Volvo 2017 Early, V40 Cross Country User manual

Volvo 2017 Early, V40 Cross Country User manual
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 Įvadas
Čia pateikiama savininkui skirta informacija.............................................................
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje...............................
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete..................................
Automobilio savininko vadovo skaitymas.
Duomenų įrašymas...................................
Aksesuarai ir papildoma įranga.................
Volvo ID.....................................................
Aplinkos filosofija......................................
Automobilio savininko vadovas ir aplinka.
Laminuotas stiklas....................................
02 Sauga
13
Bendroji informacija apie saugos diržus...
Saugos diržas – prisisegimas...................
Saugos diržas – atleidimas.......................
Saugos diržas nėštumo metu...................
Priminimas užsisegti saugos diržą............
Saugos diržo įtempiklis.............................
Sauga – įspėjamasis ženklas....................
Saugos oro pagalvių sistema....................
Oro pagalvės vairuotojo pusėje................
Keleivio oro pagalvė..................................
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*.................................
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė.....................................................
Saugos oro užsklanda (IC)........................
Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo
apsaugą)...................................................
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės.............................................................
WHIPS – sėdėjimo padėtis.......................
Kada suveikia sistemos............................
Bendroji informacija apie saugos režimą..
29
30
31
31
32
32
33
34
35
35
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį.................................................
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną.................................................
Pėsčiojo saugos oro pagalvė*...................
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – automobilio patraukimas.......................................
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – sulankstymas........................................................
Bendroji informacija apie vaikų saugą......
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta..
Vaikiška kėdutė – ISOFIX..........................
ISOFIX – dydžio klasės.............................
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai...........................................................
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai................................
01 02 02
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
14
17
18
21
22
22
24
27
27
37
39
40
40
41
42
42
43
44
45
46
46
47
47
48
49
53
54
54
55
57
Turinys
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga.....
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga..
Jungtinis prietaisų skydelis.......................
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
„Eco guide“ ir „Power guide“*..................
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė..........................................
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė..........................................
Lauko temperatūros matuoklis.................
Kelionės ridos skaitiklis.............................
Laikrodis....................................................
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis......................................................
Ženklai ekrane...........................................
„Volvo Sensus“.........................................
Raktelio padėtys.......................................
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos.............................................................
Sėdynės, priekinės....................................
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra....
59
Sėdynės, galinės....................................... 85
Vairas........................................................ 86
Žibintų jungikliai........................................ 87
Gabaritiniai žibintai.................................... 89
Važiavimo dieną šviesos........................... 90
Tunelio aptikimas*..................................... 91
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 91
Aktyviosios tolimosios šviesos*................ 92
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*..... 94
Galinis rūko žibintas.................................. 95
Stabdžių žibintas....................................... 95
Avarinių šviesų signalas............................ 96
Posūkių žibintai......................................... 96
Salono apšvietimas................................... 97
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė....................................................... 98
Priėjimo apšvietimo trukmė...................... 99
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas...................... 100
Valytuvai ir plautuvai............................... 103
Elektra valdomi langai............................. 105
Šoniniai veidrodėliai................................ 107
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 108
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 109
Stiklinis stogas*....................................... 109
Kompasas*.............................................. 110
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 111
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis.................................... 112
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis.................................... 112
Pranešimai.............................................. 112
Pranešimai – tvarkymas.......................... 114
MY CAR.................................................. 114
Kelionės kompiuteris............................... 115
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis............................... 117
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis............................. 121
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*......................................................... 124
03 03 03
62
65
65
66
69
70
72
74
75
75
75
76
79
80
81
82
83
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Klimatas
Bendroji informacija apie klimato kontrolę..........................................................
Esama temperatūra.................................
Jutikliai – klimato kontrolė.......................
Oro kokybė.............................................
Oro kokybė – salono filtras.....................
Oro kokybė – salono švaraus oro palaikymo paketas (CZIP)*.............................
Oro kokybė – IAQS*................................
Oro kokybė – medžiagos........................
Meniu nuostatos – klimato kontrolė........
Oro paskirstymas salone........................
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*.......
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema – ETC.............................................
Šildomos priekinės sėdynės*..................
Šildoma galinė sėdynė*...........................
Ventiliatorius............................................
Automatinis reguliavimas........................
Temperatūros reguliavimas salone.........
Oro kondicionavimo sistema..................
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas............................................
Oro paskirstymas – recirkuliacija............
Oro paskirstymas – lentelė......................
126
127
127
127
128
Variklio ir salono šildytuvas*....................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas...................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas........................
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis.......................................................
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai....................................
Papildomas šildytuvas*...........................
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas*.........................................................
Papildomas elektrinis šildytuvas*............
141
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo
skyriai
Vietos daiktams laikyti............................
Daiktų dėklas vairuotojo pusėje..............
Skiriančioji konsolė.................................
Tunelinis valdymo pultas – porankis.......
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*.............................
Daiktadėžė..............................................
Kilimėliai*.................................................
Kosmetinis veidrodėlis............................
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai...............................................
Krovimas.................................................
Pakrovimas – ilgas krovinys....................
Stogo bagažas........................................
Krovinių laikiklių kilpos............................
Pakrovimas – krepšių laikiklis ................
Pakrovimas – užlenkiamas krepšių laikiklis*...........................................................
12 V maitinimo lizdas – krovinių skyrius.
Apsauginis tinklelis..................................
Kepurių lentyna.......................................
04 04 05
4
128
129
129
129
130
132
133
134
134
135
136
136
137
137
138
139
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
142
143
143
144
145
145
146
148
150
150
150
151
151
151
152
152
153
154
154
155
155
156
156
157
158
Turinys
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas...................... 160
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas ........................................................ 160
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams*....................... 161
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 162
Užrakinimo lemputė................................ 162
Nuotolinio valdymo pultelis – elektroninis
imobilizatorius......................................... 163
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema*................................. 163
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos... 164
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis................................................... 165
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos................................. 166
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas.............................................. 167
Išimamas metalinis raktas....................... 167
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas................................................... 168
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas...................................................... 168
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC – maitinimo elemento keitimas........................ 169
Beraktė valdymo sistema*...................... 170
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas...................................................
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas...........
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai...........
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu.....................................
Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos......................................................
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko ......
Rankinis durelių užrakinimas..................
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus.....
Visuotinis atidarymas..............................
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė.
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio
galas........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – degalų bako
atlankas...................................................
Visiško užrakinimo sistema*....................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas............................
170
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra*............................
Signalizacija............................................
Signalizacijos lemputė............................
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas.................................................
Signalizacija – automatinis įjungimas......
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis...........................................
Veikianti signalizacija..............................
Sumažintas signalizacijos saugos lygis..
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio
valdymo pultelio sistema........................
06 06 06
171
171
172
172
173
173
174
174
175
176
177
177
181
182
183
183
184
184
184
185
185
178
179
179
181
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
Turinys
07 Vairuotojo pagalba
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis...........................................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas..................................................
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai...............................
Kelio ženklų informacija (RSI)..................
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai..........................................................
Greičio ribotuvas*....................................
Greičio ribotuvas* – darbo pradžia.........
Greičio ribotuvas* – greičio keitimas.......
Greičio ribotuvas – laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu*....................................
Greičio ribotuvas* – greičio viršijimo
pavojaus signalas....................................
Greičio ribotuvas* – išaktyvinimas..........
Pastovaus greičio palaikymo sistema*...
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas.....................................
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu..
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį.................................
187
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas...........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)*........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas.................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą..........
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas............................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas..................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas.........................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis...............
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas................
Radaro jutiklis.........................................
Radaro jutiklis – apribojimai....................
202
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai..............
Atstumo įspėjimas*.................................
Atstumo perspėjimas* – apribojimai.......
„Distance Alert“* – ženklai ir pranešimai.
City Safety™...........................................
City Safety™ – veikimas.........................
„City Safety“™ – veikimas......................
„City Safety“™ – apribojimai..................
„City Safety“™ – lazerinis jutiklis............
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai....
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*..........
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai....................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai....................
07 07 07
6
188
189
191
191
193
194
194
195
196
197
197
197
198
200
201
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
202
203
205
206
207
208
209
210
210
212
213
213
215
216
218
219
220
221
222
222
223
225
227
228
229
230
231
232
234
235
Turinys
08 Užvedimas ir važiavimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai.....................................
Vairuotojo perspėjimo sistema*..............
„Driver Alert Control“ (DAC)*...................
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas.
„Driver Alert Control“ (DAC)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
Eismo juostos laikymo pagalba*.............
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas.........................................................
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas.........................................................
Eismo juostos laikymo pagalba – apribojimai.........................................................
Eismo juostos laikymo pagalba – ženklai
ir pranešimai............................................
Parkavimo pagalbos sistema*.................
Statymo pagalbos sistema* – veikimas..
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga.........................................................
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu.....................................................
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija.......................................................
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas...................................................
237
239
239
240
Pagalbinės statymo sistemos kamera....
Statymo pagalbos kamera – nuostatos..
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*..................
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas....
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas..
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
Aktyvioji statymo pagalba (PAP)* – ženklai ir pranešimai.....................................
BLIS........................................................
BLIS – veikimas.......................................
CTA*........................................................
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai.........
Reguliuojama vairo jėga*........................
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema........................................................
251
254
255
255
256
257
258
Alkospyna*..............................................
Alkospyna* – funkcijos............................
Alkospyna* – laikymas............................
Alkospyna* – prieš užvedant variklį.........
Alkospyna* – būtina atminti....................
Alkospyna* – teksto žinutės....................
Variklio užvedimas..................................
Variklio išjungimas..................................
Vairaračio užraktas..................................
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus......
Pavarų dėžės..........................................
Mechaninė pavarų dėžė..........................
Pavaros perjungimo indikatorius*...........
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
Pavarų svirties blokatorius......................
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........
Start/Stop*..............................................
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas..
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas....
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda........................................................
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas..........................................
270
270
271
271
272
274
274
276
276
276
278
278
279
279
283
285
286
286
287
288
07 07 08
241
242
242
244
245
246
247
247
249
249
250
251
260
260
261
263
265
265
266
289
290
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
Turinys
09 Ratai ir padangos
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė..........................
„Start/Stop“* – nuostatos.......................
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai.......
Važiavimo režimas ECO*.........................
Visų ratų pavara (AWD)*..........................
Hill Descent Control (HDC).....................
Stabdymas koja......................................
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema....................................................
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas......
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba...................................................
Stovėjimo stabdžiai.................................
Perbridimas.............................................
Perkaitimas.............................................
Važiavimas su atidaryta bagažine...........
Perkrova – starterio akumuliatorius........
Prieš išvykstant į tolimą kelionę..............
Važiavimas žiemą....................................
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas...............................................
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas.................................
291
291
293
295
297
297
299
Pilno kuro bako pripylimas......................
Degalai – tvarkymas................................
Degalai – benzinas..................................
Degalai – dyzelinas.................................
Katalitiniai neutralizatoriai.......................
Degalų pylimas iš degalų kanistro..........
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)......
Ekonomiškas važiavimas........................
Važiavimas su priekaba..........................
Važiavimas su priekaba – mechaninė
pavarų dėžė............................................
Važiavimas su priekaba – automatinė
pavarų dėžė............................................
Vilkimo įtaiso rėmas................................
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas....
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos...........................................................
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas............................................
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA...
Vilkimas...................................................
Vilkimo ąsa..............................................
Pagalba kelyje.........................................
306
307
308
308
309
310
310
311
312
Padangos – priežiūra.............................. 324
Padangos – sukimosi kryptis.................. 325
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai............................................... 326
Padangos – oro slėgis............................. 326
Ratų ir ratlankių matmenys..................... 327
Padangos – matmenys........................... 327
Padangos – apkrovos indeksas.............. 328
Padangos – greičio rodikliai.................... 328
Ratų varžtai............................................. 329
Žieminės padangos................................. 329
Atsarginis ratas*...................................... 330
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas......................................................... 331
Ratų keitimas – ratų nuėmimas............... 331
Ratų keitimas – montavimas................... 333
Trikampis avarinis ženklas...................... 335
Domkratas*............................................. 335
Pirmosios pagalbos rinkinys*.................. 336
Padangų stebėjimas (TM)*...................... 336
Avarinis pradurtos padangos remontas* 338
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga.......................... 339
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija................................................. 340
08 08 09
8
300
301
301
301
302
303
304
304
304
305
305
306
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
313
313
314
315
315
316
318
320
321
322
Turinys
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra.................................. 342
Padangų pūtimas naudojant avarinio pradurtos padangos remonto komplekto
kompresorių*........................................... 343
10 Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
„Volvo“ aptarnavimo programa...............
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
Automobilio pakėlimas............................
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas.........................................................
Variklio skyrius – apžvalga......................
Variklio skyrius – patikra.........................
Variklio alyva – bendroji dalis..................
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas.......
Aušinimo skystis – lygis..........................
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis.......
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas......................................
Žibintų keitimas – bendroji informacija...
Lempučių keitimas – priekinių žibintų
vieta........................................................
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai....
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis..............
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai.....................................................
345
345
348
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos.............................................
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio
žibintai.....................................................
Lemputės keitimas – gabaritiniai žibintai,
priekiniai..................................................
Lempučių keitimas – dieniniai žibintai.....
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
Lempučių keitimas – galiniai posūkių
žibintai, stabdžių žibintai ir atbulinės
eigos žibintas..........................................
Lempučių keitimas – galinis rūko žibintas...........................................................
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas....................................
Žibintai – techniniai duomenys ..............
Valytuvų šluotelės...................................
Plovimo skystis – pildymas.....................
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija......................................................
Akumuliatorius – ženklai.........................
Starterio akumuliatorius – keitimas.........
Akumuliatorius – Start/Stop....................
Elektros sistema......................................
Saugikliai – bendroji dalis.......................
Saugikliai – variklio skyriuje.....................
09 10 10
350
350
351
351
352
354
355
356
356
357
358
358
359
359
360
360
361
361
361
362
362
363
363
364
366
367
369
369
370
372
372
373
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
Turinys
11 Specifikacijos
Saugikliai – po daiktadėže......................
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne...
Automobilių plovykla...............................
Vaškavimas ir poliravimas.......................
Vandenį ir purvą atstumianti danga........
Antikorozinė danga.................................
Automobilio vidaus valymas...................
Dažų sluoksnio pažeidimai.....................
376
379
382
383
384
385
385
386
Techninės informacijos žymenys............
Gabaritai..................................................
Masės.....................................................
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova...................................................
Variklio techniniai duomenys..................
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos....................................................
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris.....
Aušinimo skystis – klasė ir tūris..............
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris.......
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
Degalų bakas – tūris...............................
Oro kondicionierius, skystis – tūris ir
rūšis........................................................
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis............................................................
Padangos – patvirtintas slėgis padangose........................................................
12 Abėcėlinė rodyklė
389
392
393
Abėcėlinė rodyklė.................................... 410
10 11 12
10
394
396
398
399
401
402
403
404
405
406
409
Turinys
11
ĮVADAS
01 Įvadas
Čia pateikiama savininkui skirta
informacija
Savininko vadovas pateikiamas automobilio
ekrane, mobiliosios programėlės pavidalu,
arba „Volvo“ techninės pagalbos puslapyje.
Daiktadėžėje yra „Quick Guide“ ir savininko
vadovo papildinys su specifikacijomis ir informacija apie saugiklius. Galima užsisakyti
išsamų spausdintą savininko vadovą.
Skaitmeninė savininko informacija
Automobilio ekrane
Automobilio ekrane galima rodyti skaitmeninę1 automobilio savininko vadovo versiją.
Informacijos galima ieškoti, ji taip pat gali būti
suskirstyta į skirtingas kategorijas.
Išsamiau skaitykite automobilyje pateiktame
skaitmeniniame savininko vadove.
Kaip mobilioji programėlė
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
siūlomas ir kaip mobilioji programėlė, jį galima
atsisiųsti iš, pvz., „App Store“. Programėlėje
yra vaizdo įrašas ir vaizdinės naršymo parinktys su automobilio išorės ir vidaus vaizdais.
Atskirus savininko vadovo skirsnius yra
lengva naršyti, be to, turinyje galima vykdyti
paiešką. Išsamiau apie Automobilio savininko
vadovą mobiliuosiuose įrenginiuose.
1
2
Internete
Automobilio savininko vadovą galima pasiekti
ir iš „Volvo techninės pagalbos puslapio,
support.volvocars.com, internete ir PDF formatu. Techninės pagalbos puslapyje papildomai rasite vaizdo įrašų bei nuoseklių instrukcijų, pvz., apie internetines paslaugas ir funkcijas. Puslapis pasiekiamas daugelyje rinkų.
Išsamiau skaitykite čia: Techninė pagalba ir
papildoma informaciją apie automobilį internete.
Spausdinta savininko informacija
Spausdintas papildinys
Daugiau spausdintos savininkui skirtos
informacijos
01
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir
pan., automobilyje gali būti pateikiama papildomos savininkui skirtos spausdintos informacijos. Galima užsisakyti išsamų spausdintą
savininko vadovą2. Jei norite užsakyti spausdintą savininko vadovą ar jo papildinių, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Kalbos keitimas automobilio ekrane
Pakeitus kalbą automobilio ekrane, gali būti
taip, kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar vietos įstatymų ir reglamentų.
Automobilyje pateikiamas spausdintas savininko vadovas – skaitmeninio savininko
vadovo papildinys1. Jame rasite svarbių
tekstų, informacijos apie saugiklius ir specifikacijų. Be to, ten pateikiama instrukcijų,
kurios gali būti naudingos, kai dėl praktinių
priežasčių nėra galimybės perskaityti centriniame ekrane pateikiamos informacijos. Sužinokite apie savininko vadovo struktūrą, kuri
aprašyta skirsnyje Kaip skaityti savininko
vadovą.
Quick Guide
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų
prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame
vadove skiriasi, visada galioja spausdinta
informacija.
Papildomai pateikiamas spausdintas „Quick
Guide“, padedantis susipažinti su dažniausiai
naudojamomis automobilio funkcijomis.
Visa spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
Šis vadovas iš pradžių būna pateiktas su automobiliu, skirtu rinkoms, kuriose nesiūlomas ekraninis automobilio savininko vadovas.
}}
13
01 Įvadas
01
||
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje (p. 14)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 18)
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
•
Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
3
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
01 Įvadas
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite
TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos rezultatų straipsnį, ir
paspauskite OK/MENU, kad
pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
01
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
}}
15
01 Įvadas
01
||
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
kiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Naršymas straipsnyje
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsi, arba straipsdarytų kategorija, pasirinkta
nis, pasirinktas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Skaičių klaviatūra.
•
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
4
16
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspaus-
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-
01 Įvadas
kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Susijusi informacija
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Žemėlapiai
Pagalba internetu
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
5
01
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete5
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
17
01 Įvadas
01
||
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 22)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis, gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai
išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai
perskaitykite automobilio savininko vadove
esančias saugos instrukcijas.
Mes nenuilstamai siekiame tobulinti savo
gaminius. Dėl vykdomų modifikacijų tam tikra
savininko vadove pateikiama informacija,
aprašai ir iliustracijos gali skirtis nuo automobilyje esančios įrangos. Mes pasiliekame teisę
daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
18
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Pranešimai
01
Žalos turtui pavojus
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Media, Sending location.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki
mažiau svarbių – informacinių.
G031592
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke
bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija papildo patį
tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
G031590
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
}}
19
01 Įvadas
01
||
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie
paveikslėlių grupių pateikti numeruoti
sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti
veiksmą.
G031593
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką,
pateikiamas ir padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka,
yra sunumeruoti.
20
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
savininko vadove sunumeruotam veiksmų
eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia
informacija.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti
scheminio pobūdžio ir skirtis nuo faktinės
automobilio išvaizdos. Tai priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš
ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 27)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
01 Įvadas
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto
priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius
įrašoma automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir įrašyti duomenis, susijusius su eismo
įvykiais ar galimo susidūrimo situacijomis, kai,
pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba
transporto priemonė kliudo kelyje esančią
kliūtį. Duomenys įrašomi siekiant, kad būtų
geriau suprantama, kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos.
EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir
keleivio saugos diržai
Ši informacija gali mums padėti geriau
suprasti aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo
įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik
tuos duomenis, kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR neįrašinėja jokių duomenų
esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat
sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja
transporto priemonę ar eismo įvykio arba
galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos
šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais
duomenimis kartu su asmeniniais duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus eismo
įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis
reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų
patikrai ir stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis įprastinėmis vairavimo sąlygomis, bet
visų pirma jie registruoja gedimus, kurie daro
poveikį transporto priemonės funkcionalumui
ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės aktyvias vairuotojo pagalbos funkcijas
(pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo
funkciją).
Be to, registruotą informaciją galima naudoti
kaip visumą tyrimams atlikti ar gaminiams
kurti siekiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
01
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių
teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti
atskleisti šio pobūdžio informaciją policijai
arba kitoms institucijoms, kurios gali pareikšti
teisę į tokią prieigą. Siekiant perskaityti ir
išaiškinti įrašytą informaciją, reikia specialios
techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su
bendrove sutartis pasirašę autoservisai.
„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra
perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei
užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad
techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų nustatyti ir pašalinti bet kuriuos
transporto priemonės gedimus. Registruotos
informacijos reikia ir tam, kad „Volvo“ galėtų
įvykdyti įstatymuose ir valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus. Transporto priemonėje registruota informacija saugoma jos
kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
21
01 Įvadas
01
Aksesuarai ir papildoma įranga
Volvo ID
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų6.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia
tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė
įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio
elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
Paslaugų pavyzdžiai:
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną
patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio
įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto
šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.
Matmenys
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji
turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje,
kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele
(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (pvz., VOC), jis taip pat
automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms (pvz., „My Volvo Web“).
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, jums reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada vykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu, pateikiamas instrukcijas, kad
6
22
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
01
užbaigtumėte registraciją. Galima sukurti
„Volvo ID“ vienos iš tolesnių paslaugų
pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio
mygtuką
ir pasirinkite Apps
Settings bei laikykitės instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 17)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
01 Įvadas
01
Aplinkos filosofija
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti saugesnius ir efektyvesnius pro-
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo
Car“ veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms
operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame
galvodami apie visus automobilio gyvavimo
ciklo etapus, įvertindami, kokį poveikį aplinkai
jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir
perdirbimo. Bazinis „Volvo Cars“ principas kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo poveikio nei tas,
kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkos valdymo pastangos davė
vaisių: buvo sukurti efektyvesni ir mažiau
aplinką teršiantys pavaros mazgai „Drive-E“.
„Volvo“ taip pat rūpi ir asmeninė aplinka, pvz.,
24
duktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
oras „Volvo“ automobilio viduje yra švaresnis
nei išorėje: tai užtikrina klimato kontrolės sistema.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO
14001, nes taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį tobulinimą kai daromas
mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas
taip pat reiškia, kad laikomasi galiojančių
aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų. „Volvo“
taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio
aplinkai jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas, „Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas – pastangos mažinti degalų
sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų
emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu
kuro naudojimu, lyginant su kitais tokios
pačios klasės automobiliais. Automobilis
sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
01 Įvadas
Siekiame prisidėti kurdami geresnę
aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite lengvai sumažinti degalų
sąnaudas bei sutaupyti pinigų ir prisidėti prie
geresnės aplinkos kūrimo. Pateikiame keletą
patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį.
Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (50
myl./val.) arba nukritus žemiau 50 km/h
(30 myl./val.), padidėja energijos sąnaudos.
utilizuoti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote,
kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su
servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio eksploataciją. Daugiau informacijos
rasite „Eco guide“ (p. 69), „Taupus važiavimas“ (p. 311) ir „Kuro suvartojimas“ (p. 406).
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari
automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi
emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų
dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta
taikomuose standartuose.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos knygelėje rekomenduojamų automobilio techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
Švarus oras automobilio salone
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų
sustojimų ir netolygus greitis didina
degalų sąnaudas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko
šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami
variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai,
variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis
oras būtų valomas.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas
atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras
lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir
vyksta uždara salono oro apytaka. Taip gali
nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui,
automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso
funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
01
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta
ir išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai
kurios detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra
rankų darbo. Salonas stebimas, ar esant,
pvz., dideliam karščiui ir skaisčiai šviesai
nesklinda nemaloniai stiprūs kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo”
autoservisams patikėsite savo automobilio
techninį aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps
„Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų
užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir
turi reikiamų priemonių, kad būtų garantuota
tinkama aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su
atstovu, kuris pateiks informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
25
01 Įvadas
01
||
Susijusi informacija
•
26
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 27)
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
01
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį
sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Priekinis ir kiti langai*
yra iš laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC®
patvirtintų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
Aplinkos filosofija (p. 24)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
27
SAUGA
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių
daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 31)
Saugos diržas – atleidimas (p. 31)
Saugos diržo įtempiklis (p. 32)
02
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas
tik vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties
klubais esanti diržo atkarpa turi būti kuo žemiau
(ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Nenulenkite atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį
normalioje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 30)
saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu
ir tekstiniu pranešimu (p. 32).
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova,
pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti
visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo
apsauginės savybės gali dingti, net jeigu
atrodo, kad saugos diržas nepažeistas.
Saugos diržą reikia pakeisti ir tada, jei yra
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių.
Naujo saugos diržo tipas turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos diržas.
29
02 Sauga
02
Saugos diržas – prisisegimas
Atminkite
Prisisekite saugos diržą (p. 29) prieš pradėdami važiuoti.
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.
Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi
būti perjuostas per petį.
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite
mygtuką ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite
viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi trintis į Jūsų kaklą.
Centrinės galinės sėdynės sagtis yra pritaikyta tik jai skirtam saugos diržo liežuvėliui.
30
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 31)
Saugos diržas – atleidimas (p. 31)
Saugos diržo įtempiklis (p. 32)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 32)
02 Sauga
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 29), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 29), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 30)
Saugos diržas – atleidimas (p. 31)
02
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 30)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 32)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 82) ir vairą (p. 86) taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai
pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite
sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
31
02 Sauga
Priminimas užsisegti saugos diržą
02
taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.
Pranešimas patvirtinamas automatiškai,
po maždaug 30 sekundžių važiavimo arba
spustelėjus posūkio svirties OK mygtuką
(p. 111). Jei kas nors atsisega saugos
diržą, pranešimą galima patvirtinti tik rankiniu būdu, spustelint posūkio svirties
mygtuką OK.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema
primins, kad reikia prisisegti (p. 30) prisisegti
saugos diržą.
•
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais
atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra
lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 65).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
32
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 29) yra prisegti. Kai prisisegami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie-
Saugos diržo įtempiklis
Saugos diržai (p. 29) vairuotojo pusėje, keleivio pusėje ir išorinėse galinėse sėdynėse yra
aprūpinti saugos diržų įtempikliais. Pakankamai stipraus smūgio metu saugos diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą prie kūno.
Taip saugos diržas efektyviau saugo keleivius.
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
kartu su garsiniu/vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos
diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku
OK.
Bendrojo prietaisų skydelio informaciniame
ekrane rodoma, kurie saugos diržai naudojami. Ši informacija pasiekiama visada.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos
diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių
daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos
diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 29)
02 Sauga
Sauga – įspėjamasis ženklas
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema
suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu
jungtinio prietaisų skydelio (p. 65) informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos
veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie
triktį saugos oro pagalvių, saugos diržų
įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią
sistemos triktį. Volvo rekomenduoja kuo
skubiau susisiekti su įgaliotu Volvo autoservisu.
02
Susijusi informacija
Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame
jungtiniame prietaisų skydelyje.
Oro pagalvių sistemos (p. 34) trikampis avarinis
ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 44)
Įspėjamasis ženklas junginiame prietaisų skydelyje įjungiamas nuotolinio valdymo rakteliui
esant raktelio padėtyje II (p. 81). Trikčių
sekimo procedūra atliekama kaskart įjungus
uždegimą. Jei oro pagalvių sistema nesugedusi, ženklas užgęsta po
maždaug 6 sekundžių.
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių
paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti
įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS
oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba
SRS oro pagalvė Būtina skubiai
aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
33
02 Sauga
Saugos oro pagalvių sistema
02
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti
vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir
jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė (-s) įkaista. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį.
Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei taip
įvyko, automobilio salone pasirodo dūmų. Tai
yra visiškai normalu. Visas procesas, įskaitant
saugos oro pagalvių išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli dešimtadaliai
sekundės.
G018665
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu kairėje pusėje.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Dėl netinkamai
veikiančios saugos oro pagalvių sistemos,
gali atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai
susižeisti.
PASTABA
G018666
Ieškikliai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegtas saugos diržas. Taikoma
visiems saugos diržams išskyrus centrinį.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu dešinėje pusėje.
34
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu
išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos
oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių.
Susijusi informacija
•
•
•
Oro pagalvės vairuotojo pusėje (p. 35)
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 33)
02 Sauga
Oro pagalvės vairuotojo pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto
saugos diržo (p. 29) efektyvumą, automobilyje
įrengtos dvi oro pagalvės (p. 34).
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 29) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 34).
Viena oro pagalvė įmontuota vairo centre. Ant
vairo ji yra pažymėta užrašu AIRBAG.
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Kelių saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje automobilyje su vairu kairėje pusėje.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu kairėje pusėje.
02
Antra saugos oro pagalvė (kelių lygyje) įrengta
apatinėje prietaisų skydelio dalyje, vairuotojo
pusėje. Šis skydelis pažymėtas užrašu
AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvės
susidūrimo metu, gali sumažėti.
}}
35
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
02
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo
sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas
ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio.
Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas
priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
36
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
02 Sauga
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvę galima išjungti (p. 37), jei automobilyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger
Airbag Cut Off Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
Susijusi informacija
•
•
Oro pagalvės vairuotojo pusėje (p. 35)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 49)
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant
paaukštintos pasostės.
Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 35)
galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra
šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali
sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio
pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos
keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama
nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 168).
02
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
PASTABA
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra
tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm
ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje
II (p. 81), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 33).
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje,
rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvės padėtis teisinga.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
37
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus automobilio keleivių gyvybei.
02
Susijusi informacija
•
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra išjungta.
Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės
keleivio sėdynės saugos oro pagalvė yra
suaktyvinta (žr. ankstesnį paveikslėlį).
Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos
oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo
pulte šviečia
simbolis. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko
gyvybei.
38
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte
nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra
išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis ženklas (p. 33). Tai rodo,
kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 49)
02 Sauga
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos
dalį SIPS („Side Impact Protection System“)
perduoda sijoms, statramsčiams, grindims,
stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo
dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų
sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio
metu.
ĮSPĖJIMAS
•
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios
šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir
asmenys gali stipriai susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durų skydo, nes šios erdvės reikia
šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
„Volvo“ patvirtintus automobilio
sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių
apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite
saugos diržą.
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
02
Susijusi informacija
•
•
•
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.
Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos
priekinių sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia
tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
•
Oro pagalvės vairuotojo pusėje (p. 35)
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė (p. 40)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 40)
39
02 Sauga
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė
02
Šoninė oro pagalvė (p. 39) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.
Saugos oro užsklanda (IC)
ĮSPĖJIMAS
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne
kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik
originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 49) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 37).
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
•
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 48)
Automobilio krovinių aukštis negali būti
didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
Užuolaidinė oro pagalvė (IC, „Inflatable
Curtain“) priklauso sistemai SIPS (p. 39). Ji
sumontuota išilgai lubų šonų, abiejose
pusėse, ir padeda apsaugoti vairuotoją ir
keleivius, sėdinčius automobilio išorinėse
sėdynėse. Saugos oro užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia
jutiklius.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų
priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
•
•
40
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 29)
Saugos oro pagalvių sistema (p. 34)
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS) (p. 39)
02 Sauga
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai
apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo
traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją
sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atramos.
Sėdynės funkcijos
02
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio
padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynių arba WHIPS sistemos. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo
autoservisu.
Susijusi informacija
•
•
•
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės
(p. 42)
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 42)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 29)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo
kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio
tipo ir kitų veiksnių.
41
02 Sauga
WHIPS – vaikiškos automobilinės
kėdutės
02
WHIPS sistema (p. 41) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 49) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 37).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 48)
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 41) užtikrintų optimalią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti
tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir
pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų
kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos
darbui niekas nekliudo.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 82).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos
ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma
mažesnis atstumas.
Veikimas
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų
gali nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu galinės sėdynės atlošas nulenkiamas, atitinkamą priekinę sėdynę reikia
pastumti į priekį, kad ji neliestų nulenkto
atlošo.
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS
sistemai.
42
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę veikia kraštutinės jėgos,
pvz., susidūrimas automobilio galu, reikia
patikrinti WHIPS sistemą. „Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Net jeigu sėdynė yra nepažeista, dalis
WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Kada suveikia sistemos
Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės
saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai
sumažintų sužalojimų pavojų.
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis (p. 32) priekinėje
sėdynėje
Priekinio smūgio
ir (arba) šoninio
smūgio, ir (arba)
smūgio į automobilio galą ir (arba)
apsivertimo atveju
Saugos diržo įtempiklis (p. 32) galinėje
sėdynėjeA
Smūgio į priekį ir
(arba) šoną metu,
ir (arba) apsivertus
Saugos oro pagalvės
Priekinio smūgio
atvejuB
(Vairas, keliai (p. 35) ir
keleivio saugos oro
pagalvė (p. 35))
Šoninės saugos oro
pagalvės
(SIPS) (p. 39)
Šoninio smūgio
atvejuB
Sistema
Įsijungia
Saugos oro užsklanda
(IC) (p. 40)
Šoninio smūgio,
vertimosi ir (arba)
kai kurių smūgių į
priekinę automobilio dalį atvejuB
Kaklo apsauga
WHIPS (p. 41)
A
B
02
Galinio smūgio
atveju
Centrinėje galinėje sėdynėje saugos diržo įtempiklio nėra.
Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis,
bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.
Jei oro pagalvės (p. 34) išsiskleidė, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo"
rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro
pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
PASTABA
Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.
}}
43
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
02
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo
pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite akumuliatoriaus laidus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos
svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui,
degalų linijos, bet kurios saugos sistemos
jutikliai arba stabdžių sistema.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti
vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti
esant intensyviam poveikiui. Dirginimo
atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita
išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių
audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 65) informaciniame ekrane
gali pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr.
vadovą. Tai reiškia, kad automobilio veikla
yra sutrikusi.
Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos režimas Žr. vadovą,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų
automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
44
02 Sauga
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį (p. 45)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 46)
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo
pranešimas Saugos režimas Žr. vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 44), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei automobilyje nustatytas saugos režimas, jo vilkti negalima. Jį reikia gabenti iš
jo buvimo vietos. „Volvo“ rekomenduoja
gabenti automobilį į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite
užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir
vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins
atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite
užvesti automobilį.
02
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 46)
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą, automobiliu
negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio (p. 322)
paslaugomis. Net jeigu atrodo, kad automobilį
įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų gedimų
važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.
45
02 Sauga
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
02
Jei pabandžius užvesti automobilio
variklį (p. 45) ir atstačius Saugos režimas Žr.
vadovą pasirodo Normal mode, automobilį
galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.
Pėsčiojo saugos oro pagalvė*
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Eismo aplinkoje gali pasitaikyti objektų,
kurių jutikliams duodamas signalas panašus į susidūrimą su pėsčiuoju. Susidūrus
su tokiu objektu, sistema gali būti suaktyvinta.
Suaktyvinus oro pagalvę (Pedestrian Airbag)
Susijusi informacija
•
PASTABA
Pėstiesiems skirta oro pagalvė (Pedestrian
Airbag) atskirais atvejais sušvelnina pėsčiojo
susidūrimo su automobilio priekine dalimi
padarinius.
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 44)
•
galinė variklio gaubto dalis pakeliama ir
užfiksuojama šioje padėtyje;
•
•
įjungiamas avarinis signalas;
stabdžių sistema paruošiama tikėtinam
avariniam stabdymui.
ĮSPĖJIMAS
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė („Pedestrian
Airbag“) sumontuota po variklio gaubtu, šalia
priekinio stiklo. Priekine automobilio dalimi
atsitrenkus į pėsčiąjį, tam tikrais atvejais
sureaguoja priekiniame bamperyje įrengti
jutikliai ir išskleidžiama saugos oro pagalvė
(jei to reikia atsižvelgiant į smūgio jėgą). Jutikliai būna aktyvūs važiuojant maždaug
20–50 km/h (12–30 myl./val.) greičiu ir aplinkos temperatūrai siekiant nuo –20 iki +70 °C.
Jutikliai suprojektuoti aptikti susidūrimą su į
žmogaus koją panašiu objektu.
46
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nemontuokite jokių priedų ir nekeiskite
nieko automobilio priekyje, jei automobilyje
sumontuota saugos oro pagalvė
(Pedestrian Airbag). Netinkamai modifikavus priekinę dalį, galima sutrikdyti sistemos funkciją, kas vėliau gali sukelti rimtų
sužalojimų ir apgadinti automobilį.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti originalias
valytuvų alkūnes ir tik originalias šių dalis.
ĮSPĖJIMAS
Pažeidus buferį, „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir įsitikinti, jog sistema neapgadinta.
02 Sauga
Susijusi informacija
•
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – automobilio patraukimas (p. 47)
•
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – sulankstymas (p. 47)
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* –
automobilio patraukimas
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* –
sulankstymas
Automobilį galima pajudinti, jei jis nebuvo
nustatytas į saugos režimą (p. 44).
Pėsčiojo saugos oro pagalvę (p. 46)
(Pedestrian Airbag) reikia sulankstyti prieš
pajudant automobilį.
Jei išsiskleidė bet kurios kitos salono oro
pagalvės, automobilis lieka veikti saugos
režimu.
02
Jei išsiskleidė tik pėsčiųjų saugos oro pagalvė
(p. 46) „Pedestrian Airbag“:
1. Nuvažiuokite automobiliu į saugią vietą
(kaip įmanoma trumpesniu atstumu).
2. Užlenkite oro pagalvę aukštyn, pagal
pateiktas instrukcijas (p. 47).
3. Kreipkitės į artimiausią autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja suveikus oro pagalvei nedelsiant susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
•
Pėsčiojo saugos oro pagalvė* (p. 46)
Oro pagalvė
Oro pagalvės korpusas
„Velcro“ dirželis, dešiniajame šone
„Velcro“ dirželis, kairiajame šone
Oro pagalvė gali būti šilta ir skleisti dūmus.
Tai normalu. Sulankstykite oro pagalvę:
1. Suraskite „Velcro“ dirželį
kairiajame šone (4).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
47
02 Sauga
02
||
2. Surinkite saugos oro pagalvės medžiagą
išilgai kairiojo šono ir tada sulenkite
surinktą medžiagą link centro. Apjuoskite
„Velcro“ dirželį (jis yra dvipusis) aplink
kiek įmanoma daugiau medžiagos ir
užfiksuokite jį.
3. Įspauskite išvyniotą oro pagalvės dalį į
oro pagalvės korpusą (2).
4. Pakartokite tuos pačius veiksmus
nuo 1 iki 3 dešiniajame šone. Surinktą
medžiagą šioje pusėje gali tekti perlenkti
dukart, kad galėtumėte aplink ją apvynioti
„Velcro“ dirželį.
5. Oro pagalvės korpuso dangtis šiek tiek
atsidarys. Tai visiškai normalu.
Susijusi informacija
•
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – automobilio patraukimas (p. 47)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju
dėl aiškesnių nurodymų.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse
iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki
3-4 metų), o vyresnius – pirmyn nukreiptose
pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo
vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 49).
•
•
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai),
kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka
konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.
48
PASTABA
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
Galinių durelių elektra valdomų langų mygtukus ir galinių durelių atidarymo rankenas
galima užblokuoti (p. 181) taip, kad neatsidarytų iš vidaus.
Susijusi informacija
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 49)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 53)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 57)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
02
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržo juostų prie sėdynės horizontalaus
tvirtinimo strypo, spyruoklių arba skersinių
ir atramų po sėdyne. Aštrios briaunos gali
pažeisti diržo juostas.
G020739
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos
įrengimo instrukcijoje.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra
nesuderinamos.
}}
49
02 Sauga
||
Rekomenduojamos vaiko kėdutės1
Svoris
02
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro
pagalve)
0 grupė
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos diržu.
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu.
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(U)
(U)
maks. 10 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui
(Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1
04301146
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.A
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
(U)
(U)
maks. 13 kg
1
50
Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro
pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
1 grupė
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.A
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
(U)
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio
saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
(U)
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
02
}}
51
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos oro
pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
2/3 grupė
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with
and without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with
and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
(UF)
15-36 kg
2/3 grupė
15-36 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
B: šiai svorio klasei aprobuotos integruotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
A
Tik atgal nukreiptai vaikiškai automobilinei kėdutei. Nustatykite sėdynės atlošą stačiai.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 53)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 57)
•
•
52
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 48)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Jei suaktyvinta (p. 37) priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 49)
montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio.
Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas
priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių
su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo
sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.
Galite įtaisyti:
•
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
02
•
vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant
priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje
sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė
neįjungta.
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 48)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 57)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
53
02 Sauga
02
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
ISOFIX – dydžio klasės
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 49).
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 54) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 55).
Dydžio
klasė
A
ISOFIX sistemos tvirtinimo taškai yra įrengti
apatinėje galinių sėdynių atlošų dalyje, galinėse išorinėse sėdynėse.
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX montavimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
•
54
Dydžio
klasė
Aprašymas
Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 48)
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį,
automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą
transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu ir gauti rekomendacijas dėl „Volvo“ rekomenduojamų
ISOFIX vaikiškų automobilinių kėdučių.
ISOFIX – dydžio klasės (p. 54)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 55)
Aprašymas
Susijusi informacija
•
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 55)
02 Sauga
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių
– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės
kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems
automobilių modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
02
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIXA tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
}}
55
02 Sauga
||
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
02
Vaikiška kėdutė, nukreipta į priekį
Svoris
9-18 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIXA tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
B
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
GeraiB
(IUF)
B1
X
GeraiB
(IUF)
A
X
GeraiB
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame
automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
B
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės
(p. 54) vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX tvirtinimo elementų sistema.
Susijusi informacija
•
56
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių
uždanga virš krovinių skyriaus, tokią
uždangą reikia nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Automobilyje įrengti tam tikrų į priekį atgręžtų
vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 49) viršutiniai tvirtinimo taškai. Šie tvirtinimo taškai yra
kitoje sėdynės pusėje.
Viršutiniai tvirtinimo taškai
02
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant
ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo”
rekomenduoja mažiems vaikams sėdėti į galą
atgręžtose kėdutės iki kaip galima vyresnio
amžiaus.
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 48)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 53)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų
kėdučių montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais,
šiuos nulenkite.
57
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
}}
59
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
03
60
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 111),
(p. 114),
(p. 96),
(p. 91) ir
(p. 115).
Durų rankena
–
Valdymo skydelis
(p. 87) ir
(p. 178).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 83).
Rankinis automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungimas*
(p. 279).
(p. 176),
(p. 181),
(p. 105) ir
(p. 107).
Žibintų jungiklis,
bagažinės atidariklis
Avarinių šviesų signalas
(p. 96).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 197) ir
(p. 202).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 86) ir
(p. 34).
Informacijos ir pramogų sistemos bei
meniu naršymo valdymo skydelis
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 65).
Klimato kontrolės
valdymo skydelis
(p. 132) arba
(p. 133).
Meniu naršymas,
garso sistemos valdymas, telefono valdymas*
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 278),
(p. 279) ir
(p. 283).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 301).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 274).
Valytuvai ir langų
plovimas
(p. 103).
Degimo jungiklis
(p. 80).
Vairo reguliavimas
(p. 86).
Informacijos ir pramogų sistemos ekranas bei meniu ekranas
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Variklio dangčio atidariklis
(p. 350).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 74)
03
Kelionės ridos skaitiklis (p. 75)
Laikrodis (p. 75)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
61
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
62
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
03
}}
63
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
64
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Valytuvai ir langų
plovimas
(p. 103).
Valdymo skydelis
Žibintų jungiklis,
bagažinės atidariklis
(p. 87) ir
(p. 178).
Rankinis automatinės pavarų dėžės
pavarų perjungimas*
(p. 279).
(p. 176),
(p. 181),
(p. 105) ir
(p. 107).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 83).
Meniu naršymas,
garso sistemos valdymas, telefono valdymas*
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 86) ir
(p. 34).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 65).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 197) ir
(p. 202).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 274).
Degimo jungiklis
(p. 80).
Informacijos ir pramogų sistemos ekranas bei meniu ekranas
Durų rankena
Variklio dangčio atidariklis
(p. 350).
Avarinių šviesų signalas
(p. 96).
Informacijos ir pramogų sistemos bei
meniu naršymo valdymo skydelis
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Klimato kontrolės
valdymo skydelis
(p. 132) arba
(p. 133).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 278),
(p. 279) ir
(p. 283).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 301).
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 111),
(p. 114),
(p. 96),
(p. 91) ir
(p. 115).
–
Vairo reguliavimas
(p. 86).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 74)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 75)
Laikrodis (p. 75)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga
Matuokliai ir indikatoriai
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Informacinis ekranas
03
Degalų matuoklis. Indikatoriui sumažėjus
iki vienos baltos žymos1, įsijungia geltonas žemo degalų lygio bake ženklas. Taip
pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 115) ir
Pilno kuro bako pripylimas (p. 306).
Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.
Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurios naudoja informacinį ekraną, rasite
šių funkcijų aprašuose.
Matuoklis Eco meter nurodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu. Kuo
didesnis rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojamas automobilis.
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavaros keitimo indikatorius2 / pavaros
indikatorius3. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 279), Automatinė
1
2
3
Ekrano pranešimui Atstumas, kuriam užteks degalų bake: pradėjus rodyti ----, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
65
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 279) arba
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Susijusi informacija
Informacinis ekranas
•
•
03
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keletą sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
Indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai4
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
4
66
Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.
Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurios naudoja informacinį ekraną, rasite
šių funkcijų aprašuose.
Matuokliai ir indikatoriai
Skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje galima parinkti įvairias temas. Galimos
temos: „Elegance“, „Eco“ ir „Performance“.
Pasirinkti temą galima tik veikiant varikliui.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 351).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu
parinktį Temos, sukant svirtelės reguliavimo
ratuką. Spauskite OK mygtuką. Pasukite
ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami OK mygtuką.
Tema „Elegance“
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283).
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės
konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio
prietaisų skydelio temą.
03
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą
galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 111).
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei
spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 161).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų matuoklis. Indikatoriui sumažėjus
iki vienos baltos žymos5, įsijungia geltonas žemo degalų lygio bake ženklas. Taip
pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 115) ir
Pilno kuro bako pripylimas (p. 306).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Pavaros keitimo indikatorius6 / pavaros
indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 279), Automatinė
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 279) arba
5
6
7
Ekrano pranešimui Atstumas, kuriam užteks degalų bake: pradėjus rodyti ----, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Tema „Eco“
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 279) arba
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283).
Tema „Performance“
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 115) ir Pilno kuro
bako pripylimas (p. 306).
Spidometras
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 115) ir Pilno kuro
bako pripylimas (p. 306).
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Spidometras
Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 69).
Pavaros keitimo indikatorius6 / pavaros
indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 279), Automatinė
5
6
7
68
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Ekrano pranešimui Atstumas, kuriam užteks degalų bake: pradėjus rodyti ----, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 69).
Pavaros keitimo indikatorius6 / pavaros
indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo indikatorius* (p. 279), Automatinė
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 279) arba
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos
slėgį.
Susijusi informacija
•
•
Indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis
prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
„Eco guide“ ir „Power guide“*
„Eco guide“ ir „Power guide“ – tai du jungtinio
prietaisų skydelio (p. 65) prietaisai, padedantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant
degalus.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų
kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip
blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris –
kelionės statistika* (p. 124).
03
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai8
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keletą sekundžių , išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
8
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu
ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 351).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
69
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Momentinė vertė
Momentinė vertė yra parodyta čia – kuo
didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.
03
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h
(30–50 myl./val.)) ir mažas variklio apsukas.
Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Labai žemos momentinės vertės apšviečia
raudoną zoną matuoklyje (su trumpa delsa),
tai reiškia menką važiavimo ekonomiją, vadinasi to turėtų būti vengiama.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai juda paskui momentinę ir
nurodo, kaip pastaruoju metu buvo važiuojama automobiliu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų
ekonomiją.
Ženklas
Išmetimo sistema
Galima variklio galia
Panaudota variklio galia
Galima variklio galia
Mažesnioji viršutinė rodyklė parodo galimą
variklio galią9. Kuo didesnis rodmuo skalėje,
tuo daugiau galios esamoje pavaroje yra
pasiekiama.
Panaudota variklio galia
Power guide
Šis prietaisas parodo sunaudotos variklio
galios (Power) ir galimos galios santykį.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo
didelį galios rezervą.
9
Galia priklauso nuo variklio greičio.
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Didesnioji apatinė rodyklė parodo variklio
panaudotą galią, 9. Kuo aukščiau rodmuo
skalėje, tuo daugiau galios imama iš variklio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66).
70
Kontroliniai ženklai
Momentinė vertė yra skaičiuojama remiantis
greičiu, variklio greičiu, naudojama variklio
galia bei stabdžių pedalo spaudimu.
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 187)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas
(p. 188)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.
Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia,
tačiau be ABS funkcijos.
Įjungtos tolimosios šviesos
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
Kairiojo posūkio indikatorius
2. Iš naujo užveskite variklį.
Dešiniojo posūkio indikatorius
Eco- funkcija įjungta, žr. Važiavimo režimas ECO* (p. 295)
„Start/Stop“, variklis automatiškai išjungtas, žr. „Start/
Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 287)
Slėgio padangose sistema, žr.
Padangų stebėjimas (TM)*
(p. 336)
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų
funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip
gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis
sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis
rūko žibintas. Yra tik vienas galinis rūko žibintas. Jis sumontuotas vairuotojo pusėje.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai
reiškia, kad sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau,
posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą.
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Pašildoma dažniausiai dėl žemos temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake
yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite
degalų.
03
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.
Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku
OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 111) arba pats automatiškai
išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo
to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis
šviesomis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
71
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Įjungus avarinių žibintų signalą, mirksi abu
posūkių indikatoriai.
Eco funkcija įjungta
Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.
Start/Stop
03
Ženklas ima šviesti automatiškai išjungus
variklį.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas
slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane įsižiebia informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei variklio dangtis10 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta
klaida (gedimas).
įspėjamieji ženklai
Ženklas
Žemas variklio alyvos slėgisA
Susijusi informacija
•
•
Įjungti stovėjimo stabdžiai,
skaitmeninis prietaisų skydelis
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
Įjungti stovėjimo stabdžiai,
analoginis prietaisų skydelis
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega informacijos ženklas.
Generatorius nekrauna
Stabdžių sistemos gedimas
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.
Įspėjimas
A
10
72
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paaiškinimas
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių
apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais
varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos
lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva –
bendroji dalis (p. 351).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Žemas variklio alyvos slėgis
Stabdžių sistemos gedimas
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia variklio alyvos slėgis yra per žemas.
Nedelsiant išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas
užsidega, tačiau alyvos lygis yra normalus,
kreipkitės į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir
sankabos skystis – lygis (p. 355).
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Ženklas šviečia įjungimo
metu. Papildomos informacijos rasite Stovėjimo stabdžiai (p. 301).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega
važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų
sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas ima mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis žmogus neprisisegė
saugos diržo arba jei kuris nors galinėje sėdynėje sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti
toliau.
•
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 355). Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, tačiau ženklai tebedega,
automobiliu važiuoti galima. Atsargiai
nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Stabdžių skysčio praradimo priežastį turi
tirti autoservisas. „Volvo“ rekomenduoja
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
03
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega
tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai
stabdant slys automobilio galas.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei
sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
}}
73
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Įspėjimas
03
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai
nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką
automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima
išvalyti mygtuku OK, žr. Meniu naršymas –
jungtinis prietaisų skydelis (p. 111). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą
OK mygtuku.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane įsižiebia informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega informacijos ženklas.
11
74
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu, užsidega įspėjamasis ženklas.
Lauko temperatūros matuoklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jei variklio dangtis11 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 65)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66)
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
skaitmeniniame prietaisų skydelyje
Lauko temperatūros matuoklio ekranas
analoginiame prietaisų skydelyje
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C,
ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti
aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės ridos skaitiklis
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
kelionės matuoklio rodinys.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis
Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.
Ekranas laikui rodyti13
Kelionės ridos skaitiklio rodinys12
Du kelionės ridos skaitikliai T1 ir T2 yra naudojami trumpiems atstumams matuoti. Atstumas rodomas ekrane.
Pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo
ratuką, kad parodytumėte reikiamą matuoklį.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką RESET, bus atstatytas ridos
skaitiklis. Papildomos informacijos rasite
Kelionės kompiuteris (p. 115).
Susijusi informacija
•
12
13
Nustatykite laikrodį
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
03
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.
Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.
}}
75
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
76
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius
ir informacijos ženklus.
Lua
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir
jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali
turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis. Geltonas informacinis simbolis taip pat gali užsidegti kartu su kitais simboliais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Žemas variklio
alyvos slėgis
(p. 72)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai, skaitmeninis prietaisų
skydelis
(p. 72),
(p. 301)
Paaiškinimas
Žr.
Įjungti stovėjimo
stabdžiai, analoginis prietaisų skydelis
(p. 72)
Saugos oro
pagalvės - SRS
(p. 33),
(p. 72)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 29),
(p. 72)
Generatorius
nekrauna
(p. 72)
Stabdžių sistemos gedimas
(p. 72),
(p. 299)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 33),
(p. 44),
(p. 72)
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
Ženklai ekrane
Paaiškinimas
Žr.
ABL triktis*
(p. 70),
(p. 94)
Išmetimo sistema
(p. 70)
ABS sistemos
gedimas
(p. 70),
(p. 299)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtas galinis
rūko žibintas
(p. 70),
(p. 95)
Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo kontrolė),
Priekabos stabilumo pagalba*
(p. 70),
(p. 189),
(p. 318)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
(p. 70),
(p. 189)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
(p. 70)
Mažas kuro kiekis bake
(p. 70),
(p. 144)
Informacija,
skaitykite tekstinį pranešimą
ekrane
(p. 70)
Įjungtos tolimosios šviesos
(p. 70),
(p. 91)
Kairės pusės
posūkio žibintai
(p. 70)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 70)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
„Start/Stop“*,
variklis automatiškai išjungtas
(p. 70),
(p. 287)
ECO funkcija*
įjungta
(p. 70),
(p. 295)
Slėgio padangose sistema*
(p. 70),
Padangų
stebėjimas
(TM)*
(p. 336)
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Tolimosios šviesos su automatinio pritemdymo
funkcija – AHB*
(p. 92)
Kameros jutiklis*,
lazerinis jutiklis*
(p. 92),
(p. 227),
(p. 237),
(p. 241),
(p. 246)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 216)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 206),
(p. 216)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, įspėjimo
apie atstumą sistema* (atstumo
įspėjimas)
(p. 216),
(p. 218)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 205)
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 197)
Greičio ribotuvas
(p. 194)
Radaro jutiklis*
(p. 216),
(p. 220),
(p. 237)
„Start/Stop“*
(p. 293)
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
„Start/Stop“*
Paaiškinimas
Žr.
(p. 293)
ABL sistema*
„Start/Stop“*
(p. 293)
Įspėjimas apie
atstumą* („Distance Alert“), „City
Safety“TM, įspėjimo apie susidūrimą sistema*,
automatinis stabdymas*
(p. 220),
(p. 227),
(p. 237)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 144)
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* Būtina
techninė priežiūra
(p. 144)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 144)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 144)
03
78
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
(p. 94)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 241)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 144)
Pavaros keitimo
indikatorius
(p. 279)
Parkavimo pagelbiklis – PAP*
(p. 255)
Pavarų padėtys
(p. 279)
Lietaus jutiklis*
(p. 103)
(p. 244)
Užregistruoto
greičio informacija*
(p. 191)
Eismo juostos laikymo pagalba*
(p. 246)
Alyvos lygio matavimas
(p. 352)
Vairuotojo perspėjimo sistema*,
eismo juostos
pagalba*
Vairuotojo perspėjimo sistema*,
eismo juostos
pagalba*
(p. 241),
(p. 246)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 240)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Informacijos ženklai viršutinio valdymo
pulto ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 32)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
įjungta
(p. 37)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
išjungta
(p. 37)
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 72)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 114)
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
03
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM14 – galima
MEDIA, TEL*,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Susijusi informacija
•
statas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuo-
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga
Raktelio padėtys
Įkiškite pultelį
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
1. Laikydami nuotolinio valdymo pultelį už
raktelio pusės, įkiškite į uždegimo jungiklį.
SVARBU
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
03
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 168).
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Ištraukite pultelį.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį ir ištraukite jį iš uždegimo jungiklio.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Prie interneto prijungtas automobilis *, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Klimato kontrolės sistema (p. 126).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 114).
80
2. Tada įspauskite pultelį fiksatoriuje į galinę
padėtį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio
valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte užvedimo ir
užrakinimo funkcija* raktelio nereikia įkišti į
uždegimo spynelę: jį galima laikyti, pvz.,
kišenėje. Papildomos informacijos apie
berakčio užvedimo ir užrakinimo sistemą
rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 170).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Lygis
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų,
kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima
nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba
II. Šiame automobilio savininko vadove tokie
lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos
kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
0
I
II
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas sėdynes.
•
Garso sistema galima naudotis ribotą laiką – žr. „Sensus
Infotainment“ priedą.
•
•
•
•
Galima naudotis stiklinio
stogo saulės uždanga, elektra
valdomais langais, salono 12
V lizdu, RTI, telefonu, ventiliatoriumi ir priekinio stiklo valytuvais.
Įsijungia priekiniai žibintai.
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas
raktelio padėtis nespauskite stabdžių /
sankabos pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, spustelėkite START/
STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, nuspauskite ir ilgai16 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti mygtuką START/STOP ENGINE.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos
sistemos. Vis dėlto elektrinį
sėdynių pasosčių ir galinio
lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų
vengti!
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
03
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas
esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui
rasite „Sensus Infotainment“ priede.
Variklio užvedimas ir išjungimas
Informacijos apie variklio užvedimą / išjungimą ieškokite Variklio užvedimas (p. 274).
15
16
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema*.
Apie 2 sek.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
81
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Vilkimas
Sėdynės, priekinės
Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 320).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 80)
Kad pakeltumėte / nuleistumėte sėdynę*,
papumpuokite aukštyn / žemyn.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra (p. 83).
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
03
Priekinės sėdynės galvos atramų
reguliavimas
Kad sureguliuotumėte juosmens atramą*,
pasukite reguliavimo ratuką17.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Kad pakeltumėte / nuleistumėte sėdynės
pasostės priekinį kraštą*, papumpukite
aukštyn / žemyn.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Galvos atramų aukštį galima reguliuoti.
Sureguliuokite galvos atramą pagal ūgį, kad
remtųsi visas pakaušis (jei įmanoma).
17
82
Taikoma ir elektra valdomoms sėdynėms.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Aukščiui nustatyti reikia nuspausti mygtuką
(žr. iliustraciją) ir tuo pat metu stumti atramą
žemyn ar kelti aukštyn.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Galvos atramą galima nustatyti į vieną iš trijų
skirtingų padėčių.
Kai nulenktas keleivio sėdynės atlošas,
nesinaudokite erdve už keleivio sėdynės ar
galinės vidurinės sėdynės.
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*
ĮSPĖJIMAS
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima
perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima
pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo
kampą.
Elektra valdoma sėdynė*
03
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų keleiviai.
Susijusi informacija
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į
priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą
krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal / žemyn.
•
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra
(p. 83)
•
Sėdynės, galinės (p. 85)
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
Reguliuoti atlošo kampą
4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų
apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą
blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų,
automobilio elektros sistemą nustatykite į rak}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
telio padėtį I arba 0 ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
Paruošimas
03
Atminties mygtukas
ĮSPĖJIMAS
Nustatymų įrašymo mygtukas
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu,
kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus
raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant I
padėtyje ir tik varikliui veikiant.
2. Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo
pat metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodys tekstas.
Sėdynė su atminties funkcija*
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 134) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 134).
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių nuostatas.
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas18, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 161).
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Atminties mygtukas
18
84
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sėdynės, priekinės (p. 82)
Sėdynės, galinės (p. 85)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Sėdynės, galinės
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios
sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
ĮSPĖJIMAS
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos
atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal
keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę
galvos dalį (jei įmanoma).
SVARBU
Kai reikia atlenkti atlošą, galinės sėdynės
laikiklio puodeliui atlenkti negalima; be to,
galinėje sėdynėje negali būti jokių daiktų.
Taip pat negali būti prisegti saugos diržai.
Priešingu atveju rizikuojate pažeisti galinės
sėdynės apmušalus.
Rankinis galinių sėdynių atramų galvai
nuleidimas
03
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų, gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes ir (arba) stačiai nustatyti jų
atlošus.
•
•
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių
ūgį, kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis.
Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Kad vėl nuleistumėte galvos atramą, reikia
nuspausti mygtuką (žr. iliustraciją) ir atsargiai
nuleisti atramą žemyn.
Galvos atramą galima nustatyti į vieną iš
penkių skirtingų padėčių.
Abi dalis galima nulenkti atskirai.
Norint nulenkti visą atlošą, reikia nulenkti
jo dalis atskirai.
Patraukite arčiausiai prie atramos galvai
esančią užrakinimo rankeną, norėdami
nulenkti atramą galvai į priekį.
Galvos atrama atgal perstumiama rankiniu
būdu.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
}}
85
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
PASTABA
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies. Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas
nėra tinkamai užfiksuotas.
ĮSPĖJIMAS
Nuleidžiant atlošus, išorinės galvos atramos nuleidžiamos automatiškai. Patraukite į viršų atlošo fiksavimo rankeną
kartu lenkdami atlošą į priekį. Raudonas
rodo, kad
indikatorius ant fiksatoriaus
atlošas neužfiksuotas.
PASTABA
Nulenkus sėdynių atlošus, reikia šiek tiek
pirmyn pastumti galvos atramas, kad jos
sukontaktuotų su pasoste.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
86
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį,
be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus
greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
03
Jei ketinate nuleisti dešiniąją dalį, atleiskite ir sureguliuokite viduriniosios sėdynės galvos atramą (žr. ankstesnį skirsnį
„Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
galinė“).
Vairas
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 82)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra
(p. 83)
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1. Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
3. Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš lėto
spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
ĮSPĖJIMAS
Garso signalas
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,
prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 97)
reguliuoti.
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.
Reguliuojama vairo jėga* (p. 265).
Klaviatūros* ir mentelės*
03
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekranui sureguliuoti
ir prietaisų skydeliui bei salonui apšviesti*
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC)* (p. 202)*.
Automatinės pavarų dėžės rankinio
pavarų perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 279).
Galinio rūko žibinto mygtukas
Apšvietimo rankenėlė važiuojant ir statant
automobilį
Ratukas19, reguliuojantis priekinių žibintų
aukštį
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,
„Sensus Infotainment“.
19
Nėra automobiliuose su aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
87
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Rankenėlės padėtys
Padėtis
Paaiškinimas
Dienos žibintaiA veikia, kai automobilio elektros sistema yra
raktelio padėtyje II arba veikia
variklis.
03
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Dieniniai žibintai, galiniai šoniniai gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai žibintai, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Galiniai šoniniai gabaritiniai
žibintai ir gabaritiniai žibintai,
kai automobilis pastatytas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Padėtis
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai šoniniai gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai žibintai dieną, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Artimųjų šviesų, šoniniai galiniai
gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai
žibintai, esant prieblandai ar
tamsiam paros metui arba įjungus galinius rūko žibintus. Automobiliuose su aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais*
(p. 94) dieniniai žibintai įjungiami sumažinto ryškumo.
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 91)* funkcija.
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 92)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima suaktyvinti įjungus artimąsias.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
88
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Padėtis
Paaiškinimas
Artimųjų šviesų žibintai, šoniniai
galiniai gabaritiniai žibintai ir
gabaritiniai žibintai.
Gali būti suaktyvinti tolimųjų
šviesų žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Automobiliuose su aktyviais
ksenoniniais priekiniais žibintais
dieniniai žibintai įjungiami
sumažinto ryškumo.
A
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti
.
režimą
ĮSPĖJIMAS
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per
silpna ar pakankamai stipri, pvz., esant
rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ekranas ir prietaisų apšvietimas
Gabaritiniai žibintai
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio
apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81).
Gabaritiniai žibintai įjungiami priekinių žibintų
valdymo rankenėle.
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
03
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų
spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.
1. Palikite variklį veikti arba rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį
I.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Reguliavimo ratuko padėtys esant atitinkamai
apkrovai.
Tik vairuotojas
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje.
Keleiviai visose sėdynėse
Keleiviai visose sėdynėse ir maksimalus
krovinys bagažinėje
Vairuotojas ir maksimalus krovinys bagažinėje
Automobiliai su aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių
žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl
nėra reguliavimo ratuko.
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai žibintai (p. 89)
Važiavimo dieną šviesos (p. 90)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Priekinių žibintų valdymo rankenėlė gabaritinių
žibintų valdymo vietoje.
Pasukite rankenėlę į padėtį
(tuo pat
metu įjungiamas numerio lentelės apšvietimas).
Jei automobilio elektros sistema yra raktelio
padėtyje II arba veikia variklis, taip pat įsijungia ir dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės
dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai žibintai,
kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių
vairuotojus. Tai vyksta nepriklausomai nuo to,
kokioje padėtyje yra rankenėlė arba kokioje
automobilio elektros sistemos padėtyje
nustatytas raktelis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
89
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 87)
Važiavimo dieną šviesos
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, esant
natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
Automobiliuose su halogeniniais priekiniais
žibintais dieniniai žibintai išjungiami įjungus
tolimųjų arba artimųjų šviesų žibintus.
Automobiliuose su aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais (p. 94) dieniniai žibintai įjungiami sumažinto ryškumo, kai įjungiami
tolimųjų arba artimųjų šviesų žibintai.
ĮSPĖJIMAS
03
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau
ji negali visais atvejais teisingai nustatyti,
ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna /
pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti reikiami
žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running
Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Įjungus galinius rūko žibintus, persijungiama į artimųjų šviesų žibintus.
90
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 87)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas.
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio II
padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato,
kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato
apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po
maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai
žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis
įvažiuoja į kitą tunelį, artimųjų šviesų žibintai
lieka įjungti. Taip išvengiama būtinybės
pakartotinai keisti automobilio apšvietimo
nuostatas.
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padė.
tyje
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 87)
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į
tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
03
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
20 arba
kai rankenėlė yra padėtyje
.
Tolimosios šviesos suaktyvinamos (išaktyvinamos) stumiant perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir tada atleidžiant. Alternatyva:
tolimąsias šviesas galima išjungti švelniai
spustelėjus perjungiklį link vairo.
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus
sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos
šviesai. Artimosios šviesos automatiškai aktyvinamos ir tada, kai įjungiamas galinis rūko
žibintas.
20
, veikiant
Kai rankenėlė yra padėtyje
varikliui arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
.
prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 94)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 92)
•
Tunelio aptikimas* (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 87)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 100)
Kai įjungti artimųjų šviesų žibintai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
91
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Aktyviosios tolimosios šviesos*
03
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų skydelio
informaciniame ekrane balta spalva ima
šviesti ženklas
.
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesą arba jūsų kryptimi priešais
važiuojančių galinių žibintų šviesą ir perjungia
apšvietimą iš tolimųjų į artimąsias šviesas.
Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai
priekyje nebeaptinkama kitų automobilių
žibintų šviesos.
Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti
mėlyna spalva.
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High
Beam - AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros
jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija
gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Apšvietimas perjungiamas į tolimųjų šviesų
žibintus po maždaug sekundės, kai kameros
jutiklis ilgiau neaptinka priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų arba ta pačia
kryptimi priekyje važiuojančių automobilių
galinių žibintų skleidžiamos šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų
valdymo rankenėlė yra padėtyje
(jei
funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą
MY CAR, žr. MY CAR (p. 114)).
92
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Žibintų jungiklių perjungiklis ir rankenėlė AUTO
padėtyje.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama)
stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimo
veiksmu (kai įjungtos tolimosios šviesos) grąžinamos artimosios šviesos.
Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus AHB, prietaisų skydelio informaciniame ekrane įsijungia ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas
.
Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Aktyvus
ilgosios šviesos laikinai nepasiekiamos
Įjunkite rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis
dėlto žibintų jungiklio rankenėlė išlieka padėtyje
. Tas pat taikoma, jei pasirodo pranešimas Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą ir ženklas
. Pasirodžius
minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai
tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai
funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio stiklo jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir įsijungia ženklas
.
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą
esant palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam
rūkui
•
•
•
•
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi
važiuojančių automobilių žibintų šviesa
(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
03
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą
sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 235).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
93
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Žibintų jungikliai (p. 87)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimalų apšvietimą posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami saugą.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL
funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skyir tuo pat metu
delyje pasirodo ženklas
informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.
Ženklas
03
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist.
sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir
tik kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –
ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo
kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią
posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas
didesnį saugumą.
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 114)). Sutrikus
21
94
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkciją21 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 114).
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 87)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Galinis rūko žibintas
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima
įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 87)
Stabdžių žibintas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš
vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 202), „City Safety“ (p. 221) arba įspėjimo
apie susidūrimą sistema (p. 228) ima stabdyti
automobilį.
03
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 301)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas yra vienas. Jį galima
įjungti tik rakteliui esant padėtyje II arba veikiant varikliui ir žibintų jungiklio rankenėlei
arba
.
esant padėtyje
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite mygtuką. Indikatorius
jungtiniame prietaisų
skydelyje ir mygtuko lemputė įsijungia kartu
su galiniu rūko žibintu.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai, paspaudus mygtuką START/STOP
ENGINE arba pasukus priekinių žibintų valdymo rankenėlę į padėtį
arba
.
95
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Avarinių šviesų signalas
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 96)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 301)
Posūkių žibintai
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai
nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
03
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas aktyvinamas automatiškai,
kai automobilis stabdomas taip staigiai, kad
aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir
greitis nesiekia maždaug 10 km/h
(6 myl./val.). Avariniai žibintai mirksi, kol automobilis sustoja, ir išaktyvinami automatiškai,
vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat galima
išaktyvinti paspaudus mygtuką.
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 114).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
96
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkių indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Priekinės skaitymo lemputės*
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 70).
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Spustelėjus atitinkamą mygtuką viršutiniame
valdymo pulte, įsijungs arba išsijungs skaitymo lemputės.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką
nuspaustą.
Susijusi informacija
•
Avarinių šviesų signalas (p. 96)
Galinės skaitymo lemputės*
03
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Automobilio salono apšvietimas (grindų
lemputės* ir lubų lemputės) – įj./išj.
Automatinė automobilio salono apšvietimo funkcija
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Galinės skaitymo lemputės.
Lemputės įjungiamos arba išjungiamos spustelėjus atitinkamą mygtuką.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką
nuspaustą.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:
Grindų apšvietimas (salono apšvietimo
dalis)*
•
buvo išjungtas variklis ir automobilio elektros sistema pervesta į raktelio padėtį 0
Kad salone važiuojant būtų šviesiau, galima
įjungti prislopintą grindų apšvietimą.
•
automobilis atrakintas, bet variklis
neįjungtas.
Grindų lempučių intensyvumą galima keisti
MY CAR meniu sistemoje, žr. MY CAR
(p. 114).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
97
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Priekinių durelių daiktų dėklų
apšvietimas*
Priekinių durelių daiktų dėklų apšvietimas
įsijungia užvedus variklį.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
03
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Automobilio salono apšvietimas atitinkamai
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant kurias nors šonines dureles.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Atidarius vienas iš durelių, jis lieka šviesti dvi
minutes.
Kosmetinio veidrodėlio (p. 152) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
Bagažinės apšvietimas
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės
dangtį.
Automatinė automobilio salono
apšvietimo funkcija
Automatinė funkcija suaktyvinama įsijungus
mygtuko AUTO lemputei.
Tada pagal toliau pateiktą tvarką įjungiamas ir
išjungiamas automobilio salono apšvietimas.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir
veikia 30 sekundžių, jei:
•
•
98
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164)
arba Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas (p. 168)
buvo išjungtas variklis ir automobilio elektros sistema pervesta į raktelio padėtį 0.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Išjungus įprastą automobilio salono apšvietimą ir veikiant varikliui, įsijungia (atitinkamai)
priekinio ir galinio viršutinio valdymo pulto
šviesos diodų apšvietimas, kad blankiai
apšviestų aplinką ir sukurtų gerą atmosferą
važiuojant. Apšvietimas leidžia geriau matyti
objektus daiktadėžėje tamsiu paros metu ir
pan. Išjungus variklį, apšvietimas išsijungia.
Apšvietimo intensyvumą ir spalvą galima
keisti meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 114).
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Laikiną stovėjimo vietos apšvietimą sudaro
artimosios šviesos, gabaritiniai žibintai,
šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir
grindų apšvietimas.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
degimo jungiklio.
2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.
Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip
ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 91).
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų
žibintai, gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir grindų
apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 114).
Susijusi informacija
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 99)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų
apšvietimas ir grindų apšvietimas.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164). Jis naudojamas,
norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
03
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo rakteliu, užsidega gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir grindų
apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo
apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 114).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė (p. 98)
99
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Priekinių žibintų maskavimas
Priekinių žibintų spindulio kryptis turi būti
sureguliuota taip, kad neakintų priešinga kryptimi važiuojančių eismo dalyvių, ir gali būti pritaikyta dešiniajai arba kairiajai eismo krypčiai.
G021151
G021152
03
Priekinių žibintų šviesos spindulys, eismas kairiąja puse.
•
Priekinių žibintų šviesos spindulys, eismas dešiniąja puse.
A = LHD dešinė (automobilis su vairu
kairėje, dešinysis žibintas)
•
B = LHD kairė (automobilis su vairu
kairėje, kairysis žibintas)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
•
Šviesos schemos derinti nebūtina. Priekinių
žibintų spindulys krenta taip, kad neakintų
priešais atvažiuojančių vairuotojų.
C = RHD dešinė (automobilis su vairu
dešinėje, dešinysis žibintas)
•
D = RHD kairė (automobilis su vairu
dešinėje, kairysis žibintas)
Halogeniniai priekiniai žibintai
Halogeninių priekinių žibintų šviesos srautas
sureguliuojamas maskuojant priekinių žibintų
sklaidytuvus. Priekinių žibintų šviesos srautas
gali būti netinkamas.
100
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
1. Nukopijuokite šablonus A ir B, skirtus
automobiliams su vairu kairėje pusėje
arba C ir D, skirtus automobiliams su
vairu dešinėje pusėje: žr. toliau pateiktą
skirsnį „Šablonai halogeniniams priekiniams žibintams“. Šablonų mastelis – 1:2.
Pavyzdžiui, panaudokite kopijuoklį su
didinimo funkcija ir nukopijuokite šablonus 200 % dydžiu:
2. Perkelkite formą ant lipnios vandeniui
atsparios medžiagos ir iškirpkite.
3. Pradėkite nuo dizaino linijų ant priekinių
žibintų lęšių: žr. linijas tolesnėje iliustracijoje. Pasitelkdami iliustraciją, nustatykite
lipnius šablonus ant dizaino linijų.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
03
Viršutinė eilutė: automobiliai su vairu kairėje pusėje, A ir B ruošiniai. Apatinė eilutė: automobiliai su vairu dešinėje pusėje, C ir D ruošiniai.
}}
101
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Rėmeliai halogeniniams priekiniams žibintams
03
102
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valytuvai ir plautuvai
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei
galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai22
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite laiko
ir valymo judesių santykį.
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas sniegas (arba ledas).
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
22
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų
šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite
Automobilių plovykla (p. 382) ir Valytuvų
šluotelės (p. 364).
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuko
lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje
.
pasirodo lietaus jutiklio ženklas
03
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi
būti I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų
svirtelė turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutik. Priekinio stiklo valytuvai
lio mygtuką
atliks vieną valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą
nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį
žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn,
valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 364). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis
– pildymas (p. 366).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
103
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn į kitą valytuvų programą.
03
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo lietaus jutiklis išsijungia automatiškai.
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę
papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų
plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Galinio lango valymas ir plovimas
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite
lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja
arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba
II padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje
užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Plovimo ribojimas
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairo.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant
skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
104
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galinio lango valytuvas – valymas su pauzėmis
Galinio lango valytuvas – pastoviu greičiu
Norėdami įjungti galinio stiklo valytuvą ir plovimą, pastumkite perjungiklį į priekį (žr.
rodyklę viršutiniame paveikslėlyje).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui, jis išjungiamas. Atvėsęs (po 30 s arba
vėliau, priklausomai nuo varikliuko įkaitimo
ir lauko temperatūros) galinio lango valytuvas ima dirbti vėl.
Elektra valdomi langai
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
Įjungus atbulinės eigos pavarą kai priekinio
stiklo valytuvai yra įjungti, įsijungia galinio
stiklo valymas su pertrūkiais23. Išjungus atbulinės eigos pavarą, funkcija išsijungia.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 366)
03
ĮSPĖJIMAS
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių
pokyčių.
Automobiliuose su lietaus davikliais galinio
stiklo valytuvas įjungiamas važiuojant
atbuline eiga, jei daviklis įjungtas ir lyja.
ĮSPĖJIMAS
Uždarydami langus nuotolinio valdymo
rakteliu, įsitikinkite, kad vaikai arba kiti
keleiviai neįstrigs.
Valytuvai – atbulinė eiga
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių,
įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai
neįstrigs.
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš
automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis*
ir galinių elektra valdomų langų kėliklio
išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai
su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas
elektra* (p. 181).
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
23
Šią funkciją (valymą su pertrūkiais važiuojant atbuline eiga) galima išjungti. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
105
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Valdymas
03
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima apeiti
apsaugą nuo sužnybimo, jei lango uždarymas
buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus
ledui: tai atliekama laikant pakėlus lango
uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po
dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų
apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima uždaryti
langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
PASTABA
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas
valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 81)). Elektra valdomus langus galima
stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo
ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo
pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
106
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu
arba centrinio užrakto mygtuku
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo
rakteliu iš lauko arba centrinio užrakto mygtuku iš vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus langus, rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164) arba Užrakinimas /
atrakinimas – iš vidaus (p. 176).
Sistemos perkrovimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos
svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai gali atrodyti toliau nei yra iš tikrųjų.
Nustatymų įrašymas24
Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į
kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,
žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 161).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį24
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.
Reguliavimas
–
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite
mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
24
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir
paspauskite mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis
automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį24
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai
automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant
automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidro-
dėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 114).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu24
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti/atlenkti automatiškai.
03
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 114).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R
mygtukus.
2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite L ir R mygtukus.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra (p. 83).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
107
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
riaus. Po tam tikro laiko funkcija išjungiama
automatiškai.
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo
priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas (p. 137).
1. Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
03
2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
Šildomas priekinis stiklas*, galinis
langas ir šoniniai veidrodėliai
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.
Suaktyvinus šildomo priekinio stiklo funkciją,
kompasas (p. 110) išaktyvinamas. Išaktyvinus šildomo priekinio stiklo funkciją, kompasas vėl suaktyvinamas.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 99) arba
laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 98),
įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 109)
•
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 108)
Šildymas, priekinis stiklas
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Ši funkcija naudojama atitirpinti bei pašalinti
miglą nuo priekinio stiklo, galinio lango ir
šoninių veidrodėlių.
Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką,
įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite
šildymą, kai tik nutirps ledas / išgaruos migla,
kad be reikalo neapkrautumėte akumuliato-
108
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.
Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY
CAR (p. 114).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Stiklinis stogas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija
nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
Stiklinio stogo užuolaidą galima valdyti stoglangio valdymo pultu.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai:
vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn
nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
Stiklinis stogas yra fiksuotas, tačiau užuolaidą
galima valdyti viršutiniame valdymo pulte
esančiu elementu, pasukus raktelį į padėtį I
arba II. Informacijos apie raktelio padėtis
rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
03
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba bagažinėje ir šviesa nepasieks jutiklių,
galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo
funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei
trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite
tamsinimo rankenėle:
Kompasą(p. 110) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
Automatinis atidarymas iki galinės padėties
1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į
salono vidų.
Susijusi informacija
•
Rankinis uždarymas iki mygtuko atleidimo
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
Šoniniai veidrodėliai (p. 107)
Rankinis atidarymas iki mygtuko atleidimo
Automatinis uždarymas iki galinės padėties
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
109
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
SVARBU
•
Nelieskite užuolaidos, kadangi galite ją
pažeisti.
•
Užuolaida turi būti valdoma tik valdymo elementu, esančiu lubose įrengtame valdymo pulte.
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią
pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Eksploatacija
03
priekinio stiklo funkciją, kompasas vėl suaktyvinamas.
Kalibravimas
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Kompasas nustatomas tai geografinei
vietovei, į kurią automobilis pristatomas. Jei
automobiliu kertamos kelios magnetinės
zonos, kompasą reikia kalibruoti. Atlikite
šiuos veiksmus:
1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilį.
PASTABA
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: Š
(šiaurė), ŠR (šiaurės rytai), R (rytai), PR (pietryčiai), P (pietūs), PV (pietvakariai), V (vakarai)
ir ŠV (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai,
užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81). Norint suaktyvinti /
išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką
galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).
Suaktyvinus šildomo priekinio stiklo funkciją,
kompasas išaktyvinamas. Išaktyvinus šildomo
110
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Išjunkite elektros įrangą (klimato kontrolės
sistemą, valytuvus ir t. t.) ir įsitikinkite, kad
uždarytos visos durelės, kad būtų galima
be trikdžių atlikti kalibravimą.
3. Nuspauskite galinio vaizdo veidrodžio
nugarėlėje esantį mygtuką ir jį laikykite
maždaug 3 sekundes. Rodomas esamos
magnetinės zonos numeris.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Meniu, rodomi jungtinio prietaisų skydelio
(p. 65) ekrane, valdomi kairiuoju perjungikliu.
Tai, kurie meniu rodomi, priklauso nuo raktelio
padėties (p. 81).
03
Magnetinės zonos.
Informaciniai ekranai (skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis) ir meniu naršymo valdymo elementai.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15).
Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes (pvz., paėmę sąvaržėlę),
kol bus pateiktas ženklas C.
6. Važiuokite lėtai ratu ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu, kol ekrane
pasirodys kompaso kryptis, reiškianti, kad
kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2
ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
7. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
OK – pasiekite meniu, patvirtinkite pranešimus ir meniu išrankas.
Informacinis ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir meniu naršymo valdymo elementai.
Reguliavimo ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
RESET – atstatykite pasirinkto kelionės
kompiuterio duomenis ir grįžkite meniu
struktūra atgal.
Jei rodomas pranešimas (p. 112), jį reikia
patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti
meniu.
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 114)
•
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 112)
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 112)
111
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
03
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis
Meniu apžvalga – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 81).
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 81).
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
Skait. greitis
Nuostatos*
Šildytuvas*
Temos
Papild. šild.*
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
TC parinktys
Aptarn. būsena
Aptar. būsena
Pranešimai27
Alyvos lygis25
Alyvos lygis28
Pranešimai (##)26
Stovėj. šildytuv.*
Susijusi informacija
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111)
•
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 112)
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
25
26
27
28
112
Su tam tikrais varikliais.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Su tam tikrais varikliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kelionės komp. atstat.
Susijusi informacija
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111)
•
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 112)
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 65)
Pranešimai
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai
sustokiteA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Service
urgentA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Reikia aptarnautiA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio
savininko vadovą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Laikinai
išjungtaA
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis
laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų
kilometrų skaičių,
mėnesių nuo paskutinio
aptarnavimo skaičių,
variklio darbo trukmę ir
alyvos klasę.
Pavarų dėžė veikia ne
visu pajėgumu. Važiuokite
atsargiai, kol pranešimas
išnyksC.
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.
Įkraukite akumuliatorių.
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo
intervalų, sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
autoservisuB.
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Važiuokite lygiau arba
saugiai sustabdykite
automobilį. Išjunkite
pavarą ir leiskite varikliui
veikti laisvąja eiga, kol
pranešimas išnyksC.
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite
su autoservisuB.
A
B
C
03
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Daugiau pranešimų apie automatinę pavarų dėžę.
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 114)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111)
113
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
03
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 112), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane,
galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamajam, informaciniam ženklui
arba indikatoriui, ekrane pasirodo atitinkamas
pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas
atminties sąraše tol, kol triktis galiausiai pašalinama.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK, kad patvirtintumėte29 pranešimą. Per
pranešimus galima slinkti reguliavimo ratuku
(p. 111).
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą
reikia perskaityti (spauskite OK) prieš
atnaujinant buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 112)
•
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 112)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
29
114
Pranešimą galima patvirtinti ir reguliavimo ratuku arba mygtuku RESET.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių
aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio
tipas yra analoginis ar skaitmeninis:
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 117)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 121)
03
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
30
Ekrano išvaizda ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į prietaisų variantą.
Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti
rodoma jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane30.
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės kompiuteris turi du kelionės skaitiklius ir vieną bendrosios ridos odometrą.
}}
115
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis,
jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
03
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės sąnaudos
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas
sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Kai greitis didesnis, sąnaudos susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/
myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį.„Vienetų
keitimas“ (p. 115)
Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų
kiekiu.
31
116
Tik su jungtiniu prietaisų skydeliu "Digital".
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas
„----“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įsipilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Plačiau apie tai, kaip galite daryti
įtaką degalų sąnaudoms, skaitykite Aplinkos
filosofija (p. 24).
Skaitmeninis greičio rodinys
Greitis rodomas kitais vienetais31 (km/h /
myl./val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti
myl./val., kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį km/h ir atvirkščiai.
Vienetų keitimas
Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti
atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.
MY CAR (p. 114).
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 117)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 121)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti
naudojant valdymo elementus, įrengtus ant
kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
arba užvesti variklį.
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Pasukite reguliavimo ratuką, kad panaršytumėte parinktis ir sustotumėte ties reikiama antrašte.
Informacinis ekranas ir valdymas.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Kelionės kompiuterio alternatyva
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinamos žinutės arba
meniu išrankos.
03
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų skydelyje galima kelionės metu bet kada
perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių
reiškia, kad kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis
nustatomas iš naujo arba išeinama iš
meniu struktūros.
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame
prietaisų skydelyje
Informacija
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T1.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T2.
}}
117
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame
prietaisų skydelyje
Informacija
Atst. su baku
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu
bake“ (p. 115).
Degalų sąn.
Momentinės sąnaudos.
Vidut. greitis
•
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat reiškia ir ciklo pradžią / pabaigą.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustabdykite ties ta kelionės kompiuterio antrašte,
kurią norite nustatyti iš naujo: T1, visas
atst., T2, visas ats. arba Vidut. greitis.
2. Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš
naujo.
Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.
118
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatoma Vidut. greitis.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte /
suderintumėte toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Spauskite OK.
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite du kartus paspausdami RESET,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Funkcijos
Informacija
Skait. greitis
Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre.
•
•
•
km/h
myl./val.
Rodinio nėra
Šildytuvas*
•
•
•
TIESIOGINIS UŽVEDIMAS
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko ir salono šildytuvas* –
laikmatis (p. 143).
03
1 laikmatis
2 laikmatis
Papild. šild.*
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 145).
• Auto įj.
• Išjungta
TC parinktys
•
•
•
•
•
A
Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Kuro sąnaudos
Čia galima aktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje matyti
kaip antraštes. Jau suaktyvintų parinkčių ženklai yra balti su varnele. Kiti yra pilki
be varnelės.
Vidutinis greitis
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
Aptar. būsena
Parodo, kiek liko mėnesių ir kilometrų iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 352).
Pranešimai (##)
Papildomos informacijos rasite Pranešimai (p. 112).
Su tam tikrais varikliais.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
119
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 115)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
03
120
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės kompiuterio alternatyva
Valdymas
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima
rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti
naudojant valdymo elementus, įrengtus ant
kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
arba užvesti variklį.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Pasukite reguliavimo ratuką, jei norite naršyti skirtingus antraščių derinius.
3. Sustokite ties pageidaujamu šios kelionės
deriniu jungtinio prietaisų skydelio ekrane.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio parinktys, po vieną kiekviename „lange“.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
•
03
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu, patvirtinamos žinutės arba
meniu išrankos.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų skydelyje galima kelionės metu bet kada
perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių
reiškia, kad kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis
nustatomas iš naujo arba išeinama iš
meniu struktūros.
Antraščių deriniai
Informacija
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio
rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Momentinės
sąnaudos
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio
rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T2.
}}
121
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Antraščių deriniai
Momentinės
sąnaudos
Skaitiklio rodmuo
km/h<>myl./val.
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
03
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
km/h<>myl./val. – „Skaitmeninis greičio rodinys“, žr. Kelionės
kompiuteris (p. 115).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir
tuo pačiu nurodo ciklo pradžią / pabaigą.
2. Reguliavimo ratuku suraskite meniu
parinktį Kelionės komp. atstat. ir patvirtinkite spausdami OK.
tys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte /
suderintumėte toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustokite
ties antraštės deriniu su nustatytinu iš
naujo kelionės matuokliu.
3. Pasirinkite nustatyti vidutines sąnaudas,
vidutinį greitį arba abu iš naujo. Patvirtinkite išranką spausdami OK.
2. Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš
naujo.
4. Užbaikite spausdami RESET.
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus
paspaudžiant mygtuką RESET.
Kelionės ridos skaitiklis
Vidutinis greitis ir vidutinės sąnaudos
1. Paspauskite OK, kad atvertumėte jungtinio prietaisų skydelio meniu.
122
Informacija
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos kelionės kompiuterio nustatymo parink-
2. Spauskite OK.
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite du kartus paspausdami RESET,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Nustatykite vidutinių degalų sąnaudų ir vidutinio greičio vertę iš naujo.
•
•
Atminkite, kad ši funkcija iš naujo nenustato abiejų kelionės matuoklių T1 ir T2.
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai (p. 112).
Temos
Pasirinkite jungtinio prietaisų skydelio išvaizdos temą, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 66).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Funkcijos
Informacija
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 145).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Stovėj. šildytuv.*
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 143).
03
• Tiesioginis užved.
• 1 laikmatis
• 2 laikmatis
Aptarn. būsena
Parodo, kiek liko mėnesių ir kilometrų iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 352).
A
Su tam tikrais varikliais.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 115)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
123
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma centrinio valdymo pulto ekrane,
grafiniu būdu vaizduojant degalų sąnaudas.
Veikimas
–
03
Atverkite meniu sistemą MY CAR (p. 114)
ir pasirinkite Trip statistics, kad pamatytumėte stulpelinį grafiką.
dešinėje rodomas žymiklis keičia padėtį aukštyn / žemyn.
Nustatymai
Meniu sistemoje MY CAR – Trip statistics
galima keisti įvairias nuostatas.
• Reset when vehicle has been off for
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami EXIT. Nurodžius šią parinktį,
visa statistika yra panaikinama automatiškai, kai nuo kelionės pabaigos automobilis stovi ilgiau nei 4 valandas. Kitą kartą
užvedus variklį, kelionės statistika pradedama registruoti iš pradžių.
• Start new trip – ENTER naudojamas
pašalinti visą ankstesnę statistiką. Iš
meniu išeinama pasirenkant EXIT. Jei
nepraėjus 4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu būdu per šią parinktį panaikinti
esamą laikotarpį.
Kelionės statistika32.
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo
parinkto mastelio). Dešinysis stulpelis vaizduoja esamojo kilometro arba esamųjų 10 km
vertes.
Naudojantis rankenėle TUNE, galima pakeisti
(kiekvieno stulpelio) mastelį tarp 1 km ir
10 km: priklausomai nuo pasirinkto mastelio,
32
124
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“
(p. 69).
Susijusi informacija
•
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 115)
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 117)
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 121)
Iliustracija yra scheminė: išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos ir rinkos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
KLIMATAS
04 Klimatas
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė. Klimato reguliavimo sistema vėsina arba
šildo, bei sausina orą automobilio salone.
•
•
Yra dvi skirtingos klimato kontrolės sistemos:
•
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema (ETC) (p. 133)
•
Elektroninė klimato kontrolė (ECC)
(p. 132)
PASTABA
04
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 137)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone
užtikrinti labiausiai komfortišką klimatą ir
neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada
įjungta.
Būtina atminti
126
•
Kad oro kondicionierius veiktų optimaliai,
šoniniai langai turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 177) funkcija
vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti
automobilį, kai lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo)
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti
oro kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai yra normalu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kai reikalinga maksimali variklio galia,
pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima
laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai
pakilti temperatūra.
Miglą nuo langų salone rekomenduojama
pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo
funkcija (p. 137). Norėdami sumažinti
rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus
langų valymo priemone.
Automobiliai su Start/Stop*
Automatiškai išsijungus (p. 286) varikliui, gali
būti apribojamos tam tikros įrangos funkcijos,
pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis (p. 135).
Automobiliai su ECO*
Kai suaktyvinta ECO (p. 295) funkcija, tam
tikros įrangos funkcionalumas gali būti sumažintas arba ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 137).
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Esama temperatūra (p. 127)
Jutikliai – klimato kontrolė (p. 127)
•
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
(p. 129)
•
•
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 130)
Oro kokybė (p. 127)
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 134)
Šildoma galinė sėdynė* (p. 134)
04 Klimatas
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka
jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro
srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai
automobilio viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 127) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.
Automobilio salono filtras (p. 128)
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 127),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į
saloną. Tai reiškia1, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose
nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta
vienoda abiejų pusių temperatūra.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo
skydelio.
•
•
•
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
(p. 129)*
PASTABA
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Temperatūros reguliavimas salone
(p. 136)
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
04
Susijusi informacija
•
1
Medžiagos salone (p. 129)
Salono švaraus oro palaikymo paketas
(CZIP) (p. 128)*
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Taikoma tik ECC.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
127
04 Klimatas
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo“
aptarnavimo programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą
reikia keisti dažniau.
Oro kokybė – salono švaraus oro
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir
astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.
•
Oro kokybės sistema IAQS (p. 129) yra
visiškai automatinė funkcija, kuri valo
automobilio salono orą nuo teršalų,
pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito
oksidų ir priežeminio ozono.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
04
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 127)
PASTABA
Siekiant laikytis CZIP normos, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą reikia
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo
ir, kai vartotojas nenori laikytis CZIP normos, IAQS filtrą reikia keisti įprastinės
techninės priežiūros metu.
128
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro kokybė (p. 127)
04 Klimatas
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybė – medžiagos
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir
kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo
mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to,
dėl jų saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti /
išjungti arba keisti keturių klimato kontrolės
sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Jeigu užteršiamas aplinkos oras, oro tiekimas
nutraukiamas, siekant apsaugoti nuo angliavandenilių, azoto suboksidų ir pažeminiam
ozonui. Oras cirkuliuoja automobilio salone.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 385) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
•
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Šaltu oru automatinė recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Susijusi informacija
Oro kokybė (p. 127)
•
•
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei * (p. 136).
Recirkuliacijos laikmatis (p. 138).
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 108) funkcijos įjungimas.
Salono oro kokybės sistema * (p. 129).
Klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas galima atstatyti per meniu
sistemą MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 114).
04
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Oro kokybė (p. 127)
Oro kokybė – salono švaraus oro palaikymo paketas (CZIP)* (p. 128)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
129
04 Klimatas
Oro paskirstymas salone
Ortakiai prietaisų skyde
Oro paskirstymas
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per
kelias salono ventiliacijos angas.
04
Atidaryta
Uždaryta
Oro paskirstymas veikia automatiškai, įjungus
AUTO režimą*.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.
oro paskirstymo lentelė (p. 139).
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite ortakius į šoninius langus miglai
pašalinti.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti
jautrūs oro srautams ir skersvėjams.
130
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Oro paskirstymas: priekinio stiklo atitirpinimo funkcija
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis
mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, TV
ekrane ima šviesti atitinkamas simbolis (žr.
iliustraciją toliau): šalia kiekvienos simbolio
dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro
paskirstymą. Papildomos informacijos rasite
oro paskirstymo lentelėje (p. 139).
04 Klimatas
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio
valdymo pulto TV ekrane.
04
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Automatinis reguliavimas (p. 136)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 138)
131
04 Klimatas
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio
salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo
ir keleivio pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.
04
Ventiliatorius (p. 135)
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 136)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 134),
kairė
Šildomas priekinis stiklas* ir maksimali
atitirpinimo funkcija (p. 137)
Oro paskirstymas (p. 130) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
132
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Oro paskirstymas: priekinio stiklo atitirpinimo funkcija
ECO* (p. 295)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 137)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 108)
Nustatymas, kairioji / dešinioji pusė temperatūrai reguliuoti (p. 136)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 134),
dešinė
Temperatūros reguliavimas (p. 136)
Uždara apytaka (p. 138)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
04 Klimatas
Elektroninė temperatūros kontrolės
sistema – ETC
Automobilio salono klimatas valdomas rankiniu būdu naudojant ETC (Elektroninė temperatūros kontrolės sistema).
04
Ventiliatorius (p. 135)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 134),
kairė
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 137)
Oro paskirstymas: priekinio stiklo atitirpinimo funkcija
Galinio lango ir ant durų esančių veidrodėlių šildikliai (p. 108)
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Uždara apytaka (p. 138)
Šildomas priekinis stiklas ir maksimali atitirpinimo funkcija*
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 134),
dešinė
Oro paskirstymas (p. 130) – grindų vėdinimas
Temperatūros reguliavimas (p. 136)
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Susijusi informacija
ECO* (p. 295)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
133
04 Klimatas
Šildomos priekinės sėdynės*
•
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui
ir keleiviui, kai lauke šalta.
Žemiausias šildymo lygis – ekrane šviečia
vienas oranžinis laukelis.
•
Išjungsite šildymą – laukelis nešvies.
ĮSPĖJIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių šildymo funkcija turi
tris padėtis, padedančias padidinti keleivių
komfortą, kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
04
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas
centrinio valdymo pulto TV ekrane.
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 134)
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis:
Norėdami aktyvinti funkciją, pakartotinai
spauskite mygtuką:
134
•
Didžiausias šildymo lygis – šviečia trys
lemputės.
•
Mažesnis šildymo lygis – šviečia dvi lemputės.
Norėdami aktyvinti funkciją, pakartotinai
spauskite mygtuką:
•
Mažiausias šildymo lygis – šviečia viena
lemputė.
•
Didžiausias šildymo lygis – centrinio valdymo pulto ekrane šviečia trys oranžiniai
laukeliai (žr. aukščiau esančią figūrą).
•
Išjungsite šildymą – lemputė nešvies.
•
Žemesnis šildymo lygis – ekrane šviečia
du oranžiniai laukeliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
04 Klimatas
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 134)
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema – ETC (p. 133)
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali
imti rasoti langai.
Susijusi informacija
•
•
Ventiliatorius
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Su ECC*
Pasukite rankenėlę ventiliatoriaus sukimosi greičiui padidinti arba sumažinti: funkcija
AUTO išjungiama. Parinkus
AUTO, ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas
automatiškai (p. 136), o
anksčiau parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
04
Su ETC
Ventiliatoriaus sukimosi greitį
galima spartinti arba lėtinti
sukant rankenėlę.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*
(p. 132)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
135
04 Klimatas
Automatinis reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Automatinis reguliavimas galimas tik esant
elektroninei klimato kontrolei (ECC) (p. 132).
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.
Ši funkcija automatiškai
reguliuoja temperatūrą
(p. 136), oro kondicionierių
(p. 137), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 135), recirkuliaciją (p. 138) ir oro paskirstymą (p. 130).
04
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
Su ECC*
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu
būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos
toliau veiks automatiniu režimu. Nuspaudus
AUTO, išjungiamos visos rankinės nuostatos.
ekrane rodoma AUTO CLIMATE.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Su ETC
Temperatūra salone gali būti
reguliuojama rankenėle.
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 114).
•
Vairuotojo ir keleivio sėdynių
temperatūra gali būti nustatyta nepriklausomai viena
nuo kitos. Spaudinėkite mygtuko L/R pusę, kad parinktumėte nuostatą kairei, dešinei
arba abiem pusėms. Rankenėle nustatykite temperatūrą: abiem pusėms
parinkta temperatūra parodoma centrinio valdymo pulto ekrane.
Esama temperatūra kiekvienoje pusėje pateikta
centrinio valdymo pulto TV ekrane.
•
•
•
136
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Esama temperatūra (p. 127)
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema – ETC (p. 133)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*
(p. 132)
04 Klimatas
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Įsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionavimo
sistema valdoma automatiškai.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas
Automobiliai be šildomo priekinio stiklo funkcijos:
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo nuostata.
•
Oro srautas į langus – ekrane šviečia simbolis (2).
•
Išjunkite funkciją – simbolis nešvies.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius
išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra toliau
valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 137),
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius,
kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai
sparčiai.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo funkcija:
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymą2 – ekrane
švies simbolis (1).
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymą, 2, ir oro
srautą į stiklus – ekrane švies simboliai (1)
ir (2).
•
Išjunkite funkciją – simbolis nešvies.
04
PASTABA
Parinkta nuostata parodoma centrinio valdymo
pulto TV ekrane.
Šildomas priekinis stiklas*
Maks. atitirpinimo funkcija
Įjungus šią funkciją, šviečia
atitirpinimo funkcijos mygtuko lemputė.
Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 22) šildymo
funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir
kitos ryšių įrangos veikimui.
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio
stiklo šone nėra šildomos elektra, todėl
jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
Norėdami aktyvinti funkciją,
pakartotinai spauskite mygtuką.
2
Suaktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, kompasas išsijungia.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
137
04 Klimatas
||
PASTABA
Varikliui automatiškai išsijungus (p. 286),
priekinio stiklo šildymo elektra funkcija
nepasiekiama.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte
blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų
ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią
funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.
Kai funkcija aktyvi, siekiant maksimaliai
išdžiovinti salono orą, papildomai vykdomos
šios funkcijos:
•
•
04
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų atitirpinimo funkciją, klimato
reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
Susijusi informacija
•
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia
iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos
režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
138
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 130)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 139)
04 Klimatas
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 130) tipą,
naudojami trys mygtukai.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Į langus nukreipiama stipri karšto oro srovė.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras į priekinį stiklą (per atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angą)
ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir
drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti per
žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam
orui.
Oro srovė link veido ir krūtinės iš priekiniame skyde esančių
ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
04
}}
139
04 Klimatas
||
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio
skydo ir langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių
ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba
pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
04
Susijusi informacija
140
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 138)
04 Klimatas
Variklio ir salono šildytuvas*
Kuro papildymas
Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir salonas parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos. Pašildžius automobilį, papildomai didėja nuvažiuojamas atstumas.
tuvas automatiškai išjungiamas ir ekrane
pasirodo pranešimas. Patvirtinkite pranešimą,
vieną kartą paspausdami posūkio perjungiklio
(p. 111) mygtuką OK.
SVARBU
Dažnai naudojant šildytuvą ir važinėjant
trumpais maršrutais, gali išsikrauti starterio
akumuliatorius ir dėl to šildytuvas gali nustoti veikti arba neįsijungti. Blogiausiu atveju
nebepavyks užvesti variklio.
Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 142)
arba per laikmatį (p. 143).
Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei
temperatūrai, ilgiausias šildiklio veikimo laikas
yra 50 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš po automobilio gali kilti
dūmų. Tai – visiškai normalu.
Jei šildytuvas naudojamas reguliariai, automobiliu turėtų būti važiuojama tiek pat
laiko, kiek veikia šildytuvas, kad starterio
akumuliatorius atgautų tiek energijos, kiek
suvartojo šildytuvas. Šildiklis kaskart naudojamas daugiausiai 50 minučių.
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos
durelių.
ĮSPĖJIMAS
Išsilieję degalai gali užsiliepsnoti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais
maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Susijusi informacija
•
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje,
ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 144)
•
Papildomas šildytuvas* (p. 145)
04
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link,
kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.
Akumuliatorius ir kuras
Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas
arba degalų bake yra per mažai degalų, šildy-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
04 Klimatas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima paleisti tiesiogiai.
Tiesioginio paleidimo funkcija galima pasinaudoti per:
•
•
•
04
informacinį ekraną;
mobilųjį telefoną*.
Tiesioginis paleidimas per mobilųjį
telefoną*
Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 141), jis veikia 50 minučių.
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu
važiuoti net ir veikiant šildytuvui.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.
Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju
telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja
programėle „Volvo On Call*“
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:
Susijusi informacija
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Avarinis signalas pateikia informacijos
pagal tokią schemą:
•
2. Reguliavimo ratuku perslinkite iki
Šildytuvas ir parinkite su OK.
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas
pasiekė automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.
•
3. Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
1. Kad patektumėte į meniu, spustelėkite
OK.
4. Išeikite iš meniu su RESET.
142
Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje
šildymo metu.
nuotolinio valdymo raktelį*;
Automobilio salono šildymas prasidės kai tik
variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos
temperatūros.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
informacijos mygtukas spaudžiamas,
Jei
kai šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas
(p. 166). Kol bus nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.
•
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 143)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas (p. 143)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 144)
04 Klimatas
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – skubus išjungimas
Variklio bloko ir salono šildytuvas* –
laikmatis
7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų
ratuku.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą
galima išjungti tiesiogiai per informacinį
ekraną.
Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 141) yra
prijungtas prie automobilio laikrodžio.
8. Paspauskite OK3, kad patvirtintumėte
nustatymą.
Naudojant laikmatį galima pasirinkti du skirtingus laikus. Laikas yra tas laikas, kuris
trunka automobiliui pašildyti. Automobilio
elektroninė sistema apskaičiuoja, kada galima
pradėti šildyti pagal aplinkos temperatūrą.
9. Grįžkite meniu struktūra atgal, spustelėdami RESET.
1. Kad patektumėte į meniu, spustelėkite
OK.
2. Reguliavimo ratuku perslinkite iki
Šildytuvas ir parinkite su OK.
3. Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame
meniu suraskite Sust. ir pasirinkite su
OK.
4. Išeikite iš meniu su RESET.
Susijusi informacija
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
Reguliavimas
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas (p. 142)
1. Kad patektumėte į meniu, spustelėkite
OK.
•
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 143)
2. Reguliavimo ratuku (p. 111) perslinkite iki
Šildytuvas ir parinkite su OK.
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 144)
3. Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir patvirtinkite su OK.
10. Parinkite kitą laiką (tęskite nuo 2 veiksmo)
arba išeikite iš meniu spustelėdami
RESET.
Paleidimas
1. Kad patektumėte į meniu, spustelėkite
OK.
04
2. Reguliavimo ratuku perslinkite iki
Šildytuvas ir parinkite su OK.
3. Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir suaktyvinkite spausdami OK.
4. Išeikite iš meniu su RESET.
Išjungimas
4. Spustelėkite OK, pereitumėte prie
valandų nuostatos.
Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą
galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
1. Kad patektumėte į meniu, spustelėkite
OK.
6. Spustelėkite OK, pereitumėte prie
minučių nuostatos.
3
Spustelėkite OK dar kartą, kad suaktyvintumėte laikmatį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
143
04 Klimatas
||
2. Reguliavimo ratuku perslinkite iki
Šildytuvas ir parinkite su OK.
> Jei laikmatis nustatytas, tačiau nesuaktyvintas, šalia nustatyto laiko rodoma
laikrodžio piktograma.
3. Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir patvirtinkite su OK.
4. Laikmatis išaktyvinamas taip:
•
•
04
nuspauskite ir palaikykite OK arba
spustelėkite OK, kad tęstumėte meniu
naršymą. Tada nurodykite sustabdyti
laikmatį ir patvirtinkite mygtuku OK.
5. Išeikite iš meniu su RESET.
Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti
tiesiogiai (p. 142).
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai (p. 144)
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – pranešimai
Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir
salono šildytuvu (p. 141), skiriasi priklausomai
nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis yra analoginis (p. 65), ar skaitmeninis (p. 66).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pranešimas
Šildytuvo laikmatis
yra suaktyvinamas
išėmus nuotolinio
valdymo pultelį iš
degimo jungiklio ir
palikus automobilį:
variklis ir salonas
yra nustatytą laiką
šildomi.
Suaktyvinus vieną iš laikmačių, informaciniame ekrane pasirodo suaktyvinto laikmačio
ženklas. Tuo pat metu šalia ženklo pateikiamas nustatytas laikas.
Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Paaiškinimas
Šildytuvas įjungtas
ir veikia.
Suaktyvinus šildytuvą, informaciniame ekrane pasirodo šilumos
ženklas.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano
pranešimai.
144
Ženklas
Degalais
maitinamas šildytuvas
išjungtas
Akum.
taup.
rež.
Automobilio elektroninė sistema
išjungė šildytuvą,
kad būtų lengviau
užvesti variklį.
04 Klimatas
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Degalus
naudojantis
šild. išsijungė
Žem.
degalų
lygis
Nustatyti šildytuvo
neįmanoma dėl
per žemo degalų
lygio. Tuo siekiama palengvinti
variklio užvedimą
ir nuvažiuoti
apie 50 km.
Degalus
naudojantis šildytuvas
Reikia
aptarnauti
Šildytuvas neveikia. Susisiekite su
autoservisu dėl
remonto. „Volvo"
rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo autoservisą.
Papildomas šildytuvas*
Automobiliuose su dyzeliniais varikliais,
parduodamuose šalto klimato zonose4, gali
reikėti papildomo šildytuvo, kuris padėtų
pasiekti reikiamą darbinę variklio temperatūrą
ir pakankamai šildytų saloną.
Tokiais atvejais automobilyje įrengiamas
•
elektrinis papildomas šildytuvas (p. 146)
arba
•
degalais maitinamas papildomas šildytuvas (p. 145)5.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 141)
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po
tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus
posūkio svirtelės (p. 111) mygtuką OK.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas (p. 142)
•
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 143)
4
5
Degalus naudojantis papildomas
šildytuvas*
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 146) arba
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 145).
Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia
papildomos šilumos, jei variklis veikia.
Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama reikiama temperatūra arba kai variklis
išjungiamas.
PASTABA
04
Įjungus papildomą šildiklį, iš po automobilio apačios gali pasirodyti dūmų; tai visiškai normalu.
Automatinis režimas arba išjungimas
Prireikus galima išjungti papildomo šildytuvo
automatinio įsijungimo seką.
PASTABA
Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“
rekomenduoja išjungti degalais matinamą
pagalbinį šildytuvą.
1. Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į
padėtį I (p. 81).
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.
Informacija apie automobilius su stovėjimo šildytuvais (p. 141).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
145
04 Klimatas
||
2. Kad patektumėte į meniu, spustelėkite
OK.
3. Reguliavimo ratuku perslinkite iki Papild.
šild.6 arba Nuostatos7 ir parinkite su OK.
4. Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš
parinkčių (ĮJ. arba IŠJ.) ir patvirtinkite su
OK.
5. Išeikite iš meniu su RESET.
PASTABA
Meniu parinktys matomos tik pulteliui
esant padėtyje I, tad bet kokius derinimo
darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.
04
Susijusi informacija
•
6
7
146
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 141)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Automobilyje įrengtas degalais maitinamas
(p. 145) arba elektrinis papildomas šildytuvas
(p. 145).
Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu,
tačiau jis įjungiamas automatiškai, užvedus
variklį, kai lauko temperatūra nesiekia 9 °C ir
išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 141)
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
05
148
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Daiktų dėklas1 durelių skyde
Daiktų dėklas, vairuotojo pusėje (p. 150)
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė (p. 151)
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 150)
Puodelio laikiklis*, galinėje sėdynėje
Kišenė daiktams laikyti2
Daiktų dėklas, galinėje sėdynėje
ĮSPĖJIMAS
05
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
1
2
Su ledų gremžtuko laikikliu vairuotojo pusėje.
Netaikoma tekstiliniams apmušalams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
149
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Daiktų dėklas vairuotojo pusėje
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas – porankis
Šis daiktų dėklas (p. 148) įrengtas vairuotojo
pusėje, kairiau, po apšvietimo skydeliu.
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Uždarius tunelinio valdymo pulto porankį
galima reguliuoti * išilgai.
ĮSPĖJIMAS
Nelaikykite salone jokių aštrių ar atsikišusių
daiktų.
Susijusi informacija
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
05
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui (jei nurodyta peleninė ir cigarečių
uždegiklis (p. 151), tada cigarečių uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12 V
maitinimo lizdo (p. 152) vietoje, o išimama peleninė įrengiama vietoj puodelių
laikiklio).
Susijusi informacija
•
•
150
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vietos daiktams laikyti (p. 148)
Tunelinis valdymo pultas – porankis
(p. 150)
•
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 152)
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 151)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde
(p. 152).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo
pulte (p. 150), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį
į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Daiktadėžė
Kilimėliai*
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.
Čia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio
pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti*
(p. 177)naudojant raktelio geležtę (p. 168).
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 148)
Susijusi informacija
•
Automobilio vidaus valymas (p. 385)
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 148)
05
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
151
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Kosmetinis veidrodėlis
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Maitinimo lizdai (12 V) įrengti tunelinio valdymo pulto daiktų dėkle ir šalia puodelių laikiklio3.
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo
pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai
automobilis užrakintas, pvz., nustatytu
laiko momentu įsijungus variklio bloko ir
salono šildytuvui*.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama,
kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!
SVARBU
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
05
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 363)
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
Maitinimo lizdus galima naudoti įvairiems 12
V sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
TV ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 81).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
3
152
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Maksimalus kiekvieno lizdo elektros energijos stipris yra 10 A (120 W).
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos
remontui (p. 338). Daugiau informacijos
apie „Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį pradurtos padangos remontą (TMK).
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 151)
•
12 V maitinimo lizdas – krovinių skyrius
(p. 156)
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir visų priedų
svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 393).
Bagažinės dangtį galima atidaryti
mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, žr. Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas
(p. 178).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi
priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti
priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS
– sėdėjimo padėtis (p. 42).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg sveriančio daikto smūgio jėga susidūrimo priekiu metu, esant
50 km/h (30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1
000 kg sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad
jie išsikištų virš atlošo.
05
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
153
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 155)
Apsauginis tinklelis (p. 157)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 154)
Stogo bagažas (p. 154)
Pakrovimas – ilgas krovinys
Stogo bagažas
Kad būtų lengviau pakrauti bagažinę, galima
nulenkti galinės sėdynės atlošą. Priekinio
keleivio sėdynės atlošą taip pat galima
nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Keleivio sėdynės nulenkimas
Žr. Sėdynės, priekinės (p. 82).
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
•
Stogo bagažo laikiklius būtina visada
montuoti ant aliumininių laikiklių.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis
plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių
posūkių.
Žr. (p. 85).
Susijusi informacija
•
05
Krovimas (p. 153)
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir
stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės
(p. 393).
154
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
Krovinių laikiklių kilpos
Pakrovimas – krepšių laikiklis
Bagažo fiksavimo kilpos naudojamos krovinius
laikantiems diržams arba tinklui pritvirtinti.
Krepšių laikikliai laiko krepšius vietoje ir neleidžia jiems apvirsti bei išbarstyti turinio po
bagažinę. Laikiklis pritaikytas iki 3 kg svoriui.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius
daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Krepšių laikiklis
05
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 153)
Pakrovimas – užlenkiamas krepšių laikiklis* (p. 156)
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
155
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Pakrovimas – užlenkiamas krepšių
laikiklis*
Lenkimas į viršų
Grindyse įrengtas nulenkiamas krepšių laikiklis
fiksuoja krepšius bei neleidžia jiems apvirsti ir
paskleisti turinio krovinių skyriuje. Jį galima
atidaryti į vieną iš trijų padėčių.
12 V maitinimo lizdas – krovinių
skyrius
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams.
Pakelkite viršutinių grindų rankeną* ir
atlenkite grindis.
Pastumkite grindis į atitinkamą padėtį ir
įstatykite į reguliavimo griovelį.
05
Sulankstomas krepšių laikiklis
Jį galima nustatyti į dvi reguliuojamas padėtis
ir vieną eksploatacinę padėtį, kurioje jis būna
visiškai atlenktas. Be to, galimi du grindų
kombinavimo variantai: vienas su reguliavimo
padėtimis nišoje po grindimis ir vienas su
reguliavimo padėtimis plastikiniuose bėgeliuose. Toliau pavaizduotas pakėlimas iliustruoja reguliavimo padėtį nišoje po grindimis.
Centrinis laikiklis gali būti apkrautas iki 3 kg,
išorinis – iki 10 kg.
156
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3. Eksploatacinėje padėtyje grindys būna
pastumtos maksimaliai pirmyn, link
galinių sėdynių atlošų ir įstatytos į centre
įrengtą plastikinę atramą.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 153)
Pakrovimas – krepšių laikiklis (p. 155)
Nuleiskite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo
pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
PASTABA
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
Apsauginis tinklelis
Apsauginis tinklelis saugo, kad staigiai stabdant, kroviniai nepatektų į automobilio saloną.
PASTABA
•
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 152)
PASTABA
Apsauginį tinklą lengviausia sumontuoti
per vienerias iš galinių durelių.
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie
„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) rasite
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 338).
Susijusi informacija
Prijungimas
Būtina užtikrinti, kad viršutiniai apsauginio
tinklo tvirtinimo taškai būtų tinkamai
įrengti, o įtempimo diržai – gerai užfiksuoti.
Pažeistų tinklų naudoti negalima.
Apsauginis tinklelis tvirtinamas keturiuose tvirtinimo taškuose.
05
Saugumo sumetimais apsauginis tinklelis
visada turi būti teisingai uždėtas ir pritvirtintas. Tinklelis pagamintas iš tvirtos nailoninės
medžiagos, jis užfiksuotas už priekinių
sėdynių atlošų.
ĮSPĖJIMAS
Krovinius bagažinės skyriuje būtina gerai
pritvirtinti, taip pat reikia tinkamai sumontuoti apsauginį tinklą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
157
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
2. Nuspauskite mygtuką, esantį tvirtinimo
diržo fiksatoriuje, ir prakiškite tvirtinimo
diržą iš apačios pro fiksatorių.
Įtempkite apsauginį tinklelį tvirtinimo diržais.
Kepurių lentyna
Kepurių lentyną galima nuimti ir taip suformuoti papildomą erdvę daiktams susidėti.
Kepurių lentynos nuėmimas
1. Užkabinkite kablius tvirtinimo taške stoge
taip, kad tvirtinimo diržų fiksatoriai būtų
atsukti į jus.
05
Prakiškite apsauginio tinklelio tvirtinimo
diržus pro kilpas, esančias sėdynių
bėgelių gale. Bus lengviau, jei atlošus
pakelsite stačiai ir sėdynes truputį
pastumsite į priekį.
Sėdynę ar atlošą grąžindami į ankstesnę
padėtį, stenkitės jų per stipriai nespausti
prie tinklelio - reguliuokite sėdynę ar
atlošą tik tol, kol jie susilies su tinkleliu.
SVARBU
Jei sėdynę / atlošą stipriai pastumsite atgal
į apsauginį tinklą, šis ir (arba) jo stogo
montažo detalės gali būti pažeistos.
158
Abiejose pusėse atkabinkite kepurių lentynos pakėlimo kilpas.
Nuėmimas ir laikymas
1. Sumažinkite apsauginio tinklelio įtempį,
paspausdami tvirtinimo diržo fiksatoriaus
mygtuką ir ištraukdami diržą.
2. Atkabinkite kablius nuo tvirtinimo taškų
stoge.
3. Užlenkite apsauginį tinklelį ir įdėkite jį į
krepšį bagažinėje.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 153)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 155)
Atkabinkite priekinį kepurių lentynos
kraštą ir nuimkite ją.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 153)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 154)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas
Daugiau informacijos
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.
Raktelis gali būti trijų variantų: bazinės versijos nuotolinio valdymo raktelis, nuotolinio valdymo raktelis be PCC* ir nuotolinio valdymo
raktelis su PCC*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė
Beraktis
užrakinimas /
atrakinimas
06
Variklio
beraktis
užvedimas
Informacinis
mygtukas ir
indikatorių
lemputės
A
B
160
BazinisA
be
PCCA
Su
PCCB
X
X
X
X
X
X
X
•
Bazinio nuotolinio valdymo raktelio funkcijos aprašomos Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 164).
•
Nuotolinio valdymo raktelis be PCC – su
„Keyless Drive“* (p. 170) ir berakte užrakinimo (p. 172) bei atrakinimo (p. 172)
funkcijomis.
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC papildomai turi informacijos mygtuką ir indikatorių lemputes. Sužinokite daugiau apie
šias unikalias funkcijas (p. 166).
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 167). Matomoji
jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų
galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo
raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo
pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu
galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo pulteliai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
X
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams, išimdami nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas išlipa iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį
(p. 160), naują galite užsisakyti autoservise.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu
sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 165)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis leidžia
tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija pasiekiama kartu
su, pvz., elektra valdoma* vairuotojo sėdyne
(p. 83).
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
raktelio atmintį galima įrašyti šias nuostatas:
šoninių veidrodėlių (p. 107), vairuotojo sėdynės, vairo stiprintuvo (p. 265) ir jungtinio prietaisų skydelio temą, kontrasto ir spalvų režimus (p. 66).
Funkciją1
galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia,
kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai
išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta
nuostata2.
2. Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
3. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių
veidrodėlių, nuostatas.
4. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio
valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai
nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys,
jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys
su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz.,
sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su
nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti
turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B,
nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
1
2
ĮSPĖJIMAS
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti
nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia
mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio
valdymo raktelį.
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų
atminčių.
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu.
Žinoma kaip automobilio raktelio atmintis MY CAR.
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
06
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
161
06 Užraktai ir signalizacija
||
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 166)
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 160), tai patvirtindami sumirksi posūkių
žibintai.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai
veidrodėliai atlenkiami3.
Užrakinimo lemputė
Priekiniame stikle mirksintis šviesos diodas
patvirtina, kad automobilis užrakintas.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
Užrakinimo metu indikacija duodama tik jei
užrakinami visi užraktai ir būna uždarytos
visos durelės. Indikacija duodama uždarius
paskutines dureles.
PASTABA
Automobiliai, kuriuose signalizacija
neįrengta, taip pat yra šis indikatorius.
Funkcijos pasirinkimas
06
Meniu sistemoje MY CAR galima nustatyti
įvairias užrakinimo arba atrakinimo vaizdinės
indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
•
•
3
162
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 183).
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Užrakinimo lemputė (p. 162)
Signalizacijos lemputė (p. 183)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
(p. 162)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
elektroninis imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti (p. 274) automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis
(p. 160) turi unikalų kodą. Automobilis gali
būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite
ir pabandykite užvesti dar
kartą.
Nerasta
automobilio raktelioA
Toliau išvardyti pranešimai apie klaidas,
pateikiami jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane, yra susiję su elektroniniu
imobilizatoriumi:
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį. Bandykite užvesti dar
kartą.
Jei klaida nedingsta:
Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį ir bandykite užvesti
iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
A
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo pultelis – elektroninis
imobilizatorius (p. 163)
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
06
Taikoma tik automobiliams su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema.
Susijusi informacija
4
•
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema* (p. 163)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
163
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Atrakinimas (p. 174) – atrakina dureles
ir bagažinę (kai išaktyvinta signalizacija).
Nuotolinio valdymo raktelis atlieka tam tikras
funkcijas, pvz., užrakina ir atrakina dureles.
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 177).
Funkcijos
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti
visas dureles vienu metu, vienu mygtuko
paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles,
kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių –
likusias.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (Personal
Car Communicator).
Informacijos mygtukas – žr. Nuotolinio
valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės
funkcijos (p. 166), kur aprašyta ši funkcija.
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
06
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės durelės
Aliarmo funkcija
Funkcijų mygtukai
Užrakinimas – užrakina dureles bei
bagažinę ir įjungia signalizaciją, žr. Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 174).
Kad visi langai užsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 177).
ĮSPĖJIMAS
Jei langai uždaromi nuotolinio valdymo
pulteliu, įsitikinkite, kad nebus prispausta
niekieno ranka.
164
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu
sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 114).
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 99) –
naudojama, norint įjungti automobilio apšvietimą iš atstumo.
Bagažinės dangtis (p. 178) – atrakina ir
išjungia tik bagažinės dangčio signalizaciją.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes
laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai
ir garso signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei
ji veikė mažiausiai penkias sekundes. Kitaip
funkcija automatiškai išsijungia po maždaug
trijų minučių.
06 Užraktai ir signalizacija
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte
(p. 168).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui
esant I ar II padėtyje (p. 80) bei uždarius visas
duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo
signalas.
06
Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:
•
•
•
Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo jungiklį.
Greitis viršija 30 km/h (apie 20 myl./val.).
nuspaudžiamas mygtukas OK.
165
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos
nuotolinio valdymo pulteliu (p. 160) informacinio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos kontrolinės lemputės mirksi maždaug 7 sekundes ir šviesa keliauja
aplink PCC. Tai reiškia, kad nuskaitoma automobilio informacija.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
PASTABA
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis
yra užrakintas.
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
06
Informacijos mygtukas
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo
momento buvo suveikusi signalizacija.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos
signalas abiejuose posūkių žibintuose:
signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5
minutes.
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos
apie automobilį.
166
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas (p. 167)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
automobilio galui užrakinti yra maždaug 20
metrų nuo automobilio – kitų funkcijų diapazonas siekia apie 100 metrų. Jei automobilis
nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite
arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.
Už diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o
ant paties nuotolinio valdymo pultelio lemputės nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio
valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo
tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti
naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
PASTABA
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas (p. 170)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 165)
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas
raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras
funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:
•
kairiąsias priekines dureles galima atrakinti rankiniu būdu (p. 168), jei nepavyksta aktyvinti centrinio užrakto nuotolinio valdymo rakteliu;
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 181)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
galima rankiniu būdu užrakinti dešiniąsias
priekines ir galines dureles, pvz., elektros
sistemos trikties atveju.
•
•
galima atrakinti daiktadėžės spynelę*;
06
galima suaktyvinti arba išaktyvinti priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvę
(PACOS*).
Susijusi informacija
•
•
•
Rankinis durelių užrakinimas (p. 175)
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė
(p. 177)
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 37)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
167
06 Užraktai ir signalizacija
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 167) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 168)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 181)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 37)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį galima naudoti, jei centrinio
užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu, pvz., jei nusėdo pultelio maitinimo elementas (p. 169).
Kairiąsias priekines dureles galima atidaryti
taip:
1. Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių
spynelę ir atrakinkite jas. Papildomos
informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu
(p. 173).
PASTABA
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
06
Raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 160).
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
168
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
Automobiliai su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, žr. Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 173).
Susijusi informacija
•
•
Išimamas metalinis raktas (p. 167)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC –
maitinimo elemento keitimas
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip,
kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris
baterijos, kai jį atidarysite.
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elementą6.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:
•
SVARBU
įsijungia informacinis ženklas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo Senka
automobilio raktelio mait. elem. Žr.
vadovą
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu
nei 20 metrų atstumu iki automobilio.
PASTABA
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir
atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo
elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
06
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių
padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis su vienu
maitinimo elementu
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2. Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
6
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
}}
169
06 Užraktai ir signalizacija
||
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* su
dviem maitinimo elementais
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (+) puse aukštyn.
3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
Maitinimo elemento tipas
Naudokite CR2430, 3 V maitinimo elementus.
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
06
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
•
7
9
170
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Netaikoma bazinei nuotolinio valdymo raktelio versijai.
Netaikoma automobiliams su berakte užvedimo sistema
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Beraktė valdymo sistema*
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima
valdyti be raktelio.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, galima užvesti automobilio variklį,
užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 160) į uždegimo
jungiklį7. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai
visos jūsų rankos užimtos.
Abu su automobiliu pateikiami nuotolinio valdymo rakteliai pasižymi berakčio valdymo
funkcija. Galima užsakyti daugiau nuotolinio
valdymo raktelių.
Beraktė valdymo sistema* - veikimo
diapazonas9
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio mygtuko, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu
nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo
raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti
neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra priešingoje automobilio pusėje.
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus
lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 81)
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas (p. 170)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 171)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 171)
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame
paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo
zoną.
06 Užraktai ir signalizacija
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio
valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II padėtyje (p. 81) bei atidarius ir
vėl uždarius dureles, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas
įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:
•
•
atidaromos ir uždaromos durelės;
•
Mygtukas OK posūkio svirtelėje.
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo spynelę;
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai
Todėl būtina itin atsargiai elgtis su visais nuotolinio valdymo rakteliais.
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 170) veiklą.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio
valdymo raktelių10, berakčio valdymo funkcijos išjungiamos, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių
nuotolinio valdymo raktelių. Taip užtikrinama,
kad joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio
valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas
nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su
PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į
jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti
automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį
į degimo jungiklį ir nuspaudus START/
STOP ENGINE mygtuką.
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 174)
Susijusi informacija
•
10
PASTABA
Nedėkite / nelaikykite nuotolinio valdymo
raktelio su berakte funkcija šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau
kaip 10–15 cm).
Jei vis tik atsiranda trukdžių, naudokite nuotolinio valdymo raktelį ir raktelio geležtę kaip
bazinės versijos nuotolinio valdymo raktelį
(p. 160).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC – maitinimo elemento keitimas (p. 169)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 171)
•
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas (p. 170)
06
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
171
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų
perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti
nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio
nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema ant išorinės durelių rankenos
būna įrengta jutiklinė zona, o šalia bagažinės
dangčio – guma dengta paspaudimo plokštelė.
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas12
Atrakinama paėmus už durelių rankenos arba
suaktyvinant bagažinės dangčio guma dengtą
slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės dangtis
atidaromi kaip įprasta.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Durelių rankenos paprastai užregistruoja
jas paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba labai greitai perbraukus ranka per
rankeną gali tekti kartoti dar kartą arba
nusiimti pirštinę.
Signalizacijos lemputė (p. 183)
Susijusi informacija
•
•
06
Dureles ir bagažinę galima užrakinti paėmus
už vienos iš durelių rankenų arba spustelint
mažesnį iš bagažinės dangčio dviejų guma
padengtų mygtukų. Mirksintis priekinio stiklo
užrakinimo indikatorius (p. 162) patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip
automobilis neužsirakins.
12
172
Netaikoma nuotolinio valdymo rakteliams su berakte užvedimo sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 172)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Jei centrinio užrakto negalima aktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atrakinti nuotolinio valdymo raktelio išimamąja geležte (p. 167).
3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR,
kurias dureles atrakinti.
PASTABA
Kai priekinės kairiosios durelės atrakinamos ir atidaromos raktelio geležte, įsijungia signalizacija (p. 182). Ji išjungiama
įkišus nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo spynelę, žr. Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 184).
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 114).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 168)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su
raktelio geležte:
06
1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn
į angą, esančią po durelių rankena /
dangteliu. Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą,
kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
173
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema yra daug integruotų antenų,
įrengtų skirtingose automobilio vietose.
Susijusi informacija
•
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
06
Bagažinėje, viduryje toliausiai po grindimis
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
174
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Beraktė valdymo sistema* (p. 170)
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra
atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 164). Nuotolinio valdymo rakteliu galima
užrakinti (atrakinti) visas dureles, bagažinės
dangtį ir degalų pildymo angos apsauginį
skydą. Galima rinktis skirtingas atrakinimo
sekas.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką,
turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija
įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su
berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, žr.
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 172) ir Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas (p. 172).
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite
kairiąsias priekines dureles išimama raktelio
geležte (p. 168).
06 Užraktai ir signalizacija
PASTABA
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti
automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės
nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju
nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš
vidaus durų valdikliais. Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema*
(p. 179).
Rankinis durelių užrakinimas
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti
užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į
spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelio geležtę (p. 173).
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten
įrengti užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių
gale), kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte:
tada jie bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti)
ir jų nebus įmanoma atidaryti iš lauko. Dureles
vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti dureles naudojantis vidine rankena.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo
raktelio (p. 160) atrakinimo mygtuku arba vairuotojo durelių centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nei vienos durelės arba bagažinės durelės, po dviejų
minučių automobilis užsirakina savaime. Ši
funkcija saugo automobilį, jei netyčia neužrakinote jo. Informacijos apie automobilį su signalizacija rasite Signalizacija (p. 182).
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.
•
Rankomis užrakintų galinių durelių su
suaktyvintais rankiniais vaikų saugos
užraktais (p. 181) neįmanoma atidaryti
nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip užrakintas galines dureles galima atrakinti tik
nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio užrakto mygtuku.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
•
06
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC – maitinimo elemento keitimas (p. 169)
Rankinis durelių užrakinimas. Nemaišykite su
vaikų saugos užraktais (p. 181).
–
Ištraukite išimamą raktelio geležtę (p. 168)
iš nuotolinio valdymo raktelio. Įkiškite raktelio geležtę į spynelės atstatos lizdą ir
įspauskite geležtę iki galo, apie 12 mm.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
175
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
Užrakinti / atrakinti galima naudojantis vairuotojo durelėse įrengtu centrinio užrakto mygtuku. Visas dureles ir bagažinės dangtį
(p. 178) galima užrakinti arba atrakinti vienu
metu.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose priekinėse durelėse, o abiejose galinėse
durelėse įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:
•
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi mygtukai, vadinasi užrakintos
visos durelės.
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį
Visuotinis atidarymas (p. 177)).
•
Centrinis užrakinimas
•
06
Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko pusę
, o norėdami atrakinti - kitą
.
pusę
Užrakinimo mygtuko lemputė
Jei įsijungė lemputė vairuotojo durelių centrinio užrakto mygtuke, tai reiškia, kad visos
durelės užrakintos.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik
vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:
•
176
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos
durelės yra užrakintos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos
vienu veiksmu.
Užrakinimas
•
Kad būtų suaktyvintas centrinis užraktas,
abi priekinės durelės turi būti uždarytos.
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
: visos durelės užrakinamos. Jei
kurios nors durelės atidarytos, jos užsirakins, kai bus uždarytos.
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu
uždaromi visi šoniniai langai (taip pat žr.
skirsnį Visuotinis atidarymas (p. 177)).
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir
bagažinės durelės užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 174)
•
Signalizacija (p. 182)
06 Užraktai ir signalizacija
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima,
pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke
karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Daiktadėžę (p. 151) galima užrakinti / atrakinti
tik nuotolinio valdymo raktelio (p. 160) išimama raktelio geležte.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 164)
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 168).
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio užrakto mygtuke arba nuotolinio valdymo
raktelyje, vienu metu atidaromi visi šoniniai
langai. Atlikus tą pačią procedūrą su mygtuku
, visi šoniniai langai vienu metu uždaromi.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę. Užrakto angos padėtis
yra horizontali, kai daiktadėžė yra užrakinta.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
•
Elektra valdomi langai (p. 105)
06
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
177
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas ir atrakinimas –
automobilio galas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia
minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite guma padengtą plokštelę.
Bagažinės dangtį galima atidaryti dviem skirtingais būdais, naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu:
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite
guma padengtos plokštelės: naudokitės rankena. Jei naudosite pernelyg
daug jėgos, galite pažeisti elektrinius
guminės plokštelės kontaktus.
Vienas paspaudimas: bagažinė atrakinama,
tačiau lieka uždaryta. Švelniai paspauskite
guma padengtą slėgio plokštelę po išorine
rankenėle ir pakelkite bagažinės dangtį. Jei
bagažinės durys neatidaromos per 2 minutes,
jos vėl užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Du paspaudimai (per 3 sekundes): bagažinė
atrakinama, užraktas atjungiamas ir bagažinės dangtis atidaromas apie centimetrą.
Pakėlus už išorinės rankenos, bagažinės
dangtis atsidaro. Vis dėlto lietus, šaltis, šerkšnas ar sniegas gali neleisti atjungti bagažinės
dangčio užrakto.
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
PASTABA
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna. Kaip atidaryti:
06
1. Švelniai nuspauskite platesnę iš dviejų
guma padengtų paspaudimo plokštelių,
įrengtų po išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2. Norėdami iki galo atidaryti bagažinės
dangtį, pakelkite išorinę rankeną.
Nuotolinio valdymo raktelio (p. 160)
mygtuku galima išjungti atskirai vien bagažinės
dangčio signalizaciją* ir atrakinti bagažinę.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius (p. 162) nustoja mirksėti: tai reiškia, kad
užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos* lygio, judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis yra atjungti.
178
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Atrakinus bagažinės dangtį 2 nuotolinio valdymo raktelio paspaudimais
arba atidarius iš automobilio salono,
automobilis automatiškai neužrakinamas, nes būna atidarytas bagažinės
dangtis: jį reikia uždaryti ranka.
•
Uždarius bagažinės dangtį arba bagažinės duris, jie atsirakina ir signalizacija
neįsijungia – vėl juos užrakinkite ir signalizaciją įjunkite nuotolinio valdymo
pultelio
mygtuku.
06 Užraktai ir signalizacija
Automobilio atidarymas iš vidaus
Užrakinimas / atrakinimas – degalų
bako atlankas
Degalų bako atlankas atrakinamas nuotolinio
valdymo raktelio (p. 160) atrakinimo mygtuku
).
(
Degalų bako atlankas lieka atrakintas, kol
automobilis galiausiai užrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo
). Jei automobilis užrakinamas
mygtuką (
važiuojant arba salone esančiais mygtukais,
degalų bako atlankas lieka atrakintas.
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Kaip atidaryti bagažinės dangtį:
–
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką (1).
> Užraktas atleidžiamas ir bagažinės
dangtis atidaromas kelis centimetrus.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
–
Spauskite nuotolinio valdymo raktelio
.
(p. 164) užrakinimo mygtuką
> Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje
esantis užrakto indikatorius. Tai reiškia,
kad automobilis yra užrakintas ir
įjungta signalizacija*.
Degalų pildymo atlanko užrakinimo funkcija
vykdoma kartu su berakte sistema ir centrinio
užrakto atrakinimo bei užrakinimo komandomis.
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas (p. 305)
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 306)
Visiško užrakinimo sistema*
Visišo užrakinimo sistema13 reiškia, kad visų
durelių rankenos mechaniškai atjungiamos,
todėl durelių negalima atidaryti iš vidaus.
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama
nuotolinio valdymo rakteliu (p. 160) , ji įsijungia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po
to, kai užrakinamos durelės.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias
dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 167).
ĮSPĖJIMAS
06
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje,
kad nekiltų pavojus užsirakinti.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 174)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
179
06 Užraktai ir signalizacija
||
dėmesį, kad tuo pačiu metu išjungiami
signalizacijos judesio bei pokrypio jutikliai*.)
Laikinas išjungimas
PASTABA
•
Kitą kartą užvedus variklį, sistema atstatoma į
nulinę padėtį ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas pranešimas Užraktai ir
signalizac. Visa apsauga, tuo metu visiško
užrakinimo sistema ir signalizacijos judesio
bei pokrypio jutikliai vėl įjungiami.
• Ask when exiting: Kiekvieną kartą išjunĮjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
MY CAR
OK MENU
gęs variklį, vairuotojas turi atsakyti į klausimą Activate Reduced Guard until
engine has started again?.
Jei saugių užraktų funkcija išjungiama
–
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
06
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet
saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti
per meniu sistemą MY CAR. Meniu sistemos
išsamų aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
MY CAR galima pasirinkti vieną šių parinkčių:
• Activate once: Jungtiniame prietaisų
skydelyje rodoma Užraktai ir signalizac.
Sumažinta apsauga ir išjungiama
visiško užrakinimo sistema užrakinus
automobilį, tik šį kartą. (Atkreipkite
13
180
Tik kartu su signalizacija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobiliui užrakinti spustelėkite OK/
MENU (atminkite, kad signalizacijos judesio ir pokrypio jutikliai* taip pat yra išjungiami.)
> Kitą kartą užvedus variklį, sistema
atstatoma į nulinę padėtį ir jungtiniame
prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas Užraktai ir signalizac. Visa
apsauga, tuo metu visiško užrakinimo
sistema ir signalizacijos judesio bei
pokrypio jutikliai vėl įjungiami.
Jei užrakinimo sistema nekeičiama
–
Spauskite EXIT ir užrakinkite automobilį.
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada,
kai spyna nėra laikinai išjungta.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 173)
06 Užraktai ir signalizacija
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– rankinis suaktyvinimas
PASTABA
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Su durelių užraktais su apsauga nuo vaikų.
Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu
(p. 175).
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 168) ir juo pasukite
rankenėlę.
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– suaktyvinimas elektra*
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Įjungimas
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima
suaktyvinti / išaktyvinti visose raktelio padėtyse (p. 80), aukštesnėse nei 0. Suaktyvinti /
išaktyvinti galima praėjus iki 2 minučių nuo
variklio išjungimo, jei tik neatidarytos jokios
durelės.
06
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei 0 pultelio padėtį.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
181
06 Užraktai ir signalizacija
||
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, informaciniame
ekrane pateikiamas pranešimas
Galinis vaikų saugos užraktas
įjungtas ir šviečia mygtuko lemputė.
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo
metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus
suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
06
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 176)
Signalizacija
PASTABA
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl
šios priežasties signalizacija suveikia, jei
automobilis paliekamas su atidarytu langu
arba jei naudojamas salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba
bagažinės dangtis
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*)
•
automobilis pakeliamas arba velkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*)
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus. Jei ketinate naudoti
automobilio integruotą salono šildytuvą
(arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip, kad oras
necirkuliuotų salone aukštyn. Kitas būdas
– naudoti pažemintą signalizacijos lygį,
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 185).
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje yra triktis, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
182
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
06 Užraktai ir signalizacija
Suveikusios signalizacijos išjungimas
Signalizacijos lemputė
–
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 182) būseną.
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas (p. 183)
•
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 184)
Signalizacija – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacijos (p. 182) automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji
įsijungs automatiškai.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu (p. 160) (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi minutes neatidaromos
jokios durelės ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat
metu vėl užrakinamas.
Susijusi informacija
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus (p. 162).
Signalizacija – automatinis įjungimas
(p. 184)
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas
rodo signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo
raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir
nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
06
183
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija – automatinis įjungimas
Kai kurioms šalims skirtuose automobiliuose
atidarius ir vėl uždarius vairuotojo dureles, bet
neužrakinus automobilio po tam tikro laiko
įsijungia signalizacija (p. 182).
Susijusi informacija
•
Veikianti signalizacija (p. 184)
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Jei signalizacijos (p. 182) negalima išjungti
nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo
maitinimo elementas (p. 169), automobilį
galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį
užvesti tokia tvarka:
1. Atrakinkite kairiąsias priekines dureles išimama raktelio geležte (p. 173).
> Suveikia signalizacija, pradeda mirksėti
posūkių žibintai ir pasigirsta sirena.
06
2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į
degimo jungiklį.
> Signalizacija išjungta.
184
Veikianti signalizacija
Suveikus signalizacijai (p. 182), pasigirsta
sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol
išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.
•
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol,
kol išjungiama signalizacija.
06 Užraktai ir signalizacija
Sumažintas signalizacijos saugos
lygis
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio
ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties
patvirtinimą rasite lentelėje.
Siekdami išvengti atsitiktinio signalizacijos
suveikimo (pvz., jei užrakintame automobilyje
lieka šuo, automobilį gabenant traukiniu ar
keltu), laikinai išaktyvinkite judesio ir pokrypio
jutiklius.
Šalis / regionas
Kinija
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES, Kinija
Honkongas
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikino
visiško užrakinimo sistemos išjungimo, žr.
Visiško užrakinimo sistema* (p. 179).
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija (p. 182)
Signalizacijos lemputė (p. 183)
Beraktė užrakinimo sistema („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 160)
ES
06
Korėja
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
185
VAIRUOTOJO PAGALBA
07 Vairuotojo pagalba
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma
funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai
kelio dangos būklei.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
•
•
•
•
•
•
1
•
Priekabos stabilumo pagalba* (TSA)
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
Praslydimo kontrolė
Ratams ėmus prasisukti ant paviršiaus, funkcija apriboja variklio galią, kad būtų išlaikytas
stabilumas ir trauka.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir
perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato
į nepraslystantį.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema
pavara slidžia kelio danga.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Praslydimo kontrolė
CTC (Corner Traction Control) kompensuoja
priekinių ratų slydimą ir leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo į greitkelį posūkyje greitai pasiekti eismo greitį.
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Vairavimo rekomendacija – DSR
DSR (Driver Steering Recommendation)
padeda vairuotojui sukti vairą reikiama kryptimi, kai sumažėja trauka arba įsijungia ABS
sistema.
Pagrindinis DSR funkcijos vaidmuo – pradėjus automobiliui slysti padėti vairuotojui sukti
vairą reikiama kryptimi.
DSR įsijungia, paveikdama vairą nedideliu
sukimo momentu ta kryptimi, kuria automobilis turi judėti, kad būtų palaikoma / pasiekiama maksimali įmanoma trauka ir stabilizuojamas automobilis.
Priekabos stabilizavimo sistema* – TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 318) funkcija skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos
autotraukinį, jei priekaba pradeda svyruoti į
šonus. Papildomos informacijos rasite Važiavimas su priekaba (p. 312).
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Traukos kontrolės sistema
Vairavimo rekomendacija – DSR
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija išjungiama.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 188)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 189)
07
Trailer Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
187
07 Vairuotojo pagalba
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali
parinkti režimą Sport, kuris
leidžia važiuoti aktyviau.
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio pedalas, vairo
judesiai ir posūkių įveikimas
yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia
posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš
įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,
ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba
važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu
ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
Režimas Sport parenkamas taip:
07
188
Sport režimas pasirenkamas meniu sistemoje
MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 114).
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu,
kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC
sistema vėl veiks normaliu režimu.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 187)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 189)
•
MY CAR (p. 114)
07 Vairuotojo pagalba
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje pateiktas pranešimas. Perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
ir
07
}}
189
07 Vairuotojo pagalba
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
Susijusi informacija
07
190
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 187)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 188)
07 Vairuotojo pagalba
Kelio ženklų informacija (RSI)
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius kelio ženklus jis pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius kelio ženklus jis pravažiavo. Funkcijos
veikimas aprašomas toliau.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 191)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 193)
Perskaitomų su greičiu susijusių2 ženklų pavyzdžiai.
Kelio ženklų informacijos funkcija suteikia
informacijos apie esamą greitį, automagistralės pradžią / pabaigą ir draudimą lenkti. Jei
pravažiuojama ir pro automagistralės (kelio)
žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka rodyti
pastarąjį.
2
3
Įrašyta greičio informacija3.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti
rodomas draudimo lenkti
ženklas (kur yra).
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: iliustracijose pateikiami tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
191
07 Vairuotojo pagalba
||
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas
tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo
papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Visų apribojimų pabaiga.
ženklo žyme.
Kai kurie greičio apribojimai
taikomi, pvz., tik tam tikroje
kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją
vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo
ženklu pateikiamo papildomo
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomų ženklų pavyzdžiai3.
Autostrados pabaiga.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol
galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
07
3
192
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose
rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
Papildomo ženklo žymė,
pateikiama kaip tuščias
rėmelis po jungtinio prietaisų
skydelio leistino greičio
ženklu, reiškia, kad RSI
aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija, susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
07 Vairuotojo pagalba
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas
viršijamas 5 km/h (3 myl./val.)ar daugiau. Šis
įspėjimas realizuojamas laikinai sumirksint
galiojančio maksimalaus greičio ženklui, kai
šis greitis yra viršijamas.
Kaip suaktyvinti greičio įspėjimą:
•
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų
skydelyje funkciją galima išjungti.
Suraskite funkciją meniu sistemoje MY
CAR MY CAR (p. 114), pažymėkite
Speed alert (Speed Alert) ir grįžkite su
EXIT.
Susijusi informacija
Kelio ženklų informacija (RSI) (p. 191)
Kaip išjungti RSI funkciją:
•
•
•
•
MY CAR (p. 114)
Suraskite funkciją meniu sistemoje MY
CAR MY CAR (p. 114), nuimkite varnelę
nuo Road sign information (Road Sign
Information On) ir grįžkite su EXIT.
Greičio perspėjimo įjungimas /
išjungimas
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 193)
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius kelio ženklus jis pravažiavo. Funkcija
turi toliau nurodytų apribojimų.
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų
kaip ir žmogaus akis. Išsamiau apie tai skaitykite skirsnyje apie kameros jutiklio apribojimus (p. 235).
RSI funkcija neregistruoja ženklų, kuriuose
netiesiogiai pateikiama informacijos apie
galiojantį maksimalaus greičio apribojimą,
pvz., miestų (rajonų) pavadinimų.
Toliau pateikiama papildomų pavyzdžių, kas
gali sutrikdyti funkcijos veikimą:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Pasukti arba apgadinti ženklai
Paslėpti arba prastai išdėstyti ženklai
Ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija (RSI) (p. 191)
07
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 191)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
193
07 Vairuotojo pagalba
Greičio ribotuvas*
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Vairo klaviatūra ir jungtiniai prietaisų skydeliai,
skaitmeniniai ir analoginiai.
07
194
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* – darbo pradžia
(p. 194)
•
Greičio ribotuvas – laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu* (p. 196)
•
Greičio ribotuvas* – greičio viršijimo
pavojaus signalas (p. 197)
•
Greičio ribotuvas* – išaktyvinimas
(p. 197)
Greičio ribotuvas* – darbo pradžia
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Vairo klaviatūra ir jungtiniai prietaisų skydeliai,
skaitmeniniai ir analoginiai.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir suderinkite maksimalų
greitį.
Suaktyvinkite ir suderinkite maksimalų
greitį.
Pasirinktasis greitis
Pasirinktasis greitis
Greičio ribotuvas suaktyvintas
Greičio ribotuvas suaktyvintas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Vairuotojo pagalba
Įjunkite ir suaktyvinkite
Kai greičio ribotuvas suaktyvintas, jo
ženklas (6) rodomas jungtiniame prietaisų
skydelyje kartu su žyme (5) prie nustatyto
didžiausio greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1. Paspauskite vairo mygtuką
: bus įjungtas greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo greičio ribotuvo ženklas (6).
2. Kai automobilis važiuoja pageidaujamu
maksimaliu greičiu: Spaudinėkite vieną iš
vairo mygtukų
arba
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo maksimalaus greičio pasirodys
žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir į
atmintį įrašomas pasirinktas maksimalus greitis.
2. Slinkite mygtuku
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo maksimalaus greičio pasirodo žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir į
atmintį įrašomas pasirinktas maksimalus greitis.
Greičio ribotuvas* – greičio keitimas
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba
arba
.
ilgai paspaudžiant vairo mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą maks. greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Stovint
1. Paspauskite vairo mygtuką
tas greičio ribotuvas.
07
: bus įjung-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
195
07 Vairuotojo pagalba
Greičio ribotuvas – laikinas
išaktyvinimas budėjimo režimu*
Greičio ribotuvą (Speed Limiter) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja
greičio pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia
viršyti nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
–
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo budėjimo režimą:
–
Spauskite
.
> Žyma (5) jungtiniame prietaisų skydelyje keičia spalvą iš ŽALIOS į BALTĄ
(skaitmeninis) arba iš BALTOS į PILKĄ
(analoginis) ir vairuotojas gali laikinai
viršyti nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl
suaktyvinamas atleidus greičio pedalą
ir automobilio greitis tampa mažesnis
už pasirinktą arba įrašytą didžiausią
greitį – žyma (5) keičia spalvą iš BALTOS į ŽALIĄ (skaitmeninis) arba iš PILKOS į BALTĄ (analoginis) ir didžiausias
automobilio greitis vėl apribojamas.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas
. Žyma (5)
vieną kartą paspaudus
keičia spalvą iš BALTOS į ŽALIĄ (skaitmeninis) arba iš PILKOS į BALTĄ (analoginis) ir didžiausias automobilio greitis apribojamas dar kartą.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
Vairo klaviatūra ir prietaisų skydelis skaitmeniniai
ir analoginiai.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
07
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir suderinkite maksimalų
greitį.
Pasirinktasis greitis
Greičio ribotuvas suaktyvintas
196
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai
greitėti:
Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas įrašytas didžiausias greitis spalvota žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai
viršyti nustatytą didžiausią greitį – šį
kartą žyma (5) keičia spalvą iš ŽALIOS į
BALTĄ (skaitmeninis) arba iš BALTIS į
PILKĄ (analoginis).
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
07 Vairuotojo pagalba
Greičio ribotuvas* – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
pasirinktas maksimalus greitis. Apie tai vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu. Signalas
girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina
važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.
Greičio ribotuvas* – išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį: taip mažiau pavargstama
važiuojant greitkeliais ir ilgais, tiesiais vienodo
intensyvumo eismo keliais.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
Išdėstymas
–
.
> Jungtinio prietaisų skydelio (p. 194)
greičio ribotuvo ir nustatyto greičio
ženklai išsijungia. Pasirinktas ir įrašytas
greitis panaikinami iš atminties ir jų
negalima pratęsti.
mygtuku
Tada vairuotojas greičio pedalu gali
didinti greitį be apribojimo.
PASTABA
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), signalizacija aktyvinama
tik po 5 sekundžių su sąlyga, kad per
pastarąją pusę minutės nebuvo paspausarba
.
tas nė vienas iš mygtukų
Nuspauskite vairo mygtuką
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo4.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
07
4
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
197
07 Vairuotojo pagalba
||
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio ir (arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti
įrašytą greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 202)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu4.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
07
4
5
198
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be
greičio ribotuvo5.
07 Vairuotojo pagalba
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja į
atmintį įrašytu greičiu.
dus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas
ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio ribotuvu5.
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE
(be greičio ribotuvo) arba
(su greičio
ribotuvu).
>
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
5
Pasiekę pageidaujamą greitį, spustelėkite
arba
.
vairo mygtuką
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
07
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio
palaikymo sistemos nuostata nepakinta: atlei-
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
199
07 Vairuotojo pagalba
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
•
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį
N;
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Automatinis budėjimo režimas
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio ribotuvu6.
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be
greičio ribotuvo6.
•
Spauskite
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.
.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
07
•
•
6
7
200
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas ilgiau nei 1 minutę7.
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 202)
07 Vairuotojo pagalba
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– tęsti nustatytą greitį
Susijusi informacija
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 197)
(CC – Cruise Control) padeda vairuotojui
palaikyti pastovų greitį.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo
režimo (p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 202)
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio ribotuvu8.
Kaip vėl suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą iš budėjimo režimo:
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be
greičio ribotuvo8.
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žyma (5) ir
ženklas (6) pakeičia spalvą iš PILKOS į
BALTĄ: automobilis ima sekti paskutinį
įrašytą greitį.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
.
8
07
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
201
07 Vairuotojo pagalba
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– išaktyvinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC)*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto
pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Čia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones
automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais
keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio ribotuvu9.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be
greičio ribotuvo9.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama mygtuku ant vairo (1) arba išjungiant
variklį: įrašytas greitis panaikinamas iš atminties ir mygtuku
jo parinkti nebegalima.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
07
9
202
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 206) ir laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Radarui nustačius, kad
priekyje esantis automobilis važiuoja lėčiau,
greitis automatiškai adaptuojamas. Kai priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra išjungiama arba nustatomas jos
budėjimo režimas ir automobilis privažiuoja
per arti priekyje esančio automobilio, apie šį
mažą atstumą vairuotoją informuoja atstumo
perspėjimas (p. 218).
07 Vairuotojo pagalba
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties
pagelbiklis“ (p. 210).
10
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – pastovaus greičio palaikymo
sistemos funkcijų perjungimas (p. 212)
•
•
•
Radaro jutiklis (p. 213)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Funkcijų apžvalga10.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Klaviatūra ant vairo (p. 86)
Radaro jutiklis (p. 213)
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą
sudaro automatinės greičio kontrolės sistema
ir koordinuota intervalo sistema.
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 213)
07
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 215)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 216)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
07 Vairuotojo pagalba
||
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
07
Atstumą iki priešais važiuojančios transporto
priemonės iš esmės nustato radaro jutiklis.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir
jį stabdydama. Kai prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema naudoja stabdžius,
jie gali skleisti žemo dažnio garsą. Tai normalu.
11
12
204
ĮSPĖJIMAS
Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.
Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes
ji gali įstrigti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo
juosta) važiuojančią transporto priemonę
pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą
(p. 207). Jei radaro jutiklis priekyje neužregistruoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir
įrašytą greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis viršija įrašytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus
stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.
Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima
stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 213) , todėl stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali būti aktyvinta siekiant sekti kitą
transporto priemonę greičiu nuo 30 km/h11
(20 myl./val.) iki 200 km/h (125 myl./val.). Jei
greitis krenta žemiau 30 km/h (20 myl./val.)
„Queue Assist“ (p. 210) automobiliuose su automatine pavarų dėže gali veikti greičio intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
arba jei variklio apsukos tampa pernelyg
žemos, pastovaus greičio palaikymo sistema
perjungiama į budėjimo režimą, kuriuo automatinio stabdymo funkcija neveikia: vairuotojas turi palaikyti saugų atstumą iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40
% automobilio stabdymo galios.
1. Įspėjimo apie susidūrimą sistemos įspėjamoji
lemputė ir įspėjamasis garsas12.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet įjungiama Įspėjimo apie susidūrimą sistemos
07 Vairuotojo pagalba
(p. 228) įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis signalas, atkreipiantis vairuotojo
dėmesį į tai, kad reikia imtis neatidėliotinų
veiksmų.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti
įspėjimo lemputę.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos (p. 202) ir ant vairo įrengtos klaviatūros naudojimas priklauso nuo to, ar automobilyje įdiegtas greičio ribotuvas (p. 194)13.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko radaro jutiklis. Todėl
įspėjimo gali ir nebūti, arba jis gali atsirasti
esant tam tikram gaišties laikui. Nelaukite
įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Jai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kuomet yra važiuojama stačia nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia
būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
07
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
13
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
205
07 Vairuotojo pagalba
||
Žalia žyma ties įrašytu greičiu (BALTA =
budėjimo režimas).
Laiko atstumas
ACC aktyvi, kai ženklas yra ŽALIAS (BALTAS = budėjimo režimas).
Laiko atstumas
ACC aktyvi, kai ženklas yra ŽALIAS (BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj. arba budėjimo režimas.
07
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
Žalia žyma ties įrašytu greičiu (BALTA =
budėjimo režimas).
206
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 208)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Kaip įjungti ACC:
•
Paspauskite vairo mygtuką
– panašus
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame
prietaisų skydelyje (8), informuodamas,
kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu (p. 208).
Kaip suaktyvinti ACC:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, spustelėkite
arba
.
vairo mygtuką
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą
greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš
BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą
greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas
kitos transporto priemonės
ženklas.
07 Vairuotojo pagalba
Tuo pat metu pažymimas
greičio intervalas:
•
didesnis greitis su ŽALIA žyma – tai
suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios
transporto priemonės greitis.
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija
užblokuojama ir išaktyvinama. Norint
įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti
nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 216) rodoma Prisit. autop.
negal..
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Pasukite vairo mygtukų rinkinio reguliavimo ratuką (arba naudokitės mygtukais
/ , jei automobilyje nėra greičio ribotuvo).
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai.
07
Atminkite, kad nustačius trumpą laiko intervalą, vairuotojas turės labai mažai laiko sureaguoti ir imtis atitinkamų veiksmų, jei kartais
kelyje nutiktų nenumatytų įvykių.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
207
07 Vairuotojo pagalba
||
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija
Distance Alert (p. 218).
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus,
gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės neleidžia
padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Pasiskaitykite išsamiau, kaip valdomas greitis
(p. 206).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
07
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Šis ženklas ir įrašyto greičio žyma
pakeičia spalvą iš ŽALIOS į BALTĄ.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
208
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
14
Nuspauskite vairo mygtuką
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas ilgiau nei 1 minutę14.
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
pavarų perjungimo svirtis perstumta į
padėtį N (automatinė pavarų dėžė)
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Papildomos informacijos rasite skirsniuose
„Greičio valdymas“ (p. 206) ir „Kitos transporto priemonės lenkimas“ (p. 209).
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 187). Jei kuri nors iš
šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai
išaktyvinama.
Automatinio išjungimo atveju pasigirsta signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas Prisit. autopilotas atšauktas.
Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti
greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;.
07 Vairuotojo pagalba
•
•
per žemos / aukštos variklio apsukos;
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
ACC gali padėti ir darant lenkimo manevrą.
pernelyg įkaista stabdžiai
Kai automobilis seka kitą transporto priemonę
ir vairuotojas posūkio signalu praneša apie
planuojamą lenkimo manevrą16, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema trumpai
padeda pagreitinti automobilį link priekyje
važiuojančios transporto priemonės.
greitis nukrito žemiau 30
(20 myl./val.).
km/h15
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos
užstotos).
Papildomos informacijos apie ženklus, pranešimus ir jų reikšmę rasite skirsnyje „Ekrane
pateikiami ženklai ir pranešimai“ (p. 216).
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu
spustelėjimu: parenkamas
vairo mygtuko
paskutinis įrašytas greitis.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
Išsamiau apie įvairius laiko intervalus (p. 207)
iki transporto priemonės priekyje.
Išsamiau apie greičio valdymą (p. 206).
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima
įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz.,
naudojamas posūkio žibintas, rodant
eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą
kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam
pagreitės.
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
.
Susijusi informacija
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
15
16
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Funkcija būna aktyvi virš 70 km/h
(43 myl./val.).
PASTABA
•
•
07
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
Netaikoma automobiliui su „Queue Assistant“: čia funkcija veikia iki visiško sustojimo.
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
209
07 Vairuotojo pagalba
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama trumpu vairo mygtuko
spustelėjimu. Tokiu atveju greitis ištrinamas ir
nebegalima.
jo pratęsti mygtuku
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Trumpai spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
pervedama į budėjimo režimą. Dar kartą
trumpai paspaudus, ji deaktyvinama. Tokiu
atveju greitis ištrinamas ir jo pratęsti mygtuku
nebegalima.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
PASTABA
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia 30 km/h
(20 myl./val.).
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra papildyta pagalbos spūstyje funkcija
(ji dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
Išplėstas greičio intervalas: ir iki 30 km/h
(20 myl./val.) bei automobiliui stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
Norint suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti
uždarytos ir vairuotojas turi segėti saugos
diržą.
Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų
dėžė, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio
intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA
Norint suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą važiuojant iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu, atitinkamu atstumu
priekyje turi būti automobilis.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greitis yra 30 km/h (20 myl./val.).
Nors pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h,
mažesnio greičio pasirinkti negalima.
Sužinokite daugiau apie tai, kaip valdyti greitį
(p. 202) ir įvairius laiko intervalus iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės (p. 207).
07
Padidintas greičio intervalas
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei
sustojimo trukmė neviršija
maždaug 3 sekundžių. Jei priekyje esantis
automobilis nepradeda judėti per šį intervalą,
pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą (p. 208) su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi
ją vėl įjungti vienu iš šių būdų:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
arba
•
210
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuspauskite greičio pedalą.
.
07 Vairuotojo pagalba
>
Pastovaus greičio palaikymo sistema vėl
ims sekti priekyje važiuojantį automobilį.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant transporto priemonę
didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu
ir tiksliniam objektui priekyje pasikeitus į
stovinčią transporto priemonę, sistema
pastarąją ignoruoja ir parenka įrašytą
važiavimo greitį.
PASTABA
Pagalbos spūstyje funkcija gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai 4 minutes. Po to
stabdžiai atleidžiami.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje
„Automatinio stabdymo nutraukimas automobiliui stovint“.
Tikslinio objekto keitimas
•
Tai reiškia, kad stabdžiai yra atleidžiami ir
automobilis pradeda riedėti: vairuotojas turi
imtis atitinkamų veiksmų ir pats sustabdyti
automobilį, kad šis liktų nejudėti.
SVARBU
Saugaus atstumo iki kitos transporto priemonės palaikymo sistema gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai 4 minutes - po to
stabdžiai atsileidžia.
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Vairuotojas atkreipia į tai dėmesį keliuose
etapuose, didėjant intensyvumui:
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
1. Garso signalizacija (zvimbimas) ir tekstinis pranešimas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo
režimą:
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto
priemonei pasikeitus iš judančios į stovinčią,
sistema ima stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
pastovaus greičio palaikymo sistema
neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra
stovinti transporto priemonė ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
priekyje važiavęs automobilis pasuka į
šoną, pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo nutraukimas
stovint
Toliau nurodytais atvejais spūsties pagelbiklis
išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint:
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą.
2. Priekinio stiklo įspėjamoji lemputė pradeda žybsėti.
3. Prasideda staigus stabdymas.
Papildomos informacijos apie ženklus, pranešimus ir jų reikšmę rasite skirsnyje
Ekrane pateikiami ženklai ir pranešimai (p. 216).
Spūsties pagelbiklis atleidžia stabdžius ir yra
pervedamas į budėjimo režimą ir tokiais atvejais:
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
•
vairuotojas perjungia pastovaus greičio
palaikymo sistemą į budėjimo režimą;
•
įjungiamas stovėjimo stabdys.
07
pavarų perjungimo svirtis pervedama į
padėtį P, N arba R;
}}
211
07 Vairuotojo pagalba
||
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcijų
perjungimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
aktyvios pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklas:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
212
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC)
išjungiama 1–2 kartus paspaudžiant mygtuką
. Kitą kartą įjungus sistemą, suaktyvinama
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
Prisitaikanti kruizo
kontrolė
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 208)
Vienu mygtuko paspaudimu prisitaikančios
pastovaus greičio palaikymo sistemos (p. 202) prisitaikymo funkcija (tarpo
palaikymas) išaktyvinama: tada automobilis
tik palaikys nustatytą (įrašytą) greitį.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Nuolatinio greičio
palaikymo sistema
07
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą greitį.
•
Laikykite nuspaustą vairo mygtuką
:
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas ženklas pakis iš
į
.
>
Taip bus suaktyvinta pastovaus greičio
palaikymo sistema (CC).
07 Vairuotojo pagalba
Radaro jutiklis
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
•
Atstumo perspėjimas*
Prisitaikanti kruizo kontrolė*
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų
apsauga*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis
gali būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali
dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti
gedimas.
Susijusi informacija
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 213)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
•
Atstumo įspėjimas* (p. 218)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 213) turi tam tikrų apribojimų, pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos gebėjimas priekyje aptikti transporto
priemonę žymiai sumažėja tokiais atvejais:
•
priekyje važiuojančių transporto priemonių greitis žymiai skiriasi juo jūsiškio;
•
radaro jutiklis užblokuotas, pvz., dėl
smarkaus lietaus, patižusio sniego arba
kitokių sankaupų ant radaro jutiklio.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti
švarus.
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais kita transporto priemonė
neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei
tikėtina.
07
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti
neteisėtu pagal įstatymą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
213
07 Vairuotojo pagalba
||
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
ACC regos laukas.
07
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu
nutolusias transporto priemones (pvz.,
automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje
važiuojančių automobilių) aptinka per
vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
214
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių
kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti
grotelių priekyje.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
•
Atstumo įspėjimas* (p. 218)
07 Vairuotojo pagalba
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas Radar. blokuojamas Žr.
vadovą, tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 213) negali aptikti kitų priešais automobilį važiuojančių transporto priemonių.
Šis pranešimas nurodo, kad neveikia nei
Atstumo perspėjimo (p. 218), nei Įspėjimo
apie susidūrimą su automatiniu stabdžiu
(p. 228) funkcijos.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
215
07 Vairuotojo pagalba
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai –
laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS
Nustatytas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas (p. 208).
Ženklas yra ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Standartinė pastovaus greičio palaikymo sistema parenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm. padėtį,
kad įjungtų autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima suaktyvinti, kol nustatytas normalus
ESC režimas – žr. skirsnį „Stabilumo sistema“ (p. 187).
Prisit. autopilotas atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išaktyvinta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinti negalima.
Galimos priežastys:
•
•
07
216
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
Papildomos informacijos apie trikčių paiešką rasite skirsnyje „Trikčių paieška ir veiksmai“ (p. 215)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Vairuotojo pagalba
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus
ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (p. 197)
(CC): tekstiniame pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.
Skaitykite išsamiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 213).
A
B
Prisit. autopilotas Reikia
aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad automob. stovėtų + garsinis
įspėjimas + įspėjamoji lemputė priekiniame stikle +
„traukiantys“ stabdžiaiB
Automobilis stovi ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema atleis stabdžius, todėl automobilis gali greitai pradėti riedėti.
Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyjeB
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam
nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
•
•
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas
paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
Ženklai yra scheminiai.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (ACC)* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
217
07 Vairuotojo pagalba
Atstumo įspėjimas*
Atstumo įspėjimo funkcija (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h (20 myl./val.) greitį, jis reaguoja tik į
priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie priešinga kryptimi, lėtai judančias
ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR
(p. 114). Ją atvėrę, suraskite funkciją
Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas
iki priekyje esančio automobilio tampa
mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė:
automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungta.
07
Oranžinė įspėjamoji lemputė17.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
17
218
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje,
norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.
Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia
viena lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
07 Vairuotojo pagalba
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinta
prisitaikanti pastovaus greičio valdymo sistema (p. 202).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (p. 203).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 219)
•
„Distance Alert“* – ženklai ir pranešimai
(p. 220)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 202) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 228), todėl
turi tam tikrų apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 218)
„Distance Alert“* – ženklai ir pranešimai
(p. 220)
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius
nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios
lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas
aptikti priekyje važiuojančias transporto
priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei
nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio
veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip
pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui
nei nustatytas.
07
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio
apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 213) ir Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas (p. 232).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
219
07 Vairuotojo pagalba
„Distance Alert“* – ženklai ir
pranešimai
skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama
dėl jos veikimo apribojimų (p. 219).
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų,
kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis (p. 213) būna užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke
stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Daugiau informacijos rasite Radaro jutiklis – apribojimai (p. 213).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 233) visiškai
arba iš dalies išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai.
07
220
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Vairuotojo pagalba
City Safety™
SVARBU
City Safety™ – tai funkcija, skirta padėti vairuotojui išvengti susidūrimo važiuojant spūstyje, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio
stokos galima padaryti avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą
Funkcija „City Safety™“ įsijungia važiuojant
iki 50 km/h (30 myl./val.) greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį,
jei gresia susidūrimas su priekyje esančiomis
transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba)
nusukti į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai
(p. 227)
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ nereaguoja į tas transporto
priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto
priemones ir motociklus arba žmones bei
gyvūnus.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai
vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau,
todėl ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis
kaip 15 km/h (9 myl./val.) – esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti
susidūrimo greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti stabdžio pedalą.
City Safety™ suprojektuota būti suaktyvinta
kaip įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
keisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja vien City Safety™ stabdymu,
anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
Niekada nelaukite, kol įsijungs City
Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą
atsakomybę, išlaikydamas tinkamą
atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria
avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie
susidūrimą funkcija su automatinio stabdžiu* (p. 228) , šios dvi sistemos viena kitą
papildo.
•
07
Susijusi informacija
•
•
•
•
„City Safety“™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – lazerinis jutiklis (p. 225)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
221
07 Vairuotojo pagalba
City Safety™ – veikimas
City Safety™ stebi eismą priešais automobilį,
naudodama priekinio stiklo viršutiniame krašte
įrengtą lazerinį jutiklį (p. 225). Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety™
automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija
15 km/h (9 myl./val.), tuomet „City Safety™“
sistema viena pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali
padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h (9 myl./val.).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ – tai funkcija, skirta padėti vairuotojui išvengti susidūrimo važiuojant spūstyje, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio
stokos galima padaryti avariją.
Įjungta ir išjungta
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas (p. 227), informuojantis, kad funkcija
aktyvi (buvo suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis18.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val.
(3–9 myl./val.), „City Safety™“ gali padėti
visiškai išvengti susidūrimo.
07
City Safety™ (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši
funkcija yra neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali
atrodyti nepatogi.
18
222
•
•
•
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA
Funkcija City Safety™ suaktyvinama automatiškai, užvedus variklį.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti
sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio
dangtį arba priekinį stiklą gali perbraukti
lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 114). Užvedus variklį, šią funkciją
galima išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
07 Vairuotojo pagalba
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis (p. 225) skleidžia lazerio
šviesą, kai City Safety™ yra išjungiama
rankiniu režimu.
„City Safety“™ – apribojimai
City Safety™ sistemos jutiklio paskirtis –
aptikti automobilius ir kitas dideles transporto
priemones priešais automobilį bet kuriuo
paros metu.
Kaip vėl įjungti City Safety™:
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
•
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety™
veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz.,
gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko,
dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys
rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir
išjungiant, tik nurodykite parinktį Įj..
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 221)
„City Safety“™ – apribojimai (p. 223)
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai
(p. 227)
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni
priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės
apsauginės grotelės.
City Safety™ jutiklis matuoja, kaip atspindima
lazerio šviesa. Jutiklis negali aptikti objektų,
kurių atspindėjimo geba yra maža. Paprastai
galinės automobilio dalys gerai atspindi
šviesą dėl registracijos numerio ir galinių
šviesų reflektorių.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl City Safety™ gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose ABS19 ir ESC20 sistemos užtikrins
geriausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
19
20
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
Važiuojant automobiliu atbuline eiga, City
Safety™ laikinai išaktyvinama.
Funkcija „City Safety™“ neįjungiama važiuojant lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios
priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai
link priekyje esančio automobilio artėjama
labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety™ nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja
ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety™ padėjo išvengti susidūrimo
su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti iki 1,5 sekundės. Jei automobilis stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė
juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios
transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje įrengta mechaninė pavarų
dėžė, City Safety™ sustabdžius automobilį
variklis išsijungia, nebent vairuotojas prieš tai
sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07
}}
223
07 Vairuotojo pagalba
||
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad priekinio stiklo sritis
priešais lazerinį jutiklį (p. 225) būtų
neapledėjusi ir nepadengta sniegu ar
nešvarumais. Jutiklio vieta iliustruojama City Safety™ – veikimas (p. 222).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant
priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali
viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais lazerinį
jutiklį yra užterštas
arba apledėjęs ar
apsnigtas.
Nuo priekinio
stiklo priešais
lazerinį jutiklį
nuvalykite nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra
blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio langelį yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų
išdaužtų duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą,
reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Jutiklio vieta iliustruojama City
Safety™ – veikimas (p. 222).
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios
taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas (p. 227) Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti
priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. „City Safety“™ neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl
vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą
ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
07
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas
šis pranešimas.
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to
reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu,
kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir
montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Susijusi informacija
•
•
•
224
•
City Safety™ (p. 221)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
07 Vairuotojo pagalba
„City Safety“™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ sistemoje yra jutiklis, kuris skleidžia lazerio šviesą. Trikties atveju arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Naudojantis
lazeriniu jutikliu, būtina laikytis nurodytųjų
instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai, susiję su lazeriniu
jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka
FDA (JAV Maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Laser
Notice No. 50“ nuo 2001 m. liepos 26 d.
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį
(kuris skleidžia nematomą lazerinę
spinduliuotę) mažesniu nei 100 mm
atstumu su vaizdo didinimo optika,
pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba
panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą
ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį
autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų,
išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui
parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja
ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis
jutiklis atitinka lazerio 3B klasę, kaip
nurodyta standarte IEC 60825-1.
3B klasės lazeris nėra saugus akims,
todėl kelia susižalojimo pavojų.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Divergencija (horizontali x vertikali)
•
•
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.
Impulso trukmė
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra
įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
33 ns
28° × 12°
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke
apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
•
07
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio
stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti
atjungta.
}}
225
07 Vairuotojo pagalba
||
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma
tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po
to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis
nustatomas į padėtį II (p. 81) net ir
tada, kai variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
07
226
City Safety™ (p. 221)
07 Vairuotojo pagalba
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai
Veikiant sistemos „City Safety“ (p. 221)™
automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame
ŽenklasA
prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų (p. 227) ir gali būti pateiktas teksto
pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvir-
tinti trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant
posūkių rodiklių svirtelės.
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Pasiskaitykite apie lazerinio jutiklio ribotą veikimą.
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ neveikia.
•
A
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 221)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
07
227
07 Vairuotojo pagalba
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Du sistemos lygiai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali būti dviejų variantų:
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais,
kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas21 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais,
automobilis automatiškai nestabdomas, todėl
vairuotojas turi stabdyti pats.
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
SVARBU
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su
automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.
07
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu,
anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.
21
228
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 230)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 232)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 235)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 237)
07 Vairuotojo pagalba
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1 – Įspėjimas apie susidūrimą
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti
priešais automobilį stovinčius ar ta pačia
kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus
arba transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu
įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo
funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo siekiant sumažinti susidūrimo
greitį arba jei tokio stabdymo pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas stabdymas gali
įvykti labai vėlai arba vienu metu.
2 – Stabdymo pagalba
Funkcijų
apžvalga22.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas
kilus susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis23
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu įvykdo tris procedūras tokiu
eiliškumu:
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Pagalba stabdant23
3. Automatinis stabdys23
Įspėjimo apie susidūrimą ir City
Safety™ (p. 221) sistemos papildo viena kitą.
22
23
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama
staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių
pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti
nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad
stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
07
3 – Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik sistemos 2 lygyje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
229
07 Vairuotojo pagalba
||
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei
rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir
„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie
susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Funkcija „mato“ tik dviratininkus iš galinės pusės,
kurie važiuoja ta pačia kryptimi.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia
tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės
apšviestos.
07
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų
stabdymą, vairuotojas turi visada
nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas
apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako
už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.
230
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Optimalus pavyzdys, kada sistema aptinka dviratininką: jei aiškūs jo ir dviračio kontūrai, jei jis
važiuoja tiesiai priešais automobilį, jo centrinėje
linijoje.
07 Vairuotojo pagalba
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, leidžiančią
identifikuoti dviratį, dviratininko galvą, rankas,
pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
•
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis
turi būti suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems skirtu dviračiu.
•
Funkcija gali dviratininkus aptikti tik tiesiai
iš galinės pusės (ne kampu iš galo ir ne iš
šono), jie turi važiuoti ta pačia kryptimi.
•
•
•
•
24
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė.
Ši funkcija neaptinka:
Prie dviračio turi būti pritvirtintas aiškiai
matomas ir patvirtintas24 atgal atsuktas
raudonos spalvos atšvaitas. Jis turi būti
sumontuotas bent 70 cm atstumu nuo
kelio paviršiaus.
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono
artėjantys dviratininkai.
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų
galinių raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio
priklausančio atstumo išlaikymą.
Dviratininkai, važiuojantys tariama pratęsta automobilio kairiojo arba dešiniojo
šono linija, gali būti aptikti per vėlai arba
neaptikti išvis.
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip
ir žmogaus akies.
Kad dviratininkai būtų aptinkami optimaliai, turi būti suaktyvinta funkcija City
Safety™, žr. City Safety™ (p. 221).
ĮSPĖJIMAS
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko
kūno arba dviračio dalių, funkcijos kamera
dviratininko neaptiks.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip
pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus
judėjimą.
Jei nesimato tam tikrų didelių kūno dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
Susijusi informacija
•
07
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Atšvaitas turi atitikti tos rinkos eismo priežiūros institucijos rekomendacijas ir sąlygas.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
231
07 Vairuotojo pagalba
||
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas,
kaip ir žmogaus akies.
•
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per MY CAR, naudojantis centrinio
valdymo pulto ekranu ir meniu sistema, žr.
MY CAR (p. 114).
Įspėjamųjų signalų įjungimas ir
išjungimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų
pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:
stambesnius daiktus nešančių
pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
07
Susijusi informacija
•
25
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant
susidūrimo pavojui25.
Galima pasirinkti, ar turi būti įjungti įspėjimo
apie susidūrimą sistemos garsinis ir vaizdinis
įspėjamieji signalai.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama
nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Šviesos ir garsinis signalai
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio
pėsčiųjų;
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir
meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 114).
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji
lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje)
patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai
apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės
šviesos taškus.
ĮSPĖJIMAS
•
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų
išjungti negalima.
Atlikite punkto Collision warning
paiešką meniu sistemos MY CAR (p. 114)
skiltyje Driver support system. Tada
pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos
žymėjimą.
07 Vairuotojo pagalba
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu
sistemos MY CAR(p. 114) srityje
Collision warning ir pasirinkite įjungti
arba išjungti funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo
suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
•
Suraskite punktą Warning distance
meniu sistemos MY CAR (p. 114) srityje
Collision warning ir pasirinkite Long,
Normal arba Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.
Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama
anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši
nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo
Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją
Short tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
26
PASTABA
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo
reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie
susidūrimą sistemą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja
vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši
funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Nuostatų patikrinimas
Reikiamas nuostatas galima valdyti centrinio
skydelio ekrane.
•
Atlikite paiešką meniu sistemoje MY CAR
(p. 114) ir suraskite Collision warning
srityje Driver support system.
Techninė priežiūra
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance
Alert“ (p. 218) laiko intervalą nustatę ties
4–5.
PASTABA
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas
Long, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio
sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią
žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kameros ir radaro jutiklis26.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, ant jų neturi būti
nešvarumų, ledo ar sniego. Juos reikia reguliariai nuplauti vandeniu su automobiliniu
šampūnu.
PASTABA
07
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
}}
233
07 Vairuotojo pagalba
||
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji
neveikia iki 4 km/h (3 myl./val.) greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis
įspėjamasis signalas gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet
reikia aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti
susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose
ABS ir ESC (p. 187) sistemos užtikrins
didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra
(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip
nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas
net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą
yra išjungiamas.
•
07
27
234
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai
spaudinėjami pedalai / sukinėjamas
vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi),
įspėjimai gali būti nepateikiami.
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras
arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti
pėsčiojo arba priekyje esančios transporto
priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus
aptinka ribotą diapazoną27 – ji gali duoti
efektyvius įspėjimus ir stabdyti pagal juos,
kai automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių
transporto priemonių aptikimo, įspėjimų
teikimo ir stabdymo funkcijos veikia, kai
transporto priemonės greitis nesiekia
70 km/h (43 myl./val.).
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias
transporto priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/h
(50 myl./val.).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja
tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 202).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,
tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą.
Tokiu atveju sistema pateikia įspėjimą vėliau ir
dėl to sumažėja bendras įspėjimų skaičius (žr.
07 Vairuotojo pagalba
skirsnį „Įspėjimo apie susidūrimą sistema –
veikimas“ (p. 232)).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus
atbulinės eigos pavarą.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link
priekyje esančio automobilio artėjama labai
lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai
ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali
būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai
sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis
lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei
automobilis stabdomas kai priekyje esanti
transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki
priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Kelio ženklų informacija (p. 191)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 239)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 242).
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į
žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir
esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms,
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas
gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas
ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas
funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl
atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali
būti aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus
variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai
reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir
negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto
priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
07
Driver Alert Control
Eismo juostos laikymo pagalba
Kelio ženklų informacija
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos,
stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies,
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
235
07 Vairuotojo pagalba
||
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
07
236
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą yra užterštas arba apledėjęs
ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo
priekinio stiklo
paviršiaus priešais
kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas
reiškia, kad kamera
veikia nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti.
Kartais kamera
neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą nuvalytas,
bet pranešimas
nedingsta.
Palaukti. Gali
užtrukti keletą
minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame
nuvalytų priekinį
stiklą kameros
dangtelio viduje rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
07 Vairuotojo pagalba
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr. Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas buvo
įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis (p. 235) laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
A
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
Radaro jutiklis (p. 213) būna užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke
stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
•
07
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai, atskirose rinkose ir automobilių modeliuose jie gali skirtis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
237
07 Vairuotojo pagalba
||
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
07
238
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Vairuotojo pagalba
Vairuotojo perspėjimo sistema*
„Driver Alert Control“ (DAC)*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams,
kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.
DAC paskirtis – atkreipti vairuotojo dėmesį, jei
jis pradeda vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jei
išsiblaško arba pradeda migti.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį
vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams keliams.
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 240).
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 244).
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite
reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir
neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija
65 km/h (40 myl./val.).
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų,
žr. Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 235).
Funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas
priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos
pusėse yra šoninės žymės.
Driver Alert System gali neveikti tam tikrose situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė
priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Susijusi informacija
•
•
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 239)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
jei kelio danga provėžuota.
DAC nėra pritaikyta eismui mieste.
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa
mažesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
jei pučia stiprus šoninis vėjas
Susijusi informacija
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja
keliu lygiai.
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra,
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju
sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl
šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema
įspėjo, ar ne.
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 239)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 240)
•
„Driver Alert Control“ (DAC)* – ženklai ir
pranešimai (p. 241)
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07
239
07 Vairuotojo pagalba
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia
apie tokią savo būklę.
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
įj. / išj
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 114):
•
•
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija „Driver Alert“ aktyvinama viršijus
65 km/h (40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol
greitis yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu (p. 241) Driver Alert Laikas
poilsiui. Tuo pat metu jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas
po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas
nepagerėja.
Įspėjamasis ženklas gali dingti:
07
240
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam
nuo alkoholio.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 239)
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 239)
07 Vairuotojo pagalba
„Driver Alert Control“ (DAC)* – ženklai
ir pranešimai
dymo pulto ekrane atskirais atvejais rodyti
ženklus ir teksto pranešimus.
Driver Alert Control – DAC (p. 239) gali jungtiniame prietaisų skydelyje arba centrinio val-
Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Apie kameros jutiklio apribojimus skaitykite Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio
apribojimai (p. 235).
Driver Alert sistema Reikia aptarnauti
A
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 239)
07
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 240)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
241
07 Vairuotojo pagalba
Eismo juostos laikymo pagalba*
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija yra
viena iš Driver Alert System sistemos funkcijų
– kartais ji dar vadinama LKA (Lane Keeping
Aid).
cija taip pat apie tai įspėja vairuotoją vairo
vibracija.
ĮSPĖJIMAS
LKA yra vairuotojo pagalbinė priemonė,
kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio
sąlygų.
Ši funkcija skirta naudoti automagistralėse ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose, siekiant
sumažinti riziką, kad automobilis atsitiktinai
neišvažiuotų iš savo juostos tam tikrose situacijose.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
07
Kamera aptinka nubrėžtas šonines kelio arba
eismo juostos linijas. Jei automobilis rengiasi
kirsti eismo juostos liniją, eismo juostos laikymo pagalbos funkcija aktyviai grąžina automobilį į juostą, taikydama nedidelį vairo
sukimo momentą.
Jei automobilis pasiekia arba kerta šoninę
liniją, eismo juostos laikymo pagalbos funk-
242
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas (p. 242)
•
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas (p. 244)
•
Eismo juostos laikymo pagalba – apribojimai (p. 245)
•
Eismo juostos laikymo pagalba – ženklai
ir pranešimai (p. 246)
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 239)
Eismo juostos laikymo pagalba –
veikimas
Galimos tam tikros eismo juostos laikymo
pagalbos (Lane Keeping Aid) funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi
greičio intervale 65–200 km/h
(40–125 myl./val.) keliuose, kurių eismo juostas skiriančios linijos aiškiai matomos. Funkcija yra laikinai išaktyvinama siauruose
keliuose, kur eismo juostos plotis nesiekia 2,6
metro.
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo
pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią
funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko
lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte įjungimo / išjun-
07 Vairuotojo pagalba
Įspėjimas su vairo vibracija
gimo mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju
funkcija valdoma iš automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 114). Tokiu atveju atlikite
šiuos veiksmus:
•
Suraskite Lane Keeping Aid ir pasirinkite
įjungti arba išjungti.
Be to, meniu MY CAR galima parinkti tokius
punktus:
•
Įspėjimas su vairo vibracija: Vibration
only, įjungti arba išjungti.
•
Aktyvusis vairavimas: Steering assist
only, įjungti arba išjungti.
•
Įspėjimas su vairo vibracija ir aktyvusis
vairavimas: Full function, įjungti arba
išjungti.
Aktyvusis vairavimas
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija
stengiasi išlaikyti automobilį tarp eismo juostas skiriančių linijų.
LKA įsikiša ir pasuka vairą.
Jei automobilis priartėja prie eismo juostos
kairiosios arba dešiniosios šoninės linijos ir
posūkio žibintas neįjungtas, automobilis grąžinamas atgal į eismo juostą.
LKA vairuoja ir perspėja vairo vibracija28.
Automobiliui kirtus šoninę liniją, eismo juostos
laikymo pagalba perspėja vairuotoją vairo
vibracija29. Tai nutinka nepriklausomai nuo to,
ar automobilis aktyviai nuvairuojamas atgal,
sistemai švelniai pasukant vairą.
07
28
29
Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.
Vairo vibracija gali skirtis: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus važiuojamosios kelio dalies liniją, tuo daugiau tvinksnių jaučiama.
}}
243
07 Vairuotojo pagalba
||
Dinamiškas posūkis
Eismo juostos laikymo pagalba –
veikimas
Eismo juostos laikymo pagalbos funkciją
papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
PASTABA
LKA laikinai išjungiama, kol būna įjungtas
posūkio signalas.
LKA įsijungia dešinėje pusėje.
LKA neįsijungia staigiame posūkyje.
Eismo juostos laikymo pagalba įsikiša ir
nuvairuoja automobilį nuo eismo juostas skiriančios linijos. Apie tai informuojama taip:
Tam tikrais atvejais eismo juostos pagalba leidžia automobiliui kirsti eismo juostas skiriančią liniją, nepradėdama aktyviai vairuoti automobilio ir neduodama įspėjimo. Šios situacijos pavyzdys – gretimos eismo juostos
panaudojimas kampui nukirsti, kai geras
matomumas.
•
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
LKA „pamato“ kitas ribines linijas.
Jei eismo juostos laikymo pagalba aktyvi ir
aptinka arba „mato“ eismo juostas skiriančias
linijas, LKA ženklas apie tai informuoja BALTOMIS linijomis.
07
•
244
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
RAUDONA atitinkamos pusės linija.
PILKA eismo juostas skirianti linija –
eismo juostos laikymo pagalba toje automobilio pusėje nemato linijos.
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
07 Vairuotojo pagalba
Eismo juostos laikymo pagalba –
apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalbos kameros
jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus
akis.
budėjimo režimą ir lieka jame, kol vairuotojas
nepradeda vėl vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
Papildomos informacijos rasite Įspėjimo apie
susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 235) ir (p. 233).
PASTABA
Atskiromis reikliomis sąlygomis LKA gali
susidurti su sunkumais, siekdama tinkamai
padėti vairuotojui: tokiu atveju rekomenduojama šią funkciją išjungti.
Tokių situacijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
kelio darbai
kelio dangos būklė žiemą;
prasta kelio dangos būklė;
itin sportiškas vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, ribotas matomumas.
Rankos ant vairo
07
Kad eismo juostos laikymo pagalba veiktų,
vairuotojas turi laikyti rankas ant vairo. LKA
nuolat tai stebi. Jei rankų ant vairo nėra,
rodomas tekstinis pranešimas, primenantis
vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį.
Jei vairuotojas nepaiso raginimo pradėti vairuoti, eismo juostos laikymo pagalba pereina į
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
245
07 Vairuotojo pagalba
Eismo juostos laikymo pagalba –
ženklai ir pranešimai
delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą
rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimų pavyzdžiai:
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Skaitykite apie kameros jutiklio apribojimus Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio
apribojimai (p. 235) ir (p. 233).
Lane keeping aid Reikia
aptarnauti
Sistema išjungta.
Lanne keeping aid
Nutraukta
LKA nustatyta į budėjimo režimą. LKA ženklo linijos rodo, kada funkcija vėl tampa aktyvi.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 242)
07
246
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
07 Vairuotojo pagalba
Parkavimo pagalbos sistema*
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Parkavimo pagalbos sistemos garsumo lygį
galima reguliuoti (sklindant garso signalui)
centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba
per automobilio meniu sistemą MY CAR (žr.
MY CAR (p. 114)).
Statymo pagalbos sistema yra dviejų
variantų:
•
•
Tik gale
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 250)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./
išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema
išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
Priekyje ir gale.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
ĮSPĖJIMAS
•
Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
247
07 Vairuotojo pagalba
||
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių
jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus
laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo
mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą
kliūtį.
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba
gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Parkavimo pagalbos sistemos ir CTA jutiklių įjungimas / išjungimas30.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio
tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai
automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso
atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje,
tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.
07
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė
ir dešinioji galinė dalys.
30
248
Šoninis įspėjimas, žr. „CTA (skersinio eismo perspėjimas)“ (p. 263)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą: kadangi jutikliai trumpam
neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 250)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 251)
07 Vairuotojo pagalba
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į
juos nereaguotų.
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Susijusi informacija
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo
iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis
signalas, informuojantis apie gale esančias
kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Važiuojant atbuline eiga, pvz., kai ant kablio
užkabinta priekaba, galinė statymo pagalba
automatiškai išjungiama, nes kitaip jutikliai
reaguotų į priekabą.
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 250)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 251)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktų kliūčių nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami ženklai.
Statymo pagalbos sistema automatiškai
suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje
esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių
garsiakalbių.
07
Priekinė automobilio statymo pagalbos sistema būna aktyvi iki 10 km/h (6 myl./val.).
Mygtuko lemputė įsijungia, informuodama,
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
249
07 Vairuotojo pagalba
||
kad sistema aktyvinta. Kai greitis yra mažesnis negu 10 km/val. (6 myl./val.), sistema vėl
įsijungia.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 247)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 250)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
07
250
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir
pateikiamas teksto pranešimas
Statymo pagalbos sistema: reikia
aptarnauti, vadinasi statymo pagalba
išjungta.
SVARBU
Kai kuriais atvejais, stovėjimo jutikliai gali
duoti klaidingus įspėjimo signalus dėl išorinių garso šaltinių, kurie skleidžia tokius
pačius ultragarso dažnius, kokiais veikia
pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
Susijusi informacija
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 247)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 251)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
07 Vairuotojo pagalba
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
Pagalbinės statymo sistemos kamera
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, suaktyvinama įjungus atbulinės eigos pavarą.
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
PASTABA
Statymo pagalbos sistemos jutiklius reikia
reguliariai valyti, kad jie gerai veiktų. Valykite
juos vandeniu ir automobiliniu šampūnu.
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
Susijusi informacija
Priekinio jutiklio vieta.
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 250)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline
eiga (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 247)
ĮSPĖJIMAS
•
Stovėjimo kamera yra pagalbinė priemonė ir, važiuojant atbuline eiga,
nepakeičia vairuotojo prisiimamos
atsakomybės.
•
Kamera turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
251
07 Vairuotojo pagalba
||
Funkcija ir veikimas
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai
yra normalu.
PASTABA
07
Ekrane matomi objektai gali būti arčiau
automobilio nei atrodo žiūrint į ekraną.
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros
sistema automatiškai perima rodinio kontrolę
ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur
252
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
automobilio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo pasukimo kampui. Taip lengviau
statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis
įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai
matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 254).
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai * (p. 247), grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant
atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste
pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės
eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes
nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h
(6 myl./val.) pirmyn arba 35 km/h (22 myl./val.)
atgal.
Orientacinės linijos
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos
orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.
PASTABA
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
šiek tiek blogesnė.
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio,
o ne priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu,
automobilio statymo kamera savaime
išsijungs.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo
negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač
aktualu esant prastam apšvietimui.
07 Vairuotojo pagalba
SVARBU
Nepamirškite, kad ekrane rodomas tik už
automobilio esantis plotas - atkreipkite
dėmesį į automobilio šonus ir priekį, kai
sukate vairą važiuodami atbuline eiga.
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Ribų linijos
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 254)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 255)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Spalvotos sritys (x 4, po vieną jutikliui) rodo
atstumą.
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip
pat darant posūkius.
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur
riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis
apie 3,2 m nuo buferio.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 247), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu
jutikliu spalvotomis sritimis indikuojamas
atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva
keičiasi iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę
ir raudoną.
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
253
07 Vairuotojo pagalba
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Parinktys*
Automobiliai su priekine kamera klimato skydelyje turi mygtuką CAM.
1. Paspauskite OK/MENU kai rodoma
kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su
įvairiomis parinktimis.
2. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti
taip:
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kablys
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma
numatyta kablio „trajektorijos“ pagalbinės
statymo linijos link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Mygtukų vieta gali skirtis priklausomai nuo kitos
įrangos variantų.
•
Pagrindinio šaltinio meniu31.
1. Vieną arba du kartus ilgai paspauskite
EXIT, kad pasiektumėte pagrindinio šaltinio meniu.
2. Įjunkite „Kameros“ parinktį su TUNE ir
paspauskite OK/MENU.
07
3. Tolesniame meniu: - Pasukite TUNE, kad
būtų parodytas pageidaujamos kameros
vaizdas, naudodami ir paspauskite OK/
MENU – ekrane parodomas esamas
kameros vaizdas.
31
254
Paspauskite CAM, kad būtų suaktyvinta
kamera – ekraneparodomas esamas
kameros vaizdas.
Kaip pakeisti atbulinės eigos ir priekinės
kamerų vaizdus:
•
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE.
Nuostatos keitimas
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama
įjungus atbulinę pavarą.
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
Žr. „Sensus Infotainment“ priedą, kur rasite papildomos informacijos apie meniu sistemą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar
kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu
rodyti negalima.
1. Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite OK/MENU.
2. Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
07 Vairuotojo pagalba
Priartinimas
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros
vaizdą galima priartinti:
•
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant,
grįš įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 255)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Dviračių laikikliai arba kiti automobilio priedai, montuojami ant automobilio galo, gali
užstoti kameros vaizdą.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors
atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo
dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis
plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik
kai jos visai priartės prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*
Aktyvioji statymo pagalba (PAP – Park Assist
Pilot) padeda vairuotojui pastatyti automobilį,
pirmiausia patikrindama, ar pakanka vietos ir
tada įvairuodama automobilį į tą vietą.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais
nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 254)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 247)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
On/Off mygtukas pateikiamas centriniame valdymo pulte.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
255
07 Vairuotojo pagalba
||
ĮSPĖJIMAS
PAP gali neveikti tam tikrose situacijose,
tačiau ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė už saugų automobilio vairavimą ir
tinkamą dėmesį aplinkai bei kitiems eismo
dalyviams, artėjantiems ar pravažiuojantiems automobilio statymo metu.
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais
nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir suka
vairą. Vairuotojas turi:
Susijusi informacija
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 256)
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
(p. 257)
•
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 258)
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
•
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
Aktyvioji statymo pagalba (PAP)* – ženklai
ir pranešimai (p. 260)
1. Funkcija ieško stovėjimo vietų ir jas
matuoja. Matavimo metu greitis negali viršyti 30 km/h (20 myl./val.).
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
07
256
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
stabdyti ir sustoti.
PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
32
33
vykdyti jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas;
Suaktyvintai PAP funkcijai turi netrukdyti
ABS32 arba ESC33. Šios funkcijos gali būti
suaktyvintos, pvz., važiuojant stačiu ir slidžiu nuolydžiu (žr. skirsnius „Kojinis stabdys“(p. 299) ir „Stabilumo sistema (ESC)“
(p. 187), kur pateikiama išsamesnės informacijos).
•
Prie automobilio neturi būti prijungta priekaba.
•
Greitis turi nesiekti 50 km/h (30 myl./val.).
PAP veikimo principas.
2. Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą
atbuline eiga.
3. Automobilis įvairuoja į vietą važiuojant pirmyn ir atgal.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
07 Vairuotojo pagalba
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
Vairuotojas informuojamas, kaip veikia PAP
paprastomis, aiškiomis instrukcijomis, pateikiamomis jungtiniame prietaisų skydelyje, tam
panaudojant grafinius elementus ir teksto pranešimus (p. 260).
PASTABA
Nepamirškite, kad sukant vairą automobilio statymo metu atitinkamose padėtyse
gali būti uždengiamos jungtiniame prietaisų skyde rodomos instrukcijos.
1 – Paieška ir matmenų patikra
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir suka
vairą. Vairuotojas turi:
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
vykdyti jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas;
stabdyti ir sustoti.
PASTABA
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad automobilį būtų galima statyti ir
vairuotojo gatvės pusėje:
•
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą: tokiu atveju automobilis bus statomas toje gatvės pusėje.
2 – Įvairavimas atbuline eiga
PAP funkcija atlieka stovėjimo vietos paiešką
ir patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai
erdvi. Atlikite šiuos veiksmus:
1. Aktyvinkite PAP, spustelėdami šį mygtuką ir nevažiuokite didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
2. Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir
būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
Įvairavimo atbuline eiga etapo metu PAP įvairuoja automobilį į stovėjimo vietą. Atlikite
šiuos veiksmus:
07
3. Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui ir teksto pranešimui, sustabdykite
automobilį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
257
07 Vairuotojo pagalba
||
1. Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra
ir įjunkite atbulinę pavarą.
2. Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
3. Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir
būkite pasiruošę sustabdyti automobilį,
kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
PASTABA
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai
sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite, kol vairas visiškai nustos suktis:
tik tada pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Automobiliui įvažiavus atbuline eiga į stovėjimo vietą, jį reikia ištiesinti ir sustabdyti.
1. Įjunkite pirmąją pavarą (arba pavarų svirtį
perveskite į padėtį D), palaukite, kol pradės suktis vairas ir tada lėtai važiuokite
pirmyn.
2. Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui ir teksto pranešimui, sustabdykite
automobilį.
3. Įjunkite atbulinę pavarą ir lėtai važiuokite
atgal, kol grafiniais elementais ir teksto
pranešimais jums bus nurodyta sustoti.
Pastačius automobilį, funkcija išjungiama
automatiškai ir grafiniais elementais bei
teksto pranešimu informuojama, kad automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
3 – Išsitiesinimas
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai
jutiklius naudoja PAP, o ne parkavimo
pagalbos sistema.
07
Susijusi informacija
•
•
258
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
apribojimai
PAP seka stabdoma:
07 Vairuotojo pagalba
•
•
•
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant 7 km/h (4 myl./val.);
jei vairuotojas paliečia vairą;
jei įjungiama ABS34 arba ESC35 funkcija,
pvz., ratui praradus sukibimą ant slidžios
kelio dangos.
Teksto pranešimas nurodo, kuriame etape
buvo sustabdyta PAP seka.
vairuotojas turi būti visada pasiruošęs imtis
reikiamų veiksmų. Be to, statant automobilį
reikia atminti keletą momentų:
•
Naudokite patvirtintas padangas36 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi
įtakos PAP gebėjimui statyti automobilį.
•
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių
esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai,
automobilio padangos ir ratlankiai gali
būti pažeisti į bordiūrus.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti
sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
•
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose gatvėse, o ne staigiuose vingiuose
ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia
pasirūpinti, kad PAP matuojant stovėjimo
vietą automobilis būtų jai lygiagretus.
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos
sniego grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
•
Siaurose gatvėse ne visada pavyksta rasti
statymo vietą, kadangi čia nepakanka
erdvės manevruoti. Tokiais atvejais sistemai padėsite, jei važiuosite kaip įmanoma
arčiau tos kelio pusės, kurioje norite
pastatyti automobilį.
•
Atminkite, kad statant automobilį jo priekis gali atsidurti priešpriešinio eismo
pusėje.
•
Atliekant automobilio statymo skaičiavimus, neįtraukiami objektai, esantys aukščiau jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties PAP gali įsukti į stovėjimo vietą
per anksti, todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo vietų - viena iš priežasčių gali būti tai,
kad jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai,
kurie skleidžia tokius pačius ultragarso
dažnius, kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
Būtina atminti
Vairuotojas turi nepamiršti, kad statymo
pagalbos sistema yra tik pagalba, o ne
neklystanti visiškai automatinė funkcija. Taigi,
34
35
36
•
SVARBU
Montuojant kitokio patvirtinto dydžio ratus
(ir pakintant padangų apskritimo ilgiui), gali
tekti atnaujinti PAP sistemos parametrus.
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
07
Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP
aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) – stabilumo ir traukos kontrolės sistema.
„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
}}
259
07 Vairuotojo pagalba
||
Techninė priežiūra
Aktyvioji statymo pagalba (PAP)* –
ženklai ir pranešimai
Jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti rodomos įvairios ženklų ir teksto kombinacijos su
kintančiu turiniu, o kartais gali būti pateikti
patarimai, kaip atlikti konkretų veiksmą.
Jei pranešimas nurodo, kad statymo pagalbos sistema išjungta, rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
PAP jutikliai įrengti bamperiuose:37 – 6 priekyje ir
4 gale.
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
Kad PAP funkcija veiktų tinkamai, jos jutikliai
turi būti reguliariai nuplaunami (p. 251) vandeniu ir automobiliniu šampūnu. Ši funkcija naudoja tuos pačius jutiklius kaip ir statymo
pagalba (p. 247).
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 255)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 251)
07
37
260
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BLIS
BLIS (Blind Spot Information System) – tai
funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui
važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi
yra kelios eismo juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės
esančiomis juostomis greitai artėjančias
transporto priemones.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
07 Vairuotojo pagalba
BLIS – veikimas
Išdėstymas
BLIS (Blind Spot Information System) – tai
funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui
važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi
yra kelios eismo juostos.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
BLIS lemputės vieta38.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS – veikimas (p. 261)
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai
(p. 265)
CTA* (p. 263)
Techninė priežiūra
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio
kampuose.
38
39
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti
spustelint mygtuką BLIS, esantį centriniame
valdymo pulte.
07
Kai kuriuose įrangos lygiuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu
atveju funkcija valdoma iš automobilio meniu
sistemos MY CAR39:
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Informacijos apie meniu sistemą rasite MY CAR (p. 114).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
261
07 Vairuotojo pagalba
||
•
Meniu Settings Car settings
pasirinkite Įj. arba Išj..
BLIS
Išaktyvinant / suaktyvinant BLIS, išsijungia /
įsijungia mygtuko lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas
keitimo patvirtinamas. Suaktyvinus sistemą,
vieną kartą mirkteli durelių skydelių indikatorių
lemputės.
Kaip išjungti pranešimą:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
•
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
automobilį lenkia kitos transporto priemonės;
•
prie automobilio greitai artėja kita transporto priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus automobilį, ima nepertraukiamai šviesti durelių skydelyje įrengta BLIS
lemputė. Jei vairuotojas įjungia posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje apie pavojų
informuoja veikianti BLIS lemputė, ši ima
mirksėti intensyvesne šviesa.
ĮSPĖJIMAS
Palaukite apie 5 sekundes: pranešimas
dings.
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
Kada veikia BLIS sistema
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline eiga.
Apribojimai
07
BLIS veikimo principas: 1. Riboto matomumo
zona. 2. Greitai artėjančių automobilių zona.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
262
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, BLIS išaktyvinama.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Susijusi informacija
•
•
BLIS (p. 260)
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai
(p. 265)
07 Vairuotojo pagalba
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti
apie skersai judantį eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 260).
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
•
Suraskite Cross Traffic Alert per BLIS ir
nuimkite varnelę: CTA funkcija išaktyvinama.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą važiuojant
atbuline eiga.
Kai CTA veikia
judančius automobilius, pvz., kai atbuline eiga
išvažiuojate iš stovėjimo vietos.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti automobilius. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
mažesnius eismo dalyvius, pvz., dviratininkus
ir pėsčiuosius.
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir suaktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinė
transmisijos pavara.
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
pasigirsta įspėjimo signalas: šis transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio priklausomai nuo to, iš kurios pusės
artėja objektas.
•
CTA papildomai įspėja įjungdama BLIS
lemputes.
•
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 247) srityje.
Apribojimai
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji
turi tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai
negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas /
išjungimas.
Automobiliuose su statymo pagalba (p. 247)
CTA funkciją galima atskirai išaktyvinti / suaktyvinti statymo pagalbos įjungimo / išjungimo
mygtuku.
Automobiliuose be statymo pagalbos mygtuko CTA funkciją galima valdyti per meniu
sistemą MY CAR (p. 114). Tai atliekama taip:
Sistemos CTA veikimo principas.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat
pradžių ir artėjančios transporto priemonės
aptinkamos tik kai būna itin arti:
07
CTA papildo BLIS funkciją, įspėdama apie
skersai jūsų atbulinei važiavimo krypčiai
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
263
07 Vairuotojo pagalba
||
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, CTA nebeaptiks pavojų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, CTA išaktyvinama.
SVARBU
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Techninė priežiūra
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
07
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali
būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
264
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
BLIS (p. 260)
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai
(p. 265)
07 Vairuotojo pagalba
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information
System)(p. 260) ir CTA (p. 263) funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti parodytas
ženklas su aiškinamuoju pranešimu. Laikykitės
pateiktų rekomendacijų.
Pranešimų pavyzdžiai:
Pranešimas
Paaiškinimas
CTA
IŠJUNGTA
CTA buvo išaktyvinta
rankiniu būdu. BLIS yra
aktyvi.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta
priekaba
BLIS ir CTA laikinai
išjungtos, kadangi prie
automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
•
Susijusi informacija
•
•
BLIS (p. 260)
CTA* (p. 263)
Reguliuojama vairo jėga*
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga
didėja, kad vairuotojui būtų užtikrintas didesnis vairavimo jautrumas.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai
atliekama per meniu sistemą MY CAR
(p. 114):
•
Šis meniu punktas nepasiekiamas kol automobilis juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį
laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą
tampa šiek tiek sunkiau.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
07
Susijusi informacija
•
MY CAR (p. 114)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
265
07 Vairuotojo pagalba
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazilija
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europos
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety /
2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
07
266
07 Vairuotojo pagalba
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų
Emyratai
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
Indonezija
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokas
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
07
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapūras
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
}}
267
07 Vairuotojo pagalba
||
Rinka
ACCA
BLISB
APPROVED
Pietų Afrika
✓
✓
A
B
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Susijusi informacija
•
07
268
Radaro jutiklis (p. 213)
Tipo patvirtinimas
TA-2009/163
✓
Taivanas
Ženklas
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*
Alkospyna* – funkcijos
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* – funkcijos (p. 270)
Perdavimo mygtukas.
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Įtampos indikatorius.
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 274)
PASTABA
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Alkospyna
aktyvinama automatiškai, atidarius automobilio dureles.
08
Susijusi informacija
•
•
270
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
•
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
•
•
Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 274)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – laikymas
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
Padėkite alkospyną į jos laikiklį.
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
viena iš pasirinkčių šioje lentelėje Alkotesterio rezultatas.
4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti
neperduotas automobiliui - tokiu atveju
paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.
5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į
laikiklį.
6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per
5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.
Nešiojamojo bloko laikymo vieta.
•
•
Atleiskite nešiojamąjį bloką, išskėsdami
viršutinį laikiklio ir alkospynos kraštą. Laikiklis yra lankstus: jis atleidžia alkospynos
fiksaciją.
Kai nešiojamasis blokas nenaudojamas,
laikykite jį laikiklyje: taip užtikrinsite
geriausią apsaugą. Sumontuokite nešiojamąjį bloką atgal laikiklyje, įspausdami jį
vidun.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – funkcijos (p. 270)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 274)
Alkotesterio antgalis.
Vairuotojo keitimo mygtukas.
Perdavimo mygtukas.
Įtampos indikatorius.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna
parengta naudoti.
2. Išimkite alkospyną iš laikiklio.
3. Atlenkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių
pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
271
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Alkotesterio rezultatas
Kontrolinė
lemputė (5) +
Rodyti tekstą
ekrane
Paaiškinimas
Žalia lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Užveskite variklį - alkoholio nenustatyta.
Geltona lemputė
+ Alkot. Testas
patvirtintas
Galima užvesti variklį nustatytas alkoholio
kiekis viršija
0,1 promilės, bet yra
mažesnis už galiojančią ribinę vertęA.
Raudona lemputė + Tikrinimas nepavyko
Laukti 1 minutę
ir bandyti vėl
Variklio užvesti negalima – nustatytas alkoholio kiekis viršija
galiojančią ribinę
vertęA.
A
Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,
kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna* –
būtina atminti (p. 272).
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje
be papildomo pūtimo į alkotesterį.
08
Susijusi informacija
•
•
272
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – funkcijos (p. 270)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti
Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 274)
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
Jei pasikeitė vairuotojas
Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui
būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes
spauskite vairuotojo keitimo mygtuką (2) ir
siuntimo mygtuką (3). Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo blokavimo režimą ir, prieš
užvedant variklį, reikia atlikti naują patikrinimą
alkotesteriu.
08 Užvedimas ir važiavimas
Kalibravimas ir priežiūra
Avarinė padėtis
Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise1 kas 12 mėnesių.
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
Iki perkalibravimo likus 30 dienų, jungtiniame
prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas
Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą.
Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant
apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.
Pranešimą galima panaikinti vieną kartą
paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu
atveju jis pats užges po maždaug 2 minučių,
bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima
panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą
autoservise1.
Šaltas arba karštas oras
Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti
naudoti alkospyną.
Temperatūra (°C)
1
Maksimalus šildymo laikas
(sekundės)
nuo +10 iki +85
10
nuo -5 iki +10
60
nuo -40 iki -5
180
PASTABA
Šią funkciją galima įjungti keletą kartų. Važiavimo metu rodomą klaidos pranešimą galima
panaikinti tik autoservise1.
Kritinės padėties funkcijos įjungimas
•
Visi suaktyvinimo su apylanka atvejai
registruojami ir įrašomi į atmintį, žr. Duomenų įrašymas (p. 21).
Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma
Alkotesteris Įjungtas apėjimas ir atstatyti
funkciją galima tik autoservise1.
Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius
klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus
veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos
pranešimas dingsta užrakinus automobilį.
Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama
arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise1.
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Alkotesteris
Įjungtas apėjimas ir variklį galima
užvesti.
Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po
to ją reikia atstatyti autoservise1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – funkcijos (p. 270)
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* – teksto žinutės (p. 274)
Aplenkimo funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo
Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę,
paskui Alkotesteris Įjungtas apėjimas
ir variklį galima užvesti.
08
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
273
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – teksto žinutės
Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su
tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant
variklį (p. 271), jungtinio prietaisų skydelio
ekrane gali būti papildomai pateikiama šios
informacijos:
08
274
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Galima vėl
užvesti
Variklis buvo išjungtas
trumpiau kaip 30 minučių
- galima įjungti variklį
neatliekant naujo patikrinimo.
Alkotesteris
Reikia aptarnauti
Susisiekite su autoservisuA.
Alkotesteris
Nėra signalo
Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu
mygtuku (3) arba atlikite
naują patikrinimą alkotesteriu.
Alkotesteris
Bandyti vėl
Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą
alkotesteriu.
Alkotesteris
Pūsti ilgiau
Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.
Alkotesteris
Pūsti silpniau
Pučiama per stipriai pūskite švelniau.
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Pūsti stipriau
Pučiama per silpnai pūskite stipriau.
Alkotesterio
pašild. Laukti
Nebaigta šildyti - sulaukite Alkotesteris Pūsti 5
sekundes pranešimo.
A
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Variklio užvedimas
Alkospyna* (p. 270)
Alkospyna* – funkcijos (p. 270)
Alkospyna* – laikymas (p. 271)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 271)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 272)
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio
valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP
ENGINE.
08 Užvedimas ir važiavimas
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 168)
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę
padėtį. Atminkite, kad jei automobilyje
įrengta alkospyna*, prieš užvedant variklį
reikės papūsti į alkotesterį. Papildomos
informacijos apie alkospyną rasite Alkospyna* (p. 270).
2. Iki galo nuspauskite sankabos pedalą2
(automobiliuose su automatine pavarų
dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo
jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis
būtų padėtyje 0, ypač – jei automobilyje
yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos
veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 80).
•
Raktelio padėtys (p. 80)
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
Beraktis užvedimas (beraktis
valdymas)*
Starterio variklis veikia tol, kol užsiveda variklis arba suveikia apsauga nuo perkaitimo.
Prireikus su berakte (p. 170) sistema užvesti
benzininį arba dyzelinį variklį, vadovaukitės jų
užvedimo procedūros 2–3 žingsniais.
Jei variklio nepavyksta užvesti
3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
Susijusi informacija
PASTABA
3. Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką ir po to jį atleiskite.
SVARBU
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio
valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
berakčio užvedimo ir užrakinimo funkcija
turi būti automobilio salone arba bagažinėje.
08
2
Jei automobilis juda, jam užvesti pakanka nuspausti mygtuką START/STOP ENGINE.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
275
08 Užvedimas ir važiavimas
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką
START/STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei
automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.
Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu
gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 367),
automobilio variklį galima užvesti, naudojant
srovę iš kito akumuliatoriaus.
Kaip išjungti variklį:
•
•
Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką - variklis išsijungia.
Jei automobilyje yra automatinė pavarų
dėžė, o pavarų perjungimo svirtis nėra
padėtyje P arba jei automobilis juda,
paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE du kartus arba paspauskite ir laikykite, kol variklis išsijungs.
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio
valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį3 ir nuspaudžiamas mygtukas
START/STOP ENGINE.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 80)
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 274)
Raktelio padėtys (p. 80)
Vairas (p. 86)
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros
sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys
(p. 80).
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus
įtampa yra 12 V.
08
3
276
Automobiliuose su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema nuotolinio valdymo raktelį pakanka turėti salone.
08 Užvedimas ir važiavimas
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu akumuliatoriumi.
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atsukite automobilio akumuliatoriaus
dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį.
6. Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
•
Variklio užvedimas (p. 274)
SVARBU
Norėdami užvesti automobilį, nenaudokite
jungčių, nes gali kilti kibirkščiavimo rizika.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine
tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo
laido gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto,
kuris prijungtas prie raudonojo laido.
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo
taško, pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
Susijusi informacija
08
277
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų dėžės
Mechaninė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Pavarų dėžės būna dviejų pagrindinių tipų:
mechaninės ir automatinės.
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį
priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per
klaidą įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate
pirmyn.
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 278)
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“
(p. 279) ir „Powershift“ (p. 283)
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų
dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto
pranešime pateikiamą rekomendaciją.
6 laipsnių pavarų dėžė gaminama dviejų versijų, kuriose skiriasi atbulinės pavaros vieta.
Žr. faktinę pavarų perjungimo schemą,
įspaustą ant pavarų perjungimo svirties.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo
nuspausti sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo
sankabos pedalo.
ĮSPĖJIMAS
278
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite
nuo neutraliosios padėties, N prieš perjungdami į R padėtį.
•
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui stovint.
Susijusi informacija
Pavarų perjungimo schema.
08
•
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - nepakanka
palikti automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 402)
•
Pavarų dėžės (p. 278)
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavaros perjungimo indikatorius*
Automatinė pavarų dėžė
Tam tikruose variantuose yra pavaros perjungimo indikatorius, kuris praneša vairuotojui,
kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar žemesnę
pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų
sąnaudos.
Automatinė pavarų dėžė su Geartronic skiriasi
nuo automatinės pavarų dėžės su „Powershift“ (p. 283), kadangi turi hidraulinį transformatorių, kuris perduoda variklio galią pavarų
dėžei. Ji veikia dviem skirtingais pavarų perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir
lėtas jos perjungimas.
Kai kuriuose variantuose siūloma pagalba –
indikatorius GSI (Gear Shift Indicator), kuris
informuoja vairuotoją, kada tinkamiausia
įjungti aukštesnę ar žemesnę pavarą siekiant
mažiausių įmanomų degalų sąnaudų. Tačiau,
atkreipiant dėmesį charakteristikas, pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos, gali
būti palanku keisti pavarą, esant didesniam
variklio greičiui.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis su
pavaros keitimo indikatoriumi.
Numeris rėmelyje reiškia esamą pavarą.
Analoginiame prietaisų skydelyje pavara ir indikatoriaus
rodyklės rodomos jungtinio
prietaisų skydelio centre.
Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninės pavarų dėžės
pavaros keitimo indikatorius.
Vienu metu šviečia tik vienas
žymeklis: jis centre įjungiamas tik normalaus važiavimo
metu.
Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą,
žymeklis apšviečia "+", o įjungus rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis apšviečia
"-" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).
4
Automatinė pavarų dėžė –
„Geartronic“*
Susijusi informacija
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 278)
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 279)
D: automatinio pavarų perjungimo padėtys. +/–:
rankinio pavarų perjungimo padėtys. S: sportinis
režimas, *.4
Jungtiniame prietaisų skydelyje pavarų svirties padėtis rodoma naudojantis šiomis indikacijomis: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 t. t.
08
Pavarų svirties pavarų perjungimo schema priklauso nuo variklio.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
279
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos
jungtinio prietaisų skydelio
dešinėje (vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis,
nurodantis esamą pavarų
perjungimo svirties padėtį).
Suaktyvinto sportinio režimo ženklas „S“
būna ORANŽINIS.
P – Stovėjimo padėtis
Pasirinkite P padėtį prieš užvesdami variklį
arba pastatę automobilį.
Kad būtų galima perjungti pavarų perjungiklį
iš padėties P, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į
padėtį II.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,
kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo
stabdį, žr. Stovėjimo stabdžiai (p. 301).
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje,
kad būtų galima automobilį užrakinti ir
įjungti signalizaciją.
08
280
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - automatinės
pavarų dėžės padėties P nepakanka, kad
automobilis stovėtų.
R – Atbulinės eigos pavara
Pavarų svirtį perjungiant į R padėtį, automobilis turi nejudėti.
N – Neutrali padėtis
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
svirčiai esant padėtyje N, būtinai įjunkite stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 81) turi būti
pasuktas į II padėtį.
D – Važiavimas
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant
pavarų svirtį iš R padėties į D padėtį, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+/-)
Automatinė pavarų dėžė Geartronic leidžia
vairuotojui perjungti pavaras rankiniu būdu.
Atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilis
stabdomas varikliu.
Pavarų rankinio perjungimo padėtis pasiekiama perjungiant svirtį į šoną iš padėties D ir
nustumiant į galinę padėtį „+/-“. Jungtinio
prietaisų skydelio ženklas „+/-“ pakeičia
spalvą iš BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje
parodomi skaitmenys 1, 2, 3 ir t. t. Jie atitinka
parinktą pavarą.
•
Pavarai paaukštinti stumtelėkite svirtį link
„+“ (pliuso) ir atleiskite svirtį. Ji grįš į neutralią padėtį tarp „+“ ir „–“.
arba
•
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą „+/-“
galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei vairuotojas pernelyg sumažins
greitį ar apsukas pagal atitinkamą pavarą.
Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo važiuojant ir
variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį
ties D.
08 Užvedimas ir važiavimas
PASTABA
PASTABA
Automatinis išaktyvinimas
Jei pavarų dėžė turi sportinę programą,
rankinis pavarų perjungimo režimas
įsijungs tik pervedus svirtį pirmyn arba
atgal, šiai esant padėtyje „+/-“. Tokiu
atveju jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pasikeičia iš S ir pradeda rodyti, kuri
pavara įjungta (1, 2, 3 ir t. t.).
Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po
kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja jungtiniame prietaisų skydelyje iš
esamos pavaros skaičiaus atgal į „D“ pakitusi indikacija.
Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju
mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma
varikliu.
Mentelės*
Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne
tik pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie
vairo.
Abi vairo mentelės.
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo: indikacija jungtiniame prietaisų
skydelyje pasikeis iš „D“ į skaičių, nurodantį
esamą pavarą.
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant
mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:
•
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link
vairo, ir atleiskite.
Mechaninis išaktyvinimas
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis esamą pavarą.
Ant vairo esančius pavarų perjungiklius
taip pat galima išaktyvinti mechaniniu
būdu:
•
Patraukite abu perjungiklius link vairo ir
laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas pasikeis į „D".
Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai
esant sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju
mentelės būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
281
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Geartronic – sportinis režimas (S)
Įjungus sportinį režimą, įsijungia
sportinės automobilio charakteristikos bei padidėja variklio greitis įjungus pavarą. Be to, automobilis greičiau reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą.
Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas
žemesnei pavarai – pavaros perjungimas į
aukštesnę yra užlaikomas.
Kaip suaktyvinti sportinį režimą:
•
Perstumkite pavarų svirtį į šoną nuo
padėties „D“ į galinę padėtį „+S–“: jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pasikeis iš D į S.
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti
sportinį režimą.
Geartronic – žiemos režimas
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties D į galinę
padėtį ties „+/–“: jungtiniame prietaisų
skydelyje ženklą D pakeičia skaičius 15.
2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus
pastumdami pavarų perjungimo svirtį link
„+“ (pliuso): jungtiniame prietaisų skydelyje indikaciją 1 pakeis 3.
08
3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva
greitinti.
5
282
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad
automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų
ratų variklio galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
naudojamas tada, kai reikia maksimalaus
pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, greičių dėžės kontrolės
programa turi apsauginį blokatorių, kuris
apsaugo nuo automatinio žemos pavaros
įjungimo.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
Jei automobilyje įdiegtas sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „S“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia,
kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią
ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 320).
Susijusi informacija
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 402)
•
•
Pavarų dėžės (p. 278)
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283)
08 Užvedimas ir važiavimas
Automatinė pavarų dėžė –
„Powershift“*
Automatinė pavarų dėžė Powershift perduoda
variklio judesio jėgą varantiesiems ratams per
dvigubus mechaninius sankabų diskus priešingai nei Geartronic, kuri naudoja hidraulinį
transformatorių.
pavarą (o ne trečią, kaip būna su
Geartronic).
Vilkimas
Modelio su pavarų dėže Powershift nederėtų
vilkti, nes pavarų dėžės pakankamas tepimas
priklauso nuo variklio veikimo. Jei vis tiek reikia vilkti (p. 320), maršrutas turi būti kaip
įmanoma trumpesnis, o velkama turi būti labai
mažu greičiu.
Jeigu nėra aišku, ar automobilyje sumontuota
pavarų dėžė Powershift, ar Geartronic, tai
galima patikrinti, perskaitant žymą ant pavarų
dėžės lipduko (po variklio gaubtu, Techninės
informacijos žymenys (p. 389)). Žymėjimas ”MPS6” reiškia Powershift. Priešingu
atveju sumontuota automatinė pavarų dėžė
Geartronic.
D: automatinio pavarų perjungimo padėtys. +/–:
rankinio pavarų perjungimo padėtys. S: sportinis
režimas, *.6
Pavarų dėžė „Powershift“ veikia taip pat ir turi
analogiškus valdymo elementus bei funkcijas
kaip ir automatinė pavarų dėžė „Geartronic“.
Viena išimtis yra „Geartronic – žiemos režimas“ (p. 279):
•
6
Powershift leidžia pajudėti ant slidžios
kelio dangos, rankiniu būdu įjungus antrą
Taip pat žr. svarbią informaciją, pateiktą
skirsnyje Vilkimas (p. 320).
Būtina atminti
Transmisijos dviguboje sankaboje įrengta
apsauga nuo perkrovos, kuri suaktyvinama,
jei ji pernelyg įkaista, pvz., jei automobilis ilgą
laiką įkalnėje laikomas vietoje greičio pedalu.
Transmisija taip pat gali perkaisti lėtai važiuojant spūstyje (10 km/h (6 myl./val.) arba
mažesniu greičiu) arba važiuojant įkalnėje su
prijungta priekaba. Pavarų dėžė vėsta automobiliui stovint, nuspaudus stabdžių pedalą ir
varikliui veikiant laisvąja eiga.
Perkaitimo spūstyje galima išvengti važiuojant
etapais:
•
Sustabdykite automobilį, nuspauskite
stabdžių pedalą ir palaukite, kol iki priekyje važiuojančio automobilio susidarys
pakankamas atstumas, tada pavažiuokite
šiek tiek pirmyn ir vėl perkelkite koją ant
stabdžių pedalo.
SVARBU
Automobiliui vienoje vietoje įkalnėje laikyti
naudokite įprastą stabdį ir nelaikykite automobilio spausdami greičio pedalą. Priešingu atveju gali perkaisti pavarų dėžė.
Pranešimas ir veiksmas
Tam tikrose situacijose jungtiniame prietaisų
skydelyje kartu su ženklu gali būti parodomas
tekstinis pranešimas.
Perkaitus transmisijai, automobilis ima drebėti
ir vibruoti, o jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo įspėjamasis ženklas ir pranešimas.
08
Pavarų svirties pavarų perjungimo schema priklauso nuo variklio.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
283
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
A
Pranešimas
Vairavimo būdas
Veiksmai
Įkaitusi pavarų dėžė Stabdyti
Sunku išlaikyti pastovų greitį, esant
pastoviam variklio sūkių dažniui.
Perkaito pavarų dėžė. Neleiskite automobiliui judėti, spausdami kojinį stabdį.A
Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
pastatyti Variklio neišjungti
Automobilio sukibimo jėga žymiai
padidėjusi.
Perkaito pavarų dėžė. Nedelsdami saugiai pastatykite automobilį.A
Pavarų dėžės aušin. Variklio
neišjungti
Negalima važiuoti dėl perkaitusios
pavarų dėžės.
Perkaito pavarų dėžė. Kad pavarų dėžė greičiau atvėstų:
Leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga įjungę pavarų perjungimo svirtį į N arba P padėtį, kol pranešimas dings.
Kad greičiau atauštų: leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga kai pavarų perjungimo svirtis nustatyta į N arba P padėtį, kol pranešimas dings.
Lentelėje pateiktos trys padidėjusio pavojaus
pakopos, jei perkaistų pavarų dėžė. Kartu su
tekstiniu pranešimu vairuotojas taip pat informuojamas, kad automobilio elektroninė sistema laikinai keičia važiavimo charakteristikas. Jei reikia, vadovaukitės tekstiniame pranešime (jei pateiktas) nurodytomis instrukcijomis.
PASTABA
Lentelėje pateikti pavyzdžiai nereiškia, kad
automobilis turi trūkumų; jie rodo, kad saugumo funkcija įjungta, siekiant apsaugoti
automobilio dalis nuo pažeidimo.
Jei įspėjimo ženklas, pateikiamas kartu su
tekstu Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
pastatyti Variklio neišjungti, yra ignoruojamas, pavarų dėžė gali labai įkaisti:
tokiu atveju, kad nesugestų sankaba,
galios perdavimas iš variklio pavarų dėžei
laikinai sustabdomas ir automobilis praranda varymo jėgą bei sustoja, kol pavarų
dėžė neatvėsta iki priimtino lygio.
Daugiau informacijos apie galimus tekstinius
pranešimus ir siūlomus sprendimus, susijusius su automatine pavarų dėže, rasite Pranešimai (p. 112).
Tekstinis pranešimas dingsta automatiškai,
atlikus veiksmą arba vieną kartą paspaudus
posūkio svirtelės mygtuką OK.
08
284
ĮSPĖJIMAS
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 279)
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 402)
08 Užvedimas ir važiavimas
•
Pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite
koją ant stabdžių pedalo.
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 81) turi būti
pasuktas į II padėtį.
Iškelkite kontūrinį intarpą iš skyriaus už
centrinio valdymo pulto ir suraskite spyruoklinį mygtuką, esantį skyriaus dugne.
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
Perveskite pavarų svirtį iš padėties P ir
atleiskite mygtuką.
G021351
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant,
ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis
šioje padėtyje užfiksuojamas.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys
yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl
išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia
perjungti iš P padėties, kad automobilį būtų
galima perstumti.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 81) turi būti
pasuktas į II padėtį.
Nuspauskite mygtuką ir palaikykite.
4. Grąžinkite daiktų dėklo intarpą atgal.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 279)
•
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283)
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį
galima stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir
D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
Stovėjimo padėtis (P)
08
Varikliui dirbant automobilis stovi:
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
285
08 Užvedimas ir važiavimas
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
Start/Stop*
Mechaninė arba automatinė
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri
suveikia, pvz., stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju
trumpam išjungiamas ir vėl užvedamas, kai
kelionė tęsiama toliau.
Atkreipkite dėmesį, kad funkcija Start/Stop
veikia skirtingai priklausomai nuo to, ar
pavarų dėžė mechaninė, ar automatinė.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 274)
Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo
Car Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija paskatino įdiegti kelias atskiras energijos taupymo funkcijas, viena kurių – „Start/
Stop“. Visų jų bendras tikslas – mažinti
degalų sąnaudas, kas savo ruožtu leidžia
mažinti emisiją.
Bendroji informacija apie Start/Stop
Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis ...
08
286
Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant varikliui automatiškai išsijungti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 274)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – funkcija ir jos
valdymas
Sąlygos
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop
suaktyvinama automatiškai.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama
automatiškai. Vairuotojas
apie funkciją įspėjamas
įjungimo / išjungimo mygtuko
ženklu, kuris įsijungia jungtiniame prietaisų skydelyje ir
įsijungiančia
įjungimo / išjungimo mygtuko
lempute.
Visos įprastos automobilio sistemos, pvz.,
apšvietimo, radijo ir kt. veikia kaip įprasta net
ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis –
kai kurių įrenginių funkcija būna laikinai apribota, pvz., klimato kontrolės sistemos ventiliatoriaus sukimosi greitis arba itin didelis
garso sistemos garsumas.
Automatinis variklio išjungimas
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi
būti patenkintos tokios sąlygos:
A
M/A
Automatinis variklio užvedimas
A
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią pavarą ir atleiskite sankabos
pedalą: variklis išsijungia automatiškai.
M
Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite automobilį ir laikykite koją ant
stabdžių pedalo: variklis išsijungia
automatiškai.
A
Sąlygos
M/
AA
Kai pavarų svirtis yra neutralioje
padėtyje:
M
1. Nuspauskite sankabos pedalą
arba spustelėkite greičio
pedalą: variklis užvedamas.
2. Įjunkite tinkamą pavarą ir
važiuokite.
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei ECO funkcija suaktyvinta,
variklis gali automatiškai
sustoti prieš automobiliui
visiškai sustojant.
Atleiskite stabdžių pedalą: variklis
automatiškai užsives ir bus galima
toliau tęsti kelionę.
A
Laikykite nuspaudę stabdžių
pedalą ir nuspauskite akseleratoriaus pedalą – variklis bus automatiškai užvestas.
A
Važiuojant nuo kalno papildomai
pasiekiama tokia parinktis:
Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai išjungiami automobiliui dar nesustojus,
atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.
•
Kai variklis išjungiamas automatiškai, jungtiniame prietaisų skydelyje
užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.
A
M+
A
Nukelkite koją nuo stabdžio ir
leiskite automobiliui pajudėti –
variklis automatiškai užsives,
kai automobilis pasieks įprastą
ėjimo greitį.
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
287
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Funkcijos Start/Stop išjungimas
Tam tikrais atvejais patartina
laikinai išjungti automatinę
funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.
Apie išjungtą funkciją informuoja iš
jungtinio prietaisų skydelio dingę
ženklai Start/Stop ir išsijungusi mygtuko lemputė.
Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito
suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo
pulteliu.
Pajudėjimo pagelbiklis (HSA)
Koją nuo stabdžio pedalo galima nukelti ir
stovint įkalnėje: tokiu atveju variklis užsives
automatiškai ir funkcija HSA (p. 286) (Hill Start
Assist) neleis automobiliui nuriedėti atgal.
08
288
Sistema HSA trumpam palieka slėgį stabdžių
sistemoje, kai vairuotojas nukelia koją nuo
stabdžių pedalo ir perkelia ant greičio pedalo,
kad nuvažiuotų po to, kai variklis būna automatiškai išjungtas. Laikinoji stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po poros sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio
pedalą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Start/Stop* (p. 286)
Variklio užvedimas (p. 274)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis ne visada išsijungia automatiškai.
Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais
atvejais:
Sąlygos
M/AA
nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio automatinio sustojimo automobilis nepasiekė apie 8 km/h
(5 myl./val.) greičio.
M+A
vairuotojas atsisegė saugos diržą;
M+A
akumuliatoriaus talpa nukrito
žemiau minimalaus leistino lygio;
M+A
variklis neįšilo iki normalios darbinės temperatūros;
M+A
lauko temperatūra nukrito žemiau
nulinės arba pakilo virš
maždaug 30 °C;
M+A
suaktyvinta priekinio stiklo šildymo elektra funkcija;
M+A
aplinka salone neatitinka iš anksto
nustatytų verčiųB, apie tai byloja
visu greičiu besisukantis ventiliatorius;
M+A
automobiliu važiuojama atgal;
M+A
08 Užvedimas ir važiavimas
Sąlygos
M/AA
Sąlygos
starterio akumuliatoriaus temperatūra nesiekia nulio arba yra pernelyg aukšta.
M+A
suaktyvintas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
spūsties pagelbiklis;
A
vairuotojas stipriau pajudina vairą;
M+A
A
išmetimo sistemos dalelių filtras
užsiteršęs – laikinai išjungta
Start/Stop funkcija vėl įjungiama
iš karto po automatinio valymo
ciklo (žr. Dyzelino suodžių dalelių
filtras (DPF) (p. 310)).
M+A
pavarų svirtis pervedama iš padėties D į S D arba „+/-“.
labai stati įkalnė;
M+A
prie automobilio elektros sistemos
prijungta priekaba;
M+A
variklio gaubtas atidarytasC.
M+A
A
B
C
D
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Automobilis su ECC.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos darbinės temperatūros.
A
atmosferinis slėgis nesiekia to,
kuris būna 1 500–2 500 metrų virš
jūros lygio aukštyje: esamas oro
slėgis kinta kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.
A
Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.
Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat
užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia sankabos pedalo (mechaninė pavarų
dėžė) arba nukelia koją nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė):
Sąlygos
M/AA
Start/Stop* (p. 286)
Jei langai ima rasoti.
M+A
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
Klimatas automobilio salone skiriasi nuo nustatytųjų reikšmiųB.
M+A
Jei laikinai staigiai išaugo energijos suvartojimas arba akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau apatinio
leistino lygio.
M+A
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
M+A
Variklio gaubtas atidarytasC.
M+A
Jei automobilis buvo automatiškai
sustabdytas visiškai nesustojant,
jis pradeda judėti arba šiek tiek
padidėja greitis.
M+A
Susijusi informacija
•
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 274)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
289
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Sąlygos
M/AA
•
•
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
Vairuotojo diržo sagtis atrakinama
pavarų svirčiai esant padėtyje D
arba N.
A
Judesiai vairuC.
A
•
Pavarų perjungiklis perstumiamas
iš padėties D į S padėtįD, R arba
„+/-“.
A
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
Vairuotojo durelės atidaromos
pavarų svirčiai esant padėtyje D:
pasigirsta dzingtelėjimas ir teksto
pranešimas informuoja, kad aktyvi
funkcija Start/Stop.
A
•
•
A
B
C
D
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada
užsiveda automatiškai.
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai neužvedamas šiais atvejais:
Sąlygos
Start/Stop* (p. 286)
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Automobilis su ECC.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis
būna automatiškai išsijungęs, nes jis gali
savaime užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite variklį įprasta tvarka,
spustelėdami mygtuką START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
08
290
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
•
Variklio užvedimas (p. 274)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
M/A
A
Jei be sankabos įjungiama pavara:
pateikiamas pranešimas, raginantis
vairuotoją įjungti neutralią pavarą,
kad būtų galima automatiškai
užvesti variklį.
M
Vairuotojas neapkraunamas.
M
Vairuotojas neprisisegęs saugos
diržo, pavarų svirtis yra padėtyje P
ir atidarytos vairuotojo durelės:
variklis turi būti užvedamas įprastu
būdu.
A
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Start/Stop* (p. 286)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
Variklio užvedimas (p. 274)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
08 Užvedimas ir važiavimas
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
Jei variklis automatiškai neužsiveda ir
užgęsta, atlikite šiuos veiksmus:
„Start/Stop“* – nuostatos
Automobilio meniu sistemoje MY CAR
(p. 114) yra pateikiama „Volvo“ sistemos
„Start-Stop“ įžanga ir rekomendacijos, kaip
vairuoti taupiai.
1. Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos
diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
2. Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3. Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas
tekstas Put gear in neutral.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 286)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 274)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
Variklio užvedimas (p. 274)
•
•
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
•
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
•
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 286)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
291
08 Užvedimas ir važiavimas
||
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
(p. 293)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
08
292
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
Teksto pranešimas
Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto pranešimus jungtiniame prietaisų skydelyje.
Tam tikrais atvejais funkcija
Start/Stop jungtiniame prietaisų skydelyje gali parodyti teksto pranešimus (kartu su šia indikatoriaus lempute). Pasi-
Ženklas
rodžius kai kuriems iš jų, rekomenduojama
atlikti tam tikrus veiksmus. Lentelėje toliau
pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Informacija / veiksmas
M/AA
Automat. Start/Stop funkcija
Reikia aptarnauti
Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
M+A
Autostart Veikia variklis + garsinis signalas
Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o
pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
Spausti užved. mygt.
Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku START/STOP
ENGINE.
Užvedimui spausti sankabos
pedalą
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.
M
Užvedimui spausti stabdžių ir
sankabos pedalus
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.
M
Užvedimui įjungti neutralią
pavarą
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite
neutralią pavarų svirties padėtį.
M
A
M+A
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
293
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
A
Pranešimas
Informacija / veiksmas
Užvedimui pasirinkti P arba N
Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį N arba P ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE.
A
Spausti užved. mygt.
Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką
START/STOP ENGINE, pavarų svirčiai esant padėtyje P arba N.
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta,
reikia kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
Susijusi informacija
•
•
Start/Stop* (p. 286)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 287)
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 274)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė (p. 291)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – nuostatos (p. 291)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 290)
08
294
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
M/AA
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo režimas ECO*
ECO7
yra naujoviška „Volvo“ funkcija, skirta
automobiliams su automatine pavarų dėže,
galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 %
(atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo stilių). Ši
funkcija suteikia vairuotojui galimybę važiuoti
aktyviau galvojant apie aplinką.
Bendroji dalis
Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli
klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima
atstatyti rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
ECO – eksploatacija
skydelyje ima šviesti ženklas ECO ir mygtuko
ECO- lemputė.
ECO funkcija įjungta arba išjungta
Apie išjungtą ECO funkciją
informuoja iš jungtinio prietaisų skydelio dingęs ECO
ženklas ir išsijungusi ECO
mygtuko lemputė. Funkcija
būna išjungta tol, kol ji vėl
suaktyvinama ECO mygtuku.
Eco Coast – veikimas
•
•
Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus pedalo.
•
„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti
išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.
•
Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas stabdymas varikliu.
•
Klimato kontrolės sistemos nustatymai –
kai kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti
arba veikia nepilnu pajėgumu.
7
Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia, kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl
automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius atstumus, išjungus variklį. Kai
vairuotojas atleidžia akceleratoriaus pedalą
pavarų dėžė automatiškai atjungiama nuo
variklio kurio greitis sumažinamas iki laisvųjų
apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.
ECO įjungimas ir išjungimas
ECO ženklas
ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį,
todėl ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą
užvedus variklį. Tam tikriems varikliams yra
išimčių. Vis dėlto tai lengva patikrinti, nes, kai
funkcija suaktyvinta, jungtiniame prietaisų
Ši funkcija skirta naudoti tikintis mažinti greitį,
pvz., pervažiuojant į mažesnio greičio apribojimo zoną.
„Eco Coast“ leidžia aktyviai vairuoti numatant
būsimus veiksmus: vairuotojas gali taikyti taip
vadinamą metodą "Pulse & Glide" ir maksimaliai apriboti stabdymą.
08
Nesiūloma su V40 CROSS COUNTRY su AWD.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
295
08 Užvedimas ir važiavimas
||
„Eco Coast“ ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos derinys kartu papildomai padeda mažinti
degalų sąnaudas. Pagal:
•
Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus variklį juo nestabdant = mažos
sąnaudos
ir
•
Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas išjungus variklį juo stabdant = minimalios degalų sąnaudos.
PASTABA
Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų
naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti naudoti Eco Coast kartu su
trumpais atstumais, išjungus variklį.
Išjungti Eco Coast
•
stačiose nuokalnėse, kad būtų galima
stabdyti varikliu.
•
prieš pradedant neišvengiamą lenkimo
manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.
Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo
varikliu galima taip:
•
•
•
•
Eco Coast įjungimas
Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus
akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
08
296
•
•
•
Mygtukas ECO suaktyvintas
•
Kelio nuolydis ne didesnis kaip
maždaug 6%.
Pavarų perjungiklis D padėtyje
Greitis maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) ribose
Daugiau informacijos ir nuostatų
Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina
išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų
pavyzdžiai:
Spauskite ECO mygtuką.
Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „S
+/-“ padėtį.
Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.
Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių
pedalą.
Eco Coast – apribojimai
Funkcija negalima, jei:
•
•
•
nuolatinio greičio palaikymo sistema
suaktyvinta
kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%.
pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant vairo menteles*
•
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros
•
pavarų perjungiklis pastumtas iš D į „S
+/-“ padėtį
•
greitis nepatenka į maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) intervalą.
Automobilio meniu sistemoje MY CAR yra
tolesnė informacija, susijusi su ECO koncepcija – žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS
(p. 114).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
08 Užvedimas ir važiavimas
Visų ratų pavara8 (AWD)*
Visų ratų pavara (AWD – All Wheel Drive) reiškia, kad automobilį varo visi keturi ratai. Ši sistema yra visada įjungta.
Susijusi informacija
•
Hill Descent Control (HDC) (p. 297)
Hill Descent Control (HDC)11
HDC funkciją galima palyginti su automatiniu
stabdymu varikliu. Jei atleisite akceleratoriaus
pedalą važiuodami nuo kalno, variklis stengsis
sumažinti laisvosios eigos apsukas ir taip
stabdys automobilį. Vis dėlto, kuo statesnis
nuolydis ir kuo daugiau pakrautas automobilis,
tuo greičiau mažėja automobilio greitis neatsižvelgiant į stabdymą varikliu: HDC tai kompensuoja automatinio stabdymo funkcija.
Bendroji informacija apie HDC
Funkcija padeda padidinti/ sumažinti greitį
stačiose nuokalnėse, nespaudžiant stabdžių
pedalo. Akceleratoriaus pedalo jautrumas
sumažėja ir tampa tikslesnis, kai pilnas
pedalo nuspaudimas sureguliuojamas variklio
greičio keitimui apribotame intervale. Stabdžių sistema pati įjungia stabdžius ir palaiko
nedidelį bei tolygų greitį, todėl vairuotojas gali
visą dėmesį skirti vairavimui.
AWD principas9.
Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp
priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus,
kurie geriausiai sukimba su kelio danga. Tai
užtikrina geriausią sukibimą ir neleidžia
ratams prasisukti. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
HDC funkcija ypač patogi važiuojant stačiomis nuokalnėmis, kai kelias nelygus ir slidus.
Pvz., nuleidžiant į vandenį laivą nuo priekabos.
Visų keturių ratų pavara didina vairavimo saugumą važiuojant per lietų, sniegą ar apledėjusiu keliu.
08
8 V40 CROSS COUNTRY
9 Iliustracija yra scheminė: detalės gali priklausyti nuo konkrečios rinkos
11 HDC sistema galima tik V40 CROSS COUNTRY AWD modelyje.
ir modelio.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
297
08 Užvedimas ir važiavimas
||
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
automatinė, reikia pasirinkti padėtį 1, kuri
žymima skaičiumi 1 jungtiniame prietaisų skydelyje (žr. Automatinė pavarų dėžė –
„Geartronic“* (p. 279)).
Valdymas
HDC neleis automobiliui riedėti greičiau negu
10 km/h (6 myl./val.) pirmyn (stabdant varikliu)
ir 7 km/h (4 myl./val.) atbuline eiga. Tačiau,
paspaudę akceleratoriaus pedalą, galite pasirinkti bet kokį greitį. Atleidus greičio pedalą,
automobilis staigiai sulėtėja (atitinkamai iki 10
arba 7 km/h) (6 arba 4 myl./val.), neatsižvelgiant į šlaito statumą ir nespaudžiant stabdžių
pedalo.
HDC suaktyvinama arba išaktyvinama vienu
iš centrinio valdymo pulto jungiklių. Kai funkcija suaktyvinta, šviečia jos mygtuke esanti
lemputė.
08
298
Kai HDC veikia normaliai, jungtinio
prietaisų skydelio ženklas įsijungia
kartu su tekstiniu pranešimu Nusil. nuo
kalno kontrolė ĮJ..
Funkcija veikia tik tuo atveju, jei įjungta pirma
ir atbulinės eigos pavara. Jei pavarų dėžė
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
PASTABA
Įjungus HDC gali atsirasti gaištis tarp greičio pedalo aktyvavimo ir variklio reakcijos.
Negalima įjungti HDC pavarų perjungiklyje,
kai jis yra padėtyje D.
Veikimas
HDC įjungta / išjungta.
Funkciją galima išjungti bet kuriuo metu. Jei
funkciją išjungsite stačioje nuokalnėje, stabdymo efektas staigiai nedings – jis sumažės
palaipsniui.
Jei funkcija veikia, stabdžių signalo žibintai
įsijungia savaime. Vairuotojas bet kuriuo metu
gali paspausti stabdžių pedalą ir sulėtinti
greitį arba sustabdyti automobilį.
HDC išjungta:
•
centriniame valdymo pulte esančiu įjungimo / išjungimo mygtuku;
•
jei mechaninės pavarų dėžės pavara perjungiama į aukštesnę negu 1
•
jei automatinės pavarų dėžės pavarų
pasirinkimo svirtis perjungiama į aukštesnę negu 1 padėtį arba jei pasirenkama
D padėtis.
Susijusi informacija
•
Visų ratų pavara (AWD)* (p. 297)
08 Užvedimas ir važiavimas
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio
automobiliui greičiui sumažinti.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės.
Kai stabdžių kontūras apgadintas, normaliam
stabdymo poveikiui pasiekti reikia stabdžių
pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių valdymas veikia tik veikiant varikliui.
Jei stabdžiai išminami išjungus variklį, pedalas bus nejudrus ir, norint jį išminti, reikės
daugiau jėgos.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA)* (p. 286)* funkcija, pedalas
lėčiau nei įprastai grįžta į normalią padėtį, jei
automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara,
kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio, Variklio alyva
– nepalankios vairavimo sąlygos (p. 398).
Stabdymas šlapiuose keliuose
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja,
stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po to naudojami stabdžiai. Taip gali
nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia
stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios
priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo
priekyje važiuojančių automobilių.
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio
plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada
įkaista stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir
apsaugomi nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant
stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti druskos sluoksnis. Tai gali prailginti
stabdymo atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje
važiuojančios transporto priemonės. Taip pat
atlikite šiuos veiksmus:
•
dant nekeliamas pavojus kitiems eismo
dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą
kelionei pasibaigus ir prieš prasidedant
naujai kelionei.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
Nauji ir pakeisti stabdžių diskai ir stabdžių
kaladėlės užtikrina optimalų stabdžių darbą
tik nuvažiavus kelis šimtus kilometrus. Kompensuokite sumažėjusį stabdžių našumą
smarkiau nuspausdami stabdžių pedalą.
„Volvo“ rekomenduoja montuoti tik „Volvo“
automobiliui sertifikuotas stabdžių kaladėles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stab08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
299
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Nepertraukiamas - Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis
per mažas, įpilkite stabdžių
skysčio ir patikrinkite, kodėl
mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiamas švietimas 2
sek. užvedus variklį – automatinė funkcijų patikra.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu
metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.
08
300
Stovėjimo stabdžiai (p. 301)
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 301)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Susijusi informacija
•
•
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 301)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 300)
Funkcija leidžia išlaikyti automobilio kontrolę
ir tampa lengviau, pvz., apvažiuoti pavojingą
objektą. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių
pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra
normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą automatinį ABS
sistemos bandymą galima atlikti važiuojant
nedideliu greičiu. Bandymas juntamas stabdžių pedalo pulsavimu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 299)
Stovėjimo stabdžiai (p. 301)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 301)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 301)
08 Užvedimas ir važiavimas
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad
įspėtų už automobilio esančias transporto
priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija
reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinis stabdžių signalas įsijungia važiuojant
didesniu nei 50 km/h (31 myl./val.) greičiu bei
suveikus ABS sistemai ir (arba) staigiai stabdant. Automobilio greičiui kritus žemiau
10 km/h (6 myl./val.), stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir vėl ima veikti nepertraukiamai.
Tuo pat metu įjungiamas Avarinių šviesų signalas, kuris veikia tol, kol automobilis pagreitėja iki bent 20 km/h (12 myl./val.) arba kol
išjungiamas atitinkamu mygtuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 299)
Stovėjimo stabdžiai (p. 301)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 301)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 300)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo
jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.
EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja
stabdžio pedalo spaudimo jėga.
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje
vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote nuokalnėje - nepakanka
palikti automobilį įjungtą arba padėtyje P,
jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis
stovėtų.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 299)
Stovėjimo stabdžiai (p. 301)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 301)
Jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis ženklas.
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 300)
1. Tvirtai koja nuspauskite stabdžių pedalą.
Stovėjimo stabdžio įjungimas
08
}}
301
08 Užvedimas ir važiavimas
||
2. Stipriai patraukti svirtį.
>
Jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis ženklas įsijungia. Įspėjamasis
ženklas įsijungia neatsižvelgiant į tai, ar
stovėjimo stabdys įjungiamas švelniai,
ar smarkiai.
3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite,
ar automobilis nerieda.
4. Jei automobilis juda, stovėjimo stabdžio
svirtį reikia patraukti dar šiek tiek stipriau.
Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti
pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba
pervesti pavarų svirtį į P padėtį (automatinė
pavarų dėžė).
Automobilio statymas įkalnėje
ir pasigirsta garsinis signalas, o jungtiniame
prietaisų skydelyje parodomas pranešimas,
įspėjantis vairuotoją.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 299)
Perbridimas
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per
brastą reikia važiuoti itin atsargiai.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 30 cm, ne didesniu nei ėjimo
greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia
būti itin atsargiems.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus
reikia nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Stovėjimo stabdžio išjungimas
1. Tvirtai koja nuspauskite stabdžių pedalą.
08
302
2. Lengvai pakelkite svirtį aukštyn, nuspauskite mygtuką, nuleiskite svirtį ir atleiskite
mygtuką.
> Jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis ženklas užgęsta.
Vairuotojui pamiršus atleisti stovėjimo stabdį
ir automobilio greičiui viršijus 10 km/h
(6 myl./val.), įsijungia įspėjamosios lemputės
08 Užvedimas ir važiavimas
SVARBU
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 30 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina
alyvos tepimo savybę ir trumpina sistemų
eksploatavimo laiką.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio,
diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo,
kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Perkaitimas
•
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su
priekaba Važiavimas su priekaba (p. 312).
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio
aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto
pranešimas Aukšta variklio
temperatūra Saugiai sustoti. Saugiai
sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui
paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite
jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 322)
Vilkimas (p. 320)
ir leiskite varikliui kelias minutes padirbti
laisvomis apsukomis, kad atvėstų pavarų
dėžė.
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį
arba Variklio aušin. skys. lygis žemas
Saugiai sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.
•
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama
integruota apsaugos funkcija, kuri įjungia
jungtinio prietaisų skydelio įspėjamąjį
ženklą bei pateikia teksto pranešimą:
Įkaitusi pavarų dėžė Sumažinti greitį
arba Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
sustoti Laukti, kol atauš. Vadovaukitės
pateiktomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustabdykite automobilį
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba – mechaninė
pavarų dėžė (p. 313)
•
Važiavimas su priekaba – automatinė
pavarų dėžė (p. 313)
08
303
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su atidaryta bagažine
Perkrova – starterio akumuliatorius
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį
pro ją gali būti įtraukta nuodingų dūmų.
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei
variklis išjungtas, venkite naudoti II degimo
padėtį. Vietoj to naudokite režimą I, kuris eikvoja mažiau galios, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio
dūmai.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 153)
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių
funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
08
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
304
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti
bent 15 minučių. Akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui veikiant laisvomis apsukomis.
Susijusi informacija
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar jo
degalų sąnaudos (p. 406) ne didesnės
nei įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 335).
salono ventiliatorius
Kritus akumuliatoriaus įtampai, informaciniame ekrane pateikiamas tekstas Žemas
akumul. įkrovos lygis Energ. taup. rež..
Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina
maitinimą tokioms funkcijoms kaip salono
ventiliatorius ir (arba) garso sistema.
–
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 367)
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 352)
•
•
Atsarginis ratas* (p. 330)
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 356)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas žiemą
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu
būtų galima saugiai važiuoti.
Būtina atminti:
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 401) turi
būti 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo
variklį nuo šalčio erozijos iki
maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis
nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas rasite Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 398).
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
•
Būtina patikrinti akumuliatoriaus būklę ir
įkrovimo lygį. Esant žemai temperatūrai,
•
akumuliatoriaus sunkiau veikia ir sumažėjo jo talpa.
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 366), kad plovimo skysčio bakelyje
nesusidarytų ledo.
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“
rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Atidarykite degalų pildymo angos apsauginį skydą, švelniai spustelėdami dangčio
galinę dalį.
Ištraukite skydą.
Įpylę degalų vėl uždarykite skydą.
Degalų bako atlanko užrakinimo / atrakinimo
aprašymą rasite Užrakinimas / atrakinimas –
degalų bako atlankas (p. 179). Degalų bako
atlankas užrakinamas arba atrakinamas yra
susietas su berakte valdymo sistema ir centriniu užraktu.
08
}}
305
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 306)
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Jei degalų bako atlanko nepavyksta atidaryti iš
lauko, tai galima padaryti rankiniu būdu.
Atidarykite / nuimkite šoninį bagažinės
vidaus dangtį (toje pačioje pusėje, kaip ir
degalų bako atlankas).
Pilno kuro bako pripylimas
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio. Užpildoma taip:
•
•
Atidarykite degalų bako atlanką.
•
Neperpildykite bako: stabdykite tiekimą,
kai degalų pistoleto srautas sustabdomas
pirmąjį kartą.
Atsargiai ir tiesiai patraukite liniją atgal.
Dabar atlanką galima atidaryti iš lauko.
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
08
306
•
Užrakinimas / atrakinimas – degalų bako
atlankas (p. 179)
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 306)
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Pasirūpinkite, kad degalų pistoletas
į pildytuvo vamzdį būtų įstatytas tinkamai. Įpylimo kaklelyje yra du atlankai.
Antgalį reikia prastumti pro abu atlankus:
tik tada galima pilti degalus.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
08 Užvedimas ir važiavimas
PASTABA
Būkite atsargūs, kad neišlietumėte: baigę
pilti degalus, palaukite apie 5–8 sekundes
prieš atsargiai ištraukdami antgalį.
Susijusi informacija
Degalai – tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
•
Degalų pylimas iš degalų kanistro
(p. 310)
Venkite kvėpuoti degalų garais ir saugokitės, kad jo purslų nepatektų į akis.
•
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas (p. 305)
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Degalai (benzinas ir dyzelinas) yra itin nuodingi, jų prarijus galima sukelti negrįžtamų pažeidimų
arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina
nedelsiant kreiptis į gydytoją.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
Ekonomiškas važiavimas (p. 311)
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
08
307
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalai – benzinas
Alkoholiai: etanolis
Kaip degalai automobilyje naudojamas benzinas.
SVARBU
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas
rekomenduojamas siekiant maksimalaus
variklio našumo ir minimalių degalų
sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje
nei +38 °C temperatūroje, patariama naudoti
kuo aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad
variklis dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
SVARBU
08
308
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad
nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo
priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių
sudėtyje yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas
benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio
etanolio).
•
Jei degaluose etanolio daugiau nei turi
E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio), tokių
degalų naudoti negalima, pvz., 98E15,
98E25 ir „Blue One 95“, nes tokie
degalai neatitinka EN 228 reikalavimų.
E85 naudoti negalima.
Susijusi informacija
•
•
•
Ekonomiškas važiavimas (p. 311)
Degalai – tvarkymas (p. 307)
Pilno kuro bako pripylimas (p. 306)
Degalai – dyzelinas
Kaip degalai automobilyje naudojamas dyzelinas.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590,
SS 155435 arba JIS K 2204 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems
teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui
sieros.
Kai lake šalta (iki 0 °C), dyzeline gali susidaryti
parafino nuosėdų ir gali kilti uždegimo problemų. Parduodamų degalų savybės turi būti
pritaikytos sezonui ir klimato juostai, tačiau
ekstremaliu oru senuose degaluose arba pervažiavus iš vienos klimato juostos į kitą gali
iškirsti parafino nuosėdų.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį
esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo
ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite
vandeniu su plovimo priemone.
08 Užvedimas ir važiavimas
padėtį, žr. skirsnį „Raktelio padėtys“
(p. 80).
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
atitikti standartus EN 590, SS 155435
arba JIS K 2204;
•
•
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester).
2. Paspauskite START mygtuką nespausdami stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
•
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
PASTABA
SVARBU
•
•
•
•
Specialūs priedai
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME13 (Fatty Acid Methyl Ester) ir
augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“
garantiją nekompensuojama.
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Degalų filtro priežiūros intervalai
Siekiant optimalaus našumo, svarbu laikytis
degalų filtro keitimo priežiūros intervalų ir
naudoti originalias dalis, sukurtas specialiai
šiam tikslui.
Tuščias kuro bakas
Susijusi informacija
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš
užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:
•
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 310)
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 307)
Ekonomiškas važiavimas (p. 311)
1. Įstatykite nuotolinio valdymo raktelį į
uždegimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę
13
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.
Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos,
rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai
atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite
stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to
vėl spauskite START mygtuką.
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
Katalitiniai neutralizatoriai
Dyzelino sudėtyje gali būti iki 7 % FAME, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas. Papildomos informacijos
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 406).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų
(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto
oksidų) išmetimas į aplinką.
08
}}
309
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
•
•
Ekonomiškas važiavimas (p. 311)
Degalai – benzinas (p. 308)
Degalai – dyzelinas (p. 308)
Degalų pylimas iš degalų kanistro
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Pilant degalus (p. 306) iš degalų kanistro, reikia naudoti piltuvą, įrengtą po grindų dangčiu
(bagažinėje).
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą.
SVARBU
Atskirų šalių įstatymais nustatyti reikalavimai dėl degalų atsargų kanistrų laikymo
automobiliuose yra nevienodi. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
Pasirūpinkite, kad degalų piltuvas į pildytuvo
vamzdį būtų įstatytas tinkamai. Įpylimo
kaklelyje yra du atlankai. Piltuvą reikia prastumti pro abu atlankus: tik tada galima pilti
degalus.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – degalų bako
atlankas (p. 179)
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 306)
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų
įprastinę darbinę temperatūrą.
Filtro regeneracija vyksta automatiškai ir
paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant
nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek
tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek
padidėti kuro sąnaudos.
Regeneravimas esant šaltas orui
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.
Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras
neregeneruojamas ir neištuštinamas.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis,
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti
geltonas įspėjamasis trikampis ir informaciniame ekrane pasirodo pranešimas Suodžių
filtras prisipildęs Žr. vadovą.
08
310
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina
08 Užvedimas ir važiavimas
pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.
Ekonomiškas važiavimas
Regeneracijos metu:
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
•
gali pasijusti nežymus variklio galios
sumažėjimas;
•
•
•
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos;
Naudokite ECO Guide* (p. 69), kuriame
nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis.
•
Mažiausioms degalų sąnaudoms užtikrinti
aktyvinkite Važiavimo režimą ECO14, kuris
gali dar labiau sumažinti degalų sąnaudas.
PASTABA
galite užuosti degėsių kvapą.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Šalto oro sąlygomis įjunkite variklio šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
•
Pasinaudokite Eco Coast15 laisvojo riedėjimo funkcija – ilgiau nebestabdoma varikliu ir automobilio kinetinė energija gali būti
naudojama laisvai toliau nuriedėti
•
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio
sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokitės
pavarų perjungimo indikatoriumi
(p. 279)16.
SVARBU
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 308)
Ekonomiškas važiavimas (p. 311)
•
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą
atstumą iki kitų transporto priemonių ir
objektų.
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
įmanoma greičiau duokite jam nedidelę
apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį
ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose (žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose (p. 409)).
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nenaudokite žieminių padangų pasibaigus žiemos sezonui.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės kuro
sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja kuro sąnaudos. Jei nenaudojate bagažinės komponentų, nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Papildomos informacijos rasite Aplinkos filosofija (p. 24) ir Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 406).
08
14
15
16
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
Žr. „Važiavimo režimas ECO“.
Taikoma mechaninei pavarų dėžei.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
311
08 Užvedimas ir važiavimas
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Važiavimas su priekaba
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1 000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami
žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami
tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į
vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
•
Saugumo sumetimais negalima viršyti
maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 12 % šlaitais.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu
sumažina automobilio krovumą. Papildomos
informacijos rasite Masės (p. 393).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su
priekaba.
08
312
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise,
ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį
padangose rasite Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 409).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
jungtį, tuomet reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo” patvirtintus kabelių adapterius.
Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kurio nors iš priekabos posūkio
žibintų lemputė, posūkio signalo indikatorius
jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi sparčiau nei įprasta ir informaciniame ekrane
pateikiamas tekstas Priekabos posūkių
signalo sutrikimas.
08 Užvedimas ir važiavimas
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių
žibintų lemputė, rodomas Priekabos
stabdžių šviesų sutrikimas pranešimas.
Lygio kontrolė*
Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį
nepaisant automobilio krovinio svorio (iki
didžiausio leidžiamo). Automobiliui stovint, jo
galas šiek tiek nusileidžia – tai normalu.
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos
svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova (p. 394).
Važiavimas su priekaba – mechaninė
pavarų dėžė
Važiavimas su priekaba – automatinė
pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba (p. 312) kalnuota vietove arba esant karštam orui, kyla perkaitimo
pavojus.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimo įtaiso rėmas (p. 314)
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 356)
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai
nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka
optimalią pavarą.
•
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas, o
informaciniame ekrane pateikiamas
teksto pranešimas. Vykdykite pateiktą
rekomendaciją.
5 cilindrų dyzelinis variklis
•
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Vilkimo kabliai gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
Nesukite variklio virš 4 500 aps./min.
(dyzeliniams varikliams: 3 500 aps./min.),
nes kitaip gali pernelyg pakilti alyvos temperatūra.
Jei kyla perkaitimo pavojus, optimalios
variklio apsukos yra
2 300–3 000 aps./min. Taip optimaliai cirkuliuoja aušinimo skystis.
Susijusi informacija
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 278)
Stačios įkalnės
•
Nelaikykite automatinės transmisijos
aukštesnės pavaros nei variklis „gali
susitvarkyti“: visada rekomenduojama
važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.
SVARBU
Taip pat žr. specifinę lėto važiavimo su
priekaba informaciją, skirtą automobiliams
su automatine pavarų dėže „Powershift“
(p. 283).
Automobilio statymas įkalnėje
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P
padėtį.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
313
08 Užvedimas ir važiavimas
||
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
•
•
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo
padėtį P, jei statote automobilį su automatine pavarų dėžė, turintį priekabą.
Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite
ratus kaladėlėmis.
Vilkimo įtaiso rėmas
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz.,
priekabą.
Jei automobilis turi nuimamą kablį, būtina
kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos įrengimo taisyklių (žr. Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas (p. 316)).
ĮSPĖJIMAS
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu kabliu:
2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į
važiavimo padėtį D.
•
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
•
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 279)
•
Automatinė pavarų dėžė – „Powershift“*
(p. 283)
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Svarbu patikrinti
•
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
ĮSPĖJIMAS
Judančios nuimamo kablio dalis neturi būti
tepamos. Kitaip rizikuojate sumažinti
saugą.
PASTABA
08
314
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų
slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
Važiavimas su priekaba (p. 312)
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
(p. 315)
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
(p. 315)
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Nuimamas vilkimo kablys* –
specifikacijos
Nenaudojamą atjungiamąjį vilkimo kablį reikia laikyti putplasčio bloke17, po bagažinės skyriaus
grindimis.
SVARBU
Panaudoję nuimamą kablį, būtinai jį nuimkite ir padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
(p. 315)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 316)
•
Važiavimas su priekaba (p. 312)
17
G021485
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
A
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
08
Iliustracija yra scheminė: putplasčio bloko išvaizda gali būti kitokia, tai priklauso nuo automobilio įrangos.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
315
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 316)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
(p. 315)
•
Važiavimas su priekaba (p. 312)
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Prijungimas
G021488
•
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
paspaudę fiksatorių
ir po to patraukę
uždangą tiesiai atgal
.
G021489
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
G021487
Įstatykite ir įspauskite kablį su jungiamuoju rutuliu, kol pasigirs spragtelėjimas.
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas
- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
08
316
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
Įsitikinkite, ar jungiamasis rutulys tvirtai
įmontuotas, trukteldami jį aukštyn, atgal ir
stumteldami žemyn.
ĮSPĖJIMAS
G000000
Jei kablys nesumontuotas tinkamai, jį reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau
pateiktas instrukcijas.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
G021495
G021494
G021490
08 Užvedimas ir važiavimas
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas
pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Nuimamo kablio nuėmimas
SVARBU
Sutepkite tik kablio rutulį: likusi kablio dalis
turi likti švari ir sausa.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
08
}}
317
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Priekabos stabilizavimo sistema TSA18
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite
, kol išgirsite
jį prieš laikrodžio rodyklę
spragtelėjimą.
Sukite fiksavimo rankenėlę iki galo, kol ji
sustos. Laikydami ją tokioje padėtyje,
ištraukite vilkimo rutulį.
ĮSPĖJIMAS
Jei nuimamas kablys laikomas automobilyje, jį reikia gerai pritvirtinti (žr. Nuimamas
vilkimo kablys* – laikymas (p. 315)).
08
18
318
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
(p. 315)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
(p. 315)
•
Važiavimas su priekaba (p. 312)
08 Užvedimas ir važiavimas
TSA – ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 187)ESC19.
pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti
automobilį.
Veikimas
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, TSA sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį. Papildomos informacijos
rasite Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 187).
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir
priekabos junginys. Priekaba vingiuoti
paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu.
Tačiau svyravimai galimi ir esant mažesniam
greičiui, jei priekaba perkrauta ar krovinys
paskirstytas netinkamai, t. y. yra per toli gale.
Kad susidarytų svyravimai į šonus, turi būti
juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir
stiprus šoninis vėjas.
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to
automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne
toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai
ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas
automobilio ir priekabos junginys. Dažnai to
19
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 187)
Kita informacija
Sistema TSA gali įsijungti esant didesniam
greičiui.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija TSA išjungiama (žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis
(p. 187)).
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą į šonus, atlieka staigius judesius vairu,
TSA gali neįsijungti, nes tokioje situacijoje
TSA sistema negali nustatyti, ar svyravimą
sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant sistemai TSA, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC19.
08
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
319
08 Užvedimas ir važiavimas
Vilkimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo lynu velka kita.
•
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra
didžiausias leistinas greitis.
1. Aktyvinkite automobilio avarinį signalą.
2. Prijunkite vilkimo virvę prie vilkimo kilpos.
3. Atrakinkite vairo užraktą (p. 276), įkišdami
nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį, nuspausdami ir ilgai palaikydami
mygtuką START/STOP ENGINE: suaktyvinama raktelio padėtis II (p. 81).
5. Velkančiajai transporto priemonei sumažinus greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną
įtemptą: švelniai nuspauskite stabdžių
pedalą. Taip išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.
6. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
08
320
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
•
Nuotolinio valdymo pultelis turi būti
padėtyje II, nes padėtyje I visos oro
pagalvės būna išjungtos.
•
Velkant automobilį, negalima išimti
nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.
ĮSPĖJIMAS
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo
stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą
reikia spausti maždaug 5 kartus stipriau
nei įprasta, o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.
4. Velkant automobilį nuotolinio valdymo
raktelis turi likti degimo jungiklyje.
Mechaninė pavarų dėžė
Prieš velkant:
–
Automatinė pavarų dėžė Geartronic
Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį
ir atleiskite stovėjimo stabdį.
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
•
Nevilkite automobilių su automatine
pavarų dėže didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu arba toliau nei
80 km.
Prieš velkant:
–
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Automatinė pavarų dėžė Powershift
Modelių su pavarų dėže „Powershift“ vilkti
nederėtų. Jeigu vis tiek reikia tempti, maršrutas turi būti labai trumpas ir greitis turi būti
labai mažas.
Jei nėra aišku, ar automobilyje yra
„Powershift“ pavarų dėžė, tai galima išsiaiškinti patikrinant techninės informacijos žymenis (p. 389), pateikiamus pavarų dėžės lipduke, po variklio gaubtu. Žymėjimas ”MPS6”
reiškia, kad tai yra pavarų dėžė Powershift.
Priešingu atveju tai yra automatinė pavarų
dėžė Geartronic.
08 Užvedimas ir važiavimas
SVARBU
Venkite vilkti.
•
•
Vis dėlto automobilį galima vilkti nedidelį atstumą mažu greičiu, norint jį patraukti iš pavojingos vietos, tačiau ne
toliau nei 10 km ir ne didesniu nei
10 km/h (6 myl./val.) greičiu. Atminkite,
kad automobilį galima vilkti tik ratams
sukantis pirmyn.
Vilkimo ąsa
Transporto priemonei vilkti naudokite vilkimo
ąsą. Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį
po dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje arba gale.
Toliau kaip 10 km automobilį reikia
gabenti su nuo žemės pakeltais varančiaisiais ratais: rekomenduojama kreiptis į profesionalią techninę pagalbą.
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų
automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis
neužsiveda, žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 276).
SVARBU
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu, gali būti apgadintas katalizatorius.
Susijusi informacija
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 96)
Atidarykite galinio bamperio įdubą, į ją
įkišdami monetą ar panašų daiktą ir
atsargiai pasukdami išorėn. Paskui
dangtelį visai išsukite ir išimkite.
•
Priekinio bamperio įduba turi žymą
(išilgai vieno šono arba kampe):
Paspauskite žymą pirštu ir tuo pačiu
metu atlenkite priešingą šoną ar
kampą: dangtis pasisuka apie savo ašį
ir tada jį galima išimti.
3. Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.
Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
•
Vilkimo ąsos prijungimas
Prieš velkant:
–
2. Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo
vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti tokiu
būdu:
SVARBU
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne
ištraukti įstrigusį automobilį arba iš griovio.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
1. Išimkite vilkimo ąsą, laikomą putplasčio
bloke, po bagažinės skyriaus grindimis.
Išėmimas
1. Panaudoję atsukite ir nuimkite vilkimo
ąsą. Įdėkite vilkimo ąsą atgal į jos vietą
putplasčio bloke.
2. Dangtelį įstatykite atgal ant buferio.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 320)
08
Pagalba kelyje (p. 322)
Vilkimo ąsa (p. 321)
321
08 Užvedimas ir važiavimas
Pagalba kelyje
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti tik ratams sukantis pirmyn.
•
Automobilio su visų ratų pavara (AWD)
ir pakelta priekine pakaba negalima
vilkti didesniu nei 70 km/h
(40 myl./val.) greičiu. Jo negalima vilkti
toliau nei 50 km.
Susijusi informacija
•
08
322
Vilkimas (p. 320)
RATAI IR PADANGOS
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį, užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Važiavimo charakteristikos
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui
įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir
greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei
jos niekada nenaudojamos arba labai retai
naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką
padangų savybėms. Tai taikoma visoms
padangoms, kurios yra padedamos saugoti.
Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai
jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms
padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys
reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai –
padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais
skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15
savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K
(kairėje) arba D (dešinėje).
324
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 326), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir
dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius,
slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai
(p. 326). Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus
maždaug 5 000 km ir po to kas 10 000 km.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų
patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai
netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies reikia visada montuoti
mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio
slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo,
automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja
tiesia linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai prarasti
automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu,
kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina
laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne
pastatytus.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
09 Ratai ir padangos
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Padangos – sukimosi kryptis
PASTABA
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
09
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Laikykitės rekomenduojamų slėgio padangose (p. 326) rodiklių, nurodytų slėgio padangose lentelėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – priežiūra (p. 324)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 326)
G021778
Susijusi informacija
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima
keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine
toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima
sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
325
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Padangos – oro slėgis
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
Slėgio padangose lipdukas
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Patikrinkite oro slėgį padangose
G021829
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra
siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos
protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant
padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread
Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis
sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos aukštis
sutampa. Pakeiskite padangas kaip įmanoma
greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu
protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
•
326
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei važiuojama kai slėgis
padangose yra per mažas, padangos gali
perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir
važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso
nuo aplinkos temperatūros.
G021830
Oro slėgį padangose reikia tikrinti kas mėnesį,
padangos tuo metu turi būti šaltos. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro
temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Ant statramsčio tarp abiejų vairuotojo pusės
durelių yra lipdukas, kuriame nurodytas
padangų slėgis esant įvairioms apkrovoms ir
greičiui. Šie duomenys nurodyti ir padangų
slėgio lentelėje.
Informacijos apie oro slėgį pagal automobiliui
rekomenduojamų padangų matmenis ir ECO
slėgį, leidžiantį taupyti degalus, rasite spausdintame savininko vadove.
PASTABA
Temperatūros skirtumai keičia
slėgį padangose.
Degalų taupymas, ECO slėgis
Siekiant optimalios degalų ekonomijos, kai
greitis nesiekia 160 km/h (100 myl./val.), rekomenduojamas ECO slėgis (taikoma visiškai
arba nežymiai pakrautam automobiliui, žr.
09 Ratai ir padangos
slėgį padangose, nurodytą spausdintame
savininko vadove).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Padangos – priežiūra (p. 324)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 326)
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad yra tam tikri patvirtinti ratų
(ratlankių) ir padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Žymėjimo pavyzdys:
215/55R16 97W.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
205
Padangų plotis (mm)
50
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
R
Radialinė padanga
16
Ratlankio skersmuo coliais
17
Ratlankio skersmuo coliais (”)
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
93
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (p. 328) (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(p. 328) (SS). (Šiuo atveju tai yra
270 km/h (168 myl./val.)).
Susijusi informacija
•
Ratų varžtai (p. 329)
09
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 326)
327
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus
greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą
padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 326)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias leistinas greitis, taikomas visiems greičio
rodikliams (SS). Vienintelė šių sąlygų išimtis –
žieminės padangos (p. 329) (su dygliais ir be
jų), nes jos gali būti ir mažesnio greičio rodiklio. Pasirinkus tokias padangas, automobiliu
negalima važiuoti greičiau nei nurodo padangos greičio indeksas (pvz., Q klasės padangomis galima važiuoti ne didesniu nei
160 km/h (100 myl./val.) greičiu). Eismo ženklai, o ne padangų greičio indeksas nustato,
kokiu greičiu galima važiuoti.
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
328
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojamas
tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos
padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba
aukštesniu apkrovos indeksu (p. 328) (LI) ir
greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso
arba greičio rodiklio padangos, jos gali
perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
09 Ratai ir padangos
Ratų varžtai
Fiksuojančios veržlės*
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Užsifiksuojančios ratų veržlės gali būti naudojamos tiek aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti. Po krovinių skyriaus grindimis
yra vieta saugių ratų varžtų movai.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti
žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 327)
09
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių
matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų
keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo
tipo padangos.
PASTABA
Žemo profilio ratų veržlės
Aukšto profilio ratų veržlės
Fiksuojančios veržlės
Priveržimo sukimo momentas
•
1 tipo ratų varžtas (plieninis ratlankis):
110 Nm
•
2 tipo ratų varžtas (aliumininis ratlankis): 130 Nm
•
3 tipo ratų varžtas (plieninis / aliumininis ratlankis): 110 Nm
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500–1,000 km reikia važiuoti
švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į
padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių pro-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
329
09 Ratai ir padangos
09
||
tektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu
4 mm.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego
grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/h
(30 myl./val.) greičio. Venkite važiuoti švariu
keliu, kadangi tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio
automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.
Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus sniego grandines, galima rimtai
apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.
Atsarginis ratas*
Atsarginis (laikinasis) ratas naudojamas prireikus laikinai pakeisti pradurtą įprastą ratą.
Atsarginis ratas yra skirtas naudoti tik laikinai,
jis kaip įmanoma greičiau turi būti pakeistas
įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali
pakisti automobilio vairavimo savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio prošvaisa.
Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir
neplaukite automobilio autoplovykloje. Jei
atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės
ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato
remontuoti negalima. Tinkamas slėgis atsarginiame rate nurodytas slėgio padangoje lentelėje, Padangos – oro slėgis (p. 326).
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis
ratas.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei
sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 331)
Susijusi informacija
•
•
330
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 331)
Ratų keitimas – montavimas (p. 333)
•
•
•
•
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas
(p. 331)
Domkratas* (p. 335)
Trikampis avarinis ženklas (p. 335)
Ratų varžtai (p. 329)
09 Ratai ir padangos
Ratų keitimas – atsarginio rato*
išėmimas
Atsarginis ratas*, kėliklis* ir ratų raktas* yra laikomi bagažinėje, po grindimis.
1. Pakelkite galinį bagažinės skyriaus grindų
kraštą (modeliuose su šarnyrinėmis bagažinės skyriaus grindimis paimkite už
bagažinės skyriaus grindų rankenos,
pakelkite ir pastumkite galinę grindų dalį
pirmyn).
2. Iškelkite daiktų dėklą* (tik modeliuose su
šarnyrinėmis bagažinės skyriaus grindimis).
3. Iškelkite apatines grindis (tik modeliuose
su šarnyrinėmis bagažinės skyriaus grindimis).
4. Atsukite tvirtinimo varžtą ir iškelkite putplasčio bloką su kėlikliu bei įrankiais.
5. Paimkite už atsarginio rato tolimojo galo ir
iškelkite jį. Švelniai pastumkite atsarginį
ratą pirmyn ir iškelkite jį iš saugyklos.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 331)
Ratų keitimas – montavimas (p. 333)
Domkratas* (p. 335)
Atsarginis ratas* (p. 330)
Trikampis avarinis ženklas (p. 335)
Ratų varžtai (p. 329)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
09
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz.,
sumontuoti žiemines padangas ar atsarginį
ratą.
Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje,
pastatykite trikampį avarinį ženklą. Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.
1. Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį ir
atbulinę pavarą arba nustatyti pavarų
svirtį į padėtį P.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nepažeistas keltuvas, ar tinkamai sutepti sriegiai, ir ar nėra prilipę
purvo.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią esant
nurodytam kėlimo aukščiui.
2. Išimkite montuotiną ratą ir įrankius. Jei
montuojate atsarginį ratą, jo laikymo vietoje rasite paketą su pirštinėmis ir plastikiniu maišu pradurtam ratui.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
331
09 Ratai ir padangos
09
||
3. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
5. Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat
stabdiklio padėties.
6. Specialiu įrankiu nuimkite plastikinius
dangtelius nuo ratų veržlių.
4. Ant plieninių ratlankių uždėti nuimami
dangteliai. Užkabinkite nuėmimo įrankį ir
nutraukite viso rato gaubtus. Ratų gaubtus galima nuimti ir rankomis.
Ratų raktas ir vilkimo ąsa.
SVARBU
Vilkimo ąsą reikia įsukti į visus rato varžto
rakto sriegius.
332
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7. Ratų raktu atsukite ratų veržles ½–1 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę.
09 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima
kišti jokių daiktų.
8. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Nustatykite kėliklį, kad galėtumėte jo galvutę
pakišti po kėbulo junge.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 333)
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas
(p. 331)
Atsarginis ratas* (p. 330)
Trikampis avarinis ženklas (p. 335)
Ratų varžtai (p. 329)
Ratų keitimas – montavimas
09
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
SVARBU
Pagrindas po keltuvu turi būti stabilus,
glotnus ir lygus.
9. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Nuimkite veržles, po
to nuimkite ratą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
333
09 Ratai ir padangos
09
||
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
6.
SVARBU
Nenaudojami įrankiai ir keltuvas* turi būti
laikomi jiems skirtose vietose automobilio
krovinių skyriuje.
PASTABA
4. Prisukite rato veržles kryžmine tvarka.
Svarbu, kad ratų varžtai būtų priveržti taikant tinkamą sukimo momentą. Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
5. Sumontuokite plastikinius dangtelius
atgal ant ratų veržlių.
Sumontuokite ratų gaubtus atgal.
PASTABA
Montuojant ratą, vožtuvo rato gaubto
išvestis turi būti nustatyta virš ant ratlankio
esančio vožtuvo.
Įrankių grąžinimas į vietas
Panaudoję įrankius grąžinkite į jų vietas putplasčio bloke.
Jei panaudotas atsarginis ratas pradurtą ratą
galima įdėti į maišą kuris pateiktas pakete su
pirštinėmis. Grąžinkite putplasčio bloką į jo
vietą ir nuspauskite fiksavimo sraigtą žemyn į
bagažinės skyriaus grindis.
334
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas
(p. 331)
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 331)
Atsarginis ratas* (p. 330)
Trikampis avarinis ženklas (p. 335)
Ratų varžtai (p. 329)
09 Ratai ir padangos
Trikampis avarinis ženklas
Domkratas*
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.
09
Montuodami atsarginį ratą arba keisdami
vasarinius ratus į žieminius (ar atvirkščiai),
naudokite tik originalų domkratą. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai sutepti.
Laikymas ir sulankstymas
SVARBU
Pakelkite grindų dangtį (modeliuose su
šarnyrinėmis grindimis nustumkite galinę
bagažinės skyriaus grindų dalį pirmyn ir
pakelkite apatines grindis) ir išimkite trikampį avarinį ženklą.
Nenaudojami įrankiai ir keltuvas* turi būti
laikomi jiems skirtose vietose automobilio
krovinių skyriuje.
PASTABA
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį
ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo
taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
Susijusi informacija
•
Atsarginis ratas* (p. 330)
Susijusi informacija
•
•
Trikampis avarinis ženklas (p. 335)
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 338)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
335
09 Ratai ir padangos
09
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Padangų stebėjimas (TM)*1
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja rato
sukimosi greitį, kad nustatytų, ar slėgis padangoje tinkamas.
Sistemos aprašas
Jei slėgis padangoje per žemas, padangos
skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali nustatyti, ar kurioje nors
padangoje (-se) slėgis per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Dėklas su pirmosios pagalbos priemonėmis
įrengtas kairėje bagažinės skyriaus pusėje.
Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame
prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus
ženklas ( ) ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žemas slėgis padangose Patikrinkite,
nustatykite ir sukalibruokite
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
• Sl. padangose sist. Šiuo metu
nepasiek.
1
336
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti
jungtiniame prietaisų skydelyje esantis
indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie
1 minutę, po to ima šviesti nuolat. Be to,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas.
09 Ratai ir padangos
Pranešimų naikinimas
1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Perkalibruokite MY CAR sistemą TM.
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio
pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
ĮSPĖJIMAS
•
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
TM kalibravimas
Kad sistema TM veiktų tinkamai, turi būti
nustatyta slėgio padangoje atskaitos vertė.
Tai turi būti atliekama kaskart, kai permontuojamos padangos arba pakinta slėgis, perkalibruojant MY CAR sistemą.
Pavyzdžiui, slėgį padangose reikia pakoreguoti važiuojant su sunkiu kroviniu arba dideliu greičiu (virš 160 km/h (100 myl./val.)). Po to
sistemą reikia perkalibruoti.
Perkalibravimas
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 114).
1. Išjunkite uždegimą.
2. Pripūskite visas padangas iki reikiamo
slėgio, pagal slėgio padangose lipduką,
priklijuotą prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių), ir pasirinkite raktelio padėtį II, žr.
Raktelio padėtys (p. 80).
3. Atverkite meniu sistemą MY CAR.
4. Pasirinkite meniu Tyre monitor.
5. Pasirinkite Calibrate tyre pressure.
Paspauskite „Gerai“, kad patvirtintumėte,
jog patikrinote ir suderinote slėgį visose
padangose. Tada prasidės kalibravimas.
6. Užveskite automobilio variklį ir nuvažiuokite.
> Perkalibravimo procedūra atliekama
važiuojant automobiliu ir gali būti bet
kada pertraukta. Jei perkalibravimo
metu variklis išjungiamas, procesas
pratęsiamas, kai automobiliu važiuojama kitą kartą. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
09
PASTABA
Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota kaskart pakeitus padangas arba
pakitus slėgiui padangose. Jei naujosios
atskaitinės vertės neįrašomos, sistema
negali veikti tinkamai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
Sistemos ir padangų būsena
Dabartinę sistemos ir padangų būseną galima
peržvelgti centrinio valdymo pulto ekrane.
1. Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2. Pasirinkite meniu Tyre monitor.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena
rodoma atitinkamu spalviniu kodu.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
}}
337
09 Ratai ir padangos
09
||
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau
padangų slėgis per žemas.
•
Visi ratukai pilki ir pranešimas Sl.
padangose sist. Šiuo metu nepasiek.:
slėgio padangose stebėjimo sistema laikinai išjungta. Gali tekti kurį laiką važiuoti
automobiliu didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu prieš sistemai vėl
įsijungiant.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Susijusi informacija
•
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Avarinis pradurtos padangos
remontas*
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas „Temporary Mobility Kit“ (TMK) naudojamas pradurtai padangai užsandarinti ir
oro slėgiui patikrinti bei sureguliuoti.
Vieta
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas yra putplasčio bloke2 po bagažinės
grindimis.
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas susideda iš kompresoriaus ir hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra leidžia
laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo
skystis efektyviai užtaiso skyles padangos
protektoriuje.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Nenaudokite pradurtos padangos
remonto komplekto padangoms su dideliais
įplyšimais, įtrūkimais ar panašiais pažeidimais.
1 versija.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
2
338
Putplasčio bloko išvaizda gali būti kitokia, tai priklauso nuo automobilio įrangos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
2 versija.
09 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 340)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 342)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 339)
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto komplekto sudėtinių dalių apžvalga, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Dalys laikomos po bagažinės skyriaus grindimis.
Sandarinimo skysčio buteliukas
09
Slėgio matuoklis
Sandarinimo skysčio buteliukas
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia
pakeisti dar nesuėjus galiojimo terminui ir
panaudojus. Panaudotą buteliuką atiduokite
sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių
reakcijų, esant kontaktui su oda.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
ĮSPĖJIMAS
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Jei skysčio pateko ant odos, jį būtina
nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.
Jungiklis
Maitinimo kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 338)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
339
09 Ratai ir padangos
09
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – operacija
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
1. Jei padangą sandarinate intensyvaus
eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį
ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus
daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus
lengviau užsandarinti angą.
2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.
Jei padangos remontui buvo panaudotas
avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu.
3. Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje 0 ir
išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
4. Atsukite nuo kompresoriaus oranžinį
dangtelį ir tada atsukite nuo balionėlio
kamštį.
PASTABA
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio
sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.
Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas* – apžvalga (p. 339).
340
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5. Prisukite balionėlį prie jo laikiklio dugno.
> Balionėlyje ir jo laikiklyje įrengta
atvirkštinė gaudyklė, apsauganti nuo
hermetiko nuotėkio. Įsukus balionėlį, jo
nebegalima atsukti nuo laikiklio. Balionėlį turi nuimti autoserviso specialistas.
„Volvo“ rekomenduoja įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant
kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir
vandeniu.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6. Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar oro žarnos slėgio mažinimo vožtuvas visiškai prisuktas ir įsukite
oro žarnos vožtuvo jungtį į padangos oro
vožtuvo apatinius sriegius.
09 Ratai ir padangos
7. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
8. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų
centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
9. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km
maksimaliu 80 km/h (50 myl.val.) greičiu,
kad hermetikas užsandarintų padangą.
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus
slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per
aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu.)
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio
automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip
ant jų gali užtikšti hermetiko. Atstumas turi
siekti bent du metrus.
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė
padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti
toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.
15. Kontrolinė patikra:
Vėl prijunkite oro žarną prie padangos oro
vožtuvo ir manometru patikrinkite slėgį
padangoje, žr. Avarinis pradurtos padangos remontas* – pakartotinė patikra
(p. 342).
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos oro vožtuvo ir vėl sumontuokite ant padangos
dangtelį nuo dulkių.
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro
žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo
skystis.
09
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 338)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 342)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 339)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
341
09 Ratai ir padangos
09
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – pakartotinė patikra
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, „Temporary
Mobility Kit“ (TMK), privaloma atlikti paskesnį
patikrinimą nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Patikrinkite slėgį padangoje
Išimkite padangos sandarinimo įrangą. Kompresorius turi būti išjungtas.
1. Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Išimkite oro žarną ir prisukite vožtuvo
jungtį prie sriegio apačios, ant padangos
oro vožtuvo.
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
Jei slėgis padangoje mažesnis nei 1,3
bar, vadinasi, padanga nepakankamai
užsandarinta. Toliau tęsti kelionės
negalima. Susisiekite su padangų
centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro, padangą reikia pripūsti iki
padangų slėgio etiketėje, esančioje ant
vairuotojo pusės durelių statramsčio,
nurodyto slėgio (1 baras = 100 kPa).
•
342
Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite orą naudodami padangos ventilį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3. Jei padangą reikia pripūsti:
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio.
3. Išjunkite kompresorių.
4. Nuimkite padangos sandarinimo įrangą,
sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro
žarnos ir sulankstykite žarną į dėžutę.
Įdėkite TMK į bagažinę.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
5. Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė
po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
09 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto
komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu
nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“
rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą (maksimalus važiavimo
atstumas yra 200 km). Personalas gali
nustatyti, ar galima suremontuoti padangą
ir, ar reikia ją keisti.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 340)
Padangų pūtimas naudojant avarinio
pradurtos padangos remonto
komplekto kompresorių*
Automobilio originalias padangas galima pripūsti naudojant kompresorių, kurį rasite avariniame pradurtos padangos remonto komplekte.
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite, kad jungiklis būtų padėtyje 0, ir išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
2. Atsukite padangos vožtuvo dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos oro vožtuvo iki
galo užsukite oro žarnos jungtį.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio 12 V lizdo ir užveskite automobilio
variklį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
SVARBU
09
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
5. Pripūskite padangą iki reikiamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke,
priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio. Jei slėgis padangoje per
didelis, išleiskite orą naudodami padangos ventilį.
6. Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną
ir maitinimo kabelį.
7. Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 338)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas* – apžvalga (p. 339)
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
4. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
343
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
„Volvo“ aptarnavimo programa
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis
ir patikimesnis, vadovaukitės „Volvo“ aptarnavimo programa, kaip nurodyta aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros
„Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. „Volvo“ autoservisai turi
kvalifikuotų darbuotojų, specialios įrangos ir
aptarnavimo literatūros, todėl jie garantuoja
aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 356)
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir
rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje.
Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui
autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir
sutars dėl susitikimo laiko. Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2 gali
parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą,
į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.
4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą
(telefoną). Rezervacijos informacija visada
siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
•
Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi
būti prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus
Infotainment“ priedą, kur pateikiama
informacijos, kaip prijungti automobilį prie
interneto.
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus pateiktas klausimas, ar norite
siųsti informaciją. Klausimas užduodamas
vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį
per automobilio ekraną, reikia patvirtinti
pranešimus arba iškylančias žinutes.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir po to Service
& repair Display notifications.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
•
•
Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,
rasite Volvo ID (p. 22).
Prisijunkite prie savininko portalo „My
Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos
veiksmus:
1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
10
2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
1
2
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
345
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto
MY CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir
tada Service & repair.
10
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 65) ir ekrane
pateikiamu iškylančiuoju meniu.
priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebe-
rodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų
skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį,
automobilyje galima pradėti rankinio
rezervavimo procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio
variklį.
Rankiniu būdu rezervuoti techninę
priežiūrą arba remontą1
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį
centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite
Service & repair Dealer information
Request service or repair.
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų
reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezerva-
vimo užklausa ir atstovas susisiekia su
jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.
Techninės priežiūros lemputė ir techninės
1
2
346
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“
ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
My
Skambinti atstovui1
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu su funkcija „Bluetooth®“, galėsite
paskambinti savo atstovui. Informacijos apie
tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus
Infotainment“ priede.
–
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano
rezervacijos“. Automobilis automatiškai
pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir
padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame
apsilankyti.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio duomenų siuntimas1
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš
kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos
apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos
numerį (VIN3). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
10
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto
priemonės duomenų informaciją sudaro šių
sričių duomenys:
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
•
1
3
Volvo ID (p. 22)
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Transporto priemonės identifikacijos numeris
347
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio pakėlimas
10
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės būtų nustatytos atitinkamuose
taškuose po automobiliu.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas
konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas
kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas
instrukcijas
348
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
Automobilio komplekte esančiam kėlikliui skirti kėlimo taškai (žr. rodykles) ir keltuvo kėlimo taškai (pažymėti raudona spalva).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia nustatyti po vienu iš dviejų
toliausiai po automobiliu esančių kėlimo
taškų. Jei automobilis keliamas galiniu autoserviso kėlikliu, jį būtina nustatyti po vienu iš
kėlimo taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso
kėliklis būtų atremtas taip, kad automobilis
negalėtų nuo jo nuslysti. Visada naudokite
ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei keliate automobilį dviejų kolonų autoserviso keltuvu, priekinės ir galinės keltuvo alkūnės turi būti nustatytos po išoriniais kėlimo
taškais (kėliklio taškais). Kitas būdas: galima
naudoti vidinius kėlimo taškus priekyje.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 331)
349
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
10
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra
tarp priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr. iliustraciją.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą
kairėn.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra susiję komponentai.
Variklio skyrius
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Variklio skyrius – patikra (p. 351)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 350)
Variklio skyriaus išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo variklio modelio.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Ploviklio įpylimas
Radiatorius
Variklio alyvos pylimas
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (vairuotojo pusėje)
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių
pagal laikrodžio rodyklę. Turėtumėte
išgirsti, kaip atsilaisvina fiksatorius.
Akumuliatorius
Relių ir saugiklių dėžutė
Oro filtras
350
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa
ir galia. Degimo sistema naudoja įtampą,
kuri gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 81).
Kai rakteliu automobilio elektros sistema
yra pervesta į padėtį II arba kai variklis
karštas, nelieskite žvakių bei uždegimo
ritės.
Variklio skyrius – patikra
Variklio alyva – bendroji dalis
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą.
Reguliarus tikrinimas
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius,
pvz., pripildymo metu:
•
•
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 350)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 351)
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Plovimo skystis
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
•
10
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje
dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek
laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas,
kyla gaisro rizika.
„Volvo“ rekomenduoja:
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 350)
•
•
•
Aušinimo skystis – lygis (p. 354)
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 366)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 350)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 352)
}}
351
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis
sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos (p. 398).
10
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo
intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių alyva. Alyva atrenkama itin
kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nebus naudojama nurodyto kokybinio
lygio ir klampos alyva, „Volvo Car Corporation“ anuliuos bet kokią garantiją.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį: tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas
. Kituose variantuose
numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio
352
įspėjamąjį ženklą
bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal
aptarnavimo ir garantijos knygelėje nurodytus
intervalus.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 398).
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris (p. 399).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 352)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Alyvos lygis matuojamas elektroniniu alyvos
lygio jutikliu.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį,
įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui,
0,5 litro.
10
PASTABA
Degalų pylimo antgalis4.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111).
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio
pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos
lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad
automobiliu būtų nuvažiuota
maždaug 30 km ir jis būtų pastovėjęs
5 minutes su išjungtu varikliu ant lygaus
pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
4
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
}}
353
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Alyvos lygio matavimas
Aušinimo skystis – lygis
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo
variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.
Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81)).
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111).
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį,
automobilio pasvirimas, lauko temperatūra
ir kt.), rodomas Nepasiekiamas pranešimas. Tai nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Skysčio lygio tikrinimas
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų. Jei aušinimo sistema nepakankamai užpildyta, variklis gali
pernelyg įkaisti ir sugesti.
PASTABA
Kai variklis šaltas, reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį.
Pildymas
Susijusi informacija
•
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 351)
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 81)
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Niekada nepil-
354
dykite skysčio atsargų vien tik vandeniu.
Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato
būtų per mažai, ar per daug - abiem atvejais
didėja skysčio užšalimo pavojus.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia
pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant
darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu
išleistumėte viršslėgį.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų
koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš
50 % vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos
kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės
paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“
rekomenduojamą aušalą.
•
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš
čiaupo arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Priešingu atveju gali susidaryti per aukšta
temperatūra ir iškilti cilindro galvutės
pažeidimų (įtrūkimų) rizika.
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 401).
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Pildymas
Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti
tarp talpyklos žymų MIN ir MAX.
Skysčio lygio tikrinimas
10
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame
pačiame bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX padalų, kurios matyti
bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio
lygį.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir
stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba
drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių
skystį būtina keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą
stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 403).
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio.
Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų, kurios
yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl pritvirtinti dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės. „Volvo“ rekomenduoja tirti stabdžių
skysčio praradimo priežastį įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
355
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
10
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių susekti skirtų medžiagų. Ieškant nuotėkių, reikia naudoti ultravioletinių spindulių
lempą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
5
6
7
356
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 345)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tam tikri variantai
Žibintų keitimas – bendroji informacija
Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų
lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos
diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 363). Toliau
pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų5), kurie yra
specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima
keisti tik autoservise6, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL (ksenoninės lemputės)
•
•
•
gabaritiniai žibintai, priekiniai7
•
•
•
•
•
•
•
dieninių žibintų lemputės7
šoniniai posūkio žibintai, šoniniai veidrodėliai7
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
Salono ir bagažinės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas
Gabaritiniai žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai, gale
Stabdžių žibintas virš galinio lango
Numerių apšvietimas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai
žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono
žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros
sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 81).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos
pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Lempučių keitimas – priekinių žibintų
vieta
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta priekinėje
automobilio dalyje.
Susijusi informacija
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 356)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
10
Susijusi informacija
•
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
Lempučių keitimas – priekinių žibintų
vieta (p. 357)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 361)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 363)
Gabaritiniai žibintai (p. 361) (šviesos diodai ksenoniniuose priekiniuose žibintuose)
Tolimųjų šviesų žibintai priekiniuose ksenoniniuose žibintuose (p. 359) / Papildomi tolimųjų šviesų žibintai priekiniuose
ksenoniniuose žibintuose (p. 360)
Artimųjų šviesų žibintai priekiniuose halogeniniuose žibintuose (p. 359) / Ksenoniniai žibintai priekiniuose ksenoniniuose
žibintuose (p. 356)
Posūkių rodiklis (p. 360)
Dieniniai žibintai (p. 361) (šviesos diodai*
arba lemputės, priklauso nuo varianto)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
357
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
10
5.
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada
nuimkite visą priekinį žibintą.
Nuspauskite fiksatorių žemyn.
Atjunkite jungtį.
Padėkite žibintą ant minkšto pagrindo,
kad nesusibraižytų lęšis.
SVARBU
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės
pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio
žibinto dangtį.
Netraukite už elektros kabelio. Galima
traukti tik už jungties.
6. Pagal instrukciją pakeiskite atitinkamą
lemputę.
Prieš įjungiant šviesas arba keičiant raktelio
padėtį, priekinį žibintą reikia sumontuoti atgal
ir tinkamai prijungti kontaktą.
1.
2.
3.
Iškelkite variklio dangčio stabdiklį.
•
„Torx“ įrankiu (T30 dydžio) atsukite
varžtą.
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 356)
•
Pasukite fiksavimo kaištį prieš laikrodžio rodyklę.
Lempučių keitimas – priekinių žibintų
vieta (p. 357)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 358)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
Ištraukite fiksavimo kaištį.
4.
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį ir ištraukite.
SVARBU
Išimdami priekinį žibintą pasirūpinkite, kad
nebūtų pažeistos jokios detalės.
358
Susijusi informacija
1.
Suspauskite kablius.
Nulenkite dangtį.
2. Pagal instrukciją pakeiskite atitinkamą
lemputę.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 358)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai (p. 359)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai (p. 359)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 360)
Artimųjų šviesų žibinto lemputė įrengta po
priekinio žibinto didesniuoju dangčiu.
Tolimųjų šviesų žibinto lemputė įrengta po
priekinio žibinto didesniuoju dangčiu.
PASTABA
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 358).
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 358).
2. Atsukite dangtį (p. 358).
2. Atsukite dangtį (p. 358).
3.
3.
Nuspauskite lemputės laikiklį aukštyn,
kad jis atsilaisvintų.
Ištraukite lemputės laikiklį.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
4. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
4. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
10
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
359
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
10
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 358).
2.
Nuimkite dangtį.
3.
Įspauskite fiksatorių.
Ištraukite lemputės laikiklį.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 358).
2. Atsukite dangtį (p. 358).
4. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
3.
Susijusi informacija
Nuspauskite lemputės laikiklį aukštyn,
kad jis atsijungtų.
Ištraukite lemputės laikiklį.
4. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
360
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lemputės keitimas – gabaritiniai
žibintai, priekiniai
Gabaritinio žibinto lemputės laikiklis yra įrengtas priekinio žibinto šone.
Lempučių keitimas – dieniniai žibintai
Dieninių žibintų lemputė sumontuota po bamperio dangčiu.
PASTABA
PASTABA
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
10
Taikoma tik dieniniams žibintams su lemputėmis.
Netaikoma automobiliams su ksenono
priekiniais žibintais*, kadangi juose įrengtos LED lemputės.
Stabdžių šviesos (LED)
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
1.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 358).
2.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
3. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
2.
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
Stabdžių šviesos (p. 362)
Nuimkite dangtį.
Šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos
diodų)
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio rodyklę.
Posūkių rodiklis (p. 362)
Ištraukite lemputės laikiklį.
Atbulinės eigos žibintas (p. 362)
3. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
Rūko žibintas (vairuotojo pusė) (p. 362)
Susijusi informacija
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 356)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
361
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
Lempučių keitimas – galiniai posūkių
žibintai, stabdžių žibintai ir atbulinės
eigos žibintas
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 361)
Galinių posūkių žibintų, stabdžių žibintų ir
atbulinės eigos žibintų lemputės keičiamos iš
bagažinės skyriaus.
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
1. Perdegusios lemputės pusėje nuimkite
apmušalų dangtį (1).
2.
Paspauskite fiksatorių į šoną.
Ištraukite lemputės laikiklį.
3. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
4. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
362
Lempučių keitimas – galinis rūko
žibintas
Galinio rūko žibinto lemputė sumontuota
bamperio lemputės laikiklyje.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines
lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Apšvietimas
[W]A
Tipas
Artimosios šviesosB
55
H7 LL
Tolimųjų šviesų
žibintasB
65
H9
Papildomi tolimųjų
šviesų žibintaiC
55
H7 LL
Priekiniai posūkių
žibintai
21
HY21W
Gabaritiniai žibintai,
priekiniaiB
5
W5W LL
2. Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
Dieninės šviesosD
19
PW19W
3. Ilgomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę. Replėmis nespauskite pernelyg
stipriai, nes kitaip lemputės stiklas gali
trūkti.
Šoniniai posūkio
žibintai, šoniniai
veidrodėliaiD
5
WY5W LL
Posūkių signalo
indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Stabdžių šviesos
21
P21W LL
Atbulinės eigos
žibintas
21
P21W LL
Į trikampį įkiškite į buką peilį panašų
daiktą (apie 20 mm gilyn).
Atsargiai ištraukite, kad kilpelė atsileistų.
SVARBU
Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistos jokios
detalės.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
3. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir
švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
4. Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 363)
10
}}
363
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Apšvietimas
10
[W]A
Tipas
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
Salono veidrodėlio
apšvietimas
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
W
Automobiliai su halogeniniais priekiniais žibintais
Automobiliai su ksenoniniais priekiniais žibintais
Tam tikri variantai
A
B
C
D
Valytuvų šluotelės
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos
valo langus ir užtikrina matomumą vairuojant.
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo
padėtį.
Aptarnavimo padėtis
Susijusi informacija
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 356)
•
Lempučių keitimas – priekinių žibintų
vieta (p. 357)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 361)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 363)
Trumpai spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE, kad automobilio elektros sistema
būtų pervesta į raktelio padėtį I (arba užvedus
variklį), valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų
šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio
stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
364
2. Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad nustatytumėte
automobilio elektros sistemos raktelio
padėtį 0.
3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite toje padėtyje
maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje.
8
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę8 ir spustelėkite mygtuką
START/STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie
raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 81).
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema.
SVARBU
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo
priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros padėtyje, prieš įjungiant jas reikia
nulenkti atgal ant priekinio stiklo. Taip
galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Langų valytuvų šluotelių keitimas
Kai valytuvo svirtis yra aptarnavimo padėtyje, užlenkite ją aukštyn. Nuspauskite
mygtuką, esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal link priekinio stiklo.
Trumpai spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE, kad automobilio elektros sistema
būtų pervesta į raktelio padėtį I (arba užvedus
variklį), valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.
G021763
10
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė
vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio
pusėje esančią šluotelę.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje įrengta saugos oro
pagalvė „Pedestrian Airbag“, „Volvo“ rekomenduoja naudoti originalias valytuvų
alkūnes ir originalias jų dalis.
}}
365
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Galinio lango valytuvo šluotelių keitimas
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
10
Plovimo skystis – pildymas
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra
antifrizo.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 366)
1. Atlenkite valytuvo svirtį.
2. Laikykite valytuvo šluotelės vidinę pusę
(prie rodyklės).
3. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galinės šluotelės padėties. Taip šluotelė
nusiims lengviau.
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną
dangtelį.
4. Uždėkite naują valytuvo šluotelę. Patikrinkite, ar šluotelė gerai užsifiksavo.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
5. Nuleiskite valytuvo svirtį.
Valymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo
valymą skaitykite Automobilių plovykla
(p. 382).
PASTABA
Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir
.
ženklas
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja
366
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar
lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.
SVARBU
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo
skystį su antifrizu, kad neužšaltų siurblys,
bakelis ir žarnos.
Garsumas:
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 5,5 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 3,2 l.
Susijusi informacija
•
•
Valytuvų šluotelės (p. 364)
Valytuvai ir plautuvai (p. 103)
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Dydis , L×B×H
(mm)
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.
Talpa (Ah)
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
daug įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų
ir išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius,
važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus
varikliui veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Šioje lentelėje pateikti starterio akumuliatoriaus techniniai duomenys.
Įtampa (V)
Užvedimo šaltu
oru srovės stiprisA – CCA (A)B
(A)
12
A
B
C
D
278×175×190C
278×175×190D arba
315×175×190D
70C
10
70D arba 80D
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė. Specifikacija priklauso nuo
modelio varianto.
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB9 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM10 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.
720C
760D
arba 800D
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
}}
367
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
PASTABA
10
•
Akumuliatoriaus korpuso dydis turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
•
Akumuliatoriaus aukštis gali būti skirtingas, tai priklauso nuo jo dydžio.
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 276), kur pateikiamas aprašymas, kaip
reikia prijungti kabelių gnybtus.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių arba
pagalbinį akumuliatorių (p. 370), galima
naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima,
kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.
368
SVARBU
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų
instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti
laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį
akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
Akumuliatoriaus eksploatacijos laikas
sutrumpėja, jei jis reguliariai iškraunamas.
Akumuliatoriaus eksploatacijos laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važiavimo sąlygas ir
klimatą. Akumuliatoriaus paleidimo pajėgumas palaipsniui sumažėja, todėl jį reikia
pakartotinai įkrauti, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį laiką, arba jis važiuoja tik
trumpus atstumus. Itin didelis šaltis riboja
paleidimo pajėgumą.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Norint palaikyti gerą akumuliatoriaus būklę,
rekomenduojama važiuoti mažiausiai 15
minučių per savaitę arba prijungti akumuliatorių prie automatinio pastovaus krovimo
įkroviklio.
Pilnai įkrauto akumuliatoriaus eksploatavimo laikas yra ilgiausias.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 369)
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 369)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Akumuliatorius – ženklai
Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir
įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Sprogimo pavojus.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Starterio akumuliatorius turi būti keičiamas
įgaliotame autoservise.
„Volvo“ rekomenduoja akumuliatorius leisti
keisti įgaliotojo autoserviso specialistams.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
10
Papildomos informacijos apie automobilio
akumuliatorių rasite Starterio akumuliatorius –
bendroji informacija (p. 367) ir Užvedimas nuo
kito akumuliatoriaus (p. 276).
Daugiau informacijos
rasite automobilio savininko vadove.
Reikia išimti ir utilizuoti.
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
PASTABA
Starterio arba pagalbinis akumuliatorius
eksploatacijos pabaigoje turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame
yra švino.
Akumuliatoriuje yra
ėdrios rūgšties.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 367)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
369
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Akumuliatorius – Start/Stop
10
Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12
V akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos
užvedimo eigos metu.
Papildomos informacijos apie funkciją „Start/
Stop“ rasite Start/Stop* (p. 286).
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Užvedimas nuo
kito akumuliatoriaus (p. 276).
Šioje lentelėje pateikti rezervinio akumuliatoriaus techniniai duomenys.
Įtampa (V)
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
11
12
13
370
Dydis , L×B×H (mm)
Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo akumuliatorių.
12
120C
Talpa (Ah)
A
B
C
D
•
Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir krautis akumuliatorius = Padidėjusios kuro sąnaudos.
•
Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau
funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos ribos, ši funkcija išjungiama.
8C
10D
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB11 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM12 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
150×90×130D
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/
Stop“ variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.
Kiti.
170D
PASTABA
150×90×106C
Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio srovės stiprio suvartojimo reiškia:
•
Variklis užsiveda automatiškai13, vairuotojui nespaudžiant sankabos pedalo
(mechaninė pavarų dėžė).
•
Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui
nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo
(automatinė pavarų dėžė).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Akumuliatorių vieta
SVARBU
PASTABA
Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“
funkcija gali laikinai nustoti veikusi:
•
Akumuliatorius14
Jei akumuliatorius iškraunamas tiek, kad
viskas tampa „juoda“ ir iš principo automobilyje normaliai neveikia elektrinės funkcijos ir variklis užvedamas iš išorinio akumuliatoriaus arba akumuliatorių kroviklio,
tuomet suaktyvinama funkcija Start/Stop.
Tokiu atveju įmanoma automatiškai išjungti
variklį, tačiau tada funkcija Start/Stop
variklio automatiškai gali nebeužvesti,
kadangi nepakaks akumuliatoriaus energijos.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 276), kur pateikiamas aprašymas, kaip
reikia prijungti kabelių gnybtus.
10
Pirmiausia reikia įkrauti akumuliatorių, kad
po automatinio išjungimo būtų galima sėkmingai užvesti variklį. Esant +15 °C lauko
temperatūrai, akumuliatorius turi būti kraunamas bent 1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė, krauti rekomenduojama
3–4 valandas. Akumuliatorių rekomenduojama krauti naudojant išorinį akumuliatorių
kroviklį.
Pagalbinis akumuliatorius
Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia
daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar
problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu
- rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.
Jei tai neįmanoma, rekomenduojama laikinai išjungti Start/Stop funkciją, kol akumuliatorius bus tinkamai įkrautas.
Išsamesnės informacijos apie starterio
akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio
akumuliatorius – bendroji informacija
(p. 367).
Susijusi informacija
•
14
Akumuliatorius – ženklai (p. 369)
Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 367), kur pateikiamas išsamus starterio akumuliatoriaus aprašymas.
371
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
Elektros sistema
Saugikliai – bendroji dalis
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo
arba perkrovos.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos
KS generatorius.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 369)
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 367)
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas
pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia,
kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame
patikrintų gedimą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.
Saugiklių dėžutės vieta automobilyje su vairu
kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu dešinėje pusėje saugiklių dėžutė įrengta po daiktadėže.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
Variklio skyrius
3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite
nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio
saugikliu.
Po priekine dešine sėdyne
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite
pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio
amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali
sukelti didelę žalą elektros sistemai ir
sukelti gaisrą.
372
Centrinių elektros blokų vieta
Po daiktadėže
Susijusi informacija
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 373)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 376)
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
(p. 379)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be
kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
10
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Saugiklių dėžutėje taip pat yra vieta keliems
atsarginiams saugikliams.
Dangčių nuėmimas
Atlenkite starterio akumuliatoriaus
dangčio šonuose sumontuotus fiksatorius.
Pakelkite dangtį tiesiai aukštyn.
Saugiklių keitimas
Saugiklius galima pasiekti nuėmus starterio
akumuliatoriaus dangtį ir elektros paskirstymo
bloko dangtį.
}}
373
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Atlenkite fiksatorių, sumontuotą elektros paskirstymo bloko šone.
Pasukite dangtį aukštyn, kad atsileistų
fiksavimo ąselės (1).
10
Veikimas
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Padėtys
Stabdžių šviesos
5
ABS vožtuvai
30
-
-
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Žibintų jungikliai
5
Salono ventiliatorius
40
Vidinių relių ritės
5
12 V maitinimo lizdas, tunelio
valdymo pulto priekyje
15
Transmisijos valdymo modulis
15
Šildomas priekinis stiklas,
dešinioji pusė*
-
30
40
-
12 V maitinimo lizdas, tunelio
valdymo pulto gale
15
-
-
Lipdukas dangčio vidinėje dalyje nurodo saugiklių vietas.
Šildomas priekinis stiklas, kairioji pusė*
40
Variklio valdymo sistema
(ECM)
5
•
7–18 ir 46 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise15.
Stovėjimo šildytuvas*
20
20
•
19–45 ir 47–48 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Prekinio stiklo valytuvai
20
Elektra valdoma sėdynė, dešinioji*
5
„Lambda“ zondai; aušinimo
ventiliatoriaus relės ritė
15
Centrinis elektroninis modulis,
atskaitos įtampa, pagalbinis
akumuliatorius
Garso signalas
15
15
374
[A]A
40
Pirminis 32–36 saugiklių saugiklis
Dangčių montavimas atgal
Veikimas
ABS siurblys
-
Saugikliams pasiekti užlenkite dangtį link
variklio.
[A]A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
Vakuumo reguliatoriai; vožtuvai; valdymo modulis, radiatoriaus volelių dangtis; valdymo
modulis, aptako volelių dangtis (dyz.); oro kondicionieriaus
kompresorius; variklio alyvos
siurblio elektromagnetas; klimato kontrolės sistemos aušinimo vožtuvas (dyz.); kaitinimo
valdymo modulis (dyz.); „Start/
Stop“ funkcijų relių ritės
10
EGR vožtuvas (dyz.); EVAP
vožtuvas (benz.); variklio valdymo modulis; variklio aušinimo sistemos termostatas
(benz.); EGR aušinimo siurblys(dyz.)
15
Uždegimo ritės (benzininis)
15
Dyzelino filtro šildytuvas
(dyzelinas)
25
Variklio valdymo sistema
(ECM)
15
ABS
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
Veikimas
[A]A
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*
10
Elektroninis servovariklis
5
Centrinis elektroninis modulis
15
-
-
-
-
Perspėjimo apie susidūrimą
sistema
5
Greičio pedalo jutiklis
5
-
-
-
-
Aušinimo skysčio siurblys (kai
nėra stovėjimo šildytuvo)
A
[A]A
10
10
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 376)
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
(p. 379)
7,5
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
375
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po daiktadėže
10
Po daiktadėže įrengti saugikliai be kita ko
saugo oro pagalvę ir salono apšvietimo funkcijas.
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje taip pat yra vietos keliems atsarginiams
saugikliams.
Saugiklių keitimas
Saugiklius galima pasiekti nuo saugiklių dėžutės nuėmus apsauginį dangtį.
376
Dangčio nuėmimas
Paimkite už įdubos ir patraukite, kad nuo
saugiklių dėžutės atleistumėte fiksavimo
kilpas, įrengtas dangčio apatiniame
krašte.
Nuimkite dangtį.
PASTABA
Reikia didelės įtempio jėgos, norint atlaisvinti elektros paskirstymo įrenginio užrakto
pavalkėlius dangčio viršuje.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Dangčio montavimas atgal
Veikimas
Įveskite apatines kilpeles.
Pasukite dangtį aukštyn, kad susijungtų
viršutinės kilpelės.
PASTABA
Įsitikinkite, kad viršutinio užrakto pavalkėliai yra tinkamai įstatyti į elektros paskirstymo įrenginio griovelius.
Padėtys
Čia sumontuoti „Mini Fuse“ tipo saugikliai.
Veikimas
Degalų siurblys
Galinio lango valytuvas
[A]A
20
15
[A]A
Ekranas viršutiniame valdymo
pulte (priminimas apie saugos
diržus / priekinės keleivio
sėdynės saugos oro pagalvės
indikatorius)
5
Salono apšvietimas, priekinių
skaitymo lempučių ir salono
apšvietimo viršutinio valdymo
pulto valdymo elementai;
elektra valdomos sėdynės*
7,5
Stiklinio stogo elektra valdoma
ritininė užuolaida*
10
Lietaus jutiklis*, pritemdymas,
galinio vaizdo veidrodėlis*,
drėgmės jutiklis*
5
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
-
Veikimas
[A]A
Jungtinis prietaisų skydelis
5
Centrinio užrakto sistema,
degalų pildymo angos apsauginis skydasC
10
Klimato skydelis
7,5
Vairo sistema
7,5
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
Tolimųjų šviesų žibintas
15
-
-
Atbulinės eigos žibintas
7,5
5
Priekinio stiklo valytuvaiD, galinio stiklo valytuvasD
20
-
Imobilizatorius
5
10
1 rezervinė vieta, nuolatinė
srovė
15
-
-
20
3 rezervinė vieta, nuolatinė
srovė
5
2 rezervinė vieta, nuolatinė
srovė
5
Vairo užraktas
15
Signalizacijos judesio detektorius*, nuotolinio pultelio imtuvas
Atrakinimas, bagažinės dangtisB
10
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
377
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
10
A
B
C
D
E
F
G
[A]A
Priekinio stiklo valytuvaiE, galinio stiklo valytuvasE
20
Centrinio užrakto sistema,
degalų pildymo angos apsauginis skydasF
10
Atrakinimas, bagažinės dangtisG
10
Papildomas elektrinis šildytuvas*, galinių sėdynių šildymo
mygtukas*
7,5
Saugos oro pagalvės,
pėsčiųjų saugos oro pagalvė*
7,5
4 rezervinė vieta, nuolatinė
srovė
7,5
-
-
-
-
Amperai
Taip pat žr. saugiklį Nr. 84.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 83.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 82.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 77.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 70.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 65.
Susijusi informacija
•
•
378
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 373)
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
(p. 379)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
Saugikliai, įrengti po dešiniąja priekine
sėdyne, be kita ko saugo informacijos ir pramogų sistemos bei sėdynės šildymo funkcijas.
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje taip pat yra vietos keliems atsarginiams
saugikliams.
10
Padėtys
•
24–28 saugikliai yra JCASE tipo: šiuos
saugiklius reikėtų keisti autoservise16.
•
1–23 ir 29–46 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Veikimas
Beraktė sistema*
16
[A]A
-
Veikimas
[A]A
Durelių rankenos, beraktė sistema*
5
Valdymo skydelis, kairiosios
priekinės durelės
25
Valdymo skydelis, dešiniosios
priekinės durelės
25
10
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
379
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Veikimas
10
Valdymo skydelis, kairiosios
galinės durelės
25
Valdymo skydelis, dešiniosios
galinės durelės
25
Pirminis 12–16 saugiklių saugiklis: informacinė pramogų
sistema
25
Elektra valdoma sėdynė,
kairė*
20
Veikimas
[A]A
-
-
-
-
-
-
Priekabos lizdas 2*
20
Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*
30
-
-
Veikimas
Sėdynės šildymas, priekinė
keleivio pusė
[A]A
15
-
-
-
-
-
-
Sėdynių šildymas, galinė
dešinė*
15
-
-
40
Sėdynių šildymas, galinė
kairė*
15
1 priekabos lizdas*
Vidinės relės ritė
5
Galinio lango šildiklis
30
AWD valdymo modulis*
15
-
-
-
-
-
-
-
-
BLIS*
5
-
-
-
-
Parkavimo pagalbos sistema*
5
-
-
-
-
Statymo kamera*
5
-
-
-
-
15
-
-
12 V maitinimo lizdas, bagažinė
380
[A]A
-
-
-
-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Sėdynės šildymas, priekinė
vairuotojo pusė
15
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
B
[A]A
Garso sistemos valdymo
modulis (stiprintuvas)*, diagnostikos signalas; garso sistemos valdymo modulis arba
valdymo modulis „Sensus“B;
informacijos ir pramogų sistemos modulis arba ekranasB;
skaitmeninis radijas*; TV*
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
10
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 373)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 376)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
381
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilių plovykla
10
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite,
ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite
šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
382
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad pašalintumėte ištirpusius nešvarumus ir sumažintumėte subraižymo riziką plaunant.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams
nuvalyti panaudokite šaltą nuriebalinimo
priemonę. Šiuo atveju atminkite, kad
paviršiai negali būti kaitinami saulėje!
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valiklį. Jei neleisite vandens
lašeliams išdžiūti intensyvioje saulėkaitoje, sumažinsite vandens dėmių, kurias
vėliau gali tekti nupoliruoti, susidarymo
riziką.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į
autoservisą. Kai variklis karštas, kyla
gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai
funkcionuoja. Valykite juos reguliariai,
pavyzdžiui, pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų
naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę,
kuri nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Žibintuose (pvz., priekiniuose ir galiniuose)
iš vidinės lęšio pusės gali laikinai susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas
būdas nuplauti automobilį, tačiau ne visos
vietos gerai išplaunamos. Jei norite gerai
nuplauti automobilį, plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia plauti tik rankomis. Taip daroma todėl,
kad naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti plačius judesius ir nepriartinkite žarnos
antgalio prie automobilio paviršiaus arčiau nei
per 30 cm (šis atstumas galioja visoms išorės
detalėms). Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį, įskaitant stovėjimo stabdį, kad
užtikrintumėte, jog drėgmė ir korozija
neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina
stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant
purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai
nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo
trinties sukelto karščio stabdžių paviršius
įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir šaltam orui.
Valytuvų šluotelės
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės, dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
vabzdžiai, ledas ir kt. trumpina jų eksploatacijos trukmę.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Valymas:
–
Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo padėtį, žr. Valytuvų šluotelės
(p. 364).
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
PASTABA
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams skirtu šampūnu.
Nenaudokite jokių stiprių tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir apdailos
detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei
apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos
detales) rekomenduojame valyti ir prižiūrėti
specialiomis valymo priemonėmis, kurias
galite įsigyti „Volvo“ atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės
pateiktomis instrukcijomis.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių valiklius.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų
aliuminio lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 383)
Vaškavimas ir poliravimas
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio
kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba
jei norite dažams suteikti papildomos apsaugos.
10
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei
po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo
metu automobilis gali būti vaškuojamas.
Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir
dervų dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį
arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali
būti išvalytos, naudojant smulkią automobilio
dažų sluoksnio valymui skirtą valymo pastą.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių
poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Automobilio vidaus valymas (p. 385)
Vandenį ir purvą atstumianti danga
(p. 384)
}}
383
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
10
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai
dėvisi.
Priežiūra:
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų
šalinimo priemonės ar pan., nes galite
pažeisti jų hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines
šoninių langų stiklų paviršių savybes,
patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą šias priemones naudokite po trijų metų, o vėliau - kiekvienais
metais.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas,
blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali
sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo"
garantija negalioja.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 382)
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo šoninių
veidrodėlių, žr. Langai ir salono bei šoniniai
galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas
(p. 108).
384
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 382)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo
rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys
pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.
Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos
automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari
skyriai ir šoninės durys buvo padengti plonu
įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir
apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo priemones, svarbu nusiurbti dulkių
siurbliu.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio
antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti
korozijos pavojų ateityje. Valant blizgančias
apdailos dalis reikia vengti stiprių šarminių ar
rūgštinių valymo tirpalų. Bet kokias akmenukų
žymes reikia pašalinti iškart jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 386)
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir
zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu
kaip įmanoma greičiau nuvalyti ir
apdoroti šias apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar vaitspirito, kadangi taip galite
apgadinti apmušalus ir kitas salono
medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj to nušluostykite juos
valymo priemone sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Medžiaginiai apmušalai ir lubų
apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų asortimentą, skirtą medžiaginiams ir
lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias
priemones pagal instrukcijas, sėkmingai išlai-
kysite jų savybes. Audinių priežiūros produktų
galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant išlaikyti jų originalią išvaizdą.
10
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas,
kuris laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir
įgauna gražų patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“ siūlo visapusišką
gaminį – „Volvo“ odos priežiūros rinkinį su
šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir
priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria
1–4 kartus per metus (jei reikia – dažniau)
valyti odą bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo galite įsigyti odos
priežiūros rinkinį ir šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo
plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui
valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos
priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir medinės
dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti
nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu,
kurio galite įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada
nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
}}
385
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes,
naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš
„Volvo” prekybos atstovų.
10
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę. Specialią priemonę audinių valymui
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite,
kad saugos diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius
ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties
kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį
tiesiai aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į
kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti
rekomenduojama naudoti specialų tekstilės
valiklį. Kilimėlius reikia valyti priemonėmis,
17
386
Jei reikia.
kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 382)
Dažų sluoksnio pažeidimai
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių
nubrozdinimų sparnų, durelių ir bamperių
pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina
nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio
pažeidimus.
Medžiagos, kurių gali prireikti
•
Gruntas17 – pvz., plastiku plakiruotiems
buferiams skirtas specialus lipnusis grun-
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
tas, parduodamas purškimo balionėliuose.
•
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės18.
•
•
Maskavimo juostelė.
Suremontuokite nežymius dažnų
sluoksnio pažeidimus, pvz., akmenėlių
žymes ir įbrėžimus
2. Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia abrazyvine medžiaga. Paviršius švariai
nuvalomas ir paliekamas išdžiūti.
3. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo
plonu teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus
gruntui, apdailinkite pagrindo ir skaidriąja
dangomis.
Smulkus švitrinis popierius17.
Spalvos kodas
G021832
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
4. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja juostele tam, kad neužteptumėte
naujo sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti
švarus ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei
15 °C temperatūroje.
1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip pašalindami atšokusius dažus.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos
kodas
Svarbu naudoti tinkamą spalvą. Informacijos
apie gaminio lipduko vietą rasite Techninės
informacijos žymenys (p. 389).
18
17
Jei pažeidimas gilus, iki pat metalo, rekomenduojama naudoti gruntą. Jei pažeidimas siekia plastikinį paviršių, siekiant
geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą: įpurkškite jo į balionėlio
dangtelį ir plonai užtepkite.
10
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė
gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas, užpildykite pagrindinį ir apsauginį
sluoksnius, kai tik bus nuvalytas paviršius.
Susijusi informacija
•
Antikorozinė danga (p. 385)
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Jei reikia.
387
SPECIFIKACIJOS
11 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobi-
lio informacija pateikiama atitinkamame ant
automobilio priklijuotame lipduke.
11
}}
389
11 Specifikacijos
||
Žymos vieta
11
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau
bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos
390
atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines
dalis bei priedus.
Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas svoris ir išorinės spalvos
11 Specifikacijos
kodo informacijos žymenys bei sertifikato
numeris. Lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.
Susijusi informacija
•
•
Masės (p. 393)
Variklio techniniai duomenys (p. 396)
A/C sistemos lipdukas.
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodas ir variklio serijos numeris.
Variklio alyvos ženklas.
11
Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos
numeris.
mechaninė pavarų dėžė
automatinė pavarų dėžė
Automobilio identifikacinis numeris (VIN –
transporto priemonės identifikacinis
numeris).
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
391
11 Specifikacijos
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.
11
V40 CROSS COUNTRY.
392
Gabaritai
mm
A
Atstumas tarp ašių
2646
B
Ilgis
4370
C
Krovinio ilgis, grindys,
nulenkta galinė sėdynė
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
F
Krovinio aukštis
Gabaritai
G
Priekinių ratų tarpvėžė
Galinių ratų tarpvėžė
1508
1458
532
1552A
Gabaritai
mm
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2041
L
Plotis įskaitant papildomus
durų veidrodėlius
1857
1547B
H
684
mm
1540A
1535B
I
Krovinio plotis, grindys
J
Plotis
960
1802
A
B
Poslinkis: 50 mm.
Poslinkis: 52,5 mm.
11 Specifikacijos
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas,
iki 90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos
keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir
krovinių paskirstymo.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 394) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Susijusi informacija
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 394)
11
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio
bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos ar priedų. Tai reiškia, kad
kiekvienas automobilio priedas mažina
automobilio leidžiamą pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų
pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /
„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai,
pvz., kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė, garso sistema, pagalbiniai žibintai,
GPS, degalais maitinamas variklio bloko
šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, krovinių skyriaus dangtis, elektra valdomos
sėdynės ir pan.
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio masę, pasverkite jį.
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės
informacijos žymenys (p. 389).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis + priekaba)
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
393
11 Specifikacijos
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Maksimalus priekabos su stabdžiais
svoris
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
11
394
Variklio kodasB
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais
masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova
(kg)
T3
B4204T37
Mechaninė, M66
1500
75
T3
B4154T4
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T3
B4154T6
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Mechaninė, M66
1500
75
T4
B4204T19
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T4 AWD
B4204T21
Automatinė, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T15
Automatinė, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T41
Automatinė, TG-81SC
1500
75
T5 AWD
B4204T11
Automatinė, TG-81SC
1500
75
D2
D4204T8
Mechaninė, M66
1500
75
D2
D4204T8
Automatinė, TF-71SC
1500
75
D3
D4204T9
Mechaninė, M66
1500
75
D3
D4204T9
Automatinė, TF-71SC
1500
75
V40CCA
Variklis
11 Specifikacijos
Variklio kodasB
Pavarų dėžė
D4
D4204T14
D4
D4204T14
V40CCA
Maksimali priekabos su stabdžiais
masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova
(kg)
Mechaninė, M66
1500
75
Automatinė, TG-81SC
1500
75
Variklis
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 389)).
A
B
11
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
V40CCA
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
750
50
700
50
Variklis
T4 AWD
T5 AWD
kiti
A
V40 CROSS COUNTRY
Susijusi informacija
•
•
•
Masės (p. 393)
Važiavimas su priekaba (p. 312)
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
(p. 318)
395
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai duomenys (galia ir kt.).
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Variklio
kodasB
Galia
(kW/
aps./s)
Galia (aj/
aps./min.)
Sukimosi
momentas (Nm/
aps./s)
Cilindrų
skaičius
Skersmuo
(mm)
Eiga
(mm)
Cilindro
darbinis
tūris
(litrais)
Suspaudimo
laipsnis
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T6
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
8,8:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4 AWD
B4204T21
140/5000
190/5000
320/1500–4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T5 AWD
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
V40CCA
Variklis
11
A
B
396
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 389)).
11 Specifikacijos
Susijusi informacija
•
•
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 401)
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris
(p. 399)
11
397
11 Specifikacijos
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
Susijusi informacija
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
11
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite
alyvos lygį (p. 352),:
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
•
•
•
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
kai temperatūra yra žemesnė nei -30 °C
arba aukštesnė nei +40 °C
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma
ir važiuojant trumpais atstumais esant žemai
temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo
intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių alyva. Alyva atrenkama itin
kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nebus naudojama nurodyto kokybinio
lygio ir klampos alyva, „Volvo Car Corporation“ anuliuos bet kokią garantiją.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
398
•
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris
(p. 399)
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 351)
11 Specifikacijos
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris
Konkrečiam varikliui rekomenduojamas variklio alyvos kokybinis lygis ir tūris nurodytas lentelėje.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
„Volvo” rekomenduoja:
11
}}
399
11 Specifikacijos
||
V40CCA
Variklio kodasB
Alyvos rūšis
(litrų)
Variklis
11
A
B
T3
B4154T4
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0w20“
T3
B4154T6
maždaug 5,6
T3
B4204T37
maždaug 5,9
T4
B4204T19
maždaug 5,9
T4 AWD
B4204T21
maždaug 5,9
T5
B4204T15
maždaug 5,9
T5
B4204T41
maždaug 5,9
T5 AWD
B4204T11
maždaug 5,9
D2
D4204T8
maždaug 5,2
D3
D4204T9
maždaug 5,2
D4
D4204T14
maždaug 5,2
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 389)).
Susijusi informacija
400
Tūris, su alyvos filtru
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 398)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 352)
maždaug 5,6
11 Specifikacijos
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo
aušalo ir vandens 50 %2 mišinys, žr. pakuotę.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
2
V40CCA
Tūris
VariklisB
(litrų)
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T4 AWD
B4204T21
T5
B4204T15
T5
B4204T41
T5 AWD
B4204T11
V40CCA
Tūris
VariklisB
(litrų)
D2
D4204T8
D3
D4204T9
D4
D4204T14
A
B
C
8,0 (8,4C)
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys
(p. 389)).
Taikoma automobiliams su degalus naudojančiu šildytuvu.
11
Susijusi informacija
•
Aušinimo skystis – lygis (p. 354)
7,5 (7,8C)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
401
11 Specifikacijos
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos
pavarų dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Mechaninė pavarų dėžė
11
Mechaninė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
M66
maždaug 1,45
BOT 350M3
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
TF-71SC
maždaug 6,8
AW1
TG-81SC
6,6A
maždaug
maždaug 7,5B
A
B
Benzininiai varikliai
Dyzeliniai varikliai
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali
tekti ją pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Susijusi informacija
402
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 398)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 389)
AW1
11 Specifikacijos
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Terpė hidraulinių stabdžių sistemoje yra vadinama stabdžių skysčiu, ji naudojama slėgiui iš,
pvz., stabdžių pedalo per pagrindinį stabdžių
cilindrą perduoti į vieną ar daugiau antrinių
cilindrų, kurie savo ruožtu sužadina mechaninį
stabdį.
Iš anksto nurodytas kokybinis lygis: DOT 4
11
Tūris: 0,6 l
Susijusi informacija
•
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 355)
403
11 Specifikacijos
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas degalų bako tūris.
V40CCA
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
maždaug 57
Degalai – benzinas (p. 308)
Variklis
T4 AWD (B4204T21)
11
T5 AWD (B4204T11)
Kiti benzininiai varikliai
maždaug 62
Dyzelinas
maždaug 62
A
V40 CROSS COUNTRY
Susijusi informacija
•
•
404
Pilno kuro bako pripylimas (p. 306)
Variklio techniniai duomenys (p. 396)
Degalai – dyzelinas (p. 308)
11 Specifikacijos
Oro kondicionierius, skystis – tūris ir
rūšis
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos
skysčių ir tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Oro kondicionieriaus lipdukas
Kompresoriaus alyva
Tūris
Tinkama klasė
60 ml
PAG alyva
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 356)
11
Lipdukas priklijuotas variklio dangčio vidinėje
pusėje.
Šaldymo skystis
Svoris
625 g
Tinkama klasė
R134a
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
405
11 Specifikacijos
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų,
vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
Užmiestyje
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos
litrais 100 km, o CO2 emisija – CO2 gramais
kilometrui.
Kombinuotos
Paaiškinimas
11
PASTABA
Mieste
PASTABA
mechaninė pavarų dėžė
gramas CO2/km
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Automatinė pavarų dėžė
l/100 km
V40CCA
406
T3 (B4204T37)
167
7,1
106
4,6
128
5,5
T3 (B4154T4)
171
7,4
108
4,6
131
5,6
T4 (B4204T19)
167
7,1
106
4,6
128
5,5
T4 (B4204T19)
167
7,2
108
4,7
129
5,6
T4 AWD (B4204T21)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
T5 AWD (B4204T11)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
11 Specifikacijos
V40CCA
D2 (D4204T8)
109
4,2
89
3,4
96
3,7
D2 (D4204T8)
114
4,5
94
3,6
101
3,9
D3 (D4204T9)
112
4,4
92
3,5
99
3,8
D3 (D4204T9)
118
4,6
98
3,7
105
4,0
D4 (D4204T14)
114
4,4
99
3,8
104
4,0
D4 (D4204T14)
132
5,0
101
3,9
112
4,3
11
A
V40 CROSS COUNTRY
Kuro sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos
pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos
konkrečiais ES ciklais3, kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos
įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši
įranga bei automobilio pakrovimas didina
kuro sąnaudų ir anglies dioksido emisijos
rodiklius.
3
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai pateikiami toliau:
•
•
Vairuotojo vairavimo stilius.
Klientui sumontavus didesnius nei standartinės modelio bazinės versijos ratus,
padidėja pasipriešinimas riedant.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro
pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro
sąlygos ir automobilio būklė.
Vadovaujantis keliais iš pirmiau pateiktų
pavyzdžių, galima gerokai sumažinti degalų
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite taisyklėse (3).
Oficialūs degalų sąnaudų skaičiai grindžiami dviem standartiniais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis pagal EU Regulation no 692/2008 ir 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) bei UN ECE Regulation no 101. Reglamentuose nagrinėjami važiavimo mieste ir užmiestyje ciklai. Važiavimas mieste: matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį, važiavimas
imituojamas. Važiavimas užmiestyje: automobilis yra greitinamas ir stabdomas 0–120 km/h (0–75 myl./val.) greičio intervale, važiavimas imituojamas. Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda judėti antrąja pavara. Mišraus ciklo vertė (pateikiama lentelėje) – tai važiavimo mieste ir užmiestyje derinys, nustatomas pagal taikomus teisinius reikalavimus. CO2 emisija: išmetamosios
dujos yra surenkamos ir apskaičiuojamas anglies dioksido išmetamas kiekis dviejų važiavimo ciklų metu. Tada jis išanalizuojamas ir apskaičiuojama CO2 emisijos vertė.
}}
407
11 Specifikacijos
||
Lyginant su ES važiavimo ciklais3, kurie yra
naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
yra grindžiami lentelėje pateikiami kuro
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai.
Naudojant 91 RON oktaninio skaičiaus degalus, padidėja degalų sąnaudos ir sumažėja
variklio galia.
PASTABA
11
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio galingumui.
Susijusi informacija
•
•
•
•
3
408
Ekonomiškas važiavimas (p. 311)
Degalai – benzinas (p. 308)
Degalai – dyzelinas (p. 308)
Masės (p. 393)
Oficialūs degalų sąnaudų skaičiai grindžiami dviem standartiniais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis pagal EU Regulation no 692/2008 ir 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) bei UN ECE Regulation no 101. Reglamentuose nagrinėjami važiavimo mieste ir užmiestyje ciklai. Važiavimas mieste: matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį, važiavimas
imituojamas. Važiavimas užmiestyje: automobilis yra greitinamas ir stabdomas 0–120 km/h (0–75 myl./val.) greičio intervale, važiavimas imituojamas. Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda judėti antrąja pavara. Mišraus ciklo vertė (pateikiama lentelėje) – tai važiavimo mieste ir užmiestyje derinys, nustatomas pagal taikomus teisinius reikalavimus. CO2 emisija: išmetamosios
dujos yra surenkamos ir apskaičiuojamas anglies dioksido išmetamas kiekis dviejų važiavimo ciklų metu. Tada jis išanalizuojamas ir apskaičiuojama CO2 emisijos vertė.
11 Specifikacijos
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas slėgis padangose.
V40CCA
Padangų dydis
Variklis
205/60 R16
Visi varikliai
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
Maks. apkrova
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0–160D
240
230
260
260
260
160+E
260
240
280
280
-
didž. 80F
420
420
420
420
-
ECO slėgisB
11
225/50 R17
225/45 R18
225/40 R19
Laikinas atsarginis ratas
A
B
C
D
E
F
V40 CROSS COUNTRY
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
0–100 myl./val.
100+ myl./val.
maks. 50 myl./val.
PASTABA
Ne visada visose rinkose parduodami visi
varikliai, padangos ar jų deriniai.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Techninės informacijos žymenys (p. 389)
409
12 Abėcėlinė rodyklė
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema................................... 202
Akmenų žymės ir įbrėžimai...................... 386
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai........... 94
Aktyvioji stabdžių kontrolė....................... 187
12
Aktyvi parkavimo pagalbos sistema........
Apribojimai..........................................
operacija.............................................
Simboliai ir pranešimai.......................
veikimas..............................................
255
258
257
260
256
Akumuliatorius................................. 304, 367
keitimas.............................................. 369
perkrova.............................................. 304
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos........................................................... 128
Aliarmo funkcija....................................... 164
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“.... 398, 399
Alkospyna................................................ 270
Anglies dioksido emisija.......................... 406
Antikorozinė danga.................................. 385
Apsauginis užraktas
vaikai..................................................... 48
Apsisukimo kontrolė................................ 187
410
Apšvietimas
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai...... 94
Automatinės tolimosios šviesos........... 92
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas................................................. 98
automobilio salone............................... 97
dieninės šviesos................................... 90
Ekrano apšvietimas.............................. 89
Gabaritinių šviesų žibintas.................... 89
galinis rūko žibintas.............................. 95
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas... 98
lemputės, techniniai duomenys.......... 363
priėjimo apšvietimas..................... 99, 164
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas.. 89
Prietaisų apšvietimas............................ 89
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai.......... 91
tunelio aptikimas................................... 91
valdymo elementai.......................... 87, 97
valdymo elementų apšvietimas............ 89
Apšvietimas, lemputės keitimas..............
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai
su halogeniniais priekiniais žibintais)..
dieniniai žibintai..................................
galinis rūko žibintas............................
galinių lempučių laikiklis: posūkių
žibintai, stabdžių žibintai ir atbulinės
eigos žibintas......................................
kosmetinis veidrodėlis........................
posūkių žibintai, priekis......................
priekinis gabaritinis žibintas................
356
359
361
362
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)..................................................... 360
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)....... 359
Aptarnavimo programa............................ 345
Atbulinės eigos pavaros blokatorius........ 278
Atlošas....................................................... 83
galinė sėdynė, atlenkimas.................... 85
priekinė sėdynė, nuleidimas................. 83
Atrakinimas
iš lauko................................................ 174
iš vidaus.............................................. 176
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu... 173
atsarginis ratas
įrengimas............................................ 333
išėmimas............................................. 331
Atsarginis ratas................................ 330, 331
Atstatymas, ridos skaitiklis.............. 118, 122
Atstumo įspėjimas................................... 218
Apribojimai.......................................... 219
Simboliai ir pranešimai....................... 220
Aukšta variklio temperatūra..................... 303
362
363
360
361
Aušalo tikrinimas ir įpylimas.................... 354
Aušinimo sistema..................................... 303
perkaito............................................... 303
12 Abėcėlinė rodyklė
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 401
Automatinė pavarų dėžė.................. 279, 283
priekaba.............................................. 313
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)..................................................... 280
vilkimas ir pervežimas......................... 320
Automatinės automobilių plovyklos......... 382
Automatinės tolimosios šviesos................ 92
Automatiniai roletai stoglangiui................ 109
Automatinis užsirakinimas....................... 175
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas............................ 343
pakartotinė patikra.............................. 342
veiksmas............................................. 340
Avarinis pradurtos padangos remonto
komplektas
apžvalga............................................. 339
hermetizavimo skystis........................ 339
vieta.................................................... 338
Bendroji automobilio masė...................... 393
Benzino kokybinis lygis............................ 308
Beraktė sistema: atrakinimas................... 172
Beraktė sistema: užrakinimas.................. 172
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)... 170, 171, 172, 173, 174, 275
Beraktė valdymo sistema. 170, 171, 172,
173, 174, 275
Avarinis signalas........................................ 96
BLIS................................................. 260, 261
AWD, visų ratų pavara............................. 297
BLIS klaidų pranešimai............................ 265
B
C
Bagažinė
Įkeliama............................................... 153
CO2 emisija.............................................. 406
12
Automobilio apmušalai............................ 385
Automobilio kėlimas................................ 348
Automobilio priežiūra............................... 382
Odiniai apmušalai............................... 385
Automobilio raktelio atmintis................... 161
Automobilio salono apšvietimas................ 97
automatinis........................................... 98
Automobilio salono filtras........................ 128
Automobilių plovykla............................... 382
Avarija, žr. „Susidūrimas“.......................... 44
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys...................................................... 336
trikampis avarinis ženklas................... 335
Bagažinės durelės
Užrakinimas / atrakinimas.................. 178
Bagažinės lentynėlė................................. 158
Baterija
Įspėjamieji ženklai...............................
nuotolinio valdymo raktelis / PCC......
Pagalbinis...........................................
techninė priežiūra...............................
Užvedimas..........................................
užvedimas nuo išorinio šaltinio...........
Ženklai ant akumuliatoriaus................
369
169
370
367
367
276
369
CTA.......................................................... 263
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo
paketas)................................................... 128
D
Daiktadėžė............................................... 151
užrakinimas......................................... 177
Daiktų laikymo vietos salone................... 148
Darbinė padėtis....................................... 364
411
12 Abėcėlinė rodyklė
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas................... 386
spalvos kodas..................................... 387
Degalais varomas šildytuvas
laikmatis.............................................. 143
Degalų bakas
tūris..................................................... 404
12
Degalų pildymas
degalų pildymo angos apsauginis skydas, užrakinimas................................. 179
pildymas iš rezervinio degalų kanistro 310
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)..... 242
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas... 27
Ekrano apšvietimas................................... 89
Elektra valdoma sėdynė............................ 83
Elektra valdomi langai.............................. 105
Atstatoma........................................... 106
Elektra valdomų langų atstatymas........... 106
Elektroninė klimato kontrolė – ECC......... 132
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema – ETC.............................................. 133
Dekoratyvinis apšvietimas......................... 98
Elektroninis matuoklis.............................. 353
Dėmės...................................................... 385
Elektros lizdas.......................................... 152
krovinių skyrius................................... 156
Dieninės šviesos........................................ 90
Dyzelinas.................................................. 308
baigėsi degalai.................................... 309
Elektros sistema...................................... 372
ETC, elektroninė temperatūros kontrolė.. 133
Dyzelino dalelių filtras.............................. 310
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų........ 181
Dviratininkų aptikimas.............................. 230
Galinės lemputės
vieta.................................................... 361
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės................................................ 107
Kompasas........................................... 110
salonas............................................... 109
sutraukiamas elektra........................... 108
Šildymas............................................. 108
Galinis langas
Šildymas............................................. 108
Galios vadovas.......................................... 69
galvos atrama
nuleidimas............................................. 85
priekinė sėdynė..................................... 82
vidurinioji sėdynė gale.......................... 85
Garso signalas........................................... 87
F
FSC, aplinkosauginis ženklinimas............. 27
E
412
Galinė sėdynė
Šildymas............................................. 134
ECC, elektroninė klimato kontrolė........... 132
G
ECO slėgis....................................... 326, 409
Gabaritinių šviesų žibintas......................... 89
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija..................................... 244, 245
Galia......................................................... 396
Geartronic................................................ 280
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas......................... 317
nuimamas, prijungimas....................... 316
Greičio ribotuvas...................................... 194
išaktyvinimas...................................... 197
laikinas išjungimas.............................. 196
pradžia........................................ 194, 195
viršyto greičio pavojaus signalas........ 197
Greičio rodikliai, padangos...................... 328
12 Abėcėlinė rodyklė
GSI – pavarų parinkimo pagalba............. 279
H
HDC......................................................... 297
Hermetizavimo skystis............................. 339
Įspėjamieji ženklai.......................... 66, 69, 72
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 232
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 203
stabilumo ir traukos kontrolės sistema.................................................... 187
J
Jungtinis prietaisų skydelis.................. 65, 66
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“...................... 314
Informacinis displėjus.......................... 65, 66
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys................... 72
Įspėjimas............................................... 72
kintamosios srovės generatorius
neįkrauna.............................................. 72
priminimas užsisegti saugos diržą.. 32, 72
Saugos oro pagalvės – SRS................. 72
Stabdžių sistemos gedimas................. 72
Žemas alyvos slėgis............................. 72
Išoriniai matmenys................................... 392
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų.... 228, 229
Kėlimo įrankis.......................................... 335
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai........................... 234
funkcija............................................... 229
Pėsčiųjų aptikimas.............................. 231
radaro jutiklis.............................. 213, 222
veikimas.............................................. 232
Kelionės kompiuteris............... 115, 121, 124
analoginis prietaisų skydelis............... 117
I
IAQS – salono oro kokybės sistema........ 129
Imobilizatorius.......................................... 163
Informacijos mygtukas, PCC................... 166
Į
Įkeliama
Bendroji informacija.................... 153, 155
ilgas krovinys...................................... 154
krovinių skyrius........................... 153, 155
montavimo taškai............................... 155
stogo apkrova..................................... 154
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu........................... 228
Kaklo trauma, WHIPS................................ 41
Kameros jutiklio trikčių diagnostika......... 224
Kameros jutiklis............................... 223, 235
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje..................................... 321
12
Katalizatorius........................................... 309
Kėliklis...................................................... 335
Kelionės ridos skaitiklis.............................. 75
Kelionės statistika.................................... 124
Kelio ženklų informacija........................... 191
Apribojimai.......................................... 193
operacija............................................. 191
Kilimėliai................................................... 151
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 232
413
12 Abėcėlinė rodyklė
12
Klaidų pranešimai
LKA.....................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema......................................
Vairuotojo perspėjimo kontrolė...........
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“.......
216
241
216
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai....................
automatinis reguliavimas....................
Bendroji informacija............................
faktinė temperatūra............................
jutikliai.................................................
temperatūros reguliavimas.................
129
136
126
127
127
136
246
Kompasas................................................ 110
kalibravimas........................................ 110
Kondensatas priekiniuose žibintuose...... 382
Kosmetinis veidrodėlis............................. 152
Apšvietimas.......................................... 98
Krepšių laikiklis ....................................... 155
sulenkimas.......................................... 156
M
Maks. stogo apkrova............................... 393
MANO AUTOMOBILIS............................. 114
Kuro pylimas.................................... 179, 310
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas..................................................... 306
kuro pildymo angos apsauginis skydas...................................................... 305
pildymas............................................. 306
Masės
tuščio automobilio masė.................... 393
L
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis................. 111
meniu apžvalga, analoginis................ 112
meniu apžvalga, skaitmeninis............. 112
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė........................................................ 98
Matmenys................................................ 392
Mechaninė pavarų dėžė...........................
GSI – pavarų parinkimo pagalba........
priekaba..............................................
vilkimas ir pervežimas.........................
278
279
313
320
Laiko intervalo nustatymas...................... 218
Laikrodis, nustatymas................................ 75
Laminuotas stiklas..................................... 27
N
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai..................................................... 384
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas............. 316, 317
krovinių skyrius
apsauginis tinklelis.............................. 157
lauko temperatūros matuoklis................... 74
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė.......................................... 315
Krovinių skyrius
Apšvietimas.......................................... 98
Bagažinės lentynėlė............................ 158
montavimo taškai............................... 155
Lemputės................................................. 356
Krovinių pritvirtinimas (Įkeliama).............. 155
414
Kuras................................................ 307, 308
degalų ekonomija............................... 326
degalų filtras....................................... 309
degalų sąnaudos................................ 406
Lazerinis jutiklis........................................ 225
lemputės, techniniai duomenys............... 363
Lietaus jutiklis.......................................... 103
LKA – eismo juostos laikymo pagalba..... 242
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai..................................................... 108
Nuolatinio greičio palaikymo sistema...... 197
Nuotolinio valdymo imobilizatorius.......... 163
12 Abėcėlinė rodyklė
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas.............................. 185
P
Nuotolinio valdymo raktelis...... 160, 161, 162
baterijos keitimas................................ 169
funkcijos............................................. 164
išimama raktelio geležtė............. 167, 168
nuostolis............................................. 160
Nuvažiuojamas atstumas............ 165, 170
PACOS....................................................... 37
O
Padangos
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai.......................................... 326
padangų slėgio stebėsena.................. 336
pradurtos padangos remontas........... 338
protektoriaus rašto gylis..................... 329
slėgis........................................... 326, 409
sukimosi kryptis.................................. 325
techninė priežiūra............................... 324
Techniniai duomenys.......................... 409
žieminės padangos............................. 329
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos.. 385
Padangos matmuo.................................. 327
Oro filtravimas
automobilio salonas............ 127, 128, 129
medžiaga............................................ 129
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai............................................... 326
Oro kokybės sistema IAQS...................... 129
Padangų apkrovos indeksas................... 328
Oro kondicionavimo sistema................... 137
remontas............................................. 356
Pagalba kelyje.......................................... 322
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 405
Pagalbinis akumuliatorius........................ 370
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC
Nuvažiuojamas atstumas.................... 167
Oro paskirstymas..................................... 130
lentelė................................................. 139
Recirkuliacija....................................... 138
Padangos stebėjimas.............................. 336
Pagalbinės statymo sistemos kamera..... 251
Pajudėjimo įkalnėje pagalba.................... 286
PAP = Aktyvi parkavimo pagalbos sistema......................................................... 255
Papildomas šildytuvas
elektrinis...................................... 145, 146
maitinamas degalais........................... 145
Parkavimo pagalbos sistema - PAP........ 255
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
tęsti nustatytą greitį............................
198
202
200
201
Patarimai vairuotojui................................ 304
Pavaros keitimo indikatorius.................... 279
Pavarų dėžė............................................. 278
automatinė.................................. 279, 283
mechaninė.......................................... 278
12
Pavarų dėžė „Powershift“................ 283, 320
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis atjungimas.......................................... 285
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas................................................ 285
Pavarų svirties blokatorius....................... 285
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos............................................. 164
Nuvažiuojamas atstumas.................... 167
Perbridimas.............................................. 302
Perkaitimas...................................... 303, 312
415
12 Abėcėlinė rodyklė
Pėsčiojo saugos oro pagalvė..................... 46
atlenkimas............................................. 47
automobilio patraukimas...................... 47
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą.............................................. 345
Priekinių žibintų spindulys
aukščio reguliavimas............................ 89
pritaikymas......................................... 100
Pėsčiųjų apsauga.................................... 228
Priėjimo apšvietimo trukmė............... 99, 164
Pirmoji pagalba........................................ 336
priekaba................................................... 312
kabelis................................................. 312
važiavimas su priekaba...................... 312
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas.................................................... 100
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys... 336
Plautuvas
galinis langas...................................... 104
plovimo skystis, pildymas................... 366
Priekinis stiklas................................... 104
12
Prietaisų apšvietimas................................. 89
Priekabos stabilizavimo sistema.............. 318
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje.... 62
automobilis su vairu kairėje pusėje....... 59
Plovimo skystis........................................ 366
Priekabos stabilumo pagalba.................. 187
Priminimas užsisegti saugos diržą............. 32
Poliravimas.............................................. 383
Priekinė sėdynė
galvos atrama....................................... 82
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas....... 89
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema....................................................
apžvalga.............................................
budėjimo režimas...............................
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
laiko intervalo nustatymas..................
lenkimas..............................................
pastovaus greičio palaikymo sistemos
funkcijos keitimas...............................
radaro jutiklis......................................
Trikčių šalinimas.................................
veikimas..............................................
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu.. 104
Protektoriaus rašto gylis.......................... 329
Posūkio žibintas......................................... 96
Posūkių žibintai.......................................... 96
Pradurta padanga.................................... 338
Pradurtos padangos remontas................ 338
Pranešimai............................................... 114
Pranešimai BLIS...................................... 265
Pranešimai informaciniame ekrane.......... 112
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 227, 237
LKA..................................................... 246
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 216
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 241
Variklio ir salono šildytuvas................ 144
416
Priekaba
svyravimas į šonus............................. 318
Prietaisai ir valdymo elementai............ 59, 62
Priekinės lemputės
vieta.................................................... 357
Priekiniai žibintai...................................... 358
Priekinio stiklo plovimas.......................... 104
Priekinio stiklo valytuvas.......................... 103
lietaus jutiklis...................................... 103
Priekinis stiklas
Šildymas..................................... 108, 137
Priekinių žibinto kampo reguliavimas...... 100
Priekinių žibintų spindulio pritaikymas..... 100
202
205
208
206
210
208
207
209
212
213
215
203
12 Abėcėlinė rodyklė
Q
Ratų varžtai.............................................. 329
užrakinamas........................................ 329
Queue Assist............................................ 210
Regeneracija............................................ 310
R
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės kėdutės
lentelė................................................... 49
Radaro jutiklis.......................................... 203
Apribojimai.......................................... 213
Režimas ECO........................................... 295
Raktelio geležtė............................... 167, 168
Rūko žibintas
galinis.................................................... 95
Raktelio padėtys........................................ 80
Ridos skaitiklis, atstatymas............. 118, 122
Raktelis............................................ 160, 162
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“) 280
Rankinis stabdys..................................... 301
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose. 382
langų priežiūra.................................... 126
Safety mode.............................................. 44
automobilio patraukimas...................... 46
variklio užvedimo bandymas................ 45
Ratai
atsarginis ratas................................... 330
nuėmimas........................................... 331
sniego grandinės................................ 329
Salono šildytuvas..................................... 141
Ratai ir padangos..................................... 330
Ratlankiai
valymas............................................... 383
Ratlankis, matmenys............................... 327
Ratų keitimas........................................... 331
31
32
30
32
Saugos diržo įtempiklis........................ 32, 43
SAUGOS ORO PAGALVĖ ......................... 35
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS............ 37
keleivio pusė............................. 35, 37, 43
vairuotojo pusė............................... 35, 43
Saugos oro pagalvių sistema.................... 34
įspėjamasis ženklas.............................. 33
12
Saugos oro užsklanda......................... 40, 43
S
Saugikliai
Bendroji informacija............................
keitimas..............................................
po daiktadėže.....................................
po priekine dešine sėdyne..................
variklio skyriuje...................................
nėštumas..............................................
priminimas užsisegti saugos diržą........
prisisegimas..........................................
saugos diržo įtempiklis.........................
372
372
376
379
373
Saugiklių dėžutė...................................... 372
Saugos diržas............................................ 29
atlaisvinti............................................... 31
Galinė sėdynė....................................... 32
Saugus Miestas™.................................... 221
Savininko vadovas, ekožymėjimas............ 27
Sėdynė, žr. „Sėdynės“............................... 82
Sėdynės..................................................... 82
galia...................................................... 83
galinio atlošo nuleidimas...................... 85
galvos atramos, galinė.......................... 85
priekinio atlošo nuleidimas................... 83
Šildymas............................................. 134
Sėdynės atminties funkcija........................ 84
Signalizacija............................. 182, 183, 184
automatinis pakartotinis įjungimas..... 183
automatinis suaktyvinimas................. 184
nuotolinio valdymo pultelis neveikia... 184
417
12 Abėcėlinė rodyklė
signalizacijos indikatorius...................
signalizacijos patikra...........................
signalizacijos signalai.........................
sumažintas signalizacijos saugos
lygis.....................................................
12
183
166
184
185
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 227, 237
LKA..................................................... 246
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 216
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 241
Stovėjimo stabdžiai.................................. 301
Stabdžiai.......................................... 299, 301
avarinė stabdymo pagalba, EBA ....... 301
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 300
stabdžių sistema................. 299, 300, 301
stabdžių skysčio pildymas.................. 355
Stabdžių žibintas.................................. 95
stovėjimo stabdys............................... 301
ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje...................................................... 300
Sukimosi kontrolė.................................... 187
Stabdžių ir sankabos skystis................... 355
SIPS pagalvės............................................ 39
Stabdžių skystis
kokybinis lygis ir tūris......................... 403
Sistema
suveikimas............................................ 43
Stabdžių žibintas....................................... 95
Skaitikliai
kuro matuoklis................................ 65, 66
spidometras.................................... 65, 66
tachometras.................................... 65, 66
Skysčiai, talpos 366, 401, 402, 403, 404, 405
Skysčiai ir alyvos............. 401, 402, 403, 405
Slėgio padangose lipdukas..................... 326
Slėgio padangose stebėjimas.................. 336
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema... 187
Stabilumo sistema................................... 187
Statymo pagalba.....................................
atgal....................................................
statymo pagalbos jutikliai...................
trikties indikatorius..............................
veikimas..............................................
247
249
251
250
247
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos........................................... 254
slidus kelias............................................. 305
Stiklinė
laminuotas / grūdintas.......................... 27
Spalvos kodas, dažai............................... 387
Stoglangis, automatiniai roletai............... 109
Stabdymas koja....................... 299, 300, 301
Stogo apkrova, maks. svoris................... 393
Slydimas.................................................. 305
418
Stabdymas varikliu, automatinis.............. 297
sukimosi kryptis....................................... 325
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS....................... 310
Suodžių filtras.......................................... 310
Susidūrimas............................................... 44
Š
Šaldymo skystis....................................... 356
Šildiklis..................................................... 137
Šildymas
galinis langas...................................... 108
Priekinis stiklas................................... 108
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai................................................... 108
Sėdynės.............................................. 134
Šilumą atspindintis priekinis stiklas........... 22
Šlaito pasvirimo kontrolė......................... 297
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS....... 39, 43
Šoniniai veidrodėliai................................. 107
Atstatoma........................................... 107
Šoninių veidrodėlių atstatymas................ 107
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior
Package).................................................. 128
12 Abėcėlinė rodyklė
T
TSA – priekabos stabilumo
pagalba ........................................... 187, 318
V
Taupus važiavimas.................................. 311
Tunelinis valdymo pultas.........................
12 V maitinimo lizdas..........................
cigarečių uždegiklis ir peleninė...........
porankis..............................................
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų. 48
sauga.............................................. 40, 48
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė........................................... 53
vaikiškos automobilinės kėdutės ir
šoninės saugos oro pagalvės............... 40
vieta automobilyje................................. 53
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga............................. 385
Techninės informacijos žymenys............. 389
Temperatūra
faktinė temperatūra............................ 127
150
152
151
150
Tunelio aptikimas....................................... 91
Tuščio automobilio masė......................... 393
Temperatūros reguliavimas..................... 136
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema... 185
radaro sistema.................................... 266
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai................ 91
U
Užrakinami ratų varžtai............................ 329
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas......................................................... 92
Užrakinimas/atrakinimas
bagažinės dangtis............................... 178
viduje.................................................. 176
Transmisija............................................... 278
Užrakinimo lemputė................................. 162
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis......................... 402
Užrakinimo patvirtinimas ........................ 162
Traukos kontrolė posūkiuose.................. 187
Užraktas
atrakinimas................................. 174, 176
užrakinimas......................................... 174
užrakinimas rankiniu būdu.................. 175
Trikampis avarinis ženklas....................... 335
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą. 345
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus....... 276
Transponderis............................................ 22
Traukos kontrolė...................................... 187
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms...................
rekomenduojama..................................
tipai.......................................................
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX.....
viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai.......................
48
54
49
55
12
54
57
Vairaračio užraktas.................................. 276
Vairas......................................................... 86
Klaviatūra.............................................. 87
vairo reguliavimas................................. 86
Vairavimas...............................................
aušinimo sistema................................
su atidaryta bagažine.........................
su priekaba.........................................
304
303
304
312
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu........... 265
419
12 Abėcėlinė rodyklė
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo
jėga“......................................................... 265
Vairavimo režimas ECO........................... 295
Vairavimo režimo keitimas....................... 265
Vairo klaviatūra.......................................... 87
Vairo reguliavimas...................................... 86
Vairuotojo įspėjimo sistema..................... 239
Vairuotojo perspėjimo kontrolė................ 239
operacija............................................. 240
12
Valdymo elementų apšvietimas................. 89
Valdymo ženklai............................. 66, 69, 70
Valymas
apmušalai...........................................
automatinė automobilių plovykla........
automobilių plovykla...........................
ratlankiai.............................................
saugos diržai.......................................
385
382
382
383
386
Valymas su pertrūkiais............................. 103
Valytuvai ir langų plovimas...................... 103
Valytuvų šluotelės....................................
Darbinė padėtis..................................
keitimas..............................................
keitimas, galinis langas.......................
valymas...............................................
364
364
365
366
366
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas. 384
Vandenį ir purvą atstumianti danga......... 384
420
Variklio alyva.................................... 351, 398
filtras................................................... 351
kokybinis lygis ir tūris......................... 399
nepalankios vairavimo sąlygos........... 398
perkaito............................................... 303
„Start/Stop“........................................ 286
Vaškavimas.............................................. 383
Variklio alyvos lygio tikrinimas................. 352
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova.................................... 394
vilkimo pajėgumas.............................. 394
Variklio bloko šildytuvas.......................... 141
Važiavimas žiemą.................................... 305
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas
išjungimas nedelsiant......................... 143
tiesioginis užvedimas.......................... 142
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova.................................................... 394
Variklio gaubtas, atidarymas.................... 350
Ventiliatorius
ECC.................................................... 135
ETC..................................................... 135
Variklio alyva, įpylimas............................. 352
Variklio ir salono šildytuvas
laikmatis.............................................. 143
pranešimai.......................................... 144
Variklio išjungimas................................... 276
Variklio skyrius
apžvalga.............................................
aušinimo skystis.................................
Patikra.................................................
Stabdžių ir sankabos skystis..............
Variklio alyva.......................................
350
354
351
355
351
Variklio techniniai duomenys................... 396
Variklio traukos kontrolė.......................... 187
Variklis
išaktyvinti............................................ 276
paleidimas.......................................... 274
Ventiliacija................................................ 130
Vibracijos slopintuvas.............................. 314
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas.................................... 129
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis............. 109
automatinis pritemdymas................... 109
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė.......................................... 151
Tunelinis valdymo pultas.................... 150
vairuotojo pusė................................... 150
Vilkimas.................................................... 320
vilkimo ąsa.......................................... 321
Vilkimo ąsa............................................... 321
Vilkimo įtaiso rėmas......................... 314, 315
Techniniai duomenys.......................... 315
12 Abėcėlinė rodyklė
visiško užrakinimo sistema...................... 179
išjungimas........................................... 179
laikinas išjungimas.............................. 180
„
Visiško vėdinimo funkcija................. 126, 177
„EcoGuide“................................................ 69
Visų ratų pavara, (AWD)........................... 297
„Personal Car Communicator“................ 167
Visų ratų pavara (AWD)............................ 297
„Queue Assistance“................................. 210
„Eco Cruise“............................................ 295
„Sensus“.................................................... 79
W
WHIPS
kaklo apsauga................................ 41, 43
sėdėjimo padėtis.................................. 42
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė........ 42
„Start/Stop“............................................. 286
Funkcija ir jos valdymas..................... 287
variklis neišjungiamas......................... 288
„Volvo ID“.................................................. 22
12
„Volvo Sensus“.......................................... 79
Ž
Žemas alyvos lygis.................................. 352
Ženklai
Įspėjamieji ženklai........................... 66, 69
Valdymo ženklai........................ 66, 69, 70
Žibintų indikacijos, PCC.......................... 166
Žibintų jungikliai......................................... 87
Žieminės padangos................................. 329
Žymos...................................................... 389
421
12 Abėcėlinė rodyklė
12
422
TP 20144 (Lithuanian), AT 1548, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement