Volvo V60 Twin Engine, 2019 User manual

Volvo V60 Twin Engine, 2019 User manual
AUTOMOBILIO SAVININKO VADOVAS
VÄLKOMMEN!
Tikimės, kad „Volvo” automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus
metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei
patogumui. „Volvo” yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų
„Volvo” suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir
aplinkosaugos reikalavimus.
Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šiame automobilio savininko vadove pateikiamas instruk-
cijas ir techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas
papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį
rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje
(support.volvocars.com).
TURINYS
ĮVADAS
2
SAUGA
Kaip rasti savininkui skirtos informacijos
12
Bendroji informacija apie saugos diržus
32
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
13
Saugos diržas – prisisegimas
33
Vaikiška automobilinė kėdutė – įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė*
55
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
16
Saugos diržas – atleidimas
34
Įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė* – pasostės pakėlimas
56
Automobilio savininko vadovo skaitymas
17
Saugos diržas nėštumo metu
34
Duomenų įrašymas
20
Priminimas užsisegti saugos diržą
35
Įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė* – pasostės nuleidimas
57
Aksesuarai ir papildoma įranga
21
Saugos diržo įtempiklis
35
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
58
36
ISOFIX – dydžio klasės
Volvo ID
21
59
Saugos oro pagalvių sistema
36
60
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
38
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Aplinkos filosofija
23
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
26
Laminuotas stiklas
26
Keleivio oro pagalvė
38
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
62
„Twin Engine“ – apžvalga
27
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas*
40
„Twin Engine“ – įvadas
29
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
41
Saugos oro užsklanda (IC)
42
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
43
WHIPS – sėdėjimo padėtis
44
Bendroji informacija apie saugos režimą
45
Saugos režimas – bandymas užvesti
automobilį
46
Saugos režimas – automobilio patraukimas į šoną
46
Bendroji informacija apie vaikų saugą
47
Vaikiškos automobilinės kėdutės
48
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
54
Sauga – įspėjamasis ženklas
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu kairėje pusėje – apžvalga
64
Prietaisai ir valdymo elementai, automobilis su vairu dešinėje pusėje –
apžvalga
67
Jungtinis prietaisų skydelis
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga
Eco guide & Hybrid guide
Vairo šildymas*
92
Stoglangis*
113
Žibintų jungikliai
93
115
Gabaritiniai žibintai
94
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų
skydelis
Važiavimo dieną šviesos
95
116
70
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Tunelio aptikimas*
96
71
Pranešimai
116
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
96
Pranešimai – tvarkymas
117
Aktyviosios tolimosios šviesos*
97
MY CAR
118
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
99
Kelionės kompiuteris
119
75
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių ženklų reikšmė
76
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų ženklų reikšmė
77
Lauko temperatūros matuoklis
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
100
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
121
Galinis rūko žibintas
100
Stabdžių žibintas
101
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
124
79
Kelionės ridos skaitiklis
79
Avarinių šviesų signalas
101
Laikrodis
80
Posūkių žibintai
102
Jungtinis prietaisų skydelis – licencinė sutartis
80
Salono apšvietimas
103
Ženklai ekrane
81
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
104
„Volvo Sensus“
83
Priėjimo apšvietimo trukmė
104
Raktelio padėtys
84
Valytuvai ir plautuvai
105
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
85
Elektra valdomi langai
107
Sėdynės, priekinės
86
Šoniniai veidrodėliai
109
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
87
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
110
Sėdynės, galinės
89
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
111
Vairas
91
Kompasas*
111
3
KLIMATO REGULIAVIMAS
Bendroji informacija apie klimato kontrolę 126
Išankstinis parengimas – statymas lauke
141
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ
LAIKYMO SKYRIAI
Esama temperatūra
Išankstinis parengimas – tiesioginis
įjungimas
142
Vietos daiktams laikyti
152
Skiriančioji konsolė
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant
154
143
Daiktadėžė
154
Išankstinis parengimas – laikmatis
144
Kilimėliai*
154
Laikmatis – nustatymas
144
Kosmetinis veidrodėlis
155
Laikmatis – užvedimas
145
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo lizdai
155
Laikmatis – išjungimas
145
Krovimas
Išankstinis parengimas – pranešimai
156
146
Pakrovimas – ilgas krovinys
Bendroji informacija apie šildytuvus
157
148
Stogo bagažas
Elektrinis šildytuvas
158
148
Krovinių laikiklių kilpos
Degalus naudojantis šildytuvas
158
148
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
Degalais varomas šildytuvas – automatinis režimas / išjungimas
158
149
Apsauginis tinklas*
159
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
127
127
Oro kokybė – salono filtras
128
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
128
Oro kokybė – IAQS*
128
Oro kokybė – medžiaga
129
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
129
Oro paskirstymas salone
129
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
4
127
132
Šildomos priekinės sėdynės*
133
Šildoma galinė sėdynė*
134
Ventiliatorius
134
Apsauginės grotelės*
161
Automatinis reguliavimas
135
Bagažinės uždanga*
161
Temperatūros reguliavimas salone
135
Oro kondicionavimo sistema
136
Miglos šalinimas nuo priekinio stiklo
ir jo atitirpdymas
136
Oro paskirstymas – recirkuliacija
136
Oro paskirstymas – lentelė
138
Bendroji informacija apie išankstinį
parengimą
140
Išankstinis parengimas – statymas
pastate
141
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
164
Nuotolinio valdymo raktelis – pametimas
164
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*
165
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
166
Užrakinimo lemputė
166
Imobilizatorius
167
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su sekimo sistema*
167
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
168
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo
nuotolis
169
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC*
– išskirtinės funkcijos
169
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*
– diapazonas
170
Išimamas metalinis raktas
171
Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas
172
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
172
Privatumo užraktas*
173
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas
174
Beraktė valdymo sistema*
176
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas
176
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio valdymas
177
Signalizacija* – neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
189
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai
177
Signalizacijos signalai*
189
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
177
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
178
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu
178
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
179
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis* 190
Tipo atitikties patvirtinimas – nuotolinio valdymo pultelio sistema
190
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta 179
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko
180
Rankinis durelių užrakinimas
181
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
181
Visuotinis atidarymas
183
Užrakinimas / atrakinimas – daiktadėžė
183
Užrakinimas ir atrakinimas – automobilio galas
184
Visiško užrakinimo sistema*
185
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – rankinis suaktyvinimas
186
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – suaktyvinimas elektra*
187
Signalizacija*
187
Signalizacijos indikatorius*
188
Signalizacija* – automatinis pakartotinis įjungimas
189
5
PAGALBA VAIRUOTOJUI
6
Reguliuojama vairo jėga*
192
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- bendroji dalis
192
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- veikimas
193
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC)
- ženklai ir pranešimai
194
Greičio ribotuvas
196
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
196
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
204
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
221
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC*
205
City Safety™
225
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas
206
City Safety™ – veikimas
226
„City Safety“™ – veikimas
226
City Safety™ – apribojimai
227
City Safety™ – lazerinis jutiklis
229
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga
208
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas
209
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą
211
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo režimas
211
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto
priemonės lenkimas
212
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
231
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
233
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
234
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
235
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
197
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir budėjimo režimas
197
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
198
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
198
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
199
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas
200
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas
213
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
236
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo
režimu
200
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis
213
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
238
201
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir
veiksmai
216
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
239
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti nustatytą greitį
240
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas
201
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai
217
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
BLIS*
242
Įspėjimas dėl atstumo*
202
219
BLIS* – veikimas
243
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
203
219
CTA*
244
BLIS – ženklai ir pranešimai
246
Radaro jutiklis
Radaro jutiklis – apribojimai
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kelio ženklų informacija (RSI)*
247
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
248
Variklio užvedimas
268
Variklio išjungimas
269
Vairaračio užraktas
266
269
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
266
270
Variklių sistemos
271
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių
valymas
262
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
263
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
250
Vairuotojo perspėjimo sistema*
250
„Driver Alert Control“ (DAC)*
251
Variklių sistema – važiavimo režimai
272
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
252
Energijos srautas
275
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai
ir pranešimai
253
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
276
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)*
254
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas
254
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas
255
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – apribojimai
256
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – ženklai ir pranešimai
Pavarų dėžės
278
Pavaros perjungimo indikatorius*
278
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
279
Pavarų svirties blokatorius
281
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
282
Visų ratų pavara – (AWD)
282
Stabdžių pedalas
283
257
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema
286
Pagalbinė statymo sistema*
258
259
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis signalas
286
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas
260
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
286
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu
260
Stovėjimo stabdžiai
287
Taupus važiavimas
291
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
261
Perbridimas
292
Perkaitimas
293
7
RATAI IR PADANGOS
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
293
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
– pradžia
310
Perkrova – starterio akumuliatorius
294
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
– pabaiga
312
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
294
313
295
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
Važiavimas žiemą
294
Elektra nuvažiuojamas atstumas
Degalų bako atlankas – atidarymas /
uždarymas
296
Važiavimas su priekaba*
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas
296
Pilno kuro bako pripylimas
Degalai – tvarkymas
Degalai – dyzelinas
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
Katalitiniai neutralizatoriai
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
8
Padangos – priežiūra
324
Padangos – sukimosi kryptis
325
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai
326
Padangos – oro slėgis
326
Ratų ir ratlankių matmenys
327
314
Padangos – matmenys
327
Važiavimas su priekaba* – automatinė pavarų dėžė
315
Padangos – apkrovos indeksas
328
Vilkimo rėmas arba kablys*
328
297
315
Padangos – greičio rodikliai
Atjungiamas kablys* – laikymas
329
298
316
Ratų varžtai
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys
316
Žieminės padangos
329
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
330
333
298
300
301
302
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir nuėmimas
317
Ratų keitimas – montavimas
Trikampis avarinis ženklas
334
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
320
Įrankiai
335
Vilkimas
321
Domkratas*
335
Vilkimo ąsa
321
Pirmosios pagalbos rinkinys*
336
Pagalba kelyje
322
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
337
Įkrovimo srovė
303
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
– pasiruošimas
304
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
305
307
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis
337
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– statuso pranešimai
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– temperatūros stebėjimas
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – reguliavimas (perkalibravimas)
338
309
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
– įžeminimo trikties jungtuvas
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – padangos būsena
339
309
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – aktyvinimas ir deaktyvinimas
339
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – rekomendacijos
340
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – žemo slėgio padangose
problemos sprendimas
340
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)* – važiuoti tinkamos pradurtos padangos*
341
Tipo patvirtinimas – slėgio padangose stebėjimo sistema (TPMS)*
343
Avarinis pradurtos padangos remontas
349
Avarinio pradurtos padangos
remonto komplektas – vieta
349
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys – apžvalga
350
Avarinis pradurtos padangos remontas – operacija
351
Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė patikra
353
Pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinys - padangų pripūtimas
355
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR
APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – galinis žibintas
375
„Volvo“ techninės priežiūros programa
358
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
376
Rezervuoti techninę priežiūrą ir remontą*
358
377
Automobilio pakėlimas
361
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
363
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
377
Variklio skyrius – apžvalga
363
377
Variklio skyrius – patikra
364
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio apšvietimas
Variklio alyva – bendroji dalis
365
Žibintai – techniniai duomenys
378
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
366
Valytuvų šluotelės
379
Aušinimo skystis – lygis
367
Plovimo skystis – pildymas
381
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
368
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
381
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
369
Akumuliatorius – ženklai
383
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
370
Starterio akumuliatorius – keitimas
384
Lemputės keitimas – bendroji dalis
370
Hibridinis akumuliatorius
385
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
371
Elektros sistema
386
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių dangtis
372
Saugikliai – bendroji dalis
386
Saugikliai – variklio skyriuje
388
Saugikliai – po daiktadėže
391
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
393
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų
žibintai
373
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
374
Saugikliai – bagažinėje
395
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios šviesos
374
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo
zonoje
399
Lempučių keitimas – priekiniai posūkio žibintai
375
Automobilių plovykla
401
9
SPECIFIKACIJOS
10
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Vaškavimas ir poliravimas
403
Techninės informacijos žymenys
410
Vandenį ir purvą atstumianti danga
403
Gabaritai
413
Antikorozinė danga
404
Masės
414
Automobilio vidaus valymas
404
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
415
Dažų sluoksnio pažeidimai
406
Variklio techniniai duomenys
416
Variklio techniniai duomenys – elektros variklis
417
Variklio alyva – nepalankios vairavimo
sąlygos
417
Variklio alyva – klasė ir tūris
419
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
420
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
421
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir tūris
422
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
422
Degalų bakas – tūris
423
Oro kondicionavimo techniniai duomenys
424
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas
kiekis
426
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
428
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
429
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
430
Hibridinis akumuliatorius – techniniai
duomenys
431
Abėcėlinė rodyklė
433
ĮVADAS
ĮVADAS
Kaip rasti savininkui skirtos
informacijos
Savininkui skirta informacija pateikiama keliais
skirtingais formatais, įskaitant skaitmeninį ir
spausdintą. Automobilio savininko vadovas pateikiamas automobilio ekrane, mobiliosios programėlės pavidalu ir „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje. Daiktadėžėje rasite „Quick
Guide“ ir automobilio savininko vadovo papildinį
kartu su specifikacijomis ir informacija apie saugiklius (be kita ko). Galima užsisakyti spausdintą
automobilio savininko vadovą.
Automobilio ekranas1
Automobilio ekrane galima
rodyti skaitmeninę automobilio
savininko vadovo versiją. Centriniame valdymo pulte paspauskite mygtuką MY CAR,
paspauskite OK/MENU ir pasirinkite Owner's manual. Informacijos galima ieškoti, ji taip pat gali būti suskirstyta į kategorijas.
Išsamiau skaitykite automobilyje pateiktame
skaitmeniniame savininko vadove.
Programėlė
Parduotuvėje „App Store“ arba
„Google Play“ atlikite paiešką
„Volvo Manual“, atsisiųskite programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį
ir pasirinkite automobilį.
Programėlėje yra vaizdo mokomosios medžiagos
ir vaizdinio naršymo parinkčių su automobilio išorės ir salono vaizdais. Atskirus savininko vadovo
skirsnius yra lengva naršyti, be to, turinyje galima
vykdyti paiešką. Išsamiau apie Automobilio savininko vadovą mobiliuosiuose įrenginiuose.
1 Visa
2 Visa
12
spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
spausdinta vadovo versija pateikiama su automobiliais tose rinkose, kuriose ekraninis automobilio savininko vadovas nesiūlomas.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Eikite į support.volvocars.com ir
pasirinkite savo šalį. Čia rasite
automobilio savininko vadovų
(internetinių ir PDF formatu).
Be to, „Volvo Cars“ techninės
pagalbos svetainėje pateikiama
vaizdo mokomosios medžiagos
ir papildomos informacijos, taip pat – įvairių
pagalbinių priemonių, susijusių su jūsų „Volvo“ ir
automobilio eksploatacija. Puslapis pasiekiamas
daugelyje rinkų. Išsamiau apie „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainę.
Spausdinta informacija
Daiktadėžėje pateiktas automobilio savininko vadovo papildinys2, kuriame rasite informacijos apie saugiklius ir specifikacijas, taip pat – svarbios ir praktinės informacijos suvestinę.
Papildomai pateikiamas spausdintas „Quick
Guide“, padedantis susipažinti su dažniausiai naudojamomis automobilio funkcijomis.
Atsižvelgiant į pasirinktą įrangos lygį, rinką ir pan.,
automobilyje gali būti pateikiama papildomos
savininkui skirtos spausdintos informacijos.
ĮVADAS
Galima užsisakyti spausdintą automobilio savininko vadovą ir susijusį papildinį. Jei norite užsisakyti, susisiekite su „Volvo“ įgaliotuoju atstovu.
Sužinokite apie savininko vadovo struktūrą, kuri
aprašyta skirsnyje Kaip skaityti savininko vadovą.
Kalbos keitimas automobilio ekrane
Pakeitus kalbą automobilio ekrane, gali būti taip,
kad kai kuri informacija neatitiks nacionalinių ar
vietos įstatymų ir reglamentų. Neįjunkite sunkiai
suprantamos kalbos, nes gali būti sunku grįžti į
norimą vietą ekrano meniu struktūroje.
SVARBU
Skaitmeninis automobilio savininko
vadovas automobilyje
• Search - ieškokite funkcijos, kad surastu-
Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje3. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro
skirtingų skyrių.
• Categories - visi straipsniai surūšiuoti į
Atverskite skaitmeninį savininko vadovą –
paspauskite MY CAR mygtuką centriniame valdymo pulte bei OK/MENU ir pasirinkite Owner's
manual.
Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas
rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr. toliau,
kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.
Vairuotojas visada atsako už tai, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai ir būtų laikomasi visų taikomų įstatymų bei taisyklių. Taip
pat svarbu, kad automobilis būtų prižiūrimas ir
tvarkomas pagal savininkui pateiktoje informacijoje esančias „Volvo“ rekomendacijas.
mėte straipsnį.
kategorijas.
• Favourites - sparti prieiga prie adresyno-į
adresyną įrašytų straipsnių.
• Quick Guide – straipsnių apie bendrąsias
funkcijas pasirinkimas.
Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį
Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.
PASTABA
Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant
nepateikiamas.
Jei informacija ekrane ir spausdintame leidinyje skiriasi, visada galioja spausdinta informacija.
Susijusi informacija
•
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas
automobilyje (p. 13)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
•
Automobilio savininko vadovo skaitymas
(p. 17)
Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.
Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:
}}
13
ĮVADAS
||
Paieška
Paieška naudojant ženklų ratuką.
Simbolių sąrašas.
Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę
žemiau).
Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz.,
„saugos diržas“, įvesti.
1.
Pasukite TUNE iki pageidaujamos raidės ir
paspauskite OK/MENU, kad patvirtintumėte.
Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto
valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2.
Tęskite su kita raide ir t. t.
3
14
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
3.
Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar
specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką,
reikia įvesties režimo keitimo sąraše (2)
pasukti TUNE iki vienos iš parinkčių (žr.
paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti OK/
MENU.
123/AB
C
Į raides ir skaičius keičiama su OK/
MENU.
MORE
Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU.
OK
Atlikite paiešką. Pasukite TUNE,
kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/
MENU, kad pasiektumėte šį
straipsnį.
a|A
||}
Su OK/MENU keičiamos mažosios
raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su
TUNE. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT. Norėdami grįžti prie ženklų ratuko,
spauskite OK/MENU.
Atminkite, jog skaičių ir raidžių
mygtukus valdymo skyde galima
naudoti redaguojant paieškos
lauką.
ĮVADAS
Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra
Kategorijos
Naršymas straipsnyje
Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į
pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats
straipsnis gali būti keliose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti kategorijų
medį, ir paspauskite OK/MENU, kad atsidarytų
, arba straipsnis, pasirinkkategorija, pasirinkta
tas
. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Parankiniai
Skaičių klaviatūra.
Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio
valdymo pulto mygtukais 0-9, * ir #.
Paspaudus, pvz., 9, po mygtuku pasirodo juosta
su visais ženklais4, pvz., V, x, y, z ir 9. Greitai
spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo
vieno ženklo prie kito.
•
Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.
•
Naikinama / anuliuojama spaudžiant EXIT.
Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti
atitinkamą skaičiaus klavišą.
4
Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau
esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.
Pradinis puslapis – pereinama į automobilio
savininko vadovo pradžios tinklalapį.
Norėdami naršyti parankinių sąraše, pasukite
TUNE, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite
OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį,
spauskite EXIT.
Parankinis – straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami
įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį,
galite paspausti FAV mygtuką centriniame
valdymo skyde.
Quick Guide
Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis.
Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai
pasiekti.
Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite TUNE,
o norėdami atverti straipsnį, paspauskiteOK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
Kiekvieno mygtuko paspaudimu iškviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.
Paryškinta nuoroda – nukreipiama į susietą
straipsnį.
Specialūs tekstai – jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.
Sukite TUNE, kad galėtumėte naršyti nuorodas
arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į
straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir
parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau
}}
15
ĮVADAS
aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite OK/
MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite EXIT.
„Volvo Cars“ techninės pagalbos
svetainė
Iš techninės pagalbos puslapio
atsisiunčiama informacija
Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos
svetainėse.
Žemėlapiai
Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos
puslapio.
Pagalba internetu
Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į
support.volvocars.com arba naudokite toliau
esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje
šalių.
QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.
Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji
taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis,
Volvo On Call*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po
žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz.,
kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.
16
Programėlės
Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir
2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas
pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia
yra prieiga ir prie „Volvo On Call“* programėlės.
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių
modelio metų
Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir
papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad
galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.
Kontaktai
Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija
pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią
„Volvo“ įgaliotąjį atstovą.
Prisijunkite prie „Volvo Cars“ interneto
svetainės
Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite prie
www.volvocars.com. Kai prisijungsite, be kita ko
gausite paslaugos, sutarčių ir garantijų apžvalgą.
Ten taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę
įrangą.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 21)
Automobilio savininko vadovo
skaitymas
Savininko vadovas mobiliuosiuose
įrenginiuose
Geriausias būdas susipažinti su naujuoju automobiliu – prieš pradedant pirmą kartą vairuoti,
perskaityti automobilio Instrukciją vartotojui.
Perskaitę automobilio savininko vadovą, turėsite
galimybę susipažinti su naujomis funkcijomis,
gausite patarimų, kaip elgtis skirtingose situacijose, ir sužinosite, kaip geriausiai išnaudoti visas
automobilio funkcijas. Atidžiai perskaitykite automobilio savininko vadove esančias saugos
instrukcijas.
Mes nenuilstamai siekiame tobulinti savo gaminius. Dėl vykdomų modifikacijų tam tikra savininko vadove pateikiama informacija, aprašai ir
iliustracijos gali skirtis nuo automobilyje esančios
įrangos. Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus
be išankstinio perspėjimo.
© Volvo Car Corporation
SVARBU
Neišimkite šio vadovo iš automobilio: jei iškiltų
kokia problema, neturėtumėte informacijos
apie tai, kur ir kaip ieškoti profesionalios
pagalbos.
PASTABA
Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliesiems įrenginiams), žr.
www.volvocars.com.
Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir
paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.
Parinktys / priedai
Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti
žvaigždute*.
Be standartinės įrangos savininko vadove aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir
}}
* Parinktis / priedas.
17
ĮVADAS
tam tikri priedai (po pardavimo montuojama
įranga).
išnaša skirta tekstui lentelėje, nuoroda žymima
raidėmis, o ne skaičiai.
Automobilio savininko vadove aprašoma įranga
nėra montuojama į visus automobilius. Modelių
komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.
Pranešimai
Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į
„Volvo“ atstovą.
Speciali informacija
ĮSPĖJIMAS
Esant sužalojimo rizikai, pasirodo įspėjamieji
pranešimai.
Automobilyje įrengti ekranai, kuriuose pateikiami
meniu ir pranešimų tekstai. Savininko vadove šių
tekstų išvaizda skiriasi nuo įprasto teksto. Meniu
ir pranešimų tekstų pavyzdžiai: Media, Sending
location.
Lipdukai
Įspėjimas apie galimas traumas
Esant pažeidimo rizikai, pasirodo pranešimai
„Svarbu“.
Balti ISO ženklai ir baltas tekstas ar paveikslėlis
juodame arba mėlyname įspėjimo lauke bei pranešimo lauke. Naudojamas įspėti apie esantį
pavojų, kurio nepaisant galima padaryti žalą turtui.
PASTABA
Tekstai su PASTABA pateikia patarimų,
palengvinančių, pvz., naudojimąsi funkcijomis.
Išnaša
18
Žalos turtui pavojus
Automobilyje yra įvairių tipų lipdukai, kuriuose
svarbi informacija pateikta paprastai ir aiškiai.
Toliau pateikiame automobilyje esančių lipdukų
sąrašą, nuo svarbiausių – įspėjamųjų iki mažiau
svarbių – informacinių.
SVARBU
Išnašos pateikiamos automobilio savininko
vadovo apatinėje puslapio dalyje. Tokia skaičiumi
pažymėta informacija papildo patį tekstą. Jei
Juodi ISO simboliai geltoname įspėjimų lauke,
baltas tekstas / paveikslėlis juodame pranešimo
lauke. Naudojamas įspėti apie esantį pavojų, kurio
nepaisant galima susižaloti arba žūti.
G031592
||
G031590
ĮVADAS
Information
Detalių instrukcijų paveiksliukai sunumeruoti
atliekamų veiksmų eilės tvarka.
Jei instrukcijų eilė nėra svarbi, prie paveikslėlių grupių pateikti numeruoti sąrašai su raidėmis.
Rodyklės yra sunumeruotos ir nesunumeruotos ir yra naudojamos parodyti veiksmą.
G031593
Rodyklės su raidėmis naudojamos judesiui
nurodyti, kai netinka abipusis.
Jei nėra detalias instrukcijas atitinkančių veiksmų
paveiksliukų, skirtingi veiksmai numeruojami normaliais skaičiais.
Padėčių sąrašas
Raudoni apskritimai su numeriu naudojami
skirtingų sudedamųjų dalių paveiksliukų apžvalgai. Tas pats numeris, atitinkantis detalę
apibūdinantį paveiksliuką, pateikiamas ir
padėčių sąraše.
Balti ISO simboliai ir baltas tekstas / paveikslėlis
juodame pranešimo lauke.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
Procesų sąrašas
Susijusi informacija
Susijusios informacijos punktai pateikia nuorodas
į kitus straipsnius su glaudžiai susijusia informacija.
Vaizdai
Vadove pateikiami vaizdai kartais gali būti scheminio pobūdžio ir skirtis nuo automobilio išvaizdos. Taip priklauso nuo įrangos lygio ir rinkos.
Tęsinys kitame puslapyje
}} Šis simbolis yra puslapio apačioje dešinėje
pusėje, kai dvigubo straipsnio tęsinys perkeliamas
į kitą puslapį.
Tęsiama nuo ankstesnio puslapio
|| Šis simbolis yra puslapio apačioje kairėje
pusėje, kai straipsnio tęsinys perkeliamas iš ankstesnio puslapio.
Susijusi informacija
Veiksmų sąrašas
•
Veiksmų sąrašas naudojamas automobilio savininko vadove sunumeruotam veiksmų eiliškumui
apibrėžti.
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
•
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
Pavyzdžiui:
•
•
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Automobilio savininko vadove procesai, kurių
veiksmai turi būti atliekami nustatyta tvarka, yra
sunumeruoti.
19
ĮVADAS
Duomenų įrašymas
Kaip „Volvo“ saugumo ir kokybės užtikrinimo
dalis tam tikra informacija apie transporto priemonės veikimą, funkcionalumą ir įvykius įrašoma
automobilyje.
Šioje transporto priemonėje yra „Event Data
Recorder“ (EDR). Pirminė paskirtis – registruoti ir
įrašyti duomenis, susijusius su eismo įvykiais ar
galimo susidūrimo situacijomis, kai, pvz., išsiskleidžia saugos oro pagalvė arba transporto priemonė kliudo kelyje esančią kliūtį. Duomenys
įrašomi siekiant, kad būtų geriau suprantama,
kaip skirtingose situacijose veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirta duomenims, susijusiems su transporto priemonės dinamikos ir saugos sistemomis, įrašyti trumpam laikotarpiui, dažniausiai 30 sekundžių ar trumpiau.
Šioje transporto priemonėje esanti EDR sistema
skirta duomenims, susijusiems su šiomis situacijomis esant eismo įvykiams ar galimiems susidūrimams, įrašyti:
•
•
Kaip veikė įvairios automobilio sistemos
Ar buvo prisegti / įtempti vairuotojo ir keleivio
saugos diržai
•
Kaip vairuotojas naudoja greičio ar stabdžių
pedalus
•
Transporto priemonės važiavimo greitis
Ši informacija gali mums padėti geriau suprasti
aplinkybes, kuriomis įvyksta eismo įvykiai, sužalojimai ir pažeidimai. EDR įrašo tik tuos duomenis,
20
kai atsitinka neįprastas susidūrimo įvykis. EDR
neįrašinėja jokių duomenų esant įprastoms vairavimo sąlygoms. Taip pat sistema niekada neregistruoja, kas vairuoja transporto priemonę ar
eismo įvykio arba galimo įvykio geografinės vietos. Tačiau kitos šalys, pvz., policija, gali pasinaudoti įrašytais duomenimis kartu su asmeniniais
duomenimis, kurie dažniausiai renkami įvykus
eismo įvykiui. Norint išaiškinti registruotus duomenis reikia specialios įrangos arba prieigos prie
transporto priemonės arba EDR.
Be EDR automobilyje įmontuoti ir keli kompiuteriai, skirti nuolatinei automobilio funkcijų patikrai ir
stebėsenai. Jie gali registruoti duomenis įprastinėmis vairavimo sąlygomis, bet visų pirma jie
registruoja gedimus, kurie daro poveikį transporto
priemonės funkcionalumui ir veikimui, arba aktyvinus transporto priemonės aktyvias vairuotojo
pagalbos funkcijas (pvz., „City Safety“ ir automatinio stabdymo funkciją).
Kai kurių įrašytų duomenų reikia tam, kad techninio aptarnavimo ir priežiūros specialistai galėtų
nustatyti ir pašalinti bet kuriuos transporto priemonės gedimus. Registruotos informacijos reikia
ir tam, kad „Volvo“ galėtų įvykdyti įstatymuose ir
valdžios organų nustatytus teisinius reikalavimus.
Transporto priemonėje registruota informacija
saugoma jos kompiuteryje iki transporto priemonės techninės apžiūros arba remonto.
Be to, registruotą informaciją galima naudoti kaip
visumą tyrimams atlikti ar gaminiams kurti sie-
kiant nuolatos tobulinti „Volvo“ automobilių saugumą ir kokybę.
„Volvo“ neatskleis pirmiau aprašytos informacijos
trečiosioms šalims be automobilio savininko sutikimo. Siekiant vykdyti nacionalinių teisės aktų reikalavimus, „Volvo“ gali tekti atskleisti šio pobūdžio
informaciją policijai arba kitoms institucijoms,
kurios gali pareikšti teisę į tokią prieigą. Siekiant
perskaityti ir išaiškinti įrašytą informaciją, reikia
specialios techninės įrangos, kurią turi „Volvo“ ir
su bendrove sutartis pasirašę autoservisai. „Volvo“
atsako už saugų informacijos, kuri yra perduodama „Volvo“ aptarnavimo ir techninės priežiūros
metu, laikymą ir tvarkymą bei užtikrinimą, kad
tokios informacijos tvarkymas atitiktų galiojančius
teisinius reikalavimus. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
ĮVADAS
Aksesuarai ir papildoma įranga
Volvo ID
Neteisingai prijungus ir įrengus priedus bei
papildomą įrangą, gali sutrikti automobilio elektroninės sistemos veikimas.
Volvo ID Volvo ID suteikia prieigą prie gausybės
tiesioginių personalizuotų Volvo paslaugų5.
Paslaugų pavyzdžiai:
Kai kurie automobilyje esantys priedai veikia tik
tuo atveju, jei automobilio kompiuterio sistemoje
yra įdiegta atitinkama programinė įranga. Todėl,
prieš įrengiant priedus, susijusius su arba galinčius paveikti automobilio elektroninę sistemą,
rekomenduojame visuomet susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Šilumą atspindintis priekinis stiklas*
Priekinis stiklas yra padengtas šilumą atspindinčia plėvele (IR), kuri sumažina į saloną patenkantį
saulės šilumos spinduliavimą.
Elektroninės įrangos, pavyzdžiui, atsakiklio įrengimas prie stiklo paviršiau, padengto šilumą atspindinčia plėvele, gali turėti poveikio jo veikimui ir
darbui.
Kad elektroninė įranga veiktų optimaliai, ji turėtų
būti įrengta toje priekinio stiklo vietoje, kuri nepadengta šilumą atspindinčia plėvele (žr. pažymėtą
vietą paveikslėlyje).
Vietos, kuriose nėra IR plėvelės.
A yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio
krašto iki lauko pradžios. B yra atstumas nuo priekinio stiklo viršutinio krašto iki lauko pabaigos.
•
Prie interneto prijungtame automobilyje* –
norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir
paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują
adresą iš žemėlapio internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį
prie asmeninės Volvo ID.
•
„Volvo On Call“* – „Volvo ID“ naudojama prisijungiant prie „Volvo On Call“ programėlės.
Volvo ID privalumai
•
Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia
vieno naudotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t.
y. reikia prisiminti tik vieną naudotojo vardą ir
vieną slaptažodį.
•
Keičiant vienos paslaugos (pvz., „Volvo On
Call“) naudotojo vardą / slaptažodį, jis taip
pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms.
Matmenys
A
40 mm
B
80 mm
Volvo ID sukūrimas
Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti asmeninį
el. pašto adresą. Tada įvykdykite el. laiške, kuris
automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu,
pateiktas instrukcijas ir užbaikite registraciją.
5
}}
Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.
* Parinktis / priedas.
21
ĮVADAS
||
Galima sukurti „Volvo ID“ vienos iš tolesnių
paslaugų pagalba:
•
„Volvo Cars“ interneto svetainė – eikite į
www.volvocars.com ir prisijunkite6 spausdami
viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą. Pasirinkite „Sukurti „Volvo ID“.
•
Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės
instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde
dukart paspauskite ryšio mygtuką
ir pasirinkite Apps Settings bei laikykitės
instrukcijų.
•
„Volvo On Call“* – atsisiųskite naujausią
„Volvo On Call“ programėlės versiją. Pradžios
puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti
„Volvo ID“, įveskite el. pašto adresą ir vykdykite instrukcijas.
Susijusi informacija
•
6
22
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė
(p. 16)
Siūloma kai kuriose rinkose.
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Aplinkos filosofija
„Volvo Car Corporation“ nuolat dirba siekdama
kurti saugesnius ir efektyvesnius produktus bei
Aplinkosauga yra viena iš pagrindinių „Volvo Car“
veiklos vertybių, kuri daro įtaką visoms operacijoms. Į gamtos apsaugą atsižvelgiame galvodami
apie visus automobilio gyvavimo ciklo etapus,
įvertindami, kokį poveikį aplinkai jis daro nuo projektavimo iki pat utilizavimo ir perdirbimo. Bazinis
„Volvo Cars“ principas - kiekvienas naujai sukurtas gaminys turi aplinkai daryti mažiau neigiamo
poveikio nei tas, kurį jis pakeičia.
„Volvo“ aplinkos valdymo pastangos davė vaisių:
buvo sukurti efektyvesni ir mažiau aplinką teršiantys pavaros mazgai „Drive-E“. „Volvo“ taip pat rūpi
ir asmeninė aplinka, pvz., oras „Volvo“ automobilio
sprendimus, tuo pat metu mažinant neigiamą
poveikį aplinkai.
viduje yra švaresnis nei išorėje: tai užtikrina klimato kontrolės sistema.
Jūsų „Volvo“ atitinka griežtus tarptautinius aplinkosaugos standartus. Visi „Volvo“ gamybos padaliniai turi būti sertifikuoti pagal ISO 14001, nes
taip palaikomas sisteminis požiūris į aplinkosauginius veiklos klausimus, užtikrinantis nuolatinį
tobulinimą kai daromas mažesnis poveikis aplinkai. ISO sertifikatas taip pat reiškia, kad laikomasi
galiojančių aplinkosaugos įstatymų bei nuostatų.
„Volvo“ taip pat reikalauja, kad šiuos reikalavimus
tenkintų ir partneriai.
Kuro sąnaudos
Kadangi didžiąją dalį automobilio poveikio aplinkai
jo eksploatacijos eigoje padaro naudojimas,
„Volvo Cars“ aplinkosauginės veiklos pagrindas –
pastangos mažinti degalų sąnaudas, anglies dioksido ir kitų oro teršalų emisiją. „Volvo” automobiliai pasižymi taupiu kuro naudojimu, lyginant su
kitais tokios pačios klasės automobiliais. Automobilis sunaudoja mažiau kuro, nes išmeta mažesnį
kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies
dvideginio.
}}
23
ĮVADAS
||
Siekiame prisidėti kurdami geresnę aplinką
Taupiai energiją ir degalus vartojantis automobilis
mažina ne tik neigiamą poveikį aplinkai, bet ir
savininko sąnaudas. Jūs kaip vairuotojas galite
lengvai sumažinti degalų sąnaudas bei sutaupyti
pinigų ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Pateikiame keletą patarimų:
•
Susiplanuokite efektyvų vidutinį greitį. Greičiui viršijus maždaug 80 km/h (50 myl./val.)
arba nukritus žemiau 50 km/h (30 myl./val.),
padidėja energijos sąnaudos.
eksploataciją. Daugiau informacijos ir patarimų
rasite „Eco guide“ (p. 75) , „Ekonomiškas vairavimas“ (p. 291) ir „Degalų sąnaudos“ (p. 426).
Veiksminga emisijos kontrolė
Jūsų „Volvo” automobilis pagamintas pagal koncepciją „Švaru viduje ir lauke” – švari automobilio
salono aplinka bei ypač efektyvi emisijos kontrolė.
Daugeliu atvejų išmetamųjų dujų kiekis yra daug
mažesnis negu nurodyta taikomuose standartuose.
•
Laikykitės techninės priežiūros ir garantijos
knygelėje rekomenduojamų automobilio
techninės priežiūros intervalų.
Švarus oras automobilio salone
•
Venkite leisti varikliui ilgai veikti laisvąja eiga:
jei ilgiau stovite, išjunkite variklį. Laikykitės
vietinių įstatymų.
Salono oro kokybės sistema (IAQS)* užtikrina,
kad į automobilio saloną iš lauko patenkantis oras
būtų valomas.
•
Planuokite kelionę. Daug nereikalingų sustojimų ir netolygus greitis didina degalų sąnaudas.
•
Naudokite paruošimo sistemą: ji padidina
hibridinės sistemos akumuliatoriaus energija
įveikiamą atstumą ir sumažina energijos
poreikį važiuojant.
Ši sistema išvalo automobilio salono orą nuo
įvairių teršalų: dalelių, angliavandenilių, azoto
oksidų ir arti žemės esančio ozono. Jei oras lauke
yra užterštas, ortakiai uždaromi ir vyksta uždara
salono oro apytaka. Taip gali nutikti esant intensyviam eismui, pavyzdžiui, automobilių kamščiams
ir važiuojant tuneliu.
Be to, nepamirškite, kad aplinkai pavojingas atliekas, pvz., akumuliatorius ir alyvą, reikia utilizuoti
saugiu aplinkai būdu. Jei nežinote, kaip utilizuoti
šio tipo atliekas, pasitarkite su servisu. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Keleivių salono filtras apsaugo nuo dulkių ir taršos, patenkančios per ortakį.
IAQS yra dalis sistemos „Clean Zone Interior
Package“ (CZIP)*, kuriai taip pat priklauso funkcija, leidžianti įjungti ventiliatorių atrakinus automobilį nuotolinio valdymo rakteliu.
Salonas
„Volvo“ salono medžiaga kruopščiai parinkta ir
išbandyta, kad būtų maloni ir patogi. Kai kurios
detalės, pavyzdžiui, vairo siūlės, yra rankų darbo.
Salonas stebimas, ar esant, pvz., dideliam karščiui
ir skaisčiai šviesai nesklinda nemaloniai stiprūs
kvapai ar cheminės medžiagos, sukeldamos diskomfortą.
„Volvo” autoservisai ir aplinka
Reguliari priežiūra sudaro sąlygas, kad jūsų automobilis tarnautų ilgai ir degalų sąnaudos būtų
nedidelės. Tokiu būdu jūs taip pat prisidedate prie
švaresnės aplinkos. Jei „Volvo” autoservisams
patikėsite savo automobilio techninį aptarnavimą
ir priežiūrą, tai taps „Volvo” sistemos dalimi. Projektuodama autoservisų patalpas, „Volvo“ kelia
aiškius aplinkosauginius reikalavimus tam, kad
būtų užkirstas kelias teršalų patekimui į aplinką.
Mūsų autoservisų darbuotojai yra parengti ir turi
reikiamų priemonių, kad būtų garantuota tinkama
aplinkosauga.
Perdirbimas
Kadangi „Volvo“ akcentuoja visą eksploatacijos
ciklą, svarbu ir tinkamai perdirbti automobilį, mažinant poveikį aplinkai. Galima perdirbti beveik visą
automobilį. Todėl automobilio paskutinio savininko prašoma susisiekti su atstovu, kuris pateiks
informacijos apie sertifikuotus / aprobuotus perdirbimo taškus.
Atsižvelgdami į šiuos patarimus, sutaupysite
pinigų, planetos išteklių ir pailginsite automobilio
24
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
Susijusi informacija
•
Automobilio savininko vadovas ir aplinka
(p. 26)
25
ĮVADAS
Automobilio savininko vadovas ir
aplinka
Spausdintų savininko vadovų popieriaus masė
gaminama iš „Forest Stewardship Council“®
(Miškų tvarkymo tarybos, FSC) sertifikuotų miškų
arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Laminuotas stiklas
Stiklas yra armuotasis, todėl jį sunkiau
išdaužti ir jis geriau izoliuoja garsą
salone. Priekinis ir kiti langai* yra iš
laminuoto stiklo.
FSC® ženklas reiškia, kad spausdinto savininko
vadovo popieriaus masė gauta iš FSC® patvirtintų
miškų arba kitų kontroliuojamų šaltinių.
Susijusi informacija
•
26
Aplinkos filosofija (p. 23)
* Parinktis / priedas.
ĮVADAS
„Twin Engine“ – apžvalga
Unikalių funkcijų apžvalga V60 Twin Engine
modeliui.
}}
27
ĮVADAS
||
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas (p. 302).
Hibridinis akumuliatorius (p. 385).
Elektrinis variklis (p. 271) su galinių ratų
pavara.
Važiavimo režimai (p. 272).
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 71) su unikalia informacija apie „Twin Engine“.
Susijusi informacija
•
28
„Twin Engine“ – įvadas (p. 29)
ĮVADAS
„Twin Engine“ – įvadas
Automobilio vairavimas
Automobilis vairuojamas visiškai įprastai. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai važiuojant
nedideliu greičiu, o dyzelinis – pasiekus didesnį
greitį, taip pat – važiuojant aktyviau.
Automobilis vairuojamas visiškai įprastai. Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai važiuojant
nedideliu greičiu, o dyzelinis – pasiekus didesnį
greitį, taip pat – važiuojant aktyviau. Perskaitykite
informaciją apie Taupus važiavimas (p. 291).
karštas, jo talpa gerokai sumažės. Paruošimo
metu automobilio pavaros sistemos ir salonas
parengiami kelionei, kad važiuojant lėčiau
dėvėtųsi dalys ir sumažėtų energijos sąnaudos.
Perskaitykite informaciją apie Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140).
Važiavimo režimai
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas
Svarbu žinoti
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
Aukštos įtampos srovė
Kai kurie automobilio komponentai veikia esant aukštai
įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų. Nelieskite
jokių dalių, kurios nėra aiškiai
aprašytos Automobilio savininko vadove. Perskaitykite
informaciją apie variklio skyrių (p. 363).
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
Važiuojant galima rinktis įvairius automobilio
važiavimo režimus, pvz., vien elektrinį arba, prireikus daugiau galios, naudoti elektrinį ir dyzelinį
variklius iškart. Priklausomai nuo parinkto važiavimo režimo, automobilis apskaičiuoja optimalų
važiavimo charakteristikų, važiavimo kokybės,
aplinkos poveikio ir degalų ekonomijos derinį.
Perskaitykite informaciją apie Variklių sistema –
važiavimo režimai (p. 272).
Jungtinis prietaisų skydelis
Dviejuose jungtinio prietaisų skydelio laukuose
pateikiama unikali informacija apie V60 Twin
Engine: hibridinio akumuliatoriaus matuoklis (esamas energijos lygis), aktyvus važiavimo režimas,
veikiant dyzeliniam varikliui įsijungiantis ženklas,
Hybrid Guide ir energijos rekuperavimo duomenys. Sužinokite daugiau apie jungtinis prietaisų
skydelis (p. 71).
Paruošimas
Siekiant, kad automobilis veiktų optimaliai, svarbu,
kad hibridinis akumuliatorius ir atitinkamos elektrinės pavaros sistemos bei dyzelinis variklis ir jo
pavaros sistemos būtų tinkamos darbinės temperatūros. Jei akumuliatorius bus per šaltas ar per
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
žaibo pavojus.
Šiame automobilyje naudojamas ličio jonų hibridinis akumuliatorius, jį galima įkrauti įvairiais būdais.
Automobilį įkrovimo kabeliu su valdymo bloku
galima prijungti prie 230 V kintamosios srovės
lizdo, žr. Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
(p. 305). Įkrovimo laikas priklauso nuo įkrovimo
srovės (p. 303).
Elektrinis variklis švelnaus stabdymo metu naudojamas kaip variklinis stabdys, tuo metu automobilio kinetinė energija verčiama elektros energija,
kuri naudojama hibridiniam akumuliatoriui įkrauti.
Skaitykite daugiau apie stabdymo jėgos energijos
pakartotinį panaudojimą (p. 283).
Be to, prireikus dyzelinis variklis per specialųjį
aukštos įtampos generatorių gali įkrauti elektrinio
variklio hibridinį akumuliatorių: žr. temą skirsnį
pavaros sistemą ir važiavimo režimus (p. 272).
}}
29
ĮVADAS
||
30
Susijusi informacija
•
„Twin Engine“ – apžvalga (p. 27)
SAUGA
SAUGA
Bendroji informacija apie saugos
diržus
Staigus stabdymas, neužsisegus saugos diržų,
gali sukelti rimtų pasekmių. Užtikrinkite, kad
kelionės metu visi keleiviai būtų užsisegę saugos
diržus.
Atminkite
•
•
Nenaudokite spaustukų ar panašių daiktų,
trukdančių teisingai prisisegti saugos diržą.
Saugos diržas negali būti susisukęs ar kur
nors įstrigęs.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią susidūrimo metu teikia saugos oro pagalvė, gali
sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Vienas saugos diržas yra suprojektuotas tik
vienam asmeniui.
Įtempkite klubus juosiančią diržo atkarpą, patraukdami
įstrižą diržo atkarpą link peties. Ties klubais esanti diržo
juosta turi būti kuo žemiau (jokiu būdu ne ant pilvo).
Svarbu kad diržas priglustų prie kūno taip užtikrindamas maksimalią apsaugą. Per daug neatloškite sėdynės. Saugos diržas apsaugo sėdint
įprastoje padėtyje.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 33) saugos diržą, ir ji tai padarys garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu (p. 35).
32
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekeiskite ir netaisykite saugos diržų
patys. „Volvo" rekomenduoja susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Jei saugos diržą veikė didelė jėga, pavyzdžiui,
smūgio atveju, reikia pakeisti visą saugos
diržą. Nors saugos diržas ir atrodo nepažeistas, jis gali būti praradęs kai kurias apsaugines savybes. Be to, pakeiskite saugos diržą,
jei jis nusidėvėjęs ar pažeistas. Naujas saugos
diržas turi būti patvirtinto tipo ir turi būti skirtas
įrengti toje pačioje vietoje, kaip ir keičiamas
saugos diržas.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 34)
Saugos diržas – atleidimas (p. 34)
Saugos diržo įtempiklis (p. 35)
SAUGA
Saugos diržas – prisisegimas
Galinių sėdynių saugos diržų sagtys yra pritaikytos tik joms skirtiems užraktams1.
Prisisekite saugos diržą (p. 32) prieš pradėdami
važiuoti.
Atminkite
Diržas užsifiksuoja ir jo negalima ištraukti:
Lėtai ištraukite saugos diržą ir prisisekite įspausdami sagtį saugos diržo užrakte. Spragtelėjimas
reiškia, kad saugos diržas užsifiksavo.
•
•
•
jei trauksite per staigiai
stabdant ir spaudžiant akceleratorių
jei automobilis pasviręs į priekį.
Susijusi informacija
Netinkamai prisisegtas saugos diržas. Diržas turi būti
perjuostas per petį.
•
•
•
•
Saugos diržas nėštumo metu (p. 34)
Saugos diržas – atleidimas (p. 34)
Saugos diržo įtempiklis (p. 35)
Priminimas užsisegti saugos diržą (p. 35)
Tinkamai prisisegtas saugos diržas.
Saugos diržo aukščio reguliavimas. Paspauskite mygtuką
ir vertikaliai judinkite diržą. Nustatykite viršutinį diržo fiksavimo tašką kiek įmanoma aukščiau, tačiau diržas neturi
trintis į Jūsų kaklą.
1
Kai kuriose šalyse.
33
SAUGA
Saugos diržas – atleidimas
Saugos diržas nėštumo metu
Galima atsisegti saugos diržą (p. 32), kai automobilis stovi.
Nėščiosioms būtina prisisegti saugos
diržą (p. 32), tačiau labai svarbu tai atlikti teisingai.
Nuspauskite raudoną saugos diržo užrakto mygtuką ir leiskite saugos diržui susivynioti. Jei saugos diržas visas nesusivyniojo, įstumkite jį ranka,
kad nekabėtų laisvas.
Susijusi informacija
Susijusi informacija
Saugos diržas – prisisegimas (p. 33)
Priminimas užsisegti saugos diržą (p. 35)
G020998
•
•
Įstrižoji dalis turi eiti per petį, tarp krūtų ir per pilvo
šoną.
Apatinė diržo dalis turi kuo geriau priglusti ir eiti
kuo žemiau po pilvu. Negalima leisti jai pakilti.
Įtempkite saugos diržą ir užtikrinkite, kad jis būtų
gerai prigludęs prie kūno. Be to, patikrinkite, ar
diržas nėra susisukęs.
Vėlesniais nėštumo mėnesiais nėščios vairuotojos turėtų pareguliuoti automobilio sėdynę
(p. 86) ir vairą (p. 91) taip, kad galėtų lengvai
vairuoti automobilį (t. y., kad lengvai pasiektų
pedalus ir vairą). Pasistenkite sėdynę atitraukti
tiek, kad tarp pilvo ir vairo būtų kuo didesnis tarpas.
34
•
•
Saugos diržas – prisisegimas (p. 33)
Saugos diržas – atleidimas (p. 34)
SAUGA
Priminimas užsisegti saugos diržą
lyje pateikiamas pranešimas. Pranešimas
patvirtinamas automatiškai, po maždaug 30
sekundžių važiavimo arba spustelėjus posūkio svirties OK mygtuką (p. 115). Jei kas
nors atsisega saugos diržą, pranešimą galima
patvirtinti tik rankiniu būdu, spustelint posūkio svirties mygtuką OK.
Saugos diržų neprisisegusiems keleiviams garsiniu signalu ir tekstiniu pranešimu sistema primins, kad reikia prisisegti (p. 33) prisisegti saugos diržą.
G017726
•
Garsinis priminimo signalas įsijungia priklausomai
nuo automobilio greičio, o kai kuriais atvejais ir
nuo laiko. Primenanti lemputė yra lubų skydelyje
ir bendrajame prietaisų skydelyje (p. 70).
Vaikiškose sėdynėse nėra sumontuota saugos
diržų priminimo sistema.
Atsiranda įspėjimas, jei kelionės metu neprisisegamas kuris nors užpakalinės sėdynės
saugos diržas. Šis įspėjimas atsiranda jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su garsiniu /
vaizdiniu signalu. Įspėjimas nutraukiamas
užsisegus saugos diržą arba patvirtinus pranešimą mygtuku OK.
Bendrojo prietaisų skydelio informaciniame
ekrane rodoma, kurie saugos diržai naudojami.
Informacija pateikiama visada.
Saugos diržo įtempiklis
Visi saugos diržai (p. 32) turi diržo įtempiklius.
Pakankamai stipraus smūgio metu saugos diržo
įtempimo mechanizmas įtempia diržą prie kūno.
Taip saugos diržas efektyviau saugo keleivius.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekiškite keleivio saugos diržo liežuvėlio į vairuotojo saugos diržo sagtį. Visada
įkiškite saugos diržo liežuvėlį į jam skirtos
pusės sagtį. Negadinkite saugos diržų ir
nekiškite į sagtį jokių pašalinių daiktų. Antraip
susidūrimo atveju saugos diržai ir sagtys gali
nesuveikti kaip numatyta. Yra pavojus rimtai
susižeisti.
Kai kuriose šalyse
Vairuotojui ar priekinės sėdynės keleiviui neprisisegus saugos diržo, apie tai primena garsinis signalas ir užsidegusi kontrolinė lemputė. Esant
nedideliam greičiui, garsinis priminimas bus girdimas pirmąsias 6 sekundes.
Galinė sėdynė
Užpakalinės sėdynės saugos diržų priminimo sistema turi dvi papildomas funkcijas:
•
Informuoja, kurie užpakalinių sėdynių saugos
diržai (p. 32) yra prisegti. Kai prisisegami
saugos diržai arba atidaromos vienerios iš
galinių durelių, jungtiniame prietaisų skyde-
35
SAUGA
Sauga – įspėjamasis ženklas
ĮSPĖJIMAS
Įspėjamasis ženklas pasirodo, jei trikčių paieškos
metu aptinkama triktis arba jei sistema suaktyvinta. Prireikus kartu su pranešimu jungtinio prietaisų skydelio (p. 70) informaciniame ekrane
parodomas įspėjamasis ženklas.
Jei įspėjamasis oro pagalvių sistemos ženklas
vis dar dega arba užsidega važiuojant, tai reiškia, kad oro pagalvių sistemos veikla sutrikusi.
Ženklas informuoja apie triktį saugos diržų
įtempiklio, SIPS, IC sistemose ar kitokią sistemos triktį. Volvo rekomenduoja kuo skubiau
susisiekti su įgaliotu Volvo autoservisu.
Saugos oro pagalvių sistema
Smūgio į priekinę automobilio dalį atveju saugos
oro pagalvių sistema padeda apsaugoti vairuotoją ir keleivį nuo galvos, veido ir krūtinės sužalojimų.
Susijusi informacija
•
Saugos oro pagalvių sistemos (p. 36) trikampis avarinis ženklas ir įspėjamasis ženklas analoginiame jungtiniame prietaisų skydelyje.
Kai nuotolinio valdymo raktelis atsiduria raktelio
padėtyje II (p. 85), jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas. Jei oro pagalvių
sistema veikia sklandžiai, šis ženklas dingsta po
maždaug 6 sekundžių.
36
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 45)
G018665
Jei įspėjamasis ženklas neveikia, ima šviesti įspėjamasis trikampis ir ekrane pasirodo SRS oro
saugos pagalvė Reikia aptarnauti arba SRS
oro pagalvė Būtina skubiai aptarnauti.
„Volvo" rekomenduoja nedelsiant susisiekti su
įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu kairėje pusėje.
SAUGA
„Volvo“ autoservisui. Niekada nevažiuokite su
išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis.
•
„Volvo" rekomenduoja patikėti automobilio
saugos sistemų dalių keitimą įgaliotajam
„Volvo“ autoservisui.
•
Visada kreipkitės į gydytoją dėl poveikio sveikatai.
ĮSPĖJIMAS
Dėl remonto „Volvo" rekomenduoja susisiekti
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Sutrikęs
saugos oro pagalvių sistemos veikimas gali
sukelti gedimą ir baigtis rimtu žmonių sužalojimu.
PASTABA
G018666
ĮSPĖJIMAS
Saugos oro pagalvių sistema (vaizdas iš viršaus), automobilis su vairu dešinėje pusėje.
SRS sistemą sudaro saugos oro pagalvės ir jutikliai. Gana stipraus smūgio metu suveikia jutikliai ir
saugos oro pagalvė(s) prisipučia ir įkaista. Oro
pagalvė sušvelnina keleivio pradinį smūgį. Saugos
oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio metu žmogus
atsiremia į oro pagalvę. Jei taip įvyko, automobilio
salone pasirodo dūmų. Tai yra visiškai normalu.
Visas procesas, įskaitant saugos oro pagalvių
išsiskleidimą ir suslėgimą, trunka ne ilgiau nei keli
dešimtadaliai sekundės.
Jei oro pagalvės išsiskleidė, rekomenduojama
elgtis taip:
•
Automobilio techninė pagalba. „Volvo" rekomenduoja perduoti automobilį įgaliotajam
Detektoriai reaguoja nevienodai, tai priklauso
nuo susidūrimo pobūdžio ir nuo to, ar buvo
prisisegti saugos diržai. Taikoma visoms saugos diržo padėtims.
Saugos oro pagalvių valdymo sistema yra
centrinėje konsolėje. Jei centrinė konsolė apipilama vandeniu ar kitu skysčiu, atjunkite laidus nuo starterio akumuliatoriaus. Nebandykite užvesti automobilio, nes gali išsiskleisti
oro pagalvės. Automobilio nutempimas. Volvo
rekomenduoja transportuoti automobilį į
įgaliotą Volvo autoservisą.
Todėl įmanoma, kad susidūrimo metu išsiskleis tik viena (arba nė viena) saugos oro
pagalvė. Detektoriai jaučia automobilio susidūrimo jėgą ir jų veikimas atitinkamai pritaikomas taip, kad išsiskleistų tik viena arba daugiau saugos oro pagalvių.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nevažiuokite su išskleistomis saugos
oro pagalvėmis. Tai gali apsunkinti vairavimą.
Taip pat gali būti pažeisto kitos saugos sistemos. Dulkės ir dūmai, kuriuos sukelia išsiskleidusios saugos oro pagalvės, gali dirginti odą ir
akis/jas pažeisti esant intensyviam poveikiui.
Dirginimo atveju, plaukite šaltu vandeniu.
Greita išsiskleidimo eiga ir saugos oro
pagalvių audinys gali sukelti trintį ir nudeginti
odą.
Susijusi informacija
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje
(p. 38)
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
Sauga – įspėjamasis ženklas (p. 36)
37
SAUGA
Saugos oro pagalvė vairuotojo
pusėje
Siekiant padidinti vairuotojo pusėje įrengto saugos diržo (p. 32) efektyvumą, automobilyje
įrengta saugos oro pagalvė (p. 36).
Oro pagalvė įtaisyta vairo viduryje. Ant vairo ji yra
pažymėta užrašu AIRBAG.
Keleivio oro pagalvė
Siekiant padidinti keleivio pusėje įrengto saugos
diržo (p. 32) efektyvumą, automobilyje įrengta
saugos oro pagalvė (p. 36).
Oro pagalvė įtaisyta skyriuje virš daiktadėžės. Jos
dangtelis pažymėtas užrašu AIRBAG.
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu dešinėje pusėje.
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Susijusi informacija
•
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
Vieta, kurioje yra priekinė keleivio oro pagalvė automobilyje su vairu kairėje pusėje.
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
38
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Saugos diržai ir saugos oro pagalvės sąveikauja. Jei saugos diržas nenaudojamas arba
naudojamas neteisingai, apsauga, kurią teikia
saugos oro pagalvė susidūrimo metu, gali
sumažėti.
Jungiklis – PACOS*
Priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvę
galima išjungti (p. 40), jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
ĮSPĖJIMAS
Kad sumažėtų sužeidimo rizika išsiskleidus
saugos oro pagalvei, keleiviai privalo sėdėti
kiek įmanoma tiesiau, laikyti kojas ant grindų ir
nugaras atremti į atlošą. Saugos diržai turi būti
pritvirtinti.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
ĮSPĖJIMAS
Nedėkite jokių daiktų prieš arba virš prietaisų
skydelio, kur patalpinta keleivio saugos oro
pagalvė.
Jei automobilyje yra priekinė keleivio saugos
oro pagalvė, bet nėra išjungiklio (PACOS)
(„Passenger Airbag Cut Off Switch“), oro
pagalvė bus nuolat aktyvinta.
Susijusi informacija
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje (p. 38)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 48)
ĮSPĖJIMAS
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė
suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų,
vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
* Parinktis / priedas.
39
SAUGA
Keleivio saugos oro pagalvė –
suaktyvinimas / išaktyvinimas*
keleiviai (vaikai ir suaugusieji) gali saugiai
sėdėti keleivio sėdynėje.
Priekinę keleivio saugos oro pagalvę (p. 38)
galima deaktyvinti, jei automobilyje įrengtas
PACOS jungiklis („Passenger Airbag Cut Off
Switch“).
OFF – oro pagalvė išaktyvinta. Kai jungiklis
nustatytas į šią padėtį, priekinėje keleivio
sėdynėje gali saugiai sėdėti vaikai atgal nukreiptose automobilinėse kėdutėse.
Patikrinkite, ar jungiklis yra reikalingoje padėtyje.
Padėčiai pakeisti turėtų būti naudojama nuotolinio valdymo raktelio geležtė (p. 172).
ĮSPĖJIMAS
Įjungta oro pagalvė (keleivio sėdynė):
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Išjungta saugos oro pagalvė (keleivio
sėdynė):
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
PASTABA
Saugos oro pagalvės jungiklio vieta.
ON – oro pagalvė suaktyvinta. Kai jungiklis
nustatytas į šią padėtį, visi pirmyn atsisukę
40
Nuotolinio valdymo rakteliui esant padėtyje II
(p. 85), jungtiniame prietaisų skydelyje
apytiksliai 6 sekundes rodomas įspėjamasis
oro pagalvės ženklas (p. 36).
G017800
Jungiklis – PACOS
Jungiklis, skirtas keleivio saugos oro pagalvei
(PACOS), yra prietaisų skydelyje keleivio pusės
gale ir jį galima pasiekti, kai atidarytos keleivio
durelės.
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė
yra įjungta.
Įspėjamasis ženklas lubų valdymo pulte rodo, kad
priekinės keleivio sėdynės saugos oro pagalvė yra
įjungta (žr. ankstesnę iliustraciją).
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės priekinėje sėdynėje, jei aktyvinta saugos oro pagalvė ir viršutiniame valdymo pulte šviečia apie tai informuo. Jei nesilaikysite šių
jantis simbolis
nurodymų, gali kilti pavojus vaiko gyvybei.
Po to užsidega ženklas lubų skydelyje, rodantis, kad priekinės keleivio sėdynės oro pagalvės padėtis teisinga.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Susijusi informacija
•
2
Šoninė saugos oro pagalvė (SIPS)
Šoninio smūgio atveju didelę smūgio jėgos dalį
SIPS („Side Impact Protection System“) perduoda sijoms, statramsčiams, grindims, stogui ir
kitoms konstrukcinėms kėbulo dalims. Šoninės
vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės apsaugo krūtinės ir klubų sritis. Šios pagalvės yra svarbios SIPS sistemos dalys.
G017724
2
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 48)
Lemputė, informuojanti, kad keleivio saugos oro pagalvė
yra išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Niekam neleiskite sėdėti priekinėje keleivio
sėdynėje, jei viršutiniame valdymo pulte nurodoma, kad saugos oro pagalvė yra išaktyvinta
ir jungtiniame prietaisų skydelyje taip pat
rodomas oro pagalvių sistemos įspėjamasis
ženklas(p. 36). Tai rodo, kad yra įvykęs rimtas
gedimas. Kuo greičiau vykite į autoservisą.
Volvo rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
Volvo autoservisu.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus automobilio keleivių gyvybei.
G032949
Teksto pranešimas ir ženklas lubų valdymo pulte
rodo, kad priekinės keleivio sėdynės saugos oro
pagalvė yra išjungta (žr. ankstesnį paveikslėlį).
SIPS sistemą sudaro du pagrindiniai komponentai: šoninė saugos oro pagalvė ir jutikliai. Šoninės
saugos oro pagalvės yra įmontuotos priekinių
sėdynių atlošuose.
Pakankamai stipraus smūgio metu įsijungia jutikliai ir šoninės saugos oro pagalvės išsiskleidžia.
Saugos oro pagalvė išsiskleidžia tarp žmogaus ir
durelių skydelio, taip sušvelnindama pradinį
smūgį. Saugos oro pagalvė subliūkšta, kai smūgio
metu žmogus atsiremia į oro pagalvę. Paprastai
}}
41
SAUGA
||
šoninė saugos oro pagalvė išsiskleidžia tik šoninio smūgio metu.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo sėdynė, vairas kairėje pusėje.
•
„Volvo“ rekomenduoja šiuos remonto darbus atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Dėl netinkamai veikiančios šoninių saugos oro pagalvių (SIPS-bag) sistemos,
gali atsirasti trikčių ir asmenys gali stipriai
susižeisti.
•
Nedėkite jokių daiktų tarp sėdynės ir
durelių skydo, nes šios erdvės reikia šoninei saugos oro pagalvei.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik „Volvo“
patvirtintus automobilio sėdynių apdangalus. Kiti sėdynių apdangalai gali sutrikdyti
šoninių saugos oro pagalvių darbą.
•
Šoninės saugos oro pagalvės yra saugos
diržų priedas. Visada naudokite saugos
diržą.
SIPS ir vaikiškos automobilinės
kėdutės
Šoninė saugos oro pagalvė nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
Keleivio sėdynė, vairas kairėje pusėje.
42
•
•
•
Saugos oro pagalvė vairuotojo pusėje (p. 38)
Keleivio oro pagalvė (p. 38)
Saugos oro užsklanda (IC) (p. 42)
Saugos oro užsklanda (IC)
Susidūrimo metu išsiskleidžianti saugos oro
užsklanda užtikrina vairuotojo ir priekyje sėdinčio
keleivio galvos apsaugą.
Saugos oro užsklanda IC (Inflatable Curtain) yra
viena iš SIPS sistemos (p. 41) ir saugos oro
pagalvių sistemos (p. 36) dalių. Ji montuojama
palei abu automobilio lubų šonus ir padeda
apsaugoti vairuotoją ir keleivius, sėdinčius kraštinėse sėdynėse. Saugos oro užsklanda išsiskleidžia, kai pakankamai stiprus smūgis įjungia jutiklius.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Niekada nekabinkite ir netvirtinkite sunkių
daiktų ant stogo rankenų. Kablys yra pritaikytas lengviems drabužiams kabinti (o ne kietiems daiktams, kaip pavyzdžiui, skėčiams).
Nieko nesukite ir neįrenginėkite ant automobilio lubų apmušalo, durų atramose ar šoniniuose skyduose. Tai gali pažeisti apsaugą.
Volvo rekomenduoja naudoti tik originalias
Volvo detales, tinkamas įrengimui šiose vietose.
Bendroji informacija apie WHIPS
(kaklo apsaugą)
WHIPS (kaklo apsaugos sistema) – tai apsauga
nuo avarijos metu patiriamų kaklo traumų. Sistemą sudaro smūgio energiją sugeriantys atlošai
ir ypatingos konstrukcijos priekinių sėdynių galvos atramos.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio krovinių aukštis negali būti didesnis nei 50 mm iki durelių lango viršutinio
krašto. Kitaip, numatoma pripučiamos užuolaidos, kuri yra paslėpta automobilio lubose,
apsauga gali sumažėti.
ĮSPĖJIMAS
Pripučiama užuolaida yra saugos diržų priedas. Visada naudokite saugos diržą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 32)
WHIPS sistema suveikia po smūgio į automobilio
galinę dalį. Tai priklauso nuo susidūrimo kampo ir
}}
43
SAUGA
||
greičio, atsitrenkusio automobilio tipo ir kitų
veiksnių.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema yra saugos diržų priedas.
Visada naudokite saugos diržą.
Sėdynės funkcijos
WHIPS sistemai suveikus, priekinės sėdynės atlošai yra atlenkiami atgal tam, kad pasikeistų vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio padėtis. Tai
sumažina kaklo sužeidimų tikimybę.
ĮSPĖJIMAS
WHIPS – sėdėjimo padėtis
Kad WHIPS sistema (p. 43) užtikrintų optimalią
apsaugą, vairuotojas ir keleivis turi užimti tinkamą
sėdėjimo padėtį sėdėjimo padėtį ir pasirūpinti,
kad sistemos veikimui nebūtų kliūčių.
Sėdėjimo padėtis
Prieš pradėdami važiuoti, nustatykite tinkamą
sėdėjimo padėtį priekinėje sėdynėje (p. 86).
Vairuotojas ir priekinės sėdynės keleivis turi
sėdėti sėdynės viduryje taip, kad tarp galvos ir jai
skirtos atramos būtų kaip įmanoma mažesnis
atstumas.
Veikimas
Niekada patys nemodifikuokite ir neremontuokite sėdynių arba WHIPS sistemos. Volvo
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Volvo
autoservisu.
Nedėkite daiktų ant galinės sėdynės, nes dėl jų gali
nesuveikti WHIPS sistema.
WHIPS ir vaikiškos automobilinės
kėdutės
ĮSPĖJIMAS
WHIPS sistema nesumažina automobilio apsaugos, kuri užtikrinama vaikams, sėdintiems vaikų
kėdutėse ar ant paaukštintos pasostės.
Susijusi informacija
•
•
44
WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 44)
Bendroji informacija apie saugos diržus
(p. 32)
ĮSPĖJIMAS
Neįsprauskite kietų daiktų tarp galinės sėdynės pasostės ir priekinės sėdynės atlošo. Įsitikinkite, kad WHIPS sistemos darbui niekas
nekliudo.
Nepalikite daiktų ant grindų už vairuotojo / keleivio sėdynės, kadangi jie gali neleisti veikti WHIPS sistemai.
Jei galinės sėdynės atlošas yra nulenktas
arba ant galinės sėdynės sumontuota atgal
apgręžta vaikiška automobilinė kėdutė, atitinkamą priekinę sėdynę reikia pastumti pirmyn,
kad ji nesiliestų su nulenktu atlošu arba vaikiška kėdute.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Jeigu sėdynę veikia kraštutinės jėgos, pvz.,
susidūrimas automobilio galu, reikia patikrinti
WHIPS sistemą. „Volvo“ rekomenduoja ją
patikrinti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
Net jei sėdynė atrodo nepažeista, dalis sistemos WHIPS apsaugos gali būti prarasta.
Bendroji informacija apie saugos
režimą
ĮSPĖJIMAS
Jei buvo įjungtas automobilio saugos režimas,
niekada nebandykite patys remontuoti automobilio ar atstatyti jo elektroninės sistemos.
Dėl to galite susižeisti arba automobilis gali
neveikti kaip įprastai. Jei pasirodė Saugos
režimas Žr. vadovą, „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad šis
patikrintų automobilį ir atkurtų jo įprastą būklę.
Saugos režimas yra apsauginė būsena, sužadinama, kai po susidūrimo gali būti pažeistos svarbios automobilio funkcijos, pavyzdžiui, degalų
linijos, bet kurios saugos sistemos jutikliai arba
stabdžių sistema.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu ir patikrinti sistemą, net jei
įvyko tik nedidelis susidūrimas.
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – bandymas užvesti automobilį (p. 46)
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į
šoną (p. 46)
Trikampis avarinis ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje.
Automobiliui patekus į avariją, bendrojo prietaisų
skydelio (p. 70) informaciniame ekrane gali
pasirodyti tekstas Saugos režimas Žr. vadovą.
Tai reiškia, kad automobilio veikla yra sutrikusi.
45
SAUGA
Saugos režimas – bandymas
užvesti automobilį
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu nemėginkite vėl užvesti variklio, jei
juntamas kuro kvapas ir pasirodo pranešimas
Saugos režimas Žr. vadovą. Iškart nueikite
atokiai nuo automobilio.
Jei automobilis nustatytas veikti saugos
režimu (p. 45), tuomet, jei viskas atrodo normaliai ir nėra degalų nuotėkio, galima mėginti
užvesti variklį.
ĮSPĖJIMAS
Pirmiausia patikrinkite, ar automobilyje nėra kuro
nutekėjimo. Niekur neturi jaustis kuro kvapo.
Jei įjungtas saugos režimas, automobilio
negalima vilkti. Jį reikia gabenti. „Volvo" rekomenduoja automobilį nugabenti į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Jei viskas atrodo normaliai ir jei įsitikinote, kad
nėra kuro protėkių, galite pabandyti užvesti automobilį.
Ištraukite nuotolinio valdymo pultelį ir atidarykite
vairuotojo dureles. Jei pranešimas nepateikiamas
ir įjungtas uždegimas, paspauskite užvedimo
mygtuką. Tada uždarykite dureles ir vėl įkiškite
nuotolinio valdymo pultelį. Automobilio elektroninės sistemos pamėgins atsistatyti į normalų
režimą. Po to bandykite užvesti automobilį.
Jei ekrane vis dar rodomas pranešimas Saugos
režimas Žr. vadovą, automobiliu negalima
važiuoti ar jo vilkti: reikia pasinaudoti techninės
pagalbos sunkvežimio paslaugomis (p. 322). Net
jeigu atrodo, kad automobilį įmanoma vairuoti, dėl
nepastebimų gedimų važiavimo metu jis gali tapti
nevaldomas.
46
Susijusi informacija
•
Saugos režimas – automobilio patraukimas į
šoną (p. 46)
Saugos režimas – automobilio
patraukimas į šoną
Jei pabandžius užvesti automobilio variklį (p. 46)
ir atstačius Saugos režimas Žr. vadovą pasirodo Normal mode, automobilį galima atsargiai
patraukti iš pavojingos vietos.
Pavažiuokite tik tiek, kiek yra būtina.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie saugos režimą
(p. 45)
SAUGA
Bendroji informacija apie vaikų
saugą
PASTABA
Kilus klausimams dėl vaikų saugumo produktų tvirtinimo, susisiekite su gamintoju dėl
aiškesnių nurodymų.
„Volvo“ turi vaikų saugos įrangos (vaikiškos automobilinės kėdutės, pasostės ir priedai), kuri yra
skirta specialiai jūsų automobiliui.
Naudojant „Volvo“ vaikų apsaugos įrangą, sudaromos optimalios sąlygos vaikui keliauti automobiliu
saugiai. Be to, vaikų apsaugos įrangą lengva
įrengti ir paprasta naudoti.
Visi vaikai, nepaisant jų amžiaus ir ūgio, automobilyje visada privalo būti saugiai prisegti. Niekada
neleiskite vaikui sėdėti keleiviui ant kelių.
„Volvo“ rekomenduoja vaikus vežti atgal nukreiptose vaikiškose automobilinėse kėdutėse iki kiek
įmanoma vyresnio amžiaus (bent iki 3–4 metų), o
vyresnius – pirmyn nukreiptose pasostėse / vaikiškose automobilinėse kėdutėse, kol vaiko ūgis
pasieks 140 cm.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Galines dureles ir langus galinėse durelėse*
galima užrakinti rankiniu būdu (p. 186) arba elektroniniu būdu (p. 187)*, kad jų nebūtų galima atidaryti iš lauko.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 54)
•
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 58)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 62)
PASTABA
Teisiniai reikalavimai dėl vaikiškų automobilinių kėdučių tipų, kuriuos turi naudoti atitinkamo amžiaus ir ūgio vaikai, atskirose šalyse
nesutampa. Patikrinkite, kokie reglamentai
galioje Jūsų šalyje.
* Parinktis / priedas.
47
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės
Vaikai turi sėdėti patogiai ir saugiai. Pasirūpinkite, kad vaikiška automobilinė kėdutė būtų naudojama tinkamai.
PASTABA
Prieš naudojant vaikų saugumo produktus,
svarbu perskaityti montavimo instrukcijas.
48
PASTABA
Niekada nepalikite automobilyje nepritvirtintos
vaikiškos kėdutės. Būtinai pritvirtinkite ją
pagal vaikiškos automobilinės kėdutės
instrukcijas, net jei jos nenaudojate.
ĮSPĖJIMAS
Netvirtinkite vaikiškos automobilinės kėdutės
diržų prie sėdynės padėties horizontalaus
reguliavimo strypo, spyruoklių arba bėgių ir
sijų po sėdyne. Aštrios briaunos gali pažeisti
diržo juostas.
Apie teisingą vaiko kėdutės tvirtinimą žr. jos įrengimo instrukcijoje.
SAUGA
Rekomenduojamos vaiko kėdutės2
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
0 grupė
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
„Volvo“ kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimo sistema.
maks. 10 kg
0 + grupė
Tipo aprobacija: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
maks. 13 kg
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo Infant Seat)
– atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1 04301146
(U)
(U)
„Volvo” kėdutė kūdikiui (Volvo
Infant Seat) – atgal nukreipta
vaikiška automobilinė kėdutė,
tvirtinama automobilio saugos
diržu.
Tipo aprobacija: E1
04301146
(U)
0 grupė
maks. 10 kg
0 + grupė
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
(U)
maks. 13 kg
2 Dėl
kitokių vaikiškų kėdučių Jūsų automobilis turi būti įtrauktas į gamintojo pridedamą automobilių sąrašą arba būti visuotinai patvirtintas pagal ECE R44 įstatymo reikalavimus.
}}
49
SAUGA
||
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
1 grupė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio
saugos diržu ir dirželiais.
9-18 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu ir dirželiais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
(L)
1 grupė
9-18 kg
1 grupė
9-18 kg
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tipo aprobacija: E5 04212
Tipo aprobacija: E5 04212
(L)
(L)
Universaliai aprobuotos pirmyn nukreiptos vaikiškos
automobilinės kėdutės.A
(UF)
50
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
Universaliai aprobuotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
(U)
(U)
SAUGA
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
2 grupė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – atgal
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio
saugos diržu ir dirželiais.
15-25 kg
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
atgal nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu ir dirželiais.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04192
Tipo atitikties patvirtinimas: E5
04192
(L)
(L)
2 grupė
15-25 kg
2 grupė
15-25 kg
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
„Volvo“ atgal nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė
Tipo aprobacija: E5 04212
Tipo aprobacija: E5 04212
(L)
(L)
„Volvo“ sukamoji vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) –
pirmyn nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04191
„Volvo“ sukamoji vaikiška automobilinė
kėdutė (Volvo Convertible Child Seat) –
pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė, pritvirtinta automobilio saugos
diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04191
(U)
„Volvo“ sukamoji vaikiška
automobilinė kėdutė (Volvo
Convertible Child Seat) – pirmyn nukreipta vaikiška automobilinė kėdutė, pritvirtinta
automobilio saugos diržu.
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04191
(U)
(U)
}}
51
SAUGA
||
Svoris
2/3 grupė
15-36 kg
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu (Volvo Booster
Seat with backrest).
„Volvo“ pasostė su atlošu
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Tipo aprobacija: E1
04301169
Tipo aprobacija: E1 04301169
(UF)
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04216
(UF)
Pasostė su atlošu ir be jo (Booster
Cushion with and without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04216
(UF)
(UF)
2/3 grupė
15-36 kg
„Volvo“ paaukštintoji
pasostė
Tipo aprobacija: E1
04301312
(UF)
52
Tipo aprobacija: E1
04301169
Pasostė su atlošu ir be jo
(Booster Cushion with and
without backrest).
Tipo atitikties patvirtinimas:
E5 04216
(UF)
„Volvo“ paaukštintoji pasostė
„Volvo“ paaukštintoji pasostė
Tipo aprobacija: E1 04301312
Tipo aprobacija: E1
04301312
(UF, L)
(UF)
SAUGA
Svoris
Priekinė sėdynė (deaktyvinus
oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
Priekinė sėdynė (aktyvinus
oro pagalvę; tinka tik pirmyn
atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms)
2/3 grupė
15-36 kg
Išorinė užpakalinė sėdynė
Vidurinioji užpakalinė sėdynė
Įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė
(Integrated Child Seat) siūloma kaip
gamyklinė parinktis.
Tipo atitikties patvirtinimas: E5 04189
(B)
L: tinka specifinėms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio modelyje,
priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
U: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
UF: tinka šios svorio klasės universaliai aprobuotoms į priekį atsuktoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
B: šiai svorio klasei aprobuotos integruotos vaikiškos automobilinės kėdutės.
A
Šios masės grupės vaikams „Volvo“ rekomenduoja atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę.
Susijusi informacija
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 54)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 62)
•
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 58)
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 47)
53
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
vieta
Keleivio oro pagalvės lipdukas
Kur pasodinti vaiką automobilyje ir kokią pasirinkti vaiko saugos įrangą, priklauso nuo vaiko
svorio ir ūgio.
Galite įtaisyti:
•
atgal nukreiptą vaikišką automobilinę kėdutę
priekinėje keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta
keleivio oro pagalvė;
•
pirmyn atsuktą vaikišką automobilinę kėdutę
arba paaukštintąją pasostę priekinėje keleivio
sėdynėje, jei keleivio oro pagalvė įjungta;
•
vieną arba kelias vaikiškas automobilines
kėdutes / paaukštintąsias pasostes galinėje
sėdynėje.
ĮSPĖJIMAS
G020739
Lipdukas ant keleivio pusės saulės skydelio.
Atgal atsukta vaikiška automobilinė kėdutė ir oro pagalvė
nedera tarpusavyje.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neleiskite niekam stovėti ar sėdėti
priešais priekinę keleivio sėdynę.
Kai aktyvinta (p. 40) priekinės keleivio sėdynės
oro pagalvė, atgal nukreiptą vaikišką automobilinę
kėdutę (p. 48) būtina montuoti galinėje sėdynėje.
Išsiskleidus saugos oro pagalvei, ant priekinės
sėdynės sėdintis vaikas gali būti sunkiai sužalotas.
Jei keleivio oro pagalvė deaktyvinta, priekinėje
keleivio sėdynėje galima montuoti atgal atsuktas
vaikiškas automobilines kėdutes.
54
Niekada nedėkite atgal atgręžtos vaiko kėdutės ant sėdynės, kurios saugos oro pagalvė
suaktyvinta. Jei nesilaikysite šių nurodymų,
vaikas gali žūti arba stipriai susižaloti.
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
Lipdukas ant keleivio pusės durelių statramsčio. Lipdukas matomas atidarius keleivio dureles.
Įspėjamasis keleivio oro pagalvės lipdukas priklijuotas kaip parodyta pirmiau.
Pirmyn atsisukusiems keleiviams (vaikams ir
suaugusiesiems) negalima sėdėti priekinėje
keleivio sėdynėje, jei deaktyvinta oro pagalvė.
Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei arba įvykti rimtas susižalojimas.
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Pasosčių/vaikiškų automobilinių kėdučių su
plieniniais laikikliais arba kitais elementais,
kurie gali atsidurti ant saugo diržo sagties,
naudoti negalima, nes dėl jų saugos diržo
sagtis gali netyčia atsisegti.
Neleiskite viršutinei vaikiškos automobilinės
kėdutės daliai remtis į priekinį stiklą.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja kitokie reglamentai
dėl vaikų vežimo automobiliuose. Patikrinkite,
kokie reglamentai galioje Jūsų šalyje.
Vaikiška automobilinė kėdutė –
įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė*
Įtaisytosios vaikiškos automobilinės kėdutės galinėje sėdynėje leidžia vaikams sėdėti patogiai ir
saugiai.
Vaikiška kėdutė kartu su automobilio saugos
diržu specialiai suprojektuoti užtikrinti gerą vaiko
saugą. Sėdynės pasostę galima pakelti nustatant
į vieną iš dviejų padėčių, atsižvelgiant į vaiko svorį.
Vaikiška sėdynė patvirtinta vaikams nuo 15 iki
36 kg ir bent 95 cm ūgio.
Nustatyta netinkamai: saugos diržas neturi būti prakištas
po petimi.
Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite:
•
ar sėdynės pasostė pakelta į reikiamą padėtį,
atsižvelgiant į vaiko svorį;
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 47)
•
Vaikiškos automobilinės kėdutės – viršutiniai
tvirtinimo taškai (p. 62)
ar sėdynės pasostė užfiksuota reikiamoje
padėtyje;
•
ar saugos diržas prigludęs prie vaiko kūno,
įtemptas ir nesusisukęs;
•
ar saugos diržas nėra ant vaiko kaklo ar
žemiau peties (žr. pirmiau pateiktas iliustracijas);
•
ar apatinė saugos diržo juosta nustatyta
žemai, ant dubens, kad sauga būtų optimali.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 58)
Vaikiškos automobilinės kėdutės (p. 48)
Teisinga padėtis: saugos diržas turi būti nustatytas ant
peties.
Dviejų pasostės lygių reguliavimas atliekamas ją
pakeliant (p. 56) ir nuleidžiant (p. 57).
}}
* Parinktis / priedas.
55
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
„Volvo“ rekomenduoja, kad įtaisytosios vaikiškos automobilinės kėdutės remonto arba keitimo darbus atliktų tik įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai. Neatlikite jokių vaikiškos
kėdutės modifikacijų ir nemontuokite ant jos
priedų. Jei įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė bus apkrauta didele apkrova, pvz., avarijos atveju, reikia pakeisti sėdynės pasostę,
saugos diržą ir atlošą arba – galbūt – net visą
sėdynę. Net jei vaikiška kėdutė atrodo neapgadinta, ji gali nebeužtikrinti tokio paties
apsaugos lygio. Tai taikoma ir tuo atveju, jei
sėdynės pasostė buvo nuleistoje padėtyje ar
pan. Jei sėdynės pasostė itin susidėvėjusi, ją
taip pat reikia pakeisti.
Įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė* – pasostės pakėlimas
Kai įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė (p. 55)
naudojama, sėdynės pasostė turi būti atlenkta
aukštyn.
Sėdynės pasostę galima atlenkti į dvi padėtis.
Naudojama padėtis priklauso nuo vaiko svorio.
Svoris
Pakopa 1
Pakopa 2
22-36 kg
15-25 kg
Pakopa 13
Užfiksuokite pasostę paspausdami ją atgal.
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikysite įtaisytosios vaikiškos kėdutės
naudojimo instrukcijų, avarijos metu vaikas
gali rimtai susižaloti.
Patraukite rankeną pirmyn ir aukštyn, kad
atleistumėte sėdynės pasostę.
3 Apatinė
56
pakopa.
* Parinktis / priedas.
SAUGA
Įtaisytoji vaikiška automobilinė
kėdutė* – pasostės nuleidimas
Pakopa 24
Kai įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė (p. 55)
nenaudojama, sėdynės pasostę reikia nuleisti į
galinę sėdynę. Sėdynės pasostę galima iš viršutinės arba apatinės pakopos nustatyti į visiškai
nuleistą padėtį galinėje sėdynėje. Tačiau negalima pasostės nustatyti iš viršutinės pakopos į
apatinę.
Pakelkite priekinę pasostės dalį ir užfiksuokite ją spausdami pasostės galą link atlošo.
Pradėkite nuo apatinės pakopos. Paspauskite mygtuką.
PASTABA
Sėdynės pasostės neįmanoma nustatyti iš 2
pakopos į 1: ją pirmiausia reikia nustatyti iš
naujo, nulenkiant žemyn (p. 57) į galinę
sėdynę.
Susijusi informacija
•
4 Viršutinė
Įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė* –
pasostės nuleidimas (p. 57)
Patraukite rankeną pirmyn, kad atleistumėte
sėdynės pasostę.
}}
pakopa.
* Parinktis / priedas.
57
SAUGA
||
Vaikiška kėdutė – ISOFIX
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 47)
ISOFIX – tai tarptautiniu standartu grindžiama
tvirtinimo sistema, skirta vaikiškoms automobilinėms kėdutėms (p. 48).
Pasostę užfiksuosite ranka paspaudę žemyn
pasostės vidurį.
SVARBU
Prieš nuleisdami sėdynės pasostę, patikrinkite, ar erdvėje po vaikiška kėdute neliko
laisvų daiktų (pvz., žaislų).
PASTABA
Prieš nulenkiant galinį atlošą, pirmiausia reikia
nuleisti vaikiškos kėdutės pasostę.
Susijusi informacija
•
58
Įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė* –
pasostės pakėlimas (p. 56)
ISOFIX sistemos tvirtinimo vietos yra už užpakalinių, šoninių sėdynių apatinės dalies.
Tvirtinimo taškų vietą nurodo ženklai ant atlošo
apmušalų (žr. ankstesnį paveikslėlį).
Spustelkite sėdynės pasostę žemyn, kad pasiektumėte užraktus.
Visuomet vadovaukitės gamintojo įrengimo
instrukcija, tvirtindami vaiko kėdutę prie ISOFIX
montavimo taškų.
Susijusi informacija
•
•
ISOFIX – dydžio klasės (p. 59)
ISOFIX – vaikiškų automobilinių kėdučių tipai
(p. 60)
* Parinktis / priedas.
SAUGA
ISOFIX – dydžio klasės
Vaikiškos automobilinės kėdutės su ISOFIX
(p. 58) tvirtinimo sistema yra atitinkamai klasifikuojamos pagal dydį, siekiant padėti naudotojams pasirinkti tinkamo tipo vaikišką automobilinę
kėdutę (p. 60).
Dydžio
klasė
Aprašymas
A
Didelė į priekį nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
B
Mažesnė (1 pasirinkimas) į priekį
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
B1
Mažesnė (2 pasirinkimas) į priekį
nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
C
Didelė atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
D
Mažesnė atgal nukreipta vaikiška
automobilinė kėdutė
E
Atgal nukreipta automobilinė
kūdikių kėdutė
F
Skersai (kairėje pusėje) tvirtinama
automobilinė kūdikių kėdutė
G
Skersai (dešinėje pusėje) tvirtinama automobilinė kūdikių kėdutė
ĮSPĖJIMAS
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio
sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro
pagalvė.
PASTABA
Jeigu ISOFIX vaikiškos automobilinės kėdutės
nėra klasifikuojamos pagal dydį, automobilio
modelis turi būti įtrauktas į vaikiškoms automobilinėms kėdutėms skirtą transporto priemonių sąrašą.
PASTABA
„Volvo" pataria jums susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ atstovu, kad išsiaiškintumėte, kokias
„ISOFIX" vaikų kėdutes „Volvo" rekomenduoja.
59
SAUGA
ISOFIX – vaikiškų automobilinių
kėdučių tipai
Automobilio vaikų kėdutės būna įvairių dydžių –
priklausomai nuo automobilio dydžio. Tai reiškia,
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Kūdikių kėdutė tvirtinama skersai
kad ne visos vaikiškos automobilinės kėdutės
tinka visoms sėdynėms ir visiems automobilių
modeliams.
Svoris
maks. 10 kg
Dydžio klasė
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
F
X
X
G
X
X
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 10 kg
E
X
Gerai
Kūdikių kėdutė, nukreipta atgal
maks. 13 kg
E
X
Gerai
(IL)
(IL)
D
X
Gerai
(IL)
C
X
Gerai
D
X
Gerai
(IL)
Vaikiška kėdutė, nukreipta atgal
9-18 kg
(IL)
C
X
Gerai
(IL)
60
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės tipas
Svoris
Į priekį nukreipta vaikiška automobilinė
kėdutė
9-18 kg
Dydžio klasė
B
Keleivių sėdynės, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms įrengti
Priekinė sėdynė
Išorinė užpakalinė sėdynė
X
GeraiA
(IUF)
B1
X
GeraiA
(IUF)
A
X
GeraiA
(IUF)
X: ISOFIX padėtis netinka šios svorio ir (arba) dydžio klasės ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms.
IL: tinka specifinėms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. Šios vaikiškos automobilinės kėdutės gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilio
modelyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai.
IUF: tinka į priekį atsuktoms ISOFIX vaikiškoms automobilinėms kėdutėms, kurios yra universaliai aprobuotos šiai svorio klasei.
A
„Volvo” šiai grupei rekomenduoja į galą atsuktas vaikiškas kėdutes.
Būtinai pasirinkite tinkamo dydžio klasės (p. 59)
vaikišką automobilinę kėdutę su ISOFIX (p. 58)
tvirtinimo elementų sistema.
61
SAUGA
Vaikiškos automobilinės kėdutės –
viršutiniai tvirtinimo taškai
PASTABA
Automobiliuose, kuriuose yra krovinių uždanga
virš krovinių skyriaus, tokią uždangą reikia
nuimti prieš tvirtinant vaikiškas automobilines
kėdutes prie tvirtinimo taškų.
Automobilyje įrengti tam tikrų į priekį atgręžtų vaikiškų automobilinių kėdučių (p. 48) viršutiniai
tvirtinimo taškai. Šie tvirtinimo taškai yra kitoje
sėdynės pusėje.
Dėl smulkesnės informacijos, kaip pritvirtinti vaikišką kėdutę viršutinėse tvirtinimo vietose, žiūrėti
kėdutės gamintojo instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Vaiko kėdutės diržai prieš juos įtempiant ties
prisegimo vieta privalo visada būti perkišti per
angą galvos atramos kojelėje.
Susijusi informacija
Viršutiniai tvirtinimo taškai visų pirma yra skirti į
priekį atgręžtoms vaiko kėdutėms. „Volvo” rekomenduoja mažiems vaikams sėdėti į galą atgręžtose kėdutės iki kaip galima vyresnio amžiaus.
PASTABA
Kad palengvintumėte šio tipo vaikiškų kėdučių
montavimą automobiliuose su išorinėse sėdynėse įrengtais galvos atlošais, šiuos nulenkite.
62
•
•
Bendroji informacija apie vaikų saugą (p. 47)
•
Vaikiška kėdutė – ISOFIX (p. 58)
Vaikiškos automobilinės kėdutės – vieta
(p. 54)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu kairėje pusėje
– apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
64
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Apžvalga, automobiliai su vairu kairėje pusėje
}}
65
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
66
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės
kompiuteris
(p. 115),
(p. 117),
(p. 102),
(p. 96) ir
(p. 119).
Valdymo skydelis
(p. 181),
(p. 187),
(p. 107) ir
(p. 109).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 87).
(p. 93),
(p. 296) ir
(p. 184).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199) ir
(p. 205).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio skydo
atidariklis ir bagažinės
dangtis
Garso signalas, saugos
oro pagalvės
(p. 91) ir
(p. 36).
Jungtinis prietaisų skydelis
Avarinių šviesų signalas
(p. 101).
Valdymo skydelis informacinei pramogų sistemai valdyti ir meniu naršyti
(p. 118) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
(p. 70).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 132).
Meniu naršymas, garso
sistemos ir telefono valdymas*
(p. 118) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Pavarų perjungimo svirtis
(p. 279).
(p. 272).
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 268).
Važiavimo režimų valdymo elementai
(p. 105).
Degimo jungiklis
(p. 84).
Valytuvai ir langų plovimas
Vairo reguliavimas
(p. 91).
Informacinės pramogų
sistemos ir meniu ekranas
(p. 118) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Variklio dangčio atidariklis
(p. 363).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 287).
Durų rankena
–
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 79)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 79)
Laikrodis (p. 80)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Prietaisai ir valdymo elementai,
automobilis su vairu dešinėje
pusėje – apžvalga
Apžvalgoje parodyta, kur išdėstyti automobilio
ekranai ir valdymo elementai.
}}
67
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
68
Apžvalga, automobiliai su vairu dešinėje pusėje
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Veikimas
Žr.
Informacinės pramogų
sistemos ir meniu ekranas
(p. 118) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
(p. 93),
(p. 296) ir
(p. 184).
Avarinių šviesų signalas
(p. 101).
Variklio dangčio atidariklis
(p. 363).
Degimo jungiklis
(p. 84).
Priekinių žibintų valdymas, kuro pildymo
angos apsauginio skydo
atidariklis ir bagažinės
dangtis
Mygtukas START/
STOP ENGINE
(p. 268).
Sėdynės reguliavimas*
(p. 87).
Stovėjimo stabdžiai
(p. 287).
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199) ir
(p. 205).
Jungtinis prietaisų skydelis
(p. 70).
Garso signalas, saugos
oro pagalvės
(p. 91) ir
(p. 36).
Meniu naršymas, garso
sistemos ir telefono valdymas*
Vairo reguliavimas
(p. 91).
Meniu ir pranešimai,
posūkio žibintai,
tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintai, kelionės
kompiuteris
(p. 115),
(p. 117),
(p. 102),
(p. 96) ir
(p. 119).
(p. 118) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Pavarų perjungimo svirtis
(p. 279).
Važiavimo režimų valdymo elementai
(p. 272).
Valytuvai ir langų plovimas
(p. 105).
Klimato kontrolės valdymo skydelis
(p. 132).
Durų rankena
–
Valdymo skydelis
(p. 181),
(p. 187),
(p. 107) ir
(p. 109).
Valdymo skydelis informacinei pramogų sistemai valdyti ir meniu naršyti
(p. 118) ir
„Sensus Infotainment“
priedą.
Susijusi informacija
•
•
•
Lauko temperatūros matuoklis (p. 79)
Kelionės ridos skaitiklis (p. 79)
Laikrodis (p. 80)
* Parinktis / priedas.
69
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jungtinis prietaisų skydelis
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
70
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 77)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Skaitmeninis jungtinis prietaisų
skydelis – apžvalga
automobilio funkcijas. Čia taip pat rodomi pranešimai.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
Prietaisas rodo informaciją pagal atliktus pasirinkimus žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 115).
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
Esamas energijos lygis
vidaus degimo variklis. Papildomos informacijos rasite Eco guide & Hybrid guide (p. 75).
Aktyvus variklių režimas
Ženklas įsijungia pradėjus veikti vidaus
degimo varikliui.
Hybrid guide (Driver Support Power Meter).
Rodo šiuo metu vairuotojo pageidaujamą
varomąją galią ir pasiekiamą elektrinio variklio
galią, t. y. ribą, kada užsiveda / išsijungia
}}
71
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Energijos rekuperavimas
Informacinis ekranas
Temos, sukant svirtelės reguliavimo ratuką.
Spauskite OK mygtuką. Pasukite ratuką, norėdami pasirinkti temą ir patvirtinkite pasirinkimą
spausdami OK mygtuką.
Kai kuriuose modelių variantuose centrinės konsolės ekrano vaizdas atitinka jungtinio prietaisų
skydelio temą.
Prietaisų kontrasto režimą ir spalvų režimą galima
nustatyti naudojant kairiąją svirtelę.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą
rasite Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 115).
Kai elektros variklis generuoja galią hibridiniam akumuliatoriui, hibridinio akumuliatoriaus matuoklyje pasirodo burbuliukai, žr.
Stabdžių pedalas (p. 283).
Informacinis ekranas.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiama informacijos apie kai kurias
automobilio funkcijas, pvz., pastovaus greičio
palaikymo sistemą ir kelionės kompiuterį. Čia taip
pat rodomi pranešimai. Informacija vaizduojama
ženklais ir tekstu. Daugiau informacijos apie konkrečias funkcijas, kurių būklė atspindima ekrane,
rasite šių funkcijų aprašuose.
Temos pasirinkimą ir kontrasto režimo bei spalvų
režimo nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 165).
Matuokliai ir indikatoriai
Prietaisų skydelyje galima pasirinkti įvairias
temas. Galimos temos: „Hybrid“, „Elegance“, „Eco“
ir „Performance“.
Temą galima pasirinkti tik veikiant varikliui.
Norint pakeisti temą, reikia spustelėti kairiojo perjungiklio mygtuką OK ir nurodyti meniu parinktį
72
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Tema „Hybrid“
Tema „Elegance“
Tema „Eco“
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Hybrid“.
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Elegance“.
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Eco“.
Degalų lygio matuoklis. Kai rodyklė pasiekia
pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 119) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 297).
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 119) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 297).
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 119) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 297).
Hibridinio akumuliatoriaus matuoklis
Neveikia
Spidometras
Spidometras
Eco guide. Taip pat žr. Eco guide & Hybrid
guide (p. 75).
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide & Hybrid
guide (p. 75).
Neveikia
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic (p. 279).
1
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic (p. 279).
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Spidometras
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide & Hybrid
guide (p. 75).
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic (p. 279).
}}
73
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Tema „Performance“
Hybrid guide. Taip pat žr. Eco guide & Hybrid
guide (p. 75).
jimo stabdžių ženklą, kuris išnyksta, išjungus stabdžius.
Pavaros indikatorius. Taip pat žr. Automatinė
pavarų dėžė -- Geartronic (p. 279).
Jei variklis neužsiveda arba atliekama funkcijų
patikra raktelio II padėtyje, visi ženklai užgęsta
per keleta sekundžių, išskyrus tuos, kurie informuoja apie automobilio išmetimo sistemos sutrikimus.
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Susijusi informacija
•
•
•
Matuokliai ir indikatoriai, tema „Performance“.
Degalų matuoklis. Kai rodyklė pasiekia pirmąją baltą padalą1, įsijungia geltonas indikatoriaus ženklas, informuojantis apie žemą
degalų lygį bake. Taip pat žr. Kelionės kompiuteris (p. 119) ir Pilno kuro bako pripylimas
(p. 297).
Matuoklis E-boost. Iliustruoja elektrinio variklio naudojimą, jo pagalbą vidaus degimo
varikliui ir stabdymą elektriniu varikliu2.
Spidometras
Tachometras. Šis matuoklis nurodo variklio
greitį tūkstančiais apsisukimų per minutę.
1
2
74
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai.
Kontroliniai ženklai
Kontroliniai ir įspėjamieji ženklai
Įspėjamieji ženklai
Veikimo patikra
Visi indikatoriai ir įspėjamieji ženklai, išskyrus
ženklus informacinio ekrano centre, šviečia, esant
II raktelio padėčiai arba užvedus variklį. Užvedus
variklį, turėtų užgesti visi ženklai, išskyrus stovė-
Ekrane esančiam pranešimui „Atstumas, kuriam užteks degalų bake:“ pradėjus rodyti „----“, žyma tampa raudona.
Stabdant elektriniu varikliu, įkraunamas hibridinis akumuliatorius, žr. Stabdžių pedalas (p. 283).
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 77)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Eco guide & Hybrid guide
„Eco guide“ ir „Hybrid guide“ – tai du jungtinio
prietaisų skydelio (p. 70) prietaisai, padedantys
vairuoti automobilį optimaliai vartojant degalus.
Automobilyje taip pat saugoma įvykdytų kelionių
statistika, kurią galima peržiūrėti kaip blokinę diagramą, žr. Kelionės kompiuteris – kelionės statistika* (p. 124).
Eco guide
Šis prietaisas rodo, kaip ekonomiškai važiuojama
automobiliu.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite temą
„Eco“, žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis
– apžvalga (p. 71).
Momentinė vertė
Čia pateikiama momentinė vertė: kuo didesnis
rodmuo skalėje, tuo geriau.
Momentinė vertė skaičiuojama pagal greitį, variklio apsukas, variklio išnaudotą galią ir stabdžių
panaudojimą.
Skatinama rinktis optimalų greitį (50–80 km/h
(30–50 myl./val.)) ir mažas variklio apsukas. Greitėjant ir stabdant rodyklės krenta.
Itin mažos momentinės vertės matuoklyje įjungia
raudoną zoną (su nedidele delsa), o tai reiškia
prastą ekonomiją, kurios reikėtų vengti.
Vidutinė vertė
Vidutinė vertė lėtai seka momentinę ir apibūdina,
kaip automobilis buvo vairuojamas pastaruoju
metu. Kuo aukščiau rodyklės skalėje, tuo vairuotojas pasiekia geresnę degalų ekonomiją.
Hybrid guide
Šis prietaisas rodo ryšį tarp elektrinio variklio naudojamos galios ir jos likučio.
Norėdami peržiūrėti šią funkciją, pasirinkite temą
„Hybrid“ arba „Performance“, žr. Skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis – apžvalga (p. 71).
Momentinė vertė
Vairuotojo pageidaujama galia
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Taškas, kuriame dvi rodyklės susitinka – tai
slenkstinė vidaus degimo variklio užsivedimo /
išsijungimo riba.
Vairuotojo pageidaujama galia
Didžioji rodyklė nurodo vairuotojo (greičio pedalu)
pageidaujamą variklio galią. Kuo didesnis rodmuo
skalėje, tuo daugiau esamoje pavaroje vairuotojas
pageidauja galios.
Pasiekiama elektrinio variklio galia
Mažoji rodyklė nurodo, kiek elektrinio variklio
galios šiuo metu yra pasiekiama.
Didelis tarpas tarp dviejų rodyklių nurodo didelį
galios rezervą.
Vidutinė vertė
* Parinktis / priedas.
75
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Jungtinis prietaisų skydelis –
indikatorių ženklų reikšmė
Ženklas
Įjungtos tolimosios šviesos
Indikatorių ženklai perspėja vairuotoją apie suaktyvintą funkciją, veikiančią sistemą arba įvykusią
klaidą ar triktį.
Posūkio kairėn indikatorius
Kontroliniai ženklai
Ženklas
Paaiškinimas
ABL sistemos gedimas
Išmetimo sistema
ABS sistemos gedimas
Įjungtas galinis rūko žibintas
Stabilumo sistema, žr. Elektroninė
stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji
dalis (p. 192)
Stabilumo sistema, sportinis režimas, žr. Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 193)
Variklio šildytuvas
Mažas kuro kiekis bake
Paaiškinimas
3.
Jei ženklas toliau šviečia, nuvykite į servisą,
kad jame patikrintų ABS sistemą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Posūkio dešinėn indikatorius
Įjungtas galinis rūko žibintas
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamas galinis rūko
žibintas.
Slėgio padangose sistema , žr. Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
Stabilumo sistema
Mirksintis ženklas rodo, kad stabilumo sistema
veikia. Jei ženklas dega pastoviai, tai reiškia, kad
sistema sugedus.
ABL sistemos gedimas
Jei ABL funkcija (aktyvių judančių žibintų funkcija) sugenda, užsidega šis ženklas.
Išmetimo sistema
Jei užvedus variklį šis ženklas šviečia, taip gali
būti dėl to, jog sugedo automobilio išmetimo sistema. Nuvykite į autoservisą, kad šis sistemą
patikrintų. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ABS sistemos gedimas
Jei pasirodo šis ženklas, sistema neveikia. Įprasta
automobilio stabdžių sistema veikia, tačiau be
ABS funkcijos.
1.
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
2.
Iš naujo užveskite variklį.
Stabilumo sistema, sportinis režimas
Ženklas ima šviesti suaktyvinus sportinį režimą.
Sportinis režimas leidžia važiuoti aktyviau. Tada
sistema nustato, ar greičio pedalas spaudinėjamas ir vairas sukinėjamas greičiau, posūkiai įveikiami aktyviau nei važiuojant įprastai ir iki tam
tikro lygio leidžia atlikti automobilio galinės dalies
kontroliuojamo slydimo manevrą prieš įsikišdama
ir stabilizuodama automobilį.
Variklio šildytuvas
Šis ženklas užsidega variklio šildymo metu. Pašildymas dažniausiai įjungiamas dėl žemos temperatūros.
Mažas kuro kiekis bake
Jei ima šviesti šis ženklas, degalų lygis bake yra
žemas, todėl kaip galima greičiau įpilkite degalų.
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
76
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą
ekrane
Šis ženklas užsidega, kai bent viena iš automobilio sistemų veikia ne taip, kaip turėtų. Ekrane taip
pat atsiranda tekstinis pranešimas. Pranešimo
tekstas išvalomas mygtuku OK, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 115) arba
pats automatiškai išnyksta po tam tikro laiko (priklausomai nuo to, kuri funkcija yra rodoma). Informacijos ženklas taip pat gali užsidegti kartu su
kitais ženklais.
PASTABA
Kai rodomas techninės priežiūros pranešimas,
simbolis ir pranešimas išvalomi naudojant OK
mygtuką, arba praėjus tam tikram laikui
dingsta patys.
Įjungtos tolimosios šviesos
Šis ženklas užsidega, kai įjungiamos tolimosios
šviesos arba „mirksint” tolimosiomis šviesomis.
Kairiojo / dešiniojo posūkio indikatorius
Abiejų posūkio signalų indikatoriai mirksi tada, kai
įjungtas avarinis signalas.
Slėgio padangose stebėjimo sistema
Ženklas įsijungia, jei užregistruojamas žemas slėgis padangose arba nutinka slėgio padangose
stebėjimo sistemos triktis.
3
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane pasirodo informacija arba
įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija.
Kaip galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir
uždarykite atidarytas dureles.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis3 uždaromas netinkamai, informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir
uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite bagažinės dangtį.
Jungtinis prietaisų skydelis –
įspėjamųjų ženklų reikšmė
Įspėjamieji ženklai perspėja vairuotoją, kad suaktyvinta svarbi funkcija arba įvyko rimta klaida
(gedimas).
Įspėjamieji ženklai
Ženklas
Paaiškinimas
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Saugos oro pagalvės - SRS
Priminimas užsisegti saugos diržą
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
Stabdžių sistemos gedimas
Įspėjimas
Susijusi informacija
•
•
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70)
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 77)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
}}
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Parinktis / priedas.
77
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Įjungti stovėjimo stabdžiai
Šis ženklas nuolat švyti, kai stovėjimo stabdžiai
yra įjungti. Įsigaliojimo metu simbolis mirksi ir
galiausiai ima šviesti nuolat.
Mirksintis ženklas bet kuriuo kitu atveju reiškia
triktį. Perskaitykite pranešimą informacijos
ekrane.
Papildomos informacijos rasite Stovėjimo stabdžiai (p. 287).
Saugos oro pagalvės - SRS
Jei ženklas toliau šviečia arba įsijungia vairuojant,
vadinasi, aptikta vienos iš automobilio saugos sistemų triktis. Kaip įmanoma greičiau nuvykite į
autoservisą patikrai. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Priminimas užsisegti saugos diržą
Šis ženklas mirksi, jei ant priekinės automobilio
sėdynės sėdintis žmogus neprisisegė saugos
diržo arba jei kuris nors ant galinės sėdynės
sėdintis žmogus diržą atsisegė.
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
Šis ženklas užsidega važiavimo metu, jei sutrinka
elektros sistema. Nuvykite į autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Stabdžių sistemos gedimas
Jei užsidegtų šis ženklas, gali būti kad stabdžių
sistemoje per mažai skysčio. Sustabdykite automobilį saugioje vietoje ir patikrinkite stabdžių
78
skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių ir sankabos
skystis – lygis (p. 368).
Jei stabdžių ir ABS ženklai užsidega vienu metu,
gali būti, kad sutriko stabdymo jėgos paskirstymo
sistema.
1.
Sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį.
2.
Iš naujo užveskite variklį.
•
•
Jei abu ženklai užges, galite važiuoti toliau.
Jei ženklai neužgęsta, reikia patikrinti
stabdžių skysčio lygį bakelyje, žr. Stabdžių
ir sankabos skystis – lygis (p. 368). Jei
stabdžių skysčio lygis normalus, tačiau
ženklai tebedega, automobiliu važiuoti
galima. Atsargiai nuvažiuokite į autoservisą
ir paprašykite, kad darbuotojai patikrintų
stabdžių sistemą. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio bakelyje skysčio lygis
nukritęs žemiau MIN žymos, nevažiuokite
toliau nepapildę bakelio.
Autoservise turi patikrinti, kodėl nukrito stabdžių skysčio lygis. „Volvo" rekomenduoja
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu simboliai BRAKE ir ABS užsidega tuo
pačiu metu, yra rizika, kad staigiai stabdant
slys automobilio galas.
Įspėjimas
Raudonas įspėjamasis ženklas užsidega, kai nustatomas gedimas, galintis daryti įtaką automobilio
saugumui ir/arba vairavimui. Tuo pačiu metu
ekrane pasirodo aiškinamasis pranešimas. Ženklas lieka šviesti, kol nepašalinama triktis, tačiau
teksto pranešimą galima išvalyti mygtuku OK, žr.
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 115). Įspėjamasis ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Veiksmai:
1.
Sustokite saugioje vietoje. Nejudėkite iš vietos.
2.
Perskaitykite ekrane rodomą informaciją. Atlikite veiksmus atsižvelgdami į ekrane esantį
pranešimą. Pašalinkite pranešimą OK mygtuku.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Priminimas - neuždarytos durys
Jei tinkamai neuždaromos vienos iš durelių, informaciniame ekrane pasirodo informacija arba
įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija.
Kaip galima greičiau sustokite saugioje vietoje ir
uždarykite atidarytas dureles.
Lauko temperatūros matuoklis
Kelionės ridos skaitiklis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laiko
temperatūros matuoklio rodinys.
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ridos
skaitiklis.
Jei automobilis važiuoja mažesniu nei
maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega informacijos ženklas.
Jei automobilis važiuoja didesniu nei maždaug 7 km/h (apie 4 myl./val.) greičiu,
užsidega įspėjamasis ženklas.
Jei variklio dangtis4 uždaromas netinkamai, informaciniame ekrane parodomas įspėjamasis ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį ir
uždarykite variklio dangtį.
Jei bagažinės dangtis uždaromas netinkamai,
informaciniame ekrane parodomas informacinis
ženklas su aiškinamąja iliustracija. Kaip įmanoma
greičiau saugioje vietoje sustabdykite automobilį
ir uždarykite bagažinės dangtį.
Susijusi informacija
•
•
•
4
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70)
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
Lauko termometro rodinys
Jei temperatūra yra tarp +2 °C ir -5 °C, ekrane
ima šviesti snaigės ženklas. Tai įspėjimas, kad
kelias gali būti slidus. Jei automobilis ilgai nejudėjo, termometras gali rodyti aukštesnę temperatūrą, negu yra iš tiktųjų.
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70)
Kelionės ridos skaitiklis.
Kelionės ridos skaitiklio ekranas
Abu ridos skaitikliai (T1 ir T2) naudojami trumpiems atstumams matuoti. Atstumas rodomas
ekrane.
Pageidaujamam skaitikliui parodyti pasukite kairiojo perjungiklio reguliavimo ratuką.
Ilgai spaudžiant (kol pasikeis) kairiojo perjungiklio
mygtuką RESET, bus atstatytas ridos skaitiklis.
Papildomos informacijos rasite Kelionės kompiuteris (p. 119).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70)
Tik automobiliuose su signalizacija*.
* Parinktis / priedas.
79
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Laikrodis
Jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo laikrodžio rodinys.
Jungtinis prietaisų skydelis –
licencinė sutartis
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą
veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis
sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šis
tekstas yra „Volvo“ sutartis su gamintoju arba
kūrėju anglų kalba.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Combined Instrument Panel Software
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Open Source Software Notice
Laikrodis.
Ekranas laikui rodyti
Laikrodžio nustatymas
Laikrodį galima reguliuoti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
Susijusi informacija
•
Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
80
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Ženklai ekrane
Automobilio ekrane yra įvairių skirtingų ženklų.
Ženklai skirstomi į įspėjamuosius, kontrolinius ir
informacijos ženklus.
Ženklas
Toliau pateikti dažniausiai sutinkami ženklai ir jų
reikšmės bei nuoroda, kur toliau instrukcijoje
galima rasti informacijos.
– raudonas įspėjamasis ženklas įsijungia
tada, kai aptinkamas gedimas, kuris gali turėti
įtakos automobilio saugai ir (arba) važiavimo sąlygoms. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio
informaciniame ekrane pasirodo aiškinamasis
tekstas.
– informacinis ženklas kartu su tekstu
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane įsijungia tada, kai kurioje nors automobilio
sistemoje aptinkamas nuokrypis. Informacijos
ženklas taip pat gali užsidegti kartu su kitais ženklais.
Įspėjamieji ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Įjungti stovėjimo
stabdžiai
(p. 77),
(p. 287)
Saugos oro pagalvės - SRS
(p. 36),
(p. 77)
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti
saugos diržą
Paaiškinimas
Žr.
(p. 32),
(p. 77)
Stabilumo sistema,
sportinis režimas
(p. 76),
(p. 194)
Starterio akumuliatorius neįkraunamas
(p. 77)
(p. 76)
Stabdžių sistemos
gedimas
(p. 77),
(p. 283)
Variklio šildytuvas
(dyzeliniuose modeliuose)
Įspėjimas, saugus
režimas
(p. 36),
(p. 45),
(p. 77)
Mažas kuro kiekis
bake
(p. 76),
(p. 146)
Informacija, skaitykite tekstinį pranešimą ekrane
(p. 76)
Įjungtos tolimosios
šviesos
(p. 76),
(p. 96)
Kairės pusės posūkio žibintai
(p. 76)
Dešinės pusės posūkio žibintai
(p. 76)
Slėgio padangose
sistema*
(p. 76),
(p. 337)
Kontroliniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
ABL gedimas*
(p. 76),
(p. 99)
Išmetimo sistema
(p. 76)
ABS sistemos gedimas
(p. 76),
(p. 283)
Įjungtas galinis rūko
žibintas
(p. 76),
(p. 100)
Stabilumo sistema,
ESC (Elektroninė
stabilumo kontrolė),
Priekabos stabilizavimo sistema*
(p. 76),
(p. 194),
(p. 320)
Ženklas
}}
* Parinktis / priedas.
81
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Informaciniai ženklai jungtiniame
prietaisų skydelyje
Ženklas
82
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Stabdymas koja
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
(p. 283)
Išsekęs akumuliatorius
(p. 146)
Paaiškinimas
Žr.
Aktyviosios tolimosios
šviesos (AHB (Active
High Beam))*
(p. 97)
Greičio ribotuvas
(p. 196)
Stovėjimo stabdžiai
(p. 287)
(p. 97),
(p. 231),
(p. 240),
(p. 253),
(p. 257)
(p. 204),
(p. 231),
(p. 240)
Lietaus jutiklis*
(p. 217)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, įspėjimo
apie išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 253),
(p. 257)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*
Automatinio stabdymo*, įspėjimo apie
atstumą* (atstumo
perspėjimo), „City
Safety“TM, įspėjimo
apie susidūrimą* sistemos
(p. 105)
Kameros jutiklis*,
lazerinis jutiklis*
Variklio bloko ir
salono šildytuvas*
(p. 146)
(p. 257)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, įspėjimo apie
atstumą sistema*
(atstumo įspėjimas)
(p. 211),
(p. 202)
Variklio bloko šildytuvas ir salono šildytuvas* Būtina techninė
priežiūra
(p. 146)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, įspėjimo
apie išvažiavimą iš
eismo juostos sistema*
(p. 252)
Prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema*, laiko intervalas
(p. 205),
(p. 208)
Suaktyvintas laikmatis*
(p. 146)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, laikas pertraukai
(p. 253)
Pastovaus greičio
palaikymo sistema*
(p. 199)
ABL sistema*
(p. 99)
Vairuotojo įspėjimo
sistema*, laikas pertraukai
(p. 217),
(p. 204),
(p. 240)
Įrašyto greičio informacija*
(p. 248)
Radaro jutiklis*
Degalų pylimo angos
dangtelis, dešiniajame
šone
(p. 296)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Ženklas
Paaiškinimas
Žr.
Automobilio statymas
pastate
(p. 141)
Automobilio statymas
lauke
(p. 141)
Sėdynės šildymas
(p. 141),
(p. 141)
Variklių sistemos
Informacijos ženklai lubų konsolės
ekrane
Ženklas
(p. 276)
Paaiškinimas
Žr.
Priminimas užsisegti saugos diržą
(p. 35)
Keleivio sėdynės saugos
oro pagalvė įjungta
(p. 40)
Keleivio sėdynės saugos
oro pagalvė išjungta
(p. 40)
„Volvo Sensus“
„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties
esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu
ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją,
pramogas ir pagalbą, jos prireikus. „Sensus“
sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina
automobilio kelionę ir supaprastina automobilio
eksploataciją.
Susijusi informacija
Pavaros perjungimo
indikatorius
(p. 278)
Pavarų padėtys
(p. 279)
Alyvos lygio matavimas
(p. 366)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76)
•
Jungtinis prietaisų skydelis – įspėjamųjų
ženklų reikšmė (p. 77)
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia,
gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti
netrikdant vairuotojo.
„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus,
kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir
užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas
automobilio galimybes.
„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias
kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo
Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja.
Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio,
garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.
* Parinktis / priedas.
}}
83
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra*
galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir
keisti nuostatas.
Raktelio padėtys
Apžvalga
Nuotolinio valdymo raktelį galima naudoti skirtingiems automobilio elektros sistemos režimams /
lygiams nustatyti, kad būtų pasiekiamos įvairios
funkcijos, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 85).
Paspaudus MY CAR, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos,
pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio
nustatymo galimybės ir t. t.
Paspaudus atitinkamą funkciją – RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* ir CAM5 – galima suaktyvinti
kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM,
CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.
Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.
Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Iliustracija
yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.
Naršymas* – NAV, žr. atskirą priedą (Sensus
Navigation).
Garsas ir medijos - RADIO, MEDIA, TEL*, žr.
atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Funkcijų nustatymai – MY CAR, žr. MY CAR
(p. 118).
Prie interneto prijungtas automobilis atskirą priedą (Sensus Infotainment).
Klimato kontrolės sistema (p. 126).
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263) – CAM*.
5
84
*, žr.
Uždegimo jungiklis su ištrauktu (įkištu) nuotolinio valdymo pulteliu.
PASTABA
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo funkcija* nuotolio valdymo raktelio nereikia įkišti į uždegimo spynelę: jį galima laikyti,
pvz., kišenėje. Papildomos informacijos apie
berakčio užvedimo ir užrakinimo sistemą
rasite Beraktė valdymo sistema* (p. 176).
Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį
1.
2.
Laikydami nuotolinio valdymo raktelį už išimamos geležtės pusės, įkiškite į uždegimo jungiklį.
Tada įspauskite nuotolinio valdymo raktelį į
uždegimo jungiklį, į galinę padėtį.
SVARBU
Pašaliniai daiktai uždegimo spynelėje gali
sugadinti funkcionavimą arba spynelę.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos
Norint pasinaudoti ribotu skaičiumi funkcijų, kai
variklis išjungtas, automobilio elektros sistemą
nuotolinio valdymo rakteliu galima nustatyti į
vieną iš 3 skirtingų lygių – 0, I arba II. Šiame
automobilio savininko vadove tokie lygiai apibūdinami kaip „raktelio padėtys“.
Toliau pateikiamoje lentelėje pavaizduotos kiekvienos pultelio padėties / lygio funkcijos.
Lygis
Funkcijos
0
•
Odometras, laikrodis ir termometras yra apšviesti.
•
Elektra valdomas sėdynes galima
reguliuoti.
•
Garso sistema galima naudotis
ribotą laiką – žr. „Sensus Infotainment“ priedą.
•
Galima naudoti stoglangį, elektra
valdomus langus, 12 V lizdą
salone, navigaciją, telefoną, ventiliatorių ir priekinio stiklo valytuvus.
I
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos
geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas (p. 172).
Su esamomis sąnaudomis starterio
akumuliatorius įkraunamas kai raktelis yra šioje padėtyje.
Išimkite nuotolinio valdymo raktelį
Paimkite nuotolinio valdymo raktelį ir ištraukite jį
iš uždegimo jungiklio.
II
•
•
Įsijungia priekiniai žibintai.
•
Suaktyvinamos kelios kitos sistemos. Vis dėlto elektrinį sėdynių
pasosčių ir galinio lango šildymą
galima suaktyvinti tik užvedus
variklį.
5 sekundėms įsijungia įspėjamosios/indikatorių lemputės.
Šioje pultelio padėtyje eikvojama
daug akumuliatoriaus energijos,
todėl jos reikėtų vengti!
}}
85
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Pultelio padėties / lygio parinkimas
•
Raktelio padėtis 0 – automobilio atrakinimas – tai reiškia, kad automobilio elektros
sitema nustatyta į lygį 0.
PASTABA
Variklio užvedimas ir išjungimas
Sėdynės, priekinės
Informacijos apie variklio užvedimą arba išjungimą
ieškokite Variklio užvedimas (p. 268).
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 84)
Kaip pasiekti I arba II lygį neužvedant variklio: prieš ketindami pasirinkti minėtas raktelio
padėtis nespauskite stabdžių / sankabos
pedalo.
•
Raktelio padėtis I – nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį6, spustelėkite START/STOP ENGINE.
•
Raktelio padėtis II – nuotolinio valdymo rakteliui esant visiškai įstatytam į uždegimo jungiklį6, nuspauskite ir ilgai7 palaikykite mygtuką START/STOP ENGINE.
•
Atgal į raktelio padėtį 0 – norint grąžinti
raktelį į padėtį 0 iš II arba I, reikia spustelėti
mygtuką START/STOP ENGINE.
Garso sistema
Informacijos apie garso sistemos funkcijas esant
ištrauktam nuotolinio valdymo rakteliui rasite
„Sensus Infotainment“ priede.
6
7
86
Pakelti / nuleisti sėdynę, pakelti / nuleisti.
Į priekį/atgal: kelkite rankenėlę, norėdami
nustatyti atstumą iki vairaračio ir pedalų. Įsitikinkite, kad, pakeitus padėtį, sėdynė yra užfiksuota.
Pakelti / nuleisti* priekinį sėdynės pasostės
kraštą, pripūsti / išleisti.
Reguliuoti atlošo kampą, sukti ratuką.
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema*.
Apie 2 sek.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Keisti juosmens atramą*, paspausti mygtuką.
Elektra valdomos sėdynės valdymo skydelis*,
žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 87).
Keleivio sėdynės atlošą galima nulenkti į priekį,
kad salone būtų galima patalpinti ilgą krovinį.
Patraukite sėdynę kiek galima toliau atgal /
žemyn.
Nustatykite atlošą į statmeną padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Nustatykite savo sėdynę prieš pradėdami
važiuoti. Niekada nedarykite to vairuodami.
Užtikrinkite, kad sėdynė būtų gerai užfiksuota,
nes kitaip staigiai stabdydami arba avarijos
atveju galite susižaloti.
Keleivio sėdynės atlošo nuleidimas*8
Pakelkite ant sėdynės atlošo galinės dalies
esančius fiksatorius ir nulenkite sėdynės
atlošą į priekį.
4.
Stumkite sėdynę į priekį tiek, kad galvos
atrama „užsifiksuotų“ po daiktadėže.
Sėdynės, priekinės – valdomos
elektra*
Automobilio priekinės sėdynės turi skirtingas
nustatymo parinktis, kad sėdėti būtų optimaliai
patogu. Elektra valdomas sėdynes galima perstumti pirmyn / atgal ir aukštyn / žemyn. Sėdynės
pasostės priekinį kraštą galima pakelti / nuleisti.
Taip pat galima keisti atlošo kampą ir juosmens
atramą*.
Elektra valdoma sėdynė
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine tvarka.
ĮSPĖJIMAS
Paimkite už atlošo ir patikrinkite, ar jis po
atlenkimo tinkamai užfiksuotas, kad staigaus
stabdymo arba avarijos atveju nesusižalotų
keleiviai.
Susijusi informacija
•
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 87)
•
Sėdynės, galinės (p. 89)
Pakelti bei nuleisti priekinį sėdynės kraštą
Pakelti bei nuleisti sėdynę
Pastumti sėdynę pirmyn / atgal
8 Taikoma
}}
tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Parinktis / priedas.
87
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Reguliuoti atlošo kampą
Sėdynė su atminties funkcija*
Juosmens atrama* reguliuojama vidun ir išorėn.
Elektra valdomos sėdynės turi perkrovų apsaugą,
kuri įsijungia, jei sėdynės valdymą blokuoja koks
nors objektas. Jei taip atsitiktų, automobilio elektros sistemą nustatykite į raktelio padėtį I arba 0
ir prieš dar kartą reguliuodami sėdynę luktelėkite.
Paspauskite ir laikykite M mygtuką, tuo pat
metu spausdami 1, 2 arba 3. Laikykite
nuspaudę mygtukus, kol pasigirs garsinis signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodys tekstas.
Prieš nustatant naują atmintį, reikia vėl sureguliuoti sėdynę.
Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
Vienu kartu galima atlikti tik vieną judesį (pirmyn / atgal / aukštyn / žemyn / vidun / išorėn).
Išsaugotų pasirinkčių naudojimas
Paruošimas
Atrakinus dureles nuotolinio valdymo rakteliu, kurį
laiką sėdynę galima reguliuoti neįkišus raktelio į
uždegimo spynelę. Sėdynių nustatymas paprastai
atliekamas, rakteliui esant I padėtyje ir tik varikliui
veikiant.
2.
Atminties funkcija įrašo sėdynės ir šoninių veidrodėlių nuostatas.
Išsaugojimo pasirinktis
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
Atminties mygtukas
1.
Spauskite vieną iš atminties mygtukų 1–3, kol
sėdynė ir šoniniai veidrodėliai sustos. Atleidus
mygtuką, sėdynės ir šoninių veidrodėlių judesys
pertraukiamas.
Nuotolinio valdymo pultelio atmintis*
Visus nuotolinio valdymo raktelius gali naudoti
skirtingi vairuotojai ir įrašyti skirtingas vairuotojo
sėdynės bei šoninių veidrodėlių nuostatas9, žr.
Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams* (p. 165).
Nustatymų įrašymo mygtukas
Avarinis sustabdymas
Reguliuokite sėdynės ir šoninių veidrodėlių
padėtį.
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš
sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir
sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti
nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo
9
88
Tik jei automobilyje įrengtos elektra valdomos sėdynės su atmintimi ir nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai. Juosmens atramos nuostata neįrašoma.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo
durelės.
ĮSPĖJIMAS
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia
su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar
priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių
daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje
sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Sėdynės, galinės
Galinės sėdynės atlošą ir išorinių sėdynių galvos
atramas galima nulenkti. Viduriniosios sėdynės
galvos atramą galima pritaikyti keleivio ūgiui.
Galvos atrama, vidurinioji sėdynė,
užpakalinė
ĮSPĖJIMAS
Kai vidurinė sėdynė nenaudojama jos galvos
atrama turi būti žemiausioje padėtyje. Kai
vidurinė sėdynė nenaudojama, galvos atramą
reikia tinkamai sureguliuoti pagal keleivio ūgį,
kad ji padengtų visą galinę galvos dalį (jei
įmanoma).
Rankinis galinių sėdynių atramų galvai
nuleidimas
Šildomos sėdynės
Informacijos apie šildomas sėdynes rasite Šildomos priekinės sėdynės* (p. 133) ir Šildoma
galinė sėdynė* (p. 134).
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 86)
Sėdynės, galinės (p. 89)
Sureguliuokite galvos atramą pagal keleivių ūgį,
kad, jei įmanoma, remtųsi visas pakaušis. Prisitaikykite ją prie tinkamos padėties.
Kad vėl nuleistumėte galvos atramą, reikia
nuspausti mygtuką (esantį per vidurį tarp atlošo ir
atramos galvai, žr. iliustraciją) ir palaikyti jį, galvos
atramą atsargiai spaudžiant žemyn.
Patraukite arčiausiai prie atramos galvai esančią
užrakinimo rankeną, norėdami nulenkti atramą
galvai į priekį.
Galvos atramą lenkite atgal ranka, kol pasigirs
„spragtelėjimas“.
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
* Parinktis / priedas.
}}
89
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
PASTABA
Pakėlus atlošą, raudona lemputė nebešvies.
Jei ji vis dar šviečia, vadinasi atlošas nėra tinkamai užfiksuotas.
SVARBU
Nulenkiant galinės sėdynės atlošą, ant jos
neturi būti jokių daiktų. Taip pat neturi būti prisegti saugos diržai. Antraip rizikuojate pažeisti
galinės sėdynės apmušalus.
Trijų dalių atlošą galima nulenkti įvairiais būdais.
PASTABA
Kad galinių sėdynių atlošai visiškai nusilenktų,
gali reikėti pirmyn pastumti priekines sėdynes
ir (arba) stačiai nustatyti jų atlošus.
•
•
•
Kairiąją dalį galima nulenkti atskirai.
Viduriniąją dalį galima nulenkti atskirai.
Dešiniąją dalį galima nulenkti kartu su centrine dalimi.
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinama nuleisti viduriniąją dalį, atleiskite
ir sureguliuokite viduriniosios sėdynės galvos
atramą (žr. ankstesnį skyrelį „Galvos atrama,
vidurinioji sėdynė, galinė“).
Nuleidžiant kraštinius atlošus, jų galvos atramos nuleidžiamos automatiškai. Patraukite į
kartu lenkviršų atlošo fiksavimo rankeną
dami atlošą į priekį. Raudonas indikatorius
rodo, kad atlošas neužfikant fiksatoriaus
suotas.
Patikrinkite, ar galinės sėdynės atlošas ir galvos atlošas, juos atlenkus, yra tinkamai užfiksuoti.
Jei bet kurioje galinėje sėdynėje yra keleivių,
išorinių sėdynių galvos atramos turi būti nuolat
pakeltos.
Galinės sėdynės išorinių galvos atlošų
nuleidimas elektra*
PASTABA
Nulenkus atlošus, gali reikėti šiek tiek pirmyn
pastumti galvos atramas, kad jos nesiliestų su
pasoste.
Atlošo pakėlimas atliekamas atvirkštine tvarka.
1.
90
Nuotolinio valdymo raktelis turi būti padėtyje
II.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
2.
Jei norite pagerinti matomumą atgal,
paspauskite galinių išorinių galvos atlošų
mygtuką ir nuleiskite juos.
ĮSPĖJIMAS
Nenuleiskite išorinių galvos atramų, jeigu galinėse išorinėse sėdynėse yra keleivių.
Vairas
Vairą galima nustatyti į pageidaujamą padėtį, be
to, ant jo įrengti garso signalo, pastovaus greičio
palaikymo sistemos, meniu, garso sistemos ir
telefono valdymo elementai.
Reguliavimas
Ranka pastumkite galvos atlošą atgal, kol pasigirs
spragtelėjimas.
3.
Grąžinkite svirtelę į pradinę padėtį, kad užfiksuotumėte vairo padėtį. Jei svirtelė standi, iš
lėto spauskite vairaratį, tuo pačiu metu traukdami svirtelę į pradinę padėtį.
ĮSPĖJIMAS
Prieš važiuodami sureguliuokite vairą ir jį
užfiksuokite.
Naudojant su greičiu susijusį vairo stiprintuvą*,
galima pakoreguoti vairo jėgos lygį, žr. Reguliuojama vairo jėga* (p. 192).
ĮSPĖJIMAS
Atlenkus galvos atlošą, jis turi būti užfiksuotoje padėtyje.
Klaviatūros*
Susijusi informacija
•
•
Sėdynės, priekinės (p. 86)
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 87)
Vairo reguliavimas.
Svirtis - vairo atpalaidavimas
Galimos vairo padėtys
Vairaračio aukštį ir gylį nustatykite tokiu būdu:
1.
Patraukite svirtelę į save, kad atlaisvintumėte
vairą.
2.
Nustatykite jums labiausiai tinkančią vairaračio padėtį.
Prietaisų valdymo mygtukai ant vairaračio.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)* ir Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC* (p. 205)*.
Garso ir telefono valdymas, žr. priedą, „Sensus Infotainment“.
* Parinktis / priedas.
}}
91
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Garso signalas
Vairo šildymas*
Vairą galima šildyti elektriniu šildytuvu.
funkcija suaktyvinama / išaktyvinama per meniu
sistemą MY CAR (p. 118).
Veikimas
Garso signalas.
Norėdami įjungti garso signalą, spauskite vairaračio centrą.
Susijusi informacija
•
Vairo šildymas* (p. 92)
Mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos
įrangos ir rinkos.
Paspaudinėkite mygtuką, kad persijungtumėte tarp šių funkcijų:
Veikimas
Indikatorius
Išjungta
Mygtuko lemputė nešviečia
Šildymas
Mygtuko lemputė šviečia
Automatinis vairo šildymas
Kai suaktyvinta vairo automatinio šildymo funkcija,
vairas pradedamas šildyti užvedus variklį. Funkcija
automatiškai įsijungia, kai automobilis šaltas ir
aplinkos temperatūra nesiekia maždaug 10 °C. Ši
92
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Žibintų jungikliai
Žibintų jungiklis suaktyvina ir suderina išorinį
apšvietimą. Be to, jis naudojamas ekrano, prietaisų ir nuotaikos apšvietimui (p. 103) reguliuoti.
Rankenėlės padėtys
Padėtis
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai
žibintai ir šoniniai gabaritiniai žibintai dieną, kai raktelis nustatytas
automobilio elektros sistemos
padėtyje II arba veikia variklis.
PASTABA
Dieniniuose žibintuose ir priekiniuose gabaritiniuose žibintuose naudojamos tos pačios
lemputės. Kai lemputės naudojamos dieniniuose žibintuose, jų švietimo ryškumas būna
didesnis.
Padėtis
Artimųjų šviesų žibintai ir gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai
žibintai, esant prieblandai ar tamsiu
paros metu arba įjungus galinį rūko
žibintą ar nepertraukiamą priekinio
stiklo valytuvų režimą.
Paaiškinimas
Dieniniai žibintaiA, kai raktelis
nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje II arba veikia variklis.
Apžvalga, žibintų jungikliai.
Reguliavimo ratukas ekrano ir prietaisų bei
aplinkos apšvietimui reguliuoti*
Galinio rūko žibinto mygtukas
Apšvietimo rankenėlė važiuojant ir statant
automobilį
Priekinių žibintų spindulio aukščio reguliavimo ratukas
Automobiliuose su aktyviaisiais ksenoniniais priekiniais žibintais* yra automatinė priekinių žibintų
aukščio reguliavimo funkcija, todėl nėra reguliavimo ratuko priekinių žibintų spindulio aukščiui
reguliuoti.
Paaiškinimas
Suaktyvinta tunelio aptikimo
(p. 96)* funkcija.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Galima pasinaudoti aktyviųjų
tolimųjų šviesų (p. 97)* funkcija.
Dieniniai žibintai, galiniai gabaritiniai
žibintai ir šoniniai gabaritiniai žibintai, kai raktelis nustatytas automobilio elektros sistemos padėtyje II
arba veikia variklis.
Tolimąsias šviesas galima įjungti
veikiant artimosioms.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Artimųjų šviesų ir gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai žibintai.
Gabaritiniai žibintai / šoniniai gabaritiniai žibintai, kai automobilis
stoviB.
Galima įjungti tolimąsias šviesas.
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
Galima naudoti žybsnio tolimosiomis šviesomis funkciją
A
B
Įrengti priekiniame bamperyje arba po juo.
Taip pat laisvąja eiga, kai variklis veikia, užtikrinant, kad rankenėlė būtų pasukta į šią padėtį iš kitos.
* Parinktis / priedas.
}}
93
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
„Volvo“ rekomenduoja vairuojant naudoti režimą
.
ĮSPĖJIMAS
1.
Palikite variklį veikti arba perveskite automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I.
2.
Sukite reguliavimo ratelį aukštyn/žemyn
žibintui pakelti/nuleisti.
Gabaritiniai žibintai
Gabaritiniai žibintai įjungiami priekinių žibintų valdymo rankenėle.
Automobilio apšvietimo sistema niekada
negali nustatyti, kada dienos šviesa per silpna
ar pakankamai stipri, pvz., esant rūkui ir lyjant.
Vairuotojas visada išlieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad būtų įjungti eismo situacijai tinkami žibintai, laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Ekranas ir prietaisų apšvietimas
Priklausomai nuo raktelio padėties, įjungiamas
skirtingas ekrano ir prietaisų skydelio apšvietimas,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 85).
Ekrano apšvietimas tamsoje automatiškai susilpnėja: apšvietimo jautrumą galima nustatyti reguliavimo ratuku.
Tik vairuotojas
Reguliavimo rateliu galima nustatyti prietaisų
apšvietimo ryškumą.
Keleiviai visose sėdynėse
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Dėl automobilyje esančių krovinių, gali pakisti vertikalus priekinių žibintų spindulio kampas. Tai gali
apakinti priešais važiuojančius vairuotojus. Šito
galima išvengti, reguliuojant žibintų spindulio
aukštį. Nuleiskite žibintus, jei automobilis yra labai
įkrautas.
94
Ratuko padėtys skirtingoms apkrovoms.
Vairuotojas ir keleivis priekinėje sėdynėje
Keleiviai visose sėdynėse ir didžiausias krovinys bagažinėje
Vairuotojas ir didžiausias krovinys bagažinėje
Susijusi informacija
•
•
•
Gabaritiniai žibintai (p. 94)
Važiavimo dieną šviesos (p. 95)
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 96)
Priekinių žibintų valdymo rankenėlė gabaritinių žibintų
valdymo vietoje.
Pasukite jungiklį į padėtį
(kartu įjungiamas
automobilio numerių lentelių apšvietimas).
Jei nustatyta automobilio elektros sistemos raktelio padėtis II arba veikia variklis, vietoj stovėjimo
žibintų įjungiami dieniniai žibintai.
Kai lauke tamsu ir atidaromas bagažinės dangtis,
įsijungia galiniai gabaritiniai žibintai, kad įspėtų iš
paskos važiuojančių automobilių vairuotojus. Tai
vyksta nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje yra
rankenėlė arba kokioje automobilio elektros sistemos padėtyje nustatytas raktelis.
Važiuojant ilgiau nei 30 sekundžių maks.
10 km/h (apie 6 myl./val.) greičiau arba viršijus
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
10 km/h (apie 6 myl./val.) greitį, įjungiami dieniniai žibintai ir jungtiniame prietaisų skydelyje
parodoma Atstatyti šviesų jungiklio padėtį. Tai
reiškia, kad reikia persijungti į kitą režimą nei
.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 93)
Važiavimo dieną šviesos
ĮSPĖJIMAS
padėtyje
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra
ir nustatyta automobilio elektros sistemos raktelio
padėtis II arba veikia variklis, esant natūraliam
apšvietimui automatiškai suaktyvinami dieniniai
žibintai.
Ši sistema padeda taupyti energiją, tačiau ji
negali visais atvejais teisingai nustatyti, ar dienos šviesa nėra pernelyg silpna / pakankamai
stipri, pvz., esant miglai ar lietui.
Vairuotojas visada yra atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobiliu būtų važiuojama
įjungus reikiamus žibintus pagal eismo situaciją ir laikantis galiojančių eismo taisyklių.
Dienos žibintai veikia dienos metu. DRL
Susijusi informacija
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 96)
Žibintų jungikliai (p. 93)
Žibintų jungiklio rankenėlė padėtyje AUTO.
Kai žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
,
vairuojant dieną automatiškai suaktyvinami dieniniai žibintai (Daytime Running Lights - DRL).
Šviesos jutiklis, įrengtas prietaisų skydelio viršuje,
perjungia dieninius žibintus į artimųjų šviesų
žibintus atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai. Į artimųjų šviesų žibintus persijungiama ir įjungus priekinio stiklo valytuvus arba
galinį rūko žibintą.
95
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Tunelio aptikimas*
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
Automobiliui įvažiavus į tunelį, tunelio aptikimo
funkcija išjungia dieninius žibintus ir įjungia artimąsias šviesas.
padėtyje
Kai priekinių žibintų jungiklis yra
ir automobilio elektros sistema raktelio II padėtyje arba variklis veikia, artimosios šviesos suaktyvinamos automatiškai, esant prastam apšvietimui.
Tunelio aptikimo funkcija pasiekiama automobiliuose su lietaus jutikliu*. Jutiklis nustato, kada
automobilis įvažiuoja į tunelį ir atstato apšvietimą
iš dieninių žibintų į artimąsias šviesas. Automobiliui išvažiavus iš tunelio, po maždaug 20 sekundžių grąžinami dieniniai žibintai. Jei šiuo laikotarpiu automobilis įvažiuoja į kitą tunelį, artimosios
šviesos lieka įjungtos. Taip išvengiama būtinybės
pakartotinai keisti automobilio apšvietimo nuostatas.
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 96)
Žibintų jungikliai (p. 93)
Tolimųjų šviesų žibintas
Žibintų jungiklio rankenėlė ir perjungiklis.
Žybsnio tolimųjų šviesų žibintais padėtis
Tolimųjų šviesų žibintų padėtis
Kai rankenėlė yra padėtyje
, artimosios
šviesos suaktyvinamos automatiškai atėjus sutemoms arba pernelyg susilpnėjus dienos šviesai.
Artimosios šviesos automatiškai suaktyvinamos ir
96
Žybsnis tolimosiomis šviesomis
Tolimųjų šviesų žibintus galima įjungti tada, kai
10 arba
rankenėlė yra padėtyje
. Tolimosios šviesos įjungiamos (išjungiamos) stumdami perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir
tada jį atleidžiant. Alternatyva: tolimąsias šviesas
galima išjungti švelniai spustelėjus perjungiklį link
vairo.
Artimųjų šviesų žibintai
10
11
Kai rankenėlė yra padėtyje
, veikiant varikliui
arba nustačius raktelio padėtį II artimosios šviesos veikia nuolat.
Švelniai pastumkite perjungiklį link vairo į tolimųjų
šviesų mirksėjimo padėtį. Tolimosios šviesos
dega tol, kol neatleidžiamas perjungiklis.
Atminkite: kad veiktų tunelio aptikimo funkcija,
žibintų jungiklio rankenėlė turi likti padėtyje
.
Susijusi informacija
tada, kai įjungiami priekinio stiklo valytuvai arba
galiniai rūko žibintai.
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, jungtiniame prie.
taisų skydelyje pasirodo ženklas
Papildomi žibintai*
Jei automobilyje sumontuoti papildomi žibintai,
vairuotojas gali naudodamasis meniu sistema
MY CAR pasirinkti, ar juos išaktyvinti, ar įjungti /
išjungti kartu su tolimųjų šviesų žibintais11, žr. MY
CAR (p. 118).
Kada įjungti artimųjų šviesų žibintai.
Pagalbinius žibintus prie elektros sistemos turi prijungti serviso specialistai. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Susijusi informacija
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
(p. 99)
•
•
•
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 97)
Žibintų jungikliai (p. 93)
•
Tunelio aptikimas* (p. 96)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų šviesos
spindulio reguliavimas (p. 100)
Aktyviosios tolimosios šviesos*
Aktyviųjų tolimųjų šviesų funkcija aptinka priešais
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų šviesą arba jūsų kryptimi priešais važiuojančių galinių žibintų šviesą ir perjungia apšvietimą iš tolimųjų į artimąsias šviesas. Tolimosios
šviesos atgal grąžinamos tada, kai priekyje
nebeaptinkama kitų automobilių žibintų šviesos.
Aktyviosios tolimosios šviesos – AHB
Aktyviosios tolimosios šviesos (Active High Beam
– AHB) – tai funkcija, naudojanti priekinio stiklo
viršutiniame krašte įrengtą kameros jutiklį priešais
atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų arba
ta pačia kryptimi priekyje važiuojančių automobilių
galinių žibintų skleidžiamai šviesai aptikti ir atitinkamai perjungianti tolimąsias šviesas į artimąsias.
Funkcija gali įvertinti ir gatvės apšvietimo lempas.
Automobiliai su aktyviaisiais ksenoniniais
priekiniais žibintais
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi įjungimo / išjungimo funkciją12, tuomet tolimosios
šviesos grąžinamos praėjus maždaug sekundei
nuo to momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka
atvažiuojančių transporto priemonių priekinių
žibintų arba priekyje važiuojančių transporto priemonių galinių žibintų.
Jei aktyviųjų tolimųjų šviesų sistema turi prisitaikymo funkciją12, tuomet, priešingai nei tradicinio
pritemdymo atveju, tolimosios šviesos ir toliau
lieka įjungtos abiejose atvažiuojančių automobilių
arba priešais esančių automobilių pusėse ir pritemdoma tik ta dalis spindulio, kuri šviečia tiesiai į
transporto priemonę.
Tolimosios šviesos vėl įjungiamos, kai kameros
jutiklis neberegistruoja atvažiuojančių arba priekyje ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių.
Automobiliai su halogeniniais priekiniais
žibintais
Tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus
maždaug sekundei nuo momento, kai kameros
jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
12
Prisitaikymo funkcija: Trumposios šviesos nukreiptos tiesiogiai į atvažiuojančias transporto priemones, tačiau
}}
Atsižvelgiant į automobilio įrangos lygį.
* Parinktis / priedas.
97
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
nepertraukiamos tolimosios šviesos – abiejose automobilio pusėse.
Pilni tolimųjų šviesų žibintai atgal įjungiami praėjus maždaug sekundei nuo momento, kai kameros jutiklis nebeaptinka priešais atvažiuojančių
automobilių priekinių žibintų šviesos arba ta pačia
kryptimi važiuojančių automobilių galinių žibintų
šviesos.
Įjungimas / išjungimas
AHB galima suaktyvinti, kai priekinių žibintų val(jei funkcija
dymo rankenėlė yra padėtyje
nebuvo išaktyvinta per meniu sistemą MY CAR,
žr. MY CAR (p. 118)).
Funkcija AHB suaktyvinama (išaktyvinama) stumiant kairįjį perjungiklį link vairo iki galinės padėties ir tada atleidžiant. Išaktyvinimas esant įjungtoms tolimosioms šviesoms reiškia, kad tiesiogiai
grąžinamos artimosios šviesos.
. Tas pat taikoma, jei pasirodo pranešimas
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą ir
ženklas
. Pasirodžius minėtiems pranešimams, ženklas
dingsta.
Suaktyvinus funkciją AHB, prietaisų informaciniame ekrane balta spalva ima šviesti ženklas
.
AHB gali būti laikinai nepasiekiama, pvz., kai tvyro
tirštas rūkas ar lyja smarkus lietus. Kai funkcija
AHB vėl tampa pasiekiama arba priekinio lango
jutikliai nebeblokuojami, pranešimas dingsta ir
.
įsijungia ženklas
Įjungus tolimųjų šviesų žibintus, ženklas tampa
mėlynas. Tai taikoma ir aktyviesiems ksenoniniams žibintams, jei tolimosios šviesos yra iš
dalies pritemdytos, t. y. kai tik žibintų spindulys yra
šiek tiek ryškesnis nei artimųjų šviesų.
Valdymas rankiniu būdu
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
Perjungiklis ir žibintų jungiklio rankenėlė yra padėtyje
AUTO.
Funkciją galima įjungti važiuojant tamsoje, kai
automobilio greitis siekia maždaug 20 km/h
(12 myl./val.) arba yra didesnis.
98
Jei jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Aktyvus ilgosios
šviesos laikinai nepasiekiamos Įjunkite
rankiniu būdu, tolimąsias / artimąsias šviesas
reikia perjungti rankiniu būdu. Vis dėlto žibintų
jungiklio rankenėlė gali vis tiek išlikti padėtyje
ĮSPĖJIMAS
AHB – tai pagalbinė sistema, padedanti užtikrinti optimalų žibintų panaudojimą esant
palankioms sąlygoms.
Vairuotojas visada privalo tinkamai perjungti
artimąsias / tolimąsias šviesas, kai to reikalauja eismo arba oro sąlygos.
SVARBU
Pavyzdžiai, kada gali reikėti perjungti artimąsias / tolimąsias šviesas:
•
•
•
•
•
Smarkiai lyjant arba tvyrant tirštam rūkui
Lijundros metu
Sningant su vėjo šuorais
Šviečiant mėnuliui
Važiuojant prastai apšviesta gyvenviete
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
•
Kai silpnai šviečia priekyje važiuojančių
automobilių žibintai
•
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai
žibintai*
Jei kelyje ar šalia jo yra pėsčiųjų
•
Kai blokuojama priešinga kryptimi važiuojančių automobilių žibintų šviesa (pvz.,
įrengti apsauginiai barjerai)
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai / aktyvieji
posūkio apšvietimo žibintai yra suprojektuoti siekiant užtikrinti maksimalų apšvietimą posūkiuose
ir sankryžose, taip padidinant saugą.
•
Kai susikertančiuose keliuose yra automobilių
•
•
Kalno viršūnėje arba dauboje
Jei netoli kelio yra intensyviai šviesą
atspindinčių objektų, pvz., ženklų
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai /
aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai –
ABL
Staigiuose posūkiuose.
Papildomos informacijos apie kameros jutiklio
apribojimus rasite Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros jutiklio apribojimai (p. 239).
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Priekinių
žibintų
sist. sutrikimas Reikia aptarnauti
Sistema išjungta. Jei
pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą. „Volvo"
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą.
Funkcija aktyvi tik prieblandoje ar tamsoje ir tik
kai automobilis važiuoja.
Susijusi informacija
•
•
Funkcija suaktyvinama automatiškai užvedus
variklį (jei ji nebuvo išaktyvinta meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 118)). Sutrikus funkcijos veikimui, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo ženklas
ir tuo pat metu informaciniame ekrane pateikiamas aiškinamasis tekstas ir
papildomas ženklas.
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 96)
Žibintų jungikliai (p. 93)
Priekinių žibintų šviesos spindulys su atitinkamai išjungta
(kairėje) ir įjungta (dešinėje) funkcija.
Funkciją13 galima išaktyvinti arba suaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 118).
Jei automobilyje sumontuoti aktyvieji ksenoniniai
priekiniai žibintai / aktyvieji posūkio apšvietimo
žibintai („Active Bending Lights“, ABL), jų šviesos
spindulys juda vairo sukimo kryptimi, maksimaliai
apšviesdamas kelią posūkiuose ir sankryžose bei
užtikrindamas didesnę saugą.
13
}}
Įjungiamos išleidžiant iš gamyklos.
* Parinktis / priedas.
99
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Posūkio apšvietimo žibintai*
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai / aktyvieji
posūkio apšvietimo žibintai su automatinių
tolimųjų šviesų funkcija ir prisitaikymo parinktimi
turi posūkio apšvietimo žibintus. Posūkio apšvietimo žibintai staigiame posūkyje laikinai apšviečia
zoną priešais automobilį įstrižai, vairo sukimo
kryptimi arba ta kryptimi, kuria įjungiamas posūkio
signalas.
Funkcija aktyvinama, kai būna įjungtos tolimosios
arba artimosios šviesos ir automobilio greitis
nesiekia maždaug 30 km/h (20 myl./val.).
Be to, abu posūkio apšvietimo žibintai įjungiami
kaip papildomas apšvietimas prie atbulinės eigos
žibinto, kai važiuojama atbuline eiga.
Susijusi informacija
•
•
•
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai (p. 96)
Aktyviosios tolimosios šviesos* (p. 97)
Žibintų jungikliai (p. 93)
Priekiniai žibintai - priekinių žibintų
šviesos spindulio reguliavimas
Jei automobilyje yra aktyvieji ksenono priekiniai
žibintai ir aktyviųjų tolimųjų šviesų žibintų funkcija,
priekinių žibintų šviesos spindulį reikia atstatyti į
pradinę padėtį kai dešinės pusės eismas keičiasi
į kairės pusės eismą ir atvirkščiai.
Kai matomumas prastas dėl rūko, galima įjungti
galinį rūko žibintą, kad kiti eismo dalyviai anksti
pamatytų priešais važiuojantį automobilį.
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai*
Priekinių žibintų šviesos spindulio nereikia reguliuoti automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų
tolimųjų šviesų žibintų funkcija*. Priekinių žibintų
raštas parinktas toks, kad nebūtų akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
Priekinių žibintų šviesos spindulį reikia reguliuoti
automobiliuose, kuriuose yra aktyviųjų tolimųjų
šviesų žibintų funkcija. Perjungiant priekinių
žibintų šviesos spindulį dešinės arba kairės pusės
eismui, automobilis su veikiančiu varikliu turi nejudėti.
Priekinių žibintų šviesos spindulys keičiamas
meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
Halogeniniai priekiniai žibintai
Reikia reguliuoti priekinių žibintų šviesos spindulį.
Priekinių žibintų raštas parinktas toks, kad nebūtų
akinami iš priekio atvažiuojantys vairuotojai.
100
Galinis rūko žibintas
Galinio rūko žibinto mygtukas.
Galinį rūko žibintą galima įjungti tik rakteliui esant
padėtyje II arba veikiant varikliui ir žibintų jungiklio
arba
.
rankenėlei esant padėtyje
Norėdami įjungti / išjungti, paspauskite mygtuką.
jungtiniame prietaisų skydelyje
Indikatorius
ir mygtuko lemputė įsijungia kartu su galiniu rūko
žibintu.
Galinis rūko žibintas išjungiamas automatiškai,
paspaudus mygtuką START/STOP ENGINE
arba pasukus priekinių žibintų valdymo rankenėlę
į padėtį
arba
.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingi reglamentai
dėl galinių rūko žibintų naudojimo.
Susijusi informacija
•
Žibintų jungikliai (p. 93)
Stabdžių žibintas
Avarinių šviesų signalas
Stabdant automatiškai užsidega stabdžių žibintai.
Avarinis signalas (visi vienu metu mirksintys
posūkio žibintai) įspėja kitus eismo dalyvius.
Stabdžių žibintai įsijungia nuspaudus stabdžių
pedalą. Be to, jie įsijungia, kai viena iš vairavimo
pagalbos sistemų – prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema (p. 205), „City Safety“
(p. 225) arba įspėjimo apie susidūrimą sistema
(p. 232) ima stabdyti automobilį.
Susijusi informacija
•
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 286)
Avarinių žibintų mygtukas.
Norėdami įjungti avarines šviesas, paspauskite
mygtuką. Abiejų posūkių žibintų indikatoriai jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi tada, kai įjungtas avarinis signalas.
Avarinis signalas aktyvinamas automatiškai, kai
automobilis stabdomas taip staigiai, kad aktyvinamas avarinio stabdymo signalas ir greitis nesiekia
maždaug 10 km/h (6 myl./val.). Avariniai žibintai
mirksi, kol automobilis sustoja, ir išaktyvinami
automatiškai, vėl pradėjus važiuoti; juos taip pat
galima išaktyvinti paspaudus mygtuką.
}}
101
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Susijusi informacija
•
•
Posūkių žibintai (p. 102)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 286)
Posūkių žibintai
Automobilio posūkių žibintai valdomi kairiuoju
perjungikliu. Posūkio žibintai sumirksi tris kartus
arba mirksi nepertraukiamai (atsižvelgiant į tai,
kaip toli aukštyn arba žemyn perstumiamas perjungiklis).
Perjungiklis liks tokioje padėtyje. Jį atgal galėsite
perjungti arba rankiniu būdu, arba automatiškai,
atgal pasukdami vairaratį.
Posūkio indikatorių ženklai
Informacijos apie posūkių indikatorių ženklus
rasite Jungtinis prietaisų skydelis – indikatorių
ženklų reikšmė (p. 76).
Susijusi informacija
•
Posūkių žibintai.
Trumpas mirksėjimo laikotarpis
Pakelkite arba nuleiskite perjungiklį į pirmą
padėtį ir jį atleiskite. Posūkio žibintai sumirksi
tris kartus. Šią funkciją galima suaktyvinti
arba išaktyvinti meniu sistemoje MY CAR. žr.
MY CAR (p. 118).
Nuolatinis mirksėjimas
Perjungiklį kilstelkite aukštyn arba stumtelkite žemyn į šoninę padėtį.
102
Avarinių šviesų signalas (p. 101)
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Salono apšvietimas
Lubų apšvietimas priekyje
Makiažinio veidrodėlio apšvietimas
Salono apšvietimas suaktyvinamas / išaktyvinamas mygtukais, įrengtais valdymo elementuose
virš priekinių sėdynių ir galinės sėdynės.
Paspaudus atitinkamą mygtuką stoge įmontuotame skydelyje, įsijungs arba išsijungs priekinės
skaitymo lemputės.
Kosmetinio veidrodėlio (p. 155) apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba uždarant jo
dangtelį.
Galinis stogo apšvietimas
Bagažinės apšvietimas
Bagažinės apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas
atidarant arba uždarant bagažinės dangtį.
Automatinis apšvietimas
Priekinių skaitymo lempučių ir salono apšvietimo reguliavimo jungikliai lubų skydelyje.
Lemputė skaitymui, kairiojoje pusėje
Lemputė skaitymui, dešiniojoje pusėje
Salono apšvietimas
G021150
G021149
Yra trys salono apšvietimo jungiklio padėtys,
norint reguliuoti salono apšvietimą:
Žibintai įjungiami/išjungiami, spaudžiant kiekvienam jų priskirtus jungiklius.
Įlipimo apšvietimas
Įlipimo apšvietimas (ir salono apšvietimas) atitinkamai įjungiamas ir išjungiamas atidarant arba
uždarant kurias nors šonines duris.
•
Daiktadėžės apšvietimas
•
automobilis atrakintas, bet variklis neįjungtas.
Išj. – dešinė pusė nuspausta, automatinis
apšvietimas išjungtas.
•
Neutrali padėtis – automatinis apšvietimas
įjungtas.
•
Įj. – kairė pusė nuspausta, salono apšvietimas įjungtas.
Užpakalinio stogo apšvietimas.
Visą salono apšvietimą galima įjungti ir išjungti
ranka per 30 minučių nuo to, kai:
variklis išjungtas ir automobilio elektros sistema yra raktelio padėtyje 0;
•
Daiktadėžės apšvietimas įsijungia ir išsijungia kai
dangtelis atidaromas arba uždaromas.
Neutrali padėtis
Jei mygtukas yra neutralioje padėtyje, salono
apšvietimas įsijungia ir išsijungia automatiškai priklausomai nuo šių dalykų.
Automobilio salono apšvietimas įsijungia ir veikia
30 sekundžių, jei:
•
automobilis atrakintas nuotolinio valdymo
pulteliu arba raktelio geležte, žr. Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 168) arba Iši-
}}
103
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
•
mama raktelio geležtė – durelių atrakinimas
(p. 172)
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
variklis išjungtas ir automobilio elektros sistema yra raktelio padėtyje 0.
Laikiną stovėjimo vietos apšvietimą sudaro artimosios šviesos, gabaritiniai žibintai, šoniniuose
veidrodėliuose įrengti žibintai ir valstybinio numerio plokštelės apšvietimas.
Salono apšvietimas išsijungia, kai:
•
•
užvedamas variklis
automobilis yra užrakintas.
Salono apšvietimas įsijungia ir šviečia dvi minutes,
jei vienos iš durų yra atidarytos.
Jei koks nors apšvietimas įjungiamas ranka ir
automobilis užrakinamas, tuomet tas apšvietimas
išsijungs automatiškai po dviejų minučių.
Užrakinus automobilį, kai kurie išoriniai žibintai
gali būti palikti įjungti, pvz. kad laikinai apšviestų
priėjimą prie namų.
1.
Ištraukite nuotolinio valdymo raktelį iš degimo
jungiklio.
2.
Kairįjį perjungiklį pastumkite link vairaračio iki
galinės padėties ir atleiskite jį. Funkciją
galima suaktyvinti taip pat, kaip ir mirksėjimą
tolimųjų šviesų žibintais, žr. Tolimųjų/artimųjų
šviesų žibintai (p. 96).
Nuotaikos gerinimo apšvietimas*
Išjungus įprastą salono apšvietimą ir užvedus
variklį, įsijungia kai kurie LED šviesos diodai,
įskaitant lubų apšvietimą: tuo siekiama sukurti
blankaus apšvietimo atmosferą ir pagerinti nuotaiką važiuojant. Apšvietimas leidžia geriau matyti
daiktus daiktadėžėje ir pan. tamsesniu paros
metu. Apšvietimas pamažu užgęsta užrakinus
automobilį. Šviesumas valdomas žibintų jungiklio
(p. 93) reguliavimo ratuku.
3.
Išlipkite iš automobilio ir užrakinkite duris.
Aktyvinus funkciją, įjungiami artimųjų šviesų žibintai, gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai
ir valstybinio numerio lentelės apšvietimas.
Priėjimo apšvietimo trukmė
Priėjimo apšvietimą iš atstumo sudaro gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono lubų apšvietimas ir įlipimo apšvietimas.
Priėjimo apšvietimas įjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu, žr. Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos (p. 168). Jis naudojamas, norint iš
atstumo įjungti automobilio apšvietimą.
Įjungus šią funkciją nuotolinio valdymo rakteliu,
užsidega gabaritiniai žibintai, šoninių veidrodėlių
žibintai, valstybinio numerio apšvietimas, salono
lubų lemputės ir įlipimo apšvietimas.
Trukmę, kurią turi būti įjungtas priėjimo apšvietimas iš atstumo, galima nustatyti meniu sistemoje
MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
Susijusi informacija
•
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo trukmė
(p. 104)
Trukmę, kurią turi būti įjungtas laikinas stovėjimo
vietos apšvietimas, galima nustatyti meniu sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
Susijusi informacija
•
104
Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 104)
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Valytuvai ir plautuvai
Valytuvai ir plautuvai valo priekinį stiklą bei galinį
langą. Priekiniai žibintai valomi naudojant aukšto
slėgio sistemą.
Priekinio lango valytuvai14
Valymas su pertrūkiais
Pasirinkę valymą su pertrūkiais, reguliavimo rateliu nustatykite laiko ir valymo
judesių santykį.
Nuolatinis valymas
Valytuvai valo normaliu greičiu.
Valytuvo šluotelė – aptarnavimo
padėtyje
Informacijos apie priekinio stiklo / valytuvų šluotelių valymą ir pastarųjų keitimą rasite Automobilių plovykla (p. 401) ir Valytuvų šluotelės
(p. 379).
Lietaus jutiklis*
Valytuvai valo dideliu greičiu.
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus, užtikrinkite, kad
valytuvų šluotelės būtų neprišalusios ir nuo
priekinio stiklo (ir galinio lango) būtų nuvalytas
sniegas (arba ledas).
Priekinio stiklo valytuvai ir priekinio stiklo purkštuvai.
Lietaus jutiklis, įjungimas / išjungimas
Reguliavimo ratuko jautrumas/dažnis
SVARBU
Prieš įjungdami valytuvus žiemą, įsitikinkite,
kad valytuvų šluotelės neprišalusios ir ant
priekinio stiklo nėra sniego arba ledo.
Priekinio stiklo valytuvų išjungimas
Nustatykite perjungiklį į 0 padėtį, norėdami išjungti priekinio stiklo valytuvus.
Vienas valymo judesys
Pakelkite ir atleiskite perjungiklį, kad
valytuvai atliktų vieną mostą.
14
SVARBU
Valytuvams valant priekinį stiklą reikia naudoti
daug plovimo skysčio. Kai veikia priekinio
stiklo valytuvai, priekinis stiklas turi būt šlapias.
Lietaus jutiklis automatiškai įjungia priekinio stiklo
valytuvus, priklausomai nuo jutiklio ant priekinio
stiklo aptinkamo vandens kiekio. Lietaus jutiklio
jautrumą galima nustatyti reguliavimo rateliu.
Suaktyvinus lietaus jutiklį, įsijungia mygtuke
esanti lemputė ir jungtiniame prietaisų skydelyje
parodomas lietaus jutiklio ženklas
.
Įjungimas ir jautrumo nustatymas
Aktyvuojant lietaus jutiklį, automobilis turi būti
užvestas arba nuotolinio valdymo pultelis turi būti
I ar II padėtyje, o priekinio stiklo valytuvų svirtelė
turi būti 0 padėtyje arba vieno valymo judesio
padėtyje.
Įjunkite lietaus jutiklį, spausdami lietaus jutiklio
mygtuką
. Priekinio stiklo valytuvai atliks
vieną valymo judesį.
Vienam valytuvų mostelėjimui pakelkite perjungiklį į viršų.
Norėdami nustatyti didesnį jautrumą, pasukite
reguliavimo ratelį aukštyn. Mažesnį jautrumą nus-
Informacijos apie tai, kaip pakeisti valytuvų šluoteles ir nustatyti jų aptarnavimo padėtį, rasite Valytuvų šluotelės (p. 379). Informacijos apie tai, kaip įpilti plovimo skysčio, rasite Plovimo skystis – pildymas
(p. 381).
}}
* Parinktis / priedas. 105
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
tatysite, pasukdami reguliavimo ratelį žemyn.
(Reguliavimo ratelį pasukus aukštyn, valytuvai
atliks dar vieną valymo judesį.)
Priekinių žibintų ir priekinio lango
plovimas
Išjungti
Išjunkite lietaus jutiklį nuspausdami
lietaus
jutiklio mygtuką arba nuspausdami perjungiklį
žemyn į kitą valytuvų programą.
Ištraukus nuotolinio valdymo raktelį iš uždegimo
jungiklio arba praėjus penkioms minutėms nuo
variklio išjungimo, lietaus jutiklis išsijungia automatiškai.
SVARBU
Priekinio stiklo valytuvai gali įsijungti ir būti
pažeisti automatinėje plovykloje. Išjunkite lietaus daviklį, kai automobilis važiuoja arba nuotolinio valdymo pultelis yra I arba II padėtyje.
Bendrajame prietaisų skydelyje užgęsta ženklas, o mygtuke – lemputė.
Jei bakelyje lieka tik apie 1 litrą plovimo skysčio ir
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas pranešimas, primenantis apie būtinybę papildyti plovimo skysčio atsargas, išjungiamas šio skysčio
tiekimas į priekinių žibintų plautuvą. Tuo siekiama
suteikti prioritetą priekiniam langui valyti ir palaikyti gerą matomumą pro jį.
Galinio lango valymas ir plovimas
Plovimo funkcija.
Priekinio lango plovimas
Norėdami įjungti priekinio stiklo ir priekinių žibintų
valytuvus, pastumkite perjungiklį link vairo.
Atleidus perjungiklį, priekinio lango valytuvai
atlieka dar keletą mostų, taip pat nuplaunami
priekiniai žibintai.
Šildomi valytuvų purkštukai*
Siekiant, kad šaltu oru valiklis nesušaltų į ledą,
valytuvų purkštukai yra šildomi automatiškai.
Priekinių žibintų plovimas aukštu
slėgiu*
Priekinius žibintus plaunant aukštu slėgiu, sunaudojamas didelis kiekis valiklio. Taupant skystį,
priekiniai žibintai plaunami automatiškai kas
penktą priekinio stiklo plovimo ciklą.
106
Plovimo ribojimas
Galinio lango valytuvas – valymas su pauzėmis
Galinio lango valytuvas – pastoviu greičiu
Norėdami įjungti galinio stiklo valytuvą ir plovimą,
pastumkite perjungiklį į priekį (žr. rodyklę viršutiniame paveikslėlyje).
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
PASTABA
Galinis lango valytuvas yra aprūpintas
apsauga nuo perkaitimo: perkaitus varikliukui,
jis išjungiamas. Galinio lango valytuvas atvėsęs ima veikti vėl.
Elektra valdomi langai
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o
kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais
galima valdyti tik konkrečius elektra valdomus
langus.
Įjungus atbulinės eigos pavarą kai priekinio stiklo
valytuvai yra įjungti, įsijungia galinio stiklo valymas
su pertrūkiais15. Išjungus atbulinės eigos pavarą,
funkcija išsijungia.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų, nepamirškite
išjungti galinių langų maitinimo, nustatydami
pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio valdymo
pultelį. Informacijos apie raktelio padėtis rasite
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 85).
Jei galinio lango valytuvo režimas nustatytas į
valymo pastoviu greičiu režimą, nėra jokių pokyčių.
PASTABA
Susijusi informacija
•
Plovimo skystis – pildymas (p. 381)
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar nėra prispaustų vaikų ar kitų
keleivių, kai / jeigu langai uždaromi nuotolinio
valdymo pulteliu.
Valytuvai – atbulinė eiga
Automobiliuose su lietaus davikliais galinio
stiklo valytuvas įjungiamas važiuojant atbuline
eiga, jei daviklis įjungtas ir lyja.
ĮSPĖJIMAS
Uždarydami langus iš vairuotojo durelių, įsitikinkite, kad vaikai arba kiti keleiviai neįstrigs.
Vairuotojo duryse esantis valdymo skydas.
Elektra valdomi vaikų saugos užraktai, neleidžiantys vaikams atidaryti galinių durelių iš
vidaus*, ir atidaryti ar uždaryti galinių langų, žr.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 187).
Galinių langų valdymo elementai
Priekinių langų valdymo elementai
15
Šią funkciją (valymą su pertrūkiais važiuojant atbuline eiga) galima išjungti. Nuvykite į autoservisą. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
}}
* Parinktis / priedas. 107
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Valdymas
nuo sužnybimo, jei lango uždarymas buvo sustabdytas dėl kliūties, pvz., patekus ledui: tai atliekama
laikant pakėlus lango uždarymo mygtuką, kol langas užsidarys. Po dviejų iš eilės uždarymo stabdymo procedūrų apsauga nuo sužnybimo ir automatinė funkcija laikinai išjungiamos: tada galima
uždaryti langą, laikant mygtuką pakeltą aukštyn.
PASTABA
Vienas iš būdų sumažinti vėjo keliamą
triukšmą, kai atidaryti galiniai langai, yra šiek
tiek praverti priekinius langus.
Elektra valdomų langų valdymas.
Valdymas be automatinės funkcijos
Valdymas su automatine funkcija
Visus elektra valdomus langus galima valdyti vairuotojo durelėse įrengtu valdymo skydeliu, o kiekvienų durelių atskirais valdymo skydeliais galima
valdyti tik konkrečius elektra valdomus langus.
Vienu metu veikia tik vienas valdymo skydelis.
Norint naudotis elektra valdomais langais, turi
būti nustatyta bent raktelio padėtis I (žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 85)). Elektra
valdomus langus galima stumdyti kelias minutes
nuo variklio išjungimo ir po to, kai ištraukiamas
nuotolinio valdymo pultelis, tačiau atidarius dureles jie nebeveikia.
Visų langų uždarymas stabdomas, jei yra kliūtis
neleidžianti langui judėti. Galima apeiti apsaugą
108
Valdymas be automatinės funkcijos
Švelniai spauskite vieną iš valdymo mygtukų
aukštyn arba žemyn. Langai judės viršun arba
žemyn tol, kol mygtuką laikysite nuspaustą.
Valdymas su automatine funkcija
Nuspauskite langų valdymo kėliklį iki galo aukštyn
arba žemyn, po to atleiskite. Langas automatiškai
pakils arba nusileis iki galo.
Valdymas nuotolinio valdymo rakteliu arba
centrinio užrakto mygtuku
Informacijos apie tai, kaip nuotolinio valdymo rakteliu iš lauko arba centrinio užrakto mygtuku iš
vidaus atidaryti ar uždaryti elektra valdomus langus, rasite Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168) arba Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus (p. 181).
Sistemos perkrovimas
Jei buvo atjungtas automobilio akumuliatorius,
elektrinio atidarymo funkcija turi būti perkrauta iš
naujo tam, kad veiktų teisingai.
1.
Švelniai kilstelkite mygtuko priekinę dalį tam,
kad uždarytumėte langą iki galo, po to dar
palaikykite mygtuką nuspaudę vieną
sekundę.
2.
Trumpam atleiskite mygtuką.
3.
Dar kartą kilstelkite mygtuko dalį ir laikykite
nuspaudę vieną sekundę.
ĮSPĖJIMAS
Kad apsauga nuo prispaudimo veiktų, reikia ją
nustatyti iš naujo.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Šoniniai veidrodėliai
ĮSPĖJIMAS
Šoninių veidrodėlių padėtys reguliuojamos svirtele, įrengta tarp vairuotojo durelių valdymo elementų.
Siekiant užtikrinti optimalų matomumą, abu
veidrodėliai yra išgaubti. Objektai atrodo toliau
nei jie iš tikrųjų yra.
Nustatymų įrašymas16
Šoninių veidrodėlių bei vairuotojo sėdynės nuostatas galima įrašyti į kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio atmintį*, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – pritaikymas asmeniniams poreikiams*
(p. 165).
Šoninių veidrodėlių pakreipimas statant
automobilį16
Šoninių veidrodėlių valdymo elementai.
Reguliavimas
1.
Norėdami nustatyti kairįjį šoninį veidrodėlį,
spauskite mygtuką L, dešiniojo šoninio veidrodėlio reguliavimui naudokite mygtuką R.
Įsijungia mygtuko lemputė.
2.
Centre esančia rankenėle nustatykite norimą
padėtį.
3.
Dar kartą paspauskite L arba R mygtuką.
Lemputė turėtų išsijungti.
16
Šoninį veidrodėlį galima pakreipti žemyn, kad vairuotojas, pavyzdžiui, statydamas automobilį, galėtų
matyti kelkraštį.
–
Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir paspauskite
mygtuką L arba R.
Išjungus atbulinės eigos pavarą, veidrodėlis automatiškai grįžta į pradinę padėtį po
maždaug 10 sekundžių arba anksčiau, atitinkamai
nuspaudus L arba R mygtuką.
Automatinis šoninių veidrodėlių
pakreipimas statant automobilį16
Įjungus atbulinę pavarą, šoniniai veidrodėliai automatiškai nukreipiami žemyn, kad vairuotojas
matytų kelkraštį (naudinga, pvz., statant automo-
Tik kartu su elektra valdoma sėdyne, kurioje yra atminties funkcija, žr. Sėdynės, priekinės – valdomos elektra* (p. 87).
bilį). Išjungus atbulinę pavarą, veidrodėlis netrukus automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 118).
Automatinis nulenkimas užrakinimo
metu*
Nuotolinio valdymo pultu užrakinant/atrakinant
automobilį, šoniniai veidrodėliai bus nulenkti/
atlenkti automatiškai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. žr. MY CAR (p. 118).
Grąžinimas į neutralią padėtį
Jei dėl išorinės jėgos poveikio veidrodėliai buvo
pajudinti, juos būtina iš naujo elektriniu būdu
nustatyti į neutralią padėtį, tam, kad tinkamai
veiktų automatinis nulenkimas ir atstatymas:
1.
Veidrodėliai užsilenks, paspaudus L ir R mygtukus.
2.
Norėdami juos vėl atlenkti, vėl paspauskite
L ir R mygtukus.
3.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Dabar veidrodėliai yra grąžinti į neutralią padėtį.
Automatinis tamsinimas*
Norint, kad šoniniai veidrodėliai turėtų šią funkciją, reikia, kad salono galinio vaizdo veidrodėlis
}}
* Parinktis / priedas. 109
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
taip pat būtų automatiškai pritemdomas, žr. Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas (p. 111).
Langai ir salono bei šoniniai galinio
vaizdo veidrodėliai – šildymas
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai
veidrodėliai*
Kad greitai pašalintumėte miglą ar ledą nuo galinio lango ir šoninių veidrodėlių, įjunkite atitirpinimo funkciją.
Veidrodėlius galima nulenkti, jei parkuojate automobilį arba važiuojate siaurais keliais:
1.
Vienu metu nuspauskite mygtukus L ir R
(pultelis turi būti bent padėtyje I).
2.
Praėjus maždaug 1 sekundei, juos atleiskite.
Veidrodėliai bus nulenkti iki galo automatiškai.
matinio atitirpinimo funkciją galima pasirinkti per
meniu sistemą MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
Galinio stiklo ir šoninių veidrodėlių
šildytuvai
Norėdami atlenkti veidrodėlius, tuo pačiu metu
nuspauskite mygtukus L ir R. Veidrodėliai bus
atlenkti iki galo automatiškai.
Laikinas stovėjimo vietos apšvietimas ir
priėjimo apšvietimas iš atstumo
Pasirinkus priartėjimo apšvietimą (p. 104) arba
laikiną stovėjimo vietos apšvietimą (p. 104),
įsijungia šoninių veidrodėlių žibintai.
Susijusi informacija
•
•
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas (p. 111)
Langai ir salono bei šoniniai galinio vaizdo
veidrodėliai – šildymas (p. 110)
Šildymas, galinis langas ir šoniniai veidrodėliai
Funkcija naudojama ledui ir miglai nuo galinio
lango ir šoninių veidrodėlių pašalinti.
Vieną kartą spustelėjus mygtuką, įjungiamas šildymas. Įsijungusi mygtuko lemputė rodo, kad
funkcija yra įjungta. Išjunkite šildymą, kai tik
nutirps sniegas / išgaruos migla, kad be reikalo
neapkrautumėte akumuliatoriaus. Vis dėlto po
tam tikro laiko funkcija išjungiama automatiškai.
Nuo šoninių veidrodėlių ir galinio lango migla /
ledas šalinami automatiškai, jei variklis užvedamas lauko temperatūrai nesiekiant +7 °C. Auto-
110
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Galinio vaizdo veidrodėlis – salonas
Automatinis tamsinimas*
Kompasas*
Salono galinio vaizdo veidrodėlį galima pritemdyti naudojantis valdymo elementu, esančiu veidrodėlio apatiniame krašte. Be to, galinio vaizdo
veidrodėlis pritemsta automatiškai.
Galinio vaizdo veidrodėlis automatiškai užtamsina
ryškią šviesą iš nugaros. Veidrodėliuose su automatinio pritemdymo funkcija nėra rankinio pritemdymo valdymo elemento.
Dešiniajame viršutiniame galinio vaizdo veidrodėlio kampe yra ekranas, kuris rodo, į kurią pasaulio
kryptį orientuotas automobilio priekis.
Galinio vaizdo veidrodėlyje įrengti du jutikliai: vienas nukreiptas pirmyn, kitas – atgal. Veikdami
kartu, jie identifikuoja akinančius žibintus ir leidžia
šio reiškinio išvengti. Pirmyn nukreiptas jutiklis
aptinka aplinkos apšvietimą, tuo tarpu atgal nukreiptas jutiklis reaguoja į iš paskos važiuojančių
automobilių žibintų skleidžiamą šviesą.
Eksploatacija
PASTABA
Jei jutiklius užstos, pvz., automobilio statymo
leidimai, siųstuvai-imtuvai, saulės skydeliai ar
objektai, esantys ant sėdynių arba bagažinėje
ir šviesa nepasieks jutiklių, salono ir šoninių
galinio vaizdo veidrodėlių pritemdymo funkcija
veiks ribotai.
Tamsinimo valdymas
Tamsinimas rankiniu būdu
Ryški iš paskos važiuojančių automobilių šviesa
gali atsispindėti vidiniame galinio vaizdo veidrodėlyje, akindama vairuotoją. Jei trikdo šviesos iš
galo, tamsinimą reguliuokite tamsinimo rankenėle:
1.
Tamsinkite patraukdami rankenėlę į salono
vidų.
2.
Grįžkite į normalią padėtį, pastumdami rankenėlę link priekinio stiklo.
Kompasą (p. 111) gali turėti tik galinio vaizdo
veidrodėlis su automatinio pritemdymo funkcija.
Susijusi informacija
•
Šoniniai veidrodėliai (p. 109)
Galinio vaizdo veidrodėlis su kompasu.
Kompasas rodo aštuonias skirtingas kryptis, pažymėtas angliškomis santrumpomis: Š (šiaurė), ŠR
(šiaurės rytai), R (rytai), PR (pietryčiai), P (pietūs),
PV (pietvakariai), V (vakarai) ir ŠV (šiaurės vakarai).
Kompasas suaktyvinamas automatiškai, užvedus
automobilio variklį arba pasukus raktelį į padėtį II,
žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 85). Norint suaktyvinti / išaktyvinti kompasą,
reikia nuspausti mygtuką galinėje veidrodėlio
pusėje (pvz., sąvaržėle).
}}
* Parinktis / priedas. 111
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Kalibravimas
7.
Automobiliai su šildomo priekinio stiklo
funkcija*: Jei, aktyvinus priekinio lango šildymo funkciją, ekrane pasirodo ženklas C,
atlikite kalibravimo procedūrą, vadovaudamiesi pirmiau pateiktu 6 punktu (kai aktyvinta
priekinio stiklo šildymo funkcija), žr. Miglos
šalinimas nuo priekinio stiklo ir jo atitirpdymas (p. 136).
8.
Prireikus pakartokite prieš tai nurodytus
veiksmus.
Kad kompasas teisingai rodytų pasaulio šalis, gali
tekti jį sukalibruoti.
Žemės rutulys yra dalinamas į 15 magnetinių
zonų. Jei automobiliu kertamos kelios magnetinės zonos, kompasą reikia kalibruoti.
Kalibravimui atlikti vykdykite šiuos veiksmus:
1.
Sustabdykite automobilį atviroje vietoje,
kurioje nebūtų stambių plieninių struktūrų ar
aukštos įtampos linijų.
2.
Užveskite automobilio variklį ir išjunkite visą
elektros įrangą (oro kondicionierių, valytuvus
ir pan.). Užtikrinkite, kad būtų uždarytos visos
durelės.
PASTABA
Magnetinės zonos.
4.
Paspauskite mygtuką dar kartą, kol pasirodys
reikiamos magnetinė zona (1–15). Žr. kompaso magnetinių zonų žemėlapį.
5.
Palaukite, kol ekrane vėl bus rodomas ženklas C arba laikykite mygtuką (galinio vaizdo
veidrodėlio apačioje) nuspaustą
apie 6 sekundes, kol bus pateiktas ženklas
C.
6.
Važiuokite lėtai ratu ne didesniu nei 10 km/h
(6 myl./val.) greičiu, kol ekrane pasirodys
kompaso kryptis, reiškianti, kad kalibravimas
baigtas. Pavažiuokite dar 2 ratus, kad kalibravimą tiksliai sureguliuotumėte.
Kalibravimo procesas gali būti nesėkmingas
arba išvis neprasidėti, jei nebus išjungta elektros įranga.
3.
112
Nuspauskite ir palaikykite galinio vaizdo veidrodėlio apačioje esantį mygtuką (naudodami
sąvaržėlę arba ką nors panašaus)
apie 3 sekundes. Rodomas esamos magnetinės zonos numeris.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Stoglangis*
Uždarymas, rankinis
Stoglangis valdomas lubose esančiu valdymo
elementu.
Uždarymas, automatinis
Vidinė stoglangio užsklanda uždaroma rankiniu
būdu.
Stoglangis turi vėjo kreiptuvą.
Stoglangio valdymo mygtukai yra stogo prietaisų
skydelyje. Stoglangį galima atidaryti vertikaliai,
ties užpakaliniu galu bei horizontaliai. Jei norite
atidaryti stoglangį, raktelį reikia pasukti į I arba II
padėtį.
Horizontalus atidarymas
Atidarymas
Siekdami atidaryti stoglangį į komforto padėtį17,
paspauskite valdymo elementą atgal į padėtį,
skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite. Siekdami visiškai atidaryti stoglangį, vėl paspauskite
valdymo elementą atgal į padėtį, skirtą automatiniam atidarymui, ir atleiskite.
Stoglangį galite atidaryti rankiniu būdu –
paspauskite rankenėlę atgal iki pasipriešinimo
taško. Stoglangis juda į komforto padėtį17, kol valdymo elementas laikomas nuspaustas atgal.
Norėdami visiškai atidaryti stoglangį, dar kartą
paspauskite valdymo elementą atgal.
Norėdami uždaryti stoglangį automatiškai,
pastumkite rankenėlę į padėtį, skirtą automatiniam uždarymui, ir po to ją atleiskite.
Nustačius pultelio padėtį 0 ir ištraukus nuotolinio
valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio, maitinimo
tiekimas stoglangiui nutraukiamas.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti stoglangio maitinimo,
nustatydami pultelio padėtį 0. Prieš išlipdami
iš automobilio, pasiimkite su savimi nuotolinio
valdymo pultelį. Informacijos apie raktelio
padėtis rasite Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 85).
G017823
Uždarymas
Uždarykite ranka, pastumdami rankenėlę į priekį
iki pasipriešinimo taško, skirto atidarymui ranka.
Kol valdymo elementas spaudžiamas pirmyn,
stoglangis užsidaro.
Horizontalus atidarymas, atgal/į priekį.
Atidarymas, automatinis
ĮSPĖJIMAS
Sutraiškymo rizika uždarant stoglangį. Stoglangio apsaugos nuo prispaudimo funkcija
veikia tik uždarant ne rankiniu, o automatiniu
būdu.
Atidarymas, rankinis
17
Komforto padėtis – tai tokia atidaryta stoglangio padėtis, kurioje vėjo ir rezonanso triukšmas važiuojant yra pakankamai mažas ir nekelia nepatogumų.
}}
* Parinktis / priedas. 113
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Vertikalus atidarymas
Uždarymas, naudojant nuotolinio
valdymo pultą arba centrinio užrakto
mygtuką
Centrinio užrakto mygtukas
Stoglangiui uždaryti galima naudoti centrinio
užrakto mygtuką, įrengtą vairuotojo arba keleivio
durelėse*.
–
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, spauskite
centrinio užrakto mygtuką dar kartą.
Atidarykite spausdami galinį valdymo rankenėlės kraštą į viršų.
Uždarykite traukdami galinį valdymo rankenėlės kraštą žemyn.
G021345
G028900
Vertikalus atidarymas, pakeltas galiniu kraštu.
Paspauskite ir ilgai palaikykite centrinio
, kol uždarysite stoužrakto mygtuką
glangį bei visus langus ir užrakinsite dureles
bei bagažinės dangtį.
nuotolinio valdymo pultą
– Paspauskite ir ilgai palaikykite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką
, kol
uždarysite stoglangį bei visus langus ir užrakinsite dureles bei bagažinės dangtį.
Norėdami sustabdyti uždarymo funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo raktelio užrakinimo mygtuką dar kartą.
ĮSPĖJIMAS
Jei stoglangį uždarote nuotolinio valdymo rakteliu arba centrinio užrakto mygtuku, įsitikinkite, kad niekas nebus prispaustas.
Užsklanda nuo saulės
Stoglangyje įtaisyta mechaninė slankiojanti
užsklanda apsaugai nuo saulės. Atidarius stoglangį, ši užsklanda automatiškai pasislenka atgal
kartu su stoglangiu. Norėdami uždaryti užsklandą
nuo saulės, paimkite už rankenos ir nustumkite
užsklandą pirmyn.
Apsauga nuo prispaudimo
Stoglangis turi apsaugą nuo prispaudimo: ji sužadinama, jei stoglangis automatinio užsidarymo
metu užblokuojamas. Jei stoglangis blokuojamas,
jis sustoja ir automatiškai grįžta į buvusią padėtį.
114
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Vėjo kreiptuvas
Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis
Susijusi informacija
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
Kairysis perjungiklis valdo meniu (p. 116), rodomus informaciniame ekrane jungtiniame prietaisų
skydelyje (p. 70). Tai, kurie meniu yra rodomi,
priklauso nuo raktelio padėties (p. 85).
Stoglangyje įrengtas vėjo kreiptuvas, kuris iškyla jį
atidarius.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
Ekranas ir meniu naršymo valdymo elementai.
OK -naudojamas pranešimų sąrašui atidaryti
ir pranešimams patvirtinti.
Nustatymų ratukas – leidžia peržiūrėti meniu
punktus.
RESET - aktyvios funkcijos atstatymas į pradinę būseną. Kai kuriais atvejais naudojamas
funkcijai pasirinkti/įjungti, žr. paaiškinimus po
kiekviena konkrečia funkcija.
Jei rodomas pranešimas (p. 116), jį reikia patvirtinti mygtuku OK, kad būtų pateikti meniu.
115
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų
skydelis
Tai, kurie meniu rodomi jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane, priklauso nuo raktelio
padėties (p. 85).
Jei užsidegtų įspėjamasis, informacijos arba
kontrolinis ženklas, informacijos ekrane užsidegs
atitinkamas pranešimas.
Pranešimas
Paaiškinimas
Saugiai
sustokiteA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika. Susisiekite su autoservisuB.
Išjunkite
variklįA
Sustokite ir išjunkite variklį.
Didelė pažeidimo rizika. Susisiekite su autoservisuB.
B. skub. te.
apžA
Nedelsdami susisiekite su
autoservisuB, kad būtų patikrintas automobilis.
Kelionės komp. atstat.
Būtina techninė priežiūraA
Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuB, kad
būtų patikrintas automobilis.
Susijusi informacija
Žr. vadoveA
Skaitykite automobilio savininko vadovą.
Užsakyti
techninę
priežiūrą
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB.
Kai kurioms šioms meniu pasirinktims reikia, kad
automobilyje būtų įdiegta ši funkcija ir techninė
įranga.
Nuostatos*
Temos
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Aptarn. būsena
Pranešimai18
Alyvos lygis19
Rež. stabil.
•
Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)
•
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 115)
18
19
116
Pranešimai
Pranešimas
Paaiškinimas
Laikas eilinei
tech. priežiūrai
Laikas planiniam apsilankymui autoserviseB. Šis laikas
nustatomas, atsižvelgiant į
nuvažiuotų kilometrų skaičių,
mėnesių nuo paskutinės
techninės priežiūros skaičių,
variklio darbo trukmę ir alyvos klasę.
Tech. priežiūra neatlikta laiku
Jei nesilaikoma automobilio
techninio aptarnavimo intervalų, sugadintoms dalims
nebetaikoma garantija. Susisiekite su autoservisuB.
Pavarų dėžė
Reikia keisti
alyvą
Kaip įmanoma greičiau susisiekite su autoservisuB, kad
būtų patikrintas automobilis.
Pavarų dėžė
Pablogėjęs
veikimas
Pavarų dėžė negali susitvarkyti su maksimaliu sukimo
momentu. Važiuokite atsargiai, kol pranešimas išnyksC.
Jei rodoma pakartotinai,
susisiekite su autoservisuB.
Pranešimų skaičius nurodytas skliausteliuose.
Tam tikri varikliai.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
A
B
C
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkaitusi
pavarų dėžė
Sumažinti
greitį
Važiuokite lygiau arba saugiai sustabdykite automobilį.
Išjunkite pavarą ir leiskite
varikliui veikti laisvąja eiga,
kol pranešimas išnyksC.
Įkaitusi
pavarų dėžė
Saugiai
sustoti
Laukti, kol
atauš
Esminis gedimas. Nedelsdami saugiai sustabdykite
automobilį ir susisiekite su
autoservisuB.
Laikinai
išjungtaA
Funkcija yra laikinai išjungta
ir bus automatiškai perkrauta
iš naujo, pradėjus važiuoti
arba kitą kartą užvedus
variklį.
Žemas akumul. įkrovos
lygis Energ.
taup. rež.
Garso sistema yra išjungta,
kad būtų taupoma elektros
energija. Įkraukite akumuliatorių.
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Susijusi informacija
•
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 115)
Pranešimai – tvarkymas
Pranešimus (p. 116), kurie pateikiami jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane, galima
patvirtinti ir naršyti kairiuoju perjungikliu.
Įsijungus įspėjamam, informaciniam ženklui arba
indikatoriui, ekrane tuo pat metu pasirodo atitinkamas pranešimas. Klaidos pranešimas laikomas
atminties sąraše tol, kol triktis galiausiai pašalinama.
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką OK,
kad patvirtintumėte pranešimą. Per pranešimus
galima slinkti reguliavimo ratuku (p. 115).
PASTABA
Jeigu naudojant kelionės kompiuterį pasirodo
įspėjamasis pranešimas, pranešimą reikia perskaityti (spauskite OK) prieš atnaujinant
buvusią veiklą.
Susijusi informacija
•
Meniu apžvalga – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 116)
Dalis pranešimo, rodoma kartu su informacija apie tai, kur kilo
problema.
Rekomenduojama susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu.
Papildomos informacijos apie automatinę pavarų dėžę ieškokite
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic (p. 279).
117
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
MY CAR
čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo
pasirinktos įrangos ir rinkos.
MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį
automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus
ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi
greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.
MY CAR – atveriama meniu sistema MY
CAR.
OK/MENU - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba
įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos –
papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.
Eksploatacija
TUNE - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką,
kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn
per meniu parinktis.
Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo
pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.
EXIT
EXIT funkcijos
Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus
mygtuką EXIT ir meniu lygio gali būti:
•
•
•
•
•
Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-
118
atmetamas telefoninis skambutis;
pertraukiama esama funkcija;
panaikinami įvesti ženklai;
atšaukiamas daugelis išrankų;
pereinama meniu sistemoje aukštyn.
Ilgai nuspaudus EXIT mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis
meniu).
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Meniu pasirinktys ir paieškos keliai
Kelionės kompiuteris
Vidutinis greitis
MY CAR meniu parinkčių ir paieškos kelių aprašymą žr. „Sensus“ informacijos ir pramogų sistemos priede.
Automobilio kelionės kompiuteryje įrašomos ir
skaičiuojamos tokios vertės, pvz.: atstumas,
degalų sąnaudos ir vidutinis greitis važiuojant.
Vidutinis greitis skaičiuojamas nuo paskutinio
atstatymo į nulį nuvažiuotam atstumui.
Momentinės
Momentinių degalų sąnaudų informacija naujinama nepertraukiamai, maždaug kas sekundę.
Kai automobiliu važiuojama nedideliu greičiu,
sąnaudos rodomos per laiko vienetą. Važiuojant
didesniu greičiu, sąnaudos susiejamos su rida.
Ekrane galima rinktis įvairius vienetus (km/myl.),
žr. toliau pateikiamą skirsnį „Vienetų keitimas“
(p. 119).
Nuvažiuojamas atstumas: kiek liko
nuvažiuoti su degalų likučiu bake
Informacija iš kelionės kompiuterio gali būti rodoma
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane.
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės kompiuteris turi du kelionės skaitiklius ir
vieną bendrosios ridos odometrą.
Vidutinis
Vidutinės kuro sąnaudos skaičiuojamos nuo
paskutinio atstatymo.
PASTABA
Rodmenyse gali būti nežymus nuokrypis, jei
naudojamas degalais maitinamas šildytuvas*.
Kelionės kompiuteris rodo apytikslį atstumą, kurį
galite nuvažiuoti su bake likusiu degalų kiekiu.
Jei antraštėje Atst. su baku parodomas „----“,
vadinasi garantuojamo nuvažiuoti atstumo nebeliko.
•
Tokiu atveju reikia įpilti degalų kaip įmanoma
greičiau.
Skaičiavimai atliekami pagal vidutines degalų
sąnaudas per paskutinius 30 km ir pagal likusį
degalų kiekį bake.
Kiek liko nuvažiuoti su akumuliatoriaus
įkrovos likučiu
Nėra jokio garantuoto atstumo, jei ekrane rodoma
„---- km, kol išsikraus akumuliatorius”.
}}
* Parinktis / priedas. 119
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Ekrane rodomas apytikslis atstumas, kurį galite
nuvažiuoti su energijos hibridiniame akumuliatoriuje likučiu.
PASTABA
Galimą važiavimo atstumą sumažina ne tik oro
srovių pakilimas automobilio salone, bet ir
staigus pagreitėjimas ir stabdymas, didelis
greitis, didelės apkrovos, žema aplinkos temperatūra ir stačios įkalnės.
Skaičiavimai yra grindžiami vidutinėmis normaliai
pakrautos transporto priemonės sąnaudomis
(važiuojant įprastai), atsižvelgiant į tai, ar įjungtas
oro kondicionierius (AC).
PASTABA
Pasikeitus vairavimo stiliui, gali susidaryti
nedidelis nuokrypis.
Taupiai vairuojama paprastai važiuojant ilgą
atstumą. Papildomos informacijos apie tai, kaip
gali būti veikiamos energijos sąnaudos, rasite
skirsnyje „Volvo Car Corporation“ aplinkosaugos
filosofija“ (p. 23).
Skaitmeninis greičio rodinys kitais
vienetais20
Jei pagrindinis prietaisas sugraduotas myliomis
per valandą (mph), atitinkamas skaitmeninis greitis bus rodomas km/h.
Keisti vienetus
Atstumo ir degalų vienetus galima pakeisti meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
PASTABA
Rida naudojant elektros energiją
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie
energijos taupymą. Kuo daugiau veikia elektros
vartotojų (garso sistema, langų / veidrodėlių /
sėdynių šildymo elektra funkcija, intensyviai veikianti klimato kontrolės sistema ir pan.), tuo
mažesnis galimas nuvažiuoti atstumas.
20
120
Be kelionės kompiuterio šie vienetai pakeičiami ir „Volvo“ navigacijos sistemoje*.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis jungtinis
prietaisų skydelis (p. 121)
•
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
Tik kai kuriose šalyse.
* Parinktis / priedas.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – skaitmeninis
jungtinis prietaisų skydelis
Valdymas
Informaciją iš kelionės kompiuterio galima rodyti
jungtiniame prietaisų skydelyje ir valdyti naudojant valdymo elementus, įrengtus ant kairiojo perjungiklio, bei pateikiamus jungtinio prietaisų skydelio meniu.
Nuostatas galima patikrinti iškart, kai tik jungtinis
prietaisų skydelis automatiškai apšviečiamas atrakinus automobilį. Jei nė vienas iš kelionės kompiuterio valdymo elementų nepanaudojamas per
maždaug 30 sekundžių po vairuotojo durelių atidarymo, prietaisas išsijungia. Po to, norint naudotis kelionės kompiuteriu, reikia pasukti raktelį į
padėtį II arba užvesti variklį.
PASTABA
Jei, naudojant kelionės kompiuterį, pasirodo
įspėjimas, prieš vėl suaktyvinant kompiuterį tą
įspėjimą reikia patvirtinti.
•
Patvirtinkite pranešimą, vieną kartą
paspausdami posūkio svirtelės mygtuką
OK.
Vienu metu gali būti rodomos trys kelionės kompiuterio
parinktys, po vieną kiekviename „lange“.
OK – atveriamas jungtinio prietaisų skydelio
meniu, patvirtinamos žinutės arba meniu
išrankos.
Kelionės komp. papild.
Pasirinkite, kuris kelionės kompiuteris turi būti
rodomas:
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Pasukite reguliavimo ratuką, jei norite naršyti
skirtingus antraščių derinius.
3.
Sustokite ties pageidaujamu šios kelionės
deriniu jungtinio prietaisų skydelio ekrane.
Kelionės kompiuterio rodinį jungtiniame prietaisų
skydelyje galima kelionės metu bet kada perslinkti į kitą parinktį. Viena iš parinkčių reiškia, kad
kelionės kompiuteris nerodomas.
Reguliavimo ratukas – naršomos meniu
arba kelionės kompiuterio parinktys.
RESET – dabartinis kelionės skaitiklis nustatomas iš naujo arba išeinama iš meniu struktūros.
}}
121
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
||
Antraščių deriniai
Informacija
Akumuliatoriaus
būsena
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su akumuliatoriaus įkrovos likučiu
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Vidutinis
Ridos skaitiklis T1 + skaitiklio rodmuo
Vidutinis greitis
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T1.
Momentinės
Ridos skaitiklis T2 + skaitiklio rodmuo
Kiek liko nuvažiuoti su
degalų likučiu bake
•
Nuspaudus ir ilgai palaikius mygtuką RESET, atstatomas
ridos skaitiklis T2.
Momentinės
Skaitiklio rodmuo
km/h<>myl./val.A
Kelionės kompiuterio informacijos
nėra.
A
Ši parinktis užgesina visus tris kelionės kompiuterio ekranus ir tuo
pačiu nurodo ciklo pradžią / pabaigą.
Tik kai kuriose šalyse.
Kelionės kompiuterio nustatymas iš
naujo
Kelionės ridos skaitiklis
1. Pasukite reguliavimo ratuką ir sustokite ties
antraštės deriniu su nustatytinu iš naujo
kelionės matuokliu.
2.
Paspaudus ir ilgai palaikius RESET, pasirinktos antraštės vertė nustatoma iš naujo.
Vidutinis greitis ir vidutinės sąnaudos
1. Paspauskite OK, kad atvertumėte jungtinio
prietaisų skydelio meniu.
122
kmh<>mph – žr. skirsnį Atvirkštinis skaitmeninis greičio rodinys
(p. 119).
2.
Reguliavimo ratuku suraskite meniu parinktį
Kelionės komp. atstat. ir patvirtinkite
spausdami OK.
3.
Pasirinkite nustatyti vidutines sąnaudas, vidutinį greitį arba abu iš naujo. Patvirtinkite
išranką spausdami OK.
4.
Užbaikite spausdami RESET.
Jungtinio prietaisų skydelio meniu
funkcijos
Jungtinio prietaisų skydelio meniu pateikiamos
kelionės kompiuterio nustatymo parinktys. Atver-
kite meniu, kad patikrintumėte / suderintumėte
toliau lentelėje pateiktas funkcijas.
1.
Siekiant užtikrinti, kad joks valdymo elementas nebūtų sekos viduryje, pirmiausia juos reikia nustatyti iš naujo, du kartus paspaudžiant
mygtuką RESET.
2.
Spauskite OK.
3.
Naršykite funkcijas reguliavimo ratuku ir pasirinkite / patvirtinkite su OK.
4.
Užbaikite spausdami RESET du kartus, pirmiausia baigę tikrinti / reguliuoti.
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Funkcijos
Informacija
Kelionės komp. atstat.
Nustatykite vidutinių degalų sąnaudų ir vidutinio greičio vertę iš naujo.
•
•
Atminkite, kad ši funkcija iš naujo nenustato abiejų kelionės matuoklių T1 ir T2.
Vidutinis
Vidutinis greitis
Pranešimai
Papildomos informacijos rasite Pranešimai – tvarkymas (p. 117).
Temos
Pasirinkite jungtinio prietaisų skydelio (p. 70) išvaizdos temą.
Nuostatos*
Pasirinkite Auto įj. arba Išjungta.
Papildomos informacijos rasite Bendroji informacija apie šildytuvus (p. 148).
Kontrasto režimas/Spalvų režimas
Jungtinio prietaisų skydelio šviesumo ir spalvų intensyvumo reguliavimas.
Rež. stabil.
Laikmačio programavimo aprašymą rasite Laikmatis – nustatymas (p. 144).
•
•
•
Tiesioginis užved.
- 1 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
- 2 laikmačio ženklas – nukreipia į laiko pasirinkimo meniu.
Aptarn. būsena
Parodo mėnesių skaičių ir ridą, likusią iki kito aptarnavimo.
Alyvos lygisA
Papildomos informacijos rasite Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 366).
A
Tam tikri varikliai.
Susijusi informacija
•
•
Kelionės kompiuteris (p. 119)
Kelionės kompiuteris – kelionės statistika*
(p. 124)
* Parinktis / priedas. 123
PRIETAISAI IR VALDYMO ĮTAISAI
Kelionės kompiuteris – kelionės
statistika*
Kelionės statistika iš kelionės kompiuterio gali
būti rodoma centrinio valdymo pulto ekrane, grafiniu būdu vaizduojant degalų ir elektros sąnaudas.
Veikimas
–
Atverkite meniu sistemą MY CAR (p. 118) ir
pasirinkite Trip statistics, kad pamatytumėte
stulpelinį grafiką.
Kiekvienas stulpelis atitinka 1 km arba 10 km
nuvažiuotą atstumą (priklausomai nuo pasirinkto
mastelio). Dešinėje esantis stulpelis pateikia
esamo kilometro arba dešimties kilometrų vertę.
Susijusi informacija
•
Kelionės kompiuteris (p. 119)
Valdymo elementu TUNE galima pakeisti stulpelių mastelį, pasirenkant 1 km arba 10 km: priklausomai nuo nurodyto mastelio, toli dešinėje
pateiktas žymiklis keičia padėtį tarp apatinės ir
viršutinės.
Nustatymai
Meniu sistemoje MY CAR – Trip statistics
galima keisti įvairias kelionės statistikos nuostatas.
• Reset when vehicle has been off for
minimum 4h – pažymėkite laukelį pasirinkdami ENTER ir išeikite iš meniu pasirinkdami
EXIT. Nurodžius šią parinktį, visa statistika
yra panaikinama automatiškai, kai nuo kelionės pabaigos automobilis stovi ilgiau nei
4 valandas. Kitą kartą užvedus variklį, kelionės statistika vėl prasideda nuo nulio.
Kelionės statistika21
Degalų ir elektros sąnaudos pateikiamos skirtinguose grafikuose. Elektros sąnaudos – tai „grynosios“ sąnaudos, t. y. suvartota energija minus
stabdant sukaupta energija.
• Start new trip – mygtuku ENTER panaiki-
nama visa ankstesnė statistika. Iš meniu išeinama pasirenkant EXIT. Jei nepraėjus
4 valandoms pradedamas naujas vairavimo
ciklas, reikia pirmiausia rankiniu būdu per šią
parinktį panaikinti esamą laikotarpį.
Taip pat žr. informaciją apie „Eco guide“ (p. 75).
21
124
Iliustracijoje pateikiama schema: išdėstymas gali kisti priklausomai nuo automobilio modelio arba atnaujintos programinės įrangos.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
KLIMATO REGULIAVIMAS
Bendroji informacija apie klimato
kontrolę
Oro kondicionavimo sistemą (AC) (p. 136)
galima išjungti, tačiau, siekiant salone užtikrinti komfortišką klimatą ir neleisti langams
aprasoti, ji turi būti visada įjungta.
Automobilyje įdiegta elektroninė klimato kontrolė
(p. 132). Klimato reguliavimo sistema vėsina
arba šildo, bei sausina orą automobilio salone.
Suaktyvinus klimato kontrolės sistemą, rekomenduojama visiškai atidaryti skydelio ventiliacijos
angas, kad oro kondicionavimas būtų maksimaliai
efektyvus.
Būtina atminti
•
Jei aušinimo skystis nepakankamai šiltas, daugiausiai naudojamas elektrinis šildytuvas. Esant
šaltesniam orui, taip pat galima įjungti automobilio degalais varomą šildytuvą.
Kad oro kondicionierius tinkamai veiktų, šoniniai automobilio langai ir stoglangis* turėtų
būti uždaryti.
•
Visuotinio atidarymo (p. 183) funkcija vienu
metu atidaro / uždaro visus šoninius langus
ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai
lauke karšta.
•
Nuo klimato reguliavimo ortakio (grotelės
tarp variklio gaubto ir priekinio stiklo) nuvalykite ledą ir sniegą.
•
Kai karštu oru variklis veikia laisvomis apsukomis, vyksta paruošimo procedūra arba
įkraunamas hibridinis akumuliatorius
(p. 310), po automobiliu gali susidaryti kondensato balutė. Tai yra normalu.
•
Kai reikalinga maksimali variklio galia, pvz.,
greitėjant, oro kondicionierių galima laikinai
išjungti. Todėl salone gali laikinai pakilti temperatūra.
•
Miglą nuo langų salone rekomenduojama pirmiausia šalinti naudojantis atitirpinimo funkcija (p. 136). Norėdami sumažinti rasojimo
Variklio bloko šildytuvas, degalais maitinamas šildytuvas ir elektrinis šildytuvas važiuojant naudojami kaip šilumos šaltiniai. Šilumos šaltinių pasirinkimas naudojimui priklauso nuo esamų sąlygų,
pvz., aplinkos temperatūros.
Važiavimo metu automobilis automatiškai paleidžia sistemas, reikalingas komfortui salone palaikyti, išskyrus važiavimo režimą (p. 272) PURE, kai
klimato kontrolės sistemai suteikiamas žemas prioritetas, pvz., išjungiama AC funkcija ir kai kurie
elektra maitinami prietaisai.
Prieš kelionę galima iš anksto nustatyti (p. 140)
(pritaikyti) klimatą automobilio salone (nepriklausomai nuo to, ar lauke šalta, ar karšta).
126
pavojų, švariai nuvalykite langus langų valymo
priemone.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Esama temperatūra (p. 127)
Meniu nuostatos – klimato kontrolė (p. 129)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC (p. 132)
Oro paskirstymas salone (p. 129)
Oro kokybė (p. 127)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Esama temperatūra
Jutikliai – klimato kontrolė
Oro kokybė
Jūsų salone nustatoma temperatūra atitinka jūsų
fizinius pojūčius, atsižvelgiant į tokius veiksnius,
kaip esamoji lauko temperatūra, oro srauto greitis, drėgnumas ir saulės spinduliai automobilio
viduje ir išorėje.
Klimato kontrolės sistema turi jutiklių, padedančių valdyti temperatūrą (p. 127) automobilyje.
Salonas sukurtas taip, kad būtų malonus ir komfortiškas, jis netgi tinka alergiškiems bei astma
sergantiems žmonėms.
Sistemoje yra saulės šviesos jutiklis (p. 127),
nustatantis, iš kurios pusės saulė šviečia į saloną.
Tai reiškia, kad temperatūra gali skirtis dešiniosiose ir kairiosiose oro angose nepaisant to, kad
rankenėlėmis yra nustatyta vienoda abiejų pusių
temperatūra.
•
Saulės jutiklis įtaisytas viršutinėje priekinio
skydo dalyje.
•
Temperatūros jutiklis salono keleivių daliai
yra įtaisytas žemiau klimato reguliavimo skydelio.
•
Lauko temperatūros jutiklis yra šoniniame
veidrodėlyje.
•
Drėgmės jutiklis* yra įtaisytas šalia salono
galinio vaizdo veidrodėlio.
Susijusi informacija
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
PASTABA
•
•
•
•
Automobilio salono filtras (p. 128)
Medžiagos salone (p. 129)
Švaraus oro salone palaikymo paketas (CZIP)
(p. 128)*
Oro salone kokybės sistema (IAQS)
(p. 128)*
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Neuždenkite jutiklių audiniu ar kitais daiktais.
Temperatūros reguliavimas salone (p. 135)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
* Parinktis / priedas. 127
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kokybė – salono filtras
Visas oras, patenkantis į automobilio saloną, yra
išvalomas filtro.
Filtrą būtina reguliariai keisti. Rekomenduojami
keitimo intervalai nurodomi „Volvo” techninės
priežiūros programoje. Jei automobilis eksploatuojamas labai užterštoje aplinkoje, filtrą reikia
keisti dažniau.
Oro kokybė – švaraus oro salone
palaikymo paketas (CZIP)*
CZIP susideda iš įvairių modifikacijų, užtikrinančių dar švaresnį saloną be alergijas ir astmą
sukeliančių medžiagų.
Šis paketas apima:
•
PASTABA
Yra įvairių salono filtrų tipų. Įsitikinkite, kad
tvirtinamas tinkamas filtras.
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 127)
•
Oro kokybės sistema IAQS atskiria dujas ir kietąsias daleles, kad į saloną patektų kuo mažesnis
išorinių kvapų ir teršalų kiekis.
Jei oras lauke yra užterštas, ortakiai uždaromi ir
vyksta uždara salono oro apytaka.
Papildoma ventiliatoriaus funkcija reiškia, kad
ventiliatorius įsijungia atrakinus automobilį
nuotolinio valdymo rakteliu. Ventiliatorius
iškart pripildo automobilio saloną švaraus oro.
Funkcija įsijungia, kai to reikia, o išsijungia
savaime po kurio laiko arba atidarius vieną iš
automobilio salono durelių. Ventiliatoriaus
veikimo laikas pamažu trumpėja dėl mažėjančio poreikio, kol automobiliui sueis 4-eri
metai.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
Oro kokybės sistema IAQS (p. 128) yra visiškai automatinė funkcija, kuri valo automobilio
salono orą nuo teršalų, pavyzdžiui, dulkių,
angliavandenilių, nitrito oksidų ir priežeminio
ozono.
Aprasojus langams, reikėtų išjungti oro kokybės jutiklį ir naudotis priekinio, šoninių ir
galinių langų atitirpinimo funkcija.
Susijusi informacija
128
Oro kokybė – IAQS*
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro kokybė (p. 127)
PASTABA
Oro kokybės jutiklis turi būti visada įjungtas,
kad automobilio salone būtų geras oras.
Šaltu oru recirkuliacija ribojama, kad nerasotų
stiklai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Oro kokybė (p. 127)
Oro kokybė – švaraus oro salone palaikymo
paketas (CZIP)* (p. 128)
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kokybė – medžiaga
Meniu nuostatos – klimato kontrolė
Oro paskirstymas salone
Išbandytos medžiagos sukurtos, siekiant maksimaliai sumažinti dulkių kiekį salone. Be to, dėl jų
saloną lengviau valyti.
Per centrinį valdymo pultą galima įjungti / išjungti
arba keisti šešių klimato kontrolės sistemos funkcijų numatytąsias nuostatas.
Į vidų patenkantis oras paskirstomas per kelias
salono ventiliacijos angas.
Kilimėlius iš keleivių salono ir bagažinės galima
lengvai išimti ir išvalyti. Salonui valyti (p. 404)
naudokite „Volvo“ rekomenduojamas valymo ir
automobilio priežiūros priemones.
•
Ventiliatoriaus apsukos veikiant automatinei
klimato kontrolei (p. 135).
•
•
Recirkuliacijos laikmatis (p. 136).
•
•
Salono oro kokybės sistema* (p. 128).
Susijusi informacija
•
Oro kokybė (p. 127)
•
Automatinis galinio lango atitirpinimo
(p. 110) funkcijos įjungimas.
Automatinis sėdynių šildytuvo (p. 133) įjungimas.
Automatinis vairo šildymo funkcijos (p. 92)
įjungimas.
Papildomos informacijos rasite meniu sistemos
(p. 118) aprašyme.
Oro paskirstymas veikia automatiškai įjungus
AUTO režimą.
Klimato kontrolės sistemos funkcijas galima
atstatyti meniu sistemoje MY CAR kaip numatytuosius nustatymus. Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 118).
Prireikus jį galima valdyti rankiniu būdu, žr. oro
paskirstymo lentelė (p. 138).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
}}
* Parinktis / priedas. 129
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
Ortakiai prietaisų skyde
Ortakiai durų atramose
Atidaryta
Uždaryta
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
Uždaryta
Atidaryta
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
Šoninis oro srautas
Šoninis oro srautas
Oro paskirstymas – grindų vėdinimas
Vertikalus oro srautas
Vertikalus oro srautas
Nukreipkite išorinius ortakius į šoninius langus
drėgmei pašalinti.
Nutaikykite ortakius į langus, kad šaltu oru
nupūstų miglą.
Nutaikykite ortakius į salono vidų, kad karštu oru
viduje būtų malonus klimatas.
PASTABA
Nepamirškite, kad maži vaikai gali būti jautrūs
oro srautams ir skersvėjams.
130
Oro paskirstymas
Oro paskirstymo schema valdoma trimis mygtukais. Spaudinėjant mygtukus, ekrane ima šviesti
atitinkamas paveikslėlis (žr. iliustraciją toliau):
šalia kiekvienos paveikslėlio dalies esanti rodyklė
rodo parinktą oro paskirstymą. Papildomos informacijos rasite oro paskirstymo lentelėje (p. 138).
KLIMATO REGULIAVIMAS
Parinktas oro paskirstymas yra rodomas centrinio valdymo pulto ekrane.
Susijusi informacija
•
•
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Automatinis reguliavimas (p. 135)
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)
131
KLIMATO REGULIAVIMAS
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
ECC (Elektroninė klimato kontrolės sistema)
palaiko norimą temperatūrą automobilio salone ir
Temperatūros reguliavimas (p. 135), kairė
pusė
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 133),
kairė
Maks. šildymas (p. 136)
Ventiliatorius (p. 134)
Oro paskirstymas (p. 129) – grindų vėdinimas
Oro paskirstymas – ortakių prietaisų skydelis
132
ją galima atskirai nustatyti vairuotojo ir keleivio
pusei.
Automatinį funkcija naudojama norint automatiškai kontroliuoti temperatūrą, oro kondicionavimą,
ventiliatoriaus sukimosi greitį, recirkuliavimą ir oro
paskirstymą.
Oro paskirstymas: priekinio stiklo šildytuvas
AUTO - Automatinė klimato kontrolė
(p. 135)
Galinio lango ir šoninių veidrodėlių atitirpinimo funkcija (p. 110)
Elektra šildoma priekinė sėdynė (p. 133),
dešinė
Temperatūros reguliavimas (p. 135), dešinė
pusė
Uždara apytaka (p. 136)
AC - Oro kondicionavimas įjungtas / išjungtas (p. 136)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildomos priekinės sėdynės*
Priekinių sėdynių šildymo funkcija turi tris padėtis, skirtas padidinti komfortą vairuotojui ir keleiviui, kai lauke šalta.
Yra trys šildymo lygiai, leidžiantys pasirinkti įvairias
šildymo parinktis:
•
Aukščiausias šildymo lygis: centrinio valdymo
pulto ekrane įsižiebia trys oranžiniai laukai (žr.
iliustraciją pirmiau).
•
Žemesnis šildymo lygis: ekrane įsižiebia du
oranžiniai laukai.
•
Žemiausias šildymo lygis: ekrane įsižiebia vienas oranžinis laukas.
•
Šilumos išjungimas: laukai neįsižiebia.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildoma galinė sėdynė* (p. 134)
ĮSPĖJIMAS
Esamas šildymo galingumas yra pateikiamas centrinio
valdymo pulto ekrane.
Spaudinėkite mygtuką, kad
pakeistumėte įvairius lygius
arba deaktyvintumėte funkciją.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Automatinis vairuotojo sėdynės šildymo
funkcijos įjungimas
Kai įjungta automatinio vairuotojo sėdynės šildymo funkcija, užvedus variklį parenkamas aukščiausias vairuotojo sėdynės šildymo lygis.
Užvedama automatiškai kai automobilis šaltas ir
aplinkos temperatūra žemesnė kaip
maždaug +10 °C.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
* Parinktis / priedas. 133
KLIMATO REGULIAVIMAS
Šildoma galinė sėdynė*
ĮSPĖJIMAS
sėdynių1
Galinių išorinių
šildymo funkcija turi tris
padėtis, padedančias padidinti keleivių komfortą,
kai lauke šalta.
Asmenys, kurie nejunta padidėjusios temperatūros dėl pojūčių trūkumo, arba tie, kuriems
kyla problemų kontroliuojant šildomas sėdynes, neturėtų naudotis šildomomis sėdynėmis.
Kitaip jie gali nusideginti.
Ventiliatorius
Būtina visada įjungti ventiliatorių, kad nerasotų
langai.
PASTABA
Jei ventiliatorius bus visiškai išjungtas, kai
neveikia oro kondicionierius, dėl ko gali imti
rasoti langai.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Šildomos priekinės sėdynės* (p. 133)
Esamas šildymo lygis indikuojamas mygtuko lemputėmis.
Spaudinėkite mygtuką, kad pakeistumėte įvairius
lygius arba deaktyvintumėte funkciją.
Ventiliatoriaus greitį galima
spartinti arba lėtinti sukant rankenėlę. Parinkus AUTO, ventiliatoriaus sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai
(p. 135), o anksčiau parinkta
ventiliatoriaus greičio nuostata
išjungiama.
Susijusi informacija
Yra trys šildymo lygiai, leidžiantys pasirinkti įvairias
šildymo parinktis:
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Aukščiausias šildymo lygis: įsijungia trys lemputės.
•
Elektroninė klimato kontrolė – ECC (p. 132)
•
Žemesnis šildymo lygis: įsijungia dvi lemputės.
•
Žemiausias šildymo lygis: įsijungia viena lemputė.
•
Šilumos išjungimas: lemputė neįsijungia.
1
134
Ventiliatoriaus rankenėlė
Jei pasirinksite įtraukti taisytąją vaikišką automobilinę kėdutę (p. 55), šildomosios galinės sėdynės įtraukta nebus.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Automatinis reguliavimas
Temperatūros reguliavimas salone
Ši funkcija automatiškai reguliuoja temperatūrą
(p. 135), oro kondicionierių (p. 136), ventiliatoriaus sukimosi greitį (p. 134), recirkuliaciją
(p. 136) ir oro paskirstymą (p. 129).
Užvedus automobilio variklį, įjungiama paskutinė
buvusi temperatūros nuostata.
Jei pasirinksite vieną ar daugiau rankiniu būdu reguliuojamų funkcijų, likusios funkcijos
toliau veiks automatiniu režimu.
Nuspaudus AUTO, išjungiamos
visos rankinės nuostatos.
ekrane rodoma AUTO
PASTABA
Negalima skubinti šildymo arba aušinimo renkantis aukštesnę arba žemesnę temperatūrą
už faktinę norimą temperatūrą.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Esama temperatūra (p. 127)
Elektroninė klimato kontrolė – ECC (p. 132)
CLIMATE.
Ventiliatoriaus sukimosi greitį automatiniame
režime galima nustatyti meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 118).
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
Esama kiekvienos pusės temperatūra rodoma centrinio
valdymo pulto ekrane.
Temperatūrą galima nustatyti
rankenėle – vairuotojui ir keleiviui atskirai.
135
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro kondicionavimo sistema
Oro kondicionierius pagal poreikį vėsina ir sausina įtraukiamą orą.
Važiavimo režimu (p. 272)
PURE oro kondicionieriaus
funkcija AC nustatyta
neįsijungti.
Miglos šalinimas nuo priekinio
stiklo ir jo atitirpdymas
Siekiant greitai pašalinti miglą ir ledą nuo priekinio stiklo ir šoninių langų, naudojama maksimali
atitirpdymo nuostata.
Kai funkcija aktyvi, siekiant maksimaliai išdžiovinti
salono orą, papildomai vykdomos šios funkcijos:
•
•
automatiškai įjungiamas oro kondicionierius;
automatiškai išsijungia recirkuliacijos ir oro
kokybės sistema.
PASTABA
Padidėja triukšmo lygis, kadangi ventiliatorius
sukasi maksimaliu greičiu.
Išjungus stiklų šildiklį, klimato reguliavimo sistema
grįžta į ankstesnę padėtį.
Važiavimo režimu PURE įjungus atitirpinimo funkciją, gali užsivesti vidaus degimo variklis ir gali
būti įjungtas važiavimo režimas (p. 272) HYBRID.
Susijusi informacija
•
136
Įjungus recirkuliaciją, įsijungia
mygtuko oranžinė lemputė.
Oras srautas nukreiptas į langus. Įjungus šią funkciją, šviečia
atšildymo funkcijos mygtuko
lemputė.
Įsijungus AC mygtuko lemputei,
oro kondicionavimo sistema
valdoma automatiškai.
Išsijungus AC mygtuko lemputei, oro kondicionierius išjungiamas. Tačiau kitos funkcijos yra toliau
valdomos automatiškai. Suaktyvinus maksimalią
atitirpinimo funkcijos nuostatą (p. 136), automatiškai įjungiamas oro kondicionierius, kad drėgmė
iš oro būtų šalinama maksimaliai sparčiai.
Oro paskirstymas – recirkuliacija
Pasirinkite recirkuliaciją, kad nutrauktumėte blogos kokybės oro iš lauko, išmetamųjų dujų ir kt.
tiekimą į saloną, t. y. suaktyvinus šią funkciją oras
recirkuliuoja salono viduje.
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
SVARBU
Jei oras automobilyje recirkuliuos per ilgai,
gali aprasoti langai.
Laikmatis
Įjungus laikmačio funkciją, sistema išsijungia iš
rankiniu būdu įjungto uždaros apytakos režimo
pagal laikmačio nustatymą, kuris priklauso nuo
lauko temperatūros. Tai sumažina apledėjimą,
rasojimo ir blogą orą.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
PASTABA
Pasirinkus maksimalią atitirpinimo funkciją,
recirkuliacija visada išjungiama.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
•
Oro paskirstymas salone (p. 129)
Oro paskirstymas – lentelė (p. 138)
137
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas – lentelė
Norint pasirinkti oro paskirstymo (p. 129) tipą,
naudojami trys mygtukai.
138
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į langus. Iš ortakių nuolat teka šiek tiek oro. Uždara apytaka nevyksta. Oro kondicionierius yra nuolat įjungtas.
jei norite gretai pašalinti ledą ir aprasojimą.
Oras pučiamas į priekinį langą per šildytuvo ortakį ir šoninius langus. Iš
ortakių nuolat teka šiek tiek oro.
siekiant išvengti rasojimo ir apledėjimo esant šaltoms ir drėgnoms oro sąlygoms (ventiliatoriaus lygis turi nebūti per
žemas).
Oras į langus ir iš priekiniame skyde esančių ortakių.
užtikrina geras salono oro sąlygas, esant šiltam ir sausam orui.
Oro srovė į veidą ir krūtinę iš prietaisų skydelyje esančių ortakių.
efektyvaus aušinimo užtikrinimui karšto oro sąlygomis.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Oro paskirstymas
Paskirtis
Oras pučiamas į grindis ir langus. Šiek tiek oro sklinda iš priekinio skydo
ortakių.
užtikrina fiziškai komfortiškas sąlygas ir veiksmingai neleidžia
langams rasoti, esant šaltam ar drėgnam orui.
Oras į grindis, taip pat tam tikras oro kiekis pučiamas iš priekiniame
skyde esančių ortakių.
esant saulėtam orui ir žemai išorės temperatūrai.
Oras pučiamas į grindis. Šiek tiek oro pučiama pro priekinio skydo ir
langų ortakius.
šilumai ar šalčiui nukreipti į grindis.
Oro srovė į langus iš priekiniame prietaisų skyde esančių ortakių.
vėsinti sritį aplink grindis, kai lauke karšta ir sausa arba pašildyti aukštyn, kai lauke šalta.
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie klimato kontrolę
(p. 126)
•
Oro paskirstymas – recirkuliacija (p. 136)
139
KLIMATO REGULIAVIMAS
Bendroji informacija apie išankstinį
parengimą
PASTABA
Kompresorius gali veikti ir vėsinti hibridinį
akumuliatorių net ir tada, kai neparinkta
(nereikalinga) automobilio salono šildymo
funkcija. Kompresorius veikdamas skleidžia
triukšmą.
Prieš kelionę galima pritaikyti klimatą automobilio
salone (nepriklausomai nuo to, ar lauke šalta, ar
karšta).
Atskirais atvejais parengimo funkcija gali naudoti
automobilio degalais maitinamą ir elektrinį šildytuvus bei automobilio oro kondicionieriaus (AC)
sistemą:
•
Kai lauke šalta, variklį ir saloną šildo degalais
maitinamas šildytuvas: elektrinis šildytuvas
prieš kelionę pašildo tik saloną.
•
Kai lauke karšta, saloną atvėsina oro kondicionavimo sistema.
Automobilį galima parengti, kai jis prijungtas
(p. 310) ir kai neprijungtas* prie maitinimo tinklo.
Prijungus automobilį prie maitinimo tinklo2
• Pašildymo / atvėsinimo procedūra gali trukti
iki 50 minučių.
•
PASTABA
Kai vyksta išankstinis salono parengimas,
automobilio durelės ir langai turi būti uždaryti.
Parengimo parinktys
Pasirinkite iš šių punktų:
Automobilio paruošimo procedūra lėtina dalių
dėvėjimąsi.
•
•
Parengimo metu, kai lauke šilta, po mašina gali
prilašėti oro kondicionavimo sistemos kondensato. Tai yra normalu.
Parengimo procedūrą tada galima suaktyvinti
taip:
automobilio statymas pastate; (p. 141)
parkavimas lauke (p. 141).
•
tiesiai (p. 142) per informacinį ekraną, nuotolinio valdymo rakteliu* arba mobiliuoju telefonu*
•
laikmačiu (p. 144).
PASTABA
Ruošiant automobilio saloną, automobilis siekia komfortiškos temperatūros, o ne klimato
kontrolės sistemoje nustatytos temperatūros.
Prijungimas prie maitinimo tinklo
Per išankstinį parengimą galima suaktyvinti
sėdynių ir vairo šildymą.
Neprijungus automobilį prie maitinimo
tinklo*
• Pašildymo procedūra gali trukti iki 50
minučių.
•
Vėsinimas trunka 2–3 minutes.
Parengimo proceso metu elektrinis šildytuvas ir
oro kondicionieriaus (AC) sistema naudoja hibridinės sistemos akumuliatoriaus tiekiamą energiją.
Jei automobilis parengimo metu nebūna prijungtas prie maitinimo tinklo, tuomet atitinkamai
sumažėja jo nuvažiavimo elektriniu režimu atstumas.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja suaktyvinti paruošimo
procedūrą laikmačiu ir tada prijungti automobilį prie maitinimo tinklo.
2 Jei
140
įkrovimo stotelė nėra nuolat aktyvi (pvz., dėl laikmačio), gali būti apribotas paruošimo funkcijos veikimas.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Išankstinis parengimas – statymas
pastate
Naudojantis parinktimi Stat. patalpoje, elektrinis
šildytuvas suaktyvinamas parengimo (p. 140)
metu.
Jei nurodysite nuostatą Stat.
patalpoje, degalais maitinamas šildytuvas paruošimo procedūros metu bus
išjungtas. Tokiu atveju, lauke esant
žemesnei nei 5 °C temperatūrai, šildymas bus ne
toks efektyvus nei parinkus nuostatą Stat. lauke.
3.
Jei nuostata Stat. patalpoje jau parinkta, jos
ženklas pateikiamas ekrane. Tokiu atveju reikia tęsti nuo 7 punkto.
4.
Jei parinkta Stat. lauke, vietoj to rodomas
jos ženklas (p. 141). Reguliavimo ratuku
suraskite ženklą ir pasirinkite su OK.
5.
Kitame meniu suraskite Stat. patalpoje ir
šią nuostatą pasirinkite su OK.
6.
Į meniu grįžtama spaudžiant RESET.
7.
Nurodykite, ar reikia suaktyvinti sėdynių ir
vairo šildymo funkcijas3. Nustatymų ratuku
ir pasirinkite šią nuostatą su
suraskite
OK.
PASTABA
Prieš suaktyvinant elektra maitinamą šildytuvą,
automobilis turi būti prijungtas prie elektros
tinklo.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip gali
susikaupti išmetamųjų dujų.
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3
4
5
8.
9.
Reguliavimo ratuku nuslinkite iki Vairuot.
sėdynė arba Keleivio sėdynė ir pasirinkite
su mygtuku OK (jei reikia suaktyvinti4 paruošimo metu).
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 142)
•
Išankstinis parengimas – išjungimas nedelsiant (p. 143)
Sėdynių ir vairo šildymo funkcijas galima suaktyvinti tik prijungus automobilį prie maitinimo tinklo.
Pažymėkite laukelį, kad suaktyvintumėte.
Degalais maitinamas šildytuvas nesuaktyvinamas, jei lauko temperatūra viršija 15 °C.
Išankstinis parengimas – statymas
lauke
Su Stat. lauke funkcija, elektrinis šildytuvas ir
degalais maitinamas šildytuvas5 yra įjungiami
išankstinio parengimo (p. 140) metu.
Su Stat. lauke funkcija, kartu su elektriniu šildytuvu, išankstinio parengimo
metu galima naudoti ir degalais maitinamą šildytuvą.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip gali
susikaupti išmetamųjų dujų.
PASTABA
Variklį galima užvesti ir automobiliu nuvažiuoti
net ir veikiant degalais maitinamam pagalbiniam šildytuvui.
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Jei nuostata Stat. lauke jau parinkta, jos
ženklas pateikiamas ekrane. Tokiu atveju reikia tęsti nuo 7 punkto.
}}
141
KLIMATO REGULIAVIMAS
||
4.
Jei parinkta Stat. patalpoje, vietoj to rodomas jos ženklas (p. 141). Reguliavimo ratuku
suraskite ženklą ir pasirinkite su OK.
5.
Kitame meniu suraskite Stat. lauke ir šią
nuostatą pasirinkite su OK.
6.
Į meniu grįžtama spaudžiant RESET.
7.
Nurodykite, ar reikia suaktyvinti sėdynių ir
vairo šildymo funkcijas6. Nustatymų ratuku
ir pasirinkite šią nuostatą su
suraskite
OK.
8.
9.
Reguliavimo ratuku nuslinkite iki Vairuot.
sėdynė arba Keleivio sėdynė ir pasirinkite
su mygtuku OK (jei reikia suaktyvinti6 paruošimo metu).
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
•
6
142
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 142)
Išankstinis parengimas – išjungimas nedelsiant (p. 143)
Išankstinis parengimas – tiesioginis
įjungimas
Tiesioginis paleidimas per nuotolinio
valdymo raktelį*
Automobilio išankstinį parengimą galima pradėti
tiesiogiai.
Tiesioginį užvedimą galima atlikti per:
•
•
•
Informacinį ekraną
nuotolinio valdymo raktelis*
mobiliuoju būdu*.
PASTABA
Norint paruošimo procedūrą paleisti tiesiogiai,
„Volvo“ rekomenduoja suaktyvinti šią procedūrą nuotolinio valdymo rakteliu arba mobiliuoju telefonu.
Indikatoriaus lemputė nuotolinio valdymo raktelyje su
PCC*.
Tiesioginis užvedimas per informacinį
ekraną
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Siekdami suaktyvinti išankstinį parengimą,
kitame meniu suraskite Tiesiog. užv. ir pasirinkite su OK.
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Sėdynių ir vairo šildymo funkcijas galima suaktyvinti tik prijungus automobilį prie maitinimo tinklo.
* Parinktis / priedas.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Paruošimo procedūrą galima suaktyvinti nuotolinio valdymo rakteliu:
–
Paspaudę 2 sekundes palaikykite priėjimo
apšvietimo iš atstumo
mygtuką.
Avarinis signalas pateikia informacijos pagal
tokią schemą:
•
5 trumpi mirktelėjimai ir nuolatinis švietimas apie 3 sekundes: signalas pasiekė
automobilį ir suaktyvinta paruošimo procedūra.
•
5 trumpi mirktelėjimai: signalas pasiekė
automobilį, tačiau paruošimo funkcija
nesuaktyvinta.
•
Avarinis signalas nesuveikia: signalas
nepasiekė automobilio.
informacijos mygtukas spaudžiamas, kai
Jei
išankstinis parengimas yra įjungtas, indikatoriaus
lemputė parodys statusą. Tuo pačiu metu rodomas automobilio užrakinimo statusas (p. 169).
Kol bus nustatomas statusas, indikatoriaus lemputė trumpai porą kartų žybtelės, jei išankstinis
parengimas bus įjungtas.
Išankstinis parengimas – laikmatis (p. 144)
Išankstinis parengimas – išjungimas
nedelsiant
Išankstinis parengimas – išjungimas nedelsiant (p. 143)
Automobilio išankstinį parengimą galima išjungti
tiesiogiai per informacinį ekraną.
Išankstinis parengimas – pranešimai (p. 146)
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Siekdami išaktyvinti išankstinį parengimą,
kitame meniu suraskite Sust. ir pasirinkite su
OK.
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
•
•
Susijusi informacija
•
Išankstinis parengimas – tiesioginis įjungimas (p. 142)
•
•
Išankstinis parengimas – laikmatis (p. 144)
Išankstinis parengimas – pranešimai (p. 146)
Būsena taip pat rodoma kelionės kompiuteryje
kol vyksta išankstinis parengimas.
Tiesioginis paleidimas per programėlę*
Aktyvinimo funkcija ir informacija apie pasirinktas
nuostatas pasiekiama per „Volvo On Call“* programėlę.
* Parinktis / priedas. 143
KLIMATO REGULIAVIMAS
Išankstinis parengimas – laikmatis
Laikmatis – nustatymas
Išankstinis parengimas (p. 140) laikmatis yra
susietas su automobilio laikrodžiu.
Naudojant laikmatį, galima pasirinkti du skirtingus laikus. Čia laikas reiškia momentą, kada
automobilis bus naudojamas ir bus pritaikytas jo
mikroklimatas.
Laikmačiu suprogramuojamas laikas, kai automobilis turi būti sušildytas ir paruoštas kelionei.
Laikmačiu galima pasirinkti (p. 144) du skirtingus
laikus. Automobilio elektroninė sistema pasirenka,
kada turi būti suaktyvinta paruošimo procedūra
(remiantis sąlygomis lauke).
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį, laikmačio programavimas bus išvalytas.
Susijusi informacija
•
•
7
144
Laikmatis – užvedimas (p. 145)
PASTABA
Iš naujo nustačius automobilio laikrodį, laikmačio programavimas bus išvalytas.
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku (p. 115) suraskite Rež.
stabil. ir pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4.
Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų valandų nustatymą.
5.
Pasirinkite reikiamą valandą nustatymų
ratuku.
6.
Trumpai spustelėkite OK, kad įeitumėte į
apšviestų minučių nustatymą.
Laikmatis – išjungimas (p. 145)
Dar kartą paspaudus OK, suaktyvinamas laikmatis.
7.
Pasirinkite reikiamą minutę nustatymų ratuku.
8.
Spustelėkite OK7, kad patvirtintumėte nustatymą.
9.
Grįžkite į meniu struktūrą su RESET.
10. Pasirinkite antrąjį laikmatį (tęsiama nuo 2
punkto) arba išeikite iš meniu spausdami
RESET.
Susijusi informacija
•
•
•
Išankstinis parengimas – laikmatis (p. 144)
Laikmatis – užvedimas (p. 145)
Laikmatis – išjungimas (p. 145)
KLIMATO REGULIAVIMAS
Laikmatis – užvedimas
Laikmatis – išjungimas
Laikmačiu suprogramuojamas laikas, kai automobilis turi būti sušildytas ir paruoštas kelionei.
Paruošimo procedūrai suaktyvintą laikmatį
galima išjungti rankiniu būdu.
Įjungus laikmatį, automobilio elektronikos sistema pasirenka, kada įjungti išankstinį parengimą, pagal esančias oro sąlygas.
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
> Kai nustatytas laikmatis, šalia nustatyto
laiko rodomas laikrodžio ženklas.
1.
Spustelėkite OK, kad įeitumėte į meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Rež. stabil. ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
3.
Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir jį suaktyvinkite su OK.
Nustatymų ratuku pasirinkite vieną iš dviejų
laikmačių ir jį patvirtinkite su OK.
4.
Išjunkite laikmatį spausdami:
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
•
•
Laikmatį galima paleisti ir per „Volvo On Call“*
programėlę.
Susijusi informacija
•
•
•
•
ilgai OK arba
trumpai OK, kad patektumėte toliau į
meniu. Pasirinkite laikmačio išjungimą ir
patvirtinkite nuostatą su OK.
Išankstinis parengimas – laikmatis (p. 144)
5.
Laikmatis – nustatymas (p. 144)
Išankstiniam parengimui įjungtą laikmatį galima ir
išjungti (p. 143) .
Laikmatis – išjungimas (p. 145)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 115)
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Išankstinis parengimas – laikmatis (p. 144)
Laikmatis – užvedimas (p. 145)
Laikmatis – nustatymas (p. 144)
Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis
(p. 115)
* Parinktis / priedas. 145
KLIMATO REGULIAVIMAS
Išankstinis parengimas –
pranešimai
Su parengimu (p. 140) susiję ženklai ir pranešimai.
Jei suaktyvintas vienas iš laikmačių, ekrane ima
šviesti suaktyvinto laikmačio ženklas ir prie jo
rodomas nustatytas laikas.
Lentelėje pateikti ženklai ir rodomi ekrano pranešimai.
Suaktyvinto laikmačio ženklas ekrane.
Kai suaktyvintas degalais maitinamas
šildytuvas, informacijos ekrane šviečia
šildymo ženklas.
Ženklas
Ekranas
Paaiškinimas
Aut. šild. ĮJ.
Degalais maitinamas šildytuvas įjungtas ir veikia.
Šildytuvo laikmatis yra suaktyvinamas išėmus nuotolinio valdymo pultelį iš degimo jungiklio ir palikus automobilį: variklis ir salonas yra nustatytą laiką šildomi.
146
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas Akum. taup. rež.
Automobilio elektroninė sistema išjungė degalais maitinamą šildytuvą, kad būtų lengviau užvesti variklį.
Degalus naudojantis šild. išsijungė Žem. degalų lygis
Degalais maitinamas šildytuvas išjungtas.
Degalus naudojantis šildytuvas Reikia aptarnauti
Degalais varomas šildytuvas yra visiškai arba iš dalies atjungtas.
Žemas starterio akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Nustatyti šildytuvo neįmanoma dėl per žemo degalų lygio. Taip yra todėl, kad būtų lengviau užvesti variklį ir
važiuoti apie 50 km.
Jei šis pranešimas išlieka, apsilankykite autoservise. „Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo autoservisą.
KLIMATO REGULIAVIMAS
Ženklas
Ekranas
Paaiškinimas
Rež. stabil. nutrūko dėl el. tiekimo pokyčio
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Režimo stabiliz. sust. dėl sutrikimo
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Rež.stabil.sust. Aukšta hibr.
akum. temp.
Išjungtas elektrinis šildytuvas arba oro kondicionavimo sistema.
Elektros perdavimas nutrauktas.
Apsilankykite autoservise. Rekomenduojama vykti į įgaliotąjį autoservisą.
Hibridinis akumuliatorius per karštas, palaukite, kol temperatūra taps normali.
Pranešimas ekrane dingsta automatiškai po tam
tikro laiko arba vieną kartą spustelėjus posūkio
svirtelės (p. 115) mygtuką OK.
Susijusi informacija
•
Pranešimai – tvarkymas (p. 117)
147
KLIMATO REGULIAVIMAS
Bendroji informacija apie šildytuvus
Elektrinis šildytuvas
Degalus naudojantis šildytuvas
Automobilyje įrengtas elektrinis ir degalais maitinamas šildytuvai. Variklis turi būti palaikomas šiltas, kad sumažėtų neigiamas poveikis aplinkai jo
užvedimo metu. Šie šildytuvai naudojami norint
pasiekti reikiamą variklio darbinę temperatūrą ir
pakankamai pašildyti saloną.
Automobilyje įrengti elektrinis ir degalais maitinamas šildytuvai (p. 148).
Automobilyje įrengtas elektrinis (p. 148) ir degalais maitinamas šildytuvai.
Elektrinio šildytuvo negalima valdyti rankiniu būdu,
tačiau prireikus jis automatiškai suaktyvinamas.
Kai lauke šalta, automobiliui pašildyti gali būti
suaktyvintas degalais maitinamas šildytuvas. Šildytuvas įsijungia automatiškai, prireikus papildomos šilumos ir išsijungia automatiškai, kai jos
nebereikia.
•
•
PASTABA
Elektrinis šildytuvas (p. 148)
Kai naudojamas elektrinis šildytuvas, pailgėja
hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovimo
trukmė. Automobilio pašildymo laikas daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Degalais maitinamas šildytuvas (p. 148)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus (p. 148)
PASTABA
Veikiant degalus naudojančiam pagalbiniam
šildytuvui, iš dešiniojo rato korpuso gali kilti
išmetamųjų dujų. Tai – visiškai normalu.
Jei nenorite, kad išankstinio parengimo procedūros metu įsijungtų automobilio degalais maitinamas šildytuvas, suaktyvinkite punktą Stat.
patalpoje, žr. Išankstinis parengimas – statymas
pastate (p. 141), tačiau taip gali pailgėti pašildymo trukmė.
Degalais maitinamas šildytuvas negali būti įjungiamas važiuojant, jis taip pat neįsijungs paruošimo procedūros metu, jei lauko temperatūra viršija 15 °C. Šildytuvas paruošimo metu maksimaliai veikia 50 minučių.
Jei degalų lygis bake per žemas, degalais varomo
šildytuvo neleidžiama įjungti, dėl to šildoma nepakankamai.
148
KLIMATO REGULIAVIMAS
PASTABA
ĮSPĖJIMAS
Išsipylę degalai gali užsidegti. Prieš pildydami
degalų baką, išjunkite degalais maitinamą
pagalbinį šildytuvą.
Pasirūpinkite, kad važinėjant +15 °C nesiekiančioje temperatūroje automobilio įprastame degalų bake būtų pakankamai degalų.
Kuro papildymas
Degalais maitinamo šildytuvo automatinio įjungimo seka prireikus gali būti išaktyvinta.
Pažiūrėkite jungtiniame prietaisų skydelyje, ar
šildytuvas išjungtas. Kai jis veikia, rodomas šildymo ženklas.
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite degalais maitinamo šildytuvo
patalpoje ir nevėdinamose vietose. Kitaip gali
susikaupti išmetamųjų dujų.
Degalais varomas šildytuvas –
automatinis režimas / išjungimas
PASTABA
Išaktyvinus degalais maitinamą pagalbinį šildytuvą, dyzelinis variklis įsijungs dažniau, kad
patenkintų šilumos poreikį važiavimo režimu
PURE arba HYBRID, t. y. bus ribojamas veikimas elektriniu režimu.
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilį ketinate statyti stačiame nuolydyje,
jis turi būti nukreiptas nuokalnės link, kad į degalais maitinamą šildytuvą būtų tinkamai tiekiami
degalai.
1.
Paspauskite posūkio signalo svirtelės
(p. 115) mygtuką OK, kad atvertumėte
meniu.
2.
Nustatymų ratuku suraskite Nuostatos ir
pasirinkite šią nuostatą su OK.
3.
Reguliavimo ratuku nurodykite vieną iš alternatyvų Aut. šild. ĮJ. arba Aut. šild. IŠJ. ir
patvirtinkite ją spausdami OK.
4.
Išeikite iš meniu spausdami RESET.
Starterio akumuliatorius ir degalai
Jei starterio akumuliatorius nepakankamai įkrautas arba yra per mažai degalų, variklio šildytuvas
yra automatiškai išjungiamas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas. Patvirtinkite
pranešimą, vieną kartą paspausdami posūkio perjungiklio (p. 115) mygtuką OK.
Susijusi informacija
Įspėjamasis ženklas ant kuro pildymo angos durelių.
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140)
•
Bendroji informacija apie šildytuvus (p. 148)
Susijusi informacija
•
Bendroji informacija apie išankstinį parengimą (p. 140)
•
•
Bendroji informacija apie šildytuvus (p. 148)
Degalus naudojantis šildytuvas (p. 148)
149
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Vietos daiktams laikyti
Salono daiktų laikymo skyrių apžvalga.
152
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Daiktadėžė durų panelėje
Kišenė daiktams* priekinių sėdynių pasosčių
priekyje
Spaustukas (kvitams, leidimams ir pan.)
Daiktadėžė (p. 154)
Daiktų dėklas
Daiktadėžė, puodelio laikiklis (p. 154)
Puodelio laikiklis* galinės sėdynės porankyje
Kišenė daiktams laikyti
ĮSPĖJIMAS
Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius
telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo
pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.
* Parinktis / priedas. 153
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Skiriančioji konsolė
Daiktadėžė
Kilimėliai*
Tunelinis valdymo pultas įrengtas tarp priekinių
sėdynių.
Daiktadėžė įrengta keleivio pusėje.
Įklojami kilimėliai traukia, pvz., šiukšles ir patižusį
sniegą. „Volvo“ tiekia specialiai jūsų automobiliui
pagamintus kilimėlius.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
Susijusi informacija
•
Daiktų dėklas (pvz., kompaktinėms plokštelėms) ir USB*/AUX įvadas po porankiu.
Numatytas puodelių laikiklis vairuotojui ir
keleiviui.
Susijusi informacija
•
154
Vietos daiktams laikyti (p. 152)
Automobilio vidaus valymas (p. 404)
Čia galima laikyti, pvz., automobilio savininko
vadovą ir žemėlapius. Vidinėje dangtelio pusėje
taip pat yra įmontuoti laikikliai rašikliams. Daiktadėžę galima užrakinti* (p. 183) naudojant raktelio
geležtę (p. 172).
Susijusi informacija
•
Vietos daiktams laikyti (p. 152)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Kosmetinis veidrodėlis
Kosmetinis veidrodėlis įrengtas saulės skydelio
galinėje dalyje.
Tunelinis valdymo pultas – 12 V
maitinimo lizdai
Elektros maitinimo lizdai (12 V) yra greta laikiklio
puodeliui ir tunelinio valdymo pulto gale.
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas
galinėms sėdynėms.
Kosmetinis veidrodėlis su apšvietimu.
Pakėlus dangtelį, lemputė užsidega automatiškai.
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 377)
12 V maitinimo lizdas skiriančiojoje konsolėje, skirtas
priekinėms sėdynėms.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams,
muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams.
Kad lizdas tiektų srovę, nuotolinio valdymo raktelis turi būti bent raktelio padėtyje I (p. 85).
ĮSPĖJIMAS
Visada palikite kištuką lizde, kai lizdas nėra
naudojamas.
}}
155
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
PASTABA
Papildoma įranga ir priedai, pvz., ekranai,
muzikos grotuvai ir mobilieji telefonai, kurie
yra prijungti prie vieno iš salono 12 V maitinimo lizdų, klimato kontrolės sistemos gali
būti suaktyvinti net kai nuotolinio valdymo pultelis yra ištrauktas iš jungiklio arba kai automobilis užrakintas, pvz., nustatytu laiko
momentu įsijungus salono šildytuvui.
Dėl šios priežasties reikia ištraukti papildomos
įrangos ar priedų kištukus iš maitinimo lizdų,
kai įranga nenaudojama, kadangi antraip gali
išsikrauti akumuliatorius!
Susijusi informacija
•
12 V maitinimo lizdas – bagažinė* (p. 158)
Krovimas
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės.
Bendras keleivių ir visų priedų svoris tokiu pačiu
dydžiu sumažina automobilio krovumą.
Išsamesnės informacijos apie svorius rasite
Masės (p. 414).
Bagažinės dangtį galima atidaryti mygtuku žibintų skydelyje arba nuotolinio
valdymo pultelyje, žr. Užrakinimas ir
atrakinimas – automobilio galas (p. 184).
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo savybės keičiasi priklausomai nuo krovinių svorio ir išdėstymo.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120 W)
(jei vienu metu naudojamas vienas lizdas). Jei
vienu metu naudojami abu lizdai lizdiniame
valdymo pulte, vieno lizdo maksimalus srovės
stipris siekia 7,5 A (90 W).
Jeigu avarinio pradurtos padangos remonto
kompresorius prijungtas prie vieno iš dviejų
lizdų, joks kitas esamas vartotojas negali prisijungti prie kito lizdo.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą avariniam pradurtos padangos remontui
(p. 349).
156
Į ką atsižvelgti pakraunant į automobilį
•
Tvirtai atremkite krovinį į galinės sėdynės
atlošą.
Atminkite, kad nulenkus bet kurį iš galinių
sėdynių atlošų daiktai neturi trukdyti suveikti priekinių sėdynių WHIPS sistemai, žr. WHIPS – sėdėjimo padėtis (p. 44).
•
•
Sucentruokite krovinį.
Sunkius daiktus būtina sukrauti kuo žemiau.
Venkite dėti sunkius krovinius ant nuleistų
sėdynės atlošų.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
•
Aštrias briaunas uždenkite kuo nors minkštu,
kad nebūtų apgadinti salono apmušalai.
•
Visus krovinius diržais arba tinklinėmis virvėmis pritvirtinkite prie krovinių laikiklių kilpų.
ĮSPĖJIMAS
Nepritvirtinto 20 kg (44 sv.) sveriančio daikto
smūgio jėga susidūrimo priekiu metu, esant
50 km/h (30 myl./val.) greičiui, gali prilygti 1
000 kg (2 200 sv.) sveriančio daikto smūgiui.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Krovinių laikiklių kilpos (p. 158)
Apsauginis tinklas* (p. 159)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 157)
Stogo bagažas (p. 158)
Pakrovimas – ilgas krovinys
Norint lengviau pakrauti (p. 156) bagažinę, galinės sėdynės atlošą galima nulenkti. Priekinės
keleivio sėdynės1 atlošą taip pat galima nulenkti*,
jei vežate labai ilgą krovinį.
Galinių sėdynių atlošų nuleidimas
Jei reikia nuleisti galinės sėdynės atlošą, žr. Sėdynės, galinės (p. 89).
ĮSPĖJIMAS
Dėl aukštų krovinių apsauga, kurią užtikrina
stogo apmušale įmontuota pripučiama
uždanga, gali sumažėti arba dingti.
•
Niekada nekraukite krovinių tiek, kad jie
išsikištų virš atlošo.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite krovinį. Stipriai stabdant
krovinys gali pasislinkti ir sužeisti keleivius.
Pridenkite aštrius kampus ir kraštus kuo nors
minkštu.
Prieš pakraudami / iškraudami ilgus daiktus,
išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
Antraip kroviniu galite atsitiktinai stuktelėti
pavarų perjungimo svirtį ir įjungti pavarą bei
automobilis gali nuvažiuoti.
1
Taikoma tik sėdynėms su komforto paslauga.
* Parinktis / priedas. 157
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Stogo bagažas
Krovinių laikiklių kilpos
12 V maitinimo lizdas – bagažinė*
Stogo bagažinėms tvirtinti rekomenduojami
„Volvo“ pagaminti stogo bagažo laikikliai. Taip
siekiama išvengti automobilio apgadinimo ir maksimalios įmanomos saugos kelionės metu.
Užlenkiamos bagažą laikančios kilpos, naudojamos krovinius laikantiems diržams arba tinklui
pritvirtinti.
Maitinimo lizdą galima naudoti įvairiems 12 V
sistemai skirtiems priedams maitinti, pvz., ekranams, muzikos grotuvams ir mobiliesiems telefonams.
Atidžiai sekite tvirtinimo instrukcijas, pateikiamas
kartu su laikikliais.
•
Reguliariai tikrinkite, ar bagažo laikikliai ir krovinys yra tinkamai pritvirtinti. Krovinį tvirtai
apjuoskite stogo bagažo diržais.
•
Tolygiai paskirstykite krovinio svorį ant
bagažo laikiklių. Sunkiausius daiktus dėkite
apačioje.
•
Kuo didesnis ant stogo vežamas krovinys, tuo
didesnis vėjui besipriešinantis plotas ir tuo
daugiau degalų sunaudoja automobilis.
•
Važiuokite tolygiai. Venkite staigaus greitėjimo, staigaus stabdymo ir staigių posūkių.
ĮSPĖJIMAS
Kieti, aštrūs ir (arba) kieti atsikišę daiktai gali
sužaloti asmenis staigaus stabdymo metu.
ĮSPĖJIMAS
Visada pritvirtinkite didelius ir sunkius daiktus
saugos diržu arba krovinių tvirtinimo juostomis.
Automobilio sunkio centrą ir važiavimo savybes keičia kroviniai ant stogo.
Informacijos apie didžiausią leistiną stogo
apkrovą, įskaitant krovinio laikiklius ir stogo
bagažines, rasite skirsnyje Masės (p. 414).
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 156)
Nuleiskite dangtį, kad pasiektumėte maitinimo
lizdą.
•
Lizde yra įtampa ir kai nuotolinio valdymo pultelis būna ištrauktas iš uždegimo jungiklio.
SVARBU
Maksimalus lizdo srovės stipris: 10 A (120
W).
Susijusi informacija
•
158
Krovimas (p. 156)
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
PASTABA
Atminkite, kad naudodami maitinimo lizdą
esant išjungtam varikliui rizikuojate iškrauti
automobilio akumuliatorių.
Apsauginis tinklas*2
Apsauginis tinklas saugo, kad staigiai stabdant
kroviniai nepatektų į saloną.
Prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Bagažo skyriuje esančius krovinius reikia gerai
pritvirtinti naudojant tinkamai pritvirtintą saugos tinklelį.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui. Daugiau informacijos apie „Volvo“
rekomenduojamą laikiną avarinį pradurtos
padangos remontą (TMK) rasite Avarinis pradurtos padangos remontas (p. 349).
Susijusi informacija
•
Tunelinis valdymo pultas – 12 V maitinimo
lizdai (p. 155)
Saugumo sumetimais apsauginis tinklelis visada
turi būti teisingai uždėtas ir pritvirtintas.
Tinklelis pagamintas iš stipraus nailoninio audinio
ir automobilyje jį galima pritvirtinti dviejose skirtingose vietose:
•
•
2
Standartinė įranga tam tikrose rinkose.
Tvirtinimas gale - už galinės sėdynės atlošo
Tvirtinimas priekyje - už priekinių sėdynių
atlošų.
}}
* Parinktis / priedas. 159
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Tvirtinimas gale
1. Apsauginio tinklo sulankstymas. Užtikrinkite,
kad apsauginio tinklelio kišenės daiktams laikyti būtų atsuktos atgal.
Tvirtinimas priekyje
1. Apsauginio tinklo sulankstymas. Užtikrinkite,
kad apsauginio tinklelio kišenės daiktams laikyti būtų atsuktos atgal.
2.
Užkabinkite vieną iš tinklelio fiksavimo kabliukų ant galinio lubų montažo.
2.
Nustumkite sėdynes kiek įmanoma toliau pirmyn.
Užkabinkite kitą fiksavimo kabliuką ant lubų
montažo, esančio priešingoje pusėje.
3.
Užkabinkite vieną iš tinklelio fiksavimo kabliukų ant priekinio lubų montažo.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
3.
160
Užkabinkite kabliuką ant krovinio fiksavimo
kilpučių, įrengtų abiejose pusėse, ir įtempkite
kumštelinį užraktą, nuspausdami žemyn liežuvėlį ir įtempdami dirželį.
Susijusi informacija
•
•
Krovimas (p. 156)
Apsauginės grotelės* (p. 161)
Užkabinkite kitą fiksavimo kabliuką ant lubų
montažo, esančio priešingoje pusėje.
Stenkitės tinklą fiksuojančius kabliukus
paspausti į priekį kiekviename atskirame
stogo tvirtinimo taške iki galinės padėties.
4.
Užkabinkite kabliuką ant kilputės, įrengtos
sėdynės bėgyje, abiejose pusėse, ir įtempkite
kumštelinį užraktą, nuspausdami žemyn liežuvėlį ir įtempdami dirželį.
* Parinktis / priedas.
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
Apsauginės grotelės*
Apsauginės grotelės saugo, kad, staigiai stabdant, kroviniai ar gyvūnai nebūtų išmesti į saloną.
davimui apsaugines groteles galima išmontuoti ir
išimti iš automobilio.
Bagažinės uždanga*3
Informacijos apie reikalingus įrankius ir sumontavimo / nuėmimo metodus rasite įrengimo instrukcijose, kurį gavote su pradiniu pirkiniu.
Saugumo sumetimais apsauginės grotelės (jas
sumontavus atgal) visada turi būti teisingai uždėtos ir pritvirtintos.
Susijusi informacija
•
•
•
Lenkimas į viršų
Suimkite apsaugines groteles už apačios ir
patraukite atgal/į viršų.
SVARBU
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Sumontavimas / nuėmimas
Apsauginės grotelės automobilyje paprastai įrengiamos fiksuotai, kadangi jas galima lengvai
atlenkti aukštyn į stogą ir taip patraukti iš kelio, jei
reikia gabenti ilgesnį krovinį. Tačiau esant pagei-
Apsauginis tinklas* (p. 159)
Krovimas (p. 156)
Krovinių laikiklių kilpos (p. 158)
Užtraukite bagažinės uždangą ant krovinių ir
užkabinkite ją už įpjovų galiniuose bagažinės statramsčiuose.
SVARBU
Sumontavus bagažinės dangtį, apsauginių
grotelių negalima nei atlenkti aukštyn, nei
nulenkti žemyn.
Bagažinės uždangos prijungimas
Vieną uždangos galą įdėkite į šoninio skydelio griovelį.
Kitą uždangos galą įdėkite atitinkamą angą.
Įspauskite abu šonus. Turi pasigirsti „spragtelėjimas” ir dingti raudona žyma.
> Patikrinkite, ar abu galai yra užfiksuoti.
}}
* Parinktis / priedas. 161
PAKROVIMAS IR DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIAI
||
Bagažinės uždangos nuėmimas
1.
Įspauskite vieno galo mygtuką ir iškelkite jį.
2.
Atsargiai palenkite uždangą į viršų/ į išorę –
kitas galas atsilaisvins savaime.
Bagažinės uždangos galinio
sandarinančio disko nuleidimas
Susuktos bagažinės uždangos galinis sandarinantis diskas išsikiša horizontaliai į bagažinę, jei
jis įdėtas.
–
Švelniai patraukite sandarinantį diską atgal,
atleiskite jį nuo atraminių iškyšų ir nuleiskite.
Susijusi informacija
•
•
3
162
Krovimas (p. 156)
Pakrovimas – ilgas krovinys (p. 157)
Standartinė įranga tam tikrose rinkose.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas
Be kita ko, nuotolinio valdymo raktelis naudojamas automobiliui užrakinti / atrakinti ir varikliui
užvesti.
Yra du nuotolinio valdymo raktelio variantai –
bazinė nuotolinio valdymo raktelio versija ir nuotolinio valdymo raktelis su PCC (Personal Car
Communicator)*.
Funkcijos
Užrakinimas / atrakinimas ir išimama raktelio
geležtė
A
B
BazinisA
Su
PCCB
X
X
Beraktis užrakinimas /
atrakinimas
X
Variklio beraktis užvedimas
X
Informacinis mygtukas ir
indikatorių lemputės
X
Visi nuotolinio valdymo rakteliai turi išimamą
metalinę raktelio geležtę (p. 171). Matomoji jos
dalis siūloma dviejų versijų, kad būtų galima atskirti nuotolinio valdymo raktelius.
Galima užsisakyti daugiau nuotolinio valdymo raktelių, tačiau tik tokios versijos, kuri buvo pateikta
su automobiliu. Su vienu automobiliu galima
suprogramuoti ir naudoti iki šešių raktelių.
Automobilio savininkui įteikiami du nuotolinio valdymo pulteliai.
ĮSPĖJIMAS
Jei automobilyje yra vaikų:
Nepamirškite išjungti elektros tiekimo elektriniams langams ir stoglangiui, išimdami nuotolinio valdymo pultelį, jei vairuotojas išlipa iš
automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelis –
pametimas
Jei pametėte nuotolinio valdymo raktelį, naują
galite užsisakyti autoservise. Rekomenduojame
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Likusius nuotolinio valdymo raktelius taip pat reikia nunešti į „Volvo“ autoservisą. Pamesto nuotolinio valdymo pultelio kodą reikia ištrinti iš sistemos, norint apsisaugoti nuo vagysčių.
Automobiliui priskirtų pultelių skaičių galima
patikrinti meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
5 mygtukų raktelis
6 mygtukų raktelis
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi papildomų galimybių lyginant su bazine nuotolinio valdymo raktelio versija, pvz., jis dera su berakčio
užvedimo ir užrakinimo / atrakinimo funkcija
(„Keyless Drive“ (p. 176)) ir turi tam tikrų unikalių
funkcijų (p. 169).
164
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
pritaikymas asmeniniams
poreikiams*
Nuotolinio valdymo pultelio (p. 164) atmintis leidžia tam tikrus automobilio nustatymus individualiai pritaikyti skirtingiems žmonėms.
Raktelio atminties funkcija pasiekiama kartu su,
pvz., elektra valdoma* vairuotojo sėdyne.
Priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, į
atmintį galima įrašyti šias nuostatas: šoninių veidrodėlių (p. 109), vairuotojo sėdynės, vairo stiprintuvo (p. 192) ir jungtinio prietaisų skydelio temą,
kontrasto ir spalvų režimus (p. 71).
Šią funkciją1 galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
Įjungus šią funkciją, nuostatos automatiškai
susiejamos su raktelio atmintimi. Tai reiškia, kad
nuostatų pakeitimai bus automatiškai išsaugoti
konkrečioje nuotolinio valdymo raktelio atmintyje.
Nustatymų įrašymas
1.
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu, kurio atmintyje turi būti įrašyta nuostata2.
2.
Įsitikinkite, kad raktelio atminties funkcija
suaktyvinta meniu sistemoje MY CAR.
3.
Įrašykite norimas, pvz., sėdynės i šoninių veidrodėlių, nuostatas.
4.
Nuostatos įrašomos į esamą nuotolinio valdymo pultelio atmintį.
Kitą kartą atrakinus automobilį tuo pačiu nuotolinio valdymo rakteliu, bus automatiškai nustatytos
į raktelio atmintį įrašytos padėtys, jeigu jos
pakeistos nuo tada, kai buvo paskutinį kartą naudojamas nuotolinio valdymo raktelis.
Avarinis sustabdymas
Jei sėdynė staiga ima judėti, paspauskite vieną iš
sėdynės nustatymo arba atminties mygtukų ir
sėdynė nustos judėti.
Norint nustatyti nuotolinio valdymo pultelio atmintyje išsaugotą sėdynės padėtį, reikia paspausti
nuotolinio valdymo pultelyje esantį atrakinimo
mygtuką. Tuo metu turi būti atidarytos vairuotojo
durelės.
1
2
ĮSPĖJIMAS
Norėdami įrašyti nuostatas ir pasinaudoti nuotolinio valdymo raktelio atmintimi, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Iškviesta Car key memory meniu MY CAR.
Ši nuostata neturi jokios įtakos nuostatoms, kurios yra įrašytos į elektra valdomos sėdynės atminties funkciją.
Avarijos rizika! Įsitikinkite, kad vaikai nežaidžia
su valdymu. Prieš reguliuodami patikrinkite, ar
priešais sėdynę, už jos ir po ja nėra jokių
daiktų. Užtikrinkite, kad nė vienam iš galinėje
sėdynėje sėdinčių keleivių nebūtų įsipainiojimo pavojaus.
Nustatymų keitimas
Jei prie automobilio prisiartina keli asmenys su
nuotolinio valdymo pulteliu, tada, pvz., sėdynės ir
šoninių veidrodėlių nuostatos pritaikomos tam
asmeniui, kurio nuotolinio valdymo pultelis atrakina vairuotojo dureles.
Jei vairuotojo dureles atidarė asmuo A su nuotolinio valdymo rakteliu A, tačiau vairuoti turi
asmuo B su nuotolinio valdymo rakteliu B, nuostatas galima pakeisti tokiais būdais:
•
Stovėdamas prie vairuotojo durelių arba
sėdėdamas už vairo, asmuo B spaudžia mygtuką, kad atrakintų savo nuotolinio valdymo
raktelį, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos (p. 168).
•
Norėdami reguliuoti sėdynę 1–3 mygtukais,
pasirinkite vieną iš trijų galimų atminčių, žr.
Sėdynės, priekinės – valdomos elektra*
(p. 87).
•
Sėdynę ir šoninius veidrodėlius sureguliuokite rankiniu būdu, žr. Sėdynės, priekinės –
}}
* Parinktis / priedas. 165
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
valdomos elektra* (p. 87) ir Šoniniai veidrodėliai (p. 109).
Nuostatų pakartotinis suaktyvinimas
Kai automobilis užrakintas arba po 30 minučių, jei
automobilis paliekamas neužrakintas, raktelio
atmintis išaktyvinama ir nustatomas standartinis
vairuotojo profilis. Norint pakartotinai suaktyvinti
esamojo nuotolinio valdymo raktelio atmintį, reikia
atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Automobiliai be beraktės užvedimo ir
užrakinimo sistemos
Raktelio atmintyje įrašytos nuostatos suaktyvinamos, jei automobilis atrakinamas paspaudžiant
nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką.
Automobiliai su berakte užvedimo ir
užrakinimo sistema
Raktelio atmintis suaktyvinama, jei:
1.
2.
Automobilis atrakinamas paspaudžiant nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką
arba berakčio atrakinimo būdu.
Atrakinus automobilį ir atidarius vairuotojo
dureles, atliekamas raktelio nuskaitymo
veiksmas. Jei aptinkamas unikalus nuotolinio
valdymo raktelis, suaktyvinamos jo įrašytos
nuostatos. Jei automobilis užrakintas, žr.
ankstesnį punktą.
Užrakinimas / atrakinimas –
indikatorius
Kai automobilis yra užrakinamas arba atrakinamas, naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 164), tai patvirtindami sumirksi posūkių žibintai.
•
Užrakinimas: vienas mirktelėjimas ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai3.
•
Atrakinimas: du mirktelėjimai, šoniniai veidrodėliai atlenkiami3.
Užrakinimo lemputė
Lange mirksintis šviesos diodas patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
Žibintai sužiba tik tuo atveju, jei, uždarius ir užrakinus duris, įsijungia visi užraktai.
Funkcijos pasirinkimas
Automobilio meniu sistemoje MY CAR galima
nustatyti įvairias užrakinimo arba atrakinimo vaizdinės indikacijos parinktis. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
Tas pats šviesos diodas kaip ir signalizacijos indikatoriaus (p. 188).
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
•
Automobiliai, kuriuose signalizacija neįrengta,
taip pat yra šis indikatorius.
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Užrakinimo lemputė (p. 166)
Signalizacijos indikatorius* (p. 188)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – indikatorius
(p. 166)
Susijusi informacija
•
166
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 169)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Imobilizatorius
Elektroninis imobilizatorius – tai apsaugos nuo
vagystės sistema, neleidžianti pašaliniam asmeniui užvesti automobilio variklio.
Kiekvienas nuotolinio valdymo pultelis (p. 164)
turi unikalų kodą. Automobilis gali būti užvestas,
tik naudojant jam skirtą nuotolinio valdymo pultą
su teisingu kodu.
Jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiami toliau išvardyti pranešimai apie
klaidas yra susiję su elektroniniu imobilizatoriumi:
Pranešimas
Paaiškinimas
Įkišti automobilio
raktelį
Klaida užvedimo metu skaitant
nuotolinio valdymo pultelį: išimkite pultelį iš uždegimo jungiklio, vėl jį įkiškite ir pabandykite
užvesti dar kartą.
Nerasta
automobilio raktelio
Nuotolinio valdymo raktelio
skaitymo klaida užvedant
variklį. Pabandykite dar kartą.
Jei klaida nedingsta: Įspauskite
nuotolinio valdymo pultelį į
uždegimo jungiklį ir bandykite
užvesti iš naujo.
Imobilizatorius Bandyti užvesti
vėl
Nuotoliniu būdu valdomas
imobilizatorius su sekimo sistema*
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema4 leidžia sekti ir surasti automobilį
bei nuotoliniu būdu aktyvinti imobilizatorių.
Kreipkitės į artimiausią „Volvo" atstovą, kuris
suteiks daugiau informacijos ir pagalbą įjungiant
šią sistemą.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Imobilizatorius (p. 167)
Imobilizatoriaus sistemos
klaida užvedant. Jei klaida
nedingsta: Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama
kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Informacija apie automobilio užvedimą, žr. Variklio
užvedimas (p. 268).
Susijusi informacija
•
3
4
Nuotoliniu būdu valdomas imobilizatorius su
sekimo sistema* (p. 167)
Tik automobiliuose su užlenkiamais elektra valdomais šoniniais veidrodėliais.
Tik tam tikrose rinkose ir kartu su „Volvo On Call“*.
* Parinktis / priedas. 167
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultelis –
funkcijos
Kad visi langai atsidarytų vienu metu, nuspauskite
ir laikykite. Papildomos informacijos rasite Visuotinis atidarymas (p. 183).
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo raktelyje
yra tokios funkcijos, kaip durų užrakinimas ir atrakinimas.
Funkciją galima modifikuoti taip: atrakinti visas
dureles vienu metu, vienu mygtuko paspaudimu
atrakinti tik vairuotojo dureles, kitu paspaudimu –
per dešimt sekundžių – likusias.
Funkcijos
Šią funkciją galima pakeisti MY CAR meniu sistemoje. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 118).
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*( Personal Car
Communicator).
Informacija
Funkcijų mygtukai
Pagrindinės versijos nuotolinio valdymo pultelis.
Užrakinimas
Atrakinimas
Priėjimo apšvietimo trukmė
Bagažinės durelės
Aliarmo funkcija
Užrakinimas – užrakina dureles bei bagažinę ir įjungia signalizaciją.
Ilgai nuspaudus galima uždaryti visus langus ir
stoglangį* vienu metu. Papildomos informacijos
rasite Visuotinis atidarymas (p. 183).
ĮSPĖJIMAS
Jei ketinate stoglangį langus uždaryti nuotolinio valdymo rakteliu, pasirūpinkite, kad jie
neprispaustų keleivių rankų.
Atrakinimas – atrakina dureles bei bagažinę
ir išjungia signalizaciją.
168
Priėjimo apšvietimo trukmė – naudojama,
norint įjungti automobilio žibintus iš atstumo.
Papildomos informacijos rasite Priėjimo apšvietimo trukmė (p. 104).
Šiuo mygtuku taip pat galima suaktyvinti išankstinio pasirengimo procedūrą (p. 142).
Bagažinės dangtis (p. 184) – atrakina ir
išjungia tik bagažinės dangčio signalizaciją.
Aliarmo funkcija naudojama, siekiant
atkreipti dėmesį pavojaus atveju.
Nuspauskite mygtuką ir bent tris sekundes laikykite nuspaudę arba nuspauskite jį du kartus per
tris sekundes: įsijungs posūkių žibintai ir garso
signalas.
Funkciją galima išjungti tuo pačiu mygtuku, jei ji
veikė mažiausiai 5 sekundes. Kitaip funkcija automatiškai išsijungia po maždaug 3 minučių.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Nuotolinio valdymo raktelis –
veikimo nuotolis
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC*
– išskirtinės funkcijos
Nuotolinio valdymo pultelis su PCC* – išskirtinės funkcijos (p. 169)
Nuotolinio valdymo pultelis (pagrindinė versija)
veikia apie 20 metrų atstumu nuo automobilio.
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 180)
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC („Personal
Car Communicator“) turi patobulintas funkcijas
palyginti su įprastos versijos nuotolinio valdymo
rakteliu (p. 164) informacinio mygtuko ir indikatoriaus lempučių pavidalu.
Susijusi informacija
•
•
•
PASTABA
Nuotolinio valdymo raktelio veikimą gali trukdyti radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir pan. Automobilį galima visada užrakinti
(atrakinti) raktelio geležte (p. 172).
Jei iš automobilio pašalinamas nuotolinio valdymo
raktelis varikliui veikiant arba rakteliui esant I ar II
padėtyje (p. 84) bei uždarius visas dureles, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo pat
metu pasigirsta trumpas priminimo signalas.
Grąžinus nuotolinio valdymo raktelį į automobilį ir
trumpai paspaudus mygtuką OK arba uždarius
visas dureles, pranešimas dingsta.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC.
Informacijos mygtukas
Kontrolinės lemputės
Informacijos mygtuko ir kontrolinių lempučių
pagalba galima gauti tam tikros informacijos apie
automobilį.
}}
* Parinktis / priedas. 169
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC*
– diapazonas
Informacijos mygtuko naudojimas
–
Paspauskite informacijos mygtuką
.
> Visos indikatoriaus lemputės žybsi maždaug 7 sekundes, o šviesa keliauja aplink
visą nuotolinio valdymo raktelį. Tai rodo,
kad nuskaitoma informacija iš automobilio.
Nuotolinio valdymo raktelio su PCC (Personal
Car Communicator) diapazonas durelėms ir
automobilio galui užrakinti ir atrakinti yra maždaug 20 metrų nuo automobilio – kitų funkcijų
diapazonas siekia apie 100 metrų.
Jeigu tuo pačiu metu paspaudžiamas
kuris nors kitas mygtukas, informacijos
skaitymas yra nutraukiamas.
Jei automobilis nereaguoja į mygtukų paspaudimus, prieikite arčiau ir bandykite vėl.
PASTABA
PASTABA
Jei pakartotinai iš įvairių vietų (taip pat –
ir po 7 sekundžių bei švieselei apkeliavus
PCC) spaudinėjant informacinį mygtuką
neįsijungia nė vienas iš posūkio žibintų, susisiekite su servisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Nepertraukiama žalia šviesa – automobilis yra
užrakintas.
Kontrolinės lemputės rodo informaciją, atitinkančią kitą paveikslėlį:
Raudonas pakaitomis mirksintis šviesos signalas abiejuose posūkių žibintuose: signalizacija suveikė prieš mažiau nei 5 minutes.
Nepertraukiama geltona šviesa – automobilis
yra atrakintas.
Raudonas nepertraukiamas šviesos signalas:
nuo automobilio užrakinimo momento buvo
suveikusi signalizacija.
Susijusi informacija
•
170
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* – diapazonas (p. 170)
Informacinio mygtuko funkcijas gali trikdyti
radijo bangos, pastatai, topografinės sąlygos ir
kt.
Už nuotolinio valdymo raktelio
diapazono ribų
Jei nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo
automobilio informacijai perskaityti, rodoma
paskutinė automobilio nustatyta būsena, o ant
paties nuotolinio valdymo pultelio indikatoriaus
lemputės nemirksi.
Jei su automobiliu naudojami keli nuotolinio valdymo rakteliai, tuomet esamą būseną rodo tik
paskutinis automobiliui užrakinti / atrakinti naudotas nuotolinio valdymo raktelis.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Jei leistinu nuotoliu paspaudus informacijos mygtuką neįsijungia posūkiai, greičiausiai paskutinis ryšys tarp nuotolinio valdymo
pultelio ir automobilio buvo pertrauktas aplinkinių radijo bangų, pastatų, topografinių
objektų ir pan.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas (p. 176)
•
Nuotolinio valdymo raktelis – veikimo nuotolis
(p. 169)
Išimamas metalinis raktas
Nuotolinio valdymo pultelyje yra nuimamas raktelis, su kuriuo galima įjungti tam tikras funkcijas ir
atlikti kai kurias operacijas.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Unikalų metalinio raktelio kodą suteikia įgaliotieji
„Volvo" autoservisai, į kuriuos patariama kreiptis
užsisakant naujus metalinius raktelius.
Raktelio funkcijos
Naudojant nuotolinio valdymo pultelio išimamą
raktelį:
•
jei nuotolinio valdymo rakteliu nepavyksta
aktyvinti centrinio užrakto, kairiąsias priekines
dureles galima atrakinti rankiniu būdu, žr. Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas
(p. 172).
•
galima suaktyvinti / išaktyvinti (p. 186)
galinių durelių mechaninius vaikų saugos
užraktus;
•
ranka užrakinti (p. 181) dešiniąsias priekines
ir galines dureles, pvz., elektros sistemos trikties atveju;
•
galima užblokuoti prieigą prie priekinės daiktadėžės ir bagažinės (slaptas užraktas
(p. 173)*);
•
suaktyvinti / išaktyvinti (p. 40) priekinės
sėdynės keleivio saugos oro pagalvę
(PACOS*).
* Parinktis / priedas. 171
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas
Išimama raktelio geležtė (p. 171) išimama /
įdedama taip:
Raktelio išėmimas
Susijusi informacija
•
Išimama raktelio geležtė – durelių atrakinimas (p. 172)
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 186)
•
Keleivio saugos oro pagalvė – suaktyvinimas / išaktyvinimas* (p. 40)
Išimama raktelio geležtė – durelių
atrakinimas
Išimamą raktelį (p. 171) galima naudoti, jei centrinio užrakto negalima suaktyvinti nuotolinio valdymo pulteliu (p. 164), t. y. jei nusėdo pultelio
baterija.
Jei centrinio užrakto negalima aktyvinti nuotolinio
valdymo rakteliu, pvz., jei maitinimo elementas yra
išsekęs, tuomet kairiąsias priekines dureles
galima atrakinti taip:
1.
Įkiškite raktelį į kairiųjų priekinių durelių spynelę ir atrakinkite jas. Paveikslėlį ir daugiau
informacijos rasite Beraktė valdymo sistema*
- atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 178).
PASTABA
Kai durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelį, įsijungia signalizacija.
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Raktelio įdėjimas
Atsargiai įdėkite raktelio geležtę į jo vietą nuotolinio valdymo raktelyje (p. 164).
1.
2.
172
Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią
įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.
2.
Signalizacija išjungiama įkišus nuotolinio valdymo pultelio raktelį į uždegimo jungiklį.
Automobiliai su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas metaliniu rakteliu (p. 178).
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 174)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Privatumo užraktas*
Įjungti / išjungti
G017870
Slaptas užraktas skirtas tiems atvejams, kai automobilis paliekamas techninei priežiūrai, viešbučio
stovėjimo aikštelės tarnautojui ar pan. Užrakinama priekinė daiktadėžė ir bagažinės užraktas
atjungiamas nuo centrinio: bagažinės nebegalima atidaryti centrinio užrakto mygtuku, esančiu
priekinėse durelėse arba nuotolinio valdymo pultelyje (p. 164).
Įjungti nuotolinio valdymo pultelio užraktai, be raktelio ir
aktyvuotų saugos užraktų.
G017869
Tai reiškia, kad nuotolinio valdymo raktelį be raktelio geležtės galima naudoti tik signalizacijai
(p. 187) įjungti / išjungti, durelėms atrakinti ir
automobilio varikliui užvesti.
Aktyvūs užraktai nuotolinio valdymo pulteliui su rakteliu.
Tada nuotolinio valdymo pultelį be raktelio galima
atiduoti aptarnaujančiam arba viešbučio personalui, o raktelis lieka pas automobilio savininką.
PASTABA
Prieš uždarydami bagažinę, nepamirškite ant
krovinių skyriaus užtraukti krovinių dangčio
(p. 161).
Slapto užrakinimo įjungimas.
Norėdami įjungti saugos užraktą:
Įkiškite raktelį į priekinės daiktadėžės spynelę.
Pasukite metalinį raktelį 180 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį. Tuo pat metu jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas.
Tada daiktadėžė užrakinama ir bagažinės nebegalima atrakinti nei nuotolinio valdymo pulteliu,
nei centrinio užrakto mygtuku.
}}
* Parinktis / priedas. 173
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Neįkiškite raktelio geležtės atgal į nuotolinio
valdymo raktelį: geriau laikykite ją saugioje
vietoje.
•
Išjungiama atvirkštine tvarka.
Smulkesnės informacijos tik apie priekinės daiktadėžės rakinimą Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė (p. 183).
Nuotolinio valdymo raktelis –
maitinimo elemento keitimas
Reikia pakeisti nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą5.
Nuotolinio valdymo raktelio maitinimo elementą
reikia pakeisti, jeigu:
•
įsijungia informacinis ženklas jungtiniame
prietaisų skydelyje ir ekrane pasirodo Senka
automobilio raktelio mait. elem. Žr.
vadovą
ir (arba)
•
užraktai pakartotinai nereaguoja į nuotolinio
valdymo raktelio signalus mažesniu nei 20
metrų atstumu iki automobilio.
Atidarymas
Atstumkite spyruoklinį fiksatorių.
Tuo pat metu ištraukite metalinį raktelį.
Įstatykite 3 mm lizdo atsuktuvą į angą,
esančią už spyruoklinio fiksatoriaus, ir atsargiai atlenkite nuotolinio valdymo raktelio korpusą.
5
174
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC turi du maitinimo elementus.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
PASTABA
Pasukite nuotolinio valdymo pultelį taip, kad
mygtukai būtų viršuje - taip neiškris baterijos,
kai jį atidarysite.
Maitinimo elemento tipas
Naudokite maitinimo elementus pažymėtus
CR2430, 3V: vieną nuotolinio valdymo rakteliui,
du nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Susijusi informacija
•
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
PASTABA
SVARBU
Nelieskite pirštais naujų akumuliatorių ir jų
kontaktinių paviršių, nes tai gali pakenkti jų
funkcionavimui.
Maitinimo elemento keitimas
Vidinėje dangtelio pusėje nurodytos maitinimo elemento/elementų tvirtinimo padėtys,
atidžiai išstudijuokite jų (+ ir –) pusių padėtis.
Nuotolinio valdymo pultelis (vienas
maitinimo elementas)
1.
Atsargiai ištraukite maitinimo elementą.
2.
Įdėkite naują maitinimo elementą (+) puse
žemyn.
Nuotolinio valdymo raktelis su PCC* (du
maitinimo elementai)
1.
Atsargiai ištraukite maitinimo elementus.
2.
Pirma įdėkite vieną naują maitinimo elementą
(+) puse aukštyn.
3.
Įdėkite baltą plastmasinę tarpinę, o po to
dėkite antrą naują maitinimo elementą (+)
puse žemyn.
„Volvo“ rekomenduoja, kad nuotolinio valdymo
arba PCC raktelyje naudojami maitinimo elementai turi atitikti UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 reikalavimus.
Gamykloje įdėti arba įgaliotojo „Volvo“ autoserviso pakeisti maitinimo elementai atitinka
nurodytuosius kriterijus.
Surinkimas
1.
Suspauskite nuotolinio valdymo pulto korpuso dalis.
2.
Laikykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jame esanti įpjova būtų pakreipta į viršų. Į šią
įpjovą įleiskite metalinį raktelį.
3.
Lengvai spustelkite metalinį raktelį. Kai metalinis raktelis įsitvirtins, turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.
SVARBU
Įsitikinkite, kad išsikrovę akumuliatoriai šalinami aplinkai palankiu būdu.
* Parinktis / priedas. 175
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema*
Automobiliai su berakte valdymo sistema turi
užvedimo ir užrakinimo sistemą, kurią galima valdyti be raktelio.
Naudojantis berakte užvedimo ir užrakinimo sistema, galima užvesti automobilio variklį, užrakinti
automobilį ir atrakinti neįkišant nuotolinio valdymo
raktelio (p. 164)6 į uždegimo jungiklį. Pakanka
savo kišenėje turėti nuotolinio valdymo raktelį. Ši
sistema leidžia lengviau ir patogiau atidaryti automobilį, pvz., kai visos jūsų rankos užimtos.
Abu automobilio nuotolinio valdymo rakteliai turi
beraktę valdymo funkciją. Galima užsisakyti papildomų nuotolinio valdymo raktelių.
Beraktė valdymo sistema* nuotolinio valdymo pultelio veikimo
diapazonas
Norint automatiškai atrakinti dureles ar bagažinės dangtį nepaspaudžiant nuotolinio valdymo
raktelio7 mygtuko, nuotolinio valdymo raktelis turi
būti maždaug 1,5 metro atstumu nuo automobilio durelių rankenos ar bagažinės dangčio.
Asmuo, norintis užrakinti arba atrakinti dureles,
privalo su savimi turėti nuotolinio valdymo raktelį.
Durelių užrakinti arba atrakinti neįmanoma, jei
nuotolinio valdymo raktelis yra priešingoje automobilio pusėje.
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 177)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo trikdžiai (p. 177)
6
7
176
•
•
•
•
•
Susijusi informacija
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas (p. 176)
Įnešus nuotolinio valdymo raktelį atgal į automobilį, įspėjamasis pranešimas dingsta ir priminimas
nutyla tokiais atvejais:
buvo uždarytos ar atidarytos durelės
nuotolinio valdymo raktelis įkišamas į uždegimo spynelę;
nuspaustas OK mygtukas.
Susijusi informacija
Automobilio elektros sistemai nuotolinio valdymo
pulteliu galima nustatyti tris skirtingus lygius: raktelio padėtis 0, I ir II (p. 85).
•
Jei iš automobilio pašalinami visi nuotolinio valdymo pulteliai varikliui veikiant arba rakteliui esant
I ar II padėtyje (p. 85) bei uždarius visas duris,
jungtinio prietaisų skydelio informaciniame
ekrane pateikiamas įspėjamasis pranešimas ir tuo
pat metu pasigirsta priminimo signalas.
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Beraktė valdymo sistema* - antenos vieta
(p. 179)
Raudoni apskritimai pirmiau pateiktame paveikslėlyje rodo sistemos antenų veikimo zoną.
Taikoma tik nuotolinio valdymo rakteliui su PCC.
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Beraktė valdymo sistema* - saugus
nuotolinio valdymo pultelio
valdymas
Beraktė valdymo sistema* nuotolinio valdymo pultelio veikimo
trikdžiai
Būtina itin atsargiai elgtis su automobilio nuotolinio valdymo rakteliais.
Elektromagnetiniai laukai ir jų ekranavimas gali
sutrikdyti nuotolinio valdymo raktelio beraktės
sistemos funkcijų (p. 176) veiklą.
Jei automobilyje paliktas vienas iš nuotolinio valdymo raktelių8, berakčio valdymo funkcijos išjungiamos, kai, pvz., automobilis užrakinamas vienu iš
automobiliui priklausančių nuotolinio valdymo raktelių. Taip užtikrinama, kad joks pašalinis nepateks į automobilį.
Kitą kartą automobilį atrakinus kitu nuotolinio valdymo rakteliu, vėl aktyvuojamas pamirštas nuotolinio valdymo raktelis.
SVARBU
Nepalikite nuotolinio valdymo pultelio su PCC
už automobilio. Jei kas nors įsilaužia į jūsų
automobilį ir paima nuotolinio valdymo pultelį,
bus įmanoma, pvz., užvesti automobilį įkišus
nuotolinio valdymo raktelį į degimo jungiklį ir
nuspaudus START/STOP ENGINE mygtuką.
Susijusi informacija
•
8
Beraktė valdymo sistema* užrakinimas
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema ant išorinės durelių rankenos būna
įrengta jutiklinė zona, o šalia bagažinės dangčio – guma dengta slėgio plokštelė, skirta užrakinti ir atrakinti.
PASTABA
Nedėkite / nelaikykite PCC šalia mobiliojo
telefono ar metalinio objekto (ne arčiau kaip
10–15 cm).
Jei vis tik atsiranda triktis, naudokite nuotolinio
valdymo pultelį ir raktelio geležtę kaip pagrindinės
versijos nuotolinio valdymo pultelį, žr. Nuotolinio
valdymo pultelis – funkcijos (p. 168).
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 174)
•
Beraktė valdymo sistema* - saugus nuotolinio valdymo pultelio valdymas (p. 177)
•
Beraktė valdymo sistema* - nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas (p. 176)
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Taikoma nuotolinio valdymo rakteliui su PCC (asmeninis automobilio komunikatorius).
Lietimui jautri sritis ant durelių išorinių rankenų ir guma
padengtas mygtukas šalia automobilio galo guma
padengtos spaudimo plokštelės.
Dureles ir automobilio galą galima užrakinti vieną
kartą nuspaudžiant ir ilgai palaikant bet kurią iš
rankenų lietimui jautrių sričių arba nuspaudžiant
mažesnį iš automobilio galo dviejų guma
padengtų mygtukų. Mirksintis priekinio lango
užrakinimo indikatorius (p. 166) patvirtina, kad
automobilis užrakintas.
}}
* Parinktis / priedas. 177
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Norint užrakinti automobilį, visos durelės ir bagažinės dangtis turi būti uždaryti, antraip automobilis
neužsirakins.
PASTABA
Automobiliuose su automatiniais pavarų perjungikliais, pavarų perjungiklis turi būti nustatytas P padėtyje, kitaip automobilio nebus
galima užrakinti ir neveiks signalizacija.
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas
Beraktė valdymo sistema* atrakinimas metaliniu rakteliu
Atrakinama ranka paėmus už durelių rankenos
arba suaktyvinant bagažinės dangčio guma
dengtą slėgio plokštelę: durelės ir bagažinės
dangtis atidaromi kaip įprasta.
Jei su nuotolinio valdymo pulteliu nepavyksta
atrakinti centrinio užrakto, pvz., jei išseko maitinimo elementai, tuomet kairiąsias priekines dureles galima atrakinti nuimama raktelio geležte.
PASTABA
Durelių rankenos paprastai užregistruoja jas
paliečiančią ranką, tačiau dėvint pirštines arba
labai greitai perbraukus ranka per rankeną
gali tekti kartoti dar kartą arba nusiimti pirštinę.
PASTABA
Atminkite, kad sistema gali būti aktyvinta plaunant automobilį, jei nuotolinio valdymo raktelis
yra veikimo diapazone.
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Signalizacijos indikatorius* (p. 188)
Susijusi informacija
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Beraktė valdymo sistema* - užrakinimas
(p. 177)
Anga raktelio geležtei – dangteliui atlaisvinti.
Norint pasiekti spynelę, reikia nuimti durų rankenos plastikinę dangą. Tai galima atlikti ir su raktelio geležte:
1.
178
Įspauskite raktelį apie 1 cm tiesiai aukštyn į
angą, esančią po durelių rankena / dangteliu.
Nelaužkite.
> Plastikinis dangtelis nusiims automatiškai,
panaudojant sukimo momentą, kai raktelis
stumiamas vertikaliai aukštyn ir į angą.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
2.
Tada įkiškite raktelį į spynelę ir atrakinkite
dureles.
Beraktė valdymo sistema* - užrakto
nuostatos
Beraktė valdymo sistema* - antenos
vieta
3.
Atrakinę sumontuokite plastikinį dangtelį
atgal.
Automobilių su berakte užvedimo ir užrakinimo
sistema užrakto nuostatas galima pritaikyti, nurodant meniu sistemoje MY CAR, kurias dureles
atrakinti.
Automobiliuose su berakte užvedimo ir užrakinimo sistema yra daug integruotų antenų, įrengtų
skirtingose automobilio vietose.
PASTABA
Kai vairuotojo durelės atrakinamos ir atidaromos naudojant raktelio geležtę, įsijungia signalizacija. Ji išjungiama įkišus PCC į uždegimo jungiklį, žr. Signalizacija* – neveikia nuotolinio valdymo raktelis (p. 189).
Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR
(p. 118).
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Susijusi informacija
•
•
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Išimama raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 172)
Signalizacija* (p. 187)
Galinio buferio viduryje
Durelių rankenoje, galinėje kairė
Bagažinėje, viduryje toliausiai po grindimis
Durelių rankenoje, galinėje dešinėje
Centriniame pulte po galiniu skyriumi
Centriniame pulte po priekiniu skyriumi.
}}
* Parinktis / priedas. 179
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
ĮSPĖJIMAS
Asmenys su širdies stimuliatoriais neturėtų
priartėti prie beraktės sistemos antenų arčiau
kaip per 22 cm. Taip daroma siekiant išvengti
širdies stimuliatoriaus ir beraktės sistemos
trikdžių.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
Užrakinimas / atrakinimas – iš
lauko
Užrakinimo / atrakinimo iš lauko procedūra atliekama naudojant nuotolinio valdymo raktelį
(p. 164). Nuotolinio valdymo pultelis užrakina
arba atrakina visas duris ir bagažinės dureles
vienu metu. Galima rinktis skirtingas atrakinimo
sekas, žr. Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168).
Kad būtų galima suaktyvinti užrakinimo seką, turi
būti uždarytos vairuotojo durelės. Jei atidarytos
bet kurios kitos durelės arba bagažinės dangtis,
jos užrakinamos ir signalizacija įjungiama tik jas
uždarius. Automobiliuose su berakte užrakinimo
sistema* visos durelės ir bagažinės dangtis turi
būti uždaryti.
PASTABA
Atminkite, kad kyla nuotolinio valdymo pultelio
užrakinimo automobilyje rizika.
Jei neįmanoma užrakinti ar atrakinti nuotolinio
valdymo pulteliu, gali būti išsekęs jo maitinimo
elementas: užrakinkite arba atrakinkite kairiąsias
priekines dureles nuimamu rakteliu, žr. Išimama
raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 172).
180
PASTABA
Atminkite, kad atrakinus dureles su raktelio
geležte ima veikti signalizacija. Ji išjungiama
tik įkišus nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį.
ĮSPĖJIMAS
Nepamirškite, kad yra pavojus užsirakinti automobilyje, kai jis užrakinamas iš išorės nuotolinio valdymo pulteli, nes šiuo atveju nė vienų
durų neįmanoma atidaryti iš vidaus durų valdikliais.
Daugiau informacijos rasite Visiško užrakinimo sistema* (p. 185).
Automatinis užsirakinimas
Jei atrakinus automobilį neatidaromos nei vienos
durelės arba bagažinės durelės, po dviejų minučių
automobilis užsirakina savaime. Ši funkcija sumažina pavojų netyčia palikti automobilį neužrakintą
(informacijos apie automobilius su signalizacija
rasite Signalizacija* (p. 187).)
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
•
Beraktė valdymo sistema* (p. 176)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Rankinis durelių užrakinimas
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu ir juo pasukite rankenėlę,
žr. Išimama raktelio geležtė – išėmimas /
įdėjimas (p. 172).
Tam tikrais atvejais automobilį gali reikėti užrakinti rankiniu būdu, pvz., elektros sistemos trikties
atveju.
Kairiąsias priekines dureles galima užrakinti į spynelę įkišant nuotolinio valdymo pultelio nuimamą
raktelį, žr. Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 178).
Užrakinimas / atrakinimas – iš
vidaus
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš išorės.
Visos durelės ir bagažinės durelės atrakinami
arba užrakinami vienu metu centrinio užrakto
mygtuku vairuotojo durelėse ir keleivio pusės
durelėse*.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Centrinis užrakinimas
PASTABA
Kitos durelės spynelių neturi: vietoj jų jos turi
užrakinimo rankenėles (kiekvienų durelių galiniame paviršiuje), kurias reikia pasukti ir tada
durelės bus mechaniškai apsaugotos (užblokuotos) nuo atidarymo iš lauko pusės. Dureles vis
tiek bus galima atidaryti iš vidaus.
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
užrakinamos tik tos konkrečios durelės, o
ne visos durelės iškart.
•
Rankiniu būdu užrakintų galinių durelių su
suaktyvintu rankiniu vaikų saugos užraktu
negalima atidaryti nei iš išorės, nei iš
vidaus, žr. Durelių užraktai su apsauga
nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas
(p. 186). Taip užrakintas dureles galima
atidaryti tik nuotolinio valdymo pulteliu
arba centrinio užrakto mygtuku.
Centrinis užrakinimas.
•
Susijusi informacija
•
Rankinis durelių užrakinimas. Neturi būti painiojama su
vaikų saugos užraktais (p. 186).
Nuotolinio valdymo raktelis – maitinimo elemento keitimas (p. 174)
Norėdami užrakinti, spauskite vieną mygtuko
pusę
, o norėdami atrakinti - kitą pusę
.
Norėdami vienu metu atidaryti dar ir visus langus*, paspauskite ir palaikykite mygtuką
.
Atrakinimas
Duris iš vidaus atrakinti galima dviem būdais:
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
.
}}
* Parinktis / priedas. 181
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
Ilgu paspaudimu papildomai vienu kartu atidaromi
visi šoniniai langai* (taip pat žr. skirsnį Visuotinis
atidarymas (p. 183)).
•
Galinių durelių užrakinimo mygtukas*
•
Nuotolinio valdymo pultelis – funkcijos
(p. 168)
Patraukite durelių rankenėlę ir atidarykite
dureles: jos atrakinamos ir atidaromos vienu
veiksmu.
Užrakinimo mygtuko lemputė
Centrinis užraktas siūlomas dviejų variantų. Priklausomai nuo to, vairuotojo durelių centrinio
užrakto mygtuke esanti lemputė turi skirtingas
reikšmes.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas tik vairuotojo durelėse ir kitose durelėse jo nėra:
Užrakinus dureles, ima šviesti mygtuko lemputė.
•
Galinių durelių užrakinimo mygtukai užrakina tik
konkrečias galines dureles.
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad visos
durelės yra užrakintos.
Jei centrinio užrakto mygtukas įrengtas abiejose
priekinėse durelėse, o abiejose galinėse durelėse
įrengtas elektrinis užrakinimo mygtukas:
•
Jei lemputė šviečia, tai reiškia, kad užrakintos
tik tos konkrečios durelės. Jei šviečia visi
mygtukai, vadinasi užrakintos visos durelės.
Užrakinimas
•
Paspauskite centrinio užrakto mygtuką
užrakinamos visos uždarytos durelės.
:
Ilgai spaudžiant vienu metu papildomai uždaromi
visi šoniniai langai ir stoglangis (taip pat „Visuotinis atidarymas“ (p. 183)).
182
Kaip atrakinti dureles:
•
Patraukite durelių rankeną: durelės atrakinamos ir atidaromos.
Automatinis užrakinimas
Automobiliui pradėjus judėti, visos durys ir bagažinės durelės užsirakina savaime.
Šią funkciją galima suaktyvinti arba išaktyvinti
meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 180)
Signalizacija* (p. 187)
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Visuotinis atidarymas
Visuotinio atidarymo funkcija vienu metu atidaro /
uždaro visus šoninius langus ir galima, pvz., greitai išvėdinti automobilį, kai lauke karšta.
Užrakinimas / atrakinimas –
daiktadėžė
Informacijos apie privatumo užraktą rasite Privatumo užraktas* (p. 173).
Daiktadėžę (p. 154) galima užrakinti / atrakinti tik
nuotolinio valdymo pultelio nuimama raktelio
geležte.
Susijusi informacija
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Informacijos apie raktelio geležtę rasite Išimama
raktelio geležtė – išėmimas / įdėjimas (p. 172).
Centrinio užrakto mygtukas
Nuspaudus ir ilgai palaikius ženklą
centrinio
užrakto mygtuke arba nuotolinio valdymo raktelyje, vienu metu atidaromi visi šoniniai langai.
ženklu uždaAtlikus tą pačią procedūrą su
romi visus šoniniai langai vienu metu.
Daiktadėžės užrakinimas:
Įkiškite raktelio geležtę į daiktadėžės spynelę
(žr. iliustraciją pirmiau).
Susijusi informacija
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
•
Elektra valdomi langai (p. 107)
Pasukite metalinį raktelį 90 kampu pagal
laikrodžio rodyklę.
Ištraukite raktelį.
•
Atrakinkite atlikdami šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.
* Parinktis / priedas. 183
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas ir atrakinimas –
automobilio galas
Bagažinės dangtį galima atidaryti, užrakinti ir
atrakinti įvairiais būdais.
Rankinis atidarymas
SVARBU
•
Galinio skyriaus užraktas atsileidžia minimalia jėga: tiesiog švelniai spustelėkite
guma padengtą plokštelę.
•
Atidarydami galini skyrių, nekelkite guma
padengtos plokštelės: naudokitės rankena. Jei naudosite pernelyg daug jėgos,
galite pažeisti elektrinius guminės plokštelės kontaktus.
Atrakinimas nuotolinio valdymo pultu
judesio jutikliai bei bagažinės atidarymo jutiklis
yra atjungti.
Durys tebelieka užrakintos ir apsaugotos.
•
Bagažinė atrakinama, tačiau lieka uždaryta:
švelniai paspauskite guma padengtą slėgio
plokštelę po išorine rankenėle ir pakelkite
bagažinės dangtį.
Jei bagažinės durys neatidaromos per 2 minutes,
jos vėl užsirakina ir įsijungia jų signalizacija.
Automobilio atrakinimas iš vidaus
Guminė plokštelė su elektriniu kontaktu.
Bagažinės dangtį užrakintą laiko elektrinė spyna.
Kaip atidaryti:
1.
Švelniai nuspauskite platesnę iš dviejų guma
padengtų paspaudimo plokštelių, įrengtų po
išorine rankena: užraktas atleidžiamas.
2.
Norėdami iki galo atidaryti bagažinės dangtį,
pakelkite išorinę rankeną.
Bagažinės durų signalizaciją galima išjungti
ir bagažinę galima atrakinti atskirai nuotolinio valdymo pultelio *mygtuku.
Prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius
(p. 166) nustoja mirksėti: tai reiškia, kad užrakintas ne visas automobilis ir signalizacijos* lygio,
184
Atrakinimas, bagažinės dangtis
Kaip atrakinti bagažinę:
–
Paspauskite mygtuką (1), esantį priekinių
žibintų valdymo skydelyje.
> Bagažinė yra atrakinama ir gali būti atidaryta per 2 minutes (jei automobilis užrakintas iš vidaus).
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Užrakinimas nuotolinio valdymo pultu
–
Norėdami užrakinti
, spauskite nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką, Nuotolinio valdymo
pultelis – funkcijos (p. 168).
> Pradeda mirksėti prietaisų skydelyje esantis užrakto indikatorius. Tai reiškia, kad
automobilis yra užrakintas ir įjungta signalizacija*.
Susijusi informacija
•
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 180)
Visiško užrakinimo sistema*
Laikinas išjungimas
užrakinimas9
Visiškas
reiškia, kad visų durelių
rankenos mechaniškai atjungiamos, todėl durelių
negalima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
Visiško užrakinimo sistema suaktyvinama nuotolinio valdymo rakteliu (p. 164), ji įsijungia praėjus
maždaug dešimčiai sekundžių po to, kai užrakinamos durelės.
PASTABA
Jei delsos laikotarpiu atidaromos durelės,
seka pertraukiama ir signalizacija išjungiama.
Automobilį galima atrakinti tik nuotolinio valdymo
rakteliu, kai įjungiama visiško užrakinimo sistemos
funkcija. Priekines kairiąsias dureles taip pat
galima atrakinti išimama raktelio geležte (p. 171).
Be to, įmanoma atrakinti ir atidaryti dureles ir
bagažinės dangtį automobilyje naudojant beraktę
užvedimo ir užrakinimo sistemą*, paliečiant
durelių rankenas arba rankeną ant bagažinės
dangčio.
ĮSPĖJIMAS
Įjungtas meniu pasirinktis rodo kryželis.
MY CAR
OK MENU
TUNE valdymas rankenėle
EXIT
Jei kas nors ketina pasilikti automobilyje, tačiau
duris reikia užrakinti iš išorės, tuomet saugių
užraktų funkciją galima laikinai išjungti taip. Tai
daroma meniu sistemoje MY CAR. Meniu sistemos aprašymą rasite MY CAR (p. 118).
Jei visiško užrakinimo sistema neišjungta,
neleiskite niekam pasilikti automobilyje, kad
nekiltų pavojus užsirakinti.
9
Tik kartu su signalizacija.
}}
* Parinktis / priedas. 185
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
PASTABA
•
Atminkite, kad užrakinus automobilį suaktyvinama signalizacija.
•
Jei iš vidaus bus atidarytos kurios nors
durelės, signalizacija ims veikti.
Anksčiau minėta informacija taikoma tada, kai
spyna nėra laikinai išjungta.
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – rankinis suaktyvinimas
ĮSPĖJIMAS
Kiekvienose galinėse durelėse yra du rankenėlėse įrengti valdikliai - nepainiokite vaikų
saugos užraktų su mechaniniais durelių užraktais.
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia
vaikams iš vidaus atidaryti galinių durelių.
Durelių užraktų su apsauga nuo vaikų
suaktyvinimas / išaktyvinimas
PASTABA
•
Durelių rankenėlės valdymo elementu
blokuojamos tik tos konkrečios durelės, o
ne abi galinės durelės iškart.
•
Automobiliuose su elektriniu vaikų saugos užraktu nėra įmontuoto rankinio vaikų
saugos užrakto.
Susijusi informacija
•
Beraktė valdymo sistema* - atrakinimas
metaliniu rakteliu (p. 178)
•
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Susijusi informacija
Mechaniniai durelių užraktai su apsauga nuo vaikų.
Nepainiokite jų su rankiniu durelių užrakinimu (p. 181).
Mechaniniai apsaugos nuo vaikų užraktai yra įtaisyti galinių durų šoninėse briaunose. Juos galima
pasiekti tik atidarius duris.
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų –
suaktyvinimas elektra* (p. 187)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš lauko (p. 180)
Kaip įjungti / išjungti vaikų saugos užraktus:
–
Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultelio
nuimamu rakteliu (p. 171) ir juo pasukite rankenėlę.
Durelės užblokuojamos nuo atidarymo iš
vidaus.
Dureles galima atidaryti iš vidaus ir iš išorės.
186
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Durelių užraktai su apsauga nuo
vaikų – suaktyvinimas elektra*
2.
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų neleidžia vaikams atidaryti galinių durelių arba langų iš
vidaus.
Įjungimas
Vaikų saugos užraktus galima įjungti / išjungti
bet kurioje aukštesnio lygio nei 0 raktelio padėtyje (p. 84). Įjungti / išjungti galima nuo variklio
išjungimo nepraėjus 2 minutėms, jei tik neatidaromos jokios durelės.
Kaip suaktyvinti vaikų saugos užraktus:
Paspauskite mygtuką vairuotojo durų valdymo skydelyje.
> Kai užraktai įjungti, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas
pranešimas Galinis vaikų saugos
užraktas įjungtas ir šviečia mygtuko
lemputė.
Jei vaikų saugos užraktas yra įjungtas, tuomet:
•
langus galima atidaryti tik iš vairuotojo durelių
valdymo skydelio
•
galinių durų negalima atidaryti iš vidaus.
Esama nuostata įrašoma variklio išjungimo metu:
jei vaikų saugos užraktai variklio išjungimo metu
būna suaktyvinti, funkcija bus suaktyvinta ir kitą
kartą užvedant variklį.
Susijusi informacija
•
Durelių užraktai su apsauga nuo vaikų – rankinis suaktyvinimas (p. 186)
•
Užrakinimas / atrakinimas – iš vidaus
(p. 181)
Signalizacija*
Signalizacija – tai įtaisas, įspėjantis, pvz., apie
įsilaužimą į automobilį.
Signalizacija suveikia, kai:
•
atidarytos durys, variklio dangtis arba bagažinės dangtis10
•
salone užfiksuojamas judėjimas (jei yra įrengtas judesio detektorius*);
•
automobilis pakeliamas arba velkamas (jei
yra įrengtas pasvirimo detektorius*);
•
•
akumuliatoriaus laidas atjungtas
atjungiama sirena.
Jei signalizacijos sistemoje nutinka triktis, jungtinio prietaisų skydelio informaciniame ekrane
pateikiamas pranešimas. Šiuo atveju susisiekite
su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojo durelių valdymo skydelis.
1.
10
Užveskite variklį arba nustatykite aukštesnio
lygio nei 0 pultelio padėtį.
Taikoma kai kuriose šalyse.
}}
* Parinktis / priedas. 187
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
||
PASTABA
Judesio jutikliams automobilio salone aptikus
judesį, ima kaukti automobilio signalizacija
(registruojamos ir oro srovės). Dėl šios priežasties signalizacija gali suveikti, jei automobilis paliekamas su atidarytu langu, stoglangiu
arba jei naudojamas salono šildytuvas.
Kaip to išvengti: Prieš išlipdami iš automobilio
uždarykite langus ir stoglangį. Jei ketinate
naudoti automobilio integruotą salono šildytuvą (arba nešiojamą elektrinį šildytuvą), nukreipkite oro srautą iš ortakių taip, kad oras
necirkuliuotų salone aukštyn. Kitas būdas –
naudoti sumažintą signalizacijos saugos lygį,
žr. Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 190).
PASTABA
Nebandykite patys remontuoti arba keisti signalizacijos sistemos dalių. Bet kurie tokie bandymai gali daryti įtakos draudimo sąlygoms.
Signalizacijos įjungimas
–
Spauskite nuotolinio valdymo pulte esantį
užrakinimo mygtuką.
Išjunkite signalizaciją
–
188
Suveikusios signalizacijos išjungimas
–
Paspauskite nuotolinio valdymo raktelio atrakinimo mygtuką arba įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo jungiklį.
Signalizacijos indikatorius*
Signalizacijos indikatorius informuoja apie signalizacijos sistemos (p. 187) būseną.
Susijusi informacija
•
•
•
Signalizacijos indikatorius* (p. 188)
Signalizacija* – automatinis pakartotinis įjungimas (p. 189)
Signalizacija* – neveikia nuotolinio valdymo
raktelis (p. 189)
Tas pats šviesos diodas kaip ir užrakto indikatoriaus
(p. 166).
Prietaisų skydelyje esantis šviesos diodas rodo
signalizacijos sistemos būseną:
•
Šviesos diodas nešviečia – signalizacija
neįjungta
•
Šviesos diodas žybsi vieną kartą kas dvi
sekundes – signalizacija įjungta
•
Šviesos diodas mirksi greitai išjungus signalizaciją (ir tol, kol nuotolinio valdymo raktelis
neįkišamas į užvedimo spynelę ir nepasukamas į raktelio I padėtį) – signalizacija suveikė.
Spauskite nuotolinio valdymo pute esantį
atrakinimo mygtuką.
* Parinktis / priedas.
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Signalizacija* – automatinis
pakartotinis įjungimas
Signalizacija* – neveikia nuotolinio
valdymo raktelis
Signalizacijos (p. 187) automatinio pakartotinio
įjungimo funkcija užtikrina, kad net ir netyčia
išjungus automobilio signalizaciją ji įsijungs automatiškai.
Jei signalizacijos (p. 187) negalima išjungti nuotolinio valdymo rakteliu, pvz., jei išsekęs jo maitinimo elementas (p. 174), automobilį galima atrakinti, išjungti signalizaciją ir variklį užvesti tokia
tvarka:
Jei automobilis atrakinamas nuotolinio valdymo
pulteliu (signalizacija išjungiama), tačiau per dvi
minutes neatidaromos jokios durelės ar bagažinė,
signalizacija automatiškai vėl įsijungia. Automobilis tuo pat metu vėl užrakinamas.
1.
Atrakinkite vairuotojo dureles išimamu rakteliu (p. 178).
> Suveikia signalizacija, pradeda greitai
mirksėti signalizacijos lemputė (p. 188) ir
kaukti sirena.
2.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į degimo
jungiklį.
> Signalizacija išjungiama ir kartu išsijungia
jos lemputė.
3.
Užveskite variklį.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos signalai*
Suveikus signalizacijai (p. 187), pasigirsta sirena
ir ima mirksėti visi posūkių žibintai.
•
Sirena kaukia 30 sekundžių arba kol išjungiama signalizacija. Sirena yra aprūpinta maitinimo elementu ir veikia nepriklausomai nuo
automobilio akumuliatoriaus.
•
Posūkių žibintai mirksi 5 minutes arba tol, kol
išjungiama signalizacija.
Sumažintas signalizacijos apsaugos lygis*
(p. 190)
* Parinktis / priedas. 189
UŽRAKTAI IR SIGNALIZACIJA
Sumažintas signalizacijos apsaugos
lygis*
Tipo atitikties patvirtinimas –
nuotolinio valdymo pultelio sistema
Žemesnis apsaugos lygis reiškia, kad judesio ir
pokrypio ieškikliai gali būti laikinai išaktyvinami.
Nuotolinio valdymo pultelio tipo atitikties patvirtinimą rasite lentelėje.
Nenorint, kad atsitiktinai suveiktų signalizacija
(p. 187), t. y. jei užrakintame automobilyje lieka
šuo, automobilį gabenant traukiniu ar keltu, turėtų
būti laikinai išjungti judesio ir pokrypio ieškikliai.
Užrakinimo sistema, standartinė
Šalis / regionas
ES
Ši procedūra yra tokia pati kaip ir laikinas visiško
užrakinimo sistemos (p. 185)11 išjungimas.
Susijusi informacija
•
Signalizacijos indikatorius* (p. 188)
Beraktė užrakinimo sistema („Keyless
drive“)
Šalis / regionas
ES
Susijusi informacija
•
11
190
Nuotolinio valdymo pultas (p. 164)
Tik kartu su signalizacija.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Reguliuojama vairo jėga*
Vairo stiprintuvo pagalba priklauso nuo greičio:
padidėjus greičiui vairas tampa „sunkesnis“, kad
vairuotojas geriau jaustų automobilį.
Važiuojant greitkeliais, vairas sukasi sunkiau. Statant automobilį ir važiuojant mažu greičiu, vairuojama lengvai ir be papildomų pastangų.
Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų
vairo sukimo jėgos lygių, kad automobilis būtų
geriau valdomas ir jaučiamas. Tai atliekama per
meniu sistemą MY CAR (p. 118):
•
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - bendroji dalis
Stabilumo sistema ESC (Electronic Stability
Control) padeda vairuotojui išvengti automobilio
slydimo ir pagerina jo sukibimą su keliu.
Kai ESC sistema įsijungia stabdant,
automobilio viduje gali būti girdimas
pulsuojantis garsas. Taip pat, veikiant
sistemai, automobilis gali greitėti lėčiau
nei tikimasi, spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Atvėrę suraskite Steering force level ir
pasirinkite Low, Medium arba High.
•
Stabilumo sistema ESC yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
„ESC“ nėra skirta pakeisti vairuotojo
dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada
lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad
automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Ši nuostata nepasiekiama kol automobilis juda.
PASTABA
Tam tikrose situacijose vairo stiprintuvo skystis gali per daug įkaisti; gali prireikti jį laikinai
atvėsinti – tuo metu vairo stiprintuvas veikia
sumažinta galia ir sukti vairą tampa šiek tiek
sunkiau.
Kartu su laikinai sumažėjusia stiprintuvo galia,
jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas.
Susijusi informacija
•
192
MY CAR (p. 118)
ESC sistema susideda iš šių funkcijų:
•
•
•
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Praslydimo kontrolė
•
•
•
Variklio traukos valdymas (EDC)
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Siekiant stabilizuoti automobilį, funkcija tikrina
kiekvieno rato atskirai važiavimo ir stabdymo savybes.
Praslydimo kontrolė
Funkcija apsaugos varomuosius ratus nuo praslydimo keliu spaudžiant akseleratoriaus pedalą.
Traukos kontrolės sistema
Funkcija įsijungia esant nedideliam greičiui ir perduoda jėgą iš praslystančio varomojo rato į
nepraslystantį.
Variklio traukos valdymas (EDC)
EDC (Engine Drag Control) neleidžia netyčia
užsiblokuoti ratams, pvz., pažeminus pavarą arba
stabdant varikliu ir važiuojant žema pavara slidžia
kelio danga.
Netyčinis ratų užsiblokavimas važiavimo metu gali
(be kita ko) apriboti vairuotojo galimybes suvaldyti
automobilį.
Traukos kontrolė posūkiuose – CTC*
CTC kompensuoja priekinių ratų slydimą ir leidžia
posūkyje greitėti greičiau nei įprasta neprasisukant vidiniam ratui, pvz., įvažiavimo į greitkelį
posūkyje greitai pasiekti eismo greitį.
Traukos kontrolės sistema
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Priekabos stabilizavimo sistema* –
TSA1
Priekabos stabilumo pagalbos (p. 320) funkcija
skirta stabilizuoti priekabą velkančiam automobiliui, jei ši pradeda svyruoti į šonus. Papildomos
informacijos rasite Važiavimas su priekaba*
(p. 314).
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus Sport režimą, funkcija
išjungiama.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 193)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - ženklai ir pranešimai (p. 194)
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - veikimas
Lygio pasirinkimas: režimas Sport
ESC sistema veikia nuolat ir jos išjungti negalima.
Tačiau vairuotojas gali parinkti
režimą Sport, kuris leidžia
važiuoti aktyviau.
Sport režimas pasirenkamas
meniu sistemoje MY CAR.
Meniu sistemos aprašymą
rasite MY CAR (p. 118).
Sport režimas rodomas jungtiniame
prietaisų skydelyje šiuo simboliu, kuris
nuolat šviečia tol, kol vairuotojas išjungia funkciją arba kol išjungiamas variklis: kitąkart užvedus variklį ESC sistema vėl veiks
normaliu režimu.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 192)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - ženklai ir pranešimai (p. 194)
Režimu Sport sistema nustato, ar greičio pedalas, vairo judesiai ir posūkių įveikimas yra aktyvesni nei važiuojant įprastai ir leidžia posūkį įveikti
kontroliuojamu galinės automobilio dalies slydimu
(iki tam tikro lygio) prieš įsikišdama ir stabilizuodama automobilį.
Jei, pavyzdžiui, vairuotojas nutraukia kontroliuojamą slydimą atleisdamas greičio pedalą, ESC
sistema įsikiša ir stabilizuoja automobilį.
Sport režimu automobiliui įstrigus arba važiuojant
nestabiliu paviršiumi, pvz., smėliu ar giliu sniegu,
taip pat pasiekiamas maksimalus sukibimas.
1 Trailer
Stability Assist įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
* Parinktis / priedas. 193
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC) - ženklai ir pranešimai
Lentelė
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
ESC Laikinai IŠJUNGTA
ESC sistemos veikimas laikinai apribotas dėl pernelyg aukštos stabdžių diskų temperatūros. Stabdžiams atvėsus,
funkcijos veikimas automatiškai atnaujinamas.
ESC Reikia aptarnauti
Sistema ESC išjungta.
•
•
Sustabdykite automobilį saugioje vietoje, išjunkite variklį ir užveskite jį iš naujo.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
„Pranešimas“
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 70) pateiktas pranešimas: perskaitykite jį!
Nuolat šviečia 2 sekundes.
Sistemos patikra, kai užvedamas variklis.
Mirksinti lemputė.
Sistema ESC suaktyvinama.
Šviečia nuolat.
Režimas Sport suaktyvintas.
ir
PASTABA: šiuo režimu ESC sistema neišjungiama: tik apribojamas jos veikimas.
194
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 192)
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 193)
195
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Greičio ribotuvas
Susijusi informacija
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 198)
Apžvalga
•
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 198)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia
Įjunkite ir suaktyvinkite
Jei greičio ribotuvas suaktyvintas, jo ženklas (6)
rodomas jungtiniame prietaisų skydelyje kartu su
žyme (5) prie nustatyto didžiausio greičio.
Didžiausią įmanomą greitį parinkti ir įrašyti į
atmintį galima tiek kelionės metu, tiek ir automobiliui stovint.
Važiavimas
1.
: bus įjungtas
Paspauskite vairo mygtuką
greičio ribotuvas.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia
greičio ribotuvo ženklas (6).
2.
Kai automobilis važiuoja pageidaujamu maksimaliu greičiu: Spauskite vairo mygtuką
arba
tol, kol jungtiniame prietaisų skydelyje prie pageidaujamo didžiausio greičio
pasirodys žymė (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir pasirinktas didžiausias greitis įrašomas į
atmintį.
Vairo klaviatūra ir jungtinis prietaisų skydelis.
Greičio ribotuvas: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite didžiausią
greitį.
Pasirinktasis greitis.
Greičio ribotuvas suaktyvintas.
196
Stovint
1.
Paspauskite vairo mygtuką
greičio ribotuvas.
: bus įjungtas
PAGALBA VAIRUOTOJUI
2.
Slinkite mygtuku
, kol jungtiniame prietaisų skydelyje šalia pageidaujamo didžiausio
greičio pasirodys žyma (5).
> Greičio ribotuvas suaktyvinamas ir pasirinktas didžiausias greitis įrašomas į
atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas
Įrašyto greičio keitimas
Greičio ribotuvas – laikinas
išjungimas ir budėjimo režimas
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
•
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Įrašytą maks. greitį galima keisti trumpai arba ilgai
arba
.
paspaudžiant vairo mygtuką
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
Kaip laikinai išjungti greičio ribotuvą ir nustatyti jo
budėjimo režimą:
•
–
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą maks. greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Susijusi informacija
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Spauskite
.
> Jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiama žyma (5) pakeičia spalvą iš ŽALIOS
į BALTĄ ir vairuotojas gali laikinai viršyti
nustatytą didžiausią greitį.
Greičio ribotuvas vėl suaktyvinamas vieną
. Tada žyma (5) pakeikartą paspaudus
čia spalvą iš BALTOS į ŽALIĄ ir didžiausias automobilio greitis vėl imamas riboti.
Laikinas išjungimas akceleratoriaus
pedalu
Greičio ribotuvą galima nustatyti ir budėjimo
režimu, greičio pedalu, pvz., ėmus staigiai greitėti:
}}
197
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
–
Nuspauskite greičio pedalą iki galo.
> Jungtiniame preitaisų skydelyje rodomas
įrašytas didžiausias greitis su spalvota
žyma (5) ir vairuotojas gali laikinai viršyti
nustatytą didžiausią greitį: šį kartą
žyma (5) pakeičia spalvą iš ŽALIOS į
BALTĄ.
Greičio ribotuvas automatiškai vėl įjungiamas atleidus greičio pedalą ir automobilio
greičiui nukritus žemiau pasirinkto /
įrašyto maksimalaus greičio: žyma (5)
ekrane pakeičia spalvą iš BALTOS į
ŽALIĄ ir automobilio maksimalus greitis
vėl imamas riboti.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo
pavojaus signalas
Greičio ribotuvą („Speed Limiter“) galima traktuoti kaip atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo
sistemą: vairuotojas greitį reguliuoja greičio
pedalu, tačiau greičio ribotuvas jam neleidžia
netyčia viršyti iš anksto pasirinktos / nustatytos
vertės.
Važiuojant stačia nuokalne, variklio stabdymo
jėgos gali nebepakakti ir gali būti viršytas pasirinktas didžiausias greitis. Apie tai vairuotojas
įspėjamas garsiniu signalu.
Funkciją (Speed Limiter) galima traktuoti kaip
atvirkštinę pastovaus greičio palaikymo sistemą:
vairuotojas greitį reguliuoja greičio pedalu, tačiau
jam neleidžiama netyčia viršyti nustatytos greičio
ribotuvo vertės.
Kaip išjungti greičio ribotuvą:
–
Signalas girdimas tol, kol vairuotojas nesumažina
važiavimo greičio, kad šis neviršytų maksimalaus.
Jei greitis viršijamas bent 3 km/h
(apie 2 myl./val.), signalizacija aktyvinama tik
po 5 sekundžių su sąlyga, kad per pastarąją
pusę minutės nebuvo paspaustas nė vienas iš
arba
.
mygtukų
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 198)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 198)
•
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – greičio keitimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas (p. 198)
Nuspauskite vairo mygtuką
.
> Užgęsta jungtinio prietaisų skydelio greičio ribotuvo simbolis (6) ir nustatyto greičio pasirinkimo simbolis (5): ištrinamas
nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegamygtuku.
lima atstatyti
Tada vairuotojas greičio pedalu gali didinti
greitį be apribojimo.
PASTABA
Greičio ribotuvas (p. 196)
Susijusi informacija
198
Greičio ribotuvas – išaktyvinimas
Susijusi informacija
•
•
•
•
Greičio ribotuvas (p. 196)
Greičio ribotuvas – darbo pradžia (p. 196)
Greičio ribotuvas – laikinas išjungimas ir
budėjimo režimas (p. 197)
Greičio ribotuvas – greičio viršijimo pavojaus
signalas (p. 198)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pastovaus greičio palaikymo
sistema*
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei pastovaus greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo greičio ir
(arba) atstumo.
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį, todėl važiuojant greitkeliais ir ilgais,
tiesiais keliais, kuriais eismas juda tolygiai,
galima labiau atsipalaiduoti.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
Apžvalga
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 201)
Budėjimo režimas
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 201)
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose su greičio ribotuvu2.
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Vairo mygtukai ir jungtinis prietaisų skydelis automobiliuose be greičio ribotuvo2.
Parinktas greitis (PILKAS = budėjimo režimas).
Nuolatinio greičio palaikymo sistema - BALTAS ženklas (PILKAS = budėjimo režimas).
2
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas. 199
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – greičio valdymas
Galima suaktyvinti, nustatyti arba pakeisti įrašytą
greitį.
Įjungimas ir greičio nustatymas
Kaip įjungti pastovaus greičio palaikymo sistemą:
•
>
Spauskite vairo mygtuką, skirtą CRUISE (be
(su greičio ribogreičio ribotuvo) arba
tuvu).
Jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega
pastovaus greičio palaikymo sistemos
simbolis (6) – sistema veikia budėjimo
režimu.
Kaip suaktyvinti pastovaus greičio palaikymo
sistemą:
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
arba
.
vairo mygtuką
>
Į atmintį įrašomas esamas greitis ir jungtinio
prietaisų skydelio žymėjimas (5) užsidega
esant pasirinktam greičiui, o simbolio (6)
spalva keičiasi iš PILKOS į BALTĄ – tada
automobilis važiuoja į atmintį įrašytu greičiu.
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
200
Funkciją budėjimo režimu galima laikinai išaktyvinti ir nustatyti.
Kaip pakeisti 5 km/h (5 myl./val.):
•
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po 5 km/h (5 myl./val.).
Išjungimas laikinai – budėjimo režimas
Kaip laikinai išjungti pastovaus greičio palaikymo
sistemą ir pervesti ją į budėjimo režimą:
Kaip pakeisti 1 km/h (1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą greitį.
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
į atmintį įrašomas esamas greitis.
PASTABA
Jeigu bet kuris pastovaus greičio palaikymo
sistemos mygtukas laikomas nuspaustas
kelias minutes, jis užblokuojamas ir išaktyvinamas. Norint iš naujo įjungti pastovaus greičio
palaikymo sistemą, reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti variklį.
Susijusi informacija
•
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir
simbolio (6) spalva pasikeičia iš BALTOS į
PILKĄ: laikinai išjungiama pastovaus greičio
palaikymo sistema.
,
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, pastovaus greičio palaikymo
sistemos nuostata nepakinta: atleidus greičio
pedalą, automobilis grąžina anksčiau įrašytą greitį.
PASTABA
Pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti mažesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
Pastovaus greičio palaikymo
sistemos* laikinas išaktyvinimas
budėjimo režimu
Įrašyto greičio keitimas
.
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir automatiškai pervedama į budėjimo
režimą, jei:
•
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
pavarų svirtis / rinkiklis nustatomi į padėtį N;
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Automatinis budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą, jei:
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
per žemos / aukštos variklio apsukos;
greitis nukrenta žemiau 30 km/h
(20 myl./val.).
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 201)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 201)
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – tęsti nustatytą greitį
Pastovaus greičio palaikymo
sistema* – išaktyvinimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC –
Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti
pastovų greitį.
Čia aprašoma, kaip ji išaktyvinama.
Po laikino išaktyvinimo ir budėjimo režimo
(p. 200) galima pratęsti nustatytą greitį.
Norėdami vėl suaktyvinti nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
>
Jungtinio prietaisų skydelio žymėjimo (5) ir
simbolio (6) spalva keičiasi iš PILKOS į
BALTĄ – tada automobilis važiuoja vėliausiai
į atmintį įrašytu greičiu.
.
PASTABA
Greitis gali ženkliai padidėti, atnaujinus prieš
mygtuką.
tai nustatytą greitį pasirinkus
Pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama
vairo mygtuku (1) arba išjungiant variklį: ištrinamas nustatytas / įrašytas greitis ir jo nebegalima
atstatyti
mygtuku.
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – tęsti
nustatytą greitį (p. 201)
Susijusi informacija
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistemos* laikinas išaktyvinimas budėjimo režimu (p. 200)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 201)
* Parinktis / priedas. 201
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimas dėl atstumo*
Įspėjimo apie atstumą funkciją (Distance Alert)
įspėja vairuotoją, jei laiko intervalas iki priekyje
važiuojančios transporto priemonės tampa pernelyg mažas.
Atstumo perspėjimas suaktyvinamas viršijus
30 km/h (20 myl./val.) greitį, jis reaguoja tik į
priešais automobilį ta pačia kryptimi važiuojančias
transporto priemones. Atstumo informacija apie
priešinga kryptimi, lėtai judančias ar stovinčias
transporto priemones neteikiama.
PASTABA
Kol veikia prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema, atstumo perspėjimas būna
išjungtas.
ĮSPĖJIMAS
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos.
Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio
meniu sistemos MY CAR (p. 118). Ją atvėrę,
suraskite funkciją Distance Alert.
Laiko intervalo nustatymas
Atstumo įspėjimas suveikia tik jei laiko intervalas iki priekyje esančios transporto priemonės tampa mažesnis nei iš anksto nustatyta
vertė: vairuotojo transporto priemonės greitis
nepakinta.
Eksploatacija
Laiko intervalo valdymo elementai ir ženklas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Laiko intervalas: įjungtas.
Oranžinė įspėjamoji lemputė3.
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio
tampa mažesniu nei nustatytas laiko intervalas,
lange ima šviesti oranžinė įspėjamoji lemputė.
3
202
Paspauskite mygtuką centrinėje konsolėje, norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją. Funkcija yra
įjungta, jei ant mygtuko šviečia viena lemputė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
jungtiniame prietaisų skydelyje
vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
Tas pats ženklas rodomas, kai suaktyvinama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 206).
PASTABA
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto
laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
Nustatytą laiko intervalą taip pat naudoja prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 206).
Naudokite tik tokius laiko intervalus, kokius
leidžia vietos eismo taisyklės.
Susijusi informacija
•
•
Atstumo perspėjimas* – apribojimai (p. 203)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai
(p. 204)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai
Ši funkcija naudoja tą patį radaro jutiklį kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(p. 205) ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su
automatiniu stabdžiu (p. 232), todėl turi tam tikrų
apribojimų.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 202)
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir pranešimai
(p. 204)
PASTABA
Intensyviai šviečiant saulei, esant ryškiems
atspindžiams arba stipriai svyruojant šviesos
intensyvumui, taip pat – dėvint akinius nuo
saulės galima nepastebėti ant priekinio lango
projektuojamos įspėjamosios lemputės.
Prasto oro sąlygomis arba itin vingiuotame
kelyje gali suprastėti radaro gebėjimas aptikti
priekyje važiuojančias transporto priemones.
Kitų transporto priemonių (pvz., motociklų)
dydis taip pat gali paveikti aptikimo galimybes.
Dėl to įspėjamoji lemputė gali įsijungti likus
mažesniam atstumui nei nustatytas arba laikinai neįsijungti.
Važiuojant itin dideliu greičiu dėl jutiklio veikimo nuotolio apribojimų lemputė taip pat gali
įsijungti likus mažesniam atstumui nei nustatytas.
Papildomos informacijos apie radaro jutiklio apribojimus rasite Radaro jutiklis – apribojimai
(p. 219) ir (p. 237).
* Parinktis / priedas. 203
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Atstumo perspėjimas* – ženklai ir
pranešimai
lyje, jei funkcijos aprėptis sumažinama dėl jos veikimo apribojimų.
Funkcija turi tam tikrų ženklų ir pranešimų, kurie
gali būti pateikiami jungtiniame prietaisų skyde-
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas
Žr. vadovą
Atstumo perspėjimas laikinai išjungtas.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba
prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 219).
Įsp. apie susidūrimą
Reikia aptarnauti
A
Atstumo perspėjimas ir įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu visiškai arba iš dalies išjungti.
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
204
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 202)
Atstumo perspėjimas* – apribojimai (p. 203)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema – ACC*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
(ACC – Adaptive Cruise Control) padeda vairuotojui palaikyti vienodą greitį ir iš anksto pasirinktą
laiko intervalą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
leidžia patogiau įveikti ilgas keliones automagistralėmis ir tiesiais pagrindiniais keliais, kuriais eismas juda vienodai.
Vairuotojui reikia nustatyti pageidaujamą greitį
(p. 209) ir laiko intervalą (p. 211) iki priekyje
važiuojančio automobilio. Radarui nustačius, kad
priekyje esantis automobilis važiuoja lėčiau, greitis automatiškai adaptuojamas. Kai priekyje vėl
nėra automobilių, grąžinamas nustatytas greitis.
Jei prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema yra išjungiama arba nustatomas jos budėjimo režimas (p. 211) ir automobilis privažiuoja
per arti priekyje esančio automobilio, apie šį mažą
atstumą vairuotoją informuoja atstumo perspėjimo (p. 202) funkcija.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
SVARBU
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo
sistemos techninės priežiūros darbus gali
atlikti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Po techninės priežiūros ACC funkcija kurį
laiką gali veikti ribotu diapazonu. Sistema kalibruojama važiuojant ir visos funkcijos grąžinamos automatiškai.
Automatinė pavarų dėžė
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
įdiegta patobulinta prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos funkcija „spūsties pagelbiklis“ (p. 213).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – greičio valdymas (p. 209)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – nustatyti laiko intervalą (p. 211)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – laikinas išaktyvinimas ir budėjimo
režimas (p. 211)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas
(p. 212)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 213)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – spūsties pagelbiklis (p. 213)
•
•
Radaro jutiklis (p. 219)
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 219)
}}
* Parinktis / priedas. 205
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – trikčių diagnostika ir veiksmai
(p. 216)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – veikimas
Prisitaikančią automatinę greičio sistemą sudaro
automatinės greičio kontrolės sistema ir koordinuota intervalo sistema.
Funkcijų apžvalga
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias žemas priekabas, transporto
priemones ar objektus.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus
eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai,
kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Funkcijų apžvalga4.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi stabdyti
Vairo klaviatūra (p. 208)
Radaro jutiklis (p. 219)
Atstumas iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės (p. 211) matuojamas pirmiausia
radaro jutikliu (p. 219). Pastovaus greičio palaikymo funkcija reguliuoja greitį, automobilį greitindama ir jį lėtindama. Prisitaikančiai pastovaus
greičio palaikymo sistemai naudojantis stabdžiais,
jie gali skleisti žemo dažnio garsą: tai normalu.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
siekia sekti priekyje (ta pačia eismo juosta)
važiuojančią transporto priemonę pagal vairuotojo
nustatytą laiko intervalą (p. 211). Jeigu radaro
4
206
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
jutiklis nemato priekyje važiuojančios transporto
priemonės, automobilis važiuos vairuotojo nustatytu ir atmintyje išsaugotu greičiu. Taip nutinka ir
tuomet, jei priekyje važiuojančios transporto priemonės greitis viršija nustatytą greitį.
Įspėjamoji lemputė: vairuotojas turi
stabdyti
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos stabdymo galia siekia maždaug 40 % automobilio stabdymo galios.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos užduotis – tolygiai valdyti automobilio greitį.
Tose situacijose, kai būtinas staigus stabdymas,
vairuotojas turi stabdyti pats. Būtina, jei smarkiai
skiriasi greitis arba priekyje važiuojantis automobilis staigiai ima stabdyti. Radaro jutiklio galimybės ribotos (p. 219), todėl stabdžiai gali įsijungti
netikėtai arba neįsijungti visai.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali būti aktyvinta siekiant sekti kitą transporto
priemonę greičiu nuo 30 km/h5 (20 myl./val.) iki
200 km/h (125 myl./val.). Jei greitis krenta
žemiau 30 km/h (20 myl./val.) arba jei variklio
apsukos tampa pernelyg žemos, pastovaus greičio palaikymo sistema perjungiama į budėjimo
režimą (p. 211), kuriuo automatinio stabdymo
funkcija neveikia: vairuotojas turi palaikyti saugų
atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
5
6
PASTABA
Dėl ryškios saulės šviesos, atspindžių, kraštutinių šviesos kontrastų, saulės akinių arba jei
vairuotojas nežiūriai tiesiai į priekį, gali būti
sunku atpažinti įspėjamąjį vizualinį signalą ant
priekinio stiklo.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja tik apie tas transporto priemones,
kurias aptiko jos radaras, todėl įspėjimas gali
būti nepateiktas išvis arba pateiktas su tam
tikra delsa.
•
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus susidūrimo
pavojui6.
Jei automobilį reikia stabdyti smarkiau nei gali
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
ir vairuotojas nestabdo, tuomet pasitelkiama įspėjamoji lemputė ir pasigirsta įspėjamasis garsinis
signalas iš įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos (p. 232), atkreipiantis vairuotojo dėmesį į tai,
kad reikia nedelsiant stabdyti.
„Queue Assist“ (p. 213) (automobiliuose su automatine pavarų dėže) gali veikti greičio intervale 0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA: iliustracija yra scheminio pobūdžio. Detalės gali būti kitokios, tai priklauso nuo automobilio modelio.
Niekada nelaukite įspėjimo. Įjunkite stabdžius, kai to reikalauja situacija.
Stačios įkalnės / nuokalnės ir (arba)
sunkus krovinys
Atminkite, kad prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema skirta pirmiausia važiuoti lygiu
keliu. Pastovaus greičio palaikymo sistemai gali
būti sunku palaikyti tinkamą atstumą iki priekyje
važiuojančio automobilio kai važiuojama stačia
įkalne arba nuokalne, vežamas sunkus krovinys
arba prikabinta priekaba. Tokiu atveju vairuotojui
reikia būti atidžiam ir pasiruošusiam mažinti greitį.
}}
207
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 213)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – kitos transporto priemonės lenkimas
(p. 212)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – apžvalga
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS =
budėjimo režimas).
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos ir vairo klaviatūros valdymas priklauso nuo
to, ar automobilyje įdiegtas greičio ribotuvas7.
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui (BALTAS
= budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema be greičio ribotuvo
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas nutraukiamas ir grąžinamas įrašytas greitis.
Budėjimo režimas
Pastovaus greičio palaikymo sistema: įj./išj.
arba budėjimo režimas.
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
7
208
Laiko intervalas: didinti / mažinti.
Suaktyvinkite ir sureguliuokite greitį.
„Volvo“ įgaliotasis atstovas atnaujino informaciją apie tai, kas taikoma konkrečiai rinkai.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
(Nenaudojama)
Žalias ženklas prie įrašyto greičio (BALTAS =
budėjimo režimas).
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – greičio
valdymas
Laiko intervalas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema aktyvi degant ŽALIAM ženklui (BALTAS
= budėjimo režimas).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema be
greičio ribotuvo8.
Kaip įjungti ACC:
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema su
greičio ribotuvu8.
•
– panašus
Paspauskite vairo mygtuką
BALTAS ženklas užsidega jungtiniame prietaisų skydelyje (8), informuodamas, kad prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
pradėjo veikti budėjimo režimu (p. 211).
Kaip suaktyvinti ACC:
8
Iliustracijų paaiškinimas pateiktas skirsnyje „Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – apžvalga“ (p. 208).
•
Pasiekę pageidaujamą greitį, nuspauskite
vairo mygtuką
arba
.
>
Esamas greitis įrašomas į atmintį, jungtiniame prietaisų skydelyje aplink įrašytą greitį
trumpai rodomas „didinamasis stiklas“ (6) ir
ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ.
}}
* Parinktis / priedas. 209
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Kai šio ženklo spalva pasikeičia iš BALTOS į ŽALIĄ, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema būna aktyvi ir
automobilis palaiko įrašytą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema reguliuoja
atstumą iki priekyje esančios
transporto priemonės tik tada,
kai rodomas kitos transporto
priemonės ženklas.
Kartu greičio intervalas žymimas taip:
•
Kaip pakeisti +/- 1 km/h (+/- 1 myl./val.):
•
Nuspauskite mygtuką ir atleiskite jį pasiekę
pageidaujamą greitį.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
Paskutinis paspaudimas įrašomas į atmintį.
Jei automobilio greitis padidinamas greičio
/
pedalu ir po to paspaudžiamas mygtukas
į atmintį įrašomas esamas greitis.
,
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
PASTABA
•
didesnis greitis su ŽALIU ženklu yra suprogramuotas greitis;
•
mažesnis greitis yra priekyje esančios transporto priemonės greitis.
Jeigu bet kuris prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukas laikomas
nuspaustas kelias minutes, funkcija užblokuojama ir išaktyvinama. Norint įjungti ją iš naujo,
reikia sustabdyti automobilį ir iš naujo užvesti
variklį.
Atskirais atvejais jos iš naujo suaktyvinti nepavyks: tada jungtiniame prietaisų skydelyje
(p. 217) rodoma Prisit. autop. negal..
Įrašyto greičio keitimas
Įrašytą greitį galima keisti trumpai arba ilgai
paspaudžiant vairo mygtuką
arba
.
Kaip pakeisti +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.):
•
210
Paspaudinėkite: kiekvienu paspaudimu keičiama po +/- 5 km/h (+/- 5 myl./val.).
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – nustatyti laiko
intervalą
PASTABA
•
Galima pasirinkti pageidaujamą
laiko intervalą iki priekyje
važiuojančio automobilio. Jis
jungtiniame prietaisų skydelyje
vaizduojamas 1–5 horizontaliomis linijomis: kuo daugiau linijų,
tuo didesnis intervalas. Viena
linija atitinka apie 1 sekundę iki automobilio priekyje, 5 linijos – apie 3 sekundes.
Kaip nustatyti / pakeisti laiko atstumą:
•
Sukite vairo klaviatūros (p. 208) nustatymų
ratuką (arba naudokitės
/
mygtukais
automobilyje be greičio ribotuvo).
Kuo didesnis greitis, tuo ilgesnis yra nustatyto laiko intervalo apskaičiuotas atstumas metrais.
•
Naudokite tik tokius laiko intervalus,
kokius leidžia vietos eismo taisyklės.
•
Jei aktyvinta prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nereaguoja ir greičio nedidina, galbūt laiko intervalas iki
priekyje esančios transporto priemonės
jau yra trumpesnis nei nustatytasis.
Skaitykite apie greitį (p. 209).
Mažas greitis, jei atstumai trumpi, automatinė
greičio kontrolė šiek tiek pailgina laiko intervalą.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
Automatinė greičio kontrolė veikia taip, kad laiko
intervalas tam tikrose situacijose gali žymiai įvairuoti, kad automobilis galėtų važiuoti paskui priekyje esančią transporto priemonę lygiai ir patogiai.
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – išaktyvinimas (p. 213)
Tas pats ženklas rodomas, kai aktyvi funkcija Distance Warning (p. 202).
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą galima laikinai išjungti ir nustatyti budėjimo
režimu.
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – su greičio ribotuvu
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo
režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Šis ženklas ir įrašyto greičio žymos
spalva pasikeičia iš ŽALIOS į BALTĄ.
Susijusi informacija
•
Atminkite, kad nustačius trumpą intervalą vairuotojui paliekama mažai laiko sureaguoti ir imtis
veiksmų, jei kartais kiltų nenumatytų eismo aplinkybių.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – laikinas
išaktyvinimas ir budėjimo režimas
Laikinasis išaktyvinimas / budėjimo
režimas – be greičio ribotuvo
Kaip laikinai išjungti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą ir pervesti ją į budėjimo
režimą:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
Budėjimo režimas įsikišus vairuotojui
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
laikinai išjungiama ir automatiškai pervedama į
budėjimo režimą, jei:
}}
* Parinktis / priedas. 211
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
•
•
nuspaudžiamas stabdžių pedalas
•
vairuotojas važiuoja didesniu greičiu nei įrašytas į atmintį ilgiau nei 1 minutę.
pavarų perjungimo svirtis perstumta į padėtį
N (automatinė pavarų dėžė)
Tada vairuotojas turi pats reguliuoti greitį.
Greičio pedalu laikinai padidinus greitį, pvz., lenkiant kitą automobilį, nuostata nepakinta: atleidus
greičio pedalą, automobilis grąžina anksčiau
įrašytą greitį.
Automatinis budėjimo režimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
priklauso nuo kitų sistemų, pvz., stabilumo sistemos ESC (p. 192). Jei kuri nors iš šių sistemų
nustoja veikti, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema automatiškai išaktyvinama.
Automatinio išaktyvinimo atveju pasigirsta signalas ir jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo
pranešimas Prisit. autopilotas atšauktas. Tada
vairuotojas turi įsikišti ir pats palaikyti greitį ir
atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
Sistema gali automatiškai išsijungti dėl šių priežasčių:
•
•
•
vairuotojas atidaro dureles;
vairuotojas atsisega saugos diržą;
greitis nukrito žemiau 30 km/h9
(20 myl./val.).
•
•
•
ratai praranda sukibimą su kelio danga
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklį užstoja, pvz., šlapias sniegas
arba smarkus lietus (radaro bangos užstotos).
Grįžti į nustatytą greitį
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
iš budėjimo režimo grąžinama vienu vairo mygspustelėjimu: parenkamas paskutinis
tuko
įrašytas greitis.
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – kitos
transporto priemonės lenkimas
Jūsų automobiliui sekant kitą automobilį ir vairuotojui posūkio signalu pranešus apie ketinamą
atlikti lenkimo manevrą10, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema padeda trumpam
pagreitinti automobilį link lenkiamojo.
Funkcija būna aktyvi virš 70 km/h (43 myl./val.).
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad ši funkcija gali būti aktyvinta ne
tik lenkiant, bet ir tada, kai, pvz., įjungiamas
posūkio signalas siekiant persirikiuoti arba
išvažiuoti į kitą kelią. Tokiu atveju automobilis
trumpam pagreitės.
PASTABA
Mygtuku
pakartotinai suaktyvinus pastovaus greičio palaikymo sistemą, gali gerokai
padidėti greitis.
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
•
Pastovaus greičio palaikymo sistema*
(p. 199)
per žemos / aukštos variklio apsukos;
9 Netaikoma automobiliams su pagalbos spūstyje
10 Tik įjungus kairįjį posūkio signalą automobilyje
212
•
funkcija: čia ši funkcija veikia iki visiško sustojimo.
su vairu kairėje arba dešinįjį su vairu dešinėje.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – išaktyvinimas
Klaviatūra su greičio ribotuvu
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama vairo mygtuku
, esančiu vairo klaviatūroje (p. 208): ištrinamas nustatytas / įrašytas
mygtuku.
greitis ir jo nebegalima atstatyti
Klaviatūra be greičio ribotuvo
Spustelėjus vairo mygtuką
, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema pervedama į
budėjimo režimą (p. 211). Jis išjungiamas trumpai
paspaudus dar kartą: nustatytas / įrašytas greitis
.
išvalomas ir jo nebegalima grąžinti mygtuku
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – spūsties
pagelbiklis
Padidintas greičio intervalas
PASTABA
Spūsties pagelbiklis papildo prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą išplėstinėmis
funkcijomis, kai greitis nesiekia 30 km/h
(20 myl./val.).
Prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą papildo važiavimo spūstyje pagalbos funkcija (dar vadinama "Queue Assist").
Spūsties pagelbiklis turi tokias funkcijas:
•
Išplėstas greičio intervalas: ir iki 30 km/h
(20 myl./val.) bei automobiliui stovint
•
•
Tikslinio objekto keitimas
•
Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimas.
Norint suaktyvinti prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą, vairuotojo durelės
turi būti uždarytos ir vairuotojas turi segėti
saugos diržą.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
gali sekti kitą automobilį greičio intervale
0–200 km/h (0–125 myl./val.).
PASTABA
Kad būtų galima suaktyvinti prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai greitis nesiekia 30 km/h (20 myl./val.), transporto
priemonė priekyje turi būti nutolusi atitinkamu
atstumu.
Automobiliui sustojus, automatinio stabdymo
sistema išsijungia
Atminkite, kad mažiausias programuojamas prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos
greitis yra 30 km/h (20 myl./val.). Nors ji gali
sekti kitą transporto priemonę iki 0 km/h, negalima pasirinkti / įrašyti mažesnio nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičio.
Trumpai sustojant spūstyje arba prie šviesoforo,
važiavimas automatiškai pratęsiamas, jei sustojimo trukmė neviršija maždaug 3 sekundžių. Jei
priekyje esantis automobilis nepradeda judėti per
šį intervalą, prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nustatoma į budėjimo režimą su
automatinio stabdymo funkcija. Vėliau vairuotojas
turi vėl ją suaktyvinti. Tai atliekama taip:
•
Nuspauskite vairo mygtuką
...arba...
•
Nuspauskite greičio pedalą.
}}
* Parinktis / priedas. 213
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
>
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema vėl ims sekti priekyje važiuojantį automobilį.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Pagalbos važiuojant spūstyje funkcija gali laikyti stovintį automobilį ilgiausiai 4 minutes: po
to įsijungia stovėjimo stabdys ir prisitaikanti
pastovaus greičio palaikymo sistema išjungiama.
•
Prieš vėl suaktyvinant prisitaikančią
pastovaus greičio palaikymo sistemą reikia atleisti stovėjimo stabdį.
Tikslinio objekto keitimas
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo sistemai sekant kitą automobilį iki 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu ir tikslinei transporto priemonei pasikeitus iš judančios į stovinčią, sistema ima
stabdyti priešais stovinčią transporto priemonę.
214
•
•
•
vairuotojas nuspaudžia stabdžių pedalą
•
•
vairuotojas nustato prisitaikančią pastovaus
greičio palaikymo sistemą dirbti budėjimo
režimu.
Prireikus vairuotojas stabdyti turi pats.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
išjungiama ir pervedama į budėjimo režimą:
•
Jei priekyje esantis tikslinis automobilis staigiai nusuka į
šalį, prieš jį gali būti stovinčių transporto priemonių.
Prisitaikančiai pastovaus greičio palaikymo
sistemai sekant transporto priemonę didesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu ir tiksliniam objektui priekyje pasikeitus į stovinčią
transporto priemonę, prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema pastarąją ignoruoja
ir parenka įrašytą važiavimo greitį.
Automatinis budėjimo režimas su
tikslinio objekto pakeitimu
•
Važiavimo spūstyje pagalba atleidžia stabdžius ir
perveda prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą į budėjimo režimą tokiais atvejais:
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema neapsisprendžia, ar tikslinis objektas
yra stovinti transporto priemonė ar kitas
objektas, pvz., greičio mažinimo kalnelis;
jei greitis nesiekia 5 km/h (5 myl./val.) ir
priekyje važiavęs automobilis pasuka į šoną,
prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nebeturi ką sekti.
Automatinio stabdymo funkcijos
veikimo nutraukimas stovint
Tam tikrais atvejais spūsties pagelbiklis išjungia
automatinio stabdymo funkciją stovint. Tai reiškia,
kad stabdžiai atleidžiami ir automobilis gali pradėti riedėti, todėl vairuotojas turi įsikišti ir pats
sustabdyti automobilį, kad šis išliktų vietoje.
įjungiamas stovėjimo stabdys
pavarų perjungimo svirtis pervedama į padėtį
P, N arba R
Automatinis stovėjimo stabdžio
įjungimas
Kai kuriais atvejais važiavimo spūstyje pagalba
įjungia stovėjimo stabdį, kad automobilis liktų stovėti.
Tai nutinka, jei:
•
vairuotojas atidaro dureles arba nusiima saugos diržą
•
•
ESC pakeičiama iš Normal į Sport režimą
•
•
išjungtas variklis
važiavimo spūstyje pagalba laikė automobilį
stovintį ilgiau nei 4 minutes;
perkaito stabdžiai.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Susijusi informacija
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
* Parinktis / priedas. 215
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – trikčių
diagnostika ir veiksmai
Jeigu jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas
pranešimas Radar. blokuojamas Žr. vadovą,
tai reiškia, kad prisitaikančios pastovaus greičio
palaikymo sistemos radaro jutiklis (p. 219) negali
aptikti kitų priešais esančių transporto priemonių.
Šis pranešimas rodo, kad neveikia nei įspėjimo
apie atstumą sistemos (p. 202), nei įspėjimo apie
susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu
(p. 232) funkcija.
Tolesnėje lentelėje pateikti galimų priežasčių,
kodėl rodomas pranešimas, pavyzdžiai ir atitinkami veiksmai:
Priežastis
Veiksmai
Radaro paviršius grotelėse užsiteršęs arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo radaro paviršių grotelėse nuvalykite nešvarumus, ledą ir sniegą.
Smarkus lietus ar sniegas užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei stipriai lyja ar sninga.
Nuo kelio dangos tykšta vanduo ar sniegas ir užstoja radaro signalus.
Nieko nedaryti. Kartais radaras neveikia jei kelio danga labai šlapia ar apsnigta.
Radaro paviršius nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali praeiti kelios minutės, kol radaras nustatys, kad jo niekas daugiau
neužstoja.
Susijusi informacija
216
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – ženklai ir pranešimai (p. 217)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema* – ženklai ir
pranešimai
nešimą. Pateikiami keli pavyzdžiai – laikykitės
nurodytų rekomendacijų, jei taikoma:
Kartais prisitaikanti nuolatinio greičio palaikymo
sistema gali parodyti ženklą ir (arba) tekstinį praŽenklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Ženklas ŽALIAS
Automobilis palaiko įrašytą greitį.
Ženklas BALTAS
Nustatytas prisitaikančios nuolatinio greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas.
Standartinė nuolatinio greičio palaikymo sistema pasirenkama rankiniu būdu.
Nust. ESC į norm. padėtį,
kad įjungtų autopilotą
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos negalima įjungti tol, kol stabilumo sistema (ESC) (p. 192)
nepervesta į normalų režimą.
Prisit. autopilotas atšauktas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta: vairuotojas turi greitį reguliuoti pats.
Prisit. autop. negal.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungti neleidžiama.
Galimos priežastys:
•
•
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
pernelyg įkaista stabdžiai
radaro jutiklis užblokuotas, pavyzdžiui, šlapiu sniegu arba stipriai lyjant.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai išjungta.
•
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba
arba prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 219).
}}
* Parinktis / priedas. 217
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Prisit. autopilotas Reikia
aptarnauti
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta.
Spausti stabdį, kad automob. stovėtų + garsinis
aliarmasA
Automobilis stovi ir pastovaus greičio palaikymo sistema atleidžia pagrindinį stabdį, kad įjungtų stovėjimo stabdį ir
šis laikytų automobilį, tačiau dėl stovėjimo stabdžio gedimo automobilis netrukus pradeda riedėti.
Iki 30 km/h Reikia automobilio priekyjeA
A
•
•
Susisiekite su autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Vairuotojas turi stabdyti pats. Ekrane lieka pranešimas ir skamba aliarmas, kol vairuotojas paspaudžia stabdžių
arba greičio pedalą.
Rodomas mėginant suaktyvinti prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą esant mažesniam nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiui, priekyje suaktyvinimo atstumu nesant automobilio.
Tik su „Queue Assist“.
Susijusi informacija
218
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – apžvalga (p. 208)
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema* – veikimas (p. 206)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Radaro jutiklis
Susijusi informacija
Radaro jutiklio funkcija – aptikti automobilius
arba didesnes transporto priemones, važiuojančias ta pačia eismo juosta ta pačia kryptimi.
•
•
Radaro jutiklis – apribojimai (p. 219)
Radaro jutiklį naudoja šios funkcijos:
•
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
•
•
Įspėjimas dėl atstumo*
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija*
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema*
SVARBU
Pastebėję akivaizdžių automobilio grotelių
pažeidimų arba įtarę, kad radaro jutiklis gali
būti pažeistas:
•
Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei radaro jutiklis arba jo laikytuvas bus
pažeistas arba atsilaisvins, funkcija gali dingti
visiškai, iš dalies arba gali įvykti gedimas.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 202)
Radaro jutiklis – apribojimai
Radaro jutiklis (p. 219) turi tam tikrų apribojimų,
pvz., dėl riboto regos lauko.
Prisitaikančios pastovaus greičio palaikymo sistemos gebėjimas aptikti priešais važiuojančią transporto priemonę ženkliai sumažėja, jei:
•
priešais važiuojančių transporto priemonių
greitis ženkliai skiriasi nuo jūsų automobilio
greičio
•
užblokuojami radaro jutikliai, pvz., stipriai
lyjant ar esant patižusiam sniegui, arba prieš
radaro jutiklį esant kitiems objektams.
PASTABA
Prieš radaro jutiklį esantis plotas turi būti švarus - žr. paantraštę „Priežiūra“ (p. 236).
Regos laukas
Radaro jutiklio veikimo laukas ribotas. Kai kuriais
atvejais kita transporto priemonė neaptinkama
visai arba aptinkama vėliau nei tikėtina.
Bet koks radaro jutiklio modifikavimas neleistinas
- dėl to jutiklio naudojimas gali tapti neteisėtu
pagal įstatymą.
}}
* Parinktis / priedas. 219
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Posūkiuose radaro jutiklis gali aptikti net ą
transporto priemonę arba pamesti iš regos
lauko nustatytą transporto priemonę.
ĮSPĖJIMAS
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – tai ne susidūrimų vengimo sistema. Jei
sistema neaptinka priekyje esančio automobilio, turi įsikišti vairuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojas privalo nuolat stebėti eismo būklę
ir imtis veiksmų, jei prisitaikanti pastovaus
greičio palaikymo sistema nepalaiko tinkamo
greičio arba atstumo.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema nestabdo pastebėjusi pėsčiuosius ar
gyvūnus ir mažas transporto priemones (pvz.,
dviračius ir motociklus). Ji taip pat nestabdo
aptikusi važiuojančias į jus, važiuojančias lėtai
ar sustojusias transporto priemones ar objektus.
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema negali įvertinti visų eismo, oro ir kelio
sąlygų.
Nenaudokite pastovaus greičio palaikymo sistemos, pvz., miesto spūstyje, kai intensyvus
eismas, sankryžose, esant slidžiai kelio dangai,
kai kelyje – daug vandens ar patižęs sniegas,
smarkiai lyjant (sningant), esant prastam
matomumui, važiuodami vingiuotais ar slidžiais
keliais.
Perskaitykite visus savininko vadovo skirsnius
apie prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą, kad sužinotumėte apie jos apribojimus, apie kuriuos prieš naudodamasis vairuotojas turi žinoti.
ACC regos laukas.
Kartais radaro jutiklis nedideliu atstumu nutolusias transporto priemones (pvz., automobilį
tarp jūsų ir toliau priekyje važiuojančių automobilių) aptinka per vėlai.
Mažos transporto priemonės, pavyzdžiui,
motociklai arba transporto priemonės, kurios
juda ne eismo juostos viduriu, gali būti neaptiktos.
220
Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo
ir greičio palaikymą, net jei tuo metu naudojama prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio priedų ir kitų objektų, tokių kaip
papildomi žibintai, negalima tvirtinti grotelių
priekyje.
Susijusi informacija
•
•
•
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema – ACC* (p. 205)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Įspėjimas dėl atstumo* (p. 202)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Tipo atitikties patvirtinimas – radaro
sistema
Automobilio radaro blokų tipo atitikties patvirtinimą rasite šioje lentelėje.
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazilija
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europos
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
}}
221
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Jungtiniai Arabų Emyratai
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
Indonezija
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanija
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Pietų Korėja
✓
222
38806/SDPPI/2015 4927
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Rinka
ACCA
BLISB
Ženklas
Tipo patvirtinimas
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokas
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavija
✓
✓
1024
Singapūras
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2009/163
✓
APPROVED
Pietų Afrika
✓
✓
Taivanas
A
B
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
}}
223
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
224
Susijusi informacija
•
Radaro jutiklis (p. 219)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™
SVARBU
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti avariją.
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
City Safety™ sistemos komponentų priežiūrą
ir keitimą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą
Funkcija City Safety™ įsijungia važiuojant iki
50 km/val. (30 myl./val.) greičiu ir padeda vairuotojui automatiškai stabdydama automobilį, jei gresia susidūrimas su priekyje esančiomis transporto
priemonėmis tuo atveju, jei vairuotojas nespėtų
reaguoti bei stabdyti ir (arba) nusukti į šoną.
ĮSPĖJIMAS
City Safety™ sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo, oro
bei kelio sąlygų.
City Safety™ įsijungia tose situacijose, kai vairuotojui reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl ji gali
padėti ne visais atvejais.
City Safety™ nereaguoja į tas transporto priemones, kurios važiuoja priešinga kryptimi nei
automobilis, į mažas transporto priemones ir
motociklus arba žmones bei gyvūnus.
City Safety™ reikia įjungti kuo vėliau, kad būtų
išvengta nereikalingo trukdymo.
City Safety™ gali apsaugoti nuo susidūrimo,
kai greičio skirtumas yra mažesnis kaip
15 km/h (9 myl./val.) – esant didesniam greičio skirtumui, galima tik sumažinti susidūrimo
greitį. Norėdamas, kad stabdžiai pilnai funkcionuotų, vairuotojas privalo iki galo nuspausti
stabdžio pedalą.
City Safety™ negali būti pretekstu vairuotojui
pakeisti savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas
pasikliauja viena City Safety™ stabdymu, anksčiau ar vėliau avarija įvyks.
Paprastai vairuotojas ar keleiviai pastebi City
Safety™ tik tada, kai automobilis atsiduria beveik
avarinėje situacijoje.
Jei automobilyje taip pat yra įspėjimo apie susidūrimą funkcija su automatiniu stabdžiu (p. 232)*,
šios dvi sistemos viena kitą papildo.
•
Niekada nelaukite, kol įsijungs City Safety™.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
išlaikydamas tinkamą atstumą ir greitį.
Susijusi informacija
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
* Parinktis / priedas. 225
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™ – veikimas
City Safety stebi eismą automobilio priekyje naudojant lazerinį jutiklį, įmontuotą priekinio stiklo viršutiniame krašte. Jei kyla neišvengiamas pavojus
susidurti, City Safety automatiškai sustabdo
automobilį (gali stabdyti staigiai).
Jei automobilių greičių skirtumas viršija 15 km/h
(9 myl./val.), tuomet „City Safety“ sistema viena
pati gali nepadėti išvengti susidūrimo. Kad būtų
stabdoma visa jėga, vairuotojas turi nuspausti
stabdžių pedalą. Tai gali padėti išvengti susidūrimo, net jei greičių skirtumas viršija 15 km/h
(9 myl./val.).
„City Safety“™ – veikimas
City Safety™ yra funkcija, skirta padėti vairuotojui važiuojant vilkstine, kai dėl eismo pokyčių priekyje ir dėmesio stokos galima padaryti avariją.
Įjungta ir išjungta
PASTABA
Suaktyvinus funkciją ir šiai įjungus stabdžius,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas, informuojantis, kad funkcija aktyvi (buvo
suaktyvinta).
PASTABA
Stabdant City Safety™, užsidega stabdžių
žibintai.
Susijusi informacija
Lazerinio jutiklio siųstuvo ir imtuvo langelis11.
Jei, palyginti su priekyje esančiu automobiliu,
greičių skirtumas sudaro 4–15 km/val.
(3–9 myl./val.), „City Safety“ gali padėti visiškai
išvengti susidūrimo.
„City Safety“ ima staigiai stabdyti ir sustabdo
automobilį, kai įprastomis aplinkybėmis iki priekyje esančios transporto priemonės lieka minimalus atstumas. Daugumai vairuotojų ši funkcija yra
neįprasta jų vairavimo stiliui ir gali atrodyti nepatogi.
11
226
•
•
•
•
•
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ (p. 225)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Funkcija „City Safety“™ suaktyvinama automatiškai, užvedus variklį.
Tam tikrais atvejais gali būti patartina išjungti sistemą City Safety™, pvz., jei per variklio gaubtą
arba priekinį stiklą gali perbraukti lapuotos šakos.
City Safety™ valdoma per meniu sistemą MY
CAR (p. 118). Užvedus variklį, šią funkciją galima
išaktyvinti taip:
•
Sistemoje MY CAR suraskite Driver
support system ir punktui City Safety
nurodykite parinktį Išj..
Tačiau kitą kartą užvedus variklį sistema
įsijungs nepriklausomai nuo to, ar variklio
išjungimo metu ji buvo įjungta, ar išjungta.
ĮSPĖJIMAS
Lazerinis jutiklis praleidžia lazerio šviesą ir
tada, kai City Safety™ išjungiama rankiniu
būdu.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
MY CAR (p. 118)
City Safety™ – apribojimai
City Safety sistemos jutiklio paskirtis - aptikti
automobilius ir kitas dideles transporto priemones priešais automobilį bet kuriuo paros metu.
Tačiau funkcija turi tam tikrų apribojimų.
Jutiklio apribojimai reiškia, kad City Safety veikia
blogiau arba visai neveikia, jei, pvz., gausiai sninga
ar lyja, taip pat tiršto rūko, dulkių audrų ar sniego
šuorų atveju. Jo veikimą gali trikdyti ir ant priekinio stiklo esantys rasa, purvas, ledas ar sniegas.
Jo veikimą apriboja žemai esantys objektai, pvz.,
vėliavėlė ar gairelė ant išsikišusio krovinio arba
tokie už variklio gaubtą aukštesni priedai, kaip
papildomi žibintai ir priekinės apsauginės grotelės.
City Safety jutiklio lazeris matuoja, kaip atspindima šviesa. Jutiklis negali aptikti objektų, kurių
atspindėjimo geba yra maža. Paprastai galinės
automobilio dalys gerai atspindi šviesą dėl registracijos numerio ir galinių šviesų reflektorių.
Funkcija „City Safety“ neįjungiama važiuojant lėtai
(iki 4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema nesuveikia situacijose, kai link priekyje
esančio automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Pirmenybė visada teikiama vairuotojo komandoms, todėl City Safety nesuveikia situacijose,
kuriose vairuotojas aiškiai pats vairuoja ar greitėja, net jei susidūrimas yra neišvengiamas.
Jei City Safety padėjo išvengti susidūrimo su
nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis stabdomas
kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia City Safety funkcijai sustabdžius
automobilį, nebent vairuotojas prieš tai sugeba
nuspausti sankabos pedalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl City Safety funkcijos gebėjimas
išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS12 ir ESC13 sistemos užtikrins geriausią
įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
Važiuojant atbuline eiga, City Safety laikinai išjungiama.
12
13
(Anti-lock Braking System) – Stabdžių antiblokavimo sistema.
(Electronic Stability Control) – stabilumo sistema.
}}
227
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
PASTABA
•
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo
paviršiaus priešais lazerinį jutiklį nebūtų
ledo, sniego ir purvo (jutiklio vieta
(p. 226) parodyta paveikslėlyje).
•
Nieko neklijuokite ir netvirtinkite ant priekinio stiklo priešais lazerinį jutiklį.
•
Nuo variklio gaubto nuvalykite ledą ir
sniegą – sniego ir ledo aukštis negali viršyti 5 cm.
Priežastis
SVARBU
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius
priešais lazerinį jutiklį
yra užterštas arba apledėjęs ar apsnigtas.
Nuo priekinio stiklo
priešais lazerinį
jutiklį nuvalykite
nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Lazerinio jutiklio
matymo laukas yra blokuojamas.
Pašalinkite blokuojantį objektą.
Jei priešais kurį nors lazerinio jutiklio „langelį“
yra įskilimų, įbrėžimų ar akmenukų išdaužtų
duobučių, kurios dengia
maždaug 0,5 x 3,0 mm ar didesnį plotą, reikia
susisiekti su autoservisu, kad priekinis stiklas
būtų pakeistas (jutiklio vietą (p. 226) žr. iliustracijoje). Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Nesiėmus veiksmų, City Safety™ sistemos
veikimas gali būti apribotas.
Siekiant išvengti City Safety™ gedimo, prasto
ar apriboto veikimo, taikomos šios taisyklės:
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei jungtiniame prietaisų skydelyje rodomas pranešimas Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr.
vadovą, tai reiškia, kad lazerinis jutiklis yra blokuojamas ir negali aptikti priešais automobilį
esančių transporto priemonių, t. y. City Safety
neveikia.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
pranešimas rodomas ne visose situacijose,
kuriose jutiklis yra blokuojamas. Todėl vairuotojas
turi rūpestingai valyti priekinį stiklą ir plotą priešais lazerinį jutiklį.
Lentelėje pateiktos galimos priežastys ir rekomenduojami atitinkami veiksmai, kai rodomas šis
pranešimas.
„Volvo“ rekomenduoja neremontuoti
įtrūkimų, įbrėžimų ar akmenukų žymių
zonoje priešais lazerinį jutiklį: vietoj to reikia pakeisti visą priekinį stiklą.
•
Prieš keisdami priekinį stiklą, susisiekite
su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu, kad
įsitikintumėte, jog užsakytas ir montuojamas tinkamas priekinis stiklas.
•
Priekinio stiklo valytuvai turi būti keičiami
to paties tipo „Volvo" patvirtintais valytuvais.
Susijusi informacija
•
•
•
228
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™ – lazerinis jutiklis
City Safety™ funkcija turi jutiklį, kuris perduoda
lazerio šviesą (žr. paveikslėlį (p. 226), kuriame
parodyta jutiklio vieta). Trikties atveju arba jei reikia aptarnauti lazerio jutiklį susisiekite su kvalifikuotu autoservisu. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Naudojantis lazeriniu jutikliu, būtina laikytis nurodytųjų instrukcijų.
Toliau nurodyti du lipdukai yra susiję su lazeriniu
jutikliu:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Atitinka FDA
(JAV maisto administracijos) standartus, taikomus lazerinių gaminių projektavimui išskyrus nukrypimus pagal „Lazerio pareiškimą nr.
50“ nuo 2001 m. liepos 26 d.
ĮSPĖJIMAS
Jei bent viena iš šių instrukcijų nėra įgyvendinta, kyla rizika susižaloti akį!
•
Niekada nežiūrėkite į lazerinį jutiklį (kuris
skleidžia nematomą lazerinę spinduliuotę)
iš mažesnio kaip 100 mm atstumo su
vaizdo didinimo optika, pvz., lupa, mikroskopu, lęšiu arba panašiu optiniu prietaisu.
•
Lazerinio jutiklio atsarginių dalių tikrinimą,
remontą, nuėmimą, reguliavimą ir (arba)
keitimą privalo atlikti tik kvalifikuoto autoserviso specialistai. Rekomenduojame
kreiptis į „Volvo“ įgaliotąjį autoservisą.
•
Siekiant išvengti žalingos spinduliuotės,
neatlikite jokių papildomo reguliavimo
arba techninės priežiūros darbų, išskyrus
tuos, kurie nurodyti čia.
•
Remontą atliekantis asmuo privalo laikytis
specialiai lazeriniam jutikliui parengtos
dirbtuvėms skirtos informacijos.
•
Nenuimkite lazerinio jutiklio (tai galioja ir
lęšių nuėmimui). Nuimtas lazerinis jutiklis
neatitinka 3B lazerių klasės, kaip numatyta IEC 60825-1 standarte. 3B lazerių
klasė nėra saugi akims ir todėl dėl to gali
kilti pavojus susižaloti.
•
Prieš nuimant jutiklį nuo priekinio stiklo,
lazerio jutiklio jungtis turi būti atjungta.
Lazerinio jutiklio radiacijos duomenys
Šioje lentelėje pateikti fizikiniai lazerinio jutiklio
duomenys.
Maksimali impulso energija
2,64 µJ
Maksimali vidutinė galia
45 mW
Impulso trukmė
Divergencija (horizontali x vertikali)
33 ns
28° × 12°
Viršutiniame iliustracijos lipduke apibūdinama
lazerio spindulio klasifikacija:
•
Lazerio spinduliuotė: nežiūrėkite į lazerio
spindulį pro optinius prietaisus. 1M klasės
lazerinis gaminys.
Apatiniame iliustracijoje pateiktame lipduke apibūdinami lazerio spindulio fiziniai duomenys:
}}
229
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
•
Lazerinis jutiklis turi būti visų pirma tvirtinamas prie priekinio stiklo ir tik po to prijungiama jungtis.
•
Lazerinis jutiklis skleidžia lazerio šviesą
tada, kai nuotolinio valdymo raktelis nustatomas į padėtį II (p. 85) net ir tada, kai
variklis išjungtas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
230
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – ženklai ir pranešimai (p. 231)
PAGALBA VAIRUOTOJUI
City Safety™ – ženklai ir pranešimai
skydelyje gali įsijungti vienas ar keletas ženklų ir
gali būti pateiktas teksto pranešimas. Tekstinį
Veikiant sistemos „City Safety“™ (p. 225) automatinio stabdymo funkcijai, jungtiniame prietaisų
Ženklas
pranešimą galima patvirtinti trumpai paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių svirtelės.
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Automat. stabdymas su City
Safety
City Safety™ stabdo arba stabdė automatiškai.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Lazerinis jutiklis laikinai neveikia, nes jį blokuoja kažkoks objektas.
•
Pašalinkite jutiklį blokuojantį objektą ir (arba) nuvalykite priekinį stiklą priešais jį.
Perskaitykite informaciją apie lazerio jutiklio apribojimus (p. 227).
City Safety Reikia aptarnauti
City Safety™ išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 225)
City Safety™ – apribojimai (p. 227)
City Safety™ – veikimas (p. 226)
„City Safety“™ – veikimas (p. 226)
City Safety™ – lazerinis jutiklis (p. 229)
231
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei
iškyla pavojus susidurti su priešais stovinčiu ar ta
pačia kryptimi judančiu pėsčiuoju, dviratininku
arba automobiliu.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija suaktyvinama tais atvejais, kai vairuotojui
reikėjo pradėti stabdyti anksčiau, todėl funkcija
gali padėti ne visais atvejais.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija suprojektuota įsijungti kaip įmanoma
vėliau, kad neįsikištų be reikalo.
Du sistemos lygiai
Priklausomai nuo automobilio įrangos, įspėjimo
apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija
gali būti dviejų variantų:
1 lygis
Vairuotojas tik įspėjamas14 apie atsirandančias
kliūtis vaizdiniais ir garsiniais signalais, automobilis automatiškai nestabdomas, todėl vairuotojas
turi stabdyti pats.
2 lygis
Vairuotojas įspėjamas apie kliūtis vaizdiniais ir
garsiniais signalais ir jei jis nereaguoja reikiamu
momentu, automobilis imamas stabdyti automatiškai.
14
232
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 236)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 238)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros
jutiklio apribojimai (p. 239)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – ženklai ir
pranešimai (p. 240)
SVARBU
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija gali padėti išvengti susidūrimo arba
sumažinti susidūrimo greitį.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio
stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo
funkcija negali būti pretekstu vairuotojui pakeisti
savo vairavimo stilių. Jei vairuotojas patikės stabdymą įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemai su
automatiniu stabdžiu, anksčiau arba vėliau gali
įvykti avarija.
•
Į įspėjimo apie susidūrimą sistemą su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų
aptikimo funkcija įtrauktų komponentų priežiūrą galima atlikti tik autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų
aptikimas (p. 235)
1-ame lygyje nėra įspėjimo dviratininkams.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
1. Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
Vairuotojas pirmiausia įspėjamas apie gresiantį
susidūrimą.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali aptikti pėsčiuosius, dviratininkus arba stovinčias ar ta pačia
kryptimi kaip jūsų automobilis priešais jus važiuojančias transporto priemones.
Jei kyla pavojus susidurti su pėsčiuoju, dviratininku arba transporto priemone, vairuotojo dėmesys atkreipiamas mirksinčiu raudonu įspėjamuoju
signalu (1) ir garsiniu signalu.
Jei šiuo metu vairuotojas dar nesiėmė išvengiamųjų veiksmų ir susidūrimas neišvengiamas,
suaktyvinama automatinio stabdymo funkcija
(nepriklausomai nuo to, ar vairuotojas stabdo, ar
ne). Tada stabdoma visa stabdymo jėga, siekiant
sumažinti susidūrimo greitį arba ribota stabdymo
jėga, jei tokio stabdymo pakanka susidūrimui
išvengti. Sistemai užregistravus dviratininką, įspėjimas ir visiškas stabdymas gali įvykti labai vėlai
arba vienu metu.
2 – pagalba stabdant16
Funkcijų apžvalga15.
Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas kilus
susidūrimo pavojui.
Radaro jutiklis16
Kameros jutiklis
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu atlieka tris veiksmus tokia tvarka:
1.
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
2.
Pagalba stabdant16
3.
Automatinis stabdys16
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir City
Safety™ (p. 225) papildo viena kitą.
15
16
Jei susidūrimo pavojus toliau didėja po įspėjimo
apie jį, įsijungia stabdymo pagalba.
Tai reiškia, kad stabdžių sistema paruošiama staigiai stabdyti vos nuspaudus stabdžių pedalą:
paruošimo momentu gali pasijusti nežymus trūktelėjimas.
Jei stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai
greitai, įjungiama maksimalaus stabdymo funkcija.
Pagalba stabdant sustiprina vairuotojo stabdymą
ir tais atvejais, kai sistema nutaria, kad stabdymo
nepakanka susidūrimui išvengti.
3 – automatinis stabdys16
Automatinio stabdžio funkcija suaktyvinama
paskutinė.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
Tik su 2 lygio sistema.
}}
* Parinktis / priedas. 233
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema gali nesuveikti: tai priklauso nuo konkrečios situacijos,
eismo, oro bei kelio sąlygų. Įspėjimo apie susidūrimą sistema nereaguoja į kita kryptimi nei
automobilis važiuojančias transporto priemones ar dviratininkus bei į gyvūnus.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
dviratininkų aptikimas
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių dviratininko kūno ar dviračio dalių, sistema negali aptikti
dviratininko.
Įspėjimas suaktyvinamas tik esant didelei rizikai susidurti. Skirsniuose „Funkcija“ ir „Apribojimai“ informuojama apie apribojimus, apie
kuriuos vairuotojas turi žinoti prieš pradėdamas naudotis įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius bei dviratininkus neveikia tamsoje
ir tuneliuose, net ir kai gatvės apšviestos.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad dviratininkus aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno ir dviračio kontūrus, kliudančią identifikuoti
dviratį, galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir
apatinę kūno dalis bei normalų žmogaus judėjimą.
Funkcija aptinka tik iš galo važiuojančius dviratininkus,
važiuojančius ta pačia kryptimi.
Automatinio stabdžio funkcija gali padėti
išvengti susidūrimo arba sumažinti susidūrimo
greitį. Siekdamas užtikrinti maksimalų stabdymą, vairuotojas turi visada nuspausti stabdžių pedalą, net kai automobilis stabdo automatiškai.
Niekada nelaukite, kol atsiras įspėjimas apie
susidūrimą. Vairuotojas visada atsako už tinkamo atstumo ir greičio palaikymą, net kai
naudojamos įspėjimo apie susidūrimą bei
automatinio stabdymo sistemos.
Susijusi informacija
•
234
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Optimalūs pavyzdžiai, kaip sistema atpažįsta dviratininkus: esant aiškiems kūno ir dviračio kontūrams, tiesiogiai
gale ir automobilio centrinėje linijoje.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
•
Norint, kad funkcija aptiktų dviratininką, jis / ji
turi būti suaugęs (-usi) ir važiuoti suaugusiems skirtu dviračiu.
Ant dviračio turi būti sumontuotas didelio
matomumo ir patvirtintas17 galinis raudonas
reflektorius, sumontuotas mažiausiai 70 cm
aukštyje virš kelio dangos.
•
Funkcija gali aptikti tik iš galo ir ta pačia
kryptimi važiuojančius dviratininkus: ne
kampe iš galo ir ne iš šono.
•
Dviratininkus, važiuojančius automobilio tariamos / išplėstos šoninės linijos kairėje ar
dešinėje, gali aptikti per vėlai arba visai neaptikti.
•
Funkcijos gebėjimas nustatyti dviratininką
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir
žmogaus akies.
•
Funkcijos gebėjimas aptikti dviratininkus
išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose, net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
•
Siekiant užtikrinti optimalų dviračių aptikimą,
reikia įjungti City Safety™ funkciją, žr. City
Safety™ (p. 225).
17
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo
funkcija – tai tik papildoma pagalbos priemonė.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
pėsčiųjų aptikimas
Ši funkcija neaptinka:
•
visų dviratininkų visomis situacijomis ir
neaptinka iš dalies užstotų dviratininkų,
pavyzdžiui:
•
dviratininkai, dėvintys drabužius, kurie
neišryškina kūno linijų, arba iš šono artėjantys dviratininkai.
•
dviračių, kurie neturi sumontuotų galinių
raudonų žibintų.
•
dviračių, vežančių didelius objektus.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus, nuo greičio priklausančio atstumo išlaikymą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Reflektorius turi atitikti atitinkamoje rinkoje galiojančias kelių eismo rekomendacijas ir sąlygas.
Optimalūs pavyzdžiai, ką sistema traktuoja kaip pėsčiuosius su aiškiais kūno kontūrais.
Kad sistema veiktų optimaliai, reikia, kad pėsčiuosius aptinkanti sistemos funkcija gautų kaip
įmanoma mažiau dviprasmišką informaciją apie
kūno kontūrus, kliudančią identifikuoti galvą, rankas, pečius, kojas, viršutinę ir apatinę kūno dalis
bei normalų žmogaus judėjimą.
Jeigu funkcijos kamera nemato didelių kūno
dalių, sistema negali aptikti pėsčiojo.
}}
* Parinktis / priedas. 235
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
•
Kad pėsčiasis būtų aptiktas, jis turi stovėti
stačias ir būti bent 80 cm ūgio.
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
veikimas
Kameros jutiklio gebėjimas nustatyti pėsčiąjį
prieblandoje ir apyaušriu yra ribotas, kaip ir
žmogaus akies.
Įspėjamieji signalai įjungti arba išjungti
•
Kameros gebėjimas aptikti pėsčiuosius išjungiamas važiuojant tamsoje arba tuneliuose,
net jei įjungtas gatvių apšvietimas.
•
•
iš dalies uždengtų pėsčiųjų, žmonių su
kūno kontūrus maskuojančiais drabužiais
arba žemesnių nei 80 cm ūgio pėsčiųjų;
stambesnius daiktus nešančių pėsčiųjų.
Vairuotojas visada atsako už tinkamą automobilio vairavimą ir saugaus atstumo (priklausomai nuo greičio) palaikymą.
Susijusi informacija
•
18
236
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Šviesos ir garsiniai signalai
Įjungus įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
šviesinį ir garsinį signalus, įspėjamoji lemputė (Nr.
[1] ankstesniame paveikslėlyje) patikrinama kaskart užvedus variklį, trumpai apšviečiant atskirus
įspėjamosios lemputės šviesos taškus.
Užvedus variklį, galima išjungti šviesos ir garsinį
signalus:
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatinio stabdymo ir dviratininkų bei pėsčiųjų aptikimo funkcija – tai tik papildoma pagalbos
priemonė. Funkcija atskirais atvejais gali
neaptikti tam tikrų pėsčiųjų. Be to, ji nemato,
pvz.:
Įspėjimo apie susidūrimą sistemą galima nustatyti
per centrinio valdymo pulto ekraną ir meniu sistemą MY CAR, žr. (p. 118).
•
1. Garsinis ir vaizdinis įspėjamasis signalas esant susidūrimo pavojui18.
Galima nurodyti, ar įjungti įspėjimo apie susidūrimą sistemos garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus.
Užvedant variklį, automatiškai parenkama nuostata, kuri galiojo išjungiant variklį.
PASTABA
Stabdymo pagalbos ir automatinio stabdymo
funkcijos būna įjungtos nuolat ir jų išjungti
negalima.
Atlikite punkto Collision warning paiešką
meniu sistemos MY CAR (p. 118) skiltyje
Driver support system. Tada pasirinkite,
kad atšauktumėte funkcijos žymėjimą.
Garsinis signalas
Užvedus variklį, įspėjamąjį garsą galima suaktyvinti / išaktyvinti atskirai:
•
Suraskite punktą Warning sound meniu sistemos MY CAR (p. 118) srityje Collision
warning ir pasirinkite įjungti arba išjungti
funkciją.
Po to įspėjimo apie susidūrimą sistema indikuojama tik šviesos signalu.
Nustatyti įspėjimo atstumą
Įspėjimo atstumas nurodo nuotolį, kuriuo suveikia
vaizdinis ir garsinis įspėjimai.
Iliustracija yra vaizduojamoji: automobilio modelis ir detalės gali skirtis.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
Suraskite punktą Warning distance meniu
sistemos MY CAR (p. 118) srityje Collision
warning ir pasirinkite Long, Normal arba
Short.
Įspėjimo atstumas lemia sistemos jautrumą. Įjungus įspėjimo atstumą Long, perspėjama anksčiau. Pirma pabandykite su Long ir jei ši nuostata
įspėja per dažnai ir tam tikrais atvejais gali erzinti,
pereikite prie įspėjimo atstumo Normal.
Taikykite įspėjimo apie atstumą funkciją Short tik
išskirtiniais atvejais, pvz., dinamiškam važiavimui.
PASTABA
PASTABA
Techninė priežiūra
Net jei įspėjimo atstumas prilyginamas Long,
tam tikrais atvejais įspėjimai gali būti pateikiami per vėlai, pvz., jei yra didelis greičio skirtumas arba jei priekyje esantis automobilis
ima staigiai stabdyti.
ĮSPĖJIMAS
Jokia automatinė sistema negali garantuoti
šimtaprocentinio tikslumo veikimo visomis
sąlygomis. Todėl niekada netikrinkite įspėjimo
dėl susidūrimo ir automatinio stabdžio sistemos važiuodami į žmones arba transporto
priemones - tai gali sukelti stiprią žalą, sužaloti
ir kelti pavojų gyvybei.
Kai naudojamas adaptyviojo važiavimo reguliavimas, važiavimo reguliavimo sistema naudos
įspėjimo lemputę ir įspėjamąjį garsą, net ir
išjungus įspėjimo apie susidūrimą sistemą.
Nustatymų patikrinimas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema įspėja vairuotoją apie susidūrimo pavojų, tačiau ši funkcija negali sumažinti vairuotojo reakcijos laiko.
Esamas nuostatas galima valdyti centriniame valdymo pulto ekrane ir meniu sistemoje (p. 118)
MY CAR.
Kameros ir radaro jutiklis19.
Kad jutikliai veiktų tinkamai, jie turi būti švarūs,
neapledėję ir nepadengti sniegu. Juos reikia
reguliariai plauti vandeniu su automobiliniu šampūnu.
PASTABA
Jutiklius dengiantis purvas, ledas ir sniegas
sumažins jų funkcionalumą ir neleis atlikti
matavimų.
Kad įspėjimo apie susidūrimą sistema būtų
veiksminga, visada važiuokite „Distance Warning“ (p. 202) laiko intervalą nustatę ties 4–5.
Susijusi informacija
•
19
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas. 237
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* apribojimai
Funkcija turi tam tikrų apribojimų, pvz., ji neveikia
iki 4 km/h (3 myl./val.) greičio.
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos vaizdinis įspėjamasis signalas (žr. (1) paveikslėlyje (p. 233))
gali būti sunkiai pastebimas, jei ryškiai šviečia
saulė, susidaro atspindžiai, jei dėvimi akiniai nuo
saulės arba jei vairuotojas nežiūri tiesiai į priekį.
Todėl visuomet reikia aktyvuoti įspėjamąjį garsinį
signalą.
Ant slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja, todėl funkcijos gebėjimas išvengti susidūrimo gali sumažėti. Tokiose situacijose ABS ir
ESC (p. 192) sistemos užtikrins didžiausią
įmanomą stabdymo jėgą, išlaikydamos stabilumą.
PASTABA
Jei salone susidaro aukšta temperatūra (pvz.,
dėl kaitrios saulės), vaizdinio įspėjimo signalą
galima laikinai išjungti. Taip nutikus garsinis
įspėjimas suaktyvinamas net ir tuo atveju, jei
jis per meniu sistemą yra išjungiamas.
•
20
238
Jei atstumas iki priekyje esančio automobilio yra per mažas arba intensyviai spaudinėjami pedalai / sukinėjamas vairas
(pvz., vairuojant aktyviu stiliumi), įspėjimai
gali būti nepateikiami.
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimai arba stabdžių suveikimas gali vėlinti
arba visai neįvykti, jei dėl tam tikrų eismo
sąlygų arba išorinių veiksnių radaras arba
kameros jutiklis negali tinkamai aptikti pėsčiojo arba priekyje esančios transporto priemonės.
Jutiklių sistema pėsčiuosius ir dviratininkus
aptinka ribotą diapazoną20 – ji gali duoti efektyvius įspėjimus ir stabdyti pagal juos, kai
automobilio greitis nesiekia 50 km/h
(30 myl./val.). Stovinčių ar lėtai judančių transporto priemonių aptikimo, įspėjimų teikimo ir
stabdymo funkcijos veikia, kai transporto priemonės greitis nesiekia 70 km/h (43 myl./val.).
Dėl tamsos arba prasto matomumo įspėjimai
apie stovinčias arba lėtai judančias transporto
priemones gali būti išjungiami.
Įspėjimai ir stabdžių įsijungimas pastebėjus
pėsčiuosius ir dviratininkus išjungiami automobilio greičiui viršijus 80 km/h (50 myl./val.).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema naudoja tuos
pačius radarų jutiklius kaip ir prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (p. 205). Skaitykite plačiau apie radaro jutiklio apribojimus
(p. 219).
Jei įspėjimai atrodo per dažni ar trikdantys, tuomet galima sumažinti įspėjimo atstumą (p. 236).
Dėl to sistema įspės vėliau ir sumažės bendras
įspėjimų skaičius.
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu
stabdžiu laikinai išaktyvinama įjungus atbulinės
eigos pavarą.
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu neįjungiama važiuojant lėtai (iki
4 km/h (3 myl./val.)). Dėl šios priežasties sistema
nesuveikia situacijose, kai link priekyje esančio
automobilio artėjama labai lėtai, pvz., statant automobilį.
Tais atvejais, kai vairuotojas vairuoja aktyviai ir
sumaniai, įspėjimas apie susidūrimą gali būti šiek
tiek atidėtas, kad būtų maksimaliai sumažintas
nereikalingų įspėjimų skaičius.
Jei automatinis stabdys padėjo išvengti susidūrimo su nejudančiu objektu, automobilis lieka stovėti daugiausia 1,5 sekundės. Jei automobilis
stabdomas kai priekyje esanti transporto priemonė juda, greitis sumažėja iki priekyje esančios
transporto priemonės greičio.
Jei automobilyje yra mechaninė pavarų dėžė,
variklis išsijungia automatinio stabdžio funkcijai
sustabdžius automobilį, nebent vairuotojas prieš
tai sugeba nuspausti sankabos pedalą.
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Dviratininkų atveju, įspėjimai ir stabdymas gali smarkiai suvėluoti arba įsijungti vienu metu.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
kameros jutiklio apribojimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirtis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti
su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu
pėsčiuoju arba automobiliu.
Funkcija naudoja automobilio kameros jutiklį,
kuris turi tam tikrų apribojimų.
Automobilio kameros jutiklį be įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu papildomai naudoja šios funkcijos:
•
•
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (p. 97)
Kelio ženklų informacija (p. 247)
„ Driver Alert Control“ – DAC (p. 251)
Eismo juostos laikymo pagalba (p. 254)
PASTABA
Pasirūpinkite, kad ant priekinio stiklo paviršiaus priešais kameros jutiklį nebūtų ledo,
sniego, rasos lašelių ir purvo.
Nieko netvirtinkite ir neklijuokite ant priekinio
stiklo priešais kameros jutiklį, nes tai gali
sumažinti efektyvumą arba nuo kameros priklausančios sistemos gali nustoti veikti.
Kameros jutiklio veikimo ribos panašios į žmogaus akį, t. y. jos blogiau „mato“, pavyzdžiui, tam-
soje, jei stipriai sninga ar lyja ir esant tirštam
rūkui. Esant tokioms sąlygoms, nuo kameros priklausančių sistemų veikimas gali būti žymiai apribotas arba laikinai išjungtas.
Intensyvios artėjančio automobilio šviesos, stiprūs
atspindžiai nuo važiuojamosios dalies, sniegas ar
ledas ant kelio paviršiaus, purvas ar neryškios
kelio ženklinimo priemonės gali žymiai pabloginti
kameros jutiklio bei kitas funkcijas, pvz., važiuojamosios dalies nuskaitymo ir pėsčiųjų arba kitų
transporto priemonių aptikimo.
Kameros apžvalgos laukas yra ribotas, todėl atskirais atvejais pėstieji, dviratininkai ir transporto
priemonės gali likti neaptikti arba jie gali būti
aptikti vėliau nei tikimasi.
Kai temperatūra yra itin aukšta, užvedus variklį
kamera trumpam 15 minučių išjungiama. Tuo siekiama apsaugoti jos funkcionalumą.
Gedimų nustatymas ir veiksmai
Jei ekrane pateikiamas pranešimas Priek. stiklo
jutikliai blokuojami Žr. vadovą, tai reiškia, kad
kameros jutiklis yra užblokuotas ir negali aptikti
pėsčiųjų, dviratininkų, transporto priemonių ar
kelio ženklinimo priešais automobilį.
•
•
Eismo juostos laikymo pagalba
Kelio ženklų informacija
Tolesnėje lentelėje pateiktos galimos priežastys ir
atitinkami veiksmai, kai rodomas pranešimas.
Priežastis
Veiksmai
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą
yra užterštas arba
apledėjęs ar apsnigtas.
Nuvalykite nuo priekinio stiklo paviršiaus
priešais kamerą
nešvarumus, ledą ir
sniegą.
Tirštas rūkas, smarkus
lietus ar sniegas reiškia, kad kamera veikia
nepakankamai gerai.
Nieko nedaryti. Kartais kamera neveikia,
jei smarkiai lyja ar
sninga.
Priekinio stiklo paviršius priešais kamerą
nuvalytas, bet pranešimas nedingsta.
Palaukti. Gali užtrukti
keletą minučių, kol
kamera nustatys
matomumą.
Tarp priekinio stiklo
vidinio paviršiaus ir
kameros yra nešvarumų.
Nuvykite į autoservisą, kad jame nuvalytų priekinį stiklą
kameros dangtelio
viduje - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tuo pačiu metu tai reiškia, kad kartu su Įspėjimo
apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu
šios funkcijos taip pat neveiks:
•
•
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
Driver Alert Control
Susijusi informacija
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
* Parinktis / priedas. 239
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* –
ženklai ir pranešimai
Įspėjimo apie susidūrimą sistemos su automatiniu stabdžiu ir pėsčiųjų aptikimo funkcija paskirŽenklasA
tis – padėti vairuotojui, jei iškyla pavojus susidurti
su priešais stovinčiu ar ta pačia kryptimi judančiu
pėsčiuoju arba automobiliu.
Pranešimas
Paaiškinimas
Collision warning system
IŠJUNGTA
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema išjungta.
Rodomas įjungus variklį.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Įspėj. apie susidūr. Nepasiekiamas
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos negalima aktyvuoti.
Rodomas kai vairuotojas bando aktyvuoti šią funkciją.
Pranešimas dingsta po maždaug 5 sekundžių arba vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Automat. stabdymas buvo
įjungtas
Automatinis stabdys buvo įjungtas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Pranešimas dingsta vieną kartą paspaudus mygtuką OK.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
240
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Radar. blokuojamas Žr.
vadovą
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su automatiniu stabdžiu laikinai išjungta.
Radaro jutiklis užblokuotas ir negali aptikti kitų transporto priemonių, pvz., jei lauke stiprus lietus ar šlapdriba arba
prieš jį susikaupė patižusio sniego.
Perskaitykite informaciją apie radaro jutiklio apribojimus (p. 219).
Įsp. apie susidūrimą Reikia aptarnauti
A
Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatiniu stabdžiu yra visiškai arba iš dalies išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* (p. 232)
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 233)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – pėsčiųjų
aptikimas (p. 235)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – dviratininkų aptikimas (p. 234)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – veikimas
(p. 236)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* - apribojimai (p. 238)
•
Įspėjimo apie susidūrimą sistema* – kameros
jutiklio apribojimai (p. 239)
* Parinktis / priedas. 241
PAGALBA VAIRUOTOJUI
BLIS*
Apžvalga
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios eismo
juostos.
BLIS – vairuotojo pagalba, skirta teikti įspėjimus
apie:
•
automobilio riboto matomumo zonoje esančias transporto priemones;
•
šalia automobilio iš kairės ir dešinės esančiomis juostomis greitai artėjančias transporto
priemones.
BLIS funkcija CTA (p. 244) (Cross Traffic Alert) –
tai pagalba vairuotojui, kurios paskirtis – teikti vairuotojui įspėjimus apie:
•
skersai judantį eismą, važiuojant automobiliu
atbuline eiga.
ĮSPĖJIMAS
BLIS – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
BLIS nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
BLIS niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą persirikiuojant.
21
242
BLIS lemputės vieta21.
Indikatoriaus lemputė
BLIS ženklas
PASTABA
Žibintas užsidega toje automobilio pusėje,
kurioje sistema aptinka transporto priemonę.
Jeigu automobilį apsupa transporto priemonės iš abiejų pusių, žibintai užsidega abiejose
pusėse.
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius
turi būti švarios.
Susijusi informacija
•
•
•
BLIS* – veikimas (p. 243)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 246)
CTA* (p. 244)
Techninė priežiūra
BLIS funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
PASTABA: iliustracijoje pateikiama schema. Detalės gali būti kitokios – tai priklauso nuo automobilio modelio.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
BLIS* – veikimas
BLIS (Blind Spot Information) – tai funkcija,
suprojektuota padėti vairuotojui važiuoti intensyviame eisme, kai viena kryptimi yra kelios eismo
juostos.
BLIS suaktyvinimas / išaktyvinimas
BLIS suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina
vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių indikatorių lemputės.
Išaktyvinus / suaktyvinus BLIS, mygtuko lemputė
išsijungia / įsijungia ir jungtiniame prietaisų skydelyje teksto pranešimu pateikiamas pokyčio
patvirtinimas. Suaktyvinus vieną kartą sumirksi
durelių skydelio indikacinės lemputės.
Kaip pašalinti pranešimą:
•
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
arba
•
Palaukite maždaug 5 sekundes ir pranešimas
dings pats.
•
vairuotojo automobilį ima lenkti kita transporto priemonė;
•
prie vairuotojo automobilio sparčiai artėja kita
transporto priemonė.
BLIS aptikus transporto priemonę 1 zonoje arba
greitai artėjančią transporto priemonę 2 zonoje,
ima nepertraukiamai šviesti durelių skydelio BLIS
lemputė. Jei vairuotojas įjungia posūkio signalą
toje pačioje pusėje, kurioje apie pavojų informuoja
veikianti BLIS lemputė, ši ima mirksėti intensyvesne šviesa.
ĮSPĖJIMAS
Kada veikia BLIS sistema
BLIS neveikia staigiuose posūkiuose.
BLIS neveikia automobiliu važiuojant atbuline
eiga.
Apribojimai
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema
gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius,
BLIS nebeaptiks pavojų.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
•
Prijungus priekabą prie automobilio elektros
sistemos, BLIS išaktyvinama.
Įjungimo / išjungimo mygtukas.
Funkciją BLIS galima išaktyvinti / suaktyvinti,
paspaudžiant centriniame valdymo pulte esantį
mygtuką BLIS.
Kai kuriuose pasirinktos įrangos deriniuose centriniame valdymo pulte mygtukui nebelieka vietos.
Tokiu atveju funkcija valdoma iš automobilio
meniu sistemos MY CAR (p. 118).
BLIS principas: 1. Riboto matomumo zona. 2. Greitai
artėjančios transporto priemonės zona.
Funkcija BLIS būna aktyvi virš 10 km/h
(6 myl./val.).
Sistema sukurta taip, kad reaguotų, jei:
}}
* Parinktis / priedas. 243
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 242)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 246)
CTA*
BLIS funkcija CTA „(Cross Traffic Alert)“ – tai
vairuotojo pagalba, kurios paskirtis – įspėti apie
skersai judantį eismą automobiliui važiuojant
atbuline eiga. CTA papildo BLIS (p. 242).
ĮSPĖJIMAS
CTA – tai papildoma pagalbinė sistema. Atskirose situacijose ji gali neveikti.
CTA suaktyvinimas / išaktyvinimas
CTA nepakeičia būtinybės vairuoti saugiai ir
atsakingai bei naudotis galinio vaizdo ir šoniniais veidrodėliais.
CTA suaktyvinama užvedus variklį. Tai patvirtina
vieną kartą sumirksėjusios durelių skydelių BLIS
indikatorių lemputės.
CTA niekada nepakeis vairuotojo atsakomybės ir dėmesio: vairuotojas visada išlieka atsakingas už saugumą važiuojant atbuline eiga.
Kai CTA veikia
Statymo pagalbos ir CTA jutiklių įjungimas / išjungimas.
CTA funkciją galima išaktyvinti / suaktyvinti atskirai, statymo pagalbos sistemos (p. 258) įjungimo / išjungimo mygtuku. Pakartotinai suaktyvinus, BLIS lemputė sumirksi vieną kartą.
Vis dėto, išaktyvinus CTA, BLIS lieka aktyvi.
CTA principas.
CTA papildo BLIS funkciją, automobiliui judant
atbuline eiga, pvz., išvažiuojant iš stovėjimo vietos,
informuodama apie skersai iš šono atvažiuojančius automobilius.
CTA suprojektuota pirmiausia aptikti transporto
priemones. Palankiomis sąlygomis ji gali aptikti ir
244
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
mažesnius objektus, pvz., dviratininkus ar pėsčiuosius.
kinta ir riboto matomumo sektorius sparčiai
mažėja.
CTA aktyvi tik važiuojant atbuline eiga ir yra suaktyvinama automatiškai, įjungus atbulinės eigos
pavarą.
Papildomų apribojimų pavyzdžiai:
•
•
•
Jei CTA aptinka iš šono artėjantį objektą,
suskamba įspėjamasis signalas, transliuojamas iš kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio
(priklausomai nuo to, iš kurios pusės artėja
objektas).
CTA papildomai įspėja, įjungdama BLIS lemputes.
Papildomas įspėjimas yra įsijungusi piktograma ekrano PAS grafikos (p. 259) srityje.
Automobilis stovėjimo vietoje pastatytas giliai.
Riboto matomumo CTA sektorius.
Sektorius, kuriame CTA gali aptikti („matyti“).
Apribojimai
CTA ne visose situacijose veikia optimaliai. Ji turi
tam tikrų apribojimų, pvz., CTA jutikliai negali
„matyti“ kiaurai pro kitus pastatytus automobilius
ar kliūtis.
•
Jutiklius dengiantys nešvarumai, ledas ir
sniegas gali pabloginti jų veikimą ir sistema
gali nebeteikti įspėjimų. Uždengus jutiklius,
CTA nebeaptiks pavojų.
•
Prijungus prie automobilio elektros sistemos
priekabą, CTA išaktyvinama.
SVARBU
Remontuoti BLIS ir CTA funkcinius komponentus arba perdažyti buferius reikia tik dirbtuvėse – rekomenduojama įgaliotame „Volvo“
autoservise.
Techninė priežiūra
BLIS ir CTA funkcijų jutikliai yra įrengti galiniame
sparne / bamperyje, abiejuose automobilio kampuose.
Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kada CTA
„matymo laukas“ gali būti ribojamas iš pat pradžių
ir artėjančios transporto priemonės aptinkamos
tik kai būna itin arti:
Kampu nustatytoje stovėjimo vietoje CTA gali būti visiškai „akla“ iš vienos pusės.
Vis dėlto, vairuotojui lėtai judant atbuline eiga,
kampas su blokuojančiu automobiliu / kliūtimi
}}
245
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
BLIS – ženklai ir pranešimai
Tais atvejais, kai BLIS (Blind Spot Information)
(p. 242) ir CTA (Cross Traffic Alert) (p. 244)
funkcijų veikimas sutrinka arba yra pertraukiamas, jungtiniame prietaisų skydelyje gali būti
parodytas ženklas su aiškinamuoju pranešimu.
Laikykitės pateiktų rekomendacijų.
Susijusi informacija
•
BLIS* (p. 242)
Pranešimų pavyzdžiai:
Pasirūpinkite, kad šis paviršius būtų švarus, taip pat – ir
kairėje pusėje.
•
Kad veiktų optimaliai, zonos priešais jutiklius
turi būti švarios.
•
Jutiklių zonoje netvirtinkite jokių objektų,
neklijuokite juostelių ar lipdukų.
Susijusi informacija
•
•
BLIS* (p. 242)
BLIS – ženklai ir pranešimai (p. 246)
Pranešimas
Paaiškinimas
CTA
IŠJUNGTA
CTA išjungta rankiniu būdu,
BLIS aktyvi.
BLIS ir CTA
IŠJUNGTOS
Prijungta priekaba
BLIS ir CTA laikinai neveikia, kadangi prie automobilio elektros sistemos prijungta priekaba.
BLIS ir CTA
Reikia aptarnauti
BLIS ir CTA neveikia.
•
Jei pranešimas
nedingsta, nuvykite į
autoservisą - rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių
svirtelės.
246
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kelio ženklų informacija (RSI)*
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI – Road
Sign Information) padeda vairuotojui įsiminti,
kokius su greičiu susijusius kelio ženklus jis pravažiavo.
•
•
Perskaitomų greičio apribojimo ženklų pavyzdžiai22.
RSI funkcija suteikia informacijos apie esamą
greitį, pvz., apie tai, kad prasideda arba baigiasi
automagistralė ir kada draudžiama lenkti.
ĮSPĖJIMAS
Aktyvinkite RSI taip:
Kelio ženklų informacijos funkcija yra
papildomoji pagalba vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji
negali tinkamai išspręsti visų kelių eismo,
orų ir kelio sąlygų.
1.
Atlikite paiešką ir suraskite funkciją meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
2.
Pažymėkite Road sign information, vieną
kartą paspausdami mygtuką OK/MENU, ir
grįžkite su EXIT.
Kelio ženklų informacijos funkcija nėra
skirta pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas
ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų
vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu,
palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Susijusi informacija
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 248)
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
(p. 250)
RSI įjungimas ir išjungimas
Kelio ženklų informacijos funkciją galima pasirinkti: vairuotojas ją gali įjungti arba išjungti.
Jei pravažiuojama ir pro automagistralės (kelio)
žymėjimo ženklą, ir maksimalaus leistino greičio
ribojimo ženklą, RSI pasirenka rodyti pastarąjį.
22
Jungtiniame prietaisų skydelyje rodomų kelio ženklų išvaizda priklauso nuo rinkos: šiose instrukcijose pateiktos iliustracijos – tai tik keli pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 247
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
veikimas
Greičio apribojimo arba
automagistralės pabaiga
Kelio ženklų informacijos funkcija (RSI23) registruoja ir rodo kelio ženklus įvairiais būdais, atsižvelgiant į ženklą ir situaciją.
Kai RSI aptinka „netiesioginį greičio ženklą“, kuris
reiškia dabartinio greičio apribojimo pabaigą, pvz.,
automagistralės pabaigoje, jungtiniame prietaisų
skydelyje pateikiamas simbolis su atitinkamu
kelio ženklu.
Pakeistas greičio apribojimas
Pravažiuojant tiesioginį greičio apribojimo ženklą,
jei greičio apribojimas realiai pasikeičia, jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo simbolis su
atitinkamu kelio ženklu.
Tiesioginio greičio apribojimo
ženklo24 pavyzdys.
Netiesioginio greičio apribojimo ženklo24 pavyzdžiai:
Visų apribojimų pabaiga.
Simbolis jungtiniame prietaisų skydelyje išsijungia
po maždaug 5 minučių ir lieka išsijungęs, kol
galiausiai pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
Autostrados pabaiga.
RSI įrašius kelio ženklą su ribojamu greičiu, jis
pateikiamas kaip ženklas jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Kartu su esamo greičio apribojimo ženklu gali būti rodomas
draudimo lenkti ženklas24 (kur
yra).
23
24
248
Sensus Navigation
Jei automobilyje yra sistema „Sensus Navigation“,
greičio informacija iš navigacijos sistemos nuskaitoma tokiais atvejais:
Įrašyta greičio informacija24.
Ženklas jungtiniame prietaisų skydelyje išsijungia
po 10–30 sekundžių ir lieka išsijungęs, kol
galiausiai pravažiuojamas kitas su greičiu susijęs
ženklas.
•
siekiant aptikti greičio apribojimą nurodančius ženklus, pvz., greitkelio, automagistralės
ir greičio apribojimo miestuose;
•
jei pirmiau aptiktas greičio ženklas nebegalioja, tačiau naujo neaptikta.
Road Sign Information
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Papildomi ženklai
Greičio ribojimo ženklai, siejami su šio tipo papildomu ženklu, rodomi tik vairuotojui įjungus atitinkamos krypties posūkio signalą.
Greičio įspėjimas teikiamas
jungtinio prietaisų skydelio simbolio24 forma: maksimalus leistinas greitis laikinai ima mirksėti, jei greitis viršijamas
5 km/h (5 myl./val.) arba daugiau.
Kai kurie greičio apribojimai taikomi, pvz., tik tam tikroje kelio
atkarpoje arba tam tikru paros
laiku. Į tokią situaciją vairuotojo
dėmesys atkreipiamas po greičio apribojimo ženklu pateikiamo papildomo ženklo žyme.
Papildomų ženklų pavyzdžiai24.
Kartais tame pačiame kelyje atskiru laiku galioja
nevienodas maksimalaus greičio ribojimas ir apie
papildomas sąlygas, kuriomis galioja atitinkamas
ribojimas, praneša papildoma informacinė lentelė.
Pavyzdžiui, atitinkama kelio atkarpa gali būti itin
pavojinga lyjant lietui ar tvyrant rūkui.
Papildomas ženklas, susijęs su lietumi, rodomas
tik veikiant valytuvams.
Išvažiavime galiojantis greičio
apribojimas tam tikrose rinkose
vaizduojamas papildomu ženklu
su rodykle.
Papildomo ženklo simbolis,
pateikiamas kaip tuščias rėmelis po jungtinio prietaisų skydelio leistino greičio simboliu24,
reiškia, kad RSI aptiko papildomą ženklą su papildoma
informacija, susijusia su galiojančiu greičio apribojimu.
Aktyvinkite Speed alert taip:
Greičio perspėjimo įjungimas /
išjungimas
1.
Atlikite paiešką ir suraskite funkciją meniu
sistemoje MY CAR, žr. MY CAR (p. 118).
Įspėjimas apie greičio apribojimą RSI antrinę
funkciją galima pasirinkti: vairuotojas ją gali
įjungti arba išjungti.
2.
Pažymėkite Speed alert, vieną kartą
paspausdami mygtuką OK/MENU, ir grįžkite
su EXIT.
Susijusi informacija
•
•
•
24
Kelio ženklų informacija (RSI)* (p. 247)
Kelio ženklų informacija (RSI)* – apribojimai
(p. 250)
MY CAR (p. 118)
Kelio ženklai priklauso nuo konkrečios rinkos – šių instrukcijų paveikslėliuose pateikti tik pavyzdžiai.
* Parinktis / priedas. 249
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Kelio ženklų informacija (RSI)* –
apribojimai
Kelio ženklų informacijos RSI25 funkcijos veikimas kai kuriais atvejais gali būti apribotas.
RSI kameros jutiklis yra ribotas panašiai kaip
žmogaus akis. Sužinokite išsamiau skirsnyje apie
kameros jutiklio apribojimus (p. 239)).
RSI neregistruoja ženklų, kuriuose netiesiogiai
pateikiama informacijos apie galiojantį greičio
apribojimą, pvz., miestų ir gyvenviečių pavadinimai.
Kada RSI veikimas gali būti apribotas:
•
•
•
•
•
išblukę ženklai;
posūkiuose pastatyti ženklai;
pasukti arba apgadinti ženklai;
ženklai, įrengti aukštai virš kelio;
visiškai ar iš dalies užstoti arba prastai pastatyti ženklai;
•
ženklai, iš dalies arba visiškai padengti
šerkšnu, sniegu ir (arba) purvu;
•
pasenę (netikslūs) skaitmeniniai kelių žemėlapiai26 arba juose nėra greičio informacijos27.
Susijusi informacija
•
•
Kelio ženklų informacija (RSI)* (p. 247)
Kelio ženklų informacija (RSI)* – veikimas
(p. 248)
Vairuotojo perspėjimo sistema*
Driver Alert System yra skirta vairuotojams, kurių
vairavimas blogėja arba kurie per neapsižiūrėjimą
išvažiavo iš savo eismo juostos.
Driver Alert System sudaro skirtingos funkcijos,
kurias galima įjungti kartu arba atskirai:
•
Vairuotojo įspėjimo valdymas – DAC
(p. 252).
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas – LDW
(p. 254).
Įjungta funkcija veikia budėjimo režimu ir neįjungiama automatiškai, kol greitis neviršija 65 km/h
(40 myl./val.).
Funkcija vėl išsijungia, kai greitis tampa mažesnis
nei 60 km/h (37 myl./val.).
Abi funkcijos naudoja kamerą, kurios veikimas
priklauso nuo to, ar abiejose eismo juostos
pusėse yra šoninės žymės.
ĮSPĖJIMAS
Vairuotojo perspėjimo sistema gali neveikti
tam tikrose situacijose: ji skirta tik kaip pagalbinė priemonė.
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai.
25
26
27
250
Road Sign Information
Automobiliuose su „Sensus Navigation“.
Žemėlapio duomenų su greičio informacija atskirose teritorijose nėra.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Susijusi informacija
•
•
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 251)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
„Driver Alert Control“ (DAC)*
PASTABA
Funkcijos DAC paskirtis – atkreipti vairuotojo
dėmesį, jei jis pradeda vairuoti ne taip nuosekliai,
pvz., jei išsiblaško arba pradeda migti.
DAC tikslas - pastebėti pamažu blogėjantį vairavimą ir ši sistema pirmiausia skirta pagrindiniams
keliams. Ši funkcija nėra skirta eismui mieste.
Šios funkcijos negalima naudoti norint pratęsti vairavimo laiką. Visada planuokite reguliarias pertraukas ir gerai pailsėkite.
Veikimo ribos
Kai kuriais atvejais sistema gali įspėti nepaisant
to, kad vairavimas neblogėja, pavyzdžiui:
•
•
jei pučia stiprus šoninis vėjas
jei kelio danga provėžuota.
PASTABA
Kameros jutiklis turi tam tikrų apribojimų
(p. 239).
Susijusi informacija
Kamera aptinka ant automobilių magistralės
esančias šonines žymes ir palygina tą kelio
atkarpą su vairuotojo vairaračio judesiais. Vairuotojas įspėjamas, jei automobilis nevažiuoja keliu
lygiai.
•
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 252)
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai ir pranešimai (p. 253)
Atskirais atvejais vairavimo stilius nepakinta
nepaisant vairuotojo nuovargio. Tada įspėjimas
vairuotojui gali būti ir neduotas. Dėl šios priežasties svarbu, kad vairuotojas sustotų ir pailsėtų, jei
jaučiasi pavargęs, neatsižvelgiant į tai, ar DAC
įspėjo, ar ne.
* Parinktis / priedas. 251
PAGALBA VAIRUOTOJUI
„Driver Alert Control“ (DAC)* –
veikimas
ĮSPĖJIMAS
„Driver Alert Control“ pavojaus signalą reikia
vertinti labai rimtai, kadangi mieguistas vairuotojas dažnai nenutuokia apie tokią savo būklę.
Nuostatos keičiamos centrinio valdymo pulto
ekrane ir jo meniu sistemoje.
Ką daryti, jei suskamba pavojaus signalas arba
pajuntate nuovargį:
įj. / išj
Funkciją „Driver Alert“ galima nustatyti veikti
budėjimo režimu per meniu sistemą MY CAR
(p. 118):
•
•
•
Tyrimai rodo, kad važiuoti pavargusiam yra tiek
pat pavojinga, kaip ir apsvaigusiam nuo alkoholio ar kitų stimuliuojančių priemonių.
Pažymėtas langelis – funkcija įjungta.
Nepažymėtas langelis – funkcija išjungta.
Veikimas
Funkcija „Driver Alert“ aktyvinama viršijus
65 km/h (40 myl./val.) greitį ir lieka aktyvi, kol
greitis yra didesnis nei 60 km/h (37 myl./val.).
Kaip įmanoma greičiau saugiai sustabdykite automobilį ir pailsėkite.
Susijusi informacija
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 251)
Jei automobilis vairuojamas padrikai,
vairuotojas apie tai informuojamas garsiniu signalu ir teksto pranešimu
Driver Alert Laikas poilsiui. Tuo pat
metu jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia
susijęs ženklas. Įspėjimas po kurio laiko pakartojamas, jei vairavimas nepagerėja.
Įspėjamąjį ženklą galima išjungti:
•
252
Spustelėkite kairiojo perjungiklio mygtuką
OK.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Driver Alert Control (DAC)* – ženklai
ir pranešimai
Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
DAC (p. 251) jungtiniame prietaisų skydelyje
arba centrinio valdymo pulto ekrane atskirais
atvejais gali pateikti ženklus ir teksto pranešimus.
ŽenklasA
Pranešimas
Paaiškinimas
Driver Alert Laikas poilsiui
Automobiliu važiuojama netolygiai: vairuotoją įspėja garsinis įspėjamasis signalas ir tekstinis pranešimas.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinio stiklo paviršių priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
Driver Alert sistema Reikia
aptarnauti
A
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai yra scheminiai: jie priklauso nuo rinkos ir automobilio modelio.
Susijusi informacija
•
•
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
„Driver Alert Control“ (DAC)* (p. 251)
„Driver Alert Control“ (DAC)* – veikimas
(p. 252)
* Parinktis / priedas. 253
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW)*
PASTABA
Vairuotojas perspėjamas tik vieną kartą kaskart ratams kirtus liniją. Tad linijai esant tarp
automobilio ratų nėra jokio garsinio signalo.
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) paskirtis – plentuose ir
panašiuose pagrindiniuose keliuose sumažinti
pavojų vairuotojui tam tikrose situacijose netyčia
išvažiuoti iš eismo juostos.
ĮSPĖJIMAS
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Galimos tam tikros įspėjimo apie išvažiavimą iš
eismo juostos (Lane Departure Warning) funkcijos nuostatos.
Išjungta ir įjungta
Eismo juostos laikymo pagalba yra tik vairuotojo pagalbinė priemonė, kuri gali nesuveikti:
tai priklauso nuo konkrečios situacijos, eismo,
oro bei kelio sąlygų.
LDW veikimo principas
Vairuotojas visada prisiima visą atsakomybę,
užtikrindamas, kad transporto priemonė vairuojama saugiai ir laikomasi visų taikomų įstatymų bei eismo taisyklių.
Susijusi informacija
(Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio ir nevaizduoja konkretaus modelio.)
Kamera aptinka šonines kelio arba eismo juostos
linijas.
Jei automobilis kerta vieną iš šoninių linijų, apie
tai vairuotojas perspėjamas garsiniu signalu.
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– veikimas (p. 254)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– veikimas (p. 255)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– apribojimai (p. 256)
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW)
– ženklai ir pranešimai (p. 257)
•
Vairuotojo perspėjimo sistema* (p. 250)
Paspauskite mygtuką centriniame valdymo pulte,
norėdami suaktyvinti arba išaktyvinti šią funkciją.
Įjungus funkciją, ima šviesti mygtuko lemputė.
Šią funkciją papildo atskirose situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje rodomi intuityvūs grafiniai elementai.
Individualūs nustatymai
Nuostatos atliekamos iš centrinės konsolės
ekrano per MY CAR meniu sistemą. Šios meniu
sistemos aprašymą žr. MY CAR (p. 118).
Pasirinkite variantą iš šių parinkčių:
254
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
• On at startup – funkcija įjungiama budėjimo
režimu kaskart, kai užvedamas variklis. Priešingu atveju yra ta reikšmė, kuri buvo išjungus variklį.
• Increased sensitivity – padidėja jautrumas
– signalizacija suveikia anksčiau ir yra mažiau
apribojimų.
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – veikimas
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) funkciją papildo atskirose
situacijose jungtiniame prietaisų skydelyje
rodomi intuityvūs grafiniai elementai. Čia pateikiami keli pavyzdžiai:
Susijusi informacija
•
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis linijomis: funkcija veikia budėjimo režimu, kadangi
greitis nesiekia 65 km/h (40 myl./val.).
•
LDW ženklas be šoninių linijų: funkcija išaktyvinta.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
LDW funkcijos šoninės linijos.
•
LDW ženklas su BALTOMIS šoninėmis linijomis: funkcija aktyvi ir aptinka vieną arba abi
šonines linijas.
•
LDW ženklas su PILKOMIS šoninėmis linijomis: funkcija aktyvi, tačiau neaptinka linijų nė
vienoje pusėje.
arba
* Parinktis / priedas. 255
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – apribojimai
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo („Lane
Departure Warning“) kameros jutiklis turi apribojimų panašiai kaip ir žmogaus akis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
PASTABA
Yra keletas situacijų kai LDW sistema
neduoda jokio įspėjimo, pavyzdžiui:
•
•
Įjungti posūkių žibintai
•
Jei greitai spaudžiamas akceleratoriaus
pedalas28
•
•
Jei greitai judinamas vairas28
Vairuotojas laiko koją ant stabdžių
pedalo28
Jei posūkis toks staigus, kad automobilis
rieda.
Susijusi informacija
•
28
256
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
Pasirinkus „Increased sensitivity", įspėjimas tebeišlieka, žr. Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas (LDW) – veikimas (p. 254).
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Išvažiavimo iš eismo juostos
įspėjimas (LDW) – ženklai ir
pranešimai
lyje gali būti pateikiamas ženklas bei aiškinamasis pranešimas. Atsižvelkite į pateiktą rekomendaciją (jei tinka).
Tais atvejais, kai nėra eismo juostos laikymo
pagalbos funkcijos, jungtiniame prietaisų skyde-
Pranešimų pavyzdžiai:
Ženklas
Pranešimas
Paaiškinimas
Lane Departure Warning ĮJ./Lane
Departure Warning IŠJ.
Funkcija įjungta/išjungta.
Rodomas įjungus/išjungus.
Pranešimas dingsta maždaug po 5 sekundžių.
Priek. stiklo jutikliai blokuojami
Žr. vadovą
Kameros jutiklis laikinai išjungtas.
Rodomas, jei ant priekinio stiklo yra, pavyzdžiui, sniego, ledo ar nešvarumų.
•
Nuvalykite priekinį stiklą priešais kameros jutiklį.
Perskaitykite informaciją apie kameros jutiklio apribojimus (p. 239).
Driver Alert sistema Reikia aptarnauti
Sistema išjungta.
•
Jei pranešimas nedingsta, nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas
(LDW)* (p. 254)
* Parinktis / priedas. 257
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pagalbinė statymo sistema*
ĮSPĖJIMAS
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
•
Statymo pagalbos garsumo lygį galima reguliuoti
(sklindant garso signalui) centrinio valdymo pulto
rankenėle VOL arba per automobilio garso nustatymų meniu, kuris yra pasiekiamas, paspaudžiant
SOUND arba MY CAR automobilio meniu sistemoje (p. 118)29.
•
Statymo jutikliai turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Statymo pagalbos sistema nėra skirta
pakeisti vairuotojo dėmesį ar sprendimus.
Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant tinkamą atstumą iki kitų transporto
priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Statymo pagalbos sistema yra dviejų variantų:
•
•
Tik gale
Priekyje ir gale.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į
statymo erdvės skaičiavimus.
29
258
Funkcija „Park Assist“ yra papildomoji
pagalba vairuotojui, skirta vairavimui
palengvinti ir jo saugai padidinti. Ji negali
tinkamai išspręsti visų kelių eismo, orų ir
kelio sąlygų.
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 262)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 261)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 259)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 260)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 260)
Priklausomai nuo garso ir medijos sistemos.
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Statymo pagalbos sistema* –
veikimas
SVARBU
Objektai, pvz., grandinės, ploni blizgūs stulpeliai arba žemi barjerai gali patekti į „signalo
šešėlį“ ir laikinai būti neaptikti jutiklių. Tokiu
atveju vietoj perėjimo prie laukiamo nepertraukiamo signalo pypsėjimas gali netikėtai
nutrūkti.
Užvedus variklį, statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama - ima šviesti jungiklio įjungimo ir išjungimo lemputė. Jei pagalbinė statymo
sistema išjungiama mygtuku, lemputė užgesta.
Jutikliai negali aptikti aukštų objektų, pvz., krovos rampų.
•
Ekrano rodinys: rodomos kliūties kairioji priekinė ir dešinioji galinė dalys.
Centrinio valdymo pulto ekrane rodoma ryšio tarp
automobilio ir aptiktos kliūties apžvalga.
Statymo pagalbos ir CTA* įjungimas ir išjungimas.
Jei automobilyje yra CTA (p. 244), lemputės
mirksi vieną kartą rodydamos BLIS (p. 242), po to
statymo pagalbos sistema suaktyvinama mygtuku.
Pažymėti sektoriai rodo, kuris iš keturių jutiklių
aptiko kliūtį. Kuo parinktas sektoriaus laukelis yra
arčiau automobilio simbolio, tuo mažesnis atstumas skiria automobilį ir aptiktą kliūtį.
Signalas tuo dažnesnis, kuo atstumas iki kliūties
trumpesnis, automobilio priekyje arba gale. Kitas
garsas iš garso sistemos prislopinamas automatiškai.
Atstumui sumažėjus iki 30 cm, tonas tampa
nepertraukiamas ir užpildomas arčiausiai automobilio esantis aktyvaus jutiklio laukas. Jei aptiktoji
kliūtis yra pastovaus garso atstumu automobilio
užpakalyje ir priekyje, tuomet garsas girdimas
pakaitomis iš kolonėlių.
Taip nutikus reikia būti itin atidiems ir
manevruoti / statyti automobilį ypač lėtai
arba nutraukti vykdomą statymo manevrą,
kadangi jutiklių teikiama informacija
tokiais atvejais ne visada būna patikima ir
kyla didelė automobilio ar kitų objektų
pažeidimo rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 260)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 262)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 261)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
* Parinktis / priedas. 259
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pagalbinė statymo sistema* –
atbulinis statymas
PASTABA
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prikabinus priekabą arba pritvirtintus dviračių laikiklį ir neturint sumontuotos originalios „Volvo“
priekabos elektros instaliacijos, automobilio
statymo pagalbą gali reikėti rankiniu būdu
išjungti, kad jutikliai į juos nereaguotų.
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Susijusi informacija
•
•
Indikuojamas atstumas nuo automobilio galo iki
kliūties yra maždaug 1,5 metro. Garsinis signalas,
informuojantis apie gale esančias kliūtis, girdimas
iš vieno iš galinių garsiakalbių.
Pagalbinė atbulinio statymo sistema įsijungia
įjungus atbulinės eigos pavarą.
Važiuojant atbuline eiga, pvz., prie kablio prijungus
priekabą, galinė statymo pagalba išjungiama
automatiškai, nes kitaip jutikliai reaguotų į priekabą.
260
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Statymo pagalbos sistema* –
statymas priekiu
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktų kliūčių nurodo garsinis signalas ir centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami ženklai.
Statymo pagalbos sistema automatiškai suaktyvinama užvedus variklį: įsijungia jungiklio įj./išj. lemputė. Jei pagalbinė statymo sistema išjungiama
mygtuku, lemputė užgesta.
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 259)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 262)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 261)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
Indikuojamas atstumas nuo automobilio priekio iki
kliūties yra maždaug 0,8 metro. Garsinis signalas,
informuojantis apie priekyje esančias kliūtis, girdimas iš vieno iš priekinių garsiakalbių.
Priekinė automobilio statymo pagalbos sistema
būna aktyvi iki 10 km/h (6 myl./val.).
Jei statymo pagalbos sistema deaktyvinama,
kadangi automobilis pradeda judėti pernelyg grei-
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
tai (11 km/h (7 myl./val.) arba didesniu greičiu),
funkcija vėl aktyvinama, kai greitis nukrenta
žemiau 10 km/h (6 myl./val.).
PASTABA
Automobilio statymo pagalba išjungiama įjungus stovėjimo stabdį arba automobilyje su
automatine pavarų dėže parinkus režimą P.
SVARBU
Pritvirtinus papildomus žibintus: Nepamirškite,
kad jų negali užstoti jutikliai - tokiu atveju,
papildomi žibintai gali būti palaikyti kliūtimis.
Statymo pagalbos sistema* – trikčių
indikacija
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 260)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 260)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
Jei ima nuolat šviesti jungtinio prietaisų
skydelio informacinis ženklas ir pateikiamas teksto pranešimas Statymo
pagalbos sistema: reikia aptarnauti, vadinasi
statymo pagalba išjungta.
SVARBU
Susijusi informacija
•
•
Esant tam tikroms sąlygoms, automobilio statymo sistema gali parodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, kuriuos sukelia išoriniai garso
šaltiniai, skleidžiantys tuos pačius ultragarso
dažnius, kuriais veikia ir pati sistema.
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 259)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 262)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 261)
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
Tokių šaltinių pavyzdžiai: garso signalai, šlapios padangos ant asfalto, pneumatiniai stabdžiai, motociklų išmetamųjų dujų garsai ir pan.
Susijusi informacija
•
•
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Statymo pagalbos sistema* – jutiklių valymas
(p. 262)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 259)
* Parinktis / priedas. 261
PAGALBA VAIRUOTOJUI
•
Statymo pagalbos sistema* –
jutiklių valymas
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
Pagalbinė statymo sistema naudojama kaip
pagalbos priemonė, statant automobilį. Atstumą
iki aptiktos kliūties nurodo garsinis signalas ir
centrinio valdymo pulto ekrane pateikiami simboliai.
Jutiklius reikia reguliariai valyti, kad jie gerai
veiktų. Valykite juos vandeniu ir automobilių šampūnu.
Galinio jutiklio vieta.
PASTABA
Dėl jutiklį dengiančio purvo, ledo ir sniego gali
pasirodyti neteisingų įspėjamųjų signalų, sistema gali veikti ribotai arba neveikti išvis.
Susijusi informacija
•
•
Priekinio jutiklio vieta.
262
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Statymo pagalbos sistema* – veikimas
(p. 259)
•
Statymo pagalbos sistema* – statymas priekiu (p. 260)
•
Pagalbinė statymo sistema* – atbulinis statymas (p. 260)
•
Statymo pagalbos sistema* – trikčių indikacija (p. 261)
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Pagalbinės statymo sistemos
kamera*
Statymo kamera yra pagalbinė sistema, įjungiama pasirinkus atbulinės eigos pavarą.
Kameros vaizdas yra rodomas centrinio valdymo
pulto ekrane.
PASTABA
Sukonfigūravus vilkimo kablį naudoti su automobilio elektros sistema, jo iškyša įtraukiama į
statymo erdvės skaičiavimus.
ĮSPĖJIMAS
•
Statymo kamera yra papildomoji pagalba
vairuotojui, skirta vairavimui palengvinti ir
jo saugai padidinti. Ji negali tinkamai
išspręsti visų kelių eismo, orų ir kelio
sąlygų.
•
Statymo kameros turi riboto matomumo
zonų, kuriose esančios kliūtys neaptinkamos.
•
Būkite ypač atidūs ir stebėkite arti automobilio esančius žmones ir gyvūnus.
•
Ekrane matomi objektai / kliūtys gali būti
arčiau automobilio nei atrodo žiūrint į
ekraną.
•
Statymo kameros nėra skirtos pakeisti
vairuotojo dėmesį ar sprendimus. Vairuotojas visada lieka atsakingas ir privalo
užtikrinti, kad automobilis būtų vairuojamas saugiai, tinkamu greičiu, palaikant
tinkamą atstumą iki kitų transporto priemonių ir vadovaujantis galiojančiomis
kelių eismo taisyklėmis bei reglamentais.
Funkcija ir jos valdymas
Kameros įrengimo vieta šalia atidarymo rankenos.
Kamera rodo, kas yra už automobilio ir ar kas
nors pasirodo iš šonų.
Kamera rodo plačią zoną už automobilio, dalį
buferio ir vilkimo kablio (jei yra).
Objektai ekrane gali būti šiek tiek pakrypę. Tai yra
normalu.
PASTABA
Objektai gali būti arčiau automobilio, negu
atrodo ekrane.
Jei aktyvus kitas rodinys, statymo kameros sistema automatiškai perima rodinio kontrolę ir
ekrane imamas rodyti jos kameros vaizdas.
Įjungus atbulinę pavarą, grafiškai vaizduojamos
dvi vientisos linijos, iliustruojančios, kur automobi-
}}
* Parinktis / priedas. 263
PAGALBA VAIRUOTOJUI
||
lio galiniai ratai riedės esant dabartiniam vairo
pasukimo kampui. Taip lengviau statyti automobilį
lygiagrečiai, atbulomis įvažiuoti į ankštas stovėjimo vietas ir prikabinti priekabą. Automobilio apytiksliai išoriniai matmenys iliustruojami punktyrinėmis linijomis. Statymo pagalbos linijas galima
išaktyvinti, žr. skirsnį „Nuostatos“ (p. 266).
Orientacinės linijos
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 259)*, grafinė informacija perteikiama spalvotomis sritimis, iliustruojant atstumą iki aptiktų
kliūčių. Žr. toliau tekste pateikiamą skirsnį „Automobiliai su atbulinės eigos jutikliais“.
Kamera būna aktyvi maždaug 5 sekundes nuo
atbulinės pavaros išjungimo, tačiau išsijungia, jei
automobilio greitis viršija 10 km/h (6 myl./val.)
pirmyn arba 35 km/h (22 myl./val.) atgal.
Apšvietimo sąlygos
Kameros rodomas vaizdas suderinamas automatiškai, pagal esamą apšvietimą. Todėl vaizdo ryškumas ir kokybė gali truputį skirtis. Prastu apšvietimu vaizdo kokybė gali būti šiek tiek blogesnė.
Pavyzdžiai, kaip vairuotojui gali būti vaizduojamos orientacinės linijos.
Linijos ekrane projektuojamos taip, tarsi jos būtų
ant žemės už automobilio ir būtų tiesiogiai susijusios su vairo judesiais bei rodo trajektoriją, kuria
automobilis važiuos posūkyje.
PASTABA
•
Važiuojant atgal su priekaba, kuri nėra
prijungta prie automobilio elektros sistemos, ekrane rodomos automobilio, o ne
priekabos trajektorijos linijos.
•
Priekabą prijungus prie automobilio elektros sistemos, ekrane linijos nerodomos.
•
Jei prie automobilio prikabinsite autopriekabą su originaliu „Volvo“ kabeliu, automobilio statymo kamera savaime išsijungs.
SVARBU
Nepamirškite, kad pasirinkus galinės kameros
vaizdą, monitoriuje rodomas tik už automobilio
esantis plotas. Važiuodami atbuline eiga,
atkreipkite dėmesį į automobilio šonus ir
priekį.
PASTABA
Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, kameros
objektyvas turi būti švarus: ant jo negali būti
purvo, sniego ar ledo. Tai ypač aktualu esant
prastam apšvietimui.
264
* Parinktis / priedas.
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Ribų linijos
Automobiliai su atbulinės eigos
jutikliais*
Susijusi informacija
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 266)
•
Statymo pagalbos kamera – apribojimai
(p. 266)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Skirtingos sistemos linijos.
Ribų linija, laisva atbulinės eigos zona
„Vėžės"
Punktyrinė linija (1) apriboja zoną iki
maždaug 1,5 m atgal nuo buferio. Tai taip pat
labiausiai išsikišusių automobilio dalių, pavyzdžiui,
šoninių veidrodėlių ir kampų, riba – taip pat darant
posūkius.
Plačios „vėžės" (2) tarp šoninių linijų rodo, kur riedės ratai, ir, jei nėra kliūties, gali tęstis apie 3,2 m
nuo buferio.
Spalvotos sritys (po vieną jutikliui) rodo atstumą.
Jei automobilyje įrengti ir statymo pagalbos jutikliai (p. 259), ties kiekvienu kliūtį aptikusiu jutikliu
spalvotomis sritimis rodomas atstumas.
Mažėjant atstumui iki kliūties, plotų spalva keičiasi
iš šviesiai geltonos į geltoną, oranžinę ir raudoną.
Spalva / dažai
Atstumas (metrais)
Šviesiai geltona
0,7–1,5
Geltona
0,5–0,7
Oranžinis
0,3–0,5
Raudona
0–0,3
* Parinktis / priedas. 265
PAGALBA VAIRUOTOJUI
Statymo pagalbos kamera –
nuostatos
3.
Išjungtos kameros suaktyvinimas
Kablys
Kamera įsijungia automatiškai, įjungus atbulinės
eigos pavarą, tačiau ją galima aktyvinti ir rankiniu
būdu:
Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Paspauskite CAM - ekrane rodomas esamas
kameros vaizdas.
Nuostatos keitimas
Statymo kameros nuostatas galima pakeisti
ekrane rodant kameros vaizdą:
266
1.
Paspauskite OK/MENU kai rodoma kamera
-ekranevaizdą pakeičia meniu su įvairiomis
parinktimis.
2.
Pasukite TUNE, norėdami pasiekti norimą
parinktį.
PASTABA
Kamerą galima veiksmingai panaudoti prisikabinant priekabą. Ekrane gali būti rodoma numatyta
kablio „trajektorijos“ pagalbinės statymo linijos
link priekabos, kaip ir „provėžos“.
Galima rinktis, ar bus rodomos „provėžos“, ar kablio trajektorija - abiejų variantų vienu metu rodyti
negalima.
•
Statymo pagalbos kamera –
apribojimai
1.
Kai rodomas kameros rodinys, paspauskite
OK/MENU.
2.
Norėdami pasiekti Tow bar trajectory
guide line, pasukite TUNE.
3.
Paryškinkite parinktį paspausdami
OK/MENU vieną kartą ir grįžkite su EXIT.
Priartinimas
Pageidaujant manevruoti tiksliau, kameros vaizdą
galima priartinti:
•
Paspauskite CAM arba pasukite TUNE
- pakartotinai spaudžiant arba sukant, grįš
įprastas vaizdas.
Jei yra daugiau variantų, jie pateikiami ciklu
- spauskite arba sukite tol, kol atsiras pageidaujamas kameros vaizdas.
Dviračių laikiklis ar kiti automobilio gale
sumontuoti priedai gali užstoti kameros
vaizdą.
Būtina atminti
Atkreipkite dėmesį į galimybę, kad nors atrodo,
kad užstota palyginus nedidelė vaizdo dalis, iš
tikrųjų gali būti užstotas gana didelis plotas. Todėl
kliūtys gali būti pastebėtos tik kai jos visai priartės
prie automobilio.
•
Ant kameros lęšių neturi būti nešvarumų,
ledo ir sniego.
•
Kameros lęšius reguliariai plaukite drungnu
vandeniu su automobilių šampūnu - stenkitės
jų nesubraižyti.
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
•
Statymo pagalbos kamera – nuostatos
(p. 266)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
Susijusi informacija
•
Pagalbinės statymo sistemos kamera*
(p. 263)
•
Pagalbinė statymo sistema* (p. 258)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Variklio užvedimas
Variklis užvedamas ir išjungiamas nuotolinio valdymo rakteliu bei mygtuku START/STOP
ENGINE.
3.
Paspauskite START/STOP ENGINE mygtuką ir po to jį atleiskite.
Užvedus variklį, starteris sukasi, kol užvedamas
variklis arba suveikia starterio apsauga nuo perkaitimo.
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, pirmenybė teikiama automobilio elektriniam varikliui, o
dyzelinis variklis lieka išjungtas. Tai reiškia, kad,
paspaudus START/STOP ENGINE mygtuką,
elektrinis variklis „užsivedė" ir automobilis pasirengęs važiuoti. Starteris jungtiniame prietaisų
skydelyje indikuojamas išsijungiančiomis indikatoriaus lemputėmis ir įsijungiančia nustatytąja tema
(žr. Skaitmeninis jungtinis prietaisų skydelis –
apžvalga (p. 71)).
Uždegimo jungiklis su ištrauktu / įkištu nuotolinio valdymo pulteliu ir mygtukas START/STOP ENGINE.
SVARBU
Nespauskite neteisingai pasukto nuotolinio
valdymo raktelio: laikykite raktelį už išimamos
geležtės pusės, žr. Išimama raktelio geležtė –
išėmimas / įdėjimas (p. 172).
1.
Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į degimo
jungiklį ir įspauskite jį į galinę padėtį.
2.
Nuspauskite stabdžių pedalą iki galo1.
1
268
Tačiau būna situacijų, kai užsiveda dyzelinis variklis, pvz., jei temperatūra per žema arba reikia
įkrauti hibridinį akumuliatorių.
SVARBU
Jei variklio nepavyksta užvesti 3 bandymais,
palaukite 3 minutes ir bandykite vėl. Šiek tiek
palaukus padidėja akumuliatoriaus užvedimo
srovė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada neišimkite nuotolinio valdymo pultelio
iš uždegimo spynelės užvedę variklį ar tada,
kai automobilis yra velkamas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš išlipdami iš automobilio, būtinai išimkite
nuotolinio valdymo pultelį iš uždegimo jungiklio ir užtikrinkite, kad prieš išimant jis būtų
padėtyje 0, ypač – jei automobilyje yra vaikų.
Informacijos apie šios funkcijos veikimą rasite
Raktelio padėtys (p. 84).
PASTABA
Kai kuriuos variklius užvedus šaltus, greitis
važiuojant tuščiąja eiga gali ženkliai padidėti.
Taip daroma tam, kad emisijų išmetimo sistema kiek įmanoma greičiau pasiektų normalią darbinę temperatūrą, kuri sumažina išmetamų emisijų kiekį ir apsaugo aplinką.
Beraktis užvedimas (beraktis
valdymas)*
Įvykdykite 2–3 žingsnius varikliui užvesti berakčiu
(p. 176) būdu.
Jei automobilis juda, varikliui užvesti pakanka nuspausti START/STOP ENGINE mygtuką.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
PASTABA
Būtina variklio užvedimo sąlyga – vienas iš
automobilio nuotolinio valdymo raktelių su
berakčio užvedimo ir užrakinimo funkcija turi
būti automobilio salone arba bagažinėje.
ĮSPĖJIMAS
Jokiu būdu negalima išnešti nuotolinio valdymo pultelio iš automobilio, kai šis važiuoja ar
yra velkamas.
Susijusi informacija
•
2
Variklio išjungimas (p. 269)
Variklio išjungimas
Vairaračio užraktas
Variklis išjungiamas spustelint mygtuką START/
STOP ENGINE.
Vairo užraktas apsunkina vairavimą, pvz., jei automobilį neteisėtai užvaldo pašalinis asmuo. Vairo
užrakto įsijungimo ar išsijungimo metu gali būti
girdimas mechaninis triukšmas.
Kaip išjungti variklį:
•
Paspauskite mygtuką START/STOP
ENGINE: variklis išsijungia.
Jei pavarų svirtis yra ne padėtyje P arba automobilis juda:
•
Du kartus spustelėkite START/STOP
ENGINE arba nuspauskite mygtuką ir laikykite jį, kol išsijungs variklis.
Susijusi informacija
•
Raktelio padėtys (p. 84)
Veikimas
•
Vairo užraktas įsijungia atidarius vairuotojo
dureles po to, kai išjungiamas variklis.
•
Vairo užraktas atrakinamas, kai nuotolinio valdymo pultelis įkišamas į uždegimo jungiklį2 ir
nuspaudžiamas mygtukas START/STOP
ENGINE.
Susijusi informacija
•
•
•
Variklio užvedimas (p. 268)
Raktelio padėtys (p. 84)
Vairas (p. 91)
Automobiliuose su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema nuotolinio valdymo raktelį pakanka turėti salone.
269
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus
1.
Išsikrovus starterio akumuliatoriui (p. 381), automobilio variklį galima užvesti, naudojant srovę iš
kito akumuliatoriaus.
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 85).
SVARBU
Po raktelio padėties 0: Prieš prisijungdami
prie kito akumuliatoriaus, palaukite maždaug
2 minutes, kad kontrolės sistema pirmiausia
galėtų nustatyti reikiamus parametrus.
Užvedant automobilį nuo kito maitinimo šaltinio,
būtina atsižvelgti į toliau pateikiamas rekomendacijas, kad būtų išvengta trumpojo jungimo ar kitų
pažeidimų:
2.
Patikrinkite, ar kito akumuliatoriaus įtampa
yra 12 V.
3.
Jeigu kitas akumuliatorius yra įmontuotas
kitame automobilyje, išjunkite kito automobilio variklį ir pasirūpinkite, kad šie du automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
4.
Vieną raudono jungiamojo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
SVARBU
Užvedimo kabelį junkite atsargiai, kad išvengtumėte trumpojo jungimo su kitais variklio
skyriaus komponentais.
270
5.
Atidarykite automobilio akumuliatoriaus prieir nuimkite
kinio dangtelio spaustukus
dangtelį.
6.
Prijunkite kitą raudono jungiamojo kabelio
gnybtą prie automobilio teigiamo gnybto (2).
7.
Vieną juodo užvedimo kabelio gnybtą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo
gnybto (3).
8.
Kitą gnybtą prijunkite prie įžeminimo taško,
pvz., išorinio varžto galvutės viršutinėje dešinėje variklio montažo dalyje (4).
9.
Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio gnybtai
saugiai pritvirtinti, kad užvedimo metu nekibirkščiuotų.
10. Užveskite automobilio „donoro" variklį ir leiskite varikliui keletą minučių veikti didesniais
nei tuščiosios eigos sūkiais
apytiksliai 1500 aps./min.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
11. Įkišę nuotolinio valdymo raktelį, užveskite
automobilio su iškrautu akumuliatoriumi
variklį ir spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE, žr. Variklio užvedimas (p. 268).
ĮSPĖJIMAS
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių
dalių. Saugokitės karštų variklio dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
PASTABA
Užvedant variklį normaliomis sąlygomis, prioritetas suteikiamas automobilio elektriniam
varikliui: dyzelinis lieka išjungtas. Tai reiškia,
kad paspaudus mygtuką START/STOP
ENGINE įsijungia elektrinis variklis ir automobilis būna parengtas važiuoti. Starteris jungtiniame prietaisų skydelyje indikuojamas išsijungiančiomis indikacinėmis lemputėmis ir
įsijungiančia nustatytąja tema.
SVARBU
Užvedimo bandymo metu nelieskite jungčių
tarp kabelio ir automobilio. Tai gali sukelti
kibirkščiavimą.
Variklių sistemos
Šis Plug-in Hybrid – yra taip vadinamas lygiagretusis hibridinis automobilis. Tai reiškia, kad jame
yra dvi atskiros pavaros sistemos: elektrinis ir
dyzelinis varikliai. Priklausomai nuo vairuotojo
pasirinkto važiavimo režimo ir esamos elektros
energijos, šios dvi pavaros sistemos gali būti
naudojamos atskirai arba lygiagrečiai.
Dvi pavaros sistemos
Pažangioje valdymo sistemoje sujungtos abiejų
variklių sistemų savybės, kad būtų važiuojama
optimaliai taupiai.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 268)
12. Nuimkite užvedimo laidus atvirkštine tvarka pirma juodąjį, po to raudonąjį.
> Įsitikinkite, kad nė vienas iš juodojo laido
gnybtų nesiliečia prie akumuliatoriaus teigiamo gnybto arba gnybto, kuris prijungtas
prie raudonojo laido.
13. Uždėkite atgal savo automobilio akumuliatoriaus priekinį dangtelį.
}}
271
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
•
•
Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 272)
Energijos srautas (p. 275)
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
(p. 276)
Hibridinis akumuliatorius
Aukštos įtampos generatorius3
Dyzelinis variklis
Elektrinis variklis
Elektrinis variklis automobilį varo daugiausiai
važiuojant nedideliu greičiu, o vidaus degimo
variklis – pasiekus didesnį greitį, taip pat – važiuojant aktyviau.
Vidaus degimo variklis ir elektrinis variklis gali
perduoti varomąją jėgą tiesiogiai ratams. Vidaus
degimo variklis taip pat gali įkrauti elektrinio variklio hibridinės sistemos akumuliatorių, naudojant
specialųjį aukštos įtampos generatorių.
3
272
Jungtinis aukštos įtampos generatorius ir starteris – ISG (Integrated Starter Generator).
Variklių sistema – važiavimo režimai
Abi automobilio variklių sistemos naudojamos
atskirai arba kartu. Važiuodamas vairuotojas gali
pasirinkti skirtingus važiavimo režimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą važiavimo režimą, valdymo
sistema tikrina, ar važiavimo savybės, važiavimo
patirtis, aplinkos poveikis ir degalų ekonomija
visada optimalūs pasirinkto važiavimo režimo atžvilgiu.
Jei važiavimo režimo negalima suaktyvinti, priežastis paaiškinama teksto pranešimu jungtiniame
prietaisų skydelyje.
PASTABA
Pavaros negalima perjungti į netinkamą važiavimo režimą: jei esamoje situacijoje netenkinami bet kurio nors parametro reikalavimai,
sistema automatiškai parenka kitą, tinkamesnį
važiavimo režimą.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Galimybė važiavimo režimu HYBRID naudotis vien
elektriniu varikliu priklauso nuo hibridinio akumuliatoriaus energijos lygio ir, pvz., poreikio šildyti ar
vėsinti automobilio saloną. Kai lygis aukštas, galimybė važiuoti naudojantis tik elektriniu varikliu yra
tokia pati kaip ir režimu PURE, t. y. automobilį
lengva vairuoti kaip elektrinį (pasiekiama didelė
elektrinio variklio galia).
Variklių režimų valdikliai.
ĮSPĖJIMAS
Nepalikite automobilio nevėdinamoje vietoje
su suaktyvintu važiavimo režimu ir išjungtu
vidaus degimo varikliu: nukritus hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos lygiui, bus
automatiškai užvestas variklis ir besikaupiančios išmetamosios dujos gali rimtai sužaloti
žmones ir gyvūnus.
– HYBRID
Ši parinktis yra iš anksto nustatytas automobilio užvedimo
režimas. Valdymo sistema naudoja elektrinį variklį ir degalais
varomą variklį atskirai arba
lygiagrečiai ir apskaičiuoja optimalų naudojimą pagal veikimo
efektyvumą, degalų sąnaudas ir komfortą.
Kadangi važiuojant elektra rida susijusi su bendromis automobilio energijos sąnaudomis, neįtraukiamos funkcijos, kurios riboja nuvažiuotą
atstumą, pvz., klimato reguliavimas ir dinamiškas
važiavimas. Kad rida būtų kuo didesnė, išjungiamas oro kondicionierius (p. 136). Vis tik , jei reikia, jį galima suaktyvinti AC mygtuku.
PASTABA
Kai energijos lygis žemas (hibridinis akumuliatorius beveik išsekęs), tuo pat metu reikia palaikyti
akumuliatoriaus energijos lygį, todėl dažniau užsiveda vidaus degimo variklis.
Norėdami, kad vėl veiktų funkcija važiuoti tik
elektra, esant HYBRID režimui:
•
Įkraukite hibridinį akumuliatorių iš 230 V KS
lizdo su įkrovimo kabeliu (žr. Įkrovimo srovė
(p. 303)) arba pasinaudokite funkcija SAVE.
– PURE
Šioje nuostatoje orientuojamasi
į važiavimą elektra, taip pat
mažas energijos sąnaudas. Ji
padeda vairuotojui važiuoti
ilgiausiai su hibridiniu akumuliatoriumi.
Jei rasoja langai, spustelėkite AC, AUTO arba
atitirpinimo funkcijos mygtuką.
Įsidėmėkite
Šį variklių režimą galima pasirinkti tik jei hibridiniame akumuliatoriuje yra pakankamai daug
energijos.
Atskirais atvejais, neatsižvelgiant į tai, kad parinktas važiavimo režimas PURE, gali automatiškai
užsivesti vidaus degimo variklis:
•
•
jei greitis viršija 125 km/h (78 myl./val.);
•
jei hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis
pernelyg žemas ir jį reikia įkrauti;
•
jei sistema / komponentas veikia ribotai, pvz.,
kai žema aplinkos temperatūra, žr. Energijos
srautas (p. 275).
jei vairuotojas pageidauja naudoti daugiau
judėjimo jėgos nei pajėgia patiekti elektrinė
pavara;
}}
273
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Įsidėmėkite
•
Vidaus degimo variklis gali užsivesti ir tada,
kai hibridiniame akumuliatoriuje liko daug
energijos, pvz., kai reikia padidinti / sumažinti
temperatūrą automobilio salone.
– POWER
Ši parinktis nustato geriausią
automobilio reakcijos ir našumo
režimą, nes vienu metu veikia
abu – elektrinis ir kuru varomas
– varikliai. Automobilis važiuoja
sportiškiau ir greičiau reaguoja
spaudžiant akceleratorių.
Jei vairuojate aktyviai, pirmenybė teikiama žemesnėms pavaroms – pavaros perjungimas į aukštesnę yra užlaikomas.
Įsidėmėkite
•
Vidaus degimo variklis veikia nepertraukiamai.
•
•
Automobilį varo priekiniai ir galiniai ratai.
Dėl šio variklių režimo padidėja degalų
sąnaudos.
– AWD
Šis režimas suaktyvina visų ratų
pavarą, todėl pagerėja automobilio sukibimas su kelio danga.
Šis režimas pirmiausia skirtas
žemam greičiui slidžiuose
keliuose, bet visų ratų pavara
taip pat veikia stabilizuojančiai,
esant didesniam greičiui.
Įsidėmėkite
•
Vidaus degimo variklis veikia nepertraukiamai.
•
Dėl šio variklių režimo padidėja degalų
sąnaudos.
– SAVE
Ši funkcija pradeda įkrauti hibridinį akumuliatorių ir užtikrina,
kad jo energijos lygis nenukristų žemiau maždaug 20 km
ekvivalento, kai važiuojama vien
elektrine pavara. Mintis ta, kad
reikia sutaupyti šią energiją
vėlesniam laikui, kai labiau tiks važiuoti elektriniu
varikliu, pvz., mieste.
Jei hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis
žemas, nuspaudus mygtuką SAVE vidaus degimo
variklis pirmiausia įkraus jį iki maždaug 20 km
energijos ekvivalento važiuojant vien elektra.
274
Naudojant elektrinį variklį sutaupoma daugiau
degalų važiuojant mažesniu greičiu. Dėl šios priežasties režimą SAVE pirmiausia rekomenduojama
pasirinkti, kai hibridinio akumuliatoriaus energijos
lygis aukštas ir planuojama kelionė prasidės
didesniu greičiu (pvz., automagistrale) ir baigsis
mažu, kai reikės važiuoti elektra.
Jei mygtukas SAVE bus nuspaustas, hibridinio
akumuliatoriaus energijos lygiui esant lygiam arba
aukštesniam nei maždaug 20 km įveikiamo
atstumo elektrine pavara, bus palaikomas esamas
hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis.
Nepriklausomai nuo pasirinkto važiavimo režimo,
fone laikinai suaktyvinama hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo procedūra (panašiai kaip ir naudojant funkciją SAVE): tuomet atliekama automatinė
DPF (p. 300) regeneracija.
Įsidėmėkite
•
Dėl šio variklių režimo padidėja degalų
sąnaudos.
•
Vidaus degimo įkrovus hibridinį akumuliatorių
iki lygio SAVE, valdymo sistema išjungs /
užves vidaus degimo variklį taip pat, kaip ir
esant žemam energijos lygiui režimu
HYBRID.
Variklių režimai MY CAR
Automobilio meniu sistemoje (p. 118) pateikiami
trumpi automobilio skirtingų važiavimo režimų
aprašymai.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
1.
2.
Suraskite MY CAR
modes.
HYBRID
Driving
Čia pasirinkite PURE, HYBRID, POWER,
AWD arba SAVE ir tai patvirtinkite su OK.
Start/Stop funkcija
Energijos srautas
Centrinio valdymo pulto ekrane gali būti grafiškai
vaizduojama, kada kuris variklis varo automobilį ir
kaip teka elektros energija, pavyzdžiui, rodoma,
ar hibridinis akumuliatorius įkraunamas, ar tiekia
energiją elektros varikliui.
Valdymo sistema nustato kada ir kuriam laikui
vidaus degimo variklis turi būti išjungiamas ar
užvedamas. Ši funkcija lygiavertė Start/Stop
funkcijai įprastuose automobiliuose su degalais
varomais varikliais.
Kelionės statistika
Automobilyje įrašoma su rida susijusi statistika
(p. 124) apie sunaudotą elektrą ir degalus.
Kelionės statistiką galima pasižiūrėti ne tik kelionės kompiuteryje, bet ir per MY CAR meniu sistemą:
•
Suraskite MY CAR
patvirtinkite su OK.
Trip statistics ir
Susijusi informacija
•
•
•
Variklių sistemos (p. 271)
Važiavimo sistema – ženklai ir pranešimai
(p. 276)
Energijos srautas (p. 275)
Energijos srauto rodymo funkcija suaktyvinama
meniu sistemoje MY CAR:
•
Suraskite HYBRID
tinkite su OK.
Power Flow ir patvir-
Susijusi informacija
•
Variklių sistemos (p. 271)
275
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimo sistema – ženklai ir
pranešimai
Kai kuriose situacijose, važiavimo sistema gali
parodyti pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje. Jei reikia, laikykitės nurodytų rekomendacijų.
276
Jei diržo neprisisegęs vairuotojas atidaro vairuotojo dureles veikiant vidaus
degimo arba elektriniam varikliui, įsijungia šis ženklas kartu su teksto pranešimu ir garsiniu įspėjamuoju signalu.
Tas pat nutinka, jei diržo neprisisegęs vairuotojas
užveda variklį esant atidarytoms vairuotojo durelėms.
Toliau pateikiami keli pranešimų pavyzdžiai, jų
reikšmė ir rekomendaciniai veiksmai:
Pranešimas
Paaiškinimas
Veiksmai
PURE nepasiekiama dėl hibridinės sist.
žemos temp.
Vienas arba keli pavaros sistemos komponentai nepasiekė reikiamos darbinės temperatūros.
Važiuokite režimu HYBRID, kol pranešimas pasikeis
į PURE pasiekiama. Tada paspauskite mygtuką
PURE.
PURE nepasiekiama dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė
temperatūra.
Važiuokite režimu HYBRID, kol pranešimas pasikeis
į PURE pasiekiama. Tada paspauskite mygtuką
PURE.
PURE nepasiekiama dėl mažos akum.
įkrovos
Per žemas hibridinio akumuliatoriaus energijos lygis.
Važiuokite režimu SAVE, kol pranešimas pasikeis į
PURE pasiekiama arba įkraukite akumuliatorių
naudodami įkrovimo kabelį iš 230 V kintamosios
srovės tinklo. Tada paspauskite mygtuką PURE.
PURE nepasiekiama, kai pavarų svirtis
yra rankinio valdymo padėtyje
Pavarų svirtis yra rankinio režimo padėtyje („+/-“).
Pastumkite pavarų svirtį į šoną (automatinis režimas) ir spustelėkite mygtuką PURE.
PURE pasiekiama
Po ankstesnio apribojimo režimas PURE pasiekiamas
vėl.
–
MAITINIMO nėra dėl laikinų hibridinės
sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė
temperatūra.
–
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pranešimas
Paaiškinimas
Veiksmai
ĮRAŠYTI negalima dėl laikinų hibridinės
sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė
temperatūra.
–
AWD nepasiekiama dėl laikinų hibridinės sist. apribojimų
Laikinas sistemos apribojimas, pvz., netinkama darbinė
temperatūra.
–
Susijusi informacija
•
Variklių sistemos (p. 271)
277
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų dėžės
Pavaros perjungimo indikatorius*
V60 Twin Engine važiuojama ir jis eksploatuojamas taip pat, kaip ir automobilis su įprastu
vidaus degimo varikliu ir automatine pavarų dėže.
Pavaros perjungimo indikatorius praneša vairuotojui, kada galima įjungti kitą aukštesnę arba
žemesnę pavarą.
Nustačius pavarų perjungiklį į rankinio valdymo
padėtį (+/-), vidaus degimo variklis veikia nuolat.
Vairuotojas turi perjungti pavaras mechaniniu
būdu ir, atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio variklis stabdo, žr. Automatinė pavarų dėžė -Geartronic (p. 279).
Esminės detalės, leidžiančios važiuoti tausojant
aplinką – važiavimas tinkama pavara ir jos parinkimas reikiamu laiku.
SVARBU
Siekiant išvengti bet kokių pavaros komponentų apgadinimo, tikrinama pavarų dėžės
darbinė temperatūra. Kilus perkaitimo rizikai,
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas
įspėjamasis ženklas ir parodomas teksto pranešimas. Vykdykite teksto pranešime pateikiamą rekomendaciją.
Jungtinis prietaisų skydelis „Digital“ su pavaros
perjungimo indikatoriumi.
Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 279)
Tam tikruose variantuose yra indikatorius GSI
(Gear Shift Indicator), kuris praneša vairuotojui,
kada tinka įjungti kitą aukštesnę ar žemesnę
pavarą, kad būtų įmanomai mažiausios degalų
sąnaudos.
Tačiau, atkreipiant dėmesį charakteristikas, pavyzdžiui, veikimą ir važiavimą be vibracijos, gali būti
palanku keisti pavarą, esant didesniam variklio
greičiui. Įrėmintas skaičius rodo esamą pavarą.
Automatinė pavarų dėžė
Susijusi informacija
•
278
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 279)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Automatinė pavarų dėžė -Geartronic
Geartronic pavarų dėžė veikia dviem pavarų perjungimo režimais: automatiniu ir rankiniu.
Stovėjimo padėtis – P
Pasirinkite padėtį P prieš užvesdami variklį arba
pastatę automobilį.
Kad būtų galima perstumti pavarų perjungiklį iš
padėties P, reikia nuspausti stabdžių pedalą ir
nustatyti raktelio padėtį II, žr. Raktelio padėtys –
skirtingų lygių funkcijos (p. 85).
PASTABA
Užvedant variklį, automatiškai patikrinamas
stabdžių sistemos veikimas, jei vairuotojas
nuspaudžia stabdžių pedalą, kad įjungtų
pavarų perjungiklį į „P" padėtį. Veikimo patikrinimo metu stabdžių pedalą tenka spausti
ilgiau negu stabdant įprastai.
D: automatiniu būdu keičiamos pavaros. +/–: rankiniu
būdu keičiamos pavaros. S: sportinis režimas*4.
Jungtiniame prietaisų skydelyje (p. 70) nurodoma
pavarų perjungiklio padėtis. Tam naudojami tokie
ženklai: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, t. t.
Pavarų padėtys
Automatinio pavarų perjungimo
padėtys indikuojamos jungtinio
prietaisų skydelio dešinėje
(vienu metu būna įjungtas tik
vienas žymeklis, nurodantis
esamą pavarų perjungimo svirties padėtį).
4
Funkcija nepasiekiama „V60 Twin Engine“ atveju.
Pavarų perjungimo svirtį nustačius į P padėtį,
pavarų dėžė mechaniškai blokuojama. Be to, kai
automobilis pastatytas, įjunkite stovėjimo stabdį
(p. 287).
PASTABA
Pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje, kad
būtų galima automobilį užrakinti ir įjungti signalizaciją.
SVARBU
Pasirinkus P padėtį, automobilis turi stovėti.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote ant šlaito - automatinės pavarų
dėžės padėties P nepakanka, kad automobilis
stovėtų.
Atbulinės eigos padėtis – R
Pasirenkant R padėtį, automobilis turi nejudėti.
Neutrali padėtis – N
Tai reiškia, kad neįjungta jokia pavara ir variklį
galima užvesti. Jei automobilis stovi pavarų perjungikliui esant padėtyje N, būtina įjungti stovėjimo stabdį.
Norint perjungti pavarų svirtį iš N padėties į kitą
pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas nuspaustas ir raktelis turi būti pasuktas į II padėtį, žr.
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 85).
Važiavimo padėtis – D
D yra normali važiavimo padėtis. Priklausomai nuo
pagreičio ir greičio, greitinimas arba lėtinimas vykdomas automatiškai. Perjungiant pavarų svirtį iš
padėties R į padėtį D, automobilis turi nejudėti.
}}
* Parinktis / priedas. 279
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Geartronic – rankinio pavarų
perjungimo padėtys (+S-)
Kai pavarų perjungiklis yra rankinio režimo padėtyje „+S-“, vidaus degimo variklis veikia nuolat.
Vairuotojas turi perjungti pavaras mechaniniu
būdu ir, atleidus akceleratoriaus pedalą, automobilio variklis stabdo.
Pavarų rankinio perjungimo padėtis
pasiekiama perjungiant svirtį į šoną iš
padėties D ir nustumiant į galinę padėtį
„+S-“. Jungtinio prietaisų skydelio
ženklas „+S-“ pakeičia spalvą iš BALTOS į
ORANŽINĘ ir langelyje parodomi skaitmenys 1,
2, 3 ir t. t. Jie atitinka ką tik parinktą pavarą.
•
Pavarai perjungti aukštyn stumtelėkite svirtį
pirmyn, link + (pliuso) ir atleiskite svirtį: jį grįš
į neutralią padėtį tarp + ir –.
arba
•
Norėdami įjungti žemesnę pavarą, patraukite
svirtį atgal link „–“ (minuso) ir atleiskite.
Rankinį pavarų perjungimo režimą (+S–) galima
pasirinkti bet kada važiavimo metu.
Geartronic sistema automatiškai perjungs
žemesnę pavarą, jei vairuotojas pernelyg sumažins greitį ar apsukas pagal atitinkamą pavarą.
Taip apsaugoma nuo trūkčiojimo važiuojant ir
variklio užgesimo dėl pernelyg mažų apsukų.
Kaip grąžinti automatinį važiavimo režimą:
•
280
Perstumkite svirtį į šoną, į galinę padėtį ties
D.
Geartronic – žiemos režimas
Saugos funkcija
Gali būti lengviau pradėti važiuoti slidžiu keliu,
įjungus 3-ą pavarą rankiniu būdu.
Tam, kad variklis būtų apsaugotas nuo pernelyg
didelių apsukų, pavarų dėžės kontrolės programa
turi apsauginį blokatorių, kuris apsaugo nuo automatinio žemesnės pavaros įjungimo.
1.
Paspauskite stabdžių pedalą ir pastumkite
pavarų svirtį iš padėties D į galinę padėtį ties
„+S–“: jungtiniame prietaisų skydelyje indikacija pakinta iš D į skaičių 1.
2.
Nustatykite 3-ą pavarą, du kartus pastumdami pavarų perjungimo svirtį link + (pliuso) –
ekrane ženklą 1 keičia 3.
3.
Atleiskite stabdį ir pradėkite palengva greitinti.
Pavarų dėžės „žiemos režimas” reiškia, kad automobilis pradeda važiuoti esant žemesniems variklio sūkiams ir mažesnei varančiųjų ratų variklio
galiai.
Automatinis žemesnės pavaros
įsijungimas
Nuspaudus akceleratoriaus pedalą iki pat grindų
(žemiau įprasto greitėjimo padėties), iš karto
įsijungs žemesnė pavara. Ši apsauginė funkcija
vadinama automatiniu žemesnės pavaros įsijungimu.
Atleidus iki pat galo nuspaustą akseleratoriaus
pedalą, pavarų dėžė automatiškai persijungs į
buvusią padėtį.
Automatinis žemesnės pavaros įjungimas naudojamas tada, kai reikia maksimalaus pagreitėjimo,
pavyzdžiui, lenkiant.
Geartronic neleidžia įjungti aukštesnės arba
žemesnės pavaros, jei per didelis variklio sūkių
skaičius gali apgadinti variklį. Nieko neįvyksta, jei
vairuotojas vis tiek bando įjungti žemesnę pavarą
tokiu būdu, esant didelės variklio apsukoms –
pradinė pavara lieka įjungta.
Jungiant pavaras žemyn, vienu metu galima perjungti vieną arba kelias pavaras, priklausomai nuo
variklio apsukų. Pavara persijungia, kai variklio
apsukos pasiekia tokią maksimalią ribą, kad variklis nebūtų gadinamas.
Vilkimas
Jei automobilį reikia vilkti, žr. svarbią informaciją,
pateikiamą skirsnyje Vilkimas (p. 321).
Susijusi informacija
•
•
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris (p. 421)
Pavarų dėžės (p. 278)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Pavarų svirties blokatorius
Yra du skirtingi pavarų perjungiklio blokatoriaus
tipai – mechaninis ir automatinis.
G021351
Mechaninis pavarų svirties blokatorius
M: rankinis perjungimas5 – „+/-“ arba režimas „Sport“6.
Pavarų perjungimo svirtį galima laisvai stumdyti į
priekį ir atgal tarp N ir D. Kitos padėtys yra užrakintos užraktu, kuris atrakinamas blokatoriaus
mygtuku, esančiu ant pavarų perjungimo svirties.
Stovėjimo padėtis (P)
Varikliui dirbant automobilis stovi:
•
Išjunkite automatinį pavarų srities
blokatorių
Perjungdami svirtį į kitą padėtį, laikykite koją
ant stabdžių pedalo.
Elektrinis pavarų blokatorius - Stovėjimo
padėties blokavimas (P)
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš P padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 85) turi būti pasuktas į II
padėtį.
Padėties blokatorius - Neutrali (N)
Jei pavarų perjungiklis yra N padėtyje ir automobilis stovėjo bent 3 sekundes (nepriklausomai
nuo to, ar variklis buvo išjungtas), pavarų perjungiklis užfiksuojamas šioje padėtyje.
Norint perjungti pavarų perjungiklį iš N padėties į
kitą pavarą, stabdžių pedalas turi būti laikomas
nuspaustas ir raktelis (p. 85) turi būti pasuktas į II
padėtį.
Jei automobiliu važiuoti negalima, pvz., dėl išsekusio akumuliatoriaus, pavarų svirtį reikia perjungti
iš P padėties, kad automobilis galėtų judėti.
Pakelkite guminį kilimėlį skyriuje už centrinio
valdymo pulto ir skyriaus dugne suraskite
angą7 raktelio geležtei (p. 172).
Raktelio geležte skylėje suraskite spyruoklinį
mygtuką, nuspauskite jį ir palaikykite.
Jei blokatoriaus mygtukas įspaustas, svirtį galima
stumdyti į priekį ar atgal tarp P, R, N ir D padėčių.
Automatinės pavarų svirties blokatorius
Automatinėje pavarų dėžėje yra įdiegtos specialios apsaugos sistemos:
5
6
7
Šis paveikslėlis yra bendro pobūdžio.
Netaikoma „V60 Twin Engine“.
Ten gali būti 2 skylės: viena raktelio geležtei, kita – guminiam kilimėliui fiksuoti.
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties P ir
patraukite raktelio geležtę aukštyn.
4.
Grąžinkite guminį kilimėlį atgal į vietą.
}}
281
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 279)
Pajudėjimo įkalnėje pagalba (HSA)*
Visų ratų pavara – (AWD)
Prieš pradedant judėti įkalnėje, galima atleisti
stabdžių pedalą, nes HSA (Hill Start Assist)
funkcija neleis automobiliui riedėti atgal.
Optimali trauka pasiekiama tada, kai visi ratai yra
varantieji.
Ši funkcija kelias sekundes palaiko slėgį stabdžių
sistemoje, kol vairuotojas perkelia koją nuo stabdžių prie greičio pedalo.
Pagalbinio stabdymo funkcija automatiškai išjungiama po kelių sekundžių arba vairuotojui nuspaudus greičio pedalą.
Susijusi informacija
•
Variklio užvedimas (p. 268)
Šį mygtuką centrinėje konsolėje naudokite suaktyvinti visų
varančiųjų ratų režimą (AWD –
All Wheel Drive), žr. Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 272). Šis režimas visų pirma
skirtas važiuoti mažu greičiu,
esant slidžiam keliui. Visų ratų pavara taip pat veikia stabilizuojančiai, esant didesniam greičiui.
Kad raktai sukibtų geriausiai ir neprasisuktų, varomoji jėga paskirstoma automatiškai geriausiai
sukimbantiems ratams. Esant įprastinėms važiavimo sąlygoms, didesnė dalis ratų varomosios
jėgos perduodama į priekinius ratus.
Susijusi informacija
•
282
Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 272)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stabdžių pedalas
Funkcinė patikra užvedant variklį
Stabdžių pedalas yra stabdžių sistemos dalis.
Automobilio stabdžių sistemoje naudojama elektronika. Kaskart užvedus variklį ir vairuotojui nuspaudus stabdžių pedalą, kad būtų galima perjungti pavarų perjungiklį iš padėties P, atliekama
automatinė funkcinė stabdžių sistemos patikra: žr.
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic (p. 279).
Kartais informaciniame ekrane pasirodo pranešimas ir ženklas dėl funkcijos tikrinimo, žr. pavyzdžius šio skirsnio pabaigoje esančioje lentelėje.
Automobilyje saugos sumetimais įrengti du stabdžių kontūrai.
Vairuotojo stabdžių pedalo slėgį sustiprina pagalbinė stabdžių įranga.
ĮSPĖJIMAS
Stabdžių stiprintuvas neveikia, kol neužvestas
variklis (žr. Variklio užvedimas (p. 268)).
Jei stabdžių pedalas naudojamas esant išjungtam
automobiliui, kai atjungtas elektrinis variklis ir
vidaus degimo variklis, pvz., velkant automobilį,
pedalo eiga bus šiek tiek didesnė ir automobiliui
sustabdyti pedalą reikės spausti smarkiau.
Automobiliuose su Pajudėjimo įkalnėje pagalba
(HSA)* (p. 282)* funkcija, pedalas lėčiau nei
įprastai grįžta į normalią padėtį, jei automobilis
pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus paviršiaus.
Važiuojant itin kalvota vietove arba vežant sunkius
krovinius, patartina stabdžių sistemą tausoti, naudojant stabdymą varikliu. Stabdymas varikliu yra
veiksmingiausias, kai važiuojant nuokalnėn būna
įjungta ta pati pavara, kaip ir važiuojant įkalnėn.
Daugiau bendrosios informacijos apie sunkių krovinių vežimą ant automobilio rasite Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 417).
PASTABA
Funkcijų patikrinimo metu stabdžių pedalą
tenka spausti ilgiau negu stabdant įprastai.
Lengvas stabdymas: įkraunamas
hibridinis akumuliatorius
Stabdant lengvai, stabdoma elektriniu varikliu.
Automobilio kinetinė energija verčiama elektros
energija, kuri naudojama hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Akumuliatoriaus įkrovimas su variklio
stabdymu yra nurodytas jungtiniame prietaisų
skydelyje (p. 71) su paveikslėliais.
Ši funkcija aktyvi greičio intervale 5–150 km/h
(3–93 myl./val.). Stabdant staigiau arba stabdant
už nurodyto greičio intervalo ribų, procesui talkina
hidraulinė stabdžių sistema.
Stabdymas šlapiuose keliuose
Ilgai važiuojant nestabdant, kai stipriai lyja, stabdymo poveikis gali būti šiek tiek uždelstas, kai po
to naudojami stabdžiai. Taip gali nutikti ir po automobilio plovimo. Tada reikia stipriau spausti stabdžių pedalą. Dėl šios priežasties laikykitės didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančių automobilių.
Užvažiavę ant šlapio kelio ir po automobilio plovimo stipriai stabdykite automobilį. Tada įkaista
stabdžių diskai, jie greičiau išdžiūva ir apsaugomi
nuo korozijos. Stabdydami atsižvelkite į esamą
eismo situaciją.
Stabdymas druska apibarstytuose
keliuose
Važiuojant druska apibarstytais keliais ant stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių gali susidaryti
druskos sluoksnis. Tai gali prailginti stabdymo
atstumą. Todėl laikykitės papildomo didelio saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Taip pat atlikite šiuos veiksmus:
•
Retkarčiais stabdykite, kad pašalintumėte
druskos sluoksnį. Įsitikinkite, kad stabdant
nekeliamas pavojus kitiems eismo dalyviams.
•
Švelniai nuspauskite stabdžių pedalą kelionei
pasibaigus ir prieš prasidedant naujai kelionei.
Techninė priežiūra
Siekdami, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, laikykitės „Volvo“ aptarnavimo intervalų, nurodytų aptarnavimo ir garantijos knygelėje.
}}
* Parinktis / priedas. 283
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Nauji, ką tik pakeisti stabdžių įdėklai bei stabdžių
diskai neužtikrina optimalaus stabdymo efekto,
kol „neįsidirba“ (kelis šimtus kilometrų). Sumažėjusį stabdymo efektą kompensuosite smarkiau
spausdami stabdžių pedalą. „Volvo“ rekomenduoja montuoti tik „Volvo“ automobiliui sertifikuotas stabdžių kaladėles.
SVARBU
Reikia reguliariai tikrinti stabdžių sistemos
komponentų nusidėvėjimo lygį.
Susisiekite su autoservisu, kur gausite informacijos apie procedūrą arba paprašykite
autoserviso specialistų atlikti patikrą. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Ženklai ir pranešimai
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Nepertraukiamas - Patikrinkite stabdžių skysčio lygį. Jei kiekis per mažas, įpilkite stabdžių skysčio ir patikrinkite,
kodėl mažėja stabdžių skysčio kiekis.
Nepertraukiama šviesa 2 sekundes po variklio užvedimo - automatinis veikimo patikrinimas.
284
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Kad galėtumėte pervesti
pavarų svirtį iš padėties P,
nuspauskite stabdžių
pedalą iki galo
Stabdžių pedalas spaudžiamas per silpnai.
Stabdžių pedalo savybės
pakitusios Reikia aptarnauti
•
Nuspauskite stabdžių pedalą stipriau.
Gali pasirodyti itin šaltu oru arba pervedus pavarų svirtį iš padėties P, kai stabdžių pedalas nuspaustas nepakankamai.
•
Išjunkite variklį, nuspausdami mygtuką START/STOP ENGINE. Užveskite variklį pakartotinai ir nuspauskite
stabdžių pedalą.
Jei klaidos pranešimas nedingsta: Susisiekite su autoservisu - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu
ir
šviečia tuo pačiu metu,
tai gali reikšti, kad stabdžių sistemoje yra
gedimas.
Jei šiame etape stabdžių skysčio rezervuaro
lygis yra normalus, atsargiai važiuokite iki artimiausio autoserviso ir patikrinkite stabdžių
sistemą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 287)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 286)
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 286)
•
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 286)
Jei stabdžių skysčio lygis stabdžių skysčio
rezervuare yra mažesnis nei MIN, nevažiuokite,
kol stabdžių skysčio lygis nepadidės.
Privalu išsiaiškinti stabdžių skysčio praradimo
priežastį.
285
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kojinis stabdys – stabdžių
antiblokavimo sistema
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS, „Anti-lock
Braking System“), stabdymo metu neleidžia užsiblokuoti ratams.
Funkcija leidžia išlaikyti vairavimo kontrolę, jai veikiant lengviau, pvz., pasukti bei išvengti pavojaus.
Suveikus šiai funkcijai, ant stabdžių pedalo gali
būti jaučiama vibracija. Tai yra normalu.
Užvedus variklį ir vairuotojui atleidus stabdžių
pedalą, automatiškai atliekamas trumpas ABS
sistemos testas. Papildomą automatinį ABS sistemos bandymą galima atlikti važiuojant nedideliu
greičiu. Bandymas juntamas stabdžių pedalo pulsavimu.
Susijusi informacija
•
•
•
•
286
Stabdžių pedalas (p. 283)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo
signalas ir automatinis avarinis
signalas
Avarinio stabdymo šviesos įsijungia, kad įspėtų
už automobilio esančias transporto priemones
apie staigų stabdymą. Ši funkcija reiškia, kad
stabdžių žibintas mirksi, o ne šviečia nuolatine
šviesa, kaip būna stabdant įprastu būdu.
Avarinių stabdžių šviesos aktyvinamos staigiai
stabdant, kai greitis viršija 50 km/h (31 myl./val.).
Automobilio greičiui sumažėjus žemiau
10 km/val. (6 myl./val.) stabdžių žibintas nustoja
mirksėti ir pradeda šviesti nuolat. Tuo pačiu metu
aktyvinamas automobilio avarinis signalas
(p. 101). Jie mirksi tol, kol vairuotojas padidina
automobilio greitį arba išjungia avarinį signalą.
Avarinė stabdymo pagalba EBA („Emergency
Brake Assist“) padeda padidinti stabdymo jėgą ir
taip sumažinti stabdymo atstumą.
EBA nustato vairuotojo stabdymo stilių ir prireikus
padidina stabdymo jėgą. Stabdymo jėgą galima
didinti, kol įsijungs ABS sistema. EBA funkcija
pertraukiama, kai sumažėja stabdžio pedalo spaudimo jėga.
PASTABA
Įjungus EBA, stabdžių pedalas nusileidžia šiek
tiek žemiau nei įprastai, spauskite (laikykite)
stabdžių pedalą tiek, kiek reikia. Atleidus stabdžio pedalą, stabdymas baigiasi.
Susijusi informacija
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 286)
•
•
•
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 286)
•
Stovėjimo stabdžiai (p. 287)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo
pagalba
Stabdžių pedalas (p. 283)
Stovėjimo stabdžiai (p. 287)
Kojinis stabdys – avarinė stabdymo pagalba
(p. 286)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 286)
Susijusi informacija
•
•
•
•
Stabdžių pedalas (p. 283)
Stovėjimo stabdžiai (p. 287)
Kojinis stabdys – avarinio stabdymo signalas
ir automatinis avarinis signalas (p. 286)
Kojinis stabdys – stabdžių antiblokavimo sistema (p. 286)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Stovėjimo stabdžiai
Stovėjimo stabdžio įjungimas
Stovėjimo stabdys neleidžia automobiliui nuriedėti iš stovimos padėties, mechaniškai užrakindamas / užblokuodamas du ratus.
stovėjimo stabdžio valdiklį. Atleidus valdymo elementą, stabdymo procedūra sustabdoma.
PASTABA
Suaktyvinus avarinio stabdymo funkciją
važiuojant dideliu greičiu, pasigirsta signalas.
Veikimas
Įjungiant elektra valdomą stovėjimo stabdį, gali
pasigirsti silpnas elektrinio variklio ūžesys. Ūžesys
gali būti girdimas ir stovėjimo stabdžių automatinės funkcijos tikrinimo metu.
Jeigu stovėjimo stabdis įjungiamas automobiliui
nejudant, jis veikia tik galinius ratus. Jei jis įjungiamas automobiliui judant, naudojami įprasti
stabdžiai, t. y. stabdomi visi keturi ratai. Stabdymo
funkcija pasikeičia į užpakalinių ratų, kai automobilis beveik sustoja.
Žema akumuliatoriaus įtampa
Jei akumuliatoriaus įtampa per maža, stovėjimo
stabdžio nei atleisti, nei įjungti negalima. Jei akumuliatoriaus įtampa per žema, prijunkite pagalbinį
akumuliatorių, žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus (p. 270).
Automobilio statymas įkalnėje
Jei automobilis pastatytas įkalnėje:
•
Pasukite ratus nuo kelkraščio.
Jei automobilis pastatytas nuokalnėje:
Stovėjimo stabdžio kontrolė: įjungimas.
1.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Nuspauskite stovėjimo stabdžio valdiklį.
>
Pradeda mirksėti jungtinio prietaisų
skydelio ženklas. Kai jis ima šviesti nuolat,
rankinis stabdys būna įjungtas.
3.
Atleiskite stabdžių pedalą ir patikrinkite, ar
automobilis nerieda.
•
Pasukite ratus į kelkraštį.
ĮSPĖJIMAS
Visada naudokite stovėjimo stabdį, kai automobilį statote nuokalnėje - nepakanka palikti
automobilį įjungtą arba padėtyje P, jei jis turi
automatinę pavarų dėžę, kad jis stovėtų.
Statydami transporto priemonę, įjunkite pavarų
perjungiklį į P padėtį.
Avarinis stabdys
Avariniu atveju, automobiliui judant, stovėjimo
stabdį galima įjungti nuspaudžiant ir palaikant
}}
287
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Stovėjimo stabdžio išjungimas
Stovėjimo stabdžio kontrolė: atleidimas.
Rankinis atleidimas
1.
2.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
3.
Patraukite už svirties.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir
išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
8
288
Įkiškite nuotolinio valdymo pultelį į uždegimo
jungiklį8.
Automatinis atleidimas
Vežant sunkius krovinius įkalnėn
1.
Saugos diržo prisisegimas.
2.
Užveskite variklį.
Jei stovėjimo stabdžiai atleidžiami automatiškai,
įkalnėn vežamas sunkus krovinys, pavyzdžiui, priekaba, gali imti riedėti atgal. Išvenkite šios situacijos, nuvažiuodami ir nuspausdami valdiklį. Kai
variklis pasieks traukos jėgą, atleiskite svirtį.
3.
Tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą.
4.
Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į D arba
R padėtį ir paspauskite akceleratoriaus
pedalą.
>
Stovėjimo stabdys atleidžiamas ir
išsijungia jungtinio prietaisų skydelio
ženklas.
PASTABA
Saugumo sumetimais stovėjimo stabdys atleidžiamas automatiškai tik tada, kai variklis veikia ir vairuotojas yra prisisegęs saugos diržą.
Automobiliuose su automatine pavarų dėže
stovėjimo stabdys atleidžiamas iškart nuspaudus greičio pedalą ir pavarų perjungimo svirčiai esant padėtyje D arba R.
Automobiliai su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema: paspauskite START/STOP ENGINE.
Stabdžių trinkelių keitimas
Dėl elektrinio stovėjimo stabdžio konstrukcijos
galinius stabdžių antdėklus reikia pakeisti autoservise - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį
„Volvo“ autoservisą.
Ženklai ir pranešimai
Informacijos apie tai, kaip galima parodyti ir
panaikinti jungtinio prietaisų skydelio tekstinius
pranešimus, rasite Pranešimai – tvarkymas
(p. 117).
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
"Pranešimas"
•
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Mirksintis ženklas parodo, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Jei ženklas mirksi bet kokioje kitoje situacijoje, vadinasi, yra gedimas.
•
Stovėjimo stabdys
ne visiškai atleistas
Perskaitykite pranešimą jungtiniame prietaisų skydelyje.
Gedimas neleidžia atleisti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Pastaba: jei bandoma važiuoti toliau, šiam klaidos pranešimui esant ekrane, pasigirsta įspėjamasis signalas.
}}
289
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ženklas
Pranešimas
Reikšmė / veiksmas
Stovėjimo stabdys
neįjungtas
Gedimas neleidžia įjungti rankinio stabdžio:
•
Pamėginkite atleisti ir įjungti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Šis pranešimas taip pat rodomas ir automobiliuose su mechanine pavarų dėže, kai automobilis juda lėtai su atidarytomis
durelėmis, kad vairuotojas būtų įspėtas apie netyčia išjungtą stovėjimo stabdį.
Stovėjimo stabdys
Reikia aptarnauti
Įvyko gedimas:
•
Pamėginkite įjungti ir atleisti stabdį.
Jei triktis po kelių bandymų nedingsta:
•
Nuvykite į autoservisą - rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Jei automobilį reikia pastatyti prieš pašalinant
gedimą, ratus reikia pasukti taip, lyg statant įkalnėje, o pavarų perjungiklis turi būti P padėtyje.
Tekstinį pranešimą galima patvirtinti trumpai
paspaudžiant OK mygtuką ant posūkių rodiklių
svirtelės.
Susijusi informacija
•
290
Stabdžių pedalas (p. 283)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Taupus važiavimas
Važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai reiškia
važiuoti sklandžiai, numatant būsimą situaciją
kelyje, važiavimo stilių bei važiavimo greitį pritaikant prie esamos situacijos.
Valdymo elektra planas
Siekiant maksimalios ridos, svarbu atidžiai planuoti, kada važiuoti elektriniu režimu:
Įkrovimas
• Reguliariai įkraukite automobilį iš maitinimo
tinklo. Įpraskite visada pradėti kelionę visiškai
įkrautu hibridinės sistemos akumuliatoriumi.
•
•
vojama daugiau hibridinės sistemos energijos.
Važiavimas
Pasirinkus energiją tausojantį važiavimo stilių
mažinamas energijos eikvojimas ir galima pratęsti
vartojimo intervalą.
•
Esant trumpai kelionei paruoškite automobilio saloną ir, jei galima, išjunkite ventiliatorių.
•
Jei paruošimo procedūros vykdyti
neįmanoma, kai lauke šalta, pirmiausia
panaudokite sėdynių ir vairo šildymo funkcijas*. Venkite šildyti visą saloną, nes taip išeik-
Padangose palaikykite tinkamą oro slėgį ir
reguliariai jį tikrinkite. Siekiant geriausių
rezultatų, rekomenduojama rinktis ECO
slėgį padangose.
•
•
Norėdami sumažinti stabdymą, važiuokite
pastoviu greičiu ir išlaikykite tinkamą atstumą
iki kitų transporto priemonių ir objektų.
Nuo padangų pasirinkimo gali priklausyti
degalų sąnaudos: patarimo, kokios padangos
tinkamos, kreipkitės į atstovą.
•
•
Balansuokite galios poreikį greičio pedalu.
Naudokitės vairuotojo ekrane pateiktu pasiekiamos elektrinio variklio energijos indikatoriumi (žr. Eco guide & Hybrid guide (p. 75)),
kad be reikalo neužvestumėte vidaus degimo
variklio. Elektrinis variklis yra efektyvesnis nei
vidaus degimo, ypač – važiuojant nedideliu
greičiu.
Nesivežiokite nereikalingų daiktų: kuo
didesnė apkrova, tuo didesnės sąnaudos.
•
Stogo bagažinė ir slidžių dėžė didina oro
pasipriešinimą, todėl didėja sąnaudos. Jei
nenaudojate stogo bagažinės laikiklių, nuimkite juos.
•
•
Stenkitės nevažiuoti su atidarytais langais.
Jei įmanoma, pasirinkite stovėjimo vietą,
kurioje yra įkrovimo stotelė.
Venkite statyti automobilį tokioje vietoje, kur
stovėjimo metu salonas atšals arba perkais.
Pavyzdžiui, statykite automobilį reguliuojamo
klimato garaže.
•
Siekdami mažiausių energijos sąnaudų, suaktyvinkite važiavimo režimą Pure.
•
•
Esant didesniam greičiui pasirinkite važiavimo
režimą Save, jei kelionės laikas viršija valdymo elektra intervalą.
•
Išsiaiškinkite, kur yra įkrovimo stočių.
Išankstinis paruošimas
Paruoškite automobilį prieš kelionę. Jei
įmanoma, naudokite įkrovimo kabelį, prijungtą
prie maitinimo lizdo.
•
•
Stabdžių pedalu stabdykite švelniai: taip
įkrausite hibridinės sistemos akumuliatorių.
Stabdžių pedale įdiegta regeneracinio stabdymo funkcija.
•
Važiuodami kalnuotose vietovėse, naudokite
stabdymo varikliu funkciją. Automobilio variklis stabdo atleidus greičio pedalą o hibridinės
sistemos akumuliatorius yra įkraunamas.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnės energijos
sąnaudos, nes kartu su greičiu didėja vėjo
pasipriešinimas.
Nelaikykite stovinčio automobilio įkalnėje su
nuspaustu akceleratoriaus pedalu. Vietoj jo
nuspauskite stabdžių pedalą.
ĮSPĖJIMAS
Atminkite, kad, važiuodamas vien elektriniu
režimu, automobilis neskleidžia triukšmo, todėl
jo gali nepastebėti vaikai, pėstieji, dviratininkai
ir gyvūnai. Ypač tai aktualu važiuojant nedideliu greičiu, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje.
}}
* Parinktis / priedas. 291
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Lauko temperatūra
Perbridimas
Elektrinis variklis, elektronika ir akumuliatoriai
geriausiai veikia esant maždaug 25 °C temperatūrai. Prijungus automobilį prie elektros maitinimo
lizdo, jis paruošiamas (p. 140) pasiekiant optimalią temperatūrą. Jei automobilis užvedamas šaltu
oru arba važiuojant nukrypstama nuo leistino temperatūrų intervalo, pradeda veikti degalų šildytuvas ir, jei reikia, automatiškai įsijungia vidaus
degimo variklis, kad būtų šildoma. Galima važiuoti
elektra, tačiau, per daug nukritus temperatūrai,
sumažėja galia.
Brastos įveikimu laikomas važiavimas automobiliu per gilią ant kelio susidariusią balą. Per brastą
reikia važiuoti itin atsargiai.
Lygiai taip pat sistemą gali tekti ataušinti kai
važiuojama esant karštam orui.
PASTABA
Jei lauko temperatūra itin žema, dyzelinis
variklis veikia nuolat.
Elektrą naudojantys prietaisai
Kuo daugiau automobilyje įjungtų elektrą naudojančių prietaisų (pvz., grotuvas, elektra šildomi langai, šoniniai veidrodėliai, sėdynės ir kt.), tuo didesnės energijos sąnaudos.
Susijusi informacija
•
•
292
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 295)
Važiavimas žiemą (p. 294)
SVARBU
Į oro filtrą patekęs vanduo gali sugadinti
variklį.
Esant didesniam kaip 25 cm gyliui, vanduo
gali patekti į pavarų dėžę. Tai sumažina alyvos
tepimo savybę ir trumpina sistemų eksploatavimo laiką.
Automobiliu galima važiuoti per brastą, kurios
gylis neviršija 25 cm, ne didesniu nei ėjimo greičiu. Važiuojant per tekantį vandenį, reikia būti itin
atsargiems.
Garantija neapima bet kurio komponento,
variklio, pavarų dėžės, turbininio įkroviklio, diferencialo ar jo vidinių dalių pažeidimo, kurį
sukėlė vanduo, hidrostatinis blokavimas ar alyvos trūkumas.
Per vandenį važiuokite lėtai ir nesustokite. Pravažiavę vandenį, lėtai išminkite stabdžių pedalą ir
patikrinkite, ar veikia visiško stabdymo funkcija.
Pavyzdžiui, vanduo ir purvas gali sudrėkinti stabdžių antdėklus, todėl sulėtės stabdymo funkcija.
•
Pervažiavus brastą ar purvyną, prireikus reikia
nuvalyti elektrinio šildytuvo kontaktus ir priekabos jungiamąją movą.
•
Nepalikite automobilio ilgą laiką vandenyje,
kai šis semia jo slenksčius, nes gali sugesti
elektros įranga.
Jei variklis užgęsta vandenyje, nebandykite jo
vėl užvesti; nuvilkite automobilį iš vandens į
autoservisą. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Variklio gedimo
rizika.
Susijusi informacija
•
•
Pagalba kelyje (p. 322)
Vilkimas (p. 321)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Perkaitimas
Ypatingomis sąlygomis, pvz., intensyviai važiuojant kalnuota vietove ir esant karštam orui, kyla
variklio ir pavaros sistemos perkaitimo pavojus,
ypač – velkant sunkų krovinį.
Informacijos apie perkaitimą važiuojant su priekaba Važiavimas su priekaba* (p. 314).
•
Esant itin aukštai oro temperatūrai, nuo automobilio priekinių grotelių nuimkite visas papildomas lempas.
•
Pernelyg pakilus temperatūrai variklio aušinimo sistemoje, jungtinio prietaisų skydelio
informaciniame ekrane įsijungia įspėjamasis
ženklas ir pasirodo teksto pranešimas
Aukšta variklio temperatūra Saugiai
sustoti. Saugiai sustabdykite automobilį ir
leiskite varikliui paveikti laisvomis apsukomis
kelias minutes, kad atvėstų variklis.
•
Jei pasirodo teksto pranešimas Aukšta
variklio temperatūra Išjungti variklį arba
Variklio aušin. skys. lygis žemas Saugiai
sustoti, reikia sustabdyti automobilį ir
išjungti variklį.
•
Perkaitus pavarų dėžei, suaktyvinama integruota apsaugos funkcija, kuri, be kita ko,
jungtiniame prietaisų skydelyje įjungia įspėjamąjį ženklą bei ekrane pateikia teksto pranešimą Įkaitusi pavarų dėžė Sumažinti
greitį arba Įkaitusi pavarų dėžė Saugiai
sustoti Laukti, kol atauš. Vadovaukitės
nurodytomis rekomendacijomis, sumažinkite
greitį, saugiai sustabdykite automobilį ir leiskite varikliui kelias minutes padirbti laisvomis
apsukomis, kad atvėstų pavarų dėžė.
•
Jei automobilis perkaista, laikinai gali būti
automatiškai išjungta oro kondicionavimo sistema.
•
Jei automobiliu važiuojama sunkiomis sąlygomis, sustoję iš karto neišjunkite variklio.
PASTABA
Varikliui užgesus variklio aušinimo ventiliatorius kurį laiką dar gali veikti.
Važiavimas su atidarytu bagažinės
dangčiu
Važiuojant su atidaryta bagažine, į automobilį pro
ją gali būti įtraukta nuodingų dūmų.
ĮSPĖJIMAS
Nevairuokite su atidarytu automobilio galu!
Per krovinių skyrių į automobilio saloną gali
skverbtis nuodingi išmetimo vamzdžio dūmai.
Susijusi informacija
•
Krovimas (p. 156)
* Parinktis / priedas. 293
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Perkrova – starterio akumuliatorius
Prieš išvykstant į tolimą kelionę
Važiavimas žiemą
Kiekviena automobilio elektra valdoma funkcija
tam tikru lygiu apkrauna starterio akumuliatorių
(p. 381). Jei automobilis išjungtas, venkite naudoti raktelio padėtį II(p. 85). Vietoj to naudokite
padėtį I, kuri eikvoja mažiau galios.
Prieš pradedant ilgą kelionę, prasminga atlikti
tokias patikras:
Žiemos sezonu svarbu vykdyti tam tikras patikras,
siekiant užtikrinti, kad automobiliu būtų galima
saugiai važiuoti.
Taip pat atminkite, kad įvairūs elektra maitinami
priedai taip pat apkrauna automobilio elektros
sistemą. Kai automobilis išjungtas, nenaudokite
daug elektros energijos vartojančių funkcijų.
Tokių funkcijų pavyzdžiai:
•
•
•
•
salono ventiliatorius
294
Patikrinkite, ar variklis gerai veikia ir ar
nenaudoja degalų (p. 426) daugiau nei
įprasta.
•
Įsitikinkite, ar iš įvairių bakelių nenuteka skysčiai (kuras, alyva ir kt.).
•
Patikrinkite visas lempas ir padangų protektoriaus gylį.
•
Kai kuriose šalyse pagal įstatymą reikalaujama automobilyje vežtis trikampį avarinį
ženklą (p. 334).
priekiniai žibintai
priekinio stiklo valytuvas
garso sistema (veikianti dideliu garsu).
Kritus starterio akumuliatoriaus įtampai, jungtinio
prietaisų skydelio informaciniame ekrane pateikiamas tekstas Žemas akumul. įkrovos lygis
Energ. taup. rež.. Tokiu atveju energijos taupymo sistema atjungia tam tikras funkcijas, taip
pat – sumažina maitinimą tokioms funkcijoms
kaip salono ventiliatorius ir (arba) garso sistema.
–
•
Šiuo atveju reikia įkrauti akumuliatorių, paleidžiant automobilį ir leidžiant jam paveikti bent
15 minučių. Starterio akumuliatorius veiksmingiau įkraunamas važiuojant nei varikliui
veikiant laisvosiomis apsukomis, kai automobilis stovi.
Susijusi informacija
•
•
•
Prieš prasidedant šaltajam metų laikui, patikrinkite šiuos parametrus:
•
Variklio aušinimo skystyje (p. 367) turi būti
50 % glikolio. Šis mišinys apsaugo variklį nuo
šalčio erozijos iki maždaug –35 °C. Kad aušinimo skystis nekenktų varikliui, negalima maišyti skirtingų tipų glikolio.
•
Kuro bakas turi būti kuo pilnesnis, siekiant
išvengti kuro garų kondensavimosi.
•
Variklio alyvos klampumas yra svarbus parametras. Mažesnio klampumo (skystesnės)
alyvos padeda lengviau užvesti variklį, esant
šaltam orui, taip pat mažina kuro sąnaudas,
kol variklis yra neįkaitęs. Daugiau informacijos apie tinkamas alyvas, žr. Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 417).
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 366)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 370)
SVARBU
Intensyviam važiavimui arba esant aukštai oro
temperatūrai žemos klampos alyva netinka.
•
Būtina patikrinti starterio akumuliatoriaus
būklę ir įkrovimo lygį. Esant žemai temperatū-
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
rai, akumuliatoriaus apkraunamas labiau ir
sumažėja jo talpa.
•
Naudokite tik specialų plovimo skystį
(p. 381), kad plovimo skysčio bakelyje nesusidarytų ledo.
Jei yra galimybė, kad ant kelio dangos bus sniego
arba ledo, siekiant užtikrinti veiksmingą ratų sukibimą su kelio danga, „Volvo“ rekomenduoja
sumontuoti žiemines padangas ant visų ratų.
PASTABA
Tam tikrose šalyse naudoti žiemines padangas reikalauja įstatymai. Kai kuriose šalyse
dygliuotos padangos yra draudžiamos.
Važiavimas, esant slidžiai kelio dangai
Rekomenduojame pasimokyti važiuoti slidžia kelio
danga esant kontroliuojamoms sąlygoms tam,
kad žinotumėte vairavimo specifiką.
Susijusi informacija
•
Važiavimas žiemą (p. 294)
Elektra nuvažiuojamas atstumas
Automobilio elektra nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo kelių veiksnių, pvz., aktyvių elektros
vartotojų skaičiaus. Galimybė nuvažiuoti toli priklauso nuo atitinkamų aplinkybių ir sąlygų, kuriomis vairuojama.
Intervalui įtaką darantys veiksniai
Vairuotojas gali daryti įtaką kai kuriems veiksniams, tačiau kitiems veiksniams jis poveikio
nedaro. Ilgiausias atstumas gali būti pasiekiamas
esant ypač palankioms sąlygoms, kai visi veiksniai
daro teigiamą poveikį.
Veiksniai, kuriems vairuotojas įtakos nedaro
Yra keli išoriniai veiksniai, kurie daro įvairų poveikį
intervalui:
•
•
•
•
•
eismo situacija
trumpi važiavimo atstumai
topografija
važiavimo režimas Pure
klimato kontrolės nuostatų.
greitis ir greitėjimas
važiavimo režimas Save
padangos ir slėgis padangose.
Elektrą naudojantys prietaisai
Siekdamas maksimalios ridos iš elektros energijos, elektromobilio vairuotojas turi galvoti apie
energijos (p. 303) taupymą. Kuo daugiau įjungtų
elektrą naudojančių prietaisų (radijo imtuvas,
langų, veidrodėlių ar sėdynių šildymas, labai šaltas
oras iš klimato reguliavimo sistemos ir kt.), tuo
trumpesnį atstumą galima nuvažiuoti.
PASTABA
Be didelių energijos sąnaudų salonui kondicionuoti, maksimalų nuvažiuojamą atstumą
papildomai gali sumažinti didelis greitis, staigus greitėjimas, sunkūs kroviniai ir įkalnės.
išorės temperatūra ir priešinis vėjas
kelio būklė ir paviršius.
Veiksniai, kuriems vairuotojas gali daryti
poveikį
Vairuotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad šie veiksniai
daro poveikį intervalui, kad jis / ji galėtų automobilį vairuoti energiją tausojančiu režimu.
•
•
•
•
•
•
•
reguliarus įkrovimas
Važiavimas valdant elektra
Pasirinkite važiavimo režimą Pure norėdami tausoti energiją ir nuvažiuoti kiek įmanoma toliau
naudodami vien tik elektros energiją.
Esant didesniam greičiui pasirinkite važiavimo
režimą Save, jei kelionės laikas viršija valdymo
elektra intervalą.
Pirminis apdorojimas
}}
295
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Ilgesni neaktyvūs laikotarpiai
Įprasto hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo
(p. 302) metu dalis įkrovimo srovės panaudojama
palaikyti automobilio pavaros sistemos parengtį
kelionei (daugiausia jos naudojama hibridinio
akumuliatoriaus temperatūrai suderinti). Jei automobiliu nevažinėjama keletą dienų, energijos
galima sutaupyti neįjungiant išankstinio parengimo. Jei automobiliu nevažinėjama ilgesnį laiką,
hibridinis akumuliatorius veikia geriausiai, jei
automobilis pastatomas vėsioje vietoje. Smulkesnės informacijos, susijusios su ilgesniais neaktyviais laikotarpiais, Transporto priemonių su hibridinės sistemos akumuliatoriais ilgalaikis sandėliavimas (p. 313).
Degalų bako atlankas –
atidarymas / uždarymas
Kuro pildymo angos apsauginis
skydas – rankinis atidarymas
Degalų bako atlanką galima atidaryti / uždaryti
tokiu būdu:
Jei degalų bako dangtelio negalima elektroniniu
būdu atidaryti iš automobilio salono, jį galima atidaryti ranka.
Degalų bako durelių atidarymas/
uždarymas
Susijusi informacija
•
•
Taupus važiavimas (p. 291)
Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 272)
1.
Atidarykite / nuimkite šoninį bagažinės
vidaus dangtį (toje pačioje pusėje, kaip ir
kuro bako atlankas).
2.
Ištęskite / atidarykite perforuotą izoliacijos
dalį ir suraskite žalią virvutę su rankenėle.
3.
Švelniai patraukite virvę atgal, kad kuro bako
skydelis atsilenktų spragtelėdamas.
Kuro bako atlankas atidaromas mygtuku žibintų
skydelyje: jis atsidaro atleidus mygtuką.
Jungtinio prietaisų skydelio ekrane ant
ženklo pateikiama rodyklė nurodo, kurioje
automobilio pusėje yra degalų bako dangtelis.
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas uždaromas, jį įspaudžiant į vidų, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad skydas uždarytas.
Susijusi informacija
•
296
Pilno kuro bako pripylimas (p. 297)
SVARBU
Patraukite laidą švelniai - norint atjungti
durelių užraktą, reikia minimalios jėgos.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Susijusi informacija
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 297)
Pilno kuro bako pripylimas
Pilno kuro bako pripylimas
Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pilant
degalus.
1.
Degalų bako dangtelio atidarymas/
uždarymas
Pasirinkite degalus, tinkamus naudoti automobilyje pagal identifikatorių9 degalų bako
atlanko vidinėje dalyje.
Žr. aprobuotų degalų informaciją, kurią rasite
skirsnyje apie dyzeliną (p. 298).
2.
Neperpildykite bako: stabdykite tiekimą, kai
degalų pistoleto srautas sustabdomas pirmąjį
kartą.
PASTABA
Karštu oru perteklinis kuras rezervuare gali
persipilti per kraštus.
Pildymas iš degalų kanistro10
Kuro bako dangtelį galina prijungti prie skydelio.
Esant karštam orui, kuro bake gali pakilti slėgis.
Lėtai atidarykite dangtelį.
•
9 CEN standartą EN16942 atitinkantis identifikatorius
10 Taikoma tik automobiliams su dyzeliniu varikliu.
Pripylę uždėkite dangtelį ir sukite, kol pasigirs
vienas ar keli spragtelėjimai.
Pildami degalus iš degalų bakelio, naudokite piltuvėlį, kuris yra po bagažinės grindų liuku.
Būtinai gerai įstatykite piltuvo vamzdį į bako
kaklelį. Bako kaklelyje įrengtas atidaromas dangtelis: prieš pradedant pildyti baką piltuvu, reikia
piltuvo vamzdžiu atidaryti tą dangtelį.
Susijusi informacija
•
Kuro pildymo angos apsauginis skydas – rankinis atidarymas (p. 296)
•
Degalai – tvarkymas (p. 298)
yra degalų bako atlanko vidinėje pusėje ir vėliausiai iki 2018 metų pabaigos bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos degalinėse.
297
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Degalai – tvarkymas
SVARBU
Nenaudokite žemesnės, negu „Volvo” pataria,
kokybės kuro, kadangi tai gali sumažinti variklio
galią bei padidinti kuro sąnaudas.
Įvairių degalų tipų mišiniai arba „Volvo“ nerekomenduojami degalai nėra įtraukti į „Volvo“
garantiją ir jokias papildančias paslaugų teikimo sutartis; tai taikoma visiems varikliams.
ĮSPĖJIMAS
Venkite kvėpuoti kuro garais ir saugokitės,
kad jo purslų nepatektų į akis.
PASTABA
Patekus į akis kuro, reikia išsiimti kontaktinius
lęšius (jei jie įdėti) ir gausiai skalauti akis vandeniu bent 15 minučių. Tada reikia kreiptis į
gydytoją.
Jokiu būdu neprarykite kuro. Kuras (benzinas,
bioetanolis ir jo mišiniai su dyzelinu) yra itin
nuodingas, jo prarijus galima sukelti
negrįžtamų pažeidimų arba netgi nusinuodyti.
Prarijus kuro būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
Ant žemės išsipylęs kuras gali užsidegti.
Išjunkite kuru varomą šildytuvą, prieš pradėdami pilti degalus.
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei kuro kokybė – tai veiksniai,
turintys įtakos automobilio veikimui.
Susijusi informacija
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 298)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 300)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 426)
•
Degalų bakas – tūris (p. 423)
Degalai – dyzelinas
Dyzelinas – tai tam tikro tipo degalai, skirti automobiliams su dyzeliniu varikliu.
Naudokite tik patikimų gamintojų gaminamą
dyzeliną. Niekada nepilkite degalų, jei abejojate jų
kokybe. Dyzelinas turi atitikti standartą EN 590
arba SS 155435. Dyzeliniai varikliai yra jautrūs
degalų teršalams, pvz., itin dideliam sieros ir
metalų kiekiui.
Identifikatorius
CEN standartą EN16942 atitinkantis identifikatorius yra degalų bako atlanko vidinėje pusėje ir
vėliausiai iki 2018 metų pabaigos bus ant atitinkamų degalų siurblių ir jų antgalių visose Europos
degalinėse.
Šis identifikatorius taikomas dabartiniams standartiniams degalams Europoje. Automobiliuose
su dyzeliniais varikliais gali būti naudojamas dyzelinas su toliau pateiktais identifikatoriais:
B7 – tai dyzelinas, kuriame yra
maks. 7 tūrio proc. riebiųjų
rūgščių metilo esterio (FAME).
Pilant degalus mobilusis telefonas turi būti
išjungtas. Skambinimo signalas gali sukelti
kibirkščių ir uždegti benzino garus; tai gali
sukelti gaisrą ir sužaloti.
Kai lake šalta (iki 0 °C), dyzeline gali susidaryti
parafino nuosėdų ir gali kilti uždegimo problemų.
Parduodamų degalų savybės turi būti pritaikytos
sezonui ir klimato juostai, tačiau ekstremaliu oru
298
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
senuose degaluose arba pervažiavus iš vienos klimato juostos į kitą gali iškirsti parafino nuosėdų.
Apribojimai dėl žemos lauko
temperatūros
rymą ir (arba) degalų oksidaciją: tokiu atveju kiltų
veikimo pertrūkių rizika.
Jeigu kuro bakas pakankamai užpildytas, sumažėja kondensacijos bake pavojus. Pripildydami
kuro, patikrinkite, ar aplink filtro siurblį esanti sritis
yra švari. Venkite kuro išsiliejimo ant dažyto paviršiaus. Išsiliejusį kurą valykite vandeniu su plovimo
priemone.
Siekiant išvengti parafino nuosėdų susidarymo
dyzeline pavojaus (žr. ankstesnį skyrelį) dėl mažos
šiluminės varžos, automobilyje įdiegiama atitinkama (atsižvelgiant į rinką) funkcija, kuri automatiškai apriboja važiavimo elektra galimybę, kai
esant žemai temperatūrai įjungiamas važiavimo
režimas PURE arba HYBRID. Susidarius tokiai
situacijai, dyzelinis variklis veikia nuolat.
Siekiant išvengti tokių problemų, automobilyje
buvo įdiegta degalų amžių sekanti funkcija. Kartu
su ja gali būti pateikiamas aiškinamasis teksto
pranešimas, pvz.:
SVARBU
Dyzelinas turi:
•
•
•
atitikti EN 590 ir SS 155435 standartus
turėti sieros kiekį, neviršijantį 10 mg/kg
turėti daugiausiai 7 % tūrio FAME11 (B7).
SVARBU
Dyzelino tipai, kurių naudoti nerekomenduojama:
•
•
•
•
Specialūs priedai
Jūrinis dyzelinas
Šildymo alyva
FAME12 ir augalinis aliejus.
Šis kuras neatitinka „Volvo“ rekomendacijų,
spartina dėvėjimąsi ir didina žalos varikliui
riziką. Visa tai pagal „Volvo“ garantiją nekompensuojama.
11
12
Dyzelino šiluminė varža – tai degalų naudingumo
žemoje temperatūroje matas. Paprastai dyzelino
šiluminės savybės pritaikomos prie jo pardavimo
teritorijos klimato juostos ir sezono.
Automatiniai apribojimai žemoje temperatūroje
laipsniškai griežtinami priklausomai nuo bake
esančių degalų amžiaus. Jei automobilio degalų
bakas papildytas neseniai, apribojimų nėra, tačiau
degalams senstant (mėnesiais) jie griežtėja.
Šios funkcijos paskirtis – esant žemai lauko temperatūrai leisti automobiliui naudoti degalus tokia
sparta, kad prieš pasiekiant esamų degalų kritinę
temperatūrą būtų įpilta šviežių tinkamos šiluminės
varžos degalų.
Degalų amžius
Senas dyzelinas (maždaug 5 mėnesių ar senesnis) su kondensatu atskirais atvejais gali degalų
sistemoje paskatinti dumblių ir bakterijų susida-
Riebiosios rūgšties metilo esteris
Leidžiama naudoti dyzeliną, kurio sudėtyje yra iki 7 % tūrio FAME (B7).
• Pasenę degalai. Užv. vidaus degimo
variklį degalams suvartoti
• Pasenę degalai Variklis veiks degalams
vartoti
• Pasenę degalai Papildykite degalų baką
Vykdykite rekomendacinius veiksmus (kur tinka).
Tuščias kuro bakas
Jei variklis sustojo pritrūkus degalų, degalų sistema turi keletą sekundžių atlikti patikrinimą.
Užpildę kuro baką dyzelinu, prieš užvesdami variklį
atlikite šią procedūrą:
1.
Įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į degimo
jungiklį ir įstumkite jį į galinę padėtį. Papildomos informacijos rasite Raktelio padėtys
(p. 84).
2.
Paspauskite START mygtuką nespausdami
stabdžių ir (arba) sankabos pedalo.
3.
Palaukite maždaug vieną minutę.
4.
Norėdami užvesti variklį: Paspauskite stabdžių ir (arba) sankabos pedalą ir po to vėl
spauskite START mygtuką.
}}
299
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
PASTABA
Prieš pilant kurą, kai yra jo stygius:
•
Pastatykite automobilį ant kaip įmanoma
plokštesnio ir lygesnio pagrindo, nes jei
automobilis bus pakrypęs, kyla oro kišenių
susidarymo kuro linijoje rizika.
Siekiant optimalaus našumo, svarbu laikytis
degalų filtro keitimo priežiūros intervalų ir naudoti
originalias dalis, sukurtas specialiai šiam tikslui.
Kuro filtras turi būti ištuštinamas intervalais, nurodytais techninės priežiūros ir garantijos knygelėje,
arba tada, kai įtariate, jog į automobilį buvo pripilta užteršto kuro. Papildomos informacijos rasite
„Volvo“ techninės priežiūros programa (p. 358).
Į ką atsižvelgti kai baigėsi degalai
Venkite situacijos, kad baigtųsi degalai. Jei bakas
tuščias, galima toliau važiuoti su esama hibridinio
akumuliatoriaus įkrova. Pripylus degalų, gali atrodyti, kad variklį užvesti trunka ilgiau (iki
30 sekundžių). Tam tikrais atvejais gali tekti bandyti užvesti automobilį kelis kartus.
Užvedus variklį, rekomenduojama leisti jam veikti
mažiausiai 5 minutes. Pasirinkite važiavimo režimą
AWD arba POWER, kad būtų lengviau tiekti
degalus.
Jei jungtinio prietaisų skydelio informacijos
ekrane atsiranda Internal combustion engine
unavailable Limited performance and
mileage pranešimas, variklį išjunkite ir užveskite
jį vėl, kad jis veiktų visu pajėgumu.
Kondensato pašalinimas iš kuro filtro13
Kuro filtras atskiria kondensatą nuo kuro. Kondensacija gali sutrikdyti variklio darbą.
13
300
Taikoma tik penkių cilindrų varikliams.
SVARBU
Tam tikri specialūs priedai neleidžia atskirti
vandens kuro filtre.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – tvarkymas (p. 298)
Dyzelino suodžių dalelių filtras (DPF)
(p. 300)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 426)
Dyzelino suodžių dalelių filtras
(DPF)
Automobiliai su dyzeliniu varikliu turi suodžių
dalelių filtrą, kuris užtikrina veiksmingesnį išmetamųjų dujų valymą.
Automobiliui važiuojant, šiame filtre surenkamos
išmetamosiose dujose esančios smulkios kietosios dalelės. Po to pradedamas vadinamasis
„regeneravimo” ciklas, kai surinktos dalelės sudeginamos ir filtras ištuštinamas. Tam būtina, kad
variklis pasiektų įprastinę darbinę temperatūrą.
Dalelių filtro regeneracija vyksta automatiškai ir
paprastai trunka 10–20 minučių. Važiuojant nedideliu vidutiniu greičiu, ji gali trukti šiek tiek ilgiau.
Regeneracijos metu gali šiek tiek padidėti degalų
sąnaudos.
Vykstant regeneracijai, laikinai foniniu režimu
suaktyvinama hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo
funkcija (panašiai kaip ir naudojantis funkcija
SAVE, žr. Variklių sistema – važiavimo režimai
(p. 272)).
Regeneravimas esant šaltas orui
Jei automobiliu dažnai važiuojami tik trumpi atstumai esant šaltam orui, tuomet variklis neįkaista iki
įprastinės darbinės temperatūros. Tai reiškia, kad
dyzelino suodžių dalelių filtras neregeneruojamas
ir neištuštinamas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Filtrui maždaug 80 % užsipildžius dalelėmis, jungtiniame prietaisų skydelyje ima šviesti geltonas
įspėjamasis trikampis bei jo informaciniame
ekrane pasirodo pranešimas Suodžių filtras
prisipildęs Žr. vadovą.
Susijusi informacija
•
•
•
Degalai – dyzelinas (p. 298)
Tokiu atveju pradėkite filtro atnaujinimo procesą,
važiuodami tol, kol variklis įšils iki įprastinės darbinės temperatūros, pageidautina pagrindiniu keliu
ar greitkeliu. Tada automobiliu reikia pavažiuoti
dar 20 minučių.
•
Degalų bakas – tūris (p. 423)
PASTABA
Regeneracijos metu galimi tokie reiškiniai:
•
laikinai gali pasijusti nežymus variklio
galios sumažėjimas
•
•
gali laikinai padidėti degalų sąnaudos
gali būti juntamas degėsių kvapas.
Pasibaigus filtro regeneravimui, įspėjamasis tekstas išsijungia automatiškai.
Kai lauke šalta, įjunkite stovėjimo šildytuvą*, kad
variklis greičiau įkaistų iki įprastos darbinės temperatūros.
SVARBU
Jei filtras prisipildė dalelių, tai gali apsunkinti
variklio užvedimą, o filtras neveiks. Gali tekti
pakeisti filtrą.
Degalai – tvarkymas (p. 298)
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 426)
Katalitiniai neutralizatoriai
Katalitinių neutralizatorių paskirtis yra išvalyti
išmetamąsias dujas. Jie įmontuoti arti variklio,
kad greitai pasiektų darbinę temperatūrą.
Katalitinį neutralizatorių sudaro monolitinis korpusas (keraminis arba metalinis) ir kanalai. Kanalų
sienelės yra padengtos plonu platinos, rodžio ir
paladžio sluoksniu. Šie metalai atlieka katalizatoriaus funkciją, t. y. jie dalyvauja cheminėje reakcijoje ir ją spartina, tačiau patys nėra sunaudojami.
„Lambda” zondoTM deguonies jutiklis
„Lambda” zondas – tai kontrolės sistemos dalis,
kuri sumažina išmetamųjų dujų kiekį ir kuro
sąnaudas. Papildomos informacijos rasite Degalų
sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis (p. 426).
Zondas turi deguonies jutiklį, kuris tikrina iš variklio išmetamose dujose esančio deguonies kiekį.
Šie duomenys perduodami elektroninei sistemai,
kuri nuolat kontroliuoja kuro purkštukus. Tokiu
būdu į variklį tiekiamo kuro ir oro santykis yra
nuolat reguliuojamas. Taip sukuriamos optimalios
sąlygos kuro degimui ir, kartu veikiant trikrypčiam
katalitiniam neutralizatoriui, sumažinamas kenksmingų dujų (angliavandenilių, anglies monoksido
ir azoto oksidų) išmetimas į aplinką.
Susijusi informacija
•
Degalai – dyzelinas (p. 298)
* Parinktis / priedas. 301
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimas
Be tradiciniams automobiliams būdingo degalų
bako šiame įrengtas įkraunamasis ličio jonų akumuliatorius (taip vadinamas hibridinės sistemos
akumuliatorius).
Hibridinis akumuliatorius įkraunamas naudojant
įkrovimo kabelį su valdymo bloku (p. 305), kuris
yra po bagažinės grindimis, Įkrovimo kabelis su
valdymo įrenginiu (p. 305).
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti įkrovimo kabelį,
atitinkantį IEC 62196 ir IEC 61851, kuris
dera su temperatūros stebėjimo funkcija.
Laikas, kurio reikia įkrauti hibridinį akumuliatorių,
priklauso nuo naudojamos įkrovimo srovės
(p. 303).
Įkraunant automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, valdymo blokas rodo dabartinę būseną
(p. 307) (įkraunant ir baigus įkrauti).
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimo metu taip pat
įkraunamas automobilio užvedimo akumuliatorius
(p. 381).
Jei hibridinės sistemos akumuliatoriaus temperatūra nesiekia -10 ºC arba viršija 30 ºC, kai kurios
automobilio funkcijos gali būti pakeičiamos arba
14
302
Europos standartas – EN 61851-1.
tapti nepasiekiamos, kadangi hibridinės sistemos
akumuliatoriaus talpa už minėto temperatūros
intervalo ribų sumažėja.
Valdymas elektra negalimas, jeigu akumuliatoriaus temperatūra yra per žema arba per aukšta.
Jie tada pasirenkamas važiavimo režimas
PURE(žr. Pavaros sistemos ir važiavimo režimai
(p. 272)), užvedamas vidaus degimo variklis.
Įkrovimas su fiksuotu valdymo bloku
pagal režimą 314
Kai kuriose šalyse valdymo blokas yra sumontuotas įkrovimo stotelėje, prijungtoje prie maitinimo
tinklo grandinės. Šiuo atveju ant įkrovimo kabelio
nėra atskiro valdymo bloko.
Vietoj to jame yra speciali jungtis, naudojama prijungti įkrovimo kabelį prie įkrovimo stotelės. Laikykitės ant įkrovimo stotelės esančių instrukcijų.
PASTABA
Automobilis nedera su kai kurių tipų įkrovimo
stotelėmis ir jo negalima maitinti didesnio nei
20 A stiprio srove. Jei automobilis prijungiamas prie nederančios įkrovimo stotelės arba
jei įkrovimo stotelė tiekia didesnio stiprio
srovę nei gali priimti automobilis, ima raudona
spalva šviesti LED indikatorius, esantis įkrovimo įvesties lizde. Tokiu atveju įkrauti
neįmanoma.
Įkrovimas degalais maitinamu varikliu
Veikiant degalais maitinamam varikliui, automobilis generuoja akumuliatoriui elektros srovę ir šis
įkraunamas. Važiavimo režimu SAVE degalais
maitinamas variklis įkrauna akumuliatorių ir užtikrina, kad jo energijos lygis nenukristų žemiau
maždaug 20 km elektra įveikiamo nuotolio ekvivalento.
Išsamiau apie Pavaros sistemas ir važiavimo režimus (p. 272).
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas (p. 304)
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 295)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo srovė
Įkrovimo srovė yra naudojama įkrauti hibridinį
akumuliatorių (p. 302), taip pat iš anksto
paruošti automobilį. Įkrovimo kabelį (p. 305),
jungiantį automobilio įkrovimo lizdą su
230 V kintamosios srovės lizdu, galima naudoti
įvairaus stiprumo srovei (6–16 A) per valdymo
bloką perduoti.
Suaktyvinus įkrovimo kabelį, jungtinis prietaisų
skydelyje rodomas pranešimas ir ima šviesti automobilio įkrovimo lizdo lemputė (p. 310). Įkrovimo
srovė dažniausiai naudojama akumuliatoriui
įkrauti, bet naudojama ir automobilio išankstiniam
parengimui (p. 140).
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti 230 V (KS)
lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo
procesą ir tada atjunkite įkrovimo kabelį.
Įkrovimo laikas skiriasi priklausomai nuo valdymo
bloke nustatyto srovės stiprumo amperais.
Tolesnėje lentelėje pateikiami keli pavyzdžiai:
A
Srovės stiprumas
(A)A
Įkrovimo laikas (valandos)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
PASTABA
•
•
Jei lauke itin karšta ar šalta, tam tikra
įkrovimo srovės dalis naudojama hibridiniam akumuliatoriui ir automobilio salonui
šildyti / vėsinti, todėl padidėja įkrovimo
trukmė.
Parinkus paruošimo funkciją (p. 140),
įkrovimo trukmė padidėja. Reikalingas laikas daugiausia priklauso nuo lauko temperatūros.
Įkrovimo kabelio kištukas ir įkrovimo įvesties lizdas.
Paprastai saugiklio grandinei priskiriami keli
230 V (KS) prijunginiai, tad to paties saugiklio
grandinėje gali veikti papildomi elektros vartotojai
(pvz., apšvietimo elementai, dulkių siurblys, elektrinis grąžtas ir pan.).
Pavyzdžiui 1
Jei automobilis prijungiamas prie
230 V / 10 A KS lizdo, o valdymo blokas nustatomas imti 16 A srovės stiprį, automobilis iš
230 V KS maitinimo tinklo bandys paimti 16 A
srovės stiprį. Po kurio laiko 10 A lizdas bus perkrautas ir suveiks jo saugiklis, tad akumuliatoriaus
įkrovimas bus nutrauktas.
Tokiu atveju atstatykite saugiklio lizdą į pradinę
padėtį ir valdymo įrenginyje pasirinkite mažesnę
įkrovimo srovę, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas (p. 304).
}}
303
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Pavyzdžiui 2
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A (KS)
maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 10 A, automobilis iš 230 V KS
maitinimo tinklo ims 10 A. Jei prie to paties lizdo
(arba kito lizdo toje pačioje saugiklio grandinėje)
bus prijungti papildomi elektros vartotojai, lizdo
saugiklis arba saugiklio lizdas gali būti perkrautas
ir saugiklis gali suveikti. Tokiu atveju įkrovimo procedūra bus sustabdyta.
Tokiu atveju atstatykite saugiklio lizdą / saugiklio
kontūrą į pradinę padėtį ir valdymo bloke pasirinkite mažesnę įkrovimo srovę arba nuo lizdo atjunkite kitus elektros srovės vartotojus.
Pavyzdžiui 3
Jei automobilį prijungsite prie 230 V / 10 A (KS)
maitinimo lizdo ir nustatysite valdymo bloko srovės stiprio vertę 6 A, automobilis iš 230 V KS
maitinimo tinklo ims tik 6 A. Žinoma, akumuliatoriaus įkrovimo procedūra truks ilgiau, tačiau tuo
pat metu prie to paties lizdo (arba saugiklio grandinės) bus galima prijungti kitus elektros vartotojus, tik bendroji apkrova neturi viršyti saugiklio
grandinės maksimalios apkrovos rodiklio.
Susijusi informacija
304
•
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 295)
15
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimas – pasiruošimas
Prieš pradedant (p. 310) įkrauti automobilio
hibridinį akumuliatorių, reikia tam pasiruošti.
ĮSPĖJIMAS
•
Hibridinės sistemos akumuliatorių galima
įkrauti tik iš patvirtinto ir įžeminto 230 V
(KS) lizdo.
•
Automobilį saugo valdymo bloko įžeminimo trikties jungtuvas, tačiau vis tiek kyla
rizika perkrauti 230 V (KS) maitinimo
grandinę.
•
Venkite akivaizdžiai susidėvėjusių ar
pažeistų maitinimo lizdų, kadangi eksploatuojami jie gali sukelti gaisrą ir (arba)
sužalojimus.
•
Jokiu būdu nenaudokite ilginimo kabelio.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas
tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Prieš įkrovimą
SVARBU
•
Valdymo bloko negalima užlieti ar panardinti į vandenį.
•
Venkite laikyti valdymo bloką ir jo kištuką
tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tokiu
atveju kištuko apsauga nuo perkaitimo
gali sumažinti hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimo srovės stiprį arba apskritai
nutraukti įkrovimo procesą.
SVARBU
•
Patikrinkite, ar
kintamosios srovės 230 V maitinimo lizdo rodikliai
pakankami elektriniams automobiliams įkrauti. Jei
abejojate, lizdą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.
•
Jei lizdo srovės stipris nežinomas, valdymo bloke
nustatykite žemiausią lygį.
Įkrovimo kabelio valdymo bloke (p. 305) nustatykite reikiamą įkrovimo srovę (p. 303) 6–16 A15
intervale. Iš gamyklos pristatytame bloke būna
nustatyta mažiausia įmanoma įkrovimo srovė.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelio
atidarymas / uždarymas
Įkrovimo kabelis su valdymo
įrenginiu
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu naudojamas automobilio hibridiniam akumuliatoriui
įkrauti. Naudokite „Volvo“ rekomenduojamą įkrovimo kabelį.
ĮSPĖJIMAS
Jei bet kuri įkrovimo kabelio dalis pažeista, jo
naudoti negalima, nes kitaip kils elektros smūgio ir rimto susižalojimo pavojus.
Pažeistą arba neveikiantį įkrovimo kabelį gali
remontuoti tik autoserviso specialistai. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti 230 V (KS)
lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo
procesą ir tada atjunkite įkrovimo kabelį.
Nuspauskite galinę dangtelio dalį ir atleiskite
ją.
Atidarykite dangtelį.
Atitraukite įkrovimo lizdo dangtelį ir užfiksuokite jį laikiklyje dangčio viduje. Nenorėdami,
kad dangtelis išslinktų iš laikiklio, Įsitikinkite,
jog dangtelio guminės juostelės yra nulenktos žemyn.
Įkrovimo įvesties lizdo dangtelis uždaromas
atvirkštine tvarka.
Susijusi informacija
•
•
Įkrovimo kabelis laikomas skyriuje po bagažinės grindų
dangčiu.
Įkrovimo laido specifikacijos
Dangos apsaugos
klasė
Aplinkos temperatūra
IP67
-nuo 32 ºC iki
+50 ºC
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas (p. 302)
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga (p. 312)
}}
305
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Valdymo blokas
Indikatorius rodo pasirinktą įkrovimo srovės
stiprį16.
•
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo laidas įjungiamas į 230 V kintamosios srovės lizdą.
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu – statuso pranešimai (p. 307)
•
Mygtukai, kuriais didinama / mažinama įkrovimo srovė.
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu – įžeminimo trikties jungtuvas (p. 309)
•
Įkrovimo srovė (p. 303)
Ženklas ima šviesti, kai įkrovimo kabelis įjungiamas į automobilio 230 V kintamosios srovės įkrovimo lizdą.
SVARBU
Su įkrovimo kabeliu negalima naudoti daugializdžių ilgintuvų, viršįtampio apsaugų ir panašių
įtaisų, kadangi taip gali padidėti gaisro, elektros šoko ir pan. rizika.
Adapterį tarp 230 V kintamosios srovės lizdo
ir įkrovimo kabelio galima naudoti tik tokiu
atveju, jei adapteris turi patvirtinimo ženklą,
atitinkantį IEC 61851 ir IEC 62196.
PASTABA
Įkrovimo laidas įsimins paskutinę įkrovimo srovės nuostatą. Todėl svarbu sureguliuoti nuostatą, jei kito įkrovimo metu naudojamas kitas
V kintamosios srovės lizdas.
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
306
Susijusi informacija
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo kabelis su valdymo
įrenginiu – statuso pranešimai
Įkraunant (p. 302) automobilio hibridinės sistemos akumuliatorių, įkrovimo kabelio valdymo
bloko (p. 305) indikatoriai rodo būseną (įkraunant ir baigus įkrauti).
Valdymo bloko indikatoriai ir valdymo elementai.
16
Maksimali įkrovimo srovė gali skirtis priklausomai nuo šalies.
}}
307
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Valdymo bloko ekranas
Būsena
Paaiškinimas
Rekomenduojamas veiksmas
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Budėjimas
•
Įkrovimo kabelis yra prijungtas prie
automobilio.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
•
Įkrauti galima, bet automobilio elektronika dar nesuaktyvino šios funkcijos.
Esamos energijos sąnaudos rodomos žaliu
indikatoriumi (1). Automobilio ženklas (4)
ima nepertraukiamai šviesti žalia spalva.
Įkraunamas.
•
Automobilio elektroninė sistema pradėjo
įkrovimo procesą.
•
Įkraunamas.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) išsijungia. Automobilio ženklas (4) mirksi raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Įvyko ryšio klaida tarp valdymo bloko ir
automobilio.
1.
Patikrinkite visas jungtis arba prijunkite prie
kito 230 V KS lizdo.
•
Automobilio elektroninės sistemos vėdinimas yra netinkamas, nesuaktyvintas
arba sugedęs.
2.
Paleiskite akumuliatoriaus įkrovimo procesą
iš naujo.
Automobilio ženklas (4) ima nuolat šviesti
raudona spalva.
Įkrauti
negalima.
•
Suveikė įkrovimo kabelio įžeminimo trikties jungtuvas.
1.
Atjunkite įkrovimo kabelį nuo 230 V (KS)
lizdo.
2.
Įžeminimo trikties jungtuvas atstatomas į
pradinę padėtį ir blokas ima veikti iš naujo.
Įkrovimo srovės stiprio indikatorius (1) ir
namelio ženklas (2) ima mirksėti raudona
spalva.
Susijusi informacija
•
308
Įkrovimo srovė (p. 303)
Įkrauti
negalima.
Suaktyvinta 230 V (KS) lizdo temperatūros
stebėjimo funkcija.
Palaukite, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Paleiskite įkrovimo procedūrą iš naujo. Jei problema kartojasi, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įkrovimo kabelis su valdymo
įrenginiu – temperatūros stebėjimas
Siekiant kaskart saugiai įkrauti (p. 302) automobilio hibridinį akumuliatorių, valdymo bloke
(p. 305) yra įmontuotas įkrovimo srovės stebėjimo prietaisas.
Valdymo įrenginio stebėjimo prietaisas užtikrina,
kad leistina įkrovimo srovė (p. 303) automatiškai
sureguliuojama saugai užtikrinti. Taip įkraunama
saugiai be priežiūros ir optimizuojamas įkrovimo
laikas.
SVARBU
Jei temperatūros stebėjimo sistema automatiškai kelis kartus sumažina įkrovimo srovės
stiprumą ir nutraukia įkrovimą, reikia ištirti ir
pašalinti perkaitimo priežastis.
Įkrovimo kabelis su valdymo
įrenginiu – įžeminimo trikties
jungtuvas
Įkrovimo kabelio (p. 305) valdymo bloke yra
įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas, apsaugantis automobilį ir naudotoją nuo sistemos
trikčių sukelto elektros smūgio.
Jei valdymo modulyje įmontuotas įžeminimo trikties jungtuvas suveikia, automobilio ženklas visą
laiką šviečia raudonai - patikrinkite
230 V kintamosios srovės lizdą.
PASTABA
SVARBU
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja
„Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC 61851, nes
su juo galima stebėti temperatūrą.
Temperatūros saugiklis
Temperatūros stebėjimo funkcija suaktyvinama
automatiškai, kai pradedamas įkrauti automobilio
hibridinis akumuliatorius. Jei pasiekiama kritinė
temperatūra, sumažinamas įkrovimo srovės stipris.
Jei taip atsitinka pakartotinai, tada išjungiamas
įkrovimas.
Valdymo bloko įžeminimo trikties jungiklis
nesaugo 230 V kintamosios srovės lizdo.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas (p. 302)
309
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimas – pradžia
Ištraukite įkrovimo kabelį (p. 305) iš saugojimo
skyriaus po bagažinės grindų dangčiu.
Automobilio hibridinės sistemos akumuliatorius
įkraunamas naudojant įkrovimo kabelį, kuris
sujungia automobilį su 230 V (KS) maitinimo
lizdu17.
SVARBU
Niekada neprijunkite įkrovimo kabelio, jei yra
žaibo pavojus.
Įkrovimo rankenos dangtelio vieta.
Prijunkite įkrovimo kabelį prie 230 V KS lizdo.
Niekada nenaudokite ilginimo kabelio.
PASTABA
Naudokite įkrovimo kabelį, kurį rekomenduoja
„Volvo“ pagal IEC 62196 ir IEC 61851, nes
su juo galima stebėti temperatūrą.
2.
Valdymo bloke nustatykite tinkamą įkrovimo
srovę (p. 303) (esamam 230 V kintamosios
srovės lizdui).
Nuimkite įkrovimo rankenos dangtelį ir prijunkite rankeną prie automobilio.
17
310
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
SVARBU
Norint, kad nebūtų pažeisti dažai, pvz., pučiant
stipriam vėjui, sureguliuokite įkrovimo rankenos apsauginį dangtelį taip, kad jis nesiliestų
prie automobilio.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
5.
Įkrovimo kabelio įkrovimo rankena pritvirtinama / užsifiksuoja ir po
maždaug 10 sekundžių prasideda įkrovimo
procesas.
Kaip patikrinti, kiek laiko dar truks įkrovimo
procesas:
•
Nuotolinio valdymo raktelyje paspauskite
priėjimo apšvietimo iš atstumo mygtuką:
jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas apytikslės trukmės įvertis.
Akumuliatoriaus įkrovimo procesą galima
trumpam pertraukti, jei automobilis atrakinamas:
•
ir atidaromos durelės. Įkrovimo procedūra
pratęsiama po 2 minučių;
•
tačiau durelės neatidaromos. Tokiu atveju
automobilis automatiškai pakartotinai
užrakinamas, žr. Užrakinimas / atrakinimas
– iš lauko (p. 180). Įkrovimo procedūra
pratęsiama po 1 minutės.
SVARBU
Jokiu būdu neatjunginėkite įkrovimo kabelio
nuo 230 V (KS) lizdo, kol vyksta įkrovimo procedūra, nes kyla rizika apgadinti 230 V (KS)
lizdą. Būtinai pirmiausia sustabdykite įkrovimo
procesą ir tada atjunkite įkrovimo kabelį.
6.
Baigę įkrauti (žr. toliau), atidarykite vairuotojo
dureles. Tokiu atveju įsižiebia jungtinis prietaisų skydelis ir jame gali pasirodyti informacijos apie įkrovimo būseną.
Paaiškinimas
Baltas, nuolat
Šviesos diodo šviesa
Geltonas, nuolat
Laukimo režimasA:
laukiama, kol prasidės
įkrovimas.
Žalia, mirksi
Vyksta įkrovimo procesasB.
Žalias, nuolat
ĮkrautaC.
Mėlyna: mirksi arba
šviečia nuolat
Įjungtas laikmatis.
Raudona: mirksi, šviečia nuolat
Įvyko gedimas.
A
B
C
Pavyzdžiui, atidarius dureles arba neužfiksavus įkrovimo kabelio
kištuko.
Kuo lėčiau mirksi, tuo arčiau maksimali įkrova.
Po kurio laiko išsijungia.
Įkrovimo metu kondensato iš oro kondicionieriaus
gali išlašėti po automobiliu. Tai normalu: šis procesas vyksta vėsinant hibridinį akumuliatorių.
PASTABA
Priėjimo apšvietimą iš atstumo reikia suaktyvinti, kad matytųsi likęs įkrovimo laikas. Jo
nuostatos valdomos meniu sistemoje MY
CAR (p. 118).
Šviesos diodo švietimas
LED diodai informuoja apie esamą įkrovimo
būseną. Balta, mėlyna, raudona ir geltona lemputės įjungiamos kartu su automobilio salono
apšvietimu. Išjungus automobilio salono apšvietimą, minėtos lemputės kurį laiką lieka šviesti.
Susijusi informacija
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas –
pabaiga (p. 312)
311
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Hibridinio akumuliatoriaus
įkrovimas – pabaiga
Įkrovimas dyzeliniu varikliu
Hibridinį akumuliatorių taip pat
gali įkrauti ir automobilio dyzelinis variklis, žr. Variklių sistemos
(p. 271).
Užbaikite įkrovimo procesą atrakindami automobilį, atjunkite įkrovimo kabelį nuo automobilio
įkrovimo įvesties lizdo ir tada atjunkite nuo
230 V (KS) lizdo18.
PASTABA
Norint atjungti įkrovimo kabelį nuo automobilio 230 V KS įvado, pirmiausia nuotolinio valdymo rakteliu / PCC reikia atrakinti automobilį.
Susijusi informacija
Atjunkite kabelį nuo automobilio elektros
maitinimo lizdo, uždarykite įkrovimo lizdo
dangtelį ir atlanką, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas (p. 304).
•
Įkrovimo kabelis su valdymo įrenginiu
(p. 305)
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pradžia (p. 310)
Atrakinkite automobilį nuotolinio valdymo rakteliu / PCC*: užrakintas įkrovimo kabelio kištukas atleidžiamas / atrakinamas.
Atjunkite kabelį nuo 230 V KS lizdo.
Grąžinkite įkrovimo kabelį atgal į skyrių po
bagažinės grindų dangčiu.
18
312
Maitinimo lizdo įtampa priklauso nuo rinkos.
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Transporto priemonių su hibridinės
sistemos akumuliatoriais ilgalaikis
sandėliavimas
Siekiant maksimaliai apriboti hibridinės sistemos
akumuliatoriaus būklės blogėjimą palikus transporto priemonę ilgiau stovėti (ilgiau nei 1 mėn.),
rekomenduojama palaikyti maždaug 25 proc.
įkrovos lygį, kaip nurodyta jungtiniame prietaisų
skydelyje.
Atlikite šiuo veiksmus:
1.
2.
Pasirinkite temą „Hibridinis“ jungtiniame prietaisų skydelyje. Papildomos informacijos apie
naršymą meniu rasite Jungtinis prietaisų skydelis (p. 70).
Jei įkrovimo lygis didesnis, važiuokite automobiliu tol, kol liks 25 %. Jei įkrovos lygis
aukštesnis, paspauskite mygtuką POWER ir
važiuokite automobiliu, kol liks apie 25 %.
Papildomos informacijos apie važiavimo režimus rasite. Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 272)
3.
Jei automobilis stovėjo ilgiau nei 6 mėnesius
arba hibridinės sistemos akumuliatoriaus
įkrovos lygis gerokai žemesnis nei 25 %,
užveskite variklį važiavimo režimu POWER ir
palikite jį veikti mažiausiai 10 minučių, kol
įkrovos lygis vėl pasieks apie 25 %.
Taip kompensuojamas natūralaus išsikrovimo
procesas, vykstantis ilgalaikio sandėliavimo
metu. Jungtiniame prietaisų skydelyje nuolat
tikrinkite įkrovos lygį, žr. Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pradžia (p. 310).
Jei automobilis užrakintas ir juo negalima važiuoti,
o hibridinės sistemos akumuliatoriaus įkrovos
lygis yra žymiai mažesnis nei 25 %, žemiausiu
lygiu (atsižvelgiant į įkrovimo lygį), įkraukite akumuliatorių apie 45 minutes. Jungtiniame prietaisų
skydelyje nuolat tikrinkite įkrovos lygį.
SVARBU
Ilgai saugant, įkrovimo kabelio negalima laikyti
įkišto į automobilio įkrovimo kintamosios srovės lizdą.
Seni degalai
Senas dyzelinas (maždaug 5 mėnesių ar senesnis) su kondensatu atskirais atvejais gali degalų
sistemoje paskatinti dumblių ir bakterijų susidarymą ir (arba) degalų oksidaciją: tokiu atveju kiltų
veikimo pertrūkių pavojus. Papildomos informacijos rasite Energijos srautas (p. 275).
Susijusi informacija
•
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas (p. 302)
Elektra nuvažiuojamas atstumas (p. 295)
Kaip ilgai saugoti starterio akumuliatorių, Starterio
akumuliatorius – bendroji informacija (p. 381).
PASTABA
Pasirinkite įmanomai vėsiausią vietą automobiliui, kad ilgai jo nenaudojant akumuliatorius
mažiausiai pasentų. Vasarą automobilį geriausia laikyti patalpoje arba lauke pavėsyje, priklausomai nuo to, kur temperatūra žemiausia.
313
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas su priekaba*
•
Važiuojant su priekaba, reikia mąstyti apie daug
svarbių dalykų, pvz., vilkimo rėmą, priekabą ir
apkrovos paskirstymą priekaboje.
Nevilkite sunkių priekabų, kol automobilis yra
visiškai naujas. Palaukite kol automobiliu bus
nuvažiuota bent 1000 km.
Jei neveikia kuri nors priekabos stabdžių žibintų
lemputė, rodomas Priekabos stabdžių šviesų
sutrikimas pranešimas.
•
Važiuojant su priekaba ilgomis ir stačiomis
nuokalnėmis, stabdžiai apkraunami žymiai
labiau nei įprastai. Važiuodami tokiomis sąlygomis, perjunkite pavarą į vienu laipsniu
žemesnę ir sulėtinkite greitį.
Priekabų masės
Krovumas priklauso nuo automobilio grynosios
masės. Bendras keleivių ir priedų, pvz., vilkimo
kablio, svoris tokiu pačiu dydžiu sumažina automobilio krovumą. Papildomos informacijos rasite
Masės (p. 414).
Jei vilkimo kablys yra pritvirtintas „Volvo” gamykloje, vadinasi, automobilis yra parengtas ir turi visą
reikalingą įrangą važiuoti su priekaba.
•
Prie automobilio tvirtinamo rėmo tinkamumas
turi būti patvirtintas.
•
Jei vilkimo kablys buvo įmontuotas vėliau,
pasitikslinkite savo „Volvo” autoservise, ar
jūsų automobilis yra visiškai parengtas
važiuoti su priekaba.
•
Krovinį priekaboje paskirstykite taip, kad
automobilio vilkimo rėmo apkrova neviršytų
nurodytos maksimalios kablio apkrovos.
•
Vežant maksimalų leistiną svorį, papildomai
pripūskite padangas iki rekomenduojamo slėgio. Informacijos apie slėgį padangose rasite
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430).
•
314
Važiuojant su priekaba, variklis apkraunamas
daugiau nei įprastai.
•
Informacijos apie „Volvo“ leistiną priekabos svorį
rasite Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 415).
PASTABA
Saugumo sumetimais negalima viršyti maksimalaus leistino automobilio su prijungta priekaba greičio. Laikykitės leistinam greičiui ir
svoriui galiojančių reikalavimų.
•
Jei važiuojate su priekaba į ilgą stačią įkalnę,
važiuokite lėtai.
•
Venkite važiuoti su priekaba statesniais nei
12 % šlaitais.
Nustatytas maksimalus leidžiamas priekabos
svoris yra „Volvo“ leidžiamas svoris. Nacionaliniai transporto priemonių reglamentai gali
riboti priekabų svorį ir greitį. Kabliai gali būti
sertifikuoti didesniems vilkimo svoriams nei
automobilis gali faktiškai vilkti.
ĮSPĖJIMAS
Priekabos kabelis
Jei automobilio vilkimo rėmas turi 13 kontaktų
maitinimo jungtį, o priekaba turi 7 kontaktų jungtį,
reikalingas adapteris. Naudokite „Volvo” patvirtintus kabelių adapterius. Įsitikinkite, kad kabelis
nesivelka kelio paviršiumi.
Priekabos posūkių rodikliai ir stabdžių
žibintai
Jei neveikia kuri nors priekabos posūkio signalo
lemputė, posūkio indikatorius jungtiniame prietaisų skydelyje mirksi dažniau nei įprasta informaciniame ir ekrane pasirodo tekstas Priekabos
posūkių signalo sutrikimas.
Laikykitės nustatytų priekabos svorių rekomendacijų. Kitaip, gali būti sunku valdyti automobilį ir priekabą darant staigų manevrą ir
stabdant.
Susijusi informacija
•
•
•
Važiavimas su priekaba* – automatinė pavarų
dėžė (p. 315)
Vilkimo rėmas arba kablys* (p. 315)
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 370)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Važiavimas su priekaba* –
automatinė pavarų dėžė
Važiavimo įkalnėn pradžia
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
Važiuojant su priekaba kalnuota vietove arba
esant karštam orui, kyla perkaitimo pavojus.
2.
Pavarų perjungimo svirtį perjunkite į važiavimo padėtį D.
•
3.
Atleiskite stovėjimo stabdį.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą ir pradėkite
važiuoti.
•
Automatinė pavarų dėžė priklausomai nuo
apkrovos ir variklio apsukų parenka optimalią
pavarą.
Perkaitimo atveju jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamasis ženklas ir kartu
informaciniame ekrane pasirodo pranešimas.
Vykdykite pateiktas rekomendacijas.
Vilkimo rėmas arba kablys*
Vilkimo rėmas leidžia automobiliu vilkti, pvz., priekabą.
Jei automobilis turi nuimamą vilkimo kablį, būtina
kruopščiai laikytis laisvosios sekcijos įrengimo taisyklių, žr. Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas
ir nuėmimas (p. 317).
Susijusi informacija
•
ĮSPĖJIMAS
Automatinė pavarų dėžė -- Geartronic
(p. 279)
Jei automobilis aprūpintas „Volvo“ nuimamu
grąžulu:
•
•
Stačios įkalnės
•
Nelaikykite automatinės transmisijos aukštesnės pavaros nei variklis „gali susitvarkyti“:
visada rekomenduojama važiuoti aukštesne
pavara esant žemesnėms apsukoms.
Automobilio statymas įkalnėje
1.
Nuspauskite stabdžių pedalą.
2.
Įjunkite stovėjimo stabdį.
3.
Perjunkite pavarų perjungimo svirtį į P padėtį.
4.
Atleiskite stabdžių pedalą.
•
Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo padėtį P,
jei statote automobilį su automatine pavarų
dėžė, turintį priekabą. Visada įjunkite stovėjimo stabdžius.
•
Statydami automobilį su prikabinta priekaba
nuokalnėje, papildomai užblokuokite ratus
kaladėlėmis.
•
Atidžiai laikykitės įrengimo instrukcijų.
Prieš važiuojant nuimama dalis turi būti
užrakinta rakteliu.
Patikrinkite, ar indikatoriaus langelyje
matoma žalia spalva.
Svarbu patikrinti
•
Vilkimo jungiamąjį rutulį būtina reguliariai
nuvalyti ir sutepti.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijos slopintuvu, vilkimo kablio tepti negalima.
Tai taikoma ir tuo atveju, jei tvirtinamas dviračių laikiklis yra užspaudžiamas ant vilkimo
kablio.
}}
* Parinktis / priedas. 315
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Važiavimas su priekaba* (p. 314)
Atjungiamas kablys* – laikymas
Laikykite atjungiamą kabelį bagažinėje.
Atjungiamas vilkimo kablys* –
techniniai duomenys
Atjungiamo kablio techniniai duomenys.
Vieta vilkimo kabliui sandėliuoti.
G021485
Techniniai duomenys
SVARBU
Panaudoję būtinai nuimkite grąžulą ir padėkite į jam skirtą vietą automobilyje.
Susijusi informacija
316
•
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys (p. 316)
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 317)
•
Važiavimas su priekaba* (p. 314)
* Parinktis / priedas.
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
•
Važiavimas su priekaba* (p. 314)
Nuimamas vilkimo kablys* –
prijungimas ir nuėmimas
Atjungiamas kablys prijungiamas / nuimamas
taip:
G018928
Prijungimas
Matmenys, tvirtinimo taškai (mm)
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Šoninis elementas
H
Jungiamojo rutulio centras
Apsauginę uždangą nuimsite pirma
ir po to patraukę
paspaudę fiksatorių
uždangą tiesiai atgal
.
G021487
A
Susijusi informacija
•
Nuimamas vilkimo kablys* – prijungimas ir
nuėmimas (p. 317)
•
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 316)
Įsitikinkite, ar mechanizmas yra atrakintas pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę.
}}
* Parinktis / priedas. 317
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Kontrolinis langelis turi būti raudonas.
Kontrolinis langelis turi būti žalias.
G021494
G021490
G021488
||
Įsitikinkite, ar vilkimo kablys tvirtai įmontuotas:
trūktelėkite jį aukštyn, atgal ir stumtelėkite
žemyn.
ĮSPĖJIMAS
Įstatykite vilkimo kablį, kol pasigirs spragtelėjimas.
G000000
G021489
Jei grąžulas nesumontuotas tinkamai, jį reikia
atjungti ir vėl prijungti pagal pirmiau pateiktas
instrukcijas.
Pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir
užfiksuokite kablį toje padėtyje. Ištraukite
raktą iš spynelės.
SVARBU
Sutepkite tik priekabos rutulį: likusi grąžulo
dalis turi likti švari ir sausa.
PASTABA
Naudojant prikabinimo įtaisą su vibracijų slopintuvu, sukabinimo rutulio tepti negalima.
318
Apsauginis lynas.
ĮSPĖJIMAS
G018929
G021495
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Įspauskite fiksavimo ratuką
ir pasukite jį
prieš laikrodžio rodyklę
, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Stumkite apsauginę uždangą, kol ji standžiai
užsifiksuos.
Susijusi informacija
•
•
Įsitikinkite, kad priekabos saugos laidas pritvirtintas tam skirtame laikiklyje.
•
Vilkimo kablio nuėmimas
Atjungiamas kablys* – laikymas (p. 316)
Atjungiamas vilkimo kablys* – techniniai duomenys (p. 316)
Važiavimas su priekaba* (p. 314)
Sukite fiksavimo ratuką iki galo žemyn, kol jis
sustos. Laikydami jį tokioje padėtyje, ištraukite vilkimo kablį atgal ir aukštyn.
ĮSPĖJIMAS
Įkiškite raktelį ir pasukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, atrakindami spyną.
Jei kablys laikomas automobilyje, jis turi būti
gerai užfiksuotas. Žr. Atjungiamas kablys* –
laikymas (p. 316).
* Parinktis / priedas. 319
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Priekabos stabilizavimo sistema TSA19
Priekabos stabilumo pagalbos TSA (Trailer
Stability Assist) funkcija skirta stabilizuoti priekabą velkantį automobilį, jei ši pradeda svyruoti į
šonus.
TSA – ši funkcija įtraukta į stabilumo sistemą
(p. 192)ESC20.
Veikimas
Priekabos stabilumo pagalbos sistema nuolat
stebi automobilio judesius, ypač šoninius. Jei nustatomas svyravimas į šonus, priekiniai ratai stabdomi atskirai. Taip stabilizuojamas automobilio ir
priekabos junginys. Dažnai to pakanka, kad vairuotojas vėl imtų valdyti automobilį.
Kad junginys pradėtų svyruoti į šonus, turi būti
juos sukeliantys veiksniai, pvz.:
Jei pirmą kartą įsijungusi TSA sistema nepašalina
svyravimų į šonus, automobilio ir priekabos junginys stabdomas visais ratais ir sumažėja variklio
galia. Pamažu sustabdžius svyravimą į šonus ir vėl
stabilizavus automobilio bei priekabos junginį, sistema daugiau nebereguliuoja ir vairuotojas vėl
gali valdyti automobilį. Papildomos informacijos
rasite Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - veikimas (p. 193).
•
Automobilį su priekaba veikia staigus ir stiprus šoninis vėjas.
Kita informacija
•
Automobilis su priekaba važiuoja nelygia
kelio danga ar per duobes.
•
Staigūs vairo judesiai.
Svyruoti į šonus gali bet kuris automobilio ir priekabos junginys. Priekaba vingiuoti paprastai pradeda važiuojant dideliu greičiu. Tačiau svyravimai
galimi ir esant mažesniam greičiui, jei priekaba
perkrauta ar krovinys paskirstytas netinkamai, t. y.
yra per toli gale.
Valdymas
Jei atsirado svyravimai į šonus, juos gali būti
sunku ar net neįmanoma sustabdyti. Dėl to automobilio ir priekabos junginį yra sunku valdyti ir
19
20
320
kyla pavojus, pavyzdžiui, atsidurti ne toje eismo
juostoje ar išvažiuoti iš važiuojamosios kelio
dalies.
Įrengtas „Volvo“ originaliame kablyje.
(Electronic Stability Control) - elektroninė stabilumo kontrolė.
TSA gali įsijungti esant didesniam greičiui.
PASTABA
Vairuotojui pasirinkus režimą Sport, funkcija
TSA išjungiama, žr. Elektroninė stabilumo
kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 192).
Jei vairuotojas, bandydamas sustabdyti svyravimą
į šonus, atlieka staigius judesius vairu, TSA gali
neįsijungti, nes tokioje situacijoje sistema negali
nustatyti, ar svyravimą sukėlė priekaba, ar vairuotojas.
Veikiant TSA sistemai, jungtiniame
prietaisų skydelyje mirksi ženklas
ESC20.
Susijusi informacija
•
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) - bendroji dalis (p. 192)
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
Vilkimas
Vilkimo ąsa
V60 Twin Engine vilkti draudžiama. Ši automobilį
reikia gabenti (p. 322) pakeltą, kad visi jo ratai
stovėtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
Vilkimo ąsa įsukta į srieginį lizdą, esantį po dangteliu galiniame dešiniajame buferio šone.
Vilkimo ąsos prijungimas
Kito automobilio vilkimas
Velkant kitą automobilį, sunaudojama daug energijos: naudokite važiavimo režimą AWD. Taip
įkrausite hibridinės sistemos akumuliatorių, pagerės automobilio važiavimo ir valdymo savybės (žr.
Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 272)).
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
Atidarykite dangtelį, į įdubą įkišdami
monetą ar panašų daiktą ir pasukdami jį
išorėn. Paskui dangtelį visai išsukite ir
išimkite.
•
Ant antrojo varianto vieno šono ar kampe
yra žyma: Paspauskite žymą pirštu ir tuo
pačiu metu atkelkite priešingą šoną ar
kampą moneta ar panašiu daiktu - dangtelis pasisuka apie savo ašį ir tada jį
galima išimti.
Panaudoję vilkimo ąsa, išsukite ją ir įdėkite
atgal į vietą.
Užbaikite uždėdami dangtelį ant buferio.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir
prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio
rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali
būti apgadintas. Jei reikia, pakelkite automobilį,
naudodamiesi techninės pagalbos automobilio
keltuvu.
SVARBU
Mėginant užvesti automobilio variklį vilkimo
būdu, gali būti sugadintas elektrinės pavaros
variklis ir katalizatorius.
Susijusi informacija
Avarinių šviesų signalas (p. 101)
Vilkimo ąsa (p. 321)
Pagalba kelyje (p. 322)
•
Įsukite vilkimo ąsą iki pat jos flanšo. Įsukite
vilkimo ąsą tvirtai, pvz., ratų raktu.
Nebandykite užvesti variklio vilkdami automobilį.
Jei jūsų automobilio akumuliatorius išsekęs ir
variklis neužsiveda, pasinaudokite kitu akumuliatoriumi, žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 270).
•
•
•
Yra dviejų variantų vilkimo ąsos tvirtinimo vietos dangtelis, kurį reikia atidaryti skirtingais
būdais:
Išimkite vilkimo ąsą (ji yra už plokštės, kairėje
bagažinės pusėje).
}}
321
UŽVEDIMAS IR VAŽIAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
Susijusi informacija
•
•
Vilkimas (p. 321)
Pagalba kelyje (p. 322)
Pagalba kelyje
Pagalba kelyje – tai procedūra, kurios metu
kelyje sugedusį automobilį pergabena kita transporto priemonė.
Prireikus tokios pagalbos, kreipkitės į techninės
pagalbos kelyje tarnybą.
Vilkimo kilpą galima naudoti automobiliui užvilkti
ant techninės pagalbos sunkvežimio su platforma.
Ar tai įmanoma nusako automobilio padėtis ir
prošvaisa. Jei techninės pagalbos sunkvežimio
rampa pernelyg stati arba jei prošvaisa po automobiliu nepakankama, mėginant užvilkti automobilį, traukiant už vilkimo kilpos, automobilis gali
būti apgadintas. Jei reikia, pakelkite automobilį,
naudodamiesi techninės pagalbos automobilio
keltuvu.
ĮSPĖJIMAS
Kol automobilis tempiamas ant techninės
pagalbos automobilio platformos, už tempiamojo automobilio negalima stovėti ir ten neturi
būti palikti jokie daiktai.
SVARBU
Atkreipkite dėmesį, kad V60 Twin Engine
visada reikia gabenti pakeltą, kad visi ratai
būtų ant techninės pagalbos automobilio platformos.
322
Susijusi informacija
•
Vilkimas (p. 321)
RATAI IR PADANGOS
RATAI IR PADANGOS
Padangos – priežiūra
Naujos padangos
Važiavimo charakteristikos
Priekinius ir galinius ratus galima sukeisti vietomis, kad neatsirastų protektoriaus gylio skirtumų
ir visos padangos diltų vienodai. Tinka keisti pirmą
kartą nuvažiavus maždaug 5 000 km ir po to kas
10 000 km.
Padangos turi didelę įtaką automobilio eksploatavimo savybėms. Automobilio važiavimui įtaką daro
padangų tipas, matmenys, slėgis ir greičio indeksas.
Padangos amžius
Visos senesnės nei 6 metų padangos turėtų būti
patikrintos specialistų, net jei jos atrodo nepažeistos. Padangos sensta ir yra, net jei jos niekada
nenaudojamos arba labai retai naudojamos. Tai
gali daryti neigiamą įtaką padangų savybėms. Tai
taikoma visoms padangoms, kurios yra padedamos saugoti. Jei padangos yra praradę spalvą ar
sutrūkinėję, tai pagrindiniai išoriškai pastebimi
padangų netinkamumo naudoti ženklai.
Laikui bėgant, padangos susidėvi. Po keleto metų
eksploatavimo, padangos pradeda kietėti. Tuo
pačiu palaipsniui suprastėja ir jų atsparumas trinčiai bei kitos savybės. Todėl visada pirkite kuo
naujesnes padangas, kai jas keičiate. Tai ypač
svarbu žieminėms padangoms. Paskutiniai keturi
skaitmenys reiškia pagaminimo savaitę ir metus.
Tai – padangos DOT žymėjimas („Department of
Transportation), kuris nurodomas keturiais skaitmenimis, pvz., 1510. Iliustracijoje pavaizduota
padanga buvo pagaminta 2010 m. 15 savaitę.
Vasariniai ir žieminiai ratai
Keičiant vasarines ir žiemines padangas, jos turi
būti pažymėtos, nurodant, kurioje automobilio
pusėje buvo sumontuotos, pvz., K (kairėje) arba D
(dešinėje).
324
Amortizacija ir priežiūra
Tinkamai parinkus padangos slėgį (p. 326), ji
tolygiau dėvisi. Jūsų padangų dėvėjimosi ir dilimo
spartą apsprendžia važiavimo stilius, slėgis
padangose, klimatas ir kelio būklė.
Be viso kito padangų funkcijos yra vežti krovinį,
užtikrinti sukibimą su kelio paviršiumi, slopinti
vibraciją ir saugoti ratą nuo dėvėjimosi.
Jei nesate tikri dėl protektoriaus rašto gylio,
„Volvo" rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“
autoservisą, kad jame gylis būtų patikrintas. Jei
padangos susidėvėjo labai netolygiai (> 1 mm
protektoriaus gylio skirtumas), ant galinės ašies
reikia visada montuoti mažiausiai susidėvėjusias
padangas. Priekio slydimą paprastai koreguoti
lengviau nei galo, automobilis pirmuoju atveju
toliau važiuoja tiesia linija: antruoju atveju, galinei
daliai išslydus į kurią nors pusę, galima visiškai
prarasti automobilio kontrolę. Todėl yra labai
svarbu, kad galiniai ratai neprarastų sukibimo
anksčiau nei priekiniai.
ĮSPĖJIMAS
Pažeista padanga gali kliudyti valdyti automobilį.
RATAI IR PADANGOS
Laikymo skyrius
Padangos – sukimosi kryptis
Ratus su sumontuotomis padangomis būtina laikyti paguldytus arba pakabintus, tačiau ne pastatytus.
Ant radialinių padangų, kurių protektoriaus raštas
pritaikytas suktis tik į vieną pusę, yra rodyklė,
rodanti į kurią pusę padanga turi suktis.
Susijusi informacija
Laikykitės slėgio lentelėje rekomenduojamo slėgio padangose (p. 430).
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Susijusi informacija
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 326)
G021778
•
•
•
•
•
PASTABA
Įsitikinkite, kad abi ratų poros yra to paties
tipo ir dydžio bei markės.
•
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Padangos – priežiūra (p. 324)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 326)
Rodyklė rodo padangos sukimosi kryptį.
Tokios padangos turi suktis į tą pačią pusę visą jų
eksploatavimo laiką. Padangas galima keisti vietomis, tik keičiant priekinę su galine toje pačioje
pusėje, tačiau niekada negalima sukeisti padangų
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Neteisingai sumontavus padangas, labai suprastėja automobilio
stabdymo charakteristikos ir padangų pajėgumas
išstumti lietaus vandenį bei purvą. Palangos, kurių
protektoriaus gylis yra didžiausias, turi būti montuojamos gale (sumažėja slydimo tikimybė).
325
RATAI IR PADANGOS
•
•
•
Padangos – protektoriaus
susidėvėjimo indikatoriai
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai parodo
padangos protektoriaus rašto gylį.
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Padangos – oro slėgis
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Padangose gali būti nevienodas oro slėgis,
matuojamas barais.
Padangos – priežiūra (p. 324)
Patikrinkite oro slėgį padangose
Slėgį padangose reikia tikrinti kiekvieną mėnesį.
G021829
Slėgį tikrinkite šaltose padangose. „Šaltos padangos” – padangų temperatūra lygi oro temperatūrai. Nuvažiavus vos keletą kilometrų, padangos
įšyla ir jų slėgis padidėja.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai.
Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius yra siaura
pakilusi žyma, esanti skersai padangos protektoriaus rašto išilginių griovelių. Ant padangos šono
įspaustos raidės TWI („Tread Wear Indicator“). Jei
protektoriaus gylis sumažėja iki 1,6 mm, tai protektoriaus ir protektoriaus nusidėvėjimo žymos
aukštis sutampa. Pakeiskite padangas kaip
įmanoma greičiau. Atminkite, kad padangos su
sekliu protektoriumi laba prastai sukimba su kelio
danga, kai lyja arba sninga.
Susijusi informacija
•
•
326
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Jei slėgis padangose netinkamas, padidėja
degalų sąnaudos, sutrumpėja padangų tarnavimo
laikas ir pablogėja automobilio važiavimo savybės.
Jei važiuojama kai slėgis padangose yra per
mažas, padangos gali perkaisti ir būti sugadintos.
Slėgis padangose turi įtakos važiavimo komfortui,
triukšmui ir važiavimo savybėms.
PASTABA
Ilgainiui padangų slėgis sumažėja, tai normalus reiškinys. Padangų slėgis priklauso nuo
aplinkos temperatūros.
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose lipdukas
Ratų ir ratlankių matmenys
Padangos – matmenys
Ratų ir ratlankių matmenys parengti pagal toliau
esančioje lentelėje išdėstytus pavyzdžius.
Automobilio padangos yra atitinkamų matmenų,
žr. pavyzdžius toliau esančioje lentelėje.
Automobiliui pritaikyta visumos aprobacija. Tai
reiškia, kad patvirtinti tam tikri ratų (ratlankių) ir
padangų deriniai.
Padangų matmenys nurodyti ant visų padangų.
Žymėjimo pavyzdys:235/45R17 97W.
G021830
Ratai (ratlankiai) turi savo išmatavimus, pvz.,
7Jx16x50.
Slėgio padangose rodiklių lipduke, priklijuotame
ant vairuotojo šoninio durelių statramsčio (tarp
rėmo ir galinių durelių) pateikiamas slėgis automobiliui rekomenduojamų matmenų padangose.
Šie duomenys nurodyti ir padangos slėgio lentelėje, žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430).
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Padangos – priežiūra (p. 324)
Padangos – protektoriaus susidėvėjimo indikatoriai (p. 326)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430)
235
Padangos plotis (mm)
45
Santykis tarp padangos sienelės aukščio ir padangos pločio (%)
7
Ratlankio plotis coliais
R
Radialinė padanga
J
Ratlankio krašto profilis
17
Ratlankio skersmuo coliais (”)
16
Ratlankio skersmuo coliais
97
50
Poslinkis milimetrais (atstumas nuo rato
centro iki rato kontakto su stebule paviršiaus)
Maksimalios leistinos padangų apkrovos
kodai ir padangų apkrovos indeksas (LI)
W
Maksimalaus leistino greičio rodiklis
(SS) (šiuo atveju tai yra 270 km/h
(168 myl./val.)).
Susijusi informacija
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 428)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430)
Visam automobiliui išleista aprobacija, apimanti
tam tikrus ratlankių ir padangų derinius.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
•
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Padangos – priežiūra (p. 324)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430)
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 327)
}}
327
RATAI IR PADANGOS
•
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 428)
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis (p. 429)
Padangos – apkrovos indeksas
Padangos – greičio rodikliai
Apkrovos indeksas nurodo padangų sugebėjimą
atlaikyti tam tikrą apkrovą.
Kiekviena padanga gali atlaikyti tam tikrą maksimalų greitį, todėl jai priskiriamas konkretus greičio rodiklis (SS – „Speed Symbol“).
Kiekviena padanga pasižymi tam tikromis krovinio
gabenimo charakteristikomis, kurios vadinamos
apkrovos indeksu (LI). Reikiamą padangų apkrovos pajėgumą apibrėžia automobilio svoris.
Mažiausias leistinas indeksas nurodytas padangų
apkrovos indeksų lentelėje, kuri pateikta spausdintame savininko vadovo skirsnyje „Specifikacijos“.
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
1
328
Su metaliniais dygliais ir be jų.
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
Padangų greičio klasė turi būti bent jau ne
mažesnė nei automobilio maksimalus greitis.
Toliau esančioje lentelėje parodytas didžiausias
leistinas greitis, taikomas visiems greičio rodikliams (SS). Vienintelė šių taisyklių išimtis yra žieminės padangos (p. 329)1, kai gali būti naudojamas mažesnis greičio indeksas. Jei pasirenkamos
tokios padangos, automobiliu negalima važiuoti
greičiau negu leidžia padangos greičio indeksas
(pavyzdžiui, su Q galima važiuoti iki 160 km/h
(100 myl./val.) greičiu). Eismo taisyklės, bet ne
padangų greičio indeksas nustato, kaip greitai
galima važiuoti.
Padangos – priežiūra (p. 324)
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 428)
PASTABA
Maksimalus leidžiamas greitis nurodytas lentelėje.
Q
160 km/h (100 myl./val.) (naudojamas tik
su žieminėmis padangomis)
T
190 km/h (118 myl./val.)
H
210 km/h (130 myl./val.)
RATAI IR PADANGOS
V
240 km/h (149 myl./val.)
W
270 km/h (168 myl./val.)
Y
300 km/h (186 myl./val.)
Ratų varžtai
Žieminės padangos
Ratų varžtai naudojami ratams prie stebulių tvirtinti. Jie siūlomi įvairių versijų.
Žieminėmis padangomis vadinamos vairuoti žiemos sąlygomis pritaikytos padangos.
SVARBU
Ratų veržlės turi būti priveržtos iki 140 Nm
(103 pėd. sv.). Perveržus arba priveržus per
silpnai galima sugadinti veržles ir varžtus.
ĮSPĖJIMAS
Ant automobilio turi būti sumontuotos padangos, pasižyminčios tuo pačiu arba aukštesniu
apkrovos indeksu (p. 328) (LI) ir greičio rodikliu (SS) nei nurodyta. Jei bus naudojamos per
mažo apkrovos indekso arba greičio rodiklio
padangos, jos gali perkaisti.
Susijusi informacija
•
•
•
Naudokite tik „Volvo” patikrintus ir patvirtintus ratlankius, kurie yra originalūs „Volvo” priedai. Patikrinkite sąsūkos momentą specialiu veržliarakčiu.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
Padangos – matmenys (p. 327)
Saugieji ratų varžtai*
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Saugūs ratų varžtai* gali būti naudojami tiek aliuminio, tiek plieniniams ratlankiams priveržti.
Padangos – sukimosi kryptis (p. 325)
Susijusi informacija
•
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 327)
Žieminės padangos
„Volvo“ rekomenduoja naudoti konkrečių matmenų žiemines padangas. Padangų matmenys
priklauso nuo variklio modelio. Važiuojant su žieminėmis padangomis, ant visų keturių ratų turi
būti sumontuotos tinkamo tipo padangos.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja pasikonsultuoti su
„Volvo“ įgaliotuoju atstovu dėl tinkamiausių
ratų ratlankių ir padangos tipų.
Dygliuotosios padangos
Sumontavus naujas dygliuotas padangas, jomis
pirmuosius 500-1000 km reikia važiuoti švelniai,
kad dygliai tinkamai įsispaustų į padangas. Tokiu
būdu užtikrinsite, kad padangos, ir ypač jų dygliai,
ilgiau tarnautų.
PASTABA
Skirtingose šalyse galioja skirtingos nuostatos
dėl dygliuotųjų padangų.
Protektoriaus rašto gylis
Esant ledui, purvui ir žemai temperatūrai, padangos naudojamos žymiai sunkesnėmis sąlygomis
nei vasarą. Todėl „Volvo” pataria nevažinėti žiemi-
}}
* Parinktis / priedas. 329
RATAI IR PADANGOS
||
nėmis padangomis, kurių protektoriaus rašto gylis
yra mažesnis negu 4 mm.
Sniego grandinių naudojimas
Sniego grandines galima tvirtinti tik ant priekinių
ratų (tai taikoma ir automobiliams su visais varančiais ratais). Važiuodami su sniego grandinėmis,
niekada neviršykite 50 km/h (31 myl./val.) greičio. Venkite važiuoti švariu keliu, kadangi tuomet
gadinasi ir sniego grandinės, ir pačios padangos.
ĮSPĖJIMAS
Naudokite originalias „Volvo“ sniego grandines arba analogiškos kokybės grandines,
suprojektuotas konkretaus modelio automobiliui, padangų ir ratlankio dydžiui. Jei abejojate,
pasikonsultuokite su įgaliotuoju „Volvo“ autoservisu. Netinkamai parinkus sniego grandines, galima rimtai apgadinti automobilį ir gali
įvykti avarija.
Susijusi informacija
•
330
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas
Automobilio ratus galima pakeisti, pvz., į žieminius ratus / žiemines padangas.
Atsarginis ratas pateiktas maiše, jį reikia dirželiais
pritvirtinti prie bagažinės grindų.
Atsarginis ratas*
Šie nurodymai taikomi tik nupirkus atsarginį
ratą kaip automobilio priedą. Jei automobilyje
nėra atsarginio rato, žr. informaciją apie Avarinį
pradurtos padangos remontą (TMK) (p. 349).
Atsarginis ratas (laikinas) yra skirtas naudoti tik
laikinai, jis kaip įmanoma greičiau turi būti pakeistas įprastu ratu. Važiuojant su atsarginiu ratu, gali
pakisti automobilio vairavimo savybės. Atsarginis
ratas yra mažesnis už įprastą. Atitinkamai paveikiama automobilio prošvaisa. Atkreipkite dėmesį į
aukštus bortelius ir neplaukite automobilio autoplovykloje. Jei atsarginis ratas sumontuotas ant
priekinės ašies, negalima naudoti ratų grandinių.
Automobiliuose su visų ratų pavara galinių ratų
varymą galima atjungti. Atsarginio rato remontuoti
negalima.
Tinkamas atsarginės padangos slėgis nurodytas
slėgio padangose lentelėje (p. 430).
Automobiliai su keturiomis krovinių fiksavimo kilpomis.
Pasukite atsarginio rato krepšio rankeną į save.
Prijunkite prisiūtus įtempimo dirželio kablius prie
krovinių fiksavimo priekinių kilpų. Ilgąjį dirželį pritvirtinkite prie vienos iš krovinių tvirtinimo priekinių kilpų, perveskite įstrižai per atsarginį ratą ir
prakiškite pro viršutinę rankeną. Pritvirtinkite
trumpąjį įtempimo dirželį prie ilgojo. Prijunkite
galinę krovinių fiksavimo kilpą ir įtempkite.
SVARBU
Prieš keičiant ratą
•
Niekada nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu, jei ant
automobilio sumontuotas atsarginis ratas.
1.
•
Negalima važiuoti automobiliu, jei sumontuotas daugiau nei vienas atsarginis ratas.
Atlaisvinkite diržus, iškelkite atsarginį ratą iš
krovinių skyriaus ir išimkite iš krepšio.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
2.
Kad galėtumėte pasiekti vilkimo ąsą, atidarykite dangtį, esantį bagažinės kairėje pusėje.
3.
Išimkite domkratą*, ratų varžtų plastikinių
dangtelių nuėmiklį ir ratų raktą* (juos rasite
krepšyje, ant krovinių skyriaus grindų). Jei
pasirenkamas kitas domkratas, žr. Automobilio pakėlimas (p. 361).
•
4.
Lipduke taip pat rasite informacijos apie
domkrato maksimalią keliamąją galią esant
nurodytam kėlimo aukščiui.
Jei tektų keisti ratą intensyvaus eismo vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą
(p. 334). Automobilis ir domkratas* turi stovėti ant tvirto horizontalaus pagrindo.
Nuėmimas
Plastikinių dangtelių nuėmimo nuo ratų varžtų įrankis.
1.
Jei automobilis yra su automatine pavarų
dėže, reikia įjungti stovėjimo stabdį (p. 287) ir
atbulinę pavarą arba nustatyti pavarų svirtį į
padėtį P.
2.
Prieš priekinius ratus ir už galinių ratų, kurie
liks stovėti ant kelio, pastatykite blokatorius.
Tam naudokite, pvz., sunkias medines kalades arba didelius akmenis.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar kėliklis nepažeistas, ar sriegiai
kruopščiai sutepti ir ar ant jų nėra nešvarumų.
PASTABA
•
Jei automobilyje nėra atsarginio rato, keltuvas nereikalingas.
•
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą*, kuris priklauso konkrečiam automobilio modeliui (žr. domkrato lipduką).
}}
* Parinktis / priedas. 331
RATAI IR PADANGOS
||
3.
Susukite vilkties ąsą naudodami ratų raktą*
iki pat stabdiklio padėties pagal šią iliustraciją.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Nei tarp žemės ir domkrato, nei tarp domkrato
ir automobilio kėlimo taško negalima kišti
jokių daiktų.
6.
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
Yra po du domkratui skirtus kėlimo taškus
kiekvienoje automobilio pusėje. Pakelkite
domkratą*, kad kėbulo jungė atsidurtų
domkrato galvutės įrantoje.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
SVARBU
Vilkimo ąsą reikia iki galo įsukti į ratų varžtų
raktą*.
4.
Specialios paskirties įrankiu nuimkite plastikinius dangtelius nuo ratų varžtų.
5.
Ratų veržliarakčiu* atlaisvinkite ratų varžtus
½–1 apsisukimo.
SVARBU
Pagrindas turi būti stabilus, glotnus ir lygus.
7.
332
Pakelkite automobilį taip, kad ratas pakiltų
nuo žemės. Išimkite ratų varžtus, o po to
pakelkite ir nuimkite ratą.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Ratų keitimas – montavimas (p. 333)
Domkratas* (p. 335)
Trikampis avarinis ženklas (p. 334)
Ratų varžtai (p. 329)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Ratų keitimas – montavimas
3.
Svarbu tinkamai atlikti atsarginio rato montavimo
procedūrą.
Nuleiskite automobilį taip, kad ratai negalėtų
suktis.
Įmontavimas
ĮSPĖJIMAS
Niekada nelįskite po automobiliu, kai jis yra
pakeltas keltuvu.
Automobilį pakėlus keltuvu, visi keleiviai turi
išlipti iš automobilio. Jei intensyvaus eismo
vietoje reikia pakeisti ratą, keleiviai turi stovėti
saugioje vietoje.
Balta rodyklė turi būti nukreipta į automobilio priekį.
6.
1.
Nuvalykite ratlankio ir stebulės sąlyčio paviršius.
2.
Uždėkite ratą. Kruopščiai priveržkite ratų varžtus.
Netepkite ratų varžtų sriegių tepalu.
4.
Prisukite rato varžtus kryžmine tvarka. Svarbu,
kad rato varžtai būtų tinkamai priveržti. Sąsūkos momentas turi būti 140 Nm. Jį galima
patikrinti specialiu veržliarakčiu.
5.
Sumontuokite plastikinius dangtelius atgal
ant ratų varžtų.
Atsukite vilkimo ąsą nuo ratų varžtų rakto*.
Įdėkite ratų varžtų raktą* ir domkratą* į atitinkamus skyrius krepšyje. Gerai užfiksuokite
krepšio centrinį diržą ir kitu diržu pritvirtinkite
krepšį prie galinės krovinių fiksavimo kilpos,
esančios bagažinės kairėje pusėje. Padėkite
krepšį taip, kad uždarant bagažinės dangtį jis
nebūtų sužnybtas. Balta krepšio rodyklė turi
būti nukreipta į automobilio priekį.
}}
* Parinktis / priedas. 333
RATAI IR PADANGOS
||
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
ĮSPĖJIMAS
Krepšį reikia pritvirtinti taip, kad balta rodyklė
(žr. įdėklo paveikslėlį) rodytų į priekį automobilyje.
Padangų dydžio keitimas
Kiekvieną kartą keisdami padangų dydį, kreipkitės
į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kad jis atnaujintų
programinę įrangą. Gali reikėti atsisiųsti programinę įrangą kai keičiate didesnių ir mažesnių
matmenų bei vasarines ir žiemines padangas.
Susijusi informacija
•
•
•
•
334
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Domkratas* (p. 335)
Trikampis avarinis ženklas (p. 334)
Ratų varžtai (p. 329)
Trikampis avarinis ženklas
Trikampis avarinis ženklas naudojamas įspėti
kitus eismo dalyvius apie stovinčią transporto
priemonę.
Laikymas ir sulankstymas
Pakelkite grindų liuką ir išimkite avarinį
ženklą.
Išimkite avarinį ženklą iš dėklo, atlenkite jį ir
sutvirtinkite dvi laisvas puses.
Atlenkite avarinio ženklo atramines kojeles.
Būtina laikytis avarinio trikampio naudojimo taisyklių. Avarinį trikampį reikia pastatyti tinkamoje
eismo atžvilgiu vietoje.
Panaudojus avarinį ženklą, įsitikinkite, kad ženklas
ir jo dėklas būtų tinkamai pritvirtinti savo vietoje
bagažinėje.
PASTABA
Jei automobilis užrakintas privatumo užraktu,
tuomet negalima atidaryti bagažinės dangčio
ir grindų liuko, žr. Privatumo užraktas*
(p. 173).
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Įrankiai
Be kita ko automobilyje yra vilkimo kilpa, kėliklis*
ir ratų veržliaraktis*.
Automobilio vilkimo kilpa, avarinio pradurtos
padangos remonto komplektas ir įrankis plastikiniams ratų varžtų dangteliams yra už skląsčio
bagažinės kairėje pusėje. Ten taip pat yra vietos
saugių ratų varžtų movai. Kėliklis* ir ratų veržliaraktis* yra krepšyje, ant bagažinės grindų.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
•
•
•
Vilkimo ąsa (p. 321)
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
Ratų varžtai (p. 329)
Domkratas* (p. 335)
Domkratas*
Domkratas naudojamas automobiliui pakelti prireikus pakeisti ratą.
Keisdami ratą atsarginiu, naudokite tik originalų
domkratą, kuris buvo pridėtas prie automobilio.
Domkrato sriegiai turi būti nuolat gerai sutepti.
PASTABA
Įprastas automobilio domkratas suprojektuotas naudoti tik retkarčiais ir trumpai, pvz., pradurtam ratui pakeisti, žiemines padangas
vasarinėmis (ir atvirkščiai) keisti ir pan. Automobilį galima kelti tik konkretaus modelio
automobiliui skirtu domkratu. Jei automobilį
reikia kelti dažniau arba laikyti pakeltą ilgiau
nei paprastai pakanka ratui pakeisti, rekomenduojama naudoti autoserviso kėliklį. Tokiu
atveju laikykitės su konkrečiu įrenginiu
pateiktų eksploatacijos instrukcijų.
Jei automobilyje nėra atsarginio rato, jame nebus
ir domkrato.
ĮSPĖJIMAS
Laikant vilkimo ąsą ir avarinį pradurtos padangos remonto komplektą putų polisterolio
bloke, juos visada reikia aprišti įtemptu dirželiu.
}}
* Parinktis / priedas. 335
RATAI IR PADANGOS
||
Įrankiai - padėjimas atgal
savimo kilpos, esančios bagažinės kairėje pusėje.
Nustatykite krepšį taip, kad uždarant bagažinės
dangtį jis nebūtų sužnybtas. Balta krepšio rodyklė
turi būti nukreipta į automobilio priekį. Grąžinkite
vilkimo ąsą atgal į putplasčio bloką kairėje bagažinės pusėje.
Pirmosios pagalbos rinkinys*
Pirmosios pagalbos priemonių dėžutėje sudėtos
pirmosios pagalbos priemonės.
ĮSPĖJIMAS
Krepšį reikia pritvirtinti taip, kad balta rodyklė
(žr. įdėklo paveikslėlį) rodytų į priekį automobilyje.
PASTABA
Jei neuždaromas bagažinės grindų liukas,
neveikia privatumo užraktas.
Susijusi informacija
•
•
Dėžutė su pirmosios pagalbos priemonėmis yra
po grindimis bagažinėje.
Trikampis avarinis ženklas (p. 334)
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
PASTABA
Jei automobilis užrakintas privatumo užraktu,
tuomet negalima atidaryti bagažinės dangčio
ir grindų liuko, žr. Privatumo užraktas*
(p. 173).
Balta rodyklė turi būti nukreipta į automobilio priekį.
Panaudoję susukite domkratą ir atsukite vilkimo
ąsą nuo ratų varžtų rakto*. Įdėkite ratų varžtų
raktą* ir domkratą* į atitinkamus skyrius krepšyje.
Gerai užfiksuokite krepšio centrinį diržą ir kitu
diržu pritvirtinkite krepšį prie galinės krovinių fik-
336
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimo
sistema*2
Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)*3 – bendroji dalis
Slėgio padangoje stebėjimo sistema TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“) įspėja, kai
slėgis vienoje ar keliose automobilio padangose
būna pernelyg žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikdama indikatoriaus ženklą.
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System) įspėja vairuotoją, jei slėgis automobilio padangose yra per
žemas.
Kai kuriose šalyse slėgio padangose stebėjimo
sistema yra standartinė įranga pagal įstatymų reikalavimus. Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Slėgio padangose stebėjimo indikatoriaus ženklas.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – bendroji dalis (p. 337)
• Pripūsti pad. dabar Tikr. pr. deš.
padangą
• Reikia pripūsti padangą Tikr. pr. kair.
padangą
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. deš.
padangą
Sistemos aprašas
• Pripūsti pad. dabar Tikr. gal. kair.
Sistema TPMS naudoja jutiklius, kurie yra įrengti
kiekvieno rato oro ventilyje. Automobiliu važiuojant apie 30 km/h (20 myl./val.) greičiu, sistema
matuoja slėgį padangose.
• Sl. padangose sist. Reikia aptarnauti
Gamykloje sumontuoti ir pasirinktiniai ratai gali
būti su TPMS jutikliais ventiliuose.
Sistema nepakeičia įprastos ratų priežiūros.
Pranešimai
Jei slėgis per žemas, jungtiniame prietaisų skydelyje įsijungia indikatoriaus ženklas
ir pateikiamas vienas iš šių pranešimų:
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti priekinę
padangą
Jei naudojami ratai be TPMS jutiklių arba jei jutiklis sugedo, bus rodoma Sl. padangose sist.
Reikia aptarnauti.
Apie tinkamą slėgį padangose žr. Padangos – oro
slėgis (p. 326).
SVARBU
Įvykus trikčiai TPMS sistemoje, ima mirksėti
jungtiniame prietaisų skydelyje esantis indikatoriaus ženklas
. Jis mirksi apie 1 minutę,
po to ima šviesti nuolat. Be to, jungtiniame
prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas.
kairiąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
dešiniąją padangą
• Žem. slėgis padang. Tikrinti galinę
kairiąją padangą
2
3
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
* Parinktis / priedas. 337
RATAI IR PADANGOS
||
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
reguliavimas (perkalibravimas) (p. 338)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*4 – reguliavimas
(perkalibravimas)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos sprendimas (p. 340)
TPMS („Tyre Pressure Monitoring System“) naudoja atskaitos vertę, kuria grindžiamas įspėjimas
dėl žemo slėgio padangoje.
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
aktyvinimas ir deaktyvinimas (p. 339)
•
Pakeiskite atskaitos vertę perkalibruodami sistemą, pvz., prireikus važiuoti su sunkiu kroviniu.
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
rekomendacijos (p. 340)
•
Slėgio padangose stebėjimas (TPMS)* –
važiuoti tinkamos pradurtos padangos*
(p. 341)
Prieš perkalibruodami visada nustatykite slėgį
padangose pagal „Volvo“ rekomenduojamas slėgio padangose vertes.
Susijusi informacija
6.
Važiuokite mažiausiai 10 minučių bent
30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
> Vairuotojui įjungus funkciją, kalibravimas
vyksta automatiškai. Sistema nepatvirtina,
kada kalibravimas baigtas.
Naujosios atskaitos vertės taikomos, kol vėl
pakartojami 1–6 veiksmai.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
•
Padangos – oro slėgis (p. 326)
PASTABA
Pradėjus kalibravimą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo pulto
mygtukais, žr. MY CAR (p. 118).
1.
4
338
Pripūskite padangas iki pageidaujamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
2.
Užveskite variklį.
3.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
4.
Pasirinkite meniu Tyre pressure.
5.
Pasirinkite Calibrate tyre pressure ir
spauskite OK.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)*5 – padangos
būsena
Naudojantis slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS („Tyre Pressure Monitoring
System“), galima centrinio valdymo pulto ekrane
patikrinti padangų būseną.
Sistemos ir padangų būsena
Galima patikrinti esamąją sistemos ir padangų
būseną, žr. MY CAR (p. 118).
1.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
2.
Pasirinkite meniu Tyre pressure.
> Slėgio padangoje rodiklių būsena rodoma
atitinkamu spalviniu kodu.
Kiekvieno tipo būsena vaizduojama spalvomis:
•
Visi žali: sistema veikia normaliai ir slėgis
visose padangose šiek tiek viršija rekomenduojamą lygį.
•
Geltonas ratas: per žemas slėgis atitinkamoje
padangoje.
•
Raudonas ratas: itin žemas slėgis atitinkamoje padangoje.
•
Visi ratai pilki: sistema laikinai nepasiekiama.
Kad sistema vėl taptų aktyvi, gali tekti kelias
minutes pavažiuoti didesniu nei 30 km/h
(20 myl./val.) greičiu.
5
6
7
•
Visi ratai pilki, sistemoje pateikiamas pranešimas Sl. padangose sist. Reikia
aptarnauti: įvyko sistemos klaida. Susisiekite
su „Volvo“ atstovu arba autoservisu.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema
(TPMS)* – žemo slėgio padangose problemos sprendimas (p. 340)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*6 – aktyvinimas ir
deaktyvinimas7
Atskirose rinkose galima aktyvinti / deaktyvinti
slėgio padangose stebėjimo sistemą TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“).
PASTABA
Įjungiant arba išjungiant slėgio padangose
stebėjimo sistemą, automobilis turi stovėti.
Nuostatos parenkamos centrinio valdymo pulto
mygtukais, žr. MY CAR (p. 118).
1.
Užveskite variklį.
2.
Atverkite meniu sistemą MY CAR.
3.
Pasirinkite meniu Tyre pressure.
4.
Pasirinkite Tyre monitoring ir spauskite OK.
> Jei sistema suaktyvinta, informaciniame
ekrane pasirodo X. Išaktyvinus sistemą,
parinktis išnyksta.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Tik kai kuriose šalyse.
* Parinktis / priedas. 339
RATAI IR PADANGOS
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*8 – rekomendacijos
ĮSPĖJIMAS
Pūsdami padangą su įdiegta TPMS, laikykite
pompos atvamzdį tiesiai prieš vožtuvą, kad jo
nesugadintumėte.
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“) rekomendacijos.
•
•
„Volvo” rekomenduoja jutiklių iš vieno rato į
kitą neperkėlinėti.
•
•
Atsarginiame rate TPMS jutiklio nėra.
•
Pakeitę ratą, būtinai patikrinkite sistemą ir
išbandykite, ar pakeistas ratas su ja veikia.
•
Jei ratas pakeičiamas arba TPMS jutiklis perkeliamas į kitą ratą, tarpiklį, varžtą ir vožtuvo
šerdį reikia pakeisti.
•
Sumontavus TPMS jutiklius, automobilį reikia
išjungti bent 15 minučių, nes kitaip jungtiniame prietaisų skydelyje atsiras klaidos pranešimas.
8
9
340
„Volvo“ pataria sumontuoti TMPS jutiklius
visuose automobilio ratuose (įskaitant žieminius).
Kai naudojamas atsarginis ratas arba ratas
be TPMS jutiklio, jungtiniame prietaisų skydelyje pateikiamas klaidos pranešimas Sl.
padangose sist. Reikia aptarnauti.
PASTABA
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema TPMS
(„Tyre Pressure Monitoring System“) įspėja apie
pernelyg žemą slėgį vienoje ar keliose automobilio padangose.
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
Jei pasirodo slėgio padangoje pranešimas ir
įsijungia TPMS indikatoriaus lemputė:
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos
nuo dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo dulkių dangteliai gali surūdyti ir
juos gali būti sunku atsukti.
PASTABA
Jei norite pakeisti padangų matmenis, TPMS
sistemą reikia perkonfigūruoti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į „Volvo“ atstovą.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo
sistema (TPMS)*9 – žemo slėgio
padangose problemos sprendimas
1.
Manometru patikrinkite slėgį nurodytoje
padangoje (-ose).
2.
Pripūskite padangą (-as) iki reikiamo slėgio,
kaip nurodyta slėgio padangose lipduke, priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių statramsčio (tarp priekinių ir galinių durelių).
3.
Atskirais atvejais pranešimui išvalyti gali tekti
kelias minutes pavažiuoti automobiliu ne
mažesniu nei 30 km/h (20 myl./val.) greičiu.
Tokiu atveju išsijungia ir indikatoriaus lemputė TPMS.
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
PASTABA
•
•
Sistema TPMS naudoja taip vadinamą
kompensuotąją slėgio vertę, kuri yra grindžiama padangų ir aplinkos temperatūra.
Tai reiškia, kad slėgis padangose gali šiek
tiek skirtis nuo rekomenduojamojo slėgio,
kuris pateiktas slėgio padangose lipduke,
priklijuotame prie vairuotojo pusės durelių
statramsčio (tarp priekinių ir galinių
durelių). Dėl šios priežasties, siekiant
išvalyti pranešimą dėl žemo slėgio padangose, gali reikėti pripūsti padangas iki
šiek tiek aukštesnio slėgio.
Kad slėgį įvertintumėte tinkamai, jį tikrinkite, kai padangos šaltos. „Šaltomis“
padangomis laikomos tokios, kurių temperatūra atitinka aplinkos temperatūrą
(praėjus maždaug 3 valandoms nuo automobilio pastatymo). Nuvažiavus kelis kilometrus, padangos įšyla ir jų slėgis padidėja.
ĮSPĖJIMAS
10
•
Jei slėgis padangoje bus netinkamas, ji
gali sprogti ir vairuotojas gali prarasti
automobilio kontrolę.
•
Sistema negali iš anksto perspėti apie
artėjantį padangos sprogimą.
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
Susijusi informacija
•
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
Slėgio padangose stebėjimas
(TPMS)*10 – važiuoti tinkamos
pradurtos padangos*
Jei buvo pažymėta parinktis SST (Self
Supporting run flat Tires)*, automobilyje įdiegiama sistema TPMS (p. 337).
Šio tipo padangų šonas yra specialiai sutvirtintas
ir leidžia važiuoti tam tikrą atstumą net ir tada, kai
slėgis padangoje sumažėja ar visiškai dingsta.
Šios padangos yra montuojamos ant specialaus
ratlankio (ant šio ratlankio galima montuoti ir
įprastas padangas.)
SST padangai praradus slėgio, jungtiniame prietaisų skydelyje užsidega geltona TPMS lemputė ir
informaciniame ekrane pateikiamas pranešimas.
Jei taip atsitiko, sumažinkite greitį iki
maks. 80 km/h (50 myl./val.). Padangą reikia
pakeisti kaip įmanoma greičiau.
Važiuokite atsargiai. Kartais sunku nustatyti, kuri
padanga yra defektinė. Kad galėtumėte nustatyti,
kurią padangą reikia remontuoti, patikrinkite visas
keturias.
}}
* Parinktis / priedas. 341
RATAI IR PADANGOS
||
ĮSPĖJIMAS
Tik asmenys kvalifikuoti keisti SST padangas,
gali jas keisti.
SST padangos turi būti tik su TPMS.
Pasirodžius pranešimui apie žemą slėgį
padangose, nevažiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
Maksimali rida prieš keičiant padangas yra 80
km.
Venkite šiurkštaus vairavimo, pvz., staigaus
stabdymo ar staigių posūkių.
SST padangas reikia keisti, jei jos yra sugadintos ar pradurtos.
Susijusi informacija
•
342
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Tipo patvirtinimas – slėgio
padangose stebėjimo sistema
(TPMS)*11
Slėgio padangose stebėjimo sistemos TPMS
(Tyre Pressure Monitoring System) jutiklių tipo
patvirtinimą rasite lentelėje.
11
Standartinė įranga kai kuriose šalyse.
}}
* Parinktis / priedas. 343
RATAI IR PADANGOS
||
Šalis / regionas
Brazilija
Ukraina
344
RATAI IR PADANGOS
Šalis / regionas
Izraelis
}}
345
RATAI IR PADANGOS
||
Atitikties deklaracija (Declaration of Conformity)
Šalis /
regionas
ES šalys:
Eksportuojanti šalis: Vokietija
Gamintojas: Continental Automotive GmbH
Įrangos tipas: TPMS blokas
346
RATAI IR PADANGOS
Šalis /
regionas
Čekija:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.
Danija:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
Vokietija:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estija:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
JK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Ispanija:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Graikija:
Η
Α
Α Continental Η Ω
Radio Transmitter
Α Α
Η
Η Α 1999/5/ .
Ω
Α
Ω
Α Α Η
Α
Prancūzija:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italija:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nyderlandai:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
}}
347
RATAI IR PADANGOS
||
Šalis /
regionas
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Vengrija:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb
elõírásainak.
Lenkija:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalija:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovėnija:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakija:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomija:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švedija:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islandija:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norvegija:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Susijusi informacija
•
348
Slėgio padangose stebėjimo sistema*
(p. 337)
* Parinktis / priedas.
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas
užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose (p. 430).
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas (p. 350) susideda iš kompresoriaus ir hermetiko balionėlio. Sandarinimo procedūra leidžia laikinai suremontuoti padangą. Sandarinimo skystis
efektyviai užtaiso skyles padangos protektoriuje.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – vieta (p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 350)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 351)
•
Įrankiai (p. 335)
Avarinio pradurtos padangos
remonto komplektas – vieta
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas Temporary Mobility Kit (TMK) naudojamas
užsandarinti pradurtai padangai ir patikrinti bei
sureguliuoti slėgį padangose.
Pradurtos padangos avarinio remonto
komplekto vieta
Pradurtos padangos remonto rinkinys gali tik iš
dalies užsandarinti šone pradurtas padangas. Jei
padanga stipriai prapjauta, įtrūkusi, deformuota ir
pan., nenaudokite pradurtos padangos remonto
rinkinio.
PASTABA
Avarinio pradurtos padangos remonto įrankių
komplektas skirtas tik pradurtam protektoriui
užsandarinti.
PASTABA
„Volvo“ patikrino ir patvirtino kompresorių,
skirtą laikinam avariniam pradurtos padangos
remontui.
Pradurtos padangos remonto komplektas yra už
skląsčio bagažinės kairėje pusėje.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 350)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
349
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys – apžvalga
Avarinio pradurtos padangos remonto rinkinio
sudėtinių dalių apžvalga, Temporary Mobility Kit
(TMK).
Dalys laikomos bagažinėje, po grindimis.
Sandarinimo skysčio buteliukas
Slėgio matuoklis
Sandarinimo skysčio buteliukas
Balionėlį su sandarinimo skysčiu reikia pakeisti
dar nepasibaigus galiojimo terminui. Panaudotą
buteliuką atiduokite sutvarkyti kaip aplinkai pavojingą šiukšlę.
Panaudojus balionėlį su sandarinimo skysčiu, jį
reikia pakeisti. „Volvo“ rekomenduoja, kad jį
pakeistų įgaliotasis „Volvo“ autoservisas.
ĮSPĖJIMAS
Sandarinimo skysčio rezervuare yra 1.2-etanolio ir natūralios gumos latekso.
Pavojinga prarijus. Gali sukelti alerginių reakcijų, esant kontaktui su oda.
Lipdukas, maksimalus leistinas greitis
Venkite kontakto su oda ir akimis.
Saugokite atokiai nuo vaikų.
Jungiklis
ĮSPĖJIMAS
Maitinimo kabelis
Laikiklis buteliukui (oranžinis dangtelis)
Apsauginis dangtelis
Slėgį mažinimo ventilis
Oro žarna
350
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos,
jį būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
Susijusi informacija
•
Avarinio pradurtos padangos remonto komplektas – vieta (p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
RATAI IR PADANGOS
Avarinis pradurtos padangos
remontas – operacija
1.
Padangos sandarinimas avarinio pradurtos
padangos remonto rinkiniu, Temporary Mobility
Kit (TMK).
Avarinis pradurtos padangos remontas
Jei padangą sandarinate intensyvaus eismo
vietoje, pastatykite trikampį avarinį ženklą ir
įjunkite avarinį signalą.
5.
Jei padangą pradūrė vinis ar panašus daiktas,
palikite jį padangoje. Taip bus lengviau
užsandarinti angą.
2.
Nuimkite maksimalaus leistino greičio lipduką (jis pritvirtintas vienoje kompresoriaus
pusėje) ir pritvirtinkite jį prie vairo. Jei padangos remontui buvo panaudotas avarinis
remonto rinkinys, nerekomenduojama važiuoti
didesniu nei 80 km/h (50 myl./val.) greičiu.
3.
Įsitikinkite, ar jungiklis yra 0 (išjungimo)
padėtyje, ir suraskite maitinimo kabelį bei oro
žarną.
4.
Atsukite oranžinį dangtelį nuo kompresoriaus,
po to atsukite balionėlio su sandarinimo
skysčiu kamštelį.
Prisukite balionėlį prie jo laikiklio dugno.
> Balionėlyje ir jo laikiklyje įrengta atvirkštinė gaudyklė, apsauganti nuo hermetiko
nuotėkio. Įsukus balionėlį, jo nebegalima
atsukti nuo laikiklio. Balionėlį turi nuimti
autoserviso specialistas. „Volvo“ rekomenduoja įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
ĮSPĖJIMAS
•
Jei sandarinimo skysčio pateko ant odos, jį
būtina nedelsiant nuplauti vandeniu su
muilu.
•
Jei sandarinimo skysčio pateko į akis, jį
būtina nedelsiant išplauti akių plovimo
skysčiu arba gausiai išskalauti vandeniu.
Jei akyje ir toliau juntamas diskomfortas,
būtina kreiptis į gydytoją.
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Prieš naudojant nereikia pradurti butelio sandariklio. Sandariklis praduriamas automatiškai,
užsukant butelį.
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
Apie dalių veikimą žr. Avarinis pradurtos padangos
remonto rinkinys – apžvalga (p. 350).
}}
351
RATAI IR PADANGOS
||
6.
Nuimkite ventilio dangtį12
8.
Paimkite „Torx“ tipo raktą (jį rasite putplasčio
bloke, už bagažinės kairės pusės skydelio).
Įkiškite „Torx“ raktą į angą.
„Torx“ raktu nuimkite dangtį (A).
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
PASTABA
Kai veikia kompresorius, neturi būti naudojami
jokie kiti 12 V maitinimo lizdai.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
9.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
(įjungimo) padėtį.
ĮSPĖJIMAS
7.
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Patikrinkite, ar oro žarnos slėgio mažinimo
vožtuvas visiškai prisuktas ir įsukite oro žarnos vožtuvo jungtį į padangos ventilio apatinius sriegius.
Kompresoriui dirbant niekada nestovėkite
šalia padangos. Jei atsiranda įtrūkimai ar nelygumai, kompresorių būtina nedelsiant išjungti.
Važiuoti toliau negalima. Iškvieskite pagalbą
kelyje, kad ji nuvežtų į padangų centrą. „Volvo“
rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį padangų
centrą.
PASTABA
Paleidus kompresorių, slėgis gali pakilti iki
6 bar, bet slėgis nukrenta po maždaug
30 sekundžių.
12
352
Tik 17 colių ratai „Thia“
10. Pūskite padangą 7 minutes.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
11. Išjunkite kompresorių, kad slėgio matuokliu
galėtumėt patikrinti slėgį padangoje. Minimalus slėgis: 1,8 baro, maksimalus slėgis: 3,5
baro (jei slėgis padangoje per aukštas, išleiskite jį slėgio mažinimo vožtuvu).
ĮSPĖJIMAS
Jei slėgis nesiekia 1,8 baro (22 psi), vadinasi,
skylė padangoje – per didelė. Važiuoti toliau
negalima. Iškvieskite pagalbą kelyje, kad ji
nuvežtų į padangų centrą. „Volvo“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį padangų centrą.
12. Išjunkite kompresorių ir atjunkite maitinimo
kabelį.
13. Atsukite oro žarną nuo padangos ventilio ir
vėl sumontuokite ant padangos dangtelį nuo
dulkių.
Sumontuokite dangtį12 atgal ant padangos
ventilio taip, kad anga būtų nukreipta į rato
stebulę. Du spragtelėjimai informuoja, kad
dangtis sumontuotas tinkamai.
RATAI IR PADANGOS
14. Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo skystis.
Įdėkite įrangą į bagažinę.
15. Kuo greičiau pavažiuokite bent 3 km maksimaliu 80 km/h (50 myl./val.) greičiu, kad hermetikas užsandarintų padangą, ir po to patikrinkite.
PASTABA
Per pirmuosius kelis apsisukimus iš pradurtos
vietos ištrykš dalis klijų.
ĮSPĖJIMAS
Pasirūpinkite, kad šalia nuvažiuojančio automobilio niekas nestovėtų, nes kitaip ant jų gali
užtikšti hermetiko. Atstumas turi siekti bent
2 metrus (7 pėdas).
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 350)
Avarinis pradurtos padangos
remontas – pakartotinė patikra
Užsandarinus padangą avarinio pradurtos
padangos remonto rinkiniu, „Temporary Mobility
Kit“ (TMK), privaloma atlikti paskesnį patikrinimą
nuvažiavus maždaug 3 kilometrus.
Slėgio padangose patikra
Išimkite padangos sandarinimo įrangą. Kompresorius turi būti išjungtas.
1.
Nuimkite ventilio dangtį, žr. (p. 352).
Atsukite padangos dangtelį nuo dulkių.
Išimkite oro žarną ir prisukite ventilio jungtį
prie sriegio apačios, ant padangos ventilio.
16. Kontrolinė patikra:
Vėl prijunkite oro žarną prie padangos ventilio
ir manometru patikrinkite slėgį padangoje, žr.
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 353).
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 353)
}}
353
RATAI IR PADANGOS
||
2.
Pamatuokite slėgį padangoje slėgio matuokliu.
•
•
•
3.
Jei slėgis padangoje mažesnis nei 1,3
bar13, vadinasi, padanga nepakankamai
užsandarinta. Tęsti kelionės negalima.
Paskambinkite pagalbos kelyje tarnybai,
kad jus išvežtų.
Jei slėgis padangoje aukštesnis nei 1,3
bar13, padangą reikia pripūsti iki padangų
slėgio lentelėje nurodyto slėgio, žr. Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430).
Jei slėgis padangoje per didelis, išleiskite
orą naudodami padangos ventilį.
4.
Sumontuokite apsauginį dangtelį ant oro žarnos, kad neištekėtų likęs sandarinimo skystis.
ĮSPĖJIMAS
Neatveržkite rezervuaro, jame įmontuota atbulinė gaudyklė, apsauganti nuo nuotėkio.
5.
2. Paleiskite kompresorių ir pripūskite
padangą iki slėgio, nurodyto slėgio padangose lentelėje.
3. Išjunkite kompresorių.
Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
PASTABA
•
Pripūtę padangą, būtinai vėl užsukite
apsaugos nuo dulkių dangtelį, kad vožtuvo
nepažeistų žvyras, purvas ir pan.
•
Naudokite tik plastmasinius apsaugos nuo
dulkių dangtelius. Metaliniai apsaugos nuo
dulkių dangteliai gali surūdyti ir juos gali
būti sunku atsukti.
Jei padangą reikia pripūsti:
1. Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
Nuimkite padangų sandarinimo įrangą.
6.
Sumontuokite ventilio dangtį atgal14
Įspauskite vieną dangčio kraštą (be angos) į
vietą (arčiausiai padangos – B). Tada nulenkite dangtį link ratlankio ir tuo pat metu švelniai spauskite žemyn kampinį viršutinį kraštą,
kad jis patektų po ratlankio kraštu. Patikrinkite, ar dangtis yra sulig ratlankio paviršiumi.
Jei taip nėra, švelniai įspauskite iškilusią dalį
vidun.
PASTABA
Sandarinimo skysčio buteliukas ir žarnelė po
panaudojimo turėtų būti pakeisti naujais.
„Volvo“ rekomenduoja šiuos keitimo darbus
atlikti įgaliotame „Volvo“ autoservise.
13
14
354
1 bar = 100 kPa.
Tik 17 colių ratai „Thia“.
RATAI IR PADANGOS
ĮSPĖJIMAS
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį.
„Volvo“ rekomenduoja važiuoti į artimiausią įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą, kur jums pakeistų arba
pataisytų sugadintą padangą. Padangų remonto
įmonės darbuotojams pasakykite, kad padangoje
yra sandarinimo skysčio.
ĮSPĖJIMAS
Panaudoję avarinio padangos remonto komplektą, neturėtumėte važiuoti didesniu nei
80 km/h (50 myl./val.) greičiu. „Volvo“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“
autoservise ir patikrinti užsandarintą padangą
(maksimalus važiavimo atstumas yra 200 km).
Personalas gali nustatyti, ar galima suremontuoti padangą ir, ar reikia ją keisti.
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
operacija (p. 351)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 350)
15
Tik 17 colių ratai „Thia“
Pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinys - padangų
pripūtimas
Automobilio originalias padangas galima pripūsti, naudojant kompresorių, kurį rasite avarinio
pradurtos padangos remonto rinkinyje (p. 350).
1.
Kompresorius turi būti išjungtas. Užtikrinkite,
kad jungiklis būtų padėtyje 0 (išjungta), ir
išimkite maitinimo kabelį bei oro žarną.
2.
Nuimkite ventilio dangtelį15. Instrukcijas, kaip
nuimti ventilio dangtelį, rasite (p. 352).
3.
Atsukite padangos ventilio dangtelį nuo
dulkių ir ant padangos ventilio iki galo užsukite oro žarnos jungtį.
4.
Prijunkite maitinimo kabelį prie artimiausio
12 V lizdo ir užveskite automobilio variklį.
ĮSPĖJIMAS
Automobilio išmetamų dūmų įkvėpimas gali
kelti pavojų gyvybei. Niekada nepalikite veikiančio variklio uždarose arba prastai vėdinamose patalpose.
ĮSPĖJIMAS
Veikiant varikliui, nepalikite automobilyje vaikų
be priežiūros.
5.
Įjunkite kompresorių, perjungdami jungiklį į I
(įjungimo) padėtį.
SVARBU
Kompresoriaus negalima leisti ilgiau nei
10 minučių, kad neperkaistų.
6.
Pripūskite padangą iki slėgio, kuris nurodytas
slėgio padangose lentelėje, žr. Padangos –
patvirtintas slėgis padangose (p. 430). Jei
slėgis per aukštas, išleiskite orą per slėgio
redukcinį vožtuvą.
7.
Išjunkite kompresorių. Atjunkite oro žarną ir
maitinimo kabelį.
8.
Prisukite dangtelį nuo dulkių atgal ant
padangos.
9.
Sumontuokite atgal ventilio dangtį15, į vietą
(arčiausiai padangos) įspausdami vieną
dangčio kraštą (be angos), žr. Avarinis pradurtos padangos remontas – pakartotinė
patikra (p. 353). Tada nulenkite dangtį link
ratlankio ir tuo pat metu švelniai spauskite
žemyn kampinį viršutinį kraštą, kad jis patektų
po ratlankio kraštu. Patikrinkite, ar dangtis yra
sulig ratlankio paviršiumi. Jei taip nėra, švelniai įspauskite iškilusią dalį vidun.
}}
355
RATAI IR PADANGOS
||
356
Susijusi informacija
•
Avarinis pradurtos padangos remontas
(p. 349)
•
Avarinis pradurtos padangos remonto rinkinys – apžvalga (p. 350)
•
Avarinis pradurtos padangos remontas –
pakartotinė patikra (p. 353)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
„Volvo“ techninės priežiūros
programa
ĮSPĖJIMAS
Patys neremontuokite šios transporto priemonės. Atsijungusius elektros kabelius ir (arba)
komponentus gali suremontuoti tik įgaliotojo
serviso specialistas. Rekomenduojama kreiptis
į įgaliotąjį „Volvo“ servisą.
Norint, kad automobilis būtų kuo saugesnis ir
patikimesnis, vadovaukitės „Volvo” techninės
priežiūros programa, kaip nurodyta Techninės
priežiūros ir garantijos knygelėje.
Dėl aptarnavimo ir techninės priežiūros „Volvo“
rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“
autoservisu. „Volvo” autoservisai turi kvalifikuotą
personalą, specialią įrangą ir techninės priežiūros
literatūrą, todėl jie garantuoja aukščiausią
paslaugų kokybę.
Įkrovimo laido techninės priežiūros
intervalas ir kita techninė priežiūra
Įkrovimo kabelio įkrovimo trukmės skaitiklis skaičiuoja įkrovimo trukmę iki kitos techninės priežiūros. „Volvo“ rekomenduoja, kad valdymo bloką
elektrikas patikrintų kas 5 000 darbo valandų.
SVARBU
SVARBU
Kad galiotų „Volvo“ garantija, patikrinkite
Techninės priežiūros ir garantijos knygelės
instrukcijas ir jų laikykitės.
Rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą*1
Valdykite techninės priežiūros, remonto ir rezervacijų informaciją tiesiogiai savo automobilyje,
turinčiame prieigą prie interneto.
Naudodamiesi šia paslauga1, galėsite patogiai
rezervuoti techninę priežiūrą ir apsilankymą autoservise sėdėdami automobilyje. Automobilio informacija siunčiama jūsų atstovui, kuris gali pasiruošti jūsų apsilankymui autoservise. Atstovas
susisieks su jumis ir sutars dėl susitikimo laiko.
Tam tikrose rinkose sistema primena jums apie
artėjantį planinį susitikimą, o navigacijos sistema2
gali parodyti kelią iki jūsų autoserviso atėjus laikui
jame apsilankyti.
Jokiu būdu nemodifikuokite valdymo bloko.
Susijusi informacija
Techninė priežiūra ir remontas
Reguliariai atlikite automobilio techninę priežiūrą.
Laikykitės „Volvo" rekomenduojamų techninės
priežiūros intervalų.
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas
ir remontas (p. 370)
Jei reikia apžiūros ir remonto, darbus gali atlikti
tik „Volvo" įgaliotasis autoservisas.
1
2
358
Taikoma kai kurioms rinkoms.
Taikoma „Sensus Navigation“.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Prieš naudojantis paslauga
„Volvo ID“ ir mano profilis
• Registruoti Volvo ID. Papildomos informacijos
ir nurodymų, kaip sukurti Volvo ID, rasite
Volvo ID (p. 21).
•
Eikite į www.volvocars.com, prisijunkite ir atlikite šiuos veiksmus:
1.
Patikrinkite, ar automobilis prijungtas prie
jūsų profilio.
2.
Patikrinkite, ar informacija ryšiams teisinga.
3.
Pasirinkite pageidaujamą „Volvo“ atstovą, į
kurį norėsite kreiptis dėl techninės priežiūros
ir remonto.
4.
Pasirinkite pageidaujamą ryšio kanalą (telefoną). Rezervacijos informacija visada siunčiama į automobilį ir jums, elektroniniu paštu.
•
Kad paslauga veiktų ir sistema turėtų ryšį per
automobilio ekraną, reikia patvirtinti pranešimus arba iškylančias žinutes. Įprastame MY
CAR šaltinio rodinyje paspauskite OK/
MENU ir po to Service & repair Display
notifications.
Naudojimasis paslauga
Visi meniu ir nuostatos pasiekiamos iš įprasto MY
CAR rodinio, paspaudžiant OK/MENU ir tada
Service & repair.
Atėjus laikui vykdyti techninės priežiūros darbus
arba (atskirais atvejais) prireikus automobilį
remontuoti, apie tai informuojama jungtiniame
prietaisų skydelyje (p. 70) ir ekrane pateikiamu
iškylančiuoju meniu.
Iškylančiajame meniu pateikiamų atsakymų reikšmės:
• Yes – jūsų atstovui išsiunčiama rezervavimo
užklausa ir atstovas susisiekia su jumis bei
pateikia rezervavimo pasiūlymą. Techninės
priežiūros lemputė ir techninės priežiūros
pranešimas išnyksta iš jungtinio prietaisų
skydelio.
• No – iškylantieji pranešimai ekrane nebero-
domi. Pranešimas jungtiniame prietaisų skydelyje išlieka. Nurodžius šią parinktį, automobilyje galima pradėti rankinio rezervavimo
procedūrą (žr. toliau).
• Postpone – iškylantysis meniu parodomas
kitą kartą užvedus automobilio variklį.
Rezervacijos iš automobilio išankstinės
sąlygos
• Kad galėtumėte rezervavimo informaciją
išsiųsti iš automobilio ir gauti į jį, jis turi būti
prijungtas prie interneto. Žr. „Sensus Infotainment“ priedą, kur pateikiama informacijos,
kaip prijungti automobilį prie interneto.
•
Kadangi rezervavimo informacija siunčiama
per privačią jūsų telefono prenumeratą, bus
pateiktas klausimas, ar norite siųsti informaciją. Klausimas užduodamas vieną kartą ir po
to taikomas pasirinktajam ryšiui ribotą laiką.
Techninės priežiūros pranešimas ekrane.
}}
359
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Rankiniu būdu rezervuoti techninę priežiūrą
arba remontą1
1. Paspauskite mygtuką MY CAR, esantį centriniame valdymo pulte, ir pasirinkite Service &
repair Dealer information Request
service or repair.
> Automobilio duomenys automatiškai
nusiunčiami jūsų atstovui.
2.
Atstovas atsiunčia rezervacijos pasiūlymą
automobiliui.
3.
Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos
pasiūlymą.
Priėmus rezervacijos pasiūlymą, automobilyje
įrašoma rezervacijos informacija. Žr. „Mano rezervacijos“. Automobilis automatiškai pateiks ekrane
priminimus apie rezervaciją ir padės nuvykti į
autoservisą atėjus laikui jame apsilankyti.
–
Pasirinkite Service & repair
information Call dealer.
Dealer
Kaip naudotis navigacijos sistema1, 2
Į navigacijos sistemą įveskite savo autoservisą
kaip kelionės tikslą.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Set single destination.
–
Pasirinkite Service & repair Dealer
information Add as waypoint.
Mano rezervacijos1
Rodyti rezervacijos informaciją automobilio
ekrane. Priimkite arba atmeskite naują rezervacijos pasiūlymą.
Automobilio duomenų siuntimas1
Automobilio duomenys siunčiami į centrinę
„Volvo“ duomenų bazę (ne jūsų atstovui), iš kurios
„Volvo“ atstovai gali gauti informacijos apie automobilį, įvesdami jo identifikacijos numerį (VIN3).
Numeris išspausdintas automobilio techninės
priežiūros ir garantijos brošiūroje ir lango vidinėje
dalyje, kairiajame apatiniame kampe.
–
–
Pasirinkite Service & repair
bookings.
My
Skambinti atstovui1
Naudodamiesi prie automobilio „Bluetooth®“ ryšiu
prijungtu telefonu, galėsite paskambinti savo
1 Taikoma kai kurioms rinkoms.
2 Taikoma „Sensus Navigation“.
3 Transporto priemonės identifikacijos
360
įgaliotajam atstovui. Informacijos apie tai, kaip prijungti telefoną, rasite „Sensus Infotainment“
priede.
numeris
Pasirinkite Service & repair
data.
Send car
Rezervavimo informacija ir automobilio
duomenys
Jums nusprendus rezervuoti techninę priežiūrą iš
savo automobilio, išsiunčiami rezervavimo ir automobilio duomenys. Transporto priemonės duomenų informaciją sudaro šių sričių duomenys:
•
•
•
•
•
•
techninės priežiūros poreikis;
funkcinė būsena;
skysčių lygiai;
matuoklio rodmuo;
Automobilio identifikacijos numeris (VIN3)
Automobilio programinės įrangos versija.
Susijusi informacija
•
Volvo ID (p. 21)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilio pakėlimas
Keliant automobilį svarbu, kad kėliklis arba
kėlimo alkūnės pritvirtinti tam skirtuose automobilio apačios taškuose.
PASTABA
„Volvo“ rekomenduoja naudoti tik tą domkratą,
kuris buvo specialiai pagamintas konkrečiam
automobilio modeliui. Jei pasirenkamas ne
„Volvo“ rekomenduojamas kėliklis, vykdykite
prie įrenginio pridėtas instrukcijas
}}
361
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Kėlimo keltuvu, kuris yra automobilyje, taškai (rodyklės) ir kėlimo taškai (pažymėti raudonai).
Jei automobilis keliamas priekiniu autoserviso
kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš keturių
kėlimo taškų toliausiai po automobiliu. Jei automobilis keliamas galiniu autoserviso kėlikliu, jį reikia pastatyti po vienu iš kėlimo taškų. Įsitikinkite,
kad autoserviso kėliklis būtų atremtas taip, kad
automobilis negalėtų nuo jo nuslysti. Visada naudokite ašinius stovus ar panašias priemones.
Jei automobilis keliamas dviejų stulpų autoserviso
keltuvu, priekinis ir galinis kėlimo svertai gali būti
pastatomi po išoriniais kėlimo taškais (kėlimo keltuvu taškais). Arba galima naudoti priekyje esančius vidinius kėlimo taškus.
Susijusi informacija
•
362
Ratų keitimas – ratų nuėmimas (p. 330)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio gaubtas – atidarymas ir
uždarymas
Patraukite fiksatorių į kairę ir atidarykite
variklio dangtį. (Fiksatoriaus kablys yra tarp
priekinio žibinto ir radiatoriaus grotelių, žr.
iliustraciją.)
Variklio gaubtas atidaromas, pasukant rankeną
salone pagal laikrodžio rodyklę ir perstumiant
prie radiatoriaus grotelių įrengtą užraktą kairėn.
ĮSPĖJIMAS
Patikrinkite, ar uždarytas gaubtas tinkamai
užsirakina.
Susijusi informacija
•
•
Variklio skyrius – patikra (p. 364)
Variklio skyrius – apžvalga (p. 363)
Variklio skyrius – apžvalga
Apžvalgoje pateikiami keli su technine priežiūra
susiję komponentai.
Kai kurie automobilio akumuliatoriai ir keletas
dalių, priklausančių elektrinei variklių sistemai, yra
po variklio dangčiu. Šioje vietoje elkitės atsargiai
ir lieskite tik tai, kas susiję su įprasta priežiūra.
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Variklio dangčio atidarymo rankena visada įrengiama kairėje pusėje.
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų.
•
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai
aprašytos savininko vadove.
•
Būkite atsargūs, tikrindami / pildami skysčius į variklio skyrių.
Pasukite rankeną apie 20–25 laipsnių pagal
laikrodžio rodyklę. Turėtumėte išgirsti, kaip
atsilaisvina fiksatorius.
}}
363
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
ĮSPĖJIMAS
Prieš pradedant darbus variklio skyriuje, būtina
pervesti automobilio elektros sistemą į raktelio
padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių
funkcijos (p. 85).
Susijusi informacija
Įprasti tikrinimo taškai - kitas vietas turi tvarkyti specialistas.
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 363)
•
Variklio skyrius – patikra (p. 364)
Variklio skyrius – patikra
Tam tikrą alyvą ir skysčius reikia tikrinti reguliariais intervalais.
Reguliarus tikrinimas
Reguliariai tikrinkite šias alyvas ir skysčius, pvz.,
pripildymo metu:
•
•
•
•
Variklio alyvos pildytuvas
Variklis visada turi būti išvalytas autoservise.
Rekomenduojamas įgaliotasis „Volvo“ autoservisas. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
Stabdžių skysčio tikrinimas ir įpylimas (vairuotojo pusėje)
Ploviklio pildytuvas
364
Plovimo skystis
Atminkite, kad, išjungus variklį, radiatoriaus
ventiliatorius (esantis variklio skyriaus priekyje,
už radiatoriaus) gali įsijungti arba toliau veikti
automatiškai maždaug 6 minutes.
Vairo stiprintuvo skysčio tikrinimas ir įpylimas
Relių ir saugiklių dėžutė
Vairo stiprintuvo skystis
ĮSPĖJIMAS
Aušinimo ir klimato reguliavimo sistemų
aušalo tikrinimas ir įpylimas
Akumuliatorius
Aušinimo skystis
Variklio alyva
Susijusi informacija
•
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 363)
•
•
•
•
•
Variklio skyrius – apžvalga (p. 363)
Aušinimo skystis – lygis (p. 367)
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 366)
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 369)
Plovimo skystis – pildymas (p. 381)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio alyva – bendroji dalis
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių alyvą.
Informacijos apie važiavimą nepalankiomis sąlygomis rasite Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos (p. 417).
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai gamykloje
užpildomi specialiai adaptuota sintetine
variklių alyva. Alyva parenkama labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę,
užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir
poveikį aplinkai.
„Volvo“ rekomenduoja:
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio ir
klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“
atsisako bet kokių įsipareigojimų dėl garantijos.
.
įspėjamasis žemo alyvos slėgio ženklas
Kituose variantuose numatytas alyvos lygio jutiklis: apie tai vairuotojas informuojamas per prietaisų skydelio įspėjamąjį ženklą
bei ekrane
pateikiamus tekstus. Atskiruose variantuose montuojamos abi sistemos. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su įgaliotuoju „Volvo” atstovu.
Variklio alyvą ir alyvos filtrą keiskite pagal Techninės priežiūros ir garantijos knygelėje nurodytus
intervalus.
Draudžiama naudoti aukštesnės klasės tepalus.
Jei automobilis eksploatuojamas nepalankiomis
sąlygomis, „Volvo“ rekomenduoja naudoti aukštesnio kokybinio lygio alyvą, žr. Variklio alyva –
nepalankios vairavimo sąlygos (p. 417).
Informacijos apie pildymo talpas rasite Variklio
alyva – klasė ir tūris (p. 419).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 366)
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
„Volvo” automobiliuose naudojamos įvairios sistemos, įspėjančios apie žemą alyvos lygį arba slėgį.
Tam tikri variklio variantai turi alyvos slėgio jutiklį:
tada yra naudojamas jungtinio prietaisų skydelio
365
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas
SVARBU
Alyvos lygis matuojamas elektroniniu alyvos lygio
jutikliu.
Jei pasirodys Žemas alyvos lygis Įpilti 0,5
litro pranešimas, papildykite tik 0,5 litro.
5 cil. dyzelinis
ĮSPĖJIMAS
Nepilkite daugiau alyvos, jei pylimo lygis (3)
arba (4) pasirodo toks, kaip parodyta toliau
pateiktame paveikslėlyje. Lygis niekada negali
būti aukštesnis kaip MAX arba žemesnis kaip
MIN, nes kitaip gali būti sugadintas variklis.
Ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas.
Pranešimas
Variklio alyvos lygis
Degalų pylimo antgalis4.
Kol jungtinio prietaisų skydelio ekrane nepasirodė
pranešimas, nereikia imtis jokių veiksmų dėl variklio alyvos lygio (žr. kitą iliustraciją).
Alyvos lygis yra tikrinamas varikliui esant išjungtam, naudojant elektroninį alyvos lygio matuoklį
su reguliavimo ratuku, žr. Meniu naršymas – jungtinis prietaisų skydelis (p. 115).
ĮSPĖJIMAS
Pasirodžius pranešimui Būtina aptarnauti
alyvą, apsilankykite autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Alyvos lygis gali būti per aukštas.
4
366
Varikliuose su elektroniniu alyvos lygio jutikliu nėra matuoklio.
PASTABA
Alyvos lygį sistema aptinka tik patenkinus atitinkamas sąlygas. Dėl šios priežasties sistema
negali visada tiesiogiai nustatyti pokyčio pripylus arba išleidus alyvą. Tam tikromis sąlygomis
apie 30 km nuotolį gali tekti įveikti vidaus
degimo varikliu.
ĮSPĖJIMAS
Neišpilkite alyvos ant karšto dujų išmetimo
mazgo, nes gali kilti gaisro pavojus.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Alyvos lygio matavimas, 5 cilindrų
dyzeliniuose varikliuose
Jei reikia patikrinti alyvos lygį, tai reikia atlikti
toliau nurodyta seka.
1.
Pasukite raktelį į padėtį II (žr. Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 85)).
2.
Reguliavimo ratuką, esantį ant kairiosios svirtelės jungiklio, pasukite į padėtį Alyvos lygis.
> Tokiu atveju imama rodyti informacija apie
variklio alyvos lygį: žr. tolesnę iliustraciją,
kur parodytas ekrane pateikiamas pranešimas ir grafikas.
Papildomos informacijos apie meniu valdymą rasite Meniu naršymas – jungtinis
prietaisų skydelis (p. 115).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 365)
Aušinimo skystis – lygis
Aušinimo skystis ataušina vidaus degimo variklį
iki reikiamos darbinės temperatūros. Variklio
šilumą, perduodamą aušinimo skysčiui, galima
naudoti automobilio salonui šildyti.
Skysčio lygio tikrinimas
Aušinimo skystis lygis plėtimosi bakelyje turi būti
tarp MIN ir MAX žymų. Jei aušinimo sistema
nepakankamai užpildyta, variklis gali pernelyg
įkaisti ir sugesti.
PASTABA
Kai variklis šaltas, reguliariai tikrinkite aušinimo skysčio lygį.
Pildymas
Skaičiai 1–4 rodo pripildymo lygį. Nepilkite daugiau alyvos, jei rodomas (3) arba (4) lygis. Rekomenduojamas
pripildymo lygis yra 4.
Pildydami aušinimo skystį, laikykitės ant pakuotės
nurodytų instrukcijų. Niekada nepildykite skysčio
}}
367
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
atsargų vien tik vandeniu. Nesvarbu, ar aušinimo
skysčio koncentrato būtų per mažai, ar per daug abiem atvejais didėja skysčio užšalimo pavojus.
Jei po automobiliu radote aušinimo skysčio balą,
jei pastebėjote aušinimo skysčio dūmų arba jei
įpylėte daugiau nei 2 litrus, būtinai kreipkitės į
techninę pagalbą, kad užvedimo metu neapgadintumėte variklio dėl defektinės aušinimo sistemos.
ĮSPĖJIMAS
Aušalas gali būti labai karštas. Jei reikia pripildyti aušalą iki viršaus varikliui dirbant darbine
temperatūra, lėtai atsukite išplėtimo rezervuaro dangtelį, kad pamažu išleistumėte viršslėgį.
SVARBU
•
Didelė chloro, chloridų ar kitų druskų koncentracija gali sukelti aušinimo sistemos
koroziją.
•
Skysčio lygio tikrinimas
Visuomet naudokite „Volvo“ rekomenduojamą aušalą, pasižymintį antikorozinėmis
savybėmis.
Skysčio lygis bakelyje turi būti tarp MIN ir MAX
padalų, kurios matyti bakelio viduje. Reguliariai
tikrinkite skysčio lygį.
•
Užtikrinkite, kad aušalas susidėtų iš 50 %
vandens ir 50 % antifrizo.
Keiskite stabdžių skystį kas antrus metus arba
per kas antrą planuotą techninės priežiūros ciklą.
•
Antifrizą maišykite su patvirtintos kokybės
vandeniu. Jei abejojate dėl vandens kokybės, rinkitės paruoštą naudoti (sumaišytą)
„Volvo“ rekomenduojamą aušalą.
•
Keičiant aušinimo skystį / aušinimo sistemos komponentus, sistemą reikia išplauti
patvirtintos kokybės vandeniu arba
paruoštu naudoti (sumaišytu) aušinimo
skysčiu.
Jei automobilio stabdžiai dažnai naudojami ir stipriai apkraunami, pavyzdžiui, eksploatuojant automobilį kalnuotuose regionuose arba drėgno tropikų klimato kraštuose, stabdžių skystį būtina
keisti kasmet.
•
Varikliui galima leisti dirbti tik su tinkamai
užpildyta aušinimo sistema. Priešingu
atveju gali susidaryti per aukšta temperatūra ir iškilti cilindro galvutės pažeidimų
(įtrūkimų) rizika.
Tūrius ir vandens kokybės standartus rasite Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 420).
368
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis
Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp talpyklos MIN
ir MAX žymų.
Informacijos apie talpą ir rekomenduojamą stabdžių skystį rasite Stabdžių skystis – kokybinis
lygis ir tūris (p. 422).
ĮSPĖJIMAS
Jei stabdžių skysčio lygis bakelyje yra nukritęs
žemiau MIN žymos, nevažiuokite toliau nepripylę skysčio. Priežastį, kodėl nukrito stabdžių
skysčio lygis, „Volvo" rekomenduoja patikrinti
įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Pildymas
Vairo stiprintuvo skystis – lygis
Vairo stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp bakelio žymų MIN ir MAX. Skysčio keisti nereikia.
ĮSPĖJIMAS
Įvykus vairo stiprintuvo sistemos gedimui ar
išjungus variklį ir prireikus automobilį vilkti,
vairą sukti žymiai sunkiau nei įprastai. Pasiskaitykite išsamiau apie tai, kas taikoma vilkimui (p. 321).
Stabdžių skysčio bakelis yra vairuotojo pusėje.
Skysčio bakelis yra uždengtas apsauginiu dangteliu virš neįkaistančios variklio skyriaus zonos.
Tam, kad pasiektumėte atsukamą bakelio dangtelį, būtina pirmiausia nuimti apvalųjį apsauginį
dangtelį.
Atsukite ir nuimkite apsauginį dangtelį, esantį
ant plastikinio skydo.
Atsukite bakelio dangtelį ir pripilkite skysčio.
Lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų, kurios
yra bakelio viduje.
SVARBU
Nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
SVARBU
Tikrinant reikia pasirūpinti, kad sritis aplink
vairo stiprintuvo skysčio bakelį būtų švari.
Dangtelis neturėtų būti atidaromas.
Tikrinkite vairo stiprintuvo skystį kaskart, kai automobilis pristatomas į autoservisą. Šio skysčio
nereikia keisti. Lygis turi būti tarp MIN ir MAX
žymų.
Informacijos apie rekomenduojamą skysčio rūšį
rasite Vairo stiprintuvo skystis – klasė (p. 422).
369
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Klimato kontrolės sistema – trikčių
šalinimas ir remontas
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Oro kondicionavimo sistemą gali aptarnauti ir
remontuoti tik įgaliotojo autoserviso specialistai.
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Trikčių šalinimas ir remontas
Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorescencinių
aptikimo medžiagų. Ieškant nuotėkių, reikia naudoti ultravioletinių spindulių lempą.
„Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju
„Volvo“ autoservisu.
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
Susijusi informacija
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
5
6
370
Šviesos diodas (Light Emitting Diode)
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
•
„Volvo“ techninės priežiūros programa
(p. 358)
Lemputės keitimas – bendroji dalis
Vairuotojas gali pakeisti kelias automobilio lemputes. Prireikus keisti šviesos diodų ir ksenonines lemputes, susisiekite su autoservisu.
Lemputės yra nurodytos (p. 378). Toliau pateiktame sąraše rasite lempučių ir kitų šviesos šaltinių (pvz., šviesos diodų5), kurie yra specifinės
konstrukcijos ar kuriuos galima keisti tik autoservise6, išdėstymo vietas:
•
Aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai – ABL
(ksenoninės lemputės)
•
dieniniai žibintai / gabaritiniai žibintai, priekiniai
•
•
Posūkio apšvietimo žibintai
•
Apšvietimo iš atstumo lempos, šoniniai veidrodėliai
•
Salono apšvietimas (be įlipimo apšvietimo
priekyje)
•
•
•
Gabaritiniai žibintai, galiniai
Šoniniai posūkių indikatoriai, šoniniai veidrodėliai
Šoniniai gabaritiniai žibintai
Stabdžių šviesos.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
PASTABA
Jei automobilyje įrengti ksenoniniai priekiniai
žibintai, ksenonines lemputes galima keisti tik
autoservise. Rekomenduojame kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą. Tvarkant ksenoninius žibintus, reikia elgtis labai atsargiai, nes
juose yra aukštos įtampos blokas.
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
ĮSPĖJIMAS
Keičiant lemputes, automobilio elektros sistema turi būti raktelio padėtyje 0, žr. Raktelio
padėtys – skirtingų lygių funkcijos (p. 85).
SVARBU
Niekada pirštais nelieskite stiklinės elektros
lempučių dalies. Ant Jūsų pirštų esančius riebalus išgarina šiluma, jais pasidengia reflektorius ir taip pakenkiama jo veikimui.
PASTABA
Jei, pakeitus sugedusią lemputę, klaidos pranešimas vis tiek išlieka, rekomenduojame
apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise.
Lempučių keitimas – priekiniai
žibintai
Visos priekinių žibintų lemputės keičiamos pro
variklio skyrių: pirmiausia atlaisvinkite, tada nuimkite visą priekinį žibintą.
Priekinio žibinto nuėmimas
Rakteliu nustatykite automobilio elektros sistemos padėtį 0, žr. Raktelio padėtys – skirtingų
lygių funkcijos (p. 85).
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 371)
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 376)
•
Lempučių keitimas – kosmetinio veidrodėlio
apšvietimas (p. 377)
•
Lemputės pakeitimas – bagažinės apšvietimas (p. 377)
•
Lemputės keitimas – automobilio numerių
lentelių apšvietimas (p. 377)
Nutraukite priekinio žibinto fiksavimo kaiščius.
Atlaisvinkite priekinį žibintą: pakraipykite jį ir
ištraukite.
SVARBU
Netraukite už elektros kabelio. Galima traukti
tik už jungties.
}}
371
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Nykščiu spausdami žemyn spaustuką, atjunkite priekinio žibinto jungtį.
Tuo pat metu kita ranka ištraukite jungtį.
5.
6.
Išimkite žibinto korpusą ir padėkite jį ant
minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
stiklo.
Pakeiskite reikiamą lemputę.
Žibinto įmontavimas
1.
Sujunkite jungtį; tai padarius, turėtų pasigirsti
spragtelėjimas.
2.
Įstatykite priekinį žibintą į vietą ir pritvirtinkite
fiksavimo kaiščiais. Trumpasis kaištis yra
įrengtas arčiausiai radiatoriaus grotelių. Įsitikinkite, kad juos tvirtai įstatėte.
3.
Patikrinkite, ar lemputė veikia.
Lempučių keitimas – tolimųjų /
artimųjų šviesų žibintų lempučių
dangtis
Tolimųjų / artimųjų šviesų žibintų lemputės pasiekiamos atleidžiant didesnįjį priekinio žibinto
dangtį.
Jungtis turi būti prijungta tinkamai, o priekinis
žibintas turi būti sumontuotas prieš įjungiant
žibintus arba įkišant nuotolinio valdymo raktelį į
uždegimo jungiklį.
Susijusi informacija
•
•
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 370)
Lempučių keitimas – tolimųjų / artimųjų
šviesų žibintų lempučių dangtis (p. 372)
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
Prieš keičiant lemputę, žr. Lempučių keitimas –
priekiniai žibintai (p. 371).
1.
„Torx“ raktu (T20 dydžio, (1)) atsukite keturis
dangtelio varžtus. Jų nereikia visiškai išimti
(pakanka 3–4 apsisukimų).
2.
Nustumkite dangtelį į vieną pusę.
3.
Nuimkite dangtelį.
Surinkite uždengimą atvirkščia tvarka.
372
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – priekiniai žibintai
(p. 371)
•
Lempučių keitimas – artimųjų šviesų žibintai
(p. 373)
•
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų žibintai
(p. 374)
•
Lempučių keitimas – papildomos tolimosios
šviesos (p. 374)
Lempučių keitimas – artimųjų
šviesų žibintai
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Ši papildoma artimųjų šviesų žibintų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
•
Susijusi informacija
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 371).
2.
Nuimkite dangtelį (p. 372).
3.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
4.
Tiesiai ištraukite lemputę.
5.
Sumontavus lemputę, jos kreipimo kaištis turi
būti atsuktas tiesiai aukštyn, jį užspaudus turi
pasigirsti spragtelėjimas.
373
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lempučių keitimas – tolimųjų šviesų
žibintai
Ši papildoma tolimųjų šviesų žibintų lemputė yra
sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
PASTABA
Taikoma automobiliams su halogeniniais priekiniais žibintais.
374
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 371).
2.
Nuimkite dangtelį (p. 372).
3.
Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
5.
Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos
pusės.
Lempučių keitimas – papildomos
tolimosios šviesos
Ši papildoma tolimųjų šviesų lemputė yra sumontuota po priekinio žibinto didesniu dangčiu.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
PASTABA
Taikoma automobiliams su ksenono priekiniais žibintais*.
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 371).
2.
Nuimkite dangtelį (p. 372).
3.
Atjunkite lemputę pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę ir patraukdami tiesiai viršun.
4.
Nuo lemputės atjunkite laidą.
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
5.
Pakeiskite lemputę, įkišdami ją į lizdą bei
sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotų. Lemputę galima įtvirtinti tik iš vienos
pusės.
Lempučių keitimas – priekiniai
posūkio žibintai
Posūkio žibinto lemputė įrengta po priekinio
žibinto mažesniuoju dangčiu.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Lempučių keitimas – galinis žibintas
Galinių posūkių žibintų, galinių rūko žibintų ir
atbulinės eigos žibinto lemputės keičiamos iš
bagažinės skyriaus.
Galinių žibintų korpusas
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
1.
Atjunkite priekinį žibintą (p. 371).
2.
Nuimkite dangtelį: ištraukite jį tiesiai į išorę.
3.
Lemputę išimkite ištraukę lemputės lizdą.
4.
Norint ištraukti lemputę, reikia ją paspausti ir
tuo pat metu pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
Atbulinės eigos, rūko ir posūkių žibintų lemputės,
esančios galiniame žibinte, keičiamos iš bagažinės.
Surinkite dalis atvirkščia tvarka.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
}}
375
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Lempučių keitimas – galinių žibintų vieta
(p. 376)
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
Lempučių keitimas – galinių žibintų
vieta
Apžvalgoje pavaizduota žibintų vieta galinėje
automobilio dalyje.
Prie lempučių galima prieiti išėmus pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinį.
376
1.
Atidarykite skydelį.
2.
Ištraukite pradurtos padangos avarinio
remonto rinkinį.
3.
Nuimkite izoliaciją, kuri yra įrengta priešais
lemputės laikiklį: ištraukite ją.
4.
Vienu metu nuspauskite fiksatorių ir ištraukite lemputės laikiklį.
5.
Perdegusią lemputę išimkite, spausdami ją ir
sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
6.
Įdėkite naują lemputę, ją įspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę.
7.
Įstatę lemputės laikiklį atgal, nuspauskite fiksatorių.
8.
Įdėkite atgal izoliaciją, pradurtos padangos
avarinio remonto rinkinį ir skydelį.
Stabdžių šviesos (LED)
Gabaritiniai žibintai (šviesos diodų) / šoniniai
gabaritiniai žibintai (šviesos diodų)
Posūkių rodiklis (p. 375)
Stabdžių šviesos (LED)
Atbulinės eigos žibintas
Rūko žibintas
Susijusi informacija
•
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 370)
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Lemputės keitimas – automobilio
numerių lentelių apšvietimas
Lemputės pakeitimas – bagažinės
apšvietimas
Lempučių keitimas – kosmetinio
veidrodėlio apšvietimas
Automobilio numerių lentelių apšvietimas yra po
automobilio galo rankenėle.
Bagažinės apšvietimas yra automobilio gale.
Kosmetinio veidrodėlio lemputės įrengtos
lęšiuose.
G031942
Žibinto lęšio nuėmimas
1.
Atsukite varžtus atsuktuvu.
2.
Atsargiai atjunkite ir išimkite visą lemputės
korpusą.
3.
Pakeiskite lemputę.
4.
Įstatykite visą lemputės korpusą į vietą ir jį
prisukite.
1.
Įkiškite atsuktuvą ir švelniai išspauskite, kad
lemputės korpusas atsilaisvintų.
2.
Pakeiskite lemputę.
1.
3.
Patikrinkite, ar lemputė dega ir vėl užspauskite jos korpusą.
Po lemputės lęšiu įkiškite atsuktuvą ir švelniai užspauskite ąselę ant krašto.
2.
Atsargiai atjunkite ir nukelkite žibinto lęšį.
3.
Plonomis replėmis tiesiai į šoną ištraukite
lemputę ir pakeiskite ją nauja. Pastaba!
Replėmis pernelyg nesuspauskite lemputės.
Kitaip galite sutraiškyti žibinto lęšį.
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
Žibinto lęšio prijungimas
1.
Sumontuokite žibinto lęšį atgal.
2.
Įspauskite jį į vietą.
}}
377
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Žibintai – techniniai duomenys (p. 378)
Žibintai – techniniai duomenys
Apšvietimas
WA
Tipas
Artimųjų šviesų
žibintas, halogeninis
55
H7 LL
Tolimosios šviesos,
halogeninės
65
H9
Papildomos ilgiosios
šviesos, ABL
65
H9
Priekiniai posūkių
žibintai
24
PY24W
Įlipimo apšvietimas
priekyje
3
T10 lizdas
W2,1x9,5d
Daiktadėžės apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
1,2
T5 lizdas
W2x4,6d
Krovinių skyriaus
apšvietimas
5
Lizdas SV8,5,
ilgis – 43 mm
Numerių apšvietimas
5
C5W LL
Posūkių signalo indikatoriai, galiniai
21
PY21W LL
Salono veidrodėlio
apšvietimas
378
WA
Tipas
-
-
Atbulinės eigos
žibintas
21
P21W LL
Galinis rūko žibintas
21
H21W LL
Apšvietimas
Techniniai duomenys taikomi lemputėms. Prireikus keisti šviesos diodų ir ksenonines lemputes,
susisiekite su autoservisu.
-
A
W
Susijusi informacija
•
Lemputės keitimas – bendroji dalis (p. 370)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Valytuvų šluotelės
1.
Įkiškite nuotolinio valdymo raktelį į uždegimo
spynelę7 ir spustelėkite mygtuką START/
STOP ENGINE, kad nustatytumėte automobilio elektros sistemos raktelio padėtį I. Išsamios informacijos apie raktelio padėtis rasite
Raktelio padėtys – skirtingų lygių funkcijos
(p. 85).
2.
Spustelėkite mygtuką START/STOP
ENGINE dar kartą, kad pervestumėte automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį 0.
3.
Per 3 sekundes perstumkite dešinįjį perjungiklį aukštyn ir palaikykite jį toje padėtyje
maždaug 1 sekundę.
> Valytuvai pajudės ir pakils aukštyn.
Valytuvų šluotelės nuvalo vandenį nuo priekinio
stiklo ir galinio lango. Kartu su plovikliu jos valo
langus ir užtikrina matomumą vairuojant.
Prireikus keisti priekinio stiklo valytuvų šluoteles,
jos turi būti nustatytos į aptarnavimo padėtį.
Šluotelių priežiūros padėtis
Langų valytuvų šluotelių keitimas
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį), valytuvai grįžta į pradinę padėtį.
Valytuvų šluotelės aptarnavimo padėtyje.
Norint pakeisti, nuvalyti ar pakelti valytuvų šluoteles (pvz., nugrandyti ledą nuo priekinio stiklo), jos
turi būti aptarnavimo padėtyje.
SVARBU
SVARBU
Jei valytuvo svirtys buvo atlenktos nuo priekinio stiklo joms esant techninės priežiūros
padėtyje, prieš įjungiant jas reikia nulenkti
atgal ant priekinio stiklo. Taip galima išvengti
gaubto dažų įbrėžimo.
Prieš nustatydami valytuvų šluotelių darbinę
padėtį, įsitikinkite, kad jos neprišalusios.
7
Nereikia automobiliams su berakčio užvedimo ir užrakinimo sistema.
}}
379
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Atlenkite valytuvo svirtį, kai ši yra aptarnavimo
padėtyje. Nuspauskite mygtuką, esantį ant
valytuvo šluotelės fiksatoriaus ir ištraukite ją
lygiagrečiai valytuvo svirčiai.
Stumkite naują valytuvo šluotelę, kol pasigirs
spragtelėjimas.
Patikrinkite, ar naujoji šluotelė gerai prisitvirtino.
4.
PASTABA
Valytuvų šluotelės yra įvairių ilgių. Šluotelė vairuotojo pusėje yra ilgesnė už keleivio pusėje
esančią šluotelę.
Apie valytuvų šluotelių ir priekinio stiklo valymą
skaitykite Automobilių plovykla (p. 401).
SVARBU
Reguliariai tikrinkite šluoteles. Netinkama
priežiūra trumpina valytuvų šluotelių eksploatavimo laiką.
Galinio lango valytuvo šluotelių
keitimas
Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Susijusi informacija
•
Jums spustelėjus mygtuką START/STOP
ENGINE ir pervedus automobilio elektros sistemą į raktelio padėtį I (arba užvedus variklį), valytuvai grįžta iš aptarnavimo padėties į pradinę
padėtį.
380
Valymas
1.
Atlenkite valytuvo svirtį.
2.
Šiek tiek pakreipkite valytuvo šluotelę valytuvo alkūnės atžvilgiu.
3.
Suimkite valytuvo alkūnę ir nykščiu pastumkite šluotelę pirmyn (rodyklės kryptimi), kad ją
atjungtumėte.
4.
Uždėkite naują valytuvo šluotelę. Patikrinkite,
ar šluotelė gerai užsifiksavo.
5.
Nulenkite valytuvo svirtį atgal ant priekinio
stiklo.
Plovimo skystis – pildymas (p. 381)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Plovimo skystis – pildymas
Plovimo skystis naudojamas priekiniams žibintams ir langams plauti. Neigiamoje temperatūroje
reikia naudoti ploviklį, kurioje sudėtyje yra antifrizo.
Tinkama klasė: Šaltuoju metų laiku ir neigiamoje
temperatūroje „Volvo“ rekomenduoja rinktis plautuvo skystį su apsauga nuo užšalimo.
SVARBU
Naudokite praskiestą (pvz., distiliuotu vandeniu santykiu 1:1) „Volvo“ originalų ar lygiavertį
plovimo skystį, kurio rekomenduojamas pH
turi būti nuo 6 iki 8.
SVARBU
Žiemos metu, kai temperatūra yra žemiau
nulio, rekomenduojama naudoti plovimo skystį
su antifrizu, kad neužšaltų siurblys, bakelis ir
žarnos.
Plovimo skysčio pilama atidarius mėlyną dangtelį.
Langų ir priekinių žibintų plautuvai prijungti prie to
paties bakelio.
Tūris:
•
Automobiliai su priekinių žibintų plovimo
funkcija: 3,4 l.
•
Automobiliai be priekinių žibintų plovimo
funkcijos: 3,4 l.
PASTABA
Kai bakelyje lieka maždaug 1 litrą ploviklio,
jungtiniame prietaisų skydelyje pasirodo pranešimas papildyti ploviklio atsargas ir ženklas
.
Starterio akumuliatorius – bendroji
informacija
Starterio akumuliatorius naudojamas starterio
varikliui sukti ir kitai automobilio elektros įrangai
maitinti.
Automobilio įprastas 12 V akumuliatorius čia
vadinamas „užvedimo akumuliatoriumi“ net jei
hibridinis akumuliatorius (p. 385) dažnai naudojamas vidaus degimo varikliui užvesti.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikui ir veikimui įtakos
turi tokie veiksniai, kaip užvedimų ir išsikrovimų
skaičius, vairavimo stilius, važiavimo ir klimato
sąlygos ir kt.
•
Niekada neatjunkite akumuliatoriaus varikliui
veikiant.
•
Patikrinkite, ar kabeliai prie akumuliatoriaus
prijungti teisingai ir gerai pritvirtinti.
Valytuvų šluotelės (p. 379)
Valytuvai ir plautuvai (p. 105)
Variklio gaubtas – atidarymas ir uždarymas
(p. 363)
12
Užvedimo šaltu oru srovės
stiprisA – CCA (A)B (A)
720
Dydis, L×B×H (mm)
Susijusi informacija
•
•
•
Įtampa (V)
Talpa (Ah)
A
B
278×175×190
70
Pagal EN standartą.
Užvedimo šaltu oru srovės stipris (A).
}}
381
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
PASTABA
Starterio akumuliatoriaus korpuso dydis turi
atitikti originalaus akumuliatoriaus matmenis.
ĮSPĖJIMAS
382
•
Akumuliatorius gali išskirti deguonies ir
vandenilio mišinį, kuris yra labai sprogus.
Jei užvedimo laidas prijungtas neteisingai,
gali atsirasti kibirkštis, kurios gali pakakti,
kad akumuliatorius sprogtų.
•
Nejunkite užvedimo kabelių prie jokių
degalų sistemos komponentų ar judančių
dalių. Saugokitės karštų variklio dalių.
•
Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties, kuri
gali sunkiai nudeginti.
•
Sieros rūgščiai sukontaktavus su akimis,
oda ar drabužiais, būtina gausiai nuplauti
paveiktą vietą vandeniu. Jei rūgšties
patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
•
Niekada nerūkykite šalia akumuliatoriaus.
SVARBU
Įkraunant starterio akumuliatorių, galima naudoti tik modernų akumuliatoriaus įkroviklį,
gebantį valdyti įkrovimo įtampą. Sparčiojo įkrovimo funkcijos naudoti negalima, kadangi taip
galima apgadinti akumuliatorių.
PASTABA
Jei starterio akumuliatorius ir hibridinis akumuliatorius (p. 302) išsikrauna, reikia įkrauti
abu akumuliatorius. Šiuo atveju neįmanoma
įkrauti tik hibridinio akumuliatoriaus.
Kad būtų galima įkrauti hibridinės sistemos
akumuliatorių, starterio akumuliatorius turi
turėti tam tikrą įkrovos lygį.
SVARBU
Jei nebus laikomasi toliau pateikiamų instrukcijų, informacinės pramogų sistemos energijos taupymo funkcija gali būti laikinai išjungta
ir (arba) prijungus išorinį akumuliatorių arba
akumuliatoriaus kroviklį jungtinio prietaisų
skydelio informaciniame ekrane gali būti laikinai nerodomas pranešimas apie starterio akumuliatoriaus įkrovos būseną:
•
Automobilio pagrindinio akumuliatoriaus
neigiamo kontakto niekada negalima
jungti prie išorinio akumuliatoriaus ar akumuliatorių kroviklio: įžeminimui galima
naudoti tik automobilio važiuoklę.
Žr. Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
(p. 270), kur pateikiamas aprašymas, kaip reikia prijungti kabelių gnybtus.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
PASTABA
Akumuliatoriaus eksploatacijos laikas sutrumpėja, jei jis reguliariai iškraunamas.
Akumuliatoriaus eksploatacijos laiką veikia
keli veiksniai, įskaitant važiavimo sąlygas ir klimatą. Akumuliatoriaus paleidimo pajėgumas
palaipsniui sumažėja, todėl jį reikia pakartotinai įkrauti, jei automobilis nenaudojamas
ilgesnį laiką, arba jis važiuoja tik trumpus
atstumus. Itin didelis šaltis riboja paleidimo
pajėgumą.
Norint palaikyti gerą akumuliatoriaus būklę,
rekomenduojama važiuoti mažiausiai 15
minučių per savaitę arba prijungti akumuliatorių prie automatinio palaikomojo įkrovimo
prietaiso.
Pilnai įkrauto akumuliatoriaus eksploatavimo
laikas yra ilgiausias.
Akumuliatorius – ženklai
Venkite kibirkščių ir atviros
ugnies.
Ant akumuliatorių pateikiama informacinių ir įspėjamųjų ženklų.
Ženklai ant akumuliatorių
Dėvėkite apsauginius akinius.
Sprogimo pavojus.
Daugiau informacijos rasite
automobilio savininko
vadove.
Reikia išimti ir utilizuoti.
Akumuliatorių laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
PASTABA
Susijusi informacija
•
•
Išeikvotas akumuliatorius turi būti perdirbtas
saugiai ir neteršiant aplinkos, nes jame yra
švino.
Akumuliatorius – ženklai (p. 383)
Starterio akumuliatorius – keitimas (p. 384)
Akumuliatoriuje yra ėdrios
rūgšties.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 381)
383
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Starterio akumuliatorius – keitimas
Automobilio užvedimo akumuliatorių galima
pakeisti be autoserviso pagalbos.
Atlaisvinkite neįkaistančios variklio skyriaus
dalies apsauginę pertvarą užpakaliniams
dangteliui nuimti.
Nuėmimas
Pasukite ketvirtį apsisukimo, pakelkite ir
nuimkite galinį dangtelį.
Pirmiausia: ištraukite nuotolinio valdymo pultelį
iš uždegimo jungiklio ir palaukite bent 5 minutes
prieš liesdami bet kokias elektros jungtis, nes
automobilio elektros sistema turi įrašyti būtinąją
informaciją į valdymo modulius.
ĮSPĖJIMAS
Teigiamą ir neigiamą laidus prijunkite ir atjunkite teisinga tvarka.
Atjunkite juodąjį neigiamą laidą.
Atjunkite raudonąjį teigiamą laidą.
Atjunkite vėdinimo žarną nuo akumuliatoriaus.
Atsukite varžtą, laikantį akumuliatoriaus
spaustuvą.
Patraukite akumuliatorių į šoną.
Pakelkite jį.
Atsekite fiksatorius ant priekinės dangtelio
dalies ir ją nuimkite.
384
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Tvirtinimas
roji informacija (p. 381) ir Užvedimas nuo kito
akumuliatoriaus (p. 270).
Hibridinis akumuliatorius
Automobilyje įrengtas priežiūros nereikalaujantis,
įkraunamas ličio jonų hibridinis akumuliatorius,
skirtas elektriniam varikliui.
PASTABA
Jei starterio akumuliatorius ir hibridinis akumuliatorius (p. 302) išsikrauna, reikia įkrauti
abu akumuliatorius. Šiuo atveju neįmanoma
įkrauti tik hibridinio akumuliatoriaus.
1.
Nuleiskite akumuliatorių į jo vietą.
2.
Paslinkite akumuliatorių į vidų ir į šoną, kol jis
atsirems į dėžės galinį kraštą.
3.
Pritvirtinkite akumuliatorių laikantį gnybtą.
4.
Prijunkite vėdinimo žarną.
> Patikrinkite, ar ji teisingai prijungta ir prie
akumuliatoriaus, ir prie korpuso išvado.
Kad būtų galima įkrauti hibridinės sistemos
akumuliatorių, starterio akumuliatorius turi
turėti tam tikrą įkrovos lygį.
ĮSPĖJIMAS
Hibridinis akumuliatorius turi būti keičiamas
tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į
įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
5.
Prijunkite raudonąjį teigiamą kabelį.
6.
Prijunkite juodąjį neigiamą kabelį.
Aušinimo skystis
7.
Įspauskite raudoną dangtį. (Žr. ankstesnį
skirsnį „Nuėmimas“.)
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo sistemoje yra
atskiras plėtimosi bakelis.
8.
Sumontuokite guminę briauną (žr. temą
„Nuėmimas“.)
9.
Sulygiuokite priekinį dangtį ir užfiksuokite jį
spaustukais (žr. temą „Nuėmimas“.)
Papildomos informacijos apie automobilio akumuliatorių rasite Starterio akumuliatorius – bend}}
385
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Elektros sistema
Saugikliai – bendroji dalis
Elektros sistema yra vienpolė, laidininkais yra
naudojama važiuoklė ir variklio korpusas.
Visas elektros funkcijas ir komponentus saugo
saugikliai. Saugiklių funkcija - saugoti automobilio elektros sistemą nuo trumpojo jungimo arba
perkrovos.
Starterio akumuliatoriaus dydis, tipas ir charakteristikos priklauso nuo automobilio įrangos ir funkcijų.
SVARBU
Keisdami starterio akumuliatorių užtikrinkite,
kad naujojo akumuliatoriaus pajėgumas užvedant šaltą variklį bei tipas būtų toks pats kaip
originalaus akumuliatoriaus (žr. etiketę ant
akumuliatoriaus).
SVARBU
Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo skystis
turi būti papildomas tik autoservise. Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Susijusi informacija
•
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 381)
Susijusi informacija
•
•
Starterio akumuliatorius – keitimas (p. 384)
Starterio akumuliatorius – bendroji informacija (p. 381)
ĮSPĖJIMAS
Oranžinės spalvos kabelius tvarkyti leidžiama
tik kvalifikuotiems specialistams.
ĮSPĖJIMAS
Kai kurie automobilio komponentai veikia
esant aukštai įtampai, kuri netinkamai elgiantis gali kelti pavojų.
Nelieskite jokių dalių, kurios nėra aiškiai aprašytos savininko vadove.
Jei neveikia elektros komponentas arba funkcija,
tai dažniausiai atsitinka dėl laikinai perkrauto ir
dėl to perdegusio saugiklio. Jei tas pats saugiklis
dar kartą perdega, tai reiškia, kad yra gedimas
elektros sistemos komponente. „Volvo" rekomenduoja apsilankyti įgaliotajame „Volvo“ autoservise,
kad jame patikrintų gedimą.
Keitimas
386
1.
Pagal saugiklių diagramą suraskite reikiamą
saugiklį.
2.
Ištraukite saugiklį ir iš abiejų pusių apžiūrėkite, ar neperdegusi jo vielutė.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
3.
Jei taip yra, saugiklį būtinai pakeiskite nauju
tos pačios spalvos ir srovės stiprio saugikliu.
ĮSPĖJIMAS
Keisdami saugiklį, niekada nenaudokite pašalinių daiktų arba saugiklio, kurio amperų yra
daugiau nei nurodyta. Tai gali sukelti didelę
žalą elektros sistemai ir sukelti gaisrą.
Centrinių elektros blokų vieta
Bagažinė
Variklio skyrius, neįkaistanti zona
Susijusi informacija
•
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 388)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 391)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 393)
Saugikliai – bagažinėje (p. 395)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 399)
Centrinio elektros bloko vieta automobilyje su
vairu kairėje pusėje. Automobiliuose su vairu
dešinėje pusėje centriniai elektros blokai įrengti
po daiktadėže.
Variklio skyrius
Po daiktadėže
Po daiktadėže
387
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – variklio skyriuje
Variklio skyriuje esantys saugikliai saugo (be kita
ko) variklio ir stabdžių funkcijas.
388
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Bendrieji saugikliai, variklio skyrius
Dangtelio viduje yra replytės, palengvinančios
saugiklių išėmimo ir montavimo procedūrą.
Padėtys (žr. ankstesnį paveikslėlį)
Veikimas
AA
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės
saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže
20
ABS
5
Reguliuojama vairo jėga*
5
Variklio valdymo modulis, transmisijos valdymo modulis, oro pagalvės
10
Šildomi valytuvų purkštukai*
10
-
-
Variklio skyrius, priekinė dalis
-
-
Variklio skyrius, apatinė dalis
-
-
-
-
Dangčio viduje yra lipdukas, kuriame parodytos
saugiklių vietos.
•
1–7 ir 42–44 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir
juos reikėtų keisti tik autoservise8.
•
8–15 ir 34 saugikliai yra JCASE tipo, juos
reikėtų keisti tik autoservise8.
16–33 ir 35–41 saugikliai yra „Mini Fuse“
tipo.
Veikimas
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže
-
8
AA
Variklio skyrius, viršutinė dalis
Šie saugikliai yra variklio skyriaus dėžėje. (C) saugikliai yra įrengti (A).
•
Veikimas
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
AA
50
Prekinio stiklo valytuvai
30
Stovėjimo šildytuvas*
25
-
-
-
-
ABS siurblys
40
ABS vožtuvai
20
Priekinių žibintų plautuvai*
20
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas*, aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai (ABL)*
10
-
-
Žibintų jungikliai
5
-
-
-
-
-
-
Relės ritės
5
Papildomi žibintai*
20
Garso signalas
15
}}
* Parinktis / priedas. 389
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Relės ritė pagrindinėje variklio valdymo sistemos relėje, variklio valdymo modulis
10
Kaitinimo žvakės
Transmisijos valdymo modulis
15
390
Saugikliai – po daiktadėže (p. 391)
70
•
•
Aušinimo ventiliatorius
80
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 395)
Vairo stiprintuvas
100
-
-
A
Centrinio elektros bloko relės ritės
variklio skyriaus šaltojoje zonoje
5
Už variklio
Užvedimo relė
30
Žvakės valdymo modulis
10
Variklio valdymo sistema (ECM)
15
Masės oro srauto jutiklis; reguliuojamieji vožtuvai
15
Vožtuvai; alyvos lygio jutiklis
10
„Lambda“ zondai; valdymo modulis, radiatoriaus ritininis dangtis
15
Dyzelino filtro šildytuvas
20
Veikimas
AA
Karterio ventiliacijos šildytuvas
10
Stabdžių sistemos vakuuminio siurblio stebėjimas
5
Amperai
A: automobilis su vairu kairėje. B: automobilis su vairu
dešinėje.
Saugiklis
A
Susijusi informacija
Amperai
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 393)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – po daiktadėže
Saugikliai, esantys po daiktadėže, apsaugo (be
kita ko) informacijos ir pramogų sistemą ir sėdynės funkcijas.
Padėtys
Veikimas
Veikimas
AA
Pirminis garso sistemos valdymo
modulio* saugiklis, pirminis 16–20
sistemos „Infotainment“ saugiklių
saugiklis
40
Priekinio stiklo plautuvai; galinio
lango plautuvas
25
-
-
AA
-
-
-
-
Durelių rankenos, beraktė sistema*
5
-
-
Valdymo skydelis vairuotojo durelėse
20
Veikimas
AA
Valdymo skydelis, priekinio keleivio
durelės
20
Valdymo skydelis, galinio keleivio
durelės (dešiniosios)
20
Valdymo skydelis, galinio keleivio
durelės (kairiosios)
20
Beraktė sistema*
7,5
}}
* Parinktis / priedas. 391
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
392
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Elektra valdoma sėdynė, vairuotojo
pusė*
20
Sėdynės šildymas, priekinė keleivio
pusė
15
Elektra valdoma sėdynė, keleivio
pusė*
20
Sėdynės šildymas, priekinė vairuotojo pusė
15
Statymo pagalba*; statymo
kamera*; BLIS*
5
-
-
-
-
-
-
Informacijos ir pramogų sistemos
valdymo modulis arba ekranasB
5
Garso sistemos valdymo blokas
(stiprintuvas)*; TV*; skaitmeninis
radijas*
10
Garso valdymo modulis arba valdymo modulis „Sensus“B
15
Telematinė sistema*, „Bluetooth“*
5
-
-
Stoglangis*, lubų vidaus apšvietimas, klimato jutiklis*
5
12 V lizdas, tunelio valdymo pultas
15
Sėdynių šildymas, galinė dešinė*
15
Sėdynių šildymas, galinė kairė*
15
Elektrinis šildytuvas
5
A
B
Amperai
Tam tikri modelio variantai.
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 388)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 393)
Saugikliai – bagažinėje (p. 395)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 399)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – kontrolės modulyje po
daiktadėže
ko, įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistemos
funkcijas.
Saugikliai, esantys kontrolės modulyje po daiktadėže, apsaugo saugos oro pagalves ir, be kita
Padėtys
Veikimas
AA
Galinio lango valytuvas
15
Salono apšvietimas; vairuotojo
durelių valdymo skydelis, elektra
valdomi langai; elektra valdomos
sėdynės*
7,5
Veikimas
AA
Veikimas
AA
Jungtinis prietaisų skydelis
5
10
Prisitaikanti pastovaus greičio
palaikymo sistema, ACC*, perspėjimo apie susidūrimą sistema*
10
Centrinio užrakto sistema, kuro
bako atlankas
Šildomas vairas*
15
Salono apšvietimas; lietaus jutiklis*
7,5
Vairo sistema
7,5
-
-
Atrakinimas, bagažinės dangtis
10
Galvos atramos nulenkimas*
10
}}
* Parinktis / priedas. 393
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
A
394
Veikimas
AA
Degalų siurblys
20
Signalizacijos judesio detektorius*,
klimato skydelis
5
Vairo užraktas
15
Sirena*; duomenų ryšio jungtis
OBDII
5
-
-
Saugos oro pagalvės
10
Įspėjimo apie susidūrimą sistema*
5
Akceleratoriaus pedalo jutiklis; tamsėjantis salono galinio vaizdo veidrodėlis*; galinės sėdynės šildymas*
7,5
Sistemos „Infotainment“ valdymo
modulis („Performance“); garso sistema („Performance“)
15
Stabdžių šviesos
5
Stoglangis*
20
Imobilizatorius
5
Susijusi informacija
•
•
•
•
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 388)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 391)
Saugikliai – bagažinėje (p. 395)
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 399)
Amperai
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – bagažinėje
Bagažinėje įrengti saugikliai be kita ko saugo
elektrinį stovėjimo stabdį ir valdymo elektra funkcijas.
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
}}
395
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
A dėžutė
Veikimas
-
-
-
-
-
-
-
-
1 priekabos lizdas*
Kad prie jos būtų galima prieiti, iš centrinio elektroninio
bloko reikia išimti pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinį.
A
AA
40
-
Amperai
Padėtys
A dėžutė
Veikimas
AA
Elektrinis stovėjimo stabdys,
kairėje
30
Elektrinis stovėjimo stabdys,
dešinėje
30
Galinio lango šildiklis
30
2 priekabos lizdas*
15
12 V maitinimo lizdas, bagažinė
396
15
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugiklių dėžutė yra po apmušalais, kairėje pusėje.
B
dėžutė
Kad prie jos būtų galima prieiti, iš centrinio elektroninio
bloko reikia išimti pradurtos padangos avarinio remonto
rinkinį.
Veikimas
AA
Hibridinio akumuliatoriaus
aušalo 1 siurblys; aušalo 1 ir
2 siurblių vožtuvas
B
dėžutė
Veikimas
AA
10
Aušinimo sistema žemos temperatūros grandinės aušalo
siurblys
15
Hibridinio akumuliatoriaus 2
aušinimo skysčio siurblys
10
10
Įkrovimo blokas; 400 V-12 V
įtampos keitiklis; hibridinio
akumuliatoriaus valdymo
modulis
5
Įkrovimo blokas; 400 V-12 V
įtampos keitiklis; hibridinio
akumuliatoriaus valdymo
modulis
Relių ritės; elektrinio variklio ir
integruoto starterio generatoriaus aukštos įtampos keitiklis
10
}}
397
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
B
dėžutė
Veikimas
AA
Elektrinio variklio atjungimas
nuo galinės ašies
15
-
A
-
Elektrinio variklio ir integruoto
starterio generatoriaus aukštos įtampos keitiklis; hibridinio
akumuliatoriaus valdymo
modulis
10
Aušinimo sistemos žemos
temperatūros grandinės
aušalo vožtuvai; elektrinis
kondicionieriaus kompresorius; šilumokaičio vožtuvas;
klimato reguliavimo sistemos
vožtuvas
10
-
-
-
-
Amperai
Susijusi informacija
•
•
•
398
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 388)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 391)
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 393)
•
Saugikliai – variklio skyriaus aušinimo zonoje
(p. 399)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Saugikliai – variklio skyriaus
aušinimo zonoje
Saugikliai variklio skyriaus aušinimo zonoje yra
įstatyti automobiliuose su Start/Stop funkcija.
•
A1 ir A2 saugikliai yra „MEGA Fuse“ tipo ir
juos reikėtų keisti tik autoservise9.
•
1–11 saugikliai yra „Midi Fuse“ tipo ir juos
reikėtų keisti tik autoservise9.
•
12 saugiklis yra „Mini Fuse“ tipo.
Papildomos informacijos apie Start/Stop rasite
Variklių sistema – važiavimo režimai (p. 272).
9
Rekomenduojama kreiptis į įgaliotąjį „Volvo“ autoservisą.
Padėtys
Veikimas
Pagrindinis variklio skyriaus centrinio elektrinio bloko saugiklis
Veikimas
AA
175
AA
Pagrindinis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže, relių ir saugiklių dėžutė po
daiktadėže, centriniai elektriniai
blokai bagažinėje
175
Stabdžių sistemos vakuuminis
siurblys
40
}}
399
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Veikimas
AA
•
Saugikliai – kontrolės modulyje po daiktadėže (p. 393)
Pirminis centrinio elektroninio
modulio (CEM) saugiklis po daiktadėže
50
•
Saugikliai – bagažinėje (p. 395)
Pirminis relių ir saugiklių dėžutės
saugiklis po daiktadėže
60
Pirminis centrinio elektrinio bloko
B saugiklis bagažinėje
50
Pirminis centrinio elektrinio bloko
A saugiklis bagažinėje
60
Salono ventiliatorius
40
-
-
-
-
-
-
-
-
Automatinės pavarų dėžės alyvos
siurblys
A
Amperai
Susijusi informacija
•
•
400
Saugikliai – variklio skyriuje (p. 388)
Saugikliai – po daiktadėže (p. 391)
30
-
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Automobilių plovykla
Automobilį reikia nuplauti vos tik jis užsiteršia.
Taip automobilį nuplausite lengviau, nes nešvarumai nebus smarkiai prikibę. Be to, sumažinsite
įbrėžimų pavojų ir automobilis atrodys naujesnis.
Jei plaunate automobilį plovykloje, įsitikinkite, ar
plovykla turi tepalų separatorių. Naudokite šampūną automobiliams.
Plovimas rankomis
•
Jei automobilį apdergia paukščiai, kuo greičiau nuvalykite šiuos nešvarumus. Paukščių
išmatose yra medžiagų, kurios labai greitai
paveikia ir išblukina dažus. Pavyzdžiui, panaudokite minkštą popierinį rankšluostį ar gausiai sudrėkintą kempinę. Norint atnaujinti
išblukusius dažus, rekomenduojama kreiptis į
įgaliotą „Volvo” autoservisą.
•
Automobilio dugną nuplaukite srove iš žarnos.
•
Nuskalaukite visą automobilį, kad būtų pašalinti laisvi nešvarumai ir sumažėtų paviršiaus
subraižymo rizika plaunant. Nepurkškite vandens į durų spynas.
•
•
Jei reikia, itin nešvariems paviršiams nuvalyti
naudokite šaltojo nuriebalinimo priemonę.
Atminkite, kad tokiu atveju paviršių negalima
palikti kaisti saulėje!
Plovimui naudokite kempinę, šampūną automobiliams ir didelį kiekį drungno vandens.
•
Valytuvų šluoteles nuplaukite drungnu muilo
arba šampūno tirpalu.
•
Nusausinkite mašiną naudodami švarų,
švelnų zomšinį skudurėlį arba specialų vandens valiklį. Jei neleisite vandens lašeliams
išdžiūti intensyviuose saulės spinduliuose,
sumažės dėmių, kurias gali tekti vėliau nupoliruoti, atsiradimo rizika.
ĮSPĖJIMAS
Variklį plovimui visada reikia gabenti į autoservisą. Kai variklis karštas, kyla gaisro rizika.
Automatinės automobilių plovyklos
Automatinė plovykla - patogus ir lengvas būdas
nuplauti automobilį, tačiau ne visos vietos gerai
išplaunamos. Siekiant gerų rezultatų, rekomenduojama plauti automobilį rankomis arba papildyti
autoplovyklos paslaugas plovimu rankomis.
PASTABA
Pirmuosius kelis mėnesius automobilį reikia
plauti tik rankomis. Taip daroma todėl, kad
naujų dažų sluoksnis yra labiau pažeidžiamas.
Plovimas aukšto slėgio srove
SVARBU
Nešvarūs priekiniai žibintai netinkamai funkcionuoja. Valykite juos reguliariai, pavyzdžiui,
pildami kurą.
Nenaudokite ėsdinančių valiklių: vietoj jų naudokite vandeniu sudrėkintą kempinę, kuri
nebraižo paviršiaus.
PASTABA
Žibintuose, pvz., priekiniuose, rūko ir galiniuose (iš vidaus pusės) laikinai gali susikaupti kondensato. Tai yra normalu, visi išorinio apšvietimo žibintai yra sukonstruoti taip,
kad jiems tai neturėtų įtakos. Kondensatas
paprastai išsivėdina iš lempos korpuso kai
lempa kuriam laikui įjungiama.
Plaudami aukšto slėgio srove, stenkitės naudoti
plačius judesius ir nepriartinkite antgalio prie
automobilio paviršiaus arčiau nei per 30 cm.
Nepurkškite vandens į durų spynas.
Stabdžių tikrinimas
ĮSPĖJIMAS
Visada tikrinkite stabdžius nuplovę automobilį,
įskaitant stovėjimo stabdį, kad užtikrintumėte,
jog drėgmė ir korozija neveikia stabdžių antdėklų ir nemažina stabdymo jėgos.
Važiuodami ilgus atstumus, lyjant arba esant purvinai kelio dangai, kartkartėmis lengvai nuspauskite stabdžių pedalą. Tokiu būdu nuo trinties
sukelto karščio stabdžių paviršius įšyla ir
išdžiūsta. Tą patį veiksmą atlikite, pradėję važiuoti,
esant drėgnam ir šaltam orui.
}}
401
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Valytuvų šluotelės
SVARBU
Ant valytuvų mentelių esančios asfalto dalelės,
dulkės ar druskos nuosėdos, taip pat vabzdžiai,
ledas ir kt. trumpina jų tarnavimo laiką.
Neplaukite automobilio valikliu, kurio pH vertė
nesiekia 3,5 arba viršija 11,5, nes kitaip gali
išblukti anodinto aliuminio dalys, pvz., stogo
laikikliai ar sritis aplink šoninius langus.
Valymas:
– Nustatykite valytuvų šluoteles į aptarnavimo
padėtį, žr. Valytuvų šluotelės (p. 379).
Anodinto aliuminio dalims valyti niekada
nenaudokite metalo poliravimo priemonių, nes
kitaip galite išblukinti ir sunaikinti paviršiaus
dangą.
PASTABA
Reguliariai plaukite valytuvų šluoteles ir priekinį stiklą drungnu muilinu tirpalu arba automobiliniu šampūnu. Nenaudokite jokių stiprių
tirpiklių.
Išorinės plastikinės, guminės ir
apdailos detalės
Dažytas plastmasines detales, gumines bei apdailos detales (pvz., blizgančias apdailos detales)
rekomenduojame valyti ir prižiūrėti specialiomis
valymo priemonėmis, kurias galite įsigyti „Volvo“
atstovybėje. Jei naudojate tokias valymo priemones, vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis.
Rėmeliai aplink šoninius langus, automobilio
stogo bėgeliai ir durelių rėmai ties langais* pagaminti iš anodinto aliuminio. Tai reiškia, kad juos
galima plauti tik valymo priemone, kurios pH vertė
yra intervale nuo 3,5 iki 11,5, kad neišbluktų.
402
Dalys, kurias reikėtų plauti naudojant valymo priemonę,
kurios pH vertė patenka į intervalą 3,5–11,5.
SVARBU
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Ratlankiai
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus ratlankių
valiklius.
Nuplovus gali likti išblukimų ties stipinų pagrindu:
tai yra stabdžių diskų metalo dulkės, prikimbančios prie ratlankių dažų. Daugeliu atvejų gerai
tinka dažų valiklis, taip pat galima labai švelniai
papoliruoti, naudojant minkštą šluostę.
Stipraus poveikio valikliai gali pažeisti ratlankių
paviršių ir sukelti dėmes ant chromuotų aliuminio
lydinio ratlankių.
Susijusi informacija
•
•
•
Vaškavimas ir poliravimas (p. 403)
Automobilio vidaus valymas (p. 404)
Vandenį ir purvą atstumianti danga (p. 403)
* Parinktis / priedas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Vaškavimas ir poliravimas
SVARBU
Nupoliruokite ir nuvaškuokite automobilio kėbulą,
jei kėbulo spalva atrodo išblukusi arba jei norite
dažams suteikti papildomos apsaugos.
Nevaškuokite ir neblizginkite plastiko ir
gumos.
Automobilį galima poliruoti ne anksčiau, nei po
vienerių metų eksploatavimo. Tačiau tuo metu
automobilis gali būti vaškuojamas. Nepoliruokite
ir nevaškuokite automobilio tiesiogiai saulės
apšviestoje vietoje.
Vandenį ir purvą atstumianti danga*
Blizgių papuošimo elementų blizginimas gali
pažeisti blizgųjį paviršiaus sluoksnį.
Priežiūra:
SVARBU
Reikia taikyti tik „Volvo" rekomenduojamą
dažų taisymą. Kitoks taisymas, pavyzdžiui,
išlaikymas, sandarinimas, apsaugojimas, blizgaus sluoksnio sandarinimas ir kita gali sugadinti dažus. Dažų pažeidimams, atsirandantiems dėl tokių taisymų, „Volvo" garantija
negalioja.
Pirmiausia nupoliruokite automobilio paviršių poliruokliu, po to skystu arba kietu vašku. Atidžiai laikykitės ant pakuotės nurodytų instrukcijų. Daugelio preparatų sudėtyje yra ir poliruoklio ir vaško.
Susijusi informacija
•
Langai yra padengti sluoksniu, pagerinančiu
matomumą sunkiomis oro sąlygomis.
Naudodami plastiko ir gumos riebalų šalinimo
medžiagą, trinkite lengvai spausdami, jei to
reikia. Naudokite minkštą plovimo kempinėlę.
Negalima naudoti abrazyvų turinčios blizginimo medžiagos.
Prieš pradėdami poliruoti arba vaškuoti, automobilį švariai nuplaukite. Nuvalykite asfalto ir dervų
dėmes, naudodami „Volvo“ dervų valiklį arba vaitspiritą. Giliau įsigėrusios dėmės gali būti išvalytos,
naudojant smulkią automobilio dažų sluoksnio
valymui skirtą valymo pastą.
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Automobilių plovykla (p. 401)
Hidrofobinis sluoksnis natūraliai dėvisi.
•
Valydami stiklo paviršius, niekada nenaudokite tokių gaminių, kaip vaškas, riebalų šalinimo priemonės ar pan., nes galite pažeisti jų
hidrofobines savybes.
•
Stiklus valykite atsargiai, kad nepažeistumėte
jų.
•
Stenkitės nepažeisti stiklo paviršiaus kai
valote ledą - naudokite tik plastmasinius
grandiklius.
•
Norint kuo ilgiau išlaikyti hidrofobines šoninių
langų stiklų paviršių savybes, patariame naudoti specialias valymo priemones, kurias
galite įsigyti „Volvo” atstovybėje. Pirmą kartą
šias priemones naudokite po trijų metų, o
vėliau - kiekvienais metais.
SVARBU
Nešalinkite ledo nuo langų metaliniu grandikliu. Norėdami pašalinti ledą nuo durelių veidrodėlių, įjunkite šildymą (žr. Langai ir salono
bei šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai – šildymas (p. 110)).
}}
* Parinktis / priedas. 403
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
||
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 401)
Antikorozinė danga
Automobilio vidaus valymas
Automobilis buvo visiškai apsaugotas nuo rūdžių
dar gamykloje. Kai kurios kėbulo dalys pagamintos iš galvanizuoto metalo lakštų. Automobilio
dugnas yra saugomas dėvėjimuisi atsparių antikorozinių junginių. Visos automobilio kėbulo išorės dalys, angos, uždari skyriai ir šoninės durys
buvo padengti plonu įsigeriančiu antikoroziniu
skysčiu.
Naudokite tik „Volvo” rekomenduojamus valiklius
ir automobilių priežiūros produktus. Siekdami
geriausių rezultatų, valykite reguliariai ir apdorokite dėmes nedelsdami. Prieš naudojant valymo
priemones, svarbu nusiurbti dulkių siurbliu.
SVARBU
•
Tam tikri spalvoti drabužiai gali sutepti
apmušalus (pvz., tamsūs džinsai ir zomšiniai audiniai). Taip nutikus svarbu kaip
įmanoma greičiau nuvalyti ir apdoroti šias
apmušalų dalis.
•
Salonui valyti niekada nenaudokite stiprių
tirpiklių, pvz. ploviklio, gryno benzino ar
vaitspirito, kadangi taip galite apgadinti
apmušalus ir kitas salono medžiagas.
•
Jokiu būdu nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant komponentų su elektriniais
mygtukais ar valdymo elementais. Vietoj
to nušluostykite juos valymo priemone
sudrėkinta šluoste.
•
Aštrūs daiktai ir lipdukai gali pažeisti
apmušalo medžiagą.
Tikrinimas ir techninė priežiūra
Dažniausiai nereikia prižiūrėti automobilio antikorozinės apsaugos, bet nuolatinės automobilio švaros palaikymas padeda sumažinti korozijos pavojų
ateityje. Valant blizgančias apdailos dalis reikia
vengti stiprių šarminių ar rūgštinių valymo tirpalų.
Bet kokias akmenukų žymes reikia pašalinti iškart
jas pastebėjus.
Susijusi informacija
•
Dažų sluoksnio pažeidimai (p. 406)
Medžiaginiai ir lubų apmušalai
„Volvo“ siūlo išsamų audinių priežiūros produktų
asortimentą, skirtą medžiaginiams ir lubų apmušalams prižiūrėti. Jei naudosite šias priemones
pagal instrukcijas, sėkmingai išlaikysite jų savy-
404
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
bes. Audinių priežiūros produktų galima įsigyti iš
„Volvo“ įgaliotojo atstovo.
Odiniai apmušalai
„Volvo“ odiniai apmušalai yra apdoroti siekiant
išlaikyti jų originalią išvaizdą.
Odiniai apmušalai – tai natūralus produktas, kuris
laikui bėgant keičia savo išvaizdą ir įgauna gražų
patinos atspalvį. Siekiant išlaikyti odos savybes ir
spalvą, reikia ją reguliariai valyti ir apdoroti. „Volvo“
siūlo visapusišką gaminį – „Volvo“ odos priežiūros
rinkinį su šluostėmis, skirtą odinių apmušalų valymui ir priežiūrai. Naudodami jį pagal instrukcijas,
išsaugosite odos apsauginį sluoksnį.
Siekiant geriausių rezultatų, „Volvo“ pataria 1–4
kartus per metus (jei reikia – dažniau) valyti odą
bei įtrinti ją apsauginiu kremu. Iš „Volvo“ įgaliotojo
atstovo galite įsigyti odos priežiūros rinkinį ir
šluosčių.
Oda aptrauktas vairas
Oda turi kvėpuoti. Neuždenkite odinio vairo plastikine apsauga. Oda aptrauktam vairui valyti rekomenduojama naudoti „Volvo“ odos priežiūros rinkinį ir šluostes.
Salono plastikinės, metalinės ir
medinės dalys
Vidines detales ir paviršius patariama valyti nestipriai sudrėkintu mikropluošto audiniu, kurio galite
įsigyti iš „Volvo“ atstovo.
Negramdykite ir netrinkite dėmių. Niekada nenaudokite stipraus poveikio dėmių valiklių. Jei reikia
išvalyti labiau įsisenėjusias dėmes, naudokite
specialų valiklį, kurį galite įsigyti iš „Volvo” prekybos atstovų.
Kilimėlius reikia valyti priemonėmis, kurias rekomendavo „Volvo“ įgaliotasis atstovas.
Susijusi informacija
•
Automobilių plovykla (p. 401)
Saugos diržai
Naudokite vandenį ir sintetinę valymo priemonę.
Specialią priemonę audinių valymui galite įsigyti
„Volvo” atstovybėje. Įsitikinkite, kad saugos diržas
jau sausas ir tik tada leiskite jį sutraukti.
Grindų kilimėliai ir kiliminė danga
Išimkite įtaisytus kilimėlius. Valykite kilimėlius ir
grindų kiliminę dangą atskirai. Dulkių siurbliu
išsiurbkite dulkes ir purvą. Kiekvienas kilimėlis yra
pritvirtintas kaiščiais.
Išimkite grindų kilimėlius, suimdami juos ties kiekvieno kaiščio vieta ir pakeldami kilimėlį tiesiai
aukštyn.
Paklokite kilimėlį atgal į vietą ir įspauskite į kiekvieną kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Vienai sėdynei skirtas tik vienas kilimėlis. Prieš
važiuodami patikrinkite, ar vairuotojo pusės
kilimėlis gerai pritvirtintas ir užfiksuotas kaiščiuose, kad nenučiuožtų pirmyn ant pedalų ar
po jais.
Išsiurbus kilimėlius, dėmėms juose išimti rekomenduojama naudoti specialų tekstilės valiklį.
405
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Dažų sluoksnio pažeidimai
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
(akmenukų žymių ir įbrėžimų) remontas
Dažų sluoksnis yra svarbi automobilio apsaugos
nuo rūdijimo dalis, todėl jį būtina reguliariai tikrinti. Dažų sluoksnis dažniausiai pažeidžiamas
akmenų žymių, įbrėžimų bei įvairių nubrozdinimų
sparnų, durelių ir bamperių pakraščiuose.
Nedidelių dažų sluoksnio pažeidimų
atitaisymas
Medžiagos, kurių gali prireikti
•
•
•
•
Gruntas10 – pvz., bamperiams skirtas specialus lipnusis gruntas, parduodamas purškimo
balionėliuose.
bazinė ir skaidrioji danga – parduodamos
purškimo flakonuose arba kaip atitaisymo
pieštukai / lazdelės11.
Maskavimo juostelė.
Išorinės spalvos kodas
Bet kurios antrinės išorinės spalvos kodas
Svarbu, kad būtų pritaikyta spalva, atitinkanti
automobilio kėbulo spalvą. Gaminio informacinio
lapelio vieta, žr. Techninės informacijos žymenys
(p. 410).
Smulkus švitrinis popierius10.
Spalvos kodas
Spalvos kodo lipdukas priklijuotas ant durelių
statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
10
11
406
G021832
Tam, kad kėbulas nepradėtų rūdyti, būtina nedelsiant užtaisyti visus dažų sluoksnio pažeidimus.
Jei reikia.
Vykdykite instrukcijas, pateikiamas atitaisymo pieštuko / lazdelės pakuotėje.
Prieš pradedant darbą automobilis turi būti švarus
ir sausas bei stovėti ne žemesnėje nei 15 °C
temperatūroje.
1.
Ant pažeisto paviršiaus užklijuokite maskuojamąją juostelę. Po to nulupkite juostelę, taip
pašalindami atšokusius dažus.
Jei pažeidimas siekia metalo paviršių (lakštinį
plieną), rekomenduojama naudoti gruntą. Jei
pažeidimas siekia plastiko paviršių, siekiant
geresnių rezultatų rekomenduojama naudoti
lipnųjį gruntą: įpurkškite į flakono dangtelį ir
plonai užtepkite.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
2.
Prieš dažant (jei reikia, pvz., jei yra aštrių
kraštų) galima švelniai nušlifuoti itin smulkia
abrazyvine medžiaga. Kruopščiai nuvalykite
paviršių ir leiskite išdžiūti.
3.
Gerai išmaišykite gruntą ir užtepkite jo plonu
teptuku, degtuku ar pan. Išdžiūvus gruntui,
padenkite bazine ir skaidriąja dangomis.
4.
Jei taisytumėte įbrėžimus, atlikite tą pačią
procedūrą, tačiau, prieš dažydami, apgadintą
vietą iš kraštų apklijuokite maskuojamąja
juostele tam, kad neužteptumėte naujo
sluoksnio ant nesugadintų dažų.
PASTABA
Jeigu smulkus akmenukas nepasiekė gruntinio sluoksnio ir dažų sluoksnis nepažeistas,
užpildykite pagrindinį ir apsauginį sluoksnius,
kai tik bus nuvalytas paviršius.
Susijusi informacija
•
Antikorozinė danga (p. 404)
407
SPECIFIKACIJOS
SPECIFIKACIJOS
Techninės informacijos žymenys
Techninės informacijos žymenys, automobilio
identifikavimo numeris ir kita unikali automobilio
410
informacija pateikiama atitinkamame ant automobilio priklijuotame lipduke.
SPECIFIKACIJOS
Žymos vieta
Iliustracija yra scheminio pobūdžio: detalės gali skirtis, atsižvelgiant į rinką ir modelį.
Žinant automobilio tipo, automobilio identifikavimo ir variklio numerius, jums bus lengviau bend-
rauti su įgaliotu „Volvo” prekybos atstovu apie
automobilį ir užsakyti atsargines dalis bei priedus.
Techninės informacijos, transporto priemonės identifikavimo numerio, maksimalaus lei-
}}
411
SPECIFIKACIJOS
||
džiamo svorio rodiklių ir išorinės spalvos kodo
informacijos žymenų bei sertifikato numerio
etiketė. Lipdukas priklijuotas ant durelių statramsčio, jis matomas atidarius dešiniąsias
galines dureles.
A/C sistemos lipdukas.
Variklio šildytuvo ženklas.
Variklio kodo ir variklio serijos numerio etiketė.
Variklio alyvos ženklas.
Pavarų dėžės tipo žymens ir serijos numerio
etiketė.
Automobilio identifikacinis numerio (VIN,
transporto priemonės identifikacinio numerio)
etiketė.
Daugiau informacijos apie automobilį pateikta
registravimo dokumente.
PASTABA
Automobilio savininko vadove pateikiami lipdukai nebūtinai tiksliai atitinka automobilyje
esančius lipdukus. Jie įtraukti tam, kad būtų
apytiksliai nurodyta jų vieta automobilyje. Jūsų
konkrečiam automobiliui taikoma informacija
yra pateikiama ant jo priklijuotame lipduke.
412
Susijusi informacija
•
•
•
Masės (p. 414)
Variklio techniniai duomenys (p. 416)
Oro kondicionavimo techniniai duomenys
(p. 424)
SPECIFIKACIJOS
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir
kt. matmenis.
Gabaritai
mm
Gabaritai
mm
A
Atstumas tarp ašių
2776
G
Priekinių ratų tarpvėžė
1578
B
Ilgis
4635
H
Galinių ratų tarpvėžė
1575
C
Krovinio ilgis, grindys, nulenkta
galinė sėdynė
I
Krovinio plotis, grindys
1082
1749
J
Plotis
1866
K
Plotis įskaitant durų veidrodėlius
2097
L
Plotis įskaitant papildomus durų
veidrodėlius
1899
D
Krovinio ilgis, grindys
E
Aukštis
F
Krovinio aukštis
978
1484
592
413
SPECIFIKACIJOS
Masės
Maks. bendrąjį automobilio svorį ir kt. duomenis
rasite automobilyje pateikiamame lipduke.
Į grynąją automobilio masę įeina vairuotojas, iki
90% pripildytas degalų bakas ir visi skysčiai.
Keleivių ir priedų svoris bei kablio
apkrova (p. 415) (kai prijungta priekaba) turi
įtakos krovinio vežimo galimybėms ir į tuščio
automobilio svorį neįtraukiami.
Leidžiama didžiausia apkrova = automobilio bendrasis svoris – grynasis svoris.
PASTABA
Dokumentuose įrašyta tuščio automobilio
masė taikoma standartinės versijos automobiliams, t. y. automobiliui be papildomos įrangos
ar priedų. Tai reiškia, kad kiekvienas automobilio priedas mažina automobilio leidžiamą
pakrovimą, priklausomai nuo priedo svorio.
Leidžiamą apkrovą mažinančių priedų pavyzdžiai – įvairūs įrangos lygiai (pvz., „Kinetic“ /
„Momentum“ / „Summum“) bei kiti priedai,
pvz., standžioji vilktis, stogo bagažo laikiklis,
stogo bagažinė, garso sistema, pagalbiniai
žibintai, GPS, degalais maitinamas šildytuvas,
apsauginės grotelės, kilimėliai, bagažinės
uždanga, elektra valdomos sėdynės ir pan.
Informacijos apie lipduko vietą rasite Techninės informacijos žymenys (p. 410).
Bendrasis automobilio svoris
Maksimalus autotraukinio svoris (automobilis
+ priekaba)
Norėdami užtikrinti tuščio savo automobilio
masę, pasverkite jį.
Maksimali priekinės ašies apkrova
Maksimali galinės ašies apkrova
ĮSPĖJIMAS
Automobilio važiavimo charakteristikos keičiasi priklausomai nuo krovinių kiekio ir krovinių paskirstymo.
Įrangos lygis
Maksimali apkrova: Žiūrėti registravimo dokumentus.
Maksimali stogo apkrova: 75 kg.
Susijusi informacija
414
•
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
(p. 415)
•
Degalų sąnaudos ir CO2 išmetamas kiekis
(p. 426)
SPECIFIKACIJOS
Velkamas svoris ir vilkimo kablio
apkrova
Vilkimo pajėgumo ir kablio apkrovos važiuojant
su priekaba rodiklius rasite lentelėse.
Maksimalus priekabos su stabdžiais svoris
Variklis
Variklio kodasA
Pavarų dėžė
Maksimali priekabos su stabdžiais masė (kg)
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
D5 AWD
D87PHEV
Automatinė, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D97PHEV
Automatinė, TF-80SD
1800
90
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 410)).
A
Maksimalus priekabos be stabdžių svoris
Maksimali priekabos be stabdžių masė (kg)
750
Maksimali vilkimo kablio apkrova (kg)
50
Susijusi informacija
•
•
•
Masės (p. 414)
Važiavimas su priekaba* (p. 314)
Priekabos stabilizavimo sistema - TSA
(p. 320)
* Parinktis / priedas. 415
SPECIFIKACIJOS
Variklio techniniai duomenys
Lentelėje pateikiami kiekvieno variklio techniniai
duomenys (galia ir kt.).
Dyzelinis variklis
Variklis
Variklio kodasA
Galia
Galia
Sukimo momentas
(kW/aps. min.)
(AG/aps./min.)
(Nm/aps. min.)
Cilindrų skaičius
Skersmuo
Eiga
(mm)
(mm)
Cilindro darbinis tūris
Suspaudimo
laipsnis
(litrų)
D5 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D6 AWD
D97PHEV
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 410)).
Susijusi informacija
•
•
416
Aušinimo skystis – klasė ir tūris (p. 420)
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 419)
SPECIFIKACIJOS
Variklio techniniai duomenys –
elektros variklis
Variklio alyva – nepalankios
vairavimo sąlygos
V60 Twin Engine varomas ir dyzeliniu, ir elektros
varikliu (ERAD – Electric Rear Axle Drive).
Dėl nepalankių važiavimo sąlygų gali smarkiai
įkaisti alyva ir padidinti jos sąnaudas. Toliau
pateikiami keli nepalankių vairavimui sąlygų
pavyzdžiai.
Maksimali galia: 50 kW (70 AG).
Sukimosi momentas: 200 Nm.
Susijusi informacija
•
Variklio techniniai duomenys (p. 416)
Jei važiuojate ilgus atstumus, dažnai tikrinkite alyvos lygį (p. 366):
•
velkant autopriekabą-namelį ar įprastinę
autopriekabą
•
•
•
važiuojant kalnuotuose regionuose
važiuojant dideliais greičiais
jei temperatūra yra žemiau –30 °C arba virš
+40 °C.
Pirmiau pateikta informacija taip pat taikoma ir
važiuojant trumpais atstumais esant žemai temperatūrai.
Važiuodami nepalankiomis oro sąlygomis, rinkitės
visiškai sintetinę variklio alyvą. Ji papildomai
saugo automobilio variklį.
„Volvo” rekomenduoja:
}}
417
SPECIFIKACIJOS
||
SVARBU
Siekiant įvykdyti variklio aptarnavimo periodiškumo reikalavimus, visi varikliai gamykloje
užpildomi specialiai adaptuota sintetine
variklių alyva. Alyva parenkama labai kruopščiai, atsižvelgiant į eksploatacijos trukmę,
užvedimo charakteristikas, kuro sąnaudas ir
poveikį aplinkai.
Kad galiotų rekomenduojami aptarnavimo
intervalai, reikia naudoti aprobuotą variklių
alyvą. Pildydami ir keisdami naudokite tik
nurodytos kokybės alyvą, nes priešingu atveju
rizikuojate neigiamai paveikti eksploatacijos
laikotarpį, užvedimo charakteristikas, kuro
sąnaudas ir poveikį aplinkai.
Jei nenaudojama nurodyto kokybinio lygio ir
klampos variklių alyva, „Volvo Car Corporation“
atsisako bet kokių įsipareigojimų dėl garantijos.
„Volvo“ rekomenduoja, kad alyvą keistų įgaliotojo „Volvo“ autoserviso specialistai.
Susijusi informacija
•
•
418
Variklio alyva – klasė ir tūris (p. 419)
Variklio alyva – bendroji dalis (p. 365)
SPECIFIKACIJOS
Variklio alyva – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtinta variklio alyvos klasė ir tūris.
„Volvo” rekomenduoja:
Variklis
Variklio kodasA
Alyvos klasė
Tūris, su alyvos filtru
(litrų)
A
D5 AWD
D87PHEV
Alyvos klasė: ACEA A5/B5
maždaug 5,9
D6 AWD
D97PHEV
Klampa: SAE 0W–30
maždaug 5,9
Variklio kodo žyma, komponentų ir serijos numeriai nurodyti ant variklio (žr. Techninės informacijos žymenys (p. 410)).
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 417)
•
Variklio alyva – tikrinimas ir įpylimas (p. 366)
419
SPECIFIKACIJOS
Aušinimo skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas aušinimo skysčio tūris.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamo aušalo
ir vandens 50 % 1 mišinys, žr. pakuotę.
Variklis
Tūris
(litrų)
D5 AWD
12,9
D6 AWD
12,9
Susijusi informacija
•
1
420
Aušinimo skystis – lygis (p. 367)
Vandens kokybė turi atitikti STD 1285.1 standartą.
SPECIFIKACIJOS
Pavarų dėžės skystis – klasė ir tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienos galimos pavarų
dėžės transmisijos skystis ir tūris.
Automatinė pavarų dėžė
Automatinė pavarų dėžė
TF-80SD
Tūris (litrai)
maždaug 7,0
Nurodytasis pavarų dėžės skystis
AW1
PASTABA
Normaliomis vairavimo sąlygomis transmisijos
skysčio keisti nereikia. Tačiau, gali tekti ją
pakeisti esant sudėtingomis vairavimo sąlygomis.
Susijusi informacija
•
Variklio alyva – nepalankios vairavimo sąlygos
(p. 417)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 410)
421
SPECIFIKACIJOS
Stabdžių skystis – kokybinis lygis ir
tūris
Stabdžių skystis – tai hidraulinės stabdžių sistemos terpė, naudojama slėgiui iš pagrindinio
stabdžių cilindro perduoti mechaniniams stabdžiams.
Tinkama klasė: „Volvo“ originalas: Dot 4 6 klasė
arba analogas.
Tūris: 0,6 litrų
Susijusi informacija
•
422
Stabdžių ir sankabos skystis – lygis (p. 368)
Vairo stiprintuvo skystis – klasė
Vairo stiprintuvo skystis yra vairo stiprintuvo sistemoje naudojamos terpės tipas.
Tinkama klasė: „Volvo“ rekomenduojamas vairo
stiprintuvo skystis.
Susijusi informacija
•
Vairo stiprintuvo skystis – lygis (p. 369)
SPECIFIKACIJOS
Degalų bakas – tūris
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas degalų bako tūris.
Variklis
Tūris (litrai)
Tinkama klasė
Visi
maždaug 45
Degalai – dyzelinas (p. 298)
Susijusi informacija
•
•
Pilno kuro bako pripylimas (p. 297)
Variklio techniniai duomenys (p. 416)
423
SPECIFIKACIJOS
Oro kondicionavimo techniniai
duomenys
R1234yf lipdukas
Ženklas
Mobiliąją oro kondicionavimo sistemą (MAC) gali prižiūrėti tik
parengtas ir sertifikuotas technikas
Automobilio klimato kontrolės sistemoje, priklausomai nuo šalies, naudojamas šaldymo skystis
R1234yf arba R134a. Informacijos apie tai, kuris
šaldymo skystis naudojamas automobilio klimato
kontrolės sistemoje, pateikta variklio dangčio
vidinėje pusėje priklijuotame lipduke.
Degūs šaldymo skysčiai
Nustatyti oro kondicionieriaus sistemos skysčių ir
tepalų tūriai bei klasės pateikti lentelėse toliau.
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje pusėje.
Šaldymo skystis
Oro kondicionieriaus lipdukas
R1234yf ženklų paaiškinimas
Automobiliai, kuriuose naudojamas R134a
šaldymo skystis
R134a lipdukas
Ženklas
Reikšmė
Atsargiai
Mobilioji oro kondicionieriaus sistema (MAC)
Šis lipdukas priklijuotas variklio gaubto vidinėje pusėje.
424
Reikšmė
Tepalų tipas
Svoris
Tinkama klasė
880 g
R134a
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje yra didelio slėgio šaldymo skystis R134a. Šios sistemos
techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik
įgaliotasis autoservisas.
SPECIFIKACIJOS
Automobiliai, kuriuose naudojamas R1234yf
šaldymo skystis
Svoris
Tinkama klasė
825 g
R1234yf
Susijusi informacija
•
Klimato kontrolės sistema – trikčių šalinimas
ir remontas (p. 370)
•
Techninės informacijos žymenys (p. 410)
ĮSPĖJIMAS
Oro kondicionavimo sistemoje cirkuliuoja
suslėgtasis šaltnešis R1234yf. Pagal SAE
J2845 (Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose
naudojamų šaltnešių saugios techninės priežiūros ir plitimo prevencijos techniniai mokymai), siekiant užtikrinti šaltnešio sistemos eksploatacijos saugą, jos techninės priežiūros ir
remonto darbus leidžiama vykdyti tik parengtiems ir sertifikuotiems technikams.
Kompresoriaus alyva
Tūris
140 ml
Tinkama klasė
PAG SP-A2
Garintuvas
SVARBU
Oro kondicionieriaus sistemos garintuvo
negalima nei remontuoti, nei pakeisti naudotu
garintuvu. Naujasis garintuvas turi būti sertifikuotas ir pažymėtas pagal SAE J2842.
425
SPECIFIKACIJOS
Degalų sąnaudos ir CO2
išmetamas kiekis
Automobilio degalų sąnaudos matuojamos litrais
100 km, o CO2 emisija – CO2 gramais kilometrui.
Paaiškinimas
gramas CO2/km
litrai/100 km
A
Automatinė pavarų dėžė
Automobilio potencialus įveikiamas
atstumas elektra (iki), km
PASTABA
Jei nėra sąnaudų ir emisijos duomenų, vadinasi jie įtraukti į kartu pateiktą priedą.
D5 AWD (D87PHEV)
48
1,8
50A
D6 AWD (D97PHEV)
48
1,8
50A
Važiavimo režimas PURE
PASTABA
Hibridinės sistemos akumuliatoriaus talpa laikui bėgant (eksploatuojant) mažėja, todėl gali
būti dažniau užvedamas vidaus degimo variklis
ir sumažėti degalų ekonomija bei elektra
nuvažiuojamas atstumas.
426
Kombinuotos
Pirmiau pateiktoje lentelėje nurodytos degalų
sąnaudų, emisijos ir įveikiamo atstumo elektra
vertės yra grindžiamos specialiais ES važiavimo
ciklais (žr. toliau), taikomais bazinės versijos tuštiems automobiliams be papildomos įrangos.
Automobilio svoris gali būti didesnis: tai priklauso
nuo sumontuotos įrangos. Ji ir automobilio gabenami kroviniai didina degalų sąnaudas ir anglies
dioksido emisiją bei mažina elektra įveikiamą
atstumą.
Degalų sąnaudos gali būti didesnės ir elektra
nuvažiuojamas atstumas gali būti mažesnis (lyginant su lentelės vertėmis) dėl kelių priežasčių.
Pavyzdžiai pateikiami toliau:
SPECIFIKACIJOS
•
Jei automobilis neįkraunamas reguliariai iš
įprasto maitinimo lizdo.
•
Automobilyje sumontavus papildomos įrangos, pakinta jo svoris.
•
•
Vairuotojo vairavimo stilius.
•
Kuo didesnis greitis, tuo didesnis oro pasipriešinimas.
standartiniais važiavimo ciklais laboratorijos aplinkoje („ES važiavimo ciklais“) pagal EU Regulation
no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ir
UN ECE Regulation no 101. Kadangi važiavimo
ciklai taip pat naudojami ir kokybei kontroliuoti,
keliami reikšmingi bandymų pakartojamumo reikalavimai. Dėl šios priežasties bandymai atliekami
kruopščiai kontroliuojant, naudojamos tik bazinės
automobilio funkcijos (oro kondicionierius, radijas
ir pan. būna išjungti). Taigi, šie oficialieji rezultatai
nebūtinai atitiks realias kliento sąnaudas.
•
Kuro kokybė, kelio ir eismo sąlygos, oro sąlygos ir automobilio būklė.
Reglamentai apima važiavimo ciklus „mieste“ ir
„užmiestyje“:
Klientui pasirinkus didesnius nei standartinės
modelio bazinės versijos ratus gali padidėti
riedėjimo pasipriešinimas.
Pirmiau pateiktų pavyzdžių deriniai gali gerokai
padidinti sąnaudas.
Lyginant su ES važiavimo ciklais (žr. toliau), kurie
yra naudojami automobiliui sertifikuoti ir kuriais
yra grindžiami lentelėje pateikiami degalų
sąnaudų rodikliai, galimi dideli nukrypimai. Papildomos informacijos rasite taisyklėse ().
PASTABA
Ekstremalios oro sąlygos, prikabinta priekaba,
didelis aukštis bei degalų kokybė – tai veiksniai, galintys gerokai padidinti automobilio
degalų sąnaudas.
ES važiavimo ciklai
Oficialiai skelbiami degalų sąnaudų rodikliai ir
elektra nuvažiuojamas atstumas pagrįsti dviem
•
Važiavimas mieste – matavimas pradedamas užvedant šaltą variklį. Važiavimas yra imituojamas.
•
Važiavimas užmiestyje – automobilis greitinamas ir stabdomas greičio intervale
0–120 km/h (0–75 myl./val.). Važiavimas yra
imituojamas.
Susijusi informacija
•
Masės (p. 414)
Automobiliai su mechanine pavarų dėže pradeda
judėti antrąja pavara.
Jungtinė oficialioji važiavimo sąnaudų vertė
(pateikta lentelėje) – tai važiavimo „mieste“ ir
„užmiestyje“ svertinis vidurkis, atitinkantis teisinius
reikalavimus.
Išmetamosios dujos abiejų važiavimo ciklų metu
surenkamos, siekiant apskaičiuoti anglies dioksido emisiją (CO2 emisiją). Po to skaičiai analizuojami ir pateikiama CO2 išmetimų reikšmė.
427
SPECIFIKACIJOS
Ratai ir padangos – patvirtinti
matmenys
menys. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti
patvirtinti ratlankių ir padangų deriniai.
(SS) rasite Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
(p. 429).
Tam tikrose šalyse registracijos bei kituose
dokumentuose nurodomi ne visi aprobuoti mat-
Informacijos apie minimalų leistiną apkrovos
indeksą (LI) ir minimalų leistiną greičio rodiklį
✓ = patvirtinta
Variklis
428
235/45 R 17
235/45 R 18
235/40 R 19
aut.
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
D5 AWD
D87PHEV
aut.
✓
✓
✓
D6 AWD
D97PHEV
aut.
✓
✓
✓
Susijusi informacija
•
•
mech. /
Padangos – matmenys (p. 327)
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 327)
SPECIFIKACIJOS
Apkrovos indeksas ir greičio rodiklis
Toliau pateikiamoje lentelėje parodytas minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI) ir greičio
Variklis
A
B
rodiklis (SS). Norint tinkamai perskaityti lentelę,
reikia informacijos apie variklį, priekinių ratų
pavarą (FWD) arba visų ratų pavarą (AWD) ir
transmisijos tipą. Šios išsamios informacijos
rasite Techninės informacijos žymenys (p. 410).
mech. /
aut.
Minimalus leistinas apkrovos indeksas (LI)A
Minimalus leistinas greičio rodiklis (SS)B
D5 AWD
D87PHEV
aut.
96
H
D6 AWD
D97PHEV
aut.
96
V
Padangų apkrovos indeksas turi būti bent jau lygus nurodytajam lentelėje arba didesnis.
Padangų greičio indeksas turi būti bent jau lygus nurodytajam lentelėje arba didesnis.
Susijusi informacija
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 428)
•
Padangos – patvirtintas slėgis padangose
(p. 430)
•
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Ratų ir ratlankių matmenys (p. 327)
Padangos – apkrovos indeksas (p. 328)
Padangos – greičio rodikliai (p. 328)
429
SPECIFIKACIJOS
Padangos – patvirtintas slėgis
padangose
Lentelėje pateikiamas kiekvienam varikliui patvirtintas slėgis padangose.
Variklis
D5 AWD (D87PHEV)
D6 AWD (D97PHEV)
Padangų dydis
235/45 R 17
235/45 R 18
235/40 R 19
Laikinas atsarginis ratas
A
B
C
D
E
Apkrova, 1–3 asmenys
(km/h)
Priekis
Galas
Priekis
Galas
Priekis / galas
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0–160C
280
280
280
280
280
160+D
280
280
320
320
-
didž. 80E
420
420
420
420
-
Ekonomiškas važiavimas.
Tam tikrose šalyse šalia SI sistemos vieneto „paskalio“ dar pateikiamas ir „baras“: 1 bar = 100 kPa.
0–100 myl./val.
100+ myl./val.
maks. 50 myl./val.
Susijusi informacija
430
Greitis
•
Ratai ir padangos – patvirtinti matmenys
(p. 428)
•
•
•
Padangos – matmenys (p. 327)
Padangos – oro slėgis (p. 326)
Techninės informacijos žymenys (p. 410)
Maks. apkrova
ECO slėgisA
SPECIFIKACIJOS
Hibridinis akumuliatorius –
techniniai duomenys
Hibridinis akumuliatorius (variklio akumuliatorius)
naudojamas elektrai į elektros variklį tiekti važiuojant elektra maitinamu režimu.
Tipas: Ličio jonų
Energijos kiekis: 11,2 kWh.
Susijusi informacija
•
•
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas (p. 302)
Hibridinio akumuliatoriaus įkrovimas – pasiruošimas (p. 304)
431
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
A
ACC – prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
205
Akmenų žymės ir įbrėžimai
406
Aktyvieji ksenono priekiniai žibintai
99
Aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
99
Aktyvioji stabdžių kontrolė
Akumuliatorius
keitimas
perkrova
192
270, 294, 381
384
294
Alergiją ir astmą sukeliančios medžiagos.
128
Aliarmo funkcija
168
Alyva, taip pat žr. „Variklio alyva“
417, 419
Anglies dioksido emisija
426
Antikorozinė danga
404
Apsauga nuo prispaudimo, stoglangis
114
Apsauginės grotelės
161
Apsauginis užraktas
vaikai
47
Apsisukimo kontrolė
192
Apšvietimas
aktyvieji ksenoniniai priekiniai žibintai
aktyvieji posūkio apšvietimo žibintai
Automatinės tolimosios šviesos
99
99
97
automatinis apšvietimas, automobilio
salonas
103
automobilio salone
103
dieninės šviesos
95
Ekrano apšvietimas
94
Gabaritinių šviesų žibintas
94
galinis rūko žibintas
100
laikinas stovėjimo vietos apšvietimas
104
lemputės, techniniai duomenys
378
posūkio apšvietimo žibintai
100
priėjimo apšvietimas
104, 168
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
94
Prietaisų apšvietimas
94
tolimųjų / artimųjų šviesų žibintai
96
tunelio aptikimas
96
valdymo elementai
93, 103
valdymo elementų apšvietimas
94
Apšvietimas, lemputės keitimas
artimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)
kosmetinis veidrodėlis
krovinių skyrius
lemputės laikiklis, galinis
posūkių žibintai, priekis
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
aktyviais ksenoniniais priekiniais žibintais)
tolimųjų šviesų žibintai (automobiliai su
halogeniniais priekiniais žibintais)
valstybinių numerių apšvietimas
370
373
377
377
375
375
374
374
377
Aptarnavimo programa
Atlošas
galinė sėdynė, atlenkimas
priekinė sėdynė, nuleidimas
358
87
90
87
Atrakinimas
iš lauko
iš vidaus
180
181
Atrakinimas išimamu metaliniu rakteliu
178
atsarginis ratas
įrengimas
333
Atsarginis ratas
330
Atstatymas, ridos skaitiklis
122
Atstumo įspėjimas
Apribojimai
Simboliai ir pranešimai
202
203
204
Aukšta variklio temperatūra
293
Aušalo tikrinimas ir įpylimas
Variklio skyrius
367
Aušinimo sistema
perkaito
293
293
Aušinimo skystis
tūris ir kokybinis lygis
420
Automatinė pavarų dėžė
priekaba
rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)
279
315
Automatinės automobilių plovyklos
401
280
433
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Automatinės tolimosios šviesos
97
Automatinis užsirakinimas
180
Automobilio apmušalai
404
Automobilio kėlimas
361
Automobilio priežiūra
Odiniai apmušalai
401
405
Automobilio raktelio atmintis
165
Automobilio salono apšvietimas
automatinis
103
103
Automobilio salono filtras
128
Automobilio statymas įkalnėje
149
Automobilių plovykla
401
Avarija, žr. „Susidūrimas“
45
Avarinė įranga
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys 336
trikampis avarinis ženklas
334
Avarinis pradurtos padangos remontas
padangų pripūtimas
pakartotinė patikra
veiksmas
355
353
351
Avarinis pradurtos padangos remonto komplektas
apžvalga
350
vieta
349
Avarinis signalas
AWD, visų ratų pavara
101
282
B
C
Bagažinės dangtis
161
Bagažinės durelės
Užrakinimas / atrakinimas
184
Bagažinės skyriaus grotelės
161
Baterija
HIBRIDAS
Įspėjamieji ženklai
nuotolinio valdymo raktelis / PCC
techninė priežiūra
Užvedimas
užvedimas nuo išorinio šaltinio
Ženklai ant akumuliatoriaus
385
383
174
381
381
270
383
Bendroji automobilio masė
414
Beraktė sistema: atrakinimas
178
Beraktė sistema: užrakinimas
177
Beraktė užvedimo sistema (beraktė važiavimo sistema)
176, 177, 178, 179, 268
Beraktė valdymo sistema
BLIS
BLIS klaidų pranešimai
176, 177, 178,
179, 268
242, 243
246
CO2 emisija
426
CTA – Cross Traffic Alert
244
CZIP (Švaraus salono oro palaikymo paketas)
128
D
Daiktadėžė
užrakinimas
154
183
Daiktų laikymo vietos salone
152
Darbinė padėtis
379
Dažų sluoksnis
pažeidimas ir sutaisymas
spalvos kodas
406
406
Degalais varomas šildytuvas
automatinis režimas
išjungti
Kuro pylimas
starterio akumuliatorius ir degalai
statymas įkalnėje
148
149
149
149
149
149
Degalų bakas
tūris
423
Dekoratyvinis apšvietimas
104
Dėmės
404
Dieninės šviesos
434
95
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Dyzelinas
baigėsi degalai
298
299
Elektros lizdas
krovinių skyrius
155
158
Galinis langas
Šildymas
Dyzelino dalelių filtras
300
Elektros sistema
386
Driver Alert Control
251
etiketės
vieta
410
galvos atrama
nuleidimas
vidurinioji sėdynė gale
Durų užraktai su apsauga nuo vaikų
Dviratininkų aptikimas
186, 187
Garso signalas
234
F
E
ECC, elektroninė klimato kontrolė
Eismo juostos laikymo pagalba
operacija
FSC, aplinkosauginis ženklinimas
26
132
255, 256
G
Ekožymėjimas, FSC, savininko vadovas
26
Gabaritinių šviesų žibintas
Ekrano apšvietimas
94
Elektra valdoma sėdynė
87
Galia
Elektrinis variklis
94
416
417
107
108
Galinė sėdynė
Šildymas
134
Elektra valdomų langų atstatymas
108
Elektrinis šildytuvas
148
Galinės lemputės
vieta
376
Elektra valdomi langai
Atstatoma
Elektrinis variklis
Techniniai duomenys
417
Elektroninė klimato kontrolė – ECC
132
Elektroniniai stovėjimo stabdžiai
žema akumuliatoriaus įtampa
287
Elektroninis matuoklis
366
Galinio vaizdo veidrodėliai/durelių veidrodėliai
durelės
109
Kompasas
111
salonas
111
sutraukiamas elektra
110
Šildymas
110
110
89, 90
89
92
Geartronic
280
Grąžulas
nuimamas, nuėmimas
nuimamas, prijungimas
319
317
Greičio ribotuvas
išaktyvinimas
laikinas išjungimas
pradžia
viršyto greičio pavojaus signalas
196
198
197
196, 197
198
Greičio rodikliai, padangos
328
GSI – pavarų parinkimo pagalba
278
H
Hibridinės sistemos akumuliatorius
Techniniai duomenys
Hibridinės sistemos vadovas
Hibridinis akumuliatorius
įkrovimas
431
75
385
302
435
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
I
IAQS – salono oro kokybės sistema
128
Ilgas nenaudojimas
313
Imobilizatorius
167
Informacijos mygtukas, PCC
169, 170
Informacinis displėjus
71
156
158
Įkrovimas
baigti įkrovimą
pradėti įkrovimą
304
312
310
Įkrovimo laidas
valdymo blokas
305
305
Įkrovimo srovės stipris
303
J
Įrankiai
335
Jungtinis prietaisų skydelis
Išankstinis parengimas
automobilio statymas lauke
automobilio statymas pastate;
Bendroji informacija
išjungimas nedelsiant
laikmatis
Pranešimai ir simboliai
tiesioginis užvedimas
141
141
140
143
144
146
142
išmetamosios dujos, nuodingos, įsiurbtos
293
Išoriniai matmenys
413
Įspėjamoji lemputė
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
236
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
206
stabilumo ir traukos kontrolės sistema 192
156
157
Įspėjamosios lemputės
Įjungtas stovėjimo stabdys
77
Įspėjimas
77
priminimas užsisegti saugos diržą
35, 77
Saugos oro pagalvės – SRS
77
Stabdžių sistemos gedimas
77
starterio akumuliatorius neįkraunamas
77
Į
Įkeliama
Bendroji informacija
ilgas krovinys
436
krovinių skyrius
stogo apkrova
Įspėjamasis garsas
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
Įspėjamieji ženklai
Pėsčiųjų aptikimas
radaro jutiklis
veikimas
235
219, 226
236
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema su
automatiniu stabdžiu
232
71
236
74, 77
Įspėjimas apie susidūrimo pavojų
232, 233
Įspėjimo apie susidūrimą sistema
bendrieji apribojimai
funkcija
238
233
K
Kablys, žr. „Vilkimo įranga“
315
Kaklo trauma, WHIPS
43
Kameros jutiklio trikčių diagnostika
Kameros jutiklis
Katalitinis neutralizatorius
Pagalba kelyje
228
227, 239
321
Katalizatorius
301
Kėliklis
335
Kelionės kompiuteris
Kelionės ridos skaitiklis
Kelionės statistika
119, 121, 124
79, 119
124, 275
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Kelio ženklų informacija
Apribojimai
operacija
247
250
248
Kilimėliai
154
Klaidų pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
257
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
217
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
253
Žr. skirsnį „Pranešimai ir ženklai“ 217, 288
Klimato reguliavimas
asmeniniai pageidavimai
automatinis reguliavimas
Bendroji informacija
faktinė temperatūra
jutikliai
temperatūros reguliavimas
129
135
126
127
127
135
Kompasas
kalibravimas
111
112
Kondensatas priekiniuose žibintuose
401
Kosmetinis veidrodėlis
Apšvietimas
155
103
Krovinių skyrius
apsauginis tinklelis
Apšvietimas
aušinimo skystis
bagažinės dangtis
montavimo taškai
159
103
385
161
158
Kuras
degalų ekonomija
degalų filtras
degalų sąnaudos
identifikatorius
Kuro pylimas
degalų bako atlankas, rankinis atidarymas
degalų bako dangtelis
kuro pildymo angos apsauginis skydas
pildymas
298
326
300
426
298
296
297
296
297
L
Laikino stovėjimo vietos apšvietimo
trukmė
104
Laikmatis
Išankstinis parengimas
išjungti
Nustatoma
užvedimas
144
145
144
145
Laiko intervalo nustatymas
202
Laikrodis, nustatymas
80
Laminuotas stiklas
26
Lazerinis jutiklis
229
Lemputės
370
lemputės, techniniai duomenys
378
Lietaus jutiklis
105
lipdukai
vieta
410
M
Maks. stogo apkrova
414
MANO AUTOMOBILIS
118
Masės
tuščio automobilio masė
414
Matmenys
413
Meniu
Jungtinis prietaisų skydelis
meniu apžvalga
115
116
N
Nuimamas kablys
prijungimas / nuėmimas
317, 319
Langai ir galinio vaizdo bei šoniniai veidrodėliai
403
Nuimamas vilkimo kablys
daiktadėžė
lauko temperatūros matuoklis
Nulenkiami elektra valdomi šoniniai veidrodėliai
110
79
316
437
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Nuolatinio greičio palaikymo sistema
199
Nuotolinio valdymo imobilizatorius
167
Nuotolinio valdymo pultelio sistema, tipo
atitikties patvirtinimas
Nuotolinio valdymo raktelis
baterijos keitimas
funkcijos
išimama raktelio geležtė
nuostolis
Nuvažiuojamas atstumas
Nuvažiuojamas atstumas
veikiant elektriniam varikliui
426
PACOS
40
Padangos
matmenys
428
padangos protektoriaus nusidėvėjimo
indikatoriai
326
padangų slėgio stebėsena
337, 339
Paspauskite
326, 430
pradurtos padangos remontas
349
protektoriaus rašto gylis
329
sukimosi kryptis
325
techninė priežiūra
324
Techniniai duomenys
428, 429, 430
žieminės padangos
329
O
Padangos matmuo
Odiniai apmušalai, plovimo instrukcijos
Padangos protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai
326
Oro filtravimas
automobilio salonas
medžiaga
438
190
164, 165, 166
174
168
171, 172
164
169, 176
laikinas išjungimas
tęsti nustatytą greitį
P
405
127, 128, 129
129
327
Padangų apkrovos indeksas
328
Pagalba kelyje
322
Oro kokybės sistema IAQS
128
Pagalbinės statymo sistemos kamera
263
Oro kondicionavimo sistema
remontas
136
370
Pajudėjimo įkalnėje pagalba
282
Paleidimo ir išjungimo funkcija
275
Oro kondicionieriaus skystis
tūris ir kokybinis lygis
424
Oro paskirstymas
lentelė
Recirkuliacija
129
138
136
Parinktis / priedas
Pastovaus greičio palaikymo sistema
greičio valdymas
išaktyvinti
17
200
201
200
201
Patarimai vairuotojui
294
Pavaros keitimo indikatorius
278
Pavarų dėžė
automatinė
278
279
Pavarų perjungiklio blokatorius, mechaninis
atjungimas
281
Pavarų perjungimo svirties blokatoriaus
išjungimas
281
Pavarų svirties blokatorius
281
PCC – „Personal Car Communicator“
funkcijos
168
Nuvažiuojamas atstumas
170, 176
Perbridimas
292
Perkaitimas
293, 314
Pėsčiųjų apsauga
232
Pirmoji pagalba
336
Pirmosios pagalbos priemonių rinkinys
336
Plautuvas
galinis langas
plovimo skystis, pildymas
Priekinis stiklas
106
381
106
Plovimo skystis
381
Poliravimas
403
Posūkio apšvietimo žibintai
100
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Posūkio žibintas
102
Priekiniai žibintai
371
Posūkių žibintai
102
Priekinio stiklo plovimas
106
Pradurta padanga
349
Pradurtos padangos remontas
349
Priekinio stiklo valytuvas
lietaus jutiklis
105
105
Prakišimo liukas
157
Priekinių žibinto kampo reguliavimas
100
Pranešimai
117
Priekinių žibintų aukščio reguliavimas
94
Pranešimai BLIS
246
Priekinių žibintų plovimas aukštu slėgiu
106
116
Priekinių žibintų spindulio pritaikymas
100
Priekinių žibintų spindulys
aukščio reguliavimas
pritaikymas
94
100
Pranešimai informaciniame ekrane
Pranešimai ir simboliai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
257
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu
231, 240
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
217
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
253
prie interneto prijungtas automobilis
rezervuoti techninę priežiūrą ir
remontą
Priėjimo apšvietimo trukmė
358
104, 168
priekaba
kabelis
važiavimas su priekaba
314
314
314
Priekaba
svyravimas į šonus
320
Priekabos stabilizavimo sistema
320
Priekabos stabilumo pagalba
193
Priekinių žibintų šviesos spindulys, reguliavimas
100
Prietaisai ir valdymo elementai
64, 67
Prietaisų apšvietimas
94
Prietaisų išdėstymas
automobilis su vairu dešinėje pusėje
automobilis su vairu kairėje pusėje
67
64
Priminimas užsisegti saugos diržą
35
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo
sistema
apžvalga
budėjimo režimas
greičio valdymas
išaktyvinti
laikinas išjungimas
laiko intervalo nustatymas
lenkimas
radaro jutiklis
Trikčių šalinimas
veikimas
212
219
216
206
Protektoriaus rašto gylis
329
Q
Queue Assist
213
R
Radaro jutiklis
Apribojimai
Raktelio geležtė
206
219
171, 172
Raktelio padėtys
205
208
211
209
213
211
211
Raktelis
84
164, 166
Rankinio valdymo padėtys („Geartronic“)
280
Rankinis stabdys
287
Rasojimas
kondensatas priekiniuose žibintuose
langų priežiūra
401
126
Ratai
montavimas
nuėmimas
sniego grandinės
333
330
329
439
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Ratai ir padangos
padangų apkrovos indeksas ir greičio
rodiklis
patvirtinti matmenys
Saugos oro pagalvių sistema
įspėjamasis ženklas
36
36
45
46
46
Saugos oro užsklanda
42
Saugikliai
bagažinės skyriuje
Bendroji informacija
keitimas
po daiktadėže
už variklio
Valdymo modulyje, po daiktadėže
variklio skyriaus vėsiojoje zonoje
variklio skyriuje
Savininko vadovas, ekožymėjimas
26
395
386
386
391
390
393
399
388
Sėdynė, žr. „Sėdynės“
86
Saugiklis nuo elektros smūgio
309
387
S
429
428
Ratlankiai
valymas
402
Ratlankis, matmenys
327
Ratų keitimas
330
Ratų varžtai
užrakinamas
329
329
Regeneracija
300
Rekomenduojamos vaikiškos automobilinės
kėdutės
lentelė
48
Safety mode
automobilio patraukimas
variklio užvedimo bandymas
Rida
119
Saugiklių dėžutė
Ridos skaitiklis, atstatymas
122
Riedėjimo be slėgio technologija (SST)
341
Rūko žibintas
galinis
100
Saugos diržas
atlaisvinti
Galinė sėdynė
nėštumas
priminimas užsisegti saugos diržą
prisisegimas
saugos diržo įtempiklis
32
34
35
34
35
33
35
Saugos diržo įtempiklis
35
SAUGOS ORO PAGALVĖ
38
Saugos oro pagalvės
įjungimas / išjungimas, PACOS
keleivio pusė
vairuotojo pusė
440
40
38, 40
38
Saugus Miestas™
Sėdynės
galia
galinio atlošo nuleidimas
galvos atramos, galinė
priekinio atlošo nuleidimas
Šildymas
Sėdynės atminties funkcija
225
86
87
90
89
87
133, 134
88
Signalizacija
187, 189
automatinis pakartotinis įjungimas
189
nuotolinio valdymo pultelis neveikia
189
signalizacijos indikatorius
188
signalizacijos patikra
170
signalizacijos signalai
189
sumažintas signalizacijos saugos lygis 190
Simboliai ir pranešimai
Įspėjimas dėl išvažiavimo iš juostos
257
Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema
su automatiniu stabdžiu
231, 240
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
217
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
253
SIPS pagalvės
41
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Skaitikliai
kuro matuoklis
spidometras
tachometras
72
72
72
Skysčiai, talpos 381, 420, 421, 422, 423, 424
Skysčiai ir alyvos
420, 421, 422, 424
Stabdžių skystis
kokybinis lygis ir tūris
368
422
Stabdžių žibintas
101
Stabilumo ir traukos kontrolės sistema
veikimas
Slaptas užrakinimas
173
Stabilumo sistema
Slėgio padangose lipdukas
326
Statymo pagalba
atgal
statymo pagalbos jutikliai
trikties indikatorius
veikimas
Slėgio padangose stebėjimas
337, 339
apsauginės sistemos įjungimas
339
išjungti
339
Reguliuoti
338
rekomendacijos
340
važiavimas su pradurtomis padangomis
(SST)
341
žemas padangų slėgis
340
Slydimas
294, 295
slidus kelias
295
Spalvos kodas, dažai
406
Stabdymas koja
283, 286
Stabdžiai
283, 286
avarinė stabdymo pagalba, EBA
286
Stabdžių antiblokavimo sistema, ABS 286
stabdžių sistema
283, 286
stabdžių skysčio pildymas
369
Stabdžių žibintas
101
stovėjimo stabdys
287
ženklai jungtiniame prietaisų skydelyje 284
Statymo pagalbos kamera
Nuostatos
Stiklinė
laminuotas / grūdintas
Stoglangis
apsauga nuo prispaudimo
atidarymas ir uždarymas
stoglangis
vėdinimo padėtis
Susidūrimas
45
Š
192, 194
193
192
258, 260
260
262
261
259
266
26
114
114
113
114
114
Stogo apkrova, maks. svoris
414
Stovėjimo stabdžiai
287
Sukimosi kontrolė
192
sukimosi kryptis
325
SUODŽIŲ FILTAS PILNAS
300
Suodžių filtras
300
Šaldymo skystis
370
Šildiklis
136
Šildymas
galinis langas
110
salono ir šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
110
Sėdynės
133, 134
vairas
92
Šildytuvas
degalus naudojantis
elektra varomas
maitinamas degalais
148
148
148
Šildomos valytuvų mentelės
106
Šilumą atspindintis priekinis stiklas
Šoninė saugos oro pagalvė, SIPS
21
41
Šoniniai veidrodėliai
Atstatoma
automatinis pritemdymas
109
109
109
Šoninių veidrodėlių atstatymas
109
Švaraus salono oro palaikymo paketas
(angl. CZIP, Clean Zone Interior Package) 128
441
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
T
Techninė pagalba
16
TSA – priekabos stabilumo pagalba
Techninė priežiūra
Antikorozinė danga
404
Techninės informacijos žymenys
410
Temperatūra
faktinė temperatūra
127
Temperatūros reguliavimas
135
Tiekti maitinimą į stoglangį
113
343
442
190
221
Tolimųjų/artimųjų šviesų žibintai
96
Tolimųjų šviesų žibintai, automatinis įjungimas
97
Transponderis
216
Tunelinis valdymo pultas
12 V maitinimo lizdas
154
155
96
Tuščio automobilio masė
414
U
Tipo patvirtinimas
nuotolinio valdymo raktelio sistema
radaro sistema
Transmisijos alyva
tūris ir kokybinis lygis
V
193, 320
Tunelio aptikimas
Tipo atitikties patvirtinimas
padangų slėgio stebėsena
TPMS - Padangų slėgio stebėsena
Trikčių šalinimas
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema
337, 339
421
21
Užrakinami ratų varžtai
329
Užrakinimas/atrakinimas
bagažinės dangtis
Daiktadėžė
viduje
184
183
181
Užrakinimo lemputė
166
Užrakinimo patvirtinimas
166
Užraktas
atrakinimas
užrakinimas
užrakinimas rankiniu būdu
180, 181
180
181
Traukos kontrolė
192
Užsakykite techninę priežiūrą ir remontą
358
Traukos kontrolė posūkiuose
192
Užvedimas nuo kito akumuliatoriaus
270
Trikampis avarinis ženklas
334
vaikai
durelių užraktai su apsauga nuo vaikų
sauga
vaikiška automobilinė kėdutė ir saugos
oro pagalvė
vaikiškos automobilinės kėdutės ir šoninės saugos oro pagalvės
vieta automobilyje
Vaikiška automobilinė kėdutė
lenkimas į viršų
nuleidimas
sėdėjimo padėtis
Vaikiškos automobilinės kėdutės
ISOFIX tvirtinimo sistema vaikiškoms
automobilinėms kėdutėms
įtaisytoji vaikiška automobilinė kėdutė
rekomenduojama
tipai
vaikiškų automobilinių kėdučių dydžio
klasės su tvirtinimo sistema ISOFIX
viršutiniai vaikiškų automobilinių kėdučių
tvirtinimo taškai
Vairaračio užraktas
Vairas
Klaviatūra
Šildymas
vairo reguliavimas
47
47
54
41
54
56
57
55
47
58
55
48
60
59
62
269
91
91
92
91
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Vairavimas
aušinimo sistema
su atidaryta bagažine
294
293
293
Vairavimo jėga, susijusi su greičiu
192
Vairavimo jėgos lygis, žr. „Vairavimo jėga“
192
Vairavimo režimo keitimas
192
Vairo klaviatūra
91
Vairo reguliavimas
91
vairo stiprintuvo skystis
klasė
Lygio patikra
Vairuotojo įspėjimo sistema
422
369
250
Vairuotojo perspėjimo kontrolė
operacija
252
Valdymo blokas
309
Valdymo bloko ekranas
Valdymo elementų apšvietimas
Valdymo ženklai
307
94
74, 76
Valymas
apmušalai
automatinė automobilių plovykla
automobilių plovykla
ratlankiai
saugos diržai
404
401
401
402
405
Valymas su pertrūkiais
105
Valytuvai ir langų plovimas
105
Valytuvų mentelės, šildomos
106
Valytuvų šluotelės
Darbinė padėtis
keitimas
keitimas, galinis langas
valymas
379
379
379
380
380
Vandenį atstumiantis paviršius, valymas
Vandenį ir purvą atstumianti danga
Variklio alyva
filtras
kokybinis lygis ir tūris
nepalankios vairavimo sąlygos
Variklis
išaktyvinti
paleidimas
perkaito
269
268
293
Variklių sistemos
271
Vaškavimas
403
403
Važiavimas su pradurtomis padangomis
341
403
Važiavimas su priekaba
kablio apkrova
vilkimo pajėgumas
314
415
415
Važiavimas žiemą
294
Velkamas svoris ir vilkimo kablio apkrova
415
Ventiliacija
129
365, 417
365
419
417
Variklio alyva, įpylimas
366
Variklio alyvos lygio tikrinimas
366
Variklio gaubtas, atidarymas
363
Ventiliatorius
ECC
134
Variklio išjungimas
269
Vibracijos slopintuvas
315
Vidaus oro kokybės sistema (IAQS)
Oro filtravimas
128
Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
automatinis pritemdymas
111
111
Vietos daiktams laikyti
Daiktadėžė
Tunelinis valdymo pultas
154
154
Vilkimas
vilkimo ąsa
321
321
Vilkimo ąsa
321
Variklio skyrius
apžvalga
aušinimo skystis
Patikra
Stabdžių skystis
vairo stiprintuvo skystis
Variklio alyva
Variklio techniniai duomenys
Variklio traukos kontrolė
363
367
364
368
369
365
416, 417
192
443
ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ
Vilkimo įtaiso rėmas
Techniniai duomenys
visiško užrakinimo sistema
išjungimas
laikinas išjungimas
Visiško vėdinimo funkcija
315, 316
316
185
185
185
126, 183
„EcoGuide“
„Lane Departure Warning“ (LDW)
75
254, 255
„Personal Car Communicator“
170
„Queue Assistance“
213
Visų ratų pavara, (AWD)
282
„Sensus“
83
Visų ratų pavara (AWD)
282
„V60 Twin Engine“
apžvalga
įvadas
27
29
„Volvo ID“
21
„Volvo Sensus“
83
W
WHIPS
kaklo apsauga
sėdėjimo padėtis
vaiko kėdutė/paaukštinta pasostė
43
44
43
Ž
Žemas alyvos lygis
Ženklai
Įspėjamieji ženklai
Valdymo ženklai
Žibintų indikacijos, PCC
Žibintų jungikliai
444
„
366
74
74, 76
170
93
Žieminės padangos
329
Žieminiai ratai
329
TP 23431 (Lithuanian), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement