Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Automobilio savininko vadovas

Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Automobilio savininko vadovas
WEB EDITION
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
GERBIAMAS „VOLVO” AUTOMOBILIO SAVININKE
DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO”!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių
pasaulyje. Jūsų „Volvo” suprojektuotas taip, kad
atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu,
siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga,
instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija,
kuri pateikta šiame vadove.
Turinys
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas automobilio ekrane................................................
Automobilio savininko vadovo skaitymas.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje...............................
Duomenų įrašymas...................................
Aksesuarai ir papildoma įranga.................
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete..................................
Volvo ID.....................................................
Aplinkos filosofija......................................
Automobilio savininko vadovas ir aplinka.
Laminuotas stiklas....................................
„Plug-in Hybrid“ – apžvalga......................
„Plug-in Hybrid“ – įvadas..........................
02 Sauga
13
13
Bendroji informacija apie saugos diržus...
Saugos diržas – prisisegimas...................
Saugos diržas – atleidimas.......................
Saugos diržas nėštumo metu...................
Priminimas užsisegti saugos diržą............
Saugos diržo įtempiklis.............................
Sauga – įspėjamasis ženklas....................
Saugos oro pagalvių sistema....................
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje......
Keleivio oro pagalvė..................................
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*.................................
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)............
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė.....................................................
Saugos oro užsklanda (IC)........................
Bendroji informacija apie WHIPS (kaklo
apsaugą)...................................................
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės.............................................................
WHIPS – sėdėjimo padėtis.......................
Kada suveikia sistemos............................
Bendroji informacija apie saugos režimą..
31
32
33
33
34
34
35
35
36
37
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį.................................................
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną.................................................
Bendroji informacija apie vaikų saugą......
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta..
Vaikiška automobilinė kėdutė – dviejų
pakopų paaukštinta pasostė*...................
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų..........................................
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas.................................................
Vaikiška kėdutė – ISOFIX..........................
ISOFIX – dydžio klasės.............................
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai...........................................................
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai................................
01 02 02
2
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
16
19
20
20
21
23
25
25
26
28
38
40
41
41
42
43
43
44
45
46
47
47
48
52
53
54
55
56
56
58
60
Turinys
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga.....
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje – apžvalga..
Jungtinis prietaisų skydelis.......................
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga....................................................
Eco guide & Hybrid guide.........................
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė..........................................
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė..........................................
Lauko temperatūros matuoklis.................
Kelionės ridos skaitiklis.............................
Laikrodis....................................................
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis......................................................
Ženklai ekrane...........................................
„Volvo Sensus“.........................................
Raktelio padėtys.......................................
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos.............................................................
Sėdynės, priekinės....................................
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*...
Sėdynės, galinės.......................................
62
Vairas........................................................ 89
Vairo šildymas*.......................................... 90
Žibintų jungikliai........................................ 91
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai................... 93
Važiavimo dieną šviesos........................... 93
Tunelio aptikimas*..................................... 94
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai............... 94
Aktyviosios tolimosios šviesos*................ 95
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*..... 98
Galinis rūko žibintas.................................. 99
Stabdžių žibintas..................................... 100
Avarinių šviesų signalas.......................... 100
Posūkių žibintai....................................... 101
Salono apšvietimas................................. 101
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė..................................................... 103
Priėjimo apšvietimo trukmė.................... 103
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas...................... 103
Valytuvai ir plautuvai............................... 104
Elektra valdomi langai............................. 106
Šoniniai veidrodėliai................................ 108
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas................ 109
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas....... 110
Kompasas*.............................................. 110
Stoglangis*.............................................. 112
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 113
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis......................................................... 114
Pranešimai.............................................. 114
Pranešimai – tvarkymas.......................... 116
MY CAR.................................................. 116
Kelionės kompiuteris............................... 117
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis............................. 119
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija...................................................... 123
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*......................................................... 124
03 03 03
65
68
69
73
74
75
77
77
78
78
79
81
82
83
84
85
87
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
3
Turinys
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato kontrolę..........................................................
Esama temperatūra.................................
Jutikliai – klimato kontrolė.......................
Oro kokybė.............................................
Oro kokybė – salono filtras.....................
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)*.............................
Oro kokybė – IAQS*................................
Oro kokybė – medžiaga..........................
Meniu nuostatos – klimato kontrolė........
Oro paskirstymas salone........................
Elektroninė klimato kontrolė – ECC........
Šildomos priekinės sėdynės*..................
Šildoma galinė sėdynė*...........................
Ventiliatorius............................................
Automatinis reguliavimas........................
Temperatūros reguliavimas salone.........
Oro kondicionavimo sistema..................
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas............................................
Oro paskirstymas – recirkuliacija............
Oro paskirstymas – lentelė......................
Bendroji informacija apie išankstinį
parengimą...............................................
127
128
128
128
129
Išankstinis parengimas – statymas
pastate....................................................
Išankstinis parengimas – statymas lauke
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas......................................................
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant................................................
Išankstinis parengimas – laikmatis.........
Laikmatis – nustatymas..........................
Laikmatis – užvedimas............................
Laikmatis – išjungimas............................
Išankstinis parengimas – pranešimai......
Bendroji informacija apie šildytuvus.......
Elektrinis šildytuvas.................................
Degalus naudojantis šildytuvas..............
Degalais varomas šildytuvas – automatinis režimas / išjungimas..........................
141
141
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo
skyriai
Vietos daiktams laikyti............................
Skiriančioji konsolė.................................
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*.............................
Daiktadėžė..............................................
Kilimėliai*.................................................
Kosmetinis veidrodėlis............................
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai...............................................
Krovimas.................................................
Pakrovimas – ilgas krovinys....................
Stogo bagažas........................................
Krovinių laikiklių kilpos............................
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*..........
Apsauginis tinklas*..................................
Apsauginis tinklelis* kartu su bagažinės
uždanga..................................................
Apsauginės grotelės...............................
Bagažinės uždanga.................................
04 04 05
4
129
130
130
130
131
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
140
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
142
143
144
144
145
145
146
148
148
148
149
151
153
153
153
154
154
154
156
157
157
157
158
158
160
160
161
Turinys
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas...................... 163
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas ........................................................ 163
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams*....................... 164
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius 165
Užrakinimo lemputė................................ 165
Imobilizatorius......................................... 166
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema*................................. 166
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos... 167
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis................................................... 168
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos................................. 169
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas.............................................. 170
Išimamas metalinis raktas....................... 170
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas................................................... 171
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas...................................................... 171
Privatumo užraktas*................................ 172
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas................................... 173
Beraktė valdymo sistema*...................... 174
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas.....
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas...........
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai...........
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu ....................................
Beraktė valdymo sistema* - užrakto nuostatos......................................................
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta........................................................
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko.......
Rankinis durelių užrakinimas..................
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus.....
Visuotinis atidarymas..............................
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė.
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio
galas........................................................
Visiško užrakinimo sistema*....................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas............................
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra*............................
175
Signalizacija............................................
Signalizacijos lemputė............................
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas.................................................
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis...........................................
Veikianti signalizacija..............................
Sumažintas signalizacijos saugos lygis..
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio
valdymo pultelio sistema........................
06 06 06
175
176
176
177
177
186
187
187
187
188
188
188
178
178
179
179
180
181
181
182
183
184
185
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5
Turinys
07 Pagalba vairuotojui
Reguliuojama vairo jėga*........................ 190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis........................................... 190
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas.................................................. 191
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai............................... 192
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*....... 194
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas 194
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai.......................................................... 196
Greičio ribotuvas..................................... 197
Greičio ribotuvas – darbo pradžia........... 197
Greičio ribotuvas – greičio keitimas........ 198
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas.................................... 198
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas........................................... 199
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas........... 199
Pastovaus greičio palaikymo sistema*... 200
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas..................................... 201
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu.. 202
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį................................. 202
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas...........................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC*.......................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas.................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą..........
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas............................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas..................................................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas.........................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis...............
Radaro jutiklis.........................................
Radaro jutiklis – apribojimai....................
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai..............
203
Įspėjimas dėl atstumo*............................
Atstumo perspėjimas* – apribojimai.......
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ – veikimas.........................
„City Safety“™ – veikimas......................
City Safety™ – apribojimai......................
City Safety™ – lazerinis jutiklis...............
City Safety™ – ženklai ir pranešimai.......
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*..........
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas..................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas.......................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai....................................................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai....................
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai.....................................
Vairuotojo įspėjimo sistema*...................
07 07 07
6
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
204
206
207
208
209
210
210
210
212
213
215
216
218
219
220
221
222
222
223
225
227
228
229
230
231
232
234
235
237
239
Turinys
08 Užvedimas ir važiavimas
Driver Alert Control (DAC)*......................
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas.
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai...............................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)*.....................................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas.....................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai.................................
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai..................
Pagalbinė statymo sistema*....................
Statymo pagalbos sistema* – veikimas..
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas.................................................
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu.....................................................
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija.......................................................
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas...................................................
Pagalbinės statymo sistemos kamera*...
Statymo pagalbos kamera – nuostatos..
239
240
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
BLIS*.......................................................
BLIS* – veikimas.....................................
CTA* .......................................................
BLIS – ženklai ir pranešimai....................
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro sistema........................................................
253
254
255
256
258
Alkospyna*..............................................
Alkospyna* – veikimas ir valdymas.........
Alkospyna* – laikymas............................
Alkospyna* – prieš užvedant variklį.........
Alkospyna* – būtina atminti....................
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
Variklio užvedimas..................................
Variklio išjungimas..................................
Vairaračio užraktas..................................
Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus..................................................
Variklių sistemos.....................................
Variklių sistema – važiavimo režimai.......
Energijos srautas....................................
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai..........................................................
Pavarų dėžės..........................................
Pavaros perjungimo indikatorius*...........
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic...
Pavarų svirties blokatorius......................
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*........
Visų ratų pavara – (AWD)........................
Stabdymas koja......................................
260
260
261
261
263
264
265
266
266
07 07 08
241
242
242
243
244
245
246
246
247
248
249
249
250
252
258
267
268
269
272
273
275
275
276
278
279
279
280
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
7
Turinys
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema....................................................
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas......
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba...................................................
Stovėjimo stabdžiai.................................
Važiavimo planavimas.............................
Važiavimas per brastą.............................
Perkaitimas.............................................
Važiavimas su atidarytu bagažinės dangčiu...........................................................
Perkrova – starterio akumuliatorius........
Prieš išvykstant į tolimą kelionę..............
Važiavimas žiemą....................................
Elektra nuvažiuojamas atstumas............
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas...............................................
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas.................................
Pilno kuro bako pripylimas......................
Degalai – tvarkymas................................
Degalai – dyzelinas.................................
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)......
Katalitiniai neutralizatoriai.......................
283
Taupus važiavimas..................................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas......
Įkrovimo srovė.........................................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas...........................................
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu....
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
statuso pranešimai..................................
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
temperatūros stebėjimas........................
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
įžeminimo trikties jungtuvas....................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pradžia....................................................
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga...................................................
Ilgalaikis sandėliavimas: ko būtina nepamiršti.......................................................
Važiavimas su priekaba*.........................
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė............................................
Vilkimo rėmas arba kablys*.....................
Atjungiamas kablys* – laikymas..............
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys...............................................
298
298
299
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas............................................
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA...
Vilkimas...................................................
Vilkimo ąsa..............................................
Pagalba kelyje.........................................
313
315
316
316
317
08 08 08
8
283
283
284
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
296
297
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
300
301
304
306
306
306
308
309
310
311
311
312
312
Turinys
09 Ratai ir padangos
Padangos – priežiūra..............................
Padangos – sukimosi kryptis..................
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai...............................................
Padangos – oro slėgis.............................
Ratų ir ratlankių matmenys.....................
Padangos – matmenys...........................
Padangos – apkrovos indeksas..............
Padangos – greičio rodikliai....................
Ratų varžtai.............................................
Žieminės padangos.................................
Ratų keitimas – ratų nuėmimas...............
Ratų keitimas – montavimas...................
Trikampis avarinis ženklas......................
Įrankiai.....................................................
Domkratas*.............................................
Pirmosios pagalbos rinkinys*..................
Slėgio padangose stebėjimo sistema*....
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis..........................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas)................
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – būsena....................................
319
320
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos.......................................
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas.............................................
Avarinis pradurtos padangos remontas..
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta..................................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga...........................
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija.................................................
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra..................................
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys - padangų pripūtimas................
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas........................
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose
stebėjimas (TPMS)..................................
335
10 Techninė priežiūra ir
aptarnavimas
„Volvo“ techninės priežiūros programa..
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
Automobilio pakėlimas............................
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas.........................................................
Variklio skyrius – apžvalga......................
Variklio skyrius – patikra.........................
Variklio alyva – bendroji dalis..................
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas.......
Aušinimo skystis – lygis..........................
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis.......
Vairo stiprintuvo skystis – lygis...............
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas......................................
Lemputės keitimas – bendroji dalis........
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai....
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis..............
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos.............................................
09 09 10
321
321
323
323
324
324
325
325
326
328
330
330
331
332
332
333
334
334
336
336
337
337
338
339
341
343
344
345
352
352
355
357
357
358
359
360
361
362
363
364
364
365
366
367
367
368
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
9
Turinys
11 Specifikacijos
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio
žibintai.....................................................
Lempučių keitimas – galinis žibintas.......
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas...................
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas.............................................
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas....................................
Žibintai – techniniai duomenys ..............
Valytuvų šluotelės...................................
Plovimo skystis – pildymas.....................
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija......................................................
Akumuliatorius – ženklai.........................
Starterio akumuliatorius – keitimas.........
Hibridinis akumuliatorius.........................
Elektros sistema......................................
Saugikliai – bendroji dalis.......................
Saugikliai – variklio skyriuje.....................
Saugikliai – po daiktadėže......................
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže.....................................................
Saugikliai – bagažinėje............................
369
369
370
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje......................................................
Automobilių plovykla...............................
Vaškavimas ir poliravimas.......................
Vandenį ir purvą atstumianti danga........
Antikorozinė danga.................................
Automobilio vidaus valymas...................
Dažų sluoksnio pažeidimai.....................
392
394
395
396
397
397
398
Techninės informacijos žymenys............
Gabaritai..................................................
Masės.....................................................
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova...................................................
Variklio techniniai duomenys..................
Variklio techniniai duomenys – elektros
variklis.....................................................
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos....................................................
Variklio alyva – klasė ir tūris....................
Aušinimo skystis – klasė ir tūris..............
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris.......
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
Vairo stiprintuvo skystis – klasė..............
Degalų bakas – tūris...............................
Oro kondicionavimo techniniai duomenys..........................................................
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis............................................................
Padangos – patvirtintas slėgis padangose........................................................
Hibridinis akumuliatorius – techniniai
duomenys...............................................
Diapazonas: techniniai duomenys..........
10 10 11
10
370
371
371
371
372
374
375
376
377
379
379
380
381
384
386
388
402
404
405
406
407
408
408
410
411
412
413
413
414
415
415
417
418
418
Turinys
12 Abėcėlinė rodyklė
Abėcėlinė rodyklė.................................... 420
12
11
ĮVADAS
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas
automobilio ekrane
Automobilio ekrane galima rodyti skaitmeninę
automobilio savininko vadovo versiją1. Automobilio savininko vadove rasite informacijos
apie tai, kaip naudotis automobiliu.
Jei automobilio savininko informacija rodoma
ekrane, papildomai pateikiamas spausdintas
savininko vadovas. Jame rasite svarbios
informacijos, duomenų apie paskutinius naujinius ir įvairių instrukcijų. Tai gali būti naudinga, kai, pvz., dėl praktinių priežasčių
neįmanoma skaityti informacijos ekrane.
Automobilio savininko vadovą taip pat rasite
„Volvo“ techninės pagalbos puslapyje. Be to,
jį galima atsisiųsti kaip mobiliąją programėlę.
Pakeitus ekrano kalbą, kai kuri informacija
gali nebeatitikti nacionalinių arba vietinių įstatymų ir taisyklių.
SVARBU
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų
laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip pat svarbu, kad automobilis būtų
prižiūrimas ir tvarkomas pagal savininkui
pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“
rekomendacijas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame
vadove skiriasi, visada galioja spausdinta
informacija.
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
01
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis, gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai
išnaudoti visas automobilio funkcijas. Atidžiai
perskaitykite automobilio savininko vadove
esančias saugos instrukcijas.
Automobilio savininko vadove esantys techniniai duomenys, dizainas, savybės ir paveiksliukai nebūtinai turi tikti jūsų naudojamam
automobiliui. Mes pasiliekame teisę daryti
pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei
iškiltų kokia problema, neturėtumėte informacijos apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios pagalbos.
1
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
}}
13
01 Įvadas
01
||
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Automobilio savininko vadove aprašoma
įranga nėra montuojama į visus automobilius.
Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra
montuojamas standartiškai ar papildomai,
kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip
mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių
automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas
ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp
skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove
aprašomos parinktys (gamykloje montuojama
įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).
14
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji pranešimai.
Pranešimai
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami meniu ir pranešimų tekstai. Savininko
vadove šių tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto
teksto. Meniu ir pranešimų tekstų pavyzdžiai:
Media, Sending location.
Lipdukai
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki
mažiau svarbių – informacinių.
Įspėjimas apie galimas traumas
SVARBU
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai „Svarbu“.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi pažymėta informacija papildo patį
tekstą. Jei išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima raidėmis, o ne skaičiai.
G031590
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima susižaloti arba
žūti.
01 Įvadas
Žalos turtui pavojus
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti atliekamų veiksmų eilės tvarka.
01
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie
paveikslėlių grupių pateikti numeruoti
sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti
veiksmą.
G031593
G031592
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių
veiksmų paveiksliukų, skirtingi veiksmai
numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis juodame arba mėlyname įspėjimo lauke
bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie
esantį pavojų, kurio nepaisant galima padaryti
žalą turtui.
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę apibūdinantį paveiksliuką,
pateikiamas ir padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka,
yra sunumeruoti.
Veiksmų sąrašas
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio
savininko vadove sunumeruotam veiksmų
eiliškumui apibrėžti.
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia
informacija.
}}
15
01 Įvadas
01
||
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti
scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio
išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir
rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš
ankstesnio puslapio.
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje2. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame
valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite
Owner's manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr.
toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 25)
•
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 20)
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
16
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
mėte straipsnį.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresynoį adresyną įrašytų straipsnių.
•
Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite
informacijos ženklą apatiniame dešiniajame
kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
2
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastu-
01 Įvadas
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui,
pvz., „saugos diržas“, įvesti.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius
ar specialiuosius simbolius arba atlikti
paiešką, reikia įvesties režimo keitimo
sąraše (2) pasukti TUNE iki vienos iš
parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir
paspausti OK/MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su
OK/MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite
TUNE, kad pasirinktumėte
paieškos rezultatų straipsnį, ir
paspauskite OK/MENU, kad
pasiektumėte šį straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir
atvirkščiai.
01
Keičiama iš ženklų ratuko į
paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE. Trinkite bet
kokias neteisingai parašytas
vietas su EXIT. Norėdami grįžti
prie ženklų ratuko, spauskite
OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde
galima naudoti redaguojant
paieškos lauką.
1. Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės
ir paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei
raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
}}
17
01 Įvadas
01
||
Įveskite naudodamiesi skaičių
klaviatūra
Kategorijos
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores.
Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
kiteOK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Naršymas straipsnyje
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsi, arba straipsdarytų kategorija, pasirinkta
nis, pasirinktas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Γia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai.
Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį,
žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo
juosta su visais ženklais3, pvz., V, x, y, z ir 9.
Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį
rodinį, spauskite EXIT.
Skaičių klaviatūra.
•
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo
ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus
parodytas įvedimo eilutėje.
Naikinama / anuliuojama spaudžiant
EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.
3
18
Quick Guide
Γia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per
kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų
galima greitai pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspaus-
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas /
pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip
parankinį, galite paspausti FAV mygtuką
centriniame valdymo skyde.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į
susietą straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra
įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia
rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų
straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-
01 Įvadas
kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio
puslapio ir parankinių parinktys prieinamos
slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami
suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą,
paspauskite OK/MENU. Norėdami grįžti į
ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Duomenų įrašymas
Automobilis registruoja tam tikrą informaciją
apie veikimą ir funkcijas bei visus incidentus.
Jūsų automobilyje įrengti keli kompiuteriai,
kurių funkcija – nuolat tikrinti ir stebėti automobilio veikimo charakteristikas bei funkcijas.
Kai kurie kompiuteriai normalaus važiavimo
metu aptikę klaidą gali įrašyti informaciją. Be
to, informacija yra įrašoma ir susidūrimo ar
įvykio metu. Tam tikros įrašytos informacijos
dalys yra reikalingos tam, kad meistrai aptarnavimo ir techninės priežiūros metu galėtų
diagnozuoti ir pašalinti triktis, o „Volvo“ automobiliai atitiktų teisinius ir kitus reikalavimus.
Be to, informacija yra naudojama „Volvo“
tyrimų tikslais, siekiant nuolat tobulinti automobilių kokybę ir saugumą, kadangi informacija gali padėti geriau suprasti veiksnius, kurie
sukelia avarijas ir sužalojimus.
Duomenys susideda iš detalios informacijos
apie įvairių automobilio sistemų bei modulių –
variklio, akceleratoriaus, vairo, stabdžių bei
kitų sistemų – būseną ir veikimą. Šiuose duomenyse gali būti informacijos apie vairuotojo
vairavimo elgseną, pvz., automobilio greitį,
stabdžių ir greičio pedalo naudojimą, vairo
judesius ir vairuotojo bei keleivių saugos diržų
naudojimą. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių,
taip pat – dėl susidūrimo ar incidento – ši
informacija gali būti laikoma automobilio
kompiuteriuose tam tikrą laikotarpį. „Volvo“
gali laikyti šią informaciją tol, kol ji padės
tobulinti ir gerinti saugumą bei kokybę, taip
pat – kol bus teisinių bei kitų reikalavimų, į
kuriuos „Volvo“ turės atsižvelgti.
01
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Vis dėlto dėl tam tikrų nacionalinių įstatymų ir reglamentų „Volvo“ gali būti
priversta atskleisti šią informaciją atitinkamoms viešojo valdymo institucijoms, pvz.,
policijai ar kitoms įstaigoms, kurioms gali būti
suteikta teisė turėti prieigą prie tokios informacijos.
Siekiant perskaityti ir interpretuoti automobilio
kompiuterių įrašytą informaciją, reikia specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir su
bendrove sutartis pasirašę autoservisai.
„Volvo“ atsako už saugų informacijos, kuri yra
perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, laikymą ir tvarkymą bei
užtikrinimą, kad tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
19
01 Įvadas
01
Aksesuarai ir papildoma įranga
Techninė pagalba ir informacija apie
automobilį internete
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio
elektroninės sistemos veikimas.
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia
tik tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje yra įdiegta atitinkama programinė
įranga. Todėl, prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio
elektroninę sistemą, rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną
patenkantį saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio
įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto
šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji
turėtų būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje,
kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele
(žr. pažymėtą vietą paveikslėlyje).
20
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės
pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje
galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą
tinklalapį „My Volvo“.
Pagalba internetu
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo
priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko
pabaigos.
Matmenys
A
40 mm
B
80 mm
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti,
ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas
kategorijas. Γia rasite pagalbos, susijusios su
e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir
funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos
sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos
ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina
skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis
prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
01 Įvadas
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra
galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės
pagalbos puslapio.
Mobiliosios programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš
2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko
vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Γia yra prieiga ir prie VOC* programėlės.
Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite
prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite
techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei
kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje
taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio
modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
Volvo ID
•
„My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
Susijusi informacija
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti
naują adresą iš žemėlapio internetu tiesiai
į automobilį, reikia priregistruoti savo
automobilį prie asmeninės Volvo ID.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call
mobiliosios taikomosios programos
•
Volvo ID (p. 21)
Automobilio savininko vadovai iš
praėjusių modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick
Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos
puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir
modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Mano „Volvo“ internete4
Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti
tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir
jūsų automobilio tinklalapį.
4
5
01
Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia
prieigą prie įvairių paslaugų5.
Paslaugų pavyzdžiai:
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
•
Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms
(t. y. „My Volvo“)
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti
asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el.
laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nuro-
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
21
01 Įvadas
01
||
dytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite
registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos
iš tolesnių paslaugų pagalba:
•
„My Volvo“ – įveskite savo el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas,
įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje
programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio
ir pasirinkite Apps
mygtuką
Settings bei laikykitės instrukcijų.
•
„Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį
sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto
adresą ir laikykitės instrukcijų.
Susijusi informacija
•
22
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 20)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
01 Įvadas
Aplinkos filosofija
Jūsų „Volvo" atitinka griežtus tarptautinius
aplinkosaugos standartus ir yra pagamintas
Viena iš pagrindinių korporacijos „Volvo Cars”
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms, yra aplinkos apsauga. Mes taip pat
tikimės, kad mūsų klientams, kaip ir mums
patiems, rūpės aplinkos apsauga.
„Volvo Cars” suteiktas pasaulinis ISO sertifikatas, kuriame yra ir ISO 14001 aplinkosaugos standartas, kuris taikomas visose gamyklose bei kai kuriuose kituose mūsų padaliniuose. Mes taip pat nustatome reikalavimus
savo partneriams, kad jie sistemingai spręstų
aplinkosaugos klausimus.
vienoje iš švariausių ir taupiausiai išteklius
naudojančių gamyklų pasaulyje. „Volvo Car
Corporation“ nuolat dirba siekdama kurti sau-
gesnius ir efektyvesnius produktus bei sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
Kuro sąnaudos
automobilio salono aplinka bei ypač efektyvi
emisijos kontrolė. Daugeliu atvejų išmetamųjų
dujų kiekis yra daug mažesnis negu nurodyta
taikomuose standartuose.
„Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro
naudojimu, lyginant su kitais tokios pačios
klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja
mažiau kuro, nes išmeta mažesnį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio.
Vairuotojas gali įtakoti kuro sąnaudas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Siekiame
prisidėti kurdami geresnę aplinką“.
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal
koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari
01
Švarus oras automobilio salone
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir
taršos, patenkančios per ortakį.
Rafinuota salono oro kokybės sistema*(IAQS)
užtikrina į automobilio saloną iš lauko patenkančio oro valymą.
Sistemą sudaro elektroninis jutiklis ir anglies
filtras. Į automobilio saloną patenkantis oras
nuolat kontroliuojamas, ir jeigu tam tikrų
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
23
01 Įvadas
01
||
kenksmingų dujų, pavyzdžiui, anglies monoksido lygis pakyla, oro tiekimas uždaromas.
Taip gali nutikti esant intensyviam eismui,
pavyzdžiui, automobilių kamščiams ir važiuojant tuneliu.
Anglies filtras neleidžia patekti į automobilio
saloną azoto oksidams, pažeminiam ozonui ir
angliavandeniliui.
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja
eiga: jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės vietinių įstatymų.
•
Važiuokite ekonomiškai: prognozuokite
situaciją.
•
Vykdykite aptarnavimo ir techninės priežiūros darbus pagal automobilio savininko vadovo instrukcijas: paisykite techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
rekomenduojamų intervalų.
Salonas
„Volvo” salonas yra patogus ir tinka alergiškiems bei astma sergantiems žmonėms. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pasirenkant ekologiškas medžiagas.
•
Jei automobilyje įrengtas variklio bloko
šildytuvas*, naudokite jį prieš užvesdami
variklį šaltu oru: taip palengvinamas užvedimas ir sumažinamas variklio dėvėjimasis esant žemai aplinkos temperatūrai,
variklis greičiau įšyla iki darbinės temperatūros, dėl to sumažėja sąnaudos ir emisija.
•
Važiuojant dideliu greičiu, dėl padidėjusio
vėjo pasipriešinimo žymiai išauga kuro
sąnaudos: dvigubai padidinus greitį, vėjo
pasipriešinimas padidėja 4 kartus.
•
Aplinkai pavojingas atliekas, pavyzdžiui,
akumuliatorius ir alyvą, visada atiduokite
sutvarkyti saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų
automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos
būtų nedidelės. Tokiu būdu jūs prisidedate
prie švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams patikėsite savo automobilio techninį
aptarnavimą ir priežiūrą, tai taps mūsų sistemos dalimi. Projektuodama autoservisus,
„Volvo“ kelia aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad būtų užkirstas kelias teršalų
patekimui į aplinką. Mūsų autoservisų darbuotojai yra apmokyti ir turi įrengimų, kad
būtų garantuota tinkama aplinkos apsauga.
Siekiame prisidėti kurdami geresnę
aplinką
Galima nesunkiai prisidėti kuriant geresnę
aplinką. Toliau pateikiame kelis patarimus:
24
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio eksploataciją. Daugiau informacijos ir
patarimų rasite „Eco guide“ (p. 73) , „Taupus važiavimas“ (p. 298) ir „Degalų sąnaudos“ (p. 415).
Perdirbimas
„Volvo“ rūpinasi gamta: svarbu, kad automobilis būtų perdirbtas aplinkai nekenksmingu
būdu. Galima perdirbti beveik visą automobilį.
Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus
perdirbimo taškus.
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 25)
01 Įvadas
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
01
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį
sunkiau išdaužti ir jis geriau izoliuoja
garsą salone. Priekinis ir kiti langai*
yra iš laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko vadovo popieriaus masė gauta iš FSC®
patvirtintų miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
Aplinkos filosofija (p. 23)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
25
01 Įvadas
01
„Plug-in Hybrid“ – apžvalga
Unikalių funkcijų apžvalga V60 Plug-in hybrid
modeliui.
26
01 Įvadas
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 298).
01
Hibridinis akumuliatorius (p. 379).
Elektrinis variklis (p. 268) su galinių ratų
pavara.
Važiavimo režimai (p. 269).
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 69) ,
kuriame yra unikali informacija apie „Plugin Hybrid“.
Susijusi informacija
•
„Plug-in Hybrid“ – įvadas (p. 28)
27
01 Įvadas
01
„Plug-in Hybrid“ – įvadas
Automobilio vairavimas
Automobilis vairuojamas visiškai įprastai. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o dyzelinis –
pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant
aktyviau.
Automobilis vairuojamas visiškai įprastai.
Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o dyzelinis –
pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant
aktyviau. Perskaitykite informaciją apie Taupus važiavimas (p. 298).
Svarbu žinoti
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo,
todėl jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji,
dviratininkai ir gyvūnai. Ypač tai aktualu
važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Aukštos įtampos srovė
Kai kurie automobilio komponentai veikia esant aukštai
įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų.
Nelieskite jokių dalių, kurios
nėra aiškiai aprašytos Automobilio savininko vadove.
Perskaitykite informaciją apie variklio skyrių
(p. 357).
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.
28
Važiavimo režimai
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba,
prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir
dyzelinį variklius iškart. Priklausomai nuo
parinkto važiavimo režimo, automobilis
apskaičiuoja optimalų važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės, aplinkos poveikio ir
degalų ekonomijos derinį. Perskaitykite informaciją apie Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 269).
Jungtinis prietaisų skydelis
Dviejuose jungtinio prietaisų skydelio laukuose pateikiama unikali informacija apie V60
PLUG-IN HYBRID: hibridinio akumuliatoriaus
matuoklis (esamas energijos lygis), aktyvus
važiavimo režimas, veikiant dyzeliniam varikliui įsijungiantis ženklas, Hybrid Guide ir energijos rekuperavimo duomenys. Sužinokite
daugiau apie jungtinis prietaisų skydelis
(p. 69).
Paruošimas
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai,
svarbu, kad hibridinis akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei dyzeli-
nis variklis ir jo pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per šaltas ar per karštas, jo talpa
gerokai sumažės. Paruošimo metu automobilio pavaros sistemos ir salonas parengiami
kelionei, kad važiuojant lėčiau dėvėtųsi dalys
ir sumažėtų energijos sąnaudos. Perskaitykite
informaciją apie Bendroji informacija apie
išankstinį parengimą (p. 140).
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei
yra žaibo pavojus.
Šiame automobilyje naudojamas ličio jonų
hibridinis akumuliatorius, jį galima įkrauti įvairiais būdais. Automobilį įkrovimo kabeliu su
valdymo bloku galima prijungti prie
230 V kintamosios srovės lizdo, žr. Įkrovimo
kabelis su valdymo įrenginiu (p. 301). Įkrovimo laikas priklauso nuo įkrovimo srovės
(p. 299).
Elektrinis variklis švelnaus stabdymo metu
naudojamas kaip variklinis stabdys, tuo metu
automobilio kinetinė energija verčiama elektros energija, kuri naudojama hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Skaitykite daugiau apie
stabdymo jėgos energijos pakartotinį panaudojimą (p. 280).
Be to, prireikus dyzelinis variklis per specialųjį
aukštos įtampos generatorių gali įkrauti elek-
01 Įvadas
trinio variklio hibridinį akumuliatorių: žr. temą
skirsnį pavaros sistemą ir važiavimo režimus
(p. 269).
01
Susijusi informacija
•
„Plug-in Hybrid“ – apžvalga (p. 26)
29
SAUGA
02 Sauga
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos
diržų, gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite,
kad kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę
saugos diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių
daiktų, trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 33)
Saugos diržas – atleidimas (p. 33)
Saugos diržo įtempiklis (p. 34)
02
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas
tik vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą,
patraukdami įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties
klubais esanti diržo juosta turi būti kuo žemiau
(jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip
užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug
neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo
sėdint įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 32)
saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu
ir tekstiniu pranešimu (p. 34).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos
diržų patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti visą
saugos diržą. Nors saugos diržas ir atrodo
nepažeistas, jis gali būti praradęs kai
kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą, jei jis nusidėvėjęs ar
pažeistas. Naujas saugos diržas turi būti
patvirtinto tipo ir turi būti skirtas įrengti toje
pačioje vietoje, kaip ir keičiamas saugos
diržas.
31
02 Sauga
02
Saugos diržas – prisisegimas
Atminkite
Prisisekite saugos diržą (p. 31) prieš pradėdami važiuoti.
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
•
•
•
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite
įspausdami sagtį saugos diržo užrakte.
Spragtelėjimas reiškia, kad saugos diržas
užsifiksavo.
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite
mygtuką ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite
viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi trintis į Jūsų kaklą.
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
32
Kai kuriose šalyse.
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi
būti perjuostas per petį.
1
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 33)
Saugos diržas – atleidimas (p. 33)
Saugos diržo įtempiklis (p. 34)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 34)
02 Sauga
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 31), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 31), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto
mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti.
Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka, kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 32)
Saugos diržas – atleidimas (p. 33)
02
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 32)
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 34)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per
pilvo šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir
eiti kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai
pakilti. Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite,
kad jis būtų gerai prigludęs prie kūno. Be to,
patikrinkite, ar diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 84) ir vairą (p. 89) taip, kad galėtų lengvai vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai
pasiektų pedalus ir vairą). Pasistenkite
sėdynę atitraukti tiek, kad tarp pilvo ir vairo
būtų kuo didesnis tarpas.
33
02 Sauga
Priminimas užsisegti saugos diržą
02
taisų skydelyje pateikiamas pranešimas.
Pranešimas patvirtinamas automatiškai,
po maždaug 30 sekundžių važiavimo arba
spustelėjus posūkio svirties OK mygtuką
(p. 113). Jei kas nors atsisega saugos
diržą, pranešimą galima patvirtinti tik rankiniu būdu, spustelint posūkio svirties
mygtuką OK.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams
garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema
primins, kad reikia prisisegti (p. 32) prisisegti
saugos diržą.
G017726
•
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai nuo automobilio greičio, o kai kuriais
atvejais ir nuo laiko. Primenanti lemputė yra
lubų skydelyje ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 68).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos diržų priminimo sistema.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo
sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
34
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos diržai (p. 31) yra prisegti. Kai prisisegami saugos diržai arba atidaromos vienerios iš galinių durelių, jungtiniame prie-
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu
neprisisegamas kuris nors užpakalinės
sėdynės saugos diržas. Šis įspėjimas
atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su garsiniu / vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas užsisegus saugos
diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku
OK.
Bendrojo prietaisų skydelio informaciniame
ekrane rodoma, kurie saugos diržai naudojami. Informacija pateikiama visada.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui
neprisisegus saugos diržo, apie tai primena
garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
Saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai (p. 31) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos
diržo įtempimo mechanizmas įtempia diržą
prie kūno. Taip saugos diržas efektyviau
saugo keleivius.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį.
Visada įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam
skirtos pusės sagtį. Negadinkite saugos
diržų ir nekiškite į sagtį jokių pašalinių
daiktų. Antraip susidūrimo atveju saugos
diržai ir sagtys gali nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai susižeisti.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos metu aptinkama triktis arba jei sistema
suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu
jungtinio prietaisų skydelio (p. 68) informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas.
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos
ženklas vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos
veikla sutrikusi. Ženklas informuoja apie
triktį saugos diržų įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo
rekomenduoja kuo skubiau susisiekti su
įgaliotu Volvo autoservisu.
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti
įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS
oro saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba
SRS oro pagalvė Būtina skubiai
aptarnauti. „Volvo" rekomenduoja nedelsiant
susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Susijusi informacija
Saugos oro pagalvių sistemos (p. 35) trikampis
avarinis ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 45)
Saugos oro pagalvių sistema
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos oro pagalvių sistema padeda apsaugoti
vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
02
G018665
Sauga – įspėjamasis ženklas
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu kairėje pusėje.
G018666
Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio padėtyje II (p. 83), jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei
oro pagalvių sistema veikia sklandžiai, šis
ženklas dingsta po maždaug 6 sekundžių.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus),
automobilis su vairu dešinėje pusėje.
}}
35
02 Sauga
02
||
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir
jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia
jutikliai ir saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir
įkaista. Oro pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta,
kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro
pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio salone
pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei
keli dešimtadaliai sekundės.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 36)
Keleivio oro pagalvė (p. 37)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 35)
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto
saugos diržo (p. 31) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 35).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji
yra pažymėta užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Sutrikęs saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali sukelti gedimą ir baigtis rimtu
žmonių sužalojimu.
PASTABA
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to,
ar buvo prisisegti saugos diržai. Taikoma
visoms saugos diržo padėtims.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu
išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos
oro pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio
susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai
pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena
arba daugiau saugos oro pagalvių.
36
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 37)
02 Sauga
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos diržo (p. 31) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 35).
02
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės.
Jos dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų
automobilio vietų:
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė
automobilyje su vairu kairėje pusėje.
2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas
matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.
}}
37
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
02
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės
sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba naudojamas neteisingai,
apsauga, kurią teikia saugos oro pagalvė
susidūrimo metu, gali sumažėti.
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvę galima išjungti (p. 38), jei automobilyje įrengtas PACOS jungiklis („Passenger
Airbag Cut Off Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo
sėdėti kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas
ant grindų ir nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti pritvirtinti.
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos oro pagalvė, bet nėra išjungiklio
(PACOS), pagalvė bus įjungta visą laiką.
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 36)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 48)
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
Priekinės keleivio sėdynės oro pagalvę (p. 37)
galima išaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio
pusės gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos
keleivio durelės.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje. Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama
nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 171).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
38
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
Oro pagalvė įjungta. Kai jungiklis yra
tokioje padėtyje, priekinėje keleivio sėdynėje gali sėdėti aukštesni negu 140 cm
ūgio asmenys, tačiau joje draudžiama
02 Sauga
sodinti vaikus į vaikų kėdutes arba ant
paaukštintos pasostės.
Oro pagalvė išjungta. Jei jungiklis yra
šioje padėtyje, vaikai, tačiau ne aukštesnis negu 140 cm, priekinėje sėdynėje gali
sėdėti vaikiškose kėdutėse arba ant pripučiamos pagalvės.
2
02
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Priekinėje keleivio sėdyneje draudžiama
sėdėti asmenims, aukštesniems nei 140
cm, jei yra išjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
PASTABA
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje
II (p. 83), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis oro pagalvės ženklas (p. 35).
G017800
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
keleivio sėdynėje, jei įjungta saugos oro
pagalvė. Tai taikoma visiems, kurių ūgis
mažesnis kaip 140 cm.
2
G017724
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra įjungta.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro
pagalvė yra išjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo,
kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo
pulte rodo, kad priekinės keleivio sėdynės
saugos oro pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį
paveikslėlį).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaikišką automobilinę kėdutę arba ant pasostės priekinėje keleivio sėdynėje, jeigu įjungta saugos
oro pagalvės funkcija ir stogo valdymo
pulte šviečia
simbolis. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus vaiko
gyvybei.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte
nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra
išaktyvinta ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis ženklas(p. 35). Tai rodo,
kad yra įvykęs rimtas gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą. Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje,
rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvės padėtis teisinga.
}}
39
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus automobilio keleivių gyvybei.
02
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 48)
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos
dalį SIPS („Side Impact Protection System“)
perduoda sijoms, statramsčiams, grindims,
stogui ir kitoms konstrukcinėms kėbulo
dalims. Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio
saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų
sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio
metu.
G032949
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai.
Šoninės saugos oro pagalvės yra įmontuotos
priekinių sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia
jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia. Saugos oro pagalvė išsiskleidžia
tarp žmogaus ir durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį smūgį. Saugos oro pagalvė
subliūkšta, kai smūgio metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai šoninė saugos
40
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
•
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise. Dėl netinkamai veikiančios
šoninių saugos oro pagalvių (SIPSbag) sistemos, gali atsirasti trikčių ir
asmenys gali stipriai susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia
šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik
„Volvo“ patvirtintus automobilio
sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių
apdangalai gali sutrikdyti šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos diržų priedas. Visada naudokite
saugos diržą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 36)
Keleivio oro pagalvė (p. 37)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė (p. 41)
Šoninė oro pagalvė (SIPS) – vaikiška
automobilinė kėdutė / paaukštinta
pasostė
Šoninė oro pagalvė (p. 40) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams,
sėdintiems vaikiškose automobilinėse kėdutėse arba paaukštintose pasostėse.
Saugos oro užsklanda (IC)
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio galvos apsaugą.
02
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 48) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 38).
Susijusi informacija
•
•
Keleivio oro pagalvė (p. 37)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 47)
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain)
yra viena iš SIPS sistemos (p. 40) ir saugos
oro pagalvių sistemos (p. 35) dalių. Ji montuojama palei abu automobilio lubų šonus ir
padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivius,
sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro
užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 41)
}}
41
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne
kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
02
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar
šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti
apsaugą. Volvo rekomenduoja naudoti tik
originalias Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai
apsauga nuo avarijos metu patiriamų kaklo
traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją
sugeriantys atlošai ir ypatingos konstrukcijos
priekinių sėdynių galvos atramos.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti
didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos
užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio
lubose, apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų
priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 31)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo
kampo ir greičio, atsitrenkusio automobilio
tipo ir kitų veiksnių.
42
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės
atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio
padėtis. Tai sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo autoservisu.
WHIPS – vaikiškos automobilinės
kėdutės
WHIPS sistema (p. 42) nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikiškose kėdutėse ar ant paaukštintos
pasostės.
Vaikišką automobilinę kėdutę ar paaukštintą
pasostę (p. 48) galima dėti ant priekinės
keleivio sėdynės tik tuomet, jei nėra suaktyvinta priekinės sėdynės keleivio oro pagalvė
(p. 38).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 47)
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 42) užtikrintų optimalią apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti
tinkamą sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir
pasirūpinti, kad sistemos veikimui nebūtų
kliūčių.
02
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 84).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos
ir jai skirtos atramos būtų kaip įmanoma
mažesnis atstumas.
Veikimas
Susijusi informacija
•
•
•
WHIPS – vaikiškos automobilinės kėdutės
(p. 43)
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 43)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 31)
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS
sistemai.
}}
43
02 Sauga
ĮSPĖJIMAS
02
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės
sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės
atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos
darbui niekas nekliudo.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę paveikia itin didelės jėgos,
pvz., automobiliui patyrus smūgį į galinę
dalį, reikia patikrinti WHIPS sistemą.
„Volvo“ rekomenduoja ją patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynės atrodo nepažeistos, dalis
WHIPS sistemos apsaugos gali būti prarasta.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų
gali nesuveikti WHIPS sistema.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nulenkti galinės sėdynės
atlošą, atitinkamą priekinę sėdynę reikia
pastumti į priekį, kad ji nesusiliestų su
nulenkiamu atlošu.
44
Kada suveikia sistemos
Susidūrimo atveju įvairios „Volvo“ asmeninės
saugos sistemos veikia išvien, kad maksimaliai
sumažintų sužalojimų pavojų.
Sistema
Įsijungia
Saugos diržo įtempiklis (p. 34) priekinėje sėdynėje
Priekinio smūgio ir
(arba) šoninio smūgio, ir (arba) smūgio
į automobilio galą ir
(arba) apsivertimo
atveju
Saugos diržo įtempiklis, galinė sėdynė
Smūgio į priekį ir
(arba) šoną metu, ir
(arba) apsivertus
Saugos oro pagalvės
Priekinio smūgio
atvejuA
(Vairas (p. 36) ir
keleivio saugos oro
pagalvė (p. 37))
Šoninės saugos oro
pagalvės (SIPS)
(p. 40)
Šoninio smūgio
atvejuA
02 Sauga
Sistema
Įsijungia
Saugos oro
užsklanda (IC)
(p. 41)
Smūgio į šoną metu
ir (arba) apsivertus,
ir (arba) smūgio į
priekį metuA
Kaklo apsauga
WHIPS (p. 42)
Galinio smūgio
atveju
A
Automobilio kėbulas smūgio metu gali labai deformuotis,
bet saugos oro pagalvės gali ir neišsiskleisti. Kuri automobilio saugos sistema įsijungs, priklauso nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo objekto, į kurį automobilis trenkėsi, tvirtumo ir masės, automobilio greičio, smūgio kampo ir pan.
Jei oro pagalvės (p. 35) išsiskleidė, rekomenduojama elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo"
rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam „Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su išsiskleidusiomis saugos oro
pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam „Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio
sveikatai.
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė
apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus.
Nebandykite užvesti automobilio, nes gali
išsiskleisti oro pagalvės. Automobilio
nutempimas. Volvo rekomenduoja transportuoti automobilį į įgaliotą Volvo autoservisą.
Bendroji informacija apie saugos
režimą
Avarinis režimas yra apsauga, įsijungianti, kai
po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios
automobilio funkcijos, pavyzdžiui, kuro įsiurbimo sistema, apsauginių sistemų jutikliai arba
stabdžiai.
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti
vairavimą. Taip pat gali būti pažeisto kitos
saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos
sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir akis/jas pažeisti
esant intensyviam poveikiui. Dirginimo
atveju, plaukite šaltu vandeniu. Greita
išsiskleidimo eiga ir saugos oro pagalvių
audinys gali sukelti trintį ir nudeginti odą.
Trikampis avarinis ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų skydelio (p. 68) informaciniame ekrane
gali pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr.
vadovą. Tai reiškia, kad automobilio veikla
yra sutrikusi.
Saugos oro pagalvių ir diržo įtempiklių sistemos suveikia tik kartą susidūrimo metu.
}}
45
02 Sauga
||
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas, niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės
sistemos. Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos režimas Žr. vadovą,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad šis patikrintų
automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
02
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį (p. 46)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 47)
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 45), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra
kuro nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro
kvapo.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote,
kad nėra kuro protėkių, galite pabandyti
užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas ir įjungtas uždegimas, paspauskite
užvedimo mygtuką. Tada uždarykite dureles ir
vėl įkiškite nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins
atsistatyti į normalų režimą. Po to bandykite
užvesti automobilį.
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą, automobiliu
negalima važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 317). Net jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl nepastebimų
gedimų važiavimo metu jis gali tapti nevaldomas.
46
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei juntamas kuro kvapas ir pasirodo
pranešimas Saugos režimas Žr. vadovą.
Iškart nueikite atokiai nuo automobilio.
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo"
rekomenduoja automobilį nugabenti į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną (p. 47)
02 Sauga
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Jei pabandžius užvesti automobilio
variklį (p. 46) ir atstačius Saugos režimas Žr.
vadovą pasirodo Normal mode, automobilį
galima atsargiai patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 45)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
PASTABA
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti.
Niekada neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant
kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse
iki kiek įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki
3–4 metų amžiaus), o vyresnius – pirmyn
nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse (iki 10 metų amžiaus).
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo
vaiko svorio ir ūgio, žr. Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 48).
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju
dėl aiškesnių nurodymų.
02
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines duris ir jų langus* galima užblokuoti
mechaniškai (p. 184) arba elektroniniu būdu
(p. 185)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš
vidaus.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 52)
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 56)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 60)
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite, kokie reglamentai galioje Jūsų
šalyje.
„Volvo“ turi vaikų apsaugos įrangos (vaikiškos
automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai),
kuri yra skirta specialiai jūsų automobiliui.
„Volvo“ vaikų apsaugos įranga vaikams užtikrina optimalias sąlygas saugiai važiuoti automobilyje. Be to, vaikų apsaugos įranga tinka
konkretiems modeliams ir ją lengva naudoti.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
47
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės
02
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų
naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės diržų prie sėdynės padėties horizontalaus reguliavimo strypo, spyruoklių arba
bėgių ir sijų po sėdyne. Aštrios briaunos
gali pažeisti diržo juostas.
G020739
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos
įrengimo instrukcijoje.
Automobilinės vaiko kėdutės ir oro pagalvės yra
nesuderinamos.
48
02 Sauga
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
0 grupė
Išorinė užpakalinė sėdynė
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 + grupė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
maks. 13 kg
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 10 kg
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
02
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo
sistema.
maks. 10 kg
0 grupė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
maks. 13 kg
1 grupė
9-18 kg
2
Dėl kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
}}
49
02 Sauga
||
02
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
1 grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės
kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaiko kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu ir savo diržais.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaiko kėdutė
(Volvo Convertible Child Seat) – atgal nukreipta
vaiko kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu
ir savo diržais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
(L)
(L)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama
automobilio saugos diržu.
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos diržu.
9-18 kg
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
„Volvo“ atgal nukreipta / pasukama vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child
Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04191
(U)
2/3 grupė
15-36 kg
50
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster Seat
with backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
02 Sauga
Svoris
Priekinė sėdynė (su išjungta saugos
oro pagalve)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė
sėdynė
2/3 grupė
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion
with and without backrest).
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster Cushion with
and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
02
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04216
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
Integruota pasostė (Integrated Booster Cushion)
– parduodama kaip gamykloje įrengta parinktis.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04189
(B)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
B: šiai svorio klasei aprobuotos integruotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 52)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 60)
•
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 56)
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 47)
51
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
02
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko į vaiko kėdutę
arba ant paaukštintos pasostės priekinėje
sėdynėje, jei įjungta saugos oro pagalvė.
Jei suaktyvinta (p. 38) priekyje sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė, vaikiškas automobilines kėdutes / paaukštintas pasostes (p. 48)
montuokite tik ant galinės automobilio sėdynės. Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant
priekinės sėdynės sėdintis vaikas gali būti
sunkiai sužalotas.
Keleivio pusės saugos oro pagalvės įspėjamasis lipdukas būna vienoje iš šių dviejų
automobilio vietų:
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Žemesniems nei 140 cm asmenims draudžiama sėdėti priekinėje keleivio sėdynėje,
jei yra įjungta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti
pavojus gyvybei.
2 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas
matomas atidarius keleivio dureles.
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių
su plieniniais laikikliais arba kitais elementais, kurie gali atsidurti ant saugo diržo
sagties, naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo sagtis gali netyčia atsisegti.
Galite įtaisyti:
•
vaiko kėdutę ar paaukštintą pasostę ant
priekinės keleivio sėdynės, jei priekyje
sėdinčio keleivio saugos oro pagalvė
neįjungta.
•
viena arba kelios vaikiškos automobilinės
kėdutės / pasostės galinėje sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
1 variantas: saugos oro pagalvės lipduko vieta
ant keleivio pusės skydelio nuo saulės.
52
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko
kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro
pagalvė suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių
nurodymų, vaikas gali žūti arba stipriai
susižaloti.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 47)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai tvirtinimo taškai (p. 60)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 56)
02 Sauga
Vaikiška automobilinė kėdutė – dviejų
pakopų paaukštinta pasostė*
ĮSPĖJIMAS
„Volvo" rekomenduoja, kad remontą arba
pakeitimą atliktų tik įgaliotasis „Volvo“
autoservisas. Paaukštintos pasostės
nekeiskite ir nepapildykite jokiais priedais.
Jei integruotą pasostę veikė didelė jėga,
pavyzdžiui, smūgio atveju, reikia pakeisti
visą pasostę. Net jei pasostė ir atrodo
nepažeista, jos apsauginės savybės gali
būti pablogėjusios. Pasostę reikia pakeisti
ir tada, kai ji labai nusidėvėjusi.
Integruotos paaukštintos pasostės galinėje
sėdynėje leidžia vaikams sėdėti patogiai ir
saugiai.
Pasostės sukonstruotos taip, kad užtikrintų
optimalų saugumą. Kartu su saugos diržu
(p. 31) jos yra aprobuotos vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 36 kg ir kurių ūgis siekia bent 95
cm.
Neteisinga padėtis: galva neturi būti aukščiau
galvos atramos, o diržas neturi būti žemiau
peties.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant peties.
•
dviejų pakopų integruota paaukštinta
pasostė yra gerai pritvirtinta pagal lentelę
(p. 54) ir užrakinta
•
kad saugos diržas būtų prigludęs prie
vaiko kūno, būtų įtemptas ir nesusisukęs
•
saugos diržas nėra ant vaiko kaklo ar
žemiau peties (žr. pirmiau pateiktas iliustracijas)
•
apatinė saugos diržo juosta yra žemiau
dubens, kad sauga būtų optimali.
02
ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant dviejų pakopų paaukštintos
pasostės nurodymų, avarijos atveju vaikas
gali patirti rimtų sužalojimų.
Dviejų paaukštintos pasostės lygių reguliavimas atliekamas ją pakeliant (p. 54) ir nuleidžiant (p. 55).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
53
02 Sauga
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų
02
Pakopa 24
Integruota paaukštinta pasostė (p. 53) galinėje
sėdynėje gali būti sulankstoma dviem pakopomis. Pakopų skaičius sulankstant pasostę priklauso nuo vaiko svorio.
Pakopa 1
Pakopa 2
22-36 kg
15-25 kg
Svoris
Pakopa 13
Užfiksuokite paaukštintą pasostę
paspausdami ją atgal.
Patraukite rankenėlę į priekį ir aukštyn,
norėdami atlaisvinti paaukštintą pasostę.
3
4
54
Apatinė pakopa.
Viršutinė pakopa.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pradėkite nuo apatinės pakopos.
Paspauskite mygtuką.
02 Sauga
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas
Integruota paaukštinta pasostė (p. 53) galinėje
sėdynėje gali būti sulankstoma nuo viršutinės
ar apatinės pakopos iki visiškai nulenktos
padėties sėdynės pasostėje. Tačiau negalima
pasostės pakeisti iš viršutinės pakopos į apatinę pakopą.
02
Pakelkite priekinę paaukštintos pasostės
dalį ir užfiksuokite ją spausdami paaukštintos pasostės galą link atlošo.
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę
žemyn pasostės vidurį.
SVARBU
PASTABA
Neįmanoma sureguliuoti paaukštintos
pasostės iš 2 pakopos į 1 pakopą. Iš pradžių reikia nustatyti iš naujo pilnai nulenkiant žemyn (p. 55) į sėdynės pagalvėlę.
Susijusi informacija
•
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
nuleidimas (p. 55)
Prieš nuleisdami pasostę, patikrinkite, kad
už jos apačioje nebūtų jokių laisvų daiktų
(pvz., žaislų).
PASTABA
Pasostę atlaisvinsite patraukę rankenėlę į
priekį.
Prieš nuleidžiant galinį atlošą, pirmiausia
reikia nuleisti paaukštintą pasostę.
Susijusi informacija
•
Dviejų pakopų paaukštinta pasostė* –
lenkimas į viršų (p. 54)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
55
02 Sauga
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
02
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 48).
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 47)
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 56) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę kėdutę (p. 58).
Dydžio
klasė
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į
priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant
atlošo apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad
pasiektumėte užraktus.
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX montavimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
56
Aprašymas
ISOFIX – dydžio klasės (p. 56)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių
tipai (p. 58)
02 Sauga
Dydžio
klasė
F
G
Aprašymas
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
02
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių
kėdutė
ĮSPĖJIMAS
Niekada nesodinkite vaiko keleivio sėdynėje, jei automobilyje sumontuota aktyvuota saugos oro pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės
kėdutės nėra klasifikuojamos pagal dydį,
automobilio modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą
transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias „ISOFIX" vaikų kėdutes
„Volvo" rekomenduoja.
57
02 Sauga
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
02
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių
– priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
reiškia, kad ne visos vaikiškos automobilinės
kėdutės tinka visoms sėdynėms ir visiems
automobilių modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
maks. 10 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo
sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms
įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė
sėdynė
F
X
X
G
X
X
E
X
Gerai
(IL)
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
58
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Svoris
9-18 kg
Dydžio klasė
B
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo
sistema vaikiškoms automobilinėms kėdutėms
įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė
sėdynė
X
GeraiA
02
(IUF)
B1
X
GeraiA
(IUF)
A
X
GeraiA
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame
automobilio modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės
(p. 56) vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 56) tvirtinimo elementų sistema.
59
02 Sauga
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
02
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių
uždanga virš krovinių skyriaus, tokią
uždangą reikia nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Automobilyje įrengti tam tikrų į priekį atgręžtų
vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 48) viršutiniai tvirtinimo taškai. Šie tvirtinimo taškai yra
kitoje sėdynės pusėje.
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti
vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose,
žiūrėti kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant
ties prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti
į priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo”
rekomenduoja mažiems vaikams sėdėti į galą
atgręžtose kėdutės iki kaip galima vyresnio
amžiaus.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų
kėdučių montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais,
šiuos nulenkite.
60
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą
(p. 47)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 52)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 56)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
62
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
03
}}
63
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
03
64
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 113),
(p. 116),
(p. 101),
(p. 94) ir
(p. 123).
Valdymo skydelis
(p. 180),
(p. 185),
(p. 106) ir
(p. 108).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 85).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 200) ir
(p. 203).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 91),
(p. 292) ir
(p. 182).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 89) ir
(p. 35).
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 68).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir
telefono valdymas*
(p. 116) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Mygtukas START/
STOP ENGINE
Avarinių šviesų signalas
(p. 100).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
(p. 116) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 133).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 276).
(p. 265).
Važiavimo režimų valdymo elementai
(p. 269).
Degimo jungiklis
(p. 82).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 104).
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 116) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Vairo reguliavimas
(p. 89).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 357).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 284).
Durų rankena
–
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 77)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 77)
Laikrodis (p. 78)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
03
}}
65
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
03
66
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Informacinės pramogų sistemos ir
meniu ekranas
(p. 116) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Valdymo skydelis
(p. 180),
(p. 185),
(p. 106) ir
(p. 108).
Valdymo skydelis
informacinei pramogų
sistemai valdyti ir
meniu naršyti
Degimo jungiklis
(p. 82).
(p. 265).
(p. 91),
(p. 292) ir
(p. 182).
Avarinių šviesų signalas
(p. 100).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio
skydo atidariklis ir
bagažinės dangtis
(p. 116) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
(p. 357).
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 200) ir
(p. 203).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 85).
Variklio dangčio atidariklis
Jungtinis prietaisų
skydelis
(p. 68).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 284).
Garso signalas, saugos oro pagalvės
(p. 89) ir
(p. 35).
Vairo reguliavimas
(p. 89).
Meniu naršymas,
garso sistemos ir
telefono valdymas*
(p. 116) ir
„Sensus
Infotainment“
priedą.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės kompiuteris
(p. 113),
(p. 116),
(p. 101),
(p. 94) ir
(p. 123).
Pavarų perjungimo
svirtis
(p. 276).
Važiavimo režimų valdymo elementai
(p. 269).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 133).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 104).
Durų rankena
–
03
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 77)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 77)
Laikrodis (p. 78)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
67
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
03
68
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 69)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 74)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 75)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi
pranešimai.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
03
Prietaisas rodo informaciją pagal atliktus pasirinkimus žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113).
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
Esamas energijos lygis
lis. Papildomos informacijos rasite Eco
guide & Hybrid guide (p. 73).
Aktyvus variklių režimas
Ženklas įsijungia pradėjus veikti vidaus
degimo varikliui.
Hybrid guide (Driver Support Power
Meter). Rodo šiuo metu vairuotojo pageidaujamą varomąją galią ir pasiekiamą
elektrinio variklio galią, t. y. ribą, kada
užsiveda / išsijungia vidaus degimo varik}}
69
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Energijos rekuperavimas
03
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Γia
taip pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė
atspindima ekrane, rasite šių funkcijų aprašuose.
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei
spalvų režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 164).
Matuokliai ir indikatoriai
Kai elektros variklis generuoja galią hibridiniam akumuliatoriui, hibridinio akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo burbuliukai, žr. Stabdymas koja (p. 280).
Informacinis ekranas
Prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias
temas. Galimos temos: „Hybrid“, „Elegance“,
„Eco“ ir „Performance“.
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo
perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu
parinktį Temos, sukant svirtelės reguliavimo
ratuką. Spauskite OK mygtuką. Pasukite
ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės
konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio
prietaisų skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą
galima nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 113).
Informacinis ekranas.
1
70
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Hybrid“.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis
apie žemą degalų lygį bake. Taip pat žr.
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 123) ir Pilno kuro bako pripylimas (p. 293).
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
Spidometras
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 73).
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276).
Neveikia
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276).
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 73).
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276).
03
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 123) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 293).
1
2
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 123) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 293).
Neveikia
Eco guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 73).
Spidometras
Spidometras
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Stabdant elektriniu varikliu, įkraunamas hibridinis akumuliatorius, žr. Stabdymas koja (p. 280).
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas
indikatoriaus ženklas, informuojantis apie
žemą degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 123) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 293).
Matuoklis E-boost. Iliustruoja elektrinio
variklio naudojimą, jo pagalbą vidaus
degimo varikliui ir stabdymą elektriniu
varikliu2.
}}
71
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio greitį tūkstančiais apsisukimų per
minutę.
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide &
Hybrid guide (p. 73).
03
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276).
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
esant II raktelio padėčiai arba užvedus variklį.
Užvedus variklį, turėtų užgesti visi ženklai,
išskyrus stovėjimo stabdžių ženklą, kuris
išnyksta, išjungus stabdžius.
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai
užgęsta per keleta sekundžių, išskyrus tuos,
kurie informuoja apie automobilio išmetimo
sistemos sutrikimus.
Susijusi informacija
•
•
•
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia,
72
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 74)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 75)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Eco guide & Hybrid guide
Momentinė vertė
„Eco guide“ ir „Hybrid guide“ – tai du jungtinio prietaisų skydelio (p. 68) prietaisai, padedantys vairuoti automobilį optimaliai vartojant
degalus.
Γia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis rodmuo skalėje, tuo geriau.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų
kelionių statistika, kurią galima peržiūrėti kaip
blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris –
kelionės statistika* (p. 124).
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 69).
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį,
variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir
stabdžių panaudojimą.
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h)
ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje
įjungia raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai
reiškia prastą ekonomiją, kurios reikėtų
vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina, kaip automobilis buvo vairuojamas
pastaruoju metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų
ekonomiją.
Hybrid guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp elektrinio variklio
naudojamos galios ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite
temą „Hybrid“ arba „Performance“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
(p. 69).
Momentinė vertė
03
Vairuotojo pageidaujama galia
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Taškas, kuriame dvi rodyklės susitinka – tai
slenkstinė vidaus degimo variklio užsivedimo / išsijungimo riba.
Vairuotojo pageidaujama galia
Didžioji rodyklė nurodo vairuotojo (greičio
pedalu) pageidaujamą variklio galią. Kuo
didesnis rodmuo skalėje, tuo daugiau esamoje pavaroje vairuotojas pageidauja galios.
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Mažoji rodyklė nurodo, kiek elektrinio variklio
galios šiuo metu yra pasiekiama.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo
didelį galios rezervą.
Vidutinė vertė
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
73
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie
suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba
įvykusią klaidą ar triktį.
Kontroliniai ženklai
Ženklas
03
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 190)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas
(p. 191)
Variklio šildytuvas
Mažas kuro kiekis bake
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
74
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungtos tolimosios šviesos
Posūkio kairėn indikatorius
3. Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą, kad jame patikrintų ABS sistemą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įjungtas galinis rūko žibintas
Posūkio dešinėn indikatorius
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis
rūko žibintas.
Slėgio padangose sistema , žr.
Slėgio padangose stebėjimo
sistema* (p. 332)
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai
reiškia, kad sistema sugedus.
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų
funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip
gali būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis
sistemą patikrintų. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia.
Įprasta automobilio stabdžių sistema veikia,
tačiau be ABS funkcijos.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
Stabilumo sistema
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau.
Tada sistema nustato, ar greičio pedalas
spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau,
posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant
įprastai ir iki tam tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies kontroliuojamo slydimo
manevrą prieš įsikišdama ir stabilizuodama
automobilį. Ženklas ima šviesti suaktyvinus
sportinį režimą.
Variklio šildytuvas
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu.
Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos
temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake
yra žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite
degalų.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų.
Ekrane taip pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo tekstas išvalomas mygtuku
OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis (p. 113) arba pats automatiškai
išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo
to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais
ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas, simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios šviesos arba „mirksint” tolimosiomis
šviesomis.
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas
slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose stebėjimo sistemos triktis.
3
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis3 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad
suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta
klaida (gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungti stovėjimo stabdžiai
03
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos
diržą
Starterio akumuliatorius
neįkraunamas
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 75)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 69)
Tik automobiliuose su signalizacija*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
75
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis
mirksi ir galiausiai ima šviesti nuolat.
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
03
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo
stabdžiai (p. 284).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei šis ženklas neužgęsta arba užsidega
važiuojant, reiškia, kad sutriko saugos diržų
sagčių, SRS, SIPS arba IC sistemos. Nedelsiant važiuokite į autoservisą, kad sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei
sutrinka elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite
76
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir
sankabos skystis – lygis (p. 362).
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu
metu, gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos
paskirstymo sistema.
1. Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite
variklį.
2. Iš naujo užveskite variklį.
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti
toliau.
•
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr.
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 362). Jei stabdžių skysčio lygis
normalus, tačiau ženklai tebedega,
automobiliu važiuoti galima. Atsargiai
nuvažiuokite į autoservisą ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito
stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega
tuo pačiu metu, yra rizika, kad staigiai
stabdant slys automobilio galas.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai
nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką
automobilio saugumui ir/arba vairavimui. Tuo
pačiu metu ekrane pasirodo aiškinamasis
pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau teksto pranešimą galima
išvalyti mygtuku OK, žr. Meniu naršymas –
jungtinis prietaisų skydelis (p. 113). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
Veiksmai:
1. Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš
vietos.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją.
Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane
esantį pranešimą. Pašalinkite pranešimą
OK mygtuku.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Priminimas - neuždarytos durys
Lauko temperatūros matuoklis
Kelionės ridos skaitiklis
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių,
informaciniame ekrane pasirodo informacija
arba įspėjamasis ženklas su aiškinamąja
iliustracija. Kaip galima greičiau sustokite
saugioje vietoje ir uždarykite atidarytas dureles.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
informacijos ženklas.
03
Jei automobilis važiuoja didesniu nei
maždaug 7 km/val. greičiu, užsidega
įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis4 uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip
įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
•
4
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 74)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 69)
Lauko termometro rodinys
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C,
ekrane ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti
aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68)
Kelionės ridos skaitiklis.
Kelionės ridos skaitiklio ekranas
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami
trumpiems atstumams matuoti. Atstumas
rodomas ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite
kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio mygtuką RESET, bus atstatytas ridos
skaitiklis. Papildomos informacijos rasite
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija
(p. 123).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68)
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
77
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė
sutartis
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam
tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba kūrėju anglų kalba.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Combined Instrument Panel Software
03
Open Source Software Notice
Laikrodis.
Ekranas laikui rodyti
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 116).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 68)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
78
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklai ekrane
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius
ir informacijos ženklus.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir
jų reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje galima rasti informacijos.
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali
turėti įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio sistemoje aptinkamas nuokrypis.
Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti
kartu su kitais ženklais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 75),
(p. 284)
Saugos oro
pagalvės - SRS
(p. 35),
(p. 75)
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti saugos
diržą
(p. 31),
(p. 75)
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
(p. 75)
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas, saugus režimas
Paaiškinimas
Žr.
Stabilumo sistema, ESC (Elektroninė stabilumo
kontrolė), Priekabos stabilizavimo
sistema*
(p. 74),
(p. 192),
(p. 315)
(p. 75),
(p. 280)
Stabilumo sistema, sportinis
režimas
(p. 74),
(p. 192)
(p. 35),
(p. 45),
(p. 75)
Variklio šildytuvas (dyzeliniuose
modeliuose)
(p. 74)
Mažas kuro kiekis bake
(p. 74),
(p. 146)
Informacija, skaitykite tekstinį
pranešimą
ekrane
(p. 74)
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 74),
(p. 98)
Išmetimo sistema
(p. 74)
Įjungtos tolimosios šviesos
(p. 74),
(p. 94)
ABS sistemos
gedimas
(p. 74),
(p. 280)
Kairės pusės
posūkio žibintai
(p. 74)
Įjungtas galinis
rūko žibintas
(p. 74),
(p. 99)
Dešinės pusės
posūkio žibintai
(p. 74)
Slėgio padangose sistema*
(p. 74),
(p. 332)
03
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
79
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
03
80
Paaiškinimas
Žr.
Aktyviosios tolimosios šviesos
(AHB (Active High
Beam))*
(p. 95)
Kameros jutiklis*,
lazerinis jutiklis*
(p. 95),
(p. 227),
(p. 237),
(p. 241),
(p. 245)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 216)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, įspėjimo
apie atstumą sistema* (atstumo
įspėjimas)
(p. 208),
(p. 218)
Prisitaikanti
pastovaus greičio
palaikymo sistema*, laiko intervalas
(p. 203),
(p. 206)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
(p. 200)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 146)
Radaro jutiklis*
(p. 216),
(p. 220),
(p. 237)
ABL sistema*
(p. 98)
Stabdymas koja
(p. 280)
(p. 292)
Greičio ribotuvas
(p. 197)
Degalų pylimo
angos dangtelis,
dešiniajame šone
Automatinio stabdymo*, įspėjimo
apie atstumą*
(atstumo perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo apie susidūrimą* sistemos
(p. 220),
(p. 227),
(p. 237)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 146)
Stovėjimo stabdžiai
(p. 284)
Lietaus jutiklis*
(p. 104)
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 146)
(p. 241),
(p. 245)
Variklio bloko šildytuvas ir salono
šildytuvas* Būtina
techninė priežiūra
(p. 146)
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
Vairuotojo įspėjimo sistema*,
įspėjimo apie
išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 245)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
„Volvo Sensus“
Paaiškinimas
Žr.
(p. 240)
Pavarų padėtys
(p. 276)
Vairuotojo įspėjimo sistema*, laikas pertraukai
(p. 241)
Alyvos lygio matavimas
(p. 360)
Įrašyto greičio
informacija*
(p. 194)
Automobilio statymas pastate
(p. 141)
Automobilio statymas lauke
(p. 141)
Sėdynės šildymas
(p. 141),
(p. 141)
Variklių sistemos
(p. 273)
Pavaros perjungimo indikatorius
Ženklas
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia
informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos,
kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.
03
(p. 275)
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
(p. 34)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
įjungta
(p. 38)
Keleivio sėdynės saugos oro pagalvė
išjungta
(p. 38)
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 74)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 75)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 116)
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu
pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia
įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas.
Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia
naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato
kontrolės ir kt.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
81
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo
elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.
03
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su
automobilio vairavimu ir valdymu susijusios
nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi
greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO,
*, NAV* ir CAM* – galima
MEDIA, TEL,
suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*,
„Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo
pagalbos kamerą*.
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai
nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA,
TEL*, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Raktelio padėtys
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams / lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios funkcijos, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY
CAR (p. 116).
Prie interneto prijungtas automobilis *, žr. atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Klimato kontrolės sistema (p. 127).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250) – CAM*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Apžvalga
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio
valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte* funkcija, nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo jungiklį - jį galima laikyti, pvz., kišenėje. Papildomos informacijos apie beraktės sistemos funkcijas rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 174).
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
82
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Įstatykite nuotolinio valdymo raktelį
1. Laikydami nuotolinio valdymo pultelį už
raktelio pusės, įkiškite jį į uždegimo jungiklį.
2. Tada įspauskite nuotolinio valdymo pultelį
fiksatoriuje į galinę padėtį.
SVARBU
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 171).
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį
Įspauskite nuotolio valdymo pultelį, leiskite
jam iššokti ir ištraukite iš uždegimo jungiklio.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų,
kai variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą nuotolinio valdymo rakteliu galima
nustatyti į vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba
II. Šiame automobilio savininko vadove tokie
lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Lygis
0
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos
kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
I
Funkcijos
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes
galima reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis ribotą laiką – žr. „Sensus“
informacijos ir pramogų sistemos priedą.
•
03
Galima naudoti stoglangį,
elektra valdomus langus, 12 V
lizdą salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio
stiklo valytuvus.
Su esamomis sąnaudomis starterio akumuliatorius įkraunamas kai raktelis yra šioje padėtyje.
}}
83
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Lygis
II
•
•
•
03
Įsijungia priekiniai žibintai.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Suaktyvinamos kelios kitos
sistemos. Vis dėlto elektrinį
sėdynių pasosčių ir galinio
lango šildymą galima suaktyvinti tik užvedus variklį.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama daug akumuliatoriaus
energijos, todėl jos reikėtų
vengti!
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant
variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas
raktelio padėtis nespauskite stabdžių /
sankabos pedalo.
•
5
6
84
gimo jungiklį5, spustelėkite START/STOP
ENGINE.
Funkcijos
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į užde-
Nereikia automobiliuose su berakte* funkcija.
Apie 2 sek.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo
rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį5, nuspauskite ir ilgai6 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti mygtuką START/STOP ENGINE.
Sėdynės, priekinės
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu.
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas
esant ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui
rasite „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Variklio užvedimas ir išjungimas
Informacijos apie variklio užvedimą arba
išjungimą ieškokite Variklio užvedimas
(p. 265).
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 82)
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų.
Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė
yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra* (p. 85).
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į
priekį, kad salone būtų galima patalpinti ilgą
krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau
atgal / žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba
avarijos atveju galite susižaloti.
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*7
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės
dalies esančius fiksatorius ir nulenkite
sėdynės atlošą į priekį.
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai patogu. Elektra valdomas sėdynes galima
perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn.
Sėdynės pasostės priekinį kraštą galima
pakelti / nuleisti. Taip pat galima keisti atlošo
kampą ir juosmens atramą*.
03
Elektra valdoma sėdynė
4. Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų keleiviai.
Susijusi informacija
•
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 85)
•
Sėdynės, galinės (p. 87)
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
Reguliuoti atlošo kampą
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir
išorėn.
7
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
85
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų
apsaugą, kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą
blokuoja koks nors objektas. Jei taip atsitiktų,
automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0 ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
03
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu,
kurį laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus
raktelio į uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai atliekamas, rakteliui esant I
padėtyje ir tik varikliui veikiant.
Sėdynė su atminties funkcija*
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Nustatymų įrašymo mygtukas
1. Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtį.
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
86
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
8
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
2. Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo
pat metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodys tekstas.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių
veidrodėlių nuostatas.
Avarinis sustabdymas
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas8, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 164).
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 134) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 134).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 84)
Sėdynės, galinės (p. 87)
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi galinio vaizdo ir šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Sėdynės, galinės
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos atramas galima nulenkti. Viduriniosios
sėdynės galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
ĮSPĖJIMAS
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos atrama turi būti žemiausioje padėtyje.
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos
atramą reikia tinkamai sureguliuoti pagal
keleivio ūgį, kad ji padengtų visą galinę
galvos dalį (jei įmanoma).
Rankinis galinių sėdynių atramų galvai
nuleidimas
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti
prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate
pažeisti galinės sėdynės apmušalus.
Trijų dalių atlošą galima nulenkti įvairiais
būdais.
03
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų, gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes ir (arba) stačiai nustatyti jų
atlošus.
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių
ūgį, kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis.
Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Kad vėl nuleistumėte galvos atramą, reikia
nuspausti mygtuką (esantį per vidurį tarp
atlošo ir atramos galvai, žr. iliustraciją) ir
palaikyti jį, galvos atramą atsargiai spaudžiant
žemyn.
•
•
•
Patraukite arčiausiai prie atramos galvai
esančią užrakinimo rankeną, norėdami
nulenkti atramą galvai į priekį.
•
Kairiąją dalį galima nulenkti atskirai.
Viduriniąją dalį galima nulenkti atskirai.
Dešiniąją dalį galima nulenkti kartu su
centrine dalimi.
Norint nulenkti visą atlošą, reikia nulenkti
jo dalis atskirai.
Galvos atramą lenkite atgal ranka, kol pasigirs
„spragtelėjimas“.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
}}
87
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
PASTABA
Nulenkus sėdynių atlošus, reikia šiek tiek
pirmyn pastumti galvos atramas, kad jos
sukontaktuotų su pasoste.
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine
tvarka.
03
PASTABA
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies. Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas
nėra tinkamai užfiksuotas.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir
galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai
užfiksuoti.
Jei ketinama nuleisti viduriniąją dalį,
atleiskite ir sureguliuokite viduriniosios
sėdynės galvos atramą (žr. ankstesnį skyrelį „Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
galinė“).
Nuleidžiant kraštinius atlošus, jų galvos
atramos nuleidžiamos automatiškai.
Patraukite į viršų atlošo fiksavimo rankeną
kartu lenkdami atlošą į priekį. Raudorodo,
nas indikatorius ant fiksatoriaus
kad atlošas neužfiksuotas.
88
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
1. Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje II.
2. Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atlošų, jeigu
kitose sėdynėse yra keleivių.
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol
pasigirs spragtelėjimas.
ĮSPĖJIMAS
Pakėlus atlošus, atramos galvai turi būti
užfiksuotos.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 84)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 85)
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį,
be to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus
greičio palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
3. Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad
užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė
standi, iš lėto spauskite vairaratį, tuo
pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę
padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
03
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*, galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr.
Reguliuojama vairo jėga* (p. 190).
Klaviatūros*
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1. Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte vairą.
2. Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
Prietaisų valdymo mygtukai ant vairaračio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 200)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC* (p. 203)*.
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą,
„Sensus Infotainment“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
89
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
Veikimas
03
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 90)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo
funkcija, vairas pradedamas šildyti užvedus
variklį. Funkcija automatiškai įsijungia, kai
automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra
nesiekia maždaug 10 °C. Ši funkcija suaktyvi-
90
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
nama / išaktyvinama per meniu sistemą MY
CAR (p. 116).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano,
prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 101)
reguliuoti.
Apžvalga, žibintų jungikliai
Rankenėlės padėtys
PASTABA
Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose
gabaritiniuose / stovėjimo žibintuose naudojamos tos pačios lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų
švietimo ryškumas būna didesnis.
Padėtis
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų
bei aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Dieninių ir stovėjimo žibintų rankenėlė
Ratukas9, reguliuojantis priekinių žibintų
aukštį
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir
šoniniai gabaritiniai žibintai
dieną, kai raktelis nustatytas
automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis.
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros
sistemos padėtyje II arba veikia
variklis.
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai
esant prieblandai ar tamsiam
paros metui arba įjungus galinius rūko žibintus ar priekinio
stiklo valytuvus.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 94)* funkcija.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, ir
šoniniai gabaritiniai žibintai, kai
raktelis nustatytas automobilio
elektros sistemos padėtyje II
arba veikia variklis.
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai, kai
automobilis yra pastatytas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
9
Padėtis
03
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 95)* funkcija.
Tolimąsias šviesas galima
įjungti veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai / stovėjimo žibintai /
šoniniai gabaritiniai žibintai.
Nėra automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais*.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
91
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Padėtis
Paaiškinimas
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją.
03
A
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti
režimą
.
ĮSPĖJIMAS
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti
vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas.
Tai gali apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito galima išvengti, reguliuojant žibintų
spindulio aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai įkrautas.
1. Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį
I.
2. Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per
silpna ar pakankamai stipri, pvz., esant
rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių
eismo taisyklių.
Prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio
apšvietimas, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 83).
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai
susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
92
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Tik vairuotojas
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Keleiviai visose sėdynėse
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias
krovinys bagažinėje
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais* turi automatinę priekinių
žibintų aukščio reguliavimo funkciją, todėl
reguliavimo ratuko nėra.
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai (p. 93)
Važiavimo dieną šviesos (p. 93)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 94)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai
Gabaritiniai ir stovėjimo žibintai įjungiami priekinių žibintų jungikliu.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 91)
Važiavimo dieną šviesos
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje ir nustatyta automobilio elektros sistemos
raktelio padėtis II arba veikia variklis, esant
natūraliam apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
03
Žibintų jungiklio rankenėlė – gabaritinių / stovėjimo žibintų padėtyje.
(kartu įjungiaPasukite jungiklį į padėtį
mas automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Jei raktelis yra automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis, vietoj priekinių
gabaritinių / stovėjimo žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės
dangtis, įsijungia galiniai gabaritiniai / stovėjimo žibintai, kad įspėtų iš paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai vyksta
nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra
rankenėlė arba kokioje automobilio elektros
sistemos padėtyje nustatytas raktelis.
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
, vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running
Lights - DRL). Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje, perjungia dieninius
žibintus į artimųjų šviesų žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir
įjungus priekinio stiklo valytuvus arba galinius
rūko žibintus.
}}
93
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
ĮSPĖJIMAS
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau
ji negali visais atvejais teisingai nustatyti,
ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna /
pakankamai stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
03
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo
situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus
iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai.
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
padėtyje ir automobilio elektros sistema raktelio II
padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato,
kada automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato
apšvietimą iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po
maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai
žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis
įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios šviesos lieka
įjungtos. Taip išvengiama būtinybės pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
Kai priekinių žibintų valdymo rankenėlė yra
, veikiant varikliui arba nustapadėtyje
čius raktelio padėtį II artimųjų šviesų žibintai
veikia nuolat.
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija, žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padė.
tyje
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 94)
Žibintų jungikliai (p. 91)
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Artimųjų šviesų žibintai
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus
sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos
šviesai. Artimosios šviesos taip pat suaktyvi-
94
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
namos automatiškai, jei įjungiami valytuvai
arba galiniai rūko žibintai.
, veikiant
Kai rankenėlė yra padėtyje
varikliui arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į
tolimųjų šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios
šviesos dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Tolimųjų šviesų žibintas
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada,
10 arba
kai rankenėlė yra padėtyje
.
Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos)
stumdami perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada jį atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link vairo.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
.
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai, vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar
įjungti / išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais11, žr. MY CAR (p. 116).
10
11
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 98)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 95)
•
Tunelio aptikimas* (p. 94)
Žibintų jungikliai (p. 91)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas (p. 103)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija siūloma su
įjungimo / išjungimo galimybe arba prisitaikymo galimybe (atsižvelgiant į priekinių žibintų
variantą). Funkcija aptinka priešais atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų
šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių
galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš
tolimųjų į artimąsias šviesas. Aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija pritemdo tik tą šviesų dalį, kurios yra nukreiptos
tiesiai į transporto priemonę. Tolimosios šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
03
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High
Beam – AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo viršutiniame krašte įrengtą kameros
jutiklį priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba ta pačia kryptimi priekyje
važiuojančių automobilių galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias. Funkcija
gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atva-
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
95
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
žiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais
03
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei nuo to momento, kai kameros jutiklis
nebeaptinka atvažiuojančių transporto priemonių priekinių žibintų šviesos arba priekyje
važiuojančių transporto priemonių galinių
žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją, tuomet, priešingai nei tradicinio pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir
toliau lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių
automobilių arba priešais esančių automobilių
pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio,
kuri šviečia tiesiai į transporto priemonę.
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami
praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai
kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų
(jei
valdymo rankenėlė yra padėtyje
funkcija nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą
MY CAR, žr. MY CAR (p. 116)).
96
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra
padėtyje AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia arba viršija 20 km/h.
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama)
stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės
padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas
esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai grąžinamos artimosios šviesos.
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas
.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas
tampa mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems
ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš dalies pritemdytos, t. y. kai tik
žibintų spindulys yra šiek tiek ryškesnis nei
artimųjų šviesų.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Active high
beam laikinai nepasiekiamos Įjunkite
rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto
žibintų jungiklio rankenėlė gali vis tiek išlikti
padėtyje
. Tas pat taikoma, jei pasirodo
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą ir ženklas
.
Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai
tvyro tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai
funkcija AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango jutikliai nebeblokuojami, praneši.
mas dingsta ir įsijungia ženklas
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti
užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą
esant palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to
reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam
rūkui
•
•
•
•
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi
važiuojančių automobilių žibintų šviesa
(pvz., įrengti apsauginiai barjerai)
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
03
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Kalno viršūnėje arba dauboje
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą
sistema* – kameros jutiklio apribojimai
(p. 235).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
97
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 94)
Žibintų jungikliai (p. 91)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai yra suprojektuoti užtikrinti maksimaliam apšvietimui
posūkiuose ir sankryžose, taip padidindami
saugą.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL
03
moje MY CAR, žr. MY CAR (p. 116)). Sutrikus
funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skyir tuo pat metu
delyje pasirodo ženklas
informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir papildomas ženklas.
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist.
sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į autoservisą.
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir
tik kai automobilis važiuoja.
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai
išjungta (kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (Active Bending Lights –
ABL), jų šviesos spindulys juda vairo sukimo
kryptimi, maksimaliai apšviesdamas kelią
posūkiuose ir sankryžose bei užtikrindamas
didesnį saugumą.
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu siste-
12
98
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Funkciją12 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 116).
Priekinių žibintų šviesos spindulio reguliavimas, žr. Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas (p. 103).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkio apšvietimo žibintai*
Galinis rūko žibintas
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai su prisitaikančių aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija
(aktyviosios tolimosios šviesos su prisitaikymo funkcija) turi posūkio apšvietimo žibintus, kurie staigiame posūkyje laikinai apšviečia zoną įstrižai priešais automobilį, vairo
sukimo kryptimi arba posūkio signalo kryptimi.
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima
įjungti galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti pastebėtų važiuojantį automobilį.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 91)
03
Funkcija suaktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios arba artimosios šviesos ir automobilio
greitis nesiekia maždaug 30 km/h.
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos žibinto, kai važiuojama atbuline
eiga.
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 94)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 95)
Žibintų jungikliai (p. 91)
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui
esant padėtyje II arba veikiant varikliui ir
žibintų jungiklio rankenėlei esant padėtyje
arba
.
Norėdami įjungti / išjungti, spustelėkite mygtuką. Galinio rūko žibinto indikatorius
jungtiniame prietaisų skydelyje ir mygtuko
lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko žibintu.
Išjungus variklį arba žibintų jungiklio rankearba
, galinėlę perjungus į padėtį
nis rūko žibintas išsijungia automatiškai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
99
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
03
Stabdžių žibintas
Avarinių šviesų signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių
žibintai.
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš
vairavimo pagalbos sistemų – prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 203), „City Safety“ (p. 221) arba įspėjimo
apie susidūrimą sistema (p. 228) ima stabdyti
automobilį.
Suaktyvinus avarinius žibintus, jungtiniame
prietaisų skydelyje ima mirksėti abiejų posūkio
žibintų ženklai.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 283)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi
tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas įjungiamas automatiškai, kai
automobilis stabdomas taip staigiai, kad
suaktyvinamas avarinis stabdžių žibintų signalas ir greitis nesiekia 10 km/h. Avarinis signalas lieka veikti, kol automobilis stovi ir automatiškai išjungiamas automobiliui nuvažiavus
arba nuspaudus mygtuką.
100
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 101)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 283)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Posūkių žibintai
Posūkio indikatorių ženklai
Salono apšvietimas
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus arba mirksi nepertraukiamai (priklausomai
nuo to, kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 74).
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Susijusi informacija
•
Avarinių šviesų signalas (p. 100)
G021149
03
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo
reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Posūkių žibintai.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į
pirmą padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus. Šią funkciją galima
suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 116).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
Salono apšvietimas
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir
išjungti ranka per 30 minučių nuo to, kai:
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0;
•
automobilis atrakintas, bet variklis
neįjungtas.
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai, atgal pasukdami vairaratį.
}}
101
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Lubų apšvietimas priekyje
Bagažinės apšvietimas
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs
priekinės skaitymo lemputės.
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant bagažinės
dangtį.
Galinis stogo apšvietimas
Automatinis apšvietimas
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
G021150
03
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant
arba uždarant kurias nors šonines duris.
Daiktadėžės apšvietimas
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia
kai dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Kosmetinio veidrodėlio (p. 154) apšvietimas
įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo dangtelį.
102
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Neutrali padėtis
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai
priklausomai nuo šių dalykų.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir
veikia 30 sekundžių, jei:
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 167)
arba Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas (p. 171)
•
variklis išjungtas ir automobilio elektros
sistema yra raktelio padėtyje 0.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi
minutes, jei vienos iš durų yra atidarytos.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti
nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia
geriau matyti daiktus daiktadėžėje ir pan.
tamsesniu paros metu. Apšvietimas pamažu
užgęsta užrakinus automobilį. Šviesumas valdomas žibintų jungiklio (p. 91) reguliavimo
ratuku.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš
stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų,
automobilio numerių lentelių apšvietimo,
salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai
apšviestų priėjimą prie namų.
1. Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš
degimo jungiklio.
2. Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki galinės padėties ir atleiskite jį.
Funkciją galima suaktyvinti taip pat, kaip
ir mirksėjimą tolimųjų šviesų žibintais, žr.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 94).
3. Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Įjungus šią funkciją, užsidega artimųjų šviesų
žibintai, stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių
lemputės, valstybinio numerio apšvietimas,
salono lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo vietos apšvietimas, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 116).
Susijusi informacija
•
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 103)
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimas iš atstumo susideda iš
stovėjimo žibintų, šoninių veidrodėlių žibintų,
automobilio numerių lentelių apšvietimo,
salono lubų apšvietimo ir įlipimo apšvietimo.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 167). Jis naudojamas,
norint iš atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo pulteliu, užsidega stovėjimo žibintai, šoninių veidrodėlių lemputės, valstybinio numerio
apšvietimas, salono lubų lemputės ir įlipimo
apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo
apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 116).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė (p. 103)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų
funkcija, priekinių žibintų šviesos spindulį reikia atstatyti į pradinę padėtį kai dešinės pusės
eismas keičiasi į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
03
Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia
reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra
aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija*.
Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad
nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų
tolimųjų šviesų žibintų funkcija. Perjungiant
priekinių žibintų šviesos spindulį dešinės arba
kairės pusės eismui, automobilis su veikiančiu
varikliu turi nejudėti.
Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR
(p. 116).
Halogeniniai priekiniai žibintai
Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį. Priekinių žibintų raštas parinktas toks,
kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys
vairuotojai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
103
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valytuvai ir plautuvai
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei
galinį langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai13
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais,
reguliavimo rateliu nustatykite laiko
ir valymo judesių santykį.
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvai valo dideliu greičiu.
03
Lietaus jutiklis*
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio
stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant
priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio.
Lietaus jutiklio jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skyde.
lyje parodomas lietaus jutiklio ženklas
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus žiemą, įsitikinkite, kad valytuvų šluotelės neprišalusios ir
ant priekinio stiklo nėra sniego arba ledo.
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį,
norėdami išjungti priekinio stiklo
valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
13
104
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi
būt šlapias.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų
šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite
Automobilių plovykla (p. 394) ir Valytuvų
šluotelės (p. 372).
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi
būti I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų
svirtelė turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo
judesio padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutik. Priekinio stiklo valytuvai
lio mygtuką
atliks vieną valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą
nustatysite, pasukdami reguliavimo ratelį
žemyn. (Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn,
valytuvai atliks dar vieną valymo judesį.)
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 372). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis
– pildymas (p. 374).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį žemyn į kitą valytuvų programą.
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Plovimo ribojimas
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę
papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio tiekimas į priekinių žibintų
plautuvą. Tuo siekiama suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo variklio išjungimo, lietaus jutiklis
išsijungia automatiškai.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite
lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja
arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba
II padėtyje. Bendrajame prietaisų skydelyje
užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
skystį, priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
03
Galinio lango valymas ir plovimas
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių
žibintų valytuvus, pastumkite perjungiklį link
vairo.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Šildomi valytuvų purkštukai*
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į
ledą, valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Galinio lango valytuvas – valymas su pauzėmis
Galinio lango valytuvas – pastoviu greičiu
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu,
sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
105
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Norėdami įjungti galinio stiklo valytuvą ir plovimą, pastumkite perjungiklį į priekį (žr.
rodyklę viršutiniame paveikslėlyje).
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui, jis išjungiamas. Atvėsęs (po 30 s arba
vėliau, priklausomai nuo varikliuko įkaitimo
ir lauko temperatūros) galinio lango valytuvas ima dirbti vėl.
03
Elektra valdomi langai
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
ĮSPĖJIMAS
Įjungus atbulinės eigos pavarą kai priekinio
stiklo valytuvai yra įjungti, įsijungia galinio
stiklo valymas su pertrūkiais14. Išjungus atbulinės eigos pavarą, funkcija išsijungia.
PASTABA
Automobiliuose su lietaus davikliais galinio
stiklo valytuvas įjungiamas važiuojant
atbuline eiga, jei daviklis įjungtas ir lyja.
Susijusi informacija
•
14
106
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio valdymo pulteliu.
Valytuvai – atbulinė eiga
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių
pokyčių.
ĮSPĖJIMAS
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių,
įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai
neįstrigs.
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš
automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
Elektrinių vaikų saugos užraktų jungiklis*
ir galinių elektra valdomų langų kėliklio
išjungimo mygtukai, žr. Durelių užraktai
su apsauga nuo vaikų – suaktyvinimas
elektra* (p. 185).
Galinio stiklo valdymas
Priekinio stiklo valdymas
Plovimo skystis – pildymas (p. 374)
Šią funkciją (valymą su pertrūkiais važiuojant atbuline eiga) galima išjungti. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Valdymas
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis neleidžianti langui judėti. Galima apeiti
apsaugą nuo sužnybimo, jei lango uždarymas
buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus
ledui: tai atliekama laikant pakėlus lango
uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po
dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų
apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima uždaryti
langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
PASTABA
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti
vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu,
o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus. Vienu metu veikia tik vienas
valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 83)). Elektra valdomus langus galima
stumdyti kelias minutes nuo variklio išjungimo
ir po to, kai ištraukiamas nuotolinio valdymo
pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra
šiek tiek praverti priekinius langus.
Valdymas be automatinės funkcijos
Sistemos perkrovimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius, elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš naujo tam, kad veiktų teisingai.
1. Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį
tam, kad uždarytumėte langą iki galo, po
to dar palaikykite mygtuką nuspaudę
vieną sekundę.
2. Trumpam atleiskite mygtuką.
03
3. Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją nustatyti iš naujo.
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo
aukštyn arba žemyn, po to atleiskite. Langas
automatiškai pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu ir
centrinis užraktas
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo
rakteliu iš lauko arba centriniu užraktu iš
vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus
langus, rasite Nuotolinio valdymo pultas
(p. 163) ir Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus (p. 180).
107
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos
svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą,
abu veidrodėliai yra plačiakampiai. Objektai atrodo toliau nei jie iš tikrųjų yra.
Nustatymų įrašymas15
Galinio vaizdo ir šoniniai veidrodžių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į
kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*,
žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas
asmeniniams poreikiams* (p. 164).
03
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį15
Šoninio veidrodėlio valdymas.
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad
vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų matyti kelkraštį.
Reguliavimas
–
1. Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį, spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite
mygtuką R. Įsijungia mygtuko lemputė.
2. Centre esančia rankenėle nustatykite
norimą padėtį.
3. Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
15
108
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir
paspauskite mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis
automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį15
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai
automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant
automobilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidro-
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 85).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
dėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 116).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu15
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant automobilį, šoniniai veidrodėliai bus
nulenkti/atlenkti automatiškai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR
(p. 116).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgs poveikio veidrodėliai
buvo pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu
būdu nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1. Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R
mygtukus.
2. Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite L ir R mygtukus.
3. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią
padėtį.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Automatinis tamsinimas*
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią
funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 110).
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo
galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
Automatinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per meniu sistemą MY CAR, žr. MY
CAR (p. 116).
Galinio stiklo ir šoninių veidrodėlių
šildytuvai
03
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate
automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1. Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
2. Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite. Veidrodėliai bus nulenkti iki galo
automatiškai.
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu
metu nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus atlenkti iki galo automatiškai.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 103)
arba laikiną stovėjimo vietos apšvietimą
(p. 103), įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
(p. 110)
•
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 109)
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo galinio
lango ir šoninių veidrodėlių pašalinti.
Vieną kartą spustelėjus mygtuką, įjungiamas
šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo,
kad funkcija yra įjungta. Išjunkite šildymą, kai
tik nutirps sniegas / išgaruos migla, kad be
reikalo neapkrautumėte akumuliatoriaus. Vis
dėlto po tam tikro laiko funkcija išjungiama
automatiškai.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
109
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai
užtamsina ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija
nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią
pasaulio kryptį orientuotas automobilio priekis.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai:
vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia šio reiškinio išvengti. Pirmyn
nukreiptas jutiklis aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių automobilių
žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
03
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės
skydeliai ar objektai, esantys ant sėdynių
arba bagažinėje ir šviesa nepasieks jutiklių,
salono ir šoninių galinio vaizdo veidrodėlių
pritemdymo funkcija veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių
šviesa gali atsispindėti vidiniame galinio
vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei
trikdo šviesos iš galo, tamsinimą reguliuokite
tamsinimo rankenėle:
Kompasą (p. 110) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
1. Tamsinkite patraukdami rankenėlę į
salono vidų.
•
2. Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami
rankenėlę link priekinio stiklo.
110
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
Šoniniai veidrodėliai (p. 108)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis,
pažymėtas angliškomis santrumpomis: N
(šiaurė), NE (šiaurės rytai), E (rytai), SE (pietryčiai), S (pietūs), SW (pietvakariai), W (vakarai) ir NW (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai,
užvedus automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 83). Norint suaktyvinti /
išaktyvinti kompasą, reikia nuspausti mygtuką
galinėje veidrodėlio pusėje (pvz., sąvaržėle).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
7. Automobiliuose su šildomu priekiniu
langu*: jei, suaktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas
C, atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi 6 punktu pirmiau esant įjungtai priekinio stiklo šildymo funkcijai, žr.
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo
atitirpdymas (p. 137).
Kalibravimas
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis,
gali tekti jį sukalibruoti.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1. Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų
ar aukštos įtampos linijų.
2. Užveskite automobilio variklį ir išjunkite
visą elektros įrangą (oro kondicionierių,
valytuvus ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų
uždarytos visos durelės.
PASTABA
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas arba išvis neprasidėti, jei nebus
išjungta elektros įranga.
3. Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
8. Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
03
Magnetinės zonos.
4. Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys reikiamos magnetinė zona (1–15).
Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5. Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas
ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio
vaizdo veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas C.
6. Važiuokite lėtai ratu ne daugiau kaip
10 km/val. greičiu, kol ekrane pasirodys
kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus,
kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
111
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Stoglangis*
Atidarymas
Stoglangis valdomas stogo skydelyje esančiu
valdikliu.
Visiškai stoglangiui atidaryti patraukite valdymo rankenėlę atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.
Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu būdu.
Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
03
Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai, ties užpakaliniu galu bei horizontaliai.
Jei norite atidaryti stoglangį, raktelį reikia
pasukti į I arba II padėtį.
Horizontalus atidarymas
Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu –
patraukite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo
taško. Kol laikysite paspaustą mygtuką, stoglangis judės link maksimaliai atidarytos padėties.
Uždarymas
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo,
nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi
nuotolinio valdymo pultelį. Informacijos
apie raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
Vertikalus atidarymas
Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į
priekį iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka. Kol laikysite paspaustą mygtuką,
stoglangis judės link uždarytos padėties.
ĮSPĖJIMAS
G017823
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.
Atidarymas, automatinis
Atidarymas, rankinis
Uždarymas, rankinis
Uždarymas, automatinis
112
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.
Nustačius pultelio padėtį 0 ir ištraukus nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio,
maitinimo tiekimas stoglangiui nutraukiamas.
G028900
Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį.
Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo
funkcija veikia tik uždarant ne rankiniu, o
automatiniu būdu.
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
ryti, paimkite už rankenėlės, ištraukite pirmyn
ir užfiksuokite.
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Apsauga nuo prispaudimo
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 114),
rodomus informaciniame ekrane jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 68). Tai, kurie meniu yra
rodomi, priklauso nuo raktelio padėties (p. 83).
Automatinio uždarymo metu, stoglangio
apsauga nuo prispaudimo įsijungia tuomet,
kai angą blokuoja kliūtis. Jei stoglangis blokuojamas, jis sustoja ir automatiškai grįžta į
buvusią padėtį.
03
G021345
Vėjo kreiptuvas
Vienu ilgu užrakinimo mygtuko spustelėjimu
uždaromas stoglangis ir visi langai, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 167) ir
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 180). Užrakinamos durelės ir bagažinės
dangtis. Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, spauskite užrakto mygtuką dar kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangis uždaromas nuotolinio valdymo pulteliu, įsitikinkite, kad niekas
nebus prispaustas.
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta rankinė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka
atgal kartu su stoglangiu. Norėdami ją užda-
Ekranas ir meniu naršymo valdymo elementai.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti ir pranešimams patvirtinti.
Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris
iškyla jį atidarius.
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti
meniu punktus.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į
pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas funkcijai pasirinkti/įjungti, žr.
paaiškinimus po kiekviena konkrečia
funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 114), jį reikia
patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti
meniu.
}}
113
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 116)
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo
raktelio padėties (p. 83).
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia,
kad automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir
techninė įranga.
03
Pranešimai
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs atitinkamas pranešimas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai
sustokiteA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite
variklį. Didelė pažeidimo
rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų
patikrintas automobilis.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio
savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
Pranešimai16
Alyvos lygis17
Rež. stabil.
Kelionės komp. atstat.
Susijusi informacija
16
17
114
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Tam tikri varikliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 69)
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113)
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Pranešimas
Paaiškinimas
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis
laikas nustatomas, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, mėnesių
nuo paskutinės techninės
priežiūros skaičių, variklio
darbo trukmę ir alyvos
klasę.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba
saugiai sustabdykite automobilį. Išjunkite pavarą ir
leiskite varikliui veikti laisvąja eiga, kol pranešimas
išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai
išjungta ir bus automatiškai perkrauta iš naujo,
pradėjus važiuoti arba kitą
kartą užvedus variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra
išjungta, kad būtų taupoma elektros energija.
Įkraukite akumuliatorių.
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio techninio aptarnavimo
intervalų, sugadintoms
dalims nebetaikoma
garantija. Susisiekite su
autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau
susisiekite su autoservisuB, kad būtų patikrintas
automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu
sukimo momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
A
B
C
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 116)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113)
03
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur
kilo problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic (p. 276).
115
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
03
Pranešimai – tvarkymas
MY CAR
Pranešimus (p. 114), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane,
galima patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™,
užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui
arba indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas atminties sąraše tol, kol triktis
galiausiai pašalinama.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK, kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus galima slinkti reguliavimo ratuku
(p. 113).
Eksploatacija
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo įspėjamasis pranešimas, pranešimą
reikia perskaityti (spauskite OK) prieš
atnaujinant buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis (p. 114)
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir
vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -
116
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi
priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo
esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą
meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų
ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn
ir žemyn per meniu parinktis.
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių
aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteris gali registruoti, apskaičiuoti ir rodyti informaciją.
Kelionės kompiuterio nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis prietaisų skydelis
automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint
naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti
raktelį į padėtį II (p. 83) arba užvesti variklį.
PASTABA
EXIT
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant
kompiuterį tą įspėjimą reikia patvirtinti.
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
03
•
atmetamas telefoninis skambutis;
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką OK.
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote,
pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis
pirminis meniu).
Grupių meniu
Kelionės kompiuteris turi du skirtingus grupių
meniu:
•
•
Funkcijos
Antraštė jungtiniame prietaisų skydelyje
Kelionės kompiuterio funkcijos arba antraštės rodomos begaliniu ciklu.
}}
117
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 123)
03
118
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Kelionės kompiuterio meniu rodmenys keičiami cikliškai. Viena iš alternatyvų – pradingę
trys kelionės kompiuterio rodiniai. Tai taipogi
žymi ciklo pradžią / pabaigą.
Funkcijos
Funkcijoms atverti ir patikrinti / suderinti atlikite šiuos veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Paspauskite OK: atsiveria ciklas su visomis funkcijomis.
03
3. Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir
pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4. Užbaikite spausdami RESET du kartus,
pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
Toliau pateikiamoje lentelėje išdėstytos įvairios kelionės kompiuterio funkcijos:
Informacijos rodiniai ir perjungiklio valdymo elementai.
OK – atveria ciklą su kelionės kompiuterio
funkcijomis + suaktyvina pažymėtą
parinktį.
Reguliavimo ratukas – atveria ciklą su
kelionės kompiuterio antraštėmis + slenka
per parinktis.
RESET – anuliuoja, prilygina nuliui arba
išeina iš funkcijos po išrankos padarymo.
}}
119
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Atminkite, kad ši funkcija neatstato abiejų ridos skaitiklių T1 ir T2: žr. lentelę kitame skirsnyje „Antraštės“ arba „Atstatymas“ - vidutinis greitis ir sąnaudos“ , kur rasite papildomos
informacijos apie šį procesą.
•
•
03
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 116).
Temos
Γia pasirenkama jungtinio prietaisų skydelio (p. 68) išvaizda.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
Papildomos informacijos rasite Bendroji informacija apie šildytuvus (p. 148).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Rež. stabil.
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Laikmatis – nustatymas (p. 144).
•
•
•
A
120
Tiesioginis užved.
- 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 360).
Tam tikri varikliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Antraštės
Vieną iš toliau esančioje lentelėje pateikiamų
antraščių derinių galima pasirinkti nepertraukiamai rodyti jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kad nurodytumėte, kurią, atlikite toliau aprašomus veiksmus:
1. Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia
juos reikia atstatyti, 2 kartus paspaudžiant mygtuką RESET.
2. Pasukite reguliavimo ratuką: pasirenkami antraščių deriniai pateikiami ciklo
pavidalu.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio antraštės, po vieną kiekviename „lange“.
03
3. Sustokite ties pageidaujamu antraščių
deriniu.
Antraščių deriniai
Informacija
Akumuliatoriaus
būsena
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio
rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
akumuliatoriaus įkrovos
likučiu
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio
rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio
rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T2.
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
kmh<>mph
Kelionės kompiuterio informacijos nėra.
kmh<>mph – žr. skirsnį „Skaitmeninis greičio rodymas“
(p. 123).
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus
ir tuo pačiu žymi ciklo pradžią / pabaigą.
}}
121
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
Kelionės metu galima bet kada įjungti kitą
jungtinio prietaisų skydelio kelionės kompiuterio antraščių derinį. Atlikite šiuos veiksmus:
•
Pasukite reguliavimo ratuką – sustokite
ties pageidaujama antrašte.
Parametrų atstatymas – Ridos skaitiklis
03
Pasukite reguliavimo ratuką į antraščių
derinį, kuriame yra atstatytinas ridos skaitiklis:
•
Nuspauskite ir ilgai palaikykite RESET
RESET: pasirinktas ridos skaitiklis prilyginamas nuliui.
Atstatymas“ - vidutinis greitis ir
sąnaudos
1. Pasirinkite funkciją Kelionės komp.
atstat. ir suaktyvinkite ją spausdami OK.
2. Reguliavimo ratuku pasirinkite vieną iš
toliau nurodytų parinkčių ir suaktyvinkite
spausdami OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Atstatyti abu
3. Užbaikite spausdami RESET.
Susijusi informacija
122
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 123)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Kelionės kompiuteris – papildoma
informacija
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Papildoma informacija apie kelias funkcijas
pateikiama žemiau.
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų
kiekiu.
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis,
jei naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Vidutinis greitis
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas
sekundę. Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu, sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant didesniu greičiu, sąnaudos
susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/
myl.), žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų
keitimas“ (p. 123).
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas
„----“, vadinasi garantuojamo nuvažiuoti
atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip
įmanoma greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
Kiek liko nuvažiuoti su akumuliatoriaus
įkrovos likučiu
Nėra jokio garantuoto atstumo, jei ekrane
rodoma „---- km, kol išsikraus
akumuliatorius”. Ekrane rodomas apytikslis
atstumas, kurį galite nuvažiuoti su energijos
hibridiniame akumuliatoriuje likučiu.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai pakrautos transporto priemonės
sąnaudomis (važiuojant įprastai), atsižvelgiant
į tai, ar įjungtas oro kondicionierius (AC).
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
kaip gali būti veikiamos energijos sąnaudos,
rasite skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos filosofija“ (p. 23).
Rida naudojant elektros energiją
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros
energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros vartotojų (garso sistema, langų /
veidrodėlių / sėdynių šildymo elektra funkcija,
intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema
ir pan.), tuo mažesnis galimas nuvažiuoti
atstumas.
03
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik
oro srovių pakilimas automobilio salone,
bet ir staigus pagreitėjimas ir stabdymas,
didelis greitis, didelės apkrovos, žema
aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
Skaitmeninis greičio rodinys
Greitis rodomas kitais vienetais (km/h / myl./
val.) nei pateikiamas pagrindiniame prietaisų
skydelyje. Jei jis sukalibruotas rodyti myl./val.,
kelionės kompiuteris rodys atitinkamą greitį
km/h ir atvirkščiai.
Keisti vienetus
Meniu sistemoje MY CAR galite pakeisti
atstumo ir greičio vienetus (km/mylios), žr.
MY CAR (p. 116).
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai,
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
123
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
||
PASTABA
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
Informacija apie buvusias keliones įrašoma su
vidutinėmis degalų sąnaudomis ir vidutiniu
greičiu. Ją galima peržiūrėti centrinio valdymo
pulto ekrane stulpelinės diagramos pavidalu.
Veikimas
03
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km:
priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli dešinėje pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir viršutinės.
Eksploatacija
Meniu sistemoje MY CAR galima nustatyti
įvairias nuostatas, žr. MY CAR (p. 116) – Trip
statistics.
Pažymėjus parinktį „Reset when vehicle
has been off for minimum 4h“, baigus
kelionę ir automobilį pastačius bent
4 valandoms visa statistika automatiškai
panaikinama. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
• Reset when vehicle has been off for
Kelionės statistika18
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai
„grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija
minus stabdant sukaupta energija.
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto mastelio). Dešinėje esantis stulpelis
pateikia esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
18
124
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami EXIT.
Jei nepraėjus 4 valandoms pradedamas naujas vairavimo ciklas, reikia pirmiausia rankiniu
būdu panaikinti esamą laikotarpį. Tai atliekama per parinktį „Start new trip“.
• Start new trip – mygtuku ENTER panai-
kinama visa ankstesnė statistika. Iš meniu
išeinama pasirenkant EXIT.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“
(p. 73).
03 Prietaisai ir valdymo įtaisai
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – papildoma informacija (p. 123)
03
125
KLIMATO REGULIAVIMAS
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
PASTABA
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 136)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone
užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė (p. 133). Klimato reguliavimo sistema
vėsina arba šildo, bei sausina orą automobilio
salone.
Suaktyvinus klimato kontrolės sistemą, rekomenduojama visiškai atidaryti skydelio ventiliacijos angas, kad oro kondicionavimas būtų
maksimaliai efektyvus.
Jei aušinimo skystis nepakankamai šiltas,
daugiausiai naudojamas elektrinis šildytuvas.
Esant šaltesniam orui, taip pat galima įjungti
automobilio degalais varomą šildytuvą.
Variklio bloko šildytuvas, degalais maitinamas
šildytuvas ir elektrinis šildytuvas važiuojant
naudojami kaip šilumos šaltiniai. Šilumos šaltinių pasirinkimas naudojimui priklauso nuo
esamų sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros.
Važiavimo metu automobilis automatiškai
paleidžia sistemas, reikalingas komfortui
salone palaikyti, išskyrus važiavimo režimą
(p. 269) PURE, kai klimato kontrolės sistemai
suteikiamas žemas prioritetas, pvz., išjungiama AC funkcija ir kai kurie elektra maitinami prietaisai.
Prieš kelionę galima iš anksto nustatyti
(p. 140) (pritaikyti) klimatą automobilio salone
(nepriklausomai nuo to, ar lauke šalta, ar
karšta).
Būtina atminti
•
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų,
šoniniai automobilio langai ir stoglangis*
turėtų būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 181) funkcija
vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti
automobilį, kai lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo)
nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Kai karštu oru variklis veikia laisvomis
apsukomis, vyksta paruošimo procedūra
arba įkraunamas hibridinis akumuliatorius
(p. 306), po automobiliu gali susidaryti
kondensato balutė. Tai yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia,
pvz., greitėjant, oro kondicionierių galima
laikinai išjungti. Todėl salone gali laikinai
pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama
pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo
funkcija (p. 137). Norėdami sumažinti
rasojimo pavojų, švariai nuvalykite langus
langų valymo priemone.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 128)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
(p. 130)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 133)
Oro paskirstymas salone (p. 131)
Oro kokybė (p. 128)
04
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
127
04 Klimato reguliavimas
04
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka
jūsų fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius
veiksnius, kaip esamoji lauko temperatūra, oro
srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai
automobilio viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 128) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir
komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei
astma sergantiems žmonėms.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio skydo dalyje.
Automobilio salono filtras (p. 129)
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 128),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į
saloną. Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose
nepaisant to, kad rankenėlėmis yra nustatyta
vienoda abiejų pusių temperatūra.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo
skydelio.
•
•
•
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 130)*
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
Temperatūros reguliavimas salone
(p. 136)
PASTABA
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Susijusi informacija
•
128
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
Medžiagos salone (p. 130)
Švaraus oro salone palaikymo paketas
(CZIP) (p. 129)*
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną,
yra išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės priežiūros programoje. Jei automobilis
eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje,
filtrą reikia keisti dažniau.
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir
astmą sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 128)
•
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia,
kad ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius iškart pripildo automobilio saloną
švaraus oro. Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia savaime po kurio laiko
arba atidarius vieną iš automobilio salono
durelių. Ventiliatoriaus veikimo laikas
pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri metai.
Daugiau informacijos apie CZIP galima rasti
brošiūroje, kuri pateikiama kartu su šiuo automobiliu.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
Oro kokybė (p. 128)
04
Oro kokybės sistema IAQS (p. 130) yra
visiškai automatinė funkcija, kuri valo
automobilio salono orą nuo teršalų,
pavyzdžiui, dulkių, angliavandenilių, nitrito
oksidų ir priežeminio ozono.
PASTABA
Siekiant išlaikyti CZIP standartą, automobiliuose su CZIP paketu IAQS filtrą būtina
keisti po 15 000 km arba kartą per metus,
priklausomai nuo to, kuris šių įvykių yra
ankstesnis. Tačiau, iki 75 000 km per
5 metus. Automobiliuose be CZIP paketo,
jei klientas nenori laikytis CZIP standarto,
IAQS filtras privalo būti keičiamas atliekant
įprastinę techninę priežiūrą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
129
04 Klimato reguliavimas
Oro kokybė – IAQS*
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir
kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo
mažesnis išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to,
dėl jų saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti /
išjungti arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi
ir vyksta uždara salono oro apytaka.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės
galima lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti
(p. 397) naudokite „Volvo“ rekomenduojamas
valymo ir automobilio priežiūros priemones.
•
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
PASTABA
04
130
•
•
Salono oro kokybės sistema* (p. 130).
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 134)
įjungimas.
•
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų stiklai.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos (p. 116) aprašyme.
Susijusi informacija
•
•
Oro kokybė (p. 128)
Recirkuliacijos laikmatis (p. 137).
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 109) funkcijos įjungimas.
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas, kad automobilio salone būtų geras
oras.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro
kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių
ir galinių langų atitirpinimo funkcija.
•
Susijusi informacija
•
•
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei klimato kontrolei (p. 135).
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
Oro kokybė (p. 128)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)* (p. 129)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automatinis vairo šildymo funkcijos
(p. 90) įjungimas.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas salone
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per
kelias salono ventiliacijos angas.
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr.
oro paskirstymo lentelė (p. 138).
Atidaryta
Uždaryta
Uždaryta
Atidaryta
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus drėgmei pašalinti.
04
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu
oru viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti
jautrūs oro srautams ir skersvėjams.
}}
131
04 Klimato reguliavimas
||
Oro paskirstymas
04
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis
mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane
ima šviesti atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau): šalia kiekvienos paveikslėlio
dalies esanti rodyklė rodo parinktą oro
paskirstymą. Papildomos informacijos rasite
oro paskirstymo lentelėje (p. 138).
132
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio
valdymo pulto ekrane.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
•
Automatinis reguliavimas (p. 135)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 137)
04 Klimato reguliavimas
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio
salone ir ją galima atskirai nustatyti vairuotojo
ir keleivio pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą, ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro paskirstymą.
04
Temperatūros reguliavimas (p. 136), kairė
pusė
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 135)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 134),
kairė
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 109)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas /
išjungtas (p. 136)
Maks. šildymas (p. 137)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 134),
dešinė
Ventiliatorius (p. 135)
Oro paskirstymas (p. 131) – grindų vėdinimas
Temperatūros reguliavimas (p. 136),
dešinė pusė
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
Uždara apytaka (p. 137)
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
133
04 Klimato reguliavimas
Šildomos priekinės sėdynės*
•
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris
padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui
ir keleiviui, kai lauke šalta.
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia
vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
ĮSPĖJIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
Galinių išorinių sėdynių1 šildymo funkcija turi
tris padėtis, padedančias padidinti keleivių
komfortą, kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
04
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas
centrinio valdymo pulto ekrane.
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas
aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo
lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
134
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai
laukai (žr. iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia
du oranžiniai laukai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 134)
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Paspaudinėkite mygtuką, kad suaktyvintumėte funkciją:
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys
lemputės.
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena
lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
04 Klimato reguliavimas
ĮSPĖJIMAS
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie,
kuriems kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis. Kitaip jie gali nusideginti.
Ventiliatorius
Automatinis reguliavimas
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą (p. 136), oro kondicionierių (p. 136), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 135), recirkuliaciją (p. 137) ir oro paskirstymą (p. 131).
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali
imti rasoti langai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 134)
Ventiliatoriaus rankenėlė
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant
rankenėlę. Parinkus AUTO,
ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai (p. 135), o anksčiau
parinkta ventiliatoriaus greičio nuostata išjungiama.
Susijusi informacija
1
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 133)
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos toliau veiks automatiniu
režimu. Nuspaudus AUTO,
išjungiamos visos rankinės
nuostatos. ekrane rodoma
AUTO CLIMATE.
04
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY
CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY
CAR (p. 116).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
Šildoma galinė sėdynė neturi šios funkcijos integruotai dviejų pakopų paaukštintai pasostei (p. 53).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
135
04 Klimato reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė buvusi temperatūros nuostata.
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo
renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
Esama temperatūra (p. 128)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
(p. 133)
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir
sausina įtraukiamą orą.
Važiavimo režimu (p. 269)
PURE oro kondicionieriaus
funkcija AC nustatyta
neįsijungti.
Įsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionavimo
sistema valdoma automatiškai.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos
yra toliau valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 137), automatiškai įjungiamas oro
kondicionierius, kad drėgmė iš oro būtų šalinama maksimaliai sparčiai.
04
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma
centrinio valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir
keleiviui atskirai.
136
Susijusi informacija
04 Klimato reguliavimas
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo ir
jo atitirpdymas
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama maksimali atitirpdymo nuostata.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte
blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų
ir kt. tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią
funkciją oras recirkuliuoja salono viduje.
•
•
oro kondicionierius įsijungia automatiškai
uždaros apytakos ir oro kokybės sistema
automatiškai išsijungia.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema grįžta į ankstesnę padėtį.
Važiavimo režimu PURE įjungus atitirpinimo
funkciją, gali užsivesti vidaus degimo variklis
ir gali būti įjungtas važiavimo režimas (p. 269)
HYBRID.
Susijusi informacija
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 131)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 138)
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia mygtuko oranžinė lemputė.
Oras srautas nukreiptas į langus. Įjungus šią funkciją,
šviečia atšildymo funkcijos
mygtuko lemputė.
Optimaliai keleivių salono orui išdžiovinti, dar
atliekami šie veiksmai:
Susijusi informacija
SVARBU
04
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia
iš rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos
režimo pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo lauko temperatūros. Tai sumažina
apledėjimą, rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
137
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 131) tipą,
naudojami trys mygtukai.
04
138
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara
apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir
drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti
per žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam
orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
04 Klimato reguliavimas
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio
skydo ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai
neleidžia langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
04
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo
ir langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba
pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 127)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 137)
139
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie išankstinį
parengimą
PASTABA
Kompresorius gali veikti ir vėsinti hibridinį
akumuliatorių net ir tada, kai neparinkta
(nereikalinga) automobilio salono šildymo
funkcija. Kompresorius veikdamas skleidžia triukšmą.
Prieš kelionę galima pritaikyti klimatą automobilio salone (nepriklausomai nuo to, ar lauke
šalta, ar karšta).
Atskirais atvejais parengimo funkcija gali naudoti automobilio degalais maitinamą ir elektrinį šildytuvus bei automobilio oro kondicionieriaus (AC) sistemą:
04
•
Kai lauke šalta, variklį ir saloną šildo
degalais maitinamas šildytuvas: elektrinis
šildytuvas prieš kelionę pašildo tik saloną.
•
Kai lauke karšta, saloną atvėsina oro kondicionavimo sistema.
Automobilio paruošimo procedūra lėtina dalių
dėvėjimąsi.
Parengimo metu, kai lauke šilta, po mašina
gali prilašėti oro kondicionavimo sistemos
kondensato. Tai yra normalu.
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
Ruošiant automobilio saloną, automobilis
siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
140
Pašildymo / atvėsinimo procedūra gali
trukti iki 50 minučių.
•
Per išankstinį parengimą galima suaktyvinti sėdynių ir vairo šildymą.
Neprijungus automobilį prie maitinimo
tinklo*
•
Vėsinimas trunka 2–3 minutes.
parkavimas lauke (p. 141).
Parengimo proceso metu elektrinis šildytuvas
ir oro kondicionieriaus (AC) sistema naudoja
hibridinės sistemos akumuliatoriaus tiekiamą
energiją. Jei automobilis parengimo metu
nebūna prijungtas prie maitinimo tinklo, tuomet atitinkamai sumažėja jo nuvažiavimo
elektriniu režimu atstumas.
Parengimo procedūrą tada galima suaktyvinti
taip:
•
tiesiai (p. 142) per informacinį ekraną,
nuotolinio valdymo rakteliu* arba mobiliuoju telefonu*
•
laikmačiu (p. 144).
PASTABA
Jei įkrovimo stotelė nėra nuolat aktyvi (pvz., dėl laikmačio), gali būti apribotas paruošimo funkcijos veikimas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
automobilio statymas pastate; (p. 141)
„Volvo“ rekomenduoja suaktyvinti paruošimo procedūrą laikmačiu ir tada prijungti
automobilį prie maitinimo tinklo.
2
Prijungus automobilį prie maitinimo
tinklo2
Pašildymo procedūra gali trukti iki 50
minučių.
Pasirinkite iš šių punktų:
PASTABA
Automobilį galima parengti, kai jis prijungtas
(p. 306) ir kai neprijungtas* prie maitinimo tinklo.
•
Parengimo parinktys
•
•
Prijungimas prie maitinimo tinklo
04 Klimato reguliavimas
Išankstinis parengimas – statymas
pastate
Naudojantis parinktimi Stat. patalpoje, elektrinis šildytuvas suaktyvinamas parengimo
(p. 140) metu.
Jei nurodysite nuostatą Stat.
patalpoje, degalais maitinamas šildytuvas paruošimo procedūros
metu bus išjungtas. Tokiu atveju,
lauke esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai,
šildymas bus ne toks efektyvus nei parinkus
nuostatą Stat. lauke.
PASTABA
Prieš suaktyvinant elektra maitinamą šildytuvą, automobilis turi būti prijungtas prie
elektros tinklo.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip
gali susikaupti išmetamųjų dujų.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3
4
5
3. Jei nuostata Stat. patalpoje jau parinkta,
jos ženklas pateikiamas ekrane. Tokiu
atveju reikia tęsti nuo 7 punkto.
4. Jei parinkta Stat. lauke, vietoj to rodomas jos ženklas (p. 141). Reguliavimo
ratuku suraskite ženklą ir pasirinkite su
OK.
5. Kitame meniu suraskite Stat. patalpoje ir
šią nuostatą pasirinkite su OK.
6. Į meniu grįžtama spaudžiant RESET.
7. Nurodykite, ar reikia suaktyvinti sėdynių ir
vairo šildymo funkcijas3. Nustatymų
ir pasirinkite šią
ratuku suraskite
nuostatą su OK.
8. Reguliavimo ratuku nuslinkite iki Vairuot.
sėdynė arba Keleivio sėdynė ir pasirinkite su mygtuku OK (jei reikia suaktyvinti4
paruošimo metu).
9. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
Išankstinis parengimas – statymas
lauke
Su Stat. lauke funkcija, elektrinis šildytuvas ir
degalais maitinamas šildytuvas5 yra įjungiami
išankstinio parengimo (p. 140) metu.
Su Stat. lauke funkcija, kartu su
elektriniu šildytuvu, išankstinio
parengimo metu galima naudoti ir
degalais maitinamą šildytuvą.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip
gali susikaupti išmetamųjų dujų.
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu nuvažiuoti net ir veikiant degalais maitinamam
pagalbiniam šildytuvui.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 142)
•
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant (p. 143)
3. Jei nuostata Stat. lauke jau parinkta, jos
ženklas pateikiamas ekrane. Tokiu atveju
reikia tęsti nuo 7 punkto.
Sėdynių ir vairo šildymo funkcijas galima suaktyvinti tik prijungus automobilį prie maitinimo tinklo.
Pažymėkite laukelį, kad suaktyvintumėte.
Degalais maitinamas šildytuvas nesuaktyvinamas, jei lauko temperatūra viršija 15 °C.
04
}}
141
04 Klimato reguliavimas
||
4. Jei parinkta Stat. patalpoje, vietoj to
rodomas jos ženklas (p. 141). Reguliavimo ratuku suraskite ženklą ir pasirinkite
su OK.
Išankstinis parengimas – tiesioginis
įjungimas
5. Kitame meniu suraskite Stat. lauke ir šią
nuostatą pasirinkite su OK.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
6. Į meniu grįžtama spaudžiant RESET.
7. Nurodykite, ar reikia suaktyvinti sėdynių ir
vairo šildymo funkcijas6. Nustatymų
ir pasirinkite šią
ratuku suraskite
nuostatą su OK.
04
8. Reguliavimo ratuku nuslinkite iki Vairuot.
sėdynė arba Keleivio sėdynė ir pasirinkite su mygtuku OK (jei reikia suaktyvinti6
paruošimo metu).
9. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 142)
•
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant (p. 143)
Automobilio išankstinį parengimą galima pradėti tiesiogiai.
•
•
•
Informacinį ekraną
nuotolinio valdymo raktelis*
mobiliuoju būdu*.
PASTABA
Norint paruošimo procedūrą paleisti tiesiogiai, „Volvo“ rekomenduoja suaktyvinti šią
procedūrą nuotolinio valdymo rakteliu arba
mobiliuoju telefonu.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami suaktyvinti išankstinį parengimą, kitame meniu suraskite Tiesiog.
užv. ir pasirinkite su OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
6
142
Sėdynių ir vairo šildymo funkcijas galima suaktyvinti tik prijungus automobilį prie maitinimo tinklo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su PCC*.
04 Klimato reguliavimas
Paruošimo procedūrą galima suaktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu:
–
Susijusi informacija
•
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
mygtuką.
apšvietimo iš atstumo
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 144)
•
Avarinis signalas pateikia informacijos
pagal tokią schemą:
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant (p. 143)
•
Išankstinis parengimas – pranešimai
(p. 146)
•
•
•
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas
pasiekė automobilį ir suaktyvinta
paruošimo procedūra.
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant
Automobilio išankstinį parengimą galima
išjungti tiesiogiai per informacinį ekraną.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Siekdami išaktyvinti išankstinį parengimą,
kitame meniu suraskite Sust. ir pasirinkite
su OK.
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau paruošimo funkcija
nesuaktyvinta.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 142)
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 144)
•
Išankstinis parengimas – pranešimai
(p. 146)
Jei
informacijos mygtukas spaudžiamas,
kai išankstinis parengimas yra įjungtas, indikatoriaus lemputė parodys statusą. Tuo pačiu
metu rodomas automobilio užrakinimo statusas (p. 169). Kol bus nustatomas statusas,
indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei išankstinis parengimas bus įjungtas.
04
Susijusi informacija
Būsena taip pat rodoma kelionės kompiuteryje kol vyksta išankstinis parengimas.
Tiesioginis paleidimas per mobilųjį
telefoną*
Suaktyvinti ir gauti informacijos apie pasirinktas nuostatas, kurios valdomos mobiliuoju
telefonu, galima gauti naudojantis mobiliąja
programėle „Volvo On Call*“.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
143
04 Klimato reguliavimas
Išankstinis parengimas – laikmatis
Laikmatis – nustatymas
Išankstinis parengimas (p. 140) laikmatis yra
susietas su automobilio laikrodžiu.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Čia laikas reiškia momentą, kada
automobilis bus naudojamas ir bus pritaikytas
jo mikroklimatas.
Laikmačiu suprogramuojamas laikas, kai automobilis turi būti sušildytas ir paruoštas kelionei.
Laikmačiu galima pasirinkti (p. 144) du skirtingus laikus. Automobilio elektroninė sistema
pasirenka, kada turi būti suaktyvinta paruošimo procedūra (remiantis sąlygomis lauke).
PASTABA
04
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
Susijusi informacija
•
•
Laikmatis – užvedimas (p. 145)
Laikmatis – išjungimas (p. 145)
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį,
laikmačio programavimas bus išvalytas.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku (p. 113) suraskite Rež.
stabil. ir pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
5. Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
6. Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų minučių nustatymą.
7. Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų
ratuku.
8. Spustelėkite OK7, kad patvirtintumėte
nustatymą.
9. Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
7
144
Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 144)
•
•
Laikmatis – užvedimas (p. 145)
Laikmatis – išjungimas (p. 145)
04 Klimato reguliavimas
Laikmatis – užvedimas
Laikmatis – išjungimas
Laikmačiu suprogramuojamas laikas, kai automobilis turi būti sušildytas ir paruoštas kelionei.
Paruošimo procedūrai suaktyvintą laikmatį
galima išjungti rankiniu būdu.
Įjungus laikmatį, automobilio elektronikos sistema pasirenka, kada įjungti išankstinį parengimą, pagal esančias oro sąlygas.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
1. Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Kai nustatytas laikmatis, šalia nustatyto laiko rodomas laikrodžio ženklas.
2. Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
3. Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš
dviejų laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
4. Išjunkite laikmatį spausdami:
•
•
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Taip pat galima įjungti laikmatį per „Volvo On
Call“* mobiliąją programėlę
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 144)
•
•
•
Laikmatis – nustatymas (p. 144)
Laikmatis – išjungimas (p. 145)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113)
04
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą
ir patvirtinkite nuostatą su OK.
5. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Išankstiniam parengimui įjungtą laikmatį
galima ir išjungti (p. 143) .
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – laikmatis
(p. 144)
•
•
•
Laikmatis – užvedimas (p. 145)
Laikmatis – nustatymas (p. 144)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
145
04 Klimato reguliavimas
Išankstinis parengimas – pranešimai
Su parengimu (p. 140) susiję ženklai ir pranešimai.
Kai suaktyvintas degalais maitinamas šildytuvas, informacijos ekrane
šviečia šildymo ženklas.
Ženklas
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano
pranešimai.
Suaktyvinto laikmačio ženklas
ekrane.
Ekranas
Paaiškinimas
Aut. šild. ĮJ.
Degalais maitinamas šildytuvas įjungtas ir veikia.
Šildytuvo laikmatis yra suaktyvinamas išėmus nuotolinio valdymo pultelį iš degimo jungiklio ir palikus automobilį: variklis ir salonas yra nustatytą laiką šildomi.
04
146
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane
ima šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir
prie jo rodomas nustatytas laikas.
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas Akum. taup.
rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė degalais maitinamą šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti
variklį.
Degalus naudojantis šild.
išsijungė Žem. degalų lygis
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia aptarnauti
Degalais varomas šildytuvas yra visiškai arba iš dalies atjungtas.
Rež. stabil. nutrūko dėl el.
tiekimo pokyčio
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Žemas starterio akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Nustatyti šildytuvo neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų lengviau
užvesti variklį ir važiuoti apie 50 km.
Jei šis pranešimas išlieka, apsilankykite autoservise. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo autoservisą.
Elektros perdavimas nutrauktas.
04 Klimato reguliavimas
Ženklas
Ekranas
Paaiškinimas
Režimo stabiliz. sust. dėl
sutrikimo
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Rež.stabil.sust. Aukšta hibr.
akum. temp.
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Apsilankykite autoservise. Rekomenduojama vykti į įgaliotąjį autoservisą.
Hibridinis akumuliatorius per karštas, palaukite, kol temperatūra taps normali.
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po
tam tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus
posūkio svirtelės (p. 113) mygtuką OK.
Susijusi informacija
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 116)
04
147
04 Klimato reguliavimas
Bendroji informacija apie šildytuvus
Elektrinis šildytuvas
Degalus naudojantis šildytuvas
Variklis turi būti palaikomas šiltas, kad sumažėtų neigiamas poveikis aplinkai jo užvedimo
metu. Dėl šios priežasties automobilyje įrengti
elektrinis ir degalais maitinamas šildytuvai. Šie
šildytuvai naudojami norint pasiekti reikiamą
variklio darbinę temperatūrą ir pakankamai
pašildyti saloną.
Automobilyje įrengti elektrinis ir degalais maitinamas šildytuvai (p. 148).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 148) ir
degalais maitinamas šildytuvai.
Elektrinio šildytuvo negalima valdyti rankiniu
būdu, tačiau prireikus jis automatiškai suaktyvinamas.
Kai lauke šalta, automobiliui pašildyti gali būti
suaktyvintas degalais maitinamas šildytuvas.
Šildytuvas įsijungia automatiškai, prireikus
papildomos šilumos ir išsijungia automatiškai,
kai jos nebereikia.
•
•
PASTABA
Elektrinis šildytuvas (p. 148)
Jei suaktyvinamas elektra varomas šildytuvas, hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo laikas pailgės. Automobilio pašildymo laikas
daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Degalus naudojantis šildytuvas (p. 148)
04
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso
gali kilti išmetamųjų dujų. Tai – visiškai
normalu.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus
(p. 148)
Jei nenorite, kad išankstinio parengimo procedūros metu įsijungtų automobilio degalais
maitinamas šildytuvas, suaktyvinkite punktą
Stat. patalpoje, žr. Išankstinis parengimas –
statymas pastate (p. 141), tačiau taip gali
pailgėti pašildymo trukmė.
Degalais maitinamas šildytuvas negali būti
įjungiamas važiuojant, jis taip pat neįsijungs
paruošimo procedūros metu, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Esant –5 °C arba žemesnei temperatūrai, didžiausia šildytuvo veikimo
(išankstinio parengimo procedūros metu)
trukmė yra 50 minučių.
Jei degalų lygis bake per žemas, degalais
varomo šildytuvo neleidžiama įjungti, dėl to
šildoma nepakankamai.
148
04 Klimato reguliavimas
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad važinėjant +15 °C nesiekiančioje temperatūroje automobilio įprastame degalų bake būtų pakankamai
degalų.
Išsipylę degalai gali užsidegti. Prieš pildydami degalų baką, išjunkite degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą.
Kuro papildymas
PASTABA
Išaktyvinus degalais maitinamą pagalbinį
šildytuvą, dyzelinis variklis įsijungs dažniau, kad patenkintų šilumos poreikį važiavimo režimu PURE arba HYBRID, t. y. bus
ribojamas veikimas elektriniu režimu.
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje, jis turi būti nukreiptas nuokalnės link,
kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami degalai.
Starterio akumuliatorius ir degalai
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos
durelių.
Degalais maitinamo šildytuvo automatinio
įjungimo seka prireikus gali būti išaktyvinta.
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje,
ar šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip
gali susikaupti išmetamųjų dujų.
Degalais varomas šildytuvas –
automatinis režimas / išjungimas
1. Paspauskite posūkio signalo svirtelės
(p. 113) mygtuką OK, kad atvertumėte
meniu.
Jei starterio akumuliatorius nepakankamai
įkrautas arba yra per mažai degalų, variklio
šildytuvas yra automatiškai išjungiamas ir
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas. Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio perjungiklio (p. 113)
mygtuką OK.
4. Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus
(p. 148)
04
2. Nustatymų ratuku suraskite Nuostatos ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3. Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš
alternatyvų Aut. šild. ĮJ. arba Aut. šild.
IŠJ. ir patvirtinkite ją spausdami OK.
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus
(p. 148)
•
Degalus naudojantis šildytuvas (p. 148)
149
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
05
}}
151
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
||
Daiktadėžė durų panelėje
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių
pasosčių priekyje
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė (p. 153)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 153)
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
ĮSPĖJIMAS
05
152
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba
kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Skiriančioji konsolė
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių sėdynių.
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė*
Daiktadėžė
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Išimama peleninė sumontuota puodelių laikiklyje, po porankiu. Cigarečių uždegiklis sumontuotas priekinių sėdynių 12 V maitinimo lizde
(p. 154).
Peleninė, sumontuota tuneliniame valdymo
pulte (p. 153), išimama iškeliant tiesiai aukštyn.
Cigarečių žiebtuvėlis įjungiamas įspaudžiant jį
į lizdą. Kai žiebtuvėlis įkaista, jo galvutė
iššoka automatiškai. Ištraukite žiebtuvėlį ir
uždekite cigaretę nuo įkaitusios spiralės.
Susijusi informacija
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui. Jei nurodyta peleninė ir cigarečių uždegiklis (p. 153), tada cigarečių
uždegiklis įrengiamas priekinių sėdynių 12
V maitinimo lizdo (p. 154) vietoje, o išimama peleninė įrengiama vietoj puodelių
laikiklio.
•
Vietos daiktams laikyti (p. 151)
Γia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio
pusėje taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 181)
naudojant raktelio geležtę (p. 171).
05
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 151)
Susijusi informacija
•
•
Vietos daiktams laikyti (p. 151)
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 153)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
153
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Kilimėliai*
Kosmetinis veidrodėlis
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui pagamintus kilimėlius.
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio puodeliui1 ir tunelinio valdymo pulto gale.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Susijusi informacija
•
Automobilio vidaus valymas (p. 397)
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
05
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
Susijusi informacija
•
1
154
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 371)
Jeigu yra peleninė ir žiebtuvėlis, tada nėra laikiklio puodeliui ir greta esančio 12 V maitinimo lizdo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas priekinėms sėdynėms.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo
pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai
automobilis užrakintas, pvz., nustatytu
laiko momentu įsijungus salono šildytuvui.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje,
skirtas galinėms sėdynėms.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams. Kad lizdas tiektų srovę,
nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 83).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – cigarečių
uždegiklis ir peleninė* (p. 153)
•
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
(p. 158)
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų, kai įranga nenaudojama,
kadangi antraip gali išsikrauti akumuliatorius!
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W) (jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei vienu metu naudojami abu lizdai
lizdiniame valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės stipris siekia 7,5 A (90 W).
05
Jeigu avarinio pradurtos padangos
remonto kompresorius prijungtas prie
vieno iš dviejų lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos
remontui (p. 337).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
155
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir visų priedų
svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 405).
Bagažinės dangtį galima atidaryti
mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, žr. Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas
(p. 182).
ĮSPĖJIMAS
05
Automobilio važiavimo savybės keičiasi
priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti
priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS
– sėdėjimo padėtis (p. 43).
•
•
156
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo
žemiau. Venkite dėti sunkius krovinius ant
nuleistų sėdynės atlošų.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors
minkštu, kad nebūtų apgadinti salono
apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis
virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių
kilpų.
ĮSPĖJIMAS
Įsidėmėkite, kad priekinio susidūrimo
metu, važiuojant 50 km/val. greičiu, 20 kg
sveriančio daikto smūgio jėga lygi 1000 kg
svoriui.
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad
jie išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant krovinys gali pasislinkti ir sužeisti
keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo
nors minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus, išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo
stabdį. Antraip kroviniu galite atsitiktinai
stuktelėti pavarų perjungimo svirtį ir įjungti
pavarą bei automobilis gali nuvažiuoti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 157)
Apsauginis tinklas* (p. 158)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 157)
Stogo bagažas (p. 157)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Pakrovimas – ilgas krovinys
Stogo bagažas
Krovinių laikiklių kilpos
Norint lengviau pakrauti (p. 156) bagažinę,
galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinio keleivio sėdynės2 atlošą taip pat galima
nulenkti, jei vežate labai ilgus krovinius*.
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir
maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos, naudojamos krovinius laikantiems diržams arba tinklui pritvirtinti.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas kartu su laikikliais.
Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr.
Sėdynės, galinės (p. 87).
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir
krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį
tvirtai apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus
dėkite apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo didesnis vėjui besipriešinantis
plotas ir tuo daugiau degalų sunaudoja
automobilis.
•
ĮSPĖJIMAS
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių
posūkių.
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai
gali sužaloti asmenis staigaus stabdymo
metu.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius
daiktus saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo
savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir
stogo bagažines, rasite skirsnyje Masės
(p. 405).
05
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 156)
Susijusi informacija
•
2
Krovimas (p. 156)
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
157
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
PASTABA
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz.,
ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems
telefonams.
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
Apsauginis tinklas*
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui. Daugiau informacijos apie
„Volvo“ rekomenduojamą laikiną avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) rasite
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337).
Susijusi informacija
•
05
Nuleiskite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo
pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
158
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 154)
Bagažinė, apsauginio tinklelio kasetės.
Dviejų kasečių susukamas apsauginis tinklelis
laikomas po bagažinės grindų dangčiu.
Tinklelio kasečių tvirtinimas
Dviejų kasečių susukamas apsauginis tinklelis
laikomas po bagažinės grindų dangčiu.
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Apsauginio tinklelio naudojimas
Tinklelio kasečių išėmimas
1. Susukite apsauginius tinklelius į kasetes
taip, kaip nurodyta skyriuje „Apsauginio
tinklelio naudojimas”, tik atvirkštine
tvarka.
2. Nulenkite visą atlošą į priekį.
3. Stumkite kasetes tol, kol jos iššoks iš
bėgelių.
Laikykite kasetes joms skirtoje vietoje po
bagažinės grindų dangčiu.
Dviejų dalių apsauginio tinklelio kasetė tvirtinama prie atlošo nugaros. Siauriausia kasetė
tvirtinama kairėje pusėje (žiūrint iš bagažinės
dangčio pusės).
ĮSPĖJIMAS
Ištraukite tinklelį aukštyn iš kasečių. Tinklelis
užsifiksuoja pats po maždaug vienos minutės,
jei pakelti galinės sėdynės atlošai.
1. Nulenkite galinės sėdynės atlošą į priekį,
žr. Sėdynės, galinės (p. 87).
Patraukite dešiniąją tinklelio pusę į viršų
naudodami jo diržą.
2. Sulygiuokite kasetės bėgelius su tvirtinimo kilpomis atloše
.
Įstatykite strypą į tvirtinimo vietą dešinėje
ir po to paspauskite jį į priekį – strypas
užsifiksuoja spragtelėdamas.
3. Įstumkite kasetę į kilpas
.
Susijusi informacija
•
•
05
Krovimas (p. 156)
Apsauginės grotelės (p. 160)
Ištraukite strypo teleskopinę dalį ir spustelėkite jį kitoje pusėje.
4. Atlenkite ir užfiksuokite atlošą.
•
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia
gerai pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
Kasetės išimamos atvirkštine tvarka.
Patraukite viršun kairįjį apsauginį tinklelį ir
užfiksuokite ji strype.
•
Atlošas pakeliamas atvirkštine tvarka.
Tinklelį galima naudoti ir tuo atveju, jei sėdynės atlošai yra nulenkti pirmyn.
159
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Apsauginis tinklelis* kartu su
bagažinės uždanga
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant kroviniai nepatektų į saloną.
Apsauginės grotelės
Apsauginės grotelės saugo, kad, staigiai stabdant, kroviniai ar gyvūnai nebūtų išmesti į
saloną.
esant pageidavimui apsaugines groteles
galima išmontuoti ir išimti iš automobilio.
Informacijos apie reikalingus įrankius ir
sumontavimo / nuėmimo metodus rasite įrengimo instrukcijose, kurį gavote su pradiniu
pirkiniu.
Saugumo sumetimais apsauginės grotelės
(jas sumontavus atgal) visada turi būti teisingai uždėtos ir pritvirtintos.
Susijusi informacija
•
•
•
05
Tinklelio pakėlimo diržai.
Apsauginį tinklelį taip pat galima pakelti nuo
galinės sėdynės, kai išskleidžiama bagažinės
uždanga.
Vykdykite procedūrą, aprašytą skirsnyje
„Saugos tinklelio naudojimas“ (p. 158). Atlenkimo diržai įrengti rodyklių nurodytose vietose.
Susijusi informacija
•
•
•
160
Lenkimas į viršų
Suimkite apsaugines groteles už apačios ir
patraukite atgal/į viršų.
SVARBU
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Apsauginis tinklas* (p. 158)
Sumontavimas / nuėmimas
Krovimas (p. 156)
Apsauginės grotelės automobilyje paprastai
įrengiamos fiksuotai, kadangi jas galima lengvai atlenkti aukštyn į stogą ir taip patraukti iš
kelio, jei reikia gabenti ilgesnį krovinį. Tačiau
Krovinių laikiklių kilpos (p. 157)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Apsauginis tinklas* (p. 158)
Krovimas (p. 156)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 157)
05 Pakrovimas ir daiktų laikymo skyriai
Bagažinės uždanga
Bagažinės uždangos nuėmimas
1. Įspauskite vieno galo mygtuką ir iškelkite
jį.
2. Atsargiai palenkite uždangą į viršų/ į išorę
– kitas galas atsilaisvins savaime.
Bagažinės uždangos galinio
sandarinančio disko nuleidimas
Susuktos bagažinės uždangos galinis sandarinantis diskas išsikiša horizontaliai į bagažinę, jei jis įdėtas.
–
Užtraukite bagažinės uždangą ant krovinių ir
užkabinkite ją už įpjovų galiniuose bagažinės
statramsčiuose.
SVARBU
Švelniai patraukite sandarinantį diską
atgal, atleiskite jį nuo atraminių iškyšų ir
nuleiskite.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 156)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 157)
05
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Bagažinės uždangos prijungimas
Vieną uždangos galą įdėkite į šoninio skydelio griovelį.
Kitą uždangos galą įdėkite atitinkamą
angą.
Įspauskite abu šonus. Turi pasigirsti
„spragtelėjimas” ir dingti raudona žyma.
> Patikrinkite, ar abu galai yra užfiksuoti.
161
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir
nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal
Car Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio geležtė
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas / atrakinimas
X
Beraktis variklio
užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir indikatorių lemputės
X
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 170). Matomoji
jos dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų
galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo
raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo
pateikta su automobiliu. Su vienu automobiliu
galima suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio
valdymo pulteliai
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami
nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas
išlipa iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat
reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto
nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti
iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu
sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167)
06
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio
valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su
funkcija „Keyless Drive“ (p. 174) ir turi tam
tikrų unikalių funkcijų (p. 169).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
163
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 163) atmintis
leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija galima kartu su
elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių
veidrodėlių (p. 108), vairuotojo sėdynės, vairo
stiprintuvo (p. 190) ir jungtinio prietaisų skydelio temą, kontrasto ir spalvų režimus
(p. 69).
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
06
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia,
kad nuostatų pakeitimai bus automatiškai
išsaugoti konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
1
2
164
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti
nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta
nuostata2.
2. Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių
veidrodėlių, nuostatas.
3. Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio
valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai
nustatytos į raktelio atmintį įrašytos padėtys,
jeigu jos pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite
vieną iš sėdynės nustatymo arba atminties
mygtukų ir sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia
paspausti nuotolinio valdymo pultelyje esantį
atrakinimo mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo durelės.
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar priešais sėdynę, už jos ir po ja
nėra jokių daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje sėdynėje sėdinčių keleivių
nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys
su nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz.,
sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su
nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti
turi asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B,
nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia
mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio
valdymo raktelį, žr. Nuotolinio valdymo
pultelis – funkcijos (p. 167).
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais, pasirinkite vieną iš trijų galimų
atminčių, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 85).
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, prieki-
06 Užraktai ir signalizacija
nės – valdomos elektra* (p. 85) ir Šoniniai
veidrodėliai (p. 108).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 163), tai patvirtindami sumirksi posūkių
žibintai.
Kai automobilis užrakintas arba po
30 minučių, jei automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis vairuotojo profilis. Norint
pakartotinai suaktyvinti esamojo nuotolinio
valdymo raktelio atmintį, reikia atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir
užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Jei automobilyje nėra sistemos
„Keyless Drive“
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai
veidrodėliai atlenkiami3.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir
užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką.
Jei automobilyje yra sistema „Keyless
Drive“
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
Susijusi informacija
2. Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio valdymo raktelis, suaktyvinamos jo
įrašytos nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr. ankstesnį punktą.
Lange mirksintis šviesos diodas patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo
vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
1. Automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo
mygtuką arba berakčio atrakinimo būdu.
Užrakinimo lemputė
•
•
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 187).
PASTABA
Automobiliai, kuriuose signalizacija
neįrengta, taip pat yra šis indikatorius.
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Užrakinimo lemputė (p. 165)
Signalizacijos lemputė (p. 187)
06
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
(p. 165)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 169)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
165
06 Užraktai ir signalizacija
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam
asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis
(p. 163) turi unikalų kodą. Automobilis gali
būti užvestas, tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai
apie klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite
ir pabandykite užvesti dar
kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar
kartą.
Jei klaida nedingsta:
Įspauskite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį ir bandykite užvesti
iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
06
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su
autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Informacija apie automobilio užvedimą, žr.
Variklio užvedimas (p. 265).
Susijusi informacija
•
3
166
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius
su sekimo sistema* (p. 166)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį bei nuotoliniu būdu suaktyvinti jo imobilizatorių, kad būtų išjungtas variklis.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
Imobilizatorius (p. 166)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite ir laikykite. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 181).
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas
ir atrakinimas.
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti
visas dureles vienu metu, vienu mygtuko
paspaudimu atrakinti tik vairuotojo dureles,
kitu paspaudimu – per dešimt sekundžių –
likusias.
Funkcijos
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu
sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite
MY CAR (p. 116).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal
Car Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės durelės
Aliarmo funkcija
4
Užrakinimas – užrakina dureles bei
bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus
ir stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 181).
ĮSPĖJIMAS
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama, norint įjungti automobilio žibintus iš
atstumo. Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 103).
Šiuo mygtuku taip pat galima suaktyvinti
išankstinio pasirengimo procedūrą (p. 142).
Bagažinės dangtis (p. 182) – atrakina ir
išjungia tik bagažinės dangčio signalizaciją.
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad
jie neprispaustų keleivių rankų.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes
laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai
ir garso signalas.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę ir išjungia signalizaciją.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei
ji veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija
automatiškai išsijungia po maždaug 3
minučių.
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
06
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
167
06 Užraktai ir signalizacija
||
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos (p. 169)
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 179)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali
trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima
visada užrakinti (atrakinti) raktelio geležte
(p. 171).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo pultelis varikliui veikiant arba rakteliui
esant I ar II padėtyje (p. 82) bei uždarius visas
duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo
signalas.
06
Pranešimas dingsta ir garsinis priminimo signalas išsijungia, kai nuotolinio valdymo raktelis grąžinamas į automobilį po to kai:
168
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo jungiklį.
•
•
Greitis viršija 30 km/h.
nuspaustas OK mygtukas.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167)
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* –
išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC turi patobulintas funkcijas palyginti su įprastos versijos
nuotolinio valdymo pulteliu (p. 163) informacinio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi
maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja
aplink visą nuotolinio valdymo raktelį.
Tai rodo, kad nuskaitoma informacija iš
automobilio.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
PASTABA
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis
yra užrakintas.
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat
– ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų,
susisiekite su servisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas: nuo automobilio užrakinimo
momento buvo suveikusi signalizacija.
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos
signalas abiejuose posūkių žibintuose:
signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5
minutes.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos
apie automobilį.
06
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas (p. 170)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
169
06 Užraktai ir signalizacija
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* –
diapazonas
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio
valdymo pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų,
topografinių objektų ir pan.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
automobilio galui užrakinti ir atrakinti yra maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų funkcijų
diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų
paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 175)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis (p. 168)
PASTABA
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
06
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o
ant paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus lemputės nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio
valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo
tik paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti
naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas
raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras
funkcijas ir atlikti kai kurias operacijas.
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji „Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama
kreiptis užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą raktelį:
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
suaktyvinti centrinio užrakto, kairiąsias
priekines dureles galima atidaryti rankiniu
būdu, žr. Išimama raktelio geležtė –
durelių atrakinimas (p. 171).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 184)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
ranka užrakinti (p. 179) dešiniąsias priekines ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju;
•
galima užblokuoti prieigą prie priekinės
daiktadėžės ir bagažinės (slaptas užraktas (p. 172)*);
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 38) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
Susijusi informacija
170
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
06 Užraktai ir signalizacija
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 170) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 171)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 184)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 38)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį (p. 170) galima naudoti, jei
centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 163), t. y. jei nusėdo
pultelio baterija.
Jei centrinio užrakto negalima išjungti nuotolinio valdymo pulteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atidaryti taip:
1. Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių
spynelę ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir
daugiau informacijos rasite Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu
rakteliu (p. 177).
PASTABA
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 163).
2. Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio
valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
1. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
Informacijos apie automobilius su sistema
Keyless rasite Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 177).
Raktelio įdėjimas
2. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
06
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 173)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
171
06 Užraktai ir signalizacija
Privatumo užraktas*
Įjungti / išjungti
G017870
Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai
automobilis paliekamas techninei priežiūrai,
viešbučio stovėjimo aikštelės tarnautojui ar
pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas atjungiamas nuo centrinio:
bagažinės nebegalima atidaryti centrinio
užrakto mygtuku, esančiu priekinėse durelėse
arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 163).
Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai, be
raktelio ir aktyvuotų saugos užraktų.
G017869
Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo pultelį be
raktelio galima naudoti tik signalizacijai
(p. 186) įjungti / išjungti, durelėms atidaryti ir
automobiliui vairuoti.
06
Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui su
rakteliu.
Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio
galima atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.
PASTABA
Prieš uždarydami bagažinę, nepamirškite
ant krovinių skyriaus užtraukti bagažinės
dangčio(p. 161).
Slapto užrakinimo įjungimas.
Norėdami įjungti saugos užraktą:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas.
Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės
nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo
pulteliu, nei centrinio užrakto mygtuku.
PASTABA
Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje vietoje.
172
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
•
Išjungiama atvirkštine tvarka.
Smulkesnės informacijos tik apie priekinės
daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė (p. 181).
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio
maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą reikia pakeisti, jeigu:
•
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo
Senka automobilio raktelio mait. elem.
Žr. vadovą
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio valdymo raktelio signalus mažesniu
nei 20 metrų atstumu iki automobilio.
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
06
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir
atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
}}
173
06 Užraktai ir signalizacija
||
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip,
kad mygtukai būtų viršuje - taip neiškris
baterijos, kai jį atidarysite.
Maitinimo elemento tipas
Beraktė valdymo sistema*
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui, du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima
valdyti be raktelio.
PASTABA
SVARBU
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
reikalavimus. Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo
elementai atitinka nurodytuosius kriterijus.
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys, atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių
padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
06
2. Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
Surinkimas
1. Suspauskite nuotolinio valdymo pulto
korpuso dalis.
2. Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jame esanti įpjova būtų pakreipta į
viršų. Į šią įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3. Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai
metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte
išgirsti spragtelėjimą.
SVARBU
1. Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2. Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą (+) puse aukštyn.
3. Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
174
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai
šalinami aplinkai palankiu būdu.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167)
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, galima užvesti automobilio variklį,
užrakinti automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo raktelio (p. 163)6 į uždegimo
jungiklį. Pakanka savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai
visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai
turi beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo pulteliu galima nustatyti tris skirtingus
lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 83).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 175)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 175)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 176)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo
raktelis turi būti maždaug 1,5 metro atstumu
nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles, privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo
raktelį. Durelių užrakinti arba atrakinti
neįmanoma, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra priešingoje automobilio pusėje.
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio
valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II padėtyje (p. 83) bei uždarius
visas duris, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas įspėjamasis
pranešimas ir tuo pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas nutyla tokiais atvejais:
•
•
•
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į
uždegimo spynelę;
nuspaustas OK mygtukas.
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio
valdymo pultelių8, beraktė valdymo funkcija
išjungiama, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo pultelių. Taip užtikrinama, kad
joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio
valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas
nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su
PCC už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į
jūsų automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį, bus įmanoma, pvz., užvesti
automobilį įkišus nuotolinio valdymo raktelį
į degimo jungiklį ir nuspaudus START/
STOP ENGINE mygtuką.
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 178)
06
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame
paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo
zoną.
6
7
8
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
175
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo trikdžiai
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 174) veiklą.
Automobiliuose su berakte valdymo sistema
ant išorinės durelių rankenos būna įrengta
jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio guma
dengta slėgio plokštelė, skirta užrakinti ir atrakinti.
PASTABA
Susijusi informacija
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau
kaip 10–15 cm).
•
•
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip
pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167).
Susijusi informacija
06
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 173)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 175)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio
valdymo pultelio veikimo diapazonas
(p. 175)
Lietimui jautri sritis ant durelių išorinių rankenų ir
guma padengtas mygtukas šalia automobilio galo
guma padengtos spaudimo plokštelės.
Dureles ir automobilio galą galima užrakinti
vieną kartą nuspaudžiant ir ilgai palaikant bet
kurią iš rankenų lietimui jautrių sričių arba
nuspaudžiant mažesnį iš automobilio galo
dviejų guma padengtų mygtukų. Mirksintis
priekinio lango užrakinimo indikatorius
(p. 165) patvirtina, kad automobilis užrakintas.
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip
automobilis neužsirakins.
176
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų
perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti
nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio
nebus galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Signalizacijos lemputė (p. 187)
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
2. Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti nuimama raktelio
geležte.
3. Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
PASTABA
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia
signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į
uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija – jei
neveikia nuotolinio valdymo raktelis
(p. 187).
Durelių rankenos paprastai užregistruoja
jas paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba labai greitai perbraukus ranka per
rankeną gali tekti kartoti dar kartą arba
nusiimti pirštinę.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 176)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 171)
Signalizacija (p. 186)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su
raktelio geležte:
06
1. Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn
į angą, esančią po durelių rankena /
dangteliu. Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai, panaudojant sukimo momentą,
kai raktelis stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
177
06 Užraktai ir signalizacija
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
Automobilių su berakte valdymo sistema
užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant
meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles atrakinti.
Automobiliuose su berakte valdymo sistema
yra daug integruotų antenų, įrengtų skirtingose automobilio vietose.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 116).
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
06
Bagažinėje, viduryje toliausiai po grindimis
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
178
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų
arčiau kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti širdies stimuliatoriaus ir
beraktės sistemos trikdžių.
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
06 Užraktai ir signalizacija
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
PASTABA
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra
atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 163). Nuotolinio valdymo pultelis užrakina
arba atrakina visas duris ir bagažinės dureles
vienu metu. Galima rinktis skirtingas atrakinimo sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 167).
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti
automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės
nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju
nė vienų durų neįmanoma atidaryti iš
vidaus durų valdikliais.
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką,
turi būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis, jos užrakinamos ir signalizacija
įjungiama tik jas uždarius. Automobiliuose su
berakte užrakinimo sistema* visos durelės ir
bagažinės dangtis turi būti uždaryti.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo elementas: užrakinkite arba atrakinkite
kairiąsias priekines dureles nuimamu rakteliu,
žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 171).
Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 183).
Rankinis durelių užrakinimas
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti
užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į
spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio
nuimamą raktelį, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 177).
Kitos durelės spynelių neturi: vietoj jų jos turi
užrakinimo rankenėles (kiekvienų durelių galiniame paviršiuje), kurias reikia pasukti ir tada
durelės bus mechaniškai apsaugotos (užblokuotos) nuo atidarymo iš lauko pusės. Dureles vis tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nei vienos durelės arba bagažinės durelės, po dviejų
minučių automobilis užsirakina savaime. Ši
funkcija sumažina pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą (informacijos apie automobilius su signalizacija rasite Signalizacija
(p. 186).)
06
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 180)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 174)
Rankinis durelių užrakinimas. Neturi būti painiojama su vaikų saugos užraktais (p. 184).
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
179
06 Užraktai ir signalizacija
||
– Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu ir juo pasukite rankenėlę, žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 171).
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
išorės.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
Visos durelės ir bagažinės durelės atrakinami
arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
•
06
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo
elemento keitimas (p. 173)
Užrakinimo mygtuko lemputė
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik
vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:
•
Centrinis užrakinimas.
•
Norėdami užrakinti, spauskite vieną myg, o norėdami atrakinti - kitą
tuko pusę
.
pusę
Norėdami atidaryti vienu metu dar ir visus langus*, paspauskite ir palaikykite.
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
180
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos
vienu veiksmu.
Centrinis užraktas siūlomas dviejų variantų.
Priklausomai nuo to, vairuotojo durelių centrinio užrakto mygtuke esanti lemputė turi skirtingas reikšmes.
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o ne visos durelės iškart.
Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių
su suaktyvintu rankiniu vaikų saugos
užraktu negalima atidaryti nei iš išorės,
nei iš vidaus, žr. Durelių užraktai su
apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 184). Taip užrakintas dureles
galima atidaryti tik nuotolinio valdymo
pulteliu arba centrinio užrakto mygtuku.
•
Centrinis užrakinimas
PASTABA
•
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį
Visuotinis atidarymas (p. 181)).
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos
durelės yra užrakintos.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose priekinėse durelėse, o abiejose galinėse
durelėse įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:
•
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi mygtukai, vadinasi užrakintos
visos durelės.
Užrakinimas
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
: užrakinamos visos uždarytos durelės.
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat
„Visuotinis atidarymas“ (p. 181)).
06 Užraktai ir signalizacija
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro / uždaro visus šoninius langus ir galima,
pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke
karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Daiktadėžę (p. 153) galima užrakinti / atrakinti
tik nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio geležte.
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
(p. 171).
Užrakinus dureles, ima šviesti mygtuko lemputė.
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina
tik konkrečias galines dureles.
Kaip atrakinti dureles:
•
Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir
bagažinės durelės užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos
aprašymą rasite MY CAR (p. 116).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 179)
•
•
Signalizacija (p. 186)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 167)
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio užrakto mygtuke, vienu metu atidaromi
visi šoniniai langai. Atlikus tą pačią procedūrą
ženklu uždaromi visus šoniniai langai
su
vienu metu.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę (žr. iliustraciją pirmiau).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 180)
•
Elektra valdomi langai (p. 106)
06
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus
atvirkštine tvarka.
Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 172).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
}}
181
06 Užraktai ir signalizacija
||
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
Užrakinimas ir atrakinimas –
automobilio galas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia
minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite
guma padengtos plokštelės: naudokitės rankena. Jei naudosite pernelyg
daug jėgos, galite pažeisti elektrinius
guminės plokštelės kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė
spyna. Kaip atidaryti:
06
1. Švelniai nuspauskite platesnę iš dviejų
guma padengtų paspaudimo plokštelių,
įrengtų po išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2. Norėdami iki galo atidaryti bagažinės
dangtį, pakelkite išorinę rankeną.
Bagažinės durų signalizaciją galima išjungti
ir bagažinę galima atrakinti atskirai nuotolinio valdymo pultelio *mygtuku.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius (p. 165) nustoja mirksėti: tai reiškia, kad
užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos* lygio, judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis yra atjungti.
182
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06 Užraktai ir signalizacija
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
Visiško užrakinimo sistema*
•
–
Visiškas užrakinimas9 reiškia, kad visų durelių
rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl
durelių negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Bagažinė atrakinama, tačiau lieka uždaryta: švelniai paspauskite guma padengtą
slėgio plokštelę po išorine rankenėle ir
pakelkite bagažinės dangtį.
Jei bagažinės durys neatidaromos per
2 minutes, jos vėl užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Automobilio atrakinimas iš vidaus
Susijusi informacija
•
•
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Kaip atrakinti bagažinę:
–
9
Paspauskite žibintų skydelio mygtuką (1).
> Bagažinė yra atrakinama ir gali būti atidaryta per 2 minutes (jei automobilis
užrakintas iš vidaus).
Norėdami užrakinti
, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 167).
> Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje
esantis užrakto indikatorius. Tai reiškia,
kad automobilis yra užrakintas ir
įjungta signalizacija*.
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 180)
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 179)
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama
nuotolinio valdymo rakteliu (p. 163) , ji įsijungia praėjus maždaug dešimčiai sekundžių po
to, kai užrakinamos durelės.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos funkcija. Priekines kairiąsias
dureles taip pat galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 170). Be to, įmanoma atrakinti
ir atidaryti dureles ir bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę valdymo sistemą*,
paliečiant durelių rankenėles arba rankenėlę
ant bagažinės dangčio.
06
ĮSPĖJIMAS
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje,
kad nekiltų pavojus užsirakinti.
Tik kartu su signalizacija.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
183
06 Užraktai ir signalizacija
||
Laikinas išjungimas
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį
suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada,
kai spyna nėra laikinai išjungta.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– rankinis suaktyvinimas
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
Susijusi informacija
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 177)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
MY CAR
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
06
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje,
tačiau duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet
saugių užraktų funkciją galima laikinai išjungti
taip. Tai daroma meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 116).
Mechaniniai durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų. Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 179).
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra
įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos
galima pasiekti tik atidarius duris.
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
184
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 170) ir juo pasukite
rankenėlę.
06 Užraktai ir signalizacija
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
– suaktyvinimas elektra*
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
ĮSPĖJIMAS
Kiekvienose galinėse durelėse yra du rankenėlėse įrengti valdikliai - nepainiokite
vaikų saugos užraktų su mechaniniais
durelių užraktais.
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio
vaikų saugos užrakto.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio
padėtyje (p. 82). Įjungti / išjungti galima nuo
variklio išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei
tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
2. Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas Galinis vaikų
saugos užraktas įjungtas ir šviečia
mygtuko lemputė.
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo
durelių valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo
metu: jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu būna suaktyvinti, funkcija bus
suaktyvinta ir kitą kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 185)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 180)
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
(p. 179)
1. Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio lygio nei 0 pultelio padėtį.
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
rankinis suaktyvinimas (p. 184)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 180)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
06
185
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacija
PASTABA
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus judesį, ima kaukti automobilio signalizacija (registruojamos ir oro srovės). Dėl
šios priežasties signalizacija gali suveikti,
jei automobilis paliekamas su atidarytu
langu, stoglangiu arba jei naudojamas
salono šildytuvas.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba
bagažinės dangtis
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra
įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas
(jei yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate naudoti automobilio integruotą salono
šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip,
kad oras necirkuliuotų salone aukštyn.
Kitas būdas – naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį, žr. Sumažintas signalizacijos saugos lygis (p. 188).
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju
susisiekite su autoservisu - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti
signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie
tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo
sąlygoms.
06
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
186
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Spustelėkite nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos lemputė (p. 187)
Signalizacija – automatinis pakartotinis
įjungimas (p. 187)
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 187)
06 Užraktai ir signalizacija
Signalizacijos lemputė
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 186) būseną.
Signalizacija – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacija – jei neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Signalizacijos (p. 186) automatinio pakartotinio įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia išjungus automobilio signalizaciją ji
įsijungs automatiškai.
Jei signalizacijos (p. 186) negalima išjungti
nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo
maitinimo elementas (p. 173), automobilį
galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį
užvesti tokia tvarka:
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau
per dvi minutes neatidaromos jokios durelės
ar bagažinė, signalizacija automatiškai vėl
įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
1. Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu
rakteliu (p. 177).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 187)
ir kaukti sirena.
Susijusi informacija
•
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus (p. 165).
Sumažintas signalizacijos saugos lygis
(p. 188)
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas
rodo signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo
raktelis neįkišamas į užvedimo spynelę ir
nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
06
2. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į
degimo jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia jos lemputė.
3. Užveskite variklį.
187
06 Užraktai ir signalizacija
Veikianti signalizacija
Suveikus signalizacijai (p. 186), pasigirsta
sirena ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol
išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo automobilio akumuliatoriaus.
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol,
kol išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos saugos
lygis
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio
ir pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties
patvirtinimą rasite lentelėje.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija
(p. 186), t. y. jei užrakintame automobilyje
lieka šuo, automobilį gabenant traukiniu ar
keltu, turėtų būti laikinai išjungti judesio ir
pokrypio ieškikliai.
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas
visiško užrakinimo sistemos (p. 183)10 išjungimas.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos lemputė (p. 187)
Užrakinimo sistema „Keyless“ („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
ES
06
Susijusi informacija
•
10
188
Tik kartu su signalizacija.
Nuotolinio valdymo pultas (p. 163)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
07 Pagalba vairuotojui
Reguliuojama vairo jėga*
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio: padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau.
Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu,
vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų geriau valdomas ir jaučiamas. Tai
atliekama per meniu sistemą MY CAR (MY
CAR (p. 116)):
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
Stabilumo sistema ESC – tik papildoma
funkcija, ji negali optimaliai suvaldyti automobilio visais atvejais ir esant bet kokiai
kelio dangos būklei.
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis
juda.
Vairuotojas visada prisiima atsakomybę ir
privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, laikantis galiojančių kelių
eismo taisyklių bei reikalavimų.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo
skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį
laikinai atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia sumažinta galia ir sukti vairą
tampa šiek tiek sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo
galia, jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
07
Susijusi informacija
•
190
MY CAR (p. 116)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo
savybes.
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo
praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus
pedalą.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir
perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato
į nepraslystantį.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą
arba stabdant varikliu ir važiuojant žema
pavara slidžia kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu
gali (be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes
suvaldyti automobilį.
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
•
•
•
•
•
•
CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir
leidžia posūkyje greitėti greičiau nei įprasta
neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo
į greitkelį posūkyje greitai pasiekti eismo
greitį.
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
Traukos kontrolės sistema
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
07 Pagalba vairuotojui
Priekabos stabilizavimo sistema* – TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 315) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkančiam
automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Papildomos informacijos rasite Važiavimas su
priekaba* (p. 310).
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija išjungiama.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 191)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 192)
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali
parinkti režimą Sport, kuris
leidžia važiuoti aktyviau.
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 116).
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu,
kuris nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC
sistema vėl veiks normaliu režimu.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai (p. 192)
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio
pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas
yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia
posūkį įveikti kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu (iki tam tikro lygio) prieš
įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą,
ESC sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba
važiuojant nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu
ar giliu sniegu, taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
1
07
Trailer Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
191
07 Pagalba vairuotojui
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus, funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 68) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
ir
07
192
07 Pagalba vairuotojui
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 190)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) veikimas (p. 191)
07
193
07 Pagalba vairuotojui
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
ĮSPĖJIMAS
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
RSI gali neveikti tam tikrose situacijose; ji
skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo.
Funkcija valdoma taip:
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 194)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 196)
Perskaitomų, su greičiu susijusių ženklų pavyzdžiai2.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., automagistralės pradžią / pabaigą
ir draudimą lenkti.
07
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės
(kelio) žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio ribojimo ženklą, RSI pasirenka
rodyti pastarąjį.
2
3
194
Įrašyta greičio informacija3.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kartu su maksimalaus leistino greičio ženklu gali būti
rodomas draudimo lenkti
ženklas (kur yra).
07 Pagalba vairuotojui
Apribojimų ar autostrados pabaiga
Papildomi ženklai
Atitinkamas ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje maždaug 10 sekundžių rodomas
tais atvejais, kai RSI aptinka su greičio apribojimo pabaiga susijusį ženklą ar kitą su greičiu susijusią informaciją, pvz., automagistralės pabaigos ženklą.
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo
papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Šių ženklų pavyzdžiai:
Papildomų ženklų pavyzdžiai3.
Visų apribojimų pabaiga.
Autostrados pabaiga.
Po jo ženklo informacija paslepiama, kol
galiausiai aptinkamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
3
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku
galioja nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie papildomas sąlygas, kuriomis
galioja atitinkamas ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė. Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin pavojinga
lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio apribojimas tam tikrose
rinkose vaizduojamas papildomu ženklu su rodykle.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik
tam tikroje kelio atkarpoje arba tam tikru
paros laiku. Į tokią situaciją vairuotojo dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu
pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomos informacijos pateikimas
Papildomo ženklo žymė, pateikiama kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio
leistino greičio ženklu, reiškia, kad RSI aptiko
papildomą ženklą su papildoma informacija,
susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
07
}}
195
07 Pagalba vairuotojui
||
Meniu MANO AUTOMOBILIS
nustatymas
Greičio įspėjimas
Meniu sistemoje MY CAR numatyta RSI
parinkčių, žr. MY CAR (p. 116).
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis
pravažiavo. Funkcija turi šių apribojimų.
Informacija apie kelio ženklus įjungta
arba išjungta
Greičio ženklų rodymo jungtiniame prietaisų
skydelyje funkciją galima išjungti. Šią funkciją
galima suaktyvinti arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 116).
07
196
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
RSI funkcijos kameros jutiklis turi apribojimų,
kaip ir žmogaus akis: perskaitykite informaciją
apie kameros jutiklio apribojimus (p. 235)).
Vairuotojas gali pasirinkti gauti įspėjimą , kai
galiojantis maksimalaus greičio apribojimas
viršijamas 5 km/h ar daugiau. Šis įspėjimas
realizuojamas laikinai sumirksint galiojančio
maksimalaus greičio ženklui, kai šis greitis yra
viršijamas. Šią funkciją galima suaktyvinti
arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 116).
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 194)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai (p. 196)
•
MY CAR (p. 116)
RSI funkcija neregistruoja ženklų, netiesiogiai
pateikiančių informacijos apie galiojantį greičio apribojimą, pvz., ženklų su miestų ir
gyvenviečių pavadinimais.
Toliau pateikiamos kelios priežastys, dėl kurių
gali sutrikti funkcijos veikimas:
•
•
•
•
•
Išblukę ženklai
Posūkiuose pastatyti ženklai
Pasukti arba pažeisti ženklai
Paslėpti arba prastai pastatyti ženklai
Ženklai, visiškai arba iš dalies uždengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu.
Susijusi informacija
•
Informacija apie kelio ženklus (RSI)*
(p. 194)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 194)
07 Pagalba vairuotojui
Greičio ribotuvas
Susijusi informacija
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 199)
Apžvalga
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 199)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 197)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 198)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
Įjunkite ir suaktyvinkite
Jei greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas
(6) rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje
kartu su žyme (5) prie nustatyto didžiausio
greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1. Paspauskite vairo mygtuką
: bus įjungtas greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia greičio ribotuvo ženklas (6).
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
2. Kai automobilis važiuoja pageidaujamu
maksimaliu greičiu: Spauskite vairo mygarba
tol, kol jungtiniame prietuką
taisų skydelyje prie pageidaujamo
didžiausio greičio pasirodys žymė (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir
pasirinktas didžiausias greitis įrašomas
į atmintį.
Budėjimo režimas.
Stovint
Suaktyvinkite ir sureguliuokite didžiausią
greitį.
1. Paspauskite vairo mygtuką
tas greičio ribotuvas.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
07
: bus įjung-
Pasirinktasis greitis.
Greičio ribotuvas suaktyvintas.
}}
197
07 Pagalba vairuotojui
||
2. Slinkite mygtuku
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo
didžiausio greičio pasirodys žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir
pasirinktas didžiausias greitis įrašomas
į atmintį.
Įrašyto greičio keitimas
Susijusi informacija
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
•
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
•
Greičio ribotuvas (p. 197)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba
ilgai paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą maks. greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 197)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas
ir budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo budėjimo režimą:
–
Spauskite
.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiama žyma (5) pakeičia spalvą iš
ŽALIOS į BALTĄ ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas
. Tada
vieną kartą paspaudus
žyma (5) pakeičia spalvą iš BALTOS į
ŽALIĄ ir didžiausias automobilio greitis
vėl imamas riboti.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
07
198
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai
greitėti:
07 Pagalba vairuotojui
–
Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame preitaisų skydelyje rodomas įrašytas didžiausias greitis su
spalvota žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti nustatytą didžiausią greitį:
šį kartą žyma (5) pakeičia spalvą iš
ŽALIOS į BALTĄ.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl įjungiamas atleidus greičio pedalą ir automobilio greičiui nukritus žemiau pasirinkto / įrašyto maksimalaus greičio:
žyma (5) ekrane pakeičia spalvą iš
BALTOS į ŽALIĄ ir automobilio maksimalus greitis vėl imamas riboti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas
pasirinktas didžiausias greitis. Apie tai vairuotojas įspėjamas garsiniu signalu.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
–
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h, signalizacija suaktyvinama tik po 5 sekundžių su
sąlyga, kad per pastarąją pusę minutės
nebuvo paspaustas nė vienas iš mygtukų
arba
.
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
(p. 198)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 199)
Susijusi informacija
•
•
Greičio ribotuvas (p. 197)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
(p. 198)
•
•
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 197)
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 199)
.
Tada vairuotojas greičio pedalu gali
didinti greitį be apribojimo.
PASTABA
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 197)
Nuspauskite vairo mygtuką
> Užgęsta jungtinio prietaisų skydelio
greičio ribotuvo simbolis (6) ir nustatyto
greičio pasirinkimo simbolis (5): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo
mygtuku.
nebegalima atstatyti
Signalas girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.
Greičio ribotuvas (p. 197)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 199)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau jam neleidžiama netyčia viršyti
nustatytos greičio ribotuvo vertės.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 197)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 197)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 198)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus signalas (p. 199)
07
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 198)
199
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir
ilgais, tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai, galima labiau atsipalaiduoti.
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio ir (arba) atstumo.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Apžvalga
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 202)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 202)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 203)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu4.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo4.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo
režimas).
07
4
200
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti
įrašytą greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE
(be greičio ribotuvo) arba
(su greičio
ribotuvu).
>
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega esant pasirinktam greičiui, o
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja į
atmintį įrašytu greičiu.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos
negalima įjungti esant greičiui žemesniam
kaip 30 km/h.
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 200)
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio
palaikymo sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, jis užblokuojamas
ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti
pastovaus greičio palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
201
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio palaikymo sistema.
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos
greitis krenta žemiau maždaug 30 km/h.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 200)
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 201)
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 202)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 203)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– tęsti nustatytą greitį
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 202) galima pratęsti nustatytą greitį.
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio
palaikymo sistemos budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5)
ir simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai į atmintį įrašytu greičiu.
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį
N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus
prieš tai nustatytą greitį pasirinkus
mygtuką.
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
202
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą,
jei:
•
•
•
07
.
Automatinis budėjimo režimas
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 202)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
išaktyvinimas (p. 203)
07 Pagalba vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
– išaktyvinimas
Γia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama vairo mygtuku (1) arba išjungiant
variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis
mygtuku.
ir jo nebegalima atstatyti
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
greičio valdymas (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos*
laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu
(p. 202)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* –
tęsti nustatytą greitį (p. 202)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC – Adaptive Cruise Control) padeda
vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto
pasirinktą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema leidžia patogiau įveikti ilgas keliones
automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais
keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 207) ir laiko intervalą (p. 208) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius,
kad priekyje esantis automobilis važiuoja
lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai
priekyje vėl nėra automobilių, grąžinamas
nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema yra išjungiama arba nustatomas jos
budėjimo režimas (p. 209) ir automobilis privažiuoja per arti priekyje esančio automobilio,
apie šį mažą atstumą vairuotoją informuoja
atstumo perspėjimo (p. 218) funkcija.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį
laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema
kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos
grąžinamos automatiškai.
07
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
203
07 Pagalba vairuotojui
||
greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties
pagelbiklis“ (p. 210).
Susijusi informacija
07
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas (p. 207)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – nustatyti laiko intervalą
(p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 210)
•
•
•
Radaro jutiklis (p. 212)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 216)
5
204
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą
sudaro automatinės greičio kontrolės sistema
ir koordinuota intervalo sistema.
Funkcijų apžvalga
Funkcijų apžvalga5.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 206)
Radaro jutiklis (p. 212)
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 213)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 215)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias žemas
priekabas, transporto priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 208) matuojamas pirmiausia
radaro jutikliu (p. 212). Pastovaus greičio
palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai
pastovaus greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais, jie gali skleisti žemo dažnio
garsą: tai normalu.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema siekia sekti priekyje (ta pačia eismo
juosta) važiuojančią transporto priemonę
07 Pagalba vairuotojui
pagal vairuotojo nustatytą laiko intervalą
(p. 208). Jeigu radaro jutiklis nemato priekyje
važiuojančios transporto priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje
išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir tuomet, jei
priekyje važiuojančios transporto priemonės
greitis viršija nustatytą greitį.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40
% automobilio stabdymo galios.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį. Tose situacijose, kai būtinas staigus
stabdymas, vairuotojas turi stabdyti pats.
Būtina, jei smarkiai skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima
stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 213), todėl stabdžiai gali įsijungti netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą galima nustatyti taip, kad ji sektų kitą
automobilį nuo 30 km/val.6 iki 200 km/val.
greičiu. Jei greitis krenta žemiau 30 km/val.
arba variklio apsukų greitis tampa per žemas,
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 209) ir automatinis stabdymas nebevykdomas: tada vairuotojas turi perimti kontrolę ir pats palaikyti saugų
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
6
7
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei arba dėvint akinius nuo saulės gali būti sunku pastebėti
įspėjimo lemputę.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema įspėja tik apie tas transporto priemones, kurias aptiko jos radaras, todėl
įspėjimas gali būti nepateiktas išvis arba
pateiktas su tam tikra delsa. Nelaukite
įspėjimo nestabdydami, jei stabdyti reikia.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
1. Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis signalas7.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 228), atkreipiantis
vairuotojo dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant
stabdyti.
„Queue Assist“ (p. 210) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti
lygiu keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali būti sunku palaikyti tinkamą atstumą
iki priekyje važiuojančio automobilio kai
važiuojama stačia įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
07
}}
205
07 Pagalba vairuotojui
||
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 210)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – kitos transporto priemonės
lenkimas (p. 210)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos ir vairo klaviatūros valdymas priklauso nuo to, ar automobilyje įdiegtas greičio
ribotuvas8.
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
07
Budėjimo režimas
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
8
206
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./
išj. arba budėjimo režimas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
(Nenaudojama)
07 Pagalba vairuotojui
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS = budėjimo režimas).
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui
(BALTAS = budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Kaip įjungti ACC:
•
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 216)
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
Paspauskite vairo mygtuką
– panašus
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame
prietaisų skydelyje (8), informuodamas,
kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pradėjo veikti budėjimo
režimu (p. 209).
•
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra
suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios
transporto priemonės greitis.
Kaip suaktyvinti ACC:
Įrašyto greičio keitimas
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą
greitį trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš
BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
būna aktyvi ir automobilis palaiko įrašytą
greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema reguliuoja atstumą iki priekyje
esančios transporto priemonės tik tada, kai rodomas
kitos transporto priemonės
ženklas.
Kaip pakeisti +/- 5 km/h::
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu
keičiama po +/- 5 km/h.
Kaip pakeisti +/- 1 km/h::
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį
pasiekę pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
, į atmintį įrašomas esamas greitis.
07
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
207
07 Pagalba vairuotojui
||
PASTABA
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus
greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas nuspaustas kelias minutes, funkcija
užblokuojama ir išaktyvinama. Norint
įjungti ją iš naujo, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti
nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 216) rodoma Prisit. autop.
negal..
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ją suaktyvinus,
gali būti, kad laiko atstumas iki priekyje
esančios transporto priemonės neleidžia
padidinti greičio.
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Sukite vairo klaviatūros (p. 206) nustatymų ratuką (arba naudokitės
/
mygtukais automobilyje be greičio ribotuvo).
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir
imtis veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų
eismo aplinkybių.
208
PASTABA
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad
laiko intervalas tam tikrose situacijose gali
žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų
važiuoti paskui priekyje esančią transporto
priemonę lygiai ir patogiai.
07
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija
Distance Warning (p. 218).
Skaitykite apie greitį (p. 207).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas (p. 210)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
•
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo režimu.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz.,
lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta:
atleidus greičio pedalą, automobilis grąžina
anksčiau įrašytą greitį.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į
budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
9
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
pavarų perjungimo svirtis perstumta į
padėtį N (automatinė pavarų dėžė)
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei
įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
•
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema iš budėjimo režimo grąžinama vienu
spustelėjimu: parenkamas
vairo mygtuko
paskutinis įrašytas greitis.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 190). Jei kuri nors iš
šių sistemų nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai
išaktyvinama.
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta
signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje
pasirodo pranešimas Prisit. autopilotas
atšauktas. Tada vairuotojas turi įsikišti ir pats
palaikyti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių
priežasčių:
•
•
•
•
•
•
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos
užstotos).
PASTABA
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus
pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali
gerokai padidėti greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 200)
vairuotojas atidaro dureles
vairuotojas atsisega diržą
07
per žemos / aukštos variklio apsukos
greitis nukrito žemiau 30 km/h;9
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
209
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir
vairuotojui posūkio signalu pranešus apie
ketinamą atlikti lenkimo manevrą10, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
padeda trumpam pagreitinti automobilį link
lenkiamojo.
Ši funkcija būna akyvi viršijus 70 km/h greitį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad šią funkciją galima
įjungti ne tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz.,
naudojamas posūkio žibintas, rodant
eismo juostos keitimą arba sukimą į kitą
kelią - automobilis, tokiu atveju, trumpam
pagreitės.
Susijusi informacija
07
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
10
210
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sis, esančiu
tema išjungiama vairo mygtuku
vairo klaviatūroje (p. 206): ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis funkcijomis, kai greitis nesiekia
30 km/h.
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo
sistemą papildo važiavimo spūstyje pagalbos
funkcija (dar vadinama "Queue Assist").
Spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į budėjimo režimą (p. 209). Jis išjungiamas dar kartą spustelėjus: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima atstatyti
mygtuku.
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
Susijusi informacija
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 216)
Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
•
•
•
Didesnis greičio intervalas: veikia ir iki
30 km/val. bei stovint
Tikslinio objekto keitimas
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo sistema išsijungia
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Atminkite, kad mažiausias programuojamas
prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos greitis yra 30 km/h. Nors ji gali sekti
kitą transporto priemonę iki šiai sustojant,
negalima pasirinkti / išsaugoti mažesnio nei
30 km/h greičio.
07 Pagalba vairuotojui
Padidintas greičio intervalas
>
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį
automobilį.
PASTABA
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės turi būti uždarytos ir vairuotojas turi
segėti saugos diržą.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema gali sekti kitą automobilį greičio intervale 0–200 km/h.
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai
greitis nesiekia 30 km/h, transporto priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu
atstumu.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo, važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei
sustojimo trukmė neviršija maždaug
3 sekundžių. Jei priekyje esantis automobilis
nepradeda judėti per šį intervalą, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas turi vėl ją
suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
arba
•
Nuspauskite greičio pedalą.
.
žina greitį pagal stovinčią transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali
laikyti stovintį automobilį ilgiausiai
4 minutes: po to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant kitą automobilį didesniu
nei 30 km/h greičiu ir tiksliniam objektui
pasikeitus iš judančio į stovintį, sistema
ignoruoja stovintį automobilį ir parenka
įrašytą važiavimo greitį.
•
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą
reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai
nusuka į šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto
priemonių.
Kai prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema seka kitą automobilį mažesniu nei
30 km/h greičiu ir pakeičia tikslinį objektą iš
judančio į stovintį automobilį, prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema suma-
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama ir pervedama į budėjimo
režimą:
•
jei greitis nesiekia 5 km/h ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
neapsisprendžia, ar tikslinis objektas yra
stovinti transporto priemonė ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
•
jei greitis nesiekia 5 km/h ir priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
07
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai
reiškia, kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi
}}
211
07 Pagalba vairuotojui
||
įsikišti ir pats sustabdyti automobilį, kad šis
išliktų vietoje.
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą
tokiais atvejais:
•
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į
padėtį P, N arba R
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą dirbti
budėjimo režimu.
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje
pagalba įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
07
•
•
•
•
212
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima
saugos diržą
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį stovintį ilgiau nei 4 minutes;
išjungtas variklis
perkaito stabdžiai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
Radaro jutiklis
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimas dėl atstumo*
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis
gali būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali
dingti visiškai, iš dalies arba gali įvykti
gedimas.
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas - dėl to jutiklio naudojimas gali tapti
neteisėtu pagal įstatymą.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 213)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 218)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 212) turi tam tikrų apribojimų, pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja,
jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų
automobilio greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba
prieš radaro jutiklį esant kitiems objektams.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti
švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 232).
Regos laukas
ACC regos laukas.
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai
kuriais atvejais kita transporto priemonė
neaptinkama visai arba aptinkama vėliau nei
tikėtina.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
213
07 Pagalba vairuotojui
||
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu
nutolusias transporto priemones (pvz.,
automobilį tarp jūsų ir toliau priekyje
važiuojančių automobilių) aptinka per
vėlai.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių
kaip papildomi žibintai, negalima tvirtinti
grotelių priekyje.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės,
kurios juda ne eismo juostos viduriu, gali
būti neaptiktos.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš
regos lauko nustatytą transporto priemonę.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius
ar gyvūnus ir mažas transporto priemones
(pvz., dviračius ir motociklus). Ji taip pat
nestabdo aptikusi važiuojančias į jus,
važiuojančias lėtai ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo
būklę ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema
nepalaiko tinkamo greičio arba atstumo.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo
sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus eismas, sankryžose, esant slidžiai
kelio dangai, kai kelyje – daug vandens ar
patižęs sniegas, smarkiai lyjant (sningant),
esant prastam matomumui, važiuodami
vingiuotais ar slidžiais keliais.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir
kelio sąlygų.
07
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius apie prisitaikančią pastovaus greičio
palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie
jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo
atstumo ir greičio palaikymą, net jei tuo
metu naudojama prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema.
214
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 218)
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Radar. blokuojamas Žr.
vadovą, tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 212) negali aptikti kitų priešais esančių
transporto priemonių.
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo apie atstumą sistemos (p. 218), nei įspė-
jimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu
stabdžiu (p. 228) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar
apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau neužstoja.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 216)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
215
07 Pagalba vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
tekstinį pranešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai –
laikykitės nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo sistema gali parodyti ženklą ir (arba)
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm.
padėtį, kad įjungtų autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC)
(p. 190) nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas
atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
•
•
07
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 213).
216
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Prisit. autopilotas Reikia
aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad
automob. stovėtų + garsinis aliarmasA
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda riedėti.
•
•
Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyjeA
A
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių arba greičio pedalą.
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam
nei 30 km/h greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema – ACC* (p. 203)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – apžvalga (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema* – veikimas (p. 204)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
217
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa
pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h greitį, jis reaguoja tik į priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones. Atstumo informacija apie
priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, atstumo perspėjimas
būna išjungtas.
lieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 116)
– ten suraskite funkciją Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
ĮSPĖJIMAS
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei atstumas
iki priekyje esančio automobilio tampa
mažesnis nei iš anksto nustatyta vertė:
automobilio greitis nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungtas.
Oranžinė įspėjamoji lemputė11.
07
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas, lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje,
norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją.
Funkcija yra įjungta, jei ant mygtuko šviečia
viena lemputė.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebe-
11
218
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Galima pasirinkti pageidaujamą laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio. Jis jungtiniame prietaisų
skydelyje vaizduojamas 1–5
horizontaliomis linijomis: kuo
daugiau linijų, tuo didesnis
intervalas. Viena linija atitinka apie 1 sekundę
iki automobilio priekyje, 5 linijos –
apie 3 sekundes.
07 Pagalba vairuotojui
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 204).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas
metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema (p. 204).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 219)
•
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 220)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu (p. 228), todėl
turi tam tikrų apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 218)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai (p. 220)
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos intensyvumui, taip pat – dėvint akinius
nuo saulės galima nepastebėti ant priekinio lango projektuojamos įspėjamosios
lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas
aptikti priekyje važiuojančias transporto
priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes. Dėl to įspėjamoji lemputė gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei
nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio
veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip
pat gali įsijungti likus mažesniam atstumui
nei nustatytas.
07
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio
apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 213) ir (p. 233).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
219
07 Pagalba vairuotojui
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
skydelyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama
dėl jos veikimo apribojimų.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų,
kurie gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 213).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies
išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
A
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 218)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
(p. 219)
07
220
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą ir keitimą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą
City Safety™ funkcija įsijungia važiuojant iki
50 km/val. greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia
susidūrimas su priekyje esančiomis transporto priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas
nespėtų reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti
į šoną.
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai
priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 227)
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ nereaguoja į tas transporto
priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei automobilis, į mažas transporto
priemones ir motociklus arba žmones bei
gyvūnus.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai
vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau,
todėl ji gali padėti ne visais atvejais.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo, kai greičio skirtumas yra mažesnis
nei 15 km/h. Esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo
greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai
funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo
nuspausti stabdžio pedalą.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad
būtų išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu,
anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
Niekada nelaukite, kol įsijungs City
Safety™. Vairuotojas visada prisiima visą
atsakomybę, išlaikydamas tinkamą
atstumą ir greitį.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria
beveik avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie
susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu
(p. 228)*, šios dvi sistemos viena kitą
papildo.
•
07
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 225)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
221
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – veikimas
City Safety stebi eismą automobilio priekyje
naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio
stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus susidurti, City Safety automatiškai sustabdo automobilį (gali stabdyti staigiai).
pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad
būtų stabdoma visa jėga, vairuotojas turi
nuspausti stabdžių pedalą. Tai gali padėti
išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas
viršija 15 km/h.
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi
(buvo suaktyvinta).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių
priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti
avariją.
Įjungta ir išjungta
PASTABA
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama
automatiškai, užvedus variklį.
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis12.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val., City
Safety gali padėti visiškai išvengti susidūrimo.
07
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ (p. 221)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 225)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 227)
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki
priekyje esančios transporto priemonės lieka
minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši
funkcija yra neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali
atrodyti nepatogi.
Jei automobilių greičių skirtumas viršija
15 km/h, tuomet City Safety sistema viena
12
222
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti
sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio
gaubtą arba priekinį stiklą gali perbraukti
lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 116). Užvedus variklį, šią funkciją
galima išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
07 Pagalba vairuotojui
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ – veikimas (p. 222)
•
MY CAR (p. 116)
City Safety™ (p. 221)
City Safety™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 225)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 227)
City Safety™ – apribojimai
City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros
metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety
veikia blogiau arba visai neveikia, jei, pvz.,
gausiai sninga ar lyja, taip pat tiršto rūko,
dulkių audrų ar sniego šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys
rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai,
pvz., vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba tokie už variklio gaubtą aukštesni
priedai, kaip papildomi žibintai ir priekinės
apsauginės grotelės.
City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip
atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti
objektų, kurių atspindėjimo geba yra maža.
Paprastai galinės automobilio dalys gerai
atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir
galinių šviesų reflektorių.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose
situacijose ABS13 ir ESC14 sistemos užtikrins
geriausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
13
14
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety™ laikinai
išjungiama.
Funkcija City Safety neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/val.). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje
esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz.,
statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose, kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja
ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti
daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš tai
sugeba nuspausti sankabos pedalą.
07
}}
223
07 Pagalba vairuotojui
||
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį
nebūtų ledo, sniego ir purvo (jutiklio
vieta (p. 222) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant
priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali
viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais lazerinį
jutiklį yra užterštas
arba apledėjęs ar
apsnigtas.
Nuo priekinio
stiklo priešais
lazerinį jutiklį
nuvalykite nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra
blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“ yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų
išdaužtų duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą,
reikia susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas būtų pakeistas (jutiklio vietą
(p. 222) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo,
prasto ar apriboto veikimo, taikomos šios
taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Priek. stiklo jutikliai
blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti
priešais automobilį esančių transporto priemonių, t. y. City Safety neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą pranešimas rodomas ne visose situacijose, kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl
vairuotojas turi rūpestingai valyti priekinį stiklą
ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
07
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas
šis pranešimas.
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to
reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu,
kad įsitikintumėte, jog užsakytas ir
montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Susijusi informacija
•
•
•
224
•
City Safety™ (p. 221)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 222),
kuriame parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju
arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis
nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka
FDA (JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr. 50“ nuo
2001 m. liepos 26 d.
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra
įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
•
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį
(kuris skleidžia nematomą lazerinę
spinduliuotę) iš mažesnio kaip 100 mm
atstumo su vaizdo didinimo optika,
pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba
panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą, remontą, nuėmimą, reguliavimą
ir (arba) keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį
autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės, neatlikite jokių papildomo reguliavimo arba techninės priežiūros darbų,
išskyrus tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis specialiai lazeriniam jutikliui
parengtos dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja
ir lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis
jutiklis neatitinka 3B lazerių klasės,
kaip numatyta IEC 60825-1 standarte.
3B lazerių klasė nėra saugi akims ir
todėl dėl to gali kilti pavojus susižaloti.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio duomenys.
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Impulso trukmė
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke
apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
•
07
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio
stiklo, lazerio jutiklio jungtis turi būti
atjungta.
}}
225
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma
tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po
to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis
nustatomas į padėtį II (p. 83) net ir
tada, kai variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
07
226
City Safety™ (p. 221)
City Safety™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
(p. 227)
07 Pagalba vairuotojui
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
prietaisų skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį pranešimą galima patvirtinti
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 221)
automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant
posūkių rodiklių svirtelės.
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 223).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 221)
City Safety™ – apribojimai (p. 223)
City Safety™ – veikimas (p. 222)
„City Safety“™ – veikimas (p. 222)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 225)
07
227
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Du sistemos lygiai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui,
jei iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju,
dviratininku arba automobiliu.
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali būti dviejų variantų:
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suaktyvinama tais atvejais,
kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija suprojektuota įsijungti kaip
įmanoma vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas15 apie atsirandančias kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais,
automobilis automatiškai nestabdomas, todėl
vairuotojas turi stabdyti pats.
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
SVARBU
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su
automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise
- rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį.
07
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su automatiniu stabdžiu,
anksčiau arba vėliau gali įvykti avarija.
15
228
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 230)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 232)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 235)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 237)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti
priešais automobilį stovinčius ar ta pačia
kryptimi judančius pėsčiuosius, dviratininkus
arba transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo
dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu
įspėjamuoju signalu (1) ir garsiniu signalu.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas, suaktyvinama automatinio stabdymo
funkcija (nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas
stabdo, ar ne). Tada stabdoma visa stabdymo
jėga, siekiant sumažinti susidūrimo greitį arba
ribota stabdymo jėga, jei tokio stabdymo
pakanka susidūrimui išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas
stabdymas gali įvykti labai vėlai arba vienu
metu.
2. Stabdymo pagalba17
Funkcijų apžvalga16.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas
kilus susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis17
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus
tokia tvarka:
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2. Pagalba stabdant17
3. Automatinis stabdys17
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir
City Safety™ (p. 221) papildo viena kitą.
16
17
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama
staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių
pedalą: paruošimo momentu gali pasijusti
nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad
stabdymo nepakanka susidūrimui išvengti.
07
3. Automatinis stabdys17
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
229
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali
nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios
situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei
rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir
„Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie kuriuos vairuotojas turi žinoti
prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie
susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir automatinis stabdys pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus automatiškai
išjungiami automobilio greičiui viršijus
80 km/h.
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus, važiuojančius ta pačia kryptimi.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia
tamsoje ir tuneliuose, net ir kai gatvės
apšviestos.
07
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų
stabdymą, vairuotojas turi visada
nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas
apie susidūrimą. Vairuotojas visada atsako
už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą,
net kai naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei automatinio stabdymo sistemos.
230
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai gale ir automobilio centrinėje linijoje.
07 Pagalba vairuotojui
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią
identifikuoti dviratį, galvą, rankas, pečius,
kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
•
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą, reikia įjungti City Safety™ funkciją,
žr. City Safety™ (p. 221).
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali
aptikti dviratininko.
Ši funkcija neaptinka:
•
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką,
jis / ji turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti
suaugusiems skirtu dviračiu.
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų, pavyzdžiui:
•
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas18 galinis raudonas reflektorius, sumontuotas mažiausiai
70 cm aukštyje virš kelio dangos.
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono
artėjantys dviratininkai.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
•
Dviratininkus, važiuojančius automobilio
tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje
ar dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai
neaptikti.
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip
ir žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
18
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų
galinių raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio
priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip
pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų
kaip įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus
judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
231
07 Pagalba vairuotojui
||
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas,
kaip ir žmogaus akies.
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
•
ĮSPĖJIMAS
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais arba žemesnių nei 80 cm ūgio
pėsčiųjų;
•
stambesnius daiktus nešančių
pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
07
Susijusi informacija
•
19
232
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį signalus:
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant
susidūrimo pavojui.19
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama
nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų
išjungti negalima.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji
lemputė (Nr. [1] ankstesniame paveikslėlyje)
patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai
apšviečiant atskirus įspėjamosios lemputės
šviesos taškus.
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius
išjungiamas važiuojant tamsoje arba
tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei
pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali neaptikti tam tikrų
pėsčiųjų. Be to, ji nemato, pvz.:
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima
nustatyti per centrinio valdymo pulto ekraną ir
meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 116).
Atlikite punkto Collision warning
paiešką meniu sistemos MY CAR (p. 116)
skiltyje Driver support system. Tada
pasirinkite, kad atšauktumėte funkcijos
žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu
sistemos MY CAR (p. 116) srityje
Collision warning ir pasirinkite įjungti
arba išjungti funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo
suveikia vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
07 Pagalba vairuotojui
•
Suraskite punktą Warning distance
meniu sistemos MY CAR (p. 116) srityje
Collision warning ir pasirinkite Long,
Normal arba Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą.
Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama
anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši
nuostata įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti, pereikite prie įspėjimo atstumo
Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją
Short tik išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo
reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir išjungus įspėjimo apie
susidūrimą sistemą.
PASTABA
Techninė priežiūra
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas
Long, tam tikrais atvejais įspėjimai gali
būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio
sistemos važiuodami į žmones arba transporto priemones - tai gali sukelti stiprią
žalą, sužaloti ir kelti pavojų gyvybei.
Nustatymų patikrinimas
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame
valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje
(p. 116) MY CAR.
Kameros ir radaro jutiklis20.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs, neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos
reikia reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja
vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši
funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance
Warning“ (p. 218) laiko intervalą nustatę
ties 4–5.
20
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas sumažins jų funkcionalumą ir neleis
atlikti matavimų.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
07
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
233
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji
neveikia iki maždaug 4 km/h greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis
įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje
(p. 229)) gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia saulė, susidaro atspindžiai, jei
dėvimi akiniai nuo saulės arba jei vairuotojas
nežiūri tiesiai į priekį. Todėl visuomet reikia
aktyvuoti įspėjamąjį garsinį signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias
pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti
susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose
ABS ir ESC (p. 190) sistemos užtikrins
didžiausią įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra
(pvz., dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą galima laikinai išjungti. Taip
nutikus garsinis įspėjimas suaktyvinamas
net ir tuo atveju, jei jis per meniu sistemą
yra išjungiamas.
07
•
21
234
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai
spaudinėjami pedalai / sukinėjamas
vairas (pvz., vairuojant aktyviu stiliumi),
įspėjimai gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali
vėlinti arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų
eismo sąlygų arba išorinių veiksnių radaras
arba kameros jutiklis negali tinkamai aptikti
pėsčiojo arba priekyje esančios transporto
priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus21 aptinka ribotu atstumu, todėl efektyviai informuoja ir stabdžius įjungia automobiliui važiuojant iki 50 km/val. greičiu. Stovinčių arba lėtai judančių transporto priemonių atžvilgiu įspėjimai veiksmingai pateikiami ir stabdžiai įjungiami automobiliui
važiuojant iki 70 km/val. greičiu.
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai apie stovinčias arba lėtai judančias
transporto priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami
automobilio greičiui viršijus 80 km/val..
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja
tuos pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 203).
Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus (p. 213).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys,
tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą
(p. 232). Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras įspėjimų skaičius.
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus
atbulinės eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant
lėtai (iki 4 km/h). Dėl šios priežasties sistema
nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai
ir sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali
būti šiek tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai
sumažintas nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis
lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei
automobilis stabdomas kai priekyje esanti
transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki
priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas
prieš tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 95)
Kelio ženklų informacija (p. 194)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 239)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 242)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai
gali sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti
veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į
žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tamsoje, jei stipriai sninga ar lyja ir
esant tirštam rūkui. Esant tokioms sąlygoms,
nuo kameros priklausančių sistemų veikimas
gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos,
stiprūs atspindžiai nuo važiuojamosios dalies,
sniegas ar ledas ant kelio paviršiaus, purvas
ar neryškios kelio ženklinimo priemonės gali
žymiai pabloginti kameros jutiklio bei kitas
funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl
atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto priemonės gali likti neaptikti arba jie gali
būti aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus
variklį kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba
Kelio ženklų informacija
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą yra užterštas arba apledėjęs
ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo
priekinio stiklo
paviršiaus priešais
kamerą nešvarumus, ledą ir sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus lietus ar sniegas
reiškia, kad kamera
veikia nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti.
Kartais kamera
neveikia, jei smarkiai lyja ar sninga.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek.
stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai
reiškia, kad kameros jutiklis yra užblokuotas ir
negali aptikti pėsčiųjų, dviratininkų, transporto
priemonių ar kelio ženklinimo priešais automobilį.
07
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
235
07 Pagalba vairuotojui
||
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo
paviršius priešais
kamerą nuvalytas,
bet pranešimas
nedingsta.
Palaukti. Gali
užtrukti keletą
minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame
nuvalytų priekinį
stiklą kameros
dangtelio viduje rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
07
236
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija
ŽenklasA
paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus
susidurti su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr.
Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas
buvo įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 235).
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
237
07 Pagalba vairuotojui
||
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar
šlapdriba arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 213).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
07
238
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
(p. 228)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 229)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas (p. 231)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 230)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas (p. 232)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai (p. 235)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Vairuotojo įspėjimo sistema*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams,
kurių vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą išvažiavo iš savo eismo juostos.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos, kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 240).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas –
LDW (p. 242).
Susijusi informacija
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (p. 239)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 242)
Driver Alert Control (DAC)*
DAC funkcijos paskirtis - atkreipti vairuotojo (os) dėmesį, jei jis/ji pradeda vairuoti ne taip
metodiškai, pvz., jei jis/ji išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį
vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta
pagrindiniams keliams. Ši funkcija nėra skirta
eismui mieste.
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir
neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija
65 km/h.
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa
mažesnis nei 60 km/h.
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos pusėse yra šoninės žymės.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip
pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja
keliu lygiai.
07
Kai kuriais atvejais vairavimui įtakos nėra,
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tokiu atveju
sistema gali iš viso neįspėti vairuotojo. Dėl
šios priežasties visuomet svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei jaučiasi pavargęs,
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
239
07 Pagalba vairuotojui
||
nepriklausomai nuo to, ar DAC sistema įspėjo
ar ne.
PASTABA
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite
reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 235).
Susijusi informacija
•
•
•
07
240
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 239)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 240)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai (p. 241)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Aliarmą reikia vertinti labai rimtai, kadangi
mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia
apie tokią savo būklę.
įj. / išj
Aliarmo atveju arba jei jaučiatės pavargę
nedelsdami saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 116):
•
•
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija Driver Alert suaktyvinama viršijus
65 km/h greitį ir lieka aktyvi, kol greitis yra
didesnis nei 60 km/h.
Jei automobilis vairuojamas padrikai, vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu Driver Alert Laikas poilsiui.
Tuo pat metu jungtiniame prietaisų skydelyje
įsijungia susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio
laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra
tiek pat pavojinga kaip ir apsvaigusiam
nuo alkoholio.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 239)
Driver Alert Control (DAC)* (p. 239)
07 Pagalba vairuotojui
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir
pranešimai
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
DAC (p. 239) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
Γia pateikiami keli pavyzdžiai:
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 235).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 239)
07
Driver Alert Control (DAC)* (p. 239)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 240)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
241
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą
kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant
tarp automobilio ratų nėra jokio garsinio
signalo.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia išvažiuoti iš eismo juostos.
ĮSPĖJIMAS
LDW veikimo principas
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą
iš eismo juostos (Lane Departure Warning)
funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro bei kelio sąlygų.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę, užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų
taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo
juostos linijas.
07
Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų,
apie tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 242)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – veikimas (p. 243)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – apribojimai (p. 244)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW) – ženklai ir pranešimai (p. 245)
•
Vairuotojo įspėjimo sistema* (p. 239)
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo
pulte, norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią
funkciją. Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko
lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
Individualūs nustatymai
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios
meniu sistemos aprašymą žr. MY CAR
(p. 116).
242
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
• On at startup – funkcija įjungiama budė-
jimo režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri
buvo išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas – signalizacija suveikia anksčiau ir
yra mažiau apribojimų.
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia
pateikiami keli pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 242)
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 242)
LDW funkcijos šoninės linijos.
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną
arba abi šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka
linijų nė vienoje pusėje.
07
arba
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis
linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu,
kadangi greitis nesiekia 65 km/h.
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija
išaktyvinta.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
243
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 235).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus pedalas22
•
•
Jei greitai judinamas vairas22
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo22
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis rieda.
Susijusi informacija
•
07
22
244
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 242)
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 242).
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
delyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą
rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų sky-
Pranešimų pavyzdžiai:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./
Lane Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 235).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 242)
07
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
245
07 Pagalba vairuotojui
Pagalbinė statymo sistema*
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti (sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto rankenėle VOL arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant SOUND arba MY CAR
automobilio meniu sistemoje (p. 116)23.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų
variantų:
•
•
246
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 248)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema
automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku,
lemputė užgesta.
Priekyje ir gale.
ĮSPĖJIMAS
23
•
Tik gale
•
07
Susijusi informacija
Automobilio statymo pagalba neatleidžia paties vairuotojo nuo atsakomybės statant automobilį.
•
Jutikliai turi „aklųjų zonų“, kuriose
esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnėlius.
Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.
Jei automobilyje yra CTA (p. 256), lemputės
mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 254),
po to statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.
07 Pagalba vairuotojui
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs
stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į
„signalo šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti
jutiklių. Tokiu atveju vietoj perėjimo prie
laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai nutrūkti.
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz.,
krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė
ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio
tarp automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač
lėtai arba nutraukti vykdomą statymo
manevrą: kadangi jutikliai trumpam
neveikia optimaliai, kyla didelė automobilio ir kitų objektų pažeidimo rizika.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių
jutiklių aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus
laukelis yra arčiau automobilio simbolio, tuo
mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą
kliūtį.
•
•
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties trumpesnis, automobilio priekyje arba
gale. Kitas garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 249)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo
iki kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis
signalas, informuojantis apie gale esančias
kliūtis, girdimas iš vieno iš galinių garsiakalbių.
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai
automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas.
Jei aptiktoji kliūtis yra pastovaus garso
atstumu automobilio užpakalyje ir priekyje,
tuomet garsas girdimas pakaitomis iš kolonėlių.
Susijusi informacija
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 248)
07
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus priekabą, galinė statymo pagalba
išjungiama automatiškai, nes kitaip jutikliai
reaguotų į priekabą.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
247
07 Pagalba vairuotojui
||
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio
prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“ priekabos elektros instaliacijos, automobilio statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu išjungti, kad jutikliai į
juos nereaguotų.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite, kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu
atveju, papildomi žibintai gali būti palaikyti
kliūtimis.
Susijusi informacija
•
•
Priekinė statymo pagalba aktyvi iki
maždaug 10 km/h. Siekiant parodyti, kad sistema veikia, šviečia mygtuko lemputė. Kai
248
PASTABA
Priekinė automobilio statymo pagalba
išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba
automobilyje su automatine pavarų dėže
parinkus režimą P.
Statymo pagalbos sistema automatiškai
suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas, informuojantis apie priekyje
esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių
garsiakalbių.
07
greitis yra mažesnis negu 10 km/val., sistema
vėl įsijungia.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 246)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 249)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
07 Pagalba vairuotojui
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų skydelio informacinis ženklas ir
pateikiamas teksto pranešimas
Statymo pagalbos sistema: reikia
aptarnauti, vadinasi statymo pagalba
išjungta.
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 248)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 247)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį.
Atstumą iki aptiktos kliūties nurodo garsinis
signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane
pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių
šampūnu.
SVARBU
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio
statymo sistema gali parodyti neteisingų
įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai
garso šaltiniai, išskiriantys tuos pačius
ultragarso dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Tokie šaltiniai apima garso signalus, šlapias padangas ant asfalto, pneumatinius
stabdžius, motociklų išmetimo vamzdžius
ir t. t.
Priekinio jutiklio vieta.
07
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas (p. 249)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 246)
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
249
07 Pagalba vairuotojui
||
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
Funkcija ir jos valdymas
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su
automobilio elektros sistema, jo iškyša
įtraukiama į statymo erdvės skaičiavimus.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego
gali pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų.
Susijusi informacija
•
•
07
250
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 246)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas
priekiu (p. 248)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis
statymas (p. 247)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 249)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera
yra pagalbinė priemonė. Ji neatleidžia
vairuotojo nuo atsakomybės važiuojant
atbuline eiga.
•
Yra aklųjų zonų, kuriose kamera negali
aptikti objektų.
•
Saugokitės netoli automobilio esančių
žmonių ir gyvūnų.
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai
yra normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros
sistema automatiškai perima rodinio kontrolę
ir ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur
07 Pagalba vairuotojui
automobilio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo pasukimo kampui. Taip lengviau
statyti automobilį lygiagrečiai, atbulomis
įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai
matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 252).
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 246)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant
atstumą iki aptiktų kliūčių. Žr. toliau tekste
pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės
eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes
nuo atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei automobilio greitis viršija 10 km/h
pirmyn arba 35 km/h atgal.
Orientacinės linijos
Ribų linijos
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos
orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos
būtų ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria automobilis važiuos posūkyje.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl
vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis.
Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti
šiek tiek blogesnė.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros objektyvas turi būti švarus: ant jo
negali būti purvo, sniego ar ledo. Tai ypač
aktualu esant prastam apšvietimui.
SVARBU
Nepamirškite, kad pasirinkus galinės
kameros vaizdą, monitoriuje rodomas tik
už automobilio esantis plotas. Važiuodami
atbuline eiga, atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir priekį.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio,
o ne priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio
elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu,
automobilio statymo kamera savaime
išsijungs.
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip
pat darant posūkius.
07
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur
riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis
apie 3,2 m nuo buferio.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
251
07 Pagalba vairuotojui
||
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 252)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 253)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Jei įjungiant atbulinės eigos pavarą kameros
funkcija būna išjungta, ją galima suaktyvinti
taip:
Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos
jutikliai (p. 246), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu
jutikliu spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva
keičiasi iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę
ir raudoną.
07
252
•
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Numatytoji nuostata: kamera suaktyvinama
įjungus atbulinę pavarą.
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
07 Pagalba vairuotojui
1. Paspauskite OK/MENU kai rodoma
kamera -ekranevaizdą pakeičia meniu su
įvairiomis parinktimis.
2. Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Kablys
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma
numatyta kablio „trajektorijos“ pagalbinės
statymo linijos link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar
kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu
rodyti negalima.
1. Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite OK/MENU.
2. Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
Automatinis priartinimas
Automobiliuose su pagalbine statymo sistema
(p. 246) ir vilkimo kabliu, Automatic zoom
taip pat yra kaip variantas kameros meniu.
Pasirinkus šį variantą, kamera automatiškai
priartina vilkimo kablį kai automobilis artėja
prie objekto ar priekabos.
Apie tai, kaip aktyvuojamas meniu variantas,
žr. ankstesniame skyrelyje „Nuostatos keitimas“.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
PASTABA
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors
atrodo, kad užstota palyginus nedidelė vaizdo
dalis, iš tikrųjų gali būti užstotas gana didelis
plotas. Todėl kliūtys gali būti pastebėtos tik
kai jos visai priartės prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite
drungnu vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 250)
Priartinimas
•
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros
vaizdą galima priartinti:
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 252)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 246)
3. Paryškinkite parinktį paspausdami OK/
MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
•
07
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant,
grįš įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
253
07 Pagalba vairuotojui
BLIS*
Apžvalga
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje
esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės
esančiomis juostomis greitai artėjančias
transporto priemones.
BLIS funkcija CTA (p. 256) (Cross Traffic
Alert) – tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis
– teikti vairuotojui įspėjimus apie:
•
skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu atbuline eiga.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
07
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
24
254
BLIS lemputės vieta24.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę. Jeigu automobilį apsupa transporto
priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose pusėse.
Techninė priežiūra
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio
kampuose.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS* – veikimas (p. 255)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 258)
CTA* (p. 256)
07 Pagalba vairuotojui
BLIS* – veikimas
•
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios
eismo juostos.
Kada veikia BLIS sistema
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas dings pats.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
BLIS funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti
automobilio meniu sistemoje MY
CAR (p. 116).
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas
pokyčio patvirtinimas. Suaktyvinus vieną
kartą sumirksi durelių skydelio indikacinės
lemputės.
Kaip pašalinti pranešimą:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
•
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas dings pats.
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti,
paspaudžiant centriniame valdymo pulte
esantį mygtuką BLIS.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose
centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos. Tokiu atveju funkcija valdoma iš
automobilio meniu sistemos MY CAR (p. 116).
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas
pokyčio patvirtinimas. Suaktyvinus vieną
kartą sumirksi durelių skydelio indikacinės
lemputės.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
Kaip pašalinti pranešimą:
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2.
Greitai artėjančios transporto priemonės zona.
Funkcija BLIS suaktyvinama viršijus
maždaug 10 km/h greitį.
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
•
vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė;
•
prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja
kita transporto priemonė.
BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje
arba greitai artėjančią transporto priemonę
2 zonoje, ima nepertraukiamai šviesti durelių
skydelio BLIS lemputė. Jei vairuotojas įjungia
posūkio signalą toje pačioje pusėje, kurioje
apie pavojų informuoja veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.
07
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
255
07 Pagalba vairuotojui
||
ĮSPĖJIMAS
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline eiga.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus priekabą prie automobilio elektros sistemos, BLIS išaktyvinama.
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti
apie skersai judantį eismą automobiliui važiuojant atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 254).
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS indikatorių lemputės.
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema.
Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai
ir atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir
šoniniais veidrodėliais.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada
išlieka atsakingas už saugumą važiuojant
atbuline eiga.
Kai CTA veikia
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Susijusi informacija
07
•
•
BLIS* (p. 254)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 258)
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas /
išjungimas.
CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti
atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 246)
įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai
suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną
kartą.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
256
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
CTA principas.
CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui
judant atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos, informuodama apie skersai iš
šono atvažiuojančius automobilius.
CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto priemones. Palankiomis sąlygomis ji
07 Pagalba vairuotojui
gali aptikti ir mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra
suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės
eigos pavarą.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
•
•
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio (priklausomai nuo to, iš kurios
pusės artėja objektas).
CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS
lemputes.
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 246) srityje.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus
jutiklius, CTA nebeaptiks pavojų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos priekabą, CTA išaktyvinama.
SVARBU
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti
(„matyti“).
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik
dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame
„Volvo“ autoservise.
Techninė priežiūra
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji
turi tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai
negali „matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus
automobilius ar kliūtis.
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat
pradžių ir artėjančios transporto priemonės
aptinkamos tik kai būna itin arti:
07
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali
būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
}}
257
07 Pagalba vairuotojui
||
BLIS – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)
(p. 254) ir CTA (Cross Traffic Alert) (p. 256)
funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti
parodytas ženklas su aiškinamuoju pranešimu.
Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Pranešimų pavyzdžiai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip
pat – ir kairėje pusėje.
CTA
IŠJUNGTA
CTA išjungta rankiniu
būdu, BLIS aktyvi.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius turi būti švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta
priekaba
BLIS ir CTA laikinai
neveikia, kadangi prie
automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 254)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 258)
•
07
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
Susijusi informacija
•
258
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
BLIS* (p. 254)
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Radaro sistemos tipo atitikties patvirtinimą
rasite lentelėje.
Šalis /
regionas
Europos
„Delphi Electronics &
Safety“ deklaruoja, kad
L2C0038TR ir L2C0049TR dera
su direktyvos 1999/5/EB esminiais reikalavimais ir kitomis
aktualiomis nuostatomis. Dėl
šios atitikties deklaracijos prireikus galima pasikonsultuoti
su „Delphi Electronics &
Safety“ / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA (JAV).
Susijusi informacija
•
Radaro jutiklis (p. 212)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna*
Alkospynos funkcija yra neleisti alkoholio vartojusiems asmenims vairuoti automobilio.
Prieš užvesdamas variklį, vairuotojas turi
papūsti į alkotesterį, tada prietaisas nustato,
ar vairuotojas vartojo alkoholio. Alkospyna
kalibruojama pagal kiekvienos šalies galiojančią ribinę vertę, kuriai esant galima teisėtai
vairuoti.
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
Funkcijos
Kontrolinė
lemputė (4)
Maitinimo elemento
būklė
Mirksinti žalia
Įkraunamas
Žalia
Visiškai įkrautas
Geltona
Pusiau įkrautas
Raudona
Išsekęs - įdėkite įkroviklį į
laikiklį arba prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės.
ĮSPĖJIMAS
Alkospyna – tai tik pagalbinė priemonė: ji
neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės.
Vairuotojas privalo visada būti blaivus ir
automobilį vairuoti saugiai.
PASTABA
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Taip vidinis akumuliatorius bus visiškai įkrautas ir
alkospyna bus suaktyvinta kitą kartą įlipus
į automobilį.
Alkotesterio antgalis.
Susijusi informacija
•
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 260)
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
•
•
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 263)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 264)
Jungiklis.
Perdavimo mygtukas.
Maitinimo elemento būklės lemputė.
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Eksploatavimas – akumuliatorius
Alkospynos kontrolinė lemputė (4) rodo maitinimo elemento būklę:
08
260
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 263)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 264)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – laikymas
Padėkite alkospyną į jos laikiklį. Nešiojamas
alkospynos prietaisas atleidžiamas jį švelniai
nuspaudžiant link laikiklio ir atleidžiant: tada jį
spyruoklė išstumia ir prietaisą galima nuimti
nuo laikiklio.
•
•
Alkospyna* – būtina atminti (p. 263)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 264)
Alkospyna įsijungia automatiškai ir ją galima
naudoti atidarius automobilį.
Alkotesterio antgalis.
Jungiklis.
Rankinis įrenginio saugojimas ir įkrovimo įrenginys.
Perdavimo mygtukas.
•
Pakeiskite rankinį įrenginį laikiklyje stumdami jį, kol jis prisitvirtins.
Maitinimo elemento būklės lemputė.
•
Laikykite rankinį įrenginį laikiklyje – tai teikia geriausią apsaugą ir akumuliatorius
būna pilnai įkrautas.
Lemputė rodo, kad galima tikrinti girtumą.
Susijusi informacija
•
•
•
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 260)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Girtumo patikrinimo rezultato lemputė.
1. Jei kontrolinė lemputė (6) žalia, alkospyna
parengta naudoti.
2. Išimkite alkospyną iš laikiklio. Jei automobilio atrakinimo metu alkospyna yra ne
viduje, ją pirmiausia reikia įjungti jungikliu
(2).
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
261
08 Užvedimas ir važiavimas
||
3. Pakelkite antgalį (1), giliai įkvėpkite ir pūskite tolygiai, kol po maždaug 5 sekundžių
pasigirs „spragtelėjimas". Rezultatas bus
viena iš pasirinkčių šioje lentelėje Alkotesterio rezultatas.
Alkotesterio rezultatas
Kontrolinė lemputė (5) + Rodyti
tekstą ekrane
Paaiškinimas
4. Jei pranešimo nėra, rezultatas galėjo būti
neperduotas automobiliui - tokiu atveju
paspauskite mygtuką (3), kad perduotumėte rezultatą automobiliui rankiniu būdu.
Žalia lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Užveskite variklį alkoholio nenustatyta.
5. Užlenkite antgalį ir įstatykite alkospyną į
laikiklį.
Geltona lemputė +
Alkot. Testas
patvirtintas
Galima užvesti
variklį - nustatytas
alkoholio kiekis viršija 0,01 %, bet yra
mažesnis už galiojančią ribinę vertęA.
Raudona lemputė +
Tikrinimas nepavyko Laukti 1
minutę ir bandyti
vėl
Variklio užvesti
negalima – nustatytas alkoholio kiekis
viršija galiojančią
ribinę vertęA.
6. Papūtę į alkotesterį, užveskite variklį per
5 minutes - priešingu atveju veiksmą reikia kartoti.
A
Ribinės vertės skiriasi priklausomai nuo šalies. Sužinokite,
kokios taikomos jūsų šalyje. Taip pat žr. Alkospyna*
(p. 260).
PASTABA
Pavažiavus automobiliu, variklį galima
pakartotinai užvesti 30 minučių laikotarpyje
be papildomo pūtimo į alkotesterį.
Susijusi informacija
08
262
•
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 260)
•
•
•
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 263)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 264)
08 Užvedimas ir važiavimas
Alkospyna* – būtina atminti
Norėdami, kad funkcija veiktų teisingai ir
matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis:
•
Venkite valgyti ar gerti likus maždaug
5 minutėms iki patikrinimo alkotesteriu.
•
Venkite per daug plauti priekinį stiklą - dėl
plovimo skystyje esančio alkoholio matavimo rezultatas gali būti neteisingas.
Jei pasikeitė vairuotojas
Norėdami užtikrinti, kad pasikeitus vairuotojui
būtų atliekamas naujas patikrinimas alkotesteriu, vienu metu maždaug 3 sekundes
spauskite jungiklį (2) ir siuntimo mygtuką (3).
Šioje vietoje automobilis grįžta į užvedimo
blokavimo režimą ir, prieš užvedant variklį,
reikia atlikti naują patikrinimą alkotesteriu.
Kalibravimas ir priežiūra
Alkospyną reikia tikrinti ir kalibruoti autoservise1 kas 12 mėnesių.
Likus 30 dienų iki perkalibravimo, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas
Alkotesteris Reikia kalibruoti Žr. vadovą.
Jei per šias 30 dienų kalibravimas neatliekamas, įprastas variklio užvedimas blokuojamas. Tada bus galima užvesti tik naudojant
apylankos funkciją, žr. toliau pateikiamą poskyrį „Avarinė padėtis“.
1
Pranešimą galima panaikinti vieną kartą
paspaudžiant siuntimo mygtuką (3). Priešingu
atveju jis pats užges po maždaug 2 minučių,
bet paskui vėl pasirodys kiekvieną kartą užvedus variklį. Pranešimą visam laikui galima
panaikinti tik atlikus pakartotinį kalibravimą
autoservise1.
Avarinė padėtis
Jei susidarė avarinė padėtis ar alkospyna
neveikia, norint vairuoti automobilį, galima šį
įtaisą aplenkti.
PASTABA
Visi apylankos suaktyvinimo veiksmai
registruojami ir įrašomi į atmintį (žr. Duomenų įrašymas (p. 19)).
Šaltas arba karštas oras
Kuo šaltesnis oras, tuo ilgiau trunka parengti
naudoti alkospyną.
Temperatūra (°C)
Maksimalus šildymo laikas
(sekundės)
nuo +10 iki +85
10
nuo -5 iki +10
60
nuo -40 iki -5
180
Jei temperatūra žemesnė nei -20 °C arba
aukštesnė nei +60 °C, alkospynai reikia papildomo maitinimo. Jungtiniame prietaisų skydelyje parodoma Alkot. Įjungti mait. laidą.
Šiuo atveju prijunkite maitinimo laidą iš daiktadėžės ir palaukite, kol kontrolinė lemputė (6)
ims šviesti žaliai.
Esant labai šaltam orui, šildymo laiką galima
sutrumpinti paimant alkospyną į patalpą.
Įjungus apėjimo funkciją, jungtiniame prietaisų skydelyje važiuojant visą laiką rodoma
Alkotesteris Įjungtas apėjimas ir atstatyti
funkciją galima tik autoservise1.
Aplenkimo funkciją galima patikrinti neįrašius
klaidos pranešimo - tokiu atveju atlikite visus
veiksmus neužvesdami automobilio. Klaidos
pranešimas dingsta užrakinus automobilį.
Įrengus alkospyną, apylanka pasirenkama
arba aplenkimo, arba avarinės padėties funkcija. Vėliau šį nustatymą galima pakeisti autoservise1.
Aplenkimo funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pirmiausia pasirodo
Įjungtas apėjimas Laukti 1 minutę,
paskui Alkotesteris Įjungtas apėjimas
ir variklį galima užvesti.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
263
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Šią funkciją galima įjungti daugiau nei vieną
kartą. Važiavimo metu rodomą klaidos pranešimą galima panaikinti tik autoservise1.
Kritinės padėties funkcijos įjungimas
•
Kartu paspauskite ir maždaug 5 sekundes
laikykite kairiojo perjungiklio mygtuką OK
bei avarinio signalo mygtuką: jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo Alkotesteris
Įjungtas apėjimas ir variklį galima
užvesti.
Šią funkciją galima panaudoti vieną kartą, po
to ją reikia atstatyti autoservise1.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 260)
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – ženklai ir teksto pranešimai
(p. 264)
08
1
264
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Alkospyna* – ženklai ir teksto
pranešimai
Be pirmiau aprašytų pranešimų, susijusių su
tuo, kaip alkospyna veikia prieš užvedant
variklį (p. 261), jungtinio prietaisų skydelio
ekrane gali būti papildomai pateikiama šios
informacijos:
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Galima vėl
užvesti
Variklis buvo išjungtas
trumpiau kaip 30 minučių
- galima įjungti variklį
neatliekant naujo patikrinimo.
Alkotesteris
Reikia aptarnauti
Susisiekite su autoservisuA.
Alkotesteris
Nėra signalo
Perduoti nepavyko siųskite rankiniu būdu
mygtuku (3) arba atlikite
naują patikrinimą alkotesteriu.
Alkotesteris
Bandyti vėl
Patikrinimas nepavyko atlikite naują patikrinimą
alkotesteriu.
Alkotesteris
Pūsti ilgiau
Pučiama per trumpai pūskite ilgiau.
Ekrano
tekstas
Reikšmė / veiksmas
Alkotesteris
Pūsti silpniau
Pučiama per stipriai pūskite švelniau.
Alkotesteris
Pūsti stipriau
Pučiama per silpnai pūskite stipriau.
Alkotesterio
pašild. Laukti
Nebaigta šildyti - sulaukite Alkotesteris Pūsti 5
sekundes pranešimo.
A
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Alkospyna* (p. 260)
Alkospyna* – veikimas ir valdymas
(p. 260)
Alkospyna* – laikymas (p. 261)
Alkospyna* – prieš užvedant variklį
(p. 261)
Alkospyna* – būtina atminti (p. 263)
08 Užvedimas ir važiavimas
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio
valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.
Atminkite, kad jei automobilyje įrengta
alkospyna*, prieš užvedant variklį reikės
papūsti į alkotesterį. Papildomos informacijos apie alkospyną rasite Alkospyna*
(p. 260).
2. Nuspauskite stabdžių pedalą iki galo2.
3. Paspauskite START/STOP ENGINE
mygtuką ir po to jį atleiskite.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas variklis arba suveikia starterio apsauga
nuo perkaitimo.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio
valdymo rakteliu ir mygtukas START/STOP
ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos geležtės pusės, žr. Išimama raktelio
geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 171).
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam
varikliui, o dyzelinis variklis lieka išjungtas. Tai
reiškia, kad, paspaudus START/STOP
ENGINE mygtuką, elektrinis variklis „užsivedė" ir automobilis pasirengęs važiuoti. Starteris jungtiniame prietaisų skydelyje indikuojamas išsijungiančiomis indikatoriaus lemputėmis ir įsijungiančia nustatytąja tema (žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
(p. 69)).
Tačiau būna situacijų, kai užsiveda dyzelinis
variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba
reikia įkrauti hibridinį akumuliatorių.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais, palaukite 3 minutes ir bandykite vėl.
Šiek tiek palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo srovė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar
tada, kai automobilis yra velkamas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo
jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis
būtų padėtyje 0, ypač – jei automobilyje
yra vaikų. Informacijos apie šios funkcijos
veikimą rasite Raktelio padėtys (p. 82).
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau
pasiektų normalią darbinę temperatūrą,
kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir
apsaugo aplinką.
08
2
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
265
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Beraktė valdymo sistema*
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti
berakčiu (p. 174) būdu.
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką
START/STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei
automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo.
Vairo užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu
gali būti girdimas mechaninis triukšmas.
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
funkcija Keyless drive turi būti salone arba
bagažinėje.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio
valdymo pultelio iš automobilio, kai šis
važiuoja ar yra velkamas.
Kaip išjungti variklį:
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jeigu pavarų perjungiklis nėra P padėtyje
arba automobiliui judant:
•
Spauskite du kartus mygtuką START/
STOP ENGINE arba laikykite nuspaudę
mygtuką, kol sustos variklis.
Raktelio padėtys (p. 82)
Variklio išjungimas (p. 266)
08
3
266
Jei automobilyje įdiegta sistema „Keyless drive“, jo salone turi būti nuotolinio valdymo raktelis.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio
valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį3 ir nuspaudžiamas mygtukas
START/STOP ENGINE.
Susijusi informacija
•
Susijusi informacija
•
Veikimas
•
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 265)
Raktelio padėtys (p. 82)
Vairas (p. 89)
08 Užvedimas ir važiavimas
Automobilio užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 375),
automobilio variklį galima užvesti, naudojant
srovę iš kito akumuliatoriaus.
1. Rakteliu nustatykite automobilio elektros
sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
SVARBU
Po raktelio padėties 0: Prieš prisijungdami
prie kito akumuliatoriaus, palaukite maždaug 2 minutes, kad kontrolės sistema pirmiausia galėtų nustatyti reikiamus parametrus.
2. Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus
įtampa yra 12 V.
3. Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du
automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio, būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas
rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo
jungimo ar kitų pažeidimų:
4. Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą
prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad
išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais
variklio skyriaus komponentais.
5. Atidarykite automobilio akumuliatoriaus
ir
priekinio dangtelio spaustukus
nuimkite dangtelį.
6. Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto
(2).
7. Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus
neigiamo gnybto (3).
8. Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo
taško, pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9. Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu
nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir
leiskite varikliui keletą minučių veikti
didesniais nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
08
}}
267
08 Užvedimas ir važiavimas
||
11. Įkišę nuotolinio valdymo raktelį, užveskite
automobilio su iškrautu akumuliatoriumi
variklį ir spustelėkite mygtuką START/
STOP ENGINE, žr. Variklio užvedimas
(p. 265).
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
PASTABA
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis,
prioritetas suteikiamas automobilio elektriniam varikliui: dyzelinis lieka išjungtas. Tai
reiškia, kad paspaudus mygtuką START/
STOP ENGINE įsijungia elektrinis variklis ir
automobilis būna parengtas važiuoti. Starteris jungtiniame prietaisų skydelyje indikuojamas išsijungiančiomis indikacinėmis
lemputėmis ir įsijungiančia nustatytąja
tema.
SVARBU
Nelieskite užvedimo laido gnybtų užvedimo proceso metu. Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine
tvarka - pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo
laido gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto,
kuris prijungtas prie raudonojo laido.
08
268
13. Uždėkite atgal savo automobilio akumuliatoriaus priekinį dangtelį.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 265)
Variklių sistemos
Šis Plug-in Hybrid – yra taip vadinamas lygiagretusis hibridinis automobilis. Tai reiškia, kad
jame yra dvi atskiros pavaros sistemos: elektrinis ir dyzelinis varikliai. Priklausomai nuo vairuotojo pasirinkto važiavimo režimo ir esamos
elektros energijos, šios dvi pavaros sistemos
gali būti naudojamos atskirai arba lygiagrečiai.
Dvi pavaros sistemos
Pažangioje valdymo sistemoje sujungtos
abiejų variklių sistemų savybės, kad būtų
važiuojama optimaliai taupiai.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 269)
•
•
Energijos srautas (p. 272)
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
(p. 273)
Hibridinis akumuliatorius
Aukštos įtampos generatorius4
Dyzelinis variklis
Elektrinis variklis
Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o vidaus degimo
variklis – pasiekus didesnį greitį, taip pat –
važiuojant aktyviau.
Variklių sistema – važiavimo režimai
Abi automobilio variklių sistemos naudojamos
atskirai arba kartu. Važiuodamas vairuotojas
gali pasirinkti skirtingus važiavimo režimus.
Neatsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą,
valdymo sistema tikrina, ar važiavimo savybės,
važiavimo patirtis, aplinkos poveikis ir degalų
ekonomija visada optimalūs pasirinkto važiavimo režimo atžvilgiu.
Jei važiavimo režimo negalima suaktyvinti,
priežastis paaiškinama teksto pranešimu
jungtiniame prietaisų skydelyje.
PASTABA
Pavaros negalima perjungti į netinkamą
važiavimo režimą: jei esamoje situacijoje
netenkinami bet kurio nors parametro reikalavimai, sistema automatiškai parenka
kitą, tinkamesnį važiavimo režimą.
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali
perduoti varomąją jėgą tiesiogiai ratams.
Vidaus degimo variklis taip pat gali įkrauti
elektrinio variklio hibridinės sistemos akumuliatorių, naudojant specialųjį aukštos įtampos
generatorių.
08
4
Jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris – ISG (Integrated Starter Generator).
}}
269
08 Užvedimas ir važiavimas
||
– HYBRID
Ši parinktis yra iš anksto
nustatytas automobilio užvedimo režimas. Valdymo sistema naudoja elektrinį variklį
ir degalais varomą variklį atskirai arba lygiagrečiai ir
apskaičiuoja optimalų naudojimą pagal veikimo efektyvumą, degalų
sąnaudas ir komfortą.
Važiavimo režimų valdymo elementai.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje su suaktyvintu važiavimo režimu ir
išjungtu vidaus degimo varikliu: nukritus
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus automatiškai užvestas
variklis ir besikaupiančios išmetamosios
dujos gali rimtai sužaloti žmones ir gyvūnus.
Galimybė važiavimo režimu HYBRID naudotis
vien elektriniu varikliu priklauso nuo hibridinio
akumuliatoriaus energijos lygio ir, pvz., poreikio šildyti ar vėsinti automobilio saloną. Kai
lygis aukštas, galimybė važiuoti naudojantis
tik elektriniu varikliu yra tokia pati kaip ir
režimu PURE, t. y. automobilį lengva vairuoti
kaip elektrinį (pasiekiama didelė elektrinio
variklio galia).
Kai energijos lygis žemas (hibridinės sistemos
akumuliatorius beveik išsekęs), tuo pat metu
reikia palaikyti akumuliatoriaus energijos lygį,
todėl dažniau užsiveda vidaus degimo variklis.
Kaip režimu HYBRID atkurti galimybę naudotis tik elektriniu varikliu:
•
08
270
Įkraukite hibridinį akumuliatorių iš 230 V
KS lizdo su įkrovimo kabeliu (žr. Įkrovimo
srovė (p. 299)) arba pasinaudokite funkcija SAVE.
– PURE
Šioje parinktyje orientuojamasi į elektrinę pavarą ir
mažas energijos sąnaudas. Ji
padeda vairuotojui kuo ilgiau
važiuoti iš hibridinio akumuliatoriaus energijos.
Kadangi važiuojant elektra rida susijusi su
bendromis automobilio energijos sąnaudomis, neįtraukiamos funkcijos, kurios riboja
nuvažiuotą atstumą, pvz., klimato reguliavimas ir dinamiškas važiavimas. Kad rida būtų
kuo didesnė, išjungiamas oro kondicionierius
(p. 136). Vis tik , jei reikia, jį galima suaktyvinti
AC mygtuku.
PASTABA
Jei rasoja langai, spustelėkite AC, AUTO
arba atitirpinimo funkcijos mygtuką.
Atminkite
Šį važiavimo režimą galima pasirinkti tik tada,
kai hibridiniame akumuliatoriuje yra pakankamai energijos.
Atskirais atvejais, neatsižvelgiant į tai, kad
parinktas važiavimo režimas PURE, gali automatiškai užsivesti vidaus degimo variklis:
•
•
jei greitis viršija 125 km/h;
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti
elektrinė pavara;
08 Užvedimas ir važiavimas
•
•
jei hibridinio akumuliatoriaus energijos
lygis pernelyg žemas ir jį reikia įkrauti;
jei sistema / komponentas veikia ribotai,
pvz., kai žema aplinkos temperatūra, žr.
Energijos srautas (p. 272).
Atminkite
•
Vidaus degimo variklis gali užsivesti ir
tada, kai hibridinės sistemos akumuliatoriuje liko daug energijos, pvz., kai reikia
padidinti / sumažinti temperatūrą automobilio salone.
– POWER
Ši parinktis nustato geriausią
automobilio reakcijos ir
našumo režimą, nes vienu
metu veikia abu – elektrinis ir
kuru varomas – varikliai.
Automobilis važiuoja sportiškiau ir greičiau reaguoja
spaudžiant akceleratorių.
Pirmumas suteikiamas žemesnei pavarai:
aukštesnės pavaros įjungimas užlaikomas.
Atminkite
•
Vidaus degimo variklis veikia nepertraukiamai.
•
Automobilis varomas visais keturiais
ratais.
•
Įjungus šį važiavimo režimą, padidėja
degalų sąnaudos.
– AWD
Šis režimas suaktyvina visų
ratų pavarą, todėl pagerėja
automobilio sukibimas su
kelio danga. Šis režimas pirmiausia skirtas žemam greičiui slidžiuose keliuose, bet
visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant didesniam greičiui.
Atminkite
•
Vidaus degimo variklis veikia nepertraukiamai.
•
Įjungus šį važiavimo režimą, padidėja
degalų sąnaudos.
– SAVE
Ši funkcija pradeda įkrauti
hibridinį akumuliatorių ir
užtikrina, kad jo energijos
lygis nenukristų žemiau
maždaug 20 km ekvivalento,
kai važiuojama vien elektrine
pavara. Idėja – galimybė
sutaupyti šią energiją vėlesniam laikotarpiui,
kai elektrinė pavara bus labiau tinkama, pvz.,
važiuoti mieste.
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos lygis žemas, nuspaudus mygtuką SAVE
vidaus degimo variklis pirmiausia įkraus jį iki
maždaug 20 km energijos ekvivalento važiuojant vien elektrine pavara.
Naudojant elektrinį variklį sutaupoma daugiau
degalų važiuojant mažesniu greičiu. Dėl šios
priežasties režimą SAVE pirmiausia rekomenduojama pasirinkti, kai hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis aukštas ir planuojama
kelionė prasidės didesniu greičiu (pvz., automagistrale) ir baigsis mažu, kai reikės važiuoti
elektra.
Jei mygtukas SAVE bus nuspaustas, hibridinio akumuliatoriaus energijos lygiui esant
lygiam arba aukštesniam nei maždaug 20 km
įveikiamo atstumo elektrine pavara, bus palaikomas esamas hibridinio akumuliatoriaus
energijos lygis.
Nepriklausomai nuo pasirinkto važiavimo
režimo, fone laikinai suaktyvinama hibridinio
akumuliatoriaus įkrovimo procedūra (panašiai
kaip ir naudojant funkciją SAVE): tuomet atliekama automatinė DPF (p. 296) regeneracija.
Atminkite
•
Įjungus šį važiavimo režimą, padidėja
degalų sąnaudos.
•
Vidaus degimo varikliui įkrovus hibridinį
akumuliatorių iki lygio SAVE, valdymo sistema išjungs / užves vidaus degimo variklį
taip pat, kaip ir esant žemam energijos
lygiui režimu HYBRID.
MY CAR važiavimo režimai
Automobilio meniu sistemoje (p. 116) pateikiami trumpi automobilio skirtingų važiavimo
režimų aprašymai.
08
}}
271
08 Užvedimas ir važiavimas
||
1. Suraskite MY CAR
modes.
HYBRID
Driving
2. Γia pasirinkite PURE, HYBRID, POWER,
AWD arba SAVE ir tai patvirtinkite su OK.
Start/Stop veikimas
Valdymo sistema nustato, kada ir kuriam laikui vidaus degimo variklis turi būti išjungiamas ar užvedamas. Tai atitinka tradicinių
automobilių su degalais varomais automobiliais funkciją Start/Stop.
Energijos srautas
Centrinio valdymo pulto ekrane gali būti grafiškai vaizduojama, kada kuris variklis varo
automobilį ir kaip teka elektros energija,
pavyzdžiui, rodoma, ar hibridinis akumuliatorius įkraunamas, ar tiekia energiją elektros
varikliui.
Kelionės statistika
Automobilyje įrašoma su rida susijusi statistika (p. 124) apie sunaudotą elektrą ir degalus.
Kelionės statistiką (be kelionės kompiuterio)
galima pasiekti per meniu sistemą MY CAR:
•
Suraskite MY CAR
patvirtinkite su OK.
Trip statistics ir
Susijusi informacija
•
•
•
08
272
Variklių sistemos (p. 268)
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
(p. 273)
Energijos srautas (p. 272)
Energijos srauto rodymo funkcija suaktyvinama meniu sistemoje MY CAR:
•
Suraskite HYBRID
patvirtinkite su OK.
Power Flow ir
Susijusi informacija
•
Variklių sistemos (p. 268)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo sistema – ženklai ir
pranešimai
Kai kuriose situacijose, važiavimo sistema gali
parodyti pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje. Jei reikia, laikykitės nurodytų rekomendacijų.
Tas pat nutinka, jei diržo neprisisegęs vairuotojas užveda variklį esant atidarytoms vairuotojo durelėms.
Jei diržo neprisisegęs vairuotojas
atidaro vairuotojo dureles veikiant
vidaus degimo arba elektriniam
varikliui, įsijungia šis ženklas kartu
su teksto pranešimu ir garsiniu įspėjamuoju
signalu.
Toliau pateikiami keli pranešimų pavyzdžiai, jų
reikšmė ir rekomendaciniai veiksmai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Veiksmai
PURE nepasiekiama dėl hibridinės
sist. žemos temp.
Vienas arba keli pavaros sistemos komponentai
nepasiekė reikiamos darbinės temperatūros.
Važiuokite režimu HYBRID, kol pranešimas
pasikeis į PURE pasiekiama. Tada paspauskite mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama dėl laikinų
hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
Važiuokite režimu HYBRID, kol pranešimas
pasikeis į PURE pasiekiama. Tada paspauskite mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama dėl mažos
akum. įkrovos
Per žemas hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis.
Važiuokite režimu SAVE, kol pranešimas pasikeis į PURE pasiekiama arba įkraukite akumuliatorių naudodami įkrovimo kabelį iš 230 V
kintamosios srovės tinklo. Tada paspauskite
mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama, kai pavarų
svirtis yra rankinio valdymo padėtyje
Pavarų svirtis yra rankinio režimo padėtyje („+/-“).
Pastumkite pavarų svirtį į šoną (automatinis
režimas) ir spustelėkite mygtuką PURE.
PURE pasiekiama
Po ankstesnio apribojimo režimas PURE pasiekiamas
vėl.
–
MAITINIMO nėra dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
–
08
}}
273
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pranešimas
Paaiškinimas
Veiksmai
ĮRAŠYTI negalima dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
–
AWD nepasiekiama dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė temperatūra.
–
Susijusi informacija
•
08
274
Variklių sistemos (p. 268)
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų dėžės
Pavaros perjungimo indikatorius*
V60 Plug-in Hybrid vairuojamas bei valdomas
taip pat, kaip automobilis su tradiciniu vidaus
degimo varikliu bei automatine pavarų dėže.
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę
arba žemesnę pavarą.
Nustačius pavarų perjungiklį į rankinio valdymo padėtį (+/-), vidaus degimo variklis veikia nuolat. Vairuotojas turi perjungti pavaras
mechaniniu būdu ir, atleidus akceleratoriaus
pedalą, automobilio variklis stabdo, žr. Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic (p. 276).
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant aplinką – važiavimas tinkama pavara ir
jos parinkimas reikiamu laiku.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų
dėžės darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai, jungtiniame prietaisų skydelyje
pateikiamas įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto
pranešime pateikiamą rekomendaciją.
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276)
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui, kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar
žemesnę pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas,
pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos,
gali būti palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio greičiui. Įrėmintas skaičius rodo
esamą pavarą.
Automatinė pavarų dėžė
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276)
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
275
08 Užvedimas ir važiavimas
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
Stovėjimo padėtis – P
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų
perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį
arba pastatę automobilį.
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį
iš padėties P, reikia nuspausti stabdžių
pedalą ir nustatyti raktelio padėtį II, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
PASTABA
Užvedant variklį, automatiškai patikrinamas stabdžių sistemos veikimas, jei vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą, kad
įjungtų pavarų perjungiklį į „P" padėtį. Veikimo patikrinimo metu stabdžių pedalą
tenka spausti ilgiau negu stabdant įprastai.
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–:
rankiniu būdu keičiamos pavaros. S: sportinis
režimas*5.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 68) nurodoma pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t.
t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo padėtys indikuojamos
jungtinio prietaisų skydelio
dešinėje (vienu metu būna
įjungtas tik vienas žymeklis,
nurodantis esamą pavarų
perjungimo svirties padėtį).
08
5
276
Funkcija negalima „V60 Plug-in Hybrid“ modelyje.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to,
kai automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo
stabdį (p. 284).
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje,
kad būtų galima automobilį užrakinti ir
įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote ant šlaito - automatinės
pavarų dėžės padėties P nepakanka, kad
automobilis stovėtų.
Atbulinės eigos padėtis – R
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų
perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti
stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į
II padėtį, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 83).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai
nuo pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant
pavarų svirtį iš padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Kai pavarų perjungiklis yra rankinio režimo
padėtyje „+S-“, vidaus degimo variklis veikia
08 Užvedimas ir važiavimas
nuolat. Vairuotojas turi perjungti pavaras
mechaniniu būdu ir, atleidus akceleratoriaus
pedalą, automobilio variklis stabdo.
Geartronic – žiemos režimas
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną
iš padėties D ir nustumiant į galinę
padėtį „+S-“. Jungtinio prietaisų
skydelio ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš
BALTOS į ORANŽINĘ ir langelyje parodomi
skaitmenys 1, 2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik
parinktą pavarą.
1. Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite pavarų svirtį iš padėties D į galinę
padėtį ties „+S–“: jungtiniame prietaisų
skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių
1.
•
3. Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva
greitinti.
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite
svirtį pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite
svirtį: jį grįš į neutralią padėtį tarp + ir –.
arba
•
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–)
galima pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg
sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą
pavarą. Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo
važiuojant ir variklio užgesimo dėl pernelyg
mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį
ties D.
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
2. Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus
pastumdami pavarų perjungimo svirtį link
+ (pliuso) – ekrane ženklą 1 keičia 3.
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad
automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų
ratų variklio galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat
grindų (žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš
karto įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė
funkcija vadinama automatiniu žemesnės
pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas
naudojamas tada, kai reikia maksimalaus
pagreitėjimo, pavyzdžiui, lenkiant.
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg didelių apsukų, greičių dėžės kontrolės
programa turi apsauginį blokatorių, kuris
apsaugo nuo automatinio žemos pavaros
įjungimo.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio
sūkių skaičius gali apgadinti variklį. Nieko
neįvyksta, jei vairuotojas vis tiek bando įjungti
žemesnę pavarą tokiu būdu, esant didelės
variklio apsukoms – pradinė pavara lieka
įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima
perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo variklio apsukų. Pavara persijungia,
kai variklio apsukos pasiekia tokią maksimalią
ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją, pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 316).
Susijusi informacija
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
(p. 412)
•
Pavarų dėžės (p. 275)
08
Saugos funkcija
277
08 Užvedimas ir važiavimas
Pavarų svirties blokatorius
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus tipai – mechaninis ir automatinis.
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
Stovėjimo padėtis (P)
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Varikliui dirbant automobilis stovi:
•
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite
koją ant stabdžių pedalo.
Elektrinis pavarų blokatorius Stovėjimo padėties blokavimas (P)
G021351
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 83) turi būti
pasuktas į II padėtį.
M: Rankinis perjungimas6 – „+/-“ arba „-Sport“
režimas7
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys
yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų
perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti
laikomas nuspaustas ir raktelis (p. 83) turi būti
pasuktas į II padėtį.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį
galima stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir
D padėčių.
08
6
7
8
278
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
Ne su V60 PLUG-IN HYBRID.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl
išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia
perjungti iš P padėties, kad automobilis
galėtų judėti.
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio valdymo pulto ir skyriaus dugne
suraskite angą8 raktelio geležtei (p. 171).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4. Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
Visų ratų pavara – (AWD)
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai
yra varantieji.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją
nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai
išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui
nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 265)
Šį mygtuką centrinėje konsolėje naudokite suaktyvinti
visų varančiųjų ratų režimą
(AWD – All Wheel Drive), žr.
Variklių sistema – važiavimo
režimai (p. 269). Šis režimas
visų pirma skirtas važiuoti
mažu greičiu, esant slidžiam keliui. Visų ratų
pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant
didesniam greičiui.
Siekiant maksimalios įmanomos traukos ir
norint išvengti ratų prasisukimo, judėjimo jėga
automatiškai perskirstoma geriausią sukibimą
turintiems ratams. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios jėgos perduodama į priekinius ratus.
08
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
279
08 Užvedimas ir važiavimas
Stabdymas koja
Kojinis stabdys naudojamas važiuojančio
automobiliui greičiui sumažinti.
Automobilyje įrengtos dvi stabdžių grandinės.
Kai stabdžių kontūras apgadintas, normaliam
stabdymo poveikiui pasiekti reikia stabdžių
pedalą spausti daugiau ir stipriau.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina
pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių stiprintuvas neveikia, kol neužvestas variklis (žr. Variklio užvedimas
(p. 265)).
Jei pagrindiniai stabdžiai naudojami esant
išjungtam automobiliui, kai atjungtas elektrinis
variklis ir vidaus degimo variklis, pvz., velkant
automobilį, pedalo eiga bus šiek tiek didesnė
ir automobiliui sustabdyti pedalą reikės
spausti smarkiau.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje
pagalba (HSA)* (p. 279)* funkcija, pedalas
lėčiau nei įprastai grįžta į normalią padėtį, jei
automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
08
280
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant
sunkius krovinius, patartina stabdžių sistemą
tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra veiksmingiausias, kai važiuo-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
jant nuokalnėn būna įjungta ta pati pavara,
kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių
krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio
alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 408).
Funkcinė patikra užvedant variklį
Automobilis turi vadinamąją stabdžių sistemą
"brake by wire". Kaskart užvedus variklį,
įsijungia automatinė funkcija, tikrinanti stabdžių sistemą, kai vairuotojas nuspaudžia
stabdžių pedalą, kad perjungtų pavarų perjungiklį iš P padėties, žr. Automatinė pavarų
dėžė -- Geartronic (p. 276). Kartais informaciniame ekrane pasirodo pranešimas ir ženklas
dėl funkcijos tikrinimo, žr. pavyzdžius šio
skirsnio pabaigoje esančioje lentelėje.
PASTABA
Funkcijų patikrinimo metu stabdžių pedalą
tenka spausti ilgiau negu stabdant įprastai.
Lengvas stabdymas: įkraunamas
hibridinis akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros energija, kuri naudojama hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Akumuliatoriaus įkrovimas
su variklio stabdymu yra nurodytas jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 69) su paveikslėliais.
Ši funkcija aktyvi greičio intervale
5–150 km/h. Stabdant staigiau arba stabdant
už nurodyto greičio intervalo ribų, procesui
talkina hidraulinė stabdžių sistema.
Stabdymas šlapiuose keliuose
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja,
stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po to naudojami stabdžiai. Taip gali
nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia
stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios
priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo
priekyje važiuojančių automobilių.
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio
plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada
įkaista stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir
apsaugomi nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą eismo situaciją.
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant
stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti druskos sluoksnis. Tai gali prailginti
stabdymo atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje
važiuojančios transporto priemonės. Taip pat
atlikite šiuos veiksmus:
•
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stab-
08 Užvedimas ir važiavimas
dant nekeliamas pavojus kitiems eismo
dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą
kelionei pasibaigus ir prieš prasidedant
naujai kelionei.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir
garantijos knygelėje.
Naujai pakeisti stabdžių diskai bei trinkelės
optimalų stabdymą užtikrina tik nuvažiavus
kelis šimtus kilometrų ir įsidirbus dalims.
Sumažintas stabdymo pajėgumas kompensuojamas smarkiau nuspaudžiant stabdžių
pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik
„Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių
kaladėles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite
informacijos apie procedūrą arba paprašykite autoserviso specialistų atlikti patikrą.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Nepertraukiamas - Patikrinkite stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir
patikrinkite, kodėl mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2 sekundes po variklio užvedimo - automatinis veikimo patikrinimas.
Kad galėtumėte pervesti
pavarų svirtį iš padėties
P, nuspauskite stabdžių
pedalą iki galo
Stabdžių pedalo savybės pakitusios Reikia
aptarnauti
Stabdžių pedalas spaudžiamas per silpnai.
•
Nuspauskite stabdžių pedalą stipriau.
Gali pasirodyti itin šaltu oru arba pervedus pavarų svirtį iš padėties P, kai stabdžių pedalas nuspaustas
nepakankamai.
•
Išjunkite variklį, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE. Užveskite variklį pakartotinai ir
nuspauskite stabdžių pedalą.
Jei klaidos pranešimas nedingsta: Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
08
}}
281
08 Užvedimas ir važiavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu
metu, tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių sistemą - rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite, kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo priežastį.
Susijusi informacija
•
•
08
282
Stovėjimo stabdžiai (p. 284)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 283)
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 283)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 283)
08 Užvedimas ir važiavimas
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Antilock Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai
veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti
pavojaus. Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių
pedalo gali būti jaučiama vibracija. Tai yra
normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomas automatinis ABS
sistemos tekstas galiu būti atliktas, automobiliui pasiekus 10 km/h greitį. Šį testą galite
pajusti pagal stabdžių pedalą veikiančius
impulsus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 280)
Stovėjimo stabdžiai (p. 284)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 283)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad
įspėtų už automobilio esančias transporto
priemones apie staigų stabdymą. Ši funkcija
reiškia, kad stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine šviesa, kaip būna stabdant
įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos suaktyvinamos staigiai stabdant, kai greitis viršija 50 km/h. Automobilio greičiui sumažėjus žemiau 10 km/val.
stabdžių žibintas nustoja mirksėti ir pradeda
nuolatos šviesti. Tuo pačiu metu aktyvuojami
automobilio avariniai žibintai (p. 100). Jie
mirksi tol, kol vairuotojas padidina automobilio greitį arba išjungia avarinius žibintus.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 280)
Stovėjimo stabdžiai (p. 284)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba (p. 283)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo
jėgą ir taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus padidina stabdymo jėgą. Stabdymo
jėgą galima didinti, kol įsijungs ABS sistema.
EBA funkcija pertraukiama, kai sumažėja
stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia
šiek tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite) stabdžių pedalą tiek, kiek reikia.
Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdymas koja (p. 280)
Stovėjimo stabdžiai (p. 284)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas ir automatinis avarinis signalas
(p. 283)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo
sistema (p. 283)
08
283
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdžio įjungimas
PASTABA
Stovėjimo stabdys laiko automobilį vienoje
vietoje, kai vairuotojo nėra salone, mechaniškai užblokuodamas du ratus.
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Veikimas
Automobilio statymas įkalnėje
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį,
gali pasigirsti silpnas elektrinio variklio
ūžesys. Ūžesys gali būti girdimas ir stovėjimo
stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo
metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis
įjungiamas automobiliui judant, naudojami
įprasti stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi
ratai. Stabdymo funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima.
Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį akumuliatorių, žr. Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 267).
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
•
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų skydelio ženklas. Kai jis ima
šviesti nuolat, rankinis stabdys būna
įjungtas.
3. Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite,
ar automobilis nerieda.
Statydami transporto priemonę, įjunkite
pavarų perjungiklį į P padėtį.
Avarinis stabdys
08
284
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo
elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
Pasukite ratus į kelkraštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai
automobilį statote nuokalnėje - nepakanka
palikti automobilį įjungtą arba padėtyje P,
jei jis turi automatinę pavarų dėžę, kad jis
stovėtų.
08 Užvedimas ir važiavimas
Stovėjimo stabdžio išjungimas
Automatinis atleidimas
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
1. Saugos diržo prisisegimas.
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai, įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite
šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami
valdiklį. Kai variklis pasieks traukos jėgą,
atleiskite svirtį.
2. Užveskite variklį.
3. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
4. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D
arba R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
Rankinis atleidimas
1. Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo jungiklį9.
2. Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas
ir išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys
atleidžiamas automatiškai tik tada, kai
variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs
saugos diržą. Automobiliuose su automatine pavarų dėže stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir
pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje
D arba R.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti
autoservise - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai ir pranešimai
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio tekstinius pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 116).
08
9
Automobiliams su berakte sistema: paspauskite mygtuką START/STOP ENGINE.
}}
285
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su
atidarytomis durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
08
286
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
gedimą, ratus reikia pasukti taip, lyg statant
įkalnėje, o pavarų perjungiklis turi būti P
padėtyje.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių
rodiklių svirtelės.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Stabdymas koja (p. 280)
08
287
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimo planavimas
Siekiant maksimalios ridos, svarbu atidžiai planuoti, kada važiuoti elektriniu režimu.
Kuo daugiau važinėkite naudodami elektrą:
•
•
•
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Pirmiausia rinkitės stovėjimo aikštelę su
įkrovimo stotimi.
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo,
todėl jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji,
dviratininkai ir gyvūnai. Ypač tai aktualu
važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
PASTABA
Įpraskite visada leistis į kelionę tik visiškai
įkrautu hibridiniu akumuliatoriumi.
Važiavimo technikos
288
•
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje
su nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo nuspauskite stabdžių pedalą.
•
Stenkitės stabdyti varikliu ir sklandžiai
spausti stabdžių pedalą: taip bus įkrautas
hibridinis akumuliatorius ir padidintas
maksimalus elektriniu varikliu nuvažiuojamas atstumas.
Akceleratoriaus pedalu subalansuokite
elektros sąnaudas ir taip pasinaudokite
elektrinio variklio pranašumais.
ĮSPĖJIMAS
08
Štai keletas patarimų, kaip sumažinti energijos sąnaudas (kad būtų galima nuvažiuoti
ilgesnį atstumą) ir nereikėtų ilginti kelionės
laiko ir nesumažėtų važiavimo malonumas.
Elektrinis variklis veikia kaip variklis ir generatorius. Stabdymo (p. 280) metu stabdymo
jėga naudojama įkrauti hibridinį akumuliatorių
(p. 298). Kitu atveju ši energija iššvaistoma
įšylant komponentams.
•
Dėl didelio greičio elektros sąnaudos
labai išauga, nes padidėja vėjo pasipriešinimas. Dvigubai padidinus greitį, vėjo
pasipriešinimas padidėja 4 kartus.
•
Reguliariai prižiūrėkite automobilį. Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų techninio
aptarnavimo intervalų.
•
Velkant kitą automobilį, eikvojama gausybė energijos: naudokite režimą AWD.
Tokiu būdu įkraunamas hibridinis akumuliatorius ir pagerinami automobilio važiavimo charakteristikos bei valdymas, žr.
Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 269).
Lauko temperatūra
Elektrinis variklis, elektronika ir akumuliatoriai
geriausiai veikia esant maždaug 25 °C temperatūrai. Prijungus automobilį prie elektros
maitinimo lizdo, jis paruošiamas (p. 140)
pasiekiant optimalią temperatūrą. Jei automo-
bilis užvedamas šaltu oru arba važiuojant
nukrypstama nuo leistino temperatūrų intervalo, pradeda veikti degalų šildytuvas ir, jei
reikia, automatiškai įsijungia vidaus degimo
variklis, kad būtų šildoma. Galima važiuoti
elektra, tačiau, per daug nukritus temperatūrai, sumažėja galia.
Lygiai taip pat sistemą gali tekti ataušinti kai
važiuojama esant karštam orui.
PASTABA
Jeigu išorės temperatūra itin stipriai nukrinta, visada veiks benzininis variklis.
Elektrą naudojantys prietaisai
Kuo daugiau automobilyje įjungtų elektrą naudojančių prietaisų (pvz., grotuvas, elektra šildomi langai, šoniniai veidrodėliai, sėdynės ir
kt.), tuo didesnės energijos sąnaudos.
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 298)
Važiavimas žiemą (p. 291)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas per brastą
SVARBU
Važiavimas per brastą – tai automobilio vairavimas per apsemtą kelio atkarpą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 25 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina
alyvos tepimo savybę ir trumpina sistemų
eksploatavimo laiką.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 25 cm, ne didesniu nei ėjimo
greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia
būti itin atsargiems.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio,
diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo,
kurį sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite.
Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių
pedalą ir patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija. Pavyzdžiui, vanduo ir purvas
gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavę per vandens telkinį ir purvą,
nuvalykite variklio bloko elektrinio šildytuvo* elektros kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje, kai šis semia jo slenksčius, nes gali
sugesti elektros įranga.
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai
važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam
orui, kyla variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus, ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su
priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 310).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo
automobilio priekinių grotelių nuimkite
visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio
aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane įsijungia
įspėjamasis ženklas ir pasirodo teksto
pranešimas Aukšta variklio
temperatūra Saugiai sustoti. Saugiai
sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui
paveikti laisvomis apsukomis kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį
arba Variklio aušin. skys. lygis žemas
Saugiai sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir išjungti variklį.
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama
integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita
ko, jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia
įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia
teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė
Sumažinti greitį arba Įkaitusi pavarų
dėžė Saugiai sustoti Laukti, kol atauš.
Vadovaukitės nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite greitį, saugiai sustab-
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite
jo vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į autoservisą. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Variklio gedimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 317)
Vilkimas (p. 316)
•
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
}}
289
08 Užvedimas ir važiavimas
dykite automobilį ir leiskite varikliui kelias
minutes padirbti laisvomis apsukomis,
kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo
sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis
sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite
variklio.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį
pro ją gali būti įtraukta nuodingų dūmų.
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio
dūmai.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 156)
Perkrova – starterio akumuliatorius
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių (p. 375). Jei variklis užgesintas, venkite naudoti raktelio padėtį II (p. 83). Vietoj to
naudokite padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami priedai taip pat apkrauna automobilio
elektros sistemą. Kai variklis išjungtas, nenaudokite daug elektros energijos sunaudojančių
funkcijų. Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip pat – sumažina maitinimą tokioms
funkcijoms kaip salono ventiliatorius ir (arba)
garso sistema.
–
08
290
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių,
užvedant variklį ir leidžiant jam padirbti
bent 15 minučių. Starterio akumuliatorius
veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei
varikliui veikiant laisvomis apsukomis, kai
automobilis stovi.
08 Užvedimas ir važiavimas
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras
patikras, siekiant užtikrinti, kad automobiliu
būtų galima saugiai važiuoti.
•
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 415) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka
skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį ženklą (p. 330).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 360)
•
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 326)
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 361) turi
būti 50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo
variklį nuo šalčio erozijos iki
maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis
nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus
parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės) alyvos padeda lengviau užvesti
variklį, esant šaltam orui, taip pat mažina
kuro sąnaudas, kol variklis yra neįkaitęs.
Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 408).
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 364)
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai
oro temperatūrai žemos klampos alyva
netinka.
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai tempe-
ratūrai, akumuliatoriaus apkraunamas
labiau ir sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 374), kad plovimo skysčio bakelyje
nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus
sniego arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“
rekomenduoja sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines
padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose
šalyse dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia
kelio danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam, kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 291)
08
291
08 Užvedimas ir važiavimas
Elektra nuvažiuojamas atstumas
Automobilio elektra nuvažiuojamas atstumas
priklauso nuo kelių tokių veiksnių, kaip veikiančių prijunginių skaičius.
Elektrą naudojantys prietaisai
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros
energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie energijos (p. 299) taupymą. Kuo
daugiau įjungtų elektrą naudojančių prietaisų
(radijo imtuvas, langų, veidrodėlių ar sėdynių
šildymas, labai šaltas oras iš klimato reguliavimo sistemos ir kt.), tuo trumpesnį atstumą
galima nuvažiuoti.
nėjama ilgesnį laiką, hibridinis akumuliatorius
veikia geriausiai, jei automobilis pastatomas
vėsioje vietoje. Smulkesnės informacijos,
susijusios su ilgesniais neaktyviais laikotarpiais, Ilgalaikis sandėliavimas: ko būtina
nepamiršti (p. 309).
Susijusi informacija
•
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Važiavimo planavimas (p. 288)
Kaip nustatyti elektrinio veikimo diapazoną,
Diapazonas: techniniai duomenys (p. 418).
PASTABA
Be didelių energijos sąnaudų salonui kondicionuoti, maksimalų nuvažiuojamą
atstumą papildomai gali sumažinti didelis
greitis, staigus greitėjimas, sunkūs kroviniai ir įkalnės.
Ilgesni neaktyvūs laikotarpiai
08
292
Įprasto hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo
(p. 298) metu dalis įkrovimo srovės panaudojama palaikyti automobilio pavaros sistemos
parengtį kelionei (daugiausia jos naudojama
hibridinio akumuliatoriaus temperatūrai suderinti). Jei automobiliu nevažinėjama keletą
dienų, energijos galima sutaupyti neįjungiant
paruošimo funkcijos. Jei automobiliu nevaži-
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku
žibintų skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo,
kurioje automobilio pusėje yra degalų bako
dangtelis.
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas
uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 293)
08 Užvedimas ir važiavimas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu būdu atidaryti iš automobilio salono, jį
galima atidaryti ranka.
Pilno kuro bako pripylimas
Pildymas iš degalų kanistro10
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite
piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas
dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
1. Atidarykite / nuimkite šoninį bagažinės
vidaus dangtį (toje pačioje pusėje, kaip ir
kuro bako atlankas).
2. Ištęskite / atidarykite perforuotą izoliacijos
dalį ir suraskite žalią virvutę su rankenėle.
3. Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro
bako skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
Susijusi informacija
•
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas –
rankinis atidarymas (p. 293)
•
Degalai – tvarkymas (p. 294)
Kuro bako dangtelį galina prijungti prie skydelio.
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis. Lėtai atidarykite dangtelį.
•
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol
pasigirs vienas ar keli spragtelėjimai.
Pilno kuro bako pripylimas
•
Nepripilkite kuro per daug, tik tiek, kol
siurblio purkštukas išsijungia.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
08
Pilno kuro bako pripylimas (p. 293)
293
08 Užvedimas ir važiavimas
Degalai – tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“
nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į
„Volvo“ garantiją ir jokias papildančias
paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma
visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti
akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia
kreiptis į gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas, bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu)
yra itin nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti. Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis
į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
08
10
294
Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba, didelis aukštis bei kuro kokybė – tai
veiksniai, turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
•
Taupus važiavimas (p. 298)
Degalai – dyzelinas (p. 294)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 296)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 415)
•
Degalų bakas – tūris (p. 414)
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas naudojamas kaip degalai.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų kokybe. Dyzelinas turi atitikti EN 590 ir
(arba) SS 155435 standartus. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs degaluose esantiems teršalams, pvz., metalams ir dideliam kiekiui sieros.
Esant žemai temperatūrai (-6 °C ~ -40 °C),
dyzeline gali susidaryti parafino nuosėdų,
todėl variklį užvesti gali būti nelengva. Pagrindinės naftos produktų kompanijos taip pat
gamina specialų žieminį dyzeliną temperatūroms žemiau užšalimo ribos. Šis dyzelinas
nėra toks klampus ir sumažina vaško formavimąsi kuro sistemoje.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas,
sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį
esanti sritis yra švari. Venkite kuro išsiliejimo
ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite
vandeniu su plovimo priemone.
08 Užvedimas ir važiavimas
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausia 7 vol % FAME (Fatty
Acid Methyl Ester).
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Specialūs priedai
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME11 (Fatty Acid Methyl Ester) ir
augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų, spartina dėvėjimąsi ir didina žalos
varikliui riziką. Visa tai pagal „Volvo“
garantiją nekompensuojama.
Apribojimai dėl žemos lauko
temperatūros
Siekiant išvengti parafino nuosėdų susidarymo dyzeline pavojaus (žr. ankstesnį skyrelį)
dėl mažos šiluminės varžos, automobilyje
įdiegiama atitinkama (atsižvelgiant į rinką)
funkcija, kuri automatiškai apriboja važiavimo
elektra galimybę, kai esant žemai temperatū11
rai įjungiamas važiavimo režimas PURE arba
HYBRID. Susidarius tokiai situacijai, dyzelinis
variklis veikia nuolat.
Dyzelino šiluminė varža – tai degalų naudingumo žemoje temperatūroje matas. Paprastai
dyzelino šiluminės savybės pritaikomos prie
jo pardavimo teritorijos klimato juostos ir
sezono.
Automatiniai apribojimai žemoje temperatūroje laipsniškai griežtinami priklausomai nuo
bake esančių degalų amžiaus. Jei automobilio
degalų bakas papildytas neseniai, apribojimų
nėra, tačiau degalams senstant (mėnesiais) jie
griežtėja.
Šios funkcijos paskirtis – esant žemai lauko
temperatūrai leisti automobiliui vartoti degalus tokia sparta, kad prieš pasiekiant esamų
degalų kritinę temperatūrą būtų įpilta šviežių
tinkamos šiluminės varžos degalų.
Degalų amžius
Senas dyzelinas (maždaug 5 mėnesių ar
senesnis) su kondensatu atskirais atvejais gali
degalų sistemoje paskatinti dumblių ir bakterijų susidarymą ir (arba) degalų oksidaciją:
tokiu atveju kiltų veikimo pertrūkių rizika.
Siekiant išvengti tokių problemų, automobilyje
buvo įdiegta degalų amžių sekanti funkcija.
Kartu su ja gali būti pateikiamas aiškinamasis
teksto pranešimas, pvz.:
Dyzelino sudėtyje gali būti atitinkamas FAME kiekis, tačiau papildomai šios medžiagos pilti negalima.
• Pasenę degalai Užveskite dyz. varikl.
degalams vartoti
• Pasenę degalai Variklis veiks
degalams vartoti
• Pasenę degalai Papildykite degalų
baką
Vykdykite rekomendacinius veiksmus (kur
tinka).
Tuščias kuro bakas
Dyzelinio variklio kuro sistema suprojektuota
taip, kad pasibaigus dyzelinui ir užpylus kuro
gali tekti servise nuorinti kuro baką ir tik tada
bus galima užvesti variklį.
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų
sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą. Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš
užvesdami variklį atlikite šią procedūrą:
1. Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į
degimo jungiklį ir įstumkite jį į galinę
padėtį. Papildomos informacijos rasite
Raktelio padėtys (p. 82).
2. Paspauskite START mygtuką nespausdami stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
3. Palaukite maždaug vieną minutę.
4. Norėdami užvesti variklį: Paspauskite
stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to
vėl spauskite START mygtuką.
08
}}
295
08 Užvedimas ir važiavimas
||
PASTABA
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
•
Pastatykite automobilį ant kaip
įmanoma plokštesnio ir lygesnio
pagrindo, nes jei automobilis bus
pakrypęs, kyla oro kišenių susidarymo
kuro linijoje rizika.
Į ką atsižvelgti kai baigėsi degalai
Venkite situacijos, kad baigtųsi degalai. Jei
bakas tuščias, galima toliau važiuoti su
esama hibridinio akumuliatoriaus įkrova. Pripylus degalų, gali atrodyti, kad variklį užvesti
trunka ilgiau (iki 30 sekundžių). Tam tikrais
atvejais gali tekti bandyti užvesti automobilį
kelis kartus.
Užvedus variklį, rekomenduojama leisti jam
veikti mažiausiai 5 minutes. Pasirinkite važiavimo režimą AWD arba POWER, kad būtų
lengviau tiekti degalus.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informacijos
ekrane atsiranda Internal combustion
engine unavailable Limited performance
and mileage pranešimas, variklį išjunkite ir
užveskite jį vėl, kad jis veiktų visu pajėgumu.
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro
08
296
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro.
Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais,
nurodytais techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje, arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos
informacijos rasite „Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 352).
SVARBU
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 294)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 296)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 415)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį
išmetamųjų dujų valymą.
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas
vadinamasis „regeneravimo” ciklas, kai
surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad variklis pasiektų
įprastinę darbinę temperatūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai
ir paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant
nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek
tiek ilgiau. Regeneracijos metu gali šiek tiek
padidėti degalų sąnaudos.
Vykstant regeneracijai, laikinai foniniu režimu
suaktyvinama hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo funkcija (panašiai kaip ir naudojantis
funkcija SAVE, žr. Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 269)).
Regeneravimas esant šaltas orui
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi
atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis
neįkaista iki įprastinės darbinės temperatūros.
Tai reiškia, kad dyzelino suodžių dalelių filtras
neregeneruojamas ir neištuštinamas.
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis,
jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti
geltonas įspėjamasis trikampis bei jo informa-
08 Užvedimas ir važiavimas
ciniame ekrane pasirodo pranešimas
Suodžių filtras prisipildęs Žr. vadovą.
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 415)
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą, važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina
pagrindiniu keliu ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti dar 20 minučių.
•
Degalų bakas – tūris (p. 414)
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
•
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
•
•
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis
tekstas išsijungia automatiškai.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*,
kad variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti variklio užvedimą, o filtras neveiks.
Gali tekti pakeisti filtrą.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 294)
Degalai – dyzelinas (p. 294)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis
korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai.
Kanalų sienelės yra padengtos plonu platinos,
rodžio ir paladžio sluoksniu. Šie metalai
atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina,
tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos
dalis, kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir
kuro sąnaudas. Papildomos informacijos
rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis (p. 415).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš
variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį. Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai, kuri nuolat kontroliuoja kuro
purkštukus. Tokiu būdu į variklį tiekiamo kuro
ir oro santykis yra nuolat reguliuojamas. Taip
sukuriamos optimalios sąlygos kuro degimui
ir, kartu veikiant trikrypčiam katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų
(angliavandenilių, anglies monoksido ir azoto
oksidų) išmetimas į aplinką.
Susijusi informacija
•
•
08
Taupus važiavimas (p. 298)
Degalai – dyzelinas (p. 294)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
297
08 Užvedimas ir važiavimas
Taupus važiavimas
Norint važiuoti taupiai, reikia vairuoti ramiai,
numatant būsimą situaciją kelyje, o vairavimo
stilių bei važiavimo greitį pritaikyti prie esamos
situacijos.
•
Naudokite ECO Guide, kuriame nurodoma, kaip taupiai rieda automobilis, Eco
guide & Hybrid guide (p. 73).
•
Važiuokite aukščiausia įmanoma pavara
(priklausomai nuo esamų eismo ir kelio
sąlygų). Kuo mažesnės variklio apsukos,
tuo mažesnės kuro sąnaudos. Naudokite
pavarų indikatorių (p. 275).
•
Venkite bereikalingo staigaus greitinimo ir
stipraus stabdymo.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės degalų
sąnaudos: kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
•
Neleiskite varikliui laisvomis apsukomis
šilti iki darbinės temperatūros: kaip
įmanoma greičiau duokite jam nedidelę
apkrovą, nes šaltas variklis vartoja daugiau kuro nei šiltas.
•
08
298
•
Padangose palaikykite reikiamą oro slėgį
ir reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
padangų slėgį, Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 417).
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios
padangos tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stabdykite varikliu, jei tai nekelia pavojaus
kitiems eismo dalyviams.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių,
nuimkite juos.
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Apie „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos
politiką žr. Aplinkos filosofija (p. 23).
Papildomos informacijos apie degalų sąnaudas rasite Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 415).
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
Be tradiciniams automobiliams būdingo
degalų bako šiame įrengtas įkraunamasis
ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos akumuliatorius).
Hibridinis akumuliatorius įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį su valdymo bloku
(p. 301), kuris yra po bagažinės grindimis,
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
(p. 301).
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja „Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC
61851, nes su juo galima stebėti temperatūrą.
ĮSPĖJIMAS
Važiuodami (pvz., nuokalne) niekada neišjunkite variklio, nes taip išsijungs svarbios
sistemos, pvz., vairo ir stabdžių stiprintuvai.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 294)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 415)
Degalų bakas – tūris (p. 414)
Laikas, kurio reikia įkrauti hibridinį akumuliatorių, priklauso nuo naudojamos įkrovimo srovės (p. 299).
Įkraunant automobilio hibridinį akumuliatorių,
įkrovimo kabelio valdymo įrenginio ekrane
rodomas srovės statusas (p. 304) įkrovimo
metu ir jį baigus.
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo metu taip
pat įkraunamas automobilio užvedimo akumuliatorius (p. 375).
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia -10 ºC arba viršija 30 ºC, kai
kurios automobilio funkcijos gali būti pakeičiamos arba tapti nepasiekiamos, kadangi
08 Užvedimas ir važiavimas
hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa už
minėto temperatūros intervalo ribų sumažėja.
Pavyzdys yra PURE važiavimo režimas (žr.
„Variklio sistema ir važiavimo režimai“
(p. 269)), kurio pasirinkti negalima, jei akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per
aukšta.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 312
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra
sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje
prie maitinimo tinklo grandinės. Šiuo atveju
ant įkrovimo kabelio nėra atskiro valdymo
bloko.
Vietoj to jame yra speciali jungtis, naudojama
prijungti įkrovimo kabelį prie įkrovimo stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių
instrukcijų.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas (p. 300)
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 292)
Įkrovimo srovė
Įkrovimo srovė yra naudojama įkrauti hibridinį
akumuliatorių (p. 298), taip pat iš anksto
paruošti automobilį. Įkrovimo kabelį (p. 301),
jungiantį automobilio įkrovimo lizdą su
230 V kintamosios srovės lizdu, galima naudoti įvairaus stiprumo srovei (6–16 A) per valdymo bloką perduoti.
Suaktyvinus įkrovimo kabelį, jungtinis prietaisų skydelyje rodomas pranešimas ir ima
šviesti automobilio įkrovimo lizdo lemputė
(p. 306). Įkrovimo srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui įkrauti, bet naudojama ir
automobilio išankstiniam parengimui (p. 140).
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti
230 V (KS) lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį.
A
Srovės stiprumas (A)A
Įkrovimo laikas
(valandos)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo
šalies.
PASTABA
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio
salonui šildyti / vėsinti, todėl padidėja
įkrovimo trukmė.
•
Parinkus paruošimo funkciją (p. 140),
įkrovimo trukmė padidėja. Reikalingas
laikas daugiausia priklauso nuo lauko
temperatūros.
Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo valdymo bloke nustatyto srovės stiprumo amperais.
Tolesnėje lentelėje pateikiami keli pavyzdžiai:
08
12
Europos standartas – EN 61851-1.
}}
299
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Pavyzdžiui 2
Jei automobilį prijungsite prie
230 V / 10 A (KS) maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 10 A ,
automobilis iš 230 V KS maitinimo tinklo ims
10 A. Jei prie to paties lizdo (arba kito lizdo
toje pačioje saugiklio grandinėje) bus prijungti
papildomi elektros vartotojai, lizdo saugiklis
arba saugiklio lizdas gali būti perkrautas ir
saugiklis gali suveikti. Tokiu atveju įkrovimo
procedūra bus sustabdyta.
Įkrovimo kabelio kištukas ir įkrovimo įvesties lizdas.
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 V (KS) prijunginiai, tad to paties saugiklio
grandinėje gali veikti papildomi elektros vartotojai (pvz., apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis grąžtas ir pan.).
Pavyzdžiui 1
Jei automobilis prijungiamas prie
230 V / 10 A KS lizdo, o valdymo blokas nustatomas imti 16 A srovės stiprį, automobilis iš
230 V KS maitinimo tinklo bandys paimti 16 A
srovės stiprį. Po kurio laiko 10 A lizdas bus
perkrautas ir suveiks jo saugiklis, tad akumuliatoriaus įkrovimas bus nutrauktas.
08
300
Tokiu atveju atstatykite saugiklio lizdą į pradinę padėtį ir valdymo įrenginyje pasirinkite
mažesnę įkrovimo srovę, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas
(p. 300).
Tokiu atveju atstatykite saugiklio lizdą / saugiklio kontūrą į pradinę padėtį ir valdymo
bloke pasirinkite mažesnę įkrovimo srovę
arba nuo lizdo atjunkite kitus elektros srovės
vartotojus.
Pavyzdžiui 3
Jei automobilį prijungsite prie
230 V / 10 A (KS) maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 6 A ,
automobilis iš 230 V KS maitinimo tinklo ims
tik 6 A. Žinoma, akumuliatoriaus įkrovimo
procedūra truks ilgiau, tačiau tuo pat metu
prie to paties lizdo (arba saugiklio grandinės)
bus galima prijungti kitus elektros vartotojus,
tik bendroji apkrova neturi viršyti saugiklio
grandinės maksimalios apkrovos rodiklio.
Susijusi informacija
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 292)
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas
Prieš pradedant (p. 306) įkrauti automobilio
hibridinį akumuliatorių, reikia tam pasiruošti.
ĮSPĖJIMAS
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių
galima įkrauti tik iš patvirtinto ir
įžeminto 230 V (KS) lizdo.
•
Automobilį saugo valdymo bloko
įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis
tiek kyla rizika perkrauti 230 V (KS)
maitinimo grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir
(arba) sužalojimus.
•
Jokiu būdu nenaudokite ilginimo kabelio.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas tik autoservise. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
08 Užvedimas ir važiavimas
Prieš įkrovimą
SVARBU
•
Valdymo bloko negalima užlieti ar
panardinti į vandenį.
•
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu atveju kištuko apsauga
nuo perkaitimo gali sumažinti hibridinio
akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį
arba apskritai nutraukti įkrovimo procesą.
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelio
atidarymas / uždarymas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu naudojamas automobilio hibridiniam akumuliatoriui
įkrauti. Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą
įkrovimo kabelį.
SVARBU
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleisPatikrinkite, ar
kite ją.
kintamosios srovės 230 V maitinimo lizdo rodikliai
Atidarykite dangtelį.
pakankami elektriniams automobiliams įkrauti.
Jei abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas speAtitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfikcialistas.
suokite jį laikiklyje dangčio viduje. Neno• Jei lizdo srovės stipris nežinomas, valdymo bloke rėdami, kad dangtelis išslinktų iš laikiklio,
nustatykite žemiausią lygį.
Įsitikinkite, jog dangtelio guminės juostelės yra nulenktos žemyn.
Įkrovimo kabelio valdymo bloke (p. 301) nusĮkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
tatykite reikiamą įkrovimo srovę (p. 299)
atvirkštine tvarka.
6–16 A13 intervale. Iš gamyklos pristatytame
bloke būna nustatyta mažiausia įmanoma
Susijusi informacija
įkrovimo srovė.
• Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 298)
•
•
13
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga (p. 308)
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės
grindų dangčiu.
Įkrovimo laido specifikacijos
Dangos apsaugos klasė
Aplinkos temperatūra
IP67
-nuo 32 ºC iki
+50 ºC
08
}}
301
08 Užvedimas ir važiavimas
||
ĮSPĖJIMAS
Valdymo blokas
Jei bet kuri įkrovimo kabelio dalis pažeista,
jo naudoti negalima, nes kitaip kils elektros
smūgio ir rimto susižalojimo pavojus.
Indikatorius14 rodo pasirinktą įkrovimo
srovės stiprį.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo laidas
įjungiamas į 230 V kintamosios srovės
lizdą.
Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį
gali remontuoti tik autoserviso specialistai.
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Mygtukai, kuriais didinama / mažinama
įkrovimo srovė.
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis
įjungiamas į automobilio
230 V kintamosios srovės įkrovimo lizdą.
SVARBU
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti
230 V (KS) lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį.
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, viršįtampio apsaugų ir
panašių įtaisų, kadangi taip gali padidėti
gaisro, elektros šoko ir pan. rizika.
Adapterį tarp
230 V kintamosios srovės lizdo ir įkrovimo
kabelio galima naudoti tik tokiu atveju, jei
adapteris turi patvirtinimo ženklą, atitinkantį IEC 61851 ir IEC 62196.
PASTABA
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo
srovės nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti
nuostatą, jei kito įkrovimo metu naudojamas kitas V kintamosios srovės lizdas.
08
Valdymo bloko ekranas ir valdymo elementai.
14
302
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
statuso pranešimai (p. 304)
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu –
įžeminimo trikties jungtuvas (p. 306)
•
Įkrovimo srovė (p. 299)
08
303
08 Užvedimas ir važiavimas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– statuso pranešimai
(p. 301) ekrane rodomas srovės statusas įkrovimo metu ir jį baigus.
Įkraunant (p. 298) automobilio hibridinį akumuliatorių, įkrovimo kabelio valdymo bloko
Valdymo bloko ekranas
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1)
išsijungia. Automobilio ženklas (5) ima
nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Budėjimas
•
Įkrovimo kabelis yra prijungtas prie
automobilio.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai
įkrautas.
•
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar nesuaktyvino šios funkcijos.
Esamos energijos sąnaudos rodomos
žaliu indikatoriumi (1). Automobilio
ženklas (5) ima nepertraukiamai šviesti
žalia spalva.
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema
pradėjo įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius išsijungia. Automobilio ženklas (5) mirksi
raudona spalva.
Įkrauti negalima.
•
Įvyko ryšio klaida tarp valdymo
bloko ir automobilio.
1. Patikrinkite visas jungtis arba prijunkite
prie kito 230 V KS lizdo.
•
Automobilio elektroninės sistemos
vėdinimas yra netinkamas, nesuaktyvintas arba sugedęs.
2. Paleiskite akumuliatoriaus įkrovimo
procesą iš naujo.
Automobilio ženklas (5) ima nuolat
šviesti raudona spalva.
Įkrauti negalima.
•
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo
trikties jungtuvas.
1. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo
230 V (KS) lizdo.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai
įkrautas.
2. Įžeminimo trikties jungtuvas atstatomas
į pradinę padėtį ir blokas ima veikti iš
naujo.
08
304
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) ir
namelio ženklas (3) ima mirksėti raudona spalva.
Įkrauti negalima.
Suaktyvinta 230 V (KS) lizdo temperatūros stebėjimo funkcija.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei
problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
08 Užvedimas ir važiavimas
Susijusi informacija
•
Įkrovimo srovė (p. 299)
08
305
08 Užvedimas ir važiavimas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– temperatūros stebėjimas
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– įžeminimo trikties jungtuvas
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pradžia
Siekiant kaskart saugiai įkrauti (p. 298) automobilio hibridinį akumuliatorių, valdymo bloke
(p. 301) yra įmontuotas įkrovimo srovės stebėjimo prietaisas.
Įkrovimo kabelio (p. 301) valdymo bloke yra
įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas,
apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos trikčių sukelto elektros smūgio.
Kaip pradėti krauti hibridinį akumuliatorių
(p. 298).
Valdymo įrenginio stebėjimo prietaisas užtikrina, kad leistina įkrovimo srovė (p. 299) automatiškai sureguliuojama saugai užtikrinti. Taip
įkraunama saugiai be priežiūros ir optimizuojamas įkrovimo laikas.
Jei valdymo modulyje įmontuotas įžeminimo
trikties jungtuvas suveikia, automobilio ženklas visą laiką šviečia raudonai - patikrinkite
230 V kintamosios srovės lizdą.
SVARBU
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja „Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC
61851, nes su juo galima stebėti temperatūrą.
Temperatūros saugiklis
Valdymo bloko įžeminimo trikties jungiklis
nesaugo 230 V kintamosios srovės lizdo.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 298)
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei
yra žaibo pavojus.
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja „Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC
61851, nes su juo galima stebėti temperatūrą.
Ištraukite įkrovimo kabelį (p. 301) iš saugojimo skyriaus po bagažinės grindų dangčiu.
Temperatūros stebėjimo funkcija suaktyvinama automatiškai, kai pradedamas įkrauti
automobilio hibridinis akumuliatorius. Jei
pasiekiama kritinė temperatūra, sumažinamas
įkrovimo srovės stipris. Jei taip atsitinka
pakartotinai, tada išjungiamas įkrovimas.
SVARBU
08
306
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo
srovės stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir pašalinti perkaitimo priežastis.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS
lizdo. Niekada nenaudokite ilginimo kabelio.
08 Užvedimas ir važiavimas
2. Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo srovę (p. 299) (esamam
230 V kintamosios srovės lizdui).
5. Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po
maždaug 10 sekundžių prasideda įkrovimo procesas.
Kaip patikrinti, kiek laiko dar truks įkrovimo procesas:
•
Nuimkite įkrovimo rankenos dangtelį ir
prijunkite rankeną prie automobilio.
Įkrovimo rankenos dangtelio vieta.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz.,
pučiant stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad
jis nesiliestų prie automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelyje paspauskite priėjimo apšvietimo iš atstumo
mygtuką: jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas apytikslės trukmės
įvertis.
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra pratęsiama po 2 minučių;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu
atveju automobilis automatiškai pakartotinai užrakinamas, žr. Užrakinimas /
atrakinimas – iš lauko (p. 179). Įkrovimo procedūra pratęsiama po
1 minutės.
PASTABA
Priėjimo apšvietimą iš atstumo reikia suaktyvinti, kad matytųsi likęs įkrovimo laikas.
Jo nuostatos valdomos meniu sistemoje
MY CAR (p. 116).
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti
230 V (KS) lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo procesą ir tada atjunkite
įkrovimo kabelį.
6. Baigę įkrauti (žr. toliau), atidarykite vairuotojo dureles. Tokiu atveju įsižiebia jungtinis prietaisų skydelis ir jame gali pasirodyti informacijos apie įkrovimo būseną.
LED diodai informuoja apie esamą įkrovimo
būseną. Balta, mėlyna, raudona ir geltona
lemputės įjungiamos kartu su automobilio
salono apšvietimu. Išjungus automobilio
salono apšvietimą, minėtos lemputės kurį
laiką lieka šviesti.
08
}}
307
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Šviesos diodo
švietimas
Paaiškinimas
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga
Baltas, nuolat
Šviesos diodas
Kaip baigti krauti hibridinį akumuliatorių
(p. 298)?
Geltonas, nuolat
Laukimo režimasA:
laukiama, kol prasidės įkrovimas.
Žalia, mirksi
Vyksta įkrovimo
procesasB.
Žalias, nuolat
ĮkrautaC.
Mėlyna: mirksi arba
šviečia nuolat
Įjungtas laikmatis.
Raudona: mirksi,
šviečia nuolat
Įvyko gedimas.
A
B
C
Susijusi informacija
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga (p. 308)
08
308
Atjunkite kabelį nuo automobilio elektros
maitinimo lizdo, uždarykite įkrovimo lizdo
dangtelį ir atlanką, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas (p. 300).
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba neužfiksavus įkrovimo
kabelio kištuko.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Įkrovimo metu po automobiliu gali susidaryti
oro kondicionavimo sistemos kondensato
balutė. Tai normalu: šis procesas vyksta vėsinant hibridinį akumuliatorių.
•
PASTABA
Norint atjungti įkrovimo kabelį nuo automobilio 230 V KS įvado, pirmiausia nuotolinio valdymo rakteliu / PCC reikia atrakinti
automobilį.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo
rakteliu / PCC*: užrakintas įkrovimo kabelio kištukas atleidžiamas / atrakinamas.
Atjunkite kabelį nuo 230 V KS lizdo.
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
08 Užvedimas ir važiavimas
Įkrovimas dyzeliniu varikliu
Hibridinį akumuliatorių taip
pat gali įkrauti ir automobilio
dyzelinis variklis, žr. Variklių
sistemos (p. 268).
Susijusi informacija
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
(p. 301)
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pradžia (p. 306)
Ilgalaikis sandėliavimas: ko būtina
nepamiršti
Siekiant sulėtinti hibridinės sistemos akumuliatoriaus plokštelių tirpimą automobilio ilgalaikio sandėliavimo metu, rekomenduojama
palaikyti įkrovos lygį ties 25 % riba.
Kaip ilgai saugoti starterio akumuliatorių,
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija
(p. 375).
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke
pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
Atlikite šiuo veiksmus:
1. Pasirinkite temą „Hibridinis“ jungtiniame
prietaisų skydelyje. Papildomos informacijos apie naršymą meniu rasite Jungtinis
prietaisų skydelis (p. 68).
2. Jei įkrovimo lygis didesnis, važiuokite
automobiliu tol, kol liks 25 %. Jei įkrovos
lygis aukštesnis, paspauskite mygtuką
POWER ir važiuokite automobiliu, kol liks
apie 25 %. Papildomos informacijos apie
važiavimo režimus rasite. Variklių sistema
– važiavimo režimai (p. 269)
3. Jei buvo saugota ilgiau nei 6 mėnesius ir
planuojama tęsti, užveskite variklį važiavimo režime POWER ir palikite jį suktis
mažiausiai 10 minučių, kol įkrovimo lygis
vėl pasidarys apie 25 % (rekomenduojama).
Jei automobilis užrakintas ir jo negalima
paleisti, o hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo
lygis yra žymiai mažesnis nei 25 %, žemiausiu
lygiu, priklausomai nuo įkrovimo lygio, kraukite akumuliatorių apytiksl. 45 minutes. Jungtiniame prietaisų skydelyje nuolat tikrinkite
įkrovimo lygį, Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pradžia (p. 306).
SVARBU
Ilgai saugant, įkrovimo kabelio negalima
laikyti įkišto į automobilio įkrovimo kintamosios srovės lizdą.
Seni degalai
Senas dyzelinas (maždaug 5 mėnesių ar
senesnis) su kondensatu atskirais atvejais gali
degalų sistemoje paskatinti dumblių ir bakterijų susidarymą ir (arba) degalų oksidaciją:
tokiu atveju kiltų veikimo pertrūkių pavojus.
Papildomos informacijos rasite Energijos
srautas (p. 272).
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 298)
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 292)
08
309
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie
daug svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis
yra visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus nuvažiuota bent 1000 km.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami
žymiai labiau nei įprastai. Važiuodami
tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į
vienu laipsniu žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz.,
vilkimo kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu
sumažina automobilio krovumą. Papildomos
informacijos rasite Masės (p. 405).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo”
gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą reikalingą įrangą važiuoti su
priekaba.
08
310
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas turi būti patvirtintas.
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise,
ar jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį
padangose rasite Padangos – patvirtintas
slėgis padangose (p. 417).
•
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas daugiau nei įprastai.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių
žibintų lemputė, rodomas Priekabos
stabdžių šviesų sutrikimas pranešimas.
Priekabų masės
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos
svorį rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova (p. 406).
Saugumo sumetimais negalima viršyti
maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią
įkalnę, važiuokite lėtai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais
nei 12 % šlaitais.
PASTABA
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris.
Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali riboti priekabų svorį ir greitį.
Vilkimo kabliai gali būti sertifikuoti didesniems ar mažesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų
jungtį, reikalingas adapteris. Naudokite
„Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei
įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo
tekstas Priekabos posūkių signalo
sutrikimas.
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti
automobilį ir priekabą darant staigų
manevrą ir stabdant.
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė (p. 311)
•
•
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 311)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 364)
08 Užvedimas ir važiavimas
Važiavimas su priekaba* – automatinė
pavarų dėžė
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
•
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai
nuo apkrovos ir variklio apsukų parenka
optimalią pavarą.
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų
skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir
kartu informaciniame ekrane pasirodo
pranešimas. Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Stačios įkalnės
•
Nelaikykite automatinės transmisijos
aukštesnės pavaros nei variklis „gali
susitvarkyti“: visada rekomenduojama
važiuoti aukštesne pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
matine pavarų dėžė, turintį priekabą.
Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba nuokalnėje, papildomai užblokuokite
ratus kaladėlėmis.
Važiavimo įkalnėn pradžia
1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
Vilkimo rėmas arba kablys*
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz.,
priekabą.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį,
būtina kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos
įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas (p. 313).
2. Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į
važiavimo padėtį D.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu grąžulu:
3. Atleiskite stovėjimo stabdį.
4. Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 276)
•
•
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
PASTABA
3. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P
padėtį.
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų
slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
4. Atleiskite stabdžių pedalą.
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo
padėtį P, jei statote automobilį su auto-
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
Svarbu patikrinti
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
•
•
•
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 310)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
08
311
08 Užvedimas ir važiavimas
Atjungiamas kablys* – laikymas
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Techniniai duomenys
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
G021485
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
SVARBU
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir
padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Susijusi informacija
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 312)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 313)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 310)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Susijusi informacija
08
312
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 313)
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 312)
Važiavimas su priekaba* (p. 310)
08 Užvedimas ir važiavimas
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
G021487
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
G000000
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
.
uždangą tiesiai atgal
G021489
G018928
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
G021490
G021488
Prijungimas
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas
- pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
08
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
313
08 Užvedimas ir važiavimas
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas: trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir
stumtelėkite žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį
reikia atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau
pateiktas instrukcijas.
G021495
G021494
||
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite
, kol išgirsite
jį prieš laikrodžio rodyklę
spragtelėjimą.
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas
pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
Vilkimo kablio nuėmimas
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn,
kol jis sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, atrakindami spyną.
08
314
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
ĮSPĖJIMAS
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi
būti gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas
kablys* – laikymas (p. 312).
G018929
08 Užvedimas ir važiavimas
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
•
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 312)
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai
duomenys (p. 312)
Važiavimas su priekaba* (p. 310)
Priekabos stabilizavimo sistema TSA15
toje eismo juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio dalies.
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į šonus.
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei
nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai
ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas
automobilio ir priekabos junginys. Dažnai to
pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti
automobilį.
TSA- ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 190) ESC16.
Veikimas
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi
būti juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir
sumažėja variklio galia. Pamažu sustabdžius
svyravimą į šonus ir vėl stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau
nebereguliuoja ir vairuotojas vėl gali valdyti
automobilį. Papildomos informacijos rasite
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 191).
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir
stiprus šoninis vėjas.
Kita informacija
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir
priekabos junginys. Priekaba vingiuoti
paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu.
Tačiau svyravimai galimi ir esant mažesniam
greičiui (70-90 km/val.), jei priekaba perkrauta
ar krovinys paskirstytas netinkamai, pvz., yra
per toli gale.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to
automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne
15
16
TSA gali įsijungti greičio diapazone nuo
60 iki 160 km/val.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis
(p. 190).
08
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
315
08 Užvedimas ir važiavimas
||
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą į šonus, atlieka staigius judesius vairu,
TSA gali neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali nustatyti, ar svyravimą sukėlė
priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant TSA sistemai, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC16.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) bendroji dalis (p. 190)
Vilkimas
Vilkimo ąsa
V60 Plug-in Hybrid vilkti draudžiama. Ši automobilį reikia gabenti (p. 317) pakeltą, kad visi
jo ratai stovėtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po
dangteliu galiniame dešiniajame buferio šone.
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį. Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu
akumuliatoriumi, žr. Automobilio užvedimas
nuo kito akumuliatoriaus (p. 267).
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo būdu, gali būti sugadintas elektrinės
pavaros variklis ir katalizatorius.
Susijusi informacija
•
•
08
16
316
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
Vilkimo ąsa (p. 316)
Pagalba kelyje (p. 317)
Vilkimo ąsos prijungimas
08 Užvedimas ir važiavimas
Išimkite vilkimo ąsą (ji yra už plokštės,
kairėje bagažinės pusėje).
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo
vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais būdais:
•
•
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami
jį išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite
ir išimkite.
Ant antrojo varianto vieno šono ar
kampe yra žyma: Paspauskite žymą
pirštu ir tuo pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie
savo ašį ir tada jį galima išimti.
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo.
Įsukite vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 316)
Pagalba kelyje (p. 317)
Pagalba kelyje
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita
transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir
įdėkite atgal į vietą.
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten
neturi būti palikti jokie daiktai.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui
užvilkti ant techninės pagalbos sunkvežimio
su platforma. Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio rampa pernelyg stati arba jei
prošvaisa po automobiliu nepakankama,
mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali būti apgadintas.
Jei reikia, pakelkite automobilį, naudodamiesi
techninės pagalbos automobilio keltuvu.
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad V60 Plug-in Hybrid
visada reikia gabenti pakeltą, kad visi ratai
būtų ant techninės pagalbos automobilio
platformos.
Susijusi informacija
•
08
Vilkimas (p. 316)
317
RATAI IR PADANGOS
09 Ratai ir padangos
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Važiavimo charakteristikos
09
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio
skirtumų ir visos padangos diltų vienodai.
Tinka keisti pirmą kartą nuvažiavus maždaug
5 000 km ir po to kas 10 000 km.
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui
įtaką daro padangų tipas, matmenys, slėgis ir
greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų
būti patikrintos specialistų, net jei jos atrodo
nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei
jos niekada nenaudojamos arba labai retai
naudojamos. Tai gali daryti neigiamą įtaką
padangų savybėms. Tai taikoma visoms
padangoms, kurios yra padedamos saugoti.
Jei padangos yra praradę spalvą ar sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 321), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir
dilimo spartą apsprendžia važiavimo stilius,
slėgis padangose, klimatas ir kelio būklė.
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį, užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto
metų eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo pačiu palaipsniui suprastėja ir jų
atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl
visada pirkite kuo naujesnes padangas, kai
jas keičiate. Tai ypač svarbu žieminėms
padangoms. Paskutiniai keturi skaitmenys
reiškia pagaminimo savaitę ir metus. Tai –
padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais
skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota padanga buvo pagaminta 2010 m. 15
savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos
turi būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio pusėje buvo sumontuotos, pvz., K
(kairėje) arba D (dešinėje).
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą, kad jame gylis būtų
patikrintas. Jei padangos susidėvėjo labai
netolygiai (> 1 mm protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies reikia visada montuoti
mažiausiai susidėvėjusias padangas. Priekio
slydimą paprastai koreguoti lengviau nei galo,
automobilis pirmuoju atveju toliau važiuoja
tiesia linija: antruoju atveju, galinei daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai prarasti
automobilio kontrolę. Todėl yra labai svarbu,
kad galiniai ratai neprarastų sukibimo anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
}}
319
09 Ratai ir padangos
09
||
Laikymo skyrius
Padangos – sukimosi kryptis
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina
laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne
pastatytus.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus
raštas pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra
rodyklė, rodanti į kurią pusę padanga turi
suktis.
Susijusi informacija
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo
slėgio padangose (p. 417).
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – greičio rodikliai (p. 324)
Susijusi informacija
Padangos – apkrovos indeksas (p. 324)
•
•
•
•
•
Padangos – sukimosi kryptis (p. 320)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 321)
G021778
•
•
•
•
•
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę
visą jų eksploatavimo laiką. Padangas galima
keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine
toje pačioje pusėje, tačiau niekada negalima
sukeisti padangų iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai
suprastėja automobilio stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas išstumti lietaus
vandenį bei purvą. Palangos, kurių protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
320
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – greičio rodikliai (p. 324)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 324)
Padangos – priežiūra (p. 319)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 321)
09 Ratai ir padangos
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
•
•
•
Padangos – apkrovos indeksas (p. 324)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 320)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 319)
09
Patikrinkite oro slėgį padangose
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną
mėnesį.
G021829
Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos
padangos” – padangų temperatūra lygi oro
temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra
siaura pakilusi žyma, esanti skersai padangos
protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant
padangos šono įspaustos raidės TWI („Tread
Wear Indicator“). Jei protektoriaus gylis
sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos aukštis
sutampa. Pakeiskite padangas kaip įmanoma
greičiau. Atminkite, kad padangos su sekliu
protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės. Jei važiuojama kai slėgis
padangose yra per mažas, padangos gali
perkaisti ir būti sugadintos. Slėgis padangose
turi įtakos važiavimo komfortui, triukšmui ir
važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso
nuo aplinkos temperatūros.
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – greičio rodikliai (p. 324)
}}
321
09 Ratai ir padangos
09
||
3. Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo
pat metu švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį kraštą, kad jis patektų po ratlankio kraštu.
4. Patikrinkite, ar dangtis yra sulig ratlankio
paviršiumi. Jei taip nėra, švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
Slėgio padangose lipdukas
Padangos ventilis uždengtas plastikiniu dangteliu, kuriame yra skylutė1.
1. Paimkite „Torx“ tipo raktą (jį rasite putplasčio bloke, už bagažinės kairės pusės
skydelio).
2. Įkiškite „Torx“ raktą į angą.
3. Žvaigždiniu raktu nuimkite dangtį
.
4. Nuimkite vožtuvo dangtelį.
Sumontuokite vožtuvo dangtį atgal
1. Įrenkite vožtuvo dangtelį.
2. Įspauskite vieną dangčio kraštą (be
angos) į vietą (arčiausiai padangos
1
322
Tik 17 colių ratai „Thia“
).
G021830
Nuimkite vožtuvo dangtį
Slėgio padangose rodiklių lipduke, priklijuotame ant vairuotojo šoninio durelių statramsčio (tarp rėmo ir galinių durelių) pateikiamas
slėgis automobiliui rekomenduojamų matmenų padangose. Šie duomenys nurodyti ir
padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 417).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – greičio rodikliai (p. 324)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 324)
Padangos – priežiūra (p. 319)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo
indikatoriai (p. 321)
09 Ratai ir padangos
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
•
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal
toliau esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų, žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 417)
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 323)
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija.
Tai reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų
padangų. Žymėjimo pavyzdys:
235/45R17 97W.
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
235
Padangos plotis (mm)
45
Santykis tarp padangos sienelės
aukščio ir padangos pločio (%)
7
Ratlankio plotis coliais
J
Ratlankio krašto profilis
R
Radialinė padanga
16
Ratlankio skersmuo coliais
17
Ratlankio skersmuo coliais (”)
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo
rato centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
97
Maksimalios leistinos padangų
apkrovos kodai ir padangų apkrovos
indeksas (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis,
greičio rodiklis (SS). (Šiuo atveju tai
yra 270 km/h.)
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 417)
09
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 324)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 324)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 320)
Padangos – priežiūra (p. 319)
323
09 Ratai ir padangos
09
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus
greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis
krovinio gabenimo charakteristikomis, kurios
vadinamos apkrovos indeksu (LI). Reikiamą
padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris. Minimalus leistinas indeksas
yra nurodytas apkrovų indeksų lentelėje.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 417)
Padangos – greičio rodikliai (p. 324)
Padangos – priežiūra (p. 319)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias leistinas greitis, taikomas visiems greičio
rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis
yra žieminės padangos (p. 325)2, kai gali būti
naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei
pasirenkamos tokios padangos, automobiliu
negalima važiuoti greičiau negu leidžia
padangos greičio indeksas (pavyzdžiui, su Q
galima važiuoti daugiausia 160 km/h). Eismo
taisyklės, bet ne padangų greičio indeksas
nustato, kaip greitai galima važiuoti.
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas
lentelėje.
2
324
Su metaliniais dygliais ir be jų.
Q
160 km/val. (naudojama tik su žieminėmis padangomis)
T
190 km/val.
H
210 km/val.
V
240 km/val.
W
270 km/val.
Y
300 km/val.
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos
padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba
aukštesniu apkrovos indeksu (p. 324) (LI) ir
greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus
naudojamos per mažo apkrovos indekso
arba greičio rodiklio padangos, jos gali
perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 324)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 320)
09 Ratai ir padangos
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių
tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti
žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm.
Perveržus galima sugadinti veržles ir varžtus.
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus
ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai.
Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Užsifiksuojantys ratų varžtai*
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek
aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti.
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 323)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių
matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų
keturių ratų turi būti sumontuotos tinkamo
tipo padangos.
tektoriaus rašto gylis yra mažesnis negu
4 mm.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių ratų (tai taikoma ir automobiliams su
visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego
grandinėmis, niekada neviršykite 50 km/val.
greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi
tuomet gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios
padangos.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines, suprojektuotas konkretaus modelio
automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui.
Jei abejojate, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai
parinkus sniego grandines, galima rimtai
apgadinti automobilį ir gali įvykti avarija.
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas,
jomis pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti
švelniai, kad dygliai tinkamai įsispaustų į
padangas. Tokiu būdu užtikrinsite, kad
padangos, ir ypač jų dygliai, ilgiau tarnautų.
09
Susijusi informacija
•
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 326)
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai,
padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis
sąlygomis nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria
nevažinėti žieminėmis padangomis, kurių pro-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
325
09 Ratai ir padangos
09
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas*
Šie nurodymai taikomi tik nupirkus atsarginį ratą kaip automobilio priedą. Jei automobilyje nėra atsarginio rato, žr. informaciją
apie Avarinį pradurtos padangos remontą
(TMK) (p. 337).
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti
tik laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti
pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali pakisti automobilio vairavimo
savybės. Atsarginis ratas yra mažesnis už
įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio
prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje.
Jei atsarginis ratas sumontuotas ant priekinės
ašies, negalima naudoti ratų grandinių. Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato
remontuoti negalima.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas slėgio padangose lentelėje (p. 417).
SVARBU
•
Niekada nevažiuokite greičiau kaip
80 km/h , jei yra sumontuotas atsarginis ratas.
•
Niekada negalima važiuoti automobiliu,
jei yra sumontuota daugiau nei vienas
atsarginis ratas.
Atsarginis ratas tiekiamas krepšyje, kurį reikia
pritvirtinti prie bagažinės apačios naudojant
dirželius.
Automobiliai su keturiomis krovinių fiksavimo kilpomis.
Pasukite atsarginio rato krepšio rankeną į
save. Prijunkite prisiūtus įtempimo dirželio
kablius prie krovinių fiksavimo priekinių kilpų.
Ilgąjį dirželį pritvirtinkite prie vienos iš krovinių
tvirtinimo priekinių kilpų, perveskite įstrižai per
atsarginį ratą ir prakiškite pro viršutinę rankeną. Pritvirtinkite trumpąjį įtempimo dirželį
326
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
prie ilgojo. Prijunkite galinę krovinių fiksavimo
kilpą ir įtempkite.
Prieš keičiant ratą
1. Atlaisvinkite diržus, iškelkite atsarginį ratą
iš krovinių skyriaus ir išimkite iš krepšio.
2. Kad galėtumėte pasiekti vilkimo ąsą, atidarykite dangtį, esantį bagažinės kairėje
pusėje.
09 Ratai ir padangos
3. Išimkite domkratą*, ratų varžtų plastikinių
dangtelių nuėmiklį ir ratų raktą* (juos
rasite krepšyje, ant krovinių skyriaus
grindų). Jei pasirenkamas kitas kėliklis, žr.
Automobilio pakėlimas (p. 355).
•
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią
esant nurodytam kėlimo aukščiui.
3. Susukite vilkties ąsą naudodami ratų
raktą* iki pat stabdiklio padėties pagal šią
iliustraciją.
09
4. Jei tektų keisti ratą intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą
(p. 330). Automobilis ir kėliklis* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.
Nuėmimas
1. Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį
(p. 284) ir atbulinę pavarą arba nustatyti
pavarų svirtį į padėtį P.
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų
įrankis.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra
nešvarumų.
PASTABA
•
Jei automobilyje nėra atsarginio rato,
keltuvas nereikalingas.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą
domkratą*, kuris priklauso konkrečiam
automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
2. Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų,
kurie liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius. Tam naudokite, pvz., sunkias
medines kalades arba didelius akmenis.
SVARBU
Vilkimo ąsą į ratų varžtų raktą reikia įsukti
iki galo.
4. Specialios paskirties įrankiu nuimkite
plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
5. Atlaisvinkite ratlankių varžtus ½-1 apsisukimo veržliarakčiu prieš laikrodžio
rodyklę.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
327
09 Ratai ir padangos
09
||
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato ir automobilio kėlimo taško negalima
kišti jokių daiktų.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
6. Yra po du kėlikliui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Nustatykite kėliklį, kad galėtumėte jo galvutę
pakišti po kėbulo junge.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir
lygus.
7. Pakelkite automobilį taip, kad ratas
pakiltų nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o
po to pakelkite ir nuimkite ratą.
328
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 328)
Domkratas* (p. 331)
Trikampis avarinis ženklas (p. 330)
Ratų varžtai (p. 325)
Ratų keitimas – montavimas
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo procedūrą.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai
turi išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus
eismo vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai
turi stovėti saugioje vietoje.
1. Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio
paviršius.
2. Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų
varžtus.
09 Ratai ir padangos
3. Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų suktis.
PASTABA
5. Sumontuokite plastikinius dangtelius
atgal ant ratų varžtų.
6. Atsukite vilkimo ąsą nuo ratų varžtų rakto.
Įdėkite ratų varžtų raktą ir kėliklį į atitinkamus skyrius krepšyje. Gerai užfiksuokite
krepšio centrinį diržą ir kitu diržu pritvirtinkite krepšį prie galinės krovinių fiksavimo
kilpos, esančios bagažinės kairėje pusėje.
Padėkite krepšį taip, kad uždarant bagažinės dangtį jis nebūtų sužnybtas. Balta
krepšio rodyklė turi būti nukreipta į automobilio priekį.
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
ĮSPĖJIMAS
Balta rodyklė turi būti nukreipta į automobilio
priekį.
4. Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka.
Svarbu, kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Priveržkite iki 140 Nm. Patikrinkite
sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
•
09
Krepšį reikia pritvirtinti taip, kad balta
rodyklė (žr. įdėklo paveikslėlį) rodytų į
priekį automobilyje.
Padangų dydžio keitimas
Taikoma automobiliams su slėgio padangose
stebėjimo sistema3: Kiekvieną kartą keisdami
padangų dydį, kreipkitės į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jis atnaujintų programinę
įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę
įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
3
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 326)
Domkratas* (p. 331)
Trikampis avarinis ženklas (p. 330)
Ratų varžtai (p. 325)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
329
09 Ratai ir padangos
09
Trikampis avarinis ženklas
Įrankiai
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis* ir ratų veržliaraktis*.
Laikymas ir sulankstymas
Pakelkite grindų liuką ir išimkite avarinį
ženklą.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį
ir sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo
taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad
ženklas ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti
savo vietoje bagažinėje.
PASTABA
Jei automobilis užrakintas privatumo
užraktu, tuomet negalima atidaryti bagažinės dangčio ir grindų liuko, žr. Privatumo
užraktas* (p. 172).
330
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Automobilio vilkimo kilpa, avarinio pradurtos
padangos remonto komplektas ir įrankis plastikiniams ratų varžtų dangteliams yra už
skląsčio bagažinės kairėje pusėje. Ten taip
pat yra vietos saugių ratų varžtų movai. Kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra krepšyje, ant
bagažinės grindų.
Jei automobilyje nėra atsarginio rato, jame
nebus ir domkrato.
ĮSPĖJIMAS
Laikant vilkimo ąsą ir avarinį pradurtos
padangos remonto komplektą putų polisterolio bloke, juos visada reikia aprišti
įtemptu dirželiu.
09 Ratai ir padangos
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 316)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 326)
Ratų varžtai (p. 325)
Domkratas* (p. 331)
Domkratas*
Įrankiai - padėjimas atgal
09
Automobiliui pakelti (pvz., keičiant ratus) naudojamas kėliklis.
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio. Kėliklio sriegiai turi būti nuolat gerai
sutepti.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai,
pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines
padangas vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti
ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio automobiliui skirtu domkratu.
Jei automobilį reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau nei paprastai pakanka
ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti
autoserviso kėliklį. Tokiu atveju laikykitės
su konkrečiu įrenginiu pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Balta rodyklė turi būti nukreipta į automobilio
priekį.
Panaudoję susukite kėliklį ir atsukite vilkimo
ąsą nuo ratų varžtų rakto. Įdėkite ratų varžtų
raktą ir kėliklį į atitinkamus skyrius krepšyje.
Gerai užfiksuokite krepšio centrinį diržą ir kitu
diržu pritvirtinkite krepšį prie galinės krovinių
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
331
09 Ratai ir padangos
09
||
fiksavimo kilpos, esančios bagažinės kairėje
pusėje. Nustatykite krepšį taip, kad uždarant
bagažinės dangtį jis nebūtų sužnybtas. Balta
krepšio rodyklė turi būti nukreipta į automobilio priekį. Grąžinkite vilkimo ąsą atgal į putplasčio bloką kairėje bagažinės pusėje.
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos pirmosios pagalbos priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Susijusi informacija
PASTABA
Jei neuždaromas bagažinės grindų liukas,
neveikia privatumo užraktas.
•
•
4
332
Trikampis avarinis ženklas (p. 330)
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Slėgio padangose stebėjimo sistema įspėja
vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose
yra per žemas. Kai kuriose šalyse slėgio
padangose stebėjimo sistema yra standartinė
įranga pagal įstatymų reikalavimus.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Krepšį reikia pritvirtinti taip, kad balta
rodyklė (žr. įdėklo paveikslėlį) rodytų į
priekį automobilyje.
Susijusi informacija
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*4
Dėžutė su pirmosios pagalbos priemonėmis
yra po grindimis bagažinėje.
PASTABA
Jei automobilis užrakintas privatumo
užraktu, tuomet negalima atidaryti bagažinės dangčio ir grindų liuko, žr. Privatumo
užraktas* (p. 172).
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis (p. 333)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 334)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas (p. 336)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 335)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 336)
09 Ratai ir padangos
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*11 – bendroji dalis
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema naudoja
jutiklius, kurie yra įrengti kiekvienos padangos
oro vožtuve. Automobiliu važiuojant
apie 30 km/val. greičiu, sistema išmatuoja
slėgį padangose. Jei slėgis per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamoji
lemputė
ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. kair.
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
suaktyvinimas ir išaktyvinimas (p. 335)
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 336)
padangą
Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai
gali būti su TPMS jutikliais ventiliuose.
Jei naudojami ratai be TPMS jutiklių arba jei
jutiklis sugedo, bus rodoma Sl. padangose
sist. Reikia aptarnauti.
Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir
išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.
Apie tinkamą slėgį padangose žr. Padangos –
oro slėgis (p. 321).
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
SVARBU
dešiniąją padangą
•
Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
kairiąją padangą
Įvykus trikčiai TPMS sistemoje, ima mirksėti jungtiniame prietaisų skydelyje esanti
įspėjamoji lemputė
ir mirksi apie
1 minutę. Po to ji ima šviesti nuolat. Be to,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas.
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
kairiąją padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. pr. deš.
padangą
• Reikia pripūsti padangą Tikr. pr. kair.
padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. deš.
padangą
11
09
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 334)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
žemo slėgio padangose problemos
sprendimas (p. 336)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
333
09 Ratai ir padangos
09
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*17 – reguliavimas
(perkalibravimas)
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
TPMS galima suderinti pagal „Volvo“ slėgio
padangose rekomendacijas (p. 321), pvz.,
vežant sunkų krovinį.
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 116).
1. Pripūskite padangas iki pageidaujamo
slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose
lipduke, priklijuotame prie vairuotojo
pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
2. Užveskite variklį.
3. Norėdami atverti slėgio padangose
meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
4. Pasirinkite Calibrate tyre pressure ir
spauskite OK.
17
19
334
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5. Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent
30 km/h greičiu.
> Vairuotojui įjungus funkciją, kalibravimas vyksta automatiškai. Sistema
nepatvirtina, kada kalibravimas baigtas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*19 – būsena
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–5 veiksmai.
Sistemos ir padangų būsena
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 332)
•
Padangos – oro slėgis (p. 321)
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
Galima patikrinti esamąją sistemos ir
padangų būseną, žr. MY CAR (p. 116).
1. Norėdami atverti slėgio padangose stebėjimo meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
2. Pasirinkite Tyre pressure.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Raudonas ratas: itin žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai pilki: sistema laikinai nepasiekiama. Kad sistema vėl taptų aktyvi, gali
tekti kelias minutes pavažiuoti didesniu
nei 30 km/h greičiu.
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
09 Ratai ir padangos
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
PASTABA
•
Įspėjamųjų pranešimų išvalymas
Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir
įsijungia įspėjamoji lemputė TPMS:
1. Manometru patikrinkite slėgį nurodytoje
padangoje (-ose).
2. Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio, kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės
durelių statramsčio (tarp priekinių ir
galinių durelių).
3. Atskirais atvejais įspėjamajam tekstui
išvalyti gali tekti kelias minutes pavažiuoti
automobiliu ne mažesniu nei 30 km/h
greičiu. Tokiu atveju išsijungia ir įspėjamoji lemputė TPMS.
•
Sistema TPMS naudoja taip vadinamą
kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra
grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra. Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio, kuris pateiktas slėgio padangose lipduke, priklijuotame
prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių). Dėl
šios priežasties, siekiant išvalyti pranešimą dėl žemo slėgio padangose, gali
reikėti pripūsti padangas iki šiek tiek
aukštesnio slėgio.
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“ padangomis laikomos tokios,
kurių temperatūra atitinka aplinkos
temperatūrą (praėjus maždaug 3
valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus,
padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
ĮSPĖJIMAS
20
21
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*20 – suaktyvinimas ir
išaktyvinimas21
09
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
PASTABA
Įjungiant arba išjungiant slėgio padangose
stebėjimo sistemą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo
pulto mygtukais, žr. MY CAR (p. 116).
1. Užveskite variklį.
2. Norėdami atverti slėgio padangose
meniu, pasirinkite meniu sistemą MY
CAR.
3. Pasirinkite Tyre pressure ir spauskite
OK.
> Jei sistema suaktyvinta, informaciniame ekrane pasirodo X. Išaktyvinus
sistemą, parinktis išnyksta.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 332)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Tik kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
335
09 Ratai ir padangos
09
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*23 – rekomendacijos
PASTABA
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System*) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra
per žemas.
•
„Volvo“ pataria sumontuoti TMPS jutiklius
visuose automobilio ratuose (įskaitant žieminius).
•
„Volvo” rekomenduoja jutiklių iš vieno
rato į kitą neperkėlinėti.
•
•
Atsarginiame rate TPMS jutiklio nėra.
Kai naudojamas atsarginis ratas arba
ratas be TPMS jutiklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas klaidos pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti.
•
Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis
perkeliamas į kitą ratą, tarpiklį, varžtą ir
vožtuvo šerdį reikia pakeisti.
•
Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį
reikia išjungti bent 15 minučių, nes kitaip
jungtiniame prietaisų skydelyje atsiras
klaidos pranešimas.
ĮSPĖJIMAS
Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą,
kad jo nesugadintumėte.
23
336
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Jei norite pakeisti padangų matmenis,
TPMS sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl
papildomos informacijos kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 332)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*25 – žemo slėgio padangose
problemos sprendimas
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)26 įspėja
vairuotoją, kai vienoje ar keliose automobilio
padangose slėgis yra per žemas, ir parodo,
kuri tai padanga.
Geltona spalva pasirodo esant pirmiems
žemo slėgio padangose požymiams. Kuo
greičiau sustokite ir patikrinkite slėgį padangose.
Raudona spalva rodo daug žemesnį slėgį nei
rekomenduojama. Nedelsdami sustokite ir
atstatykite slėgį padangose.
Jei ekrane pasirodo pranešimas apie žemą
slėgį padangose:
1. Patikrinkite slėgį nurodytojoje padangoje.
2. Pripūskite padangas iki reikiamo slėgio.
3. Pavažinėkite bent 30 km/val. greičiu
kelias minutes bei žiūrėkite, ar pranešimas dingo.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 332)
09 Ratai ir padangos
Avarinis pradurtos padangos
remontas
SVARBU
Jeigu kompresorius prijungtas prie vieno iš
dviejų 12 V lizdų diskiniame valdymo pulte,
joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose (p. 417).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 338) susideda iš kompresoriaus ir
hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra
leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystį reikia pakeisti pasibaigus galiojimo laikui ir panaudojus jį. Sandarinimo skystis efektyviai užtaiso skyles padangos protektoriuje.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik
iš dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi,
deformuota ir pan., nenaudokite pradurtos
padangos remonto rinkinio. Prijunkite kompresorių prie vieno iš automobilio 12 V lizdų.
Pasirinkite tą lizdą, kuris yra arčiausiai pradurtos padangos.
25
26
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Parinktis siūloma tik kai kuriose rinkose.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta
09
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei sureguliuoti slėgį padangose.
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 339)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 341)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 338)
•
Įrankiai (p. 330)
Pradurtos padangos remonto komplektas yra
už skląsčio bagažinės kairėje pusėje.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto
įrankių komplektas skirtas tik pradurtam
protektoriui užsandarinti.
}}
337
09 Ratai ir padangos
09
||
SVARBU
Jei avarinio pradurtos padangos remonto
kompresorius prijungtas prie vieno iš
dviejų diskinio valdymo pulto lizdai
(p. 154), joks kitas esamas vartotojas
negali prisijungti prie kito lizdo.
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto komplekto sudėtinių dalių apžvalga, Temporary
Mobility Kit (TMK).
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos remontui.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 338)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas (p. 344)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Jungiklis
Kabelis
Butelio laikiklis (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
338
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – vieta (p. 337)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas (p. 344)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
09 Ratai ir padangos
Avarinis pradurtos padangos
remontas – operacija
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
1. Jei padangą sandarinate intensyvaus
eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį
ženklą ir įjunkite avarinį signalą.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus
daiktas, palikite jį padangoje. Taip bus
lengviau užsandarinti angą.
2. Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo.
ĮSPĖJIMAS
Jei padangos remontui buvo panaudotas
avarinis remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti didesniu nei 80 km/h greičiu.
„Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotame „Volvo“ autoservise užsandarintai
padangai patikrinti (maksimalus leistinas
nuvažiuoti atstumas: 200 km). Autoserviso
specialistai nustatys, ar padangą galima
suremontuoti, ar ją reikia keisti.
PASTABA
09
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio
sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai, užsukant butelį.
4. Atsukite oranžinį dangtelį ir atsukite buteliuko kamštelį.
5. Įsukite buteliuką į laikiklį.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
ĮSPĖJIMAS
Sandariklio skystis gali dirginti odą. Esant
kontaktui su oda, nuplaukite skystį muilu ir
vandeniu.
Apie dalių veikimą žr. Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – apžvalga (p. 338).
3. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 padėtyje ir
suraskite maitinimo laidą bei oro žarną.
}}
339
09 Ratai ir padangos
09
||
6. Nuimkite vožtuvo dangtį28
Paimkite „Torx“ tipo raktą (jį rasite putplasčio bloke, už bagažinės kairės pusės
skydelio).
Įkiškite „Torx“ raktą į angą.
„Torx“ raktu nuimkite dangtį (A).
8. Prijunkite maitinimo kabelį prie 12 V maitinimo lizdo automobilyje.
PASTABA
Jeigu prie vieno iš dviejų 12 V lizdų tuneliniame valdymo pulte prijungtas kompresorius, prie kito lizdo negalima jungti jokio
kito elektros vartotojo.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
9. Perjunkite jungiklį į I padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Atsukite vožtuvo dangtelį ir atjunkite žarną
nuo kompresoriaus iki vožtuvo.
7. Prijunkite kompresoriaus žarną prie vožtuvo.
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar
nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant
išjungti. Važiuoti toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų
centru.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
28
340
Tik 17 colių ratai „Thia“
10. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
11. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu galėtumėt patikrinti slėgį padangoje.
Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus
slėgis: 3,5 baro (jei slėgis padangoje per
aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis yra žemiau 1,8 baro, skylė
padangoje yra pernelyg didelė. Važiuoti
toliau negalima. Rekomenduojame susisiekti su įgaliotų padangų centru.
12. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo kabelį nuo 12 V lizdo.
13. Nuimkite žarną nuo padangos ventilio ir
užsukite ventilio dangtelį.
Įspauskite dangtelį28 atgal ant padangos
ventilio, kad anga būtų sulygiuota su rato
stebule. Du spragtelėjimai informuoja, kad
dangtis sumontuotas tinkamai.
09 Ratai ir padangos
14. Kaip galima greičiau važiuokite maždaug
3 km maksimaliu 80 km/val. greičiu, kad
klijai užsandarintų padangą.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio
automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip
ant jų gali užtikšti hermetiko. Atstumas turi
siekti bent du metrus.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 341)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 338)
29
1 bar = 100 kPa.
Avarinis pradurtos padangos
remontas – pakartotinė patikra
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto komplektu, Temporary
Mobility Kit (TMK), privaloma atlikti paskesnį
patikrinimą nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Patikrinkite slėgį padangoje
1. Prijunkite įrangą (instrukcijas, kaip nuimti
vožtuvo dangtelį, rasite (p. 340)).
ĮSPĖJIMAS
09
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota
atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
3. Užtikrinkite, kad kompresorius būtų
išjungtas. Atjunkite žarną ir maitinimo
kabelį.
2. Pamatuokite slėgį padangoje slėgio
matuokliu.
•
Jei slėgis mažesnis kaip 1,3 bar29,
padanga nepakankamai užsandarinta.
Toliau tęsti kelionės negalima. Susisiekite su padangų centru.
•
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
baro29, padangą reikia pripūsti iki
padangų slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis
padangose (p. 417). Jei slėgis per
aukštas, išleiskite orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
}}
341
09 Ratai ir padangos
09
||
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad
vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir
pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai
apsaugos nuo dulkių dangteliai gali
surūdyti ir juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
4. Sumontuokite vožtuvo dangtį
atgal30
Įrenkite vožtuvo dangtelį.
Įspauskite vieną dangčio kraštą (be
angos) į vietą (arčiausiai padangos – B).
Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo
pat metu švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį kraštą, kad jis patektų po ratlankio kraštu. Patikrinkite, ar dangtis yra
sulig ratlankio paviršiumi. Jei taip nėra,
švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
30
342
Tik 17 colių ratai „Thia“.
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė
po panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais. „Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo
darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums
pakeistų arba pataisytų sugadintą padangą.
Padangų remonto įmonės darbuotojams
pasakykite, kad padangoje yra sandarinimo
skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto
įrankių komplektą, neturėtumėte važiuoti
greičiau kaip 80 km/h. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą
padangą (maksimalus važiavimo atstumas
yra 200 km). Personalas gali nustatyti, ar
galima suremontuoti padangą ir, ar reikia
ją keisti.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 339)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 338)
09 Ratai ir padangos
Pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinys - padangų pripūtimas
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio pradurtos padangos remonto komplekte
(p. 338).
1. Kompresorius turi būti išjungtas. Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 padėtyje ir suraskite
maitinimo laidą bei žarną.
2. Nuimkite ventilio dangtelį31. Instrukcijas,
kaip nuimti ventilio dangtelį, rasite
(p. 340).
3. Atsukite padangos ventilio gaubtelį ir ant
ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas
gali kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje
vaikų be priežiūros.
5. Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį
į I padėtį.
SVARBU
Perkaitimo rizika. Kompresorius neturi
veikti ilgiau kaip 10 minučių.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
•
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – apžvalga (p. 338)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 341)
09
6. Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas slėgio padangose lentelėje, žr.
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 417). Jei slėgis per aukštas, išleiskite
orą per slėgio redukcinį vožtuvą.
7. Išjunkite kompresorių. Atjunkite žarną ir
maitinimo kabelį.
8. Užsukite ventilio gaubtelį.
Sumontuokite atgal ventilio dangtį31, į
vietą (arčiausiai padangos) įspausdami
vieną dangčio kraštą (be angos), žr. Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 341). Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo pat metu
švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį
kraštą, kad jis patektų po ratlankio kraštu.
Patikrinkite, ar dangtis yra sulig ratlankio
paviršiumi. Jei taip nėra, švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
4. Prijunkite maitinimo kabelį prie vieno iš
automobilyje esančio 12 V maitinimo lizdo
bei užveskite variklį.
31
Tik 17 colių ratai „Thia“
343
09 Ratai ir padangos
09
Avarinio pradurtos padangos remonto
komplektas – hermetikas
Talpykloje (balionėlyje), pateikiamoje su avarinio pradurtos padangos remonto komplektu
(p. 338), yra sandariklio ir jį galima pakeisti.
Pasibaigus sandarinimo skysčio galiojimo laikui, pakeiskite jį. Panaudotą buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
ĮSPĖJIMAS
Rezervuare yra 1.2-Etanolio ir natūralios
gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių
reakcijų, esant kontaktui su oda.
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
Susijusi informacija
•
344
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 337)
09 Ratai ir padangos
09
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose
stebėjimas (TPMS)
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System)* jutiklių
tipo patvirtinimą rasite lentelėje.
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
345
09 Ratai ir padangos
09
||
Šalis / regionas
Brazilija
Ukraina
346
09 Ratai ir padangos
Šalis / regionas
09
Izraelis
}}
347
09 Ratai ir padangos
09
||
Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity)
Šalis / regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Vokietija
Gamintojas: Continental Automotive GmbH
Įrangos tipas: TPMS blokas
348
09 Ratai ir padangos
09
Šalis / regionas
Γekija:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estija:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Prancūzija:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
}}
349
09 Ratai ir padangos
09
||
Šalis / regionas
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Lenkija:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovėnija:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakija:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomija:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norvegija:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Susijusi informacija
•
350
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 332)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
10
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
Įkrovimo laido techninės priežiūros
intervalas ir kita techninė priežiūra
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Įkrovimo kabelio įkrovimo trukmės skaitiklis
skaičiuoja įkrovimo trukmę iki kitos techninės
priežiūros. „Volvo“ rekomenduoja, kad valdymo bloką elektrikas patikrintų kas 5 000
darbo valandų.
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir
rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje, turinčiame prieigą prie interneto.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą personalą, specialią įrangą
ir techninės priežiūros literatūrą, todėl jie
garantuoja aukščiausią paslaugų kokybę.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Techninė priežiūra ir remontas
Reguliariai atlikite automobilio techninę priežiūrą. Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų
techninės priežiūros intervalų.
Jei reikia apžiūros ir remonto, darbus gali
atlikti tik „Volvo" įgaliotasis autoservisas.
ĮSPĖJIMAS
Patys neremontuokite šios transporto priemonės. Atsijungusius elektros kabelius ir
(arba) komponentus gali suremontuoti tik
įgaliotojo serviso specialistas. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
352
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
SVARBU
Jokiu būdu nemodifikuokite valdymo
bloko.
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 364)
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje.
Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui
autoservise. Atstovas susisieks su jumis ir
sutars dėl susitikimo laiko. Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2 gali
parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
meratą, bus pateiktas klausimas, ar norite
siųsti informaciją. Klausimas užduodamas
vieną kartą ir po to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
•
•
Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID,
rasite Volvo ID (p. 21).
Prisijunkite prie savininko portalo „My
Volvo“, eikite į savo profilį ir atlikite šiuos
veiksmus:
1. Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
2. Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
3. Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą,
į kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros ir remonto.
4. Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą
(telefoną). Rezervacijos informacija visada
siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
•
•
1
2
Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi
būti prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus
Infotainment“ priedą, kur pateikiama
informacijos, kaip prijungti automobilį prie
interneto.
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama per privačią jūsų telefono prenuTaikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį
per automobilio ekraną, reikia patvirtinti
pranešimus arba iškylančias žinutes.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje
paspauskite OK/MENU ir po to Service
& repair Display notifications.
10
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto
MY CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir
tada Service & repair.
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 68) ir ekrane
pateikiamu iškylančiuoju meniu.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų
reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezerva-
vimo užklausa ir atstovas susisiekia su
jumis bei pateikia rezervavimo pasiūlymą.
Techninės priežiūros lemputė ir techninės
priežiūros pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebe-
rodomi. Pranešimas jungtiniame prietaisų
skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį,
automobilyje galima pradėti rankinio
rezervavimo procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas kitą kartą užvedus automobilio
variklį.
}}
353
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Rankiniu būdu rezervuoti techninę
priežiūrą arba remontą1
–
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį
centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite
Service & repair Dealer information
Request service or repair.
Skambinti atstovui1
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
My
Naudodamiesi prie automobilio prijungtu telefonu su funkcija „Bluetooth®“, galėsite
paskambinti savo atstovui. Informacijos apie
tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus
Infotainment“ priede.
2. Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
–
3. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano
rezervacijos“. Automobilis automatiškai
pateiks ekrane priminimus apie rezervaciją ir
padės nuvykti į autoservisą atėjus laikui jame
apsilankyti.
Apsilankymą autoservise galima rezervuoti ir
per „My Volvo“. Atverkite „Mano rezervacijos“
ir pasirinkite „Atnaujinti“, kad gautumėte prieigą prie rezervacijų iš „My „Volvo“.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
1
2
3
354
Pasirinkite Service & repair
bookings.
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
Transporto priemonės identifikacijos numeris
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
•
Automobilio duomenų
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš
kurios „Volvo“ atstovai gali gauti informacijos
apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos
numerį (VIN3). Numeris išspausdintas automobilio techninės priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
Send car
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto
priemonės duomenų informaciją sudaro šių
sričių duomenys:
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
siuntimas1
Pasirinkite Service & repair
data.
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
•
•
•
•
•
•
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą kaip kelionės tikslą.
–
–
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
Volvo ID (p. 21)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
10
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą, kuris buvo specialiai pagamintas
konkrečiam automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne „Volvo“ rekomenduojamas
kėliklis, vykdykite prie įrenginio pridėtas
instrukcijas
}}
355
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei
automobilis keliamas galiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo
taškų. Įsitikinkite, kad autoserviso kėliklis
būtų atremtas taip, kad automobilis negalėtų
nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo
svertai gali būti pastatomi po išoriniais kėlimo
taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima
naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
356
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 326)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra
tarp priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr. iliustraciją.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą
kairėn.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra susiję komponentai.
Kai kurie automobilio akumuliatoriai ir keletas
dalių, priklausančių elektrinei variklių sistemai,
yra po variklio dangčiu. Šioje vietoje elkitės
atsargiai ir lieskite tik tai, kas susiję su įprasta
priežiūra.
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyrius – patikra (p. 358)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 357)
10
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų.
•
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos savininko vadove.
•
Būkite atsargūs, tikrindami / pildami
skysčius į variklio skyrių.
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių
pagal laikrodžio rodyklę. Turėtumėte
išgirsti, kaip atsilaisvina fiksatorius.
}}
357
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
10
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 357)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 358)
Variklio skyrius – patikra
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Reguliarus tikrinimas
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius,
pvz., pripildymo metu:
Įprasti tikrinimo taškai - kitas vietas turi tvarkyti
specialistas.
•
•
•
•
Variklio alyvos pylimas
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise. Rekomenduojamas įgaliotasis
„Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas,
kyla gaisro rizika.
Stabdžių skysčio tikrinimas ir įpylimas
(vairuotojo pusėje)
Akumuliatorius
ĮSPĖJIMAS
Prieš pradedant darbus variklio skyriuje,
būtina pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
358
Plovimo skystis
Nepamirškite, kad radiatoriaus ventiliatorius (jis yra variklio skyriaus priekinėje
dalyje, už radiatoriaus) praėjus šiek tiek
laiko nuo variklio išjungimo gali automatiškai įsijungti.
Vairo stiprintuvo skysčio tikrinimas ir įpylimas
Ploviklio įpylimas
Variklio alyva
Vairo stiprintuvo skystis
ĮSPĖJIMAS
Aušinimo ir klimato reguliavimo sistemų
aušalo tikrinimas ir įpylimas.
Relių ir saugiklių dėžutė
Aušinimo skystis
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas (p. 357)
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 357)
Aušinimo skystis – lygis (p. 361)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 360)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 363)
Variklio alyva – bendroji dalis
Plovimo skystis – pildymas (p. 374)
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis
sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos (p. 408).
SVARBU
10
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios
sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį
arba slėgį. Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį, tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas. Kituose variantuose
numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio
}}
359
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
įspėjamąjį ženklą
bei ekrane pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo”
atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal
Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje
nurodytus intervalus.
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
Alyvos lygis matuojamas elektroniniu alyvos
lygio jutikliu.
Variklis su elektroniniu alyvos lygio
jutikliu, 5 cilindrų dyzelinis
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus. Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja
naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr.
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 408).
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 410).
Susijusi informacija
•
4
360
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 360)
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
Degalų pylimo antgalis4.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų
dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant
išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio
matuoklį su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą. Alyvos lygis gali būti per aukštas.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
SVARBU
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti
0,5 litro pranešimas, papildykite tik
0,5 litro.
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis
(3) arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali būti aukštesnis kaip MAX arba
žemesnis kaip MIN, nes kitaip gali būti
sugadintas variklis.
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1. Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 83)).
2. Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios
svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį
Alyvos lygis.
> Tada bus parodyta informacija apie
variklio alyvos lygį.
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo
variklį iki reikiamos darbinės temperatūros.
Variklio šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima naudoti automobilio salonui šildyti.
10
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi
būti tarp MIN ir MAX žymų.
Lygio tikrinimas ir pildymas
Papildomos informacijos apie meniu
valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 113).
PASTABA
Alyvos lygį sistema aptinka tik patenkinus
atitinkamas sąlygas. Dėl šios priežasties
sistema negali visada tiesiogiai nustatyti
pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Tam
tikromis sąlygomis apie 30 km nuotolį gali
tekti įveikti vidaus degimo varikliu.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas užpildymo lygis: 4. Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant
pakuotės nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio atsargų vien tik vandeniu.
Nesvarbu, ar aušinimo skysčio koncentrato
būtų per mažai, ar per daug - abiem atvejais
didėja skysčio užšalimo pavojus.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 359)
}}
361
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
ĮSPĖJIMAS
10
SVARBU
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia
pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant
darbine temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu
išleistumėte viršslėgį.
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų
koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos koroziją.
•
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 411).
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis savybėmis.
•
Skysčio lygis bakelyje turi būti tarp MIN ir
MAX padalų, kurios matyti bakelio viduje.
Reguliariai tikrinkite skysčio lygį.
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš
50 % vandens ir 50 % antifrizo.
Reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio
kiekį
•
Antifrizą maišykite su aprobuotos
kokybės vandeniu iš čiaupo. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės
paruoštą naudoti (sumaišytą) „Volvo“
rekomenduojamą aušalą.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus
arba per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
Lygis plėtimosi bakelyje turi būti tarp MIN ir
MAX žymų. Jei sistema nepakankamai pripildyta, variklis gali pernelyg įkaisti ir sugesti.
•
•
362
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp talpyklos
MIN ir MAX žymų.
Keičiant aušalą / aušinimo sistemos
komponentus, sistemą reikia išplauti
aprobuotos kokybės vandeniu iš
čiaupo arba paruoštu naudoti (sumaišytu) aušalu.
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai užpildyta aušinimo sistema. Priešingu atveju gali susidaryti per aukšta
temperatūra ir iškilti cilindro galvutės
pažeidimų (įtrūkimų) rizika.
Skysčio lygio tikrinimas
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir
stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba
drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių
skystį būtina keisti kasmet.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą
stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris (p. 413).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl
nukrito stabdžių skysčio lygis, „Volvo"
rekomenduoja patikrinti įgaliotajame
„Volvo“ autoservise.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Pildymas
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp
bakelio žymų MIN ir MAX. Skysčio keisti
nereikia.
PASTABA
Jei vairo stiprintuvo sistemoje įvyksta gedimas arba variklis išjungiamas ir automobilį
reikia vilkti, automobilį vis tiek galima vairuoti.
10
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu
dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus
zonos. Tam, kad pasiektumėte atsukamą
bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti
apvalųjį apsauginį dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį,
esantį ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų,
kurios yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai
automobilis pristatomas į autoservisą. Šio
skysčio nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN
ir MAX žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio
rūšį rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė
(p. 413).
363
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
10
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių aptikimo medžiagų. Ieškodami nuotėkių
naudokite ultravioletinę šviesą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
Susijusi informacija
•
5
6
364
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 352)
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Lempučių keitimo procedūra taikoma žibintų
lemputėms pakeisti. Prireikus pakeisti šviesos
diodų arba ksenonines lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
Lemputės yra nurodytos (p. 371). Toliau
pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų5), kurie yra
specifinės konstrukcijos ar kuriuos galima
keisti tik autoservise6, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai –
ABL (ksenoninės lemputės)
•
Dieniniai žibintai / gabaritiniai / stovėjimo
žibintai, priekiniai
•
•
Posūkio apšvietimo žibintai
Šoniniai posūkio žibintai, šoniniai veidrodėliai
•
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai
veidrodėliai
•
Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo
priekyje)
•
•
•
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai, galiniai
Šoniniai gabaritiniai žibintai
Stabdžių šviesos.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje įrengti ksenono priekiniai
žibintai, lemputes galima keisti tik autoservise. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenono
žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros
sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 83).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos
pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
PASTABA
Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš
vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada
nuimkite visą priekinį žibintą.
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką,
atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 365)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 370)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas (p. 371)
•
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 371)
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 370)
10
Priekinio žibinto nuėmimas
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
5. Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
6. Pakeiskite reikiamą lemputę.
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo
kaiščius.
Žibinto įmontavimas
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį
ir ištraukite.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima
traukti tik už jungties.
}}
365
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
1. Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
10
2. Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais. Trumpasis kaištis
yra įrengtas arčiausiai radiatoriaus grotelių. Įsitikinkite, kad juos tvirtai įstatėte.
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 365)
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės
pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio
žibinto dangtį.
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai (p. 367)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai (p. 367)
•
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos (p. 368)
3. Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Priekinį žibintą reikia sumontuoti ir jungtį tvirtai prijungti prieš įjungiant apšvietimą arba
įkišant nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 364)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 366)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas
– priekiniai žibintai (p. 365).
1. „Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite
keturis dangtelio varžtus. Jų nereikia
visiškai išimti (pakanka 3–4 apsisukimų).
2. Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3. Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
366
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė
yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais
priekiniais žibintais.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 365).
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 365).
2. Nuimkite dangtelį (p. 366).
2. Nuimkite dangtelį (p. 366).
3. Nuo lemputės atjunkite laidą.
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4. Tiesiai ištraukite lemputę.
5. Sumontavus lemputę, jos kreipimo kaištis
turi būti atsuktas tiesiai aukštyn, jį
užspaudus turi pasigirsti spragtelėjimas.
10
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
}}
367
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
10
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu
dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 365).
2. Nuimkite dangtelį (p. 366).
3. Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4. Nuo lemputės atjunkite laidą.
368
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
5. Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad
užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik
iš vienos pusės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
Lempučių keitimas – galinis žibintas
Galinių posūkių žibintų, galinių rūko žibintų ir
atbulinės eigos žibinto lemputės keičiamos iš
bagažinės skyriaus.
10
Galinių žibintų korpusas
Prie lempučių galima prieiti išėmus pradurtos
padangos avarinio remonto rinkinį.
1. Atidarykite skydelį.
2. Ištraukite pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinį.
1. Atjunkite priekinį žibintą (p. 365).
2. Nuimkite dangtelį: ištraukite jį tiesiai į
išorę.
3. Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
4. Norint ištraukti lemputę, reikia ją
paspausti ir tuo pat metu pasukti prieš
laikrodžio rodyklę.
Atbulinės eigos, rūko ir posūkių žibintų lemputės, esančios galiniame žibinte, keičiamos
iš bagažinės.
3. Nuimkite izoliaciją, kuri yra įrengta priešais lemputės laikiklį: ištraukite ją.
4. Vienu metu nuspauskite fiksatorių ir
ištraukite lemputės laikiklį.
5. Perdegusią lemputę išimkite, spausdami
ją ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
6. Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir
pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
Susijusi informacija
7. Įstatę lemputės laikiklį atgal, nuspauskite
fiksatorių.
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
8. Įdėkite atgal izoliaciją, pradurtos padangos avarinio remonto rinkinį ir skydelį.
}}
369
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
10
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 370)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Automobilio numerių lentelių apšvietimas yra
po automobilio galo rankenėle.
Stabdžių šviesos (LED)
1. Atsukite varžtus atsuktuvu.
Gabaritiniai / stovėjimo žibintai (šviesos
diodų) / šoniniai gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
2. Atsargiai išimkite visą lemputės korpusą.
Posūkių rodiklis (p. 369)
Stabdžių šviesos (LED)
Atbulinės eigos žibintas
Rūko žibintas
Susijusi informacija
370
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 364)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
3. Pakeiskite lemputę.
4. Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir
jį prisukite.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Bagažinės apšvietimas yra automobilio gale.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
Žibinto lęšio nuėmimas
WA
Tipas
Artimųjų šviesų
žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos, halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios šviesos, ABL
65
H9
Priekiniai posūkių
žibintai
24
PY24W
1. Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir
švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
Įlipimo apšvietimas priekyje
3
T10 lizdas
W2,1x9,5d
2. Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
Daiktadėžės
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
G031942
Apšvietimas
1. Įkiškite atsuktuvą ir švelniai sukite tol, kol
lemputės korpusas atsilaisvins.
2. Pakeiskite lemputę.
3. Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl
užspauskite jos korpusą.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
Žibintai – techniniai duomenys
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus pakeisti šviesos diodų arba ksenonines
lemputes, reikia kreiptis į autoservisą.
3. Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Nespauskite replių per stipriai. Kitaip
galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Žibinto lęšio prijungimas
1. Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
2. Įspauskite jį į vietą.
Susijusi informacija
•
Salono veidrodėlio
apšvietimas
10
Žibintai – techniniai duomenys (p. 371)
}}
371
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Valytuvų šluotelės
Apšvietimas
WA
Tipas
Posūkių signalo
indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos
valo langus ir užtikrina matomumą vairuojant.
-
-
Atbulinės eigos
žibintas
21
P21W LL
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jos turi būti nustatytos į aptarnavimo
padėtį.
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
-
A
Šluotelių priežiūros padėtis
Lemputės keitimas – bendroji dalis
(p. 364)
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų
šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio
stiklo), jos turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
7
372
Nebūtina automobiliuose su berakte valdymo funkcija.
2. Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte
automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0.
3. Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
W
Susijusi informacija
•
1. Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo spynelę7 ir spustelėkite mygtuką
START/STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie
raktelio padėtis rasite Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 83).
SVARBU
Jei valytuvo svirtys nuo priekinio stiklo
buvo nuimtos joms esant darbinėje padėtyje, jas reikia pritvirtinti prie priekinio stiklo
prieš grąžinant jas į paleidimo padėtį. Taip
galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Langų valytuvų šluotelių keitimas
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo padėtyje. Nuspauskite mygtuką,
esantį ant valytuvo šluotelės fiksatoriaus
ir ištraukite ją lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs spragtelėjimas.
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė
vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio
pusėje esančią šluotelę.
10
Galinio lango valytuvo šluotelių keitimas
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4. Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį),
valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę padėtį.
1. Atlenkite valytuvo svirtį.
2. Laikykite valytuvo šluotelės vidinę pusę
(prie rodyklės).
3. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki galinės šluotelės padėties. Taip šluotelė
nusiims lengviau.
4. Uždėkite naują valytuvo šluotelę. Patikrinkite, ar šluotelė gerai užsifiksavo.
5. Nuleiskite valytuvo svirtį.
}}
373
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Valymas
Plovimo skystis – pildymas
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo
valymą skaitykite Automobilių plovykla
(p. 394).
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra
antifrizo.
10
SVARBU
rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar
lygiavertį plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH turi būti nuo 6 iki 8.
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
SVARBU
Susijusi informacija
•
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo
skystį su antifrizu, kad neužšaltų siurblys,
bakelis ir žarnos.
Plovimo skystis – pildymas (p. 374)
Tūris:
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną
dangtelį.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti
prie to paties bakelio.
PASTABA
Kai bakelyje lieka apie 1 litras ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir
.
ženklas
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja
374
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 3,4 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 3,4 l.
Susijusi informacija
•
•
Valytuvų šluotelės (p. 372)
Valytuvai ir plautuvai (p. 104)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai maitinti.
Automobilio įprastas 12 V akumuliatorius čia
vadinamas „užvedimo akumuliatoriumi“ net
jei hibridinis akumuliatorius (p. 379) dažnai
naudojamas vidaus degimo varikliui užvesti.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui
įtakos turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir
išsikrovimų skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus
varikliui veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Įtampa (V)
12
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
760
Dydis , L×B×H (mm)
Talpa (Ah)
A
B
8
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
Absorbed Glass Mat.
278×175×190
70
SVARBU
Keičiant starterio akumuliatorių, turi būti
įrengiamas AGM8 tipo akumuliatorius.
ĮSPĖJIMAS
•
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
PASTABA
Starterio akumuliatoriaus korpuso dydis
turi atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus. Jei užvedimo laidas prijungtas
neteisingai, gali atsirasti kibirkštis,
kurios gali pakakti, kad akumuliatorius
sprogtų.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties,
kuri gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis, oda ar drabužiais, būtina gausiai
nuplauti paveiktą vietą vandeniu. Jei
rūgšties patenka į akis, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
10
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių, galima
naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį, gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima,
kadangi taip galima apgadinti akumuliatorių.
PASTABA
Jei starterio akumuliatorius ir hibridinis
akumuliatorius (p. 298) išsikrauna, reikia
įkrauti abu akumuliatorius. Šiuo atveju
neįmanoma įkrauti tik hibridinio akumuliatoriaus.
}}
375
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
10
PASTABA
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų
instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti
laikinai išjungta ir (arba) prijungus išorinį
akumuliatorių arba akumuliatoriaus kroviklį
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Jei akumuliatorius dažnai išsikrauna, jo
eksploatavimo laikas sutrumpėja.
Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važavimo sąlygas ir
orą. Akumuliatoriaus užvedimo galia su
laiku mažėja, todėl jį reikia įkrauti pakartotinai, jei automobilis nenaudojamas ilgesnį
laiką ar jei juo važiuojami tik trumpi atstumai. Užvedimo galią dar labiau mažina
didelis šaltis.
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus neigiamo kontakto niekada
negalima jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio:
įžeminimui galima naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Automobilio užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 267), kur pateikiamas
aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių
gnybtus.
Norint, kad akumuliatorius būtų geros būklės, rekomenduojama per savaitę važiuoti
mažiausiai 15 minučių arba akumuliatorių
prijungti prie įkroviklio su automatiniu
mažos srovės nuolatiniu įkrovimu.
Akumuliatorius – ženklai
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir
įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius
akinius.
Daugiau informacijos
rasite automobilio savininko vadove.
Visą laiką įkrautas akumuliatorius eksploatuojamas ilgiausią laiką.
Susijusi informacija
•
•
Akumuliatorius – ženklai (p. 376)
Akumuliatorių laikykite
vaikams neprieinamoje
vietoje.
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 377)
Akumuliatoriuje yra
ėdrios rūgšties.
376
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Venkite kibirkščių ir atviros ugnies.
Sprogimo pavojus.
Starterio akumuliatorius – keitimas
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
Automobilio įprastas 12 V akumuliatorius čia
vadinamas „užvedimo akumuliatoriumi“ net
jei hibridinis akumuliatorius (p. 379) dažnai
naudojamas vidaus degimo varikliui užvesti.
10
Nuėmimas
Reikia išimti ir utilizuoti.
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent
5 minutes prieš liesdami bet kokias elektros
jungtis, nes automobilio elektros sistema turi
įrašyti būtinąją informaciją į valdymo modulius.
PASTABA
Išeikvotas akumuliatorius turi būti perdirbtas saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame
yra švino.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 375)
}}
377
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
10
Tvirtinimas
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio dalies ir ją nuimkite.
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams dangteliui nuimti.
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
ĮSPĖJIMAS
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir
atjunkite teisinga tvarka.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
378
1. Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
2. Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną,
kol jis atsirems į dėžės galinį kraštą.
3. Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
4. Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir
prie akumuliatoriaus, ir prie korpuso
išvado.
5. Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6. Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
7. Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
8. Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
9. Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite
jį spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio
starterio akumuliatorių rasite Automobilio
užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 267).
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Hibridinis akumuliatorius
Automobilyje įrengtas priežiūros nereikalaujantis, įkraunamas ličio jonų hibridinis akumuliatorius, skirtas elektriniam varikliui.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas tik autoservise. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas (p. 300)
Elektros sistema
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Automobilyje įrengtas reguliuojamos įtampos
KS generatorius.
10
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Aušinimo skystis
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo sistemoje
yra atskiras plėtimosi bakelis.
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite, kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų
toks pats kaip originalaus akumuliatoriaus
(žr. etiketę ant akumuliatoriaus).
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – keitimas
(p. 377)
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 375)
SVARBU
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo skystis
turi būti papildomas tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
379
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bendroji dalis
10
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo
arba perkrovos.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
3. Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite
nauju tos pačios spalvos ir srovės stiprio
saugikliu.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite
pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio
amperų yra daugiau nei nurodyta. Tai gali
sukelti didelę žalą elektros sistemai ir
sukelti gaisrą.
Centrinių elektros blokų vieta
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai
elgiantis gali kelti pavojų.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai
aprašytos savininko vadove.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija, tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas
pats saugiklis dar kartą perdega, tai reiškia,
kad yra gedimas elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise, kad jame
patikrintų gedimą.
Keitimas
1. Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą saugiklį.
2. Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
380
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai
įrengti po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
Bagažinė
Variklio skyrius, neįkaistanti zona
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 381)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 384)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 386)
Saugikliai – bagažinėje (p. 388)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 392)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be
kita ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
10
}}
381
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
10
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
-
Variklio skyrius, priekinė dalis
-
-
-
-
-
-
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos saugiklių vietos.
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“
tipo ir juos reikėtų keisti tik autoservise9.
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise9
•
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Veikimas
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
-
382
60
-
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C)
saugikliai yra įrengti (A).
9
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
[A]A
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Variklio skyrius, apatinė dalis
•
Veikimas
[A]A
50
-
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
-
-
-
-
ABS siurblys
40
ABS vožtuvai
20
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai (ABL)*
10
Veikimas
[A]A
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
20
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis,
transmisijos valdymo modulis,
oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
-
-
Relės ritės
5
Papildomi žibintai*
20
Garso signalas
15
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
Veikimas
[A]A
Relės ritė pagrindinėje variklio
valdymo sistemos relėje,
variklio valdymo modulis
10
Transmisijos valdymo modulis
15
Dyzelino filtro šildytuvas
Veikimas
[A]A
Stabdžių sistemos vakuuminio
siurblio stebėjimas
20
A
-
-
Centrinio elektros bloko relės
ritės variklio skyriaus šaltojoje
zonoje
5
Užvedimo relė
30
Žvakės valdymo modulis
10
Variklio valdymo sistema
(ECM)
15
Masės oro srauto jutiklis;
reguliuojamieji vožtuvai
15
Vožtuvai; alyvos lygio jutiklis
10
„Lambda“ zondai; valdymo
modulis, radiatoriaus ritininis
dangtis
15
A
Karterio ventiliacijos šildytuvas
10
Kaitinimo žvakės
[A]A
5
Amperai
10
Susijusi informacija
Saugikliai – po daiktadėže (p. 384)
70
•
•
Aušinimo ventiliatorius
80
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 388)
Vairo stiprintuvas
100
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 386)
Amperai
Už variklio
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su
vairu dešinėje.
Saugiklis
383
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – po daiktadėže
10
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo
(be kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir
sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
Pirminis garso sistemos valdymo modulio* saugiklis, pirminis 16–20 sistemos „Infotainment“ saugiklių saugiklis
40
Priekinio stiklo plautuvai; galinio lango plautuvas
25
-
384
Veikimas
[A]A
-
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
[A]A
-
-
-
-
Durelių rankena (beraktė valdymo sistema*)
Valdymo skydelis vairuotojo
durelėse
Veikimas
[A]A
Valdymo skydelis, priekinio
keleivio durelės
20
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (dešiniosios)
20
5
Valdymo skydelis, galinio
keleivio durelės (kairiosios)
20
-
Beraktė*
7,5
20
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
Veikimas
[A]A
[A]A
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo pusė*
20
Sėdynių šildymas, galinė
kairė*
15
Elektra valdoma sėdynė, keleivio pusė*
20
Elektrinis šildytuvas
5
Sėdynės šildymas, priekinė
keleivio pusė
15
Sėdynės šildymas, priekinė
vairuotojo pusė
15
Statymo pagalba*; statymo
kamera*; BLIS*
5
-
-
-
-
-
-
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo modulis arba
ekranasB
5
Garso sistemos valdymo blokas (stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis radijas*
10
Garso valdymo modulis arba
valdymo modulis „Sensus“B
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, vidinis stogo
apšvietimas, klimato jutiklis*,
oro įsiurbimo sklendžių varikliai
5
12 V lizdas, tunelio valdymo
pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė
dešinė*
15
A
B
10
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 381)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 386)
Saugikliai – bagažinėje (p. 388)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 392)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
385
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
10
be kita ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų
sistemos funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po
daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir,
Padėtys
Veikimas
Galinio lango valytuvas
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis,
elektra valdomi langai; elektra
valdomos sėdynės*
Jungtinis prietaisų skydelis
386
Veikimas
[A]A
15
7,5
5
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
[A]A
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*,
perspėjimo apie susidūrimą
sistema*
10
Salono apšvietimas; lietaus
jutiklis*
Vairo sistema
Veikimas
[A]A
Centrinio užrakto sistema,
kuro bako atlankas
10
Šildomas vairas*
15
7,5
Šildomas priekinis stiklas*
15
7,5
Atrakinimas, bagažinės dangtis
10
Galvos atramos nulenkimas*
10
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Veikimas
A
[A]A
Degalų siurblys
20
Judesio signalizacijos detektorius*; klimato skydelis
5
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis;
tamsėjantis salono galinio
vaizdo veidrodėlis*; galinės
sėdynės šildymas*
7,5
Sistemos „Infotainment“ valdymo modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
Stoglangis*
20
Imobilizatorius
5
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 381)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 384)
Saugikliai – bagažinėje (p. 388)
10
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 392)
Amperai
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
387
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – bagažinėje
10
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį ir valdymo elektra
funkcijas.
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
388
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
A dėžutė
Veikimas
-
-
-
-
-
-
1 priekabos lizdas*
Kad prie jos būtų galima prieiti, iš centrinio elektroninio bloko reikia išimti pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinį.
A
[A]A
10
40
-
Amperai
Padėtys
A dėžutė
Veikimas
[A]A
Elektrinis stovėjimo
stabdys, kairėje
30
Elektrinis stovėjimo
stabdys, dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
30
2 priekabos lizdas*
15
12 V maitinimo lizdas,
bagažinė
-
15
}}
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
389
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
10
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
B
dėžutė
Kad prie jos būtų galima prieiti, iš centrinio elektroninio bloko reikia išimti pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinį.
390
Veikimas
[A]A
B
dėžutė
Veikimas
[A]A
Hibridinio akumuliatoriaus aušalo 1 siurblys;
aušalo 1 ir 2 siurblių
vožtuvas
10
Aušinimo sistema
žemos temperatūros
grandinės aušalo siurblys
15
Hibridinio akumuliatoriaus 2 aušinimo skysčio siurblys
10
10
Įkrovimo blokas; 400
V-12 V įtampos keitiklis; hibridinio akumuliatoriaus valdymo modulis
5
Įkrovimo blokas; 400
V-12 V įtampos keitiklis; hibridinio akumuliatoriaus valdymo modulis
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
B
dėžutė
Veikimas
Relių ritės; elektrinio
variklio ir integruoto
starterio generatoriaus
aukštos įtampos keitiklis
10
Elektrinio variklio atjungimas nuo galinės ašies
15
-
A
[A]A
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 381)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 384)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 386)
10
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje (p. 392)
-
Elektrinio variklio ir integruoto starterio generatoriaus aukštos įtampos keitiklis; hibridinio
akumuliatoriaus valdymo modulis
10
Aušinimo sistemos
žemos temperatūros
grandinės aušalo vožtuvai; elektrinis kondicionieriaus kompresorius; šilumokaičio vožtuvas; klimato reguliavimo sistemos vožtuvas
10
-
-
-
-
Amperai
391
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
10
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
Saugiklių vietos variklio skyriaus šaltojoje zonoje.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo
ir juos reikėtų keisti tik autoservise10.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise10.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop
rasite Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 269).
10
392
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Padėtys
Veikimas
[A]A
Pagrindinis variklio skyriaus
centrinio elektrinio bloko saugiklis
175
Veikimas
[A]A
Pagrindinis centrinio elektroninio modulio (CEM) saugiklis
po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po daiktadėže,
centriniai elektriniai blokai
bagažinėje
175
Stabdžių sistemos vakuuminis
siurblys
40
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
[A]A
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 386)
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po
daiktadėže
50
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 388)
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis centrinio elektrinio
bloko B saugiklis bagažinėje
50
Pirminis centrinio elektrinio
bloko A saugiklis bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
Veikimas
-
-
-
-
-
-
-
-
Automatinės pavarų dėžės
alyvos siurblys
A
10
30
-
Amperai
Susijusi informacija
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 381)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 384)
393
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Automobilių plovykla
10
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite,
ar plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite
šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
394
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo
greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus.
Juose būna cheminių medžiagų, kurios
labai greitai paveikia ir išblukina dažus.
Norint atnaujinti išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į įgaliotą „Volvo”
autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš
žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų
pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų
paviršiaus subraižymo rizika plaunant.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams
nuvalyti naudokite šaltojo nuriebalinimo
priemonę. Atminkite, kad tokiu atveju
paviršių negalima palikti kaisti saulėje!
•
Plovimui naudokite kempinę, šampūną
automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu
muilo arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų
vandens valiklį. Jei neleisite vandens
lašeliams išdžiūti intensyviuose saulės
spinduliuose, sumažės dėmių, kurias gali
tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į
autoservisą. Kai variklis karštas, kyla
gaisro rizika.
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai
funkcionuoja. Valykite juos reguliariai,
pavyzdžiui, pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų
naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę,
kuri nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Išorinio apšvietimo žibintuose, pvz., priekinių, rūko ir galinių žibintų lemputėse, iš
vidinės stiklo pusės laikinai gali būti susikaupęs kondensatas. Tai yra normalu, visi
išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti
taip, kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai lempa kuriam laikui įjungiama.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas
būdas nuplauti automobilį, tačiau ne visos
vietos gerai išplaunamos. Jei norite gerai
nuplauti automobilį, plaukite jį rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia plauti tik rankomis. Taip daroma todėl,
kad naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti plačius judesius ir nepriartinkite žarnos
antgalio prie automobilio paviršiaus arčiau nei
per 30 cm (šis atstumas galioja visoms išorės
detalėms). Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį, įskaitant stovėjimo stabdį, kad
užtikrintumėte, jog drėgmė ir korozija
neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina
stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant
purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai
nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo
trinties sukelto karščio stabdžių paviršius
įšyla ir išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti, esant drėgnam ir šaltam orui.
Valytuvų šluotelės
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės, dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
vabzdžiai, ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo
laiką.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Valymas:
– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 372).
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
PASTABA
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Valytuvų menteles ir priekinį stiklą reguliariai plaukite šiltu muilo tirpalu arba automobiliams skirtu šampūnu. Nenaudokite
jokių stiprių tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir apdailos
detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei
apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos
detales) rekomenduojame valyti ir prižiūrėti
specialiomis valymo priemonėmis, kurias
galite įsigyti „Volvo“ atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės
pateiktomis instrukcijomis.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių valiklius.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų
aliuminio lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 395)
Vaškavimas ir poliravimas
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio
kėbulą, jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba
jei norite dažams suteikti papildomos apsaugos.
10
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei
po vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo
metu automobilis gali būti vaškuojamas.
Nepoliruokite ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir
dervų dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį
arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali
būti išvalytos, naudojant smulkią automobilio
dažų sluoksnio valymui skirtą valymo pastą.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių
poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Automobilio vidaus valymas (p. 397)
Vandenį ir purvą atstumianti danga
(p. 396)
}}
395
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
10
Blizgių papuošimo elementų blizginimas
gali pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai
dėvisi.
Priežiūra:
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų
šalinimo priemonės ar pan., nes galite
pažeisti jų hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines
šoninių langų stiklų paviršių savybes,
patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą šias priemones naudokite po trijų metų, o vėliau - kiekvienais
metais.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas,
blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali
sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo"
garantija negalioja.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 394)
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių
veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir
salono bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 109)).
396
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 394)
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo
rūdžių dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys
pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų.
Automobilio dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos
automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari
skyriai ir šoninės durys buvo padengti plonu
įsigeriančiu antikoroziniu skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir
apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo priemones, svarbu nusiurbti dulkių
siurbliu.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio
antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti
korozijos pavojų ateityje. Valant blizgančias
apdailos dalis reikia vengti stiprių šarminių ar
rūgštinių valymo tirpalų. Bet kokias akmenukų
žymes reikia pašalinti iškart jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 398)
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir
zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu
kaip įmanoma greičiau nuvalyti ir
apdoroti šias apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar vaitspirito, kadangi taip galite
apgadinti apmušalus ir kitas salono
medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj to nušluostykite juos
valymo priemone sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Medžiaginiai ir lubų apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų asortimentą, skirtą medžiaginiams ir
lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias
priemones pagal instrukcijas, sėkmingai išlai-
kysite jų savybes. Audinių priežiūros produktų
galima įsigyti iš „Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant išlaikyti jų originalią išvaizdą.
10
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas,
kuris laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir
įgauna gražų patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“ siūlo visapusišką
gaminį – „Volvo“ odos priežiūros rinkinį su
šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir
priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria
1–4 kartus per metus (jei reikia – dažniau)
valyti odą bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo galite įsigyti odos
priežiūros rinkinį ir šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo
plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui
valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos
priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir medinės
dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti
nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu,
kurio galite įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada
nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių.
}}
397
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Jei reikia išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes,
naudokite specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš
„Volvo” prekybos atstovų.
10
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę. Specialią priemonę audinių valymui
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite,
kad saugos diržas jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius
ir grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties
kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį
tiesiai aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į
kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis.
Prieš važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo
pusės kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn
ant pedalų ar po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti
rekomenduojama naudoti specialų tekstilės
valiklį. Kilimėlius reikia valyti priemonėmis,
11
398
Jei reikia.
kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 394)
Dažų sluoksnio pažeidimai
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių
nubrozdinimų sparnų, durelių ir bamperių
pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina
nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio
pažeidimus.
Medžiagos, kurių gali prireikti
•
Gruntas11 – pvz., plastiku plakiruotiems
buferiams skirtas specialus lipnusis grun-
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
•
•
•
tas, parduodamas purškimo balionėliuose.
cinio lapelio vieta, žr. Techninės informacijos
žymenys (p. 402).
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės12.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas
Maskavimo juostelė.
Smulkus švitrinis popierius11.
Spalvos kodas
G021832
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti
švarus ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei
15 °C temperatūroje.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos
kodas
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti
automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informa12
11
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Jei reikia.
1. Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas siekia metalo paviršių
(lakštinį plieną), rekomenduojama naudoti
gruntą. Jei pažeidimas siekia plastiko
paviršių, siekiant geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti lipnųjį gruntą:
įpurkškite į flakono dangtelį ir plonai
užtepkite.
10
2. Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia abrazyvine medžiaga. Kruopščiai
nuvalykite paviršių ir leiskite išdžiūti.
3. Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo
plonu teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus
gruntui, padenkite bazine ir skaidriąja
dangomis.
4. Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja juostele tam, kad neužteptumėte
naujo sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė
gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas, užpildykite pagrindinį ir apsauginį
sluoksnius, kai tik bus nuvalytas paviršius.
}}
399
10 Techninė priežiūra ir aptarnavimas
||
Susijusi informacija
•
10
400
Antikorozinė danga (p. 397)
SPECIFIKACIJOS
11 Specifikacijos
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobi-
lio informacija pateikiama atitinkamame ant
automobilio priklijuotame lipduke.
Žymos vieta
11
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
402
11 Specifikacijos
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau
bendrauti su įgaliotu „Volvo” prekybos
atstovu apie automobilį ir užsakyti atsargines
dalis bei priedus.
Techninės informacijos žymenys, automobilio identifikavimo numeris, maksimalus leidžiamas svoris ir išorinės spalvos
kodo informacijos žymenys bei sertifikato
numeris. Lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias galines dureles.
A/C sistemos lipdukas.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami
lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje esančius lipdukus. Jie įtraukti tam,
kad būtų apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų konkrečiam automobiliui
taikoma informacija yra pateikiama ant jo
priklijuotame lipduke.
Susijusi informacija
•
•
11
Masės (p. 405)
Variklio techniniai duomenys (p. 407)
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodas ir variklio serijos numeris.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės modelio žymenys ir serijos
numeris.
Automobilio identifikacinis numeris (VIN –
transporto priemonės identifikacinis
numeris).
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
403
11 Specifikacijos
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.
11
404
Gabaritai
mm
A
Atstumas tarp ašių
2776
B
Ilgis
4635
C
Krovinio ilgis, grindys, nulenkta
galinė sėdynė
1749
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
F
Krovinio aukštis
G
Priekinių ratų tarpvėžė
978
1484
592
1578
Gabaritai
mm
H
Galinių ratų tarpvėžė
1575
I
Krovinio plotis, grindys
1082
J
Plotis
1865
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2097
L
Plotis įskaitant papildomus
durų veidrodėlius
1899
11 Specifikacijos
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas,
iki 90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos
keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir
krovinių paskirstymo.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 406) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Susijusi informacija
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 406)
11
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio
bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos ar priedų. Tai reiškia, kad
kiekvienas automobilio priedas mažina
automobilio leidžiamą pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą pakrovimą mažinančių priedų
pavyzdžiai: „Kinetic“ / „Momentum“ /
„Summum“ įrangos lygiai bei kiti priedai,
pvz., kablys, stogo bagažo laikiklis, daiktadėžė, garso sistema, pagalbiniai žibintai,
GPS, degalais maitinamas variklio bloko
šildytuvas, saugos grotelės, kilimėliai, krovinių skyriaus dangtis, elektra valdomos
sėdynės ir pan.
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio masę, pasverkite jį.
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės
informacijos žymenys (p. 402).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis + priekaba)
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
405
11 Specifikacijos
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris
11
Variklis
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais
masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova
(kg)
D5 AWD
D87PHEV
Automatinė, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D97PHEV
Automatinė, TF-80SD
1800
90
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 402)).
A
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
Susijusi informacija
•
•
•
406
Masės (p. 405)
Važiavimas su priekaba* (p. 310)
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
(p. 315)
* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai duomenys (galia ir kt.).
Dyzelinis variklis
Variklis
Variklio
kodasA
Galia
Galia
(kW/aps.
min.)
(AG/aps./
min.)
Sukimo momentas
Cilindrų
skaičius
(Nm/aps. min.)
Skersmuo
(mm)
Eiga
(mm)
Cilindro
darbinis
tūris
Suspaudimo
laipsnis
(litrų)
D5 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D6 AWD
D97PHEV
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
11
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 402)).
Susijusi informacija
•
•
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 411)
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 410)
407
11 Specifikacijos
Variklio techniniai duomenys –
elektros variklis
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
V60 PLUG-IN HYBRID varomas ir dyzeliniu, ir
elektros varikliu (ERAD – Electric Rear Axle
Drive).
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
Maksimali galia: 50 kW (70 AG).
11
Sukimosi momentas: 200 Nm.
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite
alyvos lygį (p. 360):
Susijusi informacija
•
•
Variklio techniniai duomenys (p. 407)
•
•
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba
virš +40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma
ir važiuojant trumpais atstumais esant žemai
temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai
gamykloje užpildomi specialiai adaptuota
sintetine variklių alyva. Alyva parenkama
labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę, užvedimo charakteristikas,
kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu
atveju rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio
ir klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“ atsisako bet kokių įsipareigojimų
dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų
įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
408
11 Specifikacijos
Susijusi informacija
•
•
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 410)
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 359)
11
409
11 Specifikacijos
Variklio alyva – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
„Volvo” rekomenduoja:
11
Variklis
Variklio kodasA
Alyvos klasė
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
D5 AWD
D6 AWD
A
D87PHEV
Alyvos klasė: ACEA A5/B5
maždaug 5,9
D97PHEV
Klampa: SAE 0W–30
maždaug 5,9
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 402)).
Susijusi informacija
410
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 408)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
(p. 360)
11 Specifikacijos
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo
aušalo ir vandens 50 % 2 mišinys, žr.
pakuotę.
Variklis
Tūris
11
(litrų)
D5 AWD
12,9
D6 AWD
12,9
Susijusi informacija
•
2
Aušinimo skystis – lygis (p. 361)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
411
11 Specifikacijos
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos
pavarų dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
Tūris (litrai)
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
TF-80SD
maždaug 7,0
AW1
11
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis pavarų
dėžės alyvos keisti nereikia. Tačiau, gali
tekti ją pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Susijusi informacija
412
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos (p. 408)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 402)
11 Specifikacijos
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Terpė hidraulinių stabdžių sistemoje yra vadinama stabdžių skysčiu, ji naudojama slėgiui iš,
pvz., stabdžių pedalo per pagrindinį stabdžių
cilindrą perduoti į vieną ar daugiau antrinių
cilindrų, kurie savo ruožtu sužadina mechaninį
stabdį.
Iš anksto nurodytas kokybinis lygis: DOT 4
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
Vairo stiprintuvo skystis yra vairo stiprintuvo
sistemoje naudojamos terpės tipas.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamas
vairo stiprintuvo skystis.
Susijusi informacija
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 363)
11
Tūris: 0,6 litrų
Susijusi informacija
•
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
(p. 362)
413
11 Specifikacijos
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas degalų bako tūris.
11
414
Variklis
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
Visi
maždaug 45
Degalai – dyzelinas (p. 294)
Susijusi informacija
•
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 293)
Variklio techniniai duomenys (p. 407)
11 Specifikacijos
Oro kondicionavimo techniniai
duomenys
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos
skysčių ir tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Oro kondicionieriaus lipdukas
Kompresoriaus alyva
Tūris
Tinkama klasė
140 ml
PAG SP-A2
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas ir remontas (p. 364)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 402)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos
litrais į 100 km, o CO2 emisija – gramais į km.
Paaiškinimas
gramai/km
litrai/100 km
11
Kombinuotos
Automatinė pavarų dėžė
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje
pusėje.
Šaldymo skystis
Svoris
880 g
Tinkama klasė
PASTABA
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų,
vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
R134a
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio
slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos techninę priežiūrą ir remontą gali
atlikti tik įgaliotasis autoservisas.
}}
415
11 Specifikacijos
||
11
D5 AWD
(D87PHEV)
48
1,8
D6 AWD
(D97PHEV)
-
-
Kuro sąnaudų ir emisijos vertės, išdėstytos
pirmiau pateiktoje lentelėje, yra grindžiamos
konkrečiais ES ciklais3, kurie yra taikomi bazinės versijos automobiliams be papildomos
įrangos. Automobilio svoris gali būti didesnis:
tai priklauso nuo sumontuotos įrangos. Ši
įranga bei automobilio pakrovimas didina
kuro sąnaudų ir anglies dioksido emisijos
rodiklius.
Kuro sąnaudos gali būti didesnės (lyginant su
lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių. Pavyzdžiai pateikiami toliau:
•
•
3
416
Vairuotojo vairavimo stilius.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro
pasipriešinimas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro
sąlygos ir automobilio būklė.
Net ir kai kurių pirmiau paminėtų patarimų
kombinacija gali lemti žymiai mažesnes kuro
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite taisyklėse (3).
Lyginant su ES važiavimo ciklais3, kurie yra
naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
yra grindžiami lentelėje pateikiami kuro
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai.
PASTABA
Ypač sunkios oro sąlygos, važiavimas su
priekaba ar važiavimas dideliame aukštyje
kartu ir atitinkama degalų rūšis yra veiksniai, galintys turėti įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 298)
Masės (p. 405)
Naudotojui sumontavus didesnius nei
standartinės modelio bazinės versijos
ratus, padidėja pasipriešinimas riedėjimui.
Oficialūs degalų sąnaudų skaičiai grindžiami dviem standartiniais važiavimo ciklais („ES važiavimo ciklais“), vykdomais laboratorinėmis sąlygomis pagal EU Regulation no 692/2008 ir 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) bei UN ECE Regulation no 101. Reglamentuose nagrinėjami važiavimo mieste ir užmiestyje ciklai. Važiavimas mieste: matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį, važiavimas
imituojamas. Važiavimas užmiestyje: automobilis yra greitinamas ir stabdomas 0–120 km/h greičio intervale, važiavimas imituojamas. Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda judėti antrąja pavara (taikoma automobiliams su ratais iki 18 colių). Mišraus ciklo vertė (pateikiama lentelėje) – tai važiavimo mieste ir užmiestyje derinys, nustatomas pagal taikomus teisinius reikalavimus.
CO2 emisija: išmetamosios dujos yra surenkamos ir apskaičiuojamas anglies dioksido išmetamas kiekis dviejų važiavimo ciklų metu. Tada jis išanalizuojamas ir apskaičiuojama CO2 emisijos vertė.
11 Specifikacijos
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui
patvirtintas slėgis padangose.
Variklis
Padangų dydis
Greitis
(km/h)
Maks. apkrova
ECO slėgisA
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
D5 AWD (D87PHEV)
235/45 R 17
0 - 160
280
280
280
280
280
D6 AWD (D97PHEV)
235/45 R 18
160 +
280
280
320
320
-
didž. 80
420
420
420
420
420
Laikinas atsarginis ratas
A
B
Apkrova, 1–3 asmenys
11
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
Susijusi informacija
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 323)
Padangos – oro slėgis (p. 321)
Techninės informacijos žymenys (p. 402)
417
11 Specifikacijos
Hibridinis akumuliatorius – techniniai
duomenys
Hibridinis akumuliatorius (variklio akumuliatorius) naudojamas elektrai į elektros variklį tiekti
važiuojant elektra maitinamu režimu.
Tipas: Ličio jonų
Energijos kiekis: 11,2 kWh.
11
Eksploatavimo laikas: Daugiau kaip 10
metų.
Susijusi informacija
418
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
(p. 298)
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pasiruošimas (p. 300)
Diapazonas: techniniai duomenys
Automobilio nuvažiuojamas atstumas naudojant tik elektrą (važiavimo režimas PURE): iki
50 km.
11 Specifikacijos
11
419
12 Abėcėlinė rodyklė
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema................................... 203
Akmenų žymės ir įbrėžimai...................... 398
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai........... 98
Aktyvieji pasisukantys žibintai (ABL).......... 98
Aktyvioji stabdžių kontrolė....................... 190
Akumuliatorius................................. 290, 375
perkrova.............................................. 290
12
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos. 129
Aliarmo funkcija....................................... 167
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“.... 408, 410
Alkospyna................................................ 260
Anglies dioksido emisija.......................... 415
Antikorozinė danga.................................. 397
Apsauga nuo prispaudimo, stoglangis.... 113
Apsauginės grotelės................................ 160
Apsauginis tinklelis.................................. 160
Apsauginis užraktas
vaikai..................................................... 47
Apsisukimo kontrolė................................ 190
Apšvietimas............................................. 364
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai...... 98
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas............................................... 102
420
automobilio salone............................. 101
dieninės šviesos................................... 93
Ekrano apšvietimas.............................. 92
gabaritiniai/stovėjimo žibintai............... 93
galinis rūko žibintas.............................. 99
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas. 103
lemputės, techniniai duomenys.......... 371
posūkio apšvietimo žibintai.................. 99
priėjimo apšvietimas................... 103, 167
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas.. 92
Prietaisų apšvietimas............................ 92
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai.......... 94
tunelio aptikimas................................... 94
valdymo elementai.............................. 101
Apšvietimas, lemputės keitimas.............. 365
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai
su halogeniniais priekiniais žibintais).. 367
kosmetinis veidrodėlis........................ 371
krovinių skyrius................................... 371
lemputės laikiklis, galinis.................... 369
posūkių žibintai, priekis...................... 369
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)..................................................... 368
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)....... 367
valstybinių numerių apšvietimas......... 370
Aptarnavimo programa............................ 352
Atlošas....................................................... 85
galinė sėdynė, atlenkimas.................... 87
priekinė sėdynė, nuleidimas................. 85
Atrakinimas
iš lauko................................................ 179
iš vidaus.............................................. 180
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu... 177
atsarginis ratas
įrengimas............................................ 328
Atsarginis ratas........................................ 326
Atstatymas, ridos skaitiklis.............. 121, 122
Atstumo įspėjimas................................... 218
Apribojimai.......................................... 219
Simboliai ir pranešimai....................... 220
Aukšta variklio temperatūra..................... 289
Aušalo tikrinimas ir įpylimas
Variklio skyrius.................................... 361
Aušinimo sistema..................................... 289
perkaito............................................... 289
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 411
Automatinė pavarų dėžė.......................... 276
priekaba.............................................. 311
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)..................................................... 276
Automatinės automobilių plovyklos......... 394
Automatinės tolimosios šviesos................ 95
12 Abėcėlinė rodyklė
Automatinis užsirakinimas....................... 179
Automobilio apmušalai............................ 397
Automobilio priežiūra............................... 394
Odiniai apmušalai............................... 397
Automobilio raktelio atmintis................... 164
Automobilio salono filtras........................ 129
Automobilio statymas įkalnėje................. 149
Automobilių plovykla............................... 394
Avarija, žr. „Susidūrimas“.......................... 45
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys...................................................... 332
trikampis avarinis ženklas................... 330
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas............................ 343
pakartotinė patikra.............................. 341
veiksmas............................................. 339
Avarinis pradurtos padangos remonto
komplektas
apžvalga............................................. 338
hermetizavimo skystis........................ 344
vieta.................................................... 337
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo
paketas)................................................... 129
B
Bagažinės dangtis................................... 161
Bagažinės durelės
Užrakinimas / atrakinimas.................. 182
Baterija.....................................................
Įspėjamieji ženklai...............................
nuotolinio valdymo raktelis / PCC......
techninė priežiūra...............................
užvedimas nuo išorinio šaltinio...........
Ženklai ant akumuliatoriaus................
375
376
173
375
267
376
Bendroji automobilio masė...................... 405
Beraktė sistema: atrakinimas................... 177
Beraktė sistema: užrakinimas.................. 176
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)... 174, 175, 176, 177, 178, 266
Beraktė valdymo sistema. 174, 175, 176,
177, 178, 266
BLIS................................................. 254, 255
BLIS klaidų pranešimai............................ 258
D
Daiktadėžė............................................... 153
užrakinimas......................................... 181
Daiktų laikymo vietos salone................... 151
Darbinė padėtis....................................... 372
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas................... 398
spalvos kodas..................................... 399
Degalais varomas šildytuvas...................
automatinis režimas............................
išjungti................................................
Kuro pylimas.......................................
starterio akumuliatorius ir degalai.......
statymas įkalnėje................................
12
148
149
149
149
149
149
Degalų bakas
tūris..................................................... 414
Dekoratyvinis apšvietimas....................... 102
Avarinis signalas...................................... 100
C
AWD, visų ratų pavara............................. 279
CO2 emisija.............................................. 415
CTA.......................................................... 256
Dėmės...................................................... 397
Dieninės šviesos........................................ 93
Dyzelinas.................................................. 294
baigėsi degalai.................................... 295
Dyzelino dalelių filtras.............................. 296
421
12 Abėcėlinė rodyklė
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų 184, 185
Dviratininkų aptikimas.............................. 230
E
ECC, elektroninė klimato kontrolė........... 133
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija..................................... 243, 244
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas... 25
12
Ekrano apšvietimas................................... 92
Elektra valdoma sėdynė............................ 85
Elektra valdomi langai.............................. 106
Elektra valdomų langų atstatymas........... 107
Elektrinis šildytuvas................................. 148
Elektrinis variklis
Techniniai duomenys.......................... 408
Elektroninė klimato kontrolė – ECC......... 133
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa............. 284
Elektroninis matuoklis.............................. 360
F
FSC, aplinkosauginis ženklinimas............. 25
G
Gabaritiniai/stovėjimo žibintai.................... 93
Galia......................................................... 407
Elektrinis variklis................................. 408
Galinė sėdynė
Šildymas............................................. 134
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas......................... 314
nuimamas, prijungimas....................... 313
Greičio ribotuvas...................................... 197
išaktyvinimas...................................... 199
laikinas išaktyvinimas......................... 198
pradžia........................................ 197, 198
viršyto greičio pavojaus signalas........ 199
Greičio rodikliai, padangos...................... 324
GSI – pavarų parinkimo pagalba............. 275
Galinės lemputės
vieta.................................................... 370
H
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės................................................ 108
Kompasas........................................... 110
salonas............................................... 110
sutraukiamas elektra........................... 109
Šildymas............................................. 109
Hermetizavimo skystis............................. 344
Galinis langas
Šildymas............................................. 109
Hibridinės sistemos vadovas..................... 73
Hibridinis akumuliatorius......................... 379
įkrovimas............................................ 298
Techniniai duomenys.......................... 418
I
Elektros lizdas.......................................... 154
krovinių skyrius................................... 158
galvos atrama
nuleidimas....................................... 87, 88
vidurinioji sėdynė gale.......................... 87
IAQS – salono oro kokybės sistema........ 130
Elektros sistema...................................... 379
Garso signalas........................................... 90
Imobilizatorius.......................................... 166
Geartronic................................................ 276
Informacijos mygtukas, PCC................... 169
Ilgas nenaudojimas.................................. 309
Informacinis displėjus................................ 69
422
12 Abėcėlinė rodyklė
Išankstinis parengimas
automobilio statymas lauke................
automobilio statymas pastate;...........
Bendroji informacija............................
išjungimas nedelsiant.........................
laikmatis..............................................
Pranešimai ir simboliai........................
tiesioginis užvedimas..........................
141
141
140
143
144
146
142
išmetamosios dujos, nuodingos, įsiurbtos............................................................ 290
Išoriniai matmenys................................... 404
Į
Įkeliama
Bendroji informacija............................
ilgas krovinys......................................
krovinių skyrius...................................
stogo apkrova.....................................
156
157
156
157
Įkrovimas................................................. 300
baigti įkrovimą.................................... 308
pradėti įkrovimą.................................. 306
Įkrovimo laidas......................................... 301
valdymo blokas................................... 301
Įkrovimo srovės stipris............................. 299
Įrankiai..................................................... 330
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 232
J
Įspėjamieji ženklai................................ 72, 75
Jungtinis prietaisų skydelis........................ 69
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema...... 232
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 204
stabilumo ir traukos kontrolės
sistema............................................... 190
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“...................... 311
Kaklo trauma, WHIPS................................ 42
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys................... 75
Įspėjimas............................................... 75
priminimas užsisegti saugos diržą.. 34, 75
Saugos oro pagalvės – SRS................. 75
Stabdžių sistemos gedimas................. 75
starterio akumuliatorius neįkraunamas. 75
Kameros jutiklio trikčių diagnostika......... 224
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų.... 228, 229
Kelionės kompiuteris....... 117, 119, 123, 124
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai........................... 234
funkcija............................................... 229
Pėsčiųjų aptikimas.............................. 231
radaro jutiklis.............................. 212, 222
veikimas.............................................. 232
Kelionės ridos skaitiklis.............................. 77
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu........................... 228
Kameros jutiklis............................... 223, 235
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje..................................... 316
12
Katalizatorius........................................... 297
Kėliklis...................................................... 331
Kelionės statistika............................ 124, 272
Kelio ženklų informacija........................... 194
Apribojimai.......................................... 196
operacija............................................. 194
Kilimėliai................................................... 154
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 245
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 216
423
12 Abėcėlinė rodyklė
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 241
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“ 216,
285
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai....................
automatinis reguliavimas....................
Bendroji informacija............................
faktinė temperatūra............................
jutikliai.................................................
temperatūros reguliavimas.................
12
M
Maks. stogo apkrova............................... 405
MANO AUTOMOBILIS............................. 116
130
135
127
128
128
136
Kompasas................................................ 110
kalibravimas........................................ 111
Kondensatas priekiniuose žibintuose...... 394
Kosmetinis veidrodėlis..................... 102, 154
Krovinių skyrius
apsauginis tinklelis..............................
Apšvietimas........................................
aušinimo skystis.................................
bagažinės dangtis...............................
montavimo taškai...............................
158
102
379
161
157
Kuras........................................................
degalų ekonomija...............................
degalų filtras.......................................
degalų sąnaudos................................
294
321
296
415
Kuro pylimas
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas..................................................... 293
degalų bako dangtelis........................ 293
424
kuro pildymo angos apsauginis skydas...................................................... 292
pildymas............................................. 293
Masės
tuščio automobilio masė.................... 405
L
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė...................................................... 103
Laikmatis
Išankstinis parengimas.......................
išjungti................................................
Nustatoma..........................................
užvedimas...........................................
144
145
144
145
Laiko intervalo nustatymas...................... 218
Laikrodis, nustatymas................................ 78
Laminuotas stiklas..................................... 25
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai..................................................... 396
Matmenys................................................ 404
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis................. 113
meniu apžvalga................................... 114
N
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas............. 313, 314
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė.......................................... 312
lauko temperatūros matuoklis................... 77
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai..................................................... 109
Lazerinis jutiklis........................................ 225
Nuolatinio greičio palaikymo sistema...... 200
Lemputės, žr. „Apšvietimas“................... 365
Nuotolinio valdymo imobilizatorius.......... 166
Lietaus jutiklis.......................................... 104
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas.............................. 188
Nuotolinio valdymo raktelis...... 163, 164, 165
baterijos keitimas................................ 173
funkcijos............................................. 167
išimama raktelio geležtė............. 170, 171
12 Abėcėlinė rodyklė
nuostolis............................................. 163
Nuvažiuojamas atstumas............ 168, 175
P
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
tęsti nustatytą greitį............................
201
203
202
202
Nuvažiuojamas atstumas
veikiant elektriniam varikliui................ 418
Paaukštinta pasostė
lenkimas į viršų..................................... 54
nuleidimas............................................. 55
sėdėjimo padėtis.................................. 53
O
PACOS....................................................... 38
Pavaros indikatorius................................ 275
Padangos
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai.......................................... 321
padangų slėgio stebėsena.. 332, 333, 334
pradurtos padangos remontas........... 337
protektoriaus rašto gylis..................... 325
slėgis........................................... 321, 417
sukimosi kryptis.................................. 320
techninė priežiūra............................... 319
Techniniai duomenys.......................... 417
žieminės padangos............................. 325
Pavarų dėžė............................................. 275
automatinė.......................................... 276
Padangos matmuo.................................. 323
Perbridimas.............................................. 289
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai............................................... 321
Perkaitimas...................................... 289, 310
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos.. 397
Oro filtravimas
automobilio salonas............ 128, 129, 130
medžiaga............................................ 130
Oro kokybės sistema IAQS...................... 130
Oro kondicionavimo sistema................... 136
remontas............................................. 364
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis......................... 415
Oro paskirstymas..................................... 131
lentelė................................................. 138
Recirkuliacija....................................... 137
Padangų apkrovos indeksas................... 324
Pagalba kelyje.......................................... 317
Pagalbinės statymo sistemos kamera..... 250
Pajudėjimo įkalnėje pagalba.................... 279
Paleidimo ir išjungimo funkcija................ 272
Patarimai vairuotojui................................ 291
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis atjungimas.......................................... 278
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas................................................ 278
12
Pavarų svirties blokatorius....................... 278
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos............................................. 167
Nuvažiuojamas atstumas............ 170, 175
Pėsčiųjų apsauga.................................... 228
Pirmoji pagalba........................................ 332
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys... 332
Plautuvas
galinis langas...................................... 105
plovimo skystis, pildymas................... 374
Priekinis stiklas................................... 105
Plautuvo antgaliai, šildomi....................... 105
425
12 Abėcėlinė rodyklė
Plovimo skystis........................................ 374
Priekabos stabilumo pagalba.................. 191
Poliravimas.............................................. 395
Priekiniai žibintai...................................... 365
Trikčių šalinimas................................. 215
veikimas.............................................. 204
Posūkio apšvietimo žibintai....................... 99
Priekinio stiklo plovimas.......................... 105
Protektoriaus rašto gylis.......................... 325
Posūkio žibintas....................................... 101
Priekinio stiklo valytuvas.......................... 104
lietaus jutiklis...................................... 104
Posūkių žibintai........................................ 101
Pradurtos padangos remontas................ 337
Pranešimai............................................... 116
Pranešimai BLIS...................................... 258
Pranešimai informaciniame ekrane.......... 114
12
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 245
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 227, 237
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 216
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 241
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą.............................................. 352
Priėjimo apšvietimo trukmė............. 103, 167
priekaba................................................... 310
kabelis................................................. 310
važiavimas su priekaba...................... 310
Priekaba
svyravimas į šonus............................. 315
Priekabos stabilizavimo sistema.............. 315
426
Priekinių žibinto kampo reguliavimas...... 103
aktyvieji pasisukantys žibintai ............ 103
Q
Queue Assist............................................ 210
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas....... 92
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu.. 105
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas.................................................... 103
R
Prietaisai ir valdymo elementai............ 62, 65
Radaro jutiklis.......................................... 204
Apribojimai.................................. 212, 213
Prietaisų apšvietimas, žr. „Apšvietimas“... 92
Raktelio geležtė............................... 170, 171
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje.... 65
automobilis su vairu kairėje pusėje....... 62
Raktelio padėtys........................................ 82
Priminimas užsisegti saugos diržą............. 34
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema....................................................
apžvalga.............................................
budėjimo režimas...............................
greičio valdymas.................................
išaktyvinti............................................
laikinas išjungimas..............................
laiko intervalo nustatymas..................
lenkimas..............................................
radaro jutiklis......................................
203
206
209
207
210
209
208
210
212
Raktelis............................................ 163, 165
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“) 276
Rankinis stabdys..................................... 284
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose. 394
langų priežiūra.................................... 127
Ratai
montavimas........................................ 328
nuėmimas........................................... 326
sniego grandinės................................ 325
Ratlankiai
valymas............................................... 395
12 Abėcėlinė rodyklė
Ratlankis, matmenys............................... 323
Saugiklis nuo elektros smūgio................. 306
Sėdynės atminties funkcija........................ 86
Ratų varžtai.............................................. 325
užrakinamas........................................ 325
Saugiklių dėžutė...................................... 380
Signalizacija............................. 186, 187, 188
automatinis pakartotinis įjungimas..... 187
nuotolinio valdymo pultelis neveikia... 187
signalizacijos indikatorius................... 187
signalizacijos patikra........................... 169
signalizacijos signalai......................... 188
sumažintas signalizacijos saugos
lygis..................................................... 188
Regeneracija............................................ 296
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės kėdutės
lentelė................................................... 48
Relės / saugiklio dėžė, žr. Saugikliai........ 380
Ridos skaitiklis, atstatymas............. 121, 122
Rūko žibintas
galinis.................................................... 99
S
Saugos diržas............................................
atlaisvinti...............................................
Galinė sėdynė.......................................
nėštumas..............................................
priminimas užsisegti saugos diržą........
prisisegimas..........................................
saugos diržo įtempiklis.........................
31
33
34
33
34
32
34
Saugos diržo įtempiklis........................ 34, 44
SAUGOS ORO PAGALVĖ ................... 36, 37
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS............ 38
keleivio pusė............................. 37, 38, 44
vairuotojo pusė............................... 36, 44
Safety mode.............................................. 45
automobilio patraukimas...................... 47
variklio užvedimo bandymas................ 46
Saugos oro pagalvių sistema.................... 35
įspėjamasis ženklas.............................. 35
Salono apšvietimas, žr. „Apšvietimas“.... 101
Saugus Miestas™.................................... 221
Saugikliai.................................................. 380
Bendroji informacija............................ 380
keitimas.............................................. 380
krovinių skyrius................................... 388
po daiktadėže............................. 384, 386
Start/Stop........................................... 392
šaltoji zona.......................................... 392
už variklio............................................ 383
variklio skyrius.................................... 381
Savininko vadovas, ekožymėjimas............ 25
Saugos oro užsklanda......................... 41, 44
Sėdynė, žr. „Sėdynės“............................... 84
Sėdynės..................................................... 84
galia...................................................... 85
galinio atlošo nuleidimas...................... 87
galvos atramos, galinė.......................... 87
priekinio atlošo nuleidimas................... 85
Šildymas............................................. 134
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos... 245
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu.... 227, 237
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 216
Vairuotojo perspėjimo kontrolė........... 241
12
SIPS pagalvės............................................ 40
Sistema
suveikimas............................................ 44
Skaitikliai
kuro matuoklis...................................... 70
spidometras.......................................... 70
tachometras.......................................... 70
Skydelio apšvietimas................................. 92
Skysčiai, talpos 374, 411, 412, 413, 414, 415
Skysčiai ir alyvos............. 411, 412, 413, 415
Slaptas užrakinimas................................. 172
Slėgio padangose lipdukas..................... 321
427
12 Abėcėlinė rodyklė
Slėgio padangose stebėjimas.. 332, 333, 334
apsauginės sistemos įjungimas.......... 335
išjungti................................................ 335
Reguliuoti............................................ 334
rekomendacijos.................................. 336
žemas padangų slėgis........................ 336
Slydimas.................................................. 291
slidus kelias............................................. 291
Spalvos kodas, dažai............................... 399
Stabdymas koja............................... 280, 283
12
Stabdžiai.......................................... 280, 283
avarinė stabdymo pagalba, EBA ....... 283
avarinio stabdymo žibintai.................. 100
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 283
stabdžių sistema......................... 280, 283
stabdžių skysčio pildymas.................. 363
Stabdžių žibintas................................ 100
stovėjimo stabdys............................... 284
ženklai jungtiniame prietaisų
skydelyje............................................. 281
Stabdžių skystis....................................... 362
kokybinis lygis ir tūris......................... 413
Statymo pagalba............................. 246, 248
atgal.................................................... 247
statymo pagalbos jutikliai................... 249
trikties indikatorius.............................. 249
veikimas.............................................. 246
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos........................................... 252
Stiklinė
laminuotas / grūdintas.......................... 25
Stoglangis................................................
apsauga nuo prispaudimo..................
atidarymas ir uždarymas....................
stoglangis...........................................
vėdinimo padėtis................................
113
113
112
113
112
Stabilumo sistema................................... 190
428
Šildytuvas
degalus naudojantis............................ 148
elektra varomas.................................. 148
maitinamas degalais........................... 148
Šildomi valytuvų purkštukai..................... 105
Šilumą atspindintis priekinis stiklas........... 20
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS....... 40, 44
Stogo apkrova, maks. svoris................... 405
Šoniniai veidrodėliai................................. 108
automatinis pritemdymas................... 109
Stovėjimo stabdžiai.................................. 284
Šoninių veidrodėlių atstatymas................ 108
Sukimosi kontrolė.................................... 190
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior Package) 129
sukimosi kryptis....................................... 320
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS....................... 296
Suodžių filtras.......................................... 296
Susidūrimas............................................... 45
Stabdžių žibintas..................................... 100
Stabilumo ir traukos kontrolės
sistema............................................ 190, 192
veikimas.............................................. 191
Šildymas
galinis langas...................................... 109
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai................................................... 109
Sėdynės.............................................. 134
vairas.................................................... 90
T
Taupus važiavimas.................................. 298
Š
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga............................. 397
Šaldymo skystis....................................... 364
Techninės informacijos žymenys............. 402
Šildiklis..................................................... 137
Temperatūra
faktinė temperatūra............................ 128
12 Abėcėlinė rodyklė
Temperatūros reguliavimas..................... 136
Tunelio aptikimas....................................... 94
Tiekti maitinimą į stoglangį...................... 112
Tuščio automobilio masė......................... 405
Tipo atitikties patvirtinimas
padangų slėgio stebėsena.................. 345
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema... 188
radaro sistema.................................... 258
Tolimosios / artimosios šviesos, žr.
„Apšvietimas“............................................ 94
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas......................................................... 95
TPMS - Padangų slėgio stebėsena.. 332,
333, 334
U
Užrakinami ratų varžtai............................ 325
Užrakinimas/atrakinimas
bagažinės dangtis............................... 182
Daiktadėžė.......................................... 181
viduje.................................................. 180
Užrakinimo lemputė................................. 165
Užrakinimo patvirtinimas ........................ 165
Transponderis............................................ 20
Užraktas
atrakinimas................................. 179, 180
užrakinimas......................................... 179
užrakinimas rankiniu būdu.................. 179
Traukos kontrolė...................................... 190
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą. 352
Traukos kontrolė posūkiuose.................. 190
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus....... 267
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis......................... 412
Trikampis avarinis ženklas....................... 330
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema...................................... 215
TSA – priekabos stabilumo pagalba
191
, 315
Tunelinis valdymo pultas......................... 153
12 V maitinimo lizdas.......................... 154
cigarečių uždegiklis ir peleninė........... 153
V
V60 PLUG-IN HYBRID
apžvalga............................................... 26
įvadas................................................... 28
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų. 47
sauga.............................................. 41, 47
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė........................................... 52
vaikiškos automobilinės kėdutės ir
šoninės saugos oro pagalvės............... 41
vieta automobilyje................................. 52
Vaikiškos automobilinės kėdutės..............
integruota dviejų pakopų paaukštinta
pasostė.................................................
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms...................
rekomenduojama..................................
tipai.......................................................
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX.....
viršutiniai vaikiškų automobilinių
kėdučių tvirtinimo taškai.......................
12
47
53
56
48
58
56
60
Vairaračio užraktas.................................. 266
Vairas.........................................................
Klaviatūra..............................................
Šildymas...............................................
vairo reguliavimas.................................
89
89
90
89
429
12 Abėcėlinė rodyklė
Vairavimas...............................................
aušinimo sistema................................
su atidaryta bagažine.........................
su priekaba.........................................
291
289
290
310
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu........... 190
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo
jėga“......................................................... 190
Valytuvų šluotelės....................................
Darbinė padėtis..................................
keitimas..............................................
keitimas, galinis langas.......................
valymas...............................................
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova.................................... 406
vilkimo pajėgumas.............................. 406
372
372
373
373
374
Važiavimas žiemą.................................... 291
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova.................................................... 406
Vairavimo režimo keitimas....................... 190
Vandenį ir purvą atstumianti danga......... 396
Ventiliacija................................................ 131
Vairo klaviatūra.......................................... 89
Variklio alyva.................................... 359, 408
filtras................................................... 359
kokybinis lygis ir tūris......................... 410
nepalankios vairavimo sąlygos........... 408
Ventiliatorius
ECC.................................................... 135
vairo stiprintuvo skystis
klasė................................................... 413
Vairuotojo įspėjimo sistema..................... 239
Vairuotojo perspėjimo kontrolė................ 239
operacija............................................. 240
Valdymo blokas....................................... 306
Valdymo bloko ekranas........................... 304
Valdymo elementai, žibintai....................... 91
Valdymo ženklai................................... 72, 74
Valymas
apmušalai...........................................
automatinė automobilių plovykla........
automobilių plovykla...........................
ratlankiai.............................................
saugos diržai.......................................
Variklio alyvos lygio tikrinimas................. 359
Variklio gaubtas, atidarymas.................... 357
Variklio išjungimas................................... 266
Variklio skyrius
alyva....................................................
apžvalga.............................................
aušinimo skystis.................................
vairo stiprintuvo skystis......................
359
357
361
363
Variklio techniniai duomenys........... 407, 408
397
394
394
395
398
Valymas su pertrūkiais............................. 104
430
Vaškavimas.............................................. 395
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas. 396
Vairo reguliavimas...................................... 89
12
Valytuvai ir langų plovimas...................... 104
Variklio traukos kontrolė.......................... 190
Variklis
išaktyvinti............................................ 266
paleidimas.......................................... 265
perkaito............................................... 289
Variklių sistemos...................................... 268
Vibracijos slopintuvas.............................. 311
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas.................................... 130
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis............. 110
automatinis pritemdymas................... 110
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė.......................................... 153
Tunelinis valdymo pultas.................... 153
Vilkimas.................................................... 316
vilkimo ąsa.......................................... 316
Vilkimo ąsa............................................... 316
Vilkimo įtaiso rėmas......................... 311, 312
Techniniai duomenys.......................... 312
visiško užrakinimo sistema...................... 183
išjungimas........................................... 183
laikinas išjungimas.............................. 184
Visiško vėdinimo funkcija................. 127, 181
12 Abėcėlinė rodyklė
Visų ratų pavara, (AWD)........................... 279
Visų ratų pavara (AWD)............................ 279
„
„EcoGuide“................................................ 73
„Lane Departure Warning“ (LDW).... 242, 243
W
WHIPS
kaklo apsauga................................ 42, 44
sėdėjimo padėtis.................................. 43
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė........ 43
„Personal Car Communicator“................ 170
„Queue Assistance“................................. 210
„Sensus“.................................................... 81
„Volvo ID“.................................................. 21
„Volvo Sensus“.......................................... 81
12
Ž
Žemas alyvos lygis.................................. 359
Ženklai
Įspėjamieji ženklai................................. 72
Valdymo ženklai.............................. 72, 74
Žibintai, žr. „Apšvietimas“........................ 364
Žibintų indikacijos, PCC.......................... 169
Žibintų jungikliai......................................... 91
Žieminės padangos................................. 325
Žymos...................................................... 402
431
12 Abėcėlinė rodyklė
12
432
TP 19313 (Lithuanian), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement