Volvo V40 Cross Country, 2018 User manual

Volvo V40 Cross Country, 2018 User manual
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instruk-
cijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas
papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį
rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
TURINYS
ĮVADAS
2
SAUGA
Kaip rasti savininkui skirtos informacijos
12
Bendroji informacija apie saugos diržus
28
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
13
Saugos diržas – prisisegimas
29
Saugos diržas – atleidimas
30
Saugos diržas nėštumo metu
30
Priminimas užsisegti saugos diržą
31
Saugos diržo įtempiklis
31
Sauga – įspėjamasis ženklas
32
Saugos oro pagalvių sistema
33
Oro pagalvės vairuotojo pusėje
34
Keleivio oro pagalvė
35
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*
36
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
38
Saugos oro užsklanda (IC)
39
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
40
WHIPS – sėdėjimo padėtis
41
Bendroji informacija apie saugos režimą
42
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
43
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną
43
Pėsčiojo saugos oro pagalvė*
44
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* –
automobilio patraukimas
45
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
16
Automobilio savininko vadovo skaitymas
17
Duomenų įrašymas
20
Aksesuarai ir papildoma įranga
21
Volvo ID
21
Aplinkos filosofija
23
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
26
Laminuotas stiklas
26
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* –
sulankstymas
45
Bendroji informacija apie vaikų saugą
46
Vaikiškos automobilinės kėdutės
47
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
53
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
54
ISOFIX – dydžio klasės
54
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
56
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
58
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga
60
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
63
Jungtinis prietaisų skydelis
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
67
„Eco guide“ ir „Power guide“*
Vairas
88
Kompasas*
110
Žibintų jungikliai
89
111
Gabaritiniai žibintai
91
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Važiavimo dieną šviesos
91
112
66
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis
Tunelio aptikimas*
92
66
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
112
92
Aktyviosios tolimosios šviesos*
93
Pranešimai
113
95
Pranešimai – tvarkymas
114
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
96
MY CAR
114
Kelionės kompiuteris
116
Galinis rūko žibintas
99
118
Stabdžių žibintas
99
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
122
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
125
70
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai*
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė
71
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė
73
Lauko temperatūros matuoklis
Avarinių šviesų signalas
75
100
Kelionės ridos skaitiklis
Posūkių žibintai
76
100
Laikrodis
Salono apšvietimas
76
101
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė sutartis
76
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
102
Ženklai ekrane
Priėjimo apšvietimo trukmė
77
103
„Volvo Sensus“
Valytuvai ir plautuvai
80
103
Raktelio padėtys
Elektra valdomi langai
81
105
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Šoniniai veidrodėliai
82
107
108
Sėdynės, priekinės
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
83
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
85
109
Sėdynės, galinės
86
Stiklinis stogas*
110
3
KLIMATAS
Bendroji informacija apie klimato kontrolę 128
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
129
129
143
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – skubus išjungimas
144
Variklio bloko ir salono šildytuvas* –
laikmatis
144
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ
LAIKYMO SKYRIAI
Vietos daiktams laikyti
150
Daiktų dėklas vairuotojo pusėje
152
Skiriančioji konsolė
152
Tunelinis valdymo pultas – porankis
152
Oro kokybė – salono filtras
130
Oro kokybė – salono švaraus oro
palaikymo paketas (CZIP)*
130
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – pranešimai
145
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
153
Oro kokybė – IAQS*
130
Papildomas šildytuvas*
146
Daiktadėžė
153
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas*
146
Kilimėliai*
153
Kosmetinis veidrodėlis
Papildomas elektrinis šildytuvas*
154
147
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai
154
Krovimas
155
Pakrovimas – ilgas krovinys
156
156
157
Oro kokybė – medžiagos
131
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
131
Oro paskirstymas salone
131
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*
133
Elektroninė temperatūros kontrolės
sistema – ETC
134
Šildomos priekinės sėdynės*
135
Stogo bagažas
Šildoma galinė sėdynė*
135
Krovinių laikiklių kilpos
136
Pakrovimas – krepšių laikiklis
157
Pakrovimas – užlenkiamas krepšių
laikiklis*
157
Ventiliatorius
4
129
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Automatinis reguliavimas
137
Temperatūros reguliavimas salone
137
Oro kondicionavimo sistema
138
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo
ir jo atitirpdymas
138
Oro paskirstymas – recirkuliacija
139
Oro paskirstymas – lentelė
140
Variklio ir salono šildytuvas*
142
12 V maitinimo lizdas – krovinių skyrius
158
Krovinių tinklelis*
159
Kepurių lentyna
160
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
162
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas
162
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*
163
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
164
Nuotolinio valdymo pultelis – elektroninis imobilizatorius
165
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su sekimo sistema*
165
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
166
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
177
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
167
Rankinis durelių užrakinimas
177
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC*
– išskirtinės funkcijos
167
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
178
Visuotinis atidarymas
179
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*
– diapazonas
168
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė
179
180
Išimamas metalinis raktas
169
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas
Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
170
Užrakinimas / atrakinimas – degalų
bako atlankas
181
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
170
Visiško užrakinimo sistema*
182
183
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC –
maitinimo elemento keitimas
171
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – rankinis suaktyvinimas
172
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – suaktyvinimas elektra*
184
Beraktė valdymo sistema*
Beraktė valdymo sistema* - veikimo
diapazonas
173
Signalizacija*
184
Signalizacijos indikatorius*
185
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
173
Signalizacija* – automatinis pakartotinis įjungimas
186
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai
174
Signalizacija* – automatinis įjungimas
186
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
174
Signalizacija* – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
186
187
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
175
Signalizacijos signalai*
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu
175
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis* 187
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
176
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio valdymo pultelio sistema
187
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta 176
5
VAIRUOTOJO PAGALBA
Reguliuojama vairo jėga*
190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- bendroji dalis
190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- veikimas
191
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- ženklai ir pranešimai
192
Greičio ribotuvas*
194
Greičio ribotuvas* – darbo pradžia
194
Greičio ribotuvas* – greičio keitimas
195
Greičio ribotuvas – laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu*
196
Greičio ribotuvas* – greičio viršijimo
pavojaus signalas
197
Greičio ribotuvas* – išaktyvinimas
197
206
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
222
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas
207
City Safety™
225
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga
209
City Safety™ – veikimas
226
„City Safety“™ – veikimas
226
„City Safety“™ – apribojimai
227
„City Safety“™ – lazerinis jutiklis
229
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas
210
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą
211
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas
211
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
213
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai
231
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
233
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
234
213
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
235
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
197
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas
198
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis
214
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
236
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo
režimu
200
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio
palaikymo sistemos funkcijų perjungimas
216
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
238
239
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti nustatytą greitį
201
217
202
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
241
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir
veiksmai
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai
218
BLIS
243
BLIS – veikimas
244
Radaro jutiklis
220
CTA*
245
Radaro jutiklis – apribojimai
220
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai
247
Atstumo įspėjimas*
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
„Distance Alert“* – ženklai ir pranešimai
6
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)*
203
204
205
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kelio ženklų informacija (RSI)
248
Pagalbinės statymo sistemos kamera
265
Variklio užvedimas
276
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
248
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
268
Variklio išjungimas
277
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
251
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
269
Vairaračio užraktas
277
Vairuotojo perspėjimo sistema*
269
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
251
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*
277
252
270
Pavarų dėžės
„Driver Alert Control“ (DAC)*
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
279
279
252
271
Mechaninė pavarų dėžė
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
254
273
280
„Driver Alert Control“ (DAC)* – ženklai ir pranešimai
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
Pavaros perjungimo indikatorius*
274
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
280
Eismo juostos laikymo pagalba*
255
Aktyvioji statymo pagalba (PAP)* –
ženklai ir pranešimai
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas
255
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas
257
Eismo juostos laikymo pagalba –
apribojimai
258
Eismo juostos laikymo pagalba –
ženklai ir pranešimai
259
Parkavimo pagalbos sistema*
260
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
Pavarų svirties blokatorius
284
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
285
Start/Stop*
285
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
286
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
287
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
288
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
289
260
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
290
Statymo pagalbos sistema* – atbuline eiga
262
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
291
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu
263
Važiavimo režimas ECO*
293
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
263
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
264
Visų ratų pavara (AWD)*
295
Hill Descent Control (HDC)
295
Stabdymas koja
297
7
RATAI IR PADANGOS
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema
298
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis signalas
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Stovėjimo stabdžiai
Perbridimas
Perkaitimas
Važiavimas su atidaryta bagažine
Perkrova – starterio akumuliatorius
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
8
Važiavimas su priekaba – mechaninė
pavarų dėžė
312
299
Važiavimas su priekaba – automatinė
pavarų dėžė
313
299
Vilkimo įtaiso rėmas
313
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
314
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
314
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas
315
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
299
300
301
302
302
303
Važiavimas žiemą
303
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
304
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas
304
Pilno kuro bako pripylimas
305
Degalai – tvarkymas
305
Degalai – benzinas
306
Degalai – dyzelinas
307
Katalitiniai neutralizatoriai
308
Degalų pylimas iš degalų kanistro
309
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
309
Taupus važiavimas
310
Važiavimas su priekaba
311
Padangos – priežiūra
322
Padangos – sukimosi kryptis
323
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai
324
Padangos – oro slėgis
324
Ratų ir ratlankių matmenys
325
Padangos – matmenys
326
Padangos – apkrovos indeksas
326
Padangos – greičio rodikliai
327
318
Ratų varžtai
327
Vilkimas
319
Žieminės padangos
328
Vilkimo ąsa
320
Atsarginis ratas*
329
Pagalba kelyje
320
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas 329
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
330
Ratų keitimas – montavimas
332
Trikampis avarinis ženklas
333
Domkratas*
334
Pirmosios pagalbos rinkinys*
334
Padangų stebėjimas (TM)*
335
Avarinis pradurtos padangos remontas*
337
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys* – apžvalga
338
Avarinis pradurtos padangos remontas* – operacija
339
Avarinis pradurtos padangos remontas* – pakartotinė patikra
341
Padangų pūtimas naudojant avarinio
pradurtos padangos remonto rinkinio
kompresorių*
342
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
„Volvo“ aptarnavimo programa
344
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
344
Automobilio pakėlimas
347
Lemputės keitimas – gabaritiniai
žibintai, priekiniai
361
Lempučių keitimas – dieniniai žibintai
361
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
362
Lempučių keitimas – galiniai posūkių
žibintai, stabdžių žibintai ir atbulinės
eigos žibintas
362
Lempučių keitimas – galinis rūko žibintas
363
364
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
349
Variklio skyrius – apžvalga
349
Variklio skyrius – patikra
350
Variklio alyva – bendroji dalis
350
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
351
Žibintai – techniniai duomenys
364
Aušinimo skystis – lygis
353
Valytuvų šluotelės
365
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
354
Plovimo skystis – pildymas
367
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
355
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
368
Žibintų keitimas – bendroji informacija
355
Akumuliatorius – ženklai
369
Lempučių keitimas – priekinių žibintų
vieta
356
Starterio akumuliatorius – keitimas
370
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
357
Akumuliatorius – Start/Stop
370
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių dangtis
358
Elektros sistema
372
Saugikliai – bendroji dalis
373
Saugikliai – variklio skyriuje
374
Saugikliai – po daiktadėže
377
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
380
Automobilių plovykla
383
Vaškavimas ir poliravimas
385
Vandenį ir purvą atstumianti danga
385
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
359
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
359
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio žibintai
360
9
SPECIFIKACIJOS
10
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Antikorozinė danga
386
Techninės informacijos žymenys
392
Automobilio vidaus valymas
386
Gabaritai
395
Dažų sluoksnio pažeidimai
388
Masės
396
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
397
Variklio techniniai duomenys
399
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
401
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris
402
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
404
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
405
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
406
Degalų bakas – tūris
407
Oro kondicionierius, skystis – tūris ir rūšis
408
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
410
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
413
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
414
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
415
Abėcėlinė rodyklė
417
ĮVADAS
ĮVADAS
Kaip rasti savininkui skirtos
informacijos
Savininkui skirta informacija pateikiama keliais
skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir
spausdintą. Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio ekrane, mobiliosios programėlės pavidalu ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje rasite „Quick
Guide“ ir automobilio savininko vadovo papildinį
kartu su specifikacijomis ir informacija apie saugiklius (be kita ko). Galima užsisakyti spausdintą
automobilio savininko vadovą.
Automobilio ekranas1
Automobilio ekrane galima
rodyti skaitmeninę automobilio
savininko vadovo versiją. Centriniame valdymo pulte paspauskite mygtuką MY CAR,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Owner's manual. Informacijos galima ieškoti, ji taip pat gali būti suskirstyta į kategorijas.
Išsamiau skaitykite automobilyje pateiktame
skaitmeniniame savininko vadove.
Programėlė
Parduotuvėje „App Store“ arba
„Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo Manual“, atsisiųskite programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
ir pasirinkite automobilį.
Programėlėje yra vaizdo mokomosios medžiagos
ir vaizdinio naršymo parinkčių su automobilio išorės ir salono vaizdais. Atskirus savininko vadovo
skirsnius yra lengva naršyti, be to, turinyje galima
vykdyti paiešką. Išsamiau apie Automobilio savininko vadovą mobiliuosiuose įrenginiuose.
1 Visa
2 Visa
12
spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama
vaizdo mokomosios medžiagos
ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių
pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas
daugelyje rinkų. Išsamiau apie „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainę.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko vadovo papildinys2, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę.
Papildomai pateikiamas spausdintas „Quick
Guide“, padedantis susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikiama papildomos
savininkui skirtos spausdintos informacijos.
ĮVADAS
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Sužinokite apie savininko vadovo struktūrą, kuri
aprašyta skirsnyje Kaip skaityti savininko vadovą.
Kalbos keitimas automobilio ekrane
Pakeitus kalbą automobilio ekrane, gali būti taip,
kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar
vietos įstatymų ir reglamentų. Neįjunkite sunkiai
suprantamos kalbos, nes gali būti sunku grįžti į
norimą vietą ekrano meniu struktūroje.
SVARBU
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastu-
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro
skirtingų skyrių.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite Owner's
manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas
rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr. toliau,
kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
mėte straipsnį.
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresyno-į
adresyną įrašytų straipsnių.
• Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame leidinyje skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 13)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 17)
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
}}
13
ĮVADAS
||
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz.,
„saugos diržas“, įvesti.
1.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide ir t. t.
3
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką,
reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2)
pasukti TUNE iki vienos iš parinkčių (žr.
paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti OK/
MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su OK/
MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite TUNE,
kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/
MENU, kad pasiektumėte šį
straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios
raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su
TUNE. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami grįžti prie ženklų ratuko,
spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguojant paieškos
lauką.
ĮVADAS
Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra
Kategorijos
Naršymas straipsnyje
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į
pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats
straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų
medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsidarytų
, arba straipsnis, pasirinkkategorija, pasirinkta
tas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Skaičių klaviatūra.
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio
valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo juosta
su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9. Greitai
spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo
vieno ženklo prie kito.
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.
•
Naikinama / anuliuojama spaudžiant EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
4
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau
esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio
savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite
OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį,
spauskite EXIT.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami
įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį,
galite paspausti FAV mygtuką centriniame
valdymo skyde.
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis.
Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai
pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite TUNE,
o norėdami atverti straipsnį, paspauskiteOK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į susietą
straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas
arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į
straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir
parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau
}}
15
ĮVADAS
||
aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite OK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Susijusi informacija
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos
apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje galima
atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą tinklalapį
„My Volvo“.
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje
šalių.
5 Taikoma
16
Programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir
2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas
pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia
yra prieiga ir prie „Volvo On Call“* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir
papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad
galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Kontaktai
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji
taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis,
Volvo On Call*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po
žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz.,
kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete5
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir jūsų
automobilio tinklalapį.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite prie
tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite techni-
kai kurioms rinkoms.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
nės priežiūros, sutarčių, garantijų bei kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus
priedus ir programinę įrangą.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 21)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Mes nenuilstamai siekiame tobulinti savo gaminius. Dėl vykdomų modifikacijų tam tikra savininko vadove pateikiama informacija, aprašai ir
iliustracijos gali skirtis nuo automobilyje esančios
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr.
www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir
paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
}}
* Parinktis / priedas.
17
ĮVADAS
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima
raidėmis, o ne skaičiai.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Pranešimai
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami
meniu ir pranešimų tekstai. Savininko vadove šių
tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto teksto. Meniu
ir pranešimų tekstų pavyzdžiai: Media, Sending
location.
Lipdukai
Įspėjimas apie galimas traumas
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
18
Žalos turtui pavojus
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
SVARBU
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi
pažymėta informacija papildo patį tekstą. Jei
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
G031592
||
G031590
ĮVADAS
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti
atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.
G031593
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui
nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų
paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami
skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę
apibūdinantį paveiksliuką, pateikiamas ir
padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas
į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti scheminio pobūdžio ir skirtis nuo faktinės automobilio
išvaizdos. Tai priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas
į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
Veiksmų sąrašas
•
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui
apibrėžti.
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra
sunumeruoti.
19
ĮVADAS
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir
įrašyti duomenis, susijusius su eismo įvykiais ar
galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
20
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis įprastinėmis vairavimo sąlygomis, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės aktyvias vairuotojo
pagalbos funkcijas (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
ĮVADAS
Aksesuarai ir papildoma įranga
Volvo ID
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio elektroninės sistemos veikimas.
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia prieigą prie įvairių paslaugų6.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia tik
tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje
yra įdiegta atitinkama programinė įranga. Todėl,
prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio elektroninę sistemą,
rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują
adresą iš žemėlapio internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį
prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call* – „Volvo ID“ naudojamas prisijungiant prie „Volvo On Call“ programėlės.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną patenkantį
saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir
darbui.
Paslaugų pavyzdžiai:
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
Matmenys
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji turėtų
būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje, kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele (žr. pažymėtą
vietą paveikslėlyje).
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y.
reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai
paslaugai (pvz., Volvo On Call), jis taip pat
automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms (pvz., „My Volvo Web“).
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, jums reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada vykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nurodytu
6
}}
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Parinktis / priedas.
21
ĮVADAS
||
adresu, pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto adresą ir
laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės
instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde
dukart paspauskite ryšio mygtuką
ir pasirinkite Apps Settings bei laikykitės
instrukcijų.
•
„Volvo On Call“* – atsisiųskite naujausią
„Volvo On Call“ programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti
„Volvo ID“, įveskite el. pašto adresą ir vykdykite instrukcijas.
Susijusi informacija
•
22
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Aplinkos filosofija
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkos valdymo pastangos davė vaisių:
buvo sukurti efektyvesni ir mažiau aplinką teršiantys pavaros mazgai „Drive-E“. „Volvo“ taip pat rūpi
ir asmeninė aplinka, pvz., oras „Volvo“ automobilio
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
viduje yra švaresnis nei išorėje: tai užtikrina klimato kontrolės sistema.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
}}
23
ĮVADAS
||
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (50 myl./val.)
arba nukritus žemiau 50 km/h (30 myl./val.),
padidėja energijos sąnaudos.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami variklį
šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir
sumažinamas variklio dėvėjimasis esant
žemai aplinkos temperatūrai, variklis greičiau
įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
24
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio
eksploataciją. Daugiau informacijos rasite „Eco
guide“ (p. 70), „Taupus važiavimas“ (p. 310) ir
„Kuro suvartojimas“ (p. 410).
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir taršos, patenkančios per ortakį.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funk-
cija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
25
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų miškų
arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau
išdaužti ir jis geriau izoliuoja garsą
salone. Priekinis ir kiti langai* yra iš
laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko
vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
26
Aplinkos filosofija (p. 23)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
SAUGA
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite, kad
kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę saugos
diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių daiktų,
trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą, patraukdami
įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties klubais esanti diržo
atkarpa turi būti kuo žemiau (ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Nenulenkite
atlošo pernelyg daug atgal. Saugos diržas suprojektuotas saugoti keleivį, sėdintį normalioje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 29) saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu (p. 31).
28
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
saugos diržų. Volvo rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
Jeigu saugos diržą veikia stipri apkrova, pavyzdžiui susidūrimo metu, reikia pakeisti visą saugos diržą. Kai kurios saugos diržo apsauginės
savybės gali dingti, net jeigu atrodo, kad saugos diržas nepažeistas. Saugos diržą reikia
pakeisti ir tada, jei yra nusidėvėjimo arba
pažeidimo požymių. Naujo saugos diržo tipas
turi būti patvirtintas ir skirtas montavimui toje
pačioje vietoje, kurioje buvo keistinas saugos
diržas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 30)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Saugos diržo įtempiklis (p. 31)
SAUGA
Saugos diržas – prisisegimas
Atminkite
Prisisekite saugos diržą (p. 28) prieš pradėdami
važiuoti.
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite įspausdami sagtį saugos diržo užrakte. Spragtelėjimas
reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi būti
perjuostas per petį.
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 30)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
Saugos diržo įtempiklis (p. 31)
Priminimas užsisegti saugos diržą (p. 31)
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite mygtuką
ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi
trintis į Jūsų kaklą.
Centrinės galinės sėdynės sagtis yra pritaikyta tik
jai skirtam saugos diržo liežuvėliui.
29
SAUGA
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 28), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 28), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti. Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka,
kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 29)
Priminimas užsisegti saugos diržą (p. 31)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 83) ir vairą (p. 88) taip, kad galėtų lengvai
vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai pasiektų
pedalus ir vairą). Pasistenkite sėdynę atitraukti
tiek, kad tarp pilvo ir vairo būtų kuo didesnis tarpas.
30
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 29)
Saugos diržas – atleidimas (p. 30)
SAUGA
Priminimas užsisegti saugos diržą
lyje pateikiamas pranešimas. Pranešimas
patvirtinamas automatiškai, po maždaug
30 sekundžių važiavimo arba spustelėjus
posūkio svirties OK mygtuką (p. 111). Jei
kas nors atsisega saugos diržą, pranešimą
galima patvirtinti tik rankiniu būdu, spustelint
posūkio svirties mygtuką OK.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 29) prisisegti saugos diržą.
•
Saugos diržo įtempiklis
Saugos diržai (p. 28) vairuotojo pusėje, keleivio
pusėje ir išorinėse galinėse sėdynėse yra aprūpinti saugos diržų įtempikliais. Pakankamai stipraus smūgio metu saugos diržo įtempimo
mechanizmas įtempia diržą prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau saugo keleivius.
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu neprisisegamas kuris nors užpakalinės sėdynės
saugos diržas. Šis įspėjimas jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo kartu su garsiniu/
vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas
užsisegus saugos diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku OK.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį. Visada
įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos
pusės sagtį. Negadinkite saugos diržų ir
nekiškite į sagtį jokių pašalinių daiktų. Antraip
susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali
nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai
susižeisti.
Bendrojo prietaisų skydelio informaciniame
ekrane rodoma, kurie saugos diržai naudojami. Ši
informacija pasiekiama visada.
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai
nuo automobilio greičio, o kai kuriais atvejais ir
nuo laiko. Primenanti lemputė yra lubų skydelyje
ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 66).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 28)
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai (p. 28) yra prisegti. Kai prisisegami
saugos diržai arba atidaromos vienerios iš
galinių durelių, jungtiniame prietaisų skyde-
31
SAUGA
Sauga – įspėjamasis ženklas
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos
metu aptinkama triktis arba jei sistema suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu jungtinio prietaisų skydelio (p. 66) informaciniame ekrane
parodomas įspėjamasis ženklas.
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos ženklas
vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos veikla sutrikusi.
Ženklas informuoja apie triktį saugos oro
pagalvių, saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su įgaliotu
Volvo autoservisu.
Susijusi informacija
Saugos oro pagalvių sistemos trikampis avarinis ženklas
ir įspėjamasis ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Oro pagalvių sistemos (p. 33) trikampis avarinis ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
32
Įspėjamasis ženklas junginiame prietaisų skydelyje įjungiamas nuotolinio valdymo rakteliui esant
raktelio padėtyje II (p. 82). Trikčių sekimo procedūra atliekama kaskart įjungus uždegimą. Jei
oro pagalvių sistema nesugedusi, ženklas užgęsta
po maždaug 6 sekundžių.
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos
metu aptinkama triktis arba jei sistema suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu ekrane parodomas įspėjamasis ženklas. Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti įspėjamasis trikampis ir
ekrane pasirodo SRS oro saugos pagalvė
Reikia aptarnauti arba SRS oro pagalvė
Būtina skubiai aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 42)
SAUGA
Saugos oro pagalvių sistema
„Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos
oro pagalvių sistema padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
G018666
ĮSPĖJIMAS
G018665
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu dešinėje pusėje.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu kairėje pusėje.
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir
saugos oro pagalvė (-s) įkaista. Oro pagalvė
sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro
pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli
dešimtadaliai sekundės.
Jei oro pagalvės išsiskleidė, rekomenduojama
elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo" rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinis valdymo
pultas būtų apipiltas vandeniu ar kitu skysčiu,
atjunkite akumuliatoriaus laidus. Nebandykite
užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti oro
pagalvės. Automobilio nutempimas. Volvo
rekomenduoja transportuoti automobilį į
įgaliotą Volvo autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
}}
33
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu. Dėl netinkamai veikiančios saugos oro pagalvių sistemos, gali atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai susižeisti.
Oro pagalvės vairuotojo pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto saugos diržo (p. 28) efektyvumą, automobilyje įrengtos dvi oro pagalvės (p. 33).
Viena oro pagalvė įmontuota vairo centre. Ant
vairo ji yra pažymėta užrašu AIRBAG.
PASTABA
Ieškikliai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegtas saugos diržas. Taikoma visiems
saugos diržams išskyrus centrinį.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių.
Susijusi informacija
•
•
•
Oro pagalvės vairuotojo pusėje (p. 34)
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 32)
Kelių saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje automobilyje
su vairu kairėje pusėje.
Antra saugos oro pagalvė (kelių lygyje) įrengta
apatinėje prietaisų skydelio dalyje, vairuotojo
pusėje. Šis skydelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvės susidūrimo metu, gali
sumažėti.
34
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
SAUGA
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos
diržo (p. 28) efektyvumą, automobilyje įrengta
saugos oro pagalvė (p. 33).
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė
suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų,
vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu kairėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
}}
35
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvę
galima išjungti (p. 36), jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti
pritvirtinti.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos
oro pagalvė, bet nėra išjungiklio (PACOS)
(„Passenger Airbag Cut Off Switch“), oro
pagalvė bus nuolat aktyvinta.
Susijusi informacija
•
•
Oro pagalvės vairuotojo pusėje (p. 34)
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Priekinę keleivio saugos oro pagalvę (p. 35)
galima deaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS („Passenger Airbag Cut Off Switch“).
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio pusės
gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos keleivio
durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 170).
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
36
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
ON – oro pagalvė suaktyvinta. Kai jungiklis
nustatytas į šią padėtį, visi pirmyn atsisukę
* Parinktis / priedas.
SAUGA
keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali saugiai
sėdėti keleivio sėdynėje.
OFF – oro pagalvė išaktyvinta. Kai jungiklis
nustatytas į šią padėtį, priekinėje keleivio
sėdynėje gali saugiai sėdėti vaikai atgal nukreiptose automobilinėse kėdutėse.
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
PASTABA
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje II
(p. 82), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis
oro pagalvės ženklas (p. 32).
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje, rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės oro pagalvės padėtis teisinga.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė
yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė
yra išjungta.
Teksto pranešimas ir įspėjamasis ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio
sėdynės saugos oro pagalvė yra suaktyvinta (žr.
ankstesnį paveikslėlį).
Teksto pranešimas ir ženklas viršutiniame valdymo pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį
paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės priekinėje sėdynėje, jei aktyvinta saugos oro pagalvė ir viršutiniame valdymo pulte šviečia apie tai informuo. Jei nesilaikysite šių
jantis simbolis
nurodymų, gali kilti pavojus vaiko gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra išaktyvinta
ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat
rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis
ženklas (p. 32). Tai rodo, kad yra įvykęs rimtas
gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
Volvo autoservisu.
}}
37
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus automobilio keleivių gyvybei.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos dalį
SIPS („Side Impact Protection System“) perduoda sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir
kitoms konstrukcinėms kėbulo dalims. Šoninės
vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai. Šoninės
saugos oro pagalvės yra įmontuotos priekinių
sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
38
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
•
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Dėl netinkamai veikiančios šoninių saugos oro pagalvių (SIPS-bag) sistemos,
gali atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai
susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir durų
skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti
šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos
diržų priedas. Visada naudokite saugos
diržą.
SIPS ir vaikiškos automobilinės
kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
•
•
Oro pagalvės vairuotojo pusėje (p. 34)
Keleivio oro pagalvė (p. 35)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 39)
Saugos oro užsklanda (IC)
ĮSPĖJIMAS
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio
keleivio galvos apsaugą.
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
Volvo rekomenduoja naudoti tik originalias
Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio
krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio lubose,
apsauga gali sumažėti.
Užuolaidinė oro pagalvė (IC, „Inflatable Curtain“)
priklauso sistemai SIPS (p. 38). Ji sumontuota
išilgai lubų šonų, abiejose pusėse, ir padeda
apsaugoti vairuotoją ir keleivius, sėdinčius automobilio išorinėse sėdynėse. Saugos oro
užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus
smūgis įjungia jutiklius.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 28)
•
•
Saugos oro pagalvių sistema (p. 33)
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS) (p. 38)
39
SAUGA
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų
veiksnių.
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai apsauga
nuo avarijos metu patiriamų kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai
ir ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio padėtis. Tai
sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nekeiskite ir neremontuokite
sėdynių arba WHIPS sistemos. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
WHIPS ir vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų
kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio
galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo kampo ir
40
•
•
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 41)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 28)
SAUGA
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 40) užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti,
kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
ĮSPĖJIMAS
Nespauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės
pasostės ir priekinės sėdynės atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos darbui niekas
nekliudo.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę veikia kraštutinės jėgos, pvz.,
susidūrimas automobilio galu, reikia patikrinti
WHIPS sistemą. „Volvo“ rekomenduoja ją
patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynė atrodo nepažeista, dalis sistemos WHIPS apsaugos gali būti prarasta.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 83).
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei
įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
Veikimas
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų gali
nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu galinės sėdynės atlošas nulenkiamas,
atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti į
priekį, kad ji neliestų nulenkto atlošo.
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS sistemai.
41
SAUGA
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Susijusi informacija
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
Trikampis avarinis ženklas skaitmeniniame jungtiniame
prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų
skydelio (p. 66) informaciniame ekrane gali
pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr. vadovą.
Tai reiškia, kad automobilio veikla yra sutrikusi.
Trikampis avarinis ženklas analoginiame jungtiniame
prietaisų skydelyje.
42
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos
režimas Žr. vadovą, „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad šis
patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
•
Saugos režimas – bandymas užvesti automobilį (p. 43)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į
šoną (p. 43)
SAUGA
Saugos režimas – bandymas
užvesti automobilį
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas kuro kvapas ir pasirodo pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą. Iškart nueikite
atokiai nuo automobilio.
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 42), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra kuro
nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro kvapo.
Jei automobilyje nustatytas saugos režimas, jo
vilkti negalima. Jį reikia gabenti iš jo buvimo
vietos. „Volvo“ rekomenduoja gabenti automobilį į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote, kad
nėra kuro protėkių, galite pabandyti užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite
vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas
ir įjungtas uždegimas, paspauskite užvedimo
mygtuką. Tada uždarykite dureles ir vėl įkiškite
nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins atsistatyti į normalų
režimą. Po to bandykite užvesti automobilį.
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Jei pabandžius užvesti automobilio variklį (p. 43)
ir atstačius Saugos režimas Žr. vadovą pasirodo Normal mode, automobilį galima atsargiai
patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 42)
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į
šoną (p. 43)
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas Saugos
režimas Žr. vadovą, automobiliu negalima
važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės
pagalbos sunkvežimio (p. 320) paslaugomis. Net
jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl
nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
43
SAUGA
Pėsčiojo saugos oro pagalvė*
PASTABA
Pėstiesiems skirta oro pagalvė (Pedestrian
Airbag) atskirais atvejais sušvelnina pėsčiojo
susidūrimo su automobilio priekine dalimi padarinius.
Eismo aplinkoje gali pasitaikyti objektų, kurių
jutikliams duodamas signalas panašus į susidūrimą su pėsčiuoju. Susidūrus su tokiu
objektu, sistema gali būti suaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – automobilio
patraukimas (p. 45)
•
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – sulankstymas (p. 45)
Suaktyvinus oro pagalvę (Pedestrian Airbag)
•
•
•
galinė variklio gaubto dalis pakeliama ir užfiksuojama šioje padėtyje;
įjungiamas avarinis signalas;
stabdžių sistema paruošiama tikėtinam avariniam stabdymui.
ĮSPĖJIMAS
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė („Pedestrian
Airbag“) sumontuota po variklio gaubtu, šalia priekinio stiklo. Priekine automobilio dalimi atsitrenkus į pėsčiąjį, tam tikrais atvejais sureaguoja priekiniame bamperyje įrengti jutikliai ir išskleidžiama
saugos oro pagalvė (jei to reikia atsižvelgiant į
smūgio jėgą). Jutikliai būna aktyvūs važiuojant
maždaug 20–50 km/h (12–30 myl./val.) greičiu ir
aplinkos temperatūrai siekiant
nuo –20 iki +70 °C.
Jutikliai suprojektuoti aptikti susidūrimą su į žmogaus koją panašiu objektu.
44
Nemontuokite jokių priedų ir nekeiskite nieko
automobilio priekyje, jei automobilyje sumontuota saugos oro pagalvė (Pedestrian Airbag).
Netinkamai modifikavus priekinę dalį, galima
sutrikdyti sistemos funkciją, kas vėliau gali
sukelti rimtų sužalojimų ir apgadinti automobilį.
„Volvo“ rekomenduoja naudoti originalias valytuvų alkūnes ir tik originalias šių dalis.
ĮSPĖJIMAS
Pažeidus buferį, „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir įsitikinti, jog sistema neapgadinta.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* –
automobilio patraukimas
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* –
sulankstymas
Automobilį galima pajudinti, jei jis nebuvo nustatytas į saugos režimą (p. 42).
Pėsčiojo saugos oro pagalvę (p. 44) (Pedestrian
Airbag) reikia sulankstyti prieš pajudant automobilį.
Jei išsiskleidė bet kurios kitos salono oro pagalvės, automobilis lieka veikti saugos režimu.
Jei išsiskleidė tik pėsčiųjų saugos oro pagalvė
(p. 44) „Pedestrian Airbag“:
2.
Surinkite saugos oro pagalvės medžiagą išilgai kairiojo šono ir tada sulenkite surinktą
medžiagą link centro. Apjuoskite „Velcro“ dirželį (jis yra dvipusis) aplink kiek įmanoma
daugiau medžiagos ir užfiksuokite jį.
3.
Įspauskite išvyniotą oro pagalvės dalį į
oro pagalvės korpusą (2).
4.
Pakartokite tuos pačius veiksmus nuo 1 iki 3
dešiniajame šone. Surinktą medžiagą šioje
pusėje gali tekti perlenkti dukart, kad galėtumėte aplink ją apvynioti „Velcro“ dirželį.
Oro pagalvės korpuso dangtis šiek tiek atsidarys. Tai visiškai normalu.
1.
Nuvažiuokite automobiliu į saugią vietą (kaip
įmanoma trumpesniu atstumu).
2.
Užlenkite oro pagalvę aukštyn, pagal pateiktas instrukcijas (p. 45).
5.
3.
Kreipkitės į artimiausią autoservisą.
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja suveikus oro pagalvei
nedelsiant susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu.
Oro pagalvė
Oro pagalvės korpusas
„Velcro“ dirželis, dešiniajame šone
Susijusi informacija
•
Pėsčiųjų saugos oro pagalvė* – automobilio
patraukimas (p. 45)
Pėsčiojo saugos oro pagalvė* (p. 44)
„Velcro“ dirželis, kairiajame šone
Oro pagalvė gali būti šilta ir skleisti dūmus. Tai
normalu. Sulankstykite oro pagalvę:
1.
Suraskite „Velcro“ dirželį kairiajame šone (4).
* Parinktis / priedas.
45
SAUGA
Bendroji informacija apie vaikų
saugą
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl
aiškesnių nurodymų.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai), kuri
yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
Naudojant „Volvo“ vaikų apsaugos įrangą, sudaromos optimalios sąlygos vaikui keliauti automobiliu
saugiai. Be to, vaikų apsaugos įrangą lengva
įrengti ir paprasta naudoti.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse, kol vaiko ūgis
pasieks 140 cm.
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose šalyse
nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai
galioje Jūsų šalyje.
46
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galinių durelių elektra valdomų langų mygtukus ir
galinių durelių atidarymo rankenas galima užblokuoti (p. 183) taip, kad neatsidarytų iš vidaus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 53)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 58)
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržo juostų prie sėdynės horizontalaus tvirtinimo strypo, spyruoklių arba skersinių ir
atramų po sėdyne. Aštrios briaunos gali
pažeisti diržo juostas.
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos įrengimo instrukcijoje.
}}
47
SAUGA
||
Rekomenduojamos vaiko kėdutės1
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
0 grupė
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX
tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 grupė
0 + grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
maks. 13 kg
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 10 kg
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
(U)
„Volvo” kėdutė kūdikiui
(Volvo Infant Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1
04301146
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos
automobilinės kėdutės.A
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
maks. 13 kg
1 Dėl
48
kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
SAUGA
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
1 grupė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo Convertible
Child Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir
dirželiais.
9-18 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos diržu
ir dirželiais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
(L)
1 grupė
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Tipo aprobacija: E5 04212
Tipo aprobacija: E5 04212
(L)
(L)
Universaliai aprobuotos pirmyn
nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės.A, B
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(UF)
}}
49
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
2 grupė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo Convertible
Child Seat) – atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos diržu ir
dirželiais.
15-25 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos diržu
ir dirželiais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
(L)
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
Tipo aprobacija: E5 04212
Tipo aprobacija: E5 04212
(L)
(L)
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, pritvirtinta
automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04191
(U)
50
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė,
pritvirtinta automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
SAUGA
Svoris
2/3 grupė
15-36 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
Tipo aprobacija: E1
04301169
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
2/3 grupė
„Volvo“ paaukštintoji pasostė
„Volvo“ paaukštintoji pasostė
15-36 kg
Tipo aprobacija: E1
04301312
Tipo aprobacija: E1 04301312
(UF, L)
(UF)
}}
51
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro
pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms
kėdutėms)
2/3 grupė
15-36 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus oro
pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion
with and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04216
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
(UF)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje,
priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
B: šiai svorio klasei aprobuotos integruotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
A
B
Tik atgal nukreiptai vaikiškai automobilinei kėdutei. Nustatykite sėdynės atlošą stačiai.
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 53)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 58)
•
•
52
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 46)
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo vaiko
svorio ir ūgio.
Galite įtaisyti:
•
atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę
priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta
keleivio oro pagalvė;
•
pirmyn atsuktą vaikišką automobilinę kėdutę
arba paaukštintąją pasostę priekinėje keleivio
sėdynėje, jei keleivio oro pagalvė įjungta;
•
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
G020739
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė
suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų,
vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro pagalvė
nedera tarpusavyje.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Kai aktyvinta (p. 36) priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvė, atgal nukreiptą vaikišką automobilinę
kėdutę (p. 47) būtina montuoti galinėje sėdynėje.
Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant priekinės
sėdynės sėdintis vaikas gali būti sunkiai sužalotas.
Jei keleivio oro pagalvė deaktyvinta, priekinėje
keleivio sėdynėje galima montuoti atgal atsuktas
vaikiškas automobilines kėdutes.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
}}
53
SAUGA
||
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
ISOFIX – dydžio klasės
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 47).
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 54) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę
kėdutę (p. 56).
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Dydžio
klasė
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
Susijusi informacija
•
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 46)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 58)
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į priekį
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į priekį
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
ISOFIX sistemos tvirtinimo taškai yra įrengti apatinėje galinių sėdynių atlošų dalyje, galinėse išorinėse sėdynėse.
C
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant atlošo
apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
Didelė atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama
automobilinė kūdikių kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių kėdutė
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX
montavimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
•
54
Aprašymas
ISOFIX – dydžio klasės (p. 54)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių tipai
(p. 56)
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 46)
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite keleivio sėdynėje atgal
atgręžtos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei
aktyvinta keleivio oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės kėdutės
nėra klasifikuojamos pagal dydį, automobilio
modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su „Volvo“
įgaliotuoju atstovu ir gauti rekomendacijas dėl
„Volvo“ rekomenduojamų ISOFIX vaikiškų
automobilinių kėdučių.
Susijusi informacija
•
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių tipai
(p. 56)
55
SAUGA
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių –
priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai reiškia,
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
kad ne visos vaikiškos automobilinės kėdutės
tinka visoms sėdynėms ir visiems automobilių
modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIXA tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
56
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Vaikiška kėdutė, nukreipta į priekį
Svoris
9-18 kg
Dydžio klasė
B
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIXA tvirtinimo sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
GeraiB
(IUF)
B1
X
GeraiB
(IUF)
A
X
GeraiB
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio
modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
B
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės (p. 54)
vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX tvirtinimo
elementų sistema.
Susijusi informacija
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
57
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių uždanga
virš krovinių skyriaus, tokią uždangą reikia
nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines
kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Automobilyje įrengti tam tikrų į priekį atgręžtų vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 47) viršutiniai
tvirtinimo taškai. Šie tvirtinimo taškai yra kitoje
sėdynės pusėje.
Viršutiniai tvirtinimo taškai
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose, žiūrėti
kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant ties
prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per
angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo” rekomenduoja mažiems vaikams sėdėti į galą atgręžtose kėdutės iki kaip galima vyresnio amžiaus.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų kėdučių
montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais, šiuos nulenkite.
58
•
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 46)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 54)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 53)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje
– apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
60
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
}}
61
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
62
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės
kompiuteris
(p. 111),
(p. 114),
(p. 100),
(p. 92) ir
(p. 116).
Durų rankena
–
Valdymo skydelis
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 280).
(p. 178),
(p. 184),
(p. 105) ir
(p. 107).
Avarinių šviesų signalas
(p. 100).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197) ir
(p. 206).
Garso signalas, saugos
oro pagalvės
(p. 88) ir
(p. 33).
Informacijos ir pramogų
sistemos bei meniu
naršymo valdymo skydelis
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Jungtinis prietaisų skydelis
(p. 66).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 133) arba
(p. 134).
Meniu naršymas, garso
sistemos valdymas,
telefono valdymas*
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Pavarų perjungimo svirtis
(p. 279) arba
(p. 280).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 299).
(p. 103).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 276).
Valytuvai ir langų plovimas
Vairo reguliavimas
(p. 88).
Degimo jungiklis
(p. 81).
(p. 349).
Informacijos ir pramogų
sistemos ekranas bei
meniu ekranas
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Variklio dangčio atidariklis
Žibintų jungiklis, bagažinės atidariklis
(p. 89) ir
(p. 180).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 85).
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 75)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 76)
Laikrodis (p. 76)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje
pusėje – apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
}}
63
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
64
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 103).
Valdymo skydelis
Žibintų jungiklis, bagažinės atidariklis
(p. 89) ir
(p. 180).
Rankinis automatinės
pavarų dėžės pavarų
perjungimas*
(p. 280).
(p. 178),
(p. 184),
(p. 105) ir
(p. 107).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 85).
Meniu naršymas, garso
sistemos valdymas,
telefono valdymas*
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Garso signalas, saugos
oro pagalvės
(p. 88) ir
(p. 33).
Jungtinis prietaisų skydelis
Variklio dangčio atidariklis
(p. 349).
Avarinių šviesų signalas
(p. 100).
Informacijos ir pramogų
sistemos bei meniu
naršymo valdymo skydelis
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
(p. 66).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 133) arba
(p. 134).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197) ir
(p. 206).
Pavarų perjungimo svirtis
(p. 279) arba
(p. 280).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 276).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 299).
Degimo jungiklis
(p. 81).
Informacijos ir pramogų
sistemos ekranas bei
meniu ekranas
(p. 114) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės
kompiuteris
(p. 111),
(p. 114),
(p. 100),
(p. 92) ir
(p. 116).
Vairo reguliavimas
(p. 88).
Durų rankena
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 75)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 76)
Laikrodis (p. 76)
–
* Parinktis / priedas.
65
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 67)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 71)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 73)
Analoginis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Matuokliai ir indikatoriai
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
Informacinis ekranas
Degalų matuoklis. Indikatoriui sumažėjus iki
vienos baltos žymos1, įsijungia geltonas žemo
degalų lygio bake ženklas. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 116) ir Pilno kuro bako
pripylimas (p. 305).
Informacinis ekranas, analoginis prietaisų skydelis.
Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas,
kurios naudoja informacinį ekraną, rasite šių funkcijų aprašuose.
Matuoklis Eco meter nurodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu. Kuo didesnis
rodiklis skalėje, tuo ekonomiškiau vairuojamas automobilis.
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
Pavaros keitimo indikatorius2 / pavaros indikatorius3. Taip pat žr. Pavaros perjungimo
1
2
3
66
Ekrano pranešimui Atstumas, kuriam užteks degalų bake: pradėjus rodyti ----, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
indikatorius* (p. 280) arba Automatinė
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 280).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai užgęsta
per keletą sekundžių , išskyrus tuos, kurie informuoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos slėgį.
Susijusi informacija
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
Informacinis ekranas
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 71)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 73)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 67)
Indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, analoginis prietaisų skydelis.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai4
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant
II raktelio padėčiai arba užvedus variklį. Užvedus
variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.
4
Informacinis ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis*.
Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas,
kurios naudoja informacinį ekraną, rasite šių funkcijų aprašuose.
Matuokliai ir indikatoriai
Skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje
galima parinkti įvairias temas. Galimos temos:
„Elegance“, „Eco“ ir „Performance“.
Pasirinkti temą galima tik veikiant varikliui.
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr.
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 350).
* Parinktis / priedas.
}}
67
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu parinktį
Temos, sukant svirtelės reguliavimo ratuką.
Spauskite OK mygtuką. Pasukite ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą
spausdami OK mygtuką.
Tema „Elegance“
indikatorius* (p. 280) arba Automatinė
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 280).
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio prietaisų
skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą galima
nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111).
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei spalvų
režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 163).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų matuoklis. Indikatoriui sumažėjus iki
vienos baltos žymos5, įsijungia geltonas žemo
degalų lygio bake ženklas. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 116) ir Pilno kuro bako
pripylimas (p. 305).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
Pavaros keitimo indikatorius6 / pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo
5
6
7
68
Ekrano pranešimui Atstumas, kuriam užteks degalų bake: pradėjus rodyti ----, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
indikatorius* (p. 280) arba Automatinė
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 280).
Tema „Eco“
Tema „Performance“
Power guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir
„Power guide“* (p. 70).
Pavaros keitimo indikatorius6 / pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo
indikatorius* (p. 280) arba Automatinė
pavarų dėžė – „Geartronic“* (p. 280).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 116) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 305).
Eco guide. Taip pat žr. „Eco guide“ ir „Power
guide“* (p. 70).
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
indikatorius6
Pavaros keitimo
/ pavaros indikatorius7. Taip pat žr. Pavaros perjungimo
5
6
7
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą5, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 116) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 305).
Variklio aušinimo skysčio temperatūros
matuoklis
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
Ekrano pranešimui Atstumas, kuriam užteks degalų bake: pradėjus rodyti ----, žyma tampa raudona.
Mechaninė pavarų dėžė.
Automatinė pavarų dėžė.
}}
* Parinktis / priedas.
69
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
muoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus ir žemą variklio alyvos slėgį.
Susijusi informacija
•
•
Indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, skaitmeninis prietaisų
skydelis.
Kontroliniai ženklai
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 71)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 73)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66)
„Eco guide“ ir „Power guide“*
„Eco guide“ ir „Power guide“ – tai du jungtinio
prietaisų skydelio (p. 66) prietaisai, padedantys
vairuoti automobilį optimaliai vartojant degalus.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų kelionių
statistika, kurią galima peržiūrėti kaip blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris – kelionės statistika* (p. 125).
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama
automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite temą
„Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga (p. 67).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
įspėjamieji ženklai8
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant
II raktelio padėčiai arba užvedus variklį. Užvedus
variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai užgęsta
per keletą sekundžių , išskyrus tuos, kurie infor8
70
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama tekstu ekrane. Plačiau žr.
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 350).
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Momentinė vertė
Momentinė vertė yra parodyta čia – kuo didesnis
rodmuo skalėje, tuo geriau.
Kontroliniai ženklai
Momentinė vertė yra skaičiuojama remiantis greičiu, variklio greičiu, naudojama variklio galia bei
stabdžių pedalo spaudimu.
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h
(30–50 myl./val.)) ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Labai žemos momentinės vertės apšviečia raudoną zoną matuoklyje (su trumpa delsa), tai reiškia menką važiavimo ekonomiją, vadinasi to turėtų
būti vengiama.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai juda paskui momentinę ir
nurodo, kaip pastaruoju metu buvo važiuojama
automobiliu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo
vairuotojas pasiekia geresnę degalų ekonomiją.
Ženklas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
Galima variklio galia
Panaudota variklio galia
Galima variklio galia
Mažesnioji viršutinė rodyklė parodo galimą variklio
galią9. Kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau
galios esamoje pavaroje yra pasiekiama.
Power guide
Panaudota variklio galia
Didesnioji apatinė rodyklė parodo variklio panaudotą galią, 9. Kuo aukščiau rodmuo skalėje, tuo
daugiau galios imama iš variklio.
Šis prietaisas parodo sunaudotos variklio galios
(Power) ir galimos galios santykį.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo didelį
galios rezervą.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite temą
„Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga (p. 67).
9
Galia priklauso nuo variklio greičio.
Paaiškinimas
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė
stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji
dalis (p. 190)
Stabilumo sistema, sportinis režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
Mažas kuro kiekis bake
}}
71
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia. Įprasta
automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be
ABS funkcijos.
Įjungtos tolimosios šviesos
1.
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
2.
Iš naujo užveskite variklį.
3.
Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą,
kad jame patikrintų ABS sistemą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Paaiškinimas
Kairiojo posūkio indikatorius
Dešiniojo posūkio indikatorius
Eco- funkcija įjungta, žr. Važiavimo
režimas ECO* (p. 293)
„Start/Stop“, variklis automatiškai
išjungtas, žr. „Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas (p. 286)
Slėgio padangose sistema, žr.
Padangų stebėjimas (TM)* (p. 335)
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali
būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
72
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko
žibintas. Yra tik vienas galinis rūko žibintas. Jis
sumontuotas vairuotojo pusėje.
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema
veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai reiškia, kad
sistema sugedus.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Ženklas ima šviesti suaktyvinus sportinį režimą.
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau. Tada
sistema nustato, ar greičio pedalas spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau, posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant įprastai ir iki tam
tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies
kontroliuojamo slydimo manevrą prieš įsikišdama
ir stabilizuodama automobilį.
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose modeliuose)
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu. Pašildoma dažniausiai dėl žemos temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake yra
žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite degalų.
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą
ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų. Ekrane taip
pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo
tekstas išvalomas mygtuku OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111) arba
pats automatiškai išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas,
simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK
mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui
dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios
šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Įjungus avarinių žibintų signalą, mirksi abu
posūkių indikatoriai.
Eco funkcija įjungta
Ženklas ima šviesti suaktyvinus Eco funkciją.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Start/Stop
Ženklas ima šviesti automatiškai išjungus variklį.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose
stebėjimo sistemos triktis.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane įsižiebia informacija arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Susijusi informacija
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 73)
•
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66)
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 67)
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta klaida
(gedimas).
įspėjamieji ženklai
Ženklas
Žemas variklio alyvos slėgisA
Įjungti stovėjimo stabdžiai, skaitmeninis prietaisų skydelis
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega informacijos ženklas.
Įjungti stovėjimo stabdžiai, analoginis prietaisų skydelis
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega įspėjamasis ženklas.
Priminimas užsisegti saugos diržą
dangtis10
Jei variklio
uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite bagažinės dangtį.
10
Paaiškinimas
Generatorius nekrauna
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
A
Kai kuriuose variklio variantuose nėra sistemų, įspėjančių apie
sumažėjusį alyvos slėgį. Automobiliuose su tokiais varikliais nėra
žemo alyvos slėgio ženklo. Apie žemą alyvos lygį įspėjama
tekstu ekrane. Plačiau žr. Variklio alyva – bendroji dalis (p. 350).
}}
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Parinktis / priedas.
73
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Žemas variklio alyvos slėgis
Jei šis ženklas pasirodo važiavimo metu, reiškia
variklio alyvos slėgis yra per žemas. Nedelsiant
išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pripildykite, jei reikia. Jei ženklas užsidega, tačiau alyvos
lygis yra normalus, kreipkitės į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai
yra įjungti. Ženklas šviečia įjungimo metu. Papildomos informacijos rasite Stovėjimo stabdžiai
(p. 299).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei ženklas toliau šviečia arba įsijungia vairuojant,
vadinasi, aptikta vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Kaip įmanoma greičiau nuvykite į
autoservisą patikrai. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas ima mirksėti, jei priekinėje automobilio sėdynėje esantis žmogus neprisisegė saugos
diržo arba jei kuris nors galinėje sėdynėje sėdintis
žmogus diržą atsisegė.
Generatorius nekrauna
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei sutrinka
elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
74
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių
sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite stabdžių
skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir sankabos
skystis – lygis (p. 354).
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu metu,
gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos paskirstymo
sistema.
1.
2.
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
Iš naujo užveskite variklį.
•
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti toliau.
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių
ir sankabos skystis – lygis (p. 354). Jei
stabdžių skysčio lygis normalus, tačiau
ženklai tebedega, automobiliu važiuoti
galima. Atsargiai nuvažiuokite į autoservisą
ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų
stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Stabdžių skysčio praradimo priežastį turi tirti
autoservisas. „Volvo“ rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega tuo
pačiu metu, yra rizika, kad staigiai stabdant
slys automobilio galas.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką automobilio
saugumui ir/arba vairavimui. Tuo pačiu metu
ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau
teksto pranešimą galima išvalyti mygtuku OK, žr.
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 111). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Veiksmai:
1.
Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš vietos.
2.
Perskaitykite ekrane rodomą informaciją. Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane esantį
pranešimą. Pašalinkite pranešimą OK mygtuku.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane įsižiebia informacija arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 67)
Lauko temperatūros matuoklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis11 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
•
11
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 71)
Lauko temperatūros matuoklio ekranas skaitmeniniame prietaisų skydelyje
Lauko temperatūros matuoklio ekranas analoginiame prietaisų skydelyje
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C, ekrane
ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad
kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 66)
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Parinktis / priedas.
75
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės ridos skaitiklis
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo kelionės
matuoklio rodinys.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis –
licencinė sutartis
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis
tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba
kūrėju anglų kalba.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Ridos skaitiklis, skaitmeninis prietaisų skydelis
Laikrodis, skaitmeninis prietaisų skydelis.
Ekranas laikui rodyti13
Kelionės ridos skaitiklio rodinys12
Du kelionės ridos skaitikliai T1 ir T2 yra naudojami trumpiems atstumams matuoti. Atstumas
rodomas ekrane.
Pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką,
kad parodytumėte reikiamą matuoklį.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio
mygtuką RESET, bus atstatytas ridos skaitiklis.
Papildomos informacijos rasite Kelionės kompiuteris (p. 116).
Susijusi informacija
•
12
76
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Ekrano išvaizda gali skirtis priklausomai nuo prietaisų varianto.
Nustatykite laikrodį
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Ženklai ekrane
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius ir
informacijos ženklus.
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir jų
reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje
galima rasti informacijos.
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia
tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali turėti
įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio
informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis
tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio
sistemoje aptinkamas nuokrypis. Geltonas informacinis simbolis taip pat gali užsidegti kartu su
kitais simboliais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
13
FreeType 2
Laikas rodomas analoginio prietaisų skydelio viduryje.
}}
77
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
78
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Žemas variklio alyvos
slėgis
(p. 73)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai, skaitmeninis prietaisų skydelis
(p. 73),
(p. 299)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai, analoginis
prietaisų skydelis
(p. 73)
Saugos oro pagalvės
- SRS
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
ABL triktis*
(p. 71),
(p. 95)
Išmetimo sistema
(p. 71)
ABS sistemos gedimas
(p. 71),
(p. 297)
(p. 32),
(p. 73)
Įjungtas galinis rūko
žibintas
(p. 71),
(p. 99)
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 28),
(p. 73)
Generatorius
nekrauna
(p. 73)
Stabilumo sistema,
ESC (Elektroninė
stabilumo kontrolė),
Priekabos stabilumo
pagalba*
(p. 71),
(p. 192),
(p. 318)
Stabdžių sistemos
gedimas
(p. 73),
(p. 297)
Stabilumo sistema,
sportinis režimas
(p. 71),
(p. 192)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 32),
(p. 42),
(p. 73)
Variklio šildytuvas
(dyzeliniuose modeliuose)
(p. 71)
Mažas kuro kiekis
bake
(p. 71),
(p. 145)
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
(p. 71)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungtos tolimosios
šviesos
(p. 71),
(p. 92)
Kairės pusės posūkio žibintai
(p. 71)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 71)
„Start/Stop“*, variklis
automatiškai išjungtas
(p. 71),
(p. 286)
ECO funkcija*
įjungta
(p. 71),
(p. 293)
Slėgio padangose
sistema*
(p. 71),
Padangų
stebėjimas
(TM)*
(p. 335)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Greičio ribotuvas
(p. 194)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* Būtina techninė
priežiūra
(p. 145)
Paaiškinimas
Žr.
Tolimosios šviesos su
automatinio pritemdymo funkcija – AHB*
(p. 93)
Radaro jutiklis*
(p. 218),
(p. 205),
(p. 241)
(p. 93),
(p. 231),
(p. 241),
(p. 254),
(p. 259)
„Start/Stop“*
(p. 291)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 145)
Kameros jutiklis*,
lazerinis jutiklis*
(p. 291)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 145)
„Start/Stop“*
ABL sistema*
(p. 95)
„Start/Stop“*
(p. 291)
(p. 205),
(p. 231),
(p. 241)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 145)
Įspėjimas apie
atstumą* („Distance
Alert“), „City Safety“TM,
įspėjimo apie susidūrimą sistema*, automatinis stabdymas*
Parkavimo pagelbiklis
– PAP*
(p. 269)
Lietaus jutiklis*
(p. 103)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 145)
Eismo juostos laikymo
pagalba*
(p. 257)
Vairuotojo perspėjimo
sistema*, eismo juostos pagalba*
(p. 259)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*
(p. 218)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*
(p. 210),
(p. 218)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, įspėjimo apie
atstumą sistema*
(atstumo įspėjimas)
(p. 218),
(p. 203)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*
(p. 209)
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 197)
* Parinktis / priedas.
}}
79
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo perspėjimo
sistema*, eismo juostos pagalba*
(p. 254),
(p. 259)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, laikas pertraukai
(p. 252)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, laikas pertraukai
(p. 254)
Pavaros keitimo indikatorius
(p. 280)
Pavarų padėtys
(p. 280)
Informacijos ženklai viršutinio valdymo
pulto ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 31)
Keleivio sėdynės saugos
oro pagalvė įjungta
(p. 36)
Keleivio sėdynės saugos
oro pagalvė išjungta
(p. 36)
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties
esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu
ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją,
pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“
sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina
automobilio kelionę ir supaprastina automobilio
eksploataciją.
Susijusi informacija
Užregistruoto greičio
informacija*
(p. 248)
Alyvos lygio matavimas
(p. 351)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 71)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 73)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 114)
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti
netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus,
kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir
užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas
automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias
kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo
Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja.
Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio,
garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.
80
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra*
galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir
keisti nuostatas.
Raktelio padėtys
Apžvalga
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams /
lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios
funkcijos, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 82).
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos,
pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio
nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* ir CAM14 – galima suaktyvinti
kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM,
CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Iliustracija
yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus
Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA, TEL*, žr.
atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Prie interneto prijungtas automobilis atskirą priedą (Sensus Infotainment).
*, žr.
Klimato kontrolės sistema (p. 128).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY CAR
(p. 114).
14
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo funkcija* raktelio nereikia įkišti į uždegimo spynelę: jį galima laikyti, pvz., kišenėje.
Papildomos informacijos apie berakčio užvedimo ir užrakinimo sistemą rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 172).
}}
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
* Parinktis / priedas.
81
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Įkiškite pultelį
1.
Laikydami nuotolinio valdymo pultelį už raktelio pusės, įkiškite į uždegimo jungiklį.
2.
Tada įspauskite pultelį fiksatoriuje į galinę
padėtį.
SVARBU
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos
geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas (p. 170).
Ištraukite pultelį.
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį ir ištraukite jį
iš uždegimo jungiklio.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų, kai
variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą
nuotolinio valdymo rakteliu galima nustatyti į
vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba II. Šiame
automobilio savininko vadove tokie lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
Lygis
Funkcijos
0
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Galima reguliuoti elektra valdomas
sėdynes.
•
Garso sistema galima naudotis
ribotą laiką – žr. „Sensus Infotainment“ priedą.
I
•
Galima naudoti stoglangį, elektra
valdomus langus, 12 V lizdą
salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo valytuvus.
II
•
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto elektrinį sėdynių
pasosčių ir galinio lango šildymą
galima suaktyvinti tik užvedus
variklį.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama
daug akumuliatoriaus energijos,
todėl jos reikėtų vengti!
82
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas raktelio
padėtis nespauskite stabdžių / sankabos
pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, spustelėkite START/STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį15, nuspauskite ir ilgai16 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti
mygtuką START/STOP ENGINE.
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas esant
ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui rasite
„Sensus Infotainment“ priede.
15
16
17
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą / išjungimą
ieškokite Variklio užvedimas (p. 276).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Vilkimas
Svarbios informacijos apie nuotolinio valdymo
raktelį vilkimo metu rasite Vilkimas (p. 319).
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 81)
Kad sureguliuotumėte juosmens atramą*,
pasukite reguliavimo ratuką17.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų. Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė yra užfiksuota.
Kad pakeltumėte / nuleistumėte sėdynės
pasostės priekinį kraštą*, papumpukite aukštyn / žemyn.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema*.
Apie 2 sek.
Taikoma ir elektra valdomoms sėdynėms.
}}
* Parinktis / priedas.
83
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Kad pakeltumėte / nuleistumėte sėdynę*,
papumpuokite aukštyn / žemyn.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*,
žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra
(p. 85).
ĮSPĖJIMAS
Aukščiui nustatyti reikia nuspausti mygtuką (žr.
iliustraciją) ir tuo pat metu stumti atramą žemyn
ar kelti aukštyn.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Galvos atramą galima nustatyti į vieną iš trijų skirtingų padėčių.
Kai nulenktas keleivio sėdynės atlošas, nesinaudokite erdve už keleivio sėdynės ar galinės
vidurinės sėdynės.
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus
stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų
keleiviai.
Priekinės sėdynės galvos atramų
reguliavimas
Susijusi informacija
•
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra
(p. 85)
•
Sėdynės, galinės (p. 86)
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į priekį,
kad salone būtų galima patalpinti ilgą krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau atgal /
žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės dalies
esančius fiksatorius ir nulenkite sėdynės
atlošą į priekį.
Galvos atramų aukštį galima reguliuoti.
Sureguliuokite galvos atramą pagal ūgį, kad
remtųsi visas pakaušis (jei įmanoma).
84
4.
Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomas sėdynes galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti.
Taip pat galima keisti atlošo kampą.
Elektra valdoma sėdynė*
nors objektas. Jei taip atsitiktų, automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0
ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn).
Atminties mygtukas
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu, kurį
laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus raktelio į
uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai
atliekamas, rakteliui esant I padėtyje ir tik varikliui
veikiant.
Sėdynė su atminties funkcija*
Nustatymų įrašymo mygtukas
1.
Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių
padėtį.
2.
Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo pat
metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys
pertraukiamas.
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Reguliuoti atlošo kampą
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatas.
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą,
kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks
18
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti
skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo
sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas18, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 163).
}}
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai.
* Parinktis / priedas.
85
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Avarinis sustabdymas
Sėdynės, galinės
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš
sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir
sėdynė nustos judėti.
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos
atramas galima nulenkti. Viduriniosios sėdynės
galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia
su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar
priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių
daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje
sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
Rankinis galinių sėdynių atramų galvai
nuleidimas
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 135) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 135).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 83)
Sėdynės, galinės (p. 86)
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių ūgį,
kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis. Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Kad vėl nuleistumėte galvos atramą, reikia
nuspausti mygtuką (žr. iliustraciją) ir atsargiai
nuleisti atramą žemyn.
Patraukite arčiausiai prie atramos galvai esančią
užrakinimo rankeną, norėdami nulenkti atramą
galvai į priekį.
Galvos atramą galima nustatyti į vieną iš penkių
skirtingų padėčių.
Galvos atrama atgal perstumiama rankiniu būdu.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
86
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
PASTABA
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies.
Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas nėra tinkamai užfiksuotas.
SVARBU
Kai reikia atlenkti atlošą, galinės sėdynės laikiklio puodeliui atlenkti negalima; be to, galinėje sėdynėje negali būti jokių daiktų. Taip pat
negali būti prisegti saugos diržai. Priešingu
atveju rizikuojate pažeisti galinės sėdynės
apmušalus.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų,
gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes
ir (arba) stačiai nustatyti jų atlošus.
•
•
Abi dalis galima nulenkti atskirai.
Norint nulenkti visą atlošą, reikia nulenkti jo
dalis atskirai.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate nuleisti dešiniąją dalį, atleiskite ir
sureguliuokite viduriniosios sėdynės galvos
atramą (žr. ankstesnį skirsnį „Galvos atrama,
vidurinioji sėdynė, galinė“).
Nuleidžiant atlošus, išorinės galvos atramos
nuleidžiamos automatiškai. Patraukite į viršų
atlošo fiksavimo rankeną
kartu lenkdami
atlošą į priekį. Raudonas indikatorius ant fikrodo, kad atlošas neužfiksuotas.
satoriaus
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 83)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra (p. 85)
PASTABA
Nulenkus sėdynių atlošus, reikia šiek tiek pirmyn pastumti galvos atramas, kad jos sukontaktuotų su pasoste.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine tvarka.
87
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį, be
to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus greičio
palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir
telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3.
Patraukite svirtį atgal, kad užfiksuotumėte
vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
Klaviatūros* ir mentelės*
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*,
galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr. Reguliuojama vairo jėga* (p. 190).
Ant vairo sumontuotos klaviatūros ir mentelės.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)*.
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Automatinės pavarų dėžės rankinio pavarų
perjungimo mentelė, žr. Automatinė pavarų
dėžė – „Geartronic“* (p. 280).
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą, „Sensus Infotainment“.
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
88
1.
Vairui atleisti pastumkite svirtį pirmyn.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Garso signalas
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano, prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 101) reguliuoti.
Rankenėlės padėtys
Padėtis
Paaiškinimas
Dienos žibintaiA veikia, kai automobilio elektros sistema yra raktelio
padėtyje II arba veikia variklis.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Dieniniai žibintai, galiniai šoniniai
gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai
žibintai, kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje
II arba veikia variklis.
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekranui sureguliuoti ir
prietaisų skydeliui bei salonui apšviesti*
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Galinio rūko žibinto mygtukas
Dieniniai žibintai, galiniai šoniniai
gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai
žibintai dieną, kai raktelis nustatytas
automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis.
Apšvietimo rankenėlė važiuojant ir statant
automobilį
Priekinių žibintų spindulio aukščio reguliavimo ratukas
Automobiliuose su šviesos diodų19 priekiniais
žibintais* yra automatinė priekinių žibintų aukščio
reguliavimo funkcija, todėl nėra reguliavimo
ratuko reguliuoti priekinių žibintų spindulio aukštį.
19
Galiniai šoniniai gabaritiniai žibintai
ir gabaritiniai žibintai, kai automobilis pastatytasB.
Artimųjų šviesų, šoniniai galiniai
gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai
žibintai, esant prieblandai ar tam-
}}
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
* Parinktis / priedas.
89
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Padėtis
siam paros metui arba įjungus galinius rūko žibintus.
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 92)* funkcija.
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 93)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima suaktyvinti įjungus artimąsias.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Artimųjų šviesų žibintai, šoniniai
galiniai gabaritiniai žibintai ir gabaritiniai žibintai.
Gali būti suaktyvinti tolimųjų šviesų
žibintai.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
A
B
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
Taip pat laisvąja eiga, kai variklis veikia, užtikrinant, kad rankenėlė būtų pasukta į šią padėtį iš kitos.
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti režimą
.
90
ĮSPĖJIMAS
Paaiškinimas
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna
ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Ekranas ir prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas
skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio apšvietimas,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82).
Reguliavimo ratuko padėtys esant atitinkamai apkrovai.
Tik vairuotojas
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje.
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Keleiviai visose sėdynėse ir maksimalus krovinys bagažinėje
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas. Tai gali
apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito
galima išvengti, reguliuojant žibintų spindulio
aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai
įkrautas.
Vairuotojas ir maksimalus krovinys bagažinėje
1.
Palikite variklį veikti arba rakteliu nustatykite
automobilio elektros sistemos padėtį I.
2.
Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Keleiviai visose sėdynėse
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai žibintai (p. 91)
Važiavimo dieną šviesos (p. 91)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 92)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai įjungiami priekinių žibintų valdymo rankenėle.
10 km/h (apie 6 myl./val.) greitį, įjungiami dieniniai žibintai ir jungtiniame prietaisų skydelyje
parodoma Atstatyti šviesų jungiklio padėtį. Tai
reiškia, kad reikia persijungti į kitą režimą nei
.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 89)
Važiavimo dieną šviesos
padėtyje
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
ir nustatyta automobilio elektros sistemos raktelio
padėtis II arba veikia variklis, esant natūraliam
apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai
žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
Priekinių žibintų valdymo rankenėlė gabaritinių žibintų
valdymo vietoje.
Pasukite rankenėlę į padėtį
(tuo pat metu
įjungiamas numerio lentelės apšvietimas).
Jei automobilio elektros sistema yra raktelio
padėtyje II arba veikia variklis, taip pat įsijungia ir
dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės dangtis,
įsijungia galiniai gabaritiniai žibintai, kad įspėtų iš
paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai
vyksta nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra
rankenėlė arba kokioje automobilio elektros sistemos padėtyje nustatytas raktelis.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maks.
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiau arba viršijus
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
,
vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running Lights - DRL).
Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje,
perjungia dieninius žibintus į artimųjų šviesų
žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Įjungus galinius rūko žibintus,
persijungiama į artimųjų šviesų žibintus.
}}
91
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti reikiami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 89)
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo
funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas.
padėtyje
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
ir automobilio elektros sistema raktelio II padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato, kada
automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato apšvietimą
iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis įvažiuoja į kitą tunelį, artimųjų
šviesų žibintai lieka įjungti. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo
nuostatas.
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija,
žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padėtyje
.
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 89)
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai.
Artimosios šviesos automatiškai aktyvinamos ir
tada, kai įjungiamas galinis rūko žibintas.
92
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kai rankenėlė yra padėtyje
, veikiant varikliui
arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į tolimųjų
šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios šviesos
dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada, kai
20 arba
. Tolirankenėlė yra padėtyje
mosios šviesos suaktyvinamos (išaktyvinamos)
stumiant perjungiklį link vairo iki galinės padėties
ir tada atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas
galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link
vairo.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prie.
taisų skydelyje pasirodo ženklas
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
20
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai* (p. 95)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 93)
Žibintų jungikliai (p. 89)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos
spindulio reguliavimas (p. 96)
Tunelio aptikimas* (p. 92)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aptinka priešais
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš tolimųjų į artimąsias šviesas. Tolimosios
šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High Beam
- AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo
viršutiniame krašte įrengtą kameros jutiklį priešais
atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba
ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių
galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias.
Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Apšvietimas perjungiamas į tolimųjų šviesų žibintus po maždaug sekundės, kai kameros jutiklis
ilgiau neaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamos šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė yra padėtyje
(jei funkcija
nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą MY CAR,
žr. MY CAR (p. 114)).
Žibintų jungiklių perjungiklis ir rankenėlė AUTO padėtyje.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama) stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimo veiksmu (kai
įjungtos tolimosios šviesos) grąžinamos artimosios šviesos.
Automobilis su analoginiu jungtiniu prietaisų
skydeliu
Suaktyvinus AHB, prietaisų skydelio informaci.
niame ekrane įsijungia ženklas
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prietaisų skydelyje papildomai pasirodo ženklas
.
}}
Kai įjungti artimųjų šviesų žibintai.
* Parinktis / priedas.
93
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Automobilis su skaitmeniniu jungtiniu prietaisų skydeliu
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų skydelio
informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti
ženklas
.
Įjungus tolimąsias šviesas, ženklas ima šviesti
mėlyna spalva.
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai tvyro
tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai funkcija
AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio stiklo
jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir
.
įsijungia ženklas
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą esant
palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
•
•
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Aktyvus ilgosios
šviesos laikinai nepasiekiamos Įjunkite
rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas
reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto žibintų
. Tas
jungiklio rankenėlė išlieka padėtyje
pat taikoma, jei pasirodo pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą ir ženklas
. Pasirodžius minėtiems pranešimams,
ženklas
dingsta.
94
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam rūkui
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi važiuojančių automobilių žibintų šviesa (pvz.,
įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 239).
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Žibintų jungikliai (p. 89)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai*
maksimalų apšvietimą posūkiuose bei sankryžose,
taip padidindami saugą.
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai suprojektuoti
užtikrinti maksimalų posūkių ir sankryžų apšvietimą.
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 114)). Sutrikus funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
ir tuo pat metu informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir
papildomas ženklas.
Automobiliuose su šviesos diodų21 priekiniais
žibintais* gali būti įrengti aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai. Tai priklauso nuo automobilio įrangos lygio.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist. sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta. Jei
pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir tik
kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Šviesos diodų priekiniai žibintai gali turėti aktyviąją posūkio apšvietimo funkciją: tai priklauso
nuo automobilio įrangos lygio. Aktyvieji posūkio
apšvietimo žibintai seka vairo judesius ir užtikrina
21
22
Funkciją22 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 92)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 93)
Žibintų jungikliai (p. 89)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Parinktis / priedas.
95
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Halogeninių priekinių žibintų spindulio kryptis turi
būti sureguliuota taip, kad neakintų priešinga
kryptimi važiuojančių eismo dalyvių, ir gali būti
pritaikyta eismui dešiniąja arba kairiąja kelio
puse.
Šviesos diodų priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų maskavimas
1. Nukopijuokite šablonus A ir B, skirtus automobiliams su vairu kairėje pusėje arba C ir D,
skirtus automobiliams su vairu dešinėje
pusėje: žr. toliau pateiktą skirsnį „Šablonai
halogeniniams priekiniams žibintams“. Šablonų mastelis – 1:2. Pavyzdžiui, panaudokite
kopijuoklį su didinimo funkcija ir nukopijuokite šablonus 200 % dydžiu:
Šviesos schemos derinti nebūtina. Priekinių
žibintų spindulys krenta taip, kad neakintų priešais atvažiuojančių vairuotojų.
Halogeniniai priekiniai žibintai
Halogeninių priekinių žibintų šviesos srautas
sureguliuojamas maskuojant priekinių žibintų
sklaidytuvus. Priekinių žibintų šviesos srautas gali
būti netinkamas.
96
•
A = LHD dešinė (automobilis su vairu kairėje, dešinysis žibintas)
•
B = LHD kairė (automobilis su vairu kairėje, kairysis žibintas)
•
C = RHD dešinė (automobilis su vairu
dešinėje, dešinysis žibintas)
•
D = RHD kairė (automobilis su vairu dešinėje, kairysis žibintas)
2.
Perkelkite formą ant lipnios vandeniui atsparios medžiagos ir iškirpkite.
3.
Pradėkite nuo dizaino linijų ant priekinių
žibintų lęšių: žr. linijas tolesnėje iliustracijoje.
Pasitelkdami iliustraciją, nustatykite lipnius
šablonus ant dizaino linijų.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Viršutinė eilutė: automobiliai su vairu kairėje pusėje, A ir B ruošiniai. Apatinė eilutė: automobiliai su vairu dešinėje pusėje, C ir D ruošiniai.
}}
97
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
98
Rėmeliai halogeniniams priekiniams žibintams
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinis rūko žibintas
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima įjungti
galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti
pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
arba pasukus priekinių žibintų valdymo rankenėlę
arba
.
į padėtį
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 89)
Stabdžių žibintas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš vairavimo
pagalbos sistemų – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (p. 206), „City Safety“
(p. 225) arba įspėjimo apie susidūrimą sistema
(p. 232) ima stabdyti automobilį.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 299)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinis rūko žibintas būna kairėje pusėje, jei automobilio vairas kairėje ir dešinėje pusėje, jei vairas
dešinėje.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui esant
padėtyje II arba veikiant varikliui ir žibintų jungiklio
arba
.
rankenėlei esant padėtyje
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite mygtuką.
jungtiniame prietaisų skydelyje
Indikatorius
ir mygtuko lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko
žibintu.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai,
paspaudus mygtuką START/STOP ENGINE
99
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Avarinių šviesų signalas
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 100)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 299)
Posūkių žibintai
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas aktyvinamas automatiškai, kai
automobilis stabdomas taip staigiai, kad aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir greitis nesiekia
maždaug 10 km/h (6 myl./val.). Avariniai žibintai
mirksi, kol automobilis sustoja, ir išaktyvinami
automatiškai, vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat
galima išaktyvinti paspaudus mygtuką.
100
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Šią funkciją galima suaktyvinti
arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr.
MY CAR (p. 114).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairaratį.
Posūkių indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Priekinės skaitymo lemputės*
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose
virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Spustelėjus atitinkamą mygtuką viršutiniame valdymo pulte, įsijungs arba išsijungs skaitymo lemputės.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 71).
Galinės skaitymo lemputės*
Susijusi informacija
•
Avarinių šviesų signalas (p. 100)
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai viršutiniame valdymo pulte.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Automobilio salono apšvietimas (grindų lemputės* ir lubų lemputės) – įj./išj.
Automatinė automobilio salono apšvietimo
funkcija
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Galinės skaitymo lemputės.
Lemputės įjungiamos arba išjungiamos spustelėjus atitinkamą mygtuką.
Šviesumas reguliuojamas laikant mygtuką nuspaustą.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
ranka per 30 minučių nuo to, kai:
Grindų apšvietimas (salono apšvietimo
dalis)*
•
buvo išjungtas variklis ir automobilio elektros
sistema pervesta į raktelio padėtį 0
Kad salone važiuojant būtų šviesiau, galima įjungti
prislopintą grindų apšvietimą.
•
automobilis atrakintas, bet variklis neįjungtas.
}}
* Parinktis / priedas. 101
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Grindų lempučių intensyvumą galima keisti
MY CAR meniu sistemoje, žr. MY CAR (p. 114).
Priekinių durelių daiktų dėklų
apšvietimas*
Priekinių durelių daiktų dėklų apšvietimas įsijungia užvedus variklį.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio (p. 154) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant
jo dangtelį.
Bagažinės apšvietimas
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
Automatinė automobilio salono
apšvietimo funkcija
Automatinė funkcija suaktyvinama įsijungus mygtuko AUTO lemputei.
Tada pagal toliau pateiktą tvarką įjungiamas ir
išjungiamas automobilio salono apšvietimas.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir veikia
30 sekundžių, jei:
•
102
•
mama raktelio geležtė – durelių atrakinimas
(p. 170)
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
buvo išjungtas variklis ir automobilio elektros
sistema pervesta į raktelio padėtį 0.
Laikiną stovėjimo vietos apšvietimą sudaro
artimųjų šviesų žibintai, gabaritiniai žibintai, lemputės išorinėse rankenose ir valstybinio numerio
lentelės apšvietimas.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Automobilio salono apšvietimas atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant
kurias nors šonines dureles.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
1.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš degimo
jungiklio.
2.
Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki
galinės padėties ir atleiskite jį. Funkciją
galima suaktyvinti taip pat, kaip ir mirksėjimą
tolimųjų šviesų žibintais, žr. Tolimųjų/artimųjų
šviesų žibintai (p. 92).
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Išjungus įprastą automobilio salono apšvietimą ir
veikiant varikliui, įsijungia (atitinkamai) priekinio ir
galinio viršutinio valdymo pulto šviesos diodų
apšvietimas, kad blankiai apšviestų aplinką ir
sukurtų gerą atmosferą važiuojant. Apšvietimas
leidžia geriau matyti objektus daiktadėžėje tamsiu
paros metu ir pan. Išjungus variklį, apšvietimas
išsijungia. Apšvietimo intensyvumą ir spalvą
galima keisti meniu sistemoje MY CAR, žr. MY
CAR (p. 114).
Aktyvinus funkciją, įjungiami artimųjų šviesų žibintai, gabaritiniai žibintai, lemputės išorinėse rankenose ir valstybinio numerio lentelės apšvietimas.
Atidarius vienas iš durelių, jis lieka šviesti dvi
minutes.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas
išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo
vietos apšvietimas, galima nustatyti meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 103)
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 166) arba Iši-
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priėjimo apšvietimo trukmė
Valytuvai ir plautuvai
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir grindų apšvietimas.
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei galinį
langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto
slėgio sistemą.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 166). Jis naudojamas, norint iš
atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
Priekinio lango valytuvai23
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė
(p. 102)
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas
sniegas (arba ledas).
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
23
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo rateliu nustatykite laiko ir valymo
judesių santykį.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo rakteliu,
užsidega gabaritiniai žibintai, lemputės išorinėse
rankenose, valstybinio numerio lentelės apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir grindų apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 114).
Valymas su pertrūkiais
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite Automobilių plovykla (p. 383) ir Valytuvų šluotelės
(p. 365).
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 365). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis – pildymas
(p. 367).
}}
103
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo
valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio
stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus jutiklio
jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuko lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
lietaus jutiklio ženklas
.
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi būti
I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų svirtelė
turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo judesio
padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
. Priekinio stiklo valytuvai atliks
mygtuką
vieną valymo judesį.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo
variklio išjungimo lietaus jutiklis išsijungia automatiškai.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba II padėtyje.
Bendrajame prietaisų skydelyje užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu, sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant skystį,
priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas
penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio
tiekimas į priekinių žibintų plautuvą. Tuo siekiama
suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį žemyn.
(Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn, valytuvai
atliks dar vieną valymo judesį.)
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus
jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį
žemyn į kitą valytuvų programą.
104
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių žibintų
valytuvus, pastumkite perjungiklį link vairo.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinio lango valymas ir plovimas
Valytuvai – atbulinė eiga
Elektra valdomi langai
Įjungus atbulinės eigos pavarą kai priekinio stiklo
valytuvai yra įjungti, įsijungia galinio stiklo valymas
su pertrūkiais24. Išjungus atbulinės eigos pavarą,
funkcija išsijungia.
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o
kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais
galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus
langus.
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių pokyčių.
PASTABA
Automobiliuose su lietaus davikliais galinio
stiklo valytuvas įjungiamas važiuojant atbuline
eiga, jei daviklis įjungtas ir lyja.
Galinio lango valytuvas – valymas su pauzėmis
Galinio lango valytuvas – pastoviu greičiu
Norėdami įjungti galinio stiklo valytuvą ir plovimą,
pastumkite perjungiklį į priekį (žr. rodyklę viršutiniame paveikslėlyje).
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui,
jis išjungiamas. Atvėsęs (po 30 s arba vėliau,
priklausomai nuo varikliuko įkaitimo ir lauko
temperatūros) galinio lango valytuvas ima
dirbti vėl.
24
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 367)
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektra valdomi vaikų saugos užraktai, neleidžiantys vaikams atidaryti galinių durelių iš
vidaus*, ir atidaryti ar uždaryti galinių langų
(žr. Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 184)).
Galinių langų valdymo elementai
Priekinių langų valdymo elementai
Šią funkciją (valymą su pertrūkiais važiuojant atbuline eiga) galima išjungti. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Parinktis / priedas. 105
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
ĮSPĖJIMAS
Valdymas
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių, įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai neįstrigs.
ĮSPĖJIMAS
Uždarydami langus nuotolinio valdymo rakteliu, įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai
neįstrigs.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami
pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo
pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82).
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima
valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82)). Elektra
valdomus langus galima stumdyti kelias minutes
nuo variklio išjungimo ir po to, kai ištraukiamas
nuotolinio valdymo pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis
neleidžianti langui judėti. Galima apeiti apsaugą
106
nuo sužnybimo, jei lango uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui: tai atliekama
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima
uždaryti langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai
pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu arba
centrinio užrakto mygtuku
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo rakteliu iš lauko arba centrinio užrakto mygtuku iš
vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus langus, rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166) arba Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus (p. 178).
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Sistemos perkrovimas
Šoniniai veidrodėliai
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius,
elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš
naujo tam, kad veiktų teisingai.
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
1.
Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį tam,
kad uždarytumėte langą iki galo, po to dar
palaikykite mygtuką nuspaudę vieną
sekundę.
2.
Trumpam atleiskite mygtuką.
3.
Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite
nuspaudę vieną sekundę.
Nustatymų įrašymas25
Šoninių veidrodėlių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*
(p. 163).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį25
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Reguliavimas
1.
25
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai gali
atrodyti toliau nei yra iš tikrųjų.
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
2.
Centre esančia rankenėle nustatykite norimą
padėtį.
3.
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra (p. 85).
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų
matyti kelkraštį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai
nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį25
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas
matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant automo}}
* Parinktis / priedas. 107
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
bilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 114).
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių veidrodėlių,
įjunkite atitirpinimo funkciją.
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant
automobilį, šoniniai veidrodėliai bus nulenkti/
atlenkti automatiškai.
2.
Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 114).
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgos poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1.
Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R mygtukus.
2.
Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite
L ir R mygtukus.
3.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
Šildomas priekinis stiklas*, galinis
langas ir šoniniai veidrodėliai
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 103) arba
laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 102),
įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas (p. 109)
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 108)
Šildymas, priekinis stiklas
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Ši funkcija naudojama atitirpinti bei pašalinti
miglą nuo priekinio stiklo, galinio lango ir šoninių
veidrodėlių.
Vieną kartą spustelėjus atitinkamą mygtuką, įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė
rodo, kad funkcija yra įjungta. Išjunkite šildymą,
kai tik nutirps ledas / išgaruos migla, kad be rei-
108
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
kalo neapkrautumėte akumuliatoriaus. Po tam
tikro laiko funkcija išjungiama automatiškai.
Taip pat žr. Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas (p. 138).
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C. Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per
meniu sistemą MY CAR, žr. MY CAR (p. 114).
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo
veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užtamsina
ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo mygtuko.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami
kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia
šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis
aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių
automobilių žibintų skleidžiamą šviesą.
Suaktyvinus šildomo priekinio stiklo funkciją,
kompasas (p. 110) išaktyvinamas. Išaktyvinus šildomo priekinio stiklo funkciją, kompasas vėl
suaktyvinamas.
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba bagažinėje
ir šviesa nepasieks jutiklių, galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti vidiniame galinio vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei trikdo šviesos iš
galo, tamsinimą reguliuokite tamsinimo rankenėle:
1.
Tamsinkite patraukdami rankenėlę į salono
vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Kompasą(p. 110) gali turėti tik galinio vaizdo veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
Susijusi informacija
•
Šoniniai veidrodėliai (p. 107)
* Parinktis / priedas. 109
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Stiklinis stogas*
SVARBU
Stiklinio stogo užuolaidą galima valdyti stoglangio valdymo pultu.
•
Nelieskite užuolaidos, kadangi galite ją
pažeisti.
Stiklinis stogas yra fiksuotas, tačiau užuolaidą
galima valdyti viršutiniame valdymo pulte esančiu
elementu, pasukus raktelį į padėtį I arba II. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
•
Užuolaida turi būti valdoma tik valdymo
elementu, esančiu lubose įrengtame valdymo pulte.
Kompasas*
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią pasaulio
kryptį orientuotas automobilio priekis.
Eksploatacija
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Automatinis atidarymas iki galinės padėties
Rankinis atidarymas iki mygtuko atleidimo
Rankinis uždarymas iki mygtuko atleidimo
Automatinis uždarymas iki galinės padėties
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: Š (šiaurė), ŠR
(šiaurės rytai), R (rytai), PR (pietryčiai), P (pietūs),
PV (pietvakariai), V (vakarai) ir ŠV (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai, užvedus
automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82). Norint suaktyvinti / išaktyvinti kompasą,
reikia nuspausti mygtuką galinėje veidrodėlio
pusėje (pvz., sąvaržėle).
Suaktyvinus šildomo priekinio stiklo funkciją,
kompasas išaktyvinamas. Išaktyvinus šildomo
110
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
priekinio stiklo funkciją, kompasas vėl suaktyvinamas.
Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis
Kalibravimas
Meniu, rodomi jungtinio prietaisų skydelio
(p. 66) ekrane, valdomi kairiuoju perjungikliu. Tai,
kurie meniu rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 82).
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Kompasas nustatomas tai geografinei vietovei, į kurią automobilis pristatomas. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą
reikia kalibruoti. Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilį.
Magnetinės zonos.
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes (pvz., paėmę sąvaržėlę), kol
bus pateiktas ženklas C.
PASTABA
Išjunkite elektros įrangą (klimato kontrolės
sistemą, valytuvus ir t. t.) ir įsitikinkite, kad
uždarytos visos durelės, kad būtų galima be
trikdžių atlikti kalibravimą.
3.
Nuspauskite galinio vaizdo veidrodžio nugarėlėje esantį mygtuką ir jį laikykite
maždaug 3 sekundes. Rodomas esamos
magnetinės zonos numeris.
6.
Važiuokite lėtai ratu ne didesniu nei 10 km/h
(6 myl./val.) greičiu, kol ekrane pasirodys
kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas
baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
7.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Informacinis ekranas (analoginis jungtinis prietaisų skydelis) ir meniu naršymo valdymo elementai.
}}
111
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Informaciniai ekranai (skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis) ir meniu naršymo valdymo elementai.
OK – pasiekite meniu, patvirtinkite pranešimus ir meniu išrankas.
Reguliavimo ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
RESET – atstatykite pasirinkto kelionės kompiuterio duomenis ir grįžkite meniu struktūra
atgal.
Jei rodomas pranešimas (p. 113), jį reikia patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti meniu.
Susijusi informacija
•
•
•
26
112
Pranešimai – tvarkymas (p. 114)
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
Meniu apžvalga – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Meniu apžvalga – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo raktelio
padėties (p. 82).
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo raktelio
padėties (p. 82).
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia, kad
automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir techninė
įranga.
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia, kad
automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir techninė
įranga.
Skait. greitis
Nuostatos*
Šildytuvas*
Temos
Papild. šild.*
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
TC parinktys
Aptarn. būsena
Aptar. būsena
Pranešimai28
Alyvos lygis26
Alyvos lygis29
Pranešimai (##)27
Stovėj. šildytuv.*
Susijusi informacija
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 111)
•
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Kelionės komp. atstat.
Susijusi informacija
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 111)
•
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 66)
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
Su tam tikrais varikliais.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Pranešimai
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs
atitinkamas pranešimas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai
sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika.
Susisiekite su autoservisuB.
Service
urgentA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų patikrintas automobilis.
Reikia aptarnautiA
Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuB, kad
būtų patikrintas automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
27
28
29
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Su tam tikrais varikliais.
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis laikas
nustatomas, atsižvelgiant į
nuvažiuotų kilometrų skaičių,
mėnesių nuo paskutinio
aptarnavimo skaičių, variklio
darbo trukmę ir alyvos klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba saugiai sustabdykite automobilį.
Išjunkite pavarą ir leiskite
varikliui veikti laisvąja eiga,
kol pranešimas išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai išjungta
ir bus automatiškai perkrauta
iš naujo, pradėjus važiuoti
arba kitą kartą užvedus
variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra išjungta,
kad būtų taupoma elektros
energija. Įkraukite akumuliatorių.
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio
techninio aptarnavimo intervalų, sugadintoms dalims
nebetaikoma garantija. Susisiekite su autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuB, kad
būtų patikrintas automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė veikia ne visu
pajėgumu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
A
B
C
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Daugiau pranešimų apie automatinę pavarų dėžę.
}}
113
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 114)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 111)
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 113), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane, galima
patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį
automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus
ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi
greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamajam, informaciniam ženklui arba
indikatoriui, ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas atminties
sąraše tol, kol triktis galiausiai pašalinama.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką OK,
kad patvirtintumėte30 pranešimą. Per pranešimus
galima slinkti reguliavimo ratuku (p. 111).
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo
pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo
įspėjamasis pranešimas, pranešimą reikia perskaityti (spauskite OK) prieš atnaujinant
buvusią veiklą.
Susijusi informacija
30
114
•
Meniu apžvalga – analoginis jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
•
Meniu apžvalga – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
Pranešimą galima patvirtinti ir reguliavimo ratuku arba mygtuku RESET.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo
pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką,
kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn
per meniu parinktis.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba
įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus
mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis
meniu).
115
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris
Vidutinis
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
Kelionės kompiuterio turinys ir išvaizda priklauso
nuo to, ar jungtinio prietaisų skydelio tipas yra
analoginis ar skaitmeninis:
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 118)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 122)
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis, jei
naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės sąnaudos
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas sekundę.
Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu,
sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Kai greitis
didesnis, sąnaudos susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/myl.),
žr. toliau pateikiamą skirsnį.„Vienetų keitimas“
(p. 116)
Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti rodoma
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane31.
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės kompiuteris turi du kelionės skaitiklius ir
vieną bendrosios ridos odometrą.
31
32
116
Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą, kurį
galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų kiekiu.
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas „----“,
vadinasi garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įsipilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Plačiau apie tai, kaip galite daryti įtaką
degalų sąnaudoms, skaitykite Aplinkos filosofija
(p. 23).
Skaitmeninis greičio rodinys kitais
vienetais32
Jei pagrindinis prietaisas sugraduotas myliomis
per valandą (mph), atitinkamas skaitmeninis greitis bus rodomas km/h.
Vienetų keitimas
Atstumo ir degalų vienetus galima pakeisti meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 114).
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Ekrano išvaizda ir turinys gali skirtis atsižvelgiant į prietaisų variantą.
Tik skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis, tam tikrose rinkose.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 118)
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 122)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 125)
* Parinktis / priedas. 117
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – analoginis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima rodyti
jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti naudojant valdymo elementus, įrengtus ant kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis
prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per
maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į
padėtį II arba užvesti variklį.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo
įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant kompiuterį tą
įspėjimą reikia patvirtinti.
•
118
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką
OK.
Informacinis ekranas ir valdymas.
Kelionės kompiuterio alternatyva
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Pasukite reguliavimo ratuką, kad panaršytumėte parinktis ir sustotumėte ties reikiama
antrašte.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų
skydelyje galima kelionės metu bet kada perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių reiškia, kad
kelionės kompiuteris nerodomas.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio
meniu, patvirtinamos žinutės arba meniu
išrankos.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis nustatomas iš naujo arba išeinama iš meniu struktūros.
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame prietaisų
skydelyje
Informacija
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T1.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos skaitiklis T2.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuterio antraštė jungtiniame prietaisų
skydelyje
Informacija
Atst. su baku
Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Atstumas – kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake“
(p. 116).
Degalų sąn.
Momentinės sąnaudos.
Vidut. greitis
•
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
Ši parinktis parodo tuščią ekraną, kuris taip pat reiškia ir ciklo pradžią / pabaigą.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
1.
2.
Pasukite reguliavimo ratuką ir sustabdykite
ties ta kelionės kompiuterio antrašte, kurią
norite nustatyti iš naujo: T1, visas atst., T2,
visas ats. arba Vidut. greitis.
Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš naujo.
Kiekviena antraštė nuliui prilyginama atskirai.
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatoma Vidut. greitis.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos
kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte / suderintumėte
toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1.
2.
Spauskite OK.
3.
Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4.
Užbaikite du kartus paspausdami RESET,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
}}
119
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Funkcijos
Informacija
Skait. greitis
Parodo automobilio greitį skaitmenimis, jungtinio prietaisų skydelio centre.
•
•
•
km/h
myl./val.
Rodinio nėra
Šildytuvas*
•
•
•
TIESIOGINIS UŽVEDIMAS
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis
(p. 144).
1 laikmatis
2 laikmatis
Papild. šild.*
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 146).
• Auto įj.
• Išjungta
TC parinktys
•
•
•
•
•
A
120
Kiek liko nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Čia galima aktyvinti parinktis, kurias pageidaujama kelionės kompiuteryje matyti kaip antraštes. Jau suaktyvintų parinkčių ženklai yra balti su varnele. Kiti yra pilki be varnelės.
Kuro sąnaudos
Vidutinis greitis
Kelionės ridos skaitiklis T1, visas atst.
Kelionės ridos skaitiklis T2, visas ats.
Aptar. būsena
Parodo, kiek liko mėnesių ir kilometrų iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 351).
Pranešimai (##)
Papildomos informacijos rasite Pranešimai (p. 113).
Su tam tikrais varikliais.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 116)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 125)
* Parinktis / priedas. 121
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima rodyti
jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti naudojant valdymo elementus, įrengtus ant kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis
prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per
maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į
padėtį II arba užvesti variklį.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo
įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant kompiuterį tą
įspėjimą reikia patvirtinti.
•
122
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką
OK.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio
parinktys, po vieną kiekviename „lange“.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio
meniu, patvirtinamos žinutės arba meniu
išrankos.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis nustatomas iš naujo arba išeinama iš meniu struktūros.
Kelionės kompiuterio alternatyva
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Pasukite reguliavimo ratuką, jei norite naršyti
skirtingus antraščių derinius.
3.
Sustokite ties pageidaujamu šios kelionės
deriniu jungtinio prietaisų skydelio ekrane.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų
skydelyje galima kelionės metu bet kada perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių reiškia, kad
kelionės kompiuteris nerodomas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Antraščių deriniai
Informacija
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos
skaitiklis T1.
Momentinės
sąnaudos
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas ridos
skaitiklis T2.
Momentinės
sąnaudos
Skaitiklio rodmuo
km/h<>myl./val.A
Kelionės kompiuterio informacijos
nėra.
A
km/h<>myl./val. – „Atvirkštinis skaitmeninis greičio rodinys“, žr. Kelionės kompiuteris (p. 116).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir tuo
pačiu nurodo ciklo pradžią / pabaigą.
Tik kai kuriose šalyse.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Kelionės ridos skaitiklis
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustokite ties
antraštės deriniu su nustatytinu iš naujo
kelionės matuokliu.
2.
Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš naujo.
Vidutinis greitis ir vidutinės sąnaudos
1. Paspauskite OK, kad atvertumėte jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
2.
3.
Pasirinkite iš naujo nustatyti vidutines sąnaudas, vidutinį greitį arba abu ir patvirtinkite
savo išranką paspausdami OK.
4.
Užbaikite spausdami RESET.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos
kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atverkite meniu, kad patikrintumėte / suderintumėte
toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Spauskite OK.
3.
Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4.
Užbaikite du kartus paspausdami RESET,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Reguliavimo ratuku suraskite meniu parinktį
Kelionės komp. atstat. ir patvirtinkite
spausdami OK.
}}
123
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Nustatykite vidutinių degalų sąnaudų ir vidutinio greičio vertę iš naujo.
•
•
Atminkite, kad ši funkcija iš naujo nenustato abiejų kelionės matuoklių T1 ir T2.
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai (p. 113).
Temos
Pasirinkite jungtinio prietaisų skydelio išvaizdos temą, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
(p. 67).
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
Papildomos informacijos rasite Papildomas šildytuvas* (p. 146).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Stovėj. šildytuv.*
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis (p. 144).
• Tiesioginis užved.
• 1 laikmatis
• 2 laikmatis
Aptarn. būsena
Parodo, kiek liko mėnesių ir kilometrų iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 351).
A
Su tam tikrais varikliais.
Susijusi informacija
•
•
124
Kelionės kompiuteris (p. 116)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 125)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
priklausomai nuo pasirinkto mastelio, dešinėje
rodomas žymiklis keičia padėtį aukštyn / žemyn.
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma centrinio valdymo pulto ekrane, grafiniu būdu vaizduojant degalų sąnaudas.
Nustatymai
Veikimas
–
Atverkite meniu sistemą MY CAR (p. 114) ir
pasirinkite Trip statistics, kad pamatytumėte
stulpelinį grafiką.
Meniu sistemoje MY CAR – Trip statistics
galima keisti įvairias nuostatas.
• Reset when vehicle has been off for
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami
EXIT. Nurodžius šią parinktį, visa statistika
yra panaikinama automatiškai, kai nuo kelionės pabaigos automobilis stovi ilgiau nei
4 valandas. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika pradedama registruoti iš pradžių.
• Start new trip – ENTER naudojamas paša-
linti visą ankstesnę statistiką. Iš meniu išeinama pasirenkant EXIT. Jei nepraėjus
4 valandoms pradedamas naujas vairavimo
ciklas, reikia pirmiausia rankiniu būdu per šią
parinktį panaikinti esamą laikotarpį.
Kelionės statistika33.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“ (p. 70).
Susijusi informacija
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo parinkto
mastelio). Dešinysis stulpelis vaizduoja esamojo
kilometro arba esamųjų 10 km vertes.
•
•
Naudojantis rankenėle TUNE, galima pakeisti
(kiekvieno stulpelio) mastelį tarp 1 km ir 10 km:
•
33
Kelionės kompiuteris (p. 116)
Kelionės kompiuteris – analoginis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 118)
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 122)
Iliustracija yra scheminė: išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos ir rinkos.
* Parinktis / priedas. 125
KLIMATAS
KLIMATAS
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė.
Klimato reguliavimo sistema vėsina arba šildo,
bei sausina orą automobilio salone.
•
•
Yra dvi skirtingos klimato kontrolės sistemos:
•
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema
(ETC) (p. 134)
•
Elektroninė klimato kontrolė (ECC) (p. 133)
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 138)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone užtikrinti labiausiai komfortišką klimatą ir neleisti
langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Būtina atminti
128
•
Kad oro kondicionierius veiktų optimaliai,
šoniniai langai turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 179) funkcija vienu
metu atidaro / uždaro visus šoninius langus
ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai
lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo) nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Šilto oro sąlygomis po mašina gali lašėti oro
kondicionavimo sistemos kondensatas. Tai
yra normalu.
Kai reikalinga maksimali variklio galia, pvz.,
greitėjant, oro kondicionierių galima laikinai
išjungti. Todėl salone gali laikinai pakilti temperatūra.
Miglą nuo langų salone rekomenduojama pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo funkcija (p. 138). Norėdami sumažinti rasojimo
pavojų, švariai nuvalykite langus langų valymo
priemone.
•
•
•
•
•
Meniu nuostatos – klimato kontrolė (p. 131)
Oro paskirstymas salone (p. 131)
Oro kokybė (p. 129)
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 135)
Šildoma galinė sėdynė* (p. 135)
Automobiliai su Start/Stop*
Automatiškai išsijungus (p. 285) varikliui, gali būti
apribojamos tam tikros įrangos funkcijos, pvz., klimato reguliavimo ventiliatoriaus sukimosi greitis
(p. 136).
Automobiliai su ECO*
Kai suaktyvinta ECO (p. 293) funkcija, tam tikros
įrangos funkcionalumas gali būti sumažintas arba
ji išaktyvinta, t. y. oro kondicionavimas (p. 138).
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai
ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima atstatyti
rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima
atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
Susijusi informacija
•
•
Esama temperatūra (p. 129)
Jutikliai – klimato kontrolė (p. 129)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka jūsų
fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius veiksnius,
kaip esamoji lauko temperatūra, oro srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai automobilio
viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 129) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 129),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į saloną.
Tai reiškia1, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose nepaisant to, kad
rankenėlėmis yra nustatyta vienoda abiejų pusių
temperatūra.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio
skydo dalyje.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo skydelio.
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
Temperatūros reguliavimas salone (p. 137)
1
•
Automobilio salono filtras (p. 130)
Medžiagos salone (p. 131)
Salono švaraus oro palaikymo paketas (CZIP)
(p. 130)*
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS) (p. 130)*
Susijusi informacija
PASTABA
Susijusi informacija
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
•
•
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Taikoma tik ECC.
* Parinktis / priedas. 129
KLIMATAS
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami
keitimo intervalai nurodomi „Volvo“ aptarnavimo
programoje. Jei automobilis eksploatuojamas
labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia keisti dažniau.
Oro kokybė – salono švaraus oro
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir astmą
sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 129)
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
Oro kokybės sistema IAQS (p. 130) yra visiškai automatinė funkcija, kuri valo automobilio
salono orą nuo teršalų, pavyzdžiui, dulkių,
angliavandenilių, nitrito oksidų ir priežeminio
ozono.
Susijusi informacija
130
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
Oro kokybė (p. 129)
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo mažesnis
išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Jeigu užteršiamas aplinkos oras, oro tiekimas
nutraukiamas, siekant apsaugoti nuo angliavandenilių, azoto suboksidų ir pažeminiam ozonui.
Oras cirkuliuoja automobilio salone.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
Šaltu oru automatinė recirkuliacija ribojama,
kad nerasotų stiklai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
•
Oro kokybė (p. 129)
Oro kokybė – salono švaraus oro palaikymo
paketas (CZIP)* (p. 130)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Oro kokybė – medžiagos
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro paskirstymas salone
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti / išjungti
arba keisti keturių klimato kontrolės sistemos
funkcijų numatytąsias nuostatas.
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per kelias
salono ventiliacijos angas.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės galima
lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti (p. 386)
naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir
automobilio priežiūros priemones.
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei
klimato kontrolei * (p. 137).
•
•
Recirkuliacijos laikmatis (p. 139).
•
Salono oro kokybės sistema * (p. 130).
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 129)
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 108) funkcijos įjungimas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias
nuostatas galima atstatyti per meniu sistemą MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 114).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Oro paskirstymas veikia automatiškai, įjungus
AUTO režimą*.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr. oro
paskirstymo lentelė (p. 140).
}}
* Parinktis / priedas. 131
KLIMATAS
||
Ortakiai prietaisų skyde
Atidaryta
Uždaryta
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite ortakius į šoninius langus miglai
pašalinti.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti jautrūs
oro srautams ir skersvėjams.
132
Oro paskirstymas
Oro paskirstymas: priekinio stiklo atitirpinimo
funkcija
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio valdymo pulto TV ekrane.
Susijusi informacija
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
•
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
•
•
Oro paskirstymo schema valdoma trimis mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, TV ekrane ima
šviesti atitinkamas simbolis (žr. iliustraciją toliau):
šalia kiekvienos simbolio dalies esanti rodyklė
rodo parinktą oro paskirstymą. Papildomos informacijos rasite oro paskirstymo lentelėje (p. 140).
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Automatinis reguliavimas (p. 137)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 139)
KLIMATAS
Elektroninė klimato kontrolė – ECC*
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio salone ir
Ventiliatorius (p. 136)
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 137)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 135),
kairė
Šildomas priekinis stiklas* ir maksimali atitirpinimo funkcija (p. 138)
Oro paskirstymas (p. 131) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
ją galima atskirai nustatyti vairuotojo ir keleivio
pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą,
ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro
paskirstymą.
Oro paskirstymas: priekinio stiklo atitirpinimo
funkcija
ECO* (p. 293)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas / išjungtas (p. 138)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 108)
Nustatymas, kairioji / dešinioji pusė temperatūrai reguliuoti (p. 137)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 135),
dešinė
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Temperatūros reguliavimas (p. 137)
Uždara apytaka (p. 139)
* Parinktis / priedas. 133
KLIMATAS
Elektroninė temperatūros kontrolės
sistema – ETC
tiškai, o oro paskirstymas ir ventiliatorius valdomi
rankiniu būdu.
Naudojant funkciją ETC (elektroninė temperatūros kontrolė), temperatūra reguliuojama automa-
Ventiliatorius (p. 136)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 135),
kairė
AC - Oro kondicionavimas įjungtas / išjungtas (p. 138)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 108)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Uždara apytaka (p. 139)
Šildomasis priekinis stiklas ir maksimali atitirpinimo funkcija*
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 135),
dešinė
Oro paskirstymas (p. 131) – grindų vėdinimas
Temperatūros reguliavimas (p. 137)
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
134
Oro paskirstymas: priekinio stiklo atitirpinimo
funkcija
ECO* (p. 293)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Šildomos priekinės sėdynės*
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui ir keleiviui, kai lauke šalta.
•
•
Žemiausias šildymo lygis – ekrane šviečia
vienas oranžinis laukelis.
Išjungsite šildymą – laukelis nešvies.
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, padedančias padidinti keleivių komfortą,
kai lauke šalta.
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Susijusi informacija
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas centrinio
valdymo pulto TV ekrane.
Paspaudinėkite mygtuką, kad
pakeistumėte skirtingus lygius
arba deaktyvintumėte funkciją.
Numatyti trys skirtingo šildymo galingumo lygiai:
•
Didžiausias šildymo lygis – centrinio valdymo
pulto ekrane šviečia trys oranžiniai laukeliai
(žr. aukščiau esančią figūrą).
•
Žemesnis šildymo lygis – ekrane šviečia du
oranžiniai laukeliai.
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 135)
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis:
Paspaudinėkite mygtuką, kad pakeistumėte skirtingus lygius arba deaktyvintumėte funkciją.
Numatyti trys skirtingo šildymo galingumo lygiai:
•
Didžiausias šildymo lygis – šviečia trys lemputės.
•
•
Mažesnis šildymo lygis – šviečia dvi lemputės.
•
Išjungsite šildymą – lemputė nešvies.
Mažiausias šildymo lygis – šviečia viena lemputė.
}}
* Parinktis / priedas. 135
KLIMATAS
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 135)
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema
– ETC (p. 134)
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali imti
rasoti langai.
Susijusi informacija
•
•
Ventiliatorius
Su ECC*
Pasukite rankenėlę ventiliatoriaus sukimosi greičiui padidinti
arba sumažinti: funkcija AUTO
išjungiama. Parinkus AUTO,
ventiliatoriaus sukimosi greitis
reguliuojamas automatiškai
(p. 137), o anksčiau parinkta
ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
Su ETC
Ventiliatoriaus sukimosi greitį
galima spartinti arba lėtinti
sukant rankenėlę.
Susijusi informacija
136
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC* (p. 133)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Automatinis reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Automatinis reguliavimas galimas tik esant elektroninei klimato kontrolei (ECC) (p. 133).
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė
buvusi temperatūros nuostata.
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 137), oro
kondicionierių (p. 138), ventiliatoriaus sukimosi greitį
(p. 136), recirkuliaciją (p. 139)
ir oro paskirstymą (p. 131).
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu
reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau
veiks automatiniu režimu. Nuspaudus AUTO,
išjungiamos visos rankinės nuostatos. ekrane
rodoma AUTO CLIMATE.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
Su ECC*
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 114).
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Su ETC
Temperatūra salone gali būti
reguliuojama rankenėle.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Vairuotojo ir keleivio sėdynių
temperatūra gali būti nustatyta
nepriklausomai viena nuo kitos.
Spaudinėkite mygtuko L/R
pusę, kad parinktumėte nuostatą kairei, dešinei arba abiem
pusėms. Rankenėle nustatykite
temperatūrą: abiem pusėms parinkta temperatūra
parodoma centrinio valdymo pulto ekrane.
Esama temperatūra kiekvienoje pusėje pateikta centrinio
valdymo pulto TV ekrane.
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
Esama temperatūra (p. 129)
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema
– ETC (p. 134)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC* (p. 133)
* Parinktis / priedas. 137
KLIMATAS
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
Įsijungus AC mygtuko lemputei,
oro kondicionavimo sistema
valdoma automatiškai.
Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas
Automobiliams be šildomojo priekinio stiklo
numatytas vienas atitirpinimo lygis:
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama šildomo
priekinio stiklo* funkcija ir maksimali atitirpdymo
nuostata.
•
Oro srautas į langus – ekrane šviečia simbolis (2).
•
Išjunkite funkciją – simbolis nešvies.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra
toliau valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 138),
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius, kad
drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai sparčiai.
Automobiliams su šildomuoju priekiniu stiklu
numatyti du atitirpinimo lygiai:
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymą2 – ekrane
švies simbolis (1).
•
Įjunkite priekinio stiklo šildymą, 2, ir oro srautą
į stiklus – ekrane švies simboliai (1) ir (2).
•
Išjunkite funkciją – simbolis nešvies.
PASTABA
Parinkta nuostata parodoma centrinio valdymo pulto TV
ekrane.
Šildomas priekinis stiklas*
Maks. atitirpinimo funkcija
Įjungus šią funkciją, šviečia atitirpinimo funkcijos mygtuko
lemputė.
Priekinio stiklo ir IR langelio (p. 21) šildymo
funkcija gali turėti įtakos siųstuvų-imtuvų ir
kitos ryšių įrangos veikimui.
PASTABA
Trikampės zonos kiekviename priekinio stiklo
šone nėra šildomos elektra, todėl jose atitirpinimas gali trukti ilgiau.
Paspaudinėkite mygtuką, kad
pakeistumėte skirtingus lygius
arba deaktyvintumėte funkciją.
2
138
Suaktyvinus priekinio stiklo šildymo funkciją, kompasas išsijungia.
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
PASTABA
Varikliui automatiškai išsijungus (p. 285),
priekinio stiklo šildymo elektra funkcija nepasiekiama.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų ir kt.
tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią funkciją oras
recirkuliuoja salono viduje.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 131)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 140)
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius
sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų atitirpinimo funkciją, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
Susijusi informacija
•
•
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia
mygtuko oranžinė lemputė.
Kai funkcija aktyvi, siekiant maksimaliai išdžiovinti
salono orą, papildomai vykdomos šios funkcijos:
•
•
Susijusi informacija
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia iš
rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos režimo
pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo
lauko temperatūros. Tai sumažina apledėjimą,
rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
139
KLIMATAS
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 131) tipą,
naudojami trys mygtukai.
140
Oro paskirstymas
Paskirtis
Į langus nukreipiama stipri karšto oro srovė.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras į priekinį stiklą (per atitirpinimo funkcijos ventiliacijos angą) ir
šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir drėgnoms
oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti per žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam orui.
Oro srovė link veido ir krūtinės iš priekiniame skyde esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
KLIMATAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio
skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame
skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo ir
langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba pašildyti
aukštyn, kai lauke šalta.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 139)
141
KLIMATAS
Variklio ir salono šildytuvas*
Kuro papildymas
Akumuliatorius ir degalai
Jei akumuliatorius yra nepakankamai įkrautas
arba degalų bake yra per mažai degalų, šildytuvas
automatiškai išjungiamas ir ekrane pasirodo pranešimas. Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio perjungiklio (p. 111) mygtuką OK.
Paruošimo metu automobilio šildytuvas, variklis ir
salonas parengiami kelionei, kad važiuojant
lėčiau dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos
sąnaudos. Pašildžius automobilį, papildomai
didėja nuvažiuojamas atstumas.
Šildytuvą galima paleisti tiesiogiai (p. 143) arba
per laikmatį (p. 144).
SVARBU
Šildytuvo negalima įjungti, jei lauko temperatūra
viršija 15 °C. Maksimalus šildiklio veikimo laikas –
50 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje. Išskiriamos išmetamosios dujos.
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam
šildytuvui, iš po automobilio gali kilti dūmų. Tai
– visiškai normalu.
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos durelių.
Jei šildytuvas naudojamas reguliariai, automobiliu turėtų būti važiuojama tiek pat laiko, kiek
veikia šildytuvas, kad starterio akumuliatorius
atgautų tiek energijos, kiek suvartojo šildytuvas. Šildiklis kaskart naudojamas daugiausiai
50 minučių.
ĮSPĖJIMAS
Išsilieję degalai gali užsiliepsnoti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje, ar
šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
Automobilio statymas įkalnėje
Stačiame nuolydyje automobilis turi būti statomas
taip, kad jo priekis būtų nukreiptas nuokalnės
kryptimi: taip bus užtikrintas degalų tiekimas
degalus naudojančiam šildytuvui.
142
Dažnai naudojant šildytuvą ir važinėjant trumpais maršrutais, gali išsikrauti starterio akumuliatorius ir dėl to šildytuvas gali nustoti
veikti arba neįsijungti. Blogiausiu atveju nebepavyks užvesti variklio.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 145)
•
Papildomas šildytuvas* (p. 146)
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – tiesioginis paleidimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima
paleisti tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
Informacinį ekraną
Statusas rodomas ir kelionės kompiuteryje šildymo metu.
nuotolinio valdymo raktelį*;
mobiliuoju būdu*.
Tiesioginis paleidimas per mobilųjį
telefoną*
Tiesiogiai paleidus variklio bloko ir salono šildytuvą (p. 142), jis veikia 50 minučių.
Automobilio salono šildymas prasidės kai tik
variklio aušinimo skystis įšils iki reikiamos temperatūros.
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu važiuoti
net ir veikiant šildytuvui.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1.
Kad patektumėte į meniu, spustelėkite OK.
2.
Reguliavimo ratuku perslinkite iki Šildytuvas
ir parinkite su OK.
3.
Siekdami suaktyvinti šildytuvą, kitame meniu
suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
4.
Išeikite iš meniu su RESET.
Jei
informacijos mygtukas spaudžiamas, kai
šildytuvas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė
parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas (p. 167). Kol bus
nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei šildytuvas bus įjungtas.
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su
PCC*.
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima
įjungti nuotolinio valdymo pulteliu:
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Avarinis signalas pateikia informacijos pagal
tokią schemą:
•
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas pasiekė
automobilį ir suaktyvintas šildytuvas.
•
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau šildytuvas nesuaktyvintas.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
Aktyvinimo funkcija ir informacija apie pasirinktas
nuostatas pasiekiama per „Volvo On Call“* programėlę.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis
(p. 144)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– skubus išjungimas (p. 144)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 145)
* Parinktis / priedas. 143
KLIMATAS
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – skubus išjungimas
Variklio bloko ir salono šildytuvas* –
laikmatis
Variklio bloko šildytuvą ir salono šildytuvą galima
išjungti tiesiogiai per informacinį ekraną.
Variklio bloko ir salono šildytuvas (p. 142) yra
prijungtas prie automobilio laikrodžio.
1.
Kad patektumėte į meniu, spustelėkite OK.
2.
Reguliavimo ratuku perslinkite iki Šildytuvas
ir parinkite su OK.
3.
Siekdami išaktyvinti šildytuvą, kitame meniu
suraskite Sust. ir pasirinkite su OK.
Naudojant laikmatį galima pasirinkti du skirtingus
laikus. Laikas yra tas laikas, kuris trunka automobiliui pašildyti. Automobilio elektroninė sistema
apskaičiuoja, kada galima pradėti šildyti pagal
aplinkos temperatūrą.
4.
Išeikite iš meniu su RESET.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– tiesioginis paleidimas (p. 143)
•
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis
(p. 144)
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 145)
3
144
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį, laikmačio programavimas bus išvalytas.
Reguliavimas
1.
Kad patektumėte į meniu, spustelėkite OK.
2.
Reguliavimo ratuku (p. 111) perslinkite iki
Šildytuvas ir parinkite su OK.
3.
Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir patvirtinkite su OK.
4.
Spustelėkite OK, pereitumėte prie valandų
nuostatos.
5.
Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
6.
Spustelėkite OK, pereitumėte prie minučių
nuostatos.
7.
Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų ratuku.
8.
Paspauskite OK3, kad patvirtintumėte nustatymą.
9.
Grįžkite meniu struktūra atgal, spustelėdami
RESET.
10. Parinkite kitą laiką (tęskite nuo 2 veiksmo)
arba išeikite iš meniu spustelėdami RESET.
Paleidimas
1.
Kad patektumėte į meniu, spustelėkite OK.
2.
Reguliavimo ratuku perslinkite iki Šildytuvas
ir parinkite su OK.
3.
Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir suaktyvinkite spausdami OK.
4.
Išeikite iš meniu su RESET.
Išjungimas
Programuojamu laikmačiu įjungiamą šildytuvą
galima išjungti ranka kol jis neįsijungė automatiškai. Atlikite šiuos veiksmus:
1.
Kad patektumėte į meniu, spustelėkite OK.
2.
Reguliavimo ratuku perslinkite iki Šildytuvas
ir parinkite su OK.
> Jei laikmatis nustatytas, tačiau nesuaktyvintas, šalia nustatyto laiko rodoma laikrodžio piktograma.
Spustelėkite OK dar kartą, kad suaktyvintumėte laikmatį.
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
3.
Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir patvirtinkite su OK.
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* – pranešimai
4.
Laikmatis išaktyvinamas taip:
Ženklai ir pranešimai, susiję su variklio bloko ir
salono šildytuvu (p. 142), skiriasi priklausomai
nuo to, ar jungtinis prietaisų skydelis yra analoginis (p. 66), ar skaitmeninis (p. 67).
•
•
5.
nuspauskite ir palaikykite OK arba
spustelėkite OK, kad tęstumėte meniu
naršymą. Tada nurodykite sustabdyti laikmatį ir patvirtinkite mygtuku OK.
Išeikite iš meniu su RESET.
Laikmačio paleistą šildytuvą galima išjungti tiesiogiai (p. 143).
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– pranešimai (p. 145)
Ženklas
Pranešimas
Šildytuvas įjungtas ir
veikia.
Šildytuvo laikmatis yra
suaktyvinamas išėmus nuotolinio valdymo pultelį iš
degimo jungiklio ir
palikus automobilį:
variklis ir salonas yra
nustatytą laiką šildomi.
Suaktyvinus šildytuvą, informaciniame
ekrane pasirodo šilumos ženklas.
Suaktyvinus vieną iš laikmačių, informaciniame
ekrane pasirodo suaktyvinto laikmačio ženklas.
Tuo pat metu šalia ženklo pateikiamas nustatytas
laikas.
Suaktyvinto laikmačio ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Suaktyvinto laikmačio ženklas skaitmeniniame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Paaiškinimas
Degalais
maitinamas šildytuvas
išjungtas
Akum.
taup. rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė
šildytuvą, kad būtų
lengviau užvesti
variklį.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano pranešimai.
}}
* Parinktis / priedas. 145
KLIMATAS
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Degalus
naudojantis šild.
išsijungė
Žem.
degalų
lygis
Nustatyti šildytuvo
neįmanoma dėl per
žemo degalų lygio.
Tuo siekiama palengvinti variklio užvedimą
ir nuvažiuoti
apie 50 km.
Degalus
naudojantis šildytuvas
Reikia
aptarnauti
Šildytuvas neveikia.
Susisiekite su autoservisu dėl remonto.
„Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo autoservisą.
Papildomas šildytuvas*
Automobiliuose su dyzeliniais varikliais, parduodamuose šalto klimato zonose4, gali reikėti papildomo šildytuvo, kuris padėtų pasiekti reikiamą
darbinę variklio temperatūrą ir pakankamai šildytų saloną.
Tokiais atvejais automobilyje įrengiamas
•
elektrinis papildomas šildytuvas (p. 147)
arba
•
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 146)5.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 142)
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po tam
tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus posūkio
svirtelės (p. 111) mygtuką OK.
Susijusi informacija
•
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas*
– tiesioginis paleidimas (p. 143)
•
Variklio bloko ir salono šildytuvas* – laikmatis
(p. 144)
4
5
146
Degalus naudojantis papildomas
šildytuvas*
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 147) arba
degalais maitinamas papildomas šildytuvas
(p. 146).
Šildytuvas įsijungia automatiškai kai reikia papildomos šilumos, jei variklis veikia.
Šildytuvas išsijungia automatiškai, kai pasiekiama
reikiama temperatūra arba kai variklis išjungiamas.
PASTABA
Įjungus papildomą šildiklį, iš po automobilio
apačios gali pasirodyti dūmų; tai visiškai normalu.
Automatinis režimas arba išjungimas
Prireikus galima deaktyvinti papildomo šildytuvo
automatinio paleidimo funkciją.
PASTABA
Važiuojant trumpus atstumus, „Volvo“ rekomenduoja išjungti degalais matinamą pagalbinį šildytuvą.
Iš įgaliotojo „Volvo“ atstovo galite gauti informacijos apie atitinkamas geografines zonas.
Informacija apie automobilius su stovėjimo šildytuvais (p. 142).
* Parinktis / priedas.
KLIMATAS
1.
Prieš užvedant variklį: Nustatykite raktelį į
padėtį I (p. 82).
2.
Kad patektumėte į meniu, spustelėkite OK.
3.
Reguliavimo ratuku perslinkite iki Papild.
šild.6 arba Nuostatos7 ir parinkite su OK.
4.
Reguliavimo ratuku parinkite vieną iš
parinkčių (ĮJ. arba IŠJ.) ir patvirtinkite su OK.
5.
Išeikite iš meniu su RESET.
PASTABA
Papildomas elektrinis šildytuvas*
Automobilyje įrengtas degalais maitinamas
(p. 146) arba elektrinis papildomas šildytuvas
(p. 146).
Šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu, tačiau jis
įjungiamas automatiškai, užvedus variklį, kai lauko
temperatūra nesiekia 9 °C ir išjungiamas pasiekus nustatytą salono temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 142)
Meniu parinktys matomos tik pulteliui esant
padėtyje I, tad bet kokius derinimo darbus reikia atlikti prieš užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
6
7
Variklio ir salono šildytuvas* (p. 142)
Analoginis jungtinis prietaisų skydelis.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis.
* Parinktis / priedas. 147
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
150
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Daiktų dėklas1 durelių skyde
Daiktų dėklas, vairuotojo pusėje (p. 152)
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė (p. 153)
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 152)
Puodelio laikiklis*, galinėje sėdynėje
Kišenė daiktams laikyti2
Daiktų dėklas, galinėje sėdynėje
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
1
2
Su ledų gremžtuko laikikliu vairuotojo pusėje.
Netaikoma tekstiliniams apmušalams.
* Parinktis / priedas. 151
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Daiktų dėklas vairuotojo pusėje
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas – porankis
Šis daiktų dėklas (p. 150) įrengtas vairuotojo
pusėje, kairiau, po apšvietimo skydeliu.
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių
sėdynių.
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių
sėdynių.
Uždarius tunelinio valdymo pulto porankį galima
reguliuoti * išilgai.
ĮSPĖJIMAS
Nelaikykite salone jokių aštrių ar atsikišusių
daiktų.
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 154)
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių uždegiklis ir peleninė* (p. 153)
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui (jei nurodyta peleninė ir cigarečių
uždegiklis (p. 153), tada cigarečių uždegiklis
įrengiamas priekinių sėdynių 12 V maitinimo
lizdo (p. 154) vietoje, o išimama peleninė
įrengiama vietoj puodelių laikiklio).
Susijusi informacija
•
•
152
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
Tunelinis valdymo pultas – porankis (p. 152)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje,
po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas
priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde (p. 154).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo pulte
(p. 152), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį į
lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė iššoka
automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
Daiktadėžė
Kilimėliai*
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį
sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui
pagamintus kilimėlius.
Čia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio pusėje
taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 179)naudojant raktelio
geležtę (p. 170).
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
Susijusi informacija
•
Automobilio vidaus valymas (p. 386)
* Parinktis / priedas. 153
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Kosmetinis veidrodėlis
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio
galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Maitinimo lizdai (12 V) įrengti tunelinio valdymo
pulto daiktų dėkle ir šalia puodelių laikiklio3.
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai automobilis užrakintas, pvz., nustatytu laiko
momentu įsijungus variklio bloko ir salono šildytuvui*.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos
įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų,
kai įranga nenaudojama, kadangi antraip gali
išsikrauti akumuliatorius!
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas
priekinėms sėdynėms.
Susijusi informacija
Maitinimo lizdus galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., TV
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams. Kad lizdas tiektų srovę, nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I
(p. 82).
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 364)
SVARBU
Maksimalus kiekvieno lizdo elektros energijos
stipris yra 10 A (120 W).
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos remontui
(p. 337).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
3
154
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių uždegiklis ir peleninė* (p. 153)
•
12 V maitinimo lizdas – krovinių skyrius
(p. 158)
Krovimas
•
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės.
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors minkštu,
kad nebūtų apgadinti salono apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių kilpų.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu
pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 396).
Bagažinės dangtį galima atidaryti mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio
valdymo pultelyje, žr. Užrakinimas ir
atrakinimas – automobilio galas (p. 180).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 41).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo žemiau.
Venkite dėti sunkius krovinius ant nuleistų
sėdynės atlošų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg sveriančio daikto smūgio
jėga susidūrimo priekiu metu, esant 50 km/h
(30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1 000 kg
sveriančio daikto smūgiui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina
stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad jie
išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant
krovinys gali pasislinkti ir sužeisti keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo nors
minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus,
išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
Antraip kroviniu galite atsitiktinai stuktelėti
pavarų perjungimo svirtį ir įjungti pavarą bei
automobilis gali nuvažiuoti.
}}
* Parinktis / priedas. 155
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 157)
Krovinių tinklelis* (p. 159)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 156)
Stogo bagažas (p. 156)
Pakrovimas – ilgas krovinys
Stogo bagažas
Kad būtų lengviau pakrauti bagažinę, galima
nulenkti galinės sėdynės atlošą. Priekinio keleivio
sėdynės atlošą taip pat galima nulenkti, jei vežate
labai ilgus krovinius.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Keleivio sėdynės nulenkimas
Žr. Sėdynės, priekinės (p. 83).
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas
kartu su laikikliais.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
•
Stogo bagažo laikiklius būtina visada montuoti ant aliumininių laikiklių.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį tvirtai
apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus dėkite
apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo
didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir tuo
daugiau degalų sunaudoja automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.
Žr. (p. 87).
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 155)
ĮSPĖJIMAS
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir stogo
bagažines, rasite skirsnyje Masės (p. 396).
Susijusi informacija
•
156
Krovimas (p. 155)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Krovinių laikiklių kilpos
Pakrovimas – krepšių laikiklis
Bagažo fiksavimo kilpos naudojamos krovinius
laikantiems diržams arba tinklui pritvirtinti.
Krepšių laikikliai laiko krepšius vietoje ir neleidžia
jiems apvirsti bei išbarstyti turinio po bagažinę.
Laikiklis pritaikytas iki 3 kg svoriui.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai gali
sužaloti asmenis staigaus stabdymo metu.
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus
saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 155)
Pakrovimas – užlenkiamas krepšių
laikiklis*
Grindyse įrengtas nulenkiamas krepšių laikiklis
fiksuoja krepšius bei neleidžia jiems apvirsti ir
paskleisti turinio krovinių skyriuje. Jį galima atidaryti į vieną iš trijų padėčių.
Krepšių laikiklis
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 155)
Pakrovimas – užlenkiamas krepšių laikiklis*
(p. 157)
Sulankstomas krepšių laikiklis
Jį galima nustatyti į dvi reguliuojamas padėtis ir
vieną eksploatacinę padėtį, kurioje jis būna visiškai atlenktas. Be to, galimi du grindų kombinavimo variantai: vienas su reguliavimo padėtimis
nišoje po grindimis ir vienas su reguliavimo padėtimis plastikiniuose bėgeliuose. Toliau pavaizduotas pakėlimas iliustruoja reguliavimo padėtį nišoje
po grindimis.
Centrinis laikiklis gali būti apkrautas iki 3 kg, išorinis – iki 10 kg.
}}
* Parinktis / priedas. 157
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Lenkimas į viršų
12 V maitinimo lizdas – krovinių
skyrius
PASTABA
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos remontui
(p. 337).
Susijusi informacija
•
Pakelkite viršutinių grindų rankeną* ir atlenkite grindis.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 154)
Pastumkite grindis į atitinkamą padėtį ir įstatykite į reguliavimo griovelį.
3.
Eksploatacinėje padėtyje grindys būna
pastumtos maksimaliai pirmyn, link galinių
sėdynių atlošų ir įstatytos į centre įrengtą
plastikinę atramą.
Susijusi informacija
•
•
158
Krovimas (p. 155)
Pakrovimas – krepšių laikiklis (p. 157)
Nuleiskite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo
lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Krovinių tinklelis*
Apsauginis tinklelis saugo, kad staigiai stabdant,
kroviniai nepatektų į automobilio saloną.
Prijungimas
PASTABA
Apsauginį tinklą lengviausia sumontuoti per
vienerias iš galinių durelių.
ĮSPĖJIMAS
Būtina užtikrinti, kad viršutiniai apsauginio tinklo tvirtinimo taškai būtų tinkamai įrengti, o
įtempimo diržai – gerai užfiksuoti. Pažeistų
tinklų naudoti negalima.
1.
Apsauginis tinklelis tvirtinamas keturiuose tvirtinimo taškuose.
Saugumo sumetimais apsauginis tinklelis visada
turi būti teisingai uždėtas ir pritvirtintas. Tinklelis
pagamintas iš tvirtos nailoninės medžiagos, jis
užfiksuotas už priekinių sėdynių atlošų.
ĮSPĖJIMAS
Krovinius bagažinės skyriuje būtina gerai pritvirtinti, taip pat reikia tinkamai sumontuoti
apsauginį tinklą.
Užkabinkite kablius tvirtinimo taške stoge
taip, kad tvirtinimo diržų fiksatoriai būtų
atsukti į jus.
Prakiškite apsauginio tinklelio tvirtinimo diržus pro kilpas, esančias sėdynių bėgelių gale.
Bus lengviau, jei atlošus pakelsite stačiai ir
sėdynes truputį pastumsite į priekį.
Sėdynę ar atlošą grąžindami į ankstesnę
padėtį, stenkitės jų per stipriai nespausti prie
tinklelio - reguliuokite sėdynę ar atlošą tik tol,
kol jie susilies su tinkleliu.
SVARBU
Jei sėdynę / atlošą stipriai pastumsite atgal į
apsauginį tinklą, šis ir (arba) jo stogo montažo
detalės gali būti pažeistos.
}}
* Parinktis / priedas. 159
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
2.
Nuspauskite mygtuką, esantį tvirtinimo diržo
fiksatoriuje, ir prakiškite tvirtinimo diržą iš
apačios pro fiksatorių.
Įtempkite apsauginį tinklelį tvirtinimo diržais.
Kepurių lentyna
Kepurių lentyną galima nuimti ir taip suformuoti
papildomą erdvę daiktams susidėti.
Kepurių lentynos nuėmimas
Abiejose pusėse atkabinkite kepurių lentynos
pakėlimo kilpas.
Nuėmimas ir laikymas
1.
Sumažinkite apsauginio tinklelio įtempį,
paspausdami tvirtinimo diržo fiksatoriaus
mygtuką ir ištraukdami diržą.
2.
Atkabinkite kablius nuo tvirtinimo taškų
stoge.
3.
Užlenkite apsauginį tinklelį ir įdėkite jį į krepšį
bagažinėje.
Susijusi informacija
•
•
160
Krovimas (p. 155)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 157)
Atkabinkite priekinį kepurių lentynos kraštą ir
nuimkite ją.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 155)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 156)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
Daugiau informacijos
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui
užvesti.
•
•
Raktelis gali būti trijų variantų: bazinės versijos
nuotolinio valdymo raktelis, nuotolinio valdymo
raktelis be PCC* ir nuotolinio valdymo raktelis su
PCC*.
Funkcijos
Užrakinimas /
atrakinimas ir išimama raktelio
geležtė
162
X
be
PCCA
X
Su
PCCB
X
Nuotolinio valdymo raktelis be PCC – su
„Keyless Drive“* (p. 172) ir berakte užrakinimo (p. 174) bei atrakinimo (p. 175) funkcijomis.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC papildomai turi informacijos mygtuką ir indikatorių
lemputes. Sužinokite daugiau apie šias unikalias funkcijas (p. 167).
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 169). Matomoji jos
dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Beraktis užrakinimas / atrakinimas
X
X
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo pateikta
su automobiliu. Su vienu automobiliu galima
suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Variklio beraktis
užvedimas
X
X
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio valdymo pulteliai.
Informacinis
mygtukas ir indikatorių lemputės
A
B
BazinisA
•
Bazinio nuotolinio valdymo raktelio funkcijos
aprašomos Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 166).
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
X
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį (p. 162),
naują galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių. Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima patikrinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo nuotolis
(p. 167)
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams, išimdami nuotolinio valdymo
pultelį, jei vairuotojas išlipa iš automobilio.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams
poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis leidžia tam
tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija pasiekiama kartu su,
pvz., elektra valdoma* vairuotojo sėdyne (p. 85).
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į raktelio atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių
veidrodėlių (p. 107), vairuotojo sėdynės, vairo stiprintuvo (p. 190) ir jungtinio prietaisų skydelio
temą, kontrasto ir spalvų režimus (p. 67).
Funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu
sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 114).
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia, kad
nuostatų pakeitimai bus automatiškai išsaugoti
konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
1.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta nuostata2.
2.
Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
3.
Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių veidrodėlių, nuostatas.
4.
Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai nustatytos
į raktelio atmintį įrašytos padėtys, jeigu jos
pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš
sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir
sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti
nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo
mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo
durelės.
1
2
ĮSPĖJIMAS
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Žinoma kaip automobilio raktelio atmintis MY CAR.
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia
su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar
priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių
daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje
sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys su
nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz., sėdynės ir
šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam
asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti turi
asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B, nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio valdymo
raktelį.
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais,
pasirinkite vieną iš trijų galimų atminčių.
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu.
}}
* Parinktis / priedas. 163
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
•
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 167)
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 162), tai patvirtindami sumirksi posūkių žibintai.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai veidrodėliai atlenkiami3.
PASTABA
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 185).
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
Užrakinimo metu indikacija duodama tik jei užrakinami visi užraktai ir būna uždarytos visos durelės. Indikacija duodama uždarius paskutines dureles.
Funkcijos pasirinkimas
Meniu sistemoje MY CAR galima nustatyti įvairias
užrakinimo / atrakinimo vaizdinės indikacijos
parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 114).
PASTABA
Automobiliai, kuriuose signalizacija neįrengta,
taip pat yra šis indikatorius.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Užrakinimo lemputė
Priekiniame stikle mirksintis šviesos diodas
patvirtina, kad automobilis užrakintas.
3
164
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
elektroninis imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti (p. 276) automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis (p. 162)
turi unikalų kodą. Automobilis gali būti užvestas,
tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą
su teisingu kodu.
Toliau išvardyti pranešimai apie klaidas, pateikiami jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane, yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant
nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite ir pabandykite
užvesti dar kartą.
Nerasta
automobilio raktelioA
Klaida užvedimo metu skaitant
nuotolinio valdymo pultelį. Bandykite užvesti dar kartą.
Jei klaida nedingsta: Įspauskite
nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį ir bandykite
užvesti iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
A
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį
bei nuotoliniu būdu aktyvinti imobilizatorių.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant
šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo pultelis – elektroninis
imobilizatorius (p. 165)
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Taikoma tik automobiliams su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema.
Susijusi informacija
4
•
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema* (p. 165)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas. 165
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Atrakinimas (p. 177) – atrakina dureles ir
bagažinę (kai išaktyvinta signalizacija).
Nuotolinio valdymo raktelis atlieka tam tikras
funkcijas, pvz., užrakina ir atrakina dureles.
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite
ir laikykite. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 179).
Funkcijos
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti visas
dureles vienu metu, vienu mygtuko paspaudimu
atrakinti tik vairuotojo dureles, kitu paspaudimu –
per dešimt sekundžių – likusias.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (Personal Car
Communicator).
Informacijos mygtukas – žr. Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos
(p. 167), kur aprašyta ši funkcija.
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės durelės
Aliarmo funkcija
Funkcijų mygtukai
Užrakinimas – užrakina dureles bei bagažinę ir įjungia signalizaciją, žr. Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 177).
Kad visi langai užsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos rasite
Visuotinis atidarymas (p. 179).
ĮSPĖJIMAS
Jei langai uždaromi nuotolinio valdymo pulteliu, įsitikinkite, kad nebus prispausta niekieno
ranka.
166
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 114).
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 103) –
naudojama, norint įjungti automobilio apšvietimą
iš atstumo.
Bagažinės dangtis (p. 180) – atrakina ir
išjungia tik bagažinės dangčio signalizaciją.
Aliarmo funkcija – reikalinga, norint
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per
tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir garso
signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei ji
veikė mažiausiai penkias sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po maždaug trijų
minučių.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo raktelis –
veikimo nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC*
– išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos nuotolinio valdymo pulteliu (p. 162) informacinio
mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte (p. 170).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo
pultelis varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II
padėtyje (p. 81) bei uždarius visas duris, jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu
pasigirsta trumpas priminimo signalas.
Grąžinus nuotolinio valdymo raktelį į automobilį ir
trumpai paspaudus mygtuką OK arba uždarius
visas dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos apie
automobilį.
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
}}
* Parinktis / priedas. 167
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*
– diapazonas
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos kontrolinės lemputės mirksi maždaug 7 sekundes ir šviesa keliauja aplink
PCC. Tai reiškia, kad nuskaitoma automobilio informacija.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
automobilio galui užrakinti yra maždaug 20
metrų nuo automobilio – kitų funkcijų diapazonas
siekia apie 100 metrų. Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir
bandykite vėl.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
PASTABA
PASTABA
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat –
ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų, susisiekite su servisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis yra
užrakintas.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos signalas abiejuose posūkių žibintuose: signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5 minutes.
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis
yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas:
nuo automobilio užrakinimo momento buvo
suveikusi signalizacija.
Susijusi informacija
•
168
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* – diapazonas (p. 168)
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir
kt.
Už diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o ant
paties nuotolinio valdymo pultelio lemputės
nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo tik
paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat –
ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų, susisiekite su servisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Susijusi informacija
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras funkcijas ir
atlikti kai kurias operacijas.
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 36)
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji
„Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama kreiptis
užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
•
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas (p. 173)
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą
raktelį:
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo nuotolis
(p. 167)
•
kairiąsias priekines dureles galima atrakinti
rankiniu būdu (p. 170), jei nepavyksta aktyvinti centrinio užrakto nuotolinio valdymo rakteliu;
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 183)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
galima rankiniu būdu užrakinti dešiniąsias
priekines ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju.
•
•
galima atrakinti daiktadėžės spynelę*;
galima suaktyvinti arba išaktyvinti priekinės
keleivio sėdynės saugos oro pagalvę
(PACOS*).
Susijusi informacija
•
•
Rankinis durelių užrakinimas (p. 177)
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė
(p. 179)
* Parinktis / priedas. 169
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 169) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 170)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 183)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 36)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį galima naudoti, jei centrinio
užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo
pulteliu, pvz., jei nusėdo pultelio maitinimo elementas (p. 171).
Kairiąsias priekines dureles galima atidaryti taip:
1.
Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių spynelę ir atrakinkite jas. Papildomos informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 175).
PASTABA
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 162).
1.
2.
170
Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią
įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
2.
Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
Automobiliai su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 175).
Susijusi informacija
•
•
Išimamas metalinis raktas (p. 169)
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC –
maitinimo elemento keitimas
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip, kad
mygtukai būtų viršuje - taip neiškris baterijos,
kai jį atidarysite.
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu:
•
SVARBU
įsijungia informacinis ženklas ir jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Senka
automobilio raktelio mait. elem. Žr.
vadovą
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
ir (arba)
•
Maitinimo elemento keitimas
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei 20
metrų atstumu iki automobilio.
PASTABA
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 reikalavimus.
Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo elementai atitinka
nurodytuosius kriterijus.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys,
atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių padėtis.
}}
171
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Nuotolinio valdymo pultelis su vienu
maitinimo elementu
1.
Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2.
Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* su
dviem maitinimo elementais
1.
Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2.
Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą
(+) puse aukštyn.
3.
Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
Maitinimo elemento tipas
Naudokite CR2430, 3 V maitinimo elementus.
Surinkimas
1.
Suspauskite nuotolinio valdymo pulto korpuso dalis.
2.
Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią
įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3.
Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
Beraktė valdymo sistema*
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima valdyti be raktelio.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, galima užvesti automobilio variklį, užrakinti
automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo
raktelio (p. 162) į uždegimo jungiklį6. Pakanka
savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši
sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai visos jūsų rankos užimtos.
Abu su automobiliu pateikiami nuotolinio valdymo
rakteliai pasižymi berakčio valdymo funkcija.
Galima užsakyti daugiau nuotolinio valdymo raktelių.
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo
pulteliu galima nustatyti tris skirtingus lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 82)
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas (p. 173)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 173)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 174)
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
172
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema* - veikimo
diapazonas7
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo
raktelio mygtuko, nuotolinio valdymo raktelis turi
būti maždaug 1,5 metro atstumu nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles,
privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo raktelį.
Durelių užrakinti arba atrakinti neįmanoma, jei
nuotolinio valdymo raktelis yra priešingoje automobilio pusėje.
I ar II padėtyje (p. 82) bei atidarius ir vėl uždarius
dureles, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas
nutyla tokiais atvejais:
•
•
•
atidaromos ir uždaromos durelės;
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į uždegimo spynelę;
Mygtukas OK posūkio svirtelėje.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio
valdymas
Todėl būtina itin atsargiai elgtis su visais nuotolinio valdymo rakteliais.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio valdymo raktelių8, berakčio valdymo funkcijos išjungiamos, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš
automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo raktelių. Taip užtikrinama, kad joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas nuotolinio valdymo raktelis.
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 176)
SVARBU
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su PCC
už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į jūsų
automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį,
bus įmanoma, pvz., užvesti automobilį įkišus
nuotolinio valdymo raktelį į degimo jungiklį ir
nuspaudus START/STOP ENGINE mygtuką.
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo zoną.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant
6
7
Netaikoma bazinei nuotolinio valdymo raktelio versijai.
Netaikoma automobiliams su berakte užvedimo sistema
* Parinktis / priedas. 173
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema* nuotolinio valdymo pultelio veikimo
trikdžiai
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 172) veiklą.
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio nebus
galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema ant išorinės durelių rankenos būna
įrengta jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio – guma dengta paspaudimo plokštelė.
Susijusi informacija
PASTABA
•
•
Nedėkite / nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio su berakte funkcija šalia mobiliojo telefono ar metalinio objekto (ne arčiau kaip 10–
15 cm).
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Jei vis tik atsiranda trukdžių, naudokite nuotolinio
valdymo raktelį ir raktelio geležtę kaip bazinės
versijos nuotolinio valdymo raktelį (p. 162).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC – maitinimo elemento keitimas (p. 171)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 173)
•
Beraktė valdymo sistema* - veikimo diapazonas (p. 173)
Dureles ir bagažinę galima užrakinti paėmus už
vienos iš durelių rankenų arba spustelint mažesnį
iš bagažinės dangčio dviejų guma padengtų mygtukų. Mirksintis priekinio stiklo užrakinimo indikatorius (p. 164) patvirtina, kad automobilis užrakintas.
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip automobilis
neužsirakins.
8
174
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas9
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
Atrakinama paėmus už durelių rankenos arba
suaktyvinant bagažinės dangčio guma dengtą
slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei centrinio užrakto negalima aktyvinti nuotolinio
valdymo rakteliu, pvz., jei maitinimo elementas
yra išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles
galima atrakinti nuotolinio valdymo raktelio išimamąja geležte (p. 169).
PASTABA
Durelių rankenos paprastai užregistruoja jas
paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba
labai greitai perbraukus ranka per rankeną
gali tekti kartoti dar kartą arba nusiimti pirštinę.
1.
Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn į
angą, esančią po durelių rankena / dangteliu.
Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai,
panaudojant sukimo momentą, kai raktelis
stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
2.
Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
3.
Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
PASTABA
Kai priekinės kairiosios durelės atrakinamos ir
atidaromos raktelio geležte, įsijungia signalizacija (p. 184). Ji išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelį į uždegimo spynelę, žr. Signalizacija* – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 186).
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 174)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su raktelio geležte:
9
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 170)
Netaikoma nuotolinio valdymo rakteliams su berakte užvedimo sistema.
* Parinktis / priedas. 175
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles
atrakinti.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema yra daug integruotų antenų, įrengtų
skirtingose automobilio vietose.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 114).
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti
širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos
trikdžių.
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Beraktė valdymo sistema* (p. 172)
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
Bagažinėje, viduryje toliausiai po grindimis
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
176
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas / atrakinimas – iš
lauko
PASTABA
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama
tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 166). Nuotolinio valdymo rakteliu galima užrakinti (atrakinti) visas dureles, bagažinės dangtį ir
degalų pildymo angos apsauginį skydą. Galima
rinktis skirtingas atrakinimo sekas.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką, turi
būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos
bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis,
jos užrakinamos ir signalizacija įjungiama tik jas
uždarius. Automobiliuose su berakte užrakinimo
sistema* visos durelės ir bagažinės dangtis turi
būti uždaryti, žr. Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas (p. 174) ir Beraktė valdymo sistema* atrakinimas (p. 175).
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo rakteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas: užrakinkite arba atrakinkite kairiąsias
priekines dureles išimama raktelio geležte
(p. 170).
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju nė vienų
durų neįmanoma atidaryti iš vidaus durų valdikliais. Daugiau informacijos rasite Visiško
užrakinimo sistema* (p. 182).
Rankinis durelių užrakinimas
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties
atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio išimamą
raktelio geležtę (p. 175).
Kitose durelėse nėra spynelių: vietoj jų ten įrengti
užrakinimo jungikliai (kiekvienų durelių gale),
kuriuos reikia nuspausti raktelio geležte: tada jie
bus mechaniškai užrakinti (užblokuoti) ir jų nebus
įmanoma atidaryti iš lauko. Dureles vis tiek bus
galima atidaryti iš vidaus.
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nei vienos
durelės arba bagažinės durelės, po dviejų minučių
automobilis užsirakina savaime. Ši funkcija saugo
automobilį, jei netyčia neužrakinote jo. Informacijos apie automobilį su signalizacija rasite Signalizacija* (p. 184).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 178)
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
Rankinis durelių užrakinimas. Nemaišykite su vaikų saugos užraktais (p. 183).
–
Ištraukite išimamą raktelio geležtę (p. 170) iš
nuotolinio valdymo raktelio. Įkiškite raktelio
geležtę į spynelės atstatos lizdą ir įspauskite
geležtę iki galo, apie 12 mm.
}}
* Parinktis / priedas. 177
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės. Norint grąžinti į padėtį A, reikia atidaryti
dureles naudojantis vidine rankena.
Dureles galima atrakinti ir nuotolinio valdymo raktelio (p. 162) atrakinimo mygtuku arba vairuotojo
durelių centrinio užrakto mygtuku.
Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus
Užrakinti / atrakinti galima naudojantis vairuotojo
durelėse įrengtu centrinio užrakto mygtuku. Visas
dureles ir bagažinės dangtį (p. 180) galima
užrakinti arba atrakinti vienu metu.
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
•
Rankomis užrakintų galinių durelių su
suaktyvintais rankiniais vaikų saugos
užraktais (p. 183) neįmanoma atidaryti
nė iš vidaus, nei iš lauko. Taip užrakintas
galines dureles galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio
užrakto mygtuku.
Nuotolinio valdymo raktelis / PCC – maitinimo elemento keitimas (p. 171)
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos vienu
veiksmu.
Užrakinimas
Kad būtų suaktyvintas centrinis užraktas, abi
priekinės durelės turi būti uždarytos.
:
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
visos durelės užrakinamos. Jei kurios nors
durelės atidarytos, jos užsirakins, kai bus
uždarytos.
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu uždaromi
visi šoniniai langai (taip pat žr. skirsnį Visuotinis
atidarymas (p. 179)).
Automatinis užrakinimas
Centrinis užrakinimas
•
Susijusi informacija
•
•
•
PASTABA
•
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi
visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį Visuotinis
atidarymas (p. 179)).
Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko
pusę
, o norėdami atrakinti - kitą pusę
.
Užrakinimo mygtuko lemputė
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir bagažinės durelės užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
Susijusi informacija
Jei įsijungė lemputė vairuotojo durelių centrinio
užrakto mygtuke, tai reiškia, kad visos durelės
užrakintos.
•
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 177)
Signalizacija* (p. 184)
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
178
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro /
uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Daiktadėžę (p. 153) galima užrakinti / atrakinti tik
nuotolinio valdymo raktelio (p. 162) išimama raktelio geležte.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama
raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 170).
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio
užrakto mygtuke arba nuotolinio valdymo raktelyje, vienu metu atidaromi visi šoniniai langai.
, visi
Atlikus tą pačią procedūrą su mygtuku
šoniniai langai vienu metu uždaromi.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 178)
•
Elektra valdomi langai (p. 105)
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę. Užrakto angos padėtis yra
horizontali, kai daiktadėžė yra užrakinta.
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.
179
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas ir atrakinimas –
automobilio galas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite
guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite guma
padengtos plokštelės: naudokitės rankena. Jei naudosite pernelyg daug jėgos,
galite pažeisti elektrinius guminės plokštelės kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Švelniai nuspauskite platesnę iš dviejų guma
padengtų paspaudimo plokštelių, įrengtų po
išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2.
Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį,
pakelkite išorinę rankeną.
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
Bagažinės dangtį galima atidaryti dviem skirtingais būdais, naudojantis nuotolinio valdymo rakteliu:
Vienas paspaudimas: bagažinė atrakinama,
tačiau lieka uždaryta. Švelniai paspauskite guma
padengtą slėgio plokštelę po išorine rankenėle ir
pakelkite bagažinės dangtį. Jei bagažinės durys
neatidaromos per 2 minutes, jos vėl užsirakina ir
įsijungia jų signalizacija.
Du paspaudimai (per 3 sekundes): bagažinė
atrakinama, užraktas atjungiamas ir bagažinės
dangtis atidaromas apie centimetrą. Pakėlus už
išorinės rankenos, bagažinės dangtis atsidaro. Vis
dėlto lietus, šaltis, šerkšnas ar sniegas gali
neleisti atjungti bagažinės dangčio užrakto.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Kaip atidaryti:
1.
judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis
yra atjungti.
Nuotolinio valdymo raktelio (p. 162)
mygtuku galima išjungti atskirai vien bagažinės dangčio signalizaciją* ir atrakinti bagažinę.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius
(p. 164) nustoja mirksėti: tai reiškia, kad užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos* lygio,
180
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
•
•
PASTABA
Kaip atidaryti bagažinės dangtį:
Atrakinus bagažinės dangtį 2 nuotolinio
valdymo raktelio paspaudimais arba atidarius iš automobilio salono, automobilis
automatiškai neužrakinamas, nes būna
atidarytas bagažinės dangtis: jį reikia
uždaryti ranka.
–
Uždarius bagažinės dangtį arba bagažinės duris, jie atsirakina ir signalizacija
neįsijungia – vėl juos užrakinkite ir signalizaciją įjunkite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuku.
Automobilio atidarymas iš vidaus
Paspauskite mygtuką (1) priekinių žibintų valdymo skydelyje.
> Užraktas atleidžiamas ir bagažinės dangtis
atidaromas kelis centimetrus.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
–
Spauskite nuotolinio valdymo raktelio
.
(p. 166) užrakinimo mygtuką
> Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius. Tai reiškia, kad
automobilis yra užrakintas ir įjungta signalizacija*.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 178)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 177)
Užrakinimas / atrakinimas – degalų
bako atlankas
Degalų bako atlankas atrakinamas nuotolinio valdymo raktelio (p. 162) atrakinimo mygtuku
(
).
Degalų bako atlankas lieka atrakintas, kol automobilis galiausiai užrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką
). Jei automobilis užrakinamas važiuojant
(
arba salone esančiais mygtukais, degalų bako
atlankas lieka atrakintas.
Degalų pildymo atlanko užrakinimo funkcija vykdoma kartu su berakte sistema ir centrinio
užrakto atrakinimo bei užrakinimo komandomis.
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlankas – atidarymas / uždarymas (p. 304)
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas (p. 304)
Atrakinimas, bagažinės dangtis
* Parinktis / priedas. 181
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Visiško užrakinimo sistema*
Laikinas išjungimas
užrakinimo sistema užrakinus automobilį, tik
šį kartą. (Atkreipkite dėmesį, kad tuo pačiu
metu išjungiami signalizacijos judesio bei
pokrypio jutikliai*.)
sistema10
Visišo užrakinimo
reiškia, kad visų
durelių rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl
durelių negalima atidaryti iš vidaus.
Kitą kartą užvedus variklį, sistema atstatoma į
nulinę padėtį ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas pranešimas Užraktai ir signalizac.
Visa apsauga, tuo metu visiško užrakinimo sistema ir signalizacijos judesio bei pokrypio jutikliai
vėl įjungiami.
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama nuotolinio valdymo rakteliu (p. 162) , ji įsijungia praėjus
maždaug dešimčiai sekundžių po to, kai užrakinamos durelės.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo
rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos
funkcija. Priekines kairiąsias dureles taip pat
galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 169).
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
• Ask when exiting: Kiekvieną kartą išjungęs
MY CAR
OK MENU
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet saugių
užraktų funkciją galima laikinai išjungti per meniu
sistemą MY CAR. Meniu sistemos išsamų aprašymą rasite MY CAR (p. 114).
• Activate once: Jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma Užraktai ir signalizac.
Sumažinta apsauga ir išjungiama visiško
182
Jei saugių užraktų funkcija išjungiama
–
TUNE valdymas rankenėle
MY CAR galima pasirinkti vieną šių parinkčių:
10
variklį, vairuotojas turi atsakyti į klausimą
Activate Reduced Guard until engine
has started again?.
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
Automobiliui užrakinti spustelėkite OK/
MENU (atminkite, kad signalizacijos judesio
ir pokrypio jutikliai* taip pat yra išjungiami.)
> Kitą kartą užvedus variklį, sistema atstatoma į nulinę padėtį ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas
Užraktai ir signalizac. Visa apsauga,
tuo metu visiško užrakinimo sistema ir signalizacijos judesio bei pokrypio jutikliai vėl
įjungiami.
Jei užrakinimo sistema nekeičiama
–
Spauskite EXIT ir užrakinkite automobilį.
Tik kartu su signalizacija.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada, kai
spyna nėra laikinai išjungta.
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – rankinis suaktyvinimas
PASTABA
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos galima
pasiekti tik atidarius duris.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 175)
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 184)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 178)
Su durelių užraktais su apsauga nuo vaikų. Nepainiokite
jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 177).
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 170) ir juo pasukite rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
* Parinktis / priedas. 183
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – suaktyvinimas elektra*
2.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Įjungimas
Elektrinius vaikų saugos užraktus galima suaktyvinti / išaktyvinti visose raktelio padėtyse (p. 81),
aukštesnėse nei 0. Suaktyvinti / išaktyvinti galima
praėjus iki 2 minučių nuo variklio išjungimo, jei tik
neatidarytos jokios durelės.
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas Galinis vaikų
saugos užraktas įjungtas ir šviečia
mygtuko lemputė.
Jei elektrinis vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu:
jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu
būna suaktyvinti, funkcija bus suaktyvinta ir kitą
kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 183)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 178)
Signalizacija*
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba bagažinės dangtis11
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*)
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*)
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje yra triktis, jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju susisiekite su
autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
1.
11
184
Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio
lygio nei 0 pultelio padėtį.
Taikoma kai kuriose šalyse.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus
judesį, ima kaukti automobilio signalizacija
(registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija suveikia, jei automobilis
paliekamas su atidarytu langu arba jei naudojamas salono šildytuvas.
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio
uždarykite langus. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono šildytuvą (arba
nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro
srautą iš ortakių taip, kad oras necirkuliuotų
salone aukštyn. Kitas būdas – naudoti pažemintą signalizacijos lygį, Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis* (p. 187).
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Signalizacijos indikatorius*
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 184) būseną.
Susijusi informacija
•
Signalizacija* – automatinis pakartotinis įjungimas (p. 186)
•
Signalizacija* – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 186)
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus
(p. 164).
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo raktelis
neįkišamas į užvedimo spynelę ir nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
* Parinktis / priedas. 185
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacija* – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacija* – automatinis
įjungimas
Signalizacija* – jei neveikia
nuotolinio valdymo raktelis
Signalizacijos (p. 184) automatinio pakartotinio
įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia
išjungus automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Kai kurioms šalims skirtuose automobiliuose, atidarius ir vėl uždarius vairuotojo dureles, bet
neužrakinus automobilio, po tam tikro laiko įsijungia signalizacija (p. 184).
Jei signalizacijos (p. 184) negalima išjungti nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo maitinimo elementas (p. 171), automobilį galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį užvesti tokia
tvarka:
Susijusi informacija
1.
Atrakinkite kairiąsias priekines dureles išimamąja raktelio geležte (p. 175).
> Suveikia signalizacija, pradeda mirksėti
posūkių žibintai ir pasigirsta sirena.
2.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į degimo
jungiklį.
> Signalizacija išjungta.
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 162) (signalizacija išjungiama), tačiau
per 2 minutes neatidaromos jokios durelės ar
bagažinė, signalizacija automatiškai vėl įsijungia.
Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
•
Signalizacijos signalai* (p. 187)
Susijusi informacija
•
186
Signalizacija* – automatinis įjungimas
(p. 186)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacijos signalai*
Suveikus signalizacijai (p. 184), pasigirsta sirena
ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo
automobilio akumuliatoriaus.
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol
išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos apsaugos
lygis*
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio ir
pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties patvirtinimą rasite lentelėje.
Siekdami išvengti atsitiktinio signalizacijos suveikimo (pvz., jei užrakintame automobilyje lieka šuo,
automobilį gabenant traukiniu ar keltu), laikinai
išaktyvinkite judesio ir pokrypio jutiklius.
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES, Kinija
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas visiško
užrakinimo sistemos išjungimas (žr. Visiško užrakinimo sistema* (p. 182)).
Susijusi informacija
•
•
Signalizacija* (p. 184)
Signalizacijos indikatorius* (p. 185)
Beraktė užrakinimo sistema („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
ES
Korėja
}}
* Parinktis / priedas. 187
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Šalis / regionas
Kinija
Honkongas
Susijusi informacija
•
188
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
VAIRUOTOJO PAGALBA
VAIRUOTOJO PAGALBA
Reguliuojama vairo jėga*
Didėjant automobilio greičiui, vairo jėga didėja,
kad vairuotojui būtų užtikrintas didesnis vairavimo
jautrumas.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų
vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų
geriau valdomas ir jaučiamas. Tai atliekama per
meniu sistemą MY CAR (p. 114):
•
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio
slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant
sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio
visais atvejais ir esant bet kokiai kelio dangos
būklei.
Šis meniu punktas nepasiekiamas kol automobilis
juda.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių eismo
taisyklių bei reikalavimų.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai
atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek
sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo galia,
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Susijusi informacija
•
190
MY CAR (p. 114)
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
•
•
•
•
•
•
•
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
Traukos kontrolės sistema
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
Praslydimo kontrolė
Ratams ėmus prasisukti ant paviršiaus, funkcija
apriboja variklio galią, kad būtų išlaikytas stabilumas ir trauka.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato į
nepraslystantį.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą arba
stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara slidžia
kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
CTC (Corner Traction Control) kompensuoja priekinių ratų slydimą ir leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta neprasisukant vidiniam ratui, pvz.,
įvažiavimo į greitkelį posūkyje greitai pasiekti
eismo greitį.
Vairavimo rekomendacija – DSR
Priekabos stabilumo pagalba* (TSA)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Vairavimo rekomendacija – DSR
DSR (Driver Steering Recommendation) padeda
vairuotojui sukti vairą reikiama kryptimi, kai sumažėja trauka arba įsijungia ABS sistema.
Pagrindinis DSR funkcijos vaidmuo – pradėjus
automobiliui slysti padėti vairuotojui sukti vairą
reikiama kryptimi.
DSR įsijungia, paveikdama vairą nedideliu sukimo
momentu ta kryptimi, kuria automobilis turi judėti,
kad būtų palaikoma / pasiekiama maksimali
įmanoma trauka ir stabilizuojamas automobilis.
Priekabos stabilizavimo sistema* –
TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 318) funkcija
skirta stabilizuoti automobilio ir priekabos autotraukinį, jei priekaba pradeda svyruoti į šonus.
Papildomos informacijos rasite Važiavimas su
priekaba (p. 311).
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija
išjungiama.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - ženklai ir pranešimai (p. 192)
1 Trailer
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - veikimas
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali parinkti
režimą Sport, kuris leidžia
važiuoti aktyviau.
Režimu Sport sistema nustato,
ar greičio pedalas, vairo judesiai
ir posūkių įveikimas yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia posūkį įveikti
kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu
(iki tam tikro lygio) prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu, kuris
nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC sistema vėl veiks
normaliu režimu.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - ženklai ir pranešimai (p. 192)
•
MY CAR (p. 114)
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą, ESC
sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba važiuojant
nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu ar giliu sniegu,
taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
Režimas Sport parenkamas taip:
Sport režimas pasirenkamas meniu sistemoje
MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 114).
Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Parinktis / priedas. 191
VAIRUOTOJO PAGALBA
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje pateiktas pranešimas. Perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
ir
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
192
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191)
193
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas*
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
Vairo klaviatūra ir jungtiniai prietaisų skydeliai, skaitmeniniai ir analoginiai.
194
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas* – darbo pradžia (p. 194)
Greičio ribotuvas – laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu* (p. 196)
•
Greičio ribotuvas* – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 197)
•
Greičio ribotuvas* – išaktyvinimas (p. 197)
Greičio ribotuvas* – darbo pradžia
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
Vairo klaviatūra ir jungtiniai prietaisų skydeliai, skaitmeniniai ir analoginiai.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir suderinkite maksimalų greitį.
Suaktyvinkite ir suderinkite maksimalų greitį.
Pasirinktasis greitis
Pasirinktasis greitis
Greičio ribotuvas suaktyvintas
Greičio ribotuvas suaktyvintas
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įjunkite ir suaktyvinkite
Susijusi informacija
Kai greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas (6)
rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su
žyme (5) prie nustatyto didžiausio greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1.
2.
: bus įjungtas
Paspauskite vairo mygtuką
greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
greičio ribotuvo ženklas (6).
Kai automobilis važiuoja pageidaujamu maksimaliu greičiu: Spaudinėkite vieną iš vairo
mygtukų
arba
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo maksimalaus greičio pasirodys žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir į atmintį
įrašomas pasirinktas maksimalus greitis.
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Greičio ribotuvas* – greičio keitimas
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą maks. greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Stovint
1.
Paspauskite vairo mygtuką
greičio ribotuvas.
2.
, kol jungtiniame prieSlinkite mygtuku
taisų skydelyje šalia pageidaujamo maksimalaus greičio pasirodo žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir į atmintį
įrašomas pasirinktas maksimalus greitis.
: bus įjungtas
* Parinktis / priedas. 195
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas – laikinas
išaktyvinimas budėjimo režimu*
Greičio ribotuvą (Speed Limiter) galima traktuoti
kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu,
tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos
greičio ribotuvo vertės.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
–
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo
budėjimo režimą:
–
Spauskite
.
> Žyma (5) jungtiniame prietaisų skydelyje
keičia spalvą iš ŽALIOS į BALTĄ (skaitmeninis) arba iš BALTOS į PILKĄ (analoginis) ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl suaktyvinamas atleidus greičio pedalą ir automobilio greitis tampa mažesnis už pasirinktą
arba įrašytą didžiausią greitį – žyma (5)
keičia spalvą iš BALTOS į ŽALIĄ (skaitmeninis) arba iš PILKOS į BALTĄ (analoginis) ir didžiausias automobilio greitis vėl
apribojamas.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas vieną
. Žyma (5) keičia
kartą paspaudus
spalvą iš BALTOS į ŽALIĄ (skaitmeninis)
arba iš PILKOS į BALTĄ (analoginis) ir
didžiausias automobilio greitis apribojamas dar kartą.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
Vairo klaviatūra ir prietaisų skydelis skaitmeniniai ir analoginiai.
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai greitėti:
Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
įrašytas didžiausias greitis spalvota
žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti
nustatytą didžiausią greitį – šį kartą
žyma (5) keičia spalvą iš ŽALIOS į BALTĄ
(skaitmeninis) arba iš BALTIS į PILKĄ
(analoginis).
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Suaktyvinkite ir suderinkite maksimalų greitį.
Pasirinktasis greitis
Greičio ribotuvas suaktyvintas
196
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Greičio ribotuvas* – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas pasirinktas maksimalus greitis. Apie tai vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu. Signalas girdimas tol,
kol vairuotojas nesumažina važiavimo greičio, kad
šis neviršytų maksimalaus.
Greičio ribotuvas* – išaktyvinimas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
–
PASTABA
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), signalizacija aktyvinama tik
po 5 sekundžių su sąlyga, kad per pastarąją
pusę minutės nebuvo paspaustas nė vienas iš
arba
.
mygtukų
2
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį: taip mažiau pavargstama važiuojant greitkeliais ir ilgais, tiesiais vienodo intensyvumo eismo keliais.
Išdėstymas
Tada vairuotojas greičio pedalu gali didinti
greitį be apribojimo.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> Jungtinio prietaisų skydelio (p. 194) greičio ribotuvo ir nustatyto greičio ženklai
išsijungia. Pasirinktas ir įrašytas greitis
panaikinami iš atminties ir jų mygtuku
negalima pratęsti.
Pastovaus greičio palaikymo
sistema*
Greičio ribotuvas* (p. 194)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo2.
Greičio ribotuvas* (p. 194)
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
}}
* Parinktis / priedas. 197
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio ir
(arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti įrašytą
greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 201)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 202)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu2.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be greičio
ribotuvo3.
Nuolatinio greičio palaikymo sistema - BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo režimas).
2
3
198
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
esant pasirinktam greičiui, o simbolio (6)
spalva keičiasi iš PILKOS į BALTĄ – tada
automobilis važiuoja į atmintį įrašytu greičiu.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo
sistemos mygtukas laikomas nuspaustas
kelias minutes, jis užblokuojamas ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Susijusi informacija
Įrašyto greičio keitimas
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio
ribotuvu3.
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
>
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE (be
greičio ribotuvo) arba
(su greičio ribotuvu).
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, spustelėkite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio
prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega
3
•
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
į atmintį įrašomas esamas greitis.
,
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio palaikymo
sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio
pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas. 199
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
•
•
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį N;
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas
ilgiau nei 1 minutę5.
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio
ribotuvu4.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be greičio
ribotuvo4.
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
Spauskite
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir
simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio
palaikymo sistema.
•
•
•
.
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo
režimą, jei:
200
Automatinis budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
4
5
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 201)
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – tęsti nustatytą greitį
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 202)
Pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 197)
(CC – Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti pastovų greitį.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo
režimo (p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio
ribotuvu6.
Kaip vėl suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo
sistemą iš budėjimo režimo:
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be greičio
ribotuvo6.
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žyma (5) ir
ženklas (6) pakeičia spalvą iš PILKOS į
BALTĄ: automobilis ima sekti paskutinį
įrašytą greitį.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus prieš
tai nustatytą greitį pasirinkus
.
6
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
}}
* Parinktis / priedas. 201
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 202)
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas
Čia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose su greičio
ribotuvu7.
Vairo mygtukai ir ekranas automobiliuose be greičio
ribotuvo7.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama
mygtuku ant vairo (1) arba išjungiant variklį: įrašytas greitis panaikinamas iš atminties ir mygtuku
jo parinkti nebegalima.
Susijusi informacija
7
202
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 198)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 201)
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Atstumo įspėjimas*
Atstumo įspėjimo funkcija (Distance Alert) įspėja
vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės tampa pernelyg
mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h (20 myl./val.) greitį, jis reaguoja tik į
priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias
transporto priemones. Atstumo informacija apie
priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias
transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, atstumo perspėjimas būna
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos.
Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio
meniu sistemos MY CAR (p. 114). Ją atvėrę,
suraskite funkciją Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas iki
priekyje esančio automobilio tampa mažesnis
nei iš anksto nustatyta vertė: automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungta.
Oranžinė įspėjamoji lemputė8.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas,
lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
8
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją. Funkcija yra
įjungta, jei ant mygtuko šviečia viena lemputė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
}}
* Parinktis / priedas. 203
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
jungtiniame prietaisų skydelyje
vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinta prisitaikanti pastovaus greičio valdymo sistema (p. 206).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 207).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai (p. 204)
„Distance Alert“* – ženklai ir pranešimai
(p. 205)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 206) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu (p. 232), todėl turi tam tikrų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Atstumo įspėjimas* (p. 203)
„Distance Alert“* – ženklai ir pranešimai
(p. 205)
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos
intensyvumui, taip pat – dėvint akinius nuo
saulės galima nepastebėti ant priekinio lango
projektuojamos įspėjamosios lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas aptikti
priekyje važiuojančias transporto priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes.
Dėl to įspėjamoji lemputė gali įsijungti likus
mažesniam atstumui nei nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip pat gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas.
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 220) ir Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas (p. 236).
204
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Distance Alert“* – ženklai ir
pranešimai
lyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama dėl jos veikimo apribojimų (p. 204).
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų, kurie
gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų skyde-
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis (p. 220) būna užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus
ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Daugiau informacijos rasite Radaro jutiklis – apribojimai (p. 220).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 237) visiškai arba iš
dalies išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai.
* Parinktis / priedas. 205
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (ACC)*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC – Adaptive Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą
laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia patogiau įveikti ilgas keliones automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 210) ir laiko intervalą iki priekyje važiuojančio
automobilio. Radarui nustačius, kad priekyje
esantis automobilis važiuoja lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai priekyje vėl nėra
automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra išjungiama arba nustatomas jos budėjimo režimas ir automobilis privažiuoja per arti
priekyje esančio automobilio, apie šį mažą
atstumą vairuotoją informuoja atstumo perspėjimas (p. 203).
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties pagelbiklis“ (p. 214).
206
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą (p. 211)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo
režimas (p. 211)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas
(p. 213)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 213)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 214)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcijų perjungimas (p. 216)
•
•
•
Radaro jutiklis (p. 220)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 218)
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 220)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 217)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą sudaro
automatinės greičio kontrolės sistema ir koordinuota intervalo sistema.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Funkcijų apžvalga
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus
eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai,
kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Funkcijų apžvalga9.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Klaviatūra ant vairo (p. 88)
Radaro jutiklis (p. 220)
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą sudaro
automatinės greičio kontrolės sistema ir koordinuota intervalo sistema.
9 PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali
10 „Queue Assist“ (p. 214) automobiliuose su automatine
Atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės iš esmės nustato radaro jutiklis. Pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį stabdydama. Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema naudoja stabdžius, jie gali skleisti
žemo dažnio garsą. Tai normalu.
būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
pavarų dėže gali veikti greičio intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Kai stabdo prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, juda stabdžių pedalas.
Nelaikykite pėdos po stabdžių pedalu, nes ji
gali įstrigti.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia sekti priekyje (ta pačia eismo juosta)
važiuojančią transporto priemonę pagal vairuotojo
nustatytą laiko intervalą (p. 211). Jei radaro jutiklis priekyje neužregistruoja jokios transporto priemonės, automobilis ima palaikyti vairuotojo nustatytą ir įrašytą greitį. Taip nutinka ir tuomet, jei
priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis viršija įrašytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tose situacijose, kai būtinas staigus stabdymas,
vairuotojas turi stabdyti pats. Būtina, jei smarkiai
skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 220) , todėl stabdžiai gali įsijungti
netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali būti aktyvinta siekiant sekti kitą transporto
priemonę greičiu nuo 30 km/h10 (20 myl./val.) iki
200 km/h (125 myl./val.). Jei greitis krenta
žemiau 30 km/h (20 myl./val.) arba jei variklio
apsukos tampa pernelyg žemos, pastovaus grei}}
* Parinktis / priedas. 207
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
čio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo
režimą, kuriuo automatinio stabdymo funkcija
neveikia: vairuotojas turi palaikyti saugų atstumą
iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40 % automobilio stabdymo galios.
atkreipiantis vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia
imtis neatidėliotinų veiksmų.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius
nuo saulės gali būti sunku pastebėti įspėjimo
lemputę.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones,
kurias aptiko radaro jutiklis. Todėl įspėjimo
gali ir nebūti, arba jis gali atsirasti esant tam
tikram gaišties laikui. Nelaukite įspėjimo
nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui11.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
ir vairuotojas nestabdo, tuomet įjungiama Įspėjimo apie susidūrimą sistemos (p. 232) įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis signalas,
11
208
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Jai gali būti sunku palaikyti tinkamą
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kuomet yra važiuojama stačia nuokalne, vežamas
sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu
atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
PASTABA: iliustracijos yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Žalia žyma ties įrašytu greičiu (BALTA =
budėjimo režimas).
Žalia žyma ties įrašytu greičiu (BALTA =
budėjimo režimas).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos (p. 206) ir ant vairo įrengtos klaviatūros
naudojimas priklauso nuo to, ar automobilyje
įdiegtas greičio ribotuvas (p. 194)12.
Laiko atstumas
Laiko atstumas
ACC aktyvi, kai ženklas yra ŽALIAS (BALTAS
= budėjimo režimas).
ACC aktyvi, kai ženklas yra ŽALIAS (BALTAS
= budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
12
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
arba budėjimo režimas.
Budėjimo režimas
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą (p. 211)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo
režimas (p. 211)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
„Volvo“ atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas. 209
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Tuo pat metu pažymimas greičio intervalas:
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas
nuspaustas kelias minutes, funkcija užblokuojama ir išaktyvinama. Norint įjungti ją iš naujo,
reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
Kaip įjungti ACC:
•
– panašus
Paspauskite vairo mygtuką
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame prietaisų skydelyje (8), informuodamas, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
pradėjo veikti budėjimo režimu (p. 211).
Kaip suaktyvinti ACC:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, spustelėkite
arba
.
vairo mygtuką
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą greitį
trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir
ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna aktyvi ir
automobilis palaiko įrašytą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema reguliuoja
atstumą iki priekyje esančios
transporto priemonės tik tada,
kai rodomas kitos transporto
priemonės ženklas.
210
•
didesnis greitis su ŽALIA žyma – tai suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios transporto priemonės greitis.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje
(p. 218) rodoma Prisit. autop. negal..
Įrašyto greičio keitimas
Susijusi informacija
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
į atmintį įrašomas esamas greitis.
,
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
jungtiniame prietaisų skydelyje
vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Pasukite vairo mygtukų rinkinio reguliavimo
ratuką (arba naudokitės mygtukais
/ ,
jei automobilyje nėra greičio ribotuvo).
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai.
Atminkite, kad nustačius trumpą laiko intervalą,
vairuotojas turės labai mažai laiko sureaguoti ir
imtis atitinkamų veiksmų, jei kartais kelyje nutiktų
nenumatytų įvykių.
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija Distance Alert (p. 203).
PASTABA
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nereaguoja ją suaktyvinus, gali būti,
kad laiko atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės neleidžia padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Pasiskaitykite išsamiau, kaip valdomas greitis
(p. 210).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo
režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo
režimą:
•
Šis ženklas ir įrašyto greičio žyma pakeičia spalvą iš ŽALIOS į BALTĄ.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Nuspauskite vairo mygtuką
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo
režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į
budėjimo režimą, jei:
}}
* Parinktis / priedas. 211
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas;
sankabos pedalas nuspaudžiamas ir laikomas
ilgiau nei 1 minutę13.
•
pavarų perjungimo svirtis perstumta į padėtį
N (automatinė pavarų dėžė)
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Papildomos informacijos rasite skirsniuose „Greičio valdymas“ (p. 210) ir „Kitos transporto priemonės lenkimas“ (p. 213).
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 190). Jei kuri nors iš šių sistemų
nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai išaktyvinama.
Automatinio išjungimo atveju pasigirsta signalas
ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas Prisit. autopilotas atšauktas. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
13
14
212
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
•
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
vairuotojas atsisega saugos diržą;.
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrito žemiau 30 km/h14
(20 myl./val.).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos užstotos).
Papildomos informacijos apie ženklus, pranešimus ir jų reikšmę rasite skirsnyje „Ekrane pateikiami ženklai ir pranešimai“ (p. 218).
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
iš budėjimo režimo grąžinama vienu vairo mygspustelėjimu: parenkamas paskutinis
tuko
įrašytas greitis.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus prieš
.
tai nustatytą greitį pasirinkus
Išjungimas ir aukštesnės arba žemesnės pavaros parinkimas budėjimo režimui įtakos neturi.
Netaikoma automobiliui su „Queue Assistant“: čia funkcija veikia iki visiško sustojimo.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos
transporto priemonės lenkimas
ACC gali padėti ir darant lenkimo manevrą.
Kai automobilis seka kitą transporto priemonę ir
vairuotojas posūkio signalu praneša apie planuojamą lenkimo manevrą15, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema trumpai padeda
pagreitinti automobilį link priekyje važiuojančios
transporto priemonės.
Funkcija būna aktyvi virš 70 km/h (43 myl./val.).
Išsamiau apie įvairius laiko intervalus (p. 211) iki
transporto priemonės priekyje.
Išsamiau apie greičio valdymą (p. 210).
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima įjungti
ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., naudojamas posūkio žibintas, rodant eismo juostos
keitimą arba sukimą į kitą kelią - automobilis,
tokiu atveju, trumpam pagreitės.
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama trumpu vairo mygtuko
spustelėjimu. Tokiu atveju greitis ištrinamas ir jo pratęsti
nebegalima.
mygtuku
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Trumpai spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą. Dar kartą trumpai
paspaudus, ji deaktyvinama. Tokiu atveju greitis
nebegalima.
ištrinamas ir jo pratęsti mygtuku
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
15
Tai galioja tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu kairėje pusėje ir dešinįjį posūkio signalą automobiliuose su vairu dešinėje pusėje.
* Parinktis / priedas. 213
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Padidintas greičio intervalas
PASTABA
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis
funkcijomis, kai greitis nesiekia 30 km/h
(20 myl./val.).
Norint suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo
sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos
ir vairuotojas turi segėti saugos diržą.
Automobiliuose su automatine pavarų dėže prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra
papildyta pagalbos spūstyje funkcija (ji dar vadinama "Queue Assist").
Jei automobilyje įrengta automatinė pavarų dėžė,
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą automobilį greičio intervale
0–200 km/h (0–125 myl./val.).
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
Išplėstas greičio intervalas: ir iki 30 km/h
(20 myl./val.) bei automobiliui stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
PASTABA
Sužinokite daugiau apie tai, kaip valdyti greitį
(p. 206) ir įvairius laiko intervalus iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės (p. 211).
Pastovaus greičio palaikymo sistema vėl ims
sekti priekyje važiuojantį automobilį.
PASTABA
Pagalbos spūstyje funkcija gali laikyti stovintį
automobilį ilgiausiai 4 minutes. Po to stabdžiai
atleidžiami.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje
„Automatinio stabdymo nutraukimas automobiliui stovint“.
Tikslinio objekto keitimas
Norint suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo
sistemą važiuojant iki 30 km/h (20 myl./val.)
greičiu, atitinkamu atstumu priekyje turi būti
automobilis.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo
sistema išsijungia
Atminkite, kad mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors pastovaus
greičio palaikymo sistema gali sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h, mažesnio greičio pasirinkti negalima.
>
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per
šį intervalą, pastovaus greičio palaikymo sistema
nustatoma į budėjimo režimą (p. 211) su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi ją
vėl įjungti vienu iš šių būdų:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto priemonei pasikeitus iš judančios į stovinčią, sistema ima
stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
...arba...
•
214
Nuspauskite greičio pedalą.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant transporto priemonę didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir tiksliniam objektui priekyje pasikeitus į stovinčią
transporto priemonę, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema pastarąją ignoruoja
ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
•
Tai reiškia, kad stabdžiai yra atleidžiami ir automobilis pradeda riedėti: vairuotojas turi imtis atitinkamų veiksmų ir pats sustabdyti automobilį, kad
šis liktų nejudėti.
SVARBU
Saugaus atstumo iki kitos transporto priemonės palaikymo sistema gali laikyti stovintį
automobilį ilgiausiai 4 minutes - po to stabdžiai atsileidžia.
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
•
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
pastovaus greičio palaikymo sistema neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra stovinti
transporto priemonė ar kitas objektas, pvz.,
greičio mažinimo kalnelis;
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną,
pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi
ką sekti.
Automatinio stabdymo nutraukimas
stovint
Toliau nurodytais atvejais spūsties pagelbiklis
išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint:
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
Vairuotojas atkreipia į tai dėmesį keliuose etapuose, didėjant intensyvumui:
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą:
•
Susijusi informacija
1.
Garso signalizacija (zvimbimas) ir tekstinis
pranešimas.
2.
Priekinio stiklo įspėjamoji lemputė pradeda žybsėti.
3.
Prasideda staigus stabdymas.
Papildomos informacijos apie ženklus, pranešimus ir jų reikšmę rasite skirsnyje Ekrane
pateikiami ženklai ir pranešimai (p. 218).
Spūsties pagelbiklis atleidžia stabdžius ir yra pervedamas į budėjimo režimą ir tokiais atvejais:
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą;
•
vairuotojas perjungia pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą;
•
įjungiamas stovėjimo stabdys.
pavarų perjungimo svirtis pervedama į padėtį
P, N arba R;
* Parinktis / priedas. 215
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcijų
perjungimas
Prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos perjungimas į
pastovaus greičio palaikymo sistemą
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo aktyvios
pastovaus greičio palaikymo sistemos ženklas:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Nuolatinio greičio
palaikymo sistema
Prisitaikanti kruizo
kontrolė
Vienu mygtuko paspaudimu prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos (p. 206) prisitaikymo funkcija (tarpo palaikymas) išaktyvinama:
tada automobilis tik palaikys nustatytą (įrašytą)
greitį.
216
•
Laikykite nuspaustą vairo mygtuką
:
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas
į
.
ženklas pakis iš
>
Taip bus suaktyvinta pastovaus greičio palaikymo sistema (CC).
ĮSPĖJIMAS
Automobilis automatiškai nebestabdo perjungus iš ACC į CC - jis tik išvysto nustatytą
greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
perjungimas į prisitaikančią sistemą
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC) išjun. Kitą
giama 1–2 kartus paspaudžiant mygtuką
kartą įjungus sistemą, suaktyvinama prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo
režimas (p. 211)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 220) negali
aptikti kitų priešais automobilį važiuojančių transporto priemonių.
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas Radar. blokuojamas Žr. vadovą, tai
Šis pranešimas nurodo, kad neveikia nei Atstumo
perspėjimo (p. 203), nei Įspėjimo apie susidūrimą
su automatiniu stabdžiu (p. 232) funkcijos.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau
neužstoja.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
* Parinktis / priedas. 217
VAIRUOTOJO PAGALBA
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
nešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai – laikykitės
nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo
sistema gali parodyti ženklą ir (arba) tekstinį praŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas yra BALTAS
Nustatytas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas (p. 211).
Ženklas yra ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Standartinė pastovaus greičio palaikymo sistema parenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm. padėtį,
kad įjungtų autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima suaktyvinti, kol nustatytas normalus ESC režimas – žr. skirsnį „Stabilumo sistema“ (p. 190).
Prisit. autopilotas atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išaktyvinta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos suaktyvinti negalima.
Galimos priežastys:
•
•
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
Papildomos informacijos apie trikčių paiešką rasite skirsnyje „Trikčių paieška ir veiksmai“ (p. 217)
218
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba
arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Tada vairuotojas gali nuspręsti pereiti prie įprastos pastovaus greičio palaikymo sistemos (p. 197) (CC): tekstiniame pranešime pateikiama informacijos apie atitinkamas alternatyvas.
Skaitykite išsamiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 220).
A
B
Prisit. autopilotas Reikia
aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad automob. stovėtų + garsinis įspėjimas + įspėjamoji lemputė
priekiniame stikle + „traukiantys“ stabdžiaiB
Automobilis stovi ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema atleis stabdžius, todėl automobilis gali greitai pradėti riedėti.
Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyjeB
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei
30 km/h (20 myl./val.) greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
•
•
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
Ženklai yra scheminiai.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 209)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 197)
* Parinktis / priedas. 219
VAIRUOTOJO PAGALBA
Radaro jutiklis
Susijusi informacija
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 220)
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
•
•
•
Atstumo perspėjimas*
Atstumo įspėjimas* (p. 203)
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos gebėjimas priekyje aptikti transporto priemonę žymiai sumažėja tokiais atvejais:
Prisitaikanti kruizo kontrolė*
•
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų apsauga*
priekyje važiuojančių transporto priemonių
greitis žymiai skiriasi juo jūsiškio;
•
radaro jutiklis užblokuotas, pvz., dėl smarkaus
lietaus, patižusio sniego arba kitokių sankaupų ant radaro jutiklio.
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis gali
būti pažeistas:
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 220) turi tam tikrų apribojimų,
pvz., dėl riboto regos lauko.
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali dingti
visiškai, iš dalies arba gali įvykti gedimas.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti švarus.
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai kuriais
atvejais kita transporto priemonė neaptinkama
visai arba aptinkama vėliau nei tikėtina.
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas
- dėl to jutiklio naudojimas gali tapti neteisėtu
pagal įstatymą.
220
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš regos
lauko nustatytą transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus
eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai,
kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu nutolusias transporto priemones (pvz., automobilį
tarp jūsų ir toliau priekyje važiuojančių automobilių) aptinka per vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių kaip
papildomi žibintai, negalima tvirtinti grotelių
priekyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)* (p. 206)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Atstumo įspėjimas* (p. 203)
* Parinktis / priedas. 221
VAIRUOTOJO PAGALBA
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazilija
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europos
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
222
VAIRUOTOJO PAGALBA
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų Emyratai
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
Indonezija
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Pietų Korėja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
}}
223
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokas
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapūras
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
✓
Taivanas
A
B
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Susijusi informacija
•
224
Radaro jutiklis (p. 220)
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety™
SVARBU
City Safety™ – tai funkcija, skirta padėti vairuotojui išvengti susidūrimo važiuojant spūstyje, kai
dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos
galima padaryti avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą
ir keitimą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą
Funkcija „City Safety™“ įsijungia važiuojant iki
50 km/h (30 myl./val.) greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia
susidūrimas su priekyje esančiomis transporto
priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų
reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro
bei kelio sąlygų.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
City Safety™ nereaguoja į tas transporto priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei
automobilis, į mažas transporto priemones ir
motociklus arba žmones bei gyvūnus.
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai
(p. 231)
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ suprojektuota būti suaktyvinta kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo,
kai greičio skirtumas yra mažesnis kaip
15 km/h (9 myl./val.) – esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo
greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti
stabdžio pedalą.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
keisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas pasikliauja vien City Safety™ stabdymu, anksčiau ar
vėliau avarija įvyks.
Niekada nelaukite, kol įsijungs City Safety™.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
išlaikydamas tinkamą atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie susidūrimą funkcija su automatinio stabdžiu* (p. 232) ,
šios dvi sistemos viena kitą papildo.
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
„City Safety“™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
* Parinktis / priedas. 225
VAIRUOTOJO PAGALBA
City Safety™ – veikimas
City Safety™ stebi eismą priešais automobilį,
naudodama priekinio stiklo viršutiniame krašte
įrengtą lazerinį jutiklį (p. 229). Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety™ automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija 15 km/h
(9 myl./val.), tuomet „City Safety™“ sistema viena
pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų
stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti
stabdžių pedalą. Tai gali padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h
(9 myl./val.).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ – tai funkcija, skirta padėti vairuotojui išvengti susidūrimo važiuojant spūstyje, kai
dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos
galima padaryti avariją.
Įjungta ir išjungta
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas (p. 231), informuojantis, kad funkcija aktyvi
(buvo suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val.
(3–9 myl./val.), „City Safety™“ gali padėti visiškai
išvengti susidūrimo.
•
•
•
226
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio dangtį
arba priekinį stiklą gali perbraukti lapuotos šakos.
City Safety™ (p. 225)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
•
„City Safety“™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra
neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.
16
Funkcija City Safety™ suaktyvinama automatiškai, užvedus variklį.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 114). Užvedus variklį, šią funkciją galima
išaktyvinti taip:
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis16.
PASTABA
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis (p. 229) skleidžia lazerio
šviesą, kai City Safety™ yra išjungiama rankiniu režimu.
„City Safety“™ – apribojimai
City Safety™ sistemos jutiklio paskirtis – aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Kaip vėl įjungti City Safety™:
•
Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant, tik nurodykite parinktį Įj..
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 225)
„City Safety“™ – apribojimai (p. 227)
„City Safety“™ – ženklai ir pranešimai
(p. 231)
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety™ veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz., gausiai
sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko, dulkių audrų ar
sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant
priekinio stiklo esantys rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio gaubtą aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
City Safety™ jutiklis matuoja, kaip atspindima
lazerio šviesa. Jutiklis negali aptikti objektų, kurių
atspindėjimo geba yra maža. Paprastai galinės
automobilio dalys gerai atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir galinių šviesų reflektorių.
Važiuojant automobiliu atbuline eiga, City
Safety™ laikinai išaktyvinama.
Funkcija „City Safety™“ neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties
sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje
esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety™ nesuveikia situacijose,
kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety™ padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti iki
1,5 sekundės. Jei automobilis stabdomas kai
priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis
sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje įrengta mechaninė pavarų dėžė,
City Safety™ sustabdžius automobilį variklis išsijungia, nebent vairuotojas prieš tai sugeba
nuspausti sankabos pedalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl City Safety™ gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS17
ir ESC18 sistemos užtikrins geriausią įmanomą
stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
17
18
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
}}
227
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad priekinio stiklo sritis
priešais lazerinį jutiklį (p. 229) būtų neapledėjusi ir nepadengta sniegu ar nešvarumais. Jutiklio vieta iliustruojama City
Safety™ – veikimas (p. 226).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali viršyti 5 cm.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas (p. 231) Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis
jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti priešais
automobilį esančių transporto priemonių, t. y. „City
Safety“™ neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
pranešimas rodomas ne visose situacijose,
kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl vairuotojas
turi rūpestingai valyti priekinį stiklą ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas šis
pranešimas.
228
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius
priešais lazerinį jutiklį
yra užterštas arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo priekinio stiklo
priešais lazerinį
jutiklį nuvalykite
nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio langelį
yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų
duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą, reikia
susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas
būtų pakeistas. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Jutiklio vieta
iliustruojama City Safety™ – veikimas
(p. 226).
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo, prasto
ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ sistemoje yra jutiklis, kuris skleidžia
lazerio šviesą. Trikties atveju arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Naudojantis lazeriniu jutikliu,
būtina laikytis nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai, susiję su lazeriniu
jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka FDA
(JAV Maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Laser Notice No. 50“
nuo 2001 m. liepos 26 d.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio
duomenys.
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Impulso trukmė
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
}}
229
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
230
•
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį (kuris
skleidžia nematomą lazerinę spinduliuotę)
mažesniu nei 100 mm atstumu su vaizdo
didinimo optika, pvz., lupa, mikroskopu,
lęšiu arba panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą,
remontą, nuėmimą, reguliavimą ir (arba)
keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės,
neatlikite jokių papildomo reguliavimo
arba techninės priežiūros darbų, išskyrus
tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis
specialiai lazeriniam jutikliui parengtos
dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja ir
lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis jutiklis
atitinka lazerio 3B klasę, kaip nurodyta
standarte IEC 60825-1. 3B klasės lazeris
nėra saugus akims, todėl kelia susižalojimo pavojų.
•
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio stiklo,
lazerio jutiklio jungtis turi būti atjungta.
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis nustatomas į padėtį II (p. 82) net ir tada, kai
variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
City Safety™ (p. 225)
VAIRUOTOJO PAGALBA
„City Safety“™ – ženklai ir
pranešimai
skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų
(p. 231) ir gali būti pateiktas teksto pranešimas.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
Veikiant sistemos „City Safety“ (p. 225)™ automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame prietaisų
ŽenklasA
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių
svirtelės.
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Pasiskaitykite apie lazerinio jutiklio(p. 227) ribotą veikimą.
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ neveikia.
•
A
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai.
Susijusi informacija
•
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
231
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei
iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta
pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju, dviratininku
arba automobiliu.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija suaktyvinama tais atvejais, kai vairuotojui
reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija
gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija suprojektuota įsijungti kaip įmanoma
vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
Du sistemos lygiai
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo
apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija
gali būti dviejų variantų:
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas19 apie atsirandančias
kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais, automobilis automatiškai nestabdomas, todėl vairuotojas
turi stabdyti pats.
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu
momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
19
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 236)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 238)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros
jutiklio apribojimai (p. 239)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir
pranešimai (p. 241)
SVARBU
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti
savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su
automatiniu stabdžiu, anksčiau arba vėliau gali
įvykti avarija.
•
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų
aptikimas (p. 235)
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1 – Įspėjimas apie susidūrimą
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stovinčias ar ta pačia
kryptimi kaip jūsų automobilis priešais jus važiuojančias transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu įspėjamuoju
signalu (1) ir garsiniu signalu.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
suaktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma ribota stabdymo jėga, tuo
siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba jei tokio
stabdymo pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai
užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas
stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu metu.
2 – Stabdymo pagalba
Funkcijų apžvalga20.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus
susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis21
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu įvykdo tris procedūras tokiu eiliškumu:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Pagalba stabdant21
3.
Automatinis stabdys21
Įspėjimo apie susidūrimą ir City Safety™ (p. 225)
sistemos papildo viena kitą.
20
21
Jei susidūrimo pavojus vis dar didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių pedalą:
paruošimo momentu gali pasijusti nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai
greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą
ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad stabdymo
nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – Automatinis stabdys
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik sistemos 2 lygyje.
}}
* Parinktis / priedas. 233
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos,
eismo, oro bei kelio sąlygų. Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei
automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Jei nesimato tam tikrų didelių dviratininko kūno
arba dviračio dalių, funkcijos kamera dviratininko
neaptiks.
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir „Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie
kuriuos vairuotojas turi žinoti prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia tamsoje
ir tuneliuose, net ir kai gatvės apšviestos.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno ir dviračio kontūrus, leidžiančią identifikuoti
dviratį, dviratininko galvą, rankas, pečius, kojas,
viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Funkcija „mato“ tik dviratininkus iš galinės pusės, kurie
važiuoja ta pačia kryptimi.
•
Kad sistema galėtų aptikti dviratininką, jis turi
būti suaugęs ir važiuoti suaugusiesiems
skirtu dviračiu.
•
Funkcija gali dviratininkus aptikti tik tiesiai iš
galinės pusės (ne kampu iš galo ir ne iš
šono), jie turi važiuoti ta pačia kryptimi.
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo
greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi visada nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas apie
susidūrimą. Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net kai
naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei
automatinio stabdymo sistemos.
Susijusi informacija
•
234
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Optimalus pavyzdys, kada sistema aptinka dviratininką:
jei aiškūs jo ir dviračio kontūrai, jei jis važiuoja tiesiai priešais automobilį, jo centrinėje linijoje.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
Prie dviračio turi būti pritvirtintas aiškiai matomas ir patvirtintas22 atgal atsuktas raudonos
spalvos atšvaitas. Jis turi būti sumontuotas
bent 70 cm atstumu nuo kelio paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo
funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė.
Dviratininkai, važiuojantys tariama pratęsta
automobilio kairiojo arba dešiniojo šono linija,
gali būti aptikti per vėlai arba neaptikti išvis.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
•
Kad dviratininkai būtų aptinkami optimaliai,
turi būti suaktyvinta funkcija City Safety™, žr.
City Safety™ (p. 225).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Ši funkcija neaptinka:
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų,
pavyzdžiui:
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono artėjantys dviratininkai.
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų galinių
raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
Jei nesimato tam tikrų didelių kūno dalių, sistema
negali aptikti pėsčiojo.
22
Atšvaitas turi atitikti tos rinkos eismo priežiūros institucijos rekomendacijas ir sąlygas.
}}
* Parinktis / priedas. 235
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti
stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir
žmogaus akies.
•
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose,
net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima nustatyti
per MY CAR, naudojantis centrinio valdymo pulto
ekranu ir meniu sistema, žr. MY CAR (p. 114).
Įspėjamųjų signalų įjungimas ir
išjungimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali
neaptikti tam tikrų pėsčiųjų. Be to, ji nemato,
pvz.:
•
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Susijusi informacija
•
23
236
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį
signalus:
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm ūgio pėsčiųjų;
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima nustatyti
per centrinio valdymo pulto ekraną ir meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 114).
Šviesos ir garsinis signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji lemputė (Nr.
[1] ankstesniame paveikslėlyje) patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai apšviečiant atskirus
įspėjamosios lemputės šviesos taškus.
ĮSPĖJIMAS
•
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo
funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų išjungti
negalima.
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant susidūrimo pavojui23.
Atlikite punkto Collision warning paiešką
meniu sistemos MY CAR (p. 114) skiltyje
Driver support system. Tada pasirinkite,
kad atšauktumėte funkcijos žymėjimą.
Galima pasirinkti, ar turi būti įjungti įspėjimo apie
susidūrimą sistemos garsinis ir vaizdinis įspėjamieji signalai.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu sistemos MY CAR(p. 114) srityje Collision
warning ir pasirinkite įjungti arba išjungti
funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo suveikia
vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
•
Suraskite punktą Warning distance meniu
sistemos MY CAR (p. 114) srityje Collision
warning ir pasirinkite Long, Normal arba
Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą. Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši nuostata
įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti,
pereikite prie įspėjimo atstumo Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją Short tik
išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
24
PASTABA
Nuostatų patikrinimas
Reikiamas nuostatas galima valdyti centrinio skydelio ekrane.
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos
įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir
išjungus įspėjimo apie susidūrimą sistemą.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Techninė priežiūra
Atlikite paiešką meniu sistemoje MY CAR
(p. 114) ir suraskite Collision warning srityje Driver support system.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance Alert“
(p. 203) laiko intervalą nustatę ties 4–5.
PASTABA
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas Long,
tam tikrais atvejais įspėjimai gali būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis
ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo
dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio sistemos važiuodami į žmones arba transporto
priemones - tai gali sukelti stiprią žalą, sužaloti
ir kelti pavojų gyvybei.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Kameros ir radaro jutiklis24.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, ant jų neturi būti
nešvarumų, ledo ar sniego. Juos reikia reguliariai
nuplauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
}}
237
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji neveikia
iki 4 km/h (3 myl./val.) greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis įspėjamasis signalas gali būti sunkiai pastebimas, jei
ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei
dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas
nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS ir
ESC (p. 190) sistemos užtikrins didžiausią
įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra (pvz.,
dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą
galima laikinai išjungti. Taip nutikus garsinis
įspėjimas suaktyvinamas net ir tuo atveju, jei
jis per meniu sistemą yra išjungiamas.
•
25
238
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai spaudinėjami pedalai / sukinėjamas vairas
(pvz., vairuojant aktyviu stiliumi), įspėjimai
gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali vėlinti
arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų eismo
sąlygų arba išorinių veiksnių radaras arba
kameros jutiklis negali tinkamai aptikti pėsčiojo arba priekyje esančios transporto priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus
aptinka ribotą diapazoną25 – ji gali duoti efektyvius įspėjimus ir stabdyti pagal juos, kai
automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir
stabdymo funkcijos veikia, kai transporto priemonės greitis nesiekia 70 km/h (43 myl./val.).
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai
apie stovinčias arba lėtai judančias transporto
priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja tuos
pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 206).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys, tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą. Tokiu
atveju sistema pateikia įspėjimą vėliau ir dėl to
sumažėja bendras įspėjimų skaičius (žr. skirsnį
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Įspėjimo apie susidūrimą sistema – veikimas“
(p. 236)).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus atbulinės
eigos pavarą.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant lėtai (iki
4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema
nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio
automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai ir
sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali būti šiek
tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai sumažintas
nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios
transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai
sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš
tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 93)
Kelio ženklų informacija (p. 248)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 252)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 255).
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir esant tirštam
rūkui. Esant tokioms sąlygoms, nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos, stiprūs
atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar
ledas ant kelio paviršiaus, purvas ar neryškios
kelio ženklinimo priemonės gali žymiai pabloginti
kameros jutiklio bei kitas funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų
transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto
priemonės gali likti neaptikti arba jie gali būti
aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus variklį
kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek. stiklo
jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad
kameros jutiklis yra užblokuotas ir negali aptikti
pėsčiųjų, dviratininkų, transporto priemonių ar
kelio ženklinimo priešais automobilį.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo
apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu
šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
Eismo juostos laikymo pagalba
Kelio ženklų informacija
}}
* Parinktis / priedas. 239
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir
atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą
yra užterštas arba
apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo paviršiaus
priešais kamerą
nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus
lietus ar sniegas reiškia, kad kamera veikia
nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti. Kartais kamera neveikia,
jei smarkiai lyja ar
sninga.
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą
nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali užtrukti
keletą minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą
kameros dangtelio
viduje - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
240
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr. Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas buvo
įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis(p. 239) laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
A
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Įsp. apie susidūrimą Reikia
aptarnauti
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
Radaro jutiklis(p. 220) būna užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai, atskirose rinkose ir automobilių modeliuose jie gali skirtis.
}}
* Parinktis / priedas. 241
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
242
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS
Išdėstymas
BLIS (Blind Spot Information System) – tai funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti
intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
BLIS lemputės vieta26.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
•
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS – veikimas (p. 244)
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai (p. 247)
CTA* (p. 245)
Techninė priežiūra
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
26
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 243
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS – veikimas
BLIS (Blind Spot Information System) – tai funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti
intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina
vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
atveju funkcija valdoma iš automobilio meniu sistemos MY CAR27:
•
Meniu Settings Car settings
pasirinkite Įj. arba Išj..
Kada veikia BLIS sistema
BLIS
Išaktyvinant / suaktyvinant BLIS, išsijungia /
įsijungia mygtuko lemputė ir jungtiniame prietaisų
skydelyje teksto pranešimu pateikiamas keitimo
patvirtinamas. Suaktyvinus sistemą, vieną kartą
mirkteli durelių skydelių indikatorių lemputės.
Kaip išjungti pranešimą:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
•
Palaukite apie 5 sekundes: pranešimas
dings.
BLIS veikimo principas: 1. Riboto matomumo zona. 2.
Greitai artėjančių automobilių zona.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
•
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti
spustelint mygtuką BLIS, esantį centriniame valdymo pulte.
Kai kuriuose įrangos lygiuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu
27
244
Informacijos apie meniu sistemą rasite MY CAR (p. 114).
automobilį lenkia kitos transporto priemonės;
prie automobilio greitai artėja kita transporto
priemonė.
BLIS sistemai 1 zonoje arba greito priartėjimo
2 zonoje aptikus automobilį, ima nepertraukiamai
šviesti durelių skydelyje įrengta BLIS lemputė. Jei
vairuotojas įjungia posūkio signalą toje pačioje
pusėje, kurioje apie pavojų informuoja veikianti
BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne
šviesa.
VAIRUOTOJO PAGALBA
ĮSPĖJIMAS
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline
eiga.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema
gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius,
BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, BLIS išaktyvinama.
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti apie
skersai judantį eismą automobiliui važiuojant
atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 243).
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina
vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
•
Suraskite Cross Traffic Alert per BLIS ir
nuimkite varnelę: CTA funkcija išaktyvinama.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
Kai CTA veikia
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas / išjungimas.
Susijusi informacija
•
•
BLIS (p. 243)
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai (p. 247)
Automobiliuose su statymo pagalba (p. 260)
CTA funkciją galima atskirai išaktyvinti / suaktyvinti statymo pagalbos įjungimo / išjungimo mygtuku.
Automobiliuose be statymo pagalbos mygtuko
CTA funkciją galima valdyti per meniu sistemą
MY CAR (p. 114). Tai atliekama taip:
Sistemos CTA veikimo principas.
CTA papildo BLIS funkciją, įspėdama apie skersai
jūsų atbulinei važiavimo krypčiai judančius auto}}
* Parinktis / priedas. 245
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
mobilius, pvz., kai atbuline eiga išvažiuojate iš stovėjimo vietos.
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
CTA pagrindinė paskirtis – aptikti automobilius.
Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir mažesnius
eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir pėsčiuosius.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir suaktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinė transmisijos pavara.
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
pasigirsta įspėjimo signalas: šis transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio priklausomai nuo to, iš kurios pusės artėja
objektas.
•
CTA papildomai įspėja įjungdama BLIS lemputes.
•
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 260) srityje.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, CTA išaktyvinama.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
Apribojimai
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
246
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema
gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius,
CTA nebeaptiks pavojų.
Techninė priežiūra
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat pradžių
ir artėjančios transporto priemonės aptinkamos
tik kai būna itin arti:
•
VAIRUOTOJO PAGALBA
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information
System)(p. 243) ir CTA (p. 245) funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame
prietaisų skydelyje gali būti parodytas ženklas su
aiškinamuoju pranešimu. Laikykitės pateiktų
rekomendacijų.
Susijusi informacija
•
•
BLIS (p. 243)
CTA* (p. 245)
Pranešimų pavyzdžiai:
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
•
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, sritys
prieš jutiklius turi būti palaikomos švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
BLIS (p. 243)
BLIS ir CTA – ženklai ir pranešimai (p. 247)
Pranešimas
Paaiškinimas
CTA
IŠJUNGTA
CTA buvo išaktyvinta rankiniu būdu. BLIS yra aktyvi.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta priekaba
BLIS ir CTA laikinai išjungtos, kadangi prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
•
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių
svirtelės.
* Parinktis / priedas. 247
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija (RSI)
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius kelio ženklus jis pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius kelio ženklus jis pravažiavo. Funkcijos veikimas aprašomas toliau.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 248)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
(p. 251)
Perskaitomų su greičiu susijusių28 ženklų pavyzdžiai.
Kelio ženklų informacijos funkcija suteikia informacijos apie esamą greitį, automagistralės pradžią / pabaigą ir draudimą lenkti. Jei pravažiuojama ir pro automagistralės (kelio) žymėjimo
ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo
ženklą, RSI pasirenka rodyti pastarąjį.
28
29
248
Įrašyta greičio informacija29.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Kartu su maksimalaus leistino
greičio ženklu gali būti rodomas
draudimo lenkti ženklas (kur
yra).
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: iliustracijose pateikiami tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas tais atvejais,
kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga
susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Visų apribojimų pabaiga.
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po
jungtinio prietaisų skydelio leistino greičio ženklu, reiškia, kad
RSI aptiko papildomą ženklą su
papildoma informacija, susijusia
su galiojančiu greičio apribo-
Papildomų ženklų pavyzdžiai29.
Autostrados pabaiga.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol galiausiai
aptinkamas kitas su greičiu susijęs ženklas.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
jimu.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio
apribojimas tam tikrose rinkose
vaizduojamas papildomu ženklu
su rodykle.
29
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
}}
249
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Greičio perspėjimo įjungimas /
išjungimas
•
Aptikus ženklus, kurie netiesiogiai nurodo
greičio apribojimą30, pvz., automagistralės
arba greitkelio.
•
jei pirmiau aptiktas ženklas nebegalioja,
tačiau naujo neaptikta.
Susijusi informacija
•
•
•
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų skydelyje funkciją galima išjungti.
Kaip išjungti RSI funkciją:
•
Suraskite funkciją meniu sistemoje MY CAR
MY CAR (p. 114), nuimkite varnelę nuo
Road sign information (Road Sign
Information On) ir grįžkite su EXIT.
Kelio ženklų informacija (RSI) (p. 248)
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
(p. 251)
MY CAR (p. 114)
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas viršijamas 5 km/h (3 myl./val.)ar daugiau. Šis įspėjimas realizuojamas laikinai sumirksint galiojančio
maksimalaus greičio ženklui, kai šis greitis yra viršijamas.
Kaip suaktyvinti greičio įspėjimą:
•
Suraskite funkciją meniu sistemoje MY CAR
MY CAR (p. 114), pažymėkite Speed alert
(Speed Alert) ir grįžkite su EXIT.
„Sensus Navigation“
Jei automobilyje yra sistema „Sensus Navigation“,
greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
30
250
Atskirose rinkose galimi neatitikimai.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius kelio ženklus jis pravažiavo. Funkcija turi
toliau nurodytų apribojimų.
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų kaip
ir žmogaus akis. Išsamiau apie tai skaitykite skirsnyje apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
RSI funkcija neregistruoja ženklų, kuriuose netiesiogiai pateikiama informacijos apie galiojantį
maksimalaus greičio apribojimą, pvz., miestų
(rajonų) pavadinimų.
Toliau pateikiama papildomų pavyzdžių, kas gali
sutrikdyti funkcijos veikimą:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Susijusi informacija
•
•
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 252)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos,
kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 252).
•
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 257).
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija 65 km/h
(40 myl./val.).
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa mažesnis
nei 60 km/h (37 myl./val.).
Funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse
yra šoninės žymės.
Pasukti arba apgadinti ženklai
Paslėpti arba prastai išdėstyti ženklai
Ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams, kurių
vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą
išvažiavo iš savo eismo juostos.
Kelio ženklų informacija (RSI) (p. 248)
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 248)
ĮSPĖJIMAS
Driver Alert System gali neveikti tam tikrose
situacijose; ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
* Parinktis / priedas. 251
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Driver Alert Control“ (DAC)*
PASTABA
DAC paskirtis – atkreipti vairuotojo dėmesį, jei jis
pradeda vairuoti ne taip nuosekliai, pvz., jei išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas – pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą. Ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams.
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
įj. / išj
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 114):
•
•
•
•
Veikimo ribos
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
DAC nėra pritaikyta eismui mieste.
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų, žr.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros
jutiklio apribojimai (p. 239).
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja keliu
lygiai.
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra, nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju sistema
gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl šios priežasties
visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs, nepriklausomai nuo to,
ar DAC sistema įspėjo, ar ne.
252
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 251)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 252)
•
„Driver Alert Control“ (DAC)* – ženklai ir pranešimai (p. 254)
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Veikimas
Funkcija „Driver Alert“ aktyvinama viršijus
65 km/h (40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol
greitis yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Jei automobilis vairuojamas padrikai,
vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu
(p. 254) Driver Alert Laikas poilsiui.
Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje
įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio laiko
pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamasis ženklas gali dingti:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
ĮSPĖJIMAS
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie
tokią savo būklę.
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir
pailsėkite.
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 251)
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 252)
* Parinktis / priedas. 253
VAIRUOTOJO PAGALBA
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
ženklai ir pranešimai
pulto ekrane atskirais atvejais rodyti ženklus ir
teksto pranešimus.
Driver Alert Control – DAC (p. 252) gali jungtiniame prietaisų skydelyje arba centrinio valdymo
Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Apie kameros jutiklio apribojimus skaitykite Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 239).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai.
Susijusi informacija
•
•
•
254
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 251)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 252)
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba*
ĮSPĖJIMAS
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija yra
viena iš Driver Alert System sistemos funkcijų –
kartais ji dar vadinama LKA (Lane Keeping Aid).
LKA yra vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri
gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Ši funkcija skirta naudoti automagistralėse ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose, siekiant
sumažinti riziką, kad automobilis atsitiktinai neišvažiuotų iš savo juostos tam tikrose situacijose.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
Kamera aptinka nubrėžtas šonines kelio arba
eismo juostos linijas. Jei automobilis rengiasi
kirsti eismo juostos liniją, eismo juostos laikymo
pagalbos funkcija aktyviai grąžina automobilį į
juostą, taikydama nedidelį vairo sukimo momentą.
Jei automobilis pasiekia arba kerta šoninę liniją,
eismo juostos laikymo pagalbos funkcija taip pat
apie tai įspėja vairuotoją vairo vibracija.
•
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas
(p. 255)
•
Eismo juostos laikymo pagalba – veikimas
(p. 257)
•
Eismo juostos laikymo pagalba – apribojimai
(p. 258)
•
Eismo juostos laikymo pagalba – ženklai ir
pranešimai (p. 259)
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 251)
Eismo juostos laikymo pagalba –
veikimas
Galimos tam tikros eismo juostos laikymo pagalbos (Lane Keeping Aid) funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra aktyvi greičio
intervale 65–200 km/h (40–125 myl./val.)
keliuose, kurių eismo juostas skiriančios linijos
aiškiai matomos. Funkcija yra laikinai išaktyvinama siauruose keliuose, kur eismo juostos plotis
nesiekia 2,6 metro.
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo pulte,
norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią funkciją.
Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte įjungimo / išjungimo mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija val}}
* Parinktis / priedas. 255
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
Įspėjimas su vairo vibracija
doma iš automobilio meniu sistemos MY CAR
(p. 114). Tokiu atveju atlikite šiuos veiksmus:
•
Suraskite Lane Keeping Aid ir pasirinkite
įjungti arba išjungti.
Be to, meniu MY CAR galima parinkti tokius
punktus:
•
Įspėjimas su vairo vibracija: Vibration only,
įjungti arba išjungti.
•
Aktyvusis vairavimas: Steering assist only,
įjungti arba išjungti.
•
Įspėjimas su vairo vibracija ir aktyvusis vairavimas: Full function, įjungti arba išjungti.
Aktyvusis vairavimas
Eismo juostos laikymo pagalbos funkcija stengiasi išlaikyti automobilį tarp eismo juostas skiriančių linijų.
31
32
256
LKA įsikiša ir pasuka vairą.
Jei automobilis priartėja prie eismo juostos kairiosios arba dešiniosios šoninės linijos ir posūkio
žibintas neįjungtas, automobilis grąžinamas atgal į
eismo juostą.
Iliustracijoje vaizduojamos 3 vibracijos, kai buvo kirsta šoninė linija.
Vairo vibracija gali skirtis: kuo daugiau laiko praeina automobiliui kirtus važiuojamosios kelio dalies liniją, tuo daugiau tvinksnių jaučiama.
LKA vairuoja ir perspėja vairo vibracija31.
Automobiliui kirtus šoninę liniją, eismo juostos laikymo pagalba perspėja vairuotoją vairo vibracija32.
Tai nutinka nepriklausomai nuo to, ar automobilis
aktyviai nuvairuojamas atgal, sistemai švelniai
pasukant vairą.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Dinamiškas posūkis
Eismo juostos laikymo pagalba –
veikimas
Eismo juostos laikymo pagalbos funkciją papildo
atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia
pateikiami keli pavyzdžiai:
PASTABA
LKA laikinai išjungiama, kol būna įjungtas
posūkio signalas.
LKA įsijungia dešinėje pusėje.
LKA neįsijungia staigiame posūkyje.
Eismo juostos laikymo pagalba įsikiša ir nuvairuoja automobilį nuo eismo juostas skiriančios
linijos. Apie tai informuojama taip:
Tam tikrais atvejais eismo juostos pagalba leidžia
automobiliui kirsti eismo juostas skiriančią liniją,
nepradėdama aktyviai vairuoti automobilio ir
neduodama įspėjimo. Šios situacijos pavyzdys –
gretimos eismo juostos panaudojimas kampui
nukirsti, kai geras matomumas.
•
RAUDONA atitinkamos pusės linija.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
LKA „pamato“ kitas ribines linijas.
Jei eismo juostos laikymo pagalba aktyvi ir
aptinka arba „mato“ eismo juostas skiriančias linijas, LKA ženklas apie tai informuoja BALTOMIS
linijomis.
•
PILKA eismo juostas skirianti linija – eismo
juostos laikymo pagalba toje automobilio
pusėje nemato linijos.
* Parinktis / priedas. 257
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba –
apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalbos kameros jutiklis
turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
režimą ir lieka jame, kol vairuotojas nepradeda vėl
vairuoti automobilio.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
Papildomos informacijos rasite Įspėjimo apie
susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 239) ir (p. 237).
PASTABA
Atskiromis reikliomis sąlygomis LKA gali susidurti su sunkumais, siekdama tinkamai padėti
vairuotojui: tokiu atveju rekomenduojama šią
funkciją išjungti.
Tokių situacijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
•
kelio darbai
kelio dangos būklė žiemą;
prasta kelio dangos būklė;
itin sportiškas vairavimo stilius;
prastos oro sąlygos, ribotas matomumas.
Rankos ant vairo
Kad eismo juostos laikymo pagalba veiktų, vairuotojas turi laikyti rankas ant vairo. LKA nuolat tai
stebi. Jei rankų ant vairo nėra, rodomas tekstinis
pranešimas, primenantis vairuotojui aktyviai vairuoti automobilį.
Jei vairuotojas nepaiso raginimo pradėti vairuoti,
eismo juostos laikymo pagalba pereina į budėjimo
258
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Eismo juostos laikymo pagalba –
ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų skydeŽenklas
lyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).
Pranešimas
Paaiškinimas
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimų pavyzdžiai:
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Skaitykite apie kameros jutiklio apribojimus Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 239) ir (p. 237).
Lane keeping aid Reikia
aptarnauti
Lanne keeping aid Nutraukta
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
LKA nustatyta į budėjimo režimą. LKA ženklo linijos rodo, kada funkcija vėl tampa aktyvi.
Susijusi informacija
•
Eismo juostos laikymo pagalba* (p. 255)
* Parinktis / priedas. 259
VAIRUOTOJO PAGALBA
Parkavimo pagalbos sistema*
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Parkavimo pagalbos sistemos garsumo lygį
galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba per automobilio meniu sistemą MY CAR (žr. MY CAR
(p. 114)).
Statymo pagalbos sistema yra dviejų variantų:
•
•
Tik gale
Priekyje ir gale.
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 264)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline eiga
(p. 262)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj.
lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
PASTABA
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio,
jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
ĮSPĖJIMAS
260
•
Automobilio statymo pagalba neatleidžia
paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio
esančius žmones ir gyvūnus.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių jutiklių
aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus laukelis yra
arčiau automobilio simbolio, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties
trumpesnis, automobilio priekyje arba gale. Kitas
garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Parkavimo pagalbos sistemos ir CTA jutiklių įjungimas /
išjungimas33.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio tarp
automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas. Jei aptiktoji
kliūtis yra pastovaus garso atstumu automobilio
užpakalyje ir priekyje, tuomet garsas girdimas
pakaitomis iš kolonėlių.
•
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą,
kadangi jutiklių teikiama informacija
tokiais atvejais ne visada būna patikima ir
kyla didelė automobilio ar kitų objektų
pažeidimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė ir dešinioji galinė dalys.
33
Šoninis įspėjimas, žr. „CTA (skersinio eismo perspėjimas)“ (p. 245)
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 264)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline eiga
(p. 262)
}}
* Parinktis / priedas. 261
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
Statymo pagalbos sistema* –
atbuline eiga
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
Susijusi informacija
•
•
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo iki
kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis signalas,
informuojantis apie gale esančias kliūtis, girdimas
iš vieno iš galinių garsiakalbių.
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 264)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 263)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Važiuojant atbuline eiga, pvz., kai ant kablio užkabinta priekaba, galinė statymo pagalba automatiškai išjungiama, nes kitaip jutikliai reaguotų į priekabą.
262
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktų kliūčių nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami ženklai.
Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama
mygtuku, lemputė užgesta.
(7 myl./val.) arba didesniu greičiu), funkcija vėl
aktyvinama, kai greitis nukrenta žemiau 10 km/h
(6 myl./val.).
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Susijusi informacija
•
•
•
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki
kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas,
informuojantis apie priekyje esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių garsiakalbių.
Priekinė automobilio statymo pagalbos sistema
būna aktyvi iki 10 km/h (6 myl./val.). Jei statymo
pagalbos sistema deaktyvinama, kadangi automobilis pradeda judėti pernelyg greitai (11 km/h
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 264)
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų
skydelio informacinis ženklas ir pateikiamas teksto pranešimas Statymo
pagalbos sistema: reikia aptarnauti, vadinasi
statymo pagalba išjungta.
SVARBU
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline eiga
(p. 262)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Kai kuriais atvejais, stovėjimo jutikliai gali
duoti klaidingus įspėjimo signalus dėl išorinių
garso šaltinių, kurie skleidžia tokius pačius
ultragarso dažnius, kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
Susijusi informacija
•
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 264)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 260)
}}
* Parinktis / priedas. 263
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 263)
Statymo pagalbos sistema* –
jutiklių valymas
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline eiga
(p. 262)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Statymo pagalbos sistemos jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobiliniu šampūnu.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Susijusi informacija
•
•
Priekinio jutiklio vieta.
264
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 263)
•
Statymo pagalbos sistema* – atbuline eiga
(p. 262)
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
Pagalbinės statymo sistemos
kamera
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, suaktyvinama įjungus atbulinės eigos pavarą.
Funkcija ir veikimas
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo
pulto ekrane.
PASTABA
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio,
jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
ĮSPĖJIMAS
•
Stovėjimo kamera yra pagalbinė priemonė
ir, važiuojant atbuline eiga, nepakeičia vairuotojo prisiimamos atsakomybės.
•
Kamera turi „aklųjų zonų“, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio
esančius žmones ir gyvūnus.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai yra
normalu.
PASTABA
Ekrane matomi objektai gali būti arčiau automobilio nei atrodo žiūrint į ekraną.
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros sistema automatiškai perima rodinio kontrolę ir
ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos
dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur automobi-
}}
* Parinktis / priedas. 265
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
lio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo
pasukimo kampui. Taip lengviau statyti automobilį
lygiagrečiai, atbulomis įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima
išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 268).
Orientacinės linijos
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai * (p. 260) , grafinė informacija perteikiama
spalvotomis sritimis, iliustruojant atstumą iki
aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste pateikiamą skirsnį
„Automobiliai su atbulinės eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes nuo
atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei
automobilio greitis viršija 10 km/h (6 myl./val.)
pirmyn arba 35 km/h (22 myl./val.) atgal.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti šiek tiek blogesnė.
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio, o ne
priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu, automobilio statymo kamera savaime išsijungs.
SVARBU
Nepamirškite, kad ekrane rodomas tik už
automobilio esantis plotas - atkreipkite
dėmesį į automobilio šonus ir priekį, kai
sukate vairą važiuodami atbuline eiga.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros
objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti
purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant
prastam apšvietimui.
266
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Ribų linijos
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 268)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 269)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui,
šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip pat darant
posūkius.
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis apie 3,2 m
nuo buferio.
Spalvotos sritys (x 4, po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 260), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis indikuojamas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva keičiasi
iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę ir raudoną.
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
* Parinktis / priedas. 267
VAIRUOTOJO PAGALBA
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Parinktys*
Automobiliai su priekine kamera klimato skydelyje
turi mygtuką CAM.
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti taip:
1.
Paspauskite OK/MENU kai rodoma kamera
-ekranevaizdą pakeičia meniu su įvairiomis
parinktimis.
2.
Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
3.
Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kablys
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma numatyta
kablio „trajektorijos“ pagalbinės statymo linijos
link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Mygtukų vieta gali skirtis priklausomai nuo kitos įrangos
variantų.
Pagrindinio šaltinio meniu34.
1.
Vieną arba du kartus ilgai paspauskite EXIT,
kad pasiektumėte pagrindinio šaltinio meniu.
2.
Įjunkite „Kameros“ parinktį su TUNE ir
paspauskite OK/MENU.
3.
Tolesniame meniu: - Pasukite TUNE, kad
būtų parodytas pageidaujamos kameros vaizdas, naudodami ir paspauskite OK/MENU
– ekrane parodomas esamas kameros vaizdas.
34
268
•
Paspauskite CAM, kad būtų suaktyvinta
kamera – ekraneparodomas esamas kameros vaizdas.
Kaip pakeisti atbulinės eigos ir priekinės kamerų
vaizdus:
•
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu rodyti
negalima.
1.
Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite
OK/MENU.
2.
Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
3.
Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Nuostatos keitimas
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama įjungus atbulinę pavarą.
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
Žr. „Sensus Infotainment“ priedą, kur rasite papildomos informacijos apie meniu sistemą.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Priartinimas
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros vaizdą
galima priartinti:
•
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant, grįš
įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 269)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Dviračių laikikliai arba kiti automobilio priedai,
montuojami ant automobilio galo, gali užstoti
kameros vaizdą.
Parkavimo pagelbiklis (PAP)*
Aktyvioji statymo pagalba (PAP – Park Assist
Pilot) padeda vairuotojui pastatyti automobilį, pirmiausia patikrindama, ar pakanka vietos ir tada
įvairuodama automobilį į tą vietą.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors atrodo,
kad užstota palyginus nedidelė vaizdo dalis, iš
tikrųjų gali būti užstotas gana didelis plotas. Todėl
kliūtys gali būti pastebėtos tik kai jos visai priartės
prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu
vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės
jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 268)
•
•
Parkavimo pagalbos sistema* (p. 260)
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
On/Off mygtukas pateikiamas centriniame valdymo
pulte.
PASTABA
Kadangi vilkimo kablys yra sukonfigūruotas
automobilio elektros sistemoje, funkcijai
matuojant atstumą iki kliūties už automobilio,
jo iškyša būna įtraukiama į skaičiavimus.
}}
* Parinktis / priedas. 269
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
ĮSPĖJIMAS
PAP gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojui visada tenka galutinė atsakomybė
už saugų automobilio vairavimą ir tinkamą
dėmesį aplinkai bei kitiems eismo dalyviams,
artėjantiems ar pravažiuojantiems automobilio
statymo metu.
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
veikimas
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi įvairūs
ženklai, grafiniai elementai ir tekstas, kuriais nurodoma, kada reikia atlikti įvairias operacijas.
Statymo pagelbiklis (PAP)* – valdymas
(p. 271)
•
Statymo pagelbiklis (PAP)* – apribojimai
(p. 273)
•
Aktyvioji statymo pagalba (PAP)* – ženklai ir
pranešimai (p. 274)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
•
•
270
•
Greitis turi nesiekti 50 km/h (30 myl./val.).
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas;
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
PAP funkciją galima suaktyvinti, kai užvedus
variklį tenkinami toliau išdėstyti kriterijai:
•
35
36
Prie automobilio neturi būti prijungta priekaba.
PASTABA
Statymo pagelbiklis (PAP)* – veikimas
(p. 270)
•
•
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
Susijusi informacija
•
(p. 190), kur pateikiama išsamesnės informacijos).
Suaktyvintai PAP funkcijai turi netrukdyti
ABS35 arba ESC36. Šios funkcijos gali būti
suaktyvintos, pvz., važiuojant stačiu ir slidžiu
nuolydžiu (žr. skirsnius „Kojinis stabdys“
(p. 297) ir „Stabilumo sistema (ESC)“
PAP veikimo principas.
PAP funkcija pastato automobilį tokiais veiksmais:
1.
Funkcija ieško stovėjimo vietų ir jas matuoja.
Matavimo metu greitis negali viršyti 30 km/h
(20 myl./val.).
2.
Automobilis įvairuoja į stovėjimo vietą atbuline eiga.
3.
Automobilis į vietą pastatomas važiuojant pirmyn-atgal.
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
* Parinktis / priedas.
VAIRUOTOJO PAGALBA
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
valdymas
Vairuotojas informuojamas, kaip veikia PAP
paprastomis, aiškiomis instrukcijomis, pateikiamomis jungtiniame prietaisų skydelyje, tam panaudojant grafinius elementus ir teksto pranešimus
(p. 274).
PASTABA
Nepamirškite, kad sukant vairą automobilio
statymo metu atitinkamose padėtyse gali būti
uždengiamos jungtiniame prietaisų skyde
rodomos instrukcijos.
1 – Paieška ir matmenų patikra
PASTABA
PAP funkcija matuoja laisvą vietą ir vairuoja
automobilį. Vairuotojas turi:
•
•
stebėti zoną aplink automobilį;
vykdyti jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas instrukcijas;
•
perjungti pavaras (atbulinės eigos ar
eigos pirmyn);
•
•
valdyti ir palaikyti saugų greitį;
stabdyti ir sustoti.
PASTABA
Kai PAP ieško stovėjimo vietos, atstumas tarp
automobilio ir stovėjimo vietų turi
būti 0,5–1,5 metro.
PAP funkcija atlieka stovėjimo vietos paiešką ir
patikrina, ar surasta vieta yra pakankamai erdvi.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Aktyvinkite PAP, spustelėdami šį mygtuką ir nevažiuokite
didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
2.
Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai pada}}
* Parinktis / priedas. 271
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
3.
ryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
1.
Patikrinkite, ar už automobilio nieko nėra ir
įjunkite atbulinę pavarą.
Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui
ir teksto pranešimui, sustabdykite automobilį.
2.
Lėtai ir atsargiai važiuokite atbuline eiga,
neliesdami vairo ir ne didesniu nei
maždaug 7 km/h (4 myl./val.) greičiu.
3.
Stebėkite jungtinį prietaisų skydelį ir būkite
pasiruošę sustabdyti automobilį, kai tai padaryti nurodys grafiniai elementai ir teksto pranešimai.
PASTABA
PAP ieško aplinkoje laisvos vietos automobiliui pastatyti, rodo instrukcijas ir orientuoja
automobilį (keleivio pusėje). Jei reikia, kad
automobilį būtų galima statyti ir vairuotojo
gatvės pusėje:
•
Įjunkite vairuotojo pusės posūkio signalą:
tada sistema pradeda ieškoti stovėjimo
vietos toje automobilio pusėje.
2 – Įvairavimas atbuline eiga
Įvairavimo atbuline eiga etapo metu PAP įvairuoja
automobilį į stovėjimo vietą. Atlikite šiuos veiksmus:
272
3 - Padėties nustatymas
PASTABA
•
Nelieskite vairo, kai PAP funkcija yra
įjungta.
•
Įsitikinkite, kad vairą galima laisvai sukinėti ir nėra jokių kliūčių.
•
Siekdami optimalių rezultatų, palaukite,
kol vairas visiškai nustos suktis: tik tada
pradėkite važiuoti atgal ar pirmyn.
Automobiliui įvažiavus atbuline eiga į stovėjimo
vietą, jį reikia ištiesinti ir sustabdyti.
1.
Įjunkite pirmąją pavarą (arba pavarų svirtį perveskite į padėtį D), palaukite, kol pradės
suktis vairas ir tada lėtai važiuokite pirmyn.
2.
Pasirodžius atitinkamam grafiniam elementui
ir teksto pranešimui, sustabdykite automobilį.
3.
Įjunkite atbulinę pavarą ir lėtai važiuokite
atgal, kol grafiniais elementais ir teksto pranešimais jums bus nurodyta sustoti.
Funkcija automatiškai išaktyvinama ir grafiniais
elementais bei pranešimu informuojama, kad
automobilis sėkmingai pastatytas. Vairuotojui gali
prireikti pakoreguoti pastatymo padėtį. Tik vairuotojas gali nuspręsti, ar automobilis pastatytas tinkamai.
VAIRUOTOJO PAGALBA
SVARBU
Įspėjimo atstumas yra trumpesnis, kai jutiklius
naudoja PAP, o ne parkavimo pagalbos sistema.
Susijusi informacija
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
Statymo pagelbiklis (PAP)* –
apribojimai
PAP seka stabdoma:
•
jei automobiliu važiuojama per greitai, viršijant
7 km/h (4 myl./val.);
•
•
jei vairuotojas paliečia vairą;
ABS37
Būtina atminti
Vairuotojas turi nepamiršti, kad statymo pagalbos
sistema yra tik pagalba, o ne neklystanti visiškai
automatinė funkcija. Taigi, vairuotojas turi būti
visada pasiruošęs imtis reikiamų veiksmų. Be to,
statant automobilį reikia atminti keletą momentų:
•
PAP pradeda nuo pastatytų automobilių esamos vietos: jei jie pastatyti netinkamai, automobilio padangos ir ratlankiai gali būti
pažeisti į bordiūrus.
•
PAP suprojektuota statyti automobilį tiesiose
gatvėse, o ne staigiuose vingiuose ar posūkiuose. Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti,
kad PAP matuojant stovėjimo vietą automobilis būtų jai lygiagretus.
•
Siaurose gatvėse ne visada pavyksta rasti
statymo vietą, kadangi čia nepakanka erdvės
manevruoti. Tokiais atvejais sistemai padėsite, jei važiuosite kaip įmanoma arčiau tos
kelio pusės, kurioje norite pastatyti automobilį.
•
Atminkite, kad statant automobilį jo priekis
gali atsidurti priešpriešinio eismo pusėje.
•
Atliekant automobilio statymo skaičiavimus,
neįtraukiami objektai, esantys aukščiau
jutiklių aptikimo zonų. Dėl šios priežasties
PAP gali įsukti į stovėjimo vietą per anksti,
todėl tokių stovėjimo vietų reikia vengti.
ESC38
jei įjungiama
arba
funkcija, pvz.,
ratui praradus sukibimą ant slidžios kelio
dangos.
Teksto pranešimas nurodo, kuriame etape buvo
sustabdyta PAP seka.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
SVARBU
Tam tikrais atvejais PAP negali rasti stovėjimo
vietų - viena iš priežasčių gali būti tai, kad
jutiklius trikdo išoriniai garso šaltiniai, kurie
skleidžia tokius pačius ultragarso dažnius,
kokiais veikia pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias
padangas ant asfalto, pneumatinius stabdžius,
motociklų išmetimo vamzdžius ir t. t.
37
38
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema
(Electronic Stability Control) – stabilumo ir traukos kontrolės sistema.
}}
* Parinktis / priedas. 273
VAIRUOTOJO PAGALBA
||
•
Vairuotojas privalo pats įvertinti, ar PAP
aptikta stovėjimo vieta tinka statyti automobilį.
•
Naudokite patvirtintas padangas39 ir pripūskite jas iki tinkamo slėgio, nes tai turi įtakos
PAP gebėjimui statyti automobilį.
•
Intensyvus lietus ir sniegas gali neleisti sistemai tinkamai išmatuoti statymo erdvės.
•
Nenaudokite PAP, jei sumontuotos sniego
grandinės arba atsarginis ratas.
•
Nenaudokite PAP, jei iš automobilio yra
išlindę kroviniai.
Techninė priežiūra
Jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti rodomos
įvairios ženklų ir teksto kombinacijos su kintančiu
turiniu, o kartais gali būti pateikti patarimai, kaip
atlikti konkretų veiksmą.
Jei pranešimas nurodo, kad statymo pagalbos
sistema išjungta, rekomenduojama susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
PAP jutikliai įrengti bamperiuose:40 – 6 priekyje ir 4 gale.
SVARBU
Sumontavus kitokių aprobuotų matmenų ratlankį ir (arba) padangą, gali pakisti padangos
apskritimo ilgis, o tai reiškia, kad gali tekti
atnaujinti PAP sistemos parametrus. Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Siekiant, kad funkcija PAP veiktų tinkamai, jos
jutiklius reikia reguliariai valyti(p. 264), naudojant
vandenį ir automobilinį šampūną.
274
•
•
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
Susijusi informacija
•
•
•
39
40
Aktyvioji statymo pagalba (PAP)* –
ženklai ir pranešimai
Parkavimo pagelbiklis (PAP)* (p. 269)
Pagalbinės statymo sistemos kamera
(p. 265)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 264)
„Patvirtintos padangos“ – tai to paties tipo ir gamintojo padangos kaip ir sumontuotosios ant automobilio, pristatyto iš gamyklos.
PASTABA: iliustracijos yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
2.
3.
Iki galo nuspauskite sankabos pedalą1 (automobiliuose su automatine pavarų dėže nuspauskite stabdžių pedalą.)
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
Paspauskite START/STOP ENGINE mygtuką ir po to jį atleiskite.
Starterio variklis veikia tol, kol užsiveda variklis
arba suveikia apsauga nuo perkaitimo.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos
geležtės pusės. Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas (p. 170)
1.
Beraktis užvedimas (beraktis
valdymas)*
Prireikus su berakte (p. 172) sistema užvesti
benzininį arba dyzelinį variklį, vadovaukitės jų
užvedimo procedūros 2–3 žingsniais.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
berakčio užvedimo ir užrakinimo funkcija turi
būti automobilio salone arba bagažinėje.
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite
nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis būtų
padėtyje 0, ypač – jei automobilyje yra vaikų.
Informacijos apie šios funkcijos veikimą rasite
Raktelio padėtys (p. 81).
Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į degimo
jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio valdymo pultelio iš automobilio, kai šis važiuoja ar
yra velkamas.
Susijusi informacija
•
1
276
Raktelio padėtys (p. 81)
Jei automobilis juda, jam užvesti pakanka nuspausti mygtuką START/STOP ENGINE.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką START/
STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo. Vairo
užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti
girdimas mechaninis triukšmas.
Kaip išjungti variklį:
•
•
Paspauskite START/STOP ENGINE mygtuką - variklis išsijungia.
Jei automobilyje yra automatinė pavarų dėžė,
o pavarų perjungimo svirtis nėra padėtyje P
arba jei automobilis juda, paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE du kartus arba
paspauskite ir laikykite, kol variklis išsijungs.
Susijusi informacija
•
2
Raktelio padėtys (p. 81)
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 368), automobilio variklį galima užvesti, naudojant srovę iš
kito akumuliatoriaus.
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo
dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį2 ir
nuspaudžiamas mygtukas START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 276)
Raktelio padėtys (p. 81)
Vairas (p. 88)
Automobiliuose su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema nuotolinio valdymo raktelį pakanka turėti salone.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio,
būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų
pažeidimų:
1.
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys (p. 81).
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
}}
277
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
3.
4.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais apytiksliai
1500 aps./min.
Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
11. Užveskite variklį automobilyje su išsikrovusiu
akumuliatoriumi.
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
278
5.
Atsukite automobilio akumuliatoriaus dangtelio laikiklius ir nuimkite dangtelį.
6.
Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
8.
Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo taško,
pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9.
Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
ĮSPĖJIMAS
SVARBU
Bandydami užvesti nelieskite jungčių tarp
kabelio ir automobilio, nes kitaip kils kibirkščiavimo pavojus.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine tvarka pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo laido
gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto, kuris prijungtas
prie raudonojo laido.
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 276)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų dėžės
Mechaninė pavarų dėžė
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
Pavarų dėžės būna dviejų pagrindinių tipų:
mechaninės ir automatinės.
Pavarų dėžės funkcija – keisti pavarų santykį priklausomai nuo greičio ir galios poreikių.
Atbulinės pavaros blokatorius neleidžia per klaidą
įjungti atbulinės pavaros, kai važiuojate pirmyn.
•
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 279)
•
Laikykitės ant pavarų perjungimo svirties
pavarų perjungimo tvarkos ir pradėkite nuo
neutraliosios padėties, N prieš perjungdami į
R padėtį.
•
Atbulinę pavarą galima įjungti tik automobiliui
stovint.
Automatinė pavarų dėžė, „Geartronic”
(p. 280)
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai,
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas
įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto pranešime pateikiamą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris (p. 405)
Pavarų dėžės (p. 279)
Pavarų perjungimo schema.
Mechaninėje pavarų dėžėje yra 6 pavaros, jų perjungimo schema išspausdinta ant pavarų svirties
galvutės.
•
Perjungiant pavaras, būtina iki galo nuspausti
sankabos pedalą.
•
Perjungus pavarą, nukelkite pėdą nuo sankabos pedalo.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - nepakanka palikti
automobilį įjungtą, kad jis stovėtų.
279
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavaros perjungimo indikatorius*
Automatinė pavarų dėžė
Tam tikruose variantuose yra pavaros perjungimo
indikatorius, kuris praneša vairuotojui, kada tinka
įjungti kitą aukštesnę ar žemesnę pavarą, kad
būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.
Įprastoje automatinėje pavarų dėžėje
„Geartronic“ yra hidrotransformatorius, kuris perduoda variklio sukimo momentą pavarų dėžei. Ji
veikia dviem skirtingais pavarų perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant
aplinką – važiavimas tinkama pavara ir lėtas jos
perjungimas.
Kai kuriuose variantuose siūloma pagalba – indikatorius GSI (Gear Shift Indicator), kuris informuoja vairuotoją, kada tinkamiausia įjungti aukštesnę ar žemesnę pavarą siekiant mažiausių
įmanomų degalų sąnaudų. Tačiau, atkreipiant
dėmesį charakteristikas, pavyzdžiui, veikimą ir
važiavimą be vibracijos, gali būti palanku keisti
pavarą, esant didesniam variklio greičiui.
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis su pavaros keitimo indikatoriumi.
Numeris rėmelyje reiškia esamą pavarą.
Analoginiame prietaisų skydelyje pavara ir indikatoriaus rodyklės rodomos jungtinio prietaisų skydelio centre.
Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninės pavarų dėžės
pavaros keitimo indikatorius.
Vienu metu šviečia tik vienas
žymeklis: jis centre įjungiamas
tik normalaus važiavimo metu.
Įjungus rekomenduojamą aukštesnę pavarą, žymeklis apšviečia "+", o įjungus
rekomenduojamą žemesnę pavarą, žymeklis
apšviečia "-" (paveikslėlyje pažymėta raudonai).
3
280
Automatinė pavarų dėžė –
„Geartronic“*
Susijusi informacija
•
•
D: automatinio pavarų perjungimo padėtys. +/–: rankinio
pavarų perjungimo padėtys. S: sportinis režimas*.3
Jungtiniame prietaisų skydelyje pavarų svirties
padėtis rodoma naudojantis šiomis indikacijomis:
P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 t. t.
Mechaninė pavarų dėžė (p. 279)
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 280)
Pavarų svirties pavarų perjungimo schema priklauso nuo variklio.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo
padėtys indikuojamos jungtinio
prietaisų skydelio dešinėje
(vienu metu būna įjungtas tik
vienas žymeklis, nurodantis
esamą pavarų perjungimo svirties padėtį).
Suaktyvinto sportinio režimo ženklas „S“ būna
ORANŽINIS.
P – Stovėjimo padėtis
Pasirinkite P padėtį prieš užvesdami variklį arba
pastatę automobilį.
Kad būtų galima perjungti pavarų perjungiklį iš
padėties P, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 82) turi būti pasuktas į
padėtį II.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to, kai
automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo stabdį,
žr. Stovėjimo stabdžiai (p. 299).
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje, kad
būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - automatinės pavarų
dėžės padėties P nepakanka, kad automobilis
stovėtų.
R – Atbulinės eigos pavara
Pavarų svirtį perjungiant į R padėtį, automobilis
turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+/-)
Automatinė pavarų dėžė Geartronic leidžia vairuotojui perjungti pavaras rankiniu būdu. Atleidus
akceleratoriaus pedalą, automobilis stabdomas
varikliu.
Pavarų rankinio perjungimo padėtis pasiekiama
perjungiant svirtį į šoną iš padėties D ir nustumiant į galinę padėtį „+/-“. Jungtinio prietaisų
skydelio ženklas „+/-“ pakeičia spalvą iš BALTOS
į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi skaitmenys 1,
2, 3 ir t. t. Jie atitinka parinktą pavarą.
•
N – Neutrali padėtis
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų svirčiai esant padėtyje N, būtinai įjunkite stovėjimo
stabdį.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 82) turi būti pasuktas į II
padėtį.
D – Važiavimas
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant pavarų svirtį iš R
padėties į D padėtį, automobilis turi nejudėti.
Pavarai paaukštinti stumtelėkite svirtį link „+“
(pliuso) ir atleiskite svirtį. Ji grįš į neutralią
padėtį tarp „+“ ir „–“.
arba
•
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite
svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą „+/-“ galima
pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic automatiškai perjungs žemesnę
pavarą, jei vairuotojas pernelyg sumažins greitį ar
apsukas pagal atitinkamą pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį ties
D.
}}
281
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
PASTABA
Jei pavarų dėžė turi sportinę programą, rankinis pavarų perjungimo režimas įsijungs tik
pervedus svirtį pirmyn arba atgal, šiai esant
padėtyje „+/-“. Tokiu atveju jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pasikeičia iš S ir pradeda rodyti, kuri pavara įjungta (1, 2, 3 ir t. t.).
Automatinis išaktyvinimas
Jei vairo mentelės nenaudojamos, jos po
kurio laiko išaktyvinamos: apie tai informuoja
jungtiniame prietaisų skydelyje iš esamos
pavaros skaičiaus atgal į „D“ pakitusi indikacija.
Išimtis – stabdymas varikliu: tokiu atveju mentelės būna suaktyvintos, kol stabdoma varikliu.
Mentelės*
Pavaras rankiniu režimu galima perjungti ne tik
pavarų svirtimi, bet ir mentelėmis prie vairo.
Kad būtų galima perjungti pavaras mentelėmis
prie vairo, šias pirmiausia reikia suaktyvinti. Tai
atliekama patraukiant vieną iš mentelių link vairo:
indikacija jungtiniame prietaisų skydelyje pasikeis
iš „D“ į skaičių, nurodantį esamą pavarą.
Kaip tada vienu laipsniu padidinti pavarą:
•
282
Patraukite vieną iš mentelių atgal, link vairo, ir
atleiskite.
Mechaninis išaktyvinimas
Abi vairo mentelės.
„-“: įjungiama kita žemesnė pavara.
Ant vairo esančius pavarų perjungiklius taip
pat galima išaktyvinti mechaniniu būdu:
„+“: įjungiama kita aukštesnė pavara.
•
Pavara keičiama kiekvieną kartą patraukiant mentelę, jei tik variklio apsukos būna leistiname intervale.
Po kiekvieno pavaros perjungimo jungtiniame
prietaisų skydelyje pakinta skaičius, nurodantis
esamą pavarą.
Patraukite abu perjungiklius link vairo ir
laikykite, kol jungtiniame prietaisų skydelyje esamos pavaros skaičiaus ženklas
pasikeis į „D".
Menteles galima naudoti ir pavarų svirčiai esant
sportinio režimo padėtyje*, tokiu atveju mentelės
būna aktyvios nuolat ir jos neišaktyvinamos.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Geartronic – sportinis režimas (S)
Įjungus sportinį režimą, įsijungia sportinės automobilio charakteristikos bei
padidėja variklio greitis įjungus pavarą.
Be to, automobilis greičiau reaguoja į
akceleratoriaus paspaudimą. Jei vairuojate aktyviai, pirmumas suteikiamas žemesnei pavarai –
pavaros perjungimas į aukštesnę yra užlaikomas.
Kaip suaktyvinti sportinį režimą:
•
Perstumkite pavarų svirtį į šoną nuo padėties
„D“ į galinę padėtį „+S–“: jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pasikeis iš D į S.
Važiuodami bet kuriuo metu galite įjungti sportinį
režimą.
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų ratų variklio
galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus
pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į
buvusią padėtį.
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreitėjimo,
pavyzdžiui, lenkiant.
1.
Saugos funkcija
Geartronic – žiemos režimas
2.
3.
4
Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite
pavarų svirtį iš padėties D į galinę padėtį ties
„+/–“: jungtiniame prietaisų skydelyje ženklą
D pakeičia skaičius 14.
Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus pastumdami pavarų perjungimo svirtį link „+“ (pliuso):
jungtiniame prietaisų skydelyje indikaciją 1
pakeis 3.
Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva greitinti.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo
variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio
apsukos pasiekia tokią maksimalią ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją,
pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 319).
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris (p. 405)
Pavarų dėžės (p. 279)
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg
didelių apsukų, greičių dėžės kontrolės programa
turi apsauginį blokatorių, kuris apsaugo nuo automatinio žemos pavaros įjungimo.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio sūkių
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Jei automobilyje įdiegtas sportinis režimas*, pirmiausia parodoma „S“.
* Parinktis / priedas. 283
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus
tipai – mechaninis ir automatinis.
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 82) turi būti pasuktas į II
padėtį.
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia perjungti
iš P padėties, kad automobilį būtų galima perstumti.
Iškelkite kontūrinį intarpą iš skyriaus už centrinio valdymo pulto ir suraskite spyruoklinį
mygtuką, esantį skyriaus dugne.
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
Nuspauskite mygtuką ir palaikykite.
G021351
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepaisant, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis šioje padėtyje užfiksuojamas.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į
priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus
mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 82) turi būti pasuktas į II
padėtį.
Perveskite pavarų svirtį iš padėties P ir atleiskite mygtuką.
4.
Grąžinkite daiktų dėklo intarpą atgal.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 280)
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį galima
stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
Stovėjimo padėtis (P)
Varikliui dirbant automobilis stovi:
•
284
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite koją
ant stabdžių pedalo.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
Start/Stop*
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Kai kuriuose variklio ir pavarų dėžės deriniuose
įdiegta „Start/Stop“ funkcija, kuri suveikia, pvz.,
stovint eismo spūstyje arba laukiant prie šviesoforo. Variklis tokiu atveju trumpam išjungiamas ir
vėl užvedamas, kai kelionė tęsiama toliau.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 276)
Aplinkosauga – viena iš pagrindinių „Volvo Car
Corporation“ vertybių, ji daro įtaką visoms vykdomoms operacijoms. Ši tikslinė orientacija paskatino įdiegti kelias atskiras energijos taupymo
funkcijas, viena kurių – „Start/Stop“. Visų jų bendras tikslas – mažinti degalų sąnaudas, kas savo
ruožtu leidžia mažinti emisiją.
Bendroji informacija apie Start/Stop
Automobilio meniu sistemoje MY CAR (p. 114),
skirsnyje Drive-E, pateikiama informacijos apie
„Volvo“ sistemą „Start/Stop“ bei patarimų, kaip
vairuoti taupiai.
Mechaninė arba automatinė pavarų dėžė
Atkreipkite dėmesį, kad funkcija „Start/Stop“ veikia skirtingai atsižvelgiant į tai, ar pavarų dėžė
mechaninė, ar automatinė.
Susijusi informacija
•
•
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 286)
Variklio užvedimas (p. 276)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 287)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 290)
•
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 291)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
Variklis išjungtas: jis tampa tylesnis ir švaresnis ...
Funkcija Start/Stop vairuotojui suteikia galimybę
vairuoti labiau tausojant gamtą, tinkamu leidžiant
varikliui automatiškai išsijungti.
* Parinktis / priedas. 285
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„Start/Stop“* – funkcija ir jos
valdymas
Sąlygos
Užvedus variklį pulteliu, funkcija Start/Stop suaktyvinama automatiškai.
Užvedus variklį pulteliu, funkcija
Start/Stop suaktyvinama automatiškai. Vairuotojas apie funkciją įspėjamas
įjungimo / išjungimo mygtuko
ženklu, kuris įsijungia jungtiniame prietaisų skydelyje ir
įsijungiančia
įjungimo / išjungimo mygtuko
lempute.
Visos įprastos automobilio sistemos, pvz., apšvietimo, radijo ir kt. veikia kaip įprasta net ir automatiškai išsijungus varikliui. Išimtis – kai kurių įrenginių funkcija būna laikinai apribota, pvz., klimato
kontrolės sistemos ventiliatoriaus sukimosi greitis
arba itin didelis garso sistemos garsumas.
Automatinis variklio išjungimas
Kad variklis būtų automatiškai išjungtas, turi būti
patenkintos tokios sąlygos:
A
M/AA
Atjunkite sankabą, įjunkite neutralią
pavarą ir atleiskite sankabos pedalą:
variklis išsijungia automatiškai.
M
Pagrindiniais stabdžiais sustabdykite
automobilį ir laikykite koją ant stabdžių
pedalo: variklis išsijungia automatiškai.
A
Automatinis variklio užvedimas
Sąlygos
A
Kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje:
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei ECO funkcija suaktyvinta,
variklis gali automatiškai sustoti
prieš automobiliui visiškai
sustojant.
Tam tikrų variantų varikliai gali būti automatiškai
išjungiami automobiliui dar nesustojus, atsižvelgiant į tai, ar suaktyvinta funkcija ECO.
1.
Nuspauskite sankabos pedalą arba
spustelėkite greičio pedalą: variklis
užvedamas.
2.
Įjunkite tinkamą pavarą ir važiuokite.
M
Atleiskite stabdžių pedalą: variklis automatiškai užsives ir bus galima toliau
tęsti kelionę.
A
Laikykite nuspaudę stabdžių pedalą ir
nuspauskite akseleratoriaus pedalą –
variklis bus automatiškai užvestas.
A
Važiuojant nuo kalno papildomai pasiekiama tokia parinktis:
Kai variklis išjungiamas automatiškai,
jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega Start/Stop funkcijos ženklas.
•
A
286
M/A
M+
A
Nukelkite koją nuo stabdžio ir leiskite automobiliui pajudėti – variklis
automatiškai užsives, kai automobilis pasieks įprastą ėjimo greitį.
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Funkcijos Start/Stop išjungimas
Tam tikrais atvejais patartina
laikinai išjungti automatinę
funkciją Start/Stop. Tai atliekama paspaudžiant šį mygtuką.
Apie išjungtą funkciją informuoja iš
jungtinio prietaisų skydelio dingę ženklai Start/Stop ir išsijungusi mygtuko
lemputė.
Funkcija Start/Stop lieka išjungta iki kito suaktyvinimo mygtuku arba variklio užvedimo pulteliu.
Pajudėjimo pagelbiklis (HSA)
Koją nuo stabdžio pedalo galima nukelti ir stovint
įkalnėje: tokiu atveju variklis užsives automatiškai
ir funkcija HSA (p. 285) (Hill Start Assist) neleis
automobiliui nuriedėti atgal.
Sistema HSA trumpam palieka slėgį stabdžių sistemoje, kai vairuotojas nukelia koją nuo stabdžių
pedalo ir perkelia ant greičio pedalo, kad nuvažiuotų po to, kai variklis būna automatiškai išjungtas. Laikinoji stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po poros sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
•
•
Start/Stop* (p. 285)
Variklio užvedimas (p. 276)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 289)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 287)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 290)
•
•
„Start/Stop“* – variklis
neišjungiamas
Net jei suaktyvinta funkcija „Start/Stop“, variklis
ne visada išsijungia automatiškai.
Variklis automatiškai neišjungiamas tokiais atvejais:
Sąlygos
M/AA
M+A
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 291)
nuo užvedimo rakteliu ar paskutinio
automatinio sustojimo automobilis
nepasiekė apie 10 km/h (6 myl./val.)
greičio.
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
vairuotojas atsisegė saugos diržą;
M+A
akumuliatoriaus talpa nukrito žemiau
minimalaus leistino lygio;
M+A
variklis neįšilo iki normalios darbinės
temperatūros;
M+A
lauko temperatūra nukrito žemiau
nulinės arba pakilo virš
maždaug 30 °C;
M+A
suaktyvinta priekinio stiklo šildymo
elektra funkcija;
M+A
aplinka salone neatitinka iš anksto
nustatytų verčiųB, apie tai byloja visu
greičiu besisukantis ventiliatorius;
M+A
automobiliu važiuojama atgal;
M+A
}}
* Parinktis / priedas. 287
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
288
Sąlygos
M/AA
Sąlygos
starterio akumuliatoriaus temperatūra
nesiekia nulio arba yra pernelyg
aukšta.
M+A
suaktyvintas prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos spūsties
pagelbiklis;
A
vairuotojas stipriau pajudina vairą;
M+A
A
išmetimo sistemos dalelių filtras užsiteršęs – laikinai išjungta Start/Stop
funkcija vėl įjungiama iš karto po
automatinio valymo ciklo (žr. Dyzelino
suodžių dalelių filtras (DPF) (p. 309)).
M+A
pavarų perjungiklis perstumiamas iš
padėties D į R, SD arba „+/-“.
labai stati įkalnė;
M+A
prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba;
M+A
variklio gaubtas atidarytasC.
M+A
A
B
C
D
pavarų dėžė nėra įkaitusi iki įprastos
darbinės temperatūros.
A
atmosferinis slėgis nesiekia to, kuris
būna 1 500–2 500 metrų virš jūros
lygio aukštyje: esamas oro slėgis kinta
kartu su vyraujančiomis oro sąlygomis.
A
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Automobilis su ECC.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
užsiveda
Automatiškai išjungtas variklis kartais gali užsivesti vairuotojui nenusprendus tęsti kelionę.
Toliau aprašomais atvejais variklis taip pat užsiveda automatiškai, jei vairuotojas nepaspaudžia
sankabos pedalo (mechaninė pavarų dėžė) arba
nukelia koją nuo stabdžių pedalo (automatinė
pavarų dėžė):
Sąlygos
M/AA
Start/Stop* (p. 285)
Jei langai ima rasoti.
M+A
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 286)
Klimatas automobilio salone skiriasi
nuo nustatytųjų reikšmiųB.
M+A
•
•
Variklio užvedimas (p. 276)
M+A
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 288)
Jei laikinai staigiai išaugo energijos
suvartojimas arba akumuliatoriaus
talpa nukrito žemiau apatinio leistino
lygio.
•
Jei spaudinėjamas stabdžio pedalas.
M+A
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 290)
Susijusi informacija
•
•
•
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 289)
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 291)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
Variklio gaubtas
M+A
atidarytasC.
Jei automobilis buvo automatiškai
sustabdytas visiškai nesustojant, jis
pradeda judėti arba šiek tiek padidėja
greitis.
M+A
Vairuotojo diržo sagtis atrakinama
pavarų svirčiai esant padėtyje D arba
N.
A
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Sąlygos
M/AA
Judesiai vairuC.
A
Pavarų perjungiklis perstumiamas iš
padėties D į S padėtįD, R arba „+/-“.
A
Vairuotojo durelės atidaromos pavarų
svirčiai esant padėtyje D: pasigirsta
dzingtelėjimas ir teksto pranešimas
informuoja, kad aktyvi funkcija
Start/Stop.
A
A
B
C
D
•
•
•
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 290)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai
neužvedamas
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 291)
Automatiškai išsijungęs, variklis ne visada užsiveda automatiškai.
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
Start/Stop* (p. 285)
Automatiškai išsijungus varikliui, jis automatiškai
neužvedamas šiais atvejais:
Sąlygos
A
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Automobilis su ECC.
Tik su kai kuriais varikliais.
Sportinis režimas.
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite variklio gaubto, kai variklis būna
automatiškai išsijungęs, nes jis gali savaime
užsivesti. Prieš atidarydami variklio gaubtą,
išjunkite variklį įprasta tvarka, spustelėdami
mygtuką START/STOP ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 286)
Jei be sankabos įjungiama pavara:
pateikiamas pranešimas, raginantis vairuotoją įjungti neutralią pavarą, kad
būtų galima automatiškai užvesti variklį.
M
Vairuotojas neapkraunamas.
M
Vairuotojas neprisisegęs saugos diržo,
pavarų svirtis yra padėtyje P ir atidarytos vairuotojo durelės: variklis turi būti
užvedamas įprastu būdu.
A
A
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 287)
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Susijusi informacija
•
•
Variklio užvedimas (p. 276)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 289)
M/A
•
•
Start/Stop* (p. 285)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 286)
Variklio užvedimas (p. 276)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 288)
}}
* Parinktis / priedas. 289
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 287)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 290)
•
•
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 291)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas,
mechaninė pavarų dėžė
Jei variklis automatiškai neužsiveda ir užgęsta,
atlikite šiuos veiksmus:
1.
Patikrinkite, ar vairuotojo sėdynės saugos diržas tinkamai užsegtas sagtyje.
2.
Vėl nuspauskite sankabos pedalą: variklis
užsives automatiškai.
3.
Tam tikrais atvejais pavarų svirtis turi būti
nustatyta neutralioje padėtyje. Tada jungtiniame prietaisų skydelyje parodomas tekstas
Put gear in neutral.
Susijusi informacija
•
•
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 286)
•
•
Variklio užvedimas (p. 276)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 287)
•
•
290
Start/Stop* (p. 285)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 289)
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai (p. 291)
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
„Start/Stop“* – ženklai ir pranešimai
Funkcija „Start/Stop“ gali rodyti teksto pranešimus jungtiniame prietaisų skydelyje.
Ženklas
Teksto pranešimas
Tam tikrais atvejais funkcija Start/Stop
jungtiniame prietaisų skydelyje gali
parodyti teksto pranešimus (kartu su
šia indikatoriaus lempute). Pasirodžius kai
kuriems iš jų, rekomenduojama atlikti tam tikrus
veiksmus. Lentelėje toliau pateikiami pavyzdžiai.
Pranešimas
Informacija / veiksmas
M/AA
Automat. Start/Stop funkcija
Reikia aptarnauti
Start/Stop neveikia. Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
M+A
Autostart Veikia variklis + garsinis signalas
Suaktyvinama, jei atidarytos vairuotojo durelės, kai variklis automatiškai užgesintas, o pavarų perjungiklis yra D padėtyje.
A
Spausti užved. mygt.
Jei variklis automatiškai neužsiveda, užveskite jį įprastai, mygtuku START/STOP ENGINE.
Užvedimui spausti sankabos
pedalą
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas sankabos pedalas.
M
Užvedimui spausti stabdžių ir
sankabos pedalus
Variklis paruoštas užvesti – laukiama, kol bus nuspaustas stabdžio arba sankabos pedalas.
M
Užvedimui įjungti neutralią
pavarą
Pavara įjungiama nenuspaudus sankabos: nuspauskite sankabos pedalą ir nustatykite neutralią
pavarų svirties padėtį.
M
M+A
}}
* Parinktis / priedas. 291
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
A
Pranešimas
Informacija / veiksmas
Užvedimui pasirinkti P arba N
Start/Stop išaktyvinta: perveskite pavarų svirtį į padėtį N arba P ir užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE.
A
Spausti užved. mygt.
Variklis neužsiveda automatiškai: užveskite variklį įprastai, nuspausdami mygtuką START/STOP
ENGINE, pavarų svirčiai esant padėtyje P arba N.
A
M/AA
M = mechaninė pavarų dėžė, A = automatinė pavarų dėžė.
Jei, atlikus veiksmą, pranešimas nedingsta, reikia
kreiptis į autoservisą. Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
Susijusi informacija
•
•
292
Start/Stop* (p. 285)
„Start/Stop“* – funkcija ir jos valdymas
(p. 286)
•
•
Variklio užvedimas (p. 276)
•
„Start/Stop“* – variklis automatiškai užsiveda
(p. 288)
•
„Start/Stop“* – variklis neišjungiamas
(p. 287)
•
„Start/Stop“* – netyčinis išjungimas, mechaninė pavarų dėžė (p. 290)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
„Start/Stop“* – variklis automatiškai neužvedamas (p. 289)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo režimas ECO*
ECO5
yra naujoviška „Volvo“ funkcija, skirta
automobiliams su automatine pavarų dėže,
galinti sumažinti degalų sąnaudas iki 5 % (atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo stilių). Ši funkcija
suteikia vairuotojui galimybę važiuoti aktyviau galvojant apie aplinką.
PASTABA
Suaktyvinus ECO funkciją, pakeičiami keli klimato kontrolės sistemos nuostatų parametrai
ir sumažinamos kelių elektros vartotojų funkcijos. Tam tikras nuostatas galima atstatyti
rankiniu būdu, tačiau visas funkcijas galima
atkurti tik išaktyvinus ECO funkciją.
Bendroji dalis
Aktyvavus ECO funkciją, keičiami tolesni dalykai:
ECO – eksploatacija
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti ženklas
ECO ir mygtuko ECO- lemputė.
ECO funkcija įjungta arba išjungta
Apie išjungtą ECO funkciją
informuoja iš jungtinio prietaisų
skydelio dingęs ECO ženklas ir
išsijungusi ECO mygtuko lemputė. Funkcija būna išjungta tol,
kol ji vėl suaktyvinama ECO
mygtuku.
Eco Coast – veikimas
•
•
Pavarų dėžės pavarų perjungimo vietos.
Variklio valdymas ir reakcija iš akseleratoriaus
pedalo.
•
„Start/Stop“ funkcija – variklis gali būti
išjungtas ir automobiliui visiškai nesustojus.
•
Eco Coast funkcija suaktyvinta – baigiamas
stabdymas varikliu.
•
Klimato kontrolės sistemos nustatymai – kai
kurie elektros vartotojai yra išaktyvinti arba
veikia nepilnu pajėgumu.
5
Eco Coast pagalbinė funkcija praktiškai reiškia,
kad stabdymas varikliu išjungtas, todėl automobilio kinetinė energija naudojama riedėti ilgesnius
atstumus, išjungus variklį. Kai vairuotojas atleidžia
akceleratoriaus pedalą pavarų dėžė automatiškai
atjungiama nuo variklio kurio greitis sumažinamas
iki laisvųjų apsukų su mažiausiomis sąnaudomis.
Nesiūloma su V40 CROSS COUNTRY su AWD.
ECO įjungimas ir išjungimas
ECO ženklas
ECO funkcija išaktyvinama užgesinus variklį, todėl
ją reikia suaktyvinti kiekvieną kartą užvedus variklį.
Tam tikriems varikliams yra išimčių. Vis dėlto tai
lengva patikrinti, nes, kai funkcija suaktyvinta,
Ši funkcija skirta naudoti tikintis mažinti greitį,
pvz., pervažiuojant į mažesnio greičio apribojimo
zoną.
„Eco Coast“ leidžia aktyviai vairuoti numatant
būsimus veiksmus: vairuotojas gali taikyti taip
vadinamą metodą "Pulse & Glide" ir maksimaliai
apriboti stabdymą.
}}
* Parinktis / priedas. 293
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
„Eco Coast“ ir laikinai išaktyvintos ECO funkcijos
derinys kartu papildomai padeda mažinti degalų
sąnaudas. Pagal:
•
Aktyvi Eco Coast: Ilgas važiavimas užgesinus
variklį juo nestabdant = mažos sąnaudos
ir
•
Išaktyvinta ECO funkcija: trumpas važiavimas
išjungus variklį juo stabdant = minimalios
degalų sąnaudos.
PASTABA
Tačiau norint pasiekti, kad degalai būtų naudojami optimaliai mažai, paprastai reikia vengti
naudoti Eco Coast kartu su trumpais atstumais, išjungus variklį.
Eco Coast įjungimas
Ši funkcija suaktyvinama visiškai atleidus akceleratoriaus pedalą ir įvykdžius šias sąlygas:
•
•
•
•
stačiose nuokalnėse, kad būtų galima stabdyti varikliu.
•
prieš pradedant neišvengiamą lenkimo
manevrą, kad būtų galima jį atlikti saugiausiai.
•
•
Spauskite ECO mygtuką.
•
•
Pakeiskite pavarą su vairo mentelėmis.
Pastumkite pavarų perjungimo svirtį į „S+/-“
padėtį.
Nuspauskite akseleratorių arba stabdžių
pedalą.
Eco Coast – apribojimai
Funkcija negalima, jei:
•
nuolatinio greičio palaikymo sistema suaktyvinta
kelio nuolydis didesnis kaip maždaug 6%
Pavarų perjungiklis D padėtyje
•
Greitis maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) ribose
variklis ir (arba) pavarų dėžė nėra pasiekę
įprastos darbinės temperatūros
•
pavarų perjungiklis pastumtas iš D į „S+/-“
padėtį
•
greitis nepatenka į maždaug 65–140 km/h
(40–87 myl./val.) intervalą.
Mygtukas ECO suaktyvintas
Kelio nuolydis ne didesnis kaip maždaug 6%.
Kai kuriose situacijose gali būti pageidautina
išjungti Eco Coast funkciją. Štai tokių situacijų
pavyzdžiai:
Daugiau informacijos ir nuostatų
Išaktyvinti Eco Coast ir grįžti prie stabdymo varikliu galima taip:
•
•
Išjungti Eco Coast
294
•
pavaros keičiamos rankiniu būdu, naudojant
vairo menteles*
Automobilio meniu sistemoje MY CAR yra
tolesnė informacija, susijusi su ECO koncepcija –
žr. skyrių MANO AUTOMOBILIS (p. 114).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 128)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Visų ratų pavara6 (AWD)*
Visų ratų pavara (AWD – All Wheel Drive) reiškia, kad automobilį varo visi keturi ratai. Ši sistema yra visada įjungta.
Susijusi informacija
•
Hill Descent Control (HDC) (p. 295)
Hill Descent Control (HDC)8
HDC funkciją galima palyginti su automatiniu
stabdymu varikliu. Jei atleisite akceleratoriaus
pedalą važiuodami nuo kalno, variklis stengsis
sumažinti laisvosios eigos apsukas ir taip stabdys automobilį. Vis dėlto, kuo statesnis nuolydis
ir kuo daugiau pakrautas automobilis, tuo greičiau mažėja automobilio greitis neatsižvelgiant į
stabdymą varikliu: HDC tai kompensuoja automatinio stabdymo funkcija.
Bendroji informacija apie HDC
AWD principas7.
Maitinimas automatiškai paskirstomas tarp priekinių ir užpakalinių ratų. Elektroninė sankabos sistema nukreipia maitinimą į ratus, kurie geriausiai
sukimba su kelio danga. Tai užtikrina geriausią
sukibimą ir neleidžia ratams prasisukti. Esant
įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis
ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius
ratus.
Funkcija padeda padidinti/ sumažinti greitį stačiose nuokalnėse, nespaudžiant stabdžių pedalo.
Akceleratoriaus pedalo jautrumas sumažėja ir
tampa tikslesnis, kai pilnas pedalo nuspaudimas
sureguliuojamas variklio greičio keitimui apribotame intervale. Stabdžių sistema pati įjungia stabdžius ir palaiko nedidelį bei tolygų greitį, todėl vairuotojas gali visą dėmesį skirti vairavimui.
HDC funkcija ypač patogi važiuojant stačiomis
nuokalnėmis, kai kelias nelygus ir slidus. Pvz.,
nuleidžiant į vandenį laivą nuo priekabos.
Visų keturių ratų pavara didina vairavimo saugumą važiuojant per lietų, sniegą ar apledėjusiu
keliu.
6
7
8
V40 CROSS COUNTRY
Iliustracija yra scheminė: detalės gali priklausyti nuo konkrečios rinkos ir modelio.
HDC sistema galima tik V40 CROSS COUNTRY AWD modelyje.
}}
* Parinktis / priedas. 295
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
HDC gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Jei pavarų dėžė automatinė, rankinio perjungimo
režimu (+S-) reikia įjungti 1 pavarą arba pasirinkti
R. Apie tai informuoja skaičius 1 arba R jungtiniame prietaisų skydelyje: žr. Automatinė pavarų
dėžė – „Geartronic“* (p. 280).
PASTABA
•
Funkciją galima išjungti bet kuriuo metu. Jei funkciją išjungsite stačioje nuokalnėje, stabdymo
efektas staigiai nedings – jis sumažės palaipsniui.
PASTABA
Negalima įjungti HDC pavarų perjungiklyje,
kai jis yra padėtyje D.
Veikimas
jei įjungiama kita nei 1 arba R automatinės
pavarų dėžės rankinio perjungimo režimo
pavara.
Įjungus HDC gali atsirasti gaištis tarp greičio
pedalo aktyvavimo ir variklio reakcijos.
Valdymas
HDC neleis automobiliui riedėti greičiau negu
10 km/h (6 myl./val.) pirmyn (stabdant varikliu) ir
7 km/h (4 myl./val.) atbuline eiga. Tačiau,
paspaudę akceleratoriaus pedalą, galite pasirinkti
bet kokį greitį. Atleidus greičio pedalą, automobilis staigiai sulėtėja (atitinkamai iki 10 arba
7 km/h) (6 arba 4 myl./val.), neatsižvelgiant į
šlaito statumą ir nespaudžiant stabdžių pedalo.
HDC įjungta / išjungta.
HDC suaktyvinama arba išaktyvinama vienu iš
centrinio valdymo pulto jungiklių. Kai funkcija
suaktyvinta, šviečia jos mygtuke esanti lemputė.
Kai HDC veikia normaliai, jungtinio prietaisų skydelio ženklas įsijungia kartu su
tekstiniu pranešimu Nusil. nuo kalno kontrolė
ĮJ..
Jei pavarų dėžė mechaninė, funkcija veikia tik su
pirmąja ir atbulinės eigos pavara.
296
Susijusi informacija
•
•
•
Visų ratų pavara (AWD)* (p. 295)
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 280)
Mechaninė pavarų dėžė (p. 279)
Jei funkcija veikia, stabdžių signalo žibintai įsijungia savaime. Vairuotojas bet kuriuo metu gali
paspausti stabdžių pedalą ir sulėtinti greitį arba
sustabdyti automobilį.
HDC išjungta:
•
centriniame valdymo pulte esančiu įjungimo /
išjungimo mygtuku;
•
jei įjungiama kita nei 1 arba R mechaninės
pavarų dėžės pavara;
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdymas koja
Stabdymas šlapiuose keliuose
Techninė priežiūra
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio automobiliui greičiui sumažinti.
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja, stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po
to naudojami stabdžiai. Taip gali nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančių automobilių.
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės. Kai
stabdžių kontūras apgadintas, normaliam stabdymo poveikiui pasiekti reikia stabdžių pedalą
spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių valdymas veikia tik veikiant varikliui.
Jei stabdžiai išminami išjungus variklį, pedalas
bus nejudrus ir, norint jį išminti, reikės daugiau
jėgos.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje pagalba
(HSA)* (p. 285)* funkcija, pedalas lėčiau nei
įprastai grįžta į normalią padėtį, jei automobilis
pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius
krovinius, patartina stabdžių sistemą tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra
veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna
įjungta ta pati pavara, kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių krovinių vežimą ant automobilio, Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 401).
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada įkaista
stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir apsaugomi
nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą
eismo situaciją.
Nauji ir pakeisti stabdžių diskai ir stabdžių kaladėlės užtikrina optimalų stabdžių darbą tik nuvažiavus kelis šimtus kilometrus. Kompensuokite
sumažėjusį stabdžių našumą smarkiau nuspausdami stabdžių pedalą. „Volvo“ rekomenduoja
montuoti tik „Volvo“ automobiliui sertifikuotas
stabdžių kaladėles.
SVARBU
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti
druskos sluoksnis. Tai gali prailginti stabdymo
atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Taip pat atlikite šiuos veiksmus:
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stabdant
nekeliamas pavojus kitiems eismo dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą kelionei
pasibaigus ir prieš prasidedant naujai kelionei.
}}
* Parinktis / priedas. 297
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Nepertraukiamas - Patikrinkite
stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis per
mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir
patikrinkite, kodėl mažėja stabdžių
skysčio kiekis.
Nepertraukiamas švietimas 2 sek.
užvedus variklį – automatinė funkcijų patikra.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu metu,
tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra
gedimas.
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 299)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 299)
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 299)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 298)
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Anti-lock
Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Funkcija leidžia išlaikyti automobilio kontrolę ir
tampa lengviau, pvz., apvažiuoti pavojingą objektą.
Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali
būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą automatinį ABS sistemos bandymą galima atlikti važiuojant nedideliu
greičiu. Bandymas juntamas stabdžių pedalo pulsavimu.
Susijusi informacija
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro
lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių
sistemą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
•
•
•
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
•
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo
priežastį.
298
Susijusi informacija
Stabdymas koja (p. 297)
Stovėjimo stabdžiai (p. 299)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 299)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 299)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad įspėtų
už automobilio esančias transporto priemones
apie staigų stabdymą. Ši funkcija reiškia, kad
stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine
šviesa, kaip būna stabdant įprastu būdu.
Avarinis stabdžių signalas įsijungia važiuojant
didesniu nei 50 km/h (31 myl./val.) greičiu bei
suveikus ABS sistemai ir (arba) staigiai stabdant.
Automobilio greičiui kritus žemiau 10 km/h
(6 myl./val.), stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir
vėl ima veikti nepertraukiamai. Tuo pat metu įjungiamas avarinis signalas(p. 100), kuris veikia, kol
automobilis pagreitėja iki bent 20 km/h
(12 myl./val.) arba kol signalas išjungiamas atitinkamu mygtuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 297)
Stovėjimo stabdžiai (p. 299)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 299)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 298)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo jėgą ir
taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus
padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą galima
didinti, kol įsijungs ABS sistema. EBA funkcija
pertraukiama, kai sumažėja stabdžio pedalo spaudimo jėga.
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote nuokalnėje - nepakanka palikti
automobilį įjungtą arba padėtyje P, jei jis turi
automatinę pavarų dėžę, kad jis stovėtų.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia šiek
tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite)
stabdžių pedalą tiek, kiek reikia. Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 297)
Stovėjimo stabdžiai (p. 299)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 299)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 298)
Jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis ženklas.
Stovėjimo stabdžio įjungimas
1.
Tvirtai koja nuspauskite stabdžių pedalą.
}}
299
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
2.
Stipriai patraukti svirtį.
>
Jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis ženklas įsijungia. Įspėjamasis ženklas įsijungia neatsižvelgiant į tai, ar stovėjimo stabdys įjungiamas švelniai, ar smarkiai.
3.
Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite, ar
automobilis nerieda.
4.
Jei automobilis juda, stovėjimo stabdžio svirtį
reikia patraukti dar šiek tiek stipriau.
Pastačius automobilį, būtina visuomet įjungti pirmąją pavarą (mechaninė pavarų dėžė) arba pervesti pavarų svirtį į P padėtį (automatinė pavarų
dėžė).
sinis signalas, o jungtiniame prietaisų skydelyje
parodomas pranešimas, įspėjantis vairuotoją.
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 297)
Perbridimas
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 30 cm, ne didesniu nei ėjimo greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia būti itin
atsargiems.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite. Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių pedalą ir
patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija.
Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje,
kai šis semia jo slenksčius, nes gali sugesti
elektros įranga.
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
Stovėjimo stabdžio išjungimas
1.
Tvirtai koja nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Lengvai pakelkite svirtį aukštyn, nuspauskite
mygtuką, nuleiskite svirtį ir atleiskite mygtuką.
> Jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis
ženklas užgęsta.
Vairuotojui pamiršus atleisti stovėjimo stabdį ir
automobilio greičiui viršijus 10 km/h (6 myl./val.),
įsijungia įspėjamosios lemputės ir pasigirsta gar-
300
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 30 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina alyvos
tepimo savybę ir trumpina sistemų eksploatavimo laiką.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio, diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo, kurį
sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla
variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus,
ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su priekaba Važiavimas su priekaba (p. 311).
•
•
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite jo
vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į
autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Variklio gedimo
rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų skydelio
informaciniame ekrane įsijungia įspėjamasis
ženklas ir pasirodo teksto pranešimas
Aukšta variklio temperatūra Saugiai
sustoti. Saugiai sustabdykite automobilį ir
leiskite varikliui paveikti laisvomis apsukomis
kelias minutes, kad atvėstų variklis.
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį arba
Variklio aušin. skys. lygis žemas Saugiai
sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir
išjungti variklį.
•
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama integruota apsaugos funkcija, kuri įjungia jungtinio prietaisų skydelio įspėjamąjį ženklą bei
pateikia teksto pranešimą: Įkaitusi pavarų
dėžė Sumažinti greitį arba Įkaitusi
pavarų dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol
atauš. Vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-
Pagalba kelyje (p. 320)
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
•
Vilkimas (p. 319)
dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias
minutes padirbti laisvomis apsukomis, kad
atvėstų pavarų dėžė.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba – mechaninė pavarų
dėžė (p. 312)
•
Važiavimas su priekaba – automatinė pavarų
dėžė (p. 313)
301
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas su atidaryta bagažine
Perkrova – starterio akumuliatorius
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį pro
ją gali būti įtraukta nuodingų dūmų.
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna akumuliatorių. Jei variklis
išjungtas, venkite naudoti II degimo padėtį. Vietoj
to naudokite režimą I, kuris eikvoja mažiau galios,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82).
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio dūmai.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 155)
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug
elektros energijos sunaudojančių funkcijų. Tokių
funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus akumuliatoriaus įtampai, informaciniame
ekrane pateikiamas tekstas Žemas akumul.
įkrovos lygis Energ. taup. rež.. Tokiu atveju
energijos taupymo sistema atjungia tam tikras
funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
302
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti bent 15
minučių. Akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui veikiant laisvomis apsukomis.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 368)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
•
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras patikras,
siekiant užtikrinti, kad automobiliu būtų galima
saugiai važiuoti.
Būtina patikrinti akumuliatoriaus būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai temperatūrai, akumuliatoriaus sunkiau veikia ir sumažėjo jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 367), kad plovimo skysčio bakelyje nesusidarytų ledo.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar jo
degalų sąnaudos (p. 410) ne didesnės nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį
ženklą (p. 333).
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 351)
Atsarginis ratas* (p. 329)
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 355)
Būtina atminti:
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 404) turi būti
50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo
šalčio erozijos iki maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs. Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas rasite Variklio alyva
– nepalankios vairavimo sąlygos (p. 401).
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
* Parinktis / priedas. 303
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalų bako atlankas –
atidarymas / uždarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 305)
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Jei degalų bako atlanko nepavyksta atidaryti iš
lauko, tai galima padaryti rankiniu būdu.
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Atidarykite / nuimkite šoninį bagažinės
vidaus dangtį (toje pačioje pusėje, kaip ir
degalų bako atlankas).
Atidarykite degalų pildymo angos apsauginį
skydą, švelniai spustelėdami dangčio galinę
dalį.
Atsargiai ir tiesiai patraukite liniją atgal.
Dabar atlanką galima atidaryti iš lauko.
Ištraukite skydą.
SVARBU
Įpylę degalų vėl uždarykite skydą.
Degalų bako atlanko užrakinimo / atrakinimo
aprašymą rasite Užrakinimas / atrakinimas –
degalų bako atlankas (p. 181). Degalų bako
atlankas užrakinamas arba atrakinamas yra susietas su berakte valdymo sistema ir centriniu
užraktu.
304
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – degalų bako
atlankas (p. 181)
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 305)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pilno kuro bako pripylimas
3.
Degalų bakas aprūpintas degalų pildytuvu be
dangtelio. Užpildoma taip:
4.
Įkiškite degalų pistoletą į degalų pildytuvo
angą. Pasirūpinkite, kad degalų pistoletas į
pildytuvo vamzdį būtų įstatytas tinkamai.
Įpylimo kaklelyje yra du atlankai. Antgalį reikia
prastumti pro abu atlankus: tik tada galima
pilti degalus.
Neperpildykite bako: stabdykite tiekimą, kai
degalų pistoleto srautas sustabdomas pirmąjį
kartą.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
1.
Atidarykite degalų bako atlanką.
2.
Pasirinkite degalus, aprobuotus naudoti automobilyje pagal identifikatorių9 degalų bako
atlanko vidinėje dalyje.
Žr. aprobuotų degalų informaciją atitinkamame skirsnyje apie benziną (p. 306) ir
dyzeliną (p. 307).
9
PASTABA
Būkite atsargūs, kad neišlietumėte: baigę pilti
degalus, palaukite apie 5–8 sekundes prieš
atsargiai ištraukdami antgalį.
Degalai – tvarkymas
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio
galią bei padidinti kuro sąnaudas.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti degalų garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Degalai (benzinas ir dyzelinas) yra itin nuodingi, jų prarijus
galima sukelti negrįžtamų pažeidimų arba
netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Susijusi informacija
•
•
Degalų pylimas iš degalų kanistro (p. 309)
Degalų bako atlankas – atidarymas / uždarymas (p. 304)
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
Identifikatorius (pagal CEN standartą prEN16942) įrengtas degalų bako atlanko vidinėje dalyje ir greitai (dviejų metų laikotarpyje) bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos degalinėse.
}}
305
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
SVARBU
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei kuro kokybė – tai veiksniai,
turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
Taupus važiavimas (p. 310)
Degalai – benzinas
•
Leidžiama naudoti degalus, kurių sudėtyje
yra iki 10 proc. tūrio etanolio.
Pilkite benziną tik gerai žinomose degalinėse.
Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe.
Benzinas turi atitikti EN 228 normą.
•
Kaip tinkamas naudoti patvirtintas benzinas EN 228 E10 (iki 10 proc. tūrio etanolio).
Benzino identifikatorius
•
Negalima naudoti etanolio mišinio,
kuriame yra daugiau nei E10 (maks.
10 proc. tūrio) etanolio, pvz., negalima
naudoti E85.
Identifikatorius10 įrengtas degalų bako atlanko
vidinėje dalyje ir greitai (dviejų metų laikotarpyje)
bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių
visose Europos degalinėse.
Tai yra identifikatoriai, taikomi dabartiniams standartiniams degalams Europoje. Benziną su toliau
nurodytais identifikatoriais galima naudoti automobiliuose su benzininiais varikliais:
E5 – tai benzinas, kurio sudėtyje yra maks. 2,7 % deguonies
ir maks. 5 tūrio proc. etanolio.
E10 – tai benzinas, kurio sudėtyje yra maks. 3,7 % deguonies
ir maks. 10 tūrio proc. etanolio.
10
306
Pagal CEN standartą „prEN16942“.
SVARBU
Benzinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su benzininiu varikliu.
Oktaninis skaičius
•
95 RON oktaninio skaičiaus benzinas gali
būti naudojamas įprastinėmis sąlygomis.
•
98 RON oktaninio skaičiaus benzinas rekomenduojamas siekiant maksimalaus variklio
našumo ir minimalių degalų sąnaudų.
Jei automobilis eksploatuojamas aukštesnėje nei
+38 °C temperatūroje, patariama naudoti kuo
aukštesnio oktaninio skaičiaus kurą, kad variklis
dirbtų kuo veiksmingiau ir taupiau.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
SVARBU
•
Naudokite tik bešvinį benziną, kad nepažeistumėte katalizatoriaus.
•
Negalima naudoti degalų su metalo priedais.
•
Nenaudokite jokių kitų priedų, kurių
„Volvo“ nerekomenduoja.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su dyzeliniu varikliu.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Dyzelinas turi atitikti standartą EN 590
arba SS 155435. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs
degalų teršalams, pvz., itin dideliam sieros ir
metalų kiekiui.
Taupus važiavimas (p. 310)
Identifikatorius
Degalai – tvarkymas (p. 305)
Identifikatorius11 įrengtas degalų bako atlanko
vidinėje dalyje ir greitai (dviejų metų laikotarpyje)
bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių
visose Europos degalinėse.
Pilno kuro bako pripylimas (p. 305)
Šis identifikatorius taikomas dabartiniams standartiniams degalams Europoje. Dyzeliną su toliau
nurodytais identifikatoriais galima naudoti automobiliuose su dyzeliniais varikliais:
Parduodamų degalų savybės turi būti pritaikytos
sezonui ir klimato juostai, tačiau ekstremaliu oru
senuose degaluose arba pervažiavus iš vienos klimato juostos į kitą gali iškirsti parafino nuosėdų.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas, sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami
kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį esanti sritis
yra švari. Venkite kuro išsiliejimo ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite vandeniu su plovimo
priemone.
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausiai 7 % tūrio FAME12 (B7).
B7 – tai dyzelinas, kuriame yra
maks. 7 tūrio proc. riebiųjų
rūgščių metilo esterio (FAME).
Kai lake šalta (iki 0 °C), dyzeline gali susidaryti
parafino nuosėdų ir gali kilti uždegimo problemų.
11
12
CEN standartas „prEN16942“.
Riebiosios rūgšties metilo esteris
}}
307
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
SVARBU
PASTABA
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME13 ir augalinis aliejus.
Tuščias kuro bakas
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą.
Užvedę variklį po to, kai pripylėte degalų baką
dyzelino, atlikite šiuos veiksmus:
308
•
Specialūs priedai
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų,
spartina dėvėjimąsi ir didina žalos varikliui
riziką. Visa tai pagal „Volvo“ garantiją nekompensuojama.
1.
Įstatykite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę padėtį, žr.
skirsnį „Raktelio padėtys“ (p. 81).
2.
Paspauskite START mygtuką nespausdami
stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
3.
Palaukite maždaug vieną minutę.
4.
Norėdami užvesti variklį: Paspauskite stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to vėl
spauskite START mygtuką.
13
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
Pastatykite automobilį ant kaip įmanoma
plokštesnio ir lygesnio pagrindo, nes jei
automobilis bus pakrypęs, kyla oro kišenių
susidarymo kuro linijoje rizika.
Degalų filtro priežiūros intervalai
Siekiant optimalaus našumo, svarbu laikytis
degalų filtro keitimo priežiūros intervalų ir naudoti
originalias dalis, sukurtas specialiai šiam tikslui.
Susijusi informacija
•
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 309)
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 305)
Leidžiama naudoti dyzeliną, kurio sudėtyje yra iki 7 % tūrio FAME (B7).
Taupus važiavimas (p. 310)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai. Kanalų
sienelės yra padengtos plonu platinos, rodžio ir
paladžio sluoksniu. Šie metalai atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina, tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos dalis,
kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir kuro
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite Degalų
sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 410).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį.
Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai,
kuri nuolat kontroliuoja kuro purkštukus. Tokiu
būdu į variklį tiekiamo kuro ir oro santykis yra
nuolat reguliuojamas. Taip sukuriamos optimalios
sąlygos kuro degimui ir, kartu veikiant trikrypčiam
katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų (angliavandenilių, anglies monoksido
ir azoto oksidų) išmetimas į aplinką.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 310)
Degalai – benzinas (p. 306)
Degalai – dyzelinas (p. 307)
Degalų pylimas iš degalų kanistro
Pilant degalus (p. 305) iš degalų kanistro, reikia
naudoti piltuvą, įrengtą po grindų dangčiu (bagažinėje).
SVARBU
Atskirų šalių įstatymais nustatyti reikalavimai
dėl degalų atsargų kanistrų laikymo automobiliuose yra nevienodi. Patikrinkite, kokie
reglamentai galioje Jūsų šalyje.
Pasirūpinkite, kad degalų piltuvas į pildytuvo
vamzdį būtų įstatytas tinkamai. Įpylimo kaklelyje
yra du atlankai. Piltuvą reikia prastumti pro abu
atlankus: tik tada galima pilti degalus.
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – degalų bako
atlankas (p. 181)
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas (p. 304)
Dyzelino suodžių dalelių filtras
(DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį išmetamųjų dujų valymą.
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos
išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas vadinamasis
„regeneravimo” ciklas, kai surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad
variklis pasiektų įprastinę darbinę temperatūrą.
Filtro regeneracija vyksta automatiškai ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant nedideliu
vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek padidėti kuro sąnaudos.
Regeneravimas esant šaltas orui
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis neįkaista iki
įprastinės darbinės temperatūros. Tai reiškia, kad
dyzelino suodžių dalelių filtras neregeneruojamas
ir neištuštinamas.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis, jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti geltonas
įspėjamasis trikampis ir informaciniame ekrane
pasirodo pranešimas Suodžių filtras
prisipildęs Žr. vadovą.
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą,
važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbi}}
309
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
nės temperatūros, pageidautina pagrindiniu keliu
ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti
dar 20 minučių.
PASTABA
Regeneracijos metu:
•
•
•
gali pasijusti nežymus variklio galios
sumažėjimas;
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos;
galite užuosti degėsių kvapą.
Taupus važiavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
•
Naudokite ECO Guide* (p. 70), kuriame
nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis.
•
Siekdami sumažinti degalų sąnaudas, aktyvinkite Važiavimo režimą ECO14.
•
Pasinaudokite Eco Coast15 laisvojo riedėjimo
funkcija – ilgiau nebestabdoma varikliu ir
automobilio kinetinė energija gali būti naudojama laisvai toliau nuriedėti
•
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara (priklausomai nuo esamų eismo ir kelio sąlygų).
Kuo mažesnės variklio apsukos, tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokitės pavarų perjungimo indikatoriumi (p. 280)16.
•
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir objektų.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis tekstas išsijungia automatiškai.
Šalto oro sąlygomis įjunkite variklio šildytuvą*, kad
variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti
variklio užvedimą, o filtras neveiks. Gali tekti
pakeisti filtrą.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis šilti
iki darbinės temperatūros: kaip įmanoma
Susijusi informacija
•
•
14
15
16
310
Degalai – dyzelinas (p. 307)
Taupus važiavimas (p. 310)
greičiau duokite jam nedidelę apkrovą, nes
šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO slėgį
padangose (žr. Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 415)).
•
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos
tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės kuro sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Kroviniai ant stogo ir stogo bagažinė didina
oro pasipriešinimą, todėl didėja degalų
sąnaudos. Jei nenaudojate bagažinės komponentų, nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Papildomos informacijos rasite Aplinkos filosofija
(p. 23) ir Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 410).
Taikoma automatinei pavarų dėžei.
Žr. „Važiavimo režimas ECO“.
Taikoma mechaninei pavarų dėžei.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Važiavimas su priekaba
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie daug
svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir
apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1 000 km.
•
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą. Papildomos informacijos rasite
Masės (p. 396).
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į vienu laipsniu
žemesnę ir sulėtinkite greitį.
•
Saugumo sumetimais negalima viršyti maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir
svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo” gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą
reikalingą įrangą važiuoti su priekaba.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas
turi būti patvirtintas.
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise, ar
jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų
nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį padangose rasite
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 415).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų jungtį,
tuomet reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo”
patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad
kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kurio nors iš priekabos posūkio
žibintų lemputė, posūkio signalo indikatorius
jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi sparčiau
nei įprasta ir informaciniame ekrane pateikiamas
tekstas Priekabos posūkių signalo
sutrikimas.
}}
311
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių žibintų
lemputė, rodomas Priekabos stabdžių šviesų
sutrikimas pranešimas.
Lygio kontrolė*
Galiniai amortizatoriai išlaiko pastovų aukštį
nepaisant automobilio krovinio svorio (iki didžiausio leidžiamo). Automobiliui stovint, jo galas šiek
tiek nusileidžia – tai normalu.
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos svorį
rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 397).
Vilkimo įtaiso rėmas (p. 313)
Važiavimas su priekaba –
mechaninė pavarų dėžė
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 355)
Važiuojant su priekaba (p. 311) kalnuota vietove
arba esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
Susijusi informacija
•
•
•
Neleiskite varikliui veikti didesnėmis apsukomis nei 4 500 aps./min. (dyzeliniams varikliams: 3 500 aps./min.), nes antraip gali pernelyg įkaisti alyva.
Susijusi informacija
•
Mechaninė pavarų dėžė (p. 279)
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Kabliai gali būti
sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
312
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas su priekaba –
automatinė pavarų dėžė
Važiavimo įkalnėn pradžia
Vilkimo įtaiso rėmas
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
2.
Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į važiavimo padėtį D.
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz., priekabą.
•
3.
Atleiskite stovėjimo stabdį.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai nuo
apkrovos ir variklio apsukų parenka optimalią
pavarą.
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas, o informaciniame ekrane pateikiamas teksto pranešimas. Vykdykite pateiktą rekomendaciją.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį, būtina
kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos įrengimo
instrukcijų, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 315).
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Automatinė pavarų dėžė – „Geartronic“*
(p. 280)
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu
kabliu:
•
•
Stačios įkalnės
•
Nelaikykite automatinės transmisijos aukštesnės pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“:
visada rekomenduojama važiuoti aukštesne
pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P padėtį.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
•
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo padėtį P,
jei statote automobilį su automatine pavarų
dėžė, turintį priekabą. Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba
nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus
kaladėlėmis.
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Svarbu patikrinti
•
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
ĮSPĖJIMAS
Judančios nuimamo kablio dalis neturi būti
tepamos. Kitaip rizikuojate sumažinti saugą.
}}
* Parinktis / priedas. 313
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Nuimamas vilkimo kablys* –
laikymas
Nuimamas vilkimo kablys* –
specifikacijos
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo
kablio.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba (p. 311)
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
(p. 314)
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
(p. 314)
G021485
•
•
Nenaudojamą atjungiamąjį vilkimo kablį reikia laikyti putplasčio bloke17, po bagažinės skyriaus grindimis.
SVARBU
Panaudoję nuimamą kablį, būtinai jį nuimkite
ir padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Susijusi informacija
17
314
•
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
(p. 314)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 315)
•
Važiavimas su priekaba (p. 311)
Iliustracija yra scheminė: putplasčio bloko išvaizda gali būti kitokia, tai priklauso nuo automobilio įrangos.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 315)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
(p. 314)
•
Važiavimas su priekaba (p. 311)
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Prijungimas
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
887
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
.
uždangą tiesiai atgal
G021487
A
B
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
}}
* Parinktis / priedas. 315
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
G021494
G021490
G021488
||
Įsitikinkite, ar jungiamasis rutulys tvirtai įmontuotas, trukteldami jį aukštyn, atgal ir stumteldami žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Įstatykite ir įspauskite kablį su jungiamuoju
rutuliu, kol pasigirs spragtelėjimas.
G000000
G021489
Jei kablys nesumontuotas tinkamai, jį reikia
atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau pateiktas
instrukcijas.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
SVARBU
Sutepkite tik kablio rutulį: likusi kablio dalis
turi likti švari ir sausa.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
316
G021495
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite jį
prieš laikrodžio rodyklę
, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Nuimamo kablio nuėmimas
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai
užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – laikymas
(p. 314)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – specifikacijos
(p. 314)
•
Važiavimas su priekaba (p. 311)
Sukite fiksavimo rankenėlę iki galo, kol ji
sustos. Laikydami ją tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo rutulį.
ĮSPĖJIMAS
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, atrakindami spyną.
Jei nuimamas kablys laikomas automobilyje, jį
reikia gerai pritvirtinti (žr. Nuimamas vilkimo
kablys* – laikymas (p. 314)).
* Parinktis / priedas. 317
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos stabilizavimo sistema TSA18
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į
šonus.
TSA – ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 190)ESC19.
Veikimas
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir
priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Kad susidarytų svyravimai į šonus, turi būti juos
sukeliantys veiksniai, pvz.:
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina
svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir sumažėja variklio
galia. Pamažu sustabdžius svyravimą į šonus ir vėl
stabilizavus automobilio bei priekabos junginį,
TSA sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti automobilį. Papildomos informacijos rasite Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - bendroji dalis (p. 190).
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir stiprus šoninis vėjas.
Kita informacija
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir priekabos junginys. Priekaba vingiuoti paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau svyravimai
galimi ir esant mažesniam greičiui, jei priekaba
perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, t. y.
yra per toli gale.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir
18
19
318
kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
Sistema TSA gali įsijungti esant didesniam greičiui.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija
TSA išjungiama (žr. Elektroninė stabilumo
kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)).
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą
į šonus, atlieka staigius judesius vairu, TSA gali
neįsijungti, nes tokioje situacijoje TSA sistema
negali nustatyti, ar svyravimą sukėlė priekaba, ar
vairuotojas.
Veikiant sistemai TSA, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC19.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 190)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimas
ĮSPĖJIMAS
Vilkimo metu vieną transporto priemonę vilkimo
lynu velka kita.
•
Prieš pradėdami vilkti sužinokite, koks yra didžiausias leistinas greitis.
1.
Aktyvinkite automobilio avarinį signalą.
2.
Prijunkite vilkimo virvę prie vilkimo kilpos.
3.
Atrakinkite vairo užraktą (p. 277), įkišdami
nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį,
nuspausdami ir ilgai palaikydami mygtuką
START/STOP ENGINE: suaktyvinama raktelio padėtis II (p. 82).
4.
Velkant automobilį nuotolinio valdymo raktelis
turi likti degimo jungiklyje.
5.
Velkančiajai transporto priemonei sumažinus
greitį, stenkitės palaikyti vilkimo lyną įtemptą:
švelniai nuspauskite stabdžių pedalą. Taip
išvengsite nereikalingo trūkčiojimo.
6.
Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį.
Prieš velkant būtina patikrinti, ar atrakintas vairo užraktas.
•
Nuotolinio valdymo pultelis turi būti padėtyje II, nes padėtyje I visos oro pagalvės
būna išjungtos.
•
Velkant automobilį, negalima išimti nuotolinio valdymo pultelio iš užvedimo jungiklio.
ĮSPĖJIMAS
Išjungus variklį, neveikia stabdžių ir vairo stiprintuvai: tokiu atveju stabdžių pedalą reikia
spausti maždaug 5 kartus stipriau nei įprasta,
o vairas būna gerokai „sunkesnis“ nei važiuojant normaliai.
Mechaninė pavarų dėžė
Prieš velkant:
–
Automatinė pavarų dėžė Geartronic
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima vilkti tik
ratams sukantis pirmyn.
•
Nevilkite automobilių su automatine
pavarų dėže didesniu nei 80 km/h
(50 myl./val.) greičiu arba toliau nei
80 km.
Prieš velkant:
–
Perjunkite pavarų svirtį į N padėtį ir atleiskite
stovėjimo stabdį.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį.
Naudokite kitą akumuliatorių, jei jūsų automobilio
akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, žr.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 277).
Pastumkite pavarų svirtį į neutralią padėtį ir
atleiskite stovėjimo stabdį.
SVARBU
Mėginant užvesti variklį automobilio vilkimu,
gali būti apgadintas katalizatorius.
Susijusi informacija
•
•
Avarinių šviesų signalas (p. 100)
Vilkimo ąsa (p. 320)
319
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimo ąsa
2.
Transporto priemonei vilkti naudokite vilkimo ąsą.
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po dangteliu dešiniajame buferio šone, priekyje arba
gale.
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti tokiu būdu:
•
Vilkimo ąsos prijungimas
•
3.
Atidarykite galinio bamperio įdubą, į ją
įkišdami monetą ar panašų daiktą ir atsargiai pasukdami išorėn. Paskui dangtelį
visai išsukite ir išimkite.
Priekinio bamperio įduba turi žymą (išilgai
vieno šono arba kampe): Paspauskite
žymą pirštu ir tuo pačiu metu atlenkite
priešingą šoną ar kampą: dangtis pasisuka apie savo ašį ir tada jį galima išimti.
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo. Įsukite
vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų veržliarakčiu*.
SVARBU
1.
Vilkimo ąsa skirta vilkti tik keliais - ne ištraukti
įstrigusį automobilį arba iš griovio. Prireikus
tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Išimkite vilkimo ąsą, laikomą putplasčio bloke,
po bagažinės skyriaus grindimis.
Išėmimas
1.
Panaudoję atsukite ir nuimkite vilkimo ąsą.
Įdėkite vilkimo ąsą atgal į jos vietą putplasčio
bloke.
2.
Dangtelį įstatykite atgal ant buferio.
Pagalba kelyje
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir
prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio
rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali
būti apgadintas. Jei reikia, pakelkite automobilį,
naudodamiesi techninės pagalbos automobilio
keltuvu.
SVARBU
Atminkite, kad automobilį galima transportuoti
tik ratams sukantis pirmyn.
Susijusi informacija
•
Vilkimas (p. 319)
Susijusi informacija
•
•
320
Vilkimas (p. 319)
Pagalba kelyje (p. 320)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Važiavimo charakteristikos
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui įtaką daro
padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos yra praradę spalvą ar
sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai – padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota
padanga buvo pagaminta 2010 m. 15 savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos turi
būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio
pusėje buvo sumontuotos, pvz., K (kairėje) arba D
(dešinėje).
322
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 324), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo
spartą apsprendžia važiavimo stilius, slėgis
padangose, klimatas ir kelio būklė. Priekinius ir
galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio skirtumų ir visos
padangos diltų vienodai (p. 324). Tinka keisti
pirmą kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km ir po
to kas 10 000 km. Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio, „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų
patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant
galinės ašies reikia visada montuoti mažiausiai
susidėvėjusias padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja tiesia linija: antruoju
atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę,
galima visiškai prarasti automobilio kontrolę.
Todėl yra labai svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
RATAI IR PADANGOS
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 326)
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 323)
Padangos – sukimosi kryptis
PASTABA
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Laikykitės rekomenduojamų slėgio padangose
(p. 324) rodiklių, nurodytų slėgio padangose lentelėje.
Susijusi informacija
G021778
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 326)
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
Padangos – priežiūra (p. 322)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 324)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę visą jų
eksploatavimo laiką. Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje
pusėje, tačiau niekada negalima sukeisti padangų
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai suprastėja automobilio
stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas
išstumti lietaus vandenį bei purvą. Palangos, kurių
protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
323
RATAI IR PADANGOS
•
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Padangos – sukimosi kryptis (p. 323)
Padangos – oro slėgis
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
Patikrinkite oro slėgį padangose
G021829
Oro slėgį padangose reikia tikrinti kas mėnesį,
padangos tuo metu turi būti šaltos. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos
aukštis sutampa. Pakeiskite padangas kaip
įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos su
sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
324
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
Padangos – oro slėgis (p. 324)
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo
laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės.
Jei važiuojama kai slėgis padangose yra per
mažas, padangos gali perkaisti ir būti sugadintos.
Slėgis padangose turi įtakos važiavimo komfortui,
triukšmui ir važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso nuo
aplinkos temperatūros.
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose lipdukas
mažiausios. Jei pageidaujate kuo mažiau triukšmo
ir daugiau komforto, rekomenduojama rinktis
žemesnį ir komfortiškesnį slėgį.
(Žr. aprobuotas slėgis padangose(p. 415).)
G021830
Susijusi informacija
Ant statramsčio tarp abiejų vairuotojo pusės
durelių yra lipdukas, kuriame nurodytas padangų
slėgis esant įvairioms apkrovoms ir greičiui. Šie
duomenys nurodyti ir padangų slėgio lentelėje.
Informacijos apie oro slėgį pagal automobiliui
rekomenduojamų padangų matmenis ir ECO
slėgį, leidžiantį taupyti degalus, rasite spausdintame savininko vadove.
PASTABA
•
•
•
•
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 323)
Padangos – priežiūra (p. 322)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 324)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 415)
Ratų ir ratlankių matmenys
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija. Tai
reiškia, kad yra tam tikri patvirtinti ratų (ratlankių)
ir padangų deriniai.
Informacijos apie patvirtintus matmenis rasite
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys (p. 413).
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
16
Ratlankio skersmuo coliais
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo rato
centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
Susijusi informacija
•
Ratų varžtai (p. 327)
Temperatūros skirtumai keičia
slėgį padangose.
Degalų taupymas, ECO slėgis
Vežant nesunkų krovinį (iki 3 žmonių) ir važiuojant
iki 160 km/h (100 myl./val.) greičiu, galima pasirinkti slėgį ECO, kad degalų sąnaudos būtų
325
RATAI IR PADANGOS
Padangos – matmenys
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis (p. 414)
Padangos – apkrovos indeksas
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą
atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Padangų matmenys nurodyti ant visų padangų.
Žymėjimo pavyzdys: 215/55R16 97W.
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis apkrovos charakteristikomis, kurios vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos
pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
205
Padangų plotis (mm)
50
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
17
Ratlankio skersmuo coliais (”)
93
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas
(p. 326) (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(p. 327) (SS). (Šiuo atveju tai yra
270 km/h (168 myl./val.)).
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Informacijos apie patvirtintus matmenis rasite
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys (p. 413).
Susijusi informacija
•
•
•
326
•
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų,
žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Padangos – oro slėgis (p. 324)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 323)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 324)
Minimalus leistinas indeksas yra nurodytas apkrovos indeksų lentelėje, žr. Apkrovos indeksas ir
greičio rodiklis (p. 414).
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 326)
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
Padangos – oro slėgis (p. 324)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 324)
RATAI IR PADANGOS
Padangos – greičio rodikliai
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias
leistinas greitis, taikomas visiems greičio rodikliams (SS). Vienintelė šių sąlygų išimtis – žieminės padangos (p. 328) (su dygliais ir be jų), nes
jos gali būti ir mažesnio greičio rodiklio. Pasirinkus tokias padangas, automobiliu negalima
važiuoti greičiau nei nurodo padangos greičio
indeksas (pvz., Q klasės padangomis galima
važiuoti ne didesniu nei 160 km/h (100 myl./val.)
greičiu). Eismo ženklai, o ne padangų greičio
indeksas nustato, kokiu greičiu galima važiuoti.
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
Ratų varžtai
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba aukštesniu
apkrovos indeksu (p. 326) (LI) ir greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus naudojamos per
mažo apkrovos indekso arba greičio rodiklio
padangos, jos gali perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 326)
Padangos – oro slėgis (p. 324)
Žemo profilio ratų veržlės
Padangos – sukimosi kryptis (p. 323)
Aukšto profilio ratų veržlės
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojamas tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
V
240 km/h (149 myl./val.)
Fiksuojančios veržlės
Priveržimo sukimo momentas
•
1 tipo ratų varžtas (plieninis ratlankis):
110 Nm
•
2 tipo ratų varžtas (aliumininis ratlankis):
130 Nm
•
3 tipo ratų varžtas (plieninis / aliumininis
ratlankis): 110 Nm
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai. Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
}}
327
RATAI IR PADANGOS
||
Ratų veržlės-slapukai*
Žieminės padangos
Užsifiksuojančios ratų veržlės gali būti naudojamos tiek aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams
priveržti. Po krovinių skyriaus grindimis yra vieta
saugių ratų varžtų movai.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 325)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys
priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų turi
būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.
nėmis padangomis, kurių protektoriaus rašto gylis
yra mažesnis negu 4 mm.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių
ratų (tai taikoma ir automobiliams su visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego grandinėmis,
niekada neviršykite 50 km/h (30 myl./val.) greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet
gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines,
suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui. Jei abejojate,
pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai parinkus sniego grandines, galima rimtai apgadinti automobilį ir gali
įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių
ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas, jomis
pirmuosius 500–1,000 km reikia važiuoti švelniai,
kad dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu
būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų dygliai,
ilgiau tarnautų.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos
dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai, padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis sąlygomis
nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria nevažinėti žiemi-
328
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Atsarginis ratas*
Atsarginis (laikinasis) ratas naudojamas prireikus
laikinai pakeisti pradurtą įprastą ratą.
Atsarginis ratas yra skirtas naudoti tik laikinai, jis
kaip įmanoma greičiau turi būti pakeistas įprastu
ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti
automobilio vairavimo savybės. Atsarginis ratas
yra mažesnis už įprastą. Atitinkamai paveikiama
automobilio prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje. Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų varymą
galima atjungti. Atsarginio rato remontuoti negalima. Tinkamas slėgis atsarginiame rate nurodytas
slėgio padangoje lentelėje, Padangos – oro slėgis
(p. 324).
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis ratas.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
•
•
•
Domkratas* (p. 334)
Trikampis avarinis ženklas (p. 333)
Ratų varžtai (p. 327)
Ratų keitimas – atsarginio rato*
išėmimas
Atsarginis ratas*, kėliklis* ir ratų raktas* yra laikomi bagažinėje, po grindimis.
1.
Pakelkite galinį bagažinės skyriaus grindų
kraštą (modeliuose su šarnyrinėmis bagažinės skyriaus grindimis paimkite už bagažinės
skyriaus grindų rankenos, pakelkite ir
pastumkite galinę grindų dalį pirmyn).
2.
Iškelkite daiktų dėklą* (tik modeliuose su šarnyrinėmis bagažinės skyriaus grindimis).
3.
Iškelkite apatines grindis (tik modeliuose su
šarnyrinėmis bagažinės skyriaus grindimis).
4.
Atsukite tvirtinimo varžtą ir iškelkite putplasčio bloką su kėlikliu bei įrankiais.
5.
Paimkite už atsarginio rato tolimojo galo ir
iškelkite jį. Švelniai pastumkite atsarginį ratą
pirmyn ir iškelkite jį iš saugyklos.
Susijusi informacija
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Ratų keitimas – montavimas (p. 332)
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas
(p. 329)
}}
* Parinktis / priedas. 329
RATAI IR PADANGOS
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Ratų keitimas – montavimas (p. 332)
Domkratas* (p. 334)
Atsarginis ratas* (p. 329)
Trikampis avarinis ženklas (p. 333)
Ratų varžtai (p. 327)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
3.
Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų, kurie
liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius.
Tam naudokite, pvz., sunkias medines kalades arba didelius akmenis.
4.
Ant plieninių ratlankių uždėti nuimami dangteliai. Užkabinkite nuėmimo įrankį ir nutraukite viso rato gaubtus. Ratų gaubtus galima
nuimti ir rankomis.
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., sumontuoti žiemines padangas ar atsarginį ratą.
Jei keičiate ratą intensyvaus eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą(p. 333). Automobilis
ir kėliklis(p. 334)* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.
1.
Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį, (p. 299)
ir atbulinę pavarą arba nustatyti pavarų svirtį į
padėtį P.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nepažeistas keltuvas, ar tinkamai sutepti sriegiai, ir ar nėra prilipę purvo.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio
modeliui (žr. domkrato lipduką).
Lipduke taip pat rasite informacijos apie domkrato maksimalią keliamąją galią esant nurodytam kėlimo aukščiui.
2.
330
Išimkite montuotiną ratą ir įrankius. Jei montuojate atsarginį ratą, jo laikymo vietoje rasite
paketą su pirštinėmis ir plastikiniu maišu pradurtam ratui.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
5.
Susukite vilkimo asą ir ratų raktą* iki pat stabdiklio padėties.
6.
Specialiu įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų veržlių.
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato
ir automobilio kėlimo taško negalima kišti
jokių daiktų.
8.
Ratų raktas ir vilkimo ąsa.
SVARBU
7.
Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus kiekvienoje automobilio pusėje. Pakelkite kėliklį*,
kad kėbulo jungė atsidurtų kėliklio galvutės
įrantoje.
Ratų veržliarakčiu* atsukite ratų veržles ½–1
apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę.
Vilkimo ąsą reikia įsukti į visus ratų veržliarakčio sriegius.
SVARBU
Pagrindas po keltuvu turi būti stabilus, glotnus
ir lygus.
9.
Pakelkite automobilį taip, kad ratas pakiltų
nuo žemės. Nuimkite veržles, po to nuimkite
ratą.
}}
* Parinktis / priedas. 331
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
332
Ratų keitimas – montavimas (p. 332)
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas
(p. 329)
Atsarginis ratas* (p. 329)
Trikampis avarinis ženklas (p. 333)
Ratų keitimas – montavimas
3.
Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų
suktis.
4.
Prisukite rato veržles kryžmine tvarka. Svarbu,
kad ratų varžtai būtų priveržti taikant tinkamą
sukimo momentą. Patikrinkite sąsūkos
momentą specialiu veržliarakčiu.
5.
Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų veržlių.
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo
procedūrą.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
1.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.
2.
Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.
Ratų varžtai (p. 327)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
6.
SVARBU
Nenaudojami įrankiai ir keltuvas* turi būti laikomi jiems skirtose vietose automobilio krovinių skyriuje.
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Laikymas ir sulankstymas
PASTABA
Sumontuokite ratų gaubtus atgal.
PASTABA
Montuojant ratą, vožtuvo rato gaubto išvestis
turi būti nustatyta virš ant ratlankio esančio
vožtuvo.
Įrankių grąžinimas į vietas
Panaudoję įrankius grąžinkite į jų vietas putplasčio bloke.
Jei panaudotas atsarginis ratas pradurtą ratą
galima įdėti į maišą kuris pateiktas pakete su
pirštinėmis. Grąžinkite putplasčio bloką į jo vietą ir
nuspauskite fiksavimo sraigtą žemyn į bagažinės
skyriaus grindis.
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
Padangų dydžio keitimas
Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų
programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių
matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – atsarginio rato* išėmimas
(p. 329)
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Atsarginis ratas* (p. 329)
Trikampis avarinis ženklas (p. 333)
Ratų varžtai (p. 327)
}}
* Parinktis / priedas. 333
RATAI IR PADANGOS
||
Domkratas*
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Domkratas naudojamas automobiliui pakelti prireikus pakeisti ratą.
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos
pirmosios pagalbos priemonės.
Montuodami atsarginį ratą arba keisdami vasarinius ratus į žieminius (ar atvirkščiai), naudokite tik
originalų domkratą. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat
gerai sutepti.
SVARBU
Pakelkite grindų dangtį (modeliuose su šarnyrinėmis grindimis nustumkite galinę bagažinės skyriaus grindų dalį pirmyn ir pakelkite
apatines grindis) ir išimkite trikampį avarinį
ženklą.
Nenaudojami įrankiai ir keltuvas* turi būti laikomi jiems skirtose vietose automobilio krovinių skyriuje.
PASTABA
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį ir
sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje
eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad ženklas
ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti savo vietoje
bagažinėje.
Susijusi informacija
•
Atsarginis ratas* (p. 329)
Susijusi informacija
•
•
334
Dėklas su pirmosios pagalbos priemonėmis
įrengtas kairėje bagažinės skyriaus pusėje.
Trikampis avarinis ženklas (p. 333)
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 337)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Padangų stebėjimas (TM)*1
Sistema TM (Tyre Monitor) apskaičiuoja rato
sukimosi greitį, kad nustatytų, ar slėgis padangoje tinkamas.
Pranešimų naikinimas
1. Slėgio matuokliu patikrinkite slėgį padangose.
atliekama kaskart, kai permontuojamos padangos
arba pakeičiamas slėgis, perkalibruojant MY CAR
sistemą.
2.
Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
Pavyzdžiui, slėgį padangose reikia pakoreguoti
važiuojant su sunkiu kroviniu arba dideliu greičiu
(virš 160 km/h (100 myl./val.)). Po to sistemą
reikia perkalibruoti.
3.
Perkalibruokite MY CAR sistemą TM.
Sistemos aprašas
Jei slėgis padangoje per žemas, padangos skersmuo pasikeičia. Kartu pakinta ir jos sukimosi greitis. Lygindama padangas tarpusavyje, sistema gali
nustatyti, ar kurioje nors padangoje (-se) slėgis
per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Jei slėgis padangoje per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus ženklas
( ) ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žemas slėgis padangose Patikrinkite,
PASTABA
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite,
kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis
laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka
aplinkos temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų
slėgis padidėja.
nustatykite ir sukalibruokite
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
• Sl. padangose sist. Šiuo metu nepasiek.
SVARBU
Įvykus trikčiai TM sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esantis indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie 1 minutę, po
to ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.
1
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
TM kalibravimas
Kad sistema TM veiktų tinkamai, turi būti nustatyta slėgio padangoje atskaitos vertė. Tai turi būti
}}
* Parinktis / priedas. 335
RATAI IR PADANGOS
||
Perkalibravimas
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo pulto
mygtukais, žr. MY CAR (p. 114).
1.
Išjunkite variklį.
2.
Pripūskite visas padangas iki pageidaujamo
slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių).
Taip pat galite žr. slėgio padangose lentelę.
Atminkite: TM sistema turi būt perkalibruota
kaskart pakeitus padangas arba suderinus
slėgį padangose. Jei naujosios atskaitinės
vertės neįrašomos, sistema negali veikti tinkamai.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
3.
Užveskite variklį ir palikite automobilį stovėti.
4.
Atverkite meniu sistemą MY CAR ir pasirinkite meniu Tyre monitor.
5.
Pasirinkite Start calibration ir spauskite
„Gerai“.
6.
Patikrinę ir suderinę visas padangas,
paspauskite „Gerai“, kad pradėtumėte kalibravimo procedūrą.
Sistemos ir padangų būsena
Nuvažiuokite automobiliu.
> Perkalibravimo procedūra atliekama automatiškai, važiuojant automobiliu ir gali būti
bet kada pertraukta. Jei perkalibravimo
metu variklis išjungiamas, procesas pratęsiamas, kai automobiliu važiuojama kitą
kartą. Sistema nepatvirtina, kada kalibravimas baigtas.
1.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2.
Pasirinkite meniu Tyre monitor.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena rodoma
atitinkamu spalviniu kodu.
7.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–7 veiksmai.
336
PASTABA
Dabartinę sistemos ir padangų būseną galima
peržvelgti centrinio valdymo pulto ekrane.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje
padangoje.
•
Visi ratai geltoni: dviejose ar daugiau
padangų slėgis per žemas.
•
Visi ratukai pilki ir pranešimas Sl.
padangose sist. Šiuo metu nepasiek.:
slėgio padangose stebėjimo sistema laikinai
išjungta. Gali tekti kurį laiką važiuoti automobiliu didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu prieš sistemai vėl įsijungiant.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite
su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Susijusi informacija
•
Padangos – oro slėgis (p. 324)
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas*
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas „Temporary Mobility Kit“ (TMK) naudojamas
pradurtai padangai užsandarinti ir oro slėgiui
patikrinti bei sureguliuoti.
Vieta
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas
yra putplasčio bloke2 po bagažinės grindimis.
Pradurtos padangos avarinio remonto komplektas
susideda iš kompresoriaus ir hermetiko balionėlio.
Sandarinimo procedūra leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis efektyviai
užtaiso skyles padangos protektoriuje.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik iš
dalies užsandarinti šone pradurtas padangas.
Nenaudokite pradurtos padangos remonto komplekto padangoms su dideliais įplyšimais, įtrūkimais ar panašiais pažeidimais.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 339)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 341)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys* – apžvalga (p. 338)
1 versija.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių
komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui
užsandarinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui.
2 versija.
2
Putplasčio bloko išvaizda gali būti kitokia, tai priklauso nuo automobilio įrangos.
* Parinktis / priedas. 337
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys* – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinio
sudėtinių dalių apžvalga, Temporary Mobility Kit
(TMK).
Dalys laikomos po bagažinės skyriaus grindimis.
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 337)
Sandarinimo skysčio buteliukas
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia pakeisti
dar nesuėjus galiojimo terminui ir panaudojus.
Panaudotą buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip
aplinkai pavojingą šiukšlę.
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių reakcijų, esant kontaktui su oda.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
ĮSPĖJIMAS
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Jungiklis
Maitinimo kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos,
jį būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
Oro žarna
338
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – operacija
1.
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto rinkiniu, Temporary Mobility
Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
Jei padangą sandarinate intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą ir
įjunkite avarinį signalą.
5.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas,
palikite jį padangoje. Taip bus lengviau
užsandarinti angą.
2.
Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus
pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo. Jei padangos remontui buvo panaudotas avarinis
remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti
didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
3.
Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje 0 ir išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
4.
Atsukite nuo kompresoriaus oranžinį dangtelį
ir tada atsukite nuo balionėlio kamštį.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos, jį
būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
PASTABA
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai,
užsukant butelį.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
6.
Apie dalių veikimą žr. Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys* – apžvalga (p. 338).
Prisukite balionėlį prie jo laikiklio dugno.
> Balionėlyje ir jo laikiklyje įrengta atvirkštinė gaudyklė, apsauganti nuo hermetiko
nuotėkio. Įsukus balionėlį, jo nebegalima
atsukti nuo laikiklio. Balionėlį turi nuimti
autoserviso specialistas. „Volvo“ rekomenduoja įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar oro žarnos slėgio mažinimo
vožtuvas visiškai prisuktas ir įsukite oro žarnos vožtuvo jungtį į padangos ventilio apatinius sriegius.
}}
* Parinktis / priedas. 339
RATAI IR PADANGOS
||
7.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami
jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
8.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant išjungti.
Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame
susisiekti su įgaliotų padangų centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
340
9.
Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
14. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km maksimaliu 80 km/h (50 myl.val.) greičiu, kad hermetikas užsandarintų padangą.
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos
vietos ištrykš dalis klijų.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu
galėtumėt patikrinti slėgį padangoje. Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus slėgis: 3,5
baro (jei slėgis padangoje per aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu.)
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip ant jų gali
užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti bent du
metrus.
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų
padangų centru.
15. Kontrolinė patikra:
Vėl prijunkite oro žarną prie padangos ventilio
ir manometru patikrinkite slėgį padangoje, žr.
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 341).
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo
kabelį.
12. Atsukite oro žarną nuo padangos ventilio ir
vėl sumontuokite ant padangos dangtelį nuo
dulkių.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 337)
13. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo skystis.
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
pakartotinė patikra (p. 341)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys* – apžvalga (p. 338)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas* – pakartotinė patikra
3.
4.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Pamatuokite slėgį padangoje slėgio matuokliu.
•
•
•
Jei slėgis padangoje mažesnis nei 1,3 bar,
vadinasi, padanga nepakankamai užsandarinta. Toliau tęsti kelionės negalima.
Susisiekite su padangų centru.
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro, padangą reikia pripūsti iki padangų
slėgio etiketėje, esančioje ant vairuotojo
pusės durelių statramsčio, nurodyto slėgio
(1 baras = 100 kPa).
Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite
orą naudodami padangos ventilį.
ĮSPĖJIMAS
3. Išjunkite kompresorių.
Išimkite oro žarną ir prisukite ventilio jungtį
prie sriegio apačios, ant padangos ventilio.
2.
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė po
panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais.
„Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo darbus
atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta
slėgio padangose lipduke, priklijuotame
prie vairuotojo pusės durelių statramsčio.
Slėgio padangose patikra
1.
PASTABA
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto rinkiniu, „Temporary Mobility
Kit“ (TMK), privaloma atlikti paskesnį patikrinimą
nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Išimkite padangos sandarinimo įrangą. Kompresorius turi būti išjungtas.
Jei padangą reikia pripūsti:
Nuimkite padangos sandarinimo įrangą,
sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos ir sulankstykite žarną į dėžutę.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
5.
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums pakeistų arba
pataisytų sugadintą padangą. Padangų remonto
įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje
yra sandarinimo skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Panaudoję avarinio padangos remonto komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą
(maksimalus važiavimo atstumas yra 200 km).
Personalas gali nustatyti, ar galima suremontuoti padangą ir, ar reikia ją keisti.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo
nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo
dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo
dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali
būti sunku atsukti.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas* –
operacija (p. 339)
* Parinktis / priedas. 341
RATAI IR PADANGOS
Padangų pūtimas naudojant
avarinio pradurtos padangos
remonto rinkinio kompresorių*
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio
pradurtos padangos remonto rinkinyje (p. 338).
1.
Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite,
kad jungiklis būtų padėtyje 0, ir išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
2.
Atsukite padangos ventilio dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
3.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas gali
kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
5.
Pripūskite padangą iki reikiamo slėgio, kaip
nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio. Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite
orą naudodami padangos ventilį.
6.
Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną ir
maitinimo kabelį.
7.
Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas*
(p. 337)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys* – apžvalga (p. 338)
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
4.
342
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
padėtį.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
„Volvo“ aptarnavimo programa
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo“ aptarnavimo
programa, kaip nurodyta aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. „Volvo“ autoservisai turi kvalifikuotų darbuotojų, specialios įrangos ir aptarnavimo literatūros,
todėl jie garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
1
2
344
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas
ir remontas (p. 355)
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje,
turinčiame prieigą prie interneto.
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai
rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje. Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui autoservise. Atstovas
susisieks su jumis ir sutars dėl susitikimo laiko.
Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie
artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2
gali parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
3.
Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą, į
kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros
ir remonto.
4.
Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą (telefoną). Rezervacijos informacija visada siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
• Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi būti
prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus Infotainment“ priedą, kur pateikiama informacijos,
kaip prijungti automobilį prie interneto.
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama
per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus
pateiktas klausimas, ar norite siųsti informaciją. Klausimas užduodamas vieną kartą ir po
to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį per
automobilio ekraną, reikia patvirtinti pranešimus arba iškylančias žinutes. Įprastame MY
CAR šaltinio rodinyje paspauskite OK/
MENU ir po to Service & repair Display
notifications.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
• Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos
ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID, rasite
Volvo ID (p. 21).
•
Prisijunkite prie savininko portalo „My Volvo“,
eikite į savo profilį ir atlikite šiuos veiksmus:
1.
Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
2.
Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto MY
CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir tada
Service & repair.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus
arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį
remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 66) ir ekrane pateikiamu
iškylančiuoju meniu.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezervavimo
užklausa ir atstovas susisiekia su jumis bei
pateikia rezervavimo pasiūlymą. Techninės
priežiūros lemputė ir techninės priežiūros
pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų
skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebero-
bilyje galima pradėti rankinio rezervavimo
procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas
kitą kartą užvedus automobilio variklį.
Rankiniu būdu rezervuoti techninę priežiūrą
arba remontą1
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite Service &
repair Dealer information Request
service or repair.
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
2.
Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
3.
Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos
pasiūlymą.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano rezervacijos“. Automobilis automatiškai pateiks ekrane
priminimus apie rezervaciją ir padės nuvykti į
autoservisą atėjus laikui jame apsilankyti.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir per
„My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“ ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie
rezervacijų iš „My „Volvo“.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
My
Skambinti atstovui1
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu
su funkcija „Bluetooth®“, galėsite paskambinti
savo atstovui. Informacijos apie tai, kaip prijungti
telefoną, rasite „Sensus Infotainment“ priede.
–
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą
kaip kelionės tikslą.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
domi. Pranešimas jungtiniame prietaisų skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį, automo-
1 Taikoma
2 Taikoma
kai kurioms rinkoms.
„Sensus Navigation“.
}}
345
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Automobilio duomenų siuntimas1
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš kurios
„Volvo“ atstovai gali gauti informacijos apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos numerį (VIN3).
Numeris išspausdintas automobilio techninės
priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje
dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš
savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto priemonės duomenų informaciją sudaro šių sričių duomenys:
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 21)
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
3 Transporto priemonės identifikacijos
346
numeris
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės būtų nustatytos atitinkamuose
taškuose po automobiliu.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą,
kuris buvo specialiai pagamintas konkrečiam
automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne
„Volvo“ rekomenduojamas kėliklis, vykdykite
prie įrenginio pridėtas instrukcijas
}}
347
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Automobilio komplekte esančiam kėlikliui skirti kėlimo taškai (žr. rodykles) ir keltuvo kėlimo taškai (pažymėti raudona spalva).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia nustatyti po vienu iš dviejų toliausiai po automobiliu esančių kėlimo taškų. Jei
automobilis keliamas galiniu autoserviso kėlikliu, jį
būtina nustatyti po vienu iš kėlimo taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis būtų atremtas taip,
kad automobilis negalėtų nuo jo nuslysti. Visada
naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei keliate automobilį dviejų kolonų autoserviso
keltuvu, priekinės ir galinės keltuvo alkūnės turi
būti nustatytos po išoriniais kėlimo taškais (kėliklio taškais). Kitas būdas: galima naudoti vidinius
kėlimo taškus priekyje.
Susijusi informacija
•
348
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra tarp
priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr.
iliustraciją.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną
salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant
prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą kairėn.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra
susiję komponentai.
Variklio skyrius
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyrius – patikra (p. 350)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 349)
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Variklio skyriaus išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelį ir
variklio variantą.
Aušinimo skysčio plėtimosi bakelis
Ploviklio pildytuvas
Radiatorius
Variklio alyvos pildytuvas
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių pagal
laikrodžio rodyklę. Turėtumėte išgirsti, kaip
atsilaisvina fiksatorius.
Stabdžių ir sankabos skysčio bakelis (įrengtas vairuotojo pusėje)
Akumuliatorius
Relių ir saugiklių dėžutė
Oro filtras
}}
349
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Uždegimo sistemoje yra itin aukšta įtampa ir
galia. Degimo sistema naudoja įtampą, kuri
gali būti labai pavojinga. Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
Kai rakteliu automobilio elektros sistema yra
pervesta į padėtį II arba kai variklis karštas,
nelieskite žvakių bei uždegimo ritės.
Variklio skyrius – patikra
Variklio alyva – bendroji dalis
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą.
Reguliarus tikrinimas
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius, pvz.,
pripildymo metu:
•
•
•
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 349)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 350)
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Plovimo skystis
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius
(jis yra variklio skyriaus priekinėje dalyje, už
radiatoriaus) praėjus šiek tiek laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise.
Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
Susijusi informacija
350
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 349)
•
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 349)
Aušinimo skystis – lygis (p. 353)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 351)
Plovimo skystis – pildymas (p. 367)
„Volvo“ rekomenduoja:
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 401).
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra
užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių
alyva. Alyva atrenkama itin kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nebus naudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos alyva, „Volvo Car Corporation“ anuliuos bet kokią garantiją.
lis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio įspėjamąjį ženklą
bei ekrane
pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo” atstovu.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Alyvos lygis matuojamas elektroniniu alyvos lygio
jutikliu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal aptarnavimo ir garantijos knygelėje nurodytus intervalus.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus.
Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis
sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą nei nurodyta, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 401).
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio
alyva – kokybinis lygis ir tūris (p. 402).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 351)
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį arba slėgį.
Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį:
tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio
įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas
.
Kituose variantuose numatytas alyvos lygio jutik-
}}
351
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
Jei gavote įspėjimą apie žemą alyvos lygį, įpilkite tik nurodytą kiekį, pavyzdžiui, 0,5 litro.
PASTABA
Degalų pylimo antgalis4.
Kai kuriais atvejais, tarp techninės priežiūros
intervalų gali tekti pripildyti alyvos.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė
pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas. Kairiajame
ekrane rodomas skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis,
dešiniajame – analoginis.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio matuoklį
su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 111).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Alyvos lygis gali būti per aukštas.
4
352
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Sistema negali tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Kad alyvos lygio rodmenys būtų teisingi, reikia, kad automobiliu
būtų nuvažiuota maždaug 30 km ir jis būtų
pastovėjęs 5 minutes su išjungtu varikliu ant
lygaus pagrindo.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Alyvos lygio matavimas
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1.
Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82)).
2.
Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie variklio
alyvos lygį.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis (p. 111).
PASTABA
Jei nesilaikoma tinkamų alyvos lygio matavimo
sąlygų (laiko tarpas išjungus variklį, automobilio pasvirimas, lauko temperatūra ir kt.), parodomas pranešimas Nepasiekiamas. Tai
nereiškia, kad automobilio sistemose yra kažkokių gedimų.
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo variklį
iki reikiamos darbinės temperatūros. Variklio
šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima
naudoti automobilio salonui šildyti.
Skysčio lygio tikrinimas
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi būti
tarp MIN ir MAX žymų. Jei aušinimo sistema
nepakankamai užpildyta, variklis gali pernelyg
įkaisti ir sugesti.
PASTABA
Kai variklis šaltas, reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį.
atsargų vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo
skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per daug abiem atvejais didėja skysčio užšalimo pavojus.
Jei po automobiliu radote aušinimo skysčio balą,
jei pastebėjote aušinimo skysčio dūmų arba jei
įpylėte daugiau nei 2 litrus, būtinai kreipkitės į
techninę pagalbą, kad užvedimo metu neapgadintumėte variklio dėl defektinės aušinimo sistemos.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant darbine
temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu išleistumėte viršslėgį.
Pildymas
Susijusi informacija
•
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 350)
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82)
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant pakuotės
nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio
}}
353
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos
koroziją.
•
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis
savybėmis.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš 50 %
vandens ir 50 % antifrizo.
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos kokybės
vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės paruoštą naudoti
(sumaišytą) „Volvo“ rekomenduojamą
aušalą.
•
•
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš čiaupo
arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai
užpildyta aušinimo sistema. Priešingu
atveju gali susidaryti per aukšta temperatūra ir iškilti cilindro galvutės pažeidimų
(įtrūkimų) rizika.
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 404).
354
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Pildymas
Stabdžių ir sankabos skysčio lygis turi būti tarp
talpyklos žymų MIN ir MAX.
Skysčio lygio tikrinimas
Stabdžių ir sankabos skystis yra tame pačiame
bakelyje. Skysčio lygis bakelyje turi būti tarp MIN
ir MAX padalų, kurios matyti bakelio viduje. Reguliariai tikrinkite skysčio lygį.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus arba
per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių skystį būtina
keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis
lygis ir tūris (p. 406).
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio.
Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų, kurios yra
bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl pritvirtinti dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės. „Volvo“
rekomenduoja tirti stabdžių skysčio praradimo
priežastį įgaliotame „Volvo“ autoservise.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių
susekti skirtų medžiagų. Ieškant nuotėkių, reikia
naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
5
6
7
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tam tikri variantai
•
„Volvo“ aptarnavimo programa (p. 344)
Žibintų keitimas – bendroji
informacija
Vairuotojas gali keisti kelias automobilio lemputes. Dėl šviesos diodų lempučių keitimo kreipkitės į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 364). Toliau pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų5), kurie yra specifinės
konstrukcijos ar kuriuos galima keisti tik autoservise6, išdėstymo vietas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šviesos diodų priekiniai žibintai
gabaritiniai žibintai, priekiniai7
dieniniai žibintai, priekinis bamperis7
šoniniai posūkio žibintai, šoniniai veidrodėliai7
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai veidrodėliai
Salono ir bagažinės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas
Gabaritiniai žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai, gale
Stabdžių žibintas virš galinio lango
Numerių apšvietimas.
}}
355
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros
lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
•
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Lempučių keitimas – priekinių
žibintų vieta
Lempučių keitimas – priekinių žibintų vieta
(p. 356)
Apžvalgoje pateikiamos žibintų vietos automobilio su halogeniniais žibintais priekyje.
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 362)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 364)
Susijusi informacija
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame
apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
356
Gabaritinis žibintas (p. 361)
Tolimųjų šviesų žibintas (p. 359)
Artimųjų šviesų žibintas (p. 359)
Posūkių rodiklis (p. 360)
Dieniniai žibintai (p. 361) (šviesos diodai*
arba lemputės, priklauso nuo varianto)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Susijusi informacija
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 355)
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 357)
•
Lempučių keitimas – priekiniai
žibintai
4.
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada nuimkite visą priekinį žibintą.
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
SVARBU
Išimdami priekinį žibintą pasirūpinkite, kad
nebūtų pažeistos jokios detalės.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį
ir ištraukite.
5.
Nuspauskite fiksatorių žemyn.
Atjunkite jungtį.
Padėkite žibintą ant minkšto pagrindo, kad
nesusibraižytų lęšis.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima traukti
tik už jungties.
6.
Pagal instrukciją pakeiskite atitinkamą lemputę.
1.
Iškelkite variklio dangčio stabdiklį.
Prieš įjungiant šviesas arba keičiant raktelio
padėtį, priekinį žibintą reikia sumontuoti atgal ir
tinkamai prijungti kontaktą.
2.
„Torx“ įrankiu (T30 dydžio) atsukite varžtą.
Susijusi informacija
3.
Pasukite fiksavimo kaištį prieš laikrodžio
rodyklę.
Ištraukite fiksavimo kaištį.
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 355)
•
Lempučių keitimas – priekinių žibintų vieta
(p. 356)
}}
357
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 358)
•
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio žibintai (p. 360)
•
Lemputės keitimas – gabaritiniai žibintai,
priekiniai (p. 361)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų žibintai
(p. 359)
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio žibinto
dangtį.
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų žibintai
(p. 359)
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
Prieš atidarant didesnį dangtelį, reikia pirmiausia
atidaryti ir išimti priekinį žibintą, žr. Lempučių keitimas – priekiniai žibintai (p. 357).
1.
Suspauskite kablius.
Nulenkite dangtį.
2.
358
Pagal instrukciją pakeiskite atitinkamą lemputę.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – artimųjų
šviesų žibintai
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 357).
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 357).
2.
Atsukite dangtį (p. 358).
2.
Atsukite dangtį (p. 358).
3.
Nuspauskite lemputės laikiklį aukštyn, kad
jis atsilaisvintų.
3.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio
rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
4.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Ištraukite lemputės laikiklį.
4.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
}}
359
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 357).
2.
Nuimkite dangtį.
3.
Įspauskite fiksatorių.
Ištraukite lemputės laikiklį.
4.
360
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lemputės keitimas – gabaritiniai
žibintai, priekiniai
Lempučių keitimas – dieniniai
žibintai
Gabaritinio žibinto lemputės laikiklis yra įrengtas
priekinio žibinto šone.
Dieninių žibintų lemputė sumontuota po bamperio dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 357).
2.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio
rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
3.
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
PASTABA
•
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
•
Taikoma tik dieniniams žibintams su lemputėmis.
1.
2.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
Nuimkite dangtį.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio
rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
3.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
361
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Susijusi informacija
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 355)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Lempučių keitimas – galiniai
posūkių žibintai, stabdžių žibintai ir
atbulinės eigos žibintas
Galinių posūkių žibintų, stabdžių žibintų ir atbulinės eigos žibintų lemputės keičiamos iš bagažinės skyriaus.
Stabdžių šviesos (LED)
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
1.
Stabdžių šviesos (p. 362)
Šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
2.
Rūko žibintas (vairuotojo pusė) (p. 363)
362
Paspauskite fiksatorių į šoną.
Ištraukite lemputės laikiklį.
Posūkių rodiklis (p. 362)
Atbulinės eigos žibintas (p. 362)
Perdegusios lemputės pusėje nuimkite
apmušalų dangtį (1).
3.
Perdegusią lemputę išimkite, spausdami ją ir
sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
4.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 362)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Lempučių keitimas – galinis rūko
žibintas
Galinio rūko žibinto lemputė sumontuota bamperio lemputės laikiklyje.
Automobiliuose su vairu kairėje pusėje rūko žibintas būna įrengtas kairėje, o automobiliuose su
vairu dešinėje pusėje – dešinėje.
Į trikampį įkiškite į buką peilį panašų daiktą
(apie 20 mm gilyn).
Atsargiai ištraukite, kad kilpelė atsileistų.
SVARBU
Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistos jokios
detalės.
Žibinto korpusas kairėje pusėje.
Pasukite lemputės laikiklį prieš laikrodžio
rodyklę.
Ištraukite lemputės laikiklį.
3.
Paspauskite žibintą ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
363
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
1.
Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
2.
Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
3.
Ilgomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite lemputę. Replėmis nespauskite lemputės pernelyg stipriai, nes kitaip gali trūkti lemputės stiklas.
4.
Pakeiskite lemputę ir sumontuokite dalis
atgal atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
364
Žibintai – techniniai duomenys (p. 364)
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Dėl
šviesos diodų lempučių keitimo kreipkitės į autoservisą.
Apšvietimas
WA
Tipas
Artimosios šviesosB
55
H7 LL
Tolimųjų šviesų žibintasB
65
H9
Priekiniai posūkių žibintai
21
HY21W
Gabaritiniai žibintai,
priekiniaiB
5
W5W LL
Dieniniai žibintai, priekinis bamperisC
19
PW19W
Šoniniai posūkio žibintai,
šoniniai veidrodėliaiC
5
WY5W LL
Posūkių signalo indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Stabdžių šviesos
21
P21W LL
Atbulinės eigos žibintas
21
P21W LL
Apšvietimas
WA
Tipas
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
Salono veidrodėlio
apšvietimas
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
A
B
C
W
Automobiliai su halogeniniais priekiniais žibintais
Tam tikri variantai
Susijusi informacija
•
Žibintų keitimas – bendroji informacija
(p. 355)
•
Lempučių keitimas – priekinių žibintų vieta
(p. 356)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 362)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 364)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Valytuvų šluotelės
1.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
spynelę8 ir spustelėkite mygtuką START/
STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie raktelio padėtis rasite
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82).
2.
Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį 0.
3.
Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite toje padėtyje
maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio
stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos valo
langus ir užtikrina matomumą vairuojant.
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles,
jos turi būti nustatytos į aptarnavimo padėtį.
Aptarnavimo padėtis
Langų valytuvų šluotelių keitimas
Trumpai spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE, kad automobilio elektros sistema būtų
pervesta į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Valytuvo šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio stiklo), jos
turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
SVARBU
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros
padėtyje, prieš įjungiant jas reikia nulenkti
atgal ant priekinio stiklo. Taip galima išvengti
gaubto dažų įbrėžimo.
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę
padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
8
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema.
}}
365
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Kai valytuvo svirtis yra aptarnavimo padėtyje,
užlenkite ją aukštyn. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus ir
ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4.
Nulenkite valytuvo svirtį atgal link priekinio
stiklo.
Trumpai spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE, kad automobilio elektros sistema būtų
pervesta į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę
padėtį.
G021763
Galinio lango valytuvo šluotelių
keitimas
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio pusėje
esančią šluotelę.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje įrengta saugos oro pagalvė
„Pedestrian Airbag“, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti originalias valytuvų alkūnes ir originalias jų dalis.
1.
Atlenkite valytuvo svirtį.
2.
Laikykite valytuvo šluotelės vidinę pusę (prie
rodyklės).
3.
Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galinės
šluotelės padėties. Taip šluotelė nusiims
lengviau.
4.
Uždėkite naują valytuvo šluotelę. Patikrinkite,
ar šluotelė gerai užsifiksavo.
5.
Nuleiskite valytuvo svirtį.
Valymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo valymą
skaitykite Automobilių plovykla (p. 383).
366
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
Plovimo skystis – pildymas
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje
reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra antifrizo.
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje
temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar lygiavertį
plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH
turi būti nuo 6 iki 8.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 367)
SVARBU
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo skystį
su antifrizu, kad neužšaltų siurblys, bakelis ir
žarnos.
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną dangtelį.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti prie to
paties bakelio.
Garsumas:
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 5,5 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 3,2 l.
PASTABA
Kai bakelyje lieka maždaug 1 litrą ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir ženklas
.
Susijusi informacija
•
•
•
Valytuvų šluotelės (p. 365)
Valytuvai ir plautuvai (p. 103)
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 349)
367
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai
maitinti.
Starterio akumuliatorius paprastai būna 12 V.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui daug
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus varikliui
veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus
prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“ keičiant starterio akumuliatorių, būtina naudoti
EFB9 tipo arba galingesnį akumuliatorių.
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti įrengiamas AGM10 tipo akumuliatorius.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
12
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
720
Dydis , L×B×H (mm)
Talpa (Ah)
A
B
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
368
278×175×190
70
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
SVARBU
Šioje lentelėje pateikti starterio akumuliatoriaus
techniniai duomenys.
Įtampa (V)
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
•
Keičiant akumuliatorių, naujojo akumuliatoriaus dydis turi atitikti originalo matmenis.
Įkraunant starterio akumuliatorių arba pagalbinį akumuliatorių (p. 370), galima naudoti tik
modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima, kadangi taip galima
apgadinti akumuliatorių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
SVARBU
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti laikinai išjungta
ir (arba) prijungus išorinį akumuliatorių arba
akumuliatoriaus kroviklį jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Akumuliatoriaus eksploatacijos laikas sutrumpėja, jei jis reguliariai iškraunamas.
Akumuliatoriaus eksploatacijos laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važiavimo sąlygas ir klimatą. Akumuliatoriaus paleidimo pajėgumas
palaipsniui sumažėja, todėl jį reikia pakartotinai įkrauti, jei automobilis nenaudojamas
ilgesnį laiką, arba jis važiuoja tik trumpus
atstumus. Itin didelis šaltis riboja paleidimo
pajėgumą.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus
neigiamo kontakto niekada negalima
jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima
naudoti tik automobilio važiuoklę.
Norint palaikyti gerą akumuliatoriaus būklę,
rekomenduojama važiuoti mažiausiai 15
minučių per savaitę arba prijungti akumuliatorių prie automatinio palaikomojo įkrovimo
prietaiso.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 277), kur pateikiamas aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.
Pilnai įkrauto akumuliatoriaus eksploatavimo
laikas yra ilgiausias.
Akumuliatorius – ženklai
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius akinius.
Daugiau informacijos rasite
automobilio savininko
vadove.
Akumuliatorių laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 369)
Starterio akumuliatorius – keitimas (p. 370)
Akumuliatoriuje yra ėdrios
rūgšties.
}}
369
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Venkite kibirkščių ir atviros
ugnies.
Sprogimo pavojus.
Reikia išimti ir utilizuoti.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Akumuliatorius – Start/Stop
Starterio akumuliatorius turi būti keičiamas įgaliotame autoservise.
Automobiliai su funkcija „Start/Stop“ be standartinio akumuliatoriaus papildomai turi budėjimo
akumuliatorių.
„Volvo“ rekomenduoja akumuliatorius leisti keisti
įgaliotojo autoserviso specialistams. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Papildomos informacijos apie automobilio akumuliatorių rasite Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 368) ir Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus (p. 277).
Automobiliai su Start/Stop funkcija turi du 12 V
akumuliatorius - vienas labai galingas akumuliatorius užvedimui ir vienas rezervinis akumuliatorius, kuris padeda Start/Stop funkcijos užvedimo
eigos metu.
Papildomos informacijos apie funkciją „Start/
Stop“ rasite Start/Stop* (p. 285).
Papildomos informacijos apie automobilio starterio akumuliatorių rasite Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 277).
Šioje lentelėje pateikti rezervinio akumuliatoriaus
techniniai duomenys.
PASTABA
Starterio arba pagalbinis akumuliatorius eksploatacijos pabaigoje turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame yra švino.
Įtampa (V)
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
12
120C
170D
Susijusi informacija
370
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 368)
•
Akumuliatorius – Start/Stop (p. 370)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Dydis , L×B×H (mm)
Talpa (Ah)
A
B
C
D
150×90×130D
•
Kuo didesnis srovės ėmimas automobilyje, tuo stipriau turi dirbti generatorius ir
krautis akumuliatorius = Padidėjusios
kuro sąnaudos.
•
Akumuliatoriaus talpai nukritus žemiau
funkcijos Start/Stop žemiausios leistinos
ribos, ši funkcija išjungiama.
8C
10D
Pagal EN standartą.
Cold Cranking Amperes.
Automobilio su mechanine pavarų dėžė ir funkcija „Start/Stop“
variklis automatiškai išsijungia tik automobiliui visiškai sustojus.
Kiti.
SVARBU
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“ keičiant starterio akumuliatorių, būtina naudoti
EFB11 tipo arba galingesnį akumuliatorių.
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti įrengiamas AGM12 tipo akumuliatorius.
11
12
13
14
PASTABA
150×90×106C
Akumuliatorių vieta
Laikinai apribota Start/Stop funkcija dėl didelio
srovės stiprio suvartojimo reiškia:
•
Variklis užsiveda automatiškai13, vairuotojui
nespaudžiant sankabos pedalo (mechaninė
pavarų dėžė).
•
Variklis užsiveda automatiškai, vairuotojui
nenukeliant kojos nuo stabdžių pedalo (automatinė pavarų dėžė).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Variklis gali automatiškai užsivesti tik kai pavarų svirtis yra neutralioje padėtyje.
Žr. Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 368), kur pateikiamas išsamus starterio akumuliatoriaus aprašymas.
Akumuliatorius14
Pagalbinis akumuliatorius
Pagalbiniam akumuliatoriui paprastai nereikia
daugiau aptarnavimo nei įprastam, kuris naudojamas varikliui užvesti. Kilus klausimams ar problemoms reikėtų susisiekti su autoservisu - rekomenduojamas įgaliotasis "Volvo" autoservisas.
}}
371
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
PASTABA
Jei nesilaikoma toliau pateikiamos instrukcijos, tuomet, prijungus išorinį akumuliatorių ar
akumuliatorių kroviklį, „Start/Stop“ funkcija
gali laikinai nustoti veikusi:
•
Jei starterio akumuliatorius iškraunamas tiek,
kad automobilis nebevykdo įprastų elektros
sistemos funkcijų ir variklis užvedamas naudojant išorinį akumuliatorių arba akumuliatoriaus
įkroviklį, funkcija „Start/Stop“ išlieka aktyvinta.
Jei netrukus po to funkcija „Start/Stop“ automatiškai išjungia variklį, kyla didelis pavojus,
kad variklio automatinio užvedimo funkcija
nebus įgyvendinta dėl nepakankamo akumuliatoriaus įkrovos lygio, kadangi nebuvo duota
pakankamai laiko akumuliatoriui įkrauti.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus
neigiamo kontakto niekada negalima
jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima
naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 277), kur pateikiamas aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.
Jei automobilio variklis buvo užvestas nuo išorinio šaltinio arba nepakako laiko akumuliatoriui įkrauti naudojant akumuliatorių įkroviklį,
rekomenduojama laikinai deaktyvinti funkciją
„Start/Stop“, kol automobilis įkraus akumuliatorių. Esant +15 °C lauko temperatūrai, automobilis turi įkrauti akumuliatorių bent
1 valandą. Jei lauke temperatūra žemesnė,
įkrovimo trukmė gali pailgėti iki 3–4 val. Akumuliatorių rekomenduojama įkrauti naudojant
išorinį akumuliatorių įkroviklį.
Išsamesnės informacijos apie starterio akumuliatoriaus įkrovimą rasite Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 368).
Susijusi informacija
•
372
Akumuliatorius – ženklai (p. 369)
Elektros sistema
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos KS
generatorius.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
•
Starterio akumuliatorius – keitimas (p. 370)
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 368)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – bendroji dalis
Centrinių elektros blokų vieta
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba
perkrovos.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija,
tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir
dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis
dar kartą perdega, tai reiškia, kad yra gedimas
elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise,
kad jame patikrintų gedimą.
Keitimas
1.
Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą
saugiklį.
2.
Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
3.
Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite nauju
tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra
daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę
žalą elektros sistemai ir sukelti gaisrą.
Saugiklių dėžutės vieta automobilyje su vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu dešinėje
pusėje saugiklių dėžutė įrengta po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po priekine dešine sėdyne
Susijusi informacija
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 374)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 377)
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
(p. 380)
373
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be kita
ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Saugiklių dėžutėje taip pat yra vieta keliems
atsarginiams saugikliams.
Saugiklių keitimas
Saugiklius galima pasiekti nuėmus starterio akumuliatoriaus dangtį ir elektros paskirstymo bloko
dangtį.
374
Dangčių nuėmimas
Atlenkite starterio akumuliatoriaus dangčio šonuose sumontuotus fiksatorius.
Pakelkite dangtį tiesiai aukštyn.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Padėtys
Lipdukas dangčio vidinėje dalyje nurodo saugiklių
vietas.
Atlenkite fiksatorių, sumontuotą elektros
paskirstymo bloko šone.
Pasukite dangtį aukštyn, kad atsileistų
fiksavimo ąselės (1).
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
20
Prekinio stiklo valytuvai
20
•
19–45 ir 47–48 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Centrinis elektroninis modulis, atskaitos įtampa, pagalbinis akumuliatorius
5
Garso signalas
15
Stabdžių šviesos
5
-
-
Žibintų jungikliai
5
Vidinių relių ritės
5
12 V maitinimo lizdas, tunelio valdymo pulto priekyje
15
Transmisijos valdymo modulis
15
Veikimas
AA
ABS siurblys
40
ABS vožtuvai
30
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Salono ventiliatorius
40
-
15
Stovėjimo šildytuvas*
7–18 ir 46 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise15.
Pirminis 32–36 saugiklių saugiklis
Dangčių montavimas atgal
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
AA
•
-
Saugikliams pasiekti užlenkite dangtį link
variklio.
Veikimas
Šildomas priekinis stiklas, dešinioji
pusė*
Šildomas priekinis stiklas, kairioji
pusė*
30
40
40
-
-
12 V maitinimo lizdas, tunelio valdymo pulto gale
15
-
-
Variklio valdymo sistema (ECM)
5
}}
* Parinktis / priedas. 375
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Elektra valdoma sėdynė, dešinioji*
20
10
„Lambda“ zondai; aušinimo ventiliatoriaus relės ritė
15
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*
Elektroninis servovariklis
5
Vakuumo reguliatoriai; vožtuvai; valdymo modulis, radiatoriaus volelių
dangtis; valdymo modulis, aptako
volelių dangtis (dyz.); oro kondicionieriaus kompresorius; variklio alyvos siurblio elektromagnetas; klimato kontrolės sistemos aušinimo
vožtuvas (dyz.); kaitinimo valdymo
modulis (dyz.); „Start/Stop“ funkcijų
relių ritės
10
Centrinis elektroninis modulis
15
EGR vožtuvas (dyz.); EVAP vožtuvas
(benz.); variklio valdymo modulis;
variklio aušinimo sistemos termostatas (benz.); EGR aušinimo siurblys(dyz.)
15
Uždegimo ritės (benzininis)
15
Dyzelino filtro šildytuvas (dyzelinas)
25
Variklio valdymo sistema (ECM)
15
ABS
5
Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės
376
-
-
-
-
Perspėjimo apie susidūrimą sistema
5
Greičio pedalo jutiklis
5
-
-
-
-
Aušinimo skysčio siurblys (kai nėra
stovėjimo šildytuvo)
A
10
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 377)
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
(p. 380)
7,5
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – po daiktadėže
Po daiktadėže įrengti saugikliai be kita ko saugo
oro pagalvę ir salono apšvietimo funkcijas.
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės
dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje
taip pat yra vietos keliems atsarginiams saugikliams.
Saugiklių keitimas
Saugiklius galima pasiekti nuo saugiklių dėžutės
nuėmus apsauginį dangtį.
}}
377
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Dangčio nuėmimas
Paimkite už įdubos ir patraukite, kad nuo
saugiklių dėžutės atleistumėte fiksavimo kilpas, įrengtas dangčio apatiniame krašte.
Nuimkite dangtį.
PASTABA
Reikia didelės įtempio jėgos, norint atlaisvinti
elektros paskirstymo įrenginio užrakto pavalkėlius dangčio viršuje.
Dangčio montavimas atgal
Įveskite apatines kilpeles.
Pasukite dangtį aukštyn, kad susijungtų viršutinės kilpelės.
PASTABA
Įsitikinkite, kad viršutinio užrakto pavalkėliai
yra tinkamai įstatyti į elektros paskirstymo
įrenginio griovelius.
AA
Galinio lango valytuvas
15
Ekranas viršutiniame valdymo pulte
(priminimas apie saugos diržus /
priekinės keleivio sėdynės saugos
oro pagalvės indikatorius)
5
Salono apšvietimas, priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
viršutinio valdymo pulto valdymo
elementai; elektra valdomos sėdynės*
7,5
Stiklinio stogo elektra valdoma ritininė užuolaida*
10
Lietaus jutiklis*, pritemdymas, galinio vaizdo veidrodėlis*, drėgmės
jutiklis*
5
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
-
-
Atrakinimas, bagažinės dangtisB
Padėtys
Čia sumontuoti „Mini Fuse“ tipo saugikliai.
10
-
-
Veikimas
AA
3 rezervinė vieta, nuolatinė srovė
5
Degalų siurblys
20
Vairo užraktas
15
Jungtinis prietaisų skydelis
5
-
378
Veikimas
-
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Centrinio užrakto sistema, degalų
pildymo angos apsauginis skydasC
10
Atrakinimas, bagažinės dangtisG
10
Klimato skydelis
7,5
Papildomas elektrinis šildytuvas*,
galinių sėdynių šildymo mygtukas*
7,5
Vairo sistema
7,5
Saugos oro pagalvės, pėsčiųjų saugos oro pagalvė*
7,5
4 rezervinė vieta, nuolatinė srovė
7,5
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
Tolimųjų šviesų žibintas
15
-
-
-
-
-
Atbulinės eigos žibintas
7,5
Priekinio stiklo valytuvaiD, galinio
stiklo valytuvasD
20
Imobilizatorius
5
1 rezervinė vieta, nuolatinė srovė
15
2 rezervinė vieta, nuolatinė srovė
20
Signalizacijos judesio detektorius*,
nuotolinio pultelio imtuvas
5
Priekinio stiklo valytuvaiE, galinio
stiklo valytuvasE
20
Centrinio užrakto sistema, degalų
pildymo angos apsauginis skydasF
10
A
B
C
D
E
F
G
Amperai
Taip pat žr. saugiklį Nr. 84.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 83.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 82.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 77.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 70.
Taip pat žr. saugiklį Nr. 65.
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 374)
Saugikliai – po priekine dešine sėdyne
(p. 380)
* Parinktis / priedas. 379
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – po priekine dešine
sėdyne
Saugikliai, įrengti po dešiniąja priekine sėdyne,
be kita ko saugo informacijos ir pramogų sistemos bei sėdynės šildymo funkcijas.
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės
dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Padėtys
•
24–28 saugikliai yra JCASE tipo: šiuos saugiklius reikėtų keisti autoservise16.
Variklio skyriuje esančioje saugiklių dėžutėje
taip pat yra vietos keliems atsarginiams saugikliams.
•
1–23 ir 29–46 saugikliai yra „Mini Fuse“ tipo.
16
380
Veikimas
AA
-
-
Beraktė sistema*
10
Durelių rankenos, beraktė sistema*
5
Valdymo skydelis, kairiosios priekinės durelės
25
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Veikimas
AA
Veikimas
Valdymo skydelis, dešiniosios priekinės durelės
25
-
-
Valdymo skydelis, kairiosios galinės
durelės
25
-
-
-
-
Valdymo skydelis, dešiniosios galinės durelės
25
Priekabos lizdas 2*
20
Pirminis 12–16 saugiklių saugiklis:
informacinė pramogų sistema
25
Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*
30
Elektra valdoma sėdynė, kairė*
20
-
-
Vidinės relės ritė
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 V maitinimo lizdas, bagažinė
15
-
-
-
-
-
AA
-
Veikimas
AA
Sėdynės šildymas, priekinė keleivio
pusė
15
-
-
-
-
-
-
Sėdynių šildymas, galinė dešinė*
15
Sėdynių šildymas, galinė kairė*
15
15
1 priekabos lizdas*
40
AWD valdymo modulis*
Galinio lango šildiklis
30
-
-
-
-
-
-
BLIS*
5
-
-
Parkavimo pagalbos sistema*
5
15
Statymo kamera*
5
-
-
-
-
Garso sistemos valdymo modulis
(stiprintuvas)*, diagnostikos signalas; garso sistemos valdymo modulis arba valdymo modulis „Sensus“B;
informacijos ir pramogų sistemos
modulis arba ekranasB; skaitmeninis radijas*; TV*
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
Sėdynės šildymas, priekinė vairuotojo pusė
15
A
B
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
}}
* Parinktis / priedas. 381
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
382
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 374)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 377)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilių plovykla
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia. Jei
plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite, ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite šampūną
automobiliams.
Plovimas rankomis
•
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus. Juose
būna cheminių medžiagų, kurios labai greitai
paveikia ir išblukina dažus. Norint atnaujinti
išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į
įgaliotą „Volvo” autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad pašalintumėte ištirpusius nešvarumus ir sumažintumėte subraižymo riziką plaunant. Nepurkškite
vandens į durų spynas.
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams nuvalyti
panaudokite šaltą nuriebalinimo priemonę.
Šiuo atveju atminkite, kad paviršiai negali būti
kaitinami saulėje!
vandens dėmių, kurias vėliau gali tekti nupoliruoti, susidarymo riziką.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į autoservisą. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai funkcionuoja. Valykite juos reguliariai, pavyzdžiui,
pildami kurą.
Nenaudokite korozinių valiklių ar valiklių, kurių
pH vertė nesiekia 3,5 arba viršija 11,5. Naudokite vandenį ir nebraižančią kempinę.
PASTABA
Žibintuose (pvz., priekiniuose ir galiniuose) iš
vidinės lęšio pusės gali laikinai susikaupti
kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio
apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip, kad
jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu muilo
arba šampūno tirpalu.
Automatinės automobilių plovyklos
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų vandens valiklį. Jei neleisite vandens lašeliams
išdžiūti intensyvioje saulėkaitoje, sumažinsite
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas būdas
nuplauti automobilį, tačiau ne visos vietos gerai
išplaunamos. Jei norite gerai nuplauti automobilį,
plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia
plauti tik rankomis. Taip daroma todėl, kad
naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti
plačius judesius ir nepriartinkite žarnos antgalio
prie automobilio paviršiaus arčiau nei per 30 cm
(šis atstumas galioja visoms išorės detalėms).
Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį,
įskaitant stovėjimo stabdį, kad užtikrintumėte,
jog drėgmė ir korozija neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo trinties
sukelto karščio stabdžių paviršius įšyla ir
išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti,
esant drėgnam ir šaltam orui.
Valytuvų šluotelės
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės,
dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat vabzdžiai,
ledas ir kt. trumpina jų eksploatacijos trukmę.
}}
383
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Valymas:
–
SVARBU
Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 365).
Neplaukite automobilio valikliu, kurio pH vertė
nesiekia 3,5 arba viršija 11,5, nes kitaip gali
išblukti anodinto aliuminio dalys, pvz., stogo
laikikliai ar sritis aplink šoninius langus.
PASTABA
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai
plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams
skirtu šampūnu.
Anodinto aliuminio dalims valyti niekada
nenaudokite metalo poliravimo priemonių, nes
kitaip galite išblukinti ir sunaikinti paviršiaus
dangą.
Nenaudokite jokių stiprių tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir
apdailos detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos detales)
rekomenduojame valyti ir prižiūrėti specialiomis
valymo priemonėmis, kurias galite įsigyti „Volvo“
atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis.
Rėmeliai aplink šoninius langus, automobilio
stogo bėgeliai ir durelių rėmai ties langais* pagaminti iš anodinto aliuminio. Tai reiškia, kad juos
galima plauti tik valymo priemone, kurios pH vertė
yra intervale nuo 3,5 iki 11,5, kad neišbluktų.
384
Dalys, kurias reikėtų plauti naudojant valymo priemonę,
kurios pH vertė patenka į intervalą 3,5–11,5.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių
valiklius.
Nuplovus gali likti išblukimų ties stipinų pagrindu:
tai yra stabdžių diskų metalo dulkės, prikimbančios prie ratlankių dažų. Daugeliu atvejų gerai
tinka dažų valiklis, taip pat galima labai švelniai
papoliruoti, naudojant minkštą šluostę.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių
paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų aliuminio
lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 385)
Automobilio vidaus valymas (p. 386)
Vandenį ir purvą atstumianti danga (p. 385)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Vaškavimas ir poliravimas
SVARBU
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio kėbulą,
jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba jei norite
dažams suteikti papildomos apsaugos.
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei po
vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo metu
automobilis gali būti vaškuojamas. Nepoliruokite
ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės
apšviestoje vietoje.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Priežiūra:
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas, blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo" garantija
negalioja.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Susijusi informacija
•
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir dervų
dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali būti išvalytos,
naudojant smulkią automobilio dažų sluoksnio
valymui skirtą valymo pastą.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Automobilių plovykla (p. 383)
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai dėvisi.
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų šalinimo priemonės ar pan., nes galite pažeisti jų
hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte
jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines šoninių
langų stiklų paviršių savybes, patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą
šias priemones naudokite po trijų metų, o
vėliau - kiekvienais metais.
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo šoninių veidrodėlių, žr. Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 108).
}}
* Parinktis / priedas. 385
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 383)
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo rūdžių
dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų. Automobilio
dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari skyriai ir šoninės durys
buvo padengti plonu įsigeriančiu antikoroziniu
skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius
ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami
geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo
priemones, svarbu nusiurbti dulkių siurbliu.
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu kaip
įmanoma greičiau nuvalyti ir apdoroti šias
apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių
tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar
vaitspirito, kadangi taip galite apgadinti
apmušalus ir kitas salono medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais
mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj
to nušluostykite juos valymo priemone
sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti korozijos pavojų
ateityje. Valant blizgančias apdailos dalis reikia
vengti stiprių šarminių ar rūgštinių valymo tirpalų.
Bet kokias akmenukų žymes reikia pašalinti iškart
jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 388)
Medžiaginiai apmušalai ir lubų
apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų
asortimentą, skirtą medžiaginiams ir lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias priemones
pagal instrukcijas, sėkmingai išlaikysite jų savy-
386
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
bes. Audinių priežiūros produktų galima įsigyti iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant
išlaikyti jų originalią išvaizdą.
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas, kuris
laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir įgauna gražų
patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir
spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“
siūlo visapusišką gaminį – „Volvo“ odos priežiūros
rinkinį su šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria 1–4
kartus per metus (jei reikia – dažniau) valyti odą
bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš „Volvo“ įgaliotojo
atstovo galite įsigyti odos priežiūros rinkinį ir
šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir
medinės dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu, kurio galite
įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių. Jei reikia
išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes, naudokite
specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš „Volvo” prekybos atstovų.
Kilimėlius reikia valyti priemonėmis, kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 383)
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę.
Specialią priemonę audinių valymui galite įsigyti
„Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite, kad saugos diržas
jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius ir
grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu
išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra
pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį tiesiai
aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti rekomenduojama naudoti specialų tekstilės valiklį.
387
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Dažų sluoksnio pažeidimai
Suremontuokite nežymius dažnų
sluoksnio pažeidimus, pvz., akmenėlių
žymes ir įbrėžimus
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos
nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas
akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų
sparnų, durelių ir bamperių pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio pažeidimus.
•
Gruntas17 – pvz., plastiku plakiruotiems buferiams skirtas specialus lipnusis gruntas,
parduodamas purškimo balionėliuose.
•
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės18.
•
•
Maskavimo juostelė.
Smulkus švitrinis
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos kodas
Svarbu naudoti tinkamą spalvą. Informacijos apie
gaminio lipduko vietą rasite Techninės informacijos žymenys (p. 392).
popierius17.
Spalvos kodas
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
17
18
388
G021832
Medžiagos, kurių gali prireikti
Jei reikia.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti švarus
ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei 15 °C
temperatūroje.
1.
Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip
pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas gilus, iki pat metalo, rekomenduojama naudoti gruntą. Jei pažeidimas siekia plastikinį paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą:
įpurkškite jo į balionėlio dangtelį ir plonai
užtepkite.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
2.
Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia
abrazyvine medžiaga. Paviršius švariai nuvalomas ir paliekamas išdžiūti.
3.
Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo plonu
teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus gruntui,
apdailinkite pagrindo ir skaidriąja dangomis.
4.
Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą
vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja
juostele tam, kad neužteptumėte naujo
sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas,
užpildykite pagrindinį ir apsauginį sluoksnius,
kai tik bus nuvalytas paviršius.
Susijusi informacija
•
Antikorozinė danga (p. 386)
389
SPECIFIKACIJOS
SPECIFIKACIJOS
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobilio
392
informacija pateikiama atitinkamame ant automobilio priklijuotame lipduke.
SPECIFIKACIJOS
Žymos vieta
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau bend-
rauti su įgaliotu „Volvo” prekybos atstovu apie
automobilį ir užsakyti atsargines dalis bei priedus.
Techninės informacijos, transporto priemonės identifikavimo numerio, maksimalaus lei-
}}
393
SPECIFIKACIJOS
||
džiamo svorio rodiklių ir išorinės spalvos kodo
informacijos žymenų bei sertifikato numerio
etiketė. Lipdukas priklijuotas ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
A/C sistemos lipdukas.
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodo ir variklio serijos numerio etiketė.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės tipo žymens ir serijos numerio
etiketė.
mechaninė pavarų dėžė
automatinė pavarų dėžė
Automobilio identifikacinis numerio (VIN,
transporto priemonės identifikacinio numerio)
etiketė.
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
394
Susijusi informacija
•
•
Masės (p. 396)
Variklio techniniai duomenys (p. 399)
SPECIFIKACIJOS
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir
kt. matmenis.
V40 CROSS COUNTRY.
Gabaritai
mm
A
Atstumas tarp ašių
2647
F
Krovinio aukštis
B
Ilgis
4370
G
Priekinių ratų tarpvėžė
C
Krovinio ilgis, grindys, nulenkta
galinė sėdynė
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
1508
Gabaritai
H
Galinių ratų tarpvėžė
684
1458
mm
Krovinio plotis, grindys
mm
532
J
Plotis
1802
1552A
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2041
1547B
L
Plotis įskaitant papildomus durų
veidrodėlius
1857
1540A
1535B
I
Gabaritai
A
B
Poslinkis: 50 mm.
Poslinkis: 52,5 mm.
960
395
SPECIFIKACIJOS
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis
rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas, iki
90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 397) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos
ar priedų. Tai reiškia, kad kiekvienas automobilio priedas mažina automobilio leidžiamą
pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą apkrovą mažinančių priedų pavyzdžiai – įvairūs įrangos lygiai (pvz., „Kinetic“ /
„Momentum“ / „Summum“) bei kiti priedai,
pvz., standžioji vilktis, stogo bagažo laikiklis,
stogo bagažinė, garso sistema, pagalbiniai
žibintai, GPS, degalais maitinamas šildytuvas,
apsauginės grotelės, kilimėliai, bagažinės
uždanga, elektra valdomos sėdynės ir pan.
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės informacijos žymenys (p. 392).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis
+ priekaba)
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio
masę, pasverkite jį.
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir krovinių paskirstymo.
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
Susijusi informacija
•
396
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 397)
SPECIFIKACIJOS
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Maksimalus priekabos su stabdžiais
svoris
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant
su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Variklio kodasB
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
T3
B4204T37
Mechaninė, M76
1500
75
T3
B4154T4
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T3
B4154T6
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Mechaninė, M76
1500
75
T4
B4204T19
Automatinė, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T41
Automatinė, TG-81SC
1500
75
T4 AWD
B4204T21
Automatinė, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T15
Automatinė, TG-81SC
1500
75
T5 AWD
B4204T11
Automatinė, TG-81SC
1500
75
D2
D4204T8
Mechaninė, M76
1500
75
D2
D4204T8
Automatinė, TF-71SC
1500
75
D3
D4204T9
Mechaninė, M76
1500
75
D3
D4204T9
Automatinė, TF-71SC
1500
75
V40CCA
Variklis
}}
397
SPECIFIKACIJOS
||
Variklio kodasB
Pavarų dėžė
D4
D4204T14
D4
D4204T14
V40CCA
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
Mechaninė, M66
1500
75
Automatinė, TG-81SC
1500
75
Variklis
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 392)).
A
B
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
V40CCA
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
750
50
700
50
Variklis
T4 AWD
T5 AWD
kiti
A
V40 CROSS COUNTRY
Susijusi informacija
•
•
•
398
Masės (p. 396)
Važiavimas su priekaba (p. 311)
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
(p. 318)
SPECIFIKACIJOS
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai
duomenys (galia ir kt.).
Variklio
kodasB
Galia (kW/
aps./s)
Galia (aj/aps./
min.)
Sukimosi momentas
(Nm/aps./s)
Cilindrų
skaičius
Skersmuo
(mm)
Eiga
(mm)
Cilindro
darbinis
tūris (litrais)
Suspaudimo laipsnis
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T6
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
8,8:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T4 AWD
B4204T21
140/5000
190/5000
320/1500–4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5 AWD
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
V40CCA
Variklis
A
B
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 392)).
}}
399
SPECIFIKACIJOS
||
400
Susijusi informacija
•
•
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 404)
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris
(p. 402)
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos
SVARBU
Siekiant patenkinti variklio aptarnavimo intervalų reikalavimus, visi varikliai gamykloje yra
užpildomi specialiai pritaikyta sintetine variklių
alyva. Alyva atrenkama itin kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite alyvos lygį (p. 351),:
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
•
•
•
važiuojant kalnuotuose regionuose
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
važiuojant dideliais greičiais
kai temperatūra yra žemesnė nei -30 °C arba
aukštesnė nei +40 °C
Jei nebus naudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos alyva, „Volvo Car Corporation“ anuliuos bet kokią garantiją.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma ir
važiuojant trumpais atstumais esant žemai temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės
visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai
saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – kokybinis lygis ir tūris
(p. 402)
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 350)
401
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyva – kokybinis lygis ir
tūris
Konkrečiam varikliui rekomenduojamas variklio
alyvos kokybinis lygis ir tūris nurodytas lentelėje.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
„Volvo” rekomenduoja:
V40CCA
Variklio kodasB
Alyvos rūšis
(litrų)
Variklis
402
Tūris, su alyvos filtru
T3
B4154T4
T3
B4154T6
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0W-20“
maždaug 5,9
maždaug 5,9
SPECIFIKACIJOS
V40CCA
Variklio kodasB
Alyvos rūšis
(litrų)
Variklis
A
B
Tūris, su alyvos filtru
T3
B4204T37
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0W-20“
T4
B4204T19
maždaug 5,9
T4
B4204T41
maždaug 5,9
T4 AWD
B4204T21
maždaug 5,9
T5
B4204T15
maždaug 5,9
T5 AWD
B4204T11
maždaug 5,9
D2
D4204T8
D3
D4204T9
maždaug 5,2
D4
D4204T14
maždaug 5,2
„Castrol Edge Professional V 0W-20“ arba „VCC RBS0-2AE 0W-20“
maždaug 5,9
maždaug 5,2
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 392)).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 401)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 351)
403
SPECIFIKACIJOS
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo aušalo
ir vandens 50 %1 mišinys, žr. pakuotę.
PASTABA
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
V40CCA
Tūris
VariklisB
(litrų)
D2
D4204T8
D3
D4204T9
D4
D4204T14
A
B
C
1
404
V40CCA
Tūris
VariklisB
(litrų)
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T4
B4204T41
T4 AWD
B4204T21
T5
B4204T15
T5 AWD
B4204T11
7,5 (7,8C)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
V40 CROSS COUNTRY
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant
variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 392)).
Taikoma automobiliams su degalus naudojančiu šildytuvu.
Susijusi informacija
•
8,0 (8,4C)
Aušinimo skystis – lygis (p. 353)
SPECIFIKACIJOS
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos pavarų
dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Mechaninė pavarų dėžė
Mechaninė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
M66
maždaug 1,45
BOT 350M3
M76
maždaug 1,6
BOT 352 B1
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
TF-71SC
TG-81SC
A
B
Tūris (litrai)
maždaug 6,8
maždaug 6,6A
maždaug 7,5B
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
AW1
AW1
Benzininiai varikliai
Dyzeliniai varikliai
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis transmisijos
skysčio keisti nereikia. Tačiau, gali tekti ją
pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 401)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 392)
405
SPECIFIKACIJOS
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Stabdžių skystis – tai hidraulinės stabdžių sistemos terpė, naudojama slėgiui iš pagrindinio
stabdžių cilindro perduoti mechaniniams stabdžiams.
Tinkama klasė: „Volvo“ originalas: Dot 4 6 klasė
arba analogas.
Tūris: 0,6 l
Susijusi informacija
•
406
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis (p. 354)
SPECIFIKACIJOS
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas degalų bako tūris.
V40CCA
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
maždaug 57
Degalai – benzinas (p. 306)
Variklis
T4 AWD (B4204T21)
T5 AWD (B4204T11)
Kiti benzininiai varikliai
maždaug 62
Dyzeliniai varikliai
maždaug 62
A
Degalai – dyzelinas (p. 307)
V40 CROSS COUNTRY
Susijusi informacija
•
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 305)
Variklio techniniai duomenys (p. 399)
407
SPECIFIKACIJOS
Oro kondicionierius, skystis – tūris ir
rūšis
R1234yf lipdukas
Ženklas
Mobiliąją oro kondicionavimo sistemą (MAC) gali prižiūrėti tik
parengtas ir sertifikuotas technikas
Automobilio klimato kontrolės sistemoje, priklausomai nuo šalies, naudojamas šaldymo skystis
R1234yf arba R134a. Informacijos apie tai, kuris
šaldymo skystis naudojamas automobilio klimato
kontrolės sistemoje, pateikta variklio dangčio
vidinėje pusėje priklijuotame lipduke.
Degūs šaldymo skysčiai
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos skysčių ir
tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Lipdukas priklijuotas variklio dangčio vidinėje pusėje.
Šaldymo skystis
Oro kondicionieriaus lipdukas
R1234yf ženklų paaiškinimas
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
R134a lipdukas
Ženklas
Reikšmė
Atsargiai
Mobilioji oro kondicionieriaus sistema (MAC)
Lipdukas priklijuotas variklio dangčio vidinėje pusėje.
408
Reikšmė
Tepalų tipas
Svoris
Tinkama klasė
625 g
R134a
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
SPECIFIKACIJOS
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Svoris
Tinkama klasė
575 g
R1234yf
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas
ir remontas (p. 355)
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Kompresoriaus alyva
Tūris
Tinkama klasė
60 ml
PAG alyva
Garintuvas
SVARBU
Oro kondicionieriaus sistemos garintuvo
negalima nei remontuoti, nei pakeisti naudotu
garintuvu. Naujasis garintuvas turi būti sertifikuotas ir pažymėtas pagal SAE J2842.
409
SPECIFIKACIJOS
Degalų sąnaudos ir CO2
išmetamas kiekis
PASTABA
Mieste
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų, vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
Užmiestyje
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos litrais
100 km, o CO2 emisija – CO2 gramais kilometrui.
Kombinuotos
Paaiškinimas
PASTABA
mechaninė pavarų dėžė
gramas CO2/km
Ne visi varikliai parduodami visose šalyse.
Automatinė pavarų dėžė
l/100 km
V40CCA
410
T3 (B4204T37)
-
-
-
-
-
-
T3 (B4154T4)
171
7,4
108
4,6
131
5,6
T4 (B4204T19)
-
-
-
-
-
-
T4 (B4204T19)
167
7,2
108
4,7
129
5,6
T4 AWD (B4204T21)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
T5 AWD (B4204T11)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
SPECIFIKACIJOS
V40CCA
A
D2 (D4204T8)
-
-
-
-
-
-
D2 (D4204T8)
114
4,5
94
3,6
101
3,9
D3 (D4204T9)
-
-
-
-
-
-
D3 (D4204T9)
118
4,6
98
3,7
105
4,0
D4 (D4204T14)
114
4,4
99
3,8
104
4,0
D4 (D4204T14)
132
5,0
101
3,9
112
4,3
V40 CROSS COUNTRY
Kuro sąnaudos
Degalų sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos konkrečiais ES važiavimo ciklais (žr. toliau), kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši įranga
bei automobilio pakrovimas didina kuro sąnaudų
ir anglies dioksido emisijos rodiklius.
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai
pateikiami toliau:
•
Automobilyje sumontavus papildomos įrangos, pakinta jo svoris.
Pirmiau pateiktų pavyzdžių deriniai gali gerokai
padidinti sąnaudas.
•
•
Vairuotojo vairavimo stilius.
Lyginant su ES važiavimo ciklais (žr. toliau), kurie
yra naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
yra grindžiami lentelėje pateikiami degalų
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai. Papildomos informacijos rasite taisyklėse ().
Klientui pasirinkus didesnius nei standartinės
modelio bazinės versijos ratus gali padidėti
riedėjimo pasipriešinimas.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro sąlygos ir automobilio būklė.
Naudojant 91 RON oktaninio skaičiaus degalus,
padidėja degalų sąnaudos ir sumažėja variklio
galia.
}}
411
SPECIFIKACIJOS
||
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, galintys gerokai padidinti automobilio
degalų sąnaudas.
ES važiavimo ciklai
Oficialiai skelbiami degalų sąnaudų rodikliai
pagrįsti dviem standartiniais važiavimo ciklais
laboratorijos aplinkoje („ES važiavimo ciklais“)
pagal EU Regulation no 692/2008, 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) ir UN ECE Regulation no 101.
Kadangi važiavimo ciklai taip pat naudojami ir
kokybei kontroliuoti, keliami reikšmingi bandymų
pakartojamumo reikalavimai. Dėl šios priežasties
bandymai atliekami kruopščiai kontroliuojant, naudojamos tik bazinės automobilio funkcijos (oro
kondicionierius, radijas ir pan. būna išjungti). Taigi,
šie oficialieji rezultatai nebūtinai atitiks realias kliento sąnaudas.
Reglamentai apima važiavimo ciklus „mieste“ ir
„užmiestyje“:
412
•
Važiavimas mieste – matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį. Važiavimas yra imituojamas.
•
Važiavimas užmiestyje – automobilis greitinamas ir stabdomas greičio intervale
0–120 km/h (0–75 myl./val.). Važiavimas yra
imituojamas.
Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda
judėti antrąja pavara.
Jungtinė oficialioji važiavimo sąnaudų vertė
(pateikta lentelėje) – tai važiavimo „mieste“ ir
„užmiestyje“ svertinis vidurkis, atitinkantis teisinius
reikalavimus.
Išmetamosios dujos abiejų važiavimo ciklų metu
surenkamos, siekiant apskaičiuoti anglies dioksido emisiją (CO2 emisiją). Po to skaičiai analizuojami ir pateikiama CO2 išmetimų reikšmė.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 310)
Degalai – benzinas (p. 306)
Degalai – dyzelinas (p. 307)
Masės (p. 396)
SPECIFIKACIJOS
Ratai ir padangos – patvirtinti
matmenys
Tam tikrose šalyse registracijos bei kituose
dokumentuose nurodomi ne visi aprobuoti matmenys. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti
Informacijos apie minimalų leistiną apkrovos
indeksą (LI) ir minimalų leistiną greičio rodiklį
(SS) rasite Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
(p. 414).
✓ = patvirtinta
V40CCA
205/60R16
Variklis
7x16x50
225/50R17
225/45R18
225/40R19
6,5x16x52,5
7x17x50
7,5x18x50
7,5x19x50
✓
✓
✓
✓
Visi varikliai
A
patvirtinti ratlankių ir padangų deriniai. Informaciją apie variklį ir pavarų dėžės tipą reikia skaityti
lentelėje. Šios išsamios informacijos rasite Techninės informacijos žymenys (p. 392).
V40 CROSS COUNTRY
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 326)
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 326)
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 325)
413
SPECIFIKACIJOS
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
Toliau pateikiamoje lentelėje parodytas minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI) ir greičio
rodiklis (SS). Informaciją apie variklį ir pavarų
dėžės tipą reikia skaityti lentelėje. Šios išsamios
informacijos rasite Techninės informacijos žymenys (p. 392).
V40CCA
A
B
C
Variklis
Minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI)B
Minimalus leistinas greičio rodiklis (SS)C
Visi varikliai
92
H
V40 CROSS COUNTRY
Padangų apkrovos indeksas turi būti bent jau lygus nurodytajam lentelėje arba didesnis.
Padangų greičio indeksas turi būti bent jau lygus nurodytajam lentelėje arba didesnis.
Susijusi informacija
414
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 413)
•
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 415)
•
•
Padangos – apkrovos indeksas (p. 326)
Padangos – greičio rodikliai (p. 327)
SPECIFIKACIJOS
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas slėgis padangose.
V40CCA
Padangų dydis
(km/h)
Variklis
205/60 R16
Visi varikliai
Greitis
Apkrova, 1–3 asmenys
Maks. apkrova
ECO slėgisB
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0–160D
240
230
260
260
260
160+E
260
240
280
280
-
didž. 80F
420
420
420
420
-
225/50 R17
225/45 R18
225/40 R19
Laikinas atsarginis ratas
A
B
C
D
E
F
V40 CROSS COUNTRY
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
0–100 myl./val.
100+ myl./val.
maks. 50 myl./val.
PASTABA
Ne visada visose rinkose parduodami visi
varikliai, padangos ar jų deriniai.
•
•
Padangos – oro slėgis (p. 324)
Techninės informacijos žymenys (p. 392)
Susijusi informacija
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 413)
•
Padangos – matmenys (p. 326)
415
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
206
Akmenų žymės ir įbrėžimai
388
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
95
Aktyvioji stabdžių kontrolė
190
Aktyvi parkavimo pagalbos sistema
Apribojimai
operacija
Simboliai ir pranešimai
veikimas
269
273
271
274
270
Akumuliatorius
keitimas
perkrova
277, 302, 368
370
302
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos.
130
Aliarmo funkcija
166
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“
401, 402
Anglies dioksido emisija
410
Antikorozinė danga
386
Apsauginis užraktas
vaikai
46
Apsisukimo kontrolė
190
Apšvietimas
aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
Automatinės tolimosios šviesos
95
93
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas
102
automobilio salone
101
dieninės šviesos
91
Ekrano apšvietimas
90
Gabaritinių šviesų žibintas
91
galinis rūko žibintas
99
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
102
lemputės, techniniai duomenys
364
priėjimo apšvietimas
103, 166
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
90
Prietaisų apšvietimas
90
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai
92
tunelio aptikimas
92
valdymo elementai
89, 101
valdymo elementų apšvietimas
90
Apšvietimas, lemputės keitimas
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)
dieniniai žibintai
galinis rūko žibintas
galinių lempučių laikiklis: posūkių žibintai, stabdžių žibintai ir atbulinės eigos
žibintas
kosmetinis veidrodėlis
posūkių žibintai, priekis
priekinis gabaritinis žibintas
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)
Aptarnavimo programa
355
359
361
363
362
364
360
361
359
344
Atbulinės eigos pavaros blokatorius
279
Atlošas
galinė sėdynė, atlenkimas
priekinė sėdynė, nuleidimas
84
87
84
Atrakinimas
iš lauko
iš vidaus
177
178
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu
175
atsarginis ratas
įrengimas
išėmimas
332
329
Atsarginis ratas
329
Atstatymas, ridos skaitiklis
119, 123
Atstumo įspėjimas
Apribojimai
Simboliai ir pranešimai
203
204
205
Aukšta variklio temperatūra
301
Aušalo tikrinimas ir įpylimas
353
Aušinimo sistema
perkaito
301
301
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis
404
Automatinė pavarų dėžė
priekaba
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)
vilkimas ir pervežimas
280
313
281
319
417
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinės tolimosios šviesos
383
93
Automatiniai roletai stoglangiui
110
Automatinis užsirakinimas
177
Automobilio apmušalai
386
Automobilio kėlimas
347
Automobilio priežiūra
Odiniai apmušalai
383
387
Automobilio raktelio atmintis
163
Automobilio salono apšvietimas
automatinis
101
102
Automobilio salono filtras
130
Automobilių plovykla
383
Avarija, žr. „Susidūrimas“
42
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys 334
trikampis avarinis ženklas
333
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas
pakartotinė patikra
veiksmas
342
341
339
Avarinis pradurtos padangos remonto komplektas
apžvalga
338
hermetizavimo skystis
338
vieta
337
418
Avarinis signalas
100
BLIS
AWD, visų ratų pavara
295
BLIS klaidų pranešimai
B
243, 244
247
C
Bagažinė
Įkeliama
CO2 emisija
410
155
CTA
245
Bagažinės durelės
Užrakinimas / atrakinimas
180
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo paketas)
130
Bagažinės lentynėlė
160
Baterija
Įspėjamieji ženklai
nuotolinio valdymo raktelis / PCC
Pagalbinis
techninė priežiūra
Užvedimas
užvedimas nuo išorinio šaltinio
Ženklai ant akumuliatoriaus
369
171
370
368
368
277
369
Bendroji automobilio masė
396
Benzino kokybinis lygis
306
Beraktė sistema: atrakinimas
175
Beraktė sistema: užrakinimas
174
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema) 172, 173, 174, 175, 176, 276
Beraktė valdymo sistema
172, 173, 174,
175, 176, 276
D
Daiktadėžė
užrakinimas
153
179
Daiktų laikymo vietos salone
150
Darbinė padėtis
365
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas
spalvos kodas
388
388
Degalais varomas šildytuvas
laikmatis
144
Degalų bakas
tūris
407
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Degalų pildymas
degalų pildymo angos apsauginis skydas, užrakinimas
181
pildymas iš rezervinio degalų kanistro 309
Dekoratyvinis apšvietimas
102
Dėmės
386
Dieninės šviesos
Dyzelinas
baigėsi degalai
Dyzelino dalelių filtras
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Dviratininkų aptikimas
91
307
308
309
183, 184
Elektra valdomų langų atstatymas
107
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
133
Elektroninis matuoklis
352
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės
107
Kompasas
110
salonas
109
sutraukiamas elektra
108
Šildymas
108
Elektros lizdas
krovinių skyrius
154
158
Galinis langas
Šildymas
108
Elektros sistema
372
Galios vadovas
70
galvos atrama
nuleidimas
priekinė sėdynė
vidurinioji sėdynė gale
86
84
86
Elektroninė temperatūros kontrolės sistema
– ETC
134
Etanolio kiekis
daugiausiai 10 proc. tūrio
306
ETC, elektroninė temperatūros kontrolė
134
234
Garso signalas
F
E
ECC, elektroninė klimato kontrolė
ECO slėgis
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija
FSC, aplinkosauginis ženklinimas
133
324, 415
G
257, 258
Eismo juostos laikymo pagalba (LKA)
255
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas
26
Ekrano apšvietimas
90
Elektra valdoma sėdynė
Elektra valdomi langai
Atstatoma
26
85
105
107
Gabaritinių šviesų žibintas
91
Galia
399
Galinė sėdynė
Šildymas
135
Galinės lemputės
vieta
362
89
Geartronic
281
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas
nuimamas, prijungimas
317
315
Greičio ribotuvas
išaktyvinimas
laikinas išjungimas
pradžia
viršyto greičio pavojaus signalas
194
197
196
194, 195
197
Greičio rodikliai, padangos
327
GSI – pavarų parinkimo pagalba
280
419
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
H
HDC
295
Hermetizavimo skystis
338
I
IAQS – salono oro kokybės sistema
Imobilizatorius
Informacijos mygtukas, PCC
Informacinis displėjus
Išoriniai matmenys
130
165
167, 168
66, 67
395
Į
Įkeliama
Bendroji informacija
ilgas krovinys
krovinių skyrius
montavimo taškai
stogo apkrova
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
Įspėjamieji ženklai
155, 157
156
155, 157
157
156
236
67, 70, 73
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
207
stabilumo ir traukos kontrolės sistema 190
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys
Įspėjimas
kintamosios srovės generatorius
neįkrauna
priminimas užsisegti saugos diržą
Saugos oro pagalvės – SRS
Stabdžių sistemos gedimas
Žemas alyvos slėgis
73
31, 73
73
73
73
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
232, 233
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai
funkcija
Pėsčiųjų aptikimas
radaro jutiklis
veikimas
238
233
235
220, 226
236
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu
232
J
Jungtinis prietaisų skydelis
420
73
73
66, 67
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“
313
Kaklo trauma, WHIPS
40
Kameros jutiklio trikčių diagnostika
Kameros jutiklis
228
227, 239
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje
319
Katalizatorius
308
Kėliklis
334
Kėlimo įrankis
334
Kelionės kompiuteris
116, 122, 125
analoginis prietaisų skydelis
118
Kelionės ridos skaitiklis
76, 116
Kelionės statistika
125
Kelio ženklų informacija
Apribojimai
operacija
248
251
248
Kilimėliai
153
Klaidų pranešimai
LKA
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“
259
218
254
218
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai
automatinis reguliavimas
Bendroji informacija
faktinė temperatūra
jutikliai
temperatūros reguliavimas
131
137
128
129
129
137
Kompasas
kalibravimas
110
111
Kondensatas priekiniuose žibintuose
383
Kosmetinis veidrodėlis
Apšvietimas
154
102
Krepšių laikiklis
sulenkimas
157
157
Krovinių pritvirtinimas (Įkeliama)
157
krovinių skyrius
apsauginis tinklelis
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
385
159
lauko temperatūros matuoklis
Krovinių skyrius
Apšvietimas
Bagažinės lentynėlė
montavimo taškai
102
160
157
Kuras
degalų ekonomija
degalų filtras
degalų sąnaudos
identifikatorius
305, 306, 307
324
308
410
306, 307
Kuro pylimas
181, 309
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas
304
kuro pildymo angos apsauginis skydas 304
pildymas
305
L
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
102
Laiko intervalo nustatymas
203
Laikrodis, nustatymas
76
Laminuotas stiklas
26
M
Maks. stogo apkrova
396
MANO AUTOMOBILIS
114
Masės
tuščio automobilio masė
396
Matmenys
395
Mechaninė pavarų dėžė
GSI – pavarų parinkimo pagalba
priekaba
vilkimas ir pervežimas
279
280
312
319
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis
meniu apžvalga, analoginis
meniu apžvalga, skaitmeninis
111
112
112
75
Lazerinis jutiklis
229
Lemputės
355
lemputės, techniniai duomenys
364
Lietaus jutiklis
104
LKA – eismo juostos laikymo pagalba
255
N
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė
315, 317
314
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai
108
Nuolatinio greičio palaikymo sistema
197
Nuotolinio valdymo imobilizatorius
165
421
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas
Nuotolinio valdymo raktelis
baterijos keitimas
funkcijos
išimama raktelio geležtė
nuostolis
Nuvažiuojamas atstumas
187
162, 163, 164
171
166
169, 170
162
167, 173
PACOS
36
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos
387
Padangos
matmenys
413, 414
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai
324
padangų slėgio stebėsena
335
Paspauskite
324, 415
pradurtos padangos remontas
337
protektoriaus rašto gylis
328
sukimosi kryptis
323
techninė priežiūra
322
Techniniai duomenys
413, 414, 415
žieminės padangos
328
oktano rodiklis
306
Padangos matmuo
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC
Nuvažiuojamas atstumas
168
O
Oro filtravimas
automobilio salonas
medžiaga
422
P
129, 130, 131
131
326
Papildomas šildytuvas
elektrinis
maitinamas degalais
146, 147
146
Parinktis / priedas
17
Parkavimo pagalbos sistema - PAP
269
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas
išaktyvinti
laikinas išjungimas
tęsti nustatytą greitį
198
202
200
201
Patarimai vairuotojui
303
Pavaros keitimo indikatorius
280
Pavarų dėžė
automatinė
mechaninė
279
280
279
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai
324
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis
atjungimas
284
Padangos stebėjimas
335
Oro kokybės sistema IAQS
130
Padangų apkrovos indeksas
326
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas
284
Oro kondicionavimo sistema
remontas
138
355
Pagalba kelyje
320
Pavarų svirties blokatorius
284
Pagalbinės statymo sistemos kamera
265
Pagalbinis akumuliatorius
370
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
285
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos
Nuvažiuojamas atstumas
166
168
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis
408
Oro paskirstymas
lentelė
Recirkuliacija
131
140
139
PAP = Aktyvi parkavimo pagalbos sistema
269
Perbridimas
300
Perkaitimas
301, 311
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Pėsčiojo saugos oro pagalvė
atlenkimas
automobilio patraukimas
44
45
45
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą
344
Pėsčiųjų apsauga
232
Priėjimo apšvietimo trukmė
Pirmoji pagalba
334
priekaba
kabelis
važiavimas su priekaba
311
311
311
318
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys
334
Plautuvas
galinis langas
plovimo skystis, pildymas
Priekinis stiklas
105
367
104
Priekaba
svyravimas į šonus
Priekabos stabilizavimo sistema
Plovimo skystis
367
Priekabos stabilumo pagalba
Poliravimas
385
Posūkio žibintas
100
Priekinė sėdynė
galvos atrama
Posūkių žibintai
100
Pradurta padanga
337
Pradurtos padangos remontas
337
Pranešimai
114
Pranešimai BLIS
247
Pranešimai informaciniame ekrane
113
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu
231, 241
LKA
259
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
218
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
254
Variklio ir salono šildytuvas
145
103, 166
63
60
191
Priminimas užsisegti saugos diržą
31
356
Priekinio stiklo plovimas
104
Priekinio stiklo valytuvas
lietaus jutiklis
103
104
Priekinių žibintų spindulio pritaikymas
96
60, 63
318
357
108, 138
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu
Prietaisai ir valdymo elementai
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje
automobilis su vairu kairėje pusėje
Priekiniai žibintai
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas
90
84
Priekinių žibinto kampo reguliavimas
90
96
Prietaisų apšvietimas
Priekinės lemputės
vieta
Priekinis stiklas
Šildymas
Priekinių žibintų spindulys
aukščio reguliavimas
pritaikymas
96
90
104
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema
apžvalga
budėjimo režimas
greičio valdymas
išaktyvinti
laikinas išjungimas
laiko intervalo nustatymas
lenkimas
pastovaus greičio palaikymo sistemos
funkcijos keitimas
radaro jutiklis
Trikčių šalinimas
veikimas
Protektoriaus rašto gylis
206
209
211
210
213
211
211
213
216
220
217
207
328
96
423
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Q
Ratų keitimas
Queue Assist
Ratų varžtai
užrakinamas
327
327
Regeneracija
309
214
R
Radaro jutiklis
Apribojimai
207
220
Raktelio geležtė
169, 170
Raktelio padėtys
81
Raktelis
162, 164
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)
281
Rankinis stabdys
299
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose
langų priežiūra
383
128
Ratai
atsarginis ratas
nuėmimas
sniego grandinės
424
329
330
328
Ratai ir padangos
padangų apkrovos indeksas ir greičio
rodiklis
patvirtinti matmenys
329
414
413
Ratlankiai
valymas
384
Ratlankis, matmenys
325
329, 330
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės
kėdutės
lentelė
47
Režimas ECO
293
Rida
116
Ridos skaitiklis, atstatymas
Rūko žibintas
galinis
119, 123
99
S
Safety mode
automobilio patraukimas
variklio užvedimo bandymas
42
43
43
Salono šildytuvas
142
Saugikliai
Bendroji informacija
keitimas
po daiktadėže
po priekine dešine sėdyne
variklio skyriuje
373
373
377
380
374
Saugiklių dėžutė
373
Saugos diržas
atlaisvinti
Galinė sėdynė
nėštumas
priminimas užsisegti saugos diržą
prisisegimas
saugos diržo įtempiklis
Saugos diržo įtempiklis
28
30
31
30
31
29
31
31
SAUGOS ORO PAGALVĖ
34, 35
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS
keleivio pusė
vairuotojo pusė
36
35, 36
34
Saugos oro pagalvių sistema
įspėjamasis ženklas
33
32
Saugos oro užsklanda
39
Saugus Miestas™
225
Savininko vadovas, ekožymėjimas
26
Sėdynė, žr. „Sėdynės“
83
Sėdynės
galia
galinio atlošo nuleidimas
galvos atramos, galinė
priekinio atlošo nuleidimas
Šildymas
Sėdynės atminties funkcija
83
85
87
86
84
135
85
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Signalizacija
184, 186, 187
automatinis pakartotinis įjungimas
186
automatinis suaktyvinimas
186
nuotolinio valdymo pultelis neveikia
186
signalizacijos indikatorius
185
signalizacijos patikra
168
signalizacijos signalai
187
sumažintas signalizacijos saugos lygis 187
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu
231, 241
LKA
259
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
218
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
254
SIPS pagalvės
38
Skaitikliai
kuro matuoklis
spidometras
tachometras
66, 67
66, 67
66, 67
Skysčiai, talpos 367, 404, 405, 406, 407, 408
Skysčiai ir alyvos
404, 405, 406, 408
Slėgio padangose lipdukas
324
Slėgio padangose stebėjimas
335
Slydimas
303
slidus kelias
303
Spalvos kodas, dažai
388
Stabdymas koja
297, 298, 299
Stabdymas varikliu, automatinis
295
Stabdžiai
297, 299
avarinė stabdymo pagalba, EBA
299
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 298
stabdžių sistema
297, 298, 299
stabdžių skysčio pildymas
354
Stabdžių žibintas
99
stovėjimo stabdys
299
ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje 298
Stabdžių ir sankabos skystis
Stabdžių skystis
kokybinis lygis ir tūris
Stabdžių žibintas
354
406
99
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema
190
Stabilumo sistema
190
Statymo pagalba
atgal
statymo pagalbos jutikliai
trikties indikatorius
veikimas
260
262
264
263
260
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos
268
Stiklinė
laminuotas / grūdintas
26
Stoglangis, automatiniai roletai
110
Stogo apkrova, maks. svoris
396
Stovėjimo stabdžiai
299
Sukimosi kontrolė
190
sukimosi kryptis
323
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS
309
Suodžių filtras
309
Susidūrimas
42
Š
Šaldymo skystis
355
Šildiklis
138
Šildymas
galinis langas
Priekinis stiklas
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
Sėdynės
Šilumą atspindintis priekinis stiklas
Šlaito pasvirimo kontrolė
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS
108
108
108
135
21
295
38
Šoniniai veidrodėliai
Atstatoma
107
108
Šoninių veidrodėlių atstatymas
108
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior Package) 130
425
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
TSA – priekabos stabilumo pagalba
T
Taupus važiavimas
310
Techninė pagalba
16
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga
386
Tunelio aptikimas
Techninės informacijos žymenys
392
Tuščio automobilio masė
Temperatūra
faktinė temperatūra
129
Temperatūros reguliavimas
137
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema
radaro sistema
187
222
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
92
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas
93
Transmisija
279
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis
405
Transponderis
152
154
153
152
92
396
U
Užrakinami ratų varžtai
327
Užrakinimas/atrakinimas
bagažinės dangtis
viduje
180
178
Užrakinimo lemputė
164, 185
Užrakinimo patvirtinimas
Užraktas
atrakinimas
užrakinimas
užrakinimas rankiniu būdu
164
177, 178
177
177
Traukos kontrolė
190
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
344
Traukos kontrolė posūkiuose
190
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
277
Trikampis avarinis ženklas
333
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
426
21
191, 318
Tunelinis valdymo pultas
12 V maitinimo lizdas
cigarečių uždegiklis ir peleninė
porankis
217
V
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
sauga
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė
vaikiškos automobilinės kėdutės ir šoninės saugos oro pagalvės
vieta automobilyje
Vaikiškos automobilinės kėdutės
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms
rekomenduojama
tipai
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX
viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai
Vairaračio užraktas
Vairas
Klaviatūra
vairo reguliavimas
46
46
53
38
53
46
54
47
56
54
58
277
88
88
88
Vairavimas
aušinimo sistema
su atidaryta bagažine
303
301
302
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu
190
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo jėga“
190
Vairavimo režimas ECO
293
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Vairavimo režimo keitimas
190
Vairo klaviatūra
Vairo reguliavimas
Variklio alyva, įpylimas
351
88
Variklio alyvos lygio tikrinimas
351
88
Variklio bloko šildytuvas
142
Vairuotojo įspėjimo sistema
251
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
operacija
252
252
Valdymo elementų apšvietimas
Valdymo ženklai
90
67, 70, 71
Valymas
apmušalai
automatinė automobilių plovykla
automobilių plovykla
ratlankiai
saugos diržai
386
383
383
384
387
Valymas su pertrūkiais
103
Valytuvai ir langų plovimas
103
Valytuvų šluotelės
Darbinė padėtis
keitimas
keitimas, galinis langas
valymas
365
365
365
366
366
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas
385
Vandenį ir purvą atstumianti danga
385
Variklio alyva
filtras
kokybinis lygis ir tūris
nepalankios vairavimo sąlygos
350, 401
350
402
401
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas
išjungimas nedelsiant
144
tiesioginis užvedimas
143
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova
vilkimo pajėgumas
311
397
397
Važiavimas žiemą
303
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
397
Ventiliacija
131
Ventiliatorius
ECC
ETC
136
136
Variklio gaubtas, atidarymas
349
Variklio ir salono šildytuvas
laikmatis
pranešimai
144
145
Vibracijos slopintuvas
313
Variklio išjungimas
277
Variklio skyrius
apžvalga
aušinimo skystis
Patikra
Stabdžių ir sankabos skystis
Variklio alyva
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas
130
349
353
350
354
350
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
automatinis pritemdymas
109
109
Variklio techniniai duomenys
399
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė
Tunelinis valdymo pultas
vairuotojo pusė
153
152
152
Variklio traukos kontrolė
190
Variklis
išaktyvinti
paleidimas
perkaito
„Start/Stop“
Vilkimas
vilkimo ąsa
319
320
277
276
301
285
Vilkimo ąsa
320
Vaškavimas
385
Vilkimo įtaiso rėmas
Techniniai duomenys
visiško užrakinimo sistema
išjungimas
laikinas išjungimas
Visiško vėdinimo funkcija
313, 314
314
182
182
182
128, 179
427
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Visų ratų pavara, (AWD)
295
Visų ratų pavara (AWD)
295
„
„Eco Cruise“
„EcoGuide“
W
WHIPS
kaklo apsauga
sėdėjimo padėtis
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė
40
41
40
Ž
Žemas alyvos lygis
Ženklai
Įspėjamieji ženklai
Valdymo ženklai
Žibintų indikacijos, PCC
Žibintų jungikliai
428
351
67, 70
67, 70, 71
168
89
Žieminės padangos
328
Žieminiai ratai
328
Žymos
392
293
70
„Personal Car Communicator“
168
„Queue Assistance“
214
„Sensus“
„Start/Stop“
Funkcija ir jos valdymas
variklis neišjungiamas
80
285
286
287
„Volvo ID“
21
„Volvo Sensus“
80
TP 22102 (Lithuanian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement