Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Automobilio savininko vadovas | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Late Automobilio savininko vadovas

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Late Automobilio savininko vadovas
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
GERBIAMAS „VOLVO“ AUTOMOBILIO SAVININKE
DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO”!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 Įvadas
Informacija savininkui................................
Automobilio savininko vadovo skaitymas.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje...............................
Duomenų įrašymas...................................
Aksesuarai ir papildoma įranga.................
Informacija internete.................................
Volvo ID.....................................................
„Volvo” automobilių aplinkosaugos politika............................................................
Savininko vadovas ir aplinka.....................
Laminuotas stiklas....................................
„Plug-in Hybrid“ – apžvalga......................
„Plug-in Hybrid“ – įvadas..........................
02 Sauga
13
13
Bendroji informacija apie saugos diržus...
Saugos diržas – prisisegimas...................
Saugos diržas – atleidimas.......................
Saugos diržas nėštumo metu...................
Priminimas užsisegti saugos diržą............
Saugos diržo įtempiklis.............................
Sauga – įspėjamasis ženklas....................
Saugos oro pagalvių sistema....................
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje......
Keleivio oro pagalvė..................................
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*.................................
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė.....................................................
Saugos oro užsklanda (IC)........................
Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo
apsaugą)...................................................
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės.............................................................
WHIPS – sėdėjimo padėtis.......................
Kada suveikia sistemos............................
Bendroji informacija apie saugos režimą..
30
31
32
32
33
33
34
34
35
36
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį.................................................
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną.................................................
Bendroji informacija apie vaikų saugą......
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta..
Vaikiška automobilinė kėdutė – dviejų
pakopų paaukštinta pasostė*...................
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų..........................................
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas.................................................
Vaikiška kėdutė – ISOFIX..........................
ISOFIX – dydžio klasės.............................
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai...........................................................
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai................................
01 02 02
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
16
19
19
20
20
22
24
24
25
27
37
39
40
40
41
42
42
43
44
45
46
46
47
51
52
53
54
55
55
57
59
Turinys
03 Prietaisai ir valdymo
elementai
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga.....
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga..
Jungtinis prietaisų skydelis.......................
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
Eco guide & Hybrid guide.........................
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė..........................................
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė..........................................
Lauko temperatūros matuoklis.................
Kelionės ridos skaitiklis.............................
Laikrodis....................................................
Jungtinis prietaisų skydelis – licencijos....
Ženklai ekrane...........................................
„Volvo Sensus“.........................................
Raktelio padėtys.......................................
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos.............................................................
Sėdynės, priekinės....................................
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*...
Sėdynės, galinės.......................................
Vairas........................................................ 88
Vairo šildymas*.......................................... 89
Žibintų jungikliai........................................ 90
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai................... 92
Važiavimo dieną šviesos........................... 92
Tunelio aptikimas*..................................... 93
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 93
Aktyviosios tolimosios šviesos*................ 94
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*..... 97
Galinis rūko žibintas.................................. 98
Stabdžių žibintas....................................... 99
Avarinių šviesų signalas............................ 99
Posūkių žibintai....................................... 100
Salono apšvietimas................................. 100
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė..................................................... 102
Priėjimo apšvietimo trukmė.................... 102
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas...................... 102
Valytuvai ir langų plovimas...................... 103
Elektra valdomi langai............................. 105
Šoniniai veidrodėliai................................ 107
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 108
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 109
Kompasas*.............................................. 109
Stoglangis*.............................................. 111
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 112
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 113
Pranešimai.............................................. 113
Pranešimai – tvarkymas.......................... 115
MY CAR.................................................. 115
Kelionės kompiuteris............................... 116
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis............................. 118
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija...................................................... 122
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*......................................................... 123
03 03 03
61
64
67
68
72
73
74
76
76
77
77
78
80
81
82
83
84
86
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato kontrolę..........................................................
Esama temperatūra.................................
Jutikliai – klimato kontrolė.......................
Oro kokybė.............................................
Oro kokybė – salono filtras.....................
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)*.............................
Oro kokybė – IAQS*................................
Oro kokybė – medžiaga..........................
Meniu nuostatos – klimato kontrolė........
Oro paskirstymas salone........................
Elektroninė klimato kontrolė – ECC........
Šildomos priekinės sėdynės*..................
Šildoma galinė sėdynė*...........................
Ventiliatorius............................................
Automatinis reguliavimas........................
Temperatūros reguliavimas salone.........
Oro kondicionavimo sistema..................
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas............................................
Oro paskirstymas – recirkuliacija............
Oro paskirstymas – lentelė......................
Bendroji informacija apie išankstinį
parengimą...............................................
126
127
127
127
128
Išankstinis parengimas – statymas
pastate....................................................
Išankstinis parengimas – statymas lauke
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas......................................................
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant................................................
Išankstinis parengimas – laikmatis.........
Laikmatis – nustatymas..........................
Laikmatis – užvedimas............................
Laikmatis – išjungimas............................
Išankstinis parengimas – pranešimai......
Bendroji informacija apie šildytuvus.......
Elektrinis šildytuvas.................................
Degalus naudojantis šildytuvas..............
Degalais varomas šildytuvas – automatinis režimas / išjungimas..........................
140
140
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo
skyriai
Vietos daiktams laikyti............................
Skiriančioji konsolė.................................
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*.............................
Daiktadėžė..............................................
Kilimėliai*.................................................
Kosmetinis veidrodėlis............................
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai...............................................
Krovimas.................................................
Pakrovimas – ilgas krovinys....................
Stogo bagažas........................................
Krovinių laikiklių kilpos............................
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*..........
Apsauginis tinklas*..................................
Apsauginis tinklelis* kartu su bagažinės
uždanga..................................................
Apsauginės grotelės...............................
Bagažinės uždanga.................................
04 04 05
4
128
129
129
129
130
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
139
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
142
143
143
144
144
145
147
147
147
148
150
152
152
152
153
153
153
155
156
156
156
157
157
159
159
160
Turinys
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas...................... 162
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas ........................................................ 162
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams*....................... 163
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 164
Užrakinimo lemputė................................ 164
Imobilizatorius......................................... 165
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema*................................. 165
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos... 166
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis................................................... 167
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos................................. 168
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas.............................................. 169
Išimamas metalinis raktas....................... 169
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas................................................... 170
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas...................................................... 170
Privatumo užraktas*................................ 171
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas................................... 172
Beraktė valdymo sistema*...................... 173
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas.....
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas...........
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai...........
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu ....................................
Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos......................................................
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko.......
Rankinis durelių užrakinimas..................
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus.....
Visuotinis atidarymas..............................
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė.
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio
galas........................................................
Saugūs užraktai*.....................................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas............................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra*............................
174
Signalizacija............................................
Signalizacijos lemputė............................
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas.................................................
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis...........................................
Veikianti signalizacija..............................
Sumažintas signalizacijos saugos lygis..
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio
valdymo pultelio sistema........................
06 06 06
174
175
175
176
176
185
186
186
186
187
187
187
177
177
178
178
179
180
180
181
182
183
184
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
Turinys
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis........................................... 189
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas.................................................. 190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai............................... 191
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*....... 193
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas 193
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai.......................................................... 195
Greičio ribotuvas..................................... 196
Greičio ribotuvas – darbo pradžia........... 196
Greičio ribotuvas – greičio keitimas........ 197
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas.................................... 197
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas........................................... 198
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas........... 198
Pastovaus greičio palaikymo sistema*... 199
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas..................................... 200
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu.. 200
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį................................. 201
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas...........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC*.......................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas.................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą..........
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas............................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas..................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas.........................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis...............
Radaro jutiklis.........................................
Radaro jutiklis – apribojimai....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai..............
201
Įspėjimas dėl atstumo*............................
Atstumo perspėjimas* – apribojimai.......
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ – veikimas.........................
„City Safety“™ – veikimas......................
City Safety™ – apribojimai......................
City Safety™ – lazerinis jutiklis...............
City Safety™ – ženklai ir pranešimai.......
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*..........
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai....................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai....................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai.....................................
Vairuotojo įspėjimo sistema*...................
07 07 07
6
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
202
203
205
206
207
207
208
209
209
211
212
214
215
217
218
219
220
221
221
222
224
226
227
228
229
230
231
233
234
236
238
Turinys
08 Užvedimas ir važiavimas
Driver Alert Control (DAC)*......................
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas.
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)*.....................................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai.................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai..................
Pagalbinė statymo sistema*....................
Statymo pagalbos sistema* – veikimas..
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas.................................................
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu.....................................................
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija.......................................................
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas...................................................
Pagalbinės statymo sistemos kamera*...
Statymo pagalbos kamera – nuostatos..
238
239
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
BLIS*.......................................................
BLIS* – veikimas.....................................
CTA* .......................................................
BLIS – ženklai ir pranešimai....................
Reguliuojama vairo jėga*........................
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema........................................................
252
253
254
255
257
257
Alkospyna*..............................................
Alkospyna* – veikimas ir valdymas.........
Alkospyna* – laikymas............................
Alkospyna* – prieš užvedant variklį.........
Alkospyna* – būtina atminti....................
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
Variklio užvedimas..................................
Variklio išjungimas..................................
Vairaračio užraktas..................................
Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus..................................................
Variklių sistemos.....................................
Variklių sistema – važiavimo režimai.......
Energijos srautas....................................
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai..........................................................
Pavarų dėžės..........................................
Pavaros perjungimo indikatorius*...........
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic...
Pavarų perjungiklio blokatorius...............
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........
Visų ratų pavara - (AWD).........................
Stabdymas koja......................................
259
259
260
260
262
263
264
265
265
07 07 08
240
241
241
242
243
244
245
245
246
247
248
248
249
251
257
266
267
268
271
272
274
274
275
277
278
278
279
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
Turinys
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema....................................................
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas......
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba...................................................
Stovėjimo stabdžiai.................................
Važiavimo planavimas.............................
Perbridimas.............................................
Perkaitimas.............................................
Važiavimas su atidarytu bagažinės dangčiu...........................................................
Perkrova – starterio akumuliatorius........
Prieš išvykstant į tolimą kelionę..............
Važiavimas žiemą....................................
Elektra nuvažiuojamas atstumas............
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas...............................................
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas.................................
Pilno kuro bako pripylimas......................
Degalai – tvarkymas................................
Degalai – dyzelinas.................................
Katalitiniai neutralizatoriai.......................
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)......
282
Taupus važiavimas..................................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas......
Įkrovimo srovė.........................................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas...........................................
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu....
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
statuso pranešimai..................................
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
temperatūros stebėjimas........................
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
įžeminimo trikties jungtuvas....................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pradžia....................................................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga...................................................
Ilgalaikis sandėliavimas: ko būtina nepamiršti.......................................................
Važiavimas su priekaba*.........................
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė............................................
Vilkimo rėmas arba kablys*.....................
Atjungiamas kablys* – laikymas..............
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys...............................................
297
297
298
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas............................................
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA...
Vilkimas...................................................
Vilkimo ąsa..............................................
Pagalba kelyje.........................................
312
314
315
315
316
08 08 08
8
282
282
283
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
295
296
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
299
300
303
305
305
305
307
308
309
310
310
311
311
Turinys
09 Ratai ir padangos
Padangos – priežiūra..............................
Padangos – sukimosi kryptis..................
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai...............................................
Padangos – oro slėgis.............................
Ratų ir ratlankių matmenys.....................
Padangos – matmenys...........................
Padangos – apkrovos indeksas..............
Padangos – greičio rodikliai....................
Ratų varžtai.............................................
Žieminės padangos.................................
Ratų keitimas – ratų nuėmimas...............
Ratų keitimas – montavimas...................
Trikampis avarinis ženklas......................
Įrankiai.....................................................
Kėliklis*....................................................
Pirmosios pagalbos rinkinys*..................
Slėgio padangose stebėjimo sistema*....
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis..........................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas)................
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – būsena....................................
318
319
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos.......................................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
važiuoti tinkamos pradurtos padangos*.
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas.............................................
Avarinis pradurtos padangos remontas..
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta..................................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga...........................
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija.................................................
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra..................................
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys - padangų pripūtimas................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas........................
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose
stebėjimas (TPMS)..................................
334
10 Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros programa..
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
Automobilio pakėlimas............................
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas.........................................................
Variklio skyrius – apžvalga......................
Variklio skyrius – patikra.........................
Variklio alyva – bendroji dalis..................
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas.......
Aušinimo skystis – lygis..........................
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis.......
Vairo stiprintuvo skystis – lygis...............
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas......................................
Lemputės keitimas – bendroji dalis........
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai....
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis..............
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos.............................................
09 09 10
320
320
322
322
323
323
324
324
325
327
328
329
330
330
331
331
332
333
334
335
335
336
336
337
338
340
341
342
343
350
350
353
355
355
356
357
358
359
360
361
362
362
363
364
365
365
366
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
Turinys
11 Specifikacijos
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – galinis žibintas.......
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas...................
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas.............................................
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas....................................
Žibintai – techniniai duomenys ..............
Valytuvų šluotelės...................................
Plovimo skystis – pildymas.....................
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija......................................................
Akumuliatorius – ženklai.........................
Starterio akumuliatorius – keitimas.........
Hibridinis akumuliatorius.........................
Elektros sistema......................................
Saugikliai – bendroji dalis.......................
Saugikliai – variklio skyriuje.....................
Saugikliai – po daiktadėže......................
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže.....................................................
Saugikliai – bagažinėje............................
367
367
368
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje......................................................
Automobilių plovykla...............................
Vaškavimas ir poliravimas.......................
Vandenį ir purvą atstumianti danga........
Antikorozinė danga.................................
Automobilio vidaus valymas...................
Dažų sluoksnio pažeidimai.....................
390
392
393
394
394
395
396
Techninės informacijos žymenys............
Gabaritai..................................................
Masės.....................................................
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova...................................................
Variklio techniniai duomenys..................
Variklio techniniai duomenys – elektros
variklis.....................................................
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos....................................................
Variklio alyva – klasė ir tūris....................
Aušinimo skystis – klasė ir tūris..............
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris.......
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
Vairo stiprintuvo skystis – klasė..............
Plovimo skystis – kokybė ir tūris.............
Degalų bakas – tūris...............................
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis............................................................
Padangos – patvirtintas slėgis padangose........................................................
Hibridinis akumuliatorius – techniniai
duomenys...............................................
Diapazonas: techniniai duomenys..........
10 10 11
10
368
369
369
369
370
372
373
374
375
377
377
378
379
382
384
386
399
401
402
403
404
405
405
407
408
409
410
410
410
411
412
413
414
414
Turinys
12 Abėcėlinė rodyklė
Abėcėlinė rodyklė.................................... 416
12
11
ĮVADAS
01 Įvadas
Informacija savininkui
Automobilyje yra ekranas, kuriame pateikiama
informacijos apie jūsų automobilio veikimą1.
Jei automobilio savininko informacija rodoma
ekrane, papildomai pateikiamas spausdintas
savininko vadovas. Jame rasite svarbios
informacijos, duomenų apie paskutinius naujinius ir įvairių instrukcijų. Tai gali būti naudinga, kai, pvz., dėl praktinių priežasčių negalite skaityti informacijos ekrane.
Pakeitus ekrano kalbą, kai kuri informacija
gali nebeatitikti nacionalinių arba vietinių įstatymų ir taisyklių.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų
prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame
vadove skiriasi, visada galioja spausdinta
informacija.
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
01
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, susipažinsite su naujomis funkcijomis, gausite
patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose ir
geriausiai išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos instrukcijas.
Automobilio savininko vadove esantys techniniai duomenys, dizainas, savybės ir paveiksliukai nebūtinai turi tikti jūsų naudojamam
automobiliui. Mes pasiliekame teisę daryti
pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei
iškiltų kokia problema, neturėtumėte informacijos apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios pagalbos.
PASTABA
Savininko vadovą galima parsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
1
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
13
01 Įvadas
||
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Pranešimai
Žalos turtui pavojus
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Media, Sending location.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki
mažiau svarbių – informacinių.
G031592
01
Įspėjimas apie galimas traumas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke
bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija papildo patį
tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
14
G031590
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
01 Įvadas
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie
paveikslėlių grupių pateikti numeruoti
sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti
veiksmą.
G031593
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką,
pateikiamas ir padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
aktuali informacija yra pateikiama atitinkamose jo vietose priklijuotuose lipdukuose.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka,
yra sunumeruoti.
Vaizdai
01
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti
scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio
išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir
rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš
ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
•
•
Savininko vadovas ir aplinka (p. 24)
Informacija internete (p. 20)
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
savininko vadove sunumeruotam veiksmų
eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia
informacija.
15
01 Įvadas
01
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje2. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
Paieška
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
•
Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
2
16
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
01 Įvadas
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite
TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos rezultatų straipsnį, ir
paspauskite OK/MENU, kad
pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais3, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
•
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
01
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsidarytų kategorija, pasirinkta
, arba straips. Norėdami grįžti į anksnis, pasirinktas
tesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Γia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
Skaičių klaviatūra.
3
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
}}
17
01 Įvadas
01
||
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Naršymas straipsnyje
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Quick Guide
Γia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
18
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
01 Įvadas
Duomenų įrašymas
Automobilis registruoja tam tikrą informaciją
apie veikimą ir funkcijas bei visus incidentus.
Jūsų automobilyje įrengti keli kompiuteriai,
kurių funkcija – nuolat tikrinti ir stebėti automobilio veikimo charakteristikas bei funkcijas.
Kai kurie kompiuteriai normalaus važiavimo
metu aptikę klaidą gali įrašyti informaciją. Be
to, informacija yra įrašoma ir susidūrimo ar
įvykio metu. Tam tikros įrašytos informacijos
dalys yra reikalingos tam, kad meistrai aptarnavimo ir techninės priežiūros metu galėtų
diagnozuoti ir pašalinti triktis, o „Volvo“ automobiliai atitiktų teisinius ir kitus reikalavimus.
Be to, informacija yra naudojama „Volvo“
tyrimų tikslais, siekiant nuolat tobulinti automobilių kokybę ir saugumą, kadangi informacija gali padėti geriau suprasti veiksnius, kurie
sukelia avarijas ir sužalojimus. Duomenys
susideda iš detalios informacijos apie įvairių
automobilio sistemų bei modulių – variklio,
akceleratoriaus, vairo, stabdžių bei kitų sistemų – būseną ir veikimą. Šiuose duomenyse
gali būti informacijos apie vairuotojo vairavimo elgseną, pvz., automobilio greitį, stabdžių ir greičio pedalo naudojimą, vairo judesius ir vairuotojo bei keleivių saugos diržų
naudojimą. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių,
taip pat – dėl susidūrimo ar incidento – ši
informacija gali būti laikoma automobilio
kompiuteriuose tam tikrą laikotarpį. „Volvo“
gali laikyti šią informaciją tol, kol ji padės
tobulinti ir gerinti saugumą bei kokybę, taip
pat – kol bus teisinių bei kitų reikalavimų, į
kuriuos „Volvo“ turės atsižvelgti.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Vis dėlto dėl tam tikrų nacionalinių įstatymų ir reglamentų „Volvo“ gali būti
priversta atskleisti šią informaciją atitinkamoms viešojo valdymo institucijoms, pvz.,
policijai ar kitoms įstaigoms, kurioms gali būti
suteikta teisė turėti prieigą prie tokios informacijos.
Siekiant perskaityti ir interpretuoti automobilio
kompiuterių įrašytą informaciją, reikia specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su
bendrove sutartis pasirašę autoservisai.
„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra
perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei
užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Aksesuarai ir papildoma įranga
01
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia
tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė
įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio
elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną
patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio
įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto
šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji
turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje,
kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele
(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
19
01 Įvadas
01
Informacija internete
Volvo ID
Daugiau informacijos apie savo automobilį
galite rasti adresu www.volvocars.com.
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų4.
Su asmenine Volvo ID galima prisijungti prie
„My Volvo web“, kuris yra asmeninis Jūsų ir
Jūsų automobilio tinklalapis.
Paslaugų pavyzdžiai:
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
QR kodas
•
QR kodui perskaityti reikalinga QR kodų skaityklė, kurią galima įsigyti kaip papildomą programą (app) keliems mobiliesiems telefonams. QR kodų skaityklę galima atsisiųsti,
pvz., iš „App Store“, „Windows Phone“ arba
„Google Play“.
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
Volvo ID privalumai
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo
priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko
pabaigos.
Matmenys
A
40 mm
B
80 mm
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms
(t. y. „My Volvo“).
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite
4
20
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
01
registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ tinklalapis – įveskite savo el.
pašto adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Kitas būdas: centriniame valdymo pulte paspauskite prisijungimo mygtuką
ir pasirinkite Apps
Settings bei vadovaukitės instrukcijomis.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Informacija internete (p. 20)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
21
01 Įvadas
01
„Volvo” automobilių aplinkosaugos
politika
vienoje iš švariausių ir taupiausiai išteklius
naudojančių gamyklų pasaulyje.
Jūsų „Volvo" atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus ir yra pagamintas
Viena iš pagrindinių korporacijos „Volvo Car
Corporation” veiklos vertybių, kuri daro įtaką
visoms operacijoms, yra aplinkos apsauga.
Mes taip pat tikimės, kad mūsų klientams,
kaip ir mums patiems, rūpės aplinkos
apsauga.
„Volvo Car Corporation” suteiktas pasaulinis
ISO sertifikatas, kuriame yra ir ISO 14001
aplinkosaugos standartas, kuris taikomas
visose gamyklose bei kai kuriuose kituose
mūsų padaliniuose. Mes taip pat nustatome
reikalavimus savo partneriams, kad jie sistemingai spręstų aplinkosaugos klausimus.
22
Kuro sąnaudos
Veiksminga emisijos kontrolė
„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro
naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios
klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja
mažiau kuro, nes išmeta mažesnį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari
automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi
emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų
dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta
taikomuose standartuose.
Vairuotojas gali įtakoti kuro sąnaudas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Poveikio
aplinkai mažinimas“.
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
01 Įvadas
Moderni oro kokybės sistema (IAQS)* (salono
oro kokybės sistema) išvalo iš lauko į automobilio saloną patenkantį orą.
Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
Sistemą sudaro elektroninis jutiklis ir anglies
filtras. Į automobilio saloną patenkantis oras
nuolat kontroliuojamas, ir jeigu tam tikrų
kenksmingų dujų, pavyzdžiui, anglies monoksido lygis pakyla, oro tiekimas uždaromas.
Taip gali nutikti esant intensyviam eismui,
pavyzdžiui, automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
•
Anglies filtras neleidžia patekti į automobilio
saloną azoto oksidams, pažeminiam ozonui ir
angliavandeniliui.
Galite nesunkiai sumažinti poveikį aplinkai.
Toliau pateikiame kelis patarimus:
•
Važiuokite ekonomiškai: prognozuokite
situaciją.
•
Vykdykite aptarnavimo ir techninės priežiūros darbus pagal automobilio savininko vadovo instrukcijas: paisykite techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
rekomenduojamų intervalų.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko
šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami
variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai,
variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
•
Važiuojant dideliu greičiu, dėl padidėjusio
vėjo pasipriešinimo žymiai išauga kuro
sąnaudos: dvigubai padidinus greitį, vėjo
pasipriešinimas padidėja 4 kartus.
•
Aplinkai pavojingas atliekas, pavyzdžiui,
akumuliatorius ir alyvą, visada atiduokite
sutvarkyti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Salonas
„Volvo” salonas yra patogus ir tinka alergiškiems bei astma sergantiems žmonėms. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pasirenkant ekologiškas medžiagas.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs prisidedate
prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams patikėsite savo automobilio techninį
aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps mūsų sistemos dalimi. Projektuodama autoservisus,
„Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų užkirstas kelias teršalų
patekimui į aplinką. Mūsų autoservisų darbuotojai yra apmokyti ir turi įrengimų, kad
būtų garantuota tinkama aplinkos apsauga.
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
bilio eksploataciją. Daugiau informacijos
rasite „Eco guide“ (p. 72) , „Taupus važiavimas“ (p. 297) ir „Kuro suvartojimas“ (p. 412).
01
Perdirbimas
„Volvo“ rūpinasi gamta: svarbu, kad automobilis būtų perdirbtas aplinkai nekenksmingu
būdu. Galima perdirbti beveik visą automobilį.
Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus
perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
Savininko vadovas ir aplinka (p. 24)
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automo-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
01 Įvadas
01
Savininko vadovas ir aplinka
Laminuotas stiklas
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš FSC® sertifikuotų miškų arba kitų
kontroliuojamų šaltinių.
Laminuotas stiklas
„Forest Stewardship Council“® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų miškų
arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
24
„Volvo” automobilių aplinkosaugos politika (p. 22)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Stiklas yra armuotasis, todėl jį
sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Priekinis ir kiti langai*
yra iš laminuoto stiklo.
01 Įvadas
„Plug-in Hybrid“ – apžvalga
01
V60 PLUG-IN HYBRID unikalių funkcijų apžvalga.
}}
25
01 Įvadas
01
||
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 297).
Hibridinis akumuliatorius (p. 377).
Elektrinis variklis (p. 267) su galinių ratų
pavara.
Važiavimo režimai (p. 268).
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68),
kuriame yra unikali informacija apie „Plug-in
Hybrid“.
Susijusi informacija
•
26
„Plug-in Hybrid“ – įvadas (p. 27)
01 Įvadas
„Plug-in Hybrid“ – įvadas
Automobilio vairavimas
Automobilis vairuojamas visiškai įprastai. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o dyzelinis –
pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant
aktyviau.
Automobilis vairuojamas visiškai įprastai.
Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o dyzelinis –
pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant
aktyviau. Perskaitykite informaciją apie Taupus važiavimas (p. 297).
Svarbu žinoti
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo,
todėl jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji,
dviratininkai ir gyvūnai. Ypač tai aktualu
važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Aukštos įtampos srovė
Kai kurie automobilio komponentai veikia esant aukštai
įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų.
Nelieskite jokių dalių, kurios
nėra aiškiai aprašytos Automobilio savininko vadove.
Perskaitykite informaciją apie variklio skyrių
(p. 355).
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.
Važiavimo režimai
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba,
prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir
dyzelinį variklius iškart. Priklausomai nuo
parinkto važiavimo režimo, automobilis
apskaičiuoja optimalų važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės, aplinkos poveikio ir
degalų ekonomijos derinį. Perskaitykite informaciją apie Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 268).
Jungtinis prietaisų skydelis
Dviejuose jungtinio prietaisų skydelio laukuose pateikiama unikali informacija apie V60
PLUG-IN HYBRID: hibridinio akumuliatoriaus
matuoklis (esamas energijos lygis), aktyvus
važiavimo režimas, veikiant dyzeliniam varikliui įsijungiantis ženklas, Hybrid Guide ir energijos rekuperavimo duomenys. Sužinokite
daugiau apie jungtinis prietaisų skydelis
(p. 68).
nis variklis ir jo pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per šaltas ar per karštas, jo talpa
gerokai sumažės. Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir salonas parengiami
kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys
ir sumažėtų energijos sąnaudos. Perskaitykite
informaciją apie Bendroji informacija apie
išankstinį parengimą (p. 139).
01
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei
yra žaibo pavojus.
Šiame automobilyje naudojamas ličio jonų
hibridinis akumuliatorius, jį galima įkrauti įvairiais būdais. Automobilį įkrovimo kabeliu su
valdymo bloku galima prijungti prie 230 V kintamosios srovės lizdo, žr. Įkrovimo kabelis su
valdymo įrenginiu (p. 300). Įkrovimo laikas
priklauso nuo įkrovimo srovės (p. 298).
Paruošimas
Elektrinis variklis švelnaus stabdymo metu
naudojamas kaip variklinis stabdys, tuo metu
automobilio kinetinė energija verčiama elektros energija, kuri naudojama hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Skaitykite daugiau apie
stabdymo jėgos energijos pakartotinį panaudojimą (p. 279).
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai,
svarbu, kad hibridinis akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei dyzeli-
Be to, prireikus dyzelinis variklis per specialųjį
aukštos įtampos generatorių gali įkrauti elektrinio variklio hibridinį akumuliatorių: žr. temą
}}
27
01 Įvadas
01
||
skirsnį pavaros sistemą ir važiavimo režimus
(p. 268).
Susijusi informacija
•
28
„Plug-in Hybrid“ – apžvalga (p. 25)
SAUGA
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
diržus
02
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių
daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas
tik vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties
klubais esanti diržo juosta turi būti kuo žemiau
(jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug
neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo
sėdint įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 31)
saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu
ir tekstiniu pranešimu (p. 33).
30
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos
diržų patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti visą
saugos diržą. Nors saugos diržas ir atrodo
nepažeistas, jis gali būti praradęs kai
kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą, jei jis nusidėvėjęs ar
pažeistas. Naujas saugos diržas turi būti
patvirtinto tipo ir turi būti skirtas įrengti toje
pačioje vietoje, kaip ir keičiamas saugos
diržas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 32)
Saugos diržas – atleidimas (p. 32)
Saugos diržo įtempiklis (p. 33)
02 Sauga
Saugos diržas – prisisegimas
Atminkite
Prisisekite saugos diržą (p. 30) prieš pradėdami važiuoti.
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.
Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
02
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi
būti perjuostas per petį.
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 32)
Saugos diržas – atleidimas (p. 32)
Saugos diržo įtempiklis (p. 33)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 33)
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite
mygtuką ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite
viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi trintis į Jūsų kaklą.
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
1
Kai kuriose šalyse.
31
02 Sauga
02
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 30), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 30), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 31)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 33)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 83) ir vairą (p. 88) taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai
pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite
sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
32
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 31)
Saugos diržas – atleidimas (p. 32)
02 Sauga
Priminimas užsisegti saugos diržą
taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.
Pranešimas patvirtinamas automatiškai,
po maždaug 30 sekundžių važiavimo arba
spustelėjus posūkio svirties OK mygtuką
(p. 112). Jei kas nors atsisega saugos
diržą, pranešimą galima patvirtinti tik rankiniu būdu, spustelint posūkio svirties
mygtuką OK.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema
primins, kad reikia prisisegti (p. 31) prisisegti
saugos diržą.
G017726
•
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais
atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra
lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 67).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su garsiniu / vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos
diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku
OK.
Saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai (p. 30) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos
diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą
prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau
saugo keleivius.
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos
diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių
daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos
diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
Bendrojo prietaisų skydelio informaciniame
ekrane rodoma, kurie saugos diržai naudojami. Informacija pateikiama visada.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui
neprisisegus saugos diržo, apie tai primena
garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 30) yra prisegti. Kai prisisegami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie-
33
02 Sauga
02
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema
suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu
jungtinio prietaisų skydelio (p. 67) informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos
veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie
triktį saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo
rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su
įgaliotu Volvo autoservisu.
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti
įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS
oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba
SRS oro pagalvė Būtina skubiai
aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
Saugos oro pagalvių sistemos (p. 34) trikampis
avarinis ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 44)
Saugos oro pagalvių sistema
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti
vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
G018665
Sauga – įspėjamasis ženklas
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu kairėje pusėje.
G018666
Įspėjamasis ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje ima šviesti kai nuotolinio valdymo
raktelis yra padėtyje II (p. 82). Ženklas
užgęsta po maždaug 6 sekundžių, jei saugos
oro pagalvių sistemoje nėra gedimų.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu dešinėje pusėje.
34
02 Sauga
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir
jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir
įkaista. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta,
kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro
pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio salone
pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei
keli dešimtadaliai sekundės.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 35)
Keleivio oro pagalvė (p. 36)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 34)
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto
saugos diržo (p. 30) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 34).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Sutrikęs saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali sukelti gedimą ir baigtis rimtu
žmonių sužalojimu.
02
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 36)
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu
išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos
oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių.
35
02 Sauga
Keleivio oro pagalvė
02
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 30) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 34).
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų
automobilio vietų:
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu kairėje pusėje.
1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.
36
2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas
matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvę galima išjungti (p. 37), jei automobilyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger
Airbag Cut Off Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo
sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas
ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 35)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 36)
galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
02
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio
pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos
keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama
nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 170).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra
tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm
ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
37
02 Sauga
||
sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant
paaukštintos pasostės.
02
Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra
šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali
sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
2
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
PASTABA
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje
II (p. 82), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 34).
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje,
rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvės padėtis teisinga.
38
G017800
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
2
G017724
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra išjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo,
kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo
pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį
paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos
oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo
pulte šviečia
simbolis. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko
gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte
nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra
išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis ženklas(p. 34). Tai rodo,
kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
02 Sauga
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus automobilio keleivių gyvybei.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47)
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos
dalį SIPS („Side Impact Protection System“)
perduoda sijoms, statramsčiams, grindims,
stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo
dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų
sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio
metu.
02
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
G032949
ĮSPĖJIMAS
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.
Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos
priekinių sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia
tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
}}
39
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
•
02
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios
šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir
asmenys gali stipriai susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia
šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
„Volvo“ patvirtintus automobilio
sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių
apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite
saugos diržą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
40
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 35)
Keleivio oro pagalvė (p. 36)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė (p. 40)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 40)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė
Šoninė oro pagalvė (p. 39) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.
Saugos oro užsklanda (IC)
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 47) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 37).
Susijusi informacija
•
•
Keleivio oro pagalvė (p. 36)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 46)
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain)
yra viena iš SIPS sistemos (p. 39) ir saugos
oro pagalvių sistemos (p. 34) dalių. Ji yra
įrengta abiejuose šonuose po lubų apmušalu
ir apsaugo išorinėse sėdynėse sėdinčius
automobilio keleivius. Saugos oro užsklanda
išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis
įjungia jutiklius.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne
kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik
originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai
apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo
traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją
sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atramos.
02
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti
didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 30)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo
kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio
tipo ir kitų veiksnių.
}}
41
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
02
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio
padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
WHIPS – vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema (p. 41) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 47) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 37).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 46)
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 41) užtikrintų optimalią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti
tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir
pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų
kliūčių.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 83).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos
ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma
mažesnis atstumas.
Veikimas
Susijusi informacija
•
•
•
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės
(p. 42)
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 42)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 30)
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS
sistemai.
42
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos
darbui niekas nekliudo.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę paveikia itin didelės jėgos,
pvz., automobiliui patyrus smūgį į galinę
dalį, reikia patikrinti WHIPS sistemą.
„Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynės atrodo nepažeistos, dalis
WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų
gali nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės
atlošą, atitinkamą priekinę sėdynę reikia
pastumti į priekį, kad ji nesusiliestų su
nulenkiamu atlošu.
Kada suveikia sistemos
Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės
saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai
sumažintų sužalojimų pavojų.
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis (p. 33) priekinėje
sėdynėje
Priekinio smūgio ir
(arba) šoninio
smūgio, ir (arba)
smūgio į automobilio galą ir (arba)
apsivertimo atveju
Saugos diržo įtempiklis, galinė sėdynė
Smūgio į priekį ir
(arba) šoną metu,
ir (arba) apsivertus
Saugos oro pagalvės
Priekinio smūgio
atvejuA
(Vairas (p. 35) ir keleivio saugos oro
pagalvė (p. 36))
Šoninės saugos oro
pagalvės
(SIPS) (p. 39)
02
Šoninio smūgio
atvejuA
}}
43
02 Sauga
Sistema
Įsijungia
Saugos oro
užsklanda (IC) (p. 40)
Smūgio į šoną
metu ir (arba)
apsivertus, ir
(arba) smūgio į
priekį metuA
Kaklo apsauga
WHIPS (p. 41)
Galinio smūgio
atveju
02
A
Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis,
bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.
Jei oro pagalvės (p. 34) išsiskleidė, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo"
rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro
pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
PASTABA
Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.
44
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė
apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Avarinis režimas yra apsauga, įsijungianti, kai
po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios
automobilio funkcijos, pavyzdžiui, kuro įsiurbimo sistema, apsauginių sistemų jutikliai arba
stabdžiai.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti
vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti
esant intensyviam poveikiui. Dirginimo
atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita
išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių
audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
Trikampis avarinis ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 67) informaciniame ekrane
gali pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr.
vadovą. Tai reiškia, kad automobilio veikla
yra sutrikusi.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos režimas Žr. vadovą,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų
automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį (p. 45)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 46)
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo
pranešimas Saugos režimas Žr. vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 44), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite
užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir
vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins
atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite
užvesti automobilį.
02
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 46)
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą, automobiliu
negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 316). Net jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų
gedimų važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.
45
02 Sauga
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
02
Jei pabandžius užvesti automobilio
variklį (p. 45) ir atstačius Saugos režimas Žr.
vadovą pasirodo Normal mode, automobilį
galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 44)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse
iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki
3–4 metų amžiaus), o vyresnius – pirmyn
nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo
vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 47).
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai),
kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka
konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.
46
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju
dėl aiškesnių nurodymų.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines duris ir jų langus* galima užblokuoti
mechaniškai (p. 183) arba elektroniniu būdu
(p. 184)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš
vidaus.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 51)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 55)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 59)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
02
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržų prie sėdynės padėties horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba
bėgių ir sijų po sėdyne. Aštrios briaunos
gali pažeisti diržo juostas.
G020739
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos
įrengimo instrukcijoje.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra
nesuderinamos.
}}
47
02 Sauga
||
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
02
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
0 grupė
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo
sistema.
maks. 10 kg
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 grupė
0 + grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
maks. 13 kg
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 10 kg
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2
48
Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
1 grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
02
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04191
(U)
2/3 grupė
15-36 kg
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
}}
49
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
2/3 grupė
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion
with and without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with
and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04216
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
Integruota pasostė (Integrated Booster Cushion)
– parduodama kaip gamykloje įrengta parinktis.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04189
(B)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
B: šiai svorio klasei aprobuotos integruotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 51)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 59)
•
•
50
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 55)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 46)
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Jei suaktyvinta (p. 37) priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 47)
montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų
automobilio vietų:
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas
matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių
su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo
sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.
Galite įtaisyti:
•
vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant
priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje
sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė
neįjungta.
•
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.
02
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 46)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 59)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 55)
51
02 Sauga
Vaikiška automobilinė kėdutė – dviejų
pakopų paaukštinta pasostė*
02
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“
autoservisas. Paaukštintos pasostės
nekeiskite ir nepapildykite jokiais priedais.
Jei integruotą pasostę veikė didelė jėga,
pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti
visą pasostę. Net jei pasostė ir atrodo
nepažeista, jos apsauginės savybės gali
būti pablogėjusios. Pasostę reikia pakeisti
ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
Integruotos paaukštintos pasostės galinėje
sėdynėje leidžia vaikams sėdėti patogiai ir
saugiai.
Pasostės sukonstruotos taip, kad užtikrintų
optimalų saugumą. Kartu su saugos diržu
(p. 30) jos yra aprobuotos vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 36 kg ir kurių ūgis siekia bent 95
cm.
Neteisinga padėtis: galva neturi būti aukščiau
galvos atramos, o diržas neturi būti žemiau
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant peties.
•
dviejų pakopų integruota paaukštinta
pasostė yra gerai pritvirtinta pagal lentelę
(p. 53) ir užrakinta
•
kad saugos diržas būtų prigludęs prie
vaiko kūno, būtų įtemptas ir nesusisukęs
•
saugos diržas nėra ant vaiko kaklo ar
žemiau peties (žr. pirmiau pateiktas iliustracijas)
•
apatinė saugos diržo juosta yra žemiau
dubens, kad sauga būtų optimali.
Dviejų paaukštintos pasostės lygių reguliavimas atliekamas ją pakeliant (p. 53) ir nuleidžiant (p. 54).
52
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant dviejų pakopų paaukštintos
pasostės nurodymų, avarijos atveju vaikas
gali patirti rimtų sužalojimų.
02 Sauga
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų
Pakopa 24
Integruota paaukštinta pasostė (p. 52) galinėje
sėdynėje gali būti sulankstoma dviem pakopomis. Pakopų skaičius sulankstant pasostę priklauso nuo vaiko svorio.
Pakopa 1
Pakopa 2
22-36 kg
15-25 kg
Svoris
02
Pakopa 13
Užfiksuokite paaukštintą pasostę
paspausdami ją atgal.
Pradėkite nuo apatinės pakopos.
Paspauskite mygtuką.
Patraukite rankenėlę į priekį ir aukštyn,
norėdami atlaisvinti paaukštintą pasostę.
3
4
Apatinė pakopa.
Viršutinė pakopa.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
53
02 Sauga
||
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas
Integruota paaukštinta pasostė (p. 52) galinėje
sėdynėje gali būti sulankstoma nuo viršutinės
ar apatinės pakopos iki visiškai nulenktos
padėties sėdynės pasostėje. Tačiau negalima
pasostės pakeisti iš viršutinės pakopos į apatinę pakopą.
02
Pakelkite priekinę paaukštintos pasostės
dalį ir užfiksuokite ją spausdami paaukštintos pasostės galą link atlošo.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę
žemyn pasostės vidurį.
SVARBU
PASTABA
Neįmanoma sureguliuoti paaukštintos
pasostės iš 2 pakopos į 1 pakopą. Iš pradžių reikia nustatyti iš naujo pilnai nulenkiant žemyn (p. 54) į sėdynės pagalvėlę.
Susijusi informacija
•
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas (p. 54)
Prieš nuleisdami pasostę, patikrinkite, kad
už jos apačioje nebūtų jokių laisvų daiktų
(pvz., žaislų).
PASTABA
Pasostę atlaisvinsite patraukę rankenėlę į
priekį.
Sulenkiant galinį atlošą, visų pirma reikia
nuleisti paaukštintą pasostę.
Susijusi informacija
•
54
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų (p. 53)
02 Sauga
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 47).
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 46)
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 55) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 57).
Dydžio
klasė
Aprašymas
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX montavimo taškų.
02
Susijusi informacija
•
•
ISOFIX – dydžio klasės (p. 55)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 57)
}}
55
02 Sauga
||
Dydžio
klasė
Aprašymas
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį,
automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą
transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias „ISOFIX" vaikų kėdutes
„Volvo" rekomenduoja.
56
02 Sauga
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių
– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės
kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems
automobilių modeliams.
02
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo
sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms
įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė
sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
}}
57
02 Sauga
||
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Svoris
Dydžio klasė
02
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
9-18 kg
B
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo
sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms
įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė
sėdynė
X
GeraiA
(IUF)
B1
X
GeraiA
(IUF)
A
X
GeraiA
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame
automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės
(p. 55) vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 55) tvirtinimo elementų sistema.
58
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių
uždanga virš krovinių skyriaus, tokią
uždangą reikia nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Automobilyje įrengti tam tikrų į priekį atgręžtų
vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 47) viršutiniai tvirtinimo taškai. Šie tvirtinimo taškai yra
kitoje sėdynės pusėje.
02
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant
ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo”
rekomenduoja mažiems vaikams sėdėti į galą
atgręžtose kėdutės iki kaip galima vyresnio
amžiaus.
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 46)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 51)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 55)
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų
kėdučių montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais,
šiuos nulenkite.
59
PRIETAISAI IR VALDYMO ELEMENTAI
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
}}
61
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
03
62
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 112),
(p. 115),
(p. 100),
(p. 93) ir
(p. 122).
Valdymo skydelis
(p. 179),
(p. 184),
(p. 105) ir
(p. 107).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 84).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 199) ir
(p. 202).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 90),
(p. 291) ir
(p. 181).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 88) ir
(p. 34).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 67).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir
telefono valdymas*
(p. 115) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Mygtukas START/
STOP ENGINE
Avarinių šviesų signalas
(p. 99).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
(p. 115) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 132).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 275).
(p. 264).
Važiavimo režimų valdymo elementai
(p. 268).
Degimo jungiklis
(p. 81).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 103).
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 115) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Vairo reguliavimas
(p. 88).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 355).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 283).
Durų rankena
–
03
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 76)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 76)
Laikrodis (p. 77)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
63
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
64
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
03
}}
65
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
03
66
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 115) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valdymo skydelis
(p. 179),
(p. 184),
(p. 105) ir
(p. 107).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
Degimo jungiklis
(p. 81).
(p. 264).
(p. 90),
(p. 291) ir
(p. 181).
Avarinių šviesų signalas
(p. 99).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 115) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
(p. 355).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 199) ir
(p. 202).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 84).
Variklio dangčio atidariklis
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 67).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 283).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 88) ir
(p. 34).
Vairo reguliavimas
(p. 88).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir
telefono valdymas*
(p. 115) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 112),
(p. 115),
(p. 100),
(p. 93) ir
(p. 122).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 275).
Važiavimo režimų valdymo elementai
(p. 268).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 132).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 103).
Durų rankena
–
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 76)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 76)
Laikrodis (p. 77)
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 68)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 73)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 74)
03
67
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
03
Prietaisas rodo informaciją pagal atliktus pasirinkimus žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112).
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
Esamas energijos lygis
Aktyvus variklių režimas
Ženklas įsijungia pradėjus veikti dyzeliniam varikliui.
Hybrid guide (Driver Support Power
Meter). Rodo šiuo metu vairuotojo pageidaujamą varomąją galią ir pasiekiamą
elektrinio variklio galią, t. y. ribą, kada
užsiveda / išsijungia dyzelinis variklis.
68
Papildomos informacijos rasite Eco guide
& Hybrid guide (p. 72).
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Energijos rekuperavimas
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Γia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei
spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 163).
03
Matuokliai ir indikatoriai
Kai elektros variklis generuoja galią hibridiniam akumuliatoriui, hibridinio akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo burbuliukai, žr. Stabdymas koja (p. 279).
Informacinis ekranas
Prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias
temas. Galimos temos: „Hybrid“, „Elegance“,
„Eco“ ir „Performance“.
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu
parinktį Temos, sukant svirtelės reguliavimo
ratuką. Spauskite OK mygtuką. Pasukite
ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės
konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio
prietaisų skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą
galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 112).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Hybrid“.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas (p. 292).
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
Spidometras
Informacinis ekranas.
1
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
69
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 72).
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275).
Neveikia
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275).
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 72).
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275).
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 292).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 292).
Neveikia
Eco guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 72).
Spidometras
Spidometras
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 122) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 292).
Matuoklis E-boost. Iliustruoja elektrinio
variklio naudojimą, jo pagalbą dyzeliniam
varikliui ir stabdymą elektriniu varikliu2.
Spidometras
1
2
70
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Stabdant elektriniu varikliu, įkraunamas hibridinis akumuliatorius, žr. Stabdymas koja (p. 279).
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 72).
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių, išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus.
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 67)
03
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 73)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 74)
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
71
03 Prietaisai ir valdymo elementai
03
Eco guide & Hybrid guide
Momentinė vertė
„Eco guide“ ir „Hybrid guide“ – tai du jungtinio prietaisų skydelio (p. 67) prietaisai, padedantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant
degalus.
Γia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų
kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip
blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris –
kelionės statistika* (p. 123).
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 68).
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį,
variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir
stabdžių panaudojimą.
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h)
ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje
įjungia raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai
reiškia prastą ekonomiją, kurios reikėtų
vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina, kaip automobilis buvo vairuojamas
pastaruoju metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų
ekonomiją.
Hybrid guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp elektrinio variklio
naudojamos galios ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Hybrid“ arba „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
(p. 68).
Momentinė vertė
Vidutinė vertė
72
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairuotojo pageidaujama galia
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Taškas, kuriame dvi rodyklės susitinka – tai
slenkstinė dyzelinio variklio užsivedimo / išsijungimo riba.
Vairuotojo pageidaujama galia
Didžioji rodyklė nurodo vairuotojo (greičio
pedalu) pageidaujamą variklio galią. Kuo
didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios.
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Mažoji rodyklė nurodo, kiek elektrinio variklio
galios šiuo metu yra pasiekiama.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo
didelį galios rezervą.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Kontroliniai ženklai
Ženklas
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 189)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas
(p. 190)
Variklio šildytuvas
Mažas kuro kiekis bake
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungtos tolimosios šviesos
Posūkio kairėn indikatorius
3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Posūkio dešinėn indikatorius
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis
rūko žibintas.
Slėgio padangose sistema , žr.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema* (p. 331)
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai
reiškia, kad sistema sugedus.
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų
funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip
gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis
sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.
Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia,
tačiau be ABS funkcijos.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
Stabilumo sistema
03
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau,
posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą.
Variklio šildytuvas
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos
temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake
yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite
degalų.
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
73
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
03
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.
Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku
OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 112) arba pats automatiškai
išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo
to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis
šviesomis.
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas
slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.
3
74
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis3 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 67)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 74)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 68)
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta
klaida (gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Starterio akumuliatorius
neįkraunamas
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis
mirksi ir galiausiai ima šviesti nuolat.
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo
stabdžiai (p. 283).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega
važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų
sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei
sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir
sankabos skystis – lygis (p. 360).
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti
toliau.
•
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 360). Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, tačiau ženklai tebedega,
automobiliu važiuoti galima. Atsargiai
nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega
tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai
stabdant slys automobilio galas.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai
nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką
automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima
išvalyti mygtuku OK, žr. Meniu naršymas –
jungtinis prietaisų skydelis (p. 112). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
03
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą
OK mygtuku.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito
stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
75
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
03
Priminimas - neuždarytos durys
Lauko temperatūros matuoklis
Kelionės ridos skaitiklis
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis4 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
•
4
76
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 67)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 73)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 68)
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Lauko termometro rodinys
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C,
ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti
aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 67)
Kelionės ridos skaitiklis.
Kelionės ridos skaitiklio ekranas
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami
trumpiems atstumams matuoti. Atstumas
rodomas ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite
kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką RESET, bus atstatytas ridos
skaitiklis. Papildomos informacijos rasite
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 122).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 67)
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis –
licencijos
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Combined Instrument Panel Software
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Open Source Software Notice
Laikrodis.
Ekranas laikui rodyti
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 115).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 67)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
03
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
Lua
77
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Ženklai ekrane
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius
ir informacijos ženklus.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir
jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.
03
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali
turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis.
Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje
Ženklas
78
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
(p. 30),
(p. 74)
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
(p. 74)
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas, saugus režimas
Paaiškinimas
Žr.
Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo
kontrolė), Priekabos stabilizavimo
sistema*
(p. 73),
(p. 191),
(p. 314)
(p. 74),
(p. 279)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
(p. 73),
(p. 191)
(p. 34),
(p. 44),
(p. 74)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
(p. 73)
Mažas kuro kiekis bake
(p. 73),
(p. 145)
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą
ekrane
(p. 73)
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 73),
(p. 97)
Ženklas
Žr.
Išmetimo sistema
(p. 73)
Paaiškinimas
Įjungtos tolimosios šviesos
(p. 73),
(p. 93)
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 74),
(p. 283)
ABS sistemos
gedimas
(p. 73),
(p. 279)
Kairės pusės
posūkio žibintai
(p. 73)
Saugos oro
pagalvės - SRS
(p. 34),
(p. 74)
Įjungtas galinis
rūko žibintas
(p. 73),
(p. 98)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 73)
Slėgio padangose sistema*
(p. 73),
(p. 331)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Aktyviosios tolimosios šviesos
(AHB (Active High
Beam))*
(p. 94)
Kameros jutiklis*,
lazerinis jutiklis*
(p. 94),
(p. 226),
(p. 236),
(p. 240),
(p. 244)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 215)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, įspėjimo
apie atstumą sistema* (atstumo
įspėjimas)
(p. 207),
(p. 217)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, laiko intervalas
(p. 202),
(p. 205)
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
(p. 199)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 145)
Radaro jutiklis*
(p. 215),
(p. 219),
(p. 236)
ABL sistema*
(p. 97)
Stabdymas koja
(p. 279)
(p. 291)
Greičio ribotuvas
(p. 196)
Degalų pylimo
angos dangtelis,
dešiniajame šone
Automatinio stabdymo*, įspėjimo
apie atstumą*
(atstumo perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo apie susidūrimą* sistemos
(p. 219),
(p. 226),
(p. 236)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 145)
Stovėjimo stabdžiai
(p. 283)
Lietaus jutiklis*
(p. 103)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 145)
(p. 240),
(p. 244)
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* Būtina
techninė priežiūra
(p. 145)
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 244)
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Ženklas
03
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
Ženklas
„Volvo Sensus“
Paaiškinimas
Žr.
(p. 239)
Pavarų padėtys
(p. 275)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 240)
Alyvos lygio matavimas
(p. 358)
Įrašyto greičio
informacija*
(p. 193)
Automobilio statymas pastate
(p. 140)
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 33)
(p. 37)
(p. 37)
Automobilio statymas lauke
(p. 140)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
įjungta
Sėdynės šildymas
(p. 140),
(p. 140)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
išjungta
Variklių sistemos
(p. 272)
Pavaros perjungimo indikatorius
(p. 274)
„Volvo Sensus“ - tai pagrindinė jūsų asmeninės patirties naudojantis „Volvo“ dalis. Būtent
„Sensus“ teikia informaciją, pramogas ir funkcijas, kad jums būtų lengviau naudotis.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 73)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 74)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 115)
Sėdėdami automobilyje norite valdyti ir šiandieniniame ryšiais sujungtame pasaulyje tai
reiškia informaciją, komunikavimą ir pramogas tada, kai jums labiausiai tinka. „Sensus“
apima visus mūsų sprendimus, kurie leidžia
susijungti* su išoriniu pasauliu ir kartu užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas
automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klavia-
80
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
tūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM* – galima
MEDIA, TEL,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Raktelio padėtys
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 115).
03
Prie interneto prijungtas automobilis *, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Klimato kontrolės sistema (p. 126).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249) – CAM*.
Apžvalga
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio
valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte* funkcija, nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo jungiklį - jį galima laikyti, pvz., kišenėje. Papildomos informacijos apie beraktės sistemos funkcijas rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 173).
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
81
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Įstatykite nuotolinio valdymo raktelį
1. Laikydami nuotolinio valdymo pultelį už
raktelio pusės, įkiškite jį į uždegimo jungiklį.
2. Tada įspauskite nuotolinio valdymo pultelį
fiksatoriuje į galinę padėtį.
SVARBU
03
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 170).
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų,
kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima
nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba
II. Šiame automobilio savininko vadove tokie
lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos
kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
Lygis
0
I
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes
galima reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis ribotą laiką – žr. „Sensus
Infotainment“ priedą.
•
Galima naudoti stoglangį,
elektra valdomus langus, 12 V
lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio
stiklo valytuvus.
Su esamomis sąnaudomis starterio akumuliatorius įkraunamas kai raktelis yra šioje padėtyje.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį
Įspauskite nuotolio valdymo pultelį, leiskite
jam iššokti ir ištraukite iš uždegimo jungiklio.
II
•
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos
sistemos. Vis dėlto elektrinį
sėdynių pasosčių ir galinio
lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų
vengti!
82
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas
raktelio padėtis nespauskite stabdžių /
sankabos pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį5, spustelėkite START/STOP
ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį5, nuspauskite ir ilgai6 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti mygtuką START/STOP ENGINE.
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas
esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui
rasite „Sensus Infotainment“ priede.
5
6
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą arba
išjungimą ieškokite Variklio užvedimas
(p. 264).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 81)
03
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Nereikia automobiliuose su berakte* funkcija.
Apie 2 sek.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
83
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra* (p. 84).
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į
priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą
krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal / žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
03
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*7
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima
perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima
pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo
kampą ir juosmens atramą*.
Elektra valdoma sėdynė
4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkę sėdynės atlošą į stačią padėtį
patikrinkite, ar jis joje užsifiksavo, kad
vėliau, staigiai stabdant arba įvykus avarijai, nesusižalotų keleiviai.
Susijusi informacija
•
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 84)
•
Sėdynės, galinės (p. 86)
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Reguliuoti atlošo kampą
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir
išorėn.
7
84
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų
apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą
blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų,
automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0 ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu,
kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus
raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant I
padėtyje ir tik varikliui veikiant.
Sėdynė su atminties funkcija*
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Nustatymų įrašymo mygtukas
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas8, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 163).
03
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Įsitikinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nekyla įsipainiojimo rizika.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
8
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
2. Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo
pat metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodys tekstas.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių nuostatas.
Avarinis sustabdymas
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 133) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 133).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 83)
Sėdynės, galinės (p. 86)
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
85
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Sėdynės, galinės
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios
sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Rankinis galinių sėdynių atramų galvai
nuleidimas
Trijų dalių atlošą galima nulenkti įvairiais
būdais.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų, gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes ir (arba) stačiai nustatyti jų
atlošus.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
03
•
•
•
Patraukite arčiausiai prie atramos galvai
esančią užrakinimo rankeną, norėdami
nulenkti atramą galvai į priekį.
Galvos atramą lenkite atgal ranka, kol pasigirs
„spragtelėjimas“.
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių
ūgį, kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis.
Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Kad vėl nuleistumėte galvos atramą, reikia
nuspausti mygtuką (esantį per vidurį tarp
atlošo ir atramos galvai, žr. iliustraciją) ir
palaikyti jį, galvos atramą atsargiai spaudžiant
žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
86
•
Kairiąją dalį galima nulenkti atskirai.
Viduriniąją dalį galima nulenkti atskirai.
Dešiniąją dalį galima nulenkti kartu su
centrine dalimi.
Norint nulenkti visą atlošą, reikia nulenkti
jo dalis atskirai.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies. Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas
nėra tinkamai užfiksuotas.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nuleisti viduriniąją dalį,
atleiskite ir sureguliuokite viduriniosios
sėdynės galvos atramą (žr. ankstesnį skyrelį „Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
galinė“).
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jei išorinėse sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
Nuleidžiant kraštinius atlošus, jų galvos
atramos nuleidžiamos automatiškai.
Patraukite į viršų atlošo fiksavimo rankeną
kartu lenkdami atlošą į priekį. Raudorodo,
nas indikatorius ant fiksatoriaus
kad atlošas neužfiksuotas.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
03
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 83)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 84)
PASTABA
Nulenkus sėdynių atlošus, reikia šiek tiek
pirmyn pastumti galvos atramas, kad jos
sukontaktuotų su pasoste.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
1. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje II.
2. Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
87
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį,
be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus
greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3. Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad
užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė
standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo
pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę
padėtį.
Klaviatūros*
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
03
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.
Reguliuojama vairo jėga* (p. 257).
Prietaisų valdymo mygtukai ant vairaračio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1. Patraukite svirtelę į save tam, kad atlaisvintumėte vairą.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
88
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,
„Sensus Infotainment“.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
nama / išaktyvinama per meniu sistemą MY
CAR (p. 115).
Veikimas
03
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 89)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo
funkcija, vairas pradedamas šildyti užvedus
variklį. Funkcija automatiškai įsijungia, kai
automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra
nesiekia maždaug 10 °C. Ši funkcija suaktyvi-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
89
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,
prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 100)
reguliuoti.
Apžvalga, žibintų jungikliai
Rankenėlės padėtys
PASTABA
Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose
gabaritiniuose / stovėjimo žibintuose naudojamos tos pačios lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų
švietimo ryškumas būna didesnis.
03
Padėtis
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų
bei aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Dieninių ir stovėjimo žibintų rankenėlė
Ratukas9, reguliuojantis priekinių žibintų
aukštį
90
Nėra automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir
šoniniai gabaritiniai žibintai
dieną, kai raktelis nustatytas
automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis.
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai
esant prieblandai ar tamsiam
paros metui arba įjungus galinius rūko žibintus ar priekinio
stiklo valytuvus.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 93)* funkcija.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir
šoniniai gabaritiniai žibintai, kai
raktelis nustatytas automobilio
elektros sistemos padėtyje II
arba veikia variklis.
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai, kai
automobilis yra pastatytas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
9
Padėtis
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 94)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima
įjungti veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Padėtis
Paaiškinimas
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
A
1. Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį
I.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (p. 92)
Važiavimo dieną šviesos (p. 92)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 93)
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
03
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti
režimą „
“, kai eismo arba oro sąlygos
netinka aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcijai*.
Prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio
apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 82).
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų
spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Tik vairuotojas
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Keleiviai visose sėdynėse
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias
krovinys bagažinėje
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių
žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl
reguliavimo ratuko nėra.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
91
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai
Gabaritiniai ir stovėjimo žibintai įjungiami priekinių žibintų jungikliu.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 90)
Važiavimo dieną šviesos
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, esant
natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
03
Žibintų jungiklio rankenėlė – gabaritinių / stovėjimo žibintų padėtyje.
(kartu įjungiaPasukite jungiklį į padėtį
mas automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Jei raktelis yra automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis, vietoj priekinių
gabaritinių / stovėjimo žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės
dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai vyksta
nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra
rankenėlė arba kokioje automobilio elektros
sistemos padėtyje nustatytas raktelis.
92
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running
Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir
įjungus priekinio stiklo valytuvus arba galinius
rūko žibintus.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau
ji negali visais atvejais teisingai nustatyti,
ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna /
pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus
iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai.
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio II
padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato,
kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato
apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po
maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai
žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis
įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios šviesos lieka
įjungtos. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
Kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė yra
, veikiant varikliui arba nustapadėtyje
čius raktelio padėtį II artimųjų šviesų žibintai
veikia nuolat.
03
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padė.
tyje
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 93)
Žibintų jungikliai (p. 90)
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus
sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos
šviesai. Artimosios šviesos taip pat suaktyvi}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
93
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
namos automatiškai, jei įjungiami valytuvai
arba galiniai rūko žibintai.
, veikiant
Kai rankenėlė yra padėtyje
varikliui arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
03
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į
tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
10 arba
kai rankenėlė yra padėtyje
.
Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos)
stumdami perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada jį atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link vairo.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
.
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai, vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar
įjungti / išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais11, žr. MY CAR (p. 115).
10
11
94
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 97)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 94)
•
Tunelio aptikimas* (p. 93)
Žibintų jungikliai (p. 90)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 102)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija siūloma su
įjungimo / išjungimo galimybe arba prisitaikymo galimybe (atsižvelgiant į priekinių žibintų
variantą). Funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų
šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių
galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš
tolimųjų į artimąsias šviesas. Aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija pritemdo tik tą šviesų dalį, kurios yra nukreiptos
tiesiai į transporto priemonę. Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High
Beam – AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros
jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija
gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atva-
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
žiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei nuo to momento, kai kameros jutiklis
nebeaptinka atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesos arba priekyje
važiuojančių transporto priemonių galinių
žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją, tuomet, priešingai nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir
toliau lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių
automobilių arba priešais esančių automobilių
pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio,
kuri šviečia tiesiai į transporto priemonę.
03
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami
praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų
(jei
valdymo rankenėlė yra padėtyje
funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą
MY CAR, žr. MY CAR (p. 115)).
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia arba viršija 20 km/h.
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama)
stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas
esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai grąžinamos artimosios šviesos.
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas
tampa mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems
ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik
žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei
artimųjų šviesų.
}}
95
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
03
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Active high
beam laikinai nepasiekiamos Įjunkite
rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto
žibintų jungiklio rankenėlė gali vis tiek išlikti
padėtyje
. Tas pat taikoma, jei pasirodo
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą ir ženklas
.
Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai
tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai
funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango jutikliai nebeblokuojami, praneši.
mas dingsta ir įsijungia ženklas
96
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą
esant palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam
rūkui
•
•
•
•
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi
važiuojančių automobilių žibintų šviesa
(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą
sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 234).
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 93)
Žibintų jungikliai (p. 90)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimaliam apšvietimui
posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami
saugą.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL
moje MY CAR, žr. MY CAR (p. 115)). Sutrikus
funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skyir tuo pat metu
delyje pasirodo ženklas
informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist.
sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
03
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir
tik kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –
ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo
kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią
posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas
didesnį saugumą.
Funkciją12 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 115).
Priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas, žr. Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas (p. 102).
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu siste-
12
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
97
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
03
Posūkio apšvietimo žibintai*
Galinis rūko žibintas
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai su prisitaikančių aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija
(aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija) turi posūkio apšvietimo žibintus, kurie staigiame posūkyje laikinai apšviečia zoną įstrižai priešais automobilį, vairo
sukimo kryptimi arba posūkio signalo kryptimi.
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima
įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pastebėtų važiuojantį automobilį.
Susijusi informacija
•
Funkcija suaktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios arba artimosios šviesos ir automobilio
greitis nesiekia maždaug 30 km/h.
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos žibinto, kai važiuojama atbuline
eiga.
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 93)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 94)
Žibintų jungikliai (p. 90)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui
esant padėtyje II arba veikiant varikliui ir
žibintų jungiklio rankenėlei esant padėtyje
arba
.
Norėdami įjungti / išjungti, spustelėkite mygtuką. Galinio rūko žibinto indikatorius
jungtiniame prietaisų skydelyje ir mygtuko
lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko žibintu.
Išjungus variklį arba žibintų jungiklio rankearba
, galinėlę perjungus į padėtį
nis rūko žibintas išsijungia automatiškai.
98
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Žibintų jungikliai (p. 90)
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Stabdžių žibintas
Avarinių šviesų signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš
vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 202), „City Safety“ (p. 220) arba įspėjimo
apie susidūrimą sistema (p. 227) ima stabdyti
automobilį.
Suaktyvinus avarinius žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje ima mirksėti abiejų posūkio
žibintų ženklai.
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 100)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 282)
03
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 282)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas įjungiamas automatiškai, kai
automobilis stabdomas taip staigiai, kad
suaktyvinamas avarinis stabdžių žibintų signalas ir greitis nesiekia 10 km/h. Avarinis signalas lieka veikti, kol automobilis stovi ir automatiškai išjungiamas automobiliui nuvažiavus
arba nuspaudus mygtuką.
99
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Posūkių žibintai
Posūkio indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai
nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 73).
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Susijusi informacija
•
Avarinių šviesų signalas (p. 99)
G021149
03
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Posūkių žibintai.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 115).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
100
Salono apšvietimas
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0;
•
automobilis atrakintas, bet variklis
neįjungtas.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Lubų apšvietimas priekyje
Bagažinės apšvietimas
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs
priekinės skaitymo lemputės.
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės
dangtį.
Galinis stogo apšvietimas
Automatinis apšvietimas
G021150
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant
arba uždarant kurias nors šonines duris.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio (p. 153) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.
•
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Neutrali padėtis
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai
priklausomai nuo šių dalykų.
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi
minutes, jei vienos iš durų yra atidarytos.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti
nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia
geriau matyti daiktus daiktadėžėje ir pan.
tamsesniu paros metu. Apšvietimas pamažu
užgęsta užrakinus automobilį. Šviesumas valdomas žibintų jungiklio (p. 90) reguliavimo
ratuku.
03
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir
veikia 30 sekundžių, jei:
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 166)
arba Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas (p. 170)
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
101
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš
stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų,
automobilio numerių lentelių apšvietimo,
salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.
03
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
degimo jungiklio.
2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.
Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip
ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 93).
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų
žibintai, stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių
lemputės, valstybinio numerio apšvietimas,
salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 115).
Susijusi informacija
•
102
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 102)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš
stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų,
automobilio numerių lentelių apšvietimo,
salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 166). Jis naudojamas,
norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo pulteliu, užsidega stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių lemputės, valstybinio numerio
apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo
apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo
apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 115).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė (p. 102)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija, priekinių žibintų šviesos spindulį reikia
atstatyti į pradinę padėtį kai dešinės pusės
eismas keičiasi į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia
reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra
aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija*. Priekinių
žibintų raštas parinktas toks, kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų
tolimųjų šviesų funkcija. Perjungiant priekinių
žibintų šviesos spindulį dešinės arba kairės
pusės eismui, automobilis su veikiančiu varikliu turi nejudėti.
Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 115).
Halogeniniai priekiniai žibintai
Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį. Priekinių žibintų raštas parinktas toks,
kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys
vairuotojai.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Valytuvai ir langų plovimas
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei
galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai13
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite laiko
ir valymo judesių santykį.
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skyde.
lyje parodomas lietaus jutiklio ženklas
03
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus žiemą, įsitikinkite, kad valytuvų šluotelės neprišalusios ir
ant priekinio stiklo nėra sniego arba ledo.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
13
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų
šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite
Valytuvų šluotelės (p. 370) ir Automobilių plovykla (p. 392).
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi
būti I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų
svirtelė turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami mygtuką
. Priekinio stiklo valytuvai atliks vieną
valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą
nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį
žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn,
valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 370). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis
– pildymas (p. 372).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
103
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn
į kitą valytuvų programą.
03
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę
papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų
plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo, lietaus jutiklis
išsijungia automatiškai.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite
lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja
arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba
II padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje
užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
Galinio lango valymas ir plovimas
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairo.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Šildomi valytuvų purkštukai*
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į
ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant
104
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galinio lango valytuvas – valymas su pauzėmis
Galinio lango valytuvas – pastoviu greičiu
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Norėdami įjungti galinio stiklo valytuvą ir plovimą, pastumkite perjungiklį į priekį (žr.
rodyklę viršutiniame paveikslėlyje).
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui, jis išjungiamas. Atvėsęs (po 30 s arba
vėliau, priklausomai nuo varikliuko įkaitimo
ir lauko temperatūros) galinio lango valytuvas ima dirbti vėl.
Elektra valdomi langai
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
Automobiliuose su lietaus davikliais galinio
stiklo valytuvas įjungiamas važiuojant
atbuline eiga, jei daviklis įjungtas ir lyja.
Susijusi informacija
•
•
14
03
ĮSPĖJIMAS
Įjungus atbulinės eigos pavarą kai priekinio
stiklo valytuvai yra įjungti, įsijungia galinio
stiklo valymas su pertrūkiais14. Išjungus atbulinės eigos pavarą, funkcija išsijungia.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar neįstrigo vaikai arba kiti
keleiviai, jei langai yra uždaryti, net jei naudojamas nuotolinio valdymo pultelis.
Valytuvai – atbulinė eiga
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių
pokyčių.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar neįstrigę galinėje sėdynėje
sėdintys keleiviai, kai yra uždaryti vairuotojo durelių langai.
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš
automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis*
ir galinių elektra valdomų langų kėliklio
išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai
su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas
elektra* (p. 184).
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
Plovimo skystis – pildymas (p. 372)
Plovimo skystis – kokybė ir tūris (p. 410)
Šią funkciją (valymą su pertrūkiais važiuojant atbuline eiga) galima išjungti. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
105
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Valdymas
03
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima apeiti
apsaugą nuo sužnybimo, jei lango uždarymas
buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus
ledui: tai atliekama laikant pakėlus lango
uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po
dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų
apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima uždaryti
langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
PASTABA
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas
valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82)). Elektra valdomus langus galima
stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo
ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo
pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
106
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu ir
centrinis užraktas
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo
rakteliu iš lauko arba centriniu užraktu iš
vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus
langus, rasite Nuotolinio valdymo pultas
(p. 162) ir Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus (p. 179).
Sistemos perkrovimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos
svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai gali atrodyti toliau nei yra iš tikrųjų.
Nustatymų įrašymas15
Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į
kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,
žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 163).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį15
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.
Reguliavimas
–
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite
mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
15
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir
paspauskite mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis
automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį15
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai
automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant
automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidro-
dėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 115).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu15
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti/atlenkti automatiškai.
03
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 115).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R
mygtukus.
2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite L ir R mygtukus.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 84).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
107
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Automatinis tamsinimas*
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią
funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 109).
03
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo
galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
Galinio stiklo ir šoninių veidrodėlių
šildytuvai
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1. Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 102)
arba laikiną stovėjimo vietos apšvietimą
(p. 102), įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
108
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 109)
•
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 108)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo galinio
lango ir šoninių veidrodėlių pašalinti.
Vieną kartą spustelėjus mygtuką, įjungiamas
šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo,
kad funkcija yra įjungta. Išjunkite šildymą, kai
tik nutirps sniegas / išgaruos migla, kad be
reikalo neapkrautumėte akumuliatoriaus. Vis
dėlto po tam tikro laiko funkcija išjungiama
automatiškai.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.
Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY
CAR (p. 115).
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija
nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Galinio vaizdo veidrodėlyje integruotas ekranėlis, kuriame rodoma kompaso kryptis (kuria
orientuotas automobilio priekis).
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai:
vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn
nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
03
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba bagažinėje ir šviesa nepasieks jutiklių,
salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių
pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei
trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite
tamsinimo rankenėle:
Kompasą (p. 109) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į
salono vidų.
•
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
Susijusi informacija
Šoniniai veidrodėliai (p. 107)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra įmontuotas kompasas,
kuris rodo, į kurią pasaulio kryptį orientuotas
automobilio priekis. Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: N (šiaurė), NE (šiaurės
rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs), SW
(pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai,
užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 82). Norint suaktyvinti /
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
109
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką
galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).
7. Automobiliuose su šildomu priekiniu
langu*: jei, suaktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas
C, atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi 6 punktu pirmiau esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai, žr.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas (p. 136).
Kalibravimas
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis,
gali tekti jį sukalibruoti.
03
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
110
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
G030295
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
Magnetinės zonos.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15).
Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas C.
6. Važiuokite lėtai ratu ne daugiau kaip
10 km/val. greičiu, kol ekrane pasirodys
kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus,
kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Stoglangis*
Atidarymas
Stoglangis valdomas stogo skydelyje esančiu
valdikliu.
Visiškai stoglangiui atidaryti patraukite valdymo rankenėlę atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.
Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu būdu.
Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai, ties užpakaliniu galu bei horizontaliai.
Jei norite atidaryti stoglangį, raktelį reikia
pasukti į I arba II padėtį.
Horizontalus atidarymas
Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu –
patraukite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo
taško. Kol laikysite paspaustą mygtuką, stoglangis judės link maksimaliai atidarytos padėties.
Uždarymas
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo,
nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi
nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos
apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
03
Vertikalus atidarymas
Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į
priekį iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka. Kol laikysite paspaustą mygtuką,
stoglangis judės link uždarytos padėties.
ĮSPĖJIMAS
G017823
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.
Atidarymas, automatinis
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.
Nustačius pultelio padėtį 0 ir ištraukus nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio,
maitinimo tiekimas stoglangiui nutraukiamas.
G028900
Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį.
Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo
funkcija veikia tik uždarant ne rankiniu, o
automatiniu būdu.
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
Atidarymas, rankinis
Uždarymas, rankinis
Uždarymas, automatinis
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
111
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
ryti, paimkite už rankenėlės, ištraukite pirmyn
ir užfiksuokite.
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Apsauga nuo prispaudimo
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 113),
rodomus informaciniame ekrane jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 67). Tai, kurie meniu yra
rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 82).
Automatinio uždarymo metu, stoglangio
apsauga nuo prispaudimo įsijungia tuomet,
kai angą blokuoja kliūtis. Jei stoglangis blokuojamas, jis sustoja ir automatiškai grįžta į
buvusią padėtį.
03
G021345
Vėjo kreiptuvas
Vienu ilgu užrakinimo mygtuko spustelėjimu
uždaromas stoglangis ir visi langai, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 166) ir
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 179). Užrakinamos durelės ir bagažinės
dangtis. Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, spauskite užrakto mygtuką dar kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangis uždaromas nuotolinio valdymo pulteliu, įsitikinkite, kad niekas
nebus prispaustas.
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta rankinė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka
atgal kartu su stoglangiu. Norėdami ją užda-
112
Ekranas ir meniu naršymo valdymo elementai.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti ir pranešimams patvirtinti.
Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris
iškyla jį atidarius.
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į
pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.
paaiškinimus po kiekviena konkrečia
funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 113), jį reikia
patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti
meniu.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Susijusi informacija
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 115)
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 82).
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
Pranešimai
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai
sustokiteA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Žr. vadoveA
Perskaitykite savininko
vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
Pranešimai16
Alyvos lygis17
Rež. stabil.
Kelionės komp. atstat.
Susijusi informacija
16
17
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 68)
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Tam tikri varikliai.
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
113
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis
laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, mėnesių
nuo paskutinės techninės
priežiūros skaičių, variklio
darbo trukmę ir alyvos
klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba
saugiai sustabdykite automobilį. Išjunkite pavarą ir
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kol pranešimas
išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.
Įkraukite akumuliatorių.
03
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo
intervalų, sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu
sukimo momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
114
A
B
C
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic (p. 275).
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 115)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 113), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane,
galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui
arba indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas atminties sąraše tol, kol triktis
galiausiai pašalinama.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK, kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus galima slinkti reguliavimo ratuku
(p. 112).
03
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą
reikia perskaityti (spauskite OK) prieš
atnaujinant buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
115
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
03
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių
aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteris gali registruoti, apskaičiuoti ir rodyti informaciją.
•
Kelionės kompiuteris – turinys (p. 118)
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš
kelionės kompiuterio valdymo elementų
nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių
po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas
išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės
kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į padėtį II
(p. 82) arba užvesti variklį.
EXIT
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
pertraukiama esama funkcija;
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
116
•
atmetamas telefoninis skambutis;
Grupių meniu
Kelionės kompiuteris turi du skirtingus grupių
meniu:
•
•
Funkcijos
Antraštė jungtiniame prietaisų skydelyje
Kelionės kompiuterio funkcijos arba antraštės rodomos begaliniu ciklu.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
03
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
117
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės kompiuterio meniu rodmenys keičiami cikliškai. Viena iš alternatyvų – pradingę
trys kelionės kompiuterio rodiniai. Tai taipogi
žymi ciklo pradžią / pabaigą.
Funkcijos
Funkcijoms atverti ir patikrinti / suderinti atlikite šiuos veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Paspauskite OK: atsiveria ciklas su visomis funkcijomis.
03
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Toliau pateikiamoje lentelėje išdėstytos įvairios kelionės kompiuterio funkcijos:
Informacijos rodiniai ir perjungiklio valdymo elementai.
OK – atveria ciklą su kelionės kompiuterio
funkcijomis + suaktyvina pažymėtą
parinktį.
Reguliavimo ratukas – atveria ciklą su
kelionės kompiuterio antraštėmis + slenka
per parinktis.
RESET – anuliuoja, prilygina nuliui arba
išeina iš funkcijos po išrankos padarymo.
118
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Atminkite, kad ši funkcija neatstato abiejų ridos skaitiklių T1 ir T2: žr. lentelę kitame skirsnyje „Antraštės“ arba „Atstatymas“ - vidutinis greitis ir sąnaudos“ , kur rasite papildomos
informacijos apie šį procesą.
•
•
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 115).
Temos
Γia pasirenkama jungtinio prietaisų skydelio (p. 67) išvaizda.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
03
Papildomos informacijos rasite Bendroji informacija apie šildytuvus (p. 147).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Rež. stabil.
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Laikmatis – nustatymas (p. 143).
•
•
•
A
Tiesioginis užved.
- 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 358).
Tam tikri varikliai.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
119
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Antraštės
Vieną iš toliau esančioje lentelėje pateikiamų
antraščių derinių galima pasirinkti nepertraukiamai rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kad nurodytumėte, kurią, atlikite toliau aprašomus veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
03
2. Pasukite reguliavimo ratuką: pasirenkami antraščių deriniai pateikiami ciklo
pavidalu.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio antraštės, po vieną kiekviename „lange“.
3. Sustokite ties pageidaujamu antraščių
deriniu.
Antraščių deriniai
Akumuliatoriaus
būsena
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio
rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
akumuliatoriaus įkrovos
likučiu
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio
rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio
rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T2.
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
kmh<>mph
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
120
Informacija
kmh<>mph – žr. skirsnį „Skaitmeninis greičio rodymas“
(p. 122).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus
ir tuo pačiu žymi ciklo pradžią / pabaigą.
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Kelionės metu galima bet kada įjungti kitą
jungtinio prietaisų skydelio kelionės kompiuterio antraščių derinį. Atlikite šiuos veiksmus:
•
Pasukite reguliavimo ratuką – sustokite
ties pageidaujama antrašte.
Parametrų atstatymas – Ridos skaitiklis
Pasukite reguliavimo ratuką į antraščių
derinį, kuriame yra atstatytinas ridos skaitiklis:
•
03
Nuspauskite ir ilgai palaikykite RESET:
pasirinktas ridos skaitiklis prilyginamas
nuliui.
Atstatymas“ - vidutinis greitis ir
sąnaudos
1. Pasirinkite funkciją Kelionės komp.
atstat. ir suaktyvinkite ją spausdami OK.
2. Reguliavimo ratuku pasirinkite vieną iš
toliau nurodytų parinkčių ir suaktyvinkite
spausdami OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Atstatyti abu
3. Užbaikite spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
121
03 Prietaisai ir valdymo elementai
Kelionės kompiuteris – papildoma
informacija
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Papildoma informacija apie kelias funkcijas
pateikiama žemiau.
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų
kiekiu.
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
03
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis,
jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas
sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant didesniu greičiu, sąnaudos
susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/
myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų
keitimas“ (p. 122).
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas
„----“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
Kiek liko nuvažiuoti su akumuliatoriaus
įkrovos likučiu
Nėra jokio garantuoto atstumo, jei ekrane
rodoma „---- km, kol išsikraus
akumuliatorius”. Ekrane rodomas apytikslis
atstumas, kurį galite nuvažiuoti su energijos
hibridiniame akumuliatoriuje likučiu.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai pakrautos transporto priemonės
sąnaudomis (važiuojant įprastai), atsižvelgiant
į tai, ar įjungtas oro kondicionierius (AC).
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai,
122
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
kaip gali būti veikiamos energijos sąnaudos,
rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 22).
Rida naudojant elektros energiją
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros
energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros vartotojų (garso sistema, langų /
veidrodėlių / sėdynių šildymo elektra funkcija,
intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema
ir pan.), tuo mažesnis galimas nuvažiuoti
atstumas.
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik
oro srovių pakilimas automobilio salone,
bet ir staigus pagreitėjimas ir stabdymas,
didelis greitis, didelės apkrovos, žema
aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
Skaitmeninis greičio rodinys
Greitis rodomas kitais vienetais (km/h / myl./
val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų
skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti myl./val.,
kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį
km/h ir atvirkščiai.
Keisti vienetus
Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti
atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.
MY CAR (p. 115).
03 Prietaisai ir valdymo elementai
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 123)
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
Informacija apie buvusias keliones įrašoma su
vidutinėmis degalų sąnaudomis ir vidutiniu
greičiu. Ją galima peržiūrėti centrinio valdymo
pulto ekrane stulpelinės diagramos pavidalu.
Veikimas
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km:
priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli dešinėje pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir viršutinės.
Eksploatacija
Meniu sistemoje MY CAR galima nustatyti
įvairias nuostatas, žr. MY CAR (p. 115) – Trip
statistics.
03
Pažymėjus parinktį „Reset when vehicle
has been off for minimum 4h“, baigus
kelionę ir automobilį pastačius bent
4 valandoms visa statistika automatiškai
panaikinama. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
• Reset when vehicle has been off for
Kelionės statistika18
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai
„grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija
minus stabdant sukaupta energija.
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto mastelio). Dešinėje esantis stulpelis
pateikia esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
18
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami EXIT.
Jei nepraėjus 4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu
būdu panaikinti esamą laikotarpį. Tai atliekama per parinktį „Start new trip“.
• Start new trip – mygtuku ENTER panai-
kinama visa ankstesnė statistika. Iš meniu
išeinama pasirenkant EXIT.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“
(p. 72).
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
123
03 Prietaisai ir valdymo elementai
||
Susijusi informacija
•
03
124
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 122)
KLIMATO REGULIAVIMAS
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 135)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone
užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė (p. 132). Klimato reguliavimo sistema
vėsina arba šildo, bei sausina orą automobilio
salone.
Suaktyvinus klimato kontrolės sistemą, rekomenduojama visiškai atidaryti skydelio ventiliacijos angas, kad oro kondicionavimas būtų
maksimaliai efektyvus.
04
Jei aušinimo skystis nepakankamai šiltas,
daugiausiai naudojamas elektrinis šildytuvas.
Esant šaltesniam orui, taip pat galima įjungti
automobilio degalais varomą šildytuvą.
Variklio bloko šildytuvas, degalais maitinamas
šildytuvas ir elektrinis šildytuvas važiuojant
naudojami kaip šilumos šaltiniai. Šilumos šaltinių pasirinkimas naudojimui priklauso nuo
esamų sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros.
Važiavimo metu automobilis automatiškai
paleidžia sistemas, reikalingas komfortui
salone palaikyti, išskyrus važiavimo režimą
(p. 268) PURE, kai klimato kontrolės sistemai
suteikiamas žemas prioritetas, pvz., išjungiama AC funkcija ir kai kurie elektra maitinami prietaisai.
Prieš kelionę galima iš anksto nustatyti
(p. 139) (pritaikyti) klimatą automobilio salone
(nepriklausomai nuo to, ar lauke šalta, ar
karšta).
126
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Būtina atminti
•
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,
šoniniai automobilio langai ir stoglangis*
turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 180) funkcija
vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti
automobilį, kai lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo)
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Kai karštu oru variklis veikia laisvomis
apsukomis, vyksta paruošimo procedūra
arba įkraunamas hibridinis akumuliatorius
(p. 305), po automobiliu gali susidaryti
kondensato balutė. Tai yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia,
pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima
laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai
pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama
pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo
funkcija (p. 136). Norėdami sumažinti
rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus
langų valymo priemone.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 127)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
(p. 129)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 132)
Oro paskirstymas salone (p. 130)
Oro kokybė (p. 127)
04 Klimato reguliavimas
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka
jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro
srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai
automobilio viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 127) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.
Automobilio salono filtras (p. 128)
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 127),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į
saloną. Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose
nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta
vienoda abiejų pusių temperatūra.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo
skydelio.
•
•
•
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 129)*
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Temperatūros reguliavimas salone
(p. 135)
Medžiagos salone (p. 129)
Švaraus oro salone palaikymo paketas
(CZIP) (p. 128)*
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
04
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
127
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės priežiūros programoje. Jei automobilis
eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje,
filtrą reikia keisti dažniau.
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir
astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.
•
Oro kokybės sistema IAQS (p. 129) yra
visiškai automatinė funkcija, kuri valo
automobilio salono orą nuo teršalų,
pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito
oksidų ir priežeminio ozono.
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
04
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 127)
PASTABA
Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo,
jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,
IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant
įprastinę techninę priežiūrą.
128
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Daugiau informacijos apie CZIP galima rasti
brošiūroje, kuri pateikiama kartu su šiuo automobiliu.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro kokybė (p. 127)
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir
kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo
mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to,
dėl jų saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti /
išjungti arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi
ir vyksta uždara salono oro apytaka.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 395) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
PASTABA
•
•
Salono oro kokybės sistema* (p. 129).
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 133)
įjungimas.
•
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos (p. 115) aprašyme.
Susijusi informacija
•
•
Oro kokybė (p. 127)
Recirkuliacijos laikmatis (p. 136).
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 108) funkcijos įjungimas.
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro
kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių
ir galinių langų atitirpinimo funkcija.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei (p. 134).
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Oro kokybė (p. 127)
04
Automatinis vairo šildymo funkcijos
(p. 89) įjungimas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)* (p. 128)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
129
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas salone
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per
kelias salono ventiliacijos angas.
04
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.
oro paskirstymo lentelė (p. 137).
Atidaryta
Uždaryta
Uždaryta
Atidaryta
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus drėgmei pašalinti.
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu
oru viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti
jautrūs oro srautams ir skersvėjams.
130
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis
mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane
ima šviesti atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau): šalia kiekvienos paveikslėlio
dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro
paskirstymą. Papildomos informacijos rasite
oro paskirstymo lentelėje (p. 137).
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio
valdymo pulto ekrane.
04
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Automatinis reguliavimas (p. 134)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)
131
04 Klimato reguliavimas
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio
salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo
ir keleivio pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.
04
Temperatūros reguliavimas (p. 135), kairė
pusė
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 134)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 133),
kairė
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 108)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 135)
Maks. šildymas (p. 136)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 133),
dešinė
Ventiliatorius (p. 134)
Oro paskirstymas (p. 130) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
132
Temperatūros reguliavimas (p. 135),
dešinė pusė
Uždara apytaka (p. 136)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
04 Klimato reguliavimas
Šildomos priekinės sėdynės*
•
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui
ir keleiviui, kai lauke šalta.
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia
vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
ĮSPĖJIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių1 šildymo funkcija turi
tris padėtis, padedančias padidinti keleivių
komfortą, kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas
centrinio valdymo pulto ekrane.
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas
aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo
lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai
laukai (žr. iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia
du oranžiniai laukai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 133)
04
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys
lemputės.
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena
lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
133
04 Klimato reguliavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Ventiliatorius
Automatinis reguliavimas
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 135), oro kondicionierių (p. 135), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 134), recirkuliaciją (p. 136) ir oro paskirstymą (p. 130).
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali
imti rasoti langai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 133)
04
Ventiliatoriaus rankenėlė
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant
rankenėlę. Parinkus AUTO,
ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai (p. 134), o anksčiau
parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
Susijusi informacija
1
134
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 132)
Šildoma galinė sėdynė neturi šios funkcijos integruotai dviejų pakopų paaukštintai pasostei (p. 52) .
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks automatiniu
režimu. Nuspaudus AUTO,
išjungiamos visos rankinės
nuostatos. ekrane rodoma
AUTO CLIMATE.
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 115).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
04 Klimato reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Esama temperatūra (p. 127)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 132)
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Važiavimo režimu (p. 268)
PURE oro kondicionieriaus
funkcija AC nustatyta
neįsijungti.
Įsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionavimo
sistema valdoma automatiškai.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos
yra toliau valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 136), automatiškai įjungiamas oro
kondicionierius, kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai sparčiai.
04
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma
centrinio valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir
keleiviui atskirai.
135
04 Klimato reguliavimas
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama maksimali atitirpdymo nuostata.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte
blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų
ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią
funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.
Oras srautas nukreiptas į langus. Įjungus šią funkciją,
šviečia atšildymo funkcijos
mygtuko lemputė.
04
Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar
atliekami šie veiksmai:
•
•
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
Važiavimo režimu PURE įjungus atitirpinimo
funkciją, gali užsivesti vidaus degimo variklis
ir gali būti įjungtas važiavimo režimas (p. 268)
HYBRID.
Susijusi informacija
•
136
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia
iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos
režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 130)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 137)
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 130) tipą,
naudojami trys mygtukai.
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara
apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
esant šaltam ir drėgnam orui, neleidžia langams rasoti ir
apledyti (tam ventiliatorius turi greitai suktis).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
04
}}
137
04 Klimato reguliavimas
||
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio
skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai
neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo
ir langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba
pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
04
Susijusi informacija
138
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie išankstinį
parengimą
PASTABA
Kompresorius gali veikti ir vėsinti hibridinį
akumuliatorių net ir tada, kai neparinkta
(nereikalinga) automobilio salono šildymo
funkcija. Kompresorius veikdamas skleidžia triukšmą.
Prieš kelionę galima pritaikyti klimatą automobilio salone (nepriklausomai nuo to, ar lauke
šalta, ar karšta).
Atskirais atvejais parengimo funkcija gali naudoti automobilio degalais maitinamą ir elektrinį šildytuvus bei automobilio oro kondicionieriaus (AC) sistemą:
•
Kai lauke šalta, variklį ir saloną šildo
degalais maitinamas šildytuvas: elektrinis
šildytuvas prieš kelionę pašildo tik saloną.
•
Kai lauke karšta, saloną atvėsina oro kondicionavimo sistema.
Automobilio paruošimo procedūra lėtina dalių
dėvėjimąsi.
Parengimo metu, kai lauke šilta, po mašina
gali prilašėti oro kondicionavimo sistemos
kondensato. Tai yra normalu.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
Ruošiant automobilio saloną, automobilis
siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Prijungus automobilį prie maitinimo
tinklo2
•
Pašildymo / atvėsinimo procedūra gali
trukti iki 50 minučių.
•
Per išankstinį parengimą galima suaktyvinti sėdynių ir vairo šildymą.
Neprijungus automobilį prie maitinimo
tinklo*
Pašildymo procedūra gali trukti iki 50
minučių.
automobilio statymas pastate; (p. 140)
•
Vėsinimas trunka 2–3 minutes.
parkavimas lauke (p. 140).
Parengimo proceso metu elektrinis šildytuvas
ir oro kondicionieriaus (AC) sistema naudoja
hibridinės sistemos akumuliatoriaus tiekiamą
energiją. Jei automobilis parengimo metu
nebūna prijungtas prie maitinimo tinklo, tuomet atitinkamai sumažėja jo nuvažiavimo
elektriniu režimu atstumas.
Pasirinkite iš šių punktų:
Parengimo procedūrą tada galima suaktyvinti
taip:
•
tiesiai (p. 141) per informacinį ekraną,
nuotolinio valdymo rakteliu* arba mobiliuoju telefonu*
•
laikmačiu (p. 143).
PASTABA
Automobilį galima parengti, kai jis prijungtas
(p. 305) ir kai neprijungtas* prie maitinimo tinklo.
•
Parengimo parinktys
•
•
Prijungimas prie maitinimo tinklo
04
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja suaktyvinti paruošimo procedūrą laikmačiu ir tada prijungti
automobilį prie maitinimo tinklo.
2
Jei įkrovimo stotelė nėra nuolat aktyvi (pvz., dėl laikmačio), gali būti apribotas paruošimo funkcijos veikimas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
139
04 Klimato reguliavimas
Išankstinis parengimas – statymas
pastate
Naudojantis parinktimi Stat. patalpoje, elektrinis šildytuvas suaktyvinamas parengimo
(p. 139) metu.
04
Jei nurodysite nuostatą Stat.
patalpoje, degalais maitinamas šildytuvas paruošimo procedūros
metu bus išjungtas. Tokiu atveju,
lauke esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai,
šildymas bus ne toks efektyvus nei parinkus
nuostatą Stat. lauke.
PASTABA
Prieš suaktyvinant elektra maitinamą šildytuvą, automobilis turi būti prijungtas prie
elektros tinklo.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip
gali susikaupti išmetamųjų dujų.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3
4
5
140
3. Jei nuostata Stat. patalpoje jau parinkta,
jos ženklas pateikiamas ekrane. Tokiu
atveju reikia tęsti nuo 7 punkto.
4. Jei parinkta Stat. lauke, vietoj to rodomas jos ženklas (p. 140). Reguliavimo
ratuku suraskite ženklą ir pasirinkite su
OK.
5. Kitame meniu suraskite Stat. patalpoje ir
šią nuostatą pasirinkite su OK.
6. Į meniu grįžtama spaudžiant RESET.
7. Nurodykite, ar reikia suaktyvinti sėdynių ir
vairo šildymo funkcijas3. Nustatymų
ir pasirinkite šią
ratuku suraskite
nuostatą su OK.
8. Reguliavimo ratuku nuslinkite iki Vairuot.
sėdynė arba Keleivio sėdynė ir pasirinkite su mygtuku OK (jei reikia suaktyvinti4
paruošimo metu).
9. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
Išankstinis parengimas – statymas
lauke
Su Stat. lauke funkcija, elektrinis šildytuvas ir
degalais maitinamas šildytuvas5 yra įjungiami
išankstinio parengimo (p. 139) metu.
Su Stat. lauke funkcija, kartu su
elektriniu šildytuvu, išankstinio
parengimo metu galima naudoti ir
degalais maitinamą šildytuvą.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip
gali susikaupti išmetamųjų dujų.
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu nuvažiuoti net ir veikiant degalais maitinamam
pagalbiniam šildytuvui.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 141)
•
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant (p. 142)
3. Jei nuostata Stat. lauke jau parinkta, jos
ženklas pateikiamas ekrane. Tokiu atveju
reikia tęsti nuo 7 punkto.
Sėdynių ir vairo šildymo funkcijas galima suaktyvinti tik prijungus automobilį prie maitinimo tinklo.
Pažymėkite laukelį, kad suaktyvintumėte.
Degalais maitinamas šildytuvas nesuaktyvinamas, jei lauko temperatūra viršija 15 °C.
04 Klimato reguliavimas
4. Jei parinkta Stat. patalpoje, vietoj to
rodomas jos ženklas (p. 140). Reguliavimo ratuku suraskite ženklą ir pasirinkite
su OK.
5. Kitame meniu suraskite Stat. lauke ir šią
nuostatą pasirinkite su OK.
6. Į meniu grįžtama spaudžiant RESET.
7. Nurodykite, ar reikia suaktyvinti sėdynių ir
vairo šildymo funkcijas6. Nustatymų
ir pasirinkite šią
ratuku suraskite
nuostatą su OK.
8. Reguliavimo ratuku nuslinkite iki Vairuot.
sėdynė arba Keleivio sėdynė ir pasirinkite su mygtuku OK (jei reikia suaktyvinti6
paruošimo metu).
9. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 141)
•
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant (p. 142)
Išankstinis parengimas – tiesioginis
įjungimas
Tiesioginis įjungimas per nuotolinio
valdymo pultelį*
Automobilio išankstinį parengimą galima pradėti tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
Informacinį ekraną
nuotolinio valdymo pultą*
mobiliuoju būdu*.
PASTABA
Norint paruošimo procedūrą paleisti tiesiogiai, „Volvo“ rekomenduoja suaktyvinti šią
procedūrą nuotolinio valdymo rakteliu arba
mobiliuoju telefonu.
04
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami suaktyvinti išankstinį parengimą, kitame meniu suraskite Tiesiog.
užv. ir pasirinkite su OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
6
Sėdynių ir vairo šildymo funkcijas galima suaktyvinti tik prijungus automobilį prie maitinimo tinklo.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
141
04 Klimato reguliavimas
||
Paruošimo procedūrą galima suaktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu:
–
•
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 143)
•
Avarinis signalas pateikia informacijos
pagal tokią schemą:
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant (p. 142)
•
Išankstinis parengimas – pranešimai
(p. 145)
•
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas
pasiekė automobilį ir suaktyvinta
paruošimo procedūra.
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant
Automobilio išankstinį parengimą galima
išjungti tiesiogiai per informacinį ekraną.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami išaktyvinti išankstinį parengimą,
kitame meniu suraskite Sust. ir pasirinkite
su OK.
•
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau paruošimo funkcija
nesuaktyvinta.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 141)
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 143)
•
Išankstinis parengimas – pranešimai
(p. 145)
04
Jei
informacijos mygtukas spaudžiamas,
kai išankstinis parengimas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu
metu rodomas automobilio užrakinimo statusas (p. 168). Kol bus nustatomas statusas,
indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei išankstinis parengimas bus įjungtas.
Būsena taip pat rodoma kelionės kompiuteryje kol vyksta išankstinis parengimas.
Tiesioginis įjungimas per mobilųjį
telefoną*
Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju
telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja
programėle „Volvo On Call*“.
142
Susijusi informacija
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
04 Klimato reguliavimas
Išankstinis parengimas – laikmatis
Laikmatis – nustatymas
Išankstinis parengimas (p. 139) laikmatis yra
susietas su automobilio laikrodžiu.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Čia laikas reiškia momentą, kada
automobilis bus naudojamas ir bus pritaikytas
jo mikroklimatas.
Laikmačiu suprogramuojamas laikas, kai automobilis turi būti sušildytas ir paruoštas kelionei.
Laikmačiu galima pasirinkti (p. 143) du skirtingus laikus. Automobilio elektroninė sistema
pasirenka, kada turi būti suaktyvinta paruošimo procedūra (remiantis sąlygomis lauke).
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
Susijusi informacija
•
•
Laikmatis – užvedimas (p. 144)
Laikmatis – išjungimas (p. 144)
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 143)
•
•
Laikmatis – užvedimas (p. 144)
Laikmatis – išjungimas (p. 144)
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku (p. 112) suraskite Rež.
stabil. ir pasirinkite šią nuostatą su OK.
04
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
6. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų minučių nustatymą.
7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų
ratuku.
8. Spustelėkite OK7, kad patvirtintumėte
nustatymą.
9. Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
7
Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
143
04 Klimato reguliavimas
Laikmatis – užvedimas
Laikmatis – išjungimas
Laikmačiu suprogramuojamas laikas, kai automobilis turi būti sušildytas ir paruoštas kelionei.
Paruošimo procedūrai suaktyvintą laikmatį
galima išjungti rankiniu būdu.
Įjungus laikmatį, automobilio elektronikos sistema pasirenka, kada įjungti išankstinį parengimą, pagal esančias oro sąlygas.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
04
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Jei nustatytas kuris nors laikmatis,
šalia nustatyto laiko rodomas laikrodžio ženklas.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Išjunkite laikmatį spausdami:
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
•
•
Taip pat galima įjungti laikmatį per „Volvo On
Call“* mobiliąją programėlę
Susijusi informacija
144
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 143)
•
•
•
Laikmatis – nustatymas (p. 143)
Laikmatis – išjungimas (p. 144)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą
ir patvirtinkite nuostatą su OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Išankstiniam parengimui įjungtą laikmatį
galima ir išjungti (p. 142) .
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 143)
•
•
•
Laikmatis – užvedimas (p. 144)
Laikmatis – nustatymas (p. 143)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112)
04 Klimato reguliavimas
Išankstinis parengimas – pranešimai
Su parengimu (p. 139) susiję ženklai ir pranešimai.
Kai suaktyvintas degalais maitinamas šildytuvas, informacijos ekrane
šviečia šildymo ženklas.
Ženklas
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane
ima šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir
prie jo rodomas nustatytas laikas.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano
pranešimai.
Suaktyvinto laikmačio ženklas
ekrane.
Ekranas
Paaiškinimas
Aut. šild. ĮJ.
Degalais maitinamas šildytuvas įjungtas ir veikia.
Šildytuvo laikmatis yra suaktyvinamas išėmus nuotolinio valdymo pultelį iš degimo jungiklio ir palikus automobilį: variklis ir salonas yra nustatytą laiką šildomi.
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas Akum. taup.
rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė degalais maitinamą šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti
variklį.
Degalus naudojantis šild.
išsijungė Žem. degalų lygis
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia aptarnauti
Degalais varomas šildytuvas yra visiškai arba iš dalies atjungtas.
Rež. stabil. nutrūko dėl el.
tiekimo pokyčio
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
04
Žemas starterio akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Nustatyti šildytuvo neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų lengviau
užvesti variklį ir važiuoti apie 50 km.
Jei šis pranešimas išlieka, apsilankykite autoservise. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo autoservisą.
Elektros perdavimas nutrauktas.
}}
145
04 Klimato reguliavimas
||
Ženklas
Ekranas
Paaiškinimas
Režimo stabiliz. sust. dėl
sutrikimo
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Rež.stabil.sust. Aukšta hibr.
akum. temp.
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po
tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus
posūkio svirtelės (p. 112) mygtuką OK.
04
146
Susijusi informacija
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 115)
Apsilankykite autoservise. Rekomenduojama vykti į įgaliotąjį autoservisą.
Hibridinis akumuliatorius per karštas, palaukite, kol temperatūra taps normali.
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie šildytuvus
Elektrinis šildytuvas
Degalus naudojantis šildytuvas
Variklis turi būti palaikomas šiltas, kad sumažėtų neigiamas poveikis aplinkai jo užvedimo
metu. Dėl šios priežasties automobilyje įrengti
elektrinis ir degalais maitinamas šildytuvai. Šie
šildytuvai naudojami norint pasiekti reikiamą
variklio darbinę temperatūrą ir pakankamai
pašildyti saloną.
Automobilyje įrengti elektrinis ir degalais maitinamas šildytuvai (p. 147).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 147) ir
degalais maitinamas šildytuvai.
Elektrinio šildytuvo negalima valdyti rankiniu
būdu, tačiau prireikus jis automatiškai suaktyvinamas.
Kai lauke šalta, automobiliui pašildyti gali būti
suaktyvintas degalais maitinamas šildytuvas.
Šildytuvas įsijungia automatiškai, prireikus
papildomos šilumos ir išsijungia automatiškai,
kai jos nebereikia.
•
•
PASTABA
Elektrinis šildytuvas (p. 147)
Jei suaktyvinamas elektra varomas šildytuvas, hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo laikas pailgės. Automobilio pašildymo laikas
daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Degalus naudojantis šildytuvas (p. 147)
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso
gali kilti išmetamųjų dujų. Tai – visiškai
normalu.
04
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 139)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus
(p. 147)
Jei nenorite, kad išankstinio parengimo procedūros metu įsijungtų automobilio degalais
maitinamas šildytuvas, suaktyvinkite punktą
Stat. patalpoje, žr. Išankstinis parengimas –
statymas pastate (p. 140), tačiau taip gali
pailgėti pašildymo trukmė.
Degalais maitinamas šildytuvas negali būti
įjungiamas važiuojant, jis taip pat neįsijungs
paruošimo procedūros metu, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei temperatūrai, didžiausia šildytuvo veikimo
(išankstinio parengimo procedūros metu)
trukmė yra 50 minučių.
Jei degalų lygis bake per žemas, degalais
varomo šildytuvo neleidžiama įjungti, dėl to
šildoma nepakankamai.
}}
147
04 Klimato reguliavimas
||
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad važinėjant +15 °C nesiekiančioje temperatūroje automobilio įprastame degalų bake būtų pakankamai
degalų.
Išsipylę degalai gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
04
Kuro papildymas
148
PASTABA
Išaktyvinus degalais maitinamą pagalbinį
šildytuvą, dyzelinis variklis įsijungs dažniau, kad patenkintų šilumos poreikį važiavimo režimu PURE arba HYBRID, t. y. bus
ribojamas veikimas elektriniu režimu.
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link,
kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.
Starterio akumuliatorius ir degalai
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos
durelių.
Degalais maitinamo šildytuvo automatinio
įjungimo seka prireikus gali būti išaktyvinta.
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje,
ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip
gali susikaupti išmetamųjų dujų.
Degalais varomas šildytuvas –
automatinis režimas / išjungimas
1. Paspauskite posūkio signalo svirtelės
(p. 112) mygtuką OK, kad atvertumėte
meniu.
Jei starterio akumuliatorius nepakankamai
įkrautas arba yra per mažai degalų, variklio
šildytuvas yra automatiškai išjungiamas ir
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas. Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio perjungiklio (p. 112)
mygtuką OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 139)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus
(p. 147)
2. Nustatymų ratuku suraskite Nuostatos ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš
alternatyvų Aut. šild. ĮJ. arba Aut. šild.
IŠJ. ir patvirtinkite ją spausdami OK.
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 139)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus
(p. 147)
•
Degalus naudojantis šildytuvas (p. 147)
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
05
150
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Daiktadėžė durų panelėje
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių
pasosčių priekyje
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė (p. 152)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 152)
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
05
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
151
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Daiktadėžė
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde
(p. 153).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo
pulte (p. 152), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį
į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Susijusi informacija
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
05
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui. Jei nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis (p. 152), tada cigarečių
uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12
V maitinimo lizdo (p. 153) vietoje, o išimama peleninė įrengiama vietoj puodelių
laikiklio.
Susijusi informacija
•
152
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
Γia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio
pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 180)
naudojant raktelio geležtę (p. 170).
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 150)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Kilimėliai*
Kosmetinis veidrodėlis
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio puodeliui1 ir tunelinio valdymo pulto gale.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Susijusi informacija
•
Automobilio vidaus valymas (p. 395)
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
05
Susijusi informacija
•
1
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 369)
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
153
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo
pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai
automobilis užrakintas, pvz., nustatytu
laiko momentu įsijungus salono šildytuvui.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas galinėms sėdynėms.
05
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,
nuotolinio valdymo pultelis turi būti bent raktelio padėtyjeI (p. 82).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama,
kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W) (jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei vienu metu naudojami abu lizdai
lizdiniame valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės stipris siekia 7,5 A (90 W).
Jeigu avarinio pradurtos padangos
remonto kompresorius prijungtas prie
vieno iš dviejų lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos
remontui (p. 336).
154
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 152)
•
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
(p. 157)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir visų priedų
svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 402).
Bagažinės dangtį galima atidaryti
mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, žr. Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas
(p. 181).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi
priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti
priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS
– sėdėjimo padėtis (p. 42).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 156)
Apsauginis tinklas* (p. 157)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 156)
Stogo bagažas (p. 156)
ĮSPĖJIMAS
Įsidėmėkite, kad priekinio susidūrimo
metu, važiuojant 50 km/val. greičiu, 20 kg
sveriančio daikto smūgio jėga lygi 1000 kg
svoriui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
05
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad
jie išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
155
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Pakrovimas – ilgas krovinys
Stogo bagažas
Krovinių laikiklių kilpos
Norint lengviau pakrauti (p. 155) bagažinę,
galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinio keleivio sėdynės2 atlošą taip pat galima
nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius*.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos, naudojamos krovinius laikantiems diržams arba tinklui pritvirtinti.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
Kad būtų lengviau pakrauti bagažinę, galinės
sėdynės atlošą galima nulenkti, žr. Sėdynės,
galinės (p. 86).
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis
plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių
posūkių.
05
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius
daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir
stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės
(p. 402).
Susijusi informacija
•
2
156
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Krovimas (p. 155)
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 155)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
PASTABA
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams.
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
Apsauginis tinklas*
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie
„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) rasite
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336).
Susijusi informacija
•
Nuleiskite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo
pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 153)
Bagažinė, apsauginio tinklelio kasetės.
Dviejų kasečių susukamas apsauginis tinklelis
laikomas po bagažinės grindų dangčiu.
05
Tinklelio kasečių tvirtinimas
Dviejų kasečių susukamas apsauginis tinklelis
laikomas po bagažinės grindų dangčiu.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
157
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
Apsauginio tinklelio naudojimas
Tinklelio kasečių išėmimas
1. Susukite apsauginius tinklelius į kasetes
taip, kaip nurodyta skyriuje „Apsauginio
tinklelio naudojimas”, tik atvirkštine
tvarka.
2. Nulenkite visą atlošą į priekį.
3. Stumkite kasetes tol, kol jos iššoks iš
bėgelių.
Laikykite kasetes joms skirtoje vietoje po
bagažinės grindų dangčiu.
Dviejų dalių apsauginio tinklelio kasetė tvirtinama prie atlošo nugaros. Siauriausia kasetė
tvirtinama kairėje pusėje (žiūrint iš bagažinės
dangčio pusės).
05
ĮSPĖJIMAS
Ištraukite tinklelį aukštyn iš kasečių. Tinklelis
užsifiksuoja pats po maždaug vienos minutės,
jei pakelti galinės sėdynės atlošai.
1. Nulenkite galinės sėdynės atlošą į priekį,
žr. Sėdynės, galinės (p. 86).
Patraukite dešiniąją tinklelio pusę į viršų
naudodami jo diržą.
2. Sulygiuokite kasetės bėgelius su tvirtinimo kilpomis atloše
.
Įstatykite strypą į tvirtinimo vietą dešinėje
ir po to paspauskite jį į priekį – strypas
užsifiksuoja spragtelėdamas.
3. Įstumkite kasetę į kilpas
.
Ištraukite strypo teleskopinę dalį ir spustelėkite jį kitoje pusėje.
4. Atlenkite ir užfiksuokite atlošą.
•
Kasetės išimamos atvirkštine tvarka.
Patraukite viršun kairįjį apsauginį tinklelį ir
užfiksuokite ji strype.
•
Atlošas pakeliamas atvirkštine tvarka.
Tinklelį galima naudoti ir tuo atveju, jei sėdynės atlošai yra nulenkti pirmyn.
158
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia
gerai pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 155)
Apsauginės grotelės (p. 159)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Apsauginis tinklelis* kartu su
bagažinės uždanga
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
Apsauginės grotelės
Apsauginės grotelės saugo, kad, staigiai stabdant, kroviniai ar gyvūnai nebūtų išmesti į
saloną.
esant pageidavimui apsaugines groteles
galima išmontuoti ir išimti iš automobilio.
Informacijos apie reikalingus įrankius ir
sumontavimo / nuėmimo metodus rasite įrengimo instrukcijose, kurį gavote su pradiniu
pirkiniu.
Saugumo sumetimais apsauginės grotelės
(jas sumontavus atgal) visada turi būti teisingai uždėtos ir pritvirtintos.
Susijusi informacija
•
•
•
Tinklelio pakėlimo diržai.
Apsauginį tinklelį taip pat galima pakelti nuo
galinės sėdynės, kai išskleidžiama bagažinės
uždanga.
Vykdykite procedūrą, aprašytą skirsnyje
„Saugos tinklelio naudojimas“ (p. 157). Atlenkimo diržai įrengti rodyklių nurodytose vietose.
Susijusi informacija
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 156)
05
Lenkimas į viršų
Suimkite apsaugines groteles už apačios ir
patraukite atgal/į viršų.
SVARBU
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Apsauginis tinklas* (p. 157)
Sumontavimas / nuėmimas
Krovimas (p. 155)
Apsauginės grotelės automobilyje paprastai
įrengiamos fiksuotai, kadangi jas galima lengvai atlenkti aukštyn į stogą ir taip patraukti iš
kelio, jei reikia gabenti ilgesnį krovinį. Tačiau
Krovinių laikiklių kilpos (p. 156)
Apsauginis tinklas* (p. 157)
Krovimas (p. 155)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
159
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Bagažinės uždanga
Bagažinės uždangos nuėmimas
1. Įspauskite vieno galo mygtuką ir iškelkite
jį.
2. Atsargiai palenkite uždangą į viršų/ į išorę
– kitas galas atsilaisvins savaime.
Bagažinės uždangos galinio
sandarinančio disko nuleidimas
Susuktos bagažinės uždangos galinis sandarinantis diskas išsikiša horizontaliai į bagažinę, jei jis įdėtas.
–
05
Užtraukite bagažinės uždangą ant krovinių ir
užkabinkite ją už įpjovų galiniuose bagažinės
statramsčiuose.
SVARBU
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Bagažinės uždangos prijungimas
Vieną uždangos galą įdėkite į šoninio skydelio griovelį.
Kitą uždangos galą įdėkite atitinkamą
angą.
Įspauskite abu šonus. Turi pasigirsti
„spragtelėjimas” ir dingti raudona žyma.
> Patikrinkite, ar abu galai yra užfiksuoti.
160
Švelniai patraukite sandarinantį diską
atgal, atleiskite jį nuo atraminių iškyšų ir
nuleiskite.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 155)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 156)
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir
nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal
Car Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė
06
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas / atrakinimas
X
Beraktis variklio
užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir indikatorių lemputės
X
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo
raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo
pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu
galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo pulteliai
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami
nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas
išlipa iš automobilio.
Susijusi informacija
•
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio
valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su
funkcija „Keyless Drive“ (p. 173) ir turi tam
tikrų unikalių funkcijų (p. 168).
162
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 169). Matomoji
jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų
galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu
sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 162) atmintis
leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija galima kartu su
elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių
veidrodėlių (p. 107), vairuotojo sėdynės, vairo
stiprintuvo (p. 257) ir jungtinio prietaisų skydelio temą, kontrasto ir spalvų režimus
(p. 68).
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia,
kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai
išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
1
2
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti
nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Įsitikinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nekyla įsipainiojimo rizika.
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta
nuostata2.
2. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių
veidrodėlių, nuostatas.
3. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio
valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai
nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys,
jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys
su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz.,
sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su
nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti
turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B,
nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia
mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio
valdymo raktelį, žr. Nuotolinio valdymo
pultelis – funkcijos (p. 166).
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų
atminčių, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 84).
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, prieki-
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
06
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
163
06 Užraktai ir signalizacija
||
nės – valdomos elektra* (p. 84) ir Šoniniai
veidrodėliai (p. 107).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Jei automobilyje nėra sistemos
„Keyless Drive“
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai
veidrodėliai atlenkiami3.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir
užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Jei automobilyje yra sistema „Keyless
Drive“
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
Susijusi informacija
1. Automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką arba berakčio atrakinimo būdu.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 168)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Užrakinimo lemputė
Lange mirksintis šviesos diodas patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo
vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
2. Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio valdymo raktelis, suaktyvinamos jo
įrašytos nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr. ankstesnį punktą.
164
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 162), tai patvirtindami sumirksi posūkių
žibintai.
Kai automobilis užrakintas arba po
30 minučių, jei automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis vairuotojo profilis. Norint
pakartotinai suaktyvinti esamojo nuotolinio
valdymo raktelio atmintį, reikia atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
06
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
•
•
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 186).
PASTABA
Automobiliai, kuriuose signalizacija
neįrengta, taip pat yra šis indikatorius.
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Užrakinimo lemputė (p. 164)
Signalizacijos lemputė (p. 186)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
(p. 164)
06 Užraktai ir signalizacija
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis
(p. 162) turi unikalų kodą. Automobilis gali
būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai
apie klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite
ir pabandykite užvesti dar
kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar
kartą.
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Imobilizatorius (p. 165)
Jei klaida nedingsta:
Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį ir bandykite užvesti
iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
06
Informacija apie automobilio užvedimą, žr.
Variklio užvedimas (p. 264).
Susijusi informacija
•
3
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema* (p. 165)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
165
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 180).
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas
ir atrakinimas.
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti
visas dureles vienu metu, vienu mygtuko
paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles,
kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių –
likusias.
Funkcijos
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu
sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 115).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal
Car Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
06
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės durelės
Aliarmo funkcija
4
166
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Užrakinimas – užrakina dureles bei
bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus
ir stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 180).
ĮSPĖJIMAS
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama, norint įjungti automobilio žibintus iš
atstumo. Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 102).
Šiuo mygtuku taip pat galima suaktyvinti
išankstinio pasirengimo procedūrą (p. 141).
Bagažinės dangtis (p. 181) – atrakina ir
išjungia tik bagažinės dangčio signalizaciją.
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad
jie neprispaustų keleivių rankų.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes
laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai
ir garso signalas.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę ir išjungia signalizaciją.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei
ji veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija
automatiškai išsijungia po maždaug 3
minučių.
06 Užraktai ir signalizacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 168)
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 178)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte
(p. 170).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui
esant I ar II padėtyje (p. 81) bei uždarius visas
duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo
signalas.
06
Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:
•
Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo jungiklį.
•
•
Greitis viršija 30 km/h.
nuspaustas OK mygtukas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
167
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos
nuotolinio valdymo pulteliu (p. 162) informacinio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi
maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja
aplink visą nuotolinio valdymo raktelį.
Tai rodo, kad nuskaitoma informacija iš
automobilio.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
PASTABA
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis
yra užrakintas.
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
06
Informacijos mygtukas
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo
momento buvo suveikusi signalizacija.
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos
signalas abiejuose posūkių žibintuose:
signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5
minutes.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos
apie automobilį.
168
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas (p. 169)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio
valdymo pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų,
topografinių objektų ir pan.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
automobilio galui užrakinti ir atrakinti yra maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų funkcijų
diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 174)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 167)
PASTABA
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o
ant paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus lemputės nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio
valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo
tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti
naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas
raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras
funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
suaktyvinti centrinio užrakto, kairiąsias
priekines dureles galima atidaryti rankiniu
būdu, žr. Išimama raktelio geležtė –
durelių atrakinimas (p. 170).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 183)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
ranka užrakinti (p. 178) dešiniąsias priekines ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju;
•
galima užblokuoti prieigą prie priekinės
daiktadėžės ir bagažinės (slaptas užraktas (p. 171)*);
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 37) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
06
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
169
06 Užraktai ir signalizacija
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 169) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 170)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 183)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 37)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį (p. 169) galima naudoti, jei
centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 162), t. y. jei nusėdo
pultelio baterija.
Jei centrinio užrakto negalima išjungti nuotolinio valdymo pulteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atidaryti taip:
1. Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių
spynelę ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir
daugiau informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu
rakteliu (p. 176).
PASTABA
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
06
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 162).
2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
Informacijos apie automobilius su sistema
Keyless rasite Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 176).
Raktelio įdėjimas
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
170
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 172)
06 Užraktai ir signalizacija
Privatumo užraktas*
Įjungti / išjungti
G017870
Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai
automobilis paliekamas techninei priežiūrai,
viešbučio stovėjimo aikštelės tarnautojui ar
pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas atjungiamas nuo centrinio:
bagažinės nebegalima atidaryti centrinio
užrakto mygtuku, esančiu priekinėse durelėse
arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 162).
Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai, be
raktelio ir aktyvuotų saugos užraktų.
G017869
Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo pultelį be
raktelio galima naudoti tik signalizacijai
(p. 185) įjungti / išjungti, durelėms atidaryti ir
automobiliui vairuoti.
Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui su
rakteliu.
Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio
galima atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.
PASTABA
Prieš uždarydami bagažinę, nepamirškite
ant krovinių skyriaus užtraukti bagažinės
dangčio(p. 160).
Slapto užrakinimo įjungimas.
Norėdami įjungti saugos užraktą:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas.
06
Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės
nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo
pulteliu, nei centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje vietoje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
171
06 Užraktai ir signalizacija
•
Išjungiama atvirkštine tvarka.
Smulkesnės informacijos tik apie priekinės
daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė (p. 180).
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:
•
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo
Senka automobilio raktelio mait. elem.
Žr. vadovą
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu
nei 20 metrų atstumu iki automobilio.
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
06
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir
atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
172
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
06 Užraktai ir signalizacija
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip,
kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris
baterijos, kai jį atidarysite.
Maitinimo elemento tipas
Beraktė valdymo sistema*
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui, du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima
valdyti be raktelio.
PASTABA
SVARBU
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo
elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių
padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2. Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
SVARBU
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (+) puse aukštyn.
3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, galima užvesti automobilio variklį,
užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 162)6 į uždegimo
jungiklį. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai
visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai
turi beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus
lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 82).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 174)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 174)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 175)
06
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
173
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu
nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo
raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti
neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra priešingoje automobilio pusėje.
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio
valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II padėtyje (p. 82) bei uždarius
visas duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis
pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:
•
•
•
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo spynelę;
nuspaustas OK mygtukas.
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio
valdymo pultelių8, beraktė valdymo funkcija
išjungiama, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo pultelių. Taip užtikrinama, kad
joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio
valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas
nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su
PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į
jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti
automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį
į degimo jungiklį ir nuspaudus START/
STOP ENGINE mygtuką.
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 177)
06
Susijusi informacija
•
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame
paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo
zoną.
6
7
8
174
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 173) veiklą.
Automobiliuose su berakte valdymo sistema
ant išorinės durelių rankenos būna įrengta
jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio guma
dengta slėgio plokštelė, skirta užrakinti ir atrakinti.
PASTABA
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų
perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti
nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio
nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Susijusi informacija
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau
kaip 10–15 cm).
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Signalizacijos lemputė (p. 186)
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip
pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 172)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 174)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 174)
Lietimui jautri sritis ant durelių išorinių rankenų ir
guma padengtas mygtukas šalia automobilio galo
guma padengtos spaudimo plokštelės.
06
Dureles ir automobilio galą galima užrakinti
vieną kartą nuspaudžiant ir ilgai palaikant bet
kurią iš rankenų lietimui jautrių sričių arba
nuspaudžiant mažesnį iš automobilio galo
dviejų guma padengtų mygtukų. Mirksintis
priekinio lango užrakinimo indikatorius
(p. 164) patvirtina, kad automobilis užrakintas.
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip
automobilis neužsirakins.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
175
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti nuimama raktelio
geležte.
3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
PASTABA
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia
signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į
uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija – jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis
(p. 186).
Durelių rankenos paprastai užregistruoja
jas paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba labai greitai perbraukus ranka per
rankeną gali tekti kartoti dar kartą arba
nusiimti pirštinę.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 175)
•
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su
raktelio geležte:
06
1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn
į angą, esančią po durelių rankena /
dangteliu. Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą,
kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
176
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 170)
Signalizacija (p. 185)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
Automobilių su berakte valdymo sistema
užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant
meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles atrakinti.
Automobiliuose su berakte valdymo sistema
yra daug integruotų antenų, įrengtų skirtingose automobilio vietose.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 115).
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
06
Bagažinėje, viduryje toliausiai po grindimis
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
177
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
PASTABA
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra
atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 162). Nuotolinio valdymo pultelis užrakina
arba atrakina visas duris ir bagažinės dureles
vienu metu. Galima rinktis skirtingas atrakinimo sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 166).
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką,
turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija
įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su
berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
06
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite
kairiąsias priekines dureles nuimamu rakteliu,
žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 170).
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti
automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės
nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju
nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš
vidaus durų valdikliais. Papildomos informacijos rasite Saugūs užraktai* (p. 182).
Automatinis užsirakinimas
Rankinis durelių užrakinimas
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti
užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į
spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio
nuimamą raktelį, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 176).
Kitos durelės spynelių neturi: vietoj jų jos turi
užrakinimo rankenėles (kiekvienų durelių galiniame paviršiuje), kurias reikia pasukti ir tada
durelės bus mechaniškai apsaugotos (užblokuotos) nuo atidarymo iš lauko pusės. Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nei vienos durelės arba bagažinės durelės, po dviejų
minučių automobilis užsirakina savaime. Ši
funkcija sumažina pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą (informacijos apie automobilius su signalizacija rasite Signalizacija
(p. 185).)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 179)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 173)
Rankinis durelių užrakinimas. Neturi būti painiojama su vaikų saugos užraktais (p. 183).
178
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu ir juo pasukite rankenėlę, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 170).
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
išorės.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
Visos durelės ir bagažinė atrakinamos arba
užrakinamos vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
•
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 172)
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos
vienu veiksmu.
Užrakinimo mygtuko lemputė
Centrinis užraktas siūlomas dviejų variantų.
Priklausomai nuo to, vairuotojo durelių centrinio užrakto mygtuke esanti lemputė turi skirtingas reikšmes.
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.
Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių
su suaktyvintu rankiniu vaikų saugos
užraktu negalima atidaryti nei iš išorės,
nei iš vidaus, žr. Durelių užraktai su
apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 183). Taip užrakintas dureles
galima atidaryti tik nuotolinio valdymo
pulteliu arba centrinio užrakto mygtuku.
•
Centrinis užrakinimas
PASTABA
•
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį
Visuotinis atidarymas (p. 180)).
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik
vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:
•
Centrinis užrakinimas.
•
Norėdami užrakinti, spauskite vieną myg, o norėdami atrakinti - kitą
tuko pusę
.
pusę
Norėdami atidaryti vienu metu dar ir visus langus*, paspauskite ir palaikykite.
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos
durelės yra užrakintos.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose priekinėse durelėse, o abiejose galinėse
durelėse įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:
•
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi mygtukai, vadinasi užrakintos
visos durelės.
06
Užrakinimas
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
: užrakinamos visos uždarytos durelės.
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat
„Visuotinis atidarymas“ (p. 180)).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
179
06 Užraktai ir signalizacija
||
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima,
pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke
karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Priekinę daiktadėžę (p. 152) galima užrakinti /
atrakinti tik nuotolinio valdymo pultelio išimamu rakteliu.
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 170).
Užrakinus dureles, ima šviesti mygtuko lemputė.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina
tik konkrečias galines dureles.
Kaip atrakinti dureles:
•
06
Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir
bagažinės durelės užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 115).
Susijusi informacija
180
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 178)
•
•
Signalizacija (p. 185)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 166)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio užrakto mygtuke, vienu metu atidaromi
visi šoniniai langai. Atlikus tą pačią procedūrą
ženklu uždaromi visus šoniniai langai
su
vienu metu.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę (žr. iliustraciją pirmiau).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 179)
•
Elektra valdomi langai (p. 105)
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 171).
06 Užraktai ir signalizacija
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Užrakinimas ir atrakinimas –
automobilio galas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia
minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite
guma padengtos plokštelės: naudokitės rankena. Jei naudosite pernelyg
daug jėgos, galite pažeisti elektrinius
guminės plokštelės kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna. Kaip atidaryti:
1. Švelniai nuspauskite platesnę iš dviejų
guma padengtų paspaudimo plokštelių,
įrengtų po išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2. Norėdami iki galo atidaryti bagažinės
dangtį, pakelkite išorinę rankeną.
06
Bagažinės durų signalizaciją galima išjungti
ir bagažinę galima atrakinti atskirai nuotolinio valdymo pultelio* mygtuku.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius (p. 164) nustoja mirksėti: tai reiškia, kad
užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos* lygio, judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis yra atjungti.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
181
06 Užraktai ir signalizacija
||
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Bagažinė atrakinama, tačiau lieka uždaryta: švelniai paspauskite guma padengtą
slėgio plokštelę po išorine rankenėle ir
pakelkite bagažinės dangtį.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Saugūs užraktai*
–
Visiškas užrakinimas9 reiškia, kad visų durelių
rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl
durelių negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Jei bagažinės durys neatidaromos per
2 minutes, jos vėl užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Automobilio atrakinimas iš vidaus
Susijusi informacija
•
•
06
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Kaip atrakinti bagažinę:
–
9
182
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką (1).
> Bagažinė yra atrakinama ir gali būti atidaryta per 2 minutes (jei automobilis
užrakintas iš vidaus).
Tik kartu su signalizacija.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Norėdami užrakinti
, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 166).
> Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje
esantis užrakto indikatorius. Tai reiškia,
kad automobilis yra užrakintas ir
įjungta signalizacija*.
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 179)
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 178)
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama
nuotolinio valdymo rakteliu (p. 162) , ji įsijungia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po
to, kai užrakinamos durelės.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias
dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 169). Be to, įmanoma atrakinti
ir atidaryti dureles ir bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę valdymo sistemą*,
paliečiant durelių rankenėles arba rankenėlę
ant bagažinės dangčio.
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje,
kad nekiltų pavojus užsirakinti.
06 Užraktai ir signalizacija
Laikinas išjungimas
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 176)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– rankinis suaktyvinimas
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
MY CAR
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet
saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti
taip. Tai daroma meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 115).
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Mechaniniai durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų. Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 178).
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris.
06
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 169) ir juo pasukite
rankenėlę.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
183
06 Užraktai ir signalizacija
||
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– suaktyvinimas elektra*
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
ĮSPĖJIMAS
Kiekvienose galinėse durelėse yra du rankenėlėse įrengti valdikliai - nepainiokite
vaikų saugos užraktų su mechaniniais
durelių užraktais.
PASTABA
06
184
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio
padėtyje (p. 81). Įjungti / išjungti galima nuo
variklio išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei
tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo
metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus
suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 184)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 179)
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 178)
1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei 0 pultelio padėtį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas Galinis vaikų
saugos užraktas įjungtas ir šviečia
mygtuko lemputė.
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 183)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 179)
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija
PASTABA
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl
šios priežasties signalizacija gali suveikti,
jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, stoglangiu arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba
bagažinės dangtis
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*)
•
automobilis pakeliamas arba velkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*)
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono
šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip,
kad oras necirkuliuotų salone aukštyn.
Kitas būdas – naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį, žr. Sumažintas signalizacijos saugos lygis (p. 187).
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju
susisiekite su autoservisu - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos lemputė (p. 186)
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas (p. 186)
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 186)
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
06
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
185
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacijos lemputė
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 185) būseną.
Signalizacija – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Signalizacijos (p. 185) automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji
įsijungs automatiškai.
Jei signalizacijos (p. 185) negalima išjungti
nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo
maitinimo elementas (p. 172), automobilį
galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį
užvesti tokia tvarka:
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės
ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl
įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
1. Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu
rakteliu (p. 176).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 186)
ir kaukti sirena.
Susijusi informacija
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus (p. 164).
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 187)
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas
rodo signalizacijos sistemos būseną:
06
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo
raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir
nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į
degimo jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia jos lemputė.
3. Užveskite variklį.
186
06 Užraktai ir signalizacija
Veikianti signalizacija
Suveikus signalizacijai (p. 185), pasigirsta
sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol
išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol,
kol išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos saugos
lygis
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio
ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties
patvirtinimą rasite lentelėje.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų (p. 185), t.
y. jei užrakintame automobilyje lieka šuo,
automobilį gabenant traukiniu ar keltu, turėtų
būti laikinai išjungti judesio ir pokrypio ieškikliai.
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas
visiško užrakinimo sistemos (p. 182)10 išjungimas.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos lemputė (p. 186)
Užrakinimo sistema „Keyless“ („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
ES
06
Susijusi informacija
•
10
Nuotolinio valdymo pultas (p. 162)
Tik kartu su signalizacija.
187
PAGALBA VAIRUOTOJUI
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma
funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai
kelio dangos būklei.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo
praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus
pedalą.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema
pavara slidžia kelio danga.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir
leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta
neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo
į greitkelį posūkyje greitai pasiekti eismo
greitį.
1
Praslydimo kontrolė
Variklio traukos valdymas (EDC)
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija išjungiama.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 191)
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
•
•
•
•
•
•
Traukos kontrolės sistema
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 314) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkančiam
automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Papildomos informacijos rasite Važiavimas su
priekaba* (p. 309).
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir
perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato
į nepraslystantį.
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Priekabos stabilizavimo sistema* – TSA1
07
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
Trailer Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
189
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas
Susijusi informacija
•
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 189)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 191)
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali
parinkti režimą Sport, kuris
leidžia važiuoti aktyviau.
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 115).
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas
yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia
posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš
įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,
ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
07
Sport režimu automobiliui įstrigus arba
važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu
ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu,
kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC
sistema vėl veiks normaliu režimu.
190
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 67) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
ir
07
}}
191
07 Pagalba vairuotojui
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
Susijusi informacija
07
192
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 189)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 190)
07 Pagalba vairuotojui
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
Funkcija valdoma taip:
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 193)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 195)
Perskaitomų, su greičiu susijusių ženklų pavyzdžiai2.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., automagistralės pradžią / pabaigą
ir draudimą lenkti.
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės
(kelio) žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka
rodyti pastarąjį.
2
3
Įrašyta greičio informacija3.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti
rodomas draudimo lenkti
ženklas (kur yra).
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07
}}
193
07 Pagalba vairuotojui
||
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas
tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo
papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Papildomų ženklų pavyzdžiai3.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
07
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol
galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
3
194
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose
rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik
tam tikroje kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu
pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio
leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI aptiko
papildomą ženklą su papildoma informacija,
susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
07 Pagalba vairuotojui
Meniu MANO AUTOMOBILIS
nustatymas
Greičio įspėjimas
Meniu sistemoje MY CAR numatyta RSI
parinkčių, žr. MY CAR (p. 115).
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo. Funkcija turi šių apribojimų.
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų
skydelyje funkciją galima išjungti. Šią funkciją
galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 115).
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų,
kaip ir žmogaus akis: perskaitykite informaciją
apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234)).
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas
viršijamas 5 km/h ar daugiau. Šis įspėjimas
realizuojamas laikinai sumirksint galiojančio
maksimalaus greičio ženklui, kai šis greitis yra
viršijamas. Šią funkciją galima suaktyvinti
arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 115).
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 193)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 195)
•
MY CAR (p. 115)
RSI funkcija neregistruoja ženklų, netiesiogiai
pateikiančių informacijos apie galiojantį greičio apribojimą, pvz., ženklų su miestų ir
gyvenviečių pavadinimais.
Toliau pateikiamos kelios priežastys, dėl kurių
gali sutrikti funkcijos veikimas:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Pasukti arba pažeisti ženklai
Paslėpti arba prastai pastatyti ženklai
Ženklai, visiškai arba iš dalies uždengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 193)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 193)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07
195
07 Pagalba vairuotojui
Greičio ribotuvas
Susijusi informacija
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 198)
Apžvalga
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 198)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
Įjunkite ir suaktyvinkite
Jei greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas
(6) rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su žyme (5) prie nustatyto didžiausio
greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1. Paspauskite vairo mygtuką
: bus įjungtas greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia greičio ribotuvo ženklas (6).
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
2. Kai automobilis važiuoja pageidaujamu
maksimaliu greičiu: Spauskite vairo mygarba
tol, kol jungtiniame prietuką
taisų skydelyje prie pageidaujamo
didžiausio greičio pasirodys žymė (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir
pasirinktas didžiausias greitis įrašomas
į atmintį.
Budėjimo režimas.
Stovint
Suaktyvinkite ir sureguliuokite didžiausią
greitį.
1. Paspauskite vairo mygtuką
tas greičio ribotuvas.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
07
Pasirinktasis greitis.
Greičio ribotuvas suaktyvintas.
196
: bus įjung-
07 Pagalba vairuotojui
2. Slinkite mygtuku
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo
didžiausio greičio pasirodys žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir
pasirinktas didžiausias greitis įrašomas
į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą maksimalų greitį galima keisti trumpai
arba
.
arba ilgai paspaudžiant mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Laikykite mygtuką nuspaustą ir atleiskite
jį, kai jungtiniame prietaisų skydelyje ties
pageidaujamu didžiausiu greičiu pasirodys žyma.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas
ir budėjimo režimas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo budėjimo režimą:
–
Spauskite
.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiama žyma (5) pakeičia spalvą iš
ŽALIOS į BALTĄ ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas
. Tada
vieną kartą paspaudus
žyma (5) pakeičia spalvą iš BALTOS į
ŽALIĄ ir didžiausias automobilio greitis
vėl imamas riboti.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai
greitėti:
07
}}
197
07 Pagalba vairuotojui
||
– Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame preitaisų skydelyje rodomas įrašytas didžiausias greitis su
spalvota žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį:
šį kartą žyma (5) pakeičia spalvą iš
ŽALIOS į BALTĄ.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl įjungiamas atleidus greičio pedalą ir automobilio greičiui nukritus žemiau pasirinkto / įrašyto maksimalaus greičio:
žyma (5) ekrane pakeičia spalvą iš
BALTOS į ŽALIĄ ir automobilio maksimalus greitis vėl imamas riboti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
07
198
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
pasirinktas didžiausias greitis. Apie tai vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
–
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h, signalizacija suaktyvinama tik po 5 sekundžių su
sąlyga, kad per pastarąją pusę minutės
nebuvo paspaustas nė vienas iš mygtukų
arba
.
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
(p. 197)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 198)
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
(p. 197)
•
•
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 198)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 197)
.
Tada vairuotojas greičio pedalu gali
didinti greitį be apribojimo.
PASTABA
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Nuspauskite vairo mygtuką
> Užgęsta jungtinio prietaisų skydelio
greičio ribotuvo simbolis (6) ir nustatyto
greičio pasirinkimo simbolis (5): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo
mygtuku.
nebegalima atstatyti
Signalas girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 198)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 198)
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir
ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio ir (arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Apžvalga
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu4.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo4.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
4
07
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
199
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti
įrašytą greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
>
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja į
atmintį įrašytu greičiu.
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
negalima įjungti esant greičiui žemesniam
kaip 30 km/h.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas
ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
Susijusi informacija
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Laikykite mygtuką nuspaustą ir atleiskite
jį, kai jungtiniame prietaisų skydelyje ties
pageidaujamu greičiu pasirodys žyma.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
PASTABA
200
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE
(be greičio ribotuvo) arba
(su greičio
ribotuvu).
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
07
Įrašyto greičio keitimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.
.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
nuspaustas sankabos pedalas
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį
N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
07 Pagalba vairuotojui
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos
greitis krenta žemiau maždaug 30 km/h.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– tęsti nustatytą greitį
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Γia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio
palaikymo sistemos budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai į atmintį įrašytu greičiu.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku (1) arba išjungiant
variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis
mygtuku.
ir jo nebegalima atstatyti
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 201)
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 201)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
201
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto
pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones
automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais
keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 206) ir laiko intervalą (p. 207) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius,
kad priekyje esantis automobilis važiuoja
lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai
priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra išjungiama arba nustatomas jos
budėjimo režimas (p. 207) ir automobilis privažiuoja per arti priekyje esančio automobilio,
apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja
atstumo perspėjimo (p. 217) funkcija.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 209)
•
•
•
Radaro jutiklis (p. 211)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Automatinė pavarų dėžė
07
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties
pagelbiklis“ (p. 209).
202
Susijusi informacija
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 214)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą
sudaro automatinės greičio kontrolės sistema
ir koordinuota intervalo sistema.
Funkcijų apžvalga
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Funkcijų apžvalga5.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 205)
Radaro jutiklis (p. 211)
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 207) pirmiausia matuojamas
radaro jutikliu (p. 211). Pastovaus greičio
palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais, jie gali skleisti žemo dažnio
garsą: tai normalu.
pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą
(p. 207). Jeigu radaro jutiklis nemato priekyje
važiuojančios transporto priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje
išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir tuomet, jei
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis viršija nustatytą greitį.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus
stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.
Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima
stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 212), todėl stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą galima nustatyti taip, kad ji sektų kitą
automobilį nuo 30 km/val.6 iki 200 km/val.
greičiu. Jei greitis krenta žemiau 30 km/val.
arba variklio apsukų greitis tampa per žemas,
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 207) ir automatinis stabdymas nebevykdomas: tada vairuotojas turi perimti kontrolę ir pats palaikyti saugų
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
07
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo
juosta) važiuojančią transporto priemonę
5
6
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
„Queue Assistant“ (p. 209) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
07 Pagalba vairuotojui
||
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti
įspėjimo lemputę.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40
% automobilio stabdymo galios.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko jos radaras, todėl
įspėjimas gali būti nepateiktas išvis arba
pateiktas su tam tikra delsa. Nelaukite
įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
1. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis signalas7.
07
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 227), atkreipiantis
vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant
stabdyti.
7
204
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą
iki priekyje važiuojančio automobilio kai
važiuojama stačia įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 208)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos ir vairo klaviatūros valdymas priklauso nuo to, ar automobilyje įdiegtas greičio
ribotuvas8.
Laiko intervalas
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
8
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj. arba budėjimo režimas.
07
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
205
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija
užblokuojama ir išaktyvinama. Norint
įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Kaip įjungti ACC sistemą:
•
Paspauskite vairo mygtuką
– panašus
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame
prietaisų skydelyje (8), informuodamas,
kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu (p. 207).
Kaip suaktyvinti ACC:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą
greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš
BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą
greitį.
07
206
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas
kitos transporto priemonės
ženklas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra
suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios
transporto priemonės greitis.
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant mygtuką
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Laikykite mygtuką nuspaustą ir atleiskite
jį, kai jungtiniame prietaisų skydelyje ties
pageidaujamu greičiu pasirodys žyma.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti
nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 215) rodoma Prisit. autop.
negal..
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija
Distance Warning (p. 217).
PASTABA
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus,
gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės neleidžia
padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Sukite vairo klaviatūros (p. 205) nustatymų ratuką (arba naudokitės
/
mygtukais automobilyje be greičio ribotuvo).
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai.
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų
eismo aplinkybių.
Skaitykite apie greitį (p. 206).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 209)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
•
07
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
pavarų perjungimo svirtis perstumta į
padėtį N (automatinė pavarų dėžė)
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
207
07 Pagalba vairuotojui
||
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Grįžti į nustatytą greitį
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu
spustelėjimu: parenkamas
vairo mygtuko
paskutinis įrašytas greitis.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 189). Jei kuri nors iš
šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai
išaktyvinama.
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo pranešimas Prisit. autopilotas
atšauktas. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats
palaikyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
PASTABA
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus
pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali
gerokai padidėti greitis.
07
9
208
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
vairuotojas atidaro dureles
vairuotojas atsisega diržą
per žemos / aukštos variklio apsukos
greitis nukrito žemiau 30 km/h;9
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos
užstotos).
Netaikoma automobiliui su „Queue Assistant“: čia funkcija veikia iki visiško sustojimo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir
vairuotojui posūkio signalu pranešus apie
ketinamą atlikti lenkimo manevrą10, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
padeda trumpam pagreitinti automobilį link
lenkiamojo.
Ši funkcija būna akyvi viršijus 70 km/h greitį.
Susijusi informacija
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
•
•
•
•
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima
įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz.,
naudojamas posūkio žibintas, rodant
eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą
kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam
pagreitės.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sis, esančiu
tema išjungiama vairo mygtuku
vairo klaviatūroje (p. 205): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą papildo važiavimo spūstyje pagalbos
funkcija (dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
PASTABA
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia
30 km/h.
Spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 207). Jis išjungiamas dar kartą spustelėjus: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
•
Padidintas greičio intervalas
•
Didesnis greičio intervalas: veikia ir iki
30 km/val. bei stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos ir vairuotojas turi
segėti saugos diržą.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio intervale 0–200 km/h.
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai
greitis nesiekia 30 km/h, transporto priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu
atstumu.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greitis yra 30 km/h. Nors ji gali sekti
kitą transporto priemonę iki šiai sustojant,
negalima pasirinkti / išsaugoti mažesnio nei
30 km/h greičio.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei
sustojimo trukmė neviršija maždaug
3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis
nepradeda judėti per šį intervalą, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi vėl ją
suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
07
.
arba
10
Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
209
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Nuspauskite greičio pedalą.
>
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį
automobilį.
pastovaus greičio palaikymo sistema sumažina greitį pagal stovinčią transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu
nei 30 km/h greičiu ir tiksliniam objektui
pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema
ignoruoja stovintį automobilį ir parenka
įrašytą važiavimo greitį.
Funkcija „Queue Assist“ gali laikyti stovintį
automobilį ilgiausiai 4 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą
reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
•
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo
režimą:
•
•
07
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema seka kitą automobilį mažesniu nei
30 km/h greičiu ir pakeičia tikslinį objektą iš
judančio į stovintį automobilį, prisitaikanti
210
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
jei greitis nesiekia 5 km/h ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra
stovinti transporto priemonė ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
jei greitis nesiekia 5 km/h ir priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobi-
lis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi
įsikišti ir pats sustabdyti automobilį, kad šis
išliktų vietoje.
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą
tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į
padėtį P, N arba R
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą dirbti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje
pagalba įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą
•
•
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
•
•
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį stovintį ilgiau nei 4 minutes;
išjungtas variklis
perkaito stabdžiai.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
Radaro jutiklis
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
•
Atstumo perspėjimas*
Susijusi informacija
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Prisitaikanti kruizo kontrolė*
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų
apsauga*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis
gali būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali
dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti
gedimas.
07
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti
neteisėtu pagal įstatymą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
211
07 Pagalba vairuotojui
Radaro jutiklis – apribojimai
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto priemonę.
Radaro jutiklis (p. 211) turi tam tikrų apribojimų, pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja,
jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų
automobilio greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba
prieš radaro jutiklį esant kitiems objektams.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti
švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 231).
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais kita transporto priemonė
neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei
tikėtina.
07
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu
nutolusias transporto priemones (pvz.,
automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje
važiuojančių automobilių) aptinka per
vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
212
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių
kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti
grotelių priekyje.
07 Pagalba vairuotojui
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
213
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Radar. blokuojamas Žr.
214
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo apie atstumą sistemos (p. 217), nei įspė-
jimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu
stabdžiu (p. 227) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.
Susijusi informacija
07
vadovą, tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 211) negali aptikti kitų priešais esančių
transporto priemonių.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 215)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai –
laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm. padėtį,
kad įjungtų autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema
(ESC) (p. 189) nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
•
•
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
07
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus
ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Prisit. autopilotas Reikia
aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
•
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
215
07 Pagalba vairuotojui
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Spausti stabdį, kad automob. stovėtų + garsinis
aliarmas
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus
pradeda riedėti.
(tik su „Queue Assistant“)
•
Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyje
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam
nei 30 km/h greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
(tik su „Queue Assistant“)
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 202)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 203)
07
216
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas
paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h greitį, jis reaguoja tik į priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie
priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 115)
– ten suraskite funkciją Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas
iki priekyje esančio automobilio tampa
mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė:
automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungtas.
Oranžinė įspėjamoji lemputė11.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje,
norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.
Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia
viena lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-
11
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
217
07 Pagalba vairuotojui
||
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (p. 203).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 218)
•
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 202) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 227), todėl
turi tam tikrų apribojimų.
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius
nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios
lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas
aptikti priekyje važiuojančias transporto
priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei
nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio
veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip
pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui
nei nustatytas.
07
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio
apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 212) ir (p. 232).
218
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 219)
07 Pagalba vairuotojui
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama
dėl jos veikimo apribojimų.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų,
kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies
išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 217)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 218)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
219
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą
City Safety™ funkcija įsijungia važiuojant iki
50 km/val. greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia
susidūrimas su priekyje esančiomis transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas
nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti
į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ nereaguoja į tas transporto
priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto
priemones ir motociklus arba žmones bei
gyvūnus.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai
vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau,
todėl ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis
nei 15 km/h. Esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo
greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai
funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo
nuspausti stabdžio pedalą.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad
būtų išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu,
anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
07
220
Niekada nelaukite, kol įsijungs City
Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą
atsakomybę, išlaikydamas tinkamą
atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie
susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu
(p. 227)*, šios dvi sistemos viena kitą
papildo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
•
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – veikimas
City Safety™ stebi eismą automobilio priekyje
lazerinio jutiklio, įmontuoto priekinio stiklo viršutiniame krašte, pagalba. Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety™ automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija
15 km/h, tuomet City Safety™ sistema viena
pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad
būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi
nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali padėti
išvengti susidūrimo net jei greičių skirtumas
viršija 15 km/h.
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
Įjungta ir išjungta
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi
(buvo suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis12.
Jei, lyginant su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val., City
Safety™ gali padėti visiškai išvengti susidūrimo.
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ (p. 220)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
City Safety™ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį įprastomis aplinkybėmis visai už
priekyje esančios transporto priemonės. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra neįprasta jų
vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.
12
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
PASTABA
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama
automatiškai, užvedus variklį.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti
sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio
gaubtą arba priekinį stiklą gali perbraukti
lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 115). Užvedus variklį, šią funkciją
galima išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
07
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
}}
221
07 Pagalba vairuotojui
||
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ – veikimas (p. 221)
•
MY CAR (p. 115)
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
City Safety™ – apribojimai
City Safety™ sistemos jutiklio paskirtis aptikti automobilius ir kitas dideles transporto
priemones priešais automobilį bet kuriuo
paros metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety™
veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz.,
gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko,
dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys
rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni
priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės
apsauginės grotelės.
City Safety™™ jutiklio lazeris matuoja, kaip
atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti
objektų, kurių atspindėjimo geba yra maža.
Paprastai galinės automobilio dalys gerai
atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir
galinių šviesų reflektorių.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl City Safety™ funkcijos gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti.
Tokiose situacijose ABS13 ir ESC14 sistemos
užtikrins geriausią įmanomą stabdymo jėgą,
išlaikydamos stabilumą.
07
13
14
222
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™™ laikinai išjungiama.
Funkcija City Safety™™ neįjungiama važiuojant lėtai (iki 4 km/val.). Dėl šios priežasties
sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjama labai lėtai,
pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety™™ nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety™ padėjo išvengti susidūrimo
su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety™ funkcijai
sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį
nebūtų ledo, sniego ir purvo (jutiklio
vieta (p. 221) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant
priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali
viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais lazerinį
jutiklį yra užterštas
arba apledėjęs ar
apsnigtas.
Nuo priekinio
stiklo priešais
lazerinį jutiklį
nuvalykite nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra
blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“ yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų
išdaužtų duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą,
reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų pakeistas (jutiklio vietą
(p. 221) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios
taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti
priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. City Safety™™ neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl
vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą
ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas
šis pranešimas.
•
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to
reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu,
kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir
montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
07
Susijusi informacija
•
•
•
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
223
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 221),
kuriame parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju
arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis
nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka
FDA (JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr. 50“ nuo
2001 m. liepos 26 d.
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį
(kuris skleidžia nematomą lazerinę
spinduliuotę) iš mažesnio kaip 100 mm
atstumo su vaizdo didinimo optika,
pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba
panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą
ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį
autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų,
išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui
parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja
ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis
jutiklis neatitinka 3B lazerių klasės,
kaip numatyta IEC 60825-1 standarte.
3B lazerių klasė nėra saugi akims ir
todėl dėl to gali kilti pavojus susižaloti.
•
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio
stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti
atjungta.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke
apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
224
•
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.
Impulso trukmė
07
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra
įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
07 Pagalba vairuotojui
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma
tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po
to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis
nustatomas į padėtį II (p. 82) net ir
tada, kai variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 226)
07
225
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvirtinti
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 220)
automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant
posūkių rodiklių svirtelės.
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 222).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
07
226
City Safety™ (p. 220)
City Safety™ – apribojimai (p. 222)
City Safety™ – veikimas (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 221)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 224)
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Du sistemos lygiai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali būti dviejų variantų:
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais,
kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas15 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais,
automobilis automatiškai nestabdomas, todėl
vairuotojas turi stabdyti pats.
15
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 236)
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
SVARBU
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su
automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu,
anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.
•
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 230)
07
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
227
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti
priešais automobilį stovinčius ar ta pačia
kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus
arba transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu
įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.
2. Stabdymo pagalba17
Funkcijų apžvalga16.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas
kilus susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis17
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus
tokia tvarka:
07
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Pagalba stabdant17
3. Automatinis stabdys17
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir
City Safety™ (p. 220) papildo viena kitą.
16
17
228
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama
staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių
pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti
nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad
stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
3. Automatinis stabdys17
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo
funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma visa stabdymo
jėga, siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba
ribota stabdymo jėga, jei tokio stabdymo
pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas
stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu
metu.
07 Pagalba vairuotojui
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei
rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir
„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie
susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir automatinis stabdys pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus automatiškai
išjungiami automobilio greičiui viršijus
80 km/h.
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus, važiuojančius ta pačia kryptimi.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia
tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės
apšviestos.
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų
stabdymą, vairuotojas turi visada
nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas
apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako
už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.
07
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai gale ir automobilio centrinėje linijoje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
229
07 Pagalba vairuotojui
||
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią
identifikuoti dviratį, galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
•
ĮSPĖJIMAS
•
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:
•
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas18 galinis raudonas reflektorius, sumontuotas mažiausiai
70 cm aukštyje virš kelio dangos.
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono
artėjantys dviratininkai.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
Dviratininkus, važiuojančius automobilio
tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje
ar dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai
neaptikti.
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip
ir žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
18
230
Ši funkcija neaptinka:
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką,
jis / ji turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti
suaugusiems skirtu dviračiu.
•
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų
galinių raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio
priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali
aptikti dviratininko.
07
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą, reikia įjungti City Safety™ funkciją,
žr. City Safety™ (p. 220).
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip
pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus
judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
07 Pagalba vairuotojui
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas,
kaip ir žmogaus akies.
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
•
ĮSPĖJIMAS
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio
pėsčiųjų;
•
stambesnius daiktus nešančių
pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Susijusi informacija
•
19
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji
lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje)
patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai
apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės
šviesos taškus.
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų
pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir
meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 115).
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant
susidūrimo pavojui.19
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama
nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų
išjungti negalima.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Atlikite punkto Collision warning
paiešką meniu sistemos MY CAR (p. 115)
skiltyje Driver support system. Tada
pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos
žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu
sistemos MY CAR (p. 115) srityje
Collision warning ir pasirinkite įjungti
arba išjungti funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
07
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo
suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
231
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Suraskite punktą Warning distance
meniu sistemos MY CAR (p. 115) srityje
Collision warning ir pasirinkite Long,
Normal arba Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.
Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama
anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši
nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo
Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją
Short tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo
reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie
susidūrimą sistemą.
PASTABA
Techninė priežiūra
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas
Long, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio
sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią
žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.
Nustatymų patikrinimas
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame
valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje
(p. 115) MY CAR.
Kameros ir radaro jutiklis20.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs, neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos
reikia reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja
vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši
funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance
Warning“ (p. 217) laiko intervalą nustatę
ties 4–5.
07
20
232
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji
neveikia iki maždaug 4 km/h greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis
įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje
(p. 228)) gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei
dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas
nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia
aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti
susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose
ABS ir ESC (p. 189) sistemos užtikrins
didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra
(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip
nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas
net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą
yra išjungiamas.
•
21
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai
spaudinėjami pedalai / sukinėjamas
vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi),
įspėjimai gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras
arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti
pėsčiojo arba priekyje esančios transporto
priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus21 aptinka ribotu atstumu, todėl efektyviai informuoja ir stabdžius įjungia automobiliui važiuojant iki 50 km/val. greičiu. Stovinčių arba lėtai judančių transporto priemonių atžvilgiu įspėjimai veiksmingai pateikiami ir stabdžiai įjungiami automobiliui
važiuojant iki 70 km/val. greičiu.
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias
transporto priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/val..
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja
tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 202).
Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,
tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą
(p. 231). Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų skaičius.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus
atbulinės eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h). Dėl šios priežasties sistema
nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai
ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali
būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai
sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis
lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei
automobilis stabdomas kai priekyje esanti
transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki
priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
07
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
233
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
papildomai naudoja šios funkcijos:
•
Automatinis tolimųjų / artimųjų šviesų pritemdymas (p. 94)
•
•
•
Kelio ženklų informacija (p. 193)
„ Driver Alert Control“ – DAC(p. 238)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 241)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
07
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į
žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir
234
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms,
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas
gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos,
stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies,
sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas
ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas
funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl
atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali
būti aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus
variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai
reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir
negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto
priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.
Taigi, tai reiškia, kad be įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
neveiks ir automatinio tolimųjų / artimųjų
šviesų pritemdymo, informacijos apie kelio
ženklus, Driver Alert Control ir Lane Departure
Warning funkcijos.
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą yra užterštas arba apledėjęs
ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo
priekinio stiklo
paviršiaus priešais
kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas
reiškia, kad kamera
veikia nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti.
Kartais kamera
neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.
07 Pagalba vairuotojui
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą nuvalytas,
bet pranešimas
nedingsta.
Palaukti. Gali
užtrukti keletą
minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame
nuvalytų priekinį
stiklą kameros
dangtelio viduje rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
235
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
ŽenklasA
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr.
Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas
buvo įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
07
236
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 212).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 227)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 230)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 234)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
237
07 Pagalba vairuotojui
Vairuotojo įspėjimo sistema*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams,
kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 239).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas –
LDW (p. 241).
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
Driver Alert Control (DAC)*
DAC funkcijos paskirtis - atkreipti vairuotojo (os) dėmesį, jei jis/ji pradeda vairuoti ne taip
metodiškai, pvz., jei jis/ji išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį
vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta
pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta
eismui mieste.
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir
neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija
65 km/h.
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa
mažesnis nei 60 km/h.
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse yra šoninės žymės.
ĮSPĖJIMAS
07
238
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip
pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja
keliu lygiai.
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra,
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju
sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl
šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
07 Pagalba vairuotojui
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo
ar ne.
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite
reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 234).
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 239)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai (p. 240)
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia
apie tokią savo būklę.
įj. / išj
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 115):
•
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam
nuo alkoholio.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija Driver Alert suaktyvinama viršijus
65 km/h greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu Driver Alert Laikas poilsiui.
Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje
įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio
laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
239
07 Pagalba vairuotojui
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
DAC (p. 238) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
Γia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
240
•
•
•
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
07
Sistema išjungta.
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 238)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 239)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
priežasties, vairuotojas įspėjamas garsiniu
signalu.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo funkcija
yra viena iš funkcijų sistemoje Driver Alert
System – kartais ji vadinama ir LDW (Lane
Departure Warning).
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą
kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant
tarp automobilio ratų nėra jokio garsinio
signalo.
Ši funkcija skirta naudoti automagistralėse ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose, siekiant
sumažinti riziką, kad automobilis atsitiktinai
neišvažiuotų iš savo juostos tam tikrose situacijose.
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą
iš eismo juostos funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
ĮSPĖJIMAS
LDW yra vairuotojo pagalbinė priemonė,
kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio
sąlygų.
LDW veikimo principas
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 238)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 243)
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
•
LDW sudaro kamera, kuri aptinka važiuojamoje kelio dalyje sužymėtas šonines linijas.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 242)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)
Jei automobilis kerta kairiąją ar dešiniąją
važiuojamosios kelio dalies liniją be aiškios
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 241)
LDW funkcija įjungiama arba išjungiama mygtuku, kuris yra centriniame valdymo pulte.
Įjungus šią funkciją, užsidega mygtuko lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
Individualūs nustatymai
07
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios
meniu sistemos aprašymą žr. MY CAR
(p. 115).
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
241
07 Pagalba vairuotojui
||
• On at startup – Ši funkcija įveda budė-
jimo režimą kaskart užvedus variklį. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri buvo
išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas – signalizacija suveikia anksčiau ir
yra mažiau apribojimų.
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
LDW papildo atskirose situacijose jungtiniame
prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai
elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 243)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 242)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)
LDW funkcijos šoninės linijos (iliustracijoje pateiktos raudona spalva).
07
242
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną
arba abi šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka
linijų nė vienoje pusėje.
arba
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu,
kadangi greitis nesiekia 65 km/h.
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija
išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 243)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 241)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Eismo juostos laikymo pagalbos kameros
jutiklis yra ribotas panašiai kaip ir žmogaus
akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus pedalas22
•
•
Jei greitai judinamas vairas22
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo22
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis rieda.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 241)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 242)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 244)
22
07
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 241).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
243
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
Tais atvejais, kai nėra LDW funkcijos, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti pateikiamas
ŽenklasA
ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).
Pranešimų pavyzdžiai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./
Lane Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 234).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
244
•
•
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
07
Sistema išjungta.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 241)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinė statymo sistema*
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant SOUND arba MY CAR
automobilio meniu sistemoje (p. 115)23.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų
variantų:
•
•
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema
automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku,
lemputė užgesta.
Tik gale
Priekyje ir gale.
ĮSPĖJIMAS
•
23
Susijusi informacija
Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnėlius.
Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.
Jei automobilyje yra CTA (p. 255), lemputės
mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 253),
po to statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.
Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
245
07 Pagalba vairuotojui
||
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė
ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio
tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
07
246
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą: kadangi jutikliai trumpam
neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių
jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus
laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo
mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą
kliūtį.
•
•
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba
gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo
iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis
signalas, informuojantis apie gale esančias
kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai
automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso
atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje,
tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus priekabą, galinė statymo pagalba
išjungiama automatiškai, nes kitaip jutikliai
reaguotų į priekabą.
07 Pagalba vairuotojui
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į
juos nereaguotų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
greitis yra mažesnis negu 10 km/val., sistema
vėl įsijungia.
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
PASTABA
Priekinė automobilio statymo pagalba
išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba
automobilyje su automatine pavarų dėže
parinkus režimą P.
Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./
išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema
išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
Susijusi informacija
•
•
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje
esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių
garsiakalbių.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
07
Priekinė statymo pagalba aktyvi iki
maždaug 10 km/h. Siekiant parodyti, kad sistema veikia, šviečia mygtuko lemputė. Kai
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
247
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir
pateikiamas teksto pranešimas
Statymo pagalbos sistema: reikia
aptarnauti, vadinasi statymo pagalba
išjungta.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių
šampūnu.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, išskiriantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
07
Susijusi informacija
•
•
•
248
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 248)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Priekinio jutiklio vieta.
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Funkcija ir jos valdymas
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 245)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 248)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 246)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
yra pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia
vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant
atbuline eiga.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai
yra normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
07
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros
sistema automatiškai perima rodinio kontrolę
ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
249
07 Pagalba vairuotojui
||
automobilio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo pasukimo kampui. Taip lengviau
statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis
įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai
matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 251).
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 245)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant
atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste
pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės
eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes
nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h
pirmyn arba 35 km/h atgal.
Orientacinės linijos
Ribų linijos
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos
orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
šiek tiek blogesnė.
07
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo
negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač
aktualu esant prastam apšvietimui.
250
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Atminkite, kad ekrane rodoma tik tiesiai už
automobilio esanti sritis - manevruodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į šonus ir
sritį priešais automobilį.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio,
o ne priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu,
automobilio statymo kamera savaime
išsijungs.
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip
pat darant posūkius.
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur
riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis
apie 3,2 m nuo buferio.
07 Pagalba vairuotojui
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 251)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 252)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti
taip:
Spalvotos sritys (x 4, po vieną jutikliui) rodo
atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 245), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu
jutikliu spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva
keičiasi iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę
ir raudoną.
•
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama
įjungus atbulinę pavarą.
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
Geltona
0,5–0,7
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
251
07 Pagalba vairuotojui
||
1. Paspauskite OK/MENU kai rodoma
kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su
įvairiomis parinktimis.
2. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kablys
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma
numatyta kablio „trajektorijos“ pagalbinės
statymo linijos link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar
kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu
rodyti negalima.
1. Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite OK/MENU.
2. Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
Apie tai, kaip aktyvuojamas meniu variantas,
žr. ankstesniame skyrelyje „Nuostatos keitimas“.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors
atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo
dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis
plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik
kai jos visai priartės prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 249)
Priartinimas
•
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros
vaizdą galima priartinti:
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 251)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 245)
•
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant,
grįš įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
252
Automobiliuose su pagalbine statymo sistema
(p. 245) ir vilkimo kabliu, Automatic zoom
taip pat yra kaip variantas kameros meniu.
Pasirinkus šį variantą, kamera automatiškai
priartina vilkimo kablį kai automobilis artėja
prie objekto ar priekabos.
•
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
07
Automatinis priartinimas
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
BLIS*
Apžvalga
BLIS (Blind Spot Information System) – tai
funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui
važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi
yra kelios eismo juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės
esančiomis juostomis greitai artėjančias
transporto priemones.
BLIS funkcija CTA (p. 255) (Cross Traffic
Alert) – tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis
– teikti vairuotojui įspėjimus apie:
•
skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu atbuline eiga.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
24
BLIS lemputės vieta24.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS* – veikimas (p. 254)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 257)
CTA* (p. 255)
Techninė priežiūra
07
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio
kampuose.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
253
07 Pagalba vairuotojui
BLIS* – veikimas
Kada veikia BLIS sistema
ĮSPĖJIMAS
BLIS (Blind Spot Information System) – tai
funkcija, suprojektuota padėti vairuotojui
važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi
yra kelios eismo juostos.
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline eiga.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
Apribojimai
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
BLIS funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti
automobilio meniu sistemoje MY
CAR (p. 115).
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas
pokyčio patvirtinimas. Suaktyvinus vieną
kartą sumirksi durelių skydelio indikacinės
lemputės.
Kaip pašalinti pranešimą:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
07
254
•
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas dings pats.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2.
Greitai artėjančios transporto priemonės zona.
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus priekabą prie automobilio elektros sistemos, BLIS išaktyvinama.
Funkcija BLIS suaktyvinama viršijus
maždaug 10 km/h greitį.
SVARBU
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė;
•
prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja
kita transporto priemonė.
BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje
arba greitai artėjančią transporto priemonę
2 zonoje, ima nepertraukiamai šviesti durelių
skydelio BLIS lemputė. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
apie pavojų informuoja veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 253)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 257)
07 Pagalba vairuotojui
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti
apie skersai judantį eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 253).
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS indikatorių lemputės.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
gali aptikti ir mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra
suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės
eigos pavarą.
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio (priklausomai nuo to, iš kurios
pusės artėja objektas).
•
CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS
lemputes.
•
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 245) srityje.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą važiuojant
atbuline eiga.
Kai CTA veikia
Apribojimai
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji
turi tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai
negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas /
išjungimas.
CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti
atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 245)
įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai
suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną
kartą.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
CTA principas.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat
pradžių ir artėjančios transporto priemonės
aptinkamos tik kai būna itin arti:
CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui
judant atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos, informuodama apie skersai iš
šono atvažiuojančius automobilius.
07
CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
255
07 Pagalba vairuotojui
||
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, CTA nebeaptiks pavojų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, CTA išaktyvinama.
SVARBU
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Techninė priežiūra
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
07
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali
būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
256
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 253)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 257)
07 Pagalba vairuotojui
BLIS – ženklai ir pranešimai
Reguliuojama vairo jėga*
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information
System) (p. 253) ir CTA (Cross Traffic Alert)
(p. 255) funkcijų veikimas sutrinka arba yra
pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje
gali būti parodytas ženklas su aiškinamuoju
pranešimu. Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio: padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Pranešimų pavyzdžiai:
Pranešimas
Paaiškinimas
CTA
IŠJUNGTA
CTA išjungta rankiniu
būdu, BLIS aktyvi.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta
priekaba
BLIS ir CTA laikinai
neveikia, kadangi prie
automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
•
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai
atliekama per meniu sistemą MY CAR (MY
CAR (p. 115)):
•
Radaro sistemos tipo atitikties patvirtinimą
rasite lentelėje.
Šalis /
regionas
Europos
„Delphi Electronics &
Safety“ deklaruoja, kad
L2C0038TR ir L2C0049TR dera
su direktyvos 1999/5/EB esminiais reikalavimais ir kitomis
aktualiomis nuostatomis. Dėl
šios atitikties deklaracijos prireikus galima pasikonsultuoti
su „Delphi Electronics &
Safety“ / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA (JAV).
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis
juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį
laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą
tampa šiek tiek sunkiau.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Susijusi informacija
•
Radaro jutiklis (p. 211)
07
Susijusi informacija
•
MY CAR (p. 115)
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 253)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
257
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
Funkcijos
Kontrolinė
lemputė (4)
Maitinimo elemento
būklė
Žalia, mirksi
Įkraunamas
Žalia
Visiškai įkrautas
Geltona
Pusiau įkrautas
Raudona
Išsekęs - įdėkite įkroviklį į
laikiklį arba prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
PASTABA
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Taip vidinis akumuliatorius bus visiškai įkrautas ir
alkospyna bus suaktyvinta kitą kartą įlipus
į automobilį.
Alkotesterio antgalis.
Susijusi informacija
•
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 259)
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 260)
•
•
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 260)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 263)
Jungiklis.
Perdavimo mygtukas.
Maitinimo elemento būklės lemputė.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Eksploatavimas – akumuliatorius
Alkospynos kontrolinė lemputė (4) rodo maitinimo elemento būklę:
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 259)
Alkospyna* – laikymas (p. 260)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 260)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 263)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
259
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – laikymas
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Nešiojamas
alkospynos prietaisas atleidžiamas jį švelniai
nuspaudžiant link laikiklio ir atleidžiant: tada jį
spyruoklė išstumia ir prietaisą galima nuimti
nuo laikiklio.
•
•
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 263)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
Alkotesterio antgalis.
Jungiklis.
Rankinis įrenginio saugojimas ir įkrovimo įrenginys.
Perdavimo mygtukas.
•
Pakeiskite rankinį įrenginį laikiklyje stumdami jį, kol jis prisitvirtins.
Maitinimo elemento būklės lemputė.
•
Laikykite rankinį įrenginį laikiklyje – tai teikia geriausią apsaugą ir akumuliatorius
būna pilnai įkrautas.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Susijusi informacija
•
•
08
260
•
Alkospyna* (p. 259)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 259)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 260)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna
parengta naudoti.
2. Išimkite alkospyną iš laikiklio. Jei automobilio atrakinimo metu alkospyna yra ne
viduje, ją pirmiausia reikia įjungti jungikliu
(2).
08 Užvedimas ir važiavimas
3. Atlenkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių
pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus
viena iš pasirinkčių šioje lentelėje Alkotesterio rezultatas.
Alkotesterio rezultatas
Kontrolinė
lemputė (5) +
Rodyti tekstą
ekrane
4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti
neperduotas automobiliui - tokiu atveju
paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.
5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į
laikiklį.
6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per
5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.
A
Paaiškinimas
Žalia lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Užveskite variklį - alkoholio nenustatyta.
Geltona lemputė
+ Alkot. Testas
patvirtintas
Galima užvesti variklį nustatytas alkoholio
kiekis viršija
0,1 promilės, bet yra
mažesnis už galiojančią ribinę vertęA.
Raudona lemputė + Tikrinimas nepavyko
Laukti 1 minutę
ir bandyti vėl
Variklio užvesti negalima – nustatytas alkoholio kiekis viršija
galiojančią ribinę
vertęA.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 259)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 259)
Alkospyna* – laikymas (p. 260)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 263)
Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,
kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna*
(p. 259).
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje
be papildomo pūtimo į alkotesterį.
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
261
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – būtina atminti
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
•
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug 5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
Jei pasikeitė vairuotojas
Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui
būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes
spauskite jungiklį (2) ir siuntimo mygtuką (3).
Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo
blokavimo režimą ir, prieš užvedant variklį,
reikia atlikti naują patikrinimą alkotesteriu.
Kalibravimas ir priežiūra
Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise1 kas 12 mėnesių.
08
Likus 30 dienų iki perkalibravimo, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas
Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą.
Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant
apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.
1
262
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pranešimą galima panaikinti vieną kartą
paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu
atveju jis pats dings po maždaug 2 minučių,
bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima
panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą
autoservise1.
Avarinė padėtis
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
PASTABA
Visi apylankos suaktyvinimo veiksmai
registruojami ir įrašomi į atmintį (žr. Duomenų įrašymas (p. 19)).
Šaltas arba karštas oras
Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti
naudoti alkospyną.
Temperatūra (°C)
Maksimalus šildymo laikas
(sekundės)
nuo +10 iki +85
10
nuo -5 iki +10
60
nuo -40 iki -5
180
Jei temperatūra žemesnė nei -20 °C arba
aukštesnė nei +60 °C, alkospynai reikia papildomo maitinimo. Jungtiniame prietaisų skydelyje parodoma Alkot. Įjungti mait. laidą.
Šiuo atveju prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės ir palaukite, kol kontrolinė lemputė (6)
ims šviesti žaliai.
Esant labai šaltam orui, šildymo laiką galima
sutrumpinti paimant alkospyną į patalpą.
Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma
Alkotesteris Įjungtas apėjimas ir atstatyti
funkciją galima tik autoservise1.
Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius
klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus
veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos
pranešimas dingsta užrakinus automobilį.
Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama
arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise1.
Aplenkimo funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo
Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę,
paskui Alkotesteris Įjungtas apėjimas
ir variklį galima užvesti.
08 Užvedimas ir važiavimas
Šią funkciją galima įjungti keletą kartų. Važiavimo metu rodomą klaidos pranešimą galima
panaikinti tik autoservise1.
Kritinės padėties funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Alkotesteris
Įjungtas apėjimas ir variklį galima
užvesti.
Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po
to ją reikia atstatyti autoservise1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
1
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 259)
Alkospyna* – laikymas (p. 260)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 260)
Alkospyna* (p. 259)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 263)
Alkospyna* – ženklai ir teksto
pranešimai
Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su
tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant
variklį (p. 260), jungtinio prietaisų skydelio
ekrane gali būti papildomai pateikiama šios
informacijos:
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Galima vėl
užvesti
Variklis buvo išjungtas
trumpiau kaip 30 minučių
- galima įjungti variklį
neatliekant naujo patikrinimo.
Alkotesteris
Reikia aptarnauti
Susisiekite su autoservisuA.
Alkotesteris
Nėra signalo
Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu
mygtuku (3) arba atlikite
naują patikrinimą alkotesteriu.
Alkotesteris
Bandyti vėl
Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą
alkotesteriu.
Alkotesteris
Pūsti ilgiau
Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Pūsti silpniau
Pučiama per stipriai pūskite švelniau.
Alkotesteris
Pūsti stipriau
Pučiama per silpnai pūskite stipriau.
Alkotesterio
pašild. Laukti
Nebaigta šildyti - sulaukite Alkotesteris Pūsti 5
sekundes pranešimo.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 259)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 259)
Alkospyna* – laikymas (p. 260)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 260)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 262)
08
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
263
08 Užvedimas ir važiavimas
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę
padėtį. Atminkite, kad jei automobilyje
įrengta alkospyna*, prieš užvedant variklį
reikės papūsti į alkotesterį. Papildomos
informacijos apie alkospyną rasite Alkospyna* (p. 259).
2. Nuspauskite stabdžių pedalą iki galo2.
3. Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką ir po to jį atleiskite.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio
valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP
ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 170).
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam
varikliui, o dyzelinis variklis lieka išjungtas. Tai
reiškia, kad, paspaudus START/STOP
ENGINE mygtuką, elektrinis variklis „užsivedė" ir automobilis pasirengęs važiuoti. Starteris jungtiniame prietaisų skydelyje indikuojamas išsijungiančiomis indikatoriaus lemputėmis ir įsijungiančia nustatytąja tema (žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
(p. 68)).
Tačiau būna situacijų, kai užsiveda dyzelinis
variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba
reikia įkrauti hibridinį akumuliatorių.
08
2
264
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar
tada, kai automobilis yra velkamas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo
jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis
būtų padėtyje 0, ypač – jei automobilyje
yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos
veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 81).
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
08 Užvedimas ir važiavimas
Beraktė valdymo sistema*
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti
berakčiu (p. 173) būdu.
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką
START/STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei
automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.
Kaip išjungti variklį:
Veikimas
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
funkcija Keyless drive turi būti salone arba
bagažinėje.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio
valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jeigu pavarų perjungiklis nėra P padėtyje
arba automobiliui judant:
•
Spauskite du kartus mygtuką START/
STOP ENGINE arba laikykite nuspaudę
mygtuką, kol sustos variklis.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 81)
Susijusi informacija
•
Variklio išjungimas (p. 265)
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio
valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį3 ir nuspaudžiamas mygtukas
START/STOP ENGINE.
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.
Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu
gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 264)
Raktelio padėtys (p. 81)
Vairas (p. 88)
08
3
Jei automobilyje įdiegta sistema „Keyless drive“, jo salone turi būti nuotolinio valdymo raktelis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
265
08 Užvedimas ir važiavimas
Automobilio užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 373),
automobilio variklį galima užvesti, naudojant
srovę iš kito akumuliatoriaus.
1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros
sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
SVARBU
Po raktelio padėties 0: Prieš prisijungdami
prie kito akumuliatoriaus, palaukite maždaug 2 minutes, kad kontrolės sistema pirmiausia galėtų nustatyti reikiamus parametrus.
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus
įtampa yra 12 V.
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
08
266
5. Atidarykite automobilio akumuliatoriaus
ir
priekinio dangtelio spaustukus
nuimkite dangtelį.
6. Prijunkite raudono jungiamojo kabelio kitą
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
7. Vieną juodo jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo
taško (pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje) (4).
9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
08 Užvedimas ir važiavimas
11. Įkišę nuotolinio valdymo raktelį, užveskite
automobilio su iškrautu akumuliatoriumi
variklį ir spustelėkite mygtuką START/
STOP ENGINE, žr. Variklio užvedimas
(p. 264).
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
PASTABA
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis,
prioritetas suteikiamas automobilio elektriniam varikliui: dyzelinis lieka išjungtas. Tai
reiškia, kad paspaudus mygtuką START/
STOP ENGINE įsijungia elektrinis variklis ir
automobilis būna parengtas važiuoti. Starteris jungtiniame prietaisų skydelyje indikuojamas išsijungiančiomis indikacinėmis
lemputėmis ir įsijungiančia nustatytąja
tema.
SVARBU
Variklių sistemos
Šis V60 Plug-in Hybrid – yra taip vadinamas
lygiagretusis hibridinis automobilis. Tai reiškia,
kad jame yra dvi atskiros pavaros sistemos:
elektrinis ir dyzelinis varikliai. Priklausomai nuo
vairuotojo pasirinkto važiavimo režimo ir esamos elektros energijos, šios dvi pavaros sistemos gali būti naudojamos atskirai arba lygiagrečiai.
Dvi pavaros sistemos
Pažangioje valdymo sistemoje sujungtos
abiejų variklių sistemų savybės, kad būtų
važiuojama optimaliai taupiai.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 264)
Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine
tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Užtikrinkite, kad nė vienas iš juodojo
laido gnybtų nesiliestų su akumuliatoriaus teigiamu gnybtu arba su gnybtu,
kuris prijungtas prie raudonojo laido!
13. Uždėkite atgal savo automobilio akumuliatoriaus priekinį dangtelį.
08
}}
267
08 Užvedimas ir važiavimas
||
•
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
(p. 272)
Hibridinis akumuliatorius
Aukštos įtampos generatorius4
Dyzelinis variklis
Elektrinis variklis
Elektrinis variklis varo automobilį važiuojant
mažu greičiu, dyzelinis variklis - važiuojant
dideliu greičiu ir aktyviau.
Dyzelinis variklis ir elektrinis variklis gali perduoti varomąją jėgą tiesiogiai ratams. Dyzelinis variklis taip pat gali įkrauti elektrinio variklio hibridinį akumuliatorių, naudodamas specialųjį aukštos įtampos generatorių .
Susijusi informacija
08
•
Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 268)
•
Energijos srautas (p. 271)
4
268
Jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris – ISG (Integrated Starter Generator).
Variklių sistema – važiavimo režimai
Abi automobilio variklių sistemos naudojamos
atskirai arba kartu. Važiuodamas vairuotojas
gali pasirinkti skirtingus važiavimo režimus.
Nepriklausomai nuo pasirinkto variklių režimo,
valdymo sistema tikrina, kad važiavimas,
važiavimo patirtis, aplinkos poveikis ir degalų
taupymas visada būtų optimalūs pagal pasirinktą variklių režimą.
Jei važiavimo režimo negalima suaktyvinti,
priežastis paaiškinama teksto pranešimu
jungtiniame prietaisų skydelyje.
PASTABA
Pavaros negalima perjungti į netinkamą
važiavimo režimą: jei esamoje situacijoje
netenkinami bet kurio nors parametro reikalavimai, sistema automatiškai parenka
kitą, tinkamesnį važiavimo režimą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Kadangi važiuojant elektra rida susijusi su
bendromis automobilio energijos sąnaudomis, neįtraukiamos funkcijos, kurios riboja
nuvažiuotą atstumą, pvz., klimato reguliavimas ir dinamiškas važiavimas. Kad rida būtų
kuo didesnė, išjungiamas oro kondicionierius
(p. 135). Vis tik , jei reikia, jį galima suaktyvinti
AC mygtuku.
PASTABA
Jei rasoja langai, spustelėkite AC, AUTO
arba atitirpinimo funkcijos mygtuką.
Variklių režimų valdikliai.
ĮSPĖJIMAS
•
Nepalikite automobilio nevėdinamoje
vietoje suaktyvinę važiavimo režimą ir
išjungę dyzelinį variklį, nes nusekus
energijos lygiui hibridiniame akumuliatoriuje variklis užsives automatiškai ir
išmetamosios dujos gali rimtai
pakenkti žmonėms arba gyvūnams.
– PURE
Šioje nuostatoje orientuojamasi į važiavimą elektra, taip
pat mažas energijos sąnaudas. Ji padeda vairuotojui
važiuoti ilgiausiai su hibridiniu akumuliatoriumi.
Įsidėmėkite
Šį variklių režimą galima pasirinkti tik jei hibridiniame akumuliatoriuje yra pakankamai daug
energijos.
Atskirais atvejais, nepriklausomai nuo to, kad
parinktas važiavimo režimas PURE, gali automatiškai užsivesti dyzelinis variklis.:
•
•
jei greitis viršija 125 km/h;
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti
elektrinė pavara;
•
jei hibridinio akumuliatoriaus energijos
lygis pernelyg žemas ir jį reikia įkrauti;
•
jei sistema / komponentas veikia ribotai,
pvz., kai žema aplinkos temperatūra, žr.
Energijos srautas (p. 271).
– HYBRID
Ši parinktis yra iš anksto
nustatytas automobilio užvedimo režimas. Valdymo sistema naudoja elektrinį variklį
ir dyzelinį variklį atskirai arba
lygiagrečiai ir apskaičiuoja
optimalų naudojimą pagal
veikimo efektyvumą, degalų sąnaudas ir komfortą.
Galimybė važiavimo režimu HYBRID naudotis
vien elektriniu varikliu priklauso nuo hibridinio
akumuliatoriaus energijos lygio ir, pvz., poreikio šildyti ar vėsinti automobilio saloną. Kai
lygis aukštas, galimybė važiuoti naudojantis
tik elektriniu varikliu yra tokia pati kaip ir
režimu PURE, t. y. automobilį lengva vairuoti
kaip elektrinį (pasiekiama didelė elektrinio
variklio galia).
Jei energijos kiekis mažas (hibridinis akumuliatorius beveik išsekęs), kartu reikia palaikyti
ir akumuliatoriaus energijos kiekį, todėl dyzelinis variklis įsijungia dažniau.
Norėdami, kad vėl veiktų funkcija važiuoti tik
elektra, esant HYBRID režimui:
•
Įkraukite hibridinį akumuliatorių iš 230 V
KS lizdo su įkrovimo kabeliu (žr. Įkrovimo
srovė (p. 298)) arba pasinaudokite funkcija SAVE.
Įsidėmėkite
•
Dyzelinis variklis gali užsivesti ir tada, kai
hibridiniame akumuliatoriuje liko daug
08
}}
269
08 Užvedimas ir važiavimas
||
energijos, pvz., kai reikia padidinti /
sumažinti temperatūrą automobilio
salone.
– POWER
akceleratorių.
Šioje parinktyje automobilis
reaguoja ir veikia geriausiai,
nes elektrinis variklis ir dyzelinis variklis yra suaktyvinti
visą laiką. Automobilis
važiuoja sportiškiau ir greičiau reaguoja spaudžiant
Jei vairuojate aktyviai, pirmenybė teikiama
žemesnėms pavaroms – pavaros perjungimas
į aukštesnę yra užlaikomas.
Įsidėmėkite
•
•
•
Dyzelinis variklis veikia ištisai.
Automobilį varo priekiniai ir galiniai ratai.
Dėl šio variklių režimo padidėja degalų
sąnaudos.
– AWD
08
270
Šis režimas suaktyvina visų
ratų pavarą, todėl pagerėja
automobilio sukibimas su
kelio danga. Šis režimas pirmiausia skirtas žemam greičiui slidžiuose keliuose, bet
visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant didesniam greičiui.
Įsidėmėkite
•
•
Dyzelinis variklis veikia ištisai.
Dėl šio variklių režimo padidėja degalų
sąnaudos.
– SAVE
Ši funkcija pradeda įkrauti
hibridinį akumuliatorių ir
užtikrina, kad jo energijos
lygis nenukristų žemiau
maždaug 20 km ekvivalento,
kai važiuojama vien elektrine
pavara. Mintis ta, kad reikia
sutaupyti šią energiją vėlesniam laikui, kai
labiau tiks važiuoti elektriniu varikliu, pvz.,
mieste.
Jei hibridinio akumuliatoriaus energijos kiekis
mažas paspaudus SAVE mygtuką, dyzelinis
variklis pirmiausia jį įkraus tiek, kad elektriniu
varikliu būtų galima nuvažiuoti
maždaug 20 km.
Naudojant elektrinį variklį sutaupoma daugiau
degalų važiuojant mažesniu greičiu. Dėl šios
priežasties režimą SAVE pirmiausia rekomenduojama pasirinkti, kai hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis aukštas ir planuojama
kelionė prasidės didesniu greičiu (pvz., automagistrale) ir baigsis mažu, kai reikės važiuoti
elektra.
Jei mygtukas SAVE bus nuspaustas, hibridinio akumuliatoriaus energijos lygiui esant
lygiam arba aukštesniam nei maždaug 20 km
įveikiamo atstumo elektrine pavara, bus palaikomas esamas hibridinio akumuliatoriaus
energijos lygis.
Nepriklausomai nuo pasirinkto važiavimo
režimo, fone laikinai suaktyvinama hibridinio
akumuliatoriaus įkrovimo procedūra (panašiai
kaip ir naudojant funkciją SAVE): tuomet atliekama automatinė DPF (p. 296) regeneracija.
Įsidėmėkite
•
Dėl šio variklių režimo padidėja degalų
sąnaudos.
•
Dyzeliniam varikliui įkrovus hibridinį akumuliatorių iki lygio SAVE, valdymo sistema išjungs / užves dyzelinį variklį taip
pat, kaip ir esant žemam energijos lygiui
režimu HYBRID.
Variklių režimai MY CAR
Automobilio meniu sistemoje (p. 115) pateikiami trumpi automobilio skirtingų važiavimo
režimų aprašymai.
1. Suraskite MY CAR
modes.
HYBRID
Driving
2. Γia pasirinkite PURE, HYBRID, POWER,
AWD arba SAVE ir tai patvirtinkite su OK.
Start/Stop funkcija
Valdymo sistema nustato, kada ir kiek ilgai
galima sustabdyti ir išjungti dyzelinį variklį. Ši
funkcija lygiavertė Start/Stop funkcijai įprastuose automobiliuose su degalais varomais
varikliais.
08 Užvedimas ir važiavimas
Kelionės statistika
Energijos srautas
Automobilyje įrašoma su rida susijusi statistika (p. 123) apie sunaudotą elektrą ir dyzeliną.
Centrinio valdymo pulto ekrane gali būti grafiškai vaizduojama, kada kuris variklis varo
automobilį ir kaip teka elektros energija,
pavyzdžiui, rodoma, ar hibridinis akumuliatorius įkraunamas, ar tiekia energiją elektros
varikliui.
Kelionės statistiką galima pasižiūrėti ne tik
kelionės kompiuteryje, bet ir per MY CAR
meniu sistemą:
•
Suraskite MY CAR
patvirtinkite su OK.
Trip statistics ir
Susijusi informacija
•
•
•
Variklių sistemos (p. 267)
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
(p. 272)
Energijos srautas (p. 271)
Energijos srauto rodymo funkcija suaktyvinama meniu sistemoje MY CAR:
•
Suraskite HYBRID
patvirtinkite su OK.
Power Flow ir
Susijusi informacija
•
Variklių sistemos (p. 267)
08
271
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo sistema – ženklai ir
pranešimai
Kai kuriose situacijose, važiavimo sistema gali
parodyti pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje. Jei reikia, laikykitės nurodytų rekomendacijų.
08
272
Tas pat nutinka, jei diržo neprisisegęs vairuotojas užveda variklį esant atidarytoms vairuotojo durelėms.
Jei diržo neprisisegęs vairuotojas
atidaro vairuotojo dureles veikiant
dyzeliniam arba elektriniam varikliui,
įsijungia šis ženklas kartu su teksto
pranešimu ir garsiniu įspėjamuoju signalu.
Toliau pateikiami keli pranešimų pavyzdžiai, jų
reikšmė ir rekomendaciniai veiksmai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Veiksmai
PURE nepasiekiama dėl hibridinės
sist. žemos temp.
Vienas arba keli pavaros sistemos komponentai
nepasiekė reikiamos darbinės temperatūros.
Važiuokite režimu HYBRID, kol pranešimas
pasikeis į PURE pasiekiama. Tada paspauskite mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama dėl laikinų
hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
Važiuokite režimu HYBRID, kol pranešimas
pasikeis į PURE pasiekiama. Tada paspauskite mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama dėl mažos
akum. įkrovos
Per žemas hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis.
Važiuokite režimu SAVE, kol pranešimas pasikeis į PURE pasiekiama arba įkraukite akumuliatorių naudodami įkrovimo kabelį iš 230 V
kintamosios srovės tinklo. Tada paspauskite
mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama, kai pavarų
svirtis yra rankinio valdymo padėtyje
Pavarų svirtis yra rankinio režimo padėtyje („+/-“).
Pastumkite pavarų svirtį į šoną (automatinis
režimas) ir spustelėkite mygtuką PURE.
PURE pasiekiama
Po ankstesnio apribojimo režimas PURE pasiekiamas
vėl.
–
MAITINIMO nėra dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
–
08 Užvedimas ir važiavimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Veiksmai
ĮRAŠYTI negalima dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
–
AWD nepasiekiama dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
–
Susijusi informacija
•
Variklių sistemos (p. 267)
08
273
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų dėžės
Pavaros perjungimo indikatorius*
V60 Plug-in Hybrid vairuojamas bei valdomas
taip pat, kaip automobilis su tradiciniu vidaus
degimo varikliu bei automatine pavarų dėže.
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę
arba žemesnę pavarą.
Išimtis – nustačius pavarų dėžės rankinį
režimą (+/-), dyzelinis variklis veikia nuolat.
Vairuotojas turi perjungti pavaras mechaniniu
būdu ir, atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio variklis stabdo, žr. Automatinė pavarų
dėžė -- Geartronic (p. 275).
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir
jos parinkimas reikiamu laiku.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų
dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto
pranešime pateikiamą rekomendaciją.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275)
08
274
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui, kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar
žemesnę pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas,
pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos,
gali būti palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio greičiui. Įrėmintas skaičius rodo
esamą pavarą.
Automatinė pavarų dėžė
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275)
08 Užvedimas ir važiavimas
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
Stovėjimo padėtis – P
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų
perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį
arba pastatę automobilį.
Kad galėtumėte perstumti pavarų perjungiklį
iš padėties P, turi būti nuspaustas stabdžių
pedalas, o nuotolinio valdymo raktelis turi būti
padėtyje I arba II.
PASTABA
Užvedant variklį, automatiškai patikrinamas stabdžių sistemos veikimas, jei vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą, kad
įjungtų pavarų perjungiklį į „P" padėtį. Veikimo patikrinimo metu stabdžių pedalą
tenka spausti ilgiau negu stabdant įprastai.
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–:
rankiniu būdu keičiamos pavaros. S5: sportinis
režimas*.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 67) nurodoma pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t.
t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos
jungtinio prietaisų skydelio
dešinėje (vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis,
nurodantis esamą pavarų
perjungimo svirties padėtį).
5
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,
kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo
stabdį (p. 283).
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje,
kad būtų galima automobilį užrakinti ir
įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - automatinės
pavarų dėžės padėties P nepakanka, kad
automobilis stovėtų.
Atbulinės eigos padėtis – R
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitas padėtis, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas, o nuotolinio valdymo pultelis
turi būti padėtyje II.
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant
pavarų svirtį iš padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Kai pavarų svirtis yra rankinio režimo padėtyje
(+S-), dyzelinis variklis veikia nuolat. Vairuotojas turi perjungti pavaras mechaniniu būdu ir,
„Sportinio režimo“ funkcija negalima „V60 Plug-in Hybrid“ modelyje – jame veikia tik „+“ ir „-“.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
275
08 Užvedimas ir važiavimas
||
atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio
variklis stabdo.
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną
iš padėties D ir nustumiant į galinę
padėtį „+S-“. Jungtinio prietaisų
skydelio ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš
BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi
skaitmenys 1, 2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik
parinktą pavarą.
•
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite
svirtį pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite
svirtį: jį grįš į neutralią padėtį tarp + ir –.
arba
•
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties D į galinę
padėtį ties „+S–“: jungtiniame prietaisų
skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių
1.
2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus
pastumdami pavarų perjungimo svirtį link
+ (pliuso) – ekrane ženklą 1 keičia 3.
3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva
greitinti.
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad
automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų
ratų variklio galiai.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–)
galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg
sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą
pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo
važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg
mažų apsukų.
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
08
Geartronic – žiemos režimas
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį
ties D.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
naudojamas tada, kai reikia maksimalaus
pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.
Saugos funkcija
276
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, greičių dėžės kontrolės
programa turi apsauginį blokatorių, kuris
apsaugo nuo automatinio žemos pavaros
įjungimo.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia,
kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią
ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 315).
Susijusi informacija
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 409)
•
Pavarų dėžės (p. 274)
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų perjungiklio blokatorius
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Stovėjimo padėtis (P)
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Varikliui dirbant automobilis stovi:
•
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite
koją ant stabdžių pedalo.
G021351
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
M: Rankinis perjungimas6 – „+/-“ arba „Sport“
režimas7.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys
yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį
galima stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir
D padėčių.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į kitas padėtis, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas, o nuotolinio valdymo pultelis
turi būti padėtyje II (p. 82).
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų
perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitas padėtis, turi būti nuspaustas stabdžių pedalas, o nuotolinio valdymo pultelis
turi būti padėtyje II, žr. Raktelio padėtys
(p. 81).
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl
išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia
perjungti iš P padėties, kad automobilis
galėtų judėti.
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio valdymo pulto ir skyriaus dugne
suraskite angą8 raktelio geležtei (p. 170).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4. Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
08
6
7
8
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
Ne V60H modeliuose.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
}}
277
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
Visų ratų pavara - (AWD)
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai
yra varantieji.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 264)
Šį mygtuką centrinėje konsolėje naudokite suaktyvinti
visų varančiųjų ratų režimą
(AWD – All Wheel Drive), žr.
Variklių sistema – važiavimo
režimai (p. 268). Šis režimas
visų pirma skirtas važiuoti
mažu greičiu, esant slidžiam keliui. Visų ratų
pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant
didesniam greičiui.
Siekiant maksimalios įmanomos traukos ir
norint išvengti ratų prasisukimo, judėjimo jėga
automatiškai perskirstoma geriausią sukibimą
turintiems ratams. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
08
278
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio
automobiliui greičiui sumažinti.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės.
Kai stabdžių kontūras apgadintas, normaliam
stabdymo poveikiui pasiekti reikia stabdžių
pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių stiprintuvas neveikia, kol neužvestas variklis (žr. Variklio užvedimas
(p. 264)).
Jei kojinis stabdys naudojamas esant išjungtam automobiliui, kai atjungtas maitinimas ir
išjungtas variklis, pvz., velkant automobilį,
pedalo eiga bus šiek tiek didesnė ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės spausti smarkiau.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara,
kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio
alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 405).
Funkcinė patikra užvedant variklį
V60 Plug-in Hybrid turi taip vadinamą stabdžių sistemą "brake by wire". Kaskart užvedus variklį, įsijungia automatinė funkcija, tikrinanti stabdžių sistemą, kai vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą, kad perjungtų
pavarų perjungiklį iš P padėties, žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic (p. 275). Kartais informaciniame ekrane pasirodo pranešimas ir ženklas dėl funkcijos tikrinimo, žr.
pavyzdžius šio skirsnio pabaigoje esančioje
lentelėje.
PASTABA
Funkcijų patikrinimo metu stabdžių pedalą
tenka spausti ilgiau negu stabdant įprastai.
Lengvas stabdymas: įkraunamas
hibridinis akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros energija, kuri naudojama hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Akumuliatoriaus įkrovimas
su variklio stabdymu yra nurodytas jungti-
niame prietaisų skydelyje (p. 68) su paveikslėliais.
Ši funkcija aktyvi greičio intervale
5–150 km/h. Stabdant staigiau arba stabdant
už nurodyto greičio intervalo ribų, procesui
talkina hidraulinė stabdžių sistema.
Stabdžių diskų valymas
Jei ant stabdžių diskų susidaro purvo ir vandens sankaupos, tai gali sulėtinti stabdymo
funkciją. Jei kelio danga šlapia, prieš pastatant automobilį ilgam laikui ir po automobilio
plovimo patartina stabdžius išvalyti, važiavimo metu trumpą laiką švelniai spaudžiant
stabdžių pedalą.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
08
}}
279
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Nepertraukiamas - Patikrinkite stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir
patikrinkite, kodėl mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2 sekundes po variklio užvedimo - automatinis veikimo patikrinimas.
Kad galėtumėte pervesti
pavarų svirtį iš padėties
P, nuspauskite stabdžių
pedalą iki galo
Stabdžių pedalo savybės pakitusios Reikia
aptarnauti
Stabdžių pedalas spaudžiamas per silpnai.
•
Nuspauskite stabdžių pedalą stipriau.
Gali pasirodyti itin šaltu oru arba pervedus pavarų svirtį iš padėties P, kai stabdžių pedalas nuspaustas
nepakankamai.
•
Išjunkite variklį, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE. Užveskite variklį pakartotinai ir
nuspauskite stabdžių pedalą.
Jei klaidos pranešimas nedingsta: Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
08
280
08 Užvedimas ir važiavimas
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu
metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 282)
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 282)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 282)
08
281
08 Užvedimas ir važiavimas
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai
veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti
pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių
pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra
normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomas automatinis ABS
sistemos tekstas galiu būti atliktas, automobiliui pasiekus 10 km/h greitį. Šį testą galite
pajusti pagal stabdžių pedalą veikiančius
impulsus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
08
282
Stabdymas koja (p. 279)
Stovėjimo stabdžiai (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 282)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 282)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad
įspėtų už automobilio esančias transporto
priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija
reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos suaktyvinamos staigiai stabdant, kai greitis viršija 50 km/h. Automobilio greičiui nukritus žemiau 10 km/val.,
stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir ima
šviesti nuolatine šviesa, o tuo pat metu įsijungia avariniai žibintai (p. 99) ir mirksi tol, kol
vairuotojas nepakeičia variklio sūkių dažnio
akceleratoriaus pedalu, arba jie išjungiami jų
mygtuku.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 279)
Stovėjimo stabdžiai (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 282)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 282)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo
jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.
EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja
stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 279)
Stovėjimo stabdžiai (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 282)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 282)
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje
vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.
RELEASE. Atleidus valdymo elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
PASTABA
Avarinio stabdymo atveju esant didesniam
nei 10 km/h greičiui, stabdant pasigirsta
garsinis signalas.
Veikimas
Įjungiant elektrinį stovėjimo stabdį, gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis
įjungiamas automobiliui judant, naudojami
įprasti stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi
ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima.
Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį akumuliatorių, žr. Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 266).
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Nuspauskite valdymo elementą PUSH
LOCK/PULL RELEASE.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų skydelio ženklas. Kai jis ima
šviesti nuolat, rankinis stabdys būna
įjungtas.
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote nuokalnėje - nepakanka
palikti automobilį įjungtą arba padėtyje P,
jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis
stovėtų.
3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite,
ar automobilis nerieda.
•
Statydami transporto priemonę, įjunkite
pavarų perjungiklį į P padėtį.
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
08
}}
283
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Stovėjimo stabdžio išjungimas
Automatinis atleidimas
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
1. Saugos diržo prisisegimas.
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami
valdiklį. Kai variklis pasieks traukos jėgą,
atleiskite svirtį.
2. Užveskite variklį.
3. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
4. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D
arba R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį9.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys
atleidžiamas automatiškai tik tada, kai
variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs
saugos diržą. Automobiliuose su automatine pavarų dėže stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir
pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje
D arba R.
08
9
284
Automobiliams su berakte sistema: paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti
autoservise - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai ir pranešimai
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio tekstinius pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 115).
08 Užvedimas ir važiavimas
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su
atidarytomis durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
gedimą, ratus reikia pasukti taip, lyg statant
įkalnėje, o pavarų perjungiklis turi būti P
padėtyje.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
08
}}
285
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
08
286
Stabdymas koja (p. 279)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo planavimas
Siekiant maksimalios ridos, svarbu atidžiai planuoti, kada važiuoti elektriniu režimu.
Kuo daugiau važinėkite naudodami elektrą:
•
•
•
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Pirmiausia rinkitės stovėjimo aikštelę su
įkrovimo stotimi.
Štai keletas patarimų, kaip sumažinti energijos sąnaudas (kad būtų galima nuvažiuoti
ilgesnį atstumą) ir nereikėtų ilginti kelionės
laiko ir nesumažėtų važiavimo malonumas.
•
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje
su nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo nuspauskite stabdžių pedalą.
•
Stenkitės stabdyti varikliu ir sklandžiai
spausti stabdžių pedalą: taip bus įkrautas
hibridinis akumuliatorius ir padidintas
maksimalus elektriniu varikliu nuvažiuojamas atstumas.
Akceleratoriaus pedalu subalansuokite
elektros sąnaudas ir taip pasinaudokite
elektrinio variklio pranašumais.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo,
todėl jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji,
dviratininkai ir gyvūnai. Ypač tai aktualu
važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
PASTABA
Įpraskite visada leistis į kelionę tik visiškai
įkrautu hibridiniu akumuliatoriumi.
Važiavimo technikos
Elektrinis variklis veikia kaip variklis ir generatorius. Stabdymo (p. 279) metu stabdymo
jėga naudojama įkrauti hibridinį akumuliatorių
(p. 297). Kitu atveju ši energija iššvaistoma
įšylant komponentams.
•
Dėl didelio greičio elektros sąnaudos
labai išauga, nes padidėja vėjo pasipriešinimas. Dvigubai padidinus greitį, vėjo
pasipriešinimas padidėja 4 kartus.
•
Reguliariai prižiūrėkite automobilį. Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų techninio
aptarnavimo intervalų.
•
Velkant kitą automobilį, eikvojama gausybė energijos: naudokite režimą AWD.
Tokiu būdu įkraunamas hibridinis akumuliatorius ir pagerinami automobilio važiavimo charakteristikos bei valdymas, žr.
Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 268).
bilis užvedamas šaltu oru arba važiuojant
nukrypstama nuo leistino temperatūrų intervalo, pradeda veikti degalų šildytuvas ir, jei
reikia, automatiškai įsijungia vidaus degimo
variklis, kad būtų šildoma. Galima važiuoti
elektra, tačiau, per daug nukritus temperatūrai, sumažėja galia.
Lygiai taip pat sistemą gali tekti ataušinti kai
važiuojama esant karštam orui.
PASTABA
Jei lauko temperatūra itin žema, dyzelinis
variklis veikia nuolat.
Elektrą naudojantys prietaisai
Kuo daugiau automobilyje įjungtų elektrą naudojančių prietaisų (pvz., grotuvas, elektra šildomi langai, šoniniai veidrodėliai, sėdynės ir
kt.), tuo didesnės energijos sąnaudos.
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 297)
Važiavimas žiemą (p. 290)
Lauko temperatūra
Elektrinis variklis, elektronika ir akumuliatoriai
geriausiai veikia esant maždaug 25 °C temperatūrai. Prijungus automobilį prie elektros
maitinimo lizdo, jis paruošiamas (p. 139)
pasiekiant optimalią temperatūrą. Jei automo-
08
287
08 Užvedimas ir važiavimas
Perbridimas
SVARBU
Važiavimas per brastą – tai automobilio vairavimas per apsemtą kelio atkarpą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 25 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina
alyvos tepimo savybę ir trumpina sistemų
eksploatavimo laiką.
Automobiliu galima važiuoti vandeniu, jei gylis
yra ne didesnis nei 25 cm ir ne didesniu kaip
10 km/h greičiu. Ypač atsargiai reikia važiuoti
tekančiu vandeniu.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio,
diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo,
kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavę per vandens telkinį ir purvą,
nuvalykite variklio bloko elektrinio šildytuvo* elektros kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su
priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 309).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio
aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto
pranešimas Aukšta variklio
temperatūra Saugiai sustoti. Saugiai
sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui
paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį
arba Variklio aušin. skys. lygis žemas
Saugiai sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama
integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita
ko, jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia
įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia
teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė
Sumažinti greitį arba Įkaitusi pavarų
dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol atauš.
Vadovaukitės nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite
jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 316)
Vilkimas (p. 315)
•
08
288
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08 Užvedimas ir važiavimas
dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias
minutes padirbti laisvomis apsukomis,
kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį
pro ją gali būti įtraukta nuodingų dūmų.
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio
dūmai.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 155)
Perkrova – starterio akumuliatorius
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių (p. 373). Jei variklis užgesintas, venkite naudoti raktelio padėtį II (p. 82). Vietoj to
naudokite padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių
funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti
bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius
veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei
varikliui veikiant laisvomis apsukomis, kai
automobilis stovi.
08
289
08 Užvedimas ir važiavimas
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu
būtų galima saugiai važiuoti.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 412) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 328).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 358)
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 325)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 359) turi
būti ne mažiau nei 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo šalčio erozijos iki
maždaug -35 °C. Siekiant, kad aušinimo
skystis optimaliai saugotų variklį, negalima maišyti skirtingų glikolio rūšių.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 405).
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 362)
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
08
290
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai tempe-
ratūrai, akumuliatoriaus apkraunamas
labiau ir sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 372), kad plovimo skysčio bakelyje
nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“
rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 290)
08 Užvedimas ir važiavimas
Elektra nuvažiuojamas atstumas
Automobilio elektra nuvažiuojamas atstumas
priklauso nuo kelių tokių veiksnių, kaip veikiančių prijunginių skaičius.
Elektrą naudojantys prietaisai
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros
energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie energijos (p. 298) taupymą. Kuo
daugiau įjungtų elektrą naudojančių prietaisų
(radijo imtuvas, langų, veidrodėlių ar sėdynių
šildymas, labai šaltas oras iš klimato reguliavimo sistemos ir kt.), tuo trumpesnį atstumą
galima nuvažiuoti.
nėjama ilgesnį laiką, hibridinis akumuliatorius
veikia geriausiai, jei automobilis pastatomas
vėsioje vietoje. Smulkesnės informacijos,
susijusios su ilgesniais neaktyviais laikotarpiais, Ilgalaikis sandėliavimas: ko būtina
nepamiršti (p. 308).
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Važiavimo planavimas (p. 287)
Kaip nustatyti elektrinio veikimo diapazoną,
Diapazonas: techniniai duomenys (p. 414).
PASTABA
Be didelių energijos sąnaudų salonui kondicionuoti, maksimalų nuvažiuojamą
atstumą papildomai gali sumažinti didelis
greitis, staigus greitėjimas, sunkūs kroviniai ir įkalnės.
Ilgesni neaktyvūs laikotarpiai
Įprasto hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo
(p. 297) metu dalis įkrovimo srovės panaudojama palaikyti automobilio pavaros sistemos
parengtį kelionei (daugiausia jos naudojama
hibridinio akumuliatoriaus temperatūrai suderinti). Jei automobiliu nevažinėjama keletą
dienų, energijos galima sutaupyti neįjungiant
paruošimo funkcijos. Jei automobiliu nevaži-
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku
žibintų skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra degalų bako
dangtelis.
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas
uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
08
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 292)
291
08 Užvedimas ir važiavimas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu būdu atidaryti iš automobilio salono, jį
galima atidaryti ranka.
Pilno kuro bako pripylimas
Pildymas iš degalų kanistro10
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas
dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
1. Atidarykite / nuimkite šoninį bagažinės
vidaus dangtį (toje pačioje pusėje, kaip ir
kuro bako atlankas).
Kuro bako dangtelį galina prijungti prie skydelio.
2. Ištęskite / atidarykite perforuotą izoliacijos
dalį ir suraskite žalią virvutę su rankenėle.
•
3. Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro
bako skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
Pilno kuro bako pripylimas
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
08
Susijusi informacija
•
292
Pilno kuro bako pripylimas (p. 292)
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.
•
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol
pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.
Nepripilkite kuro per daug, tik tiek, kol
siurblio purkštukas išsijungia.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 292)
•
Degalai – tvarkymas (p. 293)
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalai – tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Jei maišysite skirtingų tipų degalus11 arba
naudosite nerekomenduojamus degalus,
bus anuliuota „Volvo“ garantija bei visos
papildomos techninės priežiūros sutartys.
Tai taikoma visiems varikliams. PASTABA:
netaikoma automobiliams, pritaikytiems
vartoti etanolį (E85).
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 297)
Degalai – dyzelinas (p. 293)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 296)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 412)
•
Degalų bakas – tūris (p. 411)
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas naudojamas kaip degalai.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590 ir
(arba) SS 155435 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui sieros.
Esant žemai temperatūrai (-6 °C ~ -40 °C),
dyzeline gali susidaryti parafino nuosėdų,
todėl variklį užvesti gali būti nelengva. Pagrindinės naftos produktų kompanijos taip pat
gamina specialų žieminį dyzeliną temperatūroms žemiau užšalimo ribos. Šis dyzelinas
nėra toks klampus ir sumažina vaško formavimąsi kuro sistemoje.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį
esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo
ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite
vandeniu su plovimo priemone.
08
10
11
Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
Taikoma tik benzino ir etanolio maišymui.
}}
293
08 Užvedimas ir važiavimas
||
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester).
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Specialūs priedai
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME12 (Fatty Acid Methyl Ester) ir
augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“
garantiją nekompensuojama.
Apribojimai dėl žemos lauko
temperatūros
08
Siekiant išvengti parafino nuosėdų susidarymo dyzeline pavojaus (žr. ankstesnį skyrelį)
dėl mažos šiluminės varžos, automobilyje
įdiegiama atitinkama (atsižvelgiant į rinką)
funkcija, kuri automatiškai apriboja važiavimo
elektra galimybę, kai esant žemai temperatū12
294
rai įjungiamas važiavimo režimas PURE arba
HYBRID. Susidarius tokiai situacijai, dyzelinis
variklis veikia nuolat.
Dyzelino šiluminė varža – tai degalų naudingumo žemoje temperatūroje matas. Paprastai
dyzelino šiluminės savybės pritaikomos prie
jo pardavimo teritorijos klimato juostos ir
sezono.
Automatiniai apribojimai žemoje temperatūroje laipsniškai griežtinami priklausomai nuo
bake esančių degalų amžiaus. Jei automobilio
degalų bakas papildytas neseniai, apribojimų
nėra, tačiau degalams senstant (mėnesiais) jie
griežtėja.
Šios funkcijos paskirtis – esant žemai lauko
temperatūrai leisti automobiliui vartoti degalus tokia sparta, kad prieš pasiekiant esamų
degalų kritinę temperatūrą būtų įpilta šviežių
tinkamos šiluminės varžos degalų.
Degalų amžius
Senas dyzelinas (maždaug 5 mėnesių ar
senesnis) su kondensatu atskirais atvejais gali
degalų sistemoje paskatinti dumblių ir bakterijų susidarymą ir (arba) degalų oksidaciją:
tokiu atveju kiltų veikimo pertrūkių rizika.
Siekiant išvengti tokių problemų, automobilyje
buvo įdiegta degalų amžių sekanti funkcija.
Kartu su ja gali būti pateikiamas aiškinamasis
teksto pranešimas, pvz.:
Dyzelino sudėtyje gali būti atitinkamas FAME kiekis, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.
• Pasenę degalai Užveskite dyz. varikl.
degalams vartoti
• Pasenę degalai Variklis veiks
degalams vartoti
• Pasenę degalai Papildykite degalų
baką
Vykdykite rekomendacinius veiksmus (kur
tinka).
Tuščias kuro bakas
Dyzelinio variklio kuro sistema suprojektuota
taip, kad pasibaigus dyzelinui ir užpylus kuro
gali tekti servise nuorinti kuro baką ir tik tada
bus galima užvesti variklį.
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš
užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:
1. Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę
padėtį. Papildomos informacijos rasite
Raktelio padėtys (p. 81).
2. Paspauskite START mygtuką nespausdami stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite
stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to
vėl spauskite START mygtuką.
08 Užvedimas ir važiavimas
PASTABA
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
•
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Į ką atsižvelgti kai baigėsi degalai
Venkite situacijos, kad baigtųsi degalai. Jei
bakas tuščias, galima toliau važiuoti su
esama hibridinio akumuliatoriaus įkrova. Pripylus degalų, gali atrodyti, kad variklį užvesti
trunka ilgiau (iki 30 sekundžių). Tam tikrais
atvejais gali tekti bandyti užvesti automobilį
kelis kartus.
Užvedus variklį, rekomenduojama leisti jam
veikti mažiausiai 5 minutes. Pasirinkite važiavimo režimą AWD arba POWER, kad būtų
lengviau tiekti degalus.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informacijos
ekrane atsiranda Internal combustion
engine unavailable Limited performance
and mileage pranešimas, variklį išjunkite ir
užveskite jį vėl, kad jis veiktų visu pajėgumu.
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.
Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais,
nurodytais techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos
informacijos rasite „Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 350).
Degalai – tvarkymas (p. 293)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 296)
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
Susijusi informacija
•
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.
Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos,
rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai
atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
SVARBU
•
•
Katalitiniai neutralizatoriai
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 412)
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas. Papildomos informacijos
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 412).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų
(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto
oksidų) išmetimas į aplinką.
Susijusi informacija
•
•
08
Taupus važiavimas (p. 297)
Degalai – dyzelinas (p. 293)
295
08 Užvedimas ir važiavimas
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą.
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų
įprastinę darbinę temperatūrą.
ciniame ekrane pasirodo pranešimas
Suodžių filtras prisipildęs Žr. vadovą.
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 412)
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina
pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.
•
Degalų bakas – tūris (p. 411)
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
•
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant
nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek
tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek
padidėti degalų sąnaudos.
Vykstant regeneracijai, laikinai foniniu režimu
suaktyvinama hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo funkcija (panašiai kaip ir naudojantis
funkcija SAVE, žr. Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 268)).
•
•
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.
Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras
neregeneruojamas ir neištuštinamas.
296
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis,
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti
geltonas įspėjamasis trikampis bei jo informa-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Regeneravimas esant šaltas orui
08
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 293)
Degalai – dyzelinas (p. 293)
08 Užvedimas ir važiavimas
Taupus važiavimas
Norint važiuoti taupiai, reikia vairuoti ramiai,
numatant būsimą situaciją kelyje, o vairavimo
stilių bei važiavimo greitį pritaikyti prie esamos
situacijos.
•
Naudokite ECO Guide, kuriame nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis, Eco
guide & Hybrid guide (p. 72).
•
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio
sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite
pavarų indikatorių (p. 274).
•
Venkite bereikalingo staigaus greitinimo ir
stipraus stabdymo.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
įmanoma greičiau duokite jam nedidelę
apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
•
Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį
ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
padangų slėgį, Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 413).
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos
politiką žr. „Volvo” automobilių aplinkosaugos
politika (p. 22).
Papildomos informacijos apie degalų sąnaudas rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 412).
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 293)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 412)
Degalų bakas – tūris (p. 411)
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
Be tradiciniams automobiliams būdingo
degalų bako šiame įrengtas įkraunamasis
ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos akumuliatorius).
Hibridinis akumuliatorius įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį su valdymo bloku
(p. 300), kuris yra po bagažinės grindimis,
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
(p. 300).
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja „Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC
61851, nes su juo galima stebėti temperatūrą.
Laikas, kurio reikia įkrauti hibridinį akumuliatorių, priklauso nuo naudojamos įkrovimo srovės (p. 298).
Įkraunant automobilio hibridinį akumuliatorių,
įkrovimo kabelio valdymo įrenginio ekrane
rodomas srovės statusas (p. 303) įkrovimo
metu ir jį baigus.
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo metu taip
pat įkraunamas automobilio užvedimo akumuliatorius (p. 373).
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia -10 ºC arba viršija 30 ºC, kai
kurios automobilio funkcijos gali būti pakeičiamos arba tapti nepasiekiamos, kadangi
08
}}
297
08 Užvedimas ir važiavimas
||
hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa už
minėto temperatūros intervalo ribų sumažėja.
Pavyzdys yra PURE važiavimo režimas (žr.
„Variklio sistema ir važiavimo režimai“
(p. 268)), kurio pasirinkti negalima, jei akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per
aukšta.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 313
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra
sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje
prie maitinimo tinklo grandinės. Šiuo atveju
ant įkrovimo kabelio nėra atskiro valdymo
bloko. Vietoj to jame yra speciali jungtis, naudojama prijungti įkrovimo kabelį prie įkrovimo
stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės
esančių instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas (p. 299)
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 291)
Įkrovimo srovė
Įkrovimo srovė yra naudojama įkrauti hibridinį
akumuliatorių (p. 297), taip pat iš anksto
paruošti automobilį. Įkrovimo kabelį (p. 300),
jungiantį automobilio įkrovimo lizdą su
230 V kintamosios srovės lizdu, galima naudoti įvairaus stiprumo srovei (6–16 A) per valdymo bloką perduoti.
Suaktyvinus įkrovimo kabelį, jungtinis prietaisų skydelyje rodomas pranešimas ir ima
šviesti automobilio įkrovimo lizdo lemputė
(p. 306). Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, bet naudojama ir
automobilio išankstiniam parengimui (p. 139).
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti
230 V (KS) lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį.
Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo valdymo bloke nustatyto srovės stiprumo amperais.
Tolesnėje lentelėje pateikiami keli pavyzdžiai:
08
13
298
Europos standartas – EN 61851-1.
Srovės stiprumas (A)
Įkrovimo laikas
(valandos)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
PASTABA
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio
salonui šildyti / vėsinti, todėl padidėja
įkrovimo trukmė.
•
Parinkus paruošimo funkciją (p. 139),
įkrovimo trukmė padidėja. Reikalingas
laikas daugiausia priklauso nuo lauko
temperatūros.
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavyzdžiui 2
Jei automobilį prijungsite prie
230 V / 10 A (KS) maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 10 A ,
automobilis iš 230 V KS maitinimo tinklo ims
10 A. Jei prie to paties lizdo (arba kito lizdo
toje pačioje saugiklio grandinėje) bus prijungti
papildomi elektros vartotojai, lizdo saugiklis
arba saugiklio lizdas gali būti perkrautas ir
saugiklis gali suveikti. Tokiu atveju įkrovimo
procedūra bus sustabdyta.
Įkrovimo kabelio kištukas ir įkrovimo įvesties lizdas.
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 V (KS) prijunginiai, tad to paties saugiklio
grandinėje gali veikti papildomi elektros vartotojai (pvz., apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis grąžtas ir pan.).
Pavyzdžiui 1
Jei automobilis prijungiamas prie
230 V / 10 A KS lizdo, o valdymo blokas nustatomas imti 16 A srovės stiprį, automobilis iš
230 V KS maitinimo tinklo bandys paimti 16 A
srovės stiprį. Po kurio laiko 10 A lizdas bus
perkrautas ir suveiks jo saugiklis, tad akumuliatoriaus įkrovimas bus nutrauktas.
Tokiu atveju atstatykite saugiklio lizdą į pradinę padėtį ir valdymo įrenginyje pasirinkite
mažesnę įkrovimo srovę, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas
(p. 299).
Tokiu atveju atstatykite saugiklio lizdą / saugiklio kontūrą į pradinę padėtį ir valdymo
bloke pasirinkite mažesnę įkrovimo srovę
arba nuo lizdo atjunkite kitus elektros srovės
vartotojus.
Pavyzdžiui 3
Jei automobilį prijungsite prie
230 V / 10 A (KS) maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 6 A ,
automobilis iš 230 V KS maitinimo tinklo ims
tik 6 A. Žinoma, akumuliatoriaus įkrovimo
procedūra truks ilgiau, tačiau tuo pat metu
prie to paties lizdo (arba saugiklio grandinės)
bus galima prijungti kitus elektros vartotojus,
tik bendroji apkrova neturi viršyti saugiklio
grandinės maksimalios apkrovos rodiklio.
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas
Prieš pradedant (p. 305) įkrauti automobilio
hibridinį akumuliatorių, reikia tam pasiruošti.
ĮSPĖJIMAS
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti tik iš patvirtinto ir
įžeminto 230 V (KS) lizdo.
•
Automobilį saugo valdymo bloko
įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis
tiek kyla rizika perkrauti 230 V (KS)
maitinimo grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir
(arba) sužalojimus.
•
Jokiu būdu nenaudokite ilginimo kabelio.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas tik autoservise. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 291)
08
}}
299
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Prieš įkrovimą
SVARBU
•
Valdymo bloko negalima užlieti ar
panardinti į vandenį.
•
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu atveju kištuko apsauga
nuo perkaitimo gali sumažinti hibridinio
akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį
arba apskritai nutraukti įkrovimo procesą.
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelio
atidarymas / uždarymas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu naudojamas automobilio hibridiniam akumuliatoriui
įkrauti. Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą
įkrovimo kabelį.
SVARBU
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleisPatikrinkite, ar
kite ją.
kintamosios srovės 230 V maitinimo lizdo rodikliai
Atidarykite dangtelį.
pakankami elektriniams automobiliams įkrauti.
Jei abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas speAtitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfikcialistas.
suokite jį laikiklyje dangčio viduje. Neno• Jei lizdo srovės stipris nežinomas, valdymo bloke rėdami, kad dangtelis išslinktų iš laikiklio,
nustatykite žemiausią lygį.
Įsitikinkite, jog dangtelio guminės juostelės yra nulenktos žemyn.
Įkrovimo kabelio valdymo bloke (p. 300) nusĮkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
tatykite reikiamą įkrovimo srovę (p. 298)
atvirkštine tvarka.
6–16 A14 intervale. Iš gamyklos pristatytame
bloke būna nustatyta mažiausia įmanoma
Susijusi informacija
įkrovimo srovė.
• Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 297)
•
•
08
14
300
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga (p. 307)
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės
grindų dangčiu.
Įkrovimo laido specifikacijos
Dangos apsaugos klasė
Aplinkos temperatūra
IP67
-nuo 32 ºC iki
+50 ºC
08 Užvedimas ir važiavimas
ĮSPĖJIMAS
Valdymo blokas
Jei bet kuri įkrovimo kabelio dalis pažeista,
jo naudoti negalima, nes kitaip kils elektros
smūgio ir rimto susižalojimo pavojus.
Indikatorius15 rodo pasirinktą įkrovimo
srovės stiprį.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo laidas
įjungiamas į 230 V kintamosios srovės
lizdą.
Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį
gali remontuoti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Mygtukai, kuriais didinama / mažinama
įkrovimo srovė.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis
įjungiamas į automobilio
230 V kintamosios srovės įkrovimo lizdą.
SVARBU
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti
230 V (KS) lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį.
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, viršįtampio apsaugų ir
panašių įtaisų, kadangi taip gali padidėti
gaisro, elektros šoko ir pan. rizika.
Adapterį tarp
230 V kintamosios srovės lizdo ir įkrovimo
kabelio galima naudoti tik tokiu atveju, jei
adapteris turi patvirtinimo ženklą, atitinkantį IEC 61851 ir IEC 62196.
PASTABA
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo
srovės nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti
nuostatą, jei kito įkrovimo metu naudojamas kitas V kintamosios srovės lizdas.
Valdymo bloko ekranas ir valdymo elementai.
15
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
08
}}
301
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
08
302
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
statuso pranešimai (p. 303)
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
įžeminimo trikties jungtuvas (p. 305)
•
Įkrovimo srovė (p. 298)
08 Užvedimas ir važiavimas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– statuso pranešimai
(p. 300) ekrane rodomas srovės statusas įkrovimo metu ir jį baigus.
Įkraunant (p. 297) automobilio hibridinį akumuliatorių, įkrovimo kabelio valdymo bloko
Valdymo bloko ekranas
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1)
išsijungia. Automobilio ženklas (5) ima
nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Budėjimas
•
Įkrovimo kabelis yra prijungtas prie
automobilio.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai
įkrautas.
•
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar nesuaktyvino šios funkcijos.
Esamos energijos sąnaudos rodomos
žaliu indikatoriumi (1). Automobilio
ženklas (5) ima nepertraukiamai šviesti
žalia spalva.
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema
pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius išsijungia. Automobilio ženklas (5) mirksi
raudona spalva.
Įkrauti negalima.
•
Įvyko ryšio klaida tarp valdymo
bloko ir automobilio.
1. Patikrinkite visas jungtis arba prijunkite
prie kito 230 V KS lizdo.
•
Automobilio elektroninės sistemos
vėdinimas yra netinkamas, nesuaktyvintas arba sugedęs.
2. Paleiskite akumuliatoriaus įkrovimo
procesą iš naujo.
Automobilio ženklas (5) ima nuolat
šviesti raudona spalva.
Įkrauti negalima.
•
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo
trikties jungtuvas.
1. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo
230 V (KS) lizdo.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai
įkrautas.
2. Įžeminimo trikties jungtuvas atstatomas
į pradinę padėtį ir blokas ima veikti iš
naujo.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) ir
namelio ženklas (3) ima mirksėti raudona spalva.
Įkrauti negalima.
Suaktyvinta 230 V (KS) lizdo temperatūros stebėjimo funkcija.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei
problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
08
}}
303
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Susijusi informacija
•
08
304
Įkrovimo srovė (p. 298)
08 Užvedimas ir važiavimas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– temperatūros stebėjimas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– įžeminimo trikties jungtuvas
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pradžia
Siekiant kaskart saugiai įkrauti (p. 297) automobilio hibridinį akumuliatorių, valdymo bloke
(p. 300) yra įmontuotas įkrovimo srovės stebėjimo prietaisas.
Įkrovimo kabelio (p. 300) valdymo bloke yra
įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas,
apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos trikčių sukelto elektros smūgio.
Kaip pradėti krauti hibridinį akumuliatorių
(p. 297).
Valdymo įrenginio stebėjimo prietaisas užtikrina, kad leistina įkrovimo srovė (p. 298) automatiškai sureguliuojama saugai užtikrinti. Taip
įkraunama saugiai be priežiūros ir optimizuojamas įkrovimo laikas.
Jei valdymo modulyje įmontuotas įžeminimo
trikties jungtuvas suveikia, automobilio ženklas visą laiką šviečia raudonai - patikrinkite
230 V kintamosios srovės lizdą.
SVARBU
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja „Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC
61851, nes su juo galima stebėti temperatūrą.
Temperatūros saugiklis
Valdymo bloko įžeminimo trikties jungiklis
nesaugo 230 V kintamosios srovės lizdo.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 297)
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei
yra žaibo pavojus.
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja „Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC
61851, nes su juo galima stebėti temperatūrą.
Ištraukite įkrovimo kabelį (p. 300) iš saugojimo skyriaus po bagažinės grindų dangčiu.
Temperatūros stebėjimo funkcija suaktyvinama automatiškai, kai pradedamas įkrauti
automobilio hibridinis akumuliatorius. Jei
pasiekiama kritinė temperatūra, sumažinamas
įkrovimo srovės stipris. Jei taip atsitinka
pakartotinai, tada išjungiamas įkrovimas.
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo
srovės stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir pašalinti perkaitimo priežastis.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS
lizdo. Niekada nenaudokite ilginimo kabelio.
08
}}
305
08 Užvedimas ir važiavimas
||
2. Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo srovę (p. 298) (esamam
230 V kintamosios srovės lizdui).
5. Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po
maždaug 10 sekundžių prasideda įkrovimo procesas.
Kaip patikrinti, kiek laiko dar truks įkrovimo procesas:
•
Nuimkite įkrovimo rankenos dangtelį ir
prijunkite rankeną prie automobilio.
Įkrovimo rankenos dangtelio vieta.
SVARBU
08
306
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz.,
pučiant stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad
jis nesiliestų prie automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelyje paspauskite priėjimo apšvietimo iš atstumo
mygtuką: jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas apytikslės trukmės
įvertis.
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 2 minučių;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu
atveju automobilis automatiškai pakartotinai užrakinamas, žr. Užrakinimas /
atrakinimas – iš lauko (p. 178). Įkrovimo procedūra pratęsiama po
1 minutės.
PASTABA
Priėjimo apšvietimą iš atstumo reikia suaktyvinti, kad matytųsi likęs įkrovimo laikas.
Jo nuostatos valdomos meniu sistemoje
MY CAR (p. 115).
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti
230 V (KS) lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį.
6. Baigę įkrauti (žr. toliau), atidarykite vairuotojo dureles. Tokiu atveju įsižiebia jungtinis prietaisų skydelis ir jame gali pasirodyti informacijos apie įkrovimo būseną.
LED diodai informuoja apie esamą įkrovimo
būseną. Balta, mėlyna, raudona ir geltona
lemputės įjungiamos kartu su automobilio
salono apšvietimu. Išjungus automobilio
salono apšvietimą, minėtos lemputės kurį
laiką lieka šviesti.
08 Užvedimas ir važiavimas
Šviesos diodo
švietimas
Paaiškinimas
Baltas, nuolat
Šviesos diodo
šviesa
Geltonas, nuolat
Laukimo režimasA:
laukiama, kol prasidės įkrovimas.
Žalia, mirksi
Vyksta įkrovimo
procesasB.
Žalias, nuolat
ĮkrautaC.
Mėlyna: mirksi arba
šviečia nuolat
Įjungtas laikmatis.
Raudona: mirksi,
šviečia nuolat
Įvyko gedimas.
A
B
C
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba neužfiksavus įkrovimo
kabelio kištuko.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Įkrovimo metu kondensato iš oro kondicionieriaus gali išlašėti po automobiliu. Tai normalu:
šis procesas vyksta vėsinant hibridinį akumuliatorių.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga (p. 307)
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga
Kaip baigti krauti hibridinį akumuliatorių
(p. 297)?
PASTABA
Norint atjungti įkrovimo kabelį nuo automobilio 230 V KS įvado, pirmiausia nuotolinio valdymo rakteliu / PCC reikia atrakinti
automobilį.
Atjunkite kabelį nuo automobilio elektros
maitinimo lizdo, uždarykite įkrovimo lizdo
dangtelį ir atlanką, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas (p. 299).
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu / PCC*: užrakintas įkrovimo kabelio kištukas atleidžiamas / atrakinamas.
Atjunkite kabelį nuo 230 V KS lizdo.
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
307
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Įkrovimas dyzeliniu varikliu
Hibridinį akumuliatorių taip
pat gali įkrauti ir automobilio
dyzelinis variklis, žr. Variklių
sistemos (p. 267).
Susijusi informacija
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
(p. 300)
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pradžia (p. 305)
Ilgalaikis sandėliavimas: ko būtina
nepamiršti
Siekiant sulėtinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus plokštelių tirpimą automobilio ilgalaikio sandėliavimo metu, rekomenduojama
palaikyti įkrovos lygį ties 25 % riba.
308
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke
pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Atlikite šiuo veiksmus:
1. Pasirinkite temą „Hibridinis“ jungtiniame
prietaisų skydelyje. Papildomos informacijos apie naršymą meniu rasite Jungtinis
prietaisų skydelis (p. 67).
2. Jei įkrovimo lygis didesnis, važiuokite
automobiliu tol, kol liks 25 %. Jei įkrovos
lygis aukštesnis, paspauskite mygtuką
POWER ir važiuokite automobiliu, kol liks
apie 25 %. Papildomos informacijos apie
važiavimo režimus rasite. Variklių sistema
– važiavimo režimai (p. 268)
3. Jei buvo saugota ilgiau nei 6 mėnesius ir
planuojama tęsti, užveskite variklį važiavimo režime POWER ir palikite jį suktis
mažiausiai 10 minučių, kol įkrovimo lygis
vėl pasidarys apie 25 % (rekomenduojama).
08
Kaip ilgai saugoti starterio akumuliatorių,
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija
(p. 373).
Jei automobilis užrakintas ir jo negalima
paleisti, o hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo
lygis yra žymiai mažesnis nei 25 %, žemiausiu
lygiu, priklausomai nuo įkrovimo lygio, kraukite akumuliatorių apytiksl. 45 minutes. Jungtiniame prietaisų skydelyje nuolat tikrinkite
įkrovimo lygį, Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pradžia (p. 305).
SVARBU
Ilgai saugant, įkrovimo kabelio negalima
laikyti įkišto į automobilio įkrovimo kintamosios srovės lizdą.
Seni degalai
Senas dyzelinas (maždaug 5 mėnesių ar
senesnis) su kondensatu atskirais atvejais gali
degalų sistemoje paskatinti dumblių ir bakterijų susidarymą ir (arba) degalų oksidaciją:
tokiu atveju kiltų veikimo pertrūkių pavojus.
Papildomos informacijos rasite Energijos
srautas (p. 271).
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 297)
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 291)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami
žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami
tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į
vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu
sumažina automobilio krovumą. Papildomos
informacijos rasite Masės (p. 402).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su
priekaba.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise,
ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį
padangose rasite Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 413).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
•
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių
žibintų lemputė, rodomas Priekabos
stabdžių šviesų sutrikimas pranešimas.
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos
svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova (p. 403).
Saugumo sumetimais negalima viršyti
maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 12 % šlaitais.
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Kabliai gali būti sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite
„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei
įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo
tekstas Priekabos posūkių signalo
sutrikimas.
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė (p. 310)
•
•
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 310)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 362)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
309
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai
nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka
optimalią pavarą.
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir
kartu informaciniame ekrane pasirodo
pranešimas. Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Stačios įkalnės
•
Nelaikykite automatinės transmisijos
aukštesnės pavaros nei variklis „gali
susitvarkyti“: visada rekomenduojama
važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
matine pavarų dėžė, turintį priekabą.
Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite
ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
Vilkimo rėmas arba kablys*
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz.,
priekabą.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį,
būtina kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos
įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 312).
2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į
važiavimo padėtį D.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu grąžulu:
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 275)
•
310
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
Susijusi informacija
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų
slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
08
•
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
PASTABA
3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P
padėtį.
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo
padėtį P, jei statote automobilį su auto-
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
Svarbu patikrinti
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
•
•
•
Važiavimas su priekaba* (p. 309)
08 Užvedimas ir važiavimas
Atjungiamas kablys* – laikymas
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Techniniai duomenys
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
G021485
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
SVARBU
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir
padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Susijusi informacija
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 311)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 312)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 309)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 312)
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 311)
08
Važiavimas su priekaba* (p. 309)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
311
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
G021487
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
08
312
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas
- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
G000000
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
.
uždangą tiesiai atgal
G021489
G018928
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
G021490
G021488
Prijungimas
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas: trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir
stumtelėkite žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį
reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau
pateiktas instrukcijas.
G021495
G021494
08 Užvedimas ir važiavimas
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite
, kol išgirsite
jį prieš laikrodžio rodyklę
spragtelėjimą.
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas
pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Vilkimo kablio nuėmimas
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn,
kol jis sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
ĮSPĖJIMAS
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi
būti gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas
kablys* – laikymas (p. 311).
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
313
08 Užvedimas ir važiavimas
G018929
||
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 311)
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 311)
Važiavimas su priekaba* (p. 309)
Priekabos stabilizavimo sistema TSA16
toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai
ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas
automobilio ir priekabos junginys. Dažnai to
pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti
automobilį.
TSA- ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 189) ESC17.
Veikimas
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi
būti juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau
nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti
automobilį. Papildomos informacijos rasite
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 190).
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir
stiprus šoninis vėjas.
Kita informacija
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir
priekabos junginys. Priekaba vingiuoti
paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu.
Tačiau svyravimai galimi ir esant mažesniam
greičiui (70-90 km/val.), jei priekaba perkrauta
ar krovinys paskirstytas netinkamai, pvz., yra
per toli gale.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to
automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne
08
16
17
314
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TSA gali įsijungti greičio diapazone nuo
60 iki 160 km/val.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis
(p. 189).
08 Užvedimas ir važiavimas
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą į šonus, atlieka staigius judesius vairu,
TSA gali neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali nustatyti, ar svyravimą sukėlė
priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant TSA sistemai, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC17.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 189)
Vilkimas
Vilkimo ąsa
V60 Plug-in Hybrid vilkti draudžiama. Ši automobilį reikia gabenti (p. 316) pakeltą, kad visi
jo ratai stovėtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po
dangteliu galiniame dešiniajame buferio šone.
Vilkimo ąsos prijungimas
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu
akumuliatoriumi, žr. Automobilio užvedimas
nuo kito akumuliatoriaus (p. 266).
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo būdu, gali būti sugadintas elektrinės
pavaros variklis ir katalizatorius.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimo ąsa (p. 315)
Pagalba kelyje (p. 316)
08
17
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
}}
315
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Išimkite vilkimo ąsą (ji yra už plokštės,
kairėje bagažinės pusėje).
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo
vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais būdais:
•
•
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami
jį išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite
ir išimkite.
Ant antrojo varianto vieno šono ar
kampe yra žyma: Paspauskite žymą
pirštu ir tuo pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie
savo ašį ir tada jį galima išimti.
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.
Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 315)
Pagalba kelyje (p. 316)
Pagalba kelyje
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir
įdėkite atgal į vietą.
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
08
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad V60 Plug-in Hybrid
visada reikia gabenti pakeltą, kad visi ratai
būtų ant techninės pagalbos automobilio
platformos.
Susijusi informacija
•
316
Vilkimas (p. 315)
RATAI IR PADANGOS
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Padangų funkcijos (be kitų dalykų) – užtikrinti
sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją
ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Važiavimo charakteristikos
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui
įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir
greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei
jos niekada nenaudojamos arba labai retai
naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką
padangų savybėms. Tai taikoma visoms
padangoms, kurios yra padedamos saugoti.
Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai
jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms
padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys
reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai –
padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais
skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15
savaitę.
Vasarinės ir žieminės padangos
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K
(kairėje) arba D (dešinėje).
318
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 320), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir
dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius,
slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.
Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug
5 000 km ir po to kas 10 000 km. Jei nesate
tikri dėl protektoriaus rašto gylio, „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas.
Jei padangos susidėvėjo labai netolygiai
(> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant
galinės ašies reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio slydimą
paprastai koreguoti lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja tiesia
linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į
kurią nors pusę, galima visiškai prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu, kad
galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei
priekiniai.
Ratus būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
09 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – greičio rodikliai (p. 323)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 323)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 319)
Padangos – sukimosi kryptis
PASTABA
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
09
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo
slėgio padangose (p. 413).
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 320)
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – greičio rodikliai (p. 323)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 323)
Padangos – priežiūra (p. 318)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 320)
G021778
•
•
•
•
•
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima
keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine
toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima
sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
319
09 Ratai ir padangos
09
•
•
•
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus susidėvėjimo indikatorius
parodo padangos protektoriaus būklę.
Padangos – apkrovos indeksas (p. 323)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 319)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 318)
Patikrinkite oro slėgį padangose
G021829
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną
mėnesį.
Protektoriaus dėvėjimosi indikatoriai.
Padangų protektoriaus dėvėjimosi indikatorius - tai siauros lygios juostelės, statmenai
kertančios protektoriaus raštą per visą jo
plotį. Ant padangos šono įspaustos raidės
TWI („Tread Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus aukštis ir protektoriaus nusidėvėjimo
žymė sutampa. Pakeiskite padangas kaip
įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos
su sekliu protektoriumi laba prastai sukimba
su kelio danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
320
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – greičio rodikliai (p. 323)
09 Ratai ir padangos
Nuimkite vožtuvo dangtį
1. Paimkite „Torx“ tipo raktą (jį rasite putplasčio bloke, už bagažinės kairės pusės
skydelio).
2. Įkiškite „Torx“ raktą į angą.
3. Žvaigždiniu raktu nuimkite dangtį
PASTABA
•
Slėgį padangose reikia tikrinti kai jos
šaltos. „Šaltomis“ vadinamos aplinkos
temperatūros padangos. Pavažiavus
kelis kilometrus, padangos įkaista ir
slėgis jose padidėja.
•
Pernelyg žemas slėgis padangose
didina degalų sąnaudas, trumpina
padangų eksploataciją ir prastina automobilio valdymą. Važiuojant per mažai
pripūstomis padangomis, jos gali perkaisti ir būti apgadintos. Slėgis padangose turi įtakos važiavimo komfortui,
riedėjimo triukšmui ir vairavimo savybėms.
.
4. Nuimkite vožtuvo dangtelį.
Sumontuokite vožtuvo dangtį atgal
1. Įrenkite vožtuvo dangtelį.
2. Įspauskite vieną dangčio kraštą (be
angos) į vietą (arčiausiai padangos
).
3. Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo
pat metu švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį kraštą, kad jis patektų po ratlankio kraštu.
4. Patikrinkite, ar dangtis yra sulig ratlankio
paviršiumi. Jei taip nėra, švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
1
•
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai
normalus reiškinys. Padangų slėgis
priklauso nuo aplinkos temperatūros.
09
Slėgio padangose lipdukas
G021830
Padangos ventilis uždengtas plastikiniu dangteliu, kuriame yra skylutė1.
Slėgio padangose rodiklių lipduke, priklijuotame ant vairuotojo šoninio durelių statramsčio (tarp rėmo ir galinių durelių) pateikiamas
slėgis automobiliui rekomenduojamų matmenų padangose. Šie duomenys nurodyti ir
padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 413).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – greičio rodikliai (p. 323)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 323)
Padangos – priežiūra (p. 318)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 320)
Tik 17 colių ratai „Thia“
321
09 Ratai ir padangos
09
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
•
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio ratai (ratlankiai) ir padangos yra
atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau
esančioje lentelėje.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 413)
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 322)
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir padangų deriniai.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad patvirtintos tam tikros ratų
(ratlankių) ir padangų kombinacijos.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Žymėjimo pavyzdys:
235/45R17 97W.
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
16
Ratlankio skersmuo coliais
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
235
Padangos plotis (mm)
45
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
R
Radialinė padanga
17
Ratlankio skersmuo coliais (”)
97
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis,
greičio rodiklis (SS). (Šiuo atveju tai
yra 270 km/h.)
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 413)
Susijusi informacija
•
•
•
•
322
Padangos – greičio rodikliai (p. 323)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 323)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 319)
Padangos – priežiūra (p. 318)
09 Ratai ir padangos
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus
greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
krovinio gabenimo charakteristikomis, kurios
vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą
padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Minimalus leistinas indeksas
yra nurodytas apkrovų indeksų lentelėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 413)
Padangos – greičio rodikliai (p. 323)
Padangos – priežiūra (p. 318)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Minimalus greičio rodiklis nurodytas toliau
pateiktoje greičio rodiklių lentelėje. Vienintelė
šių taisyklių išimtis yra žieminės padangos
(p. 324)2, kai gali būti naudojamas mažesnis
greičio indeksas. Jei pasirenkamos tokios
padangos, automobiliu negalima važiuoti
greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas (pavyzdžiui, su Q galima važiuoti daugiausia 160 km/h). Eismo taisyklės, bet ne
padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai
galima važiuoti.
W
270 km/val.
Y
300 km/val.
09
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos
padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba
aukštesniu apkrovos indeksu (p. 323) (LI) ir
greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso
arba greičio rodiklio padangos, jos gali
perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 323)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 319)
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
2
Q
160 km/val. (naudojama tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/val.
H
210 km/val.
V
240 km/val.
Su metaliniais dygliais ir be jų.
323
09 Ratai ir padangos
09
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti
žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Užsifiksuojantys ratų varžtai*
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek
aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 322)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių
matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų
keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo
tipo padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio
automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.
Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus sniego grandines, galima rimtai
apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti
švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į
padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių pro-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ratų grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego
grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/val.
greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi
tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios
padangos.
PASTABA
PASTABA
324
tektoriaus rašto gylis yra mažesnis
negu4 mm.
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 325)
09 Ratai ir padangos
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas*
Šie nurodymai taikomi tik nupirkus atsarginį ratą kaip automobilio priedą. Jei automobilyje nėra atsarginio rato, žr. informaciją
apie Avarinį pradurtos padangos remontą
(TMK) (p. 336).
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti
tik laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti
pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už
įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio
prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje.
Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės
ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato
remontuoti negalima.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas slėgio padangose lentelėje (p. 413).
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite greičiau kaip
80 km/h , jei yra sumontuotas atsarginis ratas.
•
Niekada negalima važiuoti automobiliu,
jei yra sumontuota daugiau nei vienas
atsarginis ratas.
Atsarginis ratas tiekiamas krepšyje, kurį reikia
pritvirtinti prie bagažinės apačios naudojant
dirželius.
prie ilgojo. Prijunkite galinę krovinių fiksavimo
kilpą ir įtempkite.
09
Prieš keičiant ratą
1. Atlaisvinkite diržus, iškelkite atsarginį ratą
iš krovinių skyriaus ir išimkite iš krepšio.
2. Kad galėtumėte pasiekti vilkimo ąsą, atidarykite dangtį, esantį bagažinės kairėje
pusėje.
Automobiliai su keturiomis krovinių fiksavimo kilpomis.
Pasukite atsarginio rato krepšio rankeną į
save. Prijunkite prisiūtus įtempimo dirželio
kablius prie krovinių fiksavimo priekinių kilpų.
Ilgąjį dirželį pritvirtinkite prie vienos iš krovinių
tvirtinimo priekinių kilpų, perveskite įstrižai per
atsarginį ratą ir prakiškite pro viršutinę rankeną. Pritvirtinkite trumpąjį įtempimo dirželį
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
325
09 Ratai ir padangos
09
||
3. Išimkite domkratą*, ratų varžtų plastikinių
dangtelių nuėmiklį ir ratų raktą* (juos
rasite krepšyje, ant krovinių skyriaus
grindų). Jei pasirenkamas kitas kėliklis, žr.
Automobilio pakėlimas (p. 353).
automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
•
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią
esant nurodytam kėlimo aukščiui.
PASTABA
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų
įrankis.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra
nešvarumų.
326
•
Jei automobilyje nėra atsarginio rato,
keltuvas nereikalingas.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą
domkratą*, kuris priklauso konkrečiam
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3. Susukite vilkties ąsą naudodami ratų
raktą* iki pat stabdiklio padėties pagal šią
iliustraciją.
Įprastas automobilio kėliklis suprojektuotas
naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., keičiant ratą pradūrus padangą, keičiant
vasarines padangas žieminėmis ir pan.
Automobiliui kelti galima naudoti tik konkrečiam modeliui pritaikytą kėliklį. Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti
pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka ratui
pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės su
konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos
instrukcijų.
4. Jei tektų keisti ratą intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą
(p. 328). Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.
Nuėmimas
PASTABA
2. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
1. Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį
(p. 283) ir atbulinę pavarą arba nustatyti
pavarų svirtį į padėtį P.
SVARBU
Vilkimo ąsą reikia įsukti į visus rato varžto
rakto sriegius.
4. Specialios paskirties įrankiu nuimkite
plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
5. Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio
rodyklę.
09 Ratai ir padangos
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima
kišti jokių daiktų.
6. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Kiekviename taške plastmasiniame gaubte yra
įduba. Pastatykite kėliklio pagrindą ant
žemės, taip kad jis remtųsi visu plotu.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir
lygus.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 327)
Kėliklis* (p. 330)
Ratų keitimas – montavimas
09
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.
Įmontavimas
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
Trikampis avarinis ženklas (p. 328)
Ratų varžtai (p. 324)
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite
sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
7. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o
po to pakelkite ir nuimkite ratą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
327
09 Ratai ir padangos
09
||
PASTABA
328
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
ĮSPĖJIMAS
Balta rodyklė turi būti nukreipta į automobilio
priekį.
5. Atsukite vilkimo ąsą nuo ratų varžtų rakto.
Įdėkite ratų varžtų raktą ir kėliklį į atitinkamus skyrius krepšyje. Gerai užfiksuokite
krepšio centrinį diržą ir kitu diržu pritvirtinkite krepšį prie galinės krovinių fiksavimo
kilpos, esančios bagažinės kairėje pusėje.
Padėkite krepšį taip, kad uždarant bagažinės dangtį jis nebūtų sužnybtas. Balta
krepšio rodyklė turi būti nukreipta į automobilio priekį.
•
Krepšį reikia pritvirtinti taip, kad balta
rodyklė (žr. įdėklo paveikslėlį) rodytų į
priekį automobilyje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 325)
Kėliklis* (p. 330)
Trikampis avarinis ženklas (p. 328)
Ratų varžtai (p. 324)
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Laikymas ir sulankstymas
09 Ratai ir padangos
Įrankiai
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų varžtų raktas*.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 315)
09
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 325)
Ratų varžtai (p. 324)
Kėliklis* (p. 330)
Pakelkite grindų liuką ir išimkite avarinį
ženklą.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį
ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo
taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
PASTABA
Jei automobilis užrakintas privatumo
užraktu, tuomet negalima atidaryti bagažinės dangčio ir grindų liuko, žr. Privatumo
užraktas* (p. 171).
Automobilio vilkimo ąsa ir avarinis pradurtos
padangos remonto komplektas yra už dangčio, kairėje bagažinės pusėje. Ten taip pat yra
vietos saugių ratų varžtų movai. Kėliklis* ir
ratų varžtų raktas* yra krepšyje, ant bagažinės grindų.
Jei automobilyje nėra atsarginio rato, jame
nebus ir domkrato.
ĮSPĖJIMAS
Laikant vilkimo ąsą ir avarinį pradurtos
padangos remonto komplektą putų polisterolio bloke, juos visada reikia aprišti
įtemptu dirželiu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
329
09 Ratai ir padangos
09
Kėliklis*
Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.
lio priekį. Grąžinkite vilkimo ąsą atgal į putplasčio bloką kairėje bagažinės pusėje.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai
sutepti.
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
Krepšį reikia pritvirtinti taip, kad balta
rodyklė (žr. įdėklo paveikslėlį) rodytų į
priekį automobilyje.
Įrankiai - padėjimas atgal
PASTABA
Jei neuždaromas bagažinės grindų liukas,
neveikia privatumo užraktas.
Susijusi informacija
•
•
Trikampis avarinis ženklas (p. 328)
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
Dėžutė su pirmosios pagalbos priemonėmis
yra po grindimis bagažinėje.
PASTABA
Balta rodyklė turi būti nukreipta į automobilio
priekį.
Panaudoję susukite kėliklį ir atsukite vilkimo
ąsą nuo ratų varžtų rakto. Įdėkite ratų varžtų
raktą ir kėliklį į atitinkamus skyrius krepšyje.
Gerai užfiksuokite krepšio centrinį diržą ir kitu
diržu pritvirtinkite krepšį prie galinės krovinių
fiksavimo kilpos, esančios bagažinės kairėje
pusėje. Nustatykite krepšį taip, kad uždarant
bagažinės dangtį jis nebūtų sužnybtas. Balta
krepšio rodyklė turi būti nukreipta į automobi-
330
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Jei automobilis užrakintas privatumo
užraktu, tuomet negalima atidaryti bagažinės dangčio ir grindų liuko, žr. Privatumo
užraktas* (p. 171).
09 Ratai ir padangos
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*3
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*10 – bendroji dalis
Slėgio padangose stebėjimo sistema įspėja
vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose
yra per žemas. Kai kuriose šalyse slėgio
padangose stebėjimo sistema yra standartinė
įranga pagal įstatymų reikalavimus.
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis (p. 331)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 332)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas (p. 335)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 334)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 334)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
važiuoti tinkamos pradurtos padangos*
(p. 335)
Slėgio padangose stebėjimo sistema naudoja
jutiklius, kurie yra įrengti kiekvienos padangos
oro vožtuve. Automobiliu važiuojant
apie 30 km/val. greičiu, sistema išmatuoja
slėgį padangose. Jei slėgis per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamoji
lemputė
ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai
gali būti su TPMS jutikliais ventiliuose.
Jei naudojami ratai be TPMS jutiklių arba jei
jutiklis sugedo, bus rodoma Sl. padangose
sist. Reikia aptarnauti.
Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir
išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.
Apie tinkamą slėgį padangose žr. Padangos –
oro slėgis (p. 320).
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
SVARBU
dešiniąją padangą
•
Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
kairiąją padangą
Įvykus trikčiai TPMS sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esanti
įspėjamoji lemputė
ir mirksi apie
1 minutę. Po to ji ima šviesti nuolat. Be to,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas.
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
kairiąją padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. pr. deš.
padangą
padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. deš.
padangą
09
padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
• Reikia pripūsti padangą Tikr. pr. kair.
3
10
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. kair.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 332)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas (p. 335)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
331
09 Ratai ir padangos
09
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 334)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 334)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
važiuoti tinkamos pradurtos padangos*
(p. 335)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*16 – reguliavimas
(perkalibravimas)
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
TPMS galima suderinti pagal „Volvo“ slėgio
padangose rekomendacijas (p. 320), pvz.,
vežant sunkų krovinį.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 115).
1. Pripūskite padangas iki pageidaujamo
slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose
lipduke, priklijuotame prie vairuotojo
pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
2. Užveskite variklį.
3. Norėdami atverti slėgio padangose
meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
4. Pasirinkite Calibrate tyre pressure ir
spauskite OK.
16
332
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5. Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent
30 km/h greičiu.
> Vairuotojui įjungus funkciją, kalibravimas vyksta automatiškai. Sistema
nepatvirtina, kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 331)
•
Padangos – oro slėgis (p. 320)
09 Ratai ir padangos
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*18 – būsena
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Sistemos ir padangų būsena
Galima patikrinti esamąją sistemos ir
padangų būseną, žr. MY CAR (p. 115).
1. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
2. Pasirinkite Tyre pressure.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Raudonas ratas: itin žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai pilki: sistema laikinai nepasiekiama. Kad sistema vėl taptų aktyvi, gali
tekti kelias minutes pavažiuoti didesniu
nei 30 km/h greičiu.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susi-
18
siekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Įspėjamųjų pranešimų išvalymas
PASTABA
•
Sistema TPMS naudoja taip vadinamą
kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra
grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra. Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio, kuris pateiktas slėgio padangose lipduke, priklijuotame
prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių). Dėl
šios priežasties, siekiant išvalyti pranešimą dėl žemo slėgio padangose, gali
reikėti pripūsti padangas iki šiek tiek
aukštesnio slėgio.
•
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis laikomos tokios,
kurių temperatūra atitinka aplinkos
temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir
įsijungia įspėjamoji lemputė TPMS:
1. Manometru patikrinkite slėgį nurodytoje
padangoje (-ose).
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Atskirais atvejais įspėjamajam tekstui
išvalyti gali tekti kelias minutes pavažiuoti
automobiliu ne mažesniu nei 30 km/h
greičiu. Tokiu atveju išsijungia ir įspėjamoji lemputė TPMS.
09
ĮSPĖJIMAS
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
333
09 Ratai ir padangos
09
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*19 – suaktyvinimas ir
išaktyvinimas
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*22 – rekomendacijos
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
•
„Volvo“ pataria sumontuoti TMPS jutiklius
visuose automobilio ratuose (įskaitant žieminius).
•
„Volvo” rekomenduoja jutiklių iš vieno
rato į kitą neperkėlinėti.
•
•
Atsarginiame rate TPMS jutiklio nėra.
PASTABA
Įjungiant arba išjungiant slėgio padangose
stebėjimo sistemą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 115).
1. Užveskite variklį.
2. Norėdami atverti slėgio padangose
meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
3. Pasirinkite Tyre pressure ir spauskite
OK.
> Informacijos ekrane pasirodo X, jei sistema suaktyvinta, ir ši parinktis
išnyksta, jei sistema išjungta20.
Susijusi informacija
•
19
20
22
334
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 331)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Tik kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą,
kad jo nesugadintumėte.
PASTABA
Kai naudojamas atsarginis ratas arba
ratas be TPMS jutiklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas klaidos pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti.
•
Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis
perkeliamas į kitą ratą, tarpiklį, varžtą ir
vožtuvo šerdį reikia pakeisti.
•
Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį
reikia išjungti bent 15 minučių, nes kitaip
jungtiniame prietaisų skydelyje atsiras
klaidos pranešimas.
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Jei norite pakeisti padangų matmenis,
TPMS sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl
papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 331)
09 Ratai ir padangos
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*24 – važiuoti tinkamos
pradurtos padangos*
ĮSPĖJIMAS
Tik asmenys kvalifikuoti keisti SST padangas, gali jas keisti.
Jei buvo pažymėta parinktis SST (Self
Supporting run flat Tires)*, automobilyje įdiegiama sistema TPMS (p. 331).
SST padangos turi būti tik su TPMS.
Pasirodžius klaidos pranešimui apie žemą
slėgį padangose, nevažiuokite didesniu nei
80 km/h greičiu.
Šio tipo padangų šonas yra specialiai sutvirtintas ir leidžia važiuoti tam tikrą atstumą net
ir tada, kai slėgis padangoje sumažėja ar
visiškai dingsta. Šios padangos yra montuojamos ant specialaus ratlankio (ant šio ratlankio
galima montuoti ir įprastas padangas.)
SST padangai praradus slėgio, jungtiniame
prietaisų skydelyje užsidega geltona TPMS
lemputė ir informaciniame ekrane pateikiamas
pranešimas. Taip nutikus, sumažinkite greitį
iki ne daugiau kaip 80 km/h. Padangą reikia
pakeisti kaip įmanoma greičiau.
Važiuokite atsargiai. Kartais sunku nustatyti,
kuri padanga yra defektinė. Kad galėtumėte
nustatyti, kurią padangą reikia remontuoti,
patikrinkite visas keturias.
24
26
27
Maksimali rida prieš keičiant padangas yra
80 km.
Venkite šiurkštaus vairavimo, pvz., staigaus stabdymo ar staigių posūkių.
SST padangas reikia keisti, jei jos yra
sugadintos ar pradurtos.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 331)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*26 – žemo slėgio padangose
problemos sprendimas
09
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)27 įspėja
vairuotoją, kai vienoje ar keliose automobilio
padangose slėgis yra per žemas, ir parodo,
kuri tai padanga. Pirmą kartą užsidegusi lemputė yra geltona, kuo greičiau sustokite ir
patikrinkite slėgį padangose. Kai užsidega
raudona lemputė, turite sustoti ir kuo skubiau
ištaisyti slėgio padangose problemą.
Jei ekrane pasirodo pranešimas apie žemą
slėgį padangose:
1. Patikrinkite slėgį nurodytojoje padangoje.
2. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio.
3. Pavažinėkite bent 30 km/val. greičiu
kelias minutes bei žiūrėkite, ar pranešimas dingo.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 331)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Parinktis siūloma tik kai kuriose rinkose.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
335
09 Ratai ir padangos
09
Avarinis pradurtos padangos
remontas
SVARBU
Jeigu kompresorius prijungtas prie vieno iš
dviejų 12 V lizdų diskiniame valdymo pulte,
joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
Avarinis pradurtos padangos remontas, jei
avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys
(TMK - Temporary Mobility Kit) naudojamas
užsandarinti pradurtą padangą ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose (p. 413).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 337) susideda iš kompresoriaus ir
hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra
leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystį reikia pakeisti pasibaigus galiojimo laikui ir panaudojus jį. Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles padangos protektoriuje.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi,
deformuota ir pan., nenaudokite pradurtos
padangos remonto rinkinio. Prijunkite kompresorių prie vieno iš automobilio 12 V lizdų.
Pasirinkite tą lizdą, kuris yra arčiausiai pradurtos padangos.
336
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (TMK – Temporary Mobility Kit) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir
patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose
(p. 413).
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 338)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 340)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 337)
•
Įrankiai (p. 329)
Pradurtos padangos avarinio remonto rinkinys yra po liuku bagažinės kairiajame šone.
Jei padangą sandarinate vietoje, kur intensyvus eismas, pastatykite trikampį avarinį
ženklą (p. 328).
09 Ratai ir padangos
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
SVARBU
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga
Avarinis pradurtos padangos remontas, jei
avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys
(TMK - Temporary Mobility Kit) naudojamas
užsandarinti pradurtą padangą ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose (p. 413).
Jei avarinio pradurtos padangos remonto
kompresorius prijungtas prie vieno iš
dviejų diskinio valdymo pulto lizdai
(p. 153), joks kitas esamas vartotojas
negali prisijungti prie kito lizdo.
Sandarinimo skysčio buteliukas
09
Slėgio matuoklis
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta (p. 336)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas (p. 342)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 337)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas (p. 342)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Jungiklis
Kabelis
Butelio laikiklis (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
337
09 Ratai ir padangos
09
Avarinis pradurtos padangos
remontas – operacija
Avarinis pradurtos padangos remontas, jei
avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys
(TMK - Temporary Mobility Kit) naudojamas
užsandarinti pradurtą padangą ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose (p. 413).
Avarinis pradurtos padangos remontas
1. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.
ĮSPĖJIMAS
Jei padangos remontui buvo panaudotas
avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h greičiu.
„Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotame „Volvo“ autoservise užsandarintai
padangai patikrinti (maksimalus leistinas
nuvažiuoti atstumas: 200 km). Autoserviso
specialistai nustatys, ar padangą galima
suremontuoti, ar ją reikia keisti.
4. Įsukite buteliuką į laikiklį.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
5. Nuimkite vožtuvo dangtį29
Paimkite „Torx“ tipo raktą (jį rasite putplasčio bloke, už bagažinės kairės pusės
skydelio).
Įkiškite „Torx“ raktą į angą.
„Torx“ raktu nuimkite dangtį (A).
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant
kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir
vandeniu.
2. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 padėtyje ir
suraskite maitinimo laidą bei oro žarną.
PASTABA
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio
sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.
Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 337).
29
338
Tik 17 colių ratai „Thia“
3. Atsukite oranžinį dangtelį ir atsukite buteliuko kamštelį.
Atsukite vožtuvo dangtelį ir atjunkite žarną
nuo kompresoriaus iki vožtuvo.
09 Ratai ir padangos
6. Prijunkite kompresoriaus žarną prie vožtuvo.
7. Prijunkite maitinimo kabelį prie 12 V maitinimo lizdo automobilyje.
PASTABA
Jeigu prie vieno iš dviejų 12 V lizdų tuneliniame valdymo pulte prijungtas kompresorius, prie kito lizdo negalima jungti jokio
kito elektros vartotojo.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
8. Perjunkite jungiklį į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų
centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
29
9. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
10. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus
slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per
aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 340)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 337)
09
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė
padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti
toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.
11. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį nuo 12 V lizdo.
12. Nuimkite žarną nuo padangos ventilio ir
užsukite ventilio dangtelį.
Įspauskite dangtelį29 atgal ant padangos
ventilio, kad anga būtų sulygiuota su rato
stebule. Du spragtelėjimai informuoja, kad
dangtis sumontuotas tinkamai.
13. Kaip galima greičiau važiuokite maždaug
3 km maksimaliu 80 km/val. greičiu, kad
klijai užsandarintų padangą.
Tik 17 colių ratai „Thia“
339
09 Ratai ir padangos
09
Avarinis pradurtos padangos
remontas – pakartotinė patikra
Avarinis pradurtos padangos remontas, jei
avarinio pradurtos padangos remonto rinkinys
(TMK - Temporary Mobility Kit) naudojamas
užsandarinti pradurtą padangą ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose (p. 413).
Patikrinkite slėgį padangoje
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
3. Užtikrinkite, kad kompresorius būtų
išjungtas. Atjunkite žarną ir maitinimo
kabelį.
1. Prijunkite įrangą (instrukcijas, kaip nuimti
vožtuvo dangtelį, rasite (p. 338)).
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
•
30
31
340
bar30,
Jei slėgis mažesnis kaip 1,3
padanga nepakankamai užsandarinta.
Toliau tęsti kelionės negalima. Susisiekite su padangų centru.
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro30, padangą reikia pripūsti iki
padangų slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 413). Jei slėgis per
aukštas, išleiskite orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
1 bar = 100 kPa.
Tik 17 colių ratai „Thia“
4. Sumontuokite vožtuvo dangtį atgal31
Įrenkite vožtuvo dangtelį.
Įspauskite vieną dangčio kraštą (be
angos) į vietą (arčiausiai padangos – B).
Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo
pat metu švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį kraštą, kad jis patektų po ratlankio kraštu. Patikrinkite, ar dangtis yra
sulig ratlankio paviršiumi. Jei taip nėra,
švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
09 Ratai ir padangos
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė
po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo" rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo” autoservisą, kad jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
32
Tik 17 colių ratai „Thia“
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto
įrankių komplektą, neturėtumėte važiuoti
greičiau kaip 80 km/h. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise patikrinti užsandarintą
padangą (maksimalus važiavimo atstumas
yra 200 km). Personalas gali nustatyti, ar
galima suremontuoti padangą ir, ar reikia
ją keisti.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 338)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 337)
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys - padangų pripūtimas
09
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio pradurtos padangos remonto komplekte
(p. 337).
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 padėtyje ir suraskite
maitinimo laidą bei žarną.
2. Nuimkite ventilio dangtelį32. Instrukcijas,
kaip nuimti ventilio dangtelį, rasite
(p. 338).
3. Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir ant
ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
4. Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš
automobilyje esančio 12 V maitinimo lizdo
bei užveskite variklį.
}}
341
09 Ratai ir padangos
09
||
5. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
6. Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas slėgio padangose lentelėje, žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 413). Jei slėgis per aukštas, išleiskite
orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 337)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 340)
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas
Talpykloje (balionėlyje), pateikiamoje su avarinio pradurtos padangos remonto komplektu
(p. 337), yra sandariklio ir jį galima pakeisti.
Pasibaigus sandarinimo skysčio galiojimo laikui, pakeiskite jį. Panaudotą buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
7. Užsukite ventilio gaubtelį.
Sumontuokite atgal ventilio dangtį32, į
vietą (arčiausiai padangos) įspausdami
vieną dangčio kraštą (be angos), žr. Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 340). Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo pat metu
švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį
kraštą, kad jis patektų po ratlankio kraštu.
Patikrinkite, ar dangtis yra sulig ratlankio
paviršiumi. Jei taip nėra, švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
8. Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir
maitinimo kabelį.
32
342
Tik 17 colių ratai „Thia“
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių
reakcijų, esant kontaktui su oda.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 336)
09 Ratai ir padangos
09
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose
stebėjimas (TPMS)
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)* jutiklių
tipo patvirtinimą rasite lentelėje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
343
09 Ratai ir padangos
09
||
Šalis / regionas
Brazilija
Ukraina
344
09 Ratai ir padangos
Šalis / regionas
09
Izraelis
}}
345
09 Ratai ir padangos
09
||
Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity)
Šalis / regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Vokietija
Gamintojas: Continental Automotive GmbH
Įrangos tipas: TPMS blokas
346
09 Ratai ir padangos
09
Šalis / regionas
Γekija:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estija:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Prancūzija:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
}}
347
09 Ratai ir padangos
09
||
Šalis / regionas
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Lenkija:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovėnija:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakija:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomija:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norvegija:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Susijusi informacija
•
348
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 331)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
Įkrovimo laido techninės priežiūros
intervalas ir kita techninė priežiūra
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Įkrovimo kabelio įkrovimo trukmės skaitiklis
skaičiuoja įkrovimo trukmę iki kitos techninės
priežiūros. „Volvo“ rekomenduoja, kad valdymo bloką elektrikas patikrintų kas 5 000
darbo valandų.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir
rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.
Dėl techninės priežiūros ir aptarnavimo
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. „Volvo” autoservisai turi
kvalifikuotą personalą, specialią įrangą ir
techninės priežiūros literatūrą, todėl jie garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Techninė priežiūra ir remontas
Reguliariai atlikite automobilio techninę priežiūrą. Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų
techninės priežiūros intervalų.
Jei reikia apžiūros ir remonto, darbus gali
atlikti tik „Volvo" įgaliotasis autoservisas.
ĮSPĖJIMAS
Patys neremontuokite šios transporto priemonės. Atsijungusius elektros kabelius ir
(arba) komponentus gali suremontuoti tik
įgaliotojo serviso specialistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
350
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Jokiu būdu nemodifikuokite valdymo
bloko.
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 362)
Ši paslauga leidžia patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise
sėdint automobilyje. Automobilio informacija
siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti
jūsų apsilankymui autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir sutars dėl susitikimo laiko.
Tam tikrose rinkose sistema primena jums
apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos
sistema2 gali parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui jame apsilankyti.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
meratą, bus pateiktas klausimas, ar norite
siųsti informaciją. Klausimas užduodamas
vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
•
•
Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,
rasite Volvo ID (p. 20).
Prisijunkite prie interneto portalo „My
Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos
veiksmus:
1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą,
į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.
4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą
(SMS ar telefonu). Rezervacijos informacija visada siunčiama į automobilį ir jums,
elektroniniu paštu.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
•
•
1
2
Kad galėtumėte į automobilį ir iš jo siųsti
rezervavimo informaciją, automobilis turi
būti prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus
Infotainment“ priedą, kur pateikiama
informacijos, kaip prijungti automobilį prie
interneto.
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenuTaikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį
per automobilio ekraną, reikia patvirtinti
pranešimus arba iškylančias žinutes.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir po to Service
& repair Display notifications.
10
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto
MY CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir
tada Service & repair.
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 67) ir ekrane
pateikiamu iškylančiuoju meniu.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų
reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezerva-
vimo užklausa ir atstovas susisiekia su
jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.
Techninės priežiūros lemputė ir techninės
priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebe-
rodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų
skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį,
automobilyje galima pradėti rankinio
rezervavimo procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio
variklį.
}}
351
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Rankiniu būdu rezervuoti techninę
priežiūrą arba remontą1
–
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį
centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite
Service & repair Dealer information
Request service or repair.
Skambinti atstovui1
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
My
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu su funkcija „Bluetooth®“, galėsite
paskambinti savo atstovui. Informacijos apie
tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus
Infotainment“ priede.
2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
–
3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano
rezervacijos“. Automobilis automatiškai
pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir
padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame
apsilankyti.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“
ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
1
2
3
352
Pasirinkite Service & repair
bookings.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
Transporto priemonės identifikacijos numeris
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.
–
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
Automobilio duomenų
siuntimas1
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš
kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos
apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos
numerį (VIN3). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
Pasirinkite Service & repair
data.
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Automobilio
duomenys susideda iš tokios informacijos:
•
•
•
•
•
Techninės priežiūros poreikis.
•
Automobilio programinės įrangos versija.
Funkcinė būsena.
Skysčių lygiai.
Rida.
Transporto priemonės identifikacijos
numeris (VIN3).
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 20)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
10
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas
konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas
kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas
instrukcijas
}}
353
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei
automobilis keliamas galiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo
taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis
būtų atremtas taip, kad automobilis negalėtų
nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo
svertai gali būti pastatomi po išoriniais kėlimo
taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima
naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
354
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 325)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra
tarp priekinio žibinto ir grotelių, žr.
paveikslėlį.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant prie grotelių įrengtą užraktą kairėn.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami normalūs patikros taškai.
Kai kurie automobilio akumuliatoriai ir keletas
dalių, priklausančių elektrinei variklių sistemai,
yra po variklio dangčiu. Šioje vietoje elkitės
atsargiai ir lieskite tik tai, kas susiję su įprasta
priežiūra.
Susijusi informacija
•
•
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Variklio skyrius – patikra (p. 356)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 355)
10
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų.
•
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos savininko vadove.
•
Būkite atsargūs, tikrindami / pildami
skysčius į variklio skyrių.
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių
pagal laikrodžio rodyklę. Turėtumėte
išgirsti, kaip atsilaisvina fiksatorius.
}}
355
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
10
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 355)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 356)
Variklio skyrius – patikra
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Reguliarus tikrinimas
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius,
pvz., pripildymo metu:
Įprasti tikrinimo taškai - kitas vietas turi tvarkyti
specialistas.
•
•
•
•
Variklio alyvos pylimas
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas,
kyla gaisro rizika.
Stabdžių skysčio tikrinimas ir įpylimas
(vairuotojo pusėje)
Akumuliatorius
ĮSPĖJIMAS
Prieš pradedant darbus variklio skyriuje,
būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
356
Plovimo skystis
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje
dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek
laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Vairo stiprintuvo skysčio tikrinimas ir įpylimas
Ploviklio įpylimas
Variklio alyva
Vairo stiprintuvo skystis
ĮSPĖJIMAS
Aušinimo ir klimato reguliavimo sistemų
aušalo tikrinimas ir įpylimas.
Relių ir saugiklių dėžutė
Aušinimo skystis
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 355)
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 355)
Aušinimo skystis – lygis (p. 359)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 358)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 361)
Variklio alyva – bendroji dalis
Plovimo skystis – pildymas (p. 372)
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis
sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos (p. 405).
SVARBU
10
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį, tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas. Kituose variantuose
numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio
}}
357
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
įspėjamąjį ženklą
bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal
Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
nurodytus intervalus.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Alyvos lygis tikrinamas elektroniniu alyvos
lygio jutikliu.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 5 cilindrų dyzelinis
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 405).
Displėjuje pateikiamas pranešimas ir grafikas.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 407).
Susijusi informacija
•
4
358
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 358)
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Degalų pylimo antgalis4.
Jums nereikia nieko daryti dėl variklio alyvos
lygio, kol ekrane nepasirodo pranešimas, kaip
parodyta pateiktame paveikslėlyje.
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti
0,5 litro pranešimas, papildykite tik
0,5 litro.
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis
(3) arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali būti aukštesnis kaip MAX arba
žemesnis kaip MIN, nes kitaip gali būti
sugadintas variklis.
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82)).
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo
variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.
Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.
10
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų.
Lygio tikrinimas ir pildymas
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 112).
PASTABA
Alyvos lygį sistema aptinka tik patenkinus
atitinkamas sąlygas. Dėl šios priežasties
sistema negali visada tiesiogiai nustatyti
pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Tam
tikromis sąlygomis apie 30 km nuotolį gali
tekti įveikti vidaus degimo varikliu.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas užpildymo lygis: 4. Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Labai svarbu
pasirinkti tinkamą plovimo skysčio koncentrato ir vandens santykį, atsižvelgiant į esamas
oro sąlygas. Niekada nepildykite skysčio
atsargų vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato būtų per mažai, ar
per daug - abiem atvejais didėja skysčio
užšalimo pavojus.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 357)
}}
359
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
ĮSPĖJIMAS
10
SVARBU
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia
pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant
darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu
išleistumėte viršslėgį.
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų
koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.
•
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 408).
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.
•
Skysčio lygis bakelyje turi būti tarp MIN ir
MAX padalų, kurios matyti bakelio viduje.
Reguliariai tikrinkite skysčio lygį.
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš
50 % vandens ir 50 % antifrizo.
Reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio
kiekį
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos
kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės
paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“
rekomenduojamą aušalą.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Lygis plėtimosi bakelyje turi būti tarp MIN ir
MAX žymų. Jei sistema nepakankamai pripildyta, variklis gali pernelyg įkaisti ir sugesti.
•
•
360
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp talpyklos
MIN ir MAX žymų.
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš
čiaupo arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Priešingu atveju gali susidaryti per aukšta
temperatūra ir iškilti cilindro galvutės
pažeidimų (įtrūkimų) rizika.
Skysčio lygio tikrinimas
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir
stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba
drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių
skystį būtina keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą
stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 410).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl
nukrito stabdžių skysčio lygis, „Volvo"
rekomenduoja patikrinti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Pildymas
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp
bakelio žymų MIN ir MAX. Skysčio keisti
nereikia.
PASTABA
Jei vairo stiprintuvo sistemoje įvyksta gedimas arba variklis išjungiamas ir automobilį
reikia vilkti, automobilį vis tiek galima vairuoti.
10
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu
dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus
zonos. Tam, kad pasiektumėte atsukamą
bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti
apvalųjį apsauginį dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį,
esantį ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų,
kurios yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai
automobilis pristatomas į autoservisą. Šio
skysčio nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN
ir MAX žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio
rūšį rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė
(p. 410).
361
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
10
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių aptikimo medžiagų. Ieškodami nuotėkių
naudokite ultravioletinę šviesą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
5
6
362
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 350)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų
lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos
diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 369). Toliau
pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų5), kurie yra
specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima
keisti tik autoservise6, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL (ksenoninės lemputės)
•
Dieniniai žibintai / gabaritiniai / stovėjimo
žibintai, priekiniai
•
•
Posūkio apšvietimo žibintai
Šoniniai posūkio žibintai, šoniniai veidrodėliai
•
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
•
Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo
priekyje)
•
•
•
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai
Stabdžių šviesos.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai
žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono
žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros
sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 82).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos
pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš
vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada
nuimkite visą priekinį žibintą.
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką,
atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 363)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 368)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 369)
•
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 369)
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 368)
10
Priekinio žibinto nuėmimas
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
6. Pakeiskite reikiamą lemputę.
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo
kaiščius.
Žibinto įmontavimas
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį
ir ištraukite.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima
traukti tik už jungties.
}}
363
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
10
2. Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais. Trumpas kaištis
yra įrengtas arčiausiai grotelių. Įsitikinkite,
kad juos tvirtai įstatėte.
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 363)
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės
pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio
žibinto dangtį.
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai (p. 365)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai (p. 365)
•
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 366)
3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Priekinį žibintą reikia sumontuoti ir jungtį tvirtai prijungti prieš įjungiant apšvietimą arba
įkišant nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 362)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 364)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas
– priekiniai žibintai (p. 363).
1. „Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite
keturis dangtelio varžtus. Jų nereikia
visiškai išimti (pakanka 3–4 apsisukimų).
2. Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3. Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
364
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 363).
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 363).
2. Nuimkite dangtelį (p. 364).
2. Nuimkite dangtelį (p. 364).
3. Nuo lemputės atjunkite laidą.
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4. Tiesiai ištraukite lemputę.
5. Sumontavus lemputę, jos kreipimo kaištis
turi būti atsuktas tiesiai aukštyn, jį
užspaudus turi pasigirsti spragtelėjimas.
10
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
}}
365
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
10
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 363).
2. Nuimkite dangtelį (p. 364).
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
366
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
Lempučių keitimas – galinis žibintas
Galinių posūkių žibintų, galinių rūko žibintų ir
atbulinės eigos žibinto lemputės keičiamos iš
bagažinės skyriaus.
10
Galinių žibintų korpusas
Prie lempučių galima prieiti išėmus pradurtos
padangos avarinio remonto rinkinį.
1. Atidarykite skydelį.
2. Ištraukite pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinį.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 363).
2. Nuimkite dangtelį: ištraukite jį tiesiai į
išorę.
3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
4. Norint ištraukti lemputę, reikia ją
paspausti ir tuo pat metu pasukti prieš
laikrodžio rodyklę.
Atbulinės eigos, rūko ir posūkių žibintų lemputės, esančios galiniame žibinte, keičiamos
iš bagažinės.
3. Nuimkite izoliaciją, kuri yra įrengta priešais lemputės laikiklį: ištraukite ją.
4. Vienu metu nuspauskite fiksatorių ir
ištraukite lemputės laikiklį.
5. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
6. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
Susijusi informacija
7. Įstatę lemputės laikiklį atgal, nuspauskite
fiksatorių.
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
8. Įdėkite atgal izoliaciją, pradurtos padangos avarinio remonto rinkinį ir skydelį.
}}
367
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
10
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 368)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Automobilio numerių lentelių apšvietimas yra
po automobilio galo rankenėle.
Stabdžių šviesos (LED)
1. Atsukite varžtus atsuktuvu.
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai (šviesos
diodų) / šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
2. Atsargiai išimkite visą lemputės korpusą.
Posūkių rodiklis (p. 367)
Stabdžių šviesos (LED)
Atbulinės eigos žibintas
Rūko žibintai
Susijusi informacija
368
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 362)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
3. Pakeiskite lemputę.
4. Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir
jį prisukite.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Bagažinės apšvietimas yra automobilio gale.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
Žibinto lęšio nuėmimas
WA
Tipas
Artimųjų šviesų
žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos, halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios šviesos, ABL
65
H9
Priekiniai posūkių
žibintai
24
PY24W
1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir
švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
Įlipimo apšvietimas priekyje
3
T10 lizdas
W2,1x9,5d
2. Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
Daiktadėžės
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
G031942
Apšvietimas
1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai sukite tol, kol
lemputės korpusas atsilaisvins.
2. Pakeiskite lemputę.
3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl
užspauskite jos korpusą.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines
lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
3. Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Nespauskite replių per stipriai. Kitaip
galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Žibinto lęšio prijungimas
1. Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
2. Įspauskite jį į vietą.
Susijusi informacija
•
Salono veidrodėlio
apšvietimas
10
Žibintai – techniniai duomenys (p. 369)
}}
369
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Valytuvų šluotelės
Apšvietimas
WA
Tipas
Posūkių signalo
indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos
valo langus ir užtikrina matomumą vairuojant.
-
-
Atbulinės eigos
žibintas
21
P21W LL
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo
padėtį.
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
-
A
Šluotelių priežiūros padėtis
Susijusi informacija
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 362)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 368)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 369)
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų
šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio
stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
7
370
Nebūtina automobiliuose su berakte valdymo funkcija.
2. Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte
automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0.
3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
W
•
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę7 ir spustelėkite mygtuką
START/STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie
raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 82).
SVARBU
Jei valytuvo svirtys nuo priekinio stiklo
buvo nuimtos joms esant darbinėje padėtyje, jas reikia pritvirtinti prie priekinio stiklo
prieš grąžinant jas į paleidimo padėtį. Taip
galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Langų valytuvų šluotelių keitimas
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo padėtyje. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus
ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė
vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio
pusėje esančią šluotelę.
10
Galinio lango valytuvo šluotelių keitimas
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.
1. Atlenkite valytuvo svirtį.
2. Laikykite valytuvo šluotelės vidinę pusę
(prie rodyklės).
3. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galinės šluotelės padėties. Taip šluotelė
nusiims lengviau.
4. Uždėkite naują valytuvo šluotelę. Patikrinkite, ar šluotelė gerai užsifiksavo.
5. Nuleiskite valytuvo svirtį.
}}
371
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Valymas
Plovimo skystis – pildymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo
valymą skaitykite Automobilių plovykla
(p. 392).
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Žiemos metu turi būti
naudojamas plovimo skystis su antifrizu.
10
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 372)
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar
lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.
SVARBU
Žiemos metu rekomenduojama naudoti
plovimo skystį su antifrizu, kad neužšaltų
siurblys, bakelis ir žarnos.
372
Informacijos apie talpas rasite Plovimo skystis
– kokybė ir tūris (p. 410).
Susijusi informacija
•
Valytuvų šluotelės (p. 370)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.
Automobilio įprastas 12 V akumuliatorius čia
vadinamas „užvedimo akumuliatoriumi“ net
jei hibridinis akumuliatorius (p. 377) dažnai
naudojamas vidaus degimo varikliui užvesti.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir
išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus
varikliui veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Įtampa (V)
12
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
760
Dydis , L×B×H (mm)
Talpa (Ah)
A
B
8
9
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
278×175×190
70
SVARBU
ĮSPĖJIMAS
Automobiliuose su funkcija „Start/Stop“
keičiant starterio akumuliatorių, būtina
pasirinkti tinkamą jo tipą: EFB8 – automobiliuose su mechanine pavarų dėže ir
AGM9 – automobiliuose su automatine
pavarų dėže.
•
Keičiant pagalbinį akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM tipo akumuliatorius.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
PASTABA
•
Starterio akumuliatoriaus korpuso
dydis turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
•
Starterio akumuliatoriaus aukštis gali
būti kitoks, tai priklauso nuo jo dydžio.
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
10
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių, galima
naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima,
kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.
PASTABA
Jei starterio akumuliatorius ir hibridinis
akumuliatorius (p. 297) išsikrauna, reikia
įkrauti abu akumuliatorius. Šiuo atveju
neįmanoma įkrauti tik hibridinio akumuliatoriaus.
}}
373
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
10
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų
instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti
laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį
akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo
eksploatavimo laikas sutrumpėja.
Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir
orą. Akumuliatoriaus užvedimo galia su
laiku mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį
laiką ar jei juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo galią dar labiau mažina
didelis šaltis.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 266), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės, rekomenduojama per savaitę važiuoti
mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių
prijungti prie įkroviklio su automatiniu
mažos srovės nuolatiniu įkrovimu.
Akumuliatorius – ženklai
Ant akumuliatoriaus pateikiama informacinių ir
įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatoriaus
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Daugiau informacijos
rasite automobilio savininko vadove.
Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 374)
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 375)
Akumuliatoriuje yra
ėdrios rūgšties.
374
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.
Sprogimo pavojus.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
Automobilio įprastas 12 V akumuliatorius čia
vadinamas „užvedimo akumuliatoriumi“ net
jei hibridinis akumuliatorius (p. 377) dažnai
naudojamas vidaus degimo varikliui užvesti.
10
Nuėmimas
Reikia išimti ir utilizuoti.
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent
5 minutes prieš liesdami bet kokias elektros
jungtis, nes automobilio elektros sistema turi
įrašyti būtinąją informaciją į valdymo modulius.
PASTABA
Išeikvotas akumuliatorius turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame
yra švino.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 373)
}}
375
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
10
Tvirtinimas
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio dalies ir ją nuimkite.
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams dangteliui nuimti.
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir
atjunkite teisinga tvarka.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
376
1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną,
kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.
3. Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
4. Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir
prie akumuliatoriaus, ir prie korpuso
išvado.
5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
7. Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
8. Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
9. Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite
jį spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 266).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Hibridinis akumuliatorius
Automobilyje įrengtas priežiūros nereikalaujantis, įkraunamas ličio jonų hibridinis akumuliatorius, skirtas elektriniam varikliui.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas tik autoservise. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas (p. 299)
Elektros sistema
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos
KS generatorius.
10
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Aušinimo skystis
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo sistemoje
yra atskiras plėtimosi bakelis.
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 375)
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 373)
SVARBU
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo skystis
turi būti papildomas tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
377
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bendroji dalis
10
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo
arba perkrovos.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite
nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio
saugikliu.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite
pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio
amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali
sukelti didelę žalą elektros sistemai ir
sukelti gaisrą.
Centrinių elektros blokų vieta
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai
aprašytos savininko vadove.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas
pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia,
kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame
patikrintų gedimą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
378
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai
įrengti po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
Bagažinė
Variklio skyrius, neįkaistanti zona
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 379)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 382)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 384)
Saugikliai – bagažinėje (p. 386)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 390)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be
kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
10
}}
379
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
10
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
A
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
-
Variklio skyrius, priekinė dalis
-
-
Variklio skyrius, apatinė dalis
-
-
-
-
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“
tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise10.
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise10
•
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
-
-
-
-
ABS siurblys
40
Veikimas
A
ABS vožtuvai
20
-
-
Priekinių žibintų plautuvai*
20
50
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai (ABL)*
10
-
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
20
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
-
380
Veikimas
-
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos.
10
A
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C)
saugikliai yra įrengti (A).
•
Veikimas
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
-
-
Relės ritės
5
Papildomi žibintai*
20
Garso signalas
15
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje, variklio valdymo modulis
10
Transmisijos valdymo modulis
15
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
-
-
Centrinio elektros bloko relės
ritės variklio skyriaus šaltojoje
zonoje
5
Užvedimo relė
30
Žvakės valdymo modulis
10
Variklio valdymo sistema (ECM)
15
Masės oro srauto jutiklis; reguliuojamieji vožtuvai
15
Vožtuvai; alyvos lygio jutiklis
10
„Lambda“ zondas; valdymo
modulis, radiatoriaus ritininis
dangtis
10
Veikimas
A
Aušinimo ventiliatorius
80
Vairo stiprintuvas
100
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 386)
10
Už variklio
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su
vairu dešinėje.
Saugiklis
Dyzelino filtro šildytuvas
20
Karterio ventiliacijos šildytuvas
10
Kaitinimo žvakės
70
Veikimas
A
Stabdžių sistemos vakuuminio
siurblio stebėjimas
5
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – po daiktadėže (p. 382)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 384)
381
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po daiktadėže
10
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo
(be kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir
sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
A
Pirminis garso sistemos valdymo modulio* saugiklis, pirminis 16–20 sistemos „Infotainment“ saugiklių saugiklis
40
Priekinio stiklo plautuvai; galinio
lango plautuvas
25
-
382
-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Veikimas
A
Veikimas
A
-
-
20
-
-
Valdymo skydelis, priekinio
keleivio durelės
5
Valdymo skydelis, galinio keleivio durelės (dešiniosios)
20
Durelių rankena (beraktė valdymo sistema*)
-
Valdymo skydelis, galinio keleivio durelės (kairiosios)
20
-
Beraktė*
7,5
Valdymo skydelis vairuotojo
durelėse
20
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
Veikimas
A
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo pusė*
20
Sėdynių šildymas, galinė kairė*
15
Elektra valdoma sėdynė, keleivio pusė*
20
Elektrinis šildytuvas
5
Sėdynės šildymas, priekinė
keleivio pusė
15
Sėdynės šildymas, priekinė vairuotojo pusė
15
Parkavimo pagalba*; parkavimo
kamera*
5
-
-
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo modulis arba
ekranasA
5
Garso reguliavimo blokas (stiprintuvas)*, skaitmeninis radijas*; TV*
10
Garso valdymo modulis arba
valdymo modulis „Sensus“A
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, vidinis stogo
apšvietimas, klimato jutiklis*,
oro įsiurbimo sklendžių varikliai
5
12 V lizdas, tunelio valdymo
pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė
dešinė*
15
10
Vilkimo kablio valdymo modulis*
BLIS*
A
-
-
-
-
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 379)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 384)
Saugikliai – bagažinėje (p. 386)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 390)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
383
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
10
be kita ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistemos funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po
daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir,
Padėtys
Veikimas
A
Galinio lango valytuvas
15
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis,
elektra valdomi langai; elektra
valdomos sėdynės*
Jungtinis prietaisų skydelis
384
7,5
5
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Veikimas
A
Veikimas
A
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*, perspėjimo apie susidūrimą sistema*
10
Šildomas vairas*
15
Šildomas priekinis stiklas*
15
Salono apšvietimas; lietaus
jutiklis*
7,5
Atrakinimas, bagažinės dangtis
10
Galvos atramos nulenkimas*
10
Vairo sistema
7,5
Degalų siurblys
20
Centrinio užrakto sistema, kuro
bako atlankas
10
Judesio signalizacijos detektorius*; klimato skydelis
5
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis;
tamsėjantis salono galinio
vaizdo veidrodėlis*; galinės
sėdynės šildymas*
7,5
Sistemos „Infotainment“ valdymo modulis („Performance“);
garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
Stoglangis*
20
Imobilizatorius
5
10
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 379)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 382)
Saugikliai – bagažinėje (p. 386)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 390)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
385
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bagažinėje
10
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį ir valdymo elektra
funkcijas.
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
386
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
A dėžutė
Veikimas
A
-
-
-
-
-
-
1 priekabos lizdas*
-
10
40
-
Kad prie jos būtų galima prieiti, iš centrinio elektroninio bloko reikia išimti pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinį.
Padėtys
A dėžutė
Veikimas
A
Elektrinis stovėjimo
stabdys, kairėje
30
Elektrinis stovėjimo
stabdys, dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
30
2 priekabos lizdas*
15
12 V maitinimo lizdas,
bagažinė
-
15
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
387
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
B
dėžutė
Kad prie jos būtų galima prieiti, iš centrinio elektroninio bloko reikia išimti pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinį.
388
Veikimas
A
Hibridinio akumuliatoriaus aušalo 1 siurblys;
aušalo 1 ir 2 siurblių vožtuvas
10
Hibridinio akumuliatoriaus 2 aušinimo skysčio
siurblys
10
Įkrovimo blokas; 400
V-12 V įtampos keitiklis;
hibridinio akumuliatoriaus
valdymo modulis
5
B
dėžutė
Veikimas
A
Aušinimo sistema žemos
temperatūros grandinės
aušalo siurblys
15
Įkrovimo blokas; 400
V-12 V įtampos keitiklis;
hibridinio akumuliatoriaus
valdymo modulis
10
Relių ritės; elektrinio
variklio ir integruoto starterio generatoriaus aukštos įtampos keitiklis
10
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
B
dėžutė
Veikimas
A
Elektrinio variklio atjungimas nuo galinės ašies
15
-
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 390)
10
-
Elektrinio variklio ir integruoto starterio generatoriaus aukštos įtampos
keitiklis; hibridinio akumuliatoriaus valdymo
modulis
10
Aušinimo sistemos
žemos temperatūros
grandinės aušalo vožtuvai; elektrinis kondicionieriaus kompresorius;
šilumokaičio vožtuvas;
klimato reguliavimo sistemos vožtuvas
10
-
-
-
-
Susijusi informacija
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 379)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 382)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 384)
389
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
10
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
Start/Stop funkcijos saugiklių vietos.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo
ir juos reikėtų keisti tik autoservise11.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise11.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop
rasite Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 268).
11
390
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Padėtys
Veikimas
Pagrindinis variklio skyriaus
centrinio elektrinio bloko saugiklis
A
175
Veikimas
A
Pagrindinis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže, relių ir saugiklių
dėžutė po daiktadėže, centriniai elektriniai blokai bagažinėje
175
Stabdžių sistemos vakuuminis
siurblys
40
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis centrinio elektrinio
bloko B saugiklis bagažinėje
50
Pirminis centrinio elektrinio
bloko A saugiklis bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
Saugikliai – bagažinėje (p. 386)
10
-
-
-
-
-
-
Vidinis diodas
50
Automatinės pavarų dėžės alyvos siurblys
30
-
•
-
Susijusi informacija
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 379)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 382)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 384)
391
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilių plovykla
10
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite,
ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite
šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų
pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų
paviršiaus subraižymo rizika plaunant.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
392
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams
nuvalyti naudokite šaltojo nuriebalinimo
priemonę. Atminkite, kad tokiu atveju
paviršių negalima palikti kaisti saulėje!
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valiklį. Jei neleisite vandens
lašeliams išdžiūti intensyviuose saulės
spinduliuose, sumažės dėmių, kurias gali
tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į
autoservisą. Kai variklis karštas, kyla
gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai
funkcionuoja. Valykite juos reguliariai,
pavyzdžiui, pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų
naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę,
kuri nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš
vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Valytuvų šluotelės
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės, dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat
vabzdžiai, ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo
laiką.
Valymas:
– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 370).
PASTABA
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams skirtu šampūnu. Nenaudokite
jokių stiprių tirpiklių.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas
būdas nuplauti automobilį, tačiau ne visos
vietos gerai išplaunamos. Jei norite gerai
nuplauti automobilį, plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia plauti tik rankomis. Taip daroma todėl,
kad naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti plačius judesius ir nepriartinkite žarnos
antgalio prie automobilio paviršiaus arčiau nei
per 30 cm (šis atstumas galioja visoms išorės
detalėms). Nepurkškite vandens į durų spynas.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Stabdžių tikrinimas
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį, įskaitant stovėjimo stabdį, kad
užtikrintumėte, jog drėgmė ir korozija
neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina
stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant
purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai
nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo
trinties sukelto karščio stabdžių paviršius
įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir šaltam orui.
Išorinės plastikinės, guminės ir apdailos
detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei
apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos
detales) rekomenduojame valyti ir prižiūrėti
specialiomis valymo priemonėmis, kurias
galite įsigyti „Volvo“ atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės
pateiktomis instrukcijomis.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių valiklius.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų
aliuminio lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 393)
Vaškavimas ir poliravimas
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio
kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba
jei norite dažams suteikti papildomos apsaugos.
10
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei
po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo
metu automobilis gali būti vaškuojamas.
Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir
dervų dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį
arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali
būti išvalytos, naudojant smulkią automobilio
dažų sluoksnio valymui skirtą valymo pastą.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių
poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Automobilio vidaus valymas (p. 395)
Vandenį ir purvą atstumianti danga
(p. 394)
}}
393
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
10
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Antikorozinė danga
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo
rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys
pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.
Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos
automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari
skyriai ir šoninės durys buvo padengti plonu
įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai
dėvisi.
Priežiūra:
•
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas,
blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali
sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo"
garantija negalioja.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Susijusi informacija
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų
šalinimo priemonės ar pan., nes galite
pažeisti jų hidrofobines savybes.
Automobilių plovykla (p. 392)
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines
stiklų paviršių savybes, patariame naudoti
specialias valymo priemones, kurias galite
įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą
šias priemones naudokite po trijų metų, o
vėliau - kiekvienais metais.
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių
veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir
salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 108)).
Susijusi informacija
•
394
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobilių plovykla (p. 392)
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Purvas ir ant kelio susikaupusios druskos gali
sukelti rūdijimą, todėl svarbu, kad automobilis
nuolat būtų švarus. Automobilio kėbulą būtina
nuolat apžiūrėti. Jei atsirastų rūdžių dėmelių,
jas būtina vietiškai surišti, kad rūdys neplistų.
Paprastai šio antikorozinio sluoksnio nereikia
sustiprinti vidutiniškai 12 metų. Praėjus
tokiam laiko tarpui, kėbulą reikia papildomai
apdoroti antikorozinėmis medžiagomis kas
treji metai. Jei automobiliui reikią papildomo
antikorozinio apdorojimo, „Volvo" rekomenduoja dėl pagalbos kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 396)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio vidaus valymas
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir
apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo priemones, svarbu nusiurbti dulkių
siurbliu.
SVARBU
•
•
•
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir
zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu
kaip įmanoma greičiau nuvalyti ir
apdoroti šias apmušalų dalis.
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar vaitspirito, kadangi taip galite
apgadinti apmušalus ir kitas salono
medžiagas.
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj to nušluostykite juos
valymo priemone sudrėkinta šluoste.
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Medžiaginiai ir lubų apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų asortimentą, skirtą medžiaginiams ir
lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias
priemones pagal instrukcijas, sėkmingai išlai-
kysite jų savybes. Audinių priežiūros produktų
galima įsigyti iš savo „Volvo“ atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant išlaikyti jų originalią išvaizdą.
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas,
kuris laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir
įgauna gražų patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“ siūlo visapusišką
gaminį – „Volvo“ odos priežiūros rinkinį su
šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir
priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria
1–4 kartus per metus (jei reikia – dažniau)
valyti odą bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš
„Volvo“ atstovo galite įsigyti odos priežiūros
rinkinį ir šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo
plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui
valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos
priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir medinės
dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti
nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu,
kurio galite įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada
nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes,
naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš
„Volvo” prekybos atstovų.
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę. Specialią priemonę audinių valymui
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite,
kad saugos diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
10
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius
ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties
kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį
tiesiai aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į
kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti
rekomenduojama naudoti specialų tekstilės
valiklį. Kilimėlius reikia valyti priemonėmis,
kurias rekomendavo jūsų „Volvo“ atstovas.
}}
395
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
•
10
Automobilių plovykla (p. 392)
Dažų sluoksnio pažeidimai
Spalvos kodas
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių
nubrozdinimų sparnų, durelių ir bamperių
pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina
nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio
pažeidimus.
Medžiagos
•
Gruntas12 – pvz., plastiku plakiruotiems
bamperiams skirtas specialus lipnusis
gruntas, parduodamas purškimo balionėliuose.
•
Bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės13.
•
•
12
13
396
lipni maskuojanti juostelė
Smulkus švitrinis popierius12.
Jei reikia.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos
kodas
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti
automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informacinio lapelio vieta, žr. Techninės informacijos
žymenys (p. 399).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas
3. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo
plonu teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus
gruntui, padenkite bazine ir skaidriąja
dangomis.
4. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja juostele tam, kad neužteptumėte
naujo sluoksnio ant nesugadintų dažų.
10
PASTABA
G021832
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė
gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas, užpildykite pagrindinį ir apsauginį
sluoksnius, kai tik bus nuvalytas paviršius.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti
švarus ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei
15 °C temperatūroje.
1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip pašalindami atšokusius dažus.
Susijusi informacija
•
Antikorozinė danga (p. 394)
Jei pažeidimas siekia metalo paviršių
(lakštinį plieną), rekomenduojama naudoti
gruntą. Jei pažeidimas siekia plastiko
paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą:
įpurkškite į flakono dangtelį ir plonai
užtepkite.
2. Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia abrazyvine medžiaga. Kruopščiai
nuvalykite paviršių ir leiskite išdžiūti.
397
SPECIFIKACIJOS
11 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobi-
lio informacija pateikiama atitinkamame ant
automobilio priklijuotame lipduke.
Žymos vieta
11
}}
399
11 Specifikacijos
||
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau
bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos
atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines
dalis bei priedus.
11
Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas svoris ir išorinės spalvos
kodo informacijos žymenys bei sertifikato
numeris. Lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodas ir variklio serijos numeris.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos
numeris.
Automobilio identifikacinis numeris. (VIN
transporto priemonės identifikacinis
numeris)
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
aktuali informacija yra pateikiama atitinkamose jo vietose priklijuotuose lipdukuose.
400
Susijusi informacija
•
•
Masės (p. 402)
Variklio techniniai duomenys (p. 404)
11 Specifikacijos
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.
11
Gabaritai
mm
A
Atstumas tarp ašių
2776
B
Ilgis
4635
C
Krovinio ilgis, grindys, nulenkta
galinė sėdynė
1749
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
F
Krovinio aukštis
G
Priekinių ratų tarpvėžė
978
1484
658
Gabaritai
mm
H
Galinių ratų tarpvėžė
1575
I
Krovinio plotis, grindys
1082
J
Plotis
1865
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2097
L
Plotis įskaitant papildomus
durų veidrodėlius
1899
1578
401
11 Specifikacijos
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas,
iki 90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
11
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos
keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir
krovinių paskirstymo.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 403) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio
bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos ar priedų. Tai reiškia, kad
kiekvienas automobilio priedas mažina
automobilio leidžiamą pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų
pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /
„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai,
pvz., kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė, garso sistema, pagalbiniai žibintai,
GPS, degalais maitinamas variklio bloko
šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, krovinių skyriaus dangtis, elektra valdomos
sėdynės ir pan.
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio masę, pasverkite jį.
402
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės
informacijos žymenys (p. 399).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis + priekaba)
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
Susijusi informacija
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 403)
11 Specifikacijos
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris
Variklis
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais
masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova
(kg)
D6 AWD
D82PHEV
Automatinė, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D87PHEV
Automatinė, TF-80SD
1800
90
11
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 399)).
A
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
Susijusi informacija
•
•
•
Masės (p. 402)
Važiavimas su priekaba* (p. 309)
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
(p. 314)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
403
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai duomenys (galia ir kt.).
Dyzelinis variklis
Variklis
Variklio
kodasA
11
Galia
Galia
(kW/aps.
min.)
(AG/aps./
min.)
Cilindrų
skaičius
(Nm/aps. min.)
Skersmuo
(mm)
Eiga
(mm)
Cilindro
darbinis
tūris
Suspaudimo
laipsnis
(litrų)
D6 AWD
D82PHEV
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D6 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
A
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 399)).
Susijusi informacija
•
•
404
Sukimo momentas
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 408)
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 407)
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys –
elektros variklis
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
V60 PLUG-IN HYBRID varomas ir dyzeliniu, ir
elektros varikliu (ERAD – Electric Rear Axle
Drive).
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
Maksimali galia: 50 kW (70 AG).
Sukimosi momentas: 200 Nm.
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite
alyvos lygį (p. 358):
Susijusi informacija
•
•
Variklio techniniai duomenys (p. 404)
•
•
•
11
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba
virš +40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma
ir važiuojant trumpais atstumais esant žemai
temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
}}
405
11 Specifikacijos
||
Susijusi informacija
•
•
11
406
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 407)
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 357)
11 Specifikacijos
Variklio alyva – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
„Volvo” rekomenduoja:
11
Variklis
Variklio kodasA
Alyvos klasė
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
D6 AWD
D6 AWD
A
D82PHEV
Alyvos klasė: ACEA A5/B5
maždaug 5,9
D87PHEV
Klampa: SAE 0W–30
maždaug 5,9
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 399)).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 405)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 358)
407
11 Specifikacijos
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo
aušalo ir vandens 50 % 2 mišinys, žr.
pakuotę.
Variklis
11
Tūris
(litrų)
D6 AWD
12,9
Susijusi informacija
•
2
408
Aušinimo skystis – lygis (p. 359)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
11 Specifikacijos
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos
pavarų dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
TF-80SD
maždaug 7,0
AW1
PASTABA
11
MPS6 atveju alyvą reikia keisti tam tikrais
techninės priežiūros intervalais.
Normaliomis sąlygomis kitų pavarų dėžių
alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali tekti ją
pakeisti esant sudėtingomis vairavimo
sąlygomis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 405)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 399)
409
11 Specifikacijos
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Terpė hidraulinių stabdžių sistemoje yra vadinama stabdžių skysčiu, ji naudojama slėgiui iš,
pvz., stabdžių pedalo per pagrindinį stabdžių
cilindrą perduoti į vieną ar daugiau antrinių
cilindrų, kurie savo ruožtu sužadina mechaninį
stabdį.
11
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
Plovimo skystis – kokybė ir tūris
Vairo stiprintuvo skystis yra vairo stiprintuvo
sistemoje naudojamos terpės tipas.
Plovimo skystis kartu su priekinio stiklo ir galinio lango valytuvais yra naudojami automobilio langams bei žibintams valyti ir užtikrinti
gerą matomumą vairuojant.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamas
vairo stiprintuvo skystis.
Iš anksto nurodytas kokybinis lygis: DOT 4
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja
rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
Tūris: 0,6 litrų
Tūris:
Susijusi informacija
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 3,4 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 3,4 l.
•
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 360)
Susijusi informacija
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 361)
Susijusi informacija
•
•
•
410
Plovimo skystis – pildymas (p. 372)
Valytuvų šluotelės (p. 370)
Valytuvai ir langų plovimas (p. 103)
11 Specifikacijos
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas degalų bako tūris.
Variklis
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
D6 AWD
maždaug 45
Degalai – dyzelinas (p. 293)
Susijusi informacija
•
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 292)
11
Variklio techniniai duomenys (p. 404)
411
11 Specifikacijos
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
Kuro sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos
pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos
konkrečiais ES ciklais3, kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos
įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši
įranga bei automobilio pakrovimas didina
kuro sąnaudų ir anglies dioksido emisijos
rodiklius.
yra grindžiami lentelėje pateikiami kuro
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai.
Susijusi informacija
Kombinuotos
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai pateikiami toliau:
Automatinė pavarų dėžė
•
•
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos
litrais į 100 km, o CO2 emisija – gramais į km.
Paaiškinimas
gramai/km
11
litrai/100 km
3
412
D6 AWD
(D82PHEV)
48
1,8
D6 AWD
(D87PHEV)
48
1,8
Vairuotojo vairavimo stilius.
PASTABA
Ypač sunkios oro sąlygos, važiavimas su
priekaba ar važiavimas dideliame aukštyje
kartu ir atitinkama degalų rūšis yra veiksniai, galintys turėti įtakos automobilio veikimui.
•
•
Taupus važiavimas (p. 297)
Masės (p. 402)
Naudotojui sumontavus didesnius nei
standartinės modelio bazinės versijos
ratus, padidėja pasipriešinimas riedėjimui.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro
pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro
sąlygos ir automobilio būklė.
Net ir kai kurių pirmiau paminėtų patarimų
kombinacija gali lemti žymiai mažesnes kuro
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite taisyklėse (3).
Lyginant su ES važiavimo ciklais3, kurie yra
naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
Oficialūs degalų sąnaudų skaičiai grindžiami dviem standartiniais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis pagal EU Regulation no 692/2008 ir 715/2007
(Euro 5) / Euro 6 bei UN ECE Regulation no 101. Reglamentuose nagrinėjami važiavimo mieste ir užmiestyje ciklai. Važiavimas mieste: matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį, važiavimas
imituojamas. Važiavimas užmiestyje: automobilis yra greitinamas ir stabdomas 0–120 km/h greičio intervale, važiavimas imituojamas. Mišraus ciklo vertė (pateikiama lentelėje) – tai važiavimo
mieste ir užmiestyje kombinacija, nustatoma pagal taikomus teisinius reikalavimus. CO2 emisija: išmetamosios dujos yra surenkamos ir apskaičiuojamas anglies dioksido išmetamas kiekis dviejų
važiavimo ciklų metu. Tada jie išanalizuojami ir apskaičiuojama CO2 emisijos vertė.
11 Specifikacijos
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas slėgis padangose.
Variklis
Padangų dydis
Greitis
(km/h)
Maks. apkrova
ECO slėgisA
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
D6 AWD (D82PHEV)
235/45 R 17
0–160
280
280
280
280
280
D6 AWD (D87PHEV)
235/45 R 18
160 +
280
280
320
320
-
didž. 80
420
420
420
420
420
Laikinas atsarginis ratas
A
B
Apkrova, 1–3 asmenys
11
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 322)
Padangos – oro slėgis (p. 320)
Techninės informacijos žymenys (p. 399)
413
11 Specifikacijos
Hibridinis akumuliatorius – techniniai
duomenys
Hibridinis akumuliatorius (variklio akumuliatorius) naudojamas elektrai į elektros variklį tiekti
važiuojant elektra maitinamu režimu.
Tipas: Ličio jonų
Energijos kiekis: 11,2 kWh.
11
Eksploatavimo laikas: Daugiau kaip 10
metų.
Susijusi informacija
414
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 297)
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas (p. 299)
Diapazonas: techniniai duomenys
Automobilio nuvažiuojamas atstumas naudojant tik elektrą (važiavimo režimas PURE): iki
50 km.
11 Specifikacijos
11
415
12 Abėcėlinė rodyklė
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema................................... 202
Akmenų žymės ir įbrėžimai...................... 396
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai........... 97
Aktyvieji pasisukantys žibintai (ABL).......... 97
Aktyvioji stabdžių kontrolė....................... 189
Akumuliatorius................................. 289, 373
perkrova.............................................. 289
12
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos. 128
Aliarmo funkcija....................................... 166
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“.... 405, 407
Alkospyna................................................ 259
Anglies dioksido emisija.......................... 412
Antikorozinė danga.................................. 394
Apsauga nuo prispaudimo, stoglangis.... 112
Apsauginės grotelės................................ 159
Apsauginis tinklelis.................................. 159
Apsauginis užraktas
vaikai..................................................... 46
Apsisukimo kontrolė................................ 189
Apšvietimas............................................. 362
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai...... 97
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas............................................... 101
416
automobilio salone............................. 100
dieninės šviesos................................... 92
Ekrano apšvietimas.............................. 91
gabaritiniai/stovėjimo žibintai............... 92
galinis rūko žibintas.............................. 98
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas. 102
lemputės, techniniai duomenys.......... 369
posūkio apšvietimo žibintai.................. 98
priėjimo apšvietimas................... 102, 166
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas.. 91
Prietaisų apšvietimas............................ 91
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai.......... 93
tunelio aptikimas................................... 93
valdymo elementai.............................. 100
Apšvietimas, lemputės keitimas.............. 363
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai
su halogeniniais priekiniais žibintais).. 365
kosmetinis veidrodėlis........................ 369
krovinių skyrius................................... 369
lemputės laikiklis, galinis.................... 367
posūkių žibintai, priekis...................... 367
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)..................................................... 366
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)....... 365
valstybinių numerių apšvietimas......... 368
Atrakinimas
iš lauko................................................ 178
iš vidaus.............................................. 179
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu... 176
atsarginis ratas
įrengimas............................................ 327
Atsarginis ratas........................................ 325
Atstatymas, ridos skaitiklis.............. 120, 121
Atstumo įspėjimas................................... 217
Apribojimai.......................................... 218
Simboliai ir pranešimai....................... 219
Aukšta variklio temperatūra..................... 309
Aušalo tikrinimas ir įpylimas
Variklio skyrius.................................... 359
Aušinimo sistema..................................... 288
perkaito............................................... 288
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 408
Automatinė pavarų dėžė.......................... 275
priekaba.............................................. 310
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)..................................................... 275
Automatinės automobilių plovyklos......... 392
Automatinės tolimosios šviesos................ 94
Aptarnavimo programa............................ 350
Automatinis užsirakinimas....................... 178
Atlošas....................................................... 84
priekinė sėdynė, nuleidimas................. 84
Automobilio apmušalai............................ 395
12 Abėcėlinė rodyklė
Automobilio priežiūra............................... 392
Odiniai apmušalai............................... 395
B
Automobilio raktelio atmintis................... 163
Bagažinės dangtis................................... 160
Automobilio salono filtras........................ 128
Bagažinės durelės
Užrakinimas / atrakinimas.................. 181
Automobilio statymas įkalnėje................. 148
Automobilių plovykla............................... 392
Avarija, žr. „Susidūrimas“.......................... 44
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys...................................................... 330
trikampis avarinis ženklas................... 328
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas............................ 341
pakartotinė patikra.............................. 340
veiksmas............................................. 338
Avarinis pradurtos padangos remonto
komplektas
apžvalga............................................. 337
hermetizavimo skystis........................ 342
vieta.................................................... 336
Baterija.....................................................
Įspėjamieji ženklai...............................
nuotolinio valdymo raktelis / PCC......
techninė priežiūra...............................
užvedimas nuo išorinio šaltinio...........
Ženklai ant akumuliatoriaus................
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo
paketas)................................................... 128
373
374
172
373
266
374
Bendroji automobilio masė...................... 402
Beraktė sistema: atrakinimas................... 176
Beraktė sistema: užrakinimas.................. 175
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)... 173, 174, 175, 176, 177, 265
Beraktė valdymo sistema. 173, 174, 175,
176, 177, 265
BLIS................................................. 253, 254
BLIS klaidų pranešimai............................ 257
Avarinis signalas........................................ 99
AWD, visų ratų pavara............................. 278
D
Daiktadėžė............................................... 152
užrakinimas......................................... 180
Daiktų laikymo vietos salone................... 150
Darbinė padėtis....................................... 370
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas................... 396
spalvos kodas..................................... 396
Degalais varomas šildytuvas...................
automatinis režimas............................
išjungti................................................
Kuro pylimas.......................................
starterio akumuliatorius ir degalai.......
statymas įkalnėje................................
12
147
148
148
148
148
148
Degalų bakas
tūris..................................................... 411
Dekoratyvinis apšvietimas....................... 101
C
CO2 emisija.............................................. 412
CTA.......................................................... 255
Dėmės...................................................... 395
Dieninės šviesos........................................ 92
Dyzelinas.................................................. 293
baigėsi degalai.................................... 294
Dyzelino dalelių filtras.............................. 296
417
12 Abėcėlinė rodyklė
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų 183, 184
Dviratininkų aptikimas.............................. 229
E
ECC, elektroninė klimato kontrolė........... 132
Eismo juostos laikymo pagelbiklis
operacija..................................... 242, 243
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas... 24
12
Ekrano apšvietimas................................... 91
Elektra valdoma sėdynė............................ 84
FSC, aplinkosauginis ženklinimas............. 24
G
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai.................... 92
Galia......................................................... 404
Elektrinis variklis................................. 405
Galinė sėdynė
Šildymas............................................. 133
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas......................... 313
nuimamas, prijungimas....................... 312
Greičio ribotuvas...................................... 196
išaktyvinimas...................................... 198
laikinas išaktyvinimas......................... 197
pradžia........................................ 196, 197
viršyto greičio pavojaus signalas........ 198
Greičio rodikliai, padangos...................... 323
GSI – pavarų parinkimo pagalba............. 274
Elektra valdomi langai.............................. 105
Galinės lemputės
vieta.................................................... 368
H
Elektra valdomų langų atstatymas........... 106
Galinės sėdynės atlošas, nuleidimas......... 86
Hermetizavimo skystis............................. 342
Elektrinis šildytuvas................................. 147
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės................................................ 107
Kompasas........................................... 109
salonas............................................... 109
sutraukiamas elektra........................... 108
Šildymas............................................. 108
Hibridinės sistemos vadovas..................... 72
Galinis langas
Šildymas............................................. 108
I
Elektrinis variklis
Techniniai duomenys.......................... 405
Elektroninė klimato kontrolė – ECC......... 132
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa............. 283
Elektroninis matuoklis.............................. 358
Elektros lizdas.......................................... 153
krovinių skyrius................................... 157
Elektros sistema...................................... 377
418
F
galvos atrama
nuleidimas....................................... 86, 87
vidurinioji sėdynė gale.......................... 86
Hibridinis akumuliatorius......................... 377
įkrovimas............................................ 297
Techniniai duomenys.......................... 414
IAQS – salono oro kokybės sistema........ 129
Ilgas nenaudojimas.................................. 308
Imobilizatorius.......................................... 165
Garso signalas........................................... 89
Informacijos mygtukas, PCC................... 168
Geartronic................................................ 275
Informacinis displėjus................................ 68
12 Abėcėlinė rodyklė
Išankstinis parengimas
automobilio statymas lauke................
automobilio statymas pastate;...........
Bendroji informacija............................
išjungimas nedelsiant.........................
laikmatis..............................................
Pranešimai ir simboliai........................
tiesioginis užvedimas..........................
140
140
139
142
143
145
141
išmetamosios dujos, nuodingos, įsiurbtos............................................................ 289
Išoriniai matmenys................................... 401
Išvažiavimo iš juostos kontrolė........ 241, 242
Į
Įkeliama
Bendroji informacija............................
ilgas krovinys......................................
krovinių skyrius...................................
stogo apkrova.....................................
155
156
155
156
Įkrovimas................................................. 299
baigti įkrovimą.................................... 307
pradėti įkrovimą.................................. 305
Įkrovimo laidas......................................... 300
valdymo blokas................................... 300
Įkrovimo srovės stipris............................. 298
Įrankiai..................................................... 329
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 231
J
Įspėjamieji ženklai................................ 71, 74
Jungtinis prietaisų skydelis........................ 68
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 231
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 203
stabilumo ir traukos kontrolės
sistema............................................... 189
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“...................... 310
Kaklo trauma, WHIPS................................ 41
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys................... 74
Įspėjimas............................................... 74
priminimas užsisegti saugos diržą.. 33, 74
Saugos oro pagalvės – SRS................. 74
Stabdžių sistemos gedimas................. 74
starterio akumuliatorius neįkraunamas. 74
Kameros jutiklio trikčių diagnostika......... 223
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų.... 227, 228
Kelionės kompiuteris....... 116, 118, 122, 123
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai........................... 233
funkcija............................................... 228
Pėsčiųjų aptikimas.............................. 230
radaro jutiklis.............................. 211, 221
veikimas.............................................. 231
Kelionės ridos skaitiklis.............................. 76
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu........................... 227
Kameros jutiklis............................... 222, 234
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje..................................... 315
12
Katalizatorius........................................... 295
Kėliklis...................................................... 330
Kelionės statistika............................ 123, 271
Kelio ženklų informacija........................... 193
Apribojimai.......................................... 195
operacija............................................. 193
Kilimėliai................................................... 153
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
419
12 Abėcėlinė rodyklė
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“ 215,
284
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai....................
automatinis reguliavimas....................
Bendroji informacija............................
faktinė temperatūra............................
jutikliai.................................................
temperatūros reguliavimas.................
12
M
Maks. stogo apkrova............................... 402
MANO AUTOMOBILIS............................. 115
129
134
126
127
127
135
Kompasas................................................ 109
kalibravimas........................................ 110
Kondensatas priekiniuose žibintuose...... 392
Kosmetinis veidrodėlis..................... 101, 153
Krovinių skyrius
apsauginis tinklelis..............................
Apšvietimas........................................
aušinimo skystis.................................
bagažinės dangtis...............................
montavimo taškai...............................
157
101
377
160
156
Kuras........................................................
degalų ekonomija...............................
degalų filtras.......................................
degalų sąnaudos................................
293
320
295
412
Kuro pylimas
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas..................................................... 292
degalų bako dangtelis........................ 292
420
kuro pildymo angos apsauginis skydas...................................................... 291
pildymas............................................. 292
Masės
tuščio automobilio masė.................... 402
L
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė...................................................... 102
Laikmatis
Išankstinis parengimas.......................
išjungti................................................
Nustatoma..........................................
užvedimas...........................................
143
144
143
144
Laiko intervalo nustatymas...................... 217
Laikrodis, nustatymas................................ 77
Laminuotas stiklas..................................... 24
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai..................................................... 394
lauko temperatūros matuoklis................... 76
Lazerinis jutiklis........................................ 224
Matmenys................................................ 401
Mechaninė pavarų dėžė
GSI – pavarų parinkimo pagalba........ 274
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis................. 112
meniu apžvalga................................... 113
N
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas............. 312, 313
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė.......................................... 311
Lemputės, žr. „Apšvietimas“................... 363
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai..................................................... 108
Lietaus jutiklis.......................................... 103
Nuolatinio greičio palaikymo sistema...... 199
Nuotolinio valdymo imobilizatorius.......... 165
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas.............................. 187
12 Abėcėlinė rodyklė
Nuotolinio valdymo raktelis...... 162, 163, 164
baterijos keitimas................................ 172
funkcijos............................................. 166
išimama raktelio geležtė............. 169, 170
nuostolis............................................. 162
Nuvažiuojamas atstumas............ 167, 174
P
Nuvažiuojamas atstumas
veikiant elektriniam varikliui................ 414
PACOS....................................................... 37
Pavaros indikatorius................................ 274
Padangos
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai.......................................... 320
padangų slėgio stebėsena.......... 331, 333
pradurtos padangos remontas........... 336
protektoriaus rašto gylis..................... 324
slėgis........................................... 320, 413
sukimosi kryptis.................................. 319
techninė priežiūra............................... 318
Techniniai duomenys.......................... 413
žieminės padangos............................. 324
Pavarų dėžė............................................. 274
automatinė.......................................... 275
Padangos matmuo.................................. 322
Perbridimas.............................................. 288
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai............................................... 320
Perkaitimas.............................................. 309
O
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos.. 395
Oro filtravimas
automobilio salonas............ 127, 128, 129
medžiaga............................................ 129
Oro kokybės sistema IAQS...................... 129
Oro kondicionavimo sistema................... 135
remontas............................................. 362
Oro paskirstymas..................................... 130
lentelė................................................. 137
Recirkuliacija....................................... 136
Paaukštinta pasostė
lenkimas į viršų..................................... 53
nuleidimas............................................. 54
sėdėjimo padėtis.................................. 52
Padangų apkrovos indeksas................... 323
Pagalba kelyje.......................................... 316
Pagalbinės statymo sistemos kamera..... 249
Pajudėjimo įkalnėje pagalba.................... 278
Paleidimo ir išjungimo funkcija................ 270
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
tęsti nustatytą greitį............................
200
201
200
201
Patarimai vairuotojui................................ 290
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis atjungimas.......................................... 277
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas................................................ 277
12
Pavarų svirties blokatorius....................... 277
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos............................................. 166
Nuvažiuojamas atstumas............ 169, 174
Pėsčiųjų apsauga.................................... 227
Pirmoji pagalba........................................ 330
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys... 330
Plautuvas
galinis langas...................................... 104
plovimo skystis, pildymas................... 372
Priekinis stiklas................................... 104
Plautuvo antgaliai, šildomi....................... 104
421
12 Abėcėlinė rodyklė
Plovimo skystis
tūris..................................................... 410
Priekabos stabilizavimo sistema.............. 314
Plovimo skystis, pildymas....................... 372
Priekiniai žibintai...................................... 363
Poliravimas.............................................. 393
Priekinio stiklo plovimas.......................... 104
Posūkio apšvietimo žibintai....................... 98
Priekinio stiklo valytuvas.......................... 103
lietaus jutiklis...................................... 103
Posūkio žibintas....................................... 100
Posūkių žibintai........................................ 100
Pradurtos padangos remontas................ 336
12
Priekinių žibinto kampo reguliavimas...... 102
aktyvieji pasisukantys žibintai ............ 102
Pranešimai............................................... 115
Informacinis ekranas........................... 113
Pranešimai BLIS...................................... 257
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas.................................................... 102
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą.............................................. 350
Priėjimo apšvietimo trukmė............. 102, 166
priekaba................................................... 309
kabelis................................................. 309
važiavimas su priekaba...................... 309
Priekaba
svyravimas į šonus............................. 314
422
Priekabos stabilumo pagalba.................. 189
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas....... 91
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 226, 236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
radaro jutiklis...................................... 211
Trikčių šalinimas................................. 214
veikimas.............................................. 203
Protektoriaus rašto gylis.......................... 324
Q
Queue Assist............................................ 209
Queue Assistant....................................... 209
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu.. 104
Prietaisai ir valdymo elementai............ 61, 64
Prietaisų apšvietimas, žr. „Apšvietimas“... 91
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje.... 64
automobilis su vairu kairėje pusėje....... 61
Priminimas užsisegti saugos diržą............. 33
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema....................................................
apžvalga.............................................
budėjimo režimas...............................
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
laiko intervalo nustatymas..................
lenkimas..............................................
202
205
207
206
209
207
207
208
R
Radaro jutiklis.......................................... 203
Apribojimai.................................. 211, 212
Raktelio geležtė............................... 169, 170
Raktelio padėtys........................................ 81
Raktelis............................................ 162, 164
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“) 275
Rankinis stabdys..................................... 283
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose. 392
langų priežiūra.................................... 126
Ratai
montavimas........................................ 327
nuėmimas........................................... 325
sniego grandinės................................ 324
12 Abėcėlinė rodyklė
Ratlankiai
valymas............................................... 393
šaltoji zona.......................................... 390
už variklio............................................ 381
variklio skyrius.................................... 379
galvos atramos, galinė.......................... 86
priekinio atlošo nuleidimas................... 84
Šildymas............................................. 133
Ratų varžtai.............................................. 324
užrakinamas........................................ 324
Saugiklis nuo elektros smūgio................. 305
Sėdynės atminties funkcija........................ 85
Saugiklių dėžutė...................................... 378
Regeneracija............................................ 296
Ridos skaitiklis, atstatymas............. 120, 121
Saugos diržas............................................
atlaisvinti...............................................
Galinė sėdynė.......................................
nėštumas..............................................
priminimas užsisegti saugos diržą........
prisisegimas..........................................
saugos diržo įtempiklis.........................
Signalizacija............................. 185, 186, 187
automatinis pakartotinis įjungimas..... 186
nuotolinio valdymo pultelis neveikia... 186
signalizacijos indikatorius................... 186
signalizacijos patikra........................... 168
signalizacijos signalai......................... 187
sumažintas signalizacijos saugos
lygis..................................................... 187
Riedėjimo be slėgio technologija (SST)... 335
Saugos diržo įtempiklis........................ 33, 43
Rūko žibintas
galinis.................................................... 98
SAUGOS ORO PAGALVĖ ................... 35, 36
Ratlankis, matmenys............................... 322
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės kėdutės
lentelė................................................... 47
Relės / saugiklio dėžė, žr. Saugikliai........ 378
S
30
32
33
32
33
31
33
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS............ 37
keleivio pusė............................. 36, 37, 43
vairuotojo pusė............................... 35, 43
Safety mode.............................................. 44
automobilio patraukimas...................... 46
variklio užvedimo bandymas................ 45
Saugos oro pagalvių sistema.................... 34
įspėjamasis ženklas.............................. 34
Salono apšvietimas, žr. „Apšvietimas“.... 100
Saugus Miestas™.................................... 220
Saugikliai.................................................. 378
Bendroji informacija............................ 378
keitimas.............................................. 378
krovinių skyrius................................... 386
po daiktadėže............................. 382, 384
Start/Stop........................................... 390
Savininko vadovas, ekožymėjimas............ 24
Saugos oro užsklanda......................... 40, 43
Sėdynė, žr. „Sėdynės“............................... 83
Sėdynės..................................................... 83
galia...................................................... 84
galinio atlošo nuleidimas...................... 86
12
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 244
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 226, 236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 240
SIPS pagalvės............................................ 39
Sistema
suveikimas............................................ 43
Skaitikliai
kuro matuoklis...................................... 69
spidometras.......................................... 69
tachometras.......................................... 69
Skydelio apšvietimas................................. 91
Skysčiai, talpos................ 408, 409, 410, 411
423
12 Abėcėlinė rodyklė
Skysčiai ir alyvos..................... 408, 409, 410
Slaptas užrakinimas................................. 171
Slėgio padangose lipdukas..................... 320
12
Slėgio padangose stebėjimas.......... 331, 333
apsauginės sistemos įjungimas.......... 334
išjungti................................................ 334
Reguliuoti............................................ 332
rekomendacijos.................................. 334
važiavimas su pradurtomis padangomis (SST)............................................. 335
žemas padangų slėgis........................ 335
Slydimas.................................................. 290
slidus kelias............................................. 290
Spalvos kodas, dažai............................... 396
Stabdymas koja............................... 279, 282
Stabdžiai.......................................... 279, 282
avarinė stabdymo pagalba, EBA ....... 282
avarinio stabdymo žibintai.................... 99
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 282
stabdžių sistema......................... 279, 282
stabdžių skysčio pildymas.................. 361
Stabdžių žibintas.................................. 99
stovėjimo stabdys............................... 283
ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje............................................. 280
Stabdžių skystis....................................... 360
kokybinis lygis ir tūris......................... 410
Stabdžių žibintas....................................... 99
424
Stabilumo ir traukos kontrolės
sistema............................................ 189, 191
veikimas.............................................. 190
Šaldymo skystis....................................... 362
Stabilumo sistema................................... 189
Šildiklis..................................................... 136
Statymo pagalba.....................................
atgal....................................................
statymo pagalbos jutikliai...................
trikties indikatorius..............................
veikimas..............................................
Šildymas
galinis langas...................................... 108
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai................................................... 108
Sėdynės.............................................. 133
vairas.................................................... 89
245
246
248
248
245
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos........................................... 251
Stiklinė
laminuotas / grūdintas.......................... 24
Stoglangis................................................
apsauga nuo prispaudimo..................
atidarymas ir uždarymas....................
stoglangis...........................................
vėdinimo padėtis................................
112
112
111
112
111
Š
Šildytuvas
degalus naudojantis............................ 147
elektra varomas.................................. 147
maitinamas degalais........................... 147
Šildomi valytuvų purkštukai..................... 104
Šilumą atspindintis priekinis stiklas........... 19
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS....... 39, 43
Stogo apkrova, maks. svoris................... 402
Šoniniai veidrodėliai................................. 107
automatinis pritemdymas................... 108
Stovėjimo stabdžiai.................................. 283
Šoninių veidrodėlių atstatymas................ 107
Sukimosi kontrolė.................................... 189
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior Package) 128
sukimosi kryptis....................................... 319
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS....................... 296
Suodžių filtras.......................................... 296
Susidūrimas............................................... 44
12 Abėcėlinė rodyklė
T
Taupus važiavimas.................................. 297
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 214
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga............................. 394
TSA – priekabos stabilumo pagalba
Techninės informacijos žymenys............. 399
Temperatūra
faktinė temperatūra............................ 127
Tunelinis valdymo pultas......................... 152
12 V maitinimo lizdas.......................... 153
cigarečių uždegiklis ir peleninė........... 152
Temperatūros reguliavimas..................... 135
Tunelio aptikimas....................................... 93
Tiekti maitinimą į stoglangį...................... 111
Tuščio automobilio masė......................... 402
Tipo atitikties patvirtinimas
padangų slėgio stebėsena.................. 343
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema... 187
radaro sistema.................................... 257
Tolimosios / artimosios šviesos, žr.
„Apšvietimas“............................................ 93
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas......................................................... 94
189
, 314
U
Užrakinami ratų varžtai............................ 324
Užrakinimas/atrakinimas
bagažinės dangtis............................... 181
Daiktadėžė.......................................... 180
viduje.................................................. 179
Užrakinimo lemputė................................. 164
TPMS - Padangų slėgio stebėsena. 331, 333
Užrakinimo patvirtinimas ........................ 164
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis......................... 409
Traukos kontrolė...................................... 189
Užraktas
atrakinimas................................. 178, 179
užrakinimas......................................... 178
užrakinimas rankiniu būdu.................. 178
Traukos kontrolė posūkiuose.................. 189
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą. 350
Trikampis avarinis ženklas....................... 328
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus....... 266
Transponderis............................................ 19
V
V60 PLUG-IN HYBRID
apžvalga............................................... 25
įvadas................................................... 27
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų. 46
sauga.............................................. 40, 46
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė........................................... 51
vaikiškos automobilinės kėdutės ir
šoninės saugos oro pagalvės............... 40
vieta automobilyje................................. 51
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
integruota dviejų pakopų paaukštinta
pasostė.................................................
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms...................
rekomenduojama..................................
tipai.......................................................
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX.....
viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai.......................
12
46
52
55
47
57
55
59
Vairaračio užraktas.................................. 265
Vairas.........................................................
Klaviatūra..............................................
Šildymas...............................................
vairo reguliavimas.................................
88
88
89
88
425
12 Abėcėlinė rodyklė
Vairavimas...............................................
aušinimo sistema................................
su atidaryta bagažine.........................
su priekaba.........................................
290
288
289
309
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu........... 257
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo
jėga“......................................................... 257
Valytuvų šluotelės....................................
Darbinė padėtis..................................
keitimas..............................................
keitimas, galinis langas.......................
valymas...............................................
Važiavimas su pradurtomis padangomis. 335
370
370
371
371
372
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas. 394
Vandenį ir purvą atstumianti danga......... 394
Vairo klaviatūra.......................................... 88
Variklio alyva.................................... 357, 405
filtras................................................... 357
kokybinis lygis ir tūris......................... 407
nepalankios vairavimo sąlygos........... 405
vairo stiprintuvo skystis
klasė................................................... 410
Vairuotojo įspėjimo sistema..................... 238
Vairuotojo perspėjimo kontrolė................ 238
operacija............................................. 239
Valdymo blokas....................................... 305
Valdymo bloko ekranas........................... 303
Valdymo elementai, žibintai....................... 90
Valdymo ženklai................................... 71, 73
Valymas
apmušalai...........................................
automatinė automobilių plovykla........
automobilių plovykla...........................
ratlankiai.............................................
saugos diržai.......................................
Variklio alyvos lygio tikrinimas................. 357
Variklio gaubtas, atidarymas.................... 355
Variklio išjungimas................................... 265
Variklio skyrius
alyva....................................................
apžvalga.............................................
aušinimo skystis.................................
vairo stiprintuvo skystis......................
357
355
359
361
Variklio techniniai duomenys........... 404, 405
395
392
392
393
395
Valymas su pertrūkiais............................. 103
426
Vaškavimas.............................................. 393
Vairavimo režimo keitimas....................... 257
Vairo reguliavimas...................................... 88
12
Valytuvai ir langų plovimas...................... 103
Variklio traukos kontrolė.......................... 189
Variklis
išaktyvinti............................................ 265
paleidimas.......................................... 264
perkaito............................................... 309
Variklių sistemos...................................... 267
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova.................................... 403
vilkimo pajėgumas.............................. 403
Važiavimas žiemą.................................... 290
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova.................................................... 403
Ventiliacija................................................ 130
Ventiliatorius
ECC.................................................... 134
Vibracijos slopintuvas.............................. 310
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas.................................... 129
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis............. 109
automatinis pritemdymas................... 109
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė.......................................... 152
Tunelinis valdymo pultas.................... 152
Vilkimas.................................................... 315
vilkimo ąsa.......................................... 315
Vilkimo ąsa............................................... 315
Vilkimo įtaiso rėmas......................... 310, 311
Techniniai duomenys.......................... 311
visiško užrakinimo sistema...................... 182
išjungimas........................................... 182
laikinas išjungimas.............................. 183
12 Abėcėlinė rodyklė
Visiško vėdinimo funkcija................. 126, 180
Visų ratų pavara, (AWD)........................... 278
Visų ratų pavara (AWD)............................ 278
„
„EcoGuide“................................................ 72
„Personal Car Communicator“................ 169
„Sensus“.................................................... 80
W
WHIPS
kaklo apsauga................................ 41, 43
sėdėjimo padėtis.................................. 42
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė........ 42
„Volvo ID“.................................................. 20
„Volvo Sensus“.......................................... 80
12
Ž
Žemas alyvos lygis.................................. 357
Ženklai
Įspėjamieji ženklai................................. 71
Valdymo ženklai.............................. 71, 73
Žibintai, žr. „Apšvietimas“........................ 362
Žibintų indikacijos, PCC.......................... 168
Žibintų jungikliai......................................... 90
Žieminės padangos................................. 324
Žymos...................................................... 399
427
12 Abėcėlinė rodyklė
12
428
TP 18408 (Lithuanian), AT 1448, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising