Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2016 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio savininko
vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei
pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete
arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko vadovas
kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Mobiliąją programėlę galima atsisiųsti
į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com
01 Jūsų hibridinis automobilis
05 Jūsų automobilio funkcijos
Važiavimo režimas
Įkrovimas
Darbo režimo stabilizavimas
Programa mobiliojo ryšio telefonui
Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros rezervavimas*
02 Variklio užvedimas ir vairavimas
Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“*
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Stovėjimo stabdys
Valytuvai
06 Patarimai
03 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Pėsčiųjų apsauga*
04 Jūsų vairavimo aplinka
Vairo reguliavimas
Sėdynės reguliavimas
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kuriuos važiavimo režimus galima pasirinkti?
01
Automobilį varo du varikliai: elektrinis ir dyzelinis. Galima
rinktis iš įvairių važiavimo režimų. Neįmanoma pasirinkti
„netinkamo“ vairavimo režimo: jei netenkinamos tam
tikros sąlygos, automobilis grąžinamas į HIBRIDINĮ
režimą. Bus uždegta lemputė hibridinio režimo mygtuke.
HYBRID (hibridinis)
Tai – automobilio esamas važiavimo režimas.
Individualiai arba lygiagrečiai naudojami ir motoras,
ir variklis. Kompiuteris nustato, kas geriausiai tinka
konkrečiu atveju.
PURE (grynasis)
Automobilis varomas elektriniu motoru. Siekiant
ilgiausiai įmanomai nuvažiuoti, išjungiamas oro
kondicionavimas. Dyzelinis variklis užvedamas
automatiškai, kai akumuliatorių reikia įkrauti
arba vairuotojui reikia daugiau galios, nei gali
tiekti elektrinis variklis. Dyzelinis variklis taip pat
naudojamas, kai reikia visų ratų pavaros, t. y.
pradedant važiuoti ir ant slidžios dangos.
POWER (galia)
Visą laiką veikiant ir elektriniam, ir dyzeliniam
varikliams, suteikiamos geriausios charakteristikos
ir našumas. Aktyviai važinėjant, prioritetinė yra
žemesnė pavara, dėl to atidedamas aukštesnės
pavaros perjungimas.
AWD (visų ratų pavara)
Suaktyvinta visų ratų pavara. Pirmiausia numatyta
važiuojant lėtai slidžiose važiavimo sąlygose, kai
reikia geresnio sukibimo ir traukos. Važiavimo
režimas taip pat pasižymi stabilizavimo efektu,
važiuojant didesniu greičiu.
SAVE (taupymas)
Palaiko esamą energijos lygį akumuliatoriuje
vėlesniems poreikiams. Esant mažam įkrovos
lygiui, akumuliatorius taip pat bus įkrautas iki lygio,
atitinkančio apytiksl. 20 km ridą, naudojant elektrą.
Pasirinkite PURE (grynasis), jei norite važiuoti tik
elektra.
Kur yra įkrovimo laidas?
01
Įkrovimo kabelis yra daiktų laikymo skyriuje po krovinių
zonos grindų liuku.
Kaip atidaryti ir uždaryti įkrovimo kištukinio
lizdo liuką?
01
Paspauskite ir atleiskite liuko dangčio galinę sekciją.
Atlenkite atlanką.
Ištraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir pritvirtinkite jį liuko
dangčio viduje.
Uždarykite įkrovimo lizdo liuko dangtį atvirkštine tvarka.
Kaip veikia įkrovimo kabelio valdymo
blokas*?
01
Šviečiantis simbolis: rodoma pasirinkta įkrovimo
srovė.
„Lit“ ženklas: kabelis prijungtas prie 230 V maitinimo
šaltinio.
Padidinama įkrovimo srovė.
Sumažinama įkrovimo srovė.
„Lit“ ženklas: kabelis prijungtas prie automobilio.
Kaip pradėti krauti?
01
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V elektros lizdo.
Valdymo bloku* padidinamas / sumažinamas
įkrovimo srovės stipris. Veikia įkrovimo trukmę ir
paruošimą.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie automobilio – kabelis
automatiškai užfiksuojamas įkrovimo įvesties lizde.
Nuotolinio valdymo raktelyje paspauskite priartėjimo
apšvietimo mygtuką : jungtiniame prietaisų skydelyje
parodoma likusi įkrovimo trukmė. Apie įkrovos būseną
informuoja įkrovimo lizdo lemputės ir „Volvo On Call*“
mobilioji programėlė.
Priartėjimo apšvietimą reikia suaktyvinti per MY
CAR – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sustabdyti įkrovimą?
01
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuku
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V elektros lizdo.
Atgal sudėkite įkrovimo kabelį į daiktų laikymo skyrių
po krovinių zonos grindų liuku.
Įkrovimo kabelis automatiškai užfiksuojamas įkrovimo
lizde po atfiksavimo, jei jis nebuvo ištrauktas. Nuotolinio
valdymo raktelio atrakinimo mygtuku atidarykite
užraktą / inhibitorių.
Ką rodo įkrovimo lizdo lemputės?
Nuolat šviečia balta: nurodomoji lemputė
Nuolat šviečia geltona: laukimo režimas
Trumpais intervalais mirksi žalia: išsekusio
akumuliatoriaus įkrovimas
Ilgais intervalais mirksi žalia: gerai įkrauto
akumuliatoriaus įkrovimas
Žalia šviečia nuolat arba yra išjungta: įkrauta
Mėlyna: įjungtas laikmatis
Raudona: klaida
01
Kaip aktyvinti darbo režimo stabilizavimą?
01
Darbo režimo stabilizavimas daugiausia naudojamas
optimizuoti automobilio elektrinės pavaros sistemą prieš
suplanuotą išvyką. Ši funkcija šildo / vėsina saloną ir
yra įjungiama tiesiogiai paleidžiant jungtiniame prietaisų
skydelyje, nuotolinio valdymo raktelyje* arba naudojant
„Volvo On Call“* mobiliąją programėlę.
Aktyvinimas per jungtinį prietaisų skydelį:
Paspauskite OK ant kairiojo perjungiklio.
Pasukite reguliavimo ratuką* į padėtį Paruošimas ir
paspauskite OK.
Nurodykite parinktį „Tiesioginis užved.“, „Laikmatis“, „Stat. lauke“ arba „Stat. patalpoje“ (galima
suaktyvinti tik jei automobilis yra įkraunamas
įkrovimo kabeliu). Patvirtinkite su OK.
Suaktyvinimas nuotolinio valdymo rakteliu*:
–– Nuspauskite ir apie 2 sekundes palaikykite
priartėjimo apšvietimo mygtuką. Suaktyvinus
parengimo procedūrą, automobilio posūkio
indikatoriai 5 kartus trumpai sumirksi ir tada ima
šviesti nuolat.
Būsenos patikra nuotolinio valdymo rakteliu* (žr.
iliustraciją):
–– Nuspauskite informacijos mygtuką ir palaikykite jį
apie 2 sekundes. Suaktyvinus paruošimo procedūrą,
raudonas indikatorius 5 kartus trumpai sumirksi ir
tada ima šviesti nuolat.
Smulkesnės informacijos apie suaktyvinimą
mobiliuoju telefonu rasite skirsnyje „Volvo On
Call“*, kuris pateikiamas automobilio savininko
vadove.
Ką galima nuveikti su „Volvo On Call*“
programėle?
01
„Volvo On Call“ mobiliąją programėlę galima naudoti
bet kuriuo metu ir bet kur. Vienu mobiliojo ryšio telefono
mygtuko palietimu galima sužinoti automobilio buvimo
vietą ir jį užrakinti nuotoliniu būdu, taip pat patikrinti
jungtinį prietaisų skydelį ir įkrovos būseną bei nustatyti
parengimo procedūrą.
Mobiliojo ryšio programa yra nuolatos atnaujinama.
Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Volvo On
Call“*, kuris pateikiamas automobilio savininko vadove.
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
02
Atrakina dureles ir bagažinės dangtį bei išjungia
signalizaciją. Funkciją galima nustatyti sistemoje MY
CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Atrakina ir išjungia tik bagažinės dangčio
signalizaciją.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias
nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių
ir elektra valdomos vairuotojo sėdynės padėtis* –
žr. automobilio savininko vadovą.
Ką rodo nuotolinio valdymo raktelio
indikacinės lemputės*?
02
Žalia lemputė: automobilis užrakintas.
Geltona lemputė: automobilis atrakintas.
Raudona šviečianti lemputė: po automobilio paskutinio užrakinimo signalizacija buvo suveikusi.
Raudona lemputė, pakaitomis mirksinti abiejose
kontrolinėse lemputėse: signalizacija suveikė mažiau
nei prieš 5 minutes.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
02
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį arba
švelniai paspauskite mažesnįjį iš bagažinės dangčio
dviejų guma dengtų mygtukų.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite
dureles arba švelniai spustelėkite didesnįjį iš dviejų
bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.
Kaip užvesti variklį?
02
Prieš užvesdami automobilį, įsitikinkite, jog atjungtas
įkrovimo kabelis.
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Pilnai nuspauskite stabdžių pedalą.
Trumpai paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE ir atleiskite. Elektrinis motoras veikia, kai
šviečia skaitmenys spidometre arba tachometre ir
šoniniame matuoklyje.
Kaip užgesinti variklį?
02
Trumpai paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE – variklis išjungiamas. Elektrinis variklis
išjungiamas, kai išnyksta skaičiai spidometre arba
tachometre ir šoniniame matuoklyje.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
spynelės (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu?
02
Suaktyvinimas
–– Paspauskite valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
RELEASE – ženklas pradeda mirksėti. Kai jis ima
šviesti nepertraukiamai, stabdys būna įjungtas.
Išjungti
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Patraukite valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Kaip išjungti automatiškai
–– Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su
automatine pavarų dėže, turi būti užsegtas saugos
diržas).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
02
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais
delsą.
Galinio lango valytuvas - valymas su pertrūkiais/
įprastas valymas.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
03
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant kitoms
transporto priemonėms, dviratininkams ir pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
Atleiskite vairo užraktą.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Užfiksuokite vairą.
04
Kaip sureguliuoti sėdynę?
04
RPakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies
priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Juosmens atramos* reguliavimas.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte
nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų.
Laikykite mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas
ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.
Taip bus įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis.
Juosmens atramos padėtis neįrašoma.
Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos
sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens
atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo
raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip reguliuoti temperatūrą?
05
Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte
temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse.
Ekrane pateikiama pasirinkta temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti kitas
funkcijas, paspauskite AUTO. Ekrane pasirodo
užrašas AUTO CLIMATE.
Patarimas: režimas AUTO rekomenduojamas
optimaliam klimato komfortui pasiekti. Kai reguliuojamos
ventiliatoriaus apsukos ir oro paskirstymas, režimas
AUTO būna išaktyvintas.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
05
Norėdami aktyvinti oro srautą į langus,
paspauskite – bus uždegta stiklo šildytuvo mygtuko
lemputė.
Dar kartą paspaudus mygtuką, funkcija
išaktyvinama – lemputė nedegs.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
05
Režimu AUTO pateikiamos tokios parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms
šviesoms.
• Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina
tolimąsias šviesas arba tolimųjų šviesų schemą
pritaiko pagal eismo sąlygas.
• Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.
Kurios funkcijos rodomos jungtiniame
prietaisų skydelyje?
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus matuoklis
rodomas įjungus temą „Hybrid“. Kai elektrinis
motoras tiekia energiją akumuliatoriui, pasirodo
burbuliukai.
Esamas įkrovos lygis.
Aktyvus važiavimo režimas.
Ženklas dega, kai veikia dyzelinis variklis.
Hibridinės sistemos orientyras. Rodoma riba, kai
dyzelinis variklis bus užvestas arba sustabdytas.
Pagreitėjimas (didelė rodyklė) palyginus su galimu
elektrinis variklio našumu (maža rodyklė).
05
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
05
Mygtuku OK atveriamas kelionės kompiuterio
meniu, suaktyvinama nurodyta parinktis ir išjungiami
pranešimai.
Reguliavimo ratuku slenkama per kompiuterio
parinktis.
Mygtuku RESET iš naujo nustatomi duomenys
pasirinktame kelionės kompiuterio etape ir grįžtama
meniu struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
05
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Norėdami nustatyti ridos skaitiklį iš naujo, nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką RESET.
Kaip pakeisti jungtinio prietaisų skydelio
išvaizdą?
05
Jungtiniame prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias
temas, pvz., „Hybrid“ arba „Eco“.
Kaip pakeisti temą:
Veikiant varikliui paspauskite kairiojo perjungiklio
mygtuką OK.
Sukite svirties reguliavimo ratuką, kad nurodytumėte
meniu parinktį „Temos“ ir spauskite OK.
Pasukite reguliavimo ratuką temai pasirinkti ir
spustelėkite OK, kad patvirtintumėte.
Tema yra saugoma nuotolinio valdymo raktelio
atmintyje* – žr. savininko vadovą.
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 05
Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: paspauskite trumpai. Paspaudus dar
kartą, garsas vėl suaktyvinamas.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant
navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama
vienu metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
05
Paspauskite RADIO, „MEDIA“, MY CAR, NAV*,
TEL* arba *, kad pasirinktumėte pagrindinį
šaltinį. Šioje vietoje pateikiamas įprastas paskutinio
aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad
naršytumėte meniu.
Paspauskite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
paspauskite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte įvestus
ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš įprasto
rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir
ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
05
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Make car discoverable“ ir patvirtinkite
spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio
savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
05
Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“® arba
telefone suaktyvinkite belaidžio modemo funkciją,
kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite SIM
kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite „Settings > Internet
settings > Connect through“. Nurodykite prisijungimo parinktį.
„Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo
slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite
SIM kortelės PIN kodą.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo
ID“*?
05
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas
asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias paslaugas,
pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes siųsti adresą iš
žemėlapio tarnybos internete tiesiai į automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite „Apps> Settings“ ir laikykitės ekraninių
instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
05
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo,
navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis
interneto naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Kad būtų pateiktos pasiekiamos programėlės,
pasirinkite „Apps“ ir paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku OK/
MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia
prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia programėlės / paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama paskyra
arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite ekranines
instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
05
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite reikiamą
numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo
ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų knygelę arba
aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo
ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
05
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte į
skambučius.
Skambutis atmetamas arba pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
05
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvadų,
esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo
būdus rasite automobilio savininko vadove.
Kaip įrašyti radijo stotis į suprogramuotųjų
sąrašą?
05
Viename dažnio diapazone (pvz., FM) galima įrašyti
10 suprogramuotų stočių.
Suraskite radijo stotį.
Nuspauskite vieną iš programavimo mygtukų
ir palaikykite jį kelias sekundes. Šiuo laikotarpiu
dingsta garsas, o įrašius stotį jis vėl atsiranda.
Dabar suprogramuotą mygtuką galima naudoti.
Informacijos apie tai, kaip nustatyti radijo stotis,
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/
MENU pasirinkite „Set address“.
Ženklų ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite „Set single destination“ arba
„Add as waypoint“ ir paspauskite OK/MENU.
Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų
rasite atskirame priede.
05
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
05
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos. Kelionės statistika
ir energijos srautai taip pat vaizduojami grafiškai.
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite OK/
MENU ir pasirinkite „Hybrid“:
• „Trip statistics“: pateikiamos vidutinės sąnaudos ir vidutinis greitis. Naudinga siekiant vairuoti
ekonomiškai.
• „Power flow“: vaizduojama, kuris variklis veikia ir
kokie energijos srautai.
Kaip nustatyti laikrodį?
05
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Settings > System options > Time
settings“.
Norėdami suaktyvinti automatinio laiko nustatymo
funkciją, pasukite TUNE į parinktį „Auto time“ ir
paspauskite mygtuką OK/MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite,
jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
05
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite „Service & repair“.
Skiltyje „Service & repair“ pateikiama informacijos
apie jūsų pasirinktą autoservisą, kurį užregistravote „My
Volvo“ interneto portale. Skiltyje „Dealer information“
pateikiama parinktis, leidžianti paskambinti ir nusiųsti
autoservisui rezervavimo užklausą (ši funkcija pasiekiama ir „My Volvo“ interneto svetainėje). Taip pat rasite ir
parinktį, leidžiančią atnaujinti autoserviso informaciją bei
nustatyti autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Kaip įsipilti degalų?
06
–– Norėdami atidaryti degalų bako atlanką, paspauskite
mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus,
atlankas bus atidarytas.
Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma,
kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.
Kaip plauti automobilį?
06
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo
automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl
pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo mėnesiais
patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite,
kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai
prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus
reikia apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto
priemonėmis 1–4 kartus per metus. „Volvo Leather
Care“ komplektą įsigysite iš „Volvo“ atstovo.
06
Kur yra vietų daiktams laikyti?
06
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 06
Kad veiktų salono 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti padėtyje I. Bagažinėje esantis
12 V maitinimo lizdas* veikia visada.
Kaip veikia įkrovimo kabelio valdymo blokas*?
Niekada nenaudokite prailginimo kabelio. Automobiliui įkrauti naudokite tik įžemintus 230 V (KS) lizdus. Automobilis apsaugomas
žemės trumpojo sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelio valdymo bloke, bet rizikuojama perkrauti 230 V maitinimo tinklo galios
grandinę.
Kaip pradėti krauti?
Patikrinkite, ar maitinimas 230 V kištukiniame lizde tinkamas krauti elektrines transporto priemones. Įkrovimo srovės stipris
pritaikomas naudojant įkrovimo kabelio valdymo bloką (nuo 6 iki 16 A, atsižvelgiant į rinką), kad nebūtų perkrautas 230 V lizdas.
Kaip aktyvinti darbo režimo stabilizavimą?
Veikiant režimui „Stat. lauke“, degalais varomas šildytuvas skleidžia išmetamąsias dujas. Taip nėra pastačius patalpoje, vietoj to kai
suaktyvintas elektrinis šildytuvas. Tiesiogiai paleidžiant paruošimo procedūrą, „Volvo“ rekomenduoja šią funkciją suaktyvinti nuotolinio
valdymo rakteliu arba mobiliuoju telefonu.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Mūvint pirštines, Keyless durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti Keyless
funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti. Variklį užvedus
įprastinėmis sąlygomis, prioritetiškai pasirenkamas automobilio elektrinis motoras. Dyzelinis variklis lieka išjungtas. Tačiau, esama
atvejų, kai vietoj elektrinio užvedamas dyzelinis variklis, t. y. kai per žema temperatūra arba kai reikia įkrauti hibridinį akumuliatorių.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus
dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų
dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių iš šono
dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojant internetą, perduodami duomenys (duomenų tinklo apkrova), už tai mokama jūsų tinklo operatoriui. Pasitarkite su juo dėl
duomenų perdavimo tarifų. Prisijungimas naudojant automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo
užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama per punktą „Car modem“, nuimant varnelę nuo „Lock SIM card“.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie gali
apgadinti apmušalus.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu
metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo,
įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite apsilankę www.volvocars.com.
TP 19330 (Lithuanian) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar sėdynė
užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising