Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Quick Guide
QUICK GUIDE
SVEIKINAME ĮSIGIJUS NAUJĄJĮ „VOLVO"!
Šiame aplanke pateikiama jūsų automobilio dažniausiai naudojamų funkcijų išranka. Automobilio savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos ir visi įspėjimai, svarbi informacija bei
pastabos.
Toliau nurodytų ženklų reikšmės:
Apžvalgos vaizduose nurodytos įvairios dalys.
Laipsniškos instrukcijos.
Ypač svarbu perskaityti savininko vadovą.
Įspėjimai, svarbi informacija ir pastabos, kurias būtina perskaityti, pateikiamos paskutiniame
puslapyje.
Papildoma įranga pažymėta žvaigždute *.
Savininko vadovą galima įsigyti išspausdintą, skaityti jo skaitmeninę versiją automobilio ekrane, internete
arba atsisiųsti mobiliąją programėlę. Mobiliojo ryšio programoje yra pilnas automobilio savininko vadovas
kaip ir instrukcijų filmai juose yra keletas takelių su tekstu ir paveikslais. Programėlę galima atsisiųsti į mobiliuosius įrenginius iš „App Store“ arba „Google Play“.
Be to, daugiau informacijos apie savo automobilį sužinosite www.volvocars.com.
01 Jūsų hibridinis automobilis
05 Jūsų automobilio funkcijos
Važiavimo režimas
Įkrovimas
Darbo režimo stabilizavimas
Programa mobiliojo ryšio telefonui
Klimato sistemos valdymo elementai
Priekinių žibintų valdymo elementas
Jungtinis prietaisų skydelis
„Infotainment“ sistema
Telefonas*
Internetas*
Išorinis garso įrenginys
Mygtukai centriniame valdymo pulte
Meniu sistemos nustatymai
Autoservisas / techninės priežiūros rezervavimas*
02 Variklio užvedimas ir vairavimas
Nuotolinio valdymo raktelis
Užrakinimo sistema „Keyless“*
Variklio užvedimas ir užgesinimas
Stovėjimo stabdys
Valytuvai
06 Patarimai
03 Jūsų automobilio vairuotojo pagalbos
Pėsčiųjų apsauga*
04 Jūsų vairavimo aplinka
Vairo reguliavimas
Sėdynės reguliavimas
Degalų pildymas
Automobilio priežiūra
Vietos daiktams laikyti
AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai
Kuriuos važiavimo režimus galima pasirinkti?
01
Automobilį varo du varikliai: elektrinis ir dyzelinis. Galima
rinktis iš įvairių važiavimo režimų. Neįmanoma pasirinkti
„netinkamo“ vairavimo režimo: jei netenkinamos tam
tikros sąlygos, automobilis grąžinamas į HIBRIDINĮ
režimą. Bus uždegta lemputė hibridinio režimo mygtuke.
HYBRID (hibridinis)
Tai – automobilio esamas važiavimo režimas.
Individualiai arba lygiagrečiai naudojami ir motoras,
ir variklis. Kompiuteris nustato, kas geriausiai tinka
konkrečiu atveju.
PURE (grynasis)
Automobilis varomas elektriniu motoru. Siekiant
ilgiausiai įmanomai nuvažiuoti, išjungiamas oro kondicionavimas. Dyzelinis variklis užsiveda automatiškai, kai vairuotojas pageidauja daugiau galios nei
elektros variklis gali pateikti. Dyzelinis variklis taip
pat naudojamas, kai reikia visų ratų pavaros, t. y.
pradedant važiuoti ir ant slidžios dangos.
POWER (galia)
Visą laiką veikiant ir elektriniam, ir dyzeliniam
varikliams, suteikiamos geriausios charakteristikos
ir našumas. Aktyviai važinėjant, prioritetinė yra
žemesnė pavara, dėl to atidedamas aukštesnės
pavaros perjungimas.
AWD (visų ratų pavara)
Suaktyvinta visų ratų pavara. Pirmiausia numatyta
važiuojant lėtai slidžiose važiavimo sąlygose, kai reikia geresnio sukibimo ir traukos. Važiavimo režimas
taip pat pasižymi stabilizavimo efektu, važiuojant
didesniu greičiu.
SAVE (taupymas)
Palaiko esamą energijos lygį akumuliatoriuje
vėlesniems poreikiams. Esant mažam įkrovos
lygiui, akumuliatorius taip pat bus įkrautas iki lygio,
atitinkančio apytiksl. 20 km ridą, naudojant elektrą.
Pasirinkite PURE (grynasis), jei norite važiuoti tik
elektra.
Kur yra įkrovimo laidas?
01
Įkrovimo kabelis yra daiktų laikymo skyriuje po krovinių
zonos grindų liuku.
Kaip atidaryti ir uždaryti įkrovimo kištukinio
lizdo liuką?
01
Paspauskite ir atleiskite liuko dangčio galinę sekciją.
Atlenkite atlanką.
Ištraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir pritvirtinkite jį liuko
dangčio viduje.
Uždarykite įkrovimo lizdo liuko dangtį atvirkštine tvarka.
Kaip veikia įkrovimo kabelio valdymo blokas? 01
Šviečiantis ženklas: parodomas pasirinktas įkrovimo
srovės stipris.
Šviečiantis ženklas: Kabelis prijungtas prie 230 V
tinklo.
Padidinama įkrovimo srovė.
Sumažinama įkrovimo srovė.
Šviečiantis ženklas: Kabelis prijungtas prie
automobilio.
Kaip pradėti krauti?
01
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V elektros lizdo.
Valdymo bloke padidinkite / sumažinkite įkrovimo
srovės stiprį. Veikia įkrovimo trukmę ir parengimo
etapą.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie automobilio – kabelis
automatiškai užfiksuojamas įkrovimo įvesties lizde.
Nuotolinio valdymo raktelyje paspauskite priartėjimo
apšvietimo mygtuką : jungtiniame prietaisų skydelyje
parodoma likusi įkrovimo trukmė. Apie įkrovos būseną
informuoja įkrovimo lizdo lemputės ir „Volvo On Call“
programėlė*.
Priartėjimo apšvietimą reikia suaktyvinti per MY
CAR – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sustabdyti įkrovimą?
01
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio
atrakinimo mygtuku
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V elektros lizdo.
Atgal sudėkite įkrovimo kabelį į daiktų laikymo skyrių
po krovinių zonos grindų liuku.
Įkrovimo kabelis automatiškai užfiksuojamas įkrovimo
lizde po atfiksavimo, jei jis nebuvo ištrauktas. Nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuku atidarykite
užraktą / inhibitorių.
Ką rodo įkrovimo lizdo lemputės?
01
Balta, šviečia nuolat: šviesos diodas
Geltona, šviečia nuolat: laukimo režimas
Žalia, trumpi mirktelėjimai: išsekusio akumuliatoriaus
įkrovimas
Žalia, ilgi mirktelėjimai: gerai įkrauto akumuliatoriaus
įkrovimas
Žalia, šviečia nuolat arba nešviečia: įkrauta
Mėlyna: įjungtas laikmatis
Raudona: klaida
Kaip aktyvinti darbo režimo stabilizavimą?
01
Parengimo metu prieš planinę kelionę pašildomas /
atvėsinamas automobilio salonas. Šią funkciją galima
aktyvinti tiesiogiai, per jungtinį prietaisų skydelį,
nuotolinio valdymo rakteliu* arba naudojantis „Volvo
On Call“ programėle*. Be to, ji prieš kelionę optimizuoja
automobilio elektros pavaros sistemą.
Aktyvinimas per jungtinį prietaisų skydelį:
Paspauskite OK ant kairiojo perjungiklio.
Pasukite reguliavimo ratuką* į padėtį „Preconditioning (Paruošimas)“ ir paspauskite OK.
Pasirinkite „Direct start (Tiesioginis užved.)“,
„Timer (Laikmatis)“, „Outdoor parking (Stat.
lauke)“ arba „Indoor parking (Stat. patalpoje)“
(galima aktyvinti tik jei automobilis įkraunamas
naudojant įkrovimo kabelį). Patvirtinkite spausdami
OK.
Suaktyvinimas nuotolinio valdymo rakteliu*:
–– Paspauskite priartėjimo apšvietimo mygtuką
ir palaikykite maždaug 2 sekundes. Aktyvinus
paruošimo funkciją, automobilio posūkio signalo
indikatorius trumpai sumirksi 5 kartus ir po to ima
šviesti nepertraukiamai.
Būsenos patikra nuotolinio valdymo rakteliu*
(žr. iliustraciją):
–– Paspauskite informacijos mygtuką ir palaikykite
maždaug 2 sekundes. Kai paruošimo funkcija
aktyvi, raudona indikatoriaus lemputė trumpai
sumirksi 5 kartus ir tada ima šviesti nepertraukiamai.
Kontrolės funkcija veikia tik jei yra mobilusis arba
interneto ryšys.
Išsamesnės informacijos apie aktyvinimą per
programėlę rasite skirsnyje „Volvo On Call“*, kuris
pateikiamas automobilio savininko vadove.
Ką galima nuveikti su „Volvo On Call*“
programėle?
01
„Volvo On Call“ programėlę galima naudoti bet kuriuo
metu ir bet kur. Vienu mobiliojo įrenginio mygtuko
palietimu galima (be kita ko) sužinoti automobilio buvimo
vietą ir jį užrakinti nuotoliniu būdu, taip pat – patikrinti
jungtinį prietaisų skydelį ir įkrovos būseną bei nustatyti
parengimo procedūrą.
Programa naujinama nepertraukiamai. Papildomos
informacijos rasite skirsnyje „Volvo On Call“*, kuris
pateikiamas automobilio savininko vadove.
Kaip veikia nuotolinio valdymo raktelis?
02
Atrakina dureles ir bagažinės dangtį bei išjungia
signalizaciją. Funkciją galima nustatyti sistemoje MY
CAR.
Užrakina dureles ir bagažinę, įjungia signalizaciją.
Privažiavimo apšvietimas.
Atrakina ir išjungia tik bagažinės dangčio
signalizaciją.
Informacija*.
Panikos funkcija.
Nuotolinio valdymo raktelyje galima įrašyti įvairias nuostatas, įskaitant (be kita ko) šoninių veidrodėlių ir
elektra valdomos vairuotojo sėdynės padėtis* – žr.
automobilio savininko vadovą.
Ką rodo nuotolinio valdymo raktelio
indikacinės lemputės*?
02
Žalia lemputė šviečia nepertraukiamai: automobilis
užrakintas.
Geltona lemputė šviečia nepertraukiamai: automobilis atrakintas.
Raudona lemputė šviečia nepertraukiamai: po
automobilio užrakinimo suveikė signalizacija.
Abiejose indikatorių lemputėse pakaitomis mirksi
raudona šviesa: signalizacija suveikė prieš mažiau
nei 5 minutes.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Nuotolinio valdymo raktelis gali visą laiką būti, pvz.,
kišenėje.
Užrakinimas ir signalizacijos įjungimas
–– Palieskite bet kurių durelių rankenos galinę dalį arba
švelniai spustelėkite mažesnįjį iš bagažinės dangčio
dviejų guma dengtų mygtukų.
Atrakinkite ir išjunkite signalizaciją
–– Paimkite už durelių rankenos ir įprastai atidarykite
dureles arba švelniai spustelėkite didesnįjį iš dviejų
bagažinės dangčio guma dengtų mygtukų.
02
Kaip užvesti variklį?
02
Prieš užvesdami automobilį, įsitikinkite, jog atjungtas
įkrovimo kabelis.
Įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
jungiklį (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Trumpai paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE ir atleiskite. Automobilis įsijungia, kai ima
šviesti skaitmenys spidometre arba tachometre ir
šoniniame matuoklyje.
Kaip užgesinti variklį?
02
Trumpai paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE – variklis išjungiamas. Automobilis išsijungia, kai išnyksta skaičiai spidometre arba tachometre ir šoniniame matuoklyje.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
spynelės (netaikoma funkcijai „Keyless drive“*).
Kaip naudotis stovėjimo stabdžiu?
02
Suaktyvinimas
–– Paspauskite valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
RELEASE – ženklas pradeda mirksėti. Kai jis ima
šviesti nepertraukiamai, stabdys būna įjungtas.
Išjungti
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Patraukite valdymo elementą PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Kaip išjungti automatiškai
–– Pajudėkite iš vietos (vairuojant automobilį su
automatine pavarų dėže, turi būti užsegtas saugos
diržas).
Kaip įjungti priekinio stiklo valytuvus ir lietaus
02
jutiklį*?
Perstumkite svirtelę žemyn, kad įjungtumėte priekinio
stiklo valytuvus arba aukštyn, kad nuvalytumėte stiklą
vieną kartą.
Lietaus jutiklis įjungtas/išjungtas.
Reguliuoja jutiklio jautrumą arba darbo su pertrūkiais
delsą.
Galinio lango valytuvas - valymas su pertrūkiais/
įprastas valymas.
Kad pakeltumėte valytuvų šluoteles, jos turi būti
nustatytos į techninės priežiūros padėtį – žr.
automobilio savininko vadovą.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
03
Automobilyje yra susidūrimo įspėjimo su automatiniu
stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija, kuri gali įspėti,
stabdyti ir / arba sustabdyti automobilį, arti esant kitoms
transporto priemonėms, dviratininkams ir pėstiesiems.
Ši funkcija yra tik pagalbinė ir atskirais atvejais gali
nesuveikti, pvz., ji nepastebi dviratininkų iš šono ir iki
80 cm ūgio pėsčiųjų arba iš dalies uždengtų žmonių.
Svarbu suprasti, kaip veikia ši funkcija. Žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip sureguliuoti vairą?
Atleiskite vairo užraktą.
Nustatykite vairą pirmyn/atgal ir aukštyn/žemyn.
Užfiksuokite vairą.
04
Kaip sureguliuoti sėdynę?
04
Pakelkite/nuleiskite sėdynės sėdimosios dalies priekį.
Pakelkite / nuleiskite sėdynę.
Perstumkite sėdynę pirmyn / atgal.
Pakreipkite atlošą.
Juosmens atramos* reguliavimas.
Elektra valdomos sėdynės nuostatų įrašymas*.
Elektra valdomos sėdynės atminties mygtukai*.
Nuostatos įrašymas:
Laikykite mygtuką nuspaustą, kad įrašytumėte nuostatas spausdami vieną iš atminties mygtukų. Laikykite
mygtukus nuspaustus, kol pasigirs signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas. Taip bus
įrašyta sėdynės ir šoninių veidrodėlių padėtis. Juosmens
atramos padėtis neįrašoma.
Šoninių veidrodėlių padėtis ir elektra valdomos
sėdynės atminties nuostatas (tik ne juosmens
atramos) galima įrašyti ir į nuotolinio valdymo
raktelį* – žr. automobilio savininko vadovą.
Kaip reguliuoti temperatūrą?
05
Pasukite, kad individualiai reguliuotumėte temperatūrą salono kairėje ir dešinėje pusėse. Ekrane
pateikiama pasirinkta temperatūra.
Jeigu norite automatiškai skirstyti orą ir valdyti kitas
funkcijas, paspauskite AUTO. Ekrane pasirodo
užrašas AUTO CLIMATE.
Patarimas: režimas AUTO rekomenduojamas
optimaliam klimato komfortui pasiekti. Kai reguliuojamos
ventiliatoriaus apsukos ir oro paskirstymas, režimas
AUTO būna išaktyvintas.
Kaip atitirpinti priekinį stiklą?
05
Norėdami aktyvinti oro srautą į langus, paspauskite
– bus uždegta stiklo šildytuvo mygtuko lemputė.
Dar kartą paspaudus mygtuką, funkcija išaktyvinama – lemputė nedegs.
Kaip veikia priekinių žibintų valdymo
automatinis režimas?
05
Režimu AUTO pateikiamos tokios parinktys:
• Dieniniai ir artimųjų šviesų žibintai persijungia
automatiškai.
• Tolimąsias šviesas galima įjungti veikiant artimosioms
šviesoms.
• Galima naudoti aktyviųjų tolimųjų šviesų (AHB)*
funkciją – ji automatiškai pritemdo arba suaktyvina
tolimąsias šviesas arba tolimųjų šviesų schemą
pritaiko pagal eismo sąlygas.
• Suaktyvinama tunelio aptikimo* funkcija.
Kurios funkcijos rodomos jungtiniame
prietaisų skydelyje?
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis rodomas su
tema „Hybrid“. Burbuliukai rodomi, kai elektrinis
variklis įkrauna akumuliatorių.
Esamas įkrovos lygis.
Aktyvus važiavimo režimas.
Ženklas dega, kai veikia dyzelinis variklis.
Hibridinės sistemos orientyras. Rodoma riba, kai
dyzelinis variklis bus užvestas arba sustabdytas.
Pagreitėjimas (didelė rodyklė) palyginus su galimu
elektrinis variklio našumu (maža rodyklė).
05
Kaip valdomas kelionės kompiuteris?
05
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio meniu,
patvirtinami pranešimai arba meniu išrankos.
Reguliavimo ratuku naršomos meniu arba kelionės
kompiuterio parinktys.
Mygtuku RESET iš naujo nustatomi duomenys
pasirinktame kelionės kompiuterio etape arba
grįžtama meniu struktūra atgal.
Kaip atstatyti ridos skaitiklį?
05
Norėdami pamatyti ridos skaitiklį T1 arba T2,
pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Norėdami nustatyti ridos skaitiklį iš naujo, nuspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką RESET.
Kaip pakeisti jungtinio prietaisų skydelio
išvaizdą?
05
Jungtiniame prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias
temas, pvz., „Hybrid“ arba „Eco“.
Kaip pakeisti temą:
Veikiant automobiliui paspauskite kairiojo perjungiklio mygtuką OK.
Sukite svirties reguliavimo ratuką, kad nurodytumėte
meniu parinktį „Themes (Temos)“ ir spauskite OK.
Pasukite reguliavimo ratuką temai pasirinkti ir
spustelėkite OK, kad patvirtintumėte.
Tema yra saugoma nuotolinio valdymo raktelio
atmintyje* – žr. savininko vadovą.
Kaip įjungti ir išjungti sistemą „Infotainment“? 05
Trumpai paspaudus sistema suaktyvinama.
Ilgai spaudžiant (kol išsijungs ekranas) sistema
išaktyvinama.
Kaip išjungti garsą: Paspauskite trumpai. Pakartotiniu
paspaudimu vėl aktyvinama.
Atminkite, jog visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas*) įjungiama / išjungiama vienu
metu.
Kaip naršyti sistemoje „Infotainment“?
05
Norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį, paspauskite
RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* arba *.
Šiuo režimu pateikiamas įprastas paskutinio aktyvaus šaltinio rodinys.
Norėdami pasiekti pasirinkto šaltinio pagrindinį
meniu, paspauskite OK/MENU arba ant vairo
įrengtą reguliavimo ratuką*.
Pasukite TUNE arba reguliavimo ratuką, kad naršytumėte meniu.
Paspauskite OK/MENU arba reguliavimo ratuką,
kad pasirinktumėte meniu punktą.
paspauskite EXIT, kad grįžtumėte meniu atgal,
atšauktumėte funkciją arba panaikintumėte įvestus
ženklus.
Norėdami grįžti į įprastą rodinį arba pereiti iš įprasto
rodinio į pagrindinio šaltinio rodinį, nuspauskite ir
ilgai palaikykite EXIT.
Patarimai:
Kad iš įprasto rodinio pereitumėte į nuorodų meniu,
vieną kartą paspauskite pagrindinio šaltinio mygtuką.
Kad vėl grįžtumėte į įprastą rodinį, paspauskite dar
kartą.
Papildomos informacijos apie sistemos valdymą
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti telefoną su „Bluetooth“®*?
05
Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Make car discoverable“ ir patvirtinkite
spausdami OK/MENU.
Suaktyvinkite „Bluetooth“® mobiliajame telefone.
Suraskite ir prijunkite automobilį prie telefono.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas mobiliajame
telefone ir ekrane.
Dabar telefonas prijungtas ir jį galima valdyti iš
automobilio.
Jei nepavyko užregistruoti telefono, žr. automobilio
savininko vadovą.
Kaip prisijungti prie interneto*?
05
Prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth“® arba
telefone suaktyvinkite belaidžio modemo funkciją,
kad suformuotumėte „Wi-Fi“ ryšį. Kad suformuotumėte automobilinio modemo ryšį, įdėkite SIM
kortelę į daiktadėžėje esantį skaitytuvą.
Įprastame MY CAR šaltinio rodinyje paspauskite
OK/MENU, pasirinkite „Settings (Nuostatos) >
Internet settings (Interneto nuostatos) > Connect
through (Jungtis per)“. Nurodykite prisijungimo
parinktį.
„Wi-Fi“: prisijunkite prie tinklo ir įveskite jo
slaptažodį. Automobilinis modemas: įveskite
SIM kortelės PIN kodą.
Papildomos informacijos apie prisijungimą rasite
automobilio savininko vadove.
Kokias paslaugas gausiu turėdamas „Volvo
ID“*?
05
„Volvo ID“ – tai jūsų automobilyje užregistruotas
asmeninis jūsų ID, leidžiantis pasiekti įvairias paslaugas,
pvz., „My Volvo“ žiniatinklį ir galimybes siųsti adresą iš
žemėlapio tarnybos internete tiesiai į automobilį.
Savo „Volvo ID“ galite užregistruoti ir valdyti taip:
Dukart paspauskite prisijungimo mygtuką .
Pasirinkite „Apps (Programėlės) > Settings (Nuostatos)“ ir laikykitės ekraninių instrukcijų.
Papildomos informacijos apie „Volvo ID“ rasite
automobilio savininko vadove.
Kaip naudotis programėlėmis automobiliui
prisijungus prie interneto*?
05
Kai automobilis prijungiamas prie interneto, galima
naudotis muzikos paslaugų, internetinio radijo, navigacijos paslaugų programėlėmis ir įprastomis interneto
naršyklėmis.
Paspauskite prisijungimo mygtuką .
Kad būtų pateiktos pasiekiamos programėlės,
pasirinkite „Apps“ ir paspauskite OK/MENU.
Pasirinkite programėlę ir patvirtinkite mygtuku OK/
MENU.
Norint naudotis kai kuriomis programėlėmis, reikia prisijungti prie atskiros paskyros, kurią teikia programėlės /
paslaugos teikėjas. Pasinaudokite esama paskyra
arba užsiregistruokite iš naujo. Vykdykite ekranines
instrukcijas.
Kaip skambinti telefonu*?
05
Telefono šaltinio įprastame rodinyje įveskite reikiamą
numerį arba pasukite ant vairo esantį reguliavimo
ratuką žemyn, siekdami atverti telefonų knygelę arba
aukštyn, kad atvertumėte skambučių registrą.
Norėdami surinkti numerį, paspauskite reguliavimo
ratuką.
Pokalbis nutraukiamas paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus paskambinti
telefonu rasite automobilio savininko vadove.
Kaip atsiliepti telefonu*?
05
–– Spustelėkite reguliavimo ratuką, kad atsilieptumėte į
skambučius.
Skambutis atmetamas arba pokalbis nutraukiamas
paspaudžiant mygtuką EXIT.
Informacijos apie papildomus būdus atsiliepti į
skambutį rasite automobilio savininko vadove.
Kaip prijungti išorinį garso įrenginį?
05
Prijunkite išorinį įrenginį prie AUX arba USB* įvadų,
esančių centrinio valdymo pulto daiktų dėkle.
Kai rodomas įprastas medijos šaltinio rodinys,
paspauskite centrinio valdymo pulto mygtuką
MEDIA.
Pasukite TUNE, kad parinktumėte pageidaujamą
garso šaltinį ir paspauskite OK/MENU.
Informacijos apie kitus išorinio įrenginio prijungimo
būdus rasite automobilio savininko vadove.
Kaip įrašyti radijo stotis į suprogramuotųjų
sąrašą?
05
Vienam bangų ruožui galima įrašyti 10 suprogramuotų
stočių (pvz., FM).
Suraskite radijo stotį.
Nuspauskite vieną iš programavimo mygtukų
ir palaikykite jį kelias sekundes. Šiuo laikotarpiu
dingsta garsas, o įrašius stotį jis vėl atsiranda.
Dabar suprogramuotą mygtuką galima naudoti.
Informacijos apie tai, kaip nustatyti radijo stotis,
rasite automobilio savininko vadove.
Kaip nustatyti GPS* kelionės tikslą?
05
Norėdami įjungti naršymo sistemą, paspauskite
mygtuką NAV – parodomas žemėlapis.
Dar kartą paspauskite mygtuką NAV ir su OK/MENU
pasirinkite „Set address“.
Ženklų ratuku arba centrinio valdymo pulto skaičių
klaviatūra įveskite paieškos kriterijų (-us).
Tada pasirinkite „Set single destination“ arba
„Add as waypoint“ ir paspauskite OK/MENU.
Papildomos informacijos ir navigacijos rinkos skirtumų
rasite atskirame automobilio savininko vadove.
Kokius nustatymus galima keisti per meniu
sistemą?
05
Naudojantis meniu sistema MY CAR, valdomas
daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio, šoninių
veidrodėlių ir užraktų nuostatos. Kelionės statistika ir
energijos srautai taip pat rodomi grafiškai. Šaltinio MY
CAR įprastame rodinyje paspauskite OK/MENU ir
pasirinkite „Hybrid (Hibridinis)“:
• „Driving modes (Važiavimo režimai)“: čia aiškinami
įvairūs automobilio važiavimo režimai.
• „Eco driving guide (Ekovairavimo gidas)“: čia pateikiami patarimai, gera praktika ir aprašymai, kaip reikia
vairuoti ekonomiškai.
• „Power flow (Energijos srautai)“: čia rodoma, ar ratus
suka vidaus degimo, ar elektrinis variklis. Kartu
indikuojamas energijos srautas.
Kaip nustatyti laikrodį?
05
Įprastame šaltinio MY CAR rodinyje paspauskite
OK/MENU.
Pasirinkite „Settings (Nuostatos) > System
options (Sistemos Nuostatos) > Time settings
(Laiko nuostatos)“.
Norėdami aktyvinti automatinio laiko nustatymo
funkciją, pasukite TUNE iki padėties „Auto time
(Automatinis laikas)“ ir paspauskite OK/MENU.
Norėdami nustatyti esamą laiką automobilyje, įsitikinkite,
jog pasirinkote tinkamą buvimo vietą.
Kaip paskambinti į savo autoservisą arba
rezervuoti techninės priežiūros darbus*?
05
–– Šaltinio MY CAR įprastame rodinyje paspauskite
OK/MENU ir pasirinkite „Service & repair“.
Srityje „Service & repair (Priežiūra ir remontas)“ rasite
informacijos apie savo pasirinktą autoservisą, kurį užregistravote interneto portale „My Volvo“. Srityje „Dealer
information (Informacija apie įgaliotąjį atstovą)“ pateikiama parinktis išsiųsti autoservisui paskyrimo užklausą
(ji taip pat pasiekiama ir per interneto portalą „My
Volvo“). Ten taip pat rasite parinktį atnaujinti autoserviso
informaciją ir nustatyti autoservisą kelionės tikslu.
Taikoma tik kai kurioms rinkoms.
Kaip įsipilti degalų?
06
–– Norėdami atidaryti degalų bako atlanką, paspauskite mygtuką žibintų skydelyje. Mygtuką atleidus,
atlankas bus atidarytas.
Ženklo rodykle jungtiniame prietaisų skydelyje rodoma,
kurioje automobilio pusėje yra degalų dangtelis.
Kaip plauti automobilį?
06
Automobilio dažų dangos nepažeisite, jei automobilį
plausite rankomis, o ne automatinėje plovykloje. Naujo
automobilio dažų sluoksnis pažeidžiamas labiau. Todėl
pirmaisiais naujo automobilio eksploatavimo mėnesiais
patariama jį plauti rankomis.
Naudokite švarų vandenį ir plovimo kempinę. Atminkite,
kad nešvarumai ir žvyras gali subraižyti dažus.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
06
Siekiant išlaikyti gerą odos išvaizdą, ją reikia reguliariai
prižiūrėti. Dėl šios priežasties odinius apmušalus reikia
apdoroti su „Volvo Leather Care“ komplekto priemonėmis 1–4 kartus per metus. Šviesios odos apmušalus
naudinga kas savaitę nušluostyti sudrėkinta šluoste.
„Volvo Leather Care“ komplektą įsigysite iš „Volvo“
atstovo.
Kur yra vietų daiktams laikyti?
06
Čia pavaizduotos kelios automobilyje įrengtos vietos
daiktams laikyti.
Savininko vadove nurodytos papildomos daiktų
laikymo vietos.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai? 06
Kad veiktų salone įrengti 12 V maitinimo lizdai, nuotolinio
valdymo raktelis turi būti bent padėtyje I. Bagažinės
skyriaus 12 V maitinimo lizdas* yra maitinamas nuolat.
Kaip veikia įkrovimo kabelio valdymo blokas*?
Niekada nenaudokite prailginimo kabelio. Automobiliui įkrauti naudokite tik įžemintus 230 V (KS) lizdus. Automobilis apsaugomas
žemės trumpojo sujungimo pertraukikliu įkrovimo kabelio valdymo bloke, bet rizikuojama perkrauti 230 V maitinimo tinklo galios
grandinę.
Kaip pradėti krauti?
Patikrinkite, ar maitinimas 230 V kištukiniame lizde tinkamas krauti elektrines transporto priemones. Įkrovimo srovės stipris pritaikomas naudojant įkrovimo kabelio valdymo bloką (nuo 6 iki 16 A, atsižvelgiant į rinką), kad nebūtų perkrautas 230 V lizdas.
Kaip aktyvinti darbo režimo stabilizavimą?
Veikiant režimui „Outdoor parking (Stat. lauke)“, degalais varomas šildytuvas skleidžia išmetamąsias dujas. Taip nėra pastačius
patalpoje, vietoj to kai suaktyvintas elektrinis šildytuvas. Tiesiogiai paleidžiant paruošimo procedūrą, „Volvo“ rekomenduoja šią funkciją suaktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu arba mobiliuoju telefonu.
Kaip veikia užrakinimo sistema „Keyless“*?
Mūvint pirštines, „Keyless“ durelių rankenų funkcija gali ir nesuveikti. Elektromagnetiniai laukai ir ekranavimas gali trukdyti „Keyless“
funkcijai. Nedėkite ir nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio šalia mobiliojo telefono ar metalinių daiktų.
Kaip užvesti variklį?
Užvedus šaltą variklį, laisvosios eigos apsukos bus aukštos nepriklausomai nuo išorės temperatūros. Tai – „Volvo“ efektyviosios
emisijos sistemos dalis. Kai lauke šalta, tam tikri dyzeliniai varikliai užvedami su delsa, kadangi juos reikia pašildyti. Variklį užvedus
įprastinėmis sąlygomis, prioritetiškai pasirenkamas automobilio elektrinis motoras. Dyzelinis variklis lieka išjungtas. Tačiau atskirais
atvejais užvedamas dyzelinis variklis, t. y. kai per žema temperatūra arba kai reikia įkrauti hibridinės sistemos akumuliatorių.
Kaip veikia pėsčiųjų apsauga*?
Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų pėsčiųjų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų pėsčiųjų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių žmonių arba mažesnio nei 80 cm ūgio pėsčiųjų. Ši funkcija nepajėgi visais atvejais aptikti visų
dviratininkų. Pavyzdžiui, ji nepastebi iš dalies uždengtų, kūno kontūrus dengiančiais drabužiais apsirengusių arba artėjančių iš šono
dviratininkų. Vairuotojas visada privalo tinkamai vairuoti automobilį ir pagal greitį parinkti saugų atstumą.
Kaip sureguliuoti sėdynę?
Tinkamai nustatykite vairuotojo sėdynės padėtį prieš pradėdami važiuoti ir niekada to nedarykite vairuodami. Patikrinkite, ar sėdynė
užsifiksavo reikiamoje padėtyje, kad išvengtumėte susižalojimo, jei kartais reikėtų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija.
Kaip prisijungti prie interneto*?
Naudojantis internetu, perduodama daug duomenų, už kuriuos gali būti paskaičiuotas mokestis. Suaktyvinus duomenų tarptinklinį
ryšį, gali būti papildomų mokesčių. Dėl duomenų perdavimo sąnaudų susisiekite su savo tinklo operatoriumi. Prisijungimas naudojant
automobilinį modemą: kad kaskart užvedant variklį nereikėtų įvesti PIN kodo, jo užrakinimo funkciją galima išjungti. Tai atliekama per
punktą „Car modem (Automobilinis modemas)“, nuimant varnelę nuo „Lock SIM card (Užrakinti SIM kortelę)“. Jungimasis per
„Wi-Fi“: Atminkite: nutraukus ryšį su automobiliu, kai kurie telefonai išjungia modemo funkciją. Tokiu atveju, kitą kartą naudojantis,
telefone reikia pakartotinai aktyvinti modemo funkciją.
Kaip valyti odinius apmušalus*?
Spalvoti drabužiai (pvz., džinsiniai ar zomšiniai audiniai) gali išblukinti apmušalus. Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, nes jie gali
apgadinti apmušalus.
Kur įrengti AUX/USB* ir 12 V maitinimo lizdai?
Maks. srovės stipris: 10 A (120 W), kai vienu metu naudojamas vienas tunelinio valdymo pulto 12 V maitinimo lizdas. Jei tuo pačiu
metu naudojami abu tunelinio valdymo pulto lizdai, vienam lizdui nustatytas rodiklis: 7,5 A (90 W). Maksimalus 12 V maitinimo lizdo,
įrengto bagažinėje, srovės stipris: 10 A (120 W).
Daugiau informacijos apie savo automobilį rasite www.volvocars.com.
TP 21386 (Lithuanian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Kaip sureguliuoti vairą?
Sureguliavę sėdynę, prieš važiuodami nustatykite vairo padėtį. Niekada nereguliuokite vairo padėties vairuodami.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising