Volvo S60 Cross Country, 2016 Late User manual

Volvo S60 Cross Country, 2016 Late User manual
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
GERBIAMAS „VOLVO” AUTOMOBILIO SAVININKE
DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO”!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas automobilio ekrane................................................
Automobilio savininko vadovo skaitymas.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje...............................
Duomenų įrašymas...................................
Aksesuarai ir papildoma įranga.................
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete..................................
Volvo ID.....................................................
Aplinkos filosofija......................................
Automobilio savininko vadovas ir aplinka.
Laminuotas stiklas....................................
02 Sauga
13
13
Bendroji informacija apie saugos diržus...
Saugos diržas – prisisegimas...................
Saugos diržas – atleidimas.......................
Saugos diržas nėštumo metu...................
Priminimas užsisegti saugos diržą............
Saugos diržo įtempiklis.............................
Sauga – įspėjamasis ženklas....................
Saugos oro pagalvių sistema....................
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje......
Keleivio oro pagalvė..................................
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*.................................
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė.....................................................
Saugos oro užsklanda (IC)........................
Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo
apsaugą)...................................................
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės.............................................................
WHIPS – sėdėjimo padėtis.......................
Kada suveikia sistemos............................
Bendroji informacija apie saugos režimą..
27
28
29
29
30
30
31
32
33
33
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį.................................................
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną.................................................
Bendroji informacija apie vaikų saugą......
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta..
Vaikiška kėdutė – ISOFIX..........................
ISOFIX – dydžio klasės.............................
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai...........................................................
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai................................
01 02 02
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
16
19
20
20
21
23
25
25
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
43
44
45
49
50
50
52
54
Turinys
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga.....
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga..
Jungtinis prietaisų skydelis.......................
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
„Eco guide“ ir „Power guide“*..................
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė..........................................
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė..........................................
Lauko temperatūros matuoklis.................
Kelionės ridos skaitiklis.............................
Laikrodis....................................................
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis......................................................
Ženklai ekrane...........................................
„Volvo Sensus“.........................................
Raktelio padėtys.......................................
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos.............................................................
Sėdynės, priekinės....................................
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*...
56
Sėdynės, galinės....................................... 81
Vairas........................................................ 83
Vairo šildymas*.......................................... 84
Žibintų jungikliai........................................ 85
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai................... 87
Važiavimo dieną šviesos........................... 88
Tunelio aptikimas*..................................... 89
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 89
Aktyviosios tolimosios šviesos*................ 90
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*..... 93
Galinis rūko žibintas.................................. 94
Stabdžių žibintas....................................... 95
Avarinių šviesų signalas............................ 95
Posūkių žibintai......................................... 96
Salono apšvietimas................................... 96
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė....................................................... 98
Priėjimo apšvietimo trukmė...................... 98
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas........................ 98
Valytuvai ir plautuvai................................. 99
Elektra valdomi langai............................. 100
Saulės užuolaidėlės*............................... 102
Šoniniai veidrodėliai................................ 102
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 104
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 104
Kompasas*.............................................. 105
Stoglangis*.............................................. 106
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 108
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 109
Pranešimai.............................................. 109
Pranešimai – tvarkymas.......................... 111
MY CAR.................................................. 111
Kelionės kompiuteris............................... 112
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis............................... 114
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis............................. 118
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija...................................................... 122
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*......................................................... 123
03 03 03
59
62
62
63
66
67
69
71
71
72
72
73
76
77
78
79
80
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato kontrolę..........................................................
Esama temperatūra.................................
Jutikliai – klimato kontrolė.......................
Oro kokybė.............................................
Oro kokybė – salono filtras.....................
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)*.............................
Oro kokybė – IAQS*................................
Oro kokybė – medžiaga..........................
Meniu nuostatos – klimato kontrolė........
Oro paskirstymas salone........................
Elektroninė klimato kontrolė – ECC........
Šildomos priekinės sėdynės*..................
Šildoma galinė sėdynė*...........................
Ventiliatorius............................................
Automatinis reguliavimas........................
Temperatūros reguliavimas salone.........
Oro kondicionavimo sistema..................
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas............................................
Oro paskirstymas – recirkuliacija............
Oro paskirstymas – lentelė......................
Variklio ir salono šildytuvas*....................
125
126
126
126
127
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas...................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas........................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis.......................................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai....................................
Papildomas šildytuvas*...........................
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas*.........................................................
Papildomas elektrinis šildytuvas*............
140
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo
skyriai
Vietos daiktams laikyti............................
Skiriančioji konsolė.................................
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*.............................
Daiktadėžė..............................................
Kilimėliai*.................................................
Kosmetinis veidrodėlis............................
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai...............................................
Krovimas.................................................
Pakrovimas – ilgas krovinys....................
Pakrovimas – slidžių liukas.....................
Stogo bagažas........................................
Krovinių laikiklių kilpos............................
Pakrovimas – krepšių laikiklis*................
12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*
04 04 05
4
127
128
128
128
129
131
132
132
133
133
134
134
135
136
137
139
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
141
143
145
145
146
148
150
150
150
151
151
151
153
154
154
155
155
156
156
Turinys
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas...................... 159
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas ........................................................ 159
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams*....................... 160
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 161
Užrakinimo lemputė................................ 161
Imobilizatorius......................................... 162
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema*................................. 162
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos... 163
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis................................................... 164
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos................................. 165
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas.............................................. 166
Išimamas metalinis raktas....................... 166
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas................................................... 167
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas...................................................... 167
Privatumo užraktas*................................ 168
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas................................... 169
Beraktė valdymo sistema*...................... 170
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas.....
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas...........
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai...........
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu ....................................
Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos......................................................
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko.......
Rankinis durelių užrakinimas..................
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus.....
Visuotinis atidarymas..............................
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė.
Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas......................................................
Visiško užrakinimo sistema*....................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas............................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra*............................
171
Signalizacija............................................
Signalizacijos lemputė............................
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas.................................................
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis...........................................
Veikianti signalizacija..............................
Sumažintas signalizacijos saugos lygis..
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio
valdymo pultelio sistema........................
06 06 06
171
172
172
173
173
182
183
183
184
184
184
185
174
174
175
175
176
177
177
178
180
181
181
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
Turinys
07 Pagalba vairuotojui
Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*............... 187
Reguliuojama vairo jėga*........................ 187
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis........................................... 188
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas.................................................. 189
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai............................... 190
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*....... 192
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas 192
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai.......................................................... 194
Greičio ribotuvas..................................... 195
Greičio ribotuvas – darbo pradžia........... 195
Greičio ribotuvas – greičio keitimas........ 196
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas.................................... 196
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas........................................... 197
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas........... 197
Pastovaus greičio palaikymo sistema*... 198
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas..................................... 199
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu.. 200
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį.................................
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas...........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC*.......................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas.................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą..........
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas............................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas..................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas.........................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis...............
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas................
Radaro jutiklis.........................................
200
Radaro jutiklis – apribojimai....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai..............
Įspėjimas dėl atstumo*............................
Atstumo perspėjimas* – apribojimai.......
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ – veikimas.........................
„City Safety“™ – veikimas......................
City Safety™ – apribojimai......................
City Safety™ – lazerinis jutiklis...............
City Safety™ – ženklai ir pranešimai.......
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*..........
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai....................................................
07 07 07
6
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
201
201
203
205
206
207
207
208
209
209
211
212
212
214
215
217
218
219
220
221
221
222
224
226
227
228
229
230
231
233
Turinys
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai....................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai.....................................
Vairuotojo įspėjimo sistema*...................
Driver Alert Control (DAC)*......................
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas.
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)*.....................................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai.................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai..................
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*...
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
veikimas..................................................
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
veikimas..................................................
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
apribojimai..............................................
234
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
ženklai ir pranešimai...............................
Pagalbinė statymo sistema*....................
Statymo pagalbos sistema* – veikimas..
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas.................................................
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu.....................................................
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija.......................................................
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas...................................................
Pagalbinės statymo sistemos kamera*...
Statymo pagalbos kamera – nuostatos..
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*..................
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas....
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas..
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
BLIS*.......................................................
BLIS* – veikimas.....................................
CTA* .......................................................
BLIS – ženklai ir pranešimai....................
249
250
250
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema........................................................ 267
07 07 07
236
238
238
239
240
241
242
243
243
244
245
246
247
248
251
252
253
253
254
256
257
258
258
259
261
262
262
264
265
267
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
Turinys
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*..............................................
Alkospyna* – veikimas ir valdymas.........
Alkospyna* – laikymas............................
Alkospyna* – prieš užvedant variklį.........
Alkospyna* – būtina atminti....................
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
Variklio užvedimas..................................
Variklio išjungimas..................................
Vairaračio užraktas..................................
Nuotolinis užvedimas (ERS)*...................
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas..
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai...............................................
Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus..................................................
Pavarų dėžės..........................................
Mechaninė pavarų dėžė..........................
Pavaros perjungimo indikatorius*...........
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*..
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*..
Pavarų svirties blokatorius......................
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........
Visų ratų pavara – (AWD)*.......................
„Hill Descent Control“ (HDC)*.................
270
270
271
271
273
274
275
276
276
277
277
Start/Stop*..............................................
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas..
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas....
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda........................................................
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas..........................................
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė..........................
„Start/Stop“* – nuostatos.......................
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai.......
„ECO“*....................................................
Stabdymas koja......................................
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema....................................................
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas......
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba...................................................
Stovėjimo stabdžiai.................................
Važiavimas per brastą.............................
Perkaitimas.............................................
Važiavimas su atidarytu bagažinės dangčiu...........................................................
Perkrova – starterio akumuliatorius........
292
293
294
Prieš išvykstant į tolimą kelionę..............
Važiavimas žiemą....................................
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas...............................................
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas.................................
Pilno kuro bako pripylimas......................
Degalai – tvarkymas................................
Degalai – benzinas..................................
Degalai – dyzelinas.................................
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)......
Katalitiniai neutralizatoriai.......................
Taupus važiavimas..................................
Važiavimas su priekaba*.........................
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė............................................
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė............................................
Vilkimo rėmas arba kablys*.....................
Atjungiamas kablys* – laikymas..............
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys...............................................
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas............................................
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA...
312
312
08 08 08
8
279
280
281
282
282
283
287
289
290
290
291
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
295
296
297
297
299
301
303
304
305
305
306
310
310
311
311
313
313
313
314
315
315
317
317
318
319
320
320
321
321
322
322
325
Turinys
09 Ratai ir padangos
Vilkimas................................................... 326
Vilkimo ąsa.............................................. 327
Pagalba kelyje......................................... 328
Padangos – priežiūra..............................
Padangos – sukimosi kryptis..................
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai...............................................
Padangos – oro slėgis.............................
Ratų ir ratlankių matmenys.....................
Padangos – matmenys...........................
Padangos – apkrovos indeksas..............
Padangos – greičio rodikliai....................
Ratų varžtai.............................................
Žieminės padangos.................................
Ratų keitimas – ratų nuėmimas...............
Ratų keitimas – montavimas...................
Trikampis avarinis ženklas......................
Įrankiai.....................................................
Domkratas*.............................................
Pirmosios pagalbos rinkinys*..................
Slėgio padangose stebėjimo sistema*....
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis..........................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas)................
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – būsena....................................
330
331
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos.......................................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas.............................................
Slėgio padangose stebėjimas (TM)*.......
Avarinis pradurtos padangos remontas..
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta..................................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga...........................
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija.................................................
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra..................................
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys - padangų pripūtimas................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas........................
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose
stebėjimas (TPMS)..................................
08 09 09
332
332
334
334
335
335
336
336
337
339
340
341
341
342
342
343
346
346
347
347
349
350
350
351
353
354
355
356
344
345
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
Turinys
10 Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros programa..
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
Automobilio pakėlimas............................
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas.........................................................
Variklio skyrius – apžvalga......................
Variklio skyrius – patikra.........................
Variklio alyva – bendroji dalis..................
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas.......
Aušinimo skystis – lygis..........................
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis.......
Vairo stiprintuvo skystis – lygis...............
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas......................................
Lemputės keitimas – bendroji dalis........
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai....
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis..............
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos.............................................
363
363
366
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – galinis žibintas.......
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas...................
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas.............................................
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas....................................
Žibintai – techniniai duomenys ..............
Valytuvų šluotelės...................................
Plovimo skystis – pildymas.....................
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija......................................................
Akumuliatorius – ženklai.........................
Starterio akumuliatorius – keitimas.........
Akumuliatorius – Start/Stop....................
Elektros sistema......................................
Saugikliai – bendroji dalis.......................
Saugikliai – variklio skyriuje.....................
Saugikliai – po daiktadėže......................
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže.....................................................
Saugikliai – bagažinėje............................
382
382
383
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje......................................................
Automobilių plovykla...............................
Vaškavimas ir poliravimas.......................
Vandenį ir purvą atstumianti danga........
Antikorozinė danga.................................
Automobilio vidaus valymas...................
Dažų sluoksnio pažeidimai.....................
10 10 10
10
368
368
369
370
371
375
376
376
377
377
378
379
380
381
381
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
383
384
384
384
385
387
387
389
390
392
394
394
396
400
402
404
406
408
409
410
411
411
412
Turinys
11 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys............
Gabaritai..................................................
Masės.....................................................
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova...................................................
Variklio techniniai duomenys..................
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos....................................................
Variklio alyva – klasė ir tūris....................
Aušinimo skystis – klasė ir tūris..............
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris.......
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
Vairo stiprintuvo skystis – klasė..............
Degalų bakas – tūris...............................
Oro kondicionavimo techniniai duomenys..........................................................
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis............................................................
Padangos – patvirtintas slėgis padangose........................................................
12 Abėcėlinė rodyklė
416
418
419
Abėcėlinė rodyklė.................................... 434
11 12
420
421
422
423
425
426
427
427
428
429
430
432
11
ĮVADAS
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas
automobilio ekrane
Automobilio ekrane galima rodyti skaitmeninę
automobilio savininko vadovo versiją1. Automobilio savininko vadove rasite informacijos
apie tai, kaip naudotis automobiliu.
Jei automobilio savininko informacija rodoma
ekrane, papildomai pateikiamas spausdintas
savininko vadovas. Jame rasite svarbios
informacijos, duomenų apie paskutinius naujinius ir įvairių instrukcijų. Tai gali būti naudinga, kai, pvz., dėl praktinių priežasčių
neįmanoma skaityti informacijos ekrane.
Automobilio savininko vadovą taip pat rasite
„Volvo“ techninės pagalbos puslapyje. Be to,
jį galima atsisiųsti kaip mobiliąją programėlę.
Pakeitus ekrano kalbą, kai kuri informacija
gali nebeatitikti nacionalinių arba vietinių įstatymų ir taisyklių.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų
prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame
vadove skiriasi, visada galioja spausdinta
informacija.
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
01
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis, gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai
išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai
perskaitykite automobilio savininko vadove
esančias saugos instrukcijas.
Automobilio savininko vadove esantys techniniai duomenys, dizainas, savybės ir paveiksliukai nebūtinai turi tikti jūsų naudojamam
automobiliui. Mes pasiliekame teisę daryti
pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei
iškiltų kokia problema, neturėtumėte informacijos apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios pagalbos.
1
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
}}
13
01 Įvadas
01
||
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
14
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Pranešimai
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Media, Sending location.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki
mažiau svarbių – informacinių.
Įspėjimas apie galimas traumas
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija papildo patį
tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
G031590
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
01 Įvadas
Žalos turtui pavojus
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.
01
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie
paveikslėlių grupių pateikti numeruoti
sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti
veiksmą.
G031593
G031592
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke
bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką,
pateikiamas ir padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka,
yra sunumeruoti.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
savininko vadove sunumeruotam veiksmų
eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia
informacija.
}}
15
01 Įvadas
01
||
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti
scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio
išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir
rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš
ankstesnio puslapio.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje2. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 25)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 20)
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
16
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
mėte straipsnį.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
•
Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
2
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastu-
01 Įvadas
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite
TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos rezultatų straipsnį, ir
paspauskite OK/MENU, kad
pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
01
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
}}
17
01 Įvadas
01
||
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
kiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Naršymas straipsnyje
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsi, arba straipsdarytų kategorija, pasirinkta
nis, pasirinktas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Γia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais3, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Skaičių klaviatūra.
•
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
3
18
Quick Guide
Γia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspaus-
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-
01 Įvadas
kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Duomenų įrašymas
Automobilis registruoja tam tikrą informaciją
apie veikimą ir funkcijas bei visus incidentus.
Jūsų automobilyje įrengti keli kompiuteriai,
kurių funkcija – nuolat tikrinti ir stebėti automobilio veikimo charakteristikas bei funkcijas.
Kai kurie kompiuteriai normalaus važiavimo
metu aptikę klaidą gali įrašyti informaciją. Be
to, informacija yra įrašoma ir susidūrimo ar
įvykio metu. Tam tikros įrašytos informacijos
dalys yra reikalingos tam, kad meistrai aptarnavimo ir techninės priežiūros metu galėtų
diagnozuoti ir pašalinti triktis, o „Volvo“ automobiliai atitiktų teisinius ir kitus reikalavimus.
Be to, informacija yra naudojama „Volvo“
tyrimų tikslais, siekiant nuolat tobulinti automobilių kokybę ir saugumą, kadangi informacija gali padėti geriau suprasti veiksnius, kurie
sukelia avarijas ir sužalojimus.
Duomenys susideda iš detalios informacijos
apie įvairių automobilio sistemų bei modulių –
variklio, akceleratoriaus, vairo, stabdžių bei
kitų sistemų – būseną ir veikimą. Šiuose duomenyse gali būti informacijos apie vairuotojo
vairavimo elgseną, pvz., automobilio greitį,
stabdžių ir greičio pedalo naudojimą, vairo
judesius ir vairuotojo bei keleivių saugos diržų
naudojimą. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių,
taip pat – dėl susidūrimo ar incidento – ši
informacija gali būti laikoma automobilio
kompiuteriuose tam tikrą laikotarpį. „Volvo“
gali laikyti šią informaciją tol, kol ji padės
tobulinti ir gerinti saugumą bei kokybę, taip
pat – kol bus teisinių bei kitų reikalavimų, į
kuriuos „Volvo“ turės atsižvelgti.
01
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Vis dėlto dėl tam tikrų nacionalinių įstatymų ir reglamentų „Volvo“ gali būti
priversta atskleisti šią informaciją atitinkamoms viešojo valdymo institucijoms, pvz.,
policijai ar kitoms įstaigoms, kurioms gali būti
suteikta teisė turėti prieigą prie tokios informacijos.
Siekiant perskaityti ir interpretuoti automobilio
kompiuterių įrašytą informaciją, reikia specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su
bendrove sutartis pasirašę autoservisai.
„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra
perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei
užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
19
01 Įvadas
01
Aksesuarai ir papildoma įranga
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia
tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė
įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio
elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną
patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio
įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto
šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji
turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje,
kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele
(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).
20
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Pagalba internetu
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo
priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko
pabaigos.
Matmenys
A
40 mm
B
80 mm
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Γia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
01 Įvadas
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Γia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Volvo ID
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
•
Volvo ID (p. 21)
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete4
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
4
5
01
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų5.
Paslaugų pavyzdžiai:
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms
(t. y. „My Volvo“)
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nuro-
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
21
01 Įvadas
01
||
dytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite
registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio
ir pasirinkite Apps
mygtuką
Settings bei laikykitės instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Susijusi informacija
•
22
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 20)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
Aplinkos filosofija
Jūsų „Volvo" atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus ir yra pagamintas
Viena iš pagrindinių korporacijos „Volvo Cars”
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms, yra aplinkos apsauga. Mes taip pat
tikimės, kad mūsų klientams, kaip ir mums
patiems, rūpės aplinkos apsauga.
„Volvo Cars” suteiktas pasaulinis ISO sertifikatas, kuriame yra ir ISO 14001 aplinkosaugos standartas, kuris taikomas visose gamyklose bei kai kuriuose kituose mūsų padaliniuose. Mes taip pat nustatome reikalavimus
savo partneriams, kad jie sistemingai spręstų
aplinkosaugos klausimus.
vienoje iš švariausių ir taupiausiai išteklius
naudojančių gamyklų pasaulyje. „Volvo Car
Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti sau-
gesnius ir efektyvesnius produktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
Kuro sąnaudos
automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi
emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų
dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta
taikomuose standartuose.
„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro
naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios
klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja
mažiau kuro, nes išmeta mažesnį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
Vairuotojas gali įtakoti kuro sąnaudas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Siekiame
prisidėti kurdami geresnę aplinką“.
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari
01
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
Rafinuota salono oro kokybės sistema*(IAQS)
užtikrina į automobilio saloną iš lauko patenkančio oro valymą.
Sistemą sudaro elektroninis jutiklis ir anglies
filtras. Į automobilio saloną patenkantis oras
nuolat kontroliuojamas, ir jeigu tam tikrų
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
01 Įvadas
01
||
kenksmingų dujų, pavyzdžiui, anglies monoksido lygis pakyla, oro tiekimas uždaromas.
Taip gali nutikti esant intensyviam eismui,
pavyzdžiui, automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
Anglies filtras neleidžia patekti į automobilio
saloną azoto oksidams, pažeminiam ozonui ir
angliavandeniliui.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
•
Važiuokite ekonomiškai: prognozuokite
situaciją.
•
Vykdykite aptarnavimo ir techninės priežiūros darbus pagal automobilio savininko vadovo instrukcijas: paisykite techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
rekomenduojamų intervalų.
Salonas
„Volvo” salonas yra patogus ir tinka alergiškiems bei astma sergantiems žmonėms. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pasirenkant ekologiškas medžiagas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko
šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami
variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai,
variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
•
Važiuojant dideliu greičiu, dėl padidėjusio
vėjo pasipriešinimo žymiai išauga kuro
sąnaudos: dvigubai padidinus greitį, vėjo
pasipriešinimas padidėja 4 kartus.
•
Aplinkai pavojingas atliekas, pavyzdžiui,
akumuliatorius ir alyvą, visada atiduokite
sutvarkyti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs prisidedate
prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams patikėsite savo automobilio techninį
aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps mūsų sistemos dalimi. Projektuodama autoservisus,
„Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų užkirstas kelias teršalų
patekimui į aplinką. Mūsų autoservisų darbuotojai yra apmokyti ir turi įrengimų, kad
būtų garantuota tinkama aplinkos apsauga.
Siekiame prisidėti kurdami geresnę
aplinką
Galima nesunkiai prisidėti kuriant geresnę
aplinką. Toliau pateikiame kelis patarimus:
24
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio eksploataciją. Daugiau informacijos ir
patarimų rasite „Eco guide“ (p. 66), „Taupus
važiavimas“ (p. 318) ir „Degalų sąnaudos“
(p. 430).
Perdirbimas
„Volvo“ rūpinasi gamta: svarbu, kad automobilis būtų perdirbtas aplinkai nekenksmingu
būdu. Galima perdirbti beveik visą automobilį.
Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus
perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 25)
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
01
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį
sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Priekinis ir šoniniai
langai* yra iš laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC®
patvirtintų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
Aplinkos filosofija (p. 23)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
25
SAUGA
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių
daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 29)
Saugos diržas – atleidimas (p. 29)
Saugos diržo įtempiklis (p. 30)
02
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas
tik vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties
klubais esanti diržo juosta turi būti kuo žemiau
(jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug
neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo
sėdint įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 28)
saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu
ir tekstiniu pranešimu (p. 30).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos
diržų patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti visą
saugos diržą. Nors saugos diržas ir atrodo
nepažeistas, jis gali būti praradęs kai
kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą, jei jis nusidėvėjęs ar
pažeistas. Naujas saugos diržas turi būti
patvirtinto tipo ir turi būti skirtas įrengti toje
pačioje vietoje, kaip ir keičiamas saugos
diržas.
27
02 Sauga
02
Saugos diržas – prisisegimas
Atminkite
Prisisekite saugos diržą (p. 27) prieš pradėdami važiuoti.
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.
Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite
mygtuką ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite
viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi trintis į Jūsų kaklą.
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
28
Kai kuriose šalyse.
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi
būti perjuostas per petį.
1
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 29)
Saugos diržas – atleidimas (p. 29)
Saugos diržo įtempiklis (p. 30)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 30)
02 Sauga
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 27), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 27), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 28)
Saugos diržas – atleidimas (p. 29)
02
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 28)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 30)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 79) ir vairą (p. 83) taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai
pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite
sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
29
02 Sauga
Priminimas užsisegti saugos diržą
G017726
02
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema
primins, kad reikia prisisegti (p. 28) prisisegti
saugos diržą.
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais
atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra
lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 62).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
30
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 27) yra prisegti. Kai prisisegami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie-
taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.
Pranešimas dingsta automatiškai, pavažiavus apie 30 sekundžių arba nuspaudus
posūkių rodiklių svirtelės OK mygtuką
(p. 108).
•
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su garsiniu / vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos
diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku
OK.
Jungtiniame prietaisų skydelyje visuomet
galima pasižiūrėti, kurie saugos diržai yra
naudojami. Išsaugotiems pranešimams peržiūrėti spauskite OK mygtuką.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui
neprisisegus saugos diržo, apie tai primena
garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
Saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai (p. 27) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos
diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą
prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau
saugo keleivius.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos
diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių
daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos
diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
02 Sauga
Sauga – įspėjamasis ženklas
SRS oro pagalvė Būtina skubiai
aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema
suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu
jungtinio prietaisų skydelio (p. 62) informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 42)
02
Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame
jungtiniame prietaisų skydelyje.
Oro pagalvių sistemos (p. 32) trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio padėtyje II (p. 78), jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei
oro pagalvių sistema veikia sklandžiai, šis
ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.
ĮSPĖJIMAS
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos
veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie
triktį saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo
rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su
įgaliotu Volvo autoservisu.
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti
įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS
oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba
31
02 Sauga
Saugos oro pagalvių sistema
02
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti
vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir
jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir
įkaista. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta,
kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro
pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio salone
pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei
keli dešimtadaliai sekundės.
G018665
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu kairėje pusėje.
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Sutrikęs saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali sukelti gedimą ir baigtis rimtu
žmonių sužalojimu.
PASTABA
G018666
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu dešinėje pusėje.
32
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu
išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos
oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 33)
Keleivio oro pagalvė (p. 33)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 31)
02 Sauga
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto
saugos diržo (p. 27) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 32).
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 27) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 32).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
02
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų
automobilio vietų:
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 33)
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu kairėje pusėje.
1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.
}}
33
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
02
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvę galima išjungti (p. 35), jei automobilyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger
Airbag Cut Off Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo
sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas
ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.
2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas
matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
34
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 33)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)
02 Sauga
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant
paaukštintos pasostės.
Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 33)
galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra
šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali
sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama
nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 167).
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
PASTABA
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra
tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm
ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje
II (p. 78), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 31).
G017800
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio
pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos
keleivio durelės.
02
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo,
kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos
oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo
pulte šviečia
simbolis. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko
gyvybei.
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje,
rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvės padėtis teisinga.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
35
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus automobilio keleivių gyvybei.
2
02
Susijusi informacija
2
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45)
G017724
•
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos
dalį SIPS („Side Impact Protection System“)
perduoda sijoms, statramsčiams, grindims,
stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo
dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų
sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte
nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra
išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis ženklas(p. 31). Tai rodo,
kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
36
G032949
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo
pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį
paveikslėlį).
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.
Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos
priekinių sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia
tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos
02 Sauga
oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio
metu.
ĮSPĖJIMAS
•
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios
šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir
asmenys gali stipriai susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia
šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
„Volvo“ patvirtintus automobilio
sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių
apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite
saugos diržą.
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė
Šoninė oro pagalvė (p. 36) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.
02
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 45) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 35).
Susijusi informacija
•
•
Keleivio oro pagalvė (p. 33)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 44)
Susijusi informacija
•
•
•
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 33)
Keleivio oro pagalvė (p. 33)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė (p. 37)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 38)
37
02 Sauga
Saugos oro užsklanda (IC)
02
ĮSPĖJIMAS
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne
kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik
originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti
didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain)
yra viena iš SIPS sistemos (p. 36) ir saugos
oro pagalvių sistemos (p. 32) dalių. Ji montuojama palei abu automobilio lubų šonus ir
padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivius,
sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro
užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
38
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 27)
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai
apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo
traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją
sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atramos.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio
padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
WHIPS – vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema (p. 38) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
02
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 45) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 35).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 44)
Susijusi informacija
•
•
•
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės
(p. 39)
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 40)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 27)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo
kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio
tipo ir kitų veiksnių.
39
02 Sauga
WHIPS – sėdėjimo padėtis
02
Kad WHIPS sistema (p. 38) užtikrintų optimalią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti
tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir
pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų
kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos
darbui niekas nekliudo.
Net jei sėdynės atrodo nepažeistos, dalis
WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 79).
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos
ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma
mažesnis atstumas.
Veikimas
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų
gali nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės
atlošą, atitinkamą priekinę sėdynę reikia
pastumti į priekį, kad ji nesusiliestų su
nulenkiamu atlošu.
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS
sistemai.
40
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę paveikia itin didelės jėgos,
pvz., automobiliui patyrus smūgį į galinę
dalį, reikia patikrinti WHIPS sistemą.
„Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
02 Sauga
Kada suveikia sistemos
Sistema
Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės
saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai
sumažintų sužalojimų pavojų.
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis (p. 30) priekinėje sėdynėje
Priekinio smūgio ir
(arba) šoninio smūgio, ir (arba) smūgio
į automobilio galą ir
(arba) apsivertimo
atveju
Saugos diržo įtempiklis, galinė sėdynė
Smūgio į priekį ir
(arba) šoną metu, ir
(arba) apsivertus
Saugos oro pagalvės
Priekinio smūgio
atvejuA
(Vairas (p. 33) ir
keleivio saugos oro
pagalvė (p. 33))
Šoninės saugos oro
pagalvės (SIPS)
(p. 36)
Šoninio smūgio
atvejuA
Įsijungia
Saugos oro
užsklanda (IC)
(p. 38)
Smūgio į šoną metu
ir (arba) apsivertus,
ir (arba) smūgio į
priekį metuA
Kaklo apsauga
WHIPS (p. 38)
Galinio smūgio
atveju
A
Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis,
bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.
Jei oro pagalvės (p. 32) išsiskleidė, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo"
rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro
pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo
pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite akumuliatoriaus laidus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti
vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti
esant intensyviam poveikiui. Dirginimo
atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita
išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių
audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
PASTABA
Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.
41
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
režimą
02
Susijusi informacija
Avarinis režimas yra apsauga, įsijungianti, kai
po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios
automobilio funkcijos, pavyzdžiui, kuro įsiurbimo sistema, apsauginių sistemų jutikliai arba
stabdžiai.
Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 62) informaciniame ekrane
gali pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr.
vadovą. Tai reiškia, kad automobilio veikla
yra sutrikusi.
Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos režimas Žr. vadovą,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų
automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
42
•
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį (p. 43)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 43)
02 Sauga
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo
pranešimas Saugos režimas Žr. vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 42), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite
užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir
vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins
atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite
užvesti automobilį.
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Jei pabandžius užvesti automobilio
variklį (p. 43) ir atstačius Saugos režimas Žr.
vadovą pasirodo Normal mode, automobilį
galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.
02
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 42)
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 43)
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą, automobiliu
negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 328). Net jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų
gedimų važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.
43
02 Sauga
Bendroji informacija apie vaikų saugą
02
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse
iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki
3–4 metų amžiaus), o vyresnius – pirmyn
nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo
vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 45).
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai),
kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka
konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.
44
PASTABA
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju
dėl aiškesnių nurodymų.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines duris ir jų langus* galima užblokuoti
mechaniškai (p. 181) arba elektroniniu būdu
(p. 181)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš
vidaus.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 49)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 54)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
02
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržų prie sėdynės padėties horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba
bėgių ir sijų po sėdyne. Aštrios briaunos
gali pažeisti diržo juostas.
G020739
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos
įrengimo instrukcijoje.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra
nesuderinamos.
}}
45
02 Sauga
||
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
02
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
0 grupė
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos diržu.
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu.
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(U)
(U)
maks. 10 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui
(Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1
04301146
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
(U)
(U)
Universaliai aprobuotos
vaikiškos automobilinės
kėdutės.
(U)
maks. 13 kg
2
46
Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
1 grupė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
(U)
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
(U)
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
02
Universaliai aprobuotos
vaikiškos automobilinės
kėdutės.
(U)
}}
47
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
2/3 grupė
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat with
backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
Tipo aprobacija: E1
04301169
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion
with and without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with
and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
(UF)
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with
and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 49)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 54)
•
•
48
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 44)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Jei suaktyvinta (p. 35) priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 45)
montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų
automobilio vietų:
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas
matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių
su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo
sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.
Galite įtaisyti:
•
vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant
priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje
sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė
neįjungta.
•
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.
02
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 44)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 54)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)
49
02 Sauga
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
02
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 45).
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 44)
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 50) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 52).
Dydžio
klasė
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX montavimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
50
Aprašymas
ISOFIX – dydžio klasės (p. 50)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 52)
02 Sauga
Dydžio
klasė
F
G
Aprašymas
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
02
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį,
automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą
transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias „ISOFIX" vaikų kėdutes
„Volvo" rekomenduoja.
51
02 Sauga
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
02
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių
– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės
kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems
automobilių modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo
sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms
įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė
sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
GeraiA
(IL)
C
X
GeraiA
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
GeraiA
(IL)
C
X
GeraiA
(IL)
52
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Svoris
9-18 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo
sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms
įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė
sėdynė
X
GeraiB
B
02
(IUF)
B1
X
GeraiB
(IUF)
A
X
GeraiB
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame
automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
B
Kad kūdikio / vaiko kėdutei ant galinės sėdynės būtų vietos, priekinė sėdynė turi būti nustatyta išilgai pirmyn nuo centrinės padėties.
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės
(p. 50) vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 50) tvirtinimo elementų sistema.
53
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
02
Automobilyje įrengti tam tikrų vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 45) viršutiniai tvirtinimo
taškai. Šios tvirtinimo vietos yra ant bagažo
lentynos ir uždengtos plastikiniais dangteliais.
Atitinkamai tvirtinimo vietai pasiekti nuimkite
plastmasinius dangtelius.
Siekiant palengvinti įmontavimą, automobiliuose su palenkiamomis atramomis galvai
išorinėse sėdynėse, atramos galvai turėtų būti
nulenktos.
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo”
rekomenduoja mažus vaikus kiek galima
ilgiau sodinti į kėdutes, atgręžtas į galą.
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
54
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant
ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 44)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 49)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 50)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
56
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
03
}}
57
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
58
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 108),
(p. 111),
(p. 96),
(p. 89) ir
(p. 122).
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 111) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 99).
Vairo reguliavimas
(p. 83).
(p. 283).
Durų rankena
–
Variklio dangčio atidariklis
(p. 368).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
Valdymo skydelis
Stovėjimo stabdžiai
(p. 306).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 198) ir
(p. 201).
(p. 176),
(p. 181),
(p. 100) ir
(p. 102).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 80).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 83) ir
(p. 32).
Avarinių šviesų signalas
(p. 95).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 62).
(p. 85),
(p. 313) ir
(p. 178).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir telefono valdymas*
(p. 111) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
(p. 111) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 275).
Degimo jungiklis
(p. 77).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 131).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 282),
(p. 283) ir
(p. 287).
Aktyviosios važiuoklės valdymo elementai („Four-C”)*
(p. 187).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 71)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 71)
Laikrodis (p. 72)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
}}
59
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
03
60
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 111) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valdymo skydelis
(p. 176),
(p. 181),
(p. 100) ir
(p. 102).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
Degimo jungiklis
(p. 77).
(p. 275).
(p. 85),
(p. 313) ir
(p. 178).
Avarinių šviesų signalas
(p. 95).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 111) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
(p. 368).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 283).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 80).
Variklio dangčio atidariklis
Stovėjimo stabdžiai
(p. 306).
Vairo reguliavimas
(p. 83).
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 108),
(p. 111),
(p. 96),
(p. 89) ir
(p. 122).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 282),
(p. 283) ir
(p. 287).
Aktyviosios važiuoklės valdymo elementai („Four-C”)*
(p. 187).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 131).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 198) ir
(p. 201).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 62).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 83) ir
(p. 32).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir telefono valdymas*
(p. 111) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 99).
Durų rankena
–
03
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 71)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 71)
Laikrodis (p. 72)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
61
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
03
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 62)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 63)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 67)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 69)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Γia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
1
62
Matuokliai ir indikatoriai
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas (p. 313).
Eco meter. Šis matuoklis parodo, kaip
ekonomiškai buvo vairuojama. Kuo didesnis rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojama.
Spidometras
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo lemputė2Pavarų padėties lemputė3 Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 282), Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 283) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
03
Susijusi informacija
•
•
•
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai4
2
3
4
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 67)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 69)
Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Γia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 370).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
63
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 283) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287).
Matuokliai ir indikatoriai
Skaitmeniniame prietaisų skydelyje galima
pasirinkti įvairias temas. Galimos temos:
„Elegance“, „Eco“ ir „Performance“.
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
03
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu
parinktį Temos, sukant svirtelės reguliavimo
ratuką. Spauskite OK mygtuką. Pasukite
ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės
konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio
prietaisų skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą
galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas (p. 313).
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 108).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei
spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 160).
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
5
6
7
64
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Spidometras
Pavarų perjungimo lemputė6Pavarų padėties lemputė7 Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 282), Automatinė
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 313).
Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 66).
Spidometras
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavarų perjungimo lemputė6Pavarų padėties lemputė7 Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 282), Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 283) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287).
(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 313).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
03
Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 66).
Pavarų perjungimo lemputė6Pavarų padėties lemputė7 Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 282), Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 283) arba
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287).
Indikatorius ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis
prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai8
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
6
7
5
8
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 370).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
65
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Veikimo patikra
„Eco guide“ ir „Power guide“*
Momentinė vertė
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
„ Eco guide “ ir „ Power guide “ – tai du jungtinio prietaisų skydelio (p. 62) prietaisai, padedantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant
degalus.
Γia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 67)
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų
kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip
blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris –
kelionės statistika* (p. 123).
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63).
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 69)
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį,
variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir
stabdžių panaudojimą.
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h)
ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje
įjungia raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai
reiškia prastą ekonomiją, kurios reikėtų
vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina, kaip automobilis buvo vairuojamas
pastaruoju metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų
ekonomiją.
Power guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp variklio naudojamos galios „(Power)“ ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 63).
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
66
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Įjungtos tolimosios šviesos
Kontroliniai ženklai
Ženklas
Paaiškinimas
Posūkio kairėn indikatorius
ABL sistemos gedimas
Posūkio dešinėn indikatorius
Išmetimo sistema
Eco- funkcija įjungta, žr.
„ECO“* (p. 301)
Pasiekiama variklio galia
Panaudojama variklio galia
Pasiekiama variklio galia
Mažesnė viršutinė rodyklė nurodo pasiekiamą
variklio galią9. Kuo didesnis rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios esamoje pavaroje yra
pasiekiama.
Panaudojama variklio galia
Didesnė apatinė rodyklė rodo panaudotą
variklio galią9. Kuo aukščiau rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios imama iš variklio.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo
didelį galios rezervą.
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas
(p. 189)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
9
03
„Start/Stop“, variklis automatiškai išjungtas, žr. „Start/
Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 293)
Slėgio padangose sistema , žr.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema* (p. 342)
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų
funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip
gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis
sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Galia priklauso nuo variklio apsukų.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.
Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia,
tačiau be ABS funkcijos.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
03
3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis
rūko žibintas.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai
reiškia, kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau,
posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą.
68
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos
temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake
yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite
degalų.
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.
Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku
OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 108) arba pats automatiškai
išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo
to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis
šviesomis.
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Eco funkcija įjungta
Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.
Start/Stop
Automatiškai išjungus variklį pasirodo ženklas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas
slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta
klaida (gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
informacijos ženklas.
Žemas variklio alyvos slėgisA
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Įjungti stovėjimo stabdžiai,
skaitmeninis prietaisų skydelis
Įjungti stovėjimo stabdžiai,
analoginis prietaisų skydelis
dangtis10
Jei variklio
uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Generatorius nekrauna
Stabdžių sistemos gedimas
Susijusi informacija
•
•
•
10
Įspėjimas
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 69)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 63)
Paaiškinimas
A
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių
apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais
varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos
lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva –
bendroji dalis (p. 370).
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia variklio alyvos slėgis yra per žemas.
Nedelsiant išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas
užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus,
kreipkitės į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis
mirksi ir galiausiai ima šviesti nuolat.
03
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo
stabdžiai (p. 306).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega
važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų
sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Tik automobiliuose su signalizacija*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
69
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei
sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
03
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir
sankabos skystis – lygis (p. 376).
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
11
70
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti
toliau.
•
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 376). Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, tačiau ženklai tebedega,
automobiliu važiuoti galima. Atsargiai
nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito
stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega
tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai
stabdant slys automobilio galas.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai
nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką
automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima
išvalyti mygtuku OK, žr. Meniu naršymas –
jungtinis prietaisų skydelis (p. 108). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą
OK mygtuku.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis11 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 67)
Lauko temperatūros matuoklis
Kelionės ridos skaitiklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 63)
03
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
skaitmeniniame prietaisų skydelyje
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
analoginiame prietaisų skydelyje
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C,
ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti
aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis
Kelionės ridos skaitiklio ekranas12
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami
trumpiems atstumams matuoti. Atstumas
rodomas ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite
kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką RESET, bus atstatytas ridos
skaitiklis. Papildomos informacijos rasite
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 122).
Susijusi informacija
•
12
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.
71
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Combined Instrument Panel Software
03
Open Source Software Notice
Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.
Ekranas laikui rodyti13
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 111).
Susijusi informacija
•
13
72
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Ženklai ekrane
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius
ir informacijos ženklus.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir
jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali
turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis.
Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Žemas variklio
alyvos slėgis
(p. 69)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 69),
(p. 306)
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas stovėjimo stabdys,
alternatyvus
ženklas
(p. 69)
Saugos oro
pagalvės - SRS
(p. 31),
(p. 69)
Priminimas užsisegti saugos
diržą
(p. 27),
(p. 69)
Generatorius
nekrauna
(p. 69)
Stabdžių sistemos gedimas
(p. 69),
(p. 303)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 31),
(p. 42),
(p. 69),
(p. 287)
03
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 67),
(p. 93)
Išmetimo sistema
(p. 67)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
73
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Ženklas
03
74
Paaiškinimas
Žr.
ABS sistemos
gedimas
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
(p. 67),
(p. 303)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 67)
Įjungtas galinis
rūko žibintas
(p. 67),
(p. 94)
Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo
kontrolė), Priekabos stabilizavimo
sistema
(p. 67),
(p. 190),
(p. 325)
„Start/Stop“*,
variklis automatiškai sustabdomas
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
(p. 67),
(p. 190)
Paaiškinimas
Žr.
(p. 207),
(p. 217)
(p. 67),
(p. 299)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, įspėjimo
apie atstumą sistema* (atstumo
įspėjimas)
ECO funkcija*
įjungta
(p. 67),
(p. 301)
Radaro jutiklis*
Slėgio padangose sistema*
(p. 67),
(p. 342)
(p. 215),
(p. 219),
(p. 236)
Greičio ribotuvas
(p. 195)
Priekinio stiklo
jutiklis*, Kameros
jutiklis*, Lazerio
jutiklis*
(p. 90),
(p. 226),
(p. 236),
(p. 240),
(p. 244),
(p. 249)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
(p. 67)
Mažas kuro kiekis bake
(p. 67),
(p. 143)
Automatinio stabdymo*, įspėjimo
apie atstumą*
(atstumo perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo apie susidūrimą* sistemos
(p. 219),
(p. 226),
(p. 236)
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą
ekrane
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Paaiškinimas
Žr.
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 198)
(p. 215)
(p. 67)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
Įjungtos tolimosios šviesos
(p. 67),
(p. 89)
(p. 201),
(p. 205)
Kairės pusės
posūkio žibintai
(p. 67)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, laiko intervalas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Ženklas
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
ABL sistema*
(p. 93)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 239)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 240)
Stovėjimo stabdžiai
(p. 306)
Lietaus jutiklis*
(p. 99)
Aktyviosios tolimosios šviesos
(AHB (Active High
Beam))*
(p. 90)
„Start/Stop“*
(p. 299)
„Start/Stop“*
(p. 299)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo perspėjimo sistema*,
„Lane Departure
Warning“ (LDW),
eismo juostos laikymo pagalbos
funkcija (LKA)
(p. 240),
(p. 244),
(p. 249)
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 243)
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 244),
(p. 249)
Įrašyto greičio
informacija*
(p. 192)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 143)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* Būtina
techninė priežiūra
(p. 143)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 143)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 143)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 143)
Degalų pylimo
angos dangtelis,
dešiniajame šone
(p. 313)
Pavaros perjungimo indikatorius
(p. 282)
Pavarų padėtys
(p. 283)
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
75
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Ženklas
„Volvo Sensus“
Paaiškinimas
Žr.
Alyvos lygio matavimas
(p. 371)
Parkavimo pagelbiklis – PAP*
(p. 258)
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
03
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 30)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
įjungta
(p. 35)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
išjungta
(p. 35)
Susijusi informacija
76
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 67)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 69)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 111)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM* – galima
MEDIA, TEL,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
Apžvalga
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Raktelio padėtys
Įstatykite nuotolinio valdymo raktelį
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
1. Laikydami nuotolinio valdymo pultelį už
raktelio pusės, įkiškite jį į uždegimo jungiklį.
2. Tada įspauskite nuotolinio valdymo pultelį
fiksatoriuje į galinę padėtį.
SVARBU
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 111).
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Prie interneto prijungtas automobilis *, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
03
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).
Klimato kontrolės sistema (p. 125).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254) – CAM*.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį
Įspauskite nuotolio valdymo pultelį, leiskite
jam iššokti ir ištraukite iš uždegimo jungiklio.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio
valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte* funkcija, nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo jungiklį - jį galima laikyti, pvz., kišenėje. Papildomos informacijos apie beraktės sistemos funkcijas rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 170).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų,
kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima
nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba
II. Šiame automobilio savininko vadove tokie
lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
03
Lygis
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes
galima reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis ribotą laiką – žr. „Sensus“
informacijos ir pramogų sistemos priedą.
I
•
Galima naudoti stoglangį,
elektra valdomus langus, 12 V
lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio
stiklo valytuvus.
II
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
0
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos
kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
•
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos
sistemos. Vis dėlto elektrinį
sėdynių pasosčių ir galinio
lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų
vengti!
14
15
78
Nereikia automobiliuose su berakte* funkcija.
Apie 2 sek.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas
raktelio padėtis nespauskite stabdžių /
sankabos pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį14, spustelėkite START/
STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį14, nuspauskite ir ilgai15 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti mygtuką START/STOP ENGINE.
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas
esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui
rasite „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą arba
išjungimą ieškokite Variklio užvedimas
(p. 275).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.
Vilkimas
Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 326).
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*16
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
03
Raktelio padėtys (p. 77)
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra* (p. 80).
16
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į
priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą
krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal / žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų keleiviai.
03
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima
perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima
pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo
kampą ir juosmens atramą*.
Elektra valdoma sėdynė
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 80)
•
Sėdynės, galinės (p. 81)
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu,
kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus
raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant I
padėtyje ir tik varikliui veikiant.
Susijusi informacija
•
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų
apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą
blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų,
automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0 ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Sėdynė su atminties funkcija*
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Reguliuoti atlošo kampą
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir
išorėn.
80
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių nuostatas.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Nustatymų įrašymo mygtukas
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.
Avarinis sustabdymas
Sėdynės, galinės
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios
sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
2. Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo
pat metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodys tekstas.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas17, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 160).
17
03
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 132) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 132).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 79)
Sėdynės, galinės (p. 81)
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių
ūgį, kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis.
Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Norėdami vėl nuleisti galvos atramą, nuspauskite greta kairiojo tvirtinimo strypo esantį
mygtuką ir tuo pačiu metu atsargiai stumkite
galvos atramą žemyn.
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
81
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos
atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal
keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę
galvos dalį (jei įmanoma).
03
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
Atlošas padalintas į dvi dalis. Dalis galima pirmyn nulenkti kartu arba atskirai.
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
1. Patraukite reikiamą rankenėlę. Jie įrengti
čia pat, liuko viduje.
2. Nulenkite atlošą į priekį.
Jei ketinate nuleisti atlošo plačiąją pusę, iki
galo nuleiskite centrinį galvos atlošą.
PASTABA
Nulenkus sėdynių atlošus, reikia šiek tiek
pirmyn pastumti galvos atramas, kad jos
sukontaktuotų su pasoste.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar atlošai ir galvos atlošai, juos
pakėlus, yra saugiai užfiksuoti, kad išvengtumėte susižalojimo esant staigiam stabdymui ar avarijai.
1. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje II.
2. Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu
kitose sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
82
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 79)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 80)
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį,
be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus
greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3. Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad
užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė
standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo
pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę
padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
03
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.
Reguliuojama vairo jėga* (p. 187).
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1. Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte vairą.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Klaviatūros* ir mentelės*
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
Veikimas
03
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 198)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC* (p. 201)*.
Automatinės pavarų dėžės rankinio
pavarų perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 283).
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,
„Sensus Infotainment“.
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 84)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo
funkcija, vairas pradedamas šildyti užvedus
variklį. Funkcija automatiškai įsijungia, kai
automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra
nesiekia maždaug 10 °C. Ši funkcija suaktyvi-
84
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
nama / išaktyvinama per meniu sistemą MY
CAR (p. 111).
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,
prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 96)
reguliuoti.
Apžvalga, žibintų jungikliai
Rankenėlės padėtys
PASTABA
Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose
gabaritiniuose / stovėjimo žibintuose naudojamos tos pačios lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų
švietimo ryškumas būna didesnis.
03
Padėtis
Paaiškinimas
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų
bei aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Dieninių ir stovėjimo žibintų rankenėlė
Ratukas18, reguliuojantis priekinių žibintų
aukštį
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir
šoniniai gabaritiniai žibintai, kai
raktelis nustatytas automobilio
elektros sistemos padėtyje II
arba veikia variklis.
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai, kai
automobilis yra pastatytas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
18
Nėra automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
85
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Padėtis
03
Paaiškinimas
Padėtis
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir
šoniniai gabaritiniai žibintai
dieną, kai raktelis nustatytas
automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis.
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai
esant prieblandai ar tamsiam
paros metui arba įjungus galinius rūko žibintus ar priekinio
stiklo valytuvus.
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 89)* funkcija.
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 90)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima
įjungti veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Paaiškinimas
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai.
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
A
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti
.
režimą
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per
silpna ar pakankamai stipri, pvz., esant
rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
Prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio
apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 78).
86
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų
spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.
1. Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį
I.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias
krovinys bagažinėje
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių
žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl
reguliavimo ratuko nėra.
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai
Gabaritiniai ir stovėjimo žibintai įjungiami priekinių žibintų jungikliu.
03
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (p. 87)
Važiavimo dieną šviesos (p. 88)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)
Žibintų jungiklio rankenėlė – gabaritinių / stovėjimo žibintų padėtyje.
(kartu įjungiaPasukite jungiklį į padėtį
mas automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Tik vairuotojas
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Keleiviai visose sėdynėse
Jei raktelis yra automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis, vietoj priekinių
gabaritinių / stovėjimo žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės
dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai vyksta
nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra
rankenėlė arba kokioje automobilio elektros
sistemos padėtyje nustatytas raktelis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
87
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 85)
Važiavimo dieną šviesos
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, esant
natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
03
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running
Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir
įjungus priekinio stiklo valytuvus arba galinius
rūko žibintus.
88
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau
ji negali visais atvejais teisingai nustatyti,
ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna /
pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus
iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai.
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio II
padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato,
kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato
apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po
maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai
žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis
įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios šviesos lieka
įjungtos. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
Kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė yra
, veikiant varikliui arba nustapadėtyje
čius raktelio padėtį II artimųjų šviesų žibintai
veikia nuolat.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į
tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
03
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
19 arba
kai rankenėlė yra padėtyje
.
Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos)
stumdami perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada jį atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link vairo.
Susijusi informacija
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)
Žibintų jungikliai (p. 85)
, veikiant
Kai rankenėlė yra padėtyje
varikliui arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Tolimųjų šviesų žibintas
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padė.
tyje
•
•
sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos
šviesai. Artimosios šviesos taip pat suaktyvinamos automatiškai, jei įjungiami valytuvai
arba galiniai rūko žibintai.
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
.
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai, vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus
19
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
89
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
įjungti / išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais20, žr. MY CAR (p. 111).
Susijusi informacija
03
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 93)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 90)
•
Tunelio aptikimas* (p. 89)
Žibintų jungikliai (p. 85)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 98)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija siūloma su
įjungimo / išjungimo galimybe arba prisitaikymo galimybe (atsižvelgiant į priekinių žibintų
variantą). Funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų
šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių
galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš
tolimųjų į artimąsias šviesas. Aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija pritemdo tik tą šviesų dalį, kurios yra nukreiptos
tiesiai į transporto priemonę. Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High
Beam – AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros
jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija
gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
žiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei nuo to momento, kai kameros jutiklis
nebeaptinka atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesos arba priekyje
važiuojančių transporto priemonių galinių
žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją, tuomet, priešingai nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir
toliau lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių
automobilių arba priešais esančių automobilių
pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio,
kuri šviečia tiesiai į transporto priemonę.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atva-
20
90
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
dulys yra šiek tiek ryškesnis nei artimųjų
šviesų.
Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas
.
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami
praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų
(jei
valdymo rankenėlė yra padėtyje
funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą
MY CAR, žr. MY CAR (p. 111)).
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia arba viršija 20 km/h.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas
tampa mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems
ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik
žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei
artimųjų šviesų.
03
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama)
stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas
esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai grąžinamos artimosios šviesos.
Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus AHB, prietaisų informaciniame
ekrane įsijungia ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas
. Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra
iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spin}}
91
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
03
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Active high
beam laikinai nepasiekiamos Įjunkite
rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto
žibintų jungiklio rankenėlė gali vis tiek išlikti
padėtyje
. Tas pat taikoma, jei pasirodo
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą ir ženklas
.
Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai
tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai
funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango jutikliai nebeblokuojami, praneši.
mas dingsta ir įsijungia ženklas
92
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą
esant palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam
rūkui
•
•
•
•
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi
važiuojančių automobilių žibintų šviesa
(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą
sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 234).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)
Žibintų jungikliai (p. 85)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimaliam apšvietimui
posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami
saugą.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL
moje MY CAR, žr. MY CAR (p. 111)). Sutrikus
funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skyir tuo pat metu
delyje pasirodo ženklas
informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist.
sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
03
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir
tik kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –
ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo
kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią
posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas
didesnį saugumą.
Funkciją21 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 111).
Priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas, žr. Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas (p. 98).
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu siste-
21
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
93
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Posūkio apšvietimo žibintai*
Galinis rūko žibintas
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai su prisitaikančių aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija
(aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija) turi posūkio apšvietimo žibintus, kurie staigiame posūkyje laikinai apšviečia zoną įstrižai priešais automobilį, vairo
sukimo kryptimi arba posūkio signalo kryptimi.
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima
įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pastebėtų važiuojantį automobilį.
Susijusi informacija
•
Funkcija suaktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios arba artimosios šviesos ir automobilio
greitis nesiekia maždaug 30 km/h.
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos žibinto, kai važiuojama atbuline
eiga.
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 90)
Žibintų jungikliai (p. 85)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui
esant padėtyje II arba veikiant varikliui ir
žibintų jungiklio rankenėlei esant padėtyje
arba
.
Norėdami įjungti / išjungti, spustelėkite mygtuką. Galinio rūko žibinto indikatorius
jungtiniame prietaisų skydelyje ir mygtuko
lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko žibintu.
Išjungus variklį arba žibintų jungiklio rankearba
, galinėlę perjungus į padėtį
nis rūko žibintas išsijungia automatiškai.
94
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Žibintų jungikliai (p. 85)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Stabdžių žibintas
Avarinių šviesų signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš
vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 201), „City Safety“ (p. 220) arba įspėjimo
apie susidūrimą sistema (p. 227) ima stabdyti
automobilį.
Suaktyvinus avarinius žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje ima mirksėti abiejų posūkio
žibintų ženklai.
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 96)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 305)
03
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 305)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas įjungiamas automatiškai, kai
automobilis stabdomas taip staigiai, kad
suaktyvinamas avarinis stabdžių žibintų signalas ir greitis nesiekia 10 km/h. Avarinis signalas lieka veikti, kol automobilis stovi ir automatiškai išjungiamas automobiliui nuvažiavus
arba nuspaudus mygtuką.
95
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkių žibintai
Posūkio indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai
nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 67).
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Susijusi informacija
•
Avarinių šviesų signalas (p. 95)
G021149
03
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Posūkių žibintai.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 111).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
96
Salono apšvietimas
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0;
•
automobilis atrakintas, bet variklis
neįjungtas.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Lubų apšvietimas priekyje
Automatinis apšvietimas
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs
priekinės skaitymo lemputės.
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti
nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia
geriau matyti daiktus daiktadėžėje ir pan.
tamsesniu paros metu. Apšvietimas pamažu
užgęsta užrakinus automobilį. Šviesumas valdomas žibintų jungiklio (p. 85) reguliavimo
ratuku.
Galinis stogo apšvietimas
•
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Neutrali padėtis
03
G021150
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai
priklausomai nuo šių dalykų.
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir
veikia 30 sekundžių, jei:
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163)
arba Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas (p. 167)
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0.
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant
arba uždarant kurias nors šonines duris.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio (p. 151) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi
minutes, jei vienos iš durų yra atidarytos.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
97
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš
stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų,
automobilio numerių lentelių apšvietimo,
salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.
03
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
degimo jungiklio.
2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.
Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip
ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 89).
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų
žibintai, stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių
lemputės, valstybinio numerio apšvietimas,
salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 111).
Susijusi informacija
•
98
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 98)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš
stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų,
automobilio numerių lentelių apšvietimo,
salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163). Jis naudojamas,
norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo pulteliu, užsidega stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių lemputės, valstybinio numerio
apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo
apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo
apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 111).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė (p. 98)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų
funkcija, priekinių žibintų šviesos spindulį reikia atstatyti į pradinę padėtį kai dešinės pusės
eismas keičiasi į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia
reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra
aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija*.
Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad
nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų
tolimųjų šviesų žibintų funkcija. Perjungiant
priekinių žibintų šviesos spindulį dešinės arba
kairės pusės eismui, automobilis su veikiančiu
varikliu turi nejudėti.
Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 111).
Halogeniniai priekiniai žibintai
Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį. Priekinių žibintų raštas parinktas toks,
kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys
vairuotojai.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valytuvai ir plautuvai
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei
galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai22
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite laiko
ir valymo judesių santykį.
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skyde.
lyje parodomas lietaus jutiklio ženklas
03
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus žiemą, įsitikinkite, kad jų mentelės nėra prišalusios ir kad
nuo priekinio stiklo nuvalytas visas sniegas
ar ledas.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
22
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų
šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite
Automobilių plovykla (p. 408) ir Valytuvų
šluotelės (p. 385).
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi
būti I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų
svirtelė turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutik. Priekinio stiklo valytuvai
lio mygtuką
atliks vieną valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą
nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį
žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn,
valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 385). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis
– pildymas (p. 387).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
99
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Išjungti
Priekinio lango plovimas
Elektra valdomi langai
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn į kitą valytuvų programą.
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairo.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo, lietaus jutiklis
išsijungia automatiškai.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite
lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja
arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba
II padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje
užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Šildomi valytuvų purkštukai*
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į
ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant
skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę
papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų
plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Susijusi informacija
•
Plovimo funkcija.
100
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Plovimo skystis – pildymas (p. 387)
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis*
ir galinių elektra valdomų langų kėliklio
išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai
su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas
elektra* (p. 181).
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
ĮSPĖJIMAS
Valdymas
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių,
įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai
neįstrigs.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio valdymo pulteliu.
03
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš
automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima apeiti
apsaugą nuo sužnybimo, jei lango uždarymas
buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus
ledui: tai atliekama laikant pakėlus lango
uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po
dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų
apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima uždaryti
langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas
valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 78)). Elektra valdomus langus galima
stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo
ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo
pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu ir
centrinis užraktas
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo
rakteliu iš lauko arba centriniu užraktu iš
vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus
langus, rasite Nuotolinio valdymo pultas
(p. 159) ir Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus (p. 176).
}}
101
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Sistemos perkrovimas
Saulės užuolaidėlės*
Šoniniai veidrodėliai
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
Galinio lango lentynoje yra įmontuota saulės
užuolaidėlė.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos
svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
03
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
–
Patraukite saulės užuolaidėlę ir dviem
kabliukais užkabinkite ją ant stogo spaustuko.
> Užuolaidėlės spyruoklės jėga laikys
kabliukus vietoje.
Kai saulės užuolaidėlės nenaudojate, atkabinkite ją, paimkite už rankenėlės ir leiskite lėtai
susivynioti.
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Reguliavimas
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite
mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.
102
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Nustatymų įrašymas23
Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į
kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,
žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 160).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį23
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir
paspauskite mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis
automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį23
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai
automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant
automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 111).
23
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu23
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti/atlenkti automatiškai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 111).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R
mygtukus.
2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite L ir R mygtukus.
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1. Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
03
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 98) arba
laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 98),
įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 104)
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
•
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 104)
Automatinis tamsinimas*
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią
funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 104).
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 80).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
103
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo
priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
Šildomas priekinis stiklas*, galinis
langas ir šoniniai veidrodėliai
03
liatoriaus. Vis dėlto po tam tikro laiko funkcija
išjungiama automatiškai. Po to galinio lango
šildymas įjungiamas ir išjungiamas automatiškai, kai lauko temperatūra nesiekia +7 °C.
PASTABA
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio lango šildymas nėra įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai, jei suaktyvinta
Eco funkcija, tačiau jis lieka išjungtas net
jei lauko temperatūra žemesnė kaip +7 °C.
Daugiau informacijos apie Eco funkciją
rasite „ECO“* (p. 301).
Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas (p. 135).
Šildymas, priekinis stiklas
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių
pašalinti.
Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką,
įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite
šildymą, kai tik nutirps sniegas / išgaruos
migla, kad be reikalo neapkrautumėte akumu-
104
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.
Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY
CAR (p. 111).
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei
trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite
tamsinimo rankenėle:
1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į
salono vidų.
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Kalibravimas
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija
nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią
pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis,
gali tekti jį sukalibruoti.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai:
vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn
nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
Kompasą (p. 105) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
Susijusi informacija
•
Šoniniai veidrodėliai (p. 102)
03
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba ant bagažinės palangės ir šviesa
nepasieks jutiklių, salono ir šoninių galinio
vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija
veiks ribotai.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
PASTABA
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: N
(šiaurė), NE (šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs), SW (pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai,
užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 78). Norint suaktyvinti /
išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką
galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
105
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
7. Automobiliuose su šildomu priekiniu
langu*: jei, suaktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas
C, atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi 6 punktu pirmiau esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai, žr.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas (p. 135).
03
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Magnetinės zonos.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15).
Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
Stoglangis*
Stoglangis valdomas stogo skydelyje esančiu
valdikliu.
Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu būdu.
Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai, ties užpakaliniu galu bei horizontaliai.
Jei norite atidaryti stoglangį, raktelį reikia
pasukti į I arba II padėtį.
Horizontalus atidarymas
6. Važiuokite lėtai ratu ne daugiau kaip
10 km/val. greičiu, kol ekrane pasirodys
kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus,
kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
G021343
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas C.
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.
Atidarymas, automatinis
Atidarymas, rankinis
Uždarymas, rankinis
Uždarymas, automatinis
106
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Atidarymas
Visiškai stoglangiui atidaryti patraukite valdymo rankenėlę atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.
Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu –
patraukite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo
taško. Kol laikysite paspaustą mygtuką, stoglangis judės link maksimaliai atidarytos padėties.
Uždarymas
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo,
nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi
nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos
apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
03
Vertikalus atidarymas
G021345
Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į
priekį iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka. Kol laikysite paspaustą mygtuką,
stoglangis judės link uždarytos padėties.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.
Nustačius pultelio padėtį 0 ir ištraukus nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio,
maitinimo tiekimas stoglangiui nutraukiamas.
G028899
Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį.
Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo
funkcija veikia tik uždarant ne rankiniu, o
automatiniu būdu.
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
Vienu ilgu užrakto mygtuko spustelėjimu
uždaromas stoglangis ir visi langai, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163) ir
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176). Užrakinami durelės ir bagažinės
dangtis. Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, spauskite užrakto mygtuką dar kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangis uždaromas nuotolinio valdymo pulteliu, įsitikinkite, kad niekas
nebus prispaustas.
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta rankinė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka
atgal kartu su stoglangiu. Norėdami ją užda-
}}
107
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
ryti, paimkite už rankenėlės, ištraukite pirmyn
ir užfiksuokite.
Apsauga nuo prispaudimo
03
Automatinio uždarymo metu, stoglangio
apsauga nuo prispaudimo įsijungia tuomet,
kai angą blokuoja kliūtis. Jei stoglangis blokuojamas, jis sustoja ir automatiškai grįžta į
buvusią padėtį.
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 109),
rodomus informaciniame ekrane jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 62). Tai, kurie meniu yra
rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 78).
Vėjo kreiptuvas
Ekranas (skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis)
ir meniu naršymo valdymo elementai.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti ir pranešimams patvirtinti.
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
Ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir
meniu naršymo valdymo elementai.
Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris
iškyla jį atidarius.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į
pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.
paaiškinimus po kiekviena konkrečia
funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 109), jį reikia
patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti
meniu.
Susijusi informacija
•
108
Pranešimai – tvarkymas (p. 111)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Stovėj. šildytuv.*
Pranešimai
Kelionės komp. atstat.
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 78).
Susijusi informacija
•
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 62)
Pranešimas
Paaiškinimas
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 63)
•
Saugiai
sustokiteA
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108)
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio
savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
Skait. greitis
Šildytuvas*
Papild. šild.*
TC parinktys
Aptar. būsena
Alyvos
lygis24
Pranešimai (##)25
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
Pranešimai25
Alyvos lygis24
24
25
Tam tikri varikliai.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
109
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis
laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, mėnesių
nuo paskutinės techninės
priežiūros skaičių, variklio
darbo trukmę ir alyvos
klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba
saugiai sustabdykite automobilį. Išjunkite pavarą ir
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kol pranešimas
išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.
Įkraukite akumuliatorių.
03
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo
intervalų, sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu
sukimo momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
110
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
A
B
C
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic* (p. 283).
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 111)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 109), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane,
galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui
arba indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas atminties sąraše tol, kol triktis
galiausiai pašalinama.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK, kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus galima slinkti reguliavimo ratuku
(p. 108).
03
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą
reikia perskaityti (spauskite OK) prieš
atnaujinant buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis (p. 109)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
111
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
03
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
atmetamas telefoninis skambutis;
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių
aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteris gali registruoti, apskaičiuoti ir rodyti informaciją.
Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio
tipas yra analoginis ar skaitmeninis:
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 114)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 118)
Kelionės kompiuterio nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis
automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint
naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti
raktelį į padėtį II (p. 78) arba užvesti variklį.
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
Grupių meniu
Kelionės kompiuteris turi du skirtingus grupių
meniu:
112
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
•
•
Funkcijos
Antraštė jungtiniame prietaisų skydelyje
Kelionės kompiuterio funkcijos arba antraštės rodomos begaliniu ciklu.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
03
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
113
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės kompiuterio meniu rodmenys keičiami cikliškai. Viena iš alternatyvų – pradingęs kelionės kompiuterio ekranas. Tai taip pat
žymi ciklo pradžią / pabaigą.
Funkcijos
Funkcijoms atverti ir patikrinti / suderinti atlikite šiuos veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Paspauskite OK: atsiveria ciklas su visomis funkcijomis.
03
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Toliau pateikiamoje lentelėje išdėstytos įvairios kelionės kompiuterio funkcijos:
Informacinis ekranas ir valdymas.
OK – atveria ciklą su kelionės kompiuterio
funkcijomis + suaktyvina pažymėtą
parinktį.
Reguliavimo ratukas – atveria ciklą su
kelionės kompiuterio antraštėmis + slenka
per parinktis.
RESET – anuliuoja, prilygina nuliui arba
išeina iš funkcijos po išrankos padarymo.
114
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Funkcijos
Informacija
Skait. greitis
Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre:
•
•
•
•
km/h
myl./val.
Rodinio nėra
Šildytuvas*
•
•
•
Atverkite su OK, pasirinkite su reguliavimo ratuku, patvirtinkite su OK ir išeikite
paspausdami RESET.
TIESIOGINIS UŽVEDIMAS
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* –
laikmatis (p. 141).
03
- 1 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo
meniu.
- 2 laikmatis – nukreipia į laiko pasirinkimo
meniu.
Papild. šild.*
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 145).
• Auto įj.
• Išjungta
TC parinktys
•
•
•
•
•
Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kuro sąnaudos
Vidutinis greitis
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
Aptar. būsena
Γia galima nurodyti / suaktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje matyti
kaip antraštes. Jau suaktyvintų elementų ženklai yra BALTI su varnele. Kiti yra PILKI be varnelės:
1. Atverkite funkciją su OK, perslinkite parinkčių ženklus reguliavimo ratuku ir pasirinkite /
sustokite ties pageidaujamu ženklu.
2. Patvirtinkite su OK: ženklas pakeičia spalvą iš PILKOS į BALTĄ ir pažymimas varnele.
3. Toliau rinkitės funkcinius ženklus su reguliavimo ratuku arba užbaikite su RESET.
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
115
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
A
03
Funkcijos
Informacija
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 371).
Pranešimai (##)
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 111).
Tam tikri varikliai.
Antraštės
Vieną iš toliau esančioje lentelėje pateikiamų
antraščių galima pasirinkti nepertraukiamai
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje. Kad
nurodytumėte, kurią, atlikite toliau aprašomus
veiksmus:
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Sukite reguliavimo ratuką: kelionės
kompiuteriui pasirenkamos antraštės
rodomos ciklu.
3. Sustokite ties pageidaujama antrašte.
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame
prietaisų skydelyje
Informacija
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T1.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T2.
Atst. su baku
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu
bake“ (p. 122).
Degalų sąn.
Momentinės sąnaudos.
Vidut. greitis
•
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat žymi ir ciklo pradžią / pabaigą.
Kelionės metu galima bet kada įjungti kitą
jungtinio prietaisų skydelio kelionės kompiuterio parinktį. Atlikite šiuos veiksmus:
116
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius RESET, atstatoma funkcija Vidut. greitis.
Pasukite reguliavimo ratuką – sustokite
ties pageidaujama antrašte.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Parametrų atstatymas – Ridos skaitiklis
ir vidutinis greitis
Kai jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma
kelionės kompiuterio antraštė T1, visas
atst.,T2, visas ats. arba Vidut. greitis:
•
Nuspauskite ir ilgai palaikykite RESET
RESET: pasirinkta antraštė prilyginama
nuliui.
03
Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.
Susijusi informacija
•
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 112)
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
117
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės kompiuterio meniu rodmenys keičiami cikliškai. Viena iš alternatyvų – pradingę
trys kelionės kompiuterio rodiniai. Tai taipogi
žymi ciklo pradžią / pabaigą.
Funkcijos
Funkcijoms atverti ir patikrinti / suderinti atlikite šiuos veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Paspauskite OK: atsiveria ciklas su visomis funkcijomis.
03
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Toliau pateikiamoje lentelėje išdėstytos įvairios kelionės kompiuterio funkcijos:
Informacijos rodiniai ir perjungiklio valdymo elementai.
OK – atveria ciklą su kelionės kompiuterio
funkcijomis + suaktyvina pažymėtą
parinktį.
Reguliavimo ratukas – atveria ciklą su
kelionės kompiuterio antraštėmis + slenka
per parinktis.
RESET – anuliuoja, prilygina nuliui arba
išeina iš funkcijos po išrankos padarymo.
118
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Atminkite, kad ši funkcija neatstato abiejų ridos skaitiklių T1 ir T2: žr. lentelę kitame skirsnyje „Antraštės“ arba „Atstatymas“ - vidutinis greitis ir sąnaudos“ , kur rasite papildomos
informacijos apie šį procesą.
•
•
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 111).
Temos
Γia pasirenkama jungtinio prietaisų skydelio (p. 62) išvaizda.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
03
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 145).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Stovėj. šildytuv.*
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* –
laikmatis (p. 141).
•
•
•
A
Tiesioginis užved.
- 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 371).
Tam tikri varikliai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
119
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Antraštės
Vieną iš toliau esančioje lentelėje pateikiamų
antraščių derinių galima pasirinkti nepertraukiamai rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kad nurodytumėte, kurią, atlikite toliau aprašomus veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
03
2. Pasukite reguliavimo ratuką: pasirenkami antraščių deriniai pateikiami ciklo
pavidalu.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio antraštės, po vieną kiekviename „lange“.
3. Sustokite ties pageidaujamu antraščių
deriniu.
Antraščių deriniai
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos
skaitiklis T1.
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos
skaitiklis T2.
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
kmh<>mph
Kelionės kompiuterio informacijos
nėra.
Kelionės metu galima bet kada įjungti kitą
jungtinio prietaisų skydelio kelionės kompiuterio antraščių derinį. Atlikite šiuos veiksmus:
•
120
Informacija
Pasukite reguliavimo ratuką – sustokite
ties pageidaujama antrašte.
kmh<>mph – žr. skirsnį „Skaitmeninis greičio rodymas“ (p. 122).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir tuo
pačiu žymi ciklo pradžią / pabaigą.
Parametrų atstatymas – Ridos skaitiklis
Pasukite reguliavimo ratuką į antraščių
derinį, kuriame yra atstatytinas ridos skaitiklis:
•
Nuspauskite ir ilgai palaikykite RESET
RESET: pasirinktas ridos skaitiklis prilyginamas nuliui.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Atstatymas“ - vidutinis greitis ir
sąnaudos
1. Pasirinkite funkciją Kelionės komp.
atstat. ir suaktyvinkite ją spausdami OK.
2. Reguliavimo ratuku pasirinkite vieną iš
toliau nurodytų parinkčių ir suaktyvinkite
spausdami OK:
•
•
•
l/100 km
03
km/h
Atstatyti abu
3. Užbaikite spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
121
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – papildoma
informacija
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Papildoma informacija apie kelias funkcijas
pateikiama žemiau.
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų
kiekiu.
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
03
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis,
jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas
sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant didesniu greičiu, sąnaudos
susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/
myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų
keitimas“ (p. 122).
26
122
Tik su jungtiniu prietaisų skydeliu "Digital".
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Keisti vienetus
Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti
atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.
MY CAR (p. 111).
PASTABA
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas
„----“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai,
kaip gali būti veikiamos degalų sąnaudos,
rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 23).
Skaitmeninis greičio rodinys26
Greitis rodomas kitais vienetais (km/h / myl./
val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų
skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti myl./val.,
kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį
km/h ir atvirkščiai.
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
Informacija apie buvusias keliones įrašoma su
vidutinėmis degalų sąnaudomis ir vidutiniu
greičiu. Ją galima peržiūrėti centrinio valdymo
pulto ekrane stulpelinės diagramos pavidalu.
Veikimas
Eksploatacija
Meniu sistemoje MY CAR galima nustatyti
įvairias nuostatas, žr. MY CAR (p. 111) – Trip
statistics.
Pažymėjus parinktį „Reset when vehicle
has been off for minimum 4h“, baigus
kelionę ir automobilį pastačius bent
4 valandoms visa statistika automatiškai
panaikinama. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
03
• Reset when vehicle has been off for
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami EXIT.
Jei nepraėjus 4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu
būdu panaikinti esamą laikotarpį. Tai atliekama per parinktį „Start new trip“.
Kelionės statistika27
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto mastelio). Dešinėje esantis stulpelis
pateikia esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km:
priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli dešinėje pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir viršutinės.
27
• Start new trip – mygtuku ENTER panai-
kinama visa ankstesnė statistika. Iš meniu
išeinama pasirenkant EXIT.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“
(p. 66).
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
123
KLIMATO REGULIAVIMAS
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė (p. 131). Klimato reguliavimo sistema
vėsina arba šildo, bei sausina orą automobilio
salone.
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 134)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone
užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Būtina atminti
•
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,
šoniniai automobilio langai ir stoglangis*
turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 177) funkcija
vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti
automobilį, kai lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo)
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti
oro kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia,
pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima
laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai
pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama
pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo
funkcija (p. 135). Norėdami sumažinti
rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus
langų valymo priemone.
PASTABA
Kad išvengtumėte galinio lango rasojimo,
neužblokuokite galinėje lentynoje įrengtų
ventiliacinių angų drabužiais ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 126)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
(p. 128)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 131)
Oro paskirstymas salone (p. 129)
Oro kokybė (p. 126)
Automobiliai su Start/Stop*
Automatiškai išsijungus (p. 292) varikliui, gali
būti apribojamos tam tikros įrangos funkcijos,
pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis (p. 133).
04
Automobiliai su ECO*
Kai suaktyvinta ECO (p. 301) funkcija, tam
tikros įrangos funkcionalumas gali būti sumažintas arba ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 134).
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
125
04 Klimato reguliavimas
04
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka
jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro
srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai
automobilio viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 126) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.
Automobilio salono filtras (p. 127)
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 126),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į
saloną. Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose
nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta
vienoda abiejų pusių temperatūra.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo
skydelio.
•
•
•
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 128)*
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
Temperatūros reguliavimas salone
(p. 134)
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
126
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
Medžiagos salone (p. 128)
Švaraus oro salone palaikymo paketas
(CZIP) (p. 127)*
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės priežiūros programoje. Jei automobilis
eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje,
filtrą reikia keisti dažniau.
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir
astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 126)
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.
Daugiau informacijos apie CZIP galima rasti
brošiūroje, kuri pateikiama kartu su šiuo automobiliu.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
Oro kokybė (p. 126)
04
Oro kokybės sistema IAQS (p. 128) yra
visiškai automatinė funkcija, kuri valo
automobilio salono orą nuo teršalų,
pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito
oksidų ir priežeminio ozono.
PASTABA
Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo,
jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,
IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant
įprastinę techninę priežiūrą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
127
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir
kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo
mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to,
dėl jų saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti /
išjungti arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi
ir vyksta uždara salono oro apytaka.
Kilimėlius iš automobilio salono bei bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 411) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
PASTABA
04
128
•
•
Salono oro kokybės sistema* (p. 128).
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 132)
įjungimas.
•
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos (p. 111) aprašyme.
Susijusi informacija
•
•
Oro kokybė (p. 126)
Recirkuliacijos laikmatis (p. 136).
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 104) funkcijos įjungimas.
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro
kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių
ir galinių langų atitirpinimo funkcija.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei (p. 133).
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
Oro kokybė (p. 126)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)* (p. 127)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automatinis vairo šildymo funkcijos
(p. 84) įjungimas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas salone
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per
kelias salono ventiliacijos angas.
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.
oro paskirstymo lentelė (p. 137).
Atidaryta
Uždaryta
Uždaryta
Atidaryta
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus drėgmei pašalinti.
04
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu
oru viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti
jautrūs oro srautams ir skersvėjams.
}}
129
04 Klimato reguliavimas
||
Oro paskirstymas
04
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis
mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane
ima šviesti atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau): šalia kiekvienos paveikslėlio
dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro
paskirstymą. Papildomos informacijos rasite
oro paskirstymo lentelėje (p. 137).
130
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio
valdymo pulto ekrane.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
•
Automatinis reguliavimas (p. 133)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)
04 Klimato reguliavimas
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio
salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo
ir keleivio pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.
04
Temperatūros reguliavimas (p. 134), kairė
pusė
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 133)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 132),
kairė
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 104)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 134)
Šildomas priekinis stiklas* ir maks. atitirpinimo funkcijos nuostata (p. 135)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 132),
dešinė
Ventiliatorius (p. 133)
Temperatūros reguliavimas (p. 134),
dešinė pusė
Oro paskirstymas (p. 129) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
Uždara apytaka (p. 136)
ECO* (p. 301)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
131
04 Klimato reguliavimas
Šildomos priekinės sėdynės*
•
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui
ir keleiviui, kai lauke šalta.
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia
vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
ĮSPĖJIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių šildymo funkcija turi
tris padėtis, padedančias padidinti keleivių
komfortą, kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
04
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas
centrinio valdymo pulto ekrane.
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas
aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo
lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
132
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai
laukai (žr. iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia
du oranžiniai laukai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 132)
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys
lemputės.
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena
lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
04 Klimato reguliavimas
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Ventiliatorius
Automatinis reguliavimas
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 134), oro kondicionierių (p. 134), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 133), recirkuliaciją (p. 136) ir oro paskirstymą (p. 129).
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali
imti rasoti langai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 132)
Ventiliatoriaus rankenėlė
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant
rankenėlę. Parinkus AUTO,
ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai (p. 133), o anksčiau
parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 131)
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks automatiniu
režimu. Nuspaudus AUTO,
išjungiamos visos rankinės
nuostatos. ekrane rodoma
AUTO CLIMATE.
04
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 111).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
133
04 Klimato reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
04
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma
centrinio valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir
keleiviui atskirai.
134
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
Esama temperatūra (p. 126)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 131)
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Įsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionavimo
sistema valdoma automatiškai.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius
išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra toliau
valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 135),
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius,
kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai
sparčiai.
04 Klimato reguliavimas
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo nuostata.
Automobiliams be šildomo priekinio stiklo:
•
Oro srautas į langus: ekrane įsijungia
ženklas (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją1:
ekrane įsijungia ženklas (1).
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymo funkciją1 ir
oro srautą į langus: ekrane įsijungia ženklai (1) ir (2).
•
Funkcijos išjungimas: ženklas neįsijungia.
Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 20) šildymo
funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir
kitos ryšių įrangos veikimui.
Šildomas priekinis stiklas*
Maks. šildymas
Įjungus šią funkciją, šviečia
atšildymo funkcijos mygtuko
lemputė.
Paspaudinėkite mygtuką,
kad suaktyvintumėte funkciją.
1
•
•
Automobiliams su šildomu priekiniu stiklu:
PASTABA
Parinkta nuostata rodoma centrinio valdymo
pulto ekrane.
Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar
atliekami šie veiksmai:
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
04
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio
stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl
jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
PASTABA
Varikliui automatiškai išsijungus (p. 292),
priekinio stiklo šildymo elektra funkcija
nepasiekiama.
Jei galinio vaizdo veidrodyje rodomas C ženklas, kai yra įjungtas šildomas priekinis stiklas, reikia kalibruoti kompasą (p. 105)*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
135
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte
blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų
ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią
funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.
04
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia
iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos
režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
136
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 129)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 137)
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 129) tipą,
naudojami trys mygtukai.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara
apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir
drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti
per žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam
orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
04
}}
137
04 Klimato reguliavimas
||
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio
skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai
neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo
ir langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba
pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
04
Susijusi informacija
138
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)
04 Klimato reguliavimas
Variklio ir salono šildytuvas*
Kuro papildymas
Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
yra automatiškai išjungiamas ir informacijos
ekrane pasirodo pranešimas. Patvirtinkite
pranešimą, vieną kartą paspausdami posūkio
perjungiklio (p. 108) mygtuką OK.
SVARBU
Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 140)
arba per laikmatį (p. 141).
Pakartotinis šildiklio naudojimas ir trumpos
kelionės iškrauna akumuliatorių ir kelia
užvedimo problemų.
Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei
temperatūrai, ilgiausias šildiklio veikimo laikas
yra 50 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso
gali kilti dūmų. Tai – visiškai normalu.
Automobilis turėtų važiuoti tiek pat laiko,
kiek yra naudojamas šildiklis, siekiant
užtikrinti, kad automobilio akumuliatorius
yra tinkamai įkrautas šildiklio vartojamai
energijai pakeisti, kai šildiklis naudojamas
reguliariai. Šildiklis kaskart naudojamas
daugiausiai 50 minučių.
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos
durelių.
04
ĮSPĖJIMAS
Išsipylęs kuras gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje,
ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
•
Papildomas šildytuvas* (p. 145)
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link,
kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.
Akumuliatorius ir kuras
Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas
arba yra per mažai degalų, variklio šildytuvas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
139
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima paleisti tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
04
Informacinį ekraną
Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje
šildymo metu.
nuotolinio valdymo raktelis*
mobiliuoju būdu*.
Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 139), jis veikia 50 minučių.
Tiesioginis paleidimas per mobilųjį
telefoną*
Automobilio salono šildymas prasidės kai tik
variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos
temperatūros.
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.
Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju
telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja
programėle „Volvo On Call*“.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:
Susijusi informacija
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu
važiuoti net ir veikiant šildytuvui.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Avarinis signalas pateikia informacijos
pagal tokią schemą:
•
3. Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas
pasiekė automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.
•
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
140
informacijos mygtukas spaudžiamas,
Jei
kai šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas
(p. 165). Kol bus nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 141)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas (p. 141)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – skubus išjungimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – laikmatis
6. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
minučių nustatymą.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima išjungti tiesiogiai per informacinį
ekraną.
Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 139) yra
prijungtas prie automobilio laikrodžio.
7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų
ratuku.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Šiuo atveju, laikas reiškia
momentą, kada mašina turi būti sušildyta ir
paruošta kelionei. Automobilio elektroninė
sistema paskaičiuoja, kada reikia pradėti šildymą, atsižvelgdama į išorės temperatūrą.
8. Spustelėkite OK3, kad patvirtintumėte
nustatymą.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Sust. ir pasirinkite su
OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas (p. 140)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 141)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
Reguliavimas2
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Reguliavimo ratuku (p. 108) perslinkite į
vieną iš laikmačių Šildytuvas ir pasirinkite
jį su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
9. Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Užvedimas
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
04
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Išjungimas
Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą
galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
2
3
Laikmatį galima nustatyti tik kai variklis išjungtas.
Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
04 Klimato reguliavimas
||
2. Nustatymų ratuku suraskite Šildytuvas ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Jei nustatytas kuris nors laikmatis, bet
jis nesuaktyvintas, šalia nustatymo
laiko rodoma laikrodžio piktograma.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Išjunkite laikmatį spausdami:
•
•
04
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą
ir patvirtinkite nuostatą su OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti
tiesiogiai (p. 141).
Susijusi informacija
•
142
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 143)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
04 Klimato reguliavimas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – pranešimai
Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir
salono šildytuvu (p. 139), skiriasi priklausomai
nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis (p. 62)
yra analoginis ar skaitmeninis.
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane
ima šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir
prie jo rodomas nustatytas laikas.
Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano
pranešimai.
Jei šildytuvas suaktyvintas, informacijos ekrane ima šviesti šildymo
ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
04
Šildytuvas įjungtas ir veikia.
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas
Akum. taup. rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti variklį.
Degalus naudojantis šild. išsijungė Žem.
degalų lygis
Šildytuvo paleisti neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų
lengviau užvesti variklį ir įveikti apie 50 km atstumą.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia
aptarnauti
Šildytuvas neveikia. Susisiekite su autoservisu dėl remonto. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo autoservisą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
143
04 Klimato reguliavimas
||
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po
tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus
posūkio svirtelės (p. 108) mygtuką OK.
04
144
04 Klimato reguliavimas
Papildomas šildytuvas*
zonose4
Šalto klimato
gali reikėti papildomo
šildytuvo, kuris padėtų pasiekti reikiamą darbinę variklio temperatūrą ir pakankamai šildytų
saloną.
Papildomas kuru maitinamas šildytuvas
(p. 145) yra įrengiamas automobiliuose su
dyzeliniu varikliu.
Vidutinio4 klimato zonoje dyzeliniuose automobiliuose vietoj kuru maitinamo šildytuvo
įrengiamas papildomas elektrinis (p. 146).
Automobiliuose su tam tikrais benzininiais
varikliais5 įrengiamas elektrinis papildomas
šildytuvas, kuris yra integruojamas į automobilio klimato kontrolės sistemą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 139)
Degalus naudojantis papildomas
šildytuvas*
1. Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į
padėtį I (p. 78).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 146) arba
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 145).
2. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia
papildomos šilumos, jei variklis veikia.
Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama reikiama temperatūra arba kai variklis
išjungiamas.
PASTABA
Veikiant pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti dūmų. Tai –
visiškai normalu.
Automatinis režimas arba išjungimas
Prireikus galima išjungti papildomo šildytuvo
automatinio įsijungimo seką.
3. Reguliavimo ratuku suraskite Papild. šild.
6 arba Nuostatos7 ir pasirinkite su OK.
4. Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš
alternatyvų ON arba OFF ir patvirtinkite ją
spausdami OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
PASTABA
Meniu parinktys matomos tik pulteliui
esant padėtyje I, tad bet kokius derinimo
darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.
04
Salono šildytuvas*
Jei papildomas šildytuvas turi laikmačio funkciją jį galima naudoti kaip salono šildytuvą
(p. 139).
PASTABA
Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“
rekomenduoja išjungti degalais matinamą
pagalbinį šildytuvą.
4
5
6
7
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamus variklius.
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
145
04 Klimato reguliavimas
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Automobilyje įrengtas degalais maitinamas
(p. 145) arba elektrinis papildomas šildytuvas
(p. 145).
Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu,
tačiau jis įjungiamas automatiškai, užvedus
variklį, kai lauko temperatūra nesiekia 14 °C,
ir išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 139)
04
146
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
05
148
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Daiktadėžė durų panelėje
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių
pasosčių priekyje
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė (p. 150)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 150)
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
05
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
149
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Daiktadėžė
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde
(p. 151).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo
pulte (p. 150), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį
į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Susijusi informacija
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
05
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui. Jei nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis (p. 150), tada cigarečių
uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12
V maitinimo lizdo (p. 151) vietoje, o išimama peleninė įrengiama vietoj puodelių
laikiklio.
Susijusi informacija
•
•
150
Vietos daiktams laikyti (p. 148)
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 150)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Vietos daiktams laikyti (p. 148)
Γia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio
pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 177)
naudojant raktelio geležtę (p. 167).
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 148)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Kilimėliai*
Kosmetinis veidrodėlis
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio puodeliui1 ir tunelinio valdymo pulto gale.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Susijusi informacija
•
Automobilio vidaus valymas (p. 411)
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
05
Susijusi informacija
•
1
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 384)
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
151
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo
pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai
automobilis užrakintas, pvz., nustatytu
laiko momentu įsijungus salono šildytuvui.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas galinėms sėdynėms.
05
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 78).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama,
kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W) (jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei vienu metu naudojami abu lizdai
lizdiniame valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės stipris siekia 7,5 A (90 W).
Jeigu avarinio pradurtos padangos
remonto kompresorius prijungtas prie
vieno iš dviejų lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos
remontui (p. 349).
152
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 150)
•
12 V elektros maitinimo lizdas, bagažinė*
(p. 156)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir visų priedų
svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 419).
Bagažinės dangtį galima atidaryti
mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, žr. Bagažinės dangčio užrakinimas / atrakinimas
(p. 178).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi
priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti
priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS
– sėdėjimo padėtis (p. 40).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
Susijusi informacija
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 155)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 154)
Stogo bagažas (p. 155)
ĮSPĖJIMAS
Įsidėmėkite, kad priekinio susidūrimo
metu, važiuojant 50 km/val. greičiu, 20 kg
sveriančio daikto smūgio jėga lygi 1000 kg
svoriui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
05
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad
jie išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
153
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Pakrovimas – ilgas krovinys
Pakrovimas – slidžių liukas
Norint lengviau pakrauti (p. 153) bagažinę,
galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinio keleivio sėdynės2 atlošą taip pat galima
nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius*.
Atloše esantį dangtį galima atidaryti, jei vežate
siaurus ilgus daiktus.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr.
Sėdynės, galinės (p. 81).
Nulenkite dešiniosios sėdynės atlošą į
priekį.
Galinės sėdynės atloše esantį dangtį
atlaisvinkite pakeldami tvirtinimo varžtą ir
tuo pat metu spauskite dangtį žemyn/į
priekį.
Gražinkite sėdynės atlošą atgal į pirminę
padėtį, laikikliui liekant atidarytam.
05
Tam, kad krovinys nejudėtų, pritvirtinkite jį
saugos diržu.
ĮSPĖJIMAS
Kraunant ir iškraunant daiktus užgesinkite
variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį. Kitu
atveju, pavarų perjungimo svirtis atsitiktinai
gali būti perjungta į važiavimo padėtį.
Dangčio išėmimas
Atleidę dangtį ir nulenkę į priekį atlošą, atidarykite dangtį maždaug 30 laipsnių kampu ir
traukite jį į viršų.
2
154
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Liuko tvirtinimas
Stogo bagažas
Krovinių laikiklių kilpos
Įdėkite dangtį į griovelius, kurie yra po apmušalais, ir uždarykite jį.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos3 naudojamos krovinius laikantiems diržams bagažinėje pritvirtinti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis
plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
•
05
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių
posūkių.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir
stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės
(p. 419).
Susijusi informacija
•
3
Kilpų skaičius ir jų vieta priklauso nuo konkrečios rinkos.
Krovimas (p. 153)
}}
155
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
Pakrovimas – krepšių laikiklis*
Krepšių laikiklyje esantys krepšiai nejudės,
neapsivers ir iš jų neiškris daiktai.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius
daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
12 V elektros maitinimo lizdas,
bagažinė*
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
Krepšių laikiklis po atlenkiamu dangčiu grindyse.
1. Atlenkite laikiklį (jis yra grindų liuko dalis).
05
2. Pritvirtinkite krepšius juosta ir užfiksuokite
nešimo rankeną kabliais.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
Pakelkite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo
lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo
pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
156
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
PASTABA
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie
„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) rasite
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349).
05
157
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir
nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal
Car Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas / atrakinimas
X
Beraktis variklio
užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir indikatorių lemputės
X
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 166). Matomoji
jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų
galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo
raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo
pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu
galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo pulteliai
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami
nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas
išlipa iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu
sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163)
06
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio
valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su
funkcija „Keyless Drive“ (p. 170) ir turi tam
tikrų unikalių funkcijų (p. 165).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
159
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 159) atmintis
leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija galima kartu su
elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių
veidrodėlių (p. 102), vairuotojo sėdynės, vairo
stiprintuvo (p. 187) ir jungtinio prietaisų skydelio temą, kontrasto ir spalvų režimus
(p. 63).
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
06
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia,
kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai
išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
1
2
160
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti
nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta
nuostata2.
2. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių
veidrodėlių, nuostatas.
3. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio
valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai
nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys,
jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys
su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz.,
sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su
nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti
turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B,
nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia
mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio
valdymo raktelį, žr. Nuotolinio valdymo
pultelis – funkcijos (p. 163).
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų
atminčių, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 80).
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, prieki-
06 Užraktai ir signalizacija
nės – valdomos elektra* (p. 80) ir Šoniniai
veidrodėliai (p. 102).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 159), tai patvirtindami sumirksi posūkių
žibintai.
Kai automobilis užrakintas arba po
30 minučių, jei automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis vairuotojo profilis. Norint
pakartotinai suaktyvinti esamojo nuotolinio
valdymo raktelio atmintį, reikia atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Jei automobilyje nėra sistemos
„Keyless Drive“
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai
veidrodėliai atlenkiami3.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir
užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
Jei automobilyje yra sistema „Keyless
Drive“
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
Susijusi informacija
2. Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio valdymo raktelis, suaktyvinamos jo
įrašytos nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr. ankstesnį punktą.
Lange mirksintis šviesos diodas patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo
vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
1. Automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką arba berakčio atrakinimo būdu.
Užrakinimo lemputė
•
•
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 183).
PASTABA
Automobiliai, kuriuose signalizacija
neįrengta, taip pat yra šis indikatorius.
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Užrakinimo lemputė (p. 161)
Signalizacijos lemputė (p. 183)
06
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
(p. 161)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 165)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
161
06 Užraktai ir signalizacija
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis
(p. 159) turi unikalų kodą. Automobilis gali
būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai
apie klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite
ir pabandykite užvesti dar
kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar
kartą.
Jei klaida nedingsta:
Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį ir bandykite užvesti
iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
06
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Informacija apie automobilio užvedimą, žr.
Variklio užvedimas (p. 275).
Susijusi informacija
•
3
162
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema* (p. 162)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
Imobilizatorius (p. 162)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 177).
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas
ir atrakinimas.
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti
visas dureles vienu metu, vienu mygtuko
paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles,
kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių –
likusias.
Funkcijos
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu
sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 111).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal
Car Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės dangtis
Aliarmo funkcija
Užrakinimas – užrakina dureles bei
bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus
ir stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 177).
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad
jie neprispaustų keleivių rankų.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę ir išjungia signalizaciją.
4
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama, norint įjungti automobilio žibintus iš
atstumo. Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 98).
Bagažinės dangtis (p. 178) – tik atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama jo signalizacija.
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
06
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes
laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai
ir garso signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei
ji veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija
automatiškai išsijungia po maždaug 3
minučių.
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
163
06 Užraktai ir signalizacija
||
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 165)
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 175)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte
(p. 167).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui
esant I ar II padėtyje (p. 77) bei uždarius visas
duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo
signalas.
06
Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:
164
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo jungiklį.
•
•
Greitis viršija 30 km/h.
nuspaustas OK mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos
nuotolinio valdymo pulteliu (p. 159) informacinio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi
maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja
aplink visą nuotolinio valdymo raktelį.
Tai rodo, kad nuskaitoma informacija iš
automobilio.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
PASTABA
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis
yra užrakintas.
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo
momento buvo suveikusi signalizacija.
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos
signalas abiejuose posūkių žibintuose:
signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5
minutes.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos
apie automobilį.
06
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas (p. 166)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
165
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio
valdymo pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų,
topografinių objektų ir pan.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
bagažinės dangčiui užrakinti ir atrakinti yra
maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų
funkcijų diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 171)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 164)
PASTABA
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
06
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o
ant paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus lemputės nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio
valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo
tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti
naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas
raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras
funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
suaktyvinti centrinio užrakto, kairiąsias
priekines dureles galima atidaryti rankiniu
būdu, žr. Išimama raktelio geležtė –
durelių atrakinimas (p. 167).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 181)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
ranka užrakinti (p. 175) dešiniąsias priekines ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju;
•
galima užblokuoti prieigą prie priekinės
daiktadėžės ir bagažinės ( slaptas užraktas * (p. 168));
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 35) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
Susijusi informacija
166
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
06 Užraktai ir signalizacija
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 166) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 167)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 181)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 35)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį (p. 166) galima naudoti, jei
centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 159), t. y. jei nusėdo
pultelio baterija.
Jei centrinio užrakto negalima išjungti nuotolinio valdymo pulteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atidaryti taip:
1. Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių
spynelę ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir
daugiau informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu
rakteliu (p. 173).
PASTABA
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 159).
2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
Informacijos apie automobilius su sistema
Keyless rasite Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173).
Raktelio įdėjimas
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
06
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 169)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
167
06 Užraktai ir signalizacija
Privatumo užraktas*
Įjungti / išjungti
G021084
Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai
automobilis paliekamas techninei priežiūrai,
viešbučio stovėjimo aikštelės tarnautojui ar
pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas atjungiamas nuo centrinio:
bagažinės nebegalima atidaryti centrinio
užrakto mygtuku, esančiu priekinėse durelėse
arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 159).
Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai, be
raktelio ir aktyvuotų saugos užraktų.
Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo pultelį be
raktelio galima naudoti tik signalizacijai
(p. 182) įjungti / išjungti, durelėms atidaryti ir
automobiliui vairuoti.
06
Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui su
rakteliu.
Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio
galima atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.
Slapto užrakinimo įjungimas.
Norėdami įjungti saugos užraktą:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas.
Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės
nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo
pulteliu, nei centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje vietoje.
168
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
•
Išjungiama atvirkštine tvarka.
Smulkesnės informacijos tik apie priekinės
daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė (p. 177).
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:
•
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo
Senka automobilio raktelio mait. elem.
Žr. vadovą
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu
nei 20 metrų atstumu iki automobilio.
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
06
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir
atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
}}
169
06 Užraktai ir signalizacija
||
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip,
kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris
baterijos, kai jį atidarysite.
Maitinimo elemento tipas
Beraktė valdymo sistema*
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui, du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima
valdyti be raktelio.
PASTABA
SVARBU
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo
elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių
padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
06
2. Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
SVARBU
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (+) puse aukštyn.
3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
170
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163)
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, galima užvesti automobilio variklį,
užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 159)6 į uždegimo
jungiklį. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai
visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai
turi beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus
lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 78).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 171)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 171)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 172)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu
nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo
raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti
neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra priešingoje automobilio pusėje.
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio
valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II padėtyje (p. 78) bei uždarius
visas duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis
pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:
•
•
•
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo spynelę;
nuspaustas OK mygtukas.
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio
valdymo pultelių8, beraktė valdymo funkcija
išjungiama, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo pultelių. Taip užtikrinama, kad
joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio
valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas
nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Susijusi informacija
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su
PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į
jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti
automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį
į degimo jungiklį ir nuspaudus START/
STOP ENGINE mygtuką.
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 174)
G020577
•
•
06
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame
paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo
zoną.
6
7
8
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
171
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 170) veiklą.
Automobiliuose su berakte valdymo sistema
ant išorinės durelių rankenos būna įrengta
jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio guma
dengta slėgio plokštelė, skirta užrakinti ir atrakinti.
PASTABA
Susijusi informacija
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau
kaip 10–15 cm).
•
•
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip
pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163).
Susijusi informacija
06
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 169)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 171)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 171)
Lietimui jautri sritis ant durelių išorinių rankenų ir
guma padengtas mygtukas šalia bagažinės dangčio guma padengtos spaudimo plokštelės.
Dureles ir bagažinę galima užrakinti vieną
kartą nuspaudžiant ir ilgai palaikant bet kurią
iš rankenų lietimui jautrių sričių arba nuspaudžiant mažesnį iš bagažinės dangčio dviejų
guma padengtų mygtukų. Mirksintis priekinio
lango užrakinimo indikatorius (p. 161) patvirtina, kad automobilis užrakintas.
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip
automobilis neužsirakins.
172
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų
perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti
nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio
nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Signalizacijos lemputė (p. 183)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti nuimama raktelio
geležte.
3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
PASTABA
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia
signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į
uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija – jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis
(p. 184).
Durelių rankenos paprastai užregistruoja
jas paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba labai greitai perbraukus ranka per
rankeną gali tekti kartoti dar kartą arba
nusiimti pirštinę.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 172)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 167)
Signalizacija (p. 182)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su
raktelio geležte:
06
1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn
į angą, esančią po durelių rankena /
dangteliu. Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą,
kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
173
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
Automobilių su berakte valdymo sistema
užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant
meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles atrakinti.
Automobiliuose su berakte valdymo sistema
yra daug integruotų antenų, įrengtų skirtingose automobilio vietose.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 111).
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
06
Bagažo lentynoje, viduryje, apatinėje
pusėje
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
174
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
PASTABA
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra
atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 159). Nuotolinio valdymo pultelis vienu
metu gali užrakinti / atrakinti visas dureles ir
bagažinę. Galima rinktis skirtingas atrakinimo
sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163).
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti
automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės
nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju
nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš
vidaus durų valdikliais.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką,
turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija
įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su
berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite
kairiąsias priekines dureles nuimamu rakteliu,
žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).
Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 180).
Rankinis durelių užrakinimas
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti
užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į
spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio
nuimamą raktelį, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173).
Kitos durelės spynelių neturi: vietoj jų jos turi
užrakinimo rankenėles (kiekvienų durelių galiniame paviršiuje), kurias reikia pasukti ir tada
durelės bus mechaniškai apsaugotos (užblokuotos) nuo atidarymo iš lauko pusės. Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Automatinis užsirakinimas
Jei per dvi minutes nuo automobilio atrakinimo nėra atidaromos nė vienerios iš durų
arba bagažinės dangtis, visi užraktai užsirakina automatiškai. Ši funkcija sumažina
pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą
(informacijos apie automobilius su signalizacija rasite Signalizacija (p. 182).)
06
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Rankinis durelių užrakinimas. Neturi būti painiojama su vaikų saugos užraktais (p. 181).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
175
06 Užraktai ir signalizacija
||
– Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu ir juo pasukite rankenėlę, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
išorės.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
Visos durelės ir bagažinės dangtis atrakinami
arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
•
06
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 169)
Užrakinimo mygtuko lemputė
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik
vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:
•
Centrinis užrakinimas.
•
Norėdami užrakinti, spauskite vieną myg, o norėdami atrakinti - kitą
tuko pusę
.
pusę
Norėdami atidaryti vienu metu dar ir visus langus*, paspauskite ir palaikykite.
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
176
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos
vienu veiksmu.
Centrinis užraktas siūlomas dviejų variantų.
Priklausomai nuo to, vairuotojo durelių centrinio užrakto mygtuke esanti lemputė turi skirtingas reikšmes.
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.
Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių
su suaktyvintu rankiniu vaikų saugos
užraktu negalima atidaryti nei iš išorės,
nei iš vidaus, žr. Durelių užraktai su
apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 181). Taip užrakintas dureles
galima atidaryti tik nuotolinio valdymo
pulteliu arba centrinio užrakto mygtuku.
•
Centrinis užrakinimas
PASTABA
•
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį
Visuotinis atidarymas (p. 177)).
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos
durelės yra užrakintos.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose priekinėse durelėse, o abiejose galinėse
durelėse įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:
•
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi mygtukai, vadinasi užrakintos
visos durelės.
Užrakinimas
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
: užrakinamos visos uždarytos durelės.
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat
„Visuotinis atidarymas“ (p. 177)).
06 Užraktai ir signalizacija
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima,
pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke
karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Daiktadėžę (p. 150) galima užrakinti / atrakinti
tik nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio geležte.
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 167).
Užrakinus dureles, ima šviesti mygtuko lemputė.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina
tik konkrečias galines dureles.
Kaip atrakinti dureles:
•
Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir
bagažinės dangtis užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 111).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 175)
•
•
Signalizacija (p. 182)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 163)
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio užrakto mygtuke, vienu metu atidaromi
visi šoniniai langai. Atlikus tą pačią procedūrą
ženklu uždaromi visus šoniniai langai
su
vienu metu.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę (žr. iliustraciją pirmiau).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
•
Elektra valdomi langai (p. 100)
06
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 168).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
177
06 Užraktai ir signalizacija
||
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
Bagažinės dangčio užrakinimas /
atrakinimas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
•
Bagažinės dangčio užraktas atleidžiamas minimalia jėga: užtenka švelniai
paspausti guma padengtą plokštelę.
•
Bagažinės dangčio nekelkite už guminės plokštelės: imkite už rankenos. Jei
naudosite pernelyg daug jėgos, galite
pažeisti elektrinius guminės plokštelės
kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna. Kaip atidaryti:
06
1. Švelniai paspauskite žemyn plačią guma
padengtą paspaudimo plokštelę, įrengtą
po išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2. Norėdami iki galo atidaryti bagažinės
dangtį, pakelkite išorinę rankeną.
Nuotolinio valdymo raktelio *mygtuku galima
išjungti bagažinės dangčio signalizaciją
ir
atrakinti bei atidaryti jas atskirai nuo likusios
automobilio dalies.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius nustoja mirksėti: tai reiškia, kad užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos*
178
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
lygio, judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo
jutiklis yra atjungti.
•
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Bagažinės dangtis atrakinamas, tačiau
lieka uždarytas: švelniai paspauskite
guma padengtą paspaudimo plokštelę po
išorine rankena ir pakelkite bagažinės
dangtį.
•
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi
minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.
Bagažinės dangtį galima atidaryti dviem
skirtingais būdais
Vienas paspaudimas: bagažinė atrakinama,
tačiau lieka uždaryta. Švelniai paspauskite
guma padengtą slėgio plokštelę po išorine
rankenėle ir pakelkite bagažinės dangtį.
Jei bagažinės dangtis neatidaromas per dvi
minutes, jis vėl užsirakina ir įjungiama jo signalizacija.
PASTABA
Kaip atrakinti bagažinės dangtį:
Atrakinus bagažinės dangtį arba bagažinės duris 2 spustelėjimais, jie automatiškai vėl neužsirakina, nes bagažinės dangtis arba bagažinės durys yra
atviri - juos reikia uždaryti ranka.
–
Uždarius bagažinės dangtį arba bagažinės duris, jie atsirakina ir signalizacija
neįsijungia – vėl juos užrakinkite ir signalizaciją įjunkite nuotolinio valdymo
pultelio
mygtuku.
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką. (1)
> Užraktas atleidžiamas ir bagažinės
dangtis atidaromas kelis centimetrus.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 175)
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
•
Spauskite nuotolinio valdymo raktelio
.
(p. 163) užrakinimo mygtuką
Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje esantis
užrakto indikatorius. Tai reiškia, kad automobilis yra užrakintas ir įjungta signalizacija*.
Automobilio atrakinimas iš vidaus
06
Du paspaudimai: bagažinė atrakinama,
užraktas atjungiamas ir bagažinės dangtis atidaromas apie centimetrą. Pakėlus už išorinės
rankenos, bagažinės dangtis atsidaro. Vis
dėlto lietus, šaltis, šerkšnas ar sniegas gali
neleisti atjungti bagažinės dangčio užrakto.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
179
06 Užraktai ir signalizacija
Visiško užrakinimo sistema*
Laikinas išjungimas
PASTABA
užrakinimas9
Visiškas
reiškia, kad visų durelių
rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl
durelių negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
•
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada,
kai spyna nėra laikinai išjungta.
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama
nuotolinio valdymo rakteliu (p. 159) , ji įsijungia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po
to, kai užrakinamos durelės.
Susijusi informacija
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
MY CAR
06
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias
dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 166). Be to, įmanoma atrakinti
ir atidaryti dureles ir bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę valdymo sistemą*,
paliečiant durelių rankenėles arba rankenėlę
ant bagažinės dangčio.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje,
kad nekiltų pavojus užsirakinti.
9
180
Tik kartu su signalizacija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet
saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti
taip. Tai daroma meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 111).
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 173)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
06 Užraktai ir signalizacija
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– rankinis suaktyvinimas
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– suaktyvinimas elektra*
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
ĮSPĖJIMAS
Kiekvienose galinėse durelėse yra du rankenėlėse įrengti valdikliai - nepainiokite
vaikų saugos užraktų su mechaniniais
durelių užraktais.
PASTABA
Mechaniniai durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų. Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 175).
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris.
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 166) ir juo pasukite
rankenėlę.
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio
padėtyje (p. 77). Įjungti / išjungti galima nuo
variklio išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei
tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
Susijusi informacija
06
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 175)
1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei 0 pultelio padėtį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
181
06 Užraktai ir signalizacija
||
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas Galinis vaikų
saugos užraktas įjungtas ir šviečia
mygtuko lemputė.
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo
metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus
suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
06
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
Signalizacija
PASTABA
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl
šios priežasties signalizacija gali suveikti,
jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, stoglangiu arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidaromos durelės, variklio gaubtas arba
bagažinės dangtis
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono
šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip,
kad oras necirkuliuotų salone aukštyn.
Kitas būdas – naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį, žr. Sumažintas signalizacijos saugos lygis (p. 184).
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju
susisiekite su autoservisu - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
182
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
06 Užraktai ir signalizacija
Suveikusios signalizacijos išjungimas
Signalizacijos lemputė
–
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 182) būseną.
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos lemputė (p. 183)
Signalizacija – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacijos (p. 182) automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji
įsijungs automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės
ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl
įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas (p. 183)
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 184)
Susijusi informacija
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus (p. 161).
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 184)
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas
rodo signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo
raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir
nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
06
183
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Jei signalizacijos (p. 182) negalima išjungti
nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo
maitinimo elementas (p. 169), automobilį
galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį
užvesti tokia tvarka:
1. Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu
rakteliu (p. 173).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 183)
ir kaukti sirena.
Veikianti signalizacija
Suveikus signalizacijai (p. 182), pasigirsta
sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol
išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol,
kol išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos saugos
lygis
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio
ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija
(p. 182), t. y. jei užrakintame automobilyje
lieka šuo, automobilį gabenant traukiniu ar
keltu, turėtų būti laikinai išjungti judesio ir
pokrypio ieškikliai.
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas
visiško užrakinimo sistemos (p. 180)10 išjungimas.
Susijusi informacija
•
06
2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į
degimo jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia jos lemputė.
3. Užveskite variklį.
10
184
Tik kartu su signalizacija.
Signalizacijos lemputė (p. 183)
06 Užraktai ir signalizacija
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties
patvirtinimą rasite lentelėje.
Šalis / regionas
Kinija
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES, Kinija
Užrakinimo sistema „Keyless“ („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
Honkongas
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 159)
ES
06
Korėja
185
PAGALBA VAIRUOTOJUI
07 Pagalba vairuotojui
Aktyvioji važiuoklė – Keturių C*
Eksploatacija
Aktyviosios važiuoklės funkcija, pagrįsta
„Four-C” (Continously Controlled Chassis
Concept – nuolat kontroliuojamos važiuoklės
koncepcija), keičia amortizatorių savybes, kai
norima keisti automobilio važiavimo charakteristikas. Yra trys nuostatos: Comfort, Sport ir
Advanced.
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio: padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Comfort
Ši nuostata reiškia, kad automobilis komfortabiliau rieda šiurkščiu ir nelygiu kelio paviršiumi. Pasirinkus šį režimą, amortizatoriai veikia „minkštai”, o kėbulas juda ramiai ir švelniai.
Sport
Šis nustatymas pasirenkamas, norint sportiškesnio važiavimo stiliaus. Šis režimas rekomenduojamas, norint aktyviau vairuoti. Tokiu
būdu, lyginant su Comfort režimu, automobilis greičiau reaguoja į vairaračio judesius.
Amortizatoriai tampa standesni, o kėbulas
juda, atkartodamas kelio nelygumus, kad
posūkiuose kėbulo pasvirimas būtų kuo
mažesnis.
Reguliuojama vairo jėga*
Valdymo mygtukai.
Norimi važiuoklės nustatymai pasirenkami
naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus.
Nustatymai, naudoti išjungus variklį, yra iš
naujo įjungiami vėl užvedus variklį. Išimtis yra
Advanced funkcija – ji įjungiama kaip Sport.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai
atliekama per meniu sistemą MY CAR (MY
CAR (p. 111)):
•
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis
juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį
laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą
tampa šiek tiek sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Advanced
Ši nuostata rekomenduojama tik esant labai
lygiam kelio paviršiui.
Įjungus šį režimą, amortizatoriai nustatomi,
kad užtikrintų kuo geresnį ratų sukibimą su
kelio danga ir dar labiau apriboja kėbulo
pasvirimo galimybes.
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
07
Susijusi informacija
•
MY CAR (p. 111)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
187
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma
funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai
kelio dangos būklei.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
07
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo
praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus
pedalą.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema
pavara slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC*
•
•
•
•
•
•
CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir
leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta
neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo
į greitkelį posūkyje greitai pasiekti eismo
greitį.
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
Traukos kontrolės sistema
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
Trailer Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priekabos stabilizavimo sistema* – TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 325) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkančiam
automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Papildomos informacijos rasite Važiavimas su
priekaba* (p. 319).
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija išjungiama.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir
perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato
į nepraslystantį.
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
1
188
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 189)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 190)
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas
Susijusi informacija
•
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 190)
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali
parinkti režimą Sport, kuris
leidžia važiuoti aktyviau.
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 111).
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas
yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia
posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš
įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,
ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba
važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu
ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
07
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu,
kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC
sistema vėl veiks normaliu režimu.
189
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
ir
07
190
07 Pagalba vairuotojui
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 189)
07
191
07 Pagalba vairuotojui
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
Funkcija valdoma taip:
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 192)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 194)
Perskaitomų, su greičiu susijusių ženklų pavyzdžiai2.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., automagistralės pradžią / pabaigą
ir draudimą lenkti.
07
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės
(kelio) žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka
rodyti pastarąjį.
2
3
192
Įrašyta greičio informacija3.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti
rodomas draudimo lenkti
ženklas (kur yra).
07 Pagalba vairuotojui
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas
tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo
papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Papildomų ženklų pavyzdžiai3.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol
galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
3
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose
rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik
tam tikroje kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu
pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio
leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI aptiko
papildomą ženklą su papildoma informacija,
susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
07
}}
193
07 Pagalba vairuotojui
||
Meniu MANO AUTOMOBILIS
nustatymas
Greičio įspėjimas
Meniu sistemoje MY CAR numatyta RSI
parinkčių, žr. MY CAR (p. 111).
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo. Funkcija turi šių apribojimų.
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų
skydelyje funkciją galima išjungti. Šią funkciją
galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 111).
07
194
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų,
kaip ir žmogaus akis: perskaitykite informaciją
apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234)).
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas
viršijamas 5 km/h ar daugiau. Šis įspėjimas
realizuojamas laikinai sumirksint galiojančio
maksimalaus greičio ženklui, kai šis greitis yra
viršijamas. Šią funkciją galima suaktyvinti
arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 111).
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 192)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 194)
•
MY CAR (p. 111)
RSI funkcija neregistruoja ženklų, netiesiogiai
pateikiančių informacijos apie galiojantį greičio apribojimą, pvz., ženklų su miestų ir
gyvenviečių pavadinimais.
Toliau pateikiamos kelios priežastys, dėl kurių
gali sutrikti funkcijos veikimas:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Pasukti arba pažeisti ženklai
Paslėpti arba prastai pastatyti ženklai
Ženklai, visiškai arba iš dalies uždengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 192)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 192)
07 Pagalba vairuotojui
Greičio ribotuvas
Susijusi informacija
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 197)
Apžvalga
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 196)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
Įjunkite ir suaktyvinkite
Jei greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas
(6) rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su žyme (5) prie nustatyto didžiausio
greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1. Paspauskite vairo mygtuką
: bus įjungtas greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia greičio ribotuvo ženklas (6).
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
2. Kai automobilis važiuoja pageidaujamu
maksimaliu greičiu: Spauskite vairo mygarba
tol, kol jungtiniame prietuką
taisų skydelyje prie pageidaujamo
didžiausio greičio pasirodys žymė (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir
pasirinktas didžiausias greitis įrašomas
į atmintį.
Budėjimo režimas.
Stovint
Suaktyvinkite ir sureguliuokite didžiausią
greitį.
1. Paspauskite vairo mygtuką
tas greičio ribotuvas.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
07
: bus įjung-
Pasirinktasis greitis.
Greičio ribotuvas suaktyvintas.
}}
195
07 Pagalba vairuotojui
||
2. Slinkite mygtuku
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo
didžiausio greičio pasirodys žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir
pasirinktas didžiausias greitis įrašomas
į atmintį.
Įrašyto greičio keitimas
Susijusi informacija
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
•
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
•
Greičio ribotuvas (p. 195)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba
ilgai paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą maks. greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 195)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas
ir budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo budėjimo režimą:
–
Spauskite
.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiama žyma (5) pakeičia spalvą iš
ŽALIOS į BALTĄ ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas
. Tada
vieną kartą paspaudus
žyma (5) pakeičia spalvą iš BALTOS į
ŽALIĄ ir didžiausias automobilio greitis
vėl imamas riboti.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
07
196
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai
greitėti:
07 Pagalba vairuotojui
–
Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame preitaisų skydelyje rodomas įrašytas didžiausias greitis su
spalvota žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį:
šį kartą žyma (5) pakeičia spalvą iš
ŽALIOS į BALTĄ.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl įjungiamas atleidus greičio pedalą ir automobilio greičiui nukritus žemiau pasirinkto / įrašyto maksimalaus greičio:
žyma (5) ekrane pakeičia spalvą iš
BALTOS į ŽALIĄ ir automobilio maksimalus greitis vėl imamas riboti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
pasirinktas didžiausias greitis. Apie tai vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
–
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h, signalizacija suaktyvinama tik po 5 sekundžių su
sąlyga, kad per pastarąją pusę minutės
nebuvo paspaustas nė vienas iš mygtukų
arba
.
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
(p. 196)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 197)
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas (p. 195)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
(p. 196)
•
•
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 197)
.
Tada vairuotojas greičio pedalu gali
didinti greitį be apribojimo.
PASTABA
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)
Nuspauskite vairo mygtuką
> Užgęsta jungtinio prietaisų skydelio
greičio ribotuvo simbolis (6) ir nustatyto
greičio pasirinkimo simbolis (5): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo
mygtuku.
nebegalima atstatyti
Signalas girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.
Greičio ribotuvas (p. 195)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 197)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 195)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 195)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 197)
07
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 196)
197
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir
ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio ir (arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Apžvalga
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 200)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu4.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo4.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
07
4
198
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti
įrašytą greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE
(be greičio ribotuvo) arba
(su greičio
ribotuvu).
>
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja į
atmintį įrašytu greičiu.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
negalima įjungti esant greičiui žemesniam
kaip 30 km/h.
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 198)
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio
palaikymo sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas
ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
199
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.
.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
07
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę5
•
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį
N;
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– tęsti nustatytą greitį
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos
greitis krenta žemiau maždaug 30 km/h.
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Susijusi informacija
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai į atmintį įrašytu greičiu.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
200
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio
palaikymo sistemos budėjimo režimą:
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
5
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
mygtuką.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
07 Pagalba vairuotojui
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– išaktyvinimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
Γia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku (1) arba išjungiant
variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis
mygtuku.
ir jo nebegalima atstatyti
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 200)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto
pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones
automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais
keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 206) ir laiko intervalą (p. 207) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius,
kad priekyje esantis automobilis važiuoja
lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai
priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra išjungiama arba nustatomas jos
budėjimo režimas (p. 207) ir automobilis privažiuoja per arti priekyje esančio automobilio,
apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja
atstumo perspėjimo (p. 217) funkcija.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
201
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
07
Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį
laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema
kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos
grąžinamos automatiškai.
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus
202
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties
pagelbiklis“ (p. 209).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas (p. 211)
•
•
•
Radaro jutiklis (p. 212)
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 214)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą
sudaro automatinės greičio kontrolės sistema
ir koordinuota intervalo sistema.
Funkcijų apžvalga
Funkcijų apžvalga6.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 205)
Radaro jutiklis (p. 212)
6
7
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas
priekabas, transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 207) matuojamas pirmiausia
radaro jutikliu (p. 212). Pastovaus greičio
palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais, jie gali skleisti žemo dažnio
garsą: tai normalu.
ĮSPĖJIMAS
Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.
Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes
ji gali įstrigti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo
juosta) važiuojančią transporto priemonę
pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą
(p. 207). Jeigu radaro jutiklis nemato priekyje
važiuojančios transporto priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje
išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir tuomet, jei
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis viršija nustatytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus
stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.
Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima
stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 212), todėl stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą galima nustatyti taip, kad ji sektų kitą
automobilį nuo 30 km/val.7 iki 200 km/val.
greičiu. Jei greitis krenta žemiau 30 km/val.
arba variklio apsukų greitis tampa per žemas,
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
„Queue Assist“ (p. 209) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
07 Pagalba vairuotojui
||
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 207) ir automatinis stabdymas nebevykdomas: tada vairuotojas turi perimti kontrolę ir pats palaikyti saugų
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40
% automobilio stabdymo galios.
vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant
stabdyti.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti
įspėjimo lemputę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko jos radaras, todėl
įspėjimas gali būti nepateiktas išvis arba
pateiktas su tam tikra delsa. Nelaukite
įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
1. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis signalas8.
07
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 227), atkreipiantis
8
204
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą
iki priekyje važiuojančio automobilio kai
važiuojama stačia įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 208)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos ir vairo klaviatūros valdymas priklauso nuo to, ar automobilyje įdiegtas greičio
ribotuvas9.
Laiko intervalas
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
9
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj. arba budėjimo režimas.
07
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
205
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija
užblokuojama ir išaktyvinama. Norint
įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Kaip įjungti ACC:
•
Paspauskite vairo mygtuką
– panašus
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame
prietaisų skydelyje (8), informuodamas,
kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu (p. 207).
206
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra
suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios
transporto priemonės greitis.
Kaip suaktyvinti ACC:
Įrašyto greičio keitimas
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą
greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš
BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą
greitį.
07
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas
kitos transporto priemonės
ženklas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti
nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 215) rodoma Prisit. autop.
negal..
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija
Distance Warning (p. 217).
PASTABA
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus,
gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės neleidžia
padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Sukite vairo klaviatūros (p. 205) nustatymų ratuką (arba naudokitės
/
mygtukais automobilyje be greičio ribotuvo).
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai.
Skaitykite apie greitį (p. 206).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų
eismo aplinkybių.
10
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
07
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
sankabos pedalas laikomas nuspaustas
ilgiau nei 1 minutę10
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
207
07 Pagalba vairuotojui
||
•
•
pavarų perjungimo svirtis perstumta į
padėtį N (automatinė pavarų dėžė)
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
•
•
•
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
07
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
•
•
•
•
11
12
208
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos
užstotos).
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu
spustelėjimu: parenkamas
vairo mygtuko
paskutinis įrašytas greitis.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 188). Jei kuri nors iš
šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai
išaktyvinama.
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo pranešimas Prisit. autopilotas
atšauktas. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats
palaikyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir
vairuotojui posūkio signalu pranešus apie
ketinamą atlikti lenkimo manevrą12, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
padeda trumpam pagreitinti automobilį link
lenkiamojo.
Ši funkcija būna akyvi viršijus 70 km/h greitį.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima
įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz.,
naudojamas posūkio žibintas, rodant
eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą
kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam
pagreitės.
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus
pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali
gerokai padidėti greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 198)
vairuotojas atidaro dureles
vairuotojas atsisega diržą
per žemos / aukštos variklio apsukos
greitis nukrito žemiau 30 km/h;11
Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.
Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sis, esančiu
tema išjungiama vairo mygtuku
vairo klaviatūroje (p. 205): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 207). Jis išjungiamas dar kartą spustelėjus: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Padidintas greičio intervalas
PASTABA
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia
30 km/h.
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra papildyta pagalbos spūstyje funkcija
(ji dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
Didesnis greičio intervalas: veikia ir iki
30 km/val. bei stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
•
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos ir vairuotojas turi
segėti saugos diržą.
Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų
dėžė, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio
intervale 0–200 km/h.
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai
greitis nesiekia 30 km/h, transporto priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu
atstumu.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greitis yra 30 km/h. Nors ji gali sekti
kitą transporto priemonę iki šiai sustojant,
negalima pasirinkti / išsaugoti mažesnio nei
30 km/h greičio.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei
sustojimo trukmė neviršija maždaug
3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis
nepradeda judėti per šį intervalą, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi vėl ją
suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
07
.
arba
•
Nuspauskite greičio pedalą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
209
07 Pagalba vairuotojui
||
> Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį
automobilį.
žina greitį pagal stovinčią transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali
laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
4 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu
nei 30 km/h greičiu ir tiksliniam objektui
pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema
ignoruoja stovintį automobilį ir parenka
įrašytą važiavimo greitį.
•
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą
reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo
režimą:
•
•
07
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema seka kitą automobilį mažesniu nei
30 km/h greičiu ir pakeičia tikslinį objektą iš
judančio į stovintį automobilį, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema suma-
210
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
jei greitis nesiekia 5 km/h ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra
stovinti transporto priemonė ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
jei greitis nesiekia 5 km/h ir priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi
įsikišti ir pats sustabdyti automobilį, kad šis
išliktų vietoje.
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą
tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į
padėtį P, N arba R
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą dirbti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje
pagalba įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį stovintį ilgiau nei 4 minutes;
išjungtas variklis
perkaito stabdžiai.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcijų
perjungimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Aktyvios pastovaus greičio palaikymo sistemos simbolis rodomas jungtiniame prietaisų
skydelyje:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Nuolatinio greičio
palaikymo sistema
Prisitaikanti kruizo
kontrolė
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
Išjunkite pastovaus greičio palaikymo sismygtuką
temą, 1–2 kartus spustelėdami
pagal išaktyvinimo instrukcijas (p. 209). Kitą
kartą įjungus, suaktyvinamas prisitaikantis
pastovaus greičio palaikymo sistemos režimas.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
Vieną kartą paspaudus šį mygtuką, išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistemos
prisitaikymo dalis (intervalo sistema) ir automobilis tiesiog važiuoja nustatytu / į atmintį
įrašytu greičiu.
•
Nuspauskite ir ilgai palaikykite vairo mygtuką
: jungtinio prietaisų skydelio ženklas pakis iš
į
.
>
Taip suaktyvinama standartinė nuolatinio
greičio palaikymo (p. 198) CC (Cruise
Control) sistema.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
211
07 Pagalba vairuotojui
Radaro jutiklis
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimas dėl atstumo*
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis
gali būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali
dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti
gedimas.
07
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti
neteisėtu pagal įstatymą.
212
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 212) turi tam tikrų apribojimų, pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja,
jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų
automobilio greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba
prieš radaro jutiklį esant kitiems objektams.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti
švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 231).
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais kita transporto priemonė
neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei
tikėtina.
07 Pagalba vairuotojui
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu
nutolusias transporto priemones (pvz.,
automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje
važiuojančių automobilių) aptinka per
vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių
kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti
grotelių priekyje.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07
213
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Radar. blokuojamas Žr.
214
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo apie atstumą sistemos (p. 217), nei įspė-
jimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu
stabdžiu (p. 227) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.
Susijusi informacija
07
vadovą, tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 212) negali aptikti kitų priešais esančių
transporto priemonių.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai –
laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm.
padėtį, kad įjungtų
autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC)
(p. 188) nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas
atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
•
•
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
215
07 Pagalba vairuotojui
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie (p. 211) įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (CC):
tekstiniame pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Prisit. autopilotas Reikia aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad
automob. stovėtų +
garsinis aliarmasA
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda
riedėti.
•
•
Iki 30 km/h Reikia
automobilio priekyjeA
A
216
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei
30 km/h greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
07
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 201)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h greitį, jis reaguoja tik į priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie
priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 111)
– ten suraskite funkciją Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas
iki priekyje esančio automobilio tampa
mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė:
automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungtas.
Oranžinė įspėjamoji lemputė13.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje,
norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.
Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia
viena lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-
13
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
217
07 Pagalba vairuotojui
||
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (p. 203).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 218)
•
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 201) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 227), todėl
turi tam tikrų apribojimų.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius
nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios
lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas
aptikti priekyje važiuojančias transporto
priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei
nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio
veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip
pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui
nei nustatytas.
07
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio
apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 212) ir (p. 232).
218
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)
07 Pagalba vairuotojui
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama
dėl jos veikimo apribojimų.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų,
kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies
išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 218)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
219
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą
City Safety™ funkcija įsijungia važiuojant iki
50 km/val. greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia
susidūrimas su priekyje esančiomis transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas
nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti
į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ nereaguoja į tas transporto
priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto
priemones ir motociklus arba žmones bei
gyvūnus.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai
vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau,
todėl ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis
nei 15 km/h. Esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo
greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai
funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo
nuspausti stabdžio pedalą.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad
būtų išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu,
anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
07
220
Niekada nelaukite, kol įsijungs City
Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą
atsakomybę, išlaikydamas tinkamą
atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie
susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu
(p. 227)*, šios dvi sistemos viena kitą
papildo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
•
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – veikimas
City Safety stebi eismą automobilio priekyje
naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio
stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad
būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi
nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali padėti
išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas
viršija 15 km/h.
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi
(buvo suaktyvinta).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
Įjungta ir išjungta
PASTABA
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama
automatiškai, užvedus variklį.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis14.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val., City
Safety gali padėti visiškai išvengti susidūrimo.
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ (p. 220)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši
funkcija yra neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali
atrodyti nepatogi.
Jei automobilių greičių skirtumas viršija
15 km/h, tuomet City Safety sistema viena
14
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti
sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio
gaubtą arba priekinį stiklą gali perbraukti
lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 111). Užvedus variklį, šią funkciją
galima išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
07
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
}}
221
07 Pagalba vairuotojui
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ – veikimas (p. 221)
•
MY CAR (p. 111)
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
City Safety™ – apribojimai
City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros
metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety
veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz.,
gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko,
dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys
rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni
priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės
apsauginės grotelės.
City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip
atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti
objektų, kurių atspindėjimo geba yra maža.
Paprastai galinės automobilio dalys gerai
atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir
galinių šviesų reflektorių.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose ABS15 ir ESC16 sistemos užtikrins
geriausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
07
15
16
222
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
Funkcija City Safety neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/val.). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje
esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz.,
statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja
ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti
daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš tai
sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį
nebūtų ledo, sniego ir purvo (jutiklio
vieta (p. 221) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant
priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali
viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais lazerinį
jutiklį yra užterštas
arba apledėjęs ar
apsnigtas.
Nuo priekinio
stiklo priešais
lazerinį jutiklį
nuvalykite nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra
blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“ yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų
išdaužtų duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą,
reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų pakeistas (jutiklio vietą
(p. 221) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios
taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti
priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. City Safety neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl
vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą
ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas
šis pranešimas.
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to
reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu,
kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir
montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
07
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
223
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 221),
kuriame parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju
arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis
nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka
FDA (JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr. 50“ nuo
2001 m. liepos 26 d.
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį
(kuris skleidžia nematomą lazerinę
spinduliuotę) iš mažesnio kaip 100 mm
atstumo su vaizdo didinimo optika,
pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba
panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą
ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį
autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų,
išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui
parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja
ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis
jutiklis neatitinka 3B lazerių klasės,
kaip numatyta IEC 60825-1 standarte.
3B lazerių klasė nėra saugi akims ir
todėl dėl to gali kilti pavojus susižaloti.
•
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio
stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti
atjungta.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke
apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
224
•
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.
Impulso trukmė
07
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra
įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
07 Pagalba vairuotojui
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma
tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po
to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis
nustatomas į padėtį II (p. 78) net ir
tada, kai variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
07
225
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvirtinti
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 220)
automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant
posūkių rodiklių svirtelės.
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 222).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
07
226
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Du sistemos lygiai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali būti dviejų variantų:
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais,
kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas17 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais,
automobilis automatiškai nestabdomas, todėl
vairuotojas turi stabdyti pats.
17
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
SVARBU
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su
automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu,
anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.
•
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 230)
07
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
227
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti
priešais automobilį stovinčius ar ta pačia
kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus
arba transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu
įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.
2. Stabdymo pagalba19
Funkcijų apžvalga18.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas
kilus susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis19
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus
tokia tvarka:
07
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Pagalba stabdant19
3. Automatinis stabdys19
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir
City Safety™ (p. 220) papildo viena kitą.
18
19
228
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama
staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių
pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti
nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad
stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
3. Automatinis stabdys19
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo
funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma visa stabdymo
jėga, siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba
ribota stabdymo jėga, jei tokio stabdymo
pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas
stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu
metu.
07 Pagalba vairuotojui
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei
rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir
„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie
susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir automatinis stabdys pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus automatiškai
išjungiami automobilio greičiui viršijus
80 km/h.
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus, važiuojančius ta pačia kryptimi.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia
tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės
apšviestos.
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų
stabdymą, vairuotojas turi visada
nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas
apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako
už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.
07
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai gale ir automobilio centrinėje linijoje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
229
07 Pagalba vairuotojui
||
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią
identifikuoti dviratį, galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
•
ĮSPĖJIMAS
•
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:
•
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas20 galinis raudonas reflektorius, sumontuotas mažiausiai
70 cm aukštyje virš kelio dangos.
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono
artėjantys dviratininkai.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
Dviratininkus, važiuojančius automobilio
tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje
ar dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai
neaptikti.
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip
ir žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
20
230
Ši funkcija neaptinka:
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką,
jis / ji turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti
suaugusiems skirtu dviračiu.
•
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų
galinių raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio
priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali
aptikti dviratininko.
07
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą, reikia įjungti City Safety™ funkciją,
žr. City Safety™ (p. 220).
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip
pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus
judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
07 Pagalba vairuotojui
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas,
kaip ir žmogaus akies.
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
•
ĮSPĖJIMAS
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio
pėsčiųjų;
•
stambesnius daiktus nešančių
pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Susijusi informacija
•
21
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji
lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje)
patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai
apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės
šviesos taškus.
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų
pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir
meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 111).
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant
susidūrimo pavojui.21
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama
nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų
išjungti negalima.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Atlikite punkto Collision warning
paiešką meniu sistemos MY CAR (p. 111)
skiltyje Driver support system. Tada
pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos
žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu
sistemos MY CAR (p. 111) srityje
Collision warning ir pasirinkite įjungti
arba išjungti funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
07
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo
suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
231
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Suraskite punktą Warning distance
meniu sistemos MY CAR (p. 111) srityje
Collision warning ir pasirinkite Long,
Normal arba Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.
Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama
anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši
nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo
Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją
Short tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo
reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie
susidūrimą sistemą.
PASTABA
Techninė priežiūra
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas
Long, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio
sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią
žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.
Nustatymų patikrinimas
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame
valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje
(p. 111) MY CAR.
Kameros ir radaro jutiklis22.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs, neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos
reikia reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja
vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši
funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance
Warning“ (p. 217) laiko intervalą nustatę
ties 4–5.
07
22
232
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji
neveikia iki maždaug 4 km/h greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis
įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje
(p. 228)) gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei
dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas
nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia
aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti
susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose
ABS ir ESC (p. 188) sistemos užtikrins
didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra
(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip
nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas
net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą
yra išjungiamas.
•
23
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai
spaudinėjami pedalai / sukinėjamas
vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi),
įspėjimai gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras
arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti
pėsčiojo arba priekyje esančios transporto
priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus23 aptinka ribotu atstumu, todėl efektyviai informuoja ir stabdžius įjungia automobiliui važiuojant iki 50 km/val. greičiu. Stovinčių arba lėtai judančių transporto priemonių atžvilgiu įspėjimai veiksmingai pateikiami ir stabdžiai įjungiami automobiliui
važiuojant iki 70 km/val. greičiu.
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias
transporto priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/val..
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja
tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 201).
Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,
tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą
(p. 231). Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų skaičius.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus
atbulinės eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h). Dėl šios priežasties sistema
nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai
ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali
būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai
sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis
lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei
automobilis stabdomas kai priekyje esanti
transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki
priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
07
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
233
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 90)
Kelio ženklų informacija (p. 192)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 238)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 241)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
07
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į
žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir
esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms,
234
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas
gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos,
stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies,
sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas
ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas
funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl
atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali
būti aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus
variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai
reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir
negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto
priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba
Kelio ženklų informacija
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą yra užterštas arba apledėjęs
ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo
priekinio stiklo
paviršiaus priešais
kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas
reiškia, kad kamera
veikia nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti.
Kartais kamera
neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.
07 Pagalba vairuotojui
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą nuvalytas,
bet pranešimas
nedingsta.
Palaukti. Gali
užtrukti keletą
minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame
nuvalytų priekinį
stiklą kameros
dangtelio viduje rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
235
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
ŽenklasA
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr.
Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas
buvo įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
07
236
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 230)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 234)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
237
07 Pagalba vairuotojui
Vairuotojo įspėjimo sistema*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams,
kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 239).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas –
LDW (p. 241).
Susijusi informacija
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
Driver Alert Control (DAC)*
DAC funkcijos paskirtis - atkreipti vairuotojo (os) dėmesį, jei jis/ji pradeda vairuoti ne taip
metodiškai, pvz., jei jis/ji išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį
vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta
pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta
eismui mieste.
arba
•
Eismo juostos laikymo pagalba – LKA
(p. 245)
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir
neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija
65 km/h.
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa
mažesnis nei 60 km/h.
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse yra šoninės žymės.
07
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip
pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
238
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja
keliu lygiai.
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra,
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju
sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl
šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
07 Pagalba vairuotojui
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo
ar ne.
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite
reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 234).
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 239)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai (p. 240)
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia
apie tokią savo būklę.
įj. / išj
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 111):
•
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam
nuo alkoholio.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija Driver Alert suaktyvinama viršijus
65 km/h greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu Driver Alert Laikas poilsiui.
Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje
įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio
laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
239
07 Pagalba vairuotojui
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
DAC (p. 238) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
Γia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
240
•
•
•
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
07
Sistema išjungta.
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 239)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
LDW veikimo principas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų,
apie tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu arba vairo vibracija. Vairas vibruoja skirtingai: kuo daugiau laiko praeina automobiliui
kirtus šoninę liniją, tuo ilgesnė vibracija.
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą
kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant
tarp automobilio ratų nėra jokio garsinio
signalo.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
LDW arba LKA
Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:
•
•
LDW (Lane Departure Warning) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba
vairo vibracija.
LKA – Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) – nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba
vairo vibracija.
ĮSPĖJIMAS
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo
juostos linijas.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Automobilyje yra viena iš šių dviejų sistemų.
Rinkos ir variklio alternatyva apibrėžia, kuri iš
sistemų įdiegta automobilyje.
Susijusi informacija
Jei nėra aišku, ar automobilyje yra LDW ar
LKA:
•
24
Atverkite meniu sistemą MY CAR ir
suraskite Driver support system – čia
nurodyta Lane Departure Warning, ar
automobilyje yra LDW, ar Lane Keeping
Aid, skirta LKA.
Įspėjimas vairo
vibracija24.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 242)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 243)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 243)
Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
241
07 Pagalba vairuotojui
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą
iš eismo juostos (Lane Departure Warning)
funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
• On at startup – funkcija įjungiama budė-
jimo režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri
buvo išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas – signalizacija suveikia anksčiau ir
yra mažiau apribojimų.
Susijusi informacija
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo
pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią
funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko
lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
07
Individualūs nustatymai
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios
meniu sistemos aprašymą žr. MY CAR
(p. 111).
242
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia
pateikiami keli pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
LDW funkcijos šoninės linijos.
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną
arba abi šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka
linijų nė vienoje pusėje.
arba
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu,
kadangi greitis nesiekia 65 km/h.
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija
išaktyvinta.
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus pedalas25
•
•
Jei greitai judinamas vairas25
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo25
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis rieda.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07
243
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą
rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-
Pranešimų pavyzdžiai:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./
Lane Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
07
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
25
244
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 242).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
LKA veikimo principas
ĮSPĖJIMAS
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo paskirtis
– plentuose ir panašiuose pagrindiniuose
keliuose sumažinti pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo
juostos.
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
LDW arba LKA
Yra dvi eismo juostos pagalbos versijos:
•
LDW (Lane Departure Warning) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba
vairo vibracija.
•
LKA – Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) – nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) perspėja vairuotoją garsiniu signalu arba
vairo vibracija.
Automobilyje yra viena iš šių dviejų sistemų.
Rinkos ir variklio alternatyva apibrėžia, kuri iš
sistemų įdiegta automobilyje.
Jei nėra aišku, ar automobilyje yra LDW ar
LKA:
•
Atverkite meniu sistemą MY CAR ir
suraskite Driver support system – čia
nurodyta Lane Departure Warning, ar
automobilyje yra LDW, ar Lane Keeping
Aid, skirta LKA.
Susijusi informacija
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo
juostos linijas
Jei automobilis rengiasi kirsti eismo juostos
liniją, eismo juostos laikymo pagalbos funkcija aktyviai grąžina automobilį į juostą, taikydama nedidelį vairo sukimo momentą.
Jei automobilis pasiekia arba kerta šoninę
liniją, eismo juostos laikymo pagalbos funkcija taip pat apie tai įspėja vairuotoją vairo
vibracija.
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
veikimas (p. 246)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
veikimas (p. 247)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
apribojimai (p. 248)
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA) –
ženklai ir pranešimai (p. 249)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
245
07 Pagalba vairuotojui
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– veikimas
Galimos tam tikros eismo juostos laikymo
pagalbos (Lane Keeping Aid) funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi
greičio intervale 65–200 km/h keliuose, kurių
eismo juostas skiriančios linijos aiškiai matomos. Ši funkcija laikinai išjungiama siauruose
keliuose, kur atstumas tarp juostos šoninių
linijų mažesnis kaip 2,6 metro.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte „On/Off“ mygtukui
nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio meniu sistemos MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 111).
Be to, meniu sistemoje MY CAR galimi šie
pasirinkimai:
•
Įspėjimas su vairo vibracija: Vibration
only, įjungti arba išjungti.
•
Aktyvusis vairavimas: Steering assist
only, įjungti arba išjungti.
•
Įspėjimas su vairo vibracija ir aktyvusis
vairavimas: Full function, įjungti arba
išjungti.
Aktyvus vairavimas
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija
stengiasi išlaikyti automobilį tarp eismo juostas skiriančių linijų.
07
246
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo
pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią
funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko
lemputė.
LKA įsikiša ir nuvairuoja.
Jei automobilis priartėja prie eismo juostos
kairiosios arba dešiniosios šoninės linijos ir
posūkio žibintas neįjungtas, automobilis grąžinamas atgal į eismo juostą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimas su vairo vibravimu
Dinamiškas važiavimas posūkiuose
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– veikimas
Eismo juostos laikymo pagalbos („Lane
Keeping Aid“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi
intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami
keli pavyzdžiai:
PASTABA
LKA laikinai išjungiama, kol būna įjungtas
posūkio signalas.
LKA vairuoja ir perspėja vairo vibracija26.
Automobiliui kirtus šoninę liniją, eismo juostos
laikymo pagalba perspėja vairuotoją vairo
vibracija27. Taip nutinka nepriklausomai nuo
to, ar automobilis aktyviai vairuojamas atgal
taikant nedidelį vairo sukimo momentą.
LKA neįsikiša važiuojant staigiais vidiniais posūkiais.
Tam tikrais atvejais eismo juostos pagalba leidžia automobiliui kirsti eismo juostas skiriančią liniją, nepradėdama aktyviai vairuoti automobilio ir neduodama įspėjimo. Šios situacijos pavyzdys – gretimos eismo juostos
panaudojimas kampui nukirsti, kai geras
matomumas.
Susijusi informacija
26
27
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
LKA „mato“ ir seka eismo juostas skiriančias linijas.
Jei eismo juostos laikymo pagalba aktyvi ir
aptinka arba „mato“ eismo juostas skiriančias
linijas, LKA ženklas apie tai informuoja BALTOMIS linijomis.
Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.
Vairo vibracija gali skirtis: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus važiuojamosios kelio dalies liniją, tuo daugiau tvinksnių jaučiama.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
247
07 Pagalba vairuotojui
||
•
PILKA eismo juostas skirianti linija –
eismo juostos laikymo pagalba toje automobilio pusėje nemato linijos.
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalbos („Lane
Keeping Aid“) kameros jutiklis turi apribojimų
panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 234) ir Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 231).
PASTABA
LKA įsikiša dešinėje pusėje.
Eismo juostos laikymo pagalba įsikiša ir
nuvairuoja automobilį nuo eismo juostas skiriančios linijos. Apie tai informuojama taip:
•
RAUDONA atitinkamos pusės linija.
Susijusi informacija
07
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
Atskiromis reikliomis sąlygomis LKA gali
susidurti su sunkumais, siekdama tinkamai
padėti vairuotojui: tokiu atveju rekomenduojama šią funkciją išjungti.
Tokių situacijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
kelio darbai
kelio dangos būklė žiemą;
prasta kelio dangos būklė;
itin sportiškas vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, ribotas matomumas.
Rankos ant vairo
Kad eismo juostos laikymo pagalba veiktų,
vairuotojas turi laikyti rankas ant vairo. LKA
nuolat tai stebi. Jei rankų ant vairo nėra,
rodomas tekstinis pranešimas, primenantis
vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį.
248
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei vairuotojas nepaiso raginimo pradėti vairuoti, eismo juostos laikymo pagalba pereina į
budėjimo režimą ir lieka jame, kol vairuotojas
nepradeda vėl vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
07 Pagalba vairuotojui
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
– ženklai ir pranešimai
delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą
rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimų pavyzdžiai:
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Skaitykite apie kameros jutiklio apribojimus Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 234) ir Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231).
Lane keeping aid Reikia
aptarnauti
Sistema išjungta.
Lanne keeping aid
Nutraukta
LKA nustatyta į budėjimo režimą. LKA ženklo linijos rodo, kada funkcija vėl tampa aktyvi.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)*
(p. 245)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
249
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinė statymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant SOUND arba MY CAR
automobilio meniu sistemoje (p. 111)28.
Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnėlius.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų
variantų:
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 250)
•
•
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 252)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Tik gale
Priekyje ir gale.
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
07
28
Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema
automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku,
lemputė užgesta.
Susijusi informacija
•
PASTABA
250
•
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.
Jei automobilyje yra CTA (p. 265), lemputės
mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 262),
po to statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.
07 Pagalba vairuotojui
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė
ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio
tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą: kadangi jutikliai trumpam
neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių
jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus
laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo
mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą
kliūtį.
•
•
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba
gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo
iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis
signalas, informuojantis apie gale esančias
kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai
automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso
atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje,
tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.
Susijusi informacija
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 252)
07
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus priekabą, galinė statymo pagalba
išjungiama automatiškai, nes kitaip jutikliai
reaguotų į priekabą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
251
07 Pagalba vairuotojui
||
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į
juos nereaguotų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 250)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 252)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
Susijusi informacija
•
•
Priekinė statymo pagalba aktyvi iki
maždaug 10 km/h. Siekiant parodyti, kad sistema veikia, šviečia mygtuko lemputė. Kai
252
PASTABA
Priekinė automobilio statymo pagalba
išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba
automobilyje su automatine pavarų dėže
parinkus režimą P.
Statymo pagalbos sistema automatiškai
suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje
esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių
garsiakalbių.
07
greitis yra mažesnis negu 10 km/val., sistema
vėl įsijungia.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 250)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir
pateikiamas teksto pranešimas
Statymo pagalbos sistema: reikia
aptarnauti, vadinasi statymo pagalba
išjungta.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 252)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 251)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių
šampūnu.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, išskiriantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
Priekinio jutiklio vieta.
07
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 250)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
253
07 Pagalba vairuotojui
||
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Funkcija ir jos valdymas
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.
Susijusi informacija
•
•
07
254
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 250)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 252)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 253)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
yra pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia
vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant
atbuline eiga.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai
yra normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros
sistema automatiškai perima rodinio kontrolę
ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur
07 Pagalba vairuotojui
automobilio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo pasukimo kampui. Taip lengviau
statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis
įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai
matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 256).
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 250)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant
atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste
pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės
eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes
nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h
pirmyn arba 35 km/h atgal.
Orientacinės linijos
Ribų linijos
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos
orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
šiek tiek blogesnė.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo
negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač
aktualu esant prastam apšvietimui.
SVARBU
Nepamirškite, kad pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik
už automobilio esantis plotas. Važiuodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio,
o ne priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu,
automobilio statymo kamera savaime
išsijungs.
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip
pat darant posūkius.
07
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur
riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis
apie 3,2 m nuo buferio.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
255
07 Pagalba vairuotojui
||
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 256)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 257)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti
taip:
Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 250), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu
jutikliu spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva
keičiasi iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę
ir raudoną.
07
256
•
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama
įjungus atbulinę pavarą.
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
1. Paspauskite OK/MENU kai rodoma
kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su
įvairiomis parinktimis.
2. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kablys
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma
numatyta kablio „trajektorijos“ pagalbinės
statymo linijos link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar
kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu
rodyti negalima.
1. Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite OK/MENU.
2. Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
Automatinis priartinimas
Automobiliuose su pagalbine statymo sistema
(p. 250) ir vilkimo kabliu, Automatic zoom
taip pat yra kaip variantas kameros meniu.
Pasirinkus šį variantą, kamera automatiškai
priartina vilkimo kablį kai automobilis artėja
prie objekto ar priekabos.
Apie tai, kaip aktyvuojamas meniu variantas,
žr. ankstesniame skyrelyje „Nuostatos keitimas“.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors
atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo
dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis
plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik
kai jos visai priartės prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Priartinimas
•
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros
vaizdą galima priartinti:
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 256)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
•
07
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant,
grįš įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
257
07 Pagalba vairuotojui
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*
ĮSPĖJIMAS
Aktyvioji statymo pagalba (PAP – Park Assist
Pilot) padeda vairuotojui pastatyti automobilį,
pirmiausia patikrindama, ar pakanka vietos ir
tada įvairuodama automobilį į tą vietą.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais
nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Įjungimo / išjungimo mygtukas įrengtas centriniame valdymo pulte.
PASTABA
07
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
29
30
258
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
PAP gali neveikti tam tikrose situacijose,
tačiau ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
PASTABA
PAP funkcija matuoja erdvę ir sukioja vairą:
vairuotojui tereikia vadovautis jungtiniame
prietaisų skydelyje pateikiamomis instrukcijomis ir atitinkamai įjungti pavarą (pirmyn / atgal), valdyti greitį ir stabdyti.
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė už saugų automobilio vairavimą ir
tinkamą dėmesį aplinkai bei kitiems eismo
dalyviams, artėjantiems ar pravažiuojantiems automobilio statymo metu.
Susijusi informacija
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir
pranešimai (p. 262)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
(p. 259)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 258)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 261)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
Suaktyvinus PAP funkciją, jai turi netrukdyti ABS29 arba ESC30. Šios funkcijos gali
būti suaktyvintos, pvz., važiuojant stačiu
ir slidžiu nuolydžiu (žr. skirsnius „Kojinis
stabdys“ ir „Stabilumo sistema (ESC)“
(p. 188), kur pateikiama išsamesnės informacijos).
•
Prie automobilio neturi būti prijungta priekaba.
•
Greitis turi nesiekti 50 km/h.
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
PASTABA
Nepamirškite, kad sukant vairą automobilio statymo metu atitinkamose padėtyse
gali būti uždengiamos jungtiniame prietaisų skyde rodomos instrukcijos.
2. Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir
būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
3. Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui ir teksto pranešimui, sustabdykite
automobilį.
PASTABA
1 – Paieška ir matmenų patikra
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad automobilį būtų galima statyti ir
vairuotojo gatvės pusėje:
PAP veikimo principas.
PAPFunkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
•
1. Funkcija ieško stovėjimo vietų ir jas
matuoja. Matavimo metu greitis negali viršyti 30 km/h.
2 – Įvairavimas atbuline eiga
2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą
atbuline eiga.
3. Automobilis įvairuoja į vietą važiuojant pirmyn ir atgal.
Susijusi informacija
•
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą: tokiu atveju automobilis bus statomas toje gatvės pusėje.
PAP funkcija atlieka stovėjimo vietos paiešką
ir patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai
erdvi. Atlikite šiuos veiksmus:
1. Suaktyvinkite PAP, spustelėdami šį mygtuką ir nevažiuokite didesniu nei 30 km/h
greičiu.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
259
07 Pagalba vairuotojui
||
Įvairavimo atbuline eiga etapo metu PAP įvairuoja automobilį į stovėjimo vietą. Atlikite šiuo
veiksmus:
3 – Išsitiesinimas
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai
jutiklius naudoja PAP, o ne parkavimo
pagalbos sistema.
1. Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra
ir įjunkite atbulinę pavarą.
2. Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h greičiu.
Susijusi informacija
3. Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir
būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
PASTABA
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai
sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite, kol vairas visiškai nustos suktis:
tik tada pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
07
260
Automobiliui įvažiavus atbuline eiga į stovėjimo vietą, jį reikia ištiesinti ir sustabdyti.
1. Įjunkite pirmąją pavarą (arba pavarų svirtį
perveskite į padėtį D), palaukite, kol pradės suktis vairas ir tada lėtai važiuokite
pirmyn.
2. Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui ir teksto pranešimui, sustabdykite
automobilį.
3. Įjunkite atbulinę pavarą ir lėtai važiuokite
atgal, kol grafiniais elementais ir teksto
pranešimais jums bus nurodyta sustoti.
Pastačius automobilį, funkcija išjungiama
automatiškai ir grafiniais elementais bei
teksto pranešimu informuojama, kad automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai ir
pranešimai (p. 262)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 258)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 261)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
apribojimai
PAP seka stabdoma:
•
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant 7 km/h;
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei įjungiama ABS31 arba ESC32 funkcija,
pvz., ratui praradus sukibimą ant slidžios
kelio dangos.
Teksto pranešimas nurodo, kuriame etape
buvo sustabdyta PAP seka.
Vairuotojas turi nepamiršti, kad statymo
pagalbos sistema yra tik pagalba, o ne
neklystanti visiškai automatinė funkcija. Taigi,
vairuotojas turi būti visada pasiruošęs imtis
reikiamų veiksmų. Be to, statant automobilį
reikia atminti keletą momentų:
•
•
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
•
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo vietų - viena iš priežasčių gali būti tai,
kad jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai,
kurie skleidžia tokius pačius ultragarso
dažnius, kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
31
32
33
per anksti, todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
Būtina atminti
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių
esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai,
automobilio padangos ir ratlankiai gali
būti pažeisti į bordiūrus.
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose gatvėse, o ne staigiuose vingiuose
ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad PAP matuojant stovėjimo
vietą automobilis būtų jai lygiagretus.
Siaurose gatvėse ne visada pavyksta rasti
statymo vietą, kadangi čia nepakanka
erdvės manevruoti. Tokiais atvejais sistemai padėsite, jei važiuosite kaip įmanoma
arčiau tos kelio pusės, kurioje norite
pastatyti automobilį.
•
Atminkite, kad statant automobilį jo priekis gali atsidurti priešpriešinio eismo
pusėje.
•
Atliekant automobilio statymo skaičiavimus, neįtraukiami objektai, esantys aukščiau jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties PAP gali įsukti į stovėjimo vietą
•
Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP
aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.
•
Naudokite patvirtintas padangas33 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi
įtakos PAP gebėjimui statyti automobilį.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti
sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos
sniego grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
SVARBU
Montuojant kitokio patvirtinto dydžio ratus
(ir pakintant padangų apskritimo ilgiui), gali
tekti atnaujinti PAP sistemos parametrus.
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
07
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
261
07 Pagalba vairuotojui
||
Techninė priežiūra
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* – ženklai
ir pranešimai
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais
nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti
pateikiami įvairūs nevienodos reikšmės
ženklų ir teksto deriniai. Kartais bus rodomi
patarimai imtis atitinkamų veiksmų.
PAP jutikliai įrengti bamperiuose:34 – 6 priekyje ir
4 gale.
Kad PAP funkcija veiktų tinkamai, jos jutikliai
turi būti reguliariai nuplaunami vandeniu ir
automobiliniu šampūnu. Ši funkcija naudoja
tuos pačius jutiklius kaip ir statymo pagalba,
žr. Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 253).
Susijusi informacija
•
•
07
•
34
262
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)
Jei pasirodo pranešimas, kad PAP neveikia,
rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
(p. 259)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 258)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 261)
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 250)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 254)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 258)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BLIS*
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
BLIS (Blind Spot Information) – tai kamera
grindžiama informacinė sistema, kuri tam tikromis sąlygomis gali padėti vairuotojui
atkreipti dėmesį į ta pačia kryptimi judantį ir
riboto matomumo zonoje esantį automobilį.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės
esančiomis juostomis greitai artėjančias
transporto priemones.
BLIS funkcija CTA (p. 265) (Cross Traffic
Alert) – tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis
– teikti vairuotojui įspėjimus apie:
•
skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu atbuline eiga.
07 Pagalba vairuotojui
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA* (p. 265)
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
•
Techninė priežiūra
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio
kampuose.
Apžvalga
BLIS lemputės vieta35.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Susijusi informacija
•
•
35
07
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
BLIS* – veikimas (p. 264)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 267)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
263
07 Pagalba vairuotojui
BLIS* – veikimas
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
taisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas
pokyčio patvirtinimas. Suaktyvinus vieną
kartą sumirksi durelių skydelio indikacinės
lemputės.
•
vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė;
•
prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja
kita transporto priemonė.
Kaip pašalinti pranešimą:
BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje
arba greitai artėjančią transporto priemonę
2 zonoje, ima nepertraukiamai šviesti durelių
skydelio BLIS lemputė. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
apie pavojų informuoja veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
•
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
arba
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas dings pats.
Kada veikia BLIS sistema
ĮSPĖJIMAS
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline eiga.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus priekabą prie automobilio elektros sistemos, BLIS išaktyvinama.
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
07
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti,
paspaudžiant centriniame valdymo pulte
esantį mygtuką BLIS.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 111).
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prie-
264
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2.
Greitai artėjančios transporto priemonės zona.
Funkcija BLIS suaktyvinama viršijus
maždaug 10 km/h greitį.
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 262)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 267)
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti
apie skersai judantį eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 262).
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS indikatorių lemputės.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą važiuojant
atbuline eiga.
Kai CTA veikia
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas /
išjungimas.
CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti
atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 250)
įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai
suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną
kartą.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
CTA principas.
CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui
judant atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos, informuodama apie skersai iš
šono atvažiuojančius automobilius.
07
CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
265
07 Pagalba vairuotojui
||
gali aptikti ir mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra
suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės
eigos pavarą.
•
•
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio (priklausomai nuo to, iš kurios
pusės artėja objektas).
CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS
lemputes.
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 250) srityje.
Apribojimai
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, CTA išaktyvinama.
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Techninė priežiūra
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat
pradžių ir artėjančios transporto priemonės
aptinkamos tik kai būna itin arti:
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali
būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
266
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, CTA nebeaptiks pavojų.
SVARBU
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji
turi tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai
negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
07
•
07 Pagalba vairuotojui
BLIS – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)
(p. 262) ir CTA (Cross Traffic Alert) (p. 265)
funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti
parodytas ženklas su aiškinamuoju pranešimu.
Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Radaro sistemos tipo atitikties patvirtinimą
rasite lentelėje.
Pranešimų pavyzdžiai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
CTA
IŠJUNGTA
CTA išjungta rankiniu
būdu, BLIS aktyvi.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta
priekaba
BLIS ir CTA laikinai
neveikia, kadangi prie
automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 262)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 267)
•
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
07
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 262)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
267
07 Pagalba vairuotojui
||
Šalis /
regionas
Singapūras
IDA: Singapūro reguliavimo
institucija „Infocomm Development“.
Brazilija
Europos
„Delphi Electronics &
Safety“ deklaruoja, kad
L2C0038TR ir L2C0049TR dera
su direktyvos 1999/5/EB esminiais reikalavimais ir kitomis
aktualiomis nuostatomis. Dėl
šios atitikties deklaracijos prireikus galima pasikonsultuoti
su „Delphi Electronics &
Safety“ / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA (JAV).
07
Susijusi informacija
•
268
Radaro jutiklis (p. 212)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
Funkcijos
Kontrolinė
lemputė (4)
Maitinimo elemento
būklė
Mirksinti žalia
Įkraunamas
Žalia
Visiškai įkrautas
Geltona
Pusiau įkrautas
Raudona
Išsekęs - įdėkite įkroviklį į
laikiklį arba prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
PASTABA
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Taip vidinis akumuliatorius bus visiškai įkrautas ir
alkospyna bus suaktyvinta kitą kartą įlipus
į automobilį.
Alkotesterio antgalis.
Susijusi informacija
•
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 270)
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
•
•
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 273)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 274)
Jungiklis.
Perdavimo mygtukas.
Maitinimo elemento būklės lemputė.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Eksploatavimas – akumuliatorius
Alkospynos kontrolinė lemputė (4) rodo maitinimo elemento būklę:
08
270
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 273)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 274)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – laikymas
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Nešiojamas
alkospynos prietaisas atleidžiamas jį švelniai
nuspaudžiant link laikiklio ir atleidžiant: tada jį
spyruoklė išstumia ir prietaisą galima nuimti
nuo laikiklio.
•
•
Alkospyna* – būtina atminti (p. 273)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 274)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
Alkotesterio antgalis.
Jungiklis.
Rankinis įrenginio saugojimas ir įkrovimo įrenginys.
Perdavimo mygtukas.
•
Pakeiskite rankinį įrenginį laikiklyje stumdami jį, kol jis prisitvirtins.
Maitinimo elemento būklės lemputė.
•
Laikykite rankinį įrenginį laikiklyje – tai teikia geriausią apsaugą ir akumuliatorius
būna pilnai įkrautas.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Susijusi informacija
•
•
•
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 270)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna
parengta naudoti.
2. Išimkite alkospyną iš laikiklio. Jei automobilio atrakinimo metu alkospyna yra ne
viduje, ją pirmiausia reikia įjungti jungikliu
(2).
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
271
08 Užvedimas ir važiavimas
||
3. Pakelkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių
pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus
viena iš pasirinkčių šioje lentelėje Alkotesterio rezultatas.
Alkotesterio rezultatas
Kontrolinė lemputė (5) + Rodyti
tekstą ekrane
Paaiškinimas
4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti
neperduotas automobiliui - tokiu atveju
paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.
Žalia lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Užveskite variklį alkoholio nenustatyta.
5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į
laikiklį.
Geltona lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Galima užvesti
variklį - nustatytas
alkoholio kiekis viršija 0,01 %, bet yra
mažesnis už galiojančią ribinę vertęA.
Raudona lemputė +
Tikrinimas nepavyko Laukti 1
minutę ir bandyti
vėl
Variklio užvesti
negalima – nustatytas alkoholio kiekis
viršija galiojančią
ribinę vertęA.
6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per
5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.
A
Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,
kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna*
(p. 270).
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje
be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Susijusi informacija
08
272
•
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 270)
•
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 273)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 274)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – būtina atminti
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
Jei pasikeitė vairuotojas
Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui
būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes
spauskite jungiklį (2) ir siuntimo mygtuką (3).
Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo
blokavimo režimą ir, prieš užvedant variklį,
reikia atlikti naują patikrinimą alkotesteriu.
Kalibravimas ir priežiūra
Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise1 kas 12 mėnesių.
Likus 30 dienų iki perkalibravimo, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas
Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą.
Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant
apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.
1
Pranešimą galima panaikinti vieną kartą
paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu
atveju jis pats užges po maždaug 2 minučių,
bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima
panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą
autoservise1.
Avarinė padėtis
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
PASTABA
Visi apylankos suaktyvinimo veiksmai
registruojami ir įrašomi į atmintį (žr. Duomenų įrašymas (p. 19)).
Šaltas arba karštas oras
Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti
naudoti alkospyną.
Temperatūra (°C)
Maksimalus šildymo laikas
(sekundės)
nuo +10 iki +85
10
nuo -5 iki +10
60
nuo -40 iki -5
180
Jei temperatūra žemesnė nei -20 °C arba
aukštesnė nei +60 °C, alkospynai reikia papildomo maitinimo. Jungtiniame prietaisų skydelyje parodoma Alkot. Įjungti mait. laidą.
Šiuo atveju prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės ir palaukite, kol kontrolinė lemputė (6)
ims šviesti žaliai.
Esant labai šaltam orui, šildymo laiką galima
sutrumpinti paimant alkospyną į patalpą.
Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma
Alkotesteris Įjungtas apėjimas ir atstatyti
funkciją galima tik autoservise1.
Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius
klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus
veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos
pranešimas dingsta užrakinus automobilį.
Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama
arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise1.
Aplenkimo funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo
Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę,
paskui Alkotesteris Įjungtas apėjimas
ir variklį galima užvesti.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
273
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Šią funkciją galima įjungti daugiau nei vieną
kartą. Važiavimo metu rodomą klaidos pranešimą galima panaikinti tik autoservise1.
Kritinės padėties funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Alkotesteris
Įjungtas apėjimas ir variklį galima
užvesti.
Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po
to ją reikia atstatyti autoservise1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 270)
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 274)
08
1
274
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* – ženklai ir teksto
pranešimai
Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su
tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant
variklį (p. 271), jungtinio prietaisų skydelio
ekrane gali būti papildomai pateikiama šios
informacijos:
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Galima vėl
užvesti
Variklis buvo išjungtas
trumpiau kaip 30 minučių
- galima įjungti variklį
neatliekant naujo patikrinimo.
Alkotesteris
Reikia aptarnauti
Susisiekite su autoservisuA.
Alkotesteris
Nėra signalo
Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu
mygtuku (3) arba atlikite
naują patikrinimą alkotesteriu.
Alkotesteris
Bandyti vėl
Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą
alkotesteriu.
Alkotesteris
Pūsti ilgiau
Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Pūsti silpniau
Pučiama per stipriai pūskite švelniau.
Alkotesteris
Pūsti stipriau
Pučiama per silpnai pūskite stipriau.
Alkotesterio
pašild. Laukti
Nebaigta šildyti - sulaukite Alkotesteris Pūsti 5
sekundes pranešimo.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 270)
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 273)
08 Užvedimas ir važiavimas
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.
Atminkite, kad jei automobilyje įrengta
alkospyna*, prieš užvedant variklį reikės
papūsti į alkotesterį. Papildomos informacijos apie alkospyną rasite Alkospyna*
(p. 270).
2. Iki galo nuspauskite sankabos pedalą2
(automobiliuose su automatine pavarų
dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)
3. Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką ir po to jį atleiskite.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio
valdymo rakteliu ir mygtukas START/STOP
ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 167).
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar
tada, kai automobilis yra velkamas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo
jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis
būtų padėtyje 0, ypač – jei automobilyje
yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos
veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 77).
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
Beraktė valdymo sistema*
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti
berakčiu (p. 170) būdu.
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo pultelių su
berakte užvedimo sistema turi būti automobilio salone arba bagažinėje.
08
2
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
275
08 Užvedimas ir važiavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio
valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
Susijusi informacija
•
Variklio išjungimas (p. 276)
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką
START/STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei
automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.
Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu
gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Kaip išjungti variklį:
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jeigu pavarų perjungiklis nėra P padėtyje
arba automobiliui judant:
•
Spauskite du kartus mygtuką START/
STOP ENGINE arba laikykite nuspaudę
mygtuką, kol sustos variklis.
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio
valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį3 ir nuspaudžiamas mygtukas
START/STOP ENGINE.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 77)
08
3
276
Jei automobilyje įdiegta sistema „Keyless drive“, jo salone turi būti nuotolinio valdymo raktelis.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 275)
Raktelio padėtys (p. 77)
Vairas (p. 83)
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuotolinis užvedimas (ERS)*
PASTABA
Nuotolinis užvedimas (ERS – Engine Remote
Start) reiškia, kad automobilio variklį galima
užvesti nuotoliniu būdu, kad šis pašildytų arba
atvėsintų automobilio saloną prieš išvykstant.
ERS suaktyvinama rakteliu ir (arba) per „Volvo
On Call“*.
Atsižvelkite į vietos/nacionalines taisykles/
reglamentus dėl tuščios eigos. Taip pat
atsižvelkite į vietos / nacionalines taisykles / reglamentus dėl triukšmo lygio varikliui veikiant.
ĮSPĖJIMAS
Klimato kontrolės sistema pasileidžia su
tomis pačiomis nuostatomis, kurios buvo
parinktos pastačius automobilį.
Norint užvesti variklį nuotoliniu būdu, reikia
įvykdyti šiuos reikalavimus:
ERS užvestas variklis veikia iki 15 minučių,
tada jis išjungiamas. Po dviejų užvedimų naudojantis ERS funkcija variklis turi būti užvestas įprastu būdu: tik tada ERS bus galima
panaudoti vėl.
ERS yra tik tuose automobiliuose, kuriuose
yra automatinė pavarų dėžė, ir tuose,
kuriuose sumontuotas gaubto jungiklis4
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elemento veikimo trukmei įtakos turi ERS
funkcija. Jei ERS dažnai naudojama, maitinimo elementą reikia keisti kas metus (žr.
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 169)).
Nuotolinis užvedimas (ERS) –
veikimas
•
•
Automobilį reikia prižiūrėti.
•
Automobilis neturi būti pastatytas
uždaroje, nevėdinamoje patalpoje išmetamos dujos gali stipriai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
Automobilyje ar aplink jį turi nebūti
žmonių ar gyvūnų.
Susijusi informacija
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 277)
•
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai (p. 279)
Raktelio mygtukai nuotoliniam užvedimui.
Atrakinimas
Užrakinimas
Priėjimo apšvietimas iš atstumo
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Informacija5
Nuotolinis variklio užvedimas
Kad būtų galima užvesti variklį nuotoliniu
būdu, automobilis turi būti užrakintas, o
gaubtas – uždarytas.
Atlikite šiuos veiksmus:
08
4
5
Yra XC60 modeliuose, automobiliuose, kuriuose įrengta signalizacija, daugelyje automobilių su 4 cilindrų varikliais, arba pasirinkus ERS naujai konstrukcijai.
Tik su PCC rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
277
08 Užvedimas ir važiavimas
||
1. Spustelėkite raktelio mygtuką (2).
Aktyvios funkcijos
2. Po to iškart nuspauskite ir bent
2 sekundes palaikykite mygtuką (3).
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, suaktyvinamos tokios funkcijos:
Jei tenkinamos ERS sąlygos, atliekamos
tokios operacijos:
•
•
•
1. Kelis kartus greitai sumirksi visi posūkio
žibintai.
2. Užsiveda variklis.
3. Visi posūkio žibintai įsijungia ir lieka
šviesti 3 sekundes, patvirtindami variklio
užvedimą.
PASTABA
Užvedus variklį nuotoliniu būdu, automobilis ir toliau lieka užrakintas, tačiau būna
išjungtas judesio detektorius*.
Su PCC6 rakteliu
Ventiliacijos sistema
Garso / vaizdo sistema
Priėjimo apšvietimo trukmė.
Išaktyvintos funkcijos
Išsijungus ERS sistemos užvestam varikliui,
visi posūkio žibintai įsijungia ir šviečia apie
3 sekundes.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 277)
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai ir
pranešimai (p. 279)
Nuotoliniu būdu užvedus variklį, išaktyvinamos tokios funkcijos:
•
•
•
•
priekiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai
Automobilio numerių lentelių apšvietimas
Priekinio stiklo valytuvas.
ERS veikimas pertrauktas
ERS sistemos užvestas variklis išjungiamas
tokiais veiksmais:
Nuspaudus mygtuką, kelis kartus
sumirksi priėjimo apšvietimo iš
atstumo indikacija7 ir tada ima nuolat šviesti, jei patenkinami visi ERS
kriterijai. Vis dėlto tai nereiškia, kad ERS sistema užvedė variklį.
•
Nuspaudžiamas nuotolinio valdymo raktelio mygtukas (1), (2) arba (4).
•
•
•
Atrakinamas automobilis
Norint patikrinti, ar ERS sistema tikrai užvedė
variklį, reikia spustelėti mygtuką (5): jei variklis
užvestas, apšviečiami mygtukai (2) ir (3).
•
•
Pavarų svirtis pervedama iš padėties P
Atidaromos durelės
Nuspaudžiamas greičio arba stabdžių
pedalas
Praėjo daugiau nei 15 minučių nuo ERS
suaktyvinimo.
08
6
7
278
Papildomos informacijos apie PCC raktelį rasite Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 165).
Papildomos informacijos apie priėjimo apšvietimą iš atstumo rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 163) ir Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 98).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuotolinis užvedimas (ERS) - ženklai
ir pranešimai
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Tais atvejais, jei ERS funkcijos veikimas
sutrinka arba yra pertraukiamas, prietaisų
skydelyje pasirodo ženklas su aiškinamuoju
tekstiniu pranešimu.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Senka akumuliat.
ERS nepasiekiama, nes
žema akumuliatoriaus
įtampa. Norėdami nedelsiant įkrauti
akumuliatorių,
užveskite
variklį.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Atidarytos
durys
ERS nepasiekiama, nes
neuždarytos
durelės arba
bagažinės
dangtis.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Atidarytas
gaubtas
ERS nesuveikė, nes atidarytas gaubtas.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Aut. neužrakintas
ERS nepasiekiama, nes
neužrakintas
automobilis.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Raktelis
salone
ERS nesuveikė, nes raktelis yra automobilyje.
ERS funkcija nepasiekiama
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuot. užved. negal. Per
daug bandymų
ERS nepasiekiama, nes ją
leidžiama
suaktyvinti tik
2 kartus iš
eilės.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Žem. degalų
lygis
ERS nepasiekiama, nes per
žemas degalų
lygis.
Nuot. užved. negal.
Pav. svirtis ne P pad.
ERS nepasiekiama, nes
pavarų svirtis
nepervesta į
padėtį P.
Nuot.užved. negal. Vairuotojas salone
ERS nepasiekiama, nes
kažkas yra
salone.
Nuotolinis užvedimas
negalimas Įspėj. apie
variklį
Nuot. užved. negal.
Žem.var.auš.sk.lyg.
ERS nepasiekiama, nes
variklis išsiuntė
įspėjamąjį pranešimą. Susisiekite su
autoservisuA.
ERS nepasiekiama, nes
aušinimo sistema išsiuntė
įspėjamąjį pranešimą, žr.
Aušinimo
skystis – lygis
(p. 375).
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08
}}
279
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pertrauktas ERS funkcijos veikimas
Pranešimas
Nuot. užved. išj. Pav.
svirtis ne P pad.
Paaiškinimas
ERS veikimas
pertrauktas,
nes pavarų
svirtis – ne
padėtyje P.
Nuot. užved. išj. Vairuotojas salone
ERS veikimas
pertrauktas,
nes kažkas yra
salone.
Nuotolinis užvedimas
išjungtas Įspėj. apie
variklį
ERS veikimas
pertrauktas,
nes variklis
išsiuntė klaidos pranešimą. Susisiekite su autoservisuA.
Nuot. užved. negal.
Žem.var.auš.sk.lyg.
ERS veikimas
pertrauktas,
nes aušinimo
sistema
išsiuntė klaidos pranešimą.
08
280
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pranešimas
Paaiškinimas
Nuotolinis užvedimas
išjungtas Atidarytas
gaubtas
ERS veikimas
pertrauktas,
nes atidarytas
gaubtas.
Nuotolinis užvedimas
išjungtas Senka akumuliat.
ERS veikimas
pertrauktas,
kadangi per
žema akumuliatoriaus
įtampa.
Nuotolinis užvedimas
išjungtas Žem. degalų
lygis
ERS veikimas
pertrauktas,
kadangi per
žemas degalų
lygis.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinis užvedimas (ERS)* (p. 277)
Nuotolinis užvedimas (ERS) – veikimas
(p. 277)
Automobilio užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 387),
automobilio variklį galima užvesti, naudojant
srovę iš kito akumuliatoriaus.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros
sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus
įtampa yra 12 V.
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
08 Užvedimas ir važiavimas
4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu akumuliatoriumi.
SVARBU
SVARBU
Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atsukite automobilio akumuliatoriaus
dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį, žr.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 390).
6. Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
Pavarų dėžės
Siūlomos dviejų pagrindinių tipų pavarų
dėžės. Mechaninė ir automatinė pavarų dėžė.
•
•
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų
dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto
pranešime pateikiamą rekomendaciją.
ĮSPĖJIMAS
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo
taško, pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
•
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“
(p. 283) ir „Powershift“ (p. 287)
SVARBU
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine
tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo
laido gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto,
kuris prijungtas prie raudonojo laido.
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
Mechaninė pavarų dėžė (p. 282)
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 283)
08
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 275)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
281
08 Užvedimas ir važiavimas
Mechaninė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Pavaros perjungimo indikatorius*
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį
priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per
klaidą įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate
pirmyn.
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę
arba žemesnę pavarą.
•
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite
nuo neutraliosios padėties, N prieš perjungdami į R padėtį.
•
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui stovint.
PASTABA
Aukščiau parodytame 6 greičių pavarų
dėžės pavarų perjungimo variante (žr.
ankstesnį paveikslėlį) \endash norėdami
įjungti atbulinę pavarą, pavarų perjungimo
svirtį visų pirma paspauskite žemyn į N
padėtį.
6 laipsnių pavarų dėžės pavarų perjungimo
schema.
6 laipsnių pavarų dėžė gaminama dviejų versijų, kuriose skiriasi atbulinės pavaros vieta.
Žr. faktinę pavarų perjungimo schemą,
įspaustą ant pavarų perjungimo svirties.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo
nuspausti sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo
sankabos pedalo.
ĮSPĖJIMAS
08
282
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - nepakanka
palikti automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir
jos parinkimas reikiamu laiku.
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui, kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar
žemesnę pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas,
pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos,
gali būti palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio greičiui. Įrėmintas skaičius rodo
esamą pavarą.
Mechaninė pavarų dėžė
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės (p. 281)
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 426)
Pavaros perjungimo indikatorius mechaninei pavarų
dėžei. Vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis.
Važiuojant normaliai, jis
įsijungia tik centre.
Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą,
žymeklis apšviečia "+", o įjungus rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis apšviečia
"-" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).
08 Užvedimas ir važiavimas
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė -Geartronic*
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų
perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Suaktyvinto sportinio režimo ženklas S būna
ORANŽINIS.
Stovėjimo padėtis – P
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį
arba pastatę automobilį.
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį
iš padėties P, reikia nuspausti stabdžių
pedalą ir nustatyti raktelio padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,
kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo
stabdį (p. 306).
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Analoginiame jungtiniame
prietaisų skydelyje pavara ir
indikatoriaus rodyklės rodomos jungtinio prietaisų skydelio centre.
Susijusi informacija
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 282)
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 283)
PASTABA
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–:
rankiniu būdu keičiamos pavaros. S: sportinis
režimas*.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62) nurodoma pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t.
t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos
jungtinio prietaisų skydelio
dešinėje (vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis,
nurodantis esamą pavarų
perjungimo svirties padėtį).
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje,
kad būtų galima automobilį užrakinti ir
įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - automatinės
pavarų dėžės padėties P nepakanka, kad
automobilis stovėtų.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
283
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Atbulinės eigos padėtis – R
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į
II padėtį, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 78).
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną
iš padėties D ir nustumiant į galinę
padėtį „+S-“. Jungtinio prietaisų
skydelio ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš
BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi
skaitmenys 1, 2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik
parinktą pavarą.
•
arba
•
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant
pavarų svirtį iš padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Vairuotojas taip pat gali mechaniškai perjungti
pavaras, naudodamas Geartronic automatinę
pavarų dėžę. Atleidus akceleratoriaus pedalą,
automobilis stabdomas varikliu.
08
284
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite
svirtį pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite
svirtį: jį grįš į neutralią padėtį tarp + ir –.
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–)
galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg
sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą
pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo
važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg
mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį
ties D.
PASTABA
Jei pavarų dėžė turi sportinę programą, ją
rankiniu režimu galima valdyti tik pavarų
svirtį pervedus pirmyn arba atgal padėtyje
„+S–“. Tokiu atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje pakinta indikacija iš S ir nurodoma, kuri pavara įjungta, pvz., 123 ir t. t.
Mentelės*
Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne
tik pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie
vairo.
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo: indikacija jungtiniame prietaisų
skydelyje pasikeis iš „D“ į skaičių, nurodantį
esamą pavarą.
Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:
•
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link
vairo, ir atleiskite.
08 Užvedimas ir važiavimas
PASTABA
Automatinis išaktyvinimas
Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po
kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja jungtiniame prietaisų skydelyje iš
esamos pavaros skaičiaus atgal į „D“ pakitusi indikacija.
Abi vairo mentelės.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Kaip suaktyvinti sportinį režimą:
Mechaninis išaktyvinimas
•
•
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant
mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Įjungus sportinį režimą, įsijungia
sportinės automobilio charakteristikos bei padidėja variklio greitis įjungus pavarą. Be to, automobilis greičiau reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą.
Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas
žemesnei pavarai – pavaros perjungimas į
aukštesnę yra užlaikomas.
Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju
mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma
varikliu.
Ant vairo esančius pavarų perjungiklius
taip pat galima išaktyvinti mechaniniu
būdu:
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
Geartronic – sportinis režimas* (S)8
Patraukite abu perjungiklius link vairo ir
laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas pasikeis į „D".
Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai
esant sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju
mentelės būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.
Perveskite pavarų svirtį į šoną iš padėties
D į galinę padėtį „+S–“: indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeičia iš D į
S.
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti
sportinį režimą.
Geartronic – žiemos režimas
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties D į galinę
padėtį ties „+S–“: jungtiniame prietaisų
skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių
1 9.
2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus
pastumdami pavarų perjungimo svirtį link
+ (pliuso) – ekrane ženklą 1 keičia 3.
3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva
greitinti.
8
9
Tik su kai kuriais varikliais.
Jei automobilyje yra sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „S“.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
285
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad
automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų
ratų variklio galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
naudojamas tada, kai reikia maksimalaus
pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, greičių dėžės kontrolės
programa turi apsauginį blokatorių, kuris
apsaugo nuo automatinio žemos pavaros
įjungimo.
08
286
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia,
kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią
ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 326).
Susijusi informacija
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 426)
•
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287)
•
Pavarų dėžės (p. 281)
08 Užvedimas ir važiavimas
Automatinė pavarų dėžė -Powershift*
Automatinė pavarų dėžė Powershift perduoda
variklio judesio jėgą varantiesiems ratams per
dvigubus mechaninius sankabų diskus priešingai nei Geartronic, kuri naudoja hidraulinį
transformatorių.
pavarą (o ne trečią, kaip būna su
Geartronic).
Vilkimas
Modelio su pavarų dėže Powershift nederėtų
vilkti, nes pavarų dėžės pakankamas tepimas
priklauso nuo variklio veikimo. Jei vis tiek reikia vilkti (p. 326), maršrutas turi būti kaip
įmanoma trumpesnis, o velkama turi būti labai
mažu greičiu.
Jeigu nėra aišku, ar automobilyje sumontuota
pavarų dėžė Powershift, ar Geartronic, tai
galima patikrinti, perskaitant žymą ant pavarų
dėžės lipduko (po variklio gaubtu, Techninės
informacijos žymenys (p. 416)). Žymėjimas ”MPS6” reiškia Powershift. Priešingu
atveju sumontuota automatinė pavarų dėžė
Geartronic.
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +S–:
rankiniu būdu keičiamos pavaros. S: sportinis
režimas*.
Pavarų dėžė „Powershift“ veikia taip pat ir turi
analogiškus valdymo elementus bei funkcijas
kaip ir automatinė pavarų dėžė „Geartronic“.
Viena išimtis yra funkcija „Geartronic – Žiemos režimas“ (p. 283):
•
Powershift leidžia pajudėti ant slidžios
kelio dangos, rankiniu būdu įjungus antrą
Taip pat žr. svarbią informaciją, pateiktą
skirsnyje Vilkimas (p. 326).
Būtina atminti
Transmisijos dviguboje sankaboje įrengta
apsauga nuo perkrovos, kuri suaktyvinama,
jei ji pernelyg įkaista, pvz., jei automobilis ilgą
laiką įkalnėje laikomas vietoje greičio pedalu.
Transmisija taip pat gali perkaisti lėtai važiuojant spūstyje (10 km/h ar mažesniu greičiu)
arba važiuojant įkalnėje su prijungta priekaba.
Pavarų dėžė vėsta automobiliui stovint, nuspaudus stabdžių pedalą ir varikliui veikiant
laisvąja eiga.
Perkaitimo spūstyje galima išvengti važiuojant
etapais:
•
Sustabdykite automobilį, nuspauskite
stabdžių pedalą ir palaukite, kol iki priekyje važiuojančio automobilio susidarys
pakankamas atstumas, tada pavažiuokite
šiek tiek pirmyn ir vėl perkelkite koją ant
stabdžių pedalo.
SVARBU
Automobiliui vienoje vietoje įkalnėje laikyti
naudokite įprastą stabdį ir nelaikykite automobilio spausdami greičio pedalą. Priešingu atveju gali perkaisti pavarų dėžė.
Pranešimas ir veiksmas
Tam tikrose situacijose jungtiniame prietaisų
skydelyje kartu su ženklu gali būti parodomas
tekstinis pranešimas.
Perkaitus transmisijai, automobilis ima drebėti
ir vibruoti, o jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo įspėjamasis ženklas ir pranešimas.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
287
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
A
Pranešimas
Vairavimo būdas
Veiksmai
Įkaitusi pavarų dėžė Stabdyti
Sunku išlaikyti pastovų greitį, esant
pastoviam variklio sūkių dažniui.
Perkaito pavarų dėžė. Neleiskite automobiliui judėti, spausdami kojinį stabdįA.
Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
pastatyti Variklio neišjungti
Automobilio sukibimo jėga žymiai
padidėjusi.
Perkaito pavarų dėžė. Nedelsdami saugiai pastatykite automobilįA.
Pavarų dėžės aušin. Variklio
neišjungti
Negalima važiuoti dėl perkaitusios
pavarų dėžės.
Perkaito pavarų dėžė. Kad pavarų dėžė greičiau atvėstų:
Leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga įjungę pavarų perjungimo svirtį į N arba P padėtį, kol pranešimas dings.
Kad greičiau atauštų: leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga kai pavarų perjungimo svirtis nustatyta į N arba P padėtį, kol pranešimas dings.
Lentelėje pateiktos trys padidėjusio pavojaus
pakopos, jei perkaistų pavarų dėžė. Kartu su
tekstiniu pranešimu vairuotojas taip pat informuojamas, kad automobilio elektroninė sistema laikinai keičia važiavimo charakteristikas. Jei reikia, vadovaukitės tekstiniame pranešime (jei pateiktas) nurodytomis instrukcijomis.
PASTABA
Lentelėje pateikti pavyzdžiai nereiškia, kad
automobilis turi trūkumų; jie rodo, kad saugumo funkcija įjungta, siekiant apsaugoti
automobilio dalis nuo pažeidimo.
Jei įspėjimo ženklas, pateikiamas kartu su
tekstu Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
pastatyti Variklio neišjungti, yra ignoruojamas, pavarų dėžė gali labai įkaisti:
tokiu atveju, kad nesugestų sankaba,
galios perdavimas iš variklio pavarų dėžei
laikinai sustabdomas ir automobilis praranda varymo jėgą bei sustoja, kol pavarų
dėžė neatvėsta iki priimtino lygio.
Daugiau informacijos apie galimus tekstinius
pranešimus ir siūlomus sprendimus, susijusius su automatine pavarų dėže, rasite Pranešimai (p. 109).
Tekstinis pranešimas dingsta automatiškai,
atlikus veiksmą arba vieną kartą paspaudus
posūkio svirtelės mygtuką OK.
08
288
ĮSPĖJIMAS
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 283)
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 426)
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų svirties blokatorius
Stovėjimo padėtis (P)
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.
Varikliui dirbant automobilis stovi:
•
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite
koją ant stabdžių pedalo.
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 78) turi būti
pasuktas į II padėtį.
G021351
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
M: Rankinis perjungimas10 – „+/-“ arba „-Sport“
režimas
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys
yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų
perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 78) turi būti
pasuktas į II padėtį.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį
galima stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir
D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
10
11
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl
išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia
perjungti iš P padėties, kad automobilis
galėtų judėti.
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio valdymo pulto ir skyriaus dugne
suraskite angą11 raktelio geležtei (p. 167).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4. Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
08
}}
289
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 283)
•
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*12
Visų ratų pavara – (AWD)*
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai
yra varantieji.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Visų varančiųjų ratų režimas yra
nuolatos įjungtas
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 275)
Visų varančiųjų ratų režimas (All Wheel Drive)
reiškia, kad vienu metu automobilį varo visi
keturi ratai.
Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp
priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus,
kurie geriausiai sukimba su kelio danga. Tai
užtikrina geriausią sukibimą ir neleidžia
ratams prasisukti. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
08
12
290
Priklauso nuo variklio ir pavarų dėžės derinio. Esant kai kuriems deriniams, HSA funkcija nesiūloma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Visų varančiųjų ratų funkcija užtikrina saugesnį vairavimą lyjant, sningant ar esant apledijusiai kelio dangai.
„Hill Descent Control“ (HDC)*13
HDC funkciją galima palyginti su automatiniu
stabdymu varikliu. Jei atleisite akceleratoriaus
pedalą važiuodami nuo kalno, variklis stengsis
sumažinti laisvosios eigos apsukas ir taip
stabdys automobilį. Vis dėlto, kuo statesnis
nuolydis ir kuo daugiau pakrautas automobilis,
tuo greičiau mažėja automobilio greitis neatsižvelgiant į stabdymą varikliu: HDC tai kompensuoja automatinio stabdymo funkcija.
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Veikimas
Bendroji informacija apie HDC
Funkcija HDC padeda padidinti / sumažinti
greitį stačiose nuokalnėse, nespaudžiant
stabdžių pedalo. Akceleratoriaus pedalo jautrumas sumažėja ir tampa tikslesnis, kai pilnas pedalo nuspaudimas sureguliuojamas
variklio greičio keitimui apribotame intervale.
Stabdžių sistema pati įjungia stabdžius ir
palaiko nedidelį bei tolygų greitį, todėl vairuotojas gali visą dėmesį skirti vairavimui.
HDC funkcija ypač patogi važiuojant stačiomis nuokalnėmis, kai kelias nelygus ir slidus.
Pvz., nuleidžiant į vandenį laivą nuo priekabos.
HDC įjungta / išjungta.
HDC suaktyvinama arba išaktyvinama vienu
iš centrinio valdymo pulto jungiklių. Kai funkcija suaktyvinta, šviečia jos mygtuke esanti
lemputė.
Kai HDC veikia, jungtinio prietaisų skydelio ženklas įsijungia kartu su tekstiniu pranešimu Nusil. nuo kalno kontrolė ĮJ..
08
13
Funkcija yra tik „S60 Cross Country“ automobiliuose su AWD.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
291
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Funkcija veikia tik tuo atveju, jei įjungta pirma
ir atbulinės eigos pavara. Jei pavarų dėžė
automatinė, reikia pasirinkti padėtį 1, kuri
žymima skaičiumi 1 jungtiniame prietaisų skydelyje (žr. Automatinė pavarų dėžė -Geartronic* (p. 283)).
tesnę negu 1 padėtį arba jei pasirenkama
D padėtis.
Funkciją galima išjungti bet kuriuo metu. Jei
funkciją išjungsite stačioje nuokalnėje, stabdymo efektas staigiai nedings – jis sumažės
palaipsniui.
PASTABA
PASTABA
Negalima įjungti HDC pavarų perjungiklyje,
kai jis yra padėtyje D.
Jei HDC sistema įjungta, galite pastebėti,
kad, nuspaudus akceleratoriaus pedalą,
variklis į tai reaguoja lėčiau.
Valdymas
HDC funkcija neleis automobiliui riedėti greičiau negu 10 km/val. į priekį (stabdant varikliu) ir greičiau negu 7 km/val. atbuline eiga.
Tačiau, paspaudę akceleratoriaus pedalą,
galite pasirinkti bet kokį greitį. Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis staigiai sulėtėja (atitinkamai iki 10 arba 7 km/h), nepriklausomai nuo šlaito statumo ir nespaudžiant
stabdžių pedalo.
Susijusi informacija
•
Visų ratų pavara – (AWD)* (p. 290)
Start/Stop*
Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri
suveikia, pvz., stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju
trumpam išjungiamas ir vėl užvedamas, kai
kelionė tęsiama toliau.
Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo
Car Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija padėjo sukurti kelias atskiras energijos taupymo funkcijas, viena iš kurių – Start/
Stop. Jų visų bendroji užduotis – sumažinti
degalų sąnaudas, kas savo ruožtu leidžia
sumažinti išmetamųjų dujų emisiją.
Bendroji informacija apie Start/Stop
Jei funkcija veikia, stabdžių signalo žibintai
įsijungia savaime. Vairuotojas bet kuriuo metu
gali paspausti stabdžių pedalą ir sulėtinti
greitį arba sustabdyti automobilį.
HDC išaktyvinama:
08
292
•
centriniame valdymo pulte esančiu įjungimo / išjungimo mygtuku;
•
jei įjungiama aukštesnė nei 1 mechaninės
pavarų dėžės pavara;
•
jei automatinės pavarų dėžės pavarų
pasirinkimo svirtis perjungiama į aukš-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis.
Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant varikliui automatiškai išsijungti.
08 Užvedimas ir važiavimas
Mechaninė arba automatinė
Atkreipkite dėmesį, kad funkcija Start/Stop
veikia skirtingai priklausomai nuo to, ar
pavarų dėžė mechaninė, ar automatinė.
Susijusi informacija
„Start/Stop“* – funkcija ir jos
valdymas
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop
suaktyvinama automatiškai.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama
automatiškai. Vairuotoją apie
tai informuoja funkcijos ženklas, įsijungiantis jungtiniame
prietaisų skydelyje ir šviečianti įjungimo / išjungimo
mygtuko lemputė.
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 275)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
Visos įprastos automobilio
sistemos, pvz., apšvietimo,
radijo ir kt. veikia kaip įprasta net ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis – kai kurių
įrenginių funkcija būna laikinai apribota, pvz.,
klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus
sukimosi greitis arba itin didelis garso sistemos garsumas.
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
Automatinis variklio išjungimas
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
Sąlygos
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi
būti patenkintos tokios sąlygos:
A
M/A
A
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos
pedalą: variklis išsijungia automatiškai.
M
Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant
stabdžių pedalo: variklis išsijungia
automatiškai.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei ECO funkcija suaktyvinta,
variklis gali automatiškai
sustoti prieš automobiliui
visiškai sustojant.
Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai išjungiami automobiliui dar nesustojus,
atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.
Kai variklis išjungiamas automatiškai, jungtiniame prietaisų skydelyje
užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
293
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Automatinis variklio užvedimas
Sąlygos
Kai pavarų svirtis yra neutralioje
padėtyje:
Funkcijos Start/Stop išjungimas
Tam tikrais atvejais patartina
laikinai išjungti automatinę
funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.
M/A
A
M
1. Nuspauskite sankabos arba
greičio pedalą: variklis užsiveda.
Apie išjungtą funkciją informuoja iš
jungtinio prietaisų skydelio dingęs
Start/Stop ženklas ir išjungta įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė.
2. Įjunkite tinkamą pavarą ir nuvažiuokite.
Atleiskite stabdžių pedalą: variklis
automatiškai užsives ir bus galima
toliau tęsti kelionę.
A
Laikykite nuspaudę stabdžių
pedalą ir nuspauskite akseleratoriaus pedalą – variklis bus automatiškai užvestas.
A
Važiuojant nuo kalno papildomai
pasiekiama tokia parinktis:
M+
A
Nukelkite koją nuo stabdžio ir leiskite automobiliui pajudėti – variklis
automatiškai užsives, kai automobilis pasieks įprastą ėjimo greitį.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
08
294
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito
suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo
pulteliu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Start/Stop* (p. 292)
Variklio užvedimas (p. 275)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis ne visada išsijungia automatiškai.
Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais
atvejais:
Sąlygos
M/AA
nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio automatinio sustojimo automobilis nepasiekė apytiksl. 8 km/h
greičio.
M+A
vairuotojas atidarė saugos diržo
sagtį.
M+A
akumuliatoriaus talpa nukrito
žemiau minimalaus leistino lygio.
M+A
variklis neįšilo iki normalios darbinės temperatūros.
M+A
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
lauko temperatūra nukrito žemiau
nulinės arba pakilo virš
maždaug 30 °C;
M+A
•
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
M+A
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
suaktyvinta priekinio stiklo šildymo elektra funkcija;
•
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
aplinka salone neatitinka iš anksto
nustatytų verčių, apie tai byloja
visu greičiu besisukantis ventiliatorius.
M+A
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
automobiliu važiuojama atgal;
M+A
08 Užvedimas ir važiavimas
Sąlygos
M/AA
Sąlygos
starterio akumuliatoriaus temperatūra yra neigiama arba pernelyg
aukšta;
M+A
suaktyvinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
važiavimo spūstyje pagalba;
A
vairuotojas stipriau pajudina vairą;
M+A
A
išmetimo sistemos dalelių filtras
užsiteršęs – laikinai išjungta
Start/Stop funkcija vėl įjungiama
iš karto po automatinio valymo
ciklo (žr. Dyzelino suodžių dalelių
filtras (DPF) (p. 317)).
M+A
pavarų perjungimo svirtis yra S
padėtyjeC arba „+/-“.
A
B
C
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
Susijusi informacija
labai stati įkalnė;
M+A
prie automobilio elektros sistemos
prijungta priekabos elektros grandinė;
M+A
variklio gaubtas atidarytasB.
M+A
pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos darbinės temperatūros.
A
atmosferinis slėgis nesiekia to,
kuris būna 1 500–2 500 metrų virš
jūros lygio aukštyje: esamas oro
slėgis kinta kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.
A
•
•
Start/Stop* (p. 292)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 275)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.
Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat
užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia sankabos pedalo (mechaninė pavarų
dėžė) arba nukelia koją nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė):
Sąlygos
M/AA
Jei langai ima rasoti.
M+A
Salono klimatas skiriasi nuo iš
anksto nustatytųjų verčių.
M+A
Jei laikinai staigiai išaugo energijos suvartojimas arba akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau apatinio
leistino lygio.
M+A
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
M+A
Variklio gaubtas atidarytasB.
M+A
Jei automobilis buvo automatiškai
sustabdytas visiškai nesustojant,
jis pradeda judėti arba šiek tiek
padidėja greitis.
M+A
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
295
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Sąlygos
M/AA
•
•
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
Vairuotojas atsisega saugos diržą
pavarų svirčiai esant padėtyje D
arba N.
A
Judesiai vairuB.
A
•
Pavarų perjungiklis perstumiamas
iš padėties D į S padėtįC, R arba
„+/-“.
A
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
Vairuotojo durelės atidaromos
pavarų svirčiai esant padėtyje D:
pasigirsta dzingtelėjimas ir teksto
pranešimas informuoja, kad aktyvi
funkcija Start/Stop.
A
A
B
C
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada
užsiveda automatiškai.
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai neužvedamas šiais atvejais:
Sąlygos
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis
būna automatiškai išsijungęs, nes jis gali
savaime užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite variklį įprasta tvarka,
spustelėdami mygtuką START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
08
•
•
•
296
Start/Stop* (p. 292)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
Variklio užvedimas (p. 275)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
M/A
A
Jei be sankabos įjungiama pavara:
pateikiamas pranešimas, raginantis
vairuotoją įjungti neutralią pavarą,
kad būtų galima automatiškai
užvesti variklį.
M
Vairuotojas neapkraunamas.
M
Vairuotojo saugos diržas atsegtas,
pavarų svirtis yra padėtyje P ir atidarytos vairuotojo durelės: variklį
reikia užvesti įprastu būdu.
A
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Start/Stop* (p. 292)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
Variklio užvedimas (p. 275)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
08 Užvedimas ir važiavimas
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
Jei variklis automatiškai neužsiveda ir
užgęsta, atlikite šiuos veiksmus:
1. Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos
diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
„Start/Stop“* – nuostatos
Automobilio meniu sistemoje MANO AUTOMOBILIS po DRIVe antrašte pateikiama informacija apie „Volvo“ Start/Stop sistemą ir
energiją taupančių vairavimo metodų rekomendacijos.
2. Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3. Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas
tekstas Put gear in neutral.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 292)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 275)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 292)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
•
•
Variklio užvedimas (p. 275)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
}}
297
08 Užvedimas ir važiavimas
||
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 299)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
08
298
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
Teksto pranešimas
Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto pranešimus jungtiniame prietaisų skydelyje.
Tam tikrais atvejais funkcija
Start/Stop jungtiniame prietaisų skydelyje gali parodyti teksto pranešimus (kartu su šia indikacine lempute). Pasiro-
Ženklas
džius kai kuriems iš jų, rekomenduojama
atlikti tam tikrus veiksmus. Lentelėje toliau
pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Informacija / veiksmas
M/AA
Automat. Start/Stop funkcija
Reikia aptarnauti
Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
M+A
Autostart Veikia variklis +
garsinis signalas
Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o
pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
Spausti užved. mygt.
Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku START/STOP
ENGINE.
Užvedimui spausti sankabos
pedalą
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.
M
Užvedimui spausti stabdžių ir
sankabos pedalus
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.
M
Užvedimui įjungti neutralią
pavarą
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite
neutralią pavarų svirties padėtį.
M
A
M+A
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
299
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
A
Pranešimas
Informacija / veiksmas
Užvedimui pasirinkti P arba
N
Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį N arba P ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE.
A
Spausti užved. mygt.
Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką
START/STOP ENGINE, pavarų svirčiai esant padėtyje P arba N.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta,
reikia kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 292)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 293)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 275)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 295)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 294)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 297)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 297)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 296)
08
300
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
M/AA
08 Užvedimas ir važiavimas
„ECO“*
PASTABA
ECO14
yra naujoviška „Volvo“ funkcija, skirta
automobiliams su automatine pavarų dėže,
galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 %
(atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo stilių). Ši
funkcija suteikia vairuotojui galimybę važiuoti
aktyviau galvojant apie aplinką.
Bendroji informacija
Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
ECO – eksploatacija
ima šviesti ECO ženklas ir ECOmygtuko lemputė.
ECO funkcija įjungta arba išjungta
Apie išjungtą ECO funkciją
informuoja iš jungtinio prietaisų skydelio dingęs ECO
ženklas ir išsijungusi ECO
mygtuko lemputė. Funkcija
būna išjungta tol, kol ji vėl
suaktyvinama ECO mygtuku.
Eco Coast – veikimas
•
•
Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus pedalo.
•
„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti
išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.
•
Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas stabdymas varikliu.
•
Klimato kontrolės sistemos nustatymai –
kai kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti
arba veikia nepilnu pajėgumu.
14
Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia, kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl
automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius atstumus, išjungus variklį. Kai
vairuotojas atleidžia akceleratoriaus pedalą
pavarų dėžė automatiškai atjungiama nuo
variklio kurio greitis sumažinamas iki laisvųjų
apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.
ECO įjungimas ir išjungimas
ECO ženklas
ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį,
todėl ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą
užvedus variklį. Tam tikriems varikliams yra
išimčių. Tai lengva patikrinti, nes, kai funkcija
suaktyvinta, jungtiniame prietaisų skydelyje
Ši funkcija skirta naudoti tuo atveju, jei numatoma sumažinti greitį, pvz., riedėti į priekį į
sankryžą arba raudoną šviesą.
Eco Coast leidžia vairuoti numatant būsimus
veiksmus, kai vairuotojas gali naudotis vadinamąja Pulse & Glide technika ir mažiausiai
stabdyti.
08
Nesiūloma XC60 ir XC70 su AWD modeliuose.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
301
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Eco Coast ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos kombinacija taip pat kartu padeda mažinti
sąnaudas. Pagal:
•
Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus variklį juo nestabdant = mažos
sąnaudos
ir
•
Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas išjungus variklį juo stabdant = minimalios sąnaudos.
PASTABA
Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų
naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti naudoti Eco Coast kartu su
trumpais atstumais, išjungus variklį.
•
prieš pradedant neišvengiamą lenkimo
manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.
•
•
•
•
Paspauskite „ECO“ mygtuką.
Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „S
+/-“ padėtį.
Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.
Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių
pedalą.
Eco Coast – apribojimai
Funkcija negalima, jei:
Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus
akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
•
•
kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%.
•
•
•
•
•
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros.
Greitis maždaug 65-140 km/h ribose
•
Kelio nuolydis ne didesnis kaip
maždaug 6%.
pavarų perjungiklis pastumtas iš D į „S
+/-“ padėtį
•
greitis nėra maždaug 65-140 km/h ribose
ECO mygtukas suaktyvintas
Pavarų perjungiklis D padėtyje
Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina
išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų
pavyzdžiai:
Daugiau informacijos ir nuostatų
Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo
varikliu galima taip:
nuolatinio greičio palaikymo sistema
suaktyvinta
IšjungtiEco Coast
302
stačiose nuokalnėse, kad būtų galima
stabdyti varikliu.
•
Eco Coast įjungimas
08
•
pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant vairo menteles*
Automobilio meniu sistemoje MY CAR yra
tolesnė informacija, susijusi su ECO koncepcija – žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS
(p. 111).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 125)
08 Užvedimas ir važiavimas
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio
automobiliui greičiui sumažinti.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės.
Kai stabdžių kontūras apgadintas, normaliam
stabdymo poveikiui pasiekti reikia stabdžių
pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžio stiprintuvas veikia tik veikiant
varikliui.
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam varikliui, pedalas atrodys standus ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės spausti
smarkiau.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA)* (p. 290)* funkcija, pedalas
lėčiau nei įprastai grįžta į normalią padėtį, jei
automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara,
kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio
alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 422).
Stabdymas šlapiuose keliuose
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja,
stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po to naudojami stabdžiai. Taip gali
nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia
stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios
priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo
priekyje važiuojančių automobilių.
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio
plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada
įkaista stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir
apsaugomi nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant
stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti druskos sluoksnis. Tai gali prailginti
stabdymo atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje
važiuojančios transporto priemonės. Taip pat
atlikite šiuos veiksmus:
•
dant nekeliamas pavojus kitiems eismo
dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą
kelionei pasibaigus ir prieš prasidedant
naujai kelionei.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
Naujai pakeisti stabdžių diskai bei trinkelės
optimalų stabdymą užtikrina tik nuvažiavus
kelis šimtus kilometrų ir įsidirbus dalims.
Sumažintas stabdymo pajėgumas kompensuojamas smarkiau nuspaudžiant stabdžių
pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik
„Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių
kaladėles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stab-
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
303
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Paaiškinimas
Nepertraukiamas - Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis
per mažas, įpilkite stabdžių
skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2
sekundes po variklio užvedimo
- automatinis veikimo patikrinimas.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu
metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.
08
304
Stovėjimo stabdžiai (p. 306)
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 305)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Susijusi informacija
•
•
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 305)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 304)
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai
veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti
pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių
pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra
normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomas automatinis ABS
sistemos tekstas galiu būti atliktas, automobiliui pasiekus 10 km/h greitį. Šį testą galite
pajusti pagal stabdžių pedalą veikiančius
impulsus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 303)
Stovėjimo stabdžiai (p. 306)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 305)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 305)
08 Užvedimas ir važiavimas
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad
įspėtų už automobilio esančias transporto
priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija
reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos suaktyvinamos staigiai stabdant, kai greitis viršija 50 km/h. Automobilio greičiui sumažėjus žemiau 10 km/val.
stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir pradeda
nuolatos šviesti. Tuo pačiu metu aktyvuojami
automobilio avariniai žibintai (p. 95). Jie mirksi
tol, kol vairuotojas padidina automobilio greitį
arba išjungia avarinius žibintus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 303)
Stovėjimo stabdžiai (p. 306)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 305)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 304)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo
jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.
EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja
stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 303)
Stovėjimo stabdžiai (p. 306)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 305)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 304)
08
305
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje
vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.
stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo
elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Veikimas
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį,
gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio
ūžesys. Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo
stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo
metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis
įjungiamas automobiliui judant, naudojami
įprasti stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi
ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima.
Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį akumuliatorių, žr. Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 280).
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų skydelio ženklas. Kai jis ima
šviesti nuolat, rankinis stabdys būna
įjungtas.
3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite,
ar automobilis nerieda.
Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti
pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba
pervesti pavarų svirtį į P padėtį (automatinė
pavarų dėžė).
Avarinis stabdys
08
306
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote nuokalnėje - nepakanka
palikti automobilį įjungtą arba padėtyje P,
jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis
stovėtų.
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžio išjungimas
Automatinis atleidimas
1. Užveskite variklį.
2. Įjunkite pirmą arba atbulinę pavarą.
3. Šiek tiek atleiskite sankabą ir nuspauskite
akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Automobilis su automatine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
Automobilis su mechanine pavarų dėže
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį15.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Įjunkite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį15.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Automatinis atleidimas
1. Saugos diržo prisisegimas.
2. Užveskite variklį.
3. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
PASTABA
Stovėjimo stabdį galima atleisti ir rankiniu
būdu nuspaudžiant pavaros pedalą vietoj
stabdžio pedalo. „Volvo“ rekomenduoja
naudoti stabdžio pedalą.
15
Automobiliams su berakte sistema: paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
4. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D
arba R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys
atleidžiamas automatiškai tik tada, kai
variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs
saugos diržą. Automobiliuose su automatine pavarų dėže stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir
pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje
D arba R.
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami
valdiklį. Kai variklis pasieks traukos jėgą,
atleiskite svirtį.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti
autoservise - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08
}}
307
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklai ir pranešimai
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio teksti-
Ženklas
nius pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 111).
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
08
308
08 Užvedimas ir važiavimas
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su
atidarytomis durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti nepašalinus
gedimo, tuomet ratai turi būti pasukti taip,
kaip pasukama statant automobilį šlaite bei
įjungta 1 pavara (mechaninė pavarų dėžė)
arba pavarų svirtis pervesta į P padėtį (automatinė pavarų dėžė).
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 303)
08
309
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas per brastą
SVARBU
Važiavimas per brastą – tai automobilio vairavimas per apsemtą kelio atkarpą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Jei brastos gylis viršys 25 cm (30 cm su
„S60 Cross Country“), vanduo gali patekti į
transmisiją. Tai sumažina alyvos tepimo
savybę ir trumpina sistemų eksploatavimo
laiką.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 25 cm (30 cm su „S60 Cross
Country“), ne didesniu nei ėjimo greičiu.
Važiuojant per tekantį vandenį, reikia būti itin
atsargiems.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio,
diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo,
kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
•
Pervažiavę per vandens telkinį ir purvą,
nuvalykite variklio bloko elektrinio šildytuvo* elektros kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su
priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 319).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio
aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto
pranešimas Aukšta variklio
temperatūra Saugiai sustoti. Saugiai
sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui
paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį
arba Variklio aušin. skys. lygis žemas
Saugiai sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama
integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita
ko, jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia
įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia
teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė
Sumažinti greitį arba Įkaitusi pavarų
dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol atauš.
Vadovaukitės nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite
jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 328)
Vilkimas (p. 326)
•
08
310
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias
minutes padirbti laisvomis apsukomis,
kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį
pro ją gali būti įtraukta nuodingų išmetamųjų
dujų.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite, esant atidarytam
bagažinės dangčiui. Toksiškos išmetamosios dujos gali patekti į automobilį pro
bagažinę.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
Perkrova – starterio akumuliatorius
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių (p. 387). Jei variklis užgesintas, venkite naudoti raktelio padėtį II (p. 78). Vietoj to
naudokite padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių
funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti
bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius
veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei
varikliui veikiant laisvomis apsukomis, kai
automobilis stovi.
08
311
08 Užvedimas ir važiavimas
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu
būtų galima saugiai važiuoti.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 430) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 340).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 371)
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 337)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 375) turi
būti 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo
variklį nuo šalčio erozijos iki
maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis
nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 422).
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 377)
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
08
312
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai tempe-
ratūrai, akumuliatoriaus apkraunamas
labiau ir sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 387), kad plovimo skysčio bakelyje
nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“
rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 312)
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu būdu atidaryti iš automobilio salono, jį
galima atidaryti ranka.
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku
žibintų skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra degalų bako
dangtelis.
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas
uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 313)
Pilno kuro bako pripylimas
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
1. Atidarykite šoninį bagažinės liuką ir nuimkite jį (toje pačioje pusėje kaip ir kuro
bako skydelis). Suraskite žalią virvę su
rankenėle.
Kuro bako dangtelį galina prijungti prie skydelio.
2. Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro
bako skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
•
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 313)
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol
pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.
Pilno kuro bako pripylimas
•
Nepripilkite kuro per daug, tik tiek, kol
siurblio purkštukas išsijungia.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
08
}}
313
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pildymas iš degalų kanistro16
Degalai – tvarkymas
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas
dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 313)
•
Degalai – tvarkymas (p. 314)
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
16
314
Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
08
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 318)
Degalai – dyzelinas (p. 315)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 317)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 430)
•
Degalų bakas – tūris (p. 428)
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalai – benzinas
Alkoholiai: etanolis
Benzinas naudojamas kaip degalai.
SVARBU
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 standartą (jei tokio yra).
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas
rekomenduojamas siekiant maksimalaus
variklio našumo ir minimalių degalų
sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje
nei +38 °C temperatūroje, patariama naudoti
kuo aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad
variklis dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
SVARBU
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad
nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo
priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių
sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas
benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio
etanolio).
•
Jei degaluose etanolio daugiau nei turi
E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio), tokių
degalų naudoti negalima, pvz., 98E15,
98E25 ir „Blue One 95“, nes tokie
degalai neatitinka EN 228 reikalavimų.
E85 naudoti negalima.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 314)
Taupus važiavimas (p. 318)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 430)
Degalų bakas – tūris (p. 428)
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas naudojamas kaip degalai.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590 ir
(arba) SS 155435 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui sieros.
Esant žemai temperatūrai (-6 °C ~ -40 °C),
dyzeline gali susidaryti parafino nuosėdų,
todėl variklį užvesti gali būti nelengva. Pagrindinės naftos produktų kompanijos taip pat
gamina specialų žieminį dyzeliną temperatūroms žemiau užšalimo ribos. Šis dyzelinas
nėra toks klampus ir sumažina vaško formavimąsi kuro sistemoje.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį
esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo
ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite
vandeniu su plovimo priemone.
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester).
08
}}
315
08 Užvedimas ir važiavimas
||
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Jūrinis dyzelinas
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
Šildymo alyva
•
Tuščias kuro bakas
Dyzelinio variklio kuro sistema suprojektuota
taip, kad pasibaigus dyzelinui ir užpylus kuro
gali tekti servise nuorinti kuro baką ir tik tada
bus galima užvesti variklį.
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš
užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:
1. Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę
padėtį. Papildomos informacijos rasite
Raktelio padėtys (p. 77).
2. Paspauskite START mygtuką nespausdami stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
17
316
PASTABA
Specialūs priedai
FAME17 (Fatty Acid Methyl Ester) ir
augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“
garantiją nekompensuojama.
08
4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite
stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to
vėl spauskite START mygtuką.
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.
Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais,
nurodytais techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos
informacijos rasite „Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 363).
SVARBU
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 314)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 317)
Dyzelino sudėtyje gali būti atitinkamas FAME kiekis, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 430)
08 Užvedimas ir važiavimas
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą.
pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų
įprastinę darbinę temperatūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant
nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek
tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek
padidėti degalų sąnaudos.
•
•
•
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
Regeneravimas esant šaltas orui
SVARBU
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.
Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras
neregeneruojamas ir neištuštinamas.
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis,
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti
geltonas įspėjamasis trikampis bei jo informaciniame ekrane pasirodo pranešimas
Suodžių filtras prisipildęs Žr. vadovą.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 315)
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina
•
Degalų bakas – tūris (p. 428)
Degalai – tvarkymas (p. 314)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 430)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.
Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos,
rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai
atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas. Papildomos informacijos
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 430).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų
(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto
oksidų) išmetimas į aplinką.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
317
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 318)
Degalai – benzinas (p. 315)
Degalai – dyzelinas (p. 315)
08
18
318
Taikoma tik automobiliams su automatine pavarų dėže.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Taupus važiavimas
•
Norint važiuoti taupiai, reikia vairuoti ramiai,
numatant būsimą situaciją kelyje, o vairavimo
stilių bei važiavimo greitį pritaikyti prie esamos
situacijos.
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
•
Norėdami suvartoti kaip galima mažiau
degalų, aktyvinkite ECO* (p. 301)18.
•
Naudokite ECO Guide, kuriame nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis,
„Eco guide“ ir „Power guide“* (p. 66).
•
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio
sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite
pavarų indikatorių (p. 282).
•
•
Venkite bereikalingo staigaus greitinimo ir
stipraus stabdymo.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
Papildomos informacijos apie degalų sąnaudas rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 430).
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
įmanoma greičiau duokite jam nedidelę
apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį
ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
padangų slėgį, Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 432).
Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos
politiką žr. Aplinkos filosofija (p. 23).
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 314)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 430)
Degalų bakas – tūris (p. 428)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami
žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami
tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į
vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu
sumažina automobilio krovumą. Papildomos
informacijos rasite Masės (p. 419).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su
priekaba.
•
Saugumo sumetimais negalima viršyti
maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 12 % šlaitais.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.
•
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise,
ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
Priekabos kabelis
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį
padangose rasite Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 432).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite
„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei
įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo
tekstas Priekabos posūkių signalo
sutrikimas.
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių
žibintų lemputė, rodomas Priekabos
stabdžių šviesų sutrikimas pranešimas.
Lygio kontrolė*
Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį
nepriklausomai nuo automobilio krovinio svorio (iki didžiausio leidžiamo svorio). Automobiliui stovint, jo galas šiek tiek nusileidžia – tai
normalu
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos
svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova (p. 420).
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Vilkimo kabliai gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
319
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė (p. 320)
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė (p. 320)
•
•
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 321)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 377)
Važiavimas su priekaba* – mechaninė
pavarų dėžė
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Perkaitimas
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai
nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka
optimalią pavarą.
•
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir
kartu informaciniame ekrane pasirodo
pranešimas. Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
Nesukite variklio virš 4500 aps./min.
(dyzeliniams varikliams: 3500 aps./min.),
nes antraip gali pernelyg įkaisti alyvos
temperatūra.
5 cilindrų dyzelinis variklis
•
Jei kyla perkaitimo pavojus, optimalios
variklio apsukos yra 2 300–3 000 aps./
min. Taip optimaliai cirkuliuoja aušalas.
Stačios įkalnės
•
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 319)
Nelaikykite automatinės transmisijos
aukštesnės pavaros nei variklis „gali
susitvarkyti“: visada rekomenduojama
važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P
padėtį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
•
08
320
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo
padėtį P, jei statote automobilį su auto-
08 Užvedimas ir važiavimas
matine pavarų dėžė, turintį priekabą.
Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite
ratus kaladėlėmis.
SVARBU
Taip pat žr. specifinę lėto važiavimo su
priekaba informaciją, skirtą automobiliams
su automatine pavarų dėže Powershift, žr.
Automatinė pavarų dėžė -- Powershift*
(p. 287).
Vilkimo rėmas arba kablys*
Atjungiamas kablys* – laikymas
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz.,
priekabą.
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį,
būtina kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos
įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 322).
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu grąžulu:
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į
važiavimo padėtį D.
•
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
•
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
SVARBU
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Svarbu patikrinti
•
Susijusi informacija
•
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir
padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
PASTABA
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic*
(p. 283)
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų
slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
Susijusi informacija
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 322)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 322)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 319)
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 319)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
321
08 Užvedimas ir važiavimas
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Techniniai duomenys
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
08
322
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 322)
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 321)
Važiavimas su priekaba* (p. 319)
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
.
uždangą tiesiai atgal
G021487
G021485
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
G018928
Prijungimas
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas
- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
G021494
G021490
G021488
08 Užvedimas ir važiavimas
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas: trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir
stumtelėkite žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
G000000
G021489
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį
reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau
pateiktas instrukcijas.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
08
}}
323
08 Užvedimas ir važiavimas
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
G018929
G021495
||
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite
, kol išgirsite
jį prieš laikrodžio rodyklę
spragtelėjimą.
•
Vilkimo kablio nuėmimas
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn,
kol jis sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
08
324
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas
pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai užsifiksuos.
ĮSPĖJIMAS
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi
būti gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas
kablys* – laikymas (p. 321).
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 321)
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 322)
Važiavimas su priekaba* (p. 319)
08 Užvedimas ir važiavimas
Priekabos stabilizavimo sistema TSA19
toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai
ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas
automobilio ir priekabos junginys. Dažnai to
pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti
automobilį.
TSA- ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 188) ESC20.
Veikimas
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi
būti juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau
nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti
automobilį. Papildomos informacijos rasite
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 189).
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir
stiprus šoninis vėjas.
Kita informacija
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir
priekabos junginys. Priekaba vingiuoti
paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu.
Tačiau svyravimai galimi ir esant mažesniam
greičiui (70-90 km/val.), jei priekaba perkrauta
ar krovinys paskirstytas netinkamai, pvz., yra
per toli gale.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to
automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne
19
20
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą į šonus, atlieka staigius judesius vairu,
TSA gali neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali nustatyti, ar svyravimą sukėlė
priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant TSA sistemai, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC20.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 188)
TSA gali įsijungti greičio diapazone nuo
60 iki 160 km/val.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis
(p. 188).
08
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
325
08 Užvedimas ir važiavimas
Vilkimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo lynu velka kita.
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo
stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą
reikia spausti maždaug 5 kartus stipriau
nei įprasta, o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra
didžiausias leistinas greitis.
1. Atrakinkite vairo užraktą, įkišdami nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo raktelį ir
nuspausdami bei ilgai palaikydami mygtuką START/STOP ENGINE: bus suaktyvinta pultelio padėtis II, plačiau apie raktelio padėtis žr. Raktelio padėtys (p. 77).
–
3. Velkančiajai transporto priemonei sumažinus greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną
įtemptą: švelniai nuspauskite stabdžių
pedalą. Taip išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.
–
•
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
•
Nuotolinio valdymo pultelis turi būti
padėtyje II, nes padėtyje I visos oro
pagalvės būna išjungtos.
•
Velkant automobilį, negalima išimti
nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.
SVARBU
Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį
ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Automatinė pavarų dėžė Geartronic
ĮSPĖJIMAS
326
Prieš velkant:
2. Velkant automobilį nuotolinio valdymo
raktelis turi likti degimo jungiklyje.
4. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
08
Mechaninė pavarų dėžė
Jei nėra aišku, ar automobilyje yra Powershift
pavarų dėžė, ar ne, tai galima patikrinti, patikrinant žymėjimą ant pavarų dėžės lipduko po
variklio dangčiu, žr. Techninės informacijos
žymenys (p. 416). Žymėjimas ”MPS6” reiškia,
kad tai yra pavarų dėžė Powershift. Priešingu
atveju tai yra automatinė pavarų dėžė
Geartronic.
Venkite vilkti.
•
Tačiau automobilį galima vilkti trumpą
kelio atkarpą nedideliu greičiu, kai
būtina jį patraukti iš pavojų keliančios
vietos, tačiau ne toliau nei 10 kilometrų
ir ne greičiau nei 10 km/h. Atminkite,
kad automobilis turi būti velkamas tik
ratams sukantis pirmyn.
•
Toliau kaip 10 km automobilį reikia
gabenti su nuo žemės pakeltais varančiaisiais ratais: rekomenduojama kreiptis į profesionalią techninę pagalbą.
Prieš velkant:
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.
SVARBU
•
Nevilkite transporto priemonės su
automatine pavarų dėže greičiau nei
80 km/h arba toliau kaip 80 km.
•
Atminkite, kad automobilį galima vilkti
tik ratams sukantis pirmyn.
Prieš velkant:
–
Automatinė pavarų dėžė Powershift
Modelių su pavarų dėže „Powershift“ vilkti
nederėtų. Jeigu vis tiek reikia tempti, maršrutas turi būti labai trumpas ir greitis turi būti
labai mažas.
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu
08 Užvedimas ir važiavimas
akumuliatoriumi, žr. Automobilio užvedimas
nuo kito akumuliatoriaus (p. 280).
SVARBU
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu, gali būti apgadintas katalizatorius.
Vilkimo ąsa
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po
dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje
arba gale.
•
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami
jį išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite
ir išimkite.
•
Ant antrojo varianto vieno šono ar
kampe yra žyma: Paspauskite žymą
pirštu ir tuo pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie
savo ašį ir tada jį galima išimti.
Vilkimo ąsos prijungimas
Susijusi informacija
•
•
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo
vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais būdais:
Vilkimo ąsa (p. 327)
Pagalba kelyje (p. 328)
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.
Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir
įdėkite atgal į vietą.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Nuimkite priekinį ir galinį dangčius.
Išimkite vilkimo ąsą iš po bagažinės skyriaus grindų skydo.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
08
}}
327
08 Užvedimas ir važiavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 326)
Pagalba kelyje (p. 328)
Pagalba kelyje
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
328
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
•
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
08
SVARBU
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita
transporto priemonė.
Automobilį su visų ratų pavara (AWD)
pakelta priekine pakaba nerekomenduojama vilkti greičiau nei 70 km/h.
Vilkimo atstumas neturi viršyti 50 km.
Susijusi informacija
•
Vilkimas (p. 326)
RATAI IR PADANGOS
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Važiavimo charakteristikos
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.
Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug
5 000 km ir po to kas 10 000 km.
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui
įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir
greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei
jos niekada nenaudojamos arba labai retai
naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką
padangų savybėms. Tai taikoma visoms
padangoms, kurios yra padedamos saugoti.
Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai
jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms
padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys
reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai –
padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais
skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15
savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K
(kairėje) arba D (dešinėje).
330
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 332), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir
dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius,
slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį, užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų
patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai
netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies reikia visada montuoti
mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio
slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo,
automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja
tiesia linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai prarasti
automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu,
kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
09 Ratai ir padangos
Laikymo skyrius
Padangos – sukimosi kryptis
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina
laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne
pastatytus.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
Susijusi informacija
09
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo
slėgio padangose (p. 432).
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – greičio rodikliai (p. 335)
Susijusi informacija
Padangos – apkrovos indeksas (p. 335)
•
•
•
•
•
Padangos – sukimosi kryptis (p. 331)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 332)
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – greičio rodikliai (p. 335)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 335)
Padangos – priežiūra (p. 330)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 332)
G021778
•
•
•
•
•
PASTABA
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima
keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine
toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima
sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
331
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
•
•
•
Padangos – apkrovos indeksas (p. 335)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 331)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 330)
Patikrinkite oro slėgį padangose
G021829
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną
mėnesį.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra
siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos
protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant
padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread
Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis
sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos aukštis
sutampa. Pakeiskite padangas kaip įmanoma
greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu
protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
332
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – greičio rodikliai (p. 335)
09 Ratai ir padangos
•
•
Slėgis automobilio rekomenduojamo
dydžio padangose.
•
•
Slėgio padangose lipdukas
ECO slėgis1.
Padangos – priežiūra (p. 330)
09
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 332)
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei važiuojama kai slėgis
padangose yra per mažas, padangos gali
perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir
važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso
nuo aplinkos temperatūros.
G021830
Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro
temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Ant vairuotojo durelių statramsčio (tarp
kėbulo rėmo ir galinių durelių) esančiame lipduke nurodytas slėgis padangose, kuris
turėtų būti pasirinktas atsižvelgiant į automobilio apkrovą ir greitį. Šie duomenys nurodyti
ir padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 432).
Degalų taupymas, ECO slėgis
Siekiant optimalios degalų ekonomijos, kai
greitis nesiekia 160 km/val., rekomenduojamas ECO slėgis (taikoma visiškai arba šiek
tiek pakrautam automobiliui), žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 432).
Susijusi informacija
•
•
•
1
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – greičio rodikliai (p. 335)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 335)
ECO slėgis leidžia pasiekti geresnę kuro ekonomiją.
333
09 Ratai ir padangos
09
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Žymėjimo pavyzdys:
215/55R16 97W.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
Padangos plotis (mm)
55
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
R
Radialinė padanga
16
Ratlankio skersmuo coliais
16
Ratlankio skersmuo coliais (”)
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
97
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (LI)
Susijusi informacija
•
•
334
215
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 432)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis,
greičio rodiklis (SS). (Šiuo atveju tai
yra 270 km/h.)
ĮSPĖJIMAS
19 colių ratų jokiu būdu negalima naudoti
su automobiliais, neturinčiais „R“ konstrukcijos arba sportinės važiuoklės
parinkčių. Jei bandysite montuoti 19 colių
ratus ant automobilių su standartine
važiuokle, kils saugos pavojus, rizika
sugadinti automobilį, be to, suprastės jo
vairavimo charakteristikos.
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos – sukimosi kryptis (p. 331)
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 334)
Padangos – greičio rodikliai (p. 335)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 335)
Padangos – priežiūra (p. 330)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 432)
09 Ratai ir padangos
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus
greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
krovinio gabenimo charakteristikomis, kurios
vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą
padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Minimalus leistinas indeksas
yra nurodytas apkrovų indeksų lentelėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 432)
Padangos – greičio rodikliai (p. 335)
Padangos – priežiūra (p. 330)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias leistinas greitis, taikomas visiems greičio
rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos (p. 336)2, kai gali būti
naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei
pasirenkamos tokios padangos, automobiliu
negalima važiuoti greičiau negu leidžia
padangos greičio indeksas (pavyzdžiui, su Q
galima važiuoti daugiausia 160 km/h). Eismo
taisyklės, bet ne padangų greičio indeksas
nustato, kaip greitai galima važiuoti.
W
270 km/val.
Y
300 km/val.
09
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos
padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba
aukštesniu apkrovos indeksu (p. 335) (LI) ir
greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso
arba greičio rodiklio padangos, jos gali
perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 335)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 331)
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
2
Q
160 km/val. (naudojama tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/val.
H
210 km/val.
V
240 km/val.
Su metaliniais dygliais ir be jų.
335
09 Ratai ir padangos
09
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti
žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Užsifiksuojantys ratų varžtai*
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek
aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti. Po krovinių skyriaus grindimis yra vieta
saugių ratų varžtų movai.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 334)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių
matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų
keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo
tipo padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio
automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.
Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus sniego grandines, galima rimtai
apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti
švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į
padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių pro-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego
grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/val.
greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi
tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios
padangos.
PASTABA
PASTABA
336
tektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu
4 mm.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 337)
09 Ratai ir padangos
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas*
Papildomas atsarginis ratas gali būti pateikiamas dviejų versijų: maiše arba skirtas laikyti
po bagažinės grindimis.
Šie nurodymai taikomi tik nupirkus atsarginį ratą kaip automobilio priedą. Jei automobilyje nėra atsarginio rato, žr. informaciją
apie Avarinį pradurtos padangos remontą
(TMK) (p. 349).
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti
tik laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti
pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už
įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio
prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje.
Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės
ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato
remontuoti negalima.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas slėgio padangose lentelėje (p. 432).
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite greičiau kaip
80 km/h , jei yra sumontuotas atsarginis ratas.
•
Niekada negalima važiuoti automobiliu,
jei yra sumontuota daugiau nei vienas
atsarginis ratas.
Ilgąjį dirželį pritvirtinkite prie vienos iš krovinių
tvirtinimo kilpų, perveskite per atsarginį ratą ir
prakiškite pro apatinę rankeną. Pritvirtinkite
trumpąjį įtempimo dirželį prie ilgojo. Prijunkite
antrąją krovinių fiksavimo kilpą ir įtempkite.
09
Atsarginio rato išėmimas iš po
bagažinės grindų
1. Atlenkite bagažinės grindis.
Atsarginis ratas yra atsarginio rato angoje,
nukreiptas išorine puse į apačią. Tuo pačiu
varžtu tvirtinamas atsarginis ratas ir putplasčio plokštė. Putplasčio plokštėje yra visi įrankiai.
2. Atsukti tvirtinimo varžtą.
Atsarginis ratas pateiktas maiše, jį reikia dirželiais pritvirtinti prie bagažinės grindų.
Atsarginio rato išėmimas iš maišo
3. Iškelkite putplasčio bloką su visais įrankiais.
4. Išimkite atsarginį ratą.
1. Atlaisvinkite diržus, iškelkite atsarginį ratą
iš krovinių skyriaus ir išimkite iš krepšio.
2. Atlenkite bagažinės grindis.
3. Iš putplasčio bloko ištraukite įrankius ir
domkratą.
Nuėmimas
Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą (p. 340).
Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto
horizontalaus pagrindo.
Automobiliai su dviem krovinių fiksavimo kilpomis.
Pasukite atsarginio rato krepšio rankeną link
galinės sėdynės. Prijunkite prisiūtus įtempimo
dirželio kablius prie krovinių fiksavimo kilpų.
1. Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį,
(p. 306) ir atbulinę pavarą arba nustatyti
pavarų svirtį į padėtį P.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
337
09 Ratai ir padangos
09
||
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra
nešvarumų.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
3. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
5. Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat
stabdiklio padėties.
4. Ant plieninių ratlankių uždėti nuimami
dangteliai. Užkabinkite nuėmimo įrankį ir
nutraukite viso rato gaubtus. Ratų gaubtus galima nuimti ir rankomis.
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią esant
nurodytam minimaliam kėlimo aukščiui.
2. Iš putplasčio bloko išimkite kėliklį*, ratų
veržliaraktį* ratų gaubtų nuėmiklį* ir ratų
varžtų plastikinių dangtelių nuėmiklį. Jei
pasirenkamas kitas kėliklis, žr. Automobilio pakėlimas (p. 366).
SVARBU
Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti
iki galo.
6. Specialios paskirties įrankiu nuimkite
plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
7. Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio
rodyklę.
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų
įrankis.
338
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima
kišti jokių daiktų.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
8. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Nustatykite kėliklį, kad galėtumėte jo galvutę
pakišti po kėbulo junge.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir
lygus.
9. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o
po to pakelkite ir nuimkite ratą.
Ratų keitimas – montavimas
09
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 339)
Domkratas* (p. 341)
Trikampis avarinis ženklas (p. 340)
Ratų varžtai (p. 336)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
339
09 Ratai ir padangos
09
||
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite
sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
5. Sumontuokite plastikinius dangtelius
atgal ant ratų varžtų.
6. Sumontuokite ratų gaubtus atgal.
Montuojant ratą, vožtuvo rato gaubto
išvestis turi būti nustatyta virš ant ratlankio
esančio vožtuvo.
Padangų dydžio keitimas
Taikoma automobiliams su slėgio padangose
stebėjimo sistema3: Kiekvieną kartą keisdami
padangų dydį, kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jis atnaujintų programinę
įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę
įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
3
340
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 337)
Domkratas* (p. 341)
Trikampis avarinis ženklas (p. 340)
Ratų varžtai (p. 336)
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Laikymas ir sulankstymas
09 Ratai ir padangos
Įrankiai
Domkratas*
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis*.
Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.
09
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai
sutepti.
PASTABA
Avarinis trikampio ženklas yra vidinėje bagažinės dangčio pusėje, pritvirtintas dviem spaustukais.
Trikampio avarinio ženklo dėklą išimkite
patraukdami abu spaustukus į išorę.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį
ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo
taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudoję avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
Automobilio vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra po bagažinės grindimis. Ten taip
pat yra vietos saugių ratų varžtų movai bei
įrankiams, skirtiems plastikiniams ratų varžtų
dangteliams.
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 327)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 337)
Ratų varžtai (p. 336)
Domkratas* (p. 341)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
341
09 Ratai ir padangos
09
||
Įrankiai - padėjimas atgal
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
Panaudojus, įrankius ir kėliklį* reikia sudėti
atgal į jų vietas. Kad domkratas tilptų į vietą, jį
reikia sulenkti į tinkamą padėtį.
SVARBU
Įrankiai ir domkratas*, kai nenaudojami, turi
būti laikomi jiems skirtose vietose bagažinėje.
Susijusi informacija
•
•
4
342
Trikampis avarinis ženklas (p. 340)
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*4
Slėgio padangose stebėjimo sistema įspėja
vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose
yra per žemas. Kai kuriose šalyse slėgio
padangose stebėjimo sistema yra standartinė
įranga pagal įstatymų reikalavimus.
Yra dvi slėgio padangose stebėjimo sistemos,
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ir
TM (Tyre Monitor). Jei nesate tikri, kuri sistema įrengta jūsų automobilyje, atidarykite
meniu sistemą MY CAR ir ieškokite automobilio nuostatų:
• Tyre pressure meniu naudojamas, jei tai
Vaistinėlė su pirmosios pagalbos priemonėmis yra bagažinėje.
TPMS, žr. Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)* – bendroji dalis (p. 343)
• Tyre monitoring meniu naudojamas, jei
yra TM, žr. Slėgio padangose stebėjimas
(TM)* (p. 347).
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis (p. 343)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 344)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas (p. 347)
09 Ratai ir padangos
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 346)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*11 – bendroji dalis
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 346)
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema naudoja
jutiklius, kurie yra įrengti kiekvienos padangos
oro vožtuve. Automobiliu važiuojant
apie 30 km/val. greičiu, sistema išmatuoja
slėgį padangose. Jei slėgis per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamoji
lemputė
ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. kair.
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai
gali būti su TPMS jutikliais ventiliuose.
Jei naudojami ratai be TPMS jutiklių arba jei
jutiklis sugedo, bus rodoma Sl. padangose
sist. Reikia aptarnauti.
Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir
išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.
Apie tinkamą slėgį padangose žr. Padangos –
oro slėgis (p. 332).
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
SVARBU
dešiniąją padangą
•
Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
kairiąją padangą
Įvykus trikčiai TPMS sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esanti
įspėjamoji lemputė
ir mirksi apie
1 minutę. Po to ji ima šviesti nuolat. Be to,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas.
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
kairiąją padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. pr. deš.
padangą
• Reikia pripūsti padangą Tikr. pr. kair.
padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. deš.
padangą
11
09
padangą
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 344)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas (p. 347)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
343
09 Ratai ir padangos
09
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 346)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 346)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*17 – reguliavimas
(perkalibravimas)
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
TPMS galima suderinti pagal „Volvo“ slėgio
padangose rekomendacijas (p. 332), pvz.,
vežant sunkų krovinį.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 111).
1. Pripūskite padangas iki pageidaujamo
slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose
lipduke, priklijuotame prie vairuotojo
pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
2. Užveskite variklį.
3. Norėdami atverti slėgio padangose
meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
4. Pasirinkite Calibrate tyre pressure ir
spauskite OK.
17
344
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5. Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent
30 km/h greičiu.
> Vairuotojui įjungus funkciją, kalibravimas vyksta automatiškai. Sistema
nepatvirtina, kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 342)
•
Padangos – oro slėgis (p. 332)
09 Ratai ir padangos
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*19 – būsena
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Sistemos ir padangų būsena
Galima patikrinti esamąją sistemos ir
padangų būseną, žr. MY CAR (p. 111).
1. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
2. Pasirinkite Tyre pressure.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Raudonas ratas: itin žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai pilki: sistema laikinai nepasiekiama. Kad sistema vėl taptų aktyvi, gali
tekti kelias minutes pavažiuoti didesniu
nei 30 km/h greičiu.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susi-
19
siekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Įspėjamųjų pranešimų išvalymas
PASTABA
•
Sistema TPMS naudoja taip vadinamą
kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra
grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra. Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio, kuris pateiktas slėgio padangose lipduke, priklijuotame
prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių). Dėl
šios priežasties, siekiant išvalyti pranešimą dėl žemo slėgio padangose, gali
reikėti pripūsti padangas iki šiek tiek
aukštesnio slėgio.
•
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis laikomos tokios,
kurių temperatūra atitinka aplinkos
temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir
įsijungia įspėjamoji lemputė TPMS:
1. Manometru patikrinkite slėgį nurodytoje
padangoje (-ose).
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Atskirais atvejais įspėjamajam tekstui
išvalyti gali tekti kelias minutes pavažiuoti
automobiliu ne mažesniu nei 30 km/h
greičiu. Tokiu atveju išsijungia ir įspėjamoji lemputė TPMS.
09
ĮSPĖJIMAS
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
345
09 Ratai ir padangos
09
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*20 – suaktyvinimas ir
išaktyvinimas21
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*23 – rekomendacijos
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
•
„Volvo“ pataria sumontuoti TMPS jutiklius
visuose automobilio ratuose (įskaitant žieminius).
•
„Volvo” rekomenduoja jutiklių iš vieno
rato į kitą neperkėlinėti.
•
•
Atsarginiame rate TPMS jutiklio nėra.
PASTABA
Įjungiant arba išjungiant slėgio padangose
stebėjimo sistemą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 111).
1. Užveskite variklį.
2. Norėdami atverti slėgio padangose
meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
3. Pasirinkite Tyre pressure ir spauskite
OK.
> Jei sistema suaktyvinta, informaciniame ekrane pasirodo X. Išaktyvinus
sistemą, parinktis išnyksta.
Susijusi informacija
•
20
21
23
346
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 342)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Tik kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą,
kad jo nesugadintumėte.
PASTABA
Kai naudojamas atsarginis ratas arba
ratas be TPMS jutiklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas klaidos pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti.
•
Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis
perkeliamas į kitą ratą, tarpiklį, varžtą ir
vožtuvo šerdį reikia pakeisti.
•
Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį
reikia išjungti bent 15 minučių, nes kitaip
jungtiniame prietaisų skydelyje atsiras
klaidos pranešimas.
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Jei norite pakeisti padangų matmenis,
TPMS sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl
papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 342)
09 Ratai ir padangos
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*25 – žemo slėgio padangose
problemos sprendimas
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)26 įspėja
vairuotoją, kai vienoje ar keliose automobilio
padangose slėgis yra per žemas, ir parodo,
kuri tai padanga.
Geltona spalva pasirodo esant pirmiems
žemo slėgio padangose požymiams. Kuo
greičiau sustokite ir patikrinkite slėgį padangose.
Raudona spalva rodo daug žemesnį slėgį nei
rekomenduojama. Nedelsdami sustokite ir
atstatykite slėgį padangose.
Slėgio padangose stebėjimas (TM)*28
Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja rato
sukimosi greitį, kad nustatytų, ar slėgis padangoje tinkamas. Jei slėgis per žemas, padangos skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje nors
padangoje (-se) slėgis per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame
prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamoji lemputė ( ) ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
TM kalibravimas
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
1. Patikrinkite slėgį nurodytojoje padangoje.
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
Susijusi informacija
•
25
26
28
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 342)
Kad TM veiktų tinkamai, turi būti nustatyta
slėgio padangoje atskaitos vertė. Tai reikia
atlikti kaskart keičiant padangas arba pakitus
slėgiui padangoje.
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
3. Pavažinėkite bent 30 km/val. greičiu
kelias minutes bei žiūrėkite, ar pranešimas dingo.
09
Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti
jungtiniame prietaisų skydelyje esanti įspėjamoji lemputė
ir mirksi apie 1 minutę.
Po to ji ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.
Pranešimai
Jei ekrane pasirodo pranešimas apie žemą
slėgį padangose:
2. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio.
SVARBU
kairiąją padangą
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
kairiąją padangą
•
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
• Slėgio padangose stebėjimo sistema
Žem. slėgis padang. Tikrinti padangas
šiuo metu neaktyvuota
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Parinktis siūloma tik kai kuriose rinkose.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
347
09 Ratai ir padangos
09
||
Perkalibravimas
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 111).
1. Išjunkite uždegimą.
2. Pripūskite visas padangas iki reikiamo
slėgio, pagal slėgio padangose lipduką,
priklijuotą prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių), ir pasirinkite raktelio padėtį II, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
3. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
4. Pasirinkite Calibrate tyre pressure ir
spauskite OK.
5. Užveskite automobilio variklį ir nuvažiuokite.
> Perkalibravimo procedūra atliekama
važiuojant automobiliu ir gali būti bet
kada pertraukta. Jei perkalibravimo
metu variklis išjungiamas, procesas
pratęsiamas, kai automobiliu važiuojama kitą kartą. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
PASTABA
Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota kaskart pakeitus padangas arba
pakitus slėgiui padangose. Jei naujosios
atskaitinės vertės neįrašomos, sistema
negali veikti tinkamai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Sistemos ir padangų būsena
Galima patikrinti esamąją sistemos ir
padangų būseną, žr. MY CAR (p. 111).
1. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
2. Pasirinkite Tyre monitoring.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau
padangų slėgis per žemas.
•
Visi ratukai pilki ir pranešimas Slėgio
padangose stebėjimo sistema šiuo
metu neaktyvuota: slėgio padangose
stebėjimo sistema laikinai išjungta. Gali
tekti kurį laiką važiuoti automobiliu didesniu nei 30 km/val. greičiu prieš sistemai
vėl įsijungiant.
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
•
Įspėjamųjų pranešimų išvalymas
Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir
įsijungia įspėjamoji lemputė TM:
1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Perkalibruokite TM sistemą.
348
09 Ratai ir padangos
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio
pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Avarinis pradurtos padangos
remontas
SVARBU
Jeigu kompresorius prijungtas prie vieno iš
dviejų 12 V lizdų diskiniame valdymo pulte,
joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose (p. 432).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 350) susideda iš kompresoriaus ir
hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra
leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystį reikia pakeisti pasibaigus galiojimo laikui ir panaudojus jį. Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles padangos protektoriuje.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
09
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 351)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 353)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 350)
•
Įrankiai (p. 341)
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi,
deformuota ir pan., nenaudokite pradurtos
padangos remonto rinkinio. Prijunkite kompresorių prie vieno iš automobilio 12 V lizdų.
Pasirinkite tą lizdą, kuris yra arčiausiai pradurtos padangos.
349
09 Ratai ir padangos
09
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta
SVARBU
Jei avarinio pradurtos padangos remonto
kompresorius prijungtas prie vieno iš
dviejų diskinio valdymo pulto lizdai
(p. 151), joks kitas esamas vartotojas
negali prisijungti prie kito lizdo.
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose.
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto komplekto sudėtinių dalių apžvalga, Temporary
Mobility Kit (TMK).
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
Susijusi informacija
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas yra po bagažinės grindimis.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 350)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas (p. 355)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Jungiklis
Kabelis
Butelio laikiklis (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
350
09 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta (p. 350)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas (p. 355)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
Avarinis pradurtos padangos
remontas – operacija
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
1. Jei padangą sandarinate intensyvaus
eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį
ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
09
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus
daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus
lengviau užsandarinti angą.
2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.
ĮSPĖJIMAS
Jei padangos remontui buvo panaudotas
avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h greičiu.
„Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotame „Volvo“ autoservise užsandarintai
padangai patikrinti (maksimalus leistinas
nuvažiuoti atstumas: 200 km). Autoserviso
specialistai nustatys, ar padangą galima
suremontuoti, ar ją reikia keisti.
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant
kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir
vandeniu.
Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 350).
3. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 padėtyje ir
suraskite maitinimo laidą bei oro žarną.
}}
351
09 Ratai ir padangos
09
||
PASTABA
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio
sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.
4. Atsukite oranžinį dangtelį ir atsukite buteliuko kamštelį.
5. Įsukite buteliuką į laikiklį.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6. Prijunkite kompresoriaus žarną prie vožtuvo.
7. Prijunkite maitinimo kabelį prie 12 V maitinimo lizdo automobilyje.
PASTABA
Jeigu prie vieno iš dviejų 12 V lizdų tuneliniame valdymo pulte prijungtas kompresorius, prie kito lizdo negalima jungti jokio
kito elektros vartotojo.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
352
8. Perjunkite jungiklį į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų
centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
9. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus
slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per
aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė
padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti
toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį nuo 12 V lizdo.
12. Nuimkite žarną nuo padangos ventilio ir
užsukite ventilio dangtelį.
13. Kaip galima greičiau važiuokite maždaug
3 km maksimaliu 80 km/val. greičiu, kad
klijai užsandarintų padangą.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio
automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip
ant jų gali užtikšti hermetiko. Atstumas turi
siekti bent du metrus.
09 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 353)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 350)
Avarinis pradurtos padangos
remontas – pakartotinė patikra
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK), privaloma atlikti paskesnį
patikrinimą nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Patikrinkite slėgį padangoje
1. Vėl prijunkite įrangą.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
3. Užtikrinkite, kad kompresorius būtų
išjungtas. Atjunkite žarną ir maitinimo
kabelį.
Įrenkite vožtuvo dangtelį.
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
Jei slėgis mažesnis kaip 1,3 bar29,
padanga nepakankamai užsandarinta.
Toliau tęsti kelionės negalima. Susisiekite su padangų centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro29, padangą reikia pripūsti iki
padangų slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 432). Jei slėgis per
aukštas, išleiskite orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
09
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė
po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
29
1 bar = 100 kPa.
}}
353
09 Ratai ir padangos
09
||
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto
įrankių komplektą, neturėtumėte važiuoti
greičiau kaip 80 km/h. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą
padangą (maksimalus važiavimo atstumas
yra 200 km). Personalas gali nustatyti, ar
galima suremontuoti padangą ir, ar reikia
ją keisti.
Susijusi informacija
354
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 351)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 350)
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys - padangų pripūtimas
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio pradurtos padangos remonto komplekte
(p. 350).
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 padėtyje ir suraskite
maitinimo laidą bei žarną.
5. Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas slėgio padangose lentelėje, žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 432). Jei slėgis per aukštas, išleiskite
orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
2. Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir ant
ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
6. Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir
maitinimo kabelį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš
automobilyje esančio 12 V maitinimo lizdo
bei užveskite variklį.
4. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
7. Užsukite ventilio gaubtelį.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 350)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 353)
09 Ratai ir padangos
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas
09
Talpykloje (balionėlyje), pateikiamoje su avarinio pradurtos padangos remonto komplektu
(p. 350), yra sandariklio ir jį galima pakeisti.
Pasibaigus sandarinimo skysčio galiojimo laikui, pakeiskite jį. Panaudotą buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių
reakcijų, esant kontaktui su oda.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
355
09 Ratai ir padangos
09
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose
stebėjimas (TPMS)
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)* jutiklių
tipo patvirtinimą rasite lentelėje.
356
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
09 Ratai ir padangos
Šalis / regionas
09
Brazilija
Ukraina
}}
357
09 Ratai ir padangos
09
||
Šalis / regionas
Izraelis
358
09 Ratai ir padangos
Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity)
09
Šalis / regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Vokietija
Gamintojas: Continental Automotive GmbH
Įrangos tipas: TPMS blokas
}}
359
09 Ratai ir padangos
09
360
||
Šalis / regionas
Γekija:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estija:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Prancūzija:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Ratai ir padangos
09
Šalis / regionas
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Lenkija:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovėnija:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakija:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomija:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norvegija:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 342)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
361
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir
rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą personalą, specialią įrangą
ir techninės priežiūros literatūrą, todėl jie
garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 377)
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje.
Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui
autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir
sutars dėl susitikimo laiko. Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2 gali
parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą,
į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.
4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą
(telefoną). Rezervacijos informacija visada
siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
•
Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi
būti prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus
Infotainment“ priedą, kur pateikiama
informacijos, kaip prijungti automobilį prie
interneto.
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus pateiktas klausimas, ar norite
siųsti informaciją. Klausimas užduodamas
vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį
per automobilio ekraną, reikia patvirtinti
pranešimus arba iškylančias žinutes.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir po to Service
& repair Display notifications.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
•
•
Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,
rasite Volvo ID (p. 21).
Prisijunkite prie savininko portalo „My
Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos
veiksmus:
1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
10
2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
1
2
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
363
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto
MY CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir
tada Service & repair.
10
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 62) ir ekrane
pateikiamu iškylančiuoju meniu.
priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebe-
rodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų
skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį,
automobilyje galima pradėti rankinio
rezervavimo procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio
variklį.
Rankiniu būdu rezervuoti techninę
priežiūrą arba remontą1
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį
centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite
Service & repair Dealer information
Request service or repair.
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų
reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezerva-
vimo užklausa ir atstovas susisiekia su
jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.
Techninės priežiūros lemputė ir techninės
1
2
364
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“
ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
My
Skambinti atstovui1
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu su funkcija „Bluetooth®“, galėsite
paskambinti savo atstovui. Informacijos apie
tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus
Infotainment“ priede.
–
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano
rezervacijos“. Automobilis automatiškai
pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir
padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame
apsilankyti.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio duomenų siuntimas1
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš
kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos
apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos
numerį (VIN3). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
10
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto
priemonės duomenų informaciją sudaro šių
sričių duomenys:
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
•
1
3
Volvo ID (p. 21)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Transporto priemonės identifikacijos numeris
365
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio pakėlimas
10
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas
konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas
kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas
instrukcijas
366
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei
automobilis keliamas galiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo
taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis
būtų atremtas taip, kad automobilis negalėtų
nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo
svertai gali būti pastatomi po išoriniais kėlimo
taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima
naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 337)
367
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
10
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra
tarp priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr. iliustraciją.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą
kairėn.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra susiję komponentai.
Variklio skyrius 4 cil.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Variklio skyrius – patikra (p. 369)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 368)
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Variklio alyvos pylimas
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Radiatorius
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Akumuliatorius
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių
pagal laikrodžio rodyklę. Turėtumėte
išgirsti, kaip atsilaisvina fiksatorius.
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
Oro filtras
368
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 78).
Variklio alyvos matuoklis4
Variklio skyrius – patikra
Radiatorius
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Variklio alyvos pylimas
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius,
pvz., pripildymo metu:
Akumuliatorius
•
•
•
Aušinimo skystis
•
Plovimo skystis
Relių ir saugiklių dėžutė
Ploviklio įpylimas
Oro filtras
Variklio skyrius, išskyrus 4 cilindrų
Reguliarus tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje
dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek
laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 78).
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Vairo stiprintuvo skysčio bakelis
4
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 368)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 369)
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu (5 cil. dyzeliniuose) nėra matuoklio.
Variklio alyva
Vairo stiprintuvo skystis (ne automobiliams su 4 cil. varikliu)
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
10
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas,
kyla gaisro rizika.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 368)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 368)
Aušinimo skystis – lygis (p. 375)
}}
369
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
10
•
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 371)
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 376)
Plovimo skystis – pildymas (p. 387)
Variklio alyva – bendroji dalis
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis
sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos (p. 422).
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį, tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas. Kituose variantuose
numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio
370
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
įspėjamąjį ženklą
bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal
Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
nurodytus intervalus.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Tam tikruose variklio variantuose alyvos lygis
matuojamas elektroniniu alyvos lygio jutikliu;
kituose variklio variantuose jis tikrinamas alyvos lygio matuokliu.
10
Variklis su alyvos lygio matuokliu5
G021737
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 422).
Alyvos lygis turi būti tarp MIN ir MAX padalų.
G021734
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 423).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 371)
Matuoklis ir įpylimo vamzdelis.
Ypač svarbu tikrinti alyvos lygį naujame automobilyje prieš pirmą kartą keičiant alyvą.
„Volvo” rekomenduoja tikrinti tepalo lygį kas
2 500 km. Tiksliausiai alyvos lygis išmatuojamas, prieš užvedant, esant šaltam varikliui.
Matavimas nebus tikslus, jei jis bus atliktas
iškart, išjungus variklį. Tokiu atveju alyvos
lygio matuoklis rodys, kad alyvos nepakanka,
kadangi bus praėję per mažai laiko, kad visa
alyva sutekėtų į karterį.
5
Netaikoma automobiliams su 4 cil. arba 5 cil. dyzeliniu varikliu, kuriuose yra elektroninis alyvos lygio jutiklis.
}}
371
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Matavimas ir papildymas, jei reikia
10
1. Pasirūpinkite, kad automobilis stovėtų
lygiai. Išjungus variklį svarbu palaukti
5 minučių, kad tepalui pakaktų laiko nutekėti atgal į karterį.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 4 cil.
2. Ištraukite matuoklį ir jį nuvalykite.
3. Dar kartą įkiškite alyvos matuoklį.
4. Ištraukite ir patikrinkite lygį.
5. Jei lygis artimas MIN, tada reikia įpilti 0,5
litro. Jei lygis yra žymiai mažesnis, reikalingas papildomas kiekis.
6. Jei reikia, dar kartą patikrinkite lygį, taip
pat tai atlikite nuvažiavę trumpą atstumą.
Tada patikrinkite 1–4 žingsnius.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nepilkite aukščiau MAX žymės.
Lygis niekada neturi būti aukštesnis kaip
MAX arba žemesnis kaip MIN, nes kitaip
gali būti sugadintas variklis.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
6
372
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Degalų pylimo antgalis6.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį,
įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui,
0,5 litro.
PASTABA
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos
lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad
automobiliu būtų nuvažiuota
maždaug 30 km ir jis būtų pastovėjęs
5 minutes su išjungtu varikliu ant lygaus
pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 5 cilindrų dyzelinis
10
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį,
automobilio pasvirimas, lauko temperatūra
ir kt.), rodomas Nepasiekiamas pranešimas. Tai nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Degalų pylimo antgalis7.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Alyvos lygio matavimas, 4 cil.
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78)).
7
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
}}
373
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti
0,5 litro pranešimas, papildykite tik
0,5 litro.
10
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).
PASTABA
Sistema nustato alyvos lygį tik važiuojant.
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Automobiliu
reikia nuvažiuoti apie 30 km, kad alyvos
lygis būtų pradėtas rodyti teisingai.
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 108).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis
(3) arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali būti aukštesnis kaip MAX arba
žemesnis kaip MIN, nes kitaip gali būti
sugadintas variklis.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78)).
374
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas užpildymo lygis: 4. Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane
rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis,
dešiniajame – analoginis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 370)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo
variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.
Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų.
Lygio tikrinimas ir pildymas
ĮSPĖJIMAS
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų
koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.
•
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 425).
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš
50 % vandens ir 50 % antifrizo.
Reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio
kiekį
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos
kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės
paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“
rekomenduojamą aušalą.
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš
čiaupo arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
•
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Priešingu atveju gali susidaryti per aukšta
temperatūra ir iškilti cilindro galvutės
pažeidimų (įtrūkimų) rizika.
Lygis plėtimosi bakelyje turi būti tarp MIN ir
MAX žymų. Jei sistema nepakankamai pripildyta, variklis gali pernelyg įkaisti ir sugesti.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio atsargų vien tik vandeniu.
Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato
būtų per mažai, ar per daug - abiem atvejais
didėja skysčio užšalimo pavojus.
SVARBU
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia
pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant
darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu
išleistumėte viršslėgį.
10
375
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Pildymas
Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti
tarp talpyklos žymų MIN ir MAX.
10
Skysčio lygio tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame
pačiame bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX padalų, kurios matyti
bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio
lygį.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir
stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba
drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių
skystį būtina keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą
stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 427).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl
nukrito stabdžių skysčio lygis, „Volvo"
rekomenduoja patikrinti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise.
376
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Automobiliai su 4 cilindrų varikliu vairo stiprintuvo skysčio neturi. Jei automobilyje sumontuotas kitas variklis, vairo stiprintuvo skysčio
lygis turi būti tarp bakelio žymų MIN ir MAX.
Skysčio keisti nereikia.
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu
dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus
zonos. Tam, kad pasiektumėte atsukamą
bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti
apvalųjį apsauginį dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį,
esantį ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų,
kurios yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai
automobilis pristatomas į autoservisą. Šio
skysčio nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN
ir MAX žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio
rūšį rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė
(p. 427).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Jei vairo stiprintuvo sistemoje įvyksta gedimas arba variklis išjungiamas ir automobilį
reikia vilkti, automobilį vis tiek galima vairuoti.
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių aptikimo medžiagų. Ieškodami nuotėkių
naudokite ultravioletinę šviesą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 363)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų
lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos
diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 384). Toliau
pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų8), kurie yra
specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima
keisti tik autoservise9, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL (ksenoninės lemputės)
•
Dieniniai žibintai / gabaritiniai / stovėjimo
žibintai, priekiniai
•
•
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Posūkio apšvietimo žibintai
Šoniniai posūkio žibintai, šoniniai veidrodėliai
•
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
•
Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo
priekyje)
•
•
8
9
10
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai.
}}
377
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
ĮSPĖJIMAS
10
PASTABA
Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai
žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono
žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš
vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros
sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 78).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos
pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
378
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada
nuimkite visą priekinį žibintą.
Priekinio žibinto nuėmimas
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 378)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 383)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 384)
•
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 384)
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 383)
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo
kaiščius.
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį
ir ištraukite.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima
traukti tik už jungties.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
2. Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais. Trumpasis kaištis
yra įrengtas arčiausiai radiatoriaus grotelių. Įsitikinkite, kad juos tvirtai įstatėte.
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės
pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio
žibinto dangtį.
10
3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką,
atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
6. Pakeiskite reikiamą lemputę.
Žibinto įmontavimas
Priekinį žibintą reikia sumontuoti ir jungtį tvirtai prijungti prieš įjungiant apšvietimą arba
įkišant nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 377)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 379)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas
– priekiniai žibintai (p. 378).
1. „Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite
keturis dangtelio varžtus. Jų nereikia
visiškai išimti (pakanka 3–4 apsisukimų).
2. Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3. Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
}}
379
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
•
10
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 378)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai (p. 380)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai (p. 381)
•
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 381)
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 378).
2. Nuimkite dangtelį (p. 379).
3. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Tiesiai ištraukite lemputę.
5. Sumontavus lemputę, jos kreipimo kaištis
turi būti atsuktas tiesiai aukštyn, jį
užspaudus turi pasigirsti spragtelėjimas.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
380
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
10
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 378).
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 378).
2. Nuimkite dangtelį (p. 379).
2. Nuimkite dangtelį (p. 379).
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
381
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
10
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
Lempučių keitimas – galinis žibintas
Galinių žibintų grupės žibintai keičiami iš
bagažinės vidaus.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Atbulinės eigos žibintai yra už bagažinės
dangčio skydelio.
Susijusi informacija
Galinių žibintų korpusas
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 378).
2. Nuimkite dangtelį: ištraukite jį tiesiai į
išorę.
3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
4. Norint ištraukti lemputę, reikia ją
paspausti ir tuo pat metu pasukti prieš
laikrodžio rodyklę.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
Galinių žibintų lemputės keičiamos vidinėje
bagažinės pusėje (išskyrus šviesos diodus).
1. Nuo kairiojo/dešiniojo bagažinės skydo
nuimkite apmušalus, kad iš vidaus galėtumėte pasiekti lempas. Lemputės yra
įmontuotos laikikliuose.
2. Vienu metu nuspauskite fiksatorius ir
ištraukite lemputės laikiklį.
3. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
4. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
382
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
5. Įspausti lemputės laikiklį į vietą ir uždėti
dangtelį.
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Atbulinės eigos žibintas
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Automobilio valstybinio numerio lentelės lemputės įrengtos po bagažinės dangčio rankena.
1. Atidarykite bagažinės dangtyje esantį
skydelį.
Stabdžių šviesos (LED)
1. Atsukite varžtus atsuktuvu.
2. Išimkite lemputės laikiklį, sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
Šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos
diodų)
2. Atsargiai išimkite visą lemputės korpusą.
3. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Stabdžių šviesos (p. 382)
4. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
5. Prisukite lemputės laikiklį pagal laikrodžio
rodyklę.
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 383)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
4. Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir
jį prisukite.
Atbulinės eigos žibintas (p. 382)
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
Rūko žibintas (p. 382)
Susijusi informacija
•
3. Pakeiskite lemputę.
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (LED)
Posūkių rodiklis (p. 382)
10
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 377)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
383
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Bagažinės apšvietimas yra abiejose bagažinės
dangčio pusėse.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
Žibinto lęšio nuėmimas
1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai sukite tol, kol
lemputės korpusas atsilaisvins.
2. Pakeiskite lemputę.
3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl
užspauskite jos korpusą.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
WA
Tipas
Artimųjų šviesų
žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos, halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios šviesos, ABL
65
H9
Priekiniai posūkių
žibintai
24
PY24W
1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir
švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
Įlipimo apšvietimas priekyje
3
T10 lizdas
W2,1x9,5d
2. Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
Daiktadėžės
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Salono veidrodėlio
apšvietimas
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
10
Lizdas SV8,5,
ilgis – 38 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
3. Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Nespauskite replių per stipriai. Kitaip
galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Žibinto lęšio prijungimas
1. Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
2. Įspauskite jį į vietą.
Susijusi informacija
•
384
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines
lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Apšvietimas
G021758
10
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Žibintai – techniniai duomenys (p. 384)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Apšvietimas
WA
Tipas
Posūkių signalo
indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Stabdžių šviesos
21
P21W LL
Atbulinės eigos
žibintas
21
H21W LL
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
A
Valytuvų šluotelės
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo
padėtį.
Šluotelių priežiūros padėtis
3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
W
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 377)
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų
šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio
stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
10
Nebūtina automobiliuose su berakte valdymo funkcija.
10
2. Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte
automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0.
Susijusi informacija
•
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę10 ir spustelėkite mygtuką
START/STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie
raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 78).
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
SVARBU
Jei valytuvo svirtys nuo priekinio stiklo
buvo nuimtos joms esant darbinėje padėtyje, jas reikia pritvirtinti prie priekinio stiklo
prieš grąžinant jas į paleidimo padėtį. Taip
galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
}}
385
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Langų valytuvų šluotelių keitimas
10
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo padėtyje. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus
ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė
vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio
pusėje esančią šluotelę.
Valymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo
valymą skaitykite Automobilių plovykla
(p. 408).
4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.
386
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 387)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Plovimo skystis – pildymas
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra
antifrizo.
rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar
lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.
SVARBU
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo
skystį su antifrizu, kad neužšaltų siurblys,
bakelis ir žarnos.
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir
išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus
varikliui veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Tūris:
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną
dangtelį.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
PASTABA
Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir
.
ženklas
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 5,4 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 4,0 l.
Variklis
Įtampa (V)
Susijusi informacija
•
•
10
Užvedimo šaltu
oru srovės stiprisA – CCA (A)B
(A)
Valytuvų šluotelės (p. 385)
Valytuvai ir plautuvai (p. 99)
A
B
Benzinas
Dyzelinas
12
12
520–800
700–800
Pagal SAE ir EN standartus.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja
}}
387
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB11 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM12 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
10
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
PASTABA
11
12
388
•
Starterio akumuliatoriaus korpuso
dydis turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
•
Starterio akumuliatoriaus aukštis gali
būti kitoks, tai priklauso nuo jo dydžio.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
•
SVARBU
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 280), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
Įkraunant starterio akumuliatorių arba
pagalbinį akumuliatorių (p. 392), galima
naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima,
kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų
instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti
laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį
akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo
eksploatavimo laikas sutrumpėja.
Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir
orą. Akumuliatoriaus užvedimo galia su
laiku mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį
laiką ar jei juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo galią dar labiau mažina
didelis šaltis.
Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės, rekomenduojama per savaitę važiuoti
mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių
prijungti prie įkroviklio su automatiniu
mažos srovės nuolatiniu įkrovimu.
Akumuliatorius – ženklai
Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir
įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
10
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Sprogimo pavojus.
Daugiau informacijos
rasite automobilio savininko vadove.
Reikia išimti ir utilizuoti.
Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.
Susijusi informacija
•
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 389)
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
PASTABA
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 390)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 392)
Akumuliatoriuje yra
ėdrios rūgšties.
Išeikvotas akumuliatorius turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame
yra švino.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 387)
389
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Starterio akumuliatorius – keitimas
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams dangteliui nuimti.
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
10
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Nuėmimas
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent
5 minutes prieš liesdami bet kokias elektros
jungtis, nes automobilio elektros sistema turi
įrašyti būtinąją informaciją į valdymo modulius.
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir
atjunkite teisinga tvarka.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio dalies ir ją nuimkite.
390
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
R-Design kryžminis stovas*
PASTABA
Privežkite varžtus iki 30 Nm sukimo
momento. Patikrinkite sukimo momentą
dinamometriniu veržliarakčiu.
Tvirtinimas
8. Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
9. Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite
jį spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 280).
10
Kryžminio stovo ir slegiamosios kameros dangtis.
Automobiliai su R-Design turi kryžminį stovą,
kurį reikia nuimti prieš keičiant pagrindinį akumuliatorių.
1. Nuimkite suslėgtosios kameros kairįjį ir
dešinįjį dangčius. Atidarykite atsargiai,
naudodami plastikinį peilį ar panašų
įrankį.
2. Atsukite ir išimkite varžtus (vieną dešinėje
ir vieną kairėje pusėje), kurie fiksuoja kryžminį stovą.
3. Nuimkite kryžminį stovą.
> Dabar pagal pirmesniame skyriuje
pateikiamas instrukcijas galima išimti
pagrindinį akumuliatorių.
•
Kryžminis stovas atgal sumontuojamas
atvirkštine tvarka.
1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną,
kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.
3. Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
4. Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir
prie akumuliatoriaus, ir prie korpuso
išvado.
5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
7. Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
391
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Akumuliatorius – Start/Stop
10
Akumuliatorius
Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo akumuliatorių.
Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12
V akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos
užvedimo eigos metu.
Papildomos informacijos apie funkciją „Start/
Stop“ rasite Start/Stop* (p. 292).
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 280).
Užvedimas,
12 V
Užvedimo
šaltu
oru
srovės
stiprisA
– CCA
(A)B (A)
Pagalbinis,
12 V
720C
760D
120E
Talpa
(Ah)
170F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
150×90×106
Pagalbinis,
12 V
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
8E
70
10F
Automobilis su
vairu dešinėje
pusėje:
120
Dydis ,
L×B×H
(mm)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Užvedimas,
12 V
Automobilis su
vairu kairėje
pusėje:
Šioje lentelėje pateikiami starterio akumuliatoriaus ir pagalbinio akumuliatoriaus techniniai
duomenys automobiliams su Start/Stop funkcija.
392
Akumuliatorius
8
A
B
C
D
E
F
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/
Stop“ variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.
Kiti.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Akumuliatorių vieta
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB13 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM14 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
•
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.
PASTABA
•
Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir krautis akumuliatorius = Padidėjusios kuro sąnaudos.
•
Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau
funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos ribos, ši funkcija išjungiama.
Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio srovės stiprio suvartojimo reiškia:
•
Variklis užsiveda automatiškai15, vairuotojui nespaudžiant sankabos pedalo
(mechaninė pavarų dėžė).
•
Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui
nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė).
13
14
15
16
SVARBU
Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“
funkcija gali laikinai nustoti veikusi:
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su
vairu dešinėje. (1) Užvedimo akumuliatorius16 (2)
Pagalbinis akumuliatorius.
10
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 280), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia
daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar
problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu
- rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.
Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 387) išsamų užvedimo akumuliatoriaus aprašymą.
}}
393
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
PASTABA
Jei akumuliatorius iškraunamas tiek, kad
viskas tampa „juoda“ ir iš principo automobilyje normaliai neveikia elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas iš išorinio akumuliatoriaus arba akumuliatorių kroviklio,
tuomet suaktyvinama funkcija Start/Stop.
Tokiu atveju įmanoma automatiškai išjungti
variklį, tačiau tada funkcija Start/Stop
variklio automatiškai gali nebeužvesti,
kadangi nepakaks akumuliatoriaus energijos.
10
Pirmiausia reikia įkrauti akumuliatorių, kad
po automatinio išjungimo būtų galima sėkmingai užvesti variklį. Esant +15 °C lauko
temperatūrai, akumuliatorius turi būti kraunamas bent 1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė, krauti rekomenduojama
3–4 valandas. Akumuliatorių rekomenduojama krauti naudojant išorinį akumuliatorių
kroviklį.
Jei tai neįmanoma, rekomenduojama laikinai išjungti Start/Stop funkciją, kol akumuliatorius bus tinkamai įkrautas.
Išsamesnės informacijos apie starterio
akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio
akumuliatorius – bendroji informacija
(p. 387).
Susijusi informacija
•
394
Akumuliatorius – ženklai (p. 389)
Elektros sistema
Saugikliai – bendroji dalis
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo
arba perkrovos.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos
KS generatorius.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 390)
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 387)
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas
pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia,
kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame
patikrintų gedimą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite
nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio
saugikliu.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite
pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio
amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali
sukelti didelę žalą elektros sistemai ir
sukelti gaisrą.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Centrinių elektros blokų vieta
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 406)
10
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai
įrengti po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
Bagažinė
Variklio skyriaus šaltoji zona (tik Start/
Stop)
Susijusi informacija
•
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 400)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 404)
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 396)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 402)
395
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be
kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
10
396
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Variklio skyrius, priekinė dalis
Variklio skyrius, apatinė dalis
Veikimas
[A]A
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėjeB
60
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėžeB
60
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C)
saugikliai yra įrengti (A).
-
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos.
Papildomas elektrinis šildytuvas*B
100
Šildomas priekinis stiklas*B ,
kairioji pusė
40
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
VentiliatoriusC
40
Šildomas priekinis stiklas*B ,
dešinioji pusė
40
ABS siurblys
•
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“
tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise17.
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise17
•
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Veikimas
17
[A]A
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėžeB
50
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
-
Veikimas
[A]A
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai (ABL)*
10
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
20
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
10
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
40
-
-
ABS vožtuvai
20
Relės ritės
5
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Papildomi žibintai*
20
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
397
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
10
398
[A]A
Garso signalas
15
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (4
cil.); Variklio valdymo modulis
(4 cil.)
5
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje (5, 6
cil.); Variklio valdymo modulis
(5, 6 cil.)
10
Transmisijos valdymo modulis
15
Solenoidinis jungiklis A/C (5, 6
cil. benzininis); Pagalbinis
aušalo siurblys (4 cil. dyzelinis)
15
Relės ritė solenoidinio jungiklio relėje A/C (5, 6 cil. benzininis); Relės ritės centriniame
variklio skyriaus šaltosios
zonos maitinimo bloke (Start/
Stop)
5
Užvedimo relė (5, 6 cil. benzininis)C
30
Veikimas
[A]A
Žvakės valdymo modulis (5
cil. dyzelinis)
10
Variklio valdymo modulis (4
cil.); uždegimo ritės (5, 6 cil.
benzininis); kondensatorius (6
cil.)
20
Variklio valdymo modulis (5, 6
cil. benzininis)
10
Variklio valdymo modulis (5
cil. dyzelinis)
15
Variklio valdymo modulis (4
cil.)
Veikimas
[A]A
Elektromagnetinė oro kondicionieriaus sankaba (5, 6 cil.);
vožtuvai (5, 6 cil.); variklio valdymo modulis (6 cil.); masės
oro srauto jutiklis (5 cil. benzininis); alyvos lygio jutiklis
10
Vožtuvai (4 cil.); alyvos siurblys (4 cil. benzininis); centrinis
„Lambda“ zondas (4 cil. benzininis); galinis „Lambda“ zondas (4 cil. dyzelinis)
15
20
Priekinis „Lambda“ zondas (4
cil.); Galinis „Lambda“ zondas
(4 cil. benzininis)
15
Masės oro srauto jutiklis (4
cil.); termostatas (4 cil. benzininis); degalų garavimo išlakų
(EVAP) vožtuvas (4 cil. benzininis); aušalo siurblys EGR (4
cil. dyzelinis)
10
Degalų garavimo išlakų (EVAP)
vožtuvas (5, 6 cil. benzininis);
„Lambda“ zondai (5, 6 cil.);
valdymo modulis, radiatoriaus
ritininis dangtis (5 cil. dyzelinis)
Masės oro srauto jutiklis (5 cil.
dyzelinis, 6 cil.), reguliuojamieji
vožtuvai (5 cil. dyzelinis),
purkštukai (5, 6 cil. benzininis),
variklio valdymo modulis (5, 6
cil. benzininis)
15
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
Veikimas
[A]A
Aušalo siurblys (5 cil. benzininiuose); Karterio ventiliacijos
šildytuvas (5 cil. benzininiuose); Automatinės pavarų
dėžės alyvos siurblys (5 cil.
benzininiuose Start/Stop)
10
Degimo ritės (4 cil. benzininis)
15
Dyzelino filtro šildytuvas
(dyzelinas)
20
Valdymo modulis, radiatoriaus
ritininis dangtis (5 cil. benzininis)
5
Solenoidinis jungiklis A/C (4
cil.); žvakės valdymo modulis
(4 cil. dyzelinis); alyvos siurblys (4 cil. dyzelinis)
7,5
Karterio ventiliacijos šildytuvas
(5 cil. dyzeliniuose); Automatinės pavarų dėžės alyvos
siurblys (5 cil. dyzeliniuose
Start/Stop)
10
Aušalo siurblys (4 cil. benzininis)
50
Dyzelino šildymo žvakės (tik
dyzeliniuose varikliuose)
70
A
B
C
[A]A
Aušinimo ventiliatorius (4-5 cil.
benzininis)
60
Aušinimo ventiliatorius (6 cil.,
4, 5 cil. dyzelinis)
80
Vairo stiprintuvas
100
10
Amperai
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra
tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 406).
Automobiliuose su funkcija Start/Stop ši saugiklių vieta yra
tuščia: vietoj to žr. Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 406).
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 400)
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 404)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 402)
399
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po daiktadėže
10
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo
(be kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir
sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
400
Veikimas
[A]A
Pirminis garso sistemos valdymo modulio* saugiklis, pirminis 16–20 sistemos „Infotainment“ saugiklių saugiklis
40
Priekinio stiklo valytuvai
25
-
-
-
-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
[A]A
-
-
Durelių rankena (beraktė valdymo sistema*)
5
-
-
Valdymo skydelis vairuotojo
durelėse
20
Veikimas
[A]A
Valdymo skydelis, priekinio
keleivio durelės
20
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (dešiniosios)
20
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (kairiosios)
20
Beraktė*
7,5
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
Veikimas
[A]A
[A]A
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo pusė*
20
Sėdynių šildymas, galinė
kairė*
15
Elektra valdoma sėdynė, keleivio pusė*
20
Papildomas elektrinis šildytuvas*
5
Sėdynės šildymas, priekinė
keleivio pusė
15
Sėdynės šildymas, priekinė
vairuotojo pusė
15
Statymo pagalba*; statymo
kamera*; BLIS*
5
AWD valdymo modulis*
15
Aktyviosios važiuoklės funkcija Four-C*
10
-
-
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo modulis arba
ekranasB
5
Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis radijas*
10
Garso valdymo modulis arba
valdymo modulis „Sensus“B
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, vidinis stogo
apšvietimas, klimato jutiklis*,
oro įsiurbimo sklendžių varikliai
5
12 V lizdas, tunelio valdymo
pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė
dešinė*
15
A
B
10
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 396)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 402)
Saugikliai – bagažinėje (p. 404)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 406)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
401
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
10
be kita ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistemos funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po
daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir,
Padėtys
Veikimas
-
-
-
-
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis,
elektra valdomi langai; elektra
valdomos sėdynės*
Jungtinis prietaisų skydelis
402
Veikimas
[A]A
7,5
5
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
[A]A
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*,
perspėjimo apie susidūrimą
sistema*
10
Salono apšvietimas; lietaus
jutiklis*
7,5
Vairo sistema
7,5
Veikimas
[A]A
Centrinio užrakto sistema,
kuro bako atlankas
10
Šildomas vairas*
15
Šildomas priekinis stiklas*
15
Atrakinimas bagažinės dangtis
10
Galvos atramos nulenkimas*
10
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
[A]A
Degalų siurblys
20
Judesio signalizacijos detektorius*; klimato skydelis
5
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis;
tamsėjantis salono galinio
vaizdo veidrodėlis*; galinės
sėdynės šildymas*
7,5
Sistemos „Infotainment“ valdymo modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
Stoglangis*
20
Imobilizatorius
5
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 396)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 400)
Saugikliai – bagažinėje (p. 404)
10
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 406)
Amperai
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
403
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bagažinėje
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį.
10
Padėtys
Veikimas
Elektrinis stovėjimo stabdys,
kairėje
30
Elektrinis stovėjimo stabdys,
dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
30
2 priekabos lizdas*
-
404
Veikimas
[A]A
15
-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
12 V maitinimo lizdas, bagažinė
Veikimas
[A]A
15
-
-
-
-
-
-
1 priekabos lizdas*
A
-
-
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 396)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 400)
[A]A
40
-
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 402)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 406)
10
405
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
10
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
Saugiklių vietos variklio skyriaus šaltojoje zonoje.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo
ir juos reikėtų keisti tik autoservise18.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise18.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop
rasite Start/Stop* (p. 292).
18
406
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Padėtys
Veikimas
[A]A
Pagrindinis variklio skyriaus
centrinio elektrinio bloko saugiklis
175
Veikimas
[A]A
Pagrindinis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis
po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po daiktadėže,
centrinis elektrinis blokas
bagažinėje
175
Papildomas elektrinis šildytuvas*
100
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
[A]A
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 402)
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 404)
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Šildomas priekinis stiklas*
60
Pirminis saugiklis centriniam
elektriniam blokui bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
Veikimas
-
-
-
-
Užvedimo relė
-
A
10
30
-
Pagalbinis akumuliatorius
70
Centrinis elektroninis modulis
(CEM) - atskaitos įtampos
rezervinis akumuliatorius
5
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 396)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 400)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
407
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilių plovykla
10
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite,
ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite
šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
408
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų
pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų
paviršiaus subraižymo rizika plaunant.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams
nuvalyti naudokite šaltojo nuriebalinimo
priemonę. Atminkite, kad tokiu atveju
paviršių negalima palikti kaisti saulėje!
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valiklį. Jei neleisite vandens
lašeliams išdžiūti intensyviuose saulės
spinduliuose, sumažės dėmių, kurias gali
tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į
autoservisą. Kai variklis karštas, kyla
gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai
funkcionuoja. Valykite juos reguliariai,
pavyzdžiui, pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų
naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę,
kuri nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš
vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas
būdas nuplauti automobilį, tačiau ne visos
vietos gerai išplaunamos. Jei norite gerai
nuplauti automobilį, plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia plauti tik rankomis. Taip daroma todėl,
kad naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti plačius judesius ir nepriartinkite žarnos
antgalio prie automobilio paviršiaus arčiau nei
per 30 cm (šis atstumas galioja visoms išorės
detalėms). Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį, įskaitant stovėjimo stabdį, kad
užtikrintumėte, jog drėgmė ir korozija
neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina
stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant
purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai
nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo
trinties sukelto karščio stabdžių paviršius
įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir šaltam orui.
Valytuvų šluotelės
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės, dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
vabzdžiai, ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo
laiką.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Valymas:
– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 385).
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
PASTABA
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams skirtu šampūnu. Nenaudokite
jokių stiprių tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir apdailos
detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei
apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos
detales) rekomenduojame valyti ir prižiūrėti
specialiomis valymo priemonėmis, kurias
galite įsigyti „Volvo“ atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės
pateiktomis instrukcijomis.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių valiklius.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų
aliuminio lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 409)
Vaškavimas ir poliravimas
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio
kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba
jei norite dažams suteikti papildomos apsaugos.
10
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei
po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo
metu automobilis gali būti vaškuojamas.
Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir
dervų dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį
arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali
būti išvalytos, naudojant smulkią automobilio
dažų sluoksnio valymui skirtą valymo pastą.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių
poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Automobilio vidaus valymas (p. 411)
Vandenį ir purvą atstumianti danga
(p. 410)
}}
409
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
10
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai
dėvisi.
Priežiūra:
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų
šalinimo priemonės ar pan., nes galite
pažeisti jų hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines
šoninių langų stiklų paviršių savybes,
patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą šias priemones naudokite po trijų metų, o vėliau - kiekvienais
metais.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas,
blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali
sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo"
garantija negalioja.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 408)
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių
veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir
salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 104)).
410
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 408)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo
rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys
pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.
Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos
automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari
skyriai ir šoninės durys buvo padengti plonu
įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir
apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo priemones, svarbu nusiurbti dulkių
siurbliu.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio
antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti
korozijos pavojų ateityje. Valant blizgančias
apdailos dalis reikia vengti stiprių šarminių ar
rūgštinių valymo tirpalų. Bet kokias akmenukų
žymes reikia pašalinti iškart jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 412)
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir
zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu
kaip įmanoma greičiau nuvalyti ir
apdoroti šias apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar vaitspirito, kadangi taip galite
apgadinti apmušalus ir kitas salono
medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj to nušluostykite juos
valymo priemone sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Medžiaginiai ir lubų apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų asortimentą, skirtą medžiaginiams ir
lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias
priemones pagal instrukcijas, sėkmingai išlai-
kysite jų savybes. Audinių priežiūros produktų
galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant išlaikyti jų originalią išvaizdą.
10
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas,
kuris laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir
įgauna gražų patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“ siūlo visapusišką
gaminį – „Volvo“ odos priežiūros rinkinį su
šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir
priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria
1–4 kartus per metus (jei reikia – dažniau)
valyti odą bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo galite įsigyti odos
priežiūros rinkinį ir šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo
plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui
valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos
priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir medinės
dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti
nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu,
kurio galite įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada
nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
}}
411
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes,
naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš
„Volvo” prekybos atstovų.
10
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę. Specialią priemonę audinių valymui
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite,
kad saugos diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius
ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties
kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį
tiesiai aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į
kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti
rekomenduojama naudoti specialų tekstilės
valiklį. Kilimėlius reikia valyti priemonėmis,
19
412
Jei reikia.
kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 408)
Dažų sluoksnio pažeidimai
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių
nubrozdinimų sparnų, durelių ir bamperių
pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina
nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio
pažeidimus.
Medžiagos, kurių gali prireikti
•
Gruntas19 – pvz., plastiku plakiruotiems
buferiams skirtas specialus lipnusis grun-
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
•
•
tas, parduodamas purškimo balionėliuose.
cinio lapelio vieta, žr. Techninės informacijos
žymenys (p. 416).
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės20.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas
Maskavimo juostelė.
Smulkus švitrinis popierius19.
Spalvos kodas
G021832
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti
švarus ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei
15 °C temperatūroje.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos
kodas
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti
automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informa20
19
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Jei reikia.
1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas siekia metalo paviršių
(lakštinį plieną), rekomenduojama naudoti
gruntą. Jei pažeidimas siekia plastiko
paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą:
įpurkškite į flakono dangtelį ir plonai
užtepkite.
10
2. Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia abrazyvine medžiaga. Kruopščiai
nuvalykite paviršių ir leiskite išdžiūti.
3. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo
plonu teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus
gruntui, padenkite bazine ir skaidriąja
dangomis.
4. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja juostele tam, kad neužteptumėte
naujo sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė
gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas, užpildykite pagrindinį ir apsauginį
sluoksnius, kai tik bus nuvalytas paviršius.
}}
413
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
•
10
414
Antikorozinė danga (p. 411)
SPECIFIKACIJOS
11 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobi-
lio informacija pateikiama atitinkamame ant
automobilio priklijuotame lipduke.
Žymos vieta
11
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
416
11 Specifikacijos
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau
bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos
atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines
dalis bei priedus.
Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas svoris ir išorinės spalvos
kodo informacijos žymenys bei sertifikato
numeris. Lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.
A/C sistemos lipdukas.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Susijusi informacija
•
•
11
Masės (p. 419)
Variklio techniniai duomenys (p. 421)
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodas ir variklio serijos numeris.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos
numeris.
mechaninė pavarų dėžė
automatinė pavarų dėžė
Automobilio identifikacinis numeris (VIN –
transporto priemonės identifikacinis
numeris).
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
417
11 Specifikacijos
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.
11
Gabaritai
418
mm
A
Atstumas tarp ašių
2774
B
Ilgis
4638
C
Krovinio ilgis, grindys,
nulenkta galinė sėdynė
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
F
Krovinio aukštis
Gabaritai
G
Priekinių ratų tarpvėžė
Galinių ratų tarpvėžė
1749
1539
492
Gabaritai
1619A/
1577A
1567B
I
Krovinio plotis, grindys
J
Plotis
919
1865
A
B
mm
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2097
L
Plotis įskaitant papildomus
durų veidrodėlius
1899
1609B
H
965
mm
Padangos plotis: 215 mm.
Padangos plotis: 235 mm.
11 Specifikacijos
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas,
iki 90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos
keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir
krovinių paskirstymo.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 420) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Susijusi informacija
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 420)
11
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio
bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos ar priedų. Tai reiškia, kad
kiekvienas automobilio priedas mažina
automobilio leidžiamą pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų
pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /
„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai,
pvz., kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė, garso sistema, pagalbiniai žibintai,
GPS, degalais maitinamas variklio bloko
šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, krovinių skyriaus dangtis, elektra valdomos
sėdynės ir pan.
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio masę, pasverkite jį.
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės
informacijos žymenys (p. 416).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis + priekaba)
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
419
11 Specifikacijos
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Maksimalus priekabos su stabdžiais
svoris
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Variklio kodasB
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio
apkrova (kg)
T5 AWD
B5254T12
Automatinė, TF-80SC / TF-80SD
1800
90
T5 AWD
B5254T14
Automatinė, TF-80SC
1800
90
D4
D4204T14
Mechaninė, M66
1800
90
D4
D4204T14
Automatinė, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T21
Automatinė, TF-80SD
1900
90
S60CCA
11
Variklis
S60 Cross Country
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 416)).
A
B
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
Susijusi informacija
•
•
420
Masės (p. 419)
Važiavimas su priekaba* (p. 319)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai duomenys (galia ir kt.).
S60CCA
Variklis
Variklio
kodasB
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Galia
Galia
(kW/aps.
min.)
(AG/aps./
min.)
Sukimo
momentas
(Nm/aps. min.)
Cilindrų
skaičius
Skersmuo
(mm)
Eiga
(mm)
Cilindro
darbinis
tūris
Suspaudimo
laipsnis
11
(litrų)
T5 AWD
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
420/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
B
S60 Cross Country
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 416)).
Susijusi informacija
•
•
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 425)
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 423)
421
11 Specifikacijos
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
Susijusi informacija
•
•
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
11
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite
alyvos lygį (p. 371):
•
•
•
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba
virš +40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma
ir važiuojant trumpais atstumais esant žemai
temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
422
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 423)
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 370)
11 Specifikacijos
Variklio alyva – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
„Volvo” rekomenduoja:
11
S60CCA
Variklio kodasB
Alyvos klasė
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
Variklis
D4
D4204T14
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0w20“
maždaug 5,2
T5 AWD
B5254T12
Alyvos klasė: ACEA A5/B5
maždaug 5,5
T5 AWD
B5254T14
Klampa: SAE 0W–30
maždaug 5,5
D4 AWD
D5244T21
Alyvos klasė: ACEA A5/B5
maždaug 5,9
Klampa: SAE 0W–30
A
B
S60 Cross Country
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 416)).
}}
423
11 Specifikacijos
||
Susijusi informacija
11
424
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 422)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 371)
11 Specifikacijos
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo
aušalo ir vandens 50 % 1 mišinys, žr.
pakuotę.
PASTABA
11
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
S60CCA
Tūris
VariklisB
(litrų)
D4
D4204T14
8,9 (9,2C)
T5 AWD
B5254T12
8,9
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T21
S60 Cross Country
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys
(p. 416)).
Taikoma automobiliams su degalus naudojančiu šildytuvu.
A
B
C
Susijusi informacija
•
1
Aušinimo skystis – lygis (p. 375)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
425
11 Specifikacijos
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos
pavarų dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Mechaninė pavarų dėžė
11
Mechaninė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
M66
maždaug 1,45
BOT 350M3
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali
tekti ją pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
TF-80SC
maždaug 7,0
AW1
TF-80SD
maždaug 7,0
AW1
maždaug
TG-81SC
A
B
maždaug 7,5B
AW1
Benzininiai varikliai
Dyzeliniai varikliai
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali
tekti ją pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
426
6,6A
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 422)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 416)
11 Specifikacijos
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Terpė hidraulinių stabdžių sistemoje yra vadinama stabdžių skysčiu, ji naudojama slėgiui iš,
pvz., stabdžių pedalo per pagrindinį stabdžių
cilindrą perduoti į vieną ar daugiau antrinių
cilindrų, kurie savo ruožtu sužadina mechaninį
stabdį.
Iš anksto nurodytas kokybinis lygis: DOT 4
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
Vairo stiprintuvo skystis yra vairo stiprintuvo
sistemoje naudojamos terpės tipas.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamas
vairo stiprintuvo skystis.
Susijusi informacija
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 376)
11
Tūris: 0,6 litrų
Susijusi informacija
•
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 376)
427
11 Specifikacijos
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas degalų bako tūris.
11
Variklis
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
Benzininis variklis
maždaug 67
Degalai – benzinas (p. 315)
Dyzelinis variklis
maždaug 67
Degalai – dyzelinas (p. 315)
Susijusi informacija
•
•
428
Pilno kuro bako pripylimas (p. 313)
Variklio techniniai duomenys (p. 421)
11 Specifikacijos
Oro kondicionavimo techniniai
duomenys
Kompresoriaus alyva
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos
skysčių ir tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Oro kondicionieriaus lipdukas
Variklis
Tūris
Tinkama klasė
4 cilindrų
60 ml
PAG SP-A2
5 cilindrų
110 ml
PAG SP-10
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 377)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 416)
11
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje
pusėje.
Šaldymo skystis
Variklis
Svoris
5 cilindrų dyzelinis
720 g
kiti
800 g
Tinkama
klasė
R134a
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
429
11 Specifikacijos
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
Mieste
mechaninė pavarų dėžė
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos
litrais į 100 km, o CO2 emisija – gramais į km.
Užmiestyje
Automatinė pavarų dėžė
Paaiškinimas
Kombinuotos
PASTABA
gramai/km
11
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų,
vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
litrai/100 km
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
S60CCA
A
430
T5 AWD (B5254T12)
267
11,5
158
6,8
198
8,5
D4 (D4204T14)
120
4,6
106
4,0
111
4,2
D4 (D4204T14)
137
5,3
110
4,2
120
4,6
D4 AWD (D5244T21)
178
6,8
132
5,1
149
5,7
S60 Cross Country
11 Specifikacijos
Kuro sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos
pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos
konkrečiais ES ciklais2, kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos
įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši
įranga bei automobilio pakrovimas didina
kuro sąnaudų ir anglies dioksido emisijos
rodiklius.
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai pateikiami toliau:
•
•
Vairuotojo vairavimo stilius.
yra grindžiami lentelėje pateikiami kuro
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai.
PASTABA
Ypač sunkios oro sąlygos, važiavimas su
priekaba ar važiavimas dideliame aukštyje
kartu ir atitinkama degalų rūšis yra veiksniai, galintys turėti įtakos automobilio veikimui.
11
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 318)
Masės (p. 419)
Naudotojui sumontavus didesnius nei
standartinės modelio bazinės versijos
ratus, padidėja pasipriešinimas riedėjimui.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro
pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro
sąlygos ir automobilio būklė.
Net ir kai kurių pirmiau paminėtų patarimų
kombinacija gali lemti žymiai mažesnes kuro
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite taisyklėse (2).
Lyginant su ES važiavimo ciklais2, kurie yra
naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
2
Oficialūs degalų sąnaudų skaičiai grindžiami dviem standartiniais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis pagal EU Regulation no 692/2008 ir 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) bei UN ECE Regulation no 101. Reglamentuose nagrinėjami važiavimo mieste ir užmiestyje ciklai. Važiavimas mieste: matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį, važiavimas
imituojamas. Važiavimas užmiestyje: automobilis yra greitinamas ir stabdomas 0–120 km/h greičio intervale, važiavimas imituojamas. Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda judėti antrąja pavara (taikoma automobiliams su ratais iki 18 colių). Mišraus ciklo vertė (pateikiama lentelėje) – tai važiavimo mieste ir užmiestyje derinys, nustatomas pagal taikomus teisinius reikalavimus.
CO2 emisija: išmetamosios dujos yra surenkamos ir apskaičiuojamas anglies dioksido išmetamas kiekis dviejų važiavimo ciklų metu. Tada jis išanalizuojamas ir apskaičiuojama CO2 emisijos vertė.
431
11 Specifikacijos
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas slėgis padangose.
S60CCA
Padangų dydis
Variklis
11
Visi varikliai
PASTABA
Ne visada visose rinkose parduodami visi
varikliai, padangos ar jų deriniai.
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
Maks. apkrova
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
ECO slėgisB
215/65 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/55 R 17
160 +
240
240
280
280
-
didž. 80
420
420
420
420
420
235/50 R 18
235/45 R 19
Laikinas atsarginis ratas
A
B
C
S60 Cross Country
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
Susijusi informacija
•
•
•
432
Padangos – matmenys (p. 334)
Padangos – oro slėgis (p. 332)
Techninės informacijos žymenys (p. 416)
11 Specifikacijos
11
433
12 Abėcėlinė rodyklė
Apsisukimo kontrolė................................ 188
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema................................... 201
Akmenų žymės ir įbrėžimai...................... 412
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai........... 93
Aktyvieji pasisukantys žibintai (ABL).......... 93
Aktyvioji stabdžių kontrolė....................... 188
Aktyviosios važiuoklės funkcija - FOURC.............................................................. 187
12
Aktyvi parkavimo pagalbos sistema........
Apribojimai..........................................
operacija.............................................
Simboliai ir pranešimai.......................
veikimas..............................................
258
261
259
262
258
Akumuliatorius................................. 311, 387
perkrova.............................................. 311
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos. 127
Aliarmo funkcija....................................... 163
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“.... 422, 423
Alkospyna................................................ 270
Anglies dioksido emisija.......................... 430
Antikorozinė danga.................................. 411
Apsauga nuo prispaudimo, stoglangis.... 108
Apsauginis užraktas
vaikai..................................................... 44
434
Apšvietimas............................................. 377
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai...... 93
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas................................................. 97
automobilio salone............................... 96
dieninės šviesos................................... 88
Ekrano apšvietimas.............................. 86
gabaritiniai/stovėjimo žibintai............... 87
galinis rūko žibintas.............................. 94
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas... 98
lemputės, techniniai duomenys.......... 384
posūkio apšvietimo žibintai.................. 94
priėjimo apšvietimas..................... 98, 163
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas.. 87
Prietaisų apšvietimas............................ 86
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai.......... 89
tunelio aptikimas................................... 89
valdymo elementai................................ 96
Apšvietimas, lemputės keitimas.............. 378
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai
su halogeniniais priekiniais žibintais).. 380
bagažinė............................................. 384
kosmetinis veidrodėlis........................ 384
lemputės laikiklis, galinis.................... 382
posūkių žibintai, priekis...................... 382
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)..................................................... 381
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)....... 381
valstybinių numerių apšvietimas......... 383
Aptarnavimo programa............................ 363
Atbulinės eigos pavaros blokatorius........ 282
Atlošas....................................................... 79
galinė sėdynė, atlenkimas.................... 82
priekinė sėdynė, nuleidimas................. 79
Atrakinimas
iš lauko................................................ 175
iš vidaus.............................................. 176
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu... 173
atsarginis ratas
įrengimas............................................ 339
Atsarginis ratas........................................ 337
Atstatymas, ridos skaitiklis...... 116, 117, 120
Atstumo įspėjimas................................... 217
Apribojimai.......................................... 218
Simboliai ir pranešimai....................... 219
Aukšta variklio temperatūra..................... 310
Aušalo tikrinimas ir įpylimas.................... 375
Aušinimo sistema..................................... 310
perkaito............................................... 310
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 425
Automatinė pavarų dėžė.................. 283, 287
priekaba.............................................. 320
12 Abėcėlinė rodyklė
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)..................................................... 284
vilkimas ir pervežimas......................... 326
Automatinės automobilių plovyklos......... 408
Automatinės tolimosios šviesos................ 90
AWD, visų ratų pavara............................. 290
CO2 emisija.............................................. 430
B
CTA.......................................................... 265
Automobilio apmušalai............................ 411
Bagažinė
Įkeliama............................................... 153
krovinių fiksavimo kilpos..................... 155
Automobilio priežiūra............................... 408
Odiniai apmušalai............................... 411
Bagažinės dangtis................................... 178
Užrakinimas / atrakinimas.................. 178
Automobilio raktelio atmintis................... 160
Baterija.....................................................
Įspėjamieji ženklai...............................
nuotolinio valdymo raktelis / PCC......
techninė priežiūra...............................
užvedimas nuo išorinio šaltinio...........
Ženklai ant akumuliatoriaus................
Automatinis užsirakinimas....................... 175
Automobilio salono filtras........................ 127
Automobilių plovykla............................... 408
Avarija, žr. „Susidūrimas“.......................... 42
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys...................................................... 342
trikampis avarinis ženklas................... 340
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas............................ 354
pakartotinė patikra.............................. 353
veiksmas............................................. 351
Avarinis pradurtos padangos remonto
komplektas
apžvalga............................................. 350
hermetizavimo skystis........................ 355
vieta.................................................... 350
Avarinis signalas........................................ 95
C
387
389
169
387
280
389
Bendroji automobilio masė...................... 419
Benzino kokybinis lygis............................ 315
Beraktė sistema: atrakinimas................... 173
Beraktė sistema: užrakinimas.................. 172
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)... 170, 171, 172, 173, 174, 275
Beraktė valdymo sistema. 170, 171, 172,
173, 174, 275
BLIS................................................. 262, 264
BLIS klaidų pranešimai............................ 267
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo
paketas)................................................... 127
D
Daiktadėžė............................................... 150
užrakinimas......................................... 177
12
Daiktų laikymo vietos salone................... 148
Darbinė padėtis....................................... 385
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas................... 412
spalvos kodas..................................... 413
Degalais varomas šildytuvas
laikmatis.............................................. 141
Degalų bakas
tūris..................................................... 428
Dekoratyvinis apšvietimas......................... 97
Dėmės...................................................... 411
Dieninės šviesos........................................ 88
Dyzelinas.................................................. 315
baigėsi degalai.................................... 316
Dyzelino dalelių filtras.............................. 317
435
12 Abėcėlinė rodyklė
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų........ 181
Dviratininkų aptikimas.............................. 229
E
F
Geartronic................................................ 284
FOUR-C - Aktyviosios važiuoklės funkcija........................................................... 187
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas......................... 324
nuimamas, prijungimas....................... 322
FSC, aplinkosauginis ženklinimas............. 25
ECC, elektroninė klimato kontrolė........... 131
12
ECO slėgis............................................... 432
G
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija..................................... 243, 247
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai.................... 87
Eismo juostos laikymo pagalba
(LKA)................................................ 245, 246
Eismo juostos laikymo pagelbiklis
operacija............................................. 248
Galinė sėdynė
Šildymas............................................. 132
Greičio rodikliai, padangos...................... 335
GSI – pavarų parinkimo pagalba............. 282
Galinės lemputės
vieta.................................................... 383
H
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės................................................ 102
Kompasas........................................... 105
salonas............................................... 104
sutraukiamas elektra........................... 103
Šildymas............................................. 104
HDC......................................................... 291
Galinis langas
Šildymas............................................. 104
IAQS – salono oro kokybės sistema........ 128
Galios vadovas.......................................... 66
Informacijos mygtukas, PCC................... 165
Informacinis displėjus.......................... 62, 63
Elektros sistema...................................... 394
galvos atrama
nuleidimas............................................. 82
vidurinioji sėdynė gale.......................... 81
ERS - Užvedimas nuotoliniu būdu........... 277
Garso signalas........................................... 84
Išoriniai matmenys................................... 418
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas... 25
Ekrano apšvietimas................................... 86
Elektra valdoma sėdynė............................ 80
Elektra valdomi langai.............................. 100
Elektra valdomų langų atstatymas........... 102
Elektroninė klimato kontrolė – ECC......... 131
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa............. 306
Elektroninis matuoklis...................... 372, 373
Elektros lizdas.......................................... 151
436
Galia......................................................... 421
Greičio ribotuvas...................................... 195
išaktyvinimas...................................... 197
laikinas išaktyvinimas......................... 196
pradžia........................................ 195, 196
viršyto greičio pavojaus signalas........ 197
Hermetizavimo skystis............................. 355
I
Imobilizatorius.......................................... 162
išmetamosios dujos, nuodingos, įsiurbtos............................................................ 311
12 Abėcėlinė rodyklė
Į
Įkeliama
Bendroji informacija............................
ilgas krovinys......................................
krovinių fiksavimo kilpos.....................
stogo apkrova.....................................
153
154
155
155
Įrankiai..................................................... 341
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 231
Įspėjamieji ženklai.......................... 63, 65, 69
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 231
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 203
stabilumo ir traukos kontrolės
sistema............................................... 188
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys................... 69
Įspėjimas............................................... 69
kintamosios srovės generatorius
neįkrauna.............................................. 69
priminimas užsisegti saugos diržą.. 30, 69
Saugos oro pagalvės – SRS................. 69
Stabdžių sistemos gedimas................. 69
Žemas alyvos slėgis............................. 69
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų.... 227, 228
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai........................... 233
funkcija............................................... 228
Pėsčiųjų aptikimas.............................. 230
radaro jutiklis.............................. 212, 221
veikimas.............................................. 231
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu........................... 227
J
Jungtinis prietaisų skydelis.................. 62, 63
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“...................... 321
Kaklo trauma, WHIPS................................ 38
Kameros jutiklio trikčių diagnostika......... 223
Kameros jutiklis............................... 222, 234
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje..................................... 326
Kelionės statistika.................................... 123
Kelio ženklų informacija........................... 192
Apribojimai.......................................... 194
operacija............................................. 192
Kilimėliai................................................... 151
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
LKA..................................................... 249
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“ 215,
308
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai....................
automatinis reguliavimas....................
Bendroji informacija............................
faktinė temperatūra............................
jutikliai.................................................
temperatūros reguliavimas.................
128
133
125
126
126
134
Kompasas................................................ 105
kalibravimas........................................ 105
Kondensatas priekiniuose žibintuose...... 408
Katalizatorius........................................... 317
Kosmetinis veidrodėlis....................... 97, 151
Kėliklis...................................................... 341
Krepšių laikiklis ....................................... 156
Kelionės kompiuteris 112, 114, 118, 122,
Kuras................................................ 314, 315
degalų ekonomija....................... 332, 333
123
12
Kelionės ridos skaitiklis.............................. 71
437
12 Abėcėlinė rodyklė
degalų filtras....................................... 316
degalų sąnaudos................................ 430
Kuro pylimas
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas..................................................... 313
degalų bako dangtelis........................ 313
kuro pildymo angos apsauginis skydas...................................................... 313
pildymas............................................. 313
LKA – eismo juostos laikymo
pagalba............................................ 245, 246
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas............. 322, 324
M
Maitinimo lizdas
bagažinė............................................. 156
Maks. stogo apkrova............................... 419
MANO AUTOMOBILIS............................. 111
12
L
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė........................................................ 98
Laiko intervalo nustatymas...................... 217
Laikrodis, nustatymas................................ 72
Laminuotas stiklas..................................... 25
Masės
tuščio automobilio masė.................... 419
Matmenys................................................ 418
Mechaninė pavarų dėžė...........................
GSI – pavarų parinkimo pagalba........
priekaba..............................................
vilkimas ir pervežimas.........................
282
282
320
326
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai..................................................... 410
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis................. 108
meniu apžvalga................................... 109
Langas
užuolaidėlės nuo saulės...................... 102
Mentelė ant vairo....................................... 84
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė.......................................... 321
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai..................................................... 103
Nuolatinio greičio palaikymo sistema...... 198
Nuotolinio valdymo imobilizatorius.......... 162
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas.............................. 185
Nuotolinio valdymo raktelis...... 159, 160, 161
baterijos keitimas................................ 169
funkcijos............................................. 163
išimama raktelio geležtė............. 166, 167
nuostolis............................................. 159
Nuvažiuojamas atstumas............ 164, 171
O
lauko temperatūros matuoklis................... 71
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos.. 411
Lazerinis jutiklis........................................ 224
Oro filtravimas
automobilio salonas............ 126, 127, 128
medžiaga............................................ 128
Lemputės, žr. „Apšvietimas“................... 378
Lietaus jutiklis............................................ 99
Liukas slidėms......................................... 154
438
N
Oro kokybės sistema IAQS...................... 128
12 Abėcėlinė rodyklė
Oro kondicionavimo sistema................... 134
remontas............................................. 377
Pagalba kelyje.......................................... 328
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 429
Pajudėjimo įkalnėje pagalba.................... 290
Oro paskirstymas..................................... 129
lentelė................................................. 137
Recirkuliacija....................................... 136
P
PACOS....................................................... 35
Padangos
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai.......................................... 332
padangų slėgio stebėsena.. 342, 343,
345,
347
pradurtos padangos remontas........... 349
protektoriaus rašto gylis..................... 336
slėgis........................................... 332, 432
sukimosi kryptis.................................. 331
techninė priežiūra............................... 330
Techniniai duomenys.......................... 432
žieminės padangos............................. 336
Padangos matmuo.................................. 334
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai............................................... 332
Padangų apkrovos indeksas................... 335
Pagalbinės statymo sistemos kamera..... 254
PAP = Aktyvi parkavimo pagalbos sistema......................................................... 258
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos............................................. 163
Nuvažiuojamas atstumas............ 166, 171
Perbridimas.............................................. 310
Perkaitimas...................................... 310, 319
Papildomas šildytuvas
elektrinis...................................... 145, 146
maitinamas degalais........................... 145
Pėsčiųjų apsauga.................................... 227
Parkavimo pagalbos sistema - PAP........ 258
Plautuvas
plovimo skystis, pildymas................... 387
Priekinis stiklas................................... 100
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
tęsti nustatytą greitį............................
199
201
200
200
Patarimai vairuotojui................................ 312
Pavaros indikatorius................................ 282
Pavarų dėžė..................................... 281, 282
automatinė.................................. 283, 287
mechaninė.......................................... 282
Pirmoji pagalba........................................ 342
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys... 342
Plautuvo antgaliai, šildomi....................... 100
Plovimo skystis........................................ 387
Poliravimas.............................................. 409
Posūkio apšvietimo žibintai....................... 94
Posūkio žibintas......................................... 96
Posūkių žibintai.......................................... 96
Pradurtos padangos remontas........ 349, 350
Pavarų dėžė „Powershift“................ 287, 326
Pranešimai............................................... 111
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis atjungimas.......................................... 289
Pranešimai BLIS...................................... 267
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas................................................ 289
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 226, 236
LKA..................................................... 249
Pavarų svirties blokatorius....................... 289
12
Pranešimai informaciniame ekrane.......... 109
439
12 Abėcėlinė rodyklė
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
Variklio ir salono šildytuvas................ 143
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą.............................................. 363
Priėjimo apšvietimo trukmė............... 98, 163
12
priekaba................................................... 319
kabelis................................................. 319
važiavimas su priekaba...................... 319
Priekaba
svyravimas į šonus............................. 325
Priekabos stabilizavimo sistema.............. 325
Priekabos stabilumo pagalba.................. 188
Priekiniai žibintai...................................... 378
Priekinio stiklo plovimas.......................... 100
Priekinio stiklo valytuvas............................ 99
lietaus jutiklis........................................ 99
Priekinis stiklas
Šildymas..................................... 104, 135
Prietaisų apšvietimas, žr. „Apšvietimas“... 86
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje.... 59
automobilis su vairu kairėje pusėje....... 56
Radaro jutiklis.......................................... 203
Apribojimai.......................................... 212
Raktelio geležtė............................... 166, 167
Raktelio padėtys........................................ 77
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema....................................................
apžvalga.............................................
budėjimo režimas...............................
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
laiko intervalo nustatymas..................
lenkimas..............................................
pastovaus greičio palaikymo sistemos
funkcijos keitimas...............................
radaro jutiklis......................................
Trikčių šalinimas.................................
veikimas..............................................
Raktelis............................................ 159, 161
201
205
207
206
209
207
207
208
211
212
214
203
Protektoriaus rašto gylis.......................... 336
Q
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas....... 87
Queue Assist............................................ 209
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas...................................................... 98
R
Priminimas užsisegti saugos diržą............. 30
Priekinių žibinto kampo reguliavimas........ 98
aktyvieji pasisukantys žibintai .............. 98
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu.. 100
440
Prietaisai ir valdymo elementai............ 56, 59
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“) 284
Rankinis stabdys..................................... 306
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose. 408
langų priežiūra.................................... 125
Ratai
montavimas........................................ 339
nuėmimas........................................... 337
sniego grandinės................................ 336
Ratlankiai
valymas............................................... 409
Ratlankis, matmenys............................... 334
Ratų varžtai.............................................. 336
užrakinamas........................................ 336
Regeneracija............................................ 317
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės kėdutės
lentelė................................................... 45
Relės / saugiklio dėžė, žr. Saugikliai........ 394
Ridos skaitiklis, atstatymas..... 116, 117, 120
12 Abėcėlinė rodyklė
Rūko žibintas
galinis.................................................... 94
S
Safety mode.............................................. 42
automobilio patraukimas...................... 43
variklio užvedimo bandymas................ 43
SAUGOS ORO PAGALVĖ ......................... 33
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS............ 35
keleivio pusė............................. 33, 35, 41
vairuotojo pusė............................... 33, 41
Saugos oro pagalvių sistema.................... 32
įspėjamasis ženklas.............................. 31
Saugos oro užsklanda......................... 38, 41
Salono apšvietimas, žr. „Apšvietimas“...... 96
Saugus Miestas™.................................... 220
Salono šildytuvas..................................... 139
Savininko vadovas, ekožymėjimas............ 25
Saugikliai.................................................. 394
bagažinė............................................. 404
Bendroji informacija............................ 394
keitimas.............................................. 394
po daiktadėže............................. 400, 402
Start/Stop........................................... 406
šaltoji zona.......................................... 406
variklio skyrius.................................... 396
Sėdynė, žr. „Sėdynės“............................... 79
Saugiklių dėžutė...................................... 395
Signalizacija............................. 182, 183, 184
automatinis pakartotinis įjungimas..... 183
nuotolinio valdymo pultelis neveikia... 184
signalizacijos indikatorius................... 183
signalizacijos patikra........................... 165
signalizacijos signalai......................... 184
sumažintas signalizacijos saugos
lygis..................................................... 184
Saugos diržas............................................
atlaisvinti...............................................
Galinė sėdynė.......................................
nėštumas..............................................
priminimas užsisegti saugos diržą........
prisisegimas..........................................
saugos diržo įtempiklis.........................
27
29
30
29
30
28
30
Saugos diržo įtempiklis........................ 30, 41
Sėdynės..................................................... 79
galia...................................................... 80
galinio atlošo nuleidimas...................... 82
galvos atramos, galinė.......................... 81
priekinio atlošo nuleidimas................... 79
Šildymas............................................. 132
Sėdynės atminties funkcija........................ 80
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 226, 236
LKA..................................................... 249
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
SIPS pagalvės............................................ 36
Sistema
suveikimas............................................ 41
Skaitikliai
kuro matuoklis................................ 62, 64
spidometras.................................... 62, 64
tachometras.................................... 62, 64
12
Skydelio apšvietimas................................. 86
Skysčiai, talpos 387, 425, 426, 427, 428, 429
Skysčiai ir alyvos............. 425, 426, 427, 429
Slaptas užrakinimas................................. 168
Slėgio padangose lipdukas..................... 332
Slėgio padangose stebėjimas.. 342, 343,
345, 347
apsauginės sistemos įjungimas.......... 346
išjungti................................................ 346
Reguliuoti............................................ 344
rekomendacijos.................................. 346
žemas padangų slėgis........................ 347
Slydimas.................................................. 312
441
12 Abėcėlinė rodyklė
slidus kelias............................................. 312
Spalvos kodas, dažai............................... 413
Stabdymas koja....................... 303, 304, 305
Stabdymas varikliu, automatinis.............. 291
12
Stabdžiai.......................................... 303, 305
avarinė stabdymo pagalba, EBA ....... 305
avarinio stabdymo žibintai.................... 95
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 304
stabdžių sistema................. 303, 304, 305
stabdžių skysčio pildymas.................. 376
Stabdžių žibintas.................................. 95
stovėjimo stabdys............................... 306
ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje............................................. 304
Stabdžių ir sankabos skystis................... 376
Stabdžių skystis
kokybinis lygis ir tūris......................... 427
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos........................................... 256
Sėdynės.............................................. 132
vairas.................................................... 84
Stiklinė
laminuotas / grūdintas.......................... 25
Šildomi valytuvų purkštukai..................... 100
Stoglangis................................................
apsauga nuo prispaudimo..................
atidarymas ir uždarymas....................
stoglangis...........................................
vėdinimo padėtis................................
107
108
106
107
107
Šlaito pasvirimo kontrolė......................... 291
Stogo apkrova, maks. svoris................... 419
Šoninių veidrodėlių atstatymas................ 103
Stovėjimo stabdžiai.................................. 306
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior Package) 127
Sukimosi kontrolė.................................... 188
442
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS....... 36, 41
Šoniniai veidrodėliai................................. 102
automatinis pritemdymas................... 103
sukimosi kryptis....................................... 331
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS....................... 317
Suodžių filtras.......................................... 317
Susidūrimas............................................... 42
Stabdžių žibintas....................................... 95
Stabilumo ir traukos kontrolės
sistema............................................ 188, 190
veikimas.............................................. 189
Šilumą atspindintis priekinis stiklas........... 20
T
Taupus važiavimas.................................. 318
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga............................. 411
Š
Techninės informacijos žymenys............. 416
Šaldymo skystis....................................... 377
Stabilumo sistema................................... 188
Temperatūra
faktinė temperatūra............................ 126
Šildiklis..................................................... 135
Statymo pagalba............................. 250, 252
atgal.................................................... 251
statymo pagalbos jutikliai................... 253
trikties indikatorius.............................. 253
veikimas.............................................. 250
Temperatūros reguliavimas..................... 134
Šildymas
galinis langas...................................... 104
Priekinis stiklas................................... 104
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai................................................... 104
Tiekti maitinimą į stoglangį...................... 106
Tipo atitikties patvirtinimas
padangų slėgio stebėsena.................. 356
12 Abėcėlinė rodyklė
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema... 185
radaro sistema.................................... 267
Tuščio automobilio masė......................... 419
TM - padangų stebėjimo sistema............ 347
U
Tolimosios / artimosios šviesos, žr.
„Apšvietimas“............................................ 89
Užrakinami ratų varžtai............................ 336
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas......................................................... 90
TPMS - Padangų slėgio stebėsena.. 342,
343, 345
Transmisija............................................... 282
Užrakinimas/atrakinimas
Daiktadėžė.......................................... 177
viduje.................................................. 176
Užrakinimo lemputė................................. 161
Užrakinimo patvirtinimas ........................ 161
Transponderis............................................ 20
Užraktas
atrakinimas................................. 175, 176
užrakinimas......................................... 175
užrakinimas rankiniu būdu.................. 175
Traukos kontrolė...................................... 188
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą. 363
Traukos kontrolė posūkiuose.................. 188
Užuolaidėlės nuo saulės.......................... 102
Trikampis avarinis ženklas....................... 340
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus....... 280
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 214
TSA – priekabos stabilumo pagalba
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis......................... 426
188
, 325
Tunelinis valdymo pultas......................... 150
12 V maitinimo lizdas.......................... 151
cigarečių uždegiklis ir peleninė........... 150
Tunelio aptikimas....................................... 89
vaikiškos automobilinės kėdutės ir
šoninės saugos oro pagalvės............... 37
vieta automobilyje................................. 49
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms...................
rekomenduojama..................................
tipai.......................................................
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX.....
viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai.......................
44
50
45
52
50
54
Vairas.........................................................
Klaviatūra..............................................
mentelė.................................................
Šildymas...............................................
vairo reguliavimas.................................
83
84
84
84
83
Užvedimas nuotoliniu būdu - ERS........... 277
Vairavimas...............................................
atidarytu bagažinės dangčiu...............
aušinimo sistema................................
su priekaba.........................................
312
311
310
319
V
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu........... 187
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų. 44
sauga.............................................. 37, 44
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė........................................... 49
12
Vairaračio užraktas.................................. 276
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo
jėga“......................................................... 187
Vairavimo režimo keitimas....................... 187
Vairo klaviatūra.......................................... 84
Vairo reguliavimas...................................... 83
443
12 Abėcėlinė rodyklė
vairo stiprintuvo skystis
klasė................................................... 427
Vairuotojo įspėjimo sistema..................... 238
Vairuotojo perspėjimo kontrolė................ 238
operacija............................................. 239
Valdymo elementai, žibintai....................... 85
Valdymo ženklai............................. 63, 65, 67
12
Valymas
apmušalai...........................................
automatinė automobilių plovykla........
automobilių plovykla...........................
ratlankiai.............................................
saugos diržai.......................................
411
408
408
409
412
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova.................................................... 420
Variklio gaubtas, atidarymas.................... 368
Ventiliatorius
ECC.................................................... 133
Variklio ir salono šildytuvas
laikmatis.............................................. 141
pranešimai.......................................... 143
Variklio išjungimas................................... 276
Variklio skyrius
alyva....................................................
apžvalga.............................................
aušinimo skystis.................................
vairo stiprintuvo skystis......................
370
368
375
376
Valymas su pertrūkiais............................... 99
Variklio techniniai duomenys................... 421
Valytuvai ir langų plovimas........................ 99
Variklio traukos kontrolė.......................... 188
Valytuvų šluotelės....................................
Darbinė padėtis..................................
keitimas..............................................
valymas...............................................
Variklis
išaktyvinti............................................
paleidimas..........................................
perkaito...............................................
„Start/Stop“........................................
385
385
386
386
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas. 410
Vandenį ir purvą atstumianti danga......... 410
Variklio alyva.................................... 370, 422
filtras................................................... 370
kokybinis lygis ir tūris......................... 423
nepalankios vairavimo sąlygos........... 422
Variklio alyvos lygio tikrinimas................. 370
Variklio bloko šildytuvas.......................... 139
444
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas
išjungimas nedelsiant......................... 141
tiesioginis užvedimas.......................... 140
276
275
310
292
Vaškavimas.............................................. 409
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova.................................... 420
vilkimo pajėgumas.............................. 420
Važiavimas žiemą.................................... 312
Važiuoklės nustatymai............................. 187
Ventiliacija................................................ 129
Vibracijos slopintuvas.............................. 321
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas.................................... 128
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis............. 104
automatinis pritemdymas................... 105
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė.......................................... 150
Tunelinis valdymo pultas.................... 150
Vilkimas.................................................... 326
vilkimo ąsa.......................................... 327
Vilkimo ąsa............................................... 327
Vilkimo įtaiso rėmas................................. 321
Techniniai duomenys.......................... 322
visiško užrakinimo sistema...................... 180
išjungimas........................................... 180
laikinas išjungimas.............................. 180
Visiško vėdinimo funkcija................. 125, 177
Visų ratų pavara, (AWD)........................... 290
Visų ratų pavara (AWD)............................ 290
12 Abėcėlinė rodyklė
W
WHIPS
kaklo apsauga................................ 38, 41
sėdėjimo padėtis.................................. 40
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė........ 39
„Queue Assistance“................................. 209
„Sensus“.................................................... 76
„Start/Stop“............................................. 292
Funkcija ir jos valdymas..................... 293
variklis neišjungiamas......................... 294
„Volvo ID“.................................................. 21
„Volvo Sensus“.......................................... 76
Ž
Žemas alyvos lygis.................................. 370
Ženklai
Įspėjamieji ženklai........................... 63, 65
Valdymo ženklai........................ 63, 65, 67
12
Žibintai, žr. „Apšvietimas“........................ 377
Žibintų indikacijos, PCC.......................... 165
Žibintų jungikliai......................................... 85
Žieminės padangos................................. 336
Žymos...................................................... 416
„
„Eco Cruise“............................................ 301
„EcoGuide“................................................ 66
„Lane Departure Warning“ (LDW)..... 241,
242, 243
„Personal Car Communicator“................ 166
445
12 Abėcėlinė rodyklė
12
446
TP 19662 (Lithuanian), AT 1524, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement