Volvo V60 Twin Engine 2020 Late Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2020 Late Quick Guide

V60

T W I N E N G I N E

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Šiame „Quick Guide“ aprašomos tam tikros jūsų naujojo „Volvo“ funkcijos. Išsamesnės savininkui skirtos informacijos rasite automobilyje, programėlėje ir saityne.

AUTOMOBILIO CENTRINIS EKRANAS

Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio centriniame ekrane, kur jį galima pasiekti per viršutinį rodinį.

MOBILIOJO PROGRAMĖLĖ

Automobilio savininko vadovas pateikiamas kaip programėlė („Volvo“ vadovas), skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be to, programėlėje yra kai kurių funkcijų vaizdo mokomosios medžiagos.

„VOLVO“ TECHNINĖS PAGALBOS SVETAINĖ

„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com) rasite vadovų ir vaizdo mokomosios medžiagos, papildomos informacijos ir pagalbos, susijusios su jūsų „Volvo“ automobiliu ir jo eksploatacija.

SPAUSDINTA INFORMACIJA

Daiktadėžėje pateikiamas automobilio savininko vadovo papildinys, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę. Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį.

TURINYS

01. SUSIPAŽINIMAS SU JŪSŲ „VOLVO“

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie kai kurias „Volvo“ sistemas ir paslaugas, apžvelgiama išorė, salonas ir centrinis ekranas.

02. ĮKROVIMAS

Šiame skyriuje aprašoma automobilio įkrovimo būsena, įkrovimo bloko valdymo ypatumai ir įvairūs vairuotojo ekrane pateikiami ženklai.

03. SALONAS IR RYŠIAI

Čia galite pasiskaityti apie įvairias automobilio salono funkcijas pvz. sėdynių nuostatas ir interneto ryšį.

04. CENTRINIO EKRANO RODINIAI

Čia rasite informacijos apie įvairius centrinio ekrano pagrindinius rodinius, iš kurių galima valdyti daugelį automobilio funkcijų.

05. IŠMANUSIS VAIRAVIMAS

Šiame skyriuje aprašomos kelios automobilio vairuotojo pagalbos sistemos ir pateikiama patarimų, kaip galima vairuoti ekonomiškiau.

06. BALSO ATPAŽINIMAS

Čia rasite įvairių komandų / frazių, kurias galima naudoti su automobilio balso atpažinimo sistema.

07. SPECIALI INFORMACIJA

Įspėjimai, svarbios informacijos ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.

Išleidimo metu visi žinomi pasirinkčių ir (arba) priedų tipai yra pažymėti žvaigždute: *.

01

EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

Norėdami pradėti geriausiai eksploatuoti savąjį „Volvo“, galite pasinaudoti keliomis funkcijomis, sąlygomis ir patarimais, apie kuriuos prasminga žinoti.

Volvo ID

„Volvo ID“ – tai asmeninis ID, kuriuo naudojantis galima pasiekti įvairias paslaugas su vienu naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Pavyzdžiai yra „Volvo On Call“

*

, žemėlapių paslaugos

*

, asmeninis prisijungimas prie volvocars.com ir galimybė rezervuoti priežiūros bei remonto paslaugas. „Volvo ID“ galima sukurti per volvocars.com,

„Volvo On Call“ programėlę arba tiesiogiai savo automobilyje.

Sensus

„Sensus“ – tai išmanioji automobilio sąsaja. Joje pasiekiami visi automobilio sprendimai, susiję su pramogomis, interneto ryšiu, navigacija

*

ir informacijos paslaugomis. Būtent „Sensus“ užtikrina ryšį tarp jūsų, automobilio ir išorinio pasaulio.

Volvo On Call

*

„Volvo On Call“ leidžia tiesiogiai susisiekti 1 su automobiliu ir suteikia papildomo komforto bei pagalbą 24 val. per parą. „Volvo On

Call“ programėlė leidžia, pvz., pasižiūrėti, ar reikia pakeisti lemputes arba ar reikia įpilti plovimo skysčio. Galima užrakinti ir atrakinti automobilį, patikrinti degalų lygį ir parodyti artimiausią degalinę.

Paruošimą taip pat galima sureguliuoti ir įjungti per automobilio stovėjimo klimato kontrolės arba nuotolinio automobilio užvedimo

2 funkciją. Atsisiųskite „Volvo On Call“ programėlę ir pradėkite naudotis.

„Volvo On Call“ programėlėje taip pat yra pagalbos kelyje, kitos saugumo paslaugos ir avarinė pagalba, valdomos „ ON CALL “ ir

„ SOS “ mygtukais automobilio viršutiniame valdymo pulte.

Vairuotojo profiliai

Daugelį automobilio nuostatų galima pritaikyti pagal vairuotojo asmeninius pageidavimus ir įrašyti į vieną ar kelis vairuotojo profilius. Kiekvieną raktelį galima susieti su vairuotojo profiliu. Daugiau informacijos apie vairuotojo profilius ieškokite šio „Quick Guide“ skyriuje „Viršutinis rodinys“.

Paruošimas prieš kelionę

Įpraskite paruošti automobilį prieš išvažiuojant, kad temperatūra jo salone taptų komfortiškesnė. Centrinio ekrano klimato rodinyje pasirinkite kortelę Stovėjimo klimatas arba aktyvinkite funkciją per

„Volvo On Call“ programėlę. Visos paruošimo funkcijos pasiekiamos tik prijungus automobilį prie elektros lizdo

3

.

1

2

3

Būtina, kad ir automobilis, ir mobilusis įrenginys būtų mobiliojo ryšio zonoje arba kitaip prisijungę prie interneto.

Yra kai kuriose šalyse ir modeliuose.

Taikoma elektriniam šildytuvui.

01

01

APŽVALGA, IŠORĖ

Patikrinkite ir įrašykite naująjį padangų slėgį (ITPMS)

*

per punktą

TPMS

programėlėje

Automobilio būsena

centrinio ekrano programėlių rodinyje. Jei slėgis padangose žemas, vairuotojo ekrane ima nuolat šviesti simbolis . Jeigu slėgis padangose per žemas, patikrinkite ir pakoreguokite slėgį visose keturiose padangose, ir po to paspauskite Įrašyti slėgį , kad įrašytumėte naują padangų slėgį.

Variklio alyvos lygis tikrinamas naudojantis programėle

Automobilio būsena . Be to, čia pateikiami būsenos pranešimai ir galima rezervuoti priežiūros bei remonto

*

darbus.

Hibridinis akumuliatorius įkraunamas per įkrovimo lizdą.

Švelniu paspaudimu atidarykite atlanką. Kad nuvažiuojamas atstumas būtų optimalus, pradėkite kelionę visiškai įkrautu akumuliatoriumi.

Šoninius veidrodėlius galima automatiškai pakreipti žemyn

*

, kai tik įjungiama atbulinės eigos pavara. Kai automobilis užrakinamas / atrakinamas nuotolinio valdymo rakteliu, šoniniai veidrodėliai gali būti automatiškai užlenkiami / atlenkiami. Aktyvinkite šias funkcijas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje:

Nuostatos My Car Veidrodėliai ir patogumas

.

Berakčio užrakinimo ir atrakinimo funkcija

*

reiškia, kad automobiliui užrakinti arba atrakinti jums tereikia turėti nuotolinio valdymo raktelį (pvz., kišenėje). Nuotolinio valdymo raktelis turi būti maždaug 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo automobilio.

Paimkite durelių rankeną arba paspauskite bagažinės dangčio guma padengtą slėginę plokštelę, kad atrakintumėte automobilį. Norėdami užrakinti automobilį, švelniai paspauskite vienų iš durelių rankenos įdubą. Stenkitės vienu metu nepaliesti abiejų slėginių paviršių.

Panoraminis stoglangis

*

turi atsidarantį stiklinį langą su užuolaidėle nuo saulės, ir valdomas virš galinio vaizdo veidrodėlio esančiu valdymo elementu, kai įjungtas bent jau automobilio degimas I . Atidarykite į vėdinimo padėtį, paspausdami valdymo elementą aukštyn. Uždarykite patraukdami valdymo elementą žemyn. Norėdami visiškai atidaryti panoraminį stoglangį, patraukite valdymo elementą atgal du kartus. Uždarykite traukdami valdymo elementą žemyn du kartus.

Elektra valdomą bagažinės dangtį

*

galima atidaryti valdant bagažinės dangčio funkciją koja

*

, lėtai spiriant pirmyn po galinio buferio kairiąja dalimi. Uždarykite ir užrakinkite bagažinės dangtį, paspausdami mygtuką jo apatiniame krašte.

Bagažinės dangtį taip pat galima uždaryti lėtu spiriamuoju judesiu. Kad būtų galima atrakinti bagažinės dangtį kojos judesiu, automobilyje turi būti beraktė užrakinimo / atrakinimo

*

sistema.

Kad būtų galima atidaryti ir uždaryti kojos judesiu, nuotolinio valdymo raktelis turi būti maždaug 1 metro (3 pėdų) atstumu už automobilio.

Siekiant užtikrinti, kad bagažinės dangtis neatsitrenktų, pvz., į garažo lubas, galima suprogramuoti maksimalų atsidarymo lygį.

Nustatykite maksimalų atsidarymo lygį, atidarydami bagažinės dangtį ir sustabdydami pageidaujamoje atidarymo padėtyje.

Tada paspauskite įrašytumėte padėtį.

ir palaikykite bent 3 sekundes, kad

01

01

UŽRAKINIMAS / ATRAKINIMAS

Nuotolinio valdymo raktelis

Vienu trumpu paspaudimu užrakinamos durelės, bagažinės dangtis ir degalų bako atlankas bei įjungiama signalizacija

*

.

Ilgu paspaudimu kartu uždaromas panoraminis stoglangis

*

ir visi šoniniai langai.

Vienu trumpu paspaudimu atrakinamos durelės ir bagažinės dangtis bei išjungiama signalizacija

*

.

Ilgu paspaudimu kartu atidaromi visi šoniniai langai.

Vienu trumpu paspaudimu atrakinamas bagažinės dangtis ir išjungiama tik jo signalizacija.

Paspaudus ir ilgai palaikius, atidaromas arba uždaromas elektra valdomas

*

bagažinės dangtis.

Panikos funkcija aktyvina posūkio žibintus ir garso signalą, kad prireikus atkreiptų aplinkinių dėmesį. Kad aktyvintumėte, paspauskite ir palaikykite mygtuką bent 3 sekundes arba paspauskite mygtuką du kartus per 3 sekundes. Funkciją galima išaktyvinti tuo pačiu mygtuku po to, kai ji būna aktyvinta bent 5 sekundes. Priešingu atveju ji automatiškai išaktyvinama po 3 minučių.

Įkrovimo liukas

Prieš prijungdami ar atjungdami įkrovimo kabelį, įsitikinkite, kad automobilis atrakintas ir išjungtas.

1. Paspauskite atlanko galinę dalį ir atleiskite.

2. Atidarykite atlanką.

Prasidėjus įkrovimo procesui, kabelis užfiksuojamas lizde. Atrakinus automobilį, įkrovimas sustabdomas, tačiau netrukus tęsiamas, jei kabelis neatjungiamas.

Privatusis užraktas

Privačiuoju užraktu užrakinama bagažinė. Tai naudinga, pvz., pridavus automobilį į autoservisą ar palikus viešbučio darbuotojui.

Centrinio ekrano funkcijų rodinyje bakstelėkite

Privatusis užraktas , kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte šią funkciją.

Aktyvinimo / išaktyvinimo metu pateikiamas iškylantysis langas. Kaskart naudojant užrakto funkciją, pasirenkamas keturių skaitmenų kodas. Pirmą kartą naudojantis funkcija, turi būti pasirinktas papildomas apsaugos kodas.

Daiktadėžė užrakinama

*

rankiniu būdu, naudojant pateiktą raktelį

(jis yra daiktadėžėje).

01

01

APŽVALGA, SALONAS

Centrinis ekranas naudojamas siekiant valdyti įvairias pagrindines automobilio funkcijas, pvz., medijos, navigacijos

*

, klimato reguliavimo, vairuotojo pagalbines sistemas ir automobilines programėles.

Vairuotojo ekrane rodoma informacija apie važiavimą, pvz., greitį, variklio sūkius, navigaciją

*

ir aktyvią pagalbą vairuotojui.

Vairuotojo ekrane rodomas temas galima pasirinkti programėlių meniu, kuris atveriamas vairo dešiniąja klaviatūra. Nuostatas galima keisti ir per Nuostatos My Car centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.

Vairuotojo ekranas

Projekcinis rodinys

*

papildo automobilio vairuotojo ekraną, jis projektuoja informaciją ant priekinio stiklo. Jis aktyvinamas centrinio ekrano funkcijų rodinyje.

Automobiliui paleisti naudojama paleidimo rankenėlė . Norėdami naudotis ekranais neužvedę variklio, pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite. Norėdami užvesti variklį, nuspauskite stabdžių pedalą, pasukite užvedimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ir atleiskite. Išjunkite automobilį pasukdami paleidimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi.

Važiavimo režimai

*

nustatomi valdikliu, esančiu ant tunelinio valdymo pulto. Paspauskite valdymo elementą ir sukite jį, kad centriniame ekrane pasirinktumėte Hybrid , Pure , Constant

AWD , „Power“ / Polestar Engineered

*

arba Individual . Patvirtinkite paspausdami valdiklį. Parinkus režimą Individual , galima pritaikyti važiavimo režimą pagal savo pageidaujamas vairavimo charakteristikas. Individualus važiavimo režimas aktyvinamas per Nuostatos My Car Individualus važiavimo režimas centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.

Stovėjimo stabdys įjungiamas patraukiant valdiklį aukštyn: vairuotojo ekrane ima šviesti ženklas. Atleiskite jį ranka, vienu metu spausdami valdiklį ir stabdžių pedalą. Naudojantis automatinio stabdymo stovint funkcija ( ), galima atleisti stabdžių pedalą, o automobilis ir toliau bus stabdomas, pvz., sustojus prie šviesoforo.

Atminkite: prieš važiuojant į autoplovyklą būtina išaktyvinti automatinio stabdymo stovint ir automatinio stovėjimo stabdžio įjungimo funkcijas. Automatinio stovėjimo stabdžio funkciją išaktyvinkite centrinio ekrano viršutiniame rodinyje per

Nuostatos My Car Stovėjimo stabdys ir pakaba .

Keleivio oro saugos pagalvės jungiklis

*

įrengtas prietaisų skydelio gale, keleivio pusėje. Jį galima pasiekti atidarius dureles.

Patraukite jungiklį išorėn ir pasukite į padėtį ON/OFF , kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte oro pagalvės funkciją.

01

01

CENTRINIS EKRANAS

Centriniame ekrane galima keisti nuostatas ir valdyti didžiąją dalį funkcijų. Trys pagrindiniai centrinio ekrano rodiniai – pradžios, funkcijų ir programėlių. Funkcijų ir programėlių rodinius iš pradžios rodinio pasieksite perbraukdami dešinėn arba kairėn. Taip pat yra viršutinis rodinys, pasiekiamas nuvelkant žemyn ekrano viršutinę dalį.

Pakeiskite centrinio ir vairuotojo ekranų išvaizdą , pasirinkdami temą viršutiniame rodinyje: Nuostatos My Car Vairuotojo ekranas . Centriniame ekrane taip pat galima pasirinkti tamsų arba

šviesų foną.

Į pradžios rodinį iš kito rodinio grįžtama trumpai paspaudžiant fizinį pradžios mygtuką (po ekranu). Tada pateikiamas paskutinis rodytas pradžios rodinio režimas. Papildomai trumpai paspaudus pradžios mygtuką, visos pradžios rodinio plytelės nustatomos į standartinį režimą.

Prireikus nuvalyti centrinį ekraną, užrakinkite lietimo funkciją, paspausdami ir ilgai palaikydami po ekranu pateikiamą fizinį pradžios mygtuką. Ekraną vėl aktyvinsite trumpai paspausdami pradžios mygtuką.

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikiamos įvairios automobilio būsenos. Kairėje rodoma tinklo bei ryšio ir su medija susijusi informacija. Dešinėje rodomas laikas ir foninės veiklos indikatorius.

Apačioje pateiktoje klimato eilutėje galima nustatyti temperatūrą ir sėdynių komforto funkciją, paliečiant atitinkamą piktogramą. Atverkite klimato rodinį, klimato eilutėje paliesdami centrinį mygtuką.

01

02

ĮKROVIMAS

Jūsų „Volvo“ automobilyje įrengtas elektrinis variklis, kuris automobilį daugiausiai varo esant nedideliam greičiui. Taip pat jame sumontuotas vidaus degimo variklis, kuris užsiveda pasiekus didesnį greitį ir vairuojant aktyviau. Hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo įkrovimo srovės stiprio, kurį gali tiekti elektros lizdas. Hibridinės sistemos akumuliatorius įkraunamas ir sklandžiai stabdant bei stabdant varikliu, pvz., važiuojant nuokalne. Visi įkrovimo tipai rodomi vairuotojo ekrane.

Įkrovimo kabelio laikymas

Įkrovimo kabelį rasite bagažinėje, po grindų dangčiu.

Įkrovimo kabelio valdymo blokas

Pridėtame įkrovimo kabelyje įrengtas valdymo blokas, kuriame rodoma įkrovimo būsena. Jis turi temperatūros stebėjimo funkciją ir įtaisytąjį įžeminimo trikties jungtuvą.

Įkrovimo pradžia

Starterio akumuliatorius įkraunamas tada, kai įkraunamas hibridinis akumuliatorius, o įkrovimas baigiamas kaip hibridinis akumuliatorius yra pilnai įkrautas.

1. Prijunkite įkrovimo kabelį prie elektros lizdo. Niekada nenaudokite ilgintuvų.

2. Švelniu paspaudimu atidarykite įkrovimo atlanką.

3.Nuimkite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį ir įspauskite rankeną iki galo į automobilio lizdą. Po 5 sekundžių įkrovimo kabelis automatiškai užrakinamas įkrovimo įvesties lizde ir pradedama įkrauti.

4. Nustatykite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis neliestų automobilio ir nepažeistų dažų sluoksnio.

Įkrovimo pabaiga

1. Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo raktelio .

Įkrovimo procesas užbaigiamas ir įkrovimo kabelis atleidžiamas / atrakinamas.

mygtuku

4

2. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio.

3.Uždarykite įkrovimo atlanką.

4. Atjunkite įkrovimo kabelį nuo elektros lizdo.

5. Grąžinkite įkrovimo kabelį į jo vietą po grindų dangčiu bagažinės skyriuje.

Jei įkrovimo kabelis neatjungiamas nuo įkrovimo įvesties lizdo jis netrukus automatiškai vėl užrakinamas siekiant maksimaliai padidinti įkrovą ir (vėliau) nuvažiuojamą atstumą bei suteikti galimybę prieš kelionę paruošti saloną. Atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, įkrovimo kabelį galima vėl atjungti. Automobilius su berakčiu užrakinimu

*

ir atrakinimu galite vėl užrakinti ir atrakinti naudodami rankeną.

02

4 Tą reikia padaryti ir jeigu automobilio durelės jau atrakintos. Jeigu automobilis neatrakinamas naudojant atrakinimo mygtuką, gali būti apgadintas įkrovimo kabelis arba pati sistema.

02

ĮKROVIMO BŪSENA

Automobilio įkrovimo būseną galima patikrinti ties įkrovimo įvesties lizdu, valdymo bloke, vairuotojo ekrane arba „Volvo On Call“

*

programėlėje.

Įkrovimo lizdo lemputės

Balta – šviesos diodų lemputė.

Geltona – laukimo režimas, laukiama, ko bus pradėta įkrauti.

Mėlyna – laikmatis nustatytas.

Mirksinti žalia – įkraunama.

Nuolat šviečianti žalia – įkrauta (po kiek laiko užgęsta).

Nuolat šviečianti raudona – įvyko triktis.

Valdymo blokas

Abu šviesos diodai mirksi mėlyna, geltona ir raudona spalvomis:

Savikontrolė – laukti, kol savikontrolė baigsis.

Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi mėlyna spalva, o kitas išjungtas: Budėjimas.

Abu šviesos diodai mirksi mėlyna spalva: Vyksta įkrovimo procesas.

Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi geltona spalva, o kitas išjungtas: Įkraunama arba įkrauti neįmanoma – temperatūros stebėjimo klaida. Pradėkite įkrauti iš naujo.

Vienas šviesos diodas šviečia nuolat arba mirksi raudona spalva, o kitas išjungtas: Įkrauti neįmanoma – suveikė trumpojo jungimo išjungiklis. Pradėkite įkrauti iš naujo.

Vienas šviesos diodas mirksi, o kitas nuolat šviečia raudona spalva: Įkrauti neįmanoma – įkrovimo kabelis prijungtas prie neįžeminto lizdo. Prijungti prie įžeminimo lizdo.

Abu šviesos diodai mirksi raudona spalva: Įkrauti neįmanoma – vidinė klaida.

Vairuotojo ekranas

Apie įkrovimo būseną informuoja skirtingos ženklo spalvos.

Mėlyna spalva – įkraunama.

Žalia spalva – akumuliatorius visiškai įkrautas.

Raudona lemputė – įkrovimo klaida, patikrinkite įkrovimo kabelio jungtį su automobiliu ir 230 V elektros lizdu.

HIBRIDINĖS SISTEMOS INFORMACIJA

VAIRUOTOJO EKRANE

Vairuotojo ekrane rodomi įvairūs ženklai ir animacijos, atsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą.

Elektros ir degalų sąnaudos rodomos dešinėje pateiktame matuoklyje. Sąnaudos svyruoja ir priklauso nuo vairavimo stiliaus. Kai plona balta rodyklė prajuda baltąją rodyklę viršuje, įjungiamas automobilio vidaus degimo variklio režimas. Kai rodyklė patenka į oranžinę zoną, įkraunamas akumuliatorius (pvz., stabdant).

Akumuliatoriaus likutis

Indikatorius rodo, kiek apytiksliai galima nuvažiuoti naudojant akumuliatoriaus energiją. Šiam atstumui įtakos turi keli veiksniai, pvz., važiavimo stilius, greitis ir lauko temperatūra. Jis kelionės metu gali keistis. Paprastai galima nuvažiuoti

25–45 km (15–27 myl.). Pradinė vertė, kuri rodoma, kai automobilis yra visiškai įkrautas, yra veikiau yra „maksimumas“, o ne elektros režimu nuvažiuojamo atstumo prognozė, ir kelionės metu kinta pagal situaciją. Kai vairuotojo ekrane pasirodo

„---“, reiškia garantuoto elektra nuvažiuojamo atstumo nebeliko.

Ženklai vairuotojo ekrane

Baltasis ženklas nurodo, ar naudojamas elektrinis, ar vidaus degimo variklis. Žaibas reiškia elektrinį variklį, o lašelis – vidaus degimo variklį.

Nurodo, kad, pvz., stabdant varikliu įkraunamas akumuliatorius.

Matuoklis rodo, kiek energijos liko elektrinio variklio akumuliatoriuje. Be to, energija naudojama klimatui reguliuoti.

Rodo, kad aktyvintos funkcijos

Įkrovimas

arba

Laikymas

. Jos aktyvinamos centrinio ekrano funkcijų rodinyje.

Įkrovimas reiškia, kad, iki tam tikro lygio sumažėjus akumuliatoriaus

Fully charged at

14:21

4.5

įkrovai, jis imamas įkrauti.

Laikymas

reiškia, kad akumuliatoriaus įkrovos lygis yra palaikomas siekiant panaudoti ateityje.

Vidaus degimo variklio užvedimas ir išjungimas

Automobilis skaičiuoja, kiek reikia naudoti vidaus degimo variklį, elektrinį variklį arba juos abu. Elektros režimu automobilis kartais turi automatiškai užvesti vidaus degimo variklį dėl išorės veiksnių, pvz., žemos lauko temperatūros. Vidaus degimo variklis visada užvedamas, kai hibridinės sistemos akumuliatorius pasiekia žemiausią įkrovos lygį.

02

03

2. Perjunginėkite įvairias funkcijas centriniame ekrane, sukdami valdiklį aukštyn ir žemyn.

3.Pakeiskite pasirinktos funkcijos nuostatą, paspausdami valdiklio viršutinę / apatinę / priekinę / galinę dalį.

Padėčių įrašymas

1. Nustatykite sėdynę, šoninius veidrodėlius ir projekcinį rodinį

*

į pageidaujamas padėtis ir durelių skydelyje paspauskite mygtuką

M . Įsijungia mygtuko šviesos indikatorius.

2. Per 3 sekundes nuspauskite atminties mygtuką 1 arba 2 . Pasigirsta signalas ir mygtuko M šviesos indikatorius išsijungia.

Norėdami pasinaudoti įrašyta padėtimi:

Kai durelės atidarytos, paspauskite ir atleiskite vieną iš atminties mygtukų.

Kai durelės uždarytos, laikykite nuspaustą vieną iš atminties mygtukų, kol bus pasiekta įrašyta padėtis.

ELEKTRA VALDOMOS

*

PRIEKINĖS SĖDYNĖS

Ant išorinio sėdynės krašto esančiais valdikliais reguliuokite, pvz., sėdynės padėtį ir juosmens atramą

*

. Du sėdynės formos valdikliai naudojami reguliuoti sėdynės padėtį. Trečias daugiafunkcis valdiklis

*

naudojamas valdyti įvairias komforto funkcijas, pvz., masažo

*

.

Sėdynės pavidalo valdikliai

Naudodamiesi apatiniu valdymo elementu, nustatykite sėdynės pasostę arba perstumkite visą sėdynę. Galiniu valdymo elementu nustatykite atlošo kampą.

Daugiafunkcis valdiklis

5

Masažo

*

, šoninių atramų

*

, juosmens atramos

*

ir sėdynės pasostės ilgintuvo

*

nuostatos susietos su daugiafunkciu valdikliu.

1. Aktyvinkite sėdynės nuostatą centriniame ekrane, sukdami valdiklį viršun ir žemyn.

5 Automobiliuose su keturių krypčių juosmens atrama

*

KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLOŠUS

Nulenkdami galinę sėdynę, įsitikinkite, kad atlošas ir galvos atlošas nesiliestų su priekyje esančia sėdyne. Kad būtų galima nulenkti atlošus, gali tekti sureguliuoti priekines sėdynes.

Atlošų nulenkimas

Norint nulenkti galinę sėdynę, automobilis turi stovėti ir turi būti atidarytas bagažinės dangtis. Įsitikinkite, kad ant galinės sėdynės nėra žmonių ar daiktų.

1. Rankomis nuleiskite vidurinės sėdynės galvos atramą.

2. Patraukite į viršų atlošo reketinę rankeną ir tuo pačiu metu lenkite atlošą į priekį. Nulenkus atlošą, galvos atramų reketinė rankena automatiškai patraukiama aukštyn. Raudonas indikatorius prie fiksuojančio užrakto rodo, kad atlošas nebėra užfiksuotas.

3.Atlošas išsilaisvina iš fiksacijos ir jį reikia rankiniu būdu nulenkti į horizontalią padėtį.

Kaip pakelti atlošus

1. Kelkite atlošą ir traukite jį atgal, kol jis užsifiksuos.

2. Pakelkite galvos atlošą ranka.

3.Jei reikia, pakelkite vidurinės sėdynės galvos atramą.

03

03

VAIRAS

Vairo reguliavimas

Galima sureguliuoti vairo padėtis „aukštyn-žemyn“ ir „pirmynatgal“.

1. Paspauskite / patraukite

6

po vairu esančią svirtį pirmyn / atgal.

2. Nustatykite pageidaujamą vairo padėtį ir vėl grąžinkite svirtį atgal į užrakinimo padėtį.

Kairioji klaviatūra

Vairuotojo pagalba parenkama vairuotojo ekrane, naudojantis vairo kairiosios klaviatūros rodyklėmis ( ir ). Kai pagalbos vairuotojui ženklas baltas, funkcija aktyvi. Pilkas ženklas reiškia, kad funkcija išjungta arba veikia budėjimo režimu.

Ženklai vairuotojo ekrane:

Greičio ribotuvas padeda neviršyti pasirinkto maksimalaus greičio.

Pastovaus greičio palaikymo sistema padeda palaikyti pastovų greitį.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema

*

padeda palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.

„Pilot Assist“ padeda vairuotojui išlaikyti automobilį tarp eismo juostos šoninių linijų per vairavimo pagalbos funkciją, taip pat palaikyti pastovų greitį ir iš anksto nustatytą laiko tarpą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.

Paspauskite funkciją.

, kad paleistumėte arba sustabdytumėte pasirinktą

Vienu / trumpu paspaudimu įrašytas greitis didinamas / mažinamas 5 km/h (5 myl./val.). Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad keistumėte tolydžiai. Pasiekę pageidaujamą greitį, atleiskite mygtuką.

Spaudžiant / , mažinamas / didinamas atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės, kai naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema ir „Pilot Assist“.

Vieną kartą paspaudus tas greitis.

Dešinioji klaviatūra

, grąžinamas pasirinktos funkcijos įrašy-

Vairuotojo ekranas naršomas vairo dešiniąja klaviatūra.

Vairuotojo ekrano programėlių meniu atsiveria arba užsiveria.

Iš čia galima valdyti kelionės kompiuterį, medijos leistuvą, telefoną ir navigaciją

*

.

Slinkite tarp skirtingų programėlių, spausdami kairiąją arba dešiniąją rodyklę.

Pasirinkite, atšaukite pasirinkimą arba patvirtinkite parinktį, pvz., pasirinkite kelionės kompiuterio meniu arba panaikinkite pranešimą vairuotojo ekrane.

Peržvelkite pasirinktos programėlės funkcijas paliesdami aukštyn arba žemyn.

Padidinkite / sumažinkite medijos garsumą spausdami ir .

Jei neaktyvi jokia kita funkcija šie mygtukai veikia kaip garsumo valdymo mygtukai.

Valdymo balsu funkcija aktyvinama mygtuku , ji leidžia balsu valdyti, pvz., mediją, navigaciją ir klimato reguliavimo funkciją. Ištarkite, pvz., „ Radio “, „ Raise temperature “ arba „ Cancel “.

Žr. šio „Quick Guide“ skyrių „Valdymas balsu“, kur rasite daugiau balso komandų.

Kelionės kompiuteris

Kelionės kompiuteris parodo, pvz., ridą, degalų sąnaudas ir vidutinį greitį. Galima pasirinkti, kurią informaciją iš kelionės kompiuterio rodyti vairuotojo ekrane. Kelionės kompiuteris apskaičiuoja, kiek galima nuvažiuoti su degalų arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus energijos likučiu. Norėdami pateikti įvairias parinktis, pasinaudokite vairo dešiniąja klaviatūra. Kai vairuotojo ekrane pasirodo

„----“, vadinasi, garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.

6 Priklauso nuo rinkos.

03

03

KAIRYSIS PERJUNGIKLIS

Priekinių žibintų funkcijos valdomos kairiuoju perjungikliu.

AUTO režime automobilis nustato, kada lauke tamsu arba šviesu, ir atitinkamai pritaiko apšvietimą, pvz., atėjus vakarui arba jums įvažiavus į tunelį. Pasukite ant perjungiklio esantį reguliavimo ratuką į padėtį , kad tolimųjų šviesų žibintai automatiškai prigestų, kai iš priekio atvažiuoja transporto priemonė. Kad įjungtumėte tolimąsias šviesas rankiniu būdu, pastumkite šį perjungiklį link vairo, o norėdami jas išjungti – link prietaisų skydelio.

Aktyvieji posūkio žibintai

*

suprojektuoti siekiant maksimalaus apšvietimo posūkiuose ir sankryžose: žibintai seka judesius vairu.

Ši funkcija aktyvuojama automatiškai, užvedus automobilio variklį.

Ją galima išaktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje, .

Priėjimo apšvietimo funkcija įjungia žibintus ir salono apšvietimą, kai atrakinate automobilį rakteliu: taip saugiai prie jo prieisite tamsoje.

Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas įjungia dalį išorinių šviesų po to, kai užrakinate automobilį, kad tamsoje būtų šioks toks apšvietimas. Išjungę automobilį, suaktyvinkite šią funkciją pastumdami kairįjį perjungiklį link prietaisų skydelio ir po to jį atleisdami.

Laikino stovėjimo vietos apšvietimo veikimo trukmę galima nustatyti centriniame ekrane.

Ridos skaitiklio nustatymas iš naujo

Visą informaciją rankiniame ridos skaitiklyje (TM) galima nustatyti iš naujo, paspaudžiant ir ilgai palaikant mygtuką RESET . Trumpu paspaudimu tik iš naujo nustatoma rida. Automatinis ridos skaitiklis

(TA) iš naujo nustatomas automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama 4 valandas.

DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS

Valytuvai ir lietaus jutiklis valdomi dešiniuoju perjungikliu.

Pastumkite perjungiklį žemyn, kad nuvalytumėte priekinį stiklą vieną kartą.

Pastumkite svirtelę žingsneliais aukštyn, kad įjungtumėte įprastą ir didelį greitį.

Intervalą galima nustatyti perjungiklio reguliavimo ratuku.

Patraukite perjungiklį link vairo, kad įjungtumėte priekinio stiklo ir priekinių žibintų plautuvus, arba pastumkite link prietaisų skydelio, kad paleistumėte galinio lango plautuvus.

Paspauskite lietaus jutiklio mygtuką, kad jį aktyvintumėte / aktyvintumėte. Priekinio stiklo valytuvo svirtis turi būti 0 padėtyje arba pavienio valymo padėtyje. Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio stiklo aptinkamo vandens kiekio. Pasukite reguliavimo ratuką aukštyn / žemyn, kad nustatytumėte didesnį / mažesnį jautrumą.

Paspauskite, kad pradėtų su pertrūkiais valyti galinio lango valytuvas.

Paspauskite, kad galinio lango valytuvas valytų nepertraukiamai.

Priekinio stiklo valytuvų priežiūros režimas naudojamas, pvz., prireikus pakeisti, nuvalyti arba pakelti valytuvų šluoteles. Palieskite mygtuką Valytuvų techn. priež. padėtis centrinio ekrano funkcijų rodinyje, kad aktyvintumėte arba išaktyvintumėte priežiūros režimą.

03

03

KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO SALONE

Automobilio salono priekinės ir galinės dalies klimato reguliavimo funkcijos valdomos per centrinį ekraną ir mygtukais centriniame valdymo pulte bei tunelinio valdymo pulto

*

galinėje dalyje. Kai kurios klimato kontrolės funkcijos gali būti papildomai valdomos balsu.

Klimato rodinio iškvietimo piktograma pateikiama per vidurį centrinio ekrano apačioje. Kai tekstas Švarioji zona mėlynas, tai reiškia, kad patenkintos geros oro kokybės automobilio salone sąlygos.

Klimato rodinyje palieskite

AUTO

, kad galėtumėte automatiškai valdyti kelias klimato funkcijas. Trumpu paspaudimu automatiškai valdoma oro recirkuliacija, kondicionavimas ir paskirstymas.

Ilgu paspaudimu automatiškai valdoma oro recirkuliacija, kondicionavimas ir paskirstymas, taip pat nustatomos standartinės temperatūros ir ventiliatoriaus apsukų nuostatos: 22 °C (72 °F) ir

3

lygis. Galite pakeisti temperatūrą ir ventiliatoriaus apsukas neišaktyvindami automatinės klimato kontrolės.

Palieskite vieną iš klimato eilutėje pateiktų piktogramų (centrinio ekrano apatiniame krašte), kad nustatytumėte temperatūrą, sėdynių šildymo funkciją

*

ir ventiliatoriaus apsukas.

Kad sinchronizuotumėte visų zonų temperatūrą su temperatūra vairuotojo pusėje, paspauskite temperatūros piktogramą vairuotojo pusėje ir tada paspauskite Sinchronizuoti temperatūrą .

Paruošimas

Paruošimo funkciją galima nustatyti naudojantis automobilio centriniu ekranu ir „Volvo On Call“

*

programėle.

Paruošimo funkcija prieš važiuojant pašildo arba atvėsina automobilio saloną. Paruošimo funkciją galima paleisti tiesiogiai arba naudojantis laikmačiu.

Tiesioginis paruošimo funkcijos paleidimas

1. Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane.

2. Pasirinkite kortelę

Stovėjimo klimatas

, pažymėkite atitinkamą parinktį ir tada palieskite

Paruošimas

.

Paruošimo laikmačio nustatymas

1. Atverkite klimato rodinį centriniame ekrane.

2. Pasirinkite Stovėjimo klimatas poreikį nustatykite datą ar dieną.

Įtraukti laikmatį ąselę ir pagal

Kad paruošimo funkcija galėtų veikti, automobilį reikia prijungti prie elektros lizdo (taikoma automobiliams su elektriniu šildytuvu). Naudojamas degalais maitinamas arba elektrinis šildytuvas

7 nuo rinkos).

(priklauso

Oro kokybės sistema IAQS

*

IAQS – paketo „Clean Zone Interior Package“

*

dalis – tai visiškai automatinė sistema, valanti automobilio salono orą nuo teršalų, pvz., dalelių, angliavandenilių, azoto oksidų ir antžeminio ozono.

Funkcija aktyvinama centrinio ekrano viršutiniame rodinyje, per

Nuostatos Klimatas Oro kokybės jutiklis .

7 Įgaliotasis „Volvo“ atstovas jums suteiks informacijos apie tai, kuriose rinkose koks šildytuvas naudojamas.

03

03

RYŠIAI

Galima atkurti / valdyti mediją, SMS ir skambučius telefonu, naudojantis balso atpažinimo sistema, taip pat prijungti automobilį prie interneto, naudojantis įvairiais išoriniais įrenginiais, pvz., išmaniaisiais telefonais. Kad veiktų prijungti įrenginiai, reikia nustatyti bent automobilio elektros sistemos uždegimo padėtį I .

Automobilinis modemas

8

Paprasčiausias ir efektyviausias būdas prijungti jūsų automobilį prie interneto – naudojantis automobiliniu modemu. Jis pasižymi didele sparta, yra aktyvinamas automatiškai kiekvienos kelionės metu ir nereikia jungti išmaniojo telefono.

1. Įdėkite asmeninę SIM kortelę į laikiklį, esantį šalia grindų keleivio pusėje.

2. Paspauskite Nuostatos Ryšys modemą viršutiniame rodinyje.

Internetas per automobilio

3.Aktyvinkite pažymėdami langelį ties

Internetas per automobilio modemą

.

Modemo funkcija

Prijungus automobilį prie interneto modemu, galima bendrinti interneto ryšį („Wi-Fi“ interneto prieigos taškas) su kitais įrenginiais. Vir-

šutiniame rodinyje bakstelėkite Nuostatos ir pasirinkite Ryšys

Transporto priemonės „Wi-Fi“ prieigos taškas .

Bluetooth

Naudokite „Bluetooth“, kad iš automobilio sistemos galėtumėte valdyti telefono pokalbius, SMS ir mediją. Be to, per „Bluetooth“ galima ir prisijungti prie interneto. Vienu metu gali būti prijungti du

„Bluetooth“ įrenginiai. Tokiu atveju vienas iš jų transliuos mediją.

Kai automobiliu vėl imama naudotis, automatiškai prijungiami du paskutiniai buvę prijungti telefonai (jei aktyvus jų „Bluetooth“ ryšys). Į sąrašą galima įtraukti iki 20 įrenginių, kad būtų lengviau prijungti vėliau.

1. Aktyvuokite telefono „Bluetooth“. Norėdami prisijungti prie interneto, aktyvinkite ir telefono modemo funkciją.

2. Centriniame ekrane atverkite telefono antrinį rodinį.

3.Palieskite

Įtraukti telefoną

arba, jei telefonas jau užregistruotas, palieskite

Keisti

ir tada

Įtraukti telefoną

.

4. Pasirinkite telefoną, kurį ketinate prijungti, ir vykdykite centriniame ir telefono ekranuose aprašomus žingsnius. Atminkite: kai kuriuose telefonuose reikia aktyvinti žinučių funkciją.

Wi-Fi

Prijungę automobilį prie interneto per Wi-Fi, galite siųsti internetines transliacijas didesniu greičiu negu per Bluetooth, pavyzdžiui, interneto radiją ir muziką per automobilio programėles, atsisiųsti ir atnaujinti programinę įrangą ir kt. Wi-Fi jungtis išmaniajame telefone veikia kaip automobilio ir visų jo išorinių įrenginių viešosios interneto prieigos taškas.

1. Suaktyvinkite telefone belaidžio modemo funkciją.

2. Palieskite Nuostatos centrinio ekrano viršutiniame rodinyje.

3.Palieskite Ryšys

„Wi-Fi“ ryšiu.

Wi-Fi ir aktyvinkite pažymėdami langelį ties

Atminkite: tam tikri telefonai išjungia modemo funkciją, jei nutraukiamas ryšys su automobiliu. Tokiu atveju, kitą kartą naudojantis, telefone reikia pakartotinai aktyvinti modemo funkciją.

USB

USB galite naudoti išoriniam įrenginiui prijungti ir per jį leisti mediją. USB prievadas naudojamas ir „Apple CarPlay“

*

bei

„Android Auto“

*

paslaugoms. Tais atvejais, kai yra du USB prievadai, junkite į prievadą su baltu rėmeliu. Išorinis įrenginys įkraunamas, kol yra prijungtas prie automobilio.

USB lizdus (A tipo) galima rasti porankio daiktų dėkle tarp sėdynių.

Elektros lizdai

Jūsų automobilyje įrengti tokie elektros lizdai:

12 V elektros lizdas.

12 V elektros lizdas ir 230 V elektros lizdas

*

. Dar vienas 12 V elektros lizdas

*

yra krovinių skyriuje.

8 Tik automobiliuose su P-SIM

*

. Automobiliai su „Volvo On Call“

*

šioms paslaugoms naudos interneto ryšį su automobiliniu modemu.

03

03

KAIP NAUDOTIS PRIJUNGTAIS ĮRENGINIAIS

Galite prijungti išorinius įrenginius, norėdami, pvz., tvarkyti skambučius telefonu ir groti mediją iš automobilio garso bei medijos sistemos.

Pokalbių telefonu valdymas

9

Galima skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojantis „Bluetooth“ ryšiu prijungtu telefonu.

Skambinimas naudojantis centriniu ekranu

1. Pradžios rodinyje atverkite antrinį rodinį Telefonas . Pasirinkite galimybę skambinti iš skambučių registro, adresatų sąrašo arba įveskite numerį klaviatūra.

2. Spauskite .

Skambinimas naudojantis dešinėje vairo pusėje esančia klaviatūra

1. Spauskite ir suraskite Telefonas , spaudinėdami arba .

2. Slinkite per skambučių sąrašą, naudodami

Medijos atkūrimas

ir pasirinkite su

Skambučius galima valdyti ir naudojantis valdymo balsu funkcija.

Paspauskite valdymo balsu mygtuką , esantį vairo dešiniojoje klaviatūroje. Balso komandas žr. šio „Quick Guide“ skyriuje „Valdymas balsu“.

.

Norint atkurti muziką iš išorinio įrenginio, reikia prijungti jį prie automobilio pasirinktu būdu: žr. ankstesnį puslapį, kur aprašomi įvairūs prijungimo būdai.

„Bluetooth“ ryšiu prijungtas įrenginys

1. Pradėkite atkurti įrašus prijungtame įtaise.

2. Centrinio ekrano programėlių rodinyje atverkite programėlę Bluetooth . Prasideda atkūrimas.

9 Informacijos apie tai, kurie telefonai suderinami su automobiliu, rasite www.volvocars.com/ intl/support

USB ryšiu prijungtas įrenginys

1. Programėlių rodinyje paleiskite programėlę USB .

2. Pasirinkite, ką norite groti. Prasideda atkūrimas.

Prijungtas MP3 grotuvas arba „iPod“

1. Įrenginyje paleiskite atkūrimą.

2. Atverkite programėlę iPod arba USB (atsižvelgiant į prijungimo metodą). Kad pagrotumėte muziką iš

„iPod“, pasirinkite programėlę iPod neatsižvelgdami į prijungimo metodą. Prasideda atkūrimas.

„Apple

®

CarPlay

®

*

10 “ ir „Android Auto“

*

Funkcijos „CarPlay“ ir „Android Auto“ leidžia per automobilio sistemą naudoti tam tikras programėles jūsų „iOS“ arba „Android“ įrenginio programėles, pvz., leisti muziką arba klausytis tinklalaidžių. Valdoma naudojantis automobilio centriniu ekranu arba įrenginiu.

Kad būtų galima naudotis „CarPlay“, „iOS“ įrenginyje turi būti aktyvinta valdymo balsu funkcija „Siri“. Įrenginiui taip pat reikia prisijungimo prie interneto per „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą. Kad būtų galima naudotis „Android Auto“, Android Auto programėlę reikia įdiegti „Android“ įrenginyje. Šį įrenginį taip pat reikia įjungti į automobilio USB prievadą.

1. Įjunkite įrenginį į USB prievadą baltu rėmeliu.

2. Kad aktyvintumėte „Android Auto“, programėlių meniu bakstelėkite

Android Auto

.

3.Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir tada bakstelėkite ant Priimti , kad prisijungtumėte.

4. Bakstelėkite ant reikiamos programėlės.

Aktyvinkite „CarPlay“ arba „Android Auto“ valdymo balsu funkciją, paspausdami ir ilgai palaikydami mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje. Paspaudus trumpai, suaktyvinama automobilio valdymo balsu sistema.

10 „Apple“ ir „CarPlay“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“

Naudojantis „CarPlay“, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas. Jei reikia prijungti automobilį prie interneto, naudokite Wi-Fi arba automobilio modemą

*

.

03

04

PRADŽIOS RODINYS

Kai įjungiamas centrinis ekranas, jame pateikiamas pradžios rodinys, iš kurio galima pasiekti Navigacijos, Medijos bei Telefono išklotines, taip pat paskutinę naudotą programėlę arba automobilio funkciją.

Navigacija – palieskite čia, kad atvertumėte „Sensus

Navigation“

*

navigacijos sistemą.

Nustatyti kelionės tikslą laisvuoju tekstu – išskleiskite priemonių juostą, kairėje pusėje paspausdami žemyn nukreiptą rodyklę, tada palieskite . Žemėlapis pakinta į laisvojo teksto paiešką. Įveskite paieškos frazes.

Įvesti kelionės tikslą su žemėlapiu – padidinkite žemėlapį spausdami . Paspauskite ir laikykite vietovę, į kurią norite vykti, po to pasirinkite

Eiti čia

.

Kaip panaikinti kelionės tikslą – palieskite , kad atvertumėte planinį maršrutą. Palieskite šiukšliadėžę, kad panaikintumėte tarpinį punktą planiniame maršrute arba palieskite Valyti maršr.

, jei norite panaikinti visą planinį maršrutą.

Žemėlapio naujinimas

11 – palieskite

Atsisiuntimo centras

programėlių rodinyje. Pasiekiamų žemėlapio naujinių skaičius rodomas skiltyje

Žemėlapiai

. Bakstelėkite Žemėlapiai Diegti

Patvirtinti , kad atnaujintumėte žemėlapį arba įdiegtumėte pasirinktą žemėlapį. Taip pat siūloma parinktis atsisiųsti žemėlapius iš support.volvocars.com į USB atmintuką ir po to persiųsti į automobilį.

Medija – čia rodoma, pvz., jūsų muzika iš išorinio įrenginio arba jei programėlių rodinyje pasirenkamas FM radijas . Palieskite antrinį rodinį, kad pasiektumėte nuostatas. Čia galima peržvelgti muzikos biblioteką, radijo stotis ir pan.

Telefonas – čia pasiekiama telefono funkcija. Palieskite antrinį rodinį, kad jį išskleistumėte. Čia galima surinkti numerį iš skambučių retrospektyvos arba adresatų sąrašo arba įvesti numerį ranka, naudojantis klaviatūra. Pasirinkę skaičių, palieskite .

Paskutinė naudota programėlė arba automobilio funkcija – čia pateikiama paskutinė naudota programėlė arba automobilio funkcija, nepateikiama jokioje iš plytelių, pvz., Automobilio būsena arba Vairavimo rodikliai . Norėdami pasiekti paskutinę naudotą funkciją, galite paliesti antrinį rodinį.

11 Funkcijų pasiūla priklauso nuo rinkos.

04

04

FUNKCIJŲ IR PROGRAMĖLIŲ RODINIAI

Funkcijų rodinys

Pradžios rodinyje perbraukus iš kairės dešinėn

12

, atveriamas funkcijų rodinys. Čia galima aktyvinti / išaktyvinti įvairias automobilio funkcijas, pvz.,

Projekcinis ekranas

*

ir

Parkavimo pagalba

. Jos aktyvinamos / išaktyvinamos paliečiant atitinkamą ženklą. Kai kurios funkcijos atveriamos atskirame lange.

Programėlių rodinys

Pradžios rodinyje perbraukite iš dešinės kairėn

12

, kad pasiektumėte programėlių rodinį. Čia pamatysite su automobiliu pateiktas programėles ir programėles, kurias galėsite patys pasirinkti atsisiųsti ir įdiegti.

Programėlių ir sistemų valdymas bei naujinimas

Programėlių rodinio skiltyje

Atsisiuntimo centras

galima atnaujinti kelias automobilio sistemas. Kad tai būtų įmanoma, automobilis turi būti prijungtas prie interneto.

Per

Atsisiuntimo centras

:

Atsisiųskite programėles – palieskite Naujos progr.

ir pasirinkite reikiamą programėlę. Pasirinkite Diegti , kad atsisiųstumėte programėlę.

Atnaujinkite programėles – palieskite Diegti viską visoms programėlėms atnaujinti. Taip pat galite paliesti Programų naujiniai , kad parodytumėte galimų naujinių sąrašą. Pasirinkite reikalingą programėlę ir palieskite Diegti .

Pašalinkite programėles – palieskite

Programų naujiniai

ir pasirinkite reikiamą programėlę. Palieskite

Išdiegti

, kad išdiegtumėte programėlę.

Atnaujinkite sistemos programinę įrangą – palieskite

Sistemos naujiniai

, kad būtų pateiktas naujinių, kuriuos galima įdiegti automobilyje, sąrašas. - Palieskite

Diegti viską

sąrašo apačioje, kad atnaujintumėte visą programinę įrangą arba

Diegti

, kad atnaujintumėte atskirą programą. Jei sąrašo nereikia, pasirinkite

Diegti viską ties mygtuku

Sistemos naujiniai

.

Piktogramų perkėlimas

Pagal poreikį galima perkelti automobilio funkcijų programėles ir mygtukus.

1. Palieskite ir palaikykite programėlę arba mygtuką.

2. Nuvilkite programėlę arba mygtuką į neužimtą vietą rodinyje ir atleiskite.

12 Taikoma automobiliams su vairu kairėje pusėje. Automobilyje su vairu dešinėje pusėje perbraukite priešinga kryptimi.

04

04

VIRŠUTINIS RODINYS

Viršutinėje ekrano dalyje pateikiama kortelė, kurią galima nuvilkti žemyn ir pasiekti viršutinį rodinį. Iš čia galite pasiekti

Nuostatos

,

Vartotojo vadovas

,

Profilis

ir automobilio įrašytus pranešimus.

Asmeniniai pageidavimai

Skiltyje Nuostatos galima nustatyti įvairius asmeninius pageidavimus, pvz., ekrano, veidrodėlių, priekinės sėdynės, navigacijos

*

, garso ir medijos sistemos, kalbos ir valdymo balsu funkcijos.

Vairuotojo profiliai

Jei automobiliu naudojasi keli vairuotojai, kiekvienas jų gali turėti asmeninį vairuotojo profilį. Kaskart, įlipus į automobilį, suteikiama galimybė pasirinkti savo vairuotojo profilį, kuriame įrašyti jūsų asmeniniai pageidavimai. Profilių skaičius priklauso nuo automobilio raktelių skaičiaus. Profilis

Svečias nėra susietas su jokiu konkrečiu rakteliu.

Atrakinant naudojamas paskutinis aktyvus vairuotojo profilis. Vairuotojo profilis keičiamas pasirenkant Profilis viršutiniame rodinyje.

Vairuotojo profilius galima susieti su prijungtais automobilio rakteliais: atrakinant automobilį konkrečiu rakteliu, automatiškai parenkami jūsų asmeniniai pageidavimai. Prijunkite raktelį srityje

Nuostatos Sistema Vairuotojo profiliai . Pasirinkite vieną iš vairuotojo profilių (profilio

Svečias

prijungti negalima). Vėl pateikiamas pradžios rodinys. Dar kartą nuvilkite viršutinį rodinį, pakartokite pagal pirmiau pateiktą procedūrą ir nurodykite

Redaguoti

pasirinktame profilyje, tada

Prijungti raktelį

.

Individualus važiavimo režimas

Jei norite pritaikyti vieną iš važiavimo režimų Hybrid , Pure arba

Power , skiltyje Nuostatos My Car režimas aktyvinkite važiavimo režimą.

Individualus važiavimo

Sistemos garsumas

Jei norite pakoreguoti arba išjungti sistemos garsų garsumą, pvz., ekrano palietimo garsumą, eikite čia:

Sistemos garsas .

Nuostatos Garsas

04

05

PAGALBA VAIRUOTOJUI

Jūsų automobilyje įdiegta įvairių funkcijų, padedančių vairuoti saugiai ir neleidžiančių įvykti nelaimingam atsitikimui. Šias funkcijas galima aktyvinti centrinio ekrano funkcijų rodinyje. Nepamirškite, kad vairuotojo pagalbinės funkcijos yra tik pagalbos: vairuotojas visiškai atsako už saugų automobilio vairavimą. Toliau pateikiama išranka:

City Safety

„City Safety“

13

gali padėti kritiniais atvejais, siekiant išvengti arba sušvelninti susidūrimą su kitomis transporto priemonėmis, stambesniais gyvūnais, pėsčiaisiais arba dviratininkais. Kilus pavojui susidurti, duodamas vaizdinis, garsinis ir stabdžių pulsavimo įspėjimai, kad spėtumėte laiku sureaguoti. Jei laiku nesiimate veiksmų ir susidūrimas tampa beveik neišvengiamas, automobilis gali būti stabdomas automatiškai. Vairavimo pagalba „City Safety“ gali taip pat padidinti jūsų vairavimo poveikį vengimo manevro pradžioje, jei vairą pasukate per mažai susidūrimui išvengti. „City Safety“ aktyvinama variklio užvedimo metu ir jos išaktyvinti neleidžiama.

Blind Spot Information (BLIS)

*

„BLIS“ gali informuoti apie jūsų riboto matomumo zonoje esančias arba gretima eismo juosta sparčiai artėjančias transporto priemones.

Cross Traffic Alert (CTA)

*

CTA su automatiniu stabdžiu – tai vairuotojo pagalbos sistema, papildanti BLIS ir galinti įspėti apie skersinį eismą už automobilio. Jeigu CTA įspėjimo nematoma ir susidūrimas tampa neišvengiamas, ši funkcija gali sustabdyti automobilį. CTA aktyvinama įjungus atbulinės eigos pavarą arba automobiliui pradėjus riedėti atgal.

Eismo juostos laikymo pagalba

Eismo juostos pagelbiklis („Lane Keeping Aid“) gali padėti sumažinti pavojų netyčia išvažiuoti iš užimamos eismo juostos. Pageidaujama pagalbos forma pasirenkama čia:

Nuostatos My Car IntelliSafe Režimas Lane

Keeping Aid (centrinio ekrano viršutiniame rodinyje).

Vairavimo pagalba kilus pavojui susidurti

Funkcija

Susidūrimo vengimo pagalba

gali jums padėti sumažinti riziką automobiliui netyčia išvažiuoti iš eismo juostos ir (arba) susidurti su kita transporto priemone ar kliūtimi: ji aktyviai nuvairuoja automobilį atgal į jo eismo juostą ir (arba) grąžina į reikiamą trajektoriją. Šią funkciją sudaro trys antrinės funkcijos: vairavimo pagalba kilus pavojui nuvažiuoti nuo kelio, vairavimo pagalba kilus pavojui atsitrenkti į priešais atvažiuojančią transporto priemonę ir vairavimo pagalba kilus pavojui atsitrenkti į galinę transporto priemonės dalį

*

.

Pilot Assist

„Pilot Assist 14 “ – tai komforto funkcija, galinti padėti išlaikyti automobilį eismo juostoje ir iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. „Pilot Assist“ pasirenkama ir aktyvinama kairiąja vairo klaviatūra. Norint, kad vairavimo pagalba veiktų, pavyzdžiui, vairuotojas turi laikyti abi rankas ant vairo ir turi matytis eismo juostas žyminčios linijos. Aktyvinus vairavimo pagalbą, vairuotojo ekrane parodomas ŽALIAS vairo ženklas.

05

13

14

Siūloma ne visose rinkose.

Ši funkcija gali būti standartinė arba pasirinktinė (priklauso nuo rinkos).

05

STATYMO PAGALBA

„Park Assist Pilot“

*

Funkcija „Park Assist Pilot“ gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, garsiniais signalais bei grafiku centriniame ekrane nurodydama atstumus iki kliūčių. Vairuotojo užduotys – stebėti automobilio aplinką, vadovautis centriniame ekrane pateikiamais nurodymais, perjungti pavaras, kontroliuoti greitį ir būti pasiruošus stabdyti / sustoti.

Automobilio statymas naudojant „Park Assist Pilot“

Statydami automobilį važiuokite ne didesniu kaip

30 km/h (20 myl./val.) greičiu. Kai funkcija ieško stovėjimo vietos, atstumas nuo automobilio iki stovėjimo vietų turi būti maždaug 1 metras (3 pėdos).

1. Funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje paspauskite mygtuką

Įvažiuoti į stovėjimo vietą

.

2. Būkite pasiruošę sustabdyti automobilį, kai grafinis ir teksto pranešimas centriniame ekrane informuos, kad aptikta tinkama stovėjimo vieta. Parodomas iškylantysis langas.

3.Pasirinkite Statymas lygiagrečiai arba Parkavimas statmenai , tada įjunkite atbulinės eigos pavarą.

4. Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.

Išvažiuokite iš pastatymo vietos naudodamiesi „Park Assist

Pilot“

Funkciją galima naudoti tik su lygiagrečiai pastatytu automobiliu.

1. Funkcijų rodinyje arba kameros rodinyje paspauskite mygtuką Išvažiuoti iš vietos .

2. Įjunkite posūkio signalą, kad pasirinktumėte kryptį, kuria automobilis turi išvažiuoti iš stovėjimo vietos.

3.Vykdykite instrukcijas, pateiktas centriniame ekrane.

Statymo pagalbos kamera

*

Statymo pagalbos kamera gali padėti vairuotojui manevruoti ankštoje erdvėje, informuodama apie kliūtis centriniame ekrane pateikiamais kameros rodomais vaizdais ir grafine informacija. Kameros rodiniai ir statymo pagalbinės linijos rodomos centriniame ekrane.

Atkreipkite dėmesį, kad objektai ir (arba) kliūtys gali būti arčiau automobilio, negu atrodo ekrane. Statymo pagalbos kamera aktyvinama automatiškai, kai įjungiama atbulinės eigos pavara, arba tai galima padaryti rankiniu būdu centriniame ekrane:

Funkcijų rodinyje palieskite mygtuką Kamera , kad aktyvintumėte / išaktyvintumėte funkciją rankiniu būdu.

05

05

GRYNESNIS VAIRAVIMO MALONUMAS

Planuodami kelionę ir vairuodami ekonomiškai, padidinsite elektra nuvažiuojamą atstumą ir tuo pat metu sumažinsite neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai. Sąlygos, kuriomis pasiekiamas maksimalus įveikiamas nuotolis, kinta atsižvelgiant į įvairias aplinkybes ir sąlygas, kuriomis vairuojamas automobilis. Jūs patys galite daryti įtaką kai kuriems veiksniams, bet kitiems negalite. Ilgiausias įveikiamas atstumas pasiekiamas itin palankiomis sąlygomis, kai visi veiksniai daro teigiamą įtaką.

Planuokite kelionę, nepamiršdami šių užduočių:

Prieš kelionę įkraukite automobilį.

Atlikite automobilio paruošimo procedūrą.

Važiuokite ekonomiškai:

Aktyvinkite važiavimo režimą

„Pure“

.

Sumažinkite temperatūrą automobilio salone ir ventiliatoriaus apsukas.

Važiuokite pastoviu greičiu ir palaikykite pakankamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir objektų, kad reikėtų kuo mažiau stabdyti.

Važiuokite nustatę tinkamą padangų slėgį ir reguliariai jį tikrinkite. Siekdami geriausių rezultatų, rinkitės ECO slėgį padangose.

Nevažiuokite atidarytais langais.

Veiksniai, kuriems jūs neturite įtakos:

Kelių eismo sąlygos.

Kelio būklė ir topografija.

Lauko temperatūra ir priešpriešinis vėjas.

Peržvelkite automobilio savininko vadovą, kur rasite papildomų patarimų, kaip padidinti nuvažiuojamą atstumą ir vairuoti efektyviai.

05

06

BALSO KOMANDOS

Valdymo balsu sistema suteikia jums galimybę naudojantis balso atpažinimo funkcija 15 su įvairiomis iš anksto nustatytomis komandomis valdyti tam tikras medijos leistuvo, „Bluetooth“ ryšiu prijungto telefono, klimato kontrolės sistemos ir „Volvo“ navigacijos sistemos

*

funkcijas. Valdymo balsu funkcija aktyvinama paspaudžiant valdymo balsu mygtuką vairo dešiniojoje klaviatūroje.

Nepriklausomai nuo situacijos paprastai galima naudoti šias komandas:

Repeat : pakartoja paskutinę balso instrukciją.

Help

: paleidžia žinyno dialogą. Sistema atsako pateikdama esamoje situacijoje galimas naudoti komandas, raginimą arba pavyzdį.

Cancel : atšaukia dialogą

16

.

Telefono valdymo balso komandos

Call [adresatas]

Call [telefono numeris]

Recent calls

Read message

Message to [adresatas]

17

Radijo ir medijos balso komandos

Media

Play [atlikėjas]

Play [dainos pavadinimas]

Play [dainos pavadinimas] iš [albumas]

Play [TV kanalo pavadinimas]

*

18

Play [radijo stotis]

Tune to [dažnis]

Tune to [dažnis] [bangos ilgis]

Radio

Radio FM

DAB

*

TV

*

CD

*

USB iPod

Bluetooth

Similar music

Klimato reguliavimo balso komandos

Climate

Set temperature to X degrees

Raise temperature / Lower temperature

Sync temperature

Air on feet

/

Air on body

Air on feet off

/

Air on body off

Set fan to max / Turn off fan

Raise fan speed / Lower fan speed

Turn on auto

Air condition on

/

Air condition off

Recirculation on / Recirculation off

Turn on defroster / Turn off defroster

Turn on max defroster

/

Turn max defroster off

Turn on electric defroster

/

Turn off electric defroster

*

Turn on rear defroster / Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on / Turn steering wheel heat off

*

Raise steering wheel heat

/

Lower steering wheel heat

*

Turn on seat heat / Turn off seat heat

*

Raise seat heat / Lower seat heat

*

Turn on seat ventilation

/

Turn off seat ventilation

*

Raise seat ventilation / Lower seat ventilation

*

Navigacijos sistemų balso komandos

*

Navigacija

Take me home

Go to [miestas]

Go to [adresas]

Add intersection

Go to [pašto kodas]

Go to [adresatas]

Search [POI kategorija]

Search [POI kategorija] [miestas]

Search [POI pavadinimas]

Change country

/

Change state

19 , 20

Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

Turn on voice guidance

15

16

17

18

19

20

Taikoma kai kurioms rinkoms.

Atkreipkite dėmesį, kad tai atšaukia dialogą tik tada, kai sistema nekalba. Norėdami tai padaryti, nuspauskite ir palaikykite valdymo balsu mygtuką, kol išgirsite du pyptelėjimus.

Tik tam tikri telefonai gali siųsti pranešimus per automobilio sistemą. Dėl suderinamumo žr.

support.volvocars.com.

Taikoma kai kurioms rinkoms.

Europoje vietoj „valstijos“ naudojama „šalis“.

Brazilijoje ir Indijoje paieškos teritorija keičiama per centrinį ekraną.

06

07

SPECIALI

INFORMACIJA

Savininko vadove ir kituose vadovuose pateikiamos saugos instrukcijos bei visi įspėjimai, svarbūs ir pastabų tekstai, kuriuos būtina perskaityti.

Tam tikros funkcijos kai kuriose šalyse nepasiekiamos.

ĮSPĖJIMAS

EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

„Volvo On Call“ – šios sistemos paslaugos veikia tik ten, kur „Volvo On Call“ partneriai turi mobilųjį ryšį ir rinkose, kuriose „Volvo On Call“ prieinama.

Kaip ir mobiliųjų telefonų atveju, dėl atmosferinių trukdžių arba reto mobiliojo ryšio retransliacijos stočių tinklo gali būti neįmanoma užmegzti ryšio, pvz., retai apgyvendintose teritorijose.

Apie Volvo On Call paslaugų įspėjimus, svarbią informaciją ir pastabas skaitykite Volvo On Call prenumeratos sutartyje ir savininko vadove.

„Sensus Navigation“

*

– visą dėmesį skirkite keliui ir vairuodami nepraraskite koncentracijos.

Laikykitės visų eismo taisyklių ir važiuokite apdairiai. Dėl oro sąlygų, metų laiko ir kintančių vairavimo sąlygų kai kurios rekomendacijos gali būti ne tokios patikimos.

APŽVALGA, IŠORĖ

Bagažinės dangtis – atminkite, kad atidarydami / uždarydami bagažinės dangtį galite ką nors prispausti. Patikrinkite, ar nieko nėra šalia bagažinės dangčio, nes prispaudimo sužalojimas gali turėti rimtų pasekmių. Bagažinės dangtį visada valdykite atsargiai.

Beraktis užrakinimas / atrakinimas

*

– prieš uždarydami visus langus naudodamiesi nuotolinio valdymo raktu arba naudodamiesi berakčio uždarymo funkcija

*

su durų rankena, įsitikinkite, kad vaikams ar kitiems keleiviams nekyla prispaudimo pavojus.

APŽVALGA, SALONAS

Jei automobilyje nėra jungiklio, skirto keleivio oro pagalvei aktyvinti / išaktyvinti, keleivio oro pagalvė būna aktyvinta nuolat. Niekada nemontuokite priekinėje keleivio sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta oro pagalvė. Kai priekinėje keleivio sėdynėje (įprastai) sėdi pirmyn atsisukęs keleivis (vaikas ar suaugusysis), turi būti įjungta jos saugos pagalvė. Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro pagalvė.

Išlipant iš automobilio, reikia visada pasiimti nuotolinio valdymo raktelį . Įsitikinkite, kad automobilio elektros sistema būtų nustatyta uždegimo režimu 0 , ypač jei automobilyje yra vaikų.

Stovėjimo stabdį visada reikia naudoti statant vietoje su nuolydžiu. Vien įjungti pavarą arba automatinės transmisijos padėtį P neužtenka, kad automobilis visais atvejais išliktų vietoje.

ĮKROVIMAS

Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti maksimaliu leistinu įkrovimo srovės stipriu (ar mažesniu), laikantis hibridinių sistemų

• įkrovimo iš 230 V elektros lizdų galiojančių vietinių ir nacionalinių rekomendacijų.

Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti tik naudojant aprobuotą, įžemintą

230 V lizdą (arba analogišką kitos įtampos lizdą, atitinkantį konkrečios rinkos standartus) arba prijungus prie įkrovimo stotelės, kurios laisvą įkrovimo kabelį pateikė „Volvo“ (3 reži-

• mas).

Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla rizika perkrauti 230 V maitinimo grandinę.

Hibridinės sistemos akumuliatorių galima įkrauti tik naudojantis įžemintais ir patvirtintais

230 V elektros lizdais. Jei abejojate dėl lizdo ar saugiklio grandinės srovės stiprio, paprašykite jį patikrinti licencijuoto elektriko. Jeigu mėginsite įkrauti didesniu srovės stipriu, negu leidžia saugiklio grandinė, galite sukelti gaisrą arba apgadinti saugiklio grandinę.

Įkrovimo kabelyje yra įtaisytasis jungtuvas.

Įkrauti galima tik iš įžemintų ir patvirtintų elektros lizdų.

Būtina tinkamai prižiūrėti greta prijungto įkrovimo kabelio esančius vaikus.

Įkrovimo kabelyje yra aukšta įtampa. Sąlyčio su aukštos įtampos kabeliu atveju galima rimtai susižaloti arba netgi žūti.

Įkrovimo kabelis ir jo susijusios dalys neturi būti užsemtos arba panirusios į vandenį.

Nenaudokite įkrovimo kabelio, jei jis kaip nors apgadintas. Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį gali remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį

„Volvo“ autoservisą.

Būtinai nutieskite įkrovimo kabelį taip, kad ant

• jo niekas neužvažiuotų, neužliptų, neužkliūtų ir kitaip neapgadintų ar nesusižalotų.

Prieš valydami atjunkite įkroviklį nuo sieninio elektros lizdo.

Niekada nejunkite įkrovimo kabelio prie ilginimo kabelio arba ilgintuvo su keliais lizdais.

Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar pažeistų elektros lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir (arba) sužalojimus.

Taip pat žr. gamintojo instrukcijas, kaip naudoti įkrovimo kabelį ir jo komponentus.

ELEKTRA VALDOMOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS

Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.

Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota, nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos atveju galite susižaloti.

KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLO-

ŠUS

Patikrinkite, kad pakėlus ar nuleidus atlošus ir pakėlus galvos atlošus jie būtų tinkamai užfiksuoti.

KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO

SALONE

Šildomomis sėdynėmis

*

privalo nesinaudoti asmenys, kuriems sunku pajusti temperatūros padidėjimą dėl sumažėjusio jautrumo arba tie, kuriems sudėtinga naudotis šildomų sėdynių valdymo elementais. Kitaip jie gali nusideginti.

Paruošimo funkciją galima paleisti iš anksto, naudojantis laikmačiu. Nenaudokite paruošimo funkcijos (taikoma degalais maitinamam šildytuvui):

Nevėdinamose patalpose. Įsijungus šildytuvui, skleidžiamos išmetamosios dujos.

Ten, kur yra degių ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Degalai, dujos, aukšta žolė, pjuvenos ir kt. gali užsiliepsnoti.

Kai yra rizika, kad šildytuvo išmetimo linija gali būti užblokuota. Pavyzdžiui, storas sniego sluoksnis ties priekinio dešiniojo rato arka gali užkimšti šildytuvo ventiliaciją.

RYŠIAI

Naudokite tik nesugadintus ir defektų neturinčius automobilio priedus. Automobilio priedai turi būti paženklinti CE, UL arba lygiaverčiu

• saugos ženklinimu.

Automobilio priedų vardiniai parametrai turi būti 230 V ir 50 Hz su maitinimo lizdui pritaikytomis jungtimis.

Niekada neturi būti sąlyčio tarp maitinimo lizdų, jungčių ar automobilio priedų su vandeniu ar kitais skysčiais. Nelieskite ir nenaudokite maitinimo lizdo, jei jums atrodo, kad jis pažeis-

• tas ar buvo sąlytis su vandeniu ar kitu skysčiu.

Nejunkite sujungimo lizdų, adapterių ar prailgintuvų į maitinimo lizdą, nes jie gali pažeisti maitinimo lizdo apsaugines funkcijas.

Maitinimo lizdas turi apsauginį dangtelį. Užtikrinkite, kad į maitinimo lizdą niekas neišsikiša ir jo nepažeidžia, taip neleisdamas dangteliui atlikti jo apsauginių funkcijų. Nepalikite automobilyje vaikų be priežiūros, kai maitinimo lizdas yra aktyvus.

PAGALBA VAIRUOTOJUI

Automobilyje siūlomos vairuotojo pagalbos sistemos suprojektuotos padėti vairuoti, tačiau susiklosčius tam tikroms kelių eismo ir orų situacijoms jos gali neveikti. Jos neskirtos pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais. Vairuo-

tojui visada tenka galutinė atsakomybė už automobilio stabdymą ir vairavimą.

Prieš pradedant naudotis automobiliu, rekomenduojama perskaityti visus automobilio savininko vadovo skirsnius apie vairuotojo pagalbos sistemas automobilyje.

STATYMO PAGALBA

Park Assist Pilot yra papildoma vairuotojo pagalba, kuri atskirais atvejais gali nesuveikti. Ši funkcija skirta tik padėti vairuotojui statyti automobilį lygiagrečiai ir statmenai. Vairuotojui tenka visa atsakomybė už saugų automobilio statymą ir stabdymą (prireikus). Nuskaitymo metu gali būti nepastebėta giliai stovėjimo vietoje esančių objektų. Vairuotojui visada tenka atsakomybė įvertinti, ar „Park Assist Pilot“ siūloma stovėjimo vieta tinkama automobiliui statyti.

Statymo pagalbos kamera – tai papildoma vairuotojo pagalba, padedanti statyti automobilį. Ši funkcija negali pakeisti vairuotojo dėmesio ir nuomonės. Kameros turi riboto matomumo zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.

Būkite ypač atidūs, jei šalia automobilio yra žmonių ar gyvūnų. Atminkite: statant automobilį, priekinė jo dalis gali išsisukti į atvažiuojantį eismą.

Prieš pradedant naudotis automobiliu, rekomenduojama perskaityti visus automobilio savininko vadovo skirsnius apie vairuotojo pagalbos sistemas automobilyje.

BALSO KOMANDOS

Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.

SVARBU

APŽVALGA, SALONAS

Užvedimo rankenėlė – Neįmanoma užvesti automobilio variklio, jeigu tebėra prijungtas įkrovimo kabelis. Prieš užvesdami automobilį, būtinai atjunkite nuo jo įkrovimo kabelį.

Projekcinio rodinio blokas

*

, iš kurio projektuojama informacija, įrengtas prietaisų skydelyje.

Kad neapgadintumėte projektavimo bloko dengiamojo stiklo, ant jo nelaikykite jokių daiktų ir užtikrinkite, kad ant jo nieko neužkristų.

CENTRINIS EKRANAS

Centriniam ekranui valyti naudokite mikropluošto šluostę, kurioje neturi būti smėlio ir pan.

Valydami centrinį ekraną, jo stipriai nespauskite.

Stipriai spaudžiant ekraną galima pažeisti.

Tiesiogiai ant centrinio ekrano nepurkškite jokio skysčio ar kaustinio chemikalo. Nenaudokite langų valiklių, kitokių valiklių, aerozolinių purškalų, tirpiklių, alkoholio, amoniako ar valiklių su braižančiomis dalelėmis. Niekada nenaudokite

šveičiančių šluosčių, popierinių rankšluosčių ar popierinių servetėlių, nes jomis galite subraižyti ekraną.

ĮKROVIMAS

Įkrovimo kabelis – niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei kyla griaustinio ar žaibo pavojus.

Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio nuo

230 V lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti 230 V lizdą. Prieš atjungiant įkrovimo kabelį nuo automobilio įkrovimo lizdo ir nuo 230 V lizdo, būtina sustabdyti įkrovimo procedūrą.

Kartu su įkrovimo kabeliu negalima naudoti ilgintuvų-šakotuvų, ilginimo kabelių, apsaugos nuo viršįtampio įtaisų ar panašių įrenginių, kadangi taip gali kilti gaisro, elektros smūgio ir kt. pavojus. Adapterį tarp 230 V lizdo ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik tuo atveju, jei jis pažymėtas aprobacija pagal IEC 61851 ir IEC 62196.

Valdymo blokas – stenkitės, kad valdymo blokas ir jo kištukas nebūtų tiesioginėje saulės spinduliuose. Tokiu atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo srovės stiprį arba apskritai nutraukti įkrovimo procesą.

Patikrinkite, ar 230 V elektros lizdo elektros rodikliai pakankami elektromobiliams įkrauti. Jei abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.

Nuvalykite įkrovimo kabelį švaria šluoste, sudrėkinta vandeniu arba švelnia valymo priemone.

Nenaudokite chemikalų arba tirpiklių. Nepanardinkite įkrovimo kabelio į vandenį.

Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkrovimo kabelį arba „Volvo“ rekomenduojamą pakaitinį kabelį.

Patikrinkite lizdo galią.

Jeigu viršijama maksimali leistina bendroji apkrova, būtina atjungti kitą prie to pačio saugiklio kontūro prijungtą elektroninę įrangą.

Nejunkite įkrovimo kabelio, jeigu lizdas apgadintas.

KAIP NULENKTI GALINĖS SĖDYNĖS ATLO-

ŠUS

Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos neturi būti daiktų. Taip pat negali būti prisegti saugos diržai.

Vidurinės sėdynės porankis

*

turi būti įtrauktoje padėtyje.

DEŠINYSIS PERJUNGIKLIS

Valytuvo šluotelė priežiūros padėtyje – prieš nustatydami valytuvų šluotelių priežiūros padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios. Jei atlenkėte valytuvų svirtis nuo priekinio stiklo į priežiūros padėtį, prieš aktyvinant valymo, plovimo funkcijas ar lietaus jutiklį arba prieš pradedant važiuoti jas reikia nulenkti atgal. Taip galima išvengti gaubto dažų įbrėžimo.

RYŠIAI

Elektros lizdas – maksimali vieno 12 V elektros lizdo galia siekia 120 W (10 A).

Maksimali 230 V elektros lizdo galia siekia 150

W.

PASTABA

APŽVALGA, IŠORĖ

Koja valdomas bagažinės dangtis – jei galinis bamperis bus padengtas ledu, sniegu, purvu ar pan., funkcija gali veikti ribotai arba neveikti išvis.

Dėl šios priežasties reikia pasirūpinti, kad jis būtų švarus.

Koja valdomo bagažinės dangčio funkcija siūloma dviejų versijų:

Atidarymas ir uždarymas kojos judesiu

Tik atrakinimas kojos judesiu (bagažinės dangtį reikės pakelti rankomis)

Atminkite: atidarymo ir uždarymo kojos judesiu funkcijai reikia elektra valdomo bagažinės dangčio

*

.

Atminkite, kad sistema gali būti suaktyvinta autoplovykloje ar pan., jei nuotolinio valdymo raktelis yra veikimo zonoje.

Maksimalaus atidarymo lygio programavimas

– jei sistema ilgą laiką veikė nepertraukiamai, siekiant išvengti perkrovos ji išjungiama. Ją bus vėl galima naudoti po maždaug 2 minučių.

Elektromagnetiniai laukai ir ekranuotės gali sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio veikimą .

Nelaikykite nuotolinio valdymo raktelio arti metalinių daiktų ar elektroninių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų, planšetinių ar nešiojamųjų kompiuterių bei įkroviklių. Pageidaujama išlaikyti bent 10–15 cm (4–6 col.) atstumą.

APŽVALGA, SALONAS

Užvedant šaltu oru kai kurių tipų variklius, gali ženkliai padidėti laisvosios apsukos. Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.

Projekcinis rodinys

*

– suaktyvinus funkciją

„City Safety“, informaciją projekciniame rodinyje pakeičia „City Safety“ grafikas. Šis grafikas rodomas net ir tada, kai projekcinis rodinys išjungtas.

Vairuotojui gali būti sunkiau pastebėti informaciją projekciniame rodinyje, pvz., dėvint poliarizuotus akinius, nesėdint sėdynės viduryje, jei ant rodymo bloko dengiančiojo stiklo uždėta daiktų arba esant nepalankiam apšvietimui. Naudojantis projekciniu rodiniu, dėl kai kurių regos sutrikimų gali kilti galvos skausmas ir būti juntama įtampa.

ĮKROVIMAS

Įkrovimo kabelis“ – „Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį, atitinkantį IEC 62196 ir IEC

61851, kuris dera su temperatūros stebėjimo funkcija.

07

07

VAIRAS

Kelionės kompiuteris – galimi tam tikri nuvažiuoto atstumo skaičiavimo nuokrypiai, jei pakeičiamas važiavimo metodas.

KLIMATO REGULIAVIMAS AUTOMOBILIO

SALONE

Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą už faktinę norimą temperatūrą.

Paruošimo funkcija pasiekiama tik prijungus automobilį prie elektros lizdo (taikoma elektriniam šildytuvui). Jei įkrovimo stotelė neveiks nepertraukiamai, pvz., bus reguliuojama laikmačiu, gali sutrikti paruošimo funkcijos veikimas.

Jei automobilis nebus prijungtas prie elektros lizdo, vis tiek bus galima trumpam atvėsinti automobilio saloną, kai lauke šilta, tiesiogiai paleidžiant paruošimo funkciją. Kai vyksta automobilio salono paruošimo procedūra, automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.

RYŠIAI

Automobilio modemas – Atkreipkite dėmesį, kad SIM kortelė, naudojama ryšiui per P-SIM, negali turėti tokio paties telefono numerio, koks naudojamas telefono SIM kortelėje. Kitaip bus neįmanoma teisingai nukreipti skambučių į telefoną. Todėl interneto ryšiui naudokite SIM kortelę su atskiru telefono numeriu arba duomenims perduoti skirtą kortelę, kuri neskirta telefono skambučiams ir todėl negali sutrikdyti telefono veikimo.

Internetas – naudojantis internetu, perduodami duomenys (duomenų srautas). Tai gali kainuoti papildomai. Aktyvinus duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu funkciją ir Wi-Fi interneto prieigos tašką, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų perdavimo sąnaudas.

Duomenų atsisiuntimas gali paveikti kitų duomenis siunčiančių tarnybų veikimą, pvz., internetinio radijo. Jei kitos paslaugos bus teikiamos su akivaizdžiais pertrūkiais, atsisiuntimą galima pertraukti. Kitas būdas – išjungti arba pertraukti kitas paslaugas. Atsisiųsdami duomenis telefonu, atkreipkite ypatingą dėmesį į duomenų perdavimo sąnaudas.

Naujinimas

– atnaujinant telefono operacinę sistemą, gali sutrikti „Bluetooth“ ryšys. Tokiu atveju panaikinkite telefoną iš automobilio ir prisijunkite vėl.

KAIP NAUDOTIS PRIJUNGTAIS ĮRENGINIAIS

„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“

– „Volvo“ neatsako už „CarPlay“ arba „Android Auto“ programėlių turinį.

Kad būtų galima įdiegti „Android Auto“, automobilyje turi būti du USB prievadai (USB šakotuvas)

*

. Jei automobilyje – tik vienas USB prievadas, „Android Auto“ naudoti negalėsite.

TP 30666 (Lithuanian), AT 1946, MY20, Copyright

©

2000-2019 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement