

Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus

AUTO

režimą.

Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.

oro paskirstymo lentelė (p. 137).

Atidaryta

Uždaryta

Šoninis oro srautas

Vertikalus oro srautas

Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus drėgmei pašalinti.

Uždaryta

Atidaryta

Šoninis oro srautas

Vertikalus oro srautas

Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru nupūstų miglą.

Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu oru viduje būtų malonus klimatas.

PASTABA

Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti jautrūs oro srautams ir skersvėjams.

04

}}

129

04 Klimato reguliavimas

||

Oro paskirstymas

04

Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas

Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis

Oro paskirstymas – grindų vėdinimas

Oro paskirstymo schema valdoma trimis mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane ima šviesti atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau): šalia kiekvienos paveikslėlio dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro paskirstymą. Papildomos informacijos rasite

oro paskirstymo lentelėje (p. 137).

Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Automatinis reguliavimas (p. 133)

Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)

130

Elektroninė klimato kontrolė – ECC

ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema) palaiko norimą temperatūrą automobilio

04 Klimato reguliavimas

salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo ir keleivio pusei.

Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.

04

Temperatūros reguliavimas (p. 134), kairė

pusė

Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 132),

kairė

Šildomas priekinis stiklas* ir maks. atitirpinimo funkcijos nuostata (p. 135)

Ventiliatorius (p. 133)

Oro paskirstymas (p. 129) – grindų vėdini-

mas

Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis

Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas

Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 104)

Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 132),

dešinė

Temperatūros reguliavimas (p. 134),

dešinė pusė

Uždara apytaka (p. 136)

ECO* (p. 300)

AUTO

- Automatinė klimato kontrolė

(p. 133)

AC

- Oro kondicionavimas įjungtas / išjungtas (p. 134)

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

131

04 Klimato reguliavimas

04

Šildomos priekinės sėdynės*

Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui ir keleiviui, kai lauke šalta.

Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas centrinio valdymo pulto ekrane.

Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:

Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai laukai (žr. iliustraciją pirmiau).

Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia du oranžiniai laukai.

Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia vienas oranžinis laukas.

Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.

ĮSPĖJIMAS

Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.

Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo funkcijos įjungimas

Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo lygis.

Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip maždaug +10 °C.

Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos

aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Šildoma galinė sėdynė* (p. 132)

Šildoma galinė sėdynė*

Galinių išorinių sėdynių šildymo funkcija turi tris padėtis, padedančias padidinti keleivių komfortą, kai lauke šalta.

Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.

Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:

Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys lemputės.

Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.

Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena lemputė.

Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.

132

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

04 Klimato reguliavimas

ĮSPĖJIMAS

Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Šildomos priekinės sėdynės* (p. 132)

Ventiliatorius

Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų langai.

PASTABA

Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali imti rasoti langai.

Ventiliatoriaus rankenėlė

Ventiliatoriaus greitį galima spartinti arba lėtinti sukant rankenėlę. Parinkus

AUTO

, ventiliatoriaus sukimosi grei-

tis reguliuojamas automatiškai (p. 133), o anksčiau

parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Elektroninė klimato kontrolė – ECC

(p. 131)

Automatinis reguliavimas

Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 134), oro kondicionierių (p. 134), ven-

tiliatoriaus sukimosi greitį (p. 133), recirkulia-

ciją (p. 136) ir oro paskirstymą (p. 129).

Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks automatiniu režimu. Nuspaudus

AUTO

, išjungiamos visos rankinės nuostatos. ekrane rodoma

AUTO CLIMATE

.

Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame režime galima nustatyti meniu sistemoje MY

CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY

CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

04

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

133

04 Klimato reguliavimas

04

Temperatūros reguliavimas salone

Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.

PASTABA

Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Esama temperatūra (p. 126)

Elektroninė klimato kontrolė – ECC

(p. 131)

Oro kondicionavimo sistema

Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.

Įsijungus

AC

mygtuko lemputei, oro kondicionavimo sistema valdoma automatiškai.

Išsijungus

AC

mygtuko lemputei, oro kondicionierius išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra toliau

valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 135),

automatiškai įjungiamas oro kondicionierius, kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai sparčiai.

Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma centrinio valdymo pulto ekrane.

Temperatūrą galima nustatyti rankenėle – vairuotojui ir keleiviui atskirai.

134

04 Klimato reguliavimas

Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo atitirpdymas

Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo nuostata.

Parinkta nuostata rodoma centrinio valdymo pulto ekrane.

Šildomas priekinis stiklas*

Maks. šildymas

Įjungus šią funkciją, šviečia atšildymo funkcijos mygtuko lemputė.

Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją.

Automobiliams be šildomo priekinio stiklo:

Oro srautas į langus: ekrane įsijungia ženklas (2).

Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.

Automobiliams su šildomu priekiniu stiklu:

Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją 1 ekrane įsijungia ženklas (1).

:

Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją klai (1) ir (2).

1 oro srautą į langus: ekrane įsijungia žen-

ir

Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.

PASTABA

Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 20) šildymo

funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir kitos ryšių įrangos veikimui.

PASTABA

Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.

PASTABA

Varikliui automatiškai išsijungus (p. 291),

priekinio stiklo šildymo elektra funkcija nepasiekiama.

Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar atliekami šie veiksmai: oro kondicionierius įsijungia automatiškai uždaros apytakos ir oro kokybės sistema automatiškai išsijungia.

PASTABA

Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.

Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

04

1

Jei galinio vaizdo veidrodyje rodomas

C

ženklas, kai yra įjungtas šildomas priekinis stiklas, reikia kalibruoti kompasą (p. 105)*.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

135

04 Klimato reguliavimas

Oro paskirstymas – recirkuliacija

Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.

Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Oro paskirstymas salone (p. 129)

Oro paskirstymas – lentelė (p. 137)

04

SVARBU

Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai, gali aprasoti langai.

Laikmatis

Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.

Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos

aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

PASTABA

Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją, recirkuliacija visada išjungiama.

136

04 Klimato reguliavimas

Oro paskirstymas – lentelė

Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 129) tipą,

naudojami trys mygtukai.

Oro paskirstymas

Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.

Paskirtis

jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.

Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.

siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti per žemas).

Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.

užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam orui.

04

Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.

efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.

}}

137

04

||

04 Klimato reguliavimas

Oro paskirstymas

Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio skydo ortakių.

Paskirtis

užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.

Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.

esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.

Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo ir langų ortakius.

šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.

Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.

vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)

138

04 Klimato reguliavimas

Variklio ir salono šildytuvas*

Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.

Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 140)

arba per laikmatį (p. 141).

Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei temperatūrai, ilgiausias šildiklio veikimo laikas yra 50 minučių.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.

PASTABA

Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti dūmų. Tai – visiškai normalu.

Kuro papildymas

Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos durelių.

ĮSPĖJIMAS

Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.

Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje, ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.

Automobilio statymas įkalnėje

Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link, kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.

Akumuliatorius ir kuras

Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas arba yra per mažai degalų, variklio šildytuvas yra automatiškai išjungiamas ir informacijos ekrane pasirodo pranešimas. Patvirtinkite

pranešimą, vieną kartą paspausdami posūkio perjungiklio (p. 108) mygtuką

OK

.

SVARBU

Pakartotinis šildiklio naudojimas ir trumpos kelionės iškrauna akumuliatorių ir kelia užvedimo problemų.

Automobilis turėtų važiuoti tiek pat laiko, kiek yra naudojamas šildiklis, siekiant užtikrinti, kad automobilio akumuliatorius yra tinkamai įkrautas šildiklio vartojamai energijai pakeisti, kai šildiklis naudojamas reguliariai. Šildiklis kaskart naudojamas daugiausiai 50 minučių.

Susijusi informacija

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)

Papildomas šildytuvas* (p. 145)

04

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

139

04 Klimato reguliavimas

04

Variklio bloko šildytuvas ir salono

šildytuvas* – tiesioginis paleidimas

Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima paleisti tiesiogiai.

Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:

Informacinį ekraną nuotolinio valdymo raktelis* mobiliuoju būdu*.

Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 139), jis veikia 50 minučių.

Automobilio salono šildymas prasidės kai tik variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos temperatūros.

PASTABA

Variklį galima užvesti ir automobiliu važiuoti net ir veikiant šildytuvui.

Tiesioginis užvedimas per informacinį ekraną

1. Spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į meniu.

2. Nustatymų ratuku suraskite

Šildytuvas

ir pasirinkite šią nuostatą su

OK

.

3. Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame meniu suraskite

Tiesiog. užv.

ir pasirinkite su

OK

.

4. Išeikite iš meniu spausdami

RESET

.

Tiesioginis paleidimas per nuotolinio valdymo raktelį*

Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.

Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:

– Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo apšvietimo iš atstumo mygtuką.

Avarinis signalas pateikia informacijos pagal tokią schemą:

5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas pasiekė automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.

5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.

Avarinis signalas nesuveikia: signalas nepasiekė automobilio.

Jei informacijos mygtukas spaudžiamas, kai šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu metu rodo-

mas automobilio užrakinimo statusas

(p. 165). Kol bus nustatomas statusas, indi-

katoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.

Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje

šildymo metu.

Tiesioginis paleidimas per mobilųjį telefoną*

Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja programėle „Volvo On Call*“.

Susijusi informacija

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 141)

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas (p. 141)

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)

140

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

04 Klimato reguliavimas

Variklio bloko šildytuvas ir salono

šildytuvas* – skubus išjungimas

Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima išjungti tiesiogiai per informacinį ekraną.

1. Spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į meniu.

2. Nustatymų ratuku suraskite

Šildytuvas

ir pasirinkite šią nuostatą su

OK

.

3. Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame meniu suraskite

Sust.

ir pasirinkite su

OK

.

4. Išeikite iš meniu spausdami

RESET

.

Susijusi informacija

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas (p. 140)

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 141)

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)

Variklio bloko šildytuvas ir salono

šildytuvas* – laikmatis

Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 139) yra

prijungtas prie automobilio laikrodžio.

Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Šiuo atveju, laikas reiškia momentą, kada mašina turi būti sušildyta ir paruošta kelionei. Automobilio elektroninė sistema paskaičiuoja, kada reikia pradėti šildymą, atsižvelgdama į išorės temperatūrą.

PASTABA

Iš naujo nustačius automobilio laikrodį, laikmačio programavimas bus išvalytas.

Reguliavimas 2

1. Spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į meniu.

2. Reguliavimo ratuku (p. 108) perslinkite į

vieną iš laikmačių

Šildytuvas

ir pasirinkite jį su

OK

.

3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su

OK

.

4. Trumpai spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į apšviestų valandų nustatymą.

5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų ratuku.

6. Trumpai spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į minučių nustatymą.

7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų ratuku.

8. Spustelėkite

OK

3 nustatymą.

, kad patvirtintumėte

9. Grįžkite į meniu struktūrą su

RESET

.

10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2 punkto) arba išeikite iš meniu spausdami

RESET

.

Užvedimas

1. Spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į meniu.

2. Nustatymų ratuku suraskite

Šildytuvas

ir pasirinkite šią nuostatą su

OK

.

3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų laikmačių ir jį suaktyvinkite su

OK

.

4. Išeikite iš meniu spausdami

RESET

.

Išjungimas

Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į meniu.

04

2

3

Laikmatį galima nustatyti tik kai variklis išjungtas.

Dar kartą paspaudus

OK

, suaktyvinamas laikmatis.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

141

04

04 Klimato reguliavimas

||

2. Nustatymų ratuku suraskite

Šildytuvas

ir pasirinkite šią nuostatą su

OK

.

> Jei nustatytas kuris nors laikmatis, bet jis nesuaktyvintas, šalia nustatymo laiko rodoma laikrodžio piktograma.

3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su

OK

.

4. Išjunkite laikmatį spausdami:

• ilgai

OK

arba trumpai

OK

, kad patektumėte toliau į meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą ir patvirtinkite nuostatą su

OK

.

5. Išeikite iš meniu spausdami

RESET

.

Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti

tiesiogiai (p. 141).

Susijusi informacija

Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)

142

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

04 Klimato reguliavimas

Variklio bloko šildytuvas ir salono

šildytuvas* – pranešimai

Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir salono šildytuvu (p. 139), skiriasi priklausomai

nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)

yra analoginis ar skaitmeninis.

Jei šildytuvas suaktyvintas, informacijos ekrane ima šviesti šildymo ženklas.

Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane ima šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir prie jo rodomas nustatytas laikas.

Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.

Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.

Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano pranešimai.

Ženklas Pranešimas Paaiškinimas

Šildytuvas įjungtas ir veikia.

04

Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas

Akum. taup. rež.

Automobilio elektroninė sistema išjungė šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti variklį.

Degalus naudojantis šild. išsijungė Žem.

degalų lygis

Šildytuvo paleisti neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų lengviau užvesti variklį ir įveikti apie 50 km atstumą.

Degalus naudojantis šildytuvas Reikia aptarnauti

Šildytuvas neveikia. Susisiekite su autoservisu dėl remonto. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo autoservisą.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

143

04

04 Klimato reguliavimas

||

Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus

posūkio svirtelės (p. 108) mygtuką

OK

.

144

04 Klimato reguliavimas

Papildomas šildytuvas*

Šalto klimato zonose

4

gali reikėti papildomo

šildytuvo, kuris padėtų pasiekti reikiamą darbinę variklio temperatūrą ir pakankamai šildytų saloną.

Papildomas kuru maitinamas šildytuvas

(p. 145) yra įrengiamas automobiliuose su

dyzeliniu varikliu.

Vidutinio

4

klimato zonoje dyzeliniuose automobiliuose vietoj kuru maitinamo šildytuvo

įrengiamas papildomas elektrinis (p. 146).

Automobiliuose su tam tikrais benzininiais varikliais

5

įrengiamas elektrinis papildomas

šildytuvas, kuris yra integruojamas į automobilio klimato kontrolės sistemą.

Susijusi informacija

Variklio ir salono šildytuvas* (p. 139)

Degalus naudojantis papildomas

šildytuvas*

Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 146) arba

degalais maitinamas papildomas šildytuvas

(p. 145).

Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia papildomos šilumos, jei variklis veikia.

Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama reikiama temperatūra arba kai variklis išjungiamas.

PASTABA

Veikiant pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti dūmų. Tai – visiškai normalu.

Automatinis režimas arba išjungimas

Prireikus galima išjungti papildomo šildytuvo automatinio įsijungimo seką.

PASTABA

Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“ rekomenduoja išjungti degalais matinamą pagalbinį šildytuvą.

1. Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į padėtį

I

(p. 78).

2. Spustelėkite

OK

, kad įeitumėte į meniu.

3. Reguliavimo ratuku suraskite

Papild. šild.

6 arba

Nuostatos

7 ir pasirinkite su

OK

.

4. Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš alternatyvų

ON

arba

OFF

ir patvirtinkite ją spausdami

OK

.

5. Išeikite iš meniu spausdami

RESET

.

PASTABA

Meniu parinktys matomos tik pulteliui esant padėtyje

I

, tad bet kokius derinimo darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.

Salono šildytuvas*

Jei papildomas šildytuvas turi laikmačio funk-

ciją jį galima naudoti kaip salono šildytuvą

(p. 139).

04

4

5

6

7

Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.

Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamus variklius.

Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.

Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

145

04 Klimato reguliavimas

04

Papildomas elektrinis šildytuvas*

Automobilyje įrengtas degalais maitinamas

(p. 145) arba elektrinis papildomas šildytuvas

(p. 145).

Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu, tačiau jis įjungiamas automatiškai, užvedus variklį, kai lauko temperatūra nesiekia 14 °C, ir išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.

Susijusi informacija

Variklio ir salono šildytuvas* (p. 139)

146

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI

05

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

Vietos daiktams laikyti

Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.

148

Daiktadėžė durų panelėje

Kišenė daiktams* priekinių sėdynių pasosčių priekyje

Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)

Daiktadėžė (p. 150)

Daiktų dėklas

Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 150)

Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje

Kišenė daiktams laikyti

ĮSPĖJIMAS

Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

05

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

149

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

05

Skiriančioji konsolė

Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.

Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.

Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir

keleiviui. Jei nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis (p. 150), tada cigarečių

uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12

V maitinimo lizdo (p. 151) vietoje, o iši-

mama peleninė įrengiama vietoj puodelių laikiklio.

Susijusi informacija

Vietos daiktams laikyti (p. 148)

Tunelinis valdymo pultas – cigarečių uždegiklis ir peleninė* (p. 150)

Tunelinis valdymo pultas – cigarečių uždegiklis ir peleninė*

Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumon-

tuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde

(p. 151).

Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo pulte (p. 150), išimama iškeliant tiesiai aukš-

tyn.

Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.

Susijusi informacija

Vietos daiktams laikyti (p. 148)

Daiktadėžė

Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.

Γia galima laikyti, pvz., automobilio savininko vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašik-

liams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 177)

naudojant raktelio geležtę (p. 167).

Susijusi informacija

Vietos daiktams laikyti (p. 148)

150

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

Kilimėliai*

Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.

ĮSPĖJIMAS

Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.

Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar po jais.

Susijusi informacija

Automobilio vidaus valymas (p. 410)

Kosmetinis veidrodėlis

Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.

Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.

Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.

Susijusi informacija

Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 383)

Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai

Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio puodeliui

1

ir tunelinio valdymo pulto gale.

12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas priekinėms sėdynėms.

05

1 Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

151

05

||

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

PASTABA

Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai, muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai automobilis užrakintas, pvz., nustatytu laiko momentu įsijungus salono šildytuvui.

Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama, kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!

12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas galinėms sėdynėms.

Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,

nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje

I

(p. 78).

ĮSPĖJIMAS

Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra naudojamas.

SVARBU

Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120

W) (jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei vienu metu naudojami abu lizdai lizdiniame valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės stipris siekia 7,5 A (90 W).

Jeigu avarinio pradurtos padangos remonto kompresorius prijungtas prie vieno iš dviejų lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.

PASTABA

„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,

skirtą avariniam pradurtos padangos remontui (p. 348).

Susijusi informacija

Tunelinis valdymo pultas – cigarečių uždegiklis ir peleninė* (p. 150)

12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*

(p. 156)

152

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

Krovimas

Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.

Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.

Išsamesnės informacijos apie svorius rasite

Masės (p. 418).

tolinio valdymo pultelyje, žr. Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas

(p. 178).

Bagažinės dangtį galima atidaryti mygtuku žibintų skydelyje arba nuo-

ĮSPĖJIMAS

Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.

Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį

Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės atlošą.

Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti

priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS

– sėdėjimo padėtis (p. 40).

Sucentruokite krovinį.

Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant nuleistų sėdynės atlošų.

Aštrias briaunas uždenkite kuo nors minkštu, kad nebūtų apgadinti salono apmušalai.

Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių kilpų.

ĮSPĖJIMAS

Įsidėmėkite, kad priekinio susidūrimo metu, važiuojant 50 km/val. greičiu, 20 kg sveriančio daikto smūgio jėga lygi 1000 kg svoriui.

ĮSPĖJIMAS

Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama uždanga, gali sumažėti arba dingti.

Niekada nekraukite krovinių tiek, kad jie išsikištų virš atlošo.

ĮSPĖJIMAS

Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti keleivius.

Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo nors minkštu.

Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.

Susijusi informacija

Krovinių laikiklių kilpos (p. 155)

Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 154)

Stogo bagažas (p. 155)

05

153

05

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

Pakrovimas – ilgas krovinys

Norint lengviau pakrauti (p. 153) bagažinę,

galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinio keleivio sėdynės

2

atlošą taip pat galima nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius*.

Galinių sėdynių atlošų nuleidimas

Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr.

Sėdynės, galinės (p. 81).

Pakrovimas – slidžių liukas

Atloše esantį dangtį galima atidaryti, jei vežate siaurus ilgus daiktus.

Nulenkite dešiniosios sėdynės atlošą į priekį.

Galinės sėdynės atloše esantį dangtį atlaisvinkite pakeldami tvirtinimo varžtą ir tuo pat metu spauskite dangtį žemyn/į priekį.

Gražinkite sėdynės atlošą atgal į pirminę padėtį, laikikliui liekant atidarytam.

Tam, kad krovinys nejudėtų, pritvirtinkite jį saugos diržu.

ĮSPĖJIMAS

Kraunant ir iškraunant daiktus užgesinkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį. Kitu atveju, pavarų perjungimo svirtis atsitiktinai gali būti perjungta į važiavimo padėtį.

Dangčio išėmimas

Atleidę dangtį ir nulenkę į priekį atlošą, atidarykite dangtį maždaug 30 laipsnių kampu ir traukite jį į viršų.

2 Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.

154

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

Liuko tvirtinimas

Įdėkite dangtį į griovelius, kurie yra po apmu-

šalais, ir uždarykite jį.

Susijusi informacija

Krovimas (p. 153)

Stogo bagažas

Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami

„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.

Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.

Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.

Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus dėkite apačioje.

Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja automobilis.

Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.

ĮSPĖJIMAS

Automobilio sunkio centrą ir važiavimo savybes keičia kroviniai ant stogo.

Informacijos apie didžiausią leistiną stogo apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir

stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės

(p. 418).

Susijusi informacija

Krovimas (p. 153)

Krovinių laikiklių kilpos

Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos nėje pritvirtinti.

3

naudojamos krovinius laikantiems diržams bagaži-

3 Kilpų skaičius ir jų vieta priklauso nuo konkrečios rinkos.

05

}}

155

05

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

||

ĮSPĖJIMAS

Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo metu.

Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.

Pakrovimas – krepšių laikiklis*

Krepšių laikiklyje esantys krepšiai nejudės, neapsivers ir iš jų neiškris daiktai.

Susijusi informacija

Krovimas (p. 153)

12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*

Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams.

Krepšių laikiklis po atlenkiamu dangčiu grindyse.

1. Atlenkite laikiklį (jis yra grindų liuko dalis).

2. Pritvirtinkite krepšius juosta ir užfiksuokite nešimo rankeną kabliais.

Susijusi informacija

Krovimas (p. 153)

Pakelkite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo lizdą.

Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.

SVARBU

Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120

W).

156

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

PASTABA

Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti automobilio akumuliatorių.

PASTABA

„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių, skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie

„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį pradurtos padangos remontą (TMK) rasite

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348).

05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai

05

157

UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA

06 Užraktai ir signalizacija

Nuotolinio valdymo pultas

Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.

Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai – bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal

Car Communicator)*.

Funkcijos

Bazinis

A

Su

PCC

B

Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė

Beraktis užrakinimas / atrakinimas

Beraktis variklio užvedimas

Informacinis mygtukas ir indikatorių lemputės

A

B

5 mygtukų raktelis

6 mygtukų raktelis

X X

X

X

X

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su

funkcija „Keyless Drive“ (p. 170) ir turi tam

tikrų unikalių funkcijų (p. 165).

Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą metalinę raktelio geležtę (p. 166). Matomoji

jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.

Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.

Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio valdymo pulteliai

ĮSPĖJIMAS

Jei automobilyje yra vaikų:

Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas išlipa iš automobilio.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163)

Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas

Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.

Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu

sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163)

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

159

06 Užraktai ir signalizacija

06

Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*

Nuotolinio valdymo pultelio (p. 159) atmintis

leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.

Raktelio atminties funkcija galima kartu su elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.

Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į

atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių veidrodėlių (p. 102), vairuotojo sėdynės, vairo

stiprintuvo (p. 187) ir jungtinio prietaisų sky-

delio temą, kontrasto ir spalvų režimus

(p. 63).

Šią funkciją

1

galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu siste-

mos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia, kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.

Nustatymų įrašymas

Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.

Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta nuostata 2 .

2. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių veidrodėlių, nuostatas.

3. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio valdymo pultelio atmintį.

Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys, jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.

Avarinis sustabdymas

Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir sėdynė nustos judėti.

Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.

ĮSPĖJIMAS

Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.

Nustatymų keitimas

Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz., sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.

Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B, nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:

Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio

valdymo raktelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163).

Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų

atminčių, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 80).

Sėdynę ir šoninius veidrodėlius suregu-

liuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, prieki-

1

2

Iškviesta Car key memory meniu MY CAR

Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.

160

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

nės – valdomos elektra* (p. 80) ir Šoniniai

veidrodėliai (p. 102).

Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas

Kai automobilis užrakintas arba po

30 minučių, jei automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis vairuotojo profilis. Norint pakartotinai suaktyvinti esamojo nuotolinio valdymo raktelio atmintį, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Jei automobilyje nėra sistemos

„Keyless Drive“

Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką.

Jei automobilyje yra sistema „Keyless

Drive“

Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:

1. Automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba berakčio atrakinimo būdu.

2. Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio valdymo raktelis, suaktyvinamos jo įrašytos nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr. ankstesnį punktą.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165)

Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius

Kai automobilis yra užrakinamas arba atraki-

namas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį

(p. 159), tai patvirtindami sumirksi posūkių

žibintai.

Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai 3 .

Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai veidrodėliai atlenkiami

3

.

Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.

Funkcijos pasirinkimas

Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu siste-

mos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Užrakinimo lemputė (p. 161)

Signalizacijos lemputė (p. 183)

Užrakinimo lemputė

Lange mirksintis šviesos diodas patvirtina, kad automobilis užrakintas.

Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 183).

PASTABA

Automobiliai, kuriuose signalizacija neįrengta, taip pat yra šis indikatorius.

Susijusi informacija

Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius

(p. 161)

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

161

06 Užraktai ir signalizacija

06

Imobilizatorius

Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.

Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis

(p. 159) turi unikalų kodą. Automobilis gali

būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.

Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai apie klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:

Pranešimas

Įkišti automobilio raktelį

Nerasta automobilio raktelio

Imobilizatorius Bandyti užvesti vėl

Paaiškinimas

Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite ir pabandykite užvesti dar kartą.

Nuotolinio valdymo raktelio skaitymo klaida užvedant variklį. Pabandykite dar kartą.

Jei klaida nedingsta:

Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį ir bandykite užvesti iš naujo.

Imobilizatoriaus sistemos klaida užvedant. Jei klaida nedingsta: Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Informacija apie automobilio užvedimą, žr.

Variklio užvedimas (p. 274).

Susijusi informacija

Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su sekimo sistema* (p. 162)

3 Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.

162

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su sekimo sistema*

Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su sekimo sistema

4

leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.

Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

Imobilizatorius (p. 162)

06 Užraktai ir signalizacija

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas ir atrakinimas.

Funkcijos

Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.

Užrakinimas

Atrakinimas

Priėjimo apšvietimo trukmė

Bagažinės dangtis

Aliarmo funkcija

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal

Car Communicator).

Informacija

Funkcijų mygtukai

Užrakinimas

– užrakina dureles bei bagažinę ir įjungia signalizaciją.

Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus ir stoglangį* vienu metu. Papildomos informa-

cijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 177).

ĮSPĖJIMAS

Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad jie neprispaustų keleivių rankų.

Atrakinimas

– atrakina dureles bei bagažinę ir išjungia signalizaciją.

Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos

rasite Visuotinis atidarymas (p. 177).

Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti visas dureles vienu metu, vienu mygtuko paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles, kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių – likusias.

Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite

MY CAR (p. 111).

Priėjimo apšvietimo trukmė

– naudojama, norint įjungti automobilio žibintus iš

atstumo. Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 98).

Bagažinės dangtis (p. 178)

– tik atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama jo signalizacija.

Aliarmo funkcija

naudojama, siekiant atkreipti dėmesį pavojaus atveju.

Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir garso signalas.

Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei ji veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po maždaug 3 minučių.

4 Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

163

06

06 Užraktai ir signalizacija

||

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165)

Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko

(p. 175)

Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo nuotolis

Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija) veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.

Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.

PASTABA

Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima

visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte

(p. 167).

Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio val-

dymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui esant

I

ar

II

padėtyje (p. 77) bei uždarius visas

duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis prane-

šimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.

Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:

Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į uždegimo jungiklį.

Greitis viršija 30 km/h.

nuspaustas

OK

mygtukas.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163)

164

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos

Nuotolinio valdymo pultelis su PCC turi pato-

bulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos nuotolinio valdymo pulteliu (p. 159) informaci-

nio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.

Informacijos mygtukas

Kontrolinės lemputės

Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių pagalba galima gauti tam tikros informacijos apie automobilį.

Informacijos mygtuko naudojimas

Paspauskite informacijos mygtuką .

> Visos indikatoriaus lemputės žybsi maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja aplink visą nuotolinio valdymo raktelį.

Tai rodo, kad nuskaitoma informacija iš automobilio.

Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas kuris nors kitas mygtukas, informacijos skaitymas yra nutraukiamas.

PASTABA

Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat

– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus

PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų, susisiekite su servisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.

Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:

Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis yra užrakintas.

Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.

Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo momento buvo suveikusi signalizacija.

Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos signalas abiejuose posūkių žibintuose: signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5 minutes.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* – diapazonas (p. 166)

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

165

06 Užraktai ir signalizacija

06

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* – diapazonas

Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal

Car Communicator) diapazonas durelėms ir bagažinės dangčiui užrakinti ir atrakinti yra maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų funkcijų diapazonas siekia apie 100 metrų.

Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.

PASTABA

Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.

Už nuotolinio valdymo raktelio diapazono ribų

Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo automobilio informacijai perskaityti, rodoma paskutinė automobilio nustatyta būsena, o ant paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus lemputės nemirksi.

Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti naudotas nuotolinio valdymo raktelis.

PASTABA

Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio valdymo pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų, topografinių objektų ir pan.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

(p. 171)

Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo nuotolis (p. 164)

Išimamas metalinis raktas

Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.

Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.

Raktelio funkcijos

Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:

• jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta suaktyvinti centrinio užrakto, kairiąsias priekines dureles galima atidaryti rankiniu

būdu, žr. Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 167).

galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 181)

galinių durelių mechaninius vaikų saugos užraktus;

ranka užrakinti (p. 175) dešiniąsias prieki-

nes ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju; galima užblokuoti prieigą prie priekinės

daiktadėžės ir bagažinės ( slaptas užraktas * (p. 168));

suaktyvinti / išaktyvinti (p. 35) priekinės

sėdynės keleivio saugos oro pagalvę

(PACOS*).

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163)

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

166

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas

Išimama raktelio geležtė (p. 166) išimama /

įdedama taip:

Raktelio išėmimas

Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.

Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.

Raktelio įdėjimas

Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 159).

1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.

2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.

Susijusi informacija

Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 167)

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 181)

Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 35)

Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas

Išimamą raktelį (p. 166) galima naudoti, jei

centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 159), t. y. jei nusėdo

pultelio baterija.

Jei centrinio užrakto negalima išjungti nuotolinio valdymo pulteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atidaryti taip:

1. Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių spynelę ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir

daugiau informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173).

PASTABA

Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.

2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.

Informacijos apie automobilius su sistema

Keyless rasite Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173).

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 169)

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

167

06 Užraktai ir signalizacija

Privatumo užraktas*

Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai automobilis paliekamas techninei priežiūrai, viešbučio stovėjimo aikštelės tarnautojui ar pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas atjungiamas nuo centrinio: bagažinės nebegalima atidaryti centrinio užrakto mygtuku, esančiu priekinėse durelėse

arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 159).

Įjungti / išjungti

06

Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui

su

rakteliu.

Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai,

be

raktelio ir

aktyvuotų

saugos užraktų.

Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo pultelį be

raktelio galima naudoti tik signalizacijai

(p. 182) įjungti / išjungti, durelėms atidaryti ir

automobiliui vairuoti.

Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio galima atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.

Slapto užrakinimo įjungimas.

Norėdami įjungti saugos užraktą:

Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.

Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal laikrodžio rodyklę.

Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas.

Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo pulteliu, nei centrinio užrakto mygtuku.

PASTABA

Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje vietoje.

168

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Išjungiama atvirkštine tvarka.

Smulkesnės informacijos tik apie priekinės

daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė (p. 177).

Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas

Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą

5

.

Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:

• įsijungia informacinis ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo

Senka automobilio raktelio mait. elem.

Žr. vadovą

ir (arba)

• užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu nei 20 metrų atstumu iki automobilio.

06 Užraktai ir signalizacija

Atidarymas

Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.

Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.

Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą, esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.

06

5 Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.

}}

169

06

06 Užraktai ir signalizacija

||

PASTABA

Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip, kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris baterijos, kai jį atidarysite.

SVARBU

Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų funkcionavimui.

Maitinimo elemento tipas

Naudokite maitinimo elementus pažymėtus

CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui, du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.

PASTABA

„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of

Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3

reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.

Maitinimo elemento keitimas

Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (

+

ir

) pusių padėtis.

Nuotolinio valdymo pultelis (vienas maitinimo elementas)

1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.

2. Įdėkite naują maitinimo elementą (

+

) puse žemyn.

Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du maitinimo elementai)

1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.

2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (

+

) puse aukštyn.

3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to dėkite antrą naują maitinimo elementą (

+

) puse žemyn.

Surinkimas

1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto korpuso dalis.

2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.

3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti spragtelėjimą.

SVARBU

Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai

šalinami aplinkai palankiu būdu.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163)

Beraktė valdymo sistema*

Automobiliai su berakte valdymo sistema turi užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima valdyti be raktelio.

Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, galima užvesti automobilio variklį,

užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 159)

6

į uždegimo jungiklį. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai visos jūsų rankos užimtos.

Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai turi beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.

Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus

lygius: raktelio padėtis

0

,

I

ir

II

(p. 78).

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

(p. 171)

Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 171)

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 172)

170

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio

7

mygtuko, nuotolinio valdymo raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.

Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis yra priešingoje automobilio pusėje.

Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio

valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant

I

ar

II

padėtyje (p. 78) bei uždarius

visas duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.

Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:

• buvo uždarytos ar atidarytos durelės nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į uždegimo spynelę; nuspaustas

OK

mygtukas.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta

(p. 174)

Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas

Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.

Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio valdymo pultelių

8

, beraktė valdymo funkcija išjungiama, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo pultelių. Taip užtikrinama, kad joks pašalinis nepateks į automobilį.

Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas nuotolinio valdymo raktelis.

SVARBU

Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su

PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį į degimo jungiklį ir nuspaudus

START/

STOP ENGINE

mygtuką.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo zoną.

06

6

7

8

Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.

Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).

Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

171

06 Užraktai ir signalizacija

06

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai

Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali

sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės sistemos funkcijų (p. 170) veiklą.

PASTABA

Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo telefono ar metalinio objekto (ne arčiau kaip 10–15 cm).

Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pul-

telį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163).

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 169)

Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 171)

Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

(p. 171)

Beraktė valdymo sistema* užrakinimas

Automobiliuose su berakte valdymo sistema ant išorinės durelių rankenos būna įrengta jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio guma dengta slėgio plokštelė, skirta užrakinti ir atrakinti.

Lietimui jautri sritis ant durelių išorinių rankenų ir guma padengtas mygtukas šalia bagažinės dangčio guma padengtos spaudimo plokštelės.

Dureles ir bagažinę galima užrakinti vieną kartą nuspaudžiant ir ilgai palaikant bet kurią iš rankenų lietimui jautrių sričių arba nuspaudžiant mažesnį iš bagažinės dangčio dviejų guma padengtų mygtukų. Mirksintis priekinio

lango užrakinimo indikatorius (p. 161) patvir-

tina, kad automobilis užrakintas.

Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip automobilis neužsirakins.

PASTABA

Automobiliuose su automatiniais pavarų perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti nustatytas

P

padėtyje, kitaip automobilio nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Signalizacijos lemputė (p. 183)

172

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

Beraktė valdymo sistema* atrakinimas

Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės dangtis atidaromi kaip įprasta.

PASTABA

Durelių rankenos paprastai užregistruoja jas paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba labai greitai perbraukus ranka per rankeną gali tekti kartoti dar kartą arba nusiimti pirštinę.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas

(p. 172)

Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu

Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atrakinti nuimama raktelio geležte.

Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.

Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su raktelio geležte:

1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn į angą, esančią po durelių rankena / dangteliu. Nelaužkite.

> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą, kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.

2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite dureles.

3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį atgal.

PASTABA

Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į

uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis

(p. 184).

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167)

Signalizacija (p. 182)

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

173

06

06 Užraktai ir signalizacija

Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos

Automobilių su berakte valdymo sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles atrakinti.

Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR

(p. 111).

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta

Automobiliuose su berakte valdymo sistema yra daug integruotų antenų, įrengtų skirtingose automobilio vietose.

ĮSPĖJIMAS

Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos trikdžių.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

Galinio buferio viduryje

Durelių rankenoje, galinėje kairė

Bagažo lentynoje, viduryje, apatinėje pusėje

Durelių rankenoje, galinėje dešinėje

Centriniame pulte po galiniu skyriumi

Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.

174

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko

Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra

atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį

(p. 159). Nuotolinio valdymo pultelis vienu

metu gali užrakinti / atrakinti visas dureles ir bagažinę. Galima rinktis skirtingas atrakinimo

sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163).

Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką, turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir bagažinės dangtis turi būti uždaryti.

PASTABA

Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.

Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite kairiąsias priekines dureles nuimamu rakteliu,

žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).

PASTABA

Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį.

ĮSPĖJIMAS

Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš vidaus durų valdikliais.

Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 180).

Automatinis užsirakinimas

Jei per dvi minutes nuo automobilio atrakinimo nėra atidaromos nė vienerios iš durų arba bagažinės dangtis, visi užraktai užsirakina automatiškai. Ši funkcija sumažina pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą

(informacijos apie automobilius su signaliza-

cija rasite Signalizacija (p. 182).)

Susijusi informacija

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

(p. 176)

Beraktė valdymo sistema* (p. 170)

06 Užraktai ir signalizacija

Rankinis durelių užrakinimas

Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties atveju.

Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio

nuimamą raktelį, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173).

Kitos durelės spynelių neturi: vietoj jų jos turi užrakinimo rankenėles (kiekvienų durelių galiniame paviršiuje), kurias reikia pasukti ir tada durelės bus mechaniškai apsaugotos (užblokuotos) nuo atidarymo iš lauko pusės. Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.

Rankinis durelių užrakinimas. Neturi būti painio-

jama su vaikų saugos užraktais (p. 181).

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

175

06

06 Užraktai ir signalizacija

||

– Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio nuimamu rakteliu ir juo pasukite ranke-

nėlę, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).

Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės.

Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.

PASTABA

Durelių rankenėlės valdymo elementu užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.

Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių su suaktyvintu rankiniu vaikų saugos užraktu negalima atidaryti nei iš išorės,

nei iš vidaus, žr. Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 181). Taip užrakintas dureles

galima atidaryti tik nuotolinio valdymo pulteliu arba centrinio užrakto mygtuku.

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 169)

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

Visos durelės ir bagažinės dangtis atrakinami arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės durelėse*.

Centrinis užrakinimas

Centrinis užrakinimas.

Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko pusę , o norėdami atrakinti - kitą pusę .

Norėdami atidaryti vienu metu dar ir visus langus*, paspauskite ir palaikykite.

Atrakinimas

Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:

Paspauskite centrinio užrakto mygtuką

.

Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį

Visuotinis atidarymas (p. 177)).

Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite dureles: jos atrakinamos ir atidaromos vienu veiksmu.

Užrakinimo mygtuko lemputė

Centrinis užraktas siūlomas dviejų variantų.

Priklausomai nuo to, vairuotojo durelių centrinio užrakto mygtuke esanti lemputė turi skirtingas reikšmes.

Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:

Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos durelės yra užrakintos.

Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose priekinėse durelėse, o abiejose galinėse durelėse įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:

Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi mygtukai, vadinasi užrakintos visos durelės.

Užrakinimas

Paspauskite centrinio užrakto mygtuką

: užrakinamos visos uždarytos durelės.

Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat

„Visuotinis atidarymas“ (p. 177)).

176

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Galinių durelių užrakinimo mygtukas*

06 Užraktai ir signalizacija

Visuotinis atidarymas

Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke karšta.

Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė

Daiktadėžę (p. 150) galima užrakinti / atrakinti

tik nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio geležte.

Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas

(p. 167).

Užrakinus dureles, ima šviesti mygtuko lemputė.

Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina tik konkrečias galines dureles.

Kaip atrakinti dureles:

Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.

Automatinis užrakinimas

Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir bagažinės dangtis užsirakina savaime.

Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje

MY CAR

. Meniu sistemos

aprašymą rasite MY CAR (p. 111).

Susijusi informacija

Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko

(p. 175)

Signalizacija (p. 182)

Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos

(p. 163)

Centrinio užrakto mygtukas

Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą centrinio užrakto mygtuke, vienu metu

atidaromi

visi šoniniai langai. Atlikus tą pačią procedūrą su ženklu

uždaromi

visus šoniniai langai vienu metu.

Susijusi informacija

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

(p. 176)

Elektra valdomi langai (p. 100)

Daiktadėžės užrakinimas:

Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę (žr. iliustraciją pirmiau).

Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal laikrodžio rodyklę.

Ištraukite raktelį.

Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.

Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 168).

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06

}}

177

06

06 Užraktai ir signalizacija

||

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas

Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir atrakinti įvairiais būdais.

Rankinis atidarymas

SVARBU

Bagažinės dangčio užraktas atleidžiamas minimalia jėga: užtenka švelniai paspausti guma padengtą plokštelę.

Bagažinės dangčio nekelkite už guminės plokštelės: imkite už rankenos. Jei naudosite pernelyg daug jėgos, galite pažeisti elektrinius guminės plokštelės kontaktus.

Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu

Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.

Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna. Kaip atidaryti:

1. Švelniai paspauskite žemyn plačią guma padengtą paspaudimo plokštelę, įrengtą po išorine rankena: užraktas atleidžiamas.

2. Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį, pakelkite išorinę rankeną.

Nuotolinio valdymo raktelio *mygtuku galima išjungti bagažinės dangčio signalizaciją atrakinti bei atidaryti jas atskirai nuo likusios

ir automobilio dalies.

Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius nustoja mirksėti: tai reiškia, kad užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos*

178

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

lygio, judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis yra atjungti.

Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.

Bagažinės dangtis atrakinamas, tačiau lieka uždarytas: švelniai paspauskite guma padengtą paspaudimo plokštelę po išorine rankena ir pakelkite bagažinės dangtį.

Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.

Bagažinės dangtį galima atidaryti dviem skirtingais būdais

Vienas paspaudimas

: bagažinė atrakinama, tačiau lieka uždaryta. Švelniai paspauskite guma padengtą slėgio plokštelę po išorine rankenėle ir pakelkite bagažinės dangtį.

Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.

Du paspaudimai

: bagažinė atrakinama, užraktas atjungiamas ir bagažinės dangtis atidaromas apie centimetrą. Pakėlus už išorinės rankenos, bagažinės dangtis atsidaro. Vis dėlto lietus, šaltis, šerkšnas ar sniegas gali neleisti atjungti bagažinės dangčio užrakto.

PASTABA

Atrakinus bagažinės dangtį arba bagažinės duris 2 spustelėjimais, jie automatiškai vėl neužsirakina, nes bagažinės dangtis arba bagažinės durys yra atviri - juos reikia uždaryti ranka.

Uždarius bagažinės dangtį arba bagažinės duris, jie atsirakina ir signalizacija neįsijungia – vėl juos užrakinkite ir signalizaciją įjunkite nuotolinio valdymo pultelio mygtuku.

Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu

Spauskite nuotolinio valdymo raktelio

(p. 163) užrakinimo mygtuką

.

Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius. Tai reiškia, kad automobilis yra užrakintas ir įjungta signalizacija*.

Automobilio atrakinimas iš vidaus

Kaip atrakinti bagažinės dangtį:

– Paspauskite žibintų skydelio mygtuką. (1)

> Užraktas atleidžiamas ir bagažinės dangtis atidaromas kelis centimetrus.

Susijusi informacija

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

(p. 176)

Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko

(p. 175)

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

179

06 Užraktai ir signalizacija

06

Visiško užrakinimo sistema*

Visiškas užrakinimas

9

reiškia, kad visų durelių rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.

Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama

nuotolinio valdymo rakteliu (p. 159) , ji įsijun-

gia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po to, kai užrakinamos durelės.

PASTABA

Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės, seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.

Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias

dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 166). Be to, įmanoma atrakinti

ir atidaryti dureles ir bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę valdymo sistemą*, paliečiant durelių rankenėles arba rankenėlę ant bagažinės dangčio.

ĮSPĖJIMAS

Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta, neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad nekiltų pavojus užsirakinti.

Laikinas išjungimas

Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.

MY CAR

OK MENU

TUNE

valdymas rankenėle

EXIT

Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti taip. Tai daroma meniu sistemoje

MY CAR

.

Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR

(p. 111).

PASTABA

Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.

Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors durelės, signalizacija ims veikti.

Anksčiau minėta informacija taikoma tada, kai spyna nėra laikinai išjungta.

Susijusi informacija

Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173)

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

9 Tik kartu su signalizacija.

180

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų

– rankinis suaktyvinimas

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.

Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų suaktyvinimas / išaktyvinimas

Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš vidaus.

Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.

ĮSPĖJIMAS

Kiekvienose galinėse durelėse yra du rankenėlėse įrengti valdikliai - nepainiokite vaikų saugos užraktų su mechaniniais durelių užraktais.

PASTABA

Durelių rankenėlės valdymo elementu blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.

Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų saugos užrakto.

Mechaniniai durelių užraktai su apsauga nuo

vaikų. Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 175).

Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos galima pasiekti tik atidarius duris.

Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:

– Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio

nuimamu rakteliu (p. 166) ir juo pasukite

rankenėlę.

Susijusi informacija

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas elektra* (p. 181)

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

(p. 176)

Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko

(p. 175)

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų

– suaktyvinimas elektra*

Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš vidaus.

Įjungimas

Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti bet kurioje aukštesnio lygio nei

0

raktelio padėtyje (p. 77). Įjungti / išjungti galima nuo

variklio išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei tik neatidaromos jokios durelės.

Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:

Vairuotojo durelių valdymo skydelis.

1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei

0

pultelio padėtį.

06

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

181

06

06 Užraktai ir signalizacija

||

2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.

> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas

Galinis vaikų saugos užraktas įjungtas

ir šviečia mygtuko lemputė.

Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:

• langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių valdymo skydelio galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.

Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.

Susijusi informacija

Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 181)

Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus

(p. 176)

Signalizacija

Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie įsilaužimą į automobilį.

Signalizacija suveikia, kai:

• atidaromos durelės, variklio gaubtas arba bagažinės dangtis

• salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*);

• automobilis pakeliamas arba velkamas

(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*); akumuliatoriaus laidas atjungtas atjungiama sirena.

Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

PASTABA

Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl

šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu langu, stoglangiu arba jei naudojamas salono šildytuvas.

Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono

šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip, kad oras necirkuliuotų salone aukštyn.

Kitas būdas – naudoti sumažintą signaliza-

cijos saugos lygį, žr. Sumažintas signalizacijos saugos lygis (p. 184).

PASTABA

Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.

Signalizacijos įjungimas

– Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį užrakinimo mygtuką.

Išjunkite signalizaciją

– Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį atrakinimo mygtuką.

182

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

06 Užraktai ir signalizacija

Suveikusios signalizacijos išjungimas

– Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.

Susijusi informacija

Signalizacijos lemputė (p. 183)

Signalizacija – automatinis pakartotinis įjungimas (p. 183)

Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 184)

Signalizacijos lemputė

Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 182) būseną.

Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus (p. 161).

Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo signalizacijos sistemos būseną:

Šviesos diodas nešviečia – signalizacija neįjungta

Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi sekundes – signalizacija įjungta

Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir nepasukamas į raktelio

I

padėtį) – signalizacija suveikė.

Signalizacija – automatinis pakartotinis įjungimas

Signalizacijos (p. 182) automatinio pakartoti-

nio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.

Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.

Susijusi informacija

Sumažintas signalizacijos saugos lygis

(p. 184)

06

183

06 Užraktai ir signalizacija

Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis

Jei signalizacijos (p. 182) negalima išjungti

nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo

maitinimo elementas (p. 169), automobilį

galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį užvesti tokia tvarka:

1. Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu rakteliu (p. 173).

> Suveikia signalizacija, pradeda greitai

mirksėti signalizacijos lemputė (p. 183)

ir kaukti sirena.

Veikianti signalizacija

Suveikus signalizacijai (p. 182), pasigirsta

sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.

Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.

Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol išjungiama signalizacija.

Sumažintas signalizacijos saugos lygis

Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.

Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija

(p. 182), t. y. jei užrakintame automobilyje

lieka šuo, automobilį gabenant traukiniu ar keltu, turėtų būti laikinai išjungti judesio ir pokrypio ieškikliai.

Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas

visiško užrakinimo sistemos (p. 180)

mas.

10

išjungi-

Susijusi informacija

Signalizacijos lemputė (p. 183)

06

184

2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į degimo jungiklį.

> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia jos lemputė.

3. Užveskite variklį.

10 Tik kartu su signalizacija.

Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio valdymo pultelio sistema

Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties patvirtinimą rasite lentelėje.

Užrakinimo sistema, standartinė

Šalis / regionas

ES, Kinija

Šalis / regionas

Kinija

Honkongas

Užrakinimo sistema „Keyless“ („Keyless drive“)

Šalis / regionas

ES

Susijusi informacija

Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)

06 Užraktai ir signalizacija

06

Korėja

185

PAGALBA VAIRUOTOJUI

07 Pagalba vairuotojui

Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*

Aktyviosios važiuoklės funkcija, pagrįsta

„Four-C” (Continously Controlled Chassis

Concept – nuolat kontroliuojamos važiuoklės koncepcija), keičia amortizatorių savybes, kai norima keisti automobilio važiavimo charakteristikas. Yra trys nuostatos:

Comfort

,

Sport

ir

Advanced

.

Comfort

Ši nuostata reiškia, kad automobilis komfortabiliau rieda šiurkščiu ir nelygiu kelio pavir-

šiumi. Pasirinkus šį režimą, amortizatoriai veikia „minkštai”, o kėbulas juda ramiai ir švelniai.

Sport

Šis nustatymas pasirenkamas, norint sportiškesnio važiavimo stiliaus. Šis režimas rekomenduojamas, norint aktyviau vairuoti. Tokiu būdu, lyginant su Comfort režimu, automobilis greičiau reaguoja į vairaračio judesius.

Amortizatoriai tampa standesni, o kėbulas juda, atkartodamas kelio nelygumus, kad posūkiuose kėbulo pasvirimas būtų kuo mažesnis.

Advanced

Ši nuostata rekomenduojama tik esant labai lygiam kelio paviršiui.

Įjungus šį režimą, amortizatoriai nustatomi, kad užtikrintų kuo geresnį ratų sukibimą su kelio danga ir dar labiau apriboja kėbulo pasvirimo galimybes.

Eksploatacija

Valdymo mygtukai.

Norimi važiuoklės nustatymai pasirenkami naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus.

Nustatymai, naudoti išjungus variklį, yra iš naujo įjungiami vėl užvedus variklį. Išimtis yra

Advanced funkcija – ji įjungiama kaip Sport.

Reguliuojama vairo jėga*

Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio: padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad vairuotojas geriau jaustų automobilį.

Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.

Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.

Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai atliekama per meniu sistemą

MY CAR

(MY

CAR (p. 111)):

Atvėrę suraskite

Steering force level

ir pasirinkite

Low

,

Medium

arba

High

.

Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis juda.

PASTABA

Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek sunkiau.

Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.

Susijusi informacija

MY CAR (p. 111)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

187

07 Pagalba vairuotojui

07

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis

Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability

Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.

Kai ESC sistema įsijungia stabdant, automobilio viduje gali būti girdimas pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.

ĮSPĖJIMAS

Stabilumo sistema ESC – tik papildoma funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai kelio dangos būklei.

Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių eismo taisyklių bei reikalavimų.

ESC sistema susideda iš šių funkcijų:

Aktyvioji stabdžių kontrolė

Praslydimo kontrolė

Traukos kontrolės sistema

Variklio traukos valdymas (EDC)

Traukos kontrolė posūkiuose – CTC

Priekabos stabilizavimo sistema - TSA

1 Trailer Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.

Aktyvioji stabdžių kontrolė

Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.

Praslydimo kontrolė

Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus pedalą.

Traukos kontrolės sistema

Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato į nepraslystantį.

Variklio traukos valdymas (EDC)

EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą arba stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara slidžia kelio danga.

Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti automobilį.

Traukos kontrolė posūkiuose – CTC*

CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo į greitkelį posūkyje greitai pasiekti eismo greitį.

Priekabos stabilizavimo sistema* – TSA 1

Priekabos stabilumo pagalbos (p. 324) funk-

cija skirta stabilizuoti priekabą velkančiam automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus.

Papildomos informacijos rasite Važiavimas su priekaba* (p. 318).

PASTABA

Vairuotojui pasirinkus

Sport

režimą, funkcija išjungiama.

Susijusi informacija

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 189)

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 190)

188

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas

Lygio pasirinkimas: režimas Sport

ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.

Tačiau vairuotojas gali parinkti režimą

Sport

, kuris leidžia važiuoti aktyviau.

Sport

režimas pasirenkamas meniu sistemoje MY CAR.

Meniu sistemos aprašymą

rasite MY CAR (p. 111).

Režimu

Sport

sistema nustato, ar greičio pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.

Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,

ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.

Sport

režimu automobiliui įstrigus arba važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.

Sport

režimas rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje šiuo simboliu, kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC sistema vėl veiks normaliu režimu.

Susijusi informacija

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 190)

07 Pagalba vairuotojui

07

189

07

07 Pagalba vairuotojui

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai

Lentelė

Ženklas Pranešimas

ESC Laikinai IŠJUNGTA

Paaiškinimas

ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.

ESC Reikia aptarnauti

„Pranešimas“

Sistema ESC išjungta.

Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!

ir

Nuolat šviečia 2 sekundes. Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.

190

07 Pagalba vairuotojui

Ženklas Pranešimas

Mirksinti lemputė.

Paaiškinimas

Sistema ESC suaktyvinama.

Šviečia nuolat.

Susijusi informacija

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 189)

Režimas

Sport

suaktyvintas.

PASTABA:

šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.

07

191

07 Pagalba vairuotojui

Informacija apie kelio ženklus (RSI)*

Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road

Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti, kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis pravažiavo.

ĮSPĖJIMAS

RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.

Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.

Susijusi informacija

Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas

(p. 192)

Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 194)

Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas

Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road

Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti, kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis pravažiavo.

Funkcija valdoma taip:

07

Perskaitomų, su greičiu susijusių ženklų pavyzdžiai

2

.

RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą greitį, pvz., automagistralės pradžią / pabaigą ir draudimą lenkti.

Jei pravažiuojama ir pro automagistralės

(kelio) žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka rodyti pastarąjį.

Įrašyta greičio informacija

3

.

RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.

Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti rodomas draudimo lenkti ženklas (kur yra).

2

3

Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.

Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.

192

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Apribojimų ar autostrados pabaiga

Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.

Šių ženklų pavyzdžiai:

Papildomi ženklai

Visų apribojimų pabaiga.

Autostrados pabaiga.

Po jo ženklo informacija paslepiama, kol galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs ženklas.

Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.

Papildomų ženklų pavyzdžiai

3

.

Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.

Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.

Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.

Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio atkarpoje arba tam tikru paros laiku. Į tokią situaciją vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.

Papildomos informacijos pateikimas

Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI aptiko papildomą ženklą su papildoma informacija, susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.

07

3 Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.

}}

193

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Meniu MANO AUTOMOBILIS nustatymas

Meniu sistemoje

MY CAR

numatyta RSI

parinkčių, žr. MY CAR (p. 111).

Informacija apie kelio ženklus įjungta arba išjungta

Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų skydelyje funkciją galima išjungti. Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje

MY CAR

. Meniu sistemos aprašymą

rasite MY CAR (p. 111).

Greičio įspėjimas

Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai galiojantis maksimalaus greičio apribojimas viršijamas 5 km/h ar daugiau. Šis įspėjimas realizuojamas laikinai sumirksint galiojančio maksimalaus greičio ženklui, kai šis greitis yra viršijamas. Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje

MY CAR

.

Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR

(p. 111).

Susijusi informacija

Informacija apie kelio ženklus (RSI)*

(p. 192)

Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 194)

MY CAR (p. 111)

Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai

Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road

Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti, kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis pravažiavo. Funkcija turi šių apribojimų.

RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų, kaip ir žmogaus akis: perskaitykite informaciją

apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234)).

RSI funkcija neregistruoja ženklų, netiesiogiai pateikiančių informacijos apie galiojantį greičio apribojimą, pvz., ženklų su miestų ir gyvenviečių pavadinimais.

Toliau pateikiamos kelios priežastys, dėl kurių gali sutrikti funkcijos veikimas:

Išblukę ženklai

Posūkiuose pastatyti ženklai

Pasukti arba pažeisti ženklai

Paslėpti arba prastai pastatyti ženklai

Ženklai, visiškai arba iš dalies uždengti

šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.

Susijusi informacija

Informacija apie kelio ženklus (RSI)*

(p. 192)

Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas

(p. 192)

194

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Greičio ribotuvas

Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio ribotuvo vertės.

Apžvalga

Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.

Greičio ribotuvas: įj./išj.

Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.

Budėjimo režimas.

Suaktyvinkite ir sureguliuokite didžiausią greitį.

Pasirinktasis greitis.

Greičio ribotuvas suaktyvintas.

Susijusi informacija

Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)

Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir budėjimo režimas (p. 196)

Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 197)

Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 197)

Greičio ribotuvas – darbo pradžia

Įjunkite ir suaktyvinkite

Jei greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas

(6) rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su žyme (5) prie nustatyto didžiausio greičio.

Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.

Važiavimas

1. Paspauskite vairo mygtuką : bus įjungtas greičio ribotuvas.

> Jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia greičio ribotuvo ženklas (6).

2. Kai automobilis važiuoja pageidaujamu maksimaliu greičiu: Spauskite vairo mygtuką arba tol, kol jungtiniame prietaisų skydelyje prie pageidaujamo didžiausio greičio pasirodys žymė (5).

> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir pasirinktas didžiausias greitis įrašomas į atmintį.

Stovint

1. Paspauskite vairo mygtuką : bus įjungtas greičio ribotuvas.

07

}}

195

07

07 Pagalba vairuotojui

||

2. Slinkite mygtuku , kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo didžiausio greičio pasirodys žyma (5).

> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir pasirinktas didžiausias greitis įrašomas į atmintį.

Susijusi informacija

Greičio ribotuvas (p. 195)

Greičio ribotuvas – greičio keitimas

Įrašyto greičio keitimas

Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba ilgai paspaudžiant vairo mygtuką arba .

Kaip pakeisti +/- 5 km/h::

Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h.

Kaip pakeisti +/- 1 km/h::

Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę pageidaujamą maks. greitį.

Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.

Susijusi informacija

Greičio ribotuvas (p. 195)

Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir budėjimo režimas

Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio ribotuvo vertės.

Išjungimas laikinai – budėjimo režimas

Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo budėjimo režimą:

Spauskite .

> Jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiama žyma (5) pakeičia spalvą iš

ŽALIOS į BALTĄ ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį.

Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas vieną kartą paspaudus . Tada žyma (5) pakeičia spalvą iš BALTOS į

ŽALIĄ ir didžiausias automobilio greitis vėl imamas riboti.

Laikinas išjungimas akceleratoriaus pedalu

Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai greitėti:

196

07 Pagalba vairuotojui

– Nuspauskite greičio pedalą iki galo.

> Jungtiniame preitaisų skydelyje rodomas įrašytas didžiausias greitis su spalvota žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį:

šį kartą žyma (5) pakeičia spalvą iš

ŽALIOS į BALTĄ.

Greičio ribotuvas automatiškai vėl įjungiamas atleidus greičio pedalą ir automobilio greičiui nukritus žemiau pasirinkto / įrašyto maksimalaus greičio: žyma (5) ekrane pakeičia spalvą iš

BALTOS į ŽALIĄ ir automobilio maksimalus greitis vėl imamas riboti.

Susijusi informacija

Greičio ribotuvas (p. 195)

Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)

Greičio ribotuvas – greičio keitimas

(p. 196)

Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 197)

Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 197)

Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas

Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio ribotuvo vertės.

Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas pasirinktas didžiausias greitis. Apie tai vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu.

Signalas girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.

PASTABA

Jei greitis viršijamas bent 3 km/h, signalizacija suaktyvinama tik po 5 sekundžių su sąlyga, kad per pastarąją pusę minutės nebuvo paspaustas nė vienas iš mygtukų

arba .

Susijusi informacija

Greičio ribotuvas (p. 195)

Greičio ribotuvas – greičio keitimas

(p. 196)

Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)

Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir budėjimo režimas (p. 196)

Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 197)

Greičio ribotuvas – išaktyvinimas

Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio ribotuvo vertės.

Kaip išjungti greičio ribotuvą:

Nuspauskite vairo mygtuką .

> Užgęsta jungtinio prietaisų skydelio greičio ribotuvo simbolis (6) ir nustatyto greičio pasirinkimo simbolis (5): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti mygtuku.

Tada vairuotojas greičio pedalu gali didinti greitį be apribojimo.

Susijusi informacija

Greičio ribotuvas (p. 195)

Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)

Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir budėjimo režimas (p. 196)

Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 197)

07

197

07 Pagalba vairuotojui

07

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –

Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.

Apžvalga

Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose

be

greičio ribotuvo

4

.

Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose

su

greičio ribotuvu

4

.

Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./ išj.

Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.

Budėjimo režimas

Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.

Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).

Nuolatinio greičio palaikymo sistema -

BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo režimas).

ĮSPĖJIMAS

Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio ir (arba) atstumo.

Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.

Susijusi informacija

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 199)

Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu

(p. 200)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti nustatytą greitį (p. 200)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

4 „Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.

198

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

– greičio valdymas

Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti įrašytą greitį.

Įjungimas ir greičio nustatymas

Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą:

(

Spauskite vairo mygtuką, skirtą

CRUISE be

greičio ribotuvo) arba ribotuvu).

(

su

greičio

> Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega pastovaus greičio palaikymo sistemos simbolis (6) – sistema veikia budėjimo režimu.

Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:

Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite vairo mygtuką arba .

> Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į

BALTĄ – tada automobilis važiuoja į atmintį įrašytu greičiu.

PASTABA

Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti esant greičiui žemesniam kaip 30 km/h.

Įrašyto greičio keitimas

Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai paspaudžiant vairo mygtuką arba .

Kaip pakeisti +/- 5 km/h::

Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h.

Kaip pakeisti +/- 1 km/h::

Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę pageidaujamą greitį.

Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.

Jei automobilio greitis padidinamas greičio pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas

, į atmintį įrašomas esamas greitis.

/

Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio palaikymo sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.

PASTABA

Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.

Susijusi informacija

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

(p. 198)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

199

07 Pagalba vairuotojui

07

Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu

Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.

Išjungimas laikinai – budėjimo režimas

Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:

Nuspauskite vairo mygtuką .

> Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BAL-

TOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.

Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui

Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:

• nuspaudžiamas stabdžių pedalas sankabos pedalas laikomas nuspaustas ilgiau nei 1 minutę

5

• pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį

N

; vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.

Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.

Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.

Automatinis budėjimo režimas

Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą, jei:

• ratai praranda sukibimą su kelio danga per žemos / aukštos variklio apsukos greitis krenta žemiau maždaug 30 km/h.

Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.

Susijusi informacija

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

(p. 198)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 199)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti nustatytą greitį (p. 200)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 201)

5 Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.

200

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

– tęsti nustatytą greitį

Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –

Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti pastovų greitį.

Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo

(p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.

Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimą:

Nuspauskite vairo mygtuką .

> Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į

BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai į atmintį įrašytu greičiu.

PASTABA

Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus prieš tai nustatytą greitį pasirinkus mygtuką.

Susijusi informacija

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

(p. 198)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 199)

Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu

(p. 200)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 201)

07 Pagalba vairuotojui

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

– išaktyvinimas

Γia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.

Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku (1) arba išjungiant variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti mygtuku.

Susijusi informacija

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

(p. 198)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 199)

Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu

(p. 200)

Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti nustatytą greitį (p. 200)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC*

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais keliais, kuriais eismas juda vienodai.

Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį

(p. 206) ir laiko intervalą (p. 207) iki priekyje

važiuojančio automobilio. Radarui nustačius, kad priekyje esantis automobilis važiuoja lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.

Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo

sistema yra išjungiama arba nustatomas jos budėjimo režimas (p. 207) ir automobilis pri-

važiuoja per arti priekyje esančio automobilio, apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja

atstumo perspėjimo (p. 217) funkcija.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

201

07

07 Pagalba vairuotojui

||

ĮSPĖJIMAS

Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio sąlygų.

Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.

Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema.

SVARBU

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.

Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos grąžinamos automatiškai.

Automatinė pavarų dėžė

Automobiliuose su automatine pavarų dėže įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus

greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties pagelbiklis“ (p. 209).

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 206)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą

(p. 207)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 207)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas (p. 208)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 209)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 209)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcijų perjungimas (p. 211)

Radaro jutiklis (p. 212)

Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai

(p. 214)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)

202

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas

Prisitaikančią automatinę greičio sistemą sudaro automatinės greičio kontrolės sistema ir koordinuota intervalo sistema.

Funkcijų apžvalga

Funkcijų apžvalga

6

.

Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti

Vairo klaviatūra (p. 205)

Radaro jutiklis (p. 212)

ĮSPĖJIMAS

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar gyvūnus ir mažas transporto priemones

(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas priekabas, transporto priemones ar objektus.

Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant), esant prastam matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais keliais.

Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės (p. 207) matuojamas pirmiausia

radaro jutikliu (p. 212). Pastovaus greičio

palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais, jie gali skleisti žemo dažnio garsą: tai normalu.

ĮSPĖJIMAS

Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.

Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes ji gali įstrigti.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo juosta) važiuojančią transporto priemonę

pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą

(p. 207). Jeigu radaro jutiklis nemato priekyje

važiuojančios transporto priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis viršija nustatytą greitį.

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.

Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima

stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 212), todėl stabdžiai gali įsijungti neti-

kėtai arba neįsijungti visai.

Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima nustatyti taip, kad ji sektų kitą automobilį nuo 30 km/val.

7

iki 200 km/val.

greičiu. Jei greitis krenta žemiau 30 km/val.

arba variklio apsukų greitis tampa per žemas,

6

7

PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.

„Queue Assist“ (p. 209) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

203

07

07 Pagalba vairuotojui

|| pastovaus greičio palaikymo sistema perve-

dama į budėjimo režimą (p. 207) ir automati-

nis stabdymas nebevykdomas: tada vairuotojas turi perimti kontrolę ir pats palaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.

Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40

% automobilio stabdymo galios.

1. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis signalas

8

.

Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėja-

masis garsinis signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 227), atkreipiantis

vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant stabdyti.

PASTABA

Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti įspėjimo lemputę.

ĮSPĖJIMAS

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko jos radaras, todėl įspėjimas gali būti nepateiktas išvis arba pateiktas su tam tikra delsa. Nelaukite įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.

Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba) sunkus krovinys

Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio kai važiuojama stačia įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 209)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas (p. 208)

8 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.

204

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos ir vairo klaviatūros valdymas priklauso nuo to, ar automobilyje įdiegtas greičio ribotuvas

9

.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu

Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BAL-

TAS = budėjimo režimas).

Laiko intervalas

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui

(BALTAS = budėjimo režimas).

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema be greičio ribotuvo

Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BAL-

TAS = budėjimo režimas).

Laiko intervalas

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui

(BALTAS = budėjimo režimas).

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)

Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./ išj.

Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.

Budėjimo režimas

Laiko intervalas: didinti / mažinti.

Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.

Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.

Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./ išj. arba budėjimo režimas.

Laiko intervalas: didinti / mažinti.

Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.

(Nenaudojama)

9 „Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

205

07 Pagalba vairuotojui

07

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas

Kaip įjungti ACC:

Paspauskite vairo mygtuką – panašus

BALTAS ženklas užsidega jungtiniame prietaisų skydelyje (8), informuodamas, kad prisitaikanti pastovaus greičio palai-

kymo sistema pradėjo veikti budėjimo režimu (p. 207).

Kaip suaktyvinti ACC:

Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite vairo mygtuką arba .

> Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BAL-

TOS į ŽALIĄ.

vaus greičio palaikymo sistema būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą greitį.

Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš

BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pasto-

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja

atstumą

iki priekyje esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas kitos transporto priemonės ženklas.

Kartu greičio intervalas žymimas taip:

• didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra suprogramuotas greitis; mažesnis greitis yra priekyje esančios transporto priemonės greitis.

Įrašyto greičio keitimas

Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai paspaudžiant vairo mygtuką arba .

Kaip pakeisti +/- 5 km/h::

Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h.

Kaip pakeisti +/- 1 km/h::

Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę pageidaujamą greitį.

Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.

Jei automobilio greitis padidinamas greičio pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas

, į atmintį įrašomas esamas greitis.

Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.

/

PASTABA

Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija užblokuojama ir išaktyvinama. Norint įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.

Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti

nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 215) rodoma

Prisit. autop.

negal.

.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

206

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą

Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų skydelyje vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų, tuo didesnis intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.

Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:

Sukite vairo klaviatūros (p. 205) nusta-

tymų ratuką (arba naudokitės / mygtukais automobilyje be greičio ribotuvo).

Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.

Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai.

Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir imtis veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų eismo aplinkybių.

Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija

Distance Warning (p. 217).

PASTABA

Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius leidžia vietos eismo taisyklės.

Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus, gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės neleidžia padidinti greičio.

Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.

Skaitykite apie greitį (p. 206).

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 209)

10 Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas

Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.

Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo režimas – su greičio ribotuvu

Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:

Nuspauskite vairo mygtuką

Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.

Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo režimas – be greičio ribotuvo

Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:

Nuspauskite vairo mygtuką

Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei: nuspaudžiamas stabdžių pedalas sankabos pedalas laikomas nuspaustas ilgiau nei 1 minutę

10

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

207

07

07 Pagalba vairuotojui

||

• pavarų perjungimo svirtis perstumta į padėtį

N

(automatinė pavarų dėžė) vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.

Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.

Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.

Automatinis budėjimo režimas

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sis-

tema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 188). Jei kuri nors iš

šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai išaktyvinama.

Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas

Prisit. autopilotas atšauktas

. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.

Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių: vairuotojas atidaro dureles vairuotojas atsisega diržą per žemos / aukštos variklio apsukos greitis nukrito žemiau 30 km/h;

11

• ratai praranda sukibimą su kelio danga pernelyg įkaista stabdžiai radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas arba smarkus lietus (radaro bangos užstotos).

Grįžti į nustatytą greitį

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu vairo mygtuko spustelėjimu: parenkamas paskutinis įrašytas greitis.

PASTABA

Mygtuku pakartotinai suaktyvinus pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali gerokai padidėti greitis.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Pastovaus greičio palaikymo sistema*

(p. 198)

11

12

Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.

Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas

Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir vairuotojui posūkio signalu pranešus apie ketinamą atlikti lenkimo manevrą 12 , prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema padeda trumpam pagreitinti automobilį link lenkiamojo.

Ši funkcija būna akyvi viršijus 70 km/h greitį.

ĮSPĖJIMAS

Nepamirškite, kad šią funkciją galima įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., naudojamas posūkio žibintas, rodant eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam pagreitės.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

208

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas

Klaviatūra su greičio ribotuvu

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku , esančiu

vairo klaviatūroje (p. 205): ištrinamas nustaty-

tas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti

mygtuku.

Klaviatūra be greičio ribotuvo

Spustelėjus vairo mygtuką , prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema perve-

dama į budėjimo režimą (p. 207). Jis išjungia-

mas dar kartą spustelėjus: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti

mygtuku.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis

Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia

30 km/h.

Automobiliuose su automatine pavarų dėže prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra papildyta pagalbos spūstyje funkcija

(ji dar vadinama "Queue Assist").

Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:

Didesnis greičio intervalas: veikia ir iki

30 km/val. bei stovint

Tikslinio objekto keitimas

Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia

Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.

Atminkite, kad mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos greitis yra 30 km/h. Nors ji gali sekti kitą transporto priemonę iki šiai sustojant,

negalima

pasirinkti / išsaugoti mažesnio nei

30 km/h greičio.

Padidintas greičio intervalas

PASTABA

Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos ir vairuotojas turi segėti saugos diržą.

Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų dėžė, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio intervale 0–200 km/h.

PASTABA

Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai greitis nesiekia 30 km/h, transporto priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu atstumu.

Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug

3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per šį intervalą, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi vėl ją suaktyvinti. Tai atliekama taip:

Nuspauskite vairo mygtuką .

arba

Nuspauskite greičio pedalą.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07

}}

209

07

07 Pagalba vairuotojui

||

> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį automobilį.

PASTABA

Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai

4 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.

Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą reikia atleisti stovėjimo stabdį.

Tikslinio objekto keitimas

Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.

Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema seka kitą automobilį

mažesniu

nei

30 km/h greičiu ir pakeičia tikslinį objektą iš judančio į stovintį automobilį, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema sumažina greitį pagal stovinčią transporto priemonę.

ĮSPĖJIMAS

Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai sekant kitą automobilį

didesniu nei

30 km/h greičiu ir tiksliniam objektui pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema ignoruoja stovintį automobilį ir parenka įrašytą važiavimo greitį.

Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.

Automatinis budėjimo režimas su tikslinio objekto pakeitimu

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą:

• jei greitis nesiekia 5 km/h ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra stovinti transporto priemonė ar kitas objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis; jei greitis nesiekia 5 km/h ir priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.

Automatinio stabdymo funkcijos veikimo nutraukimas stovint

Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats sustabdyti automobilį, kad šis išliktų vietoje.

Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą tokiais atvejais:

• vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą įjungiamas stovėjimo stabdys pavarų perjungimo svirtis pervedama į padėtį

P

,

N

arba

R

vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą dirbti budėjimo režimu.

Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas

Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje pagalba įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.

Tai nutinka, jei:

• vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą

ESC pakeičiama iš

Normal

į

Sport

režimą važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį stovintį ilgiau nei 4 minutes; išjungtas variklis perkaito stabdžiai.

210

07 Pagalba vairuotojui

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcijų perjungimas

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į pastovaus greičio palaikymo sistemą

Aktyvios pastovaus greičio palaikymo sistemos simbolis rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje:

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise

Control

Nuolatinio greičio palaikymo sistema

Prisitaikanti kruizo kontrolė

Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistemos prisitaikymo dalis (intervalo sistema) ir automobilis tiesiog važiuoja nustatytu / į atmintį įrašytu greičiu.

Nuspauskite ir

ilgai

palaikykite vairo mygtuką : jungtinio prietaisų skydelio ženklas pakis iš į .

> Taip suaktyvinama standartinė nuolatinio greičio palaikymo (p. 198) CC (Cruise

Control) sistema.

ĮSPĖJIMAS

Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą greitį.

Pastovaus greičio palaikymo sistemos perjungimas į prisitaikančią sistemą

Išjunkite pastovaus greičio palaikymo sistemą, 1–2 kartus spustelėdami mygtuką

pagal išaktyvinimo instrukcijas (p. 209). Kitą

kartą įjungus, suaktyvinamas prisitaikantis pastovaus greičio palaikymo sistemos režimas.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

211

07 Pagalba vairuotojui

07

Radaro jutiklis

Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.

Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:

Įspėjimas dėl atstumo*

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija*

SVARBU

Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis gali būti pažeistas:

Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti gedimas.

Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti neteisėtu pagal įstatymą.

Susijusi informacija

Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)

Radaro jutiklis – apribojimai

Radaro jutiklis (p. 212) turi tam tikrų apribo-

jimų, pvz., dėl riboto regos lauko.

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja, jei:

• priešais važiuojančių transporto priemonių greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų automobilio greičio užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba prieš radaro jutiklį esant kitiems objektams.

PASTABA

Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti

švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 231).

Regos laukas

Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai kuriais atvejais kita transporto priemonė neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei tikėtina.

212

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

ACC regos laukas.

Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu nutolusias transporto priemones (pvz., automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje važiuojančių automobilių) aptinka per vėlai.

Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui, motociklai arba transporto priemonės, kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.

07 Pagalba vairuotojui

Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą transporto priemonę arba pamesti iš regos lauko nustatytą transporto priemonę.

ĮSPĖJIMAS

Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio sąlygų.

Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.

Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema.

ĮSPĖJIMAS

Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti grotelių priekyje.

ĮSPĖJIMAS

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar gyvūnus ir mažas transporto priemones

(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.

Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant), esant prastam matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais keliais.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

213

07 Pagalba vairuotojui

07

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai

Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas

Radar. blokuojamas Žr.

vadovą

, tai reiškia, kad prisitaikančios pasto-

vaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 212) negali aptikti kitų priešais esančių

transporto priemonių.

Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo apie atstumą sistemos (p. 217), nei įspė-

jimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu (p. 227) funkcija.

Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių, kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:

Veiksmai

Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.

Priežastis

Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.

Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.

Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.

Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.

Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.

Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar apsnigta.

Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)

214

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai

Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)

Ženklas Pranešimas

Ženklas ŽALIAS

tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai – laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:

Paaiškinimas

Automobilis palaiko įrašytą greitį.

Ženklas BALTAS Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.

Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC)

(p. 188) nepervesta į normalų režimą.

Nust. ESC į norm.

padėtį, kad įjungtų autopilotą

Prisit. autopilotas atšauktas

Prisit. autop. negal.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.

Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.

Galimos priežastys:

• pernelyg įkaista stabdžiai radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

215

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Ženklas Pranešimas

Radar. blokuojamas

Žr. vadovą

Prisit. autopilotas Reikia aptarnauti

Spausti stabdį, kad automob. stovėtų

+ garsinis aliarmas

A

Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyje

A

A Tik su „Queue Assist“.

Susijusi informacija

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 201)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 205)

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 203)

Paaiškinimas

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.

Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar

šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.

Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie (p. 211) įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC):

tekstiniame pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.

Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.

Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda riedėti.

Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.

Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei

30 km/h greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.

216

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Įspėjimas dėl atstumo*

Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert) įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės tampa pernelyg mažas.

Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus

30 km/h greitį, jis reaguoja tik į priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias transporto priemones neteikiama.

PASTABA

Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, atstumo perspėjimas būna išjungtas.

ĮSPĖJIMAS

Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas iki priekyje esančio automobilio tampa mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė: automobilio greitis nepakinta.

Eksploatacija

07 Pagalba vairuotojui

lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio meniu sistemos

MY CAR

(p. 111)

– ten suraskite funkciją

Distance Alert

.

Laiko intervalo nustatymas

Oranžinė įspėjamoji lemputė

13

.

Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.

Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.

Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia viena lemputė.

Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-

13 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.

Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.

Laiko intervalas: didinti / mažinti.

Laiko intervalas: įjungtas.

Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų skydelyje vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų, tuo didesnis intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

217

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama

prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203).

PASTABA

Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.

Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja

prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203).

Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius leidžia vietos eismo taisyklės.

Susijusi informacija

Atstumo perspėjimas* – apribojimai

(p. 218)

Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)

Atstumo perspėjimas* – apribojimai

Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir

prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 201) ir įspėjimo apie susidūrimą sis-

tema su automatiniu stabdžiu (p. 227), todėl

turi tam tikrų apribojimų.

PASTABA

Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios lemputės.

Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas aptikti priekyje važiuojančias transporto priemones.

Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų) dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas arba laikinai neįsijungti.

Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas.

Papildomos informacijos apie radaro jutiklio

apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai

(p. 212) ir (p. 232).

Susijusi informacija

Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)

Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)

218

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai

Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų, kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama dėl jos veikimo apribojimų.

Ženklas

A

Pranešimas Paaiškinimas

Radar. blokuojamas

Žr. vadovą

Įsp. apie susidūrimą

Reikia aptarnauti

Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.

Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.

Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).

Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies išjungti.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

A Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.

Susijusi informacija

Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)

Atstumo perspėjimas* – apribojimai

(p. 218)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

219

07 Pagalba vairuotojui

07

City Safety™

City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti avariją.

City Safety™ funkcija įsijungia važiuojant iki

50 km/val. greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia susidūrimas su priekyje esančiomis transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti į šoną.

City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali padėti ne visais atvejais.

City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų išvengta nereikalingo trukdymo.

City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas pasikliauja viena City Safety™ stabdymu, anksčiau ar vėliau avarija įvyks.

Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City

Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik avarinėje situacijoje.

Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu

(p. 227)*, šios dvi sistemos viena kitą

papildo.

SVARBU

City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise

- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą

ĮSPĖJIMAS

City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.

City Safety™ nereaguoja į tas transporto priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto priemones ir motociklus arba žmones bei gyvūnus.

City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis nei 15 km/h. Esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti stabdžio pedalą.

Niekada nelaukite, kol įsijungs City

Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, išlaikydamas tinkamą atstumą ir greitį.

Susijusi informacija

City Safety™ – apribojimai (p. 222)

City Safety™ – veikimas (p. 221)

„City Safety“™ – veikimas (p. 221)

City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)

City Safety™ – ženklai ir pranešimai

(p. 226)

220

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

City Safety™ – veikimas

City Safety stebi eismą automobilio priekyje naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).

pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h.

Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi

(buvo suaktyvinta).

PASTABA

Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių žibintai.

Susijusi informacija

City Safety™ – apribojimai (p. 222)

City Safety™ (p. 220)

„City Safety“™ – veikimas (p. 221)

City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)

City Safety™ – ženklai ir pranešimai

(p. 226)

Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis

14

.

Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu, greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val., City

Safety gali padėti visiškai išvengti susidūrimo.

„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.

Jei automobilių greičių skirtumas viršija

15 km/h, tuomet City Safety sistema viena

14 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.

„City Safety“™ – veikimas

City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti avariją.

Įjungta ir išjungta

PASTABA

Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama automatiškai, užvedus variklį.

Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio gaubtą arba priekinį stiklą gali perbraukti lapuotos šakos.

City Safety™ valdoma per meniu sistemą

MY

CAR

(p. 111). Užvedus variklį, šią funkciją

galima išaktyvinti taip:

Sistemoje

MY CAR

suraskite

Driver support system

ir punktui

City Safety

nurodykite parinktį

Išj.

.

Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.

ĮSPĖJIMAS

Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu būdu.

07

}}

221

07

||

07 Pagalba vairuotojui

Susijusi informacija

City Safety™ (p. 220)

City Safety™ – apribojimai (p. 222)

City Safety™ – veikimas (p. 221)

City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)

City Safety™ – ženklai ir pranešimai

(p. 226)

MY CAR (p. 111)

15

16

(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.

(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.

City Safety™ – apribojimai

City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros metu.

Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.

Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz., gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko, dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys rasa, purvas, ledas ar sniegas.

Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.

City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti objektų, kurių atspindėjimo geba yra maža.

Paprastai galinės automobilio dalys gerai atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir galinių šviesų reflektorių.

Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS mos stabilumą.

15

ir ESC

16

sistemos užtikrins geriausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikyda-

Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai išjungiama.

Funkcija City Safety neįjungiama važiuojant lėtai (iki 4 km/val.). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.

Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.

Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.

Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė, variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.

222

PASTABA

Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais lazerinį jutiklį

nebūtų ledo, sniego ir purvo (jutiklio vieta (p. 221) parodyta paveikslėlyje).

Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.

Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir sniegą – sniego ir ledo aukštis negali viršyti 5 cm.

Gedimų nustatymas ir veiksmai

Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. City Safety neveikia.

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.

vadovą

pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą ir plotą priešais lazerinį jutiklį.

Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas

šis pranešimas.

Priežastis

Priekinio stiklo pavir-

šius priešais lazerinį jutiklį yra užterštas arba apledėjęs ar apsnigtas.

Lazerinio jutiklio matymo laukas yra blokuojamas.

Veiksmai

Nuo priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.

Pašalinkite blokuojantį objektą.

07 Pagalba vairuotojui

SVARBU

Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“ yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų duobučių, kurios dengia maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą, reikia susisiekti su autoservisu, kad prieki-

nis stiklas būtų pakeistas (jutiklio vietą

(p. 221) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama

kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos veikimas gali būti apribotas.

Siekiant išvengti City Safety™ gedimo, prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:

„Volvo“ rekomenduoja

neremontuoti

įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.

Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.

Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.

Susijusi informacija

City Safety™ (p. 220)

City Safety™ – veikimas (p. 221)

„City Safety“™ – veikimas (p. 221)

07

223

07 Pagalba vairuotojui

City Safety™ – lazerinis jutiklis

City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris per-

duoda lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 221),

kuriame parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis nurodytųjų instrukcijų.

Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu jutikliu:

IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka

FDA (JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr. 50“ nuo

2001 m. liepos 26 d.

Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys

Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.

Maksimali impulso energija

Maksimali vidutinė galia

Impulso trukmė

Divergencija (horizontali x vertikali)

2,64

µ

J

45 mW

33 ns

28° × 12°

07

Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama lazerio spindulio klasifikacija:

Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės lazerinis gaminys.

Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:

ĮSPĖJIMAS

Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!

Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį

(kuris skleidžia nematomą lazerinę spinduliuotę) iš mažesnio kaip 100 mm atstumo su vaizdo didinimo optika, pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba panašiu optiniu prietaisu.

Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį autoservisą.

Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų, išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.

Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.

Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis jutiklis neatitinka 3B lazerių klasės, kaip numatyta IEC 60825-1 standarte.

3B lazerių klasė nėra saugi akims ir todėl dėl to gali kilti pavojus susižaloti.

Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti atjungta.

224

Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po to prijungiama jungtis.

Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą tada, kai nuotolinio valdymo raktelis

nustatomas į padėtį

II

(p. 78) net ir

tada, kai variklis išjungtas.

Susijusi informacija

City Safety™ (p. 220)

City Safety™ – apribojimai (p. 222)

City Safety™ – veikimas (p. 221)

„City Safety“™ – veikimas (p. 221)

City Safety™ – ženklai ir pranešimai

(p. 226)

07 Pagalba vairuotojui

07

225

07

07 Pagalba vairuotojui

City Safety™ – ženklai ir pranešimai

Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 220)

automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame

Ženklas Pranešimas

Automat. stabdymas su City

Safety

prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvirtinti

Reikšmė / veiksmas

City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.

trumpai paspaudžiant

OK

mygtuką ant posūkių rodiklių svirtelės.

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

City Safety Reikia aptarnauti

Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.

Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.

Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 222).

City Safety™ išjungta.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

City Safety™ (p. 220)

City Safety™ – apribojimai (p. 222)

City Safety™ – veikimas (p. 221)

„City Safety“™ – veikimas (p. 221)

City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)

226

07 Pagalba vairuotojui

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju, dviratininku arba automobiliu.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu, anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.

Du sistemos lygiai

Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija gali būti dviejų variantų:

1 lygis

Vairuotojas tik įspėjamas 17 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais, automobilis automatiškai nestabdomas, todėl vairuotojas turi stabdyti pats.

2 lygis

Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.

SVARBU

Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise

- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų aptikimas (p. 230)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 234)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)

07

17 1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

227

07 Pagalba vairuotojui

07

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas

Funkcijų apžvalga

18

.

Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo pavojui.

Radaro jutiklis

19

Kameros jutiklis

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus tokia tvarka:

1.

2.

Įspėjimas apie susidūrimo pavojų

Pagalba stabdant 19

3.

Automatinis stabdys 19

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir

City Safety™ (p. 220) papildo viena kitą.

1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų

Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti priešais automobilį stovinčius ar ta pačia kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus arba transporto priemones.

Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.

2. Stabdymo pagalba

19

Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.

Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti nežymus trūktelėjimas.

Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.

Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.

3. Automatinis stabdys 19

Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama paskutinė.

18

19

PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.

Tik su 2 lygio sistema.

228

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar ne). Tada stabdoma visa stabdymo jėga, siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba ribota stabdymo jėga, jei tokio stabdymo pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu metu.

ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.

Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir

„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.

Įspėjimai ir automatinis stabdys pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus automatiškai išjungiami automobilio greičiui viršijus

80 km/h.

Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės apšviestos.

Automatinio stabdžio funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi visada nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.

Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

07 Pagalba vairuotojui

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas

Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus, važiuojančius ta pačia kryptimi.

07

Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai gale ir automobilio centrinėje linijoje.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

229

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią identifikuoti dviratį, galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.

Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali aptikti dviratininko.

Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką, jis / ji turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti suaugusiems skirtu dviračiu.

Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio matomumo ir patvirtintas

20

galinis raudonas reflektorius, sumontuotas mažiausiai

70 cm aukštyje virš kelio dangos.

Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne kampe iš galo ir ne iš šono.

Dviratininkus, važiuojančius automobilio tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje ar dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai neaptikti.

Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir žmogaus akies.

Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.

20 Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.

Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą, reikia įjungti City Safety™ funkciją,

žr. City Safety™ (p. 220).

ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė.

Ši funkcija neaptinka:

• visų dviratininkų visomis situacijomis ir neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:

• dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie neišryškina kūno linijų, arba iš šono artėjantys dviratininkai.

• dviračių, kurie neturi sumontuotų galinių raudonų žibintų.

• dviračių, vežančių didelius objektus.

Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio priklausančio atstumo išlaikymą.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

230

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų aptikimas

Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.

Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.

Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.

07 Pagalba vairuotojui

Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.

Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir žmogaus akies.

Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.

ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:

• iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio pėsčiųjų;

• stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.

Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas

Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti

1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant susidūrimo pavojui.

21

Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.

Užvedant variklį, automatiškai parenkama nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.

PASTABA

Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų išjungti negalima.

Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir meniu sistemą

MY CAR

, žr. (p. 111).

Šviesos ir garsiniai signalai

Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje) patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės

šviesos taškus.

Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:

Atlikite punkto

Collision warning

paiešką meniu sistemos

MY CAR

(p. 111)

skiltyje

Driver support system

. Tada pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos žymėjimą.

Garsinis signalas

Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:

Suraskite punktą

Warning sound

meniu sistemos

MY CAR

(p. 111) srityje

Collision warning

ir pasirinkite įjungti arba išjungti funkciją.

Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.

Nustatyti įspėjimo atstumą

Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.

21 Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

231

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Suraskite punktą

Warning distance

meniu sistemos

MY CAR

(p. 111) srityje

Collision warning

ir pasirinkite

Long

,

Normal

arba

Short

.

Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.

Įjungus įspėjimo atstumą

Long

, perspėjama anksčiau. Pirma pabandykite su

Long

ir jei ši nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo

Normal

.

Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją

Short

tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.

PASTABA

Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie susidūrimą sistemą.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.

Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų

veiksminga, visada važiuokite „Distance

Warning“ (p. 217) laiko intervalą nustatę

ties 4–5.

PASTABA

Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas

Long

, tam tikrais atvejais įspėjimai gali būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.

ĮSPĖJIMAS

Jokia automatinė sistema negali garantuoti

šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.

Nustatymų patikrinimas

Esamas nuostatas galima valdyti centriniame

valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje

(p. 111)

MY CAR

.

Techninė priežiūra

Kameros ir radaro jutiklis

22

.

Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs, neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos reikia reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.

PASTABA

Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti matavimų.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

22 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.

232

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai

Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji neveikia iki maždaug 4 km/h greičio.

Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis

įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje

(p. 228)) gali būti sunkiai pastebimas, jei ryš-

kiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.

Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose

ABS ir ESC (p. 188) sistemos užtikrins

didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.

PASTABA

Jei salone susidaro aukšta temperatūra

(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą yra išjungiamas.

Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai spaudinėjami pedalai / sukinėjamas vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi), įspėjimai gali būti nepateikiami.

ĮSPĖJIMAS

Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti pėsčiojo arba priekyje esančios transporto priemonės.

Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus

23

aptinka ribotu atstumu, todėl efektyviai informuoja ir stabdžius įjungia automobiliui važiuojant iki 50 km/val. greičiu. Stovinčių arba lėtai judančių transporto priemonių atžvilgiu įspėjimai veiksmingai pateikiami ir stabdžiai įjungiami automobiliui važiuojant iki 70 km/val. greičiu.

Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias transporto priemones gali būti išjungiami.

Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/val..

Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja

tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 201).

Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).

Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,

tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą

(p. 231). Dėl to sistema įspės vėliau ir suma-

žės bendras įspėjimų skaičius.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus atbulinės eigos pavarą.

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant lėtai (iki 4 km/h). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.

Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.

Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.

Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė, variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

07

23 Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

233

07 Pagalba vairuotojui

07

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai

Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.

Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį, kuris turi tam tikrų apribojimų.

Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu papildomai naudoja šios funkcijos:

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 90)

Kelio ženklų informacija (p. 192)

„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 238)

Eismo juostos laikymo pagalba (p. 241)

PASTABA

Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo pavir-

šiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo, sniego, rasos lašelių ir purvo.

Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.

Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms, nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.

Intensyvios artėjančio automobilio šviesos, stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.

Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali būti aptikti vėliau nei tikimasi.

Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.

Gedimų nustatymas ir veiksmai

Jei ekrane pateikiamas pranešimas

Priek.

stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

, tai reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.

Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu šios funkcijos taip pat neveiks:

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai

Driver Alert Control

Eismo juostos laikymo pagalba

Kelio ženklų informacija

Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas prane-

šimas.

Priežastis

Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą yra užterštas arba apledėjęs ar apsnigtas.

Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas reiškia, kad kamera veikia nepakankamai gerai.

Veiksmai

Nuvalykite nuo priekinio stiklo paviršiaus priešais kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.

Nieko nedaryti.

Kartais kamera neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.

234

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Priežastis

Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.

Tarp priekinio stiklo vidinio paviršiaus ir kameros yra nešvarumų.

Veiksmai

Palaukti. Gali užtrukti keletą minučių, kol kamera nustatys matomumą.

Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą kameros dangtelio viduje rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

07 Pagalba vairuotojui

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

235

07

07 Pagalba vairuotojui

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai

Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija

Ženklas A

Pranešimas

Collision warning system

IŠJUNGTA

Įspėj. apie susidūr.

Nepasiekiamas

Automat. stabdymas buvo įjungtas

paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.

Paaiškinimas

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.

Rodomas įjungus variklį.

Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką

OK

.

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.

Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.

Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką

OK

.

Automatinis stabdys buvo įjungtas.

Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką

OK

.

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

Kameros jutiklis laikinai išjungtas.

Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.

Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.

Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).

236

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Ženklas

A

Pranešimas

Radar. blokuojamas Žr.

vadovą

Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti

Paaiškinimas

Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.

Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar

šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.

Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).

Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

A Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.

Susijusi informacija

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

(p. 227)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų aptikimas (p. 230)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)

Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 234)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

237

07 Pagalba vairuotojui

07

Vairuotojo įspėjimo sistema*

Driver Alert System yra skirta vairuotojams, kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.

Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:

Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC

(p. 239).

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas –

LDW (p. 241).

arba

Eismo juostos laikymo pagalba – LKA

(p. 245)

Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija

65 km/h.

Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa mažesnis nei 60 km/h.

Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse yra šoninės žymės.

ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.

Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.

Susijusi informacija

Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Driver Alert Control (DAC)*

DAC funkcijos paskirtis - atkreipti vairuotojo (os) dėmesį, jei jis/ji pradeda vairuoti ne taip metodiškai, pvz., jei jis/ji išsiblaško arba pradeda migti.

DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.

Kamera aptinka ant automobilių magistralės esančias šonines žymes ir palygina tą kelio atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja keliu lygiai.

Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra, nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl

šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,

238

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo ar ne.

PASTABA

Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.

Veikimo ribos

Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui: jei pučia stiprus šoninis vėjas jei kelio danga provėžuota.

PASTABA

Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų

(p. 234).

Susijusi informacija

Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)

„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas

(p. 239)

Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir pranešimai (p. 240)

„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas

Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto ekrane ir jo meniu sistemoje.

įj. / išj

Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti

budėjimo režimu per meniu sistemą

MY CAR

(p. 111):

Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.

Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.

Veikimas

Funkcija Driver Alert suaktyvinama viršijus

65 km/h greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra didesnis nei 60 km/h.

Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto prane-

šimu

Driver Alert Laikas poilsiui

.

Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.

Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:

Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką

OK

.

ĮSPĖJIMAS

Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią savo būklę.

Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.

Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio.

Susijusi informacija

Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)

Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

239

07 Pagalba vairuotojui

07

Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir pranešimai

DAC (p. 238) jungtiniame prietaisų skydelyje

arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais

Ženklas

A Pranešimas

Driver Alert Laikas poilsiui

atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.

Γia pateikiami keli pavyzdžiai:

Paaiškinimas

Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

Kameros jutiklis laikinai išjungtas.

Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.

Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.

Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).

Driver Alert sistema Reikia aptarnauti

Sistema išjungta.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

A

Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.

Susijusi informacija

Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)

Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)

„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas

(p. 239)

240

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)*

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane

Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

LDW arba LKA

Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:

LDW (

Lane Departure Warning

) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.

LKA –

Lane Keeping Aid

(Lane Keeping Aid) – nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.

Automobilyje yra viena iš šių dviejų sistemų.

Rinkos ir variklio alternatyva apibrėžia, kuri iš sistemų įdiegta automobilyje.

Jei nėra aišku, ar automobilyje yra LDW ar

LKA:

Atverkite meniu sistemą

MY CAR

ir suraskite

Driver support system

– čia nurodyta

Lane Departure Warning

, ar automobilyje yra LDW, ar

Lane Keeping

Aid

, skirta LKA.

LDW veikimo principas

(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)

Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas.

Įspėjimas vairo vibracija

24

.

07 Pagalba vairuotojui

Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų, apie tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu arba vairo vibracija. Vairas vibruoja skirtingai: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus šoninę liniją, tuo ilgesnė vibracija.

PASTABA

Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant tarp automobilio ratų nėra jokio garsinio signalo.

ĮSPĖJIMAS

Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.

Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.

Susijusi informacija

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – veikimas (p. 242)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – veikimas (p. 243)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – apribojimai (p. 243)

07

24 Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

241

07

07 Pagalba vairuotojui

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas

Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos (Lane Departure Warning) funkcijos nuostatos.

Išjungta ir įjungta

Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:

On at startup

– funkcija įjungiama budėjimo režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri buvo išjungus variklį.

Increased sensitivity

– padidėja jautrumas – signalizacija suveikia anksčiau ir yra mažiau apribojimų.

Susijusi informacija

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Paspauskite mygtuką centriniame valdymo pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko lemputė.

Šią funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.

Individualūs nustatymai

Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės ekrano per

MY CAR

meniu sistemą. Šios

meniu sistemos aprašymą žr. MY CAR

(p. 111).

242

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane

Departure Warning“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:

Susijusi informacija

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

LDW funkcijos šoninės linijos.

LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną arba abi šonines linijas.

LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka linijų nė vienoje pusėje.

arba

LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu, kadangi greitis nesiekia 65 km/h.

LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija išaktyvinta.

07 Pagalba vairuotojui

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – apribojimai

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane

Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.

Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie

kameros jutiklio apribojimus (p. 234).

PASTABA

Yra keletas situacijų kai LDW sistema neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:

Įjungti posūkių žibintai

Vairuotojas laiko koją ant stabdžių pedalo 25

Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus pedalas

25

Jei greitai judinamas vairas

25

Jei posūkis toks staigus, kad automobilis rieda.

Susijusi informacija

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

243

07 Pagalba vairuotojui

07

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – ženklai ir pranešimai

Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).

Pranešimų pavyzdžiai:

Ženklas Pranešimas

Lane Departure Warning ĮJ.

/

Lane Departure Warning IŠJ.

Priek. stiklo jutikliai blokuojami

Žr. vadovą

Driver Alert sistema Reikia aptarnauti

Paaiškinimas

Funkcija įjungta/išjungta.

Rodomas įjungus/išjungus.

Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.

Kameros jutiklis laikinai išjungtas.

Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.

Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.

Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).

Sistema išjungta.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

25

Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 242).

244

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo paskirtis

– plentuose ir panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

LDW arba LKA

Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:

LDW (

Lane Departure Warning

) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.

LKA –

Lane Keeping Aid

(Lane Keeping Aid) – nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba vairo vibracija.

Automobilyje yra viena iš šių dviejų sistemų.

Rinkos ir variklio alternatyva apibrėžia, kuri iš sistemų įdiegta automobilyje.

Jei nėra aišku, ar automobilyje yra LDW ar

LKA:

Atverkite meniu sistemą

MY CAR

ir suraskite

Driver support system

– čia nurodyta

Lane Departure Warning

, ar automobilyje yra LDW, ar

Lane Keeping

Aid

, skirta LKA.

LKA veikimo principas

(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)

Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos linijas

Jei automobilis rengiasi kirsti eismo juostos liniją, eismo juostos laikymo pagalbos funkcija aktyviai grąžina automobilį į juostą, taikydama nedidelį vairo sukimo momentą.

Jei automobilis pasiekia arba kerta šoninę liniją, eismo juostos laikymo pagalbos funkcija taip pat apie tai įspėja vairuotoją vairo vibracija.

ĮSPĖJIMAS

Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.

Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.

Susijusi informacija

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – veikimas (p. 246)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – veikimas (p. 247)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – apribojimai (p. 248)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) – ženklai ir pranešimai (p. 249)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

245

07 Pagalba vairuotojui

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)

– veikimas

Galimos tam tikros eismo juostos laikymo pagalbos (Lane Keeping Aid) funkcijos nuostatos.

Išjungta ir įjungta

Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio intervale 65–200 km/h keliuose, kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai matomos. Ši funkcija laikinai išjungiama siauruose keliuose, kur atstumas tarp juostos šoninių linijų mažesnis kaip 2,6 metro.

Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte „On/Off“ mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio meniu sistemos

MY

CAR

. Meniu sistemos aprašymą rasite MY

CAR (p. 111).

Be to, meniu sistemoje

MY CAR

galimi šie pasirinkimai:

Įspėjimas su vairo vibracija:

Vibration only

, įjungti arba išjungti.

Aktyvusis vairavimas:

Steering assist only

, įjungti arba išjungti.

Įspėjimas su vairo vibracija ir aktyvusis vairavimas:

Full function

, įjungti arba išjungti.

Aktyvus vairavimas

Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija stengiasi išlaikyti automobilį tarp eismo juostas skiriančių linijų.

LKA įsikiša ir nuvairuoja.

Jei automobilis priartėja prie eismo juostos kairiosios arba dešiniosios šoninės linijos ir posūkio žibintas neįjungtas, automobilis grąžinamas atgal į eismo juostą.

07

Paspauskite mygtuką centriniame valdymo pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko lemputė.

246

07 Pagalba vairuotojui

Įspėjimas su vairo vibravimu Dinamiškas važiavimas posūkiuose

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)

– veikimas

Eismo juostos laikymo pagalbos („Lane

Keeping Aid“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:

PASTABA

LKA laikinai išjungiama, kol būna įjungtas posūkio signalas.

LKA vairuoja ir perspėja vairo vibracija

26

.

Automobiliui kirtus šoninę liniją, eismo juostos laikymo pagalba perspėja vairuotoją vairo vibracija 27 . Taip nutinka nepriklausomai nuo to, ar automobilis aktyviai vairuojamas atgal taikant nedidelį vairo sukimo momentą.

LKA neįsikiša važiuojant staigiais vidiniais posūkiais.

Tam tikrais atvejais eismo juostos pagalba leidžia automobiliui kirsti eismo juostas skiriančią liniją, nepradėdama aktyviai vairuoti automobilio ir neduodama įspėjimo. Šios situacijos pavyzdys – gretimos eismo juostos panaudojimas kampui nukirsti, kai geras matomumas.

Susijusi informacija

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

LKA „mato“ ir seka eismo juostas skiriančias linijas.

Jei eismo juostos laikymo pagalba aktyvi ir aptinka arba „mato“ eismo juostas skiriančias linijas, LKA ženklas apie tai informuoja BAL-

TOMIS linijomis.

07

26

27

Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.

Vairo vibracija gali skirtis: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus važiuojamosios kelio dalies liniją, tuo daugiau tvinksnių jaučiama.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

247

07 Pagalba vairuotojui

||

PILKA eismo juostas skirianti linija – eismo juostos laikymo pagalba toje automobilio pusėje nemato linijos.

07

LKA įsikiša dešinėje pusėje.

Eismo juostos laikymo pagalba įsikiša ir nuvairuoja automobilį nuo eismo juostas skiriančios linijos. Apie tai informuojama taip:

RAUDONA atitinkamos pusės linija.

Susijusi informacija

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)

– apribojimai

Eismo juostos laikymo pagalbos („Lane

Keeping Aid“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.

Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie

kameros jutiklio apribojimus (p. 234) ir Įspė-

jimo apie susidūrimą sistema* – veikimas

(p. 231).

PASTABA

Atskiromis reikliomis sąlygomis LKA gali susidurti su sunkumais, siekdama tinkamai padėti vairuotojui: tokiu atveju rekomenduojama šią funkciją išjungti.

Tokių situacijų pavyzdžiai:

• kelio darbai kelio dangos būklė žiemą; prasta kelio dangos būklė; itin sportiškas vairavimo stilius; prastos oro sąlygos, ribotas matomumas.

Rankos ant vairo

Kad eismo juostos laikymo pagalba veiktų, vairuotojas turi laikyti rankas ant vairo. LKA nuolat tai stebi. Jei rankų ant vairo nėra, rodomas tekstinis pranešimas, primenantis vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį.

Jei vairuotojas nepaiso raginimo pradėti vairuoti, eismo juostos laikymo pagalba pereina į budėjimo režimą ir lieka jame, kol vairuotojas nepradeda vėl vairuoti automobilio.

Susijusi informacija

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

248

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)

– ženklai ir pranešimai

Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-

Ženklas Pranešimas

Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą

Lane keeping aid Reikia aptarnauti

Lanne keeping aid

Nutraukta

delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).

Pranešimų pavyzdžiai:

Paaiškinimas

Kameros jutiklis laikinai išjungtas.

Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.

Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.

Skaitykite apie kameros jutiklio apribojimus Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 234) ir Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231).

Sistema išjungta.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

LKA nustatyta į budėjimo režimą. LKA ženklo linijos rodo, kada funkcija vėl tampa aktyvi.

Susijusi informacija

Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*

(p. 245)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas

(LDW)* (p. 241)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

249

07 Pagalba vairuotojui

07

Pagalbinė statymo sistema*

Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip pagalbos priemonė, statant automobilį.

Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.

Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle

VOL

arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant

SOUND

arba

MY CAR

automobilio meniu sistemoje (p. 111) 28

.

Statymo pagalbos sistema yra dviejų variantų:

Tik gale

Priekyje ir gale.

PASTABA

Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.

ĮSPĖJIMAS

Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.

Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.

Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnėlius.

Susijusi informacija

Statymo pagalbos sistema* – veikimas

(p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 252)

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 251)

Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Statymo pagalbos sistema* – veikimas

Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.

Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.

Jei automobilyje yra CTA (p. 265), lemputės

mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 262),

po to statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.

28 Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.

250

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė ir dešinioji galinė dalys.

Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.

Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.

Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.

Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.

Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje, tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.

SVARBU

Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į

„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.

Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.

Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai arba nutraukti vykdomą statymo manevrą: kadangi jutikliai trumpam neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.

Susijusi informacija

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 252)

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 251)

Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas

Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip pagalbos priemonė, statant automobilį.

Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.

Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie gale esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.

Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia įjungus atbulinės eigos pavarą.

Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus priekabą, galinė statymo pagalba išjungiama automatiškai, nes kitaip jutikliai reaguotų į priekabą.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

251

07

07 Pagalba vairuotojui

||

PASTABA

Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.

Susijusi informacija

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – veikimas

(p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 252)

Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu

Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip pagalbos priemonė, statant automobilį.

Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.

Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.

Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių garsiakalbių.

Priekinė statymo pagalba aktyvi iki maždaug 10 km/h. Siekiant parodyti, kad sistema veikia, šviečia mygtuko lemputė. Kai greitis yra mažesnis negu 10 km/val., sistema vėl įsijungia.

PASTABA

Priekinė automobilio statymo pagalba išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje su automatine pavarų dėže parinkus režimą

P

.

SVARBU

Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.

Susijusi informacija

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – veikimas

(p. 250)

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 251)

Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

252

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija

Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip pagalbos priemonė, statant automobilį.

Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.

Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir pateikiamas teksto pranešimas

Statymo pagalbos sistema: reikia aptarnauti

, vadinasi statymo pagalba išjungta.

SVARBU

Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso šaltiniai, išskiriantys tuos pačius ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.

Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.

Susijusi informacija

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)

Statymo pagalbos sistema* – veikimas

(p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 252)

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 251)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

07 Pagalba vairuotojui

Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas

Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip pagalbos priemonė, statant automobilį.

Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.

Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių

šampūnu.

Priekinio jutiklio vieta.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

253

07

||

07 Pagalba vairuotojui

07

Galinio jutiklio vieta.

PASTABA

Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.

Susijusi informacija

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – veikimas

(p. 250)

Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 252)

Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 251)

Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.

Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.

PASTABA

Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.

ĮSPĖJIMAS

Pagalbinės statymo sistemos kamera yra pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant atbuline eiga.

Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali aptikti objektų.

Saugokitės netoli automobilio esančių žmonių ir gyvūnų.

Funkcija ir jos valdymas

Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.

Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas nors pasirodo iš šonų.

Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį buferio ir vilkimo kablio (jei yra).

Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai yra normalu.

PASTABA

Objektai gali būti arčiau automobilio, negu atrodo ekrane.

Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros sistema automatiškai perima rodinio kontrolę ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.

Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur

254

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

automobilio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo pasukimo kampui. Taip lengviau statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima išakty-

vinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 256).

Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 250)*, grafinė informacija pertei-

kiama spalvotomis sritimis, iliustruojant atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės eigos jutikliais“.

Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h pirmyn arba 35 km/h atgal.

Apšvietimo sąlygos

Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.

Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti

šiek tiek blogesnė.

PASTABA

Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant prastam apšvietimui.

Orientacinės linijos

Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos orientacinės linijos.

Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.

PASTABA

Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos

automobilio

, o ne priekabos trajektorijos linijos.

Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.

Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu, automobilio statymo kamera savaime išsijungs.

SVARBU

Nepamirškite, kad pasirinkus galinės kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik už automobilio esantis plotas. Važiuodami atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.

Ribų linijos

Skirtingos sistemos linijos.

Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona

„Vėžės"

Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip pat darant posūkius.

Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis apie 3,2 m nuo buferio.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

255

07 Pagalba vairuotojui

||

Automobiliai su atbulinės eigos jutikliais*

Susijusi informacija

Statymo pagalbos kamera – nuostatos

(p. 256)

Statymo pagalbos kamera – apribojimai

(p. 257)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)

Statymo pagalbos kamera – nuostatos

Išjungtos kameros suaktyvinimas

Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti taip:

07

Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.

Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 250), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu

jutikliu spalvotomis sritimis rodomas atstumas.

Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva keičiasi iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę ir raudoną.

Spalva / dažai

Šviesiai geltona

Geltona

Oranžinis

Raudona

Atstumas (metrais)

0,7–1,5

0,5–0,7

0,3–0,5

0–0,3

256

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Paspauskite

CAM

- ekrane rodomas esamas kameros vaizdas.

Nuostatos keitimas

Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama įjungus atbulinę pavarą.

Statymo kameros nuostatas galima pakeisti ekrane rodant kameros vaizdą:

07 Pagalba vairuotojui

1. Paspauskite

OK/MENU

kai rodoma kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su įvairiomis parinktimis.

2. Pasukite

TUNE

, norėdami pasiekti norimą parinktį.

3. Paryškinkite parinktį paspausdami

OK/

MENU

vieną kartą ir grįžkite su

EXIT

.

Kablys

Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma numatyta kablio „trajektorijos“ pagalbinės statymo linijos link priekabos, kaip ir „provėžos“.

Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu rodyti negalima.

1. Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite

OK/MENU

.

2. Norėdami pasiekti

Tow bar trajectory guide line

, pasukite

TUNE

.

3. Paryškinkite parinktį paspausdami

OK/

MENU

vieną kartą ir grįžkite su

EXIT

.

Priartinimas

Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros vaizdą galima priartinti:

Paspauskite

CAM

arba pasukite

TUNE

- pakartotinai spaudžiant arba sukant, grįš įprastas vaizdas.

Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu

- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.

Automatinis priartinimas

Automobiliuose su pagalbine statymo sistema

(p. 250) ir vilkimo kabliu,

Automatic zoom

taip pat yra kaip variantas kameros meniu.

Pasirinkus šį variantą, kamera automatiškai priartina vilkimo kablį kai automobilis artėja prie objekto ar priekabos.

Apie tai, kaip aktyvuojamas meniu variantas, žr. ankstesniame skyrelyje „Nuostatos keitimas“.

Susijusi informacija

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)

Statymo pagalbos kamera – apribojimai

PASTABA

Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale sumontuoti priedai gali užstoti kameros vaizdą.

Būtina atminti

Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik kai jos visai priartės prie automobilio.

Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų, ledo ir sniego.

Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.

Susijusi informacija

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Statymo pagalbos kamera – nuostatos

(p. 256)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

257

07 Pagalba vairuotojui

07

Parkavimo pagelbiklis (PAP)*

Aktyvioji statymo pagalba (PAP – Park Assist

Pilot) padeda vairuotojui pastatyti automobilį, pirmiausia patikrindama, ar pakanka vietos ir tada įvairuodama automobilį į tą vietą.

Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.

ĮSPĖJIMAS

PAP gali neveikti tam tikrose situacijose, tačiau ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.

Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė už saugų automobilio vairavimą ir tinkamą dėmesį aplinkai bei kitiems eismo dalyviams, artėjantiems ar pravažiuojantiems automobilio statymo metu.

Susijusi informacija

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir pranešimai (p. 262)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas

(p. 259)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas

(p. 258)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai

(p. 261)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Įjungimo / išjungimo mygtukas įrengtas centriniame valdymo pulte.

PASTABA

Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.

Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas

PASTABA

PAP funkcija matuoja erdvę ir sukioja vairą: vairuotojui tereikia vadovautis jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamomis instrukcijomis ir atitinkamai įjungti pavarą (pirmyn / atgal), valdyti greitį ir stabdyti.

PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:

Suaktyvinus PAP funkciją, jai turi netrukdyti ABS 29 arba ESC 30 . Šios funkcijos gali būti suaktyvintos, pvz., važiuojant stačiu

ir slidžiu nuolydžiu (žr. skirsnius „Kojinis stabdys“ ir „Stabilumo sistema (ESC)“

(p. 188), kur pateikiama išsamesnės infor-

macijos).

Prie automobilio neturi būti prijungta priekaba.

Greitis turi nesiekti 50 km/h.

29

30

(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema

(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.

258

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

PAP veikimo principas.

PAPFunkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:

1. Funkcija ieško stovėjimo vietų ir jas matuoja. Matavimo metu greitis negali vir-

šyti 30 km/h.

2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.

3. Automobilis įvairuoja į vietą važiuojant pirmyn ir atgal.

Susijusi informacija

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas

PASTABA

Nepamirškite, kad sukant vairą automobilio statymo metu atitinkamose padėtyse gali būti uždengiamos jungtiniame prietaisų skyde rodomos instrukcijos.

1 – Paieška ir matmenų patikra

2. Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.

3. Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui ir teksto pranešimui, sustabdykite automobilį.

PASTABA

PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo gatvės pusėje:

Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą: tokiu atveju automobilis bus statomas toje gatvės pusėje.

2 – Įvairavimas atbuline eiga

PAP funkcija atlieka stovėjimo vietos paiešką ir patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai erdvi. Atlikite šiuos veiksmus:

1. Suaktyvinkite PAP, spustelėdami šį mygtuką ir nevažiuokite didesniu nei 30 km/h greičiu.

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

259

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Įvairavimo atbuline eiga etapo metu PAP įvairuoja automobilį į stovėjimo vietą. Atlikite šiuo veiksmus:

1. Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir įjunkite atbulinę pavarą.

2. Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga, neliesdami vairo ir ne didesniu nei maždaug 7 km/h greičiu.

3. Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.

PASTABA

Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra įjungta.

Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.

Siekdami optimalių rezultatų, palaukite, kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.

3 – Išsitiesinimas

Automobiliui įvažiavus atbuline eiga į stovėjimo vietą, jį reikia ištiesinti ir sustabdyti.

1. Įjunkite pirmąją pavarą (arba pavarų svirtį perveskite į padėtį

D

), palaukite, kol pradės suktis vairas ir tada lėtai važiuokite pirmyn.

2. Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui ir teksto pranešimui, sustabdykite automobilį.

3. Įjunkite atbulinę pavarą ir lėtai važiuokite atgal, kol grafiniais elementais ir teksto pranešimais jums bus nurodyta sustoti.

Pastačius automobilį, funkcija išjungiama automatiškai ir grafiniais elementais bei teksto pranešimu informuojama, kad automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.

SVARBU

Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius naudoja PAP, o ne parkavimo pagalbos sistema.

Susijusi informacija

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir pranešimai (p. 262)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas

(p. 258)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai

(p. 261)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)

260

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai

PAP seka stabdoma:

• jei automobiliu važiuojama per greitai, vir-

šijant 7 km/h;

• jei vairuotojas paliečia vairą; jei įjungiama ABS kelio dangos.

31 arba ESC 32 funkcija, pvz., ratui praradus sukibimą ant slidžios

Teksto pranešimas nurodo, kuriame etape buvo sustabdyta PAP seka.

PASTABA

Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti matavimų.

SVARBU

Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo vietų - viena iš priežasčių gali būti tai, kad jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai, kurie skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius, kokiais veikia pati sistema.

Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.

Būtina atminti

Vairuotojas turi nepamiršti, kad statymo pagalbos sistema yra tik pagalba, o ne neklystanti visiškai automatinė funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti visada pasiruošęs imtis reikiamų veiksmų. Be to, statant automobilį reikia atminti keletą momentų:

PAP pradeda nuo pastatytų automobilių esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai, automobilio padangos ir ratlankiai gali būti pažeisti į bordiūrus.

PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti, kad PAP matuojant stovėjimo vietą automobilis būtų jai lygiagretus.

Siaurose gatvėse ne visada pavyksta rasti statymo vietą, kadangi čia nepakanka erdvės manevruoti. Tokiais atvejais sistemai padėsite, jei važiuosite kaip įmanoma arčiau tos kelio pusės, kurioje norite pastatyti automobilį.

Atminkite, kad statant automobilį jo priekis gali atsidurti priešpriešinio eismo pusėje.

Atliekant automobilio statymo skaičiavimus, neįtraukiami objektai, esantys aukščiau jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties PAP gali įsukti į stovėjimo vietą

• per anksti, todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.

Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.

Naudokite patvirtintas padangas 33 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos PAP gebėjimui statyti automobilį.

Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.

Nenaudokite PAP, jei sumontuotos sniego grandinės arba atsarginis ratas.

Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra išlindę kroviniai.

SVARBU

Montuojant kitokio patvirtinto dydžio ratus

(ir pakintant padangų apskritimo ilgiui), gali tekti atnaujinti PAP sistemos parametrus.

Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

07

31

32

33

(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema

(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.

„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

261

07 Pagalba vairuotojui

||

Techninė priežiūra

07

PAP jutikliai įrengti bamperiuose:

34

– 6 priekyje ir

4 gale.

Kad PAP funkcija veiktų tinkamai, jos jutikliai turi būti reguliariai nuplaunami vandeniu ir automobiliniu šampūnu. Ši funkcija naudoja tuos pačius jutiklius kaip ir statymo pagalba,

žr. Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253).

Susijusi informacija

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir pranešimai

Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.

Jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti pateikiami įvairūs nevienodos reikšmės ženklų ir teksto deriniai. Kartais bus rodomi patarimai imtis atitinkamų veiksmų.

Jei pasirodo pranešimas, kad PAP neveikia, rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju

„Volvo“ autoservisu.

Susijusi informacija

Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas

(p. 259)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas

(p. 258)

Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai

(p. 261)

Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)

Pagalbinės statymo sistemos kamera*

(p. 254)

Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)

BLIS*

BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios eismo juostos.

BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:

• automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;

šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto priemones.

BLIS funkcija CTA (p. 265) (Cross Traffic

Alert) – tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis

– teikti vairuotojui įspėjimus apie:

• skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu atbuline eiga.

ĮSPĖJIMAS

BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema.

Atskirose situacijose ji gali neveikti.

BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir

šoniniais veidrodėliais.

BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.

34 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.

262

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Apžvalga

07 Pagalba vairuotojui

BLIS* – veikimas

BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios eismo juostos.

BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas

BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.

BLIS lemputės vieta

35

.

Indikatoriaus lemputė

BLIS ženklas

PASTABA

Žibintas užsidega toje automobilio pusėje, kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.

Techninė priežiūra

BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.

Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir kairėje pusėje.

Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.

Susijusi informacija

BLIS* – veikimas (p. 263)

BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 267)

CTA* (p. 265)

Įjungimo / išjungimo mygtukas.

Funkciją

BLIS

galima išaktyvinti / suaktyvinti, paspaudžiant centriniame valdymo pulte esantį mygtuką

BLIS

.

Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš

automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 111).

07

35 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

263

07

07 Pagalba vairuotojui

||

Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas pokyčio patvirtinimas. Suaktyvinus vieną kartą sumirksi durelių skydelio indikacinės lemputės.

Kaip pašalinti pranešimą:

• arba

Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką

OK

.

Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas dings pats.

Kada veikia BLIS sistema

BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2.

Greitai artėjančios transporto priemonės zona.

Funkcija BLIS suaktyvinama viršijus maždaug 10 km/h greitį.

Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:

• vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė; prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja kita transporto priemonė.

BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje arba greitai artėjančią transporto priemonę

2 zonoje, ima nepertraukiamai šviesti durelių skydelio BLIS lemputė. Jei vairuotojas įjungia posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje apie pavojų informuoja veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.

ĮSPĖJIMAS

BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.

BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline eiga.

Apribojimai

Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius, BLIS nebeaptiks pavojų.

Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų, neklijuokite juostelių ar lipdukų.

Prijungus priekabą prie automobilio elektros sistemos, BLIS išaktyvinama.

SVARBU

Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame

„Volvo“ autoservise.

Susijusi informacija

BLIS* (p. 262)

BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 267)

264

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

07 Pagalba vairuotojui

CTA*

BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti apie skersai judantį eismą automobiliui važiuo-

jant atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 262).

CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas

CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS indikatorių lemputės.

ĮSPĖJIMAS

CTA – tai papildoma pagalbinė sistema.

Atskirose situacijose ji gali neveikti.

CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir

šoniniais veidrodėliais.

CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.

Kai CTA veikia

Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas / išjungimas.

CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti

atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 250)

įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną kartą.

Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.

CTA principas.

CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui judant atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos, informuodama apie skersai iš

šono atvažiuojančius automobilius.

CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.

CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės eigos pavarą.

Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą, suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio (priklausomai nuo to, iš kurios pusės artėja objektas).

CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS lemputes.

Papildomas įspėjimas yra įsijungusi pikto-

grama ekrano PAS grafikos (p. 250) sri-

tyje.

Apribojimai

CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius ar kliūtis.

Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA

„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat pradžių ir artėjančios transporto priemonės aptinkamos tik kai būna itin arti:

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

265

||

07 Pagalba vairuotojui

Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.

Riboto matomumo CTA sektorius.

Sektorius, kuriame CTA gali aptikti

(„matyti“).

kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai mažėja.

Papildomų apribojimų pavyzdžiai:

Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius, CTA nebeaptiks pavojų.

Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, CTA išaktyvinama.

SVARBU

Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame

„Volvo“ autoservise.

Techninė priežiūra

BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.

Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir kairėje pusėje.

Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.

Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų, neklijuokite juostelių ar lipdukų.

Susijusi informacija

BLIS* (p. 262)

BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 267)

07

Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.

Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga, kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi

266

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

BLIS – ženklai ir pranešimai

Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)

(p. 262) ir CTA (Cross Traffic Alert) (p. 265)

funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti parodytas ženklas su aiškinamuoju pranešimu.

Laikykitės pateiktų rekomendacijų.

Pranešimų pavyzdžiai:

Pranešimas

CTA

IŠJUNGTA

BLIS ir CTA

IŠJUNGTOS

Prijungta priekaba

BLIS ir CTA

Reikia aptarnauti

Paaiškinimas

CTA išjungta rankiniu būdu, BLIS aktyvi.

BLIS ir CTA laikinai neveikia, kadangi prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.

BLIS ir CTA neveikia.

Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai paspaudžiant

OK

mygtuką ant posūkių rodiklių svirtelės.

Susijusi informacija

BLIS* (p. 262)

Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema

Radaro sistemos tipo atitikties patvirtinimą rasite lentelėje.

07 Pagalba vairuotojui

Šalis / regionas

Singapūras

Brazilija

IDA: Singapūro reguliavimo institucija „Infocomm Development“.

Europos

„Delphi Electronics &

Safety“ deklaruoja, kad

L2C0038TR ir L2C0049TR dera su direktyvos 1999/5/EB esminiais reikalavimais ir kitomis aktualiomis nuostatomis. Dėl

šios atitikties deklaracijos prireikus galima pasikonsultuoti su „Delphi Electronics &

Safety“ / One Corporate Center / Kokomo, Indiana

46904-9005 USA (JAV).

Susijusi informacija

Radaro jutiklis (p. 212)

07

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

267

UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS

08 Užvedimas ir važiavimas

Alkospyna*

Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.

Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato, ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai vairuoti.

ĮSPĖJIMAS

Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.

Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir automobilį vairuoti saugiai.

Susijusi informacija

Alkospyna* – veikimas ir valdymas

(p. 269)

Alkospyna* – laikymas (p. 270)

Alkospyna* – prieš užvedant variklį

(p. 270)

Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai

(p. 273)

Alkospyna* – veikimas ir valdymas

Funkcijos

Alkotesterio antgalis.

Jungiklis.

Perdavimo mygtukas.

Maitinimo elemento būklės lemputė.

Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.

Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.

Eksploatavimas – akumuliatorius

Alkospynos kontrolinė lemputė (4) rodo maitinimo elemento būklę:

Kontrolinė lemputė (4)

Mirksinti žalia

Žalia

Geltona

Raudona

Maitinimo elemento būklė

Įkraunamas

Visiškai įkrautas

Pusiau įkrautas

Išsekęs - įdėkite įkroviklį į laikiklį arba prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės.

PASTABA

Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Taip vidinis akumuliatorius bus visiškai įkrautas ir alkospyna bus suaktyvinta kitą kartą įlipus į automobilį.

Susijusi informacija

Alkospyna* (p. 269)

Alkospyna* – laikymas (p. 270)

Alkospyna* – prieš užvedant variklį

(p. 270)

Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai

(p. 273)

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

269

08 Užvedimas ir važiavimas

Alkospyna* – laikymas

Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Nešiojamas alkospynos prietaisas atleidžiamas jį švelniai nuspaudžiant link laikiklio ir atleidžiant: tada jį spyruoklė išstumia ir prietaisą galima nuimti nuo laikiklio.

Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai

(p. 273)

Alkospyna* – prieš užvedant variklį

Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima naudoti atidarius automobilį.

08

Rankinis įrenginio saugojimas ir įkrovimo įrenginys.

Pakeiskite rankinį įrenginį laikiklyje stumdami jį, kol jis prisitvirtins.

Laikykite rankinį įrenginį laikiklyje – tai teikia geriausią apsaugą ir akumuliatorius būna pilnai įkrautas.

Susijusi informacija

Alkospyna* (p. 269)

Alkospyna* – veikimas ir valdymas

(p. 269)

Alkospyna* – prieš užvedant variklį

(p. 270)

270

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Alkotesterio antgalis.

Jungiklis.

Perdavimo mygtukas.

Maitinimo elemento būklės lemputė.

Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.

Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.

1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna parengta naudoti.

2. Išimkite alkospyną iš laikiklio. Jei automobilio atrakinimo metu alkospyna yra ne viduje, ją pirmiausia reikia įjungti jungikliu

(2).

08 Užvedimas ir važiavimas

3. Pakelkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus viena iš pasirinkčių šioje lentelėje

Alkotesterio rezultatas

.

4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti neperduotas automobiliui - tokiu atveju paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.

5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į laikiklį.

6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per

5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.

Alkotesterio rezultatas

Kontrolinė lemputė (5) + Rodyti tekstą ekrane

Paaiškinimas

Žalia lemputė +

Alkot. Testas patvirtintas

Geltona lemputė +

Alkot. Testas patvirtintas

Užveskite variklį alkoholio nenustatyta.

Galima užvesti variklį - nustatytas alkoholio kiekis vir-

šija 0,01 %, bet yra mažesnis už galiojančią ribinę vertę A .

Raudona lemputė +

Tikrinimas nepavyko Laukti 1 minutę ir bandyti vėl

Variklio užvesti negalima – nustatytas alkoholio kiekis viršija galiojančią ribinę vertę A .

A

Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,

kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna*

(p. 269).

PASTABA

Pavažiavus automobiliu, variklį galima pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje be papildomo pūtimo į alkotesterį.

Susijusi informacija

Alkospyna* (p. 269)

Alkospyna* – veikimas ir valdymas

(p. 269)

Alkospyna* – laikymas (p. 270)

Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai

(p. 273)

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

271

08

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Alkospyna* – būtina atminti

Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:

Venkite valgyti ar gerti likus maždaug

5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.

Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.

Jei pasikeitė vairuotojas

Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes spauskite jungiklį (2) ir siuntimo mygtuką (3).

Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo blokavimo režimą ir, prieš užvedant variklį, reikia atlikti naują patikrinimą alkotesteriu.

Kalibravimas ir priežiūra

Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise

1

kas 12 mėnesių.

Likus 30 dienų iki perkalibravimo, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas

Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą

.

Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.

Pranešimą galima panaikinti vieną kartą paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu atveju jis pats užges po maždaug 2 minučių, bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą autoservise

1

.

Šaltas arba karštas oras

Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti naudoti alkospyną.

Temperatūra (°C)

nuo +10 iki +85 nuo -5 iki +10 nuo -40 iki -5

Maksimalus šildymo laikas

(sekundės)

10

60

180

Jei temperatūra žemesnė nei -20 °C arba aukštesnė nei +60 °C, alkospynai reikia papildomo maitinimo. Jungtiniame prietaisų skydelyje parodoma

Alkot. Įjungti mait. laidą

.

Šiuo atveju prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės ir palaukite, kol kontrolinė lemputė (6) ims šviesti žaliai.

Esant labai šaltam orui, šildymo laiką galima sutrumpinti paimant alkospyną į patalpą.

Avarinė padėtis

Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį įtaisą aplenkti.

PASTABA

Visi apylankos suaktyvinimo veiksmai

registruojami ir įrašomi į atmintį (žr. Duomenų įrašymas (p. 19)).

Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma

Alkotesteris Įjungtas apėjimas

ir atstatyti funkciją galima tik autoservise 1 .

Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos pranešimas dingsta užrakinus automobilį.

Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise

1

.

Aplenkimo funkcijos įjungimas

Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką

OK

bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo

Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę

, paskui

Alkotesteris Įjungtas apėjimas

ir variklį galima užvesti.

1 Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

272

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Šią funkciją galima įjungti daugiau nei vieną kartą. Važiavimo metu rodomą klaidos prane-

šimą galima panaikinti tik autoservise 1 .

Kritinės padėties funkcijos įjungimas

Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką

OK

bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo

Alkotesteris

Įjungtas apėjimas

ir variklį galima užvesti.

Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po to ją reikia atstatyti autoservise 1 .

Susijusi informacija

Alkospyna* – veikimas ir valdymas

(p. 269)

Alkospyna* – laikymas (p. 270)

Alkospyna* – prieš užvedant variklį

(p. 270)

Alkospyna* (p. 269)

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai

(p. 273)

Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai

Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su

tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant variklį (p. 270), jungtinio prietaisų skydelio

ekrane gali būti papildomai pateikiama šios informacijos:

Reikšmė / veiksmas Ekrano tekstas

Alkotesteris

Galima vėl užvesti

Alkotesteris

Reikia aptarnauti

Alkotesteris

Nėra signalo

Variklis buvo išjungtas trumpiau kaip 30 minučių

- galima įjungti variklį neatliekant naujo patikrinimo.

Susisiekite su autoservisu

A

.

Alkotesteris

Bandyti vėl

Alkotesteris

Pūsti ilgiau

Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu mygtuku (3) arba atlikite naują patikrinimą alkotesteriu.

Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą alkotesteriu.

Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.

1 Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Ekrano tekstas

Reikšmė / veiksmas

Alkotesteris

Pūsti silpniau

Alkotesteris

Pūsti stipriau

Pučiama per stipriai pūskite švelniau.

Pučiama per silpnai pūskite stipriau.

Alkotesterio pašild. Laukti

Nebaigta šildyti - sulaukite

Alkotesteris Pūsti 5 sekundes

pranešimo.

A Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

Alkospyna* (p. 269)

Alkospyna* – veikimas ir valdymas

(p. 269)

Alkospyna* – laikymas (p. 270)

Alkospyna* – prieš užvedant variklį

(p. 270)

Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

273

08

08 Užvedimas ir važiavimas

Variklio užvedimas

Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu bei mygtuku

START/STOP

ENGINE

.

Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio valdymo rakteliu ir mygtukas

START/STOP

ENGINE

.

SVARBU

Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio valdymo raktelio: laikykite raktelį už išima-

mos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).

1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.

Atminkite, kad jei automobilyje įrengta alkospyna*, prieš užvedant variklį reikės papūsti į alkotesterį. Papildomos informa-

cijos apie alkospyną rasite Alkospyna*

(p. 269).

2. Iki galo nuspauskite sankabos pedalą 2

(automobiliuose su automatine pavarų dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)

3. Paspauskite

START/STOP ENGINE

mygtuką ir po to jį atleiskite.

Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.

SVARBU

Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.

Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.

ĮSPĖJIMAS

Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar tada, kai automobilis yra velkamas.

ĮSPĖJIMAS

Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis būtų padėtyje

0

, ypač – jei automobilyje yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos

veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 77).

PASTABA

Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.

Beraktė valdymo sistema*

Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti

berakčiu (p. 170) būdu.

PASTABA

Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš automobilio nuotolinio valdymo pultelių su berakte užvedimo sistema turi būti automobilio salone arba bagažinėje.

08

2 Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti

START/STOP ENGINE

mygtuką.

274

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu

negalima išnešti nuotolinio valdymo pultelio iš automobilio, kai šis važiuoja ar yra velkamas.

Susijusi informacija

Variklio išjungimas (p. 275)

Variklio išjungimas

Variklis išjungiamas spustelint mygtuką

START/STOP ENGINE

.

Kaip išjungti variklį:

Paspauskite mygtuką

START/STOP

ENGINE

: variklis išsijungia.

Jeigu pavarų perjungiklis nėra

P

padėtyje arba automobiliui judant:

Spauskite du kartus mygtuką

START/

STOP ENGINE

arba laikykite nuspaudę mygtuką, kol sustos variklis.

Susijusi informacija

Raktelio padėtys (p. 77)

08 Užvedimas ir važiavimas

Vairaračio užraktas

Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.

Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti girdimas mechaninis triukšmas.

Veikimas

Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.

Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį

3

ir nuspaudžiamas mygtukas

START/STOP ENGINE

.

Susijusi informacija

Variklio užvedimas (p. 274)

Raktelio padėtys (p. 77)

Vairas (p. 83)

3 Jei automobilyje įdiegta sistema „Keyless drive“, jo salone turi būti nuotolinio valdymo raktelis.

08

275

08 Užvedimas ir važiavimas

Nuotolinis užvedimas (ERS)*

Nuotolinis užvedimas (ERS – Engine Remote

Start) reiškia, kad automobilio variklį galima užvesti nuotoliniu būdu, kad šis pašildytų arba atvėsintų automobilio saloną prieš išvykstant.

ERS suaktyvinama rakteliu ir (arba) per „Volvo

On Call“*.

Klimato kontrolės sistema pasileidžia su tomis pačiomis nuostatomis, kurios buvo parinktos pastačius automobilį.

ERS užvestas variklis veikia iki 15 minučių, tada jis išjungiamas. Po dviejų užvedimų naudojantis ERS funkcija variklis turi būti užvestas įprastu būdu: tik tada ERS bus galima panaudoti vėl.

ERS yra tik tuose automobiliuose, kuriuose yra automatinė pavarų dėžė, ir tuose, kuriuose sumontuotas gaubto jungiklis

4

PASTABA

Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento veikimo trukmei įtakos turi ERS funkcija. Jei ERS dažnai naudojama, maitinimo elementą reikia keisti kas metus (žr.

Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 169)).

PASTABA

Atsižvelkite į vietos/nacionalines taisykles/ reglamentus dėl tuščios eigos. Taip pat atsižvelkite į vietos / nacionalines taisykles / reglamentus dėl triukšmo lygio varikliui veikiant.

ĮSPĖJIMAS

Norint užvesti variklį nuotoliniu būdu, reikia įvykdyti šiuos reikalavimus:

Automobilį reikia prižiūrėti.

Automobilyje ar aplink jį turi nebūti žmonių ar gyvūnų.

Automobilis neturi būti pastatytas uždaroje, nevėdinamoje patalpoje išmetamos dujos gali stipriai sužaloti žmones ir gyvūnus.

Susijusi informacija

Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas

(p. 276)

Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir pranešimai (p. 278)

Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas

Raktelio mygtukai nuotoliniam užvedimui.

Atrakinimas

Užrakinimas

Priėjimo apšvietimas iš atstumo

Atrakinimas, bagažinės dangtis

Informacija

5

Nuotolinis variklio užvedimas

Kad būtų galima užvesti variklį nuotoliniu būdu, automobilis turi būti užrakintas, o gaubtas – uždarytas.

Atlikite šiuos veiksmus:

08

4

5

Yra XC60 modeliuose, automobiliuose, kuriuose įrengta signalizacija, daugelyje automobilių su 4 cilindrų varikliais, arba pasirinkus ERS naujai konstrukcijai.

Tik su PCC rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165).

276

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

1. Spustelėkite raktelio mygtuką (2).

2. Po to iškart nuspauskite ir bent

2 sekundes palaikykite mygtuką (3).

Jei tenkinamos ERS sąlygos, atliekamos tokios operacijos:

1. Kelis kartus greitai sumirksi visi posūkio žibintai.

2. Užsiveda variklis.

3. Visi posūkio žibintai įsijungia ir lieka

šviesti 3 sekundes, patvirtindami variklio užvedimą.

PASTABA

Užvedus variklį nuotoliniu būdu, automobilis ir toliau lieka užrakintas, tačiau būna išjungtas judesio detektorius*.

Su PCC 6 rakteliu

Nuspaudus mygtuką, kelis kartus sumirksi priėjimo apšvietimo iš atstumo indikacija 7 ir tada ima nuolat šviesti, jei patenkinami visi ERS kriterijai. Vis dėlto tai nereiškia, kad ERS sistema užvedė variklį.

Norint patikrinti, ar ERS sistema tikrai užvedė variklį, reikia spustelėti mygtuką (5): jei variklis užvestas, apšviečiami mygtukai (2) ir (3).

Aktyvios funkcijos

Nuotoliniu būdu užvedus variklį, suaktyvinamos tokios funkcijos:

Ventiliacijos sistema

Garso / vaizdo sistema

Priėjimo apšvietimo trukmė.

Išaktyvintos funkcijos

Nuotoliniu būdu užvedus variklį, išaktyvinamos tokios funkcijos: priekiniai žibintai

Gabaritiniai žibintai

Automobilio numerių lentelių apšvietimas

Priekinio stiklo valytuvas.

ERS veikimas pertrauktas

ERS sistemos užvestas variklis išjungiamas tokiais veiksmais:

Nuspaudžiamas nuotolinio valdymo raktelio mygtukas (1), (2) arba (4).

Atrakinamas automobilis

Atidaromos durelės

Nuspaudžiamas greičio arba stabdžių pedalas

Pavarų svirtis pervedama iš padėties

P

Praėjo daugiau nei 15 minučių nuo ERS suaktyvinimo.

Išsijungus ERS sistemos užvestam varikliui, visi posūkio žibintai įsijungia ir šviečia apie

3 sekundes.

Susijusi informacija

Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 276)

Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir pranešimai (p. 278)

08

6

7

Papildomos informacijos apie PCC raktelį rasite Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165).

Papildomos informacijos apie priėjimo apšvietimą iš atstumo rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163) ir Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 98).

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

277

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir pranešimai

Tais atvejais, jei ERS funkcijos veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, prietaisų skydelyje pasirodo ženklas su aiškinamuoju tekstiniu pranešimu.

ERS funkcija nepasiekiama

Pranešimas Paaiškinimas

Nuot. užved. negal. Per daug bandymų

Nuotolinis užvedimas negalimas Žem. degalų lygis

Nuot. užved. negal.

Pav. svirtis ne P pad.

Nuot.užved. negal. Vairuotojas salone

ERS nepasiekiama, nes ją leidžiama suaktyvinti tik

2 kartus iš eilės.

ERS nepasiekiama, nes per žemas degalų lygis.

ERS nepasiekiama, nes pavarų svirtis nepervesta į padėtį

P

.

ERS nepasiekiama, nes kažkas yra salone.

Pranešimas

Nuotolinis užvedimas negalimas Senka akumuliat.

Nuotolinis užvedimas negalimas Įspėj. apie variklį

Nuot. užved. negal.

Žem.var.auš.sk.lyg.

Paaiškinimas

ERS nepasiekiama, nes žema akumuliatoriaus įtampa. Norėdami nedelsiant įkrauti akumuliatorių, užveskite variklį.

ERS nepasiekiama, nes variklis išsiuntė įspėjamąjį pranešimą. Susisiekite su autoservisu

A

.

ERS nepasiekiama, nes aušinimo sistema išsiuntė įspėjamąjį pranešimą, žr.

Aušinimo skystis – lygis

(p. 374).

Pranešimas Paaiškinimas

Nuotolinis užvedimas negalimas Atidarytos durys

Nuotolinis užvedimas negalimas Atidarytas gaubtas

Nuotolinis užvedimas negalimas Aut. neužrakintas

Nuotolinis užvedimas negalimas Raktelis salone

ERS nepasiekiama, nes neuždarytos durelės arba bagažinės dangtis.

ERS nesuveikė, nes atidarytas gaubtas.

ERS nepasiekiama, nes neužrakintas automobilis.

ERS nesuveikė, nes raktelis yra automobilyje.

A

Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

278

Pertrauktas ERS funkcijos veikimas

Pranešimas Paaiškinimas

Nuot. užved. išj. Pav.

svirtis ne P pad.

Nuot. užved. išj. Vairuotojas salone

Nuotolinis užvedimas išjungtas Įspėj. apie variklį

Nuot. užved. negal.

Žem.var.auš.sk.lyg.

ERS veikimas pertrauktas, nes pavarų svirtis – ne padėtyje

P

.

ERS veikimas pertrauktas, nes kažkas yra salone.

ERS veikimas pertrauktas, nes variklis išsiuntė klaidos prane-

šimą. Susisiekite su autoservisu

A

.

ERS veikimas pertrauktas, nes aušinimo sistema išsiuntė klaidos prane-

šimą.

Pranešimas Paaiškinimas

Nuotolinis užvedimas išjungtas Atidarytas gaubtas

Nuotolinis užvedimas išjungtas Senka akumuliat.

Nuotolinis užvedimas išjungtas Žem. degalų lygis

ERS veikimas pertrauktas, nes atidarytas gaubtas.

ERS veikimas pertrauktas, kadangi per žema akumuliatoriaus įtampa.

ERS veikimas pertrauktas, kadangi per žemas degalų lygis.

A Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Susijusi informacija

Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 276)

Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas

(p. 276)

08 Užvedimas ir važiavimas

Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus

Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 386),

automobilio variklį galima užvesti, naudojant srovę iš kito akumuliatoriaus.

Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų pažeidimų:

1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį

0

, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa yra 12 V.

3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

279

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).

SVARBU

Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio skyriaus komponentais.

11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu akumuliatoriumi.

SVARBU

Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.

5. Atsukite automobilio akumuliatoriaus dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį, žr.

Starterio akumuliatorius – keitimas

(p. 389).

6. Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto

(2).

7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo gnybto (3).

8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo taško, pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).

9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.

10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai 1500 aps./min.

12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.

> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo laido gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto, kuris prijungtas prie raudonojo laido.

ĮSPĖJIMAS

Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai, gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti, kad akumuliatorius sprogtų.

Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri gali sunkiai nudeginti.

Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Susijusi informacija

Variklio užvedimas (p. 274)

Pavarų dėžės

Siūlomos dviejų pagrindinių tipų pavarų dėžės. Mechaninė ir automatinė pavarų dėžė.

Mechaninė pavarų dėžė (p. 281)

Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“

(p. 282) ir „Powershift“ (p. 286)

SVARBU

Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto pranešime pateikiamą rekomendaciją.

Susijusi informacija

Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*

(p. 282)

280

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Mechaninė pavarų dėžė

Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.

6 laipsnių pavarų dėžės pavarų perjungimo schema.

6 laipsnių pavarų dėžė gaminama dviejų versijų, kuriose skiriasi atbulinės pavaros vieta.

Žr. faktinę pavarų perjungimo schemą, įspaustą ant pavarų perjungimo svirties.

Perjungiant pavaras, būtina iki galo nuspausti sankabos pedalą.

Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo sankabos pedalo.

ĮSPĖJIMAS

Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - nepakanka palikti automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.

Atbulinės eigos pavaros blokatorius

Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per klaidą įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate pirmyn.

Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite nuo neutraliosios padėties,

N

prieš perjungdami į

R

padėtį.

Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui stovint.

PASTABA

Aukščiau parodytame 6 greičių pavarų dėžės pavarų perjungimo variante (žr.

ankstesnį paveikslėlį) \endash norėdami įjungti atbulinę pavarą, pavarų perjungimo svirtį

visų pirma paspauskite žemyn

į

N

padėtį.

Susijusi informacija

Pavarų dėžės (p. 280)

Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris

(p. 428)

Pavaros perjungimo indikatorius*

Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę arba žemesnę pavarą.

Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir jos parinkimas reikiamu laiku.

Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI

(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui, kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar žemesnę pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.

Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas, pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos, gali būti palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio greičiui. Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.

Mechaninė pavarų dėžė

Pavaros perjungimo indikatorius mechaninei pavarų dėžei. Vienu metu būna įjungtas tik vienas žymeklis.

Važiuojant normaliai, jis įsijungia tik centre.

Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą, žymeklis apšviečia "

+

", o įjungus rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis apšviečia

"

-

" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

281

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

Automatinė pavarų dėžė

Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros perjungimo indikatoriumi.

Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.

Analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje pavara ir indikatoriaus rodyklės rodomos jungtinio prietaisų skydelio centre.

Susijusi informacija

Mechaninė pavarų dėžė (p. 281)

Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*

(p. 282)

Automatinė pavarų dėžė --

Geartronic*

Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.

D

: automatiniu būdu keičiamos pavaros.

+/–

: rankiniu būdu keičiamos pavaros.

S

: sportinis režimas*.

Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62) nuro-

doma pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie ženklai:

P

,

R

,

N

,

D

,

S

*,

1

,

2

,

3

, t.

t.

Pavarų padėtys

Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos jungtinio prietaisų skydelio dešinėje (vienu metu būna įjungtas tik vienas žymeklis, nurodantis esamą pavarų perjungimo svirties padėtį).

Suaktyvinto sportinio režimo ženklas

S

būna

ORANŽINIS.

Stovėjimo padėtis – P

Pasirinkite padėtį

P

prieš užvesdami variklį arba pastatę automobilį.

Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį iš padėties

P

, reikia nuspausti stabdžių pedalą ir nustatyti raktelio padėtį

II

, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Pavarų perjungimo svirtį nustačius į

P

padėtį, pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,

kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo stabdį (p. 305).

PASTABA

Pavarų perjungiklis turi būti

P

padėtyje, kad būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.

SVARBU

Pasirinkus

P

padėtį, automobilis turi stovėti.

ĮSPĖJIMAS

Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - automatinės pavarų dėžės padėties

P

nepakanka, kad automobilis stovėtų.

282

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Atbulinės eigos padėtis – R

Pasirenkant

R

padėtį, automobilis turi nejudėti.

Neutrali padėtis – N

Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje

N

, būtina įjungti stovėjimo stabdį.

Norint perjungti pavarų svirtį iš

N

padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į

II

padėtį, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Važiavimo padėtis – D

D

yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant pavarų svirtį iš padėties

R

į padėtį

D

, automobilis turi nejudėti.

Geartronic – rankinio pavarų perjungimo padėtys (+S-)

Vairuotojas taip pat gali mechaniškai perjungti pavaras, naudodamas Geartronic automatinę pavarų dėžę. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis stabdomas varikliu.

Pavarų rankinio perjungimo padėtis pasiekiama perjungiant svirtį į šoną iš padėties

D

ir nustumiant į galinę padėtį „

+S-

“. Jungtinio prietaisų skydelio ženklas „

+S-

“ pakeičia spalvą iš

BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi skaitmenys

1

,

2

,

3

ir t. t. Jie atitinka ką tik parinktą pavarą.

• arba

Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite svirtį pirmyn, link

+

(pliuso) ir atleiskite svirtį: jį grįš į neutralią padėtį tarp

+

ir

.

Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „

“ (minuso) ir atleiskite.

Rankinį pavarų perjungimo režimą (

+S–

) galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.

Geartronic sistema automatiškai perjungs žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.

Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:

Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį ties

D

.

PASTABA

Jei pavarų dėžė turi sportinę programą, ją rankiniu režimu galima valdyti tik pavarų svirtį pervedus pirmyn arba atgal padėtyje

+S–

“. Tokiu atveju jungtiniame prietaisų skydelyje pakinta indikacija iš

S

doma, kuri pavara įjungta, pvz.,

ir nuro-

123

ir t. t.

Mentelės*

Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne tik pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie vairo.

Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo: indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeis iš „

D

“ į skaičių, nurodantį esamą pavarą.

Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:

Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir atleiskite.

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

283

08

||

08 Užvedimas ir važiavimas

Abi vairo mentelės.

-

“: įjungiama kita žemesnė pavara.

+

“: įjungiama kita aukštesnė pavara.

Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.

Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis esamą pavarą.

PASTABA

Automatinis išaktyvinimas

Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja jungtiniame prietaisų skydelyje iš esamos pavaros skaičiaus atgal į „

D

“ pakitusi indikacija.

Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma varikliu.

Mechaninis išaktyvinimas

Ant vairo esančius pavarų perjungiklius taip pat galima išaktyvinti mechaniniu būdu:

Patraukite abu perjungiklius link vairo ir laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas pasikeis į „

D

".

Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai esant sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju mentelės būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.

Geartronic – sportinis režimas* (S) 8

Įjungus sportinį režimą, įsijungia sportinės automobilio charakteristikos bei padidėja variklio greitis įjungus pavarą. Be to, automobilis greičiau reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą.

Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas žemesnei pavarai – pavaros perjungimas į aukštesnę yra užlaikomas.

Kaip suaktyvinti sportinį režimą:

Perveskite pavarų svirtį į šoną iš padėties

D

į galinę padėtį „

+S–

“: indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeičia iš

D

į

S

.

Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti sportinį režimą.

Geartronic – žiemos režimas

Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu, įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.

1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties

D

į galinę padėtį ties „

+S–

“: jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pakinta iš

D

į skaičių

1

9 .

2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus pastumdami pavarų perjungimo svirtį link

+

(pliuso) – ekrane ženklą

1

keičia

3

.

3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva greitinti.

8

9

Tik su kai kuriais varikliais.

Jei automobilyje yra sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „

S

“.

284

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų ratų variklio galiai.

Automatinis žemesnės pavaros įsijungimas

Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.

Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.

Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.

Saugos funkcija

Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, greičių dėžės kontrolės programa turi apsauginį blokatorių, kuris apsaugo nuo automatinio žemos pavaros įjungimo.

Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba žemesnės pavaros, jei per didelis variklio sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms – pradinė pavara lieka įjungta.

Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.

Vilkimas

Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informa-

ciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 325).

Susijusi informacija

Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris

(p. 428)

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286)

Pavarų dėžės (p. 280)

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

285

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Automatinė pavarų dėžė --

Powershift*

Automatinė pavarų dėžė Powershift perduoda variklio judesio jėgą varantiesiems ratams per dvigubus mechaninius sankabų diskus prie-

šingai nei Geartronic, kuri naudoja hidraulinį transformatorių.

D

: automatiniu būdu keičiamos pavaros.

+S–

: rankiniu būdu keičiamos pavaros.

S

: sportinis režimas*.

Pavarų dėžė „Powershift“ veikia taip pat ir turi analogiškus valdymo elementus bei funkcijas kaip ir automatinė pavarų dėžė „Geartronic“.

Viena išimtis yra funkcija „Geartronic – Žiemos režimas“ (p. 282):

Powershift leidžia pajudėti ant slidžios kelio dangos, rankiniu būdu įjungus

antrą

pavarą (o ne trečią, kaip būna su

Geartronic).

Vilkimas

Modelio su pavarų dėže Powershift nederėtų vilkti, nes pavarų dėžės pakankamas tepimas priklauso nuo variklio veikimo. Jei vis tiek rei-

kia vilkti (p. 325), maršrutas turi būti kaip

įmanoma trumpesnis, o velkama turi būti labai mažu greičiu.

Jeigu nėra aišku, ar automobilyje sumontuota pavarų dėžė Powershift, ar Geartronic, tai galima patikrinti, perskaitant žymą ant pavarų

dėžės lipduko (po variklio gaubtu, Techninės informacijos žymenys (p. 415)). Žymėji-

mas ”MPS6” reiškia Powershift. Priešingu atveju sumontuota automatinė pavarų dėžė

Geartronic.

Taip pat žr. svarbią informaciją, pateiktą

skirsnyje Vilkimas (p. 325).

Būtina atminti

Transmisijos dviguboje sankaboje įrengta apsauga nuo perkrovos, kuri suaktyvinama, jei ji pernelyg įkaista, pvz., jei automobilis ilgą laiką įkalnėje laikomas vietoje greičio pedalu.

Perkaitus transmisijai, automobilis ima drebėti ir vibruoti, o jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis ženklas ir pranešimas.

Transmisija taip pat gali perkaisti lėtai važiuojant spūstyje (10 km/h ar mažesniu greičiu) arba važiuojant įkalnėje su prijungta priekaba.

Pavarų dėžė vėsta automobiliui stovint, nuspaudus stabdžių pedalą ir varikliui veikiant laisvąja eiga.

Perkaitimo spūstyje galima išvengti važiuojant etapais:

Sustabdykite automobilį, nuspauskite stabdžių pedalą ir palaukite, kol iki priekyje važiuojančio automobilio susidarys pakankamas atstumas, tada pavažiuokite

šiek tiek pirmyn ir vėl perkelkite koją ant stabdžių pedalo.

SVARBU

Automobiliui vienoje vietoje įkalnėje laikyti naudokite įprastą stabdį ir nelaikykite automobilio spausdami greičio pedalą. Prie-

šingu atveju gali perkaisti pavarų dėžė.

Pranešimas ir veiksmas

Tam tikrose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su ženklu gali būti parodomas tekstinis pranešimas.

286

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Ženklas Pranešimas Vairavimo būdas Veiksmai

Įkaitusi pavarų dėžė Stabdyti

Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai pastatyti Variklio neišjungti

Pavarų dėžės aušin. Variklio neišjungti

Sunku išlaikyti pastovų greitį, esant pastoviam variklio sūkių dažniui.

Automobilio sukibimo jėga žymiai padidėjusi.

Negalima važiuoti dėl perkaitusios pavarų dėžės.

Perkaito pavarų dėžė. Neleiskite automobiliui judėti, spausdami kojinį stabdį

A

.

Perkaito pavarų dėžė. Nedelsdami saugiai pastatykite automobilį

A

.

Perkaito pavarų dėžė. Kad pavarų dėžė greičiau atvėstų:

Leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga įjungę pavarų perjungimo svirtį į

N

arba

P

padėtį, kol pranešimas dings.

A

Kad greičiau atauštų: leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga kai pavarų perjungimo svirtis nustatyta į

N

arba

P

padėtį, kol pranešimas dings.

Lentelėje pateiktos trys padidėjusio pavojaus pakopos, jei perkaistų pavarų dėžė. Kartu su tekstiniu pranešimu vairuotojas taip pat informuojamas, kad automobilio elektroninė sistema laikinai keičia važiavimo charakteristikas. Jei reikia, vadovaukitės tekstiniame pranešime (jei pateiktas) nurodytomis instrukcijomis.

PASTABA

Lentelėje pateikti pavyzdžiai nereiškia, kad automobilis turi trūkumų; jie rodo, kad saugumo funkcija įjungta, siekiant apsaugoti automobilio dalis nuo pažeidimo.

ĮSPĖJIMAS

Jei įspėjimo ženklas, pateikiamas kartu su tekstu

Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai pastatyti Variklio neišjungti

, yra ignoruojamas, pavarų dėžė gali labai įkaisti: tokiu atveju, kad nesugestų sankaba, galios perdavimas iš variklio pavarų dėžei laikinai sustabdomas ir automobilis praranda varymo jėgą bei sustoja, kol pavarų dėžė neatvėsta iki priimtino lygio.

Daugiau informacijos apie galimus tekstinius pranešimus ir siūlomus sprendimus, susiju-

sius su automatine pavarų dėže, rasite Prane-

šimai (p. 109).

Tekstinis pranešimas dingsta automatiškai, atlikus veiksmą arba vieną kartą paspaudus posūkio svirtelės mygtuką

OK

.

Susijusi informacija

Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*

(p. 282)

Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris

(p. 428)

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

287

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Pavarų svirties blokatorius

Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.

Mechaninis pavarų svirties blokatorius

M: Rankinis perjungimas

10

režimas

– „

+/-

“ arba „-Sport“

Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp

N

ir

D

. Kitos padėtys yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.

Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį galima stumdyti į priekį ar atgal tarp

P

,

R

,

N

ir

D

padėčių.

Automatinės pavarų svirties blokatorius

Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:

10

11

Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.

Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.

Stovėjimo padėtis (P)

Varikliui dirbant automobilis stovi:

Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite koją ant stabdžių pedalo.

Elektrinis pavarų blokatorius -

Stovėjimo padėties blokavimas (P)

Norint perjungti pavarų perjungiklį iš

P

padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti

laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 78) turi būti

pasuktas į

II

padėtį.

Padėties blokatorius - Neutrali (N)

Jei pavarų perjungiklis yra

N

padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.

Norint perjungti pavarų perjungiklį iš

N

padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti

laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 78) turi būti

pasuktas į

II

padėtį.

Išjunkite automatinį pavarų srities blokatorių

Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia perjungti iš

P

padėties, kad automobilis galėtų judėti.

Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio valdymo pulto ir skyriaus dugne suraskite angą

11

raktelio geležtei (p. 167).

Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.

Perstumkite pavarų svirtį iš padėties

P

ir patraukite raktelio geležtę aukštyn.

4. Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.

288

Susijusi informacija

Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*

(p. 282)

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286)

08 Užvedimas ir važiavimas

Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*

12

Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist) funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.

Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.

Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio pedalą.

Susijusi informacija

Variklio užvedimas (p. 274)

Visų ratų pavara – (AWD)*

Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai yra varantieji.

Visų varančiųjų ratų režimas yra nuolatos įjungtas

12 Priklauso nuo variklio ir pavarų dėžės derinio. Esant kai kuriems deriniams, HSA funkcija nesiūloma.

Visų varančiųjų ratų režimas (All Wheel Drive) reiškia, kad vienu metu automobilį varo visi keturi ratai.

Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus, kurie geriausiai sukimba su kelio danga. Tai užtikrina geriausią sukibimą ir neleidžia ratams prasisukti. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

289

08 Užvedimas ir važiavimas

Visų varančiųjų ratų funkcija užtikrina saugesnį vairavimą lyjant, sningant ar esant apledijusiai kelio dangai.

„Hill Descent Control“ (HDC)*

13

HDC funkciją galima palyginti su automatiniu stabdymu varikliu. Jei atleisite akceleratoriaus pedalą važiuodami nuo kalno, variklis stengsis sumažinti laisvosios eigos apsukas ir taip stabdys automobilį. Vis dėlto, kuo statesnis nuolydis ir kuo daugiau pakrautas automobilis, tuo greičiau mažėja automobilio greitis neatsižvelgiant į stabdymą varikliu: HDC tai kompensuoja automatinio stabdymo funkcija.

Bendroji informacija apie HDC

Funkcija HDC padeda padidinti / sumažinti greitį stačiose nuokalnėse, nespaudžiant stabdžių pedalo. Akceleratoriaus pedalo jautrumas sumažėja ir tampa tikslesnis, kai pilnas pedalo nuspaudimas sureguliuojamas variklio greičio keitimui apribotame intervale.

Stabdžių sistema pati įjungia stabdžius ir palaiko nedidelį bei tolygų greitį, todėl vairuotojas gali visą dėmesį skirti vairavimui.

HDC funkcija ypač patogi važiuojant stačiomis nuokalnėmis, kai kelias nelygus ir slidus.

Pvz., nuleidžiant į vandenį laivą nuo priekabos.

ĮSPĖJIMAS

HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.

Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.

Veikimas

HDC įjungta / išjungta.

HDC suaktyvinama arba išaktyvinama vienu iš centrinio valdymo pulto jungiklių. Kai funkcija suaktyvinta, šviečia jos mygtuke esanti lemputė.

Kai HDC veikia, jungtinio prietaisų skydelio ženklas įsijungia kartu su tekstiniu pranešimu

Nusil. nuo kalno kontrolė ĮJ.

.

08

13 Funkcija yra tik „S60 Cross Country“ automobiliuose su AWD.

290

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Funkcija veikia tik tuo atveju, jei įjungta pirma ir atbulinės eigos pavara. Jei pavarų dėžė automatinė, reikia pasirinkti padėtį

1

, kuri žymima skaičiumi

1

jungtiniame prietaisų sky-

delyje (žr. Automatinė pavarų dėžė --

Geartronic* (p. 282)).

PASTABA

Negalima įjungti HDC pavarų perjungiklyje, kai jis yra padėtyje

D

.

Valdymas

HDC funkcija neleis automobiliui riedėti greičiau negu 10 km/val. į priekį (stabdant varikliu) ir greičiau negu 7 km/val. atbuline eiga.

Tačiau, paspaudę akceleratoriaus pedalą, galite pasirinkti bet kokį greitį. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis staigiai sulėtėja (atitinkamai iki 10 arba 7 km/h), nepriklausomai nuo šlaito statumo ir nespaudžiant stabdžių pedalo.

Jei funkcija veikia, stabdžių signalo žibintai įsijungia savaime. Vairuotojas bet kuriuo metu gali paspausti stabdžių pedalą ir sulėtinti greitį arba sustabdyti automobilį.

HDC išaktyvinama:

• centriniame valdymo pulte esančiu įjungimo / išjungimo mygtuku; jei įjungiama aukštesnė nei

1

mechaninės pavarų dėžės pavara; jei automatinės pavarų dėžės pavarų pasirinkimo svirtis perjungiama į aukštesnę negu

1

padėtį arba jei pasirenkama

D

padėtis.

Funkciją galima išjungti bet kuriuo metu. Jei funkciją išjungsite stačioje nuokalnėje, stabdymo efektas staigiai nedings – jis sumažės palaipsniui.

PASTABA

Jei HDC sistema įjungta, galite pastebėti, kad, nuspaudus akceleratoriaus pedalą, variklis į tai reaguoja lėčiau.

Susijusi informacija

Visų ratų pavara – (AWD)* (p. 289)

Start/Stop*

Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri suveikia, pvz., stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju trumpam išjungiamas ir vėl užvedamas, kai kelionė tęsiama toliau.

Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo

Car Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija padėjo sukurti kelias atskiras energijos taupymo funkcijas, viena iš kurių – Start/

Stop. Jų visų bendroji užduotis – sumažinti degalų sąnaudas, kas savo ruožtu leidžia sumažinti išmetamųjų dujų emisiją.

Bendroji informacija apie Start/Stop

Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis.

Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant varikliui automatiškai išsijungti.

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

291

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

Mechaninė arba automatinė

Atkreipkite dėmesį, kad funkcija Start/Stop veikia skirtingai priklausomai nuo to, ar pavarų dėžė mechaninė, ar automatinė.

Susijusi informacija

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama automatiškai.

Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama automatiškai. Vairuotoją apie tai informuoja funkcijos ženklas, įsijungiantis jungtiniame prietaisų skydelyje ir šviečianti įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė.

Visos įprastos automobilio sistemos, pvz., apšvietimo, radijo ir kt. veikia kaip įprasta net ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis – kai kurių įrenginių funkcija būna laikinai apribota, pvz., klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus sukimosi greitis arba itin didelis garso sistemos garsumas.

Automatinis variklio išjungimas

Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi būti patenkintos tokios sąlygos:

Sąlygos M/A

A

Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos pedalą: variklis išsijungia automatiškai.

Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant stabdžių pedalo: variklis išsijungia automatiškai.

M

A

A M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.

Jei ECO funkcija suaktyvinta, variklis gali automatiškai sustoti prieš automobiliui visiškai sustojant.

Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai išjungiami automobiliui dar nesustojus, atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.

Kai variklis išjungiamas automatiškai, jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.

292

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Automatinis variklio užvedimas

Sąlygos M/A

A

Kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje:

1. Nuspauskite sankabos arba greičio pedalą: variklis užsiveda.

2. Įjunkite tinkamą pavarą ir nuvažiuokite.

Atleiskite stabdžių pedalą: variklis automatiškai užsives ir bus galima toliau tęsti kelionę.

Laikykite nuspaudę stabdžių pedalą ir nuspauskite akseleratoriaus pedalą – variklis bus automatiškai užvestas.

Važiuojant nuo kalno papildomai pasiekiama tokia parinktis:

Nukelkite koją nuo stabdžio ir leiskite automobiliui pajudėti – variklis automatiškai užsives, kai automobilis pasieks įprastą ėjimo greitį.

M

A

A

M +

A

A

M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.

Funkcijos Start/Stop išjungimas

Tam tikrais atvejais patartina laikinai išjungti automatinę funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.

Apie išjungtą funkciją informuoja iš jungtinio prietaisų skydelio dingęs

Start/Stop ženklas ir išjungta įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė.

Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo pulteliu.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis ne visada išsijungia automatiškai.

Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais atvejais:

Sąlygos

nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio automatinio sustojimo automobilis nepasiekė apytiksl. 8 km/h greičio.

vairuotojas atidarė saugos diržo sagtį.

akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau minimalaus leistino lygio.

variklis neįšilo iki normalios darbinės temperatūros.

lauko temperatūra nukrito žemiau nulinės arba pakilo virš maždaug 30 °C; suaktyvinta priekinio stiklo šildymo elektra funkcija; aplinka salone neatitinka iš anksto nustatytų verčių, apie tai byloja visu greičiu besisukantis ventiliatorius.

automobiliu važiuojama atgal;

M/A

A

M + A

M + A

M + A

M + A

M + A

M + A

M + A

M + A

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

293

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

Sąlygos

starterio akumuliatoriaus temperatūra yra neigiama arba pernelyg aukšta; vairuotojas stipriau pajudina vairą; išmetimo sistemos dalelių filtras užsiteršęs – laikinai išjungta

Start/Stop funkcija vėl įjungiama iš karto po automatinio valymo

ciklo (žr. Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF) (p. 316)).

labai stati įkalnė; prie automobilio elektros sistemos prijungta priekabos elektros grandinė; variklio gaubtas atidarytas

B

.

pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos darbinės temperatūros.

atmosferinis slėgis nesiekia to, kuris būna 1 500–2 500 metrų virš jūros lygio aukštyje: esamas oro slėgis kinta kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.

M/A

A

M + A

M + A

M + A

M + A

M + A

M + A

A

A

Sąlygos

M/A

A

suaktyvinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos važiavimo spūstyje pagalba; pavarų perjungimo svirtis yra

S

padėtyje

C

arba „

+/-

“.

A

A

A

B

C

M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.

Tik su kai kuriais varikliais.

Sportinis režimas.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda

Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.

Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia sankabos pedalo (mechaninė pavarų dėžė) arba nukelia koją nuo stabdžių pedalo

(automatinė pavarų dėžė):

M/A

A

M + A

M + A

Sąlygos

Jei langai ima rasoti.

Salono klimatas skiriasi nuo iš anksto nustatytųjų verčių.

Jei laikinai staigiai išaugo energijos suvartojimas arba akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau apatinio leistino lygio.

Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.

Variklio gaubtas atidarytas

B

.

Jei automobilis buvo automatiškai sustabdytas visiškai nesustojant, jis pradeda judėti arba šiek tiek padidėja greitis.

M + A

M + A

M + A

M + A

294

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Sąlygos

M/A

A

Vairuotojas atsisega saugos diržą pavarų svirčiai esant padėtyje

D

arba

N

.

Judesiai vairu B .

A

A

Pavarų perjungiklis perstumiamas iš padėties

D

į

S

padėtį

+/-

“.

C ,

R

arba

Vairuotojo durelės atidaromos pavarų svirčiai esant padėtyje

D

: pasigirsta dzingtelėjimas ir teksto pranešimas informuoja, kad aktyvi funkcija Start/Stop.

A

A

A

B

C

M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.

Tik su kai kuriais varikliais.

Sportinis režimas.

ĮSPĖJIMAS

Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis būna automatiškai išsijungęs, nes jis gali savaime užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite variklį įprasta tvarka, spustelėdami mygtuką

START/STOP

ENGINE

.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas

Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada užsiveda automatiškai.

Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai neužvedamas šiais atvejais:

Sąlygos M/A

A

Jei be sankabos įjungiama pavara: pateikiamas pranešimas, raginantis vairuotoją įjungti neutralią pavarą, kad būtų galima automatiškai užvesti variklį.

Vairuotojas neapkraunamas.

Vairuotojo saugos diržas atsegtas, pavarų svirtis yra padėtyje

P

ir atidarytos vairuotojo durelės: variklį reikia užvesti įprastu būdu.

M

M

A

A M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

295

08

08 Užvedimas ir važiavimas

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė

Jei variklis automatiškai neužsiveda ir užgęsta, atlikite šiuos veiksmus:

1. Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos diržas tinkamai užsegtas sagtyje.

2. Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis užsives automatiškai.

3. Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas tekstas

Put gear in neutral

.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

„Start/Stop“* – nuostatos

Automobilio meniu sistemoje MANO AUTO-

MOBILIS po

DRIVe

antrašte pateikiama informacija apie „Volvo“ Start/Stop sistemą ir energiją taupančių vairavimo metodų rekomendacijos.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

296

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

(p. 298)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

08 Užvedimas ir važiavimas

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

297

08

08 Užvedimas ir važiavimas

„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai

Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto prane-

šimus jungtiniame prietaisų skydelyje.

Teksto pranešimas

Tam tikrais atvejais funkcija

Start/Stop jungtiniame prietaisų skydelyje gali parodyti teksto pranešimus (kartu su šia indikacine lempute). Pasirodžius kai kuriems iš jų, rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus. Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.

Ženklas Pranešimas

Automat. Start/Stop funkcija

Reikia aptarnauti

Informacija / veiksmas

Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

M/A A

M + A

Autostart Veikia variklis

garsinis signalas

Spausti užved. mygt.

+ Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o pavarų perjungiklis yra

D

padėtyje.

Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku

START/STOP

ENGINE

.

Užvedimui spausti sankabos pedalą

Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.

Užvedimui spausti stabdžių ir sankabos pedalus

Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.

Užvedimui įjungti neutralią pavarą

Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite neutralią pavarų svirties padėtį.

A

M + A

M

M

M

298

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Ženklas Pranešimas

Užvedimui pasirinkti P arba

N

Spausti užved. mygt.

A M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.

Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta, reikia kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.

Susijusi informacija

Start/Stop* (p. 291)

„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas

(p. 292)

Variklio užvedimas (p. 274)

„Start/Stop“* – nuostatos (p. 296)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 295)

„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 294)

„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas

(p. 293)

„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 296)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

Informacija / veiksmas

Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį

N

arba

P

ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką

START/STOP ENGINE

.

Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką

START/STOP ENGINE

, pavarų svirčiai esant padėtyje

P

arba

N

.

M/A

A

A

A

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

299

08 Užvedimas ir važiavimas

„ECO“*

ECO

14

yra naujoviška „Volvo“ funkcija, skirta automobiliams su automatine pavarų dėže, galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 %

(atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo stilių). Ši funkcija suteikia vairuotojui galimybę važiuoti aktyviau galvojant apie aplinką.

Bendroji informacija

Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:

PASTABA

Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.

ECO – eksploatacija

08

Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.

Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus pedalo.

„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.

Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas stabdymas varikliu.

Klimato kontrolės sistemos nustatymai – kai kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti arba veikia nepilnu pajėgumu.

ECO įjungimas ir išjungimas

ECO ženklas

ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį, todėl ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą užvedus variklį. Tam tikriems varikliams yra išimčių. Tai lengva patikrinti, nes, kai funkcija suaktyvinta, jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti

ECO

ženklas ir ECOmygtuko lemputė.

ECO funkcija įjungta arba išjungta

Apie išjungtą ECO funkciją informuoja iš jungtinio prietaisų skydelio dingęs

ECO

ženklas ir išsijungusi ECO mygtuko lemputė. Funkcija būna išjungta tol, kol ji vėl suaktyvinama ECO mygtuku.

Eco Coast – veikimas

Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia, kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius atstumus, išjungus variklį. Kai vairuotojas atleidžia akceleratoriaus pedalą pavarų dėžė automatiškai atjungiama nuo variklio kurio greitis sumažinamas iki laisvųjų apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.

Ši funkcija skirta naudoti tuo atveju, jei numatoma sumažinti greitį, pvz., riedėti į priekį į sankryžą arba raudoną šviesą.

Eco Coast leidžia vairuoti numatant būsimus veiksmus, kai vairuotojas gali naudotis vadinamąja Pulse & Glide technika ir mažiausiai stabdyti.

14 Nesiūloma XC60 ir XC70 su AWD modeliuose.

300

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

ir

Eco Coast ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos kombinacija taip pat kartu padeda mažinti sąnaudas. Pagal:

Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus variklį juo

nestabdant

= mažos sąnaudos

Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas išjungus variklį

juo

stabdant = minimalios sąnaudos.

PASTABA

Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti naudoti Eco Coast kartu su trumpais atstumais, išjungus variklį.

Eco Coast įjungimas

Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:

ECO

mygtukas suaktyvintas

Pavarų perjungiklis

D

padėtyje

Greitis maždaug 65-140 km/h ribose

Kelio nuolydis ne didesnis kaip maždaug 6%.

IšjungtiEco Coast

Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų pavyzdžiai:

• stačiose nuokalnėse, kad būtų galima stabdyti varikliu.

prieš pradedant neišvengiamą lenkimo manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.

Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo varikliu galima taip:

Paspauskite

„ECO“

mygtuką.

Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „

S

+/-

“ padėtį.

Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.

Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių pedalą.

Eco Coast – apribojimai

Funkcija negalima, jei:

• nuolatinio greičio palaikymo sistema suaktyvinta kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%.

pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant vairo menteles* variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę įprastos darbinės temperatūros.

pavarų perjungiklis pastumtas iš

D

į „

S

+/-

“ padėtį greitis nėra maždaug 65-140 km/h ribose

Daugiau informacijos ir nuostatų

Automobilio meniu sistemoje

MY CAR

yra tolesnė informacija, susijusi su ECO koncep-

cija – žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS

(p. 111).

Susijusi informacija

Bendroji informacija apie klimato kontrolę

(p. 125)

08

301

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Stabdymas koja

Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio automobiliui greičiui sumažinti.

Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės.

Kai stabdžių kontūras apgadintas, normaliam stabdymo poveikiui pasiekti reikia stabdžių pedalą spausti daugiau ir stipriau.

Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina pagalbinė stabdžių įranga.

ĮSPĖJIMAS

Stabdžio stiprintuvas veikia tik veikiant varikliui.

Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam varikliui, pedalas atrodys standus ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės spausti smarkiau.

Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)* (p. 289)* funkcija, pedalas

lėčiau nei įprastai grįžta į normalią padėtį, jei automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.

Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara, kaip ir važiuojant įkalnėn.

Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių

krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos

(p. 423).

Stabdymas šlapiuose keliuose

Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja, stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po to naudojami stabdžiai. Taip gali nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančių automobilių.

Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada įkaista stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir apsaugomi nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą eismo situaciją.

Stabdymas druska apibarstytuose keliuose

Važiuojant druska apibarstytais keliais ant stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti druskos sluoksnis. Tai gali prailginti stabdymo atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Taip pat atlikite šiuos veiksmus:

Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stab-

• dant nekeliamas pavojus kitiems eismo dalyviams.

Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą kelionei pasibaigus ir prieš prasidedant naujai kelionei.

Techninė priežiūra

Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.

Naujai pakeisti stabdžių diskai bei trinkelės optimalų stabdymą užtikrina tik nuvažiavus kelis šimtus kilometrų ir įsidirbus dalims.

Sumažintas stabdymo pajėgumas kompensuojamas smarkiau nuspaudžiant stabdžių pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik

„Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių kaladėles.

SVARBU

Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos komponentų nusidėvėjimo lygį.

Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.

Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

302

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

08 Užvedimas ir važiavimas

Ženklai ir pranešimai

Ženklas Paaiškinimas

Nepertraukiamas - Patikrinkite stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir patikrinkite, kodėl mažėja stabdžių skysčio kiekis.

Nepertraukiama šviesa 2 sekundes po variklio užvedimo

- automatinis veikimo patikrinimas.

ĮSPĖJIMAS

Jeigu ir šviečia tuo pačiu metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.

Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio rezervuare yra mažesnis nei

MIN

, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.

Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.

Susijusi informacija

Stovėjimo stabdžiai (p. 305)

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas

(p. 304)

Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba (p. 304)

Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 303)

Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.

Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.

Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS sistemos testas. Papildomas automatinis ABS sistemos tekstas galiu būti atliktas, automobiliui pasiekus 10 km/h greitį. Šį testą galite pajusti pagal stabdžių pedalą veikiančius impulsus.

Susijusi informacija

Stabdymas koja (p. 302)

Stovėjimo stabdžiai (p. 305)

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas

(p. 304)

Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba (p. 304)

08

303

08

08 Užvedimas ir važiavimas

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas

Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad įspėtų už automobilio esančias transporto priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant įprastu būdu.

Avarinių stabdžių šviesos suaktyvinamos staigiai stabdant, kai greitis viršija 50 km/h. Automobilio greičiui sumažėjus žemiau 10 km/val.

stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir pradeda nuolatos šviesti. Tuo pačiu metu aktyvuojami

automobilio avariniai žibintai (p. 95). Jie mirksi

tol, kol vairuotojas padidina automobilio greitį arba išjungia avarinius žibintus.

Susijusi informacija

Stabdymas koja (p. 302)

Stovėjimo stabdžiai (p. 305)

Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba (p. 304)

Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 303)

Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba

Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency

Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.

EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.

EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja stabdžio pedalo spaudimo jėga.

PASTABA

Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia

šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.

Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.

Susijusi informacija

Stabdymas koja (p. 302)

Stovėjimo stabdžiai (p. 305)

Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas

(p. 304)

Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 303)

304

08 Užvedimas ir važiavimas

Stovėjimo stabdžiai

Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.

Veikimas

Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.

Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis įjungiamas automobiliui judant, naudojami įprasti stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.

Žema akumuliatoriaus įtampa

Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima.

Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijun-

kite pagalbinį akumuliatorių, žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 279).

Stovėjimo stabdžio įjungimas

Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.

1. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.

2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.

>

Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų skydelio ženklas. Kai jis ima

šviesti nuolat, rankinis stabdys būna įjungtas.

3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite, ar automobilis nerieda.

Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba pervesti pavarų svirtį į

P

padėtį (automatinė pavarų dėžė).

Avarinis stabdys

Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.

PASTABA

Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.

Automobilio statymas įkalnėje

Jei automobilis pastatytas įkalnėje:

Pasukite ratus

nuo

kelkraščio.

Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:

Pasukite ratus

į

kelkraštį.

ĮSPĖJIMAS

Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote nuokalnėje - nepakanka palikti automobilį įjungtą arba padėtyje

P

, jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis stovėtų.

08

}}

305

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

Stovėjimo stabdžio išjungimas

Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.

Automobilis su mechanine pavarų dėže

Rankinis atleidimas

1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį 15 .

2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.

3. Įjunkite stovėjimo stabdžio valdiklį.

>

Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio ženklas.

PASTABA

Stovėjimo stabdį galima atleisti ir rankiniu būdu nuspaudžiant pavaros pedalą vietoj stabdžio pedalo. „Volvo“ rekomenduoja naudoti stabdžio pedalą.

Automatinis atleidimas

1. Užveskite variklį.

2. Įjunkite pirmą arba atbulinę pavarą.

3. Šiek tiek atleiskite sankabą ir nuspauskite akceleratoriaus pedalą.

>

Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio ženklas.

Automobilis su automatine pavarų dėže

Rankinis atleidimas

1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį 15 .

2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.

3. Patraukite už svirties.

>

Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio ženklas.

Automatinis atleidimas

1. Saugos diržo prisisegimas.

2. Užveskite variklį.

3. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.

15 Automobiliams su berakte sistema: paspauskite mygtuką

START/STOP ENGINE

.

4. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į

D

arba

R

padėtį ir paspauskite akceleratoriaus pedalą.

>

Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio ženklas.

PASTABA

Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys atleidžiamas automatiškai tik tada, kai variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs saugos diržą. Automobiliuose su automatine pavarų dėže stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje

D

arba

R

.

Vežant sunkius krovinius įkalnėn

Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite

šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami valdiklį. Kai variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.

Stabdžių trinkelių keitimas

Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

306

08 Užvedimas ir važiavimas

Ženklai ir pranešimai

Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir panaikinti jungtinio prietaisų skydelio teksti-

nius pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 111).

Ženklas Pranešimas

"

Pranešimas

"

Stovėjimo stabdys ne visiškai atleistas

Reikšmė / veiksmas

Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.

Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.

Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.

Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.

Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:

Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.

Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:

Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.

08

}}

307

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

Ženklas Pranešimas

Stovėjimo stabdys neįjungtas

Stovėjimo stabdys

Reikia aptarnauti

Jei automobilį reikia pastatyti nepašalinus gedimo, tuomet ratai turi būti pasukti taip, kaip pasukama statant automobilį šlaite bei įjungta 1 pavara (mechaninė pavarų dėžė) arba pavarų svirtis pervesta į

P

padėtį (automatinė pavarų dėžė).

Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai paspaudžiant

OK

mygtuką ant posūkių rodiklių svirtelės.

Susijusi informacija

Stabdymas koja (p. 302)

Reikšmė / veiksmas

Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:

Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.

Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:

Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su atidarytomis durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.

Įvyko gedimas:

Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.

Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:

Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

308

Važiavimas per brastą

Važiavimas per brastą – tai automobilio vairavimas per apsemtą kelio atkarpą. Per brastą reikia važiuoti itin atsargiai.

Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios gylis neviršija 25 cm (30 cm su „S60 Cross

Country“), ne didesniu nei ėjimo greičiu.

Važiuojant per tekantį vandenį, reikia būti itin atsargiems.

Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.

Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.

Pervažiavę per vandens telkinį ir purvą, nuvalykite variklio bloko elektrinio šildytuvo* elektros kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.

Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali sugesti elektros įranga.

SVARBU

Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti variklį.

Jei brastos gylis viršys 25 cm (30 cm su

„S60 Cross Country“), vanduo gali patekti į transmisiją. Tai sumažina alyvos tepimo savybę ir trumpina sistemų eksploatavimo laiką.

Garantija neapima bet kurio komponento, variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio, diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo, kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.

Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Variklio gedimo rizika.

Susijusi informacija

Pagalba kelyje (p. 327)

Vilkimas (p. 325)

08 Užvedimas ir važiavimas

Perkaitimas

Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.

Informacijos apie perkaitimą važiuojant su

priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 318).

Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.

Pernelyg pakilus temperatūrai variklio aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane įsijungia įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto pranešimas

Aukšta variklio temperatūra Saugiai sustoti

. Saugiai sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.

Jei pasirodo teksto pranešimas

Aukšta variklio temperatūra Išjungti variklį

arba

Variklio aušin. skys. lygis žemas

Saugiai sustoti

, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.

Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita ko, jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia teksto pranešimą

Įkaitusi pavarų dėžė

Sumažinti greitį

arba

Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol atauš

.

Vadovaukitės nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

309

08 Užvedimas ir važiavimas

08

• dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias minutes padirbti laisvomis apsukomis, kad atvėstų pavarų dėžė.

Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.

Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.

PASTABA

Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.

Važiavimas su atidarytu bagažinės dangčiu

Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį pro ją gali būti įtraukta nuodingų išmetamųjų dujų.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nevažiuokite, esant atidarytam bagažinės dangčiui. Toksiškos išmetamosios dujos gali patekti į automobilį pro bagažinę.

Susijusi informacija

Krovimas (p. 153)

Perkrova – starterio akumuliatorius

Kiekviena automobilio elektra valdoma funk-

cija tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių (p. 386). Jei variklis užgesintas, ven-

kite naudoti raktelio padėtį

II

(p. 78). Vietoj to

naudokite padėtį

I

, kuri eikvoja mažiau galios.

Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai: salono ventiliatorius priekiniai žibintai priekinio stiklo valytuvas garso sistema (veikianti dideliu garsu).

Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas tekstas

Žemas akumul. įkrovos lygis Energ. taup. rež.

. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba) garso sistema.

– Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui veikiant laisvomis apsukomis, kai automobilis stovi.

310

08 Užvedimas ir važiavimas

Prieš išvykstant į tolimą kelionę

Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti tokias patikras:

Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar

nenaudoja degalų (p. 433) daugiau nei

įprasta.

Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka skysčiai (kuras, alyva ir kt.).

Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.

Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reika-

laujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 339).

Susijusi informacija

Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas

(p. 370)

Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 336)

Lemputės keitimas – bendroji dalis

(p. 376)

Važiavimas žiemą

Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu būtų galima saugiai važiuoti.

Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:

Variklio aušinimo skystyje (p. 374) turi

būti 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo šalčio erozijos iki maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.

Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.

Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.

Daugiau informacijos apie tinkamas aly-

vas, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 423).

SVARBU

Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro temperatūrai žemos klampos alyva netinka.

Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai tempe-

• ratūrai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir sumažėja jo talpa.

Naudokite tik specialų plovimo skystį

(p. 386), kad plovimo skysčio bakelyje

nesusidarytų ledo.

Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.

PASTABA

Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose

šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.

Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai

Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.

Susijusi informacija

Važiavimas žiemą (p. 311)

08

311

08 Užvedimas ir važiavimas

Degalų bako atlankas – atidarymas / uždarymas

Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti tokiu būdu:

Degalų bako durelių atidarymas/ uždarymas

Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas

Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu būdu atidaryti iš automobilio salono, jį galima atidaryti ranka.

Pilno kuro bako pripylimas

Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant degalus.

Degalų bako dangtelio atidarymas/ uždarymas

08

Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku žibintų skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.

Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant ženklo pateikiama rodyklė nurodo, kurioje automobilio pusėje yra degalų bako dangtelis.

Kuro pildymo angos apsauginis skydas uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.

Susijusi informacija

Pilno kuro bako pripylimas (p. 312)

1. Atidarykite šoninį bagažinės liuką ir nuimkite jį (toje pačioje pusėje kaip ir kuro bako skydelis). Suraskite žalią virvę su rankenėle.

2. Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro bako skydelis atsilenktų spragtelėdamas.

SVARBU

Patraukite laidą švelniai - norint atjungti durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.

Susijusi informacija

Pilno kuro bako pripylimas (p. 312)

Kuro bako dangtelį galina prijungti prie skydelio.

Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.

Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.

Pilno kuro bako pripylimas

Nepripilkite kuro per daug, tik tiek, kol siurblio purkštukas išsijungia.

PASTABA

Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali persipilti per kraštus.

312

08 Užvedimas ir važiavimas

Pildymas iš degalų kanistro 16

Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.

Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.

Susijusi informacija

Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas (p. 312)

Degalai – tvarkymas (p. 313)

Degalai – tvarkymas

Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria, kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.

ĮSPĖJIMAS

Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės, kad jo purslų nepatektų į akis.

Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į gydytoją.

Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS

Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.

Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.

Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali sukelti gaisrą ir sužaloti.

SVARBU

Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į

„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.

PASTABA

Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.

Susijusi informacija

Taupus važiavimas (p. 317)

Degalai – dyzelinas (p. 314)

Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)

(p. 316)

Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433)

Degalų bakas – tūris (p. 431)

08

16 Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.

313

08

08 Užvedimas ir važiavimas

Degalai – benzinas

Benzinas naudojamas kaip degalai.

Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.

Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 standartą (jei tokio yra).

95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.

98 RON oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio našumo ir minimalių degalų sąnaudų.

Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei +38 °C temperatūroje, patariama naudoti kuo aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad variklis dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.

SVARBU

Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.

Negalima naudoti degalų su metalo priedais.

Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių

„Volvo“ nerekomenduoja.

Alkoholiai: etanolis

SVARBU

Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.

Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).

Jei degaluose etanolio daugiau nei turi

E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio), tokių degalų naudoti negalima, pvz., 98E15,

98E25 ir „Blue One 95“, nes tokie degalai neatitinka EN 228 reikalavimų.

E85 naudoti negalima.

Susijusi informacija

Degalai – tvarkymas (p. 313)

Taupus važiavimas (p. 317)

Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433)

Degalų bakas – tūris (p. 431)

Degalai – dyzelinas

Dyzelinas naudojamas kaip degalai.

Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590 ir

(arba) SS 155435 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui sieros.

Esant žemai temperatūrai (-6 °C ~ -40 °C), dyzeline gali susidaryti parafino nuosėdų, todėl variklį užvesti gali būti nelengva. Pagrindinės naftos produktų kompanijos taip pat gamina specialų žieminį dyzeliną temperatūroms žemiau užšalimo ribos. Šis dyzelinas nėra toks klampus ir sumažina vaško formavimąsi kuro sistemoje.

Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas, sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite vandeniu su plovimo priemone.

SVARBU

Dyzelinas turi:

• atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty

Acid Methyl Ester).

314

08 Užvedimas ir važiavimas

SVARBU

Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:

Specialūs priedai

Jūrinis dyzelinas

Šildymo alyva

FAME

17

(Fatty Acid Methyl Ester) ir augalinis aliejus.

Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“ garantiją nekompensuojama.

4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to vėl spauskite

START

mygtuką.

PASTABA

Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:

Pastatykite automobilį ant kaip įmanoma plokštesnio ir lygesnio pagrindo, nes jei automobilis bus pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo kuro linijoje rizika.

Tuščias kuro bakas

Dyzelinio variklio kuro sistema suprojektuota taip, kad pasibaigus dyzelinui ir užpylus kuro gali tekti servise nuorinti kuro baką ir tik tada bus galima užvesti variklį.

Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:

1. Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į degimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę padėtį. Papildomos informacijos rasite

Raktelio padėtys (p. 77).

2. Paspauskite

START

mygtuką

nespausdami

stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.

3. Palaukite maždaug vieną minutę.

Kondensato pašalinimas iš kuro filtro

Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.

Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.

Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais, nurodytais techninės priežiūros ir garantijos knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos

informacijos rasite „Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 362).

SVARBU

Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti vandens kuro filtre.

Susijusi informacija

Degalai – tvarkymas (p. 313)

Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)

(p. 316)

17 Dyzelino sudėtyje gali būti atitinkamas FAME kiekis, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.

Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433)

08

315

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)

Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį išmetamųjų dujų valymą.

Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų įprastinę darbinę temperatūrą.

Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek padidėti degalų sąnaudos.

Regeneravimas esant šaltas orui

Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.

Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras neregeneruojamas ir neištuštinamas.

Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis, jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti geltonas įspėjamasis trikampis bei jo informaciniame ekrane pasirodo pranešimas

Suodžių filtras prisipildęs Žr. vadovą

.

Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.

PASTABA

Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:

• laikinai gali pasijusti nežymus variklio galios sumažėjimas gali laikinai padidėti degalų sąnaudos gali būti juntamas degėsių kvapas.

Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis tekstas išsijungia automatiškai.

Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*, kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.

SVARBU

Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.

Gali tekti pakeisti filtrą.

Susijusi informacija

Degalai – tvarkymas (p. 313)

Degalai – dyzelinas (p. 314)

Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433)

Degalų bakas – tūris (p. 431)

Katalitiniai neutralizatoriai

Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio, kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.

Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.

Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos, rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina, tačiau patys nėra sunaudojami.

„Lambda” zondo

TM

deguonies jutiklis

„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir kuro sąnaudas. Papildomos informacijos

rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433).

Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų

(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto oksidų) išmetimas į aplinką.

316

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Susijusi informacija

Taupus važiavimas (p. 317)

Degalai – benzinas (p. 314)

Degalai – dyzelinas (p. 314)

18 Taikoma tik automobiliams su automatine pavarų dėže.

08 Užvedimas ir važiavimas

Taupus važiavimas

Norint važiuoti taupiai, reikia vairuoti ramiai, numatant būsimą situaciją kelyje, o vairavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikyti prie esamos situacijos.

Norėdami suvartoti kaip galima mažiau

degalų, aktyvinkite ECO* (p. 300)

18 .

Naudokite ECO Guide, kuriame nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis,

„Eco guide“ ir „Power guide“* (p. 66).

Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara

(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos, tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite

pavarų indikatorių (p. 281).

Venkite bereikalingo staigaus greitinimo ir stipraus stabdymo.

Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo pasipriešinimas.

Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis

šilti iki darbinės temperatūros: kaip įmanoma greičiau duokite jam nedidelę apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.

Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO

padangų slėgį, Padangos – patvirtintas slėgis padangose (p. 437).

Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.

Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.

Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus kitiems eismo dalyviams.

Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei nenaudojate stogo bagažinės laikiklių, nuimkite juos.

Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.

Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos

politiką žr. Aplinkos filosofija (p. 23).

Papildomos informacijos apie degalų sąnau-

das rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433).

ĮSPĖJIMAS

Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.

Susijusi informacija

Degalai – tvarkymas (p. 313)

Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 433)

Degalų bakas – tūris (p. 431)

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

317

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Važiavimas su priekaba*

Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.

Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą. Papildomos

informacijos rasite Masės (p. 418).

Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo” gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su priekaba.

Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.

Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau, pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise, ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas važiuoti su priekaba.

Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad automobilio vilkimo rėmo apkrova nevir-

šytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.

Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį

padangose rasite Padangos – patvirtintas slėgis padangose (p. 437).

Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.

Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.

Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.

Saugumo sumetimais negalima viršyti maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.

Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę, važiuokite lėtai.

Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei 12 % šlaitais.

Priekabos kabelis

Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite

„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.

Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių žibintai

Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo tekstas

Priekabos posūkių signalo sutrikimas

.

Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių žibintų lemputė, rodomas

Priekabos stabdžių šviesų sutrikimas

pranešimas.

Lygio kontrolė*

Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį nepriklausomai nuo automobilio krovinio svorio (iki didžiausio leidžiamo svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu

Priekabų masės

Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos

svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova (p. 419).

PASTABA

Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.

Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.

Vilkimo kabliai gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei automobilis gali faktiškai vilkti.

ĮSPĖJIMAS

Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir stabdant.

318

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Susijusi informacija

Važiavimas su priekaba* – mechaninė pavarų dėžė (p. 319)

Važiavimas su priekaba* – automatinė pavarų dėžė (p. 319)

Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 320)

Lemputės keitimas – bendroji dalis

(p. 376)

08 Užvedimas ir važiavimas

Važiavimas su priekaba* – mechaninė pavarų dėžė

Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.

Perkaitimas

Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.

Nesukite variklio virš 4500 aps./min.

(dyzeliniams varikliams: 3500 aps./min.), nes antraip gali pernelyg įkaisti alyvos temperatūra.

5 cilindrų dyzelinis variklis

Jei kyla perkaitimo pavojus, optimalios variklio apsukos yra 2 300–3 000 aps./ min. Taip optimaliai cirkuliuoja aušalas.

Susijusi informacija

Važiavimas su priekaba* (p. 318)

Važiavimas su priekaba* – automatinė pavarų dėžė

Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.

Automatinė pavarų dėžė priklausomai nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka optimalią pavarą.

Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir kartu informaciniame ekrane pasirodo pranešimas. Vykdykite pateiktas rekomendacijas.

Stačios įkalnės

Nelaikykite automatinės transmisijos aukštesnės pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“: visada rekomenduojama važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.

Automobilio statymas įkalnėje

1. Nuspauskite stabdžių pedalą.

2. Įjunkite stovėjimo stabdį.

3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į

P

padėtį.

4. Atleiskite stabdžių pedalą.

Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo padėtį

P

, jei statote automobilį su auto-

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

319

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

• matine pavarų dėžė, turintį priekabą.

Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.

Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus kaladėlėmis.

SVARBU

Taip pat žr. specifinę lėto važiavimo su priekaba informaciją, skirtą automobiliams su automatine pavarų dėže Powershift, žr.

Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*

(p. 286).

Važiavimo įkalnėn pradžia

1. Nuspauskite stabdžių pedalą.

2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į važiavimo padėtį

D

.

3. Atleiskite stovėjimo stabdį.

4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite važiuoti.

Susijusi informacija

Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*

(p. 282)

Vilkimo rėmas arba kablys*

Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz., priekabą.

Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį, būtina kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos

įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 321).

ĮSPĖJIMAS

Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu grąžulu:

Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.

Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti užrakinta rakteliu.

Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje matoma žalia spalva.

Svarbu patikrinti

Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai nuvalyti ir sutepti.

PASTABA

Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.

Susijusi informacija

Važiavimas su priekaba* (p. 318)

Atjungiamas kablys* – laikymas

Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.

Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.

SVARBU

Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.

Susijusi informacija

Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys (p. 321)

Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 321)

Važiavimas su priekaba* (p. 318)

320

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys

Atjungiamo kablio techniniai duomenys.

Techniniai duomenys

08 Užvedimas ir važiavimas

Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas

Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas taip:

Prijungimas

Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)

C

D

E

A

B

F

G

H

998

81

854

427

109

282

Šoninis elementas

Jungiamojo rutulio centras

Susijusi informacija

Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 321)

Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 320)

Važiavimas su priekaba* (p. 318)

Apsauginę uždangą nuimsite pirma paspaudę fiksatorių ir po to patraukę uždangą tiesiai atgal .

Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas

- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

321

||

08 Užvedimas ir važiavimas

08

322

Kontrolinis langelis turi būti raudonas.

Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.

Kontrolinis langelis turi būti žalias.

Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite raktą iš spynelės.

Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas: trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir stumtelėkite žemyn.

ĮSPĖJIMAS

Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau pateiktas instrukcijas.

SVARBU

Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo dalis turi likti švari ir sausa.

08 Užvedimas ir važiavimas

Apsauginis lynas.

ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.

Vilkimo kablio nuėmimas

Įspauskite fiksavimo ratuką jį prieš laikrodžio rodyklę spragtelėjimą.

ir pasukite

, kol išgirsite

Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.

Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn, kol jis sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.

ĮSPĖJIMAS

Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi

būti gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 320).

Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai užsifiksuos.

Susijusi informacija

Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 320)

Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys (p. 321)

Važiavimas su priekaba* (p. 318)

08

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

323

08 Užvedimas ir važiavimas

08

Priekabos stabilizavimo sistema -

TSA

19

Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer

Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į šonus.

TSA- ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą

(p. 188) ESC

20

.

Veikimas

Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir priekabos junginys. Priekaba vingiuoti paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu.

Tačiau svyravimai galimi ir esant mažesniam greičiui (70-90 km/val.), jei priekaba perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, pvz., yra per toli gale.

Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi būti juos sukeliantys veiksniai, pvz.:

Automobilį su priekaba veikia staigus ir stiprus šoninis vėjas.

Automobilis su priekaba važiuoja nelygia kelio danga ar per duobes.

Staigūs vairo judesiai.

Valdymas

Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne

19

20

Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.

(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.

toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.

Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.

Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepa-

šalina svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį. Papildomos informacijos rasite

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 189).

Kita informacija

TSA gali įsijungti greičio diapazone nuo

60 iki 160 km/val.

PASTABA

Vairuotojui pasirinkus režimą

Sport

lumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis

(p. 188).

, funk-

cija TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabi-

Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą į šonus, atlieka staigius judesius vairu,

TSA gali neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali nustatyti, ar svyravimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.

Veikiant TSA sistemai, jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi ženklas

ESC

20

.

Susijusi informacija

Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)

324

08 Užvedimas ir važiavimas

Vilkimas

Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo lynu velka kita.

Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.

1. Atrakinkite vairo užraktą, įkišdami nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo raktelį ir nuspausdami bei ilgai palaikydami mygtuką

START/STOP ENGINE

: bus suaktyvinta pultelio padėtis

II

, plačiau apie rak-

telio padėtis žr. Raktelio padėtys (p. 77).

2. Velkant automobilį nuotolinio valdymo raktelis turi likti degimo jungiklyje.

3. Velkančiajai transporto priemonei sumažinus greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną įtemptą: švelniai nuspauskite stabdžių pedalą. Taip išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.

4. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.

ĮSPĖJIMAS

Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.

Nuotolinio valdymo pultelis turi būti padėtyje

II

, nes padėtyje

I

visos oro pagalvės būna išjungtos.

Velkant automobilį, negalima išimti nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.

ĮSPĖJIMAS

Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą reikia spausti maždaug 5 kartus stipriau nei įprasta, o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.

Mechaninė pavarų dėžė

Prieš velkant:

– Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.

Automatinė pavarų dėžė Geartronic

Prieš velkant:

– Perjunkite pavarų svirtį į

N

padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.

SVARBU

Nevilkite transporto priemonės su automatine pavarų dėže greičiau nei

80 km/h arba toliau kaip 80 km.

Atminkite, kad automobilį galima vilkti tik ratams sukantis pirmyn.

Automatinė pavarų dėžė Powershift

Modelių su pavarų dėže „Powershift“ vilkti nederėtų. Jeigu vis tiek reikia tempti, maršrutas turi būti labai trumpas ir greitis turi būti labai mažas.

Jei nėra aišku, ar automobilyje yra Powershift pavarų dėžė, ar ne, tai galima patikrinti, patikrinant žymėjimą ant pavarų dėžės lipduko po

variklio dangčiu, žr. Techninės informacijos žymenys (p. 415). Žymėjimas ”MPS6” reiškia,

kad tai yra pavarų dėžė Powershift. Priešingu atveju tai yra automatinė pavarų dėžė

Geartronic.

SVARBU

Venkite vilkti.

Tačiau automobilį galima vilkti trumpą kelio atkarpą nedideliu greičiu, kai būtina jį patraukti iš pavojų keliančios vietos, tačiau ne toliau nei 10 kilometrų ir ne greičiau nei 10 km/h. Atminkite, kad automobilis turi būti velkamas tik ratams sukantis pirmyn.

Toliau kaip 10 km automobilį reikia gabenti su nuo žemės pakeltais varančiaisiais ratais: rekomenduojama kreiptis į profesionalią techninę pagalbą.

Prieš velkant:

– Perjunkite pavarų svirtį į kite stovėjimo stabdį.

N

padėtį ir atleis-

Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus

Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu

08

}}

325

08

08 Užvedimas ir važiavimas

||

akumuliatoriumi, žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 279).

SVARBU

Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu, gali būti apgadintas katalizatorius.

Vilkimo ąsa

Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje arba gale.

Vilkimo ąsos prijungimas

Susijusi informacija

Vilkimo ąsa (p. 326)

Pagalba kelyje (p. 327)

Nuimkite priekinį ir galinį dangčius.

Išimkite vilkimo ąsą iš po bagažinės skyriaus grindų skydo.

Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais būdais:

Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami monetą ar panašų daiktą ir pasukdami jį išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite ir išimkite.

Ant antrojo varianto vieno šono ar kampe yra žyma: Paspauskite žymą pirštu ir tuo pačiu metu atkelkite prie-

šingą šoną ar kampą moneta ar pana-

šiu daiktu - dangtelis pasisuka apie savo ašį ir tada jį galima išimti.

Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.

Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.

Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir įdėkite atgal į vietą.

Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.

Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.

Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi techninės pagalbos automobilio keltuvu.

326

ĮSPĖJIMAS

Kol automobilis tempiamas ant techninės pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi būti palikti jokie daiktai.

SVARBU

Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais -

ne

ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.

Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.

Susijusi informacija

Vilkimas (p. 325)

Pagalba kelyje (p. 327)

08 Užvedimas ir važiavimas

Pagalba kelyje

Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu kelyje sugedusį automobilį pergabena kita transporto priemonė.

Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.

Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.

Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi techninės pagalbos automobilio keltuvu.

ĮSPĖJIMAS

Kol automobilis tempiamas ant techninės pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi būti palikti jokie daiktai.

SVARBU

Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais -

ne

ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.

Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.

SVARBU

Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.

Automobilį su visų ratų pavara (AWD) pakelta priekine pakaba nerekomenduojama vilkti greičiau nei 70 km/h.

Vilkimo atstumas neturi viršyti 50 km.

Susijusi informacija

Vilkimas (p. 325)

08

327

RATAI IR PADANGOS

09 Ratai ir padangos

Padangos – priežiūra

Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį, užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.

Važiavimo charakteristikos

Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio indeksas.

Padangos amžius

Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti.

Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi padangų netinkamumo naudoti ženklai.

Naujos padangos

Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai – padangos DOT žymėjimas („Department of

Transportation), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15 savaitę.

Vasariniai ir žieminiai ratai

Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz.,

K

(kairėje) arba

D

(dešinėje).

Amortizacija ir priežiūra

Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 331), ji

tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius, slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.

Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.

Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug

5 000 km ir po to kas 10 000 km.

Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,

„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.

ĮSPĖJIMAS

Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.

09

}}

329

09

09 Ratai ir padangos

||

Laikymo skyrius

Ratus su sumontuotomis padangomis būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – greičio rodikliai (p. 334)

Padangos – apkrovos indeksas (p. 334)

Padangos – sukimosi kryptis (p. 330)

Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 331)

Padangos – sukimosi kryptis

Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.

PASTABA

Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties tipo ir dydžio bei markės.

Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo

slėgio padangose (p. 437).

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – greičio rodikliai (p. 334)

Padangos – apkrovos indeksas (p. 334)

Padangos – priežiūra (p. 329)

Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 331)

Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.

Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).

330

Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo padangos protektoriaus rašto gylį.

Padangos – apkrovos indeksas (p. 334)

Padangos – sukimosi kryptis (p. 330)

Padangos – priežiūra (p. 329)

09 Ratai ir padangos

Padangos – oro slėgis

Padangose gali būti nevienodas oro slėgis, matuojamas barais.

Patikrinkite oro slėgį padangose

Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną mėnesį.

09

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread

Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos aukštis sutampa. Pakeiskite padangas kaip įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su kelio danga, kai lyja arba sninga.

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – greičio rodikliai (p. 334)

}}

331

09

09 Ratai ir padangos

||

Slėgis automobilio rekomenduojamo dydžio padangose.

ECO slėgis 1 .

Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos padangos” – padangų temperatūra lygi oro temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.

Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei važiuojama kai slėgis padangose yra per mažas, padangos gali perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir važiavimo savybėms.

PASTABA

Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso nuo aplinkos temperatūros.

Slėgio padangose lipdukas

Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp kėbulo rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį. Šie duomenys nurodyti

ir padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose (p. 437).

Degalų taupymas, ECO slėgis

Siekiant optimalios degalų ekonomijos, kai greitis nesiekia 160 km/val., rekomenduojamas ECO slėgis (taikoma visiškai arba šiek

tiek pakrautam automobiliui), žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose (p. 437).

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – greičio rodikliai (p. 334)

Padangos – apkrovos indeksas (p. 334)

1 ECO slėgis leidžia pasiekti geresnę kuro ekonomiją.

332

Padangos – priežiūra (p. 329)

Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 331)

Ratų ir ratlankių matmenys

Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.

Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.

Tai reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir padangų deriniai.

Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,

7Jx16x50.

7

J

Ratlankio plotis coliais

Ratlankio krašto profilis

16 Ratlankio skersmuo coliais

50 Poslinkis milimetrais (atstumas nuo rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – patvirtintas slėgis padangose

(p. 437)

Padangos – matmenys

Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.

Padangų matmenys nurodyti ant visų padangų.

Žymėjimo pavyzdys

:

215/55R16 97W.

215 Padangos plotis (mm)

55 Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)

R

16

97

W

Radialinė padanga

Ratlankio skersmuo coliais (”)

Maksimalios leistinos padangų apkrovos kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)

Maksimalaus leistino greičio rodiklis, greičio rodiklis (SS). (Šiuo atveju tai yra 270 km/h.)

09 Ratai ir padangos

ĮSPĖJIMAS

19 colių ratų

jokiu būdu

negalima naudoti su automobiliais,

neturinčiais

„R“ konstrukcijos arba sportinės važiuoklės parinkčių. Jei bandysite montuoti 19 colių ratus ant automobilių su

standartine važiuokle

, kils saugos pavojus, rizika sugadinti automobilį, be to, suprastės jo vairavimo charakteristikos.

Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.

Susijusi informacija

Padangos – greičio rodikliai (p. 334)

Padangos – apkrovos indeksas (p. 334)

Padangos – sukimosi kryptis (p. 330)

Padangos – priežiūra (p. 329)

Padangos – patvirtintas slėgis padangose

(p. 437)

Ratų ir ratlankių matmenys (p. 333)

09

333

09 Ratai ir padangos

09

Padangos – apkrovos indeksas

Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.

Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis krovinio gabenimo charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Minimalus leistinas indeksas yra nurodytas apkrovų indeksų lentelėje.

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – patvirtintas slėgis padangose

(p. 437)

Padangos – greičio rodikliai (p. 334)

Padangos – priežiūra (p. 329)

Padangos – greičio rodikliai

Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).

Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.

Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias leistinas greitis, taikomas visiems greičio rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis

yra žieminės padangos (p. 335)

2

, kai gali būti naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei pasirenkamos tokios padangos, automobiliu negalima važiuoti greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas (pavyzdžiui, su Q galima važiuoti daugiausia 160 km/h). Eismo taisyklės, bet ne padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai galima važiuoti.

PASTABA

Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.

Q

T

H

V

160 km/val. (naudojama tik su žieminėmis padangomis)

190 km/val.

210 km/val.

240 km/val.

W 270 km/val.

Y 300 km/val.

ĮSPĖJIMAS

Ant automobilio turi būti sumontuotos padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba

aukštesniu apkrovos indeksu (p. 334) (LI) ir

greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus naudojamos per mažo apkrovos indekso arba greičio rodiklio padangos, jos gali perkaisti.

Susijusi informacija

Padangos – matmenys (p. 333)

Padangos – apkrovos indeksas (p. 334)

Padangos – sukimosi kryptis (p. 330)

2 Su metaliniais dygliais ir be jų.

334

09 Ratai ir padangos

Ratų varžtai

Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.

SVARBU

Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.

Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.

Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.

Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.

Užsifiksuojantys ratų varžtai*

Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti. Po krovinių skyriaus grindimis yra vieta saugių ratų varžtų movai.

Susijusi informacija

Ratų ir ratlankių matmenys (p. 333)

Žieminės padangos

Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.

Žieminės padangos

„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.

PASTABA

„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su

„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.

Dygliuotosios padangos

Sumontavus naujas dygliuotas padangas, jomis pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti

švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.

PASTABA

Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.

Protektoriaus rašto gylis

Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai, padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių protektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu

4 mm.

Sniego grandinių naudojimas

Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/val.

greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.

ĮSPĖJIMAS

Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.

Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai parinkus sniego grandines, galima rimtai apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.

Susijusi informacija

Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 336)

09

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

335

09 Ratai ir padangos

09

Ratų keitimas – ratų nuėmimas

Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.

Atsarginis ratas*

Papildomas atsarginis ratas gali būti pateikiamas dviejų versijų: maiše arba skirtas laikyti po bagažinės grindimis.

Šie nurodymai taikomi tik nupirkus atsarginį ratą kaip automobilio priedą.

Jei automobilyje nėra atsarginio rato, žr. informaciją

apie Avarinį pradurtos padangos remontą

(TMK) (p. 348).

Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti tik laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti automobilio vairavimo savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje.

Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų varymą galima atjungti. Atsarginio rato remontuoti negalima.

Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurody-

tas slėgio padangose lentelėje (p. 437).

SVARBU

Niekada nevažiuokite greičiau kaip

80 km/h , jei yra sumontuotas atsarginis ratas.

Niekada negalima važiuoti automobiliu, jei yra sumontuota daugiau nei vienas atsarginis ratas.

Atsarginis ratas yra atsarginio rato angoje, nukreiptas išorine puse į apačią. Tuo pačiu varžtu tvirtinamas atsarginis ratas ir putplasčio plokštė. Putplasčio plokštėje yra visi įrankiai.

Atsarginis ratas pateiktas maiše, jį reikia dirželiais pritvirtinti prie bagažinės grindų.

Automobiliai su dviem krovinių fiksavimo kilpomis.

Pasukite atsarginio rato krepšio rankeną link galinės sėdynės. Prijunkite prisiūtus įtempimo dirželio kablius prie krovinių fiksavimo kilpų.

Ilgąjį dirželį pritvirtinkite prie vienos iš krovinių tvirtinimo kilpų, perveskite per atsarginį ratą ir prakiškite pro apatinę rankeną. Pritvirtinkite trumpąjį įtempimo dirželį prie ilgojo. Prijunkite antrąją krovinių fiksavimo kilpą ir įtempkite.

Atsarginio rato išėmimas iš po bagažinės grindų

1. Atlenkite bagažinės grindis.

2. Atsukti tvirtinimo varžtą.

3. Iškelkite putplasčio bloką su visais įrankiais.

4. Išimkite atsarginį ratą.

Atsarginio rato išėmimas iš maišo

1. Atlaisvinkite diržus, iškelkite atsarginį ratą iš krovinių skyriaus ir išimkite iš krepšio.

2. Atlenkite bagažinės grindis.

3. Iš putplasčio bloko ištraukite įrankius ir domkratą.

Nuėmimas

Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje,

pastatykite trikampį avarinį ženklą (p. 339).

Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.

1. Jei automobilis yra su automatine pavarų

dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį,

(p. 305) ir atbulinę pavarą arba nustatyti

pavarų svirtį į padėtį

P

.

336

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

09 Ratai ir padangos

ĮSPĖJIMAS

Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra nešvarumų.

PASTABA

„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).

Lipduke taip pat rasite informacijos apie domkrato maksimalią keliamąją galią esant nurodytam minimaliam kėlimo aukščiui.

2. Iš putplasčio bloko išimkite kėliklį*, ratų veržliaraktį* ratų gaubtų nuėmiklį* ir ratų varžtų plastikinių dangtelių nuėmiklį. Jei

pasirenkamas kitas kėliklis, žr. Automobilio pakėlimas (p. 365).

3. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų, kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias medines kalades arba didelius akmenis.

4. Ant plieninių ratlankių uždėti nuimami dangteliai. Užkabinkite nuėmimo įrankį ir nutraukite viso rato gaubtus. Ratų gaubtus galima nuimti ir rankomis.

5. Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat stabdiklio padėties.

SVARBU

Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti iki galo.

6. Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.

7. Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio rodyklę.

09

Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

337

09

09 Ratai ir padangos

||

ĮSPĖJIMAS

Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima kišti jokių daiktų.

8. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus kiekvienoje automobilio pusėje. Nustatykite kėliklį, kad galėtumėte jo galvutę pakišti po kėbulo junge.

SVARBU

Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir lygus.

9. Pakelkite automobilį taip, kad ratas pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o po to pakelkite ir nuimkite ratą.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra pakeltas keltuvu.

Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti saugioje vietoje.

PASTABA

Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.

Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.

Susijusi informacija

Ratų keitimas – montavimas (p. 338)

Domkratas* (p. 340)

Trikampis avarinis ženklas (p. 339)

Ratų varžtai (p. 335)

Ratų keitimas – montavimas

Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.

Įmontavimas

ĮSPĖJIMAS

Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra pakeltas keltuvu.

Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti saugioje vietoje.

1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.

2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.

338

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

09 Ratai ir padangos

3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.

4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.

Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.

5. Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal ant ratų varžtų.

6. Sumontuokite ratų gaubtus atgal.

PASTABA

Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.

Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.

PASTABA

Montuojant ratą, vožtuvo rato gaubto išvestis turi būti nustatyta virš ant ratlankio esančio vožtuvo.

Padangų dydžio keitimas

Taikoma automobiliams su slėgio padangose stebėjimo sistema

3

: Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.

Susijusi informacija

Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 336)

Domkratas* (p. 340)

Trikampis avarinis ženklas (p. 339)

Ratų varžtai (p. 335)

Trikampis avarinis ženklas

Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto priemonę.

Laikymas ir sulankstymas

3 Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

339

09

09 Ratai ir padangos

09

Avarinis trikampio ženklas yra vidinėje bagažinės dangčio pusėje, pritvirtintas dviem spaustukais.

Trikampio avarinio ženklo dėklą išimkite patraukdami abu spaustukus į išorę.

Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.

Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.

Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.

Panaudoję avarinį ženklą, įsitikinkite, kad ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti savo vietoje bagažinėje.

Įrankiai

Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis*.

Automobilio vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra po bagažinės grindimis. Ten taip pat yra vietos saugių ratų varžtų movai bei įrankiams, skirtiems plastikiniams ratų varžtų dangteliams.

Susijusi informacija

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Vilkimo ąsa (p. 326)

Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 336)

Ratų varžtai (p. 335)

Domkratas* (p. 340)

Domkratas*

Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.

Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai sutepti.

PASTABA

Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.

Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.

340

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

09 Ratai ir padangos

Įrankiai - padėjimas atgal

Panaudojus, įrankius ir kėliklį* reikia sudėti atgal į jų vietas. Kad domkratas tilptų į vietą, jį reikia sulenkti į tinkamą padėtį.

SVARBU

Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.

Susijusi informacija

Trikampis avarinis ženklas (p. 339)

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Pirmosios pagalbos rinkinys*

Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.

Vaistinėlė su pirmosios pagalbos priemonėmis yra bagažinėje.

Slėgio padangose stebėjimo sistema*

4

Slėgio padangose stebėjimo sistema įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per žemas. Kai kuriose šalyse slėgio padangose stebėjimo sistema yra standartinė įranga pagal įstatymų reikalavimus.

Yra dvi slėgio padangose stebėjimo sistemos,

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ir

TM (Tyre Monitor). Jei nesate tikri, kuri sistema įrengta jūsų automobilyje, atidarykite meniu sistemą

MY CAR

ir ieškokite automobilio nuostatų:

Tyre pressure

meniu naudojamas, jei tai

TPMS, žr. Slėgio padangose stebėjimo sistema (TPMS)* – bendroji dalis (p. 342)

Tyre monitoring

meniu naudojamas, jei

yra TM, žr. Slėgio padangose stebėjimas

(TM)* (p. 346).

Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimo sistema

(TPMS)* – bendroji dalis (p. 342)

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – reguliavimas (perkalibravimas) (p. 343)

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos sprendimas (p. 346)

09

4 Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

341

09 Ratai ir padangos

09

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 345)

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – rekomendacijos (p. 345)

Slėgio padangose stebėjimo sistema

(TPMS)*

11

– bendroji dalis

Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per žemas.

Slėgio padangose stebėjimo sistema naudoja jutiklius, kurie yra įrengti kiekvienos padangos oro vožtuve. Automobiliu važiuojant apie 30 km/val. greičiu, sistema išmatuoja slėgį padangose. Jei slėgis per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamoji lemputė

šimų:

ir pateikiamas vienas iš šių prane-

Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę dešiniąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę kairiąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę dešiniąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę kairiąją padangą

Pripūsti pad. dabar Tikr. pr. deš.

padangą

Reikia pripūsti padangą Tikr. pr. kair.

padangą

Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. deš.

padangą

Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. kair.

padangą

Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti

Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai gali būti su TPMS jutikliais ventiliuose.

Jei naudojami ratai be TPMS jutiklių arba jei jutiklis sugedo, bus rodoma

Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti

.

Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.

Apie tinkamą slėgį padangose žr. Padangos – oro slėgis (p. 331).

Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.

SVARBU

Įvykus trikčiai TPMS sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esanti įspėjamoji lemputė ir mirksi apie

1 minutę. Po to ji ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – reguliavimas (perkalibravimas) (p. 343)

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos sprendimas (p. 346)

11 Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

342

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 345)

Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* – rekomendacijos (p. 345)

09 Ratai ir padangos

Slėgio padangose stebėjimas

(TPMS)*

17

– reguliavimas

(perkalibravimas)

Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per žemas.

TPMS galima suderinti pagal „Volvo“ slėgio padangose rekomendacijas (p. 331), pvz.,

vežant sunkų krovinį.

PASTABA

Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.

Nuostatos parenkamos centrinio valdymo

pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 111).

1. Pripūskite padangas iki pageidaujamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).

2. Užveskite variklį.

3. Norėdami atverti slėgio padangose meniu, pasirinkite meniu sistemą

MY

CAR

.

4. Pasirinkite

Calibrate tyre pressure

ir spauskite

OK

.

5. Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent

30 km/h greičiu.

> Vairuotojui įjungus funkciją, kalibravimas vyksta automatiškai. Sistema nepatvirtina, kada kalibravimas baigtas.

Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl pakartojami 1–5 veiksmai.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimo sistema*

(p. 341)

Padangos – oro slėgis (p. 331)

17 Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

343

09

09 Ratai ir padangos

09

Slėgio padangose stebėjimo sistema

(TPMS)*

19

– būsena

Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per žemas.

Sistemos ir padangų būsena

Galima patikrinti esamąją sistemos ir

padangų būseną, žr. MY CAR (p. 111).

1. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą

MY

CAR

.

2. Pasirinkite

Tyre pressure

.

Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:

Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.

Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.

Raudonas ratas: itin žemas slėgis atitinkamoje padangoje.

Visi ratai pilki: sistema laikinai nepasiekiama. Kad sistema vėl taptų aktyvi, gali tekti kelias minutes pavažiuoti didesniu nei 30 km/h greičiu.

Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas

Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti

: įvyko sistemos klaida. Susi-

19 Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

siekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.

Įspėjamųjų pranešimų išvalymas

Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir įsijungia įspėjamoji lemputė TPMS:

1. Manometru patikrinkite slėgį nurodytoje padangoje (-ose).

2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).

3. Atskirais atvejais įspėjamajam tekstui išvalyti gali tekti kelias minutes pavažiuoti automobiliu ne mažesniu nei 30 km/h greičiu. Tokiu atveju išsijungia ir įspėjamoji lemputė TPMS.

344

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

PASTABA

Sistema TPMS naudoja taip vadinamą kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra. Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio, kuris pateiktas slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių). Dėl

šios priežasties, siekiant išvalyti prane-

šimą dėl žemo slėgio padangose, gali reikėti pripūsti padangas iki šiek tiek aukštesnio slėgio.

Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.

ĮSPĖJIMAS

Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti automobilio kontrolę.

Sistema negali iš anksto perspėti apie artėjantį padangos sprogimą.

09 Ratai ir padangos

Slėgio padangose stebėjimas

(TPMS)*

20

– suaktyvinimas ir išaktyvinimas

21

Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per žemas.

PASTABA

Įjungiant arba išjungiant slėgio padangose stebėjimo sistemą, automobilis turi stovėti.

Nuostatos parenkamos centrinio valdymo

pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 111).

1. Užveskite variklį.

2. Norėdami atverti slėgio padangose meniu, pasirinkite meniu sistemą

MY

CAR

.

3. Pasirinkite

Tyre pressure

ir spauskite

OK

.

> Jei sistema suaktyvinta, informaciniame ekrane pasirodo

X

. Išaktyvinus sistemą, parinktis išnyksta.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimo sistema*

(p. 341)

Slėgio padangose stebėjimas

(TPMS)*

23

– rekomendacijos

Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per žemas.

„Volvo“ pataria sumontuoti TMPS jutiklius visuose automobilio ratuose (įskaitant žieminius).

„Volvo” rekomenduoja jutiklių iš vieno rato į kitą neperkėlinėti.

Atsarginiame rate TPMS jutiklio nėra.

Kai naudojamas atsarginis ratas arba ratas be TPMS jutiklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas klaidos pranešimas

Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti

.

Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis perkeliamas į kitą ratą, tarpiklį, varžtą ir vožtuvo šerdį reikia pakeisti.

Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį reikia išjungti bent 15 minučių, nes kitaip jungtiniame prietaisų skydelyje atsiras klaidos pranešimas.

ĮSPĖJIMAS

Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą, kad jo nesugadintumėte.

PASTABA

Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.

Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.

PASTABA

Jei norite pakeisti padangų matmenis,

TPMS sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į

„Volvo“ atstovą.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimo sistema*

(p. 341)

09

20

21

23

Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

Tik kai kuriose šalyse.

Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

345

09 Ratai ir padangos

09

Slėgio padangose stebėjimas

(TPMS)*

25

– žemo slėgio padangose problemos sprendimas

Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System)

26

įspėja vairuotoją, kai vienoje ar keliose automobilio padangose slėgis yra per žemas, ir parodo, kuri tai padanga.

Geltona spalva pasirodo esant pirmiems žemo slėgio padangose požymiams. Kuo greičiau sustokite ir patikrinkite slėgį padangose.

Raudona spalva rodo daug žemesnį slėgį nei rekomenduojama. Nedelsdami sustokite ir atstatykite slėgį padangose.

Jei ekrane pasirodo pranešimas apie žemą slėgį padangose:

1. Patikrinkite slėgį nurodytojoje padangoje.

2. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio.

3. Pavažinėkite bent 30 km/val. greičiu kelias minutes bei žiūrėkite, ar pranešimas dingo.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimo sistema*

(p. 341)

Slėgio padangose stebėjimas (TM)*

28

Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja rato sukimosi greitį, kad nustatytų, ar slėgis padangoje tinkamas. Jei slėgis per žemas, padangos skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje nors padangoje (-se) slėgis per žemas.

Pranešimai

Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamoji lemputė (

šimų:

) ir pateikiamas vienas iš šių prane-

Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę dešiniąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę kairiąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę dešiniąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę kairiąją padangą

Žem. slėgis padang. Tikrinti padangas

Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti

Slėgio padangose stebėjimo sistema

šiuo metu neaktyvuota

SVARBU

Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esanti įspėjamoji lemputė ir mirksi apie 1 minutę.

Po to ji ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo prane-

šimas.

Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.

TM kalibravimas

Kad TM veiktų tinkamai, turi būti nustatyta slėgio padangoje atskaitos vertė. Tai reikia atlikti kaskart keičiant padangas arba pakitus slėgiui padangoje.

25

26

28

Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

Parinktis siūloma tik kai kuriose rinkose.

Standartinė įranga kai kuriose šalyse.

346

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

09 Ratai ir padangos

Perkalibravimas

Nuostatos parenkamos centrinio valdymo

pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 111).

1. Išjunkite uždegimą.

2. Pripūskite visas padangas iki reikiamo slėgio, pagal slėgio padangose lipduką, priklijuotą prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių), ir pasirinkite raktelio padėtį

II

, žr.

Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

3. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą

MY

CAR

.

4. Pasirinkite

Calibrate tyre pressure

ir spauskite

OK

.

5. Užveskite automobilio variklį ir nuvažiuokite.

> Perkalibravimo procedūra atliekama važiuojant automobiliu ir gali būti bet kada pertraukta. Jei perkalibravimo metu variklis išjungiamas, procesas pratęsiamas, kai automobiliu važiuojama kitą kartą. Sistema nepatvirtina, kada kalibravimas baigtas.

Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl pakartojami 1–5 veiksmai.

PASTABA

Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota kaskart pakeitus padangas arba pakitus slėgiui padangose. Jei naujosios atskaitinės vertės neįrašomos, sistema negali veikti tinkamai.

PASTABA

Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.

Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.

Sistemos ir padangų būsena

Galima patikrinti esamąją sistemos ir

padangų būseną, žr. MY CAR (p. 111).

1. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą

MY

CAR

.

2. Pasirinkite

Tyre monitoring

.

Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:

Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.

Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.

Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau padangų slėgis per žemas.

Visi ratukai pilki ir pranešimas

Slėgio padangose stebėjimo sistema šiuo metu neaktyvuota

: slėgio padangose stebėjimo sistema laikinai išjungta. Gali tekti kurį laiką važiuoti automobiliu didesniu nei 30 km/val. greičiu prieš sistemai vėl įsijungiant.

Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas

Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti

: įvyko sistemos klaida. Susisiekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.

Įspėjamųjų pranešimų išvalymas

Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir įsijungia įspėjamoji lemputė TM:

1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.

2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).

3. Perkalibruokite TM sistemą.

09

}}

347

09

09 Ratai ir padangos

PASTABA

Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.

ĮSPĖJIMAS

Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti automobilio kontrolę.

Sistema negali iš anksto perspėti apie artėjantį padangos sprogimą.

Avarinis pradurtos padangos remontas

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patik-

rinti bei sureguliuoti slėgį padangose (p. 437).

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 349) susideda iš kompresoriaus ir

hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystį reikia pakeisti pasibaigus galiojimo laikui ir panaudojus jį. Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles padangos protektoriuje.

PASTABA

Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui užsandarinti.

Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi, deformuota ir pan., nenaudokite pradurtos padangos remonto rinkinio. Prijunkite kompresorių prie vieno iš automobilio 12 V lizdų.

Pasirinkite tą lizdą, kuris yra arčiausiai pradurtos padangos.

SVARBU

Jeigu kompresorius prijungtas prie vieno iš dviejų 12 V lizdų diskiniame valdymo pulte, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.

PASTABA

„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių, skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.

Susijusi informacija

Avarinis pradurtos padangos remontas – operacija (p. 350)

Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė patikra (p. 352)

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 349)

Įrankiai (p. 340)

348

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – vieta

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose.

Pradurtos padangos avarinio remonto komplekto vieta

SVARBU

Jei avarinio pradurtos padangos remonto kompresorius prijungtas prie vieno iš

dviejų diskinio valdymo pulto lizdai

(p. 151), joks kitas esamas vartotojas

negali prisijungti prie kito lizdo.

PASTABA

„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių, skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.

Susijusi informacija

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 349)

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – hermetikas (p. 354)

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas yra po bagažinės grindimis.

PASTABA

Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui užsandarinti.

09 Ratai ir padangos

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga

Avarinio pradurtos padangos remonto komplekto sudėtinių dalių apžvalga, Temporary

Mobility Kit (TMK).

09

Lipdukas, maksimalus leistinas greitis

Jungiklis

Kabelis

Butelio laikiklis (oranžinis dangtelis)

Apsauginis dangtelis

Slėgį mažinimo ventilis

Oro žarna

Sandarinimo skysčio buteliukas

Slėgio matuoklis

}}

349

09

09 Ratai ir padangos

||

Susijusi informacija

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – vieta (p. 349)

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – hermetikas (p. 354)

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Avarinis pradurtos padangos remontas – operacija

Padangos sandarinimas avarinio pradurtos padangos remonto komplektu, Temporary

Mobility Kit (TMK).

Avarinis pradurtos padangos remontas

Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 349).

1. Jei padangą sandarinate intensyvaus eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą ir įjunkite avarinį signalą.

Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus lengviau užsandarinti angą.

2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.

ĮSPĖJIMAS

Jei padangos remontui buvo panaudotas avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h greičiu.

„Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotame „Volvo“ autoservise užsandarintai padangai patikrinti (maksimalus leistinas nuvažiuoti atstumas: 200 km). Autoserviso specialistai nustatys, ar padangą galima suremontuoti, ar ją reikia keisti.

ĮSPĖJIMAS

Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir vandeniu.

3. Įsitikinkite, ar jungiklis yra

0

padėtyje ir suraskite maitinimo laidą bei oro žarną.

350

PASTABA

Prieš naudojant nereikia pradurti butelio sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.

4. Atsukite oranžinį dangtelį ir atsukite buteliuko kamštelį.

5. Įsukite buteliuką į laikiklį.

ĮSPĖJIMAS

Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.

6. Prijunkite kompresoriaus žarną prie vožtuvo.

7. Prijunkite maitinimo kabelį prie 12 V maitinimo lizdo automobilyje.

PASTABA

Jeigu prie vieno iš dviejų 12 V lizdų tuneliniame valdymo pulte prijungtas kompresorius, prie kito lizdo negalima jungti jokio kito elektros vartotojo.

ĮSPĖJIMAS

Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų be priežiūros.

8. Perjunkite jungiklį į

I

padėtį.

ĮSPĖJIMAS

Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite

šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.

PASTABA

Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki

6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug

30 sekundžių.

9. Pūskite padangą 7 minutes.

SVARBU

Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi veikti ilgiau kaip 10 minučių.

09 Ratai ir padangos

10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.

Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).

ĮSPĖJIMAS

Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.

11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį nuo 12 V lizdo.

12. Nuimkite žarną nuo padangos ventilio ir užsukite ventilio dangtelį.

13. Kaip galima greičiau važiuokite maždaug

3 km maksimaliu 80 km/val. greičiu, kad klijai užsandarintų padangą.

PASTABA

Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų.

ĮSPĖJIMAS

Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip ant jų gali užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti bent du metrus.

09

}}

351

09

09 Ratai ir padangos

||

Susijusi informacija

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė patikra (p. 352)

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 349)

Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė patikra

Užsandarinus padangą avarinio pradurtos padangos remonto komplektu, Temporary

Mobility Kit (TMK), privaloma atlikti paskesnį patikrinimą nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.

Patikrinkite slėgį padangoje

1. Vėl prijunkite įrangą.

2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio matuokliu.

Jei slėgis mažesnis kaip 1,3 bar 29 , padanga nepakankamai užsandarinta.

Toliau tęsti kelionės negalima. Susisiekite su padangų centru.

Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3 baro

29

, padangą reikia pripūsti iki padangų slėgio lentelėje nurodyto slė-

gio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose (p. 437). Jei slėgis per

aukštas, išleiskite orą per slėgio redukcinį vožtuvą.

ĮSPĖJIMAS

Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.

3. Užtikrinkite, kad kompresorius būtų išjungtas. Atjunkite žarną ir maitinimo kabelį.

Įrenkite vožtuvo dangtelį.

PASTABA

Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.

Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.

PASTABA

Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.

352

29 1 bar = 100 kPa.

ĮSPĖJIMAS

Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.

„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.

Padangų remonto įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo skysčio.

ĮSPĖJIMAS

Panaudoję avarinio padangos remonto įrankių komplektą, neturėtumėte važiuoti greičiau kaip 80 km/h. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą (maksimalus važiavimo atstumas yra 200 km). Personalas gali nustatyti, ar galima suremontuoti padangą ir, ar reikia ją keisti.

Susijusi informacija

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Avarinis pradurtos padangos remontas – operacija (p. 350)

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 349)

09 Ratai ir padangos

Pradurtos padangos avarinio remonto rinkinys - padangų pripūtimas

Automobilio originalias padangas galima pri-

pūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio pradurtos padangos remonto komplekte

(p. 349).

1. Kompresorius turi būti išjungtas. Įsitikinkite, ar jungiklis yra

0

padėtyje ir suraskite maitinimo laidą bei žarną.

2. Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir ant ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.

ĮSPĖJIMAS

Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.

ĮSPĖJIMAS

Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų be priežiūros.

3. Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš automobilyje esančio 12 V maitinimo lizdo bei užveskite variklį.

4. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į

I

padėtį.

SVARBU

Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi veikti ilgiau kaip 10 minučių.

5. Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas slėgio padangose lentelėje, žr.

Padangos – patvirtintas slėgis padangose

(p. 437). Jei slėgis per aukštas, išleiskite

orą per slėgio redukcinį vožtuvą.

6. Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir maitinimo kabelį.

7. Užsukite ventilio gaubtelį.

Susijusi informacija

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 349)

Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė patikra (p. 352)

09

353

09 Ratai ir padangos

09

Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – hermetikas

Talpykloje (balionėlyje), pateikiamoje su avarinio pradurtos padangos remonto komplektu

(p. 349), yra sandariklio ir jį galima pakeisti.

Pasibaigus sandarinimo skysčio galiojimo laikui, pakeiskite jį. Panaudotą buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.

ĮSPĖJIMAS

Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios gumos latekso.

Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių reakcijų, esant kontaktui su oda.

Venkite kontakto su oda ir akimis.

Saugokite atokiai nuo vaikų.

Susijusi informacija

Avarinis pradurtos padangos remontas

(p. 348)

354

Tipo patvirtinimas – slėgio padangose stebėjimas (TPMS)

Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS

(Tyre Pressure Monitoring System)* jutiklių tipo patvirtinimą rasite lentelėje.

09 Ratai ir padangos

09

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

355

09

09 Ratai ir padangos

||

Šalis / regionas

Brazilija

Ukraina

356

Šalis / regionas

Izraelis

09 Ratai ir padangos

09

}}

357

09

09 Ratai ir padangos

||

Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity)

Šalis / regionas

ES šalys:

Eksportuojanti šalis: Vokietija

Gamintojas: Continental Automotive GmbH

Įrangos tipas: TPMS blokas

358

09 Ratai ir padangos

Šalis / regionas

Γekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

JK

Ispanija:

Graikija:

Prancūzija:

Italija:

Latvija:

Lietuva:

Nyderlandai:

Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α

Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .

Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

09

}}

359

09

09 Ratai ir padangos

||

Šalis / regionas

Malta:

Vengrija:

Lenkija:

Portugalija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija:

Islandija:

Norvegija:

Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma malħ ti ġ ijiet essenzjali u ma provvedimenti o ħ rajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az

1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva

1999/5/CE.

Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive

1999/5/ES.

Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice

1999/5/ES.

Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun

1999/5/EC.

Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Susijusi informacija

Slėgio padangose stebėjimo sistema*

(p. 341)

360

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

„Volvo“ techninės priežiūros programa

Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje.

Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros

„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą personalą, specialią įrangą ir techninės priežiūros literatūrą, todėl jie garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.

SVARBU

Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite

Techninės priežiūros ir garantijos knygelės instrukcijas ir jų laikykitės.

Susijusi informacija

Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 376)

Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*

1

Valdykite techninės priežiūros, remonto ir rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.

Naudodamiesi šia paslauga

1

, galėsite patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje.

Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir sutars dėl susitikimo laiko. Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema jame apsilankyti.

2 gali parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui

Prieš naudojantis paslauga

„Volvo ID“ ir mano profilis

Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,

rasite Volvo ID (p. 21).

Prisijunkite prie savininko portalo „My

Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie jūsų profilio.

2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.

3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą, į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.

4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą

(telefoną). Rezervacijos informacija visada siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.

Rezervacijos iš automobilio išankstinės sąlygos

Kad galėtumėte rezervavimo informaciją išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi būti prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus

Infotainment“ priedą, kur pateikiama informacijos, kaip prijungti automobilį prie interneto.

Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus pateiktas klausimas, ar norite siųsti informaciją. Klausimas užduodamas vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.

Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį per automobilio ekraną, reikia patvirtinti pranešimus arba iškylančias žinutes.

Įprastame

MY CAR

šaltinio rodinyje paspauskite

OK/MENU

ir po to

Service

& repair Display notifications

.

1

2

Taikoma kai kurioms rinkoms.

Taikoma „Sensus Navigation“.

362

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Naudojimasis paslauga

Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto

MY CAR

rodinio, paspaudžiant

OK/MENU

ir tada

Service & repair

.

Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automo-

bilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62) ir ekrane

pateikiamu iškylančiuoju meniu.

Techninės priežiūros pranešimas ekrane.

Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų reikšmės:

Yes

– jūsų atstovui išsiunčiama rezervavimo užklausa ir atstovas susisiekia su jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.

Techninės priežiūros lemputė ir techninės

• priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.

No

– iškylantieji pranešimai ekrane neberodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį, automobilyje galima pradėti rankinio rezervavimo procedūrą (žr. toliau).

Postpone

– iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio variklį.

Rankiniu būdu rezervuoti techninę priežiūrą arba remontą 1

1. Paspauskite mygtuką

MY CAR

, esantį centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite

Service & repair Dealer information

Request service or repair

.

> Automobilio duomenys automatiškai nusiunčiami jūsų atstovui.

2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą automobiliui.

3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.

Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano rezervacijos“. Automobilis automatiškai pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame apsilankyti.

Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“ ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.

Mano rezervacijos 1

Rodyti rezervacijos informaciją automobilio ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.

Pasirinkite

Service & repair bookings

.

My

Skambinti atstovui

1

Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu su funkcija „Bluetooth

®

“, galėsite paskambinti savo atstovui. Informacijos apie tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus

Infotainment“ priede.

Pasirinkite

Service & repair information Call dealer

.

Dealer

Kaip naudotis navigacijos sistema 1, 2

Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.

Pasirinkite

Service & repair information

Dealer

Set single destination

.

Pasirinkite

Service & repair information

Dealer

Add as waypoint

.

10

1

2

Taikoma kai kurioms rinkoms.

Taikoma „Sensus Navigation“.

}}

363

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Automobilio duomenų siuntimas 1

Automobilio duomenys siunčiami į centrinę

„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos numerį (VIN 3 ). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos bro-

šiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.

Pasirinkite

data

.

Service & repair Send car

Rezervavimo informacija ir automobilio duomenys

Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto priemonės duomenų informaciją sudaro šių sričių duomenys: techninės priežiūros poreikis; funkcinė būsena; skysčių lygiai; matuoklio rodmuo;

Automobilio identifikacijos numeris (VIN

3

)

Automobilio programinės įrangos versija.

Susijusi informacija

Volvo ID (p. 21)

1

3

Taikoma kai kurioms rinkoms.

Transporto priemonės identifikacijos numeris

364

Automobilio pakėlimas

Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.

PASTABA

„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas instrukcijas

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

}}

365

10

||

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

366

Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).

Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei automobilis keliamas galiniu autoserviso kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis būtų atremtas taip, kad automobilis negalėtų nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.

Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo svertai gali būti pastatomi po išoriniais kėlimo taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.

Susijusi informacija

Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 336)

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas

Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą kairėn.

Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra tarp priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr. iliustraciją.)

ĮSPĖJIMAS

Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai užsirakina.

Susijusi informacija

Variklio skyrius – patikra (p. 368)

Variklio skyrius – apžvalga (p. 367)

Variklio skyrius – apžvalga

Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra susiję komponentai.

Variklio skyrius 4 cil.

10

Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.

Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Turėtumėte išgirsti, kaip atsilaisvina fiksatorius.

Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai nuo variklio modelio.

Variklio alyvos pylimas

Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis

Radiatorius

Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)

Akumuliatorius

Relių ir saugiklių dėžutė

Ploviklio įpylimas

Oro filtras

}}

367

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

ĮSPĖJIMAS

Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą, kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį

0

, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Kai rakteliu automobilio elektros sistema yra pervesta į padėtį

II

arba kai variklis karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo ritės.

Variklio alyvos matuoklis

4

Radiatorius

Variklio alyvos pylimas

Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)

Akumuliatorius

Relių ir saugiklių dėžutė

Ploviklio įpylimas

Oro filtras

Variklio skyrius, išskyrus 4 cilindrų

ĮSPĖJIMAS

Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą, kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį

0

, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Kai rakteliu automobilio elektros sistema yra pervesta į padėtį

II

arba kai variklis karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo ritės.

Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai nuo variklio modelio.

Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis

Vairo stiprintuvo skysčio bakelis

Susijusi informacija

Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 367)

Variklio skyrius – patikra (p. 368)

4 Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu (5 cil. dyzeliniuose) nėra matuoklio.

Variklio skyrius – patikra

Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.

Reguliarus tikrinimas

Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius, pvz., pripildymo metu:

Aušinimo skystis

Variklio alyva

Vairo stiprintuvo skystis (ne automobiliams su 4 cil. varikliu)

Plovimo skystis

ĮSPĖJIMAS

Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.

Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis

„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.

Susijusi informacija

Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 367)

Variklio skyrius – apžvalga (p. 367)

Aušinimo skystis – lygis (p. 374)

368

Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas

(p. 370)

Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 375)

Plovimo skystis – pildymas (p. 386)

„Volvo“ rekomenduoja:

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Variklio alyva – bendroji dalis

Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą.

Informacijos apie važiavimą nepalankiomis

sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 423).

SVARBU

Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai gamykloje užpildomi specialiai adaptuota sintetine variklių alyva. Alyva parenkama labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.

Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.

Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų dėl garantijos.

„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.

„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį, tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas. Kituose variantuose numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio

10

}}

369

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

|| įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo” atstovu.

Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal

Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje nurodytus intervalus.

Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.

Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos

(p. 423).

Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 424).

Susijusi informacija

Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas

(p. 370)

Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas

Tam tikruose variklio variantuose alyvos lygis matuojamas elektroniniu alyvos lygio jutikliu; kituose variklio variantuose jis tikrinamas alyvos lygio matuokliu.

Variklis su alyvos lygio matuokliu

5

Matuoklis ir įpylimo vamzdelis.

Ypač svarbu tikrinti alyvos lygį naujame automobilyje prieš pirmą kartą keičiant alyvą.

„Volvo” rekomenduoja tikrinti tepalo lygį kas

2 500 km. Tiksliausiai alyvos lygis išmatuojamas, prieš užvedant, esant šaltam varikliui.

Matavimas nebus tikslus, jei jis bus atliktas iškart, išjungus variklį. Tokiu atveju alyvos lygio matuoklis rodys, kad alyvos nepakanka, kadangi bus praėję per mažai laiko, kad visa alyva sutekėtų į karterį.

Alyvos lygis turi būti tarp

MIN

ir

MAX

padalų.

5 Netaikoma automobiliams su 4 cil. arba 5 cil. dyzeliniu varikliu, kuriuose yra elektroninis alyvos lygio jutiklis.

370

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Matavimas ir papildymas, jei reikia

1. Pasirūpinkite, kad automobilis stovėtų lygiai. Išjungus variklį svarbu palaukti

5 minučių, kad tepalui pakaktų laiko nutekėti atgal į karterį.

2. Ištraukite matuoklį ir jį nuvalykite.

3. Dar kartą įkiškite alyvos matuoklį.

4. Ištraukite ir patikrinkite lygį.

5. Jei lygis artimas

MIN

, tada reikia įpilti 0,5 litro. Jei lygis yra žymiai mažesnis, reikalingas papildomas kiekis.

6. Jei reikia, dar kartą patikrinkite lygį, taip pat tai atlikite nuvažiavę trumpą atstumą.

Tada patikrinkite 1–4 žingsnius.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nepilkite aukščiau

MAX

žymės.

Lygis niekada neturi būti aukštesnis kaip

MAX

arba žemesnis kaip

MIN

, nes kitaip gali būti sugadintas variklis.

ĮSPĖJIMAS

Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.

Variklis su elektroniniu alyvos lygio jutikliu, 4 cil.

Degalų pylimo antgalis

6

.

Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros intervalų gali tekti pripildyti alyvos.

Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).

Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.

Pranešimas

Variklio alyvos lygis

Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio

matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu nar-

šymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).

ĮSPĖJIMAS

Pasirodžius pranešimui

Būtina aptarnauti alyvą

, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.

10

6 Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.

}}

371

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

SVARBU

Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį, įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui,

0,5 litro.

PASTABA

Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad automobiliu būtų nuvažiuota maždaug 30 km ir jis būtų pastovėjęs

5 minutes su išjungtu varikliu ant lygaus pagrindo.

ĮSPĖJIMAS

Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.

2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį

Alyvos lygis

.

> Tada bus parodyta informacija apie variklio alyvos lygį.

Papildomos informacijos apie meniu

valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).

PASTABA

Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį, automobilio pasvirimas, lauko temperatūra ir kt.), rodomas

Nepasiekiamas

pranešimas. Tai

nereiškia

, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.

Alyvos lygio matavimas, 4 cil.

Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti toliau nurodyta seka.

1. Pasukite raktelį į padėtį

II

(žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78)).

Variklis su elektroniniu alyvos lygio jutikliu, 5 cilindrų dyzelinis

Degalų pylimo antgalis

7

.

Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).

372

7 Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.

Pranešimas

Variklio alyvos lygis

Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio

matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu nar-

šymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).

ĮSPĖJIMAS

Pasirodžius pranešimui

Būtina aptarnauti alyvą

, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.

SVARBU

Jei pasirodys

Žemas alyvos lygis Įpilti

0,5 litro

pranešimas, papildykite tik

0,5 litro.

PASTABA

Sistema nustato alyvos lygį tik važiuojant.

Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Automobiliu reikia nuvažiuoti apie 30 km, kad alyvos lygis būtų pradėtas rodyti teisingai.

ĮSPĖJIMAS

Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis

(3) arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali būti aukštesnis kaip

MAX

arba žemesnis kaip

MIN

, nes kitaip gali būti sugadintas variklis.

ĮSPĖJIMAS

Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.

Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų dyzeliniuose varikliuose

Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti toliau nurodyta seka.

1. Pasukite raktelį į padėtį

II

(žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78)).

2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį

Alyvos lygis

.

> Tada bus parodyta informacija apie variklio alyvos lygį.

Papildomos informacijos apie meniu

valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).

Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas užpildymo lygis: 4. Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.

Susijusi informacija

Variklio alyva – bendroji dalis (p. 369)

10

373

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Aušinimo skystis – lygis

Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.

Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.

Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi būti tarp

MIN

ir

MAX

žymų.

Lygio tikrinimas ir pildymas

ĮSPĖJIMAS

Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu išleistumėte viršslėgį.

Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite

Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 427).

Reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio kiekį

Lygis plėtimosi bakelyje turi būti tarp

MIN

ir

MAX

žymų. Jei sistema nepakankamai pripildyta, variklis gali pernelyg įkaisti ir sugesti.

Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio atsargų vien tik vandeniu.

Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per daug - abiem atvejais didėja skysčio užšalimo pavojus.

SVARBU

Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.

Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.

Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš

50 % vandens ir 50 % antifrizo.

Antifrizą maišykite su aprobuotos kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“ rekomenduojamą aušalą.

Keičiant aušalą / aušinimo sistemos komponentus, sistemą reikia išplauti aprobuotos kokybės vandeniu iš čiaupo arba paruoštu naudoti (sumai-

šytu) aušalu.

Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Prie-

šingu atveju gali susidaryti per aukšta temperatūra ir iškilti cilindro galvutės pažeidimų (įtrūkimų) rizika.

374

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Stabdžių ir sankabos skystis – lygis

Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti tarp talpyklos žymų

MIN

ir

MAX

.

Skysčio lygio tikrinimas

Stabdžių ir sankabos skystis yra tame pačiame bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi būti tarp

MIN

ir

MAX

padalų, kurios matyti bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio lygį.

Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.

Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių skystį būtina keisti kasmet.

Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą

stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 430).

ĮSPĖJIMAS

Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra nukritęs žemiau

MIN

žymos, nevažiuokite toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl nukrito stabdžių skysčio lygis, „Volvo" rekomenduoja patikrinti įgaliotajame

„Volvo“ autoservise.

Pildymas

Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.

Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus zonos. Tam, kad pasiektumėte atsukamą bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti apvalųjį apsauginį dangtelį.

Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį, esantį ant plastikinio skydo.

Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio. Lygis turi būti tarp

MIN

ir

MAX

žymų, kurios yra bakelio viduje.

SVARBU

Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.

Vairo stiprintuvo skystis – lygis

Automobiliai su 4 cilindrų varikliu vairo stiprintuvo skysčio neturi. Jei automobilyje sumontuotas kitas variklis, vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp bakelio žymų

MIN

ir

MAX

.

Skysčio keisti nereikia.

SVARBU

Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.

Dangtelis neturėtų būti atidaromas.

Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai automobilis pristatomas į autoservisą. Šio skysčio nereikia keisti. Lygis turi būti tarp

MIN

ir

MAX

žymų.

Informacijos apie rekomenduojamą skysčio

rūšį rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė

(p. 430).

10

}}

375

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

PASTABA

Jei vairo stiprintuvo sistemoje įvyksta gedimas arba variklis išjungiamas ir automobilį reikia vilkti, automobilį vis tiek galima vairuoti.

Klimato kontrolės sistema – trikčių

šalinimas ir remontas

Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.

Trikčių šalinimas ir remontas

Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių aptikimo medžiagų. Ieškodami nuotėkių naudokite ultravioletinę šviesą.

„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.

ĮSPĖJIMAS

Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik įgaliotasis autoservisas.

Susijusi informacija

„Volvo“ techninės priežiūros programa

(p. 362)

Lemputės keitimas – bendroji dalis

Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.

Lemputės yra nurodytos (p. 383). Toliau

pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima keisti tik autoservise

8

), kurie yra

9

, išdėstymo vietas:

Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –

ABL (ksenoninės lemputės)

Dieniniai žibintai / gabaritiniai / stovėjimo žibintai, priekiniai

Posūkio apšvietimo žibintai

Šoniniai posūkio žibintai, šoniniai veidrodėliai

Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai veidrodėliai

Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo priekyje)

Gabaritiniai / stovėjimo žibintai, galiniai

Šoniniai gabaritiniai žibintai.

376

8

9

Šviesos diodas (Light Emitting Diode)

Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

ĮSPĖJIMAS

Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes juose yra aukštos įtampos blokas.

ĮSPĖJIMAS

Keičiant lemputes, automobilio elektros sistema turi būti raktelio padėtyje

0

, žr.

Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos

(p. 78).

SVARBU

Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.

PASTABA

Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

PASTABA

Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.

Susijusi informacija

Lempučių keitimas – priekiniai žibintai

(p. 377)

Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta

(p. 382)

Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 383)

Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 383)

Lemputės keitimas – automobilio numerių lentelių apšvietimas (p. 382)

Lempučių keitimas – priekiniai žibintai

Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada nuimkite visą priekinį žibintą.

Priekinio žibinto nuėmimas

Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį

0

, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo kaiščius.

Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį ir ištraukite.

SVARBU

Netraukite už elektros kabelio. Galima traukti tik už jungties.

10

}}

377

10

||

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Nykščiu spausdami žemyn spaustuką, atjunkite priekinio žibinto jungtį.

Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.

5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte stiklo.

6. Pakeiskite reikiamą lemputę.

Žibinto įmontavimas

1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti spragtelėjimas.

2. Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais. Trumpasis kaištis yra įrengtas arčiausiai radiatoriaus grotelių. Įsitikinkite, kad juos tvirtai įstatėte.

3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.

Priekinį žibintą reikia sumontuoti ir jungtį tvirtai prijungti prieš įjungiant apšvietimą arba įkišant nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį.

Susijusi informacija

Lemputės keitimas – bendroji dalis

(p. 376)

Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų

šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 378)

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lempučių dangtis

Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio žibinto dangtį.

Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas

– priekiniai žibintai (p. 377).

1. „Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite keturis dangtelio varžtus. Jų nereikia visiškai išimti (pakanka 3–4 apsisukimų).

2. Nustumkite dangtelį į vieną pusę.

3. Nuimkite dangtelį.

Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.

378

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Susijusi informacija

Lempučių keitimas – priekiniai žibintai

(p. 377)

Lempučių keitimas – artimųjų šviesų žibintai (p. 379)

Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų žibintai (p. 380)

Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 380)

Lempučių keitimas – artimųjų šviesų žibintai

Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.

PASTABA

Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

10

1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 377).

2. Nuimkite dangtelį (p. 378).

3. Nuo lemputės atjunkite laidą.

4. Tiesiai ištraukite lemputę.

5. Sumontavus lemputę, jos kreipimo kaištis turi būti atsuktas tiesiai aukštyn, jį užspaudus turi pasigirsti spragtelėjimas.

Surinkite dalis atvirkščia tvarka.

379

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų žibintai

Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.

PASTABA

Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.

5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos pusės.

Surinkite dalis atvirkščia tvarka.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos

Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.

PASTABA

Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.

1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 377).

2. Nuimkite dangtelį (p. 378).

3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai vir-

šun.

4. Nuo lemputės atjunkite laidą.

380

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 377).

2. Nuimkite dangtelį (p. 378).

3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai vir-

šun.

4. Nuo lemputės atjunkite laidą.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos pusės.

Surinkite dalis atvirkščia tvarka.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

Lempučių keitimas – priekiniai posūkio žibintai

Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio žibinto mažesniuoju dangčiu.

Lempučių keitimas – galinis žibintas

Galinių žibintų grupės žibintai keičiami iš bagažinės vidaus.

Atbulinės eigos žibintai yra už bagažinės dangčio skydelio.

Galinių žibintų korpusas

10

1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 377).

2. Nuimkite dangtelį: ištraukite jį tiesiai į išorę.

3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.

4. Norint ištraukti lemputę, reikia ją paspausti ir tuo pat metu pasukti prieš laikrodžio rodyklę.

Surinkite dalis atvirkščia tvarka.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

Galinių žibintų lemputės keičiamos vidinėje bagažinės pusėje (išskyrus šviesos diodus).

1. Nuo kairiojo/dešiniojo bagažinės skydo nuimkite apmušalus, kad iš vidaus galėtumėte pasiekti lempas. Lemputės yra įmontuotos laikikliuose.

2. Vienu metu nuspauskite fiksatorius ir ištraukite lemputės laikiklį.

3. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

4. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

}}

381

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

5. Įspausti lemputės laikiklį į vietą ir uždėti dangtelį.

Atbulinės eigos žibintas

Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta

Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje automobilio dalyje.

Lemputės keitimas – automobilio numerių lentelių apšvietimas

Automobilio valstybinio numerio lentelės lemputės įrengtos po bagažinės dangčio rankena.

382

1. Atidarykite bagažinės dangtyje esantį skydelį.

2. Išimkite lemputės laikiklį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

3. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

4. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

5. Prisukite lemputės laikiklį pagal laikrodžio rodyklę.

Susijusi informacija

Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta

(p. 382)

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

Stabdžių šviesos (LED)

Šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)

Stabdžių šviesos (p. 381)

Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (LED)

Atbulinės eigos žibintas (p. 381)

Posūkių rodiklis (p. 381)

Rūko žibintas (p. 381)

Susijusi informacija

Lemputės keitimas – bendroji dalis

(p. 376)

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

1. Atsukite varžtus atsuktuvu.

2. Atsargiai išimkite visą lemputės korpusą.

3. Pakeiskite lemputę.

4. Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir jį prisukite.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas

Bagažinės apšvietimas yra abiejose bagažinės dangčio pusėse.

Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas

Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos lęšiuose.

Žibinto lęšio nuėmimas

1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai sukite tol, kol lemputės korpusas atsilaisvins.

2. Pakeiskite lemputę.

3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl užspauskite jos korpusą.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir

švelniai užspauskite ąselę ant krašto.

2. Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.

3. Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!

Nespauskite replių per stipriai. Kitaip galite sutraiškyti žibinto lęšį.

Žibinto lęšio prijungimas

1. Sumontuokite žibinto lęšį atgal.

2. Įspauskite jį į vietą.

Susijusi informacija

Žibintai – techniniai duomenys (p. 383)

Žibintai – techniniai duomenys

Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.

Apšvietimas

Artimųjų šviesų žibintas, halogeninis

Tolimosios šviesos, halogeninės

Papildomos ilgiosios šviesos, ABL

Priekiniai posūkių žibintai

Įlipimo apšvietimas priekyje

Daiktadėžės apšvietimas

Salono veidrodėlio apšvietimas

Krovinių skyriaus apšvietimas

Numerių apšvietimas

W

55

65

65

24

3

5

1,2

10

5

A

Tipas

H7 LL

H9

H9

PY24W

T10 lizdas

W2,1x9,5d

Lizdas SV8,5, ilgis – 43 mm

T5 lizdas

W2x4,6d

Lizdas SV8,5, ilgis – 38 mm

C5W LL

10

}}

383

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Apšvietimas

Posūkių signalo indikatoriai, galiniai

Stabdžių šviesos

Atbulinės eigos žibintas

Galinis rūko žibintas

W

A

21

21

21

21

Tipas

PY21W LL

P21W LL

H21W LL

H21W LL

A W

Susijusi informacija

Lemputės keitimas – bendroji dalis

(p. 376)

Valytuvų šluotelės

Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo padėtį.

Šluotelių priežiūros padėtis

Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.

Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų

šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.

SVARBU

Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.

1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę

10

ir spustelėkite mygtuką

START/STOP ENGINE

, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį

I

. Išsamios informacijos apie

raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).

2. Spustelėkite mygtuką

START/STOP

ENGINE

dar kartą, kad pervestumėte automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį

0

.

3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje maždaug 1 sekundę.

> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.

Jums spustelėjus mygtuką

START/STOP

ENGINE

ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį

I

(arba užvedus variklį), valytuvai grįžta į pradinę padėtį.

SVARBU

Jei valytuvo svirtys nuo priekinio stiklo buvo nuimtos joms esant darbinėje padėtyje, jas reikia pritvirtinti prie priekinio stiklo prieš grąžinant jas į paleidimo padėtį. Taip galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.

384

10 Nebūtina automobiliuose su berakte valdymo funkcija.

Langų valytuvų šluotelių keitimas

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo padėtyje. Nuspauskite mygtuką, esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.

Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.

Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.

4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio stiklo.

Jums spustelėjus mygtuką

START/STOP

ENGINE

ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį

I

(arba užvedus variklį), valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.

PASTABA

Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio pusėje esančią šluotelę.

Valymas

Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo

valymą skaitykite Automobilių plovykla

(p. 407).

SVARBU

Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.

Susijusi informacija

Plovimo skystis – pildymas (p. 386)

10

385

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Plovimo skystis – pildymas

Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra antifrizo.

Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną dangtelį.

Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti prie to paties bakelio.

PASTABA

Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir ženklas .

Tinkama klasė:

Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.

SVARBU

Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.

SVARBU

Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau nulio, rekomenduojama naudoti plovimo skystį su antifrizu, kad neužšaltų siurblys, bakelis ir žarnos.

Tūris:

Automobiliai

su

priekinių žibintų plovimo funkcija: 5,4 l.

Automobiliai

be

priekinių žibintų plovimo funkcijos: 4,0 l.

Susijusi informacija

Valytuvų šluotelės (p. 384)

Valytuvai ir plautuvai (p. 99)

Starterio akumuliatorius – bendroji informacija

Starterio akumuliatorius naudojamas starterio varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.

Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.

Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.

Niekada neatjunkite akumuliatoriaus varikliui veikiant.

Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.

Variklis

Benzinas Dyzelinas

12 Įtampa (V)

Užvedimo šaltu oru srovės stipris

A

(A)

– CCA (A)

B

12

520–800

A

B

Pagal SAE ir EN standartus.

Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).

700–800

386

SVARBU

Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“ keičiant starterio akumuliatorių, būtina pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB biliuose su mechanine pavarų dėže ir

AGM

12

11

– automo-

– automobiliuose su automatine pavarų dėže.

SVARBU

Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus

(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).

PASTABA

Starterio akumuliatoriaus korpuso dydis turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.

Starterio akumuliatoriaus aukštis gali būti kitoks, tai priklauso nuo jo dydžio.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

ĮSPĖJIMAS

Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai, gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti, kad akumuliatorius sprogtų.

Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri gali sunkiai nudeginti.

Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

SVARBU

Įkraunant starterio akumuliatorių arba

pagalbinį akumuliatorių (p. 391), galima

naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima, kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.

SVARBU

Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane gali būti laikinai nerodomas prane-

šimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:

Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto

niekada

negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima naudoti tik

automobilio važiuoklę

.

Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 279), kur pateikiamas

aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.

10

11

12

Enhanced Flooded Battery.

Absorbed Glass Mat.

}}

387

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

PASTABA

Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo eksploatavimo laikas sutrumpėja.

Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir orą. Akumuliatoriaus užvedimo galia su laiku mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį laiką ar jei juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo galią dar labiau mažina didelis šaltis.

Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės, rekomenduojama per savaitę važiuoti mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių prijungti prie įkroviklio su automatiniu mažos srovės nuolatiniu įkrovimu.

Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.

Akumuliatorius – ženklai

Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir įspėjamųjų ženklų.

Ženklai ant akumuliatorių

Dėvėkite apsauginius akinius.

Daugiau informacijos rasite automobilio savininko vadove.

Susijusi informacija

Akumuliatorius – ženklai (p. 388)

Starterio akumuliatorius – keitimas

(p. 389)

Akumuliatorius – Start/Stop (p. 391)

Akumuliatorių laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Akumuliatoriuje yra ėdrios rūgšties.

Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.

Sprogimo pavojus.

Reikia išimti ir utilizuoti.

PASTABA

Išeikvotas akumuliatorius turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame yra švino.

Susijusi informacija

Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 386)

388

Starterio akumuliatorius – keitimas

Automobilio užvedimo akumuliatorių galima pakeisti be autoserviso pagalbos.

Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.

Nuėmimas

Pirmiausia

: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent

5 minutes prieš liesdami bet kokias elektros jungtis, nes automobilio elektros sistema turi įrašyti būtinąją informaciją į valdymo modulius.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams dangteliui nuimti.

Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir nuimkite galinį dangtelį.

ĮSPĖJIMAS

Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir atjunkite teisinga tvarka.

10

Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.

Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.

Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.

Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus spaustuvą.

Patraukite akumuliatorių į šoną.

Pakelkite jį.

Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio dalies ir ją nuimkite.

}}

389

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

R-Design kryžminis stovas*

PASTABA

Privežkite varžtus iki 30 Nm sukimo momento. Patikrinkite sukimo momentą dinamometriniu veržliarakčiu.

Tvirtinimas

8. Sumontuokite guminę briauną (žr. temą

„Nuėmimas“.)

9. Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite jį spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)

Papildomos informacijos apie automobilio

starterio akumuliatorių rasite Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 279).

Kryžminio stovo ir slegiamosios kameros dangtis.

Automobiliai su R-Design turi kryžminį stovą, kurį reikia nuimti prieš keičiant pagrindinį akumuliatorių.

1. Nuimkite suslėgtosios kameros kairįjį ir dešinįjį dangčius. Atidarykite atsargiai, naudodami plastikinį peilį ar panašų įrankį.

2. Atsukite ir išimkite varžtus (vieną dešinėje ir vieną kairėje pusėje), kurie fiksuoja kryžminį stovą.

3. Nuimkite kryžminį stovą.

> Dabar pagal pirmesniame skyriuje pateikiamas instrukcijas galima išimti pagrindinį akumuliatorių.

Kryžminis stovas atgal sumontuojamas atvirkštine tvarka.

1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.

2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną, kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.

3. Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.

4. Prijunkite vėdinimo žarną.

> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir prie akumuliatoriaus, ir prie korpuso išvado.

5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.

6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.

7. Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį skirsnį „Nuėmimas“.)

390

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Akumuliatorius – Start/Stop

Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo akumuliatorių.

Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12

V akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos užvedimo eigos metu.

Papildomos informacijos apie funkciją „Start/

Stop“ rasite Start/Stop* (p. 291).

Papildomos informacijos apie automobilio

starterio akumuliatorių rasite Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 279).

Šioje lentelėje pateikiami starterio akumuliatoriaus ir pagalbinio akumuliatoriaus techniniai duomenys automobiliams su Start/Stop funkcija.

Užvedimo

šaltu oru srovės stipris

A

– CCA

(A)

B

(A)

Dydis ,

L×B×H

(mm)

Akumuliatorius

Užvedimas,

12 V

Pagalbinis,

12 V

720

C

760

D

278×175×190

Automobilis su vairu kairėje pusėje:

120 E

170 F

Automobilis su vairu dešinėje pusėje:

120

Automobilis su vairu kairėje pusėje:

150×90×106

E

150×90×130

F

Automobilis su vairu dešinėje pusėje:

150×90×106

Akumuliatorius

Užvedimas,

12 V

Pagalbinis,

12 V

Talpa

(Ah)

70

Automobilis su vairu kairėje pusėje:

8 E

10 F

Automobilis su vairu dešinėje pusėje:

8

A

B

C

D

E

F

Pagal EN standartą.

Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).

Mechaninė pavarų dėžė.

Automatinė pavarų dėžė.

Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/

Stop“ variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.

Kiti.

10

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

391

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

SVARBU

Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“ keičiant starterio akumuliatorių, būtina pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB biliuose su mechanine pavarų dėže ir

AGM

14

13

– automo-

– automobiliuose su automatine pavarų dėže.

Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.

Akumuliatorių vieta

PASTABA

Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir krautis akumuliatorius = Padidėjusios kuro sąnaudos.

Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos ribos, ši funkcija išjungiama.

Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio srovės stiprio suvartojimo reiškia:

Variklis užsiveda automatiškai

(mechaninė pavarų dėžė).

15

, vairuotojui nespaudžiant sankabos pedalo

Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo

(automatinė pavarų dėžė).

A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su vairu dešinėje. (1) Užvedimo akumuliatorius

16

(2)

Pagalbinis akumuliatorius.

Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu

- rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.

13

14

15

16

Enhanced Flooded Battery.

Absorbed Glass Mat.

Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.

Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 386) išsamų užvedimo akumuliatoriaus aprašymą.

392

SVARBU

Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“ funkcija gali laikinai nustoti veikusi:

Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto

niekada

negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima naudoti tik

automobilio važiuoklę

.

Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 279), kur pateikiamas

aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.

PASTABA

Jei akumuliatorius iškraunamas tiek, kad viskas tampa „juoda“ ir iš principo automobilyje normaliai neveikia elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas iš išorinio akumuliatoriaus arba akumuliatorių kroviklio, tuomet suaktyvinama funkcija Start/Stop.

Tokiu atveju įmanoma automatiškai išjungti variklį, tačiau tada funkcija Start/Stop variklio automatiškai gali nebeužvesti, kadangi nepakaks akumuliatoriaus energijos.

Pirmiausia reikia įkrauti akumuliatorių, kad po automatinio išjungimo būtų galima sėkmingai užvesti variklį. Esant +15 °C lauko temperatūrai, akumuliatorius turi būti kraunamas bent 1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė, krauti rekomenduojama

3–4 valandas. Akumuliatorių rekomenduojama krauti naudojant išorinį akumuliatorių kroviklį.

Jei tai neįmanoma, rekomenduojama laikinai išjungti Start/Stop funkciją, kol akumuliatorius bus tinkamai įkrautas.

Išsamesnės informacijos apie starterio

akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio akumuliatorius – bendroji informacija

(p. 386).

Susijusi informacija

Akumuliatorius – ženklai (p. 388)

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Elektros sistema

Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.

Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos

KS generatorius.

Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.

SVARBU

Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus

(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).

Susijusi informacija

Starterio akumuliatorius – keitimas

(p. 389)

Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 386)

Saugikliai – bendroji dalis

Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba perkrovos.

Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia, kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame patikrintų gedimą.

Keitimas

1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.

2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.

3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu.

ĮSPĖJIMAS

Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę žalą elektros sistemai ir sukelti gaisrą.

10

}}

393

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Centrinių elektros blokų vieta

Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje (p. 405)

394

Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje centriniai elektros blokai įrengti po daiktadėže.

Variklio skyrius

Po daiktadėže

Po daiktadėže

Bagažinė

Variklio skyriaus šaltoji zona (tik Start/

Stop)

Susijusi informacija

Saugikliai – variklio skyriuje (p. 395)

Saugikliai – po daiktadėže (p. 399)

Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 401)

Saugikliai – bagažinėje (p. 403)

Saugikliai – variklio skyriuje

Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

}}

395

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Bendrieji saugikliai, variklio skyrius

Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.

Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)

Variklio skyrius, viršutinė dalis

Variklio skyrius, priekinė dalis

Variklio skyrius, apatinė dalis

Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C) saugikliai yra įrengti (A).

Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos.

1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise 17 .

8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos reikėtų keisti tik autoservise

17

16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“ tipo.

Veikimas

[A]

A

Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže

B

Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže

50

50

Veikimas

Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje B

Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže

Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže B

-

Papildomas elektrinis šildytuvas* B

Šildomas priekinis stiklas*

B kairioji pusė

,

Prekinio stiklo valytuvai

Stovėjimo šildytuvas*

Ventiliatorius

C

Šildomas priekinis stiklas*

B dešinioji pusė

,

ABS siurblys

ABS vožtuvai

Priekinių žibintų plautuvai*

[A]

A

60

60

60

-

100

40

40

20

20

30

25

40

40

17 Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

396

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Veikimas

Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (ABL)*

Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže

ABS

Reguliuojama vairo jėga*

Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės

Šildomi valytuvų purkštukai*

-

-

-

Žibintų jungikliai

-

Relės ritės

Papildomi žibintai*

[A]

A

10

20

5

5

10

-

-

5

-

10

-

5

20

Veikimas

Garso signalas

Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (4 cil.); Variklio valdymo modulis

(4 cil.)

Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje (5, 6 cil.); Variklio valdymo modulis

(5, 6 cil.)

Transmisijos valdymo modulis

Solenoidinis jungiklis A/C (5, 6 cil. benzininis); Pagalbinis aušalo siurblys (4 cil. dyzelinis)

Relės ritė solenoidinio jungiklio relėje A/C (5, 6 cil. benzininis); Relės ritės centriniame variklio skyriaus šaltosios zonos maitinimo bloke (Start/

Stop)

Užvedimo relė (5, 6 cil. benzininis)

C

[A]

A

15

5

10

15

15

5

30

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Veikimas

Žvakės valdymo modulis (5 cil. dyzelinis)

Variklio valdymo modulis (4 cil.); uždegimo ritės (5, 6 cil.

benzininis); kondensatorius (6 cil.)

Variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis)

Variklio valdymo modulis (5 cil. dyzelinis)

Variklio valdymo modulis (4 cil.)

Masės oro srauto jutiklis (4 cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų

(EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4 cil. dyzelinis)

Masės oro srauto jutiklis (5 cil.

dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji vožtuvai (5 cil. dyzelinis), purkštukai (5, 6 cil. benzininis), variklio valdymo modulis (5, 6 cil. benzininis)

[A]

A

10

20

10

15

20

10

15

Veikimas

Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (5, 6 cil.); vožtuvai (5, 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); masės oro srauto jutiklis (5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis

Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis

„Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis)

Priekinis „Lambda“ zondas (4 cil.); Galinis „Lambda“ zondas

(4 cil. benzininis)

Degalų garavimo išlakų (EVAP) vožtuvas (5, 6 cil. benzininis);

„Lambda“ zondai (5, 6 cil.); valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. dyzelinis)

[A]

A

10

15

15

10

}}

397

10

||

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Veikimas

Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos

šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil.

benzininiuose Start/Stop)

Degimo ritės (4 cil. benzininis)

Dyzelino filtro šildytuvas

(dyzelinas)

Valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis (5 cil. benzininis)

Solenoidinis jungiklis A/C (4 cil.); žvakės valdymo modulis

(4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis)

Karterio ventiliacijos šildytuvas

(5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys (5 cil. dyzeliniuose

Start/Stop)

Aušalo siurblys (4 cil. benzininis)

Dyzelino šildymo žvakės (tik dyzeliniuose varikliuose)

[A]

A

10

15

20

5

7,5

10

50

70

Veikimas

Aušinimo ventiliatorius (4-5 cil.

benzininis)

Aušinimo ventiliatorius (6 cil.,

4, 5 cil. dyzelinis)

Vairo stiprintuvas

[A]

A

60

80

100

A

B

C

Amperai

Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra

tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje (p. 405).

Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra

tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje (p. 405).

Susijusi informacija

Saugikliai – po daiktadėže (p. 399)

Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 401)

Saugikliai – bagažinėje (p. 403)

398

Saugikliai – po daiktadėže

Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo

(be kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir sėdynės funkcijas.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Padėtys

Veikimas

Pirminis garso sistemos valdymo modulio* saugiklis, pirminis 16–20 sistemos „Infotainment“ saugiklių saugiklis

Priekinio stiklo valytuvai

-

-

[A] A

40

25

-

-

Veikimas

-

Durelių rankena (beraktė valdymo sistema*)

-

Valdymo skydelis vairuotojo durelėse

[A] A

-

5

-

20

Veikimas

Valdymo skydelis, priekinio keleivio durelės

Valdymo skydelis, galinio keleivio durelės (dešiniosios)

Valdymo skydelis, galinio keleivio durelės (kairiosios)

Beraktė*

[A] A

20

20

20

7,5

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

399

10

||

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Veikimas

Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo pusė*

Elektra valdoma sėdynė, keleivio pusė*

-

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo modulis arba ekranas

B

Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis radijas*

Garso valdymo modulis arba valdymo modulis „Sensus“

B

Telematinė sistema*, „Bluetooth“*

-

Stoglangis*, vidinis stogo apšvietimas, klimato jutiklis*, oro įsiurbimo sklendžių varikliai

12 V lizdas, tunelio valdymo pultas

Sėdynių šildymas, galinė dešinė*

[A]

A

20

20

-

5

10

15

5

-

5

15

15

Veikimas

Sėdynių šildymas, galinė kairė*

Papildomas elektrinis šildytuvas*

Sėdynės šildymas, priekinė keleivio pusė

Sėdynės šildymas, priekinė vairuotojo pusė

Statymo pagalba*; statymo kamera*; BLIS*

AWD valdymo modulis*

[A]

A

15

5

15

15

5

15

Aktyviosios važiuoklės funkcija Four-C*

10

A

B

Amperai

Tam tikri modelio variantai.

Susijusi informacija

Saugikliai – variklio skyriuje (p. 395)

Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 401)

Saugikliai – bagažinėje (p. 403)

Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje (p. 405)

400

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže

Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir,

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

be kita ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos funkcijas.

10

Padėtys

Veikimas

-

-

Salono apšvietimas; vairuotojo durelių valdymo skydelis, elektra valdomi langai; elektra valdomos sėdynės*

Jungtinis prietaisų skydelis

[A]

A

-

-

7,5

5

Veikimas

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, ACC*, perspėjimo apie susidūrimą sistema*

Salono apšvietimas; lietaus jutiklis*

Vairo sistema

[A]

A

10

7,5

7,5

Veikimas

Centrinio užrakto sistema, kuro bako atlankas

Šildomas vairas*

Šildomas priekinis stiklas*

Atrakinimas bagažinės dangtis

Galvos atramos nulenkimas*

[A]

A

10

15

15

10

10

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

401

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Veikimas

Degalų siurblys

Judesio signalizacijos detektorius*; klimato skydelis

Vairo užraktas

Sirena*; duomenų ryšio jungtis

OBDII

-

Saugos oro pagalvės

Įspėjimo apie susidūrimą sistema*

Akceleratoriaus pedalo jutiklis; tamsėjantis salono galinio vaizdo veidrodėlis*; galinės sėdynės šildymas*

Sistemos „Infotainment“ valdymo modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)

Stabdžių šviesos

Stoglangis*

Imobilizatorius

A Amperai

[A]

A

20

5

15

5

7,5

15

5

20

5

-

10

5

Susijusi informacija

Saugikliai – variklio skyriuje (p. 395)

Saugikliai – po daiktadėže (p. 399)

Saugikliai – bagažinėje (p. 403)

Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje (p. 405)

402

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

Saugikliai – bagažinėje

Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo elektrinį stovėjimo stabdį.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Padėtys

Veikimas

Elektrinis stovėjimo stabdys, kairėje

Elektrinis stovėjimo stabdys, dešinėje

Galinio lango šildiklis

2 priekabos lizdas*

-

[A]

A

30

30

30

15

-

-

-

Veikimas

12 V maitinimo lizdas, bagažinė

-

-

[A]

A

15

-

-

-

-

Veikimas

1 priekabos lizdas*

-

A

Amperai

Susijusi informacija

Saugikliai – variklio skyriuje (p. 395)

Saugikliai – po daiktadėže (p. 399)

[A]

A

40

-

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

403

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 401)

Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje (p. 405)

404

Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje

Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Saugiklių vietos variklio skyriaus šaltojoje zonoje.

A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise 18 .

1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise 18 .

12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.

Papildomos informacijos apie Start/Stop

rasite Start/Stop* (p. 291).

Padėtys

Veikimas

Pagrindinis variklio skyriaus centrinio elektrinio bloko saugiklis

[A] A

175

18 Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.

Veikimas

Pagrindinis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po daiktadėže, centrinis elektrinis blokas bagažinėje

Papildomas elektrinis šildytuvas*

[A]

A

175

100

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

}}

405

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

Veikimas

-

-

Pirminis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže

Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže

Šildomas priekinis stiklas*

Pirminis saugiklis centriniam elektriniam blokui bagažinėje

Salono ventiliatorius

[A]

A

50

60

60

60

Užvedimo relė

-

Pagalbinis akumuliatorius

Centrinis elektroninis modulis

(CEM) - atskaitos įtampos rezervinis akumuliatorius

A

Amperai

Susijusi informacija

Saugikliai – variklio skyriuje (p. 395)

Saugikliai – po daiktadėže (p. 399)

30

-

70

40

-

-

5

Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 401)

Saugikliai – bagažinėje (p. 403)

406

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Automobilių plovykla

Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.

Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite, ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite

šampūną automobiliams.

Plovimas rankomis

Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.

Juose būna cheminių medžiagų, kurios labai greitai paveikia ir išblukina dažus.

Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo” autoservisą.

Automobilio dugną nuplaukite srove iš žarnos.

Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų paviršiaus subraižymo rizika plaunant.

Nepurkškite vandens į durų spynas.

Jei reikia, itin nešvariems paviršiams nuvalyti naudokite šaltojo nuriebalinimo priemonę. Atminkite, kad tokiu atveju paviršių negalima palikti kaisti saulėje!

Plovimui naudokite kempinę, šampūną automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.

Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu muilo arba šampūno tirpalu.

Nusausinkite mašiną naudodami švarų,

švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų vandens valiklį. Jei neleisite vandens lašeliams išdžiūti intensyviuose saulės spinduliuose, sumažės dėmių, kurias gali tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.

ĮSPĖJIMAS

Variklį plovimui visada reikia gabenti į autoservisą. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.

SVARBU

Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai funkcionuoja. Valykite juos reguliariai, pavyzdžiui, pildami kurą.

Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę, kuri nebraižo paviršiaus.

PASTABA

Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.

Automatinės automobilių plovyklos

Automatinė plovykla - patogus ir lengvas būdas nuplauti automobilį, tačiau ne visos vietos gerai išplaunamos. Jei norite gerai nuplauti automobilį, plaukite jį rankomis.

PASTABA

Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia plauti tik rankomis. Taip daroma todėl, kad naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.

Plovimas aukšto slėgio srove

Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti plačius judesius ir nepriartinkite žarnos antgalio prie automobilio paviršiaus arčiau nei per 30 cm (šis atstumas galioja visoms išorės detalėms). Nepurkškite vandens į durų spynas.

Stabdžių tikrinimas

ĮSPĖJIMAS

Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį, įskaitant stovėjimo stabdį, kad užtikrintumėte, jog drėgmė ir korozija neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina stabdymo jėgos.

Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo trinties sukelto karščio stabdžių paviršius įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir šaltam orui.

Valytuvų šluotelės

Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės, dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat

10

}}

407

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

|| vabzdžiai, ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo laiką.

Valymas:

– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo

padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 384).

PASTABA

Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams skirtu šampūnu. Nenaudokite jokių stiprių tirpiklių.

SVARBU

Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir gumos.

Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.

Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.

Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.

Išorinės plastikinės, guminės ir apdailos detalės

Dažytas plastmasines detales, gumines bei apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos detales) rekomenduojame valyti ir prižiūrėti specialiomis valymo priemonėmis, kurias galite įsigyti „Volvo“ atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis.

Ratlankiai

Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių valiklius.

Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų aliuminio lydinio ratlankių.

Susijusi informacija

Vaškavimas ir poliravimas (p. 408)

Automobilio vidaus valymas (p. 410)

Vandenį ir purvą atstumianti danga

(p. 409)

Vaškavimas ir poliravimas

Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba jei norite dažams suteikti papildomos apsaugos.

Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo metu automobilis gali būti vaškuojamas.

Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.

Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir dervų dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali būti išvalytos, naudojant smulkią automobilio dažų sluoksnio valymui skirtą valymo pastą.

Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.

408

SVARBU

Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir gumos.

Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.

Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.

Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.

SVARBU

Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui, išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas, blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo" garantija negalioja.

Susijusi informacija

Automobilių plovykla (p. 407)

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Vandenį ir purvą atstumianti danga

Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu matomumą sunkiomis oro sąlygomis.

Vandenį ir purvą atstumianti danga*

Hidrofobinis sluoksnis natūraliai dėvisi.

Priežiūra:

Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų

šalinimo priemonės ar pan., nes galite pažeisti jų hidrofobines savybes.

Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų.

Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai valote ledą - naudokite tik plastmasinius grandiklius.

Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines

šoninių langų stiklų paviršių savybes, patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą šias priemones naudokite po trijų metų, o vėliau - kiekvienais metais.

SVARBU

Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių

veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 104)).

Susijusi informacija

Automobilių plovykla (p. 407)

10

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

409

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

Antikorozinė danga

Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.

Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari skyriai ir šoninės durys buvo padengti plonu įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.

Tikrinimas ir techninė priežiūra

Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti korozijos pavojų ateityje. Valant blizgančias apdailos dalis reikia vengti stiprių šarminių ar rūgštinių valymo tirpalų. Bet kokias akmenukų žymes reikia pašalinti iškart jas pastebėjus.

Susijusi informacija

Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 411)

Automobilio vidaus valymas

Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo priemones, svarbu nusiurbti dulkių siurbliu.

SVARBU

Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu kaip įmanoma greičiau nuvalyti ir apdoroti šias apmušalų dalis.

Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar vaitspirito, kadangi taip galite apgadinti apmušalus ir kitas salono medžiagas.

Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj to nušluostykite juos valymo priemone sudrėkinta šluoste.

Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti apmušalo medžiagą.

Medžiaginiai ir lubų apmušalai

„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų asortimentą, skirtą medžiaginiams ir lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias priemones pagal instrukcijas, sėkmingai išlaikysite jų savybes. Audinių priežiūros produktų galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.

Odiniai apmušalai

„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant išlaikyti jų originalią išvaizdą.

Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas, kuris laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir įgauna gražų patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“ siūlo visapusišką gaminį – „Volvo“ odos priežiūros rinkinį su

šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas, išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.

Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria

1–4 kartus per metus (jei reikia – dažniau) valyti odą bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš

„Volvo“ įgaliotojo atstovo galite įsigyti odos priežiūros rinkinį ir šluosčių.

Oda aptrauktas vairas

Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos priežiūros rinkinį ir šluostes.

Salono plastikinės, metalinės ir medinės dalys

Vidines detales ir paviršius patariama valyti nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu, kurio galite įsigyti iš „Volvo“ atstovo.

Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.

410

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes, naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš

„Volvo” prekybos atstovų.

Saugos diržai

Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę. Specialią priemonę audinių valymui galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite, kad saugos diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.

Grindų kilimėliai ir kiliminė danga

Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra pritvirtintas kaiščiais.

Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį tiesiai aukštyn.

Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į kiekvieną kaištį.

ĮSPĖJIMAS

Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.

Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar po jais.

Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti rekomenduojama naudoti specialų tekstilės valiklį. Kilimėlius reikia valyti priemonėmis,

19 Jei reikia.

kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.

Susijusi informacija

Automobilių plovykla (p. 407)

Dažų sluoksnio pažeidimai

Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų sparnų, durelių ir bamperių pakraščiuose.

Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų atitaisymas

Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio pažeidimus.

Medžiagos, kurių gali prireikti

Gruntas 19 – pvz., plastiku plakiruotiems buferiams skirtas specialus lipnusis grun-

10

}}

411

10

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

||

• tas, parduodamas purškimo balionėliuose.

bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo pieštukai / lazdelės

20

.

Maskavimo juostelė.

Smulkus švitrinis popierius

19

.

Spalvos kodas

Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.

cinio lapelio vieta, žr. Techninės informacijos žymenys (p. 415).

Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų

(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas

Prieš pradedant darbą automobilis turi būti

švarus ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei

15 °C temperatūroje.

Išorinės spalvos kodas

Bet kurios antrinės išorinės spalvos kodas

Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informa-

20

19

Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.

Jei reikia.

1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip pašalindami atšokusius dažus.

Jei pažeidimas siekia metalo paviršių

(lakštinį plieną), rekomenduojama naudoti gruntą. Jei pažeidimas siekia plastiko paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą: įpurkškite į flakono dangtelį ir plonai užtepkite.

2. Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia abrazyvine medžiaga. Kruopščiai nuvalykite paviršių ir leiskite išdžiūti.

3. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo plonu teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus gruntui, padenkite bazine ir skaidriąja dangomis.

4. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja juostele tam, kad neužteptumėte naujo sluoksnio ant nesugadintų dažų.

PASTABA

Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas, užpildykite pagrindinį ir apsauginį sluoksnius, kai tik bus nuvalytas paviršius.

412

Susijusi informacija

Antikorozinė danga (p. 410)

10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

10

413

SPECIFIKACIJOS

Techninės informacijos žymenys

Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris ir kita unikali automobi-

Žymos vieta

lio informacija pateikiama atitinkamame ant automobilio priklijuotame lipduke.

11 Specifikacijos

11

Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.

}}

415

11

11 Specifikacijos

||

Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines dalis bei priedus.

Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas svoris ir išorinės spalvos kodo informacijos žymenys bei sertifikato numeris. Lipdukas priklijuotas ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.

A/C sistemos lipdukas.

Variklio šildytuvo ženklas.

Variklio kodas ir variklio serijos numeris.

Variklio alyvos ženklas.

Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos numeris.

mechaninė pavarų dėžė

automatinė pavarų dėžė

Automobilio identifikacinis numeris (VIN – transporto priemonės identifikacinis numeris).

Daugiau informacijos apie automobilį pateikta registravimo dokumente.

PASTABA

Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui taikoma informacija yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.

Susijusi informacija

Masės (p. 418)

Variklio techniniai duomenys (p. 421)

416

11 Specifikacijos

Gabaritai

Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.

11

Gabaritai

A

B

E

F

Atstumas tarp ašių

Ilgis

C Krovinio ilgis, grindys, nulenkta galinė sėdynė

D Krovinio ilgis, grindys

Aukštis

Krovinio aukštis

mm

2776

4635

1749

965

1484

465

Gabaritai

G Priekinių ratų tarpvėžė

H Galinių ratų tarpvėžė

I

J

Krovinio plotis, grindys

Plotis

mm

1588

A

/

1578

B

1585

A

/

1575 B

919

1865

Gabaritai

K

L

Plotis įskaitant durų veidrodėlius

Plotis įskaitant papildomus durų veidrodėlius

A

B su 16 col. ratais su 17 col. ratais

mm

2097

1899

417

11 Specifikacijos

11

Masės

Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis rasite automobilyje pateikiamame lipduke.

Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas, iki 90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.

Keleivių ir priedų svoris bei kablio apkrova (p. 419) (kai prijungta priekaba) turi

įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio automobilio svorį neįtraukiami.

Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio bendrasis svoris – grynasis svoris.

PASTABA

Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos ar priedų. Tai reiškia, kad kiekvienas automobilio priedas mažina automobilio leidžiamą pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.

Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /

„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai, pvz., kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė, garso sistema, pagalbiniai žibintai,

GPS, degalais maitinamas variklio bloko

šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, krovinių skyriaus dangtis, elektra valdomos sėdynės ir pan.

Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio masę, pasverkite jį.

ĮSPĖJIMAS

Automobilio važiavimo charakteristikos keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir krovinių paskirstymo.

Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės informacijos žymenys (p. 415).

Bendrasis automobilio svoris

Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis + priekaba)

Maksimali priekinės ašies apkrova

Maksimali galinės ašies apkrova

Įrangos lygis

Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.

Maksimali stogo apkrova: 75 kg.

Susijusi informacija

Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova

(p. 419)

418

11 Specifikacijos

Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova

Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.

Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris

PASTABA

Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.

Variklis Variklio kodas A

D3

D3

D4

D4

T6

D2

D2

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T5 AWD

B4204T37

B4154T4

B4204T19

B4204T19

B4204T11

B4204T15

B5254T14

B4204T9

D4204T8

D4204T20

D4204T9

D4204T9

D4204T14

D4204T14

Pavarų dėžė

Mechaninė, M66

Automatinė, TF-71SC

Mechaninė, M66

Automatinė, TF-71SC

Automatinė, TG-81SC

Automatinė, TG-81SC

Automatinė, TF-80SC

Automatinė, TG-81SC

Mechaninė, M66

Automatinė, TF-71SC

Mechaninė, M66

Automatinė, TF-71SC

Mechaninė, M66

Automatinė, TG-81SC

Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)

1600

1600

1600

1600

1600

1800

1800

1800

1500

1800

1600

1600

1600

1800

Maksimali vilkimo kablio apkrova

(kg)

75

75

90

90

75

75

75

90

75

90

75

75

75

90

11

}}

419

11

11 Specifikacijos

||

Variklis Variklio kodas

A

Pavarų dėžė Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)

D4 AWD

D5

D5244T21

D4204T11

Automatinė, TF-80SD

Automatinė, TG-81SC

1800

1800

A

Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 415)).

Maksimalus priekabos be stabdžių svoris

Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)

750

Maksimali vilkimo kablio apkrova

(kg)

90

90

Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)

50

Susijusi informacija

Masės (p. 418)

Važiavimas su priekaba* (p. 318)

Priekabos stabilizavimo sistema - TSA

(p. 324)

420

*

Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.

11 Specifikacijos

Variklio techniniai duomenys

Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai duomenys (galia ir kt.).

PASTABA

Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.

S60

Variklis

Variklio kodas

A

Galia

(kW/aps.

min.)

Galia

(AG/aps./ min.)

Sukimo momentas

(Nm/aps. min.)

Cilindrų skaičius

T3

T3

T4

T5

T5

T5 AWD

B4154T4

B4204T37

B4204T19

B4204T11

B4204T15

B5254T14

112/5000

112/5000

140/4700

180/5500

162/5500

183/5400

152/5000

152/5000

190/4700

245/5500

220/5500

249/5400

250/1700-4000

250/1300-4000

300/1300-4000

350/1500-4800

350/1500-4000

360/1800–4200

T6

D2

D2

B4204T9

D4204T8

D4204T20

225/5700

88/3750

88/3750

306/5700

120/3750

120/3750

400/2100-4800

280/1500-2250

280/1500-2250

D3

D4

D4 AWD

D5

D4204T9

D4204T14

D5244T21

D4204T11

110/3750

140/4250

140/4000

165/4250

150/3750

190/4250

190/4000

225/4250

320/1750-3000

400/1750-2500

420/1500-3000

470/1750-2500

4

4

5

4

A

Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 415)).

4

4

4

4

4

4

4

4

5

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

81,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

83,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

70,9

93,2

93,2

93,2

93,2

92,3

Skers